Translation updates - po files
[Evergreen.git] / build / i18n / po / ils_events.xml / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2019-08-22 12:04-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2019-08-23 13:41+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <PetrKubiska@seznam.cz>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2019-08-24 05:45+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 19031)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-Language: Czech\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #: 1208.TITLE_LAST_COPY:71
19 msgid "The last copy attached to a title is being removed or deleted"
20 msgstr "Poslední kopie připojená k titulu je odstranňována nebo mazána"
21
22 #: 1603.CONTAINER_USER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:460
23 msgid "The requested container_user_bucket_item was not found"
24 msgstr "Požadovaný container_user_bucket_item nebyl nalezen"
25
26 #: 1598.MONEY_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:445
27 msgid "The requested money_user_circulation_summary was not found"
28 msgstr "Požadovaný money_user_circulation_summary nebyl nalezen"
29
30 #: 1621.CONTAINER_COPY_BUCKET_NOT_FOUND:514
31 msgid "The requested container_copy_bucket was not found"
32 msgstr "Požadovaný container_copy_bucket nebyl nalezen"
33
34 #: 1218.ITEM_AGE_PROTECTED:109
35 msgid "This item is too new to have a hold placed on it"
36 msgstr "Tento exeplář je příliš nový, než aby na něj byla zadaná rezervace"
37
38 #: 1214.PATRON_DUP_IDENT1:92
39 msgid ""
40 "The selected primary identification type and value are in use by another "
41 "patron"
42 msgstr ""
43 "Zvolený druh primárního identifikačního dokladu a zadaná hodnota jsou "
44 "používány jiným čtenářem."
45
46 #: 1561.PERMISSION_PERM_LIST_NOT_FOUND:337
47 msgid "The requested permission_perm_list was not found"
48 msgstr "Požadovaný permission_perm_lis nebyl nalezen"
49
50 #: 1213.PATRON_BARRED:88
51 msgid "The patron is barred"
52 msgstr "Čtenářské transakce jsou omezeny"
53
54 #: 1645.CONFIG_CIRC_MATRIX_TEST_NOT_FOUND:586
55 msgid "The requested config_circ_matrix_test was not found"
56 msgstr "Požadovaný config_circ_matrix_test nebyl nalezen"
57
58 #: 1900.URL_VERIFY_NOT_SESSION_CREATOR:767
59 msgid ""
60 "You did not create this URL Verify session, so you cannot change it.  You "
61 "may be able to clone it."
62 msgstr ""
63 "Nevytvořili jste relaci pro verifikaci URL, proto ji nemůžete změnit.  Možná "
64 "ji budete moci klonovat."
65
66 #: 1591.METABIB_SERIES_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:424
67 msgid "The requested metabib_series_field_entry was not found"
68 msgstr "Požadovaný metabib_series_field_entry nebyl nalezen"
69
70 #: 11105.PATRON_CREDIT_DISABLED:1045
71 msgid ""
72 "Payments by patron credit are not allowed for the selected transaction"
73 msgstr "Na vybrané transakce není povoleno využít platbu ze zálohy čtenáře."
74
75 #: 4003.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ALLOWED:801
76 msgid "The credit card processor you have named is not allowed"
77 msgstr "Zpracovatel kreditní karty, kterého jste zadali, není povolen"
78
79 #: 4010.CREDIT_PROCESSOR_NO_DEFAULT_SELECTED:807
80 msgid "No default credit processor is selected"
81 msgstr "Není  vybrán předdefinovaný zpracovatel kreditu"
82
83 #: 1862.ACQ_FUND_EXCEEDS_STOP_PERCENT:669
84 msgid ""
85 "The requested acq.purchase_order cannot be activated because it would over-"
86 "encumber a fund."
87 msgstr ""
88 "Požadovaná acq.purchase_order nemůže být aktivována, protože by byl příliš "
89 "zatížen fond."
90
91 #: 1649.VANDELAY_IMPORT_ITEM_NOT_FOUND:598
92 msgid "The requested vandelay.import_item was not found"
93 msgstr "Požadovaný vandelay.import_item nebyl nalezen"
94
95 #: 1639.REPORTER_SCHEDULE_NOT_FOUND:568
96 msgid "The requested reporter_schedule was not found"
97 msgstr "Požadovaný reporter_schedule nebyl nalezen"
98
99 #: 1847.ACQ_FUNDING_SOURCE_DEDIT_NOT_FOUND:624
100 msgid "The requested acq.funding_source_dedit was not found"
101 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_dedit  nebyl nalezen"
102
103 #: 1641.ACTION_OPEN_CIRC_COUNT_BY_CIRC_MOD_NOT_FOUND:574
104 msgid "The requested action_open_circ_count_by_circ_mod was not found"
105 msgstr "Požadovaný action_open_circ_count_by_circ_mod nebyl nalezen"
106
107 #: 1589.ACTOR_CARD_NOT_FOUND:418
108 msgid "The requested actor_card was not found"
109 msgstr "Požadovaný actor_card was nebyl nalezen"
110
111 #: 1882.RECORD_REFERENCED_BY_LINEITEM:708
112 msgid "The selected bib record has an open lineitem order referencing it."
113 msgstr ""
114 "Na vyybraný bibliografický záznam je navázána otevřená objednávka titulu."
115
116 #: 10003.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_ORG:998
117 msgid "The lineitem detail has no owning_lib"
118 msgstr "Detail položky neobsahuje owning_lib"
119
120 #: 1608.METABIB_SUBJECT_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:475
121 msgid "The requested metabib_subject_field_entry was not found"
122 msgstr "Požadovaný metabib_subject_field_entry nebyl nalezen"
123
124 #: 1711.BIB_QUEUE_EXISTS:751
125 msgid "A bib record queue with the same name already exists"
126 msgstr "Fronta bibliografických záznamů se tímto názvem již existuje"
127
128 #: 1875.ACQ_LINEITEM_GENERATED_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:687
129 #: 1876.ACQ_LINEITEM_LOCAL_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:690
130 #: 1877.ACQ_LINEITEM_MARC_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:693
131 #: 1878.ACQ_LINEITEM_USR_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:696
132 #: 1879.ACQ_LINEITEM_PROVIDER_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:699
133 msgid "The requested acq_lineitem_attr was not found"
134 msgstr "Požadovaný acq_lineitem_attr nebyl nalezen"
135
136 #: 1207.REFUND_EXCEEDS_BALANCE:68
137 msgid ""
138 "A refund greater than the negative balance on a transaction was provided"
139 msgstr "Při transakci byl vrácen větší přeplatek než činil záporný zůstatek."
140
141 #: 1504.ACTION_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:201
142 msgid ""
143 "Someone attempted to retrieve a transit object from the system and the "
144 "object was not found."
145 msgstr ""
146 "Někdo se ze systému pokusil získat objekt přepravy a objekt nebyl nalezen."
147
148 #: 1538.ACTION_SURVEY_RESPONSE_NOT_FOUND:272
149 msgid "The requested action_survey_response was not found"
150 msgstr "Požadovaný action_survey_response nebyl nalezen"
151
152 #: 1555.MONEY_OPEN_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:320
153 msgid "The requested money_open_billable_transaction_summary was not found"
154 msgstr "Požadovaný money_open_billable_transaction_summary nebyl nalezen"
155
156 #: 7000.ROUTE_ITEM:844
157 msgid ""
158 "A copy needs to be routed to a different location The destination location "
159 "will be specified by an 'org' key within the event object"
160 msgstr ""
161 "Exemlář má být směrován do jiné knihovny. Cíl umístění bude určeno klíčem "
162 "'org' během objektu události."
163
164 #: 1554.CONFIG_RULES_CIRC_DURATION_NOT_FOUND:317
165 msgid "The requested config_rules_circ_duration was not found"
166 msgstr "Požadovaný config_rules_circ_duration nebyl nalezen"
167
168 #: 1607.ACTION_OPEN_CIRCULATION_NOT_FOUND:472
169 msgid "The requested action_open_circulation was not found"
170 msgstr "Požadovaný action_open_circulation nebyl nalezen"
171
172 #: 1559.METABIB_FULL_REC_NOT_FOUND:331
173 msgid "The requested metabib_full_rec was not found"
174 msgstr "Požadovaný metabib_full_rec nebyl nalezen"
175
176 #: 1527.OPEN_TCN_NOT_FOUND:238
177 msgid "No TCN could be found that does not collide with existing records"
178 msgstr "Nebylo nalezeno TCN, které by nekolidovalo s existujícím záznamem"
179
180 #: 2001.DATABASE_UPDATE_FAILED:778
181 msgid "The attempt to write to the DB failed"
182 msgstr "Pokus o zápis do databáze se nezdařil"
183
184 #: 1563.METABIB_KEYWORD_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:343
185 msgid "The requested metabib_keyword_field_entry was not found"
186 msgstr "Požadovaný metabib_keyword_field_entry nebyl nalezen"
187
188 #: 1546.CONFIG_AUDIENCE_MAP_NOT_FOUND:296
189 msgid "The requested config_audience_map was not found"
190 msgstr "Požadovaný config_audience_map nebyl nalezen"
191
192 #: 8004.OFFLINE_CONFIG_ERROR:956 8005.OFFLINE_CHECKSUM_FAILED:959
193 #: 8006.OFFLINE_SESSION_NOT_FOUND:962
194 msgid "Offline server is not configured properly"
195 msgstr "Offline server není správně nastaven"
196
197 #: 1001.NO_SESSION:31
198 msgid "User login session has either timed out or does not exist"
199 msgstr "Uživatelská relace již vypršela nebo neexistuje."
