Import updated translations from Launchpad
[Evergreen.git] / build / i18n / po / fm_IDL.dtd / cs-CZ.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/web/opac/locale/en-US/fm_IDL.dtd
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
6 "POT-Creation-Date: 2012-04-28 14:16-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2012-05-28 15:16+0000\n"
8 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2012-05-29 04:49+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 15316)\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: field.bre.source.label:2415
18 msgid "Record Source"
19 msgstr "Zdroj záznamu"
20
21 #: class.rxpt.label:7945
22 msgid "Transaction Paid Totals"
23 msgstr "V rámci transakce placeno celkem"
24
25 #: field.acn.label_sortkey.label:2301 field.sunit.sort_key.label:4388
26 msgid "Sort Key"
27 msgstr "Třídící klíč"
28
29 #: field.mrd.vr_format.label:3122
30 msgid "Video Recording Format"
31 msgstr "Formát videozáznamu"
32
33 #: field.acqmapinv.picklist.label:9713
34 msgid "Picklist ID"
35 msgstr "ID seznamu pro vyzvednutí"
36
37 #: class.acqlih.label:7374
38 msgid "Line Item History"
39 msgstr "Historie položky"
40
41 #: field.au.ident_value2.label:2681
42 msgid "Secondary Identification"
43 msgstr "Číslo sekundárního dokladu"
44
45 #: field.sdist.record_entry.label:4180
46 msgid "Legacy Record Entry"
47 msgstr ""
48
49 #: field.acqfst.amount.label:6933 field.acqafst.amount.label:6987
50 msgid "Total Spent Amount"
51 msgstr "Celkem utraceno"
52
53 #: field.auri.use_restriction.label:2333
54 msgid "Use Information"
55 msgstr "Informace  o užití"
56
57 #: class.cmrtm.label:8914
58 msgid "MARC21 Record Type Map"
59 msgstr "Typy kódů MARC21"
60
61 #: field.mp.credit_card_payment.label:5927
62 #: field.mbp.credit_card_payment.label:5955
63 msgid "Credit Card Payment Detail"
64 msgstr "Detaily platby kreditní kartou"
65
66 #: field.cracct.host.label:812 field.czs.host.label:837
67 #: field.acqedi.host.label:7641
68 msgid "Host"
69 msgstr "Hostitelský počítač"
70
71 #: field.rccbs.patron_city.label:9210
72 msgid "User City"
73 msgstr "Uživatel - město / obec"
74
75 #: class.cmsa.label:2117
76 msgid "Metabib Search Alias"
77 msgstr "Alias pro vyhledávání metazáznamů"
78
79 #: field.circ.billing_total.label:3463 field.combcirc.billing_total.label:3527
80 #: field.acirc.billing_total.label:3600 field.bresv.billing_total.label:3797
81 #: field.mg.billing_total.label:5277 field.mbt.billing_total.label:5319
82 #: field.rodcirc.billing_total.label:9466
83 msgid "Billing Totals"
84 msgstr "Poplatky celkem"
85
86 #: field.qsq.where_clause.label:8395
87 msgid "WHERE Clause"
88 msgstr "Klauzule WHERE"
89
90 #: field.brt.transferable.label:3652
91 msgid "Transferable"
92 msgstr "Přesunutelné"
93
94 #: class.aoa.label:4742
95 msgid "Org Address"
96 msgstr "Adresa organizace"
97
98 #: field.mcrp.id.label:5173
99 msgid "Pyament ID"
100 msgstr "ID platby"
101
102 #: field.au.claims_returned_count.label:2665
103 msgid "Claims-returned Count"
104 msgstr "Počet údajně vrácených"
105
106 #: class.acqfsrcct.label:7014
107 msgid "Total Credit to Funding Source"
108 msgstr "Připsat celkem ve prospěch finančního zdroje"
109
110 #: class.acqlipad.label:7567
111 msgid "Line Item Provider Attribute Definition"
112 msgstr "Definice atributů poskytovatelů pro položky"
113
114 #: field.bra.required.label:3713
115 msgid "Is Required"
116 msgstr "Je požadováno"
117
118 #: field.bresv.booking_interval.label:3807
119 msgid "Booking Interval"
120 msgstr "Interval rezervací"
121
122 #: field.cmfinm.params.label:679 field.crainm.params.label:767
123 msgid "Parameters (JSON Array)"
124 msgstr "Parametry (JSON Array)"
125
126 #: field.vii.ref.label:203 field.viiad.ref.label:253
127 #: field.rocit.ref.label:9515
128 msgid "Reference"
129 msgstr "Příruční knihovna"
130
131 #: field.acqfsb.amount.label:7047
132 msgid "Balance after Spent"
133 msgstr "Bilance po čerpání prostředků"
134
135 #: class.atenv.label:970
136 msgid "Trigger Event Environment Entry"
137 msgstr "Položky prostředí spuštěných událostí"
138
139 #: class.cit.label:1599
140 msgid "Identification Type"
141 msgstr "Typ identifikačního dokladu"
142
143 #: field.ahr.bib_rec.label:4800 field.alhr.bib_rec.label:4863
144 msgid "Bib Record link"
145 msgstr "Bibliografický záznam (odkaz)"
146
147 #: field.ahn.method.label:3931
148 msgid "Notification Method"
149 msgstr "Způsob oznámení"
150
151 #: field.asc.sip_field.label:5062 field.actsc.sip_field.label:5109
152 msgid "SIP Field"
153 msgstr "Pole SIP"
154
155 #: class.abaafm.label:1975
156 msgid "Authority Browse Axis Field Map"
157 msgstr "Přehled polí osy pro prohlížení autorit"
158
159 #: class.bravm.label:3845 field.bravm.id.label:3847
160 msgid "Reservation Attribute Value Map"
161 msgstr "Přehled hodnot atributů rezervace"
162
163 #: field.rccc.call_number.label:9126
164 msgid "Call Number Link"
165 msgstr "Signatura (odkaz)"
166
167 #: field.circ.checkin_lib.label:3429 field.combcirc.checkin_lib.label:3497
168 #: field.acirc.checkin_lib.label:3566 field.rodcirc.checkin_lib.label:9438
169 msgid "Check In Library"
170 msgstr "Vráceno v knihovně"
171
172 #: class.citm.label:4604
173 msgid "Item Type Map"
174 msgstr "Typy exemplářů"
175
176 #: field.ccmw.id.label:1319
177 msgid "Circ Weights ID"
178 msgstr "ID váhy výpůjček"
179
180 #: field.rccbs.billing_location_shortname.label:9182
181 msgid "Billing Location Short (Policy) Name"
182 msgstr "Zkratka organizační jednotky účtující poplatek"
183
184 #: class.aous.label:2884
185 msgid "Organizational Unit Setting"
186 msgstr "Nastavení organizační jednotky"
187
188 #: field.rxbt.unvoided.label:7937
189 msgid "Unvoided Billing Amount"
190 msgstr "Výše neprominutých poplatků"
191
192 #: field.atevdef.hook.label:1005
193 msgid "Hook"
194 msgstr "Hák"
195
196 #: field.ssr.deleted.label:4708 field.rocit.deleted.label:9517
197 msgid "Deleted"
198 msgstr "Smazáno"
199
200 #: field.mcrp.payment_ts.label:5175 field.mwp.payment_ts.label:5420
201 #: field.mgp.payment_ts.label:5438 field.mckp.payment_ts.label:5526
202 msgid "Payment Timestamp"
203 msgstr "Časová značka platby"
204
205 #: field.aou.attr_vals.label:4948
206 msgid "Attribute Values"
207 msgstr "Hodnoty atributů"
208
209 #: field.vii.record.label:188
210 msgid "Import Record"
211 msgstr "Importovat záznam"
212
213 #: field.bra.valid_values.label:3714
214 msgid "Valid Values"
215 msgstr "Validní hodnoty"
216
217 #: field.sstr.items.label:4259 field.siss.items.label:4328
218 msgid "Items"
219 msgstr "Exempláře"
220
221 #: field.ac.active.label:5075
222 msgid "IsActive?"
223 msgstr "Je aktivní?"
224
225 #: field.au.other_phone.label:2686
226 msgid "Other Phone"
227 msgstr "Jiné telefonní číslo"
228
229 #: field.actsced.id.label:5350
230 msgid "Default Entry ID"
231 msgstr "ID výchozí položky"
232
233 #: class.acqfdeb.label:6799
234 msgid "Debit From Fund"
235 msgstr "Na vrub fondu"
236
237 #: field.rxpt.total.label:7950
238 msgid "Total Paid Amount"
239 msgstr "Celková výše platby"
240
241 #: field.au.family_name.label:2674 field.stgu.family_name.label:8231
242 msgid "Last Name"
243 msgstr "Příjmení"
244
245 #: class.rlcd.label:8928
246 msgid "Last Copy Delete Time"
247 msgstr "Čas smazání posleního exempláře"
248
249 #: class.mous.label:2361
250 msgid "Open User Summary"
251 msgstr "Zobrazit přehled údajů uživatele"
252
253 #: field.au.stat_cat_entries.label:2656
254 #: field.sunit.stat_cat_entries.label:4396
255 #: field.acp.stat_cat_entries.label:5579
256 msgid "Statistical Category Entries"
257 msgstr "Položky statistických kategorií"
258
259 #: field.vmp.owner.label:145 field.vibtf.owner.label:169
260 #: field.viiad.owner.label:241 field.vbq.owner.label:281
261 #: field.vaq.owner.label:421 field.cracct.owner.label:817
262 #: field.are.owner.label:2008 field.bre.owner.label:2418
263 #: field.chdd.owner.label:2581 field.aal.owner.label:3248
264 #: field.auss.owner.label:3279 field.acqpro.owner.label:6377
265 #: field.acqfs.owner.label:6730 field.acqpl.owner.label:7123
266 #: field.acqpo.owner.label:7171 field.acqpoh.owner.label:7218
267 #: field.acqedi.owner.label:7646 field.afs.owner.label:8294
268 #: field.cbc.org_unit.label:9727
269 msgid "Owner"
270 msgstr "Vlastník"
271
272 #: field.bresv.current_resource.label:3813
273 msgid "Current Resource"
274 msgstr "Stávající zdoj"
275
276 #: class.acqfcb.label:6947
277 msgid "Fund Combined Balance"
278 msgstr "Bilance kombinovaná z různých fondů"
279
280 #: field.ahr.holdable_formats.label:4782
281 #: field.alhr.holdable_formats.label:4847
282 msgid "Holdable Formats (for M-type hold)"
283 msgstr "Rezervovatelný formát (pro M-typy rezervace)"
284
285 #: class.acqie.label:6477
286 msgid "Invoice Entry"
287 msgstr "Položka faktury"
288
289 #: field.pgpt.grp.label:3159 field.acplgm.lgroup.label:3997
290 msgid "Group"
291 msgstr "Skupina"
292
293 #: field.au.ident_type2.label:2679
294 msgid "Secondary Identification Type"
295 msgstr "Typ sekundárního identifikačního dokladu"
296
297 #: field.actscsf.name.label:5087 field.ascsf.name.label:6059
298 msgid "Field Name"
299 msgstr "Název pole"
300
301 #: field.auoi.staff.label:626
302 msgid "Staff Member"
303 msgstr "Člen personálu"
304
305 #: field.sasum.generated_coverage.label:4489
306 #: field.sbsum.generated_coverage.label:4514
307 #: field.sssum.generated_coverage.label:4541
308 #: field.sisum.generated_coverage.label:4568
309 msgid "Generated Coverage"
310 msgstr "Generované pokrytí"
311
312 #: class.mdp.label:5995
313 msgid "Payments: Desk"
314 msgstr "Platby: Výpůjční pult"
315
316 #: field.qrc.column_type.label:8557
317 msgid "Column Type"
318 msgstr "Typ sloupce"
319
320 #: field.aou.shortname.label:4928
321 msgid "Short (Policy) Name"
322 msgstr "Zkratka organizační jednotky"
323
324 #: field.acn.deleted.label:2291 field.au.deleted.label:2701
325 #: field.sre.deleted.label:4064 field.sunit.deleted.label:4368
326 #: field.acp.deleted.label:5552
327 msgid "Is Deleted"
328 msgstr "Je smazáno"
329
330 #: field.mg.xact_finish.label:5272
331 msgid "Transaction Finish Timestamp"
332 msgstr "Časová značka ukončení transakce"
333
334 #: class.actsced.label:5348
335 msgid "User Stat Cat Default Entry"
336 msgstr "Výchozí položka čtenářské statistické kategorie"
337
338 #: field.mb.billing_ts.label:6162
339 msgid "Billing Timestamp"
340 msgstr "časová značka vzniku poplatku"
341
342 #: field.acqscl.item.label:8147
343 msgid "Serial Item"
344 msgstr "Exemplář seriálu"
345
346 #: class.acqpa.label:6557
347 msgid "Provider Address"
348 msgstr "Adresa dodavatele"
349
350 #: field.acqlia.id.label:7463
351 msgid "Attribute Value ID"
352 msgstr "ID hodnoty atributu"
353
354 #: class.ahcm.label:3916
355 msgid "Hold Copy Map"
356 msgstr "Přehled rezervovaných exemplářů"
357
358 #: class.arn.label:3321
359 msgid "Authority Record Note"
360 msgstr "Poznámka k autoritnímu záznamu"
361
362 #: class.rocit.label:9488
363 msgid "Classic Item List"
364 msgstr "Klasický seznam exemplářů"
365
366 #: field.aba.sorter.label:1955
367 msgid "Sorter Attribute"
368 msgstr "Třídící atribut"
369
370 #: field.ccls.depth.label:1501
371 msgid "Min Depth"
372 msgstr "Minimální hloubka"
373
374 #: field.acqpon.value.label:7255
375 msgid "Vote Value"
376 msgstr ""
377
378 #: field.vii.definition.label:189
379 msgid "Attribute Definition"
380 msgstr "Definice atributů"
381
382 #: class.acqcl.label:8115
383 msgid "Claim"
384 msgstr "Reklamace"
385
386 #: class.cbt.label:6246 field.rmocbbol.billing_type.label:9538
387 #: field.rmocbbcol.billing_type.label:9563
388 #: field.rmocbbhol.billing_type.label:9591
389 msgid "Billing Type"
390 msgstr "Typ poplatku"
391
392 #: class.rrf.label:7751
393 msgid "Report Folder"
394 msgstr "Složka zpráv"
395
396 #: field.jub.lineitem_notes.label:7341
397 msgid "Line Item Notes"
398 msgstr "Poznámky k položce"
399
400 #: field.ahtc.hold.label:6129
401 msgid "Hold requiring Transit"
402 msgstr "Rezervace vyžadující přepravu"
403
404 #: field.aout.name.label:5219
405 msgid "Type Name"
406 msgstr "Název typu organizační jednotky"
407
408 #: field.ahr.cancel_time.label:4796 field.alhr.cancel_time.label:4859
409 msgid "Hold Cancel Date/Time"
410 msgstr "Datum /čas zrušení rezervace"
411
412 #: class.acsaf.label:1879
413 msgid "Authority Control Set Authority Field"
414 msgstr "Pole autority konrtolní sady autorit"
415
416 #: class.acqcle.label:8127
417 msgid "Claim Event"
418 msgstr "Událost rezervace"
419
420 #: class.xcol.label:8668
421 msgid "Column Expression"
422 msgstr "Výraz sloupce"
423
424 #: field.crad.format.label:707 field.cza.format.label:867
425 #: field.cvrfm.value.label:1275 field.cmf.format.label:2166
426 msgid "Format"
427 msgstr "Formát"
428
429 #: class.aiit.label:1131
430 msgid "Non-bibliographic Invoice Item Type"
431 msgstr "Typ položky nebibliografických faktur"
432
433 #: field.au.usrname.label:2696
434 msgid "OPAC/Staff Client User Name"
435 msgstr "Uživatelské jméno pro OPAC / služebního klienta"
436
437 #: field.vii.circ_lib.label:195 field.viiad.circ_lib.label:246
438 #: field.circ.circ_lib.label:3432 field.combcirc.circ_lib.label:3500
439 #: field.acirc.circ_lib.label:3569 field.sunit.circ_lib.label:4361
440 #: field.acp.circ_lib.label:5545 field.ancc.circ_lib.label:5756
441 #: field.aufhl.circ_lib.label:8327 field.aufhil.circ_lib.label:8349
442 #: field.aufhol.circ_lib.label:8379 field.rodcirc.circ_lib.label:9441
443 #: field.rmocbbcol.circ_lib.label:9561 field.rmobbcol.circ_lib.label:9575
444 msgid "Circulating Library"
445 msgstr "Půjčující knihovna"
446
447 #: field.afs.scheduled_time.label:8298
448 msgid "Scheduled Time"
449 msgstr "Plánovaný čas"
450
451 #: field.auri.call_number_maps.label:2335
452 msgid "Call Number Maps"
453 msgstr "Přehledy signatur"
454
455 #: class.acnn.label:3291
456 msgid "Call Number Note"
457 msgstr "Poznámka k signatuře"
458
459 #: field.qdt.is_numeric.label:8426
460 msgid "Is Numeric"
461 msgstr "Je numerický"
462
463 #: class.cmfpm.label:8847
464 msgid "MARC21 Fixed Field Map"
465 msgstr "Přehled polí pevné délky MARC21"
466
467 #: field.ccmm.max_fine_rule.label:1444 field.circ.max_fine_rule.label:3441
468 #: field.combcirc.max_fine_rule.label:3509
469 #: field.acirc.max_fine_rule.label:3578 class.crmf.label:5686
470 #: field.rodcirc.max_fine_rule.label:9450
471 msgid "Max Fine Rule"
472 msgstr "Limity pokut"
473
474 #: field.cuat.ewhat.label:2750
475 msgid "Event Type"
476 msgstr "Typ události"
477
478 #: class.chmm.label:1369
479 msgid "Hold Matrix Matchpoint"
480 msgstr "Vzorec pro splnění rezervací"
481
482 #: field.bre.subject_field_entries.label:2424
483 msgid "Indexed Subject Field Entries"
484 msgstr "Údaje indexovaných předmětových polí"
485
486 #: class.acpl.label:3941
487 msgid "Copy/Shelving Location"
488 msgstr "Umístění exempláře / regálu"
489
490 #: field.acqofscred.sort_date.label:6789
491 msgid "Sort Date"
492 msgstr "Datum třídění"
493
494 #: field.asvr.response_group_id.label:1806
495 msgid "Response Group ID"
496 msgstr "ID skupiny odpovídajících"
497
498 #: class.aus.label:1714
499 msgid "User Setting"
500 msgstr "Uživatelské nastavení"
501
502 #: class.actscecm.label:5820
503 msgid "User Statistical Category Entry"
504 msgstr "Položky statistických kategorií uživatelů"
505
506 #: field.aoa.san.label:4755 field.acqpro.san.label:6382
507 msgid "SAN"
508 msgstr "SAN"
509
510 #: class.ccls.label:1495
511 msgid "Circulation Limit Set"
512 msgstr "Sestava výpůjčních limitů"
513
514 #: class.asc.label:5055
515 msgid "Asset Statistical Category"
516 msgstr "Aktivní statistická kategorie"
517
518 #: class.jub.label:7318 field.acqlin.lineitem.label:7444
519 msgid "Line Item"
520 msgstr "Položka"
521
522 #: field.cracct.path.label:816 field.acqedi.path.label:7645
523 msgid "Path"
524 msgstr "Cesta"
525
526 #: field.vii.pub_note.label:210 field.viiad.pub_note.label:260
527 msgid "Public Note"
528 msgstr "Veřejná poznámka"
529
530 #: field.acplg.top.label:3978
531 msgid "Display Above Orgs"
532 msgstr "Zobrazit nad organizacemi"
533
534 #: field.rccbs.usr_home_ou_name.label:9187
535 msgid "User Home Library Name"
536 msgstr "Název domovské knihovny uživatele"
537
538 #: field.au.credit_forward_balance.label:2668
539 msgid "User Credit Balance"
540 msgstr "Zůstatek zálohy uživatele"
541
542 #: field.scap.enum_5.label:4103
543 msgid "Enum 5"
544 msgstr "Číslování 5"
545
546 #: class.mcrp.label:5168
547 msgid "House Credit Payment"
548 msgstr "Platba domácím kreditem"
549
550 #: field.acn.uri_maps.label:2299
551 msgid "URI Maps"
552 msgstr "Seznamy URI"
553
554 #: field.ahr.eligible_copies.label:4801 field.alhr.eligible_copies.label:4864
555 msgid "Eligible Copies"
556 msgstr "Vhodné exempláře"
557
558 #: field.ccmlsm.limit_set.label:1522 field.cclscmm.limit_set.label:1549
559 #: field.cclsgm.limit_set.label:1575
560 msgid "Limit Set"
561 msgstr "Sestavy limitů"
562
563 #: class.bmp.label:2496 field.acp.parts.label:5580
564 msgid "Monograph Parts"
565 msgstr "Části monografií"
566
567 #: field.brav.valid_value.label:3738
568 msgid "Valid Value"
569 msgstr "Platná hodnota"
570
571 #: field.rhrr.target.label:7925
572 msgid "Hold Target"
573 msgstr "Cíl rezervace"
574
575 #: field.asvr.effective_date.label:1803
576 msgid "Effective Answer Date/Time"
577 msgstr "Účinné datum / čas odpovědi"
578
579 #: field.ahr.capture_time.label:4774 field.alhr.capture_time.label:4839
580 msgid "Capture Date/Time"
581 msgstr "Čas / datum zachycení"
582
583 #: field.acqpl.id.label:7122
584 msgid "Selection List ID"
585 msgstr "ID  akvizičního seznamu"
586
587 #: field.siss.holding_link_id.label:4327
588 msgid "Holding Link ID"
589 msgstr "ID odkazu vlastnictví"
590
591 #: class.auricnm.label:2343
592 msgid "Electronic Access URI to Call Number Map"
593 msgstr "URI elektronického přístupu k přehledu signatur"
594
595 #: field.acqfap.percent.label:7100
596 msgid "Percent"
597 msgstr "Procento"
598
599 #: field.ccvm.search_label.label:792
600 msgid "Search Label"
601 msgstr "Označení vyhledávání"
602
603 #: field.sunit.loan_duration.label:4378 field.acp.loan_duration.label:5563
604 #: field.act.loan_duration.label:5634
605 msgid "Loan Duration"
606 msgstr "Výpůjční lhůta"
607
608 #: field.vbq.queue_type.label:284 field.vaq.queue_type.label:424
609 #: field.mrd.item_type.label:3117 field.aua.address_type.label:3225
610 #: field.scap.type.label:4093 field.mb.btype.label:6170
611 #: field.acqpca.address_type.label:6624 field.acqlia.attr_type.label:7465
612 #: field.qbv.type.label:8475 field.bmpc.ptype.label:8834
613 msgid "Type"
614 msgstr "Typ"
615
616 #: class.acplg.label:3971
617 msgid "Copy/Shelving Location Group"
618 msgstr "Skupiny umístění exemplářů / regálů"
619
620 #: field.cracct.username.label:813 field.acqedi.username.label:7642
621 msgid "Username"
622 msgstr "Uživatelské jméno"
623
624 #: class.ccnbn.label:5045
625 msgid "Call Number Bucket Note"
626 msgstr "Poznámka ke skupině signatur"
627
628 #: field.ausp.staff.label:3202
629 msgid "Staff"
630 msgstr "Personál"
631
632 #: field.ahn.hold.label:3929 field.aufh.hold.label:5787
633 msgid "Hold"
634 msgstr "Rezervace"
635
636 #: field.atev.id.label:1045 field.atevparam.id.label:1070
637 msgid "Event ID"
638 msgstr "ID události"
639
640 #: field.mcrp.xact.label:5176 field.mb.xact.label:6169
641 msgid "Transaction"
642 msgstr "Transakce"
643
644 #: field.acqafsb.amount.label:6997
645 msgid "Total Spent Balance"
646 msgstr "Bilance celkové útraty"
647
648 #: class.ccbi.label:1831
649 msgid "Copy Bucket Item"
650 msgstr "Položka skupiny exemplářů"
651
652 #: field.acqpo.order_date.label:7179 field.acqpoh.order_date.label:7226
653 msgid "Order Date"
654 msgstr "Datum objednání"
655
656 #: field.sunit.fine_level.label:4376 field.acp.fine_level.label:5560
657 #: field.act.fine_level.label:5635
658 msgid "Fine Level"
659 msgstr "Úroveň pokut"
660
661 #: field.atevdef.validator.label:1006
662 msgid "Validator"
663 msgstr "Validátor"
664
665 #: field.acqpon.vendor_public.label:7256 field.acqlin.vendor_public.label:7451
666 msgid "Vendor Public"
667 msgstr "Viditelná pro dodavatele"
668
669 #: field.pgt.application_perm.label:5711
670 msgid "Required Permission"
671 msgstr "Požadované oprávnění"
672
673 #: field.sunit.status_changed_time.label:4384
674 #: field.acp.status_changed_time.label:5569
675 msgid "Copy Status Changed Time"
676 msgstr "Čas změny statutu exempláře"
677
678 #: field.sunit.mint_condition.label:4385 field.ahr.mint_condition.label:4808
679 #: field.alhr.mint_condition.label:4871 field.acp.mint_condition.label:5570
680 msgid "Is Mint Condition"
681 msgstr "Je ve výborném stavu"
682
683 #: field.rccc.dewey_block_hundreds.label:9140
684 msgid "Dewey Block - Hundreds"
685 msgstr "Blok Deweyho třídění - stovky"
686
687 #: field.chmw.marc_form.label:1301 field.ccmw.marc_form.label:1328
688 #: field.chmm.marc_form.label:1383 field.ccmm.marc_form.label:1433
689 #: field.rccc.item_form.label:9121
690 msgid "MARC Form"
691 msgstr "Formulář MARC"
692
693 #: field.cmfinm.pos.label:680 field.crainm.pos.label:768
694 msgid "Order of Application"
695 msgstr "Poadí aplikace"
696
697 #: field.ssr.visible.label:4707
698 msgid "Visible"
699 msgstr "Viditelný"
700
701 #: field.sdist.streams.label:4192
702 msgid "Streams"
703 msgstr "Soubory exemplářů"
704
705 #: field.atev.error_output.label:1056
706 msgid "Error Output"
707 msgstr "Chybové hlášení"
708
709 #: field.circ.id.label:3439 field.combcirc.id.label:3507
710 #: field.acirc.id.label:3576 field.rodcirc.id.label:9448
711 msgid "Circ ID"
712 msgstr "ID výpůjčky"
713
714 #: field.cwa.active.label:1349 field.chmm.active.label:1372
715 #: field.ccmm.active.label:1425 field.scap.active.label:4097
716 msgid "Active?"
