Update Translations
[Evergreen.git] / build / i18n / po / db.seed / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2015-02-27 11:41-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2015-08-08 20:52+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2015-08-09 05:51+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 17656)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-Language: Czech\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #: 950.data.seed-values.sql:117
19 msgid "Series Title"
20 msgstr "Název edice"
21
22 # id::clfm.value__p
23 #: 950.data.seed-values.sql:6678
24 msgid "Poetry"
25 msgstr "Poezie"
26
27 # id::clm.value__pau
28 #: 950.data.seed-values.sql:6491
29 msgid "Palauan"
30 msgstr "Palauština"
31
32 #: 950.data.seed-values.sql:1586
33 msgid ""
34 "Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available "
35 "in certain staff interfaces"
36 msgstr ""
37 "Povolí uživatelům a ukádat a stahovat sady filtrů pro dialog filtrů, které "
38 "jsou k dispozici v některých rozhraních pro personál"
39
40 # id::clm.value__kir
41 #: 950.data.seed-values.sql:6378
42 msgid "Kyrgyz"
43 msgstr "Kyrgyzština"
44
45 #: 950.data.seed-values.sql:5111
46 msgid "Z39.50 Source"
47 msgstr "Z39.50 zdroj"
48
49 #: 950.data.seed-values.sql:9638
50 msgid "Canceled: Deleted"
51 msgstr "Zrušeno: Smazáno"
52
53 #: 950.data.seed-values.sql:2611
54 msgid "OPAC"
55 msgstr "OPAC"
56
57 # id::clm.value__nor
58 #: 950.data.seed-values.sql:6469
59 msgid "Norwegian"
60 msgstr "Norština"
61
62 # id::cza.label__3 id::cza.label__12 id::cza.label__21
63 #: 950.data.seed-values.sql:385 950.data.seed-values.sql:406
64 #: 950.data.seed-values.sql:425 950.data.seed-values.sql:13560
65 msgid "LCCN"
66 msgstr "LCCN"
67
68 #: 950.data.seed-values.sql:13538
69 msgid "Rollover Distribution Formulae Funds"
70 msgstr ""
71
72 #: 950.data.seed-values.sql:35
73 msgid "Alerting block on Circ"
74 msgstr "Upozornění s blokací výpůjček"
75
76 # id::clm.value__dua
77 #: 950.data.seed-values.sql:6262
78 msgid "Duala"
79 msgstr "Dualština"
80
81 #: 950.data.seed-values.sql:13294
82 msgid "Upload Merge on Single Match by Default"
83 msgstr "Standardně sloučit při nahrávání při jedné shodě."
84
85 #: 950.data.seed-values.sql:4579
86 msgid ""
87 "The ident_value2 field will be suggested on the patron registration screen. "
88 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
89 "field is shown or required this setting is ignored."
90 msgstr ""
91 "Pole \"číslo identifikačního dokladu 2\" (ident_value2) na kartě "
92 "registračních údajů čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhované pole je "
93 "viditelné, pokud  je na kartě registračních údajů čtenáře aktivována volba "
94 "\" zobrazit navrhovaná pole\". Pokud je aktivní volba \"zobrazit povinná "
95 "pole\", toto nastavení je ignorováno."
96
97 #: 950.data.seed-values.sql:4810
98 msgid "Require at least one address for Patron Registration"
99 msgstr "Pro registraci čtenáře požadovat alespoň jednu adresu"
100
101 #: 950.data.seed-values.sql:1558
102 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete address alerts"
103 msgstr "Povolí uživatelo vytvořit / zobrazit / smazat adresu upozornění."
104
105 # id::crrf.name__2
106 # nutná úprava dle kontextu. 10 haléřů za den se mi nelíbí
107 #: 950.data.seed-values.sql:297
108 msgid "10_cent_per_day"
109 msgstr "10_centů_za_den"
110
111 #: 950.data.seed-values.sql:98
112 msgid "Keyword"
113 msgstr "Klíčové slovo"
114
115 #: 950.data.seed-values.sql:5181
116 msgid "Renew Circulations"
117 msgstr "Prodloužit výpůjčky"
118
119 #: 950.data.seed-values.sql:13209
120 msgid "Upload Default Match Set"
121 msgstr "Nahrát přednastavenou sadu shody"
122
123 #: 950.data.seed-values.sql:994
124 msgid "DELETE_SURVEY"
125 msgstr "DELETE_SURVEY"
126
127 #: 950.data.seed-values.sql:11053
128 msgid "Heading -- Meeting Name"
129 msgstr "Titulek --jméno shromaždiště"
130
131 #: 950.data.seed-values.sql:13618
132 msgid "Long-Overdue Items Usable on Checkin"
133 msgstr "Dlouhodobě nevrácené exempláře použitelné pro půjčování."
134
135 #: 950.data.seed-values.sql:3097
136 msgid ""
137 "The purpose is to provide an interval of time after an item goes into the on-"
138 "holds-shelf status before it appears to patrons that it is actually on the "
139 "holds shelf.  This gives staff time to process the item before it shows as "
140 "ready-for-pickup. Examples: \"5 days\", \"1 hour\""
141 msgstr ""
142 "Účelem je poskytnout časový interval poté co exempláře přejde do statusu "
143 "\"na regále s rezervacemi\" než se čtenářům zobrazí, že je opravdu na regále "
144 "s rezervacemi. To poskytne personálu dostatek času pro zpracování rezervace "
145 "než se exemplář  zobrazí jako  \"připraveno pro vyzvednutí\". Příklad: \"5 "
146 "dnů\", \"1 hodina\"."
147
148 #: 950.data.seed-values.sql:1350
149 msgid "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
150 msgstr "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
151
152 #: 950.data.seed-values.sql:9712
153 msgid "Cat: Use Internal ID for TCN Value"
154 msgstr "Katalogizace: Použít interní ID jako TCN"
155
156 #: 950.data.seed-values.sql:72
157 msgid "Patron had an invalid evening phone number"
158 msgstr "Čtenář má neplatné číslo večerního telefonu"
159
160 # id::clm.value__nah
161 #: 950.data.seed-values.sql:6451
162 msgid "Nahuatl"
163 msgstr "Nahuatl"
164
165 #: 950.data.seed-values.sql:9912 950.data.seed-values.sql:9913
166 msgid "Historical Hold Retention Start Date"
167 msgstr "Počáteční datum ponechávání historických rezervací"
168
169 # id::aout.name__5
170 #: 950.data.seed-values.sql:459
171 msgid "Bookmobile"
172 msgstr "Pojízdná knihovna"
173
174 # id::clm.value__kaw
175 #: 950.data.seed-values.sql:6369
176 msgid "Kawi"
177 msgstr "Kawi"
178
179 #: 950.data.seed-values.sql:4342
180 msgid "Suggest claims_never_checked_out_count field on patron registration"
181 msgstr ""
182 "Navrhnout pole \"počet údajně nikdy nevypůjčených\" "
183 "(claims_never_checked_out_count) na kartě registračních údajů čtenáře."
184
185 #: 950.data.seed-values.sql:3058
186 msgid "Hard boundary"
187 msgstr "Pevná hranice"
188
189 #: 950.data.seed-values.sql:11596 950.data.seed-values.sql:12382
190 msgid "Virgin Mobile"
191 msgstr "Virgin Mobile"
192
193 #: 950.data.seed-values.sql:11243
194 msgid "Repertoire de vedettes-matiere"
195 msgstr "Adresář předmětových hesel"
196
197 # id::clm.value__sas
198 #: 950.data.seed-values.sql:6521
199 msgid "Sasak"
200 msgstr "Sasakština"
201
202 #: 950.data.seed-values.sql:940
203 msgid "CREATE_ORG_UNIT"
204 msgstr "CREATE_ORG_UNIT"
205
206 #: 950.data.seed-values.sql:308
207 msgid "Available"
208 msgstr "Dostupné"
209
210 # id::crcd.name__6
211 #: 950.data.seed-values.sql:265
212 msgid "35_days_1_renew"
213 msgstr "35_dní_1_prodloužení"
214
215 #: 950.data.seed-values.sql:4064
216 msgid ""
217 "Regular expression defining the patron username format, used for patron "
218 "registration and self-service username changing only"
219 msgstr ""
220 "Regulární výraz, který určuje formát uživatelské jména používaného pouze pro "
221 "registrační údaje a samoobslužnou změnu uživatelského jména."
222
223 #: 950.data.seed-values.sql:796
224 msgid "Allow a user to view a funding source"
225 msgstr "Povolit uživatům zobrazení fianančního zdroje"
226
227 #: 950.data.seed-values.sql:4880
228 msgid "Target copies for a hold even if copy's circ lib is closed"
229 msgstr ""
230 "Vybírat exempláře jako cíl rezervace i v případě že výpůjční knihovna "
231 "exempláře je zavřená."
232
233 #: 950.data.seed-values.sql:4822
234 msgid ""
235 "So for example, if you search for John Doe, normally you would get at most "
236 "50 results.  This setting allows you to raise or lower that limit."
237 msgstr ""
238 "Například pokud hledáte Jana Nováka, obvykle dostanetenejvýše 50 výsledků. "
239 "Toto nastavení Vám umožní zvýšit nebo snížt tento limit."
240
241 #: 950.data.seed-values.sql:644
242 msgid "Allow a user to delete a copy location"
243 msgstr "Povolit uživateli smazat umístění exempláře"
244
245 #: 950.data.seed-values.sql:326
246 msgid "Long Overdue"
247 msgstr "Dlouhodobě nevrácené dokumenty"
248
249 #: 950.data.seed-values.sql:13596
250 msgid "Maximum Z39.50 Batch Search Results"
251 msgstr "Maximálníá počet výsledku v dávce při vyhledávní v Z39.50"
252
253 #: 950.data.seed-values.sql:33
254 msgid "Alerting Note, no blocks"
255 msgstr "Upozornění bez blokace výpůjček"
256
257 #: 950.data.seed-values.sql:3655
258 msgid ""
259 "If set to a non-empty value, Non-Hold Transits will be suppressed between "
260 "this OU and others with the same value. If set to an empty value, transits "
261 "will not be suppressed."
262 msgstr ""
263 "Pokud je v tomto nastavení ne-prázdná hodnota, \"nerezervační\" přepravy "
264 "mezi touto a dalšími organizačními jednotkami se stejnou hodnotou budou "
265 "potlačeny.  Pokud je nastaven prázdní hodnot, přeprava nebude potlačena."
266
267 #: 950.data.seed-values.sql:12967
268 msgid ""
269 "Leave transaction open when lost balance equals zero.  This leaves the lost "
270 "copy on the patron record when it is paid"
271 msgstr ""
272 "Ponechat transakci otevřenou pokud se  bilance za ztracený exemplář rovná "
273 "nule. Tak  zůstane ztracený exemplář ve čtenřáském kontě  i po  zaplacení."
