ab309d791738b4b6e8dfc296a47a8b8de6532561
[Evergreen.git] / build / i18n / po / fm_IDL.dtd / cs-CZ.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/web/opac/locale/en-US/fm_IDL.dtd
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
6 "POT-Creation-Date: 2018-09-06 10:56-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2018-04-09 18:32+0000\n"
8 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2018-09-07 06:11+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 18767)\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: class.stgu.label:10542
18 msgid "User Stage"
19 msgstr "Stav uživatele"
20
21 #: class.xex.label:11080
22 msgid "Exists Expression"
23 msgstr "Existuje výraz"
24
25 #: field.bre.source.label:3194
26 msgid "Record Source"
27 msgstr "Zdroj záznamu"
28
29 #: field.ccat.at_circ.label:7533
30 msgid "Allow At Copy Circ Lib"
31 msgstr "Povolit u výpůjční knihovny exempláře"
32
33 #: class.rxpt.label:10245
34 msgid "Transaction Paid Totals"
35 msgstr "V rámci transakce placeno celkem"
36
37 #: field.ccat.in_renew.label:7532
38 msgid "During Renewal"
39 msgstr "Během prodloužení"
40
41 #: field.aua.post_code.label:4370 field.aal.post_code.label:4406
42 #: field.acqpca.post_code.label:8814 field.stgma.post_code.label:10590
43 #: field.stgba.post_code.label:10606
44 msgid "Postal Code"
45 msgstr "PSČ"
46
47 #: field.uvuv.res_code.label:11522
48 msgid "Result Code"
49 msgstr "Kód výsledku"
50
51 #: field.acqmapinv.picklist.label:12492
52 msgid "Picklist ID"
53 msgstr "ID seznamu pro vyzvednutí"
54
55 #: class.acqlih.label:9598
56 msgid "Line Item History"
57 msgstr "Historie položky"
58
59 #: field.au.ident_value2.label:3627
60 msgid "Secondary Identification"
61 msgstr "Číslo sekundárního dokladu"
62
63 #: field.sdist.record_entry.label:5520
64 msgid "Legacy Record Entry"
65 msgstr "Údaje záznamů zděděného systému"
66
67 #: field.acqfst.amount.label:9112 field.acqafst.amount.label:9166
68 msgid "Total Spent Amount"
69 msgstr "Celkem utraceno"
70
71 #: field.auri.use_restriction.label:3112
72 msgid "Use Information"
73 msgstr "Informace  o užití"
74
75 #: class.cmrtm.label:11603
76 msgid "MARC21 Record Type Map"
77 msgstr "Typy kódů MARC21"
78
79 #: field.mp.credit_card_payment.label:7974
80 #: field.mbp.credit_card_payment.label:8012
81 msgid "Credit Card Payment Detail"
82 msgstr "Detaily platby kreditní kartou"
83
84 #: field.cracct.host.label:1203 field.czs.host.label:1228
85 #: field.acqedi.host.label:9866 field.uvu.host.label:11433
86 msgid "Host"
87 msgstr "Hostitelský server"
88
89 #: field.rccbs.patron_city.label:12017
90 msgid "User City"
91 msgstr "Uživatel - město / obec"
92
93 #: field.sunit.sort_key.label:5729
94 msgid "Sort Key"
95 msgstr "Třídící klíč"
96
97 #: class.cmsa.label:2833
98 msgid "Metabib Search Alias"
99 msgstr "Alias pro vyhledávání metazáznamů"
100
101 #: field.circ.billing_total.label:4611 field.aacs.billing_total.label:4706
102 #: field.combcirc.billing_total.label:4781
103 #: field.acirc.billing_total.label:4869 field.bresv.billing_total.label:5086
104 #: field.mg.billing_total.label:7104 field.mbt.billing_total.label:7151
105 #: field.rodcirc.billing_total.label:12242
106 msgid "Billing Totals"
107 msgstr "Poplatky celkem"
108
109 #: field.ahf.joiner.label:2757
110 msgid "Joiner string"
111 msgstr ""
112
113 #: field.qsq.where_clause.label:10792
114 msgid "WHERE Clause"
115 msgstr "Klauzule WHERE"
116
117 #: field.brt.transferable.label:4941
118 msgid "Transferable"
119 msgstr "Přesunutelné"
120
121 #: class.aoa.label:6156
122 msgid "Org Address"
123 msgstr "Adresa organizace"
124
125 #: field.auri.id.label:3109
126 msgid "URI ID"
127 msgstr "ID URI"
128
129 #: field.acsaf.heading_field.label:2544
130 msgid "Heading Field"
131 msgstr "Pole záhlaví"
132
133 #: field.au.claims_returned_count.label:3611
134 msgid "Claims-returned Count"
135 msgstr "Počet údajně vrácených"
136
137 #: class.acqfsrcct.label:9193
138 msgid "Total Credit to Funding Source"
139 msgstr "Celková výše finančního zdroje"
140
141 #: class.acqlipad.label:9792
142 msgid "Line Item Provider Attribute Definition"
143 msgstr "Definice atributů poskytovatelů pro položky"
144
145 #: field.bra.required.label:5002
146 msgid "Is Required"
147 msgstr "Je požadováno"
148
149 #: field.bresv.booking_interval.label:5096
150 msgid "Booking Interval"
151 msgstr "Interval rezervací"
152
153 #: field.cmfinm.params.label:908 field.crainm.params.label:1155
154 msgid "Parameters (JSON Array)"
155 msgstr "Parametry (JSON Array)"
156
157 #: field.vii.ref.label:379 field.viiad.ref.label:431
158 #: field.rocit.ref.label:12291
159 msgid "Reference"
160 msgstr "Příruční knihovna"
161
162 #: field.acpt.tag_type.label:12636
163 msgid "Copy Tag Type"
164 msgstr "Typ tagu exempláře"
165
166 #: field.acqfsb.amount.label:9226
167 msgid "Balance after Spent"
168 msgstr "Bilance po čerpání prostředků"
169
170 #: class.atenv.label:1397
171 msgid "Trigger Event Environment Entry"
172 msgstr "Položky prostředí spuštěných událostí"
173
174 #: field.acqftr.id.label:8845
175 msgid "Fund Transfer ID"
176 msgstr "ID přesunu finančního fondu"
177
178 #: field.uvus.id.label:11385
179 msgid "URL Selector ID"
180 msgstr "ID selektora URL"
181
182 #: field.ahr.bib_rec.label:6276 field.ahopl.bib_rec.label:6426
183 #: field.alhr.bib_rec.label:6511 field.combahr.bib_rec.label:6596
184 #: field.aahr.bib_rec.label:6655
185 msgid "Bib Record link"
186 msgstr "Bibliografický záznam (odkaz)"
187
188 #: field.ahn.method.label:5238
189 msgid "Notification Method"
190 msgstr "Způsob oznámení"
191
192 #: field.csp.id.label:4277
193 msgid "Penalty ID"
194 msgstr "ID pokuty"
195
196 #: field.asc.sip_field.label:6838 field.actsc.sip_field.label:6897
197 msgid "SIP Field"
198 msgstr "Pole SIP"
199
200 #: class.abaafm.label:2650
201 msgid "Authority Browse Axis Field Map"
202 msgstr "Přehled polí osy pro prohlížení autorit"
203
204 #: field.vii.parts_data.label:391 field.viiad.parts_data.label:444
205 msgid "Parts Data"
206 msgstr "Data částí"
207
208 #: class.mrs.label:1085
209 msgid "Record Sort Values"
210 msgstr "Třídící hodnoty záznamu"
211
212 #: field.rccc.call_number.label:11933
213 msgid "Call Number Link"
214 msgstr "Signatura (odkaz)"
215
216 #: field.circ.checkin_lib.label:4577 field.aacs.checkin_lib.label:4672
217 #: field.combcirc.checkin_lib.label:4746 field.acirc.checkin_lib.label:4835
218 #: field.rodcirc.checkin_lib.label:12214
219 msgid "Check In Library"
220 msgstr "Vráceno v knihovně"
221
222 #: field.at.short_code.label:2610
223 msgid "Short Code"
224 msgstr "Krátký kód"
225
226 #: class.citm.label:5988
227 msgid "Item Type Map"
228 msgstr "Typy exemplářů"
229
230 #: field.uvuv.attempt.label:11519
231 msgid "Attempt"
232 msgstr "Pokus"
233
234 #: field.ccmw.id.label:1838
235 msgid "Circ Weights ID"
236 msgstr "ID váhy výpůjček"
237
238 #: field.rccbs.billing_location_shortname.label:11989
239 msgid "Billing Location Short (Policy) Name"
240 msgstr "Zkratka organizační jednotky účtující poplatek"
241
242 #: class.aous.label:3844
243 msgid "Organizational Unit Setting"
244 msgstr "Nastavení organizační jednotky"
245
246 #: field.bre.merged_to.label:3219
247 msgid "Merged To"
248 msgstr "Sloučeno s"
249
250 #: field.ahopl.usr_alias_or_first_given_name.label:6445
251 msgid "User Alias or First Given Name"
252 msgstr "Alias uživatele nebo první křestní jméno"
253
254 #: field.aufh.fail_time.label:7823
255 msgid "Retargeting Date/Time"
256 msgstr "Datum / čas nového cíle"
257
258 #: field.ssr.deleted.label:6122 field.rocit.deleted.label:12293
259 msgid "Deleted"
260 msgstr "Smazáno"
261
262 #: field.cfg.members.label:12579
263 msgid "Group Members"
264 msgstr "Členové skupiny"
265
266 #: field.mcrp.payment_ts.label:6973 field.mwp.payment_ts.label:7266
267 #: field.mgp.payment_ts.label:7291 field.mckp.payment_ts.label:7386
268 msgid "Payment Timestamp"
269 msgstr "Časová značka platby"
270
271 #: field.ccat.invert_location.label:7535
272 msgid "Invert allowed locations"
273 msgstr "Obrátit výběr povolených lokací"
274
275 #: field.aou.attr_vals.label:6717
276 msgid "Attribute Values"
277 msgstr "Hodnoty atributů"
278
279 #: field.vii.record.label:364
280 msgid "Import Record"
281 msgstr "Importovat záznam"
282
283 #: field.bra.valid_values.label:5003
284 msgid "Valid Values"
285 msgstr "Validní hodnoty"
286
287 #: field.sstr.items.label:5600 field.siss.items.label:5669
288 msgid "Items"
289 msgstr "Exempláře"
290
291 #: field.ac.active.label:6856
292 msgid "IsActive?"
293 msgstr "Je aktivní?"
294
295 #: field.au.other_phone.label:3632
296 msgid "Other Phone"
297 msgstr "Další telefonní číslo"
298
299 #: field.actsced.id.label:7189
300 msgid "Default Entry ID"
301 msgstr "ID výchozí položky"
302
303 #: class.acqfdeb.label:8976
304 msgid "Debit From Fund"
305 msgstr "Na vrub fondu"
306
307 #: field.rxpt.total.label:10250
308 msgid "Total Paid Amount"
309 msgstr "Celková výše platby"
310
311 #: field.au.family_name.label:3620 field.stgu.family_name.label:10553
312 msgid "Last Name"
313 msgstr "Příjmení"
314
315 #: field.uvu.page.label:11437
316 msgid "Page"
317 msgstr "Strana"
318
319 #: class.mous.label:3140
320 msgid "Open User Summary"
321 msgstr "Zobrazit přehled údajů uživatele"
322
323 #: field.au.stat_cat_entries.label:3602
324 #: field.sunit.stat_cat_entries.label:5737
325 #: field.acp.stat_cat_entries.label:7448
326 msgid "Statistical Category Entries"
327 msgstr "Položky statistických kategorií"
328
329 #: field.vmp.owner.label:196 field.vibtg.owner.label:343
330 #: field.viiad.owner.label:420 field.vbq.owner.label:462
331 #: field.vaq.owner.label:604 field.cmrcfld.owner.label:953
332 #: field.cmrcsubfld.owner.label:980 field.cracct.owner.label:1208
333 #: field.are.owner.label:2683 field.bre.owner.label:3197
334 #: field.chdd.owner.label:3520 field.aal.owner.label:4396
335 #: field.auss.owner.label:4427 field.acqpro.owner.label:8557
336 #: field.acqfs.owner.label:8907 field.acqpl.owner.label:9346
337 #: field.acqpo.owner.label:9394 field.acqpoh.owner.label:9442
338 #: field.acqedi.owner.label:9871 field.afs.owner.label:10664
339 #: field.cbc.org_unit.label:12506 field.cctt.owner.label:12619
340 #: field.acpt.owner.label:12641
341 msgid "Owner"
342 msgstr "Vlastník"
343
344 #: field.bresv.current_resource.label:5102
345 msgid "Current Resource"
346 msgstr "Stávající zdoj"
347
348 #: class.acqfcb.label:9126
349 msgid "Fund Combined Balance"
350 msgstr "Bilance kombinovaná z různých fondů"
351
352 #: field.ahr.holdable_formats.label:6258
353 #: field.ahopl.holdable_formats.label:6408
354 #: field.alhr.holdable_formats.label:6495
355 #: field.combahr.holdable_formats.label:6579
356 #: field.aahr.holdable_formats.label:6638
357 msgid "Holdable Formats (for M-type hold)"
358 msgstr "Rezervovatelný formát (pro M-typy rezervace)"
359
360 #: class.acqie.label:8662 field.acqfdeb.invoice_entry.label:8986
361 msgid "Invoice Entry"
362 msgstr "Položka faktury"
363
364 #: field.vibtf.grp.label:221 field.pgpt.grp.label:4298
365 #: field.acplgm.lgroup.label:5322
366 msgid "Group"
367 msgstr "Skupina"
368
369 #: field.au.ident_type2.label:3625
370 msgid "Secondary Identification Type"
371 msgstr "Sekundární indentifikační doklad"
372
373 #: field.actscsf.name.label:6875 field.ascsf.name.label:8140
374 msgid "Field Name"
375 msgstr "Název pole"
376
377 #: field.auoi.staff.label:855
378 msgid "Staff Member"
379 msgstr "Člen personálu"
380
381 #: field.rsr.uniform_title.label:10181
382 msgid "Uniform Title (normalized)"
383 msgstr "Unifikovaný název (normalizováno)"
384
385 #: field.sasum.generated_coverage.label:5847
386 #: field.sbsum.generated_coverage.label:5872
387 #: field.sssum.generated_coverage.label:5899
388 #: field.sisum.generated_coverage.label:5926
389 msgid "Generated Coverage"
390 msgstr "Generované pokrytí"
391
392 #: class.mdp.label:8064
393 msgid "Payments: Desk"
394 msgstr "Platby: Výpůjční pult"
395
396 #: field.erccpo.visible_count.label:10283
397 msgid "Total visible copies"
398 msgstr "Viditelné exempláře celkem"
399
400 #: field.qrc.column_type.label:10954
401 msgid "Column Type"
402 msgstr "Typ sloupce"
403
404 #: field.ahopl.usr_second_given_name.label:6441
405 msgid "User Second Given Name"
406 msgstr "Druhé křestní jméno uživatele"
407
408 #: field.aou.shortname.label:6697
409 msgid "Short (Policy) Name"
410 msgstr "Zkratka organizační jednotky"
411
412 #: field.acn.deleted.label:3070 field.au.deleted.label:3653
413 #: field.sre.deleted.label:5389 field.sunit.deleted.label:5709
414 #: field.acp.deleted.label:7419
415 msgid "Is Deleted"
416 msgstr "Je smazáno"
417
418 #: field.mg.xact_finish.label:7099
419 msgid "Transaction Finish Timestamp"
420 msgstr "Časová značka ukončení transakce"
421
422 #: field.cmc.c_weight.label:2862
423 msgid "C Weight"
424 msgstr "Váha C"
425
426 #: class.actsced.label:7187
427 msgid "User Stat Cat Default Entry"
428 msgstr "Výchozí položka čtenářské statistické kategorie"
429
430 #: field.acqscl.item.label:10469
431 msgid "Serial Item"
432 msgstr "Exemplář seriálu"
433
434 #: field.afs.id.label:10663 field.afscv.fieldset.label:10696
435 msgid "Fieldset ID"
436 msgstr "ID sady polí"
437
438 #: field.aufh.circ_lib.label:7821
439 msgid "Non-fulfilling Library"
440 msgstr "Knihovna nesplňující požadavek"
441
442 #: field.acqlia.id.label:9687
443 msgid "Attribute Value ID"
444 msgstr "ID hodnoty atributu"
445
446 #: class.ahcm.label:5222
447 msgid "Hold Copy Map"
448 msgstr "Přehled rezervovaných exemplářů"
449
450 #: class.arn.label:4469
451 msgid "Authority Record Note"
452 msgstr "Poznámka k autoritnímu záznamu"
453
454 #: class.rocit.label:12264
455 msgid "Classic Item List"
456 msgstr "Klasický seznam exemplářů"
457
458 #: field.aba.sorter.label:2630
459 msgid "Sorter Attribute"
460 msgstr "Třídící atribut"
461
462 #: field.ccls.depth.label:2028
463 msgid "Min Depth"
464 msgstr "Minimální hloubka"
465
466 #: field.acqpon.value.label:9479
467 msgid "Vote Value"
468 msgstr "Hodnota hlasování"
469
470 #: field.vii.definition.label:365
471 msgid "Attribute Definition"
472 msgstr "Definice atributů"
473
474 #: class.acqcl.label:10437
475 msgid "Claim"
476 msgstr "Reklamace"
477
478 #: class.cbt.label:8342 field.rmocbbol.billing_type.label:12317
479 #: field.rmocbbcol.billing_type.label:12342
480 #: field.rmocbbhol.billing_type.label:12370
481 msgid "Billing Type"
482 msgstr "Typ poplatku"
483
484 #: field.atul.event_def.label:1575
485 msgid "Event Definition ID"
486 msgstr "ID definice události"
487
488 #: field.atul.add_time.label:1576
489 msgid "Event Add Time"
490 msgstr "Čas přidání události"
491
492 #: class.rrf.label:10038
493 msgid "Report Folder"
494 msgstr "Složka zpráv"
495
496 #: field.jub.lineitem_notes.label:9565
497 msgid "Line Item Notes"
498 msgstr "Poznámky k položce"
499
500 #: field.ahtc.hold.label:8211
501 msgid "Hold requiring Transit"
502 msgstr "Rezervace vyžadující přepravu"
503
504 #: field.aout.name.label:7046
505 msgid "Type Name"
506 msgstr "Název typu organizační jednotky"
507
508 #: field.rhcrpbapd.copy_count_at_or_below.label:11799
509 msgid "Holdable Copy Count at Pickup Library and its Descendants"
510 msgstr ""
511 "Počet rezervovatelných exemplářů v knihovně pro vyzvednutní rezervace  a v "
512 "jejích podřízených jednotkách"
513
514 #: field.mb.billing_ts.label:8248
515 msgid "Legacy Billing Timestamp"
516 msgstr "Časové razítko zděděného poplatku"
517
518 #: field.ahr.cancel_time.label:6272 field.ahopl.cancel_time.label:6422
519 #: field.alhr.cancel_time.label:6507 field.combahr.cancel_time.label:6595
520 #: field.aahr.cancel_time.label:6654
521 msgid "Hold Cancel Date/Time"
522 msgstr "Datum /čas zrušení rezervace"
523
524 #: class.acsaf.label:2527
525 msgid "Authority Control Set Authority Field"
526 msgstr "Pole autority konrtolní sady autorit"
527
528 #: class.acqcle.label:10449
529 msgid "Claim Event"
530 msgstr "Událost rezervace"
531
532 #: class.xcol.label:11065
533 msgid "Column Expression"
534 msgstr "Výraz sloupce"
535
536 #: field.crad.format.label:1009 field.cza.format.label:1258
537 #: field.cvrfm.value.label:1792 field.cmf.format.label:2888
538 msgid "Format"
539 msgstr "Formát"
540
541 #: class.aiit.label:1647
542 msgid "Non-bibliographic Invoice Item Type"
543 msgstr "Typ položky nebibliografických faktur"
544
545 #: field.au.usrname.label:3642
546 msgid "OPAC/Staff Client User Name"
547 msgstr "Uživatelské jméno pro OPAC / služebního klienta"
548
549 #: field.vii.circ_lib.label:371 field.viiad.circ_lib.label:424
550 #: field.aacct.circ_lib.label:4652 field.aacs.circ_lib.label:4675
551 #: field.combcirc.circ_lib.label:4749 field.acirc.circ_lib.label:4838
552 #: field.sunit.circ_lib.label:5702 field.acp.circ_lib.label:7412
553 #: field.ancc.circ_lib.label:7788 field.aufhl.circ_lib.label:10724
554 #: field.aufhil.circ_lib.label:10746 field.aufhol.circ_lib.label:10776
555 #: field.rodcirc.circ_lib.label:12217 field.rmocbbcol.circ_lib.label:12340
556 #: field.rmobbcol.circ_lib.label:12354
557 msgid "Circulating Library"
558 msgstr "Půjčující knihovna"
559
560 #: field.afs.scheduled_time.label:10668
561 msgid "Scheduled Time"
562 msgstr "Plánovaný čas"
563
564 #: field.vmsp.heading.label:750
565 msgid "Authority Heading"
566 msgstr "Autoritní záhlaví"
567
568 #: field.ahr.acq_request.label:6289 field.ahopl.acq_request.label:6438
569 #: field.alhr.acq_request.label:6524
570 msgid "Acquisition Request"
571 msgstr ""
572
573 #: field.auri.call_number_maps.label:3114
574 msgid "Call Number Maps"
575 msgstr "Přehledy signatur"
576
577 #: class.acnn.label:4439
578 msgid "Call Number Note"
579 msgstr "Poznámka k signatuře"
580
581 #: field.qdt.is_numeric.label:10823
582 msgid "Is Numeric"
583 msgstr "Je numerický"
584
585 #: class.cmfpm.label:11244
586 msgid "MARC21 Fixed Field Map"
587 msgstr "Přehled polí pevné délky MARC21"
588
589 #: field.ccmm.max_fine_rule.label:1969 field.circ.max_fine_rule.label:4589
590 #: field.aacs.max_fine_rule.label:4684 field.combcirc.max_fine_rule.label:4758
591 #: field.acirc.max_fine_rule.label:4847 class.crmf.label:7694
592 #: field.rodcirc.max_fine_rule.label:12226
593 msgid "Max Fine Rule"
594 msgstr "Limity pokut"
595
596 #: field.cfgm.max_depth.label:12599
597 msgid "Max Depth"
598 msgstr "Maximální hloubka"
599
600 #: field.cuat.ewhat.label:3709
601 msgid "Event Type"
602 msgstr "Typ události"
603
604 #: class.aurst.label:8503
605 msgid "Acquisition Patron Request Status Type"
606 msgstr ""
607
608 #: class.chmm.label:1892
609 msgid "Hold Matrix Matchpoint"
610 msgstr "Vzorec pro splnění rezervací"
611
612 #: field.bre.subject_field_entries.label:3203
613 msgid "Indexed Subject Field Entries"
614 msgstr "Údaje indexovaných předmětových polí"
615
616 #: class.acpl.label:5264
617 msgid "Copy/Shelving Location"
618 msgstr "Umístění exempláře / regálu"
619
620 #: field.acqofscred.sort_date.label:8966
621 msgid "Sort Date"
622 msgstr "Datum třídění"
623
624 #: field.asvr.response_group_id.label:2445
625 msgid "Response Group ID"
626 msgstr "ID skupiny odpovídajících"
627
628 #: field.mcrp.id.label:6971
629 msgid "Pyament ID"
630 msgstr "ID platby"
631
632 #: field.alci.inventory_workstation.label:7507
633 msgid "Latest Inventory Workstation"
634 msgstr ""
635
636 #: class.aus.label:2335
637 msgid "User Setting"
638 msgstr "Uživatelské nastavení"
639
640 #: class.actscecm.label:7857
641 msgid "User Statistical Category Entry"
642 msgstr "Položky statistických kategorií uživatelů"
643
644 #: field.aoa.san.label:6169 field.acqpro.san.label:8562
645 msgid "SAN"
646 msgstr "SAN"
647
648 #: field.rp.require_horizon.label:277
649 msgid "Require Horizon"
650 msgstr "Požadovat Horizont"
