Translation updates - po files
[Evergreen.git] / build / i18n / po / fm_IDL.dtd / cs-CZ.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/web/opac/locale/en-US/fm_IDL.dtd
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
6 "POT-Creation-Date: 2018-09-18 16:05-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2018-09-23 10:54+0000\n"
8 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2018-09-24 05:30+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 18783)\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: class.stgu.label:10542
18 msgid "User Stage"
19 msgstr "Stav uživatele"
20
21 #: class.xex.label:11080
22 msgid "Exists Expression"
23 msgstr "Existuje výraz"
24
25 #: field.bre.source.label:3194
26 msgid "Record Source"
27 msgstr "Zdroj záznamu"
28
29 #: field.ccat.at_circ.label:7533
30 msgid "Allow At Copy Circ Lib"
31 msgstr "Povolit u výpůjční knihovny exempláře"
32
33 #: class.rxpt.label:10245
34 msgid "Transaction Paid Totals"
35 msgstr "V rámci transakce placeno celkem"
36
37 #: field.ccat.in_renew.label:7532
38 msgid "During Renewal"
39 msgstr "Během prodloužení"
40
41 #: field.aua.post_code.label:4370 field.aal.post_code.label:4406
42 #: field.acqpca.post_code.label:8814 field.stgma.post_code.label:10590
43 #: field.stgba.post_code.label:10606
44 msgid "Postal Code"
45 msgstr "PSČ"
46
47 #: field.uvuv.res_code.label:11522
48 msgid "Result Code"
49 msgstr "Kód výsledku"
50
51 #: field.acqmapinv.picklist.label:12492
52 msgid "Picklist ID"
53 msgstr "ID seznamu pro vyzvednutí"
54
55 #: class.acqlih.label:9598
56 msgid "Line Item History"
57 msgstr "Historie položky"
58
59 #: field.au.ident_value2.label:3627
60 msgid "Secondary Identification"
61 msgstr "Číslo sekundárního dokladu"
62
63 #: field.sdist.record_entry.label:5520
64 msgid "Legacy Record Entry"
65 msgstr "Údaje záznamů zděděného systému"
66
67 #: field.acqfst.amount.label:9112 field.acqafst.amount.label:9166
68 msgid "Total Spent Amount"
69 msgstr "Celkem utraceno"
70
71 #: field.auri.use_restriction.label:3112
72 msgid "Use Information"
73 msgstr "Informace  o užití"
74
75 #: class.cmrtm.label:11603
76 msgid "MARC21 Record Type Map"
77 msgstr "Typy kódů MARC21"
78
79 #: field.mp.credit_card_payment.label:7974
80 #: field.mbp.credit_card_payment.label:8012
81 msgid "Credit Card Payment Detail"
82 msgstr "Detaily platby kreditní kartou"
83
84 #: field.cracct.host.label:1203 field.czs.host.label:1228
85 #: field.acqedi.host.label:9866 field.uvu.host.label:11433
86 msgid "Host"
87 msgstr "Hostitelský server"
88
89 #: field.rccbs.patron_city.label:12017
90 msgid "User City"
91 msgstr "Uživatel - město / obec"
92
93 #: field.sunit.sort_key.label:5729
94 msgid "Sort Key"
95 msgstr "Třídící klíč"
96
97 #: class.cmsa.label:2833
98 msgid "Metabib Search Alias"
99 msgstr "Alias pro vyhledávání metazáznamů"
100
101 #: field.circ.billing_total.label:4611 field.aacs.billing_total.label:4706
102 #: field.combcirc.billing_total.label:4781
103 #: field.acirc.billing_total.label:4869 field.bresv.billing_total.label:5086
104 #: field.mg.billing_total.label:7104 field.mbt.billing_total.label:7151
105 #: field.rodcirc.billing_total.label:12242
106 msgid "Billing Totals"
107 msgstr "Poplatky celkem"
108
109 #: field.ahf.joiner.label:2757
110 msgid "Joiner string"
111 msgstr ""
112
113 #: field.qsq.where_clause.label:10792
114 msgid "WHERE Clause"
115 msgstr "Klauzule WHERE"
116
117 #: field.brt.transferable.label:4941
118 msgid "Transferable"
119 msgstr "Přesunutelné"
120
121 #: class.aoa.label:6156
122 msgid "Org Address"
123 msgstr "Adresa organizace"
124
125 #: field.auri.id.label:3109
126 msgid "URI ID"
127 msgstr "ID URI"
128
129 #: field.acsaf.heading_field.label:2544
130 msgid "Heading Field"
131 msgstr "Pole záhlaví"
132
133 #: field.au.claims_returned_count.label:3611
134 msgid "Claims-returned Count"
135 msgstr "Počet údajně vrácených"
136
137 #: class.acqfsrcct.label:9193
138 msgid "Total Credit to Funding Source"
139 msgstr "Celková výše finančního zdroje"
140
141 #: class.acqlipad.label:9792
142 msgid "Line Item Provider Attribute Definition"
143 msgstr "Definice atributů poskytovatelů pro položky"
144
145 #: field.bra.required.label:5002
146 msgid "Is Required"
147 msgstr "Je požadováno"
148
149 #: field.bresv.booking_interval.label:5096
150 msgid "Booking Interval"
151 msgstr "Interval rezervací"
152
153 #: field.cmfinm.params.label:908 field.crainm.params.label:1155
154 msgid "Parameters (JSON Array)"
155 msgstr "Parametry (JSON Array)"
156
157 #: field.vii.ref.label:379 field.viiad.ref.label:431
158 #: field.rocit.ref.label:12291
159 msgid "Reference"
160 msgstr "Příruční knihovna"
161
162 #: field.acpt.tag_type.label:12636
163 msgid "Copy Tag Type"
164 msgstr "Typ tagu exempláře"
165
166 #: field.acqfsb.amount.label:9226
167 msgid "Balance after Spent"
168 msgstr "Bilance po čerpání prostředků"
169
170 #: class.atenv.label:1397
171 msgid "Trigger Event Environment Entry"
172 msgstr "Položky prostředí spuštěných událostí"
173
174 #: field.acqftr.id.label:8845
175 msgid "Fund Transfer ID"
176 msgstr "ID přesunu finančního fondu"
177
178 #: field.uvus.id.label:11385
179 msgid "URL Selector ID"
180 msgstr "ID selektora URL"
181
182 #: field.ahr.bib_rec.label:6276 field.ahopl.bib_rec.label:6426
183 #: field.alhr.bib_rec.label:6511 field.combahr.bib_rec.label:6596
184 #: field.aahr.bib_rec.label:6655
185 msgid "Bib Record link"
186 msgstr "Bibliografický záznam (odkaz)"
187
188 #: field.ahn.method.label:5238
189 msgid "Notification Method"
190 msgstr "Způsob oznámení"
191
192 #: field.csp.id.label:4277
193 msgid "Penalty ID"
194 msgstr "ID pokuty"
195
196 #: field.asc.sip_field.label:6838 field.actsc.sip_field.label:6897
197 msgid "SIP Field"
198 msgstr "Pole SIP"
199
200 #: class.abaafm.label:2650
201 msgid "Authority Browse Axis Field Map"
202 msgstr "Přehled polí osy pro prohlížení autorit"
203
204 #: field.vii.parts_data.label:391 field.viiad.parts_data.label:444
205 msgid "Parts Data"
206 msgstr "Data částí"
207
208 #: class.mrs.label:1085
209 msgid "Record Sort Values"
210 msgstr "Třídící hodnoty záznamu"
211
212 #: field.rccc.call_number.label:11933
213 msgid "Call Number Link"
214 msgstr "Signatura (odkaz)"
215
216 #: field.circ.checkin_lib.label:4577 field.aacs.checkin_lib.label:4672
217 #: field.combcirc.checkin_lib.label:4746 field.acirc.checkin_lib.label:4835
218 #: field.rodcirc.checkin_lib.label:12214
219 msgid "Check In Library"
220 msgstr "Vráceno v knihovně"
221
222 #: field.at.short_code.label:2610
223 msgid "Short Code"
224 msgstr "Krátký kód"
225
226 #: class.citm.label:5988
227 msgid "Item Type Map"
228 msgstr "Typy exemplářů"
229
230 #: field.uvuv.attempt.label:11519
231 msgid "Attempt"
232 msgstr "Pokus"
233
234 #: field.ccmw.id.label:1838
235 msgid "Circ Weights ID"
236 msgstr "ID váhy výpůjček"
237
238 #: field.rccbs.billing_location_shortname.label:11989
239 msgid "Billing Location Short (Policy) Name"
240 msgstr "Zkratka organizační jednotky účtující poplatek"
241
242 #: class.aous.label:3844
243 msgid "Organizational Unit Setting"
244 msgstr "Nastavení organizační jednotky"
245
246 #: field.bre.merged_to.label:3219
247 msgid "Merged To"
248 msgstr "Sloučeno s"
249
250 #: field.ahopl.usr_alias_or_first_given_name.label:6445
251 msgid "User Alias or First Given Name"
252 msgstr "Alias uživatele nebo první křestní jméno"
253
254 #: field.aufh.fail_time.label:7823
255 msgid "Retargeting Date/Time"
256 msgstr "Datum / čas nového cíle"
257
258 #: field.ssr.deleted.label:6122 field.rocit.deleted.label:12293
259 msgid "Deleted"
260 msgstr "Smazáno"
261
262 #: field.cfg.members.label:12579
263 msgid "Group Members"
264 msgstr "Členové skupiny"
265
266 #: field.mcrp.payment_ts.label:6973 field.mwp.payment_ts.label:7266
267 #: field.mgp.payment_ts.label:7291 field.mckp.payment_ts.label:7386
268 msgid "Payment Timestamp"
269 msgstr "Časová značka platby"
270
271 #: field.ccat.invert_location.label:7535
272 msgid "Invert allowed locations"
273 msgstr "Obrátit výběr povolených lokací"
274
275 #: field.aou.attr_vals.label:6717
276 msgid "Attribute Values"
277 msgstr "Hodnoty atributů"
278
279 #: field.vii.record.label:364
280 msgid "Import Record"
281 msgstr "Importovat záznam"
282
283 #: field.bra.valid_values.label:5003
284 msgid "Valid Values"
285 msgstr "Validní hodnoty"
286
287 #: field.sstr.items.label:5600 field.siss.items.label:5669
288 msgid "Items"
289 msgstr "Exempláře"
290
291 #: field.ac.active.label:6856
292 msgid "IsActive?"
293 msgstr "Je aktivní?"
294
295 #: field.au.other_phone.label:3632
296 msgid "Other Phone"
297 msgstr "Další telefonní číslo"
298
299 #: field.actsced.id.label:7189
300 msgid "Default Entry ID"
301 msgstr "ID výchozí položky"
302
303 #: class.acqfdeb.label:8976
304 msgid "Debit From Fund"
305 msgstr "Na vrub fondu"
306
307 #: field.rxpt.total.label:10250
308 msgid "Total Paid Amount"
309 msgstr "Celková výše platby"
310
311 #: field.au.family_name.label:3620 field.stgu.family_name.label:10553
312 msgid "Last Name"
313 msgstr "Příjmení"
314
315 #: field.uvu.page.label:11437
316 msgid "Page"
317 msgstr "Strana"
318
319 #: class.mous.label:3140
320 msgid "Open User Summary"
321 msgstr "Zobrazit přehled údajů uživatele"
322
323 #: field.au.stat_cat_entries.label:3602
324 #: field.sunit.stat_cat_entries.label:5737
325 #: field.acp.stat_cat_entries.label:7448
326 msgid "Statistical Category Entries"
327 msgstr "Položky statistických kategorií"
328
329 #: field.vmp.owner.label:196 field.vibtg.owner.label:343
330 #: field.viiad.owner.label:420 field.vbq.owner.label:462
331 #: field.vaq.owner.label:604 field.cmrcfld.owner.label:953
332 #: field.cmrcsubfld.owner.label:980 field.cracct.owner.label:1208
333 #: field.are.owner.label:2683 field.bre.owner.label:3197
334 #: field.chdd.owner.label:3520 field.aal.owner.label:4396
335 #: field.auss.owner.label:4427 field.acqpro.owner.label:8557
336 #: field.acqfs.owner.label:8907 field.acqpl.owner.label:9346
337 #: field.acqpo.owner.label:9394 field.acqpoh.owner.label:9442
338 #: field.acqedi.owner.label:9871 field.afs.owner.label:10664
339 #: field.cbc.org_unit.label:12506 field.cctt.owner.label:12619
340 #: field.acpt.owner.label:12641
341 msgid "Owner"
342 msgstr "Vlastník"
343
344 #: field.bresv.current_resource.label:5102
345 msgid "Current Resource"
346 msgstr "Stávající zdoj"
347
348 #: class.acqfcb.label:9126
349 msgid "Fund Combined Balance"
350 msgstr "Bilance kombinovaná z různých fondů"
351
352 #: field.ahr.holdable_formats.label:6258
353 #: field.ahopl.holdable_formats.label:6408
354 #: field.alhr.holdable_formats.label:6495
355 #: field.combahr.holdable_formats.label:6579
356 #: field.aahr.holdable_formats.label:6638
357 msgid "Holdable Formats (for M-type hold)"
358 msgstr "Rezervovatelný formát (pro M-typy rezervace)"
359
360 #: class.acqie.label:8662 field.acqfdeb.invoice_entry.label:8986
361 msgid "Invoice Entry"
362 msgstr "Položka faktury"
363
364 #: field.vibtf.grp.label:221 field.pgpt.grp.label:4298
365 #: field.acplgm.lgroup.label:5322
366 msgid "Group"
367 msgstr "Skupina"
368
369 #: field.au.ident_type2.label:3625
370 msgid "Secondary Identification Type"
371 msgstr "Sekundární indentifikační doklad"
372
373 #: field.actscsf.name.label:6875 field.ascsf.name.label:8140
374 msgid "Field Name"
375 msgstr "Název pole"
376
377 #: field.auoi.staff.label:855
378 msgid "Staff Member"
379 msgstr "Člen personálu"
380
381 #: field.rsr.uniform_title.label:10181
382 msgid "Uniform Title (normalized)"
383 msgstr "Unifikovaný název (normalizováno)"
384
385 #: field.sasum.generated_coverage.label:5847
386 #: field.sbsum.generated_coverage.label:5872
387 #: field.sssum.generated_coverage.label:5899
388 #: field.sisum.generated_coverage.label:5926
389 msgid "Generated Coverage"
390 msgstr "Generované pokrytí"
391
392 #: class.mdp.label:8064
393 msgid "Payments: Desk"
394 msgstr "Platby: Výpůjční pult"
395
396 #: field.erccpo.visible_count.label:10283
397 msgid "Total visible copies"
398 msgstr "Viditelné exempláře celkem"
399
400 #: field.qrc.column_type.label:10954
401 msgid "Column Type"
402 msgstr "Typ sloupce"
403
404 #: field.ahopl.usr_second_given_name.label:6441
405 msgid "User Second Given Name"
406 msgstr "Druhé křestní jméno uživatele"
407
408 #: field.aou.shortname.label:6697
409 msgid "Short (Policy) Name"
410 msgstr "Zkratka organizační jednotky"
411
412 #: field.acn.deleted.label:3070 field.au.deleted.label:3653
413 #: field.sre.deleted.label:5389 field.sunit.deleted.label:5709
414 #: field.acp.deleted.label:7419
415 msgid "Is Deleted"
416 msgstr "Je smazáno"
417
418 #: field.mg.xact_finish.label:7099
419 msgid "Transaction Finish Timestamp"
420 msgstr "Časová značka ukončení transakce"
421
422 #: field.cmc.c_weight.label:2862
423 msgid "C Weight"
424 msgstr "Váha C"
425
426 #: class.actsced.label:7187
427 msgid "User Stat Cat Default Entry"
428 msgstr "Výchozí položka čtenářské statistické kategorie"
429
430 #: field.acqscl.item.label:10469
431 msgid "Serial Item"
432 msgstr "Exemplář seriálu"
433
434 #: field.afs.id.label:10663 field.afscv.fieldset.label:10696
435 msgid "Fieldset ID"
436 msgstr "ID sady polí"
437
438 #: field.aufh.circ_lib.label:7821
439 msgid "Non-fulfilling Library"
440 msgstr "Knihovna nesplňující požadavek"
441
442 #: field.acqlia.id.label:9687
443 msgid "Attribute Value ID"
444 msgstr "ID hodnoty atributu"
445
446 #: class.ahcm.label:5222
447 msgid "Hold Copy Map"
448 msgstr "Přehled rezervovaných exemplářů"
449
450 #: class.arn.label:4469
451 msgid "Authority Record Note"
452 msgstr "Poznámka k autoritnímu záznamu"
453
454 #: class.rocit.label:12264
455 msgid "Classic Item List"
456 msgstr "Klasický seznam exemplářů"
457
458 #: field.aba.sorter.label:2630
459 msgid "Sorter Attribute"
460 msgstr "Třídící atribut"
461
462 #: field.ccls.depth.label:2028
463 msgid "Min Depth"
464 msgstr "Minimální hloubka"
465
466 #: field.acqpon.value.label:9479
467 msgid "Vote Value"
468 msgstr "Hodnota hlasování"
469
470 #: field.vii.definition.label:365
471 msgid "Attribute Definition"
472 msgstr "Definice atributů"
473
474 #: class.acqcl.label:10437
475 msgid "Claim"
476 msgstr "Reklamace"
477
478 #: class.cbt.label:8342 field.rmocbbol.billing_type.label:12317
