Merge remote-tracking branch 'working/user/artunit/resolver_resolver_timeout_2012_01_...
[Evergreen.git] / build / i18n / po / fm_IDL.dtd / cs-CZ.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/web/opac/locale/en-US/fm_IDL.dtd
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
6 "POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:44-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2011-12-06 20:36+0000\n"
8 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2011-12-07 04:52+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 14435)\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: field.bre.source.label:2042
18 msgid "Record Source"
19 msgstr "Zdroj záznamu"
20
21 #: class.rxpt.label:7106
22 msgid "Transaction Paid Totals"
23 msgstr "V rámci transakce placeno celkem"
24
25 #: field.acn.label_sortkey.label:1928 field.sunit.sort_key.label:3806
26 msgid "Sort Key"
27 msgstr "Třídící klíč"
28
29 #: field.mrd.vr_format.label:2647
30 msgid "Video Recording Format"
31 msgstr "Formát videozáznamu"
32
33 #: class.acqlih.label:6539
34 msgid "Line Item History"
35 msgstr "Historie položky"
36
37 #: field.au.ident_value2.label:2305
38 msgid "Secondary Identification"
39 msgstr "Číslo sekundárního dokladu"
40
41 #: field.sdist.record_entry.label:3601
42 msgid "Legacy Record Entry"
43 msgstr ""
44
45 #: field.acqfst.amount.label:6121 field.acqafst.amount.label:6161
46 msgid "Total Spent Amount"
47 msgstr "Celkem utraceno"
48
49 #: field.auri.use_restriction.label:1960
50 msgid "Use Information"
51 msgstr ""
52
53 #: class.cmrtm.label:8147
54 msgid "MARC21 Record Type Map"
55 msgstr "Typy kódů MARC21"
56
57 #: field.mp.credit_card_payment.label:5159
58 #: field.mbp.credit_card_payment.label:5187
59 msgid "Credit Card Payment Detail"
60 msgstr "Detaily platby kreditní kartou"
61
62 #: field.cracct.host.label:669 field.czs.host.label:694
63 #: field.acqedi.host.label:6802
64 msgid "Host"
65 msgstr "Hostitelský počítač"
66
67 #: field.rccbs.patron_city.label:8357
68 msgid "User City"
69 msgstr "Uživatel - město / obec"
70
71 #: class.cmsa.label:1749
72 msgid "Metabib Search Alias"
73 msgstr "Alias pro vyhledávání metazáznamů"
74
75 #: field.circ.billing_total.label:2955 field.combcirc.billing_total.label:3013
76 #: field.acirc.billing_total.label:3082 field.bresv.billing_total.label:3267
77 #: field.mg.billing_total.label:4532 field.mbt.billing_total.label:4573
78 #: field.rodcirc.billing_total.label:8613
79 msgid "Billing Totals"
80 msgstr "Poplatky celkem"
81
82 #: field.qsq.where_clause.label:7570
83 msgid "WHERE Clause"
84 msgstr "Klauzule WHERE"
85
86 #: field.brt.transferable.label:3130
87 msgid "Transferable"
88 msgstr "Přesunutelné"
89
90 #: class.aoa.label:4135
91 msgid "Org Address"
92 msgstr "Adresa organizace"
93
94 #: field.auri.id.label:1957
95 msgid "URI ID"
96 msgstr "ID URI"
97
98 #: field.mcrp.id.label:4428
99 msgid "Pyament ID"
100 msgstr "ID platby"
101
102 #: field.au.claims_returned_count.label:2289
103 msgid "Claims-returned Count"
104 msgstr "Počet údajně vrácených"
105
106 #: class.acqfsrcct.label:6188
107 msgid "Total Credit to Funding Source"
108 msgstr "Připsat celkem ve prospěch finančního zdroje"
109
110 #: class.acqlipad.label:6728
111 msgid "Line Item Provider Attribute Definition"
112 msgstr "Definice atributů poskytovatelů pro položky"
113
114 #: field.bra.required.label:3191
115 msgid "Is Required"
116 msgstr "Je požadováno"
117
118 #: field.bresv.booking_interval.label:3277
119 msgid "Booking Interval"
120 msgstr "Interval rezervací"
121
122 #: field.cmfinm.params.label:558 field.crainm.params.label:627
123 msgid "Parameters (JSON Array)"
124 msgstr "Parametry (JSON Array)"
125
126 #: field.vii.ref.label:198 field.viiad.ref.label:246
127 #: field.rocit.ref.label:8662
128 msgid "Reference"
129 msgstr "Příruční knihovna"
130
131 #: field.acqfsb.amount.label:6221
132 msgid "Balance after Spent"
133 msgstr "Bilance po čerpání prostředků"
134
135 #: class.atenv.label:825
136 msgid "Trigger Event Environment Entry"
137 msgstr "Položky prostředí spuštěných událostí"
138
139 #: class.cit.label:1374
140 msgid "Identification Type"
141 msgstr "Typ identifikačního dokladu"
142
143 #: field.vbm.matched_attr.label:369 field.vam.matched_attr.label:482
144 msgid "Matched Attribute"
145 msgstr "Odpovídající atribut"
146
147 #: field.ahn.method.label:3399
148 msgid "Notification Method"
149 msgstr "Způsob oznámení"
150
151 #: class.bravm.label:3314 field.bravm.id.label:3316
152 msgid "Reservation Attribute Value Map"
153 msgstr "Přehled hodnot atributů rezervace"
154
155 #: field.rccc.call_number.label:8273
156 msgid "Call Number Link"
157 msgstr "Signatura (odkaz)"
158
159 #: field.circ.checkin_lib.label:2921 field.combcirc.checkin_lib.label:2983
160 #: field.acirc.checkin_lib.label:3048 field.rodcirc.checkin_lib.label:8585
161 msgid "Check In Library"
162 msgstr "Vráceno v knihovně"
163
164 #: class.citm.label:3997
165 msgid "Item Type Map"
166 msgstr "Typy exemplářů"
167
168 #: field.ccmw.id.label:1171
169 msgid "Circ Weights ID"
170 msgstr "ID váhy výpůjček"
171
172 #: field.rccbs.billing_location_shortname.label:8329
173 msgid "Billing Location Short (Policy) Name"
174 msgstr "Zkratka organizační jednotky účtující poplatek"
175
176 #: class.aous.label:2432
177 msgid "Organizational Unit Setting"
178 msgstr "Nastavení organizační jednotky"
179
180 #: field.rxbt.unvoided.label:7098
181 msgid "Unvoided Billing Amount"
182 msgstr "Výše neprominutých poplatků"
183
184 #: field.atevdef.hook.label:860
185 msgid "Hook"
186 msgstr "Hák"
187
188 #: field.ssr.deleted.label:4101 field.rocit.deleted.label:8664
189 msgid "Deleted"
190 msgstr "Smazáno"
191
192 #: field.mcrp.payment_ts.label:4430 field.mwp.payment_ts.label:4659
193 #: field.mgp.payment_ts.label:4677 field.mckp.payment_ts.label:4765
194 msgid "Payment Timestamp"
195 msgstr "Časová značka platby"
196
197 #: field.aou.attr_vals.label:4272
198 msgid "Attribute Values"
199 msgstr "Hodnoty atributů"
200
201 #: field.vii.record.label:187
202 msgid "Import Record"
203 msgstr "Importovat záznam"
204
205 #: field.bra.valid_values.label:3192
206 msgid "Valid Values"
207 msgstr "Validní hodnoty"
208
209 #: field.sstr.items.label:3678 field.siss.items.label:3747
210 msgid "Items"
211 msgstr "Exempláře"
212
213 #: field.ac.active.label:4355
214 msgid "IsActive?"
215 msgstr "Je aktivní?"
216
217 #: field.au.other_phone.label:2310
218 msgid "Other Phone"
219 msgstr "Jiné telefonní číslo"
220
221 #: class.acqfdeb.label:6020
222 msgid "Debit From Fund"
223 msgstr "Na vrub fondu"
224
225 #: field.rxpt.total.label:7111
226 msgid "Total Paid Amount"
227 msgstr "Celková výše platby"
228
229 #: field.au.family_name.label:2298 field.stgu.family_name.label:7402
230 msgid "Last Name"
231 msgstr "Příjmení"
232
233 #: class.rlcd.label:8161
234 msgid "Last Copy Delete Time"
235 msgstr "Čas smazání posleního exempláře"
236
237 #: class.mous.label:1988
238 msgid "Open User Summary"
239 msgstr "Zobrazit přehled údajů uživatele"
240
241 #: field.au.stat_cat_entries.label:2280
242 #: field.sunit.stat_cat_entries.label:3814
243 #: field.acp.stat_cat_entries.label:4816
244 msgid "Statistical Category Entries"
245 msgstr "Položky statistických kategorií"
246
247 #: field.vmp.owner.label:145 field.vibtf.owner.label:168
248 #: field.viiad.owner.label:234 field.vbq.owner.label:274
249 #: field.vaq.owner.label:391 field.cracct.owner.label:674
250 #: field.are.owner.label:1643 field.bre.owner.label:2045
251 #: field.chdd.owner.label:2207 field.auss.owner.label:2771
252 #: field.acqpro.owner.label:5594 field.acqfs.owner.label:5949
253 #: field.acqpl.owner.label:6290 field.acqpo.owner.label:6338
254 #: field.acqpoh.owner.label:6385 field.acqedi.owner.label:6807
255 #: field.afs.owner.label:7465
256 msgid "Owner"
257 msgstr "Vlastník"
258
259 #: field.bresv.current_resource.label:3283
260 msgid "Current Resource"
261 msgstr "Stávající zdoj"
262
263 #: class.acqfcb.label:6128
264 msgid "Fund Combined Balance"
265 msgstr "Bilance kombinovaná z různých fondů"
266
267 #: field.ahr.holdable_formats.label:4174
268 msgid "Holdable Formats (for M-type hold)"
269 msgstr "Rezervovatelný formát (pro M-typy rezervace)"
270
271 #: class.acqie.label:5694
272 msgid "Invoice Entry"
273 msgstr "Položka faktury"
274
275 #: field.pgpt.grp.label:2683
276 msgid "Group"
277 msgstr "Skupina"
278
279 #: field.au.ident_type2.label:2303
280 msgid "Secondary Identification Type"
281 msgstr "Typ sekundárního identifikačního dokladu"
282
283 #: field.auoi.staff.label:505
284 msgid "Staff Member"
285 msgstr "Člen personálu"
286
287 #: field.sbsum.generated_coverage.label:3907
288 #: field.sssum.generated_coverage.label:3934
289 #: field.sisum.generated_coverage.label:3961
290 msgid "Generated Coverage"
291 msgstr "Generované pokrytí"
292
293 #: class.mdp.label:5227
294 msgid "Payments: Desk"
295 msgstr "Platby: Výpůjční pult"
296
297 #: field.qrc.column_type.label:7752
298 msgid "Column Type"
299 msgstr "Typ sloupce"
300
301 #: field.aou.shortname.label:4252
302 msgid "Short (Policy) Name"
303 msgstr "Zkratka organizační jednotky"
304
305 #: field.acn.deleted.label:1918 field.au.deleted.label:2324
306 #: field.sre.deleted.label:3483 field.sunit.deleted.label:3786
307 #: field.acp.deleted.label:4790
308 msgid "Is Deleted"
309 msgstr "Je smazáno"
310
311 #: field.mg.xact_finish.label:4527
312 msgid "Transaction Finish Timestamp"
313 msgstr "Časová značka ukončení transakce"
314
315 #: field.mb.billing_ts.label:5379
316 msgid "Billing Timestamp"
317 msgstr "časová značka vzniku poplatku"
318
319 #: class.crcd.label:2180
320 msgid "Circulation Duration Rule"
321 msgstr "Pravidla pro trvání výpůjček"
322
323 #: class.acqpa.label:5774
324 msgid "Provider Address"
325 msgstr "Adresa dodavatele"
326
327 #: field.acqlia.id.label:6626
328 msgid "Attribute Value ID"
329 msgstr "ID hodnoty atributu"
330
331 #: class.ahcm.label:3384
332 msgid "Hold Copy Map"
333 msgstr "Přehled rezervovaných exemplářů"
334
335 #: class.arn.label:2813
336 msgid "Authority Record Note"
337 msgstr "Poznámka k autoritnímu záznamu"
338
339 #: class.rocit.label:8635
340 msgid "Classic Item List"
341 msgstr "Klasický seznam exemplářů"
342
343 #: field.acqpon.value.label:6422
344 msgid "Vote Value"
345 msgstr ""
346
347 #: field.vii.definition.label:188
348 msgid "Attribute Definition"
349 msgstr "Definice atributů"
350
351 #: class.acqcl.label:7278
352 msgid "Claim"
353 msgstr "Reklamace"
354
355 #: class.cbt.label:5463 field.rmocbbol.billing_type.label:8685
356 #: field.rmocbbcol.billing_type.label:8710
357 #: field.rmocbbhol.billing_type.label:8738
358 msgid "Billing Type"
359 msgstr "Typ poplatku"
360
361 #: class.rrf.label:6912
362 msgid "Report Folder"
363 msgstr "Složka zpráv"
364
365 #: field.jub.lineitem_notes.label:6507
366 msgid "Line Item Notes"
367 msgstr "Poznámky k položce"
368
369 #: field.ahtc.hold.label:5346
370 msgid "Hold requiring Transit"
371 msgstr "Rezervace vyžadující přepravu"
372
373 #: field.aout.name.label:4474
374 msgid "Type Name"
375 msgstr "Název typu organizační jednotky"
376
377 #: field.ahr.cancel_time.label:4186
378 msgid "Hold Cancel Date/Time"
379 msgstr "Datum /čas zrušení rezervace"
380
381 #: class.acqcle.label:7292
382 msgid "Claim Event"
383 msgstr "Událost rezervace"
384
385 #: class.xcol.label:7879
386 msgid "Column Expression"
387 msgstr "Výraz sloupce"
388
389 #: field.crad.format.label:586 field.cza.format.label:722
390 #: field.cvrfm.value.label:1128 field.cmf.format.label:1796
391 msgid "Format"
392 msgstr "Formát"
393
394 #: class.aiit.label:984
395 msgid "Non-bibliographic Invoice Item Type"
396 msgstr "Typ položky nebibliografických faktur"
397
398 #: field.au.usrname.label:2320
399 msgid "OPAC/Staff Client User Name"
400 msgstr "Uživatelské jméno pro OPAC / služebního klienta"
401
402 #: field.vii.circ_lib.label:190 field.viiad.circ_lib.label:239
403 #: field.circ.circ_lib.label:2924 field.combcirc.circ_lib.label:2986
404 #: field.acirc.circ_lib.label:3051 field.sunit.circ_lib.label:3780
405 #: field.acp.circ_lib.label:4784 field.ancc.circ_lib.label:4989
406 #: field.aufhl.circ_lib.label:7502 field.aufhil.circ_lib.label:7524
407 #: field.aufhol.circ_lib.label:7554 field.rodcirc.circ_lib.label:8588
408 #: field.rmocbbcol.circ_lib.label:8708 field.rmobbcol.circ_lib.label:8722
409 msgid "Circulating Library"
410 msgstr "Půjčující knihovna"
411
412 #: field.afs.scheduled_time.label:7469
413 msgid "Scheduled Time"
414 msgstr "Plánovaný čas"
415
416 #: field.auri.call_number_maps.label:1962
417 msgid "Call Number Maps"
418 msgstr "Přehledy signatur"
419
420 #: class.acnn.label:2783
421 msgid "Call Number Note"
422 msgstr "Poznámka k signatuře"
423
424 #: field.qdt.is_numeric.label:7605
425 msgid "Is Numeric"
426 msgstr "Je numerický"
427
428 #: class.cmfpm.label:8080
429 msgid "MARC21 Fixed Field Map"
430 msgstr "Přehled polí pevné délky MARC21"
431
432 #: field.ccmm.max_fine_rule.label:1290 field.circ.max_fine_rule.label:2933
433 #: field.combcirc.max_fine_rule.label:2995
434 #: field.acirc.max_fine_rule.label:3060 class.crmf.label:4919
435 #: field.rodcirc.max_fine_rule.label:8597
436 msgid "Max Fine Rule"
437 msgstr "Limity pokut"
438
439 #: class.chmm.label:1220
440 msgid "Hold Matrix Matchpoint"
441 msgstr "Vzorec pro splnění rezervací"
442
443 #: field.bre.subject_field_entries.label:2051
444 msgid "Indexed Subject Field Entries"
445 msgstr "Údaje indexovaných předmětových polí"
446
447 #: class.acpl.label:3409
448 msgid "Copy/Shelving Location"
449 msgstr "Umístění exempláře / regálu"
450
451 #: field.acqofscred.sort_date.label:6008
452 msgid "Sort Date"
453 msgstr ""
454
455 #: field.asvr.response_group_id.label:1581
456 msgid "Response Group ID"
457 msgstr "ID skupiny odpovídajících"
458
459 #: class.aus.label:1489
460 msgid "User Setting"
461 msgstr "Uživatelské nastavení"
462
463 #: class.actscecm.label:5053
464 msgid "User Statistical Category Entry"
465 msgstr "Položky statistických kategorií uživatelů"
466
467 #: field.aoa.san.label:4148 field.acqpro.san.label:5599
468 msgid "SAN"
469 msgstr "SAN"
470
471 #: field.accs.checkout_workstation.label:121
472 msgid "Checkout Workstation"
473 msgstr "Výpůjční pracovní stanice"
474
475 #: class.asc.label:4339
476 msgid "Asset Statistical Category"
477 msgstr "Aktivní statistická kategorie"
478
479 #: class.jub.label:6485 field.acqlin.lineitem.label:6607
480 msgid "Line Item"
481 msgstr "Položka"
482
483 #: field.cracct.path.label:673 field.acqedi.path.label:6806
484 msgid "Path"
485 msgstr "Cesta"
486
487 #: field.vii.pub_note.label:205 field.viiad.pub_note.label:253
488 msgid "Public Note"
489 msgstr "Veřejná poznámka"
490
491 #: field.sunit.total_circ_count.label:3812
492 #: field.acp.total_circ_count.label:4814
493 msgid "Total Circulations"
494 msgstr "Výpůjčky celkem"
495
496 #: field.rccbs.usr_home_ou_name.label:8334
497 msgid "User Home Library Name"
498 msgstr "Název domovské knihovny uživatele"
499
500 #: field.au.credit_forward_balance.label:2292
501 msgid "User Credit Balance"
502 msgstr "Zůstatek zálohy uživatele"
503
504 #: field.scap.enum_5.label:3522
505 msgid "Enum 5"
506 msgstr "Číslování 5"
507
508 #: class.mcrp.label:4423
509 msgid "House Credit Payment"
510 msgstr "Platba domácím kreditem"
511
512 #: field.acn.uri_maps.label:1926
513 msgid "URI Maps"
514 msgstr "Seznamy URI"
515
516 #: field.ahr.eligible_copies.label:4191
517 msgid "Eligible Copies"
518 msgstr "Vhodné exempláře"
519
520 #: class.bmp.label:2122 field.acp.parts.label:4817
521 msgid "Monograph Parts"
522 msgstr "Části monografií"
523
524 #: field.brav.valid_value.label:3216
525 msgid "Valid Value"
526 msgstr "Platná hodnota"
527
528 #: field.mp.check_payment.label:5161 field.mbp.check_payment.label:5189
529 msgid "Check Payment Detail"
530 msgstr "Detaily platby šekem"
531
532 #: field.asvr.effective_date.label:1578
533 msgid "Effective Answer Date/Time"
534 msgstr "Účinné datum / čas odpovědi"
535
536 #: field.ahr.capture_time.label:4166
537 msgid "Capture Date/Time"
538 msgstr "Čas / datum zachycení"
539
540 #: field.acqpl.id.label:6289
541 msgid "Selection List ID"
542 msgstr "ID  akvizičního seznamu"
543
544 #: class.pupm.label:5122
545 msgid "User Permission Map"
546 msgstr "Seznamy uživatelských oprávnění"
547
548 #: class.auricnm.label:1970
549 msgid "Electronic Access URI to Call Number Map"
550 msgstr "URI elektronického přístupu k seznamu signatur"
551
552 #: field.acqfap.percent.label:6267
553 msgid "Percent"
554 msgstr "Procento"
555
556 #: field.crahp.id.label:4905 field.crmf.id.label:4922
557 msgid "Rule ID"
558 msgstr "ID pravidla"
559
560 #: field.sunit.loan_duration.label:3796 field.acp.loan_duration.label:4801
561 #: field.act.loan_duration.label:4868
562 msgid "Loan Duration"
563 msgstr "Výpůjční lhůta"
564
565 #: field.vbq.queue_type.label:277 field.vaq.queue_type.label:394
566 #: field.mrd.item_type.label:2642 field.aua.address_type.label:2747
567 #: field.scap.type.label:3512 field.mb.btype.label:5387
568 #: field.acqpca.address_type.label:5841 field.acqlia.attr_type.label:6628
569 #: field.qbv.type.label:7662 field.bmpc.ptype.label:8067
570 msgid "Type"
571 msgstr "Typ"
572
573 #: field.cracct.username.label:670 field.acqedi.username.label:6803
574 msgid "Username"
575 msgstr "Uživatelské jméno"
576
577 #: class.ccnbn.label:4329
578 msgid "Call Number Bucket Note"
579 msgstr "Poznámka ke skupině signatur"
580
581 #: field.ausp.staff.label:2724
582 msgid "Staff"
583 msgstr "Personál"
584
585 #: field.ahn.hold.label:3397 field.aufh.hold.label:5020
586 msgid "Hold"
587 msgstr "Rezervace"
588
589 #: field.atev.id.label:900 field.atevparam.id.label:925
590 msgid "Event ID"
591 msgstr "ID události"
592
593 #: class.cubin.label:4615
594 msgid "User Bucket Item Note"
595 msgstr "Poznámka k uživatelskému seznamu"
596
597 #: field.acqafsb.amount.label:6171
598 msgid "Total Spent Balance"
599 msgstr "Bilance celkové útraty"
600
601 #: class.ccbi.label:1606
602 msgid "Copy Bucket Item"
603 msgstr "Položka skupiny exemplářů"
604
605 #: field.acqpo.order_date.label:6346 field.acqpoh.order_date.label:6393
606 msgid "Order Date"
607 msgstr "Datum objednání"
608
609 #: field.sunit.fine_level.label:3794 field.acp.fine_level.label:4798
610 #: field.act.fine_level.label:4869
611 msgid "Fine Level"
612 msgstr "Úroveň pokut"
613
614 #: field.atevdef.validator.label:861
615 msgid "Validator"
616 msgstr "Validátor"
617
618 #: field.acqpon.vendor_public.label:6423 field.acqlin.vendor_public.label:6614
619 msgid "Vendor Public"
620 msgstr "Viditelná pro dodavatele"
621
622 #: field.pgt.application_perm.label:4944
623 msgid "Required Permission"
624 msgstr "Požadované oprávnění"
625
626 #: field.sunit.status_changed_time.label:3802
627 #: field.acp.status_changed_time.label:4807
628 msgid "Copy Status Changed Time"
629 msgstr "Čas změny statutu exempláře"
630
631 #: field.sunit.mint_condition.label:3803 field.ahr.mint_condition.label:4198
632 #: field.acp.mint_condition.label:4808
633 msgid "Is Mint Condition"
634 msgstr "Je ve výborném stavu"
635
636 #: field.rccc.dewey_block_hundreds.label:8287
637 msgid "Dewey Block - Hundreds"
638 msgstr ""
639
640 #: field.chmw.marc_form.label:1154 field.ccmw.marc_form.label:1180
641 #: field.chmm.marc_form.label:1234 field.ccmm.marc_form.label:1281
642 #: field.rccc.item_form.label:8268
643 msgid "MARC Form"
644 msgstr "Formulář MARC"
645
646 #: field.cmfinm.pos.label:559 field.crainm.pos.label:628
647 msgid "Order of Application"
648 msgstr ""
649
650 #: field.ssr.visible.label:4100
651 msgid "Visible"
652 msgstr "Viditelný"
653
654 #: field.sdist.streams.label:3611
655 msgid "Streams"
656 msgstr "Soubory exemplářů"
657
658 #: field.atev.error_output.label:911
659 msgid "Error Output"
660 msgstr "Chybové hlášení"
661
662 #: field.circ.id.label:2931 field.combcirc.id.label:2993
663 #: field.acirc.id.label:3058 field.rodcirc.id.label:8595
664 msgid "Circ ID"
665 msgstr "ID výpůjčky"
666
667 #: field.cwa.active.label:1200 field.chmm.active.label:1223
668 #: field.ccmm.active.label:1273 field.scap.active.label:3516
669 msgid "Active?"
