2.8 translation import
[Evergreen.git] / build / i18n / po / fm_IDL.dtd / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2010 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2010
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2010.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-09-25 02:26-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-12-27 10:19+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-10-10 04:47+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
19
20 #: field.aou.settings.label:5808
21 msgid "Settings"
22 msgstr "Կարգավորումներ"
23
24 #: field.acqpca.contact.label:7589
25 msgid "Contact"
26 msgstr "Կապ"
27
28 #: field.atevdef.hook.label:1216 field.atul.hook.label:1350
29 msgid "Hook"
30 msgstr "Կեռ"
31
32 #: field.mrd.item_form.label:3582
33 msgid "Form"
34 msgstr "Ձեւ"
35
36 #: class.clfm.label:6309 field.rccc.lit_form.label:10483
37 msgid "Literary Form"
38 msgstr "Գեղարվեստական ձեւը"
39
40 #: field.act.location.label:6571 field.acqdfe.location.label:9002
41 msgid "Location"
42 msgstr "Տեղադրությունը"
43
44 #: class.cvrfm.label:1567 field.chmw.marc_vr_format.label:1598
45 #: field.ccmw.marc_vr_format.label:1629 field.chmm.marc_vr_format.label:1686
46 #: field.ccmm.marc_vr_format.label:1737
47 msgid "Videorecording Format"
48 msgstr "Տեսագրման ձեւաչափը"
49
50 #: field.acn.copies.label:2715 field.acpl.copies.label:4440
51 msgid "Copies"
52 msgstr "Պատճեններ"
53
54 #: field.amtr.success.label:158
55 msgid "Success"
56 msgstr "Հաջողվեց"
57
58 #: field.bre.source.label:2842
59 msgid "Record Source"
60 msgstr "Գրառման աղբյուր"
61
62 #: class.rxpt.label:8943
63 msgid "Transaction Paid Totals"
64 msgstr "Տրանզակցիայի վճարման գումարներ"
65
66 #: field.sunit.sort_key.label:4879
67 msgid "Sort Key"
68 msgstr "Տեսակավորման բանալի"
69
70 #: field.aua.post_code.label:3697 field.aal.post_code.label:3725
71 #: field.acqpca.post_code.label:7585 field.stgma.post_code.label:9268
72 #: field.stgba.post_code.label:9284
73 msgid "Postal Code"
74 msgstr "Փոստային հասցե"
75
76 #: field.uvuv.res_code.label:10134
77 msgid "Result Code"
78 msgstr "Արդյունքի կոդ"
79
80 #: field.acqmapinv.picklist.label:11045
81 msgid "Picklist ID"
82 msgstr "Վերցնելու ցուցակի ID"
83
84 #: class.acqlih.label:8366
85 msgid "Line Item History"
86 msgstr "Գծային նյութի պատմություն"
87
88 #: field.au.ident_value2.label:3117
89 msgid "Secondary Identification"
90 msgstr "Երկրորդային ճանաչում"
91
92 #: field.sdist.record_entry.label:4670
93 msgid "Legacy Record Entry"
94 msgstr "Գործող գրառման մուտք"
95
96 #: field.acqfst.amount.label:7881 field.acqafst.amount.label:7935
97 msgid "Total Spent Amount"
98 msgstr "Ընդհանուր ծախսած գումար"
99
100 #: field.auri.use_restriction.label:2760
101 msgid "Use Information"
102 msgstr "Օգտվողի տեղեկատվություն"
103
104 #: class.cmrtm.label:10215
105 msgid "MARC21 Record Type Map"
106 msgstr "MARC21 գրառման տեսակի քարտեզ"
107
108 #: field.mp.credit_card_payment.label:6866
109 #: field.mbp.credit_card_payment.label:6902
110 msgid "Credit Card Payment Detail"
111 msgstr "Կրեդիտ քարտի վճարման մանրամասն"
112
113 #: field.cracct.host.label:987 field.czs.host.label:1012
114 #: field.acqedi.host.label:8634 field.uvu.host.label:10045
115 msgid "Host"
116 msgstr "Հյուրընկալող"
117
118 #: field.rccbs.patron_city.label:10573
119 msgid "User City"
120 msgstr "Օգտվողի քաղաք"
121
122 #: class.cmsa.label:2513
123 msgid "Metabib Search Alias"
124 msgstr "Metabib փնտրման կեղծանուն"
125
126 #: field.circ.billing_total.label:3930 field.combcirc.billing_total.label:3999
127 #: field.acirc.billing_total.label:4072 field.bresv.billing_total.label:4269
128 #: field.mg.billing_total.label:6182 field.mbt.billing_total.label:6224
129 #: field.rodcirc.billing_total.label:10797
130 msgid "Billing Totals"
131 msgstr "Հաշիվների գումար"
132
133 #: field.qsq.where_clause.label:9404
134 msgid "WHERE Clause"
135 msgstr "WHERE պայման"
136
137 #: field.brt.transferable.label:4124
138 msgid "Transferable"
139 msgstr "Փոխարկելի"
140
141 #: class.aoa.label:5265
142 msgid "Org Address"
143 msgstr "Կազմ հասցե"
144
145 #: field.auri.id.label:2757
146 msgid "URI ID"
147 msgstr "URI ID"
148
149 #: field.mcrp.id.label:6049
150 msgid "Pyament ID"
151 msgstr "Վճարման ID"
152
153 #: field.au.claims_returned_count.label:3101
154 msgid "Claims-returned Count"
155 msgstr "Նշված վերադրաձերի հաշվիչ"
156
157 #: class.acqfsrcct.label:7962
158 msgid "Total Credit to Funding Source"
159 msgstr "Ընդհանուր կրեդիտ ֆինանսավորման աղբյուրին"
160
161 #: class.acqlipad.label:8560
162 msgid "Line Item Provider Attribute Definition"
163 msgstr "Տողային նյութի մատակարարի բնութագրիչների սահմանում"
164
165 #: field.bra.required.label:4185
166 msgid "Is Required"
167 msgstr "Պահանջվում է"
168
169 #: field.bresv.booking_interval.label:4279
170 msgid "Booking Interval"
171 msgstr "Պատվերի տիրույթ"
172
173 #: field.cmfinm.params.label:765 field.crainm.params.label:940
174 msgid "Parameters (JSON Array)"
175 msgstr "Պարամետրեր (JSON մասսիվ)"
176
177 #: field.vii.ref.label:285 field.viiad.ref.label:336
178 #: field.rocit.ref.label:10846
179 msgid "Reference"
180 msgstr "Տեղեկատու"
181
182 #: field.acqfsb.amount.label:7995
183 msgid "Balance after Spent"
184 msgstr "Հետո ծախսածի բալանս"
185
186 #: class.atenv.label:1181
187 msgid "Trigger Event Environment Entry"
188 msgstr "Եռակապ իրադարձության միջավայրի մուտք"
189
190 #: class.cit.label:1927
191 msgid "Identification Type"
192 msgstr "Փոխճանաչման տեսակ"
193
194 #: field.uvus.id.label:9997
195 msgid "URL Selector ID"
196 msgstr "URL-ի ընրման ID"
197
198 #: field.ahr.bib_rec.label:5385 field.ahopl.bib_rec.label:5533
199 #: field.alhr.bib_rec.label:5616 field.combahr.bib_rec.label:5699
200 #: field.aahr.bib_rec.label:5758
201 msgid "Bib Record link"
202 msgstr "Մատեն գրառման կապ"
203
204 #: field.ahn.method.label:4404
205 msgid "Notification Method"
206 msgstr "Զգուշացման մեթոդ"
207
208 #: field.asc.sip_field.label:5931 field.actsc.sip_field.label:5985
209 msgid "SIP Field"
210 msgstr "SIP դաշտ"
211
212 #: class.abaafm.label:2350
213 msgid "Authority Browse Axis Field Map"
214 msgstr "Հեղինակավորի դիտման առանցքի դաշտի քարտեզ"
215
216 #: class.bravm.label:4317 field.bravm.id.label:4319
217 msgid "Reservation Attribute Value Map"
218 msgstr "Նախնական պահման բաղադրիչի արժեքի քարտեզ"
219
220 #: class.mrs.label:870
221 msgid "Record Sort Values"
222 msgstr ""
223
224 #: field.rccc.call_number.label:10489
225 msgid "Call Number Link"
226 msgstr "Դասիչի կապ"
227
228 #: field.circ.checkin_lib.label:3896 field.combcirc.checkin_lib.label:3969
229 #: field.acirc.checkin_lib.label:4038 field.rodcirc.checkin_lib.label:10769
230 msgid "Check In Library"
231 msgstr "Ընդունող գրադարան"
232
233 #: class.citm.label:5097
234 msgid "Item Type Map"
235 msgstr "Նյութի տեսակի քարտեզ"
236
237 #: field.uvuv.attempt.label:10131
238 msgid "Attempt"
239 msgstr "Փորձ"
240
241 #: field.ccmw.id.label:1616
242 msgid "Circ Weights ID"
243 msgstr "Տացքի քաշերի ID"
244
245 #: field.rccbs.billing_location_shortname.label:10545
246 msgid "Billing Location Short (Policy) Name"
247 msgstr "Վճարման վայրի հակիրճ (քաղաքականություն) անվանում"
248
249 #: class.aous.label:3326
250 msgid "Organizational Unit Setting"
251 msgstr "Կազմակերպչական միավորի կարգաբերումներ"
252
253 #: field.ahopl.usr_alias_or_first_given_name.label:5551
254 msgid "User Alias or First Given Name"
255 msgstr "Օգտվողի ծածկանուն կամ առաջին տրված անուն"
256
257 #: field.aufh.fail_time.label:6725
258 msgid "Retargeting Date/Time"
259 msgstr "Ամսաթվի/ժամանակի վերաթիրախավորում"
260
261 #: field.ssr.deleted.label:5231 field.rocit.deleted.label:10848
262 msgid "Deleted"
263 msgstr "Ջնջված"
264
265 #: field.cfg.members.label:11132
266 msgid "Group Members"
267 msgstr "Խմբի անդամներ"
268
269 #: field.mcrp.payment_ts.label:6051 field.mwp.payment_ts.label:6332
270 #: field.mgp.payment_ts.label:6357 field.mckp.payment_ts.label:6452
271 msgid "Payment Timestamp"
272 msgstr "Վճարման ժամանակի կնիք"
273
274 #: field.aou.attr_vals.label:5820
275 msgid "Attribute Values"
276 msgstr "Բաղադրիչի արժեքներ"
277
278 #: field.vii.record.label:270
279 msgid "Import Record"
280 msgstr "Ներմուծիր գրառում"
281
282 #: field.bra.valid_values.label:4186
283 msgid "Valid Values"
284 msgstr "Թույլատրելի արժեքներ"
285
286 #: field.sstr.items.label:4750 field.siss.items.label:4819
287 msgid "Items"
288 msgstr "Նյութեր"
289
290 #: field.ac.active.label:5944
291 msgid "IsActive?"
292 msgstr "Ակտի՞վ է"
293
294 #: field.au.other_phone.label:3122
295 msgid "Other Phone"
296 msgstr "Այլ հեռախոս"
297
298 #: field.actsced.id.label:6262
299 msgid "Default Entry ID"
300 msgstr "Լռակյաց մուտքի ID"
301
302 #: class.acqfdeb.label:7747
303 msgid "Debit From Fund"
304 msgstr "Դեբիտ բյուջեից"
305
306 #: field.rxpt.total.label:8948
307 msgid "Total Paid Amount"
308 msgstr "Ընդհանուր վճարված գումար"
309
310 #: field.au.family_name.label:3110 field.stgu.family_name.label:9234
311 msgid "Last Name"
312 msgstr "Ազգանուն"
313
314 #: field.uvu.page.label:10049
315 msgid "Page"
316 msgstr "Էջ"
317
318 #: class.mous.label:2788
319 msgid "Open User Summary"
320 msgstr "Բաց օգտվողի համառոտագրությունը"
321
322 #: field.au.stat_cat_entries.label:3092
323 #: field.sunit.stat_cat_entries.label:4887
324 #: field.acp.stat_cat_entries.label:6514
325 msgid "Statistical Category Entries"
326 msgstr "Վիճակագրական դասի մուտքեր"
327
328 #: field.vmp.owner.label:195 field.vibtg.owner.label:249
329 #: field.viiad.owner.label:324 field.vbq.owner.label:365
330 #: field.vaq.owner.label:507 field.cracct.owner.label:992
331 #: field.are.owner.label:2383 field.bre.owner.label:2845
332 #: field.chdd.owner.label:3010 field.aal.owner.label:3715
333 #: field.auss.owner.label:3746 field.acqpro.owner.label:7332
334 #: field.acqfs.owner.label:7678 field.acqpl.owner.label:8115
335 #: field.acqpo.owner.label:8163 field.acqpoh.owner.label:8210
336 #: field.acqedi.owner.label:8639 field.afs.owner.label:9303
337 #: field.cbc.org_unit.label:11059
338 msgid "Owner"
339 msgstr "Տնօրինող"
340
341 #: field.bresv.current_resource.label:4285
342 msgid "Current Resource"
343 msgstr "Ընթացիկ պաշար"
344
345 #: class.acqfcb.label:7895
346 msgid "Fund Combined Balance"
347 msgstr "Կոմբինացված բյուջեի հաշվեկշիռ"
348
349 #: field.ahr.holdable_formats.label:5367
350 #: field.ahopl.holdable_formats.label:5515
351 #: field.alhr.holdable_formats.label:5600
352 #: field.combahr.holdable_formats.label:5682
353 #: field.aahr.holdable_formats.label:5741
354 msgid "Holdable Formats (for M-type hold)"
355 msgstr "Պահման ձևաչափեր (M-դասի պահումների համար)"
356
357 #: class.acqie.label:7433
358 msgid "Invoice Entry"
359 msgstr "Հաշվի մուտք"
360
361 #: field.vibtf.grp.label:219 field.pgpt.grp.label:3626
362 #: field.acplgm.lgroup.label:4486
363 msgid "Group"
364 msgstr "Խումբ"
365
366 #: field.acqftr.transfer_time.label:7621
367 msgid "Transfer Time"
368 msgstr "Փոխանցման ժամ"
369
370 #: field.actscsf.name.label:5963 field.ascsf.name.label:7007
371 msgid "Field Name"
372 msgstr "Դաշտի անուն"
373
374 #: field.auoi.staff.label:712
375 msgid "Staff Member"
376 msgstr "Աշխատակազմի անդամ"
377
378 #: field.rsr.uniform_title.label:8879
379 msgid "Uniform Title (normalized)"
380 msgstr "Համընդհանուր վերնագիր (նորմալացված)"
381
382 #: field.sasum.generated_coverage.label:4982
383 #: field.sbsum.generated_coverage.label:5007
384 #: field.sssum.generated_coverage.label:5034
385 #: field.sisum.generated_coverage.label:5061
386 msgid "Generated Coverage"
387 msgstr "Գեներացված ծածկույթ"
388
389 #: class.mdp.label:6943
390 msgid "Payments: Desk"
391 msgstr "Վճարումներ. ընդունարան"
392
393 #: field.qrc.column_type.label:9566
394 msgid "Column Type"
395 msgstr "Սյունակի տեսակ"
396
397 #: field.ahopl.usr_second_given_name.label:5547
398 msgid "User Second Given Name"
399 msgstr "Օգտվողի երկրորդ տրված անուն"
400
401 #: field.aou.shortname.label:5800
402 msgid "Short (Policy) Name"
403 msgstr "Հակիրճ (կառավարչական) անուն"
404
405 #: field.acn.deleted.label:2718 field.au.deleted.label:3137
406 #: field.sre.deleted.label:4553 field.sunit.deleted.label:4859
407 #: field.acp.deleted.label:6485
408 msgid "Is Deleted"
409 msgstr "Ջնջված է"
410
411 #: field.mg.xact_finish.label:6177
412 msgid "Transaction Finish Timestamp"
413 msgstr "Տրանզակցիայի ավարտի ժամանակային դրոշմ"
414
415 #: field.cmc.c_weight.label:2542
416 msgid "C Weight"
417 msgstr "C քաշ"
418
419 #: class.actsced.label:6260
420 msgid "User Stat Cat Default Entry"
421 msgstr "Օգտվողի վիճակագրական քարտագրման լռակյաց մուտք"
422
423 #: field.mb.billing_ts.label:7110
424 msgid "Billing Timestamp"
425 msgstr "Վճարի ժամանակի դրոշմ"
426
427 #: field.acqscl.item.label:9150
428 msgid "Serial Item"
429 msgstr "Պարբերական նյութ"
430
431 #: class.acqpa.label:7513
432 msgid "Provider Address"
433 msgstr "Մատակարարի հասցե"
434
435 #: field.acqlia.id.label:8455
436 msgid "Attribute Value ID"
437 msgstr "Բնութագրիչի արժեքի ID"
438
439 #: class.ahcm.label:4388
440 msgid "Hold Copy Map"
441 msgstr "Օրինակի պահման քարտեզ"
442
443 #: class.arn.label:3788
444 msgid "Authority Record Note"
445 msgstr "Հեղինակավոր գրառման նշում"
446
447 #: class.rocit.label:10819
448 msgid "Classic Item List"
449 msgstr "Դասական նյութի ցուցակ"
450
451 #: field.aba.sorter.label:2330
452 msgid "Sorter Attribute"
453 msgstr "Տեսակավորիչի բաղադրիչ"
454
455 #: field.ccls.depth.label:1804
456 msgid "Min Depth"
457 msgstr "նվազագույն խորություն"
458
459 #: field.acqpon.value.label:8247
460 msgid "Vote Value"
461 msgstr "Քվեարկիր արժեքը"
462
463 #: field.vii.definition.label:271
464 msgid "Attribute Definition"
465 msgstr "Բաղադրիչի սահմանում"
466
467 #: class.acqcl.label:9118
468 msgid "Claim"
469 msgstr "Պահանջագիր"
470
471 #: class.cbt.label:7201 field.rmocbbol.billing_type.label:10870
472 #: field.rmocbbcol.billing_type.label:10895
473 #: field.rmocbbhol.billing_type.label:10923
474 msgid "Billing Type"
475 msgstr "Հաշվի տեսակ"
476
477 #: field.atul.event_def.label:1354
478 msgid "Event Definition ID"
479 msgstr "Իրադարձության սահմանման ID"
480
481 #: field.atul.add_time.label:1355
482 msgid "Event Add Time"
483 msgstr "Իրադարձության ավելացման ժամ"
484
485 #: class.rrf.label:8744
486 msgid "Report Folder"
487 msgstr "Հաշվետվության թղթապանակ"
488
489 #: field.jub.lineitem_notes.label:8333
490 msgid "Line Item Notes"
491 msgstr "Հավասարեցված նյութի նշումներ"
492
493 #: field.ahtc.hold.label:7077
494 msgid "Hold requiring Transit"
495 msgstr "Պահումը պահանջւմ է տրանզիտ"
496
497 #: field.aout.name.label:6124
498 msgid "Type Name"
499 msgstr "Տեսակի անուն"
500
501 #: field.ahr.cancel_time.label:5381 field.ahopl.cancel_time.label:5529
502 #: field.alhr.cancel_time.label:5612 field.combahr.cancel_time.label:5698
503 #: field.aahr.cancel_time.label:5757
504 msgid "Hold Cancel Date/Time"
505 msgstr "Պահման չեղարկման ամսաթիվ/ժամ"
506
507 #: class.acsaf.label:2231
508 msgid "Authority Control Set Authority Field"
509 msgstr "Հեղինակավորի վերահսկման բազմության Հեղինակավորի դաշտ"
510
511 #: class.acqcle.label:9130
512 msgid "Claim Event"
513 msgstr "Պահանջագրի իրադարձություն"
514
515 #: class.xcol.label:9677
516 msgid "Column Expression"
517 msgstr "Սյունակի արտահայտություն"
518
519 #: field.crad.format.label:795 field.cza.format.label:1042
520 #: field.cvrfm.value.label:1570 field.cmf.format.label:2567
521 msgid "Format"
522 msgstr "Ձևաչափ"
523
524 #: class.aiit.label:1426
525 msgid "Non-bibliographic Invoice Item Type"
526 msgstr "Ոչ մատենագիտական հաշվի տեսակ"
527
528 #: field.au.usrname.label:3132
529 msgid "OPAC/Staff Client User Name"
530 msgstr "ՀՕԱՔ/Աշխատակազմի հաճախորդի օգտվողի անուն"
531
532 #: field.vii.circ_lib.label:277 field.viiad.circ_lib.label:329
533 #: field.circ.circ_lib.label:3899 field.combcirc.circ_lib.label:3972
534 #: field.acirc.circ_lib.label:4041 field.sunit.circ_lib.label:4852
535 #: field.acp.circ_lib.label:6478 field.ancc.circ_lib.label:6695
536 #: field.aufhl.circ_lib.label:9336 field.aufhil.circ_lib.label:9358
537 #: field.aufhol.circ_lib.label:9388 field.rodcirc.circ_lib.label:10772
538 #: field.rmocbbcol.circ_lib.label:10893 field.rmobbcol.circ_lib.label:10907
539 msgid "Circulating Library"
540 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
541
542 #: field.afs.scheduled_time.label:9307
543 msgid "Scheduled Time"
544 msgstr "Պլանավորված ժամանակ"
545
546 #: field.auri.call_number_maps.label:2762
547 msgid "Call Number Maps"
548 msgstr "Դասիչիքարտեզ"
549
550 #: class.acnn.label:3758
551 msgid "Call Number Note"
552 msgstr "Դասիչի նշում"
553
554 #: field.qdt.is_numeric.label:9435
555 msgid "Is Numeric"
556 msgstr "Թվային է"
557
558 #: class.cmfpm.label:9856
559 msgid "MARC21 Fixed Field Map"