717 msgstr "Aktivní?"
718
719 #: class.ascecm.label:4591
720 msgid "Statistical Category Entry Copy Map"
721 msgstr "Přehled statistických kategorií exemplářů"
722
723 #: field.aws.toolbars.label:1101
724 msgid "Toolbars"
725 msgstr "Nástrojové lišty"
726
727 #: field.atev.add_time.label:1048
728 msgid "Add Time"
729 msgstr "Čas přidání"
730
731 #: field.cmc.buoyant.label:2141
732 msgid "Buoyant?"
733 msgstr ""
734
735 #: field.rocit.stat_cat_1_value.label:9504
736 msgid "Legacy Stat Cat 1 Value"
737 msgstr ""
738
739 #: field.acpl.circulate.label:3943
740 msgid "Can Circulate?"
741 msgstr "Lze půjčovat?"
742
743 #: field.sunit.stat_cat_entry_copy_maps.label:4392
744 #: field.acp.stat_cat_entry_copy_maps.label:5574
745 msgid "Stat-Cat entry maps"
746 msgstr "Přehled položek statistických kategorií"
747
748 #: field.cbc.padding.label:9731
749 msgid "Padding"
750 msgstr "Odsazení"
751
752 #: field.atcol.module.label:916 field.atval.module.label:924
753 #: field.atreact.module.label:940 field.atclean.module.label:956
754 msgid "Module Name"
755 msgstr "Jméno modulu"
756
757 #: class.ccnbin.label:3880
758 msgid "Call Number Bucket Item Note"
759 msgstr "Poznámka k položce skupiny signatur"
760
761 #: field.vqbr.create_time.label:323 field.vqar.create_time.label:444
762 #: field.acqfdeb.create_time.label:6808 field.acqfa.create_time.label:7069
763 #: field.acqfap.create_time.label:7103 field.acqpoh.create_time.label:7222
764 #: field.acqlih.create_time.label:7387 field.acqdfa.create_time.label:8033
765 msgid "Create Time"
766 msgstr "Čas vytvoření"
767
768 #: class.coustl.label:9749
769 msgid "Organizational Unit Setting Type Log"
770 msgstr "Log Typů nastavení organizačních jednotek"
771
772 #: field.combcirc.usr_birth_year.label:3531
773 #: field.acirc.usr_birth_year.label:3604
774 msgid "Patron Birth Year"
775 msgstr "Rok narození čtenáře"
776
777 #: field.atc.hold_transit_copy.label:1778 class.ahtc.label:6124
778 #: field.iatc.hold_transit_copy.label:9374
779 msgid "Hold Transit"
780 msgstr "Přeprava rezervací"
781
782 #: field.accs.last_stop_fines_time.label:124
783 msgid "Last Stop Fines Time"
784 msgstr "Pokuty zastaveny"
785
786 #: field.aur.need_before.label:6295
787 msgid "Need Before Date/Time"
788 msgstr "Potřebné před datem / časem"
789
790 #: class.afscv.label:8312
791 msgid "Fieldset Column Value"
792 msgstr "Hodnota sloupců množiny polí"
793
794 #: field.ccm.sip2_media_type.label:1116
795 msgid "SIP2 Media Type"
796 msgstr "Typ SIP2 média"
797
798 #: field.vqbrad.code.label:359 field.vqarad.code.label:476
799 #: field.ccvm.code.label:788 field.cza.code.label:866
800 #: field.ccm.code.label:1113 field.aiit.code.label:1133
801 #: field.acqim.code.label:1150 field.ccpbt.code.label:1166
802 #: field.ccnbt.code.label:1182 field.cbrebt.code.label:1242
803 #: field.cubt.code.label:1258 field.cvrfm.code.label:1274
804 #: field.aba.code.label:1953 field.acqpro.code.label:6379
805 #: field.acqipm.code.label:6428 field.acqfs.code.label:6732
806 #: field.acqf.code.label:6839 field.acqliat.code.label:7424
807 #: field.acqliad.code.label:7512 field.acqlimad.code.label:7527
808 #: field.acqligad.code.label:7547 field.acqliuad.code.label:7557
809 #: field.acqlipad.code.label:7570 field.acqlilad.code.label:7630
810 #: field.acqclt.code.label:8078 field.acqclet.code.label:8098
811 #: field.cmrtm.code.label:8916
812 msgid "Code"
813 msgstr "Kód"
814
815 #: class.cubi.label:5361
816 msgid "User Bucket Item"
817 msgstr "Položka uživatelského seznamu"
818
819 #: field.circ.due_date.label:3435 field.combcirc.due_date.label:3503
820 #: field.acirc.due_date.label:3572 field.rodcirc.due_date.label:9444
821 msgid "Due Date/Time"
822 msgstr "Datum / čas vrácení"
823
824 #: class.acqafsb.label:6994
825 msgid "All Fund Spent Balance"
826 msgstr "Bilance útrat všech fondů"
827
828 #: class.acqafst.label:6984
829 msgid "All Fund Spent Total"
830 msgstr "Ze všech fondů utraceno celkem"
831
832 #: field.aur.holdable_formats.label:6289
833 msgid "Holdable Formats"
834 msgstr "Rezervovatelné formáty"
835
836 #: field.acqpo.id.label:7170 field.acqpoh.id.label:7217
837 #: field.acqmapinv.purchase_order.label:9709
838 msgid "Purchase Order ID"
839 msgstr "ID Objednávky"
840
841 #: field.sunit.age_protect.label:4356 field.acp.age_protect.label:5540
842 msgid "Age Hold Protection"
843 msgstr "Dočasné omezení rezervací"
844
845 #: field.brt.name.label:3645
846 msgid "Resource Type Name"
847 msgstr "Typ jména zdroje"
848
849 #: class.sunit.label:4353 field.sitem.unit.label:4433
850 msgid "Unit"
851 msgstr "Jednotka"
852
853 #: class.cst.label:2354 class.csp.label:3137
854 #: field.ausp.standing_penalty.label:3203
855 msgid "Standing Penalty"
856 msgstr "Blokace / penále"
857
858 #: field.circ.checkin_staff.label:3430 field.combcirc.checkin_staff.label:3498
859 #: field.acirc.checkin_staff.label:3567 field.rodcirc.checkin_staff.label:9439
860 msgid "Check In Staff"
861 msgstr "Pracovník výpůjčního protokolu"
862
863 #: field.mdp.cash_drawer.label:6004
864 msgid "Cash Drawer"
865 msgstr "Hotovostní pokladna"
866
867 #: field.acnc.field.label:2240
868 msgid "Call number fields"
869 msgstr "Pole signatury"
870
871 #: field.acqf.spent_total.label:6852
872 msgid "Spent Total"
873 msgstr "Celkem utraceno"
874
875 #: class.cza.label:860
876 msgid "Z39.50 Attribute"
877 msgstr "Atribury Z39.50"
878
879 #: field.amtr.success.label:108
880 msgid "Success"
881 msgstr "Akce se zdařila"
882
883 #: field.ccmlsm.fallthrough.label:1523
884 msgid "Fallthrough"
885 msgstr "Nezdařené"
886
887 #: class.srlu.label:4283
888 msgid "Routing List User"
889 msgstr "Uživatelé seznamu předběžných příjemců"
890
891 #: field.mrd.pub_status.label:3119
892 msgid "Pub Status"
893 msgstr "Status publikování"
894
895 #: field.aufhmxl.max.label:8361
896 msgid "Max Loop"
897 msgstr ""
898
899 #: field.atev.async_output.label:1057
900 msgid "Asynchronous Output"
901 msgstr "Asynchroonní výstup"
902
903 #: class.ccnbt.label:1180
904 msgid "Call Number Bucket Type"
905 msgstr "Typ skupiny signatur"
906
907 #: field.mckp.cash_drawer.label:5522
908 msgid "Workstation link"
909 msgstr "Pracovní stanice (odkaz)"
910
911 #: field.combcirc.usr_post_code.label:3519
912 #: field.acirc.usr_post_code.label:3588
913 msgid "Patron ZIP"
914 msgstr "PSČ čtenáře"
915
916 #: field.circ.xact_start.label:3453 field.combcirc.xact_start.label:3521
917 #: field.acirc.xact_start.label:3590 field.rodcirc.xact_start.label:9461
918 msgid "Check Out Date/Time"
919 msgstr "Datum / Čas výpůjčky"
920
921 #: class.acqclet.label:8094 field.acqcle.type.label:8130
922 #: field.acqscle.type.label:8158
923 msgid "Claim Event Type"
924 msgstr "Typ reklamační události"
925
926 #: field.circ.billable_transaction.label:3461
927 #: field.combcirc.billable_transaction.label:3525
928 #: field.acirc.billable_transaction.label:3598
929 #: field.rodcirc.billable_transaction.label:9464
930 msgid "Base Transaction"
931 msgstr ""
932
933 #: class.acqlin.label:7441
934 msgid "Line Item Note"
935 msgstr "Poznámka k položce"
936
937 #: field.cnct.in_house.label:5204
938 msgid "In House?"
939 msgstr "Prezenčně?"
940
941 #: field.au.card.label:2664
942 msgid "Current Library Card"
943 msgstr "Stávající průkaz do knihovny"
944
945 #: field.acpn.creator.label:2899
946 msgid "Note Creator"
947 msgstr "Poznámku vytvořil (a)"
948
949 #: field.acqlisum.estimated_amount.label:9344
950 msgid "Estimated Amount"
951 msgstr "Odhadovaná částka"
952
953 #: field.acqfsrcat.amount.label:7027
954 msgid "Total Allocated from Funding Source"
955 msgstr "Z finančního zdroje vyčleněno celkem"
956
957 #: field.acp.last_circ.label:5577 field.rlc.last_circ.label:9094
958 msgid "Last Circulation Date"
959 msgstr "Naposledy vypůjčeno"
960
961 #: field.brt.resources.label:3654 field.aou.resources.label:4946
962 msgid "Resources"
963 msgstr "Zdroje"
964
965 #: field.sstr.routing_label.label:4258
966 msgid "Routing Label"
967 msgstr "Označení předběžných příjemců"
968
969 #: class.acpm.label:2515
970 msgid "Copy Monograph Part Map"
971 msgstr "Seznam částí exemplářů monografií"
972
973 #: field.circ.target_copy.label:3450 field.combcirc.target_copy.label:3518
974 #: field.acirc.target_copy.label:3587 field.rodcirc.target_copy.label:9458
975 msgid "Circulating Item"
976 msgstr "Půjčovaný exemplář"
977
978 #: class.cubt.label:1256
979 msgid "User Bucket Type"
980 msgstr "Typ uživatelského seznamu"
981
982 #: field.ccmm.is_renewal.label:1424
983 msgid "Renewal?"
984 msgstr "Prodloužení?"
985
986 #: field.acs.id.label:1859
987 msgid "Control Set ID"
988 msgstr "ID kontrolní sady"
989
990 #: field.act.age_protect.label:5636
991 msgid "Age Protect"
992 msgstr "Období hájení"
993
994 #: field.acqlid.recv_time.label:7483
995 msgid "Actual Receive Date"
996 msgstr "Datum skutečného příjmu"
997
998 #: field.cracct.account.label:815 field.acqedi.account.label:7644
999 msgid "Account"
1000 msgstr "Účet"
1001
1002 #: field.acqf.debits.label:6847
1003 msgid "Debits"
1004 msgstr "Dluh"
1005
1006 #: class.ccbin.label:1846
1007 msgid "Copy Bucket Item Note"
1008 msgstr "Poznámka k položce skupiny exemplářů"
1009
1010 #: field.atc.prev_dest.label:1775
1011 msgid "Prev Destination"
1012 msgstr "Předchozí destinace"
1013
1014 #: class.acnc.label:2235
1015 msgid "Call number classification scheme"
1016 msgstr "Klasfikační schéma signatur"
1017
1018 #: class.aufh.label:5782
1019 msgid "Unfulfilled Hold Targets"
1020 msgstr "Nesplněné rezervace"
1021
1022 #: field.rhcrpbap.holds_at_pickup_library.label:9053
1023 msgid "Active Holds at Pickup Library"
1024 msgstr "Aktivní rezervace v knihovně pro vyzvednutí"
1025
1026 #: field.rsr.series_statement.label:7886
1027 msgid "Series Statement (normalized)"
1028 msgstr "Specifikace edice (normalizováno)"
1029
1030 #: class.rccbs.label:9178
1031 msgid "Classic Open Transaction Summary"
1032 msgstr "Klasický otevřený souhrn transakcí"
1033
1034 #: field.artc.prev_hop.label:6097 field.ahtc.prev_hop.label:6132
1035 msgid "Previous Stop"
1036 msgstr "Předchozí zastavení"
1037
1038 #: field.acqpa.address_type.label:6559
1039 msgid "Address Type"
1040 msgstr "Typ adresy"
1041
1042 #: field.ahr.cut_in_line.label:4807 field.alhr.cut_in_line.label:4870
1043 msgid "Top of Queue"
1044 msgstr "Začátek fronty"
1045
1046 #: field.czs.auth.label:842
1047 msgid "Auth"
1048 msgstr "Autority"
1049
1050 #: field.auact.event_time.label:2771
1051 msgid "Event Time"
1052 msgstr "Čas události"
1053
1054 #: field.acn.editor.label:2293 field.bre.editor.label:2409
1055 #: field.sunit.editor.label:4375 field.acp.editor.label:5559
1056 msgid "Last Editing User"
1057 msgstr "Naposledy editoval(a)"
1058
1059 #: field.aou.settings.label:4936
1060 msgid "Settings"
1061 msgstr "Nastavení"
1062
1063 #: field.acqafet.amount.label:6977
1064 msgid "Total Encumbered Amount"
1065 msgstr "Celková výše dluhu"
1066
1067 #: field.aouctn.tree.label:5008
1068 msgid "Tree"
1069 msgstr "Strom"
1070
1071 #: field.vbm.match_score.label:402
1072 msgid "Match Score"
1073 msgstr "Počet shod"
1074
1075 #: field.vqbr.queue.label:326 field.vqar.queue.label:447
1076 msgid "Queue"
1077 msgstr "Fronta"
1078
1079 #: field.vbm.queued_record.label:399 field.vam.queued_record.label:516
1080 msgid "Queued Record"
1081 msgstr "Záznam ve frontě"
1082
1083 #: class.acqpoh.label:7212
1084 msgid "Purchase Order History"
1085 msgstr "Historie objednávek"
1086
1087 #: class.crahp.label:5669
1088 msgid "Age Hold Protection Rule"
1089 msgstr "Pravidla dočasného omezení rezervací"
1090
1091 #: field.aou.workstations.label:4939
1092 msgid "Workstations"
1093 msgstr "Pracovní stanice"
1094
1095 #: field.aur.article_title.label:6301
1096 msgid "Article Title"
1097 msgstr "Název článku"
1098
1099 #: field.au.hold_requests.label:2652
1100 msgid "All Hold Requests"
1101 msgstr "Všechny požadavky na rezervace"
1102
1103 #: field.au.master_account.label:2684
1104 msgid "Is Group Lead Account"
1105 msgstr "Je vedoucím skupiny uživatelů"
1106
1107 #: field.ahr.frozen.label:4802 field.alhr.frozen.label:4865
1108 msgid "Currently Frozen"
1109 msgstr "Momentálně \"zmraženo\""
1110
1111 #: field.acqpca.contact.label:6633
1112 msgid "Contact"
1113 msgstr "Kontakt"
1114
1115 #: class.puwoum.label:5879
1116 msgid "User Work Org Unit Map"
1117 msgstr "Pracovní organizační jednotky uživatelů"
1118
1119 #: field.accs.last_checkin_workstation.label:126
1120 msgid "Last Checkin Workstation"
1121 msgstr "Naposledy vráceno na pracovní stanici"
1122
1123 #: class.stgu.label:8220
1124 msgid "User Stage"
1125 msgstr "Stav uživatele"
1126
1127 #: field.ccmw.org_unit.label:1321 field.cwa.org_unit.label:1350
1128 #: field.ccmm.org_unit.label:1426 field.pgpt.org_unit.label:3162
1129 #: field.ausp.org_unit.label:3204 field.acplo.org.label:4024
1130 #: field.aouctn.org_unit.label:5009 field.cbt.owner.label:6250
1131 #: field.acqf.org.label:6835 field.acqfap.org.label:7098
1132 #: field.acqpl.org_unit.label:7124 field.acqclt.org_unit.label:8077
1133 #: field.acqclet.org_unit.label:8097 field.acqclp.org_unit.label:8174
1134 msgid "Org Unit"
1135 msgstr "Organizační jednotka"
1136
1137 #: class.mkfe.label:3056
1138 msgid "Keyword Field Entry"
1139 msgstr "Položky klíčových polí"
1140
1141 #: class.asvq.label:1615
1142 msgid "User Survey Question"
1143 msgstr "Otázka uživatelského průzkumu"
1144
1145 #: class.mfae.label:2996
1146 msgid "Combined Facet Entry"
1147 msgstr "Položky kombinovaných faset"
1148
1149 #: field.circ.phone_renewal.label:3443 field.combcirc.phone_renewal.label:3511
1150 #: field.acirc.phone_renewal.label:3580 field.rodcirc.phone_renewal.label:9452
1151 msgid "Phone Renewal"
1152 msgstr "Telefonické prodloužení"
1153
1154 #: field.cuat.transient.label:2755
1155 msgid "Transient"
1156 msgstr "Krátkodobý"
1157
1158 #: class.siss.label:4314 field.sitem.issuance.label:4431
1159 #: field.smhc.issuance.label:4499
1160 msgid "Issuance"
1161 msgstr "Číslování"
1162
1163 #: class.mife.label:5796
1164 msgid "Identifier Field Entry"
1165 msgstr "Položky pole identifikátoru"
1166
1167 #: field.acqlia.definition.label:7468
1168 msgid "Definition"
1169 msgstr "Definice"
1170
1171 #: class.sra.label:4634
1172 msgid "Relevance Adjustment"
1173 msgstr "Úprava relevance"
1174
1175 #: field.aur.article_pages.label:6302
1176 msgid "Article Pages"
1177 msgstr "Stránkování článku"
1178
1179 #: field.cmf.facet_field.label:2168
1180 msgid "Facet Field"
1181 msgstr "Pole fasety"
1182
1183 #: field.sre.edit_date.label:4065
1184 msgid "Edit date"
1185 msgstr "Datum editace"
1186
1187 #: field.acqlid.claims.label:7493
1188 msgid "Claims"
1189 msgstr "Reklamace"
1190
1191 #: class.ppl.label:2969
1192 msgid "Permission List"
1193 msgstr "Seznam oprávnění"
1194
1195 #: field.aufh.fail_time.label:5786
1196 msgid "Retargeting Date/Time"
1197 msgstr "Datum / čas nového cíle"
1198
1199 #: field.bmpc.id.label:8833
1200 msgid "Temp ID"
1201 msgstr "Dočasné ID"
1202
1203 #: class.acqinv.label:6441 field.acqie.invoice.label:6480
1204 #: field.acqii.invoice.label:6517
1205 msgid "Invoice"
1206 msgstr "Faktura"
1207
1208 #: field.atenv.path.label:974
1209 msgid "Field Path"
1210 msgstr ""
1211
1212 #: field.mdp.accepting_usr.label:6003
1213 msgid "Accepting User"
1214 msgstr "Akceptuji uživatele"
1215
1216 #: class.qrc.label:8551
1217 msgid "Record Column"
1218 msgstr "Sloupec záznamu"
1219
1220 #: field.ahr.thaw_date.label:4803 field.alhr.thaw_date.label:4866
1221 msgid "Thaw Date (if frozen)"
1222 msgstr "Datum \"rozmražení\" (pokud zmraženo)"
1223
1224 #: field.acqinv.inv_type.label:6449
1225 msgid "Invoice Type"
1226 msgstr "Typ platebního dokladu"
1227
1228 #: field.acqpro.fax_phone.label:6389 field.acqpa.fax_phone.label:6570
1229 #: field.acqpca.fax_phone.label:6635
1230 msgid "Fax Phone"
1231 msgstr "Číslo faxu"
1232
1233 #: class.bmpc.label:8831
1234 msgid "MARC21 Physical Characteristics"
1235 msgstr "MARC21 Fyzický popis"
1236
1237 #: field.acqinv.payment_method.label:6452
1238 msgid "Payment Method"
1239 msgstr "Platební metoda"
1240
1241 #: class.afs.label:8291
1242 msgid "Fieldset"
1243 msgstr "Sada polí"
1244
1245 #: field.rmsr.pubdate.label:7844 field.rssr.pubdate.label:7863
1246 #: field.rsr.pubdate.label:7884
1247 msgid "Publication Year (normalized)"
1248 msgstr "Rok vydání  (normalizovaný)"
1249
1250 #: field.scap.enum_1.label:4099
1251 msgid "Enum 1"
1252 msgstr "Číslování 1"
1253
1254 #: field.scap.enum_3.label:4101
1255 msgid "Enum 3"
1256 msgstr "Číslování 3"
1257
1258 #: field.scap.enum_2.label:4100
1259 msgid "Enum 2"
1260 msgstr "Číslování 2"
1261
1262 #: field.asva.answer.label:5731
1263 msgid "Answer Text"
1264 msgstr "Text odpovědi"
1265
1266 #: field.scap.enum_4.label:4102
1267 msgid "Enum 4"
1268 msgstr "Číslování 4"
1269
1270 #: field.scap.enum_6.label:4104
1271 msgid "Enum 6"
1272 msgstr "Číslování 6"
1273
1274 #: field.vqbr.id.label:322 field.vqar.id.label:443 field.mra.id.label:749
1275 #: field.bre.id.label:2411 field.aufh.id.label:5788 field.rmsr.id.label:7836
1276 #: field.rssr.id.label:7855 field.rsr.id.label:7874 field.rlcd.id.label:8942
1277 #: field.rhcrpb.id.label:9005 field.rhcrpbap.id.label:9051
1278 msgid "Record ID"
1279 msgstr "ID záznamu"
1280
1281 #: class.cam.label:2204
1282 msgid "Audience Map"
1283 msgstr "Čtenářské určení"
1284
1285 #: field.sdist.index_summary.label:4196 class.sisum.label:4564
1286 msgid "Index Issue Summary"
1287 msgstr "Rejstříky časopisů"
1288
1289 #: field.bre.attrs.label:2433
1290 msgid "SVF Attributes"
1291 msgstr "Atributy SVF"
1292
1293 #: field.au.email.label:2671 field.aou.email.label:4929
1294 #: field.stgu.email.label:8226
1295 msgid "Email Address"
1296 msgstr "E-mailová adresa"
1297
1298 #: class.xbool.label:8622
1299 msgid "Boolean Expression"
1300 msgstr "Booleovský výraz"
1301
1302 #: field.mrd.audience.label:3108
1303 msgid "Audn"
1304 msgstr "Audn"
1305
1306 #: class.xstr.label:8804
1307 msgid "String Expression"
1308 msgstr "Řetězcový výraz"
1309
1310 #: class.acrlid.label:9225
1311 msgid "Claim Ready Lineitem Details"
1312 msgstr "Detail položky k reklamaci"
1313
1314 #: field.acqdf.name.label:7979
1315 msgid "Formula Name"
1316 msgstr "Jméno vzorce"
1317
1318 #: field.circ.usr.label:3451 field.ancc.patron.label:5760
1319 #: field.rodcirc.usr.label:9459
1320 msgid "Patron"
1321 msgstr "Čtenář"
1322
1323 #: field.cmfpm.length.label:8854 field.cmpcsm.length.label:8884
1324 #: field.cbc.length.label:9730
1325 msgid "Length"
1326 msgstr "Délka"
1327
1328 #: field.au.cards.label:2650
1329 msgid "All Library Cards"
1330 msgstr "Všechny čtenářské průkazy"
1331
1332 #: field.sitem.shadowed.label:4439
1333 msgid "Shadowed?"