274
275 #: 950.data.seed-values.sql:1154
276 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
277 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
278
279 #: 950.data.seed-values.sql:475 950.data.seed-values.sql:3328
280 #: 950.data.seed-values.sql:3331
281 msgid "Lost Materials Processing Fee"
282 msgstr "Poplatek za zpracování ztracených exemplářů"
283
284 #: 950.data.seed-values.sql:688
285 msgid "Allow a user to view uploaded offline script information"
286 msgstr "Povolit uživateli zobrazení informací o nahraném offline scriptu"
287
288 #: 950.data.seed-values.sql:1652
289 msgid "Data Review"
290 msgstr "Přehled dat"
291
292 #: 950.data.seed-values.sql:12110
293 msgid "Chariton Valley Wireless"
294 msgstr "Chariton Valley Wireless"
295
296 #: 950.data.seed-values.sql:598
297 msgid "Allow a user to edit copies in batch"
298 msgstr "Povolit uživateli dávkovou editaci exemplářů"
299
300 #: 950.data.seed-values.sql:1328
301 msgid "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
302 msgstr "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
303
304 #: 950.data.seed-values.sql:962
305 msgid "DELETE_COPY_STATUS"
306 msgstr "DELETE_COPY_STATUS"
307
308 #: 950.data.seed-values.sql:4906
309 msgid "Jump to details on 1 hit (public)"
310 msgstr "Při nalezení 1 výsledku skočit na detail"
311
312 #: 950.data.seed-values.sql:6295
313 msgid "Gã"
314 msgstr "Ga"
315
316 #: 950.data.seed-values.sql:6700
317 msgid "Serial"
318 msgstr "Seriál"
319
320 # id::clm.value__ven
321 #: 950.data.seed-values.sql:6614
322 msgid "Venda"
323 msgstr "Vendština"
324
325 #: 950.data.seed-values.sql:9666
326 msgid ""
327 "Holds: When testing hold matrix matchpoints, use the profile group of the "
328 "receiving user instead of that of the requestor (affects staff-placed holds)"
329 msgstr ""
330 "Rezervace: Při testování matice bodů shody rezervací, použít skupinu "
331 "uživatele přijímajícího rezervaci namísto skupiny toho, kdo rezervaci zadává "
332 "( toto nastavení ovlivňuje rezervace zadané personálem)."
333
334 #: 950.data.seed-values.sql:3475
335 msgid ""
336 "Override the default circ lib of \"here\" with a pre-configured circ lib for "
337 "pre-cat items.  The value should be the \"shortname\" (aka policy name) of "
338 "the org unit"
339 msgstr ""
340 "Obejít přednastavenou výpůjční knihovnu \"zde\"přednanastavenou knihovnou "
341 "pro předkatalogizované exempláře. Hodnotou by měla být zkratka organizační "
342 "jednotky."
343
344 # id::clm.value__ori
345 #: 950.data.seed-values.sql:6479
346 msgid "Oriya"
347 msgstr "Urijština"
348
349 #: 950.data.seed-values.sql:738
350 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"User\" group"
351 msgstr "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny uživatelů"
352
353 #: 950.data.seed-values.sql:120
354 msgid "Abbreviated Title"
355 msgstr "Zkrácený název"
356
357 # id::i18n_l.name__en-CA
358 #: 950.data.seed-values.sql:350
359 msgid "English (Canada)"
360 msgstr "Angličtina (Kanada)"
361
362 #: 950.data.seed-values.sql:11067
363 msgid "Heading -- Form Subdivision"
364 msgstr "Záhlaví -- podrozdělení podle formy"
365
366 #: 950.data.seed-values.sql:4534
367 msgid ""
368 "The evening_phone field will be shown on the patron registration screen. "
369 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
370 "If the field is required this setting is ignored."
371 msgstr ""
372 "Pole  \"večerní telefon\" (evening_phone)  bude zobrazeno na kartě "
373 "registračních údajů čtenáře spolu s povinnými poli poli i pokud není "
374 "povinné. Pokud jde o povinné  pole, je toto nastavení ignorováno."
375
376 #: 950.data.seed-values.sql:4417
377 msgid ""
378 "The day_phone field will be suggested on the patron registration screen. "
379 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
380 "field is shown or required this setting is ignored."
381 msgstr ""
382 "Pole pro telefon přes den (day_phone) bude na kartě registračních údajů "
383 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhované pole se zobrazí spolu s "
384 "povinnými poli i když není povinné. Pokud jde o povinné pole, je toto "
385 "nastavení ignorováno."
386
387 #: 950.data.seed-values.sql:764
388 msgid "Allow a user to renew an item past the maximum renewal count"
389 msgstr ""
390 "Povolit uživateli prodloužit výpůjčku poté, co vypršel maximální povolený "
391 "počet prodloužení"
392
393 #: 950.data.seed-values.sql:12583
394 msgid "A text message has been requested for a call number."
395 msgstr "Byla vyžádána SMS na telefonní číslo."
396
397 #: 950.data.seed-values.sql:1138
398 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
399 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
400
401 #: 950.data.seed-values.sql:11696
402 msgid "Alaska, USA"
403 msgstr "Aljaška, USA"
404
405 #: 950.data.seed-values.sql:3913
406 msgid "Format Times with this pattern."
407 msgstr "Formátovat časy podle tohoto vzoru"
408
409 #: 950.data.seed-values.sql:6413
410 msgid "Luo (Kenya and Tanzania)"
411 msgstr "Luoština (Keňa a Tanzanie)"
412
413 #: 950.data.seed-values.sql:2958
414 msgid ""
415 "When a patron checks out an item and they have no holds that directly target "
416 "the item, the system will attempt to find a hold for the patron that could "
417 "be fulfilled by the checked out item and fulfills it"
418 msgstr ""
419 "Pokud se čtenář pokouší půjčit knihovní jednotku  a neexistují rezervace, "
420 "které jsou přímo cílené na tuto knihovní jednotku, systém se pokusí pro "
421 "čtenáře najít rezervací, která by mohla být splněna vypůjčenou knihovní "
422 "jednotkou a splní ji."
423
424 #: 950.data.seed-values.sql:4516
425 msgid ""
426 "The Regular Expression for validation on the evening_phone field in patron "
427 "registration."
428 msgstr ""
429 "Regulární výraz pro validaci pole pro večerní telefon (evening_phone) v "
430 "registračních údajích čtenáře"
431
432 #: 950.data.seed-values.sql:3277
433 msgid "When true, don't target any copies at this org unit for holds"
434 msgstr ""
435 "Pokud je nastaveno na \"pravda\", nepoužívat žádné exempláře z této "
436 "organizační jednotky  jako cíl rezervace"
437
438 #: 950.data.seed-values.sql:4468
439 msgid "Regex for email field on patron registration"
440 msgstr "Regulární výraz pro pole \"e-mail\" v registračních údajích čtenáře"
441
442 #: 950.data.seed-values.sql:3958
443 msgid "Courier Code"
444 msgstr "Kód kurýra"
445
446 #: 950.data.seed-values.sql:6170
447 msgid "Apache languages"
448 msgstr "Apačské jazyky"
449
450 #: 950.data.seed-values.sql:1296
451 msgid "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
452 msgstr "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
453
454 #: 950.data.seed-values.sql:6879 950.data.seed-values.sql:6880
455 #: 950.data.seed-values.sql:6886 950.data.seed-values.sql:6887
456 #: 950.data.seed-values.sql:6962 950.data.seed-values.sql:6963
457 msgid "Blu-ray"
458 msgstr "Blu-ray"
459
460 #: 950.data.seed-values.sql:874
461 msgid "Allows a user to create a purchase order"
462 msgstr "Povolí uživateli vytvořit objednávku"
463
464 #: 950.data.seed-values.sql:3616
465 msgid "Content of header_text include"
466 msgstr "Obsah includu header_text"
467
468 #: 950.data.seed-values.sql:10350
469 msgid "Invalid value for \"deposit_amount\""
470 msgstr "Neplatná hodnota \"výše vkladu\""
471
472 #: 950.data.seed-values.sql:3472
473 msgid "Pre-cat Item Circ Lib"
474 msgstr "Výpůjční knihovna předkatalogizovaných exemplářů"
475
476 # id::citm.value__m
477 #: 950.data.seed-values.sql:6665
478 msgid "Computer file"
479 msgstr "Počítačový soubor"
480
481 #: 950.data.seed-values.sql:12280
482 msgid "Nextel"
483 msgstr "Nextel"
484
485 #: 950.data.seed-values.sql:9626
486 msgid "EDI"
487 msgstr "EDI"
488
489 #: 950.data.seed-values.sql:1144
490 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
491 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
492
493 #: 950.data.seed-values.sql:10458
494 msgid ""
495 "An email has been requested for records in an Importer Authority Queue."
496 msgstr "Pro záznam ve frontě pro import autorit byl požadován e-mail."
497
498 #: 950.data.seed-values.sql:10020
499 msgid "A missing pieces slip needs to be formatted for printing."
500 msgstr "Průvodku pro chybějící kusy je nutné formátovat pro tisk"
501
502 #: 950.data.seed-values.sql:3481
503 msgid "Change reshelving status interval"
504 msgstr ""
505 "Upravit  interval změny statutu exempláře z \" vráceno, dosud nezařazeno\" "
506 "na \" dostupné\""
507
508 #: 950.data.seed-values.sql:2967
509 msgid ""
510 "When filling related holds on checkout only match on items that are valid "
511 "for opportunistic capture for the hold. Without this set a Title or Volume "
512 "hold could match when the item is not holdable. With this set only holdable "
513 "items will match."
514 msgstr ""
515 "Při plnění příslušné rezervace při výpůjčce odpovědět pouze exempláři, které "
516 "jsou v souladu s příhodným zachycením rezervace. Bez tohoto nastavení může "
517 "dojít k zachycení titulů nebo svazků, které nejsou rezervovatelné. S tímto "
518 "nastavení budou využity pouze rezervovaelné exempláře."
519
520 #: 950.data.seed-values.sql:546
521 msgid ""
522 "Allow a user to continue to renew an item even if it is required for a hold"
523 msgstr ""
524 "Povolit uživateli prodloužení výpůjčky,  i když je exemplář požadován pro "
525 "rezervaci"
526
527 #: 950.data.seed-values.sql:4345
528 msgid ""
529 "The claims_never_checked_out_count field will be suggested on the patron "
530 "registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested "
531 "fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
532 msgstr ""
533 "Pole \"počet údajně nikdy nevypůjčených\" (claims_never_checked_out_count) "
534 "bude na kartě registračních údajů čtenáře zobrazeno jako navrhované,  tj. "
535 "objeví se, když je zvoleno zobrazení navrhovaných polí. Pokud je toto pole "
536 "zobrazeno nebo je povinné, toto nastavení je ignorováno."
537
538 # id::clfm.description__p
539 #: 950.data.seed-values.sql:6678
540 msgid "The item is a poem or collection of poems."
541 msgstr "Jednotka je báseň nebo sbírka básní"
542
543 # id::clm.value__kau
544 #: 950.data.seed-values.sql:6368
545 msgid "Kanuri"
546 msgstr "Kanuri"
547
548 #: 950.data.seed-values.sql:6301
549 msgid "Germanic (Other)"
550 msgstr "Germánské jazyky (ostatní)"
551
552 # id::cbs.source__1
553 #: 950.data.seed-values.sql:3
554 msgid "oclc"
555 msgstr "oclc"
556
557 #: 950.data.seed-values.sql:3364
558 msgid "Item Status for Missing Pieces"
559 msgstr "Status exempláře pro chybějící kusy."
