Update Translations
[Evergreen.git] / build / i18n / po / ils_events.xml / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2015-02-27 11:41-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2015-08-06 20:23+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <PetrKubiska@seznam.cz>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2015-08-07 05:39+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 17656)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-Language: Czech\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #: 1208.TITLE_LAST_COPY:71
19 msgid "The last copy attached to a title is being removed or deleted"
20 msgstr "Poslední kopie připojená k titulu je odstranňována nebo mazána"
21
22 #: 1598.MONEY_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:445
23 msgid "The requested money_user_circulation_summary was not found"
24 msgstr "Požadovaný money_user_circulation_summary nebyl nalezen"
25
26 #: 1621.CONTAINER_COPY_BUCKET_NOT_FOUND:514
27 msgid "The requested container_copy_bucket was not found"
28 msgstr "Požadovaný container_copy_bucket nebyl nalezen"
29
30 #: 1218.ITEM_AGE_PROTECTED:109
31 msgid "This item is too new to have a hold placed on it"
32 msgstr "Tento exeplář je příliš nový, než aby na něj byla zadaná rezervace"
33
34 #: 1214.PATRON_DUP_IDENT1:92
35 msgid ""
36 "The selected primary identification type and value are in use by another "
37 "patron"
38 msgstr ""
39 "Zvolený druh primárního identifikačního dokladu a zadaná hodnota jsou "
40 "používány jiným čtenářem."
41
42 #: 1561.PERMISSION_PERM_LIST_NOT_FOUND:337
43 msgid "The requested permission_perm_list was not found"
44 msgstr "Požadovaný permission_perm_lis nebyl nalezen"
45
46 #: 1213.PATRON_BARRED:88
47 msgid "The patron is barred"
48 msgstr "Čtenářské transakce jsou omezeny"
49
50 #: 1645.CONFIG_CIRC_MATRIX_TEST_NOT_FOUND:586
51 msgid "The requested config_circ_matrix_test was not found"
52 msgstr "Požadovaný config_circ_matrix_test nebyl nalezen"
53
54 #: 1900.URL_VERIFY_NOT_SESSION_CREATOR:765
55 msgid ""
56 "You did not create this URL Verify session, so you cannot change it.  You "
57 "may be able to clone it."
58 msgstr ""
59 "Nevytvořili jste relaci pro verifikaci URL, proto ji nemůžete změnit.  Možná "
60 "ji budete moci klonovat."
61
62 #: 1591.METABIB_SERIES_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:424
63 msgid "The requested metabib_series_field_entry was not found"
64 msgstr "Požadovaný metabib_series_field_entry nebyl nalezen"
65
66 #: 11105.PATRON_CREDIT_DISABLED:1037
67 msgid ""
68 "Payments by patron credit are not allowed for the selected transaction"
69 msgstr "Na vybrané transakce není povoleno využít platbu ze zálohy čtenáře."
70
71 #: 4003.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ALLOWED:799
72 msgid "The credit card processor you have named is not allowed"
73 msgstr "Zpracovatel kreditiní karty, kterého jste uvedli, není povolen"
74
75 #: 4010.CREDIT_PROCESSOR_NO_DEFAULT_SELECTED:805
76 msgid "No default credit processor is selected"
77 msgstr "Není  vybrán předdefinovaný zpracovatel kreditu"
78
79 #: 1862.ACQ_FUND_EXCEEDS_STOP_PERCENT:669
80 msgid ""
81 "The requested acq.purchase_order cannot be activated because it would over-"
82 "encumber a fund."
83 msgstr ""
84 "Požadovaná acq.purchase_order nemůže být aktivována, protože by byl příliš "
85 "zatížen fond."
86
87 #: 1649.VANDELAY_IMPORT_ITEM_NOT_FOUND:598
88 msgid "The requested vandelay.import_item was not found"
89 msgstr "Požadovaný vandelay.import_item nebyl nalezen"
90
91 #: 1639.REPORTER_SCHEDULE_NOT_FOUND:568
92 msgid "The requested reporter_schedule was not found"
93 msgstr "Požadovaný reporter_schedule nebyl nalezen"
94
95 #: 1847.ACQ_FUNDING_SOURCE_DEDIT_NOT_FOUND:624
96 msgid "The requested acq.funding_source_dedit was not found"
97 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_dedit  nebyl nalezen"
98
99 #: 1641.ACTION_OPEN_CIRC_COUNT_BY_CIRC_MOD_NOT_FOUND:574
100 msgid "The requested action_open_circ_count_by_circ_mod was not found"
101 msgstr "Požadovaný action_open_circ_count_by_circ_mod nebyl nalezen"
102
103 #: 1589.ACTOR_CARD_NOT_FOUND:418
104 msgid "The requested actor_card was not found"
105 msgstr "Požadovaný actor_card was nebyl nalezen"
106
107 #: 1608.METABIB_SUBJECT_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:475
108 msgid "The requested metabib_subject_field_entry was not found"
109 msgstr "Požadovaný metabib_subject_field_entry nebyl nalezen"
110
111 #: 1711.BIB_QUEUE_EXISTS:749
112 msgid "A bib record queue with the same name already exists"
113 msgstr "Fronta bibliografických záznamů se tímto názvem již existuje"
114
115 #: 1875.ACQ_LINEITEM_GENERATED_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:687
116 #: 1876.ACQ_LINEITEM_LOCAL_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:690
117 #: 1877.ACQ_LINEITEM_MARC_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:693
118 #: 1878.ACQ_LINEITEM_USR_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:696
119 #: 1879.ACQ_LINEITEM_PROVIDER_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:699
120 msgid "The requested acq_lineitem_attr was not found"
121 msgstr "Požadovaný acq_lineitem_attr nebyl nalezen"
122
123 #: 1207.REFUND_EXCEEDS_BALANCE:68
124 msgid ""
125 "A refund greater than the negative balance on a transaction was provided"
126 msgstr "Při transakci byl vrácen větší přeplatek než činil záporný zůstatek."
127
128 #: 1504.ACTION_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:201
129 msgid ""
130 "Someone attempted to retrieve a transit object from the system and the "
131 "object was not found."
132 msgstr ""
133 "Někdo se ze systému pokusil získat objekt přepravy a objekt nebyl nalezen."
134
135 #: 1538.ACTION_SURVEY_RESPONSE_NOT_FOUND:272
136 msgid "The requested action_survey_response was not found"
137 msgstr "Požadovaný action_survey_response nebyl nalezen"
138
139 #: 1555.MONEY_OPEN_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:320
140 msgid "The requested money_open_billable_transaction_summary was not found"
141 msgstr "Požadovaný money_open_billable_transaction_summary nebyl nalezen"
142
143 #: 7000.ROUTE_ITEM:842
144 msgid ""
145 "A copy needs to be routed to a different location The destination location "
146 "will be specified by an 'org' key within the event object"
147 msgstr ""
148 "Exemlář má být směrován do jiné knihovny. Cíl umístění bude určeno klíčem "
149 "\"org\" během objektu události."
150
151 #: 1554.CONFIG_RULES_CIRC_DURATION_NOT_FOUND:317
152 msgid "The requested config_rules_circ_duration was not found"
153 msgstr "Požadovaný config_rules_circ_duration nebyl nalezen"
154
155 #: 1607.ACTION_OPEN_CIRCULATION_NOT_FOUND:472
156 msgid "The requested action_open_circulation was not found"
157 msgstr "Požadovaný action_open_circulation nebyl nalezen"
158
159 #: 1559.METABIB_FULL_REC_NOT_FOUND:331
160 msgid "The requested metabib_full_rec was not found"
161 msgstr "Požadovaný metabib_full_rec nebyl nalezen"
162
163 #: 1527.OPEN_TCN_NOT_FOUND:238
164 msgid "No TCN could be found that does not collide with existing records"
165 msgstr "Nebylo nalezeno TCN, které by nekolidovalo s existujícím záznamem"
166
167 #: 7016.ITEM_ON_HOLDS_SHELF:895
168 msgid "This requested item is currently on the holds shelf"
169 msgstr "Požadovaný exemplář se nyní nachází na regále s rezervacemi"
170
171 #: 2001.DATABASE_UPDATE_FAILED:776
172 msgid "The attempt to write to the DB failed"
173 msgstr "Pokus o zápis do databáze se nezdařil"
174
175 #: 1563.METABIB_KEYWORD_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:343
176 msgid "The requested metabib_keyword_field_entry was not found"
177 msgstr "Požadovaný metabib_keyword_field_entry nebyl nalezen"
178
179 #: 1546.CONFIG_AUDIENCE_MAP_NOT_FOUND:296
180 msgid "The requested config_audience_map was not found"
181 msgstr "Požadovaný config_audience_map nebyl nalezen"
182
183 #: 8004.OFFLINE_CONFIG_ERROR:948 8005.OFFLINE_CHECKSUM_FAILED:951
184 #: 8006.OFFLINE_SESSION_NOT_FOUND:954
185 msgid "Offline server is not configured properly"
186 msgstr "Offline server není správně nastaven"
187
188 #: 1001.NO_SESSION:31
189 msgid "User login session has either timed out or does not exist"
190 msgstr "Uživatelská relace již vypršela nebo neexistuje."