1334 msgstr ""
1335
1336 #: field.qfpd.id.label:8460
1337 msgid "Function Param Def ID"
1338 msgstr "ID definice parametru funkce"
1339
1340 #: class.amtr.label:105
1341 msgid "Matrix Test Result"
1342 msgstr "Výsledek testu matice"
1343
1344 #: field.rccbs.patron_zip.label:9211
1345 msgid "User ZIP Code"
1346 msgstr "PSČ uživatele"
1347
1348 #: class.vms.label:534
1349 msgid "Record Matching Definition Set"
1350 msgstr "Záznam odpovídající definiční sadě"
1351
1352 #: field.mrd.cat_form.label:3110
1353 msgid "Cat Form"
1354 msgstr "Katalogizační formulář"
1355
1356 #: field.qfs.id.label:8448
1357 msgid "Function Signature ID"
1358 msgstr "ID signatury funkce"
1359
1360 #: field.atc.dest.label:1769 field.iatc.dest.label:9366
1361 msgid "Destination"
1362 msgstr "Cíl"
1363
1364 #: class.mfp.label:3088
1365 msgid "Forgive Payment"
1366 msgstr "Prominutí platby"
1367
1368 #: field.vqbr.imported_as.label:328 field.vqar.imported_as.label:448
1369 msgid "Final Target Record"
1370 msgstr "Cílový záznam"
1371
1372 #: field.acn.uris.label:2300
1373 msgid "URIs"
1374 msgstr "URI"
1375
1376 #: class.acqfat.label:6879
1377 msgid "Fund Allocation Total"
1378 msgstr "Celkem přiděleno prostředků"
1379
1380 #: field.rocit.stat_cat_2_value.label:9505
1381 msgid "Legacy Stat Cat 2 Value"
1382 msgstr ""
1383
1384 #: class.svr.label:4041
1385 msgid "Serial Virtual Record"
1386 msgstr "Virtuální záznam seriálu"
1387
1388 #: field.chmm.distance_is_from_owner.label:1389
1389 msgid "Range is from Owning Lib?"
1390 msgstr "Akční rádius  je mimo vlastnickou knihovnu?"
1391
1392 #: field.acqlisum.paid_amount.label:9346
1393 msgid "Paid Amount"
1394 msgstr "Výše platby"
1395
1396 #: field.acqii.inv_item_type.label:6520 field.acqpoi.inv_item_type.label:7286
1397 msgid "Invoice Item Type"
1398 msgstr "Typ položky na faktuře"
1399
1400 #: field.stgsc.value.label:8286
1401 msgid "Stat Cat Value"
1402 msgstr "Hodnota statistické kategorie"
1403
1404 #: field.acqftr.transfer_time.label:6665
1405 msgid "Transfer Time"
1406 msgstr "Čas přesunu"
1407
1408 #: class.mfr.label:2927
1409 msgid "Flattened MARC Fields"
1410 msgstr ""
1411
1412 #: class.acpn.label:2896
1413 msgid "Copy Note"
1414 msgstr "Poznámka k exempláři"
1415
1416 #: field.atc.persistant_transfer.label:1772
1417 #: field.iatc.persistant_transfer.label:9369
1418 msgid "Is Persistent? (unused)"
1419 msgstr "Je trvalý? (nepoužito)"
1420
1421 #: field.aou.fiscal_calendar.label:4932 class.acqfc.label:6678
1422 msgid "Fiscal Calendar"
1423 msgstr "Fiskální kalendář"
1424
1425 #: class.qseq.label:8409
1426 msgid "Query Sequence"
1427 msgstr "Sekvence dotazu"
1428
1429 #: field.qxp.operator.label:8495 field.xop.operator.label:8779
1430 #: field.xser.operator.label:8796
1431 msgid "Operator"
1432 msgstr "Operátor"
1433
1434 #: field.acqct.code.label:6338
1435 msgid "Currency Code"
1436 msgstr "Kód měny"
1437
1438 #: class.coust.label:2858
1439 msgid "Organizational Unit Setting Type"
1440 msgstr "Typ nastavení organizační jednotky"
1441
1442 #: field.ancc.duedate.label:5762
1443 msgid "Virtual Due Date/Time"
1444 msgstr "Virtuální datum / čas vrácení"
1445
1446 #: field.circ.unrecovered.label:3465 field.bresv.unrecovered.label:3794
1447 #: field.mbt.unrecovered.label:5314
1448 msgid "Unrecovered Debt"
1449 msgstr "Neuhrazené pohledávky"
1450
1451 #: class.auoi.label:622
1452 msgid "User Sharing Opt-in"
1453 msgstr ""
1454
1455 #: field.aun.title.label:1693 field.acpn.title.label:2903
1456 msgid "Note Title"
1457 msgstr "Název poznámky"
1458
1459 #: field.combcirc.copy_owning_lib.label:3534
1460 #: field.acirc.copy_owning_lib.label:3607
1461 msgid "Copy Owning Library"
1462 msgstr "Knihovna vlastnící exemplář"
1463
1464 #: field.aua.replaces.label:3237
1465 msgid "Replaces"
1466 msgstr "Nahrazuje"
1467
1468 #: class.ancc.label:5754
1469 msgid "Non-cataloged Circulation"
1470 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
1471
1472 #: field.brav.id.label:3735
1473 msgid "Resource Attribute Value ID"
1474 msgstr "ID hodnoty atributů zdroje"
1475
1476 #: field.siss.holding_code.label:4325
1477 msgid "Holding Code"
1478 msgstr "Kód rezervace"
1479
1480 #: field.rccc.patron_home_lib.label:9130
1481 msgid "Patron Home Library Link"
1482 msgstr "Domovská knihovna čtenáře (odkaz)"
1483
1484 #: field.circ.billings.label:3459 field.combcirc.billings.label:3523
1485 #: field.acirc.billings.label:3596 field.rodcirc.billings.label:9462
1486 msgid "Transaction Billings"
1487 msgstr "Poplatky v rámci transakce"
1488
1489 #: class.stgma.label:8250
1490 msgid "Mailing Address Stage"
1491 msgstr "Stav kontaktní adresy"
1492
1493 #: field.bra.id.label:3709
1494 msgid "Resource Attribute ID"
1495 msgstr "ID atributu zdroje"
1496
1497 #: field.crmf.is_percent.label:5691
1498 msgid "Is Percent"
1499 msgstr "Je procentem"
1500
1501 #: field.acqfy.calendar.label:6704
1502 msgid "Calendar"
1503 msgstr "Kalendář"
1504
1505 #: class.acqligad.label:7544
1506 msgid "Line Item Generated Attribute Definition"
1507 msgstr "Generovaná definice atributů položky"
1508
1509 #: field.bresv.summary.label:3799 field.mbt.summary.label:5321
1510 msgid "Payment Summary"
1511 msgstr "Souhrn plateb"
1512
1513 #: class.bra.label:3707 field.brav.attr.label:3737
1514 #: field.bram.resource_attr.label:3762
1515 msgid "Resource Attribute"
1516 msgstr "Atribut zdroje"
1517
1518 #: class.acqpro.label:6373 field.acqpron.provider.label:6412
1519 #: field.acqinv.provider.label:6445 field.acqpa.provider.label:6564
1520 #: field.acqpc.provider.label:6596 field.acqpo.provider.label:7174
1521 #: field.acqpoh.provider.label:7224 field.jub.provider.label:7324
1522 #: field.acqlih.provider.label:7383 field.acqlipad.provider.label:7573
1523 #: field.acqphsm.provider.label:7602 field.acqedi.provider.label:7648
1524 msgid "Provider"
1525 msgstr "Dodavatel"
1526
1527 #: class.qbv.label:8471 field.qxp.bind_variable.label:8501
1528 #: field.xbind.bind_variable.label:8614
1529 msgid "Bind Variable"
1530 msgstr "Vazba proměnných"
1531
1532 #: field.qseq.id.label:8411
1533 msgid "Query Seq ID"
1534 msgstr "ID sekvence dotazu"
1535
1536 #: field.vqbr.matches.label:333 field.vqar.matches.label:453
1537 msgid "Matches"
1538 msgstr "Shoda"
1539
1540 #: field.acqftr.transfer_user.label:6666
1541 msgid "Transfer User"
1542 msgstr "Přesunuto uživatelem"
1543
1544 #: field.ccmw.user_home_ou.label:1324 field.ccmm.user_home_ou.label:1429
1545 msgid "User Home Lib"
1546 msgstr "Domovská knihovna uživatele"
1547
1548 #: field.ancc.id.label:5758
1549 msgid "Non-cat Circulation ID"
1550 msgstr "ID nekatalogizované výpůjčky"
1551
1552 #: field.vms.mtype.label:539
1553 msgid "Match Set Type"
1554 msgstr "Typ sady shod"
1555
1556 #: field.bresv.xact_start.label:3793 field.mbt.xact_start.label:5313
1557 #: field.rccbs.xact_start.label:9193
1558 msgid "Transaction Start Date/Time"
1559 msgstr "Datum / čas začátku transakce"
1560
1561 #: class.rmobbhol.label:9601
1562 msgid "Open Circulation Balance by User Home Library and Owning Library"
1563 msgstr ""
1564 "Bilance  výpůjených exemplářů podle  domovské knihovny uživatele a "
1565 "vlastnické knihovny"
1566
1567 #: class.qfr.label:8529
1568 msgid "From Relation"
1569 msgstr "Z relace"
1570
1571 #: class.chddv.label:2596
1572 msgid "Hard Due Date Values"
1573 msgstr "Hodnoty pevných dat vrácení"
1574
1575 #: field.asvq.survey.label:1621 field.asvr.survey.label:1807
1576 #: class.asv.label:4713
1577 msgid "Survey"
1578 msgstr "Průzkum"
1579
1580 #: field.aus.id.label:1716
1581 msgid "Setting ID"
1582 msgstr "ID nastavení"
1583
1584 #: class.cub.label:5142
1585 msgid "User Bucket"
1586 msgstr "Uživatelský seznam"
1587
1588 #: field.sunit.dummy_isbn.label:4369 field.acp.dummy_isbn.label:5553
1589 msgid "Dummy ISBN"
1590 msgstr "Neplatné ISBN"
1591
1592 #: field.ath.key.label:898
1593 msgid "Hook Key"
1594 msgstr "Klíč háku"
1595
1596 #: field.acn.label.label:2295 field.acqlid.cn_label.label:7482
1597 #: field.rccc.call_number_label.label:9127
1598 msgid "Call Number Label"
1599 msgstr "Štítek signatury"
1600
1601 #: field.aua.county.label:3228 field.aal.county.label:3255
1602 #: field.acqpa.county.label:6562 field.acqpca.county.label:6627
1603 msgid "County"
1604 msgstr "Kraj"
1605
1606 #: field.acn.prefix.label:2303 field.au.prefix.label:2689
1607 #: field.cbc.prefix.label:9728
1608 msgid "Prefix"
1609 msgstr "Prefix"
1610
1611 #: field.ahrn.pub.label:4902
1612 msgid "Pub?"
1613 msgstr "Veřejné?"
1614
1615 #: field.jub.expected_recv_time.label:7330
1616 msgid "Expected Receive Date"
1617 msgstr "Předpokládané vrácení"
1618
1619 #: field.act.circ_modifier.label:5643 field.acqlid.circ_modifier.label:7489
1620 #: field.rccc.circ_modifier.label:9117 field.rocit.circ_modifier.label:9500
1621 msgid "Circ Modifier"
1622 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
1623
1624 #: field.rsr.series_title.label:7885
1625 msgid "Series Title (normalized)"
1626 msgstr "Název edice (normalizovaný)"
1627
1628 #: field.acqfcb.amount.label:6950
1629 msgid "Balance after Spent and Encumbered"
1630 msgstr "Bilace po útratách a zatíženích"
1631
1632 #: field.actscsf.one_only.label:5088 field.ascsf.one_only.label:6060
1633 msgid "Exclusive?"
1634 msgstr "Výlučný?"
1635
1636 #: field.aufh.current_copy.label:5785
1637 msgid "Non-fulfilling Copy"
1638 msgstr "Kopie nesplňující požadavek"
1639
1640 #: field.qsq.type.label:8391
1641 msgid "Query type"
1642 msgstr "Typ dotazu"
1643
1644 #: class.rof.label:7711
1645 msgid "Output Folder"
1646 msgstr "Výstupní složka"
1647
1648 #: field.stgu.row_id.label:8222 field.stgc.row_id.label:8242
1649 #: field.stgma.row_id.label:8252 field.stgba.row_id.label:8267
1650 #: field.stgsc.row_id.label:8282
1651 msgid "Row ID"
1652 msgstr "ID řádku"
1653
1654 #: field.siss.caption_and_pattern.label:4322
1655 msgid "Caption/Pattern"
1656 msgstr "Označení / schéma"
1657
1658 #: field.vie.description.label:306 field.vqbrad.description.label:360
1659 #: field.vqarad.description.label:477 field.cin.description.label:660
1660 #: field.crad.description.label:700 field.ccvm.description.label:790
1661 #: field.ath.description.label:900 field.atcol.description.label:917
1662 #: field.atval.description.label:925 field.atreact.description.label:941
1663 #: field.atclean.description.label:957 field.ccm.description.label:1115
1664 #: field.cclg.description.label:1482 field.ccls.description.label:1503
1665 #: field.acs.description.label:1861 field.acsaf.description.label:1888
1666 #: field.at.description.label:1936 field.aba.description.label:1956
1667 #: field.cam.description.label:2207 field.cust.description.label:2839
1668 #: field.asv.description.label:4717 field.pgt.description.label:5706
1669 #: field.acqcr.description.label:7152 field.acqliat.description.label:7425
1670 #: field.acqliad.description.label:7513 field.acqlimad.description.label:7528
1671 #: field.acqligad.description.label:7548 field.acqliuad.description.label:7558
1672 #: field.acqlipad.description.label:7571 field.acqlilad.description.label:7631
1673 #: field.acqclt.description.label:8079 field.acqclet.description.label:8099
1674 #: field.acqclp.description.label:8176 field.qbv.description.label:8476
1675 msgid "Description"
1676 msgstr "Popis"
1677
1678 #: field.acqpl.entry_count.label:7129
1679 msgid "Entry Count"
1680 msgstr "Počet položek"
1681
1682 #: field.aufh.circ_lib.label:5784
1683 msgid "Non-fulfilling Library"
1684 msgstr "Knihovna nesplňující požadavek"
1685
1686 #: class.mtfe.label:5808
1687 msgid "Title Field Entry"
1688 msgstr "Položky pole názvu"
1689
1690 #: class.clm.label:2055
1691 msgid "Language Map"
1692 msgstr "Jazyky"
1693
1694 #: field.crad.filter.label:701
1695 msgid "Filter?"
1696 msgstr "Filtrovat?"
1697
1698 #: field.brsrc.attr_maps.label:3685 field.bra.attr_maps.label:3715
1699 #: field.brav.attr_maps.label:3739
1700 msgid "Resource Attribute Maps"
1701 msgstr "ATributy zdrojů"
1702
1703 #: field.vii.error_detail.label:191 field.vqbr.error_detail.label:330
1704 #: field.vqar.error_detail.label:450
1705 msgid "Import Error Detail"
1706 msgstr "Detaily chyby importu"
1707
1708 #: field.asv.usr_summary.label:4726
1709 msgid "Display in User Summary"
1710 msgstr "Zobrazit přehled uživatele"
1711
1712 #: field.rccc.stat_cat_1_value.label:9141
1713 msgid "Legacy CAT1 Value"
1714 msgstr ""
1715
1716 #: field.qfr.parent_relation.label:8538
1717 msgid "Parent Relation ID"
1718 msgstr "ID nadřazené relace"
1719
1720 #: class.acqfy.label:6701 field.acqfy.year.label:6705
1721 msgid "Fiscal Year"
1722 msgstr "Fiskální rok"
1723
1724 #: field.circ.checkin_time.label:3431 field.combcirc.checkin_time.label:3499
1725 #: field.acirc.checkin_time.label:3568 field.rodcirc.checkin_time.label:9440
1726 msgid "Check In Date/Time"
1727 msgstr "Datum / čas vrácení"
1728
1729 #: field.act.owning_lib.label:5625 field.rocit.owning_lib.label:9510
1730 msgid "Owning Lib"
1731 msgstr "Vlastnická knihovna"
1732
1733 #: field.mbts.last_billing_type.label:1649
1734 #: field.mbtslv.last_billing_type.label:1670
1735 #: field.rccbs.last_billing_type.label:9206
1736 msgid "Last Billing Type"
1737 msgstr "Typ poplatku"
1738
1739 #: field.vmsp.bool_op.label:559
1740 msgid "Boolean Operator"
1741 msgstr "Booleovský operátor"
1742
1743 #: field.qsi.stored_query.label:8568 field.qobi.stored_query.label:8583
1744 msgid "Stored Query ID"
1745 msgstr "ID uloženého dotazu"
1746
1747 #: class.rhcrpbap.label:9020
1748 msgid "Hold/Copy Ratio per Bib and Pickup Library"
1749 msgstr "Poměr rezervací / exemplářů na bib. záznam a knihovnu"
1750
1751 #: class.cclsgm.label:1572
1752 msgid "Circulation Limit Set Group Map"
1753 msgstr "Přehled skupin výpůjčních limitů"
1754
1755 #: field.sre.active.label:4060
1756 msgid "Is Active"
1757 msgstr "Je aktivní"
1758
1759 #: field.czs.attrs.label:843
1760 msgid "Attrs"
1761 msgstr "Atributy"
1762
1763 #: field.acsaf.nfi.label:1886
1764 msgid "Non-filing Indicator"
1765 msgstr "Nenaplněný indikátor"
1766
1767 #: field.aihu.org_unit.label:1742 field.ancihu.org_unit.label:1756
1768 #: field.acqcr.org_unit.label:7150
1769 msgid "Using Library"
1770 msgstr "S využitím knihovny"
1771
1772 #: field.ergbhu.update_type.label:7960
1773 msgid "Update Type"
1774 msgstr "Typ aktualizace"
1775
1776 #: field.bre.marc.label:2413
1777 msgid "MARC21Slim"
1778 msgstr "MARC21Slim"
1779
1780 #: field.acqpron.edit_time.label:6415 field.acqpl.edit_time.label:7127
1781 #: field.acqpo.edit_time.label:7173 field.acqpoh.edit_time.label:7223
1782 #: field.acqpon.edit_time.label:7253 field.jub.edit_time.label:7326
1783 #: field.acqlih.edit_time.label:7388 field.acqlin.edit_time.label:7447
1784 msgid "Edit Time"
1785 msgstr "Čast editace"
1786
1787 #: field.ssubn.title.label:4168 field.sdistn.title.label:4229
1788 #: field.sin.title.label:4475 field.ahrn.title.label:4899
1789 #: field.aur.title.label:6298 field.acqpoi.title.label:7287
1790 #: field.rocit.title.label:9490
1791 msgid "Title"
1792 msgstr "Název"
1793
1794 #: field.vqbr.bib_source.label:327 class.cbs.label:5290
1795 msgid "Bib Source"
1796 msgstr "Bibliografický zdroj"
1797
1798 #: field.circ.checkin_scan_time.label:3457
1799 #: field.acirc.checkin_scan_time.label:3594
1800 msgid "Checkin Scan Date/Time"
1801 msgstr "Datum / čas vrácení"
1802
1803 #: field.acqinv.payment_auth.label:6451
1804 msgid "Payment Auth"
1805 msgstr "Autorizace platby"
1806
1807 #: class.mwp.label:5413
1808 msgid "Work Payment"
1809 msgstr "Platba prací"
1810
1811 #: class.acirc.label:3564
1812 msgid "Aged (patronless) Circulation"
1813 msgstr "Stará výpůjčka (bez čtenáře)"
1814
1815 #: field.vmsp.quality.label:564
1816 msgid "Importance"
1817 msgstr "Důležitost"
1818
1819 #: class.vqbrad.label:356
1820 msgid "Queued Bib Record Attribute Definition"
1821 msgstr "Definice attributů bib záznamů ve frontě"
1822
1823 #: class.pugm.label:6178
1824 msgid "User Group Map"
1825 msgstr "Přehled skupin uživatelů"
1826
1827 #: class.lmap.label:4669
1828 msgid "Org Lasso Map"
1829 msgstr ""
1830
1831 #: field.aua.street2.label:3233 field.aal.street2.label:3253
1832 #: field.acqpca.street2.label:6632 field.stgma.street2.label:8256
1833 #: field.stgba.street2.label:8271
1834 msgid "Street (2)"
1835 msgstr "Ulice (2)"
1836
1837 #: class.ccmlsm.label:1518
1838 msgid "Circulation Matrix Limit Set Map"
1839 msgstr "Přehled sady limitů výpůjční matice"
1840
1841 #: field.acs.thesauri.label:1863 field.acsaf.thesauri.label:1891
1842 msgid "Thesauri"
1843 msgstr "Tezaurus"
1844
1845 #: field.cclsgm.limit_group.label:1576
1846 msgid "Limit Group"
1847 msgstr "Skupina limitů"
1848
1849 #: field.au.barred.label:2662
1850 msgid "Barred"
1851 msgstr "Omezení transakcí"
1852
1853 #: class.ateo.label:875
1854 msgid "Event Output"
1855 msgstr "Výstup události"
1856
1857 #: field.aba.fields.label:1957
1858 msgid "Authority Fields"
1859 msgstr "Autoritní pole"
1860
1861 #: field.ccls.global.label:1502
1862 msgid "Global"
1863 msgstr "Globální"
1864
1865 #: field.viiad.tag.label:243 field.vmsp.tag.label:561 field.vmsq.tag.label:596
1866 #: field.acsaf.tag.label:1884 field.acsbf.tag.label:1916
1867 #: field.mfr.tag.label:2934 field.cmfpm.tag.label:8851
1868 msgid "Tag"
1869 msgstr "Návěští"
1870
1871 #: field.acqf.rollover.label:6840
1872 msgid "Rollover"
1873 msgstr "Převádět do dalšího roku"
1874
1875 #: field.vqbrad.xpath.label:361 field.vqarad.xpath.label:478
1876 #: field.crad.xpath.label:706 field.cmf.xpath.label:2164
1877 #: field.acqlimad.xpath.label:7529 field.acqligad.xpath.label:7549
1878 #: field.acqlipad.xpath.label:7572
1879 msgid "XPath"
1880 msgstr "XPath"
1881
1882 #: class.vmsp.label:554
1883 msgid "Record Matching Definition"
1884 msgstr "Záznam odpovídající definici"
1885
1886 #: field.mrd.date2.label:3124
1887 msgid "Date2"
1888 msgstr "Datum 2"
1889
1890 #: field.artc.source.label:6098 field.ahtc.source.label:6133
1891 msgid "Sending Library"
1892 msgstr "Odesílající knihovna"
1893
1894 #: field.cgf.label.label:642 field.crad.label.label:699
1895 #: field.cracct.label.label:811 field.czs.label.label:836
1896 #: field.cza.label.label:865 field.atenv.label.label:976
1897 #: field.aiit.name.label:1134 field.acqim.name.label:1151
1898 #: field.ccpbt.label.label:1167 field.ccnbt.label.label:1183
1899 #: field.cbrebt.label.label:1243 field.cubt.label.label:1259
1900 #: field.cmc.label.label:2140 field.cmf.label.label:2163
1901 #: field.acns.label.label:2251 field.acnp.label.label:2270
1902 #: field.auri.label.label:2332 field.cuat.label.label:2752
1903 #: field.atb.label.label:2791 field.cust.label.label:2838
1904 #: field.sdist.label.label:4184 field.siss.label.label:4323
1905 #: field.acqcr.label.label:7151 field.acqedi.label.label:7640
1906 #: field.qbv.label.label:8474 field.cmpctm.label.label:8868
1907 #: field.cmpcsm.label.label:8885 field.cmpcvm.label.label:8902
1908 msgid "Label"
1909 msgstr "Popisek"
1910
1911 #: class.at.label:1931
1912 msgid "Authority Thesaurus"
1913 msgstr "Autoritní tezaurus"
1914
1915 #: field.vmsp.parent.label:557
1916 msgid "Expression Tree Parent"
1917 msgstr "Nadřízený typ stromu výrazů"
1918
1919 #: field.cmfinm.norm.label:678 field.crainm.norm.label:766
1920 msgid "Normalizer"
1921 msgstr "Normalizátor"
1922
1923 #: field.mrd.item_form.label:3115
1924 msgid "Form"
1925 msgstr "Formulář"
1926
1927 #: field.bre.subscriptions.label:2432
1928 msgid "Subscriptions"
1929 msgstr "Předplatné"
1930
1931 #: field.acqie.actual_cost.label:6488 field.acqii.actual_cost.label:6525
1932 msgid "Actual Cost"
1933 msgstr "Aktuální cena"
1934
1935 #: field.csc.email_gateway.label:734
1936 msgid "Email Gateway"
1937 msgstr "E- mailová brána"
1938
1939 #: class.crainm.label:762
1940 msgid "SVF Record Attribute to Indexing Normalizer Map"
1941 msgstr ""
1942
1943 #: field.mfr.ind2.label:2931
1944 msgid "Indicator 2"
1945 msgstr "Indikátor 2"
1946
1947 #: field.au.checkins.label:2707 field.aou.checkins.label:4938
1948 msgid "Checkins"
1949 msgstr "Vrácení"
1950
1951 #: field.actscsf.field.label:5086 field.ascsf.field.label:6058
1952 msgid "Field Identifier"
1953 msgstr "Identifikátor pole"
1954
1955 #: field.cblvl.code.label:4621
1956 msgid "Bib Level Code"
1957 msgstr "Kód bibliografické úrovně"
1958
1959 #: field.acpl.id.label:3946 field.acplo.location.label:4023
1960 msgid "Location ID"
1961 msgstr "ID umístění"
1962
1963 #: field.acqdf.owner.label:7978
1964 msgid "Formula Owner"
1965 msgstr "Vlastník vzorce"
1966
1967 #: class.sdist.label:4177 field.sdistn.distribution.label:4225
1968 #: field.sstr.distribution.label:4257 field.sasum.distribution.label:4488
1969 #: field.sbsum.distribution.label:4513 field.sssum.distribution.label:4540
1970 #: field.sisum.distribution.label:4567
1971 msgid "Distribution"
1972 msgstr "Distribuce"
1973
1974 #: field.bre.simple_record.label:2430
1975 msgid "Simple Record Extracts "
1976 msgstr "Výtah z jednoduchého záznamu "
1977
1978 #: class.actsce.label:5334
1979 msgid "User Stat Cat Entry"
1980 msgstr "Položka uživatelské statistické kategorie"
1981
1982 #: field.au.juvenile.label:2698
1983 msgid "Juvenile"
1984 msgstr "Nezletilí"
1985
1986 #: class.acqftm.label:9633
1987 msgid "Fund Tag Map"
1988 msgstr "Přehled finančních fondů"
1989
1990 #: class.acn.label:2286 field.sunit.call_number.label:4359
1991 #: field.acp.call_number.label:5543
1992 msgid "Call Number/Volume"
1993 msgstr "Signatura / svazek"
1994
1995 #: field.sunit.notes.label:4391 field.acp.notes.label:5573
1996 msgid "Copy Notes"
1997 msgstr "Poznámky o exempláři"
1998
1999 #: field.vii.deposit.label:201 field.viiad.deposit.label:251
2000 msgid "Deposit"
2001 msgstr "Vklad"
2002
2003 #: field.vbm.id.label:398 field.vam.id.label:515
2004 msgid "Match ID"
2005 msgstr "ID shody"
2006
2007 #: class.mbe.label:3008
2008 msgid "Combined Browse Entry"
2009 msgstr "Záznamy kombinovaného prohlížení"
2010
2011 #: field.ccmm.juvenile_flag.label:1437
2012 msgid "Juvenile?"
