Translation updates - po files
[Evergreen.git] / build / i18n / po / fm_IDL.dtd / cs-CZ.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/web/opac/locale/en-US/fm_IDL.dtd
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
6 "POT-Creation-Date: 2017-03-15 16:23-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2017-03-20 21:44+0000\n"
8 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2017-03-22 06:17+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 18334)\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: class.stgu.label:9561
18 msgid "User Stage"
19 msgstr "Stav uživatele"
20
21 #: field.bre.source.label:3072
22 msgid "Record Source"
23 msgstr "Zdroj záznamu"
24
25 #: class.rxpt.label:9281
26 msgid "Transaction Paid Totals"
27 msgstr "V rámci transakce placeno celkem"
28
29 #: field.sunit.sort_key.label:5175
30 msgid "Sort Key"
31 msgstr "Třídící klíč"
32
33 #: field.aua.post_code.label:3952 field.aal.post_code.label:3980
34 #: field.acqpca.post_code.label:7912 field.stgma.post_code.label:9606
35 #: field.stgba.post_code.label:9622
36 msgid "Postal Code"
37 msgstr "PSČ"
38
39 #: field.uvuv.res_code.label:10483
40 msgid "Result Code"
41 msgstr "Kód výsledku"
42
43 #: field.acqmapinv.picklist.label:11452
44 msgid "Picklist ID"
45 msgstr "ID seznamu pro vyzvednutí"
46
47 #: class.acqlih.label:8696
48 msgid "Line Item History"
49 msgstr "Historie položky"
50
51 #: field.au.ident_value2.label:3350
52 msgid "Secondary Identification"
53 msgstr "Číslo sekundárního dokladu"
54
55 #: field.sdist.record_entry.label:4966
56 msgid "Legacy Record Entry"
57 msgstr "Údaje záznamů zděděného systému"
58
59 #: field.acqfst.amount.label:8210 field.acqafst.amount.label:8264
60 msgid "Total Spent Amount"
61 msgstr "Celkem utraceno"
62
63 #: field.auri.use_restriction.label:2990
64 msgid "Use Information"
65 msgstr "Informace  o užití"
66
67 #: class.cmrtm.label:10564
68 msgid "MARC21 Record Type Map"
69 msgstr "Typy kódů MARC21"
70
71 #: field.mp.credit_card_payment.label:7179
72 #: field.mbp.credit_card_payment.label:7217
73 msgid "Credit Card Payment Detail"
74 msgstr "Detaily platby kreditní kartou"
75
76 #: field.cracct.host.label:1160 field.czs.host.label:1185
77 #: field.acqedi.host.label:8964 field.uvu.host.label:10394
78 msgid "Host"
79 msgstr "Hostitelský počítač"
80
81 #: field.rccbs.patron_city.label:10978
82 msgid "User City"
83 msgstr "Uživatel - město / obec"
84
85 #: class.cmsa.label:2743
86 msgid "Metabib Search Alias"
87 msgstr "Alias pro vyhledávání metazáznamů"
88
89 #: field.circ.billing_total.label:4185 field.combcirc.billing_total.label:4259
90 #: field.acirc.billing_total.label:4347 field.bresv.billing_total.label:4564
91 #: field.mg.billing_total.label:6488 field.mbt.billing_total.label:6530
92 #: field.rodcirc.billing_total.label:11202
93 msgid "Billing Totals"
94 msgstr "Poplatky celkem"
95
96 #: field.qsq.where_clause.label:9753
97 msgid "WHERE Clause"
98 msgstr "Klauzule WHERE"
99
100 #: field.brt.transferable.label:4419
101 msgid "Transferable"
102 msgstr "Přesunutelné"
103
104 #: class.aoa.label:5566
105 msgid "Org Address"
106 msgstr "Adresa organizace"
107
108 #: field.auri.id.label:2987
109 msgid "URI ID"
110 msgstr "ID URI"
111
112 #: field.mcrp.id.label:6355
113 msgid "Pyament ID"
114 msgstr "ID platby"
115
116 #: field.au.claims_returned_count.label:3334
117 msgid "Claims-returned Count"
118 msgstr "Počet údajně vrácených"
119
120 #: class.acqfsrcct.label:8291
121 msgid "Total Credit to Funding Source"
122 msgstr "Připsat celkem ve prospěch finančního zdroje"
123
124 #: class.acqlipad.label:8890
125 msgid "Line Item Provider Attribute Definition"
126 msgstr "Definice atributů poskytovatelů pro položky"
127
128 #: field.bra.required.label:4480
129 msgid "Is Required"
130 msgstr "Je požadováno"
131
132 #: field.bresv.booking_interval.label:4574
133 msgid "Booking Interval"
134 msgstr "Interval rezervací"
135
136 #: field.cmfinm.params.label:865 field.crainm.params.label:1112
137 msgid "Parameters (JSON Array)"
138 msgstr "Parametry (JSON Array)"
139
140 #: field.vii.ref.label:379 field.viiad.ref.label:432
141 #: field.rocit.ref.label:11251
142 msgid "Reference"
143 msgstr "Příruční knihovna"
144
145 #: field.acqfsb.amount.label:8324
146 msgid "Balance after Spent"
147 msgstr "Bilance po čerpání prostředků"
148
149 #: class.atenv.label:1354
150 msgid "Trigger Event Environment Entry"
151 msgstr "Položky prostředí spuštěných událostí"
152
153 #: field.acqftr.id.label:7943
154 msgid "Fund Transfer ID"
155 msgstr "ID přesunu finančního fondu"
156
157 #: field.uvus.id.label:10346
158 msgid "URL Selector ID"
159 msgstr "ID selektora URL"
160
161 #: field.ahr.bib_rec.label:5686 field.ahopl.bib_rec.label:5834
162 #: field.alhr.bib_rec.label:5917 field.combahr.bib_rec.label:6000
163 #: field.aahr.bib_rec.label:6059
164 msgid "Bib Record link"
165 msgstr "Bibliografický záznam (odkaz)"
166
167 #: field.ahn.method.label:4699
168 msgid "Notification Method"
169 msgstr "Způsob oznámení"
170
171 #: field.asc.sip_field.label:6232 field.actsc.sip_field.label:6291
172 msgid "SIP Field"
173 msgstr "Pole SIP"
174
175 #: class.abaafm.label:2585
176 msgid "Authority Browse Axis Field Map"
177 msgstr "Přehled polí osy pro prohlížení autorit"
178
179 #: field.vii.parts_data.label:391 field.viiad.parts_data.label:445
180 msgid "Parts Data"
181 msgstr "Data částí"
182
183 #: class.mrs.label:1042
184 msgid "Record Sort Values"
185 msgstr "Třídící hodnoty záznamu"
186
187 #: field.rccc.call_number.label:10894
188 msgid "Call Number Link"
189 msgstr "Signatura (odkaz)"
190
191 #: field.circ.checkin_lib.label:4151 field.combcirc.checkin_lib.label:4224
192 #: field.acirc.checkin_lib.label:4313 field.rodcirc.checkin_lib.label:11174
193 msgid "Check In Library"
194 msgstr "Vráceno v knihovně"
195
196 #: class.citm.label:5398
197 msgid "Item Type Map"
198 msgstr "Typy exemplářů"
199
200 #: field.uvuv.attempt.label:10480
201 msgid "Attempt"
202 msgstr "Pokus"
203
204 #: field.ccmw.id.label:1794
205 msgid "Circ Weights ID"
206 msgstr "ID váhy výpůjček"
207
208 #: field.rccbs.billing_location_shortname.label:10950
209 msgid "Billing Location Short (Policy) Name"
210 msgstr "Zkratka organizační jednotky účtující poplatek"
211
212 #: class.aous.label:3559
213 msgid "Organizational Unit Setting"
214 msgstr "Nastavení organizační jednotky"
215
216 #: field.ahopl.usr_alias_or_first_given_name.label:5852
217 msgid "User Alias or First Given Name"
218 msgstr "Alias uživatele nebo první křestní jméno"
219
220 #: field.aufh.fail_time.label:7038
221 msgid "Retargeting Date/Time"
222 msgstr "Datum / čas nového cíle"
223
224 #: field.ssr.deleted.label:5532 field.rocit.deleted.label:11253
225 msgid "Deleted"
226 msgstr "Smazáno"
227
228 #: field.cfg.members.label:11539
229 msgid "Group Members"
230 msgstr "Členové skupiny"
231
232 #: field.mcrp.payment_ts.label:6357 field.mwp.payment_ts.label:6638
233 #: field.mgp.payment_ts.label:6663 field.mckp.payment_ts.label:6758
234 msgid "Payment Timestamp"
235 msgstr "Časová značka platby"
236
237 #: field.aou.attr_vals.label:6121
238 msgid "Attribute Values"
239 msgstr "Hodnoty atributů"
240
241 #: field.vii.record.label:364
242 msgid "Import Record"
243 msgstr "Importovat záznam"
244
245 #: field.bra.valid_values.label:4481
246 msgid "Valid Values"
247 msgstr "Validní hodnoty"
248
249 #: field.sstr.items.label:5046 field.siss.items.label:5115
250 msgid "Items"
251 msgstr "Exempláře"
252
253 #: field.ac.active.label:6250
254 msgid "IsActive?"
255 msgstr "Je aktivní?"
256
257 #: field.au.other_phone.label:3355
258 msgid "Other Phone"
259 msgstr "Jiné telefonní číslo"
260
261 #: field.actsced.id.label:6568
262 msgid "Default Entry ID"
263 msgstr "ID výchozí položky"
264
265 #: class.acqfdeb.label:8074
266 msgid "Debit From Fund"
267 msgstr "Na vrub fondu"
268
269 #: field.rxpt.total.label:9286
270 msgid "Total Paid Amount"
271 msgstr "Celková výše platby"
272
273 #: field.au.family_name.label:3343 field.stgu.family_name.label:9572
274 msgid "Last Name"
275 msgstr "Příjmení"
276
277 #: field.uvu.page.label:10398
278 msgid "Page"
279 msgstr "Strana"
280
281 #: class.mous.label:3018
282 msgid "Open User Summary"
283 msgstr "Zobrazit přehled údajů uživatele"
284
285 #: field.au.stat_cat_entries.label:3325
286 #: field.sunit.stat_cat_entries.label:5183
287 #: field.acp.stat_cat_entries.label:6820
288 msgid "Statistical Category Entries"
289 msgstr "Položky statistických kategorií"
290
291 #: field.vmp.owner.label:196 field.vibtg.owner.label:343
292 #: field.viiad.owner.label:420 field.vbq.owner.label:463
293 #: field.vaq.owner.label:605 field.cmrcfld.owner.label:910
294 #: field.cmrcsubfld.owner.label:937 field.cracct.owner.label:1165
295 #: field.are.owner.label:2618 field.bre.owner.label:3075
296 #: field.chdd.owner.label:3243 field.aal.owner.label:3970
297 #: field.auss.owner.label:4001 field.acqpro.owner.label:7659
298 #: field.acqfs.owner.label:8005 field.acqpl.owner.label:8444
299 #: field.acqpo.owner.label:8492 field.acqpoh.owner.label:8540
300 #: field.acqedi.owner.label:8969 field.afs.owner.label:9652
301 #: field.cbc.org_unit.label:11466
302 msgid "Owner"
303 msgstr "Vlastník"
304
305 #: field.bresv.current_resource.label:4580
306 msgid "Current Resource"
307 msgstr "Stávající zdoj"
308
309 #: class.acqfcb.label:8224
310 msgid "Fund Combined Balance"
311 msgstr "Bilance kombinovaná z různých fondů"
312
313 #: field.ahr.holdable_formats.label:5668
314 #: field.ahopl.holdable_formats.label:5816
315 #: field.alhr.holdable_formats.label:5901
316 #: field.combahr.holdable_formats.label:5983
317 #: field.aahr.holdable_formats.label:6042
318 msgid "Holdable Formats (for M-type hold)"
319 msgstr "Rezervovatelný formát (pro M-typy rezervace)"
320
321 #: class.acqie.label:7760 field.acqfdeb.invoice_entry.label:8084
322 msgid "Invoice Entry"
323 msgstr "Položka faktury"
324
325 #: field.vibtf.grp.label:221 field.pgpt.grp.label:3880
326 #: field.acplgm.lgroup.label:4782
327 msgid "Group"
328 msgstr "Skupina"
329
330 #: field.au.ident_type2.label:3348
331 msgid "Secondary Identification Type"
332 msgstr "Typ sekundárního identifikačního dokladu"
333
334 #: field.actscsf.name.label:6269 field.ascsf.name.label:7331
335 msgid "Field Name"
336 msgstr "Název pole"
337
338 #: field.auoi.staff.label:812
339 msgid "Staff Member"
340 msgstr "Člen personálu"
341
342 #: field.rsr.uniform_title.label:9217
343 msgid "Uniform Title (normalized)"
344 msgstr "Unifikovaný název (normalizováno)"
345
346 #: field.sasum.generated_coverage.label:5278
347 #: field.sbsum.generated_coverage.label:5303
348 #: field.sssum.generated_coverage.label:5330
349 #: field.sisum.generated_coverage.label:5357
350 msgid "Generated Coverage"
351 msgstr "Generované pokrytí"
352
353 #: class.mdp.label:7262
354 msgid "Payments: Desk"
355 msgstr "Platby: Výpůjční pult"
356
357 #: field.qrc.column_type.label:9915
358 msgid "Column Type"
359 msgstr "Typ sloupce"
360
361 #: field.ahopl.usr_second_given_name.label:5848
362 msgid "User Second Given Name"
363 msgstr "Druhé křestní jméno uživatele"
364
365 #: field.aou.shortname.label:6101
366 msgid "Short (Policy) Name"
367 msgstr "Zkratka organizační jednotky"
368
369 #: field.acn.deleted.label:2948 field.au.deleted.label:3370
370 #: field.sre.deleted.label:4849 field.sunit.deleted.label:5155
371 #: field.acp.deleted.label:6791
372 msgid "Is Deleted"
373 msgstr "Je smazáno"
374
375 #: field.mg.xact_finish.label:6483
376 msgid "Transaction Finish Timestamp"
377 msgstr "Časová značka ukončení transakce"
378
379 #: field.cmc.c_weight.label:2772
380 msgid "C Weight"
381 msgstr "Váha C"
382
383 #: class.actsced.label:6566
384 msgid "User Stat Cat Default Entry"
385 msgstr "Výchozí položka čtenářské statistické kategorie"
386
387 #: field.mb.billing_ts.label:7434
388 msgid "Billing Timestamp"
389 msgstr "časová značka vzniku poplatku"
390
391 #: field.acqscl.item.label:9488
392 msgid "Serial Item"
393 msgstr "Exemplář seriálu"
394
395 #: field.afs.id.label:9651 field.afscv.fieldset.label:9673
396 msgid "Fieldset ID"
397 msgstr "ID sady polí"
398
399 #: field.aufh.circ_lib.label:7036
400 msgid "Non-fulfilling Library"
401 msgstr "Knihovna nesplňující požadavek"
402
403 #: field.acqlia.id.label:8785
404 msgid "Attribute Value ID"
405 msgstr "ID hodnoty atributu"
406
407 #: class.ahcm.label:4683
408 msgid "Hold Copy Map"
409 msgstr "Přehled rezervovaných exemplářů"
410
411 #: class.arn.label:4043
412 msgid "Authority Record Note"
413 msgstr "Poznámka k autoritnímu záznamu"
414
415 #: class.rocit.label:11224
416 msgid "Classic Item List"
417 msgstr "Klasický seznam exemplářů"
418
419 #: field.aba.sorter.label:2565
420 msgid "Sorter Attribute"
421 msgstr "Třídící atribut"
422
423 #: field.ccls.depth.label:1982
424 msgid "Min Depth"
425 msgstr "Minimální hloubka"
426
427 #: field.acqpon.value.label:8577
428 msgid "Vote Value"
429 msgstr "Hodnota hlasování"
430
431 #: field.vii.definition.label:365
432 msgid "Attribute Definition"
433 msgstr "Definice atributů"
434
435 #: class.acqcl.label:9456
436 msgid "Claim"
437 msgstr "Reklamace"
438
439 #: class.cbt.label:7528 field.rmocbbol.billing_type.label:11277
440 #: field.rmocbbcol.billing_type.label:11302
441 #: field.rmocbbhol.billing_type.label:11330
442 msgid "Billing Type"
443 msgstr "Typ poplatku"
444
445 #: field.atul.event_def.label:1531
446 msgid "Event Definition ID"
447 msgstr "ID definice události"
448
449 #: field.atul.add_time.label:1532
450 msgid "Event Add Time"
451 msgstr "Čas přidání události"
452
453 #: class.rrf.label:9074
454 msgid "Report Folder"
455 msgstr "Složka zpráv"
456
457 #: field.jub.lineitem_notes.label:8663
458 msgid "Line Item Notes"
459 msgstr "Poznámky k položce"
460
461 #: field.ahtc.hold.label:7401
462 msgid "Hold requiring Transit"
463 msgstr "Rezervace vyžadující přepravu"
464
465 #: field.aout.name.label:6430
466 msgid "Type Name"
467 msgstr "Název typu organizační jednotky"
468
469 #: field.rhcrpbapd.copy_count_at_or_below.label:10760
470 msgid "Holdable Copy Count at Pickup Library and its Descendants"
471 msgstr ""
472 "Počet rezervovatelných exemplářů v knihovně pro vyzvednutní a jv jejích "
473 "podřízených jednotkách)"
474
475 #: field.bre.metarecord.label:3077 class.mmr.label:3616
476 #: field.rsr.metarecord.label:9211
477 msgid "Metarecord"
478 msgstr "Metazáznam"
479
480 #: field.ahr.cancel_time.label:5682 field.ahopl.cancel_time.label:5830
481 #: field.alhr.cancel_time.label:5913 field.combahr.cancel_time.label:5999
482 #: field.aahr.cancel_time.label:6058
483 msgid "Hold Cancel Date/Time"
484 msgstr "Datum /čas zrušení rezervace"
485
486 #: class.acsaf.label:2466
487 msgid "Authority Control Set Authority Field"
488 msgstr "Pole autority konrtolní sady autorit"
489
490 #: class.acqcle.label:9468
491 msgid "Claim Event"
492 msgstr "Událost rezervace"
493
494 #: class.xcol.label:10026
495 msgid "Column Expression"
496 msgstr "Výraz sloupce"
497
498 #: field.crad.format.label:966 field.cza.format.label:1215
499 #: field.cvrfm.value.label:1748 field.cmf.format.label:2797
500 msgid "Format"
501 msgstr "Formát"
502
503 #: class.aiit.label:1603
504 msgid "Non-bibliographic Invoice Item Type"
505 msgstr "Typ položky nebibliografických faktur"
506
507 #: field.au.usrname.label:3365
508 msgid "OPAC/Staff Client User Name"
509 msgstr "Uživatelské jméno pro OPAC / služebního klienta"
510
511 #: field.vii.circ_lib.label:371 field.viiad.circ_lib.label:425
512 #: field.circ.circ_lib.label:4154 field.combcirc.circ_lib.label:4227
513 #: field.acirc.circ_lib.label:4316 field.sunit.circ_lib.label:5148
514 #: field.acp.circ_lib.label:6784 field.ancc.circ_lib.label:7003
515 #: field.aufhl.circ_lib.label:9685 field.aufhil.circ_lib.label:9707
516 #: field.aufhol.circ_lib.label:9737 field.rodcirc.circ_lib.label:11177
517 #: field.rmocbbcol.circ_lib.label:11300 field.rmobbcol.circ_lib.label:11314
518 msgid "Circulating Library"
519 msgstr "Půjčující knihovna"
520
521 #: field.afs.scheduled_time.label:9656
522 msgid "Scheduled Time"
523 msgstr "Plánovaný čas"
524
525 #: field.vmsp.heading.label:751
526 msgid "Authority Heading"
527 msgstr "Autoritní záhlaví"
528
529 #: field.auri.call_number_maps.label:2992
530 msgid "Call Number Maps"
531 msgstr "Přehledy signatur"
532
533 #: class.acnn.label:4013
534 msgid "Call Number Note"
535 msgstr "Poznámka k signatuře"
536
537 #: field.qdt.is_numeric.label:9784
538 msgid "Is Numeric"
539 msgstr "Je numerický"
540
541 #: class.cmfpm.label:10205
542 msgid "MARC21 Fixed Field Map"
543 msgstr "Přehled polí pevné délky MARC21"
544
545 #: field.ccmm.max_fine_rule.label:1924 field.circ.max_fine_rule.label:4163
546 #: field.combcirc.max_fine_rule.label:4236
547 #: field.acirc.max_fine_rule.label:4325 class.crmf.label:6933
548 #: field.rodcirc.max_fine_rule.label:11186
549 msgid "Max Fine Rule"
550 msgstr "Limity pokut"
551
552 #: field.cfgm.max_depth.label:11559
553 msgid "Max Depth"
554 msgstr "Maximální hloubka"
555
556 #: field.cuat.ewhat.label:3424
557 msgid "Event Type"
558 msgstr "Typ události"
559
560 #: class.chmm.label:1848
561 msgid "Hold Matrix Matchpoint"
562 msgstr "Vzorec pro splnění rezervací"
563
564 #: field.bre.subject_field_entries.label:3081
565 msgid "Indexed Subject Field Entries"
566 msgstr "Údaje indexovaných předmětových polí"
567
568 #: class.acpl.label:4725
569 msgid "Copy/Shelving Location"
570 msgstr "Umístění exempláře / regálu"
571
572 #: field.acqofscred.sort_date.label:8064
573 msgid "Sort Date"
574 msgstr "Datum třídění"
575
576 #: field.asvr.response_group_id.label:2391
577 msgid "Response Group ID"
578 msgstr "ID skupiny odpovídajících"
579
580 #: class.aus.label:2289
581 msgid "User Setting"
582 msgstr "Uživatelské nastavení"
583
584 #: class.actscecm.label:7072
585 msgid "User Statistical Category Entry"
586 msgstr "Položky statistických kategorií uživatelů"
587
588 #: field.aoa.san.label:5579 field.acqpro.san.label:7664
589 msgid "SAN"
590 msgstr "SAN"
591
592 #: field.rp.require_horizon.label:277
593 msgid "Require Horizon"
594 msgstr "Požadovat Horizont"
595
596 #: class.ccls.label:1976
597 msgid "Circulation Limit Set"
