Forward port 2.9.0 translations.
[Evergreen.git] / build / i18n / po / patron.properties / fi-FI.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/patron.properties
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2015-08-26 13:12-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2013-10-15 08:38+0000\n"
8 "Last-Translator: Finnish <Unknown>\n"
9 "Language-Team: Finnish <evergreen@jns.fi>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2015-08-27 05:22+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 17690)\n"
15 "X-Project-Style: mozilla\n"
16 "X-Accelerator-Marker: &\n"
17 "Language: fi\n"
18 "X-Merge-On: location\n"
19
20 #: staff.patron.barcode_entry.user_permission_editor
21 msgid "User Permission Editor"
22 msgstr "Käyttäjäoikeuksien muokkaustyökalu"
23
24 #: staff.patron.barcode_entry.check_out
25 msgid "Check Out"
26 msgstr "Lainaa"
27
28 #: staff.patron.barcode_entry.no_barcode
29 msgid "No barcode entered."
30 msgstr "Asiakastunnusta ei syötetty."
31
32 #: staff.patron.barcode_entry.barcode_retrieval_problem
33 msgid ""
34 "Problem retrieving %1$s.  Please report this message: \n"
35 "%2$s"
36 msgstr ""
37 "Kohteen %1$s haussa ilmeni ongelma. Ilmoita tästä viestistä: \n"
38 "%2$s"
39
40 #: staff.patron.barcode_entry.barcode_not_found
41 msgid "Barcode %1$s not found."
42 msgstr "Asiakastunnusta %1$s ei löytynyt."
43
44 #: staff.patron.barcode_entry.consent_from_patron
45 msgid ""
46 "Does patron %1$s, %2$s from %3$s (%4$s) consent to having their personal "
47 "information shared with your library?"
48 msgstr ""
49 "Hyväksyykö asiakas %1$s, %2$s kohteesta %3$s (%4$s), että heidän "
50 "henkilökohtaiset tietonsa jaetaan kirjastosi kanssa?"
51
52 #: staff.patron.barcode_entry.patron_consent_title
53 msgid "Patron/Library Opt-In Confirmation"
54 msgstr "Asiakkaan/kirjaston hyväksyntävahvistus"
55
56 #: staff.patron.barcode_entry.patron_consent_accept
57 msgid "Accept"
58 msgstr "Hyväksy"
59
60 #: staff.patron.barcode_entry.patron_consent_deny
61 msgid "Deny"
62 msgstr "Hylkää"
63
64 #: staff.patron.barcode_entry.patron_consent_confirm
65 msgctxt "staff.patron.barcode_entry.patron_consent_confirm"
66 msgid "Check here to confirm this message"
67 msgstr "Vahvista viesti valitsemalla tämä"
68
69 #: staff.patron.barcode_entry.patron_display_error
70 msgid "spawning patron display"
71 msgstr "alustetaan asiakasnäkymää"
72
73 #: staff.patron.barcode_entry.user_perm_display_error
74 msgid "spawning user perm editor"
75 msgstr "alustetaan käyttäjäoikeuksien muokkaustyökalua"
76
77 #: staff.patron.bill_interface.payment_pending.column_header
78 msgid "Payment Pending"
79 msgstr "Maksu vireillä"
80
81 #: staff.patron.bill_cc_info.need_cc_number
82 msgid "You must provide a credit card number"
83 msgstr "Sinun on syötettävä luottokortin numero"
84
85 #: staff.patron.bill_cc_info.need_approval_code
86 msgid "You must provide an approval code or an imprint slip number"
87 msgstr "Sinun on syötettävä hyväksymiskoodi tai julkaisutietonumero"
88
89 #: staff.patron.bill_details.my_init.error
90 msgid "bill_details.xul, my_init:"
91 msgstr "bill_details.xul, my_init:"
92
93 #: staff.patron.bill_details.my_cleanup.error
94 msgid "bill_details.xul, my_cleanup:"
95 msgstr ""
96
97 #: staff.patron.bill_details.handle_edit_bill_note.note_dialog.title
98 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_edit_bill_note.note_dialog.title"
99 msgid "Replacement Note"
100 msgstr "Korvausilmoitus"
101
102 #: staff.patron.bill_details.handle_edit_bill_note.note_dialog.prompt
103 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_edit_bill_note.note_dialog.prompt"
104 msgid "Enter new note:"
105 msgstr "Syötä uusi ilmoitus:"
106
107 #: staff.patron.bill_details.handle_edit_bill_note.failure
108 msgid "Note for selected bills not likely updated."
109 msgstr "Valittujen maksujen ilmoitusta ei luultavasti päivitetty."
110
111 #: staff.patron.bill_details.handle_edit_payment_note.note_dialog.title
112 msgctxt ""
113 "staff.patron.bill_details.handle_edit_payment_note.note_dialog.title"
114 msgid "Replacement Note"
115 msgstr "Korvausilmoitus"
116
117 #: staff.patron.bill_details.handle_edit_payment_note.note_dialog.prompt
118 msgctxt ""
119 "staff.patron.bill_details.handle_edit_payment_note.note_dialog.prompt"
120 msgid "Enter new note:"
121 msgstr "Syötä uusi ilmoitus:"
122
123 #: staff.patron.bill_details.handle_edit_payment_note.failure
124 msgid "Note for selected payments not likely updated."
125 msgstr "Valittujen maksujen ilmoitusta ei luultavasti päivitetty."
126
127 #: staff.patron.bill_details.handle_void.voided_billings.alert
128 msgid "All selected billings have already voided."
129 msgstr "Kaikki valitut maksut on jo mitätöity."
130
131 #: staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing
132 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing"
133 msgid ""
134 "Are you sure you would like to void $%1$s worth of line-item billings?"
135 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä %1$s € arvosta maksuja?"
136
137 #: staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_title
138 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_title"
139 msgid "Voiding Bills"
140 msgstr "Maksujen mitätöinti"
141
142 #: staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_yes
143 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_yes"
144 msgid "Yes"
145 msgstr "Kyllä"
146
147 #: staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_no
148 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_no"
149 msgid "No"
150 msgstr "Ei"
151
152 #: staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_confirm_message
153 msgctxt ""
154 "staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_confirm_message"
155 msgid "Check here to confirm this message"
156 msgstr "Vahvista viesti valitsemalla tämä"
157
158 #: staff.patron.bill_details.handle_void.voiding_error
159 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_void.voiding_error"
160 msgid "Error voiding bills."
161 msgstr "Virhe maksujen mitätöinnissä."
162
163 #: staff.patron.bill_history.retrieve_mbts_for_list.close_win_try_again
164 msgid "Please close this window and try again."
165 msgstr "Sulje ikkuna ja yritä uudelleen."
166
167 #: staff.patron.bill_history.my_init.current_bills
168 msgid "Current Bills"
169 msgstr "Nykyiset maksut"
170
171 #: staff.patron.bill_history.my_init.bill_history
172 msgid "Bill History"
173 msgstr "Maksuhistoria"
174
175 #: staff.patron.bill_history.handle_add.message_plural
176 msgid "Are you sure you would like to add a billing to bills %1$s?"
177 msgstr "Haluatko varmasti lisätä maksun maksuihin %1$s?"
178
179 #: staff.patron.bill_history.handle_add.message_singular
180 msgid "Are you sure you would like to add a billing to bill %1$s?"
181 msgstr "Haluatko varmasti lisätä maksun maksuun %1$s?"
182
183 #: staff.patron.bill_history.handle_add.title
184 msgid "Bill Patron"
185 msgstr "Lisää maksu"
186
187 #: staff.patron.bill_history.handle_add.btn_yes
188 msgctxt "staff.patron.bill_history.handle_add.btn_yes"
189 msgid "Yes"
190 msgstr "Kyllä"
191
192 #: staff.patron.bill_history.handle_add.btn_no
193 msgctxt "staff.patron.bill_history.handle_add.btn_no"
194 msgid "No"
195 msgstr "Ei"
196
197 #: staff.patron.bill_history.handle_add.confirm_message
198 msgctxt "staff.patron.bill_history.handle_add.confirm_message"
199 msgid "Check here to confirm this message"
200 msgstr "Vahvista viesti valitsemalla tämä"
201
202 #: staff.patron.bill_history.handle_void.message_plural
203 msgid "Are you sure you would like to void all billings on bills %1$s?"
204 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä kaikki maksut maksuissa %1$s?"
205
206 #: staff.patron.bill_history.handle_void.message_singular
207 msgid "Are you sure you would like to void all billings on bill %1$s?"
208 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä kaikki maksut maksussa %1$s?"
209
210 #: staff.patron.bill_history.handle_void.title
211 msgctxt "staff.patron.bill_history.handle_void.title"
212 msgid "Void All Billings"
213 msgstr "Mitätöi kaikki maksut"
214
215 #: staff.patron.bill_history.handle_void.btn_yes
216 msgctxt "staff.patron.bill_history.handle_void.btn_yes"
217 msgid "Yes"
218 msgstr "Kyllä"
219
220 #: staff.patron.bill_history.handle_void.btn_no
221 msgctxt "staff.patron.bill_history.handle_void.btn_no"
222 msgid "No"
223 msgstr "Ei"
224
225 #: staff.patron.bill_history.handle_void.confirm_message
226 msgctxt "staff.patron.bill_history.handle_void.confirm_message"
227 msgid "Check here to confirm this message"
228 msgstr "Vahvista viesti valitsemalla tämä"
229
230 #: staff.patron.bills.handle_refund.message_plural
231 msgid ""
232 "Are you sure you would like to refund excess payment on bills %1$s?  This "
233 "action will simply put the amount in the Payment Pending column as a "
234 "negative value.  You must still select Apply Payment!  Certain types of "
235 "payments may not be refunded.  The refund may be applied to checked "
236 "transactions that follow the refunded transaction."
237 msgstr ""
238 "Haluatko varmasti hyvittää liiallisesti maksetun osuuden maksuissa %1$s? "
239 "Toiminto siirtää osuuden Maksu vireillä -sarakkeeseen negatiivisena summana. "
240 "Sinun on silti valittava Ota maksu käyttöön! Joitakin maksutyyppejä ei voida "
241 "hyvittää. Hyvitystä voidaan soveltaa tarkistettuihin maksutapahtumiin, jotka "
242 "seuraavat hyvitettyä maksutapahtumaa."
243
244 #: staff.patron.bills.handle_refund.message_singular
245 msgid ""
246 "Are you sure you would like to refund excess payment on bill %1$s?  This "
247 "action will simply put the amount in the Payment Pending column as a "
248 "negative value.  You must still select Apply Payment!  Certain types of "
249 "payments may not be refunded.  The refund may be applied to checked "
250 "transactions that follow the refunded transaction."