200
201 #: 4019.CREDIT_PROCESSOR_INVALID_CC_NUMBER:810
202 msgid "An invalid credit card number has been supplied."
203 msgstr "Bylo zadáno neplatné číslo kreditní karty"
204
205 #: 1880.CONFIG_BILLING_TYPE_NOT_FOUND:702
206 msgid "The requested config_billing_type was not found"
207 msgstr "Požadovaný config_billing_type nebyl nalezen"
208
209 #: 1851.ACQ_FUND_ENCUMBRANCE_TOTAL_NOT_FOUND:636
210 msgid "The requested acq.fund_encumbrance_total was not found"
211 msgstr "Požadovaný acq.fund_encumbrance_total nebyl nalezen"
212
213 #: 8002.OFFLINE_FILE_ERROR:950
214 msgid "An offline file or directory could not be created or accessed"
215 msgstr "Nelze vytvořit nebo otevřít offline soubor nebo adresář."
216
217 #: 1529.ACTOR_WORKSTATION_NOT_FOUND:246
218 msgid "The requested actor_workstation was not found"
219 msgstr "Požadovaná actor_workstation nebyla nalezena"
220
221 #: 1227.COPY_DELETE_WARNING:145
222 msgid "The copy in question is not in an ideal status for deleting"
223 msgstr "Příslušný výtisk není v ideálním stavu pro vymazání"
224
225 #: 1204.CIRC_BAD_STATUS:59
226 msgid ""
227 "The given circulation is not in a standard status or the circulation was "
228 "never fully closed properly"
229 msgstr ""
230 "Tato výpůjčka má nestandardní status nebo půjčení nebylo správně ukončeno."
231
232 #: 1855.ACQ_FUNDING_SOURCE_CREDIT_TOTAL_NOT_FOUND:648
233 msgid "The requested acq.funding_source_credit_total was not found"
234 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_credit_total nebyl nalezen"
235
236 #: 1870.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NOT_FOUND:675
237 msgid "The requested acq.lineitem_detail was not found"
238 msgstr "Požadovaný acq.lineitem_detail nebyl nalezen"
239
240 #: 1223.PATRON_NO_PHONE:127
241 msgid "The user does not have a valid phone number assigned"
242 msgstr "Uživatel nemá přiřazené platné telefonní číslo"
243
244 #: 1002.ACTOR_USER_NOT_FOUND:34
245 msgid ""
246 "Someone attempted to retrieve a user from the system and the user was not "
247 "found"
248 msgstr ""
249 "Někdo se pokusil získat uživatele ze systému a uživatel nebyl nalezen"
250
251 #: 7011.COPY_STATUS_LOST:882
252 msgid "Copy is marked as lost"
253 msgstr "Exemplář byl označen jako ztracený"
254
255 #: 7004.COPY_NOT_AVAILABLE:861
256 msgid "Copy is not available"
257 msgstr "Exemplář není k dispozici"
258
259 #: 1643.VANDELAY_BIB_QUEUE_NOT_FOUND:580
260 msgid "The requested vandelay_bib_queue was not found"
261 msgstr "Požadovaný vandelay_bib_queue nebyl nalezen"
262
263 #: 1849.ACQ_FUND_DEBIT_TOTAL_NOT_FOUND:630
264 msgid "The requested acq.fund_debit_total was not found"
265 msgstr "Požadovaný acq.fund_debit_total nebyl nalezen"
266
267 #: 1636.REPORTER_OUTPUT_FOLDER_NOT_FOUND:559
268 msgid "The requested reporter_output_folder was not found"
269 msgstr "Požadovaný reporter_output_folder nebyl nalezen"
270
271 #: 7008.MAX_RENEWALS_REACHED:873
272 msgid "Circulation has no more renewals remaining"
273 msgstr "Bylo dosaženo maximálního možného počtu prodloužení"
274
275 #: 1217.PATRON_INACTIVE:106
276 msgid "This account is marked as inactive"
277 msgstr "Tento účet je označen jako neaktivní"
278
279 #: 11008.SERIAL_DISTRIBUTION_NOT_EMPTY:1057
280 msgid "The distribution still has dependent objects"
281 msgstr "Distribuce má stále připojené objekty"
282
283 #: 8003.OFFLINE_PARAM_ERROR:953
284 msgid "Missing params in offline upload"
285 msgstr "Chybějící parametry při nahrání offline souboru"
286
287 #: 1637.REPORTER_REPORT_FOLDER_NOT_FOUND:562
288 msgid "The requested reporter_report_folder was not found"
289 msgstr "Požadovaný reporter_report_folder nebyl nalezen"
290
291 #: 11010.SERIAL_CAPTION_AND_PATTERN_NOT_EMPTY:1063
292 msgid "The prediction pattern still has dependent objects"
293 msgstr "Schéma predikce má stále připojené objekty"
294
295 #: 1545.PERM_EX_NOT_FOUND:293
296 msgid "The requested perm_ex was not found"
297 msgstr "Požadovaný perm_ex nebyl nalezen"
298
299 #: 10101.ACQ_ALREADY_CANCELED:1008
300 msgid "The object is already canceled."
301 msgstr "Tento objekt byl již zrušen"
302
303 #: 1553.ACTOR_ORG_UNIT_CLOSED_DATE_NOT_FOUND:314
304 msgid "The requested actor_org_unit_closed_date was not found"
305 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_closed_date nebyl nalezen"
306
307 #: 1531.ACTION_SURVEY_QUESTION_NOT_FOUND:252
308 msgid "The requested action_survey_question was not found"
309 msgstr "Požadovaný action_survey_question nebyl nalezen"
310
311 #: 1541.AUTHORITY_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:281
312 msgid "The requested authority_record_descriptor was not found"
313 msgstr "Požadovaný authority_record_descriptor nebyl nalezen"
314
315 #: 1587.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_NOT_FOUND:412
316 msgid "The requested container_call_number_bucket was not found"
317 msgstr "Požadovaný container_call_number_bucket nebyl nalezen"
318
319 #: 1229.VOLUME_DELETED:152
320 msgid "The requested volume is marked as deleted"
321 msgstr "Požadovaná signatura  je označena jako smazaná"
322
323 #: 1635.REPORTER_REPORT_NOT_FOUND:556
324 msgid "The requested reporter_report was not found"
325 msgstr "Požadovaný reporter_report nebyl nalezen"
326
327 #: 1631.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_NOT_FOUND:544
328 #: 1632.CONFIG_RULES_AGE_HOLD_PROTECT_NOT_FOUND:547
329 #: 1633.MONEY_DESK_PAYMENT_NOT_FOUND:550
330 msgid "The requested money_collections_tracker was not found"
331 msgstr "Požadovaný money_collections_tracker nebyl nalezen"
332
333 #: 1651.AUTHORITY_RECORD_NUMBER_EXISTS:604
334 msgid "An authority record already exists with the requested ARN"
335 msgstr "Záznam s požadovaným ARN (číslem autoritního záznamu) již existuje"
336
337 #: 5000.PERM_FAILURE:824
338 msgid "Permission Denied"
339 msgstr "Oprávnění zamítnuto"
340
341 #: 7015.NEGATIVE_PATRON_BALANCE:894
342 msgid "This requested action would result in a negative patron balance"
343 msgstr ""
344 "Požadovaná operace  by měla za následek negativní zůstatek na kontě čtenáře"
345
346 #: 1569.ACTOR_USER_STANDING_PENALTY_NOT_FOUND:361
347 msgid "The requested actor_user_standing_penalty was not found"
348 msgstr "Požadovaný actor_user_standing_penalty nebyl nalezen"
349
350 #: 8000.OFFLINE_SESSION_ACTIVE:944
351 msgid "An offline session for this location is currently processing"
352 msgstr "Offline relace pro tuto lokaci se právě zpracovává"
353
354 #: 1200.USERNAME_EXISTS:44
355 msgid "The given username already exists in the database"
356 msgstr "Toto uživatelské jméno již v databázi existuje"
357
358 #: 1602.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:457
359 msgid "The requested actor_stat_cat_entry was not found"
360 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat_entry nebyl nalezen"
361
362 #: 1710.CONTAINER_EXISTS:748
363 msgid "User has already created a bucket with the requested name"
364 msgstr "Skupinu s požadovaným jménem již uživatel vytvořil"
365
366 #: 7001.PATRON_BAD_STANDING:851
367 msgid ""
368 "The patron in question is not able to check out materials because their "
369 "account is in bad standing"
370 msgstr ""
371 "Dotyčný čtenář si nemůže půjčovat žádné materiály , protože s jeho účtem je "
372 "něco v nepořádku"
373
374 #: 1525.BILLING_NOT_FOUND:234
375 msgid "Requested billing note does not exist"
376 msgstr "Požadovaná poznámka k poplatku neexistuje"
377
378 #: 11102.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_CALL_NUMBER:1029
379 msgid ""
380 "Units cannot be created for the given item because its associated "
381 "distribution does not have a call number."
