2.3.3 translations : update profiles
[Evergreen.git] / build / i18n / po / fm_IDL.dtd / cs-CZ.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/web/opac/locale/en-US/fm_IDL.dtd
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
6 "POT-Creation-Date: 2012-12-20 09:37-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2013-01-09 20:55+0000\n"
8 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-01-10 04:48+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 16412)\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: field.bre.source.label:2536
18 msgid "Record Source"
19 msgstr "Zdroj záznamu"
20
21 #: class.rxpt.label:8321
22 msgid "Transaction Paid Totals"
23 msgstr "V rámci transakce placeno celkem"
24
25 #: field.sunit.sort_key.label:4519
26 msgid "Sort Key"
27 msgstr "Třídící klíč"
28
29 #: field.mrd.vr_format.label:3248
30 msgid "Video Recording Format"
31 msgstr "Formát videozáznamu"
32
33 #: field.acqmapinv.picklist.label:10055
34 msgid "Picklist ID"
35 msgstr "ID seznamu pro vyzvednutí"
36
37 #: class.acqlih.label:7745
38 msgid "Line Item History"
39 msgstr "Historie položky"
40
41 #: field.au.ident_value2.label:2802
42 msgid "Secondary Identification"
43 msgstr "Číslo sekundárního dokladu"
44
45 #: field.sdist.record_entry.label:4311
46 msgid "Legacy Record Entry"
47 msgstr "Údaje záznamů zděděného systému"
48
49 #: field.acqfst.amount.label:7260 field.acqafst.amount.label:7314
50 msgid "Total Spent Amount"
51 msgstr "Celkem utraceno"
52
53 #: field.auri.use_restriction.label:2454
54 msgid "Use Information"
55 msgstr "Informace  o užití"
56
57 #: class.cmrtm.label:9290
58 msgid "MARC21 Record Type Map"
59 msgstr "Typy kódů MARC21"
60
61 #: field.mp.credit_card_payment.label:6262
62 #: field.mbp.credit_card_payment.label:6290
63 msgid "Credit Card Payment Detail"
64 msgstr "Detaily platby kreditní kartou"
65
66 #: field.cracct.host.label:814 field.czs.host.label:839
67 #: field.acqedi.host.label:8012
68 msgid "Host"
69 msgstr "Hostitelský počítač"
70
71 #: field.rccbs.patron_city.label:9586
72 msgid "User City"
73 msgstr "Uživatel - město / obec"
74
75 #: class.cmsa.label:2238
76 msgid "Metabib Search Alias"
77 msgstr "Alias pro vyhledávání metazáznamů"
78
79 #: field.circ.billing_total.label:3589 field.combcirc.billing_total.label:3658
80 #: field.acirc.billing_total.label:3731 field.bresv.billing_total.label:3928
81 #: field.mg.billing_total.label:5612 field.mbt.billing_total.label:5654
82 #: field.rodcirc.billing_total.label:9808
83 msgid "Billing Totals"
84 msgstr "Poplatky celkem"
85
86 #: field.qsq.where_clause.label:8771
87 msgid "WHERE Clause"
88 msgstr "Klauzule WHERE"
89
90 #: field.brt.transferable.label:3783
91 msgid "Transferable"
92 msgstr "Přesunutelné"
93
94 #: class.aoa.label:4873
95 msgid "Org Address"
96 msgstr "Adresa organizace"
97
98 #: field.mcrp.id.label:5508
99 msgid "Pyament ID"
100 msgstr "ID platby"
101
102 #: field.au.claims_returned_count.label:2786
103 msgid "Claims-returned Count"
104 msgstr "Počet údajně vrácených"
105
106 #: class.acqfsrcct.label:7341
107 msgid "Total Credit to Funding Source"
108 msgstr "Připsat celkem ve prospěch finančního zdroje"
109
110 #: class.acqlipad.label:7938
111 msgid "Line Item Provider Attribute Definition"
112 msgstr "Definice atributů poskytovatelů pro položky"
113
114 #: field.bra.required.label:3844
115 msgid "Is Required"
116 msgstr "Je požadováno"
117
118 #: field.bresv.booking_interval.label:3938
119 msgid "Booking Interval"
120 msgstr "Interval rezervací"
121
122 #: field.cmfinm.params.label:681 field.crainm.params.label:769
123 msgid "Parameters (JSON Array)"
124 msgstr "Parametry (JSON Array)"
125
126 #: field.vii.ref.label:203 field.viiad.ref.label:254
127 #: field.rocit.ref.label:9857
128 msgid "Reference"
129 msgstr "Příruční knihovna"
130
131 #: field.acqfsb.amount.label:7374
132 msgid "Balance after Spent"
133 msgstr "Bilance po čerpání prostředků"
134
135 #: class.atenv.label:980
136 msgid "Trigger Event Environment Entry"
137 msgstr "Položky prostředí spuštěných událostí"
138
139 #: class.cit.label:1720
140 msgid "Identification Type"
141 msgstr "Typ identifikačního dokladu"
142
143 #: field.ahr.bib_rec.label:4993 field.ahopl.bib_rec.label:5120
144 #: field.alhr.bib_rec.label:5194
145 msgid "Bib Record link"
146 msgstr "Bibliografický záznam (odkaz)"
147
148 #: field.ahn.method.label:4062
149 msgid "Notification Method"
150 msgstr "Způsob oznámení"
151
152 #: field.asc.sip_field.label:5390 field.actsc.sip_field.label:5444
153 msgid "SIP Field"
154 msgstr "Pole SIP"
155
156 #: class.abaafm.label:2096
157 msgid "Authority Browse Axis Field Map"
158 msgstr "Přehled polí osy pro prohlížení autorit"
159
160 #: class.bravm.label:3976 field.bravm.id.label:3978
161 msgid "Reservation Attribute Value Map"
162 msgstr "Přehled hodnot atributů rezervace"
163
164 #: field.rccc.call_number.label:9502
165 msgid "Call Number Link"
166 msgstr "Signatura (odkaz)"
167
168 #: field.circ.checkin_lib.label:3555 field.combcirc.checkin_lib.label:3628
169 #: field.acirc.checkin_lib.label:3697 field.rodcirc.checkin_lib.label:9780
170 msgid "Check In Library"
171 msgstr "Vráceno v knihovně"
172
173 #: class.citm.label:4735
174 msgid "Item Type Map"
175 msgstr "Typy exemplářů"
176
177 #: field.ccmw.id.label:1409
178 msgid "Circ Weights ID"
179 msgstr "ID váhy výpůjček"
180
181 #: field.rccbs.billing_location_shortname.label:9558
182 msgid "Billing Location Short (Policy) Name"
183 msgstr "Zkratka organizační jednotky účtující poplatek"
184
185 #: class.aous.label:3010
186 msgid "Organizational Unit Setting"
187 msgstr "Nastavení organizační jednotky"
188
189 #: field.rxbt.unvoided.label:8313
190 msgid "Unvoided Billing Amount"
191 msgstr "Výše neprominutých poplatků"
192
193 #: field.aufh.fail_time.label:6121
194 msgid "Retargeting Date/Time"
195 msgstr "Datum / čas nového cíle"
196
197 #: field.ssr.deleted.label:4839 field.rocit.deleted.label:9859
198 msgid "Deleted"
199 msgstr "Smazáno"
200
201 #: field.mcrp.payment_ts.label:5510 field.mwp.payment_ts.label:5755
202 #: field.mgp.payment_ts.label:5773 field.mckp.payment_ts.label:5861
203 msgid "Payment Timestamp"
204 msgstr "Časová značka platby"
205
206 #: field.aou.attr_vals.label:5279
207 msgid "Attribute Values"
208 msgstr "Hodnoty atributů"
209
210 #: field.vii.record.label:188
211 msgid "Import Record"
212 msgstr "Importovat záznam"
213
214 #: field.bra.valid_values.label:3845
215 msgid "Valid Values"
216 msgstr "Validní hodnoty"
217
218 #: field.sstr.items.label:4390 field.siss.items.label:4459
219 msgid "Items"
220 msgstr "Exempláře"
221
222 #: field.ac.active.label:5403
223 msgid "IsActive?"
224 msgstr "Je aktivní?"
225
226 #: field.au.other_phone.label:2807
227 msgid "Other Phone"
228 msgstr "Jiné telefonní číslo"
229
230 #: field.actsced.id.label:5685
231 msgid "Default Entry ID"
232 msgstr "ID výchozí položky"
233
234 #: class.acqfdeb.label:7126
235 msgid "Debit From Fund"
236 msgstr "Na vrub fondu"
237
238 #: field.rxpt.total.label:8326
239 msgid "Total Paid Amount"
240 msgstr "Celková výše platby"
241
242 #: field.au.family_name.label:2795 field.stgu.family_name.label:8607
243 msgid "Last Name"
244 msgstr "Příjmení"
245
246 #: class.rlcd.label:9304
247 msgid "Last Copy Delete Time"
248 msgstr "Čas smazání posleního exempláře"
249
250 #: class.mous.label:2482
251 msgid "Open User Summary"
252 msgstr "Zobrazit přehled údajů uživatele"
253
254 #: field.au.stat_cat_entries.label:2777
255 #: field.sunit.stat_cat_entries.label:4527
256 #: field.acp.stat_cat_entries.label:5914
257 msgid "Statistical Category Entries"
258 msgstr "Položky statistických kategorií"
259
260 #: field.vmp.owner.label:145 field.vibtf.owner.label:169
261 #: field.viiad.owner.label:242 field.vbq.owner.label:283
262 #: field.vaq.owner.label:423 field.cracct.owner.label:819
263 #: field.are.owner.label:2129 field.bre.owner.label:2539
264 #: field.chdd.owner.label:2702 field.aal.owner.label:3374
265 #: field.auss.owner.label:3405 field.acqpro.owner.label:6712
266 #: field.acqfs.owner.label:7057 field.acqpl.owner.label:7494
267 #: field.acqpo.owner.label:7542 field.acqpoh.owner.label:7589
268 #: field.acqedi.owner.label:8017 field.afs.owner.label:8670
269 #: field.cbc.org_unit.label:10069
270 msgid "Owner"
271 msgstr "Vlastník"
272
273 #: field.bresv.current_resource.label:3944
274 msgid "Current Resource"
275 msgstr "Stávající zdoj"
276
277 #: class.acqfcb.label:7274
278 msgid "Fund Combined Balance"
279 msgstr "Bilance kombinovaná z různých fondů"
280
281 #: field.ahr.holdable_formats.label:4975
282 #: field.ahopl.holdable_formats.label:5102
283 #: field.alhr.holdable_formats.label:5178
284 msgid "Holdable Formats (for M-type hold)"
285 msgstr "Rezervovatelný formát (pro M-typy rezervace)"
286
287 #: class.acqie.label:6812
288 msgid "Invoice Entry"
289 msgstr "Položka faktury"
290
291 #: field.pgpt.grp.label:3285 field.acplgm.lgroup.label:4128
292 msgid "Group"
293 msgstr "Skupina"
294
295 #: field.au.ident_type2.label:2800
296 msgid "Secondary Identification Type"
297 msgstr "Typ sekundárního identifikačního dokladu"
298
299 #: field.actscsf.name.label:5422 field.ascsf.name.label:6394
300 msgid "Field Name"
301 msgstr "Název pole"
302
303 #: field.auoi.staff.label:628
304 msgid "Staff Member"
305 msgstr "Člen personálu"
306
307 #: field.rsr.uniform_title.label:8257
308 msgid "Uniform Title (normalized)"
309 msgstr "Unifikovaný název (normalizováno)"
310
311 #: field.sasum.generated_coverage.label:4620
312 #: field.sbsum.generated_coverage.label:4645
313 #: field.sssum.generated_coverage.label:4672
314 #: field.sisum.generated_coverage.label:4699
315 msgid "Generated Coverage"
316 msgstr "Generované pokrytí"
317
318 #: class.mdp.label:6330
319 msgid "Payments: Desk"
320 msgstr "Platby: Výpůjční pult"
321
322 #: field.qrc.column_type.label:8933
323 msgid "Column Type"
324 msgstr "Typ sloupce"
325
326 #: field.aou.shortname.label:5259
327 msgid "Short (Policy) Name"
328 msgstr "Zkratka organizační jednotky"
329
330 #: field.acn.deleted.label:2412 field.au.deleted.label:2822
331 #: field.sre.deleted.label:4195 field.sunit.deleted.label:4499
332 #: field.acp.deleted.label:5887
333 msgid "Is Deleted"
334 msgstr "Je smazáno"
335
336 #: field.mg.xact_finish.label:5607
337 msgid "Transaction Finish Timestamp"
338 msgstr "Časová značka ukončení transakce"
339
340 #: class.actsced.label:5683
341 msgid "User Stat Cat Default Entry"
342 msgstr "Výchozí položka čtenářské statistické kategorie"
343
344 #: field.mb.billing_ts.label:6497
345 msgid "Billing Timestamp"
346 msgstr "časová značka vzniku poplatku"
347
348 #: field.acqscl.item.label:8523
349 msgid "Serial Item"
350 msgstr "Exemplář seriálu"
351
352 #: class.acqpa.label:6892
353 msgid "Provider Address"
354 msgstr "Adresa dodavatele"
355
356 #: field.acqlia.id.label:7834
357 msgid "Attribute Value ID"
358 msgstr "ID hodnoty atributu"
359
360 #: class.ahcm.label:4047
361 msgid "Hold Copy Map"
362 msgstr "Přehled rezervovaných exemplářů"
363
364 #: class.arn.label:3447
365 msgid "Authority Record Note"
366 msgstr "Poznámka k autoritnímu záznamu"
367
368 #: class.rocit.label:9830
369 msgid "Classic Item List"
370 msgstr "Klasický seznam exemplářů"
371
372 #: field.aba.sorter.label:2076
373 msgid "Sorter Attribute"
374 msgstr "Třídící atribut"
375
376 #: field.ccls.depth.label:1597
377 msgid "Min Depth"
378 msgstr "Minimální hloubka"
379
380 #: field.acqpon.value.label:7626
381 msgid "Vote Value"
382 msgstr ""
383
384 #: field.vii.definition.label:189
385 msgid "Attribute Definition"
386 msgstr "Definice atributů"
387
388 #: class.acqcl.label:8491
389 msgid "Claim"
390 msgstr "Reklamace"
391
392 #: class.cbt.label:6581 field.rmocbbol.billing_type.label:9880
393 #: field.rmocbbcol.billing_type.label:9905
394 #: field.rmocbbhol.billing_type.label:9933
395 msgid "Billing Type"
396 msgstr "Typ poplatku"
397
398 #: field.atul.event_def.label:1152
399 msgid "Event Definition ID"
400 msgstr "ID definice události"
401
402 #: field.atul.add_time.label:1153
403 msgid "Event Add Time"
404 msgstr "Čas přidání události"
405
406 #: class.rrf.label:8122
407 msgid "Report Folder"
408 msgstr "Složka zpráv"
409
410 #: field.jub.lineitem_notes.label:7712
411 msgid "Line Item Notes"
412 msgstr "Poznámky k položce"
413
414 #: field.ahtc.hold.label:6464
415 msgid "Hold requiring Transit"
416 msgstr "Rezervace vyžadující přepravu"
417
418 #: field.aout.name.label:5554
419 msgid "Type Name"
420 msgstr "Název typu organizační jednotky"
421
422 #: field.ahr.cancel_time.label:4989 field.ahopl.cancel_time.label:5116
423 #: field.alhr.cancel_time.label:5190
424 msgid "Hold Cancel Date/Time"
425 msgstr "Datum /čas zrušení rezervace"
426
427 #: class.acsaf.label:2000
428 msgid "Authority Control Set Authority Field"
429 msgstr "Pole autority konrtolní sady autorit"
430
431 #: class.acqcle.label:8503
432 msgid "Claim Event"
433 msgstr "Událost rezervace"
434
435 #: class.xcol.label:9044
436 msgid "Column Expression"
437 msgstr "Výraz sloupce"
438
439 #: field.crad.format.label:709 field.cza.format.label:869
440 #: field.cvrfm.value.label:1363 field.cmf.format.label:2287
441 msgid "Format"
442 msgstr "Formát"
443
444 #: class.aiit.label:1219
445 msgid "Non-bibliographic Invoice Item Type"
446 msgstr "Typ položky nebibliografických faktur"
447
448 #: field.au.usrname.label:2817
449 msgid "OPAC/Staff Client User Name"
450 msgstr "Uživatelské jméno pro OPAC / služebního klienta"
451
452 #: field.vii.circ_lib.label:195 field.viiad.circ_lib.label:247
453 #: field.circ.circ_lib.label:3558 field.combcirc.circ_lib.label:3631
454 #: field.acirc.circ_lib.label:3700 field.sunit.circ_lib.label:4492
455 #: field.acp.circ_lib.label:5880 field.ancc.circ_lib.label:6091
456 #: field.aufhl.circ_lib.label:8703 field.aufhil.circ_lib.label:8725
457 #: field.aufhol.circ_lib.label:8755 field.rodcirc.circ_lib.label:9783
458 #: field.rmocbbcol.circ_lib.label:9903 field.rmobbcol.circ_lib.label:9917
459 msgid "Circulating Library"
460 msgstr "Půjčující knihovna"
461
462 #: field.afs.scheduled_time.label:8674
463 msgid "Scheduled Time"
464 msgstr "Plánovaný čas"
465
466 #: field.auri.call_number_maps.label:2456
467 msgid "Call Number Maps"
468 msgstr "Přehledy signatur"
469
470 #: class.acnn.label:3417
471 msgid "Call Number Note"
472 msgstr "Poznámka k signatuře"
473
474 #: field.qdt.is_numeric.label:8802
475 msgid "Is Numeric"
476 msgstr "Je numerický"
477
478 #: class.cmfpm.label:9223
479 msgid "MARC21 Fixed Field Map"
480 msgstr "Přehled polí pevné délky MARC21"
481
482 #: field.ccmm.max_fine_rule.label:1539 field.circ.max_fine_rule.label:3567
483 #: field.combcirc.max_fine_rule.label:3640
484 #: field.acirc.max_fine_rule.label:3709 class.crmf.label:6021
485 #: field.rodcirc.max_fine_rule.label:9792
486 msgid "Max Fine Rule"
487 msgstr "Limity pokut"
488
489 #: field.cuat.ewhat.label:2876
490 msgid "Event Type"
491 msgstr "Typ události"
492
493 #: class.chmm.label:1463
494 msgid "Hold Matrix Matchpoint"
495 msgstr "Vzorec pro splnění rezervací"
496
497 #: field.bre.subject_field_entries.label:2545
498 msgid "Indexed Subject Field Entries"
499 msgstr "Údaje indexovaných předmětových polí"
500
501 #: class.acpl.label:4072
502 msgid "Copy/Shelving Location"
503 msgstr "Umístění exempláře / regálu"
504
505 #: field.acqofscred.sort_date.label:7116
506 msgid "Sort Date"
507 msgstr "Datum třídění"
508
509 #: field.asvr.response_group_id.label:1927
510 msgid "Response Group ID"
511 msgstr "ID skupiny odpovídajících"
512
513 #: class.aus.label:1835
514 msgid "User Setting"
515 msgstr "Uživatelské nastavení"
516
517 #: class.actscecm.label:6155
518 msgid "User Statistical Category Entry"
519 msgstr "Položky statistických kategorií uživatelů"
520
521 #: field.aoa.san.label:4886 field.acqpro.san.label:6717
522 msgid "SAN"
523 msgstr "SAN"
524
525 #: class.ccls.label:1591
526 msgid "Circulation Limit Set"
527 msgstr "Sestava výpůjčních limitů"
528
529 #: class.asc.label:5383
530 msgid "Asset Statistical Category"
531 msgstr "Aktivní statistická kategorie"
532
533 #: class.jub.label:7689 field.acqlin.lineitem.label:7815
534 msgid "Line Item"
535 msgstr "Položka"
536
537 #: field.cracct.path.label:818 field.acqedi.path.label:8016
538 msgid "Path"
539 msgstr "Cesta"
540
541 #: field.vii.pub_note.label:210 field.viiad.pub_note.label:261
542 msgid "Public Note"
543 msgstr "Veřejná poznámka"
544
545 #: field.acplg.top.label:4109
546 msgid "Display Above Orgs"
547 msgstr "Zobrazit nad organizacemi"
548
549 #: field.rccbs.usr_home_ou_name.label:9563
550 msgid "User Home Library Name"
551 msgstr "Název domovské knihovny uživatele"
552
553 #: field.au.credit_forward_balance.label:2789
554 msgid "User Credit Balance"
555 msgstr "Zůstatek zálohy uživatele"
556
557 #: field.scap.enum_5.label:4234
558 msgid "Enum 5"
559 msgstr "Číslování 5"
560
561 #: class.mcrp.label:5503
562 msgid "House Credit Payment"
563 msgstr "Platba domácím kreditem"
564
565 #: field.acn.uri_maps.label:2420
566 msgid "URI Maps"
567 msgstr "Seznamy URI"
568
569 #: field.ahr.eligible_copies.label:4994 field.ahopl.eligible_copies.label:5121
570 #: field.alhr.eligible_copies.label:5195
571 msgid "Eligible Copies"
572 msgstr "Vhodné exempláře"
573
574 #: field.ccmlsm.limit_set.label:1618 field.cclscmm.limit_set.label:1645
575 #: field.cclsacpl.limit_set.label:1670 field.cclsgm.limit_set.label:1696
576 msgid "Limit Set"
577 msgstr "Sestavy limitů"
578
579 #: class.bmp.label:2617 field.acp.parts.label:5915
580 msgid "Monograph Parts"
581 msgstr "Části monografií"
582
583 #: field.brav.valid_value.label:3869
584 msgid "Valid Value"
585 msgstr "Platná hodnota"
586
587 #: field.rhrr.target.label:8301
588 msgid "Hold Target"
589 msgstr "Cíl rezervace"
590
591 #: field.asvr.effective_date.label:1924
592 msgid "Effective Answer Date/Time"
593 msgstr "Účinné datum / čas odpovědi"
594
595 #: field.ahr.capture_time.label:4967 field.ahopl.capture_time.label:5094
596 #: field.alhr.capture_time.label:5170
597 msgid "Capture Date/Time"
598 msgstr "Čas / datum zachycení"
599
600 #: field.acqpl.id.label:7493
601 msgid "Selection List ID"
602 msgstr "ID  akvizičního seznamu"
603
604 #: class.pupm.label:6225
605 msgid "User Permission Map"
606 msgstr "Seznamy uživatelských oprávnění"
607
608 #: class.auricnm.label:2464
609 msgid "Electronic Access URI to Call Number Map"
610 msgstr "URI elektronického přístupu k přehledu signatur"
611
612 #: field.acqfap.percent.label:7471
613 msgid "Percent"
614 msgstr "Procento"
615
616 #: field.ccvm.search_label.label:794
617 msgid "Search Label"
618 msgstr "Označení vyhledávání"
619
620 #: field.sunit.loan_duration.label:4509 field.acp.loan_duration.label:5898
621 #: field.act.loan_duration.label:5969
622 msgid "Loan Duration"
623 msgstr "Výpůjční lhůta"
624
625 #: field.vbq.queue_type.label:286 field.vaq.queue_type.label:426
626 #: field.mrd.item_type.label:3243 field.aua.address_type.label:3351
627 #: field.scap.type.label:4224 field.mb.btype.label:6505
628 #: field.acqpca.address_type.label:6959 field.acqlia.attr_type.label:7836
629 #: field.qbv.type.label:8851 field.bmpc.ptype.label:9210
630 msgid "Type"
631 msgstr "Typ"
632
633 #: class.acplg.label:4102
634 msgid "Copy/Shelving Location Group"
635 msgstr "Skupiny umístění exemplářů / regálů"
636
637 #: field.cracct.username.label:815 field.acqedi.username.label:8013
638 msgid "Username"
639 msgstr "Uživatelské jméno"
640
641 #: class.ccnbn.label:5373
642 msgid "Call Number Bucket Note"
643 msgstr "Poznámka ke skupině signatur"
644
645 #: field.acqfsum.allocated_total.label:7416
646 msgid "Total Allocated"
647 msgstr "Celkem přiděleno"
648
649 #: field.ahn.hold.label:4060 field.aufh.hold.label:6122
650 msgid "Hold"
651 msgstr "Rezervace"
652
653 #: field.atev.id.label:1055 field.atevparam.id.label:1080
654 #: field.atul.id.label:1151
655 msgid "Event ID"
656 msgstr "ID události"
657
658 #: field.mcrp.xact.label:5511 field.mb.xact.label:6504
659 msgid "Transaction"
660 msgstr "Transakce"
661
662 #: field.acqafsb.amount.label:7324
663 msgid "Total Spent Balance"
664 msgstr "Bilance celkové útraty"
665
666 #: class.ccbi.label:1952
667 msgid "Copy Bucket Item"
668 msgstr "Položka skupiny exemplářů"
669
670 #: field.acqpo.order_date.label:7550 field.acqpoh.order_date.label:7597
671 msgid "Order Date"
672 msgstr "Datum objednání"
673
674 #: field.sunit.fine_level.label:4507 field.acp.fine_level.label:5895
675 #: field.act.fine_level.label:5970
676 msgid "Fine Level"
677 msgstr "Úroveň pokut"
678
679 #: field.atevdef.validator.label:1016
680 msgid "Validator"
681 msgstr "Validátor"
682
683 #: field.sdist.streams.label:4323
684 msgid "Streams"
685 msgstr "Soubory exemplářů"
686
687 #: field.pgt.application_perm.label:6046
688 msgid "Required Permission"
689 msgstr "Požadované oprávnění"
690
691 #: field.sunit.status_changed_time.label:4515
692 #: field.acp.status_changed_time.label:5904
693 msgid "Copy Status Changed Time"
694 msgstr "Čas změny statutu exempláře"
695
696 #: field.sunit.mint_condition.label:4516 field.ahr.mint_condition.label:5001
697 #: field.ahopl.mint_condition.label:5128 field.alhr.mint_condition.label:5202
698 #: field.acp.mint_condition.label:5905
699 msgid "Is Mint Condition"
700 msgstr "Je ve výborném stavu"
701
702 #: field.rccc.dewey_block_hundreds.label:9516
703 msgid "Dewey Block - Hundreds"
704 msgstr "Blok Deweyho třídění - stovky"
705
706 #: field.chmw.marc_form.label:1389 field.ccmw.marc_form.label:1420
707 #: field.chmm.marc_form.label:1477 field.ccmm.marc_form.label:1528
708 #: field.rccc.item_form.label:9497
709 msgid "MARC Form"
710 msgstr "Formulář MARC"
711
712 #: field.cmfinm.pos.label:682 field.crainm.pos.label:770
713 msgid "Order of Application"
714 msgstr "Poadí aplikace"
715
716 #: field.ssr.visible.label:4838
717 msgid "Visible"
718 msgstr "Viditelný"
719
720 #: field.atev.error_output.label:1066
721 msgid "Error Output"
722 msgstr "Chybové hlášení"
723
724 #: field.circ.id.label:3565 field.combcirc.id.label:3638
725 #: field.acirc.id.label:3707 field.rodcirc.id.label:9790
726 msgid "Circ ID"
727 msgstr "ID výpůjčky"
728
729 #: field.cwa.active.label:1443 field.chmm.active.label:1466
730 #: field.ccmm.active.label:1519 field.scap.active.label:4228
731 msgid "Active?"