2013 msgstr "Pro mládež"
2014
2015 #: field.actscecm.stat_cat.label:5823 field.aaactsc.stat_cat.label:9775
2016 #: field.aaasc.stat_cat.label:9787
2017 msgid "Statistical Category"
2018 msgstr "Statistická kategorie"
2019
2020 #: field.acqfc.id.label:6680
2021 msgid "Fiscal Calendar ID"
2022 msgstr "ID fiskálního kalendáře"
2023
2024 #: field.vii.circulate.label:200 field.viiad.circulate.label:250
2025 msgid "Circulate"
2026 msgstr "Půjčovat"
2027
2028 #: class.abl.label:2044
2029 msgid "Authority-Bibliographic Record Link"
2030 msgstr "Ozdkaz na autoritní-bibliografický záznam"
2031
2032 #: field.aur.isxn.label:6297
2033 msgid "ISxN"
2034 msgstr "ISxN"
2035
2036 #: field.acn.edit_date.label:2292 field.sunit.edit_date.label:4374
2037 #: field.acp.edit_date.label:5558
2038 msgid "Last Edit Date/Time"
2039 msgstr "Datum / čas poslední editace"
2040
2041 #: field.vbq.id.label:280 field.vaq.id.label:420
2042 msgid "Queue ID"
2043 msgstr "ID fronty"
2044
2045 #: field.brt.tgt_rsrc_types.label:3656
2046 msgid "Target Resource Types"
2047 msgstr "Typ cílového zdroje"
2048
2049 #: field.cuat.ehow.label:2751
2050 msgid "Event Mechanism"
2051 msgstr "Mechanismus události"
2052
2053 #: field.actsce.stat_cat.label:5338 field.actsced.stat_cat.label:5352
2054 #: field.asce.stat_cat.label:6048
2055 msgid "Stat Cat"
2056 msgstr "Statistická kategorie"
2057
2058 #: field.asc.required.label:5064 field.actsc.required.label:5112
2059 msgid "Required"
2060 msgstr "Požadováno"
2061
2062 #: field.acqfs.summary.label:6733 field.acqf.summary.label:6845
2063 msgid "Summary"
2064 msgstr "Souhrn"
2065
2066 #: field.rccc.dewey_range_hundreds.label:9138
2067 msgid "Dewey Range - Hundreds"
2068 msgstr "Rozsahy Dewyho třídění - stovky"
2069
2070 #: class.qxp.label:8484 field.qsi.expression.label:8570
2071 #: field.qobi.expression.label:8585
2072 msgid "Expression"
2073 msgstr "Výraz"
2074
2075 #: class.acqedi.label:7637 field.acqedim.account.label:7678
2076 msgid "EDI Account"
2077 msgstr "EDI účet"
2078
2079 #: field.cracct.last_activity.label:818 field.acqedi.last_activity.label:7647
2080 msgid "Last Activity"
2081 msgstr "Poslední aktivita"
2082
2083 #: field.cclsgm.check_only.label:1577
2084 msgid "Check Only"
2085 msgstr "Pouze zaškrtnout"
2086
2087 #: field.aouctn.children.label:5012
2088 msgid "Children"
2089 msgstr "Podřízené"
2090
2091 #: field.ocirccount.out.label:3375 field.ocirclist.out.label:3417
2092 msgid "Out"
2093 msgstr "Vypůjčeno"
2094
2095 #: field.aupr.has_been_reset.label:1708
2096 msgid "Was Reset?"
2097 msgstr "Bylo přenastaveno na výchozí hodnotu?"
2098
2099 #: field.au.settings.label:2654
2100 msgid "All User Settings"
2101 msgstr "Všechna nastavení uživatele"
2102
2103 #: field.rocit.dewey_block_hundreds.label:9498
2104 msgid "Dewy Hundreds"
2105 msgstr "Dewyho třídění - stovky"
2106
2107 #: field.pgt.perm_interval.label:5710
2108 msgid "User Expiration Interval"
2109 msgstr "Doba trvání registrace"
2110
2111 #: class.acqliat.label:7421
2112 msgid "Line Item Alert Text"
2113 msgstr "Text upozornění k položce"
2114
2115 #: class.mrd.label:3106
2116 msgid "Basic Record Descriptor"
2117 msgstr "Popis základního záznamu"
2118
2119 #: field.chmm.transit_range.label:1390
2120 msgid "Transit Range"
2121 msgstr "Rozsah přepravy"
2122
2123 #: field.mwp.id.label:5418 field.mgp.id.label:5436 field.mckp.id.label:5524
2124 #: field.mp.id.label:5920 field.mbp.id.label:5948 field.mndp.id.label:5976
2125 #: field.mdp.id.label:5998
2126 msgid "Payment ID"
2127 msgstr "ID platby"
2128
2129 #: class.cbrebin.label:6034
2130 msgid "Biblio Record Entry Bucket Item Note"
2131 msgstr "Poznámka k položce skupiny záznamů"
2132
2133 #: field.chdd.forceto.label:2579
2134 msgid "Always Use?"
2135 msgstr "Použít vždy?"
2136
2137 #: class.cifm.label:2220
2138 msgid "Item Form Map"
2139 msgstr "Formáty popisných jednotek"
2140
2141 #: field.jub.eg_bib_id.label:7328 field.acqlih.eg_bib_id.label:7390
2142 msgid "Evergreen Bib ID"
2143 msgstr "Bib ID Evergreenu"
2144
2145 #: field.atevdef.granularity.label:1016
2146 msgid "Granularity"
2147 msgstr "Jemnost rozlišení"
2148
2149 #: field.afs.pkey_value.label:8303
2150 msgid "Primary Key Value"
2151 msgstr "Hodnota primárního klíče"
2152
2153 #: field.bra.name.label:3711
2154 msgid "Resource Attribute Name"
2155 msgstr "Jméno atributu zdroje"
2156
2157 #: field.acqlisum.cancel_count.label:9341
2158 msgid "Cancel Count"
2159 msgstr "Zrušit počítání"
2160
2161 #: class.acqft.label:9613
2162 msgid "Fund Tag"
2163 msgstr "Označení finančního  fondu"
2164
2165 #: field.smhc.ind1.label:4501
2166 msgid "First Indicator"
2167 msgstr "První indikátor"
2168
2169 #: field.cwa.hold_weights.label:1352
2170 msgid "Hold Weights"
2171 msgstr "Váha rezervace"
2172
2173 #: field.mbts.usr.label:1655 field.mbtslv.usr.label:1676
2174 msgid "Billed User"
2175 msgstr "Naúčtováno uživateli"
2176
2177 #: field.acqii.title.label:6521
2178 msgid "Title or Item Name"
2179 msgstr "Jméno titulu nebo exempláře"
2180
2181 #: field.cifm.code.label:2222
2182 msgid "Item Form Code"
2183 msgstr "Kód formy popisné jednotky"
2184
2185 #: class.i18n_l.label:6229
2186 msgid "Locale"
2187 msgstr "Lokalizace"
2188
2189 #: field.rmsr.quality.label:7838 field.rssr.quality.label:7857
2190 #: field.rsr.quality.label:7877
2191 msgid "Overall Record Quality"
2192 msgstr "Celková kvalita záznamu"
2193
2194 #: field.sunit.detailed_contents.label:4390
2195 msgid "Detailed Contents"
2196 msgstr "Detaily obsahu"
2197
2198 #: field.vii.id.label:187
2199 msgid "Import Item ID"
2200 msgstr "ID importu exempláře"
2201
2202 #: field.vmsq.svf.label:595
2203 msgid "Record Attribute"
2204 msgstr "Atribut záznamu"
2205
2206 #: class.clfm.label:5397 field.rccc.lit_form.label:9120
2207 msgid "Literary Form"
2208 msgstr "Literární žánr"
2209
2210 #: field.ahr.prev_check_time.label:4788 field.alhr.prev_check_time.label:4851
2211 msgid "Last Targeting Date/Time"
2212 msgstr "Datum / čas posledního půjčení"
2213
2214 #: field.ssr.rel.label:4703
2215 msgid "Relevance"
2216 msgstr "Relevance"
2217
2218 #: field.rccc.language.label:9119
2219 msgid "Item Language"
2220 msgstr "Jazyk exempláře"
2221
2222 #: class.acqlisum.label:9285
2223 msgid "Lineitem Summary"
2224 msgstr "Přehled položky"
2225
2226 #: class.vqarad.label:473
2227 msgid "Queued Authority Record Attribute Definition"
2228 msgstr "Definice atributů autoritních záznamů ve frontě"
2229
2230 #: field.aout.opac_label.label:5220
2231 msgid "OPAC Label"
2232 msgstr "Označení v OPACu"
2233
2234 #: field.atevdef.usr_field.label:1017
2235 msgid "Opt-In User Field"
2236 msgstr "Pole uživatelské předvolby"
2237
2238 #: field.au.survey_responses.label:2657
2239 msgid "Survey Responses"
2240 msgstr "Odpovědi z průzkumu"
2241
2242 #: field.acp.peer_record_maps.label:5581
2243 msgid "Peer Record Maps"
2244 msgstr "Rovnocenné záznamy"
2245
2246 #: field.acqofscred.sort_priority.label:6788
2247 msgid "Sort Priority"
2248 msgstr "Priorita třídění"
2249
2250 #: class.acqscl.label:8143
2251 msgid "Serial Claim"
2252 msgstr "Reklamace periodik"
2253
2254 #: class.rsce2.label:9167
2255 msgid "CAT2 Entry"
2256 msgstr "Položka CAT2"
2257
2258 #: field.acqedim.process_time.label:7682
2259 msgid "Time Processed"
2260 msgstr "Čas zpracovnání"
2261
2262 #: field.aout.id.label:5218
2263 msgid "Type ID"
2264 msgstr "ID typu"
2265
2266 #: class.bre.label:2400 field.brt.record.label:3651
2267 msgid "Bibliographic Record"
2268 msgstr "Bibliografický záznam"
2269
2270 #: field.ahrcc.id.label:6074
2271 msgid "Cause ID"
2272 msgstr "ID případu"
2273
2274 #: field.acqinv.receiver.label:6444
2275 msgid "Receiver"
2276 msgstr "Příjemce"
2277
2278 #: field.mp.cash_payment.label:5926 field.mbp.cash_payment.label:5954
2279 msgid "Cash Payment Detail"
2280 msgstr "Detaily platby v hotovosti"
2281
2282 #: field.vmp.id.label:144 field.vibtf.id.label:168 field.mfr.id.label:2929
2283 msgid "Field ID"
2284 msgstr "ID pole"
2285
2286 #: field.acqedi.in_dir.label:7649
2287 msgid "Incoming Directory"
2288 msgstr "Vstupní adresář"
2289
2290 #: field.qsq.from_clause.label:8394
2291 msgid "FROM Clause"
2292 msgstr "Klauzule FROM"
2293
2294 #: field.ancc.item_type.label:5759
2295 msgid "Non-cat Item Type"
2296 msgstr "Typ nekatalogizované položky"
2297
2298 #: field.atev.user_data.label:1054
2299 msgid "User Data"
2300 msgstr "Údaje o uživateli"
2301
2302 #: class.aal.label:3245
2303 msgid "Address Alert"
2304 msgstr "Varování pro adresy"
2305
2306 #: field.mbts.balance_owed.label:1645 field.mbtslv.balance_owed.label:1666
2307 #: field.rccbs.balance_owed.label:9213
2308 msgid "Balance Owed"
2309 msgstr "Dlužná částka"
2310
2311 #: field.acsaf.bib_fields.label:1890
2312 msgid "Controlled Bib Fields"
2313 msgstr "Kontrolovaná bib. pole"
2314
2315 #: field.au.second_given_name.label:2691
2316 #: field.stgu.second_given_name.label:8230
2317 msgid "Middle Name"
2318 msgstr "Prostřední jméno"
2319
2320 #: field.vmp.lwm_ratio.label:151
2321 msgid "Min. Quality Ratio"
2322 msgstr "Poměr min. kvality"
2323
2324 #: field.aou.rsrc_types.label:4945
2325 msgid "Resource Types"
2326 msgstr "Typy zdroje"
2327
2328 #: class.cclg.label:1478
2329 msgid "Circulation Limit Group"
2330 msgstr "Skupiny výpůjčních limitů"
2331
2332 #: field.aur.lineitem.label:6292 field.acqie.lineitem.label:6482
2333 #: field.acqlid.lineitem.label:7479
2334 msgid "PO Line Item"
2335 msgstr "Položka objednávky"
2336
2337 #: field.auact.etype.label:2770
2338 msgid "Activity Type"
2339 msgstr "Typ aktivity"
2340
2341 #: field.acqedim.error_time.label:7683
2342 msgid "Time of Error"
2343 msgstr "Čas chyby"
2344
2345 #: class.atev.label:1043
2346 msgid "Trigger Event Entry"
2347 msgstr "Položka spuštěné události"
2348
2349 #: field.rocit.age_protect.label:9513
2350 msgid "Age Protection"
2351 msgstr "Doba hájení"
2352
2353 #: field.acqfc.name.label:6681
2354 msgid "Fiscal Calendar Name"
2355 msgstr "Jméno fiskálního kalendáře"
2356
2357 #: class.czs.label:833 field.czs.name.label:835 field.cza.source.label:863
2358 msgid "Z39.50 Source"
2359 msgstr "Z39.50 zdroj"
2360
2361 #: field.acn.record.label:2297 field.combcirc.copy_bib_record.label:3536
2362 #: field.acirc.copy_bib_record.label:3609 field.sre.record.label:4061
2363 #: field.aur.eg_bib.label:6293
2364 msgid "Bib Record"
2365 msgstr "Bibliografický záznam"
2366
2367 #: field.clfm.code.label:5399
2368 msgid "LitF Code"
2369 msgstr "Kód LitF"
2370
2371 #: field.cifm.value.label:2223
2372 msgid "Item Form"
2373 msgstr "Forma popisné jednotky"
2374
2375 #: field.acqftr.id.label:6660
2376 msgid "Fund Transfer ID"
2377 msgstr "ID přesunu finančního fondu"
2378
2379 #: field.ahr.requestor.label:4791 field.alhr.requestor.label:4854
2380 msgid "Requesting User"
2381 msgstr "Žádající uživatel"
2382
2383 #: field.auoi.opt_in_ws.label:625 class.aws.label:1096
2384 #: field.circ.workstation.label:3455 field.acirc.workstation.label:3592
2385 msgid "Workstation"
2386 msgstr "Pracovní stanice"
2387
2388 #: field.ocirccount.long_overdue.label:3379
2389 #: field.ocirclist.long_overdue.label:3421
2390 msgid "Long Overdue"
2391 msgstr "Dlouhodobě nevrácené dokumenty"
2392
2393 #: field.rocit.owning_lib_name.label:9508
2394 msgid "Owning Lib Name"
2395 msgstr "Jméno vlastnící knihovny"
2396
2397 #: class.cmfinm.label:674
2398 msgid "Metabib Field to Indexing Normalizer Map"
2399 msgstr ""
2400
2401 #: field.vqbra.record.label:378 field.vqara.record.label:495
2402 #: field.ssr.record.label:4704 field.bmpc.record.label:8837
2403 msgid "Record"
2404 msgstr "Záznam"
2405
2406 #: field.rsr.uniform_title.label:7881
2407 msgid "Uniform Title (normalized)"
2408 msgstr "Unifikovaný název (normalizováno)"
2409
2410 #: field.aal.match_all.label:3250
2411 msgid "Match All Fields"
2412 msgstr "Odpovídá všem polím"
2413
2414 #: class.ath.label:896
2415 msgid "Trigger Hook Point"
2416 msgstr ""
2417
2418 #: field.rhcrpb.hold_copy_ratio.label:9008
2419 msgid "Hold/Copy Ratio"
2420 msgstr "Poměr rezervace/exempláře"
2421
2422 #: field.bresv.return_time.label:3806
2423 msgid "Return Time"
2424 msgstr "Čas vrácení"
2425
2426 #: field.qdt.is_composite.label:8427
2427 msgid "Is Composite"
2428 msgstr "Je složeninou"
2429
2430 #: field.rocit.call_number_label.label:9496
2431 msgid "Callnumber Label"
2432 msgstr "Štítek signatury"
2433
2434 #: field.chmm.marc_bib_level.label:1384 field.ccmm.marc_bib_level.label:1434
2435 msgid "MARC Bib Level"
2436 msgstr "Úroveň bib. záznamu MARC"
2437
2438 #: class.csc.label:728
2439 msgid "SMS Carrier"
2440 msgstr "Mobilní operátor"
2441
2442 #: field.mp.check_payment.label:5929 field.mbp.check_payment.label:5957
2443 msgid "Check Payment Detail"
2444 msgstr "Detaily platby šekem"
2445
2446 #: class.acqpc.label:6593
2447 msgid "Provider Contact"
2448 msgstr "Kontakt na dodavatele"
2449
2450 #: field.rccc.circ_lib_id.label:9113
2451 msgid "Library Circulation Location Link"
2452 msgstr "Umístění půjčující knihovny (odkaz)"
2453
2454 #: field.acpl.orders.label:3950 field.aou.copy_location_orders.label:4941
2455 msgid "Copy Location Orders"
2456 msgstr "Pořadí umístění"
2457
2458 #: field.acqafcb.amount.label:7007
2459 msgid "Total Combined Balance"
2460 msgstr "Rozvaha celkem"
2461
2462 #: field.pgt.usergroup.label:5712
2463 msgid "Is User Group"
2464 msgstr "Je uživatelskou skupinou"
2465
2466 #: field.acqfdeb.debit_type.label:6807
2467 msgid "Debit Type"
2468 msgstr "Debetní typ"
2469
2470 #: class.ssr.label:4700
2471 msgid "Search Result"
2472 msgstr "Výsledky hledání"
2473
2474 #: field.ausp.set_date.label:3200
2475 msgid "Set Date"
2476 msgstr "Nastavit datum"
2477
2478 #: field.bre.fingerprint.label:2410 field.rmsr.fingerprint.label:7837
2479 #: field.rssr.fingerprint.label:7856 field.rsr.fingerprint.label:7876
2480 msgid "Fingerprint"
2481 msgstr "Otisk"
2482
2483 #: field.ateo.data.label:879
2484 msgid "Data"
2485 msgstr "Data"
2486
2487 #: field.smhc.ind2.label:4502
2488 msgid "Second Indicator"
2489 msgstr "Druhý indikátor"
2490
2491 #: class.i18n.label:6189
2492 msgid "i18n Core"
2493 msgstr ""
2494
2495 #: class.circ.label:3427 field.rccc.id.label:9111
2496 msgid "Circulation"
2497 msgstr "Výpůjčky"
2498
2499 #: field.cgf.enabled.label:644 field.atevdef.active.label:1003
2500 #: field.cuat.enabled.label:2754
2501 msgid "Enabled"
2502 msgstr "Aktivní"
2503
2504 #: field.qfr.type.label:8532
2505 msgid "From Relation Type"
2506 msgstr ""
2507
2508 #: class.rhcrpb.label:8955
2509 msgid "Hold/Copy Ratio per Bib"
2510 msgstr "Poměr rezervací/exemplářů na bib. záznam"
2511
2512 #: field.vii.alert_message.label:209 field.viiad.alert_message.label:259
2513 #: field.au.alert_message.label:2661 field.aal.alert_message.label:3251
2514 #: field.sunit.alert_message.label:4357 field.acp.alert_message.label:5541
2515 #: field.act.alert_message.label:5645
2516 msgid "Alert Message"
2517 msgstr "Upozornění"
2518
2519 #: field.sre.creator.label:4063 field.ssubn.creator.label:4165
2520 #: field.sdistn.creator.label:4226 field.siss.creator.label:4317
2521 #: field.sitem.creator.label:4427 field.sin.creator.label:4472
2522 #: field.act.creator.label:5626 field.acqpron.creator.label:6413
2523 #: field.acqpl.creator.label:7130 field.acqpo.creator.label:7177
2524 #: field.acqpoh.creator.label:7219 field.acqpon.creator.label:7251
2525 #: field.jub.creator.label:7332 field.acqlih.creator.label:7380
2526 #: field.acqlin.creator.label:7445 field.acqdfa.creator.label:8032
2527 #: field.acqcle.creator.label:8133 field.acqscle.creator.label:8161
2528 #: field.rocit.creator.label:9512
2529 msgid "Creator"
2530 msgstr "Vytvořil(a)"
2531
2532 #: field.asvq.id.label:1619
2533 msgid "Question ID"
2534 msgstr "ID dotazu"
2535
2536 #: class.acqpon.label:7247
2537 msgid "PO Note"
2538 msgstr "Poznámka k objednávce"
2539
2540 #: field.czs.transmission_format.label:841
2541 msgid "Transmission Format"
2542 msgstr "Formát přenosu"
2543
2544 #: field.acqpoh.audit_action.label:7216 field.acqlih.audit_action.label:7378
2545 msgid "Audit Action"
2546 msgstr "Akce kontroly"
2547
2548 #: field.chddv.active_date.label:2601
2549 msgid "Active Date"
2550 msgstr "Datum aktivace"
2551
2552 #: field.qsf.subfield_type.label:8438
2553 msgid "Subfield Type"
2554 msgstr "Typ podpole"
2555
2556 #: field.acqfsrcct.amount.label:7017
2557 msgid "Total Credits to Funding Source"
2558 msgstr "Kredit ve finančním zdroji celkem"
2559
2560 #: class.mct.label:2379
2561 msgid "Collections Tracker"
2562 msgstr ""
2563
2564 #: field.qsi.grouped_by.label:8572
2565 msgid "Is Grouped By"
2566 msgstr "Je sekupen podle"
2567
2568 #: field.crad.tag.label:703
2569 msgid "MARC Tag"
2570 msgstr "Označení pole MARCu"
2571
2572 #: field.czs.db.label:839
2573 msgid "DB"
2574 msgstr "DB"
2575
2576 #: field.vibtf.field.label:170 field.vqbra.field.label:379
2577 #: field.vqara.field.label:496 field.cmsa.field.label:2121
2578 msgid "Field"
2579 msgstr "Pole"
2580
2581 #: field.atb.org.label:2789 field.acpl.owning_lib.label:3949
2582 #: field.acplg.owner.label:3976 field.sre.owning_lib.label:4071
2583 msgid "Owning Org Unit"
2584 msgstr "Vlastnická organizační jednotka"
2585
2586 #: field.scap.chron_5.label:4109
2587 msgid "Chron 5"
2588 msgstr "Chronologie 5"
2589
2590 #: field.scap.chron_4.label:4108
2591 msgid "Chron 4"
2592 msgstr "Chronologie 4"
2593
2594 #: field.mbts.xact_finish.label:1656 field.mbtslv.xact_finish.label:1677
2595 msgid "Transaction Finish Time"
2596 msgstr "Čas ukončení transakce"
2597
2598 #: field.scap.chron_1.label:4105
2599 msgid "Chron 1"
2600 msgstr "Chronologie 1"
2601
2602 #: field.scap.chron_3.label:4107
2603 msgid "Chron 3"
2604 msgstr "Chronologie 3"
2605
2606 #: field.scap.chron_2.label:4106
2607 msgid "Chron 2"
2608 msgstr "Chronologie 2"
2609
2610 #: field.accs.start_time.label:120 field.atev.start_time.label:1050
2611 #: field.bresv.start_time.label:3801
2612 msgid "Start Time"
2613 msgstr "Čas zahájení"
2614
2615 #: class.xop.label:8772 class.xser.label:8790
2616 msgid "Operator Expression"
2617 msgstr "Výraz operátoru"
2618
2619 #: field.rxbt.total.label:7939