670 msgstr "Aktivní?"
671
672 #: class.ascecm.label:3984
673 msgid "Statistical Category Entry Copy Map"
674 msgstr "Položky statistických kategorií exemplářů"
675
676 #: field.atc.prev_hop.label:1548 field.iatc.prev_hop.label:8517
677 msgid "Previous Hop (unused)"
678 msgstr ""
679
680 #: field.rocit.stat_cat_1_value.label:8651
681 msgid "Legacy Stat Cat 1 Value"
682 msgstr ""
683
684 #: field.acpl.circulate.label:3411
685 msgid "Can Circulate?"
686 msgstr "Lze půjčovat?"
687
688 #: field.sunit.stat_cat_entry_copy_maps.label:3810
689 #: field.acp.stat_cat_entry_copy_maps.label:4812
690 msgid "Stat-Cat entry maps"
691 msgstr "Přehled položek statistických kategorií"
692
693 #: field.atcol.module.label:771 field.atval.module.label:779
694 #: field.atreact.module.label:795 field.atclean.module.label:811
695 msgid "Module Name"
696 msgstr "Jméno modulu"
697
698 #: class.ccnbin.label:3349
699 msgid "Call Number Bucket Item Note"
700 msgstr "Poznámka k položce skupiny signatur"
701
702 #: field.vqbr.create_time.label:297 field.vqar.create_time.label:412
703 #: field.acqfdeb.create_time.label:6029 field.acqfa.create_time.label:6236
704 #: field.acqfap.create_time.label:6270 field.acqpoh.create_time.label:6389
705 #: field.acqlih.create_time.label:6552 field.acqdfa.create_time.label:7194
706 msgid "Create Time"
707 msgstr "Čas vytvoření"
708
709 #: field.combcirc.usr_birth_year.label:3017
710 #: field.acirc.usr_birth_year.label:3086
711 msgid "Patron Birth Year"
712 msgstr "Rok narození čtenáře"
713
714 #: field.atc.hold_transit_copy.label:1553 class.ahtc.label:5341
715 #: field.iatc.hold_transit_copy.label:8521
716 msgid "Hold Transit"
717 msgstr "Přeprava rezervací"
718
719 #: field.accs.last_stop_fines_time.label:124
720 msgid "Last Stop Fines Time"
721 msgstr "Pokuty zastaveny"
722
723 #: field.aur.need_before.label:5512
724 msgid "Need Before Date/Time"
725 msgstr "Potřebné před datem / časem"
726
727 #: field.acqfdeb.encumbrance.label:6027
728 msgid "Encumbrance"
729 msgstr "Zatížení"
730
731 #: field.ccm.sip2_media_type.label:969
732 msgid "SIP2 Media Type"
733 msgstr "Typ SIP2 média"
734
735 #: field.vqbrad.code.label:327 field.vqarad.code.label:440
736 #: field.ccvm.code.label:648 field.cza.code.label:721 field.ccm.code.label:966
737 #: field.aiit.code.label:986 field.acqim.code.label:1003
738 #: field.ccpbt.code.label:1019 field.ccnbt.code.label:1035
739 #: field.cbrebt.code.label:1095 field.cubt.code.label:1111
740 #: field.cvrfm.code.label:1127 field.acqpro.code.label:5596
741 #: field.acqipm.code.label:5645 field.acqfs.code.label:5951
742 #: field.acqf.code.label:6060 field.acqliat.code.label:6587
743 #: field.acqliad.code.label:6673 field.acqlimad.code.label:6688
744 #: field.acqligad.code.label:6708 field.acqliuad.code.label:6718
745 #: field.acqlipad.code.label:6731 field.acqlilad.code.label:6791
746 #: field.acqclt.code.label:7241 field.acqclet.code.label:7261
747 #: field.cmrtm.code.label:8149
748 msgid "Code"
749 msgstr "Kód"
750
751 #: class.cubi.label:4600
752 msgid "User Bucket Item"
753 msgstr "Položka uživatelského seznamu"
754
755 #: field.circ.due_date.label:2927 field.combcirc.due_date.label:2989
756 #: field.acirc.due_date.label:3054 field.rodcirc.due_date.label:8591
757 msgid "Due Date/Time"
758 msgstr "Datum / čas vrácení"
759
760 #: class.acqafsb.label:6168
761 msgid "All Fund Spent Balance"
762 msgstr "Bilance útrat všech fondů"
763
764 #: class.acqafst.label:6158
765 msgid "All Fund Spent Total"
766 msgstr "Ze všech fondů utraceno celkem"
767
768 #: field.aur.holdable_formats.label:5506
769 msgid "Holdable Formats"
770 msgstr "Rezervovatelné formáty"
771
772 #: field.acqpo.id.label:6337 field.acqpoh.id.label:6384
773 msgid "Purchase Order ID"
774 msgstr "ID Objednávky"
775
776 #: field.sunit.age_protect.label:3775 field.acp.age_protect.label:4779
777 msgid "Age Hold Protection"
778 msgstr "Dočasné omezení rezervací"
779
780 #: field.brt.name.label:3123
781 msgid "Resource Type Name"
782 msgstr "Typ jména zdroje"
783
784 #: class.sunit.label:3772 field.sitem.unit.label:3851
785 msgid "Unit"
786 msgstr "Jednotka"
787
788 #: class.cst.label:1981 class.csp.label:2662
789 #: field.ausp.standing_penalty.label:2725
790 msgid "Standing Penalty"
791 msgstr "Blokace / penále"
792
793 #: field.circ.checkin_staff.label:2922 field.combcirc.checkin_staff.label:2984
794 #: field.acirc.checkin_staff.label:3049 field.rodcirc.checkin_staff.label:8586
795 msgid "Check In Staff"
796 msgstr "Pracovník výpůjčního protokolu"
797
798 #: field.mdp.cash_drawer.label:5236
799 msgid "Cash Drawer"
800 msgstr "Hotovostní pokladna"
801
802 #: field.acnc.field.label:1867
803 msgid "Call number fields"
804 msgstr "Pole signatury"
805
806 #: class.cza.label:715
807 msgid "Z39.50 Attribute"
808 msgstr "Atribury Z39.50"
809
810 #: field.amtr.success.label:108
811 msgid "Success"
812 msgstr "Akce se zdařila"
813
814 #: class.srlu.label:3702
815 msgid "Routing List User"
816 msgstr "Uživatelé seznamu předběžných příjemců"
817
818 #: field.mrd.pub_status.label:2644
819 msgid "Pub Status"
820 msgstr "Status publikování"
821
822 #: field.aufhmxl.max.label:7536
823 msgid "Max Loop"
824 msgstr ""
825
826 #: field.atev.async_output.label:912
827 msgid "Asynchronous Output"
828 msgstr "Asynchroonní výstup"
829
830 #: class.ccnbt.label:1033
831 msgid "Call Number Bucket Type"
832 msgstr "Typ skupiny signatur"
833
834 #: field.mckp.cash_drawer.label:4761
835 msgid "Workstation link"
836 msgstr "Pracovní stanice (odkaz)"
837
838 #: field.combcirc.usr_post_code.label:3005
839 #: field.acirc.usr_post_code.label:3070
840 msgid "Patron ZIP"
841 msgstr "PSČ čtenáře"
842
843 #: field.circ.xact_start.label:2945 field.combcirc.xact_start.label:3007
844 #: field.acirc.xact_start.label:3072 field.rodcirc.xact_start.label:8608
845 msgid "Check Out Date/Time"
846 msgstr "Datum / Čas výpůjčky"
847
848 #: class.acqclet.label:7257 field.acqcle.type.label:7295
849 #: field.acqscle.type.label:7327
850 msgid "Claim Event Type"
851 msgstr "Typ reklamační události"
852
853 #: field.circ.billable_transaction.label:2953
854 #: field.combcirc.billable_transaction.label:3011
855 #: field.acirc.billable_transaction.label:3080
856 #: field.rodcirc.billable_transaction.label:8611
857 msgid "Base Transaction"
858 msgstr ""
859
860 #: class.acqlin.label:6604
861 msgid "Line Item Note"
862 msgstr "Poznámka k položce"
863
864 #: field.cnct.in_house.label:4459
865 msgid "In House?"
866 msgstr "Prezenčně?"
867
868 #: field.au.card.label:2288
869 msgid "Current Library Card"
870 msgstr "Stávající průkaz do knihovny"
871
872 #: field.acpn.creator.label:2447
873 msgid "Note Creator"
874 msgstr "Poznámku vytvořil (a)"
875
876 #: field.acqlisum.estimated_amount.label:8491
877 msgid "Estimated Amount"
878 msgstr "Odhadovaná částka"
879
880 #: field.acqfsrcat.amount.label:6201
881 msgid "Total Allocated from Funding Source"
882 msgstr "Z finančního zdroje vyčleněno celkem"
883
884 #: field.atevdef.template.label:869 class.rt.label:6932
885 msgid "Template"
886 msgstr "Šablona"
887
888 #: field.brt.resources.label:3132 field.aou.resources.label:4270
889 msgid "Resources"
890 msgstr "Zdroje"
891
892 #: field.sstr.routing_label.label:3677
893 msgid "Routing Label"
894 msgstr "Označení předběžných příjemců"
895
896 #: class.acpm.label:2141
897 msgid "Copy Monograph Part Map"
898 msgstr "Seznam částí exemplářů monografií"
899
900 #: field.circ.target_copy.label:2942 field.combcirc.target_copy.label:3004
901 #: field.acirc.target_copy.label:3069 field.rodcirc.target_copy.label:8605
902 msgid "Circulating Item"
903 msgstr "Půjčovaný exemplář"
904
905 #: class.cubt.label:1109
906 msgid "User Bucket Type"
907 msgstr "Typ uživatelského seznamu"
908
909 #: field.ccmm.is_renewal.label:1272
910 msgid "Renewal?"
911 msgstr "Prodloužení?"
912
913 #: field.act.age_protect.label:4870
914 msgid "Age Protect"
915 msgstr "Období hájení"
916
917 #: field.act.floating.label:4881
918 msgid "Floating?"
919 msgstr "Cirkulační?"
920
921 #: field.cracct.account.label:672 field.acqedi.account.label:6805
922 msgid "Account"
923 msgstr "Účet"
924
925 #: field.acqf.debits.label:6068
926 msgid "Debits"
927 msgstr "Dluh"
928
929 #: class.ccbin.label:1621
930 msgid "Copy Bucket Item Note"
931 msgstr "Poznámka k položce skupiny exemplářů"
932
933 #: field.atc.prev_dest.label:1550
934 msgid "Prev Destination"
935 msgstr "Předchozí destinace"
936
937 #: class.acnc.label:1862
938 msgid "Call number classification scheme"
939 msgstr "Klasfikační schéma signatur"
940
941 #: class.aufh.label:5015
942 msgid "Unfulfilled Hold Targets"
943 msgstr "Nesplněné rezervace"
944
945 #: field.sre.creator.label:3482 field.ssubn.creator.label:3584
946 #: field.sdistn.creator.label:3645 field.siss.creator.label:3736
947 #: field.sitem.creator.label:3845 field.sin.creator.label:3890
948 #: field.act.creator.label:4860 field.acqpron.creator.label:5630
949 #: field.acqpl.creator.label:6297 field.acqpo.creator.label:6344
950 #: field.acqpoh.creator.label:6386 field.acqpon.creator.label:6418
951 #: field.jub.creator.label:6499 field.acqlih.creator.label:6545
952 #: field.acqlin.creator.label:6608 field.acqdfa.creator.label:7193
953 #: field.acqcle.creator.label:7298 field.acqscle.creator.label:7330
954 #: field.rocit.creator.label:8659
955 msgid "Creator"
956 msgstr "Vytvořil(a)"
957
958 #: field.rsr.series_statement.label:7047
959 msgid "Series Statement (normalized)"
960 msgstr "Specifikace edice (normalizováno)"
961
962 #: class.rccbs.label:8325
963 msgid "Classic Open Transaction Summary"
964 msgstr "Klasický otevřený souhrn transakcí"
965
966 #: field.artc.prev_hop.label:5314 field.ahtc.prev_hop.label:5349
967 msgid "Previous Stop"
968 msgstr "Předchozí zastavení"
969
970 #: field.acqpa.address_type.label:5776
971 msgid "Address Type"
972 msgstr "Typ adresy"
973
974 #: field.ahr.cut_in_line.label:4197
975 msgid "Top of Queue"
976 msgstr "Začátek fronty"
977
978 #: field.czs.auth.label:699
979 msgid "Auth"
980 msgstr "Autority"
981
982 #: field.acn.editor.label:1920 field.bre.editor.label:2036
983 #: field.sunit.editor.label:3793 field.acp.editor.label:4797
984 msgid "Last Editing User"
985 msgstr "Naposledy editoval(a)"
986
987 #: field.aou.settings.label:4260
988 msgid "Settings"
989 msgstr "Nastavení"
990
991 #: field.acqafet.amount.label:6151
992 msgid "Total Encumbered Amount"
993 msgstr "Celková výše dluhu"
994
995 #: field.qfpd.function_id.label:7646 field.qxp.function_id.label:7686
996 #: field.xfunc.function_id.label:7920
997 msgid "Function ID"
998 msgstr "ID funkce"
999
1000 #: field.vqbr.queue.label:300 field.vqar.queue.label:415
1001 msgid "Queue"
1002 msgstr "Fronta"
1003
1004 #: field.vbm.queued_record.label:368 field.vam.queued_record.label:481
1005 msgid "Queued Record"
1006 msgstr "Záznam ve frontě"
1007
1008 #: class.acqpoh.label:6379
1009 msgid "Purchase Order History"
1010 msgstr "Historie objednávek"
1011
1012 #: class.crahp.label:4902
1013 msgid "Age Hold Protection Rule"
1014 msgstr "Pravidla dočasného omezení rezervací"
1015
1016 #: field.aou.workstations.label:4263
1017 msgid "Workstations"
1018 msgstr "Pracovní stanice"
1019
1020 #: field.aur.article_title.label:5518
1021 msgid "Article Title"
1022 msgstr "Název článku"
1023
1024 #: field.au.hold_requests.label:2276
1025 msgid "All Hold Requests"
1026 msgstr "Všechny požadavky na rezervace"
1027
1028 #: field.au.master_account.label:2308
1029 msgid "Is Group Lead Account"
1030 msgstr "Je vedoucím skupiny uživatelů"
1031
1032 #: field.ahr.frozen.label:4192
1033 msgid "Currently Frozen"
1034 msgstr "Momentálně \"zmraženo\""
1035
1036 #: field.acqpca.contact.label:5850
1037 msgid "Contact"
1038 msgstr "Kontakt"
1039
1040 #: class.puwoum.label:5111
1041 msgid "User Work Org Unit Map"
1042 msgstr "Pracovní organizační jednotky uživatelů"
1043
1044 #: field.accs.last_checkin_workstation.label:126
1045 msgid "Last Checkin Workstation"
1046 msgstr "Naposledy vráceno na pracovní stanici"
1047
1048 #: class.stgu.label:7391
1049 msgid "User Stage"
1050 msgstr "Stav uživatele"
1051
1052 #: field.ccmw.org_unit.label:1173 field.cwa.org_unit.label:1201
1053 #: field.ccmm.org_unit.label:1274 field.pgpt.org_unit.label:2686
1054 #: field.ausp.org_unit.label:2726 field.acplo.org.label:3443
1055 #: field.cbt.owner.label:5467 field.acqf.org.label:6056
1056 #: field.acqfap.org.label:6265 field.acqpl.org_unit.label:6291
1057 #: field.acqclt.org_unit.label:7240 field.acqclet.org_unit.label:7260
1058 #: field.acqclp.org_unit.label:7345
1059 msgid "Org Unit"
1060 msgstr "Organizační jednotka"
1061
1062 #: class.mkfe.label:2581
1063 msgid "Keyword Field Entry"
1064 msgstr "Položky klíčových polí"
1065
1066 #: class.asvq.label:1390
1067 msgid "User Survey Question"
1068 msgstr "Otázka uživatelského průzkumu"
1069
1070 #: class.mfae.label:2544
1071 msgid "Combined Facet Entry"
1072 msgstr "Položky kombinovaných faset"
1073
1074 #: field.circ.phone_renewal.label:2935 field.combcirc.phone_renewal.label:2997
1075 #: field.acirc.phone_renewal.label:3062 field.rodcirc.phone_renewal.label:8599
1076 msgid "Phone Renewal"
1077 msgstr "Telefonické prodloužení"
1078
1079 #: field.combcirc.usr_home_ou.label:3015 field.acirc.usr_home_ou.label:3084
1080 msgid "Patron Home Library"
1081 msgstr "Domovská knihovna čtenáře"
1082
1083 #: class.siss.label:3733 field.sitem.issuance.label:3849
1084 msgid "Issuance"
1085 msgstr "Číslování"
1086
1087 #: class.mife.label:5029
1088 msgid "Identifier Field Entry"
1089 msgstr "Položky pole identifikátoru"
1090
1091 #: field.acqlia.definition.label:6631
1092 msgid "Definition"
1093 msgstr "Definice"
1094
1095 #: class.sra.label:4027
1096 msgid "Relevance Adjustment"
1097 msgstr "Úprava relevance"
1098
1099 #: field.aur.article_pages.label:5519
1100 msgid "Article Pages"
1101 msgstr "Stránkování článku"
1102
1103 #: field.cmf.facet_field.label:1798
1104 msgid "Facet Field"
1105 msgstr "Pole fasety"
1106
1107 #: field.sre.edit_date.label:3484
1108 msgid "Edit date"
1109 msgstr "Datum editace"
1110
1111 #: field.acqlid.claims.label:6655
1112 msgid "Claims"
1113 msgstr "Reklamace"
1114
1115 #: class.ppl.label:2517
1116 msgid "Permission List"
1117 msgstr "Seznam oprávnění"
1118
1119 #: field.aufh.fail_time.label:5019
1120 msgid "Retargeting Date/Time"
1121 msgstr "Datum / čas nového cíle"
1122
1123 #: field.bmpc.id.label:8066
1124 msgid "Temp ID"
1125 msgstr "Dočasné ID"
1126
1127 #: class.acqinv.label:5658 field.acqie.invoice.label:5697
1128 #: field.acqii.invoice.label:5734
1129 msgid "Invoice"
1130 msgstr "Faktura"
1131
1132 #: field.atenv.path.label:829
1133 msgid "Field Path"
1134 msgstr ""
1135
1136 #: field.mdp.accepting_usr.label:5235
1137 msgid "Accepting User"
1138 msgstr "Akceptuji uživatele"
1139
1140 #: class.qrc.label:7746
1141 msgid "Record Column"
1142 msgstr "Sloupec záznamu"
1143
1144 #: field.ahr.thaw_date.label:4193
1145 msgid "Thaw Date (if frozen)"
1146 msgstr "Datum \"rozmražení\" (pokud zmraženo)"
1147
1148 #: field.acqinv.inv_type.label:5666
1149 msgid "Invoice Type"
1150 msgstr "Typ platebního dokladu"
1151
1152 #: field.acqpro.fax_phone.label:5606 field.acqpa.fax_phone.label:5787
1153 #: field.acqpca.fax_phone.label:5852
1154 msgid "Fax Phone"
1155 msgstr "Číslo faxu"
1156
1157 #: class.bmpc.label:8064
1158 msgid "MARC21 Physical Characteristics"
1159 msgstr "MARC21 Fyzický popis"
1160
1161 #: field.acqinv.payment_method.label:5669
1162 msgid "Payment Method"
1163 msgstr "Platební metoda"
1164
1165 #: class.afs.label:7462
1166 msgid "Fieldset"
1167 msgstr "Sada polí"
1168
1169 #: field.rmsr.pubdate.label:7005 field.rssr.pubdate.label:7024
1170 #: field.rsr.pubdate.label:7045
1171 msgid "Publication Year (normalized)"
1172 msgstr "Rok vydání  (normalizovaný)"
1173
1174 #: field.scap.enum_1.label:3518
1175 msgid "Enum 1"
1176 msgstr "Číslování 1"
1177
1178 #: field.scap.enum_3.label:3520
1179 msgid "Enum 3"
1180 msgstr "Číslování 3"
1181
1182 #: field.scap.enum_2.label:3519
1183 msgid "Enum 2"
1184 msgstr "Číslování 2"
1185
1186 #: field.asva.answer.label:4964
1187 msgid "Answer Text"
1188 msgstr "Text odpovědi"
1189
1190 #: field.scap.enum_4.label:3521
1191 msgid "Enum 4"
1192 msgstr "Číslování 4"
1193
1194 #: field.scap.enum_6.label:3523
1195 msgid "Enum 6"
1196 msgstr "Číslování 6"
1197
1198 #: field.vqbr.id.label:296 field.vqar.id.label:411 field.mra.id.label:609
1199 #: field.bre.id.label:2038 field.aufh.id.label:5021 field.rmsr.id.label:6997
1200 #: field.rssr.id.label:7016 field.rsr.id.label:7035 field.rlcd.id.label:8175
1201 #: field.rhcrpb.id.label:8238
1202 msgid "Record ID"
1203 msgstr "ID záznamu"
1204
1205 #: field.siss.holding_link_id.label:3746
1206 msgid "Holding Link ID"
1207 msgstr "ID odkazu vlastnictví"
1208
1209 #: field.sdist.index_summary.label:3615 class.sisum.label:3957
1210 msgid "Index Issue Summary"
1211 msgstr "Rejstříky časopisů"
1212
1213 #: field.bre.attrs.label:2060
1214 msgid "SVF Attributes"
1215 msgstr ""
1216
1217 #: field.au.email.label:2295 field.aou.email.label:4253
1218 #: field.stgu.email.label:7397
1219 msgid "Email Address"
1220 msgstr "E-mailová adresa"
1221
1222 #: class.xbool.label:7827
1223 msgid "Boolean Expression"
1224 msgstr "Booleovský výraz"
1225
1226 #: field.mrd.audience.label:2633
1227 msgid "Audn"
1228 msgstr "Audn"
1229
1230 #: class.xstr.label:8033
1231 msgid "String Expression"
1232 msgstr ""
1233
1234 #: class.acrlid.label:8372
1235 msgid "Claim Ready Lineitem Details"
1236 msgstr "Detail položky k reklamaci"
1237
1238 #: field.acqdf.name.label:7140
1239 msgid "Formula Name"
1240 msgstr "Jméno vzorce"
1241
1242 #: field.circ.usr.label:2943 field.ancc.patron.label:4993
1243 #: field.rodcirc.usr.label:8606
1244 msgid "Patron"
1245 msgstr "Čtenář"
1246
1247 #: field.cmfpm.length.label:8087 field.cmpcsm.length.label:8117
1248 msgid "Length"
1249 msgstr "Délka"
1250
1251 #: field.au.cards.label:2274
1252 msgid "All Library Cards"
1253 msgstr "Všechny čtenářské průkazy"
1254
1255 #: field.sitem.shadowed.label:3857
1256 msgid "Shadowed?"