382 msgstr ""
383 "Jednotka daného exempláře nemůže být vytvořena, protože distribuce, která s "
384 "ní souvisí, nemá signaturu."
385
386 #: 1575.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_NOT_FOUND:377
387 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket was not found"
388 msgstr "Požadovaný container_biblio_record_entry_bucket nebyl nalezen"
389
390 #: 7021.RESERVATION_NOT_FOUND:915
391 msgid "Booking reservation not found"
392 msgstr "Rezervace zdroje nebyla nalezena"
393
394 #: 1211.BILL_ALREADY_VOIDED:81
395 msgid "The bill is already voided"
396 msgstr "Poplatek už je zrušen"
397
398 #: 1700.NON_CAT_TYPE_EXISTS:712
399 msgid "The non-cataloged type object already exists"
400 msgstr "Objekt nekatalogizovaného typu již existuje"
401
402 #: 1860.ACQ_PURCHASE_ORDER_TOO_SHORT:663
403 msgid ""
404 "The requested acq.purchase_order cannot be split because it does not have "
405 "more than one lineitem"
406 msgstr ""
407 "Požadovaná acq.purchase_order nemůže být rozdělena, protože neobsahuje více "
408 "než jednu položku."
409
410 #: 10004.ACQ_LINEITEM_NO_PRICE:1001
411 msgid "The lineitem has no price"
412 msgstr "U položky není uvedena cena"
413
414 #: 1226.REFUND_EXCEEDS_DESK_PAYMENTS:140
415 msgid ""
416 "This refund amount is not allowed because it exceeds the total amount of "
417 "desk payments for this transaction."
418 msgstr ""
419 "Výše refundace  není povolena, protože přesahuje celkovou výši platby u "
420 "pultu pro tuto transakci"
421
422 #: 1619.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_USER_MAP_NOT_FOUND:508
423 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_user_map was not found"
424 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat_entry_user_map nebyl nalezen"
425
426 #: 1558.ASSET_COPY_NOTE_NOT_FOUND:328
427 msgid "The requested asset_copy_note was not found"
428 msgstr "Požadovaný asset_copy_note nebyl nalezen"
429
430 #: 1853.ACQ_FUND_COMBINED_BALANCE_NOT_FOUND:642
431 msgid "The requested acq.fund_combined_balance was not found"
432 msgstr "Požadovaný acq.fund_combined_balance nebyl nalezen"
433
434 #: 1850.ACQ_FUND_ALLOCATION_TOTAL_NOT_FOUND:633
435 msgid "The requested acq.fund_allocation_total was not found"
436 msgstr "Požadovaný acq.fund_allocation_total nebyl nalezen"
437
438 #: 1616.MONEY_OPEN_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:499
439 msgid "The requested money_open_user_circulation_summary was not found"
440 msgstr "Požadovaný money_open_user_circulation_summary nebyl nalezen"
441
442 #: 1624.MONEY_PAYMENT_NOT_FOUND:523
443 msgid "The requested money_payment was not found"
444 msgstr "Požadovaný money_payment nebyl nalezen"
445
446 #: 1596.ACTOR_ORG_UNIT_TYPE_NOT_FOUND:439
447 msgid "The requested actor_org_unit_type was not found"
448 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_type nebyl nalezen"
449
450 #: 1004.Z3950_BAD_QUERY:40
451 msgid "The Z query is not formatted correctly"
452 msgstr "Z39.50 dotaz není ve správném formátu"
453
454 #: 1205.CARD_EXISTS:62
455 msgid "The given user barcode already exists"
456 msgstr "Daný čárový kód uživatele již existuje"
457
458 #: 1713.SURVEY_RESPONSES_EXIST:757
459 msgid "Responses to this survey exist"
460 msgstr "Odpověď k tomuto průzkumu existuje"
461
462 #: 1544.CONFIG_METABIB_FIELD_NOT_FOUND:290
463 msgid "The requested config_metabib_field was not found"
464 msgstr "Požadovaný config_metabib_field nebyl nalezen"
465
466 #: 1584.ACTOR_ORG_ADDRESS_NOT_FOUND:404
467 msgid "The requested actor_org_address was not found"
468 msgstr "Požadovaný actor_org_address nebyl nalezen"
469
470 #: 11009.SERIAL_STREAM_NOT_EMPTY:1060
471 msgid "The stream still has dependent objects"
472 msgstr "Řada exemplářů mů stále připojené objekty"
473
474 #: 11103.TRANSIT_CHECKIN_INTERVAL_BLOCK:1033
475 msgid "Checkin attempted on item during minimum transit checkin interval."
476 msgstr ""
477 "Došlo k pokusu o výpůjčku během minimálního intervalu pro přesun výpůjčky"
478
479 #: 1501.BIBLIO_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:186
480 msgid "The requested biblio_record_entry was not found"
481 msgstr "Požadovaný biblio_record_entry nebyl nalezen"
482
483 #: 1852.ACQ_FUND_SPENT_TOTAL_NOT_FOUND:639
484 msgid "The requested acq.fund_spent_total was not found"
485 msgstr "Požadovaný acq.fund_spent_total nebyl nalazen"
486
487 #: 1613.PERMISSION_GRP_TREE_NOT_FOUND:490
488 msgid "The requested permission_grp_tree was not found"
489 msgstr "Požadovaný permission_grp_tree nebyl nalezen"
490
491 #: 10001.ACQ_LINEITEM_NO_COPIES:992
492 msgid "The lineitem has no attached copies"
493 msgstr "K položce nejsou připojeny exempláře"
494
495 #: 1536.ACTION_IN_HOUSE_USE_NOT_FOUND:267
496 msgid "The requested action_in_house_use was not found"
497 msgstr "Požadovaný action_in_house_use nebyl nalezen"
498
499 #: 1872.ACQ_LINEITEM_PROVIDER_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:681
500 msgid "The requested acq.lineitem_provider_attr_definition was not found"
501 msgstr "Požadovaný acq.lineitem_provider_attr_definition nebyl nalezen"
502
503 #: 1708.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_EXISTS:742
504 msgid ""
505 "A duplicate money.collections_tracker object already exists in the database"
506 msgstr "Duplikát money.collections_tracker již v databázi existuje"
507
508 #: 1562.METABIB_METARECORD_SOURCE_MAP_NOT_FOUND:340
509 msgid "The requested metabib_metarecord_source_map was not found"
510 msgstr "Požadovaný metabib_metarecord_source_map nebyl nalezen"
511
512 #: 7009.CIRC_CLAIMS_RETURNED:876
513 msgid "Requested circulation is marked claims returned"
514 msgstr "Požadovaná výpůjčka je označena jako Údajně vrácená"
515
516 #: 4.CACHE_MISS:24
517 msgid "A cached object could not be retrieved by the given reference."
518 msgstr "Objekt v mezipaměti nemůže být načten s danou referencí"
519
520 #: 1612.CONFIG_RULES_MAX_FINE_NOT_FOUND:487
521 msgid "The requested config_rules_max_fine was not found"
522 msgstr "Požadovaný config_rules_max_fine nebyl nalezen"
523
524 #: 1557.ACTOR_ORG_UNIT_SETTING_NOT_FOUND:325
525 msgid "The requested actor_org_unit_setting was not found"
526 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_setting  nebyl nalezen"
527
528 #: 1629.PERMISSION_USR_GRP_MAP_NOT_FOUND:537
529 msgid "The requested permission_usr_grp_map was not found"
530 msgstr "Požadovaný permission_usr_grp_map nebyl nalezen"
531
532 #: 1215.CIRC_EXCEEDS_COPY_RANGE:99
533 msgid ""
534 "The selected copy may not circulate because the recipient's home location is "
535 "not within the copy's circulation range"
536 msgstr ""
537 "Požadovaný exemplář nelze půjčit, protože domovská knihovna příjemce leží  "
538 "mimo rozsah nastaveného pásma pro půjčování exemplářů."