2620 msgid "Total Billing Amount"
2621 msgstr "Celková výše poplatků"
2622
2623 #: field.circ.xact_finish.label:3452 field.combcirc.xact_finish.label:3520
2624 #: field.acirc.xact_finish.label:3589 field.bresv.xact_finish.label:3792
2625 #: field.mbt.xact_finish.label:5312 field.rodcirc.xact_finish.label:9460
2626 msgid "Transaction Finish Date/Time"
2627 msgstr "Datum / čas ukončení transakce"
2628
2629 #: field.acqedim.translate_time.label:7681
2630 msgid "Time Translated"
2631 msgstr "Čas překladu"
2632
2633 #: class.acqfdt.label:6896
2634 msgid "Total Debit from Fund"
2635 msgstr "Debet z fondu celkem"
2636
2637 #: field.vmp.name.label:146 field.viiad.name.label:242
2638 #: field.vbq.name.label:282 field.vaq.name.label:422 field.vms.name.label:537
2639 #: field.cgf.name.label:641 field.cin.name.label:659 field.crad.name.label:698
2640 #: field.csc.name.label:732 field.cza.name.label:864
2641 #: field.atevdef.name.label:1015 field.ccm.name.label:1114
2642 #: field.bpt.name.label:1199 field.chmw.name.label:1291
2643 #: field.ccmw.name.label:1320 field.cclg.name.label:1481
2644 #: field.ccls.name.label:1498 field.aus.name.label:1717
2645 #: field.acs.name.label:1860 field.acsaf.name.label:1887
2646 #: field.at.name.label:1935 field.aba.name.label:1954
2647 #: field.cxt.name.label:2101 field.cmc.name.label:2139
2648 #: field.cmf.name.label:2162 field.acnc.name.label:2238
2649 #: field.chdd.name.label:2578 field.cust.name.label:2837
2650 #: field.auss.name.label:3280 field.acpl.name.label:3947
2651 #: field.acplg.name.label:3974 field.asv.name.label:4720
2652 #: field.aou.name.label:4925 field.asc.name.label:5059
2653 #: field.actsc.name.label:5105 field.cnct.name.label:5205
2654 #: field.act.name.label:5630 field.cbt.name.label:6249
2655 #: field.acqipm.name.label:6429 field.acqpc.name.label:6597
2656 #: field.acqf.name.label:6836 field.acqpl.name.label:7125
2657 #: field.acqpo.name.label:7180 field.acqpoh.name.label:7227
2658 #: field.acqlia.attr_name.label:7466 field.acqphsm.name.label:7603
2659 #: field.qbv.name.label:8473
2660 msgid "Name"
2661 msgstr "Název"
2662
2663 #: class.aaasc.label:9783
2664 msgid "Circ-Archived Copy Statistical Category Entries"
2665 msgstr ""
2666 "Položky statistických kategorií exemplářů archivovaných ve výpůjčkách"
2667
2668 #: field.clm.code.label:2057 field.bre.language.label:2421
2669 msgid "Language Code"
2670 msgstr "Kód jazyka"
2671
2672 #: field.au.ws_ou.label:2658
2673 msgid "Workstation Org Unit"
2674 msgstr "Organizační jednotka pracovní stanice"
2675
2676 #: class.vmp.label:142
2677 msgid "Bib Import Merge Profile"
2678 msgstr "Profil sloučení pro import bib záznamů"
2679
2680 #: field.qseq.seq_no.label:8413 field.qsf.seq_no.label:8437
2681 #: field.qfpd.seq_no.label:8462 field.qxp.seq_no.label:8490
2682 #: field.qcb.seq_no.label:8518 field.qfr.seq_no.label:8539
2683 #: field.qrc.seq_no.label:8555 field.qsi.seq_no.label:8569
2684 #: field.qobi.seq_no.label:8584 field.xbet.seq_no.label:8598
2685 #: field.xbind.seq_no.label:8613 field.xbool.seq_no.label:8627
2686 #: field.xcase.seq_no.label:8641 field.xcast.seq_no.label:8656
2687 #: field.xcol.seq_no.label:8673 field.xex.seq_no.label:8688
2688 #: field.xfunc.seq_no.label:8703 field.xin.seq_no.label:8719
2689 #: field.xisnull.seq_no.label:8736 field.xnull.seq_no.label:8751
2690 #: field.xnum.seq_no.label:8764 field.xop.seq_no.label:8777
2691 #: field.xser.seq_no.label:8795 field.xstr.seq_no.label:8809
2692 #: field.xsubq.seq_no.label:8822
2693 msgid "Sequence Number"
2694 msgstr "Číslo sekvence"
2695
2696 #: class.pupm.label:5890
2697 msgid "User Permission Map"
2698 msgstr "Seznamy uživatelských oprávnění"
2699
2700 #: field.accs.last_checkin_scan_time.label:128
2701 msgid "Last Checkin Scan Time"
2702 msgstr "Čas posledního půjčení"
2703
2704 #: field.vii.call_number.label:196 field.viiad.call_number.label:247
2705 #: field.auricnm.call_number.label:2347
2706 #: field.combcirc.copy_call_number.label:3532
2707 #: field.acirc.copy_call_number.label:3605
2708 msgid "Call Number"
2709 msgstr "Signatura"
2710
2711 #: field.atev.template_output.label:1055
2712 msgid "Template Output"
2713 msgstr "Výstup šablony"
2714
2715 #: field.acqdf.id.label:7977 field.acqdfe.formula.label:8000
2716 msgid "Formula ID"
2717 msgstr "ID vzorce"
2718
2719 #: field.act.mint_condition.label:5648
2720 msgid "Mint Condition?"
2721 msgstr "Je v dobrém stavu?"
2722
2723 #: field.circbyyr.is_renewal.label:9424
2724 msgid "Renewal"
2725 msgstr "Prodloužení"
2726
2727 #: class.bram.label:3758
2728 msgid "Resource Attribute Map"
2729 msgstr "Atributy zdrojů"
2730
2731 #: field.rccbs.usr_home_ou.label:9188
2732 msgid "User Home Library Link"
2733 msgstr "Domovská knihovna uživatele (odkaz)"
2734
2735 #: class.cbc.label:9723
2736 msgid "Barcode Completions"
2737 msgstr "Doplnění čárového kódu"
2738
2739 #: field.acqpc.role.label:6598
2740 msgid "Role"
2741 msgstr "Role"
2742
2743 #: field.au.day_phone.label:2669 field.stgu.day_phone.label:8232
2744 msgid "Daytime Phone"
2745 msgstr "Telefon během dne"
2746
2747 #: field.bresv.email_notify.label:3817 field.ahr.email_notify.label:4776
2748 #: field.alhr.email_notify.label:4841
2749 msgid "Notify by Email?"
2750 msgstr "Upozornění e-mailem?"
2751
2752 #: field.acqlisum.invoice_count.label:9342
2753 msgid "Invoice Count"
2754 msgstr "Číslo platebního dokladu"
2755
2756 #: class.mups.label:27
2757 msgid "User Payment Summary"
2758 msgstr "Přehled plateb uživatele"
2759
2760 #: field.acqinv.recv_method.label:6448
2761 msgid "Receive Method"
2762 msgstr "Způsob přijetí"
2763
2764 #: field.au.notes.label:2702
2765 msgid "User Notes"
2766 msgstr "Poznámky uživatele"
2767
2768 #: field.asc.id.label:5058 field.actsc.id.label:5104
2769 #: field.stgsc.statcat.label:8285
2770 msgid "Stat Cat ID"
2771 msgstr "ID statistické kategorie"
2772
2773 #: field.acqexr.from_currency.label:6355
2774 msgid "From Currency"
2775 msgstr "Z měny"
2776
2777 #: field.mrd.enc_level.label:3113
2778 msgid "ELvl"
2779 msgstr "ELvl"
2780
2781 #: field.qsq.use_all.label:8392
2782 msgid "Use ALL"
2783 msgstr "Použít ALL (vše)"
2784
2785 #: class.atreact.label:938
2786 msgid "Trigger Event Reactor"
2787 msgstr "Reaktor spouštěče události"
2788
2789 #: field.acqf.combined_balance.label:6853
2790 msgid "Combined Balance"
2791 msgstr "Kombinovaná bilance"
2792
2793 #: field.acqii.po_item.label:6528 class.acqpoi.label:7281
2794 msgid "Purchase Order Item"
2795 msgstr "Položka objednávky"
2796
2797 #: field.ahr.selection_ou.label:4793 field.alhr.selection_ou.label:4856
2798 msgid "Selection Locus"
2799 msgstr "Místo výběru"
2800
2801 #: field.atenv.collector.label:975
2802 msgid "Collector"
2803 msgstr ""
2804
2805 #: class.acqafet.label:6974
2806 msgid "All Fund Encumbrance Total"
2807 msgstr "Zatížení fondu celkem"
2808
2809 #: field.pgt.children.label:5705
2810 msgid "Child Groups"
2811 msgstr "Podřízené skupiny"
2812
2813 #: field.accs.last_checkin_time.label:127
2814 msgid "Last Checkin Time"
2815 msgstr "Čas poslední výpůjčky"
2816
2817 #: field.bre.tcn_value.label:2417 field.rmsr.tcn_value.label:7840
2818 #: field.rssr.tcn_value.label:7859 field.rsr.tcn_value.label:7879
2819 msgid "TCN Value"
2820 msgstr "Hodnota kontrolního čísla záznamu (TCN)"
2821
2822 #: field.act.location.label:5633 field.acqdfe.location.label:8004
2823 msgid "Location"
2824 msgstr "Umístění"
2825
2826 #: class.cmpcvm.label:8897
2827 msgid "MARC21 Physical Characteristic Value Map"
2828 msgstr "Hodnot MARC21 pro fyzické vlastnosti"
2829
2830 #: field.rsr.topic_subject.label:7890
2831 msgid "Topic Subjects (normalized)"
2832 msgstr "Předmětové téma (normalizováno)"
2833
2834 #: field.acqpro.prepayment_required.label:6385
2835 #: field.acqpo.prepayment_required.label:7182
2836 #: field.acqpoh.prepayment_required.label:7229
2837 msgid "Prepayment Required"
2838 msgstr "Požadována platba předem"
2839
2840 #: field.au.profile.label:2690 field.stgu.profile.label:8225
2841 msgid "Main (Profile) Permission Group"
2842 msgstr "Hlavní skupina oprávnění"
2843
2844 #: field.vmsp.subfield.label:562 field.vmsq.subfield.label:597
2845 #: field.mfr.subfield.label:2933 field.smhc.subfield.label:4503
2846 #: field.acqphsm.subfield.label:7604 class.qsf.label:8433
2847 #: field.bmpc.subfield.label:8835 field.cmpcsm.subfield.label:8882
2848 #: field.cmpcvm.ptype_subfield.label:8901
2849 msgid "Subfield"
2850 msgstr "Podpole"
2851
2852 #: field.acn.creator.label:2290 field.sunit.creator.label:4367
2853 #: field.acp.creator.label:5551
2854 msgid "Creating User"
2855 msgstr "Vytvořil"
2856
2857 #: field.sunit.holdable.label:4377 field.acp.holdable.label:5561
2858 msgid "Is Holdable"
2859 msgstr "Lze rezervovat"
2860
2861 #: class.ergbhu.label:7956
2862 msgid "Bib IDs by Holding Add/Delete Time (OCLC batch update)"
2863 msgstr ""
2864 "ID bibliografických záznamů podle času přidání / smazání (OCLC dávková "
2865 "aktualizace)"
2866
2867 #: class.acqftr.label:6658
2868 msgid "Fund Transfer"
2869 msgstr "Přesun finančního fondu"
2870
2871 #: field.circ.max_fine.label:3440 field.combcirc.max_fine.label:3508
2872 #: field.acirc.max_fine.label:3577 field.brt.max_fine.label:3648
2873 #: field.bresv.max_fine.label:3810 field.crmf.amount.label:5688
2874 #: field.rodcirc.max_fine.label:9449
2875 msgid "Max Fine Amount"
2876 msgstr "Maximální výše pokut"
2877
2878 #: field.act.deposit.label:5638
2879 msgid "Deposit?"
2880 msgstr "Vklad?"
2881
2882 #: field.auss.target.label:3284 field.acqii.target.label:6529
2883 #: field.acqpoi.target.label:7292
2884 msgid "Target"
2885 msgstr "Cíl"
2886
2887 #: field.qfr.subquery.label:8535
2888 msgid "Subquery ID"
2889 msgstr "ID poddotazu"
2890
2891 #: field.acqftm.tag.label:9637
2892 msgid "Tag ID"
2893 msgstr "ID tagu"
2894
2895 #: field.ccmm.hard_due_date.label:1445 class.chdd.label:2575
2896 #: field.chddv.hard_due_date.label:2599
2897 msgid "Hard Due Date"
2898 msgstr "Půjčování k pevnému datu"
2899
2900 #: field.ahr.hold_type.label:4781 field.alhr.hold_type.label:4846
2901 msgid "Hold Type"
2902 msgstr "Typ rezervace"
2903
2904 #: field.acqfdeb.origin_currency_type.label:6804
2905 msgid "Origin Currency"
2906 msgstr "Původní měna"
2907
2908 #: field.acqda.credit_amount.label:8066
2909 msgid "Credit Amount"
2910 msgstr "Výše kreditu"
2911
2912 #: field.au.alias.label:2697
2913 msgid "OPAC/Staff Client Holds Alias"
2914 msgstr "Alias pro rezervace v OPACu / služebním klientu"
2915
2916 #: field.aou.children.label:4919
2917 msgid "Subordinate Organizational Units"
2918 msgstr "Podřízená organizační jednotka"
2919
2920 #: field.mfr.value.label:2935
2921 msgid "Normalized Value"
2922 msgstr "Normalizovaná hodnota"
2923
2924 #: field.accs.checkout_workstation.label:121
2925 msgid "Checkout Workstation"
2926 msgstr "Výpůjční pracovní stanice"
2927
2928 #: class.cxt.label:2099
2929 msgid "XML/XSLT Transform Definition"
2930 msgstr "Definice transformace XML/XSLT"
2931
2932 #: class.acqmapinv.label:9660
2933 msgid "Acq Map to Invoice View"
2934 msgstr ""
2935
2936 #: field.acqf.allocation_total.label:6849
2937 msgid "Allocation Total"
2938 msgstr "Přiděleno celkem"
2939
2940 #: field.accs.last_renewal_time.label:122
2941 msgid "Last Renewal Time"
2942 msgstr "Čas posledního prodloužení"
2943
2944 #: class.acs.label:1857
2945 msgid "Authority Control Set"
2946 msgstr "Sada kontrolovaných autorit"
2947
2948 #: field.acsaf.main_entry.label:1882
2949 msgid "Main Entry"
2950 msgstr "Hlavní položka"
2951
2952 #: field.acsaf.id.label:1881
2953 msgid "Control Set Authority Field ID"
2954 msgstr "ID pole sady kontrolovaných autorit"
2955
2956 #: field.ahr.fulfillment_time.label:4780
2957 #: field.alhr.fulfillment_time.label:4845
2958 msgid "Fulfillment Date/Time"
2959 msgstr "Datum / čas splnění"
2960
2961 #: field.ausp.note.label:3206 field.srlu.note.label:4290
2962 #: field.mg.note.label:5270 field.mwp.note.label:5419
2963 #: field.mgp.note.label:5437 field.mckp.note.label:5525
2964 #: field.mp.note.label:5921 field.mbp.note.label:5949
2965 #: field.mndp.note.label:5977 field.mdp.note.label:5999
2966 #: field.mb.note.label:6165 field.acqinv.note.label:6453
2967 #: field.acqie.note.label:6485 field.acqii.note.label:6523
2968 #: field.acqftr.note.label:6667 field.acqfscred.note.label:6760
2969 #: field.acqofscred.note.label:6792 field.acqfa.note.label:7068
2970 #: field.acqfap.note.label:7102 field.acqpoi.note.label:7289
2971 #: field.acqlid.note.label:7490 field.acqcle.note.label:8134
2972 #: field.acqscle.note.label:8162
2973 msgid "Note"
2974 msgstr "Poznámka"
2975
2976 #: class.ccnbi.label:3865
2977 msgid "Call Number Bucket Item"
2978 msgstr "Položka skupiny signatur"
2979
2980 #: class.xbet.label:8593
2981 msgid "Between Expression"
2982 msgstr "Výraz Mezi"
2983
2984 #: field.ateo.events.label:881
2985 msgid "Events"
2986 msgstr "Události"
2987
2988 #: field.act.circ_lib.label:5631 field.rocit.circ_lib.label:9511
2989 msgid "Circ Lib"
2990 msgstr "Půjčující knihovna"
2991
2992 #: field.acn.id.label:2294
2993 msgid "Call Number/Volume ID"
2994 msgstr "ID signatury / svazku"
2995
2996 #: field.qfr.join_type.label:8540
2997 msgid "Join Type"
2998 msgstr "Typ spojení"
2999
3000 #: class.vqar.label:441
3001 msgid "Queued Authority Record"
3002 msgstr "Autoritní záznam ve frontě"
3003
3004 #: field.bresv.capture_staff.label:3816
3005 msgid "Capture Staff"
3006 msgstr "Rezervaci zachtil(a)"
3007
3008 #: field.circ.aaasc_entries.label:3468 field.combcirc.aaasc_entries.label:3538
3009 #: field.acirc.aaasc_entries.label:3611
3010 msgid "Archived Copy Stat-Cat Entries"
3011 msgstr "Archivované položky statistických kategorií exemplářů"
3012
3013 #: class.acqclpa.label:8191 field.acrlid.claim_policy_action.label:9274
3014 msgid "Claim Policy Action"
3015 msgstr "Proces reklamační politiky"
3016
3017 #: field.chmw.id.label:1290
3018 msgid "Hold Weights ID"
3019 msgstr "ID váhy rezervace"
3020
3021 #: field.bresv.payments.label:3796 field.mbt.payments.label:5318
3022 msgid "Payment Line Items"
3023 msgstr "Položka seznamu plateb"
3024
3025 #: field.sra.multiplier.label:4640
3026 msgid "Multiplier"
3027 msgstr "Násobitel"
3028
3029 #: field.stgu.row_date.label:8223 field.stgc.row_date.label:8243
3030 #: field.stgma.row_date.label:8253 field.stgba.row_date.label:8268
3031 #: field.stgsc.row_date.label:8283
3032 msgid "Row Date"
3033 msgstr ""
3034
3035 #: class.qobi.label:8580
3036 msgid "Order By Item"
3037 msgstr "Seřadit dle položek"
3038
3039 #: class.cblvl.label:4619
3040 msgid "Bib Level Map"
3041 msgstr "Přehled bibliografických úrovní"
3042
3043 #: field.vmp.replace_spec.label:148
3044 msgid "Replace Specification"
3045 msgstr "Nahradit specifikaci"
3046
3047 #: class.mcp.label:3068 field.mdp.cash_payment.label:6006
3048 msgid "Cash Payment"
3049 msgstr "Platba v hotovosti"
3050
3051 #: field.ahr.fulfillment_lib.label:4778 field.alhr.fulfillment_lib.label:4843
3052 msgid "Fulfilling Library"
3053 msgstr "Knihovna plnící rezervaci"
3054
3055 #: field.rocit.shelving_location.label:9501
3056 msgid "Shelving Location Name"
3057 msgstr "Název umístění"
3058
3059 #: field.atc.id.label:1771 field.artc.id.label:6095 field.ahtc.id.label:6130
3060 #: field.iatc.id.label:9368
3061 msgid "Transit ID"
3062 msgstr "ID přepravy"
3063
3064 #: field.mcrp.note.label:5174
3065 msgid "Payment Note"
3066 msgstr "Poznámka k platbě"
3067
3068 #: class.fdoc.label:6209
3069 msgid "IDL Field Doc"
3070 msgstr "Dok. pole IDL"
3071
3072 #: field.sunit.total_circ_count.label:4394
3073 #: field.acp.total_circ_count.label:5576
3074 msgid "Total Circulations"
3075 msgstr "Výpůjčky celkem"
3076
3077 #: field.ccmm.script_test.label:1448
3078 msgid "Script Test"
3079 msgstr "Test skriptu"
3080
3081 #: field.qobi.id.label:8582
3082 msgid "Order By Item ID"
3083 msgstr "Seřadit polde ID exempláře"
3084
3085 #: field.vqbr.import_items.label:334
3086 msgid "Import Items"
3087 msgstr "Položky importu"
3088
3089 #: field.ahr.sms_carrier.label:4786
3090 msgid "Notifications SMS Carrier"
3091 msgstr "SMS  operátor pro upozornění"
3092
3093 #: field.vms.id.label:536
3094 msgid "Match Set ID"
3095 msgstr "ID sady shod"
3096
3097 #: field.bre.create_date.label:2405 field.au.create_date.label:2667
3098 #: field.circ.create_time.label:3454 field.combcirc.create_time.label:3522
3099 #: field.acirc.create_time.label:3591
3100 msgid "Record Creation Date/Time"
3101 msgstr "Datum / čas vytvoření záznamu"
3102
3103 #: field.ocirccount.claims_returned.label:3378
3104 #: field.ocirclist.claims_returned.label:3420
3105 msgid "Claims Returned"
3106 msgstr "Údajně vráceno"
3107
3108 #: field.chmw.request_ou.label:1293 field.chmm.request_ou.label:1375
3109 #: field.bresv.request_lib.label:3814
3110 msgid "Request Library"
3111 msgstr "Žádající knihovna"
3112
3113 #: field.asvr.usr.label:1808
3114 msgid "Responding User"
3115 msgstr "Odpovídající uživatel"
3116
3117 #: class.atval.label:922
3118 msgid "Trigger Condition Validator"
3119 msgstr "Validátor stavu spouštěče"
3120
3121 #: class.acqexr.label:6352
3122 msgid "Exchange Rate"
3123 msgstr "Směnný kurz"
3124
3125 #: field.qxp.table_alias.label:8492 field.qfr.table_alias.label:8537
3126 #: field.xcol.table_alias.label:8674
3127 msgid "Table Alias"
3128 msgstr "Alternativní název tabulky"
3129
3130 #: field.vbq.complete.label:283 field.vaq.complete.label:423
3131 #: field.acqinv.complete.label:6454 field.stgu.complete.label:8236
3132 #: field.stgc.complete.label:8246 field.stgma.complete.label:8261
3133 #: field.stgba.complete.label:8276 field.stgsc.complete.label:8287
3134 msgid "Complete"
3135 msgstr "Dokončit"
3136
3137 #: field.cnct.id.label:5203
3138 msgid "Non-cat Type ID"
3139 msgstr "ID nekatalogizovaného typu"
3140
3141 #: field.qdt.id.label:8424
3142 msgid "Datatype ID"
3143 msgstr "ID datového typu"
3144
3145 #: field.atevdef.cleanup_failure.label:1009
3146 msgid "Failure Cleanup"
3147 msgstr "Vyčištění po neúspěšné akci"
3148
3149 #: field.ccmm.circulate.label:1441 field.act.circulate.label:5637
3150 msgid "Circulate?"