479 #: field.rmocbbcol.billing_type.label:12342
480 #: field.rmocbbhol.billing_type.label:12370
481 msgid "Billing Type"
482 msgstr "Typ poplatku"
483
484 #: field.atul.event_def.label:1575
485 msgid "Event Definition ID"
486 msgstr "ID definice události"
487
488 #: field.atul.add_time.label:1576
489 msgid "Event Add Time"
490 msgstr "Čas přidání události"
491
492 #: class.rrf.label:10038
493 msgid "Report Folder"
494 msgstr "Složka zpráv"
495
496 #: field.jub.lineitem_notes.label:9565
497 msgid "Line Item Notes"
498 msgstr "Poznámky k položce"
499
500 #: field.ahtc.hold.label:8211
501 msgid "Hold requiring Transit"
502 msgstr "Rezervace vyžadující přepravu"
503
504 #: field.aout.name.label:7046
505 msgid "Type Name"
506 msgstr "Název typu organizační jednotky"
507
508 #: field.rhcrpbapd.copy_count_at_or_below.label:11799
509 msgid "Holdable Copy Count at Pickup Library and its Descendants"
510 msgstr ""
511 "Počet rezervovatelných exemplářů v knihovně pro vyzvednutní rezervace  a v "
512 "jejích podřízených jednotkách"
513
514 #: field.mb.billing_ts.label:8248
515 msgid "Legacy Billing Timestamp"
516 msgstr "Časové razítko zděděného poplatku"
517
518 #: field.ahr.cancel_time.label:6272 field.ahopl.cancel_time.label:6422
519 #: field.alhr.cancel_time.label:6507 field.combahr.cancel_time.label:6595
520 #: field.aahr.cancel_time.label:6654
521 msgid "Hold Cancel Date/Time"
522 msgstr "Datum /čas zrušení rezervace"
523
524 #: class.acsaf.label:2527
525 msgid "Authority Control Set Authority Field"
526 msgstr "Pole autority konrtolní sady autorit"
527
528 #: class.acqcle.label:10449
529 msgid "Claim Event"
530 msgstr "Událost rezervace"
531
532 #: class.xcol.label:11065
533 msgid "Column Expression"
534 msgstr "Výraz sloupce"
535
536 #: field.crad.format.label:1009 field.cza.format.label:1258
537 #: field.cvrfm.value.label:1792 field.cmf.format.label:2888
538 msgid "Format"
539 msgstr "Formát"
540
541 #: class.aiit.label:1647
542 msgid "Non-bibliographic Invoice Item Type"
543 msgstr "Typ položky nebibliografických faktur"
544
545 #: field.au.usrname.label:3642
546 msgid "OPAC/Staff Client User Name"
547 msgstr "Uživatelské jméno pro OPAC / služebního klienta"
548
549 #: field.vii.circ_lib.label:371 field.viiad.circ_lib.label:424
550 #: field.aacct.circ_lib.label:4652 field.aacs.circ_lib.label:4675
551 #: field.combcirc.circ_lib.label:4749 field.acirc.circ_lib.label:4838
552 #: field.sunit.circ_lib.label:5702 field.acp.circ_lib.label:7412
553 #: field.ancc.circ_lib.label:7788 field.aufhl.circ_lib.label:10724
554 #: field.aufhil.circ_lib.label:10746 field.aufhol.circ_lib.label:10776
555 #: field.rodcirc.circ_lib.label:12217 field.rmocbbcol.circ_lib.label:12340
556 #: field.rmobbcol.circ_lib.label:12354
557 msgid "Circulating Library"
558 msgstr "Půjčující knihovna"
559
560 #: field.afs.scheduled_time.label:10668
561 msgid "Scheduled Time"
562 msgstr "Plánovaný čas"
563
564 #: field.vmsp.heading.label:750
565 msgid "Authority Heading"
566 msgstr "Autoritní záhlaví"
567
568 #: field.ahr.acq_request.label:6289 field.ahopl.acq_request.label:6438
569 #: field.alhr.acq_request.label:6524
570 msgid "Acquisition Request"
571 msgstr "Akviziční požadavek"
572
573 #: field.auri.call_number_maps.label:3114
574 msgid "Call Number Maps"
575 msgstr "Přehledy signatur"
576
577 #: class.acnn.label:4439
578 msgid "Call Number Note"
579 msgstr "Poznámka k signatuře"
580
581 #: field.qdt.is_numeric.label:10823
582 msgid "Is Numeric"
583 msgstr "Je numerický"
584
585 #: class.cmfpm.label:11244
586 msgid "MARC21 Fixed Field Map"
587 msgstr "Přehled polí pevné délky MARC21"
588
589 #: field.ccmm.max_fine_rule.label:1969 field.circ.max_fine_rule.label:4589
590 #: field.aacs.max_fine_rule.label:4684 field.combcirc.max_fine_rule.label:4758
591 #: field.acirc.max_fine_rule.label:4847 class.crmf.label:7694
592 #: field.rodcirc.max_fine_rule.label:12226
593 msgid "Max Fine Rule"
594 msgstr "Limity pokut"
595
596 #: field.cfgm.max_depth.label:12599
597 msgid "Max Depth"
598 msgstr "Maximální hloubka"
599
600 #: field.cuat.ewhat.label:3709
601 msgid "Event Type"
602 msgstr "Typ události"
603
604 #: class.aurst.label:8503
605 msgid "Acquisition Patron Request Status Type"
606 msgstr "Typ statusu akviziční žádosti čtenáře"
607
608 #: class.chmm.label:1892
609 msgid "Hold Matrix Matchpoint"
610 msgstr "Vzorec pro splnění rezervací"
611
612 #: field.bre.subject_field_entries.label:3203
613 msgid "Indexed Subject Field Entries"
614 msgstr "Údaje indexovaných předmětových polí"
615
616 #: class.acpl.label:5264
617 msgid "Copy/Shelving Location"
618 msgstr "Umístění exempláře / regálu"
619
620 #: field.acqofscred.sort_date.label:8966
621 msgid "Sort Date"
622 msgstr "Datum třídění"
623
624 #: field.asvr.response_group_id.label:2445
625 msgid "Response Group ID"
626 msgstr "ID skupiny odpovídajících"
627
628 #: field.mcrp.id.label:6971
629 msgid "Pyament ID"
630 msgstr "ID platby"
631
632 #: field.alci.inventory_workstation.label:7507
633 msgid "Latest Inventory Workstation"
634 msgstr "Pracovní stanice poslední revize"
635
636 #: class.aus.label:2335
637 msgid "User Setting"
638 msgstr "Uživatelské nastavení"
639
640 #: class.actscecm.label:7857
641 msgid "User Statistical Category Entry"
642 msgstr "Položky statistických kategorií uživatelů"
643
644 #: field.aoa.san.label:6169 field.acqpro.san.label:8562
645 msgid "SAN"
646 msgstr "SAN"
647
648 #: field.rp.require_horizon.label:277
649 msgid "Require Horizon"
650 msgstr "Požadovat Horizont"
651
652 #: class.ccls.label:2022
653 msgid "Circulation Limit Set"
654 msgstr "Sada výpůjčních limitů"
655
656 #: class.asc.label:6831
657 msgid "Asset Statistical Category"
658 msgstr "Aktivní statistická kategorie"
659
660 #: field.ahopl.usr_alias.label:6448
661 msgid "User Alias"
662 msgstr "Alias uživatele"
663
664 #: class.jub.label:9542 field.acqlin.lineitem.label:9668
665 msgid "Line Item"
666 msgstr "Položka"
667
668 #: field.cracct.path.label:1207 field.acqedi.path.label:9870
669 #: field.uvu.path.label:11436
670 msgid "Path"
671 msgstr "Cesta"
672
673 #: field.vii.pub_note.label:386 field.viiad.pub_note.label:438
674 msgid "Public Note"
675 msgstr "Veřejná poznámka"
676
677 #: field.acplg.top.label:5303
678 msgid "Display Above Orgs"
679 msgstr "Zobrazit nad organizacemi"
680
681 #: field.rccbs.usr_home_ou_name.label:11994
682 msgid "User Home Library Name"
683 msgstr "Název domovské knihovny uživatele"
684
685 #: field.au.credit_forward_balance.label:3614
686 msgid "User Credit Balance"
687 msgstr "Zůstatek zálohy uživatele"
688
689 #: field.acqclet.id.label:10418
690 msgid "Claim Event Type ID"
691 msgstr "ID typu reklamace"
692
693 #: field.scap.enum_5.label:5428
694 msgid "Enum 5"
695 msgstr "Číslování 5"
696
697 #: class.mcrp.label:6966
698 msgid "House Credit Payment"
699 msgstr "Platba domácím kreditem"
700
701 #: field.czifm.id.label:1279 field.cmcts.id.label:11865
702 #: field.cmfts.id.label:11890
703 msgid "Map ID"
704 msgstr "ID Mapy"
705
706 #: field.ahr.eligible_copies.label:6277 field.ahopl.eligible_copies.label:6427
707 #: field.alhr.eligible_copies.label:6512
708 msgid "Eligible Copies"
709 msgstr "Vhodné exempláře"
710
711 #: class.afsg.label:10633 field.afs.fieldset_group.label:10674
712 msgid "Fieldset Group"
713 msgstr "Skupina sady polí"
714
715 #: field.ccmlsm.limit_set.label:2049 field.cclscmm.limit_set.label:2076
716 #: field.cclsacpl.limit_set.label:2101 field.cclsgm.limit_set.label:2127
717 msgid "Limit Set"
718 msgstr "Sestavy limitů"
719
720 #: class.bmp.label:3290 field.acp.parts.label:7449
721 msgid "Monograph Parts"
722 msgstr "Části monografií"
723
724 #: field.brav.valid_value.label:5027
725 msgid "Valid Value"
726 msgstr "Platná hodnota"
727
728 #: field.rhrr.target.label:10225
729 msgid "Hold Target"
730 msgstr "Cíl rezervace"
731
732 #: field.asvr.effective_date.label:2442
733 msgid "Effective Answer Date/Time"
734 msgstr "Účinné datum / čas odpovědi"
735
736 #: field.ahr.capture_time.label:6250 field.ahopl.capture_time.label:6400
737 #: field.alhr.capture_time.label:6487 field.combahr.capture_time.label:6571
738 #: field.aahr.capture_time.label:6630
739 msgid "Capture Date/Time"
740 msgstr "Čas / datum zachycení"
741
742 #: field.acqpl.id.label:9345
743 msgid "Selection List ID"
744 msgstr "ID  akvizičního seznamu"
745
746 #: field.siss.holding_link_id.label:5668
747 msgid "Holding Link ID"
748 msgstr "ID odkazu vlastnictví"
749
750 #: class.auricnm.label:3122
751 msgid "Electronic Access URI to Call Number Map"
752 msgstr "URI elektronického přístupu k přehledu signatur"
753
754 #: field.acqfap.percent.label:9323
755 msgid "Percent"
756 msgstr "Procento"
757
758 #: field.ccvm.search_label.label:1180
759 msgid "Search Label"
760 msgstr "Označení vyhledávání"
761
762 #: field.sunit.loan_duration.label:5719 field.acp.loan_duration.label:7430
763 #: field.act.loan_duration.label:7639
764 msgid "Loan Duration"
765 msgstr "Délka výpůjčky"
766
767 #: field.vbq.queue_type.label:465 field.vaq.queue_type.label:607
768 #: field.mrd.item_type.label:4255 field.aua.address_type.label:4365
769 #: field.scap.type.label:5418 field.mb.btype.label:8256
770 #: field.acqpca.address_type.label:8809 field.acqlia.attr_type.label:9689
771 #: field.qbv.type.label:10872 field.bmpc.ptype.label:11231
772 msgid "Type"
773 msgstr "Typ"
774
775 #: class.acplg.label:5296
776 msgid "Copy/Shelving Location Group"
777 msgstr "Skupiny umístění exemplářů / regálů"
778
779 #: field.cracct.username.label:1204 field.acqedi.username.label:9867
780 msgid "Username"
781 msgstr "Uživatelské jméno"
782
783 #: field.rccc.stat_cat_1.label:11942
784 msgid "Legacy CAT1 Link"
785 msgstr "Link zděděné statistické kateogorie 1"
786
787 #: class.ccnbn.label:6821
788 msgid "Call Number Bucket Note"
789 msgstr "Poznámka ke skupině signatur"
790
791 #: field.acqfsum.allocated_total.label:9268
792 msgid "Total Allocated"
793 msgstr "Celkem přiděleno"
794
795 #: field.cmcts.index_lang.label:11870 field.cmfts.index_lang.label:11895
796 msgid "Index Language"
797 msgstr "Jazyk rejstříku"
798
799 #: field.cbho.rtime.label:2951
800 msgid "Hold Request Time"
801 msgstr "Čas požadavku na rezervaci"
802
803 #: field.ahn.hold.label:5236 field.aufh.hold.label:7824
804 msgid "Hold"
805 msgstr "Rezervace"
806
807 #: field.atev.id.label:1478 field.atul.id.label:1574
808 msgid "Event ID"
809 msgstr "ID události"
810
811 #: class.cubin.label:7222
812 msgid "User Bucket Item Note"
813 msgstr "Poznámka k položce  skupiny uživatelů"
814
815 #: field.acqafsb.amount.label:9176
816 msgid "Total Spent Balance"
817 msgstr "Bilance celkové útraty"
818
819 #: class.ccbi.label:2472
820 msgid "Copy Bucket Item"
821 msgstr "Položka skupiny exemplářů"
822
823 #: field.acqpo.order_date.label:9402 field.acqpoh.order_date.label:9450
824 msgid "Order Date"
825 msgstr "Datum objednání"
826
827 #: field.sunit.fine_level.label:5717 field.acp.fine_level.label:7427
828 #: field.act.fine_level.label:7640
829 msgid "Fine Level"
830 msgstr "Úroveň pokuty"
831
832 #: field.cbho.pprox.label:2943
833 msgid "Capture Lib to Pickup Lib Proximity"
834 msgstr ""
835 "Zachycující knihovna vůči proximitě knihovny pro vyzvednutí rezervace"
836
837 #: field.sdist.streams.label:5532
838 msgid "Streams"
839 msgstr "Řady exemplářů"
840
841 #: field.pgt.application_perm.label:7719
842 msgid "Required Permission"
843 msgstr "Požadované oprávnění"
844
845 #: field.ahf.thesaurus_xpath.label:2755
846 msgid "Thesaurus XPath"
847 msgstr "XPath pro tezaurus"
848
849 #: field.sunit.mint_condition.label:5726 field.ahr.mint_condition.label:6284
850 #: field.ahopl.mint_condition.label:6434 field.alhr.mint_condition.label:6519
851 #: field.combahr.mint_condition.label:6603
852 #: field.aahr.mint_condition.label:6662 field.acp.mint_condition.label:7437
853 msgid "Is Mint Condition"
854 msgstr "Je ve výborném stavu"
855
856 #: field.rccc.dewey_block_hundreds.label:11947
857 msgid "Dewey Block - Hundreds"
858 msgstr "Blok Deweyho třídění - stovky"
859
860 #: field.ahopl.usr_alias_or_display_name.label:6447
861 msgid "User Alias or Display Name"
862 msgstr "Alias uživatele nebo zobrazené jméno"
863
864 #: field.chmw.marc_form.label:1818 field.ccmw.marc_form.label:1849
865 #: field.chmm.marc_form.label:1906 field.ccmm.marc_form.label:1958
866 #: field.rccc.item_form.label:11928
867 msgid "MARC Form"
868 msgstr "Formulář MARC"
869
870 #: field.cmfinm.pos.label:909 field.crainm.pos.label:1156
871 msgid "Order of Application"
872 msgstr "Pořadí aplikace"
873
874 #: field.ssr.visible.label:6121
875 msgid "Visible"
876 msgstr "Viditelný"
877
878 #: field.atev.error_output.label:1489
879 msgid "Error Output"
880 msgstr "Chybové hlášení"
881
882 #: field.circ.id.label:4587 field.aacct.id.label:4654 field.aacs.id.label:4682
883 #: field.combcirc.id.label:4756 field.acirc.id.label:4845
884 #: field.rodcirc.id.label:12224
885 msgid "Circ ID"
886 msgstr "ID výpůjčky"
887
888 #: field.cwa.active.label:1872 field.chmm.active.label:1895
889 #: field.ccmm.active.label:1949 field.scap.active.label:5422
890 #: field.cmcts.active.label:11868 field.cmfts.active.label:11893
891 msgid "Active?"
892 msgstr "Aktivní?"
893
894 #: class.qfpd.label:10855
895 msgid "Function Parameter Definition"
896 msgstr "Definice parametru funkce"
897
898 #: class.ascecm.label:5970
899 msgid "Statistical Category Entry Copy Map"
900 msgstr "Přehled statistických kategorií exemplářů"
901
902 #: field.aws.toolbars.label:1612
903 msgid "Toolbars"
904 msgstr "Nástrojové lišty"
905
906 #: field.atev.add_time.label:1481
907 msgid "Add Time"
908 msgstr "Čas přidání"
909
910 #: field.auch.due_date.label:4921 field.rocit.due_date.label:12297
911 msgid "Due Date"
912 msgstr "K vrácení dne"
913
914 #: field.cmc.buoyant.label:2857
915 msgid "Buoyant?"
916 msgstr "Plovoucí?"
917
918 #: field.asvq.responses.label:2170 field.asv.responses.label:6130
919 msgid "Responses"
920 msgstr "Odpovědi"
921
922 #: field.atul.perm_lib.label:1589
923 msgid "Permission Context"
924 msgstr "Kontext pro oprávnění"
925
926 #: class.cfgm.label:12593
927 msgid "Floating Group Members"
928 msgstr "Pohyblivý člen skupiny"
929
930 #: field.acpl.circulate.label:5266
931 msgid "Can Circulate?"
932 msgstr "Lze půjčovat?"