1257 msgstr ""
1258
1259 #: field.qfpd.id.label:7645
1260 msgid "Function Param Def ID"
1261 msgstr "ID definice parametru funkce"
1262
1263 #: class.amtr.label:105
1264 msgid "Matrix Test Result"
1265 msgstr "Výsledek testu matice"
1266
1267 #: field.rccbs.patron_zip.label:8358
1268 msgid "User ZIP Code"
1269 msgstr "PSČ uživatele"
1270
1271 #: field.mrd.cat_form.label:2635
1272 msgid "Cat Form"
1273 msgstr "Katalogizační formulář"
1274
1275 #: field.qfs.id.label:7631
1276 msgid "Function Signature ID"
1277 msgstr "ID signatury funkce"
1278
1279 #: field.atc.dest.label:1544 field.iatc.dest.label:8513
1280 msgid "Destination"
1281 msgstr "Cíl"
1282
1283 #: class.mfp.label:2613
1284 msgid "Forgive Payment"
1285 msgstr "Prominutí platby"
1286
1287 #: field.vqbr.imported_as.label:302 field.vqar.imported_as.label:416
1288 msgid "Final Target Record"
1289 msgstr "Cílový záznam"
1290
1291 #: field.acn.uris.label:1927
1292 msgid "URIs"
1293 msgstr "URI"
1294
1295 #: class.acqfat.label:6088
1296 msgid "Fund Allocation Total"
1297 msgstr "Celkem přiděleno prostředků"
1298
1299 #: field.rocit.stat_cat_2_value.label:8652
1300 msgid "Legacy Stat Cat 2 Value"
1301 msgstr ""
1302
1303 #: class.svr.label:3460
1304 msgid "Serial Virtual Record"
1305 msgstr "Virtuální záznam seriálu"
1306
1307 #: field.chmm.distance_is_from_owner.label:1238
1308 msgid "Range is from Owning Lib?"
1309 msgstr "Akční rádius  je mimo vlastnickou knihovnu?"
1310
1311 #: field.ahr.bib_rec.label:4190
1312 msgid "Bib Record link"
1313 msgstr "Bibliografický záznam (odkaz)"
1314
1315 #: field.acqii.inv_item_type.label:5737 field.acqpoi.inv_item_type.label:6453
1316 msgid "Invoice Item Type"
1317 msgstr "Typ položky na faktuře"
1318
1319 #: field.stgsc.value.label:7457
1320 msgid "Stat Cat Value"
1321 msgstr "Hodnota statistické kategorie"
1322
1323 #: field.acqftr.transfer_time.label:5882
1324 msgid "Transfer Time"
1325 msgstr "Čas přesunu"
1326
1327 #: class.mfr.label:2475
1328 msgid "Flattened MARC Fields"
1329 msgstr ""
1330
1331 #: class.acpn.label:2444
1332 msgid "Copy Note"
1333 msgstr "Poznámka k exempláři"
1334
1335 #: field.atc.persistant_transfer.label:1547
1336 #: field.iatc.persistant_transfer.label:8516
1337 msgid "Is Persistent? (unused)"
1338 msgstr "Je trvalý? (nepoužito)"
1339
1340 #: field.aou.fiscal_calendar.label:4256 class.acqfc.label:5897
1341 msgid "Fiscal Calendar"
1342 msgstr "Fiskální kalendář"
1343
1344 #: class.qseq.label:7586
1345 msgid "Query Sequence"
1346 msgstr "Sekvence dotazu"
1347
1348 #: field.qxp.operator.label:7684 field.xop.operator.label:8004
1349 #: field.xser.operator.label:8023
1350 msgid "Operator"
1351 msgstr "Operátor"
1352
1353 #: field.acqct.code.label:5555
1354 msgid "Currency Code"
1355 msgstr "Kód měny"
1356
1357 #: class.coust.label:2406
1358 msgid "Organizational Unit Setting Type"
1359 msgstr "Typ nastavení organizační jednotky"
1360
1361 #: field.ancc.duedate.label:4995
1362 msgid "Virtual Due Date/Time"
1363 msgstr "Virtuální datum / čas vrácení"
1364
1365 #: field.circ.unrecovered.label:2957 field.bresv.unrecovered.label:3264
1366 #: field.mbt.unrecovered.label:4568
1367 msgid "Unrecovered Debt"
1368 msgstr "Neuhrazené pohledávky"
1369
1370 #: class.auoi.label:501
1371 msgid "User Sharing Opt-in"
1372 msgstr ""
1373
1374 #: field.aun.title.label:1468 field.acpn.title.label:2451
1375 msgid "Note Title"
1376 msgstr "Název poznámky"
1377
1378 #: field.combcirc.copy_owning_lib.label:3020
1379 #: field.acirc.copy_owning_lib.label:3089
1380 msgid "Copy Owning Library"
1381 msgstr "Knihovna vlastnící exemplář"
1382
1383 #: field.aua.replaces.label:2759
1384 msgid "Replaces"
1385 msgstr "Nahrazuje"
1386
1387 #: class.ancc.label:4987
1388 msgid "Non-cataloged Circulation"
1389 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
1390
1391 #: field.brav.id.label:3213
1392 msgid "Resource Attribute Value ID"
1393 msgstr "ID hodnoty atributů zdroje"
1394
1395 #: field.siss.holding_code.label:3744
1396 msgid "Holding Code"
1397 msgstr "Kód rezervace"
1398
1399 #: field.rccc.patron_home_lib.label:8277
1400 msgid "Patron Home Library Link"
1401 msgstr "Domovská knihovna čtenáře (odkaz)"
1402
1403 #: field.circ.billings.label:2951 field.combcirc.billings.label:3009
1404 #: field.acirc.billings.label:3078 field.rodcirc.billings.label:8609
1405 msgid "Transaction Billings"
1406 msgstr "Poplatky v rámci transakce"
1407
1408 #: class.stgma.label:7421
1409 msgid "Mailing Address Stage"
1410 msgstr "Stav kontaktní adresy"
1411
1412 #: field.bra.id.label:3187
1413 msgid "Resource Attribute ID"
1414 msgstr "ID atributu zdroje"
1415
1416 #: field.crmf.is_percent.label:4924
1417 msgid "Is Percent"
1418 msgstr "Je procentem"
1419
1420 #: field.acqfy.calendar.label:5923
1421 msgid "Calendar"
1422 msgstr "Kalendář"
1423
1424 #: class.acqligad.label:6705
1425 msgid "Line Item Generated Attribute Definition"
1426 msgstr "Generovaná definice atributů položky"
1427
1428 #: field.bresv.summary.label:3269 field.mbt.summary.label:4575
1429 msgid "Payment Summary"
1430 msgstr "Souhrn plateb"
1431
1432 #: class.bra.label:3185 field.brav.attr.label:3215
1433 #: field.bram.resource_attr.label:3240
1434 msgid "Resource Attribute"
1435 msgstr "Atribut zdroje"
1436
1437 #: class.acqpro.label:5590 field.acqpron.provider.label:5629
1438 #: field.acqinv.provider.label:5662 field.acqpa.provider.label:5781
1439 #: field.acqpc.provider.label:5813 field.acqpo.provider.label:6341
1440 #: field.acqpoh.provider.label:6391 field.jub.provider.label:6491
1441 #: field.acqlih.provider.label:6548 field.acqlipad.provider.label:6734
1442 #: field.acqphsm.provider.label:6763 field.acqedi.provider.label:6809
1443 msgid "Provider"
1444 msgstr "Dodavatel"
1445
1446 #: class.qbv.label:7658 field.qxp.bind_variable.label:7690
1447 #: field.xbind.bind_variable.label:7817
1448 msgid "Bind Variable"
1449 msgstr ""
1450
1451 #: field.qseq.id.label:7588
1452 msgid "Query Seq ID"
1453 msgstr "ID sekvence dotazu"
1454
1455 #: field.vqbr.matches.label:305 field.vqar.matches.label:419
1456 msgid "Matches"
1457 msgstr "Shoda"
1458
1459 #: field.acqftr.transfer_user.label:5883
1460 msgid "Transfer User"
1461 msgstr "Přesunuto uživatelem"
1462
1463 #: field.ccmw.user_home_ou.label:1176 field.ccmm.user_home_ou.label:1277
1464 msgid "User Home Lib"
1465 msgstr "Domovská knihovna uživatele"
1466
1467 #: field.ancc.id.label:4991
1468 msgid "Non-cat Circulation ID"
1469 msgstr "ID nekatalogizované výpůjčky"
1470
1471 #: field.bresv.xact_start.label:3263 field.mbt.xact_start.label:4567
1472 #: field.rccbs.xact_start.label:8340
1473 msgid "Transaction Start Date/Time"
1474 msgstr "Datum / čas začátku transakce"
1475
1476 #: class.rmobbhol.label:8748
1477 msgid "Open Circulation Balance by User Home Library and Owning Library"
1478 msgstr ""
1479 "Bilance  výpůjených exemplářů podle  domovské knihovny uživatele a "
1480 "vlastnické knihovny"
1481
1482 #: class.qfr.label:7722
1483 msgid "From Relation"
1484 msgstr "Z relace"
1485
1486 #: class.chddv.label:2222
1487 msgid "Hard Due Date Values"
1488 msgstr "Hodnoty pevných dat vrácení"
1489
1490 #: field.asvq.survey.label:1396 field.asvr.survey.label:1582
1491 #: class.asv.label:4106
1492 msgid "Survey"
1493 msgstr "Průzkum"
1494
1495 #: field.aus.id.label:1491
1496 msgid "Setting ID"
1497 msgstr "ID nastavení"
1498
1499 #: class.cub.label:4398
1500 msgid "User Bucket"
1501 msgstr "Uživatelský seznam"
1502
1503 #: field.sunit.dummy_isbn.label:3787 field.acp.dummy_isbn.label:4791
1504 msgid "Dummy ISBN"
1505 msgstr "Neplatné ISBN"
1506
1507 #: field.ath.key.label:753
1508 msgid "Hook Key"
1509 msgstr "Klíč háku"
1510
1511 #: field.acn.label.label:1922 field.acqlid.cn_label.label:6645
1512 #: field.rccc.call_number_label.label:8274
1513 msgid "Call Number Label"
1514 msgstr "Štítek signatury"
1515
1516 #: field.aua.county.label:2750 field.acqpa.county.label:5779
1517 #: field.acqpca.county.label:5844
1518 msgid "County"
1519 msgstr "Kraj"
1520
1521 #: field.acn.prefix.label:1930 field.au.prefix.label:2313
1522 msgid "Prefix"
1523 msgstr "Prefix"
1524
1525 #: field.ahrn.pub.label:4226
1526 msgid "Pub?"
1527 msgstr "Veřejné?"
1528
1529 #: field.jub.expected_recv_time.label:6497
1530 msgid "Expected Receive Date"
1531 msgstr "Předpokládané vrácení"
1532
1533 #: field.act.circ_modifier.label:4877 field.acqlid.circ_modifier.label:6651
1534 #: field.rccc.circ_modifier.label:8264 field.rocit.circ_modifier.label:8647
1535 msgid "Circ Modifier"
1536 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
1537
1538 #: field.rsr.series_title.label:7046
1539 msgid "Series Title (normalized)"
1540 msgstr "Název edice (normalizovaný)"
1541
1542 #: field.acqfcb.amount.label:6131
1543 msgid "Balance after Spent and Encumbered"
1544 msgstr "Bilace po útratách a zatíženích"
1545
1546 #: field.aufh.current_copy.label:5018
1547 msgid "Non-fulfilling Copy"
1548 msgstr "Kopie nesplňující požadavek"
1549
1550 #: field.qsq.type.label:7566
1551 msgid "Query type"
1552 msgstr "Typ dotazu"
1553
1554 #: class.rof.label:6872
1555 msgid "Output Folder"
1556 msgstr "Výstupní složka"
1557
1558 #: field.stgu.row_id.label:7393 field.stgc.row_id.label:7413
1559 #: field.stgma.row_id.label:7423 field.stgba.row_id.label:7438
1560 #: field.stgsc.row_id.label:7453
1561 msgid "Row ID"
1562 msgstr "ID řádku"
1563
1564 #: field.siss.caption_and_pattern.label:3741
1565 msgid "Caption/Pattern"
1566 msgstr "Označení / schéma"
1567
1568 #: field.vqbrad.description.label:328 field.vqarad.description.label:441
1569 #: field.cin.description.label:539 field.crad.description.label:579
1570 #: field.ccvm.description.label:650 field.ath.description.label:755
1571 #: field.atcol.description.label:772 field.atval.description.label:780
1572 #: field.atreact.description.label:796 field.atclean.description.label:812
1573 #: field.ccm.description.label:968 field.cam.description.label:1834
1574 #: field.cust.description.label:2387 field.asv.description.label:4110
1575 #: field.pgt.description.label:4939 field.acqcr.description.label:6319
1576 #: field.acqliat.description.label:6588 field.acqliad.description.label:6674
1577 #: field.acqlimad.description.label:6689 field.acqligad.description.label:6709
1578 #: field.acqliuad.description.label:6719 field.acqlipad.description.label:6732
1579 #: field.acqlilad.description.label:6792 field.acqclt.description.label:7242
1580 #: field.acqclet.description.label:7262 field.acqclp.description.label:7347
1581 #: field.qbv.description.label:7663
1582 msgid "Description"
1583 msgstr "Popis"
1584
1585 #: field.acqpl.entry_count.label:6296
1586 msgid "Entry Count"
1587 msgstr "Počet položek"
1588
1589 #: field.aufh.circ_lib.label:5017
1590 msgid "Non-fulfilling Library"
1591 msgstr "Knihovna nesplňující požadavek"
1592
1593 #: class.mtfe.label:5041
1594 msgid "Title Field Entry"
1595 msgstr "Položky pole názvu"
1596
1597 #: class.clm.label:1687
1598 msgid "Language Map"
1599 msgstr "Jazyky"
1600
1601 #: field.crad.filter.label:580
1602 msgid "Filter?"
1603 msgstr "Filtrovat?"
1604
1605 #: field.brsrc.attr_maps.label:3163 field.bra.attr_maps.label:3193
1606 #: field.brav.attr_maps.label:3217
1607 msgid "Resource Attribute Maps"
1608 msgstr "ATributy zdrojů"
1609
1610 #: field.asv.usr_summary.label:4119
1611 msgid "Display in User Summary"
1612 msgstr "Zobrazit přehled uživatele"
1613
1614 #: field.rccc.stat_cat_1_value.label:8288
1615 msgid "Legacy CAT1 Value"
1616 msgstr ""
1617
1618 #: field.qfr.parent_relation.label:7731
1619 msgid "Parent Relation ID"
1620 msgstr "ID nadřazené relace"
1621
1622 #: class.acqfy.label:5920 field.acqfy.year.label:5924
1623 msgid "Fiscal Year"
1624 msgstr "Fiskální rok"
1625
1626 #: field.circ.checkin_time.label:2923 field.combcirc.checkin_time.label:2985
1627 #: field.acirc.checkin_time.label:3050 field.rodcirc.checkin_time.label:8587
1628 msgid "Check In Date/Time"
1629 msgstr "Datum / čas vrácení"
1630
1631 #: field.act.owning_lib.label:4859 field.rocit.owning_lib.label:8657
1632 msgid "Owning Lib"
1633 msgstr "Vlastnická knihovna"
1634
1635 #: field.mbts.last_billing_type.label:1424
1636 #: field.mbtslv.last_billing_type.label:1445
1637 #: field.rccbs.last_billing_type.label:8353
1638 msgid "Last Billing Type"
1639 msgstr "Typ poplatku"
1640
1641 #: field.qsi.stored_query.label:7765 field.qobi.stored_query.label:7782
1642 msgid "Stored Query ID"
1643 msgstr "ID uloženého dotazu"
1644
1645 #: field.qdt.datatype_name.label:7604
1646 msgid "Datatype Name"
1647 msgstr "Jméno datového typu"
1648
1649 #: field.sre.active.label:3479
1650 msgid "Is Active"
1651 msgstr "Je aktivní"
1652
1653 #: field.czs.attrs.label:700
1654 msgid "Attrs"
1655 msgstr "Atributy"
1656
1657 #: field.aihu.org_unit.label:1517 field.ancihu.org_unit.label:1531
1658 #: field.acqcr.org_unit.label:6317
1659 msgid "Using Library"
1660 msgstr "S využitím knihovny"
1661
1662 #: field.ergbhu.update_type.label:7121
1663 msgid "Update Type"
1664 msgstr "Typ aktualizace"
1665
1666 #: field.bre.marc.label:2040
1667 msgid "MARC21Slim"
1668 msgstr "MARC21Slim"
1669
1670 #: field.acqpron.edit_time.label:5632 field.acqpl.edit_time.label:6294
1671 #: field.acqpo.edit_time.label:6340 field.acqpoh.edit_time.label:6390
1672 #: field.acqpon.edit_time.label:6420 field.jub.edit_time.label:6493
1673 #: field.acqlih.edit_time.label:6553 field.acqlin.edit_time.label:6610
1674 msgid "Edit Time"
1675 msgstr "Čast editace"
1676
1677 #: field.ssubn.title.label:3587 field.sdistn.title.label:3648
1678 #: field.sin.title.label:3893 field.ahrn.title.label:4223
1679 #: field.aur.title.label:5515 field.acqpoi.title.label:6454
1680 #: field.rocit.title.label:8637
1681 msgid "Title"
1682 msgstr "Název"
1683
1684 #: field.vqbr.bib_source.label:301 class.cbs.label:4545
1685 msgid "Bib Source"
1686 msgstr "Bibliografický zdroj"
1687
1688 #: field.circ.checkin_scan_time.label:2949
1689 #: field.acirc.checkin_scan_time.label:3076
1690 msgid "Checkin Scan Date/Time"
1691 msgstr "Datum / čas vrácení"
1692
1693 #: field.acqinv.payment_auth.label:5668
1694 msgid "Payment Auth"
1695 msgstr "Autorizace platby"
1696
1697 #: class.mwp.label:4652
1698 msgid "Work Payment"
1699 msgstr "Platba prací"
1700
1701 #: class.acirc.label:3046
1702 msgid "Aged (patronless) Circulation"
1703 msgstr "Stará výpůjčka (bez čtenáře)"
1704
1705 #: field.acqda.funding_source_credit.label:7226
1706 msgid "Funding Source Credit"
1707 msgstr "Zůstatek ve finančním fondu"
1708
1709 #: class.acqfsrcb.label:6208
1710 msgid "Funding Source Balance"
1711 msgstr "Bilace finančního zdroje"
1712
1713 #: class.pugm.label:5395
1714 msgid "User Group Map"
1715 msgstr "Přehled skupin uživatelů"
1716
1717 #: class.lmap.label:4062
1718 msgid "Org Lasso Map"
1719 msgstr ""
1720
1721 #: field.aua.street2.label:2755 field.acqpca.street2.label:5849
1722 #: field.stgma.street2.label:7427 field.stgba.street2.label:7442
1723 msgid "Street (2)"
1724 msgstr "Ulice (2)"
1725
1726 #: field.qsq.use_distinct.label:7568
1727 msgid "Use DISTINCT"
1728 msgstr "Použít DISTINCT"
1729
1730 #: class.auri.label:1955
1731 msgid "Electronic Access URI"
1732 msgstr "URI pro elektronický přístup"
1733
1734 #: field.au.barred.label:2286
1735 msgid "Barred"
1736 msgstr "Omezení transakcí"
1737
1738 #: class.ateo.label:730
1739 msgid "Event Output"
1740 msgstr "Výstup události"
1741
1742 #: field.crahp.name.label:4906 field.crmf.name.label:4923
1743 msgid "Rule Name"
1744 msgstr "Název pravidla"
1745
1746 #: field.viiad.tag.label:236 field.mfr.tag.label:2482
1747 #: field.cmfpm.tag.label:8084
1748 msgid "Tag"
1749 msgstr "Návěští"
1750
1751 #: field.acqf.rollover.label:6061
1752 msgid "Rollover"
1753 msgstr "Převádět do dalšího roku"
1754
1755 #: field.vqbrad.xpath.label:329 field.vqarad.xpath.label:442
1756 #: field.crad.xpath.label:585 field.cmf.xpath.label:1794
1757 #: field.acqlimad.xpath.label:6690 field.acqligad.xpath.label:6710
1758 #: field.acqlipad.xpath.label:6733
1759 msgid "XPath"
1760 msgstr "XPath"
1761
1762 #: field.mrd.date2.label:2649
1763 msgid "Date2"
1764 msgstr "Datum 2"
1765
1766 #: field.artc.source.label:5315 field.ahtc.source.label:5350
1767 msgid "Sending Library"
1768 msgstr "Odesílající knihovna"
1769
1770 #: field.cgf.label.label:521 field.crad.label.label:578
1771 #: field.cracct.label.label:668 field.czs.label.label:693
1772 #: field.cza.label.label:720 field.atenv.label.label:831
1773 #: field.aiit.name.label:987 field.acqim.name.label:1004
1774 #: field.ccpbt.label.label:1020 field.ccnbt.label.label:1036
1775 #: field.cbrebt.label.label:1096 field.cubt.label.label:1112
1776 #: field.cmc.label.label:1772 field.cmf.label.label:1793
1777 #: field.acns.label.label:1878 field.acnp.label.label:1897
1778 #: field.auri.label.label:1959 field.cust.label.label:2386
1779 #: field.sdist.label.label:3604 field.siss.label.label:3742
1780 #: field.acqcr.label.label:6318 field.acqedi.label.label:6801
1781 #: field.qbv.label.label:7661 field.cmpctm.label.label:8101
1782 #: field.cmpcsm.label.label:8118 field.cmpcvm.label.label:8135
1783 msgid "Label"
1784 msgstr "Popisek"
1785
1786 #: field.cmfinm.norm.label:557 field.crainm.norm.label:626
1787 msgid "Normalizer"
1788 msgstr "Normalizátor"
1789
1790 #: field.mrd.item_form.label:2640
1791 msgid "Form"
1792 msgstr "Formulář"
1793
1794 #: field.bre.subscriptions.label:2059
1795 msgid "Subscriptions"
1796 msgstr "Předplatné"
1797
1798 #: field.acqie.actual_cost.label:5705 field.acqii.actual_cost.label:5742
1799 msgid "Actual Cost"
1800 msgstr "Aktuální cena"
1801
1802 #: class.crainm.label:622
1803 msgid "SVF Record Attribute to Indexing Normalizer Map"
1804 msgstr ""
1805
1806 #: field.mfr.ind2.label:2479
1807 msgid "Indicator 2"
1808 msgstr "Indikátor 2"
1809
1810 #: field.au.checkins.label:2330 field.aou.checkins.label:4262
1811 msgid "Checkins"
1812 msgstr "Vrácení"
1813
1814 #: field.cblvl.code.label:4014
1815 msgid "Bib Level Code"
1816 msgstr "Kód bibliografické úrovně"
1817
1818 #: field.acpl.id.label:3414 field.acplo.location.label:3442
1819 msgid "Location ID"
1820 msgstr "ID umístění"
1821
1822 #: field.acqdf.owner.label:7139
1823 msgid "Formula Owner"
1824 msgstr "Vlastník vzorce"
1825
1826 #: class.sdist.label:3598 field.sdistn.distribution.label:3644
1827 #: field.sstr.distribution.label:3676 field.sbsum.distribution.label:3906
1828 #: field.sssum.distribution.label:3933 field.sisum.distribution.label:3960
1829 msgid "Distribution"
1830 msgstr "Distribuce"
1831
1832 #: field.bre.simple_record.label:2057
1833 msgid "Simple Record Extracts "
1834 msgstr "Výtah z jednoduchého záznamu "
1835
1836 #: class.actsce.label:4588
1837 msgid "User Stat Cat Entry"
1838 msgstr "Položka uživatelské statistické kategorie"
1839
1840 #: field.au.juvenile.label:2322
1841 msgid "Juvenile"
1842 msgstr "Nezletilí"
1843
1844 #: class.acqftm.label:8780
1845 msgid "Fund Tag Map"
1846 msgstr "Přehled finančních fondů"
1847
1848 #: class.acn.label:1913 field.sunit.call_number.label:3778
1849 #: field.acp.call_number.label:4782
1850 msgid "Call Number/Volume"
1851 msgstr "Signatura / svazek"
1852
1853 #: field.sunit.notes.label:3809 field.acp.notes.label:4811
1854 msgid "Copy Notes"
1855 msgstr "Poznámky o exempláři"
1856
1857 #: field.vii.deposit.label:196 field.viiad.deposit.label:244
1858 msgid "Deposit"
1859 msgstr "Vklad"
1860
1861 #: field.vbm.id.label:367 field.vam.id.label:480
1862 msgid "Match ID"
1863 msgstr "ID shody"
1864
1865 #: field.ccmm.juvenile_flag.label:1284
1866 msgid "Juvenile?"