732 msgstr "Aktivní?"
733
734 #: class.ascecm.label:4722
735 msgid "Statistical Category Entry Copy Map"
736 msgstr "Přehled statistických kategorií exemplářů"
737
738 #: field.aws.toolbars.label:1189
739 msgid "Toolbars"
740 msgstr "Nástrojové lišty"
741
742 #: field.atev.add_time.label:1058
743 msgid "Add Time"
744 msgstr "Čas přidání"
745
746 #: field.cmc.buoyant.label:2262
747 msgid "Buoyant?"
748 msgstr ""
749
750 #: field.rocit.stat_cat_1_value.label:9846
751 msgid "Legacy Stat Cat 1 Value"
752 msgstr "Zděděná hodnota statistické kategorie 1"
753
754 #: field.atul.perm_lib.label:1166
755 msgid "Permission Context"
756 msgstr "Kontext pro oprávnění"
757
758 #: field.acpl.circulate.label:4074
759 msgid "Can Circulate?"
760 msgstr "Lze půjčovat?"
761
762 #: field.sunit.stat_cat_entry_copy_maps.label:4523
763 #: field.acp.stat_cat_entry_copy_maps.label:5909
764 msgid "Stat-Cat entry maps"
765 msgstr "Přehled položek statistických kategorií"
766
767 #: field.cbc.padding.label:10073
768 msgid "Padding"
769 msgstr "Odsazení"
770
771 #: field.atcol.module.label:926 field.atval.module.label:934
772 #: field.atreact.module.label:950 field.atclean.module.label:966
773 msgid "Module Name"
774 msgstr "Jméno modulu"
775
776 #: class.ccnbin.label:4011
777 msgid "Call Number Bucket Item Note"
778 msgstr "Poznámka k položce skupiny signatur"
779
780 #: field.vqbr.create_time.label:325 field.vqar.create_time.label:446
781 #: field.acqfdeb.create_time.label:7135 field.acqfa.create_time.label:7440
782 #: field.acqfap.create_time.label:7474 field.acqpoh.create_time.label:7593
783 #: field.acqlih.create_time.label:7758 field.acqdfa.create_time.label:8409
784 msgid "Create Time"
785 msgstr "Čas vytvoření"
786
787 #: class.coustl.label:10091
788 msgid "Organizational Unit Setting Type Log"
789 msgstr "Log Typů nastavení organizačních jednotek"
790
791 #: field.combcirc.usr_birth_year.label:3662
792 #: field.acirc.usr_birth_year.label:3735
793 msgid "Patron Birth Year"
794 msgstr "Rok narození čtenáře"
795
796 #: field.atc.hold_transit_copy.label:1899 class.ahtc.label:6459
797 #: field.iatc.hold_transit_copy.label:9716
798 msgid "Hold Transit"
799 msgstr "Přeprava rezervací"
800
801 #: field.accs.last_stop_fines_time.label:124
802 msgid "Last Stop Fines Time"
803 msgstr "Pokuty zastaveny"
804
805 #: field.aur.need_before.label:6630
806 msgid "Need Before Date/Time"
807 msgstr "Potřebné před datem / časem"
808
809 #: class.afscv.label:8688
810 msgid "Fieldset Column Value"
811 msgstr "Hodnota sloupců množiny polí"
812
813 #: field.ccm.sip2_media_type.label:1204
814 msgid "SIP2 Media Type"
815 msgstr "Typ SIP2 média"
816
817 #: field.vqbrad.code.label:361 field.vqarad.code.label:478
818 #: field.ccvm.code.label:790 field.cza.code.label:868
819 #: field.ccm.code.label:1201 field.aiit.code.label:1221
820 #: field.acqim.code.label:1238 field.ccpbt.code.label:1254
821 #: field.ccnbt.code.label:1270 field.cbrebt.code.label:1330
822 #: field.cubt.code.label:1346 field.cvrfm.code.label:1362
823 #: field.aba.code.label:2074 field.acqpro.code.label:6714
824 #: field.acqipm.code.label:6763 field.acqfs.code.label:7059
825 #: field.acqf.code.label:7166 field.acqfsum.code.label:7408
826 #: field.acqliat.code.label:7795 field.acqliad.code.label:7883
827 #: field.acqlimad.code.label:7898 field.acqligad.code.label:7918
828 #: field.acqliuad.code.label:7928 field.acqlipad.code.label:7941
829 #: field.acqlilad.code.label:8001 field.acqclt.code.label:8454
830 #: field.acqclet.code.label:8474 field.cmrtm.code.label:9292
831 msgid "Code"
832 msgstr "Kód"
833
834 #: class.cubi.label:5696
835 msgid "User Bucket Item"
836 msgstr "Položka uživatelského seznamu"
837
838 #: field.circ.due_date.label:3561 field.combcirc.due_date.label:3634
839 #: field.acirc.due_date.label:3703 field.rodcirc.due_date.label:9786
840 msgid "Due Date/Time"
841 msgstr "Datum / čas vrácení"
842
843 #: class.acqafsb.label:7321
844 msgid "All Fund Spent Balance"
845 msgstr "Bilance útrat všech fondů"
846
847 #: class.acqafst.label:7311
848 msgid "All Fund Spent Total"
849 msgstr "Ze všech fondů utraceno celkem"
850
851 #: field.aur.holdable_formats.label:6624
852 msgid "Holdable Formats"
853 msgstr "Rezervovatelné formáty"
854
855 #: field.acqpo.id.label:7541 field.acqpoh.id.label:7588
856 #: field.acqmapinv.purchase_order.label:10051
857 msgid "Purchase Order ID"
858 msgstr "ID Objednávky"
859
860 #: field.sunit.age_protect.label:4487 field.acp.age_protect.label:5875
861 msgid "Age Hold Protection"
862 msgstr "Dočasné omezení rezervací"
863
864 #: field.brt.name.label:3776
865 msgid "Resource Type Name"
866 msgstr "Typ jména zdroje"
867
868 #: class.sunit.label:4484 field.sitem.unit.label:4564
869 msgid "Unit"
870 msgstr "Jednotka"
871
872 #: class.cst.label:2475 class.csp.label:3263
873 #: field.ausp.standing_penalty.label:3329
874 msgid "Standing Penalty"
875 msgstr "Blokace / penále"
876
877 #: field.circ.checkin_staff.label:3556 field.combcirc.checkin_staff.label:3629
878 #: field.acirc.checkin_staff.label:3698 field.rodcirc.checkin_staff.label:9781
879 msgid "Check In Staff"
880 msgstr "Pracovník výpůjčního protokolu"
881
882 #: field.mdp.cash_drawer.label:6339
883 msgid "Cash Drawer"
884 msgstr "Hotovostní pokladna"
885
886 #: field.acnc.field.label:2361
887 msgid "Call number fields"
888 msgstr "Pole signatury"
889
890 #: field.acqf.spent_total.label:7179
891 msgid "Spent Total"
892 msgstr "Celkem utraceno"
893
894 #: class.cza.label:862
895 msgid "Z39.50 Attribute"
896 msgstr "Atribury Z39.50"
897
898 #: field.mbtslv.billing_location.label:1801
899 #: field.mg.billing_location.label:5603
900 msgid "Billing Location"
901 msgstr "Místo účtování poplatku"
902
903 #: field.ccmlsm.fallthrough.label:1619
904 msgid "Fallthrough"
905 msgstr "Nezdařené"
906
907 #: class.srlu.label:4414
908 msgid "Routing List User"
909 msgstr "Uživatelé seznamu předběžných příjemců"
910
911 #: field.mrd.pub_status.label:3245
912 msgid "Pub Status"
913 msgstr "Status publikování"
914
915 #: field.aufhmxl.max.label:8737
916 msgid "Max Loop"
917 msgstr ""
918
919 #: field.atev.async_output.label:1067
920 msgid "Asynchronous Output"
921 msgstr "Asynchroonní výstup"
922
923 #: class.ccnbt.label:1268
924 msgid "Call Number Bucket Type"
925 msgstr "Typ skupiny signatur"
926
927 #: field.mckp.cash_drawer.label:5857
928 msgid "Workstation link"
929 msgstr "Pracovní stanice (odkaz)"
930
931 #: field.combcirc.usr_post_code.label:3650
932 #: field.acirc.usr_post_code.label:3719
933 msgid "Patron ZIP"
934 msgstr "PSČ čtenáře"
935
936 #: field.circ.xact_start.label:3579 field.combcirc.xact_start.label:3652
937 #: field.acirc.xact_start.label:3721 field.rodcirc.xact_start.label:9803
938 msgid "Check Out Date/Time"
939 msgstr "Datum / Čas výpůjčky"
940
941 #: class.acqclet.label:8470 field.acqcle.type.label:8506
942 #: field.acqscle.type.label:8534
943 msgid "Claim Event Type"
944 msgstr "Typ reklamační události"
945
946 #: field.circ.billable_transaction.label:3587
947 #: field.combcirc.billable_transaction.label:3656
948 #: field.acirc.billable_transaction.label:3729
949 #: field.rodcirc.billable_transaction.label:9806
950 msgid "Base Transaction"
951 msgstr ""
952
953 #: class.acqlin.label:7812
954 msgid "Line Item Note"
955 msgstr "Poznámka k položce"
956
957 #: field.cnct.in_house.label:5539
958 msgid "In House?"
959 msgstr "Prezenčně?"
960
961 #: field.au.card.label:2785
962 msgid "Current Library Card"
963 msgstr "Stávající průkaz do knihovny"
964
965 #: field.acpn.creator.label:3025
966 msgid "Note Creator"
967 msgstr "Poznámku vytvořil (a)"
968
969 #: field.acqlisum.estimated_amount.label:9668
970 #: field.acqlisumi.estimated_amount.label:9688
971 msgid "Estimated Amount"
972 msgstr "Odhadovaná částka"
973
974 #: field.acqfsrcat.amount.label:7354
975 msgid "Total Allocated from Funding Source"
976 msgstr "Z finančního zdroje vyčleněno celkem"
977
978 #: field.acp.last_circ.label:5912 field.rlc.last_circ.label:9470
979 msgid "Last Circulation Date"
980 msgstr "Naposledy vypůjčeno"
981
982 #: field.brt.resources.label:3785 field.aou.resources.label:5277
983 msgid "Resources"
984 msgstr "Zdroje"
985
986 #: field.sstr.routing_label.label:4389
987 msgid "Routing Label"
988 msgstr "Označení předběžných příjemců"
989
990 #: class.acpm.label:2636
991 msgid "Copy Monograph Part Map"
992 msgstr "Seznam částí exemplářů monografií"
993
994 #: field.circ.target_copy.label:3576 field.combcirc.target_copy.label:3649
995 #: field.acirc.target_copy.label:3718 field.rodcirc.target_copy.label:9800
996 msgid "Circulating Item"
997 msgstr "Půjčovaný exemplář"
998
999 #: class.cubt.label:1344
1000 msgid "User Bucket Type"
1001 msgstr "Typ uživatelského seznamu"
1002
1003 #: field.atul.template_output.label:1161
1004 msgid "Event Template Output"
1005 msgstr "Výstup šablony události"
1006
1007 #: field.ccmw.is_renewal.label:1411 field.ccmm.is_renewal.label:1518
1008 msgid "Renewal?"
1009 msgstr "Prodloužení?"
1010
1011 #: field.acs.id.label:1980
1012 msgid "Control Set ID"
1013 msgstr "ID kontrolní sady"
1014
1015 #: field.act.age_protect.label:5971
1016 msgid "Age Protect"
1017 msgstr "Období hájení"
1018
1019 #: field.acqlid.recv_time.label:7854
1020 msgid "Actual Receive Date"
1021 msgstr "Datum skutečného příjmu"
1022
1023 #: field.cracct.account.label:817 field.acqedi.account.label:8015
1024 msgid "Account"
1025 msgstr "Účet"
1026
1027 #: field.acqf.debits.label:7174
1028 msgid "Debits"
1029 msgstr "Dluh"
1030
1031 #: class.ccbin.label:1967
1032 msgid "Copy Bucket Item Note"
1033 msgstr "Poznámka k položce skupiny exemplářů"
1034
1035 #: field.atc.prev_dest.label:1896
1036 msgid "Prev Destination"
1037 msgstr "Předchozí destinace"
1038
1039 #: class.acnc.label:2356
1040 msgid "Call number classification scheme"
1041 msgstr "Klasfikační schéma signatur"
1042
1043 #: class.aufh.label:6117
1044 msgid "Unfulfilled Hold Targets"
1045 msgstr "Nesplněné rezervace"
1046
1047 #: field.rhcrpbap.holds_at_pickup_library.label:9429
1048 msgid "Active Holds at Pickup Library"
1049 msgstr "Aktivní rezervace v knihovně pro vyzvednutí"
1050
1051 #: field.rsr.series_statement.label:8262
1052 msgid "Series Statement (normalized)"
1053 msgstr "Specifikace edice (normalizováno)"
1054
1055 #: class.rccbs.label:9554
1056 msgid "Classic Open Transaction Summary"
1057 msgstr "Klasický otevřený souhrn transakcí"
1058
1059 #: field.artc.prev_hop.label:6432 field.ahtc.prev_hop.label:6467
1060 msgid "Previous Stop"
1061 msgstr "Předchozí zastavení"
1062
1063 #: field.acqpa.address_type.label:6894
1064 msgid "Address Type"
1065 msgstr "Typ adresy"
1066
1067 #: field.ahr.cut_in_line.label:5000 field.ahopl.cut_in_line.label:5127
1068 #: field.alhr.cut_in_line.label:5201
1069 msgid "Top of Queue"
1070 msgstr "Začátek fronty"
1071
1072 #: field.czs.auth.label:844
1073 msgid "Auth"
1074 msgstr "Autority"
1075
1076 #: field.auact.event_time.label:2897
1077 msgid "Event Time"
1078 msgstr "Čas události"
1079
1080 #: field.acn.editor.label:2414 field.bre.editor.label:2530
1081 #: field.sunit.editor.label:4506 field.acp.editor.label:5894
1082 msgid "Last Editing User"
1083 msgstr "Naposledy editoval(a)"
1084
1085 #: field.aou.settings.label:5267
1086 msgid "Settings"
1087 msgstr "Nastavení"
1088
1089 #: field.acqafet.amount.label:7304
1090 msgid "Total Encumbered Amount"
1091 msgstr "Celková výše dluhu"
1092
1093 #: field.aouctn.tree.label:5336
1094 msgid "Tree"
1095 msgstr "Strom"
1096
1097 #: field.vbm.match_score.label:404
1098 msgid "Match Score"
1099 msgstr "Počet shod"
1100
1101 #: field.vqbr.queue.label:328 field.vqar.queue.label:449
1102 msgid "Queue"
1103 msgstr "Fronta"
1104
1105 #: field.vbm.queued_record.label:401 field.vam.queued_record.label:518
1106 msgid "Queued Record"
1107 msgstr "Záznam ve frontě"
1108
1109 #: class.acqpoh.label:7583
1110 msgid "Purchase Order History"
1111 msgstr "Historie objednávek"
1112
1113 #: class.crahp.label:6004
1114 msgid "Age Hold Protection Rule"
1115 msgstr "Pravidla dočasného omezení rezervací"
1116
1117 #: field.aou.workstations.label:5270
1118 msgid "Workstations"
1119 msgstr "Pracovní stanice"
1120
1121 #: field.aur.article_title.label:6636
1122 msgid "Article Title"
1123 msgstr "Název článku"
1124
1125 #: field.au.hold_requests.label:2773
1126 msgid "All Hold Requests"
1127 msgstr "Všechny požadavky na rezervace"
1128
1129 #: field.au.master_account.label:2805
1130 msgid "Is Group Lead Account"
1131 msgstr "Je vedoucím skupiny uživatelů"
1132
1133 #: field.ahr.frozen.label:4995 field.ahopl.frozen.label:5122
1134 #: field.alhr.frozen.label:5196
1135 msgid "Currently Frozen"
1136 msgstr "Momentálně \"zmraženo\""
1137
1138 #: field.acqpca.contact.label:6968
1139 msgid "Contact"
1140 msgstr "Kontakt"
1141
1142 #: class.puwoum.label:6214
1143 msgid "User Work Org Unit Map"
1144 msgstr "Pracovní organizační jednotky uživatelů"
1145
1146 #: field.accs.last_checkin_workstation.label:126
1147 msgid "Last Checkin Workstation"
1148 msgstr "Naposledy vráceno na pracovní stanici"
1149
1150 #: class.stgu.label:8596
1151 msgid "User Stage"
1152 msgstr "Stav uživatele"
1153
1154 #: field.ccmw.org_unit.label:1412 field.cwa.org_unit.label:1444
1155 #: field.ccmm.org_unit.label:1520 field.pgpt.org_unit.label:3288
1156 #: field.ausp.org_unit.label:3330 field.acplo.org.label:4155
1157 #: field.aouctn.org_unit.label:5337 field.cbt.owner.label:6585
1158 #: field.acqf.org.label:7162 field.acqfsum.org.label:7404
1159 #: field.acqfap.org.label:7469 field.acqpl.org_unit.label:7495
1160 #: field.acqclt.org_unit.label:8453 field.acqclet.org_unit.label:8473
1161 #: field.acqclp.org_unit.label:8550
1162 msgid "Org Unit"
1163 msgstr "Organizační jednotka"
1164
1165 #: class.ahopl.label:5030
1166 msgid "Hold On Pull List"
1167 msgstr "Seznam rezervací"
1168
1169 #: class.mkfe.label:3182
1170 msgid "Keyword Field Entry"
1171 msgstr "Položky klíčových polí"
1172
1173 #: class.asvq.label:1736
1174 msgid "User Survey Question"
1175 msgstr "Otázka uživatelského průzkumu"
1176
1177 #: class.mfae.label:3122
1178 msgid "Combined Facet Entry"
1179 msgstr "Položky kombinovaných faset"
1180
1181 #: field.circ.phone_renewal.label:3569 field.combcirc.phone_renewal.label:3642
1182 #: field.acirc.phone_renewal.label:3711 field.rodcirc.phone_renewal.label:9794
1183 msgid "Phone Renewal"
1184 msgstr "Telefonické prodloužení"
1185
1186 #: field.cuat.transient.label:2881
1187 msgid "Transient"
1188 msgstr "Krátkodobý"
1189
1190 #: class.siss.label:4445 field.sitem.issuance.label:4562
1191 #: field.smhc.issuance.label:4630
1192 msgid "Issuance"
1193 msgstr "Číslování"
1194
1195 #: class.mife.label:6131
1196 msgid "Identifier Field Entry"
1197 msgstr "Položky pole identifikátoru"
1198
1199 #: field.acqlia.definition.label:7839
1200 msgid "Definition"
1201 msgstr "Definice"
1202
1203 #: class.sra.label:4765
1204 msgid "Relevance Adjustment"
1205 msgstr "Úprava relevance"
1206
1207 #: field.aur.article_pages.label:6637
1208 msgid "Article Pages"
1209 msgstr "Stránkování článku"
1210
1211 #: field.cmf.facet_field.label:2289
1212 msgid "Facet Field"
1213 msgstr "Pole fasety"
1214
1215 #: field.sre.edit_date.label:4196
1216 msgid "Edit date"
1217 msgstr "Datum editace"
1218
1219 #: field.acqlid.claims.label:7864
1220 msgid "Claims"
1221 msgstr "Reklamace"
1222
1223 #: class.ppl.label:3095
1224 msgid "Permission List"
1225 msgstr "Seznam oprávnění"
1226
1227 #: field.atevdef.hook.label:1015 field.atul.hook.label:1148
1228 msgid "Hook"
1229 msgstr "Hák"
1230
1231 #: field.bmpc.id.label:9209
1232 msgid "Temp ID"
1233 msgstr "Dočasné ID"
1234
1235 #: class.acqinv.label:6776 field.acqie.invoice.label:6815
1236 #: field.acqii.invoice.label:6852
1237 msgid "Invoice"
1238 msgstr "Faktura"
1239
1240 #: field.atenv.path.label:984
1241 msgid "Field Path"
1242 msgstr ""
1243
1244 #: field.mdp.accepting_usr.label:6338
1245 msgid "Accepting User"
1246 msgstr "Akceptuji uživatele"
1247
1248 #: class.qrc.label:8927
1249 msgid "Record Column"
1250 msgstr "Sloupec záznamu"
1251
1252 #: field.ahr.thaw_date.label:4996 field.ahopl.thaw_date.label:5123
1253 #: field.alhr.thaw_date.label:5197
1254 msgid "Thaw Date (if frozen)"
1255 msgstr "Datum \"rozmražení\" (pokud zmraženo)"
1256
1257 #: field.acqinv.inv_type.label:6784
1258 msgid "Invoice Type"
1259 msgstr "Typ platebního dokladu"
1260
1261 #: field.acqpro.fax_phone.label:6724 field.acqpa.fax_phone.label:6905
1262 #: field.acqpca.fax_phone.label:6970
1263 msgid "Fax Phone"
1264 msgstr "Číslo faxu"
1265
1266 #: class.bmpc.label:9207
1267 msgid "MARC21 Physical Characteristics"
1268 msgstr "MARC21 Fyzický popis"
1269
1270 #: field.acqinv.payment_method.label:6787
1271 msgid "Payment Method"
1272 msgstr "Platební metoda"
1273
1274 #: class.afs.label:8667
1275 msgid "Fieldset"
1276 msgstr "Sada polí"
1277
1278 #: field.rmsr.pubdate.label:8215 field.rssr.pubdate.label:8239
1279 #: field.rsr.pubdate.label:8260
1280 msgid "Publication Year (normalized)"
1281 msgstr "Rok vydání  (normalizovaný)"
1282
1283 #: field.scap.enum_1.label:4230
1284 msgid "Enum 1"
1285 msgstr "Číslování 1"
1286
1287 #: field.scap.enum_3.label:4232
1288 msgid "Enum 3"
1289 msgstr "Číslování 3"
1290
1291 #: field.scap.enum_2.label:4231
1292 msgid "Enum 2"
1293 msgstr "Číslování 2"
1294
1295 #: field.asva.answer.label:6066
1296 msgid "Answer Text"
1297 msgstr "Text odpovědi"
1298
1299 #: field.scap.enum_4.label:4233
1300 msgid "Enum 4"
1301 msgstr "Číslování 4"
1302
1303 #: field.scap.enum_6.label:4235
1304 msgid "Enum 6"
1305 msgstr "Číslování 6"
1306
1307 #: field.vqbr.id.label:324 field.vqar.id.label:445 field.mra.id.label:751
1308 #: field.bre.id.label:2532 field.aufh.id.label:6123 field.rmsr.id.label:8207
1309 #: field.rssr.id.label:8231 field.rsr.id.label:8250 field.rlcd.id.label:9318
1310 #: field.rhcrpb.id.label:9381 field.rhcrpbap.id.label:9427
1311 msgid "Record ID"
1312 msgstr "ID záznamu"
1313
1314 #: field.siss.holding_link_id.label:4458
1315 msgid "Holding Link ID"
1316 msgstr "ID odkazu vlastnictví"
1317
1318 #: field.sdist.index_summary.label:4327 class.sisum.label:4695
1319 msgid "Index Issue Summary"
1320 msgstr "Rejstříky časopisů"
1321
1322 #: field.bre.attrs.label:2554
1323 msgid "SVF Attributes"
1324 msgstr "Atributy SVF"
1325
1326 #: field.au.email.label:2792 field.aou.email.label:5260
1327 #: field.stgu.email.label:8602
1328 msgid "Email Address"
1329 msgstr "E-mailová adresa"
1330
1331 #: class.xbool.label:8998
1332 msgid "Boolean Expression"
1333 msgstr "Booleovský výraz"
1334
1335 #: field.mrd.audience.label:3234
1336 msgid "Audn"
1337 msgstr "Audn"
1338
1339 #: class.xstr.label:9180
1340 msgid "String Expression"
1341 msgstr "Řetězcový výraz"
1342
1343 #: class.acrlid.label:9601
1344 msgid "Claim Ready Lineitem Details"
1345 msgstr "Detail položky k reklamaci"
1346
1347 #: field.acqdf.name.label:8355
1348 msgid "Formula Name"
1349 msgstr "Jméno vzorce"
1350
1351 #: field.circ.usr.label:3577 field.ancc.patron.label:6095
1352 #: field.rodcirc.usr.label:9801
1353 msgid "Patron"
1354 msgstr "Čtenář"
1355
1356 #: field.cmfpm.length.label:9230 field.cmpcsm.length.label:9260
1357 #: field.cbc.length.label:10072
1358 msgid "Length"
1359 msgstr "Délka"
1360
1361 #: field.au.cards.label:2771
1362 msgid "All Library Cards"
1363 msgstr "Všechny čtenářské průkazy"
1364
1365 #: field.sitem.shadowed.label:4570
1366 msgid "Shadowed?"
