Translation updates - po files
[Evergreen.git] / build / i18n / po / ils_events.xml / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2019-09-09 16:57-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2019-09-23 13:57+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <PetrKubiska@seznam.cz>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2019-09-24 04:38+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 19048)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-Language: Czech\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #: 1208.TITLE_LAST_COPY:71
19 msgid "The last copy attached to a title is being removed or deleted"
20 msgstr "Poslední kopie připojená k titulu je odstranňována nebo mazána"
21
22 #: 1603.CONTAINER_USER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:460
23 msgid "The requested container_user_bucket_item was not found"
24 msgstr "Požadovaný container_user_bucket_item nebyl nalezen"
25
26 #: 1598.MONEY_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:445
27 msgid "The requested money_user_circulation_summary was not found"
28 msgstr "Požadovaný money_user_circulation_summary nebyl nalezen"
29
30 #: 1621.CONTAINER_COPY_BUCKET_NOT_FOUND:514
31 msgid "The requested container_copy_bucket was not found"
32 msgstr "Požadovaný container_copy_bucket nebyl nalezen"
33
34 #: 1218.ITEM_AGE_PROTECTED:109
35 msgid "This item is too new to have a hold placed on it"
36 msgstr "Tento exeplář je příliš nový, než aby na něj byla zadaná rezervace"
37
38 #: 1214.PATRON_DUP_IDENT1:92
39 msgid ""
40 "The selected primary identification type and value are in use by another "
41 "patron"
42 msgstr ""
43 "Zvolený druh primárního identifikačního dokladu a zadaná hodnota jsou "
44 "používány jiným čtenářem."
45
46 #: 1561.PERMISSION_PERM_LIST_NOT_FOUND:337
47 msgid "The requested permission_perm_list was not found"
48 msgstr "Požadovaný permission_perm_lis nebyl nalezen"
49
50 #: 1213.PATRON_BARRED:88
51 msgid "The patron is barred"
52 msgstr "Čtenářské transakce jsou omezeny"
53
54 #: 1645.CONFIG_CIRC_MATRIX_TEST_NOT_FOUND:586
55 msgid "The requested config_circ_matrix_test was not found"
56 msgstr "Požadovaný config_circ_matrix_test nebyl nalezen"
57
58 #: 1900.URL_VERIFY_NOT_SESSION_CREATOR:767
59 msgid ""
60 "You did not create this URL Verify session, so you cannot change it.  You "
61 "may be able to clone it."
62 msgstr ""
63 "Nevytvořili jste relaci pro verifikaci URL, proto ji nemůžete změnit.  Možná "
64 "ji budete moci klonovat."
65
66 #: 1591.METABIB_SERIES_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:424
67 msgid "The requested metabib_series_field_entry was not found"
68 msgstr "Požadovaný metabib_series_field_entry nebyl nalezen"
69
70 #: 1220.ITEM_NOT_HOLDABLE:116
71 msgid "An unholdable copy was encountered"
72 msgstr "Objevil se nerezervovatelný exemplář"
73
74 #: 11105.PATRON_CREDIT_DISABLED:1045
75 msgid ""
76 "Payments by patron credit are not allowed for the selected transaction"
77 msgstr "Na vybrané transakce není povoleno využít platbu ze zálohy čtenáře."
78
79 #: 4003.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ALLOWED:801
80 msgid "The credit card processor you have named is not allowed"
81 msgstr "Zpracovatel kreditní karty, kterého jste zadali, není povolen"
82
83 #: 4010.CREDIT_PROCESSOR_NO_DEFAULT_SELECTED:807
84 msgid "No default credit processor is selected"
85 msgstr "Není  vybrán předdefinovaný zpracovatel kreditu"
86
87 #: 1862.ACQ_FUND_EXCEEDS_STOP_PERCENT:669
88 msgid ""
89 "The requested acq.purchase_order cannot be activated because it would over-"
90 "encumber a fund."
91 msgstr ""
92 "Požadovaná acq.purchase_order nemůže být aktivována, protože by byl příliš "
93 "zatížen fond."
94
95 #: 1649.VANDELAY_IMPORT_ITEM_NOT_FOUND:598
96 msgid "The requested vandelay.import_item was not found"
97 msgstr "Požadovaný vandelay.import_item nebyl nalezen"
98
99 #: 1639.REPORTER_SCHEDULE_NOT_FOUND:568
100 msgid "The requested reporter_schedule was not found"
101 msgstr "Požadovaný reporter_schedule nebyl nalezen"
102
103 #: 1847.ACQ_FUNDING_SOURCE_DEDIT_NOT_FOUND:624
104 msgid "The requested acq.funding_source_dedit was not found"
105 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_dedit  nebyl nalezen"
106
107 #: 1641.ACTION_OPEN_CIRC_COUNT_BY_CIRC_MOD_NOT_FOUND:574
108 msgid "The requested action_open_circ_count_by_circ_mod was not found"
109 msgstr "Požadovaný action_open_circ_count_by_circ_mod nebyl nalezen"
110
111 #: 1589.ACTOR_CARD_NOT_FOUND:418
112 msgid "The requested actor_card was not found"
113 msgstr "Požadovaný actor_card was nebyl nalezen"
114
115 #: 1882.RECORD_REFERENCED_BY_LINEITEM:708
116 msgid "The selected bib record has an open lineitem order referencing it."
117 msgstr ""
118 "Na vyybraný bibliografický záznam je navázána otevřená objednávka titulu."
119
120 #: 1608.METABIB_SUBJECT_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:475
121 msgid "The requested metabib_subject_field_entry was not found"
122 msgstr "Požadovaný metabib_subject_field_entry nebyl nalezen"
123
124 #: 1711.BIB_QUEUE_EXISTS:751
125 msgid "A bib record queue with the same name already exists"
126 msgstr "Fronta bibliografických záznamů se tímto názvem již existuje"
127
128 #: 1875.ACQ_LINEITEM_GENERATED_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:687
129 #: 1876.ACQ_LINEITEM_LOCAL_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:690
130 #: 1877.ACQ_LINEITEM_MARC_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:693
131 #: 1878.ACQ_LINEITEM_USR_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:696
132 #: 1879.ACQ_LINEITEM_PROVIDER_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:699
133 msgid "The requested acq_lineitem_attr was not found"
134 msgstr "Požadovaný acq_lineitem_attr nebyl nalezen"
135
136 #: 1207.REFUND_EXCEEDS_BALANCE:68
137 msgid ""
138 "A refund greater than the negative balance on a transaction was provided"
139 msgstr "Při transakci byl vrácen větší přeplatek než činil záporný zůstatek."
140
141 #: 1504.ACTION_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:201
142 msgid ""
143 "Someone attempted to retrieve a transit object from the system and the "
144 "object was not found."
145 msgstr ""
146 "Někdo se ze systému pokusil získat objekt přepravy a objekt nebyl nalezen."
147
148 #: 1538.ACTION_SURVEY_RESPONSE_NOT_FOUND:272
149 msgid "The requested action_survey_response was not found"
150 msgstr "Požadovaný action_survey_response nebyl nalezen"
151
152 #: 1555.MONEY_OPEN_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:320
153 msgid "The requested money_open_billable_transaction_summary was not found"
154 msgstr "Požadovaný money_open_billable_transaction_summary nebyl nalezen"
155
156 #: 7000.ROUTE_ITEM:844
157 msgid ""
158 "A copy needs to be routed to a different location The destination location "
159 "will be specified by an 'org' key within the event object"
160 msgstr ""
161 "Exemlář má být směrován do jiné knihovny. Cíl umístění bude určeno klíčem "
162 "'org' během objektu události."
163
164 #: 1554.CONFIG_RULES_CIRC_DURATION_NOT_FOUND:317
165 msgid "The requested config_rules_circ_duration was not found"
166 msgstr "Požadovaný config_rules_circ_duration nebyl nalezen"
167
168 #: 1607.ACTION_OPEN_CIRCULATION_NOT_FOUND:472
169 msgid "The requested action_open_circulation was not found"
170 msgstr "Požadovaný action_open_circulation nebyl nalezen"
171
172 #: 1559.METABIB_FULL_REC_NOT_FOUND:331
173 msgid "The requested metabib_full_rec was not found"
174 msgstr "Požadovaný metabib_full_rec nebyl nalezen"
175
176 #: 1527.OPEN_TCN_NOT_FOUND:238
177 msgid "No TCN could be found that does not collide with existing records"
178 msgstr "Nebylo nalezeno TCN, které by nekolidovalo s existujícím záznamem"
179
180 #: 2001.DATABASE_UPDATE_FAILED:778
181 msgid "The attempt to write to the DB failed"
182 msgstr "Pokus o zápis do databáze se nezdařil"
183
184 #: 1563.METABIB_KEYWORD_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:343
185 msgid "The requested metabib_keyword_field_entry was not found"
186 msgstr "Požadovaný metabib_keyword_field_entry nebyl nalezen"
187
188 #: 1546.CONFIG_AUDIENCE_MAP_NOT_FOUND:296
189 msgid "The requested config_audience_map was not found"
190 msgstr "Požadovaný config_audience_map nebyl nalezen"
191
192 #: 8004.OFFLINE_CONFIG_ERROR:956 8005.OFFLINE_CHECKSUM_FAILED:959
193 #: 8006.OFFLINE_SESSION_NOT_FOUND:962
194 msgid "Offline server is not configured properly"
195 msgstr "Offline server není správně nastaven"
196
197 #: 1001.NO_SESSION:31
198 msgid "User login session has either timed out or does not exist"
199 msgstr "Uživatelská relace již vypršela nebo neexistuje."