3151 msgstr "Půjčovat?"
3152
3153 #: field.chmw.usr_grp.label:1297 field.chmm.usr_grp.label:1379
3154 msgid "User Permission Group"
3155 msgstr "Skupina uživatelských oprávnění"
3156
3157 #: field.acqclet.library_initiated.label:8100
3158 msgid "Library Initiated"
3159 msgstr "Iniciováno knihovnou"
3160
3161 #: field.bresv.attr_val_maps.label:3818
3162 msgid "Attribute Value Maps"
3163 msgstr "Přehled hodnot atributů"
3164
3165 #: field.scap.start_date.label:4095 field.ssub.start_date.label:4134
3166 msgid "Start Date"
3167 msgstr "Datum zahájení"
3168
3169 #: field.acn.label_class.label:2302
3170 msgid "Classification Scheme"
3171 msgstr "Klasifikační schéma"
3172
3173 #: class.mb.label:6159
3174 msgid "Billing Line Item"
3175 msgstr "Položka seznamu poplatků"
3176
3177 #: field.brav.attr_val_maps.label:3740
3178 msgid "Resource Attribute Value Maps"
3179 msgstr "Přehled hodnot atributů zdroje"
3180
3181 #: field.cxt.prefix.label:2103
3182 msgid "Namespace Prefix"
3183 msgstr "Prefix jmenného prostoru"
3184
3185 #: class.mucs.label:5255
3186 msgid "User Circulation Summary"
3187 msgstr "Přehled výpůjček uživatele"
3188
3189 #: class.ocirccount.label:3343
3190 msgid "Open Circulation Count"
3191 msgstr "Počet půjčených"
3192
3193 #: field.brt.catalog_item.label:3650 field.brsrc.catalog_item.label:3688
3194 msgid "Catalog Item"
3195 msgstr "Položka katalogu"
3196
3197 #: field.mbts.last_billing_note.label:1647
3198 #: field.mbtslv.last_billing_note.label:1668
3199 #: field.rccbs.last_billing_note.label:9205
3200 msgid "Last Billing Note"
3201 msgstr "Poznámka k naúčtovanému poplatku"
3202
3203 #: field.czs.port.label:838
3204 msgid "Port"
3205 msgstr "Port"
3206
3207 #: class.acqlid.label:7476
3208 msgid "Line Item Detail"
3209 msgstr "Detail položky"
3210
3211 #: field.crad.sorter.label:702
3212 msgid "Sorter?"
3213 msgstr "Třídník?"
3214
3215 #: class.sasum.label:4484
3216 msgid "All Issues' Summaries"
3217 msgstr "Souhrny všech čísel"
3218
3219 #: class.ahrcc.label:6072
3220 msgid "Hold Request Cancel Cause"
3221 msgstr "Důvod zrušení žádosti o rezervaci"
3222
3223 #: field.ccmm.renewals.label:1446
3224 msgid "Renewals Override"
3225 msgstr "Obejití prodloužení"
3226
3227 #: class.moucs.label:5771
3228 msgid "Open User Circulation Summary"
3229 msgstr "Otevřít přehled výpůjček uživatele"
3230
3231 #: field.acqf.propagate.label:6841
3232 msgid "Propagate"
3233 msgstr "Rozšířit"
3234
3235 #: field.circ.aaactsc_entries.label:3467
3236 #: field.combcirc.aaactsc_entries.label:3537
3237 #: field.acirc.aaactsc_entries.label:3610
3238 msgid "Archived Patron Stat-Cat Entries"
3239 msgstr "Položky archivovaných čtenářských statistických kategorií"
3240
3241 #: field.bre.author_field_entries.label:2427
3242 msgid "Indexed Author Field Entries"
3243 msgstr "Indexovaná pole autorů"
3244
3245 #: class.sre.label:4058
3246 msgid "Serial Record Entry"
3247 msgstr "Položky záznamů seriálů"
3248
3249 #: field.vqbrad.remove.label:362 field.vqarad.remove.label:479
3250 msgid "Remove RegExp"
3251 msgstr "Odstranit RegExp"
3252
3253 #: field.chmm.holdable.label:1388 field.act.holdable.label:5640
3254 msgid "Holdable?"
3255 msgstr "Lze rezervovat?"
3256
3257 #: field.acsaf.control_set.label:1883 field.at.control_set.label:1934
3258 #: field.are.control_set.label:2007
3259 msgid "Control Set"
3260 msgstr "Kontrolní sada"
3261
3262 #: class.mobts.label:2616
3263 msgid "Open Billable Transaction Summary"
3264 msgstr "Přehled  otevřených naúčtovatelných transakcí"
3265
3266 #: field.act.circ_as_type.label:5644
3267 msgid "Circ As Type"
3268 msgstr "Půjčovat jako typ"
3269
3270 #: field.acqedim.message_type.label:7689
3271 msgid "Message Type"
3272 msgstr "Typ zprávy"
3273
3274 #: class.vbq.label:278
3275 msgid "Import/Overlay Bib Queue"
3276 msgstr "Importovat / přepsat bib frontu"
3277
3278 #: field.aupr.uuid.label:1705
3279 msgid "UUID"
3280 msgstr "UUID:"
3281
3282 #: field.aur.hold.label:6287
3283 msgid "Place Hold"
3284 msgstr "Rezervovat"
3285
3286 #: class.act.label:5622
3287 msgid "Asset Copy Template"
3288 msgstr ""
3289
3290 #: field.artc.persistant_transfer.label:6096
3291 #: field.ahtc.persistant_transfer.label:6131
3292 msgid "Is Persistent?"
3293 msgstr "Je trvalý?"
3294
3295 #: class.cwa.label:1346
3296 msgid "Matrix Weight Association"
3297 msgstr "Asociace váhy matice"
3298
3299 #: field.au.net_access_level.label:2685
3300 msgid "Internet Access Level"
3301 msgstr "Přístup k internetu"
3302
3303 #: class.xsubq.label:8817
3304 msgid "Subquery Expression"
3305 msgstr "Výraz poddotazu"
3306
3307 #: field.qfs.return_type.label:8450
3308 msgid "Return Type"
3309 msgstr "Typ návratu"
3310
3311 #: field.mcrp.payment_type.label:5177 field.mwp.payment_type.label:5423
3312 #: field.mgp.payment_type.label:5441 field.mckp.payment_type.label:5529
3313 #: field.mp.payment_type.label:5923 field.mbp.payment_type.label:5951
3314 #: field.mndp.payment_type.label:5979 field.mdp.payment_type.label:6001
3315 msgid "Payment Type"
3316 msgstr "Způsob platby"
3317
3318 #: class.acplgm.label:3994
3319 msgid "Copy/Shelving Location Group Map"
3320 msgstr "Přehled skupin umístění exemplářů/regálů"
3321
3322 #: field.sdist.receive_unit_template.label:4186
3323 msgid "Receive Unit Template"
3324 msgstr "Šablona pro příjem jednotky"
3325
3326 #: field.rccbs.last_billing_ts.label:9204
3327 msgid "Last Billing Date/Time"
3328 msgstr "Datum / čas naúčtování poplatku"
3329
3330 #: field.mcrp.amount_collected.label:5172
3331 #: field.mwp.amount_collected.label:5417 field.mgp.amount_collected.label:5435
3332 #: field.mckp.amount_collected.label:5521
3333 msgid "Amount Collected"
3334 msgstr "Celková částka"
3335
3336 #: field.ahr.current_copy.label:4775 field.alhr.current_copy.label:4840
3337 msgid "Currently Targeted Copy"
3338 msgstr "Stávající cílový exemplář"
3339
3340 #: field.qbv.actual_value.label:8478
3341 msgid "Actual Value"
3342 msgstr "Současná hodnota"
3343
3344 #: class.are.label:1995
3345 msgid "Authority Record Entry"
3346 msgstr "Položka autoritního záznamu"
3347
3348 #: field.jub.order_summary.label:7344
3349 msgid "Order Summary"
3350 msgstr "Přehled objednávky"
3351
3352 #: class.acqfs.label:6726 field.acqfsrcct.funding_source.label:7016
3353 #: field.acqfsrcat.funding_source.label:7026
3354 #: field.acqfsrcb.funding_source.label:7036
3355 #: field.acqfa.funding_source.label:7065
3356 #: field.acqfap.funding_source.label:7097
3357 msgid "Funding Source"
3358 msgstr "Finanční zdroj"
3359
3360 #: field.acqft.owner.label:9616
3361 msgid "Fund Tag Owner"
3362 msgstr "Vlastník označení fondu"
3363
3364 #: class.acqfa.label:7061
3365 msgid "Fund Allocation"
3366 msgstr "Rozdělení fondu"
3367
3368 #: field.auoi.id.label:624
3369 msgid "Opt-in ID"
3370 msgstr "ID uživatelské předvolby"
3371
3372 #: field.asvq.answers.label:1617
3373 msgid "Answers"
3374 msgstr "Odpovědi"
3375
3376 #: field.rocit.stat_cat_1.label:9502
3377 msgid "Legacy Stat Cat 1"
3378 msgstr ""
3379
3380 #: field.rocit.stat_cat_2.label:9503
3381 msgid "Legacy Stat Cat 2"
3382 msgstr ""
3383
3384 #: field.bre.identifier_field_entries.label:2426
3385 msgid "Indexed Identifier Field Entries"
3386 msgstr "Položky polí indexovaných identifikátorů"
3387
3388 #: field.acsaf.sub_entries.label:1889
3389 msgid "Subordinate Entries"
3390 msgstr "Podřízené položky"
3391
3392 #: field.cza.truncation.label:868
3393 msgid "Truncation"
3394 msgstr "Zkrácení"
3395
3396 #: class.cbfp.label:2186
3397 msgid "Fingerprint Definition"
3398 msgstr "Definice idnetifikačních postupů"
3399
3400 #: field.afs.applied_time.label:8299
3401 msgid "Applied Time"
3402 msgstr "Čas aplikace"
3403
3404 #: class.acqipm.label:6426
3405 msgid "Invoice Payment Method"
3406 msgstr "Platební metoda"
3407
3408 #: class.asva.label:5728
3409 msgid "Survey Answer"
3410 msgstr "Odpověď průzkumu"
3411
3412 #: class.mra.label:747
3413 msgid "SVF Record Attribute"
3414 msgstr "Atributy záznamu SVF"
3415
3416 #: field.ahr.transit.label:4773 field.alhr.transit.label:4838
3417 msgid "Transit"
3418 msgstr "Přeprava"
3419
3420 #: field.atevdef.max_delay.label:1011
3421 msgid "Max Event Validity Delay"
3422 msgstr "Maximální pozdržení platnosti události"
3423
3424 #: field.acqdf.skip_count.label:7980
3425 msgid "Skip Count"
3426 msgstr "Přeskočit počítání"
3427
3428 #: field.bpbcm.peer_record.label:1216
3429 msgid "Peer Record"
3430 msgstr "Rovnocenný záznam"
3431
3432 #: field.circ.grace_period.label:3447 field.combcirc.grace_period.label:3515
3433 #: field.acirc.grace_period.label:3584
3434 msgid "Grace Period"
3435 msgstr "Doba odkladu"
3436
3437 #: field.bresv.capture_time.label:3803
3438 msgid "Capture Time"
3439 msgstr "Čas zachycení"
3440
3441 #: class.acqafat.label:6964
3442 msgid "All Fund Allocation Total"
3443 msgstr "Celkem přiděleno ve všech fondech"
3444
3445 #: field.asv.start_date.label:4725
3446 msgid "Survey Start Date/Time"
3447 msgstr "Datum /  čas začátku průzkum"
3448
3449 #: class.acqlilad.label:7627
3450 msgid "Line Item Local Attribute Definition"
3451 msgstr "Definice položky lokálního atributu"
3452
3453 #: field.au.checkouts.label:2651
3454 msgid "All Circulations"
3455 msgstr "Všechny výpůjčky"
3456
3457 #: field.aouctn.sibling_order.label:5011
3458 msgid "Sibling Sort Order"
3459 msgstr "Příbuzné řazení"
3460
3461 #: field.aws.name.label:1099
3462 msgid "Workstation Name"
3463 msgstr "Jméno pracovní stanice"
3464
3465 #: field.circ.parent_circ.label:3458 field.acirc.parent_circ.label:3595
3466 msgid "Parent Circulation"
3467 msgstr "Rodičovská výpůjčka"
3468
3469 #: class.ccnb.label:5029
3470 msgid "Call Number Bucket"
3471 msgstr "Skupina signatur"
3472
3473 #: field.ssub.scaps.label:4140
3474 msgid "Captions and Patterns"
3475 msgstr "Označení a schémata"
3476
3477 #: field.ahr.fulfillment_staff.label:4779
3478 #: field.alhr.fulfillment_staff.label:4844
3479 msgid "Fulfilling Staff"
3480 msgstr "Pracovník splňující rezervaci"
3481
3482 #: field.acqinv.entries.label:6455 field.jub.invoice_entries.label:7343
3483 msgid "Invoice Entries"
3484 msgstr "Položky účtu"
3485
3486 #: field.mp.work_payment.label:5930 field.mbp.work_payment.label:5958
3487 #: field.mndp.work_payment.label:5982
3488 msgid "Work Payment Detail"
3489 msgstr "Detaily platby prací"
3490
3491 #: class.acqfsb.label:7044
3492 msgid "Fund Spent Balance"
3493 msgstr "Bilance útraty z fondu"
3494
3495 #: field.mrd.lit_form.label:3118
3496 msgid "LitF"
3497 msgstr "LitF"
3498
3499 #: field.rhcrpbap.everywhere_ratio.label:9058
3500 msgid "Hold/Copy Ratio Everywhere"
3501 msgstr "Poměr rezervací a exemplářů všude"
3502
3503 #: field.auss.query_type.label:3283
3504 msgid "Query Type"
3505 msgstr "Typ dotazu"
3506
3507 #: field.acqfet.amount.label:6916
3508 msgid "Total Encumbrance Amount"
3509 msgstr "Celková výše dluhu"
3510
3511 #: field.aua.valid.label:3235 field.acqpca.valid.label:6634
3512 msgid "Valid Address?"
3513 msgstr "Platná adresa?"
