2.8 translation import
[Evergreen.git] / build / i18n / po / offline.properties / fi-FI.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/chrome/locale/en-US/offline.properties
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2014-09-11 02:13-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2013-10-15 09:08+0000\n"
8 "Last-Translator: Finnish <Unknown>\n"
9 "Language-Team: Finnish <evergreen@jns.fi>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-12 06:23+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
15 "X-Project-Style: mozilla\n"
16 "X-Accelerator-Marker: &\n"
17 "Language: fi\n"
18 "X-Merge-On: location\n"
19
20 #: common.exception
21 msgid ""
22 "!! This software has encountered an error.  Please tell your friendly system "
23 "administrator or software developer the following:\n"
24 "%1$s\n"
25 "%2$s\n"
26 msgstr ""
27 "!! Ohjelmistossa on tapahtunut virhe. Anna järjestelmän ylläpitäjälle tai "
28 "ohjelmiston kehittäjälle seuraavat tiedot:\n"
29 "%1$s\n"
30 "%2$s\n"
31
32 #: common.jsan.missing
33 msgid "The JSAN library object is missing."
34 msgstr "JSAN-kirjasto-objekti puuttuu."
35
36 #: common.ok
37 msgctxt "common.ok"
38 msgid "Ok"
39 msgstr "OK"
40
41 #: common.ok.label
42 msgctxt "common.ok.label"
43 msgid "Ok"
44 msgstr "OK"
45
46 #: common.ok.accesskey
47 msgid "O"
48 msgstr "O"
49
50 #: common.cancel.label
51 msgctxt "common.cancel.label"
52 msgid "Cancel"
53 msgstr "Peruuta"
54
55 #: common.cancel.accesskey
56 msgctxt "common.cancel.accesskey"
57 msgid "C"
58 msgstr "P"
59
60 #: common.clear
61 msgid "Clear"
62 msgstr "Tyhjennä"
63
64 #: common.confirm
65 msgid "Check here to confirm this message."
66 msgstr "Vahvista viesti valitsemalla tämä."
67
68 #: common.error.default
69 msgid "Please report that this happened."
70 msgstr "Raportoi asiasta eteenpäin."
71
72 #: common.error.copy_msg
73 msgid "Copy Message"
74 msgstr "Kopioi viesti"
75
76 #: common.barcode.status.warning
77 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged %3$s."
78 msgstr "Varoitus: %1$s tämä tunnus (%2$s) merkittiin: %3$s."
79
80 #: common.barcode.status.warning.lost
81 msgid "Lost"
82 msgstr "Kadonnut"
83
84 #: common.barcode.status.warning.expired
85 msgid "Expired"
86 msgstr "Vanhentunut"
87
88 #: common.barcode.status.warning.barred
89 msgid "Barred"
90 msgstr "Lainauskielto"
91
92 #: common.barcode.status.warning.blocked
93 msgid "Blocked"
94 msgstr "Estetty"
95
96 #: common.barcode.status.warning.unknown
97 msgid "with an unknown code: %1$s"
98 msgstr "tuntemattomalla koodilla: %1$s"
99
100 #: common.date.invalid
101 msgid "Invalid Date"
102 msgstr "Virheellinen päiväys"
103
104 #: common.no
105 msgid "No"
106 msgstr "Ei"
107
108 #: common.no.accesskey
109 msgid "N"
110 msgstr "E"
111
112 #: common.yes
113 msgid "Yes"
114 msgstr "Kyllä"
115
116 #: common.yes.accesskey
117 msgid "Y"
118 msgstr "K"
119
120 #: common.unimplemented
121 msgid "Not Yet Implemented"
122 msgstr "Ei vielä otettu käyttöön"
123
124 #: cat.bib_record
125 msgid "Bib Record: %1$s"
126 msgstr "Bibliografinen tietue: %1$s"
127
128 #: serial.delete_record.confirm
129 msgid "Are you sure you want to delete MFHD record #%1$s?"
130 msgstr "Haluatko varmasti tuhota MFHD-tietueen #%1$s?"
131
132 #: cat.opac.delete_record.confirm
133 msgid "Are you sure you want to delete title record #%1$s from the catalog?"
134 msgstr "Haluatko varmasti tuhota nimeketietueen #%1$s tietokannasta?"
135
136 #: cat.opac.delete_record
137 msgid "Delete Record"
138 msgstr "Tuhoa tietue"
139
140 #: cat.opac.delete
141 msgid "Delete"
142 msgstr "Tuhoa"
143
144 #: cat.opac.undelete_record.confirm
145 msgid ""
146 "Are you sure you want to undelete title record #%1$s from the catalog?"
147 msgstr "Haluatko varmasti palauttaa nimeketietueen #%1$s tietokantaan?"
148
149 #: cat.opac.undelete_record
150 msgid "Undelete Record"
151 msgstr "Palauta tietue"
152
153 #: cat.opac.undelete
154 msgid "Undelete"
155 msgstr "Palauta"
156
157 #: cat.opac.cancel
158 msgctxt "cat.opac.cancel"
159 msgid "Cancel"
160 msgstr "Peruuta"
161
162 #: cat.opac.record_deleted
163 msgid "Record deleted."
164 msgstr "Tietue tuhottu."
165
166 #: cat.opac.record_deleted.confirm
167 msgctxt "cat.opac.record_deleted.confirm"
168 msgid "Check here to confirm this action."
169 msgstr "Vahvista toiminto valitsemalla tämä."
170
171 #: cat.opac.record_undeleted
172 msgid "Record undeleted."
173 msgstr "Tietue palautettu."
174
175 #: cat.opac.record_undeleted.confirm
176 msgctxt "cat.opac.record_undeleted.confirm"
177 msgid "Check here to confirm this action."
178 msgstr "Vahvista toiminto valitsemalla tämä."
179
180 #. # variables: document ID, error code, error description
181 #: cat.opac.record_deleted.error
182 msgid "Error deleting record #%1$s : %2$s : %3$s"
183 msgstr "Virhe poistettaessa tietuetta #%1$s : %2$s : %3$s"
184
185 #. # variables: document ID, error code, error description
186 #: cat.opac.record_undeleted.error
187 msgid "Error undeleting record #%1$s : %2$s : %3$s"
188 msgstr "Virhe palautettaessa tietuetta #%1$s : %2$s : %3$s"
189
190 #: cat.opac.record_marked_for_overlay.record_id.alert
191 msgctxt "cat.opac.record_marked_for_overlay.record_id.alert"
192 msgid "Record with ID %1$s marked for overlay."
193 msgstr "Tietue tunnuksella %1$s merkitty korvattavaksi."
194
195 #: cat.opac.record_marked_for_overlay.tcn.alert
196 msgctxt "cat.opac.record_marked_for_overlay.tcn.alert"
197 msgid "Record with TCN %1$s marked for overlay."
198 msgstr "Tietue numerolla %1$s merkitty korvattavaksi."
199
200 #: cat.opac.record_marked_for_multi_home.record_id.alert
201 msgctxt "cat.opac.record_marked_for_multi_home.record_id.alert"
202 msgid "Record with ID %1$s targeted for Multi-Bib items."
203 msgstr "Tietue tunnuksella %1$s valittu Multi-Bib-niteiden kohteeksi."
204
205 #: cat.opac.record_marked_for_multi_home.tcn.alert
206 msgid "Record with TCN %1$s targeted for Mutli-Bib items."
207 msgstr "Tietue numerolla %1$s valittu Multi-Bib-niteiden kohteeksi."
208
209 #: cat.opac.clear_statusbar
210 msgid "Un-target/un-mark this record?"
211 msgstr "Poistetaanko tämän tietueen kohdevalinta tai merkintä?"
212
213 #: cat.save_record
214 msgid "Save Record"
215 msgstr "Tallenna tietue"
216
217 #: cat.save.failure
218 msgid "Record not likely updated."