200
201 #: 4019.CREDIT_PROCESSOR_INVALID_CC_NUMBER:810
202 msgid "An invalid credit card number has been supplied."
203 msgstr "Bylo zadáno neplatné číslo kreditní karty"
204
205 #: 1880.CONFIG_BILLING_TYPE_NOT_FOUND:702
206 msgid "The requested config_billing_type was not found"
207 msgstr "Požadovaný config_billing_type nebyl nalezen"
208
209 #: 1851.ACQ_FUND_ENCUMBRANCE_TOTAL_NOT_FOUND:636
210 msgid "The requested acq.fund_encumbrance_total was not found"
211 msgstr "Požadovaný acq.fund_encumbrance_total nebyl nalezen"
212
213 #: 1529.ACTOR_WORKSTATION_NOT_FOUND:246
214 msgid "The requested actor_workstation was not found"
215 msgstr "Požadovaná actor_workstation nebyla nalezena"
216
217 #: 1227.COPY_DELETE_WARNING:145
218 msgid "The copy in question is not in an ideal status for deleting"
219 msgstr "Příslušný výtisk není v ideálním stavu pro vymazání"
220
221 #: 1204.CIRC_BAD_STATUS:59
222 msgid ""
223 "The given circulation is not in a standard status or the circulation was "
224 "never fully closed properly"
225 msgstr ""
226 "Tato výpůjčka má nestandardní status nebo půjčení nebylo správně ukončeno."
227
228 #: 1855.ACQ_FUNDING_SOURCE_CREDIT_TOTAL_NOT_FOUND:648
229 msgid "The requested acq.funding_source_credit_total was not found"
230 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_credit_total nebyl nalezen"
231
232 #: 1870.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NOT_FOUND:675
233 msgid "The requested acq.lineitem_detail was not found"
234 msgstr "Požadovaný acq.lineitem_detail nebyl nalezen"
235
236 #: 1223.PATRON_NO_PHONE:127
237 msgid "The user does not have a valid phone number assigned"
238 msgstr "Uživatel nemá přiřazené platné telefonní číslo"
239
240 #: 1002.ACTOR_USER_NOT_FOUND:34
241 msgid ""
242 "Someone attempted to retrieve a user from the system and the user was not "
243 "found"
244 msgstr ""
245 "Někdo se pokusil získat uživatele ze systému a uživatel nebyl nalezen"
246
247 #: 7011.COPY_STATUS_LOST:882
248 msgid "Copy is marked as lost"
249 msgstr "Exemplář byl označen jako ztracený"
250
251 #: 7004.COPY_NOT_AVAILABLE:861
252 msgid "Copy is not available"
253 msgstr "Exemplář není k dispozici"
254
255 #: 1643.VANDELAY_BIB_QUEUE_NOT_FOUND:580
256 msgid "The requested vandelay_bib_queue was not found"
257 msgstr "Požadovaný vandelay_bib_queue nebyl nalezen"
258
259 #: 1849.ACQ_FUND_DEBIT_TOTAL_NOT_FOUND:630
260 msgid "The requested acq.fund_debit_total was not found"
261 msgstr "Požadovaný acq.fund_debit_total nebyl nalezen"
262
263 #: 1636.REPORTER_OUTPUT_FOLDER_NOT_FOUND:559
264 msgid "The requested reporter_output_folder was not found"
265 msgstr "Požadovaný reporter_output_folder nebyl nalezen"
266
267 #: 7008.MAX_RENEWALS_REACHED:873
268 msgid "Circulation has no more renewals remaining"
269 msgstr "Bylo dosaženo maximálního možného počtu prodloužení"
270
271 #: 1217.PATRON_INACTIVE:106
272 msgid "This account is marked as inactive"
273 msgstr "Tento účet je označen jako neaktivní"
274
275 #: 11008.SERIAL_DISTRIBUTION_NOT_EMPTY:1057
276 msgid "The distribution still has dependent objects"
277 msgstr "Distribuce má stále připojené objekty"
278
279 #: 8003.OFFLINE_PARAM_ERROR:953
280 msgid "Missing params in offline upload"
281 msgstr "Chybějící parametry při nahrání offline souboru"
282
283 #: 1637.REPORTER_REPORT_FOLDER_NOT_FOUND:562
284 msgid "The requested reporter_report_folder was not found"
285 msgstr "Požadovaný reporter_report_folder nebyl nalezen"
286
287 #: 11010.SERIAL_CAPTION_AND_PATTERN_NOT_EMPTY:1063
288 msgid "The prediction pattern still has dependent objects"
289 msgstr "Schéma predikce má stále připojené objekty"
290
291 #: 1545.PERM_EX_NOT_FOUND:293
292 msgid "The requested perm_ex was not found"
293 msgstr "Požadovaný perm_ex nebyl nalezen"
294
295 #: 10101.ACQ_ALREADY_CANCELED:1008
296 msgid "The object is already canceled."
297 msgstr "Tento objekt byl již zrušen"
298
299 #: 1553.ACTOR_ORG_UNIT_CLOSED_DATE_NOT_FOUND:314
300 msgid "The requested actor_org_unit_closed_date was not found"
301 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_closed_date nebyl nalezen"
302
303 #: 1531.ACTION_SURVEY_QUESTION_NOT_FOUND:252
304 msgid "The requested action_survey_question was not found"
305 msgstr "Požadovaný action_survey_question nebyl nalezen"
306
307 #: 1541.AUTHORITY_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:281
308 msgid "The requested authority_record_descriptor was not found"
309 msgstr "Požadovaný authority_record_descriptor nebyl nalezen"
310
311 #: 1587.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_NOT_FOUND:412
312 msgid "The requested container_call_number_bucket was not found"
313 msgstr "Požadovaný container_call_number_bucket nebyl nalezen"
314
315 #: 1229.VOLUME_DELETED:152
316 msgid "The requested volume is marked as deleted"
317 msgstr "Požadovaná signatura  je označena jako smazaná"
318
319 #: 1635.REPORTER_REPORT_NOT_FOUND:556
320 msgid "The requested reporter_report was not found"
321 msgstr "Požadovaný reporter_report nebyl nalezen"
322
323 #: 1631.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_NOT_FOUND:544
324 #: 1632.CONFIG_RULES_AGE_HOLD_PROTECT_NOT_FOUND:547
325 #: 1633.MONEY_DESK_PAYMENT_NOT_FOUND:550
326 msgid "The requested money_collections_tracker was not found"
327 msgstr "Požadovaný money_collections_tracker nebyl nalezen"
328
329 #: 1651.AUTHORITY_RECORD_NUMBER_EXISTS:604
330 msgid "An authority record already exists with the requested ARN"
331 msgstr "Záznam s požadovaným ARN (číslem autoritního záznamu) již existuje"
332
333 #: 11001.SERIAL_CAPTION_AND_PATTERN_HAS_ISSUANCES:1021
334 msgid "The caption/pattern still has dependent issuances"
335 msgstr "Označení /schéma dosud obsahuje závislé chronologie /číslování"
336
337 #: 5000.PERM_FAILURE:824
338 msgid "Permission Denied"
339 msgstr "Oprávnění zamítnuto"
340
341 #: 7015.NEGATIVE_PATRON_BALANCE:894
342 msgid "This requested action would result in a negative patron balance"
343 msgstr ""
344 "Požadovaná operace  by měla za následek negativní zůstatek na kontě čtenáře"
345
346 #: 1569.ACTOR_USER_STANDING_PENALTY_NOT_FOUND:361
347 msgid "The requested actor_user_standing_penalty was not found"
348 msgstr "Požadovaný actor_user_standing_penalty nebyl nalezen"
349
350 #: 8000.OFFLINE_SESSION_ACTIVE:944
351 msgid "An offline session for this location is currently processing"
352 msgstr "Offline relace pro tuto lokaci se právě zpracovává"
353
354 #: 1200.USERNAME_EXISTS:44
355 msgid "The given username already exists in the database"
356 msgstr "Toto uživatelské jméno již v databázi existuje"
357
358 #: 1602.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:457
359 msgid "The requested actor_stat_cat_entry was not found"
360 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat_entry nebyl nalezen"
361
362 #: 1710.CONTAINER_EXISTS:748
363 msgid "User has already created a bucket with the requested name"
364 msgstr "Skupinu s požadovaným jménem již uživatel vytvořil"
365
366 #: 7001.PATRON_BAD_STANDING:851
367 msgid ""
368 "The patron in question is not able to check out materials because their "
369 "account is in bad standing"
370 msgstr ""
371 "Dotyčný čtenář si nemůže půjčovat žádné materiály , protože s jeho účtem je "
372 "něco v nepořádku"
373
374 #: 1525.BILLING_NOT_FOUND:234
375 msgid "Requested billing note does not exist"
376 msgstr "Požadovaná poznámka k poplatku neexistuje"
377
378 #: 11102.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_CALL_NUMBER:1029
379 msgid ""
380 "Units cannot be created for the given item because its associated "
381 "distribution does not have a call number."