598 msgstr "Sestava výpůjčních limitů"
599
600 #: class.asc.label:6225
601 msgid "Asset Statistical Category"
602 msgstr "Aktivní statistická kategorie"
603
604 #: field.ahopl.usr_alias.label:5855
605 msgid "User Alias"
606 msgstr "Alias uživatele"
607
608 #: class.jub.label:8640 field.acqlin.lineitem.label:8766
609 msgid "Line Item"
610 msgstr "Položka"
611
612 #: field.cracct.path.label:1164 field.acqedi.path.label:8968
613 #: field.uvu.path.label:10397
614 msgid "Path"
615 msgstr "Cesta"
616
617 #: field.vii.pub_note.label:386 field.viiad.pub_note.label:439
618 msgid "Public Note"
619 msgstr "Veřejná poznámka"
620
621 #: field.acplg.top.label:4763
622 msgid "Display Above Orgs"
623 msgstr "Zobrazit nad organizacemi"
624
625 #: field.rccbs.usr_home_ou_name.label:10955
626 msgid "User Home Library Name"
627 msgstr "Název domovské knihovny uživatele"
628
629 #: field.au.credit_forward_balance.label:3337
630 msgid "User Credit Balance"
631 msgstr "Zůstatek zálohy uživatele"
632
633 #: field.acqclet.id.label:9437
634 msgid "Claim Event Type ID"
635 msgstr "ID typu reklamace"
636
637 #: field.scap.enum_5.label:4888
638 msgid "Enum 5"
639 msgstr "Číslování 5"
640
641 #: class.mcrp.label:6350
642 msgid "House Credit Payment"
643 msgstr "Platba domácím kreditem"
644
645 #: field.czifm.id.label:1236 field.cmcts.id.label:10826
646 #: field.cmfts.id.label:10851
647 msgid "Map ID"
648 msgstr "ID Mapy"
649
650 #: field.ahr.eligible_copies.label:5687 field.ahopl.eligible_copies.label:5835
651 #: field.alhr.eligible_copies.label:5918
652 msgid "Eligible Copies"
653 msgstr "Vhodné exempláře"
654
655 #: field.ccmlsm.limit_set.label:2003 field.cclscmm.limit_set.label:2030
656 #: field.cclsacpl.limit_set.label:2055 field.cclsgm.limit_set.label:2081
657 msgid "Limit Set"
658 msgstr "Sestavy limitů"
659
660 #: class.bmp.label:3157 field.acp.parts.label:6821
661 msgid "Monograph Parts"
662 msgstr "Části monografií"
663
664 #: field.brav.valid_value.label:4505
665 msgid "Valid Value"
666 msgstr "Platná hodnota"
667
668 #: field.rhrr.target.label:9261
669 msgid "Hold Target"
670 msgstr "Cíl rezervace"
671
672 #: field.asvr.effective_date.label:2388
673 msgid "Effective Answer Date/Time"
674 msgstr "Účinné datum / čas odpovědi"
675
676 #: field.ahr.capture_time.label:5660 field.ahopl.capture_time.label:5808
677 #: field.alhr.capture_time.label:5893 field.combahr.capture_time.label:5975
678 #: field.aahr.capture_time.label:6034
679 msgid "Capture Date/Time"
680 msgstr "Čas / datum zachycení"
681
682 #: field.acqpl.id.label:8443
683 msgid "Selection List ID"
684 msgstr "ID  akvizičního seznamu"
685
686 #: class.pupm.label:7142
687 msgid "User Permission Map"
688 msgstr "Seznamy uživatelských oprávnění"
689
690 #: class.auricnm.label:3000
691 msgid "Electronic Access URI to Call Number Map"
692 msgstr "URI elektronického přístupu k přehledu signatur"
693
694 #: field.acqfap.percent.label:8421
695 msgid "Percent"
696 msgstr "Procento"
697
698 #: field.ccvm.search_label.label:1137
699 msgid "Search Label"
700 msgstr "Označení vyhledávání"
701
702 #: field.sunit.loan_duration.label:5165 field.acp.loan_duration.label:6802
703 #: field.act.loan_duration.label:6880
704 msgid "Loan Duration"
705 msgstr "Výpůjční lhůta"
706
707 #: field.vbq.queue_type.label:466 field.vaq.queue_type.label:608
708 #: field.mrd.item_type.label:3837 field.aua.address_type.label:3947
709 #: field.scap.type.label:4878 field.mb.btype.label:7442
710 #: field.acqpca.address_type.label:7907 field.acqlia.attr_type.label:8787
711 #: field.qbv.type.label:9833 field.bmpc.ptype.label:10192
712 msgid "Type"
713 msgstr "Typ"
714
715 #: class.acplg.label:4756
716 msgid "Copy/Shelving Location Group"
717 msgstr "Skupiny umístění exemplářů / regálů"
718
719 #: field.cracct.username.label:1161 field.acqedi.username.label:8965
720 msgid "Username"
721 msgstr "Uživatelské jméno"
722
723 #: field.rccc.stat_cat_1.label:10903
724 msgid "Legacy CAT1 Link"
725 msgstr "Link zděděné statistické kateogorie 1"
726
727 #: class.ccnbn.label:6215
728 msgid "Call Number Bucket Note"
729 msgstr "Poznámka ke skupině signatur"
730
731 #: field.acqfsum.allocated_total.label:8366
732 msgid "Total Allocated"
733 msgstr "Celkem přiděleno"
734
735 #: field.cmcts.index_lang.label:10831 field.cmfts.index_lang.label:10856
736 msgid "Index Language"
737 msgstr "Jazyk rejstříku"
738
739 #: field.cbho.rtime.label:2829
740 msgid "Hold Request Time"
741 msgstr "Čas požadavku na rezervaci"
742
743 #: field.ahn.hold.label:4697 field.aufh.hold.label:7039
744 msgid "Hold"
745 msgstr "Rezervace"
746
747 #: field.atev.id.label:1434 field.atul.id.label:1530
748 msgid "Event ID"
749 msgstr "ID události"
750
751 #: field.mcrp.xact.label:6358 field.mb.xact.label:7441
752 msgid "Transaction"
753 msgstr "Transakce"
754
755 #: field.acqafsb.amount.label:8274
756 msgid "Total Spent Balance"
757 msgstr "Bilance celkové útraty"
758
759 #: class.ccbi.label:2418
760 msgid "Copy Bucket Item"
761 msgstr "Položka skupiny exemplářů"
762
763 #: field.acqpo.order_date.label:8500 field.acqpoh.order_date.label:8548
764 msgid "Order Date"
765 msgstr "Datum objednání"
766
767 #: field.sunit.fine_level.label:5163 field.acp.fine_level.label:6799
768 #: field.act.fine_level.label:6881
769 msgid "Fine Level"
770 msgstr "Úroveň pokut"
771
772 #: field.cbho.pprox.label:2821
773 msgid "Capture Lib to Pickup Lib Proximity"
774 msgstr "Zachytit knihovnu do proximity knihoven pro vyzvednutí"
775
776 #: field.sdist.streams.label:4978
777 msgid "Streams"
778 msgstr "Řady exemplářů"
779
780 #: field.pgt.application_perm.label:6958
781 msgid "Required Permission"
782 msgstr "Požadované oprávnění"
783
784 #: field.sunit.status_changed_time.label:5171
785 #: field.acp.status_changed_time.label:6808
786 msgid "Copy Status Changed Time"
787 msgstr "Čas změny statutu exempláře"
788
789 #: field.sunit.mint_condition.label:5172 field.ahr.mint_condition.label:5694
790 #: field.ahopl.mint_condition.label:5842 field.alhr.mint_condition.label:5925
791 #: field.combahr.mint_condition.label:6007
792 #: field.aahr.mint_condition.label:6066 field.acp.mint_condition.label:6809
793 msgid "Is Mint Condition"
794 msgstr "Je ve výborném stavu"
795
796 #: field.rccc.dewey_block_hundreds.label:10908
797 msgid "Dewey Block - Hundreds"
798 msgstr "Blok Deweyho třídění - stovky"
799
800 #: field.ahopl.usr_alias_or_display_name.label:5854
801 msgid "User Alias or Display Name"
802 msgstr "Alias uživatele nebo zobrazené jméno"
803
804 #: field.chmw.marc_form.label:1774 field.ccmw.marc_form.label:1805
805 #: field.chmm.marc_form.label:1862 field.ccmm.marc_form.label:1913
806 #: field.rccc.item_form.label:10889
807 msgid "MARC Form"
808 msgstr "Formulář MARC"
809
810 #: field.cmfinm.pos.label:866 field.crainm.pos.label:1113
811 msgid "Order of Application"
812 msgstr "Pořadí aplikace"
813
814 #: field.ssr.visible.label:5531
815 msgid "Visible"
816 msgstr "Viditelný"
817
818 #: field.atev.error_output.label:1445
819 msgid "Error Output"
820 msgstr "Chybové hlášení"
821
822 #: field.circ.id.label:4161 field.combcirc.id.label:4234
823 #: field.acirc.id.label:4323 field.rodcirc.id.label:11184
824 msgid "Circ ID"
825 msgstr "ID výpůjčky"
826
827 #: field.cwa.active.label:1828 field.chmm.active.label:1851
828 #: field.ccmm.active.label:1904 field.scap.active.label:4882
829 #: field.cmcts.active.label:10829 field.cmfts.active.label:10854
830 msgid "Active?"
831 msgstr "Aktivní?"
832
833 #: class.ascecm.label:5380
834 msgid "Statistical Category Entry Copy Map"
835 msgstr "Přehled statistických kategorií exemplářů"
836
837 #: field.aws.toolbars.label:1568
838 msgid "Toolbars"
839 msgstr "Nástrojové lišty"
840
841 #: field.atev.add_time.label:1437
842 msgid "Add Time"
843 msgstr "Čas přidání"
844
845 #: field.auch.due_date.label:4399 field.rocit.due_date.label:11257
846 msgid "Due Date"
847 msgstr "K vrácení dne"
848
849 #: field.cmc.buoyant.label:2767
850 msgid "Buoyant?"
851 msgstr ""
852
853 #: field.asvq.responses.label:2124 field.asv.responses.label:5540
854 msgid "Responses"
855 msgstr "Odpovědi"
856
857 #: field.atul.perm_lib.label:1545
858 msgid "Permission Context"
859 msgstr "Kontext pro oprávnění"
860
861 #: class.cfgm.label:11553
862 msgid "Floating Group Members"
863 msgstr "Pohyblivý člen skupiny"
864
865 #: field.acpl.circulate.label:4727
866 msgid "Can Circulate?"
867 msgstr "Lze půjčovat?"
868
869 #: field.sunit.stat_cat_entry_copy_maps.label:5179
870 #: field.acp.stat_cat_entry_copy_maps.label:6813
871 msgid "Stat-Cat entry maps"
872 msgstr "Přehled položek statistických kategorií"
873
874 #: field.rb.popularity_parameter.label:316
875 msgid "Popularity Parameter"
876 msgstr "Parametr popularity"
877
878 #: class.bravm.label:4612 field.bravm.id.label:4614
879 msgid "Reservation Attribute Value Map"
880 msgstr "Přehled hodnot atributů rezervace"
881
882 #: field.atcol.module.label:1300 field.atval.module.label:1308
883 #: field.atreact.module.label:1324 field.atclean.module.label:1340
884 msgid "Module Name"
885 msgstr "Jméno modulu"
886
887 #: field.acqpo.amount_estimated.label:8509
888 msgid "Amount Estimated"
889 msgstr "Odhadovvaná částka"
890
891 #: class.ccnbin.label:4647
892 msgid "Call Number Bucket Item Note"
893 msgstr "Poznámka k položce skupiny signatur"
894
895 #: field.acplg.location_maps.label:4764
896 msgid "Copy Location Mappings"
897 msgstr "Mapování umístění exemplářů"
898
899 #: field.vqbr.create_time.label:507 field.vqar.create_time.label:628
900 #: field.acqfdeb.create_time.label:8083 field.acqfa.create_time.label:8390
901 #: field.acqfap.create_time.label:8424 field.acqpoh.create_time.label:8544
902 #: field.acqlih.create_time.label:8709 field.acqdfa.create_time.label:9374
903 #: field.uvs.create_time.label:10285 field.cfdfs.create_time.label:10545
904 msgid "Create Time"
905 msgstr "Čas vytvoření"
906
907 #: class.coustl.label:11488
908 msgid "Organizational Unit Setting Type Log"
909 msgstr "Log Typů nastavení organizačních jednotek"
910
911 #: class.rrbs.label:243 class.rb.label:291
912 msgid "Statistical Popularity Badge"
913 msgstr "statistické označení popularity"
914
915 #: field.combcirc.usr_birth_year.label:4263
916 #: field.acirc.usr_birth_year.label:4351
917 #: field.combahr.usr_birth_year.label:5994
918 #: field.aahr.usr_birth_year.label:6053
919 msgid "Patron Birth Year"
920 msgstr "Rok narození čtenáře"
921
922 #: field.atc.hold_transit_copy.label:2363 class.ahtc.label:7396
923 #: field.iatc.hold_transit_copy.label:11110
924 msgid "Hold Transit"
925 msgstr "Přeprava rezervací"
926
927 #: field.accs.last_stop_fines_time.label:175
928 msgid "Last Stop Fines Time"
929 msgstr "Pokuty zastaveny"
930
931 #: field.aur.need_before.label:7577
932 msgid "Need Before Date/Time"
933 msgstr "Potřebné před datem / časem"
934
935 #: class.afscv.label:9670
936 msgid "Fieldset Column Value"
937 msgstr "Hodnota sloupců množiny polí"
938
939 #: field.aoupa.prox_adjustment.label:5493
940 msgid "Proximity Adjustment"
941 msgstr "Nastavení proximity"
942
943 #: field.ccm.sip2_media_type.label:1588
944 msgid "SIP2 Media Type"
945 msgstr "Typ SIP2 média"
946
947 #: field.vqbrad.code.label:543 field.vqarad.code.label:660
948 #: field.cmrcfmt.code.label:885 field.ccvm.code.label:1133
949 #: field.cza.code.label:1214 field.ccm.code.label:1585
950 #: field.aiit.code.label:1605 field.acqim.code.label:1623
951 #: field.ccpbt.code.label:1639 field.ccnbt.code.label:1655
952 #: field.cbrebt.code.label:1715 field.cubt.code.label:1731
953 #: field.cvrfm.code.label:1747 field.aba.code.label:2563
954 #: field.acqpro.code.label:7661 field.acqipm.code.label:7711
955 #: field.acqfs.code.label:8007 field.acqf.code.label:8116
956 #: field.acqfsum.code.label:8358 field.acqliat.code.label:8746
957 #: field.acqliad.code.label:8835 field.acqlimad.code.label:8850
958 #: field.acqligad.code.label:8870 field.acqliuad.code.label:8880
959 #: field.acqlipad.code.label:8893 field.acqlilad.code.label:8953
960 #: field.acqclt.code.label:9419 field.acqclet.code.label:9439
961 #: field.cmrtm.code.label:10566
962 msgid "Code"
963 msgstr "Kód"
964
965 #: class.cubi.label:6579
966 msgid "User Bucket Item"
967 msgstr "Položka uživatelského seznamu"
968
969 #: field.circ.due_date.label:4157 field.combcirc.due_date.label:4230
970 #: field.acirc.due_date.label:4319 field.rodcirc.due_date.label:11180
971 msgid "Due Date/Time"
972 msgstr "Datum / čas vrácení"
973
974 #: class.acqafsb.label:8271
975 msgid "All Fund Spent Balance"
976 msgstr "Bilance útrat všech fondů"
977
978 #: class.acqafst.label:8261
979 msgid "All Fund Spent Total"
980 msgstr "Ze všech fondů utraceno celkem"
981
982 #: field.aur.holdable_formats.label:7571
983 msgid "Holdable Formats"
984 msgstr "Rezervovatelné formáty"
985
986 #: field.atevparam.id.label:1459
987 msgid "Parameter ID"
988 msgstr "ID parametru"
989
990 #: field.acqpo.id.label:8491 field.acqpoh.id.label:8539
991 #: field.acqmapinv.purchase_order.label:11448
992 msgid "Purchase Order ID"
993 msgstr "ID Objednávky"
994
995 #: field.sunit.age_protect.label:5143 field.acp.age_protect.label:6779
996 msgid "Age Hold Protection"
997 msgstr "Dočasné omezení rezervací"
998
999 #: field.vii.error_detail.label:367 field.vqbr.error_detail.label:514
1000 #: field.vqar.error_detail.label:634
1001 msgid "Import Error Detail"
1002 msgstr "Detaily chyby importu"
1003
1004 #: class.sunit.label:5140 field.sitem.unit.label:5221
1005 msgid "Unit"
1006 msgstr "Jednotka"
1007
1008 #: class.cst.label:3011 class.csp.label:3857
1009 #: field.ausp.standing_penalty.label:3925
1010 msgid "Standing Penalty"
1011 msgstr "Blokace / penále"
1012
1013 #: class.rhcrpbapd.label:10721
1014 msgid "Hold/Copy Ratio per Bib and Pickup Library (and Descendants) "
1015 msgstr ""
1016 "Poměr rezervace/exemplář na bibliografikcýh záznam a knihovnu (a její "
1017 "podřízené jednotky) "
1018
1019 #: field.circ.checkin_staff.label:4152 field.combcirc.checkin_staff.label:4225
1020 #: field.acirc.checkin_staff.label:4314
1021 #: field.rodcirc.checkin_staff.label:11175
1022 msgid "Check In Staff"
1023 msgstr "Pracovník výpůjčního protokolu"
1024
1025 #: field.mdp.cash_drawer.label:7271
1026 msgid "Cash Drawer"
1027 msgstr "Hotovostní pokladna"
1028
1029 #: field.acnc.field.label:2897
1030 msgid "Call number fields"
1031 msgstr "Pole signatury"
1032
1033 #: field.acqf.spent_total.label:8129
1034 msgid "Spent Total"
1035 msgstr "Celkem utraceno"
1036
1037 #: class.cza.label:1208 field.czifm.z3950_attr.label:1240
1038 msgid "Z39.50 Attribute"
1039 msgstr "Atribury Z39.50"
1040
1041 #: field.mbtslv.billing_location.label:2193
1042 #: field.mg.billing_location.label:6479
1043 msgid "Billing Location"
1044 msgstr "Místo účtování poplatku"
1045
1046 #: field.ccmlsm.fallthrough.label:2004
1047 msgid "Fallthrough"
1048 msgstr "Nezdařené"
1049
1050 #: class.srlu.label:5070
1051 msgid "Routing List User"
1052 msgstr "Uživatelé seznamu předběžných příjemců"
1053
1054 #: field.mrd.pub_status.label:3839
1055 msgid "Pub Status"
1056 msgstr "Status publikování"
1057
1058 #: field.rb.importance_interval.label:305
1059 msgid "Importance Interval"
1060 msgstr "Interval důležitosti"
1061
1062 #: field.aufhmxl.max.label:9719
1063 msgid "Max Loop"
1064 msgstr ""
1065
1066 #: field.atev.async_output.label:1446
1067 msgid "Asynchronous Output"
1068 msgstr "Asynchroonní výstup"
1069
1070 #: class.ccnbt.label:1653
1071 msgid "Call Number Bucket Type"
1072 msgstr "Typ skupiny signatur"
1073
1074 #: field.mckp.cash_drawer.label:6754
1075 msgid "Workstation link"
1076 msgstr "Pracovní stanice (odkaz)"
1077
1078 #: field.combcirc.usr_post_code.label:4246
1079 #: field.acirc.usr_post_code.label:4335 field.combahr.usr_post_code.label:5991
1080 #: field.aahr.usr_post_code.label:6050
1081 msgid "Patron ZIP"
1082 msgstr "PSČ čtenáře"
1083
1084 #: field.rxbt.unvoided.label:9273
1085 msgid "Unvoided Billing Amount"
1086 msgstr "Výše neprominutých poplatků"
1087
1088 #: field.circ.billable_transaction.label:4183
1089 #: field.combcirc.billable_transaction.label:4256
1090 #: field.acirc.billable_transaction.label:4345
1091 #: field.rodcirc.billable_transaction.label:11200
1092 msgid "Base Transaction"
1093 msgstr "Základní transakce"
1094
1095 #: class.acqlin.label:8763
1096 msgid "Line Item Note"
1097 msgstr "Poznámka k položce"
1098
1099 #: field.cnct.in_house.label:6406
1100 msgid "In House?"
1101 msgstr "Prezenčně?"
1102
1103 #: field.au.card.label:3333
1104 msgid "Current Library Card"
1105 msgstr "Stávající průkaz do knihovny"
1106
1107 #: field.acpn.creator.label:3574
1108 msgid "Note Creator"
1109 msgstr "Poznámku vytvořil (a)"
1110
1111 #: field.acqlisum.estimated_amount.label:11061
1112 #: field.acqlisumi.estimated_amount.label:11082
1113 msgid "Estimated Amount"
1114 msgstr "Odhadovaná částka"
1115
1116 #: field.ath.passive.label:1285
1117 msgid "Passive"
1118 msgstr "Pasivní"
1119
1120 #: field.acp.last_circ.label:6818 field.rlc.last_circ.label:10800
1121 msgid "Last Circulation Date"
1122 msgstr "Naposledy vypůjčeno"
1123
1124 #: field.brt.resources.label:4421 field.aou.resources.label:6119
1125 msgid "Resources"
1126 msgstr "Zdroje"
1127
1128 #: class.ash.label:2667
1129 msgid "Authority Simple Heading"
1130 msgstr "Jednoduché záhlaví autority"
1131
1132 #: field.sstr.routing_label.label:5045
1133 msgid "Routing Label"
1134 msgstr "Označení předběžných příjemců"
1135
1136 #: class.acpm.label:3177
1137 msgid "Copy Monograph Part Map"
1138 msgstr "Seznam částí exemplářů monografií"
1139
1140 #: field.circ.target_copy.label:4172 field.combcirc.target_copy.label:4245
1141 #: field.acirc.target_copy.label:4334 field.auch.target_copy.label:4397
1142 #: field.rodcirc.target_copy.label:11194
1143 msgid "Circulating Item"
1144 msgstr "Půjčovaný exemplář"
1145
1146 #: class.cubt.label:1729
1147 msgid "User Bucket Type"
1148 msgstr "Typ uživatelského seznamu"
1149
1150 #: field.atul.template_output.label:1540
1151 msgid "Event Template Output"
1152 msgstr "Výstup šablony události"
1153
1154 #: field.ccmw.is_renewal.label:1796 field.ccmm.is_renewal.label:1903
1155 msgid "Renewal?"
1156 msgstr "Prodloužení?"