560
561 #: 950.data.seed-values.sql:12678
562 msgid "Self-Check Proxy Login"
563 msgstr "Samoobslužné výpůjčky - proxy přihlášení"
564
565 #: 950.data.seed-values.sql:6697
566 msgid "Subunit"
567 msgstr "Dílčí jednotka"
568
569 # id::clm.value__bih
570 #: 950.data.seed-values.sql:6203
571 msgid "Bihari"
572 msgstr "Bihárština"
573
574 # id::clm.value__wel
575 #: 950.data.seed-values.sql:6622
576 msgid "Welsh"
577 msgstr "Velština"
578
579 #: 950.data.seed-values.sql:3103
580 msgid "Soft stalling interval"
581 msgstr "Měkký interval pro odklad"
582
583 #: 950.data.seed-values.sql:11974
584 msgid "Alltel (Allied Wireless)"
585 msgstr "Alltel (Allied Wireless)"
586
587 # id::clm.value__goh
588 #: 950.data.seed-values.sql:6311
589 msgid "German, Old High (ca. 750-1050)"
590 msgstr "Němčina, horní, starší doba (cca 750-1050)"
591
592 # id::clm.value__tem
593 #: 950.data.seed-values.sql:6576
594 msgid "Temne"
595 msgstr "Temne"
596
597 #: 950.data.seed-values.sql:2883
598 msgid "Spine label line width"
599 msgstr "Sířka hřbetního štítku"
600
601 #: 950.data.seed-values.sql:12941
602 msgid "Allow funds to be rolled over without bringing the money along"
603 msgstr "Pvolit přenesení fondu  aniž by byly přeneseny také peníze"
604
605 #: 950.data.seed-values.sql:4336
606 msgid ""
607 "The claims_never_checked_out_count field will be shown on the patron "
608 "registration screen. Showing a field makes it appear with required fields "
609 "even when not required. If the field is required this setting is ignored."
610 msgstr ""
611 "Pole \"údajně nikdy nevypůjčeno\" (claims_never_checked_out_count) bude "
612 "zobrazeno v rozhraní registračních údajů čtenáře, což znamená, že pole bude "
613 "viditelné spolu s povinnými poli, i když není povinné. Pokud jde povinné  "
614 "pole, toto nastavení bude ignorováno."
615
616 #: 950.data.seed-values.sql:1454
617 msgid "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
618 msgstr "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
619
620 #: 950.data.seed-values.sql:3040
621 msgid "Auto-Extending Grace Periods extend for all closed dates"
622 msgstr "Automatickérozšíření odložených lhůt  se rozšiřuje na  data uzavření"
623
624 #: 950.data.seed-values.sql:692
625 msgid "Allow a user to change the due date on an item to any date"
626 msgstr "Povolí čtenáři změnit datum vrácení  exempláře na jakékoliv datum"
627
628 # id::crcd.name__8
629 #: 950.data.seed-values.sql:269
630 msgid "1_hour_2_renew"
631 msgstr "1_hodina_2_prodloužení"
632
633 #: 950.data.seed-values.sql:4369
634 msgid "Regex for barcodes on patron registration"
635 msgstr "Regulární výraz pro čárový kód v registračních údajích čtenáře"
636
637 #: 950.data.seed-values.sql:2928 950.data.seed-values.sql:2931
638 msgid "Charge lost on zero"
639 msgstr "Za ztracené exempláře účtovat nulu"
640
641 #: 950.data.seed-values.sql:650
642 msgid ""
643 "Allow a user to see if another user has permission to place a hold on a "
644 "given copy"
645 msgstr ""
646 "Povolit uživateli zobrazit, jestli má jiný uživatel oprávnění zadat "
647 "rezervaci na daný exemplář"
648
649 # id::clm.value__jpn
650 #: 950.data.seed-values.sql:6357
651 msgid "Japanese"
652 msgstr "Japonština"
653
654 #: 950.data.seed-values.sql:13000
655 msgid "Truncate fines to max fine amount"
656 msgstr "Oříznout pokuty na maximální výši pokuty"
657
658 #: 950.data.seed-values.sql:2643
659 msgid ""
660 "When receiving a copy in acquisitions, set the copy \"creator\" to be the "
661 "staff that received the copy"
662 msgstr ""
663 "Při přijetí exempláře v akvizici nastavit člena personálu, který přijímal "
664 "exemplář jako \"tvůrce exempláře\"."
665
666 #: 950.data.seed-values.sql:4898
667 msgid "Jump to details on 1 hit (staff client)"
668 msgstr "Skočit na detail při jednom vyhledaném záznamu (služební klient)"
669
670 #: 950.data.seed-values.sql:1442
671 msgid "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
672 msgstr "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
673
674 #: 950.data.seed-values.sql:4207
675 msgid "Button bar"
676 msgstr "Lišta tlačítek"
677
678 #: 950.data.seed-values.sql:10348
679 msgid "Invalid value for \"price\""
680 msgstr "Neplatná hodnota pro \"cenu\""
681
682 #: 950.data.seed-values.sql:2856
683 msgid "Defines the control number identifier used in 003 and 035 fields."
684 msgstr "Definuje identifikátor kontrolního čísla použitý v polích 003 a 035."
685
686 # id::clm.value__ssw id::clm.value__-swz
687 #: 950.data.seed-values.sql:6559 950.data.seed-values.sql:6566
688 msgid "Swazi"
689 msgstr "Svatština"
690
691 #: 950.data.seed-values.sql:4630
692 msgid "Regex for other_phone field on patron registration"
693 msgstr ""
694 "Regulární výraz pro pole \"další telefon\" (other_phone) v registračních "
695 "údajích čtenáře"
696
697 # id::clm.value__inc
698 #: 950.data.seed-values.sql:6346
699 msgid "Indic (Other)"
700 msgstr "Indo-árijské jazyky (ostatní)"
701
702 # id::cbs.source__2
703 # nutný kontext
704 #: 950.data.seed-values.sql:5
705 msgid "System Local"
706 msgstr "Lokální systém"
707
708 #: 950.data.seed-values.sql:12486
709 msgid "Helio"
710 msgstr "Helio"
711
712 #: 950.data.seed-values.sql:11308 950.data.seed-values.sql:11314
713 msgid "Default Phone Number"
714 msgstr "Přednastavené číslo telefonu"
715
716 # id::clm.value__new
717 #: 950.data.seed-values.sql:6461
718 msgid "Newari"
719 msgstr "Névárština"
720
721 #: 950.data.seed-values.sql:898
722 msgid "Allows staff to edit the note for a bill on a transaction"
723 msgstr "Povolí personálu během tansakce  vytvořit poznámku k platbě"
724
725 #: 950.data.seed-values.sql:1090
726 msgid "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
727 msgstr "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
728
729 #: 950.data.seed-values.sql:4246
730 msgid "This is the default Ident Type for new users in the patron editor."
731 msgstr ""
732 "Toto je výchozí hodnota pro typ identifikačního dokladu při vytvoření nového "
733 "uživatele čtenáře v editoru čtenářů."
734
735 #: 950.data.seed-values.sql:10403
736 msgid "Print output has been requested for records in an Importer Bib Queue."
737 msgstr ""
738 "Ve frontě bibliografických záznamů pro import je vyžadován tiskový výstup."
739
740 #: 950.data.seed-values.sql:3907
741 msgid ""
742 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
743 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\")"
744 msgstr ""
745 "Formátovazt data podle tohoto vzoru (příklady: \"rrrr-MM-dd\" pro  \"2010-04-"
746 "26\", \"MMM d, rrrr\" pro \"26. dub 2010\")"
747
748 #: 950.data.seed-values.sql:6471
749 msgid "Nubian languages"
750 msgstr "Nubijské jazyky"
751
752 # id::clm.value__arm id::i18n_l.name__hy-AM id::i18n_l.description__hy-AM
753 #: 950.data.seed-values.sql:359 950.data.seed-values.sql:360
754 #: 950.data.seed-values.sql:6174
755 msgid "Armenian"
756 msgstr "Arménština"
757
758 # id::clm.value__sad
759 #: 950.data.seed-values.sql:6513
760 msgid "Sandawe"
761 msgstr "Sandawština"
762
763 #: 950.data.seed-values.sql:740
764 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Patron\" group"
765 msgstr ""
766 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele do / ze skupiny čtenářů."
767
768 #: 950.data.seed-values.sql:780
769 msgid "Allow a user to run reports"
770 msgstr "Povolit uživateli vytvořit zprávu"
771
772 #: 950.data.seed-values.sql:9649
773 msgid "This line item is not found in the referenced message."
774 msgstr "V odkazované zprávě nebyla tato položka nalezena"
775
776 #: 950.data.seed-values.sql:12178
777 msgid "Syringa Wireless"
778 msgstr "Syringa Wireless"
779
780 #: 950.data.seed-values.sql:10356
781 msgid "Invalid value for \"copy_number\""
782 msgstr "Neplatná hodnota \"copy_number\" (číslo exempláře)"
783
784 #: 950.data.seed-values.sql:4732
785 msgid "The county field will be required on the patron registration screen."
786 msgstr ""
787 "Pole \"okres\"bude vyžadováno na na kartě registračních údajů čtenáře "
788 "vyžadováno jako povinné."
789
790 #: 950.data.seed-values.sql:313
791 msgid "In process"
792 msgstr "Zpracovává se"
793
794 #: 950.data.seed-values.sql:1000
795 msgid "DELETE_XML_TRANSFORM"
796 msgstr "DELETE_XML_TRANSFORM"
797
798 #: 950.data.seed-values.sql:3589
799 msgid "Content of alert_text include"
800 msgstr "Content obsahu includu  alert_text"
801
802 #: 950.data.seed-values.sql:2679
803 msgid ""
804 "When the amount remaining in the fund, including spent money and "
805 "encumbrances, goes below this percentage, attempts to spend from the fund "
806 "will result in a warning to the staff."
807 msgstr ""
808 "Pokud se částka zbývající ve fondu (včetně již utracených peněz a závazků)  "
809 "dostane pod toto procento, při pokusu utratit peníze z tohoto fondu obdží "
810 "personál varovnou zprávu."
811
812 #: 950.data.seed-values.sql:3112
813 msgid "Hard stalling interval"
814 msgstr "Tvrdý interval pro odklad"
815
816 # id::cam.value__f
817 #: 950.data.seed-values.sql:6647
818 msgid "Specialized"
819 msgstr "Specializovaný"
820
821 # id::i18n_l.description__en-US
822 #: 950.data.seed-values.sql:345
823 msgid "American English"
824 msgstr "Americká angličtina"
825
826 #: 950.data.seed-values.sql:6465
827 msgid "Norwegian (Nynorsk)"
828 msgstr "Norština (nynorsk)"
829
830 #: 950.data.seed-values.sql:2528 950.data.seed-values.sql:2529
831 msgid "Hits per Page"
832 msgstr "Počet výsledků na stránku"
833
834 #: 950.data.seed-values.sql:13695 950.data.seed-values.sql:13701
835 msgid "Void Processing Fee on Long-Overdue Item Return"
836 msgstr ""
837 "Zrušit poplatek za zpracování u dlouhodobě nevrácených, pokud je exemplář "
838 "vrácen"
839
840 #: 950.data.seed-values.sql:133
841 msgid "Personal Author"
842 msgstr "Personální autor"
843
844 # id::clm.value__mad
845 #: 950.data.seed-values.sql:6416
846 msgid "Madurese"
847 msgstr "Madurština"
848
849 #: 950.data.seed-values.sql:4363
850 msgid ""
851 "The claims_returned_count field will be suggested on the patron registration "
852 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
853 "If the field is shown or required this setting is ignored."