933
934 #: field.sunit.stat_cat_entry_copy_maps.label:5733
935 #: field.acp.stat_cat_entry_copy_maps.label:7441
936 msgid "Stat-Cat entry maps"
937 msgstr "Přehled položek statistických kategorií"
938
939 #: field.rb.popularity_parameter.label:316
940 msgid "Popularity Parameter"
941 msgstr "Parametr popularity"
942
943 #: class.bravm.label:5134 field.bravm.id.label:5136
944 msgid "Reservation Attribute Value Map"
945 msgstr "Přehled hodnot atributů rezervace"
946
947 #: field.atcol.module.label:1343 field.atval.module.label:1351
948 #: field.atreact.module.label:1367 field.atclean.module.label:1383
949 msgid "Module Name"
950 msgstr "Jméno modulu"
951
952 #: field.acqpo.amount_estimated.label:9411
953 msgid "Amount Estimated"
954 msgstr "Odhadovvaná částka"
955
956 #: class.ccnbin.label:5176
957 msgid "Call Number Bucket Item Note"
958 msgstr "Poznámka k položce skupiny signatur"
959
960 #: field.acplg.location_maps.label:5304
961 msgid "Copy Location Mappings"
962 msgstr "Mapování umístění exemplářů"
963
964 #: field.vqbr.create_time.label:506 field.vqar.create_time.label:627
965 #: field.vst.create_time.label:823 field.acqfdeb.create_time.label:8985
966 #: field.acqfa.create_time.label:9292 field.acqfap.create_time.label:9326
967 #: field.acqpoh.create_time.label:9446 field.acqlih.create_time.label:9611
968 #: field.acqdfa.create_time.label:10355 field.uvs.create_time.label:11324
969 #: field.cfdfs.create_time.label:11584
970 msgid "Create Time"
971 msgstr "Čas vytvoření"
972
973 #: class.coustl.label:12528
974 msgid "Organizational Unit Setting Type Log"
975 msgstr "Log Typů nastavení organizačních jednotek"
976
977 #: class.rrbs.label:243 class.rb.label:291
978 msgid "Statistical Popularity Badge"
979 msgstr "statistické označení popularity"
980
981 #: field.combcirc.usr_birth_year.label:4785
982 #: field.acirc.usr_birth_year.label:4873
983 #: field.combahr.usr_birth_year.label:6590
984 #: field.aahr.usr_birth_year.label:6649
985 msgid "Patron Birth Year"
986 msgstr "Rok narození čtenáře"
987
988 #: field.atc.hold_transit_copy.label:2417 class.ahtc.label:8206
989 #: field.iatc.hold_transit_copy.label:12149
990 msgid "Hold Transit"
991 msgstr "Přeprava rezervací"
992
993 #: field.accs.last_stop_fines_time.label:175
994 msgid "Last Stop Fines Time"
995 msgstr "Pokuty zastaveny"
996
997 #: field.aur.need_before.label:8391 field.aurs.need_before.label:8465
998 msgid "Need Before Date/Time"
999 msgstr "Potřebné před datem / časem"
1000
1001 #: class.afscv.label:10693
1002 msgid "Fieldset Column Value"
1003 msgstr "Hodnota sloupců množiny polí"
1004
1005 #: field.aoupa.prox_adjustment.label:6083
1006 msgid "Proximity Adjustment"
1007 msgstr "Nastavení proximity"
1008
1009 #: field.ccm.sip2_media_type.label:1632
1010 msgid "SIP2 Media Type"
1011 msgstr "Typ SIP2 média"
1012
1013 #: field.vqbrad.code.label:542 field.vqarad.code.label:659
1014 #: field.cmrcfmt.code.label:928 field.ccvm.code.label:1176
1015 #: field.cza.code.label:1257 field.ccm.code.label:1629
1016 #: field.aiit.code.label:1649 field.acqim.code.label:1667
1017 #: field.ccpbt.code.label:1683 field.ccnbt.code.label:1699
1018 #: field.cbrebt.code.label:1759 field.cubt.code.label:1775
1019 #: field.cvrfm.code.label:1791 field.aba.code.label:2628
1020 #: field.acqpro.code.label:8559 field.acqipm.code.label:8611
1021 #: field.acqfs.code.label:8909 field.acqf.code.label:9018
1022 #: field.acqfsum.code.label:9260 field.acqliat.code.label:9648
1023 #: field.acqliad.code.label:9737 field.acqlimad.code.label:9752
1024 #: field.acqligad.code.label:9772 field.acqliuad.code.label:9782
1025 #: field.acqlipad.code.label:9795 field.acqlilad.code.label:9855
1026 #: field.acqclt.code.label:10400 field.acqclet.code.label:10420
1027 #: field.cmrtm.code.label:11605 field.cctt.code.label:12617
1028 msgid "Code"
1029 msgstr "Kód"
1030
1031 #: class.cubi.label:7200
1032 msgid "User Bucket Item"
1033 msgstr "Položka skupiny uživatelů"
1034
1035 #: field.circ.due_date.label:4583 field.aacs.due_date.label:4678
1036 #: field.combcirc.due_date.label:4752 field.acirc.due_date.label:4841
1037 #: field.rodcirc.due_date.label:12220
1038 msgid "Due Date/Time"
1039 msgstr "Datum / čas vrácení"
1040
1041 #: class.acqafsb.label:9173
1042 msgid "All Fund Spent Balance"
1043 msgstr "Bilance útrat všech fondů"
1044
1045 #: class.acqafst.label:9163
1046 msgid "All Fund Spent Total"
1047 msgstr "Ze všech fondů utraceno celkem"
1048
1049 #: field.aur.holdable_formats.label:8385
1050 #: field.aurs.holdable_formats.label:8459
1051 msgid "Holdable Formats"
1052 msgstr "Rezervovatelné formáty"
1053
1054 #: field.atevparam.id.label:1503
1055 msgid "Parameter ID"
1056 msgstr "ID parametru"
1057
1058 #: field.acqpo.id.label:9393 field.acqpoh.id.label:9441
1059 #: field.acqmapinv.purchase_order.label:12488
1060 msgid "Purchase Order ID"
1061 msgstr "ID Objednávky"
1062
1063 #: field.sunit.age_protect.label:5697 field.acp.age_protect.label:7407
1064 msgid "Age Hold Protection"
1065 msgstr "Dočasné omezení rezervací"
1066
1067 #: field.vii.error_detail.label:367 field.vqbr.error_detail.label:513
1068 #: field.vqar.error_detail.label:633
1069 msgid "Import Error Detail"
1070 msgstr "Detaily chyby importu"
1071
1072 #: class.sunit.label:5694 field.sitem.unit.label:5775
1073 msgid "Unit"
1074 msgstr "Jednotka"
1075
1076 #: class.cst.label:3133 class.csp.label:4275
1077 #: field.ausp.standing_penalty.label:4343
1078 msgid "Standing Penalty"
1079 msgstr "Blokace a penále"
1080
1081 #: class.rhcrpbapd.label:11760
1082 msgid "Hold/Copy Ratio per Bib and Pickup Library (and Descendants) "
1083 msgstr ""
1084 "Poměr rezervace/exemplář na bibliografikcýh záznam a knihovnu pro vyzvednutí "
1085 "rezervace (a její podřízené jednotky) "
1086
1087 #: field.circ.checkin_staff.label:4578 field.aacs.checkin_staff.label:4673
1088 #: field.combcirc.checkin_staff.label:4747
1089 #: field.acirc.checkin_staff.label:4836
1090 #: field.rodcirc.checkin_staff.label:12215
1091 msgid "Check In Staff"
1092 msgstr "Pracovník výpůjčního protokolu"
1093
1094 #: field.mdp.cash_drawer.label:8073
1095 msgid "Cash Drawer"
1096 msgstr "Hotovostní pokladna"
1097
1098 #: field.acnc.field.label:3019
1099 msgid "Call number fields"
1100 msgstr "Pole signatury"
1101
1102 #: field.acqf.spent_total.label:9031
1103 msgid "Spent Total"
1104 msgstr "Celkem utraceno"
1105
1106 #: field.mwde.subject_topic.label:4050
1107 msgid "Topic Subject"
1108 msgstr "Věcné téma"
1109
1110 #: field.ahf.type_xpath.label:2754
1111 msgid "Related/Variant Type XPath"
1112 msgstr "Související/variantní typ XPath"
1113
1114 #: class.cza.label:1251 field.czifm.z3950_attr.label:1283
1115 msgid "Z39.50 Attribute"
1116 msgstr "Atribury Z39.50"
1117
1118 #: field.acqedi.use_attrs.label:9878
1119 msgid "Use EDI Attributes"
1120 msgstr "Použít atributy EDI"
1121
1122 #: field.mbtslv.billing_location.label:2239
1123 #: field.mg.billing_location.label:7095
1124 msgid "Billing Location"
1125 msgstr "Místo naúčtování poplatku"
1126
1127 #: field.ccmlsm.fallthrough.label:2050
1128 msgid "Fallthrough"
1129 msgstr "Nezdařené"
1130
1131 #: class.srlu.label:5624
1132 msgid "Routing List User"
1133 msgstr "Uživatelé seznamu předběžných příjemců"
1134
1135 #: field.mrd.pub_status.label:4257
1136 msgid "Pub Status"
1137 msgstr "Status publikování"
1138
1139 #: field.rb.importance_interval.label:305
1140 msgid "Importance Interval"
1141 msgstr "Interval důležitosti"
1142
1143 #: class.aeasm.label:9939
1144 msgid "EDI Attribute Set Map"
1145 msgstr "Mapa sad atributů EDI"
1146
1147 #: field.aufhmxl.max.label:10758
1148 msgid "Max Loop"
1149 msgstr "Max Loop"
1150
1151 #: field.ahf.label.label:2750
1152 msgid "Heading Field Label"
1153 msgstr "Označení polí záhlaví"
1154
1155 #: field.atev.async_output.label:1490
1156 msgid "Asynchronous Output"
1157 msgstr "Asynchroonní výstup"
1158
1159 #: class.ccnbt.label:1697
1160 msgid "Call Number Bucket Type"
1161 msgstr "Typ skupiny signatur"
1162
1163 #: field.mckp.cash_drawer.label:7382
1164 msgid "Workstation link"
1165 msgstr "Pracovní stanice (odkaz)"
1166
1167 #: field.combcirc.usr_post_code.label:4768
1168 #: field.acirc.usr_post_code.label:4857 field.combahr.usr_post_code.label:6587
1169 #: field.aahr.usr_post_code.label:6646
1170 msgid "Patron ZIP"
1171 msgstr "PSČ čtenáře"
1172
1173 #: class.pgtde.label:7736
1174 msgid "Permission Group Tree Display Entry"
1175 msgstr "Položka zobrazení stromu skupin oprávnění"
1176
1177 #: field.circ.billable_transaction.label:4609
1178 #: field.aacs.billable_transaction.label:4703
1179 #: field.combcirc.billable_transaction.label:4778
1180 #: field.acirc.billable_transaction.label:4867
1181 #: field.rodcirc.billable_transaction.label:12240
1182 msgid "Base Transaction"
1183 msgstr "Základní transakce"
1184
1185 #: class.acqlin.label:9665
1186 msgid "Line Item Note"
1187 msgstr "Poznámka k položce"
1188
1189 #: field.cnct.in_house.label:7022
1190 msgid "In House?"
1191 msgstr "Prezenčně?"
1192
1193 #: class.aacs.label:4670
1194 msgid "Combined Aged and Active circulations"
1195 msgstr "Sloučené archivní a akvitvní výpůjčky"
1196
1197 #: field.au.card.label:3610
1198 msgid "Current Library Card"
1199 msgstr "Aktuální čtenářský průkaz"
1200
1201 #: field.acpn.creator.label:3859
1202 msgid "Note Creator"
1203 msgstr "Poznámku vytvořil (a)"
1204
1205 #: field.acqlisum.estimated_amount.label:12100
1206 #: field.acqlisumi.estimated_amount.label:12121
1207 msgid "Estimated Amount"
1208 msgstr "Odhadovaná částka"
1209
1210 #: field.ath.passive.label:1328
1211 msgid "Passive"
1212 msgstr "Pasivní"
1213
1214 #: class.cctt.label:12615
1215 msgid "Copy Tag Types"
1216 msgstr "Typy tagů exemplářů"
1217
1218 #: field.acp.last_circ.label:7446 field.rlc.last_circ.label:11839
1219 msgid "Last Circulation Date"
1220 msgstr "Naposledy vypůjčeno"
1221
1222 #: field.brt.resources.label:4943 field.aou.resources.label:6715
1223 msgid "Resources"
1224 msgstr "Zdroje"
1225
1226 #: class.ash.label:2732
1227 msgid "Authority Simple Heading"
1228 msgstr "Jednoduché záhlaví autority"
1229
1230 #: field.bre.compressed_display_entries.label:3216
1231 msgid "Compressed Display Entries"
1232 msgstr "Údaje zkráceného zobrazení"
1233
1234 #: field.sstr.routing_label.label:5599
1235 msgid "Routing Label"
1236 msgstr "Označení předběžných příjemců"
1237
1238 #: class.acpm.label:3310
1239 msgid "Copy Monograph Part Map"
1240 msgstr "Seznam částí exemplářů monografií"
1241
1242 #: field.circ.target_copy.label:4598 field.aacs.target_copy.label:4693
1243 #: field.combcirc.target_copy.label:4767 field.acirc.target_copy.label:4856
1244 #: field.auch.target_copy.label:4919 field.rodcirc.target_copy.label:12234
1245 msgid "Circulating Item"
1246 msgstr "Půjčovaný exemplář"
1247
1248 #: class.cubt.label:1773
1249 msgid "User Bucket Type"
1250 msgstr "Typ skupiny uživatelů"
1251
1252 #: field.atul.template_output.label:1584
1253 msgid "Event Template Output"
1254 msgstr "Výstup šablony události"
1255
1256 #: field.ccmw.is_renewal.label:1840 field.ccmm.is_renewal.label:1948
1257 msgid "Renewal?"
1258 msgstr "Prodloužení?"
1259
1260 #: field.acs.id.label:2507
1261 msgid "Control Set ID"
1262 msgstr "ID kontrolní sady"
1263
1264 #: field.act.age_protect.label:7641
1265 msgid "Age Protect"
1266 msgstr "Období hájení"
1267
1268 #: class.acas.label:7551
1269 msgid "Copy Alert Suppression"
1270 msgstr "Potlačení upozornění k exempláři"
1271
1272 #: field.acqf.debits.label:9026
1273 msgid "Debits"
1274 msgstr "Dluh"
1275
1276 #: class.ccbin.label:2494
1277 msgid "Copy Bucket Item Note"
1278 msgstr "Poznámka k položce skupiny exemplářů"
1279
1280 #: field.ahopl.usr_family_name.label:6442
1281 msgid "User Family Name"
1282 msgstr "Příjmení uživatele"
1283
1284 #: field.atc.prev_dest.label:2413
1285 msgid "Prev Destination"
1286 msgstr "Předchozí cíl"
1287
1288 #: class.acnc.label:3014
1289 msgid "Call number classification scheme"
1290 msgstr "Klasfikační schéma signatur"
1291
1292 #: class.aufh.label:7819
1293 msgid "Unfulfilled Hold Targets"
1294 msgstr "Nesplněné rezervace"
1295
1296 #: field.sre.creator.label:5388 field.ssubn.creator.label:5490
1297 #: field.sdistn.creator.label:5566 field.siss.creator.label:5658
1298 #: field.sitem.creator.label:5769 field.sin.creator.label:5814
1299 #: field.aca.create_staff.label:7578 field.aaca.create_staff.label:7606
1300 #: field.act.creator.label:7631 field.acqpron.creator.label:8596
1301 #: field.acqpl.creator.label:9353 field.acqpo.creator.label:9400
1302 #: field.acqpoh.creator.label:9443 field.acqpon.creator.label:9475
1303 #: field.jub.creator.label:9556 field.acqlih.creator.label:9604
1304 #: field.acqlin.creator.label:9669 field.acqdfa.creator.label:10354
1305 #: field.acqcle.creator.label:10455 field.acqscle.creator.label:10483
1306 #: field.afsg.creator.label:10643 field.uvs.creator.label:11322
1307 #: field.cfdfs.creator.label:11582 field.rocit.creator.label:12288
1308 msgid "Creator"
1309 msgstr "Vytvořil(a)"
1310
1311 #: field.acp.holds_count.label:7454
1312 msgid "Has Holds"
1313 msgstr "Má rezervace"
1314
1315 #: field.rhcrpbap.holds_at_pickup_library.label:11742
1316 msgid "Active Holds at Pickup Library"
1317 msgstr "Aktivní rezervace v knihovně pro vyzvednutí rezervace"
1318
1319 #: field.ahopl.usr_suffix.label:6444
1320 msgid "User Suffix"
1321 msgstr "Suffix uživatele"
1322
1323 #: field.ahr.behind_desk.label:6288 field.ahopl.behind_desk.label:6453
1324 #: field.alhr.behind_desk.label:6523 field.combahr.behind_desk.label:6606
1325 msgid "Behind Desk"
1326 msgstr "U výpůjčního pultu"
1327
1328 #: field.rsr.series_statement.label:10186
1329 msgid "Series Statement (normalized)"
1330 msgstr "Specifikace edice (normalizováno)"
1331
1332 #: class.rccbs.label:11985
1333 msgid "Classic Open Transaction Summary"
1334 msgstr "Klasický otevřený souhrn transakcí"
1335
1336 #: field.artc.prev_hop.label:8178 field.ahtc.prev_hop.label:8214
1337 msgid "Previous Stop"
1338 msgstr "Předchozí zastavení"
1339
1340 #: field.rrbs.badge.label:251
1341 msgid "Badge"
1342 msgstr "Znak"
1343
1344 #: field.acqpa.address_type.label:8744
1345 msgid "Address Type"
1346 msgstr "Typ adresy"
1347
1348 #: class.aecc.label:3329
1349 msgid "Emergency Closing Circulation Entry"
1350 msgstr "Položka mimořádného uzavření výpůjčky"
1351
1352 #: field.ahr.cut_in_line.label:6283 field.ahopl.cut_in_line.label:6433
1353 #: field.alhr.cut_in_line.label:6518 field.combahr.cut_in_line.label:6602
1354 #: field.aahr.cut_in_line.label:6661
1355 msgid "Top of Queue"
1356 msgstr "Začátek fronty"
1357
1358 #: field.czs.auth.label:1233
1359 msgid "Auth"
1360 msgstr "Autentizace"
1361
1362 #: field.auact.event_time.label:3730
1363 msgid "Event Time"
1364 msgstr "Čas události"
1365
1366 #: field.acn.editor.label:3072 field.bre.editor.label:3188
1367 #: field.sunit.editor.label:5716 field.acp.editor.label:7426
1368 msgid "Last Editing User"
1369 msgstr "Naposledy editoval(a)"
1370
1371 #: field.aou.settings.label:6705
1372 msgid "Settings"
1373 msgstr "Nastavení"
1374
1375 #: field.acqafet.amount.label:9156
1376 msgid "Total Encumbered Amount"
1377 msgstr "Celková výše dluhu"
1378
1379 #: field.aouctn.tree.label:6774
1380 msgid "Tree"
1381 msgstr "Strom"
1382
1383 #: field.vbm.match_score.label:585 field.vam.match_score.label:702
1384 msgid "Match Score"
1385 msgstr "Počet shod"
1386
1387 #: field.vqbr.queue.label:509 field.vqar.queue.label:630
1388 msgid "Queue"
1389 msgstr "Fronta"
1390
1391 #: field.vbm.queued_record.label:582 field.vam.queued_record.label:699
1392 msgid "Queued Record"
1393 msgstr "Záznam ve frontě"
1394
1395 #: class.acqpoh.label:9436
1396 msgid "Purchase Order History"
1397 msgstr "Historie objednávek"
1398
1399 #: class.crahp.label:7677
1400 msgid "Age Hold Protection Rule"
1401 msgstr "Pravidlo dočasného omezení rezervací"
1402
1403 #: field.aou.workstations.label:6708
1404 msgid "Workstations"
1405 msgstr "Pracovní stanice"
1406
1407 #: field.aur.article_title.label:8398 field.aurs.article_title.label:8472
1408 msgid "Article Title"
1409 msgstr "Název článku"
1410
1411 #: field.au.hold_requests.label:3598
1412 msgid "All Hold Requests"
1413 msgstr "Všechny požadavky na rezervace"
1414
1415 #: field.au.master_account.label:3630
1416 msgid "Is Group Lead Account"
1417 msgstr "Je vedoucím skupiny uživatelů"
1418
1419 #: field.ahr.frozen.label:6278 field.ahopl.frozen.label:6428
1420 #: field.alhr.frozen.label:6513 field.combahr.frozen.label:6597
1421 #: field.aahr.frozen.label:6656
1422 msgid "Currently Frozen"
1423 msgstr "Momentálně zmraženo"
1424
1425 #: field.acqpca.contact.label:8818
1426 msgid "Contact"
1427 msgstr "Kontakt"
1428
1429 #: class.puwoum.label:7926
1430 msgid "User Work Org Unit Map"
1431 msgstr "Pracovní organizační jednotky uživatelů"
1432
1433 #: field.accs.last_checkin_workstation.label:177
1434 msgid "Last Checkin Workstation"
1435 msgstr "Naposledy vráceno na pracovní stanici"
1436
1437 #: field.vii.stat_cat_data.label:390 field.viiad.stat_cat_data.label:443
1438 msgid "Stat Cat Data"
1439 msgstr "Data statistické kategorie"
1440
1441 #: field.ccmw.org_unit.label:1841 field.cwa.org_unit.label:1873
1442 #: field.ccmm.org_unit.label:1950 field.pgpt.org_unit.label:4301
1443 #: field.ausp.org_unit.label:4344 field.acplo.org.label:5349
1444 #: field.aouctn.org_unit.label:6775 field.acas.org.label:7554
1445 #: field.pgtde.org.label:7741 field.cbt.owner.label:8346
1446 #: field.acqf.org.label:9014 field.acqfsum.org.label:9256
1447 #: field.acqfap.org.label:9321 field.acqpl.org_unit.label:9347
1448 #: field.acqclt.org_unit.label:10399 field.acqclet.org_unit.label:10419
1449 #: field.acqclp.org_unit.label:10496 field.cfgm.org_unit.label:12597
1450 msgid "Org Unit"
1451 msgstr "Organizační jednotka"
1452
1453 #: class.ahopl.label:6316
1454 msgid "Hold On Pull List"
1455 msgstr "Seznam rezervací"
1456
1457 #: class.mkfe.label:4160
1458 msgid "Keyword Field Entry"
1459 msgstr "Položky klíčových polí"
1460
1461 #: class.asvq.label:2167
1462 msgid "User Survey Question"
1463 msgstr "Otázka uživatelského průzkumu"
1464
1465 #: class.mfae.label:4089
1466 msgid "Combined Facet Entry"
1467 msgstr "Položky kombinovaných faset"
1468
1469 #: field.circ.phone_renewal.label:4591 field.aacs.phone_renewal.label:4686
1470 #: field.combcirc.phone_renewal.label:4760
1471 #: field.acirc.phone_renewal.label:4849
1472 #: field.rodcirc.phone_renewal.label:12228
1473 msgid "Phone Renewal"
1474 msgstr "Telefonické prodloužení"
1475
1476 #: field.combcirc.usr_home_ou.label:4783 field.acirc.usr_home_ou.label:4871
1477 #: field.combahr.usr_home_ou.label:6588 field.aahr.usr_home_ou.label:6647
1478 msgid "Patron Home Library"
1479 msgstr "Domovská knihovna čtenáře"
1480
1481 #: class.siss.label:5655 field.sitem.issuance.label:5773
1482 #: field.smhc.issuance.label:5857
1483 msgid "Issuance"
1484 msgstr "Číslování / chronologie"
1485
1486 #: class.mife.label:7833
1487 msgid "Identifier Field Entry"
1488 msgstr "Položky pole identifikátoru"
1489
1490 #: field.acqlia.definition.label:9692
1491 msgid "Definition"
1492 msgstr "Definice"
1493
1494 #: class.sra.label:6018
1495 msgid "Relevance Adjustment"
1496 msgstr "Úprava relevance"
1497
1498 #: field.aur.article_pages.label:8399 field.aurs.article_pages.label:8473
1499 msgid "Article Pages"
1500 msgstr "Stránkování článku"
1501
1502 #: field.cmf.facet_field.label:2890
1503 msgid "Facet Field"
1504 msgstr "Pole fasety"
1505
1506 #: field.sre.edit_date.label:5390
1507 msgid "Edit date"
1508 msgstr "Datum editace"
1509
1510 #: field.acqlid.claims.label:9718
1511 msgid "Claims"
1512 msgstr "Reklamace"
1513
1514 #: class.ppl.label:3929
1515 msgid "Permission List"
1516 msgstr "Seznam oprávnění"
1517
1518 #: field.atevdef.hook.label:1432 field.atul.hook.label:1571
1519 msgid "Hook"
1520 msgstr "Háček"
1521
1522 #: field.bmpc.id.label:11230
1523 msgid "Temp ID"
1524 msgstr "Dočasné ID"
1525
1526 #: class.acqinv.label:8624 field.acqie.invoice.label:8665
1527 #: field.acqii.invoice.label:8702
1528 msgid "Invoice"
1529 msgstr "Faktura"
1530
1531 #: field.atenv.path.label:1401
1532 msgid "Field Path"
1533 msgstr ""
1534
1535 #: class.rlcd.label:11617
1536 msgid "Last Copy Delete Time"
1537 msgstr "Čas smazání posleního exempláře"
1538
1539 #: field.mbp.accepting_usr.label:8009 field.mdp.accepting_usr.label:8072
1540 msgid "Accepting User"
1541 msgstr "Akceptuji uživatele"
1542
1543 #: class.qrc.label:10948
1544 msgid "Record Column"
1545 msgstr "Sloupec záznamu"
1546
1547 #: field.crad.normalizers.label:1015
1548 msgid "Normalizers"
1549 msgstr "Normalizátory"
1550
1551 #: field.acqinv.inv_type.label:8632
1552 msgid "Invoice Type"
1553 msgstr "Typ platebního dokladu"
1554
1555 #: field.acqpro.fax_phone.label:8569 field.acqpa.fax_phone.label:8755
1556 #: field.acqpca.fax_phone.label:8820
1557 msgid "Fax Phone"
1558 msgstr "Číslo faxu"
1559
1560 #: class.aecs.label:3401
1561 msgid "Emergency Closing Status"
1562 msgstr "Status mimořádného uzavření"
1563
1564 #: field.mwde.type_of_resource.label:4054
1565 msgid "Type of Resource"
1566 msgstr "Typ zdroje"
1567
1568 #: class.bmpc.label:11228
1569 msgid "MARC21 Physical Characteristics"
1570 msgstr "MARC21 Fyzický popis"
1571
1572 #: field.acqinv.payment_method.label:8635
1573 msgid "Payment Method"
1574 msgstr "Platební metoda"
1575
1576 #: class.afs.label:10661
1577 msgid "Fieldset"
1578 msgstr "Sada polí"
1579
1580 #: field.rmsr.pubdate.label:10139 field.rssr.pubdate.label:10163
1581 #: field.rsr.pubdate.label:10184
1582 msgid "Publication Year (normalized)"
1583 msgstr "Rok vydání  (normalizovaný)"
1584
1585 #: field.uvs.attempts.label:11327
1586 msgid "Verification Attempts"
1587 msgstr "Pokusy o ověření"
1588
1589 #: field.scap.enum_1.label:5424
1590 msgid "Enum 1"
1591 msgstr "Číslování 1"
1592
1593 #: field.scap.enum_3.label:5426
1594 msgid "Enum 3"
1595 msgstr "Číslování 3"
1596
1597 #: field.scap.enum_2.label:5425
1598 msgid "Enum 2"
1599 msgstr "Číslování 2"
1600
1601 #: field.asva.answer.label:7763
1602 msgid "Answer Text"
1603 msgstr "Text odpovědi"
1604
1605 #: field.scap.enum_4.label:5427
1606 msgid "Enum 4"
1607 msgstr "Číslování 4"
1608
1609 #: field.scap.enum_6.label:5429
1610 msgid "Enum 6"
1611 msgstr "Číslování 6"
1612
1613 #: field.vqbr.id.label:505 field.vqar.id.label:626
1614 #: field.mravl.source.label:1106 field.mraf.id.label:1121
1615 #: field.mra.id.label:1137 field.bre.id.label:3190
1616 #: field.mwde.source.label:4035 field.aufh.id.label:7825
1617 #: field.rmsr.id.label:10131 field.rssr.id.label:10155
1618 #: field.rsr.id.label:10174 field.rlcd.id.label:11631
1619 #: field.rhcrpb.id.label:11694 field.rhcrpbap.id.label:11740
1620 #: field.rhcrpbapd.id.label:11796
1621 msgid "Record ID"
1622 msgstr "ID záznamu"
1623
1624 #: class.cam.label:2983
1625 msgid "Audience Map"
1626 msgstr "Čtenářské určení"
1627
1628 #: field.sdist.index_summary.label:5536 class.sisum.label:5922
1629 msgid "Index Issue Summary"
1630 msgstr "Rejstříky časopisů"
1631
1632 #: field.bre.attrs.label:3212
1633 msgid "SVF Attributes"
1634 msgstr "Atributy SVF"
1635
1636 #: field.au.email.label:3617 field.aou.email.label:6698
1637 #: field.stgu.email.label:10548
1638 msgid "Email Address"
1639 msgstr "E-mailová adresa"
1640
1641 #: class.xbool.label:11019
1642 msgid "Boolean Expression"
1643 msgstr "Booleovský výraz"
1644
1645 #: field.mrd.audience.label:4246
1646 msgid "Audn"
1647 msgstr "Audn"
1648
1649 #: class.xstr.label:11201
1650 msgid "String Expression"
1651 msgstr "Řetězcový výraz"
1652
1653 #: class.acrlid.label:12032
1654 msgid "Claim Ready Lineitem Details"
1655 msgstr "Detail položky k reklamaci"
1656
1657 #: field.acqdf.name.label:10296
1658 msgid "Formula Name"
1659 msgstr "Jméno vzorce"
1660
1661 #: field.circ.usr.label:4599 field.aacs.usr.label:4700
1662 #: field.combcirc.usr.label:4775 field.ancc.patron.label:7792
1663 #: field.rodcirc.usr.label:12235
1664 msgid "Patron"
1665 msgstr "Čtenář"
1666
1667 #: field.mb.adjustments.label:8257
1668 msgid "Adjustments"
1669 msgstr "Přizpůsobení"
1670
1671 #: field.cmfpm.length.label:11251 field.cmpcsm.length.label:11281
1672 #: field.cbc.length.label:12509
1673 msgid "Length"
1674 msgstr "Délka"
1675
1676 #: field.au.cards.label:3596
1677 msgid "All Library Cards"
1678 msgstr "Všechny čtenářské průkazy"
1679
1680 #: field.sitem.shadowed.label:5781
1681 msgid "Shadowed?"