382 msgstr ""
383 "Jednotka daného exempláře nemůže být vytvořena, protože distribuce, která s "
384 "ní souvisí, nemá signaturu."
385
386 #: 1575.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_NOT_FOUND:377
387 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket was not found"
388 msgstr "Požadovaný container_biblio_record_entry_bucket nebyl nalezen"
389
390 #: 7021.RESERVATION_NOT_FOUND:915
391 msgid "Booking reservation not found"
392 msgstr "Rezervace zdroje nebyla nalezena"
393
394 #: 1211.BILL_ALREADY_VOIDED:81
395 msgid "The bill is already voided"
396 msgstr "Poplatek už je zrušen"
397
398 #: 1700.NON_CAT_TYPE_EXISTS:712
399 msgid "The non-cataloged type object already exists"
400 msgstr "Objekt nekatalogizovaného typu již existuje"
401
402 #: 1860.ACQ_PURCHASE_ORDER_TOO_SHORT:663
403 msgid ""
404 "The requested acq.purchase_order cannot be split because it does not have "
405 "more than one lineitem"
406 msgstr ""
407 "Požadovaná acq.purchase_order nemůže být rozdělena, protože neobsahuje více "
408 "než jednu položku."
409
410 #: 10004.ACQ_LINEITEM_NO_PRICE:1001
411 msgid "The lineitem has no price"
412 msgstr "U položky není uvedena cena"
413
414 #: 1226.REFUND_EXCEEDS_DESK_PAYMENTS:140
415 msgid ""
416 "This refund amount is not allowed because it exceeds the total amount of "
417 "desk payments for this transaction."
418 msgstr ""
419 "Výše refundace  není povolena, protože přesahuje celkovou výši platby u "
420 "pultu pro tuto transakci"
421
422 #: 1619.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_USER_MAP_NOT_FOUND:508
423 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_user_map was not found"
424 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat_entry_user_map nebyl nalezen"
425
426 #: 1558.ASSET_COPY_NOTE_NOT_FOUND:328
427 msgid "The requested asset_copy_note was not found"
428 msgstr "Požadovaný asset_copy_note nebyl nalezen"
429
430 #: 1853.ACQ_FUND_COMBINED_BALANCE_NOT_FOUND:642
431 msgid "The requested acq.fund_combined_balance was not found"
432 msgstr "Požadovaný acq.fund_combined_balance nebyl nalezen"
433
434 #: 1850.ACQ_FUND_ALLOCATION_TOTAL_NOT_FOUND:633
435 msgid "The requested acq.fund_allocation_total was not found"
436 msgstr "Požadovaný acq.fund_allocation_total nebyl nalezen"
437
438 #: 1616.MONEY_OPEN_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:499
439 msgid "The requested money_open_user_circulation_summary was not found"
440 msgstr "Požadovaný money_open_user_circulation_summary nebyl nalezen"
441
442 #: 1624.MONEY_PAYMENT_NOT_FOUND:523
443 msgid "The requested money_payment was not found"
444 msgstr "Požadovaný money_payment nebyl nalezen"
445
446 #: 1596.ACTOR_ORG_UNIT_TYPE_NOT_FOUND:439
447 msgid "The requested actor_org_unit_type was not found"
448 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_type nebyl nalezen"
449
450 #: 1004.Z3950_BAD_QUERY:40
451 msgid "The Z query is not formatted correctly"
452 msgstr "Z39.50 dotaz není ve správném formátu"
453
454 #: 1205.CARD_EXISTS:62
455 msgid "The given user barcode already exists"
456 msgstr "Daný čárový kód uživatele již existuje"
457
458 #: 1713.SURVEY_RESPONSES_EXIST:757
459 msgid "Responses to this survey exist"
460 msgstr "Odpověď k tomuto průzkumu existuje"
461
462 #: 1544.CONFIG_METABIB_FIELD_NOT_FOUND:290
463 msgid "The requested config_metabib_field was not found"
464 msgstr "Požadovaný config_metabib_field nebyl nalezen"
465
466 #: 1584.ACTOR_ORG_ADDRESS_NOT_FOUND:404
467 msgid "The requested actor_org_address was not found"
468 msgstr "Požadovaný actor_org_address nebyl nalezen"
469
470 #: 11009.SERIAL_STREAM_NOT_EMPTY:1060
471 msgid "The stream still has dependent objects"
472 msgstr "Řada exemplářů mů stále připojené objekty"
473
474 #: 11103.TRANSIT_CHECKIN_INTERVAL_BLOCK:1033
475 msgid "Checkin attempted on item during minimum transit checkin interval."
476 msgstr ""
477 "Došlo k pokusu o výpůjčku během minimálního intervalu pro přesun výpůjčky"
478
479 #: 1501.BIBLIO_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:186
480 msgid "The requested biblio_record_entry was not found"
481 msgstr "Požadovaný biblio_record_entry nebyl nalezen"
482
483 #: 1852.ACQ_FUND_SPENT_TOTAL_NOT_FOUND:639
484 msgid "The requested acq.fund_spent_total was not found"
485 msgstr "Požadovaný acq.fund_spent_total nebyl nalazen"
486
487 #: 1613.PERMISSION_GRP_TREE_NOT_FOUND:490
488 msgid "The requested permission_grp_tree was not found"
489 msgstr "Požadovaný permission_grp_tree nebyl nalezen"
490
491 #: 10001.ACQ_LINEITEM_NO_COPIES:992
492 msgid "The lineitem has no attached copies"
493 msgstr "K položce nejsou připojeny exempláře"
494
495 #: 1536.ACTION_IN_HOUSE_USE_NOT_FOUND:267
496 msgid "The requested action_in_house_use was not found"
497 msgstr "Požadovaný action_in_house_use nebyl nalezen"
498
499 #: 1872.ACQ_LINEITEM_PROVIDER_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:681
500 msgid "The requested acq.lineitem_provider_attr_definition was not found"
501 msgstr "Požadovaný acq.lineitem_provider_attr_definition nebyl nalezen"
502
503 #: 1708.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_EXISTS:742
504 msgid ""
505 "A duplicate money.collections_tracker object already exists in the database"
506 msgstr "Duplikát money.collections_tracker již v databázi existuje"
507
508 #: 1562.METABIB_METARECORD_SOURCE_MAP_NOT_FOUND:340
509 msgid "The requested metabib_metarecord_source_map was not found"
510 msgstr "Požadovaný metabib_metarecord_source_map nebyl nalezen"
511
512 #: 7009.CIRC_CLAIMS_RETURNED:876
513 msgid "Requested circulation is marked claims returned"
514 msgstr "Požadovaná výpůjčka je označena jako Údajně vrácená"
515
516 #: 4.CACHE_MISS:24
517 msgid "A cached object could not be retrieved by the given reference."
518 msgstr "Objekt v mezipaměti nemůže být načten s danou referencí"
519
520 #: 1612.CONFIG_RULES_MAX_FINE_NOT_FOUND:487
521 msgid "The requested config_rules_max_fine was not found"
522 msgstr "Požadovaný config_rules_max_fine nebyl nalezen"
523
524 #: 1557.ACTOR_ORG_UNIT_SETTING_NOT_FOUND:325
525 msgid "The requested actor_org_unit_setting was not found"
526 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_setting  nebyl nalezen"
527
528 #: 1629.PERMISSION_USR_GRP_MAP_NOT_FOUND:537
529 msgid "The requested permission_usr_grp_map was not found"
530 msgstr "Požadovaný permission_usr_grp_map nebyl nalezen"
531
532 #: 1215.CIRC_EXCEEDS_COPY_RANGE:99
533 msgid ""
534 "The selected copy may not circulate because the recipient's home location is "
535 "not within the copy's circulation range"
536 msgstr ""
537 "Požadovaný exemplář nelze půjčit, protože domovská knihovna příjemce leží  "
538 "mimo rozsah nastaveného pásma pro půjčování exemplářů."