219 msgstr "Tietuetta ei luultavasti päivitetty."
220
221 #: cat.record.counter
222 msgid "Record %1$s of %2$s"
223 msgstr "Tietue %1$s / %2$s"
224
225 #: cat.preference.error
226 msgid "Preference not likely updated."
227 msgstr "Ominaisuutta ei luultavasti päivitetty."
228
229 #: staff.admin.survey.save_response.label
230 msgid "Save this response"
231 msgstr "Tallenna tämä vastaus"
232
233 #: staff.admin.survey.save_response.accesskey
234 msgid "R"
235 msgstr "R"
236
237 #: circ.bad_checkdigit
238 msgid "This barcode has a bad check digit."
239 msgstr "Tämän tunnuksen tarkistussumma ei kelpaa."
240
241 #: circ.barcode.enter
242 msgid "Please enter a patron barcode first."
243 msgstr "Syötä ensin asiakastunnus."
244
245 #: circ.barcode.warning
246 msgid "Barcode Warning"
247 msgstr "Tunnusvaroitus"
248
249 #: circ.standalone
250 msgid "Standalone"
251 msgstr "Itsenäinen"
252
253 #: circ.duplicate_scan.msg
254 msgid "This barcode has already been scanned."
255 msgstr "Tämä tunnus on jo luettu."
256
257 #: circ.duplicate_scan.field
258 msgid "Duplicate Scan"
259 msgstr "Kopioi sisäänluku"
260
261 #: circ.offline_checkout.nonbarcoded
262 msgid "or choose a non-barcoded option..."
263 msgstr "tai valitse vaihtoehto, jolla ei ole tunnusta..."
264
265 #: circ.offline_checkout.items
266 msgid "Enter the number of items:"
267 msgstr "Syötä niteiden lukumäärä:"
268
269 #: circ.offline_checkout.download.warning
270 msgid ""
271 "WARNING: The non-barcode types have not been downloaded from the server.  "
272 "You should log in to retrieve these."
273 msgstr ""
274 "VAROITUS: Tunnuksella merkitsemättömiä tyyppejä ei ole haettu palvelimelta. "
275 "Kirjaudu sisään, jos haluat hakea ne."
276
277 #: circ.offline_checkout.barcode.flagged.lost
278 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged Lost."
279 msgstr "Varoitus: %1$s tämä tunnus (%2$s) on merkitty kadonneeksi."
280
281 #: circ.offline_checkout.barcode.flagged.expired
282 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged Expired."
283 msgstr "Varoitus: %1$s tämä tunnus (%2$s) on merkitty vanhentuneeksi."
284
285 #: circ.offline_checkout.barcode.flagged.barred
286 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged Barred."
287 msgstr ""
288 "Varoitus: %1$s tämä tunnus (%2$s) on tällä hetkellä lainauskiellossa."
289
290 #: circ.offline_checkout.barcode.flagged.blocked
291 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged Blocked."
292 msgstr "Varoitus: %1$s tämän tunnuksen (%2$s) käyttö on estetty."
293
294 #: circ.offline_checkout.barcode.flagged.unknown
295 msgid ""
296 "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged with an unknown code: "
297 "%3$s."
298 msgstr ""
299 "Varoitus: %1$s tämä tunnus (%2$s) on merkitty tuntemattomalla koodilla: %3$s."
300
301 #: circ.offline_checkout.date.early
302 msgid "Due date needs to be after today."
303 msgstr "Eräpäivän on oltava tämän päivän jälkeen."
304
305 #: circ.offline_checkout.required_field
306 msgid "Required Field"
307 msgstr "Vaadittu kenttä"
308
309 #: circ.offline_checkout.valid_count
310 msgid "Please try again and enter a valid count."
311 msgstr "Yritä uudelleen ja syötä kelvollinen lukumäärä."
312
313 #: circ.offline_checkout.required_value
314 msgid "Required Value"
315 msgstr "Vaadittu arvo"
316
317 #: circ.offline_register.future.birth.date
318 msgid "Patron needs to be born yesterday."
319 msgstr "Asiakkaan on oltava syntynyt eilen."
320
321 #: circ.offline_register.invalid.birth.date
322 msgid "Happy birthday!  You need to be more than 0 days old."
323 msgstr "Onneksi olkoon! Sinun on oltava vanhempi kuin 0 päivää."
324
325 #: circ.offline_register.survey.prompt
326 msgid "Choose a response..."
327 msgstr "Valitse vastaus..."
328
329 #: circ.offline_register.missing.post_code
330 msgid "Missing Address : Postal Code"
331 msgstr "Osoite : Postinumero puuttuu"
332
333 #: circ.offline_register.missing.state
334 msgid "Missing Address : State"
335 msgstr "Osoite : Osavaltio puuttuu"
336
337 #: circ.offline_register.missing.city
338 msgid "Missing Address : City"
339 msgstr "Osoite : Kaupunki puuttuu"
340
341 #: circ.offline_register.missing.street1
342 msgid "Missing Address : Line 1"
343 msgstr "Osoite : Rivi 1 puuttuu"
344
345 #: circ.offline_register.missing.ident_value
346 msgid "Missing Identification Value"
347 msgstr "Tunnistautumisarvo puuttuu"
348
349 #: circ.offline_register.missing.ident_type
350 msgid "Missing Identification Type"
351 msgstr "Tunnistautumistyyppi puuttuu"
352
353 #: circ.offline_register.missing.dob
354 msgid "Missing Date of Birth"
355 msgstr "Syntymäaika puuttuu"
356
357 #: circ.offline_register.missing.first_given_name
358 msgid "Missing First Name"
359 msgstr "Etunimi puuttuu"
360
361 #: circ.offline_register.missing.family_name
362 msgid "Missing Last Name"
363 msgstr "Sukunimi puuttuu"
364
365 #: circ.offline_register.missing.passwd
366 msgid "Missing Password"
367 msgstr "Salasana puuttuu"
368
369 #: circ.offline_register.missing.barcode
370 msgid "Missing Barcode"
371 msgstr "Asiakastunnus puuttuu"
372
373 #: circ.offline_register.missing.profile
374 msgid "Missing Profile"
375 msgstr "Profiili puuttuu"
376
377 #: circ.offline_register.missing.home_ou
378 msgid "Missing Home Library"
379 msgstr "Kotikirjasto puuttuu"
380
381 #: circ.offline_register.missing.alert
382 msgid "Please fix the following:"
383 msgstr "Korjaa seuraava:"
384
385 #: circ.offline_register.patron.saved
386 msgid "Patron Registration Saved"
387 msgstr "Asiakkaan rekisteröinti tallennettu"
388
389 #: circ.offline_register.missing.library.list
390 msgid "Missing library list."
391 msgstr "Kirjastoluettelo puuttuu."
392
393 #: circ.offline_register.missing.profile.list
394 msgid "Missing profile list."
395 msgstr "Profiililuettelo puuttuu."
396
397 #: circ.offline_register.missing.id.type.list
398 msgid "Missing identification type list."
399 msgstr "Tunnistautumistyyppiluettelo puuttuu."
400
401 #: circ.offline_register.missing.required.surveys
402 msgid "Missing required surveys."
403 msgstr "Vaadittavat kyselyt puuttuvat."
404
405 #: circ.offline_register.missing.files.error
406 msgid ""
407 "ERROR: Offline patron registration requires some server-generated files.  "
408 "Please login periodically to retrieve these files."
409 msgstr ""
410 "VIRHE: Asiakkaan offline-rekisteröinti vaatii eräitä palvelimen luomia "
411 "tiedostoja. Kirjaudu sisään säännöllisin väliajoin, jotta nämä tiedostot "
412 "voidaan hakea."