251 msgstr ""
252 "Haluatko varmasti hyvittää liiallisesti maksetun osuuden maksussa %1$s? "
253 "Toiminto siirtää osuuden Maksu vireillä -sarakkeeseen negatiivisena summana. "
254 "Sinun on silti valittava Ota maksu käyttöön! Joitakin maksutyyppejä ei voida "
255 "hyvittää. Hyvitystä voidaan soveltaa tarkistettuihin maksutapahtumiin, jotka "
256 "seuraavat hyvitettyä maksutapahtumaa."
257
258 #: staff.patron.bills.handle_refund.title
259 msgid "Refund Excess Payment"
260 msgstr "Hyvitä liiallisesti maksettu osuus"
261
262 #: staff.patron.bills.handle_refund.btn_yes
263 msgctxt "staff.patron.bills.handle_refund.btn_yes"
264 msgid "Yes"
265 msgstr "Kyllä"
266
267 #: staff.patron.bills.handle_refund.btn_no
268 msgctxt "staff.patron.bills.handle_refund.btn_no"
269 msgid "No"
270 msgstr "Ei"
271
272 #: staff.patron.bills.handle_adjust_to_zero.confirm_message
273 msgctxt "staff.patron.bills.handle_adjust_to_zero.confirm_message"
274 msgid "Check here to confirm this message"
275 msgstr ""
276
277 #: staff.patron.bills.handle_adjust_to_zero.message_plural
278 msgid ""
279 "Are you sure you would like to adjust to zero the balance on bills %1$s?"
280 msgstr ""
281
282 #: staff.patron.bills.handle_adjust_to_zero.message_singular
283 msgid ""
284 "Are you sure you would like to adjust to zero the balance on bill %1$s?"
285 msgstr ""
286
287 #: staff.patron.bills.handle_adjust_to_zero.title
288 msgid "Adjust to Zero"
289 msgstr ""
290
291 #: staff.patron.bills.handle_adjust_to_zero.btn_yes
292 msgctxt "staff.patron.bills.handle_adjust_to_zero.btn_yes"
293 msgid "Yes"
294 msgstr ""
295
296 #: staff.patron.bills.handle_adjust_to_zero.btn_no
297 msgctxt "staff.patron.bills.handle_adjust_to_zero.btn_no"
298 msgid "No"
299 msgstr ""
300
301 #: staff.patron.bill_history.print_bills.print_error
302 msgid "printing bills"
303 msgstr "tulostetaan maksuja"
304
305 #: staff.patron.bill_history.column.xact_type.label
306 msgid "Transaction Type"
307 msgstr "Maksutapahtuman tyyppi"
308
309 #: staff.patron.bill_history.column.last_billing_type.label
310 msgid "Last Billing Type"
311 msgstr "Viimeisimmän laskutuksen tyyppi"
312
313 #: staff.patron.bill_history.column.title.label
314 msgctxt "staff.patron.bill_history.column.title.label"
315 msgid "Title"
316 msgstr "Nimeke"
317
318 #: staff.patron.bills.init_controller.money_summary_label
319 msgid "Money Summary"
320 msgstr "Rahojen yhteenveto"
321
322 #: staff.patron.bills.bill_payment_amount.credit_amount
323 msgid "Patron only has %1$s in credit."
324 msgstr "Asiakkaalla on vain %1$s luottoa."
325
326 #: staff.patron.bills.bill_change_amount.greedy
327 msgid "Someone wanted more money than they deserved"
328 msgstr "Joku halusi enemmän rahaa kuin olisi ansainnut"
329
330 #: staff.patron.bills.apply_payment.nothing_applied
331 msgid "No payments or patron credit applied."
332 msgstr "Maksuja tai asiakasluottoa ei otettu käyttöön."
333
334 #: staff.patron.bills.pay.annotate_payment
335 msgid "Please annotate this payment:"
336 msgstr "Lisää merkintä tähän maksuun:"
337
338 #: staff.patron.bills.pay.annotate_payment.title
339 msgid "Annotate Payment"
340 msgstr "Merkitse maksu"
341
342 #: staff.patron.bills.pay.refund_exceeds_desk_payment
343 msgid ""
344 "%1$s\n"
345 "\n"
346 "Another way to \"zero\" this transaction is to use Add Billing and add a "
347 "miscellaneous bill to counter the negative balance."
348 msgstr ""
349 "%1$s\n"
350 "\n"
351 "Toinen tapa maksun nollaamiseen on Lisää maksu -toiminnon käyttö ja "
352 "sekalaisen laskun lisääminen negatiivisen saldon kumoamiseksi."
353
354 #: staff.patron.bills.pay.invalid_user_xact_id
355 msgid ""
356 "%1$s\n"
357 "\n"
358 "This patron data is stale.  Refreshing patron data.  You should re-attempt "
359 "the payment."
360 msgstr ""
361 "%1$s\n"
362 "\n"
363 "Asiakastiedot eivät ole aktiivisia. Otetaan asiakastietoja käyttöön. Yritä "
364 "maksua uudelleen."
365
366 #: staff.patron.bills.pay.payment_failed
367 msgid "Bill payment likely failed"
368 msgstr "Maksu luultavasti epäonnistui"
369
370 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.reservation
371 msgid "Reservation"
372 msgstr "Erikoisvaraus"
373
374 #. # 1 - Resource Barcode  2 - Resource Type Name
375 #: staff.patron.bills.info_box.value_format.reservation
376 msgid "%1$s : %2$s"
377 msgstr "%1$s : %2$s"
378
379 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.title
380 msgctxt "staff.patron.bills.info_box.label_value.title"
381 msgid "Title"
382 msgstr "Nimeke"
383
384 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.type
385 msgid "Type"
386 msgstr "Aineistolaji"
387
388 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.last_billing
389 msgid "Last Billing:"
390 msgstr "Viimeisin laskutus:"
391
392 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.add_billing
393 msgid "Add Billing"
394 msgstr "Lisää maksu"
395
396 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.refund
397 msgid "Refund"
398 msgstr "Hyvitä"
399
400 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.void_all_billings
401 msgctxt "staff.patron.bills.info_box.label_value.void_all_billings"
402 msgid "Void All Billings"
403 msgstr "Mitätöi kaikki maksut"
404
405 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.full_details
406 msgid "Full Details"
407 msgstr "Täydet tiedot"
408
409 #: staff.patron.bills.void_all_billings.all_voided
410 msgid "All billings already voided on this bill."
411 msgstr "Kaikki tällä maksulla olevat maksut on jo mitätöity."
412
413 #: staff.patron.bills.void_all_billings.void.message
414 msgctxt "staff.patron.bills.void_all_billings.void.message"
415 msgid ""
416 "Are you sure you would like to void $%1$s worth of line-item billings?"
417 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä %1$s € arvosta maksuja?"
418
419 #: staff.patron.bills.void_all_billings.void.title
420 msgctxt "staff.patron.bills.void_all_billings.void.title"
421 msgid "Voiding Bills"
422 msgstr "Maksujen mitätöinti"
423
424 #: staff.patron.bills.void_all_billings.void.yes
425 msgctxt "staff.patron.bills.void_all_billings.void.yes"
426 msgid "Yes"
427 msgstr "Kyllä"
428
429 #: staff.patron.bills.void_all_billings.void.no
430 msgctxt "staff.patron.bills.void_all_billings.void.no"
431 msgid "No"
432 msgstr "Ei"
433
434 #: staff.patron.bills.void_all_billings.void.confirm_message
435 msgctxt "staff.patron.bills.void_all_billings.void.confirm_message"
436 msgid "Check here to confirm this message"
437 msgstr "Vahvista viesti valitsemalla tämä"
438
439 #: staff.patron.bills.void_all_billings.error_voiding_bills
440 msgctxt "staff.patron.bills.void_all_billings.error_voiding_bills"
441 msgid "Error voiding bills."
442 msgstr "Virhe maksujen mitätöinnissä."
443
444 #: staff.patron.bills.void_all_billings.billings_voided
445 msgid "Billings voided."
446 msgstr "Maksut mitätöity."
447
448 #: staff.patron.bill_wizard.patron_bill_finish.billing_added
449 msgid "Billing added."
450 msgstr "Maksu lisätty."
451
452 #: staff.patron.display.cmd_search_form.no_patron
453 msgid "No Patron Selected"
454 msgstr "Asiakasta ei ole valittu"
455
456 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dialog.title
457 msgid "Delete Patron Account"
458 msgstr "Tuhoa asiakkaan tili"
459
460 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dialog.message
461 msgid ""
462 "Completely OBLITERATE this patron account, including bills, payments, "
463 "bookbags, etc?  This is IRREVERSIBLE."
464 msgstr ""
465 "HÄVITETÄÄNKÖ asiakkaan tili, mukaan lukien laskut, maksut, kirjalistat jne.? "
466 "Tätä EI VOI PERUUTTAA."
467
468 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dialog.confirmation
469 msgid "Check here to confirm this action."
470 msgstr "Vahvista toiminto valitsemalla tämä"
471
472 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dialog.cancel
473 msgid "Cancel Deletion"
474 msgstr "Peru poisto"
475
476 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dialog.okay
477 msgid "Delete Account"
478 msgstr "Tuhoa tili"
479
480 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.deny_deletion_of_super_user
481 msgid "You may not delete a super user through this interface."
482 msgstr "Et voi tuhota pääkäyttäjää tätä kautta."
483
484 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.deny_deletion_of_self
485 msgid "You may not delete your own account."
486 msgstr "Et voi tuhota omaa tiliäsi."
487
488 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dest_user.prompt
489 msgid ""
490 "The user you're attempting to delete has STAFF_LOGIN priviledges.  Please "
491 "enter the barcode for a destination user to receive the deleted user's "
492 "miscellaneous staff artifacts (reports, etc.):"
493 msgstr ""
494 "Käyttäjällä, jonka tiedot yrität tuhota, on STAFF_LOGIN-oikeudet. Syötä "
495 "kohdekäyttäjän asiakastunnus, jos haluat saada itsellesi tuhottavan "
496 "käyttäjän sekalaiset henkilökunta-aineistot (raportit jne.)"
497
498 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dest_user.title
499 msgid "Destination User"
500 msgstr "Kohdekäyttäjä"
501
502 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dest_user.failure
503 msgid "Failed to retrieve destination user.  User deletion aborted."
504 msgstr "Kohdekäyttäjän haku epäonnistui. Käyttäjän poisto keskeytettiin."
505
506 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dest_user.self_reference_failure
507 msgid ""
508 "Cannot specify the deleted user as the destination user.  User deletion "
509 "aborted."
510 msgstr ""
511 "Tuhottavaa käyttäjää ei voida määrittää kohdekäyttäjäksi. Käyttäjän "
512 "tuhoaminen keskeytettiin."