1682 msgstr "Zastíněno?"
1683
1684 #: field.qfpd.id.label:10857
1685 msgid "Function Param Def ID"
1686 msgstr "ID definice parametru funkce"
1687
1688 #: class.amtr.label:156
1689 msgid "Matrix Test Result"
1690 msgstr "Výsledek testu matice"
1691
1692 #: field.rccbs.patron_zip.label:12018
1693 msgid "User ZIP Code"
1694 msgstr "PSČ uživatele"
1695
1696 #: class.vms.label:718
1697 msgid "Record Matching Definition Set"
1698 msgstr "Záznam odpovídající definiční sadě"
1699
1700 #: field.mrd.cat_form.label:4248
1701 msgid "Cat Form"
1702 msgstr "Katalogizační formulář"
1703
1704 #: field.qfs.id.label:10845
1705 msgid "Function Signature ID"
1706 msgstr "ID signatury funkce"
1707
1708 #: field.atc.dest.label:2407 field.iatc.dest.label:12141
1709 msgid "Destination"
1710 msgstr "Cíl"
1711
1712 #: field.ahopl.copy_location_order_position.label:6439
1713 msgid "Copy Location Sort Order"
1714 msgstr "Pořadí lokací  pro řazení"
1715
1716 #: class.mfp.label:4199
1717 msgid "Forgive Payment"
1718 msgstr "Prominutí platby"
1719
1720 #: field.vqbr.imported_as.label:511 field.vqar.imported_as.label:631
1721 msgid "Final Target Record"
1722 msgstr "Cílový záznam"
1723
1724 #: field.acn.uris.label:3079
1725 msgid "URIs"
1726 msgstr "URI"
1727
1728 #: class.acqfat.label:9058
1729 msgid "Fund Allocation Total"
1730 msgstr "Celkem přiděleno prostředků"
1731
1732 #: field.rocit.stat_cat_2_value.label:12281
1733 msgid "Legacy Stat Cat 2 Value"
1734 msgstr "Zděděná hodnota statistické kategorie 2"
1735
1736 #: class.svr.label:5366
1737 msgid "Serial Virtual Record"
1738 msgstr "Virtuální záznam seriálu"
1739
1740 #: field.chmm.distance_is_from_owner.label:1912
1741 msgid "Range is from Owning Lib?"
1742 msgstr "Akční rádius  je mimo vlastnickou knihovnu?"
1743
1744 #: field.acqlisum.paid_amount.label:12102
1745 #: field.acqlisumi.paid_amount.label:12123
1746 msgid "Paid Amount"
1747 msgstr "Výše platby"
1748
1749 #: class.aca.label:7571
1750 msgid "Copy Alert"
1751 msgstr "Upozornění k exempláři"
1752
1753 #: field.stgsc.value.label:10617
1754 msgid "Stat Cat Value"
1755 msgstr "Hodnota statistické kategorie"
1756
1757 #: class.aaca.label:7599
1758 msgid "Active Copy Alert"
1759 msgstr "Aktivní upozornění k exempláři"
1760
1761 #: field.acqftr.transfer_time.label:8850
1762 msgid "Transfer Time"
1763 msgstr "Čas přesunu"
1764
1765 #: class.mfr.label:3887
1766 msgid "Flattened MARC Fields"
1767 msgstr ""
1768
1769 #: field.rp.require_importance.label:279
1770 msgid "Require Importance"
1771 msgstr "Požadovat důležitost"
1772
1773 #: class.acpn.label:3856
1774 msgid "Copy Note"
1775 msgstr "Poznámka k exempláři"
1776
1777 #: field.cmc.a_weight.label:2860
1778 msgid "A Weight"
1779 msgstr "Váha A"
1780
1781 #: field.cbho.aprox.label:2945
1782 msgid "Adjusted Circ Lib to Pickup Lib Proximity"
1783 msgstr ""
1784 "Výpůjční knihovny nastavené v proximitě knihoven pro vyzvednutí rezervace"
1785
1786 #: field.atc.persistant_transfer.label:2410
1787 #: field.iatc.persistant_transfer.label:12144
1788 msgid "Is Persistent? (unused)"
1789 msgstr "Je trvalý? (nepoužito)"
1790
1791 #: field.aou.fiscal_calendar.label:6701 class.acqfc.label:8863
1792 msgid "Fiscal Calendar"
1793 msgstr "Fiskální kalendář"
1794
1795 #: field.vmp.update_bib_source.label:203
1796 msgid "Update Bib. Source"
1797 msgstr "Aktualizovat bibliografický zdroj"
1798
1799 #: class.qseq.label:10806
1800 msgid "Query Sequence"
1801 msgstr "Sekvence dotazu"
1802
1803 #: field.qxp.operator.label:10892 field.xop.operator.label:11176
1804 #: field.xser.operator.label:11193
1805 msgid "Operator"
1806 msgstr "Operátor"
1807
1808 #: field.acqct.code.label:8518
1809 msgid "Currency Code"
1810 msgstr "Kód měny"
1811
1812 #: class.coust.label:3818
1813 msgid "Organizational Unit Setting Type"
1814 msgstr "Typ nastavení organizační jednotky"
1815
1816 #: field.ancc.duedate.label:7794
1817 msgid "Virtual Due Date/Time"
1818 msgstr "Virtuální datum / čas vrácení"
1819
1820 #: field.rb.src_filter.label:310
1821 msgid "Bib Source Filter"
1822 msgstr "Filtr bibiliografického záznamu"
1823
1824 #: field.circ.unrecovered.label:4613 field.bresv.unrecovered.label:5083
1825 #: field.mbt.unrecovered.label:7146
1826 msgid "Unrecovered Debt"
1827 msgstr "Neuhrazené pohledávky"
1828
1829 #: class.auoi.label:851
1830 msgid "User Sharing Opt-in"
1831 msgstr "Souhlas se sdílením mezi uživateli"
1832
1833 #: field.aun.title.label:2297 field.acpn.title.label:3863
1834 msgid "Note Title"
1835 msgstr "Název poznámky"
1836
1837 #: field.cmcts.index_weight.label:11869 field.cmfts.index_weight.label:11894
1838 msgid "Index Weight"
1839 msgstr "Váha indexu"
1840
1841 #: field.combcirc.copy_owning_lib.label:4788
1842 #: field.acirc.copy_owning_lib.label:4876
1843 msgid "Copy Owning Library"
1844 msgstr "Knihovna vlastnící exemplář"
1845
1846 #: field.acqf.spent_balance.label:9033
1847 msgid "Spent Balance"
1848 msgstr "Bilance útraty"
1849
1850 #: class.ccat.label:7524
1851 msgid "Copy Alert Type"
1852 msgstr "Typ upozornění k exempláři"
1853
1854 #: field.aua.replaces.label:4377
1855 msgid "Replaces"
1856 msgstr "Nahrazuje"
1857
1858 #: field.uvs.selectors.label:11326
1859 msgid "URL Selectors"
1860 msgstr "Selektory URL"
1861
1862 #: field.ahopl.is_staff_hold.label:6451
1863 msgid "Is Staff Hold?"
1864 msgstr "Rezervováno personálem?"
1865
1866 #: class.auml.label:2269
1867 msgid "User Message (Limited Access)"
1868 msgstr "Zpráva uživatele (omezený přístup)"
1869
1870 #: field.acqlisum.delay_count.label:12097
1871 #: field.acqlisumi.delay_count.label:12118
1872 msgid "Delay Count"
1873 msgstr "Počet zdržených"
1874
1875 #: class.ancc.label:7786
1876 msgid "Non-cataloged Circulation"
1877 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
1878
1879 #: field.brav.id.label:5024
1880 msgid "Resource Attribute Value ID"
1881 msgstr "ID hodnoty atributů zdroje"
1882
1883 #: field.siss.holding_code.label:5666
1884 msgid "Holding Code"
1885 msgstr "Kód číslování"
1886
1887 #: field.rccc.patron_home_lib.label:11937
1888 msgid "Patron Home Library Link"
1889 msgstr "Domovská knihovna čtenáře (odkaz)"
1890
1891 #: field.mwde.abstract.label:4051
1892 msgid "Abstract"
1893 msgstr "Abstrakt"
1894
1895 #: field.circ.billings.label:4607 field.aacs.billings.label:4701
1896 #: field.combcirc.billings.label:4776 field.acirc.billings.label:4865
1897 #: field.rodcirc.billings.label:12238
1898 msgid "Transaction Billings"
1899 msgstr "Poplatky v rámci transakce"
1900
1901 #: class.stgma.label:10579
1902 msgid "Mailing Address Stage"
1903 msgstr "Stav kontaktní adresy"
1904
1905 #: class.aecr.label:3353
1906 msgid "Emergency Closing Reservation Entry"
1907 msgstr "Položka mimořádného uzavření rezervace"
1908
1909 #: field.bra.id.label:4998
1910 msgid "Resource Attribute ID"
1911 msgstr "ID atributu zdroje"
1912
1913 #: field.crmf.is_percent.label:7699
1914 msgid "Is Percent"
1915 msgstr "Je procentem"
1916
1917 #: field.acqfy.calendar.label:8885
1918 msgid "Calendar"
1919 msgstr "Kalendář"
1920
1921 #: class.acqligad.label:9769
1922 msgid "Line Item Generated Attribute Definition"
1923 msgstr "Generovaná definice atributů položky"
1924
1925 #: field.bresv.summary.label:5088 field.mbt.summary.label:7153
1926 msgid "Payment Summary"
1927 msgstr "Souhrn plateb"
1928
1929 #: class.asfge.label:6218
1930 msgid "Search Filter Group Entry"
1931 msgstr "Záznamy skupin vyhledávacích filtrů"
1932
1933 #: class.bra.label:4996 field.brav.attr.label:5026
1934 #: field.bram.resource_attr.label:5051
1935 msgid "Resource Attribute"
1936 msgstr "Atribut zdroje"
1937
1938 #: class.acqpro.label:8553 field.acqpron.provider.label:8595
1939 #: field.acqinv.provider.label:8628 field.acqpa.provider.label:8749
1940 #: field.acqpc.provider.label:8781 field.acqpo.provider.label:9397
1941 #: field.acqpoh.provider.label:9448 field.jub.provider.label:9548
1942 #: field.acqlih.provider.label:9607 field.acqlipad.provider.label:9798
1943 #: field.acqphsm.provider.label:9827 field.acqedi.provider.label:9873
1944 msgid "Provider"
1945 msgstr "Dodavatel"
1946
1947 #: class.qbv.label:10868 field.qxp.bind_variable.label:10898
1948 #: field.xbind.bind_variable.label:11011
1949 msgid "Bind Variable"
1950 msgstr "Vazba proměnných"
1951
1952 #: field.qseq.id.label:10808
1953 msgid "Query Seq ID"
1954 msgstr "ID sekvence dotazu"
1955
1956 #: field.vqbr.matches.label:516 field.vqar.matches.label:636
1957 msgid "Matches"
1958 msgstr "Shoda"
1959
1960 #: field.acqftr.transfer_user.label:8851
1961 msgid "Transfer User"
1962 msgstr "Přesunout uživatele"
1963
1964 #: field.ccmw.user_home_ou.label:1844 field.ccmm.user_home_ou.label:1953
1965 msgid "User Home Lib"
1966 msgstr "Domovská knihovna uživatele"
1967
1968 #: field.ancc.id.label:7790
1969 msgid "Non-cat Circulation ID"
1970 msgstr "ID nekatalogizované výpůjčky"
1971
1972 #: field.vms.mtype.label:723
1973 msgid "Match Set Type"
1974 msgstr "Typ sady shody"
1975
1976 #: field.puwoum.work_ou.label:7930
1977 msgid "Working Location"
1978 msgstr "Pracovní organizační jednotka"
1979
1980 #: field.rp.func.label:276
1981 msgid "Population Function"
1982 msgstr ""
1983
1984 #: field.bresv.xact_start.label:5082 field.mbt.xact_start.label:7145
1985 #: field.rccbs.xact_start.label:12000
1986 msgid "Transaction Start Date/Time"
1987 msgstr "Datum / čas začátku transakce"
1988
1989 #: class.rmobbhol.label:12380
1990 msgid "Open Circulation Balance by User Home Library and Owning Library"
1991 msgstr ""
1992 "Bilance  výpůjených exemplářů podle  domovské knihovny uživatele a "
1993 "vlastnické knihovny"
1994
1995 #: class.qfr.label:10926
1996 msgid "From Relation"
1997 msgstr "Z relace"
1998
1999 #: class.chddv.label:3535
2000 msgid "Hard Due Date Values"
2001 msgstr "Hodnoty pevných dat vrácení"
2002
2003 #: field.asvq.survey.label:2173 field.asvr.survey.label:2446
2004 #: class.asv.label:6127
2005 msgid "Survey"
2006 msgstr "Průzkum"
2007
2008 #: field.aus.id.label:2337 field.awss.id.label:12739
2009 msgid "Setting ID"
2010 msgstr "ID nastavení"
2011
2012 #: class.cub.label:6930
2013 msgid "User Bucket"
2014 msgstr "Skupina uživatelů"
2015
2016 #: field.sunit.dummy_isbn.label:5710 field.acp.dummy_isbn.label:7420
2017 msgid "Dummy ISBN"
2018 msgstr "Neplatné ISBN"
2019
2020 #: field.ath.key.label:1325
2021 msgid "Hook Key"
2022 msgstr "Klíč háčku"
2023
2024 #: field.cmrcfld.marc_format.label:944 field.cmrcsubfld.marc_format.label:972
2025 msgid "MARC Format"
2026 msgstr "Formát MARC"
2027
2028 #: field.acn.label.label:3074 field.ahopl.call_number_label.label:6449
2029 #: field.acqlid.cn_label.label:9707 field.rccc.call_number_label.label:11934
2030 msgid "Call Number Label"
2031 msgstr "Označení signatury"
2032
2033 #: field.aua.county.label:4368 field.aal.county.label:4403
2034 #: field.acqpa.county.label:8747 field.acqpca.county.label:8812
2035 #: field.stgma.county.label:10587 field.stgba.county.label:10603
2036 msgid "County"
2037 msgstr "Kraj"
2038
2039 #: field.acn.prefix.label:3082 field.cbc.prefix.label:12507
2040 msgid "Prefix"
2041 msgstr "Prefix"
2042
2043 #: field.ahrn.pub.label:6553
2044 msgid "Pub?"