560 msgstr "MARC21 սևեռված դաշտի քարտեզ"
561
562 #: field.ccmm.max_fine_rule.label:1746 field.circ.max_fine_rule.label:3908
563 #: field.combcirc.max_fine_rule.label:3981
564 #: field.acirc.max_fine_rule.label:4050 class.crmf.label:6625
565 #: field.rodcirc.max_fine_rule.label:10781
566 msgid "Max Fine Rule"
567 msgstr "Մաքսիմում տուգանքի օրենք"
568
569 #: field.cfgm.max_depth.label:11152
570 msgid "Max Depth"
571 msgstr "Մաքս խորություն"
572
573 #: field.cuat.ewhat.label:3191
574 msgid "Event Type"
575 msgstr "Իրադարձության տեսակ"
576
577 #: class.chmm.label:1670
578 msgid "Hold Matrix Matchpoint"
579 msgstr "Պահման մատրիցայի համընկնման կետ"
580
581 #: field.bre.subject_field_entries.label:2851
582 msgid "Indexed Subject Field Entries"
583 msgstr "Ինդեքսավորված առարկայական դաշտի մուտքեր"
584
585 #: class.acpl.label:4430
586 msgid "Copy/Shelving Location"
587 msgstr "Օրինակ/դարակի վրա գտնվելու տեղ"
588
589 #: field.acqofscred.sort_date.label:7737
590 msgid "Sort Date"
591 msgstr "Տեսակավորման ամսաթիվ"
592
593 #: field.asvr.response_group_id.label:2158
594 msgid "Response Group ID"
595 msgstr "Արձագանքի խմբի ID"
596
597 #: class.aus.label:2066
598 msgid "User Setting"
599 msgstr "Օգտվողի կարգաբերումներ"
600
601 #: class.actscecm.label:6759
602 msgid "User Statistical Category Entry"
603 msgstr "Օգտագործիր վիճակագրական դասի մուտքը"
604
605 #: field.aoa.san.label:5278 field.acqpro.san.label:7337
606 msgid "SAN"
607 msgstr "SAN"
608
609 #: class.ccls.label:1798
610 msgid "Circulation Limit Set"
611 msgstr "Տացքի սահմանափակման կարգաբերում"
612
613 #: class.asc.label:5924
614 msgid "Asset Statistical Category"
615 msgstr "Արժեքավոր վիճակագրական դաս"
616
617 #: field.ahopl.usr_alias.label:5554
618 msgid "User Alias"
619 msgstr "Օգտվողի ահազանգեր"
620
621 #: class.jub.label:8310 field.acqlin.lineitem.label:8436
622 msgid "Line Item"
623 msgstr "Տողի նյութ"
624
625 #: field.cracct.path.label:991 field.acqedi.path.label:8638
626 #: field.uvu.path.label:10048
627 msgid "Path"
628 msgstr "Ուղի"
629
630 #: field.vii.pub_note.label:292 field.viiad.pub_note.label:343
631 msgid "Public Note"
632 msgstr "Հանրային նշում"
633
634 #: field.acplg.top.label:4467
635 msgid "Display Above Orgs"
636 msgstr "Արտածիր Orgs-ից վեր"
637
638 #: field.rccbs.usr_home_ou_name.label:10550
639 msgid "User Home Library Name"
640 msgstr "Օգտվողի տնային գրադարանի անուն"
641
642 #: field.au.credit_forward_balance.label:3104
643 msgid "User Credit Balance"
644 msgstr "Օգտվողի կրեդիտի բալանս"
645
646 #: field.scap.enum_5.label:4592
647 msgid "Enum 5"
648 msgstr "Enum 5"
649
650 #: class.mcrp.label:6044
651 msgid "House Credit Payment"
652 msgstr "Կրեդիտ տնային վճարում"
653
654 #: field.czifm.id.label:1063 field.cmcts.id.label:10421
655 #: field.cmfts.id.label:10446
656 msgid "Map ID"
657 msgstr "Քարտեզավորի ID"
658
659 #: field.ahr.eligible_copies.label:5386 field.ahopl.eligible_copies.label:5534
660 #: field.alhr.eligible_copies.label:5617
661 msgid "Eligible Copies"
662 msgstr "Իրավասու պատճեններ"
663
664 #: field.ccmlsm.limit_set.label:1825 field.cclscmm.limit_set.label:1852
665 #: field.cclsacpl.limit_set.label:1877 field.cclsgm.limit_set.label:1903
666 msgid "Limit Set"
667 msgstr "Սահմանափակման կարգաբերում"
668
669 #: class.bmp.label:2925 field.acp.parts.label:6515
670 msgid "Monograph Parts"
671 msgstr "Մենագրության ուղիներ"
672
673 #: field.brav.valid_value.label:4210
674 msgid "Valid Value"
675 msgstr "Հավաստի արժեք"
676
677 #: field.rhrr.target.label:8923
678 msgid "Hold Target"
679 msgstr "Պահման թիրախ"
680
681 #: field.asvr.effective_date.label:2155
682 msgid "Effective Answer Date/Time"
683 msgstr "Արդյունավետ պատասխանի ամսաթիվ/ժամ"
684
685 #: field.ahr.capture_time.label:5359 field.ahopl.capture_time.label:5507
686 #: field.alhr.capture_time.label:5592 field.combahr.capture_time.label:5674
687 #: field.aahr.capture_time.label:5733
688 msgid "Capture Date/Time"
689 msgstr "Որսալու ամսաթիվ/ժամ"
690
691 #: field.acqpl.id.label:8114
692 msgid "Selection List ID"
693 msgstr "Ընտրացուցակի ID"
694
695 #: class.pupm.label:6829
696 msgid "User Permission Map"
697 msgstr "Օգտվողի թույլատրությունների քարտեզ"
698
699 #: class.auricnm.label:2770
700 msgid "Electronic Access URI to Call Number Map"
701 msgstr "Էլեկտրոնային հասանելիության URI դասիչների քարտեզին"
702
703 #: field.acqfap.percent.label:8092
704 msgid "Percent"
705 msgstr "Տոկոս"
706
707 #: field.ccvm.search_label.label:965
708 msgid "Search Label"
709 msgstr "Փնտրման պիտակ"
710
711 #: field.sunit.loan_duration.label:4869 field.acp.loan_duration.label:6496
712 #: field.act.loan_duration.label:6572
713 msgid "Loan Duration"
714 msgstr "Տրման տևողություն"
715
716 #: field.vbq.queue_type.label:368 field.vaq.queue_type.label:510
717 #: field.mrd.item_type.label:3584 field.aua.address_type.label:3692
718 #: field.scap.type.label:4582 field.mb.btype.label:7118
719 #: field.acqpca.address_type.label:7580 field.acqlia.attr_type.label:8457
720 #: field.qbv.type.label:9484 field.bmpc.ptype.label:9843
721 msgid "Type"
722 msgstr "Տեսակ"
723
724 #: class.acplg.label:4460
725 msgid "Copy/Shelving Location Group"
726 msgstr "Պատճենի/Դարականիշի տեղաբաշխման խումբ"
727
728 #: field.cracct.username.label:988 field.acqedi.username.label:8635
729 msgid "Username"
730 msgstr "Օգտվողի անուն"
731
732 #: class.ccnbn.label:5914
733 msgid "Call Number Bucket Note"
734 msgstr "Փնջի նշումի կանչի համար"
735
736 #: field.acqfsum.allocated_total.label:8037
737 msgid "Total Allocated"
738 msgstr "Ընդամենը հատկացված է"
739
740 #: field.cmcts.index_lang.label:10426 field.cmfts.index_lang.label:10451
741 msgid "Index Language"
742 msgstr "Լեզվի ինդեքս"
743
744 #: field.cbho.rtime.label:2599
745 msgid "Hold Request Time"
746 msgstr "Պահման հարցման ժամանակ"
747
748 #: field.ahn.hold.label:4402 field.aufh.hold.label:6726
749 msgid "Hold"
750 msgstr "Պահում"
751
752 #: field.atev.id.label:1257 field.atevparam.id.label:1282
753 #: field.atul.id.label:1353
754 msgid "Event ID"
755 msgstr "Միջոցառման ID"
756
757 #: field.mcrp.xact.label:6052 field.mb.xact.label:7117
758 msgid "Transaction"
759 msgstr "Տրանզակցիա"
760
761 #: field.acqafsb.amount.label:7945
762 msgid "Total Spent Balance"
763 msgstr "Ընդհանուր ծախսած հաշվեկշիռ"
764
765 #: class.ccbi.label:2183
766 msgid "Copy Bucket Item"
767 msgstr "Պատճենիր փնջի նյութը"
768
769 #: field.acqpo.order_date.label:8171 field.acqpoh.order_date.label:8218
770 msgid "Order Date"
771 msgstr "Պատվերի ամսաթիվ"
772
773 #: field.sunit.fine_level.label:4867 field.acp.fine_level.label:6493
774 #: field.act.fine_level.label:6573
775 msgid "Fine Level"
776 msgstr "Տուգանքի մակարդակ"
777
778 #: field.cbho.pprox.label:2591
779 msgid "Capture Lib to Pickup Lib Proximity"
780 msgstr "Capture Lib to Pickup Lib Proximity"
781
782 #: field.sdist.streams.label:4682
783 msgid "Streams"
784 msgstr "Հոսքեր"
785
786 #: field.pgt.application_perm.label:6650
787 msgid "Required Permission"
788 msgstr "Պահանջվող իրավասություն"
789
790 #: field.sunit.status_changed_time.label:4875
791 #: field.acp.status_changed_time.label:6502
792 msgid "Copy Status Changed Time"
793 msgstr "Պատճենի կարգավիճակի փոփոխման ժամ"
794
795 #: field.sunit.mint_condition.label:4876 field.ahr.mint_condition.label:5393
796 #: field.ahopl.mint_condition.label:5541 field.alhr.mint_condition.label:5624
797 #: field.combahr.mint_condition.label:5706
798 #: field.aahr.mint_condition.label:5765 field.acp.mint_condition.label:6503
799 msgid "Is Mint Condition"
800 msgstr "Is Mint Condition"
801
802 #: field.rccc.dewey_block_hundreds.label:10503
803 msgid "Dewey Block - Hundreds"
804 msgstr "Դյուի խումբ - Հարյուրյակներ"
805
806 #: field.ahopl.usr_alias_or_display_name.label:5553
807 msgid "User Alias or Display Name"
808 msgstr "Օգտվողի ահազանգեր կամ արտածման անուն"
809
810 #: field.chmw.marc_form.label:1596 field.ccmw.marc_form.label:1627
811 #: field.chmm.marc_form.label:1684 field.ccmm.marc_form.label:1735
812 #: field.rccc.item_form.label:10484
813 msgid "MARC Form"
814 msgstr "MARC ձևաչափ"
815
816 #: field.cmfinm.pos.label:766 field.crainm.pos.label:941
817 msgid "Order of Application"
818 msgstr "Դիմումի պատվեր"
819
820 #: field.ssr.visible.label:5230
821 msgid "Visible"
822 msgstr "Տեսանելի"
823
824 #: field.atev.error_output.label:1268
825 msgid "Error Output"
826 msgstr "Ելքի սխալ"
827
828 #: field.circ.id.label:3906 field.combcirc.id.label:3979
829 #: field.acirc.id.label:4048 field.rodcirc.id.label:10779
830 msgid "Circ ID"
831 msgstr "Տացքի ID"
832
833 #: field.cwa.active.label:1650 field.chmm.active.label:1673
834 #: field.ccmm.active.label:1726 field.scap.active.label:4586
835 #: field.cmcts.active.label:10424 field.cmfts.active.label:10449
836 msgid "Active?"
837 msgstr "Ակտի՞վ"
838
839 #: class.ascecm.label:5084
840 msgid "Statistical Category Entry Copy Map"
841 msgstr "Վիճակագրական դասի մուտքի պատճենի քարտեզ"
842
843 #: field.aws.toolbars.label:1391
844 msgid "Toolbars"
845 msgstr "Գործիքաշարներ"
846
847 #: field.atev.add_time.label:1260
848 msgid "Add Time"
849 msgstr "Ավելացրու ժամ"
850
851 #: field.cmc.buoyant.label:2537
852 msgid "Buoyant?"
853 msgstr "Լողացո՞ղ"
854
855 #: field.asvq.responses.label:1946 field.asv.responses.label:5239
856 msgid "Responses"
857 msgstr "Արձագանքներ"
858
859 #: field.atul.perm_lib.label:1368
860 msgid "Permission Context"
861 msgstr "Թույլատվության բովանդակություն"
862
863 #: class.cfgm.label:11146
864 msgid "Floating Group Members"
865 msgstr "Լողացող խմբի անդամներ"
866
867 #: field.acpl.circulate.label:4432
868 msgid "Can Circulate?"
869 msgstr "Կարո՞ղ է սպասարկել"
870
871 #: field.sunit.stat_cat_entry_copy_maps.label:4883
872 #: field.acp.stat_cat_entry_copy_maps.label:6507
873 msgid "Stat-Cat entry maps"
874 msgstr "Stat-Cat մուտքի քարտեզներ"
875
876 #: field.cbc.padding.label:11063
877 msgid "Padding"
878 msgstr "Լրացում"
879
880 #: field.atcol.module.label:1127 field.atval.module.label:1135
881 #: field.atreact.module.label:1151 field.atclean.module.label:1167
882 msgid "Module Name"
883 msgstr "Մոդուլի անուն"
884
885 #: class.ccnbin.label:4352
886 msgid "Call Number Bucket Item Note"
887 msgstr "Դասիչ. Փնջի նյութի նշում"
888
889 #: field.vqbr.create_time.label:409 field.vqar.create_time.label:530
890 #: field.acqfdeb.create_time.label:7756 field.acqfa.create_time.label:8061
891 #: field.acqfap.create_time.label:8095 field.acqpoh.create_time.label:8214
892 #: field.acqlih.create_time.label:8379 field.acqdfa.create_time.label:9036
893 #: field.uvs.create_time.label:9936 field.cfdfs.create_time.label:10196
894 msgid "Create Time"
895 msgstr "Ստեղծման ժամ"
896
897 #: class.coustl.label:11081
898 msgid "Organizational Unit Setting Type Log"
899 msgstr "Կազմակերպչական միավորի կարգաբերման տեսակի լոգ"
900
901 #: field.combcirc.usr_birth_year.label:4003
902 #: field.acirc.usr_birth_year.label:4076
903 #: field.combahr.usr_birth_year.label:5693
904 #: field.aahr.usr_birth_year.label:5752
905 msgid "Patron Birth Year"
906 msgstr "Ընթերցողի ծննդյան ամսաթիվ"
907
908 #: field.atc.hold_transit_copy.label:2130 class.ahtc.label:7072
909 #: field.iatc.hold_transit_copy.label:10705
910 msgid "Hold Transit"
911 msgstr "Պահիր տրանզիտը"
912
913 #: field.accs.last_stop_fines_time.label:174
914 msgid "Last Stop Fines Time"
915 msgstr "Վերջին կանգի տուգանքի ժամ"
916
917 #: field.aur.need_before.label:7250
918 msgid "Need Before Date/Time"
919 msgstr "Պահանջվում է մինչ ամսաթիվ/ժամ"
920
921 #: class.afscv.label:9321
922 msgid "Fieldset Column Value"
923 msgstr "Դաշտի բազմության սյունակի արժեք"
924
925 #: field.aoupa.prox_adjustment.label:5192
926 msgid "Proximity Adjustment"
927 msgstr "Մոտարկման ճշգրտում"
928
929 #: field.ccm.sip2_media_type.label:1411
930 msgid "SIP2 Media Type"
931 msgstr "SIP2 մեդիա տեսակ"
932
933 #: field.vqbrad.code.label:445 field.vqarad.code.label:562
934 #: field.ccvm.code.label:961 field.cza.code.label:1041
935 #: field.ccm.code.label:1408 field.aiit.code.label:1428
936 #: field.acqim.code.label:1445 field.ccpbt.code.label:1461
937 #: field.ccnbt.code.label:1477 field.cbrebt.code.label:1537
938 #: field.cubt.code.label:1553 field.cvrfm.code.label:1569
939 #: field.aba.code.label:2328 field.acqpro.code.label:7334
940 #: field.acqipm.code.label:7384 field.acqfs.code.label:7680
941 #: field.acqf.code.label:7787 field.acqfsum.code.label:8029
942 #: field.acqliat.code.label:8416 field.acqliad.code.label:8505
943 #: field.acqlimad.code.label:8520 field.acqligad.code.label:8540
944 #: field.acqliuad.code.label:8550 field.acqlipad.code.label:8563
945 #: field.acqlilad.code.label:8623 field.acqclt.code.label:9081
946 #: field.acqclet.code.label:9101 field.cmrtm.code.label:10217
947 msgid "Code"
948 msgstr "Կոդ"
949
950 #: class.cubi.label:6273
951 msgid "User Bucket Item"
952 msgstr "Օգտվողի փնջի նյութ"
953
954 #: field.circ.due_date.label:3902 field.combcirc.due_date.label:3975
955 #: field.acirc.due_date.label:4044 field.rodcirc.due_date.label:10775
956 msgid "Due Date/Time"
957 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ/ժամ"
958
959 #: class.acqafsb.label:7942
960 msgid "All Fund Spent Balance"
961 msgstr "Ողջ ծախսած բյուջեի հաշվեկշիռ"
962
963 #: class.acqafst.label:7932
964 msgid "All Fund Spent Total"
965 msgstr "Ողջ ծախսած բյուջեի գումար"
966
967 #: field.aur.holdable_formats.label:7244
968 msgid "Holdable Formats"
969 msgstr "Պահվող ձևաչափեր"
970
971 #: field.acqpo.id.label:8162 field.acqpoh.id.label:8209
972 #: field.acqmapinv.purchase_order.label:11041
973 msgid "Purchase Order ID"
974 msgstr "Գնման պատվերի ID"
975
976 #: field.sunit.age_protect.label:4847 field.acp.age_protect.label:6473
977 msgid "Age Hold Protection"
978 msgstr "տարիքի պահման պաշտպանություն"
979
980 #: field.brt.name.label:4117
981 msgid "Resource Type Name"
982 msgstr "Պաշարի տեսակի անուն"
983
984 #: class.sunit.label:4844 field.sitem.unit.label:4925
985 msgid "Unit"
986 msgstr "Միավոր"
987
988 #: class.cst.label:2781 class.csp.label:3604
989 #: field.ausp.standing_penalty.label:3670
990 msgid "Standing Penalty"
991 msgstr "Մշտական տուգանք"
992
993 #: field.circ.checkin_staff.label:3897 field.combcirc.checkin_staff.label:3970
994 #: field.acirc.checkin_staff.label:4039
995 #: field.rodcirc.checkin_staff.label:10770
996 msgid "Check In Staff"
997 msgstr "Ընդունող աշխատակազմ"
998
999 #: field.mdp.cash_drawer.label:6952
1000 msgid "Cash Drawer"
1001 msgstr "Կանխիկի մեքենա"
1002
1003 #: field.acnc.field.label:2667
1004 msgid "Call number fields"
1005 msgstr "Դասիչի դաշտեր"
1006
1007 #: field.acqf.spent_total.label:7800
1008 msgid "Spent Total"
1009 msgstr "Ընդամենը ծախսված"
1010
1011 #: class.cza.label:1035 field.czifm.z3950_attr.label:1067
1012 msgid "Z39.50 Attribute"
1013 msgstr "Z39.50 բաղադրիչ"
1014
1015 #: field.mbtslv.billing_location.label:2015
1016 #: field.mg.billing_location.label:6173
1017 msgid "Billing Location"
1018 msgstr "Հաշիվ ներկայացնողի տեղաբաշխւմ"
1019
1020 #: field.ccmlsm.fallthrough.label:1826
1021 msgid "Fallthrough"
1022 msgstr "Գահավիժել"
1023
1024 #: class.srlu.label:4774
1025 msgid "Routing List User"
1026 msgstr "Շրջանառու ցուցակի օգտվող"
1027
1028 #: field.mrd.pub_status.label:3586
1029 msgid "Pub Status"
1030 msgstr "Pub Status"
1031
1032 #: field.aufhmxl.max.label:9370
1033 msgid "Max Loop"
1034 msgstr "Մաքս խոշորացում"
1035
1036 #: field.atev.async_output.label:1269
1037 msgid "Asynchronous Output"
1038 msgstr "Ասինխրոն ելք"
1039
1040 #: class.ccnbt.label:1475
1041 msgid "Call Number Bucket Type"
1042 msgstr "Դասիչի փնջի տեսակ"
1043
1044 #: field.mckp.cash_drawer.label:6448
1045 msgid "Workstation link"
1046 msgstr "Աշխատանքային կայանի կապ"
1047
1048 #: field.combcirc.usr_post_code.label:3991
1049 #: field.acirc.usr_post_code.label:4060 field.combahr.usr_post_code.label:5690
1050 #: field.aahr.usr_post_code.label:5749
1051 msgid "Patron ZIP"
1052 msgstr "Ընթերցողի ZIP"
1053
1054 #: field.circ.xact_start.label:3920 field.combcirc.xact_start.label:3993
1055 #: field.acirc.xact_start.label:4062 field.rodcirc.xact_start.label:10792
1056 msgid "Check Out Date/Time"
1057 msgstr "Դուրս տրման ամսաթիվ/ժամ"
1058
1059 #: field.rxbt.unvoided.label:8935
1060 msgid "Unvoided Billing Amount"
1061 msgstr "Չմշակված հաշիվների մեծություններ"
1062
1063 #: field.circ.billable_transaction.label:3928
1064 #: field.combcirc.billable_transaction.label:3997
1065 #: field.acirc.billable_transaction.label:4070
1066 #: field.rodcirc.billable_transaction.label:10795
1067 msgid "Base Transaction"
1068 msgstr "Բազային տրանզակցիա"
1069
1070 #: class.acqlin.label:8433
1071 msgid "Line Item Note"
1072 msgstr "Գծային նյութի նշում"
1073
1074 #: field.cnct.in_house.label:6100
1075 msgid "In House?"
