LP1837656 Org proximity admin disable org filter
[Evergreen.git] / build / i18n / po / match_set.js / cs-CZ.po
1 # Czech translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2013 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2013
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2013.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2018-12-14 21:52-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-09-21 10:56+0000\n"
12 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2018-12-16 05:38+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18837)\n"
19
20 #: match_set.js:WORKING_MP_HERE
21 msgid "Choose from among the three buttons above to add a new match point."
22 msgstr "Pro přidání nové shody vyberte jedno ze tří tlačítek nahoře"
23
24 #: match_set.js:HEADING_MATCH
25 msgid "Normalized Heading"
26 msgstr "Normalizovaná forma záhlaví"
27
28 #: match_set.js:OK
29 msgid "Ok"
30 msgstr "OK"
31
32 #: match_set.js:EXIT_REPLACE_MODE
33 msgid "Exit Replace Mode"
34 msgstr "Ukončit režim nahrazování"
35
36 #: match_set.js:ENTER_REPLACE_MODE
37 msgid "Enter Replace Mode"
38 msgstr "Zapnout režim nahrazování"
39
40 #: match_set.js:LEAVE_ROOT_ALONE
41 msgid "You cannot delete the root node of a tree (but you can replace it)."
42 msgstr "Nemůžete smazat kořenový uzel stromu  (ale můžete ho nahradit)."
43
44 #: match_set.js:EXACTLY_ONE
45 msgid ""
46 "First select exactly one node from the tree on the right side of the screen."
47 msgstr ""
48 "Nejdříve vyberte právě jeden uzel ze stromu na pravé straně obrazovky"
49
50 #: match_set.js:CANCEL
51 msgid "Cancel"
52 msgstr "Zrušit"
53
54 #: match_set.js:WORKING_QM_HERE
55 msgid "Use buttons above and to the right to add new quality metrics."
56 msgstr "Pro přidání nové metriky kvality použijte tlačítka nahoře a vpravo."
57
58 #: match_set.js:DEFINE_MP
59 msgid ""
60 "Define this match point using the above fields, then drag me to the tree on "
61 "the right."
62 msgstr ""
63 "Pro definování této  shody použijte pole nahoře, poté mě přetáhněte do "
64 "stromu napravo."
65
66 #: match_set.js:NO_CAN_DO
67 msgid "An error has occurred. Close this interface and try again."
68 msgstr "Došlo k chybě. Zavřete toto rozhraní a zkuste to znovu."
69
70 #: match_set.js:SVF
71 msgid "Record Attribute"
72 msgstr "Atribut záznamu"
73
74 #: match_set.js:POINT_NEEDS_ONE
75 msgid "You have not entered valid data"
76 msgstr "Nebyla vložena validní data."
77
78 #: match_set.js:FAULTY_MARC
79 msgid ""
80 "A MARC tag must be identified by three digits, and the subfield must be one "
81 "non-whitespace, non-control character."
82 msgstr ""
83 "Označení pole MARCu musí být definováno třemi číslicemi;  podpole musí být "
84 "definování znakem, který není mezerou ani kontrolním znakem."
85
86 #: match_set.js:MATCH_SCORE
87 msgid "Match score ${0}"
88 msgstr "Počet shod ${0}"