191
192 #: 4019.CREDIT_PROCESSOR_INVALID_CC_NUMBER:808
193 msgid "An invalid credit card number has been supplied."
194 msgstr "Bylo zadáno neplatné číslo kreditní karty"
195
196 #: 1880.CONFIG_BILLING_TYPE_NOT_FOUND:702
197 msgid "The requested config_billing_type was not found"
198 msgstr "Požadovaný config_billing_type nebyl nalezen"
199
200 #: 1851.ACQ_FUND_ENCUMBRANCE_TOTAL_NOT_FOUND:636
201 msgid "The requested acq.fund_encumbrance_total was not found"
202 msgstr "Požadovaný acq.fund_encumbrance_total nebyl nalezen"
203
204 #: 1529.ACTOR_WORKSTATION_NOT_FOUND:246
205 msgid "The requested actor_workstation was not found"
206 msgstr "Požadovaná actor_workstation nebyla nalezena"
207
208 #: 1227.COPY_DELETE_WARNING:145
209 msgid "The copy in question is not in an ideal status for deleting"
210 msgstr "Příslušný výtisk není v ideálním stavu pro vymazání"
211
212 #: 1204.CIRC_BAD_STATUS:59
213 msgid ""
214 "The given circulation is not in a standard status or the circulation was "
215 "never fully closed properly"
216 msgstr ""
217 "Tato výpůjčka má nestandardní status nebo půjčení nebylo správně ukončeno."
218
219 #: 1855.ACQ_FUNDING_SOURCE_CREDIT_TOTAL_NOT_FOUND:648
220 msgid "The requested acq.funding_source_credit_total was not found"
221 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_credit_total nebyl nalezen"
222
223 #: 1870.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NOT_FOUND:675
224 msgid "The requested acq.lineitem_detail was not found"
225 msgstr "Požadovaný acq.lineitem_detail nebyl nalezen"
226
227 #: 1223.PATRON_NO_PHONE:127
228 msgid "The user does not have a valid phone number assigned"
229 msgstr "Uživatel nemá přiřazené platné telefonní číslo"
230
231 #: 1002.ACTOR_USER_NOT_FOUND:34
232 msgid ""
233 "Someone attempted to retrieve a user from the system and the user was not "
234 "found"
235 msgstr ""
236 "Někdo se pokusil získat uživatele ze systému a uživatel nebyl nalezen"
237
238 #: 7011.COPY_STATUS_LOST:880
239 msgid "Copy is marked as lost"
240 msgstr "Exemplář byl označen jako ztracený"
241
242 #: 7004.COPY_NOT_AVAILABLE:859
243 msgid "Copy is not available"
244 msgstr "Exemplář není k dispozici"
245
246 #: 1643.VANDELAY_BIB_QUEUE_NOT_FOUND:580
247 msgid "The requested vandelay_bib_queue was not found"
248 msgstr "Požadovaný vandelay_bib_queue nebyl nalezen"
249
250 #: 1849.ACQ_FUND_DEBIT_TOTAL_NOT_FOUND:630
251 msgid "The requested acq.fund_debit_total was not found"
252 msgstr "Požadovaný acq.fund_debit_total nebyl nalezen"
253
254 #: 1636.REPORTER_OUTPUT_FOLDER_NOT_FOUND:559
255 msgid "The requested reporter_output_folder was not found"
256 msgstr "Požadovaný reporter_output_folder nebyl nalezen"
257
258 #: 7008.MAX_RENEWALS_REACHED:871
259 msgid "Circulation has no more renewals remaining"
260 msgstr "Bylo dosaženo maximálního možného počtu prodloužení"
261
262 #: 1217.PATRON_INACTIVE:106
263 msgid "This account is marked as inactive"
264 msgstr "Tento účet je označen jako neaktivní"
265
266 #: 8003.OFFLINE_PARAM_ERROR:945
267 msgid "Missing params in offline upload"
268 msgstr "Chybějící parametry při nahrání offline souboru"
269
270 #: 1637.REPORTER_REPORT_FOLDER_NOT_FOUND:562
271 msgid "The requested reporter_report_folder was not found"
272 msgstr "Požadovaný reporter_report_folder nebyl nalezen"
273
274 #: 1545.PERM_EX_NOT_FOUND:293
275 msgid "The requested perm_ex was not found"
276 msgstr "Požadovaný perm_ex nebyl nalezen"
277
278 #: 10101.ACQ_ALREADY_CANCELED:1000
279 msgid "The object is already canceled."
280 msgstr "Tento objekt byl již zrušen"
281
282 #: 1553.ACTOR_ORG_UNIT_CLOSED_DATE_NOT_FOUND:314
283 msgid "The requested actor_org_unit_closed_date was not found"
284 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_closed_date nebyl nalezen"
285
286 #: 1531.ACTION_SURVEY_QUESTION_NOT_FOUND:252
287 msgid "The requested action_survey_question was not found"
288 msgstr "Požadovaný action_survey_question nebyl nalezen"
289
290 #: 1541.AUTHORITY_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:281
291 msgid "The requested authority_record_descriptor was not found"
292 msgstr "Požadovaný authority_record_descriptor nebyl nalezen"
293
294 #: 1587.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_NOT_FOUND:412
295 msgid "The requested container_call_number_bucket was not found"
296 msgstr "Požadovaný container_call_number_bucket nebyl nalezen"
297
298 #: 1229.VOLUME_DELETED:152
299 msgid "The requested volume is marked as deleted"
300 msgstr "Požadovaný svazek je označen jako smazaný"
301
302 #: 1635.REPORTER_REPORT_NOT_FOUND:556
303 msgid "The requested reporter_report was not found"
304 msgstr "Požadovaný reporter_report nebyl nalezen"
305
306 #: 1631.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_NOT_FOUND:544
307 #: 1632.CONFIG_RULES_AGE_HOLD_PROTECT_NOT_FOUND:547
308 #: 1633.MONEY_DESK_PAYMENT_NOT_FOUND:550
309 msgid "The requested money_collections_tracker was not found"
310 msgstr "Požadovaný money_collections_tracker nebyl nalezen"
311
312 #: 1651.AUTHORITY_RECORD_NUMBER_EXISTS:604
313 msgid "An authority record already exists with the requested ARN"
314 msgstr "Záznam s požadovaným ARN (číslem autoritního záznamu) již existuje"
315
316 #: 11001.SERIAL_CAPTION_AND_PATTERN_HAS_ISSUANCES:1013
317 msgid "The caption/pattern still has dependent issuances"
318 msgstr "Označení /schéma dosud obsahuje závislé chronologie /číslování"
319
320 #: 5000.PERM_FAILURE:822
321 msgid "Permission Denied"
322 msgstr "Povolení odepřeno"
323
324 #: 7015.NEGATIVE_PATRON_BALANCE:892
325 msgid "This requested action would result in a negative patron balance"
326 msgstr ""
327 "Požadovaná operace  by měla za následek negativní zůstatek na kontě čtenáře"
328
329 #: 1569.ACTOR_USER_STANDING_PENALTY_NOT_FOUND:361
330 msgid "The requested actor_user_standing_penalty was not found"
331 msgstr "Požadovaný actor_user_standing_penalty nebyl nalezen"
332
333 #: 8000.OFFLINE_SESSION_ACTIVE:936
334 msgid "An offline session for this location is currently processing"
335 msgstr "Offline relace pro tuto lokaci se právě zpracovává"
336
337 #: 1200.USERNAME_EXISTS:44
338 msgid "The given username already exists in the database"
339 msgstr "Toto uživatelské jméno již v databázi existuje"
340
341 #: 1602.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:457
342 msgid "The requested actor_stat_cat_entry was not found"
343 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat_entry nebyl nalezen"
344
345 #: 1710.CONTAINER_EXISTS:746
346 msgid "User has already created a bucket with the requested name"
347 msgstr "Skupinu s požadovaným jménem již uživatel vytvořil"
348
349 #: 7001.PATRON_BAD_STANDING:849
350 msgid ""
351 "The patron in question is not able to check out materials because their "
352 "account is in bad standing"
353 msgstr ""
354 "Dotyčný čtenář si nemůže půjčovat žádné materiály , protože s jeho účtem je "
355 "něco v nepořádku"
356
357 #: 1525.BILLING_NOT_FOUND:234
358 msgid "Requested billing note does not exist"
359 msgstr "Požadovaná poznámka k poplatku neexistuje"
360
361 #: 11102.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_CALL_NUMBER:1021
362 msgid ""
363 "Units cannot be created for the given item because its associated "
364 "distribution does not have a call number."