1076 msgstr "Ներքին օգտագործմա՞ն"
1077
1078 #: field.au.card.label:3100
1079 msgid "Current Library Card"
1080 msgstr "Ընթացիկ գրադարանի քարտ"
1081
1082 #: field.acpn.creator.label:3341
1083 msgid "Note Creator"
1084 msgstr "Նշման ստեղծող"
1085
1086 #: field.acqlisum.estimated_amount.label:10656
1087 #: field.acqlisumi.estimated_amount.label:10677
1088 msgid "Estimated Amount"
1089 msgstr "Գնահատված մեծություն"
1090
1091 #: field.ath.passive.label:1112
1092 msgid "Passive"
1093 msgstr "Պասիվ"
1094
1095 #: field.acp.last_circ.label:6512 field.rlc.last_circ.label:10395
1096 msgid "Last Circulation Date"
1097 msgstr "Վերջին Տացքի ամսաթիվ"
1098
1099 #: field.brt.resources.label:4126 field.aou.resources.label:5818
1100 msgid "Resources"
1101 msgstr "Պաշարներ"
1102
1103 #: class.ash.label:2432
1104 msgid "Authority Simple Heading"
1105 msgstr "Հեղինակավորի պարզ մուտք"
1106
1107 #: field.sstr.routing_label.label:4749
1108 msgid "Routing Label"
1109 msgstr "Շրջանառու պիտակ"
1110
1111 #: class.acpm.label:2944
1112 msgid "Copy Monograph Part Map"
1113 msgstr "Մենագրության մասի քարտեզի պատճեն"
1114
1115 #: field.circ.target_copy.label:3917 field.combcirc.target_copy.label:3990
1116 #: field.acirc.target_copy.label:4059 field.rodcirc.target_copy.label:10789
1117 msgid "Circulating Item"
1118 msgstr "Սպասարկվող նյութ"
1119
1120 #: class.cubt.label:1551
1121 msgid "User Bucket Type"
1122 msgstr "Օգտվողի փնջի տեսակ"
1123
1124 #: field.atul.template_output.label:1363
1125 msgid "Event Template Output"
1126 msgstr "Իրադարձության ձևանմուշի ելք"
1127
1128 #: field.ccmw.is_renewal.label:1618 field.ccmm.is_renewal.label:1725
1129 msgid "Renewal?"
1130 msgstr "Թարմացու՞մ"
1131
1132 #: field.acs.id.label:2211
1133 msgid "Control Set ID"
1134 msgstr "Վերահսկման բազմության ID"
1135
1136 #: field.act.age_protect.label:6574
1137 msgid "Age Protect"
1138 msgstr "Տարիքային պաշտպանություն"
1139
1140 #: field.cracct.account.label:990 field.acqedi.account.label:8637
1141 msgid "Account"
1142 msgstr "Հաշվեհամար"
1143
1144 #: field.acqf.debits.label:7795
1145 msgid "Debits"
1146 msgstr "Դեբիտներ"
1147
1148 #: class.ccbin.label:2198
1149 msgid "Copy Bucket Item Note"
1150 msgstr "Արտագրի փնջի նյութի նշումը"
1151
1152 #: field.ahopl.usr_family_name.label:5548
1153 msgid "User Family Name"
1154 msgstr "Օգտվողի ազգանուն"
1155
1156 #: field.atc.prev_dest.label:2127
1157 msgid "Prev Destination"
1158 msgstr "Նախորդ գտնվելու վայր"
1159
1160 #: class.acnc.label:2662
1161 msgid "Call number classification scheme"
1162 msgstr "Դասիչի դասակարգման սխեմա"
1163
1164 #: class.aufh.label:6721
1165 msgid "Unfulfilled Hold Targets"
1166 msgstr "Չկատարված թիրախ պահումներ"
1167
1168 #: field.rhcrpbap.holds_at_pickup_library.label:10354
1169 msgid "Active Holds at Pickup Library"
1170 msgstr "Ակտիվ պահումներ վերցնելու գրադարանում"
1171
1172 #: field.ahopl.usr_suffix.label:5550
1173 msgid "User Suffix"
1174 msgstr "Օգտվողի վերջածանց"
1175
1176 #: field.ahr.behind_desk.label:5397 field.ahopl.behind_desk.label:5559
1177 #: field.alhr.behind_desk.label:5628 field.combahr.behind_desk.label:5709
1178 msgid "Behind Desk"
1179 msgstr "Դարակի հետևում"
1180
1181 #: field.rsr.series_statement.label:8884
1182 msgid "Series Statement (normalized)"
1183 msgstr "Պարբերականի վիճակ (նորմալացված)"
1184
1185 #: class.rccbs.label:10541
1186 msgid "Classic Open Transaction Summary"
1187 msgstr "Դասական բաց տրանզակցիայի համառոտագրություն"
1188
1189 #: field.artc.prev_hop.label:7045 field.ahtc.prev_hop.label:7080
1190 msgid "Previous Stop"
1191 msgstr "Նախորդ կանգ"
1192
1193 #: field.acqpa.address_type.label:7515
1194 msgid "Address Type"
1195 msgstr "Հասցեի տեսակ"
1196
1197 #: field.ahr.cut_in_line.label:5392 field.ahopl.cut_in_line.label:5540
1198 #: field.alhr.cut_in_line.label:5623 field.combahr.cut_in_line.label:5705
1199 #: field.aahr.cut_in_line.label:5764
1200 msgid "Top of Queue"
1201 msgstr "Հարցման սկիզբ"
1202
1203 #: field.czs.auth.label:1017
1204 msgid "Auth"
1205 msgstr "Auth"
1206
1207 #: field.auact.event_time.label:3212
1208 msgid "Event Time"
1209 msgstr "Իրադարձության ժամ"
1210
1211 #: field.acn.editor.label:2720 field.bre.editor.label:2836
1212 #: field.sunit.editor.label:4866 field.acp.editor.label:6492
1213 msgid "Last Editing User"
1214 msgstr "Վերջին խմբագրող օգտվող"
1215
1216 #: field.acqafet.amount.label:7925
1217 msgid "Total Encumbered Amount"
1218 msgstr "Ընդհանուր կուտակված գումար"
1219
1220 #: field.aouctn.tree.label:5877
1221 msgid "Tree"
1222 msgstr "Ծառ"
1223
1224 #: field.vbm.match_score.label:488
1225 msgid "Match Score"
1226 msgstr "Համընկնման գնահատական"
1227
1228 #: field.vqbr.queue.label:412 field.vqar.queue.label:533
1229 msgid "Queue"
1230 msgstr "Հերթ"
1231
1232 #: field.vbm.queued_record.label:485 field.vam.queued_record.label:602
1233 msgid "Queued Record"
1234 msgstr "Հարցված գրառում"
1235
1236 #: class.acqpoh.label:8204
1237 msgid "Purchase Order History"
1238 msgstr "Գնման պահանջագրի պատմություն"
1239
1240 #: class.crahp.label:6608
1241 msgid "Age Hold Protection Rule"
1242 msgstr "Տարիքային պահման պաշտպանության օրենք"
1243
1244 #: field.aou.workstations.label:5811
1245 msgid "Workstations"
1246 msgstr "Աշխ կայաններ"
1247
1248 #: field.aur.article_title.label:7256
1249 msgid "Article Title"
1250 msgstr "Հոդվածի վերնագիր"
1251
1252 #: field.au.hold_requests.label:3088
1253 msgid "All Hold Requests"
1254 msgstr "Բոլոր պահումների հարցում"
1255
1256 #: field.au.master_account.label:3120
1257 msgid "Is Group Lead Account"
1258 msgstr "Սա խմբի առաջատարի հաշիվն է"
1259
1260 #: field.ahr.frozen.label:5387 field.ahopl.frozen.label:5535
1261 #: field.alhr.frozen.label:5618 field.combahr.frozen.label:5700
1262 #: field.aahr.frozen.label:5759
1263 msgid "Currently Frozen"
1264 msgstr "Արտարժույթը սառեցված է"
1265
1266 #: class.puwoum.label:6818
1267 msgid "User Work Org Unit Map"
1268 msgstr "Օգտվողի աշխատանքային կազմ միավորի քարտեզ"
1269
1270 #: field.accs.last_checkin_workstation.label:176
1271 msgid "Last Checkin Workstation"
1272 msgstr "Վերջին ստուգման կայան"
1273
1274 #: class.stgu.label:9223
1275 msgid "User Stage"
1276 msgstr "Օգտվողի հրապարակ"
1277
1278 #: field.ccmw.org_unit.label:1619 field.cwa.org_unit.label:1651
1279 #: field.ccmm.org_unit.label:1727 field.pgpt.org_unit.label:3629
1280 #: field.ausp.org_unit.label:3671 field.acplo.org.label:4513
1281 #: field.aouctn.org_unit.label:5878 field.cbt.owner.label:7205
1282 #: field.acqf.org.label:7783 field.acqfsum.org.label:8025
1283 #: field.acqfap.org.label:8090 field.acqpl.org_unit.label:8116
1284 #: field.acqclt.org_unit.label:9080 field.acqclet.org_unit.label:9100
1285 #: field.acqclp.org_unit.label:9177 field.cfgm.org_unit.label:11150
1286 msgid "Org Unit"
1287 msgstr "Կազմ միավոր"
1288
1289 #: class.ahopl.label:5423
1290 msgid "Hold On Pull List"
1291 msgstr "Բացվող ցուցակի պահում"
1292
1293 #: class.mkfe.label:3509
1294 msgid "Keyword Field Entry"
1295 msgstr "Վճռորոշ բառի իդաշտի մուտք"
1296
1297 #: class.asvq.label:1943
1298 msgid "User Survey Question"
1299 msgstr "Օգտվողի հարցախույզի հարց"
1300
1301 #: class.mfae.label:3438
1302 msgid "Combined Facet Entry"
1303 msgstr "Կոմբինացված ֆասետի մուտք"
1304
1305 #: field.circ.phone_renewal.label:3910 field.combcirc.phone_renewal.label:3983
1306 #: field.acirc.phone_renewal.label:4052
1307 #: field.rodcirc.phone_renewal.label:10783
1308 msgid "Phone Renewal"
1309 msgstr "Հեռախոսի թարմացում"
1310
1311 #: field.cuat.transient.label:3196
1312 msgid "Transient"
1313 msgstr "Անցողիկ"
1314
1315 #: class.siss.label:4805 field.sitem.issuance.label:4923
1316 #: field.smhc.issuance.label:4992
1317 msgid "Issuance"
1318 msgstr "Հրատարակում"
1319
1320 #: class.mife.label:6735
1321 msgid "Identifier Field Entry"
1322 msgstr "Բնութագրիչ դաշտի մուտք"
1323
1324 #: field.acqlia.definition.label:8460
1325 msgid "Definition"
1326 msgstr "Սահմանում"
1327
1328 #: class.sra.label:5127
1329 msgid "Relevance Adjustment"
1330 msgstr "Հարաբերական հավասարեցում"
1331
1332 #: field.aur.article_pages.label:7257
1333 msgid "Article Pages"
1334 msgstr "Հոդվածի էջեր"
1335
1336 #: field.cmf.facet_field.label:2569
1337 msgid "Facet Field"
1338 msgstr "Ֆասետի դաշտ"
1339
1340 #: field.sre.edit_date.label:4554
1341 msgid "Edit date"
1342 msgstr "Խմբագրիր ամսաթիվը"
1343
1344 #: field.acqlid.claims.label:8486
1345 msgid "Claims"
1346 msgstr "Պահանջագրեր"
1347
1348 #: class.ppl.label:3411
1349 msgid "Permission List"
1350 msgstr "Իրավասության ցուցակ"
1351
1352 #: field.bmpc.id.label:9842
1353 msgid "Temp ID"
1354 msgstr "Ժամանակավոր ID"
1355
1356 #: class.acqinv.label:7397 field.acqie.invoice.label:7436
1357 #: field.acqii.invoice.label:7473
1358 msgid "Invoice"
1359 msgstr "Հաշիվ"
1360
1361 #: field.atenv.path.label:1185
1362 msgid "Field Path"
1363 msgstr "Դաշտի ուղի"
1364
1365 #: class.rlcd.label:10229
1366 msgid "Last Copy Delete Time"
1367 msgstr "Վերջին պատճենի ջնջման ժամանակ"
1368
1369 #: field.mbp.accepting_usr.label:6899 field.mdp.accepting_usr.label:6951
1370 msgid "Accepting User"
1371 msgstr "Ընդունող օգտվող"
1372
1373 #: class.qrc.label:9560
1374 msgid "Record Column"
1375 msgstr "Գրառման սյունակ"
1376
1377 #: field.ahr.thaw_date.label:5388 field.ahopl.thaw_date.label:5536
1378 #: field.alhr.thaw_date.label:5619 field.combahr.thaw_date.label:5701
1379 #: field.aahr.thaw_date.label:5760
1380 msgid "Thaw Date (if frozen)"
1381 msgstr "Մեղմացնելու ամսաթիվ (եթե սառեցված է)"
1382
1383 #: field.acqinv.inv_type.label:7405
1384 msgid "Invoice Type"
1385 msgstr "Հաշվի տեսակ"
1386
1387 #: field.acqpro.fax_phone.label:7344 field.acqpa.fax_phone.label:7526
1388 #: field.acqpca.fax_phone.label:7591
1389 msgid "Fax Phone"
1390 msgstr "Ֆաքս հեռախոս"
1391
1392 #: class.bmpc.label:9840
1393 msgid "MARC21 Physical Characteristics"
1394 msgstr "MARC21 ֆիզիկական բնութագրիչներ"
1395
1396 #: field.acqinv.payment_method.label:7408
1397 msgid "Payment Method"
1398 msgstr "Վճարման ձև"
1399
1400 #: class.afs.label:9300
1401 msgid "Fieldset"
1402 msgstr "Դաշտի բազմություն"
1403
1404 #: field.rmsr.pubdate.label:8837 field.rssr.pubdate.label:8861
1405 #: field.rsr.pubdate.label:8882
1406 msgid "Publication Year (normalized)"
1407 msgstr "Հրատարակման տարի (նորմալացված)"
1408
1409 #: field.uvs.attempts.label:9939
1410 msgid "Verification Attempts"
1411 msgstr "Համեմատման փորձ"
1412
1413 #: field.scap.enum_1.label:4588
1414 msgid "Enum 1"
1415 msgstr "Enum 1"
1416
1417 #: field.scap.enum_3.label:4590
1418 msgid "Enum 3"
1419 msgstr "Enum 3"
1420
1421 #: field.scap.enum_2.label:4589
1422 msgid "Enum 2"
1423 msgstr "Enum 2"
1424
1425 #: field.asva.answer.label:6670
1426 msgid "Answer Text"
1427 msgstr "Պատասխանի տեքստ"
1428
1429 #: field.scap.enum_4.label:4591
1430 msgid "Enum 4"
1431 msgstr "Enum 4"
1432
1433 #: field.scap.enum_6.label:4593
1434 msgid "Enum 6"
1435 msgstr "Enum 6"
1436
1437 #: field.vqbr.id.label:408 field.vqar.id.label:529
1438 #: field.mravl.source.label:891 field.mraf.id.label:906 field.mra.id.label:922
1439 #: field.bre.id.label:2838 field.aufh.id.label:6727 field.rmsr.id.label:8829
1440 #: field.rssr.id.label:8853 field.rsr.id.label:8872 field.rlcd.id.label:10243
1441 #: field.rhcrpb.id.label:10306 field.rhcrpbap.id.label:10352
1442 msgid "Record ID"
1443 msgstr "Գրառման ID"
1444
1445 #: field.siss.holding_link_id.label:4818
1446 msgid "Holding Link ID"
1447 msgstr "Պահման կապի ID"
1448
1449 #: field.sdist.index_summary.label:4686 class.sisum.label:5057
1450 msgid "Index Issue Summary"
1451 msgstr "Ցուցիչի սպասարկման համառոտագրություն"
1452
1453 #: field.bre.attrs.label:2860
1454 msgid "SVF Attributes"
1455 msgstr "SVF բաղկացուցիչներ"
1456
1457 #: field.au.email.label:3107 field.aou.email.label:5801
1458 #: field.stgu.email.label:9229
1459 msgid "Email Address"
1460 msgstr "էլ փոստի հասցե"
1461
1462 #: class.xbool.label:9631
1463 msgid "Boolean Expression"
1464 msgstr "Բուլյան արտահայտություն"
1465
1466 #: field.mrd.audience.label:3575
1467 msgid "Audn"
1468 msgstr "Audn"
1469
1470 #: class.xstr.label:9813
1471 msgid "String Expression"
1472 msgstr "Տողի արտահայտություն"
1473
1474 #: class.acrlid.label:10588
1475 msgid "Claim Ready Lineitem Details"
1476 msgstr "Պատրաստ պահանջագրի մանրամասներ"
1477
1478 #: field.acqdf.name.label:8977
1479 msgid "Formula Name"
1480 msgstr "Բանաձևի անուն"
1481
1482 #: field.circ.usr.label:3918 field.ancc.patron.label:6699
1483 #: field.rodcirc.usr.label:10790
1484 msgid "Patron"
1485 msgstr "Ընթերցող"
1486
1487 #: field.cmfpm.length.label:9863 field.cmpcsm.length.label:9893
1488 #: field.cbc.length.label:11062
1489 msgid "Length"
1490 msgstr "Երկարություն"
1491
1492 #: field.au.cards.label:3086
1493 msgid "All Library Cards"
1494 msgstr "Գրադարանի բոլոր քարտերը"
1495
1496 #: field.sitem.shadowed.label:4931
1497 msgid "Shadowed?"
1498 msgstr "Ստվերվա՞ծ"
1499
1500 #: field.qfpd.id.label:9469
1501 msgid "Function Param Def ID"
1502 msgstr "Function Param Def ID"
1503
1504 #: class.amtr.label:155
1505 msgid "Matrix Test Result"
1506 msgstr "Մատրիցային թեստի արդյունքներ"
1507
1508 #: field.rccbs.patron_zip.label:10574
1509 msgid "User ZIP Code"
1510 msgstr "Օգտվողի ZIP կոդ"
1511
1512 #: class.vms.label:620
1513 msgid "Record Matching Definition Set"
1514 msgstr "Գրառման համընկնման սահմանման բազմություն"
1515
1516 #: field.mrd.cat_form.label:3577
1517 msgid "Cat Form"
1518 msgstr "Քարտագրման ձև"
1519
1520 #: field.qfs.id.label:9457
1521 msgid "Function Signature ID"
1522 msgstr "Ֆունկցիայի ստորագրության ID"
1523
1524 #: field.atc.dest.label:2121 field.iatc.dest.label:10697
1525 msgid "Destination"
1526 msgstr "Նպատակակետ"
1527
1528 #: field.ahopl.copy_location_order_position.label:5545
1529 msgid "Copy Location Sort Order"
1530 msgstr "Պատճենի տեղաբաշխման դասակարգման կարգ"
1531
1532 #: class.mfp.label:3548
1533 msgid "Forgive Payment"
1534 msgstr "Ներված վճարում"
1535
1536 #: field.vqbr.imported_as.label:414 field.vqar.imported_as.label:534
1537 msgid "Final Target Record"
1538 msgstr "Վերջնական թիրախ գրառում"
1539
1540 #: field.acn.uris.label:2727
1541 msgid "URIs"
1542 msgstr "URIs"
1543
1544 #: class.acqfat.label:7827
1545 msgid "Fund Allocation Total"
1546 msgstr "Բյուջեի բաշխման ընդհանուր գումար"
1547
1548 #: field.rocit.stat_cat_2_value.label:10836
1549 msgid "Legacy Stat Cat 2 Value"
1550 msgstr "Legacy Stat Cat 2 արժեք"
1551
1552 #: class.svr.label:4530
1553 msgid "Serial Virtual Record"
1554 msgstr "Պարբերական վիրտուալ գրառում"
1555
1556 #: field.chmm.distance_is_from_owner.label:1690
1557 msgid "Range is from Owning Lib?"
