Translation updates - po files
[Evergreen.git] / build / i18n / po / db.seed / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2016-08-25 17:09-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2016-09-08 09:47+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2016-09-09 05:55+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 18184)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-Language: Czech\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #: 950.data.seed-values.sql:7962
19 msgid "Estonia "
20 msgstr "Estonsko "
21
22 #: 950.data.seed-values.sql:117
23 msgid "Series Title"
24 msgstr "Název edice"
25
26 # id::clfm.value__p
27 #: 950.data.seed-values.sql:6951 950.data.seed-values.sql:7757
28 #: 950.data.seed-values.sql:8462 950.data.seed-values.sql:8483
29 msgid "Poetry"
30 msgstr "Poezie"
31
32 # id::clm.value__pau
33 #: 950.data.seed-values.sql:6764
34 msgid "Palauan"
35 msgstr "Palauština"
36
37 #: 950.data.seed-values.sql:1565
38 msgid ""
39 "Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available "
40 "in certain staff interfaces"
41 msgstr ""
42 "Povolí uživatelům a ukádat a stahovat sady filtrů pro dialog filtrů, které "
43 "jsou k dispozici v některých rozhraních pro personál"
44
45 # id::clm.value__kir
46 #: 950.data.seed-values.sql:6651
47 msgid "Kyrgyz"
48 msgstr "Kyrgyzština"
49
50 #: 950.data.seed-values.sql:5188
51 msgid "Z39.50 Source"
52 msgstr "Z39.50 zdroj"
53
54 #: 950.data.seed-values.sql:7452
55 msgid "film reel"
56 msgstr "filmový pás"
57
58 #: 950.data.seed-values.sql:2604
59 msgid "OPAC"
60 msgstr "OPAC"
61
62 # id::clm.value__nor
63 #: 950.data.seed-values.sql:6742
64 msgid "Norwegian"
65 msgstr "Norština"
66
67 # id::cza.label__3 id::cza.label__12 id::cza.label__21
68 #: 950.data.seed-values.sql:385 950.data.seed-values.sql:406
69 #: 950.data.seed-values.sql:15472
70 msgid "LCCN"
71 msgstr "LCCN"
72
73 #: 950.data.seed-values.sql:15450
74 msgid "Rollover Distribution Formulae Funds"
75 msgstr ""
76
77 #: 950.data.seed-values.sql:35
78 msgid "Alerting block on Circ"
79 msgstr "Upozornění s blokací výpůjček"
80
81 # id::clm.value__dua
82 #: 950.data.seed-values.sql:6535
83 msgid "Duala"
84 msgstr "Dualština"
85
86 #: 950.data.seed-values.sql:15206
87 msgid "Upload Merge on Single Match by Default"
88 msgstr "Standardně sloučit při nahrávání při jedné shodě."
89
90 #: 950.data.seed-values.sql:7724
91 msgid "Full score"
92 msgstr "Velká partitura"
93
94 #: 950.data.seed-values.sql:4572
95 msgid ""
96 "The ident_value2 field will be suggested on the patron registration screen. "
97 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
98 "field is shown or required this setting is ignored."
99 msgstr ""
100 "Pole \"číslo identifikačního dokladu 2\" (ident_value2) na kartě "
101 "registračních údajů čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhované pole je "
102 "viditelné, pokud  je na kartě registračních údajů čtenáře aktivována volba "
103 "\" zobrazit navrhovaná pole\". Pokud je aktivní volba \"zobrazit povinná "
104 "pole\", toto nastavení je ignorováno."
105
106 #: 950.data.seed-values.sql:4803
107 msgid "Require at least one address for Patron Registration"
108 msgstr "Pro registraci čtenáře požadovat alespoň jednu adresu"
109
110 #: 950.data.seed-values.sql:1537
111 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete address alerts"
112 msgstr "Povolí uživatelo vytvořit / zobrazit / smazat adresu upozornění."
113
114 #: 950.data.seed-values.sql:8081
115 msgid "Nunavut "
116 msgstr "Nunavut "
117
118 # id::crrf.name__2
119 # nutná úprava dle kontextu. 10 haléřů za den se mi nelíbí
120 #: 950.data.seed-values.sql:298
121 msgid "10_cent_per_day"
122 msgstr "10_centů_za_den"
123
124 #: 950.data.seed-values.sql:98
125 msgid "Keyword"
126 msgstr "Klíčové slovo"
127
128 #: 950.data.seed-values.sql:5258
129 msgid "Renew Circulations"
130 msgstr "Prodloužit výpůjčky"
131
132 #: 950.data.seed-values.sql:15121
133 msgid "Upload Default Match Set"
134 msgstr "Nahrát přednastavenou sadu shody"
135
136 #: 950.data.seed-values.sql:7631
137 msgid "Rock music"
138 msgstr "Rocková hudba"
139
140 #: 950.data.seed-values.sql:973
141 msgid "DELETE_SURVEY"
142 msgstr "DELETE_SURVEY"
143
144 #: 950.data.seed-values.sql:7903
145 msgid "Aruba "
146 msgstr "Aruba "
147
148 #: 950.data.seed-values.sql:12961
149 msgid "Heading -- Meeting Name"
150 msgstr "Titulek --jméno shromaždiště"
151
152 #: 950.data.seed-values.sql:7780
153 msgid "Not Applicable"
154 msgstr "Nelze použít"
155
156 #: 950.data.seed-values.sql:7754 950.data.seed-values.sql:8459
157 #: 950.data.seed-values.sql:8480
158 msgid "Memoirs"
159 msgstr "Memoáry"
160
161 #: 950.data.seed-values.sql:15530
162 msgid "Long-Overdue Items Usable on Checkin"
163 msgstr "Dlouhodobě nevrácené exempláře použitelné pro půjčování."
164
165 #: 950.data.seed-values.sql:3090
166 msgid ""
167 "The purpose is to provide an interval of time after an item goes into the on-"
168 "holds-shelf status before it appears to patrons that it is actually on the "
169 "holds shelf.  This gives staff time to process the item before it shows as "
170 "ready-for-pickup. Examples: \"5 days\", \"1 hour\""
171 msgstr ""
172 "Účelem je poskytnout časový interval poté co exempláře přejde do statusu "
173 "\"na regále s rezervacemi\" než se čtenářům zobrazí, že je opravdu na regále "
174 "s rezervacemi. To poskytne personálu dostatek času pro zpracování rezervace "
175 "než se exemplář  zobrazí jako  \"připraveno pro vyzvednutí\". Příklad: \"5 "
176 "dnů\", \"1 hodina\"."
177
178 #: 950.data.seed-values.sql:7777
179 msgid "Instrumental and vocal parts"
180 msgstr "Instrumentální a vokální části"
181
182 #: 950.data.seed-values.sql:1329
183 msgid "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
184 msgstr "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
185
186 #: 950.data.seed-values.sql:11582
187 msgid "Cat: Use Internal ID for TCN Value"
188 msgstr "Katalogizace: Použít interní ID jako TCN"
189
190 #: 950.data.seed-values.sql:16385
191 msgid "Notification of a group of circs"
192 msgstr "Notifikace skupiny výpůjček"
193
194 #: 950.data.seed-values.sql:8184
195 msgid "Wake Island "
196 msgstr "Wake (ostrov) "
197
198 #: 950.data.seed-values.sql:72
199 msgid "Patron had an invalid evening phone number"
200 msgstr "Čtenář má neplatné číslo večerního telefonu"
201
202 # id::clm.value__nah
203 #: 950.data.seed-values.sql:6724
204 msgid "Nahuatl"
205 msgstr "Nahuatl"
206
207 #: 950.data.seed-values.sql:11806 950.data.seed-values.sql:11807
208 msgid "Historical Hold Retention Start Date"
209 msgstr "Počáteční datum ponechávání historických rezervací"
210
211 #: 950.data.seed-values.sql:5037
212 msgid ""
213 "Prevent negative balances (refunds) on bills for overdue materials. Set to "
214 "\"true\" to prohibit negative balances at all times or, when used in "
215 "conjunction with an interval setting, to prohibit negative balances after a "
216 "set period of time."
217 msgstr ""
218 "Zabraňuje naúčtování záporných poplatků (refundace) u poplatků za materiály "
219 "po výpůjční lhůtě. Nastavení \"pravda\" může buď zakázat  záporné poplatky "
220 "vždy nebo - když je použito v kombinaci s nastaveným intervalem -  zakáže "
221 "záporné poplatky po uplynutí určitého  časového období."
222
223 # id::aout.name__5
224 #: 950.data.seed-values.sql:438
225 msgid "Bookmobile"
226 msgstr "Pojízdná knihovna"
227
228 # id::clm.value__kaw
229 #: 950.data.seed-values.sql:6642
230 msgid "Kawi"
231 msgstr "Kawi"
232
233 #: 950.data.seed-values.sql:7823
234 msgid "Eckert"
235 msgstr "Eckertovo zobrazení"
236
237 #: 950.data.seed-values.sql:4335
238 msgid "Suggest claims_never_checked_out_count field on patron registration"
239 msgstr ""
240 "Navrhnout pole \"počet údajně nikdy nevypůjčených\" "
241 "(claims_never_checked_out_count) na kartě registračních údajů čtenáře."
242
243 #: 950.data.seed-values.sql:3051
244 msgid "Hard boundary"
245 msgstr "Pevná hranice"
246
247 #: 950.data.seed-values.sql:8100
248 msgid "Poland "
249 msgstr "Polsko "
250
251 #: 950.data.seed-values.sql:8143
252 msgid "Switzerland "
253 msgstr "Švýcarsko "
254
255 #: 950.data.seed-values.sql:13504 950.data.seed-values.sql:14290
256 msgid "Virgin Mobile"
257 msgstr "Virgin Mobile"
258
259 #: 950.data.seed-values.sql:13151
260 msgid "Repertoire de vedettes-matiere"
261 msgstr "Adresář předmětových hesel"
262
263 #: 950.data.seed-values.sql:8014
264 msgid "Jamaica "
265 msgstr "Jamaica "
266
267 # id::clm.value__sas
268 #: 950.data.seed-values.sql:6794
269 msgid "Sasak"
270 msgstr "Sasakština"
271
272 #: 950.data.seed-values.sql:919
273 msgid "CREATE_ORG_UNIT"
274 msgstr "CREATE_ORG_UNIT"
275
276 #: 950.data.seed-values.sql:309
277 msgid "Available"
278 msgstr "Dostupné"
279
280 # id::crcd.name__6
281 #: 950.data.seed-values.sql:266
282 msgid "35_days_1_renew"
283 msgstr "35_dní_1_prodloužení"
284
285 #: 950.data.seed-values.sql:4057
286 msgid ""
287 "Regular expression defining the patron username format, used for patron "
288 "registration and self-service username changing only"
289 msgstr ""
290 "Regulární výraz, který určuje formát uživatelské jména používaného pouze pro "
291 "registrační údaje a samoobslužnou změnu uživatelského jména."
292
293 #: 950.data.seed-values.sql:775
294 msgid "Allow a user to view a funding source"
295 msgstr "Povolit uživatům zobrazení fianančního zdroje"
296
297 #: 950.data.seed-values.sql:4873
298 msgid "Target copies for a hold even if copy's circ lib is closed"
299 msgstr ""
300 "Vybírat exempláře jako cíl rezervace i v případě že výpůjční knihovna "
301 "exempláře je zavřená."
302
303 #: 950.data.seed-values.sql:4815
304 msgid ""
305 "So for example, if you search for John Doe, normally you would get at most "
306 "50 results.  This setting allows you to raise or lower that limit."
307 msgstr ""
308 "Například pokud hledáte Jana Nováka, obvykle dostanetenejvýše 50 výsledků. "
309 "Toto nastavení Vám umožní zvýšit nebo snížt tento limit."
310
311 #: 950.data.seed-values.sql:7853 950.data.seed-values.sql:8547
312 #: 950.data.seed-values.sql:8557
313 msgid "Game"
314 msgstr "Hra"
315
316 #: 950.data.seed-values.sql:623
317 msgid "Allow a user to delete a copy location"
318 msgstr "Povolit uživateli smazat umístění exempláře"
319
320 #: 950.data.seed-values.sql:327
321 msgid "Long Overdue"
322 msgstr "Dlouhodobě nevrácené dokumenty"
323
324 #: 950.data.seed-values.sql:15508
325 msgid "Maximum Z39.50 Batch Search Results"
326 msgstr "Maximálníá počet výsledku v dávce při vyhledávní v Z39.50"
327
328 #: 950.data.seed-values.sql:8151
329 msgid "Tasmania "
330 msgstr "Tasmánie "
331
332 #: 950.data.seed-values.sql:33
333 msgid "Alerting Note, no blocks"
334 msgstr "Upozornění bez blokace výpůjček"
335
336 #: 950.data.seed-values.sql:3648
337 msgid ""
338 "If set to a non-empty value, Non-Hold Transits will be suppressed between "
339 "this OU and others with the same value. If set to an empty value, transits "
340 "will not be suppressed."
341 msgstr ""
342 "Pokud je v tomto nastavení ne-prázdná hodnota, \"nerezervační\" přepravy "
343 "mezi touto a dalšími organizačními jednotkami se stejnou hodnotou budou "
344 "potlačeny.  Pokud je nastaven prázdní hodnot, přeprava nebude potlačena."
345
346 #: 950.data.seed-values.sql:14879
347 msgid ""
348 "Leave transaction open when lost balance equals zero.  This leaves the lost "
349 "copy on the patron record when it is paid"
350 msgstr ""
351 "Ponechat transakci otevřenou pokud se  bilance za ztracený exemplář rovná "
352 "nule. Tak  zůstane ztracený exemplář ve čtenřáském kontě  i po  zaplacení."
353
354 #: 950.data.seed-values.sql:1133
355 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
356 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
357
358 #: 950.data.seed-values.sql:454 950.data.seed-values.sql:3321
359 #: 950.data.seed-values.sql:3324
360 msgid "Lost Materials Processing Fee"
361 msgstr "Poplatek za zpracování ztracených exemplářů"
362
363 #: 950.data.seed-values.sql:667
364 msgid "Allow a user to view uploaded offline script information"
365 msgstr "Povolit uživateli zobrazení informací o nahraném offline scriptu"
366
367 #: 950.data.seed-values.sql:1639
368 msgid "Data Review"
369 msgstr "Přehled dat"
370
371 #: 950.data.seed-values.sql:14018
372 msgid "Chariton Valley Wireless"
373 msgstr "Chariton Valley Wireless"
374
375 #: 950.data.seed-values.sql:577
376 msgid "Allow a user to edit copies in batch"
377 msgstr "Povolit uživateli dávkovou editaci exemplářů"
378
379 #: 950.data.seed-values.sql:8126
380 msgid "Singapore "
381 msgstr "Singapur "
382
383 #: 950.data.seed-values.sql:1307
384 msgid "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
385 msgstr "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
386
387 #: 950.data.seed-values.sql:8032
388 msgid "Luxembourg "
389 msgstr "Lucembursko "
390
391 #: 950.data.seed-values.sql:941
392 msgid "DELETE_COPY_STATUS"
393 msgstr "DELETE_COPY_STATUS"
394
395 #: 950.data.seed-values.sql:4899
396 msgid "Jump to details on 1 hit (public)"
397 msgstr "Při nalezení 1 výsledku skočit na detail"
398
399 #: 950.data.seed-values.sql:6568
400 msgid "Gã"
401 msgstr "Ga"
402
403 #: 950.data.seed-values.sql:8232
404 msgid "Continuing resource status unknown"
405 msgstr "Pokračující zdroj s neznámým statusem"
406
407 #: 950.data.seed-values.sql:6973
408 msgid "Serial"
409 msgstr "Seriál"
410
411 # id::clm.value__ven
412 #: 950.data.seed-values.sql:6887
413 msgid "Venda"
414 msgstr "Vendština"
415
416 #: 950.data.seed-values.sql:11536
417 msgid ""
418 "Holds: When testing hold matrix matchpoints, use the profile group of the "
419 "receiving user instead of that of the requestor (affects staff-placed holds)"
420 msgstr ""
421 "Rezervace: Při testování matice bodů shody rezervací, použít skupinu "
422 "uživatele přijímajícího rezervaci namísto skupiny toho, kdo rezervaci zadává "
423 "( toto nastavení ovlivňuje rezervace zadané personálem)."
424
425 #: 950.data.seed-values.sql:8187
426 msgid "West Virginia "
427 msgstr "Západní Virginie "
428
429 #: 950.data.seed-values.sql:3468
430 msgid ""
431 "Override the default circ lib of \"here\" with a pre-configured circ lib for "
432 "pre-cat items.  The value should be the \"shortname\" (aka policy name) of "
433 "the org unit"
434 msgstr ""
435 "Obejít přednastavenou výpůjční knihovnu \"zde\"přednanastavenou knihovnou "
436 "pro předkatalogizované exempláře. Hodnotou by měla být zkratka organizační "
437 "jednotky."
438
439 # id::clm.value__ori
440 #: 950.data.seed-values.sql:6752
441 msgid "Oriya"
442 msgstr "Urijština"
443
444 #: 950.data.seed-values.sql:717
445 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"User\" group"
446 msgstr "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny uživatelů"
447
448 #: 950.data.seed-values.sql:120
449 msgid "Abbreviated Title"
450 msgstr "Zkrácený název"
451
452 #: 950.data.seed-values.sql:7806
453 msgid "Equirectangular"
454 msgstr ""
455
456 #: 950.data.seed-values.sql:8116
457 msgid "Rwanda "
458 msgstr "Rwanda "
459
460 # id::i18n_l.name__en-CA
461 #: 950.data.seed-values.sql:352
462 msgid "English (Canada)"
463 msgstr "Angličtina (Kanada)"
464
465 #: 950.data.seed-values.sql:7891
466 msgid "Armenia (Republic) "
467 msgstr "Arménie "
468
469 #: 950.data.seed-values.sql:7839 950.data.seed-values.sql:8495
470 #: 950.data.seed-values.sql:8508 950.data.seed-values.sql:8521
471 #: 950.data.seed-values.sql:8534
472 msgid "Form lines"
473 msgstr ""
474
475 #: 950.data.seed-values.sql:12975
476 msgid "Heading -- Form Subdivision"
477 msgstr "Záhlaví -- podrozdělení podle formy"
478
479 #: 950.data.seed-values.sql:4527
480 msgid ""
481 "The evening_phone field will be shown on the patron registration screen. "
482 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
483 "If the field is required this setting is ignored."
484 msgstr ""
485 "Pole  \"večerní telefon\" (evening_phone)  bude zobrazeno na kartě "
486 "registračních údajů čtenáře spolu s povinnými poli poli i pokud není "
487 "povinné. Pokud jde o povinné  pole, je toto nastavení ignorováno."
488
489 #: 950.data.seed-values.sql:4410
490 msgid ""
491 "The day_phone field will be suggested on the patron registration screen. "
492 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
493 "field is shown or required this setting is ignored."
494 msgstr ""
495 "Pole pro telefon přes den (day_phone) bude na kartě registračních údajů "
496 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhované pole se zobrazí spolu s "
497 "povinnými poli i když není povinné. Pokud jde o povinné pole, je toto "
498 "nastavení ignorováno."
499
500 #: 950.data.seed-values.sql:743
501 msgid "Allow a user to renew an item past the maximum renewal count"
502 msgstr ""
503 "Povolit uživateli prodloužit výpůjčku poté, co vypršel maximální povolený "
504 "počet prodloužení"
505
506 #: 950.data.seed-values.sql:14493
507 msgid "A text message has been requested for a call number."
508 msgstr "Byla vyžádána SMS na telefonní číslo."