539
540 #: 10005.ACQ_LINEITEM_NO_PROVIDER:1004
541 msgid "The lineitem has no provider"
542 msgstr "U položky není uveden dodavatel"
543
544 #: 1606.MONEY_WORK_PAYMENT_NOT_FOUND:469
545 msgid "The requested money_work_payment was not found"
546 msgstr "Požadovaný money_work_payment nebyl nalezen"
547
548 #: 2000.BAD_PARAMS:775
549 msgid "Invalid parameters were encountered in a method"
550 msgstr "V rámci metody došlo ke střetu kvůli neplatným parametrům"
551
552 #: 1564.MONEY_CASH_PAYMENT_NOT_FOUND:346
553 msgid "The requested money_cash_payment was not found"
554 msgstr "Požadovaný money_cash_payment nebyl nalezen"
555
556 #: 1221.ORG_CANNOT_HAVE_VOLS:120
557 msgid "The selected location cannot have volumes attached"
558 msgstr "Označená knihovna nemůže mít připojeny signatury"
559
560 #: 8002.OFFLINE_FILE_ERROR:950
561 msgid "An offline file or directory could not be created or accessed"
562 msgstr "Nelze vytvořit nebo otevřít offline soubor nebo adresář."
563
564 #: 1704.TCN_EXISTS:730
565 msgid "A record already exists with the requested TCN value"
566 msgstr "Záznam s požadovanou hodnotou TCN  již existuje"
567
568 #: 1225.TRANSIT_ABORT_NOT_ALLOWED:133
569 msgid ""
570 "The transit on this item may not be canceled due to the state the item is in"
571 msgstr ""
572 "Přeprava této jednotky nemusí být zrušena kvůli stavu, ve kterém jednotka je"
573
574 #: 1.UNKNOWN:17
575 msgid "Placeholder event.  Used for development only"
576 msgstr "Událost ve vyhrazeném prostoru. Použito pouze pro development"
577
578 #: 1622.BIBLIO_RECORD_NODE_NOT_FOUND:517
579 msgid "The requested biblio_record_node was not found"
580 msgstr "Požadovaný biblio_record_node nebyl nalezen"
581
582 #: 1901.URL_VERIFY_SESSION_ALREADY_SEARCHED:771
583 msgid "This session has already been searched."
584 msgstr "V rámci této relace již proběhlo vyhledávání"
585
586 #: 1534.ACTOR_USER_SETTING_NOT_FOUND:261
587 msgid "The requested actor_user_setting was not found"
588 msgstr "Požadovaný actor_user_setting nebyl nalezen"
589
590 #: 7026.PATRON_NOT_AN_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUEST:830
591 msgid ""
592 "The user attempted to update their password using a stale or inactive "
593 "password reset request session."
594 msgstr ""
595 "Uživatel se pokusil aktualizovat heslo v rámci prošlé  nebo neaktivní relace "
596 "pro požadavek na  heslo."
597
598 #: 1222.PATRON_NO_EMAIL_ADDRESS:124
599 msgid "The user does not have a valid email address assigned"
600 msgstr "Uživatel nemá přiřazenou platnou e-mailovou adresu"
601
602 #: 2005.OBJECT_UNIQUE_IDENTIFIER_USED:790
603 msgid ""
604 "You are trying to create an object with a unique identifier (such as a "
605 "'name' field) that is already in use."
606 msgstr ""
607 "Pokoušíte  se vytvořit objekt v rámci jedinečného identifikátoru (jako je "
608 "např. pole 'Název'), který je již používán."
609
610 #: 1854.ACQ_FUND_SPENT_BALANCE_NOT_FOUND:645
611 msgid "The requested acq.fund_spent_balance was not found"
612 msgstr "Požadovaný acq.fund_spent_balance nebyl nalezen"
613
614 #: 11000.SERIAL_SUBSCRIPTION_NOT_EMPTY:1017
615 msgid "The subscription still has dependent objects"
616 msgstr "Předplatné dosud obsahuje závislé objekty"
617
618 #: 1523.TITLE_NOTE_NOT_FOUND:231
619 msgid "Requested title note does not exist"
620 msgstr "Požadovaná poznámka k názvu neexistuje"
621
622 #: 1605.CONFIG_LIT_FORM_MAP_NOT_FOUND:466
623 msgid "The requested config_lit_form_map was not found"
624 msgstr "Požadovaný config_lit_form_map nebyl nalezen"
625
626 #: 1567.METABIB_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:355
627 msgid "The requested metabib_record_descriptor was not found"
628 msgstr "Požadovaný metabib_record_descriptor nebyl nalezen"
629
630 #: 10102.ACQ_NOT_CANCELABLE:1011
631 msgid "The object is not in a cancelable state."
632 msgstr "Objekt není ve stavu, aby bylo možné jej zrušit"
633
634 #: 7012.COPY_STATUS_MISSING:885
635 msgid "Copy is marked as missing"
636 msgstr "Exemplář byl označen jako posrtádaný"
637
638 #: 1500.ACTION_CIRCULATION_NOT_FOUND:183
639 msgid ""
640 "Someone attempted to retrieve a circulation object from the system and the "
641 "object was not found."
642 msgstr ""
643 "Někdo se pokusil získat ze systému objekt výpůjčky a objekt nebyl nalezen"
644
645 #: 4001.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ENABLED:795
646 msgid "Credit card processor not enabled"
647 msgstr "Zpracovatel kreditní karty nebyl  aktivován"
648
649 #: 1630.ACTOR_USER_NOTE_NOT_FOUND:540
650 msgid "The requested actor_user_note was not found"
651 msgstr "Požadovaná actor_user_note nebyla nalezena"
652
653 #: 7005.LOCATION_CIRC_NOT_ALLOWED:864
654 msgid "Location does not allow materials to circulate"
655 msgstr "Toto umístění neumožňuje půjčování materiálů"
656
657 #: 1508.ASSET_CALL_NUMBER_NOT_FOUND:218
658 msgid "Requested asset_call_number was not found"
659 msgstr "Požadovaný asset_call_number nebyl nalezen"
660
661 #: 1209.Z3950_LOGIN_FAILED:74
662 msgid "The login failed"
663 msgstr "Přihlášení se nezdařilo"
664
665 #: 1543.MONEY_CREDIT_CARD_PAYMENT_NOT_FOUND:287
666 msgid "The requested money_credit_card_payment was not found"
667 msgstr "Požadovaný money_credit_card_paymen nebyl nalezen"
668
669 #: 7023.RESERVATION_BAD_PARAMS:921
670 msgid "Provided parameters describe unacceptable reservation."
671 msgstr "Poskytnuté parametry charakterizují neakceptovatelnou rezervaci"
672
673 #: 1857.ACQ_FUNDING_SOURCE_BALANCE_NOT_FOUND:654
674 msgid "The requested acq.funding_source_balance was not found"
675 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_balance nebyl nalezen"
676
677 #: 10000.ACQ_LINEITEM_APPROVED:989
678 msgid "The lineitem cannot be altered because it has already been approved"
679 msgstr "Požadovaná položka nemůže být změněna, protože již byla potvrzena"
680
681 #: 1714.HIGH_LEVEL_HOLD_HAS_NO_COPIES:760
682 msgid ""
683 "A hold request at a higher level than copy has been attempted, but there are "
684 "no copies that belonging to the higher-level unit."
685 msgstr ""
686 "Doško k pokusu o zadání požadavku na rezervaci na vyšší úrovni exemplář, ale "
687 "jednotce s vyšší úrovní nepatří žádné exempláře."