651
652 #: class.ccls.label:2022
653 msgid "Circulation Limit Set"
654 msgstr "Sada výpůjčních limitů"
655
656 #: class.asc.label:6831
657 msgid "Asset Statistical Category"
658 msgstr "Aktivní statistická kategorie"
659
660 #: field.ahopl.usr_alias.label:6448
661 msgid "User Alias"
662 msgstr "Alias uživatele"
663
664 #: class.jub.label:9542 field.acqlin.lineitem.label:9668
665 msgid "Line Item"
666 msgstr "Položka"
667
668 #: field.cracct.path.label:1207 field.acqedi.path.label:9870
669 #: field.uvu.path.label:11436
670 msgid "Path"
671 msgstr "Cesta"
672
673 #: field.vii.pub_note.label:386 field.viiad.pub_note.label:438
674 msgid "Public Note"
675 msgstr "Veřejná poznámka"
676
677 #: field.acplg.top.label:5303
678 msgid "Display Above Orgs"
679 msgstr "Zobrazit nad organizacemi"
680
681 #: field.rccbs.usr_home_ou_name.label:11994
682 msgid "User Home Library Name"
683 msgstr "Název domovské knihovny uživatele"
684
685 #: field.au.credit_forward_balance.label:3614
686 msgid "User Credit Balance"
687 msgstr "Zůstatek zálohy uživatele"
688
689 #: field.acqclet.id.label:10418
690 msgid "Claim Event Type ID"
691 msgstr "ID typu reklamace"
692
693 #: field.scap.enum_5.label:5428
694 msgid "Enum 5"
695 msgstr "Číslování 5"
696
697 #: class.mcrp.label:6966
698 msgid "House Credit Payment"
699 msgstr "Platba domácím kreditem"
700
701 #: field.czifm.id.label:1279 field.cmcts.id.label:11865
702 #: field.cmfts.id.label:11890
703 msgid "Map ID"
704 msgstr "ID Mapy"
705
706 #: field.ahr.eligible_copies.label:6277 field.ahopl.eligible_copies.label:6427
707 #: field.alhr.eligible_copies.label:6512
708 msgid "Eligible Copies"
709 msgstr "Vhodné exempláře"
710
711 #: class.afsg.label:10633 field.afs.fieldset_group.label:10674
712 msgid "Fieldset Group"
713 msgstr "Skupina sady polí"
714
715 #: field.ccmlsm.limit_set.label:2049 field.cclscmm.limit_set.label:2076
716 #: field.cclsacpl.limit_set.label:2101 field.cclsgm.limit_set.label:2127
717 msgid "Limit Set"
718 msgstr "Sestavy limitů"
719
720 #: class.bmp.label:3290 field.acp.parts.label:7449
721 msgid "Monograph Parts"
722 msgstr "Části monografií"
723
724 #: field.brav.valid_value.label:5027
725 msgid "Valid Value"
726 msgstr "Platná hodnota"
727
728 #: field.rhrr.target.label:10225
729 msgid "Hold Target"
730 msgstr "Cíl rezervace"
731
732 #: field.asvr.effective_date.label:2442
733 msgid "Effective Answer Date/Time"
734 msgstr "Účinné datum / čas odpovědi"
735
736 #: field.ahr.capture_time.label:6250 field.ahopl.capture_time.label:6400
737 #: field.alhr.capture_time.label:6487 field.combahr.capture_time.label:6571
738 #: field.aahr.capture_time.label:6630
739 msgid "Capture Date/Time"
740 msgstr "Čas / datum zachycení"
741
742 #: field.acqpl.id.label:9345
743 msgid "Selection List ID"
744 msgstr "ID  akvizičního seznamu"
745
746 #: class.pupm.label:7937
747 msgid "User Permission Map"
748 msgstr "Seznamy uživatelských oprávnění"
749
750 #: class.auricnm.label:3122
751 msgid "Electronic Access URI to Call Number Map"
752 msgstr "URI elektronického přístupu k přehledu signatur"
753
754 #: field.acqfap.percent.label:9323
755 msgid "Percent"
756 msgstr "Procento"
757
758 #: field.ccvm.search_label.label:1180
759 msgid "Search Label"
760 msgstr "Označení vyhledávání"
761
762 #: field.sunit.loan_duration.label:5719 field.acp.loan_duration.label:7430
763 #: field.act.loan_duration.label:7639
764 msgid "Loan Duration"
765 msgstr "Délka výpůjčky"
766
767 #: field.vbq.queue_type.label:465 field.vaq.queue_type.label:607
768 #: field.mrd.item_type.label:4255 field.aua.address_type.label:4365
769 #: field.scap.type.label:5418 field.mb.btype.label:8256
770 #: field.acqpca.address_type.label:8809 field.acqlia.attr_type.label:9689
771 #: field.qbv.type.label:10872 field.bmpc.ptype.label:11231
772 msgid "Type"
773 msgstr "Typ"
774
775 #: class.acplg.label:5296
776 msgid "Copy/Shelving Location Group"
777 msgstr "Skupiny umístění exemplářů / regálů"
778
779 #: field.cracct.username.label:1204 field.acqedi.username.label:9867
780 msgid "Username"
781 msgstr "Uživatelské jméno"
782
783 #: field.rccc.stat_cat_1.label:11942
784 msgid "Legacy CAT1 Link"
785 msgstr "Link zděděné statistické kateogorie 1"
786
787 #: class.ccnbn.label:6821
788 msgid "Call Number Bucket Note"
789 msgstr "Poznámka ke skupině signatur"
790
791 #: field.acqfsum.allocated_total.label:9268
792 msgid "Total Allocated"
793 msgstr "Celkem přiděleno"
794
795 #: field.cmcts.index_lang.label:11870 field.cmfts.index_lang.label:11895
796 msgid "Index Language"
797 msgstr "Jazyk rejstříku"
798
799 #: field.cbho.rtime.label:2951
800 msgid "Hold Request Time"
801 msgstr "Čas požadavku na rezervaci"
802
803 #: field.ahn.hold.label:5236 field.aufh.hold.label:7824
804 msgid "Hold"
805 msgstr "Rezervace"
806
807 #: field.atev.id.label:1478 field.atul.id.label:1574
808 msgid "Event ID"
809 msgstr "ID události"
810
811 #: field.mcrp.xact.label:6974 field.mb.xact.label:8255
812 msgid "Transaction"
813 msgstr "Transakce"
814
815 #: field.acqafsb.amount.label:9176
816 msgid "Total Spent Balance"
817 msgstr "Bilance celkové útraty"
818
819 #: class.ccbi.label:2472
820 msgid "Copy Bucket Item"
821 msgstr "Položka skupiny exemplářů"
822
823 #: field.acqpo.order_date.label:9402 field.acqpoh.order_date.label:9450
824 msgid "Order Date"
825 msgstr "Datum objednání"
826
827 #: field.sunit.fine_level.label:5717 field.acp.fine_level.label:7427
828 #: field.act.fine_level.label:7640
829 msgid "Fine Level"
830 msgstr "Úroveň pokuty"
831
832 #: field.cbho.pprox.label:2943
833 msgid "Capture Lib to Pickup Lib Proximity"
834 msgstr ""
835 "Zachycující knihovna vůči proximitě knihovny pro vyzvednutí rezervace"
836
837 #: field.sdist.streams.label:5532
838 msgid "Streams"
839 msgstr "Řady exemplářů"
840
841 #: field.pgt.application_perm.label:7719
842 msgid "Required Permission"
843 msgstr "Požadované oprávnění"
844
845 #: field.ahf.thesaurus_xpath.label:2755
846 msgid "Thesaurus XPath"
847 msgstr "XPath pro tezaurus"
848
849 #: field.sunit.mint_condition.label:5726 field.ahr.mint_condition.label:6284
850 #: field.ahopl.mint_condition.label:6434 field.alhr.mint_condition.label:6519
851 #: field.combahr.mint_condition.label:6603
852 #: field.aahr.mint_condition.label:6662 field.acp.mint_condition.label:7437
853 msgid "Is Mint Condition"
854 msgstr "Je ve výborném stavu"
855
856 #: field.rccc.dewey_block_hundreds.label:11947
857 msgid "Dewey Block - Hundreds"
858 msgstr "Blok Deweyho třídění - stovky"
859
860 #: field.ahopl.usr_alias_or_display_name.label:6447
861 msgid "User Alias or Display Name"
862 msgstr "Alias uživatele nebo zobrazené jméno"
863
864 #: field.chmw.marc_form.label:1818 field.ccmw.marc_form.label:1849
865 #: field.chmm.marc_form.label:1906 field.ccmm.marc_form.label:1958
866 #: field.rccc.item_form.label:11928
867 msgid "MARC Form"
868 msgstr "Formulář MARC"
869
870 #: field.cmfinm.pos.label:909 field.crainm.pos.label:1156
871 msgid "Order of Application"
872 msgstr "Pořadí aplikace"
873
874 #: field.ssr.visible.label:6121
875 msgid "Visible"
876 msgstr "Viditelný"
877
878 #: field.atev.error_output.label:1489
879 msgid "Error Output"
880 msgstr "Chybové hlášení"
881
882 #: field.circ.id.label:4587 field.aacct.id.label:4654 field.aacs.id.label:4682
883 #: field.combcirc.id.label:4756 field.acirc.id.label:4845
884 #: field.rodcirc.id.label:12224
885 msgid "Circ ID"
886 msgstr "ID výpůjčky"
887
888 #: field.cwa.active.label:1872 field.chmm.active.label:1895
889 #: field.ccmm.active.label:1949 field.scap.active.label:5422
890 #: field.cmcts.active.label:11868 field.cmfts.active.label:11893
891 msgid "Active?"
892 msgstr "Aktivní?"
893
894 #: class.ascecm.label:5970
895 msgid "Statistical Category Entry Copy Map"
896 msgstr "Přehled statistických kategorií exemplářů"
897
898 #: field.aws.toolbars.label:1612
899 msgid "Toolbars"
900 msgstr "Nástrojové lišty"
901
902 #: field.atev.add_time.label:1481
903 msgid "Add Time"
904 msgstr "Čas přidání"
905
906 #: field.auch.due_date.label:4921 field.rocit.due_date.label:12297
907 msgid "Due Date"
908 msgstr "K vrácení dne"
909
910 #: field.cmc.buoyant.label:2857
911 msgid "Buoyant?"
912 msgstr "Plovoucí?"
913
914 #: field.asvq.responses.label:2170 field.asv.responses.label:6130
915 msgid "Responses"
916 msgstr "Odpovědi"
917
918 #: field.atul.perm_lib.label:1589
919 msgid "Permission Context"
920 msgstr "Kontext pro oprávnění"
921
922 #: class.cfgm.label:12593
923 msgid "Floating Group Members"
924 msgstr "Pohyblivý člen skupiny"
925
926 #: field.acpl.circulate.label:5266
927 msgid "Can Circulate?"
928 msgstr "Lze půjčovat?"
929
930 #: field.sunit.stat_cat_entry_copy_maps.label:5733
931 #: field.acp.stat_cat_entry_copy_maps.label:7441
932 msgid "Stat-Cat entry maps"
933 msgstr "Přehled položek statistických kategorií"
934
935 #: field.rb.popularity_parameter.label:316
936 msgid "Popularity Parameter"
937 msgstr "Parametr popularity"
938
939 #: class.bravm.label:5134 field.bravm.id.label:5136
940 msgid "Reservation Attribute Value Map"
941 msgstr "Přehled hodnot atributů rezervace"
942
943 #: field.atcol.module.label:1343 field.atval.module.label:1351
944 #: field.atreact.module.label:1367 field.atclean.module.label:1383
945 msgid "Module Name"
946 msgstr "Jméno modulu"
947
948 #: field.acqpo.amount_estimated.label:9411
949 msgid "Amount Estimated"
950 msgstr "Odhadovvaná částka"
951
952 #: class.ccnbin.label:5176
953 msgid "Call Number Bucket Item Note"
954 msgstr "Poznámka k položce skupiny signatur"
955
956 #: field.acplg.location_maps.label:5304
957 msgid "Copy Location Mappings"
958 msgstr "Mapování umístění exemplářů"
959
960 #: field.vqbr.create_time.label:506 field.vqar.create_time.label:627
961 #: field.vst.create_time.label:823 field.acqfdeb.create_time.label:8985
962 #: field.acqfa.create_time.label:9292 field.acqfap.create_time.label:9326
963 #: field.acqpoh.create_time.label:9446 field.acqlih.create_time.label:9611
964 #: field.acqdfa.create_time.label:10355 field.uvs.create_time.label:11324
965 #: field.cfdfs.create_time.label:11584
966 msgid "Create Time"
967 msgstr "Čas vytvoření"
968
969 #: class.coustl.label:12528
970 msgid "Organizational Unit Setting Type Log"
971 msgstr "Log Typů nastavení organizačních jednotek"
972
973 #: class.rrbs.label:243 class.rb.label:291
974 msgid "Statistical Popularity Badge"
975 msgstr "statistické označení popularity"
976
977 #: field.combcirc.usr_birth_year.label:4785
978 #: field.acirc.usr_birth_year.label:4873
979 #: field.combahr.usr_birth_year.label:6590
980 #: field.aahr.usr_birth_year.label:6649
981 msgid "Patron Birth Year"
982 msgstr "Rok narození čtenáře"
983
984 #: field.atc.hold_transit_copy.label:2417 class.ahtc.label:8206
985 #: field.iatc.hold_transit_copy.label:12149
986 msgid "Hold Transit"
987 msgstr "Přeprava rezervací"
988
989 #: field.accs.last_stop_fines_time.label:175
990 msgid "Last Stop Fines Time"
991 msgstr "Pokuty zastaveny"
992
993 #: field.aur.need_before.label:8391 field.aurs.need_before.label:8465
994 msgid "Need Before Date/Time"
995 msgstr "Potřebné před datem / časem"
996
997 #: class.afscv.label:10693
998 msgid "Fieldset Column Value"
999 msgstr "Hodnota sloupců množiny polí"
1000
1001 #: field.aoupa.prox_adjustment.label:6083
1002 msgid "Proximity Adjustment"
1003 msgstr "Nastavení proximity"
1004
1005 #: field.ccm.sip2_media_type.label:1632
1006 msgid "SIP2 Media Type"
1007 msgstr "Typ SIP2 média"
1008
1009 #: field.vqbrad.code.label:542 field.vqarad.code.label:659
1010 #: field.cmrcfmt.code.label:928 field.ccvm.code.label:1176
1011 #: field.cza.code.label:1257 field.ccm.code.label:1629
1012 #: field.aiit.code.label:1649 field.acqim.code.label:1667
1013 #: field.ccpbt.code.label:1683 field.ccnbt.code.label:1699
1014 #: field.cbrebt.code.label:1759 field.cubt.code.label:1775
1015 #: field.cvrfm.code.label:1791 field.aba.code.label:2628
1016 #: field.acqpro.code.label:8559 field.acqipm.code.label:8611
1017 #: field.acqfs.code.label:8909 field.acqf.code.label:9018
1018 #: field.acqfsum.code.label:9260 field.acqliat.code.label:9648
1019 #: field.acqliad.code.label:9737 field.acqlimad.code.label:9752
1020 #: field.acqligad.code.label:9772 field.acqliuad.code.label:9782
1021 #: field.acqlipad.code.label:9795 field.acqlilad.code.label:9855
1022 #: field.acqclt.code.label:10400 field.acqclet.code.label:10420
1023 #: field.cmrtm.code.label:11605 field.cctt.code.label:12617
1024 msgid "Code"
1025 msgstr "Kód"
1026
1027 #: class.cubi.label:7200
1028 msgid "User Bucket Item"
1029 msgstr "Položka skupiny uživatelů"
1030
1031 #: field.circ.due_date.label:4583 field.aacs.due_date.label:4678
1032 #: field.combcirc.due_date.label:4752 field.acirc.due_date.label:4841
1033 #: field.rodcirc.due_date.label:12220
1034 msgid "Due Date/Time"
1035 msgstr "Datum / čas vrácení"
1036
1037 #: class.acqafsb.label:9173
1038 msgid "All Fund Spent Balance"
1039 msgstr "Bilance útrat všech fondů"
1040
1041 #: class.acqafst.label:9163
1042 msgid "All Fund Spent Total"
1043 msgstr "Ze všech fondů utraceno celkem"
1044
1045 #: field.aur.holdable_formats.label:8385
1046 #: field.aurs.holdable_formats.label:8459
1047 msgid "Holdable Formats"
1048 msgstr "Rezervovatelné formáty"
1049
1050 #: field.atevparam.id.label:1503
1051 msgid "Parameter ID"
1052 msgstr "ID parametru"
1053
1054 #: field.acqpo.id.label:9393 field.acqpoh.id.label:9441
1055 #: field.acqmapinv.purchase_order.label:12488
1056 msgid "Purchase Order ID"
1057 msgstr "ID Objednávky"
1058
1059 #: field.sunit.age_protect.label:5697 field.acp.age_protect.label:7407
1060 msgid "Age Hold Protection"
1061 msgstr "Dočasné omezení rezervací"
1062
1063 #: field.vii.error_detail.label:367 field.vqbr.error_detail.label:513
1064 #: field.vqar.error_detail.label:633
1065 msgid "Import Error Detail"
1066 msgstr "Detaily chyby importu"
1067
1068 #: class.sunit.label:5694 field.sitem.unit.label:5775
1069 msgid "Unit"
1070 msgstr "Jednotka"
1071
1072 #: class.cst.label:3133 class.csp.label:4275
1073 #: field.ausp.standing_penalty.label:4343
1074 msgid "Standing Penalty"
1075 msgstr "Blokace a penále"
1076
1077 #: class.rhcrpbapd.label:11760
1078 msgid "Hold/Copy Ratio per Bib and Pickup Library (and Descendants) "
1079 msgstr ""
1080 "Poměr rezervace/exemplář na bibliografikcýh záznam a knihovnu pro vyzvednutí "
1081 "rezervace (a její podřízené jednotky) "
1082
1083 #: field.circ.checkin_staff.label:4578 field.aacs.checkin_staff.label:4673
1084 #: field.combcirc.checkin_staff.label:4747
1085 #: field.acirc.checkin_staff.label:4836
1086 #: field.rodcirc.checkin_staff.label:12215
1087 msgid "Check In Staff"
1088 msgstr "Pracovník výpůjčního protokolu"
1089
1090 #: field.mdp.cash_drawer.label:8073
1091 msgid "Cash Drawer"
1092 msgstr "Hotovostní pokladna"
1093
1094 #: field.acnc.field.label:3019
1095 msgid "Call number fields"
1096 msgstr "Pole signatury"
1097
1098 #: field.acqf.spent_total.label:9031
1099 msgid "Spent Total"
1100 msgstr "Celkem utraceno"
1101
1102 #: field.mwde.subject_topic.label:4050
1103 msgid "Topic Subject"
1104 msgstr "Věcné téma"
1105
1106 #: field.ahf.type_xpath.label:2754
1107 msgid "Related/Variant Type XPath"
1108 msgstr "Související/variantní typ XPath"
1109
1110 #: class.cza.label:1251 field.czifm.z3950_attr.label:1283
1111 msgid "Z39.50 Attribute"
1112 msgstr "Atribury Z39.50"
1113
1114 #: field.acqedi.use_attrs.label:9878
1115 msgid "Use EDI Attributes"
1116 msgstr "Použít atributy EDI"
1117
1118 #: field.mbtslv.billing_location.label:2239
1119 #: field.mg.billing_location.label:7095
1120 msgid "Billing Location"
1121 msgstr "Místo naúčtování poplatku"
1122
1123 #: field.ccmlsm.fallthrough.label:2050
1124 msgid "Fallthrough"
1125 msgstr "Nezdařené"
1126
1127 #: class.srlu.label:5624
1128 msgid "Routing List User"
1129 msgstr "Uživatelé seznamu předběžných příjemců"
1130
1131 #: field.mrd.pub_status.label:4257
1132 msgid "Pub Status"
1133 msgstr "Status publikování"
1134
1135 #: field.rb.importance_interval.label:305
1136 msgid "Importance Interval"
1137 msgstr "Interval důležitosti"
1138
1139 #: class.aeasm.label:9939
1140 msgid "EDI Attribute Set Map"
1141 msgstr "Mapa sad atributů EDI"
1142
1143 #: field.aufhmxl.max.label:10758
1144 msgid "Max Loop"
1145 msgstr "Max Loop"
1146
1147 #: field.ahf.label.label:2750
1148 msgid "Heading Field Label"
1149 msgstr "Označení polí záhlaví"
1150
1151 #: field.atev.async_output.label:1490
1152 msgid "Asynchronous Output"
1153 msgstr "Asynchroonní výstup"
1154
1155 #: class.ccnbt.label:1697
1156 msgid "Call Number Bucket Type"
1157 msgstr "Typ skupiny signatur"
1158
1159 #: field.mckp.cash_drawer.label:7382
1160 msgid "Workstation link"
1161 msgstr "Pracovní stanice (odkaz)"
1162
1163 #: field.combcirc.usr_post_code.label:4768
1164 #: field.acirc.usr_post_code.label:4857 field.combahr.usr_post_code.label:6587
1165 #: field.aahr.usr_post_code.label:6646
1166 msgid "Patron ZIP"
1167 msgstr "PSČ čtenáře"
1168
1169 #: class.pgtde.label:7736
1170 msgid "Permission Group Tree Display Entry"
1171 msgstr ""
1172
1173 #: field.circ.billable_transaction.label:4609
1174 #: field.aacs.billable_transaction.label:4703
1175 #: field.combcirc.billable_transaction.label:4778
1176 #: field.acirc.billable_transaction.label:4867
1177 #: field.rodcirc.billable_transaction.label:12240
1178 msgid "Base Transaction"
1179 msgstr "Základní transakce"
1180
1181 #: class.acqlin.label:9665
1182 msgid "Line Item Note"
1183 msgstr "Poznámka k položce"
1184
1185 #: field.cnct.in_house.label:7022
1186 msgid "In House?"
1187 msgstr "Prezenčně?"
1188
1189 #: class.aacs.label:4670
1190 msgid "Combined Aged and Active circulations"
1191 msgstr "Sloučené archivní a akvitvní výpůjčky"
1192
1193 #: field.au.card.label:3610
1194 msgid "Current Library Card"
1195 msgstr "Aktuální čtenářský průkaz"
1196
1197 #: field.acpn.creator.label:3859
1198 msgid "Note Creator"
1199 msgstr "Poznámku vytvořil (a)"
1200
1201 #: field.acqlisum.estimated_amount.label:12100
1202 #: field.acqlisumi.estimated_amount.label:12121
1203 msgid "Estimated Amount"
1204 msgstr "Odhadovaná částka"
1205
1206 #: field.ath.passive.label:1328
1207 msgid "Passive"
1208 msgstr "Pasivní"
1209
1210 #: class.cctt.label:12615
1211 msgid "Copy Tag Types"
1212 msgstr "Typy tagů exemplářů"
1213
1214 #: field.acp.last_circ.label:7446 field.rlc.last_circ.label:11839
1215 msgid "Last Circulation Date"
1216 msgstr "Naposledy vypůjčeno"
1217
1218 #: field.brt.resources.label:4943 field.aou.resources.label:6715
1219 msgid "Resources"
1220 msgstr "Zdroje"
1221
1222 #: class.ash.label:2732
1223 msgid "Authority Simple Heading"
1224 msgstr "Jednoduché záhlaví autority"
1225
1226 #: field.bre.compressed_display_entries.label:3216
1227 msgid "Compressed Display Entries"
1228 msgstr "Údaje zkráceného zobrazení"
1229
1230 #: field.sstr.routing_label.label:5599
1231 msgid "Routing Label"
1232 msgstr "Označení předběžných příjemců"
1233
1234 #: class.acpm.label:3310
1235 msgid "Copy Monograph Part Map"
1236 msgstr "Seznam částí exemplářů monografií"
1237
1238 #: field.circ.target_copy.label:4598 field.aacs.target_copy.label:4693
1239 #: field.combcirc.target_copy.label:4767 field.acirc.target_copy.label:4856
1240 #: field.auch.target_copy.label:4919 field.rodcirc.target_copy.label:12234
1241 msgid "Circulating Item"
1242 msgstr "Půjčovaný exemplář"
1243
1244 #: class.cubt.label:1773
1245 msgid "User Bucket Type"
1246 msgstr "Typ skupiny uživatelů"
1247
1248 #: field.atul.template_output.label:1584
1249 msgid "Event Template Output"
1250 msgstr "Výstup šablony události"
1251
1252 #: field.ccmw.is_renewal.label:1840 field.ccmm.is_renewal.label:1948
1253 msgid "Renewal?"