1367 msgstr ""
1368
1369 #: field.qfpd.id.label:8836
1370 msgid "Function Param Def ID"
1371 msgstr "ID definice parametru funkce"
1372
1373 #: class.amtr.label:105
1374 msgid "Matrix Test Result"
1375 msgstr "Výsledek testu matice"
1376
1377 #: field.rccbs.patron_zip.label:9587
1378 msgid "User ZIP Code"
1379 msgstr "PSČ uživatele"
1380
1381 #: class.vms.label:536
1382 msgid "Record Matching Definition Set"
1383 msgstr "Záznam odpovídající definiční sadě"
1384
1385 #: field.mrd.cat_form.label:3236
1386 msgid "Cat Form"
1387 msgstr "Katalogizační formulář"
1388
1389 #: field.qfs.id.label:8824
1390 msgid "Function Signature ID"
1391 msgstr "ID signatury funkce"
1392
1393 #: field.atc.dest.label:1890 field.iatc.dest.label:9708
1394 msgid "Destination"
1395 msgstr "Cíl"
1396
1397 #: field.ahopl.copy_location_order_position.label:5132
1398 msgid "Copy Location Sort Order"
1399 msgstr "Pořadí umístění peo řazení"
1400
1401 #: class.mfp.label:3214
1402 msgid "Forgive Payment"
1403 msgstr "Prominutí platby"
1404
1405 #: field.vqbr.imported_as.label:330 field.vqar.imported_as.label:450
1406 msgid "Final Target Record"
1407 msgstr "Cílový záznam"
1408
1409 #: field.acn.uris.label:2421
1410 msgid "URIs"
1411 msgstr "URI"
1412
1413 #: class.acqfat.label:7206
1414 msgid "Fund Allocation Total"
1415 msgstr "Celkem přiděleno prostředků"
1416
1417 #: field.rocit.stat_cat_2_value.label:9847
1418 msgid "Legacy Stat Cat 2 Value"
1419 msgstr "Zděděná hodnota statistické kategorie 2"
1420
1421 #: class.svr.label:4172
1422 msgid "Serial Virtual Record"
1423 msgstr "Virtuální záznam seriálu"
1424
1425 #: field.chmm.distance_is_from_owner.label:1483
1426 msgid "Range is from Owning Lib?"
1427 msgstr "Akční rádius  je mimo vlastnickou knihovnu?"
1428
1429 #: field.acqlisum.paid_amount.label:9670
1430 #: field.acqlisumi.paid_amount.label:9690
1431 msgid "Paid Amount"
1432 msgstr "Výše platby"
1433
1434 #: field.acqii.inv_item_type.label:6855 field.acqpoi.inv_item_type.label:7657
1435 msgid "Invoice Item Type"
1436 msgstr "Typ položky na faktuře"
1437
1438 #: field.stgsc.value.label:8662
1439 msgid "Stat Cat Value"
1440 msgstr "Hodnota statistické kategorie"
1441
1442 #: field.acqftr.transfer_time.label:7000
1443 msgid "Transfer Time"
1444 msgstr "Čas přesunu"
1445
1446 #: class.mfr.label:3053
1447 msgid "Flattened MARC Fields"
1448 msgstr ""
1449
1450 #: class.acpn.label:3022
1451 msgid "Copy Note"
1452 msgstr "Poznámka k exempláři"
1453
1454 #: field.atc.persistant_transfer.label:1893
1455 #: field.iatc.persistant_transfer.label:9711
1456 msgid "Is Persistent? (unused)"
1457 msgstr "Je trvalý? (nepoužito)"
1458
1459 #: field.aou.fiscal_calendar.label:5263 class.acqfc.label:7013
1460 msgid "Fiscal Calendar"
1461 msgstr "Fiskální kalendář"
1462
1463 #: class.qseq.label:8785
1464 msgid "Query Sequence"
1465 msgstr "Sekvence dotazu"
1466
1467 #: field.qxp.operator.label:8871 field.xop.operator.label:9155
1468 #: field.xser.operator.label:9172
1469 msgid "Operator"
1470 msgstr "Operátor"
1471
1472 #: field.acqct.code.label:6673
1473 msgid "Currency Code"
1474 msgstr "Kód měny"
1475
1476 #: class.coust.label:2984
1477 msgid "Organizational Unit Setting Type"
1478 msgstr "Typ nastavení organizační jednotky"
1479
1480 #: field.ancc.duedate.label:6097
1481 msgid "Virtual Due Date/Time"
1482 msgstr "Virtuální datum / čas vrácení"
1483
1484 #: field.circ.unrecovered.label:3591 field.bresv.unrecovered.label:3925
1485 #: field.mbt.unrecovered.label:5649
1486 msgid "Unrecovered Debt"
1487 msgstr "Neuhrazené pohledávky"
1488
1489 #: class.auoi.label:624
1490 msgid "User Sharing Opt-in"
1491 msgstr ""
1492
1493 #: field.aun.title.label:1814 field.acpn.title.label:3029
1494 msgid "Note Title"
1495 msgstr "Název poznámky"
1496
1497 #: field.combcirc.copy_owning_lib.label:3665
1498 #: field.acirc.copy_owning_lib.label:3738
1499 msgid "Copy Owning Library"
1500 msgstr "Knihovna vlastnící exemplář"
1501
1502 #: field.aua.replaces.label:3363
1503 msgid "Replaces"
1504 msgstr "Nahrazuje"
1505
1506 #: field.ahopl.is_staff_hold.label:5136
1507 msgid "Is Staff Hold?"
1508 msgstr "Rezervováno personálem?"
1509
1510 #: class.ancc.label:6089
1511 msgid "Non-cataloged Circulation"
1512 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
1513
1514 #: field.brav.id.label:3866
1515 msgid "Resource Attribute Value ID"
1516 msgstr "ID hodnoty atributů zdroje"
1517
1518 #: field.siss.holding_code.label:4456
1519 msgid "Holding Code"
1520 msgstr "Kód číslování"
1521
1522 #: field.rccc.patron_home_lib.label:9506
1523 msgid "Patron Home Library Link"
1524 msgstr "Domovská knihovna čtenáře (odkaz)"
1525
1526 #: field.circ.billings.label:3585 field.combcirc.billings.label:3654
1527 #: field.acirc.billings.label:3727 field.rodcirc.billings.label:9804
1528 msgid "Transaction Billings"
1529 msgstr "Poplatky v rámci transakce"
1530
1531 #: class.stgma.label:8626
1532 msgid "Mailing Address Stage"
1533 msgstr "Stav kontaktní adresy"
1534
1535 #: field.bra.id.label:3840
1536 msgid "Resource Attribute ID"
1537 msgstr "ID atributu zdroje"
1538
1539 #: field.crmf.is_percent.label:6026
1540 msgid "Is Percent"
1541 msgstr "Je procentem"
1542
1543 #: field.acqfy.calendar.label:7035
1544 msgid "Calendar"
1545 msgstr "Kalendář"
1546
1547 #: class.acqligad.label:7915
1548 msgid "Line Item Generated Attribute Definition"
1549 msgstr "Generovaná definice atributů položky"
1550
1551 #: field.bresv.summary.label:3930 field.mbt.summary.label:5656
1552 msgid "Payment Summary"
1553 msgstr "Souhrn plateb"
1554
1555 #: class.asfge.label:4935
1556 msgid "Search Filter Group Entry"
1557 msgstr ""
1558
1559 #: class.bra.label:3838 field.brav.attr.label:3868
1560 #: field.bram.resource_attr.label:3893
1561 msgid "Resource Attribute"
1562 msgstr "Atribut zdroje"
1563
1564 #: class.acqpro.label:6708 field.acqpron.provider.label:6747
1565 #: field.acqinv.provider.label:6780 field.acqpa.provider.label:6899
1566 #: field.acqpc.provider.label:6931 field.acqpo.provider.label:7545
1567 #: field.acqpoh.provider.label:7595 field.jub.provider.label:7695
1568 #: field.acqlih.provider.label:7754 field.acqlipad.provider.label:7944
1569 #: field.acqphsm.provider.label:7973 field.acqedi.provider.label:8019
1570 msgid "Provider"
1571 msgstr "Dodavatel"
1572
1573 #: class.qbv.label:8847 field.qxp.bind_variable.label:8877
1574 #: field.xbind.bind_variable.label:8990
1575 msgid "Bind Variable"
1576 msgstr "Vazba proměnných"
1577
1578 #: field.qseq.id.label:8787
1579 msgid "Query Seq ID"
1580 msgstr "ID sekvence dotazu"
1581
1582 #: field.vqbr.matches.label:335 field.vqar.matches.label:455
1583 msgid "Matches"
1584 msgstr "Shoda"
1585
1586 #: field.acqftr.transfer_user.label:7001
1587 msgid "Transfer User"
1588 msgstr "Přesunuto uživatelem"
1589
1590 #: field.ccmw.user_home_ou.label:1415 field.ccmm.user_home_ou.label:1523
1591 msgid "User Home Lib"
1592 msgstr "Domovská knihovna uživatele"
1593
1594 #: field.ancc.id.label:6093
1595 msgid "Non-cat Circulation ID"
1596 msgstr "ID nekatalogizované výpůjčky"
1597
1598 #: field.vms.mtype.label:541
1599 msgid "Match Set Type"
1600 msgstr "Typ sady shod"
1601
1602 #: field.bresv.xact_start.label:3924 field.mbt.xact_start.label:5648
1603 #: field.rccbs.xact_start.label:9569
1604 msgid "Transaction Start Date/Time"
1605 msgstr "Datum / čas začátku transakce"
1606
1607 #: class.rmobbhol.label:9943
1608 msgid "Open Circulation Balance by User Home Library and Owning Library"
1609 msgstr ""
1610 "Bilance  výpůjených exemplářů podle  domovské knihovny uživatele a "
1611 "vlastnické knihovny"
1612
1613 #: class.qfr.label:8905
1614 msgid "From Relation"
1615 msgstr "Z relace"
1616
1617 #: class.chddv.label:2717
1618 msgid "Hard Due Date Values"
1619 msgstr "Hodnoty pevných dat vrácení"
1620
1621 #: field.asvq.survey.label:1742 field.asvr.survey.label:1928
1622 #: class.asv.label:4844
1623 msgid "Survey"
1624 msgstr "Průzkum"
1625
1626 #: field.aus.id.label:1837
1627 msgid "Setting ID"
1628 msgstr "ID nastavení"
1629
1630 #: class.cub.label:5477
1631 msgid "User Bucket"
1632 msgstr "Uživatelský seznam"
1633
1634 #: field.sunit.dummy_isbn.label:4500 field.acp.dummy_isbn.label:5888
1635 msgid "Dummy ISBN"
1636 msgstr "Neplatné ISBN"
1637
1638 #: field.ath.key.label:908
1639 msgid "Hook Key"
1640 msgstr "Klíč háku"
1641
1642 #: field.acn.label.label:2416 field.ahopl.call_number_label.label:5134
1643 #: field.acqlid.cn_label.label:7853 field.rccc.call_number_label.label:9503
1644 msgid "Call Number Label"
1645 msgstr "Štítek signatury"
1646
1647 #: field.aua.county.label:3354 field.aal.county.label:3381
1648 #: field.acqpa.county.label:6897 field.acqpca.county.label:6962
1649 msgid "County"
1650 msgstr "Kraj"
1651
1652 #: field.acn.prefix.label:2424 field.cbc.prefix.label:10070
1653 msgid "Prefix"
1654 msgstr "Prefix"
1655
1656 #: field.ahrn.pub.label:5233
1657 msgid "Pub?"
1658 msgstr "Veřejné?"
1659
1660 #: field.jub.expected_recv_time.label:7701
1661 msgid "Expected Receive Date"
1662 msgstr "Předpokládané vrácení"
1663
1664 #: field.act.circ_modifier.label:5978 field.acqlid.circ_modifier.label:7860
1665 #: field.rccc.circ_modifier.label:9493 field.rocit.circ_modifier.label:9842
1666 msgid "Circ Modifier"
1667 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
1668
1669 #: field.atul.update_time.label:1156
1670 msgid "Event Update Time"
1671 msgstr "Čas aktualizace události"
1672
1673 #: field.rsr.series_title.label:8261
1674 msgid "Series Title (normalized)"
1675 msgstr "Název edice (normalizovaný)"
1676
1677 #: field.acqfcb.amount.label:7277
1678 msgid "Balance after Spent and Encumbered"
1679 msgstr "Bilace po útratách a zatíženích"
1680
1681 #: field.actscsf.one_only.label:5423 field.ascsf.one_only.label:6395
1682 msgid "Exclusive?"
1683 msgstr "Výlučný?"
1684
1685 #: field.aufh.current_copy.label:6120
1686 msgid "Non-fulfilling Copy"
1687 msgstr "Kopie nesplňující požadavek"
1688
1689 #: field.qsq.type.label:8767
1690 msgid "Query type"
1691 msgstr "Typ dotazu"
1692
1693 #: class.rof.label:8082
1694 msgid "Output Folder"
1695 msgstr "Výstupní složka"
1696
1697 #: field.stgu.row_id.label:8598 field.stgc.row_id.label:8618
1698 #: field.stgma.row_id.label:8628 field.stgba.row_id.label:8643
1699 #: field.stgsc.row_id.label:8658
1700 msgid "Row ID"
1701 msgstr "ID řádku"
1702
1703 #: field.siss.caption_and_pattern.label:4453
1704 msgid "Caption/Pattern"
1705 msgstr "Označení / schéma"
1706
1707 #: field.vie.description.label:308 field.vqbrad.description.label:362
1708 #: field.vqarad.description.label:479 field.cin.description.label:662
1709 #: field.crad.description.label:702 field.ccvm.description.label:792
1710 #: field.ath.description.label:910 field.atcol.description.label:927
1711 #: field.atval.description.label:935 field.atreact.description.label:951
1712 #: field.atclean.description.label:967 field.ccm.description.label:1203
1713 #: field.cclg.description.label:1578 field.ccls.description.label:1599
1714 #: field.acs.description.label:1982 field.acsaf.description.label:2009
1715 #: field.at.description.label:2057 field.aba.description.label:2077
1716 #: field.cam.description.label:2328 field.cust.description.label:2965
1717 #: field.asv.description.label:4848 field.pgt.description.label:6041
1718 #: field.acqcr.description.label:7523 field.acqliat.description.label:7796
1719 #: field.acqliad.description.label:7884 field.acqlimad.description.label:7899
1720 #: field.acqligad.description.label:7919 field.acqliuad.description.label:7929
1721 #: field.acqlipad.description.label:7942 field.acqlilad.description.label:8002
1722 #: field.acqclt.description.label:8455 field.acqclet.description.label:8475
1723 #: field.acqclp.description.label:8552 field.qbv.description.label:8852
1724 msgid "Description"
1725 msgstr "Popis"
1726
1727 #: field.acqpl.entry_count.label:7500
1728 msgid "Entry Count"
1729 msgstr "Počet položek"
1730
1731 #: field.aufh.circ_lib.label:6119
1732 msgid "Non-fulfilling Library"
1733 msgstr "Knihovna nesplňující požadavek"
1734
1735 #: class.mtfe.label:6143
1736 msgid "Title Field Entry"
1737 msgstr "Položky pole názvu"
1738
1739 #: class.clm.label:2176
1740 msgid "Language Map"
1741 msgstr "Jazyky"
1742
1743 #: field.crad.filter.label:703
1744 msgid "Filter?"
1745 msgstr "Filtrovat?"