688
689 #: 1611.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_DEFAULT_NOT_FOUND:484
690 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_default was not found"
691 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat_entry_default nebyl nalezen"
692
693 #: 1535.METABIB_AUTHOR_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:264
694 msgid "The requested metabib_author_field_entry was not found"
695 msgstr "Požadovaný metabib_author_field_entry nebyl nalezen"
696
697 #: 1626.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:529
698 msgid "The requested asset_stat_cat_entry was not found"
699 msgstr "Požadovaný asset_stat_cat_entry nebyl nalezen"
700
701 #: 1595.CONFIG_NON_CATALOGED_TYPE_NOT_FOUND:436
702 msgid "The requested config_non_cataloged_type was not found"
703 msgstr "Požadovaný config_non_cataloged_type  nebyl nalezen"
704
705 #: 1716.COPY_LOCATION_NOT_EMPTY:718
706 msgid "The copy location is not empty"
707 msgstr "Toto umístění není prázdné"
708
709 #: 1542.CONFIG_LANGUAGE_MAP_NOT_FOUND:284
710 msgid "The requested config_language_map was not found"
711 msgstr "Požadovaný config_language_map nebyl nalezen"
712
713 #: 1844.ACQ_FUNDING_SOURCE_NOT_FOUND:615
714 msgid "The requested acq.funding_source was not found"
715 msgstr "Požadovaný acq.funding_source nebyl nalezen"
716
717 #: 1206.VOLUME_NOT_EMPTY:65
718 msgid "The selected volume has copies attached"
719 msgstr "Zvolený signatura má připojené exempláře"
720
721 #: 1540.AUTHORITY_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:278
722 msgid "The requested authority_record_entry was not found"
723 msgstr "Požadovaný authority_record_entry nebyl nalezen"
724
725 #: 1203.COPY_BAD_STATUS:53
726 msgid "The given copy is not in a standard circulation status"
727 msgstr "Daný exemplář nemá standardní status pro půjčování"
728
729 #: 1601.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_NOT_FOUND:454
730 msgid "The requested money_billable_transaction was not found"
731 msgstr "Požadovaný money_billable_transaction nebyl nalezen"
732
733 #: 1871.PERMISSION_USR_OBJECT_PERM_MAP_NOT_FOUND:678
734 msgid "The requested permission.usr_object_perm_map was not found"
735 msgstr "Požadovaný permission.usr_object_perm_map nebyl nalezen"
736
737 #: 7020.COPY_RESERVED:912
738 msgid "Item reserved for booking request"
739 msgstr "Exemplář je nutný pro rezervační pořadavavek"
740
741 #: 1550.MONEY_OPEN_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:306
742 msgid "The requested money_open_user_summary was not found"
743 msgstr "Požadovaný money_open_user_summary nebyl nalezen"
744
745 #: 3.NO_CHANGE:20
746 msgid "No change occurred"
747 msgstr "Nedošlo k žádné změně"
748
749 #: 7026.COPY_STATUS_LOST_AND_PAID:930
750 msgid "Copy is marked as lost and paid"
751 msgstr "Exemplář je označen jako ztracený a zaplacený"
752
753 #: 1201.CIRC_PERMIT_BAD_KEY:47
754 msgid "A checkout was attempted without a valid checkout permit key"
755 msgstr "Nastal pokus o výpůjčku bez platného ověřovacího klíče výpůjček"
756
757 #: 1593.MONEY_CREDIT_PAYMENT_NOT_FOUND:430
758 msgid "The requested money_credit_payment was not found"
759 msgstr "Požadovaný money_credit_payment nebyl nalezen"
760
761 #: 7017.ROUTE_TO_COPY_LOCATION:903
762 msgid ""
763 "A copy needs to be routed to a copy location.  The location should be "
764 "specified within the event with a 'location' key"
765 msgstr ""
766 "Exemplář je nutné směrovat do umístění  exempláře. Umístění  bude uvedeno "
767 "během události lokačním klíčem."
768
769 #: 1618.METABIB_TITLE_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:505
770 msgid "The requested metabib_title_field_entry was not found"
771 msgstr "Požadovaný metabib_title_field_entry nebyl nalezen"
772
773 #: 7022.RESERVATION_CAPTURE_FAILED:918
774 msgid "Booking reservation capture failed"
775 msgstr "Zachycení rezevovaného zdroje se nezdařilo"
776
777 #: 1202.ITEM_NOT_CATALOGED:50
778 msgid "The requested item is not cataloged in the database"
779 msgstr "Požadovaný exemplář není zkatalogizován v databázi"
780
781 #: 1520.WORKSTATION_NOT_FOUND:228
782 msgid "Requested workstation object does not exist"
783 msgstr "Požadovaná pracovní stanice neexistuje"
784
785 #: 1628.MONEY_BILLING_NOT_FOUND:534
786 msgid "The requested money_billing was not found"
787 msgstr "Požadovaný money_billing nebyl nalezen"
788
789 #: 1507.CONTAINER_ITEM_NOT_FOUND:215
790 msgid ""
791 "Someone attempted to retrieve a container item object from the system and "
792 "the object was not found."
793 msgstr ""
794 "Někdo se ze systému pokusil získat objekt položky kontejneru a objekt nebyl "
795 "nalezen"
796
797 #: 2002.DATABASE_QUERY_FAILED:781
798 msgid "The attempt to query to the DB failed"
799 msgstr "Pokus o dotaz na DB se nezdařil"
800
801 #: 1549.CONFIG_STANDING_NOT_FOUND:303
802 msgid "The requested config_standing was not found"
803 msgstr "Požadovaný config_standing nebyl nalezen"
804
805 #: 1861.ACQ_PURCHASE_ORDER_TOO_LATE:666
806 msgid ""
807 "The requested acq.purchase_order cannot be split because it has gone beyond "
808 "the \"pending\" state"
809 msgstr ""
810 "Požadovaná acq.purchase_order nemůže být rozdělena, protože již není v "
811 "\"nevyřízeném\" stavu."
812
813 #: 1210.INCORRECT_PASSWORD:78
814 msgid "The provided password is not correct"
815 msgstr "Zadané heslo není správné"
816
817 #: 1582.CONFIG_ITEM_TYPE_MAP_NOT_FOUND:398
818 msgid "The requested config_item_type_map was not found"
819 msgstr "Požadovaný config_item_type_map nebyl nalezen"
820
821 #: 12000.ITEM_TO_MARK_CHECKED_OUT:1069
822 msgid "The item to be marked is checked out to a patron."
823 msgstr "Jednotka, která má být označena, je půjčena čtenářem."
824
825 #: 8007.OFFLINE_SESSION_EXISTS:965
826 msgid "A session with the given name already exists"
827 msgstr "Relace s uvedeným jméném již existuje"
828
829 #: 1650.CONFIG_CIRC_MATRIX_RULESET_NOT_FOUND:601
830 msgid "The requested config_circ_matrix_ruleset_not_found was not found"
831 msgstr "Požadovaný config_circ_matrix_ruleset_not_found nebyl nalezen"
832
833 #: 10002.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_FUND:995
834 msgid "The lineitem detail has no associated fund"
835 msgstr "K požadované položce není přiřazen fond"
836
837 #: 7003.COPY_CIRC_NOT_ALLOWED:858
838 msgid "Target copy is not allowed to circulate"
839 msgstr "Cílový exemplář nelze půjčovat"
840
841 #: 1530.CONFIG_IDENTIFICATION_TYPE_NOT_FOUND:249
842 msgid "The requested config_identification_type was not found"
843 msgstr "Požadovaný config_identification_type nebyl nalezen"
844
845 #: 1579.ASSET_COPY_LOCATION_NOT_FOUND:389
846 msgid "The requested asset_copy_location was not found"
847 msgstr "Požadovaný asset_copy_location nebyl nalezen"
848
849 #: 12001.ITEM_TO_MARK_IN_TRANSIT:1072
850 msgid "The item to be marked is in transit."
851 msgstr "Jednotka, která má být označena, je v přepravě."
852
853 #: 1506.CONTAINER_NOT_FOUND:209
854 msgid ""
855 "Someone attempted to retrieve a container object from the system and the "
856 "object was not found."
857 msgstr ""
858 "Někdo se ze systému pokusil získat objekt kontejneru  a objekt nebyl nalezen"
859
860 #: 1571.ASSET_CALL_NUMBER_NOTE_NOT_FOUND:366
861 msgid "The requested asset_call_number_note was not found"
862 msgstr "Požadovaný asset_call_number_note nebyl nalezen"
863
864 #: 4004.CREDIT_PROCESSOR_NOT_SPECIFIED:804
865 msgid ""
866 "No credit card processor specified either in org unit settings or in call to "
867 "credit service API method."
868 msgstr ""
869 "Nebyl specifikován zpracovatel kreditních karet ani v nastavení organizační "
870 "jednotky ani ve volání  kreditní služby prostřednictvím API metody."
871
872 #: 1528.ACTOR_USER_ADDRESS_NOT_FOUND:241
873 msgid "Requested address was not found"
874 msgstr "Požadovaná adresa nebyla nalezena"
875
876 #: 7002.PATRON_EXCEEDS_CHECKOUT_COUNT:855
877 msgid ""
878 "The patron in question has the maximum number of items already checked out"
879 msgstr "Dotyčný čtenář si již vypůjčil maximální povolený počet exemplářů"
880
881 #: 1609.CONFIG_RULES_RECURRING_FINE_NOT_FOUND:478
882 msgid "The requested config_rules_recurring_fine was not found"
883 msgstr "Požadovaný config_rules_recurring_fine nebyl nalezen"
884
885 #: 1003.Z3950_SEARCH_FAILED:37
886 msgid "The Z search did not succeed"
887 msgstr "Z39.50 hledání se nepodařilo"
888
889 #: 1533.ACTOR_USR_NOTE_NOT_FOUND:258
890 msgid "The requested actor_usr_note was not found"
891 msgstr "Poždaovaný actor_usr_note nebyl nalezen"
892
893 #: 1620.PERMISSION_GRP_PERM_MAP_NOT_FOUND:511
894 msgid "The requested permission_grp_perm_map was not found"
895 msgstr "Požadovaný permission_grp_perm_map nebyl nalezen"
896
897 #: 7025.PATRON_TOO_MANY_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUESTS:827
898 msgid ""
899 "There are too many active password reset request sessions for this patron."
900 msgstr ""
901 "Čtenář má aktivováno příliš mnoho relací s požadavky na přenastavení hesla."
902
903 #: 1232.ITEM_DEPOSIT_REQUIRED:162
904 msgid "Payment of an item deposit is required."