1254 msgstr "Prodloužení?"
1255
1256 #: field.acs.id.label:2507
1257 msgid "Control Set ID"
1258 msgstr "ID kontrolní sady"
1259
1260 #: field.act.age_protect.label:7641
1261 msgid "Age Protect"
1262 msgstr "Období hájení"
1263
1264 #: class.acas.label:7551
1265 msgid "Copy Alert Suppression"
1266 msgstr "Potlačení upozornění k exempláři"
1267
1268 #: field.acqf.debits.label:9026
1269 msgid "Debits"
1270 msgstr "Dluh"
1271
1272 #: class.ccbin.label:2494
1273 msgid "Copy Bucket Item Note"
1274 msgstr "Poznámka k položce skupiny exemplářů"
1275
1276 #: field.ahopl.usr_family_name.label:6442
1277 msgid "User Family Name"
1278 msgstr "Příjmení uživatele"
1279
1280 #: field.atc.prev_dest.label:2413
1281 msgid "Prev Destination"
1282 msgstr "Předchozí cíl"
1283
1284 #: class.acnc.label:3014
1285 msgid "Call number classification scheme"
1286 msgstr "Klasfikační schéma signatur"
1287
1288 #: class.aufh.label:7819
1289 msgid "Unfulfilled Hold Targets"
1290 msgstr "Nesplněné rezervace"
1291
1292 #: field.sre.creator.label:5388 field.ssubn.creator.label:5490
1293 #: field.sdistn.creator.label:5566 field.siss.creator.label:5658
1294 #: field.sitem.creator.label:5769 field.sin.creator.label:5814
1295 #: field.aca.create_staff.label:7578 field.aaca.create_staff.label:7606
1296 #: field.act.creator.label:7631 field.acqpron.creator.label:8596
1297 #: field.acqpl.creator.label:9353 field.acqpo.creator.label:9400
1298 #: field.acqpoh.creator.label:9443 field.acqpon.creator.label:9475
1299 #: field.jub.creator.label:9556 field.acqlih.creator.label:9604
1300 #: field.acqlin.creator.label:9669 field.acqdfa.creator.label:10354
1301 #: field.acqcle.creator.label:10455 field.acqscle.creator.label:10483
1302 #: field.afsg.creator.label:10643 field.uvs.creator.label:11322
1303 #: field.cfdfs.creator.label:11582 field.rocit.creator.label:12288
1304 msgid "Creator"
1305 msgstr "Vytvořil(a)"
1306
1307 #: field.acp.holds_count.label:7454
1308 msgid "Has Holds"
1309 msgstr "Má rezervace"
1310
1311 #: field.rhcrpbap.holds_at_pickup_library.label:11742
1312 msgid "Active Holds at Pickup Library"
1313 msgstr "Aktivní rezervace v knihovně pro vyzvednutí rezervace"
1314
1315 #: field.ahopl.usr_suffix.label:6444
1316 msgid "User Suffix"
1317 msgstr "Suffix uživatele"
1318
1319 #: field.ahr.behind_desk.label:6288 field.ahopl.behind_desk.label:6453
1320 #: field.alhr.behind_desk.label:6523 field.combahr.behind_desk.label:6606
1321 msgid "Behind Desk"
1322 msgstr "U výpůjčního pultu"
1323
1324 #: field.rsr.series_statement.label:10186
1325 msgid "Series Statement (normalized)"
1326 msgstr "Specifikace edice (normalizováno)"
1327
1328 #: class.rccbs.label:11985
1329 msgid "Classic Open Transaction Summary"
1330 msgstr "Klasický otevřený souhrn transakcí"
1331
1332 #: field.artc.prev_hop.label:8178 field.ahtc.prev_hop.label:8214
1333 msgid "Previous Stop"
1334 msgstr "Předchozí zastavení"
1335
1336 #: field.rrbs.badge.label:251
1337 msgid "Badge"
1338 msgstr "Znak"
1339
1340 #: field.acqpa.address_type.label:8744
1341 msgid "Address Type"
1342 msgstr "Typ adresy"
1343
1344 #: class.aecc.label:3329
1345 msgid "Emergency Closing Circulation Entry"
1346 msgstr ""
1347
1348 #: field.ahr.cut_in_line.label:6283 field.ahopl.cut_in_line.label:6433
1349 #: field.alhr.cut_in_line.label:6518 field.combahr.cut_in_line.label:6602
1350 #: field.aahr.cut_in_line.label:6661
1351 msgid "Top of Queue"
1352 msgstr "Začátek fronty"
1353
1354 #: field.czs.auth.label:1233
1355 msgid "Auth"
1356 msgstr "Autentizace"
1357
1358 #: field.auact.event_time.label:3730
1359 msgid "Event Time"
1360 msgstr "Čas události"
1361
1362 #: field.acn.editor.label:3072 field.bre.editor.label:3188
1363 #: field.sunit.editor.label:5716 field.acp.editor.label:7426
1364 msgid "Last Editing User"
1365 msgstr "Naposledy editoval(a)"
1366
1367 #: field.aou.settings.label:6705
1368 msgid "Settings"
1369 msgstr "Nastavení"
1370
1371 #: field.acqafet.amount.label:9156
1372 msgid "Total Encumbered Amount"
1373 msgstr "Celková výše dluhu"
1374
1375 #: field.aouctn.tree.label:6774
1376 msgid "Tree"
1377 msgstr "Strom"
1378
1379 #: field.vbm.match_score.label:585 field.vam.match_score.label:702
1380 msgid "Match Score"
1381 msgstr "Počet shod"
1382
1383 #: field.vqbr.queue.label:509 field.vqar.queue.label:630
1384 msgid "Queue"
1385 msgstr "Fronta"
1386
1387 #: field.vbm.queued_record.label:582 field.vam.queued_record.label:699
1388 msgid "Queued Record"
1389 msgstr "Záznam ve frontě"
1390
1391 #: class.acqpoh.label:9436
1392 msgid "Purchase Order History"
1393 msgstr "Historie objednávek"
1394
1395 #: class.crahp.label:7677
1396 msgid "Age Hold Protection Rule"
1397 msgstr "Pravidlo dočasného omezení rezervací"
1398
1399 #: field.aou.workstations.label:6708
1400 msgid "Workstations"
1401 msgstr "Pracovní stanice"
1402
1403 #: field.aur.article_title.label:8398 field.aurs.article_title.label:8472
1404 msgid "Article Title"
1405 msgstr "Název článku"
1406
1407 #: field.au.hold_requests.label:3598
1408 msgid "All Hold Requests"
1409 msgstr "Všechny požadavky na rezervace"
1410
1411 #: field.au.master_account.label:3630
1412 msgid "Is Group Lead Account"
1413 msgstr "Je vedoucím skupiny uživatelů"
1414
1415 #: field.ahr.frozen.label:6278 field.ahopl.frozen.label:6428
1416 #: field.alhr.frozen.label:6513 field.combahr.frozen.label:6597
1417 #: field.aahr.frozen.label:6656
1418 msgid "Currently Frozen"
1419 msgstr "Momentálně zmraženo"
1420
1421 #: field.acqpca.contact.label:8818
1422 msgid "Contact"
1423 msgstr "Kontakt"
1424
1425 #: class.puwoum.label:7926
1426 msgid "User Work Org Unit Map"
1427 msgstr "Pracovní organizační jednotky uživatelů"
1428
1429 #: field.accs.last_checkin_workstation.label:177
1430 msgid "Last Checkin Workstation"
1431 msgstr "Naposledy vráceno na pracovní stanici"
1432
1433 #: field.vii.stat_cat_data.label:390 field.viiad.stat_cat_data.label:443
1434 msgid "Stat Cat Data"
1435 msgstr "Data statistické kategorie"
1436
1437 #: field.ccmw.org_unit.label:1841 field.cwa.org_unit.label:1873
1438 #: field.ccmm.org_unit.label:1950 field.pgpt.org_unit.label:4301
1439 #: field.ausp.org_unit.label:4344 field.acplo.org.label:5349
1440 #: field.aouctn.org_unit.label:6775 field.acas.org.label:7554
1441 #: field.pgtde.org.label:7741 field.cbt.owner.label:8346
1442 #: field.acqf.org.label:9014 field.acqfsum.org.label:9256
1443 #: field.acqfap.org.label:9321 field.acqpl.org_unit.label:9347
1444 #: field.acqclt.org_unit.label:10399 field.acqclet.org_unit.label:10419
1445 #: field.acqclp.org_unit.label:10496 field.cfgm.org_unit.label:12597
1446 msgid "Org Unit"
1447 msgstr "Organizační jednotka"
1448
1449 #: class.ahopl.label:6316
1450 msgid "Hold On Pull List"
1451 msgstr "Seznam rezervací"
1452
1453 #: class.mkfe.label:4160
1454 msgid "Keyword Field Entry"
1455 msgstr "Položky klíčových polí"
1456
1457 #: class.asvq.label:2167
1458 msgid "User Survey Question"
1459 msgstr "Otázka uživatelského průzkumu"
1460
1461 #: class.mfae.label:4089
1462 msgid "Combined Facet Entry"
1463 msgstr "Položky kombinovaných faset"
1464
1465 #: field.circ.phone_renewal.label:4591 field.aacs.phone_renewal.label:4686
1466 #: field.combcirc.phone_renewal.label:4760
1467 #: field.acirc.phone_renewal.label:4849
1468 #: field.rodcirc.phone_renewal.label:12228
1469 msgid "Phone Renewal"
1470 msgstr "Telefonické prodloužení"
1471
1472 #: field.combcirc.usr_home_ou.label:4783 field.acirc.usr_home_ou.label:4871
1473 #: field.combahr.usr_home_ou.label:6588 field.aahr.usr_home_ou.label:6647
1474 msgid "Patron Home Library"
1475 msgstr "Domovská knihovna čtenáře"
1476
1477 #: class.siss.label:5655 field.sitem.issuance.label:5773
1478 #: field.smhc.issuance.label:5857
1479 msgid "Issuance"
1480 msgstr "Číslování / chronologie"
1481
1482 #: class.mife.label:7833
1483 msgid "Identifier Field Entry"
1484 msgstr "Položky pole identifikátoru"
1485
1486 #: field.acqlia.definition.label:9692
1487 msgid "Definition"
1488 msgstr "Definice"
1489
1490 #: class.sra.label:6018
1491 msgid "Relevance Adjustment"
1492 msgstr "Úprava relevance"
1493
1494 #: field.aur.article_pages.label:8399 field.aurs.article_pages.label:8473
1495 msgid "Article Pages"
1496 msgstr "Stránkování článku"
1497
1498 #: field.cmf.facet_field.label:2890
1499 msgid "Facet Field"
1500 msgstr "Pole fasety"
1501
1502 #: field.sre.edit_date.label:5390
1503 msgid "Edit date"
1504 msgstr "Datum editace"
1505
1506 #: field.acqlid.claims.label:9718
1507 msgid "Claims"
1508 msgstr "Reklamace"
1509
1510 #: class.ppl.label:3929
1511 msgid "Permission List"
1512 msgstr "Seznam oprávnění"
1513
1514 #: field.atevdef.hook.label:1432 field.atul.hook.label:1571
1515 msgid "Hook"
1516 msgstr "Háček"
1517
1518 #: field.bmpc.id.label:11230
1519 msgid "Temp ID"
1520 msgstr "Dočasné ID"
1521
1522 #: class.acqinv.label:8624 field.acqie.invoice.label:8665
1523 #: field.acqii.invoice.label:8702
1524 msgid "Invoice"
1525 msgstr "Faktura"
1526
1527 #: field.atenv.path.label:1401
1528 msgid "Field Path"
1529 msgstr ""
1530
1531 #: class.rlcd.label:11617
1532 msgid "Last Copy Delete Time"
1533 msgstr "Čas smazání posleního exempláře"
1534
1535 #: field.mbp.accepting_usr.label:8009 field.mdp.accepting_usr.label:8072
1536 msgid "Accepting User"
1537 msgstr "Akceptuji uživatele"
1538
1539 #: class.qrc.label:10948
1540 msgid "Record Column"
1541 msgstr "Sloupec záznamu"
1542
1543 #: field.crad.normalizers.label:1015
1544 msgid "Normalizers"
1545 msgstr "Normalizátory"
1546
1547 #: field.acqinv.inv_type.label:8632
1548 msgid "Invoice Type"
1549 msgstr "Typ platebního dokladu"
1550
1551 #: field.acqpro.fax_phone.label:8569 field.acqpa.fax_phone.label:8755
1552 #: field.acqpca.fax_phone.label:8820
1553 msgid "Fax Phone"
1554 msgstr "Číslo faxu"
1555
1556 #: class.aecs.label:3401
1557 msgid "Emergency Closing Status"
1558 msgstr ""
1559
1560 #: field.mwde.type_of_resource.label:4054
1561 msgid "Type of Resource"
1562 msgstr "Typ zdroje"
1563
1564 #: class.bmpc.label:11228
1565 msgid "MARC21 Physical Characteristics"
1566 msgstr "MARC21 Fyzický popis"
1567
1568 #: field.acqinv.payment_method.label:8635
1569 msgid "Payment Method"
1570 msgstr "Platební metoda"
1571
1572 #: class.afs.label:10661
1573 msgid "Fieldset"
1574 msgstr "Sada polí"
1575
1576 #: field.rmsr.pubdate.label:10139 field.rssr.pubdate.label:10163
1577 #: field.rsr.pubdate.label:10184
1578 msgid "Publication Year (normalized)"
1579 msgstr "Rok vydání  (normalizovaný)"
1580
1581 #: field.uvs.attempts.label:11327
1582 msgid "Verification Attempts"
1583 msgstr "Pokusy o ověření"
1584
1585 #: field.scap.enum_1.label:5424
1586 msgid "Enum 1"
1587 msgstr "Číslování 1"
1588
1589 #: field.scap.enum_3.label:5426
1590 msgid "Enum 3"
1591 msgstr "Číslování 3"
1592
1593 #: field.scap.enum_2.label:5425
1594 msgid "Enum 2"
1595 msgstr "Číslování 2"
1596
1597 #: field.asva.answer.label:7763
1598 msgid "Answer Text"
1599 msgstr "Text odpovědi"
1600
1601 #: field.scap.enum_4.label:5427
1602 msgid "Enum 4"
1603 msgstr "Číslování 4"
1604
1605 #: field.scap.enum_6.label:5429
1606 msgid "Enum 6"
1607 msgstr "Číslování 6"
1608
1609 #: field.vqbr.id.label:505 field.vqar.id.label:626
1610 #: field.mravl.source.label:1106 field.mraf.id.label:1121
1611 #: field.mra.id.label:1137 field.bre.id.label:3190
1612 #: field.mwde.source.label:4035 field.aufh.id.label:7825
1613 #: field.rmsr.id.label:10131 field.rssr.id.label:10155
1614 #: field.rsr.id.label:10174 field.rlcd.id.label:11631
1615 #: field.rhcrpb.id.label:11694 field.rhcrpbap.id.label:11740
1616 #: field.rhcrpbapd.id.label:11796
1617 msgid "Record ID"
1618 msgstr "ID záznamu"
1619
1620 #: field.siss.holding_link_id.label:5668
1621 msgid "Holding Link ID"
1622 msgstr "ID odkazu vlastnictví"
1623
1624 #: field.sdist.index_summary.label:5536 class.sisum.label:5922
1625 msgid "Index Issue Summary"
1626 msgstr "Rejstříky časopisů"
1627
1628 #: field.bre.attrs.label:3212
1629 msgid "SVF Attributes"
1630 msgstr "Atributy SVF"
1631
1632 #: field.au.email.label:3617 field.aou.email.label:6698
1633 #: field.stgu.email.label:10548
1634 msgid "Email Address"
1635 msgstr "E-mailová adresa"
1636
1637 #: class.xbool.label:11019
1638 msgid "Boolean Expression"
1639 msgstr "Booleovský výraz"
1640
1641 #: field.mrd.audience.label:4246
1642 msgid "Audn"
1643 msgstr "Audn"
1644
1645 #: class.xstr.label:11201
1646 msgid "String Expression"
1647 msgstr "Řetězcový výraz"
1648
1649 #: class.acrlid.label:12032
1650 msgid "Claim Ready Lineitem Details"
1651 msgstr "Detail položky k reklamaci"
1652
1653 #: field.acqdf.name.label:10296
1654 msgid "Formula Name"
1655 msgstr "Jméno vzorce"
1656
1657 #: field.circ.usr.label:4599 field.aacs.usr.label:4700
1658 #: field.combcirc.usr.label:4775 field.ancc.patron.label:7792
1659 #: field.rodcirc.usr.label:12235
1660 msgid "Patron"
1661 msgstr "Čtenář"
1662
1663 #: field.mb.adjustments.label:8257
1664 msgid "Adjustments"
1665 msgstr "Přizpůsobení"
1666
1667 #: field.cmfpm.length.label:11251 field.cmpcsm.length.label:11281
1668 #: field.cbc.length.label:12509
1669 msgid "Length"
1670 msgstr "Délka"
1671
1672 #: field.au.cards.label:3596
1673 msgid "All Library Cards"
1674 msgstr "Všechny čtenářské průkazy"
1675
1676 #: field.sitem.shadowed.label:5781
1677 msgid "Shadowed?"
1678 msgstr "Zastíněno?"
1679
1680 #: field.qfpd.id.label:10857
1681 msgid "Function Param Def ID"
1682 msgstr "ID definice parametru funkce"
1683
1684 #: class.amtr.label:156
1685 msgid "Matrix Test Result"
1686 msgstr "Výsledek testu matice"
1687
1688 #: field.rccbs.patron_zip.label:12018
1689 msgid "User ZIP Code"
1690 msgstr "PSČ uživatele"
1691
1692 #: class.vms.label:718
1693 msgid "Record Matching Definition Set"
1694 msgstr "Záznam odpovídající definiční sadě"
1695
1696 #: field.mrd.cat_form.label:4248
1697 msgid "Cat Form"
1698 msgstr "Katalogizační formulář"
1699
1700 #: field.qfs.id.label:10845
1701 msgid "Function Signature ID"
1702 msgstr "ID signatury funkce"
1703
1704 #: field.atc.dest.label:2407 field.iatc.dest.label:12141
1705 msgid "Destination"
1706 msgstr "Cíl"
1707
1708 #: field.ahopl.copy_location_order_position.label:6439
1709 msgid "Copy Location Sort Order"
1710 msgstr "Pořadí lokací  pro řazení"
1711
1712 #: class.mfp.label:4199
1713 msgid "Forgive Payment"
1714 msgstr "Prominutí platby"
1715
1716 #: field.vqbr.imported_as.label:511 field.vqar.imported_as.label:631
1717 msgid "Final Target Record"
1718 msgstr "Cílový záznam"
1719
1720 #: field.acn.uris.label:3079
1721 msgid "URIs"
1722 msgstr "URI"
1723
1724 #: class.acqfat.label:9058
1725 msgid "Fund Allocation Total"
1726 msgstr "Celkem přiděleno prostředků"
1727
1728 #: field.rocit.stat_cat_2_value.label:12281
1729 msgid "Legacy Stat Cat 2 Value"
1730 msgstr "Zděděná hodnota statistické kategorie 2"
1731
1732 #: class.svr.label:5366
1733 msgid "Serial Virtual Record"
1734 msgstr "Virtuální záznam seriálu"
1735
1736 #: field.chmm.distance_is_from_owner.label:1912
1737 msgid "Range is from Owning Lib?"
1738 msgstr "Akční rádius  je mimo vlastnickou knihovnu?"
1739
1740 #: field.acqlisum.paid_amount.label:12102
1741 #: field.acqlisumi.paid_amount.label:12123
1742 msgid "Paid Amount"
1743 msgstr "Výše platby"
1744
1745 #: class.aca.label:7571
1746 msgid "Copy Alert"
1747 msgstr "Upozornění k exempláři"
1748
1749 #: field.stgsc.value.label:10617
1750 msgid "Stat Cat Value"
1751 msgstr "Hodnota statistické kategorie"
1752
1753 #: class.aaca.label:7599
1754 msgid "Active Copy Alert"
1755 msgstr "Aktivní upozornění k exempláři"
1756
1757 #: field.acqftr.transfer_time.label:8850
1758 msgid "Transfer Time"
1759 msgstr "Čas přesunu"
1760
1761 #: class.mfr.label:3887
1762 msgid "Flattened MARC Fields"
1763 msgstr ""
1764
1765 #: field.rp.require_importance.label:279
1766 msgid "Require Importance"
1767 msgstr "Požadovat důležitost"
1768
1769 #: class.acpn.label:3856
1770 msgid "Copy Note"
1771 msgstr "Poznámka k exempláři"
1772
1773 #: field.cmc.a_weight.label:2860
1774 msgid "A Weight"
1775 msgstr "Váha A"
1776
1777 #: field.cbho.aprox.label:2945
1778 msgid "Adjusted Circ Lib to Pickup Lib Proximity"
1779 msgstr ""
1780 "Výpůjční knihovny nastavené v proximitě knihoven pro vyzvednutí rezervace"
1781
1782 #: field.atc.persistant_transfer.label:2410
1783 #: field.iatc.persistant_transfer.label:12144
1784 msgid "Is Persistent? (unused)"
1785 msgstr "Je trvalý? (nepoužito)"
1786
1787 #: field.aou.fiscal_calendar.label:6701 class.acqfc.label:8863
1788 msgid "Fiscal Calendar"
1789 msgstr "Fiskální kalendář"
1790
1791 #: field.vmp.update_bib_source.label:203
1792 msgid "Update Bib. Source"
1793 msgstr "Aktualizovat bibliografický zdroj"
1794
1795 #: class.qseq.label:10806
1796 msgid "Query Sequence"
1797 msgstr "Sekvence dotazu"
1798
1799 #: field.qxp.operator.label:10892 field.xop.operator.label:11176
1800 #: field.xser.operator.label:11193
1801 msgid "Operator"
1802 msgstr "Operátor"
1803
1804 #: field.acqct.code.label:8518
1805 msgid "Currency Code"
1806 msgstr "Kód měny"
1807
1808 #: class.coust.label:3818
1809 msgid "Organizational Unit Setting Type"
1810 msgstr "Typ nastavení organizační jednotky"
1811
1812 #: field.ancc.duedate.label:7794
1813 msgid "Virtual Due Date/Time"
1814 msgstr "Virtuální datum / čas vrácení"
1815
1816 #: field.rb.src_filter.label:310
1817 msgid "Bib Source Filter"
1818 msgstr "Filtr bibiliografického záznamu"
1819
1820 #: field.circ.unrecovered.label:4613 field.bresv.unrecovered.label:5083
1821 #: field.mbt.unrecovered.label:7146
1822 msgid "Unrecovered Debt"
1823 msgstr "Neuhrazené pohledávky"
1824
1825 #: class.auoi.label:851
1826 msgid "User Sharing Opt-in"
1827 msgstr "Souhlas se sdílením mezi uživateli"
1828
1829 #: field.aun.title.label:2297 field.acpn.title.label:3863
1830 msgid "Note Title"
1831 msgstr "Název poznámky"
1832
1833 #: field.cmcts.index_weight.label:11869 field.cmfts.index_weight.label:11894
1834 msgid "Index Weight"
1835 msgstr "Váha indexu"
1836
1837 #: field.combcirc.copy_owning_lib.label:4788
1838 #: field.acirc.copy_owning_lib.label:4876
1839 msgid "Copy Owning Library"
1840 msgstr "Knihovna vlastnící exemplář"
1841
1842 #: field.acqf.spent_balance.label:9033
1843 msgid "Spent Balance"
1844 msgstr "Bilance útraty"
1845
1846 #: class.ccat.label:7524
1847 msgid "Copy Alert Type"
1848 msgstr "Typ upozornění k exempláři"
1849
1850 #: field.aua.replaces.label:4377
1851 msgid "Replaces"
1852 msgstr "Nahrazuje"
1853
1854 #: field.uvs.selectors.label:11326
1855 msgid "URL Selectors"
1856 msgstr "Selektory URL"
1857
1858 #: field.ahopl.is_staff_hold.label:6451
1859 msgid "Is Staff Hold?"