365 msgstr ""
366 "Jednotka daného exempláře nemůže být vytvořena, protože distribuce, která s "
367 "ní souvisí, nemá signaturu."
368
369 #: 1575.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_NOT_FOUND:377
370 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket was not found"
371 msgstr "Požadovaný container_biblio_record_entry_bucket nebyl nalezen"
372
373 #: 7021.RESERVATION_NOT_FOUND:913
374 msgid "Booking reservation not found"
375 msgstr "Rezervace zdroje nebyla nalezena"
376
377 #: 1700.NON_CAT_TYPE_EXISTS:710
378 msgid "The non-cataloged type object already exists"
379 msgstr "Objekt nekatalogizovaného typu již existuje"
380
381 #: 1860.ACQ_PURCHASE_ORDER_TOO_SHORT:663
382 msgid ""
383 "The requested acq.purchase_order cannot be split because it does not have "
384 "more than one lineitem"
385 msgstr ""
386 "Požadovaná acq.purchase_order nemůže být rozdělena, protože neobsahuje více "
387 "než jednu položku."
388
389 #: 10004.ACQ_LINEITEM_NO_PRICE:993
390 msgid "The lineitem has no price"
391 msgstr "U položky není uvedena cena"
392
393 #: 1226.REFUND_EXCEEDS_DESK_PAYMENTS:140
394 msgid ""
395 "This refund amount is not allowed because it exceeds the total amount of "
396 "desk payments for this transaction."
397 msgstr ""
398 "Výše refundace  není povolena, protože přesahuje celkovou výši platby u "
399 "pultu pro tuto transakci"
400
401 #: 1619.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_USER_MAP_NOT_FOUND:508
402 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_user_map was not found"
403 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat_entry_user_map nebyl nalezen"
404
405 #: 1558.ASSET_COPY_NOTE_NOT_FOUND:328
406 msgid "The requested asset_copy_note was not found"
407 msgstr "Požadovaný asset_copy_note nebyl nalezen"
408
409 #: 1853.ACQ_FUND_COMBINED_BALANCE_NOT_FOUND:642
410 msgid "The requested acq.fund_combined_balance was not found"
411 msgstr "Požadovaný acq.fund_combined_balance nebyl nalezen"
412
413 #: 1850.ACQ_FUND_ALLOCATION_TOTAL_NOT_FOUND:633
414 msgid "The requested acq.fund_allocation_total was not found"
415 msgstr "Požadovaný acq.fund_allocation_total nebyl nalezen"
416
417 #: 1616.MONEY_OPEN_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:499
418 msgid "The requested money_open_user_circulation_summary was not found"
419 msgstr "Požadovaný money_open_user_circulation_summary nebyl nalezen"
420
421 #: 1624.MONEY_PAYMENT_NOT_FOUND:523
422 msgid "The requested money_payment was not found"
423 msgstr "Požadovaný money_payment nebyl nalezen"
424
425 #: 1596.ACTOR_ORG_UNIT_TYPE_NOT_FOUND:439
426 msgid "The requested actor_org_unit_type was not found"
427 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_type nebyl nalezen"
428
429 #: 1004.Z3950_BAD_QUERY:40
430 msgid "The Z query is not formatted correctly"
431 msgstr "Z39.50 dotaz není ve správném formátu"
432
433 #: 1205.CARD_EXISTS:62
434 msgid "The given user barcode already exists"
435 msgstr "Daný čárový kód uživatele již existuje"
436
437 #: 1713.SURVEY_RESPONSES_EXIST:755
438 msgid "Responses to this survey exist"
439 msgstr "Odpověď k tomuto průzkumu existuje"
440
441 #: 1544.CONFIG_METABIB_FIELD_NOT_FOUND:290
442 msgid "The requested config_metabib_field was not found"
443 msgstr "Požadovaný config_metabib_field nebyl nalezen"
444
445 #: 1584.ACTOR_ORG_ADDRESS_NOT_FOUND:404
446 msgid "The requested actor_org_address was not found"
447 msgstr "Požadovaný actor_org_address nebyl nalezen"
448
449 #: 11103.TRANSIT_CHECKIN_INTERVAL_BLOCK:1025
450 msgid "Checkin attempted on item during minimum transit checkin interval."
451 msgstr ""
452 "Došlo k pokusu o výpůjčku během minimálního intervalu pro přesun výpůjčky"
453
454 #: 1501.BIBLIO_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:186
455 msgid "The requested biblio_record_entry was not found"
456 msgstr "Požadovaný biblio_record_entry nebyl nalezen"
457
458 #: 1852.ACQ_FUND_SPENT_TOTAL_NOT_FOUND:639
459 msgid "The requested acq.fund_spent_total was not found"
460 msgstr "Požadovaný acq.fund_spent_total nebyl nalazen"
461
462 #: 1613.PERMISSION_GRP_TREE_NOT_FOUND:490
463 msgid "The requested permission_grp_tree was not found"
464 msgstr "Požadovaný permission_grp_tree nebyl nalezen"
465
466 #: 10001.ACQ_LINEITEM_NO_COPIES:984
467 msgid "The lineitem has no attached copies"
468 msgstr "K položce nejsou připojeny exempláře"
469
470 #: 1536.ACTION_IN_HOUSE_USE_NOT_FOUND:267
471 msgid "The requested action_in_house_use was not found"
472 msgstr "Požadovaný action_in_house_use nebyl nalezen"
473
474 #: 1872.ACQ_LINEITEM_PROVIDER_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:681
475 msgid "The requested acq.lineitem_provider_attr_definition was not found"
476 msgstr "Požadovaný acq.lineitem_provider_attr_definition nebyl nalezen"
477
478 #: 1708.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_EXISTS:740
479 msgid ""
480 "A duplicate money.collections_tracker object already exists in the database"
481 msgstr "Duplikát money.collections_tracker již v databázi existuje"
482
483 #: 1562.METABIB_METARECORD_SOURCE_MAP_NOT_FOUND:340
484 msgid "The requested metabib_metarecord_source_map was not found"
485 msgstr "Požadovaný metabib_metarecord_source_map nebyl nalezen"
486
487 #: 7009.CIRC_CLAIMS_RETURNED:874
488 msgid "Requested circulation is marked claims returned"
489 msgstr "Požadovaná výpůjčka je označena jako \"údajně vrácená\""
490
491 #: 4.CACHE_MISS:24
492 msgid "A cached object could not be retrieved by the given reference."
493 msgstr "Objekt v mezipaměti nemůže být načten s danou referencí"
494
495 #: 1612.CONFIG_RULES_MAX_FINE_NOT_FOUND:487
496 msgid "The requested config_rules_max_fine was not found"
497 msgstr "Požadovaný config_rules_max_fine nebyl nalezen"
498
499 #: 1557.ACTOR_ORG_UNIT_SETTING_NOT_FOUND:325
500 msgid "The requested actor_org_unit_setting was not found"
501 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_setting  nebyl nalezen"
502
503 #: 1629.PERMISSION_USR_GRP_MAP_NOT_FOUND:537
504 msgid "The requested permission_usr_grp_map was not found"
505 msgstr "Požadovaný permission_usr_grp_map nebyl nalezen"
506
507 #: 1215.CIRC_EXCEEDS_COPY_RANGE:99
508 msgid ""
509 "The selected copy may not circulate because the recipient's home location is "
510 "not within the copy's circulation range"
511 msgstr ""
512 "Požadovaný exemplář nelze půjčit, protože domovská knihovna příjemce leží  "
513 "mimo rozsah nastaveného pásma pro půjčování exemplářů."