854 msgstr ""
855 "Pole \"Počet údajně vrácených\" (claims_returned_count) se na kartě "
856 "registračních údajů zobrazí jako navrhované.  Navrhovaná pole jsou zobrazena "
857 "když je aktivována volba \"zobrazit navrhovaná pole\". Pokud je toto pole "
858 "zobrazeno nebo je  povinné,  toto nastavení bude ignorováno."
859
860 #: 950.data.seed-values.sql:1394
861 msgid "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
862 msgstr "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
863
864 # id::clm.value__sag
865 #: 950.data.seed-values.sql:6514
866 msgid "Sango (Ubangi Creole)"
867 msgstr "Sangština (Ubangi Creole)"
868
869 #: 950.data.seed-values.sql:6372
870 msgid "Khasi"
871 msgstr "Khásí"
872
873 #: 950.data.seed-values.sql:10358
874 msgid "Invalid value for \"circ_as_type\""
875 msgstr "Neplatná hodnota pro \"circ_as_type\" (půjčovat jako typ)"
876
877 #: 950.data.seed-values.sql:11906
878 msgid "Bluegrass Cellular"
879 msgstr "Bluegrass Cellular"
880
881 #: 950.data.seed-values.sql:1578
882 msgid ""
883 "Allows a user to create, edit, and delete custom toolbars for workstations"
884 msgstr ""
885 "Povolit uživateli vytvořit, upravit nebo smazat nástrojovou lištu pro "
886 "pracovní stanici"
887
888 # id::clm.value__mah
889 #: 950.data.seed-values.sql:6418
890 msgid "Marshallese"
891 msgstr "Maršalština"
892
893 # id::clm.value__yao
894 #: 950.data.seed-values.sql:6628
895 msgid "Yao (Africa)"
896 msgstr "Jaoština (Afrika)"
897
898 #: 950.data.seed-values.sql:10480
899 msgid ""
900 "CSV output has been requested for Import Items from records in an Importer "
901 "Bib Queue."
902 msgstr ""
903 "Ve frontě pro import bibliografických záznamů je vyžadován CSV výstup pro "
904 "import."
905
906 #: 950.data.seed-values.sql:4324
907 msgid "Suggest barred field on patron registration"
908 msgstr "Navrhnout pole \"blokovat čtenáře\" v registračních údajích čtenáře"
909
910 #: 950.data.seed-values.sql:1396
911 msgid "DELETE_INVOICE_METHOD"
912 msgstr "DELETE_INVOICE_METHOD"
913
914 #: 950.data.seed-values.sql:317
915 msgid "On order"
916 msgstr "Objednáno"
917
918 #: 950.data.seed-values.sql:3448
919 msgid ""
920 "Length of time (in seconds) a self-serve password reset request should "
921 "remain active."
922 msgstr ""
923 "Délka času (v sekundách), po kterou má zůstat požadavek na nové nastavení "
924 "hesla aktivním."
925
926 #: 950.data.seed-values.sql:3283
927 msgid "Reset request time on un-cancel"
928 msgstr "Přenastavit čas poždavku u zrušených a následně obnovených"
929
930 #: 950.data.seed-values.sql:11382
931 msgid "Local"
932 msgstr "Lokální"
933
934 #: 950.data.seed-values.sql:1102
935 msgid "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
936 msgstr "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
937
938 # id::clm.value__ady
939 #: 950.data.seed-values.sql:6158
940 msgid "Adygei"
941 msgstr "Adygei"
942
943 #: 950.data.seed-values.sql:3070
944 msgid "Holds: Soft boundary"
945 msgstr "Rezervace: Tolerantní hranice"
946
947 #: 950.data.seed-values.sql:4567
948 msgid "Show ident_value2 field on patron registration"
949 msgstr ""
950 "Zobrazit číslo druhého identifikačního dokladu na kartě registračních údajů "
951 "čtenáře"
952
953 #: 950.data.seed-values.sql:1392
954 msgid "DELETE_COPY_BTYPE"
955 msgstr "DELETE_COPY_BTYPE"
956
957 #: 950.data.seed-values.sql:4786
958 msgid ""
959 "Instead of All fields, show just suggested fields in patron registration by "
960 "default."
961 msgstr ""
962 "Místo všech polí standardně zobrazit na kartě registračních údajů čtenáře "
963 "pouze navrhovaná pole."
964
965 #: 950.data.seed-values.sql:448
966 msgid "Everywhere"
967 msgstr "Všude"
968
969 #: 950.data.seed-values.sql:1410
970 msgid "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
971 msgstr "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
972
973 #: 950.data.seed-values.sql:11035
974 msgid "Library of Congress standard authority record control semantics"
975 msgstr "Sémantika kontrolního čísla autoritního záznamu Kongresové knihovny"
976
977 #: 950.data.seed-values.sql:724
978 msgid "Allow a user to create a new closed date for a location"
979 msgstr ""
980 "Povolit uživateli vytvořit nová data uzavření knihovny pro tuto lokaci"
981
982 # id::clm.value__tuk
983 #: 950.data.seed-values.sql:6597
984 msgid "Turkmen"
985 msgstr "Turkmenština"
986
987 #: 950.data.seed-values.sql:6587
988 msgid "Tlingit"
989 msgstr "Tlingit"
990
991 #: 950.data.seed-values.sql:532
992 msgid "Allow a user to import a MARC record via the Z39.50 interface"
993 msgstr "Povolit uživateli importovat záznam MARC v rozhraní pro Z39.50."
994
995 #: 950.data.seed-values.sql:896
996 msgid "Allows staff to manually change a patron's claims returned count"
997 msgstr "Povolit personálu manuálně změnit počet \"údajně vrácených\"."
998
999 #: 950.data.seed-values.sql:2475
1000 msgid "Untargeted expiration"
1001 msgstr "Expirace bez cíle"
1002
1003 #: 950.data.seed-values.sql:2964
1004 msgid "Checkout Fills Related Hold On Valid Copy Only"
1005 msgstr "Výpůjčka splní související rezervaci pouze u validního exempláře"
1006
1007 #: 950.data.seed-values.sql:3088
1008 msgid ""
1009 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1010 "\"100 days\""
1011 msgstr ""
1012 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1013 "\"100 days\""
1014
1015 #: 950.data.seed-values.sql:11098
1016 msgid "See From Tracing -- Personal Name"
1017 msgstr "Směrování odkazu viz -- osobní jméno"
1018
1019 #: 950.data.seed-values.sql:12059
1020 msgid "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1021 msgstr "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1022
1023 #: 950.data.seed-values.sql:249
1024 msgid "SSN"
1025 msgstr "Číslo pasu"
1026
1027 #: 950.data.seed-values.sql:6588
1028 msgid "Tamashek"
1029 msgstr "Tamašek"
1030
1031 #: 950.data.seed-values.sql:4135
1032 msgid "Work Log: Maximum Actions Logged"
1033 msgstr "Pracovní log: Maximum zaznamenaných akcí"
1034
1035 #: 950.data.seed-values.sql:4594
1036 msgid "Suggest juvenile field on patron registration"
1037 msgstr "Navrhnout pole \"nezletilý\" na kartě registračních údajů čtenáře"
1038
1039 #: 950.data.seed-values.sql:6360
1040 msgid "Kara-Kalpak"
1041 msgstr "Karakalpačtina"
1042
1043 # id::clm.value__swa
1044 #: 950.data.seed-values.sql:6564
1045 msgid "Swahili"
1046 msgstr "Svahilština"
1047
1048 #: 950.data.seed-values.sql:9623
1049 msgid "Non-library Item"
1050 msgstr "Neknihovní položka"
1051
1052 #: 950.data.seed-values.sql:722
1053 msgid "Allow a user to update a closed date interval for a given location"
1054 msgstr "Povolit uživateli upravit dobu  uzavření knihovny pro danou lokaci"
1055
1056 #: 950.data.seed-values.sql:4768
1057 msgid ""
1058 "The Example for validation on the post_code field in patron registration."
1059 msgstr ""
1060 "Příklad pro validaci pole \"poštovní směrovací číslo\" (post_code) na kartě "
1061 "registračních údajů čtenáře"
1062
1063 #: 950.data.seed-values.sql:1590
1064 msgid ""
1065 "When granted, newly added lineitem identifiers will propagate to linked bib "
1066 "records"
1067 msgstr ""
1068 "Pokud je povoleno, nově přidané identifikátory položek budou přeneseny i na "
1069 "propojené bibliografické záznamy."
1070
1071 #: 950.data.seed-values.sql:6235
1072 msgid "Cherokee"
1073 msgstr "Cherokee"
1074
1075 #: 950.data.seed-values.sql:8318
1076 msgid ""
1077 "Applies the configured penalty to a patron.  Required named environment "
1078 "variables are \"user\", which refers to the user object, and "
1079 "\"context_org\", which refers to the org_unit object that acts as the focus "
1080 "for the penalty."
1081 msgstr ""
1082 "Aplikuje nastavenou pokutu na čtenářské konto. Požadované jmenované proměnné "
1083 "pro systémové prostředí jsou \"uživatel\", které se vztahuje k objektu "
1084 "uživatele a  \"kontextová organizace\" (context_org), která se vztahuje k "
1085 "objektu organizační jednotky (org_unit), ke které pokuta směřuje."
1086
1087 #: 950.data.seed-values.sql:13648
1088 msgid "Long-Overdue Max Return Interval"
1089 msgstr "Maximální interval pro vrácení dlouhodobě nevrácených"
1090
1091 #: 950.data.seed-values.sql:14217
1092 msgid "OPAC Metarecord Hold Formats Attribute"
1093 msgstr "Atribut formátu rezervace metazáznamu v OPACu"
1094
1095 #: 950.data.seed-values.sql:487
1096 msgid "Long-Overdue Materials"
1097 msgstr "Dlouhodobě nevrácené materiály"
1098
1099 #: 950.data.seed-values.sql:14172
1100 msgid "Items Out Claims Returned display setting"
1101 msgstr "Nastavení pro zobrazení vypůjčených údajně vrácených exemplářů"
1102
1103 #: 950.data.seed-values.sql:14049
1104 msgid "Vandelay Default Copy Location"
1105 msgstr "Přednastavené umístění exempláře pro Vandelay"
1106
1107 # id::clm.value__cat
1108 #: 950.data.seed-values.sql:6221
1109 msgid "Catalan"
1110 msgstr "Katalánština"
1111
1112 #: 950.data.seed-values.sql:10254
1113 msgid "Check whether a hold request is cancelled."