1860 msgstr "Rezervováno personálem?"
1861
1862 #: class.auml.label:2269
1863 msgid "User Message (Limited Access)"
1864 msgstr "Zpráva uživatele (omezený přístup)"
1865
1866 #: field.acqlisum.delay_count.label:12097
1867 #: field.acqlisumi.delay_count.label:12118
1868 msgid "Delay Count"
1869 msgstr "Počet zdržených"
1870
1871 #: class.ancc.label:7786
1872 msgid "Non-cataloged Circulation"
1873 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
1874
1875 #: field.brav.id.label:5024
1876 msgid "Resource Attribute Value ID"
1877 msgstr "ID hodnoty atributů zdroje"
1878
1879 #: field.siss.holding_code.label:5666
1880 msgid "Holding Code"
1881 msgstr "Kód číslování"
1882
1883 #: field.rccc.patron_home_lib.label:11937
1884 msgid "Patron Home Library Link"
1885 msgstr "Domovská knihovna čtenáře (odkaz)"
1886
1887 #: field.mwde.abstract.label:4051
1888 msgid "Abstract"
1889 msgstr "Abstrakt"
1890
1891 #: field.circ.billings.label:4607 field.aacs.billings.label:4701
1892 #: field.combcirc.billings.label:4776 field.acirc.billings.label:4865
1893 #: field.rodcirc.billings.label:12238
1894 msgid "Transaction Billings"
1895 msgstr "Poplatky v rámci transakce"
1896
1897 #: class.stgma.label:10579
1898 msgid "Mailing Address Stage"
1899 msgstr "Stav kontaktní adresy"
1900
1901 #: class.aecr.label:3353
1902 msgid "Emergency Closing Reservation Entry"
1903 msgstr ""
1904
1905 #: field.bra.id.label:4998
1906 msgid "Resource Attribute ID"
1907 msgstr "ID atributu zdroje"
1908
1909 #: field.crmf.is_percent.label:7699
1910 msgid "Is Percent"
1911 msgstr "Je procentem"
1912
1913 #: field.acqfy.calendar.label:8885
1914 msgid "Calendar"
1915 msgstr "Kalendář"
1916
1917 #: class.acqligad.label:9769
1918 msgid "Line Item Generated Attribute Definition"
1919 msgstr "Generovaná definice atributů položky"
1920
1921 #: field.bresv.summary.label:5088 field.mbt.summary.label:7153
1922 msgid "Payment Summary"
1923 msgstr "Souhrn plateb"
1924
1925 #: class.asfge.label:6218
1926 msgid "Search Filter Group Entry"
1927 msgstr "Záznamy skupin vyhledávacích filtrů"
1928
1929 #: class.bra.label:4996 field.brav.attr.label:5026
1930 #: field.bram.resource_attr.label:5051
1931 msgid "Resource Attribute"
1932 msgstr "Atribut zdroje"
1933
1934 #: class.acqpro.label:8553 field.acqpron.provider.label:8595
1935 #: field.acqinv.provider.label:8628 field.acqpa.provider.label:8749
1936 #: field.acqpc.provider.label:8781 field.acqpo.provider.label:9397
1937 #: field.acqpoh.provider.label:9448 field.jub.provider.label:9548
1938 #: field.acqlih.provider.label:9607 field.acqlipad.provider.label:9798
1939 #: field.acqphsm.provider.label:9827 field.acqedi.provider.label:9873
1940 msgid "Provider"
1941 msgstr "Dodavatel"
1942
1943 #: class.qbv.label:10868 field.qxp.bind_variable.label:10898
1944 #: field.xbind.bind_variable.label:11011
1945 msgid "Bind Variable"
1946 msgstr "Vazba proměnných"
1947
1948 #: field.qseq.id.label:10808
1949 msgid "Query Seq ID"
1950 msgstr "ID sekvence dotazu"
1951
1952 #: field.vqbr.matches.label:516 field.vqar.matches.label:636
1953 msgid "Matches"
1954 msgstr "Shoda"
1955
1956 #: field.acqftr.transfer_user.label:8851
1957 msgid "Transfer User"
1958 msgstr "Přesunout uživatele"
1959
1960 #: field.ccmw.user_home_ou.label:1844 field.ccmm.user_home_ou.label:1953
1961 msgid "User Home Lib"
1962 msgstr "Domovská knihovna uživatele"
1963
1964 #: field.ancc.id.label:7790
1965 msgid "Non-cat Circulation ID"
1966 msgstr "ID nekatalogizované výpůjčky"
1967
1968 #: field.vms.mtype.label:723
1969 msgid "Match Set Type"
1970 msgstr "Typ sady shody"
1971
1972 #: field.puwoum.work_ou.label:7930
1973 msgid "Working Location"
1974 msgstr "Pracovní organizační jednotka"
1975
1976 #: field.rp.func.label:276
1977 msgid "Population Function"
1978 msgstr ""
1979
1980 #: field.bresv.xact_start.label:5082 field.mbt.xact_start.label:7145
1981 #: field.rccbs.xact_start.label:12000
1982 msgid "Transaction Start Date/Time"
1983 msgstr "Datum / čas začátku transakce"
1984
1985 #: class.rmobbhol.label:12380
1986 msgid "Open Circulation Balance by User Home Library and Owning Library"
1987 msgstr ""
1988 "Bilance  výpůjených exemplářů podle  domovské knihovny uživatele a "
1989 "vlastnické knihovny"
1990
1991 #: class.qfr.label:10926
1992 msgid "From Relation"
1993 msgstr "Z relace"
1994
1995 #: class.chddv.label:3535
1996 msgid "Hard Due Date Values"
1997 msgstr "Hodnoty pevných dat vrácení"
1998
1999 #: field.asvq.survey.label:2173 field.asvr.survey.label:2446
2000 #: class.asv.label:6127
2001 msgid "Survey"
2002 msgstr "Průzkum"
2003
2004 #: field.aus.id.label:2337 field.awss.id.label:12739
2005 msgid "Setting ID"
2006 msgstr "ID nastavení"
2007
2008 #: class.cub.label:6930
2009 msgid "User Bucket"
2010 msgstr "Skupina uživatelů"
2011
2012 #: field.sunit.dummy_isbn.label:5710 field.acp.dummy_isbn.label:7420
2013 msgid "Dummy ISBN"
2014 msgstr "Neplatné ISBN"
2015
2016 #: field.ath.key.label:1325
2017 msgid "Hook Key"
2018 msgstr "Klíč háčku"
2019
2020 #: field.cmrcfld.marc_format.label:944 field.cmrcsubfld.marc_format.label:972
2021 msgid "MARC Format"
2022 msgstr "Formát MARC"
2023
2024 #: field.acn.label.label:3074 field.ahopl.call_number_label.label:6449
2025 #: field.acqlid.cn_label.label:9707 field.rccc.call_number_label.label:11934
2026 msgid "Call Number Label"
2027 msgstr "Označení signatury"
2028
2029 #: field.aua.county.label:4368 field.aal.county.label:4403
2030 #: field.acqpa.county.label:8747 field.acqpca.county.label:8812
2031 #: field.stgma.county.label:10587 field.stgba.county.label:10603
2032 msgid "County"
2033 msgstr "Kraj"
2034
2035 #: field.acn.prefix.label:3082 field.cbc.prefix.label:12507
2036 msgid "Prefix"
2037 msgstr "Prefix"
2038
2039 #: field.ahrn.pub.label:6553
2040 msgid "Pub?"
2041 msgstr "Veřejné?"
2042
2043 #: field.cmf.display_xpath.label:2893
2044 msgid "Display XPath"
2045 msgstr "Zobrazit XPath"
2046
2047 #: field.jub.expected_recv_time.label:9554
2048 msgid "Expected Receive Date"
2049 msgstr "Předpokládané vrácení"
2050
2051 #: field.aoupa.circ_mod.label:6080 field.act.circ_modifier.label:7648
2052 #: field.acqlid.circ_modifier.label:9714 field.rccc.circ_modifier.label:11924
2053 #: field.rocit.circ_modifier.label:12276
2054 msgid "Circ Modifier"
2055 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
2056
2057 #: field.atul.update_time.label:1579
2058 msgid "Event Update Time"
2059 msgstr "Čas aktualizace události"
2060
2061 #: field.rsr.series_title.label:10185
2062 msgid "Series Title (normalized)"
2063 msgstr "Název edice (normalizovaný)"
2064
2065 #: field.acqfcb.amount.label:9129
2066 msgid "Balance after Spent and Encumbered"
2067 msgstr "Bilace po útratách a zatíženích"
2068
2069 #: field.actscsf.one_only.label:6876 field.ascsf.one_only.label:8141
2070 msgid "Exclusive?"
2071 msgstr "Výlučný?"
2072
2073 #: field.aufh.current_copy.label:7822
2074 msgid "Non-fulfilling Copy"
2075 msgstr "Kopie nesplňující požadavek"
2076
2077 #: field.qsq.type.label:10788
2078 msgid "Query type"
2079 msgstr "Typ dotazu"
2080
2081 #: class.rof.label:9998
2082 msgid "Output Folder"
2083 msgstr "Výstupní složka"
2084
2085 #: field.stgu.row_id.label:10544 field.stgc.row_id.label:10571
2086 #: field.stgma.row_id.label:10581 field.stgba.row_id.label:10597
2087 #: field.stgsc.row_id.label:10613 field.stgs.row_id.label:10624
2088 msgid "Row ID"
2089 msgstr "ID řádku"
2090
2091 #: field.siss.caption_and_pattern.label:5663
2092 msgid "Caption/Pattern"
2093 msgstr "Označení / schéma"
2094
2095 #: field.rp.description.label:275 field.rb.description.label:300
2096 #: field.vie.description.label:489 field.vqbrad.description.label:543
2097 #: field.vqarad.description.label:660 field.cin.description.label:889
2098 #: field.cmrcfld.description.label:948 field.cmrcsubfld.description.label:976
2099 #: field.crad.description.label:1000 field.ccvm.description.label:1178
2100 #: field.ath.description.label:1327 field.atcol.description.label:1344
2101 #: field.atval.description.label:1352 field.atreact.description.label:1368
2102 #: field.atclean.description.label:1384 field.ccm.description.label:1631
2103 #: field.chmm.description.label:1917 field.ccmm.description.label:1976
2104 #: field.cclg.description.label:2009 field.ccls.description.label:2030
2105 #: field.acs.description.label:2509 field.acsaf.description.label:2537
2106 #: field.at.description.label:2609 field.aba.description.label:2631
2107 #: field.cam.description.label:2986 field.cust.description.label:3798
2108 #: field.asv.description.label:6131 field.pgt.description.label:7714
2109 #: field.acqcr.description.label:9375 field.acqliat.description.label:9649
2110 #: field.acqliad.description.label:9738 field.acqlimad.description.label:9753
2111 #: field.acqligad.description.label:9773 field.acqliuad.description.label:9783
2112 #: field.acqlipad.description.label:9796 field.acqlilad.description.label:9856
2113 #: field.acqclt.description.label:10401 field.acqclet.description.label:10421
2114 #: field.acqclp.description.label:10498 field.qbv.description.label:10873
2115 #: field.cfdi.description.label:11560
2116 msgid "Description"
2117 msgstr "Popis"
2118
2119 #: field.csp.org_depth.label:4282
2120 msgid "Org Depth"
2121 msgstr "Hloubka organizace"
2122
2123 #: field.acqpl.entry_count.label:9352
2124 msgid "Entry Count"
2125 msgstr "Počet položek"
2126
2127 #: class.acqpa.label:8742
2128 msgid "Provider Address"
2129 msgstr "Adresa dodavatele"
2130
2131 #: class.mtfe.label:7845
2132 msgid "Title Field Entry"
2133 msgstr "Položky pole názvu"
2134
2135 #: class.clm.label:2769
2136 msgid "Language Map"
2137 msgstr "Jazyky"
2138
2139 #: field.crad.filter.label:1002
2140 msgid "Filter?"
2141 msgstr "Filtrovat?"
2142
2143 #: field.brsrc.attr_maps.label:4974 field.bra.attr_maps.label:5004
2144 #: field.brav.attr_maps.label:5028
2145 msgid "Resource Attribute Maps"
2146 msgstr "Mapy atributů zdrojů"
2147
2148 #: field.asv.usr_summary.label:6140
2149 msgid "Display in User Summary"
2150 msgstr "Zobrazit přehled uživatele"
2151
2152 #: field.rccc.stat_cat_1_value.label:11948
2153 msgid "Legacy CAT1 Value"
2154 msgstr "Hodnota zděděné kategorie 1"
2155
2156 #: field.qfr.parent_relation.label:10935
2157 msgid "Parent Relation ID"
2158 msgstr "ID nadřazené relace"
2159
2160 #: field.acn.uri_maps.label:3078
2161 msgid "URI Maps"
2162 msgstr "Seznamy URI"
2163
2164 #: field.circ.checkin_time.label:4579 field.aacs.checkin_time.label:4674
2165 #: field.combcirc.checkin_time.label:4748 field.acirc.checkin_time.label:4837
2166 #: field.rodcirc.checkin_time.label:12216
2167 msgid "Check In Date/Time"
2168 msgstr "Datum / čas vrácení"
2169
2170 #: field.act.owning_lib.label:7630 field.rocit.owning_lib.label:12286
2171 msgid "Owning Lib"
2172 msgstr "Vlastnická knihovna"
2173
2174 #: field.mbts.last_billing_type.label:2201
2175 #: field.mbtslv.last_billing_type.label:2229
2176 #: field.rccbs.last_billing_type.label:12013
2177 msgid "Last Billing Type"
2178 msgstr "Typ poplatku"
2179
2180 #: field.vmsp.bool_op.label:743
2181 msgid "Boolean Operator"
2182 msgstr "Booleovský operátor"
2183
2184 #: field.qsi.stored_query.label:10965 field.qobi.stored_query.label:10980
2185 msgid "Stored Query ID"
2186 msgstr "ID uloženého dotazu"
2187
2188 #: field.atevdef.message_library_path.label:1450
2189 msgid "Message Library Path"
2190 msgstr ""
2191
2192 #: class.cclsgm.label:2124
2193 msgid "Circulation Limit Set Group Map"
2194 msgstr "Přehled skupin výpůjčních limitů"
2195
2196 #: field.sre.active.label:5385
2197 msgid "Is Active"
2198 msgstr "Je aktivní"
2199
2200 #: field.au.usr_work_ou_map.label:3664
2201 msgid "User/Working Location Map"
2202 msgstr "Použít mapu uživatelů / pracovních umístění"
2203
2204 #: field.acsaf.nfi.label:2535
2205 msgid "Non-filing Indicator"
2206 msgstr "Nenaplněný indikátor"
2207
2208 #: class.uvs.label:11311
2209 msgid "URL Verification Session"
2210 msgstr "Relace verifikace URL"
2211
2212 #: field.vii.internal_id.label:389 field.viiad.internal_id.label:442
2213 msgid "Overlay Match ID"
2214 msgstr "Přepsat ID shody"
2215
2216 #: field.aihu.org_unit.label:2370 field.ancihu.org_unit.label:2389
2217 #: field.acqcr.org_unit.label:9373
2218 msgid "Using Library"
2219 msgstr "S využitím knihovny"
2220
2221 #: field.ergbhu.update_type.label:10260
2222 msgid "Update Type"
2223 msgstr "Typ aktualizace"
2224
2225 #: field.atenv.id.label:1399
2226 msgid "Environment ID"
2227 msgstr "ID prostředí"
2228
2229 #: field.bre.marc.label:3192
2230 msgid "MARC21Slim"
2231 msgstr "MARC21Slim"
2232
2233 #: field.acqpron.edit_time.label:8598 field.acqpl.edit_time.label:9350
2234 #: field.acqpo.edit_time.label:9396 field.acqpoh.edit_time.label:9447
2235 #: field.acqpon.edit_time.label:9477 field.jub.edit_time.label:9550
2236 #: field.acqlih.edit_time.label:9612 field.acqlin.edit_time.label:9671
2237 msgid "Edit Time"
2238 msgstr "Čast editace"
2239
2240 #: field.aum.title.label:2253 field.auml.title.label:2276
2241 #: field.mwde.title.label:4036 field.ssubn.title.label:5494
2242 #: field.sdistn.title.label:5570 field.sin.title.label:5818
2243 #: field.ahrn.title.label:6550 field.aur.title.label:8395
2244 #: field.aurs.title.label:8469 field.acqpoi.title.label:9511
2245 #: field.rocit.title.label:12266
2246 msgid "Title"
2247 msgstr "Název"
2248
2249 #: field.vqbr.bib_source.label:510 class.cbs.label:7122
2250 msgid "Bib Source"
2251 msgstr "Bibliografický zdroj"
2252
2253 #: field.ccat.at_owning.label:7534
2254 msgid "Allow At Copy Owning Lib"
2255 msgstr "Povolit u knihovny vlastnící exemplář"
2256
2257 #: field.circ.checkin_scan_time.label:4605
2258 #: field.acirc.checkin_scan_time.label:4863
2259 msgid "Checkin Scan Date/Time"
2260 msgstr "Datum / čas vrácení"
2261
2262 #: field.rb.horizon_age.label:303
2263 msgid "Age Horizon"
2264 msgstr ""
2265
2266 #: field.acqinv.payment_auth.label:8634
2267 msgid "Payment Auth"
2268 msgstr "Autorizace platby"
2269
2270 #: class.mwp.label:7259
2271 msgid "Work Payment"
2272 msgstr "Platba prací"
2273
2274 #: class.acirc.label:4833
2275 msgid "Aged (patronless) Circulation"
2276 msgstr "Archivní výpůjčka (bez čtenáře)"
2277
2278 #: class.cbho.label:2939
2279 msgid "Best-Hold Sort Order"
2280 msgstr "Pořadí pro řazení Nevýhodnějších rezervací"
2281
2282 #: field.vmsp.quality.label:748
2283 msgid "Importance"
2284 msgstr "Důležitost"
2285
2286 #: class.acqfsrcb.label:9213
2287 msgid "Funding Source Balance"
2288 msgstr "Bilace finančního zdroje"
2289
2290 #: class.pugm.label:8273
2291 msgid "User Group Map"
2292 msgstr "Přehled skupin uživatelů"
2293
2294 #: field.cbho.approx.label:2946
2295 msgid "Adjusted Capture Location to Pickup Lib Proximity"
2296 msgstr ""
2297 "Nastavená lokace zachycení pro proximitu knihovny pro vyzvednutí rezervace"
2298
2299 #: field.cmrcfld.repeatable.label:950 field.cmrcsubfld.repeatable.label:977
2300 msgid "Repeatable?"
2301 msgstr "Opakovatelné"
2302
2303 #: field.aua.street2.label:4373 field.aal.street2.label:4401
2304 #: field.acqpca.street2.label:8817 field.stgma.street2.label:10585
2305 #: field.stgba.street2.label:10601
2306 msgid "Street (2)"
2307 msgstr "Ulice (2)"
2308
2309 #: class.ccmlsm.label:2045
2310 msgid "Circulation Matrix Limit Set Map"
2311 msgstr "Přehled sady limitů výpůjční matice"
2312
2313 #: field.acs.thesauri.label:2511 field.acsaf.thesauri.label:2541
2314 msgid "Thesauri"
2315 msgstr "Tezaury"
2316
2317 #: field.cclsgm.limit_group.label:2128
2318 msgid "Limit Group"
2319 msgstr "Skupina limitů"
2320
2321 #: class.mbeshm.label:4124
2322 msgid "Combined Browse Entry Simple Authority Heading Map"
2323 msgstr "Kombinované procházení mapy záznamů prostých záhlaví autorit"
2324
2325 #: field.au.barred.label:3608
2326 msgid "Barred"
2327 msgstr "Omezení transakcí"
2328
2329 #: field.ctcl.name.label:11854
2330 msgid "Text Search Config Name"
2331 msgstr "Název nastavení textového vyhledávání"
2332
2333 #: class.ateo.label:1302
2334 msgid "Event Output"
2335 msgstr "Výstup události"
2336
2337 #: field.aba.fields.label:2632
2338 msgid "Authority Fields"
2339 msgstr "Autoritní pole"
2340
2341 #: field.ccls.global.label:2029
2342 msgid "Global"
2343 msgstr "Globální"
2344
2345 #: field.cmf.data_sources.label:2900
2346 msgid "Virtual Field Data Suppliers"
2347 msgstr "Dodavatelé virtuálních datových polí"
2348
2349 #: field.cbho.depth.label:2949
2350 msgid "Hold Selection Depth"
2351 msgstr "Hloubka výběru rezervace"
2352
2353 #: field.viiad.tag.label:422 field.vmsp.tag.label:745 field.vmsq.tag.label:781
2354 #: field.acsaf.tag.label:2532 field.acsbf.tag.label:2569
2355 #: field.mfr.tag.label:3894 field.cmfpm.tag.label:11248
2356 #: field.uvu.tag.label:11428 field.acptcm.tag.label:12660
2357 msgid "Tag"
2358 msgstr "Tag"
2359
2360 #: field.acqf.rollover.label:9019 field.acqfsum.rollover.label:9261
2361 msgid "Rollover"
2362 msgstr "Převádět do dalšího roku"
2363
2364 #: field.vqbrad.xpath.label:544 field.vqarad.xpath.label:661
2365 #: field.crad.xpath.label:1008 field.cmf.xpath.label:2886
2366 #: field.acqlimad.xpath.label:9754 field.acqligad.xpath.label:9774
2367 #: field.acqlipad.xpath.label:9797 field.uvus.xpath.label:11386
2368 msgid "XPath"
2369 msgstr "XPath"
2370
2371 #: class.vmsp.label:738
2372 msgid "Record Matching Definition"
2373 msgstr "Záznam odpovídající definici"
2374
2375 #: field.ahf.heading_xpath.label:2752
2376 msgid "Heading XPath"
2377 msgstr "XPath pro záhlaví"
2378
2379 #: field.mrd.date2.label:4262
2380 msgid "Date2"
2381 msgstr "Datum 2"
2382
2383 #: class.aum.label:2246
2384 msgid "User Message"
2385 msgstr "Zpráva uživatele"
2386
2387 #: field.vibtg.label.label:344 field.cgf.label.label:871
2388 #: field.crad.label.label:999 field.cracct.label.label:1202
2389 #: field.czs.label.label:1227 field.cza.label.label:1256
2390 #: field.czifm.label.label:1280 field.atenv.label.label:1403
2391 #: field.aiit.name.label:1650 field.acqim.name.label:1668
2392 #: field.ccpbt.label.label:1684 field.ccnbt.label.label:1700
2393 #: field.cbrebt.label.label:1760 field.cubt.label.label:1776
2394 #: field.cmc.label.label:2856 field.cmf.label.label:2883
2395 #: field.acns.label.label:3030 field.acnp.label.label:3049
2396 #: field.auri.label.label:3111 field.cuat.label.label:3711
2397 #: field.atb.label.label:3750 field.cust.label.label:3797
2398 #: field.csp.label.label:4279 field.sdist.label.label:5524
2399 #: field.siss.label.label:5664 field.acqcr.label.label:9374
2400 #: field.acqedi.label.label:9865 field.aea.label.label:9908
2401 #: field.aeas.label.label:9924 field.qbv.label.label:10871
2402 #: field.cmpctm.label.label:11265 field.cmpcsm.label.label:11282
2403 #: field.cmpcvm.label.label:11299 field.cctt.label.label:12618
2404 #: field.acpt.label.label:12637
2405 msgid "Label"
2406 msgstr "Štítek"
2407
2408 #: class.at.label:2604
2409 msgid "Authority Thesaurus"
2410 msgstr "Autoritní tezaurus"
2411
2412 #: field.vmsp.parent.label:741
2413 msgid "Expression Tree Parent"
2414 msgstr "Nadřízený typ stromu výrazů"
2415
2416 #: field.cmfinm.norm.label:907 field.crainm.norm.label:1154
2417 msgid "Normalizer"
2418 msgstr "Normalizátor"
2419
2420 #: field.mrd.item_form.label:4253
2421 msgid "Form"
2422 msgstr "Formát"
2423
2424 #: field.bre.subscriptions.label:3211
2425 msgid "Subscriptions"
2426 msgstr "Předplatné"
2427
2428 #: field.acqie.actual_cost.label:8673 field.acqii.actual_cost.label:8710
2429 msgid "Actual Cost"
2430 msgstr "Aktuální cena"
2431
2432 #: field.csc.email_gateway.label:1037
2433 msgid "Email Gateway"
2434 msgstr "E- mailová brána"
2435
2436 #: field.puwoum.id.label:7928
2437 msgid "User/Working Location Map ID"
2438 msgstr "ID mapy uživatelů /pracovní lokace"
2439
2440 #: class.crainm.label:1150
2441 msgid "SVF Record Attribute to Indexing Normalizer Map"
2442 msgstr ""
2443
2444 #: field.mfr.ind2.label:3891
2445 msgid "Indicator 2"
2446 msgstr "Indikátor 2"
2447
2448 #: field.au.checkins.label:3659 field.aou.checkins.label:6707
2449 msgid "Checkins"
2450 msgstr "Vrácení"
2451
2452 #: field.actscsf.field.label:6874 field.ascsf.field.label:8139
2453 msgid "Field Identifier"
2454 msgstr "Identifikátor pole"
2455
2456 #: field.cmf.display_field.label:2892
2457 msgid "Display Field?"