1157
1158 #: field.acs.id.label:2446
1159 msgid "Control Set ID"
1160 msgstr "ID kontrolní sady"
1161
1162 #: field.act.age_protect.label:6882
1163 msgid "Age Protect"
1164 msgstr "Období hájení"
1165
1166 #: field.cracct.account.label:1163 field.acqedi.account.label:8967
1167 msgid "Account"
1168 msgstr "Účet"
1169
1170 #: field.acqf.debits.label:8124
1171 msgid "Debits"
1172 msgstr "Dluh"
1173
1174 #: class.ccbin.label:2433
1175 msgid "Copy Bucket Item Note"
1176 msgstr "Poznámka k položce skupiny exemplářů"
1177
1178 #: field.ahopl.usr_family_name.label:5849
1179 msgid "User Family Name"
1180 msgstr "Příjmení uživatele"
1181
1182 #: field.atc.prev_dest.label:2360
1183 msgid "Prev Destination"
1184 msgstr "Předchozí cíl"
1185
1186 #: class.acnc.label:2892
1187 msgid "Call number classification scheme"
1188 msgstr "Klasfikační schéma signatur"
1189
1190 #: class.aufh.label:7034
1191 msgid "Unfulfilled Hold Targets"
1192 msgstr "Nesplněné rezervace"
1193
1194 #: field.acp.holds_count.label:6825
1195 msgid "Has Holds"
1196 msgstr "Má rezervace"
1197
1198 #: field.rhcrpbap.holds_at_pickup_library.label:10703
1199 msgid "Active Holds at Pickup Library"
1200 msgstr "Aktivní rezervace v knihovně pro vyzvednutí"
1201
1202 #: field.ahopl.usr_suffix.label:5851
1203 msgid "User Suffix"
1204 msgstr "Suffix uživatele"
1205
1206 #: field.ahr.behind_desk.label:5698 field.ahopl.behind_desk.label:5860
1207 #: field.alhr.behind_desk.label:5929 field.combahr.behind_desk.label:6010
1208 msgid "Behind Desk"
1209 msgstr "U výpůjčního pultu"
1210
1211 #: field.rsr.series_statement.label:9222
1212 msgid "Series Statement (normalized)"
1213 msgstr "Specifikace edice (normalizováno)"
1214
1215 #: class.rccbs.label:10946
1216 msgid "Classic Open Transaction Summary"
1217 msgstr "Klasický otevřený souhrn transakcí"
1218
1219 #: field.artc.prev_hop.label:7369 field.ahtc.prev_hop.label:7404
1220 msgid "Previous Stop"
1221 msgstr "Předchozí zastavení"
1222
1223 #: field.rrbs.badge.label:251
1224 msgid "Badge"
1225 msgstr "Znak"
1226
1227 #: field.acqpa.address_type.label:7842
1228 msgid "Address Type"
1229 msgstr "Typ adresy"
1230
1231 #: field.ahr.cut_in_line.label:5693 field.ahopl.cut_in_line.label:5841
1232 #: field.alhr.cut_in_line.label:5924 field.combahr.cut_in_line.label:6006
1233 #: field.aahr.cut_in_line.label:6065
1234 msgid "Top of Queue"
1235 msgstr "Začátek fronty"
1236
1237 #: field.czs.auth.label:1190
1238 msgid "Auth"
1239 msgstr "Autentizace"
1240
1241 #: field.auact.event_time.label:3445
1242 msgid "Event Time"
1243 msgstr "Čas události"
1244
1245 #: field.acn.editor.label:2950 field.bre.editor.label:3066
1246 #: field.sunit.editor.label:5162 field.acp.editor.label:6798
1247 msgid "Last Editing User"
1248 msgstr "Naposledy editoval(a)"
1249
1250 #: field.aou.settings.label:6109
1251 msgid "Settings"
1252 msgstr "Nastavení"
1253
1254 #: field.acqafet.amount.label:8254
1255 msgid "Total Encumbered Amount"
1256 msgstr "Celková výše dluhu"
1257
1258 #: field.aouctn.tree.label:6178
1259 msgid "Tree"
1260 msgstr "Strom"
1261
1262 #: field.vbm.match_score.label:586 field.vam.match_score.label:703
1263 msgid "Match Score"
1264 msgstr "Počet shod"
1265
1266 #: field.vqbr.queue.label:510 field.vqar.queue.label:631
1267 msgid "Queue"
1268 msgstr "Fronta"
1269
1270 #: field.vbm.queued_record.label:583 field.vam.queued_record.label:700
1271 msgid "Queued Record"
1272 msgstr "Záznam ve frontě"
1273
1274 #: class.acqpoh.label:8534
1275 msgid "Purchase Order History"
1276 msgstr "Historie objednávek"
1277
1278 #: class.crahp.label:6916
1279 msgid "Age Hold Protection Rule"
1280 msgstr "Pravidla dočasného omezení rezervací"
1281
1282 #: field.aou.workstations.label:6112
1283 msgid "Workstations"
1284 msgstr "Pracovní stanice"
1285
1286 #: field.aur.article_title.label:7583
1287 msgid "Article Title"
1288 msgstr "Název článku"
1289
1290 #: field.au.hold_requests.label:3321
1291 msgid "All Hold Requests"
1292 msgstr "Všechny požadavky na rezervace"
1293
1294 #: field.au.master_account.label:3353
1295 msgid "Is Group Lead Account"
1296 msgstr "Je vedoucím skupiny uživatelů"
1297
1298 #: field.ahr.frozen.label:5688 field.ahopl.frozen.label:5836
1299 #: field.alhr.frozen.label:5919 field.combahr.frozen.label:6001
1300 #: field.aahr.frozen.label:6060
1301 msgid "Currently Frozen"
1302 msgstr "Momentálně \"zmraženo\""
1303
1304 #: field.acqpca.contact.label:7916
1305 msgid "Contact"
1306 msgstr "Kontakt"
1307
1308 #: class.puwoum.label:7131
1309 msgid "User Work Org Unit Map"
1310 msgstr "Pracovní organizační jednotky uživatelů"
1311
1312 #: field.accs.last_checkin_workstation.label:177
1313 msgid "Last Checkin Workstation"
1314 msgstr "Naposledy vráceno na pracovní stanici"
1315
1316 #: field.vii.stat_cat_data.label:390 field.viiad.stat_cat_data.label:444
1317 msgid "Stat Cat Data"
1318 msgstr "Data statistické kategorie"
1319
1320 #: field.ccmw.org_unit.label:1797 field.cwa.org_unit.label:1829
1321 #: field.ccmm.org_unit.label:1905 field.pgpt.org_unit.label:3883
1322 #: field.ausp.org_unit.label:3926 field.acplo.org.label:4809
1323 #: field.aouctn.org_unit.label:6179 field.cbt.owner.label:7532
1324 #: field.acqf.org.label:8112 field.acqfsum.org.label:8354
1325 #: field.acqfap.org.label:8419 field.acqpl.org_unit.label:8445
1326 #: field.acqclt.org_unit.label:9418 field.acqclet.org_unit.label:9438
1327 #: field.acqclp.org_unit.label:9515 field.cfgm.org_unit.label:11557
1328 msgid "Org Unit"
1329 msgstr "Organizační jednotka"
1330
1331 #: class.ahopl.label:5724
1332 msgid "Hold On Pull List"
1333 msgstr "Seznam rezervací"
1334
1335 #: class.mkfe.label:3742
1336 msgid "Keyword Field Entry"
1337 msgstr "Položky klíčových polí"
1338
1339 #: class.asvq.label:2121
1340 msgid "User Survey Question"
1341 msgstr "Otázka uživatelského průzkumu"
1342
1343 #: class.mfae.label:3671
1344 msgid "Combined Facet Entry"
1345 msgstr "Položky kombinovaných faset"
1346
1347 #: field.circ.phone_renewal.label:4165 field.combcirc.phone_renewal.label:4238
1348 #: field.acirc.phone_renewal.label:4327
1349 #: field.rodcirc.phone_renewal.label:11188
1350 msgid "Phone Renewal"
1351 msgstr "Telefonické prodloužení"
1352
1353 #: field.cuat.transient.label:3429
1354 msgid "Transient"
1355 msgstr "Krátkodobý"
1356
1357 #: class.siss.label:5101 field.sitem.issuance.label:5219
1358 #: field.smhc.issuance.label:5288
1359 msgid "Issuance"
1360 msgstr "Číslování"
1361
1362 #: class.mife.label:7048
1363 msgid "Identifier Field Entry"
1364 msgstr "Položky pole identifikátoru"
1365
1366 #: field.acqlia.definition.label:8790
1367 msgid "Definition"
1368 msgstr "Definice"
1369
1370 #: class.sra.label:5428
1371 msgid "Relevance Adjustment"
1372 msgstr "Úprava relevance"
1373
1374 #: field.aur.article_pages.label:7584
1375 msgid "Article Pages"
1376 msgstr "Stránkování článku"
1377
1378 #: field.cmf.facet_field.label:2799
1379 msgid "Facet Field"
1380 msgstr "Pole fasety"
1381
1382 #: field.sre.edit_date.label:4850
1383 msgid "Edit date"
1384 msgstr "Datum editace"
1385
1386 #: field.acqlid.claims.label:8816
1387 msgid "Claims"
1388 msgstr "Reklamace"
1389
1390 #: class.ppl.label:3644
1391 msgid "Permission List"
1392 msgstr "Seznam oprávnění"
1393
1394 #: field.atevdef.hook.label:1389 field.atul.hook.label:1527
1395 msgid "Hook"
1396 msgstr "Háček"
1397
1398 #: field.bmpc.id.label:10191
1399 msgid "Temp ID"
1400 msgstr "Dočasné ID"
1401
1402 #: class.acqinv.label:7724 field.acqie.invoice.label:7763
1403 #: field.acqii.invoice.label:7800
1404 msgid "Invoice"
1405 msgstr "Faktura"
1406
1407 #: field.atenv.path.label:1358
1408 msgid "Field Path"
1409 msgstr ""
1410
1411 #: class.rlcd.label:10578
1412 msgid "Last Copy Delete Time"
1413 msgstr "Čas smazání posleního exempláře"
1414
1415 #: field.mbp.accepting_usr.label:7214 field.mdp.accepting_usr.label:7270
1416 msgid "Accepting User"
1417 msgstr "Akceptuji uživatele"
1418
1419 #: class.qrc.label:9909
1420 msgid "Record Column"
1421 msgstr "Sloupec záznamu"
1422
1423 #: field.acqinv.inv_type.label:7732
1424 msgid "Invoice Type"
1425 msgstr "Typ platebního dokladu"
1426
1427 #: field.acqpro.fax_phone.label:7671 field.acqpa.fax_phone.label:7853
1428 #: field.acqpca.fax_phone.label:7918
1429 msgid "Fax Phone"
1430 msgstr "Číslo faxu"
1431
1432 #: class.bmpc.label:10189
1433 msgid "MARC21 Physical Characteristics"
1434 msgstr "MARC21 Fyzický popis"
1435
1436 #: field.acqinv.payment_method.label:7735
1437 msgid "Payment Method"
1438 msgstr "Platební metoda"
1439
1440 #: class.afs.label:9649
1441 msgid "Fieldset"
1442 msgstr "Sada polí"
1443
1444 #: field.rmsr.pubdate.label:9175 field.rssr.pubdate.label:9199
1445 #: field.rsr.pubdate.label:9220
1446 msgid "Publication Year (normalized)"
1447 msgstr "Rok vydání  (normalizovaný)"
1448
1449 #: field.uvs.attempts.label:10288
1450 msgid "Verification Attempts"
1451 msgstr "Pokusy o verifikaci"
1452
1453 #: field.scap.enum_1.label:4884
1454 msgid "Enum 1"
1455 msgstr "Číslování 1"
1456
1457 #: field.scap.enum_3.label:4886
1458 msgid "Enum 3"
1459 msgstr "Číslování 3"
1460
1461 #: field.scap.enum_2.label:4885
1462 msgid "Enum 2"
1463 msgstr "Číslování 2"
1464
1465 #: field.asva.answer.label:6978
1466 msgid "Answer Text"
1467 msgstr "Text odpovědi"
1468
1469 #: field.scap.enum_4.label:4887
1470 msgid "Enum 4"
1471 msgstr "Číslování 4"
1472
1473 #: field.scap.enum_6.label:4889
1474 msgid "Enum 6"
1475 msgstr "Číslování 6"
1476
1477 #: field.vqbr.id.label:506 field.vqar.id.label:627
1478 #: field.mravl.source.label:1063 field.mraf.id.label:1078
1479 #: field.mra.id.label:1094 field.bre.id.label:3068 field.aufh.id.label:7040
1480 #: field.rmsr.id.label:9167 field.rssr.id.label:9191 field.rsr.id.label:9210
1481 #: field.rlcd.id.label:10592 field.rhcrpb.id.label:10655
1482 #: field.rhcrpbap.id.label:10701 field.rhcrpbapd.id.label:10757
1483 msgid "Record ID"
1484 msgstr "ID záznamu"
1485
1486 #: field.siss.holding_link_id.label:5114
1487 msgid "Holding Link ID"
1488 msgstr "ID odkazu vlastnictví"
1489
1490 #: field.sdist.index_summary.label:4982 class.sisum.label:5353
1491 msgid "Index Issue Summary"
1492 msgstr "Rejstříky časopisů"
1493
1494 #: field.bre.attrs.label:3090
1495 msgid "SVF Attributes"
1496 msgstr "Atributy SVF"
1497
1498 #: field.au.email.label:3340 field.aou.email.label:6102
1499 #: field.stgu.email.label:9567
1500 msgid "Email Address"
1501 msgstr "E-mailová adresa"
1502
1503 #: class.xbool.label:9980
1504 msgid "Boolean Expression"
1505 msgstr "Booleovský výraz"
1506
1507 #: field.mrd.audience.label:3828
1508 msgid "Audn"
1509 msgstr "Audn"
1510
1511 #: class.xstr.label:10162
1512 msgid "String Expression"
1513 msgstr "Řetězcový výraz"
1514
1515 #: class.acrlid.label:10993
1516 msgid "Claim Ready Lineitem Details"
1517 msgstr "Detail položky k reklamaci"
1518
1519 #: field.acqdf.name.label:9315
1520 msgid "Formula Name"
1521 msgstr "Jméno vzorce"
1522
1523 #: field.circ.usr.label:4173 field.combcirc.usr.label:4253
1524 #: field.ancc.patron.label:7007 field.rodcirc.usr.label:11195
1525 msgid "Patron"
1526 msgstr "Čtenář"
1527
1528 #: field.mb.adjustments.label:7443
1529 msgid "Adjustments"
1530 msgstr "Přizpůsobení"
1531
1532 #: field.cmfpm.length.label:10212 field.cmpcsm.length.label:10242
1533 #: field.cbc.length.label:11469
1534 msgid "Length"
1535 msgstr "Délka"
1536
1537 #: field.au.cards.label:3319
1538 msgid "All Library Cards"
1539 msgstr "Všechny čtenářské průkazy"
1540
1541 #: field.sitem.shadowed.label:5227
1542 msgid "Shadowed?"
1543 msgstr "Zastíněno?"
1544
1545 #: field.qfpd.id.label:9818
1546 msgid "Function Param Def ID"
1547 msgstr "ID definice parametru funkce"
1548
1549 #: class.amtr.label:156
1550 msgid "Matrix Test Result"
1551 msgstr "Výsledek testu matice"
1552
1553 #: field.rccbs.patron_zip.label:10979
1554 msgid "User ZIP Code"
1555 msgstr "PSČ uživatele"
1556
1557 #: class.vms.label:719
1558 msgid "Record Matching Definition Set"
1559 msgstr "Záznam odpovídající definiční sadě"
1560
1561 #: field.mrd.cat_form.label:3830
1562 msgid "Cat Form"
1563 msgstr "Katalogizační formulář"
1564
1565 #: field.qfs.id.label:9806
1566 msgid "Function Signature ID"
1567 msgstr "ID signatury funkce"
1568
1569 #: field.atc.dest.label:2354 field.iatc.dest.label:11102
1570 msgid "Destination"
1571 msgstr "Cíl"
1572
1573 #: field.ahopl.copy_location_order_position.label:5846
1574 msgid "Copy Location Sort Order"
1575 msgstr "Pořadí lokací  pro řazení"
1576
1577 #: class.mfp.label:3781
1578 msgid "Forgive Payment"
1579 msgstr "Prominutí platby"
1580
1581 #: field.vqbr.imported_as.label:512 field.vqar.imported_as.label:632
1582 msgid "Final Target Record"
1583 msgstr "Cílový záznam"
1584
1585 #: field.rb.last_calc.label:315
1586 msgid "Last Refresh Time"
1587 msgstr "Čas posledního obnovení"
1588
1589 #: field.acn.uris.label:2957
1590 msgid "URIs"
1591 msgstr "URI"
1592
1593 #: class.acqfat.label:8156
1594 msgid "Fund Allocation Total"
1595 msgstr "Celkem přiděleno prostředků"
1596
1597 #: field.rocit.stat_cat_2_value.label:11241
1598 msgid "Legacy Stat Cat 2 Value"
1599 msgstr "Zděděná hodnota statistické kategorie 2"
1600
1601 #: class.svr.label:4826
1602 msgid "Serial Virtual Record"
1603 msgstr "Virtuální záznam seriálu"
1604
1605 #: field.chmm.distance_is_from_owner.label:1868
1606 msgid "Range is from Owning Lib?"
1607 msgstr "Akční rádius  je mimo vlastnickou knihovnu?"
1608
1609 #: field.acqlisum.paid_amount.label:11063
1610 #: field.acqlisumi.paid_amount.label:11084
1611 msgid "Paid Amount"
1612 msgstr "Výše platby"
1613
1614 #: field.acqii.inv_item_type.label:7803 field.acqpoi.inv_item_type.label:8608
1615 msgid "Invoice Item Type"
1616 msgstr "Typ položky na faktuře"
1617
1618 #: field.stgsc.value.label:9633
1619 msgid "Stat Cat Value"
1620 msgstr "Hodnota statistické kategorie"
1621
1622 #: field.acqftr.transfer_time.label:7948
1623 msgid "Transfer Time"
1624 msgstr "Čas přesunu"
1625
1626 #: class.mfr.label:3602
1627 msgid "Flattened MARC Fields"
1628 msgstr ""
1629
1630 #: field.rp.require_importance.label:279
1631 msgid "Require Importance"
1632 msgstr "Požadovat důležitost"
1633
1634 #: class.acpn.label:3571
1635 msgid "Copy Note"
1636 msgstr "Poznámka k exempláři"
1637
1638 #: field.cmc.a_weight.label:2770
1639 msgid "A Weight"
1640 msgstr "Váha A"
1641
1642 #: field.cbho.aprox.label:2823
1643 msgid "Adjusted Circ Lib to Pickup Lib Proximity"
1644 msgstr "Výpůjční knihovny nastavené v proximitě knihoven pro vyzvedenutí"
1645
1646 #: field.atc.persistant_transfer.label:2357
1647 #: field.iatc.persistant_transfer.label:11105
1648 msgid "Is Persistent? (unused)"
1649 msgstr "Je trvalý? (nepoužito)"
1650
1651 #: field.aou.fiscal_calendar.label:6105 class.acqfc.label:7961
1652 msgid "Fiscal Calendar"
1653 msgstr "Fiskální kalendář"
1654
1655 #: field.vmp.update_bib_source.label:203
1656 msgid "Update Bib. Source"
1657 msgstr "Aktualizovat bibliografický zdroj"
1658
1659 #: class.qseq.label:9767
1660 msgid "Query Sequence"
1661 msgstr "Sekvence dotazu"
1662
1663 #: field.qxp.operator.label:9853 field.xop.operator.label:10137
1664 #: field.xser.operator.label:10154
1665 msgid "Operator"
1666 msgstr "Operátor"
1667
1668 #: field.acqct.code.label:7620
1669 msgid "Currency Code"
1670 msgstr "Kód měny"
1671
1672 #: class.coust.label:3533
1673 msgid "Organizational Unit Setting Type"
1674 msgstr "Typ nastavení organizační jednotky"
1675
1676 #: field.ancc.duedate.label:7009
1677 msgid "Virtual Due Date/Time"
1678 msgstr "Virtuální datum / čas vrácení"
1679
1680 #: field.rb.src_filter.label:310
1681 msgid "Bib Source Filter"
1682 msgstr "Filtr bibiliografického záznamu"
1683
1684 #: field.circ.unrecovered.label:4187 field.bresv.unrecovered.label:4561
1685 #: field.mbt.unrecovered.label:6525
1686 msgid "Unrecovered Debt"
1687 msgstr "Neuhrazené pohledávky"
1688
1689 #: class.auoi.label:808
1690 msgid "User Sharing Opt-in"
1691 msgstr "Souhlas se sdílením mezi uživateli"
1692
1693 #: field.aun.title.label:2251 field.acpn.title.label:3578
1694 msgid "Note Title"
1695 msgstr "Název poznámky"
1696
1697 #: field.cmcts.index_weight.label:10830 field.cmfts.index_weight.label:10855
1698 msgid "Index Weight"
1699 msgstr "Váha indexu"
1700
1701 #: field.combcirc.copy_owning_lib.label:4266
1702 #: field.acirc.copy_owning_lib.label:4354
1703 msgid "Copy Owning Library"
1704 msgstr "Knihovna vlastnící exemplář"
1705
1706 #: field.aua.replaces.label:3959
1707 msgid "Replaces"
1708 msgstr "Nahrazuje"
1709
1710 #: field.uvs.selectors.label:10287
1711 msgid "URL Selectors"
1712 msgstr "Selektory URL"
1713
1714 #: field.ahopl.is_staff_hold.label:5858
1715 msgid "Is Staff Hold?"
1716 msgstr "Rezervováno personálem?"
1717
1718 #: class.auml.label:2223
1719 msgid "User Message (Limited Access)"
1720 msgstr "Zpráva uživatele (omezený přístup)"
1721
1722 #: field.acqlisum.delay_count.label:11058
1723 #: field.acqlisumi.delay_count.label:11079
1724 msgid "Delay Count"
1725 msgstr "Počet zdržených"
1726
1727 #: class.ancc.label:7001
1728 msgid "Non-cataloged Circulation"
1729 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
1730
1731 #: field.brav.id.label:4502
1732 msgid "Resource Attribute Value ID"
1733 msgstr "ID hodnoty atributů zdroje"
1734
1735 #: field.siss.holding_code.label:5112
1736 msgid "Holding Code"
1737 msgstr "Kód číslování"
1738
1739 #: field.rccc.patron_home_lib.label:10898
1740 msgid "Patron Home Library Link"
1741 msgstr "Domovská knihovna čtenáře (odkaz)"
1742
1743 #: field.circ.billings.label:4181 field.combcirc.billings.label:4254
1744 #: field.acirc.billings.label:4343 field.rodcirc.billings.label:11198
1745 msgid "Transaction Billings"
1746 msgstr "Poplatky v rámci transakce"
1747
1748 #: class.stgma.label:9595
1749 msgid "Mailing Address Stage"
1750 msgstr "Stav kontaktní adresy"
1751
1752 #: field.bra.id.label:4476
1753 msgid "Resource Attribute ID"
1754 msgstr "ID atributu zdroje"
1755
1756 #: field.crmf.is_percent.label:6938
1757 msgid "Is Percent"
1758 msgstr "Je procentem"
1759
1760 #: field.acqfy.calendar.label:7983
1761 msgid "Calendar"
1762 msgstr "Kalendář"
1763
1764 #: class.acqligad.label:8867
1765 msgid "Line Item Generated Attribute Definition"
1766 msgstr "Generovaná definice atributů položky"
1767
1768 #: field.bresv.summary.label:4566 field.mbt.summary.label:6532
1769 msgid "Payment Summary"
1770 msgstr "Souhrn plateb"
1771
1772 #: class.asfge.label:5628
1773 msgid "Search Filter Group Entry"
1774 msgstr "Záznamy skupin vyhledávacích filtrů"
1775
1776 #: class.bra.label:4474 field.brav.attr.label:4504
1777 #: field.bram.resource_attr.label:4529
1778 msgid "Resource Attribute"
1779 msgstr "Atribut zdroje"
1780
1781 #: class.acqpro.label:7655 field.acqpron.provider.label:7695
1782 #: field.acqinv.provider.label:7728 field.acqpa.provider.label:7847
1783 #: field.acqpc.provider.label:7879 field.acqpo.provider.label:8495
1784 #: field.acqpoh.provider.label:8546 field.jub.provider.label:8646
1785 #: field.acqlih.provider.label:8705 field.acqlipad.provider.label:8896
1786 #: field.acqphsm.provider.label:8925 field.acqedi.provider.label:8971
1787 msgid "Provider"
1788 msgstr "Dodavatel"
1789
1790 #: class.qbv.label:9829 field.qxp.bind_variable.label:9859
1791 #: field.xbind.bind_variable.label:9972
1792 msgid "Bind Variable"
1793 msgstr "Vazba proměnných"
1794
1795 #: field.qseq.id.label:9769
1796 msgid "Query Seq ID"
1797 msgstr "ID sekvence dotazu"
1798
1799 #: field.vqbr.matches.label:517 field.vqar.matches.label:637
1800 msgid "Matches"
1801 msgstr "Shoda"
1802
1803 #: field.acqftr.transfer_user.label:7949
1804 msgid "Transfer User"
1805 msgstr "Přesunuto uživatelem"
1806
1807 #: field.ccmw.user_home_ou.label:1800 field.ccmm.user_home_ou.label:1908
1808 msgid "User Home Lib"
1809 msgstr "Domovská knihovna uživatele"
1810
1811 #: field.ancc.id.label:7005
1812 msgid "Non-cat Circulation ID"
1813 msgstr "ID nekatalogizované výpůjčky"
1814
1815 #: field.vms.mtype.label:724
1816 msgid "Match Set Type"
1817 msgstr "Typ sady shod"
1818
1819 #: field.rp.func.label:276
1820 msgid "Population Function"
1821 msgstr ""
1822
1823 #: field.bresv.xact_start.label:4560 field.mbt.xact_start.label:6524
1824 #: field.rccbs.xact_start.label:10961
1825 msgid "Transaction Start Date/Time"
1826 msgstr "Datum / čas začátku transakce"
1827
1828 #: class.rmobbhol.label:11340
1829 msgid "Open Circulation Balance by User Home Library and Owning Library"
1830 msgstr ""
1831 "Bilance  výpůjených exemplářů podle  domovské knihovny uživatele a "
1832 "vlastnické knihovny"
1833
1834 #: class.qfr.label:9887
1835 msgid "From Relation"
1836 msgstr "Z relace"
1837
1838 #: class.chddv.label:3258
1839 msgid "Hard Due Date Values"
1840 msgstr "Hodnoty pevných dat vrácení"
1841
1842 #: field.asvq.survey.label:2127 field.asvr.survey.label:2392
1843 #: class.asv.label:5537
1844 msgid "Survey"
1845 msgstr "Průzkum"
1846
1847 #: field.aus.id.label:2291
1848 msgid "Setting ID"
1849 msgstr "ID nastavení"
1850
1851 #: class.cub.label:6324
1852 msgid "User Bucket"
1853 msgstr "Uživatelský seznam"
1854
1855 #: field.sunit.dummy_isbn.label:5156 field.acp.dummy_isbn.label:6792
1856 msgid "Dummy ISBN"
1857 msgstr "Neplatné ISBN"
1858
1859 #: field.ath.key.label:1282
1860 msgid "Hook Key"
1861 msgstr "Klíč háčku"
1862
1863 #: field.cmrcfld.marc_format.label:901 field.cmrcsubfld.marc_format.label:929
1864 msgid "MARC Format"
1865 msgstr "Formát MARC"
1866
1867 #: field.acn.label.label:2952 field.ahopl.call_number_label.label:5856
1868 #: field.acqlid.cn_label.label:8805 field.rccc.call_number_label.label:10895
1869 msgid "Call Number Label"
1870 msgstr "Označení signatury"
1871
1872 #: field.aua.county.label:3950 field.aal.county.label:3977
1873 #: field.acqpa.county.label:7845 field.acqpca.county.label:7910
1874 #: field.stgma.county.label:9603 field.stgba.county.label:9619
1875 msgid "County"
1876 msgstr "Kraj"
1877
1878 #: field.acn.prefix.label:2960 field.cbc.prefix.label:11467
1879 msgid "Prefix"
1880 msgstr "Prefix"
1881
1882 #: field.ahrn.pub.label:5957
1883 msgid "Pub?"