1114 msgstr "Zkontrolovat, zda je požadavek na rezervaci zrušen"
1115
1116 #: 950.data.seed-values.sql:6623
1117 msgid "Sorbian languages"
1118 msgstr "Lužická srbština"
1119
1120 #: 950.data.seed-values.sql:4333
1121 msgid "Show claims_never_checked_out_count field on patron registration"
1122 msgstr ""
1123 "Zobrazit pole počet  údajně nevypůjčených (claims_never_checked_out_count) "
1124 "na kartě registračních údajů čtenáře"
1125
1126 #: 950.data.seed-values.sql:3205
1127 msgid ""
1128 "If there is an available copy at the requesting library that could fulfill a "
1129 "hold during hold placement time, do not allow the hold to be placed"
1130 msgstr ""
1131 "Je-li během doby zadání rezervace v žádající knihovně dostupný exemplář, "
1132 "který by mohl splnit rezervaci, nepovolit zadání rezervace"
1133
1134 #: 950.data.seed-values.sql:1260
1135 msgid ""
1136 "Enables the user to create/update/delete booking reservation attribute value "
1137 "maps"
1138 msgstr ""
1139 "Umožní uživateli vytvořit / upravit /smazat mapu hodnot atributů pro "
1140 "rezervaci zdrojů."
1141
1142 #: 950.data.seed-values.sql:14
1143 msgid "Set"
1144 msgstr "Sada"
1145
1146 #: 950.data.seed-values.sql:3274
1147 msgid "Skip For Hold Targeting"
1148 msgstr "Nepoužívat jako cíl rezervace"
1149
1150 #: 950.data.seed-values.sql:4948
1151 msgid ""
1152 "Disable authentication requirement for sending call number information via "
1153 "SMS from the OPAC."
1154 msgstr ""
1155 "Zákázat požadavek autentifikace pro posílání informací o signaturách "
1156 "prostřednictvím SMS z OPACu"
1157
1158 #: 950.data.seed-values.sql:6705
1159 msgid "U-matic"
1160 msgstr "U-matic"
1161
1162 #: 950.data.seed-values.sql:3376
1163 msgid ""
1164 "When true, the Date of Birth column in patron lists will default to Not "
1165 "Visible, and in the Patron Summary sidebar the value will display as "
1166 "<Hidden> unless the field label is clicked."
1167 msgstr ""
1168 "Pokud je nastavena hodnota \"pravda\", sloupec Datum narození v seznamech "
1169 "čtenářů standardně nebude zobrazen a v přehledu informací o čtenáři se "
1170 "hodnota údaje zobrazí jako <Skrytá>, pokud se neklikne na označení pole."
1171
1172 #: 950.data.seed-values.sql:9877
1173 msgid "OPAC Format Icons Attribute"
1174 msgstr "Atribut formátu ikony v OPACu"
1175
1176 #: 950.data.seed-values.sql:6726
1177 msgid "33 1/3 rpm"
1178 msgstr "33 1/3 ot/min"
1179
1180 #: 950.data.seed-values.sql:1641
1181 msgid "Can do anything at the Branch level"
1182 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni pobočky"
1183
1184 #: 950.data.seed-values.sql:6419
1185 msgid "Maithili"
1186 msgstr "Maithilština"
1187
1188 #: 950.data.seed-values.sql:1630
1189 msgid "Circulators"
1190 msgstr "Personál u výpůjčního pultu (\"circulators\")"
1191
1192 #: 950.data.seed-values.sql:146
1193 msgid "Topic Subject"
1194 msgstr "Věcné téma"
1195
1196 #: 950.data.seed-values.sql:2922
1197 msgid ""
1198 "Elbow room specifies how far in the future you must make a reservation on an "
1199 "item if that item will have to transit to reach its pickup location.  It "
1200 "secondarily defines how soon a reservation on a given item must start before "
1201 "the check-in process will opportunistically capture it for the reservation "
1202 "shelf."
1203 msgstr ""
1204 "Prostor pro odsunutí určuje jak daleko do budoucnosti musíte udělat "
1205 "rezervaci zdroje,  jestliže tento zdrojbude muset být přepraven, aby dorazil "
1206 "do knihovny, kde má být vyzvednut. Sekundárně určuje, jak brzy  musí "
1207 "rezervace daného zdroje začít, než bude procesem vrácení  příležitostě "
1208 "zachycen pro polici s rezervovanými zdroji k vyzvednutí."
1209
1210 #: 950.data.seed-values.sql:6492
1211 msgid "Old Persian (ca. 600-400 B.C.)"
1212 msgstr "Perština, stará (cca 600-400 př. Kr.)"
1213
1214 #: 950.data.seed-values.sql:2481
1215 msgid "Patron via SIP"
1216 msgstr "čtenář via SIP"
1217
1218 #: 950.data.seed-values.sql:1372
1219 msgid "CREATE_INVOICE_METHOD"
1220 msgstr "CREATE_INVOICE_METHOD"
1221
1222 #: 950.data.seed-values.sql:14277
1223 msgid "Void longoverdue item processing fee when claims returned"
1224 msgstr ""
1225 "Zrušit poplatek za zpracování dlouhodobě nevrácené jednotky pokud je "
1226 "označena jako údajně vrácená"
1227
1228 #: 950.data.seed-values.sql:9657
1229 msgid "[6024] The quantity which has been ordered."
1230 msgstr "[6024] Množství, které bylo objednáno."
1231
1232 #: 950.data.seed-values.sql:9897 950.data.seed-values.sql:9898
1233 msgid "Historical Circulation Retention Start Date"
1234 msgstr "Počáteční datum uchovávání historických výpůjček"
1235
1236 #: 950.data.seed-values.sql:6260
1237 msgid "Dogri"
1238 msgstr "Dógrí"
1239
1240 #: 950.data.seed-values.sql:2609
1241 msgid "Circulation"
1242 msgstr "Výpůjčky"
1243
1244 #: 950.data.seed-values.sql:6402
1245 msgid "Limburgish"
1246 msgstr "Limburština"
1247
1248 #: 950.data.seed-values.sql:604
1249 msgid "User may create an entry in a patron statistical category"
1250 msgstr "Uřivatel smí vytvořit položku ve čtenářské statistické kategorii"
1251
1252 #: 950.data.seed-values.sql:7328
1253 msgid "Creates a hold_notification record for each notified hold"
1254 msgstr ""
1255 "Vytvořit záznam vyrozumění o rezervaci pro každou rezervaci s upozorněním"
1256
1257 #: 950.data.seed-values.sql:1032
1258 msgid "UPDATE_LIT_FORM"
1259 msgstr "UPDATE_LIT_FORM"
1260
1261 #: 950.data.seed-values.sql:952
1262 msgid "CREATE_XML_TRANSFORM"
1263 msgstr "CREATE_XML_TRANSFORM"
1264
1265 #: 950.data.seed-values.sql:6179
1266 msgid "Assamese"
1267 msgstr "Asámština"
1268
1269 #: 950.data.seed-values.sql:2534 950.data.seed-values.sql:2535
1270 msgid "Hold Notification Format"
1271 msgstr "Formát vyrozumění o rezervaci"
1272
1273 #: 950.data.seed-values.sql:4840
1274 msgid "Appends staff initials and edit date into patron note content."
1275 msgstr "Připojí do obsahu poznámky iniciály personálu a datum editace."
1276
1277 #: 950.data.seed-values.sql:12644
1278 msgid "Match-Only Merge"
1279 msgstr "Sloučení pouze při shodě"
1280
1281 # id::vqbrad.description__8
1282 #: 950.data.seed-values.sql:155 950.data.seed-values.sql:5103
1283 msgid "Accession Number"
1284 msgstr "Přírůstkové číslo"
1285
1286 #: 950.data.seed-values.sql:3229
1287 msgid "Org Unit Target Weight"
1288 msgstr "Váha cíle s ohledem na organizační jednotku."
1289
1290 #: 950.data.seed-values.sql:14053
1291 msgid "Default copy location value for imported items"
1292 msgstr "Standardní hodnota umístění exempláře pro importované položky"
1293
1294 #: 950.data.seed-values.sql:3157
1295 msgid "Clear shelf copy status"
1296 msgstr "Status exempláře při čištění regálu s rezervacemi"
1297
1298 #: 950.data.seed-values.sql:6399
1299 msgid "Latin"
1300 msgstr "Latina"
1301
1302 #: 950.data.seed-values.sql:612
1303 msgid "User may update an entry in a patron statistical category"
1304 msgstr "Uživatel smí upravitpoložku čtenářské statistické kategorie"
1305
1306 #: 950.data.seed-values.sql:1150
1307 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1308 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1309
1310 #: 950.data.seed-values.sql:6289 950.data.seed-values.sql:6292
1311 msgid "Frisian"
1312 msgstr "Fríština"
1313
1314 #: 950.data.seed-values.sql:914
1315 msgid "CREATE_CIRC_MOD"
1316 msgstr "CREATE_CIRC_MOD"
1317
1318 #: 950.data.seed-values.sql:10341
1319 msgid "Malformed record cause Import failure"
1320 msgstr "Poškozený záznam způsobil chybu importu"
1321
1322 #: 950.data.seed-values.sql:856
1323 msgid "Allow a user to mark an item status as 'lost'"
1324 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"ztracený\""
1325
1326 #: 950.data.seed-values.sql:1402
1327 msgid "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1328 msgstr "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1329
1330 #: 950.data.seed-values.sql:568
1331 msgid "Allow a user to mark an item as 'missing'"
1332 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"postrádaný\""
1333
1334 #: 950.data.seed-values.sql:3805 950.data.seed-values.sql:3808
1335 msgid "PayflowPro password"
1336 msgstr "Heslo pro PayflowPro"
1337
1338 #: 950.data.seed-values.sql:12467
1339 msgid "Centennial Wireless"
1340 msgstr "Centennial Wireless"
1341
1342 #: 950.data.seed-values.sql:10343
1343 msgid "New record had insufficient quality"
1344 msgstr "Nový záznam není dostatečně kvalitní"
1345
1346 #: 950.data.seed-values.sql:12246
1347 msgid "Simple Mobile"
1348 msgstr "Simple Mobile"
1349
1350 #: 950.data.seed-values.sql:900
1351 msgid "Allows staff to edit the note for a payment on a transaction"
1352 msgstr "Povolit personálu během transakce editovat poznámku o platbě"
1353
1354 #: 950.data.seed-values.sql:6707
1355 msgid "Type C"
1356 msgstr "Videopáska - typ C"
1357
1358 #: 950.data.seed-values.sql:810
1359 msgid "Allow a user to delete a fund allocation"
1360 msgstr "Povolit uživateli smazat rozdělení fondu"
1361
1362 #: 950.data.seed-values.sql:1474
1363 msgid "Update prefix label definition."