513
514 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.override_prompt
515 msgid "Override patron deletion failure?"
516 msgstr "Ohitetaanko asiakkaan poistamisen epäonnistuminen?"
517
518 #: staff.patron.display.spawn_editor.editing_related_patron
519 msgctxt "staff.patron.display.spawn_editor.editing_related_patron"
520 msgid "Editing Related Patron"
521 msgstr "Muokataan liittyvää asiakasta"
522
523 #: staff.patron.display.init.retrieving_patron
524 msgid "Retrieving Patron..."
525 msgstr "Haetaan asiakasta..."
526
527 #: staff.patron.display.init.retrieving
528 msgid "Retrieving..."
529 msgstr "Haetaan..."
530
531 #: staff.patron.display.init.network_request.alert_message
532 msgid "Alert message: \"%1$s\""
533 msgstr "Huomio: \"%1$s\""
534
535 #: staff.patron.display.init.network_request.inactive_card
536 msgid "Patron account retrieved with an INACTIVE card."
537 msgstr "Asiakkaan tili haettu, kortti EI-AKTIIVINEN."
538
539 #: staff.patron.display.init.network_request.account_barred
540 msgid "Patron account is BARRED."
541 msgstr "Asiakas on LAINAUSKIELLOSSA."
542
543 #: staff.patron.display.init.network_request.account_inactive
544 msgid "Patron account is INACTIVE."
545 msgstr "Asiakkaan tili on poistettu käytöstä."
546
547 #: staff.patron.display.init.network_request.account_expire_soon
548 msgid "Patron account will expire soon.  Please renew."
549 msgstr "Käyttäjän tili vanhenee pian. Ole hyvä ja uusi se."
550
551 #: staff.patron.display.init.network_request.account_expired
552 msgid "Patron account is EXPIRED."
553 msgstr "Asiakkaan tili on vanhentunut."
554
555 #: staff.patron.display.init.holds_ready
556 msgid "Holds available: %1$s"
557 msgstr "Varauksia lainattavissa: %1$s"
558
559 #: staff.patron.display.init.network_request.window_title
560 msgid "Alert"
561 msgstr "Huomautus"
562
563 #: staff.patron.display.init.network_request.window_message
564 msgid ""
565 "Press a navigation button above (for example, Check Out) to clear this alert."
566 msgstr ""
567 "Poista huomautus painamalla jotakin yllä olevaa navigointipainiketta (esim. "
568 "Lainaus)."
569
570 #: staff.patron.display.init.network_request.dump_error_message
571 msgid "Not re-displaying this alert message: %1$s"
572 msgstr "Huomautusviestiä ei näytetä uudelleen: %1$s"
573
574 #: staff.patron.display.init.network_request.error_showing_alert
575 msgid "Error showing patron alert and holds availability."
576 msgstr "Virhe asiakashuomautuksen ja varausten lainattavuuden näytössä."
577
578 #: staff.patron.display.render_search_form.patron_search
579 msgid "Patron Search"
580 msgstr "Asiakkaan haku"
581
582 #: staff.patron.display.tab_name
583 msgid "Patron:"
584 msgstr "Asiakas:"
585
586 #: staff.patron.display.no_alerts_or_messages
587 msgid "No Alerts, Blocks, or Messages"
588 msgstr "Ei huomautuksia, estoja tai viestejä"
589
590 #. # Field 1 = actor.usr.id, Field 2 = actor.usr.create_date, Field 3 = actor.usr.last_update_time
591 #: staff.patron.display.db_data
592 msgid "Database ID: %1$s Create Date: %2$s Last Updated: %3$s"
593 msgstr "Tietokannan ID: %1$s Luomispäivä: %2$s Päivitetty viimeksi: %3$s"
594
595 #: staff.patron.hold_notices.tooltiptext
596 msgid "ID: %1$s Hold ID: %2$s Notifying Staff ID: %3$s"
597 msgstr "ID: %1$s Varauksen ID: %2$s Henkilökuntahuomautuksen ID: %3$s"
598
599 #: staff.patron.hold_notices.new_notification_record
600 msgid "New Notification Record"
601 msgstr "Uusi ilmoitustietue"
602
603 #: staff.patron.hold_notices.method
604 msgid "Method"
605 msgstr "Menetelmä"
606
607 #: staff.patron.hold_notices.note
608 msgctxt "staff.patron.hold_notices.note"
609 msgid "Note"
610 msgstr "Ilmoitus"
611
612 #: staff.patron.hold_notices.cancel
613 msgctxt "staff.patron.hold_notices.cancel"
614 msgid "Cancel"
615 msgstr "Peruuta"
616
617 #: staff.patron.hold_notices.cancel_accesskey
618 msgctxt "staff.patron.hold_notices.cancel_accesskey"
619 msgid "C"
620 msgstr "P"
621
622 #: staff.patron.hold_notices.add_notif_record
623 msgid "Add Notification Record"
624 msgstr "Lisää ilmoitustietue"
625
626 #: staff.patron.hold_notices.add_notif_record_accesskey
627 msgctxt "staff.patron.hold_notices.add_notif_record_accesskey"
628 msgid "A"
629 msgstr "L"
630
631 #: staff.patron.hold_notices.new_notification.not_created
632 msgid "The notification was not likely created."
633 msgstr "Ilmoitusta ei luultavasti luotu."
634
635 #: staff.patron.hold_notes.tooltiptext
636 msgid "ID: %1$s Hold ID: %2$s Staff ID: %3$s"
637 msgstr "ID: %1$s Varauksen ID: %2$s Henkilökunta-ID: %3$s"
638
639 #: staff.patron.hold_notes.new_note
640 msgctxt "staff.patron.hold_notes.new_note"
641 msgid "New Note"
642 msgstr "Uusi ilmoitus"
643
644 #: staff.patron.hold_notes.title
645 msgctxt "staff.patron.hold_notes.title"
646 msgid "Title"
647 msgstr "Nimeke"
648
649 #: staff.patron.hold_notes.body
650 msgctxt "staff.patron.hold_notes.body"
651 msgid "Note"
652 msgstr "Ilmoitus"
653
654 #: staff.patron.hold_notes.public
655 msgid "Public"
656 msgstr "Julkinen"
657
658 #: staff.patron.hold_notes.private
659 msgid "Private"
660 msgstr "Yksityinen"
661
662 #: staff.patron.hold_notes.print_on_slip
663 msgid "Print on Slip"
664 msgstr "Tulosta"
665
666 #: staff.patron.hold_notes.no_print_on_slip
667 msgid "No print on Slip"
668 msgstr "Älä tulosta"
669
670 #: staff.patron.hold_notes.by_staff
671 msgid "By Staff"
672 msgstr "Henkilökunnan mukaan"
673
674 #: staff.patron.hold_notes.by_patron
675 msgid "By Patron "
676 msgstr "Asiakkaan mukaan "
677
678 #: staff.patron.hold_notes.new_note.public
679 msgid "Public?"
680 msgstr "Julkinen?"
681
682 #: staff.patron.hold_notes.new_note.slip
683 msgid "Print on slip?"
684 msgstr "Tulostetaanko?"
685
686 #: staff.patron.hold_notes.cancel
687 msgctxt "staff.patron.hold_notes.cancel"
688 msgid "Cancel"
689 msgstr "Peruuta"
690
691 #: staff.patron.hold_notes.cancel_accesskey
692 msgctxt "staff.patron.hold_notes.cancel_accesskey"
693 msgid "C"
694 msgstr "P"
695
696 #: staff.patron.hold_notes.add_note
697 msgctxt "staff.patron.hold_notes.add_note"
698 msgid "Add Note"
699 msgstr "Lisää ilmoitus"
700
701 #: staff.patron.hold_notes.add_note.accesskey
702 msgctxt "staff.patron.hold_notes.add_note.accesskey"
703 msgid "A"
704 msgstr "L"
705
706 #: staff.patron.hold_notes.new_note.not_created
707 msgctxt "staff.patron.hold_notes.new_note.not_created"
708 msgid "The note was not likely created."
709 msgstr "Ilmoitusta ei luultavasti luotu."
710
711 #: staff.patron.holds.init.hold_num_error
712 msgid "Error retrieving details for hold #%1$s"
713 msgstr "Virhe varausnumeron %1$s tietojen haussa"
714
715 #: staff.patron.holds.show_notifications.error_rendering_notifs
716 msgid "Error rendering or retrieving hold notifications."
717 msgstr "Virhe varausilmoitusten valmistelussa tai haussa."
718
719 #: staff.patron.holds.total_count
720 msgid "Total Holds: %1$s"
721 msgstr "Varauksia yhteensä: %1$s"
722
723 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.choose_hold_range
724 msgid "Please choose a Hold Range:"
725 msgstr "Valitse varausten määrän vaihteluväli:"
726
727 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.done.label
728 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.done.label"
729 msgid "Done"
730 msgstr "Valmis"
731
732 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.done.accesskey
733 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.done.accesskey"
734 msgid "D"
735 msgstr "V"
736
737 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.cancel.label
738 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.cancel.label"
739 msgid "Cancel"
740 msgstr "Peruuta"
741
742 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.cancel.accesskey
743 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.cancel.accesskey"
744 msgid "C"
745 msgstr "P"
746
747 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.choose_library
748 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.choose_library"
749 msgid "Choose a Pick Up Library"
750 msgstr "Valitse noutokirjasto"
751
752 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.modify_holds_message.singular
753 msgid ""
754 "Are you sure you would like to change the Hold Range for hold %1$s to "
755 "\"%2$s\"?;"
756 msgstr "Haluatko varmasti muuttaa varauksen %1$s varausväliksi \"%2$s\"?;"
757
758 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.modify_holds_message.plural
759 msgid ""
760 "Are you sure you would like to change the Hold Range for holds %1$s to "
761 "\"%2$s\"?;"
762 msgstr "Haluatko varmasti muuttaa varausten %1$s varausväliksi \"%2$s\"?;"
763
764 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.modify_holds_title
765 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.modify_holds_title"
766 msgid "Modifying Holds"
767 msgstr "Muutetaan varauksia"
768
769 #: staff.patron.holds.holds_not_modified
770 msgid "Holds not likely modified."
771 msgstr "Varauksia ei luultavasti muutettu."
772
773 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.new_pickup_lib.description
774 msgid "Please choose a new Pickup Library:"
775 msgstr "Valitse uusi noutokirjasto:"
776
777 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.done.label
778 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.done.label"
779 msgid "Done"
780 msgstr "Valmis"
781
782 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.done.accesskey
783 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.done.accesskey"
784 msgid "D"
785 msgstr "V"
786
787 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.cancel.label
788 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.cancel.label"
789 msgid "Cancel"
790 msgstr "Peruuta"
791
792 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.cancel.accesskey
793 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.cancel.accesskey"
794 msgid "C"
795 msgstr "P"
796
797 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.choose_lib
798 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.choose_lib"
799 msgid "Choose a Pick Up Library"
800 msgstr "Valitse noutokirjasto"
801
802 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.change_pickup_lib_message.singular
803 msgid ""
804 "Are you sure you would like to change the Pick Up Library for hold %1$s to "
805 "%2$s?"