1558 msgstr "Տիրույթը տնօրինող գրադարանի՞ց է։"
1559
1560 #: field.acqlisum.paid_amount.label:10658
1561 #: field.acqlisumi.paid_amount.label:10679
1562 msgid "Paid Amount"
1563 msgstr "Վճարված գումար"
1564
1565 #: field.acqii.inv_item_type.label:7476 field.acqpoi.inv_item_type.label:8278
1566 msgid "Invoice Item Type"
1567 msgstr "Նյութի հաշվի տեսակ"
1568
1569 #: field.stgsc.value.label:9295
1570 msgid "Stat Cat Value"
1571 msgstr "Վիճակագրական դասի արժեք"
1572
1573 #: field.au.ident_type2.label:3115
1574 msgid "Secondary Identification Type"
1575 msgstr "Երկրորդային ճանաչման տեսակ"
1576
1577 #: class.mfr.label:3369
1578 msgid "Flattened MARC Fields"
1579 msgstr "Հարթեցված ՄԵԸՔ դաշտեր"
1580
1581 #: class.acpn.label:3338
1582 msgid "Copy Note"
1583 msgstr "Նմուշի նշում"
1584
1585 #: field.cmc.a_weight.label:2540
1586 msgid "A Weight"
1587 msgstr "A քաշ"
1588
1589 #: field.cbho.aprox.label:2593
1590 msgid "Adjusted Circ Lib to Pickup Lib Proximity"
1591 msgstr "Adjusted Circ Lib to Pickup Lib Proximity"
1592
1593 #: field.atc.persistant_transfer.label:2124
1594 #: field.iatc.persistant_transfer.label:10700
1595 msgid "Is Persistent? (unused)"
1596 msgstr "Մշտակա՞ն է (չի օգտագործված)"
1597
1598 #: field.aou.fiscal_calendar.label:5804 class.acqfc.label:7634
1599 msgid "Fiscal Calendar"
1600 msgstr "Ֆինանսական օրացույց"
1601
1602 #: class.qseq.label:9418
1603 msgid "Query Sequence"
1604 msgstr "Հերթի հաջորդականություն"
1605
1606 #: field.qxp.operator.label:9504 field.xop.operator.label:9788
1607 #: field.xser.operator.label:9805
1608 msgid "Operator"
1609 msgstr "Օպերատոր"
1610
1611 #: field.acqct.code.label:7293
1612 msgid "Currency Code"
1613 msgstr "Արտարժույթի կոդ"
1614
1615 #: class.coust.label:3300
1616 msgid "Organizational Unit Setting Type"
1617 msgstr "Կազմակերպչական միավորի կարգաբերման տեսակ"
1618
1619 #: field.ancc.duedate.label:6701
1620 msgid "Virtual Due Date/Time"
1621 msgstr "Վերադարձի վիրտուլ օր/ժամ"
1622
1623 #: field.circ.unrecovered.label:3932 field.bresv.unrecovered.label:4266
1624 #: field.mbt.unrecovered.label:6219
1625 msgid "Unrecovered Debt"
1626 msgstr "Չվերադարձված պարտք"
1627
1628 #: class.auoi.label:708
1629 msgid "User Sharing Opt-in"
1630 msgstr "User Sharing Opt-in"
1631
1632 #: field.aun.title.label:2028 field.acpn.title.label:3345
1633 msgid "Note Title"
1634 msgstr "Նշում վերնագիր"
1635
1636 #: field.cmcts.index_weight.label:10425 field.cmfts.index_weight.label:10450
1637 msgid "Index Weight"
1638 msgstr "Ցուցիչի քաշ"
1639
1640 #: field.combcirc.copy_owning_lib.label:4006
1641 #: field.acirc.copy_owning_lib.label:4079
1642 msgid "Copy Owning Library"
1643 msgstr "Պատճենիր տնօրինող գրադարանը"
1644
1645 #: field.aua.replaces.label:3704
1646 msgid "Replaces"
1647 msgstr "Փոխարինում է"
1648
1649 #: field.uvs.selectors.label:9938
1650 msgid "URL Selectors"
1651 msgstr "URL-ի ընտրիչ"
1652
1653 #: field.ahopl.is_staff_hold.label:5557
1654 msgid "Is Staff Hold?"
1655 msgstr "Աշխատակազմի պահու՞մ է"
1656
1657 #: field.acqlisum.delay_count.label:10653
1658 #: field.acqlisumi.delay_count.label:10674
1659 msgid "Delay Count"
1660 msgstr ""
1661
1662 #: class.ancc.label:6693
1663 msgid "Non-cataloged Circulation"
1664 msgstr "Չմուտքագրված սպասարկում"
1665
1666 #: field.brav.id.label:4207
1667 msgid "Resource Attribute Value ID"
1668 msgstr "Պաշարի բաղկացուցիչի արժեքի ID"
1669
1670 #: field.siss.holding_code.label:4816
1671 msgid "Holding Code"
1672 msgstr "Պահման կոդ"
1673
1674 #: field.rccc.patron_home_lib.label:10493
1675 msgid "Patron Home Library Link"
1676 msgstr "Ընթերցողի տնային գրադարանի կապ"
1677
1678 #: field.circ.billings.label:3926 field.combcirc.billings.label:3995
1679 #: field.acirc.billings.label:4068 field.rodcirc.billings.label:10793
1680 msgid "Transaction Billings"
1681 msgstr "Տրանզակցիայի հաշիվներ"
1682
1683 #: class.stgma.label:9257
1684 msgid "Mailing Address Stage"
1685 msgstr "Գրագրության հասցեի հարթակ"
1686
1687 #: field.bra.id.label:4181
1688 msgid "Resource Attribute ID"
1689 msgstr "Պաշարի բնութագրիչի ID"
1690
1691 #: field.crmf.is_percent.label:6630
1692 msgid "Is Percent"
1693 msgstr "Տոկոս է"
1694
1695 #: field.acqfy.calendar.label:7656
1696 msgid "Calendar"
1697 msgstr "Օրացույց"
1698
1699 #: class.acqligad.label:8537
1700 msgid "Line Item Generated Attribute Definition"
1701 msgstr "Տողային նյութի գեներացված բաղադրիչների սահմանում"
1702
1703 #: field.bresv.summary.label:4271 field.mbt.summary.label:6226
1704 msgid "Payment Summary"
1705 msgstr "Վճարման համառոտագրություն"
1706
1707 #: class.asfge.label:5327
1708 msgid "Search Filter Group Entry"
1709 msgstr "Փնտրման զտիչի խմբի մուտք"
1710
1711 #: class.bra.label:4179 field.brav.attr.label:4209
1712 #: field.bram.resource_attr.label:4234
1713 msgid "Resource Attribute"
1714 msgstr "Պաշարի բնութագրիչ"
1715
1716 #: class.acqpro.label:7328 field.acqpron.provider.label:7368
1717 #: field.acqinv.provider.label:7401 field.acqpa.provider.label:7520
1718 #: field.acqpc.provider.label:7552 field.acqpo.provider.label:8166
1719 #: field.acqpoh.provider.label:8216 field.jub.provider.label:8316
1720 #: field.acqlih.provider.label:8375 field.acqlipad.provider.label:8566
1721 #: field.acqphsm.provider.label:8595 field.acqedi.provider.label:8641
1722 msgid "Provider"
1723 msgstr "Մատակարար"
1724
1725 #: class.qbv.label:9480 field.qxp.bind_variable.label:9510
1726 #: field.xbind.bind_variable.label:9623
1727 msgid "Bind Variable"
1728 msgstr "Կազմի փոփոխական"
1729
1730 #: field.qseq.id.label:9420
1731 msgid "Query Seq ID"
1732 msgstr "Հերթի հաջորդ ID"
1733
1734 #: field.vqbr.matches.label:419 field.vqar.matches.label:539
1735 msgid "Matches"
1736 msgstr "Համընկնումներ"
1737
1738 #: field.acqftr.transfer_user.label:7622
1739 msgid "Transfer User"
1740 msgstr "Փոխադրի օգտվողին"
1741
1742 #: field.ccmw.user_home_ou.label:1622 field.ccmm.user_home_ou.label:1730
1743 msgid "User Home Lib"
1744 msgstr "Օգտվողի տնային գրադարան"
1745
1746 #: field.ancc.id.label:6697
1747 msgid "Non-cat Circulation ID"
1748 msgstr "Չքարտագրվող սպասարկման ID"
1749
1750 #: field.vms.mtype.label:625
1751 msgid "Match Set Type"
1752 msgstr "Համընկնման բազմության տեսակ"
1753
1754 #: field.bresv.xact_start.label:4265 field.mbt.xact_start.label:6218
1755 #: field.rccbs.xact_start.label:10556
1756 msgid "Transaction Start Date/Time"
1757 msgstr "Տրանզակցիայի սկզբի օր/ժամ"
1758
1759 #: class.rmobbhol.label:10933
1760 msgid "Open Circulation Balance by User Home Library and Owning Library"
1761 msgstr ""
1762 "Բաց սպասարկան հաշվեկշիռ օգտվողի տնային գրադարանի և տնօրինող գրադարանի կողմից"
1763
1764 #: class.qfr.label:9538
1765 msgid "From Relation"
1766 msgstr "Հարակից կապից"
1767
1768 #: class.chddv.label:3025
1769 msgid "Hard Due Date Values"
1770 msgstr "Կոշտ վերադարձի ամսաթվերի արժեքներ"
1771
1772 #: field.asvq.survey.label:1949 field.asvr.survey.label:2159
1773 #: class.asv.label:5236
1774 msgid "Survey"
1775 msgstr "Հարցախույզ"
1776
1777 #: field.aus.id.label:2068
1778 msgid "Setting ID"
1779 msgstr "Կարգաբերման ID"
1780
1781 #: class.cub.label:6018
1782 msgid "User Bucket"
1783 msgstr "Օգտվողի փունջ"
1784
1785 #: field.sunit.dummy_isbn.label:4860 field.acp.dummy_isbn.label:6486
1786 msgid "Dummy ISBN"
1787 msgstr "Դատարկ ISBN"
1788
1789 #: field.ath.key.label:1109
1790 msgid "Hook Key"
1791 msgstr "Կեռիկի բանալի"
1792
1793 #: field.acn.label.label:2722 field.ahopl.call_number_label.label:5555
1794 #: field.acqlid.cn_label.label:8475 field.rccc.call_number_label.label:10490
1795 msgid "Call Number Label"
1796 msgstr "Դասիչի պիտակ"
1797
1798 #: field.aua.county.label:3695 field.aal.county.label:3722
1799 #: field.acqpa.county.label:7518 field.acqpca.county.label:7583
1800 #: field.stgma.county.label:9265 field.stgba.county.label:9281
1801 msgid "County"
1802 msgstr "Համայնք"
1803
1804 #: field.acn.prefix.label:2730 field.cbc.prefix.label:11060
1805 msgid "Prefix"
1806 msgstr "Նախածանց"
1807
1808 #: field.ahrn.pub.label:5656
1809 msgid "Pub?"
1810 msgstr "Pub?"
1811
1812 #: field.jub.expected_recv_time.label:8322
1813 msgid "Expected Receive Date"
1814 msgstr "Ստացման սպասվող ամսաթիվ"
1815
1816 #: field.aoupa.circ_mod.label:5189 field.act.circ_modifier.label:6581
1817 #: field.acqlid.circ_modifier.label:8482 field.rccc.circ_modifier.label:10480
1818 #: field.rocit.circ_modifier.label:10831
1819 msgid "Circ Modifier"
1820 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
1821
1822 #: field.atul.update_time.label:1358
1823 msgid "Event Update Time"
1824 msgstr "Իրադարձության թարմացման ժամ"
1825
1826 #: field.rsr.series_title.label:8883
1827 msgid "Series Title (normalized)"
1828 msgstr "Մատենաշարի վերնագիր (նորմալացված)"
1829
1830 #: field.acqfcb.amount.label:7898
1831 msgid "Balance after Spent and Encumbered"
1832 msgstr "Հաշվեկշիռ ծախսելուց հետո"
1833
1834 #: field.actscsf.one_only.label:5964 field.ascsf.one_only.label:7008
1835 msgid "Exclusive?"
1836 msgstr "Բացառի՞կ"
1837
1838 #: field.aufh.current_copy.label:6724
1839 msgid "Non-fulfilling Copy"
1840 msgstr "Չսպասարկվող օրինակ"
1841
1842 #: field.qsq.type.label:9400
1843 msgid "Query type"
1844 msgstr "Հերթի տեսակ"
1845
1846 #: class.rof.label:8704
1847 msgid "Output Folder"
1848 msgstr "Արտահանման թղթապանակ"
1849
1850 #: field.stgu.row_id.label:9225 field.stgc.row_id.label:9249
1851 #: field.stgma.row_id.label:9259 field.stgba.row_id.label:9275
1852 #: field.stgsc.row_id.label:9291
1853 msgid "Row ID"
1854 msgstr "Տողի ID"
1855
1856 #: field.siss.caption_and_pattern.label:4813
1857 msgid "Caption/Pattern"
1858 msgstr "Որսալ/նմուշ"
1859
1860 #: field.vie.description.label:392 field.vqbrad.description.label:446
1861 #: field.vqarad.description.label:563 field.cin.description.label:746
1862 #: field.crad.description.label:786 field.ccvm.description.label:963
1863 #: field.ath.description.label:1111 field.atcol.description.label:1128
1864 #: field.atval.description.label:1136 field.atreact.description.label:1152
1865 #: field.atclean.description.label:1168 field.ccm.description.label:1410
1866 #: field.cclg.description.label:1785 field.ccls.description.label:1806
1867 #: field.acs.description.label:2213 field.acsaf.description.label:2241
1868 #: field.at.description.label:2311 field.aba.description.label:2331
1869 #: field.cam.description.label:2634 field.cust.description.label:3280
1870 #: field.asv.description.label:5240 field.pgt.description.label:6645
1871 #: field.acqcr.description.label:8144 field.acqliat.description.label:8417
1872 #: field.acqliad.description.label:8506 field.acqlimad.description.label:8521
1873 #: field.acqligad.description.label:8541 field.acqliuad.description.label:8551
1874 #: field.acqlipad.description.label:8564 field.acqlilad.description.label:8624
1875 #: field.acqclt.description.label:9082 field.acqclet.description.label:9102
1876 #: field.acqclp.description.label:9179 field.qbv.description.label:9485
1877 #: field.cfdi.description.label:10172
1878 msgid "Description"
1879 msgstr "Նկարագրություն"
1880
1881 #: field.uvu.fragment.label:10051
1882 msgid "Fragment"
1883 msgstr "Հատված"
1884
1885 #: field.acqpl.entry_count.label:8121
1886 msgid "Entry Count"
1887 msgstr "Մուտքի հաշվիչ"
1888
1889 #: field.aufh.circ_lib.label:6723
1890 msgid "Non-fulfilling Library"
1891 msgstr "Չիրականացնող գրադարան"
1892
1893 #: class.mtfe.label:6747
1894 msgid "Title Field Entry"
1895 msgstr "Վերնագրի դաշտի մուտք"
1896
1897 #: class.clm.label:2444
1898 msgid "Language Map"
1899 msgstr "Լեզվի քարտեզ"
1900
1901 #: field.crad.filter.label:788
1902 msgid "Filter?"