2458 msgstr "Zobrazit pole"
2459
2460 #: field.cblvl.code.label:6005
2461 msgid "Bib Level Code"
2462 msgstr "Kód bibliografické úrovně"
2463
2464 #: field.acpl.id.label:5269 field.acplo.location.label:5348
2465 msgid "Location ID"
2466 msgstr "ID umístění"
2467
2468 #: field.acqdf.owner.label:10295
2469 msgid "Formula Owner"
2470 msgstr "Vlastník vzorce"
2471
2472 #: class.sdist.label:5517 field.sdistn.distribution.label:5565
2473 #: field.sstr.distribution.label:5598 field.sasum.distribution.label:5846
2474 #: field.sbsum.distribution.label:5871 field.sssum.distribution.label:5898
2475 #: field.sisum.distribution.label:5925
2476 msgid "Distribution"
2477 msgstr "Distribuce"
2478
2479 #: field.bre.simple_record.label:3209
2480 msgid "Simple Record Extracts "
2481 msgstr "Stručný výpis ze záznamu "
2482
2483 #: class.actsce.label:7173
2484 msgid "User Stat Cat Entry"
2485 msgstr "Položka uživatelské statistické kategorie"
2486
2487 #: field.au.juvenile.label:3644
2488 msgid "Juvenile"
2489 msgstr "Nezletilí"
2490
2491 #: class.acqftm.label:12412
2492 msgid "Fund Tag Map"
2493 msgstr "Mapa tagů finančních fondů"
2494
2495 #: class.acn.label:3065 field.sunit.call_number.label:5700
2496 #: field.acp.call_number.label:7410
2497 msgid "Call Number/Volume"
2498 msgstr "Signatura"
2499
2500 #: class.spt.label:5949
2501 msgid "Prediction Pattern Template"
2502 msgstr "Šablona schématu pro predikci"
2503
2504 #: field.bre.display_entries.label:3214
2505 msgid "Display Fields"
2506 msgstr "Zobrazit pole"
2507
2508 #: field.atul.user_data.label:1583
2509 msgid "Event User Data"
2510 msgstr "Data uživatele události"
2511
2512 #: field.aoupa.item_circ_lib.label:6075
2513 msgid "Item Circ Lib"
2514 msgstr "Výpůjční knihovna exempláře"
2515
2516 #: field.rhcrpbap.copy_count_everywhere.label:11745
2517 #: field.rhcrpbapd.copy_count_everywhere.label:11801
2518 msgid "Holdable Copy Count Everywhere"
2519 msgstr "Počet rezervovatelných exemplářů všude"
2520
2521 #: field.sunit.notes.label:5732 field.acp.notes.label:7440
2522 msgid "Copy Notes"
2523 msgstr "Poznámky o exempláři"
2524
2525 #: field.vii.deposit.label:377 field.viiad.deposit.label:429
2526 msgid "Deposit"
2527 msgstr "Vklad"
2528
2529 #: field.vbm.id.label:581 field.vam.id.label:698
2530 msgid "Match ID"
2531 msgstr "ID shody"
2532
2533 #: class.mbe.label:4101
2534 msgid "Combined Browse Entry"
2535 msgstr "Záznamy kombinovaného prohlížení"
2536
2537 #: field.chmw.juvenile_flag.label:1821 field.ccmw.juvenile_flag.label:1853
2538 #: field.ccmm.juvenile_flag.label:1962
2539 msgid "Juvenile?"
2540 msgstr "Pro mládež"
2541
2542 #: field.actscecm.stat_cat.label:7860 field.aaactsc.stat_cat.label:12554
2543 #: field.aaasc.stat_cat.label:12566
2544 msgid "Statistical Category"
2545 msgstr "Statistická kategorie"
2546
2547 #: field.ahr.usr.label:6271 field.ahopl.usr.label:6421
2548 #: field.alhr.usr.label:6506
2549 msgid "Hold User"
2550 msgstr "Uživatel rezervace"
2551
2552 #: field.vst.total_actions.label:827
2553 msgid "Total Actions"
2554 msgstr ""
2555
2556 #: field.vii.circulate.label:376 field.viiad.circulate.label:428
2557 msgid "Circulate"
2558 msgstr "Půjčovat"
2559
2560 #: class.abl.label:2721
2561 msgid "Authority-Bibliographic Record Link"
2562 msgstr "Ozdkaz na autoritní-bibliografický záznam"
2563
2564 #: field.aur.isxn.label:8393 field.aurs.isxn.label:8467
2565 msgid "ISxN"
2566 msgstr "ISxN"
2567
2568 #: field.acn.edit_date.label:3071 field.sunit.edit_date.label:5715
2569 #: field.acp.edit_date.label:7425
2570 msgid "Last Edit Date/Time"
2571 msgstr "Datum / čas poslední editace"
2572
2573 #: field.vbq.id.label:461 field.vaq.id.label:603
2574 msgid "Queue ID"
2575 msgstr "ID fronty"
2576
2577 #: class.cmrcfmt.label:925
2578 msgid "MARC Formats"
2579 msgstr "Formát MARC"
2580
2581 #: field.aoupa.absolute_adjustment.label:6082
2582 msgid "Absolute adjustment?"
2583 msgstr "Absolutní nastavení"
2584
2585 #: field.cuat.ehow.label:3710
2586 msgid "Event Mechanism"
2587 msgstr "Mechanismus události"
2588
2589 #: field.rxbt.unvoided.label:10237
2590 msgid "Unvoided Billing Amount"
2591 msgstr "Výše neprominutých poplatků"
2592
2593 #: field.actsce.stat_cat.label:7177 field.actsced.stat_cat.label:7191
2594 #: field.asce.stat_cat.label:8124
2595 msgid "Stat Cat"
2596 msgstr "Statistická kategorie"
2597
2598 #: field.asc.required.label:6840 field.actsc.required.label:6900
2599 msgid "Required"
2600 msgstr "Povinný údaj"
2601
2602 #: class.rp.label:266
2603 msgid "Statistical Popularity Parameter"
2604 msgstr "Parametr statistické popularity"
2605
2606 #: field.cmfvm.virtual.label:2922
2607 msgid "Virtual"
2608 msgstr "Virtuální"
2609
2610 #: field.rccc.dewey_range_hundreds.label:11945
2611 msgid "Dewey Range - Hundreds"
2612 msgstr "Rozsahy Dewyho třídění - stovky"
2613
2614 #: class.qxp.label:10881 field.qsi.expression.label:10967
2615 #: field.qobi.expression.label:10982
2616 msgid "Expression"
2617 msgstr "Výraz"
2618
2619 #: field.circ.auto_renewal.label:4617
2620 msgid "Auto Renewal"
2621 msgstr ""
2622
2623 #: class.acqedi.label:9862 field.acqedim.account.label:9965
2624 msgid "EDI Account"
2625 msgstr "EDI účet"
2626
2627 #: class.uvus.label:11377
2628 msgid "URL Verification URL Selector"
2629 msgstr "Selektor URL verfikace URL"
2630
2631 #: field.cracct.last_activity.label:1209 field.acqedi.last_activity.label:9872
2632 msgid "Last Activity"
2633 msgstr "Poslední aktivita"
2634
2635 #: field.cclsgm.check_only.label:2129
2636 msgid "Check Only"
2637 msgstr "Pouze zaškrtnout"
2638
2639 #: field.aouctn.children.label:6778
2640 msgid "Children"
2641 msgstr "Podřízené"
2642
2643 #: field.ocirccount.out.label:4523 field.ocirclist.out.label:4565
2644 msgid "Out"
2645 msgstr "Vypůjčeno"
2646
2647 #: field.aupr.has_been_reset.label:2329
2648 msgid "Was Reset?"
2649 msgstr "Bylo přenastaveno na výchozí hodnotu?"
2650
2651 #: field.au.settings.label:3600
2652 msgid "All User Settings"
2653 msgstr "Všechna nastavení uživatele"
2654
2655 #: field.rocit.dewey_block_hundreds.label:12274
2656 msgid "Dewy Hundreds"
2657 msgstr "Dewyho třídění - stovky"
2658
2659 #: field.pgt.perm_interval.label:7718
2660 msgid "User Expiration Interval"
2661 msgstr "Doba trvání registrace"
2662
2663 #: class.acqliat.label:9645
2664 msgid "Line Item Alert Text"
2665 msgstr "Text upozornění k položce"
2666
2667 #: field.rrbs.score.label:253
2668 msgid "Score"
2669 msgstr "Notový zápis"
2670
2671 #: class.mrd.label:4244
2672 msgid "Basic Record Descriptor"
2673 msgstr "Popis základního záznamu"
2674
2675 #: field.chmm.transit_range.label:1913
2676 msgid "Transit Range"
2677 msgstr "Rozsah přepravy"
2678
2679 #: field.ahopl.issuance_label.label:6450
2680 msgid "Issuance Label"
2681 msgstr "Označení číslování / chronologie"
2682
2683 #: field.mwp.id.label:7264 field.mgp.id.label:7289 field.mckp.id.label:7384
2684 #: field.mp.id.label:7967 field.mbp.id.label:8004 field.mndp.id.label:8043
2685 #: field.mdp.id.label:8067
2686 msgid "Payment ID"
2687 msgstr "ID platby"
2688
2689 #: class.cbrebin.label:8110
2690 msgid "Biblio Record Entry Bucket Item Note"
2691 msgstr "Poznámka k položce skupiny záznamů"
2692
2693 #: field.chdd.forceto.label:3518
2694 msgid "Always Use?"
2695 msgstr "Použít vždy?"
2696
2697 #: class.cifm.label:2999
2698 msgid "Item Form Map"
2699 msgstr "Formáty popisných jednotek"
2700
2701 #: field.jub.eg_bib_id.label:9552 field.acqlih.eg_bib_id.label:9614
2702 msgid "Evergreen Bib ID"
2703 msgstr "Bib ID Evergreenu"
2704
2705 #: field.atevdef.granularity.label:1443
2706 msgid "Granularity"
2707 msgstr "Jemnost rozlišení"
2708
2709 #: field.afs.pkey_value.label:10673
2710 msgid "Primary Key Value"
2711 msgstr "Hodnota primárního klíče"
2712
2713 #: field.bra.name.label:5000
2714 msgid "Resource Attribute Name"
2715 msgstr "Jméno atributu zdroje"
2716
2717 #: field.acqlisum.cancel_count.label:12096
2718 #: field.acqlisumi.cancel_count.label:12117
2719 msgid "Cancel Count"
2720 msgstr "Zrušit počítání"
2721
2722 #: class.acqft.label:12392
2723 msgid "Fund Tag"
2724 msgstr "Tygy finančního fondu"
2725
2726 #: field.smhc.ind1.label:5859
2727 msgid "First Indicator"
2728 msgstr "První indikátor"
2729
2730 #: field.cwa.hold_weights.label:1875
2731 msgid "Hold Weights"
2732 msgstr "Váha rezervace"
2733
2734 #: field.mbts.usr.label:2207 field.mbtslv.usr.label:2235
2735 msgid "Billed User"
2736 msgstr "Naúčtováno uživateli"
2737
2738 #: field.jub.queued_record.label:9561 field.acqlih.queued_record.label:9620
2739 msgid "Queued Vandelay Record"
2740 msgstr "Záznam Vandelay ve frontě"
2741
2742 #: field.acqii.title.label:8706
2743 msgid "Title or Item Name"
2744 msgstr "Jméno titulu nebo exempláře"
2745
2746 #: class.acqafcb.label:9183
2747 msgid "All Fund Combined Total"
2748 msgstr "Celkem ze všech fondů"
2749
2750 #: class.i18n_l.label:8324
2751 msgid "Locale"
2752 msgstr "Lokalizace"
2753
2754 #: class.mwde.label:4028
2755 msgid "Wide Display Entry"
2756 msgstr ""
2757
2758 #: field.rb.recalc_interval.label:312
2759 msgid "Recalculation Interval"
2760 msgstr "Interval přepočítání"
2761
2762 #: field.rb.circ_mod_filter.label:309
2763 msgid "Circ Mod Filter"
2764 msgstr "Filtr modifikátoru výpůjčky"
2765
2766 #: field.sunit.detailed_contents.label:5731
2767 msgid "Detailed Contents"
2768 msgstr "Detaily obsahu"
2769
2770 #: field.vii.id.label:363
2771 msgid "Import Item ID"
2772 msgstr "ID importu exempláře"
2773
2774 #: field.vmsq.svf.label:780 field.czifm.record_attr.label:1282
2775 msgid "Record Attribute"
2776 msgstr "Atribut záznamu"
2777
2778 #: class.clfm.label:7243 field.rccc.lit_form.label:11927
2779 msgid "Literary Form"
2780 msgstr "Literární žánr"
2781
2782 #: field.ahr.prev_check_time.label:6264 field.ahopl.prev_check_time.label:6414
2783 #: field.alhr.prev_check_time.label:6499
2784 #: field.combahr.prev_check_time.label:6584
2785 #: field.aahr.prev_check_time.label:6643
2786 msgid "Last Targeting Date/Time"
2787 msgstr "Datum / čas posledního půjčení"
2788
2789 #: field.ssr.rel.label:6117
2790 msgid "Relevance"
2791 msgstr "Relevance"
2792
2793 #: field.rccc.language.label:11926
2794 msgid "Item Language"
2795 msgstr "Jazyk exempláře"
2796
2797 #: class.acqlisum.label:12091
2798 msgid "Lineitem Summary"
2799 msgstr "Přehled položky"
2800
2801 #: class.vqarad.label:656
2802 msgid "Queued Authority Record Attribute Definition"
2803 msgstr "Definice atributů autoritních záznamů ve frontě"
2804
2805 #: field.cbho.cut.label:2948
2806 msgid "Hold Cut-in-line State"
2807 msgstr "Stav vnucení  rezervace do fronty"
2808
2809 #: field.aout.opac_label.label:7047
2810 msgid "OPAC Label"
2811 msgstr "Označení v OPACu"
2812
2813 #: field.atevdef.usr_field.label:1444
2814 msgid "Opt-In User Field"
2815 msgstr "Pole pro souhlas uživatele s posíláním e-mailů"
2816
2817 #: field.au.survey_responses.label:3603
2818 msgid "Survey Responses"
2819 msgstr "Odpovědi z průzkumu"
2820
2821 #: field.acp.peer_record_maps.label:7450
2822 msgid "Peer Record Maps"
2823 msgstr "Rovnocenné záznamy"
2824
2825 #: field.acqofscred.sort_priority.label:8965
2826 msgid "Sort Priority"
2827 msgstr "Priorita řazení"
2828
2829 #: class.acqscl.label:10465
2830 msgid "Serial Claim"
2831 msgstr "Reklamace periodik"
2832
2833 #: field.cmcts.search_lang.label:11871 field.cmfts.search_lang.label:11896
2834 msgid "Search Language"
2835 msgstr "Jazyk vyhledávání"
2836
2837 #: class.rsce2.label:11974
2838 msgid "CAT2 Entry"
2839 msgstr "Položka CAT2"
2840
2841 #: field.acqedim.process_time.label:9969
2842 msgid "Time Processed"
2843 msgstr "Čas zpracovnání"
2844
2845 #: field.aout.id.label:7045
2846 msgid "Type ID"
2847 msgstr "ID typu"
2848
2849 #: class.bre.label:3179 field.brt.record.label:4940
2850 msgid "Bibliographic Record"
2851 msgstr "Bibliografický záznam"
2852
2853 #: field.ahrcc.id.label:8155
2854 msgid "Cause ID"
2855 msgstr "ID případu"
2856
2857 #: field.acqinv.receiver.label:8627
2858 msgid "Receiver"
2859 msgstr "Přijal(a)"
2860
2861 #: field.mp.cash_payment.label:7973 field.mbp.cash_payment.label:8011
2862 msgid "Cash Payment Detail"
2863 msgstr "Detaily platby v hotovosti"
2864
2865 #: field.vmp.id.label:195 field.vibtf.id.label:220 field.mfr.id.label:3889
2866 msgid "Field ID"
2867 msgstr "ID pole"
2868
2869 #: field.acqedi.in_dir.label:9874
2870 msgid "Incoming Directory"
2871 msgstr "Vstupní adresář"
2872
2873 #: field.qsq.from_clause.label:10791
2874 msgid "FROM Clause"
2875 msgstr "Klauzule FROM"
2876
2877 #: field.ancc.item_type.label:7791
2878 msgid "Non-cat Item Type"
2879 msgstr "Typ nekatalogizované položky"
2880
2881 #: field.atev.user_data.label:1487
2882 msgid "User Data"
2883 msgstr "Údaje o uživateli"
2884
2885 #: class.aal.label:4393
2886 msgid "Address Alert"
2887 msgstr "Varování pro adresy"
2888
2889 #: field.ccat.event.label:7531
2890 msgid "Event"
2891 msgstr "Událost"
2892
2893 #: field.mbts.balance_owed.label:2197 field.mbtslv.balance_owed.label:2225
2894 #: field.rccbs.balance_owed.label:12020
2895 msgid "Balance Owed"
2896 msgstr "Dlužná částka"
2897
2898 #: field.acsaf.bib_fields.label:2540
2899 msgid "Controlled Bib Fields"
2900 msgstr "Kontrolovaná bib. pole"
2901
2902 #: field.au.second_given_name.label:3637
2903 #: field.stgu.second_given_name.label:10552
2904 msgid "Middle Name"
2905 msgstr "Prostřední jméno"
2906
2907 #: field.vmp.lwm_ratio.label:202
2908 msgid "Min. Quality Ratio"
2909 msgstr "Poměr min. kvality"
2910
2911 #: field.aou.rsrc_types.label:6714
2912 msgid "Resource Types"
2913 msgstr "Typy zdroje"
2914
2915 #: class.cclg.label:2005
2916 msgid "Circulation Limit Group"
2917 msgstr "Skupiny výpůjčních limitů"
2918
2919 #: field.aur.lineitem.label:8388 field.aurs.lineitem.label:8462
2920 #: field.acqie.lineitem.label:8667 field.acqlid.lineitem.label:9704
2921 msgid "PO Line Item"
2922 msgstr "Položka objednávky"
2923
2924 #: field.auact.etype.label:3729
2925 msgid "Activity Type"
2926 msgstr "Typ aktivity"
2927
2928 #: field.acqedim.error_time.label:9970
2929 msgid "Time of Error"
2930 msgstr "Čas chyby"
2931
2932 #: class.atev.label:1476
2933 msgid "Trigger Event Entry"
2934 msgstr "Položka spuštěné události"
2935
2936 #: field.rocit.age_protect.label:12289
2937 msgid "Age Protection"
2938 msgstr "Doba hájení"
2939
2940 #: field.acqfc.name.label:8866
2941 msgid "Fiscal Calendar Name"
2942 msgstr "Jméno fiskálního kalendáře"
2943
2944 #: field.afs.error_msg.label:10675
2945 msgid "Error Message"
2946 msgstr "Chybová zpráva"
2947
2948 #: class.czs.label:1224 field.czs.name.label:1226 field.cza.source.label:1254
2949 msgid "Z39.50 Source"
2950 msgstr "Zdroj Z39.50"
2951
2952 #: field.acn.record.label:3076 field.combcirc.copy_bib_record.label:4790
2953 #: field.acirc.copy_bib_record.label:4878 field.sre.record.label:5386
2954 #: field.aur.eg_bib.label:8389 field.aurs.eg_bib.label:8463
2955 #: field.erccpo.bibid.label:10277
2956 msgid "Bib Record"
2957 msgstr "Bibliografický záznam"
2958
2959 #: field.aea.key.label:9907
2960 msgid "Key"
2961 msgstr "Klávesa"
2962
2963 #: field.vst.session_key.label:813
2964 msgid "Session Key"
2965 msgstr ""
2966
2967 #: field.clfm.code.label:7245
2968 msgid "LitF Code"
2969 msgstr "Kód LitF"
2970
2971 #: field.cifm.value.label:3002
2972 msgid "Item Form"
2973 msgstr "Forma popisné jednotky"
2974
2975 #: class.cit.label:2151
2976 msgid "Identification Type"
2977 msgstr "Typ identifikačního dokladu"
2978
2979 #: field.ahr.requestor.label:6267 field.ahopl.requestor.label:6417
2980 #: field.alhr.requestor.label:6502 field.stgu.requesting_usr.label:10559
2981 msgid "Requesting User"
2982 msgstr "Žádající uživatel"
2983
2984 #: field.vst.workstation.label:816 field.auoi.opt_in_ws.label:854
2985 #: class.aws.label:1607 field.circ.workstation.label:4603
2986 #: field.aacs.workstation.label:4704 field.combcirc.workstation.label:4779
2987 #: field.acirc.workstation.label:4861 field.awss.workstation.label:12742
2988 msgid "Workstation"
2989 msgstr "Pracovní stanice"
2990
2991 #: field.ocirccount.long_overdue.label:4527
2992 #: field.ocirclist.long_overdue.label:4569
2993 msgid "Long Overdue"
2994 msgstr "Dlouhodobě nevrácené"
2995
2996 #: field.rocit.owning_lib_name.label:12284
2997 msgid "Owning Lib Name"
2998 msgstr "Jméno vlastnící knihovny"
2999
3000 #: class.cmfinm.label:903
3001 msgid "Metabib Field to Indexing Normalizer Map"
3002 msgstr ""
3003
3004 #: field.rrbs.record.label:252 field.vqbra.record.label:561
3005 #: field.vqara.record.label:678 field.ssr.record.label:6118
3006 #: field.bmpc.record.label:11234
3007 msgid "Record"
3008 msgstr "Záznam"
3009
3010 #: field.acqfsum.encumbrance_total.label:9270
3011 msgid "Total Encumbered"
3012 msgstr "Závazky celkem"
3013
3014 #: field.aal.match_all.label:4398
3015 msgid "Match All Fields"
3016 msgstr "Odpovídá všem polím"
3017
3018 #: class.ath.label:1323
3019 msgid "Trigger Hook Point"
3020 msgstr "Bod háčku spouštěče (triggeru)"
3021
3022 #: field.rhcrpb.hold_copy_ratio.label:11697
3023 msgid "Hold/Copy Ratio"
3024 msgstr "Poměr rezervace/exempláře"
3025
3026 #: field.bresv.return_time.label:5095
3027 msgid "Return Time"
3028 msgstr "Čas vrácení"
3029
3030 #: field.qdt.is_composite.label:10824
3031 msgid "Is Composite"
3032 msgstr "Je složeninou"
3033
3034 #: field.rocit.call_number_label.label:12272
3035 msgid "Callnumber Label"
3036 msgstr "Štítek signatury"
3037
3038 #: field.chmw.marc_bib_level.label:1819 field.ccmw.marc_bib_level.label:1850
3039 #: field.chmm.marc_bib_level.label:1907 field.ccmm.marc_bib_level.label:1959
3040 msgid "MARC Bib Level"
3041 msgstr "Úroveň bib. záznamu MARC"
3042
3043 #: class.csc.label:1031
3044 msgid "SMS Carrier"
3045 msgstr "SMS operátor"
3046
3047 #: field.mp.check_payment.label:7976 field.mbp.check_payment.label:8014
3048 msgid "Check Payment Detail"
3049 msgstr "Detaily platby šekem"
3050
3051 #: field.acqpro.default_copy_count.label:8571
3052 msgid "Default # Copies"
3053 msgstr "Přednastavený počet exemplářů"
3054
3055 #: class.acqpc.label:8778
3056 msgid "Provider Contact"
3057 msgstr "Kontakt na dodavatele"
3058
3059 #: field.rccc.circ_lib_id.label:11920
3060 msgid "Library Circulation Location Link"
3061 msgstr "Umístění půjčující knihovny (odkaz)"
3062
3063 #: field.acpl.orders.label:5273 field.aou.copy_location_orders.label:6710
3064 msgid "Copy Location Orders"
3065 msgstr "Pořadí umístění"
3066
3067 #: field.acqafcb.amount.label:9186
3068 msgid "Total Combined Balance"
3069 msgstr "Rozvaha celkem"
3070
3071 #: field.pgt.usergroup.label:7720
3072 msgid "Is User Group"
3073 msgstr "Je uživatelskou skupinou"
3074
3075 #: field.acqfdeb.debit_type.label:8984
3076 msgid "Debit Type"
3077 msgstr "Debetní typ"
3078
3079 #: class.ssr.label:6114
3080 msgid "Search Result"
3081 msgstr "Výsledky hledání"
3082
3083 #: field.ausp.set_date.label:4340
3084 msgid "Set Date"
3085 msgstr "Nastavit datum"
3086
3087 #: field.bre.fingerprint.label:3189 field.rmsr.fingerprint.label:10132
3088 #: field.rssr.fingerprint.label:10156 field.rsr.fingerprint.label:10176
3089 msgid "Fingerprint"
3090 msgstr "Otisk"
3091
3092 #: class.vibtg.label:335
3093 msgid "Import/Overlay Field Groups for Removal"
3094 msgstr "Skupiny polí pro odstranění při importu / přepsání"
3095
3096 #: field.ateo.data.label:1306
3097 msgid "Data"
3098 msgstr "Data"
3099
3100 #: field.smhc.ind2.label:5860
3101 msgid "Second Indicator"
3102 msgstr "Druhý indikátor"
3103
3104 #: class.i18n.label:8284
3105 msgid "i18n Core"
3106 msgstr "i18n Core"
3107
3108 #: field.combahr.staff_placed.label:6591 field.aahr.staff_placed.label:6650
3109 msgid "Staff Placed?"