1867 msgstr "Pro mládež"
1868
1869 #: field.actscecm.stat_cat.label:5056
1870 msgid "Statistical Category"
1871 msgstr "Statistická kategorie"
1872
1873 #: field.acqfc.id.label:5899
1874 msgid "Fiscal Calendar ID"
1875 msgstr "ID fiskálního kalendáře"
1876
1877 #: field.vii.circulate.label:195 field.viiad.circulate.label:243
1878 msgid "Circulate"
1879 msgstr "Půjčovat"
1880
1881 #: class.abl.label:1676
1882 msgid "Authority-Bibliographic Record Link"
1883 msgstr "Ozdkaz na autoritní-bibliografický záznam"
1884
1885 #: field.aur.isxn.label:5514
1886 msgid "ISxN"
1887 msgstr "ISxN"
1888
1889 #: field.acn.edit_date.label:1919 field.sunit.edit_date.label:3792
1890 #: field.acp.edit_date.label:4796
1891 msgid "Last Edit Date/Time"
1892 msgstr "Datum / čas poslední editace"
1893
1894 #: field.vbq.id.label:273 field.vaq.id.label:390
1895 msgid "Queue ID"
1896 msgstr "ID fronty"
1897
1898 #: field.brt.tgt_rsrc_types.label:3134
1899 msgid "Target Resource Types"
1900 msgstr "Typ cílového zdroje"
1901
1902 #: field.actsce.stat_cat.label:4592 field.asce.stat_cat.label:5280
1903 msgid "Stat Cat"
1904 msgstr "Statistická kategorie"
1905
1906 #: field.asc.required.label:4346
1907 msgid "Required"
1908 msgstr "Požadováno"
1909
1910 #: field.acqfs.summary.label:5952 field.acqf.summary.label:6066
1911 msgid "Summary"
1912 msgstr "Souhrn"
1913
1914 #: field.rccc.dewey_range_hundreds.label:8285
1915 msgid "Dewey Range - Hundreds"
1916 msgstr "Rozsahy Dewyho třídění - stovky"
1917
1918 #: class.qxp.label:7673 field.qsi.expression.label:7767
1919 #: field.qobi.expression.label:7784
1920 msgid "Expression"
1921 msgstr "Výraz"
1922
1923 #: class.acqedi.label:6798 field.acqedim.account.label:6839
1924 msgid "EDI Account"
1925 msgstr "EDI účet"
1926
1927 #: field.cracct.last_activity.label:675 field.acqedi.last_activity.label:6808
1928 msgid "Last Activity"
1929 msgstr "Poslední aktivita"
1930
1931 #: field.ocirccount.out.label:2867 field.ocirclist.out.label:2909
1932 msgid "Out"
1933 msgstr "Vypůjčeno"
1934
1935 #: field.aupr.has_been_reset.label:1483
1936 msgid "Was Reset?"
1937 msgstr "Bylo přenastaveno na výchozí hodnotu?"
1938
1939 #: field.au.settings.label:2278
1940 msgid "All User Settings"
1941 msgstr "Všechna nastavení uživatele"
1942
1943 #: field.rocit.dewey_block_hundreds.label:8645
1944 msgid "Dewy Hundreds"
1945 msgstr "Dewyho třídění - stovky"
1946
1947 #: field.pgt.perm_interval.label:4943
1948 msgid "User Expiration Interval"
1949 msgstr "Doba trvání registrace"
1950
1951 #: class.acqliat.label:6584
1952 msgid "Line Item Alert Text"
1953 msgstr "Text upozornění k položce"
1954
1955 #: class.mrd.label:2631
1956 msgid "Basic Record Descriptor"
1957 msgstr "Popis základního záznamu"
1958
1959 #: field.chmm.transit_range.label:1239
1960 msgid "Transit Range"
1961 msgstr "Rozsah přepravy"
1962
1963 #: field.mwp.id.label:4657 field.mgp.id.label:4675 field.mckp.id.label:4763
1964 #: field.mp.id.label:5152 field.mbp.id.label:5180 field.mndp.id.label:5208
1965 #: field.mdp.id.label:5230
1966 msgid "Payment ID"
1967 msgstr "ID platby"
1968
1969 #: class.cbrebin.label:5266
1970 msgid "Biblio Record Entry Bucket Item Note"
1971 msgstr "Poznámka k položce skupiny záznamů"
1972
1973 #: field.chdd.forceto.label:2205
1974 msgid "Always Use?"
1975 msgstr "Použít vždy?"
1976
1977 #: class.cifm.label:1847
1978 msgid "Item Form Map"
1979 msgstr "Formáty popisných jednotek"
1980
1981 #: field.jub.eg_bib_id.label:6495 field.acqlih.eg_bib_id.label:6555
1982 msgid "Evergreen Bib ID"
1983 msgstr "Bib ID Evergreenu"
1984
1985 #: field.atevdef.granularity.label:871
1986 msgid "Granularity"
1987 msgstr "Jemnost rozlišení"
1988
1989 #: field.afs.pkey_value.label:7474
1990 msgid "Primary Key Value"
1991 msgstr "Hodnota primárního klíče"
1992
1993 #: field.bra.name.label:3189
1994 msgid "Resource Attribute Name"
1995 msgstr "Jméno atributu zdroje"
1996
1997 #: field.acqlisum.cancel_count.label:8488
1998 msgid "Cancel Count"
1999 msgstr "Zrušit počítání"
2000
2001 #: class.acqft.label:8760
2002 msgid "Fund Tag"
2003 msgstr "Označení finančního  fondu"
2004
2005 #: field.cwa.hold_weights.label:1203
2006 msgid "Hold Weights"
2007 msgstr "Váha rezervace"
2008
2009 #: field.mbts.usr.label:1430 field.mbtslv.usr.label:1451
2010 msgid "Billed User"
2011 msgstr "Naúčtováno uživateli"
2012
2013 #: field.acqlisum.paid_amount.label:8493
2014 msgid "Paid Amount"
2015 msgstr "Výše platby"
2016
2017 #: field.acqii.title.label:5738
2018 msgid "Title or Item Name"
2019 msgstr "Jméno titulu nebo exempláře"
2020
2021 #: field.cifm.code.label:1849
2022 msgid "Item Form Code"
2023 msgstr "Kód formy popisné jednotky"
2024
2025 #: class.i18n_l.label:5446
2026 msgid "Locale"
2027 msgstr "Lokalizace"
2028
2029 #: field.rmsr.quality.label:6999 field.rssr.quality.label:7018
2030 #: field.rsr.quality.label:7038
2031 msgid "Overall Record Quality"
2032 msgstr "Celková kvalita záznamu"
2033
2034 #: field.sunit.detailed_contents.label:3808
2035 msgid "Detailed Contents"
2036 msgstr "Detaily obsahu"
2037
2038 #: field.vii.id.label:186
2039 msgid "Import Item ID"
2040 msgstr "ID importu exempláře"
2041
2042 #: class.clfm.label:4636 field.rccc.lit_form.label:8267
2043 msgid "Literary Form"
2044 msgstr "Literární žánr"
2045
2046 #: field.ahr.prev_check_time.label:4178
2047 msgid "Last Targeting Date/Time"
2048 msgstr "Datum / čas posledního půjčení"
2049
2050 #: field.ssr.rel.label:4096
2051 msgid "Relevance"
2052 msgstr "Relevance"
2053
2054 #: field.rccc.language.label:8266
2055 msgid "Item Language"
2056 msgstr "Jazyk exempláře"
2057
2058 #: class.acqlisum.label:8432
2059 msgid "Lineitem Summary"
2060 msgstr "Přehled položky"
2061
2062 #: class.vqarad.label:437
2063 msgid "Queued Authority Record Attribute Definition"
2064 msgstr "Definice atributů autoritních záznamů ve frontě"
2065
2066 #: field.aout.opac_label.label:4475
2067 msgid "OPAC Label"
2068 msgstr "Označení v OPACu"
2069
2070 #: field.atevdef.usr_field.label:872
2071 msgid "Opt-In User Field"
2072 msgstr ""
2073
2074 #: field.au.survey_responses.label:2281
2075 msgid "Survey Responses"
2076 msgstr "Odpovědi z průzkumu"
2077
2078 #: field.acp.peer_record_maps.label:4818
2079 msgid "Peer Record Maps"
2080 msgstr "Rovnocenné záznamy"
2081
2082 #: field.acqofscred.sort_priority.label:6007
2083 msgid "Sort Priority"
2084 msgstr "Priorita třídění"
2085
2086 #: class.acqscl.label:7310
2087 msgid "Serial Claim"
2088 msgstr "Reklamace periodik"
2089
2090 #: class.rsce2.label:8314
2091 msgid "CAT2 Entry"
2092 msgstr "Položka CAT2"
2093
2094 #: field.acqedim.process_time.label:6843
2095 msgid "Time Processed"
2096 msgstr "Čas zpracovnání"
2097
2098 #: field.aout.id.label:4473
2099 msgid "Type ID"
2100 msgstr "ID typu"
2101
2102 #: class.bre.label:2027 field.brt.record.label:3129
2103 msgid "Bibliographic Record"
2104 msgstr "Bibliografický záznam"
2105
2106 #: field.ahrcc.id.label:5291
2107 msgid "Cause ID"
2108 msgstr "ID případu"
2109
2110 #: field.acqinv.receiver.label:5661
2111 msgid "Receiver"
2112 msgstr "Příjemce"
2113
2114 #: field.mp.cash_payment.label:5158 field.mbp.cash_payment.label:5186
2115 msgid "Cash Payment Detail"
2116 msgstr "Detaily platby v hotovosti"
2117
2118 #: field.vmp.id.label:144 field.vibtf.id.label:167 field.mfr.id.label:2477
2119 msgid "Field ID"
2120 msgstr "ID pole"
2121
2122 #: field.acqedi.in_dir.label:6810
2123 msgid "Incoming Directory"
2124 msgstr "Vstupní adresář"
2125
2126 #: field.qsq.from_clause.label:7569
2127 msgid "FROM Clause"
2128 msgstr "Klauzule FROM"
2129
2130 #: field.ancc.item_type.label:4992
2131 msgid "Non-cat Item Type"
2132 msgstr "Typ nekatalogizované položky"
2133
2134 #: field.atev.user_data.label:909
2135 msgid "User Data"
2136 msgstr "Údaje o uživateli"
2137
2138 #: field.mbts.balance_owed.label:1420 field.mbtslv.balance_owed.label:1441
2139 #: field.rccbs.balance_owed.label:8360
2140 msgid "Balance Owed"
2141 msgstr "Dlužná částka"
2142
2143 #: field.aua.street1.label:2754 field.acqpca.street1.label:5848
2144 #: field.stgma.street1.label:7426 field.stgba.street1.label:7441
2145 msgid "Street (1)"
2146 msgstr "Ulice (1)"
2147
2148 #: field.au.second_given_name.label:2315
2149 #: field.stgu.second_given_name.label:7401
2150 msgid "Middle Name"
2151 msgstr "Prostřední jméno"
2152
2153 #: field.aou.rsrc_types.label:4269
2154 msgid "Resource Types"
2155 msgstr "Typy zdroje"
2156
2157 #: field.aur.lineitem.label:5509 field.acqie.lineitem.label:5699
2158 #: field.acqlid.lineitem.label:6642
2159 msgid "PO Line Item"
2160 msgstr "Položka objednávky"
2161
2162 #: field.acqedim.error_time.label:6844
2163 msgid "Time of Error"
2164 msgstr "Čas chyby"
2165
2166 #: class.atev.label:898
2167 msgid "Trigger Event Entry"
2168 msgstr "Položka spuštěné události"
2169
2170 #: field.rocit.age_protect.label:8660
2171 msgid "Age Protection"
2172 msgstr "Doba hájení"
2173
2174 #: field.acqfc.name.label:5900
2175 msgid "Fiscal Calendar Name"
2176 msgstr "Jméno fiskálního kalendáře"
2177
2178 #: class.czs.label:690 field.czs.name.label:692 field.cza.source.label:718
2179 msgid "Z39.50 Source"
2180 msgstr "Z39.50 zdroj"
2181
2182 #: field.acn.record.label:1924 field.combcirc.copy_bib_record.label:3022
2183 #: field.acirc.copy_bib_record.label:3091 field.sre.record.label:3480
2184 #: field.aur.eg_bib.label:5510
2185 msgid "Bib Record"
2186 msgstr "Bibliografický záznam"
2187
2188 #: field.clfm.code.label:4638
2189 msgid "LitF Code"
2190 msgstr "Kód LitF"
2191
2192 #: field.cifm.value.label:1850
2193 msgid "Item Form"
2194 msgstr "Forma popisné jednotky"
2195
2196 #: field.acqftr.id.label:5877
2197 msgid "Fund Transfer ID"
2198 msgstr "ID přesunu finančního fondu"
2199
2200 #: field.ahr.requestor.label:4181
2201 msgid "Requesting User"
2202 msgstr "Žádající uživatel"
2203
2204 #: field.auoi.opt_in_ws.label:504 class.aws.label:951
2205 #: field.circ.workstation.label:2947 field.acirc.workstation.label:3074
2206 msgid "Workstation"
2207 msgstr "Pracovní stanice"
2208
2209 #: field.ocirccount.long_overdue.label:2871
2210 #: field.ocirclist.long_overdue.label:2913
2211 msgid "Long Overdue"
2212 msgstr "Dlouhodobě nevrácené dokumenty"
2213
2214 #: field.rocit.owning_lib_name.label:8655
2215 msgid "Owning Lib Name"
2216 msgstr "Jméno vlastnící knihovny"
2217
2218 #: class.cmfinm.label:553
2219 msgid "Metabib Field to Indexing Normalizer Map"
2220 msgstr ""
2221
2222 #: field.vqbra.record.label:347 field.vqara.record.label:460
2223 #: field.ssr.record.label:4097 field.bmpc.record.label:8070
2224 msgid "Record"
2225 msgstr "Záznam"
2226
2227 #: field.rsr.uniform_title.label:7042
2228 msgid "Uniform Title (normalized)"
2229 msgstr "Unifikovaný název (normalizováno)"
2230
2231 #: field.rhcrpb.hold_copy_ratio.label:8241
2232 msgid "Hold/Copy Ratio"
2233 msgstr ""
2234
2235 #: field.bresv.return_time.label:3276
2236 msgid "Return Time"
2237 msgstr "Čas vrácení"
2238
2239 #: field.qdt.is_composite.label:7606
2240 msgid "Is Composite"
2241 msgstr "Je složeninou"
2242
2243 #: field.rocit.call_number_label.label:8643
2244 msgid "Callnumber Label"
2245 msgstr "Štítek signatury"
2246
2247 #: field.rhrr.target.label:7086
2248 msgid "Hold Target"
2249 msgstr "Cíl rezervace"
2250
2251 #: class.acqpc.label:5810
2252 msgid "Provider Contact"
2253 msgstr "Kontakt na dodavatele"
2254
2255 #: field.rccc.circ_lib_id.label:8260
2256 msgid "Library Circulation Location Link"
2257 msgstr "Umístění půjčující knihovny (odkaz)"
2258
2259 #: field.acpl.orders.label:3418 field.aou.copy_location_orders.label:4265
2260 msgid "Copy Location Orders"
2261 msgstr "Pořadí umístění"
2262
2263 #: field.acqafcb.amount.label:6181
2264 msgid "Total Combined Balance"
2265 msgstr "Rozvaha celkem"
2266
2267 #: field.pgt.usergroup.label:4945
2268 msgid "Is User Group"
2269 msgstr "Je uživatelskou skupinou"
2270
2271 #: field.acqfdeb.debit_type.label:6028
2272 msgid "Debit Type"
2273 msgstr "Debetní typ"
2274
2275 #: class.ssr.label:4093
2276 msgid "Search Result"
2277 msgstr "Výsledky hledání"
2278
2279 #: field.ausp.set_date.label:2722
2280 msgid "Set Date"
2281 msgstr "Nastavit datum"
2282
2283 #: field.bre.fingerprint.label:2037 field.rmsr.fingerprint.label:6998
2284 #: field.rssr.fingerprint.label:7017 field.rsr.fingerprint.label:7037
2285 msgid "Fingerprint"
2286 msgstr "Otisk"
2287
2288 #: field.ateo.data.label:734
2289 msgid "Data"
2290 msgstr "Data"
2291
2292 #: class.ath.label:751
2293 msgid "Trigger Hook Point"
2294 msgstr ""
2295
2296 #: class.i18n.label:5406
2297 msgid "i18n Core"
2298 msgstr ""
2299
2300 #: class.circ.label:2919 field.rccc.id.label:8258
2301 msgid "Circulation"
2302 msgstr "Výpůjčky"
2303
2304 #: field.cgf.enabled.label:523 field.atevdef.active.label:858
2305 msgid "Enabled"
2306 msgstr "Aktivní"
2307
2308 #: field.qfr.type.label:7725
2309 msgid "From Relation Type"
2310 msgstr ""
2311
2312 #: class.rhcrpb.label:8188
2313 msgid "Hold/Copy Ratio per Bib"
2314 msgstr ""
2315
2316 #: field.artc.reservation.label:5311
2317 msgid "Reservation requiring Transit"
2318 msgstr "Rezervace vyžadující přepravu"
2319
2320 #: field.bre.tcn_value.label:2044 field.rmsr.tcn_value.label:7001
2321 #: field.rssr.tcn_value.label:7020 field.rsr.tcn_value.label:7040
2322 msgid "TCN Value"
2323 msgstr "Hodnota kontrolního čísla záznamu (TCN)"
2324
2325 #: field.asvq.id.label:1394
2326 msgid "Question ID"
2327 msgstr "ID dotazu"
2328
2329 #: class.acqpon.label:6414
2330 msgid "PO Note"
2331 msgstr "Poznámka k objednávce"
2332
2333 #: field.czs.transmission_format.label:698
2334 msgid "Transmission Format"
2335 msgstr "Formát přenosu"
2336
2337 #: field.acqpoh.audit_action.label:6383 field.acqlih.audit_action.label:6543
2338 msgid "Audit Action"
2339 msgstr "Akce kontroly"
2340
2341 #: field.chddv.active_date.label:2227
2342 msgid "Active Date"
2343 msgstr "Aktivní datum"
2344
2345 #: field.qsf.subfield_type.label:7619
2346 msgid "Subfield Type"
2347 msgstr "Typ podpole"
2348
2349 #: field.acqfsrcct.amount.label:6191
2350 msgid "Total Credits to Funding Source"
2351 msgstr "Kredit ve finančním zdroji celkem"
2352
2353 #: class.mct.label:2006
2354 msgid "Collections Tracker"
2355 msgstr ""
2356
2357 #: field.qsi.grouped_by.label:7769
2358 msgid "Is Grouped By"
2359 msgstr "Je sekupen podle"
2360
2361 #: field.crad.tag.label:582
2362 msgid "MARC Tag"
2363 msgstr "Označení pole MARCu"
2364
2365 #: field.czs.db.label:696
2366 msgid "DB"
2367 msgstr "DB"
2368
2369 #: field.vibtf.field.label:169 field.vqbra.field.label:348
2370 #: field.vqara.field.label:461 field.cmsa.field.label:1753
2371 msgid "Field"
2372 msgstr "Pole"
2373
2374 #: field.acpl.owning_lib.label:3417 field.sre.owning_lib.label:3490
2375 msgid "Owning Org Unit"
2376 msgstr "Vlastnická organizační jednotka"
2377
2378 #: field.scap.chron_5.label:3528
2379 msgid "Chron 5"
2380 msgstr "Chronologie 5"
2381
2382 #: field.scap.chron_4.label:3527
2383 msgid "Chron 4"
2384 msgstr "Chronologie 4"
2385
2386 #: field.mbts.xact_finish.label:1431 field.mbtslv.xact_finish.label:1452
2387 msgid "Transaction Finish Time"
2388 msgstr "Čas ukončení transakce"
2389
2390 #: field.scap.chron_1.label:3524
2391 msgid "Chron 1"
2392 msgstr "Chronologie 1"
2393
2394 #: field.scap.chron_3.label:3526
2395 msgid "Chron 3"
2396 msgstr "Chronologie 3"
2397
2398 #: field.scap.chron_2.label:3525
2399 msgid "Chron 2"
2400 msgstr "Chronologie 2"
2401
2402 #: field.accs.start_time.label:120 field.atev.start_time.label:905
2403 #: field.bresv.start_time.label:3271
2404 msgid "Start Time"
2405 msgstr "Čas zahájení"
2406
2407 #: class.xop.label:7997 class.xser.label:8017
2408 msgid "Operator Expression"
2409 msgstr "Výraz operátoru"
2410
2411 #: field.rxbt.total.label:7100
2412 msgid "Total Billing Amount"
2413 msgstr "Celková výše poplatků"
2414
2415 #: field.circ.xact_finish.label:2944 field.combcirc.xact_finish.label:3006
2416 #: field.acirc.xact_finish.label:3071 field.bresv.xact_finish.label:3262
2417 #: field.mbt.xact_finish.label:4566 field.rodcirc.xact_finish.label:8607
2418 msgid "Transaction Finish Date/Time"
2419 msgstr "Datum / čas ukončení transakce"
2420
2421 #: field.acqedim.translate_time.label:6842
2422 msgid "Time Translated"
2423 msgstr ""
2424
2425 #: class.acqfdt.label:6098
2426 msgid "Total Debit from Fund"
2427 msgstr "Debet z fondu celkem"
2428
2429 #: field.vmp.name.label:146 field.viiad.name.label:235
2430 #: field.vbq.name.label:275 field.vaq.name.label:392 field.cgf.name.label:520
2431 #: field.cin.name.label:538 field.crad.name.label:577 field.cza.name.label:719
2432 #: field.atevdef.name.label:870 field.ccm.name.label:967
2433 #: field.bpt.name.label:1052 field.chmw.name.label:1144
2434 #: field.ccmw.name.label:1172 field.aus.name.label:1492
2435 #: field.cxt.name.label:1733 field.cmc.name.label:1771
2436 #: field.cmf.name.label:1792 field.acnc.name.label:1865
2437 #: field.chdd.name.label:2204 field.cust.name.label:2385
2438 #: field.auss.name.label:2772 field.acpl.name.label:3415
2439 #: field.asv.name.label:4113 field.aou.name.label:4249
2440 #: field.asc.name.label:4343 field.actsc.name.label:4368
2441 #: field.cnct.name.label:4460 field.act.name.label:4864
2442 #: field.cbt.name.label:5466 field.acqipm.name.label:5646
2443 #: field.acqpc.name.label:5814 field.acqf.name.label:6057
2444 #: field.acqpl.name.label:6292 field.acqpo.name.label:6347
2445 #: field.acqpoh.name.label:6394 field.acqlia.attr_name.label:6629
2446 #: field.acqphsm.name.label:6764 field.qbv.name.label:7660
2447 msgid "Name"
2448 msgstr "Název"
2449
2450 #: field.clm.code.label:1689 field.bre.language.label:2048
2451 msgid "Language Code"
2452 msgstr "Kód jazyka"
2453
2454 #: field.au.ws_ou.label:2282
2455 msgid "Workstation Org Unit"
2456 msgstr "Organizační jednotka pracovní stanice"
2457
2458 #: class.vmp.label:142
2459 msgid "Bib Import Merge Profile"
2460 msgstr "Profil sloučení pro import bib záznamů"
2461
2462 #: field.qseq.seq_no.label:7590 field.qsf.seq_no.label:7618
2463 #: field.qfpd.seq_no.label:7647 field.qxp.seq_no.label:7679
2464 #: field.qcb.seq_no.label:7709 field.qfr.seq_no.label:7732
2465 #: field.qrc.seq_no.label:7750 field.qsi.seq_no.label:7766
2466 #: field.qobi.seq_no.label:7783 field.xbet.seq_no.label:7799
2467 #: field.xbind.seq_no.label:7816 field.xbool.seq_no.label:7832
2468 #: field.xcase.seq_no.label:7848 field.xcast.seq_no.label:7865
2469 #: field.xcol.seq_no.label:7884 field.xex.seq_no.label:7901
2470 #: field.xfunc.seq_no.label:7918 field.xin.seq_no.label:7936
2471 #: field.xisnull.seq_no.label:7955 field.xnull.seq_no.label:7972
2472 #: field.xnum.seq_no.label:7987 field.xop.seq_no.label:8002
2473 #: field.xser.seq_no.label:8022 field.xstr.seq_no.label:8038
2474 #: field.xsubq.seq_no.label:8053
2475 msgid "Sequence Number"
2476 msgstr "Číslo sekvence"
2477
2478 #: field.accs.last_checkin_scan_time.label:128
2479 msgid "Last Checkin Scan Time"
2480 msgstr "Čas posledního půjčení"
2481
2482 #: field.vii.call_number.label:191 field.viiad.call_number.label:240
2483 #: field.auricnm.call_number.label:1974
2484 #: field.combcirc.copy_call_number.label:3018
2485 #: field.acirc.copy_call_number.label:3087
2486 msgid "Call Number"
2487 msgstr "Signatura"
2488
2489 #: field.atev.template_output.label:910
2490 msgid "Template Output"
2491 msgstr "Výstup šablony"
2492
2493 #: field.acqdf.id.label:7138 field.acqdfe.formula.label:7161
2494 msgid "Formula ID"
2495 msgstr "ID vzorce"
2496
2497 #: field.act.mint_condition.label:4882
2498 msgid "Mint Condition?"