1746
1747 #: field.brsrc.attr_maps.label:3816 field.bra.attr_maps.label:3846
1748 #: field.brav.attr_maps.label:3870
1749 msgid "Resource Attribute Maps"
1750 msgstr "ATributy zdrojů"
1751
1752 #: field.vii.error_detail.label:191 field.vqbr.error_detail.label:332
1753 #: field.vqar.error_detail.label:452
1754 msgid "Import Error Detail"
1755 msgstr "Detaily chyby importu"
1756
1757 #: field.asv.usr_summary.label:4857
1758 msgid "Display in User Summary"
1759 msgstr "Zobrazit přehled uživatele"
1760
1761 #: field.rccc.stat_cat_1_value.label:9517
1762 msgid "Legacy CAT1 Value"
1763 msgstr ""
1764
1765 #: field.qfr.parent_relation.label:8914
1766 msgid "Parent Relation ID"
1767 msgstr "ID nadřazené relace"
1768
1769 #: class.acqfy.label:7032 field.acqfy.year.label:7036
1770 msgid "Fiscal Year"
1771 msgstr "Fiskální rok"
1772
1773 #: field.circ.checkin_time.label:3557 field.combcirc.checkin_time.label:3630
1774 #: field.acirc.checkin_time.label:3699 field.rodcirc.checkin_time.label:9782
1775 msgid "Check In Date/Time"
1776 msgstr "Datum / čas vrácení"
1777
1778 #: field.act.owning_lib.label:5960 field.rocit.owning_lib.label:9852
1779 msgid "Owning Lib"
1780 msgstr "Vlastnická knihovna"
1781
1782 #: field.mbts.last_billing_type.label:1770
1783 #: field.mbtslv.last_billing_type.label:1791
1784 #: field.rccbs.last_billing_type.label:9582
1785 msgid "Last Billing Type"
1786 msgstr "Typ poplatku"
1787
1788 #: field.vmsp.bool_op.label:561
1789 msgid "Boolean Operator"
1790 msgstr "Booleovský operátor"
1791
1792 #: field.qsi.stored_query.label:8944 field.qobi.stored_query.label:8959
1793 msgid "Stored Query ID"
1794 msgstr "ID uloženého dotazu"
1795
1796 #: class.rhcrpbap.label:9396
1797 msgid "Hold/Copy Ratio per Bib and Pickup Library"
1798 msgstr "Poměr rezervací / exemplářů na bib. záznam a knihovnu"
1799
1800 #: class.cclsgm.label:1693
1801 msgid "Circulation Limit Set Group Map"
1802 msgstr "Přehled skupin výpůjčních limitů"
1803
1804 #: field.sre.active.label:4191
1805 msgid "Is Active"
1806 msgstr "Je aktivní"
1807
1808 #: field.czs.attrs.label:845
1809 msgid "Attrs"
1810 msgstr "Atributy"
1811
1812 #: field.acsaf.nfi.label:2007
1813 msgid "Non-filing Indicator"
1814 msgstr "Nenaplněný indikátor"
1815
1816 #: field.vii.internal_id.label:213 field.viiad.internal_id.label:265
1817 msgid "Overlay Match ID"
1818 msgstr "Přepsat ID shody"
1819
1820 #: field.aihu.org_unit.label:1863 field.ancihu.org_unit.label:1877
1821 #: field.acqcr.org_unit.label:7521
1822 msgid "Using Library"
1823 msgstr "S využitím knihovny"
1824
1825 #: field.ergbhu.update_type.label:8336
1826 msgid "Update Type"
1827 msgstr "Typ aktualizace"
1828
1829 #: field.bre.marc.label:2534
1830 msgid "MARC21Slim"
1831 msgstr "MARC21Slim"
1832
1833 #: field.acqpron.edit_time.label:6750 field.acqpl.edit_time.label:7498
1834 #: field.acqpo.edit_time.label:7544 field.acqpoh.edit_time.label:7594
1835 #: field.acqpon.edit_time.label:7624 field.jub.edit_time.label:7697
1836 #: field.acqlih.edit_time.label:7759 field.acqlin.edit_time.label:7818
1837 msgid "Edit Time"
1838 msgstr "Čast editace"
1839
1840 #: field.ssubn.title.label:4299 field.sdistn.title.label:4360
1841 #: field.sin.title.label:4606 field.ahrn.title.label:5230
1842 #: field.aur.title.label:6633 field.acqpoi.title.label:7658
1843 #: field.rocit.title.label:9832
1844 msgid "Title"
1845 msgstr "Název"
1846
1847 #: field.vqbr.bib_source.label:329 class.cbs.label:5625
1848 msgid "Bib Source"
1849 msgstr "Bibliografický zdroj"
1850
1851 #: field.circ.checkin_scan_time.label:3583
1852 #: field.acirc.checkin_scan_time.label:3725
1853 msgid "Checkin Scan Date/Time"
1854 msgstr "Datum / čas vrácení"
1855
1856 #: field.acqinv.payment_auth.label:6786
1857 msgid "Payment Auth"
1858 msgstr "Autorizace platby"
1859
1860 #: class.mwp.label:5748
1861 msgid "Work Payment"
1862 msgstr "Platba prací"
1863
1864 #: class.acirc.label:3695
1865 msgid "Aged (patronless) Circulation"
1866 msgstr "Stará výpůjčka (bez čtenáře)"
1867
1868 #: field.vmsp.quality.label:566
1869 msgid "Importance"
1870 msgstr "Důležitost"
1871
1872 #: class.vqbrad.label:358
1873 msgid "Queued Bib Record Attribute Definition"
1874 msgstr "Definice attributů bib záznamů ve frontě"
1875
1876 #: class.pugm.label:6513
1877 msgid "User Group Map"
1878 msgstr "Přehled skupin uživatelů"
1879
1880 #: class.lmap.label:4800
1881 msgid "Org Lasso Map"
1882 msgstr ""
1883
1884 #: field.aua.street2.label:3359 field.aal.street2.label:3379
1885 #: field.acqpca.street2.label:6967 field.stgma.street2.label:8632
1886 #: field.stgba.street2.label:8647
1887 msgid "Street (2)"
1888 msgstr "Ulice (2)"
1889
1890 #: class.ccmlsm.label:1614
1891 msgid "Circulation Matrix Limit Set Map"
1892 msgstr "Přehled sady limitů výpůjční matice"
1893
1894 #: field.acs.thesauri.label:1984 field.acsaf.thesauri.label:2012
1895 msgid "Thesauri"
1896 msgstr "Tezaurus"
1897
1898 #: field.cclsgm.limit_group.label:1697
1899 msgid "Limit Group"
1900 msgstr "Skupina limitů"
1901
1902 #: field.au.barred.label:2783
1903 msgid "Barred"
1904 msgstr "Omezení transakcí"
1905
1906 #: class.ateo.label:885
1907 msgid "Event Output"
1908 msgstr "Výstup události"
1909
1910 #: field.aba.fields.label:2078
1911 msgid "Authority Fields"
1912 msgstr "Autoritní pole"
1913
1914 #: field.ccls.global.label:1598
1915 msgid "Global"
1916 msgstr "Globální"
1917
1918 #: field.viiad.tag.label:244 field.vmsp.tag.label:563 field.vmsq.tag.label:598
1919 #: field.acsaf.tag.label:2005 field.acsbf.tag.label:2037
1920 #: field.mfr.tag.label:3060 field.cmfpm.tag.label:9227
1921 msgid "Tag"
1922 msgstr "Návěští"
1923
1924 #: field.acqf.rollover.label:7167 field.acqfsum.rollover.label:7409
1925 msgid "Rollover"
1926 msgstr "Převádět do dalšího roku"
1927
1928 #: field.vqbrad.xpath.label:363 field.vqarad.xpath.label:480
1929 #: field.crad.xpath.label:708 field.cmf.xpath.label:2285
1930 #: field.acqlimad.xpath.label:7900 field.acqligad.xpath.label:7920
1931 #: field.acqlipad.xpath.label:7943
1932 msgid "XPath"
1933 msgstr "XPath"
1934
1935 #: class.vmsp.label:556
1936 msgid "Record Matching Definition"
1937 msgstr "Záznam odpovídající definici"
1938
1939 #: field.mrd.date2.label:3250
1940 msgid "Date2"
1941 msgstr "Datum 2"
1942
1943 #: field.artc.source.label:6433 field.ahtc.source.label:6468
1944 msgid "Sending Library"
1945 msgstr "Odesílající knihovna"
1946
1947 #: field.cgf.label.label:644 field.crad.label.label:701
1948 #: field.cracct.label.label:813 field.czs.label.label:838
1949 #: field.cza.label.label:867 field.atenv.label.label:986
1950 #: field.aiit.name.label:1222 field.acqim.name.label:1239
1951 #: field.ccpbt.label.label:1255 field.ccnbt.label.label:1271
1952 #: field.cbrebt.label.label:1331 field.cubt.label.label:1347
1953 #: field.cmc.label.label:2261 field.cmf.label.label:2284
1954 #: field.acns.label.label:2372 field.acnp.label.label:2391
1955 #: field.auri.label.label:2453 field.cuat.label.label:2878
1956 #: field.atb.label.label:2917 field.cust.label.label:2964
1957 #: field.sdist.label.label:4315 field.siss.label.label:4454
1958 #: field.acqcr.label.label:7522 field.acqedi.label.label:8011
1959 #: field.qbv.label.label:8850 field.cmpctm.label.label:9244
1960 #: field.cmpcsm.label.label:9261 field.cmpcvm.label.label:9278
1961 msgid "Label"
1962 msgstr "Popisek"
1963
1964 #: class.at.label:2052
1965 msgid "Authority Thesaurus"
1966 msgstr "Autoritní tezaurus"
1967
1968 #: field.vmsp.parent.label:559
1969 msgid "Expression Tree Parent"
1970 msgstr "Nadřízený typ stromu výrazů"
1971
1972 #: field.cmfinm.norm.label:680 field.crainm.norm.label:768
1973 msgid "Normalizer"
1974 msgstr "Normalizátor"
1975
1976 #: field.mrd.item_form.label:3241
1977 msgid "Form"
1978 msgstr "Formulář"
1979
1980 #: field.bre.subscriptions.label:2553
1981 msgid "Subscriptions"
1982 msgstr "Předplatné"
1983
1984 #: field.acqie.actual_cost.label:6823 field.acqii.actual_cost.label:6860
1985 msgid "Actual Cost"
1986 msgstr "Aktuální cena"
1987
1988 #: field.csc.email_gateway.label:736
1989 msgid "Email Gateway"
1990 msgstr "E- mailová brána"
1991
1992 #: class.crainm.label:764
1993 msgid "SVF Record Attribute to Indexing Normalizer Map"
1994 msgstr ""
1995
1996 #: field.mfr.ind2.label:3057
1997 msgid "Indicator 2"
1998 msgstr "Indikátor 2"
1999
2000 #: field.au.checkins.label:2828 field.aou.checkins.label:5269
2001 msgid "Checkins"
2002 msgstr "Vrácení"
2003
2004 #: field.actscsf.field.label:5421 field.ascsf.field.label:6393
2005 msgid "Field Identifier"
2006 msgstr "Identifikátor pole"
2007
2008 #: field.cblvl.code.label:4752
2009 msgid "Bib Level Code"
2010 msgstr "Kód bibliografické úrovně"
2011
2012 #: field.acpl.id.label:4077 field.acplo.location.label:4154
2013 msgid "Location ID"
2014 msgstr "ID umístění"
2015
2016 #: field.acqdf.owner.label:8354
2017 msgid "Formula Owner"
2018 msgstr "Vlastník vzorce"
2019
2020 #: class.sdist.label:4308 field.sdistn.distribution.label:4356
2021 #: field.sstr.distribution.label:4388 field.sasum.distribution.label:4619
2022 #: field.sbsum.distribution.label:4644 field.sssum.distribution.label:4671
2023 #: field.sisum.distribution.label:4698
2024 msgid "Distribution"
2025 msgstr "Distribuce"
2026
2027 #: field.bre.simple_record.label:2551
2028 msgid "Simple Record Extracts "
2029 msgstr "Výtah z jednoduchého záznamu "
2030
2031 #: class.actsce.label:5669
2032 msgid "User Stat Cat Entry"
2033 msgstr "Položka uživatelské statistické kategorie"
2034
2035 #: field.au.juvenile.label:2819
2036 msgid "Juvenile"
2037 msgstr "Nezletilí"
2038
2039 #: class.acqftm.label:9975
2040 msgid "Fund Tag Map"
2041 msgstr "Přehled finančních fondů"
2042
2043 #: class.acn.label:2407 field.sunit.call_number.label:4490
2044 #: field.acp.call_number.label:5878
2045 msgid "Call Number/Volume"
2046 msgstr "Signatura / svazek"
2047
2048 #: field.atul.user_data.label:1160
2049 msgid "Event User Data"
2050 msgstr "Data uživatele události"
2051
2052 #: field.sunit.notes.label:4522 field.acp.notes.label:5908
2053 msgid "Copy Notes"
2054 msgstr "Poznámky o exempláři"
2055
2056 #: field.vii.deposit.label:201 field.viiad.deposit.label:252
2057 msgid "Deposit"
2058 msgstr "Vklad"
2059
2060 #: field.vbm.id.label:400 field.vam.id.label:517
2061 msgid "Match ID"
2062 msgstr "ID shody"
2063
2064 #: class.mbe.label:3134
2065 msgid "Combined Browse Entry"
2066 msgstr "Záznamy kombinovaného prohlížení"
2067
2068 #: field.chmw.juvenile_flag.label:1392 field.ccmw.juvenile_flag.label:1424
2069 #: field.ccmm.juvenile_flag.label:1532
2070 msgid "Juvenile?"
2071 msgstr "Pro mládež"
2072
2073 #: field.actscecm.stat_cat.label:6158 field.aaactsc.stat_cat.label:10117
2074 #: field.aaasc.stat_cat.label:10129
2075 msgid "Statistical Category"
2076 msgstr "Statistická kategorie"
2077
2078 #: field.acqfc.id.label:7015
2079 msgid "Fiscal Calendar ID"
2080 msgstr "ID fiskálního kalendáře"
2081
2082 #: field.vii.circulate.label:200 field.viiad.circulate.label:251
2083 msgid "Circulate"
2084 msgstr "Půjčovat"
2085
2086 #: class.abl.label:2165
2087 msgid "Authority-Bibliographic Record Link"
2088 msgstr "Ozdkaz na autoritní-bibliografický záznam"
2089
2090 #: field.aur.isxn.label:6632
2091 msgid "ISxN"
2092 msgstr "ISxN"
2093
2094 #: field.acn.edit_date.label:2413 field.sunit.edit_date.label:4505
2095 #: field.acp.edit_date.label:5893
2096 msgid "Last Edit Date/Time"
2097 msgstr "Datum / čas poslední editace"
2098
2099 #: field.vbq.id.label:282 field.vaq.id.label:422
2100 msgid "Queue ID"
2101 msgstr "ID fronty"
2102
2103 #: field.brt.tgt_rsrc_types.label:3787
2104 msgid "Target Resource Types"
2105 msgstr "Typ cílového zdroje"
2106
2107 #: field.cuat.ehow.label:2877
2108 msgid "Event Mechanism"
2109 msgstr "Mechanismus události"
2110
2111 #: field.actsce.stat_cat.label:5673 field.actsced.stat_cat.label:5687
2112 #: field.asce.stat_cat.label:6383
2113 msgid "Stat Cat"
2114 msgstr "Statistická kategorie"
2115
2116 #: field.asc.required.label:5392 field.actsc.required.label:5447
2117 msgid "Required"
2118 msgstr "Požadováno"
2119
2120 #: field.acqfs.summary.label:7060 field.acqf.summary.label:7172
2121 msgid "Summary"
2122 msgstr "Souhrn"
2123
2124 #: field.rccc.dewey_range_hundreds.label:9514
2125 msgid "Dewey Range - Hundreds"
2126 msgstr "Rozsahy Dewyho třídění - stovky"
2127
2128 #: class.qxp.label:8860 field.qsi.expression.label:8946
2129 #: field.qobi.expression.label:8961
2130 msgid "Expression"
2131 msgstr "Výraz"
2132
2133 #: class.acqedi.label:8008 field.acqedim.account.label:8049
2134 msgid "EDI Account"
2135 msgstr "EDI účet"
2136
2137 #: field.cracct.last_activity.label:820 field.acqedi.last_activity.label:8018
2138 msgid "Last Activity"
2139 msgstr "Poslední aktivita"
2140
2141 #: field.cclsgm.check_only.label:1698
2142 msgid "Check Only"
2143 msgstr "Pouze zaškrtnout"
2144
2145 #: field.aouctn.children.label:5340
2146 msgid "Children"
2147 msgstr "Podřízené"
2148
2149 #: field.ocirccount.out.label:3501 field.ocirclist.out.label:3543
2150 msgid "Out"
2151 msgstr "Vypůjčeno"
2152
2153 #: field.aupr.has_been_reset.label:1829
2154 msgid "Was Reset?"
2155 msgstr "Bylo přenastaveno na výchozí hodnotu?"
2156
2157 #: field.au.settings.label:2775
2158 msgid "All User Settings"
2159 msgstr "Všechna nastavení uživatele"
2160
2161 #: field.rocit.dewey_block_hundreds.label:9840
2162 msgid "Dewy Hundreds"
2163 msgstr "Dewyho třídění - stovky"
2164
2165 #: field.pgt.perm_interval.label:6045
2166 msgid "User Expiration Interval"
2167 msgstr "Doba trvání registrace"
2168
2169 #: class.acqliat.label:7792
2170 msgid "Line Item Alert Text"
2171 msgstr "Text upozornění k položce"
2172
2173 #: class.mrd.label:3232
2174 msgid "Basic Record Descriptor"
2175 msgstr "Popis základního záznamu"
2176
2177 #: field.chmm.transit_range.label:1484
2178 msgid "Transit Range"
2179 msgstr "Rozsah přepravy"
2180
2181 #: field.ahopl.issuance_label.label:5135
2182 msgid "Issuance Label"
2183 msgstr "Označení číslování / chronologie"
2184
2185 #: field.mwp.id.label:5753 field.mgp.id.label:5771 field.mckp.id.label:5859
2186 #: field.mp.id.label:6255 field.mbp.id.label:6283 field.mndp.id.label:6311
2187 #: field.mdp.id.label:6333
2188 msgid "Payment ID"
2189 msgstr "ID platby"
2190
2191 #: class.cbrebin.label:6369
2192 msgid "Biblio Record Entry Bucket Item Note"
2193 msgstr "Poznámka k položce skupiny záznamů"
2194
2195 #: field.chdd.forceto.label:2700
2196 msgid "Always Use?"
2197 msgstr "Použít vždy?"
2198
2199 #: class.cifm.label:2341
2200 msgid "Item Form Map"
2201 msgstr "Formáty popisných jednotek"
2202
2203 #: field.jub.eg_bib_id.label:7699 field.acqlih.eg_bib_id.label:7761
2204 msgid "Evergreen Bib ID"
2205 msgstr "Bib ID Evergreenu"
2206
2207 #: field.atevdef.granularity.label:1026
2208 msgid "Granularity"
2209 msgstr "Jemnost rozlišení"
2210
2211 #: field.afs.pkey_value.label:8679
2212 msgid "Primary Key Value"
2213 msgstr "Hodnota primárního klíče"
2214
2215 #: field.bra.name.label:3842
2216 msgid "Resource Attribute Name"
2217 msgstr "Jméno atributu zdroje"
2218
2219 #: field.acqlisum.cancel_count.label:9665
2220 #: field.acqlisumi.cancel_count.label:9685
2221 msgid "Cancel Count"
2222 msgstr "Zrušit počítání"
2223
2224 #: class.acqft.label:9955
2225 msgid "Fund Tag"
2226 msgstr "Označení finančního  fondu"
2227
2228 #: field.smhc.ind1.label:4632
2229 msgid "First Indicator"
2230 msgstr "První indikátor"
2231
2232 #: field.cwa.hold_weights.label:1446
2233 msgid "Hold Weights"
2234 msgstr "Váha rezervace"
2235
2236 #: field.mbts.usr.label:1776 field.mbtslv.usr.label:1797
2237 msgid "Billed User"
2238 msgstr "Naúčtováno uživateli"
2239
2240 #: field.acqii.title.label:6856
2241 msgid "Title or Item Name"
2242 msgstr "Jméno titulu nebo exempláře"
2243
2244 #: field.cifm.code.label:2343
2245 msgid "Item Form Code"
2246 msgstr "Kód formy popisné jednotky"
2247
2248 #: class.i18n_l.label:6564
2249 msgid "Locale"
2250 msgstr "Lokalizace"
2251
2252 #: field.rmsr.quality.label:8209 field.rssr.quality.label:8233
2253 #: field.rsr.quality.label:8253
2254 msgid "Overall Record Quality"
2255 msgstr "Celková kvalita záznamu"
2256
2257 #: field.sunit.detailed_contents.label:4521
2258 msgid "Detailed Contents"
2259 msgstr "Detaily obsahu"
2260
2261 #: field.vii.id.label:187
2262 msgid "Import Item ID"
2263 msgstr "ID importu exempláře"
2264
2265 #: field.vmsq.svf.label:597
2266 msgid "Record Attribute"
2267 msgstr "Atribut záznamu"
2268
2269 #: class.clfm.label:5732 field.rccc.lit_form.label:9496
2270 msgid "Literary Form"
2271 msgstr "Literární žánr"
2272
2273 #: field.ahr.prev_check_time.label:4981 field.ahopl.prev_check_time.label:5108
2274 #: field.alhr.prev_check_time.label:5182
2275 msgid "Last Targeting Date/Time"
2276 msgstr "Datum / čas posledního půjčení"
2277
2278 #: field.ssr.rel.label:4834
2279 msgid "Relevance"
2280 msgstr "Relevance"
2281
2282 #: field.rccc.language.label:9495
2283 msgid "Item Language"
2284 msgstr "Jazyk exempláře"
2285
2286 #: class.acqlisum.label:9660
2287 msgid "Lineitem Summary"
2288 msgstr "Přehled položky"
2289
2290 #: class.vqarad.label:475
2291 msgid "Queued Authority Record Attribute Definition"
2292 msgstr "Definice atributů autoritních záznamů ve frontě"
2293
2294 #: field.aout.opac_label.label:5555
2295 msgid "OPAC Label"
2296 msgstr "Označení v OPACu"
2297
2298 #: field.atevdef.usr_field.label:1027
2299 msgid "Opt-In User Field"
2300 msgstr "Pole uživatelské předvolby"
2301
2302 #: field.au.survey_responses.label:2778
2303 msgid "Survey Responses"
2304 msgstr "Odpovědi z průzkumu"
2305
2306 #: field.acp.peer_record_maps.label:5916
2307 msgid "Peer Record Maps"
2308 msgstr "Rovnocenné záznamy"
2309
2310 #: field.acqofscred.sort_priority.label:7115
2311 msgid "Sort Priority"
2312 msgstr "Priorita třídění"
2313
2314 #: class.acqscl.label:8519
2315 msgid "Serial Claim"
2316 msgstr "Reklamace periodik"
2317
2318 #: class.rsce2.label:9543
2319 msgid "CAT2 Entry"
2320 msgstr "Položka CAT2"
2321
2322 #: field.acqedim.process_time.label:8053
2323 msgid "Time Processed"
2324 msgstr "Čas zpracovnání"
2325
2326 #: field.aout.id.label:5553
2327 msgid "Type ID"
2328 msgstr "ID typu"
2329
2330 #: class.bre.label:2521 field.brt.record.label:3782
2331 msgid "Bibliographic Record"
2332 msgstr "Bibliografický záznam"
2333
2334 #: field.ahrcc.id.label:6409
2335 msgid "Cause ID"
2336 msgstr "ID případu"
2337
2338 #: field.acqinv.receiver.label:6779
2339 msgid "Receiver"
2340 msgstr "Příjemce"
2341
2342 #: field.mp.cash_payment.label:6261 field.mbp.cash_payment.label:6289
2343 msgid "Cash Payment Detail"
2344 msgstr "Detaily platby v hotovosti"
2345
2346 #: field.vmp.id.label:144 field.vibtf.id.label:168 field.mfr.id.label:3055
2347 msgid "Field ID"
2348 msgstr "ID pole"
2349
2350 #: field.acqedi.in_dir.label:8020
2351 msgid "Incoming Directory"
2352 msgstr "Vstupní adresář"
2353
2354 #: field.qsq.from_clause.label:8770
2355 msgid "FROM Clause"
2356 msgstr "Klauzule FROM"
2357
2358 #: field.ancc.item_type.label:6094
2359 msgid "Non-cat Item Type"
2360 msgstr "Typ nekatalogizované položky"
2361
2362 #: field.atev.user_data.label:1064
2363 msgid "User Data"
2364 msgstr "Údaje o uživateli"
2365
2366 #: class.aal.label:3371