3110 msgstr "Zadáno personálem?"
3111
3112 #: class.circ.label:4575 field.rccc.id.label:11918
3113 msgid "Circulation"
3114 msgstr "Výpůjčka"
3115
3116 #: field.cgf.enabled.label:873 field.atevdef.active.label:1430
3117 #: field.cuat.enabled.label:3713
3118 msgid "Enabled"
3119 msgstr "Aktivní"
3120
3121 #: field.qfr.type.label:10929
3122 msgid "From Relation Type"
3123 msgstr ""
3124
3125 #: class.rhcrpb.label:11644
3126 msgid "Hold/Copy Ratio per Bib"
3127 msgstr "Poměr rezervací/exemplářů na bib. záznam"
3128
3129 #: field.artc.reservation.label:8175
3130 msgid "Reservation requiring Transit"
3131 msgstr "Rezervace vyžadující přepravu"
3132
3133 #: field.acp.tags.label:7455 class.acpt.label:12633
3134 msgid "Copy Tags"
3135 msgstr "Tagy exemplářů"
3136
3137 #: field.asvq.id.label:2171
3138 msgid "Question ID"
3139 msgstr "ID dotazu"
3140
3141 #: class.acqpon.label:9471
3142 msgid "PO Note"
3143 msgstr "Poznámka k objednávce"
3144
3145 #: field.aeas.attr_maps.label:9925
3146 msgid "Mapped EDI Attributes"
3147 msgstr "Zmapované atributy EDI"
3148
3149 #: field.czs.transmission_format.label:1232
3150 msgid "Transmission Format"
3151 msgstr "Formát přenosu"
3152
3153 #: field.acqpoh.audit_action.label:9440 field.acqlih.audit_action.label:9602
3154 msgid "Audit Action"
3155 msgstr "Akce kontroly"
3156
3157 #: field.chddv.active_date.label:3540
3158 msgid "Active Date"
3159 msgstr "Datum aktivace"
3160
3161 #: field.qsf.subfield_type.label:10835
3162 msgid "Subfield Type"
3163 msgstr "Typ podpole"
3164
3165 #: field.acqfsrcct.amount.label:9196
3166 msgid "Total Credits to Funding Source"
3167 msgstr "Celková výše finančního zdroje"
3168
3169 #: class.mct.label:3158
3170 msgid "Collections Tracker"
3171 msgstr "Sledování kolekcí"
3172
3173 #: field.qsi.grouped_by.label:10969
3174 msgid "Is Grouped By"
3175 msgstr "Je seskupen podle"
3176
3177 #: field.rb.fixed_rating.label:313
3178 msgid "Fixed Rating"
3179 msgstr "Pevné hodnocení"
3180
3181 #: field.cmrcfld.tag.label:946 field.cmrcsubfld.tag.label:974
3182 #: field.crad.tag.label:1005
3183 msgid "MARC Tag"
3184 msgstr "Identifikátor pole MARC"
3185
3186 #: field.czs.db.label:1230
3187 msgid "DB"
3188 msgstr "DB"
3189
3190 #: field.vibtf.field.label:222 field.vqbra.field.label:562
3191 #: field.vqara.field.label:679 field.cmsa.field.label:2837
3192 msgid "Field"
3193 msgstr "Pole"
3194
3195 #: field.atb.org.label:3748 field.acpl.owning_lib.label:5272
3196 #: field.acplg.owner.label:5301 field.sre.owning_lib.label:5396
3197 msgid "Owning Org Unit"
3198 msgstr "Vlastnická organizační jednotka"
3199
3200 #: field.scap.chron_5.label:5434
3201 msgid "Chron 5"
3202 msgstr "Chronologie 5"
3203
3204 #: field.scap.chron_4.label:5433
3205 msgid "Chron 4"
3206 msgstr "Chronologie 4"
3207
3208 #: field.mbts.xact_finish.label:2208 field.mbtslv.xact_finish.label:2236
3209 msgid "Transaction Finish Time"
3210 msgstr "Čas ukončení transakce"
3211
3212 #: field.scap.chron_1.label:5430
3213 msgid "Chron 1"
3214 msgstr "Chronologie 1"
3215
3216 #: field.scap.chron_3.label:5432
3217 msgid "Chron 3"
3218 msgstr "Chronologie 3"
3219
3220 #: field.scap.chron_2.label:5431
3221 msgid "Chron 2"
3222 msgstr "Chronologie 2"
3223
3224 #: field.accs.start_time.label:171 field.atev.start_time.label:1483
3225 #: field.bresv.start_time.label:5090 field.uvva.start_time.label:11481
3226 msgid "Start Time"
3227 msgstr "Čas začátku"
3228
3229 #: class.xop.label:11169 class.xser.label:11187
3230 msgid "Operator Expression"
3231 msgstr "Výraz operátoru"
3232
3233 #: field.rxbt.total.label:10239
3234 msgid "Total Billing Amount"
3235 msgstr "Celková výše poplatků"
3236
3237 #: field.afsg.rollback_group.label:10641
3238 msgid "Rollback Group"
3239 msgstr "Skupina pro vrácení zpět"
3240
3241 #: field.circ.xact_finish.label:4600 field.aacs.xact_finish.label:4694
3242 #: field.combcirc.xact_finish.label:4769 field.acirc.xact_finish.label:4858
3243 #: field.bresv.xact_finish.label:5081 field.mbt.xact_finish.label:7144
3244 #: field.rodcirc.xact_finish.label:12236
3245 msgid "Transaction Finish Date/Time"
3246 msgstr "Datum / čas ukončení transakce"
3247
3248 #: field.acqedim.translate_time.label:9968
3249 msgid "Time Translated"
3250 msgstr "Čas překladu"
3251
3252 #: class.acqfdt.label:9075
3253 msgid "Total Debit from Fund"
3254 msgstr "Debet z fondu celkem"
3255
3256 #: field.vmp.name.label:197 field.rp.name.label:274 field.rb.name.label:299
3257 #: field.viiad.name.label:421 field.vbq.name.label:463
3258 #: field.vaq.name.label:605 field.vms.name.label:721 field.vst.name.label:814
3259 #: field.cgf.name.label:870 field.cin.name.label:888
3260 #: field.cmrcfmt.name.label:929 field.cmrcfld.name.label:947
3261 #: field.crad.name.label:998 field.csc.name.label:1035
3262 #: field.cza.name.label:1255 field.atevdef.name.label:1442
3263 #: field.atul.name.label:1572 field.ccm.name.label:1630
3264 #: field.bpt.name.label:1716 field.chmw.name.label:1808
3265 #: field.ccmw.name.label:1839 field.cclg.name.label:2008
3266 #: field.ccls.name.label:2025 field.aus.name.label:2338
3267 #: field.acs.name.label:2508 field.acsaf.name.label:2536
3268 #: field.at.name.label:2608 field.aba.name.label:2629
3269 #: field.cxt.name.label:2817 field.cmc.name.label:2855
3270 #: field.cmf.name.label:2884 field.cbho.name.label:2942
3271 #: field.acnc.name.label:3017 field.chdd.name.label:3517
3272 #: field.cust.name.label:3796 field.csp.name.label:4278
3273 #: field.auss.name.label:4428 field.acpl.name.label:5270
3274 #: field.acplg.name.label:5299 field.spt.name.label:5952
3275 #: field.asv.name.label:6134 field.aou.name.label:6694
3276 #: field.asc.name.label:6835 field.actsc.name.label:6893
3277 #: field.cnct.name.label:7023 field.ccat.name.label:7529
3278 #: field.act.name.label:7635 field.cbt.name.label:8345
3279 #: field.acqipm.name.label:8612 field.acqpc.name.label:8782
3280 #: field.acqf.name.label:9015 field.acqfsum.name.label:9257
3281 #: field.acqpl.name.label:9348 field.acqpo.name.label:9403
3282 #: field.acqpoh.name.label:9451 field.acqlia.attr_name.label:9690
3283 #: field.acqphsm.name.label:9828 field.qbv.name.label:10870
3284 #: field.uvs.name.label:11320 field.cfdfs.name.label:11580
3285 #: field.cfg.name.label:12577 field.awss.name.label:12740
3286 msgid "Name"
3287 msgstr "Název"
3288
3289 #: class.aaasc.label:12562
3290 msgid "Circ-Archived Copy Statistical Category Entries"
3291 msgstr ""
3292 "Položky statistických kategorií exemplářů archivovaných ve výpůjčkách"
3293
3294 #: field.clm.code.label:2771 field.bre.language.label:3200
3295 msgid "Language Code"
3296 msgstr "Kód jazyka"
3297
3298 #: field.au.ws_ou.label:3604
3299 msgid "Workstation Org Unit"
3300 msgstr "Organizační jednotka pracovní stanice"
3301
3302 #: class.vmp.label:193
3303 msgid "Bib Import Merge Profile"
3304 msgstr "Profil sloučení pro import bib záznamů"
3305
3306 #: field.rhcrpbapd.holds_at_or_below.label:11798
3307 msgid "Active Holds at Pickup Library and its Descendants"
3308 msgstr ""
3309 "Aktivovat rezervace v knihovně pro vyzvednutí rezervace a jejích podřízených "
3310 "jednotkách"
3311
3312 #: field.qseq.seq_no.label:10810 field.qsf.seq_no.label:10834
3313 #: field.qfpd.seq_no.label:10859 field.qxp.seq_no.label:10887
3314 #: field.qcb.seq_no.label:10915 field.qfr.seq_no.label:10936
3315 #: field.qrc.seq_no.label:10952 field.qsi.seq_no.label:10966
3316 #: field.qobi.seq_no.label:10981 field.xbet.seq_no.label:10995
3317 #: field.xbind.seq_no.label:11010 field.xbool.seq_no.label:11024
3318 #: field.xcase.seq_no.label:11038 field.xcast.seq_no.label:11053
3319 #: field.xcol.seq_no.label:11070 field.xex.seq_no.label:11085
3320 #: field.xfunc.seq_no.label:11100 field.xin.seq_no.label:11116
3321 #: field.xisnull.seq_no.label:11133 field.xnull.seq_no.label:11148
3322 #: field.xnum.seq_no.label:11161 field.xop.seq_no.label:11174
3323 #: field.xser.seq_no.label:11192 field.xstr.seq_no.label:11206
3324 #: field.xsubq.seq_no.label:11219
3325 msgid "Sequence Number"
3326 msgstr "Číslo sekvence"
3327
3328 #: field.accs.last_checkin_scan_time.label:179
3329 msgid "Last Checkin Scan Time"
3330 msgstr "Čas posledního půjčení"
3331
3332 #: field.vst.queue.label:822
3333 msgid "Source Queue"
3334 msgstr ""
3335
3336 #: field.uvuv.res_text.label:11523
3337 msgid "Result Text"
3338 msgstr "Text výsledku"
3339
3340 #: field.vii.call_number.label:372 field.viiad.call_number.label:425
3341 #: field.auricnm.call_number.label:3126
3342 #: field.combcirc.copy_call_number.label:4786
3343 #: field.acirc.copy_call_number.label:4874
3344 msgid "Call Number"
3345 msgstr "Signatura"
3346
3347 #: field.atev.template_output.label:1488
3348 msgid "Template Output"
3349 msgstr "Výstup šablony"
3350
3351 #: field.aum.deleted.label:2252 field.auml.deleted.label:2275
3352 msgid "Deleted?"
3353 msgstr "Smazáno?"
3354
3355 #: field.acqdf.id.label:10294 field.acqdfe.formula.label:10317
3356 msgid "Formula ID"
3357 msgstr "ID vzorce"
3358
3359 #: field.act.mint_condition.label:7653
3360 msgid "Mint Condition?"
3361 msgstr "Je v dobrém stavu?"
3362
3363 #: field.circbyyr.is_renewal.label:12200
3364 msgid "Renewal"
3365 msgstr "Prodloužení"
3366
3367 #: class.bram.label:5047
3368 msgid "Resource Attribute Map"
3369 msgstr "Mapa atributů zdrojů"
3370
3371 #: field.rccbs.usr_home_ou.label:11995
3372 msgid "User Home Library Link"
3373 msgstr "Domovská knihovna uživatele (odkaz)"
3374
3375 #: class.cbc.label:12502
3376 msgid "Barcode Completions"
3377 msgstr "Doplnění čárového kódu"
3378
3379 #: field.acqpc.role.label:8783
3380 msgid "Role"
3381 msgstr "Role"
3382
3383 #: field.au.day_phone.label:3615 field.stgu.day_phone.label:10554
3384 msgid "Daytime Phone"
3385 msgstr "Telefon během dne"
3386
3387 #: field.bresv.email_notify.label:5106 field.ahr.email_notify.label:6252
3388 #: field.ahopl.email_notify.label:6402 field.alhr.email_notify.label:6489
3389 #: field.combahr.email_notify.label:6573 field.aahr.email_notify.label:6632
3390 msgid "Notify by Email?"
3391 msgstr "Upozornění e-mailem?"
3392
3393 #: class.aech.label:3377
3394 msgid "Emergency Closing Hold Entry"
3395 msgstr ""
3396
3397 #: field.acqlisum.invoice_count.label:12098
3398 #: field.acqlisumi.invoice_count.label:12119
3399 msgid "Invoice Count"
3400 msgstr "Číslo platebního dokladu"
3401
3402 #: class.mups.label:77
3403 msgid "User Payment Summary"
3404 msgstr "Přehled plateb uživatele"
3405
3406 #: field.acqinv.recv_method.label:8631
3407 msgid "Receive Method"
3408 msgstr "Způsob přijetí"
3409
3410 #: field.au.notes.label:3654
3411 msgid "User Notes"
3412 msgstr "Poznámky uživatele"
3413
3414 #: field.asc.id.label:6834 field.actsc.id.label:6892
3415 #: field.stgsc.statcat.label:10616
3416 msgid "Stat Cat ID"
3417 msgstr "ID statistické kategorie"
3418
3419 #: field.mwde.subject_temporal.label:4049
3420 msgid "Temporal Subject"
3421 msgstr "Časové téma"
3422
3423 #: field.acp.copy_alerts.label:7456
3424 msgid "Copy Alerts"
3425 msgstr "Upozornění k exempláři"
3426
3427 #: field.acqexr.from_currency.label:8535
3428 msgid "From Currency"
3429 msgstr "Z měny"
3430
3431 #: field.mrd.enc_level.label:4251
3432 msgid "ELvl"
3433 msgstr "ELvl"
3434
3435 #: field.qsq.use_all.label:10789
3436 msgid "Use ALL"
3437 msgstr "Použít ALL (vše)"
3438
3439 #: class.atreact.label:1365
3440 msgid "Trigger Event Reactor"
3441 msgstr "Reaktor spouštěče události"
3442
3443 #: class.mde.label:3956
3444 msgid "Display Field Entry"
3445 msgstr "Zabrazit zápis v poli"
3446
3447 #: field.rhcrpbap.pickup_library_ratio.label:11746
3448 msgid "Hold/Copy Ratio at Pickup Library"
3449 msgstr "Poměr rezervací/exemplářů v knihovně pro vyzvednutní rezervace"
3450
3451 #: field.acqf.combined_balance.label:9032
3452 msgid "Combined Balance"
3453 msgstr "Kombinovaná bilance"
3454
3455 #: field.acqii.po_item.label:8713 class.acqpoi.label:9505
3456 msgid "Purchase Order Item"
3457 msgstr "Položka objednávky"
3458
3459 #: field.ahr.selection_ou.label:6269 field.ahopl.selection_ou.label:6419
3460 #: field.alhr.selection_ou.label:6504 field.combahr.selection_ou.label:6593
3461 #: field.aahr.selection_ou.label:6652
3462 msgid "Selection Locus"
3463 msgstr "Místo výběru"
3464
3465 #: field.atenv.collector.label:1402
3466 msgid "Collector"
3467 msgstr "Sběratel"
3468
3469 #: class.acqafet.label:9153
3470 msgid "All Fund Encumbrance Total"
3471 msgstr "Zatížení fondu celkem"
3472
3473 #: field.afs.name.label:10671
3474 msgid "Fieldset Name"
3475 msgstr "Název souboru polí"
3476
3477 #: field.pgt.children.label:7713
3478 msgid "Child Groups"
3479 msgstr "Podřízené skupiny"
3480
3481 #: field.accs.last_checkin_time.label:178
3482 msgid "Last Checkin Time"
3483 msgstr "Čas poslední výpůjčky"
3484
3485 #: field.bre.tcn_value.label:3196 field.rmsr.tcn_value.label:10135
3486 #: field.rssr.tcn_value.label:10159 field.rsr.tcn_value.label:10179
3487 msgid "TCN Value"
3488 msgstr "Hodnota kontrolního čísla záznamu (TCN)"
3489
3490 #: field.act.location.label:7638 field.acqdfe.location.label:10321
3491 msgid "Location"
3492 msgstr "Umístění"
3493
3494 #: class.cmpcvm.label:11294
3495 msgid "MARC21 Physical Characteristic Value Map"
3496 msgstr "Hodnot MARC21 pro fyzické vlastnosti"
3497
3498 #: class.cam.label:2983
3499 msgid "Audience Map"
3500 msgstr "Čtenářské určení"
3501
3502 #: field.acqpro.prepayment_required.label:8565
3503 #: field.acqpo.prepayment_required.label:9405
3504 #: field.acqpoh.prepayment_required.label:9453
3505 msgid "Prepayment Required"
3506 msgstr "Požadována platba předem"
3507
3508 #: field.au.profile.label:3636 field.stgu.profile.label:10547
3509 msgid "Main (Profile) Permission Group"
3510 msgstr "Hlavní skupina oprávnění"
3511
3512 #: field.vmsp.subfield.label:746 field.vmsq.subfield.label:782
3513 #: field.mfr.subfield.label:3893 field.smhc.subfield.label:5861
3514 #: field.acqphsm.subfield.label:9829 class.qsf.label:10830
3515 #: field.bmpc.subfield.label:11232 field.cmpcsm.subfield.label:11279
3516 #: field.cmpcvm.ptype_subfield.label:11298 field.uvu.subfield.label:11429
3517 msgid "Subfield"
3518 msgstr "Podpole"
3519
3520 #: field.acn.creator.label:3069 field.sunit.creator.label:5708
3521 #: field.acp.creator.label:7418
3522 msgid "Creating User"
3523 msgstr "Vytvořil(a)"
3524
3525 #: field.sunit.holdable.label:5718 field.acp.holdable.label:7428
3526 msgid "Is Holdable"
3527 msgstr "Lze rezervovat"
3528
3529 #: field.acqlin.id.label:9667
3530 msgid "PO Line Item Note ID"
3531 msgstr "ID poznámky k položce objednávky"
3532
3533 #: class.ergbhu.label:10256
3534 msgid "Bib IDs by Holding Add/Delete Time (OCLC batch update)"
3535 msgstr ""
3536 "ID bibliografických záznamů podle času přidání / smazání (OCLC dávková "
3537 "aktualizace)"
3538
3539 #: class.acqftr.label:8843
3540 msgid "Fund Transfer"
3541 msgstr "Přesun finančního fondu"
3542
3543 #: field.circ.max_fine.label:4588 field.aacs.max_fine.label:4683
3544 #: field.combcirc.max_fine.label:4757 field.acirc.max_fine.label:4846
3545 #: field.brt.max_fine.label:4937 field.bresv.max_fine.label:5099
3546 #: field.crmf.amount.label:7696 field.rodcirc.max_fine.label:12225
3547 msgid "Max Fine Amount"
3548 msgstr "Maximální výše pokut"
3549
3550 #: field.act.deposit.label:7643
3551 msgid "Deposit?"
3552 msgstr "Vklad?"