539
540 #: 10005.ACQ_LINEITEM_NO_PROVIDER:1004
541 msgid "The lineitem has no provider"
542 msgstr "U položky není uveden dodavatel"
543
544 #: 1606.MONEY_WORK_PAYMENT_NOT_FOUND:469
545 msgid "The requested money_work_payment was not found"
546 msgstr "Požadovaný money_work_payment nebyl nalezen"
547
548 #: 2000.BAD_PARAMS:775
549 msgid "Invalid parameters were encountered in a method"
550 msgstr "V rámci metody došlo ke střetu kvůli neplatným parametrům"
551
552 #: 1564.MONEY_CASH_PAYMENT_NOT_FOUND:346
553 msgid "The requested money_cash_payment was not found"
554 msgstr "Požadovaný money_cash_payment nebyl nalezen"
555
556 #: 1221.ORG_CANNOT_HAVE_VOLS:120
557 msgid "The selected location cannot have volumes attached"
558 msgstr "Označená knihovna nemůže mít připojeny signatury"
559
560 #: 1704.TCN_EXISTS:730
561 msgid "A record already exists with the requested TCN value"
562 msgstr "Záznam s požadovanou hodnotou TCN  již existuje"
563
564 #: 1225.TRANSIT_ABORT_NOT_ALLOWED:133
565 msgid ""
566 "The transit on this item may not be canceled due to the state the item is in"
567 msgstr ""
568 "Přeprava této jednotky nemusí být zrušena kvůli stavu, ve kterém jednotka je"
569
570 #: 1.UNKNOWN:17
571 msgid "Placeholder event.  Used for development only"
572 msgstr "Událost ve vyhrazeném prostoru. Použito pouze pro development"
573
574 #: 1622.BIBLIO_RECORD_NODE_NOT_FOUND:517
575 msgid "The requested biblio_record_node was not found"
576 msgstr "Požadovaný biblio_record_node nebyl nalezen"
577
578 #: 1901.URL_VERIFY_SESSION_ALREADY_SEARCHED:771
579 msgid "This session has already been searched."
580 msgstr "V rámci této relace již proběhlo vyhledávání"
581
582 #: 1534.ACTOR_USER_SETTING_NOT_FOUND:261
583 msgid "The requested actor_user_setting was not found"
584 msgstr "Požadovaný actor_user_setting nebyl nalezen"
585
586 #: 7026.PATRON_NOT_AN_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUEST:830
587 msgid ""
588 "The user attempted to update their password using a stale or inactive "
589 "password reset request session."
590 msgstr ""
591 "Uživatel se pokusil aktualizovat heslo v rámci prošlé  nebo neaktivní relace "
592 "pro požadavek na  heslo."
593
594 #: 1222.PATRON_NO_EMAIL_ADDRESS:124
595 msgid "The user does not have a valid email address assigned"
596 msgstr "Uživatel nemá přiřazenou platnou e-mailovou adresu"
597
598 #: 2005.OBJECT_UNIQUE_IDENTIFIER_USED:790
599 msgid ""
600 "You are trying to create an object with a unique identifier (such as a "
601 "'name' field) that is already in use."
602 msgstr ""
603 "Pokoušíte  se vytvořit objekt v rámci jedinečného identifikátoru (jako je "
604 "např. pole 'Název'), který je již používán."
605
606 #: 1854.ACQ_FUND_SPENT_BALANCE_NOT_FOUND:645
607 msgid "The requested acq.fund_spent_balance was not found"
608 msgstr "Požadovaný acq.fund_spent_balance nebyl nalezen"
609
610 #: 11000.SERIAL_SUBSCRIPTION_NOT_EMPTY:1017
611 msgid "The subscription still has dependent objects"
612 msgstr "Předplatné dosud obsahuje závislé objekty"
613
614 #: 1523.TITLE_NOTE_NOT_FOUND:231
615 msgid "Requested title note does not exist"
616 msgstr "Požadovaná poznámka k názvu neexistuje"
617
618 #: 1605.CONFIG_LIT_FORM_MAP_NOT_FOUND:466
619 msgid "The requested config_lit_form_map was not found"
620 msgstr "Požadovaný config_lit_form_map nebyl nalezen"
621
622 #: 1567.METABIB_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:355
623 msgid "The requested metabib_record_descriptor was not found"
624 msgstr "Požadovaný metabib_record_descriptor nebyl nalezen"
625
626 #: 10102.ACQ_NOT_CANCELABLE:1011
627 msgid "The object is not in a cancelable state."
628 msgstr "Objekt není ve stavu, aby bylo možné jej zrušit"
629
630 #: 7012.COPY_STATUS_MISSING:885
631 msgid "Copy is marked as missing"
632 msgstr "Exemplář byl označen jako posrtádaný"
633
634 #: 1500.ACTION_CIRCULATION_NOT_FOUND:183
635 msgid ""
636 "Someone attempted to retrieve a circulation object from the system and the "
637 "object was not found."
638 msgstr ""
639 "Někdo se pokusil získat ze systému objekt výpůjčky a objekt nebyl nalezen"
640
641 #: 4001.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ENABLED:795
642 msgid "Credit card processor not enabled"
643 msgstr "Zpracovatel kreditní karty nebyl  aktivován"
644
645 #: 1630.ACTOR_USER_NOTE_NOT_FOUND:540
646 msgid "The requested actor_user_note was not found"
647 msgstr "Požadovaná actor_user_note nebyla nalezena"
648
649 #: 7005.LOCATION_CIRC_NOT_ALLOWED:864
650 msgid "Location does not allow materials to circulate"
651 msgstr "Toto umístění neumožňuje půjčování materiálů"
652
653 #: 1508.ASSET_CALL_NUMBER_NOT_FOUND:218
654 msgid "Requested asset_call_number was not found"
655 msgstr "Požadovaný asset_call_number nebyl nalezen"
656
657 #: 1209.Z3950_LOGIN_FAILED:74
658 msgid "The login failed"
659 msgstr "Přihlášení se nezdařilo"
660
661 #: 1543.MONEY_CREDIT_CARD_PAYMENT_NOT_FOUND:287
662 msgid "The requested money_credit_card_payment was not found"
663 msgstr "Požadovaný money_credit_card_paymen nebyl nalezen"
664
665 #: 7023.RESERVATION_BAD_PARAMS:921
666 msgid "Provided parameters describe unacceptable reservation."
667 msgstr "Poskytnuté parametry charakterizují neakceptovatelnou rezervaci"
668
669 #: 1857.ACQ_FUNDING_SOURCE_BALANCE_NOT_FOUND:654
670 msgid "The requested acq.funding_source_balance was not found"
671 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_balance nebyl nalezen"
672
673 #: 10000.ACQ_LINEITEM_APPROVED:989
674 msgid "The lineitem cannot be altered because it has already been approved"
675 msgstr "Požadovaná položka nemůže být změněna, protože již byla potvrzena"
676
677 #: 1714.HIGH_LEVEL_HOLD_HAS_NO_COPIES:760
678 msgid ""
679 "A hold request at a higher level than copy has been attempted, but there are "
680 "no copies that belonging to the higher-level unit."
681 msgstr ""
682 "Doško k pokusu o zadání požadavku na rezervaci na vyšší úrovni exemplář, ale "
683 "jednotce s vyšší úrovní nepatří žádné exempláře."
684
685 #: 1611.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_DEFAULT_NOT_FOUND:484
686 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_default was not found"
687 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat_entry_default nebyl nalezen"
688
689 #: 1535.METABIB_AUTHOR_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:264
690 msgid "The requested metabib_author_field_entry was not found"
691 msgstr "Požadovaný metabib_author_field_entry nebyl nalezen"
692
693 #: 1626.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:529
694 msgid "The requested asset_stat_cat_entry was not found"
695 msgstr "Požadovaný asset_stat_cat_entry nebyl nalezen"
696
697 #: 1595.CONFIG_NON_CATALOGED_TYPE_NOT_FOUND:436
698 msgid "The requested config_non_cataloged_type was not found"
699 msgstr "Požadovaný config_non_cataloged_type  nebyl nalezen"
700
701 #: 1716.COPY_LOCATION_NOT_EMPTY:718
702 msgid "The copy location is not empty"
703 msgstr "Toto umístění není prázdné"
704
705 #: 1542.CONFIG_LANGUAGE_MAP_NOT_FOUND:284
706 msgid "The requested config_language_map was not found"
707 msgstr "Požadovaný config_language_map nebyl nalezen"
708
709 #: 1844.ACQ_FUNDING_SOURCE_NOT_FOUND:615
710 msgid "The requested acq.funding_source was not found"
711 msgstr "Požadovaný acq.funding_source nebyl nalezen"
712
713 #: 1206.VOLUME_NOT_EMPTY:65
714 msgid "The selected volume has copies attached"
715 msgstr "Zvolený signatura má připojené exempláře"
716
717 #: 1540.AUTHORITY_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:278
718 msgid "The requested authority_record_entry was not found"
719 msgstr "Požadovaný authority_record_entry nebyl nalezen"
720
721 #: 1203.COPY_BAD_STATUS:53
722 msgid "The given copy is not in a standard circulation status"
723 msgstr "Daný exemplář nemá standardní status pro půjčování"
724
725 #: 1601.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_NOT_FOUND:454
726 msgid "The requested money_billable_transaction was not found"
727 msgstr "Požadovaný money_billable_transaction nebyl nalezen"
728
729 #: 1871.PERMISSION_USR_OBJECT_PERM_MAP_NOT_FOUND:678
730 msgid "The requested permission.usr_object_perm_map was not found"
731 msgstr "Požadovaný permission.usr_object_perm_map nebyl nalezen"
732
733 #: 7020.COPY_RESERVED:912
734 msgid "Item reserved for booking request"
735 msgstr "Exemplář je nutný pro rezervační pořadavavek"
736
737 #: 1550.MONEY_OPEN_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:306
738 msgid "The requested money_open_user_summary was not found"
739 msgstr "Požadovaný money_open_user_summary nebyl nalezen"
740
741 #: 3.NO_CHANGE:20
742 msgid "No change occurred"
743 msgstr "Nedošlo k žádné změně"
744
745 #: 7026.COPY_STATUS_LOST_AND_PAID:930
746 msgid "Copy is marked as lost and paid"
747 msgstr "Exemplář je označen jako ztracený a zaplacený"
748
749 #: 1201.CIRC_PERMIT_BAD_KEY:47
750 msgid "A checkout was attempted without a valid checkout permit key"
751 msgstr "Nastal pokus o výpůjčku bez platného ověřovacího klíče výpůjček"
752
753 #: 1593.MONEY_CREDIT_PAYMENT_NOT_FOUND:430
754 msgid "The requested money_credit_payment was not found"
755 msgstr "Požadovaný money_credit_payment nebyl nalezen"
756
757 #: 7017.ROUTE_TO_COPY_LOCATION:903
758 msgid ""
759 "A copy needs to be routed to a copy location.  The location should be "
760 "specified within the event with a 'location' key"
761 msgstr ""
762 "Exemplář je nutné směrovat do umístění  exempláře. Umístění  bude uvedeno "
763 "během události lokačním klíčem."