514
515 #: 10005.ACQ_LINEITEM_NO_PROVIDER:996
516 msgid "The lineitem has no provider"
517 msgstr "U položky není uveden dodavatel"
518
519 #: 1606.MONEY_WORK_PAYMENT_NOT_FOUND:469
520 msgid "The requested money_work_payment was not found"
521 msgstr "Požadovaný money_work_payment nebyl nalezen"
522
523 #: 2000.BAD_PARAMS:773
524 msgid "Invalid parameters were encountered in a method"
525 msgstr "V rámci metody došlo ke střetu kvůli neplatným parametrům"
526
527 #: 1564.MONEY_CASH_PAYMENT_NOT_FOUND:346
528 msgid "The requested money_cash_payment was not found"
529 msgstr "Požadovaný money_cash_payment nebyl nalezen"
530
531 #: 1221.ORG_CANNOT_HAVE_VOLS:120
532 msgid "The selected location cannot have volumes attached"
533 msgstr "Označenáknihovna nemůže mít připojeny svazky"
534
535 #: 1704.TCN_EXISTS:728
536 msgid "A record already exists with the requested TCN value"
537 msgstr "Záznam s požadovanou hodnotou TCN  již existuje."
538
539 #: 1.UNKNOWN:17
540 msgid "Placeholder event.  Used for development only"
541 msgstr "Událost ve vyhrazeném prostoru. Použito pouze pro development"
542
543 #: 1622.BIBLIO_RECORD_NODE_NOT_FOUND:517
544 msgid "The requested biblio_record_node was not found"
545 msgstr "Požadovaný biblio_record_node nebyl nalezen"
546
547 #: 1901.URL_VERIFY_SESSION_ALREADY_SEARCHED:769
548 msgid "This session has already been searched."
549 msgstr "V rámci této relace již proběhlo vyhledávání"
550
551 #: 1534.ACTOR_USER_SETTING_NOT_FOUND:261
552 msgid "The requested actor_user_setting was not found"
553 msgstr "Požadovaný actor_user_setting nebyl nalezen"
554
555 #: 1211.BILL_ALREADY_VOIDED:81
556 msgid "The selecte bill has already been voided"
557 msgstr "Označený poplatek již byl zrušen"
558
559 #: 7026.PATRON_NOT_AN_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUEST:828
560 msgid ""
561 "The user attempted to update their password using a stale or inactive "
562 "password reset request session."
563 msgstr ""
564 "Uživatel se pokusil aktualizovat heslo v rámci prošlé  nebo neaktivní relace "
565 "pro požadavek na  heslo."
566
567 #: 1222.PATRON_NO_EMAIL_ADDRESS:124
568 msgid "The user does not have a valid email address assigned"
569 msgstr "Uživatel nemá přiřazenou platnou e-mailovou adresu"
570
571 #: 2005.OBJECT_UNIQUE_IDENTIFIER_USED:788
572 msgid ""
573 "You are trying to create an object with a unique identifier (such as a "
574 "'name' field) that is already in use."
575 msgstr ""
576 "Pokoušíte  se vytvořit objekt v rámci jedinečného identifikátoru (jako je "
577 "např. pole \"Název\"), který je již používán."
578
579 #: 1854.ACQ_FUND_SPENT_BALANCE_NOT_FOUND:645
580 msgid "The requested acq.fund_spent_balance was not found"
581 msgstr "Požadovaný acq.fund_spent_balance nebyl nalezen"
582
583 #: 11000.SERIAL_SUBSCRIPTION_NOT_EMPTY:1009
584 msgid "The subscription still has dependent objects"
585 msgstr "Předplatné dosud obsahuje závislé objekty"
586
587 #: 1523.TITLE_NOTE_NOT_FOUND:231
588 msgid "Requested title note does not exist"
589 msgstr "Požadovaná poznámka k názvu neexistuje"
590
591 #: 1605.CONFIG_LIT_FORM_MAP_NOT_FOUND:466
592 msgid "The requested config_lit_form_map was not found"
593 msgstr "Požadovaný config_lit_form_map nebyl nalezen"
594
595 #: 1567.METABIB_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:355
596 msgid "The requested metabib_record_descriptor was not found"
597 msgstr "Požadovaný metabib_record_descriptor nebyl nalezen"
598
599 #: 10102.ACQ_NOT_CANCELABLE:1003
600 msgid "The object is not in a cancelable state."
601 msgstr "Objekt není ve stavu, aby bylo možné jej zrušit"
602
603 #: 7012.COPY_STATUS_MISSING:883
604 msgid "Copy is marked as missing"
605 msgstr "Exemplář byl označen jako posrtádaný"
606
607 #: 1500.ACTION_CIRCULATION_NOT_FOUND:183
608 msgid ""
609 "Someone attempted to retrieve a circulation object from the system and the "
610 "object was not found."
611 msgstr ""
612 "Někdo se pokusil získat ze systému objekt výpůjčky a objekt nebyl nalezen"
613
614 #: 4001.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ENABLED:793
615 msgid "Credit card processor not enabled"
616 msgstr "Zpracovatel kreditní karty nebyl  aktivován"
617
618 #: 1630.ACTOR_USER_NOTE_NOT_FOUND:540
619 msgid "The requested actor_user_note was not found"
620 msgstr "Požadovaná actor_user_note nebyla nalezena"
621
622 #: 7005.LOCATION_CIRC_NOT_ALLOWED:862
623 msgid "Location does not allow materials to circulate"
624 msgstr "Toto umístění neumožňuje půjčování materiálů"
625
626 #: 1508.ASSET_CALL_NUMBER_NOT_FOUND:218
627 msgid "Requested asset_call_number was not found"
628 msgstr "Požadovaný asset_call_number nebyl nalezen"
629
630 #: 1209.Z3950_LOGIN_FAILED:74
631 msgid "The login failed"
632 msgstr "Přihlášení se nezdařilo"
633
634 #: 1543.MONEY_CREDIT_CARD_PAYMENT_NOT_FOUND:287
635 msgid "The requested money_credit_card_payment was not found"
636 msgstr "Požadovaný money_credit_card_paymen nebyl nalezen"
637
638 #: 7023.RESERVATION_BAD_PARAMS:919
639 msgid "Provided parameters describe unacceptable reservation."
640 msgstr "Poskytnuté parametry charakterizují neakceptovatelnou rezervaci"
641
642 #: 1857.ACQ_FUNDING_SOURCE_BALANCE_NOT_FOUND:654
643 msgid "The requested acq.funding_source_balance was not found"
644 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_balance nebyl nalezen"
645
646 #: 10000.ACQ_LINEITEM_APPROVED:981
647 msgid "The lineitem cannot be altered because it has already been approved"
648 msgstr "Požadovaná položka nemůže být změněna, protože již byla potvrzena"
649
650 #: 1714.HIGH_LEVEL_HOLD_HAS_NO_COPIES:758
651 msgid ""
652 "A hold request at a higher level than copy has been attempted, but there are "
653 "no copies that belonging to the higher-level unit."
654 msgstr ""
655 "Doško k pokusu o zadání požadavku na rezervaci na vyšší úrovni exemplář, ale "
656 "jednotce s vyšší úrovní nepatří žádné exempláře."
657
658 #: 1611.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_DEFAULT_NOT_FOUND:484
659 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_default was not found"
660 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat_entry_default nebyl nalezen"
661
662 #: 1535.METABIB_AUTHOR_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:264
663 msgid "The requested metabib_author_field_entry was not found"
664 msgstr "Požadovaný metabib_author_field_entry nebyl nalezen"
665
666 #: 1626.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:529
667 msgid "The requested asset_stat_cat_entry was not found"
668 msgstr "Požadovaný asset_stat_cat_entry nebyl nalezen"
669
670 #: 1595.CONFIG_NON_CATALOGED_TYPE_NOT_FOUND:436
671 msgid "The requested config_non_cataloged_type was not found"
672 msgstr "Požadovaný config_non_cataloged_type  nebyl nalezen"
673
674 #: 1225.TRANSIT_ABORT_NOT_ALLOWED:133
675 msgid ""
676 "The transit on this item may not be aborted due to the state the item is in"
677 msgstr ""
678 "Přesun tohoto exempláře nemůže být zrušen vzhledem ke stavu exmpláře."