3514
3515 #: field.acqclpa.action.label:8196
3516 msgid "Action (Event Type)"
3517 msgstr "Akce (typ události)"
3518
3519 #: class.aouhoo.label:2465 field.aou.hours_of_operation.label:4949
3520 msgid "Hours of Operation"
3521 msgstr "Otevírací doba"
3522
3523 #: field.cmrtm.blvl_val.label:8918
3524 msgid "BLvl Value"
3525 msgstr "Hodnota BLvl (bib úrovně)"
3526
3527 #: field.acqedim.error.label:7687
3528 msgid "Error"
3529 msgstr "Chyba"
3530
3531 #: field.aws.circulations.label:1102 field.sunit.circulations.label:4393
3532 #: field.aou.circulations.label:4935 field.acp.circulations.label:5575
3533 msgid "Circulations"
3534 msgstr "Výpůjčky"
3535
3536 #: field.brsrc.overbook.label:3680
3537 msgid "Overbook"
3538 msgstr "Změnit rezervaci bez ohledu na kapacitu"
3539
3540 #: field.acqinv.id.label:6443
3541 msgid "Internal Invoice ID"
3542 msgstr "ID interního dokladu"
3543
3544 #: field.acqfscred.deadline_date.label:6761
3545 msgid "Deadline Date"
3546 msgstr "Nejzazší termín"
3547
3548 #: field.aou.resv_pickups.label:4944
3549 msgid "Reservation Pickups"
3550 msgstr "Vyzvednutí rezervací"
3551
3552 #: field.asv.id.label:4719
3553 msgid "Survey ID"
3554 msgstr "ID výzkumu"
3555
3556 #: field.rccc.patron_county.label:9132
3557 msgid "Patron County"
3558 msgstr "Kraj čtenáře"
3559
3560 #: class.acqim.label:1148
3561 msgid "Invoice Method used by Vendor"
3562 msgstr "Způsob fakturace od dodavatele"
3563
3564 #: field.acqpoi.estimated_cost.label:7290
3565 msgid "Estimated Cost"
3566 msgstr "Odhadovaná cena"
3567
3568 #: field.crahp.prox.label:5674
3569 msgid "Allowed Proximity"
3570 msgstr "Povolená blízkost"
3571
3572 #: field.atb.layout.label:2792
3573 msgid "Layout"
3574 msgstr "Rozvržení"
3575
3576 #: field.qdt.datatype_name.label:8425
3577 msgid "Datatype Name"
3578 msgstr "Jméno datového typu"
3579
3580 #: field.mbt.grocery.label:5315
3581 msgid "Grocery Billing link"
3582 msgstr "Poplatky za zboží a služby (odkaz)"
3583
3584 #: field.vbq.match_set.label:285 field.vaq.match_set.label:425
3585 #: field.vmsp.match_set.label:558 field.vmsq.match_set.label:594
3586 msgid "Match Set"
3587 msgstr "Sada shod"
3588
3589 #: field.aou.id.label:4922
3590 msgid "Organizational Unit ID"
3591 msgstr "ID organizační jednotky"
3592
3593 #: field.crahp.id.label:5672 field.crmf.id.label:5689
3594 msgid "Rule ID"
3595 msgstr "ID pravidla"
3596
3597 #: field.acqinv.inv_ident.label:6450
3598 msgid "Vendor Invoice ID"
3599 msgstr "ID faktury od dodavatele"
3600
3601 #: field.cmf.browse_xpath.label:2171
3602 msgid "Browse XPath"
3603 msgstr "Prohlížet XPath"
3604
3605 #: field.acns.label_sortkey.label:2252 field.acnp.label_sortkey.label:2271
3606 msgid "Label Sort Key"
3607 msgstr "Klíč řazení štítků"
3608
3609 #: field.qseq.parent_query.label:8412
3610 msgid "Parent Query"
3611 msgstr "Původní dotaz"
3612
3613 #: field.acqf.balance_stop_percent.label:6844
3614 msgid "Balance Stop Percent"
3615 msgstr "Nastavení výše zůstatku pro stop stav ( v procentech)"
3616
3617 #: field.atevdef.delay.label:1010
3618 msgid "Processing Delay"
3619 msgstr "Prodleva při zpracování"
3620
3621 #: class.acqfsrcat.label:7024
3622 msgid "Total Allocation to Funding Source"
3623 msgstr "Celkem přiděleno v rámci finančního zdroje"
3624
3625 #: class.cust.label:2835
3626 msgid "User Setting Type"
3627 msgstr "Typy uživatelských nastavení"
3628
3629 #: field.qfr.table_name.label:8533
3630 msgid "Table Name"
3631 msgstr "Název tabulky"
3632
3633 #: field.citm.code.label:4606
3634 msgid "Item Type Code"
3635 msgstr "Kód typu položky"
3636
3637 #: field.au.standing.label:2692
3638 msgid "Standing (unused)"
3639 msgstr "Zastavený (nepoužitý)"
3640
3641 #: field.cracct.password.label:814 field.au.passwd.label:2687
3642 #: field.acqedi.password.label:7643 field.stgu.passwd.label:8227
3643 msgid "Password"
3644 msgstr "Heslo"
3645
3646 #: class.cgf.label:639
3647 msgid "Global Flags and Settings"
3648 msgstr "Obecné indikátory a nastavení"
3649
3650 #: class.acqii.label:6514
3651 msgid "Non-bibliographic Invoice Item"
3652 msgstr "Položka nebibliografické faktury"
3653
3654 #: field.aua.country.label:3227 field.aal.country.label:3257
3655 #: field.acqpa.country.label:6561 field.acqpca.country.label:6626
3656 #: field.stgma.country.label:8259 field.stgba.country.label:8274
3657 msgid "Country"
3658 msgstr "Kraj"
3659
3660 #: field.ccmm.total_copy_hold_ratio.label:1449
3661 msgid "Minimum Total Copy/Hold Ratio"
3662 msgstr "Minimální celkový poměr rezervací/exemplářů"
3663
3664 #: field.mg.payments.label:5275
3665 msgid "Payments"
3666 msgstr "Platby"
3667
3668 #: field.acqlih.expected_recv_time.label:7386
3669 msgid "Expected Receive Time"
3670 msgstr "Očekávaný čas získání"
3671
3672 #: field.au.usr_activity.label:2711
3673 msgid "User Activity Entries"
3674 msgstr "Položky uživatelské aktivity"
3675
3676 #: field.bre.title_field_entries.label:2425
3677 msgid "Indexed Title Field Entries"
3678 msgstr "Položky pole indexovaných názvů"
3679
3680 #: field.vii.circ_modifier.label:207 field.viiad.circ_modifier.label:257
3681 #: class.ccm.label:1111 field.chmw.circ_modifier.label:1299
3682 #: field.ccmw.circ_modifier.label:1326 field.chmm.circ_modifier.label:1381
3683 #: field.ccmm.circ_modifier.label:1431 field.cclscmm.circ_mod.label:1550
3684 #: field.sunit.circ_modifier.label:4362 field.acp.circ_modifier.label:5546
3685 msgid "Circulation Modifier"
3686 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
3687
3688 #: field.aou.addresses.label:4937 field.acqpro.addresses.label:6381
3689 msgid "Addresses"
3690 msgstr "Adresy"
3691
3692 #: field.acp.peer_records.label:5582
3693 msgid "Peer Records"
3694 msgstr "Rovnocenný záznam"
3695
3696 #: field.vmsp.children.label:565
3697 msgid "Expression Tree Children"
3698 msgstr "Podřízený typ stromu výrazů"
3699
3700 #: field.auoi.opt_in_ts.label:629
3701 msgid "Opt-in Date/Time"
3702 msgstr "Datum / čas uživatelské předvolby"
3703
3704 #: field.afscv.col.label:8316 field.qxp.column_name.label:8493
3705 #: field.qrc.column_name.label:8556 field.xcol.column_name.label:8675
3706 #: field.xfunc.column_name.label:8704
3707 msgid "Column Name"
3708 msgstr "Název sloupce"
3709
3710 #: field.acqf.year.label:6837 field.circbyyr.year.label:9423
3711 msgid "Year"
3712 msgstr "Rok"
3713
3714 #: field.cuat.ewho.label:2749
3715 msgid "Event Caller"
3716 msgstr "Vyvolávač události"
3717
3718 #: field.rxbt.voided.label:7938
3719 msgid "Voided Billing Amount"
3720 msgstr "Výše zrušeného poplatku"
3721
3722 #: field.jub.estimated_unit_price.label:7336
3723 #: field.acqlih.estimated_unit_price.label:7395
3724 msgid "Estimated Unit Price"
3725 msgstr "Odhadovaná cena exempláře"
3726
3727 #: field.crad.sf_list.label:704
3728 msgid "MARC Subfields"
3729 msgstr "Podpole MARCu"
3730
3731 #: field.acs.authority_fields.label:1862
3732 msgid "Controlling Authority Fields"
3733 msgstr "Pole kontrolující autority"
3734
3735 #: class.mbtslv.label:1664
3736 msgid "Billable Transaction Summary with Billing Location"
3737 msgstr "Přehled transakcí s místem naúčtování poplatku"
3738
3739 #: field.au.demographic.label:2703
3740 msgid "Demographic Info"
3741 msgstr "Demografické informace"
3742
3743 #: class.atb.label:2785
3744 msgid "Custom Toolbar"
3745 msgstr "Vlastní panel nástrojů"
3746
3747 #: field.mbts.last_payment_note.label:1650
3748 #: field.mbtslv.last_payment_note.label:1671
3749 #: field.rccbs.last_payment_note.label:9201
3750 msgid "Last Payment Note"
3751 msgstr "Poznámka k platbě"
3752
3753 #: field.au.expire_date.label:2673
3754 msgid "Privilege Expiration Date"
3755 msgstr "Datum vypršení oprávnění (registrace)"
3756
3757 #: field.ac.id.label:5077
3758 msgid "Card ID"
3759 msgstr "ID průkazu"
3760
3761 #: field.au.id.label:2677 field.ocirccount.usr.label:3374
3762 #: field.ocirclist.usr.label:3416 field.rud.id.label:7905
3763 msgid "User ID"
3764 msgstr "ID uživatele"
3765
3766 #: field.asc.entries.label:5057 field.actsc.entries.label:5102
3767 #: field.acqpl.entries.label:7128 field.acqdf.entries.label:7981
3768 msgid "Entries"
3769 msgstr "Položky"
3770
3771 #: field.sunit.dummy_title.label:4373 field.acp.dummy_title.label:5557
3772 msgid "Precat Dummy Title"
3773 msgstr "Provizorní předkatalogizovaný název"
3774
3775 #: field.asc.sip_format.label:5063 field.actsc.sip_format.label:5110
3776 msgid "SIP Format"
3777 msgstr "Formát SIP"
3778
3779 #: field.ahr.sms_notify.label:4785
3780 msgid "Notifications SMS Number"
3781 msgstr "Číslo pro SMS upozornění"
3782
3783 #: field.rccc.patron_home_lib_shortname.label:9131
3784 msgid "Patron Home Library Short (Policy) Name"
3785 msgstr "Značka domovské knihovny čtenáře"
3786
3787 #: field.aou.atc_prev_dests.label:4942
3788 msgid "Transit Copy Prev Destinations"
3789 msgstr "Předchozí destinace přepravy exempláře"
3790
3791 #: field.mcrp.amount.label:5171 field.mwp.amount.label:5416
3792 #: field.mgp.amount.label:5434 field.mckp.amount.label:5520
3793 #: field.mp.amount.label:5919 field.mbp.amount.label:5947
3794 #: field.mndp.amount.label:5975 field.mdp.amount.label:5997
3795 #: field.mb.amount.label:6161 field.acqfscred.amount.label:6759
3796 #: field.acqofscred.amount.label:6791 field.acqfdeb.amount.label:6805
3797 #: field.acqfa.amount.label:7066
3798 msgid "Amount"
3799 msgstr "Výše"
3800
3801 #: class.mwps.label:40
3802 msgid "Workstation Payment Summary"
3803 msgstr "Souhrn plateb provedených na pracovní stanici"
3804
3805 #: field.bre.series_field_entries.label:2428
3806 msgid "Indexed Series Field Entries"
3807 msgstr "Položky pole indexovaných edic"
3808
3809 #: class.bren.label:5238
3810 msgid "Bib Record Note"
3811 msgstr "Poznámka k bib záznamu"
3812
3813 #: field.jub.distribution_formulas.label:7342
3814 msgid "Distribution Formulas"
3815 msgstr "Distribuční vzorce"
3816
3817 #: field.acqclet.id.label:8096
3818 msgid "Claim Event Type ID"
3819 msgstr "ID typu reklamace"
3820
3821 #: field.acnc.id.label:2237
3822 msgid "Call number class ID"
3823 msgstr "ID třídy signatur"
3824
3825 #: field.acn.suffix.label:2304 field.cbc.suffix.label:9729
3826 msgid "Suffix"
3827 msgstr "Sufix"
3828
3829 #: field.mrd.type_mat.label:3121
3830 msgid "TMat"
3831 msgstr ""
3832
3833 #: class.mckp.label:5517 field.mdp.check_payment.label:6008
3834 msgid "Check Payment"
3835 msgstr "Označit platbu"
3836
3837 #: field.rccc.stat_cat_1.label:9135
3838 msgid "Legacy CAT1 Link"
3839 msgstr ""
3840
3841 #: field.ccmm.available_copy_hold_ratio.label:1450
3842 msgid "Minimum Available Copy/Hold Ratio"
3843 msgstr "Minimální dostupný poměr rezervací/exemplářů"
3844
3845 #: field.atev.update_time.label:1051 field.ergbhu.holding_update.label:7959
3846 msgid "Update Time"
3847 msgstr "Čas aktualizace"
3848
3849 #: field.acqinv.items.label:6456
3850 msgid "Invoice Items"
3851 msgstr "Položky faktury"
3852
3853 #: field.au.groups.label:2700
3854 msgid "Additional Permission Groups"
3855 msgstr "Dodatečná skupina oprávnění"
3856
3857 #: class.cbrebn.label:3906
3858 msgid "Bibliographic Record Entry Bucket Note"
3859 msgstr "Poznámka k položkám skupiny bibliografických záznamů"
3860
3861 #: field.accs.last_stop_fines.label:123
3862 msgid "Last Stop Fines"
3863 msgstr "Čas zastavení pokut"
3864
3865 #: field.ahr.request_lib.label:4789 field.alhr.request_lib.label:4852
3866 msgid "Requesting Library"
3867 msgstr "Žádající knihovna"
3868
3869 #: field.acplg.location_maps.label:3979
3870 msgid "Copy Location Mappings"
3871 msgstr "Mapování umístění exemplářů"
3872
3873 #: field.srlu.department.label:4289
3874 msgid "Department"
3875 msgstr "Oddělení"
3876
3877 #: class.cubin.label:5376
3878 msgid "User Bucket Item Note"
3879 msgstr "Poznámka k uživatelskému seznamu"
3880
3881 #: field.acqliat.id.label:7423
3882 msgid "Alert Text ID"
3883 msgstr "ID textu upozornění"
3884
3885 #: field.rud.general_division.label:7907
3886 msgid "General Demographic Division"
3887 msgstr "Obecná demografická hranice"
3888
3889 #: field.aou.ou_type.label:4926 class.aout.label:5212
3890 msgid "Organizational Unit Type"
3891 msgstr "Typ organizační jednotky"
3892
3893 #: field.acqft.map_entries.label:9618
3894 msgid "Map Entries"
3895 msgstr "Položky map"
3896
3897 #: field.ahr.notify_count.label:4798 field.alhr.notify_count.label:4861
3898 msgid "Notify Count"
3899 msgstr "Počet oznámení"
3900
3901 #: field.acqpo.amount_encumbered.label:7186
3902 msgid "Amount Encumbered"
3903 msgstr "Výše dluhu"
3904
3905 #: field.cmf.facet_xpath.label:2169
3906 msgid "Facet XPath"
3907 msgstr ""
3908
3909 #: field.act.opac_visible.label:5646
3910 msgid "OPAC Visible?"
3911 msgstr "Zobrazit v OPACu?"
3912
3913 #: field.rccc.stat_cat_2_value.label:9142
3914 msgid "Legacy CAT2 Value"
3915 msgstr ""
3916
3917 #: field.asv.opac.label:4721
3918 msgid "OPAC Survey?"
3919 msgstr "Zobrazit průzkum v OPACu?"
3920
3921 #: field.aupr.id.label:1704
3922 msgid "Request ID"
3923 msgstr "ID požadavku"
3924
3925 #: field.bre.metarecord.label:2420 class.mmr.label:2941
3926 #: field.rsr.metarecord.label:7875
3927 msgid "Metarecord"
3928 msgstr "Metazáznam"
3929
3930 #: field.acqdf.use_count.label:7982 field.rocit.use_count.label:9499
3931 msgid "Use Count"
3932 msgstr "Počet použití"
3933
3934 #: field.acqda.funding_source_credit.label:8065
3935 msgid "Funding Source Credit"
3936 msgstr "Zůstatek ve finančním fondu"
3937
3938 #: field.rccc.stat_cat_2.label:9136
3939 msgid "Legacy CAT2 Link"
3940 msgstr ""
3941
3942 #: field.aun.id.label:1691 field.acpn.id.label:2900
3943 msgid "Note ID"
3944 msgstr "ID poznámky"
3945
3946 #: field.vbm.eg_record.label:400 field.vam.eg_record.label:517
3947 msgid "Evergreen Record"
3948 msgstr "Záznam Evergreenu"
3949
3950 #: field.sdist.display_grouping.label:4191
3951 msgid "Display Grouping"
3952 msgstr "Zobrazit seskupení"
3953
3954 #: field.crad.phys_char_sf.label:711
3955 msgid "Physical Characteristic"
3956 msgstr "Fyzický popis"
3957
3958 #: class.acqlimad.label:7524
3959 msgid "Line Item MARC Attribute Definition"
3960 msgstr "Definice položek atributů MARC"
3961
3962 #: field.pgpt.penalty.label:3160
3963 msgid "Penalty"
3964 msgstr "Penále"
3965
3966 #: field.aaactsc.xact.label:9774 field.aaasc.xact.label:9786
3967 msgid "Circ"
3968 msgstr "Výp."
3969
3970 #: class.mccp.label:2070 field.mdp.credit_card_payment.label:6007
3971 msgid "Credit Card Payment"
3972 msgstr "Platba platební kartou"
3973
3974 #: field.srlu.reader.label:4288
3975 msgid "Reader"
3976 msgstr ""
3977
3978 #: class.rlc.label:9071 field.rlc.last_circ_or_create.label:9093
3979 msgid "Last Circulation or Creation Date"
3980 msgstr "Poslední výpůjčka nebo datum vytvoření"
3981
3982 #: field.crad.fixed_field.label:710 field.cmfpm.fixed_field.label:8850
3983 msgid "Fixed Field"
3984 msgstr "Pole pevné délky"
3985
3986 #: field.aun.pub.label:1692 field.acpn.pub.label:2902
3987 #: field.acpl.opac_visible.label:3948 field.acplg.opac_visible.label:3975
3988 msgid "Is OPAC Visible?"
3989 msgstr "Je viditelné v OPACu"
3990
3991 #: field.ssubn.pub.label:4167 field.sdistn.pub.label:4228
3992 #: field.sin.pub.label:4474
3993 msgid "Public?"
3994 msgstr "Veřejné?"
3995
3996 #: field.asvr.answer_date.label:1802
3997 msgid "Answer Date/Time"
3998 msgstr "Datum / čas odpovědi"
3999
4000 #: field.acqfdeb.id.label:6801
4001 msgid "Debit ID"
4002 msgstr "ID debetu"
4003
4004 #: field.mbts.xact_type.label:1658 field.mbtslv.xact_type.label:1679
4005 #: field.rccbs.xact_type.label:9195
4006 msgid "Transaction Type"
4007 msgstr "Typ transakce"
4008
4009 #: field.bresv.end_time.label:3802
4010 msgid "End Time"
4011 msgstr "Čas ukončení"
4012
4013 #: field.ateo.id.label:877
4014 msgid "Output ID"
4015 msgstr "ID výstupu"
4016
4017 #: field.au.billing_address.label:2663
4018 msgid "Physical Address"
4019 msgstr "Fyzická adresa"
4020
4021 #: field.cza.id.label:862
4022 msgid "Z39.50 Attribute ID"
4023 msgstr "ID atributu Z39.50"
4024
4025 #: field.qsf.composite_type.label:8436
4026 msgid "Composite Type"
4027 msgstr "Smíšený typ"
4028
4029 #: field.acqfs.allocations.label:6734 field.acqf.allocations.label:6846
4030 msgid "Allocations"
4031 msgstr "Přidělené prostředky"
4032
4033 #: class.acqfsrcb.label:7034
4034 msgid "Funding Source Balance"
4035 msgstr "Bilace finančního zdroje"
4036
4037 #: field.acqfdeb.origin_amount.label:6803
4038 msgid "Origin Amount"
4039 msgstr "Původní výše"
4040
4041 #: field.aur.request_type.label:6286
4042 msgid "Request Type"
4043 msgstr "Typ požadavku"
4044
4045 #: class.brn.label:52
4046 msgid "Record Node"
4047 msgstr "Uzel záznamu"
4048
4049 #: field.circ.circ_type.label:3462 field.combcirc.circ_type.label:3526
4050 #: field.acirc.circ_type.label:3599 class.rcirct.label:7913
4051 #: field.rcirct.type.label:7916 field.rccc.circ_type.label:9115
4052 #: field.rodcirc.circ_type.label:9465
4053 msgid "Circulation Type"
4054 msgstr "Typ výpůjčky"
4055
4056 #: class.bpbcm.label:1212
4057 msgid "Bibliographic Record Peer Copy Map"
4058 msgstr "Mapa bibliografických záznamů spojených exemplářů"
4059
4060 #: class.cbreb.label:3890
4061 msgid "Bibliographic Record Entry Bucket"
4062 msgstr "Skupina položek bibliografických záznamů"
4063
4064 #: field.vmsq.id.label:593
4065 msgid "Quality Metric ID"
4066 msgstr "ID metriky kvality"
4067
4068 #: class.cmpcsm.label:8878
4069 msgid "MARC21 Physical Characteristic Subfield Map"
4070 msgstr "Podpole MARC21 pro fyzický popis"
4071
4072 #: field.rhcrpb.copy_count.label:9006
4073 msgid "Holdable Copy Count"
4074 msgstr "Počet rezervovatelných exemplářů"
4075
4076 #: field.qsq.id.label:8390
4077 msgid "Query ID"
4078 msgstr "ID dotazu"
4079
4080 #: field.circ.fine_interval.label:3438 field.combcirc.fine_interval.label:3506
4081 #: field.acirc.fine_interval.label:3575 field.brt.fine_interval.label:3646
4082 #: field.bresv.fine_interval.label:3808 field.rodcirc.fine_interval.label:9447
4083 msgid "Fine Interval"
4084 msgstr "Interval pokut"
4085
4086 #: field.circ.checkin_workstation.label:3456
4087 #: field.acirc.checkin_workstation.label:3593
4088 msgid "Checkin Workstation"
4089 msgstr "Vráceno na pracovní stanici"
4090
4091 #: field.acqfc.years.label:6682
4092 msgid "Years"
4093 msgstr "Roky"
4094
4095 #: class.aua.label:3223
4096 msgid "User Address"
4097 msgstr "Adresa uživatele"
4098
4099 #: field.atevdef.delay_field.label:1012
4100 msgid "Processing Delay Context Field"
4101 msgstr "Kontextové pole odkladu běhu akce"
4102
4103 #: field.acqcl.lineitem_detail.label:8119
4104 #: field.acrlid.lineitem_detail.label:9273
4105 msgid "Lineitem Detail"
4106 msgstr "Detaily položky"
4107
4108 #: field.qsq.use_distinct.label:8393
4109 msgid "Use DISTINCT"
4110 msgstr "Použít DISTINCT"
4111
4112 #: field.jub.id.label:7320 field.acqlih.id.label:7379
4113 #: field.acqmapinv.lineitem.label:9710
4114 msgid "Lineitem ID"
4115 msgstr "ID položky"
4116
4117 #: field.aba.maps.label:1958
4118 msgid "Authority Field Maps"
4119 msgstr "Přehled polí autorit"
4120
4121 #: class.cnal.label:2954
4122 msgid "Net Access Level"
4123 msgstr "Přístup k internetu"
4124
4125 #: field.vii.opac_visible.label:212 field.viiad.opac_visible.label:262
4126 #: field.ccvm.opac_visible.label:791 field.sunit.opac_visible.label:4380
4127 #: field.aou.opac_visible.label:4931 field.asc.opac_visible.label:5060
4128 #: field.actsc.opac_visible.label:5106 field.acp.opac_visible.label:5565
4129 #: field.rocit.opac_visible.label:9514
4130 msgid "OPAC Visible"
4131 msgstr "Zobrazit v OPACu"
4132
4133 #: class.auri.label:2328
4134 msgid "Electronic Access URI"
4135 msgstr "URI pro elektronický přístup"
4136
4137 #: class.mmrsm.label:2985
4138 msgid "Metarecord Source Map"
4139 msgstr "Zdroje metazáznamů"
4140
4141 #: field.ssr.total.label:4705
4142 msgid "Total Results"
4143 msgstr "Celkové výsledky"
4144
4145 #: class.stgba.label:8265
4146 msgid "Billing Address Stage"
4147 msgstr "Stav adresy trvalého bydliště"
4148
4149 #: class.cuat.label:2746
4150 msgid "User Activity Type"
4151 msgstr "Typy uživatelské aktivity"
4152
4153 #: field.artc.reservation.label:6094
4154 msgid "Reservation requiring Transit"
4155 msgstr "Rezervace vyžadující přepravu"
4156
4157 #: field.sitem.date_received.label:4436
4158 msgid "Date Received"
4159 msgstr "Datum přijetí"
4160
4161 #: field.mbts.id.label:1646 field.mbtslv.id.label:1667
4162 #: field.bresv.id.label:3790 field.mg.id.label:5269 field.mbt.id.label:5310
4163 #: field.mwp.xact.label:5421 field.mgp.xact.label:5439
4164 #: field.rxbt.xact.label:7936 field.rxpt.xact.label:7947
4165 #: field.rccbs.id.label:9180
4166 msgid "Transaction ID"
4167 msgstr "ID transakce"
4168
4169 #: field.ahn.notify_time.label:3934
4170 msgid "Notification Date/Time"
4171 msgstr "Datum / čas oznámení"
4172
4173 #: field.auss.create_date.label:3281 field.sre.create_date.label:4062
4174 #: field.scap.create_date.label:4094 field.ssubn.create_date.label:4166
4175 #: field.sdistn.create_date.label:4227 field.siss.create_date.label:4319
4176 #: field.sitem.create_date.label:4429 field.sin.create_date.label:4473
4177 #: field.act.create_date.label:5628 field.rocit.create_date.label:9507
4178 msgid "Create Date"
4179 msgstr "Datum vytvoření"
4180
4181 #: field.artc.transit_copy.label:6101 field.ahtc.transit_copy.label:6136
4182 msgid "Base Transit"
4183 msgstr "Výchozí přeprava"
4184
4185 #: field.ccmm.duration_rule.label:1442
4186 msgid "Duration Rule"
4187 msgstr "Pravidlo pro délku výpůjčky"
4188
4189 #: field.ccmw.copy_circ_lib.label:1322 field.ccmm.copy_circ_lib.label:1427
4190 msgid "Copy Circ Lib"
4191 msgstr "Výpůjční knihovna exempláře"
4192
4193 #: field.bre.share_depth.label:2419
4194 msgid "Share Depth"
4195 msgstr "Hloubka sdílení"
4196
4197 #: field.czs.use_perm.label:844
4198 msgid "Use Permission"
4199 msgstr ""
4200
4201 #: field.rhcrpbap.pickup_library_ratio.label:9057
4202 msgid "Hold/Copy Ratio at Pickup Library"
4203 msgstr "Poměr rezervací/exemplářů v knihovně pro vyzvednutní"
4204
4205 #: class.rtf.label:7731
4206 msgid "Template Folder"
4207 msgstr "Složka šablon"
4208
4209 #: field.rccbs.demographic_general_division.label:9208
4210 msgid "User Age Demographic"
4211 msgstr "Věk uživatele - demografikcý"
4212
4213 #: field.ahn.note.label:3932
4214 msgid "Notification Note"
4215 msgstr "Poznámka k upozornění"
4216
4217 #: field.circ.duration_rule.label:3437 field.combcirc.duration_rule.label:3505
4218 #: field.acirc.duration_rule.label:3574 field.rodcirc.duration_rule.label:9446
4219 msgid "Circ Duration Rule"
4220 msgstr "Pravidlo délky výpůjční lhůty"
4221
4222 #: field.bravm.attr_value.label:3849
4223 msgid "Attribute Map"
4224 msgstr "Atributy"
4225
4226 #: field.asv.required.label:4724
4227 msgid "Is Required?"