2499 msgstr "Je v dobrém stavu?"
2500
2501 #: field.circbyyr.is_renewal.label:8571
2502 msgid "Renewal"
2503 msgstr "Prodloužení"
2504
2505 #: class.bram.label:3236
2506 msgid "Resource Attribute Map"
2507 msgstr "Atributy zdrojů"
2508
2509 #: field.rccbs.usr_home_ou.label:8335
2510 msgid "User Home Library Link"
2511 msgstr "Domovská knihovna uživatele (odkaz)"
2512
2513 #: field.acqpc.role.label:5815
2514 msgid "Role"
2515 msgstr "Role"
2516
2517 #: field.au.day_phone.label:2293 field.stgu.day_phone.label:7403
2518 msgid "Daytime Phone"
2519 msgstr "Telefon během dne"
2520
2521 #: field.ahr.email_notify.label:4168
2522 msgid "Notify by Email?"
2523 msgstr "Upozornění e-mailem?"
2524
2525 #: field.acqlisum.invoice_count.label:8489
2526 msgid "Invoice Count"
2527 msgstr "Číslo platebního dokladu"
2528
2529 #: class.mups.label:27
2530 msgid "User Payment Summary"
2531 msgstr "Přehled plateb uživatele"
2532
2533 #: field.acqinv.recv_method.label:5665
2534 msgid "Receive Method"
2535 msgstr "Způsob přijetí"
2536
2537 #: field.au.notes.label:2325
2538 msgid "User Notes"
2539 msgstr "Poznámky uživatele"
2540
2541 #: field.asc.id.label:4342 field.actsc.id.label:4367
2542 #: field.stgsc.statcat.label:7456
2543 msgid "Stat Cat ID"
2544 msgstr "ID statistické kategorie"
2545
2546 #: field.acqexr.from_currency.label:5572
2547 msgid "From Currency"
2548 msgstr "Z měny"
2549
2550 #: field.mrd.enc_level.label:2638
2551 msgid "ELvl"
2552 msgstr "ELvl"
2553
2554 #: field.qsq.use_all.label:7567
2555 msgid "Use ALL"
2556 msgstr "Použít ALL (vše)"
2557
2558 #: class.atreact.label:793
2559 msgid "Trigger Event Reactor"
2560 msgstr "Reaktor spouštěče události"
2561
2562 #: field.acqii.po_item.label:5745 class.acqpoi.label:6448
2563 msgid "Purchase Order Item"
2564 msgstr "Položka objednávky"
2565
2566 #: field.ahr.selection_ou.label:4183
2567 msgid "Selection Locus"
2568 msgstr "Místo výběru"
2569
2570 #: field.atenv.collector.label:830
2571 msgid "Collector"
2572 msgstr ""
2573
2574 #: class.acqafet.label:6148
2575 msgid "All Fund Encumbrance Total"
2576 msgstr "Zatížení fondu celkem"
2577
2578 #: field.pgt.children.label:4938
2579 msgid "Child Groups"
2580 msgstr "Podřízené skupiny"
2581
2582 #: field.accs.last_checkin_time.label:127
2583 msgid "Last Checkin Time"
2584 msgstr "Čas poslední výpůjčky"
2585
2586 #: class.erfcc.label:7127
2587 msgid "Total Circulation Count, Including Legacy"
2588 msgstr ""
2589
2590 #: field.act.location.label:4867 field.acqdfe.location.label:7165
2591 msgid "Location"
2592 msgstr "Umístění"
2593
2594 #: class.cmpcvm.label:8130
2595 msgid "MARC21 Physical Characteristic Value Map"
2596 msgstr "Hodnot MARC21 pro fyzické vlastnosti"
2597
2598 #: field.rsr.topic_subject.label:7051
2599 msgid "Topic Subjects (normalized)"
2600 msgstr "Předmětové téma (normalizováno)"
2601
2602 #: field.acqpro.prepayment_required.label:5602
2603 #: field.acqpo.prepayment_required.label:6349
2604 #: field.acqpoh.prepayment_required.label:6396
2605 msgid "Prepayment Required"
2606 msgstr "Požadována platba předem"
2607
2608 #: field.au.profile.label:2314 field.stgu.profile.label:7396
2609 msgid "Main (Profile) Permission Group"
2610 msgstr "Hlavní skupina oprávnění"
2611
2612 #: field.mfr.subfield.label:2481 field.acqphsm.subfield.label:6765
2613 #: class.qsf.label:7614 field.bmpc.subfield.label:8068
2614 #: field.cmpcsm.subfield.label:8115 field.cmpcvm.ptype_subfield.label:8134
2615 msgid "Subfield"
2616 msgstr "Podpole"
2617
2618 #: field.acn.creator.label:1917 field.sunit.creator.label:3785
2619 #: field.acp.creator.label:4789
2620 msgid "Creating User"
2621 msgstr "Vytvořil"
2622
2623 #: field.sunit.holdable.label:3795 field.acp.holdable.label:4799
2624 msgid "Is Holdable"
2625 msgstr "Lze rezervovat"
2626
2627 #: class.ergbhu.label:7117
2628 msgid "Bib IDs by Holding Add/Delete Time (OCLC batch update)"
2629 msgstr ""
2630 "ID bibliografických záznamů podle času přidání / smazání (OCLC dávková "
2631 "aktualizace)"
2632
2633 #: class.acqftr.label:5875
2634 msgid "Fund Transfer"
2635 msgstr "Přesun finančního fondu"
2636
2637 #: field.circ.max_fine.label:2932 field.combcirc.max_fine.label:2994
2638 #: field.acirc.max_fine.label:3059 field.brt.max_fine.label:3126
2639 #: field.bresv.max_fine.label:3280 field.crmf.amount.label:4921
2640 #: field.rodcirc.max_fine.label:8596
2641 msgid "Max Fine Amount"
2642 msgstr "Maximální výše pokut"
2643
2644 #: field.act.deposit.label:4872
2645 msgid "Deposit?"
2646 msgstr "Vklad?"
2647
2648 #: field.auss.target.label:2776 field.acqii.target.label:5746
2649 #: field.acqpoi.target.label:6459
2650 msgid "Target"
2651 msgstr "Cíl"
2652
2653 #: field.qfr.subquery.label:7728
2654 msgid "Subquery ID"
2655 msgstr "ID poddotazu"
2656
2657 #: field.acqftm.tag.label:8784
2658 msgid "Tag ID"
2659 msgstr "ID tagu"
2660
2661 #: field.ccmm.hard_due_date.label:1291 class.chdd.label:2201
2662 #: field.chddv.hard_due_date.label:2225
2663 msgid "Hard Due Date"
2664 msgstr "Půjčování k pevnému datu"
2665
2666 #: field.ahr.hold_type.label:4173
2667 msgid "Hold Type"
2668 msgstr "Typ rezervace"
2669
2670 #: field.acqfdeb.origin_currency_type.label:6025
2671 msgid "Origin Currency"
2672 msgstr "Původní měna"
2673
2674 #: field.acqda.credit_amount.label:7227
2675 msgid "Credit Amount"
2676 msgstr "Výše kreditu"
2677
2678 #: field.au.alias.label:2321
2679 msgid "OPAC/Staff Client Holds Alias"
2680 msgstr "Alias pro rezervace v OPACu / služebním klientu"
2681
2682 #: field.aou.children.label:4243
2683 msgid "Subordinate Organizational Units"
2684 msgstr "Podřízená organizační jednotka"
2685
2686 #: field.mfr.value.label:2483
2687 msgid "Normalized Value"
2688 msgstr "Normalizovaná hodnota"
2689
2690 #: field.ccmm.circulate.label:1287 field.act.circulate.label:4871
2691 msgid "Circulate?"
2692 msgstr "Půjčovat?"
2693
2694 #: class.cxt.label:1731
2695 msgid "XML/XSLT Transform Definition"
2696 msgstr ""
2697
2698 #: field.accs.last_renewal_time.label:122
2699 msgid "Last Renewal Time"
2700 msgstr "Čas posledního prodloužení"
2701
2702 #: field.ahr.fulfillment_time.label:4172
2703 msgid "Fulfillment Date/Time"
2704 msgstr "Datum / čas splnění"
2705
2706 #: field.ausp.note.label:2728 field.srlu.note.label:3709
2707 #: field.mg.note.label:4525 field.mwp.note.label:4658
2708 #: field.mgp.note.label:4676 field.mckp.note.label:4764
2709 #: field.mp.note.label:5153 field.mbp.note.label:5181
2710 #: field.mndp.note.label:5209 field.mdp.note.label:5231
2711 #: field.mb.note.label:5382 field.acqinv.note.label:5670
2712 #: field.acqie.note.label:5702 field.acqii.note.label:5740
2713 #: field.acqftr.note.label:5884 field.acqfscred.note.label:5979
2714 #: field.acqofscred.note.label:6011 field.acqfa.note.label:6235
2715 #: field.acqfap.note.label:6269 field.acqpoi.note.label:6456
2716 #: field.acqlid.note.label:6652 field.acqcle.note.label:7299
2717 #: field.acqscle.note.label:7331
2718 msgid "Note"
2719 msgstr "Poznámka"
2720
2721 #: class.ccnbi.label:3334
2722 msgid "Call Number Bucket Item"
2723 msgstr "Položka skupiny signatur"
2724
2725 #: class.xbet.label:7794
2726 msgid "Between Expression"
2727 msgstr "Výraz Mezi"
2728
2729 #: field.ateo.events.label:736
2730 msgid "Events"
2731 msgstr "Události"
2732
2733 #: field.act.circ_lib.label:4865 field.rocit.circ_lib.label:8658
2734 msgid "Circ Lib"
2735 msgstr "Půjčující knihovna"
2736
2737 #: field.acn.id.label:1921
2738 msgid "Call Number/Volume ID"
2739 msgstr "ID signatury / svazku"
2740
2741 #: field.qfr.join_type.label:7733
2742 msgid "Join Type"
2743 msgstr ""
2744
2745 #: class.vqar.label:409
2746 msgid "Queued Authority Record"
2747 msgstr "Autoritní záznam ve frontě"
2748
2749 #: field.bresv.capture_staff.label:3286
2750 msgid "Capture Staff"
2751 msgstr "Rezervaci zachtil(a)"
2752
2753 #: class.acqclpa.label:7362 field.acrlid.claim_policy_action.label:8421
2754 msgid "Claim Policy Action"
2755 msgstr "Proces reklamační politiky"
2756
2757 #: field.chmw.id.label:1143
2758 msgid "Hold Weights ID"
2759 msgstr "ID váhy rezervace"
2760
2761 #: field.bresv.payments.label:3266 field.mbt.payments.label:4572
2762 msgid "Payment Line Items"
2763 msgstr "Položka seznamu plateb"
2764
2765 #: field.sra.multiplier.label:4033
2766 msgid "Multiplier"
2767 msgstr "Násobitel"
2768
2769 #: field.stgu.row_date.label:7394 field.stgc.row_date.label:7414
2770 #: field.stgma.row_date.label:7424 field.stgba.row_date.label:7439
2771 #: field.stgsc.row_date.label:7454
2772 msgid "Row Date"
2773 msgstr ""
2774
2775 #: class.qobi.label:7779
2776 msgid "Order By Item"
2777 msgstr "Seřadit dle položek"
2778
2779 #: class.cblvl.label:4012
2780 msgid "Bib Level Map"
2781 msgstr "Přehled bibliografických úrovní"
2782
2783 #: field.vmp.replace_spec.label:148
2784 msgid "Replace Specification"
2785 msgstr "Nahradit specifikaci"
2786
2787 #: class.mcp.label:2593 field.mdp.cash_payment.label:5238
2788 msgid "Cash Payment"
2789 msgstr "Platba v hotovosti"
2790
2791 #: field.ahr.fulfillment_lib.label:4170
2792 msgid "Fulfilling Library"
2793 msgstr "Knihovna plnící rezervaci"
2794
2795 #: field.rocit.shelving_location.label:8648
2796 msgid "Shelving Location Name"
2797 msgstr "Název umístění"
2798
2799 #: field.mb.voider.label:5385
2800 msgid "Voiding Staff Member"
2801 msgstr "Platbu zrušil(a)"
2802
2803 #: field.mcrp.note.label:4429
2804 msgid "Payment Note"
2805 msgstr "Poznámka k platbě"
2806
2807 #: class.fdoc.label:5426
2808 msgid "IDL Field Doc"
2809 msgstr ""
2810
2811 #: field.ccmm.script_test.label:1294
2812 msgid "Script Test"
2813 msgstr "Test skriptu"
2814
2815 #: field.qobi.id.label:7781
2816 msgid "Order By Item ID"
2817 msgstr "Seřadit polde ID exempláře"
2818
2819 #: field.bre.create_date.label:2032 field.au.create_date.label:2291
2820 #: field.circ.create_time.label:2946 field.combcirc.create_time.label:3008
2821 #: field.acirc.create_time.label:3073
2822 msgid "Record Creation Date/Time"
2823 msgstr "Datum / čas vytvoření záznamu"
2824
2825 #: field.ocirccount.claims_returned.label:2870
2826 #: field.ocirclist.claims_returned.label:2912
2827 msgid "Claims Returned"
2828 msgstr "Údajně vráceno"
2829
2830 #: field.chmw.request_ou.label:1146 field.chmm.request_ou.label:1226
2831 #: field.bresv.request_lib.label:3284
2832 msgid "Request Library"
2833 msgstr "Žádající knihovna"
2834
2835 #: field.asvr.usr.label:1583
2836 msgid "Responding User"
2837 msgstr "Odpovídající uživatel"
2838
2839 #: class.atval.label:777
2840 msgid "Trigger Condition Validator"
2841 msgstr "Validátor stavu spouštěče"
2842
2843 #: class.acqexr.label:5569
2844 msgid "Exchange Rate"
2845 msgstr "Směnný kurz"
2846
2847 #: field.qxp.table_alias.label:7681 field.qfr.table_alias.label:7730
2848 #: field.xcol.table_alias.label:7885
2849 msgid "Table Alias"
2850 msgstr "Alternativní název tabulky"
2851
2852 #: field.vbq.complete.label:276 field.vaq.complete.label:393
2853 #: field.acqinv.complete.label:5671 field.stgu.complete.label:7407
2854 #: field.stgc.complete.label:7417 field.stgma.complete.label:7432
2855 #: field.stgba.complete.label:7447 field.stgsc.complete.label:7458
2856 msgid "Complete"
2857 msgstr "Dokončit"
2858
2859 #: field.cnct.id.label:4458
2860 msgid "Non-cat Type ID"
2861 msgstr "ID nekatalogizovaného typu"
2862
2863 #: field.qdt.id.label:7603
2864 msgid "Datatype ID"
2865 msgstr "ID datového typu"
2866
2867 #: field.atevdef.cleanup_failure.label:864
2868 msgid "Failure Cleanup"
2869 msgstr "Vyčištění po neúspěšné akci"
2870
2871 #: field.chmw.usr_grp.label:1150 field.chmm.usr_grp.label:1230
2872 msgid "User Permission Group"
2873 msgstr "Skupina uživatelských oprávnění"
2874
2875 #: field.acqclet.library_initiated.label:7263
2876 msgid "Library Initiated"
2877 msgstr "Iniciováno knihovnou"
2878
2879 #: field.bresv.attr_val_maps.label:3287
2880 msgid "Attribute Value Maps"
2881 msgstr "Přehled hodnot atributů"
2882
2883 #: field.scap.start_date.label:3514 field.ssub.start_date.label:3553
2884 msgid "Start Date"
2885 msgstr "Datum zahájení"
2886
2887 #: field.acn.label_class.label:1929
2888 msgid "Classification Scheme"
2889 msgstr "Klasifikační schéma"
2890
2891 #: class.mb.label:5376
2892 msgid "Billing Line Item"
2893 msgstr "Položka seznamu poplatků"
2894
2895 #: field.brav.attr_val_maps.label:3218
2896 msgid "Resource Attribute Value Maps"
2897 msgstr "Přehled hodnot atributů zdroje"
2898
2899 #: field.cxt.prefix.label:1735
2900 msgid "Namespace Prefix"
2901 msgstr "Prefix jmenného prostoru"
2902
2903 #: class.mucs.label:4510
2904 msgid "User Circulation Summary"
2905 msgstr "Přehled výpůjček uživatele"
2906
2907 #: field.rxpt.voided.label:7110
2908 msgid "Voided (Returned) Paid Amount"
2909 msgstr "Výše zrušených (vrácených) plateb"
2910
2911 #: field.brt.catalog_item.label:3128 field.brsrc.catalog_item.label:3166
2912 msgid "Catalog Item"
2913 msgstr ""
2914
2915 #: field.mbts.last_billing_note.label:1422
2916 #: field.mbtslv.last_billing_note.label:1443
2917 #: field.rccbs.last_billing_note.label:8352
2918 msgid "Last Billing Note"
2919 msgstr "Poznámka k naúčtovanému poplatku"
2920
2921 #: field.czs.port.label:695
2922 msgid "Port"
2923 msgstr "Port"
2924
2925 #: class.acqlid.label:6639
2926 msgid "Line Item Detail"
2927 msgstr "Detail položky"
2928
2929 #: field.crad.sorter.label:581
2930 msgid "Sorter?"
2931 msgstr "Třídník?"
2932
2933 #: class.ahrcc.label:5289
2934 msgid "Hold Request Cancel Cause"
2935 msgstr "Důvod zrušení žádosti o rezervaci"
2936
2937 #: field.ccmm.renewals.label:1292
2938 msgid "Renewals Override"
2939 msgstr "Obejití prodloužení"
2940
2941 #: class.moucs.label:5004
2942 msgid "Open User Circulation Summary"
2943 msgstr "Otevřít přehled výpůjček uživatele"
2944
2945 #: field.acqf.propagate.label:6062
2946 msgid "Propagate"
2947 msgstr "Rozšířit"
2948
2949 #: field.bre.author_field_entries.label:2054
2950 msgid "Indexed Author Field Entries"
2951 msgstr "Indexovaná pole autorů"
2952
2953 #: class.sre.label:3477
2954 msgid "Serial Record Entry"
2955 msgstr "Položky záznamů seriálů"
2956
2957 #: field.vqbrad.remove.label:330 field.vqarad.remove.label:443
2958 msgid "Remove RegExp"
2959 msgstr "Odstranit RegExp"
2960
2961 #: field.chmm.holdable.label:1237 field.act.holdable.label:4874
2962 msgid "Holdable?"
2963 msgstr "Lze rezervovat?"
2964
2965 #: class.mobts.label:2242
2966 msgid "Open Billable Transaction Summary"
2967 msgstr "Přehled  otevřených naúčtovatelných transakcí"
2968
2969 #: field.act.circ_as_type.label:4878
2970 msgid "Circ As Type"
2971 msgstr "Půjčovat jako typ"
2972
2973 #: field.acqedim.message_type.label:6850
2974 msgid "Message Type"
2975 msgstr "Typ zprávy"
2976
2977 #: class.vbq.label:271
2978 msgid "Import/Overlay Bib Queue"
2979 msgstr "Importovat / přepsat bib frontu"
2980
2981 #: field.aupr.uuid.label:1480
2982 msgid "UUID"
2983 msgstr "UUID:"
2984
2985 #: field.aur.hold.label:5504
2986 msgid "Place Hold"
2987 msgstr "Rezervovat"
2988
2989 #: class.act.label:4856
2990 msgid "Asset Copy Template"
2991 msgstr ""
2992
2993 #: field.artc.persistant_transfer.label:5313
2994 #: field.ahtc.persistant_transfer.label:5348
2995 msgid "Is Persistent?"
2996 msgstr "Je trvalý?"