1884 msgstr "Veřejné?"
1885
1886 #: field.jub.expected_recv_time.label:8652
1887 msgid "Expected Receive Date"
1888 msgstr "Předpokládané vrácení"
1889
1890 #: field.aoupa.circ_mod.label:5490 field.act.circ_modifier.label:6889
1891 #: field.acqlid.circ_modifier.label:8812 field.rccc.circ_modifier.label:10885
1892 #: field.rocit.circ_modifier.label:11236
1893 msgid "Circ Modifier"
1894 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
1895
1896 #: field.atul.update_time.label:1535
1897 msgid "Event Update Time"
1898 msgstr "Čas aktualizace události"
1899
1900 #: field.rsr.series_title.label:9221
1901 msgid "Series Title (normalized)"
1902 msgstr "Název edice (normalizovaný)"
1903
1904 #: field.acqfcb.amount.label:8227
1905 msgid "Balance after Spent and Encumbered"
1906 msgstr "Bilace po útratách a zatíženích"
1907
1908 #: field.actscsf.one_only.label:6270 field.ascsf.one_only.label:7332
1909 msgid "Exclusive?"
1910 msgstr "Výlučný?"
1911
1912 #: field.aufh.current_copy.label:7037
1913 msgid "Non-fulfilling Copy"
1914 msgstr "Kopie nesplňující požadavek"
1915
1916 #: field.qsq.type.label:9749
1917 msgid "Query type"
1918 msgstr "Typ dotazu"
1919
1920 #: class.rof.label:9034
1921 msgid "Output Folder"
1922 msgstr "Výstupní složka"
1923
1924 #: field.stgu.row_id.label:9563 field.stgc.row_id.label:9587
1925 #: field.stgma.row_id.label:9597 field.stgba.row_id.label:9613
1926 #: field.stgsc.row_id.label:9629 field.stgs.row_id.label:9640
1927 msgid "Row ID"
1928 msgstr "ID řádku"
1929
1930 #: field.siss.caption_and_pattern.label:5109
1931 msgid "Caption/Pattern"
1932 msgstr "Označení / schéma"
1933
1934 #: field.rp.description.label:275 field.rb.description.label:300
1935 #: field.vie.description.label:490 field.vqbrad.description.label:544
1936 #: field.vqarad.description.label:661 field.cin.description.label:846
1937 #: field.cmrcfld.description.label:905 field.cmrcsubfld.description.label:933
1938 #: field.crad.description.label:957 field.ccvm.description.label:1135
1939 #: field.ath.description.label:1284 field.atcol.description.label:1301
1940 #: field.atval.description.label:1309 field.atreact.description.label:1325
1941 #: field.atclean.description.label:1341 field.ccm.description.label:1587
1942 #: field.cclg.description.label:1963 field.ccls.description.label:1984
1943 #: field.acs.description.label:2448 field.acsaf.description.label:2476
1944 #: field.at.description.label:2546 field.aba.description.label:2566
1945 #: field.cam.description.label:2864 field.cust.description.label:3513
1946 #: field.asv.description.label:5541 field.pgt.description.label:6953
1947 #: field.acqcr.description.label:8473 field.acqliat.description.label:8747
1948 #: field.acqliad.description.label:8836 field.acqlimad.description.label:8851
1949 #: field.acqligad.description.label:8871 field.acqliuad.description.label:8881
1950 #: field.acqlipad.description.label:8894 field.acqlilad.description.label:8954
1951 #: field.acqclt.description.label:9420 field.acqclet.description.label:9440
1952 #: field.acqclp.description.label:9517 field.qbv.description.label:9834
1953 #: field.cfdi.description.label:10521
1954 msgid "Description"
1955 msgstr "Popis"
1956
1957 #: field.uvu.fragment.label:10400
1958 msgid "Fragment"
1959 msgstr "Zlomek"
1960
1961 #: field.acqpl.entry_count.label:8450
1962 msgid "Entry Count"
1963 msgstr "Počet položek"
1964
1965 #: class.acqpa.label:7840
1966 msgid "Provider Address"
1967 msgstr "Adresa dodavatele"
1968
1969 #: class.mtfe.label:7060
1970 msgid "Title Field Entry"
1971 msgstr "Položky pole názvu"
1972
1973 #: class.clm.label:2679
1974 msgid "Language Map"
1975 msgstr "Jazyky"
1976
1977 #: field.crad.filter.label:959
1978 msgid "Filter?"
1979 msgstr "Filtrovat?"
1980
1981 #: field.brsrc.attr_maps.label:4452 field.bra.attr_maps.label:4482
1982 #: field.brav.attr_maps.label:4506
1983 msgid "Resource Attribute Maps"
1984 msgstr "Atributy zdrojů"
1985
1986 #: field.asv.usr_summary.label:5550
1987 msgid "Display in User Summary"
1988 msgstr "Zobrazit přehled uživatele"
1989
1990 #: field.rccc.stat_cat_1_value.label:10909
1991 msgid "Legacy CAT1 Value"
1992 msgstr "Hodnota zděděné kategorie 1"
1993
1994 #: field.qfr.parent_relation.label:9896
1995 msgid "Parent Relation ID"
1996 msgstr "ID nadřazené relace"
1997
1998 #: class.acqfy.label:7980 field.acqfy.year.label:7984
1999 msgid "Fiscal Year"
2000 msgstr "Fiskální rok"
2001
2002 #: field.circ.checkin_time.label:4153 field.combcirc.checkin_time.label:4226
2003 #: field.acirc.checkin_time.label:4315 field.rodcirc.checkin_time.label:11176
2004 msgid "Check In Date/Time"
2005 msgstr "Datum / čas vrácení"
2006
2007 #: field.act.owning_lib.label:6871 field.rocit.owning_lib.label:11246
2008 msgid "Owning Lib"
2009 msgstr "Vlastnická knihovna"
2010
2011 #: field.mbts.last_billing_type.label:2155
2012 #: field.mbtslv.last_billing_type.label:2183
2013 #: field.rccbs.last_billing_type.label:10974
2014 msgid "Last Billing Type"
2015 msgstr "Typ poplatku"
2016
2017 #: field.vmsp.bool_op.label:744
2018 msgid "Boolean Operator"
2019 msgstr "Booleovský operátor"
2020
2021 #: field.qsi.stored_query.label:9926 field.qobi.stored_query.label:9941
2022 msgid "Stored Query ID"
2023 msgstr "ID uloženého dotazu"
2024
2025 #: field.atevdef.message_library_path.label:1407
2026 msgid "Message Library Path"
2027 msgstr ""
2028
2029 #: class.cclsgm.label:2078
2030 msgid "Circulation Limit Set Group Map"
2031 msgstr "Přehled skupin výpůjčních limitů"
2032
2033 #: field.sre.active.label:4845
2034 msgid "Is Active"
2035 msgstr "Je aktivní"
2036
2037 #: field.czs.attrs.label:1191
2038 msgid "Attrs"
2039 msgstr "Atributy"
2040
2041 #: field.acsaf.nfi.label:2474
2042 msgid "Non-filing Indicator"
2043 msgstr "Nenaplněný indikátor"
2044
2045 #: class.uvs.label:10272
2046 msgid "URL Verification Session"
2047 msgstr "Relace verifikace URL"
2048
2049 #: field.vii.internal_id.label:389 field.viiad.internal_id.label:443
2050 msgid "Overlay Match ID"
2051 msgstr "Přepsat ID shody"
2052
2053 #: field.aihu.org_unit.label:2317 field.ancihu.org_unit.label:2336
2054 #: field.acqcr.org_unit.label:8471
2055 msgid "Using Library"
2056 msgstr "S využitím knihovny"
2057
2058 #: field.ergbhu.update_type.label:9296
2059 msgid "Update Type"
2060 msgstr "Typ aktualizace"
2061
2062 #: field.atenv.id.label:1356
2063 msgid "Environment ID"
2064 msgstr "ID prostředí"
2065
2066 #: field.bre.marc.label:3070
2067 msgid "MARC21Slim"
2068 msgstr "MARC21Slim"
2069
2070 #: field.acqpron.edit_time.label:7698 field.acqpl.edit_time.label:8448
2071 #: field.acqpo.edit_time.label:8494 field.acqpoh.edit_time.label:8545
2072 #: field.acqpon.edit_time.label:8575 field.jub.edit_time.label:8648
2073 #: field.acqlih.edit_time.label:8710 field.acqlin.edit_time.label:8769
2074 msgid "Edit Time"
2075 msgstr "Čast editace"
2076
2077 #: field.aum.title.label:2207 field.auml.title.label:2230
2078 #: field.ssubn.title.label:4954 field.sdistn.title.label:5016
2079 #: field.sin.title.label:5264 field.ahrn.title.label:5954
2080 #: field.aur.title.label:7580 field.acqpoi.title.label:8609
2081 #: field.rocit.title.label:11226
2082 msgid "Title"
2083 msgstr "Název"
2084
2085 #: field.vqbr.bib_source.label:511 class.cbs.label:6501
2086 msgid "Bib Source"
2087 msgstr "Bibliografický zdroj"
2088
2089 #: field.circ.checkin_scan_time.label:4179
2090 #: field.acirc.checkin_scan_time.label:4341
2091 msgid "Checkin Scan Date/Time"
2092 msgstr "Datum / čas vrácení"
2093
2094 #: field.rb.horizon_age.label:303
2095 msgid "Age Horizon"
2096 msgstr ""
2097
2098 #: field.acqinv.payment_auth.label:7734
2099 msgid "Payment Auth"
2100 msgstr "Autorizace platby"
2101
2102 #: class.mwp.label:6631
2103 msgid "Work Payment"
2104 msgstr "Platba prací"
2105
2106 #: class.acirc.label:4311
2107 msgid "Aged (patronless) Circulation"
2108 msgstr "Stará výpůjčka (bez čtenáře)"
2109
2110 #: class.cbho.label:2817
2111 msgid "Best-Hold Sort Order"
2112 msgstr "Pořadí pro řazení \"Nevýhodnějších rezervací\""
2113
2114 #: field.vmsp.quality.label:749
2115 msgid "Importance"
2116 msgstr "Důležitost"
2117
2118 #: class.acqfsrcb.label:8311
2119 msgid "Funding Source Balance"
2120 msgstr "Bilace finančního zdroje"
2121
2122 #: class.pugm.label:7459
2123 msgid "User Group Map"
2124 msgstr "Přehled skupin uživatelů"
2125
2126 #: field.cbho.approx.label:2824
2127 msgid "Adjusted Capture Location to Pickup Lib Proximity"
2128 msgstr "Nastavená lokace zachycení pro proximitu knihovny pro vyzvednutí"
2129
2130 #: field.cmrcfld.repeatable.label:907 field.cmrcsubfld.repeatable.label:934
2131 msgid "Repeatable?"
2132 msgstr "Opakovatelné"
2133
2134 #: field.aua.street2.label:3955 field.aal.street2.label:3975
2135 #: field.acqpca.street2.label:7915 field.stgma.street2.label:9601
2136 #: field.stgba.street2.label:9617
2137 msgid "Street (2)"
2138 msgstr "Ulice (2)"
2139
2140 #: class.ccmlsm.label:1999
2141 msgid "Circulation Matrix Limit Set Map"
2142 msgstr "Přehled sady limitů výpůjční matice"
2143
2144 #: field.acs.thesauri.label:2450 field.acsaf.thesauri.label:2480
2145 msgid "Thesauri"
2146 msgstr "Tezaury"
2147
2148 #: field.cclsgm.limit_group.label:2082
2149 msgid "Limit Group"
2150 msgstr "Skupina limitů"
2151
2152 #: class.mbeshm.label:3706
2153 msgid "Combined Browse Entry Simple Authority Heading Map"
2154 msgstr ""
2155
2156 #: field.au.barred.label:3331
2157 msgid "Barred"
2158 msgstr "Omezení transakcí"
2159
2160 #: field.ctcl.name.label:10815
2161 msgid "Text Search Config Name"
2162 msgstr "Název nastavení textového vyhledávání"
2163
2164 #: class.ateo.label:1259
2165 msgid "Event Output"
2166 msgstr "Výstup události"
2167
2168 #: field.aba.fields.label:2567
2169 msgid "Authority Fields"
2170 msgstr "Autoritní pole"
2171
2172 #: field.ccls.global.label:1983
2173 msgid "Global"
2174 msgstr "Globální"
2175
2176 #: field.cbho.depth.label:2827
2177 msgid "Hold Selection Depth"
2178 msgstr "Hloubka výběru rezervace"
2179
2180 #: field.viiad.tag.label:422 field.vmsp.tag.label:746 field.vmsq.tag.label:782
2181 #: field.acsaf.tag.label:2471 field.acsbf.tag.label:2506
2182 #: field.mfr.tag.label:3609 field.cmfpm.tag.label:10209
2183 #: field.uvu.tag.label:10389
2184 msgid "Tag"
2185 msgstr "Návěští"
2186
2187 #: field.acqf.rollover.label:8117 field.acqfsum.rollover.label:8359
2188 msgid "Rollover"
2189 msgstr "Převádět do dalšího roku"
2190
2191 #: field.vqbrad.xpath.label:545 field.vqarad.xpath.label:662
2192 #: field.crad.xpath.label:965 field.cmf.xpath.label:2795
2193 #: field.acqlimad.xpath.label:8852 field.acqligad.xpath.label:8872
2194 #: field.acqlipad.xpath.label:8895 field.uvus.xpath.label:10347
2195 msgid "XPath"
2196 msgstr "XPath"
2197
2198 #: class.vmsp.label:739
2199 msgid "Record Matching Definition"
2200 msgstr "Záznam odpovídající definici"
2201
2202 #: field.mrd.date2.label:3844
2203 msgid "Date2"
2204 msgstr "Datum 2"
2205
2206 #: class.aum.label:2200
2207 msgid "User Message"
2208 msgstr "Zpráva uživatele"
2209
2210 #: field.vibtg.label.label:344 field.cgf.label.label:828
2211 #: field.crad.label.label:956 field.cracct.label.label:1159
2212 #: field.czs.label.label:1184 field.cza.label.label:1213
2213 #: field.czifm.label.label:1237 field.atenv.label.label:1360
2214 #: field.aiit.name.label:1606 field.acqim.name.label:1624
2215 #: field.ccpbt.label.label:1640 field.ccnbt.label.label:1656
2216 #: field.cbrebt.label.label:1716 field.cubt.label.label:1732
2217 #: field.cmc.label.label:2766 field.cmf.label.label:2794
2218 #: field.acns.label.label:2908 field.acnp.label.label:2927
2219 #: field.auri.label.label:2989 field.cuat.label.label:3426
2220 #: field.atb.label.label:3465 field.cust.label.label:3512
2221 #: field.sdist.label.label:4970 field.siss.label.label:5110
2222 #: field.acqcr.label.label:8472 field.acqedi.label.label:8963
2223 #: field.qbv.label.label:9832 field.cmpctm.label.label:10226
2224 #: field.cmpcsm.label.label:10243 field.cmpcvm.label.label:10260
2225 msgid "Label"
2226 msgstr "Popisek"
2227
2228 #: class.at.label:2541
2229 msgid "Authority Thesaurus"
2230 msgstr "Autoritní tezaurus"
2231
2232 #: field.vmsp.parent.label:742
2233 msgid "Expression Tree Parent"
2234 msgstr "Nadřízený typ stromu výrazů"
2235
2236 #: field.cmfinm.norm.label:864 field.crainm.norm.label:1111
2237 msgid "Normalizer"
2238 msgstr "Normalizátor"
2239
2240 #: field.mrd.item_form.label:3835
2241 msgid "Form"
2242 msgstr "Formulář"
2243
2244 #: field.bre.subscriptions.label:3089
2245 msgid "Subscriptions"
2246 msgstr "Předplatné"
2247
2248 #: field.acqie.actual_cost.label:7771 field.acqii.actual_cost.label:7808
2249 msgid "Actual Cost"
2250 msgstr "Aktuální cena"
2251
2252 #: field.csc.email_gateway.label:994
2253 msgid "Email Gateway"
2254 msgstr "E- mailová brána"
2255
2256 #: class.crainm.label:1107
2257 msgid "SVF Record Attribute to Indexing Normalizer Map"
2258 msgstr ""
2259
2260 #: field.mfr.ind2.label:3606
2261 msgid "Indicator 2"
2262 msgstr "Indikátor 2"
2263
2264 #: field.au.checkins.label:3376 field.aou.checkins.label:6111
2265 msgid "Checkins"
2266 msgstr "Vrácení"
2267
2268 #: field.actscsf.field.label:6268 field.ascsf.field.label:7330
2269 msgid "Field Identifier"
2270 msgstr "Identifikátor pole"
2271
2272 #: field.cblvl.code.label:5415
2273 msgid "Bib Level Code"
2274 msgstr "Kód bibliografické úrovně"
2275
2276 #: field.acpl.id.label:4730 field.acplo.location.label:4808
2277 msgid "Location ID"
2278 msgstr "ID umístění"
2279
2280 #: field.acqdf.owner.label:9314
2281 msgid "Formula Owner"
2282 msgstr "Vlastník vzorce"
2283
2284 #: class.sdist.label:4963 field.sdistn.distribution.label:5011
2285 #: field.sstr.distribution.label:5044 field.sasum.distribution.label:5277
2286 #: field.sbsum.distribution.label:5302 field.sssum.distribution.label:5329
2287 #: field.sisum.distribution.label:5356
2288 msgid "Distribution"
2289 msgstr "Distribuce"
2290
2291 #: field.bre.simple_record.label:3087
2292 msgid "Simple Record Extracts "
2293 msgstr "Výtah z jednoduchého záznamu "
2294
2295 #: class.actsce.label:6552
2296 msgid "User Stat Cat Entry"
2297 msgstr "Položka uživatelské statistické kategorie"
2298
2299 #: field.au.juvenile.label:3367
2300 msgid "Juvenile"
2301 msgstr "Nezletilí"
2302
2303 #: class.acqftm.label:11372
2304 msgid "Fund Tag Map"
2305 msgstr "Přehled finančních fondů"
2306
2307 #: class.acn.label:2943 field.sunit.call_number.label:5146
2308 #: field.acp.call_number.label:6782
2309 msgid "Call Number/Volume"
2310 msgstr "Signatura"
2311
2312 #: field.uvsbrem.session.label:10322 field.uvus.session.label:10348
2313 #: field.uvu.session.label:10387 field.uvva.session.label:10441
2314 msgid "Session"
2315 msgstr "Relace"
2316
2317 #: field.atul.user_data.label:1539
2318 msgid "Event User Data"
2319 msgstr "Data uživatele události"
2320
2321 #: field.aoupa.item_circ_lib.label:5485
2322 msgid "Item Circ Lib"
2323 msgstr "Výpůjční knihovna exempláře"
2324
2325 #: field.rhcrpbap.copy_count_everywhere.label:10706
2326 #: field.rhcrpbapd.copy_count_everywhere.label:10762
2327 msgid "Holdable Copy Count Everywhere"
2328 msgstr "Počet rezervovatelných exemplářů všude"
2329
2330 #: field.sunit.notes.label:5178 field.acp.notes.label:6812
2331 msgid "Copy Notes"
2332 msgstr "Poznámky o exempláři"
2333
2334 #: field.vii.deposit.label:377 field.viiad.deposit.label:430
2335 msgid "Deposit"
2336 msgstr "Vklad"
2337
2338 #: field.vbm.id.label:582 field.vam.id.label:699
2339 msgid "Match ID"
2340 msgstr "ID shody"
2341
2342 #: class.mbe.label:3683
2343 msgid "Combined Browse Entry"
2344 msgstr "Záznamy kombinovaného prohlížení"
2345
2346 #: field.chmw.juvenile_flag.label:1777 field.ccmw.juvenile_flag.label:1809
2347 #: field.ccmm.juvenile_flag.label:1917
2348 msgid "Juvenile?"
2349 msgstr "Pro mládež"
2350
2351 #: field.actscecm.stat_cat.label:7075 field.aaactsc.stat_cat.label:11514
2352 #: field.aaasc.stat_cat.label:11526
2353 msgid "Statistical Category"
2354 msgstr "Statistická kategorie"
2355
2356 #: field.ahr.usr.label:5681 field.ahopl.usr.label:5829
2357 #: field.alhr.usr.label:5912
2358 msgid "Hold User"
2359 msgstr "Uživatel rezervace"
2360
2361 #: field.vii.circulate.label:376 field.viiad.circulate.label:429
2362 msgid "Circulate"
2363 msgstr "Půjčovat"
2364
2365 #: class.abl.label:2656
2366 msgid "Authority-Bibliographic Record Link"
2367 msgstr "Ozdkaz na autoritní-bibliografický záznam"
2368
2369 #: field.aur.isxn.label:7579
2370 msgid "ISxN"
2371 msgstr "ISxN"
2372
2373 #: field.acn.edit_date.label:2949 field.sunit.edit_date.label:5161
2374 #: field.acp.edit_date.label:6797
2375 msgid "Last Edit Date/Time"
2376 msgstr "Datum / čas poslední editace"
2377
2378 #: field.vbq.id.label:462 field.vaq.id.label:604
2379 msgid "Queue ID"
2380 msgstr "ID fronty"
2381
2382 #: class.cmrcfmt.label:882
2383 msgid "MARC Formats"
2384 msgstr "Formát MARC"
2385
2386 #: field.aoupa.absolute_adjustment.label:5492
2387 msgid "Absolute adjustment?"
2388 msgstr "Absolutní nastavení"
2389
2390 #: field.cuat.ehow.label:3425
2391 msgid "Event Mechanism"
2392 msgstr "Mechanismus události"
2393
2394 #: field.actsce.stat_cat.label:6556 field.actsced.stat_cat.label:6570
2395 #: field.asce.stat_cat.label:7315
2396 msgid "Stat Cat"
2397 msgstr "Statistická kategorie"
2398
2399 #: field.asc.required.label:6234 field.actsc.required.label:6294
2400 msgid "Required"
2401 msgstr "Požadováno"
2402
2403 #: class.rp.label:266
2404 msgid "Statistical Popularity Parameter"
2405 msgstr "Parametr statistické popularity"
2406
2407 #: field.rccc.dewey_range_hundreds.label:10906
2408 msgid "Dewey Range - Hundreds"
2409 msgstr "Rozsahy Dewyho třídění - stovky"
2410
2411 #: class.qxp.label:9842 field.qsi.expression.label:9928
2412 #: field.qobi.expression.label:9943
2413 msgid "Expression"
2414 msgstr "Výraz"
2415
2416 #: class.acqedi.label:8960 field.acqedim.account.label:9001
2417 msgid "EDI Account"
2418 msgstr "EDI účet"
2419
2420 #: class.uvus.label:10338
2421 msgid "URL Verification URL Selector"
2422 msgstr "Selektor URL verfikace URL"
2423
2424 #: field.cracct.last_activity.label:1166 field.acqedi.last_activity.label:8970
2425 msgid "Last Activity"
2426 msgstr "Poslední aktivita"
2427
2428 #: field.cclsgm.check_only.label:2083
2429 msgid "Check Only"
2430 msgstr "Pouze zaškrtnout"
2431
2432 #: field.aouctn.children.label:6182
2433 msgid "Children"
2434 msgstr "Podřízené"
2435
2436 #: field.ocirccount.out.label:4097 field.ocirclist.out.label:4139
2437 msgid "Out"
2438 msgstr "Vypůjčeno"
2439
2440 #: field.aupr.has_been_reset.label:2283
2441 msgid "Was Reset?"