413
414 #: jsan.file_not_found.error
415 msgid "File not found: %1$s"
416 msgstr "Tiedostoa ei löydy: %1$s"
417
418 #: jsan.namespace.creation.error
419 msgid "Could not create namespace[%1$s]: %2$s"
420 msgstr "Nimitilan luominen epäonnistui[%1$s]: %2$s"
421
422 #: menu.cmd_edit_copy_buckets.tab
423 msgid "Copy Buckets"
424 msgstr "Nidesiilot"
425
426 #: menu.cmd_edit_volume_buckets.tab
427 msgid "Volume Buckets"
428 msgstr "Signumsiilot"
429
430 #: menu.cmd_edit_record_buckets.tab
431 msgid "Record Buckets"
432 msgstr "Tietuesiilot"
433
434 #: menu.cmd_edit_user_buckets.tab
435 msgid "User Buckets"
436 msgstr "Käyttäjäsiilot"
437
438 #: menu.cmd_replace_barcode.prompt
439 msgid "Enter original barcode for the item:"
440 msgstr "Syötä alkuperäinen nidetunnus:"
441
442 #: menu.cmd_replace_barcode.label
443 msgctxt "menu.cmd_replace_barcode.label"
444 msgid "Replace Barcode"
445 msgstr "Korvaa nidetunnus"
446
447 #: menu.cmd_replace_barcode.retrieval.error
448 msgid "We were unable to retrieve an item with barcode \"%1$s\"."
449 msgstr "Nidettä tunnuksella \"%1$s\" ei onnistuttu hakemaan."
450
451 #: menu.cmd_replace_barcode.replacement.prompt
452 msgid "Enter the replacement barcode for the item:"
453 msgstr "Syötä niteelle korvaava tunnus:"
454
455 #: menu.cmd_replace_barcode.replacement.label
456 msgctxt "menu.cmd_replace_barcode.replacement.label"
457 msgid "Replace Barcode"
458 msgstr "Korvaa nidetunnus"
459
460 #: menu.cmd_replace_barcode.blank.error
461 msgid "Rename aborted.  Blank for barcode not allowed."
462 msgstr "Uudelleennimeäminen keskeytetty. Tyhjä tunnus ei kelpaa."
463
464 #: menu.cmd_replace_barcode.duplicate.error
465 msgid "Rename aborted.  Another copy has barcode \"%1$s\"."
466 msgstr ""
467 "Uudelleennimeäminen keskeytetty. Toisella niteellä on tunnus \"%1$s\"."
468
469 #: menu.cmd_replace_barcode.testing.error
470 msgid "Error testing replacement barcode \"%1$s\"."
471 msgstr "Virhe korvaavan tunnuksen \"%1$s\" testauksessa."
472
473 #: menu.cmd_replace_barcode.permission.error
474 msgid "Rename aborted.  Insufficient permission."
475 msgstr "Uudelleennimeäminen keskeytetty. Oikeudet eivät riitä."
476
477 #: menu.cmd_replace_barcode.renaming.error
478 msgid "Error renaming item."
479 msgstr "Virhe niteen uudelleennimeämisessä."
480
481 #: menu.cmd_replace_barcode.renaming.failure
482 msgid "The rename operation probably failed."
483 msgstr "Uudelleennimeäminen luultavasti epäonnistui."
484
485 #: menu.cmd_search_opac.tab
486 msgid "Catalog"
487 msgstr "Tietokanta"
488
489 #: menu.cmd_search_bib_id.tab
490 msgid "What is the internal ID for the bibliographic record?"
491 msgstr "Anna teosnumero"
492
493 #: menu.cmd_search_bib_id.prompt
494 msgid "Bib ID Lookup"
495 msgstr "Bibliografisen tunnuksen haku"
496
497 #: menu.cmd_search_usr_id.tab
498 msgid "What is the internal database ID for the patron account?"
499 msgstr "Anna henkilötunnus"
500
501 #: menu.cmd_search_usr_id.prompt
502 msgid "Patron ID Lookup"
503 msgstr "Asiakkaan tunnuksen haku"
504
505 #: menu.cmd_search_tcn.tab
506 msgid "What is the TCN or accession ID for the record?"
507 msgstr "Anna tietuenumero tai hankintatunnus"
508
509 #: menu.cmd_search_tcn.prompt
510 msgid "TCN Lookup"
511 msgstr "Tietuenumeron haku"
512
513 #: menu.cmd_search_tcn.not_found.error
514 msgid "\"%1$s\" not found"
515 msgstr "Kohdetta \"%1$s\" ei löydy"
516
517 #: menu.cmd_search_tcn.deleted.error
518 msgid "\"%1$s\" is deleted.  Show the deleted record anyway?"
519 msgstr "\"%1$s\" on tuhottu. Näytetäänkö tuhottu tietue siitä huolimatta?"
520
521 #: menu.cmd_patron_register.related.tab
522 msgid "Editing Related Patron"
523 msgstr "Muokataan liittyvää asiakasta"
524
525 #: menu.cmd_patron_register.tab
526 msgid "Register Patron"
527 msgstr "Rekisteröi asiakas"
528
529 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode
530 #: staff.circ.work_log_patron_registration.message
531 msgid "%1$s registered %3$s (%2$s)"
532 msgstr "%1$s rekisteröi kohteen %3$s (%2$s)"
533
534 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Hold ID  5 - Hold Type
535 #: staff.circ.work_log_hold_placed.message
536 msgid "%1$s placed hold %4$s (%5$s) for %3$s (%2$s)"
537 msgstr "%1$s asetti varauksen %4$s (%5$s) asiakkaalle %3$s (%2$s)"
538
539 #: menu.cmd_browse_holds.tab
540 msgid "Hold Browser"
541 msgstr "Varausselain"
542
543 #: menu.cmd_browse_holds_shelf.tab
544 msgid "Holds Shelf"
545 msgstr "Varaushylly"
546
547 #: menu.cmd_browse_hold_pull_list.tab
548 msgid "On Shelf Pull List"
549 msgstr "Varauslista"
550
551 #: menu.cmd_local_admin.tab
552 msgid "Local Administration"
553 msgstr "Paikallinen ylläpito"
554
555 #: menu.cmd_open_vandelay.tab
556 msgid "MARC Import/Export"
557 msgstr "MARC-tuonti/vienti"
558
559 #: menu.cmd_marc_batch_edit.tab
560 msgid "MARC Batch Edit"
561 msgstr "MARC-erämuokkaus"
562
563 #: menu.cmd_open_conify.tab
564 msgid "Server Settings"
565 msgstr "Palvelimen asetukset"
566
567 #: menu.cmd_retrieve_last_patron.session.error
568 msgid "No patron visited yet this session."
569 msgstr "Tässä istunnossa ei vielä ole ollut asiakasta."
570
571 #: menu.cmd_retrieve_last_record.session.error
572 msgid "No record visited yet this session."
573 msgstr "Tässä istunnossa ei vielä ole ollut tietuetta."
574
575 #: menu.cmd_retrieve_last_record.status
576 msgid "Retrieving title..."
577 msgstr "Haetaan nimekettä..."