764
765 #: 1618.METABIB_TITLE_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:505
766 msgid "The requested metabib_title_field_entry was not found"
767 msgstr "Požadovaný metabib_title_field_entry nebyl nalezen"
768
769 #: 7022.RESERVATION_CAPTURE_FAILED:918
770 msgid "Booking reservation capture failed"
771 msgstr "Zachycení rezevovaného zdroje se nezdařilo"
772
773 #: 1202.ITEM_NOT_CATALOGED:50
774 msgid "The requested item is not cataloged in the database"
775 msgstr "Požadovaný exemplář není zkatalogizován v databázi"
776
777 #: 1520.WORKSTATION_NOT_FOUND:228
778 msgid "Requested workstation object does not exist"
779 msgstr "Požadovaná pracovní stanice neexistuje"
780
781 #: 1628.MONEY_BILLING_NOT_FOUND:534
782 msgid "The requested money_billing was not found"
783 msgstr "Požadovaný money_billing nebyl nalezen"
784
785 #: 1507.CONTAINER_ITEM_NOT_FOUND:215
786 msgid ""
787 "Someone attempted to retrieve a container item object from the system and "
788 "the object was not found."
789 msgstr ""
790 "Někdo se ze systému pokusil získat objekt položky kontejneru a objekt nebyl "
791 "nalezen"
792
793 #: 2002.DATABASE_QUERY_FAILED:781
794 msgid "The attempt to query to the DB failed"
795 msgstr "Pokus o dotaz na DB se nezdařil"
796
797 #: 1549.CONFIG_STANDING_NOT_FOUND:303
798 msgid "The requested config_standing was not found"
799 msgstr "Požadovaný config_standing nebyl nalezen"
800
801 #: 1861.ACQ_PURCHASE_ORDER_TOO_LATE:666
802 msgid ""
803 "The requested acq.purchase_order cannot be split because it has gone beyond "
804 "the \"pending\" state"
805 msgstr ""
806 "Požadovaná acq.purchase_order nemůže být rozdělena, protože již není v "
807 "\"nevyřízeném\" stavu."
808
809 #: 1210.INCORRECT_PASSWORD:78
810 msgid "The provided password is not correct"
811 msgstr "Zadané heslo není správné"
812
813 #: 1582.CONFIG_ITEM_TYPE_MAP_NOT_FOUND:398
814 msgid "The requested config_item_type_map was not found"
815 msgstr "Požadovaný config_item_type_map nebyl nalezen"
816
817 #: 12000.ITEM_TO_MARK_CHECKED_OUT:1069
818 msgid "The item to be marked is checked out to a patron."
819 msgstr "Jednotka, která má být označena, je půjčena čtenářem."
820
821 #: 8007.OFFLINE_SESSION_EXISTS:965
822 msgid "A session with the given name already exists"
823 msgstr "Relace s uvedeným jméném již existuje"
824
825 #: 1650.CONFIG_CIRC_MATRIX_RULESET_NOT_FOUND:601
826 msgid "The requested config_circ_matrix_ruleset_not_found was not found"
827 msgstr "Požadovaný config_circ_matrix_ruleset_not_found nebyl nalezen"
828
829 #: 10002.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_FUND:995
830 msgid "The lineitem detail has no associated fund"
831 msgstr "K požadované položce není přiřazen fond"
832
833 #: 7003.COPY_CIRC_NOT_ALLOWED:858
834 msgid "Target copy is not allowed to circulate"
835 msgstr "Cílový exemplář nelze půjčovat"
836
837 #: 1530.CONFIG_IDENTIFICATION_TYPE_NOT_FOUND:249
838 msgid "The requested config_identification_type was not found"
839 msgstr "Požadovaný config_identification_type nebyl nalezen"
840
841 #: 1579.ASSET_COPY_LOCATION_NOT_FOUND:389
842 msgid "The requested asset_copy_location was not found"
843 msgstr "Požadovaný asset_copy_location nebyl nalezen"
844
845 #: 12001.ITEM_TO_MARK_IN_TRANSIT:1072
846 msgid "The item to be marked is in transit."
847 msgstr "Jednotka, která má být označena, je v přepravě."
848
849 #: 1506.CONTAINER_NOT_FOUND:209
850 msgid ""
851 "Someone attempted to retrieve a container object from the system and the "
852 "object was not found."
853 msgstr ""
854 "Někdo se ze systému pokusil získat objekt kontejneru  a objekt nebyl nalezen"
855
856 #: 1571.ASSET_CALL_NUMBER_NOTE_NOT_FOUND:366
857 msgid "The requested asset_call_number_note was not found"
858 msgstr "Požadovaný asset_call_number_note nebyl nalezen"
859
860 #: 4004.CREDIT_PROCESSOR_NOT_SPECIFIED:804
861 msgid ""
862 "No credit card processor specified either in org unit settings or in call to "
863 "credit service API method."
864 msgstr ""
865 "Nebyl specifikován zpracovatel kreditních karet ani v nastavení organizační "
866 "jednotky ani ve volání  kreditní služby prostřednictvím API metody."
867
868 #: 1528.ACTOR_USER_ADDRESS_NOT_FOUND:241
869 msgid "Requested address was not found"
870 msgstr "Požadovaná adresa nebyla nalezena"
871
872 #: 7002.PATRON_EXCEEDS_CHECKOUT_COUNT:855
873 msgid ""
874 "The patron in question has the maximum number of items already checked out"
875 msgstr "Dotyčný čtenář si již vypůjčil maximální povolený počet exemplářů"
876
877 #: 1609.CONFIG_RULES_RECURRING_FINE_NOT_FOUND:478
878 msgid "The requested config_rules_recurring_fine was not found"
879 msgstr "Požadovaný config_rules_recurring_fine nebyl nalezen"
880
881 #: 1003.Z3950_SEARCH_FAILED:37
882 msgid "The Z search did not succeed"
883 msgstr "Z39.50 hledání se nepodařilo"
884
885 #: 1533.ACTOR_USR_NOTE_NOT_FOUND:258
886 msgid "The requested actor_usr_note was not found"
887 msgstr "Poždaovaný actor_usr_note nebyl nalezen"
888
889 #: 1620.PERMISSION_GRP_PERM_MAP_NOT_FOUND:511
890 msgid "The requested permission_grp_perm_map was not found"
891 msgstr "Požadovaný permission_grp_perm_map nebyl nalezen"
892
893 #: 7025.PATRON_TOO_MANY_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUESTS:827
894 msgid ""
895 "There are too many active password reset request sessions for this patron."
896 msgstr ""
897 "Čtenář má aktivováno příliš mnoho relací s požadavky na přenastavení hesla."
898
899 #: 1232.ITEM_DEPOSIT_REQUIRED:162
900 msgid "Payment of an item deposit is required."