2367 msgid "Address Alert"
2368 msgstr "Varování pro adresy"
2369
2370 #: field.mbts.balance_owed.label:1766 field.mbtslv.balance_owed.label:1787
2371 #: field.rccbs.balance_owed.label:9589
2372 msgid "Balance Owed"
2373 msgstr "Dlužná částka"
2374
2375 #: field.acsaf.bib_fields.label:2011
2376 msgid "Controlled Bib Fields"
2377 msgstr "Kontrolovaná bib. pole"
2378
2379 #: field.au.second_given_name.label:2812
2380 #: field.stgu.second_given_name.label:8606
2381 msgid "Middle Name"
2382 msgstr "Prostřední jméno"
2383
2384 #: field.vmp.lwm_ratio.label:151
2385 msgid "Min. Quality Ratio"
2386 msgstr "Poměr min. kvality"
2387
2388 #: field.aou.rsrc_types.label:5276
2389 msgid "Resource Types"
2390 msgstr "Typy zdroje"
2391
2392 #: class.cclg.label:1574
2393 msgid "Circulation Limit Group"
2394 msgstr "Skupiny výpůjčních limitů"
2395
2396 #: field.aur.lineitem.label:6627 field.acqie.lineitem.label:6817
2397 #: field.acqlid.lineitem.label:7850
2398 msgid "PO Line Item"
2399 msgstr "Položka objednávky"
2400
2401 #: field.auact.etype.label:2896
2402 msgid "Activity Type"
2403 msgstr "Typ aktivity"
2404
2405 #: field.acqedim.error_time.label:8054
2406 msgid "Time of Error"
2407 msgstr "Čas chyby"
2408
2409 #: class.atev.label:1053
2410 msgid "Trigger Event Entry"
2411 msgstr "Položka spuštěné události"
2412
2413 #: field.rocit.age_protect.label:9855
2414 msgid "Age Protection"
2415 msgstr "Doba hájení"
2416
2417 #: field.acqfc.name.label:7016
2418 msgid "Fiscal Calendar Name"
2419 msgstr "Jméno fiskálního kalendáře"
2420
2421 #: class.czs.label:835 field.czs.name.label:837 field.cza.source.label:865
2422 msgid "Z39.50 Source"
2423 msgstr "Z39.50 zdroj"
2424
2425 #: field.acn.record.label:2418 field.combcirc.copy_bib_record.label:3667
2426 #: field.acirc.copy_bib_record.label:3740 field.sre.record.label:4192
2427 #: field.aur.eg_bib.label:6628
2428 msgid "Bib Record"
2429 msgstr "Bibliografický záznam"
2430
2431 #: field.clfm.code.label:5734
2432 msgid "LitF Code"
2433 msgstr "Kód LitF"
2434
2435 #: field.cifm.value.label:2344
2436 msgid "Item Form"
2437 msgstr "Forma popisné jednotky"
2438
2439 #: field.acqftr.id.label:6995
2440 msgid "Fund Transfer ID"
2441 msgstr "ID přesunu finančního fondu"
2442
2443 #: field.ahr.requestor.label:4984 field.ahopl.requestor.label:5111
2444 #: field.alhr.requestor.label:5185
2445 msgid "Requesting User"
2446 msgstr "Žádající uživatel"
2447
2448 #: field.auoi.opt_in_ws.label:627 class.aws.label:1184
2449 #: field.circ.workstation.label:3581 field.acirc.workstation.label:3723
2450 msgid "Workstation"
2451 msgstr "Pracovní stanice"
2452
2453 #: field.ocirccount.long_overdue.label:3505
2454 #: field.ocirclist.long_overdue.label:3547
2455 msgid "Long Overdue"
2456 msgstr "Dlouhodobě nevrácené dokumenty"
2457
2458 #: field.rocit.owning_lib_name.label:9850
2459 msgid "Owning Lib Name"
2460 msgstr "Jméno vlastnící knihovny"
2461
2462 #: class.cmfinm.label:676
2463 msgid "Metabib Field to Indexing Normalizer Map"
2464 msgstr ""
2465
2466 #: field.vqbra.record.label:380 field.vqara.record.label:497
2467 #: field.ssr.record.label:4835 field.bmpc.record.label:9213
2468 msgid "Record"
2469 msgstr "Záznam"
2470
2471 #: field.acqfsum.encumbrance_total.label:7418
2472 msgid "Total Encumbered"
2473 msgstr "Zatížení celkem"
2474
2475 #: field.aal.match_all.label:3376
2476 msgid "Match All Fields"
2477 msgstr "Odpovídá všem polím"
2478
2479 #: class.ath.label:906
2480 msgid "Trigger Hook Point"
2481 msgstr ""
2482
2483 #: field.rhcrpb.hold_copy_ratio.label:9384
2484 msgid "Hold/Copy Ratio"
2485 msgstr "Poměr rezervace/exempláře"
2486
2487 #: field.bresv.return_time.label:3937
2488 msgid "Return Time"
2489 msgstr "Čas vrácení"
2490
2491 #: field.qdt.is_composite.label:8803
2492 msgid "Is Composite"
2493 msgstr "Je složeninou"
2494
2495 #: field.rocit.call_number_label.label:9838
2496 msgid "Callnumber Label"
2497 msgstr "Štítek signatury"
2498
2499 #: field.chmw.marc_bib_level.label:1390 field.ccmw.marc_bib_level.label:1421
2500 #: field.chmm.marc_bib_level.label:1478 field.ccmm.marc_bib_level.label:1529
2501 msgid "MARC Bib Level"
2502 msgstr "Úroveň bib. záznamu MARC"
2503
2504 #: class.csc.label:730
2505 msgid "SMS Carrier"
2506 msgstr "Mobilní operátor"
2507
2508 #: field.mp.check_payment.label:6264 field.mbp.check_payment.label:6292
2509 msgid "Check Payment Detail"
2510 msgstr "Detaily platby šekem"
2511
2512 #: class.acqpc.label:6928
2513 msgid "Provider Contact"
2514 msgstr "Kontakt na dodavatele"
2515
2516 #: field.rccc.circ_lib_id.label:9489
2517 msgid "Library Circulation Location Link"
2518 msgstr "Umístění půjčující knihovny (odkaz)"
2519
2520 #: field.acpl.orders.label:4081 field.aou.copy_location_orders.label:5272
2521 msgid "Copy Location Orders"
2522 msgstr "Pořadí umístění"
2523
2524 #: field.acqafcb.amount.label:7334
2525 msgid "Total Combined Balance"
2526 msgstr "Rozvaha celkem"
2527
2528 #: field.pgt.usergroup.label:6047
2529 msgid "Is User Group"
2530 msgstr "Je uživatelskou skupinou"
2531
2532 #: field.acqfdeb.debit_type.label:7134
2533 msgid "Debit Type"
2534 msgstr "Debetní typ"
2535
2536 #: class.ssr.label:4831
2537 msgid "Search Result"
2538 msgstr "Výsledky hledání"
2539
2540 #: field.ausp.set_date.label:3326
2541 msgid "Set Date"
2542 msgstr "Nastavit datum"
2543
2544 #: field.bre.fingerprint.label:2531 field.rmsr.fingerprint.label:8208
2545 #: field.rssr.fingerprint.label:8232 field.rsr.fingerprint.label:8252
2546 msgid "Fingerprint"
2547 msgstr "Otisk"
2548
2549 #: field.ateo.data.label:889
2550 msgid "Data"
2551 msgstr "Data"
2552
2553 #: field.smhc.ind2.label:4633
2554 msgid "Second Indicator"
2555 msgstr "Druhý indikátor"
2556
2557 #: class.i18n.label:6524
2558 msgid "i18n Core"
2559 msgstr ""
2560
2561 #: class.circ.label:3553 field.rccc.id.label:9487
2562 msgid "Circulation"
2563 msgstr "Výpůjčky"
2564
2565 #: field.cgf.enabled.label:646 field.atevdef.active.label:1013
2566 #: field.cuat.enabled.label:2880
2567 msgid "Enabled"
2568 msgstr "Aktivní"
2569
2570 #: field.qfr.type.label:8908
2571 msgid "From Relation Type"
2572 msgstr ""
2573
2574 #: class.rhcrpb.label:9331
2575 msgid "Hold/Copy Ratio per Bib"
2576 msgstr "Poměr rezervací/exemplářů na bib. záznam"
2577
2578 #: field.artc.reservation.label:6429
2579 msgid "Reservation requiring Transit"
2580 msgstr "Rezervace vyžadující přepravu"
2581
2582 #: field.sre.creator.label:4194 field.ssubn.creator.label:4296
2583 #: field.sdistn.creator.label:4357 field.siss.creator.label:4448
2584 #: field.sitem.creator.label:4558 field.sin.creator.label:4603
2585 #: field.act.creator.label:5961 field.acqpron.creator.label:6748
2586 #: field.acqpl.creator.label:7501 field.acqpo.creator.label:7548
2587 #: field.acqpoh.creator.label:7590 field.acqpon.creator.label:7622
2588 #: field.jub.creator.label:7703 field.acqlih.creator.label:7751
2589 #: field.acqlin.creator.label:7816 field.acqdfa.creator.label:8408
2590 #: field.acqcle.creator.label:8509 field.acqscle.creator.label:8537
2591 #: field.rocit.creator.label:9854
2592 msgid "Creator"
2593 msgstr "Vytvořil(a)"
2594
2595 #: field.asvq.id.label:1740
2596 msgid "Question ID"
2597 msgstr "ID dotazu"
2598
2599 #: class.acqpon.label:7618
2600 msgid "PO Note"
2601 msgstr "Poznámka k objednávce"
2602
2603 #: field.czs.transmission_format.label:843
2604 msgid "Transmission Format"
2605 msgstr "Formát přenosu"
2606
2607 #: field.acqpoh.audit_action.label:7587 field.acqlih.audit_action.label:7749
2608 msgid "Audit Action"
2609 msgstr "Akce kontroly"
2610
2611 #: field.chddv.active_date.label:2722
2612 msgid "Active Date"
2613 msgstr "Datum aktivace"
2614
2615 #: field.qsf.subfield_type.label:8814
2616 msgid "Subfield Type"
2617 msgstr "Typ podpole"
2618
2619 #: field.acqfsrcct.amount.label:7344
2620 msgid "Total Credits to Funding Source"
2621 msgstr "Kredit ve finančním zdroji celkem"
2622
2623 #: class.mct.label:2500
2624 msgid "Collections Tracker"
2625 msgstr ""
2626
2627 #: field.qsi.grouped_by.label:8948
2628 msgid "Is Grouped By"
2629 msgstr "Je sekupen podle"
2630
2631 #: field.crad.tag.label:705
2632 msgid "MARC Tag"
2633 msgstr "Označení pole MARCu"
2634
2635 #: field.czs.db.label:841
2636 msgid "DB"
2637 msgstr "DB"
2638
2639 #: field.vibtf.field.label:170 field.vqbra.field.label:381
2640 #: field.vqara.field.label:498 field.cmsa.field.label:2242
2641 msgid "Field"
2642 msgstr "Pole"
2643
2644 #: field.atb.org.label:2915 field.acpl.owning_lib.label:4080
2645 #: field.acplg.owner.label:4107 field.sre.owning_lib.label:4202
2646 msgid "Owning Org Unit"
2647 msgstr "Vlastnická organizační jednotka"
2648
2649 #: field.scap.chron_5.label:4240
2650 msgid "Chron 5"
2651 msgstr "Chronologie 5"
2652
2653 #: field.scap.chron_4.label:4239
2654 msgid "Chron 4"
2655 msgstr "Chronologie 4"
2656
2657 #: field.mbts.xact_finish.label:1777 field.mbtslv.xact_finish.label:1798
2658 msgid "Transaction Finish Time"
2659 msgstr "Čas ukončení transakce"
2660
2661 #: field.scap.chron_1.label:4236
2662 msgid "Chron 1"
2663 msgstr "Chronologie 1"
2664
2665 #: field.scap.chron_3.label:4238
2666 msgid "Chron 3"
2667 msgstr "Chronologie 3"
2668
2669 #: field.scap.chron_2.label:4237
2670 msgid "Chron 2"
2671 msgstr "Chronologie 2"
2672
2673 #: field.accs.start_time.label:120 field.atev.start_time.label:1060
2674 #: field.bresv.start_time.label:3932
2675 msgid "Start Time"
2676 msgstr "Čas zahájení"
2677
2678 #: class.xop.label:9148 class.xser.label:9166
2679 msgid "Operator Expression"
2680 msgstr "Výraz operátoru"
2681
2682 #: field.rxbt.total.label:8315
2683 msgid "Total Billing Amount"
2684 msgstr "Celková výše poplatků"
2685
2686 #: field.circ.xact_finish.label:3578 field.combcirc.xact_finish.label:3651
2687 #: field.acirc.xact_finish.label:3720 field.bresv.xact_finish.label:3923
2688 #: field.mbt.xact_finish.label:5647 field.rodcirc.xact_finish.label:9802
2689 msgid "Transaction Finish Date/Time"
2690 msgstr "Datum / čas ukončení transakce"
2691
2692 #: field.acqedim.translate_time.label:8052
2693 msgid "Time Translated"
2694 msgstr "Čas překladu"
2695
2696 #: class.acqfdt.label:7223
2697 msgid "Total Debit from Fund"
2698 msgstr "Debet z fondu celkem"
2699
2700 #: field.vmp.name.label:146 field.viiad.name.label:243
2701 #: field.vbq.name.label:284 field.vaq.name.label:424 field.vms.name.label:539
2702 #: field.cgf.name.label:643 field.cin.name.label:661 field.crad.name.label:700
2703 #: field.csc.name.label:734 field.cza.name.label:866
2704 #: field.atevdef.name.label:1025 field.atul.name.label:1149
2705 #: field.ccm.name.label:1202 field.bpt.name.label:1287
2706 #: field.chmw.name.label:1379 field.ccmw.name.label:1410
2707 #: field.cclg.name.label:1577 field.ccls.name.label:1594
2708 #: field.aus.name.label:1838 field.acs.name.label:1981
2709 #: field.acsaf.name.label:2008 field.at.name.label:2056
2710 #: field.aba.name.label:2075 field.cxt.name.label:2222
2711 #: field.cmc.name.label:2260 field.cmf.name.label:2283
2712 #: field.acnc.name.label:2359 field.chdd.name.label:2699
2713 #: field.cust.name.label:2963 field.auss.name.label:3406
2714 #: field.acpl.name.label:4078 field.acplg.name.label:4105
2715 #: field.asv.name.label:4851 field.aou.name.label:5256
2716 #: field.asc.name.label:5387 field.actsc.name.label:5440
2717 #: field.cnct.name.label:5540 field.act.name.label:5965
2718 #: field.cbt.name.label:6584 field.acqipm.name.label:6764
2719 #: field.acqpc.name.label:6932 field.acqf.name.label:7163
2720 #: field.acqfsum.name.label:7405 field.acqpl.name.label:7496
2721 #: field.acqpo.name.label:7551 field.acqpoh.name.label:7598
2722 #: field.acqlia.attr_name.label:7837 field.acqphsm.name.label:7974
2723 #: field.qbv.name.label:8849
2724 msgid "Name"
2725 msgstr "Název"
2726
2727 #: class.aaasc.label:10125
2728 msgid "Circ-Archived Copy Statistical Category Entries"
2729 msgstr ""
2730 "Položky statistických kategorií exemplářů archivovaných ve výpůjčkách"
2731
2732 #: field.clm.code.label:2178 field.bre.language.label:2542
2733 msgid "Language Code"
2734 msgstr "Kód jazyka"
2735
2736 #: field.au.ws_ou.label:2779
2737 msgid "Workstation Org Unit"
2738 msgstr "Organizační jednotka pracovní stanice"
2739
2740 #: class.vmp.label:142
2741 msgid "Bib Import Merge Profile"
2742 msgstr "Profil sloučení pro import bib záznamů"
2743
2744 #: field.qseq.seq_no.label:8789 field.qsf.seq_no.label:8813
2745 #: field.qfpd.seq_no.label:8838 field.qxp.seq_no.label:8866
2746 #: field.qcb.seq_no.label:8894 field.qfr.seq_no.label:8915
2747 #: field.qrc.seq_no.label:8931 field.qsi.seq_no.label:8945
2748 #: field.qobi.seq_no.label:8960 field.xbet.seq_no.label:8974
2749 #: field.xbind.seq_no.label:8989 field.xbool.seq_no.label:9003
2750 #: field.xcase.seq_no.label:9017 field.xcast.seq_no.label:9032
2751 #: field.xcol.seq_no.label:9049 field.xex.seq_no.label:9064
2752 #: field.xfunc.seq_no.label:9079 field.xin.seq_no.label:9095
2753 #: field.xisnull.seq_no.label:9112 field.xnull.seq_no.label:9127
2754 #: field.xnum.seq_no.label:9140 field.xop.seq_no.label:9153
2755 #: field.xser.seq_no.label:9171 field.xstr.seq_no.label:9185
2756 #: field.xsubq.seq_no.label:9198
2757 msgid "Sequence Number"
2758 msgstr "Číslo sekvence"
2759
2760 #: field.accs.last_checkin_scan_time.label:128
2761 msgid "Last Checkin Scan Time"
2762 msgstr "Čas posledního půjčení"
2763
2764 #: field.vii.call_number.label:196 field.viiad.call_number.label:248
2765 #: field.auricnm.call_number.label:2468
2766 #: field.combcirc.copy_call_number.label:3663
2767 #: field.acirc.copy_call_number.label:3736
2768 msgid "Call Number"
2769 msgstr "Signatura"
2770
2771 #: field.atev.template_output.label:1065
2772 msgid "Template Output"
2773 msgstr "Výstup šablony"
2774
2775 #: field.acqdf.id.label:8353 field.acqdfe.formula.label:8376
2776 msgid "Formula ID"
2777 msgstr "ID vzorce"
2778
2779 #: field.act.mint_condition.label:5983
2780 msgid "Mint Condition?"
2781 msgstr "Je v dobrém stavu?"
2782
2783 #: field.circbyyr.is_renewal.label:9766
2784 msgid "Renewal"
2785 msgstr "Prodloužení"
2786
2787 #: class.bram.label:3889
2788 msgid "Resource Attribute Map"
2789 msgstr "Atributy zdrojů"
2790
2791 #: field.rccbs.usr_home_ou.label:9564
2792 msgid "User Home Library Link"
2793 msgstr "Domovská knihovna uživatele (odkaz)"
2794
2795 #: class.cbc.label:10065
2796 msgid "Barcode Completions"
2797 msgstr "Doplnění čárového kódu"
2798
2799 #: field.acqpc.role.label:6933
2800 msgid "Role"
2801 msgstr "Role"
2802
2803 #: field.au.day_phone.label:2790 field.stgu.day_phone.label:8608
2804 msgid "Daytime Phone"
2805 msgstr "Telefon během dne"
2806
2807 #: field.bresv.email_notify.label:3948 field.ahr.email_notify.label:4969
2808 #: field.ahopl.email_notify.label:5096 field.alhr.email_notify.label:5172
2809 msgid "Notify by Email?"
2810 msgstr "Upozornění e-mailem?"
2811
2812 #: field.acqlisum.invoice_count.label:9666
2813 #: field.acqlisumi.invoice_count.label:9686
2814 msgid "Invoice Count"
2815 msgstr "Číslo platebního dokladu"
2816
2817 #: class.mups.label:27
2818 msgid "User Payment Summary"
2819 msgstr "Přehled plateb uživatele"
2820
2821 #: field.acqinv.recv_method.label:6783
2822 msgid "Receive Method"
2823 msgstr "Způsob přijetí"
2824
2825 #: field.au.notes.label:2823
2826 msgid "User Notes"
2827 msgstr "Poznámky uživatele"
2828
2829 #: field.asc.id.label:5386 field.actsc.id.label:5439
2830 #: field.stgsc.statcat.label:8661
2831 msgid "Stat Cat ID"
2832 msgstr "ID statistické kategorie"
2833
2834 #: field.acqexr.from_currency.label:6690
2835 msgid "From Currency"
2836 msgstr "Z měny"
2837
2838 #: field.mrd.enc_level.label:3239
2839 msgid "ELvl"
2840 msgstr "ELvl"
2841
2842 #: field.qsq.use_all.label:8768
2843 msgid "Use ALL"
2844 msgstr "Použít ALL (vše)"
2845
2846 #: class.atreact.label:948
2847 msgid "Trigger Event Reactor"
2848 msgstr "Reaktor spouštěče události"
2849
2850 #: field.acqf.combined_balance.label:7180
2851 msgid "Combined Balance"
2852 msgstr "Kombinovaná bilance"
2853
2854 #: field.acqii.po_item.label:6863 class.acqpoi.label:7652
2855 msgid "Purchase Order Item"
2856 msgstr "Položka objednávky"
2857
2858 #: field.ahr.selection_ou.label:4986 field.ahopl.selection_ou.label:5113
2859 #: field.alhr.selection_ou.label:5187
2860 msgid "Selection Locus"
2861 msgstr "Místo výběru"
2862
2863 #: field.atenv.collector.label:985
2864 msgid "Collector"
2865 msgstr ""
2866
2867 #: class.acqafet.label:7301
2868 msgid "All Fund Encumbrance Total"
2869 msgstr "Zatížení fondu celkem"
2870
2871 #: field.pgt.children.label:6040
2872 msgid "Child Groups"
2873 msgstr "Podřízené skupiny"
2874
2875 #: field.accs.last_checkin_time.label:127
2876 msgid "Last Checkin Time"
2877 msgstr "Čas poslední výpůjčky"
2878
2879 #: field.bre.tcn_value.label:2538 field.rmsr.tcn_value.label:8211
2880 #: field.rssr.tcn_value.label:8235 field.rsr.tcn_value.label:8255
2881 msgid "TCN Value"
2882 msgstr "Hodnota kontrolního čísla záznamu (TCN)"
2883
2884 #: field.act.location.label:5968 field.acqdfe.location.label:8380
2885 msgid "Location"
2886 msgstr "Umístění"
2887
2888 #: class.cmpcvm.label:9273
2889 msgid "MARC21 Physical Characteristic Value Map"
2890 msgstr "Hodnot MARC21 pro fyzické vlastnosti"
2891
2892 #: class.cam.label:2325
2893 msgid "Audience Map"
2894 msgstr "Čtenářské určení"
2895
2896 #: field.acqpro.prepayment_required.label:6720
2897 #: field.acqpo.prepayment_required.label:7553
2898 #: field.acqpoh.prepayment_required.label:7600
2899 msgid "Prepayment Required"
2900 msgstr "Požadována platba předem"
2901
2902 #: field.au.profile.label:2811 field.stgu.profile.label:8601
2903 msgid "Main (Profile) Permission Group"
2904 msgstr "Hlavní skupina oprávnění"
2905
2906 #: field.vmsp.subfield.label:564 field.vmsq.subfield.label:599
2907 #: field.mfr.subfield.label:3059 field.smhc.subfield.label:4634
2908 #: field.acqphsm.subfield.label:7975 class.qsf.label:8809
2909 #: field.bmpc.subfield.label:9211 field.cmpcsm.subfield.label:9258
2910 #: field.cmpcvm.ptype_subfield.label:9277
2911 msgid "Subfield"
2912 msgstr "Podpole"
2913
2914 #: field.acn.creator.label:2411 field.sunit.creator.label:4498
2915 #: field.acp.creator.label:5886
2916 msgid "Creating User"
2917 msgstr "Vytvořil"
2918
2919 #: field.sunit.holdable.label:4508 field.acp.holdable.label:5896
2920 msgid "Is Holdable"
2921 msgstr "Lze rezervovat"
2922
2923 #: field.acqlin.id.label:7814
2924 msgid "PO Line Item Note ID"
2925 msgstr "ID poznámky k položce objednávky"
2926
2927 #: class.ergbhu.label:8332
2928 msgid "Bib IDs by Holding Add/Delete Time (OCLC batch update)"
2929 msgstr ""
2930 "ID bibliografických záznamů podle času přidání / smazání (OCLC dávková "
2931 "aktualizace)"
2932
2933 #: class.acqftr.label:6993
2934 msgid "Fund Transfer"
2935 msgstr "Přesun finančního fondu"
2936
2937 #: field.circ.max_fine.label:3566 field.combcirc.max_fine.label:3639
2938 #: field.acirc.max_fine.label:3708 field.brt.max_fine.label:3779
2939 #: field.bresv.max_fine.label:3941 field.crmf.amount.label:6023
2940 #: field.rodcirc.max_fine.label:9791
2941 msgid "Max Fine Amount"
2942 msgstr "Maximální výše pokut"
2943
2944 #: field.act.deposit.label:5973
2945 msgid "Deposit?"
2946 msgstr "Vklad?"