2045 msgstr "Veřejné?"
2046
2047 #: field.cmf.display_xpath.label:2893
2048 msgid "Display XPath"
2049 msgstr "Zobrazit XPath"
2050
2051 #: field.jub.expected_recv_time.label:9554
2052 msgid "Expected Receive Date"
2053 msgstr "Předpokládané vrácení"
2054
2055 #: field.aoupa.circ_mod.label:6080 field.act.circ_modifier.label:7648
2056 #: field.acqlid.circ_modifier.label:9714 field.rccc.circ_modifier.label:11924
2057 #: field.rocit.circ_modifier.label:12276
2058 msgid "Circ Modifier"
2059 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
2060
2061 #: field.atul.update_time.label:1579
2062 msgid "Event Update Time"
2063 msgstr "Čas aktualizace události"
2064
2065 #: field.rsr.series_title.label:10185
2066 msgid "Series Title (normalized)"
2067 msgstr "Název edice (normalizovaný)"
2068
2069 #: field.acqfcb.amount.label:9129
2070 msgid "Balance after Spent and Encumbered"
2071 msgstr "Bilace po útratách a zatíženích"
2072
2073 #: field.actscsf.one_only.label:6876 field.ascsf.one_only.label:8141
2074 msgid "Exclusive?"
2075 msgstr "Výlučný?"
2076
2077 #: field.aufh.current_copy.label:7822
2078 msgid "Non-fulfilling Copy"
2079 msgstr "Kopie nesplňující požadavek"
2080
2081 #: field.qsq.type.label:10788
2082 msgid "Query type"
2083 msgstr "Typ dotazu"
2084
2085 #: class.rof.label:9998
2086 msgid "Output Folder"
2087 msgstr "Výstupní složka"
2088
2089 #: field.stgu.row_id.label:10544 field.stgc.row_id.label:10571
2090 #: field.stgma.row_id.label:10581 field.stgba.row_id.label:10597
2091 #: field.stgsc.row_id.label:10613 field.stgs.row_id.label:10624
2092 msgid "Row ID"
2093 msgstr "ID řádku"
2094
2095 #: field.siss.caption_and_pattern.label:5663
2096 msgid "Caption/Pattern"
2097 msgstr "Označení / schéma"
2098
2099 #: field.rp.description.label:275 field.rb.description.label:300
2100 #: field.vie.description.label:489 field.vqbrad.description.label:543
2101 #: field.vqarad.description.label:660 field.cin.description.label:889
2102 #: field.cmrcfld.description.label:948 field.cmrcsubfld.description.label:976
2103 #: field.crad.description.label:1000 field.ccvm.description.label:1178
2104 #: field.ath.description.label:1327 field.atcol.description.label:1344
2105 #: field.atval.description.label:1352 field.atreact.description.label:1368
2106 #: field.atclean.description.label:1384 field.ccm.description.label:1631
2107 #: field.chmm.description.label:1917 field.ccmm.description.label:1976
2108 #: field.cclg.description.label:2009 field.ccls.description.label:2030
2109 #: field.acs.description.label:2509 field.acsaf.description.label:2537
2110 #: field.at.description.label:2609 field.aba.description.label:2631
2111 #: field.cam.description.label:2986 field.cust.description.label:3798
2112 #: field.asv.description.label:6131 field.pgt.description.label:7714
2113 #: field.acqcr.description.label:9375 field.acqliat.description.label:9649
2114 #: field.acqliad.description.label:9738 field.acqlimad.description.label:9753
2115 #: field.acqligad.description.label:9773 field.acqliuad.description.label:9783
2116 #: field.acqlipad.description.label:9796 field.acqlilad.description.label:9856
2117 #: field.acqclt.description.label:10401 field.acqclet.description.label:10421
2118 #: field.acqclp.description.label:10498 field.qbv.description.label:10873
2119 #: field.cfdi.description.label:11560
2120 msgid "Description"
2121 msgstr "Popis"
2122
2123 #: field.csp.org_depth.label:4282
2124 msgid "Org Depth"
2125 msgstr "Hloubka organizace"
2126
2127 #: field.acqpl.entry_count.label:9352
2128 msgid "Entry Count"
2129 msgstr "Počet položek"
2130
2131 #: class.acqpa.label:8742
2132 msgid "Provider Address"
2133 msgstr "Adresa dodavatele"
2134
2135 #: class.mtfe.label:7845
2136 msgid "Title Field Entry"
2137 msgstr "Položky pole názvu"
2138
2139 #: class.clm.label:2769
2140 msgid "Language Map"
2141 msgstr "Jazyky"
2142
2143 #: field.crad.filter.label:1002
2144 msgid "Filter?"
2145 msgstr "Filtrovat?"
2146
2147 #: field.brsrc.attr_maps.label:4974 field.bra.attr_maps.label:5004
2148 #: field.brav.attr_maps.label:5028
2149 msgid "Resource Attribute Maps"
2150 msgstr "Mapy atributů zdrojů"
2151
2152 #: field.asv.usr_summary.label:6140
2153 msgid "Display in User Summary"
2154 msgstr "Zobrazit přehled uživatele"
2155
2156 #: field.rccc.stat_cat_1_value.label:11948
2157 msgid "Legacy CAT1 Value"
2158 msgstr "Hodnota zděděné kategorie 1"
2159
2160 #: field.qfr.parent_relation.label:10935
2161 msgid "Parent Relation ID"
2162 msgstr "ID nadřazené relace"
2163
2164 #: field.acn.uri_maps.label:3078
2165 msgid "URI Maps"
2166 msgstr "Seznamy URI"
2167
2168 #: field.circ.checkin_time.label:4579 field.aacs.checkin_time.label:4674
2169 #: field.combcirc.checkin_time.label:4748 field.acirc.checkin_time.label:4837
2170 #: field.rodcirc.checkin_time.label:12216
2171 msgid "Check In Date/Time"
2172 msgstr "Datum / čas vrácení"
2173
2174 #: field.act.owning_lib.label:7630 field.rocit.owning_lib.label:12286
2175 msgid "Owning Lib"
2176 msgstr "Vlastnická knihovna"
2177
2178 #: field.mbts.last_billing_type.label:2201
2179 #: field.mbtslv.last_billing_type.label:2229
2180 #: field.rccbs.last_billing_type.label:12013
2181 msgid "Last Billing Type"
2182 msgstr "Typ poplatku"
2183
2184 #: field.vmsp.bool_op.label:743
2185 msgid "Boolean Operator"
2186 msgstr "Booleovský operátor"
2187
2188 #: field.qsi.stored_query.label:10965 field.qobi.stored_query.label:10980
2189 msgid "Stored Query ID"
2190 msgstr "ID uloženého dotazu"
2191
2192 #: field.atevdef.message_library_path.label:1450
2193 msgid "Message Library Path"
2194 msgstr ""
2195
2196 #: class.cclsgm.label:2124
2197 msgid "Circulation Limit Set Group Map"
2198 msgstr "Přehled skupin výpůjčních limitů"
2199
2200 #: field.sre.active.label:5385
2201 msgid "Is Active"
2202 msgstr "Je aktivní"
2203
2204 #: field.au.usr_work_ou_map.label:3664
2205 msgid "User/Working Location Map"
2206 msgstr "Použít mapu uživatelů / pracovních umístění"
2207
2208 #: field.acsaf.nfi.label:2535
2209 msgid "Non-filing Indicator"
2210 msgstr "Nenaplněný indikátor"
2211
2212 #: class.uvs.label:11311
2213 msgid "URL Verification Session"
2214 msgstr "Relace verifikace URL"
2215
2216 #: field.vii.internal_id.label:389 field.viiad.internal_id.label:442
2217 msgid "Overlay Match ID"
2218 msgstr "Přepsat ID shody"
2219
2220 #: field.aihu.org_unit.label:2370 field.ancihu.org_unit.label:2389
2221 #: field.acqcr.org_unit.label:9373
2222 msgid "Using Library"
2223 msgstr "S využitím knihovny"
2224
2225 #: field.ergbhu.update_type.label:10260
2226 msgid "Update Type"
2227 msgstr "Typ aktualizace"
2228
2229 #: field.atenv.id.label:1399
2230 msgid "Environment ID"
2231 msgstr "ID prostředí"
2232
2233 #: field.bre.marc.label:3192
2234 msgid "MARC21Slim"
2235 msgstr "MARC21Slim"
2236
2237 #: field.acqpron.edit_time.label:8598 field.acqpl.edit_time.label:9350
2238 #: field.acqpo.edit_time.label:9396 field.acqpoh.edit_time.label:9447
2239 #: field.acqpon.edit_time.label:9477 field.jub.edit_time.label:9550
2240 #: field.acqlih.edit_time.label:9612 field.acqlin.edit_time.label:9671
2241 msgid "Edit Time"
2242 msgstr "Čast editace"
2243
2244 #: field.aum.title.label:2253 field.auml.title.label:2276
2245 #: field.mwde.title.label:4036 field.ssubn.title.label:5494
2246 #: field.sdistn.title.label:5570 field.sin.title.label:5818
2247 #: field.ahrn.title.label:6550 field.aur.title.label:8395
2248 #: field.aurs.title.label:8469 field.acqpoi.title.label:9511
2249 #: field.rocit.title.label:12266
2250 msgid "Title"
2251 msgstr "Název"
2252
2253 #: field.vqbr.bib_source.label:510 class.cbs.label:7122
2254 msgid "Bib Source"
2255 msgstr "Bibliografický zdroj"
2256
2257 #: field.ccat.at_owning.label:7534
2258 msgid "Allow At Copy Owning Lib"
2259 msgstr "Povolit u knihovny vlastnící exemplář"
2260
2261 #: field.circ.checkin_scan_time.label:4605
2262 #: field.acirc.checkin_scan_time.label:4863
2263 msgid "Checkin Scan Date/Time"
2264 msgstr "Datum / čas vrácení"
2265
2266 #: field.rb.horizon_age.label:303
2267 msgid "Age Horizon"
2268 msgstr ""
2269
2270 #: field.acqinv.payment_auth.label:8634
2271 msgid "Payment Auth"
2272 msgstr "Autorizace platby"
2273
2274 #: class.mwp.label:7259
2275 msgid "Work Payment"
2276 msgstr "Platba prací"
2277
2278 #: class.acirc.label:4833
2279 msgid "Aged (patronless) Circulation"
2280 msgstr "Archivní výpůjčka (bez čtenáře)"
2281
2282 #: class.cbho.label:2939
2283 msgid "Best-Hold Sort Order"
2284 msgstr "Pořadí pro řazení Nevýhodnějších rezervací"
2285
2286 #: field.vmsp.quality.label:748
2287 msgid "Importance"
2288 msgstr "Důležitost"
2289
2290 #: class.acqfsrcb.label:9213
2291 msgid "Funding Source Balance"
2292 msgstr "Bilace finančního zdroje"
2293
2294 #: class.pugm.label:8273
2295 msgid "User Group Map"
2296 msgstr "Přehled skupin uživatelů"
2297
2298 #: field.cbho.approx.label:2946
2299 msgid "Adjusted Capture Location to Pickup Lib Proximity"
2300 msgstr ""
2301 "Nastavená lokace zachycení pro proximitu knihovny pro vyzvednutí rezervace"
2302
2303 #: field.cmrcfld.repeatable.label:950 field.cmrcsubfld.repeatable.label:977
2304 msgid "Repeatable?"
2305 msgstr "Opakovatelné"
2306
2307 #: field.aua.street2.label:4373 field.aal.street2.label:4401
2308 #: field.acqpca.street2.label:8817 field.stgma.street2.label:10585
2309 #: field.stgba.street2.label:10601
2310 msgid "Street (2)"
2311 msgstr "Ulice (2)"
2312
2313 #: class.ccmlsm.label:2045
2314 msgid "Circulation Matrix Limit Set Map"
2315 msgstr "Přehled sady limitů výpůjční matice"
2316
2317 #: field.acs.thesauri.label:2511 field.acsaf.thesauri.label:2541
2318 msgid "Thesauri"
2319 msgstr "Tezaury"
2320
2321 #: field.cclsgm.limit_group.label:2128
2322 msgid "Limit Group"
2323 msgstr "Skupina limitů"
2324
2325 #: class.mbeshm.label:4124
2326 msgid "Combined Browse Entry Simple Authority Heading Map"
2327 msgstr "Kombinované procházení mapy záznamů prostých záhlaví autorit"
2328
2329 #: field.au.barred.label:3608
2330 msgid "Barred"
2331 msgstr "Omezení transakcí"
2332
2333 #: field.ctcl.name.label:11854
2334 msgid "Text Search Config Name"
2335 msgstr "Název nastavení textového vyhledávání"
2336
2337 #: class.ateo.label:1302
2338 msgid "Event Output"
2339 msgstr "Výstup události"
2340
2341 #: field.aba.fields.label:2632
2342 msgid "Authority Fields"
2343 msgstr "Autoritní pole"
2344
2345 #: field.ccls.global.label:2029
2346 msgid "Global"
2347 msgstr "Globální"
2348
2349 #: field.cmf.data_sources.label:2900
2350 msgid "Virtual Field Data Suppliers"
2351 msgstr "Dodavatelé virtuálních datových polí"
2352
2353 #: field.cbho.depth.label:2949
2354 msgid "Hold Selection Depth"
2355 msgstr "Hloubka výběru rezervace"
2356
2357 #: field.viiad.tag.label:422 field.vmsp.tag.label:745 field.vmsq.tag.label:781
2358 #: field.acsaf.tag.label:2532 field.acsbf.tag.label:2569
2359 #: field.mfr.tag.label:3894 field.cmfpm.tag.label:11248
2360 #: field.uvu.tag.label:11428 field.acptcm.tag.label:12660
2361 msgid "Tag"
2362 msgstr "Tag"
2363
2364 #: field.acqf.rollover.label:9019 field.acqfsum.rollover.label:9261
2365 msgid "Rollover"
2366 msgstr "Převádět do dalšího roku"
2367
2368 #: field.vqbrad.xpath.label:544 field.vqarad.xpath.label:661
2369 #: field.crad.xpath.label:1008 field.cmf.xpath.label:2886
2370 #: field.acqlimad.xpath.label:9754 field.acqligad.xpath.label:9774
2371 #: field.acqlipad.xpath.label:9797 field.uvus.xpath.label:11386
2372 msgid "XPath"
2373 msgstr "XPath"
2374
2375 #: class.vmsp.label:738
2376 msgid "Record Matching Definition"
2377 msgstr "Záznam odpovídající definici"
2378
2379 #: field.ahf.heading_xpath.label:2752
2380 msgid "Heading XPath"
2381 msgstr "XPath pro záhlaví"
2382
2383 #: field.mrd.date2.label:4262
2384 msgid "Date2"
2385 msgstr "Datum 2"
2386
2387 #: class.aum.label:2246
2388 msgid "User Message"
2389 msgstr "Zpráva uživatele"
2390
2391 #: field.vibtg.label.label:344 field.cgf.label.label:871
2392 #: field.crad.label.label:999 field.cracct.label.label:1202
2393 #: field.czs.label.label:1227 field.cza.label.label:1256
2394 #: field.czifm.label.label:1280 field.atenv.label.label:1403
2395 #: field.aiit.name.label:1650 field.acqim.name.label:1668
2396 #: field.ccpbt.label.label:1684 field.ccnbt.label.label:1700
2397 #: field.cbrebt.label.label:1760 field.cubt.label.label:1776
2398 #: field.cmc.label.label:2856 field.cmf.label.label:2883
2399 #: field.acns.label.label:3030 field.acnp.label.label:3049
2400 #: field.auri.label.label:3111 field.cuat.label.label:3711
2401 #: field.atb.label.label:3750 field.cust.label.label:3797
2402 #: field.csp.label.label:4279 field.sdist.label.label:5524
2403 #: field.siss.label.label:5664 field.acqcr.label.label:9374
2404 #: field.acqedi.label.label:9865 field.aea.label.label:9908
2405 #: field.aeas.label.label:9924 field.qbv.label.label:10871
2406 #: field.cmpctm.label.label:11265 field.cmpcsm.label.label:11282
2407 #: field.cmpcvm.label.label:11299 field.cctt.label.label:12618
2408 #: field.acpt.label.label:12637
2409 msgid "Label"
2410 msgstr "Štítek"
2411
2412 #: class.at.label:2604
2413 msgid "Authority Thesaurus"
2414 msgstr "Autoritní tezaurus"
2415
2416 #: field.vmsp.parent.label:741
2417 msgid "Expression Tree Parent"
2418 msgstr "Nadřízený typ stromu výrazů"
2419
2420 #: field.cmfinm.norm.label:907 field.crainm.norm.label:1154
2421 msgid "Normalizer"
2422 msgstr "Normalizátor"
2423
2424 #: field.mrd.item_form.label:4253
2425 msgid "Form"
2426 msgstr "Formát"
2427
2428 #: field.bre.subscriptions.label:3211
2429 msgid "Subscriptions"
2430 msgstr "Předplatné"
2431
2432 #: field.acqie.actual_cost.label:8673 field.acqii.actual_cost.label:8710
2433 msgid "Actual Cost"
2434 msgstr "Aktuální cena"
2435
2436 #: field.csc.email_gateway.label:1037
2437 msgid "Email Gateway"
2438 msgstr "E- mailová brána"
2439
2440 #: field.puwoum.id.label:7928
2441 msgid "User/Working Location Map ID"
2442 msgstr "ID mapy uživatelů /pracovní lokace"
2443
2444 #: class.crainm.label:1150
2445 msgid "SVF Record Attribute to Indexing Normalizer Map"
2446 msgstr ""
2447
2448 #: field.mfr.ind2.label:3891
2449 msgid "Indicator 2"
2450 msgstr "Indikátor 2"
2451
2452 #: field.au.checkins.label:3659 field.aou.checkins.label:6707
2453 msgid "Checkins"
2454 msgstr "Vrácení"
2455
2456 #: field.actscsf.field.label:6874 field.ascsf.field.label:8139
2457 msgid "Field Identifier"
2458 msgstr "Identifikátor pole"
2459
2460 #: field.cmf.display_field.label:2892
2461 msgid "Display Field?"
2462 msgstr "Zobrazit pole"
2463
2464 #: field.cblvl.code.label:6005
2465 msgid "Bib Level Code"
2466 msgstr "Kód bibliografické úrovně"
2467
2468 #: field.acpl.id.label:5269 field.acplo.location.label:5348
2469 msgid "Location ID"
2470 msgstr "ID umístění"
2471
2472 #: field.acqdf.owner.label:10295
2473 msgid "Formula Owner"
2474 msgstr "Vlastník vzorce"
2475
2476 #: class.sdist.label:5517 field.sdistn.distribution.label:5565
2477 #: field.sstr.distribution.label:5598 field.sasum.distribution.label:5846
2478 #: field.sbsum.distribution.label:5871 field.sssum.distribution.label:5898
2479 #: field.sisum.distribution.label:5925
2480 msgid "Distribution"
2481 msgstr "Distribuce"
2482
2483 #: field.bre.simple_record.label:3209
2484 msgid "Simple Record Extracts "
2485 msgstr "Stručný výpis ze záznamu "
2486
2487 #: class.actsce.label:7173
2488 msgid "User Stat Cat Entry"
2489 msgstr "Položka uživatelské statistické kategorie"
2490
2491 #: field.au.juvenile.label:3644
2492 msgid "Juvenile"
2493 msgstr "Nezletilí"
2494
2495 #: class.acqftm.label:12412
2496 msgid "Fund Tag Map"
2497 msgstr "Mapa tagů finančních fondů"
2498
2499 #: class.acn.label:3065 field.sunit.call_number.label:5700
2500 #: field.acp.call_number.label:7410
2501 msgid "Call Number/Volume"
2502 msgstr "Signatura"
2503
2504 #: class.spt.label:5949
2505 msgid "Prediction Pattern Template"
2506 msgstr "Šablona schématu pro predikci"
2507
2508 #: field.bre.display_entries.label:3214
2509 msgid "Display Fields"
2510 msgstr "Zobrazit pole"
2511
2512 #: field.atul.user_data.label:1583
2513 msgid "Event User Data"
2514 msgstr "Data uživatele události"
2515
2516 #: field.aoupa.item_circ_lib.label:6075
2517 msgid "Item Circ Lib"
2518 msgstr "Výpůjční knihovna exempláře"
2519
2520 #: field.rhcrpbap.copy_count_everywhere.label:11745
2521 #: field.rhcrpbapd.copy_count_everywhere.label:11801
2522 msgid "Holdable Copy Count Everywhere"
2523 msgstr "Počet rezervovatelných exemplářů všude"
2524
2525 #: field.sunit.notes.label:5732 field.acp.notes.label:7440
2526 msgid "Copy Notes"
2527 msgstr "Poznámky o exempláři"
2528
2529 #: field.vii.deposit.label:377 field.viiad.deposit.label:429
2530 msgid "Deposit"
2531 msgstr "Vklad"
2532
2533 #: field.vbm.id.label:581 field.vam.id.label:698
2534 msgid "Match ID"
2535 msgstr "ID shody"
2536
2537 #: class.mbe.label:4101
2538 msgid "Combined Browse Entry"
2539 msgstr "Záznamy kombinovaného prohlížení"
2540
2541 #: field.chmw.juvenile_flag.label:1821 field.ccmw.juvenile_flag.label:1853
2542 #: field.ccmm.juvenile_flag.label:1962
2543 msgid "Juvenile?"