2997
2998 #: class.cwa.label:1197
2999 msgid "Matrix Weight Association"
3000 msgstr ""
3001
3002 #: field.au.net_access_level.label:2309
3003 msgid "Internet Access Level"
3004 msgstr "Přístup k internetu"
3005
3006 #: class.xsubq.label:8048
3007 msgid "Subquery Expression"
3008 msgstr "Výraz poddotazu"
3009
3010 #: field.qfs.return_type.label:7633
3011 msgid "Return Type"
3012 msgstr ""
3013
3014 #: field.acqfa.id.label:6230 field.acqfap.id.label:6263
3015 msgid "Allocation ID"
3016 msgstr "ID rozdělení"
3017
3018 #: field.mcrp.payment_type.label:4432 field.mwp.payment_type.label:4662
3019 #: field.mgp.payment_type.label:4680 field.mckp.payment_type.label:4768
3020 #: field.mp.payment_type.label:5155 field.mbp.payment_type.label:5183
3021 #: field.mndp.payment_type.label:5211 field.mdp.payment_type.label:5233
3022 msgid "Payment Type"
3023 msgstr "Způsob platby"
3024
3025 #: field.sdist.receive_unit_template.label:3606
3026 msgid "Receive Unit Template"
3027 msgstr ""
3028
3029 #: field.rccbs.last_billing_ts.label:8351
3030 msgid "Last Billing Date/Time"
3031 msgstr "Datum / čas naúčtování poplatku"
3032
3033 #: field.mcrp.amount_collected.label:4427
3034 #: field.mwp.amount_collected.label:4656 field.mgp.amount_collected.label:4674
3035 #: field.mckp.amount_collected.label:4760
3036 msgid "Amount Collected"
3037 msgstr ""
3038
3039 #: field.ahr.current_copy.label:4167
3040 msgid "Currently Targeted Copy"
3041 msgstr "Stávající cílový exemplář"
3042
3043 #: field.qbv.actual_value.label:7665
3044 msgid "Actual Value"
3045 msgstr "Současná hodnota"
3046
3047 #: class.are.label:1631
3048 msgid "Authority Record Entry"
3049 msgstr "Položka autoritního záznamu"
3050
3051 #: field.jub.order_summary.label:6510
3052 msgid "Order Summary"
3053 msgstr "Přehled objednávky"
3054
3055 #: class.acqfs.label:5945 field.acqfsrcct.funding_source.label:6190
3056 #: field.acqfsrcat.funding_source.label:6200
3057 #: field.acqfsrcb.funding_source.label:6210
3058 #: field.acqfa.funding_source.label:6232
3059 #: field.acqfap.funding_source.label:6264
3060 msgid "Funding Source"
3061 msgstr "Finanční zdroj"
3062
3063 #: field.acqft.owner.label:8763
3064 msgid "Fund Tag Owner"
3065 msgstr "Vlastník označení fondu"
3066
3067 #: class.acqfa.label:6228
3068 msgid "Fund Allocation"
3069 msgstr "Rozdělení fondu"
3070
3071 #: field.auoi.id.label:503
3072 msgid "Opt-in ID"
3073 msgstr ""
3074
3075 #: field.asvq.answers.label:1392
3076 msgid "Answers"
3077 msgstr "Odpovědi"
3078
3079 #: field.rocit.stat_cat_1.label:8649
3080 msgid "Legacy Stat Cat 1"
3081 msgstr ""
3082
3083 #: field.rocit.stat_cat_2.label:8650
3084 msgid "Legacy Stat Cat 2"
3085 msgstr ""
3086
3087 #: field.bre.identifier_field_entries.label:2053
3088 msgid "Indexed Identifier Field Entries"
3089 msgstr "Položky polí indexovaných identifikátorů"
3090
3091 #: field.vbm.field_type.label:371
3092 msgid "Field Type"
3093 msgstr "Typ pole"
3094
3095 #: field.cza.truncation.label:723
3096 msgid "Truncation"
3097 msgstr "Zkrácení"
3098
3099 #: class.cbfp.label:1813
3100 msgid "Fingerprint Definition"
3101 msgstr ""
3102
3103 #: field.afs.applied_time.label:7470
3104 msgid "Applied Time"
3105 msgstr ""
3106
3107 #: class.acqipm.label:5643
3108 msgid "Invoice Payment Method"
3109 msgstr "Platební metoda"
3110
3111 #: class.asva.label:4961
3112 msgid "Survey Answer"
3113 msgstr "Odpověď průzkumu"
3114
3115 #: class.mra.label:607
3116 msgid "SVF Record Attribute"
3117 msgstr ""
3118
3119 #: field.ahr.transit.label:4165
3120 msgid "Transit"
3121 msgstr "Přeprava"
3122
3123 #: field.atevdef.max_delay.label:866
3124 msgid "Max Event Validity Delay"
3125 msgstr "Maximální pozdržení platnosti události"
3126
3127 #: field.acqdf.skip_count.label:7141
3128 msgid "Skip Count"
3129 msgstr "Přeskočit počítání"
3130
3131 #: field.bpbcm.peer_record.label:1069
3132 msgid "Peer Record"
3133 msgstr "Rovnocenný záznam"
3134
3135 #: field.circ.grace_period.label:2939 field.combcirc.grace_period.label:3001
3136 #: field.acirc.grace_period.label:3066
3137 msgid "Grace Period"
3138 msgstr "Doba odkladu"
3139
3140 #: field.bresv.capture_time.label:3273
3141 msgid "Capture Time"
3142 msgstr "Čas zachycení"
3143
3144 #: class.acqafat.label:6138
3145 msgid "All Fund Allocation Total"
3146 msgstr "Celkem přiděleno ve všech fondech"
3147
3148 #: field.asv.start_date.label:4118
3149 msgid "Survey Start Date/Time"
3150 msgstr "Datum /  čas začátku průzkum"
3151
3152 #: class.acqlilad.label:6788
3153 msgid "Line Item Local Attribute Definition"
3154 msgstr "Definice položky lokálního atributu"
3155
3156 #: field.au.checkouts.label:2275
3157 msgid "All Circulations"
3158 msgstr "Všechny výpůjčky"
3159
3160 #: field.acqedim.jedi.label:6847
3161 msgid "JEDI Message Body"
3162 msgstr "Tělo zprávy JEDI"
3163
3164 #: field.aws.name.label:954
3165 msgid "Workstation Name"
3166 msgstr "Jméno pracovní stanice"
3167
3168 #: field.circ.parent_circ.label:2950 field.acirc.parent_circ.label:3077
3169 msgid "Parent Circulation"
3170 msgstr "Rodičovská výpůjčka"
3171
3172 #: class.ccnb.label:4314
3173 msgid "Call Number Bucket"
3174 msgstr "Skupina signatur"
3175
3176 #: field.ssub.scaps.label:3559
3177 msgid "Captions and Patterns"
3178 msgstr "Označení a schémata"
3179
3180 #: field.ahr.fulfillment_staff.label:4171
3181 msgid "Fulfilling Staff"
3182 msgstr "Pracovník splňující rezervaci"
3183
3184 #: field.acqinv.entries.label:5672 field.jub.invoice_entries.label:6509
3185 msgid "Invoice Entries"
3186 msgstr "Položky účtu"
3187
3188 #: field.mp.work_payment.label:5162 field.mbp.work_payment.label:5190
3189 #: field.mndp.work_payment.label:5214
3190 msgid "Work Payment Detail"
3191 msgstr "Detaily platby prací"
3192
3193 #: class.acqfsb.label:6218
3194 msgid "Fund Spent Balance"
3195 msgstr "Bilance útraty z fondu"
3196
3197 #: field.mrd.lit_form.label:2643
3198 msgid "LitF"
3199 msgstr "LitF"
3200
3201 #: field.auss.query_type.label:2775
3202 msgid "Query Type"
3203 msgstr "Typ dotazu"
3204
3205 #: field.rccc.dewey_block_tens.label:8286
3206 msgid "Dewey Block - Tens"
3207 msgstr ""
3208
3209 #: field.acqfet.amount.label:6111
3210 msgid "Total Encumbrance Amount"
3211 msgstr "Celková výše dluhu"
3212
3213 #: field.aua.valid.label:2757 field.acqpca.valid.label:5851
3214 msgid "Valid Address?"
3215 msgstr "Platná adresa?"
3216
3217 #: field.acqclpa.action.label:7367
3218 msgid "Action (Event Type)"
3219 msgstr "Akce (typ události)"
3220
3221 #: class.aouhoo.label:2091 field.aou.hours_of_operation.label:4273
3222 msgid "Hours of Operation"
3223 msgstr "Otevírací doba"
3224
3225 #: field.cmrtm.blvl_val.label:8151
3226 msgid "BLvl Value"
3227 msgstr "Hodnota BLvl (bib úrovně)"
3228
3229 #: field.acqedim.error.label:6848
3230 msgid "Error"
3231 msgstr "Chyba"
3232
3233 #: field.aws.circulations.label:956 field.sunit.circulations.label:3811
3234 #: field.aou.circulations.label:4259 field.acp.circulations.label:4813
3235 msgid "Circulations"
3236 msgstr "Výpůjčky"
3237
3238 #: field.brsrc.overbook.label:3158
3239 msgid "Overbook"
3240 msgstr ""
3241
3242 #: field.acqinv.id.label:5660
3243 msgid "Internal Invoice ID"
3244 msgstr "ID interního dokladu"
3245
3246 #: field.acqfscred.deadline_date.label:5980
3247 msgid "Deadline Date"
3248 msgstr "Nejzazší termín"
3249
3250 #: field.aou.resv_pickups.label:4268
3251 msgid "Reservation Pickups"
3252 msgstr "Vyzvednutí rezervací"
3253
3254 #: field.asv.id.label:4112
3255 msgid "Survey ID"
3256 msgstr "ID výzkumu"
3257
3258 #: field.rccc.patron_county.label:8279
3259 msgid "Patron County"
3260 msgstr "Kraj čtenáře"
3261
3262 #: class.acqim.label:1001
3263 msgid "Invoice Method used by Vendor"
3264 msgstr "Způsob fakturace od dodavatele"
3265
3266 #: field.acqpoi.estimated_cost.label:6457
3267 msgid "Estimated Cost"
3268 msgstr "Odhadovaná cena"
3269
3270 #: field.crahp.prox.label:4907
3271 msgid "Allowed Proximity"
3272 msgstr "Povolená blízkost"
3273
3274 #: field.mbt.grocery.label:4569
3275 msgid "Grocery Billing link"
3276 msgstr "Poplatky za zboží a služby (odkaz)"
3277
3278 #: field.qsi.column_alias.label:7768
3279 msgid "Column Alias"
3280 msgstr "Alternativní název sloupce"
3281
3282 #: field.aou.id.label:4246
3283 msgid "Organizational Unit ID"
3284 msgstr "ID organizační jednotky"
3285
3286 #: field.acqinv.inv_ident.label:5667
3287 msgid "Vendor Invoice ID"
3288 msgstr "ID faktury od dodavatele"
3289
3290 #: field.acns.label_sortkey.label:1879 field.acnp.label_sortkey.label:1898
3291 msgid "Label Sort Key"
3292 msgstr ""
3293
3294 #: field.qseq.parent_query.label:7589
3295 msgid "Parent Query"
3296 msgstr "Původní dotaz"
3297
3298 #: field.acqf.balance_stop_percent.label:6065
3299 msgid "Balance Stop Percent"
3300 msgstr "Nastavení výše zůstatku pro stop stav ( v procentech)"
3301
3302 #: field.atevdef.delay.label:865
3303 msgid "Processing Delay"
3304 msgstr "Prodleva při zpracování"
3305
3306 #: class.acqfsrcat.label:6198
3307 msgid "Total Allocation to Funding Source"
3308 msgstr "Celkem přiděleno v rámci finančního zdroje"
3309
3310 #: class.cust.label:2383
3311 msgid "User Setting Type"
3312 msgstr "Typy uživatelských nastavení"
3313
3314 #: field.qfr.table_name.label:7726
3315 msgid "Table Name"
3316 msgstr "Název tabulky"
3317
3318 #: field.citm.code.label:3999
3319 msgid "Item Type Code"
3320 msgstr "Kód typu položky"
3321
3322 #: field.au.standing.label:2316
3323 msgid "Standing (unused)"
3324 msgstr "Zastavený (nepoužitý)"
3325
3326 #: field.cracct.password.label:671 field.au.passwd.label:2311
3327 #: field.acqedi.password.label:6804 field.stgu.passwd.label:7398
3328 msgid "Password"
3329 msgstr "Heslo"
3330
3331 #: field.rsr.name_subject.label:7054
3332 msgid "Personal Name Subjects (normalized)"
3333 msgstr "Osobní jméno jako předmět (normalizováno)"
3334
3335 #: class.acqii.label:5731
3336 msgid "Non-bibliographic Invoice Item"
3337 msgstr "Položka nebibliografické faktury"
3338
3339 #: field.aua.country.label:2749 field.acqpa.country.label:5778
3340 #: field.acqpca.country.label:5843 field.stgma.country.label:7430
3341 #: field.stgba.country.label:7445
3342 msgid "Country"
3343 msgstr "Kraj"
3344
3345 #: field.ccmm.total_copy_hold_ratio.label:1295
3346 msgid "Minimum Total Copy/Hold Ratio"
3347 msgstr ""
3348
3349 #: field.mg.payments.label:4530
3350 msgid "Payments"
3351 msgstr "Platby"
3352
3353 #: field.acqlih.expected_recv_time.label:6551
3354 msgid "Expected Receive Time"
3355 msgstr "Očekávaný čas získání"
3356
3357 #: field.erfcc.circ_count.label:7130
3358 msgid "Total Circulation Count"
3359 msgstr "Celkem vypůjčeno"
3360
3361 #: field.bre.title_field_entries.label:2052
3362 msgid "Indexed Title Field Entries"
3363 msgstr "Položky pole indexovaných názvů"
3364
3365 #: field.vii.circ_modifier.label:202 field.viiad.circ_modifier.label:250
3366 #: class.ccm.label:964 field.chmw.circ_modifier.label:1152
3367 #: field.ccmw.circ_modifier.label:1178 field.chmm.circ_modifier.label:1232
3368 #: field.ccmm.circ_modifier.label:1279 field.ccmcmtm.circ_mod.label:1352
3369 #: field.sunit.circ_modifier.label:3781 field.acp.circ_modifier.label:4785
3370 msgid "Circulation Modifier"
3371 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
3372
3373 #: field.aou.addresses.label:4261 field.acqpro.addresses.label:5598
3374 msgid "Addresses"
3375 msgstr "Adresy"
3376
3377 #: field.acp.peer_records.label:4819
3378 msgid "Peer Records"
3379 msgstr "Rovnocenný záznam"
3380
3381 #: field.auoi.opt_in_ts.label:508
3382 msgid "Opt-in Date/Time"
3383 msgstr ""
3384
3385 #: field.afscv.col.label:7489 field.qxp.column_name.label:7682
3386 #: field.qrc.column_name.label:7751 field.xcol.column_name.label:7886
3387 #: field.xfunc.column_name.label:7919
3388 msgid "Column Name"
3389 msgstr "Název sloupce"
3390
3391 #: field.acqf.year.label:6058 field.circbyyr.year.label:8570
3392 msgid "Year"
3393 msgstr "Rok"
3394
3395 #: field.rxbt.voided.label:7099
3396 msgid "Voided Billing Amount"
3397 msgstr "Výše zrušeného poplatku"
3398
3399 #: field.jub.estimated_unit_price.label:6503
3400 #: field.acqlih.estimated_unit_price.label:6560
3401 msgid "Estimated Unit Price"
3402 msgstr "Odhadovaná cena exempláře"
3403
3404 #: field.crad.sf_list.label:583
3405 msgid "MARC Subfields"
3406 msgstr "Podpole MARCu"
3407
3408 #: class.mbtslv.label:1439
3409 msgid "Billable Transaction Summary with Billing Location"
3410 msgstr "Přehled transakcí s místem naúčtování poplatku"
3411
3412 #: field.au.demographic.label:2326
3413 msgid "Demographic Info"
3414 msgstr "Demografické informace"
3415
3416 #: field.mbts.last_payment_note.label:1425
3417 #: field.mbtslv.last_payment_note.label:1446
3418 #: field.rccbs.last_payment_note.label:8348
3419 msgid "Last Payment Note"
3420 msgstr "Poznámka k platbě"
3421
3422 #: field.au.expire_date.label:2297
3423 msgid "Privilege Expiration Date"
3424 msgstr "Datum vypršení oprávnění (registrace)"
3425
3426 #: field.ac.id.label:4357
3427 msgid "Card ID"
3428 msgstr "ID průkazu"
3429
3430 #: field.au.id.label:2301 field.ocirccount.usr.label:2866
3431 #: field.ocirclist.usr.label:2908 field.rud.id.label:7066
3432 msgid "User ID"
3433 msgstr "ID uživatele"
3434
3435 #: field.asc.entries.label:4341 field.actsc.entries.label:4366
3436 #: field.acqpl.entries.label:6295 field.acqdf.entries.label:7142
3437 msgid "Entries"
3438 msgstr "Položky"
3439
3440 #: field.sunit.dummy_title.label:3791 field.acp.dummy_title.label:4795
3441 msgid "Precat Dummy Title"
3442 msgstr "Provizorní předkatalogizovaný název"
3443
3444 #: field.rccc.patron_home_lib_shortname.label:8278
3445 msgid "Patron Home Library Short (Policy) Name"
3446 msgstr "Značka domovské knihovny čtenáře"
3447
3448 #: field.aou.atc_prev_dests.label:4266
3449 msgid "Transit Copy Prev Destinations"
3450 msgstr "Předchozí destinace přepravy exempláře"
3451
3452 #: field.mcrp.amount.label:4426 field.mwp.amount.label:4655
3453 #: field.mgp.amount.label:4673 field.mckp.amount.label:4759
3454 #: field.mp.amount.label:5151 field.mbp.amount.label:5179
3455 #: field.mndp.amount.label:5207 field.mdp.amount.label:5229
3456 #: field.mb.amount.label:5378 field.acqfscred.amount.label:5978
3457 #: field.acqofscred.amount.label:6010 field.acqfdeb.amount.label:6026
3458 #: field.acqfa.amount.label:6233
3459 msgid "Amount"
3460 msgstr "Výše"
3461
3462 #: class.mwps.label:40
3463 msgid "Workstation Payment Summary"
3464 msgstr "Souhrn plateb provedených na pracovní stanici"
3465
3466 #: field.bre.series_field_entries.label:2055
3467 msgid "Indexed Series Field Entries"
3468 msgstr "Položky pole indexovaných edic"
3469
3470 #: class.bren.label:4493
3471 msgid "Bib Record Note"
3472 msgstr "Poznámka k bib záznamu"
3473
3474 #: field.jub.distribution_formulas.label:6508
3475 msgid "Distribution Formulas"
3476 msgstr "Distribuční vzorce"
3477
3478 #: field.acqclet.id.label:7259
3479 msgid "Claim Event Type ID"
3480 msgstr "ID typu reklamace"
3481
3482 #: field.acnc.id.label:1864
3483 msgid "Call number class ID"
3484 msgstr "ID třídy signatur"
3485
3486 #: field.acn.suffix.label:1931
3487 msgid "Suffix"
3488 msgstr "Sufix"
3489
3490 #: field.mrd.type_mat.label:2646
3491 msgid "TMat"
3492 msgstr ""
3493
3494 #: class.mckp.label:4756 field.mdp.check_payment.label:5240
3495 msgid "Check Payment"
3496 msgstr "Označit platbu"
3497
3498 #: field.rccc.stat_cat_1.label:8282
3499 msgid "Legacy CAT1 Link"
3500 msgstr ""
3501
3502 #: field.ccmm.available_copy_hold_ratio.label:1296
3503 msgid "Minimum Available Copy/Hold Ratio"
3504 msgstr ""
3505
3506 #: field.atev.update_time.label:906 field.ergbhu.holding_update.label:7120
3507 msgid "Update Time"
3508 msgstr "Čas aktualizace"
3509
3510 #: field.acqinv.items.label:5673
3511 msgid "Invoice Items"
3512 msgstr "Položky faktury"
3513
3514 #: field.au.groups.label:2323
3515 msgid "Additional Permission Groups"
3516 msgstr "Dodatečná skupina oprávnění"
3517
3518 #: class.cbrebn.label:3374
3519 msgid "Bibliographic Record Entry Bucket Note"
3520 msgstr "Poznámka k položkám skupiny bibliografických záznamů"
3521
3522 #: field.accs.last_stop_fines.label:123
3523 msgid "Last Stop Fines"
3524 msgstr "Čas zastavení pokut"
3525
3526 #: field.ahr.request_lib.label:4179
3527 msgid "Requesting Library"
3528 msgstr "Žádající knihovna"
3529
3530 #: field.srlu.department.label:3708
3531 msgid "Department"
3532 msgstr "Oddělení"
3533
3534 #: field.mcrp.xact.label:4431 field.mb.xact.label:5386
3535 msgid "Transaction"
3536 msgstr "Transakce"
3537
3538 #: field.acqliat.id.label:6586
3539 msgid "Alert Text ID"
3540 msgstr "ID textu upozornění"
3541
3542 #: field.rud.general_division.label:7068
3543 msgid "General Demographic Division"
3544 msgstr "Obecná demografická hranice"
3545
3546 #: field.aou.ou_type.label:4250 class.aout.label:4467
3547 msgid "Organizational Unit Type"
3548 msgstr "Typ organizační jednotky"
3549
3550 #: field.acqft.map_entries.label:8765
3551 msgid "Map Entries"
3552 msgstr "Položky map"
3553
3554 #: field.ahr.notify_count.label:4188
3555 msgid "Notify Count"
3556 msgstr "Počet oznámení"
3557
3558 #: field.acqpo.amount_encumbered.label:6353
3559 msgid "Amount Encumbered"
3560 msgstr "Výše dluhu"
3561
3562 #: field.cmf.facet_xpath.label:1799
3563 msgid "Facet XPath"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: field.act.opac_visible.label:4880
3567 msgid "OPAC Visible?"
3568 msgstr "Zobrazit v OPACu?"
3569
3570 #: field.rccc.stat_cat_2_value.label:8289
3571 msgid "Legacy CAT2 Value"
3572 msgstr ""
3573
3574 #: field.asv.opac.label:4114
3575 msgid "OPAC Survey?"
3576 msgstr "Zobrazit průzkum v OPACu?"
3577
3578 #: field.aupr.id.label:1479
3579 msgid "Request ID"
3580 msgstr "ID požadavku"
3581
3582 #: field.bre.metarecord.label:2047 class.mmr.label:2489
3583 #: field.rsr.metarecord.label:7036
3584 msgid "Metarecord"
3585 msgstr "Metazáznam"
3586
3587 #: field.rccc.stat_cat_2.label:8283
3588 msgid "Legacy CAT2 Link"
3589 msgstr ""
3590
3591 #: field.aun.id.label:1466 field.acpn.id.label:2448
3592 msgid "Note ID"
3593 msgstr "ID poznámky"
3594
3595 #: field.vbm.eg_record.label:370 field.vam.eg_record.label:483
3596 msgid "Evergreen Record"
3597 msgstr "Záznam Evergreenu"
3598
3599 #: field.crad.phys_char_sf.label:590
3600 msgid "Physical Characteristic"
3601 msgstr "Fyzický popis"
3602
3603 #: class.acqlimad.label:6685
3604 msgid "Line Item MARC Attribute Definition"
3605 msgstr "Definice položek atributů MARC"
3606
3607 #: field.pgpt.penalty.label:2684
3608 msgid "Penalty"
3609 msgstr "Penále"
3610
3611 #: class.mccp.label:1702 field.mdp.credit_card_payment.label:5239
3612 msgid "Credit Card Payment"
3613 msgstr "Platba platební kartou"
3614
3615 #: field.srlu.reader.label:3707
3616 msgid "Reader"
3617 msgstr ""
3618
3619 #: field.crad.fixed_field.label:589 field.cmfpm.fixed_field.label:8083
3620 msgid "Fixed Field"
3621 msgstr "Pole pevné délky"
3622
3623 #: field.aun.pub.label:1467 field.acpn.pub.label:2450
3624 #: field.acpl.opac_visible.label:3416
3625 msgid "Is OPAC Visible?"
3626 msgstr "Je viditelné v OPACu"
3627
3628 #: field.ssubn.pub.label:3586 field.sdistn.pub.label:3647
3629 #: field.sin.pub.label:3892
3630 msgid "Public?"
3631 msgstr "Veřejné?"