3553
3554 #: field.auss.target.label:4432 field.acqii.target.label:8714
3555 #: field.acqpoi.target.label:9516
3556 msgid "Target"
3557 msgstr "Cíl"
3558
3559 #: field.qfr.subquery.label:10932
3560 msgid "Subquery ID"
3561 msgstr "ID poddotazu"
3562
3563 #: field.acqftm.tag.label:12416
3564 msgid "Tag ID"
3565 msgstr "ID tagu"
3566
3567 #: field.ccmm.hard_due_date.label:1970 class.chdd.label:3514
3568 #: field.chddv.hard_due_date.label:3538
3569 msgid "Hard Due Date"
3570 msgstr "Půjčování k pevnému datu"
3571
3572 #: field.ahr.hold_type.label:6257 field.ahopl.hold_type.label:6407
3573 #: field.alhr.hold_type.label:6494 field.combahr.hold_type.label:6578
3574 #: field.aahr.hold_type.label:6637
3575 msgid "Hold Type"
3576 msgstr "Typ rezervace"
3577
3578 #: field.acqfdeb.origin_currency_type.label:8981
3579 msgid "Origin Currency"
3580 msgstr "Původní měna"
3581
3582 #: field.acqda.credit_amount.label:10388
3583 msgid "Credit Amount"
3584 msgstr "Výše kreditu"
3585
3586 #: field.au.alias.label:3643
3587 msgid "OPAC/Staff Client Holds Alias"
3588 msgstr "Alias pro rezervace v OPACu / služebním klientu"
3589
3590 #: field.aou.children.label:6688
3591 msgid "Subordinate Organizational Units"
3592 msgstr "Podřízená organizační jednotka"
3593
3594 #: field.mfr.value.label:3895
3595 msgid "Normalized Value"
3596 msgstr "Normalizovaná hodnota"
3597
3598 #: field.accs.checkout_workstation.label:172
3599 msgid "Checkout Workstation"
3600 msgstr "Výpůjční pracovní stanice"
3601
3602 #: class.cxt.label:2815
3603 msgid "XML/XSLT Transform Definition"
3604 msgstr "Definice transformace XML/XSLT"
3605
3606 #: class.acqmapinv.label:12439
3607 msgid "Acq Map to Invoice View"
3608 msgstr "Mapování akvizice na zobrazení faktur"
3609
3610 #: class.asq.label:6183
3611 msgid "Search Query"
3612 msgstr "Vyhledávací dotaz"
3613
3614 #: field.accs.last_renewal_time.label:173
3615 msgid "Last Renewal Time"
3616 msgstr "Čas posledního prodloužení"
3617
3618 #: class.acs.label:2505
3619 msgid "Authority Control Set"
3620 msgstr "Sada kontrolovaných autorit"
3621
3622 #: field.jub.source_label.label:9553 field.acqlih.source_label.label:9615
3623 msgid "Source Label"
3624 msgstr "Označení zdroje"
3625
3626 #: field.acsaf.id.label:2529
3627 msgid "Control Set Authority Field ID"
3628 msgstr "ID pole sady kontrolovaných autorit"
3629
3630 #: field.ahr.fulfillment_time.label:6256
3631 #: field.ahopl.fulfillment_time.label:6406
3632 #: field.alhr.fulfillment_time.label:6493
3633 #: field.combahr.fulfillment_time.label:6577
3634 #: field.aahr.fulfillment_time.label:6636
3635 msgid "Fulfillment Date/Time"
3636 msgstr "Datum / čas splnění"
3637
3638 #: field.ausp.note.label:4346 field.srlu.note.label:5631
3639 #: field.mg.note.label:7097 field.mwp.note.label:7265
3640 #: field.mgp.note.label:7290 field.mckp.note.label:7385
3641 #: field.aca.note.label:7579 field.aaca.note.label:7607
3642 #: field.mp.note.label:7968 field.mbp.note.label:8005
3643 #: field.mndp.note.label:8044 field.mdp.note.label:8068
3644 #: field.mb.note.label:8251 field.acqinv.note.label:8636
3645 #: field.acqie.note.label:8670 field.acqii.note.label:8708
3646 #: field.acqftr.note.label:8852 field.acqfscred.note.label:8937
3647 #: field.acqofscred.note.label:8969 field.acqfa.note.label:9291
3648 #: field.acqfap.note.label:9325 field.acqpoi.note.label:9513
3649 #: field.acqlid.note.label:9715 field.acqcle.note.label:10456
3650 #: field.acqscle.note.label:10484
3651 msgid "Note"
3652 msgstr "Poznámka"
3653
3654 #: field.acqexr.to_currency.label:8536
3655 msgid "To Currency"
3656 msgstr "K měně"
3657
3658 #: class.xbet.label:10990
3659 msgid "Between Expression"
3660 msgstr "Výraz Mezi"
3661
3662 #: field.ateo.events.label:1308
3663 msgid "Events"
3664 msgstr "Události"
3665
3666 #: field.act.circ_lib.label:7636 field.rocit.circ_lib.label:12287
3667 msgid "Circ Lib"
3668 msgstr "Půjčující knihovna"
3669
3670 #: field.acn.id.label:3073
3671 msgid "Call Number/Volume ID"
3672 msgstr "Signatura/ ID signatury"
3673
3674 #: field.qfr.join_type.label:10937
3675 msgid "Join Type"
3676 msgstr "Typ spojení"
3677
3678 #: class.vqar.label:624
3679 msgid "Queued Authority Record"
3680 msgstr "Autoritní záznam ve frontě"
3681
3682 #: field.au.pref_family_name.label:3649
3683 #: field.stgu.pref_family_name.label:10562
3684 msgid "Preferred Last Name"
3685 msgstr ""
3686
3687 #: field.circ.aaasc_entries.label:4616 field.aacs.aaasc_entries.label:4709
3688 #: field.combcirc.aaasc_entries.label:4792
3689 #: field.acirc.aaasc_entries.label:4880
3690 msgid "Archived Copy Stat-Cat Entries"
3691 msgstr "Archivované položky statistických kategorií exemplářů"
3692
3693 #: class.acqclpa.label:10513 field.acrlid.claim_policy_action.label:12081
3694 msgid "Claim Policy Action"
3695 msgstr "Proces reklamační politiky"
3696
3697 #: field.chmw.id.label:1807
3698 msgid "Hold Weights ID"
3699 msgstr "ID váhy rezervace"
3700
3701 #: field.bresv.payments.label:5085 field.mbt.payments.label:7150
3702 msgid "Payment Line Items"
3703 msgstr "Položka seznamu plateb"
3704
3705 #: field.sra.multiplier.label:6024
3706 msgid "Multiplier"
3707 msgstr "Násobitel"
3708
3709 #: field.uvs.id.label:11319
3710 msgid "Session ID"
3711 msgstr "ID relace"
3712
3713 #: field.atul.run_time.label:1577
3714 msgid "Event Run Time"
3715 msgstr "Čas běhu události"
3716
3717 #: field.stgc.row_date.label:10572 field.stgma.row_date.label:10582
3718 #: field.stgba.row_date.label:10598 field.stgsc.row_date.label:10614
3719 #: field.stgs.row_date.label:10625
3720 msgid "Row Date"
3721 msgstr ""
3722
3723 #: class.qobi.label:10977
3724 msgid "Order By Item"
3725 msgstr "Seřadit dle položek"
3726
3727 #: class.cblvl.label:6003
3728 msgid "Bib Level Map"
3729 msgstr "Přehled bibliografických úrovní"
3730
3731 #: class.murav.label:1068
3732 msgid "Uncontrolled Record Attribute Values"
3733 msgstr "Nekontrolované hodnoty atributů záznamu"
3734
3735 #: field.vmp.replace_spec.label:199
3736 msgid "Replace Specification"
3737 msgstr "Nahradit specifikaci"
3738
3739 #: class.mcp.label:4172 field.mdp.cash_payment.label:8075
3740 msgid "Cash Payment"
3741 msgstr "Platba v hotovosti"
3742
3743 #: field.ahr.fulfillment_lib.label:6254 field.ahopl.fulfillment_lib.label:6404
3744 #: field.alhr.fulfillment_lib.label:6491
3745 #: field.combahr.fulfillment_lib.label:6575
3746 #: field.aahr.fulfillment_lib.label:6634
3747 msgid "Fulfilling Library"
3748 msgstr "Knihovna plnící rezervaci"
3749
3750 #: field.rocit.shelving_location.label:12277
3751 msgid "Shelving Location Name"
3752 msgstr "Název umístění"
3753
3754 #: field.afsg.container.label:10639
3755 msgid "Container ID"
3756 msgstr "ID kontejneru"
3757
3758 #: field.mb.voider.label:8254
3759 msgid "Voiding Staff Member"
3760 msgstr "Platbu zrušil(a)"
3761
3762 #: field.mcrp.note.label:6972
3763 msgid "Payment Note"
3764 msgstr "Poznámka k platbě"
3765
3766 #: field.atul.start_time.label:1578
3767 msgid "Event Start Time"
3768 msgstr "Čas začátku události"
3769
3770 #: class.fdoc.label:8304
3771 msgid "IDL Field Doc"
3772 msgstr "Dok. pole IDL"
3773
3774 #: field.sunit.total_circ_count.label:5735
3775 #: field.acp.total_circ_count.label:7445
3776 msgid "Total Circulations"
3777 msgstr "Výpůjčky celkem"
3778
3779 #: field.ccmm.script_test.label:1973
3780 msgid "Script Test"
3781 msgstr "Test skriptu"
3782
3783 #: field.csp.ignore_proximity.label:4283
3784 msgid "Ignore Proximity"
3785 msgstr "Ignorovat blízkost"
3786
3787 #: field.qobi.id.label:10979
3788 msgid "Order By Item ID"
3789 msgstr "Seřadit polde ID exempláře"
3790
3791 #: field.uvsbrem.id.label:11360
3792 msgid "Bucket Item ID"
3793 msgstr "ID položky skupiny"
3794
3795 #: field.cbho.hprox.label:2944
3796 msgid "Circ Lib to Request Lib Proximity"
3797 msgstr "Blízkost půjčující knihovny knihovně, kde byl zadán požadavek"
3798
3799 #: field.ahr.sms_carrier.label:6262 field.ahopl.sms_carrier.label:6412
3800 msgid "Notifications SMS Carrier"
3801 msgstr "SMS  operátor pro upozornění"
3802
3803 #: field.vms.id.label:720
3804 msgid "Match Set ID"
3805 msgstr "ID sady shody"
3806
3807 #: field.bre.create_date.label:3184 field.au.create_date.label:3613
3808 #: field.circ.create_time.label:4602 field.aacs.create_time.label:4696
3809 #: field.combcirc.create_time.label:4771 field.acirc.create_time.label:4860
3810 msgid "Record Creation Date/Time"
3811 msgstr "Datum / čas vytvoření záznamu"
3812
3813 #: field.ocirccount.claims_returned.label:4526
3814 #: field.ocirclist.claims_returned.label:4568
3815 msgid "Claims Returned"
3816 msgstr "Údajně vráceno"
3817
3818 #: field.chmw.request_ou.label:1810 field.chmm.request_ou.label:1898
3819 #: field.bresv.request_lib.label:5103
3820 msgid "Request Library"
3821 msgstr "Žádající knihovna"
3822
3823 #: field.aeasm.attr_set.label:9944
3824 msgid "Attribute Set"
3825 msgstr "Sada atributů"
3826
3827 #: field.hasholdscount.count.label:12696
3828 msgid "Holds Count"
3829 msgstr "Počet rezervací"
3830
3831 #: field.asvr.usr.label:2447
3832 msgid "Responding User"
3833 msgstr "Odpovídající uživatel"
3834
3835 #: class.atval.label:1349
3836 msgid "Trigger Condition Validator"
3837 msgstr "Validátor stavu spouštěče"
3838
3839 #: class.cmrcfld.label:941
3840 msgid "MARC Fields"
3841 msgstr "Pole MARC"
3842
3843 #: class.hasholdscount.label:12681
3844 msgid "Copy Has Holds Count"
3845 msgstr "Exemplář má počet rezervací"
3846
3847 #: class.acqexr.label:8532
3848 msgid "Exchange Rate"
3849 msgstr "Směnný kurz"
3850
3851 #: field.qxp.table_alias.label:10889 field.qfr.table_alias.label:10934
3852 #: field.xcol.table_alias.label:11071
3853 msgid "Table Alias"
3854 msgstr "Alternativní název tabulky"
3855
3856 #: field.stgs.value.label:10628
3857 msgid "User Setting Value"
3858 msgstr "Hodnota uživatelského nastavení"
3859
3860 #: field.vbq.complete.label:464 field.vaq.complete.label:606
3861 #: field.stgu.complete.label:10558 field.stgc.complete.label:10575
3862 #: field.stgma.complete.label:10591 field.stgba.complete.label:10607
3863 #: field.stgsc.complete.label:10618 field.stgs.complete.label:10629
3864 msgid "Complete"
3865 msgstr "Dokončit"
3866
3867 #: field.cnct.id.label:7021
3868 msgid "Non-cat Type ID"
3869 msgstr "ID nekatalogizovaného typu"
3870
3871 #: field.qdt.id.label:10821
3872 msgid "Datatype ID"
3873 msgstr "ID datového typu"
3874
3875 #: field.atevdef.cleanup_failure.label:1436
3876 msgid "Failure Cleanup"
3877 msgstr "Vyčištění po neúspěšné akci"
3878
3879 #: field.bre.wide_display_entry.label:3217
3880 msgid "Wide Display Entries"
3881 msgstr ""
3882
3883 #: field.chmw.usr_grp.label:1814 field.chmm.usr_grp.label:1902
3884 msgid "User Permission Group"
3885 msgstr "Skupina uživatelských oprávnění"
3886
3887 #: field.acqclet.library_initiated.label:10422
3888 msgid "Library Initiated"
3889 msgstr "Iniciováno knihovnou"
3890
3891 #: field.bresv.attr_val_maps.label:5107
3892 msgid "Attribute Value Maps"
3893 msgstr "Přehled hodnot atributů"
3894
3895 #: field.vst.actions_performed.label:828
3896 msgid "Actions Performed"
3897 msgstr ""
3898
3899 #: field.scap.start_date.label:5420 field.ssub.start_date.label:5459
3900 msgid "Start Date"
3901 msgstr "Datum začátku"
3902
3903 #: field.acn.label_class.label:3081
3904 msgid "Classification Scheme"
3905 msgstr "Klasifikační schéma"
3906
3907 #: class.mb.label:8242
3908 msgid "Billing Line Item"
3909 msgstr "Položka seznamu poplatků"
3910
3911 #: field.brav.attr_val_maps.label:5029
3912 msgid "Resource Attribute Value Maps"
3913 msgstr "Přehled hodnot atributů zdroje"
3914
3915 #: field.cxt.prefix.label:2819
3916 msgid "Namespace Prefix"
3917 msgstr "Prefix jmenného prostoru"
3918
3919 #: class.mucs.label:7082
3920 msgid "User Circulation Summary"
3921 msgstr "Přehled výpůjček uživatele"
3922
3923 #: field.uvu.fragment.label:11439
3924 msgid "Fragment"
3925 msgstr "Zlomek"
3926
3927 #: class.ocirccount.label:4491
3928 msgid "Open Circulation Count"
3929 msgstr "Počet půjčených"
3930
3931 #: field.csp.block_list.label:4280
3932 msgid "Block List"
3933 msgstr "Seznam blokací"
3934
3935 #: field.brt.catalog_item.label:4939 field.brsrc.catalog_item.label:4977
3936 msgid "Catalog Item"
3937 msgstr "Položka katalogu"
3938
3939 #: field.mbts.last_billing_note.label:2199
3940 #: field.mbtslv.last_billing_note.label:2227
3941 #: field.rccbs.last_billing_note.label:12012
3942 msgid "Last Billing Note"
3943 msgstr "Poznámka k naúčtovanému poplatku"
3944
3945 #: field.ccat.id.label:7526 field.acas.id.label:7553 field.aca.id.label:7573
3946 #: field.aaca.id.label:7601
3947 msgid "Id"
3948 msgstr "ID"
3949
3950 #: class.acqlid.label:9701
3951 msgid "Line Item Detail"
3952 msgstr "Detail položky"
3953
3954 #: field.crad.sorter.label:1003
3955 msgid "Sorter?"
3956 msgstr "Třídník?"
3957
3958 #: class.sasum.label:5842
3959 msgid "All Issues' Summaries"
3960 msgstr "Souhrny všech čísel"
3961
3962 #: class.ahrcc.label:8153
3963 msgid "Hold Request Cancel Cause"
3964 msgstr "Důvod zrušení žádosti o rezervaci"
3965
3966 #: field.rb.scope.label:301
3967 msgid "Scope"
3968 msgstr "Rozsah"
3969
3970 #: field.ccmm.renewals.label:1971
3971 msgid "Renewals Override"
3972 msgstr "Obejití prodloužení"
3973
3974 #: field.acn.label_sortkey.label:3080
3975 msgid "Call Number Sort Key"
3976 msgstr "Klíč třídění signatur"
3977
3978 #: class.moucs.label:7808
3979 msgid "Open User Circulation Summary"
3980 msgstr "Otevřít přehled výpůjček uživatele"
3981
3982 #: field.auch.source_circ.label:4923
3983 msgid "Source Circulation"
3984 msgstr "Zdroj výpůjčky"
3985
3986 #: field.afsg.container_type.label:10640
3987 msgid "Container Type"
3988 msgstr "Typ kontejneru"
3989
3990 #: field.acqf.propagate.label:9020 field.acqfsum.propagate.label:9262
3991 msgid "Propagate"
3992 msgstr "Rozšířit"
3993
3994 #: field.circ.aaactsc_entries.label:4615 field.aacs.aaactsc_entries.label:4708
3995 #: field.combcirc.aaactsc_entries.label:4791
3996 #: field.acirc.aaactsc_entries.label:4879
3997 msgid "Archived Patron Stat-Cat Entries"
3998 msgstr "Položky archivovaných čtenářských statistických kategorií"
3999
4000 #: field.bre.author_field_entries.label:3206
4001 msgid "Indexed Author Field Entries"
4002 msgstr "Indexovaná pole autorů"
4003
4004 #: class.sre.label:5383
4005 msgid "Serial Record Entry"
4006 msgstr "Položky záznamů seriálů"
4007
4008 #: field.vqbrad.remove.label:545 field.vqarad.remove.label:662
4009 msgid "Remove RegExp"
4010 msgstr "Odstranit RegExp"
4011
4012 #: field.chmm.holdable.label:1911 field.act.holdable.label:7645
4013 msgid "Holdable?"
4014 msgstr "Lze rezervovat?"
4015
4016 #: field.acsaf.control_set.label:2531 field.at.control_set.label:2607
4017 #: field.are.control_set.label:2682
4018 msgid "Control Set"
4019 msgstr "Kontrolní sada"
4020
4021 #: class.mobts.label:3555
4022 msgid "Open Billable Transaction Summary"
4023 msgstr "Přehled  otevřených naúčtovatelných transakcí"
4024
4025 #: field.act.circ_as_type.label:7649
4026 msgid "Circ As Type"
4027 msgstr "Půjčovat jako typ"
4028
4029 #: field.acqinv.close_date.label:8637
4030 msgid "Close Date"
4031 msgstr ""
4032
4033 #: field.acqedim.message_type.label:9976
4034 msgid "Message Type"
4035 msgstr "Typ zprávy"
4036
4037 #: class.vbq.label:459
4038 msgid "Import/Overlay Bib Queue"
4039 msgstr "Importovat / přepsat bib frontu"
4040
4041 #: field.aupr.uuid.label:2326
4042 msgid "UUID"
4043 msgstr "UUID:"
4044
4045 #: field.aur.hold.label:8383 field.aurs.hold.label:8457
4046 msgid "Place Hold"
4047 msgstr "Rezervovat"
4048
4049 #: class.act.label:7627
4050 msgid "Asset Copy Template"
4051 msgstr "Šablona exempláře pro Asset"
4052
4053 #: field.artc.persistant_transfer.label:8177
4054 #: field.ahtc.persistant_transfer.label:8213
4055 msgid "Is Persistent?"
4056 msgstr "Je trvalý?"
4057
4058 #: class.cwa.label:1869
4059 msgid "Matrix Weight Association"
4060 msgstr "Asociace váhy matice"
4061
4062 #: field.au.net_access_level.label:3631
4063 msgid "Internet Access Level"
4064 msgstr "Přístup k internetu"
4065
4066 #: field.aacs.active_circ.label:4710 field.combcirc.active_circ.label:4793
4067 msgid "Linked Active Circulation"
4068 msgstr "Připojit aktivní výpůjčky"
4069
4070 #: class.xsubq.label:11214
4071 msgid "Subquery Expression"
4072 msgstr "Výraz poddotazu"
4073
4074 #: field.qfs.return_type.label:10847
4075 msgid "Return Type"
4076 msgstr "Typ návratu"
4077
4078 #: field.mcrp.payment_type.label:6975 field.mwp.payment_type.label:7269
4079 #: field.mgp.payment_type.label:7294 field.mckp.payment_type.label:7389
4080 #: field.mp.payment_type.label:7970 field.mbp.payment_type.label:8007
4081 #: field.mndp.payment_type.label:8046 field.mdp.payment_type.label:8070
4082 msgid "Payment Type"
4083 msgstr "Způsob platby"
4084
4085 #: class.acplgm.label:5319
4086 msgid "Copy/Shelving Location Group Map"
4087 msgstr "Přehled skupin umístění exemplářů/regálů"
4088
4089 #: class.vst.label:807
4090 msgid "Vandelay Session Tracker"
4091 msgstr ""
4092
4093 #: class.ctcl.label:11851
4094 msgid "Text Search Configs"
4095 msgstr "Nastavení textového vyhledávání"
4096
4097 #: field.sdist.receive_unit_template.label:5526
4098 msgid "Receive Unit Template"
4099 msgstr "Šablona pro příjem jednotky"
4100
4101 #: field.rccbs.last_billing_ts.label:12011
4102 msgid "Last Billing Date/Time"
4103 msgstr "Datum / čas naúčtování poplatku"
4104
4105 #: field.mcrp.amount_collected.label:6970
4106 #: field.mwp.amount_collected.label:7263 field.mgp.amount_collected.label:7288
4107 #: field.mckp.amount_collected.label:7381
4108 msgid "Amount Collected"
4109 msgstr "Celková částka"
4110
4111 #: field.ahr.current_copy.label:6251 field.ahopl.current_copy.label:6401
4112 #: field.alhr.current_copy.label:6488 field.combahr.current_copy.label:6572
4113 #: field.aahr.current_copy.label:6631
4114 msgid "Currently Targeted Copy"
4115 msgstr "Stávající cílový exemplář"
4116
4117 #: field.qbv.actual_value.label:10875
4118 msgid "Actual Value"
4119 msgstr "Současná hodnota"
4120
4121 #: class.are.label:2670
4122 msgid "Authority Record Entry"
4123 msgstr "Položka autoritního záznamu"
4124
4125 #: field.jub.order_summary.label:9568
4126 msgid "Order Summary"
4127 msgstr "Přehled objednávky"
4128
4129 #: field.vbq.match_bucket.label:468
4130 msgid "Match Bucket"
4131 msgstr "Skupina, která se shoduje"
4132
4133 #: class.acqfs.label:8903 field.acqfsrcct.funding_source.label:9195
4134 #: field.acqfsrcat.funding_source.label:9205
4135 #: field.acqfsrcb.funding_source.label:9215
4136 #: field.acqfa.funding_source.label:9288
4137 #: field.acqfap.funding_source.label:9320
4138 msgid "Funding Source"
4139 msgstr "Finanční zdroj"
4140
4141 #: field.acqft.owner.label:12395
4142 msgid "Fund Tag Owner"
4143 msgstr "Vlastník tagu finančního fondu"
4144
4145 #: class.acqfa.label:9284
4146 msgid "Fund Allocation"
4147 msgstr "Rozdělení fondu"
4148
4149 #: field.crad.vocabulary.label:1014
4150 msgid "Vocabulary URI"
4151 msgstr "URI slovníku"
4152
4153 #: field.auoi.id.label:853
4154 msgid "Opt-in ID"
4155 msgstr "ID souhlasu s posíláním e-mailů"
4156
4157 #: field.asvq.answers.label:2169
4158 msgid "Answers"
4159 msgstr "Odpovědi"
4160
4161 #: field.rocit.stat_cat_1.label:12278
4162 msgid "Legacy Stat Cat 1"
4163 msgstr "Zděděná statistická kategorie 1"
4164
4165 #: field.czifm.z3950_attr_type.label:1284
4166 msgid "Z39.50 Attribute Type"
4167 msgstr "Typ atributu Z39.50"
4168
4169 #: field.rocit.stat_cat_2.label:12279
4170 msgid "Legacy Stat Cat 2"
4171 msgstr "Zděděná statistická kategorie 1"
4172
4173 #: field.bre.identifier_field_entries.label:3205
4174 msgid "Indexed Identifier Field Entries"
4175 msgstr "Položky polí indexovaných identifikátorů"
4176
4177 #: field.acsaf.sub_entries.label:2539
4178 msgid "Subordinate Entries"
4179 msgstr "Podřízené položky"
4180
4181 #: field.cza.truncation.label:1259
4182 msgid "Truncation"
4183 msgstr "Zkrácení"
4184
4185 #: class.cbfp.label:2965
4186 msgid "Fingerprint Definition"
4187 msgstr "Definice identifikačních postupů"
4188
4189 #: class.acqclet.label:10416 field.acqcle.type.label:10452
4190 #: field.acqscle.type.label:10480
4191 msgid "Claim Event Type"
4192 msgstr "Typ reklamační události"
4193
4194 #: field.afs.applied_time.label:10669
4195 msgid "Applied Time"
4196 msgstr "Čas aplikace"
4197
4198 #: class.acqipm.label:8609
4199 msgid "Invoice Payment Method"
4200 msgstr "Platební metoda"
4201
4202 #: field.rp.require_percentile.label:278
4203 msgid "Require Percentile"
4204 msgstr "Požadovat percentil"
4205
4206 #: class.asva.label:7760
4207 msgid "Survey Answer"
4208 msgstr "Odpověď průzkumu"
4209
4210 #: class.mra.label:1135
4211 msgid "SVF Record Attribute"
4212 msgstr "Atributy záznamu SVF"
4213
4214 #: field.ahr.transit.label:6249 field.ahopl.transit.label:6399
4215 #: field.alhr.transit.label:6486
4216 msgid "Transit"
4217 msgstr "Přeprava"
4218
4219 #: field.atevdef.max_delay.label:1438
4220 msgid "Max Event Validity Delay"
4221 msgstr "Maximální pozdržení platnosti události"
4222
4223 #: field.uvs.container.label:11323
4224 msgid "Record Container"
4225 msgstr "Kontejnér záznamu"
4226
4227 #: field.acqdf.skip_count.label:10297
4228 msgid "Skip Count"
4229 msgstr "Přeskočit počítání"
4230
4231 #: field.bresv.capture_staff.label:5105
4232 msgid "Capture Staff"
4233 msgstr "Rezervaci zachtil(a)"
4234
4235 #: field.bpbcm.peer_record.label:1733
4236 msgid "Peer Record"
4237 msgstr "Rovnocenný záznam"
4238
4239 #: field.aurs.request_status.label:8481
4240 msgid "Request Status"
4241 msgstr ""
4242
4243 #: field.aum.message.label:2255 field.auml.message.label:2278
4244 msgid "Message"
4245 msgstr "Zpráva"
4246
4247 #: field.circ.grace_period.label:4595 field.aacs.grace_period.label:4690
4248 #: field.combcirc.grace_period.label:4764 field.acirc.grace_period.label:4853
4249 msgid "Grace Period"
4250 msgstr "Doba odkladu"
4251
4252 #: field.bresv.capture_time.label:5092
4253 msgid "Capture Time"
4254 msgstr "Čas zachycení"
4255
4256 #: class.vii.label:361
4257 msgid "Import Item"
4258 msgstr "Položka importu"
4259
4260 #: field.asv.start_date.label:6139
4261 msgid "Survey Start Date/Time"
4262 msgstr "Datum /  čas začátku průzkum"
4263
4264 #: class.acqlilad.label:9852
4265 msgid "Line Item Local Attribute Definition"
4266 msgstr "Definice položky lokálního atributu"
4267
4268 #: field.au.checkouts.label:3597
4269 msgid "All Circulations"
4270 msgstr "Všechny výpůjčky"
4271
4272 #: field.aouctn.sibling_order.label:6777
4273 msgid "Sibling Sort Order"
4274 msgstr "Příbuzné řazení"
4275
4276 #: field.aws.name.label:1610
4277 msgid "Workstation Name"
4278 msgstr "Jméno pracovní stanice"
4279
4280 #: class.cmc.label:2853 field.cmcts.field_class.label:11866
4281 msgid "Metabib Class"
4282 msgstr "Metabibliografická třída"
4283
4284 #: class.ccnb.label:6795
4285 msgid "Call Number Bucket"
4286 msgstr "Skupina signatur"
4287
4288 #: field.ssub.scaps.label:5465
4289 msgid "Captions and Patterns"
4290 msgstr "Označení a schémata"
4291
4292 #: field.ahr.fulfillment_staff.label:6255
4293 #: field.ahopl.fulfillment_staff.label:6405
4294 #: field.alhr.fulfillment_staff.label:6492
4295 #: field.combahr.fulfillment_staff.label:6576
4296 #: field.aahr.fulfillment_staff.label:6635
4297 msgid "Fulfilling Staff"
4298 msgstr "Pracovník splňující rezervaci"
4299
4300 #: field.acqinv.entries.label:8639 field.jub.invoice_entries.label:9567
4301 msgid "Invoice Entries"
4302 msgstr "Položky účtu"
4303
4304 #: field.mp.work_payment.label:7977 field.mbp.work_payment.label:8015
4305 #: field.mndp.work_payment.label:8049
4306 msgid "Work Payment Detail"
4307 msgstr "Detaily platby prací"
4308
4309 #: class.acqfsb.label:9223
4310 msgid "Fund Spent Balance"
4311 msgstr "Bilance útraty z fondu"
4312
4313 #: field.mrd.lit_form.label:4256
4314 msgid "LitF"
4315 msgstr "LitF"
4316
4317 #: field.rhcrpbap.everywhere_ratio.label:11747
4318 #: field.rhcrpbapd.everywhere_ratio.label:11803
4319 msgid "Hold/Copy Ratio Everywhere"
4320 msgstr "Poměr rezervací a exemplářů všude"
4321
4322 #: field.auss.query_type.label:4431
4323 msgid "Query Type"
4324 msgstr "Typ dotazu"
4325
4326 #: field.acqfet.amount.label:9095
4327 msgid "Total Encumbrance Amount"
4328 msgstr "Celková výše dluhu"
4329
4330 #: field.aua.valid.label:4375 field.acqpca.valid.label:8819
4331 msgid "Valid Address?"