679
680 #: 1542.CONFIG_LANGUAGE_MAP_NOT_FOUND:284
681 msgid "The requested config_language_map was not found"
682 msgstr "Požadovaný config_language_map nebyl nalezen"
683
684 #: 1844.ACQ_FUNDING_SOURCE_NOT_FOUND:615
685 msgid "The requested acq.funding_source was not found"
686 msgstr "Požadovaný acq.funding_source nebyl nalezen"
687
688 #: 1206.VOLUME_NOT_EMPTY:65
689 msgid "The selected volume has copies attached"
690 msgstr "Zvolený svazek má připojené exempláře"
691
692 #: 1540.AUTHORITY_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:278
693 msgid "The requested authority_record_entry was not found"
694 msgstr "Požadovaný authority_record_entry nebyl nalezen"
695
696 #: 1203.COPY_BAD_STATUS:53
697 msgid "The given copy is not in a standard circulation status"
698 msgstr "Daný exemplář nemá standardní status pro půjčování"
699
700 #: 1601.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_NOT_FOUND:454
701 msgid "The requested money_billable_transaction was not found"
702 msgstr "Požadovaný money_billable_transaction nebyl nalezen"
703
704 #: 1871.PERMISSION_USR_OBJECT_PERM_MAP_NOT_FOUND:678
705 msgid "The requested permission.usr_object_perm_map was not found"
706 msgstr "Požadovaný permission.usr_object_perm_map nebyl nalezen"
707
708 #: 7020.COPY_RESERVED:910
709 msgid "Item reserved for booking request"
710 msgstr "Exemplář je nutný pro rezervační pořadavavek"
711
712 #: 1550.MONEY_OPEN_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:306
713 msgid "The requested money_open_user_summary was not found"
714 msgstr "Požadovaný money_open_user_summary nebyl nalezen"
715
716 #: 3.NO_CHANGE:20
717 msgid "No change occurred"
718 msgstr "Nedošlo k žádné změně"
719
720 #: 7026.COPY_STATUS_LOST_AND_PAID:928
721 msgid "Copy is marked as lost and paid"
722 msgstr "Exemplář je označen jako ztracený a zaplacený"
723
724 #: 1201.CIRC_PERMIT_BAD_KEY:47
725 msgid "A checkout was attempted without a valid checkout permit key"
726 msgstr "Nastal pokus o výpůjčku bez platného ověřovacího klíče výpůjček"
727
728 #: 1593.MONEY_CREDIT_PAYMENT_NOT_FOUND:430
729 msgid "The requested money_credit_payment was not found"
730 msgstr "Požadovaný money_credit_payment nebyl nalezen"
731
732 #: 7017.ROUTE_TO_COPY_LOCATION:901
733 msgid ""
734 "A copy needs to be routed to a copy location.  The location should be "
735 "specified within the event with a 'location' key"
736 msgstr ""
737 "Exemplář je nutné směrovat do umístění  exempláře. Umístění  bude uvedeno "
738 "během události lokačním klíčem."
739
740 #: 1618.METABIB_TITLE_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:505
741 msgid "The requested metabib_title_field_entry was not found"
742 msgstr "Požadovaný metabib_title_field_entry nebyl nalezen"
743
744 #: 7022.RESERVATION_CAPTURE_FAILED:916
745 msgid "Booking reservation capture failed"
746 msgstr "Zachycení rezevovaného zdroje se nezdařilo"
747
748 #: 1202.ITEM_NOT_CATALOGED:50
749 msgid "The requested item is not cataloged in the database"
750 msgstr "Požadovaný exemplář není zkatalogizován v databázi"
751
752 #: 1520.WORKSTATION_NOT_FOUND:228
753 msgid "Requested workstation object does not exist"
754 msgstr "Požadovaná pracovní stanice neexistuje"
755
756 #: 1628.MONEY_BILLING_NOT_FOUND:534
757 msgid "The requested money_billing was not found"
758 msgstr "Požadovaný money_billing nebyl nalezen"
759
760 #: 1716.COPY_LOCATION_NOT_EMPTY:716
761 msgid "The copy location is not empty"
762 msgstr "Toto umístění není prázdné"
763
764 #: 1507.CONTAINER_ITEM_NOT_FOUND:215
765 msgid ""
766 "Someone attempted to retrieve a container item object from the system and "
767 "the object was not found."
768 msgstr ""
769 "Někdo se ze systému pokusil získat objekt položky kontejneru a objekt nebyl "
770 "nalezen"
771
772 #: 2002.DATABASE_QUERY_FAILED:779
773 msgid "The attempt to query to the DB failed"
774 msgstr "Pokus o dotaz na DB se nezdařil"
775
776 #: 1549.CONFIG_STANDING_NOT_FOUND:303
777 msgid "The requested config_standing was not found"
778 msgstr "Požadovaný config_standing nebyl nalezen"
779
780 #: 1861.ACQ_PURCHASE_ORDER_TOO_LATE:666
781 msgid ""
782 "The requested acq.purchase_order cannot be split because it has gone beyond "
783 "the \"pending\" state"
784 msgstr ""
785 "Požadovaná acq.purchase_order nemůže být rozdělena, protože již není v "
786 "\"nevyřízeném\" stavu."
787
788 #: 1210.INCORRECT_PASSWORD:78
789 msgid "The provided password is not correct"
790 msgstr "Zadané heslo není správné"
791
792 #: 1582.CONFIG_ITEM_TYPE_MAP_NOT_FOUND:398
793 msgid "The requested config_item_type_map was not found"
794 msgstr "Požadovaný config_item_type_map nebyl nalezen"
795
796 #: 8007.OFFLINE_SESSION_EXISTS:957
797 msgid "A session with the given name already exists"
798 msgstr "Relace s uvedeným jméném již existuje"
799
800 #: 1650.CONFIG_CIRC_MATRIX_RULESET_NOT_FOUND:601
801 msgid "The requested config_circ_matrix_ruleset_not_found was not found"
802 msgstr "Požadovaný config_circ_matrix_ruleset_not_found nebyl nalezen"
803
804 #: 10002.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_FUND:987
805 msgid "The lineitem detail has no associated fund"
806 msgstr "K požadované položce není přiřazen fond"
807
808 #: 7003.COPY_CIRC_NOT_ALLOWED:856
809 msgid "Target copy is not allowed to circulate"
810 msgstr "Cílový exemplář nelze půjčovat"
811
812 #: 1530.CONFIG_IDENTIFICATION_TYPE_NOT_FOUND:249
813 msgid "The requested config_identification_type was not found"
814 msgstr "Požadovaný config_identification_type nebyl nalezen"
815
816 #: 1579.ASSET_COPY_LOCATION_NOT_FOUND:389
817 msgid "The requested asset_copy_location was not found"
818 msgstr "Požadovaný asset_copy_location nebyl nalezen"
819
820 #: 1506.CONTAINER_NOT_FOUND:209
821 msgid ""
822 "Someone attempted to retrieve a container object from the system and the "
823 "object was not found."
824 msgstr ""
825 "Někdo se ze systému pokusil získat objekt kontejneru  a objekt nebyl nalezen"
826
827 #: 1571.ASSET_CALL_NUMBER_NOTE_NOT_FOUND:366
828 msgid "The requested asset_call_number_note was not found"
829 msgstr "Požadovaný asset_call_number_note nebyl nalezen"
830
831 #: 4004.CREDIT_PROCESSOR_NOT_SPECIFIED:802
832 msgid ""
833 "No credit card processor specified either in org unit settings or in call to "
834 "credit service API method."
835 msgstr ""
836 "Nebyl specifikován zpracovatel kreditních karet ani v nastavení organizační "
837 "jednotky ani ve volání  kreditní služby prostřednictvím API metody."