3632
3633 #: field.asvr.answer_date.label:1577
3634 msgid "Answer Date/Time"
3635 msgstr "Datum / čas odpovědi"
3636
3637 #: field.acqfdeb.id.label:6022
3638 msgid "Debit ID"
3639 msgstr "ID debetu"
3640
3641 #: field.mbts.xact_type.label:1433 field.mbtslv.xact_type.label:1454
3642 #: field.rccbs.xact_type.label:8342
3643 msgid "Transaction Type"
3644 msgstr "Typ transakce"
3645
3646 #: field.bresv.end_time.label:3272
3647 msgid "End Time"
3648 msgstr "Čas ukončení"
3649
3650 #: field.ateo.id.label:732
3651 msgid "Output ID"
3652 msgstr "ID výstupu"
3653
3654 #: field.au.billing_address.label:2287
3655 msgid "Physical Address"
3656 msgstr "Fyzická adresa"
3657
3658 #: field.cza.id.label:717
3659 msgid "Z39.50 Attribute ID"
3660 msgstr "ID atributu Z39.50"
3661
3662 #: field.qsf.composite_type.label:7617
3663 msgid "Composite Type"
3664 msgstr "Smíšený typ"
3665
3666 #: field.acqfs.allocations.label:5953 field.acqf.allocations.label:6067
3667 msgid "Allocations"
3668 msgstr "Přidělené prostředky"
3669
3670 #: class.vqbrad.label:324
3671 msgid "Queued Bib Record Attribute Definition"
3672 msgstr "Definice attributů bib záznamů ve frontě"
3673
3674 #: field.acqfdeb.origin_amount.label:6024
3675 msgid "Origin Amount"
3676 msgstr "Původní výše"
3677
3678 #: field.aur.request_type.label:5503
3679 msgid "Request Type"
3680 msgstr "Typ požadavku"
3681
3682 #: class.brn.label:52
3683 msgid "Record Node"
3684 msgstr "Uzel záznamu"
3685
3686 #: field.circ.circ_type.label:2954 field.combcirc.circ_type.label:3012
3687 #: field.acirc.circ_type.label:3081 class.rcirct.label:7074
3688 #: field.rcirct.type.label:7077 field.rccc.circ_type.label:8262
3689 #: field.rodcirc.circ_type.label:8612
3690 msgid "Circulation Type"
3691 msgstr "Typ výpůjčky"
3692
3693 #: class.bpbcm.label:1065
3694 msgid "Bibliographic Record Peer Copy Map"
3695 msgstr ""
3696
3697 #: class.cbreb.label:3359
3698 msgid "Bibliographic Record Entry Bucket"
3699 msgstr "Skupina položek bibliografických záznamů"
3700
3701 #: class.cmpcsm.label:8111
3702 msgid "MARC21 Physical Characteristic Subfield Map"
3703 msgstr "Podpole MARC21 pro fyzický popis"
3704
3705 #: field.rhcrpb.copy_count.label:8239
3706 msgid "Holdable Copy Count"
3707 msgstr "Počet rezervovatelných exemplářů"
3708
3709 #: field.qsq.id.label:7565
3710 msgid "Query ID"
3711 msgstr "ID dotazu"
3712
3713 #: field.circ.fine_interval.label:2930 field.combcirc.fine_interval.label:2992
3714 #: field.acirc.fine_interval.label:3057 field.brt.fine_interval.label:3124
3715 #: field.bresv.fine_interval.label:3278 field.rodcirc.fine_interval.label:8594
3716 msgid "Fine Interval"
3717 msgstr "Interval pokut"
3718
3719 #: field.circ.checkin_workstation.label:2948
3720 #: field.acirc.checkin_workstation.label:3075
3721 msgid "Checkin Workstation"
3722 msgstr "Vráceno na pracovní stanici"
3723
3724 #: field.acqfc.years.label:5901
3725 msgid "Years"
3726 msgstr "Roky"
3727
3728 #: class.aua.label:2745
3729 msgid "User Address"
3730 msgstr "Adresa uživatele"
3731
3732 #: field.atevdef.delay_field.label:867
3733 msgid "Processing Delay Context Field"
3734 msgstr "Kontextové pole odkladu běhu akce"
3735
3736 #: field.acqcl.lineitem_detail.label:7282
3737 #: field.acrlid.lineitem_detail.label:8420
3738 msgid "Lineitem Detail"
3739 msgstr "Detaily položky"
3740
3741 #: field.jub.id.label:6487 field.acqlih.id.label:6544
3742 msgid "Lineitem ID"
3743 msgstr "ID položky"
3744
3745 #: class.cnal.label:2502
3746 msgid "Net Access Level"
3747 msgstr "Přístup k internetu"
3748
3749 #: field.vii.opac_visible.label:207 field.viiad.opac_visible.label:255
3750 #: field.sunit.opac_visible.label:3798 field.aou.opac_visible.label:4255
3751 #: field.asc.opac_visible.label:4344 field.actsc.opac_visible.label:4369
3752 #: field.acp.opac_visible.label:4803 field.rocit.opac_visible.label:8661
3753 msgid "OPAC Visible"
3754 msgstr "Zobrazit v OPACu"
3755
3756 #: class.mmrsm.label:2533
3757 msgid "Metarecord Source Map"
3758 msgstr "Zdroje metazáznamů"
3759
3760 #: field.ssr.total.label:4098
3761 msgid "Total Results"
3762 msgstr "Celkové výsledky"
3763
3764 #: class.stgba.label:7436
3765 msgid "Billing Address Stage"
3766 msgstr "Stav adresy trvalého bydliště"
3767
3768 #: field.vii.alert_message.label:204 field.viiad.alert_message.label:252
3769 #: field.au.alert_message.label:2285 field.sunit.alert_message.label:3776
3770 #: field.acp.alert_message.label:4780 field.act.alert_message.label:4879
3771 msgid "Alert Message"
3772 msgstr "Upozornění"
3773
3774 #: field.sitem.date_received.label:3854
3775 msgid "Date Received"
3776 msgstr "Datum přijetí"
3777
3778 #: field.mbts.id.label:1421 field.mbtslv.id.label:1442
3779 #: field.bresv.id.label:3260 field.mg.id.label:4524 field.mbt.id.label:4564
3780 #: field.mwp.xact.label:4660 field.mgp.xact.label:4678
3781 #: field.rxbt.xact.label:7097 field.rxpt.xact.label:7108
3782 #: field.rccbs.id.label:8327
3783 msgid "Transaction ID"
3784 msgstr "ID transakce"
3785
3786 #: field.ahn.notify_time.label:3402
3787 msgid "Notification Date/Time"
3788 msgstr "Datum / čas oznámení"
3789
3790 #: field.auss.create_date.label:2773 field.sre.create_date.label:3481
3791 #: field.scap.create_date.label:3513 field.ssubn.create_date.label:3585
3792 #: field.sdistn.create_date.label:3646 field.siss.create_date.label:3738
3793 #: field.sitem.create_date.label:3847 field.sin.create_date.label:3891
3794 #: field.act.create_date.label:4862 field.rocit.create_date.label:8654
3795 msgid "Create Date"
3796 msgstr "Datum vytvoření"
3797
3798 #: field.artc.transit_copy.label:5318 field.ahtc.transit_copy.label:5353
3799 msgid "Base Transit"
3800 msgstr "Výchozí přeprava"
3801
3802 #: field.ccmm.duration_rule.label:1288
3803 msgid "Duration Rule"
3804 msgstr "Pravidlo pro délku výpůjčky"
3805
3806 #: field.ccmw.copy_circ_lib.label:1174 field.ccmm.copy_circ_lib.label:1275
3807 msgid "Copy Circ Lib"
3808 msgstr "Výpůjční knihovna exempláře"
3809
3810 #: field.bre.share_depth.label:2046
3811 msgid "Share Depth"
3812 msgstr "Hloubka sdílení"
3813
3814 #: class.rtf.label:6892
3815 msgid "Template Folder"
3816 msgstr "Složka šablon"
3817
3818 #: field.rccbs.demographic_general_division.label:8355
3819 msgid "User Age Demographic"
3820 msgstr ""
3821
3822 #: field.ahn.note.label:3400
3823 msgid "Notification Note"
3824 msgstr "Poznámka k upozornění"
3825
3826 #: field.circ.duration_rule.label:2929 field.combcirc.duration_rule.label:2991
3827 #: field.acirc.duration_rule.label:3056 field.rodcirc.duration_rule.label:8593
3828 msgid "Circ Duration Rule"
3829 msgstr "Pravidlo délky výpůjční lhůty"
3830
3831 #: field.bravm.attr_value.label:3318
3832 msgid "Attribute Map"
3833 msgstr "Atributy"
3834
3835 #: field.asv.required.label:4117
3836 msgid "Is Required?"
3837 msgstr "Povinné?"
3838
3839 #: field.atevparam.value.label:928
3840 msgid "Parameter Value"
3841 msgstr "Hodnota parametru"
3842
3843 #: field.atc.id.label:1546 field.artc.id.label:5312 field.ahtc.id.label:5347
3844 #: field.iatc.id.label:8515
3845 msgid "Transit ID"
3846 msgstr "ID přepravy"
3847
3848 #: field.acqfy.year_end.label:5926
3849 msgid "Year End"
3850 msgstr "Konec roku"
3851
3852 #: field.acqpro.url.label:5603
3853 msgid "URL"
3854 msgstr "URL"
3855
3856 #: field.auri.href.label:1958 field.auricnm.uri.label:1973
3857 #: field.sitem.uri.label:3852
3858 msgid "URI"
3859 msgstr "URI"
3860
3861 #: class.acqclt.label:7237 field.acqcl.type.label:7281
3862 #: field.acqscl.type.label:7313
3863 msgid "Claim Type"
3864 msgstr "Typ reklamace"
3865
3866 #: field.circ.payments.label:2952 field.combcirc.payments.label:3010
3867 #: field.acirc.payments.label:3079 field.rodcirc.payments.label:8610
3868 msgid "Transaction Payments"
3869 msgstr "Platby v rámci transakce"
3870
3871 #: field.brt.fine_amount.label:3125 field.bresv.fine_amount.label:3279
3872 msgid "Fine Amount"
3873 msgstr "Výše pokut"
3874
3875 #: field.chmw.user_home_ou.label:1145 field.chmm.user_home_ou.label:1225
3876 #: field.rmocbbhol.home_ou.label:8736 field.rmobbhol.home_ou.label:8750
3877 msgid "User Home Library"
3878 msgstr "Domovská knihovna uživatele"
3879
3880 #: class.aun.label:1462
3881 msgid "User Note"
3882 msgstr "Poznámka týkající se uživatele"
3883
3884 #: field.mp.forgive_payment.label:5163 field.mbp.forgive_payment.label:5191
3885 #: field.mndp.forgive_payment.label:5215
3886 msgid "Forgive Payment Detail"
3887 msgstr "Detaily prominutí platby"
3888
3889 #: field.brsrc.deposit.label:3160 field.sunit.deposit.label:3788
3890 #: field.acp.deposit.label:4792
3891 msgid "Is Deposit Required"
3892 msgstr "Je vyžadován vklad"
3893
3894 #: field.rhrr.bib_record.label:7088
3895 msgid "Target Bib Record"
3896 msgstr "Cílový bib záznam"
3897
3898 #: field.ahr.expire_time.label:4169
3899 msgid "Hold Expire Date/Time"
3900 msgstr "Datum / čas vypršení rezervace"
3901
3902 #: field.bre.full_record_entries.label:2056
3903 msgid "Flattened MARC Fields "
3904 msgstr ""
3905
3906 #: class.crad.label:575
3907 msgid "SVF Record Attribute Defintion"
3908 msgstr ""
3909
3910 #: field.acqpo.amount_spent.label:6354
3911 msgid "Amount Spent"
3912 msgstr "Výše útraty"
3913
3914 #: class.rr.label:6949
3915 msgid "Report"
3916 msgstr "Zpráva"
3917
3918 #: field.cmsa.field_class.label:1752 field.cmf.field_class.label:1790
3919 msgid "Class"
3920 msgstr "Třída"
3921
3922 #: field.mp.voided.label:5157 field.mbp.voided.label:5185
3923 #: field.mndp.voided.label:5213 field.mdp.voided.label:5237
3924 #: field.mb.voided.label:5384
3925 msgid "Voided?"
3926 msgstr "Zrušeno?"
3927
3928 #: class.viiad.label:231
3929 msgid "Import Item Attribute Definition"
3930 msgstr "Definice atributů položky importu"
3931
3932 #: field.rccc.circ_lib.label:8259
3933 msgid "Library Circulation Location Short (Policy) Name"
3934 msgstr "Jméno organizační jednotky (zkratka)"
3935
3936 #: field.jub.lineitem_details.label:6506
3937 msgid "Line Item Details"
3938 msgstr "Detaily položky"
3939
3940 #: field.qfs.is_aggregate.label:7634
3941 msgid "Is Aggregate"
3942 msgstr "Je agregátní"
3943
3944 #: class.stgc.label:7411
3945 msgid "Card Stage"
3946 msgstr "Stav  karty"
3947
3948 #: class.acplo.label:3439
3949 msgid "Copy/Shelving Location Order"
3950 msgstr "Pořadí exemplářových / regálových umístění"
3951
3952 #: field.acqpa.valid.label:5786
3953 msgid "Is Valid?"
3954 msgstr "Je platné?"
3955
3956 #: field.ancihu.item_type.label:1530 field.citm.value.label:4000
3957 msgid "Item Type"
3958 msgstr "Typ exempláře"
3959
3960 #: class.mafe.label:1501
3961 msgid "Author Field Entry"
3962 msgstr "Položky pole autorů"
3963
3964 #: field.acqlisum.recv_count.label:8487
3965 msgid "Receive Count"
3966 msgstr "Počet přijetí"
3967
3968 #: field.ahr.phone_notify.label:4176
3969 msgid "Notifications Phone Number"
3970 msgstr "Telefonní číslo pro upozornění"
3971
3972 #: field.mg.billable_transaction.label:4531
3973 msgid "Billable Transaction link"
3974 msgstr "Odkaz na účtovatelné transakce"
3975
3976 #: class.cmpctm.label:8098
3977 msgid "MARC21 Physical Characteristic Type Map"
3978 msgstr "Typy fyzického popisu MARC21"
3979
3980 #: field.mrd.date1.label:2648
3981 msgid "Date1"
3982 msgstr "Datum 1"
3983
3984 #: class.vaq.label:388
3985 msgid "Import/Overlay Authority Queue"
3986 msgstr "Fronta pro import /přepsání autorit"
3987
3988 #: field.bresv.billings.label:3265 field.mbt.billings.label:4571
3989 msgid "Billing Line Items"
3990 msgstr "Položka seznamu poplatků"
3991
3992 #: field.bre.last_xact_id.label:2039 field.au.last_xact_id.label:2306
3993 #: field.sre.last_xact_id.label:3487
3994 msgid "Last Transaction ID"
3995 msgstr "ID transakce"
3996
3997 #: field.crad.string_len.label:588
3998 msgid "String Length"
3999 msgstr "Délka řetězce"
4000
4001 #: field.rccbs.usr.label:8338
4002 msgid "User Link"
4003 msgstr "Uživatel (odkaz)"
4004
4005 #: class.ssubn.label:3580
4006 msgid "Subscription Note"
4007 msgstr "Poznámka k předplatnému"
4008
4009 #: field.vqbrad.id.label:326 field.vqarad.id.label:439 field.cin.id.label:537
4010 #: field.cmfinm.id.label:555 field.crainm.id.label:624 field.ccvm.id.label:646
4011 #: field.cracct.id.label:667 field.bpt.id.label:1051 field.bpbcm.id.label:1067
4012 #: field.cmf.id.label:1791 field.acns.id.label:1877 field.acnp.id.label:1896
4013 #: field.auricnm.id.label:1972 field.chdd.id.label:2203
4014 #: field.chddv.id.label:2224 field.pgpt.id.label:2682 field.ausp.id.label:2721
4015 #: field.auss.id.label:2770 field.sre.id.label:3486 field.scap.id.label:3510
4016 #: field.ssub.id.label:3551 field.ssubn.id.label:3582
4017 #: field.sdist.id.label:3600 field.sdistn.id.label:3643
4018 #: field.sstr.id.label:3675 field.srlu.id.label:3704 field.siss.id.label:3735
4019 #: field.sunit.id.label:3774 field.sitem.id.label:3844 field.sin.id.label:3888
4020 #: field.sbsum.id.label:3905 field.sssum.id.label:3932
4021 #: field.sisum.id.label:3959 field.sra.id.label:4029 field.ssr.id.label:4095
4022 #: field.ahrn.id.label:4221 field.act.id.label:4858 field.cbt.id.label:5465
4023 #: field.aurt.id.label:5485 field.aur.id.label:5501 field.acqie.id.label:5696
4024 #: field.acqii.id.label:5733 field.acqpa.id.label:5780
4025 #: field.acqpc.id.label:5812 field.acqcr.id.label:6316
4026 #: field.acqpoi.id.label:6450 field.acqphsm.id.label:6762
4027 #: field.acqdfa.id.label:7192 field.acqclp.id.label:7344
4028 #: field.acqclpa.id.label:7364 field.cmfpm.id.label:8082
4029 #: field.cmpcsm.id.label:8113 field.cmpcvm.id.label:8132
4030 msgid "ID"
4031 msgstr "ID"
4032
4033 #: class.qfs.label:7629
4034 msgid "Function Signature"
4035 msgstr "Značka funkce"
4036
4037 #: field.ath.core_type.label:754
4038 msgid "Core Type"
4039 msgstr ""
4040
4041 #: field.mb.billing_type.label:5380
4042 msgid "Legacy Billing Type"
4043 msgstr ""
4044
4045 #: field.acqpa.street1.label:5784
4046 msgid "Street 1"
4047 msgstr "Ulice 1"
4048
4049 #: field.clm.value.label:1690
4050 msgid "Language"
4051 msgstr "Jazyk"
4052
4053 #: field.acqpa.street2.label:5785
4054 msgid "Street 2"
4055 msgstr "Ulice 2"
4056
4057 #: field.cust.datatype.label:2388 class.qdt.label:7601
4058 #: field.qfpd.datatype.label:7648
4059 msgid "Datatype"
4060 msgstr "Datový typ"
4061
4062 #: field.vqbra.id.label:346 field.vqara.id.label:459
4063 msgid "Attribute ID"
4064 msgstr "ID atributu"
4065
4066 #: class.brav.label:3211
4067 msgid "Resource Attribute Value"
4068 msgstr "Hodnota atributu zdroje"
4069
4070 #: field.acqlisum.claim_count.label:8490
4071 msgid "Claim Count"
4072 msgstr "Počet reklamací"
4073
4074 #: class.cvrfm.label:1125 field.chmw.marc_vr_format.label:1155
4075 #: field.ccmw.marc_vr_format.label:1181 field.chmm.marc_vr_format.label:1235
4076 #: field.ccmm.marc_vr_format.label:1282
4077 msgid "Videorecording Format"
4078 msgstr "Formát videozáznamu"
4079
4080 #: class.sdistn.label:3641
4081 msgid "Distribution Note"
4082 msgstr "Poznámka k distribuci"
4083
4084 #: field.acqfs.id.label:5947 field.acqfscred.funding_source.label:5977
4085 #: field.acqofscred.funding_source.label:6009
4086 msgid "Funding Source ID"
4087 msgstr "ID finančního zdroje"
4088
4089 #: field.atev.state.label:908 field.aua.state.label:2753
4090 #: field.acqpa.state.label:5783 field.acqpca.state.label:5847
4091 #: field.acqpo.state.label:6342 field.acqpoh.state.label:6392
4092 #: field.jub.state.label:6498 field.acqlih.state.label:6557
4093 #: field.stgma.state.label:7429 field.stgba.state.label:7444
4094 msgid "State"
4095 msgstr "Stav"
4096
4097 #: field.cwa.circ_weights.label:1202
4098 msgid "Circ Weights"
4099 msgstr "Výpůjční váhy"
4100
4101 #: field.ccmcmtm.id.label:1350 field.actsce.id.label:4590
4102 #: field.actscecm.id.label:5055 field.asce.id.label:5278
4103 #: field.acqdfe.id.label:7160 field.rsce1.id.label:8305
4104 #: field.rsce2.id.label:8316
4105 msgid "Entry ID"
4106 msgstr "ID položky"
4107
4108 #: field.chmm.age_hold_protect_rule.label:1242
4109 msgid "Copy Age Hold Protection Rule"
4110 msgstr "Pravidla dočasného omezení rezervací exemplářů"
4111
4112 #: field.qfr.id.label:7724 field.qrc.from_relation.label:7749
4113 msgid "From Relation ID"
4114 msgstr ""
4115
4116 #: field.chmm.include_frozen_holds.label:1241
4117 msgid "Max includes Frozen"
4118 msgstr "Maximum zahrnuje pozastavené"
4119
4120 #: class.asvr.label:1574
4121 msgid "Survey Response"
4122 msgstr "Odpovědi z průzkumu"
4123
4124 #: field.crad.start_pos.label:587
4125 msgid "Starting Position"
4126 msgstr "Počáteční pozice"
4127
4128 #: field.au.claims_never_checked_out_count.label:2290
4129 msgid "Claims Never Checked Out Count"
4130 msgstr "Počet údajně nevypůjčených exemplářů"
4131
4132 #: field.au.permissions.label:2277
4133 msgid "All Permissions"
4134 msgstr "Všechna oprávnění"
4135
4136 #: field.cit.id.label:1376
4137 msgid "Identification ID"
4138 msgstr "ID identifikace"
4139
4140 #: field.acnc.normalizer.label:1866
4141 msgid "Normalizer function"
4142 msgstr "Funkce normalizátoru"
4143
4144 #: field.aou.users.label:4257
4145 msgid "Users"
4146 msgstr "Uživatelé"
4147
4148 #: field.vii.price.label:200 field.viiad.price.label:248
4149 #: field.sunit.price.label:3799 field.acp.price.label:4804
4150 #: field.act.price.label:4876 field.rocit.price.label:8641
4151 msgid "Price"
4152 msgstr "Cena"
4153
4154 #: field.pgt.id.label:4940
4155 msgid "Group ID"
4156 msgstr "ID skupiny"
4157
4158 #: class.ocirccount.label:2835
4159 msgid "Open Circulation Count"
4160 msgstr "Počet půjčených"
4161
4162 #: field.vii.deposit_amount.label:197 field.viiad.deposit_amount.label:245
4163 #: field.brsrc.deposit_amount.label:3161 field.sunit.deposit_amount.label:3789
4164 #: field.acp.deposit_amount.label:4793 field.act.deposit_amount.label:4875
4165 #: field.rocit.deposit_amount.label:8663
4166 msgid "Deposit Amount"
4167 msgstr "Výše vkladu"
4168
4169 #: field.acqpron.id.label:5628 field.acqpon.id.label:6416
4170 msgid "PO Note ID"
4171 msgstr "ID poznámky k objednávce"
4172
4173 #: field.chmw.marc_type.label:1153 field.ccmw.marc_type.label:1179
4174 #: field.chmm.marc_type.label:1233 field.ccmm.marc_type.label:1280
4175 #: field.rccc.item_type.label:8269
4176 msgid "MARC Type"
4177 msgstr "Typ MARC"
4178
4179 #: field.bre.edit_date.label:2035
4180 msgid "Last Edit Data/Time"
4181 msgstr "Datum / čas poslední editace"
4182
4183 #: field.ahr.shelf_time.label:4194
4184 msgid "Shelf Time"
4185 msgstr "Doba zařazení na regál"
4186
4187 #: field.acqie.amount_paid.label:5706 field.acqii.amount_paid.label:5744
4188 msgid "Amount Paid"
4189 msgstr "Zaplacená částka"
4190
4191 #: field.rccc.dewey_range_tens.label:8284
4192 msgid "Dewey Range - Tens"
4193 msgstr "Rozsah Deweyho třídění - desítky"
4194
4195 #: class.acqofscred.label:6004
4196 msgid "Ordered Funding Source Credit"
4197 msgstr "Kredit finančního zdroje objednávky"
4198
4199 #: field.rsr.geographic_subject.label:7052
4200 msgid "Geographic Subjects (normalized)"
4201 msgstr "Geografické jméno jako předmět (normalizováno)"
4202
4203 #: field.auss.query_text.label:2774
4204 msgid "Query Text"
4205 msgstr "Text dotazu"
4206
4207 #: field.acpl.label_suffix.label:3421
4208 msgid "Label Suffix"
4209 msgstr "Suffix etikety"
4210
4211 #: field.atc.target_copy.label:1552 field.artc.target_copy.label:5317
4212 #: field.ahtc.target_copy.label:5352 field.iatc.target_copy.label:8520
4213 msgid "Transited Copy"
4214 msgstr "Přepravený exemplář"
4215
4216 #: field.acqie.phys_item_count.label:5701
4217 msgid "Physical Item Count"
4218 msgstr "Počet fyzických jednotek"
4219
4220 #: class.vbm.label:365
4221 msgid "Queued Bib Record Match"
4222 msgstr "Shoda bib záznamů ve frontě"
4223
4224 #: field.acqpo.lineitems.label:6350
4225 msgid "Line Items"
4226 msgstr "Položka"
4227
4228 #: field.mfr.record.label:2480 field.mrd.record.label:2645
4229 msgid "Bib Record Entry"
4230 msgstr "Položka bib záznamu"
4231
4232 #: class.sin.label:3886
4233 msgid "Item Note"
4234 msgstr "Poznámka k exempláři"
4235
4236 #: field.acqfy.id.label:5922
4237 msgid "Fiscal Year ID"
4238 msgstr "ID fiskálního roku"
4239
4240 #: field.ccmw.usr_age_lower_bound.label:1183
4241 #: field.ccmm.usr_age_lower_bound.label:1285
4242 msgid "User Age: Lower Bound"
4243 msgstr "Věk uživatele: Dolní hranice"
4244
4245 #: field.czs.record_format.label:697
4246 msgid "Record Format"
4247 msgstr "Formát záznamu"
4248
4249 #: field.atevdef.cleanup_success.label:863
4250 msgid "Success Cleanup"
4251 msgstr "Vyčištění po úspěšném proběhnutí"
4252
4253 #: class.pgpm.label:5065
4254 msgid "Group Permission Map"
4255 msgstr "Skupinová oprávnění"
4256
4257 #: field.ahr.notifications.label:4189
4258 msgid "Notifications"
4259 msgstr "Upozornění"
4260
4261 #: field.circ.payment_total.label:2956 field.combcirc.payment_total.label:3014
4262 #: field.acirc.payment_total.label:3083 field.bresv.payment_total.label:3268
4263 #: field.mg.payment_total.label:4533 field.mbt.payment_total.label:4574
4264 #: field.rodcirc.payment_total.label:8614
4265 msgid "Payment Totals"
4266 msgstr "Placeno celkem"
4267
4268 #: field.rccc.patron_id.label:8276
4269 msgid "Patron Link"
4270 msgstr "Čtenář (odkaz)"
4271
4272 #: field.afscv.val.label:7490
4273 msgid "Column Value"
4274 msgstr "Hodnota sloupce"
4275
4276 #: field.acn.notes.label:1925 field.ssub.notes.label:3560
4277 #: field.sdist.notes.label:3612 field.sitem.notes.label:3856
4278 #: field.ahr.notes.label:4200 field.acqpo.notes.label:6351
4279 msgid "Notes"
4280 msgstr "Poznámky"
4281
4282 #: field.vqbra.attr_value.label:349 field.vqara.attr_value.label:462
4283 #: field.cgf.value.label:522 field.ccvm.value.label:649
4284 #: field.aus.value.label:1494 field.ssubn.value.label:3588
4285 #: field.sdistn.value.label:3649 field.sin.value.label:3894
4286 #: field.asce.value.label:5281 field.acqlia.attr_value.label:6630
4287 #: field.bmpc.value.label:8069 field.cmpcvm.value.label:8133
4288 msgid "Value"
4289 msgstr "Hodnota"
4290
4291 #: class.rsce1.label:8303
4292 msgid "CAT1 Entry"
4293 msgstr "Položka CAT1"
4294
4295 #: field.mfr.ind1.label:2478
4296 msgid "Indicator 1"
4297 msgstr "Indikátor 1"
4298
4299 #: field.acqpo.ordering_agency.label:6343
4300 #: field.acqpoh.ordering_agency.label:6388
4301 #: field.acrlid.ordering_agency.label:8417
4302 msgid "Ordering Agency"
4303 msgstr "Objednávající agentura"
4304
4305 #: field.ahrn.slip.label:4225
4306 msgid "Slip?"