1364 msgstr "Aktualizovat   definici prefixu označení"
1365
1366 #: 950.data.seed-values.sql:4243
1367 msgid "Default Ident Type for Patron Registration"
1368 msgstr ""
1369 "Standardní typ identifikačního dokladu na kartě registračních údajů čtenáře"
1370
1371 #: 950.data.seed-values.sql:6291
1372 msgid "French, Old (ca. 842-1400)"
1373 msgstr "Francouzština, stará (cca 842-1400)"
1374
1375 #: 950.data.seed-values.sql:12681
1376 msgid "LibraryElf Login"
1377 msgstr "Elf přihlášení do knihovny"
1378
1379 #: 950.data.seed-values.sql:1236 950.data.seed-values.sql:1238
1380 msgid "Allow a user to delete trigger template output"
1381 msgstr "Povolit uživateli smazat výstup šablony spouštěče události"
1382
1383 #: 950.data.seed-values.sql:321
1384 msgid "Discard/Weed"
1385 msgstr "Stáhnout/vyřadit"
1386
1387 #: 950.data.seed-values.sql:2610
1388 msgid "Self Check"
1389 msgstr "Samoobslužná výpůjčka"
1390
1391 # id::clm.value__iii
1392 #: 950.data.seed-values.sql:6340
1393 msgid "Sichuan Yi"
1394 msgstr "S'čchuanština"
1395
1396 #: 950.data.seed-values.sql:4696
1397 msgid ""
1398 "The second_given_name field will be shown on the patron registration screen. "
1399 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
1400 "If the field is required this setting is ignored."
1401 msgstr ""
1402 "Pole \"druhé jméno\" (second_given_name) se zobrazí na kartě registračních "
1403 "údajů čtenáře. Bude zobrazeno s povinnými poli dokonce i když není povinné. "
1404 "Pokud je  pole povinné, toto nastavení bude ignorováno."
1405
1406 #: 950.data.seed-values.sql:3868 950.data.seed-values.sql:3871
1407 msgid "PayPal test mode"
1408 msgstr "Mód testu PayPal"
1409
1410 #: 950.data.seed-values.sql:6631
1411 msgid "Yoruba"
1412 msgstr "Jorubština"
1413
1414 #: 950.data.seed-values.sql:1030
1415 msgid "UPDATE_LASSO_MAP"
1416 msgstr "UPDATE_LASSO_MAP"
1417
1418 #: 950.data.seed-values.sql:11460
1419 msgid "Koodo Mobile"
1420 msgstr "Koodo Mobile"
1421
1422 #: 950.data.seed-values.sql:4750
1423 msgid ""
1424 "The State field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
1425 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
1426 "field is required this setting is ignored."
1427 msgstr ""
1428 "Pole \"stát\" bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře s "
1429 "povinnými poli dokonce i když toto pole není povinné. Jestliže je pole "
1430 "povinné, toto nastavení je ignorováno."
1431
1432 #: 950.data.seed-values.sql:4079
1433 msgid "Patron Opt-In Boundary"
1434 msgstr "Hranice čtenářské volby"
1435
1436 #: 950.data.seed-values.sql:5184
1437 msgid "Cancel Holds"
1438 msgstr "Zrušit rezervace"
1439
1440 #: 950.data.seed-values.sql:6679
1441 msgid "Speeches"
1442 msgstr "Projevy"
1443
1444 #: 950.data.seed-values.sql:11074
1445 msgid "See Also From Tracing -- Meeting Name"
1446 msgstr "Směrování odkazu viz též -- jméno akce"
1447
1448 #: 950.data.seed-values.sql:4819
1449 msgid "Cap results in Patron Search at this number."
1450 msgstr "Uzavřít výsledky čteářského hledání při tomto čísle."
1451
1452 # id::clm.value__alb
1453 #: 950.data.seed-values.sql:6165
1454 msgid "Albanian"
1455 msgstr "Albánština"
1456
1457 #: 950.data.seed-values.sql:14140 950.data.seed-values.sql:14159
1458 #: 950.data.seed-values.sql:14178
1459 msgid ""
1460 "Value is a numeric code, describing which list the circulation should appear "
1461 "while checked out and whether the circulation should continue to appear in "
1462 "the bottom list, when checked in with oustanding fines.  1 = top list, "
1463 "bottom list.  2 = bottom list, bottom list.  5 = top list, do not display.  "
1464 "6 = bottom list, do not display."
1465 msgstr ""
1466 "Hodnoutou se rozumí číselný kód popisující, který seznam výpůjček se má "
1467 "objevit při půjčování a jestli se má výpůjčka dále objevit  ve spodním "
1468 "seznamu při vracení v případě vzniklých pokut. 1 = horní seznam, spodní "
1469 "seznam. 2= spodní seznam, spodní seznam. 5 = horní seznam, nezobrazovat. 6 = "
1470 "spodní seznam, nezobrazovat."
1471
1472 #: 950.data.seed-values.sql:1570
1473 msgid "Allows staff to manage search filter groups and entries"
1474 msgstr "Povolit personálu spravovat skupiny vyhledávacích filtrů a záznamů"
1475
1476 #: 950.data.seed-values.sql:9755
1477 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Patron via phone)"
1478 msgstr "Doba uchování  historie rezervací - Zrušené (telefonicky čtenářem)"
1479
1480 #: 950.data.seed-values.sql:794
1481 msgid "Allow a user to delete a funding source"
1482 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční zdroj"
1483
1484 #: 950.data.seed-values.sql:3619
1485 msgid ""
1486 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
1487 "%INCLUDE(header_text)%"
1488 msgstr ""
1489 "Text / html /makro pro vložení do šablony výpisu /potvrzení na místě  "
1490 "%INCLUDE(header_text)%"
1491
1492 # id::clm.value__wln
1493 #: 950.data.seed-values.sql:6624
1494 msgid "Walloon"
1495 msgstr "Valonština"
1496
1497 # id::pgt.name__4
1498 #: 950.data.seed-values.sql:1628
1499 msgid "Catalogers"
1500 msgstr "Katalogizátoři"
1501
1502 #: 950.data.seed-values.sql:6168
1503 msgid "Amharic"
1504 msgstr "Amharština"
1505
1506 #: 950.data.seed-values.sql:469
1507 msgid "Overdue Materials"
1508 msgstr "Exempláře s překročenou výpůjční lhůtou"
1509
1510 #: 950.data.seed-values.sql:6505
1511 msgid "Rapanui"
1512 msgstr "Rapanuiština"
1513
1514 #: 950.data.seed-values.sql:2694 950.data.seed-values.sql:2697
1515 msgid "Temporary barcode prefix"
1516 msgstr "Dočasný prefix čárového kódu"
1517
1518 #: 950.data.seed-values.sql:1522
1519 msgid "Allows a user to use debug functions in the staff client"
1520 msgstr "Povolit uživateli odladění chyb funkcí ve služebník klientu"
1521
1522 #: 950.data.seed-values.sql:11087
1523 msgid "Established Heading Linking Entry -- Meeting Name"
1524 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- název akce"
1525
1526 #: 950.data.seed-values.sql:13158
1527 msgid "Upload Create PO"
1528 msgstr "Nahrát Vytvořit objednávku"
1529
1530 #: 950.data.seed-values.sql:5021
1531 msgid "Do not change fines/fees on zero-balance LOST transaction"
1532 msgstr "Neměnit pokuty/polatky  při nuových transakcích ZTRACENO"
1533
1534 #: 950.data.seed-values.sql:319 950.data.seed-values.sql:2607
1535 msgid "Cataloging"
1536 msgstr "Katalogizace"
1537
1538 #: 950.data.seed-values.sql:261
1539 msgid "3_days_1_renew"
1540 msgstr "3_dní_1_prodloužení"
1541
1542 #: 950.data.seed-values.sql:6175
1543 msgid "Mapuche"
1544 msgstr "Mapuche (araukánština)"
1545
1546 #: 950.data.seed-values.sql:6607
1547 msgid "Uighur"
1548 msgstr "Ujgurština"
1549
1550 #: 950.data.seed-values.sql:1286
1551 msgid "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
1552 msgstr "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
1553
1554 #: 950.data.seed-values.sql:9651
1555 msgid "Accepted with changes which require no confirmation."
1556 msgstr "Akceptováno se změnami, které nepotřebují schválit"
1557
1558 #: 950.data.seed-values.sql:3998
1559 msgid "Allow pending addresses"
1560 msgstr "Povolit nevyřízené adresy"
1561
1562 #: 950.data.seed-values.sql:4615
1563 msgid ""
1564 "The master_account field will be suggested on the patron registration "
1565 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
1566 "If the field is shown or required this setting is ignored."
1567 msgstr ""
1568 "Pole \"vedoucí účet\" (master_account) bude  na kartě registračních údajů "
1569 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Zobrazí se, když je aktivována volba "
1570 "\"zobrazit navržená pole\". Pokud je pole zobrazeno nebo povinné, toto "
1571 "nastavení je ignorováno."
1572
1573 # id::clm.value__ind
1574 #: 950.data.seed-values.sql:6347
1575 msgid "Indonesian"
1576 msgstr "Indonéština"
1577
1578 #: 950.data.seed-values.sql:520
1579 msgid "Allow a user to update another user's hold"
1580 msgstr "Povolit uživateli aktualizovat rezervace jiných uživatelů"
1581
1582 #: 950.data.seed-values.sql:3637
1583 msgid ""
1584 "In-Transit items checked in this close to the transit start time will be "
1585 "prevented from checking in"
1586 msgstr ""
1587 "Exemplářům \"v přepravě\" vráceným v takto blízkém čase od začátky přepravy "
1588 "bude zamezeno vrácení"
1589
1590 #: 950.data.seed-values.sql:802
1591 msgid "Allow a user to delete a fund"
1592 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční fond"
1593
1594 #: 950.data.seed-values.sql:4117
1595 msgid "Previous Issuance Copy Location"
1596 msgstr "Umístění exempláře předchozích čísel"
1597
1598 #: 950.data.seed-values.sql:11085
1599 msgid "Established Heading Linking Entry -- Personal Name"
1600 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- osobní jméno"
1601
1602 #: 950.data.seed-values.sql:888
1603 msgid "Allows a user to delete an MFHD record"
1604 msgstr "Povolí uživateli smazat MFHD záznam"
1605
1606 #: 950.data.seed-values.sql:11494
1607 msgid "Bell Mobility & Solo Mobile"
1608 msgstr "Bell Mobility & Solo Mobile"
1609
1610 # id::clm.value__kru
1611 #: 950.data.seed-values.sql:6387
1612 msgid "Kurukh"
1613 msgstr "Kurukh"
1614
1615 # id::clm.value__-tar id::clm.value__tat
1616 #: 950.data.seed-values.sql:6573 950.data.seed-values.sql:6574
1617 msgid "Tatar"
1618 msgstr "Tatarština"
1619
1620 #: 950.data.seed-values.sql:788
1621 msgid "Allow a user to delete an item out of another user's container"
1622 msgstr ""
1623 "Povolí uživalteli smazat položku z kontejneru (seznamu) jiného uživatele"
1624
1625 #: 950.data.seed-values.sql:185
1626 msgid "Series Title (Browse)"
1627 msgstr "Název edice (prohlížení)"
1628
1629 #: 950.data.seed-values.sql:11753
1630 msgid "Hawaiian Telcom Wireless"
1631 msgstr "Hawaiian Telcom Wireless"
1632
1633 #: 950.data.seed-values.sql:2838
1634 msgid "Spine and pocket label font size"
1635 msgstr "Velikost  hřbetních a vnitřních štítků"
1636
1637 #: 950.data.seed-values.sql:2811
1638 msgid "Minimum Item Price"
1639 msgstr "Minimální cena exempláře"
1640
1641 #: 950.data.seed-values.sql:13997
1642 msgid "Vandelay Generate Default Barcodes"
1643 msgstr "Vandelay Generování standardních kódů"
1644
1645 #: 950.data.seed-values.sql:6445
1646 msgid "Mooré"
1647 msgstr "Mosi (more)"
1648
1649 #: 950.data.seed-values.sql:1042
1650 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
1651 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
1652
1653 #: 950.data.seed-values.sql:6567
1654 msgid "Syriac"
1655 msgstr "Syrština"
1656
1657 #: 950.data.seed-values.sql:6366
1658 msgid "Karen"
1659 msgstr "Karenština"
1660
1661 #: 950.data.seed-values.sql:6294
1662 msgid "Friulian"
1663 msgstr "Friulština (furlanština)"
1664
1665 #: 950.data.seed-values.sql:13075
1666 msgid ""
1667 "If we exceed the wait time, the URL is marked as a \"timeout\" and the "
1668 "system moves on to the next URL"
1669 msgstr ""
1670 "Pokud překročíme dobu čekání, URL je označeno jako \"timeout\" a systém se "
1671 "přesune na další URL."