838
839 #: 1528.ACTOR_USER_ADDRESS_NOT_FOUND:241
840 msgid "Requested address was not found"
841 msgstr "Požadovaná adresa nebyla nalezena"
842
843 #: 7002.PATRON_EXCEEDS_CHECKOUT_COUNT:853
844 msgid ""
845 "The patron in question has the maximum number of items already checked out"
846 msgstr "Dotyčný čtenář si již vypůjčil maximální povolený počet exemplářů"
847
848 #: 1609.CONFIG_RULES_RECURRING_FINE_NOT_FOUND:478
849 msgid "The requested config_rules_recurring_fine was not found"
850 msgstr "Požadovaný config_rules_recurring_fine nebyl nalezen"
851
852 #: 1003.Z3950_SEARCH_FAILED:37
853 msgid "The Z search did not succeed"
854 msgstr "Z39.50 hledání se nepodařilo"
855
856 #: 1533.ACTOR_USR_NOTE_NOT_FOUND:258
857 msgid "The requested actor_usr_note was not found"
858 msgstr "Poždaovaný actor_usr_note nebyl nalezen"
859
860 #: 1620.PERMISSION_GRP_PERM_MAP_NOT_FOUND:511
861 msgid "The requested permission_grp_perm_map was not found"
862 msgstr "Požadovaný permission_grp_perm_map nebyl nalezen"
863
864 #: 7025.PATRON_TOO_MANY_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUESTS:825
865 msgid ""
866 "There are too many active password reset request sessions for this patron."
867 msgstr ""
868 "Čtenář má aktivováno příliš mnoho relací s požadavky na přenastavení hesla."
869
870 #: 1709.MAX_HOLDS:743
871 msgid "User has reached the maximum number of holds"
872 msgstr "Uživatel dosáhl maximálního povoleného počtu rezervací"
873
874 #: 1706.ITEM_BARCODE_EXISTS:734
875 msgid "An item with the same barcode exists"
876 msgstr "Existuje exemplář se stejným čárovým kódem"
877
878 #: 7014.COPY_IN_TRANSIT:889
879 msgid "Copy is in transit"
880 msgstr "Exemplář je v přepravě"
881
882 #: 1219.COPY_REMOTE_CIRC_LIB:112 1220.ITEM_NOT_HOLDABLE:116
883 msgid "A copy with a remote circulating library (circ_lib) was encountered"
884 msgstr "Narazili jsme na exemplář ze vzdálené výpůjční knihovny (circ_lib)."
885
886 #: 1702.OPEN_CIRCULATION_EXISTS:722
887 msgid "There is an open circulation on the requested item"
888 msgstr "Požadovaný exemplář je již vypůjčen."
889
890 #: 0.SUCCESS:14
891 msgid "Success"
892 msgstr "Akce se zdařila"
893
894 #: 1231.RECORD_NOT_EMPTY:159
895 msgid "The selected bib record has volumes attached"
896 msgstr "Ke zvolenému bibliografickému záznamu jsou připojeny svazky"
897
898 #: 1503.ACTION_HOLD_REQUEST_NOT_FOUND:195
899 msgid "The requested action_hold_request was not found"
900 msgstr "Požadovaný action_hold_reques nebyl nalezen"
901
902 #: 8011.SKIP_ASSET_CHANGED:969
903 msgid "Asset status was changed since the offline transaction was recorded"
904 msgstr "Od nahrání offline transakcí byl aktivní status změněn"
905
906 #: 1212.PATRON_EXCEEDS_OVERDUE_COUNT:84
907 msgid "The patron has too many overdue items"
908 msgstr "Čtenář má přiliš mnoho exemplářů s prošlou výpůjční lhůtou."
909
910 #: 1863.ACQ_FUND_EXCEEDS_WARN_PERCENT:672
911 msgid ""
912 "Activating the requested acq.purchase_order would encumber it beyond its "
913 "warning level."
914 msgstr ""
915 "Aktivováním požadované acq.purchase_order dojde ke snížení prostředků pod "
916 "úroveň, pro niž je nastaveno varování."
917
918 #: 1578.ACTION_HOLD_NOTIFICATION_NOT_FOUND:386
919 msgid "The requested action_hold_notification was not found"
920 msgstr "Požadovaný action_hold_notification nebyl nalezen"
921
922 #: 1610.MONEY_CHECK_PAYMENT_NOT_FOUND:481
923 msgid "The requested money_check_payment was not found"
924 msgstr "Požadovaný money_check_payment nebyl nalezen"
925
926 #: 1623.PERMISSION_USR_PERM_MAP_NOT_FOUND:520
927 msgid "The requested permission_usr_perm_map was not found"
928 msgstr "Požadovaný permission_usr_perm_map nebyl nalezen"
929
930 #: 1581.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_COPY_MAP_NOT_FOUND:395
931 msgid "The requested asset_stat_cat_entry_copy_map was not found"
932 msgstr "Požadovaný asset_stat_cat_entry_copy_map nebyl nalezen"
933
934 #: 7010.COPY_ALERT_MESSAGE:877
935 msgid "The requested copy has an alert message attached"
936 msgstr "K požadovanému exempláři je připojeno upozornění"
937
938 #: 7006.COPY_IS_REFERENCE:865
939 msgid "Copy is reference material"
940 msgstr "Exemplář je označen jako \"příruční knihovna\""
941
942 #: 1547.CONFIG_ITEM_FORM_MAP_NOT_FOUND:299
943 msgid "The requested config_item_form_map was not found"
944 msgstr "Požadovaný config_item_form_map nebyl nalezen"
945
946 #: 1592.CONTAINER_USER_BUCKET_NOT_FOUND:427
947 msgid "The requested container_user_bucket was not found"
948 msgstr "Požadovaný container_user_bucket nebyl nalezen"
949
950 #: 1617.ACTION_UNFULFILLED_HOLD_LIST_NOT_FOUND:502
951 msgid "The requested action_unfulfilled_hold_list was not found"
952 msgstr "Požadovaný action_unfulfilled_hold_list nebyl nalezen"
953
954 #: 1552.ACTOR_ORG_UNIT_HOURS_OF_OPERATION_NOT_FOUND:311
955 msgid "The requested actor_org_unit_hours_of_operation was not found"
956 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_hours_of_operation nebyl nalezen"
957
958 #: 1576.EX_NOT_FOUND:380
959 msgid "The requested ex was not found"
960 msgstr "Požadovaný ex nebyl nalezen"
961
962 #: 7019.HOLD_CAPTURE_DELAYED:907
963 msgid "Hold capture was delayed for this item"
964 msgstr "Zachycení rezervaci pro tento exemplář se zpozdilo"
965
966 #: 9000.REPORT_TEMPLATE_EXISTS:973
967 msgid "A report template with the given name and folder already exists"
968 msgstr "Šablona zpráv s uvedeným jménem a složka již existují"
969
970 #: 1502.ASSET_COPY_NOT_FOUND:192
971 msgid ""
972 "Someone attempted to retrieve a copy object from the system and the object "
973 "was not found."
974 msgstr ""
975 "Někdo se pokusil získat ze systému objekt exempláře a objekt nebyl nalezen."
976
977 #: 1703.WORKSTATION_NAME_EXISTS:725
978 msgid "A workstation with that name already exists"
979 msgstr "Pracovní stanice s tímto jménem již existuje"
980
981 #: 1235.INVALID_USER_XACT_ID:171
982 msgid ""
983 "While you were trying to make payments, this account's transaction history "
984 "changed.  Please go back and try again."
985 msgstr ""
986 "Zatímco jste se pokoušeli provést platbu, došlo ke změně  historie transakcí "
987 "tohoto účtu. Zkuste to prosím znovu."
988
989 #: 1568.CONFIG_COPY_STATUS_NOT_FOUND:358
990 msgid "The requested config_copy_status was not found"
991 msgstr "Požadovaný config_copy_status was nebyl nalezen"
992
993 #: 1539.CONTAINER_COPY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:275
994 msgid "The requested container_copy_bucket_item was not found"
995 msgstr "Požadovaný container_copy_bucket_item nebyl nalezen"
996
997 #: 1590.ACTOR_STAT_CAT_NOT_FOUND:421
998 msgid "The requested actor_stat_cat was not found"
999 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat was nebyl nalezen"
1000
1001 #: 7027.PATRON_PASSWORD_WAS_NOT_STRONG:831
1002 msgid "The user attempted to set their password to a weak value."
1003 msgstr "Uživatel se pokusil o nastavení \"slabého\" hesla."