1903 msgstr "Զտե՞լ"
1904
1905 #: field.brsrc.attr_maps.label:4157 field.bra.attr_maps.label:4187
1906 #: field.brav.attr_maps.label:4211
1907 msgid "Resource Attribute Maps"
1908 msgstr "Պաշարի բնութագրիչի քարտեզ"
1909
1910 #: field.vii.error_detail.label:273 field.vqbr.error_detail.label:416
1911 #: field.vqar.error_detail.label:536
1912 msgid "Import Error Detail"
1913 msgstr "Ներմուծման սխալի մանրամասներ"
1914
1915 #: field.asv.usr_summary.label:5249
1916 msgid "Display in User Summary"
1917 msgstr "Արտածիր օգտվողի համառոտագրությունում"
1918
1919 #: field.rccc.stat_cat_1_value.label:10504
1920 msgid "Legacy CAT1 Value"
1921 msgstr "Legacy CAT1 արժեք"
1922
1923 #: field.qfr.parent_relation.label:9547
1924 msgid "Parent Relation ID"
1925 msgstr "Ծնող կապի ID"
1926
1927 #: class.acqfy.label:7653 field.acqfy.year.label:7657
1928 msgid "Fiscal Year"
1929 msgstr "Ֆինանսական տարի"
1930
1931 #: field.circ.checkin_time.label:3898 field.combcirc.checkin_time.label:3971
1932 #: field.acirc.checkin_time.label:4040 field.rodcirc.checkin_time.label:10771
1933 msgid "Check In Date/Time"
1934 msgstr "Հետ ընդունման ամսաթիվ/ժամ"
1935
1936 #: field.act.owning_lib.label:6563 field.rocit.owning_lib.label:10841
1937 msgid "Owning Lib"
1938 msgstr "Տնօրինող գրադ"
1939
1940 #: field.mbts.last_billing_type.label:1977
1941 #: field.mbtslv.last_billing_type.label:2005
1942 #: field.rccbs.last_billing_type.label:10569
1943 msgid "Last Billing Type"
1944 msgstr "Վերջին հաշվի տեսակ"
1945
1946 #: field.vmsp.bool_op.label:645
1947 msgid "Boolean Operator"
1948 msgstr "Բուլյան գործողություն"
1949
1950 #: field.qsi.stored_query.label:9577 field.qobi.stored_query.label:9592
1951 msgid "Stored Query ID"
1952 msgstr "Պահեստավորված հերթի ID"
1953
1954 #: class.rhcrpbap.label:10321
1955 msgid "Hold/Copy Ratio per Bib and Pickup Library"
1956 msgstr "Պահման/Պատճենման գործակից ըստ մատենի և վերցնելու գրադարանի"
1957
1958 #: class.cclsgm.label:1900
1959 msgid "Circulation Limit Set Group Map"
1960 msgstr "Տացքի սահմանափակման բազմության խմբի քարտեզ"
1961
1962 #: field.sre.active.label:4549
1963 msgid "Is Active"
1964 msgstr "Ակտիվ է"
1965
1966 #: field.czs.attrs.label:1018
1967 msgid "Attrs"
1968 msgstr "Attrs"
1969
1970 #: field.acsaf.nfi.label:2239
1971 msgid "Non-filing Indicator"
1972 msgstr "Չլրացվող ինդիկատոր"
1973
1974 #: class.uvs.label:9923
1975 msgid "URL Verification Session"
1976 msgstr "URL-ի նույնականացման սեսիա"
1977
1978 #: field.vii.internal_id.label:295 field.viiad.internal_id.label:347
1979 msgid "Overlay Match ID"
1980 msgstr "Վերադրման համընկնման ID"
1981
1982 #: field.aihu.org_unit.label:2094 field.ancihu.org_unit.label:2108
1983 #: field.acqcr.org_unit.label:8142
1984 msgid "Using Library"
1985 msgstr "Օգտագործվող գրադարան"
1986
1987 #: field.ergbhu.update_type.label:8958
1988 msgid "Update Type"
1989 msgstr "Թարմացման տեսակ"
1990
1991 #: field.bre.marc.label:2840
1992 msgid "MARC21Slim"
1993 msgstr "MARC21Slim"
1994
1995 #: field.acqpron.edit_time.label:7371 field.acqpl.edit_time.label:8119
1996 #: field.acqpo.edit_time.label:8165 field.acqpoh.edit_time.label:8215
1997 #: field.acqpon.edit_time.label:8245 field.jub.edit_time.label:8318
1998 #: field.acqlih.edit_time.label:8380 field.acqlin.edit_time.label:8439
1999 msgid "Edit Time"
2000 msgstr "Խմբագրման ժամ"
2001
2002 #: field.ssubn.title.label:4658 field.sdistn.title.label:4720
2003 #: field.sin.title.label:4968 field.ahrn.title.label:5653
2004 #: field.aur.title.label:7253 field.acqpoi.title.label:8279
2005 #: field.rocit.title.label:10821
2006 msgid "Title"
2007 msgstr "Վերնագիր"
2008
2009 #: field.vqbr.bib_source.label:413 class.cbs.label:6195
2010 msgid "Bib Source"
2011 msgstr "Մատեն. աղբյուր"
2012
2013 #: field.circ.checkin_scan_time.label:3924
2014 #: field.acirc.checkin_scan_time.label:4066
2015 msgid "Checkin Scan Date/Time"
2016 msgstr "Հետ ընդունման սկանի ամսաթիվ/ժամ"
2017
2018 #: field.acqinv.payment_auth.label:7407
2019 msgid "Payment Auth"
2020 msgstr "Վճարման Auth"
2021
2022 #: class.mwp.label:6325
2023 msgid "Work Payment"
2024 msgstr "Աշխատանքային վճարում"
2025
2026 #: class.acirc.label:4036
2027 msgid "Aged (patronless) Circulation"
2028 msgstr "Տարիքային (ընթերցողից անկախ) սպասարկում"
2029
2030 #: class.cbho.label:2587
2031 msgid "Best-Hold Sort Order"
2032 msgstr "Best-Hold Sort Order"
2033
2034 #: field.vmsp.quality.label:650
2035 msgid "Importance"
2036 msgstr "Կարևորություն"
2037
2038 #: class.acqfsrcb.label:7982
2039 msgid "Funding Source Balance"
2040 msgstr "Ֆինանսավորման աղբյուրի հաշվեկշիռ"
2041
2042 #: class.pugm.label:7133
2043 msgid "User Group Map"
2044 msgstr "Օգտվողի խմբի քարտեզ"
2045
2046 #: field.cbho.approx.label:2594
2047 msgid "Adjusted Capture Location to Pickup Lib Proximity"
2048 msgstr "Adjusted Capture Location to Pickup Lib Proximity"
2049
2050 #: field.aua.street2.label:3700 field.aal.street2.label:3720
2051 #: field.acqpca.street2.label:7588 field.stgma.street2.label:9263
2052 #: field.stgba.street2.label:9279
2053 msgid "Street (2)"
2054 msgstr "Փողոց (2)"
2055
2056 #: class.ccmlsm.label:1821
2057 msgid "Circulation Matrix Limit Set Map"
2058 msgstr "Տացքի մատրիցայի սահմանափակման բազմության քարտեզ"
2059
2060 #: field.acs.thesauri.label:2215 field.acsaf.thesauri.label:2245
2061 msgid "Thesauri"
2062 msgstr "Տեզաուրուս"
2063
2064 #: field.cclsgm.limit_group.label:1904
2065 msgid "Limit Group"
2066 msgstr "Սահմանափակման խումբ"
2067
2068 #: class.mbeshm.label:3473
2069 msgid "Combined Browse Entry Simple Authority Heading Map"
2070 msgstr "Կոմբինացված դիտման մուտքի պարզ հեղինակավորի խորագրի քարտեզ"
2071
2072 #: field.au.barred.label:3098
2073 msgid "Barred"
2074 msgstr "Կասեցված"
2075
2076 #: field.ctcl.name.label:10410
2077 msgid "Text Search Config Name"
2078 msgstr "Տեքստի որոնման Config Name"
2079
2080 #: class.ateo.label:1086
2081 msgid "Event Output"
2082 msgstr "Իրադարձության ելք"
2083
2084 #: field.aba.fields.label:2332
2085 msgid "Authority Fields"
2086 msgstr "Հեղինակավորի դաշտեր"
2087
2088 #: field.ccls.global.label:1805
2089 msgid "Global"
2090 msgstr "Ընդհանուր"
2091
2092 #: field.cbho.depth.label:2597
2093 msgid "Hold Selection Depth"
2094 msgstr "Պահման ընտրության խորություն"
2095
2096 #: field.viiad.tag.label:326 field.vmsp.tag.label:647 field.vmsq.tag.label:682
2097 #: field.acsaf.tag.label:2236 field.acsbf.tag.label:2271
2098 #: field.mfr.tag.label:3376 field.cmfpm.tag.label:9860
2099 #: field.uvu.tag.label:10040
2100 msgid "Tag"
2101 msgstr "Ցուցիչ"
2102
2103 #: field.acqf.rollover.label:7788 field.acqfsum.rollover.label:8030
2104 msgid "Rollover"
2105 msgstr "Ներքաշիր"
2106
2107 #: field.vqbrad.xpath.label:447 field.vqarad.xpath.label:564
2108 #: field.crad.xpath.label:794 field.cmf.xpath.label:2565
2109 #: field.acqlimad.xpath.label:8522 field.acqligad.xpath.label:8542
2110 #: field.acqlipad.xpath.label:8565 field.uvus.xpath.label:9998
2111 msgid "XPath"
2112 msgstr "XPath"
2113
2114 #: class.vmsp.label:640
2115 msgid "Record Matching Definition"
2116 msgstr "Գրառման համընկնման սահմանում"
2117
2118 #: field.mrd.date2.label:3591
2119 msgid "Date2"
2120 msgstr "Date2"
2121
2122 #: field.artc.source.label:7046 field.ahtc.source.label:7081
2123 msgid "Sending Library"
2124 msgstr "Առաքող գրադարան"
2125
2126 #: field.vibtg.label.label:250 field.cgf.label.label:728
2127 #: field.crad.label.label:785 field.cracct.label.label:986
2128 #: field.czs.label.label:1011 field.cza.label.label:1040
2129 #: field.czifm.label.label:1064 field.atenv.label.label:1187
2130 #: field.aiit.name.label:1429 field.acqim.name.label:1446
2131 #: field.ccpbt.label.label:1462 field.ccnbt.label.label:1478
2132 #: field.cbrebt.label.label:1538 field.cubt.label.label:1554
2133 #: field.cmc.label.label:2536 field.cmf.label.label:2564
2134 #: field.acns.label.label:2678 field.acnp.label.label:2697
2135 #: field.auri.label.label:2759 field.cuat.label.label:3193
2136 #: field.atb.label.label:3232 field.cust.label.label:3279
2137 #: field.sdist.label.label:4674 field.siss.label.label:4814
2138 #: field.acqcr.label.label:8143 field.acqedi.label.label:8633
2139 #: field.qbv.label.label:9483 field.cmpctm.label.label:9877
2140 #: field.cmpcsm.label.label:9894 field.cmpcvm.label.label:9911
2141 msgid "Label"
2142 msgstr "Պիտակ"
2143
2144 #: class.at.label:2306
2145 msgid "Authority Thesaurus"
2146 msgstr "Հեղինակավոր տեզաուրուս"
2147
2148 #: field.vmsp.parent.label:643
2149 msgid "Expression Tree Parent"
2150 msgstr "Արտահայտության ծառի ծնող"
2151
2152 #: field.cmfinm.norm.label:764 field.crainm.norm.label:939
2153 msgid "Normalizer"
2154 msgstr "նորմալացնող"
2155
2156 #: field.bre.subscriptions.label:2859
2157 msgid "Subscriptions"
2158 msgstr "Բաժանորդագրություններ"
2159
2160 #: field.acqie.actual_cost.label:7444 field.acqii.actual_cost.label:7481
2161 msgid "Actual Cost"
2162 msgstr "Իրական գին"
2163
2164 #: field.csc.email_gateway.label:822
2165 msgid "Email Gateway"
2166 msgstr "Էլ. փոստի դարպաս"
2167
2168 #: class.crainm.label:935
2169 msgid "SVF Record Attribute to Indexing Normalizer Map"
2170 msgstr "SVF գրառման բաղկացուցիչից դեպի ինդեքսավորման նորմալացման քարտեզ"
2171
2172 #: field.mfr.ind2.label:3373
2173 msgid "Indicator 2"
2174 msgstr "Ցուցիչ 2"
2175
2176 #: field.au.checkins.label:3143 field.aou.checkins.label:5810
2177 msgid "Checkins"
2178 msgstr "Ընդունումներ"
2179
2180 #: field.actscsf.field.label:5962 field.ascsf.field.label:7006
2181 msgid "Field Identifier"
2182 msgstr "Դաշտի բնութագրիչ"
2183
2184 #: field.cblvl.code.label:5114
2185 msgid "Bib Level Code"
2186 msgstr "Մատեն մակարդակի կոդ"
2187
2188 #: field.acpl.id.label:4435 field.acplo.location.label:4512
2189 msgid "Location ID"
2190 msgstr "Տեղաբաշխման ID"
2191
2192 #: field.acqdf.owner.label:8976
2193 msgid "Formula Owner"
2194 msgstr "Բանաձևի տնօրինող"
2195
2196 #: class.sdist.label:4667 field.sdistn.distribution.label:4715
2197 #: field.sstr.distribution.label:4748 field.sasum.distribution.label:4981
2198 #: field.sbsum.distribution.label:5006 field.sssum.distribution.label:5033
2199 #: field.sisum.distribution.label:5060
2200 msgid "Distribution"
2201 msgstr "Տարածում"
2202
2203 #: field.bre.simple_record.label:2857
2204 msgid "Simple Record Extracts "
2205 msgstr "Պարզ գրառման ընդլայնում "
2206
2207 #: class.actsce.label:6246
2208 msgid "User Stat Cat Entry"
2209 msgstr "Օգտվողի վիճակ դասի մուտք"
2210
2211 #: field.au.juvenile.label:3134
2212 msgid "Juvenile"
2213 msgstr "Պատանեկան"
2214
2215 #: class.acqftm.label:10965
2216 msgid "Fund Tag Map"
2217 msgstr "Բյուջեի ցուցիչի քարտեզ"
2218
2219 #: class.acn.label:2713 field.sunit.call_number.label:4850
2220 #: field.acp.call_number.label:6476
2221 msgid "Call Number/Volume"
2222 msgstr "Դասիչ/հատոր"
2223
2224 #: field.uvsbrem.session.label:9973 field.uvus.session.label:9999
2225 #: field.uvu.session.label:10038 field.uvva.session.label:10092
2226 msgid "Session"
2227 msgstr "Կապ"
2228
2229 #: field.atul.user_data.label:1362
2230 msgid "Event User Data"
2231 msgstr "Իրադարձության օգտվողի տվյալ"
2232
2233 #: field.aoupa.item_circ_lib.label:5184
2234 msgid "Item Circ Lib"
2235 msgstr "Նյութի Circ Lib"
2236
2237 #: field.rhcrpbap.copy_count_everywhere.label:10357
2238 msgid "Holdable Copy Count Everywhere"
2239 msgstr "Պահման պատճենի հաշվիչ ամենուր"
2240
2241 #: field.sunit.notes.label:4882 field.acp.notes.label:6506
2242 msgid "Copy Notes"
2243 msgstr "Օրինակի նշումներ"
2244
2245 #: field.vii.deposit.label:283 field.viiad.deposit.label:334
2246 msgid "Deposit"
2247 msgstr "Դեպոզիտ"
2248
2249 #: field.vbm.id.label:484 field.vam.id.label:601
2250 msgid "Match ID"
2251 msgstr "Համընկեցրու ID"
2252
2253 #: class.mbe.label:3450
2254 msgid "Combined Browse Entry"
2255 msgstr "Կոմբինացված դիտելու մուտք"
2256
2257 #: field.chmw.juvenile_flag.label:1599 field.ccmw.juvenile_flag.label:1631
2258 #: field.ccmm.juvenile_flag.label:1739
2259 msgid "Juvenile?"
2260 msgstr "Պատանեակա՞ն"
2261
2262 #: field.actscecm.stat_cat.label:6762 field.aaactsc.stat_cat.label:11107
2263 #: field.aaasc.stat_cat.label:11119
2264 msgid "Statistical Category"
2265 msgstr "Վիճակագրական դաս"
2266
2267 #: field.acqfc.id.label:7636
2268 msgid "Fiscal Calendar ID"
2269 msgstr "Ֆինանսական օրացույցի ID"
2270
2271 #: field.vii.circulate.label:282 field.viiad.circulate.label:333
2272 msgid "Circulate"
2273 msgstr "Սպասարկիր"
2274
2275 #: class.abl.label:2421
2276 msgid "Authority-Bibliographic Record Link"
2277 msgstr "Հեղինակավոր գրառում-մատենագիտական գրառում կապ"
2278
2279 #: field.aur.isxn.label:7252
2280 msgid "ISxN"
2281 msgstr "ISxN"
2282
2283 #: field.acn.edit_date.label:2719 field.sunit.edit_date.label:4865
2284 #: field.acp.edit_date.label:6491
2285 msgid "Last Edit Date/Time"
2286 msgstr "Վերջին խմբագրման ամսաթիվ/ժամ"
2287
2288 #: field.vbq.id.label:364 field.vaq.id.label:506
2289 msgid "Queue ID"
2290 msgstr "Հերթի ID"
2291
2292 #: field.brt.tgt_rsrc_types.label:4128
2293 msgid "Target Resource Types"
2294 msgstr "Թիրախ պաշարների տեսակներ"
2295
2296 #: field.aoupa.absolute_adjustment.label:5191
2297 msgid "Absolute adjustment?"
2298 msgstr "Բացարձակ մոտարկում։"
2299
2300 #: field.cuat.ehow.label:3192
2301 msgid "Event Mechanism"
2302 msgstr "Իրադարձության մեխանիզմ"
2303
2304 #: field.actsce.stat_cat.label:6250 field.actsced.stat_cat.label:6264
2305 #: field.asce.stat_cat.label:6996
2306 msgid "Stat Cat"
2307 msgstr "Վիճակ դաս"
2308
2309 #: field.asc.required.label:5933 field.actsc.required.label:5988
2310 msgid "Required"
2311 msgstr "Պահանջված"
2312
2313 #: field.acqfs.summary.label:7681 field.acqf.summary.label:7793
2314 msgid "Summary"
2315 msgstr "Ամփոփում"
2316
2317 #: field.rccc.dewey_range_hundreds.label:10501
2318 msgid "Dewey Range - Hundreds"
2319 msgstr "Դյուի տիրույթ - Հարյուրյակներ"
2320
2321 #: class.qxp.label:9493 field.qsi.expression.label:9579
2322 #: field.qobi.expression.label:9594
2323 msgid "Expression"
2324 msgstr "Արտահայտություն"
2325
2326 #: class.acqedi.label:8630 field.acqedim.account.label:8671
2327 msgid "EDI Account"
2328 msgstr "ՓԷՏ հաշիվ"
2329
2330 #: class.uvus.label:9989
2331 msgid "URL Verification URL Selector"
2332 msgstr "URL նույնականացում URL ընտրիչ"
2333
2334 #: field.cracct.last_activity.label:993 field.acqedi.last_activity.label:8640
2335 msgid "Last Activity"
2336 msgstr "Վերջին գործողություն"
2337
2338 #: field.cclsgm.check_only.label:1905
2339 msgid "Check Only"
2340 msgstr "Միայն ստուգիր"
2341
2342 #: field.aouctn.children.label:5881
2343 msgid "Children"
2344 msgstr "Երեխա"
2345
2346 #: field.ocirccount.out.label:3842 field.ocirclist.out.label:3884
2347 msgid "Out"
2348 msgstr "Դուրս"
2349
2350 #: field.aupr.has_been_reset.label:2060
2351 msgid "Was Reset?"
2352 msgstr "Վերագրվա՞ծ է"
2353
2354 #: field.au.settings.label:3090
2355 msgid "All User Settings"
2356 msgstr "Բոլոր օգտվողների կարգաբերում"
2357
2358 #: field.rocit.dewey_block_hundreds.label:10829
2359 msgid "Dewy Hundreds"
2360 msgstr "Դյուի հարյուրներ"
2361
2362 #: field.pgt.perm_interval.label:6649
2363 msgid "User Expiration Interval"
2364 msgstr "Օգտվողի ժամկետանցության տիրույթ"
2365
2366 #: class.acqliat.label:8413
2367 msgid "Line Item Alert Text"
2368 msgstr "Գծային նյութի ահազանգման տեքմտ"
2369
2370 #: class.mrd.label:3573
2371 msgid "Basic Record Descriptor"
2372 msgstr "Հիմնական գրառման նկարագրիչ"
2373
2374 #: field.chmm.transit_range.label:1691
2375 msgid "Transit Range"
2376 msgstr "Տրանզիտի տիրույթ"
2377
2378 #: field.ahopl.issuance_label.label:5556
2379 msgid "Issuance Label"
2380 msgstr "Տրման պիտակ"
2381
2382 #: field.mwp.id.label:6330 field.mgp.id.label:6355 field.mckp.id.label:6450
2383 #: field.mp.id.label:6859 field.mbp.id.label:6894 field.mndp.id.label:6924
2384 #: field.mdp.id.label:6946
2385 msgid "Payment ID"
2386 msgstr "Վճարման ID"
2387
2388 #: class.cbrebin.label:6982
2389 msgid "Biblio Record Entry Bucket Item Note"
2390 msgstr "Մատեն գրառման մուտքի փնջի նյութի նշում"
2391
2392 #: field.chdd.forceto.label:3008
2393 msgid "Always Use?"