2544 msgstr "Pro mládež"
2545
2546 #: field.actscecm.stat_cat.label:7860 field.aaactsc.stat_cat.label:12554
2547 #: field.aaasc.stat_cat.label:12566
2548 msgid "Statistical Category"
2549 msgstr "Statistická kategorie"
2550
2551 #: field.ahr.usr.label:6271 field.ahopl.usr.label:6421
2552 #: field.alhr.usr.label:6506
2553 msgid "Hold User"
2554 msgstr "Uživatel rezervace"
2555
2556 #: field.vst.total_actions.label:827
2557 msgid "Total Actions"
2558 msgstr "Celkem akcí"
2559
2560 #: field.vii.circulate.label:376 field.viiad.circulate.label:428
2561 msgid "Circulate"
2562 msgstr "Půjčovat"
2563
2564 #: class.abl.label:2721
2565 msgid "Authority-Bibliographic Record Link"
2566 msgstr "Ozdkaz na autoritní-bibliografický záznam"
2567
2568 #: field.aur.isxn.label:8393 field.aurs.isxn.label:8467
2569 msgid "ISxN"
2570 msgstr "ISxN"
2571
2572 #: field.acn.edit_date.label:3071 field.sunit.edit_date.label:5715
2573 #: field.acp.edit_date.label:7425
2574 msgid "Last Edit Date/Time"
2575 msgstr "Datum / čas poslední editace"
2576
2577 #: field.vbq.id.label:461 field.vaq.id.label:603
2578 msgid "Queue ID"
2579 msgstr "ID fronty"
2580
2581 #: class.cmrcfmt.label:925
2582 msgid "MARC Formats"
2583 msgstr "Formát MARC"
2584
2585 #: field.aoupa.absolute_adjustment.label:6082
2586 msgid "Absolute adjustment?"
2587 msgstr "Absolutní nastavení"
2588
2589 #: field.cuat.ehow.label:3710
2590 msgid "Event Mechanism"
2591 msgstr "Mechanismus události"
2592
2593 #: field.rxbt.unvoided.label:10237
2594 msgid "Unvoided Billing Amount"
2595 msgstr "Výše neprominutých poplatků"
2596
2597 #: field.actsce.stat_cat.label:7177 field.actsced.stat_cat.label:7191
2598 #: field.asce.stat_cat.label:8124
2599 msgid "Stat Cat"
2600 msgstr "Statistická kategorie"
2601
2602 #: field.asc.required.label:6840 field.actsc.required.label:6900
2603 msgid "Required"
2604 msgstr "Povinný údaj"
2605
2606 #: class.rp.label:266
2607 msgid "Statistical Popularity Parameter"
2608 msgstr "Parametr statistické popularity"
2609
2610 #: field.cmfvm.virtual.label:2922
2611 msgid "Virtual"
2612 msgstr "Virtuální"
2613
2614 #: field.rccc.dewey_range_hundreds.label:11945
2615 msgid "Dewey Range - Hundreds"
2616 msgstr "Rozsahy Dewyho třídění - stovky"
2617
2618 #: class.qxp.label:10881 field.qsi.expression.label:10967
2619 #: field.qobi.expression.label:10982
2620 msgid "Expression"
2621 msgstr "Výraz"
2622
2623 #: field.circ.auto_renewal.label:4617
2624 msgid "Auto Renewal"
2625 msgstr "Automatické prodloužení"
2626
2627 #: class.acqedi.label:9862 field.acqedim.account.label:9965
2628 msgid "EDI Account"
2629 msgstr "EDI účet"
2630
2631 #: class.uvus.label:11377
2632 msgid "URL Verification URL Selector"
2633 msgstr "Selektor URL verfikace URL"
2634
2635 #: field.cracct.last_activity.label:1209 field.acqedi.last_activity.label:9872
2636 msgid "Last Activity"
2637 msgstr "Poslední aktivita"
2638
2639 #: field.cclsgm.check_only.label:2129
2640 msgid "Check Only"
2641 msgstr "Pouze zaškrtnout"
2642
2643 #: field.aouctn.children.label:6778
2644 msgid "Children"
2645 msgstr "Podřízené"
2646
2647 #: field.ocirccount.out.label:4523 field.ocirclist.out.label:4565
2648 msgid "Out"
2649 msgstr "Vypůjčeno"
2650
2651 #: field.aupr.has_been_reset.label:2329
2652 msgid "Was Reset?"
2653 msgstr "Bylo přenastaveno na výchozí hodnotu?"
2654
2655 #: field.au.settings.label:3600
2656 msgid "All User Settings"
2657 msgstr "Všechna nastavení uživatele"
2658
2659 #: field.rocit.dewey_block_hundreds.label:12274
2660 msgid "Dewy Hundreds"
2661 msgstr "Dewyho třídění - stovky"
2662
2663 #: field.pgt.perm_interval.label:7718
2664 msgid "User Expiration Interval"
2665 msgstr "Doba trvání registrace"
2666
2667 #: class.acqliat.label:9645
2668 msgid "Line Item Alert Text"
2669 msgstr "Text upozornění k položce"
2670
2671 #: field.rrbs.score.label:253
2672 msgid "Score"
2673 msgstr "Notový zápis"
2674
2675 #: class.mrd.label:4244
2676 msgid "Basic Record Descriptor"
2677 msgstr "Popis základního záznamu"
2678
2679 #: field.chmm.transit_range.label:1913
2680 msgid "Transit Range"
2681 msgstr "Rozsah přepravy"
2682
2683 #: field.ahopl.issuance_label.label:6450
2684 msgid "Issuance Label"
2685 msgstr "Označení číslování / chronologie"
2686
2687 #: field.mwp.id.label:7264 field.mgp.id.label:7289 field.mckp.id.label:7384
2688 #: field.mp.id.label:7967 field.mbp.id.label:8004 field.mndp.id.label:8043
2689 #: field.mdp.id.label:8067
2690 msgid "Payment ID"
2691 msgstr "ID platby"
2692
2693 #: class.cbrebin.label:8110
2694 msgid "Biblio Record Entry Bucket Item Note"
2695 msgstr "Poznámka k položce skupiny záznamů"
2696
2697 #: field.chdd.forceto.label:3518
2698 msgid "Always Use?"
2699 msgstr "Použít vždy?"
2700
2701 #: class.cifm.label:2999
2702 msgid "Item Form Map"
2703 msgstr "Formáty popisných jednotek"
2704
2705 #: field.jub.eg_bib_id.label:9552 field.acqlih.eg_bib_id.label:9614
2706 msgid "Evergreen Bib ID"
2707 msgstr "Bib ID Evergreenu"
2708
2709 #: field.atevdef.granularity.label:1443
2710 msgid "Granularity"
2711 msgstr "Jemnost rozlišení"
2712
2713 #: field.afs.pkey_value.label:10673
2714 msgid "Primary Key Value"
2715 msgstr "Hodnota primárního klíče"
2716
2717 #: field.bra.name.label:5000
2718 msgid "Resource Attribute Name"
2719 msgstr "Jméno atributu zdroje"
2720
2721 #: field.acqlisum.cancel_count.label:12096
2722 #: field.acqlisumi.cancel_count.label:12117
2723 msgid "Cancel Count"
2724 msgstr "Zrušit počítání"
2725
2726 #: class.acqft.label:12392
2727 msgid "Fund Tag"
2728 msgstr "Tygy finančního fondu"
2729
2730 #: field.smhc.ind1.label:5859
2731 msgid "First Indicator"
2732 msgstr "První indikátor"
2733
2734 #: field.cwa.hold_weights.label:1875
2735 msgid "Hold Weights"
2736 msgstr "Váha rezervace"
2737
2738 #: field.mbts.usr.label:2207 field.mbtslv.usr.label:2235
2739 msgid "Billed User"
2740 msgstr "Naúčtováno uživateli"
2741
2742 #: field.jub.queued_record.label:9561 field.acqlih.queued_record.label:9620
2743 msgid "Queued Vandelay Record"
2744 msgstr "Záznam Vandelay ve frontě"
2745
2746 #: field.acqii.title.label:8706
2747 msgid "Title or Item Name"
2748 msgstr "Jméno titulu nebo exempláře"
2749
2750 #: class.acqafcb.label:9183
2751 msgid "All Fund Combined Total"
2752 msgstr "Celkem ze všech fondů"
2753
2754 #: class.i18n_l.label:8324
2755 msgid "Locale"
2756 msgstr "Lokalizace"
2757
2758 #: class.mwde.label:4028
2759 msgid "Wide Display Entry"
2760 msgstr "Položka plného zobrazení"
2761
2762 #: field.rb.recalc_interval.label:312
2763 msgid "Recalculation Interval"
2764 msgstr "Interval přepočítání"
2765
2766 #: field.rb.circ_mod_filter.label:309
2767 msgid "Circ Mod Filter"
2768 msgstr "Filtr modifikátoru výpůjčky"
2769
2770 #: field.sunit.detailed_contents.label:5731
2771 msgid "Detailed Contents"
2772 msgstr "Detaily obsahu"
2773
2774 #: field.vii.id.label:363
2775 msgid "Import Item ID"
2776 msgstr "ID importu exempláře"
2777
2778 #: field.vmsq.svf.label:780 field.czifm.record_attr.label:1282
2779 msgid "Record Attribute"
2780 msgstr "Atribut záznamu"
2781
2782 #: class.clfm.label:7243 field.rccc.lit_form.label:11927
2783 msgid "Literary Form"
2784 msgstr "Literární žánr"
2785
2786 #: field.ahr.prev_check_time.label:6264 field.ahopl.prev_check_time.label:6414
2787 #: field.alhr.prev_check_time.label:6499
2788 #: field.combahr.prev_check_time.label:6584
2789 #: field.aahr.prev_check_time.label:6643
2790 msgid "Last Targeting Date/Time"
2791 msgstr "Datum/čas posledního přidělení cílů rezervací"
2792
2793 #: field.ssr.rel.label:6117
2794 msgid "Relevance"
2795 msgstr "Relevance"
2796
2797 #: field.rccc.language.label:11926
2798 msgid "Item Language"
2799 msgstr "Jazyk exempláře"
2800
2801 #: class.acqlisum.label:12091
2802 msgid "Lineitem Summary"
2803 msgstr "Přehled položky"
2804
2805 #: class.vqarad.label:656
2806 msgid "Queued Authority Record Attribute Definition"
2807 msgstr "Definice atributů autoritních záznamů ve frontě"
2808
2809 #: field.cbho.cut.label:2948
2810 msgid "Hold Cut-in-line State"
2811 msgstr "Stav vnucení  rezervace do fronty"
2812
2813 #: field.aout.opac_label.label:7047
2814 msgid "OPAC Label"
2815 msgstr "Označení v OPACu"
2816
2817 #: field.atevdef.usr_field.label:1444
2818 msgid "Opt-In User Field"
2819 msgstr "Pole pro souhlas uživatele s posíláním e-mailů"
2820
2821 #: field.au.survey_responses.label:3603
2822 msgid "Survey Responses"
2823 msgstr "Odpovědi z průzkumu"
2824
2825 #: field.acp.peer_record_maps.label:7450
2826 msgid "Peer Record Maps"
2827 msgstr "Rovnocenné záznamy"
2828
2829 #: field.acqofscred.sort_priority.label:8965
2830 msgid "Sort Priority"
2831 msgstr "Priorita řazení"
2832
2833 #: class.acqscl.label:10465
2834 msgid "Serial Claim"
2835 msgstr "Reklamace periodik"
2836
2837 #: field.cmcts.search_lang.label:11871 field.cmfts.search_lang.label:11896
2838 msgid "Search Language"
2839 msgstr "Jazyk vyhledávání"
2840
2841 #: class.rsce2.label:11974
2842 msgid "CAT2 Entry"
2843 msgstr "Položka CAT2"
2844
2845 #: field.acqedim.process_time.label:9969
2846 msgid "Time Processed"
2847 msgstr "Čas zpracovnání"
2848
2849 #: field.aout.id.label:7045
2850 msgid "Type ID"
2851 msgstr "ID typu"
2852
2853 #: class.bre.label:3179 field.brt.record.label:4940
2854 msgid "Bibliographic Record"
2855 msgstr "Bibliografický záznam"
2856
2857 #: field.ahrcc.id.label:8155
2858 msgid "Cause ID"
2859 msgstr "ID případu"
2860
2861 #: field.acqinv.receiver.label:8627
2862 msgid "Receiver"
2863 msgstr "Přijal(a)"
2864
2865 #: field.mp.cash_payment.label:7973 field.mbp.cash_payment.label:8011
2866 msgid "Cash Payment Detail"
2867 msgstr "Detaily platby v hotovosti"
2868
2869 #: field.vmp.id.label:195 field.vibtf.id.label:220 field.mfr.id.label:3889
2870 msgid "Field ID"
2871 msgstr "ID pole"
2872
2873 #: field.acqedi.in_dir.label:9874
2874 msgid "Incoming Directory"
2875 msgstr "Vstupní adresář"
2876
2877 #: field.qsq.from_clause.label:10791
2878 msgid "FROM Clause"
2879 msgstr "Klauzule FROM"
2880
2881 #: field.ancc.item_type.label:7791
2882 msgid "Non-cat Item Type"
2883 msgstr "Typ nekatalogizované položky"
2884
2885 #: field.atev.user_data.label:1487
2886 msgid "User Data"
2887 msgstr "Údaje o uživateli"
2888
2889 #: class.aal.label:4393
2890 msgid "Address Alert"
2891 msgstr "Varování pro adresy"
2892
2893 #: field.ccat.event.label:7531
2894 msgid "Event"
2895 msgstr "Událost"
2896
2897 #: field.mbts.balance_owed.label:2197 field.mbtslv.balance_owed.label:2225
2898 #: field.rccbs.balance_owed.label:12020
2899 msgid "Balance Owed"
2900 msgstr "Dlužná částka"
2901
2902 #: field.acsaf.bib_fields.label:2540
2903 msgid "Controlled Bib Fields"
2904 msgstr "Kontrolovaná bib. pole"
2905
2906 #: field.au.second_given_name.label:3637
2907 #: field.stgu.second_given_name.label:10552
2908 msgid "Middle Name"
2909 msgstr "Prostřední jméno"
2910
2911 #: field.vmp.lwm_ratio.label:202
2912 msgid "Min. Quality Ratio"
2913 msgstr "Poměr min. kvality"
2914
2915 #: field.aou.rsrc_types.label:6714
2916 msgid "Resource Types"
2917 msgstr "Typy zdroje"
2918
2919 #: class.cclg.label:2005
2920 msgid "Circulation Limit Group"
2921 msgstr "Skupiny výpůjčních limitů"
2922
2923 #: field.aur.lineitem.label:8388 field.aurs.lineitem.label:8462
2924 #: field.acqie.lineitem.label:8667 field.acqlid.lineitem.label:9704
2925 msgid "PO Line Item"
2926 msgstr "Položka objednávky"
2927
2928 #: field.auact.etype.label:3729
2929 msgid "Activity Type"
2930 msgstr "Typ aktivity"
2931
2932 #: field.acqedim.error_time.label:9970
2933 msgid "Time of Error"
2934 msgstr "Čas chyby"
2935
2936 #: class.atev.label:1476
2937 msgid "Trigger Event Entry"
2938 msgstr "Položka spuštěné události"
2939
2940 #: field.rocit.age_protect.label:12289
2941 msgid "Age Protection"
2942 msgstr "Doba hájení"
2943
2944 #: field.acqfc.name.label:8866
2945 msgid "Fiscal Calendar Name"
2946 msgstr "Jméno fiskálního kalendáře"
2947
2948 #: field.afs.error_msg.label:10675
2949 msgid "Error Message"
2950 msgstr "Chybová zpráva"
2951
2952 #: class.czs.label:1224 field.czs.name.label:1226 field.cza.source.label:1254
2953 msgid "Z39.50 Source"
2954 msgstr "Zdroj Z39.50"
2955
2956 #: field.acn.record.label:3076 field.combcirc.copy_bib_record.label:4790
2957 #: field.acirc.copy_bib_record.label:4878 field.sre.record.label:5386
2958 #: field.aur.eg_bib.label:8389 field.aurs.eg_bib.label:8463
2959 #: field.erccpo.bibid.label:10277
2960 msgid "Bib Record"
2961 msgstr "Bibliografický záznam"
2962
2963 #: field.aea.key.label:9907
2964 msgid "Key"
2965 msgstr "Klávesa"
2966
2967 #: field.vst.session_key.label:813
2968 msgid "Session Key"
2969 msgstr "Klíč relace"
2970
2971 #: field.clfm.code.label:7245
2972 msgid "LitF Code"
2973 msgstr "Kód LitF"
2974
2975 #: field.cifm.value.label:3002
2976 msgid "Item Form"
2977 msgstr "Forma popisné jednotky"
2978
2979 #: class.cit.label:2151
2980 msgid "Identification Type"
2981 msgstr "Typ identifikačního dokladu"
2982
2983 #: field.ahr.requestor.label:6267 field.ahopl.requestor.label:6417
2984 #: field.alhr.requestor.label:6502 field.stgu.requesting_usr.label:10559
2985 msgid "Requesting User"
2986 msgstr "Žádající uživatel"
2987
2988 #: field.vst.workstation.label:816 field.auoi.opt_in_ws.label:854
2989 #: class.aws.label:1607 field.circ.workstation.label:4603
2990 #: field.aacs.workstation.label:4704 field.combcirc.workstation.label:4779
2991 #: field.acirc.workstation.label:4861 field.awss.workstation.label:12742
2992 msgid "Workstation"
2993 msgstr "Pracovní stanice"
2994
2995 #: field.ocirccount.long_overdue.label:4527
2996 #: field.ocirclist.long_overdue.label:4569
2997 msgid "Long Overdue"
2998 msgstr "Dlouhodobě nevrácené"
2999
3000 #: field.rocit.owning_lib_name.label:12284
3001 msgid "Owning Lib Name"
3002 msgstr "Jméno vlastnící knihovny"
3003
3004 #: class.cmfinm.label:903
3005 msgid "Metabib Field to Indexing Normalizer Map"
3006 msgstr ""
3007
3008 #: field.rrbs.record.label:252 field.vqbra.record.label:561
3009 #: field.vqara.record.label:678 field.ssr.record.label:6118
3010 #: field.bmpc.record.label:11234
3011 msgid "Record"
3012 msgstr "Záznam"
3013
3014 #: field.acqfsum.encumbrance_total.label:9270
3015 msgid "Total Encumbered"
3016 msgstr "Závazky celkem"
3017
3018 #: field.aal.match_all.label:4398
3019 msgid "Match All Fields"
3020 msgstr "Odpovídá všem polím"
3021
3022 #: class.ath.label:1323
3023 msgid "Trigger Hook Point"
3024 msgstr "Bod háčku spouštěče (triggeru)"
3025
3026 #: field.rhcrpb.hold_copy_ratio.label:11697
3027 msgid "Hold/Copy Ratio"
3028 msgstr "Poměr rezervace/exempláře"
3029
3030 #: field.bresv.return_time.label:5095
3031 msgid "Return Time"
3032 msgstr "Čas vrácení"
3033
3034 #: field.qdt.is_composite.label:10824
3035 msgid "Is Composite"
3036 msgstr "Je složeninou"
3037
3038 #: field.rocit.call_number_label.label:12272
3039 msgid "Callnumber Label"
3040 msgstr "Štítek signatury"
3041
3042 #: field.chmw.marc_bib_level.label:1819 field.ccmw.marc_bib_level.label:1850
3043 #: field.chmm.marc_bib_level.label:1907 field.ccmm.marc_bib_level.label:1959
3044 msgid "MARC Bib Level"
3045 msgstr "Úroveň bib. záznamu MARC"
3046
3047 #: class.csc.label:1031
3048 msgid "SMS Carrier"
3049 msgstr "SMS operátor"
3050
3051 #: field.mp.check_payment.label:7976 field.mbp.check_payment.label:8014
3052 msgid "Check Payment Detail"
3053 msgstr "Detaily platby šekem"
3054
3055 #: field.acqpro.default_copy_count.label:8571
3056 msgid "Default # Copies"
3057 msgstr "Přednastavený počet exemplářů"
3058
3059 #: class.acqpc.label:8778
3060 msgid "Provider Contact"
3061 msgstr "Kontakt na dodavatele"
3062
3063 #: field.rccc.circ_lib_id.label:11920
3064 msgid "Library Circulation Location Link"
3065 msgstr "Umístění půjčující knihovny (odkaz)"
3066
3067 #: field.acpl.orders.label:5273 field.aou.copy_location_orders.label:6710
3068 msgid "Copy Location Orders"
3069 msgstr "Pořadí umístění"
3070
3071 #: field.acqafcb.amount.label:9186
3072 msgid "Total Combined Balance"
3073 msgstr "Rozvaha celkem"
3074
3075 #: field.pgt.usergroup.label:7720
3076 msgid "Is User Group"
3077 msgstr "Je uživatelskou skupinou"
3078
3079 #: field.acqfdeb.debit_type.label:8984
3080 msgid "Debit Type"
3081 msgstr "Debetní typ"
3082
3083 #: class.ssr.label:6114
3084 msgid "Search Result"
3085 msgstr "Výsledky hledání"
3086
3087 #: field.ausp.set_date.label:4340
3088 msgid "Set Date"
3089 msgstr "Nastavit datum"
3090
3091 #: field.bre.fingerprint.label:3189 field.rmsr.fingerprint.label:10132
3092 #: field.rssr.fingerprint.label:10156 field.rsr.fingerprint.label:10176
3093 msgid "Fingerprint"
3094 msgstr "Otisk"
3095
3096 #: class.vibtg.label:335
3097 msgid "Import/Overlay Field Groups for Removal"
3098 msgstr "Skupiny polí pro odstranění při importu / přepsání"
3099
3100 #: field.ateo.data.label:1306
3101 msgid "Data"
3102 msgstr "Data"
3103
3104 #: field.smhc.ind2.label:5860
3105 msgid "Second Indicator"
3106 msgstr "Druhý indikátor"
3107
3108 #: class.i18n.label:8284
3109 msgid "i18n Core"
3110 msgstr "i18n Core"
3111
3112 #: field.combahr.staff_placed.label:6591 field.aahr.staff_placed.label:6650
3113 msgid "Staff Placed?"