509
510 #: 950.data.seed-values.sql:11530
511 msgid "Canceled: By Vendor"
512 msgstr "Zrušeno dodavatelem"
513
514 #: 950.data.seed-values.sql:1117
515 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
516 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
517
518 #: 950.data.seed-values.sql:15488
519 msgid "Maximum Parallel Z39.50 Batch Searches"
520 msgstr "Maximum paralelních dávkových vyhledávání Z39.50"
521
522 #: 950.data.seed-values.sql:13604
523 msgid "Alaska, USA"
524 msgstr "Aljaška, USA"
525
526 #: 950.data.seed-values.sql:7886
527 msgid "Alberta "
528 msgstr "Alberta "
529
530 #: 950.data.seed-values.sql:3906
531 msgid "Format Times with this pattern."
532 msgstr "Formátovat časy podle tohoto vzoru"
533
534 #: 950.data.seed-values.sql:6686
535 msgid "Luo (Kenya and Tanzania)"
536 msgstr "Luoština (Keňa a Tanzanie)"
537
538 #: 950.data.seed-values.sql:2951
539 msgid ""
540 "When a patron checks out an item and they have no holds that directly target "
541 "the item, the system will attempt to find a hold for the patron that could "
542 "be fulfilled by the checked out item and fulfills it"
543 msgstr ""
544 "Pokud se čtenář pokouší půjčit knihovní jednotku  a neexistují rezervace, "
545 "které jsou přímo cílené na tuto knihovní jednotku, systém se pokusí pro "
546 "čtenáře najít rezervací, která by mohla být splněna vypůjčenou knihovní "
547 "jednotkou a splní ji."
548
549 #: 950.data.seed-values.sql:4509
550 msgid ""
551 "The Regular Expression for validation on the evening_phone field in patron "
552 "registration."
553 msgstr ""
554 "Regulární výraz pro validaci pole pro večerní telefon (evening_phone) v "
555 "registračních údajích čtenáře"
556
557 #: 950.data.seed-values.sql:3270
558 msgid "When true, don't target any copies at this org unit for holds"
559 msgstr ""
560 "Pokud je nastaveno na \"pravda\", nepoužívat žádné exempláře z této "
561 "organizační jednotky  jako cíl rezervace"
562
563 #: 950.data.seed-values.sql:4461
564 msgid "Regex for email field on patron registration"
565 msgstr "Regulární výraz pro pole \"e-mail\" v registračních údajích čtenáře"
566
567 #: 950.data.seed-values.sql:3951
568 msgid "Courier Code"
569 msgstr "Kód kurýra"
570
571 #: 950.data.seed-values.sql:6443
572 msgid "Apache languages"
573 msgstr "Apačské jazyky"
574
575 #: 950.data.seed-values.sql:1275
576 msgid "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
577 msgstr "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
578
579 #: 950.data.seed-values.sql:7152 950.data.seed-values.sql:7153
580 #: 950.data.seed-values.sql:7159 950.data.seed-values.sql:7160
581 #: 950.data.seed-values.sql:7235 950.data.seed-values.sql:7236
582 msgid "Blu-ray"
583 msgstr "Blu-ray"
584
585 #: 950.data.seed-values.sql:853
586 msgid "Allows a user to create a purchase order"
587 msgstr "Povolí uživateli vytvořit objednávku"
588
589 #: 950.data.seed-values.sql:7750 950.data.seed-values.sql:8455
590 #: 950.data.seed-values.sql:8476
591 msgid "Instruction"
592 msgstr "Instrukce"
593
594 #: 950.data.seed-values.sql:3609
595 msgid "Content of header_text include"
596 msgstr "Obsah includu header_text"
597
598 #: 950.data.seed-values.sql:12246
599 msgid "Invalid value for \"deposit_amount\""
600 msgstr "Neplatná hodnota \"výše vkladu\""
601
602 #: 950.data.seed-values.sql:8223
603 msgid "Inclusive dates of collection"
604 msgstr "Data zahrnutá v kolekci"
605
606 #: 950.data.seed-values.sql:3465
607 msgid "Pre-cat Item Circ Lib"
608 msgstr "Výpůjční knihovna předkatalogizovaných exemplářů"
609
610 # id::citm.value__m
611 #: 950.data.seed-values.sql:6938
612 msgid "Computer file"
613 msgstr "Počítačový soubor"
614
615 #: 950.data.seed-values.sql:14188
616 msgid "Nextel"
617 msgstr "Nextel"
618
619 #: 950.data.seed-values.sql:11494
620 msgid "EDI"
621 msgstr "EDI"
622
623 #: 950.data.seed-values.sql:1123
624 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
625 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
626
627 #: 950.data.seed-values.sql:8078
628 msgid "Nova Scotia "
629 msgstr "Nové Skotsko "
630
631 #: 950.data.seed-values.sql:11914
632 msgid "A missing pieces slip needs to be formatted for printing."
633 msgstr "Průvodku pro chybějící kusy je nutné formátovat pro tisk"
634
635 #: 950.data.seed-values.sql:3474
636 msgid "Change reshelving status interval"
637 msgstr ""
638 "Upravit  interval změny statutu exempláře z \" vráceno, dosud nezařazeno\" "
639 "na \" dostupné\""
640
641 #: 950.data.seed-values.sql:2960
642 msgid ""
643 "When filling related holds on checkout only match on items that are valid "
644 "for opportunistic capture for the hold. Without this set a Title or Volume "
645 "hold could match when the item is not holdable. With this set only holdable "
646 "items will match."
647 msgstr ""
648 "Při plnění příslušné rezervace při výpůjčce odpovědět pouze exempláři, které "
649 "jsou v souladu s příhodným zachycením rezervace. Bez tohoto nastavení může "
650 "dojít k zachycení titulů nebo svazků, které nejsou rezervovatelné. S tímto "
651 "nastavení budou využity pouze rezervovaelné exempláře."
652
653 #: 950.data.seed-values.sql:525
654 msgid ""
655 "Allow a user to continue to renew an item even if it is required for a hold"
656 msgstr ""
657 "Povolit uživateli prodloužení výpůjčky,  i když je exemplář požadován pro "
658 "rezervaci"
659
660 #: 950.data.seed-values.sql:4338
661 msgid ""
662 "The claims_never_checked_out_count field will be suggested on the patron "
663 "registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested "
664 "fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
665 msgstr ""
666 "Pole \"počet údajně nikdy nevypůjčených\" (claims_never_checked_out_count) "
667 "bude na kartě registračních údajů čtenáře zobrazeno jako navrhované,  tj. "
668 "objeví se, když je zvoleno zobrazení navrhovaných polí. Pokud je toto pole "
669 "zobrazeno nebo je povinné, toto nastavení je ignorováno."
670
671 #: 950.data.seed-values.sql:7908
672 msgid "British Columbia "
673 msgstr "Brtiská Kolumbie "
674
675 # id::clfm.description__p
676 #: 950.data.seed-values.sql:6951
677 msgid "The item is a poem or collection of poems."
678 msgstr "Jednotka je báseň nebo sbírka básní"
679
680 # id::clm.value__kau
681 #: 950.data.seed-values.sql:6641
682 msgid "Kanuri"
683 msgstr "Kanuri"
684
685 #: 950.data.seed-values.sql:6574
686 msgid "Germanic (Other)"
687 msgstr "Germánské jazyky (ostatní)"
688
689 #: 950.data.seed-values.sql:8194
690 msgid "Midway Islands "
691 msgstr "Midway "
692
693 # id::cbs.source__1
694 #: 950.data.seed-values.sql:3
695 msgid "oclc"
696 msgstr "oclc"
697
698 #: 950.data.seed-values.sql:3357
699 msgid "Item Status for Missing Pieces"
700 msgstr "Status exempláře pro chybějící kusy."
701
702 #: 950.data.seed-values.sql:8565 950.data.seed-values.sql:8582
703 #: 950.data.seed-values.sql:8598 950.data.seed-values.sql:8614
704 #: 950.data.seed-values.sql:8630
705 msgid "Illustrations"
706 msgstr "Ilustrace"
707
708 #: 950.data.seed-values.sql:8152
709 msgid "Tennessee "
710 msgstr "Tennessee "
711
712 #: 950.data.seed-values.sql:7304
713 msgid "notated movement"
714 msgstr "zápis pohybu"
715
716 #: 950.data.seed-values.sql:6970
717 msgid "Subunit"
718 msgstr "Dílčí jednotka"
719
720 #: 950.data.seed-values.sql:16309
721 msgid "Void longoverdue item processing fee when claims returned"
722 msgstr ""
723 "Zrušit poplatek za zpracování dlouhodobě nevrácené jednotky pokud je "
724 "označena jako údajně vrácená"
725
726 #: 950.data.seed-values.sql:8148
727 msgid "Tunisia "
728 msgstr "Tunisko "
729
730 # id::clm.value__bih
731 #: 950.data.seed-values.sql:6476
732 msgid "Bihari"
733 msgstr "Bihárština"
734
735 # id::clm.value__wel
736 #: 950.data.seed-values.sql:6895
737 msgid "Welsh"
738 msgstr "Velština"
739
740 #: 950.data.seed-values.sql:3096
741 msgid "Soft stalling interval"
742 msgstr "Měkký interval pro odklad"
743
744 #: 950.data.seed-values.sql:13882
745 msgid "Alltel (Allied Wireless)"
746 msgstr "Alltel (Allied Wireless)"
747
748 #: 950.data.seed-values.sql:8192
749 msgid "Saint Kitts"
750 msgstr "Svatý Kryštof"
751
752 # id::clm.value__goh
753 #: 950.data.seed-values.sql:6584
754 msgid "German, Old High (ca. 750-1050)"
755 msgstr "Němčina, horní, starší doba (cca 750-1050)"
756
757 # id::clm.value__tem
758 #: 950.data.seed-values.sql:6849
759 msgid "Temne"
760 msgstr "Temne"
761
762 #: 950.data.seed-values.sql:7566 950.data.seed-values.sql:8246
763 #: 950.data.seed-values.sql:8260 950.data.seed-values.sql:8274
764 #: 950.data.seed-values.sql:8288 950.data.seed-values.sql:8302
765 #: 950.data.seed-values.sql:8316
766 msgid "Biography or performer or history of ensemble"
767 msgstr "životopis, výkonný umělec nebo historie souboru"
768
769 #: 950.data.seed-values.sql:2876
770 msgid "Spine label line width"
771 msgstr "Sířka hřbetního štítku"
772
773 #: 950.data.seed-values.sql:7652
774 msgid "Map series"
775 msgstr "Série map"
776
777 #: 950.data.seed-values.sql:4329
778 msgid ""
779 "The claims_never_checked_out_count field will be shown on the patron "
780 "registration screen. Showing a field makes it appear with required fields "
781 "even when not required. If the field is required this setting is ignored."
782 msgstr ""
783 "Pole \"údajně nikdy nevypůjčeno\" (claims_never_checked_out_count) bude "
784 "zobrazeno v rozhraní registračních údajů čtenáře, což znamená, že pole bude "
785 "viditelné spolu s povinnými poli, i když není povinné. Pokud jde povinné  "
786 "pole, toto nastavení bude ignorováno."
787
788 #: 950.data.seed-values.sql:1433
789 msgid "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
790 msgstr "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
791
792 #: 950.data.seed-values.sql:11771
793 msgid ""
794 "Maximum popularity importance multiplier for popularity-adjusted relevance "
795 "searches (decimal value between 1.0 and 2.0)"
796 msgstr ""
797
798 #: 950.data.seed-values.sql:7815
799 msgid "Bonne"
800 msgstr "Bonneovo zobrazení"
801
802 #: 950.data.seed-values.sql:3033
803 msgid "Auto-Extending Grace Periods extend for all closed dates"
804 msgstr "Automatickérozšíření odložených lhůt  se rozšiřuje na  data uzavření"
805
806 #: 950.data.seed-values.sql:671
807 msgid "Allow a user to change the due date on an item to any date"
808 msgstr "Povolí čtenáři změnit datum vrácení  exempláře na jakékoliv datum"
809
810 #: 950.data.seed-values.sql:7798
811 msgid "Goode's homolographic"
812 msgstr ""
813
814 #: 950.data.seed-values.sql:7675 950.data.seed-values.sql:7705
815 #: 950.data.seed-values.sql:8339 950.data.seed-values.sql:8369
816 #: 950.data.seed-values.sql:8399 950.data.seed-values.sql:8429
817 msgid "Surveys of the literature in a subject area"
818 msgstr "Průzkum literatury v tematické oblasti"
819
820 # id::crcd.name__8
821 #: 950.data.seed-values.sql:270
822 msgid "1_hour_2_renew"
823 msgstr "1_hodina_2_prodloužení"
824
825 #: 950.data.seed-values.sql:4362
826 msgid "Regex for barcodes on patron registration"
827 msgstr "Regulární výraz pro čárový kód v registračních údajích čtenáře"
828
829 #: 950.data.seed-values.sql:2921 950.data.seed-values.sql:2924
830 msgid "Charge lost on zero"
831 msgstr "Za ztracené exempláře účtovat nulu"
832
833 #: 950.data.seed-values.sql:629
834 msgid ""
835 "Allow a user to see if another user has permission to place a hold on a "
836 "given copy"
837 msgstr ""
838 "Povolit uživateli zobrazit, jestli má jiný uživatel oprávnění zadat "
839 "rezervaci na daný exemplář"
840
841 # id::clm.value__jpn
842 #: 950.data.seed-values.sql:6630
843 msgid "Japanese"
844 msgstr "Japonština"
845
846 #: 950.data.seed-values.sql:14912
847 msgid "Truncate fines to max fine amount"
848 msgstr "Oříznout pokuty na maximální výši pokuty"
849
850 #: 950.data.seed-values.sql:2636
851 msgid ""
852 "When receiving a copy in acquisitions, set the copy \"creator\" to be the "
853 "staff that received the copy"
854 msgstr ""
855 "Při přijetí exempláře v akvizici nastavit člena personálu, který přijímal "
856 "exemplář jako \"tvůrce exempláře\"."
857
858 #: 950.data.seed-values.sql:4891
859 msgid "Jump to details on 1 hit (staff client)"
860 msgstr "Skočit na detail při jednom vyhledaném záznamu (služební klient)"
861
862 #: 950.data.seed-values.sql:1421
863 msgid "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
864 msgstr "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
865
866 #: 950.data.seed-values.sql:4200
867 msgid "Button bar"
868 msgstr "Lišta tlačítek"
869
870 #: 950.data.seed-values.sql:12244
871 msgid "Invalid value for \"price\""
872 msgstr "Neplatná hodnota pro \"cenu\""
873
874 #: 950.data.seed-values.sql:2849
875 msgid "Defines the control number identifier used in 003 and 035 fields."
876 msgstr "Definuje identifikátor kontrolního čísla použitý v polích 003 a 035."
877
878 # id::clm.value__ssw id::clm.value__-swz
879 #: 950.data.seed-values.sql:6832 950.data.seed-values.sql:6839
880 msgid "Swazi"
881 msgstr "Svatština"
882
883 #: 950.data.seed-values.sql:4623
884 msgid "Regex for other_phone field on patron registration"
885 msgstr ""
886 "Regulární výraz pro pole \"další telefon\" (other_phone) v registračních "
887 "údajích čtenáře"
888
889 # id::clm.value__inc
890 #: 950.data.seed-values.sql:6619
891 msgid "Indic (Other)"
892 msgstr "Indo-árijské jazyky (ostatní)"
893
894 #: 950.data.seed-values.sql:8035
895 msgid "Massachusetts "
896 msgstr "Massachusetts "
897
898 # id::cbs.source__2
899 # nutný kontext
900 #: 950.data.seed-values.sql:5
901 msgid "System Local"
902 msgstr "Lokální systém"
903
904 #: 950.data.seed-values.sql:8129
905 msgid "San Marino "
906 msgstr "San Marino "
907
908 #: 950.data.seed-values.sql:13216 950.data.seed-values.sql:13222
909 msgid "Default Phone Number"
910 msgstr "Přednastavené číslo telefonu"
911
912 #: 950.data.seed-values.sql:14052
913 msgid "Cleartalk Wireless"
914 msgstr "Cleartalk Wireless"
915
916 # id::clm.value__new
917 #: 950.data.seed-values.sql:6734
918 msgid "Newari"
919 msgstr "Névárština"
920
921 #: 950.data.seed-values.sql:877
922 msgid "Allows staff to edit the note for a bill on a transaction"
923 msgstr "Povolí personálu během tansakce  vytvořit poznámku k platbě"
924
925 #: 950.data.seed-values.sql:1069
926 msgid "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
927 msgstr "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
928
929 #: 950.data.seed-values.sql:4239
930 msgid "This is the default Ident Type for new users in the patron editor."
931 msgstr ""
932 "Toto je výchozí hodnota pro typ identifikačního dokladu při vytvoření nového "
933 "uživatele čtenáře v editoru čtenářů."
934
935 #: 950.data.seed-values.sql:12305
936 msgid "Print output has been requested for records in an Importer Bib Queue."
937 msgstr ""
938 "Ve frontě bibliografických záznamů pro import je vyžadován tiskový výstup."
939
940 #: 950.data.seed-values.sql:3900
941 msgid ""
942 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
943 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\")"
944 msgstr ""
945 "Formátovazt data podle tohoto vzoru (příklady: \"rrrr-MM-dd\" pro  \"2010-04-"
946 "26\", \"MMM d, rrrr\" pro \"26. dub 2010\")"
947
948 #: 950.data.seed-values.sql:6744
949 msgid "Nubian languages"
950 msgstr "Nubijské jazyky"
951
952 # id::clm.value__arm id::i18n_l.name__hy-AM id::i18n_l.description__hy-AM
953 #: 950.data.seed-values.sql:361 950.data.seed-values.sql:362
954 #: 950.data.seed-values.sql:6447
955 msgid "Armenian"
956 msgstr "Arménština"
957
958 # id::clm.value__sad
959 #: 950.data.seed-values.sql:6786
960 msgid "Sandawe"
961 msgstr "Sandawština"
962
963 #: 950.data.seed-values.sql:719
964 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Patron\" group"
965 msgstr ""
966 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele do / ze skupiny čtenářů."
967
968 #: 950.data.seed-values.sql:759
969 msgid "Allow a user to run reports"
970 msgstr "Povolit uživateli vytvořit zprávu"
971
972 #: 950.data.seed-values.sql:11517
973 msgid "This line item is not found in the referenced message."
974 msgstr "V odkazované zprávě nebyla tato položka nalezena"
975
976 #: 950.data.seed-values.sql:14086
977 msgid "Syringa Wireless"
978 msgstr "Syringa Wireless"
979
980 #: 950.data.seed-values.sql:12252
981 msgid "Invalid value for \"copy_number\""
982 msgstr "Neplatná hodnota \"copy_number\" (číslo exempláře)"
983
984 #: 950.data.seed-values.sql:4725
985 msgid "The county field will be required on the patron registration screen."
986 msgstr ""
987 "Pole \"okres\"bude vyžadováno na na kartě registračních údajů čtenáře "
988 "vyžadováno jako povinné."
989
990 #: 950.data.seed-values.sql:314
991 msgid "In process"
992 msgstr "Zpracovává se"
993
994 #: 950.data.seed-values.sql:979
995 msgid "DELETE_XML_TRANSFORM"
996 msgstr "DELETE_XML_TRANSFORM"
997
998 #: 950.data.seed-values.sql:3582
999 msgid "Content of alert_text include"
1000 msgstr "Content obsahu includu  alert_text"
1001
1002 #: 950.data.seed-values.sql:2672
1003 msgid ""
1004 "When the amount remaining in the fund, including spent money and "
1005 "encumbrances, goes below this percentage, attempts to spend from the fund "
1006 "will result in a warning to the staff."
1007 msgstr ""
1008 "Pokud se částka zbývající ve fondu (včetně již utracených peněz a závazků)  "
1009 "dostane pod toto procento, při pokusu utratit peníze z tohoto fondu obdží "
1010 "personál varovnou zprávu."