4228 msgstr "Povinné?"
4229
4230 #: field.atevparam.value.label:1073
4231 msgid "Parameter Value"
4232 msgstr "Hodnota parametru"
4233
4234 #: field.mb.voider.label:6168
4235 msgid "Voiding Staff Member"
4236 msgstr "Platbu zrušil(a)"
4237
4238 #: field.acqfy.year_end.label:6707
4239 msgid "Year End"
4240 msgstr "Konec roku"
4241
4242 #: field.acqpro.url.label:6386
4243 msgid "URL"
4244 msgstr "URL"
4245
4246 #: field.auri.href.label:2331 field.auricnm.uri.label:2346
4247 #: field.sitem.uri.label:4434
4248 msgid "URI"
4249 msgstr "URI"
4250
4251 #: class.acqclt.label:8074 field.acqcl.type.label:8118
4252 #: field.acqscl.type.label:8146
4253 msgid "Claim Type"
4254 msgstr "Typ reklamace"
4255
4256 #: field.circ.payments.label:3460 field.combcirc.payments.label:3524
4257 #: field.acirc.payments.label:3597 field.rodcirc.payments.label:9463
4258 msgid "Transaction Payments"
4259 msgstr "Platby v rámci transakce"
4260
4261 #: field.abaafm.field.label:1978
4262 msgid "Authority Field"
4263 msgstr "Autoritní pole"
4264
4265 #: field.brt.fine_amount.label:3647 field.bresv.fine_amount.label:3809
4266 msgid "Fine Amount"
4267 msgstr "Výše pokut"
4268
4269 #: field.chmw.user_home_ou.label:1292 field.chmm.user_home_ou.label:1374
4270 #: field.rmocbbhol.home_ou.label:9589 field.rmobbhol.home_ou.label:9603
4271 msgid "User Home Library"
4272 msgstr "Domovská knihovna uživatele"
4273
4274 #: class.aun.label:1687
4275 msgid "User Note"
4276 msgstr "Poznámka týkající se uživatele"
4277
4278 #: field.acqedi.id.label:7639
4279 msgid "EDI Account ID"
4280 msgstr "ID účtu EDI"
4281
4282 #: field.mp.forgive_payment.label:5931 field.mbp.forgive_payment.label:5959
4283 #: field.mndp.forgive_payment.label:5983
4284 msgid "Forgive Payment Detail"
4285 msgstr "Detaily prominutí platby"
4286
4287 #: class.cclscmm.label:1546
4288 msgid "Circulation Limit Set Circ Mod Map"
4289 msgstr "Přehled modifikátorů výpůjčky sad výpůjčních limitů"
4290
4291 #: field.brsrc.deposit.label:3682 field.sunit.deposit.label:4370
4292 #: field.acp.deposit.label:5554
4293 msgid "Is Deposit Required"
4294 msgstr "Je vyžadován vklad"
4295
4296 #: field.rhrr.bib_record.label:7927
4297 msgid "Target Bib Record"
4298 msgstr "Cílový bib záznam"
4299
4300 #: field.ahr.expire_time.label:4777 field.alhr.expire_time.label:4842
4301 msgid "Hold Expire Date/Time"
4302 msgstr "Datum / čas vypršení rezervace"
4303
4304 #: field.bre.full_record_entries.label:2429
4305 msgid "Flattened MARC Fields "
4306 msgstr ""
4307
4308 #: class.crad.label:696
4309 msgid "SVF Record Attribute Defintion"
4310 msgstr "Definice atributů záznamů SVF"
4311
4312 #: field.acqpo.amount_spent.label:7187
4313 msgid "Amount Spent"
4314 msgstr "Výše útraty"
4315
4316 #: field.crad.string_len.label:709
4317 msgid "String Length"
4318 msgstr "Délka řetězce"
4319
4320 #: class.rr.label:7788
4321 msgid "Report"
4322 msgstr "Zpráva"
4323
4324 #: field.cmsa.field_class.label:2120 field.cmf.field_class.label:2160
4325 msgid "Class"
4326 msgstr "Třída"
4327
4328 #: field.mp.voided.label:5925 field.mbp.voided.label:5953
4329 #: field.mndp.voided.label:5981 field.mdp.voided.label:6005
4330 #: field.mb.voided.label:6167
4331 msgid "Voided?"
4332 msgstr "Zrušeno?"
4333
4334 #: class.viiad.label:238
4335 msgid "Import Item Attribute Definition"
4336 msgstr "Definice atributů položky importu"
4337
4338 #: field.rccc.circ_lib.label:9112
4339 msgid "Library Circulation Location Short (Policy) Name"
4340 msgstr "Jméno organizační jednotky (zkratka)"
4341
4342 #: field.jub.lineitem_details.label:7340
4343 msgid "Line Item Details"
4344 msgstr "Detaily položky"
4345
4346 #: field.qfs.is_aggregate.label:8451
4347 msgid "Is Aggregate"
4348 msgstr "Je agregátní"
4349
4350 #: class.stgc.label:8240
4351 msgid "Card Stage"
4352 msgstr "Stav  karty"
4353
4354 #: class.acplo.label:4020
4355 msgid "Copy/Shelving Location Order"
4356 msgstr "Pořadí exemplářových / regálových umístění"
4357
4358 #: field.rhcrpbap.copy_count_at_pickup_library.label:9054
4359 msgid "Holdable Copy Count at Pickup Library"
4360 msgstr "Počet rezervovatelných exemplářů v knihovně pro vyzvednutí"
4361
4362 #: field.acqpa.valid.label:6569
4363 msgid "Is Valid?"
4364 msgstr "Je platné?"
4365
4366 #: field.ancihu.item_type.label:1755 field.citm.value.label:4607
4367 msgid "Item Type"
4368 msgstr "Typ exempláře"
4369
4370 #: class.mafe.label:1726
4371 msgid "Author Field Entry"
4372 msgstr "Položky pole autorů"
4373
4374 #: field.rxpt.voided.label:7949
4375 msgid "Voided (Returned) Paid Amount"
4376 msgstr "Výše zrušených (vrácených) plateb"
4377
4378 #: field.acqlisum.recv_count.label:9340
4379 msgid "Receive Count"
4380 msgstr "Počet přijetí"
4381
4382 #: field.ahr.phone_notify.label:4784 field.alhr.phone_notify.label:4849
4383 msgid "Notifications Phone Number"
4384 msgstr "Telefonní číslo pro upozornění"
4385
4386 #: field.jub.selector.label:7321
4387 msgid "Selecting User"
4388 msgstr "Vybírající uživatele"
4389
4390 #: field.mg.billable_transaction.label:5276
4391 msgid "Billable Transaction link"
4392 msgstr "Odkaz na účtovatelné transakce"
4393
4394 #: class.cmpctm.label:8865
4395 msgid "MARC21 Physical Characteristic Type Map"
4396 msgstr "Typy fyzického popisu MARC21"
4397
4398 #: field.mrd.date1.label:3123
4399 msgid "Date1"
4400 msgstr "Datum 1"
4401
4402 #: class.vaq.label:418
4403 msgid "Import/Overlay Authority Queue"
4404 msgstr "Fronta pro import /přepsání autorit"
4405
4406 #: field.bresv.billings.label:3795 field.mbt.billings.label:5317
4407 msgid "Billing Line Items"
4408 msgstr "Položka seznamu poplatků"
4409
4410 #: field.acsaf.sf_list.label:1885
4411 msgid "Subfield List"
4412 msgstr "Seznam podpolí"
4413
4414 #: field.bre.last_xact_id.label:2412 field.au.last_xact_id.label:2682
4415 #: field.sre.last_xact_id.label:4068
4416 msgid "Last Transaction ID"
4417 msgstr "ID transakce"
4418
4419 #: class.alhr.label:4832
4420 msgid "Last Captured Hold Request"
4421 msgstr "Naposledy zachycená žádost o rezervaci"
4422
4423 #: field.rccbs.usr.label:9191
4424 msgid "User Link"
4425 msgstr "Uživatel (odkaz)"
4426
4427 #: class.ssubn.label:4161
4428 msgid "Subscription Note"
4429 msgstr "Poznámka k předplatnému"
4430
4431 #: field.vqbrad.id.label:358 field.vqarad.id.label:475 field.cin.id.label:658
4432 #: field.cmfinm.id.label:676 field.csc.id.label:730 field.crainm.id.label:764
4433 #: field.ccvm.id.label:786 field.cracct.id.label:810 field.bpt.id.label:1198
4434 #: field.bpbcm.id.label:1214 field.cclg.id.label:1480 field.ccls.id.label:1497
4435 #: field.ccmlsm.id.label:1520 field.cclscmm.id.label:1548
4436 #: field.cclsgm.id.label:1574 field.cmf.id.label:2161 field.acns.id.label:2250
4437 #: field.acnp.id.label:2269 field.auricnm.id.label:2345
4438 #: field.chdd.id.label:2577 field.chddv.id.label:2598 field.cuat.id.label:2748
4439 #: field.auact.id.label:2768 field.atb.id.label:2787 field.pgpt.id.label:3158
4440 #: field.ausp.id.label:3199 field.auss.id.label:3278 field.acplg.id.label:3973
4441 #: field.acplgm.id.label:3996 field.sre.id.label:4067 field.scap.id.label:4091
4442 #: field.ssub.id.label:4132 field.ssubn.id.label:4163
4443 #: field.sdist.id.label:4179 field.sdistn.id.label:4224
4444 #: field.sstr.id.label:4256 field.srlu.id.label:4285 field.siss.id.label:4316
4445 #: field.sunit.id.label:4355 field.sitem.id.label:4426 field.sin.id.label:4470
4446 #: field.smhc.id.label:4498 field.sbsum.id.label:4512
4447 #: field.sssum.id.label:4539 field.sisum.id.label:4566 field.sra.id.label:4636
4448 #: field.ssr.id.label:4702 field.ahrn.id.label:4897 field.aouct.id.label:4992
4449 #: field.aouctn.id.label:5007 field.act.id.label:5624 field.cbt.id.label:6248
4450 #: field.aurt.id.label:6268 field.aur.id.label:6284 field.acqie.id.label:6479
4451 #: field.acqii.id.label:6516 field.acqpa.id.label:6563
4452 #: field.acqpc.id.label:6595 field.acqcr.id.label:7149
4453 #: field.acqpoi.id.label:7283 field.acqphsm.id.label:7601
4454 #: field.acqdfa.id.label:8031 field.acqclp.id.label:8173
4455 #: field.acqclpa.id.label:8193 field.cmfpm.id.label:8849
4456 #: field.cmpcsm.id.label:8880 field.cmpcvm.id.label:8899
4457 #: field.cbc.id.label:9725 field.coustl.id.label:9751
4458 #: field.aaactsc.id.label:9773 field.aaasc.id.label:9785
4459 msgid "ID"
4460 msgstr "ID"
4461
4462 #: class.qfs.label:8446
4463 msgid "Function Signature"
4464 msgstr "Značka funkce"
4465
4466 #: field.ath.core_type.label:899
4467 msgid "Core Type"
4468 msgstr ""
4469
4470 #: field.mb.billing_type.label:6163
4471 msgid "Legacy Billing Type"
4472 msgstr ""
4473
4474 #: field.acqpa.street1.label:6567
4475 msgid "Street 1"
4476 msgstr "Ulice 1"
4477
4478 #: field.clm.value.label:2058
4479 msgid "Language"
4480 msgstr "Jazyk"
4481
4482 #: field.acqpa.street2.label:6568
4483 msgid "Street 2"
4484 msgstr "Ulice 2"
4485
4486 #: field.cust.datatype.label:2840 class.qdt.label:8422
4487 #: field.qfpd.datatype.label:8463
4488 msgid "Datatype"
4489 msgstr "Datový typ"
4490
4491 #: field.vqbra.id.label:377 field.vqara.id.label:494
4492 msgid "Attribute ID"
4493 msgstr "ID atributu"
4494
4495 #: class.brav.label:3733
4496 msgid "Resource Attribute Value"
4497 msgstr "Hodnota atributu zdroje"
4498
4499 #: field.ahr.target.label:4794 field.alhr.target.label:4857
4500 msgid "Target Object ID"
4501 msgstr "ID cílového objektu"
4502
4503 #: field.acqlisum.claim_count.label:9343
4504 msgid "Claim Count"
4505 msgstr "Počet reklamací"
4506
4507 #: class.cvrfm.label:1272 field.chmw.marc_vr_format.label:1302
4508 #: field.ccmw.marc_vr_format.label:1329 field.chmm.marc_vr_format.label:1385
4509 #: field.ccmm.marc_vr_format.label:1435
4510 msgid "Videorecording Format"
4511 msgstr "Formát videozáznamu"
4512
4513 #: class.sdistn.label:4222
4514 msgid "Distribution Note"
4515 msgstr "Poznámka k distribuci"
4516
4517 #: field.acqfs.id.label:6728 field.acqfscred.funding_source.label:6758
4518 #: field.acqofscred.funding_source.label:6790
4519 msgid "Funding Source ID"
4520 msgstr "ID finančního zdroje"
4521
4522 #: field.atev.state.label:1053 field.aua.state.label:3231
4523 #: field.aal.state.label:3256 field.acqpa.state.label:6566
4524 #: field.acqpca.state.label:6630 field.acqpo.state.label:7175
4525 #: field.acqpoh.state.label:7225 field.jub.state.label:7331
4526 #: field.acqlih.state.label:7392 field.stgma.state.label:8258
4527 #: field.stgba.state.label:8273
4528 msgid "State"
4529 msgstr "Stav"
4530
4531 #: field.cwa.circ_weights.label:1351
4532 msgid "Circ Weights"
4533 msgstr "Výpůjční váhy"
4534
4535 #: field.actsce.id.label:5336 field.actscecm.id.label:5822
4536 #: field.asce.id.label:6046 field.acqdfe.id.label:7999
4537 #: field.rsce1.id.label:9158 field.rsce2.id.label:9169
4538 msgid "Entry ID"
4539 msgstr "ID položky"
4540
4541 #: field.chmm.age_hold_protect_rule.label:1393
4542 msgid "Copy Age Hold Protection Rule"
4543 msgstr "Pravidla dočasného omezení rezervací exemplářů"
4544
4545 #: field.qfr.id.label:8531 field.qrc.from_relation.label:8554
4546 msgid "From Relation ID"
4547 msgstr ""
4548
4549 #: field.chmm.include_frozen_holds.label:1392
4550 msgid "Max includes Frozen"
4551 msgstr "Maximum zahrnuje pozastavené"
4552
4553 #: class.asvr.label:1799
4554 msgid "Survey Response"
4555 msgstr "Odpovědi z průzkumu"
4556
4557 #: field.crad.start_pos.label:708
4558 msgid "Starting Position"
4559 msgstr "Počáteční pozice"
4560
4561 #: field.au.claims_never_checked_out_count.label:2666
4562 msgid "Claims Never Checked Out Count"
4563 msgstr "Počet údajně nevypůjčených exemplářů"
4564
4565 #: field.au.permissions.label:2653
4566 msgid "All Permissions"
4567 msgstr "Všechna oprávnění"
4568
4569 #: field.cit.id.label:1601
4570 msgid "Identification ID"
4571 msgstr "ID identifikace"
4572
4573 #: field.acnc.normalizer.label:2239
4574 msgid "Normalizer function"
4575 msgstr "Funkce normalizátoru"
4576
4577 #: field.aou.users.label:4933
4578 msgid "Users"
4579 msgstr "Uživatelé"
4580
4581 #: field.vii.price.label:205 field.viiad.price.label:255
4582 #: field.sunit.price.label:4381 field.acp.price.label:5566
4583 #: field.act.price.label:5642 field.rocit.price.label:9494
4584 msgid "Price"
4585 msgstr "Cena"
4586
4587 #: field.pgt.id.label:5707
4588 msgid "Group ID"
4589 msgstr "ID skupiny"
4590
4591 #: field.sdist.summary_method.label:4181
4592 msgid "Summary Method"
4593 msgstr "Metoda souhrnu"
4594
4595 #: field.vii.deposit_amount.label:202 field.viiad.deposit_amount.label:252
4596 #: field.brsrc.deposit_amount.label:3683 field.sunit.deposit_amount.label:4371
4597 #: field.acp.deposit_amount.label:5555 field.act.deposit_amount.label:5641
4598 #: field.rocit.deposit_amount.label:9516
4599 msgid "Deposit Amount"
4600 msgstr "Výše vkladu"
4601
4602 #: field.acqpron.id.label:6411 field.acqpon.id.label:7249
4603 msgid "PO Note ID"
4604 msgstr "ID poznámky k objednávce"
4605
4606 #: field.jub.queued_record.label:7337 field.acqlih.queued_record.label:7396
4607 msgid "Queued Vandelay Record"
4608 msgstr "Záznam Vandelay ve frontě"
4609
4610 #: field.chmw.marc_type.label:1300 field.ccmw.marc_type.label:1327
4611 #: field.chmm.marc_type.label:1382 field.ccmm.marc_type.label:1432
4612 #: field.rccc.item_type.label:9122
4613 msgid "MARC Type"
4614 msgstr "Typ MARC"
4615
4616 #: field.bre.edit_date.label:2408
4617 msgid "Last Edit Data/Time"
4618 msgstr "Datum / čas poslední editace"
4619
4620 #: field.ahr.shelf_time.label:4804 field.alhr.shelf_time.label:4867
4621 msgid "Shelf Time"
4622 msgstr "Doba zařazení na regál"
4623
4624 #: field.acqie.amount_paid.label:6489 field.acqii.amount_paid.label:6527
4625 msgid "Amount Paid"
4626 msgstr "Zaplacená částka"
4627
4628 #: field.rccc.dewey_range_tens.label:9137
4629 msgid "Dewey Range - Tens"
4630 msgstr "Rozsah Deweyho třídění - desítky"
4631
4632 #: class.acqofscred.label:6785
4633 msgid "Ordered Funding Source Credit"
4634 msgstr "Kredit finančního zdroje objednávky"
4635
4636 #: field.rsr.geographic_subject.label:7891
4637 msgid "Geographic Subjects (normalized)"
4638 msgstr "Geografické jméno jako předmět (normalizováno)"
4639
4640 #: field.auss.query_text.label:3282
4641 msgid "Query Text"
4642 msgstr "Text dotazu"
4643
4644 #: field.acpl.label_suffix.label:3953
4645 msgid "Label Suffix"
4646 msgstr "Suffix etikety"
4647
4648 #: field.atc.target_copy.label:1777 field.artc.target_copy.label:6100
4649 #: field.ahtc.target_copy.label:6135 field.iatc.target_copy.label:9373
4650 msgid "Transited Copy"
4651 msgstr "Přepravený exemplář"
4652
4653 #: field.acplgm.location.label:3998
4654 msgid "Copy Location"
4655 msgstr "Umístění"
4656
4657 #: field.acqie.phys_item_count.label:6484
4658 msgid "Physical Item Count"
4659 msgstr "Počet fyzických jednotek"
4660
4661 #: class.vbm.label:396
4662 msgid "Queued Bib Record Match"
4663 msgstr "Shoda bib záznamů ve frontě"
4664
4665 #: field.acqpo.lineitems.label:7183
4666 msgid "Line Items"
4667 msgstr "Položka"
4668
4669 #: field.mfr.record.label:2932 field.mrd.record.label:3120
4670 msgid "Bib Record Entry"
4671 msgstr "Položka bib záznamu"
4672
4673 #: class.sin.label:4468
4674 msgid "Item Note"
4675 msgstr "Poznámka k exempláři"
4676
4677 #: field.acqfy.id.label:6703
4678 msgid "Fiscal Year ID"
4679 msgstr "ID fiskálního roku"
4680
4681 #: field.ccmw.usr_age_lower_bound.label:1331
4682 #: field.ccmm.usr_age_lower_bound.label:1438
4683 msgid "User Age: Lower Bound"
4684 msgstr "Věk uživatele: Dolní hranice"
4685
4686 #: field.czs.record_format.label:840
4687 msgid "Record Format"
4688 msgstr "Formát záznamu"
4689
4690 #: field.atevdef.cleanup_success.label:1008
4691 msgid "Success Cleanup"
4692 msgstr "Vyčištění po úspěšném proběhnutí"
4693
4694 #: class.pgpm.label:5832
4695 msgid "Group Permission Map"
4696 msgstr "Skupinová oprávnění"
4697
4698 #: field.ahr.notifications.label:4799 field.alhr.notifications.label:4862
4699 msgid "Notifications"
4700 msgstr "Upozornění"
4701
4702 #: field.circ.payment_total.label:3464 field.combcirc.payment_total.label:3528
4703 #: field.acirc.payment_total.label:3601 field.bresv.payment_total.label:3798
4704 #: field.mg.payment_total.label:5278 field.mbt.payment_total.label:5320
4705 #: field.rodcirc.payment_total.label:9467
4706 msgid "Payment Totals"
4707 msgstr "Placeno celkem"
4708
4709 #: field.rccc.patron_id.label:9129
4710 msgid "Patron Link"
4711 msgstr "Čtenář (odkaz)"
4712
4713 #: field.vii.copy_number.label:197 field.viiad.copy_number.label:263
4714 msgid "Copy Number"
4715 msgstr "Číslo exempláře"
4716
4717 #: field.acn.notes.label:2298 field.ssub.notes.label:4141
4718 #: field.sdist.notes.label:4193 field.sitem.notes.label:4438
4719 #: field.ahr.notes.label:4810 field.alhr.notes.label:4873
4720 #: field.acqpo.notes.label:7184
4721 msgid "Notes"
4722 msgstr "Poznámky"
4723
4724 #: field.vqbra.attr_value.label:380 field.vqara.attr_value.label:497
4725 #: field.vmsq.value.label:598 field.cgf.value.label:643
4726 #: field.ccvm.value.label:789 field.aus.value.label:1719
4727 #: field.ssubn.value.label:4169 field.sdistn.value.label:4230
4728 #: field.sin.value.label:4476 field.smhc.value.label:4504
4729 #: field.asce.value.label:6049 field.acqlia.attr_value.label:7467
4730 #: field.bmpc.value.label:8836 field.cmpcvm.value.label:8900
4731 msgid "Value"
4732 msgstr "Hodnota"
4733
4734 #: class.rsce1.label:9156
4735 msgid "CAT1 Entry"
4736 msgstr "Položka CAT1"
4737
4738 #: field.mfr.ind1.label:2930
4739 msgid "Indicator 1"
4740 msgstr "Indikátor 1"
4741
4742 #: class.acsbf.label:1912
4743 msgid "Authority Control Set Bib Field"
4744 msgstr "Pole bib. záznamů sady kontroly autorit"
4745
4746 #: field.acqpo.ordering_agency.label:7176
4747 #: field.acqpoh.ordering_agency.label:7221
4748 #: field.acrlid.ordering_agency.label:9270
4749 msgid "Ordering Agency"
4750 msgstr "Objednávající agentura"
4751
4752 #: field.ahrn.slip.label:4901
4753 msgid "Slip?"
4754 msgstr "Průvodka?"
4755
4756 #: field.vmsp.negate.label:563
4757 msgid "Negate"
4758 msgstr "Negovat"
4759
4760 #: class.aouctn.label:5005
4761 msgid "Org Unit Custom Tree Node"
4762 msgstr "Uzel přizpůsobeného stromu organizačních jednotek"
4763
4764 #: field.qxp.left_operand.label:8494 field.xbet.left_operand.label:8599
4765 #: field.xcase.left_operand.label:8642 field.xcast.left_operand.label:8657
4766 #: field.xin.left_operand.label:8720 field.xisnull.left_operand.label:8737
4767 #: field.xop.left_operand.label:8778
4768 msgid "Left Operand"
4769 msgstr "Levý operand"
4770
4771 #: class.cnct.label:5200
4772 msgid "Non-cataloged Type"
4773 msgstr "Nekatalogizovaný typ"
4774
4775 #: field.qrc.id.label:8553
4776 msgid "Record Column ID"
4777 msgstr "ID sloupce záznamu"
4778