806 msgstr "Haluatko varmasti muuttaa varauksen %1$s noutokirjastoksi %2$s?"
807
808 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.change_pickup_lib_message.plural
809 msgid ""
810 "Are you sure you would like to change the Pick Up Library for holds %1$s to "
811 "%2$s?"
812 msgstr "Haluatko varmasti muuttaa varausten %1$s noutokirjastoksi %2$s?"
813
814 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.change_pickup_lib_title
815 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.change_pickup_lib_title"
816 msgid "Modifying Holds"
817 msgstr "Muutetaan varauksia"
818
819 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.new_phone_number
820 msgid ""
821 "Please enter a new phone number for hold notification (leave the field empty "
822 "to disable phone notification):"
823 msgstr ""
824 "Syötä uusi puhelinnumero varausilmoituksille (jätä kenttä tyhjäksi, jos et "
825 "halua ilmoituksia puhelimella):"
826
827 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_done.label
828 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_done.label"
829 msgid "Done"
830 msgstr "Valmis"
831
832 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_done.accesskey
833 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_done.accesskey"
834 msgid "D"
835 msgstr "V"
836
837 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_cancel.label
838 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_cancel.label"
839 msgid "Cancel"
840 msgstr "Peruuta"
841
842 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_cancel.accesskey
843 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_cancel.accesskey"
844 msgid "C"
845 msgstr "P"
846
847 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.choose_phone_number
848 msgid "Choose a Hold Notification Phone Number"
849 msgstr "Valitse puhelinnumero varausilmoituksille"
850
851 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.confirm_phone_number_change.singular
852 msgid ""
853 "Are you sure you would like to change the Notification Phone Number for hold "
854 "%1$s to \"%2$s\"?"
855 msgstr ""
856 "Haluatko varmasti muuttaa varauksen %1$s ilmoituspuhelinnumeroksi \"%2$s\"?"
857
858 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.confirm_phone_number_change.plural
859 msgid ""
860 "Are you sure you would like to change the Notification Phone Number for "
861 "holds %1$s to \"%2$s\"?"
862 msgstr ""
863 "Haluatko varmasti muuttaa varausten %1$s ilmoituspuhelinnumeroksi \"%2$s\"?"
864
865 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.modifying_holds_title
866 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.modifying_holds_title"
867 msgid "Modifying Holds"
868 msgstr "Muutetaan varauksia"
869
870 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.new_phone_number
871 msgid ""
872 "Please enter a new mobile number for hold notification via text (leave the "
873 "field empty to disable):"
874 msgstr ""
875 "Syötä uusi matkapuhelinnumero varausilmoitusten tekstiviesteille (jätä "
876 "kenttä tyhjäksi, jos et halua ilmoituksia tekstiviestillä):"
877
878 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.btn_done.label
879 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.btn_done.label"
880 msgid "Done"
881 msgstr "Valmis"
882
883 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.btn_done.accesskey
884 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.btn_done.accesskey"
885 msgid "D"
886 msgstr "V"
887
888 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.btn_cancel.label
889 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.btn_cancel.label"
890 msgid "Cancel"
891 msgstr "Peruuta"
892
893 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.btn_cancel.accesskey
894 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.btn_cancel.accesskey"
895 msgid "C"
896 msgstr "P"
897
898 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.choose_phone_number
899 msgid "Choose a Hold Notification Mobile Text Number"
900 msgstr "Valitse matkapuhelinnumero varausilmoitusten tekstiviesteille:"
901
902 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.confirm_phone_number_change.singular
903 msgid ""
904 "Are you sure you would like to change the Notification Mobile/Text Number "
905 "for hold %1$s to \"%2$s\"?"
906 msgstr ""
907 "Haluatko varmasti muuttaa varauksen %1$s ilmoitusten puhelin-"
908 "/tekstiviestinumeroksi \"%2$s\"?"
909
910 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.confirm_phone_number_change.plural
911 msgid ""
912 "Are you sure you would like to change the Notification Mobile/Text Number "
913 "for holds %1$s to \"%2$s\"?"
914 msgstr ""
915 "Haluatko varmasti muuttaa varausten %1$s ilmoitusten puhelin-"
916 "/tekstiviestinumeroksi \"%2$s\"?"
917
918 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.modifying_holds_title
919 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.modifying_holds_title"
920 msgid "Modifying Holds"
921 msgstr "Muutetaan varauksia"
922
923 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.new_carrier
924 msgid "Please select a new mobile carrier for hold notification via text:"
925 msgstr ""
926 "Valitse uusi matkapuhelinoperaattori varausilmoitusten tekstiviesteille:"
927
928 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.btn_done.label
929 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.btn_done.label"
930 msgid "Done"
931 msgstr "Valmis"
932
933 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.btn_done.accesskey
934 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.btn_done.accesskey"
935 msgid "D"
936 msgstr "V"
937
938 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.btn_cancel.label
939 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.btn_cancel.label"
940 msgid "Cancel"
941 msgstr "Peruuta"
942
943 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.btn_cancel.accesskey
944 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.btn_cancel.accesskey"
945 msgid "C"
946 msgstr "P"
947
948 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.choose_carrier
949 msgid "Select a Hold Notification Mobile Text Carrier"
950 msgstr "Valitse matkapuhelinoperaattori varausilmoitusten tekstiviesteille"
951
952 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.confirm_carrier_change.singular
953 msgid ""
954 "Are you sure you would like to change the Notification Mobile/Text Carrier "
955 "for hold %1$s to \"%2$s\"?"
956 msgstr ""
957 "Haluatko varmasti muuttaa varauksen %1$s ilmoitusten matkapuhelin-"
958 "/tekstiviestioperaattoriksi \"%2$s\"?"
959
960 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.confirm_carrier_change.plural
961 msgid ""
962 "Are you sure you would like to change the Notification Mobile/Text Carrier "
963 "for holds %1$s to \"%2$s\"?"
964 msgstr ""
965 "Haluatko varmasti muuttaa varausten %1$s ilmoitusten matkapuhelin-"
966 "/tekstiviestioperaattoriksi \"%2$s\"?"
967
968 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.modifying_holds_title
969 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.modifying_holds_title"
970 msgid "Modifying Holds"
971 msgstr "Muutetaan varauksia"
972
973 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.description
974 msgid ""
975 "Send email notifications (when appropriate)?  The email address used is "
976 "found in the hold recipient account."
977 msgstr ""
978 "Lähetetäänkö ilmoituksia sähköpostilla (kun siihen on aihetta)? Käytetty "
979 "sähköpostiosoite löytyy varauksen vastaanottajan tililtä."
980
981 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_email.label
982 msgid "Email"
983 msgstr "Sähköposti"
984
985 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_email.accesskey
986 msgid "E"
987 msgstr "S"
988
989 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_no_email.label
990 msgid "No Email"
991 msgstr "Ei sähköpostia"
992
993 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_no_email.accesskey
994 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_no_email.accesskey"
995 msgid "N"
996 msgstr "E"
997
998 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_cancel.label
999 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_cancel.label"
1000 msgid "Cancel"
1001 msgstr "Peruuta"
1002
1003 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_cancel.accesskey
1004 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_cancel.accesskey"
1005 msgid "C"
1006 msgstr "P"
1007
1008 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.set_notifs
1009 msgid "Set Email Notification for Holds"
1010 msgstr "Määritä varausten sähköposti-ilmoitus"
1011
1012 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.enable_email.singular
1013 msgid ""
1014 "Are you sure you would like to enable email notification for hold %1$s?"
1015 msgstr ""
1016 "Haluatko varmasti ottaa sähköposti-ilmoituksen käyttöön varaukselle %1$s?"
1017
1018 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.enable_email.plural
1019 msgid ""
1020 "Are you sure you would like to enable email notification for holds %1$s?"
1021 msgstr ""
1022 "Haluatko varmasti ottaa sähköposti-ilmoituksen käyttöön varauksille %1$s?"
1023
1024 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.disable_email.singular
1025 msgid ""
1026 "Are you sure you would like to disable email notification for hold %1$s?"
1027 msgstr ""
1028 "Haluatko varmasti ottaa sähköposti-ilmoituksen pois käytöstä varaukselle "
1029 "%1$s?"
1030
1031 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.disable_email.plural
1032 msgid ""
1033 "Are you sure you would like to disable email notification for holds %1$s?"
1034 msgstr ""
1035 "Haluatko varmasti ottaa sähköposti-ilmoituksen pois käytöstä varauksille "
1036 "%1$s?"
1037
1038 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.mod_holds_title
1039 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.mod_holds_title"
1040 msgid "Modifying Holds"
1041 msgstr "Muutetaan varauksia"
1042
1043 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.description
1044 msgid ""
1045 "Move to the front of the holds queue above other holds that are not likewise "
1046 "flagged Top of Queue?"
1047 msgstr ""
1048 "Siirretäänkö muiden varausten edelle (lukuun ottamatta muita jonon edelle "
1049 "merkittyjä)?"
1050
1051 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_cut.label
1052 msgid "Top of Queue"
1053 msgstr "Jonon edelle"
1054
1055 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_cut.accesskey
1056 msgid "T"
1057 msgstr "J"
1058
1059 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_no_cut.label
1060 msgid "No Top of Queue"
1061 msgstr "Ei jonon edelle"
1062
1063 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_no_cut.accesskey
1064 msgctxt "staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_no_cut.accesskey"
1065 msgid "N"
1066 msgstr "E"
1067
1068 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_cancel.label
1069 msgctxt "staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_cancel.label"
1070 msgid "Cancel"
1071 msgstr "Peruuta"
1072
1073 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_cancel.accesskey
1074 msgctxt "staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_cancel.accesskey"
1075 msgid "C"
1076 msgstr "P"
1077
1078 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.set_notifs
1079 msgid "Set Top of Queue (Force to Front) for Holds"
1080 msgstr "Aseta varaukset jonon edelle (pakota ensimmäiseksi)"
1081
1082 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.enable_cut.singular
1083 msgid "Are you sure you would like to enable Top of Queue for hold %1$s?"
1084 msgstr "Haluatko varmasti siirtää varauksen %1$s jonon edelle?"
1085
1086 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.enable_cut.plural
1087 msgid "Are you sure you would like to enable Top of Queue for holds %1$s?"
1088 msgstr "Haluatko varmasti siirtää varaukset %1$s jonon edelle?"