1672
1673 #: 950.data.seed-values.sql:5173
1674 msgid "Template Merge Container"
1675 msgstr "Kontejner pro sloučení šablon"
1676
1677 #: 950.data.seed-values.sql:9250
1678 msgid "A payment receipt needs to be formatted for printing."
1679 msgstr "Potvrzení o platbě musí být zformátováno pro tisk"
1680
1681 #: 950.data.seed-values.sql:4603
1682 msgid "Show master_account field on patron registration"
1683 msgstr ""
1684 "Zobrazit pole  \"vedoucí účet\" ( master_account) na kartě registračních "
1685 "údajů čtenáře"
1686
1687 #: 950.data.seed-values.sql:9639
1688 msgid "The information is to be or has been deleted."
1689 msgstr "Informace  mají být nebo již jsou smazány"
1690
1691 #: 950.data.seed-values.sql:3373
1692 msgid "Obscure the Date of Birth field"
1693 msgstr "Zakrýt pole \"datum narození\""
1694
1695 #: 950.data.seed-values.sql:9614
1696 msgid "Euros"
1697 msgstr "Eura"
1698
1699 #: 950.data.seed-values.sql:11095
1700 msgid "Established Heading Linking Entry -- Chronological Term"
1701 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- chronologický termín"
1702
1703 #: 950.data.seed-values.sql:6549
1704 msgid "Soninke"
1705 msgstr "Sonikština"
1706
1707 #: 950.data.seed-values.sql:736
1708 msgid ""
1709 "Allow a user to remove an existing workstation so a new one can replace it"
1710 msgstr ""
1711 "Povolit uživateli odebrat existující pracovní stanici, aby ji mohla nahradit "
1712 "nová"
1713
1714 #: 950.data.seed-values.sql:760
1715 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Vendor\" group"
1716 msgstr ""
1717 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele ze skupiny \"dodavatelů\""
1718
1719 #: 950.data.seed-values.sql:6332
1720 msgid "Hmong"
1721 msgstr "Hmongština"
1722
1723 # id::cza.label__2 id::cza.label__11 id::cza.label__20
1724 # id::vqbrad.description__5
1725 #: 950.data.seed-values.sql:157 950.data.seed-values.sql:383
1726 #: 950.data.seed-values.sql:404 950.data.seed-values.sql:423
1727 #: 950.data.seed-values.sql:5100 950.data.seed-values.sql:13558
1728 msgid "ISBN"
1729 msgstr "ISBN"
1730
1731 #: 950.data.seed-values.sql:842
1732 msgid "Allow a staff member to directly remove a bibliographic record"
1733 msgstr "Povolit členu personálu přímo odebrat bibliografický záznam"
1734
1735 #: 950.data.seed-values.sql:11055
1736 msgid "Heading -- Topical Term"
1737 msgstr "Záhlaví - tematický termín"
1738
1739 #: 950.data.seed-values.sql:3607
1740 msgid "Content of footer_text include"
1741 msgstr "Obsah includu footer_text"
1742
1743 #: 950.data.seed-values.sql:7556
1744 msgid "A patron acquisition request has been rejected."
1745 msgstr "Akviziční požadavek čtenáře byl zamítnut"
1746
1747 #: 950.data.seed-values.sql:4777
1748 msgid ""
1749 "The Regular Expression for validation on the post_code field in patron "
1750 "registration."
1751 msgstr ""
1752 "Regulární výraz pro validaci pole PSČ  (post_code) na kartě registračních "
1753 "údajů čtenáře"
1754
1755 #: 950.data.seed-values.sql:6428
1756 msgid "Malay"
1757 msgstr "Malajština"
1758
1759 #: 950.data.seed-values.sql:11649
1760 msgid "Bulletin.net"
1761 msgstr "Bulletin.net"
1762
1763 # id::citm.value__f
1764 #: 950.data.seed-values.sql:6660
1765 msgid "Manuscript cartographic material"
1766 msgstr "Rukopisný kartografický dokument"
1767
1768 #: 950.data.seed-values.sql:140
1769 msgid "Geographic Subject"
1770 msgstr "Geografické téma"
1771
1772 #: 950.data.seed-values.sql:946
1773 msgid "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
1774 msgstr "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
1775
1776 #: 950.data.seed-values.sql:485
1777 msgid "Notification Fee"
1778 msgstr "Poplatek za upozornění"
1779
1780 #: 950.data.seed-values.sql:3322
1781 msgid "Lost items are usable on checkin instead of going 'home' first"
1782 msgstr ""
1783 "Ztracené exempláře je možné využít ihned  po vrácení namísto toho, aby se "
1784 "nejdříve vrátily \"domů\"."
1785
1786 #: 950.data.seed-values.sql:3349
1787 msgid ""
1788 "This prevents the system from charging more than the item price in overdue "
1789 "fines"
1790 msgstr ""
1791 "Toto zabraňuje systému účtovat v rámci pokut za pozdní vrácení vyšší částku, "
1792 "než jaká je hodnota exempláře."
1793
1794 #: 950.data.seed-values.sql:6223
1795 msgid "Cebuano"
1796 msgstr "Cebuánština"
1797
1798 # id::clm.value__moh
1799 #: 950.data.seed-values.sql:6442
1800 msgid "Mohawk"
1801 msgstr "Mohawk"
1802
1803 #: 950.data.seed-values.sql:720
1804 msgid "Allow a user to remove a closed date interval for a given location"
1805 msgstr "Povolit uživateli odebrad dobu uzavření knihovny pro danou lokaci."
1806
1807 #: 950.data.seed-values.sql:13260
1808 msgid "Upload Merge on Exact Match by Default"
1809 msgstr "Standardně při uploadu sloučit při přesné shodě"
1810
1811 #: 950.data.seed-values.sql:762
1812 msgid "Allow a user to place a hold on an age-protected item"
1813 msgstr ""
1814 "Povolit uživateli  rezervovat exempláře v době ochrany před rezervacemi"
1815
1816 #: 950.data.seed-values.sql:2724
1817 msgid "How long a persistent login lasts.  E.g. '2 weeks'"
1818 msgstr "Délka trvání trvalého přihlášení. Např. \"2 týdny\""
1819
1820 #: 950.data.seed-values.sql:4669
1821 msgid "The prefix field will be required on the patron registration screen."
1822 msgstr "Pole \"prefix\" bude požadovánona kartě registračních údajů čtenáře"
1823
1824 #: 950.data.seed-values.sql:3454
1825 msgid "Patron Registration: Cloned patrons get address copy"
1826 msgstr "Registrace čtenáře: Klonování čtenáře připojí kopii adresy"
1827
1828 #: 950.data.seed-values.sql:4435
1829 msgid "The dob field will be required on the patron registration screen."
1830 msgstr ""
1831 "Pole \"datum narození\" bude požadováno na kartě registračních údajů čtenáře"
1832
1833 #: 950.data.seed-values.sql:710
1834 msgid ""
1835 "Allow a user to abort a copy transit if the user is at the transit "
1836 "destination or source"
1837 msgstr ""
1838 "Povolit uživateli zrušit přepravu exempláře pokud je uživatel v cílové nebo "
1839 "zdrojové destinaci přepravy."
1840
1841 #: 950.data.seed-values.sql:1324
1842 msgid "ADMIN_INVOICE"
1843 msgstr "ADMIN_INVOICE"
1844
1845 # id::clm.value__jav
1846 #: 950.data.seed-values.sql:6356
1847 msgid "Javanese"
1848 msgstr "Javánština"
1849
1850 #: 950.data.seed-values.sql:1418
1851 msgid "UPDATE_COPY_BTYPE"
1852 msgstr "UPDATE_COPY_BTYPE"
1853
1854 #: 950.data.seed-values.sql:1098
1855 msgid "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
1856 msgstr "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
1857
1858 #: 950.data.seed-values.sql:730
1859 msgid "Allow a user to remove someone from collections"
1860 msgstr "Povolit uživateli odebrat někoho z fondu"
1861
1862 #: 950.data.seed-values.sql:11361
1863 msgid "Circulation Policy Configuration"
1864 msgstr "Nastavení výpůjčních pravidel a politik"
1865
1866 # id::clm.value__kan
1867 #: 950.data.seed-values.sql:6365
1868 msgid "Kannada"
1869 msgstr "Kannadština"
1870
1871 #: 950.data.seed-values.sql:6263
1872 msgid "Dutch, Middle (ca. 1050-1350)"
1873 msgstr "Nizozemština, střední doba (cca 1050-1350)"
1874
1875 #: 950.data.seed-values.sql:13266
1876 msgid "Merge records on exact match by default during ACQ file upload"
1877 msgstr "Při nahrávání záznamů v akvizici sloučit záznamy při přesné shodě"
1878
1879 # id::clm.value__per
1880 #: 950.data.seed-values.sql:6493
1881 msgid "Persian"
1882 msgstr "Perština"
1883
1884 #: 950.data.seed-values.sql:12680
1885 msgid "Apache Auth Proxy Login"
1886 msgstr "Autorizace Apache - Proxy přihlášení"
1887
1888 #: 950.data.seed-values.sql:818
1889 msgid "Allow a user to create a new provider"
1890 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nového dodavatele"
1891
1892 #: 950.data.seed-values.sql:1452
1893 msgid "VIEW_MERGE_PROFILE"
1894 msgstr "VIEW_MERGE_PROFILE"
1895
1896 #: 950.data.seed-values.sql:732
1897 msgid "Allow a user to bar a patron"
1898 msgstr "Povolit uživateli zablokovat konto čtenáře"
1899
1900 #: 950.data.seed-values.sql:6342
1901 msgid "Inuktitut"
1902 msgstr "Inuktitut"
1903
1904 #: 950.data.seed-values.sql:6686
1905 msgid "Microopaque"
1906 msgstr "Mikrokarta"
1907
1908 #: 950.data.seed-values.sql:1268
1909 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
1910 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
1911
1912 #: 950.data.seed-values.sql:7584
1913 msgid ""
1914 "Tests to see if the corresponding Line Item has a state of \"cancelled\"."