578
579 #: menu.cmd_chg_session.label
580 msgid "Change Login"
581 msgstr "Vaihda sisäänkirjautumista"
582
583 #: menu.cmd_chg_session.operator.label
584 msgid "Change Operator: %1$s"
585 msgstr "Vaihda käyttäjä: %1$s"
586
587 #: menu.cmd_manage_offline_xacts.tab
588 msgid "Offline Transactions"
589 msgstr "Offline-tapahtumat"
590
591 #: menu.cmd_download_patrons.complete.status
592 msgid "Download completed"
593 msgstr "Lataus valmis"
594
595 #: menu.cmd_download_patrons.error
596 msgid ""
597 "There was a problem with the download.  The server returned a status %1$s : "
598 "%2$s"
599 msgstr "Latauksessa ilmeni ongelma. Palvelin palautti tilan %1$s : %2$s"
600
601 #: menu.cmd_stat_cat_edit.tab
602 msgid "Statistical Category Editor"
603 msgstr "Tilastollisten kategorioiden muokkaustyökalu"
604
605 #: menu.cmd_non_cat_type_edit.tab
606 msgid "Non-Cataloged Type Editor"
607 msgstr "Ei-luetteloitujen tyyppien muokkaustyökalu"
608
609 #: menu.cmd_copy_location_edit.tab
610 msgid "Copy Location Editor"
611 msgstr "Nidesijainnin muokkaustyökalu"
612
613 #: menu.cmd_console.tab
614 msgid "JavaScript Console"
615 msgstr "JavaScript-konsoli"
616
617 #: menu.cmd_shell.tab
618 msgid "JavaScript Shell"
619 msgstr "JavaScript-kuori"
620
621 #: menu.cmd_xuleditor.tab
622 msgid "XUL Editor"
623 msgstr "XUL-muokkaustyökalu"
624
625 #: menu.cmd_fieldmapper.tab
626 msgid "Fieldmapper"
627 msgstr "Kenttien kartoitustyökalu"
628
629 #: menu.cmd_public_opac.tab
630 msgid "OPAC"
631 msgstr "Verkkokirjasto"
632
633 #: menu.cmd_extension_manager.tab
634 msgid "Extension Manager"
635 msgstr "Laajennusten hallintatyökalu"
636
637 #: menu.cmd_theme_manager.tab
638 msgid "Theme Manager"
639 msgstr "Teemojen hallintatyökalu"
640
641 #: menu.cmd_shutdown.prompt
642 msgid "Exit Evergreen completely?"
643 msgstr "Poistutaanko Evergreenistä kokonaan?"
644
645 #: menu.spawn_search.msg
646 msgid "Editor would like to search for: %1$s"
647 msgstr "Muokkaustyökalu haluaisi etsiä: %1$s"
648
649 #: menu.cmd_verify_credentials.tabname
650 msgid "Verify Credentials"
651 msgstr "Varmista valtuutukset"
652
653 #: menu.close_all_tabs.error
654 msgid "Error closing all tabs"
655 msgstr "Virhe kaikkien välilehtien sulkemisessa"
656
657 #: menu.new_tab.tab
658 msgid "Tab"
659 msgstr "Välilehti"
660
661 #: menu.new_tab.max_tab_dialog
662 msgid ""
663 "Sorry, we can't create any more tabs in this window.\n"
664 "Would you like to create a new tab in another window?"
665 msgstr ""
666 "Valitettavasti tähän ikkunaan ei voi luoda enempää välilehtiä.\n"
667 "Haluatko luoda uuden välilehden uuteen ikkunaan?"
668
669 #: main.session_cookie.error
670 msgid "Error setting session cookie: %1$s"
671 msgstr "Virhe asetettaessa istunnon evästettä: %1$s"
672
673 #: menu.set_tab.error
674 msgid "pause for error"
675 msgstr "keskeytä virheen vuoksi"
676
677 #: menu.reset_network_stats
678 msgid "Reset network activity summary?"
679 msgstr "Nollataanko verkon aktiivisuuden yhteenveto?"
680
681 #: main.testing
682 msgid "Testing"
683 msgstr "Testataan"
684
685 #: main.transaction_export.title
686 msgid "Save Transaction File As"
687 msgstr "Tallenna tapahtumatiedosto nimellä"
688
689 #: main.transaction_export.prompt
690 msgid "Would you like to overwrite the existing file %1$s?"
691 msgstr "Haluatko kirjoittaa olemassaolevan tiedoston %1$s päälle?"
692
693 #: main.transaction_export.prompt.title
694 msgid "Transaction Export Warning"
695 msgstr "Tapahtuman vientivaroitus"
696
697 #: main.transaction_export.success.prompt
698 msgid ""
699 "Your transactions have been successfully exported to file %1$s. We strongly "
700 "recommend that you now purge the transactions from this staff client.  Would "
701 "you like for us to do this?"
702 msgstr ""
703 "Tapahtumasi on onnistuneesti viety tiedostoon %1$s. On erittäin "
704 "suositeltavaa, että siivoat nyt tapahtumat tästä ohjelmasta. Haluatko tehdä "
705 "tämän nyt?"
706
707 #: main.transaction_export.success.title
708 msgid "Transaction Export Successful"
709 msgstr "Tapahtuman vienti onnistui"
710
711 #: main.transaction_export.filename.error
712 msgid ""
713 "Error purging transactions:  Taking too long to find a unique filename for "
714 "archival."
715 msgstr ""
716 "Virhe siivottaessa tapahtumia: Ainutkertaisen tiedostonimen löytämiseen "
717 "arkistointia varten kului liian kauan."
718
719 #: main.transaction_export.duplicate.warning
720 msgid ""
721 "Please note that you now have two sets of identical transactions.  Unless "
722 "the set you just exported is solely for archival purposes, we run the risk "
723 "of duplicate transactions being processed on the server."
724 msgstr ""
725 "Huomaa, että sinulla on nyt kaksi identtistä tapahtumaa. Ellei juuri viemäsi "
726 "sarja ole ainoastaan arkistointia varten, on olemassa vaara, että tapahtuma "
727 "käsitellään kaksinkertaisena palvelimella."
728
729 #: main.transaction_export.no_filename.error
730 msgid ""
731 "Either you did not choose a filename, or you tried to overwrite an existing "
732 "file."
733 msgstr ""
734 "Et joko valinnut tiedostonimeä, tai yritit kirjoittaa olemassaolevan "
735 "tiedoston päälle."
736
737 #: main.transaction_export.no_transactions.error
738 msgid "There are no outstanding transactions to export."
739 msgstr "Selvittämättömiä tapahtumia ei ollut vietäväksi."
740
741 #: main.transaction_import.outstanding.error
742 msgid ""
743 "There are already outstanding transactions on this staff client.  Upload "
744 "these first."
745 msgstr "Ohjelmassa on selvittämättömiä tapahtumia. Lataa ne ensin."
746
747 #: main.transaction_import.title
748 msgid "Import Transaction File"
749 msgstr "Tuo tapahtumatiedosto"
750
751 #: main.transaction_import.delete.prompt
752 msgid ""
753 "Your transactions have been successfully migrated to this staff client.\n"
754 "\n"
755 "We recommend that you delete the external copy.  Would you like for us to "
756 "delete %1$s?"
757 msgstr ""
758 "Tapahtumasi on onnistuneesti siirretty tähän ohjelmaan.\n"
759 "\n"
760 "Suosittelemme, että tuhoat nyt ulkoisen kopion. Haluatko tuhota tiedoston "
761 "%1$s?"
762
763 #: main.transaction_import.success
764 msgid "Transaction Import Successful"
765 msgstr "Tapahtuman tuonti onnistui"
766
767 #: main.on_debug.clear_cache
768 msgid "cache cleared"
769 msgstr "välimuisti tyhjennetty"
770
771 #: main.on_debug.debug
772 msgid "debug the debug :D"
773 msgstr "debuggaa debug :D"
774
775 #: main.new_window_btn.login_first_warning
776 msgid "Please login first!"
777 msgstr "Kirjaudu ensin sisään!"
778
779 #: main.settings.migrate
780 msgid ""
781 "This version of the staff client stores local settings in a different "
782 "location than your previous installation.  Should we attempt to migrate "
783 "these settings?"
784 msgstr ""
785 "Tämä ohjelmaversio tallentaa paikalliset asetukset eri sijaintiin kuin "
786 "aiempi versiosi. Yritetäänkö näiden asetusten siirtoa?"