1004
1005 #: 9001.REPORT_REPORT_EXISTS:977
1006 msgid "A report with the given name and folder already exists"
1007 msgstr "Zpráva s uvedeným jménem a složka již existují"
1008
1009 #: 1705.VOLUME_LABEL_EXISTS:731
1010 msgid "A volume with the same label, title and owning library exists"
1011 msgstr "Svazek s touto značkou, názvem a vlastnickou knihovnou již existuje"
1012
1013 #: 8008.OFFLINE_INVALID_SESSION:960
1014 msgid "The session name is invalid"
1015 msgstr "Název relace není platný"
1016
1017 #: 7025.COPY_STATUS_LONG_OVERDUE:925
1018 msgid "Copy is marked as long-overdue"
1019 msgstr "Exemplář je označen jako dlouhodobě nevrácená vyýpůjčka"
1020
1021 #: 7007.COPY_NEEDED_FOR_HOLD:868
1022 msgid "Copy is needed to fulfill a hold"
1023 msgstr "Exemplář je nutný pro splnění rezervace"
1024
1025 #: 1577.ACTION_HOLD_COPY_MAP_NOT_FOUND:383
1026 msgid "The requested action_hold_copy_map was not found"
1027 msgstr "Požadovaný action_hold_copy_map nebyl nalezen"
1028
1029 #: 1648.PERMISSION_USR_WORK_OU_MAP_NOT_FOUND:595
1030 msgid "The requested permission_usr_work_ou_map was not found"
1031 msgstr "Požadovaný permission_usr_work_ou_map nebyl nalezen"
1032
1033 #: 1638.REPORTER_TEMPLATE_FOLDER_NOT_FOUND:565
1034 msgid "The requested reporter_template_folder was not found"
1035 msgstr "Požadovaný reporter_template_folder nebyl nalezen"
1036
1037 #: 4002.CREDIT_PROCESSOR_BAD_PARAMS:796
1038 msgid "Not enough parameters to use credit card processor"
1039 msgstr ""
1040 "Není zadán dostatek parametrů, aby mohl být použit zpracovatel kreditní karty"
1041
1042 #: 7024.HOLD_RESERVATION_CONFLICT:922
1043 msgid ""
1044 "Both a hold and a reservation exist for this item; staff intervention is "
1045 "required to resolve the conflict."
1046 msgstr ""
1047 "Na tento exeplář je zadána jak běžná rezervace, tak rezervace zdroje v "
1048 "rezervačním modulu. Pro vyřešení tohoto rozporu je nutný zásah personálu."
1049
1050 #: 1644.VANDELAY_AUTHORITY_QUEUE_NOT_FOUND:583
1051 msgid "The requested vandelay_authority_queue was not found"
1052 msgstr "Požadovaný vandelay_authority_queue nebyl nalezen"
1053
1054 #: 4040.CREDIT_PROCESSOR_SUCCESS_WO_RECORD:817
1055 msgid ""
1056 "A *TERRIBLE* problem has occurred: a credit card transaction was processed "
1057 "successfully, but the patron's payment could not be recorded within "
1058 "Evergreen.  Please seek assistance."
1059 msgstr ""
1060 "Došlo k *ZÁVAŽNÉMU* problému. Byla úspěšně zpracována transakce kreditní "
1061 "karty, ale platbu čtenáře není možné nahrát do Evergreenu.  Žádejte prosím "
1062 "asistenci."
1063
1064 #: 1634.REPORTER_TEMPLATE_NOT_FOUND:553
1065 msgid "The requested reporter_template was not found"
1066 msgstr "Požadovaný reporter_template nebyl nalezen"
1067
1068 #: 1583.ACTION_SURVEY_NOT_FOUND:401
1069 msgid "The requested action_survey was not found"
1070 msgstr "Požadovaný action_survey nebyl nalezen"
1071
1072 #: 1859.ACQ_PURCHASE_ORDER_NOT_FOUND:660
1073 msgid "The requested acq.purchase_order was not found"
1074 msgstr "Požadovaná acq.purchase_order nebyla nalezena"
1075
1076 #: 1625.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:526
1077 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket_item was not found"
1078 msgstr "Požadovaný container_biblio_record_entry_bucket_item nebyl nalezen"
1079
1080 #: 1000.LOGIN_FAILED:28
1081 msgid "User login failed"
1082 msgstr "Přihlášení se nezdařilo"
1083
1084 #: 1873.ACQ_CURRENCY_TYPE_NOT_FOUND:684
1085 msgid "The requested acq.currency_type was not found"
1086 msgstr "Požadovaný acq.currency_type nebyl nalezen"
1087
1088 #: 1599.MONEY_GROCERY_NOT_FOUND:448
1089 msgid "The requested money_grocery was not found"
1090 msgstr "Požadovaný money_grocery nebyl nalezen"
1091
1092 #: 8009.OFFLINE_NO_ORG:963 8010.OFFLINE_SESSION_COMPLETE:966
1093 msgid "No org id was provided"
1094 msgstr "Nebylo poskytnuto ID organizace"
1095
1096 #: 1236.PATRON_EXCEEDS_LOST_COUNT:174
1097 msgid "The patron has too many lost items."
1098 msgstr "Čtenář má příliš mnoho ztracených exemplářů"
1099
1100 #: 8001.OFFLINE_SESSION_FILE_EXISTS:939
1101 msgid "An offline file for this workstation exists within this session"
1102 msgstr ""
1103 "V rámci této relaci existuje offline soubor pro tuto pracovní stanici"
1104
1105 #: 2003.INTERNAL_SERVER_ERROR:782
1106 msgid "There was an internal server error"
1107 msgstr "Došlo k vnitřní chybě serveru"
1108
1109 #: 4020.CREDIT_PROCESSOR_DECLINED_TRANSACTION:811
1110 msgid "The credit card processor has declined the transaction."
1111 msgstr "Zpracovatel kreditní karty tuto transakci odmítl"
1112
1113 #: 1647.VANDELAY_QUEUED_AUTHORITY_RECORD_NOT_FOUND:592
1114 msgid "The requested vandelay_queued_authority_record was not found"
1115 msgstr "Požadovaný vandelay_queued_authority_record nebyl nalezen"
1116
1117 #: 8002.OFFLINE_FILE_ERROR:942
1118 msgid "An offline file or directory could not be created or accessed"
1119 msgstr "Nelze vytvořit nebo otevřít offline soubor nebo adresář."
1120
1121 #: 1597.BIBLIO_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:442
1122 msgid "The requested biblio_record_note was not found"
1123 msgstr "Požadovaný biblio_record_note nebyl nalezen"
1124
1125 #: 1846.ACQ_FUNDING_SOURCE_CREDIT_NOT_FOUND:621
1126 msgid "The requested acq.funding_source_credit was not found"
1127 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_credit nebyl nalezen"
1128
1129 #: 1588.ASSET_STAT_CAT_NOT_FOUND:415
1130 msgid "The requested asset_stat_cat was not found"
1131 msgstr "Požadovaný asset_stat_cat nebyl nalezen"
1132
1133 #: 1224.PATRON_ACCOUNT_EXPIRED:130
1134 msgid "The patron's account has expired"
1135 msgstr "Platnost registrace tohoto čtenářského účtu vypršela"
1136
1137 #: 1560.METABIB_METARECORD_NOT_FOUND:334
1138 msgid "The requested metabib_metarecord was not found"
1139 msgstr "Požadovaný metabib_metarecord nebyl nalezen"
1140
1141 #: 1707.HOLD_EXISTS:737
1142 msgid "User already has an open hold on the selected item"
1143 msgstr "Uživatel má již vybraný exemplář rezervován"
1144
1145 #: 1712.AUTH_QUEUE_EXISTS:752
1146 msgid "An authority record queue with the same name already exists"
1147 msgstr "Fronta autoritních záznamů s tímto jménem již existuje"
1148
1149 #: 1566.MONEY_FORGIVE_PAYMENT_NOT_FOUND:352
1150 msgid "The requested money_forgive_payment was not found"
1151 msgstr "Požadovaný money_forgive_payment nebyl nalezen"
1152
1153 #: 1230.XACT_COLLISION:155
1154 msgid "The saved item has been edited by another user"
1155 msgstr "Uložený exemplář byl upraven jiným uživatelem"
1156
1157 #: 1843.ACQ_LINEITEM_ATTR_NOT_FOUND:612
1158 msgid "The requested acq.lineitem_attr was not found"
1159 msgstr "Požadovaný acq.lineitem_attr nebyl nalezen"
1160
1161 #: 1715.HOLD_SUSPEND_AFTER_CAPTURE:761
1162 msgid "Attempt to suspend a hold after it has been captured."
1163 msgstr "Pokus o pozastavení rezervace  poté, co již došlo k jejímu zachycení"
1164
1165 #: 1237.HOLD_ITEM_CHECKED_OUT:177
1166 msgid ""
1167 "The item you have attempted to place on hold is already checked out to the "
1168 "requestor."
1169 msgstr ""
1170 "Exemplář, kterýž jste se pokusili rezevovat, má již žadatel vypůjčen."