1011
1012 #: 950.data.seed-values.sql:3105
1013 msgid "Hard stalling interval"
1014 msgstr "Tvrdý interval pro odklad"
1015
1016 # id::cam.value__f
1017 #: 950.data.seed-values.sql:6920
1018 msgid "Specialized"
1019 msgstr "Specializovaný"
1020
1021 # id::i18n_l.description__en-US
1022 #: 950.data.seed-values.sql:347
1023 msgid "American English"
1024 msgstr "Americká angličtina"
1025
1026 #: 950.data.seed-values.sql:6738
1027 msgid "Norwegian (Nynorsk)"
1028 msgstr "Norština (nynorsk)"
1029
1030 #: 950.data.seed-values.sql:7928
1031 msgid "California "
1032 msgstr "Kalifornie "
1033
1034 #: 950.data.seed-values.sql:2521 950.data.seed-values.sql:2522
1035 msgid "Hits per Page"
1036 msgstr "Počet výsledků na stránku"
1037
1038 #: 950.data.seed-values.sql:7516
1039 msgid "computer disc cartridge"
1040 msgstr "kazeta počítačového disku"
1041
1042 #: 950.data.seed-values.sql:15607 950.data.seed-values.sql:15613
1043 msgid "Void Processing Fee on Long-Overdue Item Return"
1044 msgstr ""
1045 "Zrušit poplatek za zpracování u dlouhodobě nevrácených, pokud je exemplář "
1046 "vrácen"
1047
1048 #: 950.data.seed-values.sql:133
1049 msgid "Personal Author"
1050 msgstr "Personální autor"
1051
1052 #: 950.data.seed-values.sql:8185
1053 msgid "Wales "
1054 msgstr "Wales "
1055
1056 # id::clm.value__mad
1057 #: 950.data.seed-values.sql:6689
1058 msgid "Madurese"
1059 msgstr "Madurština"
1060
1061 #: 950.data.seed-values.sql:4356
1062 msgid ""
1063 "The claims_returned_count field will be suggested on the patron registration "
1064 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
1065 "If the field is shown or required this setting is ignored."
1066 msgstr ""
1067 "Pole \"Počet údajně vrácených\" (claims_returned_count) se na kartě "
1068 "registračních údajů zobrazí jako navrhované.  Navrhovaná pole jsou zobrazena "
1069 "když je aktivována volba \"zobrazit navrhovaná pole\". Pokud je toto pole "
1070 "zobrazeno nebo je  povinné,  toto nastavení bude ignorováno."
1071
1072 #: 950.data.seed-values.sql:1373
1073 msgid "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
1074 msgstr "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
1075
1076 # id::clm.value__sag
1077 #: 950.data.seed-values.sql:6787
1078 msgid "Sango (Ubangi Creole)"
1079 msgstr "Sangština (Ubangi Creole)"
1080
1081 #: 950.data.seed-values.sql:6645
1082 msgid "Khasi"
1083 msgstr "Khásí"
1084
1085 #: 950.data.seed-values.sql:7842 950.data.seed-values.sql:8498
1086 #: 950.data.seed-values.sql:8511 950.data.seed-values.sql:8524
1087 #: 950.data.seed-values.sql:8537
1088 msgid "Land forms"
1089 msgstr "Reliéfy"
1090
1091 #: 950.data.seed-values.sql:13814
1092 msgid "Bluegrass Cellular"
1093 msgstr "Bluegrass Cellular"
1094
1095 #: 950.data.seed-values.sql:1557
1096 msgid ""
1097 "Allows a user to create, edit, and delete custom toolbars for workstations"
1098 msgstr ""
1099 "Povolit uživateli vytvořit, upravit nebo smazat nástrojovou lištu pro "
1100 "pracovní stanici"
1101
1102 # id::clm.value__mah
1103 #: 950.data.seed-values.sql:6691
1104 msgid "Marshallese"
1105 msgstr "Maršalština"
1106
1107 #: 950.data.seed-values.sql:16322
1108 msgid ""
1109 "Restrict patron opt-in to home library and related orgs at specified depth"
1110 msgstr ""
1111 "Omezit nastavení souhlasu čtenáře na domovskou knihovnu a související "
1112 "knihovny ve specifikované hloubce"
1113
1114 # id::clm.value__yao
1115 #: 950.data.seed-values.sql:6901
1116 msgid "Yao (Africa)"
1117 msgstr "Jaoština (Afrika)"
1118
1119 #: 950.data.seed-values.sql:12382
1120 msgid ""
1121 "CSV output has been requested for Import Items from records in an Importer "
1122 "Bib Queue."
1123 msgstr ""
1124 "Ve frontě pro import bibliografických záznamů je vyžadován CSV výstup pro "
1125 "import."
1126
1127 #: 950.data.seed-values.sql:7946
1128 msgid "Cuba "
1129 msgstr "Kuba "
1130
1131 #: 950.data.seed-values.sql:4317
1132 msgid "Suggest barred field on patron registration"
1133 msgstr "Navrhnout pole \"blokovat čtenáře\" v registračních údajích čtenáře"
1134
1135 #: 950.data.seed-values.sql:7684 950.data.seed-values.sql:7714
1136 #: 950.data.seed-values.sql:8348 950.data.seed-values.sql:8378
1137 #: 950.data.seed-values.sql:8408 950.data.seed-values.sql:8438
1138 msgid "Law reports and digests"
1139 msgstr "Legislativní příspěvky a sbírky"
1140
1141 #: 950.data.seed-values.sql:6773
1142 msgid "Prakrit languages"
1143 msgstr "Prákrty"
1144
1145 #: 950.data.seed-values.sql:1375
1146 msgid "DELETE_INVOICE_METHOD"
1147 msgstr "DELETE_INVOICE_METHOD"
1148
1149 #: 950.data.seed-values.sql:318
1150 msgid "On order"
1151 msgstr "Objednáno"
1152
1153 #: 950.data.seed-values.sql:7999
1154 msgid "Iceland "
1155 msgstr "Island "
1156
1157 #: 950.data.seed-values.sql:3441
1158 msgid ""
1159 "Length of time (in seconds) a self-serve password reset request should "
1160 "remain active."
1161 msgstr ""
1162 "Délka času (v sekundách), po kterou má zůstat požadavek na nové nastavení "
1163 "hesla aktivním."
1164
1165 #: 950.data.seed-values.sql:3276
1166 msgid "Reset request time on un-cancel"
1167 msgstr "Přenastavit čas poždavku u zrušených a následně obnovených"
1168
1169 #: 950.data.seed-values.sql:7644
1170 msgid "Villancicos"
1171 msgstr "Vánoční koledy"
1172
1173 #: 950.data.seed-values.sql:13290
1174 msgid "Local"
1175 msgstr "Lokální"
1176
1177 #: 950.data.seed-values.sql:1081
1178 msgid "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
1179 msgstr "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
1180
1181 # id::clm.value__ady
1182 #: 950.data.seed-values.sql:6431
1183 msgid "Adygei"
1184 msgstr "Adygei"
1185
1186 #: 950.data.seed-values.sql:3063
1187 msgid "Holds: Soft boundary"
1188 msgstr "Rezervace: Tolerantní hranice"
1189
1190 #: 950.data.seed-values.sql:4560
1191 msgid "Show ident_value2 field on patron registration"
1192 msgstr ""
1193 "Zobrazit číslo druhého identifikačního dokladu na kartě registračních údajů "
1194 "čtenáře"
1195
1196 #: 950.data.seed-values.sql:1371
1197 msgid "DELETE_COPY_BTYPE"
1198 msgstr "DELETE_COPY_BTYPE"
1199
1200 #: 950.data.seed-values.sql:4779
1201 msgid ""
1202 "Instead of All fields, show just suggested fields in patron registration by "
1203 "default."
1204 msgstr ""
1205 "Místo všech polí standardně zobrazit na kartě registračních údajů čtenáře "
1206 "pouze navrhovaná pole."
1207
1208 #: 950.data.seed-values.sql:8028
1209 msgid "Liechtenstein "
1210 msgstr "Lichtenštejnsko "
1211
1212 #: 950.data.seed-values.sql:427
1213 msgid "Everywhere"
1214 msgstr "Všude"
1215
1216 #: 950.data.seed-values.sql:1389
1217 msgid "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
1218 msgstr "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
1219
1220 #: 950.data.seed-values.sql:12943
1221 msgid "Library of Congress standard authority record control semantics"
1222 msgstr "Sémantika kontrolního čísla autoritního záznamu Kongresové knihovny"
1223
1224 #: 950.data.seed-values.sql:7500
1225 msgid "online resource"
1226 msgstr "online zdroj"
1227
1228 #: 950.data.seed-values.sql:703
1229 msgid "Allow a user to create a new closed date for a location"
1230 msgstr ""
1231 "Povolit uživateli vytvořit nová data uzavření knihovny pro tuto lokaci"
1232
1233 # id::clm.value__tuk
1234 #: 950.data.seed-values.sql:6870
1235 msgid "Turkmen"
1236 msgstr "Turkmenština"
1237
1238 #: 950.data.seed-values.sql:6860
1239 msgid "Tlingit"
1240 msgstr "Tlingit"
1241
1242 #: 950.data.seed-values.sql:511
1243 msgid "Allow a user to import a MARC record via the Z39.50 interface"
1244 msgstr "Povolit uživateli importovat záznam MARC v rozhraní pro Z39.50."
1245
1246 #: 950.data.seed-values.sql:5057
1247 msgid ""
1248 "Amount of time after which no negative balances (refunds) are allowed on "
1249 "circulation bills. The \"Prohibit negative balance on bills\" setting must "
1250 "also be set to \"true\"."
1251 msgstr ""
1252 "Časové období, po jehož uplynutí není povoleno naúčtování negativního "
1253 "poplatku (refundace) na výpůjční poplatky.  Funguje pouze, pokud je "
1254 "nastavena hodnota \"pravda\" pro volbu \" Zakázat účtování negativních "
1255 "poplatků\"."
1256
1257 #: 950.data.seed-values.sql:8144
1258 msgid "Tajikistan "
1259 msgstr "Tádžikistán "
1260
1261 #: 950.data.seed-values.sql:8113
1262 msgid "Rhode Island "
1263 msgstr "Rhode Island "
1264
1265 #: 950.data.seed-values.sql:875
1266 msgid "Allows staff to manually change a patron's claims returned count"
1267 msgstr "Povolit personálu manuálně změnit počet \"údajně vrácených\"."
1268
1269 #: 950.data.seed-values.sql:2468
1270 msgid "Untargeted expiration"
1271 msgstr "Expirace bez cíle"
1272
1273 #: 950.data.seed-values.sql:2957
1274 msgid "Checkout Fills Related Hold On Valid Copy Only"
1275 msgstr "Výpůjčka splní související rezervaci pouze u validního exempláře"
1276
1277 #: 950.data.seed-values.sql:3081
1278 msgid ""
1279 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1280 "\"100 days\""
1281 msgstr ""
1282 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1283 "\"100 days\""
1284
1285 #: 950.data.seed-values.sql:7248
1286 msgid "two-dimensional moving image"
1287 msgstr "dvojrozměrný pohyblivý obraz"
1288
1289 #: 950.data.seed-values.sql:8009
1290 msgid "Italy "
1291 msgstr "Itálie "
1292
1293 #: 950.data.seed-values.sql:13006
1294 msgid "See From Tracing -- Personal Name"
1295 msgstr "Směrování odkazu viz -- osobní jméno"
1296
1297 #: 950.data.seed-values.sql:13967
1298 msgid "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1299 msgstr "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1300
1301 #: 950.data.seed-values.sql:2867
1302 msgid "Spine label left margin"
1303 msgstr "Levý okraj hřbetních štítků"
1304
1305 #: 950.data.seed-values.sql:6861
1306 msgid "Tamashek"
1307 msgstr "Tamašek"
1308
1309 #: 950.data.seed-values.sql:4128
1310 msgid "Work Log: Maximum Actions Logged"
1311 msgstr "Pracovní log: Maximum zaznamenaných akcí"
1312
1313 #: 950.data.seed-values.sql:4587
1314 msgid "Suggest juvenile field on patron registration"
1315 msgstr "Navrhnout pole \"nezletilý\" na kartě registračních údajů čtenáře"
1316
1317 #: 950.data.seed-values.sql:6633
1318 msgid "Kara-Kalpak"
1319 msgstr "Karakalpačtina"
1320
1321 # id::clm.value__swa
1322 #: 950.data.seed-values.sql:6837
1323 msgid "Swahili"
1324 msgstr "Svahilština"
1325
1326 #: 950.data.seed-values.sql:11488
1327 msgid "Non-library Item"
1328 msgstr "Neknihovní položka"
1329
1330 #: 950.data.seed-values.sql:701
1331 msgid "Allow a user to update a closed date interval for a given location"
1332 msgstr "Povolit uživateli upravit dobu  uzavření knihovny pro danou lokaci"
1333
1334 #: 950.data.seed-values.sql:4761
1335 msgid ""
1336 "The Example for validation on the post_code field in patron registration."
1337 msgstr ""
1338 "Příklad pro validaci pole \"poštovní směrovací číslo\" (post_code) na kartě "
1339 "registračních údajů čtenáře"
1340
1341 #: 950.data.seed-values.sql:1569
1342 msgid ""
1343 "When granted, newly added lineitem identifiers will propagate to linked bib "
1344 "records"
1345 msgstr ""
1346 "Pokud je povoleno, nově přidané identifikátory položek budou přeneseny i na "
1347 "propojené bibliografické záznamy."
1348
1349 #: 950.data.seed-values.sql:6508
1350 msgid "Cherokee"
1351 msgstr "Cherokee"
1352
1353 #: 950.data.seed-values.sql:10170
1354 msgid ""
1355 "Applies the configured penalty to a patron.  Required named environment "
1356 "variables are \"user\", which refers to the user object, and "
1357 "\"context_org\", which refers to the org_unit object that acts as the focus "
1358 "for the penalty."
1359 msgstr ""
1360 "Aplikuje nastavenou pokutu na čtenářské konto. Požadované jmenované proměnné "
1361 "pro systémové prostředí jsou \"uživatel\", které se vztahuje k objektu "
1362 "uživatele a  \"kontextová organizace\" (context_org), která se vztahuje k "
1363 "objektu organizační jednotky (org_unit), ke které pokuta směřuje."
1364
1365 #: 950.data.seed-values.sql:8112
1366 msgid "Zimbabwe "
1367 msgstr "Zimbabwe "
1368
1369 #: 950.data.seed-values.sql:15560
1370 msgid "Long-Overdue Max Return Interval"
1371 msgstr "Maximální interval pro vrácení dlouhodobě nevrácených"
1372
1373 #: 950.data.seed-values.sql:7593
1374 msgid "Concerti grossi"
1375 msgstr "Concerti grossi"
1376
1377 #: 950.data.seed-values.sql:7480
1378 msgid "microfilm cassette"
1379 msgstr "kazeta mikrofilmu"
1380
1381 #: 950.data.seed-values.sql:7630
1382 msgid "Ricercars"
1383 msgstr "Ricercar"
1384
1385 #: 950.data.seed-values.sql:466
1386 msgid "Long-Overdue Materials"
1387 msgstr "Dlouhodobě nevrácené materiály"
1388
1389 #: 950.data.seed-values.sql:16191
1390 msgid "Items Out Claims Returned display setting"
1391 msgstr "Nastavení pro zobrazení vypůjčených údajně vrácených exemplářů"
1392
1393 #: 950.data.seed-values.sql:7911
1394 msgid "Bahamas "
1395 msgstr "Bahamy "
1396
1397 #: 950.data.seed-values.sql:8572 950.data.seed-values.sql:8589
1398 #: 950.data.seed-values.sql:8605 950.data.seed-values.sql:8621
1399 #: 950.data.seed-values.sql:8637
1400 msgid "Facsimiles"
1401 msgstr "Faksimile"
1402
1403 # id::clm.value__cat
1404 #: 950.data.seed-values.sql:6494
1405 msgid "Catalan"
1406 msgstr "Katalánština"
1407
1408 #: 950.data.seed-values.sql:12148
1409 msgid "Check whether a hold request is cancelled."
1410 msgstr "Zkontrolovat, zda je požadavek na rezervaci zrušen"
1411
1412 #: 950.data.seed-values.sql:6896
1413 msgid "Sorbian languages"
1414 msgstr "Lužická srbština"
1415
1416 #: 950.data.seed-values.sql:4326
1417 msgid "Show claims_never_checked_out_count field on patron registration"
1418 msgstr ""
1419 "Zobrazit pole počet  údajně nevypůjčených (claims_never_checked_out_count) "
1420 "na kartě registračních údajů čtenáře"
1421
1422 #: 950.data.seed-values.sql:3198
1423 msgid ""
1424 "If there is an available copy at the requesting library that could fulfill a "
1425 "hold during hold placement time, do not allow the hold to be placed"
1426 msgstr ""
1427 "Je-li během doby zadání rezervace v žádající knihovně dostupný exemplář, "
1428 "který by mohl splnit rezervaci, nepovolit zadání rezervace"
1429
1430 #: 950.data.seed-values.sql:16398
1431 msgid "Notification of a group of circs at the end of a checkout session"
1432 msgstr "Notifikace skupiny výpůjček na konci výpůjční relace"
1433
1434 #: 950.data.seed-values.sql:1239
1435 msgid ""
1436 "Enables the user to create/update/delete booking reservation attribute value "
1437 "maps"
1438 msgstr ""
1439 "Umožní uživateli vytvořit / upravit /smazat mapu hodnot atributů pro "
1440 "rezervaci zdrojů."
1441
1442 #: 950.data.seed-values.sql:7436
1443 msgid "overhead transparency"
1444 msgstr "zpětná projekce"
1445
1446 #: 950.data.seed-values.sql:14859
1447 msgid ""
1448 "Allow funds to be rolled over without bringing the money along.  This makes "
1449 "money left in the old fund disappear, modeling its return to some outside "
1450 "entity."
1451 msgstr ""
1452 "Povolit fondům přenesení aniž by byly přenseseny také peníze. To způsobí, že "
1453 "peníze ponechané ve starém fondu zmizí a bude namodelován jejich návrat k "
1454 "některým exeterním subjektům"
1455
1456 #: 950.data.seed-values.sql:8225
1457 msgid "Multiple dates"
1458 msgstr "Vícenásobná data"
1459
1460 #: 950.data.seed-values.sql:7987
1461 msgid "Guatemala "
1462 msgstr "Guatemala "
1463
1464 #: 950.data.seed-values.sql:14
1465 msgid "Set"
1466 msgstr "Sada"
1467
1468 #: 950.data.seed-values.sql:3267
1469 msgid "Skip For Hold Targeting"
1470 msgstr "Nepoužívat jako cíl rezervace"
1471
1472 #: 950.data.seed-values.sql:7848 950.data.seed-values.sql:8542
1473 msgid "No specified special format characteristics"
1474 msgstr "Nespecifikovaná charakteristika nosiče"
1475
1476 #: 950.data.seed-values.sql:8163
1477 msgid "United Kingdom Misc. Islands "
1478 msgstr "ostrovy pod správou Velké Británie "
1479
1480 #: 950.data.seed-values.sql:4941
1481 msgid ""
1482 "Disable authentication requirement for sending call number information via "
1483 "SMS from the OPAC."
1484 msgstr ""
1485 "Zákázat požadavek autentifikace pro posílání informací o signaturách "
1486 "prostřednictvím SMS z OPACu"
1487
1488 #: 950.data.seed-values.sql:6978
1489 msgid "U-matic"
1490 msgstr "U-matic"
1491
1492 #: 950.data.seed-values.sql:3369
1493 msgid ""
1494 "When true, the Date of Birth column in patron lists will default to Not "
1495 "Visible, and in the Patron Summary sidebar the value will display as "
1496 "<Hidden> unless the field label is clicked."
1497 msgstr ""
1498 "Pokud je nastavena hodnota \"pravda\", sloupec Datum narození v seznamech "
1499 "čtenářů standardně nebude zobrazen a v přehledu informací o čtenáři se "
1500 "hodnota údaje zobrazí jako <Skrytá>, pokud se neklikne na označení pole."