787
788 #: main.settings.migrate.failed
789 msgid ""
790 "WARNING: Unable to migrate legacy settings.  The settings and configuration "
791 "files appear to exist in multiple locations. \n"
792 "To resolve this problem manually, please consider:\n"
793 "\t%1$s\n"
794 "which is in the directory where we want to store settings for the current "
795 "operating system account, and:\n"
796 "\t%2$s\n"
797 "which is where we used to store such information.\n"
798 msgstr ""
799 "VAROITUS: Vanhojen asetusten siirto ei onnistu. Asetukset ja "
800 "määritystiedostot näyttävät löytyvän useista sijainneista. \n"
801 "Jos haluat ratkaista tämän ongelman manuaalisesti, ota huomioon:\n"
802 "\t%1$s\n"
803 "joka on hakemistossa, johon haluamme tallentaa nykyisen "
804 "käyttöjärjestelmätilin asetukset, sekä:\n"
805 "\t%2$s\n"
806 "missä näitä tietoja aiemmin säilytettiin.\n"
807
808 #: main.settings.migrate.confirm
809 msgid ""
810 "Move the settings and configuration files from\n"
811 "%1$s\n"
812 "to\n"
813 "%2$s?"
814 msgstr ""
815 "Siirretäänkö asetukset ja määritystiedostot kohteesta\n"
816 "%1$s\n"
817 "kohteeseen\n"
818 "%2$s?"
819
820 #: main.settings.migrate.error
821 msgid "Error trying to move %1$s to directory %2$s"
822 msgstr "Virhe yritettäessä siirtää kohdetta %1$s hakemistoon %2$s"
823
824 #: network.override.exceptions
825 msgid "Exceptions"
826 msgstr "Poikkeukset"
827
828 #: network.override.override
829 msgid "Override "
830 msgstr "Ohita "
831
832 #: network.override.force.prompt
833 msgid "Force this action?"
834 msgstr "Pakotetaanko tämä toiminto?"
835
836 #: network.ignore_errors
837 msgid "Ignore Errors"
838 msgstr "Ohita virheet"
839
840 #: network.method_not_found.error
841 msgid "Method not found for %1$s"
842 msgstr "Menetelmää ei löytynyt kohteelle %1$s"
843
844 #: network.new_session.authorize
845 msgctxt "network.new_session.authorize"
846 msgid "Authorize"
847 msgstr "Valtuuta"
848
849 #: network.new_session.expired
850 msgid "Session Expired"
851 msgstr "Istunto vanhentunut"
852
853 #: network.new_session.expired.prompt
854 msgid "Please enter the credentials for a new login session."
855 msgstr "Syötä valtuutukset uutta sisäänkirjautumisistuntoa varten."
856
857 #: network.new_session.operator_change
858 msgid "Operator Change"
859 msgstr "Käyttäjän vaihto"
860
861 #: network.new_session.operator_change.prompt
862 msgid ""
863 "Please enter the credentials for the new login session.  Note that the "
864 "previous session is still active."
865 msgstr ""
866 "Syötä valtuutukset uutta sisäänkirjautumisistuntoa varten. Huomaa, että "
867 "edellinen istunto on yhä aktiivinen."
868
869 #: network.permission.authorize
870 msgctxt "network.permission.authorize"
871 msgid "Authorize"
872 msgstr "Valtuuta"
873
874 #: network.permission.description.brief
875 msgid "Permission Denied: %1$s"
876 msgstr "Ei oikeutta: %1$s"
877
878 #: network.permission.description.full
879 msgid ""
880 "Another staff member with the above permission may authorize this specific "
881 "action.  Please notify your library administrator if you need this "
882 "permission.  If you feel you have received this exception in error, please "
883 "inform your friendly Evergreen developers or helpdesk staff of the above "
884 "permission and this debug information: %1$s"
885 msgstr ""
886 "Toinen henkilökunnan jäsen, jolla on ylläoleva oikeus, voi valtuuttaa tämän "
887 "toiminnon. Ota yhteyttä kirjastojärjestelmän ylläpitäjään, jos tarvitset "
888 "tämän oikeuden. Jos uskot erheellisesti saaneesi tämän poikkeuksen, ilmoita "
889 "asiasta Evergreenin kehittäjille tai ylläolevasta oikeudesta vastaavalle "
890 "tukipalvelulle ja anna heille nämä debug-tiedot: %1$s"
891
892 #: network.server_or_method.error
893 msgid "Server or method error"
894 msgstr "Palvelin- tai menetelmävirhe"
895
896 #: network.server.failure.exception
897 msgid ""
898 "Network or server failure.  Please check your Internet connection to %1$s "
899 "and choose Retry Network.  If you need to enter Offline Mode, choose Ignore "
900 "Errors in this and subsequent dialogs.  If you believe this error is due to "
901 "a bug in Evergreen and not network problems, please contact your help desk "
902 "or friendly Evergreen administrators, and give them this information:"
903 msgstr ""
904 "Verkko- tai palvelinvirhe. Tarkista Internet-yhteytesi kohteeseen %1$s ja "
905 "valitse Yritä verkkoa uudelleen. Jos sinun on siirryttävä offline-tilaan, "
906 "valitse Ohita virheet tässä ja seuraavissa ikkunoissa. Jos uskot, että virhe "
907 "johtuu Evergreenin viasta eikä verkko-ongelmista, ota yhteyttä "
908 "tukipalveluusi tai Evergreen-ylläpitäjiin ja anna heille nämä tiedot:"
909
910 #: network.server.method
911 msgid "method=%1$s"
912 msgstr "menetelmä=%1$s"
913
914 #: network.server.params
915 msgid "params=%1$s"
916 msgstr "parametrit=%1$s"
917
918 #: network.server.thrown_label
919 msgid "THROWN:"
920 msgstr "HEITETTY:"
921
922 #: network.server.status_label
923 msgid "STATUS:"
924 msgstr "TILA:"
925
926 #: network.network_failure
927 msgid "Network Failure"
928 msgstr "Verkkovirhe"
929
930 #: network.retry_network
931 msgid "Retry Network"
932 msgstr "Yritä verkkoa uudelleen"
933
934 #: network.unknown_status
935 msgid "Unknown status"
936 msgstr "Tuntematon tila"
937
938 #: network.window_title.error
939 msgid "Error setting window titles to match new login"
940 msgstr ""
941 "Virhe asetettaessa ikkunoiden otsikoita vastaamaan uutta sisäänkirjautumista"
942
943 #: openils.global_util.clear_cache.error
944 msgid "Problem clearing the cache: %1$s"
945 msgstr "Ongelma välimuistin tyhjennyksessä: %1$s"
946
947 #: openils.global_util.clipboard.error
948 msgid "Clipboard action failed: %1$s"
949 msgstr "Leikepöytätoiminto epäonnistui: %1$s"
950
951 #: openils.global_util.clipboard
952 msgid "Copied \"%1$s\" to clipboard."
953 msgstr "\"%1$s\" kopioitu leikepöydälle."
954
955 #: openils.global_util.content_window_jsobject.error
956 msgid "Error with get_contentWindow(%1$s) and wrappedJSObject: %2$s"
957 msgstr "Virhe: get_contentWindow(%1$s) ja wrappedJSObject: %2$s"
958
959 #: openils.global_util.content_window.error
960 msgid "Error with get_contentWindow(%1$s): %2$s"
961 msgstr "Virhe: get_contentWindow(%1$s): %2$s"
962
963 #: openils.global_util.font_size.error
964 msgid "Error adjusting the font size: %1$s"
965 msgstr "Virhe fonttikoon muuttamisessa: %1$s"
966
967 #: list.row_fetch_warning
968 msgid ""
969 "WARNING: Only %1$s out of %2$s rows in this list have been retrieved for "
970 "immediate viewing.  Sorting this list requires that all these rows be "
971 "retrieved, and this may take some time and lag the staff client.  Would you "
972 "like to proceed?"
973 msgstr ""
974 "VAROITUS: Vain %1$s / %2$s riviä tästä luettelosta on haettu välitöntä "
975 "näyttöä varten. Tämän luettelon lajittelu edellyttää, että kaikki rivit "
976 "haetaan, mikä voi kestää jonkin aikaa ja hidastaa henkilökuntapäätteen "
977 "toimintaa. Haluatko jatkaa?"