901 msgstr "Je vyžadováno složení zálohy za exemplář"
902
903 #: 1709.MAX_HOLDS:745
904 msgid "User has reached the maximum number of holds"
905 msgstr "Uživatel dosáhl maximálního povoleného počtu rezervací"
906
907 #: 1706.ITEM_BARCODE_EXISTS:736
908 msgid "An item with the same barcode exists"
909 msgstr "Existuje exemplář se stejným čárovým kódem"
910
911 #: 7014.COPY_IN_TRANSIT:891
912 msgid "Copy is in transit"
913 msgstr "Exemplář je v přepravě"
914
915 #: 1219.COPY_REMOTE_CIRC_LIB:112 1220.ITEM_NOT_HOLDABLE:116
916 msgid "A copy with a remote circulating library (circ_lib) was encountered"
917 msgstr "Narazili jsme na exemplář ze vzdálené výpůjční knihovny (circ_lib)."
918
919 #: 1702.OPEN_CIRCULATION_EXISTS:724
920 msgid "There is an open circulation on the requested item"
921 msgstr "Požadovaný exemplář je již vypůjčen."
922
923 #: 0.SUCCESS:14
924 msgid "Success"
925 msgstr "Akce se zdařila"
926
927 #: 12002.ITEM_TO_MARK_LAST_HOLD_COPY:1075
928 msgid "The item to be marked is the last possible target for a hold."
929 msgstr ""
930 "Jednotka, která má být označena, je posledním možným cílem rezervace."
931
932 #: 1231.RECORD_NOT_EMPTY:159
933 msgid "The selected bib record has volumes attached"
934 msgstr "Ke zvolenému bibliografickému záznamu jsou připojeny signatury"
935
936 #: 1503.ACTION_HOLD_REQUEST_NOT_FOUND:195
937 msgid "The requested action_hold_request was not found"
938 msgstr "Požadovaný action_hold_reques nebyl nalezen"
939
940 #: 8011.SKIP_ASSET_CHANGED:977
941 msgid "Asset status was changed since the offline transaction was recorded"
942 msgstr "Od nahrání offline transakcí byl aktivní status změněn"
943
944 #: 7029.MAX_AUTO_RENEWALS_REACHED:936
945 msgid "Circulation has no more auto-renewals remaining"
946 msgstr "Výpůjčku již není možné automaticky prodloužit."
947
948 #: 1212.PATRON_EXCEEDS_OVERDUE_COUNT:84
949 msgid "The patron has too many overdue items"
950 msgstr "Čtenář má přiliš mnoho exemplářů s prošlou výpůjční lhůtou."
951
952 #: 1863.ACQ_FUND_EXCEEDS_WARN_PERCENT:672
953 msgid ""
954 "Activating the requested acq.purchase_order would encumber it beyond its "
955 "warning level."
956 msgstr ""
957 "Aktivováním požadované acq.purchase_order dojde ke snížení prostředků pod "
958 "úroveň, pro niž je nastaveno varování."
959
960 #: 1578.ACTION_HOLD_NOTIFICATION_NOT_FOUND:386
961 msgid "The requested action_hold_notification was not found"
962 msgstr "Požadovaný action_hold_notification nebyl nalezen"
963
964 #: 1610.MONEY_CHECK_PAYMENT_NOT_FOUND:481
965 msgid "The requested money_check_payment was not found"
966 msgstr "Požadovaný money_check_payment nebyl nalezen"
967
968 #: 1623.PERMISSION_USR_PERM_MAP_NOT_FOUND:520
969 msgid "The requested permission_usr_perm_map was not found"
970 msgstr "Požadovaný permission_usr_perm_map nebyl nalezen"
971
972 #: 1581.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_COPY_MAP_NOT_FOUND:395
973 msgid "The requested asset_stat_cat_entry_copy_map was not found"
974 msgstr "Požadovaný asset_stat_cat_entry_copy_map nebyl nalezen"
975
976 #: 1586.ACTOR_ORG_UNIT_NOT_FOUND:409
977 msgid "The requested actor_org_unit was not found"
978 msgstr "Požadovaný actor_org_unit wa nebyl nalezen"
979
980 #: 7010.COPY_ALERT_MESSAGE:879
981 msgid "The requested copy has an alert message attached"
982 msgstr "K požadovanému exempláři je připojeno upozornění"
983
984 #: 7006.COPY_IS_REFERENCE:867
985 msgid "Copy is reference material"
986 msgstr "Exemplář je označen jako Příruční knihovna"
987
988 #: 1547.CONFIG_ITEM_FORM_MAP_NOT_FOUND:299
989 msgid "The requested config_item_form_map was not found"
990 msgstr "Požadovaný config_item_form_map nebyl nalezen"
991
992 #: 1592.CONTAINER_USER_BUCKET_NOT_FOUND:427
993 msgid "The requested container_user_bucket was not found"
994 msgstr "Požadovaný container_user_bucket nebyl nalezen"
995
996 #: 1617.ACTION_UNFULFILLED_HOLD_LIST_NOT_FOUND:502
997 msgid "The requested action_unfulfilled_hold_list was not found"
998 msgstr "Požadovaný action_unfulfilled_hold_list nebyl nalezen"
999
1000 #: 1552.ACTOR_ORG_UNIT_HOURS_OF_OPERATION_NOT_FOUND:311
1001 msgid "The requested actor_org_unit_hours_of_operation was not found"
1002 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_hours_of_operation nebyl nalezen"
1003
1004 #: 1576.EX_NOT_FOUND:380
1005 msgid "The requested ex was not found"
1006 msgstr "Požadovaný ex nebyl nalezen"
1007
1008 #: 7019.HOLD_CAPTURE_DELAYED:909
1009 msgid "Hold capture was delayed for this item"
1010 msgstr "Zachycení rezervaci pro tento exemplář se zpozdilo"
1011
1012 #: 9000.REPORT_TEMPLATE_EXISTS:981
1013 msgid "A report template with the given name and folder already exists"
1014 msgstr "Šablona zpráv s uvedeným jménem a složka již existují"
1015
1016 #: 1502.ASSET_COPY_NOT_FOUND:192
1017 msgid ""
1018 "Someone attempted to retrieve a copy object from the system and the object "
1019 "was not found."
1020 msgstr ""
1021 "Někdo se pokusil získat ze systému objekt exempláře a objekt nebyl nalezen."
1022
1023 #: 1703.WORKSTATION_NAME_EXISTS:727
1024 msgid "A workstation with that name already exists"
1025 msgstr "Pracovní stanice s tímto jménem již existuje"
1026
1027 #: 1235.INVALID_USER_XACT_ID:171
1028 msgid ""
1029 "While you were trying to make payments, this account's transaction history "
1030 "changed.  Please go back and try again."
1031 msgstr ""
1032 "Zatímco jste se pokoušeli provést platbu, došlo ke změně  historie transakcí "
1033 "tohoto účtu. Zkuste to prosím znovu."
1034
1035 #: 1568.CONFIG_COPY_STATUS_NOT_FOUND:358
1036 msgid "The requested config_copy_status was not found"
1037 msgstr "Požadovaný config_copy_status was nebyl nalezen"
1038
1039 #: 1539.CONTAINER_COPY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:275
1040 msgid "The requested container_copy_bucket_item was not found"
1041 msgstr "Požadovaný container_copy_bucket_item nebyl nalezen"
1042
1043 #: 1590.ACTOR_STAT_CAT_NOT_FOUND:421
1044 msgid "The requested actor_stat_cat was not found"
1045 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat was nebyl nalezen"
1046
1047 #: 7027.PATRON_PASSWORD_WAS_NOT_STRONG:833
1048 msgid "The user attempted to set their password to a weak value."
1049 msgstr "Uživatel se pokusil o nastavení slabého hesla."
1050
1051 #: 9001.REPORT_REPORT_EXISTS:985
1052 msgid "A report with the given name and folder already exists"
1053 msgstr "Zpráva s uvedeným jménem a složka již existují"
1054
1055 #: 11104.SERIAL_CORRUPT_PATTERN_CODE:1038
1056 msgid ""
1057 "A serial pattern code has been configured that fails to conform to MFHD "
1058 "standards for fields 853-855."
1059 msgstr ""
1060 "Nastavené schéma seriálu neodpovídá standardům MFHD pro pole 853-855."