2442 msgstr "Bylo přenastaveno na výchozí hodnotu?"
2443
2444 #: field.au.settings.label:3323
2445 msgid "All User Settings"
2446 msgstr "Všechna nastavení uživatele"
2447
2448 #: field.rocit.dewey_block_hundreds.label:11234
2449 msgid "Dewy Hundreds"
2450 msgstr "Dewyho třídění - stovky"
2451
2452 #: field.pgt.perm_interval.label:6957
2453 msgid "User Expiration Interval"
2454 msgstr "Doba trvání registrace"
2455
2456 #: class.acqliat.label:8743
2457 msgid "Line Item Alert Text"
2458 msgstr "Text upozornění k položce"
2459
2460 #: field.rrbs.score.label:253
2461 msgid "Score"
2462 msgstr ""
2463
2464 #: class.mrd.label:3826
2465 msgid "Basic Record Descriptor"
2466 msgstr "Popis základního záznamu"
2467
2468 #: field.chmm.transit_range.label:1869
2469 msgid "Transit Range"
2470 msgstr "Rozsah přepravy"
2471
2472 #: field.ahopl.issuance_label.label:5857
2473 msgid "Issuance Label"
2474 msgstr "Označení číslování / chronologie"
2475
2476 #: field.mwp.id.label:6636 field.mgp.id.label:6661 field.mckp.id.label:6756
2477 #: field.mp.id.label:7172 field.mbp.id.label:7209 field.mndp.id.label:7241
2478 #: field.mdp.id.label:7265
2479 msgid "Payment ID"
2480 msgstr "ID platby"
2481
2482 #: class.cbrebin.label:7301
2483 msgid "Biblio Record Entry Bucket Item Note"
2484 msgstr "Poznámka k položce skupiny záznamů"
2485
2486 #: field.chdd.forceto.label:3241
2487 msgid "Always Use?"
2488 msgstr "Použít vždy?"
2489
2490 #: class.cifm.label:2877
2491 msgid "Item Form Map"
2492 msgstr "Formáty popisných jednotek"
2493
2494 #: field.jub.eg_bib_id.label:8650 field.acqlih.eg_bib_id.label:8712
2495 msgid "Evergreen Bib ID"
2496 msgstr "Bib ID Evergreenu"
2497
2498 #: field.atevdef.granularity.label:1400
2499 msgid "Granularity"
2500 msgstr "Jemnost rozlišení"
2501
2502 #: field.afs.pkey_value.label:9661
2503 msgid "Primary Key Value"
2504 msgstr "Hodnota primárního klíče"
2505
2506 #: field.bra.name.label:4478
2507 msgid "Resource Attribute Name"
2508 msgstr "Jméno atributu zdroje"
2509
2510 #: field.acqlisum.cancel_count.label:11057
2511 #: field.acqlisumi.cancel_count.label:11078
2512 msgid "Cancel Count"
2513 msgstr "Zrušit počítání"
2514
2515 #: class.acqft.label:11352
2516 msgid "Fund Tag"
2517 msgstr "Označení finančního  fondu"
2518
2519 #: field.smhc.ind1.label:5290
2520 msgid "First Indicator"
2521 msgstr "První indikátor"
2522
2523 #: field.cwa.hold_weights.label:1831
2524 msgid "Hold Weights"
2525 msgstr "Váha rezervace"
2526
2527 #: field.mbts.usr.label:2161 field.mbtslv.usr.label:2189
2528 msgid "Billed User"
2529 msgstr "Naúčtováno uživateli"
2530
2531 #: field.jub.queued_record.label:8659 field.acqlih.queued_record.label:8718
2532 msgid "Queued Vandelay Record"
2533 msgstr "Záznam Vandelay ve frontě"
2534
2535 #: field.acqii.title.label:7804
2536 msgid "Title or Item Name"
2537 msgstr "Jméno titulu nebo exempláře"
2538
2539 #: class.acqafcb.label:8281
2540 msgid "All Fund Combined Total"
2541 msgstr "Celkem ze všech fondů"
2542
2543 #: class.i18n_l.label:7510
2544 msgid "Locale"
2545 msgstr "Lokalizace"
2546
2547 #: field.rb.recalc_interval.label:312
2548 msgid "Recalculation Interval"
2549 msgstr "Interval přepočítání"
2550
2551 #: field.rb.circ_mod_filter.label:309
2552 msgid "Circ Mod Filter"
2553 msgstr "Filtr modifikátoru výpůjčky"
2554
2555 #: field.sunit.detailed_contents.label:5177
2556 msgid "Detailed Contents"
2557 msgstr "Detaily obsahu"
2558
2559 #: field.vii.id.label:363
2560 msgid "Import Item ID"
2561 msgstr "ID importu exempláře"
2562
2563 #: field.vmsq.svf.label:781 field.czifm.record_attr.label:1239
2564 msgid "Record Attribute"
2565 msgstr "Atribut záznamu"
2566
2567 #: class.clfm.label:6615 field.rccc.lit_form.label:10888
2568 msgid "Literary Form"
2569 msgstr "Literární žánr"
2570
2571 #: field.ahr.prev_check_time.label:5674 field.ahopl.prev_check_time.label:5822
2572 #: field.alhr.prev_check_time.label:5905
2573 #: field.combahr.prev_check_time.label:5988
2574 #: field.aahr.prev_check_time.label:6047
2575 msgid "Last Targeting Date/Time"
2576 msgstr "Datum / čas posledního půjčení"
2577
2578 #: field.ssr.rel.label:5527
2579 msgid "Relevance"
2580 msgstr "Relevance"
2581
2582 #: field.rccc.language.label:10887
2583 msgid "Item Language"
2584 msgstr "Jazyk exempláře"
2585
2586 #: class.acqlisum.label:11052
2587 msgid "Lineitem Summary"
2588 msgstr "Přehled položky"
2589
2590 #: class.vqarad.label:657
2591 msgid "Queued Authority Record Attribute Definition"
2592 msgstr "Definice atributů autoritních záznamů ve frontě"
2593
2594 #: field.cbho.cut.label:2826
2595 msgid "Hold Cut-in-line State"
2596 msgstr "Stav \"vmáčknutí\" rezervace do fronty"
2597
2598 #: field.aout.opac_label.label:6431
2599 msgid "OPAC Label"
2600 msgstr "Označení v OPACu"
2601
2602 #: field.atevdef.usr_field.label:1401
2603 msgid "Opt-In User Field"
2604 msgstr "Pole pro souhlas uživatele s posíláním e-mailů"
2605
2606 #: field.au.survey_responses.label:3326
2607 msgid "Survey Responses"
2608 msgstr "Odpovědi z průzkumu"
2609
2610 #: field.acp.peer_record_maps.label:6822
2611 msgid "Peer Record Maps"
2612 msgstr "Rovnocenné záznamy"
2613
2614 #: field.acqofscred.sort_priority.label:8063
2615 msgid "Sort Priority"
2616 msgstr "Priorita třídění"
2617
2618 #: class.acqscl.label:9484
2619 msgid "Serial Claim"
2620 msgstr "Reklamace periodik"
2621
2622 #: field.cmcts.search_lang.label:10832 field.cmfts.search_lang.label:10857
2623 msgid "Search Language"
2624 msgstr "Jazyk vyhledávání"
2625
2626 #: class.rsce2.label:10935
2627 msgid "CAT2 Entry"
2628 msgstr "Položka CAT2"
2629
2630 #: field.acqedim.process_time.label:9005
2631 msgid "Time Processed"
2632 msgstr "Čas zpracovnání"
2633
2634 #: field.aout.id.label:6429
2635 msgid "Type ID"
2636 msgstr "ID typu"
2637
2638 #: class.bre.label:3057 field.brt.record.label:4418
2639 msgid "Bibliographic Record"
2640 msgstr "Bibliografický záznam"
2641
2642 #: field.ahrcc.id.label:7346
2643 msgid "Cause ID"
2644 msgstr "ID případu"
2645
2646 #: field.acqinv.receiver.label:7727
2647 msgid "Receiver"
2648 msgstr "Příjemce"
2649
2650 #: field.mp.cash_payment.label:7178 field.mbp.cash_payment.label:7216
2651 msgid "Cash Payment Detail"
2652 msgstr "Detaily platby v hotovosti"
2653
2654 #: field.vmp.id.label:195 field.vibtf.id.label:220 field.mfr.id.label:3604
2655 msgid "Field ID"
2656 msgstr "ID pole"
2657
2658 #: field.acqedi.in_dir.label:8972
2659 msgid "Incoming Directory"
2660 msgstr "Vstupní adresář"
2661
2662 #: field.qsq.from_clause.label:9752
2663 msgid "FROM Clause"
2664 msgstr "Klauzule FROM"
2665
2666 #: field.ancc.item_type.label:7006
2667 msgid "Non-cat Item Type"
2668 msgstr "Typ nekatalogizované položky"
2669
2670 #: field.atev.user_data.label:1443
2671 msgid "User Data"
2672 msgstr "Údaje o uživateli"
2673
2674 #: class.aal.label:3967
2675 msgid "Address Alert"
2676 msgstr "Varování pro adresy"
2677
2678 #: field.mbts.balance_owed.label:2151 field.mbtslv.balance_owed.label:2179
2679 #: field.rccbs.balance_owed.label:10981
2680 msgid "Balance Owed"
2681 msgstr "Dlužná částka"
2682
2683 #: field.acsaf.bib_fields.label:2479
2684 msgid "Controlled Bib Fields"
2685 msgstr "Kontrolovaná bib. pole"
2686
2687 #: field.au.second_given_name.label:3360
2688 #: field.stgu.second_given_name.label:9571
2689 msgid "Middle Name"
2690 msgstr "Prostřední jméno"
2691
2692 #: field.vmp.lwm_ratio.label:202
2693 msgid "Min. Quality Ratio"
2694 msgstr "Poměr min. kvality"
2695
2696 #: field.aou.rsrc_types.label:6118
2697 msgid "Resource Types"
2698 msgstr "Typy zdroje"
2699
2700 #: class.cclg.label:1959
2701 msgid "Circulation Limit Group"
2702 msgstr "Skupiny výpůjčních limitů"
2703
2704 #: field.aur.lineitem.label:7574 field.acqie.lineitem.label:7765
2705 #: field.acqlid.lineitem.label:8802
2706 msgid "PO Line Item"
2707 msgstr "Položka objednávky"
2708
2709 #: field.auact.etype.label:3444
2710 msgid "Activity Type"
2711 msgstr "Typ aktivity"
2712
2713 #: field.acqedim.error_time.label:9006
2714 msgid "Time of Error"
2715 msgstr "Čas chyby"
2716
2717 #: class.atev.label:1432
2718 msgid "Trigger Event Entry"
2719 msgstr "Položka spuštěné události"
2720
2721 #: field.rocit.age_protect.label:11249
2722 msgid "Age Protection"
2723 msgstr "Doba hájení"
2724
2725 #: field.acqfc.name.label:7964
2726 msgid "Fiscal Calendar Name"
2727 msgstr "Jméno fiskálního kalendáře"
2728
2729 #: class.czs.label:1181 field.czs.name.label:1183 field.cza.source.label:1211
2730 msgid "Z39.50 Source"
2731 msgstr "Z39.50 zdroj"
2732
2733 #: field.acn.record.label:2954 field.combcirc.copy_bib_record.label:4268
2734 #: field.acirc.copy_bib_record.label:4356 field.sre.record.label:4846
2735 #: field.aur.eg_bib.label:7575
2736 msgid "Bib Record"
2737 msgstr "Bibliografický záznam"
2738
2739 #: field.clfm.code.label:6617
2740 msgid "LitF Code"
2741 msgstr "Kód LitF"
2742
2743 #: field.cifm.value.label:2880
2744 msgid "Item Form"
2745 msgstr "Forma popisné jednotky"
2746
2747 #: class.cit.label:2105
2748 msgid "Identification Type"
2749 msgstr "Typ identifikačního dokladu"
2750
2751 #: field.ahr.requestor.label:5677 field.ahopl.requestor.label:5825
2752 #: field.alhr.requestor.label:5908 field.stgu.requesting_usr.label:9578
2753 msgid "Requesting User"
2754 msgstr "Žádající uživatel"
2755
2756 #: field.auoi.opt_in_ws.label:811 class.aws.label:1563
2757 #: field.circ.workstation.label:4177 field.combcirc.workstation.label:4257
2758 #: field.acirc.workstation.label:4339
2759 msgid "Workstation"
2760 msgstr "Pracovní stanice"
2761
2762 #: field.ocirccount.long_overdue.label:4101
2763 #: field.ocirclist.long_overdue.label:4143
2764 msgid "Long Overdue"
2765 msgstr "Dlouhodobě nevrácené dokumenty"
2766
2767 #: field.rocit.owning_lib_name.label:11244
2768 msgid "Owning Lib Name"
2769 msgstr "Jméno vlastnící knihovny"
2770
2771 #: class.cmfinm.label:860
2772 msgid "Metabib Field to Indexing Normalizer Map"
2773 msgstr ""
2774
2775 #: field.rrbs.record.label:252 field.vqbra.record.label:562
2776 #: field.vqara.record.label:679 field.ssr.record.label:5528
2777 #: field.bmpc.record.label:10195
2778 msgid "Record"
2779 msgstr "Záznam"
2780
2781 #: field.acqfsum.encumbrance_total.label:8368
2782 msgid "Total Encumbered"
2783 msgstr "Závazky celkem"
2784
2785 #: field.aal.match_all.label:3972
2786 msgid "Match All Fields"
2787 msgstr "Odpovídá všem polím"
2788
2789 #: class.ath.label:1280
2790 msgid "Trigger Hook Point"
2791 msgstr "Bod háčku spouštěče (triggeru)"
2792
2793 #: field.rhcrpb.hold_copy_ratio.label:10658
2794 msgid "Hold/Copy Ratio"
2795 msgstr "Poměr rezervace/exempláře"
2796
2797 #: field.bresv.return_time.label:4573
2798 msgid "Return Time"
2799 msgstr "Čas vrácení"
2800
2801 #: field.qdt.is_composite.label:9785
2802 msgid "Is Composite"
2803 msgstr "Je složeninou"
2804
2805 #: field.rocit.call_number_label.label:11232
2806 msgid "Callnumber Label"
2807 msgstr "Štítek signatury"
2808
2809 #: field.chmw.marc_bib_level.label:1775 field.ccmw.marc_bib_level.label:1806
2810 #: field.chmm.marc_bib_level.label:1863 field.ccmm.marc_bib_level.label:1914
2811 msgid "MARC Bib Level"
2812 msgstr "Úroveň bib. záznamu MARC"
2813
2814 #: class.csc.label:988
2815 msgid "SMS Carrier"
2816 msgstr "Mobilní operátor"
2817
2818 #: field.mp.check_payment.label:7181 field.mbp.check_payment.label:7219
2819 msgid "Check Payment Detail"
2820 msgstr "Detaily platby šekem"
2821
2822 #: field.acqpro.default_copy_count.label:7673
2823 msgid "Default # Copies"
2824 msgstr "Přednastavený počet exemplářů"
2825
2826 #: class.acqpc.label:7876
2827 msgid "Provider Contact"
2828 msgstr "Kontakt na dodavatele"
2829
2830 #: field.rccc.circ_lib_id.label:10881
2831 msgid "Library Circulation Location Link"
2832 msgstr "Umístění půjčující knihovny (odkaz)"
2833
2834 #: field.acpl.orders.label:4734 field.aou.copy_location_orders.label:6114
2835 msgid "Copy Location Orders"
2836 msgstr "Pořadí umístění"
2837
2838 #: field.acqafcb.amount.label:8284
2839 msgid "Total Combined Balance"
2840 msgstr "Rozvaha celkem"
2841
2842 #: field.pgt.usergroup.label:6959
2843 msgid "Is User Group"
2844 msgstr "Je uživatelskou skupinou"
2845
2846 #: field.acqfdeb.debit_type.label:8082
2847 msgid "Debit Type"
2848 msgstr "Debetní typ"
2849
2850 #: class.ssr.label:5524
2851 msgid "Search Result"
2852 msgstr "Výsledky hledání"
2853
2854 #: field.ausp.set_date.label:3922
2855 msgid "Set Date"
2856 msgstr "Nastavit datum"
2857
2858 #: field.bre.fingerprint.label:3067 field.rmsr.fingerprint.label:9168
2859 #: field.rssr.fingerprint.label:9192 field.rsr.fingerprint.label:9212
2860 msgid "Fingerprint"
2861 msgstr "Otisk"
2862
2863 #: class.vibtg.label:335
2864 msgid "Import/Overlay Field Groups for Removal"
2865 msgstr "Skupiny polí pro odstranění při importu / přepsání"
2866
2867 #: field.ateo.data.label:1263
2868 msgid "Data"
2869 msgstr "Data"
2870
2871 #: field.smhc.ind2.label:5291
2872 msgid "Second Indicator"
2873 msgstr "Druhý indikátor"
2874
2875 #: class.i18n.label:7470
2876 msgid "i18n Core"
2877 msgstr "i18n Core"
2878
2879 #: field.combahr.staff_placed.label:5995 field.aahr.staff_placed.label:6054
2880 msgid "Staff Placed?"
2881 msgstr "Zadáno personálem?"
2882
2883 #: class.circ.label:4149 field.rccc.id.label:10879
2884 msgid "Circulation"
2885 msgstr "Výpůjčky"
2886
2887 #: field.cgf.enabled.label:830 field.atevdef.active.label:1387
2888 #: field.cuat.enabled.label:3428
2889 msgid "Enabled"
2890 msgstr "Aktivní"
2891
2892 #: field.qfr.type.label:9890
2893 msgid "From Relation Type"
2894 msgstr ""
2895
2896 #: class.rhcrpb.label:10605
2897 msgid "Hold/Copy Ratio per Bib"
2898 msgstr "Poměr rezervací/exemplářů na bib. záznam"
2899
2900 #: field.vii.alert_message.label:385 field.viiad.alert_message.label:438
2901 #: field.au.alert_message.label:3330 field.aal.alert_message.label:3973
2902 #: field.sunit.alert_message.label:5144 field.acp.alert_message.label:6780
2903 #: field.act.alert_message.label:6891
2904 msgid "Alert Message"
2905 msgstr "Upozornění"
2906
2907 #: field.sre.creator.label:4848 field.ssubn.creator.label:4950
2908 #: field.sdistn.creator.label:5012 field.siss.creator.label:5104
2909 #: field.sitem.creator.label:5215 field.sin.creator.label:5260
2910 #: field.act.creator.label:6872 field.acqpron.creator.label:7696
2911 #: field.acqpl.creator.label:8451 field.acqpo.creator.label:8498
2912 #: field.acqpoh.creator.label:8541 field.acqpon.creator.label:8573
2913 #: field.jub.creator.label:8654 field.acqlih.creator.label:8702
2914 #: field.acqlin.creator.label:8767 field.acqdfa.creator.label:9373
2915 #: field.acqcle.creator.label:9474 field.acqscle.creator.label:9502
2916 #: field.uvs.creator.label:10283 field.cfdfs.creator.label:10543
2917 #: field.rocit.creator.label:11248
2918 msgid "Creator"
2919 msgstr "Vytvořil(a)"
2920
2921 #: field.asvq.id.label:2125
2922 msgid "Question ID"
2923 msgstr "ID dotazu"
2924
2925 #: class.acqpon.label:8569
2926 msgid "PO Note"
2927 msgstr "Poznámka k objednávce"
2928
2929 #: field.czs.transmission_format.label:1189
2930 msgid "Transmission Format"
2931 msgstr "Formát přenosu"
2932
2933 #: field.acqpoh.audit_action.label:8538 field.acqlih.audit_action.label:8700
2934 msgid "Audit Action"
2935 msgstr "Akce kontroly"
2936
2937 #: field.chddv.active_date.label:3263
2938 msgid "Active Date"
2939 msgstr "Datum aktivace"
2940
2941 #: field.qsf.subfield_type.label:9796
2942 msgid "Subfield Type"
2943 msgstr "Typ podpole"
2944
2945 #: field.acqfsrcct.amount.label:8294
2946 msgid "Total Credits to Funding Source"
2947 msgstr "Kredit ve finančním zdroji celkem"
2948
2949 #: class.mct.label:3036
2950 msgid "Collections Tracker"
2951 msgstr "Sledování kolekcí"
2952
2953 #: field.qsi.grouped_by.label:9930
2954 msgid "Is Grouped By"
2955 msgstr "Je seskupen podle"
2956
2957 #: field.rb.fixed_rating.label:313
2958 msgid "Fixed Rating"
2959 msgstr "Pevné hodnocení"
2960
2961 #: field.cmrcfld.tag.label:903 field.cmrcsubfld.tag.label:931
2962 #: field.crad.tag.label:962
2963 msgid "MARC Tag"
2964 msgstr "Označení pole MARCu"
2965
2966 #: field.czs.db.label:1187
2967 msgid "DB"
2968 msgstr "DB"
2969
2970 #: field.vibtf.field.label:222 field.vqbra.field.label:563
2971 #: field.vqara.field.label:680 field.cmsa.field.label:2747
2972 msgid "Field"
2973 msgstr "Pole"
2974
2975 #: field.atb.org.label:3463 field.acpl.owning_lib.label:4733
2976 #: field.acplg.owner.label:4761 field.sre.owning_lib.label:4856
2977 msgid "Owning Org Unit"
2978 msgstr "Vlastnická organizační jednotka"
2979
2980 #: field.scap.chron_5.label:4894
2981 msgid "Chron 5"
2982 msgstr "Chronologie 5"
2983
2984 #: field.scap.chron_4.label:4893
2985 msgid "Chron 4"
2986 msgstr "Chronologie 4"
2987
2988 #: field.mbts.xact_finish.label:2162 field.mbtslv.xact_finish.label:2190
2989 msgid "Transaction Finish Time"
2990 msgstr "Čas ukončení transakce"
2991
2992 #: field.scap.chron_1.label:4890
2993 msgid "Chron 1"
2994 msgstr "Chronologie 1"
2995
2996 #: field.scap.chron_3.label:4892
2997 msgid "Chron 3"
2998 msgstr "Chronologie 3"
2999
3000 #: field.scap.chron_2.label:4891
3001 msgid "Chron 2"
3002 msgstr "Chronologie 2"
3003
3004 #: field.accs.start_time.label:171 field.atev.start_time.label:1439
3005 #: field.bresv.start_time.label:4568 field.uvva.start_time.label:10442
3006 msgid "Start Time"
3007 msgstr "Čas zahájení"
3008
3009 #: class.xop.label:10130 class.xser.label:10148
3010 msgid "Operator Expression"
3011 msgstr "Výraz operátoru"
3012
3013 #: field.rxbt.total.label:9275
3014 msgid "Total Billing Amount"
3015 msgstr "Celková výše poplatků"
3016
3017 #: field.circ.xact_finish.label:4174 field.combcirc.xact_finish.label:4247
3018 #: field.acirc.xact_finish.label:4336 field.bresv.xact_finish.label:4559
3019 #: field.mbt.xact_finish.label:6523 field.rodcirc.xact_finish.label:11196
3020 msgid "Transaction Finish Date/Time"
3021 msgstr "Datum / čas ukončení transakce"
3022
3023 #: field.acqedim.translate_time.label:9004
3024 msgid "Time Translated"
3025 msgstr "Čas překladu"
3026
3027 #: class.acqfdt.label:8173
3028 msgid "Total Debit from Fund"
3029 msgstr "Debet z fondu celkem"
3030
3031 #: field.vmp.name.label:197 field.rp.name.label:274 field.rb.name.label:299
3032 #: field.viiad.name.label:421 field.vbq.name.label:464
3033 #: field.vaq.name.label:606 field.vms.name.label:722 field.cgf.name.label:827
3034 #: field.cin.name.label:845 field.cmrcfmt.name.label:886
3035 #: field.cmrcfld.name.label:904 field.crad.name.label:955
3036 #: field.csc.name.label:992 field.cza.name.label:1212
3037 #: field.atevdef.name.label:1399 field.atul.name.label:1528
3038 #: field.ccm.name.label:1586 field.bpt.name.label:1672
3039 #: field.chmw.name.label:1764 field.ccmw.name.label:1795
3040 #: field.cclg.name.label:1962 field.ccls.name.label:1979
3041 #: field.aus.name.label:2292 field.acs.name.label:2447
3042 #: field.acsaf.name.label:2475 field.at.name.label:2545
3043 #: field.aba.name.label:2564 field.cxt.name.label:2727
3044 #: field.cmc.name.label:2765 field.cmf.name.label:2793
3045 #: field.cbho.name.label:2820 field.acnc.name.label:2895
3046 #: field.chdd.name.label:3240 field.cust.name.label:3511
3047 #: field.auss.name.label:4002 field.acpl.name.label:4731
3048 #: field.acplg.name.label:4759 field.asv.name.label:5544
3049 #: field.aou.name.label:6098 field.asc.name.label:6229
3050 #: field.actsc.name.label:6287 field.cnct.name.label:6407
3051 #: field.act.name.label:6876 field.cbt.name.label:7531
3052 #: field.acqipm.name.label:7712 field.acqpc.name.label:7880
3053 #: field.acqf.name.label:8113 field.acqfsum.name.label:8355
3054 #: field.acqpl.name.label:8446 field.acqpo.name.label:8501
3055 #: field.acqpoh.name.label:8549 field.acqlia.attr_name.label:8788
3056 #: field.acqphsm.name.label:8926 field.qbv.name.label:9831
3057 #: field.uvs.name.label:10281 field.cfdfs.name.label:10541
3058 #: field.cfg.name.label:11537
3059 msgid "Name"
3060 msgstr "Název"
3061
3062 #: class.aaasc.label:11522
3063 msgid "Circ-Archived Copy Statistical Category Entries"
3064 msgstr ""
3065 "Položky statistických kategorií exemplářů archivovaných ve výpůjčkách"
3066
3067 #: field.clm.code.label:2681 field.bre.language.label:3078
3068 msgid "Language Code"
3069 msgstr "Kód jazyka"
3070
3071 #: field.au.ws_ou.label:3327
3072 msgid "Workstation Org Unit"
3073 msgstr "Organizační jednotka pracovní stanice"
3074
3075 #: class.vmp.label:193
3076 msgid "Bib Import Merge Profile"
3077 msgstr "Profil sloučení pro import bib záznamů"
3078
3079 #: field.rhcrpbapd.holds_at_or_below.label:10759
3080 msgid "Active Holds at Pickup Library and its Descendants"
3081 msgstr ""
3082 "Aktivovat rezervace v knihovně pro vyzvednutí a jejích podřízených jednotkách"
3083
3084 #: field.qseq.seq_no.label:9771 field.qsf.seq_no.label:9795
3085 #: field.qfpd.seq_no.label:9820 field.qxp.seq_no.label:9848
3086 #: field.qcb.seq_no.label:9876 field.qfr.seq_no.label:9897
3087 #: field.qrc.seq_no.label:9913 field.qsi.seq_no.label:9927
3088 #: field.qobi.seq_no.label:9942 field.xbet.seq_no.label:9956
3089 #: field.xbind.seq_no.label:9971 field.xbool.seq_no.label:9985
3090 #: field.xcase.seq_no.label:9999 field.xcast.seq_no.label:10014
3091 #: field.xcol.seq_no.label:10031 field.xex.seq_no.label:10046
3092 #: field.xfunc.seq_no.label:10061 field.xin.seq_no.label:10077
3093 #: field.xisnull.seq_no.label:10094 field.xnull.seq_no.label:10109
3094 #: field.xnum.seq_no.label:10122 field.xop.seq_no.label:10135
3095 #: field.xser.seq_no.label:10153 field.xstr.seq_no.label:10167
3096 #: field.xsubq.seq_no.label:10180
3097 msgid "Sequence Number"
3098 msgstr "Číslo sekvence"
3099
3100 #: field.accs.last_checkin_scan_time.label:179
3101 msgid "Last Checkin Scan Time"
3102 msgstr "Čas posledního půjčení"
3103
3104 #: field.uvuv.res_text.label:10484
3105 msgid "Result Text"
3106 msgstr "Text výsledku"
3107
3108 #: field.vii.call_number.label:372 field.viiad.call_number.label:426
3109 #: field.auricnm.call_number.label:3004
3110 #: field.combcirc.copy_call_number.label:4264
3111 #: field.acirc.copy_call_number.label:4352
3112 msgid "Call Number"
3113 msgstr "Signatura"
3114
3115 #: field.atev.template_output.label:1444
3116 msgid "Template Output"
3117 msgstr "Výstup šablony"
3118
3119 #: field.aum.deleted.label:2206 field.auml.deleted.label:2229
3120 msgid "Deleted?"