2947
2948 #: field.auss.target.label:3410 field.acqii.target.label:6864
2949 #: field.acqpoi.target.label:7663
2950 msgid "Target"
2951 msgstr "Cíl"
2952
2953 #: field.qfr.subquery.label:8911
2954 msgid "Subquery ID"
2955 msgstr "ID poddotazu"
2956
2957 #: field.acqftm.tag.label:9979
2958 msgid "Tag ID"
2959 msgstr "ID tagu"
2960
2961 #: field.ccmm.hard_due_date.label:1540 class.chdd.label:2696
2962 #: field.chddv.hard_due_date.label:2720
2963 msgid "Hard Due Date"
2964 msgstr "Půjčování k pevnému datu"
2965
2966 #: field.ahr.hold_type.label:4974 field.ahopl.hold_type.label:5101
2967 #: field.alhr.hold_type.label:5177
2968 msgid "Hold Type"
2969 msgstr "Typ rezervace"
2970
2971 #: field.acqfdeb.origin_currency_type.label:7131
2972 msgid "Origin Currency"
2973 msgstr "Původní měna"
2974
2975 #: field.acqda.credit_amount.label:8442
2976 msgid "Credit Amount"
2977 msgstr "Výše kreditu"
2978
2979 #: field.au.alias.label:2818
2980 msgid "OPAC/Staff Client Holds Alias"
2981 msgstr "Alias pro rezervace v OPACu / služebním klientu"
2982
2983 #: field.aou.children.label:5250
2984 msgid "Subordinate Organizational Units"
2985 msgstr "Podřízená organizační jednotka"
2986
2987 #: field.mfr.value.label:3061
2988 msgid "Normalized Value"
2989 msgstr "Normalizovaná hodnota"
2990
2991 #: field.accs.checkout_workstation.label:121
2992 msgid "Checkout Workstation"
2993 msgstr "Výpůjční pracovní stanice"
2994
2995 #: class.cxt.label:2220
2996 msgid "XML/XSLT Transform Definition"
2997 msgstr "Definice transformace XML/XSLT"
2998
2999 #: class.acqmapinv.label:10002
3000 msgid "Acq Map to Invoice View"
3001 msgstr ""
3002
3003 #: field.acqf.allocation_total.label:7176
3004 msgid "Allocation Total"
3005 msgstr "Přiděleno celkem"
3006
3007 #: field.accs.last_renewal_time.label:122
3008 msgid "Last Renewal Time"
3009 msgstr "Čas posledního prodloužení"
3010
3011 #: class.acs.label:1978
3012 msgid "Authority Control Set"
3013 msgstr "Sada kontrolovaných autorit"
3014
3015 #: field.jub.source_label.label:7700 field.acqlih.source_label.label:7762
3016 msgid "Source Label"
3017 msgstr "Označení zdroje"
3018
3019 #: field.acsaf.id.label:2002
3020 msgid "Control Set Authority Field ID"
3021 msgstr "ID pole sady kontrolovaných autorit"
3022
3023 #: field.ahr.fulfillment_time.label:4973
3024 #: field.ahopl.fulfillment_time.label:5100
3025 #: field.alhr.fulfillment_time.label:5176
3026 msgid "Fulfillment Date/Time"
3027 msgstr "Datum / čas splnění"
3028
3029 #: field.ausp.note.label:3332 field.srlu.note.label:4421
3030 #: field.mg.note.label:5605 field.mwp.note.label:5754
3031 #: field.mgp.note.label:5772 field.mckp.note.label:5860
3032 #: field.mp.note.label:6256 field.mbp.note.label:6284
3033 #: field.mndp.note.label:6312 field.mdp.note.label:6334
3034 #: field.mb.note.label:6500 field.acqinv.note.label:6788
3035 #: field.acqie.note.label:6820 field.acqii.note.label:6858
3036 #: field.acqftr.note.label:7002 field.acqfscred.note.label:7087
3037 #: field.acqofscred.note.label:7119 field.acqfa.note.label:7439
3038 #: field.acqfap.note.label:7473 field.acqpoi.note.label:7660
3039 #: field.acqlid.note.label:7861 field.acqcle.note.label:8510
3040 #: field.acqscle.note.label:8538
3041 msgid "Note"
3042 msgstr "Poznámka"
3043
3044 #: class.ccnbi.label:3996
3045 msgid "Call Number Bucket Item"
3046 msgstr "Položka skupiny signatur"
3047
3048 #: class.xbet.label:8969
3049 msgid "Between Expression"
3050 msgstr "Výraz Mezi"
3051
3052 #: field.ateo.events.label:891
3053 msgid "Events"
3054 msgstr "Události"
3055
3056 #: field.act.circ_lib.label:5966 field.rocit.circ_lib.label:9853
3057 msgid "Circ Lib"
3058 msgstr "Půjčující knihovna"
3059
3060 #: field.acn.id.label:2415
3061 msgid "Call Number/Volume ID"
3062 msgstr "ID signatury / svazku"
3063
3064 #: field.qfr.join_type.label:8916
3065 msgid "Join Type"
3066 msgstr "Typ spojení"
3067
3068 #: class.vqar.label:443
3069 msgid "Queued Authority Record"
3070 msgstr "Autoritní záznam ve frontě"
3071
3072 #: field.bresv.capture_staff.label:3947
3073 msgid "Capture Staff"
3074 msgstr "Rezervaci zachtil(a)"
3075
3076 #: field.circ.aaasc_entries.label:3594 field.combcirc.aaasc_entries.label:3669
3077 #: field.acirc.aaasc_entries.label:3742
3078 msgid "Archived Copy Stat-Cat Entries"
3079 msgstr "Archivované položky statistických kategorií exemplářů"
3080
3081 #: class.acqclpa.label:8567 field.acrlid.claim_policy_action.label:9650
3082 msgid "Claim Policy Action"
3083 msgstr "Proces reklamační politiky"
3084
3085 #: field.chmw.id.label:1378
3086 msgid "Hold Weights ID"
3087 msgstr "ID váhy rezervace"
3088
3089 #: field.bresv.payments.label:3927 field.mbt.payments.label:5653
3090 msgid "Payment Line Items"
3091 msgstr "Položka seznamu plateb"
3092
3093 #: field.sra.multiplier.label:4771
3094 msgid "Multiplier"
3095 msgstr "Násobitel"
3096
3097 #: field.atul.run_time.label:1154
3098 msgid "Event Run Time"
3099 msgstr "Čas běhu události"
3100
3101 #: field.stgu.row_date.label:8599 field.stgc.row_date.label:8619
3102 #: field.stgma.row_date.label:8629 field.stgba.row_date.label:8644
3103 #: field.stgsc.row_date.label:8659
3104 msgid "Row Date"
3105 msgstr ""
3106
3107 #: class.qobi.label:8956
3108 msgid "Order By Item"
3109 msgstr "Seřadit dle položek"
3110
3111 #: class.cblvl.label:4750
3112 msgid "Bib Level Map"
3113 msgstr "Přehled bibliografických úrovní"
3114
3115 #: field.vmp.replace_spec.label:148
3116 msgid "Replace Specification"
3117 msgstr "Nahradit specifikaci"
3118
3119 #: class.mcp.label:3194 field.mdp.cash_payment.label:6341
3120 msgid "Cash Payment"
3121 msgstr "Platba v hotovosti"
3122
3123 #: field.ahr.fulfillment_lib.label:4971 field.ahopl.fulfillment_lib.label:5098
3124 #: field.alhr.fulfillment_lib.label:5174
3125 msgid "Fulfilling Library"
3126 msgstr "Knihovna plnící rezervaci"
3127
3128 #: field.rocit.shelving_location.label:9843
3129 msgid "Shelving Location Name"
3130 msgstr "Název umístění"
3131
3132 #: field.atc.id.label:1892 field.artc.id.label:6430 field.ahtc.id.label:6465
3133 #: field.iatc.id.label:9710
3134 msgid "Transit ID"
3135 msgstr "ID přepravy"
3136
3137 #: field.mcrp.note.label:5509
3138 msgid "Payment Note"
3139 msgstr "Poznámka k platbě"
3140
3141 #: field.atul.start_time.label:1155
3142 msgid "Event Start Time"
3143 msgstr "Čas začátku události"
3144
3145 #: class.fdoc.label:6544
3146 msgid "IDL Field Doc"
3147 msgstr "Dok. pole IDL"
3148
3149 #: field.sunit.total_circ_count.label:4525
3150 #: field.acp.total_circ_count.label:5911
3151 msgid "Total Circulations"
3152 msgstr "Výpůjčky celkem"
3153
3154 #: field.ccmm.script_test.label:1543
3155 msgid "Script Test"
3156 msgstr "Test skriptu"
3157
3158 #: field.qobi.id.label:8958
3159 msgid "Order By Item ID"
3160 msgstr "Seřadit polde ID exempláře"
3161
3162 #: field.vqbr.import_items.label:336
3163 msgid "Import Items"
3164 msgstr "Položky importu"
3165
3166 #: field.ahr.sms_carrier.label:4979 field.ahopl.sms_carrier.label:5106
3167 msgid "Notifications SMS Carrier"
3168 msgstr "SMS  operátor pro upozornění"
3169
3170 #: field.vms.id.label:538
3171 msgid "Match Set ID"
3172 msgstr "ID sady shod"
3173
3174 #: field.bre.create_date.label:2526 field.au.create_date.label:2788
3175 #: field.circ.create_time.label:3580 field.combcirc.create_time.label:3653
3176 #: field.acirc.create_time.label:3722
3177 msgid "Record Creation Date/Time"
3178 msgstr "Datum / čas vytvoření záznamu"
3179
3180 #: field.ocirccount.claims_returned.label:3504
3181 #: field.ocirclist.claims_returned.label:3546
3182 msgid "Claims Returned"
3183 msgstr "Údajně vráceno"
3184
3185 #: field.chmw.request_ou.label:1381 field.chmm.request_ou.label:1469
3186 #: field.bresv.request_lib.label:3945
3187 msgid "Request Library"
3188 msgstr "Žádající knihovna"
3189
3190 #: field.asvr.usr.label:1929
3191 msgid "Responding User"
3192 msgstr "Odpovídající uživatel"
3193
3194 #: class.atval.label:932
3195 msgid "Trigger Condition Validator"
3196 msgstr "Validátor stavu spouštěče"
3197
3198 #: class.acqexr.label:6687
3199 msgid "Exchange Rate"
3200 msgstr "Směnný kurz"
3201
3202 #: field.qxp.table_alias.label:8868 field.qfr.table_alias.label:8913
3203 #: field.xcol.table_alias.label:9050
3204 msgid "Table Alias"
3205 msgstr "Alternativní název tabulky"
3206
3207 #: field.vbq.complete.label:285 field.vaq.complete.label:425
3208 #: field.acqinv.complete.label:6789 field.stgu.complete.label:8612
3209 #: field.stgc.complete.label:8622 field.stgma.complete.label:8637
3210 #: field.stgba.complete.label:8652 field.stgsc.complete.label:8663
3211 msgid "Complete"
3212 msgstr "Dokončit"
3213
3214 #: field.cnct.id.label:5538
3215 msgid "Non-cat Type ID"
3216 msgstr "ID nekatalogizovaného typu"
3217
3218 #: field.qdt.id.label:8800
3219 msgid "Datatype ID"
3220 msgstr "ID datového typu"
3221
3222 #: field.atevdef.cleanup_failure.label:1019
3223 msgid "Failure Cleanup"
3224 msgstr "Vyčištění po neúspěšné akci"
3225
3226 #: field.ccmm.circulate.label:1536 field.act.circulate.label:5972
3227 msgid "Circulate?"
3228 msgstr "Půjčovat?"
3229
3230 #: field.chmw.usr_grp.label:1385 field.chmm.usr_grp.label:1473
3231 msgid "User Permission Group"
3232 msgstr "Skupina uživatelských oprávnění"
3233
3234 #: field.acqclet.library_initiated.label:8476
3235 msgid "Library Initiated"
3236 msgstr "Iniciováno knihovnou"
3237
3238 #: field.bresv.attr_val_maps.label:3949
3239 msgid "Attribute Value Maps"
3240 msgstr "Přehled hodnot atributů"
3241
3242 #: field.scap.start_date.label:4226 field.ssub.start_date.label:4265
3243 msgid "Start Date"
3244 msgstr "Datum zahájení"
3245
3246 #: field.acn.label_class.label:2423
3247 msgid "Classification Scheme"
3248 msgstr "Klasifikační schéma"
3249
3250 #: class.mb.label:6494
3251 msgid "Billing Line Item"
3252 msgstr "Položka seznamu poplatků"
3253
3254 #: field.brav.attr_val_maps.label:3871
3255 msgid "Resource Attribute Value Maps"
3256 msgstr "Přehled hodnot atributů zdroje"
3257
3258 #: field.cxt.prefix.label:2224
3259 msgid "Namespace Prefix"
3260 msgstr "Prefix jmenného prostoru"
3261
3262 #: class.mucs.label:5590
3263 msgid "User Circulation Summary"
3264 msgstr "Přehled výpůjček uživatele"
3265
3266 #: class.ocirccount.label:3469
3267 msgid "Open Circulation Count"
3268 msgstr "Počet půjčených"
3269
3270 #: class.asq.label:4900
3271 msgid "Search Query"
3272 msgstr "Vyhledávací dotaz"
3273
3274 #: field.brt.catalog_item.label:3781 field.brsrc.catalog_item.label:3819
3275 msgid "Catalog Item"
3276 msgstr "Položka katalogu"
3277
3278 #: field.mbts.last_billing_note.label:1768
3279 #: field.mbtslv.last_billing_note.label:1789
3280 #: field.rccbs.last_billing_note.label:9581
3281 msgid "Last Billing Note"
3282 msgstr "Poznámka k naúčtovanému poplatku"
3283
3284 #: field.czs.port.label:840
3285 msgid "Port"
3286 msgstr "Port"
3287
3288 #: class.acqlid.label:7847
3289 msgid "Line Item Detail"
3290 msgstr "Detail položky"
3291
3292 #: field.crad.sorter.label:704
3293 msgid "Sorter?"
3294 msgstr "Třídník?"
3295
3296 #: class.sasum.label:4615
3297 msgid "All Issues' Summaries"
3298 msgstr "Souhrny všech čísel"
3299
3300 #: class.ahrcc.label:6407
3301 msgid "Hold Request Cancel Cause"
3302 msgstr "Důvod zrušení žádosti o rezervaci"
3303
3304 #: field.ccmm.renewals.label:1541
3305 msgid "Renewals Override"
3306 msgstr "Obejití prodloužení"
3307
3308 #: field.acn.label_sortkey.label:2422
3309 msgid "Call Number Sort Key"
3310 msgstr "Klíč třídění signatur"
3311
3312 #: class.moucs.label:6106
3313 msgid "Open User Circulation Summary"
3314 msgstr "Otevřít přehled výpůjček uživatele"
3315
3316 #: field.acqf.propagate.label:7168 field.acqfsum.propagate.label:7410
3317 msgid "Propagate"
3318 msgstr "Rozšířit"
3319
3320 #: field.circ.aaactsc_entries.label:3593
3321 #: field.combcirc.aaactsc_entries.label:3668
3322 #: field.acirc.aaactsc_entries.label:3741
3323 msgid "Archived Patron Stat-Cat Entries"
3324 msgstr "Položky archivovaných čtenářských statistických kategorií"
3325
3326 #: field.bre.author_field_entries.label:2548
3327 msgid "Indexed Author Field Entries"
3328 msgstr "Indexovaná pole autorů"
3329
3330 #: class.sre.label:4189
3331 msgid "Serial Record Entry"
3332 msgstr "Položky záznamů seriálů"
3333
3334 #: field.vqbrad.remove.label:364 field.vqarad.remove.label:481
3335 msgid "Remove RegExp"
3336 msgstr "Odstranit RegExp"
3337
3338 #: field.chmm.holdable.label:1482 field.act.holdable.label:5975
3339 msgid "Holdable?"
3340 msgstr "Lze rezervovat?"
3341
3342 #: field.acsaf.control_set.label:2004 field.at.control_set.label:2055
3343 #: field.are.control_set.label:2128
3344 msgid "Control Set"
3345 msgstr "Kontrolní sada"
3346
3347 #: class.mobts.label:2737
3348 msgid "Open Billable Transaction Summary"
3349 msgstr "Přehled  otevřených naúčtovatelných transakcí"
3350
3351 #: field.act.circ_as_type.label:5979
3352 msgid "Circ As Type"
3353 msgstr "Půjčovat jako typ"
3354
3355 #: field.acqedim.message_type.label:8060
3356 msgid "Message Type"
3357 msgstr "Typ zprávy"
3358
3359 #: class.vbq.label:280
3360 msgid "Import/Overlay Bib Queue"
3361 msgstr "Importovat / přepsat bib frontu"
3362
3363 #: field.aupr.uuid.label:1826
3364 msgid "UUID"
3365 msgstr "UUID:"
3366
3367 #: field.aur.hold.label:6622
3368 msgid "Place Hold"
3369 msgstr "Rezervovat"
3370
3371 #: class.act.label:5957
3372 msgid "Asset Copy Template"
3373 msgstr ""
3374
3375 #: field.artc.persistant_transfer.label:6431
3376 #: field.ahtc.persistant_transfer.label:6466
3377 msgid "Is Persistent?"
3378 msgstr "Je trvalý?"
3379
3380 #: field.acqii.fund_debit.label:6854 field.acqpoi.fund_debit.label:7656
3381 #: field.acqlid.fund_debit.label:7857 field.acqda.fund_debit.label:8439
3382 msgid "Fund Debit"
3383 msgstr "Zůstatek fondu"
3384
3385 #: field.au.net_access_level.label:2806
3386 msgid "Internet Access Level"
3387 msgstr "Přístup k internetu"
3388
3389 #: class.xsubq.label:9193
3390 msgid "Subquery Expression"
3391 msgstr "Výraz poddotazu"
3392
3393 #: field.qfs.return_type.label:8826
3394 msgid "Return Type"
3395 msgstr "Typ návratu"
3396
3397 #: field.mcrp.payment_type.label:5512 field.mwp.payment_type.label:5758
3398 #: field.mgp.payment_type.label:5776 field.mckp.payment_type.label:5864
3399 #: field.mp.payment_type.label:6258 field.mbp.payment_type.label:6286
3400 #: field.mndp.payment_type.label:6314 field.mdp.payment_type.label:6336
3401 msgid "Payment Type"
3402 msgstr "Způsob platby"
3403
3404 #: class.acplgm.label:4125
3405 msgid "Copy/Shelving Location Group Map"
3406 msgstr "Přehled skupin umístění exemplářů/regálů"
3407
3408 #: field.sdist.receive_unit_template.label:4317
3409 msgid "Receive Unit Template"
3410 msgstr "Šablona pro příjem jednotky"
3411
3412 #: field.rccbs.last_billing_ts.label:9580
3413 msgid "Last Billing Date/Time"
3414 msgstr "Datum / čas naúčtování poplatku"
3415
3416 #: field.mcrp.amount_collected.label:5507
3417 #: field.mwp.amount_collected.label:5752 field.mgp.amount_collected.label:5770
3418 #: field.mckp.amount_collected.label:5856
3419 msgid "Amount Collected"
3420 msgstr "Celková částka"
3421
3422 #: field.ahr.current_copy.label:4968 field.ahopl.current_copy.label:5095
3423 #: field.alhr.current_copy.label:5171
3424 msgid "Currently Targeted Copy"
3425 msgstr "Stávající cílový exemplář"
3426
3427 #: field.qbv.actual_value.label:8854
3428 msgid "Actual Value"
3429 msgstr "Současná hodnota"
3430
3431 #: class.are.label:2116
3432 msgid "Authority Record Entry"
3433 msgstr "Položka autoritního záznamu"
3434
3435 #: field.jub.order_summary.label:7715
3436 msgid "Order Summary"
3437 msgstr "Přehled objednávky"
3438
3439 #: class.acqfs.label:7053 field.acqfsrcct.funding_source.label:7343
3440 #: field.acqfsrcat.funding_source.label:7353
3441 #: field.acqfsrcb.funding_source.label:7363
3442 #: field.acqfa.funding_source.label:7436
3443 #: field.acqfap.funding_source.label:7468
3444 msgid "Funding Source"
3445 msgstr "Finanční zdroj"
3446
3447 #: field.acqft.owner.label:9958
3448 msgid "Fund Tag Owner"
3449 msgstr "Vlastník označení fondu"
3450
3451 #: class.acqfa.label:7432
3452 msgid "Fund Allocation"
3453 msgstr "Rozdělení fondu"
3454
3455 #: field.auoi.id.label:626
3456 msgid "Opt-in ID"
3457 msgstr "ID uživatelské předvolby"
3458
3459 #: field.asvq.answers.label:1738
3460 msgid "Answers"
3461 msgstr "Odpovědi"
3462
3463 #: field.rocit.stat_cat_1.label:9844
3464 msgid "Legacy Stat Cat 1"
3465 msgstr "Zděděná statistická kategorie 1"
3466
3467 #: field.rocit.stat_cat_2.label:9845
3468 msgid "Legacy Stat Cat 2"
3469 msgstr "Zděděná statistická kategorie 1"
3470
3471 #: field.bre.identifier_field_entries.label:2547
3472 msgid "Indexed Identifier Field Entries"
3473 msgstr "Položky polí indexovaných identifikátorů"
3474
3475 #: field.acsaf.sub_entries.label:2010
3476 msgid "Subordinate Entries"
3477 msgstr "Podřízené položky"
3478
3479 #: field.cza.truncation.label:870
3480 msgid "Truncation"
3481 msgstr "Zkrácení"
3482
3483 #: class.cbfp.label:2307
3484 msgid "Fingerprint Definition"
3485 msgstr "Definice idnetifikačních postupů"
3486
3487 #: field.afs.applied_time.label:8675
3488 msgid "Applied Time"
3489 msgstr "Čas aplikace"
3490
3491 #: class.acqipm.label:6761
3492 msgid "Invoice Payment Method"
3493 msgstr "Platební metoda"
3494
3495 #: class.asva.label:6063
3496 msgid "Survey Answer"
3497 msgstr "Odpověď průzkumu"
3498
3499 #: class.mra.label:749
3500 msgid "SVF Record Attribute"
3501 msgstr "Atributy záznamu SVF"
3502
3503 #: field.ahr.transit.label:4966 field.ahopl.transit.label:5093
3504 #: field.alhr.transit.label:5169
3505 msgid "Transit"
3506 msgstr "Přeprava"
3507
3508 #: field.atevdef.max_delay.label:1021
3509 msgid "Max Event Validity Delay"
3510 msgstr "Maximální pozdržení platnosti události"
3511
3512 #: field.acqdf.skip_count.label:8356
3513 msgid "Skip Count"
3514 msgstr "Přeskočit počítání"
3515
3516 #: field.bpbcm.peer_record.label:1304
3517 msgid "Peer Record"
3518 msgstr "Rovnocenný záznam"
3519
3520 #: field.circ.grace_period.label:3573 field.combcirc.grace_period.label:3646
3521 #: field.acirc.grace_period.label:3715
3522 msgid "Grace Period"
3523 msgstr "Doba odkladu"
3524
3525 #: field.bresv.capture_time.label:3934
3526 msgid "Capture Time"
3527 msgstr "Čas zachycení"
3528
3529 #: class.acqafat.label:7291
3530 msgid "All Fund Allocation Total"
3531 msgstr "Celkem přiděleno ve všech fondech"
3532
3533 #: field.asv.start_date.label:4856
3534 msgid "Survey Start Date/Time"
3535 msgstr "Datum /  čas začátku průzkum"
3536
3537 #: class.acqlilad.label:7998
3538 msgid "Line Item Local Attribute Definition"
3539 msgstr "Definice položky lokálního atributu"
3540
3541 #: field.au.checkouts.label:2772
3542 msgid "All Circulations"
3543 msgstr "Všechny výpůjčky"
3544
3545 #: field.aouctn.sibling_order.label:5339
3546 msgid "Sibling Sort Order"
3547 msgstr "Příbuzné řazení"
3548
3549 #: field.aws.name.label:1187
3550 msgid "Workstation Name"
3551 msgstr "Jméno pracovní stanice"
3552
3553 #: field.circ.parent_circ.label:3584 field.acirc.parent_circ.label:3726
3554 msgid "Parent Circulation"
3555 msgstr "Rodičovská výpůjčka"
3556
3557 #: class.ccnb.label:5357
3558 msgid "Call Number Bucket"
3559 msgstr "Skupina signatur"
3560
3561 #: field.ssub.scaps.label:4271
3562 msgid "Captions and Patterns"
3563 msgstr "Označení a schémata"
3564
3565 #: field.ahr.fulfillment_staff.label:4972
3566 #: field.ahopl.fulfillment_staff.label:5099
3567 #: field.alhr.fulfillment_staff.label:5175
3568 msgid "Fulfilling Staff"
3569 msgstr "Pracovník splňující rezervaci"
3570
3571 #: field.acqinv.entries.label:6790 field.jub.invoice_entries.label:7714
3572 msgid "Invoice Entries"
3573 msgstr "Položky účtu"
3574
3575 #: field.mp.work_payment.label:6265 field.mbp.work_payment.label:6293
3576 #: field.mndp.work_payment.label:6317
3577 msgid "Work Payment Detail"
3578 msgstr "Detaily platby prací"
3579
3580 #: class.acqfsb.label:7371
3581 msgid "Fund Spent Balance"
3582 msgstr "Bilance útraty z fondu"
3583
3584 #: field.mrd.lit_form.label:3244
3585 msgid "LitF"
3586 msgstr "LitF"
3587
3588 #: field.rhcrpbap.everywhere_ratio.label:9434
3589 msgid "Hold/Copy Ratio Everywhere"
3590 msgstr "Poměr rezervací a exemplářů všude"
3591
3592 #: field.auss.query_type.label:3409
3593 msgid "Query Type"
3594 msgstr "Typ dotazu"
3595
3596 #: field.acqfet.amount.label:7243
3597 msgid "Total Encumbrance Amount"
3598 msgstr "Celková výše dluhu"
3599
3600 #: field.aua.valid.label:3361 field.acqpca.valid.label:6969
3601 msgid "Valid Address?"
3602 msgstr "Platná adresa?"