1501
1502 #: 950.data.seed-values.sql:11747
1503 msgid "OPAC Format Icons Attribute"
1504 msgstr "Atribut formátu ikony v OPACu"
1505
1506 #: 950.data.seed-values.sql:6999
1507 msgid "33 1/3 rpm"
1508 msgstr "33 1/3 ot/min"
1509
1510 #: 950.data.seed-values.sql:1628
1511 msgid "Can do anything at the Branch level"
1512 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni pobočky"
1513
1514 #: 950.data.seed-values.sql:6692
1515 msgid "Maithili"
1516 msgstr "Maithilština"
1517
1518 #: 950.data.seed-values.sql:1617
1519 msgid "Circulators"
1520 msgstr "Personál u výpůjčního pultu (\"circulators\")"
1521
1522 #: 950.data.seed-values.sql:7888
1523 msgid "Algeria "
1524 msgstr "Alžírsko "
1525
1526 #: 950.data.seed-values.sql:7953
1527 msgid "Denmark "
1528 msgstr "Dánsko "
1529
1530 #: 950.data.seed-values.sql:146
1531 msgid "Topic Subject"
1532 msgstr "Věcné téma"
1533
1534 #: 950.data.seed-values.sql:8033
1535 msgid "Latvia "
1536 msgstr "Lotyšsko "
1537
1538 #: 950.data.seed-values.sql:2915
1539 msgid ""
1540 "Elbow room specifies how far in the future you must make a reservation on an "
1541 "item if that item will have to transit to reach its pickup location.  It "
1542 "secondarily defines how soon a reservation on a given item must start before "
1543 "the check-in process will opportunistically capture it for the reservation "
1544 "shelf."
1545 msgstr ""
1546 "Prostor pro odsunutí určuje jak daleko do budoucnosti musíte udělat "
1547 "rezervaci zdroje,  jestliže tento zdrojbude muset být přepraven, aby dorazil "
1548 "do knihovny, kde má být vyzvednut. Sekundárně určuje, jak brzy  musí "
1549 "rezervace daného zdroje začít, než bude procesem vrácení  příležitostě "
1550 "zachycen pro polici s rezervovanými zdroji k vyzvednutí."
1551
1552 #: 950.data.seed-values.sql:6765
1553 msgid "Old Persian (ca. 600-400 B.C.)"
1554 msgstr "Perština, stará (cca 600-400 př. Kr.)"
1555
1556 #: 950.data.seed-values.sql:2474
1557 msgid "Patron via SIP"
1558 msgstr "čtenář via SIP"
1559
1560 #: 950.data.seed-values.sql:7866
1561 msgid "Updating Web site"
1562 msgstr "Upravuje se webová stránka"
1563
1564 #: 950.data.seed-values.sql:1351
1565 msgid "CREATE_INVOICE_METHOD"
1566 msgstr "CREATE_INVOICE_METHOD"
1567
1568 #: 950.data.seed-values.sql:7807
1569 msgid "Krovak"
1570 msgstr "Křovákovo zobrazení"
1571
1572 #: 950.data.seed-values.sql:8010
1573 msgid "Côte d'Ivoire "
1574 msgstr "Pobřeží Slonoviny "
1575
1576 #: 950.data.seed-values.sql:7937
1577 msgid "Cayman Islands "
1578 msgstr "Kajmanské ostrovy "
1579
1580 #: 950.data.seed-values.sql:11525
1581 msgid "[6024] The quantity which has been ordered."
1582 msgstr "[6024] Množství, které bylo objednáno."
1583
1584 #: 950.data.seed-values.sql:11791 950.data.seed-values.sql:11792
1585 msgid "Historical Circulation Retention Start Date"
1586 msgstr "Počáteční datum uchovávání historických výpůjček"
1587
1588 #: 950.data.seed-values.sql:6533
1589 msgid "Dogri"
1590 msgstr "Dógrí"
1591
1592 #: 950.data.seed-values.sql:2602
1593 msgid "Circulation"
1594 msgstr "Výpůjčka"
1595
1596 #: 950.data.seed-values.sql:6675
1597 msgid "Limburgish"
1598 msgstr "Limburština"
1599
1600 #: 950.data.seed-values.sql:583
1601 msgid "User may create an entry in a patron statistical category"
1602 msgstr "Uřivatel smí vytvořit položku ve čtenářské statistické kategorii"
1603
1604 #: 950.data.seed-values.sql:9139
1605 msgid "Creates a hold_notification record for each notified hold"
1606 msgstr ""
1607 "Vytvořit záznam vyrozumění o rezervaci pro každou rezervaci s upozorněním"
1608
1609 #: 950.data.seed-values.sql:1011
1610 msgid "UPDATE_LIT_FORM"
1611 msgstr "UPDATE_LIT_FORM"
1612
1613 #: 950.data.seed-values.sql:931
1614 msgid "CREATE_XML_TRANSFORM"
1615 msgstr "CREATE_XML_TRANSFORM"
1616
1617 #: 950.data.seed-values.sql:7811
1618 msgid "Space oblique Mercator"
1619 msgstr ""
1620
1621 #: 950.data.seed-values.sql:6452
1622 msgid "Assamese"
1623 msgstr "Asámština"
1624
1625 #: 950.data.seed-values.sql:2527 950.data.seed-values.sql:2528
1626 msgid "Hold Notification Format"
1627 msgstr "Formát vyrozumění o rezervaci"
1628
1629 #: 950.data.seed-values.sql:4833
1630 msgid "Appends staff initials and edit date into patron note content."
1631 msgstr "Připojí do obsahu poznámky iniciály personálu a datum editace."
1632
1633 #: 950.data.seed-values.sql:14556
1634 msgid "Match-Only Merge"
1635 msgstr "Sloučení pouze při shodě"
1636
1637 # id::vqbrad.description__8
1638 #: 950.data.seed-values.sql:155 950.data.seed-values.sql:5180
1639 msgid "Accession Number"
1640 msgstr "Přírůstkové číslo"
1641
1642 #: 950.data.seed-values.sql:3222
1643 msgid "Org Unit Target Weight"
1644 msgstr "Váha cíle s ohledem na organizační jednotku."
1645
1646 #: 950.data.seed-values.sql:16072
1647 msgid "Default copy location value for imported items"
1648 msgstr "Standardní hodnota umístění exempláře pro importované položky"
1649
1650 #: 950.data.seed-values.sql:3150
1651 msgid "Clear shelf copy status"
1652 msgstr "Status exempláře při čištění regálu s rezervacemi"
1653
1654 #: 950.data.seed-values.sql:7819
1655 msgid "Conic, specific type unknown"
1656 msgstr "Kuželové zobrazení, specifický typ není znám"
1657
1658 #: 950.data.seed-values.sql:6672
1659 msgid "Latin"
1660 msgstr "Latina"
1661
1662 #: 950.data.seed-values.sql:591
1663 msgid "User may update an entry in a patron statistical category"
1664 msgstr "Uživatel smí upravitpoložku čtenářské statistické kategorie"
1665
1666 #: 950.data.seed-values.sql:7800
1667 msgid "Mercator"
1668 msgstr "Merkatorovo zobrazení"
1669
1670 #: 950.data.seed-values.sql:1129
1671 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1672 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1673
1674 #: 950.data.seed-values.sql:7622
1675 msgid "Pavans"
1676 msgstr "Pavana"
1677
1678 #: 950.data.seed-values.sql:6562 950.data.seed-values.sql:6565
1679 msgid "Frisian"
1680 msgstr "Fríština"
1681
1682 #: 950.data.seed-values.sql:893
1683 msgid "CREATE_CIRC_MOD"
1684 msgstr "CREATE_CIRC_MOD"
1685
1686 #: 950.data.seed-values.sql:12237
1687 msgid "Malformed record cause Import failure"
1688 msgstr "Poškozený záznam způsobil chybu importu"
1689
1690 #: 950.data.seed-values.sql:835
1691 msgid "Allow a user to mark an item status as 'lost'"
1692 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"ztracený\""
1693
1694 #: 950.data.seed-values.sql:1381
1695 msgid "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1696 msgstr "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1697
1698 #: 950.data.seed-values.sql:547
1699 msgid "Allow a user to mark an item as 'missing'"
1700 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"postrádaný\""
1701
1702 #: 950.data.seed-values.sql:3798 950.data.seed-values.sql:3801
1703 msgid "PayflowPro password"
1704 msgstr "Heslo pro PayflowPro"
1705
1706 #: 950.data.seed-values.sql:14375
1707 msgid "Centennial Wireless"
1708 msgstr "Centennial Wireless"
1709
1710 #: 950.data.seed-values.sql:7567 950.data.seed-values.sql:8247
1711 #: 950.data.seed-values.sql:8261 950.data.seed-values.sql:8275
1712 #: 950.data.seed-values.sql:8289 950.data.seed-values.sql:8303
1713 #: 950.data.seed-values.sql:8317
1714 msgid "Technical and/or historical information on instruments"
1715 msgstr "Technické a/nebo historické informace o nástrojích"
1716
1717 #: 950.data.seed-values.sql:7992
1718 msgid "Gaza Strip "
1719 msgstr "Pásmo Gazy "
1720
1721 #: 950.data.seed-values.sql:12239
1722 msgid "New record had insufficient quality"
1723 msgstr "Nový záznam není dostatečně kvalitní"
1724
1725 #: 950.data.seed-values.sql:8577 950.data.seed-values.sql:8594
1726 #: 950.data.seed-values.sql:8610 950.data.seed-values.sql:8626
1727 #: 950.data.seed-values.sql:8642
1728 msgid "Phonodisc, phonowire, etc."
1729 msgstr ""
1730
1731 #: 950.data.seed-values.sql:14154
1732 msgid "Simple Mobile"
1733 msgstr "Simple Mobile"
1734
1735 #: 950.data.seed-values.sql:879
1736 msgid "Allows staff to edit the note for a payment on a transaction"
1737 msgstr "Povolit personálu během transakce editovat poznámku o platbě"
1738
1739 #: 950.data.seed-values.sql:14394
1740 msgid "Helio"
1741 msgstr "Helio"
1742
1743 #: 950.data.seed-values.sql:12981
1744 msgid "See Also From Tracing -- Corporate Name"
1745 msgstr "Směrování odkazu viz též -- jméno korporace"
1746
1747 #: 950.data.seed-values.sql:7579
1748 msgid "Ballets"
1749 msgstr "Balety"
1750
1751 #: 950.data.seed-values.sql:7947
1752 msgid "Cabo Verde "
1753 msgstr "Kapverdy "
1754
1755 #: 950.data.seed-values.sql:6980
1756 msgid "Type C"
1757 msgstr "Videopáska - typ C"
1758
1759 #: 950.data.seed-values.sql:8119
1760 msgid "South Carolina "
1761 msgstr "Jižní Karolína "
1762
1763 #: 950.data.seed-values.sql:789
1764 msgid "Allow a user to delete a fund allocation"
1765 msgstr "Povolit uživateli smazat rozdělení fondu"
1766
1767 #: 950.data.seed-values.sql:1453
1768 msgid "Update prefix label definition."
1769 msgstr "Aktualizovat   definici prefixu označení"
1770
1771 #: 950.data.seed-values.sql:7885
1772 msgid "Albania "
1773 msgstr "Albánie "
1774
1775 #: 950.data.seed-values.sql:7993
1776 msgid "Hawaii "
1777 msgstr "Havaj "
1778
1779 #: 950.data.seed-values.sql:4236
1780 msgid "Default Ident Type for Patron Registration"
1781 msgstr ""
1782 "Standardní typ identifikačního dokladu na kartě registračních údajů čtenáře"
1783
1784 #: 950.data.seed-values.sql:6564
1785 msgid "French, Old (ca. 842-1400)"
1786 msgstr "Francouzština, stará (cca 842-1400)"
1787
1788 #: 950.data.seed-values.sql:8205
1789 msgid "Spratly Island "
1790 msgstr "Spratlyovy ostrovy "
1791
1792 #: 950.data.seed-values.sql:7924
1793 msgid "Bouvet Island "
1794 msgstr "Bouvetův ostrov "
1795
1796 #: 950.data.seed-values.sql:14593
1797 msgid "LibraryElf Login"
1798 msgstr "Elf přihlášení do knihovny"
1799
1800 #: 950.data.seed-values.sql:7817
1801 msgid "Equidistant conic"
1802 msgstr "Kuželové ekvidistantní zobrazení"
1803
1804 #: 950.data.seed-values.sql:1215 950.data.seed-values.sql:1217
1805 msgid "Allow a user to delete trigger template output"
1806 msgstr "Povolit uživateli smazat výstup šablony spouštěče události"
1807
1808 #: 950.data.seed-values.sql:7948
1809 msgid "Cook Islands "
1810 msgstr "Cookovy ostrovy "
1811
1812 #: 950.data.seed-values.sql:322
1813 msgid "Discard/Weed"
1814 msgstr "Stáhnout/vyřadit"
1815
1816 #: 950.data.seed-values.sql:7963
1817 msgid "El Salvador "
1818 msgstr "Salvador "
1819
1820 #: 950.data.seed-values.sql:2603
1821 msgid "Self Check"
1822 msgstr "Samoobslužná výpůjčka"
1823
1824 # id::clm.value__iii
1825 #: 950.data.seed-values.sql:6613
1826 msgid "Sichuan Yi"
1827 msgstr "S'čchuanština"
1828
1829 #: 950.data.seed-values.sql:4689
1830 msgid ""
1831 "The second_given_name field will be shown on the patron registration screen. "
1832 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
1833 "If the field is required this setting is ignored."
1834 msgstr ""
1835 "Pole \"druhé jméno\" (second_given_name) se zobrazí na kartě registračních "
1836 "údajů čtenáře. Bude zobrazeno s povinnými poli dokonce i když není povinné. "
1837 "Pokud je  pole povinné, toto nastavení bude ignorováno."
1838
1839 #: 950.data.seed-values.sql:3861 950.data.seed-values.sql:3864
1840 msgid "PayPal test mode"
1841 msgstr "Mód testu PayPal"
1842
1843 #: 950.data.seed-values.sql:6904
1844 msgid "Yoruba"
1845 msgstr "Jorubština"
1846
1847 #: 950.data.seed-values.sql:1009
1848 msgid "UPDATE_LASSO_MAP"
1849 msgstr "UPDATE_LASSO_MAP"
1850
1851 #: 950.data.seed-values.sql:13368
1852 msgid "Koodo Mobile"
1853 msgstr "Koodo Mobile"
1854
1855 #: 950.data.seed-values.sql:4743
1856 msgid ""
1857 "The State field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
1858 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
1859 "field is required this setting is ignored."
1860 msgstr ""
1861 "Pole \"stát\" bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře s "
1862 "povinnými poli dokonce i když toto pole není povinné. Jestliže je pole "
1863 "povinné, toto nastavení je ignorováno."
1864
1865 #: 950.data.seed-values.sql:7960
1866 msgid "Timor"
1867 msgstr "Timor"
1868
1869 #: 950.data.seed-values.sql:4072
1870 msgid "Patron Opt-In Boundary"
1871 msgstr "Hranice čtenářské volby"
1872
1873 #: 950.data.seed-values.sql:5261
1874 msgid "Cancel Holds"
1875 msgstr "Zrušit rezervace"
1876
1877 #: 950.data.seed-values.sql:6952
1878 msgid "Speeches"
1879 msgstr "Projevy"
1880
1881 #: 950.data.seed-values.sql:12982
1882 msgid "See Also From Tracing -- Meeting Name"
1883 msgstr "Směrování odkazu viz též -- jméno akce"
1884
1885 #: 950.data.seed-values.sql:4812
1886 msgid "Cap results in Patron Search at this number."
1887 msgstr "Uzavřít výsledky čteářského hledání při tomto čísle."
1888
1889 # id::clm.value__alb
1890 #: 950.data.seed-values.sql:6438
1891 msgid "Albanian"
1892 msgstr "Albánština"
1893
1894 #: 950.data.seed-values.sql:12258
1895 msgid "Bad format for stat cat data, should be like: CAT 1|VALUE 1"
1896 msgstr ""
1897 "Špatný formát dat statistické kategorie, měl by být ve tvaru podobném KAT "
1898 "1|HODNOTA 1"
1899
1900 #: 950.data.seed-values.sql:16159 950.data.seed-values.sql:16178
1901 #: 950.data.seed-values.sql:16197
1902 msgid ""
1903 "Value is a numeric code, describing which list the circulation should appear "
1904 "while checked out and whether the circulation should continue to appear in "
1905 "the bottom list, when checked in with oustanding fines.  1 = top list, "
1906 "bottom list.  2 = bottom list, bottom list.  5 = top list, do not display.  "
1907 "6 = bottom list, do not display."
1908 msgstr ""
1909 "Hodnoutou se rozumí číselný kód popisující, který seznam výpůjček se má "
1910 "objevit při půjčování a jestli se má výpůjčka dále objevit  ve spodním "
1911 "seznamu při vracení v případě vzniklých pokut. 1 = horní seznam, spodní "
1912 "seznam. 2= spodní seznam, spodní seznam. 5 = horní seznam, nezobrazovat. 6 = "
1913 "spodní seznam, nezobrazovat."
1914
1915 #: 950.data.seed-values.sql:1549
1916 msgid "Allows staff to manage search filter groups and entries"
1917 msgstr "Povolit personálu spravovat skupiny vyhledávacích filtrů a záznamů"
1918
1919 #: 950.data.seed-values.sql:14690
1920 msgid "cat"
1921 msgstr "Katalogizace"
1922
1923 #: 950.data.seed-values.sql:11625
1924 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Patron via phone)"
1925 msgstr "Doba uchování  historie rezervací - Zrušené (telefonicky čtenářem)"
1926
1927 #: 950.data.seed-values.sql:773
1928 msgid "Allow a user to delete a funding source"
1929 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční zdroj"
1930
1931 #: 950.data.seed-values.sql:7344
1932 msgid "unmediated"
1933 msgstr ""
1934
1935 #: 950.data.seed-values.sql:3612
1936 msgid ""
1937 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
1938 "%INCLUDE(header_text)%"
1939 msgstr ""
1940 "Text / html /makro pro vložení do šablony výpisu /potvrzení na místě  "
1941 "%INCLUDE(header_text)%"
1942
1943 #: 950.data.seed-values.sql:5047
1944 msgid ""
1945 "Prevent negative balances (refunds) on bills for lost/long overdue "
1946 "materials. Set to \"true\" to prohibit negative balances at all times or, "
1947 "when used in conjunction with an interval setting, to prohibit negative "
1948 "balances after an interval of time."
1949 msgstr ""
1950 "Zabránit naúčtování negativních poplatků (refundací) za ztracené/dlouhodobě  "
1951 "nevrácené materiály. Nastavení \"pravda\" zakáže naúčtování záporných "
1952 "poplatků vždy nebo - když je použito ve spojení s  nastaveným intervalem - "
1953 "zakáže naúčtování záporných poplatků po uplynutí určitého časového intervalu."