1089
1090 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.disable_cut.singular
1091 msgid "Are you sure you would like to disable Top of Queue for hold %1$s?"
1092 msgstr "Haluatko varmasti siirtää varauksen %1$s pois jonon edeltä?"
1093
1094 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.disable_cut.plural
1095 msgid "Are you sure you would like to disable Top of Queue for holds %1$s?"
1096 msgstr "Haluatko varmasti siirtää varaukset %1$s pois jonon edeltä?"
1097
1098 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.mod_holds_title
1099 msgctxt "staff.patron.holds.holds_cut_in_line.mod_holds_title"
1100 msgid "Modifying Holds"
1101 msgstr "Muutetaan varauksia"
1102
1103 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.description
1104 msgid "Accept only \"good condition\" copies?"
1105 msgstr "Hyväksytäänkö vain \"hyväkuntoiset\" kappaleet?"
1106
1107 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_good.label
1108 msgid "Good Condition"
1109 msgstr "Hyväkuntoiset"
1110
1111 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_good.accesskey
1112 msgid "G"
1113 msgstr "H"
1114
1115 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_mediocre.label
1116 msgid "Any Condition"
1117 msgstr "Missä tahansa kunnossa"
1118
1119 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_mediocre.accesskey
1120 msgctxt ""
1121 "staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_mediocre.accesskey"
1122 msgid "A"
1123 msgstr "A"
1124
1125 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_cancel.label
1126 msgctxt "staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_cancel.label"
1127 msgid "Cancel"
1128 msgstr "Peruuta"
1129
1130 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_cancel.accesskey
1131 msgctxt "staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_cancel.accesskey"
1132 msgid "C"
1133 msgstr "P"
1134
1135 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.set_notifs
1136 msgid "Set Desired Copy Quality for Holds"
1137 msgstr "Määritä haluamasi varatun niteen laatu"
1138
1139 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.enable_good.singular
1140 msgid ""
1141 "Are you sure you would like to restrict to Good Condition copies for hold "
1142 "%1$s?"
1143 msgstr "Haluatko varmasti rajoittaa varauksen %1$s hyväkuntoisiin niteisiin?"
1144
1145 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.enable_good.plural
1146 msgid ""
1147 "Are you sure you would like to restrict to Good Condition copies for holds "
1148 "%1$s?"
1149 msgstr "Haluatko varmasti rajoittaa varaukset %1$s hyväkuntoisiin niteisiin?"
1150
1151 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.disable_good.singular
1152 msgid ""
1153 "Are you sure you would like to NOT restrict to Good Condition copies for "
1154 "hold %1$s?"
1155 msgstr ""
1156 "Haluatko varmasti olla rajoittamatta varausta %1$s hyväkuntoisiin niteisiin?"
1157
1158 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.disable_good.plural
1159 msgid ""
1160 "Are you sure you would like to NOT restrict to Good Condition copies for "
1161 "holds %1$s?"
1162 msgstr ""
1163 "Haluatko varmasti olla rajoittamatta varauksia %1$s hyväkuntoisiin niteisiin?"
1164
1165 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.mod_holds_title
1166 msgctxt "staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.mod_holds_title"
1167 msgid "Modifying Holds"
1168 msgstr "Muutetaan varauksia"
1169
1170 #: staff.patron.holds.holds_retarget.reset_hold_message.singular
1171 msgid "Are you sure you would like to reset hold %1$s?"
1172 msgstr "Haluatko varmasti nollata varauksen %1$s?"
1173
1174 #: staff.patron.holds.holds_retarget.reset_hold_message.plural
1175 msgid "Are you sure you would like to reset holds %1$s?"
1176 msgstr "Haluatko varmasti nollata varaukset %1$s?"
1177
1178 #: staff.patron.holds.holds_retarget.reset_hold_title
1179 msgid "Resetting Holds"
1180 msgstr "Nollataan varauksia"
1181
1182 #: staff.patron.holds.holds_retarget.holds_not_reset
1183 msgid "Holds not likely reset."
1184 msgstr "Varauksia ei luultavasti poistettu."
1185
1186 #: staff.patron.holds.holds_cancel.cancel_hold_message.singular
1187 msgid "Are you sure you would like to cancel hold %1$s?"
1188 msgstr "Haluatko varmasti peruuttaa varauksen %1$s?"
1189
1190 #: staff.patron.holds.holds_cancel.cancel_hold_message.plural
1191 msgid "Are you sure you would like to cancel holds %1$s?"
1192 msgstr "Haluatko varmasti peruuttaa varaukset %1$s?"
1193
1194 #: staff.patron.holds.holds_cancel.cancel_hold_title
1195 msgid "Cancelling Holds"
1196 msgstr "Poistetaan varauksia"
1197
1198 #: staff.patron.holds.holds_cancel.cancel_for_barcodes
1199 msgid "For barcodes %1$s, should the associated transits also be cancelled?"
1200 msgstr "Peruutetaanko myös asiakastunnukseen %1$s liitetyt kuljetukset?"
1201
1202 #: staff.patron.holds.holds_cancel.cancel_for_barcodes.title
1203 msgid "Cancelling Transits"
1204 msgstr "Peruutetaan kuljetuksia"
1205
1206 #: staff.patron.holds.holds_cancel.hold_transits_not_cancelled
1207 msgid "Hold transits not likely cancelled."
1208 msgstr "Varausten kuljetuksia ei luultavasti peruutettu."
1209
1210 #: staff.patron.holds.holds_cancel.hold_not_cancelled
1211 msgid "Holds not likely cancelled."
1212 msgstr "Varauksia ei luultavasti peruutettu."
1213
1214 #: staff.patron.holds.holds_uncancel.hold_not_uncancelled
1215 msgid "Holds not likely un-cancelled."
1216 msgstr "Varausten peruutusta ei luultavasti peruutettu."
1217
1218 #: staff.patron.holds.show_catalog.unknown_htype
1219 msgid ""
1220 "I do not understand the hold type of %1$s so I can not display the "
1221 "appropriate record in the catalog."
1222 msgstr ""
1223 "Järjestelmä ei ymmärrä varaustyyppiä %1$s, joten tietokannasta ei voida "
1224 "näyttää oikeaa tietuetta."
1225
1226 #: staff.patron.holds.show_catalog.retrieving_title
1227 msgctxt "staff.patron.holds.show_catalog.retrieving_title"
1228 msgid "Retrieving title..."
1229 msgstr "Haetaan nimekettä..."
1230
1231 #: staff.patron.holds.lib_menus.missing_library_list
1232 msgctxt "staff.patron.holds.lib_menus.missing_library_list"
1233 msgid "Missing library list."
1234 msgstr "Kirjastoluettelo puuttuu."
1235
1236 #: staff.patron.info_group.retrieve_group_members.failure
1237 msgid "Failed to retrieve all the group members."
1238 msgstr "Joidenkin ryhmän jäsenten haku epäonnistui."
1239
1240 #: staff.patron.info_group.retrieve_patron.tab_name
1241 msgid "Retrieving Patron.."
1242 msgstr "Haetaan asiakasta..."
1243
1244 #: staff.patron.info_group.retrieve_patron.failed_retrieving_patron
1245 msgid "Failed to retrieve patron."
1246 msgstr "Asiakkaan haku epäonnistui."
1247
1248 #: staff.patron.info_group.retrieve_patron.failed_retrieving_patrons
1249 msgid "Failed to retrieve patrons."
1250 msgstr "Asiakkaiden haku epäonnistui."
1251
1252 #: staff.patron.info_group.merge_patrons.failed_merging_patrons
1253 msgid "Failed merging patrons."
1254 msgstr "Asiakkaiden yhdistäminen epäonnistui."
1255
1256 #: staff.patron.info_group.clone_patron.register_clone.tab_name
1257 msgid "Register Patron Clone for Group"
1258 msgstr "Rekisteröi asiakkaan klooni ryhmään"
1259
1260 #: staff.patron.info_group.clone_patron.error_spawning_editors
1261 msgid "error spawning user editors"
1262 msgstr "käyttäjänmuokkaustyökalujen alustus epäonnistui"
1263
1264 #: staff.patron.info_group.spawn_editor.editing_patron
1265 msgctxt "staff.patron.info_group.spawn_editor.editing_patron"
1266 msgid "Editing Related Patron"
1267 msgstr "Muokataan liittyvää asiakasta"
1268
1269 #: staff.patron.info_group.spawn_search
1270 msgid "spawn search"
1271 msgstr "alustetaan hakua"
1272
1273 #: staff.patron.info_group.remove_patron.warning_message
1274 msgid ""
1275 "WARNING: If you remove the currently displayed patron, a NEW group will be "
1276 "displayed in this interface."
1277 msgstr ""
1278 "VAROITUS: Jos poistat näytössä olevan asiakkaan, tässä käyttöliittymässä "
1279 "näkyy UUSI ryhmä."
1280
1281 #: staff.patron.info_group.remove_patron.warning_message_confirm
1282 msgid "Remove selected patrons from this group?  %1$s"
1283 msgstr "Poistetaanko valitut asiakkaat tästä ryhmästä? %1$s"
1284
1285 #: staff.patron.info_group.remove_patron.error_removing_patron
1286 msgid "error removing patron (ID=%1$s) from usergroup"
1287 msgstr "virhe asiakkaan (ID=%1$s) poistossa käyttäjäryhmästä"
1288
1289 #: staff.patron.info_group.remove_patron.patrons_removed_from_group
1290 msgid "Patrons removed from group."
1291 msgstr "Asiakkaat poistettu ryhmästä."
1292
1293 #: staff.patron.info_group.remove_patron.patrons_not_removed_from_group
1294 msgid "Patron not removed from group."
1295 msgstr "Asiakasta ei poistettu ryhmästä."
1296
1297 #: staff.patron.info_group.link_patron.null_not_allowed
1298 msgid "null parameter not allowed"
1299 msgstr "null-parametri ei kelpaa"
1300
1301 #: staff.patron.info_group.link_patron.invalid_parameter
1302 msgid "Invalid parameter.  Expected boolean."
1303 msgstr "Virheellinen parametri. Boolean-arvoa odotettiin."
1304
1305 #: staff.patron.info_group.link_patron.scan_patron_barcode
1306 msgid "Please scan a patron barcode:"
1307 msgstr "Syötä asiakastunnus:"
1308
1309 #: staff.patron.info_group.link_patron.move_patron_to_new_usergroup
1310 msgid "Move patron %1$s into patron %2$s's usergroup..."
1311 msgstr "Siirrä asiakas %1$s asiakkaan %2$s käyttäjäryhmään..."