3603
3604 #: field.acqclpa.action.label:8572
3605 msgid "Action (Event Type)"
3606 msgstr "Akce (typ události)"
3607
3608 #: class.aouhoo.label:2586 field.aou.hours_of_operation.label:5280
3609 msgid "Hours of Operation"
3610 msgstr "Otevírací doba"
3611
3612 #: field.cmrtm.blvl_val.label:9294
3613 msgid "BLvl Value"
3614 msgstr "Hodnota BLvl (bib úrovně)"
3615
3616 #: field.acqedim.error.label:8058
3617 msgid "Error"
3618 msgstr "Chyba"
3619
3620 #: field.aws.circulations.label:1190 field.sunit.circulations.label:4524
3621 #: field.aou.circulations.label:5266 field.acp.circulations.label:5910
3622 msgid "Circulations"
3623 msgstr "Výpůjčky"
3624
3625 #: field.brsrc.overbook.label:3811
3626 msgid "Overbook"
3627 msgstr "Změnit rezervaci bez ohledu na kapacitu"
3628
3629 #: field.acqinv.id.label:6778
3630 msgid "Internal Invoice ID"
3631 msgstr "ID interního dokladu"
3632
3633 #: field.acqfscred.deadline_date.label:7088
3634 msgid "Deadline Date"
3635 msgstr "Nejzazší termín"
3636
3637 #: field.aou.resv_pickups.label:5275
3638 msgid "Reservation Pickups"
3639 msgstr "Vyzvednutí rezervací"
3640
3641 #: field.asv.id.label:4850
3642 msgid "Survey ID"
3643 msgstr "ID výzkumu"
3644
3645 #: field.rccc.patron_county.label:9508
3646 msgid "Patron County"
3647 msgstr "Kraj čtenáře"
3648
3649 #: class.acqim.label:1236
3650 msgid "Invoice Method used by Vendor"
3651 msgstr "Způsob fakturace od dodavatele"
3652
3653 #: field.acqpoi.estimated_cost.label:7661
3654 msgid "Estimated Cost"
3655 msgstr "Odhadovaná cena"
3656
3657 #: field.crahp.prox.label:6009
3658 msgid "Allowed Proximity"
3659 msgstr "Povolená blízkost"
3660
3661 #: field.atb.layout.label:2918
3662 msgid "Layout"
3663 msgstr "Rozvržení"
3664
3665 #: field.qdt.datatype_name.label:8801
3666 msgid "Datatype Name"
3667 msgstr "Jméno datového typu"
3668
3669 #: field.mbt.grocery.label:5650
3670 msgid "Grocery Billing link"
3671 msgstr "Poplatky za zboží a služby (odkaz)"
3672
3673 #: field.vbq.match_set.label:287 field.vaq.match_set.label:427
3674 #: field.vmsp.match_set.label:560 field.vmsq.match_set.label:596
3675 msgid "Match Set"
3676 msgstr "Sada shod"
3677
3678 #: field.aou.id.label:5253
3679 msgid "Organizational Unit ID"
3680 msgstr "ID organizační jednotky"
3681
3682 #: field.crahp.id.label:6007 field.crmf.id.label:6024
3683 msgid "Rule ID"
3684 msgstr "ID pravidla"
3685
3686 #: field.acqinv.inv_ident.label:6785
3687 msgid "Vendor Invoice ID"
3688 msgstr "ID faktury od dodavatele"
3689
3690 #: field.cmf.browse_xpath.label:2292
3691 msgid "Browse XPath"
3692 msgstr "Prohlížet XPath"
3693
3694 #: field.acns.label_sortkey.label:2373 field.acnp.label_sortkey.label:2392
3695 msgid "Label Sort Key"
3696 msgstr "Klíč řazení štítků"
3697
3698 #: field.qseq.parent_query.label:8788
3699 msgid "Parent Query"
3700 msgstr "Původní dotaz"
3701
3702 #: field.acqf.balance_stop_percent.label:7171
3703 #: field.acqfsum.balance_stop_percent.label:7413
3704 msgid "Balance Stop Percent"
3705 msgstr "Nastavení výše zůstatku pro stop stav ( v procentech)"
3706
3707 #: field.atevdef.delay.label:1020
3708 msgid "Processing Delay"
3709 msgstr "Prodleva při zpracování"
3710
3711 #: class.acqfsrcat.label:7351
3712 msgid "Total Allocation to Funding Source"
3713 msgstr "Celkem přiděleno v rámci finančního zdroje"
3714
3715 #: class.cust.label:2961
3716 msgid "User Setting Type"
3717 msgstr "Typy uživatelských nastavení"
3718
3719 #: field.qfr.table_name.label:8909
3720 msgid "Table Name"
3721 msgstr "Název tabulky"
3722
3723 #: field.citm.code.label:4737
3724 msgid "Item Type Code"
3725 msgstr "Kód typu položky"
3726
3727 #: field.au.standing.label:2813
3728 msgid "Standing (unused)"
3729 msgstr "Zastavený (nepoužitý)"
3730
3731 #: field.cracct.password.label:816 field.au.passwd.label:2808
3732 #: field.acqedi.password.label:8014 field.stgu.passwd.label:8603
3733 msgid "Password"
3734 msgstr "Heslo"
3735
3736 #: class.cgf.label:641
3737 msgid "Global Flags and Settings"
3738 msgstr "Obecné indikátory a nastavení"
3739
3740 #: class.acqii.label:6849
3741 msgid "Non-bibliographic Invoice Item"
3742 msgstr "Položka nebibliografické faktury"
3743
3744 #: field.cmc.fields.label:2264
3745 msgid "Fields"
3746 msgstr "Pole"
3747
3748 #: field.ccmm.total_copy_hold_ratio.label:1544
3749 msgid "Minimum Total Copy/Hold Ratio"
3750 msgstr "Minimální celkový poměr rezervací/exemplářů"
3751
3752 #: field.mg.payments.label:5610
3753 msgid "Payments"
3754 msgstr "Platby"
3755
3756 #: field.acqlih.expected_recv_time.label:7757
3757 msgid "Expected Receive Time"
3758 msgstr "Očekávaný čas získání"
3759
3760 #: field.au.usr_activity.label:2832
3761 msgid "User Activity Entries"
3762 msgstr "Položky uživatelské aktivity"
3763
3764 #: field.bre.title_field_entries.label:2546
3765 msgid "Indexed Title Field Entries"
3766 msgstr "Položky pole indexovaných názvů"
3767
3768 #: field.vii.circ_modifier.label:207 field.viiad.circ_modifier.label:258
3769 #: class.ccm.label:1199 field.chmw.circ_modifier.label:1387
3770 #: field.ccmw.circ_modifier.label:1417 field.chmm.circ_modifier.label:1475
3771 #: field.ccmm.circ_modifier.label:1525 field.cclscmm.circ_mod.label:1646
3772 #: field.sunit.circ_modifier.label:4493 field.acp.circ_modifier.label:5881
3773 msgid "Circulation Modifier"
3774 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
3775
3776 #: field.aou.addresses.label:5268 field.acqpro.addresses.label:6716
3777 msgid "Addresses"
3778 msgstr "Adresy"
3779
3780 #: field.acp.peer_records.label:5917
3781 msgid "Peer Records"
3782 msgstr "Rovnocenný záznam"
3783
3784 #: field.vmsp.children.label:567
3785 msgid "Expression Tree Children"
3786 msgstr "Podřízený typ stromu výrazů"
3787
3788 #: field.auoi.opt_in_ts.label:631
3789 msgid "Opt-in Date/Time"
3790 msgstr "Datum / čas uživatelské předvolby"
3791
3792 #: field.afscv.col.label:8692 field.qxp.column_name.label:8869
3793 #: field.qrc.column_name.label:8932 field.xcol.column_name.label:9051
3794 #: field.xfunc.column_name.label:9080
3795 msgid "Column Name"
3796 msgstr "Název sloupce"
3797
3798 #: field.acqf.year.label:7164 field.acqfsum.year.label:7406
3799 #: field.circbyyr.year.label:9765
3800 msgid "Year"
3801 msgstr "Rok"
3802
3803 #: field.cuat.ewho.label:2875
3804 msgid "Event Caller"
3805 msgstr "Vyvolávač události"
3806
3807 #: field.rxbt.voided.label:8314
3808 msgid "Voided Billing Amount"
3809 msgstr "Výše zrušeného poplatku"
3810
3811 #: class.acqfsum.label:7387
3812 msgid "Fund Summary"
3813 msgstr "Sumarizace fondu"
3814
3815 #: field.jub.estimated_unit_price.label:7707
3816 #: field.acqlih.estimated_unit_price.label:7766
3817 msgid "Estimated Unit Price"
3818 msgstr "Odhadovaná cena exempláře"
3819
3820 #: field.crad.sf_list.label:706
3821 msgid "MARC Subfields"
3822 msgstr "Podpole MARCu"
3823
3824 #: field.acs.authority_fields.label:1983
3825 msgid "Controlling Authority Fields"
3826 msgstr "Pole kontrolující autority"
3827
3828 #: class.mbtslv.label:1785
3829 msgid "Billable Transaction Summary with Billing Location"
3830 msgstr "Přehled transakcí s místem naúčtování poplatku"
3831
3832 #: field.au.demographic.label:2824
3833 msgid "Demographic Info"
3834 msgstr "Demografické informace"
3835
3836 #: class.atb.label:2911
3837 msgid "Custom Toolbar"
3838 msgstr "Vlastní panel nástrojů"
3839
3840 #: field.mbts.last_payment_note.label:1771
3841 #: field.mbtslv.last_payment_note.label:1792
3842 #: field.rccbs.last_payment_note.label:9577
3843 msgid "Last Payment Note"
3844 msgstr "Poznámka k platbě"
3845
3846 #: field.au.expire_date.label:2794
3847 msgid "Privilege Expiration Date"
3848 msgstr "Datum vypršení oprávnění (registrace)"
3849
3850 #: field.ac.id.label:5405
3851 msgid "Card ID"
3852 msgstr "ID průkazu"
3853
3854 #: field.au.id.label:2798 field.ocirccount.usr.label:3500
3855 #: field.ocirclist.usr.label:3542 field.rud.id.label:8281
3856 msgid "User ID"
3857 msgstr "ID uživatele"
3858
3859 #: field.asc.entries.label:5385 field.actsc.entries.label:5437
3860 #: field.acqpl.entries.label:7499 field.acqdf.entries.label:8357
3861 msgid "Entries"
3862 msgstr "Položky"
3863
3864 #: field.sunit.dummy_title.label:4504 field.acp.dummy_title.label:5892
3865 msgid "Precat Dummy Title"
3866 msgstr "Provizorní předkatalogizovaný název"
3867
3868 #: field.asc.sip_format.label:5391 field.actsc.sip_format.label:5445
3869 msgid "SIP Format"
3870 msgstr "Formát SIP"
3871
3872 #: field.ahr.sms_notify.label:4978 field.ahopl.sms_notify.label:5105
3873 msgid "Notifications SMS Number"
3874 msgstr "Číslo pro SMS upozornění"
3875
3876 #: field.rccc.patron_home_lib_shortname.label:9507
3877 msgid "Patron Home Library Short (Policy) Name"
3878 msgstr "Značka domovské knihovny čtenáře"
3879
3880 #: field.aou.atc_prev_dests.label:5273
3881 msgid "Transit Copy Prev Destinations"
3882 msgstr "Předchozí destinace přepravy exempláře"
3883
3884 #: field.mcrp.amount.label:5506 field.mwp.amount.label:5751
3885 #: field.mgp.amount.label:5769 field.mckp.amount.label:5855
3886 #: field.mp.amount.label:6254 field.mbp.amount.label:6282
3887 #: field.mndp.amount.label:6310 field.mdp.amount.label:6332
3888 #: field.mb.amount.label:6496 field.acqfscred.amount.label:7086
3889 #: field.acqofscred.amount.label:7118 field.acqfdeb.amount.label:7132
3890 #: field.acqfa.amount.label:7437
3891 msgid "Amount"
3892 msgstr "Výše"
3893
3894 #: class.mwps.label:40
3895 msgid "Workstation Payment Summary"
3896 msgstr "Souhrn plateb provedených na pracovní stanici"
3897
3898 #: field.bre.series_field_entries.label:2549
3899 msgid "Indexed Series Field Entries"
3900 msgstr "Položky pole indexovaných edic"
3901
3902 #: class.bren.label:5573
3903 msgid "Bib Record Note"
3904 msgstr "Poznámka k bib záznamu"
3905
3906 #: field.jub.distribution_formulas.label:7713
3907 msgid "Distribution Formulas"
3908 msgstr "Distribuční vzorce"
3909
3910 #: field.acqclet.id.label:8472
3911 msgid "Claim Event Type ID"
3912 msgstr "ID typu reklamace"
3913
3914 #: field.acnc.id.label:2358
3915 msgid "Call number class ID"
3916 msgstr "ID třídy signatur"
3917
3918 #: field.acn.suffix.label:2425 field.au.suffix.label:2814
3919 #: field.cbc.suffix.label:10071
3920 msgid "Suffix"
3921 msgstr "Sufix"
3922
3923 #: field.mrd.type_mat.label:3247
3924 msgid "TMat"
3925 msgstr ""
3926
3927 #: class.mckp.label:5852 field.mdp.check_payment.label:6343
3928 msgid "Check Payment"
3929 msgstr "Označit platbu"
3930
3931 #: field.rccc.stat_cat_1.label:9511
3932 msgid "Legacy CAT1 Link"
3933 msgstr ""
3934
3935 #: field.ccmm.available_copy_hold_ratio.label:1545
3936 msgid "Minimum Available Copy/Hold Ratio"
3937 msgstr "Minimální dostupný poměr rezervací/exemplářů"
3938
3939 #: field.atev.update_time.label:1061 field.ergbhu.holding_update.label:8335
3940 msgid "Update Time"
3941 msgstr "Čas aktualizace"
3942
3943 #: field.acqinv.items.label:6791
3944 msgid "Invoice Items"
3945 msgstr "Položky faktury"
3946
3947 #: field.au.groups.label:2821
3948 msgid "Additional Permission Groups"
3949 msgstr "Dodatečná skupina oprávnění"
3950
3951 #: class.cbrebn.label:4037
3952 msgid "Bibliographic Record Entry Bucket Note"
3953 msgstr "Poznámka k položkám skupiny bibliografických záznamů"
3954
3955 #: field.accs.last_stop_fines.label:123
3956 msgid "Last Stop Fines"
3957 msgstr "Čas zastavení pokut"
3958
3959 #: field.ahr.request_lib.label:4982 field.ahopl.request_lib.label:5109
3960 #: field.alhr.request_lib.label:5183
3961 msgid "Requesting Library"
3962 msgstr "Žádající knihovna"
3963
3964 #: field.acplg.location_maps.label:4110
3965 msgid "Copy Location Mappings"
3966 msgstr "Mapování umístění exemplářů"
3967
3968 #: field.srlu.department.label:4420
3969 msgid "Department"
3970 msgstr "Oddělení"
3971
3972 #: class.cubin.label:5711
3973 msgid "User Bucket Item Note"
3974 msgstr "Poznámka k uživatelskému seznamu"
3975
3976 #: field.acqliat.id.label:7794
3977 msgid "Alert Text ID"
3978 msgstr "ID textu upozornění"
3979
3980 #: field.rud.general_division.label:8283
3981 msgid "General Demographic Division"
3982 msgstr "Obecná demografická hranice"
3983
3984 #: field.aou.ou_type.label:5257 class.aout.label:5547
3985 msgid "Organizational Unit Type"
3986 msgstr "Typ organizační jednotky"
3987
3988 #: field.acqft.map_entries.label:9960
3989 msgid "Map Entries"
3990 msgstr "Položky map"
3991
3992 #: field.ahr.notify_count.label:4991 field.ahopl.notify_count.label:5118
3993 #: field.alhr.notify_count.label:5192
3994 msgid "Notify Count"
3995 msgstr "Počet oznámení"
3996
3997 #: field.acqpo.amount_encumbered.label:7557
3998 msgid "Amount Encumbered"
3999 msgstr "Výše dluhu"
4000
4001 #: field.cmf.facet_xpath.label:2290
4002 msgid "Facet XPath"
4003 msgstr ""
4004
4005 #: field.act.opac_visible.label:5981
4006 msgid "OPAC Visible?"
4007 msgstr "Zobrazit v OPACu?"
4008
4009 #: field.rccc.stat_cat_2_value.label:9518
4010 msgid "Legacy CAT2 Value"
4011 msgstr "Hodnota zděděné statistické kategorie 2"
4012
4013 #: field.asv.opac.label:4852
4014 msgid "OPAC Survey?"
4015 msgstr "Zobrazit průzkum v OPACu?"
4016
4017 #: field.aupr.id.label:1825
4018 msgid "Request ID"
4019 msgstr "ID požadavku"
4020
4021 #: field.atul.state.label:1159
4022 msgid "Event State"
4023 msgstr "Stav události"
4024
4025 #: field.bre.metarecord.label:2541 class.mmr.label:3067
4026 #: field.rsr.metarecord.label:8251
4027 msgid "Metarecord"
4028 msgstr "Metazáznam"
4029
4030 #: field.acqdf.use_count.label:8358 field.rocit.use_count.label:9841
4031 msgid "Use Count"
4032 msgstr "Počet použití"
4033
4034 #: field.acqda.funding_source_credit.label:8441
4035 msgid "Funding Source Credit"
4036 msgstr "Zůstatek ve finančním fondu"
4037
4038 #: field.rccc.stat_cat_2.label:9512
4039 msgid "Legacy CAT2 Link"
4040 msgstr "Zděděná statistická kategorie 2 (odkaz)"
4041
4042 #: field.acqpon.vendor_public.label:7627 field.acqlin.vendor_public.label:7822
4043 msgid "Vendor Public"
4044 msgstr "Viditelná pro dodavatele"
4045
4046 #: field.vbm.eg_record.label:402 field.vam.eg_record.label:519
4047 msgid "Evergreen Record"
4048 msgstr "Záznam Evergreenu"
4049
4050 #: field.sdist.display_grouping.label:4322
4051 msgid "Display Grouping"
4052 msgstr "Zobrazit seskupení"
4053
4054 #: field.crad.phys_char_sf.label:713
4055 msgid "Physical Characteristic"
4056 msgstr "Fyzický popis"
4057
4058 #: class.acqlimad.label:7895
4059 msgid "Line Item MARC Attribute Definition"
4060 msgstr "Definice položek atributů MARC"
4061
4062 #: field.pgpt.penalty.label:3286
4063 msgid "Penalty"
4064 msgstr "Penále"
4065
4066 #: field.aaactsc.xact.label:10116 field.aaasc.xact.label:10128
4067 msgid "Circ"
4068 msgstr "Výp."
4069
4070 #: class.mccp.label:2191 field.mdp.credit_card_payment.label:6342
4071 msgid "Credit Card Payment"
4072 msgstr "Platba platební kartou"
4073
4074 #: field.srlu.reader.label:4419
4075 msgid "Reader"
4076 msgstr ""
4077
4078 #: class.rlc.label:9447 field.rlc.last_circ_or_create.label:9469
4079 msgid "Last Circulation or Creation Date"
4080 msgstr "Poslední výpůjčka nebo datum vytvoření"
4081
4082 #: field.crad.fixed_field.label:712 field.cmfpm.fixed_field.label:9226
4083 msgid "Fixed Field"
4084 msgstr "Pole pevné délky"
4085
4086 #: field.aun.pub.label:1813 field.acpn.pub.label:3028
4087 #: field.acpl.opac_visible.label:4079 field.acplg.opac_visible.label:4106
4088 msgid "Is OPAC Visible?"
4089 msgstr "Je viditelné v OPACu"
4090
4091 #: field.ssubn.pub.label:4298 field.sdistn.pub.label:4359
4092 #: field.sin.pub.label:4605
4093 msgid "Public?"
4094 msgstr "Veřejné?"
4095
4096 #: field.asvr.answer_date.label:1923
4097 msgid "Answer Date/Time"
4098 msgstr "Datum / čas odpovědi"
4099
4100 #: field.acqfdeb.id.label:7128
4101 msgid "Debit ID"
4102 msgstr "ID debetu"
4103
4104 #: field.mbts.xact_type.label:1779 field.mbtslv.xact_type.label:1800
4105 #: field.rccbs.xact_type.label:9571
4106 msgid "Transaction Type"
4107 msgstr "Typ transakce"
4108
4109 #: field.bresv.end_time.label:3933
4110 msgid "End Time"
4111 msgstr "Čas ukončení"
4112
4113 #: field.ateo.id.label:887
4114 msgid "Output ID"
4115 msgstr "ID výstupu"
4116
4117 #: field.au.billing_address.label:2784
4118 msgid "Physical Address"
4119 msgstr "Fyzická adresa"
4120
4121 #: field.cza.id.label:864
4122 msgid "Z39.50 Attribute ID"
4123 msgstr "ID atributu Z39.50"
4124
4125 #: field.qsf.composite_type.label:8812
4126 msgid "Composite Type"
4127 msgstr "Smíšený typ"
4128
4129 #: field.acqfs.allocations.label:7061 field.acqf.allocations.label:7173
4130 msgid "Allocations"
4131 msgstr "Přidělené prostředky"
4132
4133 #: class.acqfsrcb.label:7361
4134 msgid "Funding Source Balance"
4135 msgstr "Bilace finančního zdroje"
4136
4137 #: field.acqfdeb.origin_amount.label:7130
4138 msgid "Origin Amount"
4139 msgstr "Původní výše"
4140
4141 #: field.aur.request_type.label:6621
4142 msgid "Request Type"
4143 msgstr "Typ požadavku"
4144
4145 #: class.brn.label:52
4146 msgid "Record Node"
4147 msgstr "Uzel záznamu"
4148
4149 #: field.circ.circ_type.label:3588 field.combcirc.circ_type.label:3657
4150 #: field.acirc.circ_type.label:3730 class.rcirct.label:8289
4151 #: field.rcirct.type.label:8292 field.rccc.circ_type.label:9491
4152 #: field.rodcirc.circ_type.label:9807
4153 msgid "Circulation Type"
4154 msgstr "Typ výpůjčky"
4155
4156 #: class.bpbcm.label:1300
4157 msgid "Bibliographic Record Peer Copy Map"
4158 msgstr "Mapa bibliografických záznamů spojených exemplářů"
4159
4160 #: class.cbreb.label:4021
4161 msgid "Bibliographic Record Entry Bucket"
4162 msgstr "Skupina položek bibliografických záznamů"
4163
4164 #: field.vmsq.id.label:595
4165 msgid "Quality Metric ID"
4166 msgstr "ID metriky kvality"
4167
4168 #: class.cmpcsm.label:9254
4169 msgid "MARC21 Physical Characteristic Subfield Map"
4170 msgstr "Podpole MARC21 pro fyzický popis"
4171
4172 #: field.rhcrpb.copy_count.label:9382
4173 msgid "Holdable Copy Count"
4174 msgstr "Počet rezervovatelných exemplářů"
4175
4176 #: field.qsq.id.label:8766
4177 msgid "Query ID"
4178 msgstr "ID dotazu"
4179
4180 #: field.circ.fine_interval.label:3564 field.combcirc.fine_interval.label:3637
4181 #: field.acirc.fine_interval.label:3706 field.brt.fine_interval.label:3777
4182 #: field.bresv.fine_interval.label:3939 field.rodcirc.fine_interval.label:9789
4183 msgid "Fine Interval"
4184 msgstr "Interval pokut"
4185
4186 #: field.circ.checkin_workstation.label:3582
4187 #: field.acirc.checkin_workstation.label:3724
4188 msgid "Checkin Workstation"
4189 msgstr "Vráceno na pracovní stanici"
4190
4191 #: field.acqfc.years.label:7017
4192 msgid "Years"
4193 msgstr "Roky"
4194
4195 #: class.aua.label:3349
4196 msgid "User Address"
4197 msgstr "Adresa uživatele"
4198
4199 #: field.atevdef.delay_field.label:1022
4200 msgid "Processing Delay Context Field"
4201 msgstr "Kontextové pole odkladu běhu akce"
4202
4203 #: field.acqfsum.spent_total.label:7417
4204 msgid "Total Spent"
4205 msgstr "Celkem utraceno"
4206
4207 #: field.acqcl.lineitem_detail.label:8495
4208 #: field.acrlid.lineitem_detail.label:9649
4209 msgid "Lineitem Detail"
4210 msgstr "Detaily položky"
4211
4212 #: field.qsq.use_distinct.label:8769
4213 msgid "Use DISTINCT"
4214 msgstr "Použít DISTINCT"
4215
4216 #: field.jub.id.label:7691 field.acqlih.id.label:7750
4217 #: field.acqmapinv.lineitem.label:10052
4218 msgid "Lineitem ID"
4219 msgstr "ID položky"
4220
4221 #: field.aba.maps.label:2079
4222 msgid "Authority Field Maps"
4223 msgstr "Přehled polí autorit"
4224
4225 #: class.cnal.label:3080
4226 msgid "Net Access Level"
4227 msgstr "Přístup k internetu"
4228
4229 #: field.vii.opac_visible.label:212 field.viiad.opac_visible.label:263
4230 #: field.ccvm.opac_visible.label:793 field.sunit.opac_visible.label:4511
4231 #: field.aou.opac_visible.label:5262 field.asc.opac_visible.label:5388
4232 #: field.actsc.opac_visible.label:5441 field.acp.opac_visible.label:5900
4233 #: field.rocit.opac_visible.label:9856
4234 msgid "OPAC Visible"
4235 msgstr "Zobrazit v OPACu"
4236
4237 #: class.auri.label:2449
4238 msgid "Electronic Access URI"
4239 msgstr "URI pro elektronický přístup"
4240
4241 #: class.mmrsm.label:3111
4242 msgid "Metarecord Source Map"
4243 msgstr "Zdroje metazáznamů"
4244
4245 #: field.atul.target_hold.label:1165
4246 msgid "Target Hold"
4247 msgstr "Vybrat cíl rezervace"
4248
4249 #: field.ssr.total.label:4836
4250 msgid "Total Results"
4251 msgstr "Celkové výsledky"
4252
4253 #: class.stgba.label:8641
4254 msgid "Billing Address Stage"
4255 msgstr "Stav adresy trvalého bydliště"
4256
4257 #: class.cuat.label:2872
4258 msgid "User Activity Type"
4259 msgstr "Typy uživatelské aktivity"
4260
4261 #: field.vii.alert_message.label:209 field.viiad.alert_message.label:260
4262 #: field.au.alert_message.label:2782 field.aal.alert_message.label:3377
4263 #: field.sunit.alert_message.label:4488 field.acp.alert_message.label:5876
4264 #: field.act.alert_message.label:5980
4265 msgid "Alert Message"
4266 msgstr "Upozornění"
4267
4268 #: field.sitem.date_received.label:4567
4269 msgid "Date Received"
4270 msgstr "Datum přijetí"
4271
4272 #: field.mbts.id.label:1767 field.mbtslv.id.label:1788
4273 #: field.bresv.id.label:3921 field.mg.id.label:5604 field.mbt.id.label:5645
4274 #: field.mwp.xact.label:5756 field.mgp.xact.label:5774
4275 #: field.rxbt.xact.label:8312 field.rxpt.xact.label:8323
4276 #: field.rccbs.id.label:9556
4277 msgid "Transaction ID"
4278 msgstr "ID transakce"
4279
4280 #: field.ahn.notify_time.label:4065
4281 msgid "Notification Date/Time"
4282 msgstr "Datum / čas oznámení"
4283
4284 #: field.auss.create_date.label:3407 field.sre.create_date.label:4193
4285 #: field.scap.create_date.label:4225 field.ssubn.create_date.label:4297
4286 #: field.sdistn.create_date.label:4358 field.siss.create_date.label:4450
4287 #: field.sitem.create_date.label:4560 field.sin.create_date.label:4604
4288 #: field.act.create_date.label:5963 field.rocit.create_date.label:9849
4289 msgid "Create Date"
4290 msgstr "Datum vytvoření"
4291
4292 #: field.artc.transit_copy.label:6436 field.ahtc.transit_copy.label:6471
4293 msgid "Base Transit"
4294 msgstr "Výchozí přeprava"
4295
4296 #: field.ccmm.duration_rule.label:1537
4297 msgid "Duration Rule"
4298 msgstr "Pravidlo pro délku výpůjčky"
4299
4300 #: field.ccmw.copy_circ_lib.label:1413 field.ccmm.copy_circ_lib.label:1521
4301 msgid "Copy Circ Lib"
4302 msgstr "Výpůjční knihovna exempláře"
4303
4304 #: field.bre.share_depth.label:2540
4305 msgid "Share Depth"
4306 msgstr "Hloubka sdílení"
4307
4308 #: field.czs.use_perm.label:846
4309 msgid "Use Permission"
4310 msgstr ""
4311
4312 #: field.rhcrpbap.pickup_library_ratio.label:9433
4313 msgid "Hold/Copy Ratio at Pickup Library"
4314 msgstr "Poměr rezervací/exemplářů v knihovně pro vyzvednutní"
4315
4316 #: class.rtf.label:8102
4317 msgid "Template Folder"
4318 msgstr "Složka šablon"
4319
4320 #: field.rccbs.demographic_general_division.label:9584
4321 msgid "User Age Demographic"
4322 msgstr "Věk uživatele - demografikcý"
4323
4324 #: field.ahn.note.label:4063
4325 msgid "Notification Note"
4326 msgstr "Poznámka k upozornění"
4327
4328 #: field.circ.duration_rule.label:3563 field.combcirc.duration_rule.label:3636
4329 #: field.acirc.duration_rule.label:3705 field.rodcirc.duration_rule.label:9788
4330 msgid "Circ Duration Rule"
4331 msgstr "Pravidlo délky výpůjční lhůty"
4332
4333 #: field.bravm.attr_value.label:3980
4334 msgid "Attribute Map"
4335 msgstr "Atributy"
4336
4337 #: field.asv.required.label:4855
4338 msgid "Is Required?"