905 msgstr "Je vyžadováno složení zálohy za exemplář"
906
907 #: 1709.MAX_HOLDS:745
908 msgid "User has reached the maximum number of holds"
909 msgstr "Uživatel dosáhl maximálního povoleného počtu rezervací"
910
911 #: 1706.ITEM_BARCODE_EXISTS:736
912 msgid "An item with the same barcode exists"
913 msgstr "Existuje exemplář se stejným čárovým kódem"
914
915 #: 7014.COPY_IN_TRANSIT:891
916 msgid "Copy is in transit"
917 msgstr "Exemplář je v přepravě"
918
919 #: 1219.COPY_REMOTE_CIRC_LIB:112
920 msgid "A copy with a remote circulating library (circ_lib) was encountered"
921 msgstr "Narazili jsme na exemplář ze vzdálené výpůjční knihovny (circ_lib)."
922
923 #: 1702.OPEN_CIRCULATION_EXISTS:724
924 msgid "There is an open circulation on the requested item"
925 msgstr "Požadovaný exemplář je již vypůjčen."
926
927 #: 0.SUCCESS:14
928 msgid "Success"
929 msgstr "Akce se zdařila"
930
931 #: 12002.ITEM_TO_MARK_LAST_HOLD_COPY:1075
932 msgid "The item to be marked is the last possible target for a hold."
933 msgstr ""
934 "Jednotka, která má být označena, je posledním možným cílem rezervace."
935
936 #: 1231.RECORD_NOT_EMPTY:159
937 msgid "The selected bib record has volumes attached"
938 msgstr "Ke zvolenému bibliografickému záznamu jsou připojeny signatury"
939
940 #: 1503.ACTION_HOLD_REQUEST_NOT_FOUND:195
941 msgid "The requested action_hold_request was not found"
942 msgstr "Požadovaný action_hold_reques nebyl nalezen"
943
944 #: 8011.SKIP_ASSET_CHANGED:977
945 msgid "Asset status was changed since the offline transaction was recorded"
946 msgstr "Od nahrání offline transakcí byl aktivní status změněn"
947
948 #: 7029.MAX_AUTO_RENEWALS_REACHED:936
949 msgid "Circulation has no more auto-renewals remaining"
950 msgstr "Výpůjčku již není možné automaticky prodloužit."
951
952 #: 1212.PATRON_EXCEEDS_OVERDUE_COUNT:84
953 msgid "The patron has too many overdue items"
954 msgstr "Čtenář má přiliš mnoho exemplářů s prošlou výpůjční lhůtou."
955
956 #: 1863.ACQ_FUND_EXCEEDS_WARN_PERCENT:672
957 msgid ""
958 "Activating the requested acq.purchase_order would encumber it beyond its "
959 "warning level."
960 msgstr ""
961 "Aktivováním požadované acq.purchase_order dojde ke snížení prostředků pod "
962 "úroveň, pro niž je nastaveno varování."
963
964 #: 1578.ACTION_HOLD_NOTIFICATION_NOT_FOUND:386
965 msgid "The requested action_hold_notification was not found"
966 msgstr "Požadovaný action_hold_notification nebyl nalezen"
967
968 #: 1610.MONEY_CHECK_PAYMENT_NOT_FOUND:481
969 msgid "The requested money_check_payment was not found"
970 msgstr "Požadovaný money_check_payment nebyl nalezen"
971
972 #: 1623.PERMISSION_USR_PERM_MAP_NOT_FOUND:520
973 msgid "The requested permission_usr_perm_map was not found"
974 msgstr "Požadovaný permission_usr_perm_map nebyl nalezen"
975
976 #: 1581.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_COPY_MAP_NOT_FOUND:395
977 msgid "The requested asset_stat_cat_entry_copy_map was not found"
978 msgstr "Požadovaný asset_stat_cat_entry_copy_map nebyl nalezen"
979
980 #: 1586.ACTOR_ORG_UNIT_NOT_FOUND:409
981 msgid "The requested actor_org_unit was not found"
982 msgstr "Požadovaný actor_org_unit wa nebyl nalezen"
983
984 #: 7010.COPY_ALERT_MESSAGE:879
985 msgid "The requested copy has an alert message attached"
986 msgstr "K požadovanému exempláři je připojeno upozornění"
987
988 #: 7006.COPY_IS_REFERENCE:867
989 msgid "Copy is reference material"
990 msgstr "Exemplář je označen jako Příruční knihovna"
991
992 #: 1547.CONFIG_ITEM_FORM_MAP_NOT_FOUND:299
993 msgid "The requested config_item_form_map was not found"
994 msgstr "Požadovaný config_item_form_map nebyl nalezen"
995
996 #: 1592.CONTAINER_USER_BUCKET_NOT_FOUND:427
997 msgid "The requested container_user_bucket was not found"
998 msgstr "Požadovaný container_user_bucket nebyl nalezen"
999
1000 #: 1617.ACTION_UNFULFILLED_HOLD_LIST_NOT_FOUND:502
1001 msgid "The requested action_unfulfilled_hold_list was not found"
1002 msgstr "Požadovaný action_unfulfilled_hold_list nebyl nalezen"
1003
1004 #: 1552.ACTOR_ORG_UNIT_HOURS_OF_OPERATION_NOT_FOUND:311
1005 msgid "The requested actor_org_unit_hours_of_operation was not found"
1006 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_hours_of_operation nebyl nalezen"
1007
1008 #: 1576.EX_NOT_FOUND:380
1009 msgid "The requested ex was not found"
1010 msgstr "Požadovaný ex nebyl nalezen"
1011
1012 #: 7019.HOLD_CAPTURE_DELAYED:909
1013 msgid "Hold capture was delayed for this item"
1014 msgstr "Zachycení rezervaci pro tento exemplář se zpozdilo"
1015
1016 #: 9000.REPORT_TEMPLATE_EXISTS:981
1017 msgid "A report template with the given name and folder already exists"
1018 msgstr "Šablona zpráv s uvedeným jménem a složka již existují"
1019
1020 #: 1502.ASSET_COPY_NOT_FOUND:192
1021 msgid ""
1022 "Someone attempted to retrieve a copy object from the system and the object "
1023 "was not found."
1024 msgstr ""
1025 "Někdo se pokusil získat ze systému objekt exempláře a objekt nebyl nalezen."
1026
1027 #: 1703.WORKSTATION_NAME_EXISTS:727
1028 msgid "A workstation with that name already exists"
1029 msgstr "Pracovní stanice s tímto jménem již existuje"
1030
1031 #: 1235.INVALID_USER_XACT_ID:171
1032 msgid ""
1033 "While you were trying to make payments, this account's transaction history "
1034 "changed.  Please go back and try again."
1035 msgstr ""
1036 "Zatímco jste se pokoušeli provést platbu, došlo ke změně  historie transakcí "
1037 "tohoto účtu. Zkuste to prosím znovu."
1038
1039 #: 1568.CONFIG_COPY_STATUS_NOT_FOUND:358
1040 msgid "The requested config_copy_status was not found"
1041 msgstr "Požadovaný config_copy_status was nebyl nalezen"
1042
1043 #: 1539.CONTAINER_COPY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:275
1044 msgid "The requested container_copy_bucket_item was not found"
1045 msgstr "Požadovaný container_copy_bucket_item nebyl nalezen"
1046
1047 #: 1590.ACTOR_STAT_CAT_NOT_FOUND:421
1048 msgid "The requested actor_stat_cat was not found"
1049 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat was nebyl nalezen"
1050
1051 #: 7027.PATRON_PASSWORD_WAS_NOT_STRONG:833
1052 msgid "The user attempted to set their password to a weak value."
1053 msgstr "Uživatel se pokusil o nastavení slabého hesla."
1054
1055 #: 9001.REPORT_REPORT_EXISTS:985
1056 msgid "A report with the given name and folder already exists"
1057 msgstr "Zpráva s uvedeným jménem a složka již existují"
1058
1059 #: 1705.VOLUME_LABEL_EXISTS:733
1060 msgid "A volume with the same label, title and owning library exists"
1061 msgstr ""
1062 "Sigantura  s tímto označením, názvem a vlastnickou knihovnou již existuje"
1063
1064 #: 8008.OFFLINE_INVALID_SESSION:968
1065 msgid "The session name is invalid"
1066 msgstr "Název relace není platný"
1067
1068 #: 7025.COPY_STATUS_LONG_OVERDUE:927
1069 msgid "Copy is marked as long-overdue"
1070 msgstr "Exemplář je označen jako dlouhodobě nevrácená vyýpůjčka"
1071
1072 #: 7007.COPY_NEEDED_FOR_HOLD:870
1073 msgid "Copy is needed to fulfill a hold"
1074 msgstr "Exemplář je nutný pro splnění rezervace"
1075
1076 #: 1577.ACTION_HOLD_COPY_MAP_NOT_FOUND:383
1077 msgid "The requested action_hold_copy_map was not found"
1078 msgstr "Požadovaný action_hold_copy_map nebyl nalezen"
1079
1080 #: 1648.PERMISSION_USR_WORK_OU_MAP_NOT_FOUND:595
1081 msgid "The requested permission_usr_work_ou_map was not found"
1082 msgstr "Požadovaný permission_usr_work_ou_map nebyl nalezen"
1083
1084 #: 1638.REPORTER_TEMPLATE_FOLDER_NOT_FOUND:565
1085 msgid "The requested reporter_template_folder was not found"
1086 msgstr "Požadovaný reporter_template_folder nebyl nalezen"
1087
1088 #: 4002.CREDIT_PROCESSOR_BAD_PARAMS:798
1089 msgid "Not enough parameters to use credit card processor"
1090 msgstr ""
1091 "Není zadán dostatek parametrů, aby mohl být použit zpracovatel kreditní karty"
1092
1093 #: 7024.HOLD_RESERVATION_CONFLICT:924
1094 msgid ""
1095 "Both a hold and a reservation exist for this item; staff intervention is "
1096 "required to resolve the conflict."