1312
1313 #: staff.patron.info_group.link_patron.move.label
1314 msgid "Move"
1315 msgstr "Siirrä"
1316
1317 #: staff.patron.info_group.link_patron.move.accesskey
1318 msgid "M"
1319 msgstr "S"
1320
1321 #: staff.patron.info_group.link_patron.done.label
1322 msgctxt "staff.patron.info_group.link_patron.done.label"
1323 msgid "Done"
1324 msgstr "Valmis"
1325
1326 #: staff.patron.info_group.link_patron.done.accesskey
1327 msgctxt "staff.patron.info_group.link_patron.done.accesskey"
1328 msgid "D"
1329 msgstr "V"
1330
1331 #: staff.patron.info_group.link_patron.move_patron_to_usergroup
1332 msgid "Move Patron into a Usergroup"
1333 msgstr "Siirrä asiakas käyttäjäryhmään"
1334
1335 #: staff.patron.info_group.link_patron.error_linking_patron
1336 msgid "error linking patron (ID=%1$s)"
1337 msgstr "virhe asiakkaan linkityksessä (ID=%1$s)"
1338
1339 #: staff.patron.info_group.link_patron.usergroups_updated
1340 msgid "User groups updated."
1341 msgstr "Käyttäjäryhmät päivitetty."
1342
1343 #: staff.patron.info_group.link_patron.error_linking_patrons
1344 msgid "error linking patrons"
1345 msgstr "virhe asiakkaiden linkityksessä"
1346
1347 #: staff.patron.info_group.column.circs_out.label
1348 msgid "Items Out"
1349 msgstr "Niteet lainassa"
1350
1351 #: staff.patron.info_group.column.circs_overdue.label
1352 msgid "Items Overdue"
1353 msgstr "Niteet erääntyneet"
1354
1355 #: staff.patron.info_group.column.circs_claimed_returned.label
1356 msgid "Items Claimed Returned"
1357 msgstr "Niteet ilmoitettu palautetuiksi"
1358
1359 #: staff.patron.info_group.column.circs_long_overdue.label
1360 msgid "Items Long Overdue"
1361 msgstr "Niteet erääntyneet kauan sitten"
1362
1363 #: staff.patron.info_group.column.circs_lost.label
1364 msgid "Items Lost"
1365 msgstr "Niteet kadonneet"
1366
1367 #: staff.patron.info_group.total_owed.label
1368 msgid "Total Owed: %1$s"
1369 msgstr "Maksettavaa yhteensä: %1$s"
1370
1371 #: staff.patron.info_group.total_out.label
1372 msgid "Total Items Out: %1$s"
1373 msgstr "Niteitä lainassa yhteensä: %1$s"
1374
1375 #: staff.patron.info_group.total_overdue.label
1376 msgid "Total Items Overdue: %1$s"
1377 msgstr "Erääntyneitä niteitä yhteensä: %1$s"
1378
1379 #: staff.patron.info_notes.render_notes.add_new_note.label
1380 msgid "Add New Note"
1381 msgstr "Lisää uusi ilmoitus"
1382
1383 #: staff.patron.info_notes.render_notes.add_new_note.accesskey
1384 msgctxt "staff.patron.info_notes.render_notes.add_new_note.accesskey"
1385 msgid "A"
1386 msgstr "L"
1387
1388 #: staff.patron.info_notes.render_notes.tooltiptext
1389 msgid "Note ID: %1$s Creator ID: %2$s"
1390 msgstr "Ilmoituksen ID: %1$s Luojan ID: %2$s"
1391
1392 #: staff.patron.info_notes.render_notes.pub.patron_visible
1393 msgid "Patron Visible"
1394 msgstr "Näkyy asiakkaalle"
1395
1396 #: staff.patron.info_notes.render_notes.pub.staff_only
1397 msgid "Staff Only"
1398 msgstr "Vain henkilökunnalle"
1399
1400 #: staff.patron.info_notes.render_notes.delete_note_message
1401 msgid "Delete the note titled \"%1$s\" created on %2$s?"
1402 msgstr "Tuhotaanko ilmoitus \"%1$s\", joka on luotu %2$s?"
1403
1404 #: staff.patron.info_notes.render_notes.delete_note_title
1405 msgid "Delete Note"
1406 msgstr "Tuhoa ilmoitus"
1407
1408 #: staff.patron.info_notes.render_notes.btn1.delete_note.label
1409 msgid "Delete This Note"
1410 msgstr "Tuhoa tämä ilmoitus"
1411
1412 #: staff.patron.info_notes.render_notes.note_deleted
1413 msgid "Note deleted."
1414 msgstr "Ilmoitus tuhottu."
1415
1416 #: staff.patron.info_notes.render_notes.pertaining_to
1417 msgid "Pertaining to"
1418 msgstr "Liittyy kohteeseen"
1419
1420 #: staff.patron.info_notes.render_notes.created_on
1421 msgid "created on"
1422 msgstr "luotu"
1423
1424 #: staff.patron.info_notes.render_notes.printing_note_num
1425 msgid "printing note #%1$s"
1426 msgstr "tulostetaan ilmoitusta #%1$s"
1427
1428 #: staff.patron.info_notes.render_notes.btn2.print_note.label
1429 msgid "Print"
1430 msgstr "Tulosta"
1431
1432 #: staff.patron.info_notes.new_note.label
1433 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.label"
1434 msgid "New Note"
1435 msgstr "Uusi ilmoitus"
1436
1437 #: staff.patron.info_notes.new_note.patron_visible.value
1438 msgid "Patron Visible?"
1439 msgstr "Näkyy asiakkaalle?"
1440
1441 #: staff.patron.info_notes.new_note.title.value
1442 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.title.value"
1443 msgid "Title"
1444 msgstr "Nimeke"
1445
1446 #: staff.patron.info_notes.new_note.note.value
1447 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.note.value"
1448 msgid "Note"
1449 msgstr "Ilmoitus"
1450
1451 #: staff.patron.info_notes.new_note.initials.value
1452 msgid "Initials"
1453 msgstr "Nimikirjaimet"
1454
1455 #: staff.patron.info_notes.new_note.cancel.label
1456 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.cancel.label"
1457 msgid "Cancel"
1458 msgstr "Peruuta"
1459
1460 #: staff.patron.info_notes.new_note.cancel.accesskey
1461 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.cancel.accesskey"
1462 msgid "C"
1463 msgstr "P"
1464
1465 #: staff.patron.info_notes.new_note.add.label
1466 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.add.label"
1467 msgid "Add Note"
1468 msgstr "Lisää ilmoitus"
1469
1470 #: staff.patron.info_notes.new_note.add.accesskey
1471 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.add.accesskey"
1472 msgid "A"
1473 msgstr "L"
1474
1475 #: staff.patron.info_notes.new_note.add_note_title
1476 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.add_note_title"
1477 msgid "Add Note"
1478 msgstr "Lisää ilmoitus"
1479
1480 #: staff.patron.info_notes.new_note.note_not_created
1481 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.note_not_created"
1482 msgid "The note was not likely created."
1483 msgstr "Ilmoitusta ei luultavasti luotu."
1484
1485 #: staff.patron.info_stat_cats.retrieve_fleshed_patron.failed
1486 msgid "Failed to retrieve patron stat cats."
1487 msgstr "Asiakkaan tilastokategorioiminen haku epäonnistui."
1488
1489 #: staff.patron.info_stat_cats.render_stat_cats.opac_visible
1490 msgid "OPAC Visible"
1491 msgstr "Näkyy verkkokirjastossa"
1492
1493 #: staff.patron.info_stat_cats.render_stat_cats.not_opac_visible
1494 msgid "Not OPAC Visible"
1495 msgstr "Ei näy verkkokirjastossa"
1496
1497 #: staff.patron.info_stat_cats.render_stat_cats.rendering_exception
1498 msgid "rendering or retrieving stat cat"
1499 msgstr "valmistellaan tai haetaan tilastokategoriaa"
1500
1501 #: staff.patron.info_surveys.retrieve_surveys.failed
1502 msgid "Failed to retrieve all the survey responses."
1503 msgstr "Joidenkin kyselyvastausten haku epäonnistui."
1504
1505 #: staff.patron.info_surveys.render_surveys.required
1506 msgid "Required"
1507 msgstr "Vaaditaan"
1508
1509 #: staff.patron.info_surveys.render_surveys.not_required
1510 msgid "Not Required"
1511 msgstr "Ei vaadita"
1512
1513 #: staff.patron.items.show_noncats.14_days
1514 msgid "14 days"
1515 msgstr "14 päivää"
1516
1517 #: staff.patron.items.show_noncats.err_showing_noncat
1518 msgid "Error showing NonCat #%1$s"
1519 msgstr "Virhe ei-kategorian %1$s näytössä"
1520
1521 #: staff.patron.items.show_noncats.err_showing_circulations
1522 msgid "Error showing NonCat circulations"
1523 msgstr "Virhe ei-kategorian lainojen näytössä"
1524
1525 #: staff.patron.items.items_renew_all.list_is_busy
1526 msgid ""
1527 "This is list is busy retrieving or rendering rows for a prior action.  Abort "
1528 "the prior action and proceed?"
1529 msgstr ""
1530 "Tämä lista on hakemassa tai valmistelemassa aiemman toiminnon rivejä. "
1531 "Keskeytetäänkö toiminto ja jatketaan?"
1532
1533 #: staff.patron.items.items_renew_all.renew_items_in_list
1534 msgid "Renew all the items in this list?"
1535 msgstr "Uusitaanko kaikki tämän listan niteet?"
1536
1537 #: staff.patron.items.items_renew_all.items_not_renewed
1538 msgid "All items were not likely renewed (%1$s)"
1539 msgstr "Kaikkia niteitä ei luultavasti uusittu (%1$s)"
1540
1541 #: staff.patron.items.items_renew.renew_item_singular
1542 msgid "Are you sure you would like to renew item %1$s?"
1543 msgstr "Haluatko varmasti uusia niteen %1$s?"
1544
1545 #: staff.patron.items.items_renew.renew_item_plural
1546 msgid "Are you sure you would like to renew items %1$s?"
1547 msgstr "Haluatko varmasti uusia niteet %1$s?"
1548
1549 #: staff.patron.items.items_renew.renewing
1550 msgid "Renewing %1$s"
1551 msgstr "Uusitaan %1$s"
1552
1553 #: staff.patron.items.items_renew.renewed
1554 msgid "%1$s renewed."
1555 msgstr "%1$s uusittu."
1556
1557 #: staff.patron.items.items_renew.not_renewed
1558 msgid ""
1559 "%1$s not renewed.\n"
1560 "%2$s"
1561 msgstr ""
1562 "%1$s ei uusittu.\n"
1563 "%2$s"
1564
1565 #: staff.patron.items.items_renew.err_in_renew_via_barcode
1566 msgid ""
1567 "Error in renew_via_barcode callback\n"
1568 "Renew probably did not happen for barcode %1$s"
1569 msgstr ""
1570 "Virhe renew_via_barcode-takaisinkutsussa\n"
1571 "Uusintaa ei luultavasti tehty tunnukselle %1$s"
1572
1573 #: staff.patron.items.items_renew.no_renew_for_barcode
1574 msgid "Renew probably did not happen for barcode %1$s"
1575 msgstr "Uusintaa ei luultavasti tehty tunnukselle %1$s"
1576
1577 #: staff.patron.items.items_renew.no_renew
1578 msgid "Renew probably did not happen."