1954
1955 # id::clm.value__wln
1956 #: 950.data.seed-values.sql:6897
1957 msgid "Walloon"
1958 msgstr "Valonština"
1959
1960 #: 950.data.seed-values.sql:8074
1961 msgid "Norway "
1962 msgstr "Norsko "
1963
1964 # id::pgt.name__4
1965 #: 950.data.seed-values.sql:1615
1966 msgid "Catalogers"
1967 msgstr "Katalogizátoři"
1968
1969 #: 950.data.seed-values.sql:6441
1970 msgid "Amharic"
1971 msgstr "Amharština"
1972
1973 #: 950.data.seed-values.sql:448
1974 msgid "Overdue Materials"
1975 msgstr "Exempláře s překročenou výpůjční lhůtou"
1976
1977 #: 950.data.seed-values.sql:6778
1978 msgid "Rapanui"
1979 msgstr "Rapanuiština"
1980
1981 #: 950.data.seed-values.sql:8567 950.data.seed-values.sql:8584
1982 #: 950.data.seed-values.sql:8600 950.data.seed-values.sql:8616
1983 #: 950.data.seed-values.sql:8632
1984 msgid "Portraits"
1985 msgstr "Portréty"
1986
1987 #: 950.data.seed-values.sql:2687 950.data.seed-values.sql:2690
1988 msgid "Temporary barcode prefix"
1989 msgstr "Dočasný prefix čárového kódu"
1990
1991 #: 950.data.seed-values.sql:1501
1992 msgid "Allows a user to use debug functions in the staff client"
1993 msgstr "Povolit uživateli odladění chyb funkcí ve služebník klientu"
1994
1995 #: 950.data.seed-values.sql:12995
1996 msgid "Established Heading Linking Entry -- Meeting Name"
1997 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- název akce"
1998
1999 #: 950.data.seed-values.sql:15070
2000 msgid "Upload Create PO"
2001 msgstr "Nahrát Vytvořit objednávku"
2002
2003 #: 950.data.seed-values.sql:7628
2004 msgid "Requiems"
2005 msgstr "Rekviem"
2006
2007 #: 950.data.seed-values.sql:5014
2008 msgid "Do not change fines/fees on zero-balance LOST transaction"
2009 msgstr "Neměnit pokuty/polatky  při nuových transakcích ZTRACENO"
2010
2011 #: 950.data.seed-values.sql:320 950.data.seed-values.sql:2600
2012 msgid "Cataloging"
2013 msgstr "Katalogizace"
2014
2015 #: 950.data.seed-values.sql:262
2016 msgid "3_days_1_renew"
2017 msgstr "3_dní_1_prodloužení"
2018
2019 #: 950.data.seed-values.sql:7671 950.data.seed-values.sql:7700
2020 #: 950.data.seed-values.sql:8334 950.data.seed-values.sql:8364
2021 #: 950.data.seed-values.sql:8394 950.data.seed-values.sql:8424
2022 msgid "Indexes"
2023 msgstr "Rejstříky"
2024
2025 #: 950.data.seed-values.sql:6448
2026 msgid "Mapuche"
2027 msgstr "Mapuche (araukánština)"
2028
2029 #: 950.data.seed-values.sql:6880
2030 msgid "Uighur"
2031 msgstr "Ujgurština"
2032
2033 #: 950.data.seed-values.sql:1265
2034 msgid "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
2035 msgstr "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
2036
2037 #: 950.data.seed-values.sql:7626
2038 msgid "Program music"
2039 msgstr ""
2040
2041 #: 950.data.seed-values.sql:7877
2042 msgid "Not arrangement or transposition or not specified"
2043 msgstr "Bez aranžmá nebo transpozice nebo není specifikováno"
2044
2045 #: 950.data.seed-values.sql:11519
2046 msgid "Accepted with changes which require no confirmation."
2047 msgstr "Akceptováno se změnami, které nepotřebují schválit"
2048
2049 #: 950.data.seed-values.sql:3991
2050 msgid "Allow pending addresses"
2051 msgstr "Povolit nevyřízené adresy"
2052
2053 #: 950.data.seed-values.sql:4608
2054 msgid ""
2055 "The master_account field will be suggested on the patron registration "
2056 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
2057 "If the field is shown or required this setting is ignored."
2058 msgstr ""
2059 "Pole \"vedoucí účet\" (master_account) bude  na kartě registračních údajů "
2060 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Zobrazí se, když je aktivována volba "
2061 "\"zobrazit navržená pole\". Pokud je pole zobrazeno nebo povinné, toto "
2062 "nastavení je ignorováno."
2063
2064 # id::clm.value__ind
2065 #: 950.data.seed-values.sql:6620
2066 msgid "Indonesian"
2067 msgstr "Indonéština"
2068
2069 #: 950.data.seed-values.sql:499
2070 msgid "Allow a user to update another user's hold"
2071 msgstr "Povolit uživateli aktualizovat rezervace jiných uživatelů"
2072
2073 #: 950.data.seed-values.sql:7685 950.data.seed-values.sql:7716
2074 #: 950.data.seed-values.sql:8350 950.data.seed-values.sql:8380
2075 #: 950.data.seed-values.sql:8410 950.data.seed-values.sql:8440
2076 msgid "Yearbooks"
2077 msgstr "Ročenky"
2078
2079 #: 950.data.seed-values.sql:3630
2080 msgid ""
2081 "In-Transit items checked in this close to the transit start time will be "
2082 "prevented from checking in"
2083 msgstr ""
2084 "Exemplářům \"v přepravě\" vráceným v takto blízkém čase od začátky přepravy "
2085 "bude zamezeno vrácení"
2086
2087 #: 950.data.seed-values.sql:8142
2088 msgid "Syria "
2089 msgstr "Sýrie "
2090
2091 #: 950.data.seed-values.sql:7536
2092 msgid "audiocassette"
2093 msgstr "Zvuková kazeta"
2094
2095 #: 950.data.seed-values.sql:781
2096 msgid "Allow a user to delete a fund"
2097 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční fond"
2098
2099 #: 950.data.seed-values.sql:4110
2100 msgid "Previous Issuance Copy Location"
2101 msgstr "Umístění exempláře předchozích čísel"
2102
2103 #: 950.data.seed-values.sql:12993
2104 msgid "Established Heading Linking Entry -- Personal Name"
2105 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- osobní jméno"
2106
2107 #: 950.data.seed-values.sql:867
2108 msgid "Allows a user to delete an MFHD record"
2109 msgstr "Povolí uživateli smazat MFHD záznam"
2110
2111 #: 950.data.seed-values.sql:13402
2112 msgid "Bell Mobility & Solo Mobile"
2113 msgstr "Bell Mobility & Solo Mobile"
2114
2115 #: 950.data.seed-values.sql:7975
2116 msgid "Djibouti "
2117 msgstr "Džibutsko "
2118
2119 # id::clm.value__kru
2120 #: 950.data.seed-values.sql:6660
2121 msgid "Kurukh"
2122 msgstr "Kurukh"
2123
2124 #: 950.data.seed-values.sql:1602
2125 msgid "Allow a user to adjust a bill (generally to zero)"
2126 msgstr "Povolit uživateli srovnat účet (obvykle na nulu)"
2127
2128 # id::clm.value__-tar id::clm.value__tat
2129 #: 950.data.seed-values.sql:6846 950.data.seed-values.sql:6847
2130 msgid "Tatar"
2131 msgstr "Tatarština"
2132
2133 #: 950.data.seed-values.sql:767
2134 msgid "Allow a user to delete an item out of another user's container"
2135 msgstr ""
2136 "Povolí uživalteli smazat položku z kontejneru (seznamu) jiného uživatele"
2137
2138 #: 950.data.seed-values.sql:7986
2139 msgid "Georgia (Republic) "
2140 msgstr "Gruzie "
2141
2142 #: 950.data.seed-values.sql:185
2143 msgid "Series Title (Browse)"
2144 msgstr "Název edice (prohlížení)"
2145
2146 #: 950.data.seed-values.sql:13661
2147 msgid "Hawaiian Telcom Wireless"
2148 msgstr "Hawaiian Telcom Wireless"
2149
2150 #: 950.data.seed-values.sql:8220
2151 msgid "Continuing resource currently published"
2152 msgstr "Pokračující zdroj aktuálně vydaný"
2153
2154 #: 950.data.seed-values.sql:2831
2155 msgid "Spine and pocket label font size"
2156 msgstr "Velikost  hřbetních a vnitřních štítků"
2157
2158 #: 950.data.seed-values.sql:2804
2159 msgid "Minimum Item Price"
2160 msgstr "Minimální cena exempláře"
2161
2162 #: 950.data.seed-values.sql:16016
2163 msgid "Vandelay Generate Default Barcodes"
2164 msgstr "Vandelay Generování standardních kódů"
2165
2166 #: 950.data.seed-values.sql:12969
2167 msgid "Heading -- General Subdivision"
2168 msgstr "Záhlaví -- všeobecné podrozdělení"
2169
2170 #: 950.data.seed-values.sql:6718
2171 msgid "Mooré"
2172 msgstr "Mosi (more)"
2173
2174 #: 950.data.seed-values.sql:1021
2175 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
2176 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
2177
2178 #: 950.data.seed-values.sql:8139
2179 msgid "Saudi Arabia "
2180 msgstr "Saudská Arábie "
2181
2182 #: 950.data.seed-values.sql:8005
2183 msgid "Indonesia "
2184 msgstr "Indonésie "
2185
2186 #: 950.data.seed-values.sql:6840
2187 msgid "Syriac"
2188 msgstr "Syrština"
2189
2190 #: 950.data.seed-values.sql:6639
2191 msgid "Karen"
2192 msgstr "Karenština"
2193
2194 #: 950.data.seed-values.sql:6567
2195 msgid "Friulian"
2196 msgstr "Friulština (furlanština)"
2197
2198 #: 950.data.seed-values.sql:8162
2199 msgid "Uganda "
2200 msgstr "Uganda "
2201
2202 #: 950.data.seed-values.sql:14987
2203 msgid ""
2204 "If we exceed the wait time, the URL is marked as a \"timeout\" and the "
2205 "system moves on to the next URL"
2206 msgstr ""
2207 "Pokud překročíme dobu čekání, URL je označeno jako \"timeout\" a systém se "
2208 "přesune na další URL."
2209
2210 #: 950.data.seed-values.sql:5250
2211 msgid "Template Merge Container"
2212 msgstr "Kontejner pro sloučení šablon"
2213
2214 #: 950.data.seed-values.sql:11118
2215 msgid "A payment receipt needs to be formatted for printing."
2216 msgstr "Potvrzení o platbě musí být zformátováno pro tisk"
2217
2218 #: 950.data.seed-values.sql:4596
2219 msgid "Show master_account field on patron registration"
2220 msgstr ""
2221 "Zobrazit pole  \"vedoucí účet\" ( master_account) na kartě registračních "
2222 "údajů čtenáře"
2223
2224 #: 950.data.seed-values.sql:11507
2225 msgid "The information is to be or has been deleted."
2226 msgstr "Informace  mají být nebo již jsou smazány"
2227
2228 #: 950.data.seed-values.sql:3366
2229 msgid "Obscure the Date of Birth field"
2230 msgstr "Zakrýt pole \"datum narození\""
2231
2232 #: 950.data.seed-values.sql:7900
2233 msgid "American Samoa "
2234 msgstr "Americká Samoa "
2235
2236 #: 950.data.seed-values.sql:7742 950.data.seed-values.sql:8447
2237 #: 950.data.seed-values.sql:8468
2238 msgid "Autobiography"
2239 msgstr "Autobiografie"
2240
2241 #: 950.data.seed-values.sql:13003
2242 msgid "Established Heading Linking Entry -- Chronological Term"
2243 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- chronologický termín"
2244
2245 #: 950.data.seed-values.sql:6822
2246 msgid "Soninke"
2247 msgstr "Sonikština"
2248
2249 #: 950.data.seed-values.sql:715
2250 msgid ""
2251 "Allow a user to remove an existing workstation so a new one can replace it"
2252 msgstr ""
2253 "Povolit uživateli odebrat existující pracovní stanici, aby ji mohla nahradit "
2254 "nová"
2255
2256 #: 950.data.seed-values.sql:12894
2257 msgid ""
2258 "Facilitates producing a CSV file representing a book list by introducing an "
2259 "\"items\" variable into the TT environment, sorted as dictated according to "
2260 "user params"
2261 msgstr ""
2262 "Usnadňuje vytvoření CSV souboru, který reprezentuje seznam knih tím, že "
2263 "zavede proměnnou \"jednotka\" do prostředí TT, setříděnou podle parametrů "
2264 "zadaných uživatelem."
2265
2266 #: 950.data.seed-values.sql:7983
2267 msgid "Gabon "
2268 msgstr "Gabon "
2269
2270 #: 950.data.seed-values.sql:8576 950.data.seed-values.sql:8593
2271 #: 950.data.seed-values.sql:8609 950.data.seed-values.sql:8625
2272 #: 950.data.seed-values.sql:8641
2273 msgid "Samples"
2274 msgstr "Ukázky"
2275
2276 #: 950.data.seed-values.sql:739
2277 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Vendor\" group"
2278 msgstr ""
2279 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele ze skupiny \"dodavatelů\""
2280
2281 #: 950.data.seed-values.sql:6605
2282 msgid "Hmong"
2283 msgstr "Hmongština"
2284
2285 # id::cza.label__2 id::cza.label__11 id::cza.label__20
2286 # id::vqbrad.description__5
2287 #: 950.data.seed-values.sql:157 950.data.seed-values.sql:383
2288 #: 950.data.seed-values.sql:404 950.data.seed-values.sql:5177
2289 #: 950.data.seed-values.sql:15470
2290 msgid "ISBN"
2291 msgstr "ISBN"
2292
2293 #: 950.data.seed-values.sql:821
2294 msgid "Allow a staff member to directly remove a bibliographic record"
2295 msgstr "Povolit členu personálu přímo odebrat bibliografický záznam"
2296
2297 #: 950.data.seed-values.sql:12963
2298 msgid "Heading -- Topical Term"
2299 msgstr "Záhlaví - tematický termín"
2300
2301 #: 950.data.seed-values.sql:3600
2302 msgid "Content of footer_text include"
2303 msgstr "Obsah includu footer_text"
2304
2305 #: 950.data.seed-values.sql:9373
2306 msgid "A patron acquisition request has been rejected."
2307 msgstr "Akviziční požadavek čtenáře byl zamítnut"
2308
2309 #: 950.data.seed-values.sql:4770
2310 msgid ""
2311 "The Regular Expression for validation on the post_code field in patron "
2312 "registration."
2313 msgstr ""
2314 "Regulární výraz pro validaci pole PSČ  (post_code) na kartě registračních "
2315 "údajů čtenáře"
2316
2317 #: 950.data.seed-values.sql:6701
2318 msgid "Malay"
2319 msgstr "Malajština"
2320
2321 #: 950.data.seed-values.sql:13557
2322 msgid "Bulletin.net"
2323 msgstr "Bulletin.net"
2324
2325 #: 950.data.seed-values.sql:7812
2326 msgid "Cylindrical, specific type unknown"
2327 msgstr "Cylindrický, specifický typ není znám"
2328
2329 # id::citm.value__f
2330 #: 950.data.seed-values.sql:6933
2331 msgid "Manuscript cartographic material"
2332 msgstr "Rukopisný kartografický dokument"
2333
2334 #: 950.data.seed-values.sql:140
2335 msgid "Geographic Subject"
2336 msgstr "Geografické téma"
2337
2338 #: 950.data.seed-values.sql:925
2339 msgid "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
2340 msgstr "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
2341
2342 #: 950.data.seed-values.sql:464
2343 msgid "Notification Fee"
2344 msgstr "Poplatek za upozornění"
2345
2346 #: 950.data.seed-values.sql:3315
2347 msgid "Lost items are usable on checkin instead of going 'home' first"
2348 msgstr ""
2349 "Ztracené exempláře je možné využít ihned  po vrácení namísto toho, aby se "
2350 "nejdříve vrátily \"domů\"."
2351
2352 #: 950.data.seed-values.sql:3342
2353 msgid ""
2354 "This prevents the system from charging more than the item price in overdue "
2355 "fines"
2356 msgstr ""
2357 "Toto zabraňuje systému účtovat v rámci pokut za pozdní vrácení vyšší částku, "
2358 "než jaká je hodnota exempláře."
2359
2360 #: 950.data.seed-values.sql:6496
2361 msgid "Cebuano"
2362 msgstr "Cebuánština"
2363
2364 # id::clm.value__moh
2365 #: 950.data.seed-values.sql:6715
2366 msgid "Mohawk"
2367 msgstr "Mohawk"
2368
2369 #: 950.data.seed-values.sql:699
2370 msgid "Allow a user to remove a closed date interval for a given location"
2371 msgstr "Povolit uživateli odebrad dobu uzavření knihovny pro danou lokaci."
2372
2373 #: 950.data.seed-values.sql:15172
2374 msgid "Upload Merge on Exact Match by Default"
2375 msgstr "Standardně při uploadu sloučit při přesné shodě"
2376
2377 #: 950.data.seed-values.sql:741
2378 msgid "Allow a user to place a hold on an age-protected item"
2379 msgstr ""
2380 "Povolit uživateli  rezervovat exempláře v době ochrany před rezervacemi"
2381
2382 #: 950.data.seed-values.sql:2717
2383 msgid "How long a persistent login lasts.  E.g. '2 weeks'"
2384 msgstr "Délka trvání trvalého přihlášení. Např. \"2 týdny\""
2385
2386 #: 950.data.seed-values.sql:4662
2387 msgid "The prefix field will be required on the patron registration screen."
2388 msgstr "Pole \"prefix\" bude požadovánona kartě registračních údajů čtenáře"
2389
2390 #: 950.data.seed-values.sql:11924
2391 msgid "A missing pieces patron letter needs to be formatted for printing."
2392 msgstr ""
2393 "Je zapotřebí formátovat pro tisk dopisy čtenářům o chybějících kusech"
2394
2395 #: 950.data.seed-values.sql:3447
2396 msgid "Patron Registration: Cloned patrons get address copy"
2397 msgstr "Registrace čtenáře: Klonování čtenáře připojí kopii adresy"
2398
2399 #: 950.data.seed-values.sql:4428
2400 msgid "The dob field will be required on the patron registration screen."
2401 msgstr ""
2402 "Pole \"datum narození\" bude požadováno na kartě registračních údajů čtenáře"
2403
2404 #: 950.data.seed-values.sql:689
2405 msgid ""
2406 "Allow a user to abort a copy transit if the user is at the transit "
2407 "destination or source"
2408 msgstr ""
2409 "Povolit uživateli zrušit přepravu exempláře pokud je uživatel v cílové nebo "
2410 "zdrojové destinaci přepravy."
2411
2412 #: 950.data.seed-values.sql:7540
2413 msgid "audio roll"
2414 msgstr "zvukový válec"
2415
2416 #: 950.data.seed-values.sql:1303
2417 msgid "ADMIN_INVOICE"
2418 msgstr "ADMIN_INVOICE"
2419
2420 #: 950.data.seed-values.sql:8212
2421 msgid "United Kingdom "
2422 msgstr "Spojené Království "
2423
2424 # id::clm.value__jav
2425 #: 950.data.seed-values.sql:6629
2426 msgid "Javanese"
2427 msgstr "Javánština"
2428
2429 #: 950.data.seed-values.sql:1397
2430 msgid "UPDATE_COPY_BTYPE"
2431 msgstr "UPDATE_COPY_BTYPE"
2432
2433 #: 950.data.seed-values.sql:1077
2434 msgid "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2435 msgstr "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2436
2437 #: 950.data.seed-values.sql:709
2438 msgid "Allow a user to remove someone from collections"
2439 msgstr "Povolit uživateli odebrat někoho z fondu"
2440
2441 #: 950.data.seed-values.sql:13269
2442 msgid "Circulation Policy Configuration"
2443 msgstr "Nastavení výpůjčních pravidel a politik"
2444
2445 #: 950.data.seed-values.sql:8172
2446 msgid "Vatican City "
2447 msgstr "Vatikán "
2448
2449 # id::clm.value__kan
2450 #: 950.data.seed-values.sql:6638
2451 msgid "Kannada"
2452 msgstr "Kannadština"
2453
2454 #: 950.data.seed-values.sql:6536
2455 msgid "Dutch, Middle (ca. 1050-1350)"
2456 msgstr "Nizozemština, střední doba (cca 1050-1350)"
2457
2458 #: 950.data.seed-values.sql:15178
2459 msgid "Merge records on exact match by default during ACQ file upload"
2460 msgstr "Při nahrávání záznamů v akvizici sloučit záznamy při přesné shodě"
2461
2462 # id::clm.value__per
2463 #: 950.data.seed-values.sql:6766
2464 msgid "Persian"
2465 msgstr "Perština"
2466
2467 #: 950.data.seed-values.sql:14592
2468 msgid "Apache Auth Proxy Login"
2469 msgstr "Autorizace Apache - Proxy přihlášení"
2470
2471 #: 950.data.seed-values.sql:797
2472 msgid "Allow a user to create a new provider"
2473 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nového dodavatele"
2474
2475 #: 950.data.seed-values.sql:1431
2476 msgid "VIEW_MERGE_PROFILE"
2477 msgstr "VIEW_MERGE_PROFILE"
2478
2479 #: 950.data.seed-values.sql:9333
2480 msgid "A patron acquisition request has been marked On-Order."