3121 msgstr "Smazáno?"
3122
3123 #: field.acqdf.id.label:9313 field.acqdfe.formula.label:9336
3124 msgid "Formula ID"
3125 msgstr "ID vzorce"
3126
3127 #: field.act.mint_condition.label:6894
3128 msgid "Mint Condition?"
3129 msgstr "Je v dobrém stavu?"
3130
3131 #: field.circbyyr.is_renewal.label:11160
3132 msgid "Renewal"
3133 msgstr "Prodloužení"
3134
3135 #: class.bram.label:4525
3136 msgid "Resource Attribute Map"
3137 msgstr "Atributy zdrojů"
3138
3139 #: field.rccbs.usr_home_ou.label:10956
3140 msgid "User Home Library Link"
3141 msgstr "Domovská knihovna uživatele (odkaz)"
3142
3143 #: class.cbc.label:11462
3144 msgid "Barcode Completions"
3145 msgstr "Doplnění čárového kódu"
3146
3147 #: field.acqpc.role.label:7881
3148 msgid "Role"
3149 msgstr "Role"
3150
3151 #: field.au.day_phone.label:3338 field.stgu.day_phone.label:9573
3152 msgid "Daytime Phone"
3153 msgstr "Telefon během dne"
3154
3155 #: field.bresv.email_notify.label:4584 field.ahr.email_notify.label:5662
3156 #: field.ahopl.email_notify.label:5810 field.alhr.email_notify.label:5895
3157 #: field.combahr.email_notify.label:5977 field.aahr.email_notify.label:6036
3158 msgid "Notify by Email?"
3159 msgstr "Upozornění e-mailem?"
3160
3161 #: field.acqlisum.invoice_count.label:11059
3162 #: field.acqlisumi.invoice_count.label:11080
3163 msgid "Invoice Count"
3164 msgstr "Číslo platebního dokladu"
3165
3166 #: class.mups.label:77
3167 msgid "User Payment Summary"
3168 msgstr "Přehled plateb uživatele"
3169
3170 #: field.acqinv.recv_method.label:7731
3171 msgid "Receive Method"
3172 msgstr "Způsob přijetí"
3173
3174 #: field.au.notes.label:3371
3175 msgid "User Notes"
3176 msgstr "Poznámky uživatele"
3177
3178 #: field.asc.id.label:6228 field.actsc.id.label:6286
3179 #: field.stgsc.statcat.label:9632
3180 msgid "Stat Cat ID"
3181 msgstr "ID statistické kategorie"
3182
3183 #: field.acqexr.from_currency.label:7637
3184 msgid "From Currency"
3185 msgstr "Z měny"
3186
3187 #: field.mrd.enc_level.label:3833
3188 msgid "ELvl"
3189 msgstr "ELvl"
3190
3191 #: field.qsq.use_all.label:9750
3192 msgid "Use ALL"
3193 msgstr "Použít ALL (vše)"
3194
3195 #: class.atreact.label:1322
3196 msgid "Trigger Event Reactor"
3197 msgstr "Reaktor spouštěče události"
3198
3199 #: field.acqf.combined_balance.label:8130
3200 msgid "Combined Balance"
3201 msgstr "Kombinovaná bilance"
3202
3203 #: field.acqii.po_item.label:7811 class.acqpoi.label:8603
3204 msgid "Purchase Order Item"
3205 msgstr "Položka objednávky"
3206
3207 #: field.ahr.selection_ou.label:5679 field.ahopl.selection_ou.label:5827
3208 #: field.alhr.selection_ou.label:5910 field.combahr.selection_ou.label:5997
3209 #: field.aahr.selection_ou.label:6056
3210 msgid "Selection Locus"
3211 msgstr "Místo výběru"
3212
3213 #: field.atenv.collector.label:1359
3214 msgid "Collector"
3215 msgstr "Sběratel"
3216
3217 #: class.acqafet.label:8251
3218 msgid "All Fund Encumbrance Total"
3219 msgstr "Zatížení fondu celkem"
3220
3221 #: field.afs.name.label:9659
3222 msgid "Fieldset Name"
3223 msgstr "Název souboru polí"
3224
3225 #: field.pgt.children.label:6952
3226 msgid "Child Groups"
3227 msgstr "Podřízené skupiny"
3228
3229 #: field.accs.last_checkin_time.label:178
3230 msgid "Last Checkin Time"
3231 msgstr "Čas poslední výpůjčky"
3232
3233 #: field.bre.tcn_value.label:3074 field.rmsr.tcn_value.label:9171
3234 #: field.rssr.tcn_value.label:9195 field.rsr.tcn_value.label:9215
3235 msgid "TCN Value"
3236 msgstr "Hodnota kontrolního čísla záznamu (TCN)"
3237
3238 #: field.act.location.label:6879 field.acqdfe.location.label:9340
3239 msgid "Location"
3240 msgstr "Umístění"
3241
3242 #: class.cmpcvm.label:10255
3243 msgid "MARC21 Physical Characteristic Value Map"
3244 msgstr "Hodnot MARC21 pro fyzické vlastnosti"
3245
3246 #: class.cam.label:2861
3247 msgid "Audience Map"
3248 msgstr "Čtenářské určení"
3249
3250 #: field.acqpro.prepayment_required.label:7667
3251 #: field.acqpo.prepayment_required.label:8503
3252 #: field.acqpoh.prepayment_required.label:8551
3253 msgid "Prepayment Required"
3254 msgstr "Požadována platba předem"
3255
3256 #: field.au.profile.label:3359 field.stgu.profile.label:9566
3257 msgid "Main (Profile) Permission Group"
3258 msgstr "Hlavní skupina oprávnění"
3259
3260 #: field.vmsp.subfield.label:747 field.vmsq.subfield.label:783
3261 #: field.mfr.subfield.label:3608 field.smhc.subfield.label:5292
3262 #: field.acqphsm.subfield.label:8927 class.qsf.label:9791
3263 #: field.bmpc.subfield.label:10193 field.cmpcsm.subfield.label:10240
3264 #: field.cmpcvm.ptype_subfield.label:10259 field.uvu.subfield.label:10390
3265 msgid "Subfield"
3266 msgstr "Podpole"
3267
3268 #: field.acn.creator.label:2947 field.sunit.creator.label:5154
3269 #: field.acp.creator.label:6790
3270 msgid "Creating User"
3271 msgstr "Vytvořil"
3272
3273 #: field.sunit.holdable.label:5164 field.acp.holdable.label:6800
3274 msgid "Is Holdable"
3275 msgstr "Lze rezervovat"
3276
3277 #: field.acqlin.id.label:8765
3278 msgid "PO Line Item Note ID"
3279 msgstr "ID poznámky k položce objednávky"
3280
3281 #: class.ergbhu.label:9292
3282 msgid "Bib IDs by Holding Add/Delete Time (OCLC batch update)"
3283 msgstr ""
3284 "ID bibliografických záznamů podle času přidání / smazání (OCLC dávková "
3285 "aktualizace)"
3286
3287 #: class.acqftr.label:7941
3288 msgid "Fund Transfer"
3289 msgstr "Přesun finančního fondu"
3290
3291 #: field.circ.max_fine.label:4162 field.combcirc.max_fine.label:4235
3292 #: field.acirc.max_fine.label:4324 field.brt.max_fine.label:4415
3293 #: field.bresv.max_fine.label:4577 field.crmf.amount.label:6935
3294 #: field.rodcirc.max_fine.label:11185
3295 msgid "Max Fine Amount"
3296 msgstr "Maximální výše pokut"
3297
3298 #: field.act.deposit.label:6884
3299 msgid "Deposit?"
3300 msgstr "Vklad?"
3301
3302 #: field.auss.target.label:4006 field.acqii.target.label:7812
3303 #: field.acqpoi.target.label:8614
3304 msgid "Target"
3305 msgstr "Cíl"
3306
3307 #: field.qfr.subquery.label:9893
3308 msgid "Subquery ID"
3309 msgstr "ID poddotazu"
3310
3311 #: field.acqftm.tag.label:11376
3312 msgid "Tag ID"
3313 msgstr "ID tagu"
3314
3315 #: field.ccmm.hard_due_date.label:1925 class.chdd.label:3237
3316 #: field.chddv.hard_due_date.label:3261
3317 msgid "Hard Due Date"
3318 msgstr "Půjčování k pevnému datu"
3319
3320 #: field.ahr.hold_type.label:5667 field.ahopl.hold_type.label:5815
3321 #: field.alhr.hold_type.label:5900 field.combahr.hold_type.label:5982
3322 #: field.aahr.hold_type.label:6041
3323 msgid "Hold Type"
3324 msgstr "Typ rezervace"
3325
3326 #: field.acqfdeb.origin_currency_type.label:8079
3327 msgid "Origin Currency"
3328 msgstr "Původní měna"
3329
3330 #: field.acqda.credit_amount.label:9407
3331 msgid "Credit Amount"
3332 msgstr "Výše kreditu"
3333
3334 #: field.au.alias.label:3366
3335 msgid "OPAC/Staff Client Holds Alias"
3336 msgstr "Alias pro rezervace v OPACu / služebním klientu"
3337
3338 #: field.aou.children.label:6092
3339 msgid "Subordinate Organizational Units"
3340 msgstr "Podřízená organizační jednotka"
3341
3342 #: field.mfr.value.label:3610
3343 msgid "Normalized Value"
3344 msgstr "Normalizovaná hodnota"
3345
3346 #: field.accs.checkout_workstation.label:172
3347 msgid "Checkout Workstation"
3348 msgstr "Výpůjční pracovní stanice"
3349
3350 #: class.cxt.label:2725
3351 msgid "XML/XSLT Transform Definition"
3352 msgstr "Definice transformace XML/XSLT"
3353
3354 #: class.acqmapinv.label:11399
3355 msgid "Acq Map to Invoice View"
3356 msgstr ""
3357
3358 #: class.asq.label:5593
3359 msgid "Search Query"
3360 msgstr "Vyhledávací dotaz"
3361
3362 #: field.accs.last_renewal_time.label:173
3363 msgid "Last Renewal Time"
3364 msgstr "Čas posledního prodloužení"
3365
3366 #: class.acs.label:2444
3367 msgid "Authority Control Set"
3368 msgstr "Sada kontrolovaných autorit"
3369
3370 #: field.jub.source_label.label:8651 field.acqlih.source_label.label:8713
3371 msgid "Source Label"
3372 msgstr "Označení zdroje"
3373
3374 #: field.acsaf.id.label:2468
3375 msgid "Control Set Authority Field ID"
3376 msgstr "ID pole sady kontrolovaných autorit"
3377
3378 #: field.ahr.fulfillment_time.label:5666
3379 #: field.ahopl.fulfillment_time.label:5814
3380 #: field.alhr.fulfillment_time.label:5899
3381 #: field.combahr.fulfillment_time.label:5981
3382 #: field.aahr.fulfillment_time.label:6040
3383 msgid "Fulfillment Date/Time"
3384 msgstr "Datum / čas splnění"
3385
3386 #: field.ausp.note.label:3928 field.srlu.note.label:5077
3387 #: field.mg.note.label:6481 field.mwp.note.label:6637
3388 #: field.mgp.note.label:6662 field.mckp.note.label:6757
3389 #: field.mp.note.label:7173 field.mbp.note.label:7210
3390 #: field.mndp.note.label:7242 field.mdp.note.label:7266
3391 #: field.mb.note.label:7437 field.acqinv.note.label:7736
3392 #: field.acqie.note.label:7768 field.acqii.note.label:7806
3393 #: field.acqftr.note.label:7950 field.acqfscred.note.label:8035
3394 #: field.acqofscred.note.label:8067 field.acqfa.note.label:8389
3395 #: field.acqfap.note.label:8423 field.acqpoi.note.label:8611
3396 #: field.acqlid.note.label:8813 field.acqcle.note.label:9475
3397 #: field.acqscle.note.label:9503
3398 msgid "Note"
3399 msgstr "Poznámka"
3400
3401 #: class.ccnbi.label:4632
3402 msgid "Call Number Bucket Item"
3403 msgstr "Položka skupiny signatur"
3404
3405 #: class.xbet.label:9951
3406 msgid "Between Expression"
3407 msgstr "Výraz Mezi"
3408
3409 #: field.ateo.events.label:1265
3410 msgid "Events"
3411 msgstr "Události"
3412
3413 #: field.act.circ_lib.label:6877 field.rocit.circ_lib.label:11247
3414 msgid "Circ Lib"
3415 msgstr "Půjčující knihovna"
3416
3417 #: field.acn.id.label:2951
3418 msgid "Call Number/Volume ID"
3419 msgstr "Signatura/ ID signatury"
3420
3421 #: field.qfr.join_type.label:9898
3422 msgid "Join Type"
3423 msgstr "Typ spojení"
3424
3425 #: class.vqar.label:625
3426 msgid "Queued Authority Record"
3427 msgstr "Autoritní záznam ve frontě"
3428
3429 #: field.bresv.capture_staff.label:4583
3430 msgid "Capture Staff"
3431 msgstr "Rezervaci zachtil(a)"
3432
3433 #: field.circ.aaasc_entries.label:4190 field.combcirc.aaasc_entries.label:4270
3434 #: field.acirc.aaasc_entries.label:4358
3435 msgid "Archived Copy Stat-Cat Entries"
3436 msgstr "Archivované položky statistických kategorií exemplářů"
3437
3438 #: class.acqclpa.label:9532 field.acrlid.claim_policy_action.label:11042
3439 msgid "Claim Policy Action"
3440 msgstr "Proces reklamační politiky"
3441
3442 #: field.chmw.id.label:1763
3443 msgid "Hold Weights ID"
3444 msgstr "ID váhy rezervace"
3445
3446 #: field.bresv.payments.label:4563 field.mbt.payments.label:6529
3447 msgid "Payment Line Items"
3448 msgstr "Položka seznamu plateb"
3449
3450 #: field.sra.multiplier.label:5434
3451 msgid "Multiplier"
3452 msgstr "Násobitel"
3453
3454 #: field.uvs.id.label:10280
3455 msgid "Session ID"
3456 msgstr "ID relace"
3457
3458 #: field.atul.run_time.label:1533
3459 msgid "Event Run Time"
3460 msgstr "Čas běhu události"
3461
3462 #: field.stgc.row_date.label:9588 field.stgma.row_date.label:9598
3463 #: field.stgba.row_date.label:9614 field.stgsc.row_date.label:9630
3464 #: field.stgs.row_date.label:9641
3465 msgid "Row Date"
3466 msgstr ""
3467
3468 #: class.qobi.label:9938
3469 msgid "Order By Item"
3470 msgstr "Seřadit dle položek"
3471
3472 #: class.cblvl.label:5413
3473 msgid "Bib Level Map"
3474 msgstr "Přehled bibliografických úrovní"
3475
3476 #: class.murav.label:1025
3477 msgid "Uncontrolled Record Attribute Values"
3478 msgstr "Nekontrolované hodnoty atributů záznamu"
3479
3480 #: field.vmp.replace_spec.label:199
3481 msgid "Replace Specification"
3482 msgstr "Nahradit specifikaci"
3483
3484 #: class.mcp.label:3754 field.mdp.cash_payment.label:7273
3485 msgid "Cash Payment"
3486 msgstr "Platba v hotovosti"
3487
3488 #: field.ahr.fulfillment_lib.label:5664 field.ahopl.fulfillment_lib.label:5812
3489 #: field.alhr.fulfillment_lib.label:5897
3490 #: field.combahr.fulfillment_lib.label:5979
3491 #: field.aahr.fulfillment_lib.label:6038
3492 msgid "Fulfilling Library"
3493 msgstr "Knihovna plnící rezervaci"
3494
3495 #: field.rocit.shelving_location.label:11237
3496 msgid "Shelving Location Name"
3497 msgstr "Název umístění"
3498
3499 #: field.atc.id.label:2356 field.artc.id.label:7367 field.ahtc.id.label:7402
3500 #: field.iatc.id.label:11104
3501 msgid "Transit ID"
3502 msgstr "ID přepravy"
3503
3504 #: field.mcrp.note.label:6356
3505 msgid "Payment Note"
3506 msgstr "Poznámka k platbě"
3507
3508 #: field.atul.start_time.label:1534
3509 msgid "Event Start Time"
3510 msgstr "Čas začátku události"
3511
3512 #: class.fdoc.label:7490
3513 msgid "IDL Field Doc"
3514 msgstr "Dok. pole IDL"
3515
3516 #: field.sunit.total_circ_count.label:5181
3517 #: field.acp.total_circ_count.label:6817
3518 msgid "Total Circulations"
3519 msgstr "Výpůjčky celkem"
3520
3521 #: field.ccmm.script_test.label:1928
3522 msgid "Script Test"
3523 msgstr "Test skriptu"
3524
3525 #: field.qobi.id.label:9940
3526 msgid "Order By Item ID"
3527 msgstr "Seřadit polde ID exempláře"
3528
3529 #: field.uvsbrem.id.label:10321
3530 msgid "Bucket Item ID"
3531 msgstr "ID položky skupiny"
3532
3533 #: field.cbho.hprox.label:2822
3534 msgid "Circ Lib to Request Lib Proximity"
3535 msgstr ""
3536
3537 #: field.ahr.sms_carrier.label:5672 field.ahopl.sms_carrier.label:5820
3538 msgid "Notifications SMS Carrier"
3539 msgstr "SMS  operátor pro upozornění"
3540
3541 #: field.vms.id.label:721
3542 msgid "Match Set ID"
3543 msgstr "ID sady shod"
3544
3545 #: field.bre.create_date.label:3062 field.au.create_date.label:3336
3546 #: field.circ.create_time.label:4176 field.combcirc.create_time.label:4249
3547 #: field.acirc.create_time.label:4338
3548 msgid "Record Creation Date/Time"
3549 msgstr "Datum / čas vytvoření záznamu"
3550
3551 #: field.ocirccount.claims_returned.label:4100
3552 #: field.ocirclist.claims_returned.label:4142
3553 msgid "Claims Returned"
3554 msgstr "Údajně vráceno"
3555
3556 #: field.chmw.request_ou.label:1766 field.chmm.request_ou.label:1854
3557 #: field.bresv.request_lib.label:4581
3558 msgid "Request Library"
3559 msgstr "Žádající knihovna"
3560
3561 #: field.hasholdscount.count.label:11590
3562 msgid "Holds Count"
3563 msgstr "Počet rezervací"
3564
3565 #: field.asvr.usr.label:2393
3566 msgid "Responding User"
3567 msgstr "Odpovídající uživatel"
3568
3569 #: class.atval.label:1306
3570 msgid "Trigger Condition Validator"
3571 msgstr "Validátor stavu spouštěče"
3572
3573 #: class.cmrcfld.label:898
3574 msgid "MARC Fields"
3575 msgstr "Pole MARC"
3576
3577 #: class.hasholdscount.label:11575
3578 msgid "Copy Has Holds Count"
3579 msgstr "Exemplář má počet rezervací"
3580
3581 #: class.acqexr.label:7634
3582 msgid "Exchange Rate"
3583 msgstr "Směnný kurz"
3584
3585 #: field.qxp.table_alias.label:9850 field.qfr.table_alias.label:9895
3586 #: field.xcol.table_alias.label:10032
3587 msgid "Table Alias"
3588 msgstr "Alternativní název tabulky"
3589
3590 #: field.stgs.value.label:9644
3591 msgid "User Setting Value"
3592 msgstr "Hodnota uživatelského nastavení"
3593
3594 #: field.vbq.complete.label:465 field.vaq.complete.label:607
3595 #: field.acqinv.complete.label:7737 field.stgu.complete.label:9577
3596 #: field.stgc.complete.label:9591 field.stgma.complete.label:9607
3597 #: field.stgba.complete.label:9623 field.stgsc.complete.label:9634
3598 #: field.stgs.complete.label:9645
3599 msgid "Complete"
3600 msgstr "Dokončit"
3601
3602 #: field.cnct.id.label:6405
3603 msgid "Non-cat Type ID"
3604 msgstr "ID nekatalogizovaného typu"
3605
3606 #: field.qdt.id.label:9782
3607 msgid "Datatype ID"
3608 msgstr "ID datového typu"
3609
3610 #: field.atevdef.cleanup_failure.label:1393
3611 msgid "Failure Cleanup"
3612 msgstr "Vyčištění po neúspěšné akci"
3613
3614 #: field.ccmm.circulate.label:1921 field.act.circulate.label:6883
3615 msgid "Circulate?"