1579 msgstr "Uusintaa ei luultavasti tehty"
1580
1581 #: staff.patron.items.items_edit.renew_with_date.title
1582 msgctxt "staff.patron.items.items_edit.renew_with_date.title"
1583 msgid "Renew with Due Date"
1584 msgstr "Uusi eräpäivällä"
1585
1586 #: staff.patron.items.items_edit.renew_with_date.description
1587 msgctxt "staff.patron.items.items_edit.renew_with_date.description"
1588 msgid "Renew with Due Date"
1589 msgstr "Uusi eräpäivällä"
1590
1591 #: staff.patron.items.items_edit.renew_with_date.prompt
1592 msgid "Enter a new due date for these items to be renewed: %1$s"
1593 msgstr "Syötä uusi eräpäivä näille uusittaville niteille: %1$s"
1594
1595 #: staff.patron.items.items_edit.edit_due_date.singular
1596 msgid "Edit Due Date"
1597 msgstr "Muokkaa eräpäivää"
1598
1599 #: staff.patron.items.items_edit.edit_due_date.plural
1600 msgid "Edit Due Dates"
1601 msgstr "Muokkaa eräpäiviä"
1602
1603 #: staff.patron.items.items_edit.edit_due_date.description
1604 msgid "Due Date"
1605 msgstr "Eräpäivä"
1606
1607 #: staff.patron.items.items_edit.new_due_date
1608 msgid "Enter a new due date for these items: %1$s"
1609 msgstr "Syötä uusi eräpäivä näille niteille: %1$s"
1610
1611 #: staff.patron.items.items_edit.dates_not_modified
1612 msgid "The due dates were not likely modified."
1613 msgstr "Eräpäiviä ei luultavasti muutettu."
1614
1615 #: staff.patron.items.items_edit.mark_barcode_lost
1616 msgid "Mark barcode lost = %1$s"
1617 msgstr "Merkitse tunnus kadonneeksi = %1$s"
1618
1619 #: staff.patron.items.items_edit.item_barcode
1620 msgid ""
1621 "Item Barcode %1$s\n"
1622 "%2$s"
1623 msgstr ""
1624 "Nidetunnus %1$s\n"
1625 "%2$s"
1626
1627 #: staff.patron.items.items_edit.items_not_marked_lost
1628 msgid "The items were not likely marked lost."
1629 msgstr "Niteitä ei luultavasti merkitty kadonneiksi."
1630
1631 #: staff.patron.items.items_claimed_returned.claimed_returned
1632 msgid "Claimed Returned"
1633 msgstr "Ilmoitettu palautetuksi"
1634
1635 #: staff.patron.items.items_claimed_returned.claimed_returned.description
1636 msgid "Date Claimed"
1637 msgstr "Ilmoituspäivä"
1638
1639 #: staff.patron.items.items_claimed_returned.enter_returned_date
1640 msgid "Enter a claimed returned date for these items: %1$s"
1641 msgstr "Syötä ilmoitettu palautetuksi -päivämäärä näille niteille: %1$s"
1642
1643 #: staff.patron.items.items_claimed_returned.not_marked_claimed_returned
1644 msgid "The items were not likely marked Claimed Returned."
1645 msgstr "Niteitä ei luultavasti merkitty: ilmoitettu palautetuksi."
1646
1647 #: staff.patron.items.set_claim_returned_failure
1648 msgid "Override set claimed returned failure?"
1649 msgstr "Ohitetaanko ilmoitettu palautetuiksi -määrityksen epäonnistuminen?"
1650
1651 #: staff.patron.items.items_checkin.confirm_item_check_in.singular
1652 msgid "Are you sure you would like to check in item %1$s?"
1653 msgstr "Haluatko varmasti palauttaa niteen %1$s?"
1654
1655 #: staff.patron.items.items_checkin.confirm_item_check_in.plural
1656 msgid "Are you sure you would like to check in items %1$s?"
1657 msgstr "Haluatko varmasti palauttaa niteet %1$s?"
1658
1659 #: staff.patron.items.items_checkin.confirm_item_claimed_never_checked_out.singular
1660 msgid ""
1661 "Are you sure you would like to mark this item as Claimed Never Checked Out? "
1662 "%1$s"
1663 msgstr ""
1664 "Haluatko varmasti merkitä, että nide on ilmoitettu ei-lainatuksi? %1$s"
1665
1666 #: staff.patron.items.items_checkin.confirm_item_claimed_never_checked_out.plural
1667 msgid ""
1668 "Are you sure you would like to mark these items as Claimed Never Checked "
1669 "Out? %1$s"
1670 msgstr ""
1671 "Haluatko varmasti merkitä, että niteet on ilmoitettu ei-lainatuiksi? %1$s"
1672
1673 #: staff.patron.items.items_checkin.no_checkin
1674 msgid "Checkin probably did not happen."
1675 msgstr "Palautus ei luultavasti onnistunut."
1676
1677 #: staff.patron.items.show_catalog.barcode_not_cataloged
1678 msgid "%1$s is not cataloged"
1679 msgstr "%1$s ei ole luetteloitu"
1680
1681 #: staff.patron.items.show_catalog.retrieving_title
1682 msgctxt "staff.patron.items.show_catalog.retrieving_title"
1683 msgid "Retrieving title..."
1684 msgstr "Haetaan nimekettä..."
1685
1686 #: staff.patron.items.retrieve_row.callback_error
1687 msgid ""
1688 "Error in callback for FM_CIRC_DETAILS.authoritative in patron/items.js"
1689 msgstr ""
1690 "Virhe FM_CIRC_DETALS.authoritative-toiminnon takaisinkutsussa tiedostossa "
1691 "patron/items.js"
1692
1693 #: staff.patron.items.retrieve_row.error_in_retrieve_row
1694 msgid "error in patron/items.js retrieve_row():"
1695 msgstr "virhe: patron/items.js retrieve_row():"
1696
1697 #: staff.patron.items.refresh.error_refreshing_row2
1698 msgid ""
1699 "2 Error refreshing row in list\n"
1700 "circ_id = %1$s\n"
1701 "nparams = %2$s"
1702 msgstr ""
1703 "2 virhe luettelorivin päivityksessä\n"
1704 "circ_id = %1$s\n"
1705 "nparams = %2$s"
1706
1707 #: staff.patron.items.refresh.error_refreshing_row
1708 msgid ""
1709 "Error refreshing row in list\n"
1710 "circ_id = %1$s\n"
1711 "nparams = %2$s"
1712 msgstr ""
1713 "virhe luettelorivin päivityksessä\n"
1714 "circ_id = %1$s\n"
1715 "nparams = %2$s"
1716
1717 #: staff.patron.items.retrieve.err_retrieving_circulations
1718 msgid "Error retrieving circulations."
1719 msgstr "Virhe lainojen haussa."
1720
1721 #: staff.patron.items.gen_list_append.error
1722 msgid "patron/items.js: error in gen_list_append"
1723 msgstr "patron/items.js: virhe gen_list_append-toiminnossa"
1724
1725 #: staff.patron.search_result.search.no_patrons_found
1726 msgid "No patrons found matching search criteria."
1727 msgstr "Hakuehtoihin sopivia asiakkaita ei löytynyt."
1728
1729 #: staff.patron.search_result.search.capped_results
1730 msgid "Results capped at %1$s patrons."
1731 msgstr "Tulokset rajoitettu %1$s asiakkaaseen."
1732
1733 #: staff.patron.search_result.search.enter_search_terms
1734 msgid "Please enter some search terms."
1735 msgstr "Syötä muita hakuehtoja."
1736
1737 #: staff.patron.search_result.init.typeof_params
1738 msgid "typeof params.on_retrieve == %1$s"
1739 msgstr "typeof params.on_retrieve == %1$s"
1740
1741 #: staff.patron.search_result.init.search_print
1742 msgid "patron search print"
1743 msgstr "asiakashaku tulostus"
1744
1745 #: staff.patron.search_result.init.search_clipboard
1746 msgid "patron search clipboard"
1747 msgstr "asiakashaku leikepöytä"
1748
1749 #: staff.patron.search_result.init.search_saving_columns
1750 msgid "patron search saving columns"
1751 msgstr "asiakashaku sarakkeiden tallennus"
1752
1753 #: staff.patron.search_result.mailing_address_column_label_prefix
1754 msgid "Mailing Addr: "
1755 msgstr "Postiosoite: "
1756
1757 #: staff.patron.search_result.billing_address_column_label_prefix
1758 msgid "Billing Addr: "
1759 msgstr "Laskutusosoite: "
1760
1761 #: staff.patron.summary.patron_bill.money
1762 msgid "$ %1$s"
1763 msgstr "$ %1$s"
1764
1765 #: staff.patron.summary.retrieve.no_barcode
1766 msgid "summary: No barcode or ID"
1767 msgstr "yhteenveto: Ei tunnusta tai ID:tä"
1768
1769 #: staff.patron.summary.patron_net_access
1770 msgid "Internet"
1771 msgstr "Internet"
1772
1773 #: staff.patron.summary.create_date
1774 msgid "Account created on"
1775 msgstr "Tili luotu"
1776
1777 #: staff.patron.summary.expires_on
1778 msgid "Expires on"
1779 msgstr "Voimassaolo päättyy"
1780
1781 #: staff.patron.summary.last_activity
1782 msgid "Last Activity"
1783 msgstr "Viimeisin toiminta"
1784
1785 #: staff.patron.summary.updated_on
1786 msgid "Last updated on"
1787 msgstr "Päivitetty viimeksi"
1788
1789 #: staff.patron.summary.standing_penalty.remove
1790 msgid "Remove"
1791 msgstr "Poista"
1792
1793 #: staff.patron.summary.standing_penalty.none
1794 msgid "No Blocks/Penalties"
1795 msgstr "Ei estoja/rajoituksia"
1796
1797 #: staff.patron.summary.group_list.column.family_name.label
1798 msgid "Family Name"
1799 msgstr "Sukunimi"
1800
1801 #: staff.patron.summary.group_list.column.first_given_name.label
1802 msgid "First Name"
1803 msgstr "Etunimi"
1804
1805 #: staff.patron.summary.group_list.column.second_given_name.label
1806 msgid "Middle Name"
1807 msgstr "Toinen nimi"
1808
1809 #: staff.patron.summary.group_list.column.home_ou.label
1810 msgid "Home Lib"
1811 msgstr "Kotikirjasto"
1812
1813 #: staff.patron.summary.group_list.column.balance_owed.label
1814 msgid "Balance Owed"
1815 msgstr "Velkaa"
1816
1817 #: staff.patron.summary.tab.group_list_with_total_owed.label
1818 msgid "Group: %1$s"
1819 msgstr "Ryhmä: %1$s"
1820
1821 #: staff.patron.staged.register_patron
1822 msgid "Registering Pending Patron: %1$s"
1823 msgstr "Rekisteröidään vireillä olevaa asiakasta: %1$s"
1824
1825 #: staff.patron.staged.confirm_patron_delete
1826 msgid "Delete the selected patrons?"