2394 msgstr "Մի՞շտ օգտագործել"
2395
2396 #: class.cifm.label:2647
2397 msgid "Item Form Map"
2398 msgstr "Նյութի ձևի քարտեզ"
2399
2400 #: field.jub.eg_bib_id.label:8320 field.acqlih.eg_bib_id.label:8382
2401 msgid "Evergreen Bib ID"
2402 msgstr "Evergreen Bib ID"
2403
2404 #: field.atevdef.granularity.label:1227
2405 msgid "Granularity"
2406 msgstr "Մանրամասների խորություն"
2407
2408 #: field.afs.pkey_value.label:9312
2409 msgid "Primary Key Value"
2410 msgstr "Սկզբնական բանալու արժեք"
2411
2412 #: field.bra.name.label:4183
2413 msgid "Resource Attribute Name"
2414 msgstr "Պաշարի բաղադրիչի անուն"
2415
2416 #: field.acqlisum.cancel_count.label:10652
2417 #: field.acqlisumi.cancel_count.label:10673
2418 msgid "Cancel Count"
2419 msgstr "Չեղյալ արա հաշիվը"
2420
2421 #: class.acqft.label:10945
2422 msgid "Fund Tag"
2423 msgstr "Բյուջեի ցուցիչ"
2424
2425 #: field.smhc.ind1.label:4994
2426 msgid "First Indicator"
2427 msgstr "Առաջին ինդիկատոր"
2428
2429 #: field.cwa.hold_weights.label:1653
2430 msgid "Hold Weights"
2431 msgstr "Պահման քաշեր"
2432
2433 #: field.mbts.usr.label:1983 field.mbtslv.usr.label:2011
2434 msgid "Billed User"
2435 msgstr "Ընթերցող որին հաշիվ է ներկայացված"
2436
2437 #: field.jub.queued_record.label:8329 field.acqlih.queued_record.label:8388
2438 msgid "Queued Vandelay Record"
2439 msgstr "Հերթագրված Vandelay գրառում"
2440
2441 #: field.acqii.title.label:7477
2442 msgid "Title or Item Name"
2443 msgstr "Վերնագրի կամ նյութի անուն"
2444
2445 #: class.acqafcb.label:7952
2446 msgid "All Fund Combined Total"
2447 msgstr "Բոլոր բյուջեների համակցման ընդհանուր"
2448
2449 #: class.i18n_l.label:7184
2450 msgid "Locale"
2451 msgstr "Տեղային"
2452
2453 #: field.rmsr.quality.label:8831 field.rssr.quality.label:8855
2454 #: field.rsr.quality.label:8875
2455 msgid "Overall Record Quality"
2456 msgstr "Գրառման ընդհանրական որակ"
2457
2458 #: field.sunit.detailed_contents.label:4881
2459 msgid "Detailed Contents"
2460 msgstr "Մանրամասն բովանդակություն"
2461
2462 #: field.vii.id.label:269
2463 msgid "Import Item ID"
2464 msgstr "Ներմուծված նյութի ID"
2465
2466 #: field.vmsq.svf.label:681 field.czifm.record_attr.label:1066
2467 msgid "Record Attribute"
2468 msgstr "Գրառման բաղկացուցիչ"
2469
2470 #: field.ahr.prev_check_time.label:5373 field.ahopl.prev_check_time.label:5521
2471 #: field.alhr.prev_check_time.label:5604
2472 #: field.combahr.prev_check_time.label:5687
2473 #: field.aahr.prev_check_time.label:5746
2474 msgid "Last Targeting Date/Time"
2475 msgstr "Վերջին թիրախավորման ամսաթիվ/ժամ"
2476
2477 #: field.ssr.rel.label:5226
2478 msgid "Relevance"
2479 msgstr "Համարժեք"
2480
2481 #: field.rccc.language.label:10482
2482 msgid "Item Language"
2483 msgstr "Նյութի լեզու"
2484
2485 #: class.acqlisum.label:10647
2486 msgid "Lineitem Summary"
2487 msgstr "Գծային նյութի համառոտագրություն"
2488
2489 #: class.vqarad.label:559
2490 msgid "Queued Authority Record Attribute Definition"
2491 msgstr "Հարցված հեղինակային գրառման բաղադրիչի սահմանում"
2492
2493 #: field.cbho.cut.label:2596
2494 msgid "Hold Cut-in-line State"
2495 msgstr "Hold Cut-in-line State"
2496
2497 #: field.aout.opac_label.label:6125
2498 msgid "OPAC Label"
2499 msgstr "ՀՕԱՔ Պիտակ"
2500
2501 #: field.atevdef.usr_field.label:1228
2502 msgid "Opt-In User Field"
2503 msgstr "Օգտվողի դաշտի մասնակցություն"
2504
2505 #: field.au.survey_responses.label:3093
2506 msgid "Survey Responses"
2507 msgstr "Հարցախույզի արձագանքեր"
2508
2509 #: field.acp.peer_record_maps.label:6516
2510 msgid "Peer Record Maps"
2511 msgstr "Հավասարարժեք գրառման քարտեզներ"
2512
2513 #: field.acqofscred.sort_priority.label:7736
2514 msgid "Sort Priority"
2515 msgstr "Տեսակավորման առաջնահերթություն"
2516
2517 #: class.acqscl.label:9146
2518 msgid "Serial Claim"
2519 msgstr "Պարբերականի պահանջագիր"
2520
2521 #: field.cmcts.search_lang.label:10427 field.cmfts.search_lang.label:10452
2522 msgid "Search Language"
2523 msgstr "Որոնման լեզու"
2524
2525 #: class.rsce2.label:10530
2526 msgid "CAT2 Entry"
2527 msgstr "CAT2 մուտք"
2528
2529 #: field.acqedim.process_time.label:8675
2530 msgid "Time Processed"
2531 msgstr "Ծախսված ժամանակ"
2532
2533 #: field.aout.id.label:6123
2534 msgid "Type ID"
2535 msgstr "Մուտք արա ID"
2536
2537 #: class.bre.label:2827 field.brt.record.label:4123
2538 msgid "Bibliographic Record"
2539 msgstr "Մատենագիտական գրառում"
2540
2541 #: field.ahrcc.id.label:7022
2542 msgid "Cause ID"
2543 msgstr "Պատճառի ID"
2544
2545 #: field.acqinv.receiver.label:7400
2546 msgid "Receiver"
2547 msgstr "Ստացող"
2548
2549 #: field.mp.cash_payment.label:6865 field.mbp.cash_payment.label:6901
2550 msgid "Cash Payment Detail"
2551 msgstr "Կանխիկի վճարման մանրամասներ"
2552
2553 #: field.vmp.id.label:194 field.vibtf.id.label:218 field.mfr.id.label:3371
2554 msgid "Field ID"
2555 msgstr "Դաշտի ID"
2556
2557 #: field.acqedi.in_dir.label:8642
2558 msgid "Incoming Directory"
2559 msgstr "Ներս եկող ուղեցույց"
2560
2561 #: field.qsq.from_clause.label:9403
2562 msgid "FROM Clause"
2563 msgstr "FROM պահանջ"
2564
2565 #: field.ancc.item_type.label:6698
2566 msgid "Non-cat Item Type"
2567 msgstr "Չքարտագրվող նյութի տեսակ"
2568
2569 #: field.atev.user_data.label:1266
2570 msgid "User Data"
2571 msgstr "Օգտվողի տվյալներ"
2572
2573 #: class.aal.label:3712
2574 msgid "Address Alert"
2575 msgstr "Հասզեի ահազանգ"
2576
2577 #: field.mbts.balance_owed.label:1973 field.mbtslv.balance_owed.label:2001
2578 #: field.rccbs.balance_owed.label:10576
2579 msgid "Balance Owed"
2580 msgstr "Տնօրինած հաշվեկշիռ"
2581
2582 #: field.acsaf.bib_fields.label:2244
2583 msgid "Controlled Bib Fields"
2584 msgstr "Վերահսկելի մատեն դաշտեր"
2585
2586 #: field.au.second_given_name.label:3127
2587 #: field.stgu.second_given_name.label:9233
2588 msgid "Middle Name"
2589 msgstr "Միջին անուն"
2590
2591 #: field.vmp.lwm_ratio.label:201
2592 msgid "Min. Quality Ratio"
2593 msgstr "Որակի նվազագույն գործակից"
2594
2595 #: field.aou.rsrc_types.label:5817
2596 msgid "Resource Types"
2597 msgstr "Պաշարների տեսակներ"
2598
2599 #: class.cclg.label:1781
2600 msgid "Circulation Limit Group"
2601 msgstr "Տացքի սահմանափակման խումբ"
2602
2603 #: field.aur.lineitem.label:7247 field.acqie.lineitem.label:7438
2604 #: field.acqlid.lineitem.label:8472
2605 msgid "PO Line Item"
2606 msgstr "PO Line Item"
2607
2608 #: field.auact.etype.label:3211
2609 msgid "Activity Type"
2610 msgstr "Գործունեության տեսակ"
2611
2612 #: field.acqedim.error_time.label:8676
2613 msgid "Time of Error"
2614 msgstr "Սխալի ժամ"
2615
2616 #: class.atev.label:1255
2617 msgid "Trigger Event Entry"
2618 msgstr "Եռակապ միջոցառման մուտք"
2619
2620 #: field.rocit.age_protect.label:10844
2621 msgid "Age Protection"
2622 msgstr "Տարիքային պաշտպանություն"
2623
2624 #: field.acqfc.name.label:7637
2625 msgid "Fiscal Calendar Name"
2626 msgstr "Ֆինանսական օրացույցի անուն"
2627
2628 #: class.czs.label:1008 field.czs.name.label:1010 field.cza.source.label:1038
2629 msgid "Z39.50 Source"
2630 msgstr "Z39.50 աղբյուր"
2631
2632 #: field.acn.record.label:2724 field.combcirc.copy_bib_record.label:4008
2633 #: field.acirc.copy_bib_record.label:4081 field.sre.record.label:4550
2634 #: field.aur.eg_bib.label:7248
2635 msgid "Bib Record"
2636 msgstr "Մատեն գրառում"
2637
2638 #: field.clfm.code.label:6311
2639 msgid "LitF Code"
2640 msgstr "LitF կոդ"
2641
2642 #: field.cifm.value.label:2650
2643 msgid "Item Form"
2644 msgstr "Նյութի կաղապար"
2645
2646 #: field.acqftr.id.label:7616
2647 msgid "Fund Transfer ID"
2648 msgstr "Բյուջեի փոխանցման ID"
2649
2650 #: field.ahr.requestor.label:5376 field.ahopl.requestor.label:5524
2651 #: field.alhr.requestor.label:5607 field.stgu.requesting_usr.label:9240
2652 msgid "Requesting User"
2653 msgstr "Պահանջող օգտվող"
2654
2655 #: field.auoi.opt_in_ws.label:711 class.aws.label:1386
2656 #: field.circ.workstation.label:3922 field.acirc.workstation.label:4064
2657 msgid "Workstation"
2658 msgstr "Աշխատանքային կայան"
2659
2660 #: field.ocirccount.long_overdue.label:3846
2661 #: field.ocirclist.long_overdue.label:3888
2662 msgid "Long Overdue"
2663 msgstr "Երկար ուշացում"
2664
2665 #: field.rocit.owning_lib_name.label:10839
2666 msgid "Owning Lib Name"
2667 msgstr "Տնօրինող գրադ անուն"
2668
2669 #: class.cmfinm.label:760
2670 msgid "Metabib Field to Indexing Normalizer Map"
2671 msgstr "Metabib դաշտից նորմալացված ինդեքսների քարտեզ"
2672
2673 #: field.vqbra.record.label:464 field.vqara.record.label:581
2674 #: field.ssr.record.label:5227 field.bmpc.record.label:9846
2675 msgid "Record"
2676 msgstr "Գրառում"
2677
2678 #: field.acqfsum.encumbrance_total.label:8039
2679 msgid "Total Encumbered"
2680 msgstr "Ընդհանուր բեռնավորված"
2681
2682 #: field.aal.match_all.label:3717
2683 msgid "Match All Fields"
2684 msgstr "Համընկեցրու բոլոր դաշտերը"
2685
2686 #: class.ath.label:1107
2687 msgid "Trigger Hook Point"
2688 msgstr "Տրիգերի կեռիկի կետ"
2689
2690 #: field.rhcrpb.hold_copy_ratio.label:10309
2691 msgid "Hold/Copy Ratio"
2692 msgstr "Պահում/պատճեն գործակից"
2693
2694 #: field.bresv.return_time.label:4278
2695 msgid "Return Time"
2696 msgstr "Վերադարձի ժամ"
2697
2698 #: field.qdt.is_composite.label:9436
2699 msgid "Is Composite"
2700 msgstr "Կոմպոզիտ է"
2701
2702 #: field.rocit.call_number_label.label:10827
2703 msgid "Callnumber Label"
2704 msgstr "Դասիչի պիտակ"
2705
2706 #: field.chmw.marc_bib_level.label:1597 field.ccmw.marc_bib_level.label:1628
2707 #: field.chmm.marc_bib_level.label:1685 field.ccmm.marc_bib_level.label:1736
2708 msgid "MARC Bib Level"
2709 msgstr "ՄԵԸՔ մատեն մակարդակ"
2710
2711 #: class.csc.label:816
2712 msgid "SMS Carrier"
2713 msgstr "SMS փոխադրող"
2714
2715 #: field.mp.check_payment.label:6868 field.mbp.check_payment.label:6904
2716 msgid "Check Payment Detail"
2717 msgstr "Ստուգիր վճարի մանրամասները"
2718
2719 #: field.acqpro.default_copy_count.label:7346
2720 msgid "Default # Copies"
2721 msgstr "Լռակյաց # պատճեններ"
2722
2723 #: class.acqpc.label:7549
2724 msgid "Provider Contact"
2725 msgstr "Մատակարարի կոնտակտ"
2726
2727 #: field.rccc.circ_lib_id.label:10476
2728 msgid "Library Circulation Location Link"
2729 msgstr "Գրադարանի սպասարկման վայր"
2730
2731 #: field.acpl.orders.label:4439 field.aou.copy_location_orders.label:5813
2732 msgid "Copy Location Orders"
2733 msgstr "Պատճենի տեղաբաշխման պատվերներ"
2734
2735 #: field.acqafcb.amount.label:7955
2736 msgid "Total Combined Balance"
2737 msgstr "Ընդհանուր կոմբինացված հաշվեկշիռ"
2738
2739 #: field.pgt.usergroup.label:6651
2740 msgid "Is User Group"
2741 msgstr "Օգտվողի խումբ է"
2742
2743 #: field.acqfdeb.debit_type.label:7755
2744 msgid "Debit Type"
2745 msgstr "Դեբետի տեսակ"
2746
2747 #: class.ssr.label:5223
2748 msgid "Search Result"
2749 msgstr "Որոնման արդյունք"
2750
2751 #: field.ausp.set_date.label:3667
2752 msgid "Set Date"
2753 msgstr "Դիր ամսաթիվը"
2754
2755 #: field.bre.fingerprint.label:2837 field.rmsr.fingerprint.label:8830
2756 #: field.rssr.fingerprint.label:8854 field.rsr.fingerprint.label:8874
2757 msgid "Fingerprint"
2758 msgstr "Մատնահետք"
2759
2760 #: class.vibtg.label:241
2761 msgid "Import/Overlay Field Groups for Removal"
2762 msgstr "Import/Overlay Field Groups for Removal"
2763
2764 #: field.ateo.data.label:1090
2765 msgid "Data"
2766 msgstr "Տվյալ"
2767
2768 #: field.smhc.ind2.label:4995
2769 msgid "Second Indicator"
2770 msgstr "Երկրորդ ինդիկատոր"
2771
2772 #: class.i18n.label:7144
2773 msgid "i18n Core"
2774 msgstr "i18n միջուկ"
2775
2776 #: field.combahr.staff_placed.label:5694 field.aahr.staff_placed.label:5753
2777 msgid "Staff Placed?"
2778 msgstr "Աշխատակազմը տեղադրվա՞ծ է"
2779
2780 #: class.circ.label:3894 field.rccc.id.label:10474
2781 msgid "Circulation"
2782 msgstr "Տացք"
2783
2784 #: field.cgf.enabled.label:730 field.atevdef.active.label:1214
2785 #: field.cuat.enabled.label:3195
2786 msgid "Enabled"
2787 msgstr "Թույլատրված"
2788
2789 #: field.qfr.type.label:9541
2790 msgid "From Relation Type"
2791 msgstr "Հարակից տեսակից"
2792
2793 #: class.rhcrpb.label:10256
2794 msgid "Hold/Copy Ratio per Bib"
2795 msgstr "Պահում/պատճեն գործակիցը ըստ Մատեն"
2796
2797 #: field.vii.alert_message.label:291 field.viiad.alert_message.label:342
2798 #: field.au.alert_message.label:3097 field.aal.alert_message.label:3718
2799 #: field.sunit.alert_message.label:4848 field.acp.alert_message.label:6474
2800 #: field.act.alert_message.label:6583
2801 msgid "Alert Message"
2802 msgstr "Ահազանգող հաղորդում"
2803
2804 #: field.sre.creator.label:4552 field.ssubn.creator.label:4654
2805 #: field.sdistn.creator.label:4716 field.siss.creator.label:4808
2806 #: field.sitem.creator.label:4919 field.sin.creator.label:4964
2807 #: field.act.creator.label:6564 field.acqpron.creator.label:7369
2808 #: field.acqpl.creator.label:8122 field.acqpo.creator.label:8169
2809 #: field.acqpoh.creator.label:8211 field.acqpon.creator.label:8243
2810 #: field.jub.creator.label:8324 field.acqlih.creator.label:8372
2811 #: field.acqlin.creator.label:8437 field.acqdfa.creator.label:9035
2812 #: field.acqcle.creator.label:9136 field.acqscle.creator.label:9164
2813 #: field.uvs.creator.label:9934 field.cfdfs.creator.label:10194
2814 #: field.rocit.creator.label:10843
2815 msgid "Creator"
2816 msgstr "Ստեղծող"
2817
2818 #: field.asvq.id.label:1947
2819 msgid "Question ID"
2820 msgstr "Հարցի ID"
2821
2822 #: class.acqpon.label:8239
2823 msgid "PO Note"
2824 msgstr "PO նշում"
2825
2826 #: field.czs.transmission_format.label:1016
2827 msgid "Transmission Format"
2828 msgstr "Ձևափոխման ձևաչափ"
2829
2830 #: field.acqpoh.audit_action.label:8208 field.acqlih.audit_action.label:8370
2831 msgid "Audit Action"
2832 msgstr "Աուդիտի գործողություն"
2833
2834 #: field.chddv.active_date.label:3030
2835 msgid "Active Date"
2836 msgstr "Ակտիվ ամսաթիվ"
2837
2838 #: field.qsf.subfield_type.label:9447
2839 msgid "Subfield Type"
2840 msgstr "Ենթադաշտի տեսակ"
2841
2842 #: field.acqfsrcct.amount.label:7965
2843 msgid "Total Credits to Funding Source"
2844 msgstr "Ընդհանուր կրեդիտներ ֆինանսավորման աղբյուրին"
2845
2846 #: class.mct.label:2806
2847 msgid "Collections Tracker"
2848 msgstr "հավաքածուի վերահսկիչ"
2849
2850 #: field.qsi.grouped_by.label:9581
2851 msgid "Is Grouped By"
2852 msgstr "խմբավորված է ըստ"
2853
2854 #: field.crad.tag.label:791
2855 msgid "MARC Tag"
2856 msgstr "MARC ցուցիչ"
2857
2858 #: field.czs.db.label:1014
2859 msgid "DB"
2860 msgstr "DB"
2861
2862 #: field.vibtf.field.label:220 field.vqbra.field.label:465
2863 #: field.vqara.field.label:582 field.cmsa.field.label:2517
2864 msgid "Field"
2865 msgstr "Դաշտ"
2866
2867 #: field.atb.org.label:3230 field.acpl.owning_lib.label:4438
2868 #: field.acplg.owner.label:4465 field.sre.owning_lib.label:4560
2869 msgid "Owning Org Unit"
2870 msgstr "Տնօրինող կազմ միավոր"
2871
2872 #: field.scap.chron_5.label:4598
2873 msgid "Chron 5"
2874 msgstr "Chron 5"
2875
2876 #: field.scap.chron_4.label:4597
2877 msgid "Chron 4"
2878 msgstr "Chron 4"
2879
2880 #: field.mbts.xact_finish.label:1984 field.mbtslv.xact_finish.label:2012
2881 msgid "Transaction Finish Time"
2882 msgstr "Տրանզակցիայի ավարտի ժամ"
2883
2884 #: field.scap.chron_1.label:4594
2885 msgid "Chron 1"
2886 msgstr "Chron 1"
2887
2888 #: field.scap.chron_3.label:4596
2889 msgid "Chron 3"
2890 msgstr "Chron 3"
2891
2892 #: field.scap.chron_2.label:4595
2893 msgid "Chron 2"
2894 msgstr "Chron 2"
2895
2896 #: field.accs.start_time.label:170 field.atev.start_time.label:1262
2897 #: field.bresv.start_time.label:4273 field.uvva.start_time.label:10093
2898 msgid "Start Time"
2899 msgstr "Սկսելու ժամ"
2900
2901 #: class.xop.label:9781 class.xser.label:9799
2902 msgid "Operator Expression"
2903 msgstr "Գործողության արտահայտություն"
2904
2905 #: field.rxbt.total.label:8937
2906 msgid "Total Billing Amount"
2907 msgstr "Ընդհանուր վճարային մեծություն"
2908
2909 #: field.circ.xact_finish.label:3919 field.combcirc.xact_finish.label:3992
2910 #: field.acirc.xact_finish.label:4061 field.bresv.xact_finish.label:4264
2911 #: field.mbt.xact_finish.label:6217 field.rodcirc.xact_finish.label:10791
2912 msgid "Transaction Finish Date/Time"
2913 msgstr "Տրանզակցիայի ավարտի ամսաթիվ/ժամ"
2914
2915 #: field.acqedim.translate_time.label:8674
2916 msgid "Time Translated"
2917 msgstr "Տրանսլիացիայի ժամանակ"
2918
2919 #: class.acqfdt.label:7844
2920 msgid "Total Debit from Fund"
2921 msgstr "Գումարային դեբետ բյուջեից"
2922
2923 #: field.vmp.name.label:196 field.viiad.name.label:325
2924 #: field.vbq.name.label:366 field.vaq.name.label:508 field.vms.name.label:623
2925 #: field.cgf.name.label:727 field.cin.name.label:745 field.crad.name.label:784
2926 #: field.csc.name.label:820 field.cza.name.label:1039
2927 #: field.atevdef.name.label:1226 field.atul.name.label:1351
2928 #: field.ccm.name.label:1409 field.bpt.name.label:1494
2929 #: field.chmw.name.label:1586 field.ccmw.name.label:1617
2930 #: field.cclg.name.label:1784 field.ccls.name.label:1801
2931 #: field.aus.name.label:2069 field.acs.name.label:2212
2932 #: field.acsaf.name.label:2240 field.at.name.label:2310
2933 #: field.aba.name.label:2329 field.cxt.name.label:2497
2934 #: field.cmc.name.label:2535 field.cmf.name.label:2563
2935 #: field.cbho.name.label:2590 field.acnc.name.label:2665
2936 #: field.chdd.name.label:3007 field.cust.name.label:3278
2937 #: field.auss.name.label:3747 field.acpl.name.label:4436
2938 #: field.acplg.name.label:4463 field.asv.name.label:5243
2939 #: field.aou.name.label:5797 field.asc.name.label:5928
2940 #: field.actsc.name.label:5981 field.cnct.name.label:6101
2941 #: field.act.name.label:6568 field.cbt.name.label:7204
2942 #: field.acqipm.name.label:7385 field.acqpc.name.label:7553
2943 #: field.acqf.name.label:7784 field.acqfsum.name.label:8026
2944 #: field.acqpl.name.label:8117 field.acqpo.name.label:8172
2945 #: field.acqpoh.name.label:8219 field.acqlia.attr_name.label:8458
2946 #: field.acqphsm.name.label:8596 field.qbv.name.label:9482
2947 #: field.uvs.name.label:9932 field.cfdfs.name.label:10192
2948 #: field.cfg.name.label:11130
2949 msgid "Name"
2950 msgstr "Անուն"
2951
2952 #: class.aaasc.label:11115
2953 msgid "Circ-Archived Copy Statistical Category Entries"
2954 msgstr "Տացք-Արխիվային պատճենի վիճակագրական դասի մուտքեր"
2955
2956 #: field.clm.code.label:2446 field.bre.language.label:2848
2957 msgid "Language Code"
2958 msgstr "Լեզվի կոդ"
2959
2960 #: field.au.ws_ou.label:3094
2961 msgid "Workstation Org Unit"
2962 msgstr "Աշխ կայանի Կազմ միավոր"
2963
2964 #: class.vmp.label:192
2965 msgid "Bib Import Merge Profile"
2966 msgstr "Մատեն ներմուծման ձուլման պրոֆայլ"
2967
2968 #: field.qseq.seq_no.label:9422 field.qsf.seq_no.label:9446
2969 #: field.qfpd.seq_no.label:9471 field.qxp.seq_no.label:9499
2970 #: field.qcb.seq_no.label:9527 field.qfr.seq_no.label:9548
2971 #: field.qrc.seq_no.label:9564 field.qsi.seq_no.label:9578
2972 #: field.qobi.seq_no.label:9593 field.xbet.seq_no.label:9607
2973 #: field.xbind.seq_no.label:9622 field.xbool.seq_no.label:9636
2974 #: field.xcase.seq_no.label:9650 field.xcast.seq_no.label:9665
2975 #: field.xcol.seq_no.label:9682 field.xex.seq_no.label:9697
2976 #: field.xfunc.seq_no.label:9712 field.xin.seq_no.label:9728
2977 #: field.xisnull.seq_no.label:9745 field.xnull.seq_no.label:9760
2978 #: field.xnum.seq_no.label:9773 field.xop.seq_no.label:9786
2979 #: field.xser.seq_no.label:9804 field.xstr.seq_no.label:9818
2980 #: field.xsubq.seq_no.label:9831
2981 msgid "Sequence Number"
2982 msgstr "Հաջորդականության համար"
2983
2984 #: field.accs.last_checkin_scan_time.label:178
2985 msgid "Last Checkin Scan Time"
2986 msgstr "Վերջին ստացման սկանի ժամ"
2987
2988 #: field.uvuv.res_text.label:10135
2989 msgid "Result Text"
2990 msgstr "Արդյունքի տեքստ"
2991
2992 #: field.vii.call_number.label:278 field.viiad.call_number.label:330
2993 #: field.auricnm.call_number.label:2774
2994 #: field.combcirc.copy_call_number.label:4004
2995 #: field.acirc.copy_call_number.label:4077
2996 msgid "Call Number"
2997 msgstr "Դասիչ"
2998
2999 #: field.atev.template_output.label:1267
3000 msgid "Template Output"
3001 msgstr "Նմուշի ելք"
3002
3003 #: field.acqdf.id.label:8975 field.acqdfe.formula.label:8998
3004 msgid "Formula ID"
3005 msgstr "Բանաձևի ID"
3006
3007 #: field.act.mint_condition.label:6586
3008 msgid "Mint Condition?"