4332 msgstr "Platná adresa?"
4333
4334 #: field.acqclpa.action.label:10518
4335 msgid "Action (Event Type)"
4336 msgstr "Akce (typ události)"
4337
4338 #: class.aouhoo.label:3259 field.aou.hours_of_operation.label:6718
4339 msgid "Hours of Operation"
4340 msgstr "Otevírací doba"
4341
4342 #: field.atevdef.retention_interval.label:1453
4343 msgid "Retention Interval"
4344 msgstr "Interval uchování"
4345
4346 #: field.cmrtm.blvl_val.label:11607
4347 msgid "BLvl Value"
4348 msgstr "Hodnota BLvl (bib úrovně)"
4349
4350 #: field.acqedim.error.label:9974
4351 msgid "Error"
4352 msgstr "Chyba"
4353
4354 #: field.aws.circulations.label:1613 field.sunit.circulations.label:5734
4355 #: field.aou.circulations.label:6704 field.acp.circulations.label:7442
4356 msgid "Circulations"
4357 msgstr "Výpůjčky"
4358
4359 #: field.brsrc.overbook.label:4969
4360 msgid "Overbook"
4361 msgstr "Změnit rezervaci bez ohledu na kapacitu"
4362
4363 #: field.acqinv.id.label:8626
4364 msgid "Internal Invoice ID"
4365 msgstr "ID interního dokladu"
4366
4367 #: field.acqfscred.deadline_date.label:8938
4368 msgid "Deadline Date"
4369 msgstr "Nejzazší termín"
4370
4371 #: field.aou.resv_pickups.label:6713
4372 msgid "Reservation Pickups"
4373 msgstr "Vyzvednutí rezervací"
4374
4375 #: field.asv.id.label:6133
4376 msgid "Survey ID"
4377 msgstr "ID průzkumu"
4378
4379 #: field.rccc.patron_county.label:11939
4380 msgid "Patron County"
4381 msgstr "Kraj čtenáře"
4382
4383 #: class.acqim.label:1665
4384 msgid "Invoice Method used by Vendor"
4385 msgstr "Způsob fakturace od dodavatele"
4386
4387 #: field.acqpoi.estimated_cost.label:9514
4388 msgid "Estimated Cost"
4389 msgstr "Odhadované náklady"
4390
4391 #: field.crahp.prox.label:7682
4392 msgid "Allowed Proximity"
4393 msgstr "Povolená blízkost"
4394
4395 #: field.atb.layout.label:3751
4396 msgid "Layout"
4397 msgstr "Rozvržení"
4398
4399 #: field.stgs.setting.label:10627
4400 msgid "User Setting Code"
4401 msgstr "Kód uživatelského nastavení"
4402
4403 #: field.cmrcfld.hidden.label:952 field.cmrcsubfld.hidden.label:979
4404 msgid "Hidden?"
4405 msgstr "Skryté?"
4406
4407 #: field.mbt.grocery.label:7147
4408 msgid "Grocery Billing link"
4409 msgstr "Poplatky za zboží a služby (odkaz)"
4410
4411 #: field.vbq.match_set.label:466 field.vaq.match_set.label:608
4412 #: field.vmsp.match_set.label:742 field.vmsq.match_set.label:779
4413 msgid "Match Set"
4414 msgstr "Sada shody"
4415
4416 #: field.aou.id.label:6691
4417 msgid "Organizational Unit ID"
4418 msgstr "ID organizační jednotky"
4419
4420 #: field.crahp.id.label:7680 field.crmf.id.label:7697
4421 msgid "Rule ID"
4422 msgstr "ID pravidla"
4423
4424 #: field.cmfvm.real.label:2921
4425 msgid "Real"
4426 msgstr ""
4427
4428 #: field.acqinv.inv_ident.label:8633
4429 msgid "Vendor Invoice ID"
4430 msgstr "ID faktury od dodavatele"
4431
4432 #: field.ahopl.usr_prefix.label:6443
4433 msgid "User Prefix"
4434 msgstr "Prefix uživatele"
4435
4436 #: field.cmf.browse_xpath.label:2895
4437 msgid "Browse XPath"
4438 msgstr "Prohlížet XPath"
4439
4440 #: field.acns.label_sortkey.label:3031 field.acnp.label_sortkey.label:3050
4441 msgid "Label Sort Key"
4442 msgstr "Klíč řazení štítků"
4443
4444 #: field.ccat.scope_org.label:7527
4445 msgid "Scope Org Unit"
4446 msgstr "Organizační jednotka v rozsahu"
4447
4448 #: field.qseq.parent_query.label:10809
4449 msgid "Parent Query"
4450 msgstr "Původní dotaz"
4451
4452 #: field.acqf.balance_stop_percent.label:9023
4453 #: field.acqfsum.balance_stop_percent.label:9265
4454 msgid "Balance Stop Percent"
4455 msgstr "Nastavení výše zůstatku pro stop stav ( v procentech)"
4456
4457 #: field.atevdef.delay.label:1437
4458 msgid "Processing Delay"
4459 msgstr "Prodleva při zpracování"
4460
4461 #: field.vqbr.purpose.label:514 field.vqar.purpose.label:634
4462 #: field.aouct.purpose.label:6760
4463 msgid "Purpose"
4464 msgstr "Účel"
4465
4466 #: class.cust.label:3794
4467 msgid "User Setting Type"
4468 msgstr "Typ uživatelského nastavení"
4469
4470 #: field.qfr.table_name.label:10930
4471 msgid "Table Name"
4472 msgstr "Název tabulky"
4473
4474 #: field.citm.code.label:5990
4475 msgid "Item Type Code"
4476 msgstr "Kód typu položky"
4477
4478 #: field.au.standing.label:3638
4479 msgid "Standing (unused)"
4480 msgstr "Zastavený (nepoužitý)"
4481
4482 #: field.cracct.password.label:1205 field.au.passwd.label:3633
4483 #: field.acqedi.password.label:9868 field.stgu.passwd.label:10549
4484 msgid "Password"
4485 msgstr "Heslo"
4486
4487 #: class.cgf.label:868
4488 msgid "Global Flags and Settings"
4489 msgstr "Globální  indikátory a nastavení"
4490
4491 #: class.acqii.label:8699
4492 msgid "Non-bibliographic Invoice Item"
4493 msgstr "Položka nebibliografické faktury"
4494
4495 #: field.cfdfs.filters.label:11585
4496 msgid "Filters"
4497 msgstr "Filtry"
4498
4499 #: field.aua.country.label:4367 field.aal.country.label:4405
4500 #: field.acqpa.country.label:8746 field.acqpca.country.label:8811
4501 #: field.stgma.country.label:10589 field.stgba.country.label:10605
4502 msgid "Country"
4503 msgstr "Země"
4504
4505 #: field.au.pref_first_given_name.label:3647
4506 #: field.stgu.pref_first_given_name.label:10560
4507 msgid "Preferred First Name"
4508 msgstr ""
4509
4510 #: field.ccmm.total_copy_hold_ratio.label:1974
4511 msgid "Minimum Total Copy/Hold Ratio"
4512 msgstr "Minimální celkový poměr rezervací/exemplářů"
4513
4514 #: field.mg.payments.label:7102
4515 msgid "Payments"
4516 msgstr "Platby"
4517
4518 #: field.acqlih.expected_recv_time.label:9610
4519 msgid "Expected Receive Time"
4520 msgstr "Očekávaný čas získání"
4521
4522 #: field.au.usr_activity.label:3663
4523 msgid "User Activity Entries"
4524 msgstr "Položky uživatelské aktivity"
4525
4526 #: class.acqfy.label:8882 field.acqfy.year.label:8886
4527 msgid "Fiscal Year"
4528 msgstr "Fiskální rok"
4529
4530 #: field.bre.title_field_entries.label:3204
4531 msgid "Indexed Title Field Entries"
4532 msgstr "Položky pole indexovaných názvů"
4533
4534 #: field.vii.circ_modifier.label:383 field.viiad.circ_modifier.label:435
4535 #: class.ccm.label:1627 field.chmw.circ_modifier.label:1816
4536 #: field.ccmw.circ_modifier.label:1846 field.chmm.circ_modifier.label:1904
4537 #: field.ccmm.circ_modifier.label:1955 field.cclscmm.circ_mod.label:2077
4538 #: field.sunit.circ_modifier.label:5703 field.acp.circ_modifier.label:7413
4539 #: field.acqdfe.circ_modifier.label:10323
4540 msgid "Circulation Modifier"
4541 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
4542
4543 #: field.aou.addresses.label:6706 field.acqpro.addresses.label:8561
4544 msgid "Addresses"
4545 msgstr "Adresy"
4546
4547 #: field.acp.peer_records.label:7451
4548 msgid "Peer Records"
4549 msgstr "Rovnocenný záznam"
4550
4551 #: field.acqedi.attr_set.label:9877 class.aeas.label:9919
4552 msgid "EDI Attribute Set"
4553 msgstr "Sada atributů EDI"
4554
4555 #: field.vmsp.children.label:749
4556 msgid "Expression Tree Children"
4557 msgstr "Podřízený typ stromu výrazů"
4558
4559 #: field.auoi.opt_in_ts.label:858
4560 msgid "Opt-in Date/Time"
4561 msgstr "Datum / čas souhlasu se zasíláním e-mailů"
4562
4563 #: field.afscv.col.label:10697 field.qxp.column_name.label:10890
4564 #: field.qrc.column_name.label:10953 field.xcol.column_name.label:11072
4565 #: field.xfunc.column_name.label:11101
4566 msgid "Column Name"
4567 msgstr "Název sloupce"
4568
4569 #: field.siss.holding_type.label:5667 field.smhc.holding_type.label:5858
4570 msgid "Holding Type"
4571 msgstr "Typ vlastnictví"
4572
4573 #: field.cuat.ewho.label:3708
4574 msgid "Event Caller"
4575 msgstr "Vyvolávač události"
4576
4577 #: field.rxbt.voided.label:10238
4578 msgid "Voided Billing Amount"
4579 msgstr "Výše zrušeného poplatku"
4580
4581 #: class.acqfsum.label:9239
4582 msgid "Fund Summary"
4583 msgstr "Sumarizace fondu"
4584
4585 #: field.jub.estimated_unit_price.label:9560
4586 #: field.acqlih.estimated_unit_price.label:9619
4587 msgid "Estimated Unit Price"
4588 msgstr "Odhadovaná cena exempláře"
4589
4590 #: field.acsaf.linking_subfield.label:2538
4591 msgid "Linking Subfield"
4592 msgstr "Propojení podpole"
4593
4594 #: class.cmrcsubfld.label:969 field.crad.sf_list.label:1006
4595 msgid "MARC Subfields"
4596 msgstr "Podpole MARCu"
4597
4598 #: field.cmf.browse_sort_xpath.label:2896
4599 msgid "Browse Sort XPath"
4600 msgstr ""
4601
4602 #: field.acs.authority_fields.label:2510
4603 msgid "Controlling Authority Fields"
4604 msgstr "Pole kontrolující autority"
4605
4606 #: field.acqii.inv_item_type.label:8705 field.acqpoi.inv_item_type.label:9510
4607 msgid "Invoice Item Type"
4608 msgstr "Typ položky na faktuře"
4609
4610 #: class.mbtslv.label:2223
4611 msgid "Billable Transaction Summary with Billing Location"
4612 msgstr "Přehled transakcí s místem naúčtování poplatku"
4613
4614 #: field.atevdef.message_usr_path.label:1449
4615 msgid "Message User Path"
4616 msgstr ""
4617
4618 #: field.au.demographic.label:3655
4619 msgid "Demographic Info"
4620 msgstr "Demografické informace"
4621
4622 #: class.atb.label:3744
4623 msgid "Custom Toolbar"
4624 msgstr "Vlastní panel nástrojů"
4625
4626 #: field.mbts.last_payment_note.label:2202
4627 #: field.mbtslv.last_payment_note.label:2230
4628 #: field.rccbs.last_payment_note.label:12008
4629 msgid "Last Payment Note"
4630 msgstr "Poznámka k platbě"
4631
4632 #: field.au.expire_date.label:3619
4633 msgid "Privilege Expiration Date"
4634 msgstr "Datum vypršení oprávnění (registrace)"
4635
4636 #: field.ac.id.label:6858
4637 msgid "Card ID"
4638 msgstr "ID průkazu"
4639
4640 #: field.au.id.label:3623 field.ocirccount.usr.label:4522
4641 #: field.ocirclist.usr.label:4564 field.rud.id.label:10205
4642 msgid "User ID"
4643 msgstr "ID uživatele"
4644
4645 #: class.awss.label:12733
4646 msgid "Workstation Setting"
4647 msgstr ""
4648
4649 #: field.asc.entries.label:6833 field.actsc.entries.label:6890
4650 #: field.acqpl.entries.label:9351 field.acqdf.entries.label:10298
4651 msgid "Entries"
4652 msgstr "Položky"
4653
4654 #: field.sunit.dummy_title.label:5714 field.acp.dummy_title.label:7424
4655 msgid "Precat Dummy Title"
4656 msgstr "Provizorní předkatalogizovaný název"
4657
4658 #: field.ahr.sms_notify.label:6261 field.ahopl.sms_notify.label:6411
4659 msgid "Notifications SMS Number"
4660 msgstr "Číslo pro SMS upozornění"
4661
4662 #: field.rccc.patron_home_lib_shortname.label:11938
4663 msgid "Patron Home Library Short (Policy) Name"
4664 msgstr "Značka domovské knihovny čtenáře"
4665
4666 #: field.aou.atc_prev_dests.label:6711
4667 msgid "Transit Copy Prev Destinations"
4668 msgstr "Předchozí cílpřepravy exempláře"
4669
4670 #: field.mcrp.amount.label:6969 field.mwp.amount.label:7262
4671 #: field.mgp.amount.label:7287 field.mckp.amount.label:7380
4672 #: field.mp.amount.label:7966 field.mbp.amount.label:8003
4673 #: field.mndp.amount.label:8042 field.mdp.amount.label:8066
4674 #: field.mb.amount.label:8244 field.acqfscred.amount.label:8936
4675 #: field.acqofscred.amount.label:8968 field.acqfdeb.amount.label:8982
4676 #: field.acqfa.amount.label:9289
4677 msgid "Amount"
4678 msgstr "Částka"
4679
4680 #: class.mwps.label:91
4681 msgid "Workstation Payment Summary"
4682 msgstr "Souhrn plateb provedených na pracovní stanici"
4683
4684 #: field.bre.series_field_entries.label:3207
4685 msgid "Indexed Series Field Entries"
4686 msgstr "Položky pole indexovaných edic"
4687
4688 #: class.bren.label:7065
4689 msgid "Bib Record Note"
4690 msgstr "Poznámka k bib záznamu"
4691
4692 #: field.jub.distribution_formulas.label:9566
4693 msgid "Distribution Formulas"
4694 msgstr "Distribuční vzorce"
4695
4696 #: field.aum.sending_lib.label:2250 field.auml.sending_lib.label:2273
4697 msgid "Creating Library"
4698 msgstr "Vytvořila knihovna"
4699
4700 #: field.acnc.id.label:3016
4701 msgid "Call number class ID"
4702 msgstr "ID třídy signatur"
4703
4704 #: field.acn.suffix.label:3083 field.au.suffix.label:3639
4705 #: field.cbc.suffix.label:12508
4706 msgid "Suffix"
4707 msgstr "Sufix"
4708
4709 #: field.mrd.type_mat.label:4259
4710 msgid "TMat"
4711 msgstr "TMat"
4712
4713 #: class.mckp.label:7377 field.mdp.check_payment.label:8077
4714 msgid "Check Payment"
4715 msgstr "Platba šekem"
4716
4717 #: field.aum.read_date.label:2249 field.auml.read_date.label:2272
4718 msgid "Read Date/Time"
4719 msgstr "Datum/čas přečtení"
4720
4721 #: field.ccmm.available_copy_hold_ratio.label:1975
4722 msgid "Minimum Available Copy/Hold Ratio"
4723 msgstr "Minimální dostupný poměr rezervací/exemplářů"
4724
4725 #: field.vst.update_time.label:824 field.atev.update_time.label:1484
4726 #: field.ergbhu.holding_update.label:10259
4727 msgid "Update Time"
4728 msgstr "Čas aktualizace"
4729
4730 #: field.acqinv.items.label:8640
4731 msgid "Invoice Items"
4732 msgstr "Položky faktury"
4733
4734 #: field.au.groups.label:3652
4735 msgid "Additional Permission Groups"
4736 msgstr "Dodatečná skupina oprávnění"
4737
4738 #: class.cbrebn.label:5212
4739 msgid "Bibliographic Record Entry Bucket Note"
4740 msgstr "Poznámka k položkám skupiny bibliografických záznamů"
4741
4742 #: field.rhcrpbapd.hold_copy_ratio_at_or_below_ou.label:11802
4743 msgid "Hold/Copy Ratio at Pickup Library and its Descendants"
4744 msgstr ""
4745 "Poměr rezervace/exemplář v knihovně pro vyzvednutí rezervace a jejích "
4746 "podřízených jednotkách"
4747
4748 #: class.ccb.label:7890
4749 msgid "Copy Bucket"
4750 msgstr "Skupina exemplářů"
4751
4752 #: field.ahr.request_lib.label:6265 field.ahopl.request_lib.label:6415
4753 #: field.alhr.request_lib.label:6500 field.combahr.request_lib.label:6585
4754 #: field.aahr.request_lib.label:6644
4755 msgid "Requesting Library"
4756 msgstr "Žádající knihovna"
4757
4758 #: field.rb.discard.label:314
4759 msgid "Discard Value Count"
4760 msgstr "Zrušit počet hodnot"
4761
4762 #: field.srlu.department.label:5630
4763 msgid "Department"
4764 msgstr "Oddělení"
4765
4766 #: class.cubin.label:7222
4767 msgid "User Bucket Item Note"
4768 msgstr "Poznámka k položce  skupiny uživatelů"
4769
4770 #: field.acqliat.id.label:9647
4771 msgid "Alert Text ID"
4772 msgstr "ID textu upozornění"
4773
4774 #: field.aoupa.hold_request_lib.label:6078
4775 msgid "Hold Request Lib"
4776 msgstr "Knihovna požadavku na rezervaci"
4777
4778 #: field.rud.general_division.label:10207
4779 msgid "General Demographic Division"
4780 msgstr "Obecná demografická hranice"
4781
4782 #: class.cfdfs.label:11572
4783 msgid "FilterDialog Filter Set"
4784 msgstr ""
4785
4786 #: field.aou.ou_type.label:6695 class.aout.label:7039
4787 msgid "Organizational Unit Type"
4788 msgstr "Typ organizační jednotky"
4789
4790 #: field.acqft.map_entries.label:12397
4791 msgid "Map Entries"
4792 msgstr "Položky map"
4793
4794 #: field.ahr.notify_count.label:6274 field.ahopl.notify_count.label:6424
4795 #: field.alhr.notify_count.label:6509
4796 msgid "Notify Count"
4797 msgstr "Počet oznámení"
4798
4799 #: field.acqpo.amount_encumbered.label:9409
4800 msgid "Amount&nb