1061
1062 #: 1705.VOLUME_LABEL_EXISTS:733
1063 msgid "A volume with the same label, title and owning library exists"
1064 msgstr ""
1065 "Sigantura  s tímto označením, názvem a vlastnickou knihovnou již existuje"
1066
1067 #: 8008.OFFLINE_INVALID_SESSION:968
1068 msgid "The session name is invalid"
1069 msgstr "Název relace není platný"
1070
1071 #: 7025.COPY_STATUS_LONG_OVERDUE:927
1072 msgid "Copy is marked as long-overdue"
1073 msgstr "Exemplář je označen jako dlouhodobě nevrácená vyýpůjčka"
1074
1075 #: 7007.COPY_NEEDED_FOR_HOLD:870
1076 msgid "Copy is needed to fulfill a hold"
1077 msgstr "Exemplář je nutný pro splnění rezervace"
1078
1079 #: 1577.ACTION_HOLD_COPY_MAP_NOT_FOUND:383
1080 msgid "The requested action_hold_copy_map was not found"
1081 msgstr "Požadovaný action_hold_copy_map nebyl nalezen"
1082
1083 #: 1648.PERMISSION_USR_WORK_OU_MAP_NOT_FOUND:595
1084 msgid "The requested permission_usr_work_ou_map was not found"
1085 msgstr "Požadovaný permission_usr_work_ou_map nebyl nalezen"
1086
1087 #: 1638.REPORTER_TEMPLATE_FOLDER_NOT_FOUND:565
1088 msgid "The requested reporter_template_folder was not found"
1089 msgstr "Požadovaný reporter_template_folder nebyl nalezen"
1090
1091 #: 4002.CREDIT_PROCESSOR_BAD_PARAMS:798
1092 msgid "Not enough parameters to use credit card processor"
1093 msgstr ""
1094 "Není zadán dostatek parametrů, aby mohl být použit zpracovatel kreditní karty"
1095
1096 #: 7024.HOLD_RESERVATION_CONFLICT:924
1097 msgid ""
1098 "Both a hold and a reservation exist for this item; staff intervention is "
1099 "required to resolve the conflict."
1100 msgstr ""
1101 "Na tento exeplář je zadána jak běžná rezervace, tak rezervace zdroje v "
1102 "rezervačním modulu. Pro vyřešení tohoto rozporu je nutný zásah personálu."
1103
1104 #: 1644.VANDELAY_AUTHORITY_QUEUE_NOT_FOUND:583
1105 msgid "The requested vandelay_authority_queue was not found"
1106 msgstr "Požadovaný vandelay_authority_queue nebyl nalezen"
1107
1108 #: 4040.CREDIT_PROCESSOR_SUCCESS_WO_RECORD:819
1109 msgid ""
1110 "A *TERRIBLE* problem has occurred: a credit card transaction was processed "
1111 "successfully, but the patron's payment could not be recorded within "
1112 "Evergreen.  Please seek assistance."
1113 msgstr ""
1114 "Došlo k *ZÁVAŽNÉMU* problému. Byla úspěšně zpracována transakce kreditní "
1115 "karty, ale platbu čtenáře není možné nahrát do Evergreenu.  Žádejte prosím "
1116 "asistenci."
1117
1118 #: 1634.REPORTER_TEMPLATE_NOT_FOUND:553
1119 msgid "The requested reporter_template was not found"
1120 msgstr "Požadovaný reporter_template nebyl nalezen"
1121
1122 #: 1583.ACTION_SURVEY_NOT_FOUND:401
1123 msgid "The requested action_survey was not found"
1124 msgstr "Požadovaný action_survey nebyl nalezen"
1125
1126 #: 1859.ACQ_PURCHASE_ORDER_NOT_FOUND:660
1127 msgid "The requested acq.purchase_order was not found"
1128 msgstr "Požadovaná acq.purchase_order nebyla nalezena"
1129
1130 #: 1625.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:526
1131 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket_item was not found"
1132 msgstr "Požadovaný container_biblio_record_entry_bucket_item nebyl nalezen"
1133
1134 #: 1000.LOGIN_FAILED:28
1135 msgid "User login failed"
1136 msgstr "Přihlášení se nezdařilo"
1137
1138 #: 11001.SERIAL_CAPTION_AND_PATTERN_HAS_ISSUANCES:1021
1139 msgid "The caption/pattern still has dependent issuances"
1140 msgstr "Označení /schéma dosud obsahuje závislé chronologie /číslování"
1141
1142 #: 1873.ACQ_CURRENCY_TYPE_NOT_FOUND:684
1143 msgid "The requested acq.currency_type was not found"
1144 msgstr "Požadovaný acq.currency_type nebyl nalezen"
1145
1146 #: 1599.MONEY_GROCERY_NOT_FOUND:448
1147 msgid "The requested money_grocery was not found"
1148 msgstr "Požadovaný money_grocery nebyl nalezen"
1149
1150 #: 8009.OFFLINE_NO_ORG:971 8010.OFFLINE_SESSION_COMPLETE:974
1151 msgid "No org id was provided"
1152 msgstr "Nebylo poskytnuto ID organizace"
1153
1154 #: 1236.PATRON_EXCEEDS_LOST_COUNT:174
1155 msgid "The patron has too many lost items."
1156 msgstr "Čtenář má příliš mnoho ztracených exemplářů"
1157
1158 #: 8001.OFFLINE_SESSION_FILE_EXISTS:947
1159 msgid "An offline file for this workstation exists within this session"
1160 msgstr ""
1161 "V rámci této relaci existuje offline soubor pro tuto pracovní stanici"
1162
1163 #: 2003.INTERNAL_SERVER_ERROR:784
1164 msgid "There was an internal server error"
1165 msgstr "Došlo k vnitřní chybě serveru"
1166
1167 #: 4020.CREDIT_PROCESSOR_DECLINED_TRANSACTION:813
1168 msgid "The credit card processor has declined the transaction."
1169 msgstr "Zpracovatel kreditní karty tuto transakci odmítl"
1170
1171 #: 1647.VANDELAY_QUEUED_AUTHORITY_RECORD_NOT_FOUND:592
1172 msgid "The requested vandelay_queued_authority_record was not found"
1173 msgstr "Požadovaný vandelay_queued_authority_record nebyl nalezen"
1174
1175 #: 1234.ITEM_DEPOSIT_PAID:168
1176 msgid "An item deposit was paid."
1177 msgstr "Byla zaplacena záloha za exemplář"
1178
1179 #: 1597.BIBLIO_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:442
1180 msgid "The requested biblio_record_note was not found"
1181 msgstr "Požadovaný biblio_record_note nebyl nalezen"
1182
1183 #: 1846.ACQ_FUNDING_SOURCE_CREDIT_NOT_FOUND:621
1184 msgid "The requested acq.funding_source_credit was not found"
1185 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_credit nebyl nalezen"
1186
1187 #: 1588.ASSET_STAT_CAT_NOT_FOUND:415
1188 msgid "The requested asset_stat_cat was not found"
1189 msgstr "Požadovaný asset_stat_cat nebyl nalezen"
1190
1191 #: 1224.PATRON_ACCOUNT_EXPIRED:130
1192 msgid "The patron's account has expired"
1193 msgstr "Platnost registrace tohoto čtenářského účtu vypršela"
1194
1195 #: 1560.METABIB_METARECORD_NOT_FOUND:334
1196 msgid "The requested metabib_metarecord was not found"
1197 msgstr "Požadovaný metabib_metarecord nebyl nalezen"
1198
1199 #: 1707.HOLD_EXISTS:739
1200 msgid "User already has an open hold on the selected item"
1201 msgstr "Uživatel má již vybraný exemplář rezervován"
1202
1203 #: 11107.AVAIL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED:1053
1204 msgid ""
1205 "Renewal attempt failed because the \"hold / available copies\" ratio exceeds "
1206 "the configured limit"
1207 msgstr ""
1208 "Pokus o prodloužení se nezdařil, protože poměr \"rezervace/dostupné "
1209 "exempláře\" přesáhl nastavený limit."
1210
1211 #: 1712.AUTH_QUEUE_EXISTS:754
1212 msgid "An authority record queue with the same name already exists"
1213 msgstr "Fronta autoritních záznamů s tímto jménem již existuje"
1214
1215 #: 1566.MONEY_FORGIVE_PAYMENT_NOT_FOUND:352
1216 msgid "The requested money_forgive_payment was not found"
1217 msgstr "Požadovaný money_forgive_payment nebyl nalezen"
1218
1219 #: 1230.XACT_COLLISION:155
1220 msgid "The saved item has been edited by another user"
1221 msgstr "Uložený exemplář byl upraven jiným uživatelem"
1222
1223 #: 7028.PATRON_CIRC_MISMATCH:933
1224 msgid "Potentially notified patron does not own the circulation."
1225 msgstr "Je možné, že čtenář, který byl upozorňován, nemá tuto výpůjčku."
1226
1227 #: 1843.ACQ_LINEITEM_ATTR_NOT_FOUND:612
1228 msgid "The requested acq.lineitem_attr was not found"
1229 msgstr "Požadovaný acq.lineitem_attr nebyl nalezen"
1230
1231 #: 1715.HOLD_SUSPEND_AFTER_CAPTURE:763
1232 msgid "Attempt to suspend a hold after it has been captured."
1233 msgstr "Pokus o pozastavení rezervace  poté, co již došlo k jejímu zachycení"
1234
1235 #: 1237.HOLD_ITEM_CHECKED_OUT:177
1236 msgid ""
1237 "The item you have attempted to place on hold is already checked out to the "
1238 "requestor."
1239 msgstr ""
1240 "Exemplář, kterýž jste se pokusili rezevovat, má již žadatel vypůjčen."