2481 msgstr "Akviziční požadavek čtenáře byl označen jako \"objednáno\""
2482
2483 #: 950.data.seed-values.sql:711
2484 msgid "Allow a user to bar a patron"
2485 msgstr "Povolit uživateli zablokovat konto čtenáře"
2486
2487 #: 950.data.seed-values.sql:7607
2488 msgid "Masses"
2489 msgstr "Mše"
2490
2491 #: 950.data.seed-values.sql:7879
2492 msgid "Arrangement"
2493 msgstr "Kompozice"
2494
2495 #: 950.data.seed-values.sql:8082
2496 msgid "Nevada "
2497 msgstr "Nevada "
2498
2499 #: 950.data.seed-values.sql:8573 950.data.seed-values.sql:8590
2500 #: 950.data.seed-values.sql:8606 950.data.seed-values.sql:8622
2501 #: 950.data.seed-values.sql:8638
2502 msgid "Coats of arms"
2503 msgstr "Erby"
2504
2505 #: 950.data.seed-values.sql:6615
2506 msgid "Inuktitut"
2507 msgstr "Inuktitut"
2508
2509 #: 950.data.seed-values.sql:6959 950.data.seed-values.sql:7767
2510 msgid "Microopaque"
2511 msgstr "Mikrokarta"
2512
2513 #: 950.data.seed-values.sql:8022
2514 msgid "Kosovo "
2515 msgstr "Kosovo "
2516
2517 #: 950.data.seed-values.sql:7715 950.data.seed-values.sql:8349
2518 #: 950.data.seed-values.sql:8379 950.data.seed-values.sql:8409
2519 #: 950.data.seed-values.sql:8439
2520 msgid "Other reports"
2521 msgstr "Ostatní zprávy"
2522
2523 #: 950.data.seed-values.sql:1247
2524 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
2525 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
2526
2527 #: 950.data.seed-values.sql:9401
2528 msgid ""
2529 "Tests to see if the corresponding Line Item has a state of \"cancelled\"."
2530 msgstr ""
2531 "Testy ke zjištění, jestli odpovídající položky jsou ve stavu \"zrušeno\"."
2532
2533 #: 950.data.seed-values.sql:727
2534 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"GlobalAdmin\" group"
2535 msgstr ""
2536 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele ze skupiny \"globální "
2537 "administrátor\" (GlobalAdmin)"
2538
2539 # id::clm.value__jpr
2540 #: 950.data.seed-values.sql:6631
2541 msgid "Judeo-Persian"
2542 msgstr "Judeo-perština"
2543
2544 #: 950.data.seed-values.sql:3909
2545 msgid ""
2546 "Format Times with this pattern (examples: \"h:m:s.SSS a z\" for "
2547 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time\", \"HH:mm\" for \"14:07\")"
2548 msgstr ""
2549 "Formátovat časy podle tohoto vzoru  (příklady: \"h:m:s.SSS a z\" pro "
2550 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time nebo \", \"HH:mm\" pro \"14:07\")"
2551
2552 #: 950.data.seed-values.sql:6687
2553 msgid "Lushai"
2554 msgstr "Lušáí"
2555
2556 #: 950.data.seed-values.sql:613
2557 msgid "Allow a user to update a non-cataloged item type"
2558 msgstr "Povolit uživateli upravit typy nekatalogizovaných exemplářů"
2559
2560 #: 950.data.seed-values.sql:7609
2561 msgid "Minuets"
2562 msgstr "Menuety"
2563
2564 # id::clm.value__tah
2565 #: 950.data.seed-values.sql:6842
2566 msgid "Tahitian"
2567 msgstr "Tahitština"
2568
2569 #: 950.data.seed-values.sql:7990
2570 msgid "Germany "
2571 msgstr "Německo "
2572
2573 #: 950.data.seed-values.sql:813
2574 msgid "Allows a user to create a picklist"
2575 msgstr "Povoli uživateli vytvořit seznam pro vyzvednutí"
2576
2577 #: 950.data.seed-values.sql:1271
2578 msgid "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
2579 msgstr "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
2580
2581 # id::clfm.value__m
2582 #: 950.data.seed-values.sql:6950
2583 msgid "Mixed forms"
2584 msgstr "Smíšené formy"
2585
2586 #: 950.data.seed-values.sql:873
2587 msgid "Allows staff to override the max claims returned value for a patron"
2588 msgstr ""
2589 "Povolit personálu obejít  hodnotu maximálního povoleného počtu údajně "
2590 "vrácených pro čtenáře"
2591
2592 #: 950.data.seed-values.sql:8127
2593 msgid "Sudan "
2594 msgstr "Súdán "
2595
2596 #: 950.data.seed-values.sql:1600
2597 msgid "Allow administration of MARC tag tables"
2598 msgstr "Povolit administraci tabulek MARC"
2599
2600 # id::clm.value__gay
2601 #: 950.data.seed-values.sql:6572
2602 msgid "Gayo"
2603 msgstr "Gayo"
2604
2605 #: 950.data.seed-values.sql:3546
2606 msgid "Require patron password"
2607 msgstr "Požadovat heslo čtenáře"
2608
2609 #: 950.data.seed-values.sql:7682 950.data.seed-values.sql:7712
2610 #: 950.data.seed-values.sql:8346 950.data.seed-values.sql:8376
2611 #: 950.data.seed-values.sql:8406 950.data.seed-values.sql:8436
2612 msgid "Standards/specifications"
2613 msgstr "Standardy/specifikace"
2614
2615 #: 950.data.seed-values.sql:7828
2616 msgid "Cordiform"
2617 msgstr ""
2618
2619 #: 950.data.seed-values.sql:7968
2620 msgid "Fiji "
2621 msgstr "Fidži "
2622
2623 # id::clfm.value__0
2624 #: 950.data.seed-values.sql:6941
2625 msgid "Not fiction (not further specified)"
2626 msgstr "Literatura faktu (blíže nespecifikovaná)"
2627
2628 #: 950.data.seed-values.sql:3726 950.data.seed-values.sql:3729
2629 msgid "AuthorizeNet login"
2630 msgstr "Přihlášení do AuthorizeNet"
2631
2632 #: 950.data.seed-values.sql:4506
2633 msgid "Regex for evening_phone field on patron registration"
2634 msgstr ""
2635 "Regulární výraz pro pole \"telefon večer\" (evening_phone) na kartě "
2636 "registračních údajů čtenáře"
2637
2638 #: 950.data.seed-values.sql:653
2639 msgid "Allow a user to delete another user's title note"
2640 msgstr ""
2641 "Povolit uživateli smazat poznámku k názvu vytvořenou jiným uživatelem"
2642
2643 #: 950.data.seed-values.sql:531
2644 msgid "Allow a user to mark a user as deleted"
2645 msgstr "Povolit uživateli označit jiné uživatele jako smazané"
2646
2647 # id::clm.value__-gal id::clm.value__orm
2648 #: 950.data.seed-values.sql:6571 950.data.seed-values.sql:6753
2649 msgid "Oromo"
2650 msgstr "Oromština"
2651
2652 #: 950.data.seed-values.sql:4389
2653 msgid "Require day_phone field on patron registration"
2654 msgstr ""
2655 "Požadovat na kartě registračních údajů čtenáře pole \"telefon přes den\" "
2656 "(day_phone)"
2657
2658 #: 950.data.seed-values.sql:4419
2659 msgid ""
2660 "If set the calendar widget will appear when editing the dob field on the "
2661 "patron registration form."
2662 msgstr ""
2663 "Pokud je  nastaveno,  při editaci pole \"datum narození\" se na kartě "
2664 "registračních údajů čtenáře se  objeví miniaplikace kalendáře."
2665
2666 #: 950.data.seed-values.sql:14613
2667 msgid ""
2668 "Normally, fines are not charged when a library is closed.  When set to True, "
2669 "fines will be charged during scheduled closings and normal weekly closed "
2670 "days."
2671 msgstr ""
2672 "Obvykle poplatky za zpozdné nejsou účtovány pokud je knihovna zavřená. Pokud "
2673 "nastavena hodnota \"pravda\", poplatky za zpozdné budou účtovány i během "
2674 "období plánovaných uzavření knihovny nebo ve dnech v týdnu, kdy je knihovna "
2675 "zavřená."
2676
2677 #: 950.data.seed-values.sql:4021
2678 msgid "If enabled username changing via the OPAC will be disabled"
2679 msgstr ""
2680 "Pokud je tato volba aktivována, bude zakázáno měnit uživatelská jména v OPACu"
2681
2682 #: 950.data.seed-values.sql:150
2683 msgid "General Keywords"
2684 msgstr "Obecná klíčová slova"
2685
2686 #: 950.data.seed-values.sql:6648
2687 msgid "Khotanese"
2688 msgstr "Chotánština"
2689
2690 #: 950.data.seed-values.sql:6472
2691 msgid "Bemba"
2692 msgstr "Bembština"
2693
2694 #: 950.data.seed-values.sql:939
2695 msgid "DELETE_CIRC_MOD"
2696 msgstr "DELETE_CIRC_MOD"
2697
2698 #: 950.data.seed-values.sql:8154
2699 msgid "Trinidad and Tobago "
2700 msgstr "Trinidad a Tobago "
2701
2702 #: 950.data.seed-values.sql:8147
2703 msgid "Thailand "
2704 msgstr "Thajsko "
2705
2706 #: 950.data.seed-values.sql:8003
2707 msgid "Illinois "
2708 msgstr "Illinois "
2709
2710 #: 950.data.seed-values.sql:3099
2711 msgid ""
2712 "How long to wait before allowing remote items to be opportunistically "
2713 "captured for a hold.  Example \"5 days\""
2714 msgstr ""
2715 "Jak dlouho čekat než bude povoleno vzdáleným exemplářům být příležitostně "
2716 "zachycen pro rezervaci. Příklad: \"5 dnů\""
2717
2718 #: 950.data.seed-values.sql:6521
2719 msgid "Creoles and Pidgins (Other)"
2720 msgstr "Kreolština a jiné pidginy (ostatní)"
2721
2722 # id::clm.value__est
2723 #: 950.data.seed-values.sql:6549
2724 msgid "Estonian"
2725 msgstr "Estonština"
2726
2727 #: 950.data.seed-values.sql:7799
2728 msgid "Lambert's cylindrical equal area"
2729 msgstr "Lambertovo kuželové zobrazení"
2730
2731 #: 950.data.seed-values.sql:3585
2732 msgid ""
2733 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2734 "%INCLUDE(alert_text)%"
2735 msgstr ""
2736 "Text / html / makro , které má být vloženo do šablony výpisu / potvrzení na "
2737 "místě  %INCLUDE(alert_text)%"
2738
2739 #: 950.data.seed-values.sql:15996
2740 msgid "Show county field on patron registration"
2741 msgstr "Zobrazit na kartě registračních údajů čtenáře pole \"okres\""
2742
2743 #: 950.data.seed-values.sql:5251
2744 msgid "URL Verification Queue"
2745 msgstr "Fronta pro verifikaci URL"
2746
2747 #: 950.data.seed-values.sql:8575 950.data.seed-values.sql:8592
2748 #: 950.data.seed-values.sql:8608 950.data.seed-values.sql:8624
2749 #: 950.data.seed-values.sql:8640
2750 msgid "Forms"
2751 msgstr ""
2752
2753 #: 950.data.seed-values.sql:6590
2754 msgid "Greek, Modern (1453- )"
2755 msgstr "Řečtina, moderní (po 1453)"
2756
2757 #: 950.data.seed-values.sql:432
2758 msgid "Branch"
2759 msgstr "Pobočka"
2760
2761 #: 950.data.seed-values.sql:4437
2762 msgid ""
2763 "The dob field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
2764 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
2765 "field is required this setting is ignored."
2766 msgstr ""
2767 "Pole \"datum narození\" bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře "
2768 "s požadovanými poli i když pole není povinné. Pokud je pole povinné, toto "
2769 "nastavení je ignorováno."
2770
2771 #: 950.data.seed-values.sql:15637
2772 msgid "Leave transaction open when long overdue balance equals zero"
2773 msgstr ""
2774 "Ponechat transakce otevřené pokud bilance za dlouhodobě nevrácené je nula"
2775
2776 #: 950.data.seed-values.sql:15566
2777 msgid ""
2778 "Long-overdue check-in processing (voiding fees, re-instating overdues, etc.) "
2779 "will not take place for items that have been overdue for (or have last "
2780 "activity older than) this amount of time"
2781 msgstr ""
2782 "Zpracování při vrácení dlohodobě nevrácených (odpuštění poplatků, znovu "
2783 "nastavení nevrácených atd.)  se nebude týkat exemplářů, které byly nevrácené "
2784 "po dobu (nebo u nich byla zaznamenána aktivita před intervalem / dobou), "
2785 "která zde uvedenena."
2786
2787 #: 950.data.seed-values.sql:11498
2788 msgid "Canceled: Invalid ISBN"
2789 msgstr "Zrušeno: Neplatné ISBN"
2790
2791 #: 950.data.seed-values.sql:8216
2792 msgid "Zambia "
2793 msgstr "Zambie "
2794
2795 # id::cbs.source__3
2796 #: 950.data.seed-values.sql:7
2797 msgid "Project Gutenberg"
2798 msgstr "Projekt Gutenberg"
2799
2800 #: 950.data.seed-values.sql:1295
2801 msgid "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
2802 msgstr "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
2803
2804 #: 950.data.seed-values.sql:13746
2805 msgid "Element Mobile"
2806 msgstr "Element Mobile"
2807
2808 #: 950.data.seed-values.sql:3870 950.data.seed-values.sql:3873
2809 msgid "Enable Stripe payments"
2810 msgstr "Umožnit platbu Stripe"
2811
2812 #: 950.data.seed-values.sql:8097
2813 msgid "Philippines "
2814 msgstr "Filipíny "
2815
2816 #: 950.data.seed-values.sql:707
2817 msgid "Allow a user to put someone into collections"
2818 msgstr "Povolí uživateli přidat někoho do fondu"
2819
2820 #: 950.data.seed-values.sql:4182
2821 msgid "Show billing tab first when bills are present"
2822 msgstr ""
2823 "Pokud má čtenář nevyřízené platby, zobrazit nejdříve kartu s poplatky"
2824
2825 #: 950.data.seed-values.sql:1634
2826 msgid "Can do anything at the System level"
2827 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni systému"
2828
2829 #: 950.data.seed-values.sql:15968
2830 msgid "Allow patrons to self-register, creating pending user accounts"
2831 msgstr ""
2832 "Povolit uživatele samoobslužnou registraci vytvořením nevyřízeného "
2833 "uživatelského účtu."
2834
2835 #: 950.data.seed-values.sql:14581
2836 msgid "Verification via translator-v1"
2837 msgstr "Ověření prostřednictvím tránslátoru-v1"
2838
2839 #: 950.data.seed-values.sql:11486
2840 msgid "Shipping Charge"
2841 msgstr "Poštovné"
2842
2843 #: 950.data.seed-values.sql:11605 950.data.seed-values.sql:11800
2844 #: 950.data.seed-values.sql:11801
2845 msgid "Historical Hold Retention Age"
2846 msgstr "Doba uchovávání historických rezervací"
2847
2848 #: 950.data.seed-values.sql:7036 950.data.seed-values.sql:7037
2849 #: 950.data.seed-values.sql:7105 950.data.seed-values.sql:7106
2850 #: 950.data.seed-values.sql:7193 950.data.seed-values.sql:7194
2851 msgid "Music Score"
2852 msgstr "Music Score"
2853
2854 # id::clm.value__tig
2855 #: 950.data.seed-values.sql:6856
2856 msgid "Tigré"
2857 msgstr "Tigrejština"
2858
2859 #: 950.data.seed-values.sql:3492
2860 msgid "Pop-up alert for errors"
2861 msgstr "Varování o chybách ve vyskakovacím okně"
2862
2863 #: 950.data.seed-values.sql:14633
2864 msgid ""
2865 "Sets the maxinum number of recent user activity entries to retrieve for "
2866 "display in the staff client.  0 means show none, -1 means show all.  Default "
2867 "is 1."
2868 msgstr ""
2869 "Nastaví maximální číslo zázamů poslední uživatelské aktivity pro zobrazení "
2870 "ve služebním klientu. 0 znamená nezobrazit žádné, -1 znamená zobrazit "
2871 "všechny. Výchozí hodnota je 1."
2872
2873 #: 950.data.seed-values.sql:7673 950.data.seed-values.sql:7703
2874 #: 950.data.seed-values.sql:8337 950.data.seed-values.sql:8367
2875 #: 950.data.seed-values.sql:8397 950.data.seed-values.sql:8427
2876 msgid "Legislation"
2877 msgstr "Legislativa"
2878
2879 #: 950.data.seed-values.sql:6779
2880 msgid "Rarotongan"
2881 msgstr "Rarotongština"
2882
2883 #: 950.data.seed-values.sql:3213
2884 msgid "Minimum Estimated Wait"
2885 msgstr "Minimální předpokládané čekání"
2886
2887 #: 950.data.seed-values.sql:4299
2888 msgid "Suggest alias field on patron registration"
2889 msgstr "Navrhnout na kartě registračních údajů čtenáře pole \"alias\""
2890
2891 #: 950.data.seed-values.sql:6711
2892 msgid "Maltese"
2893 msgstr "Maltština"
2894
2895 #: 950.data.seed-values.sql:6624
2896 msgid "Inupiaq"
2897 msgstr "Inupiak"
2898
2899 #: 950.data.seed-values.sql:3994
2900 msgid ""
2901 "If enabled, patrons can create and edit existing addresses.  Addresses are "
2902 "kept in a pending state until staff approves the changes"
2903 msgstr ""
2904 "Je-li tato volba aktivována, čtenáři mohou vytvářet a editovat své adresy. "
2905 "Adresy jsou ponechány v nevyřízeném stavu, dokud personál nepotvrdí změny"
2906
2907 #: 950.data.seed-values.sql:131
2908 msgid "Corporate Author"
2909 msgstr "Korporace"
2910
2911 #: 950.data.seed-values.sql:929
2912 msgid "CREATE_VR_FORMAT"
2913 msgstr "CREATE_VR_FORMAT"
2914
2915 #: 950.data.seed-values.sql:4140
2916 msgid ""
2917 "The main entry point for this interface is in Holdings Maintenance, Actions "
2918 "for Selected Rows, Edit Item Attributes / Call Numbers / Replace Barcodes.  "
2919 "This setting changes the top and bottom panes for that interface into left "
2920 "and right panes."
2921 msgstr ""
2922 "Hlavním vstupním bodem v tomto rozhraní jsou \"Správa exemplářů\", \"Akce "
2923 "pro vybrané řádky\", \"Editovat vlastnosti / signatury /změnit čárové kódy "
2924 "exempláře\". Toto nastavení změní horní a spodní panel rozhraní na levý a "
2925 "pravý panel."
2926
2927 #: 950.data.seed-values.sql:1465
2928 msgid "Create/Retrieve/Update/Delete Serial Item"
2929 msgstr "Vytvořit / načíst / upravit / smazat seriálovou jednotku."