1827 msgstr "Tuhotaanko valitut asiakkaat?"
1828
1829 #: staff.patron.staged.error_on_delete
1830 msgid "Error deleting pending patron with row_id = %1$s"
1831 msgstr "Virhe vireillä olevan asiakkaan poistossa, row_id = %1$s"
1832
1833 #: staff.patron.staged.lib_menus.missing_library_list
1834 msgctxt "staff.patron.staged.lib_menus.missing_library_list"
1835 msgid "Missing library list."
1836 msgstr "Kirjastoluettelo puuttuu."
1837
1838 #: staff.patron.standing_penalty.apply_error
1839 msgid "Error applying %1$s block/standing penalty."
1840 msgstr "Virhe %1$s eston/rajoituksen käyttöönotossa."
1841
1842 #: staff.patron.standing_penalty.remove_error
1843 msgid "Error removing %1$s block/standing penalty."
1844 msgstr "Virhe %1$s eston/rajoituksen poistamisessa."
1845
1846 #: staff.patron.standing_penalty.update_error
1847 msgid "Error updating block/standing penalty."
1848 msgstr "Virhe eston/rajoituksen päivittämisessä."
1849
1850 #: staff.patron.standing_penalty.retrieve_error
1851 msgid "Error retrieving block/standing penalty."
1852 msgstr "Virhe eston/rajoituksen hakemisessa."
1853
1854 #: staff.patron.ue.uEditInit.session_no_defined
1855 msgctxt "staff.patron.ue.uEditInit.session_no_defined"
1856 msgid "User session is not defined"
1857 msgstr "Käyttäjäistuntoa ei ole määritetty"
1858
1859 #: staff.patron.ue.uEditSaveuser.error_creating_note
1860 msgid "Error creating patron guardian or parent note"
1861 msgstr "Virhe ilmoituksen luomisessa asiakkaan huoltajalle"
1862
1863 #: staff.patron.ue.uEditShowSearch.search
1864 msgctxt "staff.patron.ue.uEditShowSearch.search"
1865 msgid ""
1866 "Search would be:\n"
1867 "%1$s"
1868 msgstr ""
1869 "Haku olisi:\n"
1870 "%1$s"
1871
1872 #: staff.patron.user_buckets.tab_name
1873 msgid "User Buckets"
1874 msgstr "Käyttäjän siilot"
1875
1876 #: staff.patron.user_edit.save_user.depth_required
1877 msgid "Depth is required on the %1$s permission."
1878 msgstr "Syvyys vaaditaan oikeudelle %1$s."
1879
1880 #: staff.patron.user_edit.save_user.user_modified_successfully
1881 msgid ""
1882 "User %1$s [%2$s] successfully modified.\n"
1883 "%3$s permissions and %4$s work locations updated."
1884 msgstr ""
1885 "Käyttäjää %1$s [%2$s] muokattu onnistuneesti.\n"
1886 "%3$s oikeutta ja %4$s työsijaintia päivitetty."
1887
1888 #: staff.patron.user_edit.display_perm.select_one
1889 msgid "-- Select One --"
1890 msgstr "-- Valitse --"
1891
1892 #: staff.patron.cmd_verify_credentials.correct_credentials
1893 msgid "Success testing credentials!"
1894 msgstr "Valtuutusten testaus onnistui!"
1895
1896 #: staff.patron.cmd_verify_credentials.incorrect_credentials
1897 msgid "Failure testing credentials!"
1898 msgstr "Valtuutusten testaus epäonnistui!"
1899
1900 #: staff.patron.cmd_verify_credentials.name_feedback
1901 msgid "Username: <%1$s>"
1902 msgstr "Käyttäjätunnus: <%1$s>"
1903
1904 #: staff.patron.cmd_verify_credentials.barcode_feedback
1905 msgid "Barcode: <%1$s>"
1906 msgstr "Asiakastunnus: <%1$s>"
1907
1908 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.merge_lead
1909 msgid "Merge these records? (Select the \"lead\" record first)"
1910 msgstr "Yhdistetäänkö nämä tietueet? (Valitse \"päätietue\" ensin)"
1911
1912 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.button.label
1913 msgid "Merge"
1914 msgstr "Yhdistä"
1915
1916 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.cancel_button.label
1917 msgctxt "staff.patron.usr_buckets.merge_records.cancel_button.label"
1918 msgid "Cancel"
1919 msgstr "Peruuta"
1920
1921 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey
1922 msgctxt "staff.patron.usr_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey"
1923 msgid "C"
1924 msgstr "P"
1925
1926 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.lead_record_number
1927 msgid "Lead Record? # %1$s"
1928 msgstr "Päätietue? # %1$s"
1929
1930 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.lead
1931 msgid "Lead"
1932 msgstr "Pää"
1933
1934 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.fancy_prompt_title
1935 msgid "Record Merging"
1936 msgstr "Tietueita yhdistetään"
1937
1938 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.fancy_prompt.alert
1939 msgid "Merge Aborted"
1940 msgstr "Yhdistäminen peruutettu"
1941
1942 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.success
1943 msgid "Records were successfully merged."
1944 msgstr "Tietueet yhdistettiin onnistuneesti."
1945
1946 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.catch.std_unex_error
1947 msgid "Records were not likely merged."
1948 msgstr "Tietueita ei luultavasti yhdistetty."
1949
1950 #. # The < and > highlight that the value is hidden from immediate display; translate Hidden and change the delimiters as needed
1951 #: staff.patron.field.hidden
1952 msgid "<Hidden>"
1953 msgstr "<Piilotettu>"
1954
1955 #. # The < and > highlight that the value is not set; translate Unset and change the delimiters as needed
1956 #: staff.patron.field.unset
1957 msgid "<Unset>"
1958 msgstr "<Ei määritetty>"
1959
1960 #. # Unused by default but available: %7 is county; %10 is country.
1961 #: staff.patron.mailable_address_format
1962 msgid ""
1963 "%1$s %2$s %3$s\n"
1964 "%4$s\n"
1965 "%5$s\n"
1966 "%6$s, %8$s %9$s"
1967 msgstr ""
1968 "%1$s %2$s %3$s\n"
1969 "%4$s\n"
1970 "%5$s\n"
1971 "%6$s, %8$s %9$s"
1972
1973 #: web.staff.patron.ue.session_no_defined
1974 msgctxt "web.staff.patron.ue.session_no_defined"
1975 msgid "User session is not defined"
1976 msgstr "Käyttäjäistuntoa ei ole määritetty"
1977
1978 #: web.staff.patron.ue.uedit_show_search.search_would_be
1979 msgctxt "web.staff.patron.ue.uedit_show_search.search_would_be"
1980 msgid ""
1981 "Search would be:\n"
1982 "%1$s"
1983 msgstr ""
1984 "Haku olisi:\n"
1985 "%1$s"
1986
1987 #: web.staff.patron.ue.uedit_show_addr_replacement
1988 msgid ""
1989 "<div>Replaces address <b>%1$s</b><br/> %2$s %3$s<br/> %4$s, %5$s %6$s</div>"
1990 msgstr ""
1991 "<div>Korvaa osoitteen <b>%1$s</b><br/> %2$s %3$s<br/> %4$s, %5$s %6$s</div>"
1992
1993 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode
1994 #: staff.circ.work_log_patron_edit.message
1995 msgid "%1$s edited %3$s (%2$s)"
1996 msgstr "%1$s muokkasi kohdetta %3$s (%2$s)"
1997
1998 #. # 1 - Number of hold requests created
1999 #: staff.item.batch.hold.x_holds_created
2000 msgid "%1$s holds created."
2001 msgstr "%1$s varausta luotu."
2002
2003 #. # 1 - Number of holds not created for a given reason  2 - the reason for failure
2004 #: staff.item.batch.hold.x_failed_holds
2005 msgid "%1$s failed for %2$s"
2006 msgstr "%1$s epäonnistui kohteelle %2$s"
2007
2008 #: staff.item.batch.hold.tab_name
2009 msgid "Item Hold/Recall/Force"
2010 msgstr "Niteen varaus/takaisinkutsu/pakotus"
2011
2012 #: staff.item.batch.hold.retry_btn_label
2013 msgid "Retry"
2014 msgstr "Yritä uudelleen"
2015
2016 #: staff.item.batch.hold.override_btn_label
2017 msgid "Override"
2018 msgstr "Ohita"
2019
2020 #: staff.item.batch.hold.user_not_found
2021 msgid "User Not Found"
2022 msgstr "Käyttäjää ei löydy"
2023
2024 #. # hold count tooltip labels
2025 #: staff.patron.summary.hold_counts_behind_desk
2026 msgid "Available / Total (Behind Desk)"
2027 msgstr "Saatavilla / Yhteensä (Tiskin takana)"
2028
2029 #: staff.patron.summary.hold_counts
2030 msgid "Available / Total"
2031 msgstr "Saatavilla / Yhteensä"
2032
2033 #~ msgctxt "staff.patron.bills.handle_refund.confirm_message"
2034 #~ msgid "Check here to confirm this message"
2035 #~ msgstr "Vahvista viesti valitsemalla tämä"
2036
2037 #~ msgid "Patron account retrieved with an INACTIVE card.<br/><br/>"
2038 #~ msgstr "Asiakkaan tili haettu, kortti EI-AKTIIVINEN.<br/><br/>"
2039
2040 #~ msgid "Patron account is INACTIVE.<br/><br/>"
2041 #~ msgstr "Asiakkaan tili on EI-AKTIIVINEN.<br/><br/>"
2042
2043 #~ msgid "Patron account is EXPIRED.<br/><br/>"
2044 #~ msgstr "Asiakkaan tili on VANHENTUNUT.<br/><br/>"
2045
2046 #~ msgid "Alert message: \"%1$s\"<br/><br/>"
2047 #~ msgstr "Huomautusviesti: \"%1$s\"<br/><br/>"
2048
2049 #~ msgid "Patron account is BARRED.<br/><br/>"
2050 #~ msgstr "Asiakkaan tili on LAINAUSKIELLOSSA.<br/><br/>"