978
979 #: list.columns_saved
980 msgid "Column configuration saved."
981 msgstr "Sarakemääritykset tallennettu."
982
983 #: list.column_save_disabled
984 msgid "Column configuration save disabled by server policy."
985 msgstr ""
986 "Sarakemääritysten tallennus otettu pois käytöstä palvelinsääntöjen mukaan."
987
988 #: list.row_retrieving
989 msgid "Retrieving..."
990 msgstr "Haetaan..."
991
992 #: list.save_csv_as
993 msgid "Save List CSV As..."
994 msgstr "Tallenna CSV-luettelo nimellä..."
995
996 #: list.actions.menu.label
997 msgid "List Actions"
998 msgstr "Luettelotoiminnot"
999
1000 #: list.actions.menu.accesskey
1001 msgctxt "list.actions.menu.accesskey"
1002 msgid "L"
1003 msgstr "L"
1004
1005 #: list.actions.field_to_clipboard.label
1006 msgid "Copy Field from Selected Row to Clipboard"
1007 msgstr "Kopioi kenttä valitulta riviltä leikepöydälle"
1008
1009 #: list.actions.field_to_clipboard.accesskey
1010 msgctxt "list.actions.field_to_clipboard.accesskey"
1011 msgid "C"
1012 msgstr "C"
1013
1014 #: list.actions.csv_to_clipboard.label
1015 msgid "Copy List CSV to Clipboard"
1016 msgstr "Kopioi luettelon CSV leikepöydälle"
1017
1018 #: list.actions.csv_to_clipboard.accesskey
1019 msgctxt "list.actions.csv_to_clipboard.accesskey"
1020 msgid "L"
1021 msgstr "L"
1022
1023 #: list.actions.csv_to_printer.label
1024 msgid "Print List CSV"
1025 msgstr "Tulosta luettelon CSV"
1026
1027 #: list.actions.csv_to_printer.accesskey
1028 msgid "P"
1029 msgstr "P"
1030
1031 #: list.actions.extended_to_printer.label
1032 msgid "Print List Expanded Format"
1033 msgstr "Tulosta luettelo laajennetussa muodossa"
1034
1035 #: list.actions.extended_to_printer.accesskey
1036 msgid "x"
1037 msgstr "x"
1038
1039 #: list.actions.csv_to_file.label
1040 msgid "Save List CSV to File"
1041 msgstr "Tallenna luettelo CSV-tiedostoon"
1042
1043 #: list.actions.csv_to_file.accesskey
1044 msgid "F"
1045 msgstr "F"
1046
1047 #: list.actions.save_column_configuration.label
1048 msgid "Save Column Configuration"
1049 msgstr "Tallenna sarakemääritykset"
1050
1051 #: list.actions.save_column_configuration.accesskey
1052 msgid "S"
1053 msgstr "S"
1054
1055 #: list.dump_extended_format.record_separator
1056 msgid "=-=-="
1057 msgstr "=-=-="
1058
1059 #: list.line_number
1060 msgid "#"
1061 msgstr "#"
1062
1063 #: menu.cmd_survey_wizard.inadequate_perm
1064 msgid ""
1065 "You are lacking the CREATE_SURVEY permission and/or working locations."
1066 msgstr "Sinulla ei ole CREATE_SURVEY-oikeuksia ja/tai työsijainteja."
1067
1068 #: menu.cmd_local_admin_fonts_and_sounds.tab
1069 msgid "Global Font and Sound Settings"
1070 msgstr "Yleiset fontti- ja ääniasetukset"
1071
1072 #: menu.cmd_local_admin_printer.tab
1073 msgid "Printer Settings Editor"
1074 msgstr "Tulostinasetusten muokkaustyökalu"
1075
1076 #: menu.cmd_local_admin_do_not_auto_attempt_print_setting.tab
1077 msgid "'Do Not Attempt Auto-Print' Setting"
1078 msgstr "'Älä yritä automaattista tulostusta'-asetus"
1079
1080 #: menu.cmd_local_admin_closed_dates.tab
1081 msgid "Closed Dates Editor"
1082 msgstr "Suljettujen päivien muokkaustyökalu"
1083
1084 #: menu.cmd_local_admin_copy_locations.tab
1085 msgid "Copy Locations Editor"
1086 msgstr "Nidesijaintien muokkaustyökalu"
1087
1088 #: menu.cmd_local_admin_lib_settings.tab
1089 msgid "Library Settings Editor"
1090 msgstr "Kirjastoasetusten muokkaustyökalu"
1091
1092 #: menu.cmd_local_admin_non_cat_types.tab
1093 msgid "Non-cataloged Types Editor"
1094 msgstr "Ei-luetteloitujen tyyppien muokkaustyökalu"
1095
1096 #: menu.cmd_local_admin_stat_cats.tab
1097 msgid "Statistical Categories Editor"
1098 msgstr "Tilastollisten kategorioiden muokkaustyökalu"
1099
1100 #: menu.cmd_local_admin_reports.tab
1101 msgid "Reports"
1102 msgstr "Raportit"
1103
1104 #: menu.cmd_local_admin_age_overdue_circulations_to_lost.tab
1105 msgid "Age to Lost"
1106 msgstr "Ikäännytä kadonneeksi"
1107
1108 #: menu.cmd_local_admin_cash_reports.tab
1109 msgid "Cash Reports"
1110 msgstr "Käteisraportit"
1111
1112 #: menu.cmd_local_admin_transit_list.tab
1113 msgid "Transits"
1114 msgstr "Kuljetukset"
1115
1116 #: menu.cmd_acq_create_invoice.tab
1117 msgid "New Invoice"
1118 msgstr "Uusi lasku"
1119
1120 #: menu.cmd_acq_bib_search.tab
1121 msgid "MARC Federated Search"
1122 msgstr "MARC-monihaku"
1123
1124 #: menu.cmd_acq_from_bib.tab
1125 msgid "Load Catalog Record IDs"
1126 msgstr "Lataa tietokannan tietuetunnukset"
1127
1128 #: menu.cmd_acq_unified_search.tab
1129 msgid "Acquisitions Search"
1130 msgstr "Hankintahaku"
1131
1132 #: menu.cmd_acq_upload.tab
1133 msgid "Load MARC Order Records"
1134 msgstr "Lataa MARC-tilaustietueet"
1135
1136 #: menu.cmd_acq_new_brief_record.tab
1137 msgid "New Brief Record"
1138 msgstr "Uusi minitietue"
1139
1140 #: menu.cmd_acq_po.tab
1141 msgid "Purchase Orders"
1142 msgstr "Ostotilaukset"
1143
1144 #: menu.cmd_acq_user_requests.tab
1145 msgid "Patron Requests"
1146 msgstr "Asiakkaan hankintapyynnöt"
1147
1148 #: menu.cmd_acq_claim_eligible.tab
1149 msgid "Claim-Ready Items"
1150 msgstr "Reklamoitavat niteet"
1151
1152 #: menu.cmd_serial_batch_receive.tab
1153 msgid "Batch Receive"
1154 msgstr "Erävastaanotto"
1155
1156 #: menu.cmd_url_verify.tab
1157 msgid "Link Checker"
1158 msgstr "Linkkien tarkistus"
1159
1160 #: menu.cmd_booking_resource.tab
1161 msgid "Resources"
1162 msgstr "Aineistot"
1163
1164 #: menu.cmd_booking_reservation.tab
1165 msgid "Reservations"
1166 msgstr "Erikoisvaraukset"
1167
1168 #: menu.cmd_booking_reservation_pickup.tab
1169 msgid "Reservation Pickup"
1170 msgstr "Erikoisvarauksen nouto"
1171
1172 #: menu.cmd_booking_reservation_return.tab
1173 msgid "Reservation Return"
1174 msgstr "Erikoisvarauksen palautus"
1175
1176 #: menu.cmd_server_admin_conify_remote_account.tab
1177 msgid "Remote Accounts"
1178 msgstr "Etätilit"
1179
1180 #: menu.cmd_booking_pull_list.tab
1181 msgid "Booking Pull List"
1182 msgstr "Erikoisvarauslista"
1183
1184 #: menu.cmd_booking_capture.tab
1185 msgid "Booking Capture"
1186 msgstr "Erikoisvarauksen kiinnitys"
1187
1188 #: menu.cmd_authority_manage.tab
1189 msgid "Manage Authorities"
1190 msgstr "Hallitse auktoriteetteja"
1191
1192 #: menu.cmd_search_prefs.tab
1193 msgid "Search Preferences"
1194 msgstr "Hakuasetukset"
1195
1196 #: menu.local_admin.barcode_completion.tab
1197 msgid "Barcode Completion"
1198 msgstr "Tunnuksen täyttö"
1199
1200 #: menu.local_admin.circ_matrix_matchpoint.tab
1201 msgid "Circulation Policies"
1202 msgstr "Lainaussäännöt"
1203
1204 #: menu.local_admin.hold_matrix_matchpoint.tab
1205 msgid "Hold Policies"
1206 msgstr "Varaussäännöt"
1207
1208 #: menu.local_admin.item_attribute_editor.tab
1209 msgid "Admin Item Attribute Editor"
1210 msgstr "Niteenmuokkaustyökalu"
1211
1212 #: menu.local_admin.work_log.tab
1213 msgid "Work Log"
1214 msgstr "Työloki"
1215
1216 #: menu.local_admin.patrons_due_refunds.tab
1217 msgid "Patrons With Negative Balances"
1218 msgstr "Asiakkaat, joiden saldo on negatiivinen"
1219
1220 #: menu.circulation.staged_patrons.tab
1221 msgid "Pending Patrons"
1222 msgstr "Vireillä olevat asiakkaat"
1223
1224 #: load_printer_settings_error_description
1225 msgid ""
1226 "Printer settings did not load cleanly with this version of Evergreen.  You "
1227 "should reconfigure your printer under Printer Settings Editor."