3009 msgstr "Mint Condition?"
3010
3011 #: field.circbyyr.is_renewal.label:10755
3012 msgid "Renewal"
3013 msgstr "Թարմացում"
3014
3015 #: class.bram.label:4230
3016 msgid "Resource Attribute Map"
3017 msgstr "Պաշարի բնութագրիչի քարտեզ"
3018
3019 #: field.rccbs.usr_home_ou.label:10551
3020 msgid "User Home Library Link"
3021 msgstr "Օգտվողի տնային գրադարանի կապ"
3022
3023 #: class.cbc.label:11055
3024 msgid "Barcode Completions"
3025 msgstr "Շտրիխ կոդի ավարտական մաս"
3026
3027 #: field.acqpc.role.label:7554
3028 msgid "Role"
3029 msgstr "Դեր"
3030
3031 #: field.au.day_phone.label:3105 field.stgu.day_phone.label:9235
3032 msgid "Daytime Phone"
3033 msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
3034
3035 #: field.bresv.email_notify.label:4289 field.ahr.email_notify.label:5361
3036 #: field.ahopl.email_notify.label:5509 field.alhr.email_notify.label:5594
3037 #: field.combahr.email_notify.label:5676 field.aahr.email_notify.label:5735
3038 msgid "Notify by Email?"
3039 msgstr "Զգուշացնե՞լ էլ փոստով"
3040
3041 #: field.acqlisum.invoice_count.label:10654
3042 #: field.acqlisumi.invoice_count.label:10675
3043 msgid "Invoice Count"
3044 msgstr "Հաշվի հաշվիչ"
3045
3046 #: class.mups.label:77
3047 msgid "User Payment Summary"
3048 msgstr "Օգտվողի վճարների համառոտագրություն"
3049
3050 #: field.acqinv.recv_method.label:7404
3051 msgid "Receive Method"
3052 msgstr "Ստացման ձև"
3053
3054 #: field.au.notes.label:3138
3055 msgid "User Notes"
3056 msgstr "Օգտվողի նշումներ"
3057
3058 #: field.asc.id.label:5927 field.actsc.id.label:5980
3059 #: field.stgsc.statcat.label:9294
3060 msgid "Stat Cat ID"
3061 msgstr "Stat Cat ID"
3062
3063 #: field.acqexr.from_currency.label:7310
3064 msgid "From Currency"
3065 msgstr "Արտարժույթից"
3066
3067 #: field.mrd.enc_level.label:3580
3068 msgid "ELvl"
3069 msgstr "ELvl"
3070
3071 #: field.qsq.use_all.label:9401
3072 msgid "Use ALL"
3073 msgstr "Օգտագործիր ԲՈԼՈՐԸ"
3074
3075 #: class.atreact.label:1149
3076 msgid "Trigger Event Reactor"
3077 msgstr "Եռակի միջոցառման ռեակտոր"
3078
3079 #: field.acqf.combined_balance.label:7801
3080 msgid "Combined Balance"
3081 msgstr "Կոմբինացված հաշվեկշիռ"
3082
3083 #: field.acqii.po_item.label:7484 class.acqpoi.label:8273
3084 msgid "Purchase Order Item"
3085 msgstr "Նյութի Պատվերի պահանջ"
3086
3087 #: field.ahr.selection_ou.label:5378 field.ahopl.selection_ou.label:5526
3088 #: field.alhr.selection_ou.label:5609 field.combahr.selection_ou.label:5696
3089 #: field.aahr.selection_ou.label:5755
3090 msgid "Selection Locus"
3091 msgstr "Ընտրելու տեղ"
3092
3093 #: field.atenv.collector.label:1186
3094 msgid "Collector"
3095 msgstr "Հավաքող"
3096
3097 #: class.acqafet.label:7922
3098 msgid "All Fund Encumbrance Total"
3099 msgstr "Բոլոր բյուջեների կուտակված ընդհանուրը"
3100
3101 #: field.pgt.children.label:6644
3102 msgid "Child Groups"
3103 msgstr "Երեխա խմբեր"
3104
3105 #: field.accs.last_checkin_time.label:177
3106 msgid "Last Checkin Time"
3107 msgstr "Վերջին ընդունման ժամ"
3108
3109 #: field.bre.tcn_value.label:2844 field.rmsr.tcn_value.label:8833
3110 #: field.rssr.tcn_value.label:8857 field.rsr.tcn_value.label:8877
3111 msgid "TCN Value"
3112 msgstr "TCN արժեք"
3113
3114 #: class.cmpcvm.label:9906
3115 msgid "MARC21 Physical Characteristic Value Map"
3116 msgstr "MARC21 ֆիզիկական բնութագրիչների արժեքի քարտեզ"
3117
3118 #: class.cam.label:2631
3119 msgid "Audience Map"
3120 msgstr "Լսարանի քարտեզ"
3121
3122 #: field.acqpro.prepayment_required.label:7340
3123 #: field.acqpo.prepayment_required.label:8174
3124 #: field.acqpoh.prepayment_required.label:8221
3125 msgid "Prepayment Required"
3126 msgstr "Պահանջվում է նախնական վճար"
3127
3128 #: field.au.profile.label:3126 field.stgu.profile.label:9228
3129 msgid "Main (Profile) Permission Group"
3130 msgstr "Հիմնական (պրոֆայլ) իրավասության խումբ"
3131
3132 #: field.vmsp.subfield.label:648 field.vmsq.subfield.label:683
3133 #: field.mfr.subfield.label:3375 field.smhc.subfield.label:4996
3134 #: field.acqphsm.subfield.label:8597 class.qsf.label:9442
3135 #: field.bmpc.subfield.label:9844 field.cmpcsm.subfield.label:9891
3136 #: field.cmpcvm.ptype_subfield.label:9910 field.uvu.subfield.label:10041
3137 msgid "Subfield"
3138 msgstr "Ենթադաշտ"
3139
3140 #: field.acn.creator.label:2717 field.sunit.creator.label:4858
3141 #: field.acp.creator.label:6484
3142 msgid "Creating User"
3143 msgstr "Օգտվողի ստեղծում"
3144
3145 #: field.sunit.holdable.label:4868 field.acp.holdable.label:6494
3146 msgid "Is Holdable"
3147 msgstr "Պահվող է"
3148
3149 #: field.acqlin.id.label:8435
3150 msgid "PO Line Item Note ID"
3151 msgstr "PO Line Item Note ID"
3152
3153 #: class.ergbhu.label:8954
3154 msgid "Bib IDs by Holding Add/Delete Time (OCLC batch update)"
3155 msgstr ""
3156 "Մատեն ID-եր ըստ Պահումների ավելացման/ջնջման ժամանակի (OCLC փաթեթային "
3157 "թարմացում)"
3158
3159 #: class.acqftr.label:7614
3160 msgid "Fund Transfer"
3161 msgstr "Բյուջեի տեղափոխում"
3162
3163 #: field.circ.max_fine.label:3907 field.combcirc.max_fine.label:3980
3164 #: field.acirc.max_fine.label:4049 field.brt.max_fine.label:4120
3165 #: field.bresv.max_fine.label:4282 field.crmf.amount.label:6627
3166 #: field.rodcirc.max_fine.label:10780
3167 msgid "Max Fine Amount"
3168 msgstr "Տուգանքի մաքս չափ"
3169
3170 #: field.act.deposit.label:6576
3171 msgid "Deposit?"
3172 msgstr "Դեպոզիտ անե՞լ"
3173
3174 #: field.auss.target.label:3751 field.acqii.target.label:7485
3175 #: field.acqpoi.target.label:8284
3176 msgid "Target"
3177 msgstr "Թիրախ"
3178
3179 #: field.qfr.subquery.label:9544
3180 msgid "Subquery ID"
3181 msgstr "Ենթահերթի ID"
3182
3183 #: field.acqftm.tag.label:10969
3184 msgid "Tag ID"
3185 msgstr "Ցուցիչի ID"
3186
3187 #: field.ccmm.hard_due_date.label:1747 class.chdd.label:3004
3188 #: field.chddv.hard_due_date.label:3028
3189 msgid "Hard Due Date"
3190 msgstr "Վերադարձի կոշտ ամսաթիվ"
3191
3192 #: field.ahr.hold_type.label:5366 field.ahopl.hold_type.label:5514
3193 #: field.alhr.hold_type.label:5599 field.combahr.hold_type.label:5681
3194 #: field.aahr.hold_type.label:5740
3195 msgid "Hold Type"
3196 msgstr "Պահման տեսակ"
3197
3198 #: field.acqfdeb.origin_currency_type.label:7752
3199 msgid "Origin Currency"
3200 msgstr "Սկզբնական արտարժույթ"
3201
3202 #: field.acqda.credit_amount.label:9069
3203 msgid "Credit Amount"
3204 msgstr "Կրեդիտի գումար"
3205
3206 #: field.au.alias.label:3133
3207 msgid "OPAC/Staff Client Holds Alias"
3208 msgstr "ՀՕԱՔ/աշխատակազմ հաճախորդի պահման կեղծանուն"
3209
3210 #: field.aou.children.label:5791
3211 msgid "Subordinate Organizational Units"
3212 msgstr "Ենթակայության տակ դիր կազմակերպչական միավորները"
3213
3214 #: field.mfr.value.label:3377
3215 msgid "Normalized Value"
3216 msgstr "Նորմալացված արժեք"
3217
3218 #: field.accs.checkout_workstation.label:171
3219 msgid "Checkout Workstation"
3220 msgstr "Դուրս տրման աշխատանքային կայան"
3221
3222 #: class.cxt.label:2495
3223 msgid "XML/XSLT Transform Definition"
3224 msgstr "XML/XSLT ձևափոխման սահմանում"
3225
3226 #: class.acqmapinv.label:10992
3227 msgid "Acq Map to Invoice View"
3228 msgstr "Համալրման քարտեզդիտման ինվոյսի համար"
3229
3230 #: class.asq.label:5292
3231 msgid "Search Query"
3232 msgstr "Փնտրի հերթը"
3233
3234 #: field.accs.last_renewal_time.label:172
3235 msgid "Last Renewal Time"
3236 msgstr "Վերջին թարմացման ժամ"
3237
3238 #: class.acs.label:2209
3239 msgid "Authority Control Set"
3240 msgstr "Հեղինակավորի վերահսկման բազմություն"
3241
3242 #: field.jub.source_label.label:8321 field.acqlih.source_label.label:8383
3243 msgid "Source Label"
3244 msgstr "Աղբյուրի պիտակ"
3245
3246 #: field.acsaf.id.label:2233
3247 msgid "Control Set Authority Field ID"
3248 msgstr "Վերահսկման բազմություն հեղինակավորի դաշտի ID"
3249
3250 #: field.ahr.fulfillment_time.label:5365
3251 #: field.ahopl.fulfillment_time.label:5513
3252 #: field.alhr.fulfillment_time.label:5598
3253 #: field.combahr.fulfillment_time.label:5680
3254 #: field.aahr.fulfillment_time.label:5739
3255 msgid "Fulfillment Date/Time"
3256 msgstr "Իրականացան օր/ժամ"
3257
3258 #: field.ausp.note.label:3673 field.srlu.note.label:4781
3259 #: field.mg.note.label:6175 field.mwp.note.label:6331
3260 #: field.mgp.note.label:6356 field.mckp.note.label:6451
3261 #: field.mp.note.label:6860 field.mbp.note.label:6895
3262 #: field.mndp.note.label:6925 field.mdp.note.label:6947
3263 #: field.mb.note.label:7113 field.acqinv.note.label:7409
3264 #: field.acqie.note.label:7441 field.acqii.note.label:7479
3265 #: field.acqftr.note.label:7623 field.acqfscred.note.label:7708
3266 #: field.acqofscred.note.label:7740 field.acqfa.note.label:8060
3267 #: field.acqfap.note.label:8094 field.acqpoi.note.label:8281
3268 #: field.acqlid.note.label:8483 field.acqcle.note.label:9137
3269 #: field.acqscle.note.label:9165
3270 msgid "Note"
3271 msgstr "Նշում"
3272
3273 #: class.ccnbi.label:4337
3274 msgid "Call Number Bucket Item"
3275 msgstr "Փնջի նյութի դասիչ"
3276
3277 #: class.xbet.label:9602
3278 msgid "Between Expression"
3279 msgstr "Արտահայտության միջև"
3280
3281 #: field.ateo.events.label:1092
3282 msgid "Events"
3283 msgstr "Միջոցառումներ"
3284
3285 #: field.act.circ_lib.label:6569 field.rocit.circ_lib.label:10842
3286 msgid "Circ Lib"
3287 msgstr "Տացքի գրադարան"
3288
3289 #: field.acn.id.label:2721
3290 msgid "Call Number/Volume ID"
3291 msgstr "Դասիչ/Հատորի ID"
3292
3293 #: field.qfr.join_type.label:9549
3294 msgid "Join Type"
3295 msgstr "Միացյալ տեսակ"
3296
3297 #: class.vqar.label:527
3298 msgid "Queued Authority Record"
3299 msgstr "Հարցված հեղինակավոր գրառում"
3300
3301 #: field.bresv.capture_staff.label:4288
3302 msgid "Capture Staff"
3303 msgstr "Որսա աշխատակազմը"
3304
3305 #: field.circ.aaasc_entries.label:3935 field.combcirc.aaasc_entries.label:4010
3306 #: field.acirc.aaasc_entries.label:4083
3307 msgid "Archived Copy Stat-Cat Entries"
3308 msgstr "Նվաճած պատճենի վիճակագրություն-Քարտագրման մուտքեր"
3309
3310 #: class.acqclpa.label:9194 field.acrlid.claim_policy_action.label:10637
3311 msgid "Claim Policy Action"
3312 msgstr "Պահանջագրի քաղաքականության գործողություն"
3313
3314 #: field.chmw.id.label:1585
3315 msgid "Hold Weights ID"
3316 msgstr "Պահման քաշերի ID"
3317
3318 #: field.bresv.payments.label:4268 field.mbt.payments.label:6223
3319 msgid "Payment Line Items"
3320 msgstr "Վճարիր տողային նյութերը"
3321
3322 #: field.sra.multiplier.label:5133
3323 msgid "Multiplier"
3324 msgstr "Բազմապատկիչ"
3325
3326 #: field.uvs.id.label:9931
3327 msgid "Session ID"
3328 msgstr "Կապի ID"
3329
3330 #: field.atul.run_time.label:1356
3331 msgid "Event Run Time"
3332 msgstr "Իրադարձության կատարման ժամ"
3333
3334 #: field.stgc.row_date.label:9250 field.stgma.row_date.label:9260
3335 #: field.stgba.row_date.label:9276 field.stgsc.row_date.label:9292
3336 msgid "Row Date"
3337 msgstr "Ամսաթվի շարք"
3338
3339 #: class.qobi.label:9589
3340 msgid "Order By Item"
3341 msgstr "Պատվեր ըստ նյութի"
3342
3343 #: class.cblvl.label:5112
3344 msgid "Bib Level Map"
3345 msgstr "Մատեն մակարդակի քարտեզ"
3346
3347 #: class.murav.label:853
3348 msgid "Uncontrolled Record Attribute Values"
3349 msgstr ""
3350
3351 #: field.vmp.replace_spec.label:198
3352 msgid "Replace Specification"
3353 msgstr "Փոխարինի սպեցիֆիկացիան"
3354
3355 #: class.mcp.label:3521 field.mdp.cash_payment.label:6954
3356 msgid "Cash Payment"
3357 msgstr "Կանխիկ վճարում"
3358
3359 #: field.ahr.fulfillment_lib.label:5363 field.ahopl.fulfillment_lib.label:5511
3360 #: field.alhr.fulfillment_lib.label:5596
3361 #: field.combahr.fulfillment_lib.label:5678
3362 #: field.aahr.fulfillment_lib.label:5737
3363 msgid "Fulfilling Library"
3364 msgstr "Իրակաանացնող գրադարան"
3365
3366 #: field.rocit.shelving_location.label:10832
3367 msgid "Shelving Location Name"
3368 msgstr "Դարակի վրա տեղաբաշխման անուն"
3369
3370 #: field.atc.id.label:2123 field.artc.id.label:7043 field.ahtc.id.label:7078
3371 #: field.iatc.id.label:10699
3372 msgid "Transit ID"
3373 msgstr "Տրանզիտի ID"
3374
3375 #: field.mcrp.note.label:6050
3376 msgid "Payment Note"
3377 msgstr "Վճարման նշում"
3378
3379 #: field.atul.start_time.label:1357
3380 msgid "Event Start Time"
3381 msgstr "Իրադարձության սկզբի ժամ"
3382
3383 #: class.fdoc.label:7164
3384 msgid "IDL Field Doc"
3385 msgstr "IDL դաշտի Doc"
3386
3387 #: field.sunit.total_circ_count.label:4885
3388 #: field.acp.total_circ_count.label:6511
3389 msgid "Total Circulations"
3390 msgstr "Գումարային տրումներ"
3391
3392 #: field.ccmm.script_test.label:1750
3393 msgid "Script Test"
3394 msgstr "Սկրիպտի տեստ"
3395
3396 #: field.qobi.id.label:9591
3397 msgid "Order By Item ID"
3398 msgstr "Պատվեր ըստ նյութի ID"
3399
3400 #: field.uvsbrem.id.label:9972
3401 msgid "Bucket Item ID"
3402 msgstr "Փնջի նյութի ID"
3403
3404 #: field.cbho.hprox.label:2592
3405 msgid "Circ Lib to Request Lib Proximity"
3406 msgstr "Circ Lib to Request Lib Proximity"
3407
3408 #: field.ahr.sms_carrier.label:5371 field.ahopl.sms_carrier.label:5519
3409 msgid "Notifications SMS Carrier"
3410 msgstr "SMS  Զգուշացումների փոխադրող"
3411
3412 #: field.vms.id.label:622
3413 msgid "Match Set ID"
3414 msgstr "Համընկնման բազմության ID"
3415
3416 #: field.bre.create_date.label:2832 field.au.create_date.label:3103
3417 #: field.circ.create_time.label:3921 field.combcirc.create_time.label:3994
3418 #: field.acirc.create_time.label:4063
3419 msgid "Record Creation Date/Time"
3420 msgstr "Գրառման ստեղծման օր/ժամ"
3421
3422 #: field.ocirccount.claims_returned.label:3845
3423 #: field.ocirclist.claims_returned.label:3887
3424 msgid "Claims Returned"
3425 msgstr "Վերադարձված պահանջագրեր"
3426
3427 #: field.chmw.request_ou.label:1588 field.chmm.request_ou.label:1676
3428 #: field.bresv.request_lib.label:4286
3429 msgid "Request Library"
3430 msgstr "Հարցրու գրադարան"
3431
3432 #: field.asvr.usr.label:2160
3433 msgid "Responding User"
3434 msgstr "Արձագանքող օգտվող"
3435
3436 #: class.atval.label:1133
3437 msgid "Trigger Condition Validator"
3438 msgstr "Տրիգերի վիճակի ստուգում"
3439
3440 #: class.acqexr.label:7307
3441 msgid "Exchange Rate"
3442 msgstr "Փոխանակման արժեք"
3443
3444 #: field.qxp.table_alias.label:9501 field.qfr.table_alias.label:9546
3445 #: field.xcol.table_alias.label:9683
3446 msgid "Table Alias"
3447 msgstr "Աղյուսակի կեղծանուն"
3448
3449 #: field.vbq.complete.label:367 field.vaq.complete.label:509
3450 #: field.acqinv.complete.label:7410 field.stgu.complete.label:9239
3451 #: field.stgc.complete.label:9253 field.stgma.complete.label:9269
3452 #: field.stgba.complete.label:9285 field.stgsc.complete.label:9296
3453 msgid "Complete"
3454 msgstr "Ավարտվեց"
3455
3456 #: field.cnct.id.label:6099
3457 msgid "Non-cat Type ID"
3458 msgstr "Չքարտագրվող տեսակ ID"
3459
3460 #: field.qdt.id.label:9433
3461 msgid "Datatype ID"
3462 msgstr "Տվյալի տեսակի ID"
3463
3464 #: field.atevdef.cleanup_failure.label:1220
3465 msgid "Failure Cleanup"
3466 msgstr "Ձախողված մաքրում"
3467
3468 #: field.ccmm.circulate.label:1743 field.act.circulate.label:6575
3469 msgid "Circulate?"