1241
1242 #: 1614.ACTION_SURVEY_ANSWER_NOT_FOUND:493
1243 msgid "The requested action_survey_answer was not found"
1244 msgstr "Požadovaný action_survey_answer nebyl nalezen"
1245
1246 #: 2004.ACTOR_USER_DELETE_OPEN_XACTS:787
1247 msgid ""
1248 "The user you have attempted to delete cannot be deleted because it has open "
1249 "circulations and/or unpaid bills."
1250 msgstr ""
1251 "Uživatele nelze smazat, protože má vypůjčené knihovní jednotky  a/nebo "
1252 "nezaplacené poplatky."
1253
1254 #: 1858.ACQ_LINEITEM_NOT_FOUND:657
1255 msgid "The requested acq.lineitem was not found"
1256 msgstr "Požadovaná položka akvizice (acq.lineitem) nebyla nalezena."
1257
1258 #: 1845.ACQ_PROVIDER_NOT_FOUND:618
1259 msgid "The requested acq.provider was not found"
1260 msgstr "Požadovaný acq.provider nebyl nalezen"
1261
1262 #: 1600.CONFIG_BIB_SOURCE_NOT_FOUND:451
1263 msgid "The requested config_bib_source was not found"
1264 msgstr "Požadovaný config_bib_source nebyl nalezen"
1265
1266 #: 1717.COPY_LOCATION_NOT_FOUND:721
1267 msgid "The copy location does not exist"
1268 msgstr "Toto umístění neexistuje"
1269
1270 #: 1646.VANDELAY_QUEUED_BIB_RECORD_NOT_FOUND:589
1271 msgid "The requested vandelay_queued_bib_record was not found"
1272 msgstr "Požadovaná vandelay_queued_bib_record nebyl nalezen"
1273
1274 #: 1228.BIB_RECORD_DELETED:149
1275 msgid "The requested bib record is marked as deleted"
1276 msgstr "Požadovaný bib záznam je již označen jako smazaný"
1277
1278 #: 1841.ACQ_PICKLIST_NOT_FOUND:609
1279 msgid "The requested acq.picklist was not found"
1280 msgstr "requested acq.picklist nebyl nalezen"
1281
1282 #: 7018.COPY_MARKED_LOST:906
1283 msgid "The requested item is already marked as lost"
1284 msgstr "Požadovaný exemplář je již označen jako ztracený"
1285
1286 #: 7016.ITEM_ON_HOLDS_SHELF:897
1287 msgid "This item is currently on the holds shelf for another patron:"
1288 msgstr ""
1289 "Tato jednotka je momentálně rezervovaná a připravená pro vyzvednutí jiným "
1290 "čtenářem:"
1291
1292 #: 1642.CONFIG_CIRC_MODIFIER_NOT_FOUND:577
1293 msgid "The requested config_circ_modifier was not found"
1294 msgstr "Požadovaný config_circ_modifier nebyl nalezen"
1295
1296 #: 1701.COPY_LOCATION_EXISTS:715
1297 msgid "The copy location object already exists"
1298 msgstr "Objekt umístění exempláře již existuje"
1299
1300 #: 1532.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:255
1301 msgid "The requested money_billable_transaction_summary was not found"
1302 msgstr "Požadovaný money_billable_transaction_summary nebyl nalezen"
1303
1304 #: 1856.ACQ_FUNDING_SOURCE_ALLOCATION_TOTAL_NOT_FOUND:651
1305 msgid "The requested acq.funding_source_allocation_total was not found"
1306 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_allocation_total nebyl nalezen"
1307
1308 #: 1216.PATRON_CARD_INACTIVE:103
1309 msgid "The patron's card is not active"
1310 msgstr "Čtenářský průkaz není aktivní"
1311
1312 #: 1881.PERMISSION_GRP_PENALTY_THRESHOLD_NOT_FOUND:705
1313 msgid "The requested permission_grp_penalty_threshold was not found"
1314 msgstr "Požadovaný permission_grp_penalty_threshold nebyl nalezen"
1315
1316 #: 7013.PATRON_EXCEEDS_FINES:888
1317 msgid "The patron in question has reached the maximum fine amount"
1318 msgstr "Dotyčný čtenář již dosáhl maximální povolené výše pokut"
1319
1320 #: 1233.ITEM_RENTAL_FEE_REQUIRED:165
1321 msgid "Payment of an item rental fee is required."
1322 msgstr "Je požadována platba za pronájem této jednotky"
1323
1324 #: 1574.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:374
1325 msgid "The requested container_call_number_bucket_item was not found"
1326 msgstr "Požadovaný container_call_number_bucket_item nebyl nalezen"
1327
1328 #: 11101.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_COPY_TEMPLATE:1025
1329 msgid ""
1330 "Units cannot be created for the given item because its associated "
1331 "distribution does not have a copy template."
1332 msgstr ""
1333 "Pro příslušný exemplář nemůže být vytvořena jednotka, protože připojená "
1334 "distribuce neobsahuje šablonu exemplářů."
1335
1336 #: 1518.ACTION_HOLD_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:223
1337 msgid "The requested action_hold_transit_copy was not found"
1338 msgstr "Požadovaný action_hold_transit_copy nebyl nalezen"
1339
1340 #: 1594.AUTHORITY_FULL_REC_NOT_FOUND:433
1341 msgid "The requested authority_full_rec was not found"
1342 msgstr "Požadovaný authority_full_rec nebyl nalezen"
1343
1344 #: 1565.ACTOR_PROFILE_NOT_FOUND:349
1345 msgid "The requested actor_profile was not found"
1346 msgstr "Požadovaný actor_profile was nebyl nalezen"
1347
1348 #: 1580.METABIB_VIRTUAL_RECORD_NOT_FOUND:392
1349 msgid "The requested metabib_virtual_record was not found"
1350 msgstr "Požadovaný metabib_virtual_record nebyl nalezen"
1351
1352 #: 1640.ACTOR_USR_ORG_UNIT_OPT_IN_NOT_FOUND:571
1353 msgid "The requested actor_usr_org_unit_opt_in was not found"
1354 msgstr "Požadovaný actor_usr_org_unit_opt_in nebyl nalezen"
1355
1356 #: 1572.AUTHORITY_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:369
1357 msgid "The requested authority_record_note was not found"
1358 msgstr "Požadovaný authority_record_note nebyl nalezen"
1359
1360 #: 1848.ACQ_FUND_NOT_FOUND:627
1361 msgid "The requested acq.fund was not found"
1362 msgstr "Požadovaný acq.fund nebyl nalezen"
1363
1364 #: 11106.TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED:1049
1365 msgid ""
1366 "Renewal attempt failed because the \"hold / total copies\" ratio exceeds the "
1367 "configured limit"
1368 msgstr ""
1369 "Pokus o prodloužení se nezdařil, protože poměr \"rezervace/exempláře "
1370 "celkem\" přesáhl nastavený limit."
1371
1372 #: 1615.ACTION_NON_CATALOGED_CIRCULATION_NOT_FOUND:496
1373 msgid "The requested action_non_cataloged_circulation was not found"
1374 msgstr "Požadovaný action_non_cataloged_circulation nebyl nalezen"
1375
1376 #: 1604.MONEY_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:463
1377 msgid "The requested money_user_summary was not found"
1378 msgstr "Požadovaný money_user_summary nebyl nalezen"
1379
1380 #~ msgid "Copy has is marked as lost"
1381 #~ msgstr "Exemplář byl označen jako ztracený"
1382
1383 #~ msgid "The requested acq.po_lineitem was not found"
1384 #~ msgstr "Požadovaný acq.po_lineitem nebyl nalezen"
1385
1386 #~ msgid ""
1387 #~ "The transit on this item may not be aborted due to the state the item is in"
1388 #~ msgstr ""
1389 #~ "Přesun tohoto exempláře nemůže být zrušen vzhledem ke stavu exmpláře."
1390
1391 #~ msgid "This requested item is currently on the holds shelf"
1392 #~ msgstr "Požadovaný exemplář se nyní nachází na regále s rezervacemi"
1393
1394 #~ msgid "The selecte bill has already been voided"
1395 #~ msgstr "Označený poplatek již byl zrušen"
1396
1397 #~ msgid ""
1398 #~ "A *TERRIBLE* problem has occurred: a credit card transaction was processed "
1399 #~ "successfuly, but the patron's payment could not be recorded within "
1400 #~ "Evergreen.  Please seek assistance."
1401 #~ msgstr ""
1402 #~ "Došlo k *ZÁVAŽNÉMU* problému: transakce kreditní kartou úspěšně proběhla, "
1403 #~ "ale Evergreen nemohl nahrát platbu čtenáře. Prosím vyhledejte pomoc."
1404
1405 #~ msgid "Copy has is marked as missing"
1406 #~ msgstr "Exemplář byl označen jako nezvěstný"
1407
1408 #~ msgid "This item is currently on the holds shelf for another patron"
1409 #~ msgstr "Tento exemplář je rezervován pro jiného čtenáře a čeká na vyzvednutí"