1228 msgstr ""
1229 "Tulostimen asetukset eivät latautuneet oikein tähän Evergreen-versioon. "
1230 "Määritä tulostimesi asetukset uudelleen tulostimen asetusten "
1231 "muokkaustyökalulla."
1232
1233 #: load_printer_settings_error_title
1234 msgid "Printer Settings"
1235 msgstr "Tulostimen asetukset"
1236
1237 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_edit
1238 msgid "Batch Edit"
1239 msgstr "Erämuokkaus"
1240
1241 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_view
1242 msgid "Batch View"
1243 msgstr "Eränäkymä"
1244
1245 #: staff.cat.util.copy_editor.edit
1246 msgid "Edit"
1247 msgstr "Muokkaa"
1248
1249 #: staff.cat.util.copy_editor.view
1250 msgid "View"
1251 msgstr "Näytä"
1252
1253 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.perm_failure
1254 msgid "You do not have permission to add volumes to the workstation library."
1255 msgstr "Sinulla ei ole oikeutta lisätä signumeja työasemakirjastoon."
1256
1257 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.title
1258 msgid "Add Volume/Item for Record # %1$s"
1259 msgstr "Lisää signum/nide tietueeseen # %1$s"
1260
1261 #: staff.cat.copy_browser.marked_record_for_multi_home_indicator.tcn.label
1262 msgid "Record with TCN %1$s targeted for Multi-Bib items."
1263 msgstr "Tietue tietuenumerolla %1$s valittu Multi-Bib-niteiden kohteeksi."
1264
1265 #: staff.cat.copy_browser.marked_record_for_multi_home_indicator.record_id.label
1266 msgctxt ""
1267 "staff.cat.copy_browser.marked_record_for_multi_home_indicator.record_id.label"
1268 msgid "Record with ID %1$s targeted for Multi-Bib items."
1269 msgstr "Tietue tunnuksella %1$s valittu Multi-Bib-niteiden kohteeksi."
1270
1271 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.tcn.label
1272 msgctxt "staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.tcn.label"
1273 msgid "Record with TCN %1$s marked for overlay."
1274 msgstr "Tietue tietuenumerolla %1$s merkitty korvattavaksi."
1275
1276 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.record_id.label
1277 msgctxt "staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.record_id.label"
1278 msgid "Record with ID %1$s marked for overlay."
1279 msgstr "Tietue tunnuksella %1$s merkitty korvattavaksi."
1280
1281 #: staff.cat.opac.marked_record_for_hold_transfer_indicator.tcn.label
1282 msgid "Record with TCN %1$s marked for title hold transfer."
1283 msgstr "Tietue numerolla %1$s merkitty nimekevarauksen siirtoon."
1284
1285 #: staff.cat.opac.marked_record_for_hold_transfer_indicator.record_id.label
1286 msgid "Record with ID %1$s marked for title hold transfer."
1287 msgstr "Tietue tunnuksella %1$s merkitty nimekevarauksen siirtoon."
1288
1289 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.destination_needed.label
1290 msgid "Need to mark a record as a Title Hold Transfer Destination first."
1291 msgstr "Tietue on ensin merkittävä nimekevaraussiirron kohteeksi."
1292
1293 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.success.label
1294 msgid "Holds transferred."
1295 msgstr "Varaukset siirretty."
1296
1297 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.failure.label
1298 msgid "Holds not transferred."
1299 msgstr "Varauksia ei siirretty."
1300
1301 #: staff.cat.opac.related_items
1302 msgid "Related Lineitems"
1303 msgstr "Liittyvät nimikkeet"
1304
1305 #: staff.cat.opac.serial_alt_mgmt
1306 msgid "Subscriptions"
1307 msgstr "Tilaukset"
1308
1309 #: staff.cat.create_or_rebarcode_items
1310 msgid "Create or Re-barcode Items"
1311 msgstr "Luo niteitä tai määritä niteille uudet tunnukset"
1312
1313 #: staff.cat.bib_source.can_have_copies.false
1314 msgid "Records from %1$s cannot have copies."
1315 msgstr "Tietueisiin kohteesta %1$s ei voi kuulua niteitä."
1316
1317 #: printing.nothing_to_reprint
1318 msgid "Nothing to re-print"
1319 msgstr "Uudelleentulostettavaa ei ole"
1320
1321 #: printing.prompt_for_external_print_cmd
1322 msgid ""
1323 "Enter external print command and parameters (use %receipt.txt% or "
1324 "%receipt.html% as the file containing the print data. Those values will be "
1325 "substituted with the proper path.):"
1326 msgstr ""
1327 "Syötä ulkoinen tulostuskomento ja parametrit (käytä tiedostoa %receipt.txt% "
1328 "tai %receipt.html% tiedostona, joka sisältää tulostustiedot. Nämä arvot "
1329 "korvataan oikealla polulla.):"
1330
1331 #: printing.print_strategy_saved
1332 msgid "Print strategy (%1$s) for %2$s context saved to file system."
1333 msgstr ""
1334 "Tulostusstrategia (%1$s) tiedostojärjestelmään tallennetulle kontekstille "
1335 "%2$s."