3470 msgstr "Սպասարկե՞լ"
3471
3472 #: field.chmw.usr_grp.label:1592 field.chmm.usr_grp.label:1680
3473 msgid "User Permission Group"
3474 msgstr "Օգտվողի իրավասության խումբ"
3475
3476 #: field.acqclet.library_initiated.label:9103
3477 msgid "Library Initiated"
3478 msgstr "Գրադարանը նախաձեռնեց"
3479
3480 #: field.bresv.attr_val_maps.label:4290
3481 msgid "Attribute Value Maps"
3482 msgstr "Բաղկացուցիչի արժեքի քարտեզ"
3483
3484 #: field.scap.start_date.label:4584 field.ssub.start_date.label:4623
3485 msgid "Start Date"
3486 msgstr "Սկսելու ամսաթիվ"
3487
3488 #: field.acn.label_class.label:2729
3489 msgid "Classification Scheme"
3490 msgstr "Դասակարգման սխեմա"
3491
3492 #: class.mb.label:7107
3493 msgid "Billing Line Item"
3494 msgstr "Վճարման գծային նյութ"
3495
3496 #: field.brav.attr_val_maps.label:4212
3497 msgid "Resource Attribute Value Maps"
3498 msgstr "Պաշարի բաղադրիչի արժեքի քարտեզ"
3499
3500 #: field.cxt.prefix.label:2499
3501 msgid "Namespace Prefix"
3502 msgstr "Անվան տարածքի նախդիր"
3503
3504 #: class.mucs.label:6160
3505 msgid "User Circulation Summary"
3506 msgstr "Օգտվողի սպասարկման համառոտագրություն"
3507
3508 #: class.ocirccount.label:3810
3509 msgid "Open Circulation Count"
3510 msgstr "Բաց սպասարկման հաշվիչ"
3511
3512 #: field.acn.uri_maps.label:2726
3513 msgid "URI Maps"
3514 msgstr "URI քարտեզներ"
3515
3516 #: field.brt.catalog_item.label:4122 field.brsrc.catalog_item.label:4160
3517 msgid "Catalog Item"
3518 msgstr "Քարտարանի նյութ"
3519
3520 #: field.mbts.last_billing_note.label:1975
3521 #: field.mbtslv.last_billing_note.label:2003
3522 #: field.rccbs.last_billing_note.label:10568
3523 msgid "Last Billing Note"
3524 msgstr "Վերջին հաշվի նշում"
3525
3526 #: field.czs.port.label:1013
3527 msgid "Port"
3528 msgstr "Պորտ"
3529
3530 #: class.acqlid.label:8469
3531 msgid "Line Item Detail"
3532 msgstr "Տողային նյութի մանրամասն"
3533
3534 #: field.crad.sorter.label:789
3535 msgid "Sorter?"
3536 msgstr "Տեսակավորի՞չ"
3537
3538 #: class.sasum.label:4977
3539 msgid "All Issues' Summaries"
3540 msgstr "Բոլոր համարների համառոտագրություններ"
3541
3542 #: class.ahrcc.label:7020
3543 msgid "Hold Request Cancel Cause"
3544 msgstr "Պահման հարցման չեղյալ անելու պատճառ"
3545
3546 #: field.ccmm.renewals.label:1748
3547 msgid "Renewals Override"
3548 msgstr "Թարմացումների վերագրում"
3549
3550 #: field.acn.label_sortkey.label:2728
3551 msgid "Call Number Sort Key"
3552 msgstr "Դասիչի դասակարգման բանալի"
3553
3554 #: class.moucs.label:6710
3555 msgid "Open User Circulation Summary"
3556 msgstr "Բաց օգտվողի տացքերի համառոտագրությունը"
3557
3558 #: field.acqf.propagate.label:7789 field.acqfsum.propagate.label:8031
3559 msgid "Propagate"
3560 msgstr "Բազմացնել"
3561
3562 #: field.circ.aaactsc_entries.label:3934
3563 #: field.combcirc.aaactsc_entries.label:4009
3564 #: field.acirc.aaactsc_entries.label:4082
3565 msgid "Archived Patron Stat-Cat Entries"
3566 msgstr "Արխիվավորված հաճախորդի վիճակագրության-քարտագրման մուտքեր"
3567
3568 #: field.bre.author_field_entries.label:2854
3569 msgid "Indexed Author Field Entries"
3570 msgstr "Ինդեքսավորված Հեղինակի դաշտի մուտքեր"
3571
3572 #: class.sre.label:4547
3573 msgid "Serial Record Entry"
3574 msgstr "Պարբերականի գրառման մուտք"
3575
3576 #: field.vqbrad.remove.label:448 field.vqarad.remove.label:565
3577 msgid "Remove RegExp"
3578 msgstr "Հեռացրու RegExp"
3579
3580 #: field.chmm.holdable.label:1689 field.act.holdable.label:6578
3581 msgid "Holdable?"
3582 msgstr "Պահվո՞ղ"
3583
3584 #: field.acsaf.control_set.label:2235 field.at.control_set.label:2309
3585 #: field.are.control_set.label:2382
3586 msgid "Control Set"
3587 msgstr "Վերահսկելի բազմություն"
3588
3589 #: class.mobts.label:3045
3590 msgid "Open Billable Transaction Summary"
3591 msgstr "Բաց վճարվող տրանզակցիաների համառոտագրությունը"
3592
3593 #: field.act.circ_as_type.label:6582
3594 msgid "Circ As Type"
3595 msgstr "Տացք որպես այս տեսակ"
3596
3597 #: field.acqedim.message_type.label:8682
3598 msgid "Message Type"
3599 msgstr "Հաղորդման տեսակ"
3600
3601 #: class.vbq.label:362
3602 msgid "Import/Overlay Bib Queue"
3603 msgstr "Ներմուծիր/համակցի մատեն հարցումը"
3604
3605 #: field.aupr.uuid.label:2057
3606 msgid "UUID"
3607 msgstr "UUID"
3608
3609 #: field.aur.hold.label:7242
3610 msgid "Place Hold"
3611 msgstr "Տեղադրիր պահումը"
3612
3613 #: class.act.label:6560
3614 msgid "Asset Copy Template"
3615 msgstr "Օգտական պատճենի ձևաչափ"
3616
3617 #: field.artc.persistant_transfer.label:7044
3618 #: field.ahtc.persistant_transfer.label:7079
3619 msgid "Is Persistent?"
3620 msgstr "Շարունակակա՞ն է"
3621
3622 #: class.cwa.label:1647
3623 msgid "Matrix Weight Association"
3624 msgstr "Քաշերի մատրիցայի կապակցում"
3625
3626 #: field.au.net_access_level.label:3121
3627 msgid "Internet Access Level"
3628 msgstr "Ինտերնետ հասանելիության մակարդակ"
3629
3630 #: class.xsubq.label:9826
3631 msgid "Subquery Expression"
3632 msgstr "Ենթահերթի արտահայտություն"
3633
3634 #: field.qfs.return_type.label:9459
3635 msgid "Return Type"
3636 msgstr "Վերադարձի տեսակ"
3637
3638 #: field.mcrp.payment_type.label:6053 field.mwp.payment_type.label:6335
3639 #: field.mgp.payment_type.label:6360 field.mckp.payment_type.label:6455
3640 #: field.mp.payment_type.label:6862 field.mbp.payment_type.label:6897
3641 #: field.mndp.payment_type.label:6927 field.mdp.payment_type.label:6949
3642 msgid "Payment Type"
3643 msgstr "Վճարի տեսակ"
3644
3645 #: class.acplgm.label:4483
3646 msgid "Copy/Shelving Location Group Map"
3647 msgstr "Պստճենի/դարակի վրա տեղադրման խմբի քարտեզ"
3648
3649 #: class.ctcl.label:10407
3650 msgid "Text Search Configs"
3651 msgstr "Տեքստի որոնման կոնֆիգներ"
3652
3653 #: field.sdist.receive_unit_template.label:4676
3654 msgid "Receive Unit Template"
3655 msgstr "Ստացվող միավորի ձ.աչափ"
3656
3657 #: field.rccbs.last_billing_ts.label:10567
3658 msgid "Last Billing Date/Time"
3659 msgstr "Վերջին հաշվեվճարի օր/ժամ"
3660
3661 #: field.mcrp.amount_collected.label:6048
3662 #: field.mwp.amount_collected.label:6329 field.mgp.amount_collected.label:6354
3663 #: field.mckp.amount_collected.label:6447
3664 msgid "Amount Collected"
3665 msgstr "Հավաքված գումար"
3666
3667 #: field.ahr.current_copy.label:5360 field.ahopl.current_copy.label:5508
3668 #: field.alhr.current_copy.label:5593 field.combahr.current_copy.label:5675
3669 #: field.aahr.current_copy.label:5734
3670 msgid "Currently Targeted Copy"
3671 msgstr "Այս պահին թիրախավորված օրինակ"
3672
3673 #: field.qbv.actual_value.label:9487
3674 msgid "Actual Value"
3675 msgstr "Իրական արժեք"
3676
3677 #: class.are.label:2370
3678 msgid "Authority Record Entry"
3679 msgstr "Հեղինակավոր գրառման մուտք"
3680
3681 #: field.jub.order_summary.label:8336
3682 msgid "Order Summary"
3683 msgstr "Պատվերի համառոտագրություն"
3684
3685 #: field.vbq.match_bucket.label:371
3686 msgid "Match Bucket"
3687 msgstr "Համընկեցնել դույլը"
3688
3689 #: class.acqfs.label:7674 field.acqfsrcct.funding_source.label:7964
3690 #: field.acqfsrcat.funding_source.label:7974
3691 #: field.acqfsrcb.funding_source.label:7984
3692 #: field.acqfa.funding_source.label:8057
3693 #: field.acqfap.funding_source.label:8089
3694 msgid "Funding Source"
3695 msgstr "Ֆինանսավորման աղբյուր"
3696
3697 #: field.acqft.owner.label:10948
3698 msgid "Fund Tag Owner"
3699 msgstr "Բյուջեի ցուցիչի տնօրինող"
3700
3701 #: class.acqfa.label:8053
3702 msgid "Fund Allocation"
3703 msgstr "Բյուջեի բաշխում"
3704
3705 #: field.auoi.id.label:710
3706 msgid "Opt-in ID"
3707 msgstr "Opt-in ID"
3708
3709 #: field.asvq.answers.label:1945
3710 msgid "Answers"
3711 msgstr "Պատասխաններ"
3712
3713 #: field.rocit.stat_cat_1.label:10833
3714 msgid "Legacy Stat Cat 1"
3715 msgstr "Իրավասության ՎԻճակ Դաս 1"
3716
3717 #: field.czifm.z3950_attr_type.label:1068
3718 msgid "Z39.50 Attribute Type"
3719 msgstr "Z39.50 բնութագրիչի տեսակ"
3720
3721 #: field.rocit.stat_cat_2.label:10834
3722 msgid "Legacy Stat Cat 2"
3723 msgstr "Իրավասության Վիճակ Դաս 2"
3724
3725 #: field.bre.identifier_field_entries.label:2853
3726 msgid "Indexed Identifier Field Entries"
3727 msgstr "Ինդեքսավորված բնութագրիչ դաշտի մուտքեր"
3728
3729 #: field.acsaf.sub_entries.label:2243
3730 msgid "Subordinate Entries"
3731 msgstr "Ենթակայության մուտքեր"
3732
3733 #: field.cza.truncation.label:1043
3734 msgid "Truncation"
3735 msgstr "Հատում"
3736
3737 #: class.cbfp.label:2613
3738 msgid "Fingerprint Definition"
3739 msgstr "Մատնահետքի սահմանում"
3740
3741 #: class.acqclet.label:9097 field.acqcle.type.label:9133
3742 #: field.acqscle.type.label:9161
3743 msgid "Claim Event Type"
3744 msgstr "Պահանջագրի իրադարձության տեսակ"
3745
3746 #: field.afs.applied_time.label:9308
3747 msgid "Applied Time"
3748 msgstr "Կիրառված ժամ"
3749
3750 #: class.acqipm.label:7382
3751 msgid "Invoice Payment Method"
3752 msgstr "Հաշվի վճարման ձևաչափ"
3753
3754 #: class.asva.label:6667
3755 msgid "Survey Answer"
3756 msgstr "Հարցախույզի պատասխան"
3757
3758 #: class.mra.label:920
3759 msgid "SVF Record Attribute"
3760 msgstr "SVF գրառման բաղկացուցիչ"
3761
3762 #: field.ahr.transit.label:5358 field.ahopl.transit.label:5506
3763 #: field.alhr.transit.label:5591
3764 msgid "Transit"
3765 msgstr "Տրանզիտ"
3766
3767 #: field.atevdef.max_delay.label:1222
3768 msgid "Max Event Validity Delay"
3769 msgstr "Միջոցառման մաքս իրավասու լինլու ուշացում"
3770
3771 #: field.uvs.container.label:9935
3772 msgid "Record Container"
3773 msgstr "Գրառման կոնտեյներ"
3774
3775 #: field.acqdf.skip_count.label:8978
3776 msgid "Skip Count"
3777 msgstr "Բաց թող հաշվարկը"
3778
3779 #: field.bpbcm.peer_record.label:1511
3780 msgid "Peer Record"
3781 msgstr "Համարժեք գրառում"
3782
3783 #: field.circ.grace_period.label:3914 field.combcirc.grace_period.label:3987
3784 #: field.acirc.grace_period.label:4056
3785 msgid "Grace Period"
3786 msgstr "Գրավչության ժամկետ"
3787
3788 #: field.bresv.capture_time.label:4275
3789 msgid "Capture Time"
3790 msgstr "Որսալու ժամանակը"
3791
3792 #: class.vii.label:267
3793 msgid "Import Item"
3794 msgstr "Ներմուծի նյութ"
3795
3796 #: field.asv.start_date.label:5248
3797 msgid "Survey Start Date/Time"
3798 msgstr "Հարցախույզի սկզբի օր/ժամ"
3799
3800 #: class.acqlilad.label:8620
3801 msgid "Line Item Local Attribute Definition"
3802 msgstr "Տողային նյութի Տեղային Բաղադրիչների Սահմանում"
3803
3804 #: field.au.checkouts.label:3087
3805 msgid "All Circulations"
3806 msgstr "Բոլոր սպասարկումները"
3807
3808 #: field.aouctn.sibling_order.label:5880
3809 msgid "Sibling Sort Order"
3810 msgstr "Եղբայրների ու քույրերի տեսակավորման կարգ"
3811
3812 #: field.aws.name.label:1389
3813 msgid "Workstation Name"
3814 msgstr "Աշխատակայանի անուն"
3815
3816 #: field.circ.parent_circ.label:3925 field.acirc.parent_circ.label:4067
3817 msgid "Parent Circulation"
3818 msgstr "Ծնող սպասարկում"
3819
3820 #: class.ccnb.label:5898
3821 msgid "Call Number Bucket"
3822 msgstr "Փնջի դասիչ"
3823
3824 #: field.ssub.scaps.label:4629
3825 msgid "Captions and Patterns"
3826 msgstr "Որսվածներ և պատկերներ"
3827
3828 #: field.ahr.fulfillment_staff.label:5364
3829 #: field.ahopl.fulfillment_staff.label:5512
3830 #: field.alhr.fulfillment_staff.label:5597
3831 #: field.combahr.fulfillment_staff.label:5679
3832 #: field.aahr.fulfillment_staff.label:5738
3833 msgid "Fulfilling Staff"
3834 msgstr "Իրականացնող աշխատակազմ"
3835
3836 #: field.acqinv.entries.label:7411 field.jub.invoice_entries.label:8335
3837 msgid "Invoice Entries"
3838 msgstr "Հաշվի մուտքեր"
3839
3840 #: field.mp.work_payment.label:6869 field.mbp.work_payment.label:6905
3841 #: field.mndp.work_payment.label:6930
3842 msgid "Work Payment Detail"
3843 msgstr "Աշխատանքի վճարի մանրամասներ"
3844
3845 #: class.acqfsb.label:7992
3846 msgid "Fund Spent Balance"
3847 msgstr "Ծախսած բյուջեի հաշվեկշիռ"
3848
3849 #: field.mrd.lit_form.label:3585
3850 msgid "LitF"
3851 msgstr "LitF"
3852
3853 #: field.rhcrpbap.everywhere_ratio.label:10359
3854 msgid "Hold/Copy Ratio Everywhere"
3855 msgstr "պահման/Պատճենի գործակից ամենուր"
3856
3857 #: field.auss.query_type.label:3750
3858 msgid "Query Type"
3859 msgstr "Հարցման տեսակ"
3860
3861 #: field.acqfet.amount.label:7864
3862 msgid "Total Encumbrance Amount"
3863 msgstr "Գումարային աջակցության մեծություն"
3864
3865 #: field.aua.valid.label:3702 field.acqpca.valid.label:7590
3866 msgid "Valid Address?"
3867 msgstr "Հասցեն ճի՞շտ է"
3868
3869 #: field.acqclpa.action.label:9199
3870 msgid "Action (Event Type)"
3871 msgstr "Գործողություն"
3872
3873 #: class.aouhoo.label:2894 field.aou.hours_of_operation.label:5821
3874 msgid "Hours of Operation"
3875 msgstr "Աշխատելու ժամեր"
3876
3877 #: field.cmrtm.blvl_val.label:10219
3878 msgid "BLvl Value"
3879 msgstr "BLvl արժեք"
3880
3881 #: field.acqedim.error.label:8680
3882 msgid "Error"
3883 msgstr "Սխալ"
3884
3885 #: field.aws.circulations.label:1392 field.sunit.circulations.label:4884
3886 #: field.aou.circulations.label:5807 field.acp.circulations.label:6508
3887 msgid "Circulations"
3888 msgstr "Սպասարկումներ"
3889
3890 #: field.brsrc.overbook.label:4152
3891 msgid "Overbook"
3892 msgstr "Գերվաճառք"
3893
3894 #: field.acqinv.id.label:7399
3895 msgid "Internal Invoice ID"
3896 msgstr "Ներքին հաշվի ID"
3897
3898 #: field.acqfscred.deadline_date.label:7709
3899 msgid "Deadline Date"
3900 msgstr "Հանձնելու վերջնաժամկետ"
3901
3902 #: field.aou.resv_pickups.label:5816
3903 msgid "Reservation Pickups"
3904 msgstr "նախնական պահումների վերցնում"
3905
3906 #: field.asv.id.label:5242
3907 msgid "Survey ID"
3908 msgstr "Հարցախույզի ID"
3909
3910 #: field.rccc.patron_county.label:10495
3911 msgid "Patron County"
3912 msgstr "Հաճախորդի երկիր"
3913
3914 #: class.acqim.label:1443
3915 msgid "Invoice Method used by Vendor"
3916 msgstr "Մատակարարի կողմից օգտագործված հաշվի տեսակը"
3917
3918 #: field.acqpoi.estimated_cost.label:8282
3919 msgid "Estimated Cost"
3920 msgstr "Գնահատված արժեք"
3921
3922 #: field.crahp.prox.label:6613
3923 msgid "Allowed Proximity"
3924 msgstr "Թույլատրված մոտարկում"
3925
3926 #: field.atb.layout.label:3233
3927 msgid "Layout"
3928 msgstr "Դասավորություն"
3929
3930 #: field.qdt.datatype_name.label:9434
3931 msgid "Datatype Name"
3932 msgstr "Տվյալի տեսակի անուն"
3933
3934 #: field.mbt.grocery.label:6220
3935 msgid "Grocery Billing link"
3936 msgstr "Grocery Billing link"
3937
3938 #: field.vbq.match_set.label:369 field.vaq.match_set.label:511
3939 #: field.vmsp.match_set.label:644 field.vmsq.match_set.label:680
3940 msgid "Match Set"
3941 msgstr "Համընկնման բազմություն"
3942
3943 #: field.aou.id.label:5794