1097 msgstr ""
1098 "Na tento exeplář je zadána jak běžná rezervace, tak rezervace zdroje v "
1099 "rezervačním modulu. Pro vyřešení tohoto rozporu je nutný zásah personálu."
1100
1101 #: 1644.VANDELAY_AUTHORITY_QUEUE_NOT_FOUND:583
1102 msgid "The requested vandelay_authority_queue was not found"
1103 msgstr "Požadovaný vandelay_authority_queue nebyl nalezen"
1104
1105 #: 4040.CREDIT_PROCESSOR_SUCCESS_WO_RECORD:819
1106 msgid ""
1107 "A *TERRIBLE* problem has occurred: a credit card transaction was processed "
1108 "successfully, but the patron's payment could not be recorded within "
1109 "Evergreen.  Please seek assistance."
1110 msgstr ""
1111 "Došlo k *ZÁVAŽNÉMU* problému. Byla úspěšně zpracována transakce kreditní "
1112 "karty, ale platbu čtenáře není možné nahrát do Evergreenu.  Žádejte prosím "
1113 "asistenci."
1114
1115 #: 1634.REPORTER_TEMPLATE_NOT_FOUND:553
1116 msgid "The requested reporter_template was not found"
1117 msgstr "Požadovaný reporter_template nebyl nalezen"
1118
1119 #: 1583.ACTION_SURVEY_NOT_FOUND:401
1120 msgid "The requested action_survey was not found"
1121 msgstr "Požadovaný action_survey nebyl nalezen"
1122
1123 #: 1859.ACQ_PURCHASE_ORDER_NOT_FOUND:660
1124 msgid "The requested acq.purchase_order was not found"
1125 msgstr "Požadovaná acq.purchase_order nebyla nalezena"
1126
1127 #: 1625.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:526
1128 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket_item was not found"
1129 msgstr "Požadovaný container_biblio_record_entry_bucket_item nebyl nalezen"
1130
1131 #: 1000.LOGIN_FAILED:28
1132 msgid "User login failed"
1133 msgstr "Přihlášení se nezdařilo"
1134
1135 #: 1873.ACQ_CURRENCY_TYPE_NOT_FOUND:684
1136 msgid "The requested acq.currency_type was not found"
1137 msgstr "Požadovaný acq.currency_type nebyl nalezen"
1138
1139 #: 1599.MONEY_GROCERY_NOT_FOUND:448
1140 msgid "The requested money_grocery was not found"
1141 msgstr "Požadovaný money_grocery nebyl nalezen"
1142
1143 #: 8009.OFFLINE_NO_ORG:971 8010.OFFLINE_SESSION_COMPLETE:974
1144 msgid "No org id was provided"
1145 msgstr "Nebylo poskytnuto ID organizace"
1146
1147 #: 1236.PATRON_EXCEEDS_LOST_COUNT:174
1148 msgid "The patron has too many lost items."
1149 msgstr "Čtenář má příliš mnoho ztracených exemplářů"
1150
1151 #: 8001.OFFLINE_SESSION_FILE_EXISTS:947
1152 msgid "An offline file for this workstation exists within this session"
1153 msgstr ""
1154 "V rámci této relaci existuje offline soubor pro tuto pracovní stanici"
1155
1156 #: 2003.INTERNAL_SERVER_ERROR:784
1157 msgid "There was an internal server error"
1158 msgstr "Došlo k vnitřní chybě serveru"
1159
1160 #: 4020.CREDIT_PROCESSOR_DECLINED_TRANSACTION:813
1161 msgid "The credit card processor has declined the transaction."
1162 msgstr "Zpracovatel kreditní karty tuto transakci odmítl"
1163
1164 #: 1647.VANDELAY_QUEUED_AUTHORITY_RECORD_NOT_FOUND:592
1165 msgid "The requested vandelay_queued_authority_record was not found"
1166 msgstr "Požadovaný vandelay_queued_authority_record nebyl nalezen"
1167
1168 #: 1234.ITEM_DEPOSIT_PAID:168
1169 msgid "An item deposit was paid."
1170 msgstr "Byla zaplacena záloha za exemplář"
1171
1172 #: 1597.BIBLIO_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:442
1173 msgid "The requested biblio_record_note was not found"
1174 msgstr "Požadovaný biblio_record_note nebyl nalezen"
1175
1176 #: 1846.ACQ_FUNDING_SOURCE_CREDIT_NOT_FOUND:621
1177 msgid "The requested acq.funding_source_credit was not found"
1178 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_credit nebyl nalezen"
1179
1180 #: 1588.ASSET_STAT_CAT_NOT_FOUND:415
1181 msgid "The requested asset_stat_cat was not found"
1182 msgstr "Požadovaný asset_stat_cat nebyl nalezen"
1183
1184 #: 1224.PATRON_ACCOUNT_EXPIRED:130
1185 msgid "The patron's account has expired"
1186 msgstr "Platnost registrace tohoto čtenářského účtu vypršela"
1187
1188 #: 1560.METABIB_METARECORD_NOT_FOUND:334
1189 msgid "The requested metabib_metarecord was not found"
1190 msgstr "Požadovaný metabib_metarecord nebyl nalezen"
1191
1192 #: 1707.HOLD_EXISTS:739
1193 msgid "User already has an open hold on the selected item"
1194 msgstr "Uživatel má již vybraný exemplář rezervován"
1195
1196 #: 11107.AVAIL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED:1053
1197 msgid ""
1198 "Renewal attempt failed because the \"hold / available copies\" ratio exceeds "
1199 "the configured limit"
1200 msgstr ""
1201 "Pokus o prodloužení se nezdařil, protože poměr \"rezervace/dostupné "
1202 "exempláře\" přesáhl nastavený limit."
1203
1204 #: 1712.AUTH_QUEUE_EXISTS:754
1205 msgid "An authority record queue with the same name already exists"
1206 msgstr "Fronta autoritních záznamů s tímto jménem již existuje"
1207
1208 #: 1566.MONEY_FORGIVE_PAYMENT_NOT_FOUND:352
1209 msgid "The requested money_forgive_payment was not found"
1210 msgstr "Požadovaný money_forgive_payment nebyl nalezen"
1211
1212 #: 1230.XACT_COLLISION:155
1213 msgid "The saved item has been edited by another user"
1214 msgstr "Uložený exemplář byl upraven jiným uživatelem"
1215
1216 #: 7028.PATRON_CIRC_MISMATCH:933
1217 msgid "Potentially notified patron does not own the circulation."
1218 msgstr "Je možné, že čtenář, který byl upozorňován, nemá tuto výpůjčku."
1219
1220 #: 1843.ACQ_LINEITEM_ATTR_NOT_FOUND:612
1221 msgid "The requested acq.lineitem_attr was not found"
1222 msgstr "Požadovaný acq.lineitem_attr nebyl nalezen"
1223
1224 #: 1715.HOLD_SUSPEND_AFTER_CAPTURE:763
1225 msgid "Attempt to suspend a hold after it has been captured."
1226 msgstr "Pokus o pozastavení rezervace  poté, co již došlo k jejímu zachycení"
1227
1228 #: 1237.HOLD_ITEM_CHECKED_OUT:177
1229 msgid ""
1230 "The item you have attempted to place on hold is already checked out to the "
1231 "requestor."
1232 msgstr ""
1233 "Exemplář, kterýž jste se pokusili rezevovat, má již žadatel vypůjčen."
1234
1235 #: 1614.ACTION_SURVEY_ANSWER_NOT_FOUND:493
1236 msgid "The requested action_survey_answer was not found"
1237 msgstr "Požadovaný action_survey_answer nebyl nalezen"
1238
1239 #: 2004.ACTOR_USER_DELETE_OPEN_XACTS:787
1240 msgid ""
1241 "The user you have attempted to delete cannot be deleted because it has open "
1242 "circulations and/or unpaid bills."
1243 msgstr ""
1244 "Uživatele nelze smazat, protože má vypůjčené knihovní jednotky  a/nebo "
1245 "nezaplacené poplatky."