3616 msgstr "Půjčovat?"
3617
3618 #: field.chmw.usr_grp.label:1770 field.chmm.usr_grp.label:1858
3619 msgid "User Permission Group"
3620 msgstr "Skupina uživatelských oprávnění"
3621
3622 #: field.acqclet.library_initiated.label:9441
3623 msgid "Library Initiated"
3624 msgstr "Iniciováno knihovnou"
3625
3626 #: field.bresv.attr_val_maps.label:4585
3627 msgid "Attribute Value Maps"
3628 msgstr "Přehled hodnot atributů"
3629
3630 #: field.scap.start_date.label:4880 field.ssub.start_date.label:4919
3631 msgid "Start Date"
3632 msgstr "Datum zahájení"
3633
3634 #: field.acn.label_class.label:2959
3635 msgid "Classification Scheme"
3636 msgstr "Klasifikační schéma"
3637
3638 #: class.mb.label:7431
3639 msgid "Billing Line Item"
3640 msgstr "Položka seznamu poplatků"
3641
3642 #: field.chmm.age_hold_protect_rule.label:1872
3643 msgid "Copy Age Hold Protection Rule"
3644 msgstr "Pravidla dočasného omezení rezervací exemplářů"
3645
3646 #: field.cxt.prefix.label:2729
3647 msgid "Namespace Prefix"
3648 msgstr "Prefix jmenného prostoru"
3649
3650 #: class.mucs.label:6466
3651 msgid "User Circulation Summary"
3652 msgstr "Přehled výpůjček uživatele"
3653
3654 #: class.ocirccount.label:4065
3655 msgid "Open Circulation Count"
3656 msgstr "Počet půjčených"
3657
3658 #: field.acn.uri_maps.label:2956
3659 msgid "URI Maps"
3660 msgstr "Seznamy URI"
3661
3662 #: field.brt.catalog_item.label:4417 field.brsrc.catalog_item.label:4455
3663 msgid "Catalog Item"
3664 msgstr "Položka katalogu"
3665
3666 #: field.mbts.last_billing_note.label:2153
3667 #: field.mbtslv.last_billing_note.label:2181
3668 #: field.rccbs.last_billing_note.label:10973
3669 msgid "Last Billing Note"
3670 msgstr "Poznámka k naúčtovanému poplatku"
3671
3672 #: field.czs.port.label:1186
3673 msgid "Port"
3674 msgstr "Port"
3675
3676 #: class.acqlid.label:8799
3677 msgid "Line Item Detail"
3678 msgstr "Detail položky"
3679
3680 #: field.crad.sorter.label:960
3681 msgid "Sorter?"
3682 msgstr "Třídník?"
3683
3684 #: class.sasum.label:5273
3685 msgid "All Issues' Summaries"
3686 msgstr "Souhrny všech čísel"
3687
3688 #: class.ahrcc.label:7344
3689 msgid "Hold Request Cancel Cause"
3690 msgstr "Důvod zrušení žádosti o rezervaci"
3691
3692 #: field.rb.scope.label:301
3693 msgid "Scope"
3694 msgstr "Rozsah"
3695
3696 #: field.ccmm.renewals.label:1926
3697 msgid "Renewals Override"
3698 msgstr "Obejití prodloužení"
3699
3700 #: field.acn.label_sortkey.label:2958
3701 msgid "Call Number Sort Key"
3702 msgstr "Klíč třídění signatur"
3703
3704 #: class.moucs.label:7023
3705 msgid "Open User Circulation Summary"
3706 msgstr "Otevřít přehled výpůjček uživatele"
3707
3708 #: field.auch.source_circ.label:4401
3709 msgid "Source Circulation"
3710 msgstr ""
3711
3712 #: field.acqf.propagate.label:8118 field.acqfsum.propagate.label:8360
3713 msgid "Propagate"
3714 msgstr "Rozšířit"
3715
3716 #: field.circ.aaactsc_entries.label:4189
3717 #: field.combcirc.aaactsc_entries.label:4269
3718 #: field.acirc.aaactsc_entries.label:4357
3719 msgid "Archived Patron Stat-Cat Entries"
3720 msgstr "Položky archivovaných čtenářských statistických kategorií"
3721
3722 #: field.bre.author_field_entries.label:3084
3723 msgid "Indexed Author Field Entries"
3724 msgstr "Indexovaná pole autorů"
3725
3726 #: class.sre.label:4843
3727 msgid "Serial Record Entry"
3728 msgstr "Položky záznamů seriálů"
3729
3730 #: field.vqbrad.remove.label:546 field.vqarad.remove.label:663
3731 msgid "Remove RegExp"
3732 msgstr "Odstranit RegExp"
3733
3734 #: field.chmm.holdable.label:1867 field.act.holdable.label:6886
3735 msgid "Holdable?"
3736 msgstr "Lze rezervovat?"
3737
3738 #: field.acsaf.control_set.label:2470 field.at.control_set.label:2544
3739 #: field.are.control_set.label:2617
3740 msgid "Control Set"
3741 msgstr "Kontrolní sada"
3742
3743 #: class.mobts.label:3278
3744 msgid "Open Billable Transaction Summary"
3745 msgstr "Přehled  otevřených naúčtovatelných transakcí"
3746
3747 #: field.act.circ_as_type.label:6890
3748 msgid "Circ As Type"
3749 msgstr "Půjčovat jako typ"
3750
3751 #: field.acqedim.message_type.label:9012
3752 msgid "Message Type"
3753 msgstr "Typ zprávy"
3754
3755 #: class.vbq.label:460
3756 msgid "Import/Overlay Bib Queue"
3757 msgstr "Importovat / přepsat bib frontu"
3758
3759 #: field.aupr.uuid.label:2280
3760 msgid "UUID"
3761 msgstr "UUID:"
3762
3763 #: field.aur.hold.label:7569
3764 msgid "Place Hold"
3765 msgstr "Rezervovat"
3766
3767 #: class.act.label:6868
3768 msgid "Asset Copy Template"
3769 msgstr ""
3770
3771 #: field.artc.persistant_transfer.label:7368
3772 #: field.ahtc.persistant_transfer.label:7403
3773 msgid "Is Persistent?"
3774 msgstr "Je trvalý?"
3775
3776 #: class.cwa.label:1825
3777 msgid "Matrix Weight Association"
3778 msgstr "Asociace váhy matice"
3779
3780 #: field.au.net_access_level.label:3354
3781 msgid "Internet Access Level"
3782 msgstr "Přístup k internetu"
3783
3784 #: field.combcirc.active_circ.label:4271
3785 msgid "Linked Active Circulation"
3786 msgstr "Připojit aktivní výpůjčky"
3787
3788 #: class.xsubq.label:10175
3789 msgid "Subquery Expression"
3790 msgstr "Výraz poddotazu"
3791
3792 #: field.qfs.return_type.label:9808
3793 msgid "Return Type"
3794 msgstr "Typ návratu"
3795
3796 #: field.mcrp.payment_type.label:6359 field.mwp.payment_type.label:6641
3797 #: field.mgp.payment_type.label:6666 field.mckp.payment_type.label:6761
3798 #: field.mp.payment_type.label:7175 field.mbp.payment_type.label:7212
3799 #: field.mndp.payment_type.label:7244 field.mdp.payment_type.label:7268
3800 msgid "Payment Type"
3801 msgstr "Způsob platby"
3802
3803 #: class.acplgm.label:4779
3804 msgid "Copy/Shelving Location Group Map"
3805 msgstr "Přehled skupin umístění exemplářů/regálů"
3806
3807 #: class.ctcl.label:10812
3808 msgid "Text Search Configs"
3809 msgstr "Nastavení textového vyhledávání"
3810
3811 #: field.sdist.receive_unit_template.label:4972
3812 msgid "Receive Unit Template"
3813 msgstr "Šablona pro příjem jednotky"
3814
3815 #: field.rccbs.last_billing_ts.label:10972
3816 msgid "Last Billing Date/Time"
3817 msgstr "Datum / čas naúčtování poplatku"
3818
3819 #: field.mcrp.amount_collected.label:6354
3820 #: field.mwp.amount_collected.label:6635 field.mgp.amount_collected.label:6660
3821 #: field.mckp.amount_collected.label:6753
3822 msgid "Amount Collected"
3823 msgstr "Celková částka"
3824
3825 #: field.ahr.current_copy.label:5661 field.ahopl.current_copy.label:5809
3826 #: field.alhr.current_copy.label:5894 field.combahr.current_copy.label:5976
3827 #: field.aahr.current_copy.label:6035
3828 msgid "Currently Targeted Copy"
3829 msgstr "Stávající cílový exemplář"
3830
3831 #: field.qbv.actual_value.label:9836
3832 msgid "Actual Value"
3833 msgstr "Současná hodnota"
3834
3835 #: class.are.label:2605
3836 msgid "Authority Record Entry"
3837 msgstr "Položka autoritního záznamu"
3838
3839 #: field.jub.order_summary.label:8666
3840 msgid "Order Summary"
3841 msgstr "Přehled objednávky"
3842
3843 #: field.vbq.match_bucket.label:469
3844 msgid "Match Bucket"
3845 msgstr "Skupina, která se shoduje"
3846
3847 #: class.acqfs.label:8001 field.acqfsrcct.funding_source.label:8293
3848 #: field.acqfsrcat.funding_source.label:8303
3849 #: field.acqfsrcb.funding_source.label:8313
3850 #: field.acqfa.funding_source.label:8386
3851 #: field.acqfap.funding_source.label:8418
3852 msgid "Funding Source"
3853 msgstr "Finanční zdroj"
3854
3855 #: field.acqft.owner.label:11355
3856 msgid "Fund Tag Owner"
3857 msgstr "Vlastník označení fondu"
3858
3859 #: class.acqfa.label:8382
3860 msgid "Fund Allocation"
3861 msgstr "Rozdělení fondu"
3862
3863 #: field.crad.vocabulary.label:971
3864 msgid "Vocabulary URI"
3865 msgstr "URI slovníku"
3866
3867 #: field.auoi.id.label:810
3868 msgid "Opt-in ID"
3869 msgstr "ID souhlasu s posíláním e-mailů"
3870
3871 #: field.asvq.answers.label:2123
3872 msgid "Answers"
3873 msgstr "Odpovědi"
3874
3875 #: field.rocit.stat_cat_1.label:11238
3876 msgid "Legacy Stat Cat 1"
3877 msgstr "Zděděná statistická kategorie 1"
3878
3879 #: field.czifm.z3950_attr_type.label:1241
3880 msgid "Z39.50 Attribute Type"
3881 msgstr "Typ atributu Z39.50"
3882
3883 #: field.rocit.stat_cat_2.label:11239
3884 msgid "Legacy Stat Cat 2"
3885 msgstr "Zděděná statistická kategorie 1"
3886
3887 #: field.bre.identifier_field_entries.label:3083
3888 msgid "Indexed Identifier Field Entries"
3889 msgstr "Položky polí indexovaných identifikátorů"
3890
3891 #: field.acsaf.sub_entries.label:2478
3892 msgid "Subordinate Entries"
3893 msgstr "Podřízené položky"
3894
3895 #: field.cza.truncation.label:1216
3896 msgid "Truncation"
3897 msgstr "Zkrácení"
3898
3899 #: class.cbfp.label:2843
3900 msgid "Fingerprint Definition"
3901 msgstr "Definice identifikačních postupů"
3902
3903 #: class.acqclet.label:9435 field.acqcle.type.label:9471
3904 #: field.acqscle.type.label:9499
3905 msgid "Claim Event Type"
3906 msgstr "Typ reklamační události"
3907
3908 #: field.afs.applied_time.label:9657
3909 msgid "Applied Time"
3910 msgstr "Čas aplikace"
3911
3912 #: class.acqipm.label:7709
3913 msgid "Invoice Payment Method"
3914 msgstr "Platební metoda"
3915
3916 #: field.rp.require_percentile.label:278
3917 msgid "Require Percentile"
3918 msgstr "Požadovat percentil"
3919
3920 #: class.asva.label:6975
3921 msgid "Survey Answer"
3922 msgstr "Odpověď průzkumu"
3923
3924 #: class.mra.label:1092
3925 msgid "SVF Record Attribute"
3926 msgstr "Atributy záznamu SVF"
3927
3928 #: field.ahr.transit.label:5659 field.ahopl.transit.label:5807
3929 #: field.alhr.transit.label:5892
3930 msgid "Transit"
3931 msgstr "Přeprava"
3932
3933 #: field.atevdef.max_delay.label:1395
3934 msgid "Max Event Validity Delay"
3935 msgstr "Maximální pozdržení platnosti události"
3936
3937 #: field.uvs.container.label:10284
3938 msgid "Record Container"
3939 msgstr "Kontejnér záznamu"
3940
3941 #: field.acqdf.skip_count.label:9316
3942 msgid "Skip Count"
3943 msgstr "Přeskočit počítání"
3944
3945 #: field.bpbcm.peer_record.label:1689
3946 msgid "Peer Record"
3947 msgstr "Rovnocenný záznam"
3948
3949 #: field.aum.message.label:2209 field.auml.message.label:2232
3950 msgid "Message"
3951 msgstr "Zpráva"
3952
3953 #: field.circ.grace_period.label:4169 field.combcirc.grace_period.label:4242
3954 #: field.acirc.grace_period.label:4331
3955 msgid "Grace Period"
3956 msgstr "Doba odkladu"
3957
3958 #: field.bresv.capture_time.label:4570
3959 msgid "Capture Time"
3960 msgstr "Čas zachycení"
3961
3962 #: class.vii.label:361
3963 msgid "Import Item"
3964 msgstr "Položka importu"
3965
3966 #: field.asv.start_date.label:5549
3967 msgid "Survey Start Date/Time"
3968 msgstr "Datum /  čas začátku průzkum"
3969
3970 #: class.acqlilad.label:8950
3971 msgid "Line Item Local Attribute Definition"
3972 msgstr "Definice položky lokálního atributu"
3973
3974 #: field.au.checkouts.label:3320
3975 msgid "All Circulations"
3976 msgstr "Všechny výpůjčky"
3977
3978 #: field.aouctn.sibling_order.label:6181
3979 msgid "Sibling Sort Order"
3980 msgstr "Příbuzné řazení"
3981
3982 #: field.aws.name.label:1566
3983 msgid "Workstation Name"
3984 msgstr "Jméno pracovní stanice"
3985
3986 #: class.cmc.label:2763 field.cmcts.field_class.label:10827
3987 msgid "Metabib Class"
3988 msgstr "Metabibliografická třída"
3989
3990 #: class.ccnb.label:6199
3991 msgid "Call Number Bucket"
3992 msgstr "Skupina signatur"
3993
3994 #: field.ssub.scaps.label:4925
3995 msgid "Captions and Patterns"
3996 msgstr "Označení a schémata"
3997
3998 #: field.ahr.fulfillment_staff.label:5665
3999 #: field.ahopl.fulfillment_staff.label:5813
4000 #: field.alhr.fulfillment_staff.label:5898
4001 #: field.combahr.fulfillment_staff.label:5980
4002 #: field.aahr.fulfillment_staff.label:6039
4003 msgid "Fulfilling Staff"
4004 msgstr "Pracovník splňující rezervaci"
4005
4006 #: field.acqinv.entries.label:7738 field.jub.invoice_entries.label:8665
4007 msgid "Invoice Entries"
4008 msgstr "Položky účtu"
4009
4010 #: field.mp.work_payment.label:7182 field.mbp.work_payment.label:7220
4011 #: field.mndp.work_payment.label:7247
4012 msgid "Work Payment Detail"
4013 msgstr "Detaily platby prací"
4014
4015 #: class.acqfsb.label:8321
4016 msgid "Fund Spent Balance"
4017 msgstr "Bilance útraty z fondu"
4018
4019 #: field.mrd.lit_form.label:3838
4020 msgid "LitF"
4021 msgstr "LitF"
4022
4023 #: field.rhcrpbap.everywhere_ratio.label:10708
4024 #: field.rhcrpbapd.everywhere_ratio.label:10764
4025 msgid "Hold/Copy Ratio Everywhere"
4026 msgstr "Poměr rezervací a exemplářů všude"
4027
4028 #: field.auss.query_type.label:4005
4029 msgid "Query Type"
4030 msgstr "Typ dotazu"
4031
4032 #: field.acqfet.amount.label:8193
4033 msgid "Total Encumbrance Amount"
4034 msgstr "Celková výše dluhu"
4035
4036 #: field.aua.valid.label:3957 field.acqpca.valid.label:7917
4037 msgid "Valid Address?"
4038 msgstr "Platná adresa?"
4039
4040 #: field.acqclpa.action.label:9537
4041 msgid "Action (Event Type)"
4042 msgstr "Akce (typ události)"
4043
4044 #: class.aouhoo.label:3126 field.aou.hours_of_operation.label:6122
4045 msgid "Hours of Operation"
4046 msgstr "Otevírací doba"
4047
4048 #: field.cmrtm.blvl_val.label:10568
4049 msgid "BLvl Value"
4050 msgstr "Hodnota BLvl (bib úrovně)"
4051
4052 #: field.acqedim.error.label:9010
4053 msgid "Error"
4054 msgstr "Chyba"
4055
4056 #: field.aws.circulations.label:1569 field.sunit.circulations.label:5180
4057 #: field.aou.circulations.label:6108 field.acp.circulations.label:6814
4058 msgid "Circulations"
4059 msgstr "Výpůjčky"
4060
4061 #: field.brsrc.overbook.label:4447
4062 msgid "Overbook"
4063 msgstr "Změnit rezervaci bez ohledu na kapacitu"
4064
4065 #: field.acqinv.id.label:7726
4066 msgid "Internal Invoice ID"
4067 msgstr "ID interního dokladu"
4068
4069 #: field.acqfscred.deadline_date.label:8036
4070 msgid "Deadline Date"
4071 msgstr "Nejzazší termín"
4072
4073 #: field.aou.resv_pickups.label:6117
4074 msgid "Reservation Pickups"
4075 msgstr "Vyzvednutí rezervací"
4076
4077 #: field.asv.id.label:5543
4078 msgid "Survey ID"
4079 msgstr "ID průzkumu"
4080
4081 #: field.rccc.patron_county.label:10900
4082 msgid "Patron County"
4083 msgstr "Kraj čtenáře"
4084
4085 #: class.acqim.label:1621
4086 msgid "Invoice Method used by Vendor"
4087 msgstr "Způsob fakturace od dodavatele"
4088
4089 #: field.acqpoi.estimated_cost.label:8612
4090 msgid "Estimated Cost"
4091 msgstr "Odhadovaná cena"
4092
4093 #: field.crahp.prox.label:6921
4094 msgid "Allowed Proximity"
4095 msgstr "Povolená blízkost"
4096
4097 #: field.atb.layout.label:3466
4098 msgid "Layout"
4099 msgstr "Rozvržení"
4100
4101 #: field.stgs.setting.label:9643
4102 msgid "User Setting Code"
4103 msgstr "Kód uživatelského nastavení"
4104
4105 #: field.cmrcfld.hidden.label:909 field.cmrcsubfld.hidden.label:936
4106 msgid "Hidden?"
4107 msgstr "Skryté?"