3114 msgstr "Zadáno personálem?"
3115
3116 #: class.circ.label:4575 field.rccc.id.label:11918
3117 msgid "Circulation"
3118 msgstr "Výpůjčka"
3119
3120 #: field.cgf.enabled.label:873 field.atevdef.active.label:1430
3121 #: field.cuat.enabled.label:3713
3122 msgid "Enabled"
3123 msgstr "Aktivní"
3124
3125 #: field.qfr.type.label:10929
3126 msgid "From Relation Type"
3127 msgstr ""
3128
3129 #: class.rhcrpb.label:11644
3130 msgid "Hold/Copy Ratio per Bib"
3131 msgstr "Poměr rezervací/exemplářů na bib. záznam"
3132
3133 #: field.artc.reservation.label:8175
3134 msgid "Reservation requiring Transit"
3135 msgstr "Rezervace vyžadující přepravu"
3136
3137 #: field.acp.tags.label:7455 class.acpt.label:12633
3138 msgid "Copy Tags"
3139 msgstr "Tagy exemplářů"
3140
3141 #: field.asvq.id.label:2171
3142 msgid "Question ID"
3143 msgstr "ID dotazu"
3144
3145 #: class.acqpon.label:9471
3146 msgid "PO Note"
3147 msgstr "Poznámka k objednávce"
3148
3149 #: field.aeas.attr_maps.label:9925
3150 msgid "Mapped EDI Attributes"
3151 msgstr "Zmapované atributy EDI"
3152
3153 #: field.czs.transmission_format.label:1232
3154 msgid "Transmission Format"
3155 msgstr "Formát přenosu"
3156
3157 #: field.acqpoh.audit_action.label:9440 field.acqlih.audit_action.label:9602
3158 msgid "Audit Action"
3159 msgstr "Akce kontroly"
3160
3161 #: field.chddv.active_date.label:3540
3162 msgid "Active Date"
3163 msgstr "Datum aktivace"
3164
3165 #: field.qsf.subfield_type.label:10835
3166 msgid "Subfield Type"
3167 msgstr "Typ podpole"
3168
3169 #: field.acqfsrcct.amount.label:9196
3170 msgid "Total Credits to Funding Source"
3171 msgstr "Celková výše finančního zdroje"
3172
3173 #: class.mct.label:3158
3174 msgid "Collections Tracker"
3175 msgstr "Sledování kolekcí"
3176
3177 #: field.qsi.grouped_by.label:10969
3178 msgid "Is Grouped By"
3179 msgstr "Je seskupen podle"
3180
3181 #: field.rb.fixed_rating.label:313
3182 msgid "Fixed Rating"
3183 msgstr "Pevné hodnocení"
3184
3185 #: field.cmrcfld.tag.label:946 field.cmrcsubfld.tag.label:974
3186 #: field.crad.tag.label:1005
3187 msgid "MARC Tag"
3188 msgstr "Identifikátor pole MARC"
3189
3190 #: field.czs.db.label:1230
3191 msgid "DB"
3192 msgstr "DB"
3193
3194 #: field.vibtf.field.label:222 field.vqbra.field.label:562
3195 #: field.vqara.field.label:679 field.cmsa.field.label:2837
3196 msgid "Field"
3197 msgstr "Pole"
3198
3199 #: field.atb.org.label:3748 field.acpl.owning_lib.label:5272
3200 #: field.acplg.owner.label:5301 field.sre.owning_lib.label:5396
3201 msgid "Owning Org Unit"
3202 msgstr "Vlastnická organizační jednotka"
3203
3204 #: field.scap.chron_5.label:5434
3205 msgid "Chron 5"
3206 msgstr "Chronologie 5"
3207
3208 #: field.scap.chron_4.label:5433
3209 msgid "Chron 4"
3210 msgstr "Chronologie 4"
3211
3212 #: field.mbts.xact_finish.label:2208 field.mbtslv.xact_finish.label:2236
3213 msgid "Transaction Finish Time"
3214 msgstr "Čas ukončení transakce"
3215
3216 #: field.scap.chron_1.label:5430
3217 msgid "Chron 1"
3218 msgstr "Chronologie 1"
3219
3220 #: field.scap.chron_3.label:5432
3221 msgid "Chron 3"
3222 msgstr "Chronologie 3"
3223
3224 #: field.scap.chron_2.label:5431
3225 msgid "Chron 2"
3226 msgstr "Chronologie 2"
3227
3228 #: field.accs.start_time.label:171 field.atev.start_time.label:1483
3229 #: field.bresv.start_time.label:5090 field.uvva.start_time.label:11481
3230 msgid "Start Time"
3231 msgstr "Čas začátku"
3232
3233 #: class.xop.label:11169 class.xser.label:11187
3234 msgid "Operator Expression"
3235 msgstr "Výraz operátoru"
3236
3237 #: field.rxbt.total.label:10239
3238 msgid "Total Billing Amount"
3239 msgstr "Celková výše poplatků"
3240
3241 #: field.afsg.rollback_group.label:10641
3242 msgid "Rollback Group"
3243 msgstr "Skupina pro vrácení zpět"
3244
3245 #: field.circ.xact_finish.label:4600 field.aacs.xact_finish.label:4694
3246 #: field.combcirc.xact_finish.label:4769 field.acirc.xact_finish.label:4858
3247 #: field.bresv.xact_finish.label:5081 field.mbt.xact_finish.label:7144
3248 #: field.rodcirc.xact_finish.label:12236
3249 msgid "Transaction Finish Date/Time"
3250 msgstr "Datum / čas ukončení transakce"
3251
3252 #: field.acqedim.translate_time.label:9968
3253 msgid "Time Translated"
3254 msgstr "Čas překladu"
3255
3256 #: class.acqfdt.label:9075
3257 msgid "Total Debit from Fund"
3258 msgstr "Debet z fondu celkem"
3259
3260 #: field.vmp.name.label:197 field.rp.name.label:274 field.rb.name.label:299
3261 #: field.viiad.name.label:421 field.vbq.name.label:463
3262 #: field.vaq.name.label:605 field.vms.name.label:721 field.vst.name.label:814
3263 #: field.cgf.name.label:870 field.cin.name.label:888
3264 #: field.cmrcfmt.name.label:929 field.cmrcfld.name.label:947
3265 #: field.crad.name.label:998 field.csc.name.label:1035
3266 #: field.cza.name.label:1255 field.atevdef.name.label:1442
3267 #: field.atul.name.label:1572 field.ccm.name.label:1630
3268 #: field.bpt.name.label:1716 field.chmw.name.label:1808
3269 #: field.ccmw.name.label:1839 field.cclg.name.label:2008
3270 #: field.ccls.name.label:2025 field.aus.name.label:2338
3271 #: field.acs.name.label:2508 field.acsaf.name.label:2536
3272 #: field.at.name.label:2608 field.aba.name.label:2629
3273 #: field.cxt.name.label:2817 field.cmc.name.label:2855
3274 #: field.cmf.name.label:2884 field.cbho.name.label:2942
3275 #: field.acnc.name.label:3017 field.chdd.name.label:3517
3276 #: field.cust.name.label:3796 field.csp.name.label:4278
3277 #: field.auss.name.label:4428 field.acpl.name.label:5270
3278 #: field.acplg.name.label:5299 field.spt.name.label:5952
3279 #: field.asv.name.label:6134 field.aou.name.label:6694
3280 #: field.asc.name.label:6835 field.actsc.name.label:6893
3281 #: field.cnct.name.label:7023 field.ccat.name.label:7529
3282 #: field.act.name.label:7635 field.cbt.name.label:8345
3283 #: field.acqipm.name.label:8612 field.acqpc.name.label:8782
3284 #: field.acqf.name.label:9015 field.acqfsum.name.label:9257
3285 #: field.acqpl.name.label:9348 field.acqpo.name.label:9403
3286 #: field.acqpoh.name.label:9451 field.acqlia.attr_name.label:9690
3287 #: field.acqphsm.name.label:9828 field.qbv.name.label:10870
3288 #: field.uvs.name.label:11320 field.cfdfs.name.label:11580
3289 #: field.cfg.name.label:12577 field.awss.name.label:12740
3290 msgid "Name"
3291 msgstr "Název"
3292
3293 #: class.aaasc.label:12562
3294 msgid "Circ-Archived Copy Statistical Category Entries"
3295 msgstr ""
3296 "Položky statistických kategorií exemplářů archivovaných ve výpůjčkách"
3297
3298 #: field.clm.code.label:2771 field.bre.language.label:3200
3299 msgid "Language Code"
3300 msgstr "Kód jazyka"
3301
3302 #: field.au.ws_ou.label:3604
3303 msgid "Workstation Org Unit"
3304 msgstr "Organizační jednotka pracovní stanice"
3305
3306 #: class.vmp.label:193
3307 msgid "Bib Import Merge Profile"
3308 msgstr "Profil sloučení pro import bib záznamů"
3309
3310 #: field.rhcrpbapd.holds_at_or_below.label:11798
3311 msgid "Active Holds at Pickup Library and its Descendants"
3312 msgstr ""
3313 "Aktivovat rezervace v knihovně pro vyzvednutí rezervace a jejích podřízených "
3314 "jednotkách"
3315
3316 #: field.qseq.seq_no.label:10810 field.qsf.seq_no.label:10834
3317 #: field.qfpd.seq_no.label:10859 field.qxp.seq_no.label:10887
3318 #: field.qcb.seq_no.label:10915 field.qfr.seq_no.label:10936
3319 #: field.qrc.seq_no.label:10952 field.qsi.seq_no.label:10966
3320 #: field.qobi.seq_no.label:10981 field.xbet.seq_no.label:10995
3321 #: field.xbind.seq_no.label:11010 field.xbool.seq_no.label:11024
3322 #: field.xcase.seq_no.label:11038 field.xcast.seq_no.label:11053
3323 #: field.xcol.seq_no.label:11070 field.xex.seq_no.label:11085
3324 #: field.xfunc.seq_no.label:11100 field.xin.seq_no.label:11116
3325 #: field.xisnull.seq_no.label:11133 field.xnull.seq_no.label:11148
3326 #: field.xnum.seq_no.label:11161 field.xop.seq_no.label:11174
3327 #: field.xser.seq_no.label:11192 field.xstr.seq_no.label:11206
3328 #: field.xsubq.seq_no.label:11219
3329 msgid "Sequence Number"
3330 msgstr "Číslo sekvence"
3331
3332 #: field.accs.last_checkin_scan_time.label:179
3333 msgid "Last Checkin Scan Time"
3334 msgstr "Čas posledního půjčení"
3335
3336 #: field.vst.queue.label:822
3337 msgid "Source Queue"
3338 msgstr "Fronta zdroje"
3339
3340 #: field.uvuv.res_text.label:11523
3341 msgid "Result Text"
3342 msgstr "Text výsledku"
3343
3344 #: field.vii.call_number.label:372 field.viiad.call_number.label:425
3345 #: field.auricnm.call_number.label:3126
3346 #: field.combcirc.copy_call_number.label:4786
3347 #: field.acirc.copy_call_number.label:4874
3348 msgid "Call Number"
3349 msgstr "Signatura"
3350
3351 #: field.atev.template_output.label:1488
3352 msgid "Template Output"
3353 msgstr "Výstup šablony"
3354
3355 #: field.aum.deleted.label:2252 field.auml.deleted.label:2275
3356 msgid "Deleted?"
3357 msgstr "Smazáno?"
3358
3359 #: field.acqdf.id.label:10294 field.acqdfe.formula.label:10317
3360 msgid "Formula ID"
3361 msgstr "ID vzorce"
3362
3363 #: field.act.mint_condition.label:7653
3364 msgid "Mint Condition?"
3365 msgstr "Je v dobrém stavu?"
3366
3367 #: field.circbyyr.is_renewal.label:12200
3368 msgid "Renewal"
3369 msgstr "Prodloužení"
3370
3371 #: class.bram.label:5047
3372 msgid "Resource Attribute Map"
3373 msgstr "Mapa atributů zdrojů"
3374
3375 #: field.rccbs.usr_home_ou.label:11995
3376 msgid "User Home Library Link"
3377 msgstr "Domovská knihovna uživatele (odkaz)"
3378
3379 #: class.cbc.label:12502
3380 msgid "Barcode Completions"
3381 msgstr "Doplnění čárového kódu"
3382
3383 #: field.acqpc.role.label:8783
3384 msgid "Role"
3385 msgstr "Role"
3386
3387 #: field.au.day_phone.label:3615 field.stgu.day_phone.label:10554
3388 msgid "Daytime Phone"
3389 msgstr "Telefon během dne"
3390
3391 #: field.bresv.email_notify.label:5106 field.ahr.email_notify.label:6252
3392 #: field.ahopl.email_notify.label:6402 field.alhr.email_notify.label:6489
3393 #: field.combahr.email_notify.label:6573 field.aahr.email_notify.label:6632
3394 msgid "Notify by Email?"
3395 msgstr "Upozornit e-mailem?"
3396
3397 #: class.aech.label:3377
3398 msgid "Emergency Closing Hold Entry"
3399 msgstr "Položky mimořádného uzavření rezervace"
3400
3401 #: field.acqlisum.invoice_count.label:12098
3402 #: field.acqlisumi.invoice_count.label:12119
3403 msgid "Invoice Count"
3404 msgstr "Číslo platebního dokladu"
3405
3406 #: class.mups.label:77
3407 msgid "User Payment Summary"
3408 msgstr "Přehled plateb uživatele"
3409
3410 #: field.acqinv.recv_method.label:8631
3411 msgid "Receive Method"
3412 msgstr "Způsob přijetí"
3413
3414 #: field.au.notes.label:3654
3415 msgid "User Notes"
3416 msgstr "Poznámky uživatele"
3417
3418 #: field.asc.id.label:6834 field.actsc.id.label:6892
3419 #: field.stgsc.statcat.label:10616
3420 msgid "Stat Cat ID"
3421 msgstr "ID statistické kategorie"
3422
3423 #: field.mwde.subject_temporal.label:4049
3424 msgid "Temporal Subject"
3425 msgstr "Časové téma"
3426
3427 #: field.acp.copy_alerts.label:7456
3428 msgid "Copy Alerts"
3429 msgstr "Upozornění k exempláři"
3430
3431 #: field.acqexr.from_currency.label:8535
3432 msgid "From Currency"
3433 msgstr "Z měny"
3434
3435 #: field.mrd.enc_level.label:4251
3436 msgid "ELvl"
3437 msgstr "ELvl"
3438
3439 #: field.qsq.use_all.label:10789
3440 msgid "Use ALL"
3441 msgstr "Použít ALL (vše)"
3442
3443 #: class.atreact.label:1365
3444 msgid "Trigger Event Reactor"
3445 msgstr "Reaktor spouštěče události"
3446
3447 #: class.mde.label:3956
3448 msgid "Display Field Entry"
3449 msgstr "Zabrazit zápis v poli"
3450
3451 #: field.rhcrpbap.pickup_library_ratio.label:11746
3452 msgid "Hold/Copy Ratio at Pickup Library"
3453 msgstr "Poměr rezervací/exemplářů v knihovně pro vyzvednutní rezervace"
3454
3455 #: field.acqf.combined_balance.label:9032
3456 msgid "Combined Balance"
3457 msgstr "Kombinovaná bilance"
3458
3459 #: field.acqii.po_item.label:8713 class.acqpoi.label:9505
3460 msgid "Purchase Order Item"
3461 msgstr "Položka objednávky"
3462
3463 #: field.ahr.selection_ou.label:6269 field.ahopl.selection_ou.label:6419
3464 #: field.alhr.selection_ou.label:6504 field.combahr.selection_ou.label:6593
3465 #: field.aahr.selection_ou.label:6652
3466 msgid "Selection Locus"
3467 msgstr "Místo výběru"
3468
3469 #: field.atenv.collector.label:1402
3470 msgid "Collector"
3471 msgstr "Sběratel"
3472
3473 #: class.acqafet.label:9153
3474 msgid "All Fund Encumbrance Total"
3475 msgstr "Zatížení fondu celkem"
3476
3477 #: field.afs.name.label:10671
3478 msgid "Fieldset Name"
3479 msgstr "Název souboru polí"
3480
3481 #: field.pgt.children.label:7713
3482 msgid "Child Groups"
3483 msgstr "Podřízené skupiny"
3484
3485 #: field.accs.last_checkin_time.label:178
3486 msgid "Last Checkin Time"
3487 msgstr "Čas poslední výpůjčky"
3488
3489 #: field.bre.tcn_value.label:3196 field.rmsr.tcn_value.label:10135
3490 #: field.rssr.tcn_value.label:10159 field.rsr.tcn_value.label:10179
3491 msgid "TCN Value"
3492 msgstr "Hodnota kontrolního čísla záznamu (TCN)"
3493
3494 #: field.act.location.label:7638 field.acqdfe.location.label:10321
3495 msgid "Location"
3496 msgstr "Umístění"
3497
3498 #: class.cmpcvm.label:11294
3499 msgid "MARC21 Physical Characteristic Value Map"
3500 msgstr "Hodnot MARC21 pro fyzické vlastnosti"
3501
3502 #: field.rsr.topic_subject.label:10190
3503 msgid "Topic Subjects (normalized)"
3504 msgstr "Předmětové téma (normalizováno)"
3505
3506 #: field.acqpro.prepayment_required.label:8565
3507 #: field.acqpo.prepayment_required.label:9405
3508 #: field.acqpoh.prepayment_required.label:9453
3509 msgid "Prepayment Required"
3510 msgstr "Požadována platba předem"
3511
3512 #: field.au.profile.label:3636 field.stgu.profile.label:10547
3513 msgid "Main (Profile) Permission Group"
3514 msgstr "Hlavní skupina oprávnění"
3515
3516 #: field.vmsp.subfield.label:746 field.vmsq.subfield.label:782
3517 #: field.mfr.subfield.label:3893 field.smhc.subfield.label:5861
3518 #: field.acqphsm.subfield.label:9829 class.qsf.label:10830
3519 #: field.bmpc.subfield.label:11232 field.cmpcsm.subfield.label:11279
3520 #: field.cmpcvm.ptype_subfield.label:11298 field.uvu.subfield.label:11429
3521 msgid "Subfield"
3522 msgstr "Podpole"
3523
3524 #: field.acn.creator.label:3069 field.sunit.creator.label:5708
3525 #: field.acp.creator.label:7418
3526 msgid "Creating User"
3527 msgstr "Vytvořil(a)"
3528
3529 #: field.sunit.holdable.label:5718 field.acp.holdable.label:7428
3530 msgid "Is Holdable"
3531 msgstr "Lze rezervovat"
3532
3533 #: field.acqlin.id.label:9667
3534 msgid "PO Line Item Note ID"
3535 msgstr "ID poznámky k položce objednávky"
3536
3537 #: class.ergbhu.label:10256
3538 msgid "Bib IDs by Holding Add/Delete Time (OCLC batch update)"
3539 msgstr ""
3540 "ID bibliografických záznamů podle času přidání / smazání (OCLC dávková "
3541 "aktualizace)"
3542
3543 #: class.acqftr.label:8843
3544 msgid "Fund Transfer"
3545 msgstr "Přesun finančního fondu"
3546
3547 #: field.circ.max_fine.label:4588 field.aacs.max_fine.label:4683
3548 #: field.combcirc.max_fine.label:4757 field.acirc.max_fine.label:4846
3549 #: field.brt.max_fine.label:4937 field.bresv.max_fine.label:5099
3550 #: field.crmf.amount.label:7696 field.rodcirc.max_fine.label:12225
3551 msgid "Max Fine Amount"
3552 msgstr "Maximální výše pokut"
3553
3554 #: field.act.deposit.label:7643
3555 msgid "Deposit?"