1246
1247 #: 1858.ACQ_LINEITEM_NOT_FOUND:657
1248 msgid "The requested acq.lineitem was not found"
1249 msgstr "Požadovaná položka akvizice (acq.lineitem) nebyla nalezena."
1250
1251 #: 1845.ACQ_PROVIDER_NOT_FOUND:618
1252 msgid "The requested acq.provider was not found"
1253 msgstr "Požadovaný acq.provider nebyl nalezen"
1254
1255 #: 1600.CONFIG_BIB_SOURCE_NOT_FOUND:451
1256 msgid "The requested config_bib_source was not found"
1257 msgstr "Požadovaný config_bib_source nebyl nalezen"
1258
1259 #: 1717.COPY_LOCATION_NOT_FOUND:721
1260 msgid "The copy location does not exist"
1261 msgstr "Toto umístění neexistuje"
1262
1263 #: 1646.VANDELAY_QUEUED_BIB_RECORD_NOT_FOUND:589
1264 msgid "The requested vandelay_queued_bib_record was not found"
1265 msgstr "Požadovaná vandelay_queued_bib_record nebyl nalezen"
1266
1267 #: 1228.BIB_RECORD_DELETED:149
1268 msgid "The requested bib record is marked as deleted"
1269 msgstr "Požadovaný bib záznam je již označen jako smazaný"
1270
1271 #: 1841.ACQ_PICKLIST_NOT_FOUND:609
1272 msgid "The requested acq.picklist was not found"
1273 msgstr "requested acq.picklist nebyl nalezen"
1274
1275 #: 7018.COPY_MARKED_LOST:906
1276 msgid "The requested item is already marked as lost"
1277 msgstr "Požadovaný exemplář je již označen jako ztracený"
1278
1279 #: 7016.ITEM_ON_HOLDS_SHELF:897
1280 msgid "This item is currently on the holds shelf for another patron:"
1281 msgstr ""
1282 "Tato jednotka je momentálně rezervovaná a připravená pro vyzvednutí jiným "
1283 "čtenářem:"
1284
1285 #: 1642.CONFIG_CIRC_MODIFIER_NOT_FOUND:577
1286 msgid "The requested config_circ_modifier was not found"
1287 msgstr "Požadovaný config_circ_modifier nebyl nalezen"
1288
1289 #: 1701.COPY_LOCATION_EXISTS:715
1290 msgid "The copy location object already exists"
1291 msgstr "Objekt umístění exempláře již existuje"
1292
1293 #: 1532.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:255
1294 msgid "The requested money_billable_transaction_summary was not found"
1295 msgstr "Požadovaný money_billable_transaction_summary nebyl nalezen"
1296
1297 #: 1856.ACQ_FUNDING_SOURCE_ALLOCATION_TOTAL_NOT_FOUND:651
1298 msgid "The requested acq.funding_source_allocation_total was not found"
1299 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_allocation_total nebyl nalezen"
1300
1301 #: 1216.PATRON_CARD_INACTIVE:103
1302 msgid "The patron's card is not active"
1303 msgstr "Čtenářský průkaz není aktivní"
1304
1305 #: 1881.PERMISSION_GRP_PENALTY_THRESHOLD_NOT_FOUND:705
1306 msgid "The requested permission_grp_penalty_threshold was not found"
1307 msgstr "Požadovaný permission_grp_penalty_threshold nebyl nalezen"
1308
1309 #: 7013.PATRON_EXCEEDS_FINES:888
1310 msgid "The patron in question has reached the maximum fine amount"
1311 msgstr "Dotyčný čtenář již dosáhl maximální povolené výše pokut"
1312
1313 #: 1233.ITEM_RENTAL_FEE_REQUIRED:165
1314 msgid "Payment of an item rental fee is required."
1315 msgstr "Je požadována platba za pronájem této jednotky"
1316
1317 #: 1574.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:374
1318 msgid "The requested container_call_number_bucket_item was not found"
1319 msgstr "Požadovaný container_call_number_bucket_item nebyl nalezen"
1320
1321 #: 10003.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_ORG:998
1322 msgid "The lineitem detail has no owning_lib"
1323 msgstr "Detail položky neobsahuje owning_lib"
1324
1325 #: 11101.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_COPY_TEMPLATE:1025
1326 msgid ""
1327 "Units cannot be created for the given item because its associated "
1328 "distribution does not have a copy template."
1329 msgstr ""
1330 "Pro příslušný exemplář nemůže být vytvořena jednotka, protože připojená "
1331 "distribuce neobsahuje šablonu exemplářů."
1332
1333 #: 1518.ACTION_HOLD_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:223
1334 msgid "The requested action_hold_transit_copy was not found"
1335 msgstr "Požadovaný action_hold_transit_copy nebyl nalezen"
1336
1337 #: 1594.AUTHORITY_FULL_REC_NOT_FOUND:433
1338 msgid "The requested authority_full_rec was not found"
1339 msgstr "Požadovaný authority_full_rec nebyl nalezen"
1340
1341 #: 1565.ACTOR_PROFILE_NOT_FOUND:349
1342 msgid "The requested actor_profile was not found"
1343 msgstr "Požadovaný actor_profile was nebyl nalezen"
1344
1345 #: 1580.METABIB_VIRTUAL_RECORD_NOT_FOUND:392
1346 msgid "The requested metabib_virtual_record was not found"
1347 msgstr "Požadovaný metabib_virtual_record nebyl nalezen"
1348
1349 #: 1640.ACTOR_USR_ORG_UNIT_OPT_IN_NOT_FOUND:571
1350 msgid "The requested actor_usr_org_unit_opt_in was not found"
1351 msgstr "Požadovaný actor_usr_org_unit_opt_in nebyl nalezen"
1352
1353 #: 1572.AUTHORITY_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:369
1354 msgid "The requested authority_record_note was not found"
1355 msgstr "Požadovaný authority_record_note nebyl nalezen"
1356
1357 #: 1848.ACQ_FUND_NOT_FOUND:627
1358 msgid "The requested acq.fund was not found"
1359 msgstr "Požadovaný acq.fund nebyl nalezen"
1360
1361 #: 11106.TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED:1049
1362 msgid ""
1363 "Renewal attempt failed because the \"hold / total copies\" ratio exceeds the "
1364 "configured limit"
1365 msgstr ""
1366 "Pokus o prodloužení se nezdařil, protože poměr \"rezervace/exempláře "
1367 "celkem\" přesáhl nastavený limit."
1368
1369 #: 1615.ACTION_NON_CATALOGED_CIRCULATION_NOT_FOUND:496
1370 msgid "The requested action_non_cataloged_circulation was not found"
1371 msgstr "Požadovaný action_non_cataloged_circulation nebyl nalezen"
1372
1373 #: 11104.SERIAL_CORRUPT_PATTERN_CODE:1038
1374 msgid ""
1375 "A serial pattern code has been configured that fails to conform to MFHD "
1376 "standards for fields 853-855."
1377 msgstr ""
1378 "Nastavené schéma seriálu neodpovídá standardům MFHD pro pole 853-855."
1379
1380 #: 1604.MONEY_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:463
1381 msgid "The requested money_user_summary was not found"
1382 msgstr "Požadovaný money_user_summary nebyl nalezen"
1383
1384 #~ msgid "Copy has is marked as lost"
1385 #~ msgstr "Exemplář byl označen jako ztracený"
1386
1387 #~ msgid "The requested acq.po_lineitem was not found"
1388 #~ msgstr "Požadovaný acq.po_lineitem nebyl nalezen"
1389
1390 #~ msgid ""
1391 #~ "The transit on this item may not be aborted due to the state the item is in"
1392 #~ msgstr ""
1393 #~ "Přesun tohoto exempláře nemůže být zrušen vzhledem ke stavu exmpláře."
1394
1395 #~ msgid "This requested item is currently on the holds shelf"
1396 #~ msgstr "Požadovaný exemplář se nyní nachází na regále s rezervacemi"
1397
1398 #~ msgid "The selecte bill has already been voided"
1399 #~ msgstr "Označený poplatek již byl zrušen"
1400
1401 #~ msgid ""
1402 #~ "A *TERRIBLE* problem has occurred: a credit card transaction was processed "
1403 #~ "successfuly, but the patron's payment could not be recorded within "
1404 #~ "Evergreen.  Please seek assistance."
1405 #~ msgstr ""
1406 #~ "Došlo k *ZÁVAŽNÉMU* problému: transakce kreditní kartou úspěšně proběhla, "
1407 #~ "ale Evergreen nemohl nahrát platbu čtenáře. Prosím vyhledejte pomoc."
1408
1409 #~ msgid "Copy has is marked as missing"
1410 #~ msgstr "Exemplář byl označen jako nezvěstný"
1411
1412 #~ msgid "This item is currently on the holds shelf for another patron"
1413 #~ msgstr "Tento exemplář je rezervován pro jiného čtenáře a čeká na vyzvednutí"