4307 msgstr "Průvodka?"
4308
4309 #: field.qxp.left_operand.label:7683 field.xbet.left_operand.label:7800
4310 #: field.xcase.left_operand.label:7849 field.xcast.left_operand.label:7866
4311 #: field.xin.left_operand.label:7937 field.xisnull.left_operand.label:7956
4312 #: field.xop.left_operand.label:8003
4313 msgid "Left Operand"
4314 msgstr "Levý operand"
4315
4316 #: class.cnct.label:4455
4317 msgid "Non-cataloged Type"
4318 msgstr "Nekatalogizovaný typ"
4319
4320 #: field.qrc.id.label:7748
4321 msgid "Record Column ID"
4322 msgstr "ID sloupce záznamu"
4323
4324 #: class.ahn.label:3395
4325 msgid "Hold Notification"
4326 msgstr "Oznámení o rezervaci"
4327
4328 #: field.rcirct.id.label:7076 field.rmocbbol.id.label:8683
4329 #: field.rmocbbcol.id.label:8707 field.rmocbbhol.id.label:8735
4330 msgid "Circulation ID"
4331 msgstr "ID výpůjčky"
4332
4333 #: field.aou.holds_address.label:4245
4334 msgid "Holds Receiving Address"
4335 msgstr "Adresa pro příjem rezervace"
4336
4337 #: field.acqlih.selector.label:6547
4338 msgid "Selector"
4339 msgstr "Seznam vytvořil(a)"
4340
4341 #: field.rocit.tcn_value.label:8665
4342 msgid "TCN"
4343 msgstr "Kontrolní číslo záznamu (TCN)"
4344
4345 #: field.acqie.cost_billed.label:5704 field.acqii.cost_billed.label:5741
4346 msgid "Cost Billed"
4347 msgstr "Účtovaná cena"
4348
4349 #: class.aupr.label:1477
4350 msgid "User password reset requests"
4351 msgstr "Požadavek uživatele na přenastavení hesla"
4352
4353 #: field.artc.copy_status.label:5308 field.ahtc.copy_status.label:5343
4354 msgid "Copy Status at Transit"
4355 msgstr "Status exempláře v přepravě"
4356
4357 #: class.acqfet.label:6108
4358 msgid "Total Fund Encumbrance"
4359 msgstr "Celkové zatížení finančního fondu"
4360
4361 #: field.brsrc.user_fee.label:3162
4362 msgid "User Fee"
4363 msgstr "Uživatelské výlohy"
4364
4365 #: field.acqcl.id.label:7280 field.acqcle.claim.label:7296
4366 #: field.acqscl.id.label:7312 field.acqscle.claim.label:7328
4367 msgid "Claim ID"
4368 msgstr "ID reklamace"
4369
4370 #: field.mp.credit_payment.label:5160 field.mbp.credit_payment.label:5188
4371 #: field.mndp.credit_payment.label:5217
4372 msgid "Credit Payment Detail"
4373 msgstr "Detaily platby kreditní kartou"
4374
4375 #: field.sdist.unit_label_suffix.label:3610
4376 msgid "Unit Label Suffix"
4377 msgstr "Suffix označení jednotky"
4378
4379 #: field.qxp.subquery.label:7687 field.xex.subquery.label:7902
4380 #: field.xin.subquery.label:7938 field.xsubq.subquery.label:8054
4381 msgid "Subquery"
4382 msgstr "Dílčí dotaz"
4383
4384 #: class.ccmm.label:1269
4385 msgid "Circulation Matrix Matchpoint"
4386 msgstr "Vzorec pro půjčování"
4387
4388 #: field.acqlid.eg_copy_id.label:6643
4389 msgid "Evergreen Copy ID"
4390 msgstr "ID exempláře Evergreenu"
4391
4392 #: class.scap.label:3508
4393 msgid "Caption and Pattern"
4394 msgstr "Označení a schéma"
4395
4396 #: field.rccc.demographic_general_division.label:8272
4397 msgid "Patron Age Demographic"
4398 msgstr ""
4399
4400 #: class.ccmcmt.label:1323
4401 msgid "Circulation Matrix Circulation Modifier Subtest"
4402 msgstr "Výpůjční subtest modifikátoru výpůjční matice"
4403
4404 #: field.rsr.corporate_subject.label:7055
4405 msgid "Corporate Name Subjects (normalized)"
4406 msgstr "Korporativní zázhlaví jako předmět (normalizováno)"
4407
4408 #: field.pgt.hold_priority.label:4946
4409 msgid "Hold Priority"
4410 msgstr "Priorita rezervací"
4411
4412 #: class.vqbr.label:294
4413 msgid "Queued Bib Record"
4414 msgstr "Bib záznam ve frontě"
4415
4416 #: field.acqfs.name.label:5948
4417 msgid "Funding Source Name"
4418 msgstr "Název finančního zdroje"
4419
4420 #: class.acqdfe.label:7158
4421 msgid "Distribution Formula Entry"
4422 msgstr "Položka distribučního vzorce"
4423
4424 #: field.aua.id.label:2751 field.acqpca.id.label:5845
4425 msgid "Address ID"
4426 msgstr "ID adresy"
4427
4428 #: field.rccbs.patron_county.label:8356
4429 msgid "User County"
4430 msgstr "Kraj uživatele"
4431
4432 #: field.acqf.tags.label:6069
4433 msgid "Tags"
4434 msgstr "Štítky"
4435
4436 #: class.cracct.label:665
4437 msgid "Remote (3rd party) Account"
4438 msgstr "Vzdálený účet (třetí strany)"
4439
4440 #: field.stgu.usrname.label:7395 field.stgc.usrname.label:7415
4441 #: field.stgma.usrname.label:7425 field.stgba.usrname.label:7440
4442 #: field.stgsc.usrname.label:7455
4443 msgid "User Name"
4444 msgstr "Jméno uživatele"
4445
4446 #: field.aur.other_info.label:5524
4447 msgid "Other Info"
4448 msgstr "Další informace"
4449
4450 #: field.chmw.requestor_grp.label:1151 field.chmm.requestor_grp.label:1231
4451 msgid "Requestor Permission Group"
4452 msgstr "Skupina oprávění žádajícího"
4453
4454 #: class.ccvm.label:644
4455 msgid "SVF Record Attribute Coded Value Map"
4456 msgstr ""
4457
4458 #: class.mvr.label:66
4459 msgid "Virtual Record"
4460 msgstr "Virtuální záznam"
4461
4462 #: class.brt.label:3120 field.brsrc.type.label:3157
4463 #: field.bra.resource_type.label:3190
4464 msgid "Resource Type"
4465 msgstr "Typ zdroje"
4466
4467 #: field.cxt.xslt.label:1736
4468 msgid "XSLT"
4469 msgstr ""
4470
4471 #: field.au.addresses.label:2273
4472 msgid "All Addresses"
4473 msgstr "Všechny adresy"
4474
4475 #: field.ccmw.usr_age_upper_bound.label:1184
4476 #: field.ccmm.usr_age_upper_bound.label:1286
4477 msgid "User Age: Upper Bound"
4478 msgstr "Věk uživatele: horní hranice"
4479
4480 #: class.stgsc.label:7451
4481 msgid "Statistical Category Stage"
4482 msgstr "Stav statistické kategorie"
4483
4484 #: field.aua.post_code.label:2752 field.acqpca.post_code.label:5846
4485 #: field.stgma.post_code.label:7431 field.stgba.post_code.label:7446
4486 msgid "Postal Code"
4487 msgstr "PSČ"
4488
4489 #: field.acqpo.po_items.label:6355
4490 msgid "PO Items"
4491 msgstr "Položky objednávky"
4492
4493 #: field.amtr.matchpoint.label:107 field.chmm.id.label:1222
4494 #: field.ccmm.id.label:1271 field.ccmcmt.matchpoint.label:1326
4495 msgid "Matchpoint ID"
4496 msgstr "ID shody"
4497
4498 #: field.rccbs.profile_group.label:8361
4499 msgid "User Profile Group"
4500 msgstr "Skupina uživatelských oprávnění"
4501
4502 #: field.au.performed_circulations.label:2331
4503 msgid "Circulations Performed as Staff"
4504 msgstr "Vypůjčka uskutečněna jako personál"
4505
4506 #: field.asvr.id.label:1579 field.asva.id.label:4965
4507 msgid "Answer ID"
4508 msgstr "ID odpovědi"
4509
4510 #: class.ahrn.label:4219
4511 msgid "Hold Request Note"
4512 msgstr "Poznámka k požadavku na rezervaci"
4513
4514 #: field.rmobbol.billing_types.label:8697
4515 #: field.rmobbcol.billing_types.label:8724
4516 #: field.rmobbhol.billing_types.label:8752
4517 msgid "Billing Types"
4518 msgstr "Typy poplatků"
4519
4520 #: field.aua.city.label:2748 field.acqpa.city.label:5777
4521 #: field.acqpca.city.label:5842 field.stgma.city.label:7428
4522 #: field.stgba.city.label:7443
4523 msgid "City"
4524 msgstr "Město / obec"
4525
4526 #: field.ccm.avg_wait_time.label:971
4527 msgid "Average Wait Time"
4528 msgstr "Odhadovaná doba čekání"
4529
4530 #: field.acqscl.item.label:7314
4531 msgid "Serial Item"
4532 msgstr "Exemplář seriálu"
4533
4534 #: field.sunit.holds.label:3813 field.acp.holds.label:4815
4535 msgid "Holds"
4536 msgstr "Rezervace"
4537
4538 #: field.sunit.summary_contents.label:3807
4539 msgid "Summary Contents"
4540 msgstr "Obsah souhrnu"
4541
4542 #: class.rccc.label:8256
4543 msgid "Classic Circulation View"
4544 msgstr "Klasické zobrazení výpůjček"
4545
4546 #: field.aihu.id.label:1515 field.ancihu.id.label:1529
4547 msgid "Use ID"
4548 msgstr "ID použití"
4549
4550 #: field.atc.dest_recv_time.label:1545 field.artc.dest_recv_time.label:5310
4551 #: field.ahtc.dest_recv_time.label:5345 field.iatc.dest_recv_time.label:8514
4552 msgid "Receive Date/Time"
4553 msgstr "Datum / čas přijetí"
4554
4555 #: field.asv.poll.label:4116
4556 msgid "Poll Style?"
4557 msgstr "Styl ankety"
4558
4559 #: field.qcb.id.label:7707
4560 msgid "Case Branch ID"
4561 msgstr ""
4562
4563 #: class.ocirclist.label:2877
4564 msgid "Open Circulation List"
4565 msgstr "Seznamy výpůjčených dokumentů"
4566
4567 #: field.acpn.owning_copy.label:2449
4568 msgid "Copy"
4569 msgstr "Exemplář"
4570
4571 #: field.aout.can_have_vols.label:4471
4572 msgid "Can Have Volumes?"
4573 msgstr "Může mít svazky"
4574
4575 #: field.rocit.stop_fines.label:8667
4576 msgid "Stop Fines Reason"
4577 msgstr "Důvod zastavení pokut"
4578
4579 #: field.clfm.description.label:4639
4580 msgid "LitF Description"
4581 msgstr "Popis LitF"
4582
4583 #: field.aihu.item.label:1516 class.sitem.label:3842 field.sin.item.label:3889
4584 #: class.acp.label:4777
4585 msgid "Item"
4586 msgstr "Exemplář"
4587
4588 #: field.aout.parent.label:4476
4589 msgid "Parent Type"
4590 msgstr "Nadřazený typ"
4591
4592 #: class.rud.label:7064
4593 msgid "User Demographics"
4594 msgstr "Demografie uživatelů"
4595
4596 #: field.atev.add_time.label:903
4597 msgid "Add Time"
4598 msgstr "Čas přidání"
4599
4600 #: field.sitem.date_expected.label:3853
4601 msgid "Date Expected"
4602 msgstr "Očekávané datum"
4603
4604 #: field.acqpro.holding_tag.label:5597
4605 msgid "Holdings Tag"
4606 msgstr "Označení vlastnictví"
4607
4608 #: field.acqct.label.label:5556
4609 msgid "Currency Label"
4610 msgstr "Označení měny"
4611
4612 #: class.afscv.label:7485
4613 msgid "Fieldset Column Value"
4614 msgstr "Hodnota sloupců množiny polí"
4615
4616 #: field.brsrc.tgt_rsrcs.label:3164
4617 msgid "Reservation Target Resources"
4618 msgstr "Zdroje pro cíle rezervace"
4619
4620 #: field.sunit.dummy_author.label:3790 field.acp.dummy_author.label:4794
4621 msgid "Precat Dummy Author"
4622 msgstr "Předkatalogizovaný  zástupný autor"
4623
4624 #: field.qbv.default_value.label:7664 field.cmfpm.default_val.label:8088
4625 msgid "Default Value"
4626 msgstr "Výchozí hodnota"
4627
4628 #: field.acqlin.id.label:6606
4629 msgid "PO Line Item Note ID"
4630 msgstr "ID poznámky k položce objednávky"
4631
4632 #: field.ahr.cancel_note.label:4196
4633 msgid "Cancelation note"
4634 msgstr "Poznámka ke zrušení"
4635
4636 #: field.acqedi.vendacct.label:6811
4637 msgid "Vendor Account Number"
4638 msgstr "Číslo účtu dodavatele"
4639
4640 #: class.combcirc.label:2981
4641 msgid "Combined Aged and Active Circulations"
4642 msgstr "Sloučené staré i aktivní výpůjčky"
4643
4644 #: field.vmp.preserve_spec.label:150
4645 msgid "Preserve Specification"
4646 msgstr "Údaje o uchování"
4647
4648 #: field.mp.goods_payment.label:5164 field.mbp.goods_payment.label:5192
4649 #: field.mndp.goods_payment.label:5216
4650 msgid "Goods Payment Detail"
4651 msgstr "Detaily platby zbožím"
4652
4653 #: class.rmobbol.label:8694
4654 msgid "Open Circulation Balance by Owning Library"
4655 msgstr "Výpůjčky podle vlastnické knihovny"
4656
4657 #: class.mndp.label:5205
4658 msgid "Payments: Non-drawer Staff"
4659 msgstr ""
4660
4661 #: field.brt.id.label:3122
4662 msgid "Resource Type ID"
4663 msgstr "ID typu zdroje"
4664
4665 #: field.acqfdeb.fund.label:6023 field.acqf.id.label:6055
4666 #: field.acqfat.fund.label:6090 field.acqfdt.fund.label:6100
4667 #: field.acqfet.fund.label:6110 field.acqfst.fund.label:6120
4668 #: field.acqfcb.fund.label:6130 field.acqafat.fund.label:6140
4669 #: field.acqafet.fund.label:6150 field.acqafst.fund.label:6160
4670 #: field.acqafsb.fund.label:6170 field.acqafcb.fund.label:6180
4671 #: field.acqfsb.fund.label:6220 field.acqftm.fund.label:8783
4672 msgid "Fund ID"
4673 msgstr "ID finančního fondu"
4674
4675 #: field.acqinv.recv_date.label:5664
4676 msgid "Invoice Date"
4677 msgstr "Datum vystavení faktury"
4678
4679 #: field.crainm.attr.label:625 field.ccvm.ctype.label:647
4680 msgid "SVF Attribute"
4681 msgstr ""
4682
4683 #: field.sdist.basic_summary.label:3613 class.sbsum.label:3903
4684 msgid "Basic Issue Summary"
4685 msgstr "Základní jednotky"
4686
4687 #: field.sunit.floating.label:3804 field.acp.floating.label:4809
4688 msgid "Is Floating"
4689 msgstr "Je cirkulační"
4690
4691 #: field.crad.normalizers.label:591
4692 msgid "Normalizers"
4693 msgstr "Normalizátory"
4694
4695 #: field.rocit.patron_name.label:8670
4696 msgid "Patron Name"
4697 msgstr "Jméno čtenáře"
4698
4699 #: field.aou.phone.label:4254
4700 msgid "Phone Number"
4701 msgstr "Číslo telefonu"
4702
4703 #: class.atc.label:1541
4704 msgid "Copy Transit"
4705 msgstr "Přeprava exempláře"
4706
4707 #: field.acqie.purchase_order.label:5698 field.acqii.purchase_order.label:5735
4708 #: class.acqpo.label:6335 field.acqpon.purchase_order.label:6417
4709 #: field.acqpoi.purchase_order.label:6451 field.jub.purchase_order.label:6490
4710 #: field.acqlih.purchase_order.label:6549
4711 #: field.acqedim.purchase_order.label:6849
4712 #: field.acrlid.purchase_order.label:8418
4713 msgid "Purchase Order"
4714 msgstr "Objednávka"
4715
4716 #: class.mfe.label:2556
4717 msgid "Combined Field Entry View"
4718 msgstr "Kombinované zobrazení položek pole"
4719
4720 #: field.acqedim.id.label:6838
4721 msgid "EDI Message ID"
4722 msgstr "ID zprávy EDI"
4723
4724 #: field.acplo.position.label:3444 field.srlu.pos.label:3706
4725 #: field.acqdfe.position.label:7162
4726 msgid "Position"
4727 msgstr "Pozice"
4728
4729 #: field.sunit.circ_as_type.label:3779 field.acp.circ_as_type.label:4783
4730 msgid "Circulation Type (MARC)"
4731 msgstr "Typ výpůjčky (MARC)"
4732
4733 #: class.acqliad.label:6670
4734 msgid "Line Item Attribute Definition"
4735 msgstr "Definice atributů položky"
4736
4737 #: field.aws.id.label:953 field.au.wsid.label:2283
4738 msgid "Workstation ID"
4739 msgstr "ID pracovní stanice"
4740
4741 #: field.bram.id.label:3238
4742 msgid "Resource Attribute Map ID"
4743 msgstr "ID mapy atributů zdroje"
4744
4745 #: field.acqftr.funding_source_credit.label:5885
4746 msgid "Funding Source Credit ID"
4747 msgstr "ID kreditu finančního zdroje"
4748
4749 #: field.acqfy.year_begin.label:5925
4750 msgid "Year Begin"
4751 msgstr "Začátek roku"
4752
4753 #: field.ahr.usr.label:4185
4754 msgid "Hold User"
4755 msgstr "Uživatel rezervace"
4756
4757 #: field.ssub.record_entry.label:3555
4758 msgid "Bibliographic Record Entry"
4759 msgstr "Položka bibliografického záznamu"
4760
4761 #: field.au.usrgroup.label:2319
4762 msgid "Family Linkage or other Group"
4763 msgstr "Rodinná vazba nebo jiná skupina"
4764
4765 #: field.acqii.fund_debit.label:5736 field.acqpoi.fund_debit.label:6452
4766 #: field.acqlid.fund_debit.label:6648 field.acqda.fund_debit.label:7224
4767 msgid "Fund Debit"
4768 msgstr "Zůstatek fondu"
4769
4770 #: field.aout.depth.label:4472
4771 msgid "Type Depth"
4772 msgstr "Hloubka typu"
4773
4774 #: field.acqpro.email.label:5604 field.acqpc.email.label:5816
4775 msgid "Email"
4776 msgstr "E-mail"
4777
4778 #: field.rhcrpb.hold_count.label:8240
4779 msgid "Active Holds"
4780 msgstr "Aktivní rezervace"
4781
4782 #: class.lasso.label:4047
4783 msgid "Org Lasso"
4784 msgstr ""
4785
4786 #: field.au.fund_alloc_pcts.label:2332 field.aou.fund_alloc_pcts.label:4264
4787 #: field.acqfs.fund_alloc_pcts.label:5955
4788 msgid "Fund Allocation Percentages"
4789 msgstr "Procenta  alokace fondu"
4790
4791 #: field.combcirc.usr_profile.label:3016 field.acirc.usr_profile.label:3085