4339 msgstr "Povinné?"
4340
4341 #: field.atevparam.value.label:1083
4342 msgid "Parameter Value"
4343 msgstr "Hodnota parametru"
4344
4345 #: field.mb.voider.label:6503
4346 msgid "Voiding Staff Member"
4347 msgstr "Platbu zrušil(a)"
4348
4349 #: field.acqfy.year_end.label:7038
4350 msgid "Year End"
4351 msgstr "Konec roku"
4352
4353 #: field.acqpro.url.label:6721
4354 msgid "URL"
4355 msgstr "URL"
4356
4357 #: field.auri.href.label:2452 field.auricnm.uri.label:2467
4358 #: field.sitem.uri.label:4565
4359 msgid "URI"
4360 msgstr "URI"
4361
4362 #: class.acqclt.label:8450 field.acqcl.type.label:8494
4363 #: field.acqscl.type.label:8522
4364 msgid "Claim Type"
4365 msgstr "Typ reklamace"
4366
4367 #: field.circ.payments.label:3586 field.combcirc.payments.label:3655
4368 #: field.acirc.payments.label:3728 field.rodcirc.payments.label:9805
4369 msgid "Transaction Payments"
4370 msgstr "Platby v rámci transakce"
4371
4372 #: field.abaafm.field.label:2099
4373 msgid "Authority Field"
4374 msgstr "Autoritní pole"
4375
4376 #: field.brt.fine_amount.label:3778 field.bresv.fine_amount.label:3940
4377 msgid "Fine Amount"
4378 msgstr "Výše pokut"
4379
4380 #: field.chmw.user_home_ou.label:1380 field.chmm.user_home_ou.label:1468
4381 #: field.rmocbbhol.home_ou.label:9931 field.rmobbhol.home_ou.label:9945
4382 msgid "User Home Library"
4383 msgstr "Domovská knihovna uživatele"
4384
4385 #: class.aun.label:1808
4386 msgid "User Note"
4387 msgstr "Poznámka týkající se uživatele"
4388
4389 #: field.acqedi.id.label:8010
4390 msgid "EDI Account ID"
4391 msgstr "ID účtu EDI"
4392
4393 #: field.mp.forgive_payment.label:6266 field.mbp.forgive_payment.label:6294
4394 #: field.mndp.forgive_payment.label:6318
4395 msgid "Forgive Payment Detail"
4396 msgstr "Detaily prominutí platby"
4397
4398 #: class.cclscmm.label:1642
4399 msgid "Circulation Limit Set Circ Mod Map"
4400 msgstr "Přehled modifikátorů výpůjčky sad výpůjčních limitů"
4401
4402 #: field.brsrc.deposit.label:3813 field.sunit.deposit.label:4501
4403 #: field.acp.deposit.label:5889
4404 msgid "Is Deposit Required"
4405 msgstr "Je vyžadován vklad"
4406
4407 #: field.rhrr.bib_record.label:8303
4408 msgid "Target Bib Record"
4409 msgstr "Cílový bib záznam"
4410
4411 #: field.ahr.expire_time.label:4970 field.ahopl.expire_time.label:5097
4412 #: field.alhr.expire_time.label:5173
4413 msgid "Hold Expire Date/Time"
4414 msgstr "Datum / čas vypršení rezervace"
4415
4416 #: field.bre.full_record_entries.label:2550
4417 msgid "Flattened MARC Fields "
4418 msgstr ""
4419
4420 #: class.crad.label:698
4421 msgid "SVF Record Attribute Defintion"
4422 msgstr "Definice atributů záznamů SVF"
4423
4424 #: field.acqpo.amount_spent.label:7558
4425 msgid "Amount Spent"
4426 msgstr "Výše útraty"
4427
4428 #: field.crad.string_len.label:711
4429 msgid "String Length"
4430 msgstr "Délka řetězce"
4431
4432 #: class.rr.label:8159
4433 msgid "Report"
4434 msgstr "Zpráva"
4435
4436 #: field.cmsa.field_class.label:2241 field.cmf.field_class.label:2281
4437 msgid "Class"
4438 msgstr "Třída"
4439
4440 #: field.mp.voided.label:6260 field.mbp.voided.label:6288
4441 #: field.mndp.voided.label:6316 field.mdp.voided.label:6340
4442 #: field.mb.voided.label:6502
4443 msgid "Voided?"
4444 msgstr "Zrušeno?"
4445
4446 #: class.viiad.label:239
4447 msgid "Import Item Attribute Definition"
4448 msgstr "Definice atributů položky importu"
4449
4450 #: field.rccc.circ_lib.label:9488
4451 msgid "Library Circulation Location Short (Policy) Name"
4452 msgstr "Jméno organizační jednotky (zkratka)"
4453
4454 #: field.aun.id.label:1812 field.acpn.id.label:3026
4455 msgid "Note ID"
4456 msgstr "ID poznámky"
4457
4458 #: field.qfs.is_aggregate.label:8827
4459 msgid "Is Aggregate"
4460 msgstr "Je agregátní"
4461
4462 #: class.stgc.label:8616
4463 msgid "Card Stage"
4464 msgstr "Stav  karty"
4465
4466 #: class.acplo.label:4151
4467 msgid "Copy/Shelving Location Order"
4468 msgstr "Pořadí exemplářových / regálových umístění"
4469
4470 #: field.rhcrpbap.copy_count_at_pickup_library.label:9430
4471 msgid "Holdable Copy Count at Pickup Library"
4472 msgstr "Počet rezervovatelných exemplářů v knihovně pro vyzvednutí"
4473
4474 #: field.acqpa.valid.label:6904
4475 msgid "Is Valid?"
4476 msgstr "Je platné?"
4477
4478 #: field.ancihu.item_type.label:1876 field.citm.value.label:4738
4479 msgid "Item Type"
4480 msgstr "Typ exempláře"
4481
4482 #: class.mafe.label:1847
4483 msgid "Author Field Entry"
4484 msgstr "Položky pole autorů"
4485
4486 #: field.rxpt.voided.label:8325
4487 msgid "Voided (Returned) Paid Amount"
4488 msgstr "Výše zrušených (vrácených) plateb"
4489
4490 #: field.acqlisum.recv_count.label:9664 field.acqlisumi.recv_count.label:9684
4491 msgid "Receive Count"
4492 msgstr "Počet přijetí"
4493
4494 #: field.ahr.phone_notify.label:4977 field.ahopl.phone_notify.label:5104
4495 #: field.alhr.phone_notify.label:5180
4496 msgid "Notifications Phone Number"
4497 msgstr "Telefonní číslo pro upozornění"
4498
4499 #: field.jub.selector.label:7692
4500 msgid "Selecting User"
4501 msgstr "Vybírající uživatele"
4502
4503 #: field.mg.billable_transaction.label:5611
4504 msgid "Billable Transaction link"
4505 msgstr "Odkaz na zúčtovatelné transakce"
4506
4507 #: class.cmpctm.label:9241
4508 msgid "MARC21 Physical Characteristic Type Map"
4509 msgstr "Typy fyzického popisu MARC21"
4510
4511 #: field.mrd.date1.label:3249
4512 msgid "Date1"
4513 msgstr "Datum 1"
4514
4515 #: class.vaq.label:420
4516 msgid "Import/Overlay Authority Queue"
4517 msgstr "Fronta pro import /přepsání autorit"
4518
4519 #: field.bresv.billings.label:3926 field.mbt.billings.label:5652
4520 msgid "Billing Line Items"
4521 msgstr "Položka seznamu poplatků"
4522
4523 #: field.acsaf.sf_list.label:2006
4524 msgid "Subfield List"
4525 msgstr "Seznam podpolí"
4526
4527 #: field.atul.error_output.label:1162
4528 msgid "Event Error Output"
4529 msgstr "Chybový výstup události"
4530
4531 #: field.bre.last_xact_id.label:2533 field.au.last_xact_id.label:2803
4532 #: field.sre.last_xact_id.label:4199
4533 msgid "Last Transaction ID"
4534 msgstr "ID transakce"
4535
4536 #: class.alhr.label:5163
4537 msgid "Last Captured Hold Request"
4538 msgstr "Naposledy zachycená žádost o rezervaci"
4539
4540 #: field.rccbs.usr.label:9567
4541 msgid "User Link"
4542 msgstr "Uživatel (odkaz)"
4543
4544 #: class.ssubn.label:4292
4545 msgid "Subscription Note"
4546 msgstr "Poznámka k předplatnému"
4547
4548 #: field.vqbrad.id.label:360 field.vqarad.id.label:477 field.cin.id.label:660
4549 #: field.cmfinm.id.label:678 field.csc.id.label:732 field.crainm.id.label:766
4550 #: field.ccvm.id.label:788 field.cracct.id.label:812 field.bpt.id.label:1286
4551 #: field.bpbcm.id.label:1302 field.cclg.id.label:1576 field.ccls.id.label:1593
4552 #: field.ccmlsm.id.label:1616 field.cclscmm.id.label:1644
4553 #: field.cclsacpl.id.label:1669 field.cclsgm.id.label:1695
4554 #: field.cmf.id.label:2282 field.acns.id.label:2371 field.acnp.id.label:2390
4555 #: field.auricnm.id.label:2466 field.chdd.id.label:2698
4556 #: field.chddv.id.label:2719 field.cuat.id.label:2874
4557 #: field.auact.id.label:2894 field.atb.id.label:2913 field.pgpt.id.label:3284
4558 #: field.ausp.id.label:3325 field.auss.id.label:3404 field.acplg.id.label:4104
4559 #: field.acplgm.id.label:4127 field.sre.id.label:4198 field.scap.id.label:4222
4560 #: field.ssub.id.label:4263 field.ssubn.id.label:4294
4561 #: field.sdist.id.label:4310 field.sdistn.id.label:4355
4562 #: field.sstr.id.label:4387 field.srlu.id.label:4416 field.siss.id.label:4447
4563 #: field.sunit.id.label:4486 field.sitem.id.label:4557 field.sin.id.label:4601
4564 #: field.smhc.id.label:4629 field.sbsum.id.label:4643
4565 #: field.sssum.id.label:4670 field.sisum.id.label:4697 field.sra.id.label:4767
4566 #: field.ssr.id.label:4833 field.ahrn.id.label:5228 field.aouct.id.label:5320
4567 #: field.aouctn.id.label:5335 field.act.id.label:5959 field.cbt.id.label:6583
4568 #: field.aurt.id.label:6603 field.aur.id.label:6619 field.acqie.id.label:6814
4569 #: field.acqii.id.label:6851 field.acqpa.id.label:6898
4570 #: field.acqpc.id.label:6930 field.acqcr.id.label:7520
4571 #: field.acqpoi.id.label:7654 field.acqphsm.id.label:7972
4572 #: field.acqdfa.id.label:8407 field.acqclp.id.label:8549
4573 #: field.acqclpa.id.label:8569 field.cmfpm.id.label:9225
4574 #: field.cmpcsm.id.label:9256 field.cmpcvm.id.label:9275
4575 #: field.cbc.id.label:10067 field.coustl.id.label:10093
4576 #: field.aaactsc.id.label:10115 field.aaasc.id.label:10127
4577 msgid "ID"
4578 msgstr "ID"
4579
4580 #: class.qfs.label:8822
4581 msgid "Function Signature"
4582 msgstr "Značka funkce"
4583
4584 #: field.ath.core_type.label:909
4585 msgid "Core Type"
4586 msgstr ""
4587
4588 #: field.mb.billing_type.label:6498
4589 msgid "Legacy Billing Type"
4590 msgstr "Zděděný typ poplatku"
4591
4592 #: field.acqpa.street1.label:6902
4593 msgid "Street 1"
4594 msgstr "Ulice 1"
4595
4596 #: field.clm.value.label:2179
4597 msgid "Language"
4598 msgstr "Jazyk"
4599
4600 #: field.acqpa.street2.label:6903
4601 msgid "Street 2"
4602 msgstr "Ulice 2"
4603
4604 #: field.cust.datatype.label:2966 class.qdt.label:8798
4605 #: field.qfpd.datatype.label:8839
4606 msgid "Datatype"
4607 msgstr "Datový typ"
4608
4609 #: class.cclsacpl.label:1667
4610 msgid "Circulation Limit Set Copy Location Map"
4611 msgstr ""
4612
4613 #: field.vqbra.id.label:379 field.vqara.id.label:496
4614 msgid "Attribute ID"
4615 msgstr "ID atributu"
4616
4617 #: class.brav.label:3864
4618 msgid "Resource Attribute Value"
4619 msgstr "Hodnota atributu zdroje"
4620
4621 #: field.ahr.target.label:4987 field.ahopl.target.label:5114
4622 #: field.alhr.target.label:5188
4623 msgid "Target Object ID"
4624 msgstr "ID cílového objektu"
4625
4626 #: field.acqlisum.claim_count.label:9667
4627 #: field.acqlisumi.claim_count.label:9687
4628 msgid "Claim Count"
4629 msgstr "Počet reklamací"
4630
4631 #: class.cvrfm.label:1360 field.chmw.marc_vr_format.label:1391
4632 #: field.ccmw.marc_vr_format.label:1422 field.chmm.marc_vr_format.label:1479
4633 #: field.ccmm.marc_vr_format.label:1530
4634 msgid "Videorecording Format"
4635 msgstr "Formát videozáznamu"
4636
4637 #: class.sdistn.label:4353
4638 msgid "Distribution Note"
4639 msgstr "Poznámka k distribuci"
4640
4641 #: field.acqfs.id.label:7055 field.acqfscred.funding_source.label:7085
4642 #: field.acqofscred.funding_source.label:7117
4643 msgid "Funding Source ID"
4644 msgstr "ID finančního zdroje"
4645
4646 #: field.atev.state.label:1063 field.aua.state.label:3357
4647 #: field.aal.state.label:3382 field.acqpa.state.label:6901
4648 #: field.acqpca.state.label:6965 field.acqpo.state.label:7546
4649 #: field.acqpoh.state.label:7596 field.jub.state.label:7702
4650 #: field.acqlih.state.label:7763 field.stgma.state.label:8634
4651 #: field.stgba.state.label:8649
4652 msgid "State"
4653 msgstr "Stav"
4654
4655 #: field.cwa.circ_weights.label:1445
4656 msgid "Circ Weights"
4657 msgstr "Výpůjční váhy"
4658
4659 #: field.actsce.id.label:5671 field.actscecm.id.label:6157
4660 #: field.asce.id.label:6381 field.acqdfe.id.label:8375
4661 #: field.rsce1.id.label:9534 field.rsce2.id.label:9545
4662 msgid "Entry ID"
4663 msgstr "ID položky"
4664
4665 #: field.chmm.age_hold_protect_rule.label:1487
4666 msgid "Copy Age Hold Protection Rule"
4667 msgstr "Pravidla dočasného omezení rezervací exemplářů"
4668
4669 #: field.qfr.id.label:8907 field.qrc.from_relation.label:8930
4670 msgid "From Relation ID"
4671 msgstr ""
4672
4673 #: field.chmm.include_frozen_holds.label:1486
4674 msgid "Max includes Frozen"
4675 msgstr "Maximum zahrnuje pozastavené"
4676
4677 #: class.asvr.label:1920
4678 msgid "Survey Response"
4679 msgstr "Odpovědi z průzkumu"
4680
4681 #: field.crad.start_pos.label:710
4682 msgid "Starting Position"
4683 msgstr "Počáteční pozice"
4684
4685 #: field.au.claims_never_checked_out_count.label:2787
4686 msgid "Claims Never Checked Out Count"
4687 msgstr "Počet údajně nevypůjčených exemplářů"
4688
4689 #: field.au.permissions.label:2774
4690 msgid "All Permissions"
4691 msgstr "Všechna oprávnění"
4692
4693 #: field.cit.id.label:1722
4694 msgid "Identification ID"
4695 msgstr "ID identifikace"
4696
4697 #: field.acnc.normalizer.label:2360
4698 msgid "Normalizer function"
4699 msgstr "Funkce normalizátoru"
4700
4701 #: field.aou.users.label:5264
4702 msgid "Users"
4703 msgstr "Uživatelé"
4704
4705 #: field.vii.price.label:205 field.viiad.price.label:256
4706 #: field.sunit.price.label:4512 field.acp.price.label:5901
4707 #: field.act.price.label:5977 field.rocit.price.label:9836
4708 msgid "Price"
4709 msgstr "Cena"
4710
4711 #: field.pgt.id.label:6042
4712 msgid "Group ID"
4713 msgstr "ID skupiny"
4714
4715 #: field.sdist.summary_method.label:4312
4716 msgid "Summary Method"
4717 msgstr "Metoda souhrnu"
4718
4719 #: field.vii.deposit_amount.label:202 field.viiad.deposit_amount.label:253
4720 #: field.brsrc.deposit_amount.label:3814 field.sunit.deposit_amount.label:4502
4721 #: field.acp.deposit_amount.label:5890 field.act.deposit_amount.label:5976
4722 #: field.rocit.deposit_amount.label:9858
4723 msgid "Deposit Amount"
4724 msgstr "Výše vkladu"
4725
4726 #: field.acqpron.id.label:6746 field.acqpon.id.label:7620
4727 msgid "PO Note ID"
4728 msgstr "ID poznámky k objednávce"
4729
4730 #: field.jub.queued_record.label:7708 field.acqlih.queued_record.label:7767
4731 msgid "Queued Vandelay Record"
4732 msgstr "Záznam Vandelay ve frontě"
4733
4734 #: field.chmw.marc_type.label:1388 field.ccmw.marc_type.label:1419
4735 #: field.chmm.marc_type.label:1476 field.ccmm.marc_type.label:1527
4736 #: field.rccc.item_type.label:9498
4737 msgid "MARC Type"
4738 msgstr "Typ MARC"
4739
4740 #: field.au.prefix.label:2810
4741 msgid "Prefix/Title"
4742 msgstr "Prefix/Titul"
4743
4744 #: field.ahr.shelf_time.label:4997 field.ahopl.shelf_time.label:5124
4745 #: field.alhr.shelf_time.label:5198
4746 msgid "Shelf Time"
4747 msgstr "Doba zařazení na regál"
4748
4749 #: field.acqie.amount_paid.label:6824 field.acqii.amount_paid.label:6862
4750 msgid "Amount Paid"
4751 msgstr "Zaplacená částka"
4752
4753 #: field.rccc.dewey_range_tens.label:9513
4754 msgid "Dewey Range - Tens"
4755 msgstr "Rozsah Deweyho třídění - desítky"
4756
4757 #: class.acqofscred.label:7112
4758 msgid "Ordered Funding Source Credit"
4759 msgstr "Kredit finančního zdroje objednávky"
4760
4761 #: field.rsr.geographic_subject.label:8267
4762 msgid "Geographic Subjects (normalized)"
4763 msgstr "Geografické jméno jako předmět (normalizováno)"
4764
4765 #: field.auss.query_text.label:3408
4766 msgid "Query Text"
4767 msgstr "Text dotazu"
4768
4769 #: field.acpl.label_suffix.label:4084
4770 msgid "Label Suffix"
4771 msgstr "Suffix etikety"
4772
4773 #: field.atc.target_copy.label:1898 field.artc.target_copy.label:6435
4774 #: field.ahtc.target_copy.label:6470 field.iatc.target_copy.label:9715