2930
2931 #: 950.data.seed-values.sql:517
2932 msgid "Allow a user to delete a volume"
2933 msgstr "Povolit uživateli smazat svazek (signaturu)"
2934
2935 #: 950.data.seed-values.sql:7532
2936 msgid "audiotape reel"
2937 msgstr "cívka zvukové pásky"
2938
2939 #: 950.data.seed-values.sql:3168
2940 msgid "Default hold shelf expire interval"
2941 msgstr "Východí interval pro expiraci rezervací k vyzvednutí"
2942
2943 #: 950.data.seed-values.sql:6479
2944 msgid "Bislama"
2945 msgstr "Bislama"
2946
2947 #: 950.data.seed-values.sql:6429
2948 msgid "Acoli"
2949 msgstr "Ačoli"
2950
2951 #: 950.data.seed-values.sql:7009 950.data.seed-values.sql:7010
2952 #: 950.data.seed-values.sql:7084 950.data.seed-values.sql:7085
2953 msgid "Book"
2954 msgstr "Kniha"
2955
2956 #: 950.data.seed-values.sql:787
2957 msgid "Allow a user to create a new fund allocation"
2958 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nové přidělení fondu"
2959
2960 #: 950.data.seed-values.sql:282
2961 msgid "overdue_min"
2962 msgstr "zpoždění_minimální"
2963
2964 # id::crmf.name__3
2965 #: 950.data.seed-values.sql:284
2966 msgid "overdue_mid"
2967 msgstr "zpoždění_střední"
2968
2969 #: 950.data.seed-values.sql:6596
2970 msgid "Haitian French Creole"
2971 msgstr "Haitsko-francouzská kreolština"
2972
2973 #: 950.data.seed-values.sql:6477
2974 msgid "Bikol"
2975 msgstr "Bikolština"
2976
2977 # id::clm.value__swe
2978 #: 950.data.seed-values.sql:6838
2979 msgid "Swedish"
2980 msgstr "Švédština"
2981
2982 #: 950.data.seed-values.sql:1379
2983 msgid "DELETE_METABIB_CLASS"
2984 msgstr "DELETE_METABIB_CLASS"
2985
2986 #: 950.data.seed-values.sql:3378
2987 msgid ""
2988 "Skip offline checkin transaction (raise exception when processing) if item "
2989 "Status Changed Time is newer than the recorded transaction time.  WARNING: "
2990 "The Reshelving to Available status rollover will trigger this."
2991 msgstr ""
2992 "Přeskočit transkci offline vrácení (vyvolat výjimku při zpracování) jestliže "
2993 "čas změny statutu je novější než zaznamenaný čas transakce.  Pozor! Tuto "
2994 "výjimku  spustí také změna statusu z \"Dnes vráceno\" na \"Volné\""
2995
2996 #: 950.data.seed-values.sql:3639
2997 msgid ""
2998 "If set to a non-empty value, Hold Transits will be suppressed between this "
2999 "OU and others with the same value. If set to an empty value, transits will "
3000 "not be suppressed."
3001 msgstr ""
3002 "Pokud je nastaveno na ne-prázdnou hodonotu, budou potlačeny přepravy "
3003 "rezervací mezi touto organizační jednoutkou a jinými se stejnou hodnotou. "
3004 "Pokud je nastavenou na prázdnou hodnotu, přepravy potlačeny nebudou."
3005
3006 #: 950.data.seed-values.sql:7060 950.data.seed-values.sql:7061
3007 #: 950.data.seed-values.sql:7126 950.data.seed-values.sql:7127
3008 #: 950.data.seed-values.sql:7217 950.data.seed-values.sql:7218
3009 msgid "Cassette audiobook"
3010 msgstr "Audiokniha na kazetě"
3011
3012 # id::aout.name__2
3013 #: 950.data.seed-values.sql:429 950.data.seed-values.sql:2596
3014 msgid "System"
3015 msgstr "Systém"
3016
3017 # id::clm.value__ewe
3018 #: 950.data.seed-values.sql:6551
3019 msgid "Ewe"
3020 msgstr "Eweština"
3021
3022 #: 950.data.seed-values.sql:6872
3023 msgid "Tupi languages"
3024 msgstr "Tupi jazyky"
3025
3026 #: 950.data.seed-values.sql:8066
3027 msgid "Niger "
3028 msgstr "Niger "
3029
3030 #: 950.data.seed-values.sql:11491
3031 msgid "Blanket Order"
3032 msgstr "Paušální objednávka"
3033
3034 #: 950.data.seed-values.sql:14587
3035 msgid "OPAC Login (jspac)"
3036 msgstr "Přihlášení do OPACu (jspac)"
3037
3038 #: 950.data.seed-values.sql:6534
3039 msgid "Dravidian (Other)"
3040 msgstr "Drávidské jazyky (ostatní)"
3041
3042 #: 950.data.seed-values.sql:11617
3043 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Untarged expiration)"
3044 msgstr ""
3045 "Doba uchování historie rezervací - zrušené rezervace ( expirace kvůli "
3046 "nenalezenému cíli)"
3047
3048 #: 950.data.seed-values.sql:6516
3049 msgid "Creoles and Pidgins, English-based (Other)"
3050 msgstr "Kreolština a jiné pidginy na základě angličtiny"
3051
3052 #: 950.data.seed-values.sql:6908
3053 msgid "Zhuang"
3054 msgstr "Čuangština"
3055
3056 #: 950.data.seed-values.sql:1189
3057 msgid "Allow a user to update trigger cleanup entries"
3058 msgstr "Povolit uživateli upravit záznamy  o čištění spouštěčů událostí"
3059
3060 #: 950.data.seed-values.sql:1596
3061 msgid "Override the TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED event"
3062 msgstr "Obejít událost TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED"
3063
3064 #: 950.data.seed-values.sql:7512
3065 msgid "computer tape cartridge"
3066 msgstr "kazeta počítačové pásky"
3067
3068 #: 950.data.seed-values.sql:12242
3069 msgid "Invalid value for \"status\""
3070 msgstr "Neplatná hodnota pro \"status\""
3071
3072 #: 950.data.seed-values.sql:8125
3073 msgid "Spanish North Africa "
3074 msgstr "Španělské severoafrické državy "
3075
3076 #: 950.data.seed-values.sql:6909
3077 msgid "Zande"
3078 msgstr "Zandština"
3079
3080 # id::clm.value__slo
3081 #: 950.data.seed-values.sql:6810
3082 msgid "Slovak"
3083 msgstr "Slovenština"
3084
3085 #: 950.data.seed-values.sql:751
3086 msgid "Allow staff to override circulation copy range failure"
3087 msgstr "Povolit uživateli obejít chybu   výpůjčního pásma exempláře"
3088
3089 #: 950.data.seed-values.sql:6578
3090 msgid "Gilbertese"
3091 msgstr "Kiribatština"
3092
3093 #: 950.data.seed-values.sql:13332
3094 msgid "Rogers Wireless (Alternate)"
3095 msgstr "Rogers Wireless (Alternate)"
3096
3097 #: 950.data.seed-values.sql:2987
3098 msgid ""
3099 "When an item is marked damaged, overdue fines on the most recent circulation "
3100 "are voided."
3101 msgstr ""
3102 "Pokud je exempl�ozna� jako po�kozen�zdn�a v�inu posledn� v�k je zru�eno."
3103
3104 #: 950.data.seed-values.sql:1411
3105 msgid "user_request.create"
3106 msgstr "user_request.create"
3107
3108 #: 950.data.seed-values.sql:13147
3109 msgid "Canadian Subject Headings"
3110 msgstr "Kanadské věcné třídění"
3111
3112 #: 950.data.seed-values.sql:124
3113 msgid "Alternate Title"
3114 msgstr "Další název"
3115
3116 #: 950.data.seed-values.sql:1281
3117 msgid "ADMIN_CIRC_MOD"
3118 msgstr "ADMIN_CIRC_MOD"
3119
3120 #: 950.data.seed-values.sql:4716
3121 msgid ""
3122 "The suffix field will be suggested on the patron registration screen. "
3123 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
3124 "field is shown or required this setting is ignored."
3125 msgstr ""
3126 "Pole sufix bude na kartě registračních údajů čtenáře zobrazí jako "
3127 "navrhované. Navrhovaná pole se zobrazí, pokud je aktivována volba \"zobrazit "
3128 "navrhovaná pole\".  Pokud je pole zobrazeno nebo je požadováno jako povinné, "
3129 "toto nastavení bude ignorováno."
3130
3131 #: 950.data.seed-values.sql:1113
3132 msgid "UPDATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
3133 msgstr "UPDATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
3134
3135 #: 950.data.seed-values.sql:439
3136 msgid "Your Bookmobile"
3137 msgstr "Vaše pojízdná knihovna"
3138
3139 #: 950.data.seed-values.sql:729
3140 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"LocalAdmin\" group"
3141 msgstr ""
3142 "Povolit u�ivateli p� / odebrat u�ivatele do / ze skupiny lok�� "
3143 "administr�r�ocalAdmin)"
3144
3145 #: 950.data.seed-values.sql:16085
3146 msgid "Default circulation modifier value for imported items"
3147 msgstr "V� hodnota modifik�ru v�y pro importovan�xempl�"
3148
3149 #: 950.data.seed-values.sql:6788
3150 msgid "Yakut"
3151 msgstr "Jakutština"
3152
3153 #: 950.data.seed-values.sql:3141
3154 msgid "Canceled holds display count"
3155 msgstr "Po� zobrazen�u�en�zervac�"
3156
3157 #: 950.data.seed-values.sql:571
3158 msgid "Allow a user to remove other users from permission groups"
3159 msgstr "Povolit u�ivateli odebrat jin��ivatele ze skupiny opr��"
3160
3161 #: 950.data.seed-values.sql:479
3162 msgid "Allow a user to log in to the OPAC"
3163 msgstr "Povolit u�ivateli p��en�o OPACu"
3164
3165 #: 950.data.seed-values.sql:7621
3166 msgid "Passion music"
3167 msgstr "Pašijová hudba"
3168
3169 # id::clm.value__hup
3170 #: 950.data.seed-values.sql:6608
3171 msgid "Hupa"
3172 msgstr "Hupa"
3173
3174 #: 950.data.seed-values.sql:991
3175 msgid "UPDATE_CIRC_MOD"
3176 msgstr "UPDATE_CIRC_MOD"
3177
3178 # id::clm.value__ice
3179 #: 950.data.seed-values.sql:6611
3180 msgid "Icelandic"
3181 msgstr "Islandština"
3182
3183 #: 950.data.seed-values.sql:12985
3184 msgid "See Also From Tracing -- Genre/Form Term"
3185 msgstr "Směrování odkazu viz též -- žánr/forma"
3186
3187 #: 950.data.seed-values.sql:7821
3188 msgid "Armadillo"
3189 msgstr "Pásovec"
3190
3191 #: 950.data.seed-values.sql:7970
3192 msgid "Florida "
3193 msgstr "Florida "
3194
3195 #: 950.data.seed-values.sql:7838 950.data.seed-values.sql:8494
3196 #: 950.data.seed-values.sql:8507 950.data.seed-values.sql:8520
3197 #: 950.data.seed-values.sql:8533
3198 msgid "Bathymetry, soundings"
3199 msgstr "Batymetrie, měření"
3200
3201 #: 950.data.seed-values.sql:2750 950.data.seed-values.sql:2753
3202 msgid ""
3203 "Delete bib if all copies are deleted via Acquisitions lineitem cancellation."
3204 msgstr ""
3205 "Smazat bibliografický záznam pokud prostředncitvím zrušení položek v "
3206 "akvizici smazány exempláře,"
3207
3208 #: 950.data.seed-values.sql:3621
3209 msgid ""
3210 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3211 "%INCLUDE(notice_text)%"
3212 msgstr ""
3213 "Text / html / makra pro vložení do šablony výpisů / potvrzení na místě  "
3214 "%INCLUDE(notice_text)%"
3215
3216 # id::clm.value__akk
3217 #: 950.data.seed-values.sql:6437
3218 msgid "Akkadian"
3219 msgstr "Akkadština"
3220
3221 #: 950.data.seed-values.sql:1199
3222 msgid "Allow a user to create, update, and delete trigger hooks"
3223 msgstr ""
3224 "Povolit uživateli vytvořit, změnit a smazat vazby spouštěče (triggeru)"
3225
3226 # id::clm.value__snd
3227 #: 950.data.seed-values.sql:6820
3228 msgid "Sindhi"
3229 msgstr "Sindhština"
3230
3231 #: 950.data.seed-values.sql:771
3232 msgid "Allow a user to create a new funding source"
3233 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nový finanční zdroj"
3234
3235 #: 950.data.seed-values.sql:7725
3236 msgid "Full score, miniature or study size"
3237 msgstr "Pertitura v rozsahu miniatury nebo studie"
3238
3239 #: 950.data.seed-values.sql:7586
3240 msgid "Chaconnes"
3241 msgstr ""
3242
3243 #: 950.data.seed-values.sql:14239
3244 msgid "US Cellular"
3245 msgstr "US Cellular"
3246
3247 #: 950.data.seed-values.sql:1171
3248 msgid ""
3249 "Allow a user to override the circ.holds.hold_has_copy_at.block setting"
3250 msgstr "Povolit uživateli obejít nastavení circ.holds.hold_has_copy_at.block"
3251
3252 #: 950.data.seed-values.sql:2795 950.data.seed-values.sql:2798
3253 msgid "Default Item Price"
3254 msgstr "Přednastavená cena exemplářů"
3255
3256 #: 950.data.seed-values.sql:5063
3257 msgid "Negative Balance Interval for Overdues"
3258 msgstr "Časový interval pro záporné poplatky (refundace) za vrácené po lhůtě"
3259
3260 #: 950.data.seed-values.sql:15110
3261 msgid "Default provider to use during ACQ file upload"
3262 msgstr "Výchozí dodavatel pro použití během nahrání souborů v akvizici"
3263
3264 #: 950.data.seed-values.sql:6646
3265 msgid "Khoisan (Other)"
3266 msgstr "Khoisanské jazyky (ostatní)"
3267
3268 #: 950.data.seed-values.sql:621
3269 msgid "Allow a user to update a copy location"
3270 msgstr "Povolit uživateli změnit umístění exempláře"
3271
3272 #: 950.data.seed-values.sql:1541
3273 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete copy location groups"
3274 msgstr ""
3275 "Povolit uživateli vytvořit / načíst / změnit / smazat skupiny umístění "
3276 "exempláře"
3277
3278 #: 950.data.seed-values.sql:14893
3279 msgid "Warn when patron account is about to expire"
3280 msgstr "Upozornit, pokud se blíží konec čtenářské registrace"
3281
3282 #: 950.data.seed-values.sql:7300
3283 msgid "notated music"
3284 msgstr "zápis hudby"
3285
3286 #: 950.data.seed-values.sql:6825
3287 msgid "Songhai"
3288 msgstr "Songhajština"
3289
3290 #: 950.data.seed-values.sql:4794
3291 msgid "Regex for phone fields on patron registration"
3292 msgstr ""
3293 "Regulární výraz pro pole \"telefon\" na kartě registračních údajů čtenáře"
3294
3295 #: 950.data.seed-values.sql:4806
3296 msgid ""
3297 "Enforces a requirement for having at least one address for a patron during "
3298 "registration."
3299 msgstr ""
3300 "Při registraciy vynutí požadavek na vyplnění alespoň jedné adresy čtenáře."
3301
3302 #: 950.data.seed-values.sql:7959
3303 msgid "Equatorial Guinea "
3304 msgstr "Rovníková Guinea "
3305
3306 #: 950.data.seed-values.sql:13170
3307 msgid "Vandelay Queue"
3308 msgstr "Fronta nástroje Vandelay"
3309
3310 #: 950.data.seed-values.sql:927
3311 msgid "CREATE_SURVEY"
3312 msgstr "CREATE_SURVEY"
3313
3314 #: 950.data.seed-values.sql:7910
3315 msgid "Belgium "
3316 msgstr "Belgie "
3317
3318 #: 950.data.seed-values.sql:7729
3319 msgid "Close score"
3320 msgstr ""
3321
3322 #: 950.data.seed-values.sql:8062
3323 msgid "North Carolina "
3324 msgstr "Severní Karolína "
3325
3326 # id::crahp.name__1
3327 #: 950.data.seed-values.sql:304
3328 msgid "3month"
3329 msgstr "3měsíční"
3330
3331 #: 950.data.seed-values.sql:7808
3332 msgid "Cassini-Soldner"
3333 msgstr "Cassini – Soldnerovo zobrazení"
3334
3335 #: 950.data.seed-values.sql:7577
3336 msgid "Anthems"
3337 msgstr "Hymny"
3338
3339 #: 950.data.seed-values.sql:7919
3340 msgid "Solomon Islands "
3341 msgstr "Šalomounovy ostrovy "
3342
3343 #: 950.data.seed-values.sql:861
3344 msgid "Allows a user to view all org settings at the specified level"
3345 msgstr ""
3346 "Povolí uživateli zograzit všchna nastavení organizace na vymezené úrovni"
3347
3348 # id::clm.value__cze id::i18n_l.name__cs-CZ id::i18n_l.description__cs-CZ
3349 # id::clm.value__cze
3350 #: 950.data.seed-values.sql:349 950.data.seed-values.sql:350
3351 #: 950.data.seed-values.sql:6523
3352 msgid "Czech"
3353 msgstr "Čeština"
3354
3355 # id::clm.value__mni
3356 #: 950.data.seed-values.sql:6713
3357 msgid "Manipuri"
3358 msgstr "Manipurština"
3359
3360 #: 950.data.seed-values.sql:1255
3361 msgid "Update org unit settings related to credit card processing"
3362 msgstr ""
3363 "Změnit nastavení organizační jednotky souvisejícíc se zpracováním kreditních "
3364 "karet"
3365
3366 #: 950.data.seed-values.sql:723
3367 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Circulator\" group"
3368 msgstr ""
3369 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele do / ze skupiny personálu u "
3370 "výpůjčnínho pultu (\"ciruculator\")"
3371
3372 #: 950.data.seed-values.sql:14569
3373 msgid "Login via opensrf"
3374 msgstr "Přihlášení prostřednictvím opensrf"
3375
3376 #: 950.data.seed-values.sql:6378
3377 msgid "Carrier Type"
3378 msgstr "Typ nosiče"
3379
3380 #: 950.data.seed-values.sql:3144
3381 msgid "How many canceled holds to show in patron holds interfaces"
3382 msgstr ""
3383 "Kolik zrušených rezervací zobrazit ve čtenářském rozhraní pro rezervace"
3384
3385 #: 950.data.seed-values.sql:7603
3386 msgid "Hymns"
3387 msgstr "Chvalozpěvy"
3388
3389 #: 950.data.seed-values.sql:1301
3390 msgid "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
3391 msgstr "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
3392
3393 #: 950.data.seed-values.sql:3252
3394 msgid ""
3395 "Recalls: A hold placed on an item with a circulation duration longer than "
3396 "this will trigger a recall. For example, \"14 days\" or \"3 weeks\"."
3397 msgstr ""
3398 "Znovuvyvolání: Rezervace exempláře, u něhož je doba výpůjčky delší než tato "
3399 "spustí nové volání. Např. \"14 dní\" nebo \"3 týdny\"."