4108
4109 #: field.mbt.grocery.label:6526
4110 msgid "Grocery Billing link"
4111 msgstr "Poplatky za zboží a služby (odkaz)"
4112
4113 #: field.vbq.match_set.label:467 field.vaq.match_set.label:609
4114 #: field.vmsp.match_set.label:743 field.vmsq.match_set.label:780
4115 msgid "Match Set"
4116 msgstr "Sada shod"
4117
4118 #: field.aou.id.label:6095
4119 msgid "Organizational Unit ID"
4120 msgstr "ID organizační jednotky"
4121
4122 #: field.crahp.id.label:6919 field.crmf.id.label:6936
4123 msgid "Rule ID"
4124 msgstr "ID pravidla"
4125
4126 #: field.acqinv.inv_ident.label:7733
4127 msgid "Vendor Invoice ID"
4128 msgstr "ID faktury od dodavatele"
4129
4130 #: field.ahopl.usr_prefix.label:5850
4131 msgid "User Prefix"
4132 msgstr "Prefix uživatele"
4133
4134 #: field.cmf.browse_xpath.label:2802
4135 msgid "Browse XPath"
4136 msgstr "Prohlížet XPath"
4137
4138 #: field.acns.label_sortkey.label:2909 field.acnp.label_sortkey.label:2928
4139 msgid "Label Sort Key"
4140 msgstr "Klíč řazení štítků"
4141
4142 #: field.qseq.parent_query.label:9770
4143 msgid "Parent Query"
4144 msgstr "Původní dotaz"
4145
4146 #: field.acqf.balance_stop_percent.label:8121
4147 #: field.acqfsum.balance_stop_percent.label:8363
4148 msgid "Balance Stop Percent"
4149 msgstr "Nastavení výše zůstatku pro stop stav ( v procentech)"
4150
4151 #: field.atevdef.delay.label:1394
4152 msgid "Processing Delay"
4153 msgstr "Prodleva při zpracování"
4154
4155 #: field.vqbr.purpose.label:515 field.vqar.purpose.label:635
4156 #: field.aouct.purpose.label:6164
4157 msgid "Purpose"
4158 msgstr "Účel"
4159
4160 #: class.cust.label:3509
4161 msgid "User Setting Type"
4162 msgstr "Typy uživatelských nastavení"
4163
4164 #: field.qfr.table_name.label:9891
4165 msgid "Table Name"
4166 msgstr "Název tabulky"
4167
4168 #: field.citm.code.label:5400
4169 msgid "Item Type Code"
4170 msgstr "Kód typu položky"
4171
4172 #: field.au.standing.label:3361
4173 msgid "Standing (unused)"
4174 msgstr "Zastavený (nepoužitý)"
4175
4176 #: field.cracct.password.label:1162 field.au.passwd.label:3356
4177 #: field.acqedi.password.label:8966 field.stgu.passwd.label:9568
4178 msgid "Password"
4179 msgstr "Heslo"
4180
4181 #: class.cgf.label:825
4182 msgid "Global Flags and Settings"
4183 msgstr "Obecné indikátory a nastavení"
4184
4185 #: class.acqii.label:7797
4186 msgid "Non-bibliographic Invoice Item"
4187 msgstr "Položka nebibliografické faktury"
4188
4189 #: field.cfdfs.filters.label:10546
4190 msgid "Filters"
4191 msgstr "Filtry"
4192
4193 #: field.cmc.fields.label:2774
4194 msgid "Fields"
4195 msgstr "Pole"
4196
4197 #: field.ccmm.total_copy_hold_ratio.label:1929
4198 msgid "Minimum Total Copy/Hold Ratio"
4199 msgstr "Minimální celkový poměr rezervací/exemplářů"
4200
4201 #: field.mg.payments.label:6486
4202 msgid "Payments"
4203 msgstr "Platby"
4204
4205 #: field.acqlih.expected_recv_time.label:8708
4206 msgid "Expected Receive Time"
4207 msgstr "Očekávaný čas získání"
4208
4209 #: field.au.usr_activity.label:3380
4210 msgid "User Activity Entries"
4211 msgstr "Položky uživatelské aktivity"
4212
4213 #: field.bre.title_field_entries.label:3082
4214 msgid "Indexed Title Field Entries"
4215 msgstr "Položky pole indexovaných názvů"
4216
4217 #: field.vii.circ_modifier.label:383 field.viiad.circ_modifier.label:436
4218 #: class.ccm.label:1583 field.chmw.circ_modifier.label:1772
4219 #: field.ccmw.circ_modifier.label:1802 field.chmm.circ_modifier.label:1860
4220 #: field.ccmm.circ_modifier.label:1910 field.cclscmm.circ_mod.label:2031
4221 #: field.sunit.circ_modifier.label:5149 field.acp.circ_modifier.label:6785
4222 #: field.acqdfe.circ_modifier.label:9342
4223 msgid "Circulation Modifier"
4224 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
4225
4226 #: field.aou.addresses.label:6110 field.acqpro.addresses.label:7663
4227 msgid "Addresses"
4228 msgstr "Adresy"
4229
4230 #: field.acp.peer_records.label:6823
4231 msgid "Peer Records"
4232 msgstr "Rovnocenný záznam"
4233
4234 #: field.vmsp.children.label:750
4235 msgid "Expression Tree Children"
4236 msgstr "Podřízený typ stromu výrazů"
4237
4238 #: field.auoi.opt_in_ts.label:815
4239 msgid "Opt-in Date/Time"
4240 msgstr "Datum / čas souhlasu se zasíláním e-mailů"
4241
4242 #: field.afscv.col.label:9674 field.qxp.column_name.label:9851
4243 #: field.qrc.column_name.label:9914 field.xcol.column_name.label:10033
4244 #: field.xfunc.column_name.label:10062
4245 msgid "Column Name"
4246 msgstr "Název sloupce"
4247
4248 #: field.siss.holding_type.label:5113 field.smhc.holding_type.label:5289
4249 msgid "Holding Type"
4250 msgstr "Typ vlastnictví"
4251
4252 #: field.cuat.ewho.label:3423
4253 msgid "Event Caller"
4254 msgstr "Vyvolávač události"
4255
4256 #: field.rxbt.voided.label:9274
4257 msgid "Voided Billing Amount"
4258 msgstr "Výše zrušeného poplatku"
4259
4260 #: class.acqfsum.label:8337
4261 msgid "Fund Summary"
4262 msgstr "Sumarizace fondu"
4263
4264 #: field.jub.estimated_unit_price.label:8658
4265 #: field.acqlih.estimated_unit_price.label:8717
4266 msgid "Estimated Unit Price"
4267 msgstr "Odhadovaná cena exempláře"
4268
4269 #: field.acsaf.linking_subfield.label:2477
4270 msgid "Linking Subfield"
4271 msgstr "Propojení podpole"
4272
4273 #: class.cmrcsubfld.label:926 field.crad.sf_list.label:963
4274 msgid "MARC Subfields"
4275 msgstr "Podpole MARCu"
4276
4277 #: field.acs.authority_fields.label:2449
4278 msgid "Controlling Authority Fields"
4279 msgstr "Pole kontrolující autority"
4280
4281 #: class.mbtslv.label:2177
4282 msgid "Billable Transaction Summary with Billing Location"
4283 msgstr "Přehled transakcí s místem naúčtování poplatku"
4284
4285 #: field.atevdef.message_usr_path.label:1406
4286 msgid "Message User Path"
4287 msgstr ""
4288
4289 #: field.au.demographic.label:3372
4290 msgid "Demographic Info"
4291 msgstr "Demografické informace"
4292
4293 #: class.atb.label:3459
4294 msgid "Custom Toolbar"
4295 msgstr "Vlastní panel nástrojů"
4296
4297 #: field.mbts.last_payment_note.label:2156
4298 #: field.mbtslv.last_payment_note.label:2184
4299 #: field.rccbs.last_payment_note.label:10969
4300 msgid "Last Payment Note"
4301 msgstr "Poznámka k platbě"
4302
4303 #: field.au.expire_date.label:3342
4304 msgid "Privilege Expiration Date"
4305 msgstr "Datum vypršení oprávnění (registrace)"
4306
4307 #: field.ac.id.label:6252
4308 msgid "Card ID"
4309 msgstr "ID průkazu"
4310
4311 #: field.au.id.label:3346 field.ocirccount.usr.label:4096
4312 #: field.ocirclist.usr.label:4138 field.rud.id.label:9241
4313 msgid "User ID"
4314 msgstr "ID uživatele"
4315
4316 #: field.asc.entries.label:6227 field.actsc.entries.label:6284
4317 #: field.acqpl.entries.label:8449 field.acqdf.entries.label:9317
4318 msgid "Entries"
4319 msgstr "Položky"
4320
4321 #: field.sunit.dummy_title.label:5160 field.acp.dummy_title.label:6796
4322 msgid "Precat Dummy Title"
4323 msgstr "Provizorní předkatalogizovaný název"
4324
4325 #: field.ahr.sms_notify.label:5671 field.ahopl.sms_notify.label:5819
4326 msgid "Notifications SMS Number"
4327 msgstr "Číslo pro SMS upozornění"
4328
4329 #: field.rccc.patron_home_lib_shortname.label:10899
4330 msgid "Patron Home Library Short (Policy) Name"
4331 msgstr "Značka domovské knihovny čtenáře"
4332
4333 #: field.aou.atc_prev_dests.label:6115
4334 msgid "Transit Copy Prev Destinations"
4335 msgstr "Předchozí cílpřepravy exempláře"
4336
4337 #: field.mcrp.amount.label:6353 field.mwp.amount.label:6634
4338 #: field.mgp.amount.label:6659 field.mckp.amount.label:6752
4339 #: field.mp.amount.label:7171 field.mbp.amount.label:7208
4340 #: field.mndp.amount.label:7240 field.mdp.amount.label:7264
4341 #: field.mb.amount.label:7433 field.acqfscred.amount.label:8034
4342 #: field.acqofscred.amount.label:8066 field.acqfdeb.amount.label:8080
4343 #: field.acqfa.amount.label:8387
4344 msgid "Amount"
4345 msgstr "Výše"
4346
4347 #: class.mwps.label:91
4348 msgid "Workstation Payment Summary"
4349 msgstr "Souhrn plateb provedených na pracovní stanici"
4350
4351 #: field.bre.series_field_entries.label:3085
4352 msgid "Indexed Series Field Entries"
4353 msgstr "Položky pole indexovaných edic"
4354
4355 #: class.bren.label:6449
4356 msgid "Bib Record Note"
4357 msgstr "Poznámka k bib záznamu"
4358
4359 #: field.jub.distribution_formulas.label:8664
4360 msgid "Distribution Formulas"
4361 msgstr "Distribuční vzorce"
4362
4363 #: field.aum.sending_lib.label:2204 field.auml.sending_lib.label:2227
4364 msgid "Creating Library"
4365 msgstr "Vytvořila knihovna"
4366
4367 #: field.acnc.id.label:2894
4368 msgid "Call number class ID"
4369 msgstr "ID třídy signatur"
4370
4371 #: field.acn.suffix.label:2961 field.au.suffix.label:3362
4372 #: field.cbc.suffix.label:11468
4373 msgid "Suffix"
4374 msgstr "Sufix"
4375
4376 #: field.mrd.type_mat.label:3841
4377 msgid "TMat"
4378 msgstr ""
4379
4380 #: class.mckp.label:6749 field.mdp.check_payment.label:7275
4381 msgid "Check Payment"
4382 msgstr "Označit platbu"
4383
4384 #: field.aum.read_date.label:2203 field.auml.read_date.label:2226
4385 msgid "Read Date/Time"
4386 msgstr "Datum/čas přečtení"
4387
4388 #: field.ccmm.available_copy_hold_ratio.label:1930
4389 msgid "Minimum Available Copy/Hold Ratio"
4390 msgstr "Minimální dostupný poměr rezervací/exemplářů"
4391
4392 #: field.atev.update_time.label:1440 field.ergbhu.holding_update.label:9295
4393 msgid "Update Time"
4394 msgstr "Čas aktualizace"
4395
4396 #: field.acqinv.items.label:7739
4397 msgid "Invoice Items"
4398 msgstr "Položky faktury"
4399
4400 #: field.au.groups.label:3369
4401 msgid "Additional Permission Groups"
4402 msgstr "Dodatečná skupina oprávnění"
4403
4404 #: class.cbrebn.label:4673
4405 msgid "Bibliographic Record Entry Bucket Note"
4406 msgstr "Poznámka k položkám skupiny bibliografických záznamů"
4407
4408 #: field.rhcrpbapd.hold_copy_ratio_at_or_below_ou.label:10763
4409 msgid "Hold/Copy Ratio at Pickup Library and its Descendants"
4410 msgstr ""
4411 "Poměr rezervace/exemplář v knihovně pro vyzvednutí a jejích podřízených "
4412 "jednotkách"
4413
4414 #: field.accs.last_stop_fines.label:174
4415 msgid "Last Stop Fines"
4416 msgstr "Čas zastavení pokut"
4417
4418 #: field.ahr.request_lib.label:5675 field.ahopl.request_lib.label:5823
4419 #: field.alhr.request_lib.label:5906 field.combahr.request_lib.label:5989
4420 #: field.aahr.request_lib.label:6048
4421 msgid "Requesting Library"
4422 msgstr "Žádající knihovna"
4423
4424 #: field.rb.discard.label:314
4425 msgid "Discard Value Count"
4426 msgstr ""
4427
4428 #: field.srlu.department.label:5076
4429 msgid "Department"
4430 msgstr "Oddělení"
4431
4432 #: class.cubin.label:6594
4433 msgid "User Bucket Item Note"
4434 msgstr "Poznámka k uživatelskému seznamu"
4435
4436 #: field.acqliat.id.label:8745
4437 msgid "Alert Text ID"
4438 msgstr "ID textu upozornění"
4439
4440 #: field.aoupa.hold_request_lib.label:5488
4441 msgid "Hold Request Lib"
4442 msgstr "Knihovna požadavku na rezervaci"
4443
4444 #: field.rud.general_division.label:9243
4445 msgid "General Demographic Division"
4446 msgstr "Obecná demografická hranice"
4447
4448 #: class.cfdfs.label:10533
4449 msgid "FilterDialog Filter Set"
4450 msgstr ""
4451
4452 #: field.aou.ou_type.label:6099 class.aout.label:6423
4453 msgid "Organizational Unit Type"
4454 msgstr "Typ organizační jednotky"
4455
4456 #: field.acqft.map_entries.label:11357
4457 msgid "Map Entries"
4458 msgstr "Položky map"
4459
4460 #: field.ahr.notify_count.label:5684 field.ahopl.notify_count.label:5832
4461 #: field.alhr.notify_count.label:5915
4462 msgid "Notify Count"
4463 msgstr "Počet oznámení"
4464
4465 #: field.acqpo.amount_encumbered.label:8507
4466 msgid "Amount Encumbered"
4467 msgstr "Výše dluhu"
4468
4469 #: field.cmf.facet_xpath.label:2800
4470 msgid "Facet XPath"
4471 msgstr "XPath Fasety"
4472
4473 #: field.act.opac_visible.label:6892
4474 msgid "OPAC Visible?"
4475 msgstr "Zobrazit v OPACu?"
4476
4477 #: field.rccc.stat_cat_2_value.label:10910
4478 msgid "Legacy CAT2 Value"
4479 msgstr "Hodnota zděděné statistické kategorie 2"
4480
4481 #: field.asv.opac.label:5545
4482 msgid "OPAC Survey?"
4483 msgstr "Zobrazit průzkum v OPACu?"
4484
4485 #: field.aupr.id.label:2279
4486 msgid "Request ID"
4487 msgstr "ID požadavku"
4488
4489 #: field.atul.state.label:1538
4490 msgid "Event State"
4491 msgstr "Stav události"
4492
4493 #: field.aouctn.parent_node.label:6180
4494 msgid "Parent"
4495 msgstr "Nadřízený typ"
4496
4497 #: field.acqdf.use_count.label:9318 field.rocit.use_count.label:11235
4498 msgid "Use Count"
4499 msgstr "Počet použití"
4500
4501 #: field.acqda.funding_source_credit.label:9406
4502 msgid "Funding Source Credit"
4503 msgstr "Zůstatek ve finančním fondu"
4504
4505 #: field.atevdef.validator.label:1390
4506 msgid "Validator"
4507 msgstr "Validátor"
4508
4509 #: field.acqpon.vendor_public.label:8578 field.acqlin.vendor_public.label:8773
4510 msgid "Vendor Public"
4511 msgstr "Viditelná pro dodavatele"
4512
4513 #: field.vqbr.import_items.label:518
4514 msgid "Import Items"
4515 msgstr "Položky importu"
4516
4517 #: field.vbm.eg_record.label:584 field.vam.eg_record.label:701
4518 msgid "Evergreen Record"
4519 msgstr "Záznam Evergreenu"
4520
4521 #: field.sdist.display_grouping.label:4977
4522 msgid "Display Grouping"
4523 msgstr "Zobrazit seskupení"
4524
4525 #: field.crad.phys_char_sf.label:970
4526 msgid "Physical Characteristic"
4527 msgstr "Fyzický popis"
4528
4529 #: class.acqlimad.label:8847
4530 msgid "Line Item MARC Attribute Definition"
4531 msgstr "Definice položek atributů MARC"
4532
4533 #: field.pgpt.penalty.label:3881
4534 msgid "Penalty"
4535 msgstr "Penále"
4536
4537 #: field.aaactsc.xact.label:11513 field.aaasc.xact.label:11525
4538 msgid "Circ"
4539 msgstr "Výp."
4540
4541 #: class.mccp.label:2694 field.mdp.credit_card_payment.label:7274
4542 msgid "Credit Card Payment"
4543 msgstr "Platba platební kartou"
4544
4545 #: field.srlu.reader.label:5075
4546 msgid "Reader"
4547 msgstr ""
4548
4549 #: class.rlc.label:10777 field.rlc.last_circ_or_create.label:10799
4550 msgid "Last Circulation or Creation Date"
4551 msgstr "Poslední výpůjčka nebo datum vytvoření"
4552
4553 #: field.aun.pub.label:2250 field.acpn.pub.label:3577
4554 #: field.acpl.opac_visible.label:4732 field.acplg.opac_visible.label:4760
4555 msgid "Is OPAC Visible?"
4556 msgstr "Je viditelné v OPACu"
4557
4558 #: field.ssubn.pub.label:4952 field.sdistn.pub.label:5014
4559 #: field.sin.pub.label:5262
4560 msgid "Public?"
4561 msgstr "Veřejné?"
4562
4563 #: field.asvr.answer_date.label:2387
4564 msgid "Answer Date/Time"
4565 msgstr "Datum / čas odpovědi"
4566
4567 #: field.acqfdeb.id.label:8076
4568 msgid "Debit ID"
4569 msgstr "ID debetu"
4570
4571 #: field.mbts.xact_type.label:2164 field.mbtslv.xact_type.label:2192
4572 #: field.rccbs.xact_type.label:10963
4573 msgid "Transaction Type"
4574 msgstr "Typ transakce"
4575
4576 #: field.bresv.end_time.label:4569
4577 msgid "End Time"
4578 msgstr "Čas ukončení"
4579
4580 #: field.ateo.id.label:1261
4581 msgid "Output ID"
4582 msgstr "ID výstupu"
4583
4584 #: field.au.billing_address.label:3332
4585 msgid "Physical Address"
4586 msgstr "Fyzická adresa"
4587
4588 #: field.cza.id.label:1210
4589 msgid "Z39.50 Attribute ID"
4590 msgstr "ID atributu Z39.50"
4591
4592 #: field.qsf.composite_type.label:9794
4593 msgid "Composite Type"
4594 msgstr "Smíšený typ"
4595
4596 #: class.lmap.label:5463
4597 msgid "Org Lasso Map"
4598 msgstr ""
4599
4600 #: field.uvsbrem.target_biblio_record_entry.label:10324
4601 msgid "Target Biblio Record Entry"
4602 msgstr "Údaj cílového bibliografického záznamu"
4603
4604 #: field.acqfs.allocations.label:8009 field.acqf.allocations.label:8123
4605 msgid "Allocations"
4606 msgstr "Přidělené prostředky"
4607
4608 #: class.vqbrad.label:540
4609 msgid "Queued Bib Record Attribute Definition"
4610 msgstr "Definice attributů bib záznamů ve frontě"
4611
4612 #: field.acqfdeb.origin_amount.label:8078
4613 msgid "Origin Amount"
4614 msgstr "Původní výše"
4615
4616 #: field.aur.request_type.label:7568
4617 msgid "Request Type"
4618 msgstr "Typ požadavku"
4619
4620 #: class.brn.label:103
4621 msgid "Record Node"
4622 msgstr "Uzel záznamu"
4623
4624 #: field.circ.circ_type.label:4184 field.combcirc.circ_type.label:4258
4625 #: field.acirc.circ_type.label:4346 class.rcirct.label:9249
4626 #: field.rcirct.type.label:9252 field.rccc.circ_type.label:10883
4627 #: field.rodcirc.circ_type.label:11201
4628 msgid "Circulation Type"
4629 msgstr "Typ výpůjčky"
4630
4631 #: class.bpbcm.label:1685
4632 msgid "Bibliographic Record Peer Copy Map"
4633 msgstr "Mapa bibliografických záznamů spojených exemplářů"
4634
4635 #: class.cbreb.label:4657
4636 msgid "Bibliographic Record Entry Bucket"
4637 msgstr "Skupina položek bibliografických záznamů"
4638
4639 #: field.vmsq.id.label:779
4640 msgid "Quality Metric ID"
4641 msgstr "ID metriky kvality"
4642
4643 #: class.cmpcsm.label:10236
4644 msgid "MARC21 Physical Characteristic Subfield Map"
4645 msgstr "Podpole MARC21 pro fyzický popis"
4646
4647 #: field.rhcrpb.copy_count.label:10656
4648 msgid "Holdable Copy Count"
4649 msgstr "Počet rezervovatelných exemplářů"
4650
4651 #: field.qsq.id.label:9748
4652 msgid "Query ID"
4653 msgstr "ID dotazu"
4654
4655 #: field.circ.fine_interval.label:4160 field.combcirc.fine_interval.label:4233
4656 #: field.acirc.fine_interval.label:4322 field.brt.fine_interval.label:4413
4657 #: field.bresv.fine_interval.label:4575
4658 #: field.rodcirc.fine_interval.label:11183
4659 msgid "Fine Interval"
4660 msgstr "Interval pokut"
4661
4662 #: field.circ.checkin_workstation.label:4178
4663 #: field.combcirc.checkin_workstation.label:4252
4664 #: field.acirc.checkin_workstation.label:4340
4665 msgid "Checkin Workstation"
4666 msgstr "Vráceno na pracovní stanici"
4667
4668 #: field.acqfc.years.label:7965
4669 msgid "Years"
4670 msgstr "Roky"
4671
4672 #: class.aua.label:3945
4673 msgid "User Address"
4674 msgstr "Adresa uživatele"
4675
4676 #: field.atevdef.delay_field.label:1396
4677 msgid "Processing Delay Context Field"
4678 msgstr "Kontextové pole odkladu běhu akce"
4679
4680 #: field.acqfsum.spent_total.label:8367
4681 msgid "Total Spent"
4682 msgstr "Celkem utraceno"
4683
4684 #: field.sunit.floating.label:5173 field.acp.floating.label:6810
4685 #: field.act.floating.label:6893 class.cfg.label:11534
4686 #: field.cfgm.floating_group.label:11556
4687 msgid "Floating Group"
4688 msgstr "Pohyblivá skupina"
4689
4690 #: field.qsq.use_distinct.label:9751
4691 msgid "Use DISTINCT"
4692 msgstr "Použít DISTINCT"
4693
4694 #: field.jub.id.label:8642 field.acqlih.id.label:8701
4695 #: field.acqmapinv.lineitem.label:11449
4696 msgid "Lineitem ID"
4697 msgstr "ID položky"
4698
4699 #: field.aba.maps.label:2568
4700 msgid "Authority Field Maps"
4701 msgstr "Přehled polí autorit"
4702
4703 #: class.cnal.label:3629
4704 msgid "Net Access Level"
4705 msgstr "Přístup k internetu"
4706
4707 #: field.rb.importance_scale.label:306
4708 msgid "Importance Scale"
4709 msgstr "Škála důležitosti"
4710
4711 #: field.cmrcfld.fixed_field.label:906
4712 msgid "Fixed Field?"
4713 msgstr "Pole pevné délky"
4714
4715 #: field.vii.opac_visible.label:388 field.viiad.opac_visible.label:441
4716 #: field.ccvm.opac_visible.label:1136 field.sunit.opac_visible.label:5167
4717 #: field.aou.opac_visible.label:6104 field.asc.opac_visible.label:6230
4718 #: field.actsc.opac_visible.label:6288 field.acp.opac_visible.label:6804
4719 #: field.rocit.opac_visible.label:11250
4720 msgid "OPAC Visible"
4721 msgstr "Zobrazit v OPACu"
4722
4723 #: class.auri.label:2985
4724 msgid "Electronic Access URI"
4725 msgstr "URI pro elektronický přístup"
4726
4727 #: class.mmrsm.label:3660
4728 msgid "Metarecord Source Map"
4729 msgstr "Zdroje metazáznamů"
4730
4731 #: field.atul.target_hold.label:1544
4732 msgid "Target Hold"
4733 msgstr "Vybrat cíl rezervace"
4734
4735 #: field.ssr.total.label:5529
4736 msgid "Total Results"
4737 msgstr "Celkové výsledky"
4738
4739 #: class.stgba.label:9611
4740 msgid "Billing Address Stage"
4741 msgstr "Stav adresy trvalého bydliště"
4742
4743 #: class.cuat.label:3420
4744 msgid "User Activity Type"
4745 msgstr "Typy uživatelské aktivity"
4746
4747 #: field.artc.reservation.label:7366
4748 msgid "Reservation requiring Transit"
4749 msgstr "Rezervace vyžadující přepravu"
4750
4751 #: field.sitem.date_received.label:5224
4752 msgid "Date Received"
4753 msgstr "Datum přijetí"
4754
4755 #: field.mbts.id.label:2152 field.mbtslv.id.label:2180
4756 #: field.bresv.id.label:4557 field.mg.id.label:6480 field.mbt.id.label:6521
4757 #: field.mwp.xact.label:6639 field.mgp.xact.label:6664
4758 #: field.rxbt.xact.label:9272 field.rxpt.xact.label:9283
4759 #: field.rccbs.id.label:10948
4760 msgid "Transaction ID"
4761 msgstr "ID transakce"
4762
4763 #: field.ahn.notify_time.label:4702
4764 msgid "Notification Date/Time"
4765 msgstr "Datum / čas oznámení"
4766
4767 #: field.auss.create_date.label:4003 field.sre.create_date.label:4847
4768 #: field.scap.create_date.label:4879 field.ssubn.create_date.label:4951
4769 #: field.sdistn.create_date.label:5013 field.siss.create_date.label:5106
4770 #: field.sitem.create_date.label:5217 field.sin.create_date.label:5261
4771 #: field.act.create_date.label:6874 field.stgu.row_date.label:9564
4772 #: field.rocit.create_date.label:11243
4773 msgid "Create Date"
4774 msgstr "Datum vytvořen