1336
1337 #: text_editor.prompt_for_external_cmd
1338 msgid ""
1339 "Enter external text editor command and parameters (use %letter.txt% as the "
1340 "file containing the text. This value will be substituted with the proper "
1341 "path.):"
1342 msgstr ""
1343 "Syötä ulkoinen tekstieditorikomento ja parametrit (käytä tiedostoa "
1344 "%letter.txt% tiedostona, joka sisältää tekstin. Tämä arvo korvataan oikealla "
1345 "polulla.):"
1346
1347 #: menu.tab1.accesskey
1348 msgid "1"
1349 msgstr "1"
1350
1351 #: menu.tab2.accesskey
1352 msgid "2"
1353 msgstr "2"
1354
1355 #: menu.tab3.accesskey
1356 msgid "3"
1357 msgstr "3"
1358
1359 #: menu.tab4.accesskey
1360 msgid "4"
1361 msgstr "4"
1362
1363 #: menu.tab5.accesskey
1364 msgid "5"
1365 msgstr "5"
1366
1367 #: menu.tab6.accesskey
1368 msgid "6"
1369 msgstr "6"
1370
1371 #: menu.tab7.accesskey
1372 msgid "7"
1373 msgstr "7"
1374
1375 #: menu.tab8.accesskey
1376 msgid "8"
1377 msgstr "8"
1378
1379 #: menu.tab9.accesskey
1380 msgid "9"
1381 msgstr "9"
1382
1383 #: menu.tab10.accesskey
1384 msgid "0"
1385 msgstr "0"
1386
1387 #: generic.unsaved_data_warning
1388 msgid ""
1389 "This action may cause you to lose unsaved information in the current "
1390 "interface. Continue anyway?"
1391 msgstr ""
1392 "Tämän toiminnon johdosta voit menettää tallentamattomat tiedot nykyisessä "
1393 "käyttöliittymässä. Jatketaanko siitä huolimatta?"
1394
1395 #: browser.reload.unsaved_data_warning
1396 msgid "This page may have unsaved data. Reload it anyway?"
1397 msgstr ""
1398 "Tällä sivulla voi olla tallentamattomia tietoja. Ladataanko sivu uudelleen "
1399 "siitä huolimatta?"
1400
1401 #: menu.close_tab.unsaved_data_warning
1402 msgid "This tab may have unsaved data. Close it anyway?"
1403 msgstr ""
1404 "Tässä välilehdessä voi olla tallentamattomia tietoja. Suljetaanko välilehti "
1405 "siitä huolimatta?"
1406
1407 #: menu.replace_tab.unsaved_data_warning
1408 msgid "This tab may have unsaved data. Replace it anyway?"
1409 msgstr ""
1410 "Tässä välilehdessä voi olla tallentamattomia tietoja. Korvataanko välilehti "
1411 "siitä huolimatta?"
1412
1413 #: menu.close_window.unsaved_data_warning
1414 msgid "This window may have unsaved data. Close it anyway?"
1415 msgstr ""
1416 "Tässä ikkunassa voi olla tallentamattomia tietoja. Suljetaanko ikkuna siitä "
1417 "huolimatta?"
1418
1419 #: menu.logoff.unsaved_data_warning
1420 msgid "This session may have unsaved data. Logoff anyway?"
1421 msgstr ""
1422 "Tässä istunnossa voi olla tallentamattomia tietoja. Kirjaudutaanko ulos "
1423 "siitä huolimatta?"
1424
1425 #: menu.shutdown.unsaved_data_warning
1426 msgid "This application may have unsaved data. Exit it anyway?"
1427 msgstr ""
1428 "Tässä sovelluksessa voi olla tallentamattomia tietoja. Haluatko silti "
1429 "poistua?"
1430
1431 #: hotkeys.Default
1432 msgctxt "hotkeys.Default"
1433 msgid "Default"
1434 msgstr "Oletus"
1435
1436 #: hotkeys.None
1437 msgid "No Hotkeys"
1438 msgstr "Ei pikanäppäimiä"
1439
1440 #: barcode_choice.join_barcodes
1441 msgid "%1$s / %2$s"
1442 msgstr "%1$s / %2$s"
1443
1444 #: barcode_choice.actor
1445 msgid "%1$s : %2$s, %3$s from %4$s (%5$s)"
1446 msgstr "%1$s : %2$s, %3$s kohteesta %4$s (%5$s)"
1447
1448 #: barcode_choice.asset
1449 msgid "%1$s : %2$s from %3$s (%4$s)"
1450 msgstr "%1$s : %2$s kohteesta %3$s (%4$s)"
1451
1452 #: barcode_choice.none
1453 msgid "None of the above"
1454 msgstr "Ei mikään ylläolevista"
1455
1456 #: barcode_choice.prompt
1457 msgid ""
1458 "After auto completion multiple barcodes may match your input. Please choose "
1459 "the barcode you intended below."
1460 msgstr ""
1461 "Automaattisen täytön jälkeen useat tunnukset saattavat vastata syöttämääsi "
1462 "arvoa. Valitse haluamasi tunnus alta."
1463
1464 #: barcode_choice.errors_found
1465 msgid ""
1466 "In addition to the options below, one or more errors were encountered on "
1467 "items not shown."
1468 msgstr ""
1469 "Alla olevien toimintojen lisäksi yksi tai useampia virheitä ilmeni niteissä, "
1470 "joita ei näytetä."
1471
1472 #: barcode_choice.title
1473 msgid "Barcode Choice"
1474 msgstr "Tunnuksen valinta"
1475
1476 #: barcode_choice.choice_label
1477 msgid "Found Barcodes:"
1478 msgstr "Seuraavat tunnukset löydettiin:"
1479
1480 #: barcode_choice.actor_label
1481 msgid "Patron : %1$s"
1482 msgstr "Asiakas : %1$s"
1483
1484 #: barcode_choice.asset_label
1485 msgid "Item : %1$s"
1486 msgstr "Nide : %1$s"
1487
1488 #: barcode_choice.serial_label
1489 msgid "Serial : %1$s"
1490 msgstr "Kausijulkaisu : %1$s"
1491
1492 #: barcode_choice.booking_label
1493 msgid "Booking : %1$s"
1494 msgstr "Erikoisvaraus: %1$s"
1495
1496 #: staff.main.button_bar.none
1497 msgid "None"
1498 msgstr "Ei yhtään"
1499
1500 #: staff.main.button_bar.default
1501 msgctxt "staff.main.button_bar.default"
1502 msgid "Default"
1503 msgstr "Oletus"
1504
1505 #: util.hide_elements.title
1506 msgid "Hide UI Elements"
1507 msgstr "Piilota käyttöliittymäelementit"
1508
1509 #: util.hide_elements.desc
1510 msgid ""
1511 "This is a list of hideable elements for this interface.  Check the ones that "
1512 "you want hidden and the library (and descendants) you want to affect:"
1513 msgstr ""
1514 "Tämä on luettelo käyttöliittymän piilotettavissa olevista elementeistä. "
1515 "Valitse ne, jotka haluat piilottaa, sekä kirjasto (ja sen alla olevat "
1516 "kohteet), johon haluat muutosten vaikuttavan:"
1517
1518 #: util.hide_elements.current_setting_preamble
1519 msgid ""
1520 "Workstation library %1$s is currently hiding these elements based on a "
1521 "setting inherited from %2$s:"
1522 msgstr ""
1523 "Tällä hetkellä työasemakirjasto %1$s piilottaa nämä elementit perustuen "
1524 "asetukseen, joka on peritty kohteesta %2$s:"
1525
1526 #: util.hide_elements.current_setting_nonexistent
1527 msgid ""
1528 "Workstation library %1$s is not currently hiding any of these elements."
1529 msgstr ""
1530 "Tällä hetkellä työasemakirjasto %1$s ei piilota mitään näistä elementeistä."
1531
1532 #: util.hide_elements.update_setting.update_success
1533 msgid "Successfully updated the setting."
1534 msgstr "Asetus päivitetty onnistuneesti."
1535
1536 #: util.hide_elements.update_setting.delete_success
1537 msgid "Successfully deleted the setting."
1538 msgstr "Asetus tuhottu onnistuneesti."
1539
1540 #: util.hide_elements.update_setting.failure
1541 msgid "Setting not changed."
1542 msgstr "Asetusta ei muutettu."
1543
1544 #: util.hide_elements.missing_permission
1545 msgid "Missing permission %1$s"
1546 msgstr "Oikeus %1$s puuttuu"
1547
1548 #: menu.cmd_server_admin_floating_groups.tab
1549 msgid "Floating Groups"
1550 msgstr "Kelluvat ryhmät"