3400
3401 #: 950.data.seed-values.sql:1037
3402 msgid "MERGE_BIB_RECORDS"
3403 msgstr "MERGE_BIB_RECORDS"
3404
3405 #: 950.data.seed-values.sql:6883
3406 msgid "Undetermined"
3407 msgstr "Nezjištěno"
3408
3409 #: 950.data.seed-values.sql:6850
3410 msgid "Terena"
3411 msgstr "Tereno"
3412
3413 #: 950.data.seed-values.sql:128
3414 msgid "Title Proper"
3415 msgstr "Název"
3416
3417 #: 950.data.seed-values.sql:7592
3418 msgid "Chorales"
3419 msgstr "Chorály"
3420
3421 #: 950.data.seed-values.sql:2813
3422 msgid "Maximum Item Price"
3423 msgstr "Maximální cena exempláře"
3424
3425 # id::clm.value__rum
3426 #: 950.data.seed-values.sql:6783
3427 msgid "Romanian"
3428 msgstr "Rumunština"
3429
3430 #: 950.data.seed-values.sql:8053
3431 msgid "Mississippi "
3432 msgstr "Mississippi "
3433
3434 # id::clm.value__srd
3435 #: 950.data.seed-values.sql:6828
3436 msgid "Sardinian"
3437 msgstr "Sardština"
3438
3439 #: 950.data.seed-values.sql:7727
3440 msgid "Voice score with accompaniment omitted"
3441 msgstr "Hlasová partitura s doprovodem vynechány"
3442
3443 #: 950.data.seed-values.sql:485
3444 msgid "Allow a user to place a hold at the title level"
3445 msgstr "Povolit uživateli zadat rezervaci na úrovni titulu"
3446
3447 #: 950.data.seed-values.sql:7870
3448 msgid "Animation and live action"
3449 msgstr "Animace nebo přímá akce"
3450
3451 #: 950.data.seed-values.sql:11516
3452 msgid "Canceled: Not Found"
3453 msgstr "Zrušeno: Nenalezeno"
3454
3455 #: 950.data.seed-values.sql:7563 950.data.seed-values.sql:8243
3456 #: 950.data.seed-values.sql:8257 950.data.seed-values.sql:8271
3457 #: 950.data.seed-values.sql:8285 950.data.seed-values.sql:8299
3458 #: 950.data.seed-values.sql:8313
3459 msgid "Thematic index"
3460 msgstr "Tematický rejstřík"
3461
3462 #: 950.data.seed-values.sql:1167
3463 msgid "Allow a user to create/update/delete reasons for order cancellations"
3464 msgstr ""
3465 "Povolit uživateli vytvořit / změnit / smazat důvody pro zrušení objednávky"
3466
3467 #: 950.data.seed-values.sql:2612
3468 msgid "Offline"
3469 msgstr "Offline"
3470
3471 #: 950.data.seed-values.sql:8008
3472 msgid "Israel "
3473 msgstr "Izrael "
3474
3475 #: 950.data.seed-values.sql:5073
3476 msgid "Negative Balance Interval for Lost"
3477 msgstr "Časový interval pro záporné poplatky (refundace) za ztracené"
3478
3479 #: 950.data.seed-values.sql:7841 950.data.seed-values.sql:8497
3480 #: 950.data.seed-values.sql:8510 950.data.seed-values.sql:8523
3481 #: 950.data.seed-values.sql:8536
3482 msgid "Pictorially"
3483 msgstr "Obrázek bez projekce"
3484
3485 #: 950.data.seed-values.sql:1437
3486 msgid "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
3487 msgstr "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
3488
3489 #: 950.data.seed-values.sql:1289
3490 msgid "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
3491 msgstr "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
3492
3493 #: 950.data.seed-values.sql:4173 950.data.seed-values.sql:4176
3494 msgid "Patron circulation summary is horizontal"
3495 msgstr "Přehled údajů o čtenáři je zobrazen horizontálně"
3496
3497 #: 950.data.seed-values.sql:1041
3498 msgid "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
3499 msgstr "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
3500
3501 #: 950.data.seed-values.sql:2789
3502 msgid ""
3503 "Default status when a copy is created using the normal volume/copy creator "
3504 "interface."
3505 msgstr ""
3506 "Výchozí status, pokud je exemplář vytvořen s polužitím běžného rozhraní pro "
3507 "vytvoření svazků / exemplářů."
3508
3509 #: 950.data.seed-values.sql:663
3510 msgid "Allow a user to update an organization unit setting"
3511 msgstr "Povolit uživateli změnit nastavení organizační jednotky"
3512
3513 #: 950.data.seed-values.sql:14307
3514 msgid "Verizon Wireless"
3515 msgstr "Verizon Wireless"
3516
3517 #: 950.data.seed-values.sql:6751
3518 msgid "Ojibwa"
3519 msgstr "Odžibwejština"
3520
3521 #: 950.data.seed-values.sql:7412
3522 msgid "roll"
3523 msgstr "kotouč"
3524
3525 #: 950.data.seed-values.sql:14966
3526 msgid ""
3527 "For URLs returning 3XX redirects, this is the maximum number of redirects we "
3528 "will follow before giving up."
3529 msgstr ""
3530 "Pro URL která vracejí 3XX přesměrování, je toto maximální počet přesměrování "
3531 "ke kterým dojde, než budou pokusy o přesměrování přerušeny."
3532
3533 #: 950.data.seed-values.sql:7015 950.data.seed-values.sql:7016
3534 #: 950.data.seed-values.sql:7090 950.data.seed-values.sql:7091
3535 #: 950.data.seed-values.sql:7172 950.data.seed-values.sql:7173
3536 msgid "Software and video games"
3537 msgstr "Software a videohry"
3538
3539 #: 950.data.seed-values.sql:6892
3540 msgid "Walamo"
3541 msgstr "Walamština"
3542
3543 #: 950.data.seed-values.sql:3243
3544 msgid ""
3545 "Recalls: When a recall is triggered, this defines the adjusted loan period "
3546 "for the item. For example, \"4 days\" or \"1 week\"."
3547 msgstr ""
3548 "Znovuvyvolání: Když je spuštěno nové vyvolání, toto definuje přizpůsobenou "
3549 "dobu výpůjčky exempláře. Např. \"4 dny\" nebo \"1 týden\"."
3550
3551 #: 950.data.seed-values.sql:6730
3552 msgid "Ndebele (Zimbabwe)  "
3553 msgstr "Ndebelština (Zimbabwe)  "
3554
3555 #: 950.data.seed-values.sql:6682
3556 msgid "Luba-Katanga"
3557 msgstr "Lubu-katanžština"
3558
3559 #: 950.data.seed-values.sql:1061
3560 msgid "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
3561 msgstr "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
3562
3563 #: 950.data.seed-values.sql:6943
3564 msgid "Comic strips"
3565 msgstr "Kreslené seriály (komiksy)"
3566
3567 # id::clm.value__ido
3568 #: 950.data.seed-values.sql:6612
3569 msgid "Ido"
3570 msgstr "Ido"
3571
3572 # id::i18n_l.description__fr-CA
3573 #: 950.data.seed-values.sql:359
3574 msgid "Canadian French"
3575 msgstr "Kanadská francouzština"
3576
3577 #: 950.data.seed-values.sql:843
3578 msgid "Allow a user to mark an item status as 'reshelving'"
3579 msgstr "Povolit uživateli označit status exempláře jako \"dnes vrácený\""
3580
3581 #: 950.data.seed-values.sql:11644
3582 msgid "Cat: Maintain 001/003/035 according to the MARC21 specification"
3583 msgstr "Katalogizace: Spravovat pole  001 / 003 / 035 podle standardu MARC21"
3584
3585 #: 950.data.seed-values.sql:6559
3586 msgid "Finno-Ugrian (Other)"
3587 msgstr "Ugrofinské jazyky (ostatní)"
3588
3589 #: 950.data.seed-values.sql:16337
3590 msgid "Patron search diacritic insensitive"
3591 msgstr "Hledání čtenáře bez ohledu na diakritiku"
3592
3593 #: 950.data.seed-values.sql:1499
3594 msgid "Allows a user to reopen an Acquisitions invoice"
3595 msgstr "Povolit uživateli otevřít již uzavřenou fakturu v akvizici"
3596
3597 #: 950.data.seed-values.sql:13933
3598 msgid "Cingular (GoPhone prepaid)"
3599 msgstr "Cingular (GoPhone prepaid)"
3600
3601 #: 950.data.seed-values.sql:14069
3602 msgid "Edge Wireless"
3603 msgstr "Edge Wireless"
3604
3605 #: 950.data.seed-values.sql:5259
3606 msgid "Checkout Items"
3607 msgstr "Vypůjčené exempláře"
3608
3609 #: 950.data.seed-values.sql:6454
3610 msgid "Athapascan (Other)"
3611 msgstr "Athapaskánské jazyky (ostatní)"
3612
3613 #: 950.data.seed-values.sql:2879
3614 msgid ""
3615 "Set the default line width for spine labels in number of characters. This "
3616 "specifies the boundary at which lines must be wrapped."
3617 msgstr ""
3618 "Určit nastavení výchozí šířky řádku pro tisk hřbetních štítků počtem znaků. "
3619 "Toto určuje hranici, při které se řádky musí zalomit."
3620
3621 #: 950.data.seed-values.sql:6731
3622 msgid "Ndonga"
3623 msgstr "Ndondština"
3624
3625 #: 950.data.seed-values.sql:6354
3626 msgid "OPAC Format Icons"
3627 msgstr "Ikony formátu pro OPAC"
3628
3629 #: 950.data.seed-values.sql:7492
3630 msgid "microfiche"
3631 msgstr "mikrofiš"
3632
3633 #: 950.data.seed-values.sql:8036
3634 msgid "Manitoba "
3635 msgstr "Manitoba "
3636
3637 #: 950.data.seed-values.sql:3978
3638 msgid "Telephony: Arbitrary line(s) to include in each notice callfile"
3639 msgstr ""
3640 "Telefonie: Arbitrární řádek (řádky), které mají být zahrnuty do každého "
3641 "telefonátu s vyrozuměním"
3642
3643 #: 950.data.seed-values.sql:7364
3644 msgid "microform"
3645 msgstr "mikroforma"
3646
3647 #: 950.data.seed-values.sql:11503
3648 msgid "Delivered but not received; presumed lost"
3649 msgstr "Doručeno ale nepřevzato. Předpokládaná ztráta"
3650
3651 #: 950.data.seed-values.sql:7328
3652 msgid "cartographic moving image"
3653 msgstr "katrografický pohyblivý obraz"
3654
3655 #: 950.data.seed-values.sql:8574 950.data.seed-values.sql:8591
3656 #: 950.data.seed-values.sql:8607 950.data.seed-values.sql:8623
3657 #: 950.data.seed-values.sql:8639
3658 msgid "Genealogical tables"
3659 msgstr "Genealogické tabulky"
3660
3661 #: 950.data.seed-values.sql:7748 950.data.seed-values.sql:8453
3662 #: 950.data.seed-values.sql:8474
3663 msgid "Reporting"
3664 msgstr "Výkazy"
3665
3666 # id::cza.label__5 id::cza.label__14 id::cza.label__23
3667 #: 950.data.seed-values.sql:99 950.data.seed-values.sql:389
3668 #: 950.data.seed-values.sql:410 950.data.seed-values.sql:15468
3669 msgid "Title"
3670 msgstr "Název"
3671
3672 #: 950.data.seed-values.sql:3735 950.data.seed-values.sql:3738
3673 msgid "AuthorizeNet password"
3674 msgstr "Heslo pro AuthorizeNet"
3675
3676 #: 950.data.seed-values.sql:8190
3677 msgid "Cocos (Keeling) Islands "
3678 msgstr "Kokosové ostrovy "
3679
3680 #: 950.data.seed-values.sql:2552
3681 msgid "Default location for holds pickup"
3682 msgstr "Přednastavená lokace pro vyzvednutí rezervace"
3683
3684 #: 950.data.seed-values.sql:2777
3685 msgid "Default copy status (fast add)"
3686 msgstr "Výchozí status exempláře (rychlé přidání)"
3687
3688 #: 950.data.seed-values.sql:8094
3689 msgid "Peru "
3690 msgstr "Peru "
3691
3692 #: 950.data.seed-values.sql:4758
3693 msgid "Example for post_code field on patron registration"
3694 msgstr ""
3695 "Příklad pro pole PSČ (post_code) na kartě registračních údajů čtenáře"
3696
3697 #: 950.data.seed-values.sql:697
3698 msgid ""
3699 "Allow a user to create duplicate holds (two or more holds on the same title)"
3700 msgstr ""
3701 "Povolit uživateli vytvářet duplikované rezervace (dvě a více rezervací na "
3702 "tentýž titul)"
3703
3704 #: 950.data.seed-values.sql:14120
3705 msgid "Straight Talk / PagePlus Cellular"
3706 msgstr "Straight Talk / PagePlus Cellular"
3707
3708 #: 950.data.seed-values.sql:3834 950.data.seed-values.sql:3837
3709 msgid "PayPal login"
3710 msgstr "Přihlášení do PayPal"
3711
3712 #: 950.data.seed-values.sql:579
3713 msgid "User may create a new patron statistical category"
3714 msgstr "Uživatel smí vytvořit novou čtenářskou statistickou kategorii"
3715
3716 # id::clm.value__fat
3717 #: 950.data.seed-values.sql:6556
3718 msgid "Fanti"
3719 msgstr "Fantiština"
3720
3721 #: 950.data.seed-values.sql:6851
3722 msgid "Tetum"
3723 msgstr "Tetumština"
3724
3725 #: 950.data.seed-values.sql:4018
3726 msgid "Lock Usernames"
3727 msgstr "Zamkonout uživatelská jména"
3728
3729 #: 950.data.seed-values.sql:2614
3730 msgid "SMS Text Messages"
3731 msgstr "SMS"
3732
3733 #: 950.data.seed-values.sql:8189
3734 msgid "Christmas Island (Indian Ocean) "
3735 msgstr "Vánoční ostrov "
3736
3737 #: 950.data.seed-values.sql:7793
3738 msgid "Chamberlin trimetric"
3739 msgstr ""
3740
3741 # id::clm.value__mas
3742 #: 950.data.seed-values.sql:6699
3743 msgid "Masai"
3744 msgstr "Masajština"
3745
3746 # id::clm.value__bam
3747 #: 950.data.seed-values.sql:6465
3748 msgid "Bambara"
3749 msgstr "Bambarština"
3750
3751 # id::cam.description__b
3752 #: 950.data.seed-values.sql:6916
3753 msgid "The item is intended for children, approximate ages 6-8 years."
3754 msgstr "Jednotka je určená dětem přibližně ve věku 6-8 let."
3755
3756 #: 950.data.seed-values.sql:6795
3757 msgid "Santali"
3758 msgstr "Santálí"
3759
3760 #: 950.data.seed-values.sql:1383
3761 msgid "DELETE_USER_BTYPE"
3762 msgstr "DELETE_USER_BTYPE"
3763
3764 # id::clm.value__vot
3765 #: 950.data.seed-values.sql:6890
3766 msgid "Votic"
3767 msgstr "Votiatština"
3768
3769 #: 950.data.seed-values.sql:8124
3770 msgid "Senegal "
3771 msgstr "Senegal "
3772
3773 #: 950.data.seed-values.sql:951
3774 msgid "DELETE_LASSO"
3775 msgstr "DELETE_LASSO"
3776
3777 #: 950.data.seed-values.sql:13012
3778 msgid "See From Tracing -- General Subdivision"
3779 msgstr "Směrování odkazu viz -- všeobecné zpřesnění"
3780
3781 #: 950.data.seed-values.sql:8199
3782 msgid "Saint Pierre and Miquelon "
3783 msgstr "Saint-Pierre a Miquelon "
3784
3785 #: 950.data.seed-values.sql:1619 950.data.seed-values.sql:2595
3786 msgid "Acquisitions"
3787 msgstr "Akvizice"
3788
3789 #: 950.data.seed-values.sql:551
3790 msgid "Allow a user to create a new billable transaction"
3791 msgstr "Povolit uživateli vytvořit novou transakci pro účtování"
3792
3793 #: 950.data.seed-values.sql:12327
3794 msgid "An email has been requested for records in an Importer Bib Queue."
3795 msgstr "Pro bibliografický záznam ve frontě pro import je vyžadován e-mail"
3796
3797 #: 950.data.seed-values.sql:841
3798 msgid "Allow a user to mark an item status as 'in transit'"
3799 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"v přepravě\""
3800
3801 #: 950.data.seed-values.sql:3576
3802 msgid ""
3803 "Disable automatic print attempts from staff client interfaces for the "
3804 "receipt types in this list.  Possible values: \"Checkout\", \"Bill Pay\", "
3805 "\"Hold Slip\", \"Transit Slip\", and \"Hold/Transit Slip\".  This is "
3806 "different from the Auto-Print checkbox in the pertinent interfaces in that "
3807 "it disables automatic print attempts altogether, rather than encouraging "
3808 "silent printing by suppressing the print dialog.  The Auto-Print checkbox in "
3809 "these interfaces have no effect on the behavior for this setting.  In the "
3810 "case of the Hold, Transit, and Hold/Transit slips, this also suppresses the "
3811 "alert dialogs that precede the print dialog (the ones that offer Print and "
3812 "Do Not Print as options)."
3813 msgstr ""
3814 "Zakázat pokus o automatický tisk z rozhraní  služebního klienta pro typy  "
3815 "výpisů / potvrzení uvedené v tomto seznamu. Možné hodnoty jsou \"Checkout\" "
3816 "(výpůjčky), \"Bill Pay\" (platby) , \"Hold Slip\" (průvodky rezervaci), "
3817 "\"Transit Slip\" (průvodky pro přepravu), a \"Hold/Transit Slip\" (průvodky "
3818 "rezervací v přepravě). Jde o jiné nastavení než zaškrtávací pole "
3819 "\"Automatický tisk\" v příslušných rozhraních, které zcela  zakáže pokusy o "
3820 "automatický tisk spíše než podporu  tichého tisku potlačením tiskového "
3821 "dialogu. Zaškrtávají pole pro automatický tisk v těchto rozhraních nemá vliv "
3822 "na chování tohoto nastavení. V případě průvodek rezervací, přepravy a "
3823 "přepravy rezervací to také potlačí dialog, který předchází tiskovému dialogu "
3824 "(ten, který nabízí volbu Tisknout a Netisknout)."
3825
3826 #: 950.data.seed-values.sql:8060
3827 msgid "Mozambique "
3828 msgstr "Mosambik "
3829
3830 #: 950.data.seed-values.sql:19
3831 msgid "Barred"
3832 msgstr "Omezení transakcí"
3833
3834 # id::clm.value__hil
3835 #: 950.data.seed-values.sql:6601
3836 msgid "Hiligaynon"
3837 msgstr "Hiligayonština"
3838
3839 #: 950.data.seed-values.sql:3011
3840 msgid "Include Lost circulations in lump sum tallies in Patron Display."
3841 msgstr ""
3842 "Zahrnout ztracené výpůjčky do paušálního  souhrnu v zobrazení čtenáře."
3843
3844 #: 950.data.seed-values.sql:14582
3845 msgid "Verification via xmlrpc"
3846 msgstr "Ověření protřednictvím xmlrpc"
3847
3848 #: 950.data.seed-values.sql:793
3849 msgid "Allow a user to update a fund allocation"
3850 msgstr "Povolit uživateli změnit rozdělení finančního fondu"
3851
3852 #: 950.data.seed-values.sql:1231
3853 msgid "Enables the user to create/update/delete booking resource attributes"
3854 msgstr ""
3855 "Umožní uživateli vytvořit / upraivt / smazat atributy pro rezervaci zdroje"
3856
3857 #: 950.data.seed-values.sql:4311
3858 msgid ""
3859 "The barred field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
3860 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
3861 "field is required this setting is ignored."
3862 msgstr ""
3863 "Pole \"blokování transakcí\" bude zobrazeno na kartě registračních údajů "
3864 "čtenáře spolu s povinnými poli i když není povinné. Pokud je pole povinné, "
3865 "je toto nastavení ignorováno."
3866
3867 #: 950.data.seed-values.sql:783
3868 msgid "Allow a user to view a fund"
3869 msgstr "Povolit uživateli zobrazit finanční fond"
3870
3871 #: 950.data.seed-values.sql:7641
3872 msgid "Toccatas"
3873 msgstr "Tokáty"
3874
3875 #: 950.data.seed-values.sql:8214
3876 msgid "Yemen "
3877 msgstr "Jemen "
3878
3879 #: 950.data.seed-values.sql:13470
3880 msgid "SaskTel"
3881 msgstr "SaskTel"
3882
3883 #: 950.data.seed-values.sql:2606
3884 msgid "Global"
3885 msgstr "Globální"
3886
3887 #: 950.data.seed-values.sql:11484
3888 msgid "Tax"
3889 msgstr "Daň"
3890
3891 #: 950.data.seed-values.sql:1311
3892 msgid "ADMIN_MARC_CODE"
3893 msgstr "ADMIN_MARC_CODE"
3894
3895 # id::clm.value__-eth id::clm.value__gez
3896 #: 950.data.seed-values.sql:6550 950.data.seed-values.sql:6577
3897 msgid "Ethiopic"
3898 msgstr "Etiopština"
3899
3900 #: 950.data.seed-values.sql