1171
1172 #: 1614.ACTION_SURVEY_ANSWER_NOT_FOUND:493
1173 msgid "The requested action_survey_answer was not found"
1174 msgstr "Požadovaný action_survey_answer nebyl nalezen"
1175
1176 #: 2004.ACTOR_USER_DELETE_OPEN_XACTS:785
1177 msgid ""
1178 "The user you have attempted to delete cannot be deleted because it has open "
1179 "circulations and/or unpaid bills."
1180 msgstr ""
1181 "Uživatele nelze smazat, protože má vypůjčené knihovní jednotky  a/nebo "
1182 "nezaplacené poplatky."
1183
1184 #: 1858.ACQ_LINEITEM_NOT_FOUND:657
1185 msgid "The requested acq.lineitem was not found"
1186 msgstr "Požadovaná položka akvizice (acq.lineitem) nebyla nalezena."
1187
1188 #: 1845.ACQ_PROVIDER_NOT_FOUND:618
1189 msgid "The requested acq.provider was not found"
1190 msgstr "Požadovaný acq.provider nebyl nalezen"
1191
1192 #: 1600.CONFIG_BIB_SOURCE_NOT_FOUND:451
1193 msgid "The requested config_bib_source was not found"
1194 msgstr "Požadovaný config_bib_source nebyl nalezen"
1195
1196 #: 1717.COPY_LOCATION_NOT_FOUND:719
1197 msgid "The copy location does not exist"
1198 msgstr "Toto umístění neexistuje"
1199
1200 #: 1646.VANDELAY_QUEUED_BIB_RECORD_NOT_FOUND:589
1201 msgid "The requested vandelay_queued_bib_record was not found"
1202 msgstr "Požadovaná vandelay_queued_bib_record nebyl nalezen"
1203
1204 #: 1228.BIB_RECORD_DELETED:149
1205 msgid "The requested bib record is marked as deleted"
1206 msgstr "Požadovaný bib záznam je již označen jako smazaný"
1207
1208 #: 1841.ACQ_PICKLIST_NOT_FOUND:609
1209 msgid "The requested acq.picklist was not found"
1210 msgstr "requested acq.picklist nebyl nalezen"
1211
1212 #: 7018.COPY_MARKED_LOST:904
1213 msgid "The requested item is already marked as lost"
1214 msgstr "Požadovaný exemplář je již označen jako ztracený"
1215
1216 #: 1642.CONFIG_CIRC_MODIFIER_NOT_FOUND:577
1217 msgid "The requested config_circ_modifier was not found"
1218 msgstr "Požadovaný config_circ_modifier nebyl nalezen"
1219
1220 #: 1701.COPY_LOCATION_EXISTS:713
1221 msgid "The copy location object already exists"
1222 msgstr "Objekt umístění exempláře již existuje"
1223
1224 #: 1532.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:255
1225 msgid "The requested money_billable_transaction_summary was not found"
1226 msgstr "Požadovaný money_billable_transaction_summary nebyl nalezen"
1227
1228 #: 1856.ACQ_FUNDING_SOURCE_ALLOCATION_TOTAL_NOT_FOUND:651
1229 msgid "The requested acq.funding_source_allocation_total was not found"
1230 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_allocation_total nebyl nalezen"
1231
1232 #: 1216.PATRON_CARD_INACTIVE:103
1233 msgid "The patron's card is not active"
1234 msgstr "Čtenářský průkaz není aktivní"
1235
1236 #: 1881.PERMISSION_GRP_PENALTY_THRESHOLD_NOT_FOUND:705
1237 msgid "The requested permission_grp_penalty_threshold was not found"
1238 msgstr "Požadovaný permission_grp_penalty_threshold nebyl nalezen"
1239
1240 #: 7013.PATRON_EXCEEDS_FINES:886
1241 msgid "The patron in question has reached the maximum fine amount"
1242 msgstr "Dotyčný čtenář již dosáhl maximální povolené výše pokut"
1243
1244 #: 1586.ACTOR_ORG_UNIT_NOT_FOUND:409
1245 msgid "The requested actor_org_unit was not found"
1246 msgstr "Požadovaný actor_org_unit wa nebyl nalezen"
1247
1248 #: 1574.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:374
1249 msgid "The requested container_call_number_bucket_item was not found"
1250 msgstr "Požadovaný container_call_number_bucket_item nebyl nalezen"
1251
1252 #: 10003.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_ORG:990
1253 msgid "The lineitem detail has no owning_lib"
1254 msgstr "Detail položky neobsahuje owning_lib"
1255
1256 #: 11101.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_COPY_TEMPLATE:1017
1257 msgid ""
1258 "Units cannot be created for the given item because its associated "
1259 "distribution does not have a copy template."
1260 msgstr ""
1261 "Pro příslušný exemplář nemůže být vytvořena jednotka, protože připojená "
1262 "distribuce neobsahuje šablonu exemplářů."
1263
1264 #: 1518.ACTION_HOLD_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:223
1265 msgid "The requested action_hold_transit_copy was not found"
1266 msgstr "Požadovaný action_hold_transit_copy nebyl nalezen"
1267
1268 #: 1594.AUTHORITY_FULL_REC_NOT_FOUND:433
1269 msgid "The requested authority_full_rec was not found"
1270 msgstr "Požadovaný authority_full_rec nebyl nalezen"
1271
1272 #: 1565.ACTOR_PROFILE_NOT_FOUND:349
1273 msgid "The requested actor_profile was not found"
1274 msgstr "Požadovaný actor_profile was nebyl nalezen"
1275
1276 #: 1580.METABIB_VIRTUAL_RECORD_NOT_FOUND:392
1277 msgid "The requested metabib_virtual_record was not found"
1278 msgstr "Požadovaný metabib_virtual_record nebyl nalezen"
1279
1280 #: 1640.ACTOR_USR_ORG_UNIT_OPT_IN_NOT_FOUND:571
1281 msgid "The requested actor_usr_org_unit_opt_in was not found"
1282 msgstr "Požadovaný actor_usr_org_unit_opt_in nebyl nalezen"
1283
1284 #: 1572.AUTHORITY_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:369
1285 msgid "The requested authority_record_note was not found"
1286 msgstr "Požadovaný authority_record_note nebyl nalezen"
1287
1288 #: 1848.ACQ_FUND_NOT_FOUND:627
1289 msgid "The requested acq.fund was not found"
1290 msgstr "Požadovaný acq.fund nebyl nalezen"
1291
1292 #: 1603.CONTAINER_USER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:460
1293 msgid "The requested container_user_bucket_item was not found"
1294 msgstr "Požadovaný container_user_bucket_item nebyl nalezen"
1295
1296 #: 1615.ACTION_NON_CATALOGED_CIRCULATION_NOT_FOUND:496
1297 msgid "The requested action_non_cataloged_circulation was not found"
1298 msgstr "Požadovaný action_non_cataloged_circulation nebyl nalezen"
1299
1300 #: 11104.SERIAL_CORRUPT_PATTERN_CODE:1030
1301 msgid ""
1302 "A serial pattern code has been configured that fails to conform to MFHD "
1303 "standards for fields 853-855."
1304 msgstr ""
1305 "Nastavené schéma seriálu neodpovídá standardům MFHD pro pole 853-855."
1306
1307 #: 1604.MONEY_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:463
1308 msgid "The requested money_user_summary was not found"
1309 msgstr "Požadovaný money_user_summary nebyl nalezen"
1310
1311 #~ msgid "Copy has is marked as lost"
1312 #~ msgstr "Exemplář byl označen jako ztracený"
1313
1314 #~ msgid "The requested acq.po_lineitem was not found"
1315 #~ msgstr "Požadovaný acq.po_lineitem nebyl nalezen"
1316
1317 #~ msgid ""
1318 #~ "A *TERRIBLE* problem has occurred: a credit card transaction was processed "
1319 #~ "successfuly, but the patron's payment could not be recorded within "
1320 #~ "Evergreen.  Please seek assistance."
1321 #~ msgstr ""
1322 #~ "Došlo k *ZÁVAŽNÉMU* problému: transakce kreditní kartou úspěšně proběhla, "
1323 #~ "ale Evergreen nemohl nahrát platbu čtenáře. Prosím vyhledejte pomoc."
1324
1325 #~ msgid "Copy has is marked as missing"
1326 #~ msgstr "Exemplář byl označen jako nezvěstný"