3556 msgstr "Vklad?"
3557
3558 #: field.auss.target.label:4432 field.acqii.target.label:8714
3559 #: field.acqpoi.target.label:9516
3560 msgid "Target"
3561 msgstr "Cíl"
3562
3563 #: field.qfr.subquery.label:10932
3564 msgid "Subquery ID"
3565 msgstr "ID poddotazu"
3566
3567 #: field.acqftm.tag.label:12416
3568 msgid "Tag ID"
3569 msgstr "ID tagu"
3570
3571 #: field.ccmm.hard_due_date.label:1970 class.chdd.label:3514
3572 #: field.chddv.hard_due_date.label:3538
3573 msgid "Hard Due Date"
3574 msgstr "Půjčování k pevnému datu"
3575
3576 #: field.ahr.hold_type.label:6257 field.ahopl.hold_type.label:6407
3577 #: field.alhr.hold_type.label:6494 field.combahr.hold_type.label:6578
3578 #: field.aahr.hold_type.label:6637
3579 msgid "Hold Type"
3580 msgstr "Typ rezervace"
3581
3582 #: field.acqfdeb.origin_currency_type.label:8981
3583 msgid "Origin Currency"
3584 msgstr "Původní měna"
3585
3586 #: field.acqda.credit_amount.label:10388
3587 msgid "Credit Amount"
3588 msgstr "Výše kreditu"
3589
3590 #: field.au.alias.label:3643
3591 msgid "OPAC/Staff Client Holds Alias"
3592 msgstr "Alias pro rezervace v OPACu / služebním klientu"
3593
3594 #: field.aou.children.label:6688
3595 msgid "Subordinate Organizational Units"
3596 msgstr "Podřízená organizační jednotka"
3597
3598 #: field.mfr.value.label:3895
3599 msgid "Normalized Value"
3600 msgstr "Normalizovaná hodnota"
3601
3602 #: field.accs.checkout_workstation.label:172
3603 msgid "Checkout Workstation"
3604 msgstr "Výpůjční pracovní stanice"
3605
3606 #: class.cxt.label:2815
3607 msgid "XML/XSLT Transform Definition"
3608 msgstr "Definice transformace XML/XSLT"
3609
3610 #: class.acqmapinv.label:12439
3611 msgid "Acq Map to Invoice View"
3612 msgstr "Mapování akvizice na zobrazení faktur"
3613
3614 #: class.asq.label:6183
3615 msgid "Search Query"
3616 msgstr "Vyhledávací dotaz"
3617
3618 #: field.accs.last_renewal_time.label:173
3619 msgid "Last Renewal Time"
3620 msgstr "Čas posledního prodloužení"
3621
3622 #: class.acs.label:2505
3623 msgid "Authority Control Set"
3624 msgstr "Sada kontrolovaných autorit"
3625
3626 #: field.jub.source_label.label:9553 field.acqlih.source_label.label:9615
3627 msgid "Source Label"
3628 msgstr "Označení zdroje"
3629
3630 #: field.acsaf.id.label:2529
3631 msgid "Control Set Authority Field ID"
3632 msgstr "ID pole sady kontrolovaných autorit"
3633
3634 #: field.ahr.fulfillment_time.label:6256
3635 #: field.ahopl.fulfillment_time.label:6406
3636 #: field.alhr.fulfillment_time.label:6493
3637 #: field.combahr.fulfillment_time.label:6577
3638 #: field.aahr.fulfillment_time.label:6636
3639 msgid "Fulfillment Date/Time"
3640 msgstr "Datum / čas splnění"
3641
3642 #: field.ausp.note.label:4346 field.srlu.note.label:5631
3643 #: field.mg.note.label:7097 field.mwp.note.label:7265
3644 #: field.mgp.note.label:7290 field.mckp.note.label:7385
3645 #: field.aca.note.label:7579 field.aaca.note.label:7607
3646 #: field.mp.note.label:7968 field.mbp.note.label:8005
3647 #: field.mndp.note.label:8044 field.mdp.note.label:8068
3648 #: field.mb.note.label:8251 field.acqinv.note.label:8636
3649 #: field.acqie.note.label:8670 field.acqii.note.label:8708
3650 #: field.acqftr.note.label:8852 field.acqfscred.note.label:8937
3651 #: field.acqofscred.note.label:8969 field.acqfa.note.label:9291
3652 #: field.acqfap.note.label:9325 field.acqpoi.note.label:9513
3653 #: field.acqlid.note.label:9715 field.acqcle.note.label:10456
3654 #: field.acqscle.note.label:10484
3655 msgid "Note"
3656 msgstr "Poznámka"
3657
3658 #: field.acqexr.to_currency.label:8536
3659 msgid "To Currency"
3660 msgstr "K měně"
3661
3662 #: class.xbet.label:10990
3663 msgid "Between Expression"
3664 msgstr "Výraz Mezi"
3665
3666 #: field.ateo.events.label:1308
3667 msgid "Events"
3668 msgstr "Události"
3669
3670 #: field.act.circ_lib.label:7636 field.rocit.circ_lib.label:12287
3671 msgid "Circ Lib"
3672 msgstr "Půjčující knihovna"
3673
3674 #: field.acn.id.label:3073
3675 msgid "Call Number/Volume ID"
3676 msgstr "Signatura/ ID signatury"
3677
3678 #: field.qfr.join_type.label:10937
3679 msgid "Join Type"
3680 msgstr "Typ spojení"
3681
3682 #: class.vqar.label:624
3683 msgid "Queued Authority Record"
3684 msgstr "Autoritní záznam ve frontě"
3685
3686 #: field.au.pref_family_name.label:3649
3687 #: field.stgu.pref_family_name.label:10562
3688 msgid "Preferred Last Name"
3689 msgstr "Preferované příjmení"
3690
3691 #: field.circ.aaasc_entries.label:4616 field.aacs.aaasc_entries.label:4709
3692 #: field.combcirc.aaasc_entries.label:4792
3693 #: field.acirc.aaasc_entries.label:4880
3694 msgid "Archived Copy Stat-Cat Entries"
3695 msgstr "Archivované položky statistických kategorií exemplářů"
3696
3697 #: class.acqclpa.label:10513 field.acrlid.claim_policy_action.label:12081
3698 msgid "Claim Policy Action"
3699 msgstr "Proces reklamační politiky"
3700
3701 #: field.chmw.id.label:1807
3702 msgid "Hold Weights ID"
3703 msgstr "ID váhy rezervace"
3704
3705 #: field.bresv.payments.label:5085 field.mbt.payments.label:7150
3706 msgid "Payment Line Items"
3707 msgstr "Položka seznamu plateb"
3708
3709 #: field.sra.multiplier.label:6024
3710 msgid "Multiplier"
3711 msgstr "Násobitel"
3712
3713 #: field.uvs.id.label:11319
3714 msgid "Session ID"
3715 msgstr "ID relace"
3716
3717 #: field.atul.run_time.label:1577
3718 msgid "Event Run Time"
3719 msgstr "Čas běhu události"
3720
3721 #: field.stgc.row_date.label:10572 field.stgma.row_date.label:10582
3722 #: field.stgba.row_date.label:10598 field.stgsc.row_date.label:10614
3723 #: field.stgs.row_date.label:10625
3724 msgid "Row Date"
3725 msgstr ""
3726
3727 #: class.qobi.label:10977
3728 msgid "Order By Item"
3729 msgstr "Seřadit dle položek"
3730
3731 #: class.cblvl.label:6003
3732 msgid "Bib Level Map"
3733 msgstr "Přehled bibliografických úrovní"
3734
3735 #: class.murav.label:1068
3736 msgid "Uncontrolled Record Attribute Values"
3737 msgstr "Nekontrolované hodnoty atributů záznamu"
3738
3739 #: field.vmp.replace_spec.label:199
3740 msgid "Replace Specification"
3741 msgstr "Nahradit specifikaci"
3742
3743 #: class.mcp.label:4172 field.mdp.cash_payment.label:8075
3744 msgid "Cash Payment"
3745 msgstr "Platba v hotovosti"
3746
3747 #: field.ahr.fulfillment_lib.label:6254 field.ahopl.fulfillment_lib.label:6404
3748 #: field.alhr.fulfillment_lib.label:6491
3749 #: field.combahr.fulfillment_lib.label:6575
3750 #: field.aahr.fulfillment_lib.label:6634
3751 msgid "Fulfilling Library"
3752 msgstr "Knihovna plnící rezervaci"
3753
3754 #: field.rocit.shelving_location.label:12277
3755 msgid "Shelving Location Name"
3756 msgstr "Název umístění"
3757
3758 #: field.afsg.container.label:10639
3759 msgid "Container ID"
3760 msgstr "ID kontejneru"
3761
3762 #: field.mb.voider.label:8254
3763 msgid "Voiding Staff Member"
3764 msgstr "Platbu zrušil(a)"
3765
3766 #: field.mcrp.note.label:6972
3767 msgid "Payment Note"
3768 msgstr "Poznámka k platbě"
3769
3770 #: field.atul.start_time.label:1578
3771 msgid "Event Start Time"
3772 msgstr "Čas začátku události"
3773
3774 #: class.fdoc.label:8304
3775 msgid "IDL Field Doc"
3776 msgstr "Dok. pole IDL"
3777
3778 #: field.sunit.total_circ_count.label:5735
3779 #: field.acp.total_circ_count.label:7445
3780 msgid "Total Circulations"
3781 msgstr "Výpůjčky celkem"
3782
3783 #: field.ccmm.script_test.label:1973
3784 msgid "Script Test"
3785 msgstr "Test skriptu"
3786
3787 #: field.csp.ignore_proximity.label:4283
3788 msgid "Ignore Proximity"
3789 msgstr "Ignorovat blízkost"
3790
3791 #: field.qobi.id.label:10979
3792 msgid "Order By Item ID"
3793 msgstr "Seřadit polde ID exempláře"
3794
3795 #: field.uvsbrem.id.label:11360
3796 msgid "Bucket Item ID"
3797 msgstr "ID položky skupiny"
3798
3799 #: field.cbho.hprox.label:2944
3800 msgid "Circ Lib to Request Lib Proximity"
3801 msgstr "Blízkost půjčující knihovny knihovně, kde byl zadán požadavek"
3802
3803 #: field.ahr.sms_carrier.label:6262 field.ahopl.sms_carrier.label:6412
3804 msgid "Notifications SMS Carrier"
3805 msgstr "SMS  operátor pro upozornění"
3806
3807 #: field.vms.id.label:720
3808 msgid "Match Set ID"
3809 msgstr "ID sady shody"
3810
3811 #: field.bre.create_date.label:3184 field.au.create_date.label:3613
3812 #: field.circ.create_time.label:4602 field.aacs.create_time.label:4696
3813 #: field.combcirc.create_time.label:4771 field.acirc.create_time.label:4860
3814 msgid "Record Creation Date/Time"
3815 msgstr "Datum / čas vytvoření záznamu"
3816
3817 #: field.ocirccount.claims_returned.label:4526
3818 #: field.ocirclist.claims_returned.label:4568
3819 msgid "Claims Returned"
3820 msgstr "Údajně vráceno"
3821
3822 #: field.chmw.request_ou.label:1810 field.chmm.request_ou.label:1898
3823 #: field.bresv.request_lib.label:5103
3824 msgid "Request Library"
3825 msgstr "Žádající knihovna"
3826
3827 #: field.aeasm.attr_set.label:9944
3828 msgid "Attribute Set"
3829 msgstr "Sada atributů"
3830
3831 #: field.hasholdscount.count.label:12696
3832 msgid "Holds Count"
3833 msgstr "Počet rezervací"
3834
3835 #: field.asvr.usr.label:2447
3836 msgid "Responding User"
3837 msgstr "Odpovídající uživatel"
3838
3839 #: class.atval.label:1349
3840 msgid "Trigger Condition Validator"
3841 msgstr "Validátor stavu spouštěče"
3842
3843 #: class.cmrcfld.label:941
3844 msgid "MARC Fields"
3845 msgstr "Pole MARC"
3846
3847 #: class.hasholdscount.label:12681
3848 msgid "Copy Has Holds Count"
3849 msgstr "Exemplář má počet rezervací"
3850
3851 #: class.acqexr.label:8532
3852 msgid "Exchange Rate"
3853 msgstr "Směnný kurz"
3854
3855 #: field.qxp.table_alias.label:10889 field.qfr.table_alias.label:10934
3856 #: field.xcol.table_alias.label:11071
3857 msgid "Table Alias"
3858 msgstr "Alternativní název tabulky"
3859
3860 #: field.stgs.value.label:10628
3861 msgid "User Setting Value"
3862 msgstr "Hodnota uživatelského nastavení"
3863
3864 #: field.vbq.complete.label:464 field.vaq.complete.label:606
3865 #: field.stgu.complete.label:10558 field.stgc.complete.label:10575
3866 #: field.stgma.complete.label:10591 field.stgba.complete.label:10607
3867 #: field.stgsc.complete.label:10618 field.stgs.complete.label:10629
3868 msgid "Complete"
3869 msgstr "Dokončit"
3870
3871 #: field.cnct.id.label:7021
3872 msgid "Non-cat Type ID"
3873 msgstr "ID nekatalogizovaného typu"
3874
3875 #: field.qdt.id.label:10821
3876 msgid "Datatype ID"
3877 msgstr "ID datového typu"
3878
3879 #: field.atevdef.cleanup_failure.label:1436
3880 msgid "Failure Cleanup"
3881 msgstr "Vyčištění po neúspěšné akci"
3882
3883 #: field.bre.wide_display_entry.label:3217
3884 msgid "Wide Display Entries"
3885 msgstr "Položky plného zobrazení"
3886
3887 #: field.chmw.usr_grp.label:1814 field.chmm.usr_grp.label:1902
3888 msgid "User Permission Group"
3889 msgstr "Skupina uživatelských oprávnění"
3890
3891 #: field.acqclet.library_initiated.label:10422
3892 msgid "Library Initiated"
3893 msgstr "Iniciováno knihovnou"
3894
3895 #: field.bresv.attr_val_maps.label:5107
3896 msgid "Attribute Value Maps"
3897 msgstr "Přehled hodnot atributů"
3898
3899 #: field.vst.actions_performed.label:828
3900 msgid "Actions Performed"
3901 msgstr "Provedené akce"
3902
3903 #: field.scap.start_date.label:5420 field.ssub.start_date.label:5459
3904 msgid "Start Date"
3905 msgstr "Datum začátku"
3906
3907 #: field.acn.label_class.label:3081
3908 msgid "Classification Scheme"
3909 msgstr "Klasifikační schéma"
3910
3911 #: class.mb.label:8242
3912 msgid "Billing Line Item"
3913 msgstr "Položka seznamu poplatků"
3914
3915 #: field.brav.attr_val_maps.label:5029
3916 msgid "Resource Attribute Value Maps"
3917 msgstr "Přehled hodnot atributů zdroje"
3918
3919 #: field.cxt.prefix.label:2819
3920 msgid "Namespace Prefix"
3921 msgstr "Prefix jmenného prostoru"
3922
3923 #: class.mucs.label:7082
3924 msgid "User Circulation Summary"
3925 msgstr "Přehled výpůjček uživatele"
3926
3927 #: field.uvu.fragment.label:11439
3928 msgid "Fragment"
3929 msgstr "Zlomek"
3930
3931 #: class.ocirccount.label:4491
3932 msgid "Open Circulation Count"
3933 msgstr "Počet půjčených"
3934
3935 #: field.csp.block_list.label:4280
3936 msgid "Block List"
3937 msgstr "Seznam blokací"
3938
3939 #: field.brt.catalog_item.label:4939 field.brsrc.catalog_item.label:4977
3940 msgid "Catalog Item"
3941 msgstr "Položka katalogu"
3942
3943 #: field.mbts.last_billing_note.label:2199
3944 #: field.mbtslv.last_billing_note.label:2227
3945 #: field.rccbs.last_billing_note.label:12012
3946 msgid "Last Billing Note"
3947 msgstr "Poznámka k naúčtovanému poplatku"
3948
3949 #: field.ccat.id.label:7526 field.acas.id.label:7553 field.aca.id.label:7573
3950 #: field.aaca.id.label:7601
3951 msgid "Id"
3952 msgstr "ID"
3953
3954 #: class.acqlid.label:9701
3955 msgid "Line Item Detail"
3956 msgstr "Detail položky"
3957
3958 #: field.crad.sorter.label:1003
3959 msgid "Sorter?"
3960 msgstr "Třídník?"
3961
3962 #: class.sasum.label:5842
3963 msgid "All Issues' Summaries"
3964 msgstr "Souhrny všech čísel"
3965
3966 #: class.ahrcc.label:8153
3967 msgid "Hold Request Cancel Cause"
3968 msgstr "Důvod zrušení žádosti o rezervaci"
3969
3970 #: field.rb.scope.label:301
3971 msgid "Scope"
3972 msgstr "Rozsah"
3973
3974 #: field.ccmm.renewals.label:1971
3975 msgid "Renewals Override"
3976 msgstr "Obejití prodloužení"
3977
3978 #: field.acn.label_sortkey.label:3080
3979 msgid "Call Number Sort Key"
3980 msgstr "Klíč třídění signatur"
3981
3982 #: class.moucs.label:7808
3983 msgid "Open User Circulation Summary"
3984 msgstr "Otevřít přehled výpůjček uživatele"
3985
3986 #: field.auch.source_circ