1915 msgstr ""
1916 "Testy ke zjištění, jestli odpovídající položky jsou ve stavu \"zrušeno\"."
1917
1918 #: 950.data.seed-values.sql:748
1919 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"GlobalAdmin\" group"
1920 msgstr ""
1921 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele ze skupiny \"globální "
1922 "administrátor\" (GlobalAdmin)"
1923
1924 # id::clm.value__jpr
1925 #: 950.data.seed-values.sql:6358
1926 msgid "Judeo-Persian"
1927 msgstr "Judeo-perština"
1928
1929 #: 950.data.seed-values.sql:3916
1930 msgid ""
1931 "Format Times with this pattern (examples: \"h:m:s.SSS a z\" for "
1932 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time\", \"HH:mm\" for \"14:07\")"
1933 msgstr ""
1934 "Formátovat časy podle tohoto vzoru  (příklady: \"h:m:s.SSS a z\" pro "
1935 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time nebo \", \"HH:mm\" pro \"14:07\")"
1936
1937 #: 950.data.seed-values.sql:6414
1938 msgid "Lushai"
1939 msgstr "Lušáí"
1940
1941 #: 950.data.seed-values.sql:634
1942 msgid "Allow a user to update a non-cataloged item type"
1943 msgstr "Povolit uživateli upravit typy nekatalogizovaných exemplářů"
1944
1945 # id::clm.value__tah
1946 #: 950.data.seed-values.sql:6569
1947 msgid "Tahitian"
1948 msgstr "Tahitština"
1949
1950 #: 950.data.seed-values.sql:834
1951 msgid "Allows a user to create a picklist"
1952 msgstr "Povoli uživateli vytvořit seznam pro vyzvednutí"
1953
1954 #: 950.data.seed-values.sql:1292
1955 msgid "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1956 msgstr "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1957
1958 # id::clfm.value__m
1959 #: 950.data.seed-values.sql:6677
1960 msgid "Mixed forms"
1961 msgstr "Smíšené formy"
1962
1963 #: 950.data.seed-values.sql:894
1964 msgid "Allows staff to override the max claims returned value for a patron"
1965 msgstr ""
1966 "Povolit personálu obejít  hodnotu maximálního povoleného počtu údajně "
1967 "vrácených pro čtenáře"
1968
1969 #: 950.data.seed-values.sql:6500
1970 msgid "Prakrit languages"
1971 msgstr "Prákrty"
1972
1973 # id::clm.value__gay
1974 #: 950.data.seed-values.sql:6299
1975 msgid "Gayo"
1976 msgstr "Gayo"
1977
1978 #: 950.data.seed-values.sql:3553
1979 msgid "Require patron password"
1980 msgstr "Požadovat heslo čtenáře"
1981
1982 # id::clfm.value__0
1983 #: 950.data.seed-values.sql:6668
1984 msgid "Not fiction (not further specified)"
1985 msgstr "Literatura faktu (blíže nespecifikovaná)"
1986
1987 #: 950.data.seed-values.sql:3733 950.data.seed-values.sql:3736
1988 msgid "AuthorizeNet login"
1989 msgstr "Přihlášení do AuthorizeNet"
1990
1991 #: 950.data.seed-values.sql:4513
1992 msgid "Regex for evening_phone field on patron registration"
1993 msgstr ""
1994 "Regulární výraz pro pole \"telefon večer\" (evening_phone) na kartě "
1995 "registračních údajů čtenáře"
1996
1997 #: 950.data.seed-values.sql:674
1998 msgid "Allow a user to delete another user's title note"
1999 msgstr ""
2000 "Povolit uživateli smazat poznámku k názvu vytvořenou jiným uživatelem"
2001
2002 #: 950.data.seed-values.sql:552
2003 msgid "Allow a user to mark a user as deleted"
2004 msgstr "Povolit uživateli označit jiné uživatele jako smazané"
2005
2006 # id::clm.value__-gal id::clm.value__orm
2007 #: 950.data.seed-values.sql:6298 950.data.seed-values.sql:6480
2008 msgid "Oromo"
2009 msgstr "Oromština"
2010
2011 #: 950.data.seed-values.sql:4396
2012 msgid "Require day_phone field on patron registration"
2013 msgstr ""
2014 "Požadovat na kartě registračních údajů čtenáře pole \"telefon přes den\" "
2015 "(day_phone)"
2016
2017 #: 950.data.seed-values.sql:4426
2018 msgid ""
2019 "If set the calendar widget will appear when editing the dob field on the "
2020 "patron registration form."
2021 msgstr ""
2022 "Pokud je  nastaveno,  při editaci pole \"datum narození\" se na kartě "
2023 "registračních údajů čtenáře se  objeví miniaplikace kalendáře."
2024
2025 #: 950.data.seed-values.sql:12701
2026 msgid ""
2027 "Normally, fines are not charged when a library is closed.  When set to True, "
2028 "fines will be charged during scheduled closings and normal weekly closed "
2029 "days."
2030 msgstr ""
2031 "Obvykle poplatky za zpozdné nejsou účtovány pokud je knihovna zavřená. Pokud "
2032 "nastavena hodnota \"pravda\", poplatky za zpozdné budou účtovány i během "
2033 "období plánovaných uzavření knihovny nebo ve dnech v týdnu, kdy je knihovna "
2034 "zavřená."
2035
2036 #: 950.data.seed-values.sql:4028
2037 msgid "If enabled username changing via the OPAC will be disabled"
2038 msgstr ""
2039 "Pokud je tato volba aktivována, bude zakázáno měnit uživatelská jména v OPACu"
2040
2041 #: 950.data.seed-values.sql:150
2042 msgid "General Keywords"
2043 msgstr "Obecná klíčová slova"
2044
2045 #: 950.data.seed-values.sql:6375
2046 msgid "Khotanese"
2047 msgstr "Chotánština"
2048
2049 #: 950.data.seed-values.sql:6199
2050 msgid "Bemba"
2051 msgstr "Bembština"
2052
2053 #: 950.data.seed-values.sql:960
2054 msgid "DELETE_CIRC_MOD"
2055 msgstr "DELETE_CIRC_MOD"
2056
2057 #: 950.data.seed-values.sql:3106
2058 msgid ""
2059 "How long to wait before allowing remote items to be opportunistically "
2060 "captured for a hold.  Example \"5 days\""
2061 msgstr ""
2062 "Jak dlouho čekat než bude povoleno vzdáleným exemplářům být příležitostně "
2063 "zachycen pro rezervaci. Příklad: \"5 dnů\""
2064
2065 #: 950.data.seed-values.sql:6248
2066 msgid "Creoles and Pidgins (Other)"
2067 msgstr "Kreolština a jiné pidginy (ostatní)"
2068
2069 # id::clm.value__est
2070 #: 950.data.seed-values.sql:6276
2071 msgid "Estonian"
2072 msgstr "Estonština"
2073
2074 #: 950.data.seed-values.sql:3592
2075 msgid ""
2076 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2077 "%INCLUDE(alert_text)%"
2078 msgstr ""
2079 "Text / html / makro , které má být vloženo do šablony výpisu / potvrzení na "
2080 "místě  %INCLUDE(alert_text)%"
2081
2082 #: 950.data.seed-values.sql:13977
2083 msgid "Show county field on patron registration"
2084 msgstr "Zobrazit na kartě registračních údajů čtenáře pole \"okres\""
2085
2086 #: 950.data.seed-values.sql:5174
2087 msgid "URL Verification Queue"
2088 msgstr "Fronta pro verifikaci URL"
2089
2090 #: 950.data.seed-values.sql:6317
2091 msgid "Greek, Modern (1453- )"
2092 msgstr "Řečtina, moderní (po 1453)"
2093
2094 #: 950.data.seed-values.sql:453
2095 msgid "Branch"
2096 msgstr "Pobočka"
2097
2098 #: 950.data.seed-values.sql:4444
2099 msgid ""
2100 "The dob field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
2101 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
2102 "field is required this setting is ignored."
2103 msgstr ""
2104 "Pole \"datum narození\" bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře "
2105 "s požadovanými poli i když pole není povinné. Pokud je pole povinné, toto "
2106 "nastavení je ignorováno."
2107
2108 #: 950.data.seed-values.sql:13725
2109 msgid "Leave transaction open when long overdue balance equals zero"
2110 msgstr ""
2111 "Ponechat transakce otevřené pokud bilance za dlouhodobě nevrácené je nula"
2112
2113 #: 950.data.seed-values.sql:13654
2114 msgid ""
2115 "Long-overdue check-in processing (voiding fees, re-instating overdues, etc.) "
2116 "will not take place for items that have been overdue for (or have last "
2117 "activity older than) this amount of time"
2118 msgstr ""
2119 "Zpracování při vrácení dlohodobě nevrácených (odpuštění poplatků, znovu "
2120 "nastavení nevrácených atd.)  se nebude týkat exemplářů, které byly nevrácené "
2121 "po dobu (nebo u nich byla zaznamenána aktivita před intervalem / dobou), "
2122 "která zde uvedenena."
2123
2124 #: 950.data.seed-values.sql:9630
2125 msgid "Canceled: Invalid ISBN"
2126 msgstr "Zrušeno: Neplatné ISBN"
2127
2128 #: 950.data.seed-values.sql:12947
2129 msgid ""
2130 "Allow funds to be rolled over without bringing the money along.  This makes "
2131 "money left in the old fund disappear, modeling its return to some outside "
2132 "entity."
2133 msgstr ""
2134 "Povolit fondům přenesení aniž by byly přenseseny také peníze. To způsobí, že "
2135 "peníze ponechané ve starém fondu zmizí a bude namodelován jejich návrat k "
2136 "některým exeterním subjektům"
2137
2138 # id::cbs.source__3
2139 #: 950.data.seed-values.sql:7
2140 msgid "Project Gutenberg"
2141 msgstr "Projekt Gutenberg"
2142
2143 #: 950.data.seed-values.sql:1316
2144 msgid "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
2145 msgstr "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
2146
2147 #: 950.data.seed-values.sql:11838
2148 msgid "Element Mobile"
2149 msgstr "Element Mobile"
2150
2151 #: 950.data.seed-values.sql:3877 950.data.seed-values.sql:3880
2152 msgid "Enable Stripe payments"
2153 msgstr "Umožnit platbu Stripe"
2154
2155 #: 950.data.seed-values.sql:728
2156 msgid "Allow a user to put someone into collections"
2157 msgstr "Povolí uživateli přidat někoho do fondu"
2158
2159 #: 950.data.seed-values.sql:4189
2160 msgid "Show billing tab first when bills are present"
2161 msgstr ""
2162 "Pokud má čtenář nevyřízené platby, zobrazit nejdříve kartu s poplatky"
2163
2164 #: 950.data.seed-values.sql:1647
2165 msgid "Can do anything at the System level"
2166 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni systému"
2167
2168 #: 950.data.seed-values.sql:13949
2169 msgid "Allow patrons to self-register, creating pending user accounts"
2170 msgstr ""
2171 "Povolit uživatele samoobslužnou registraci vytvořením nevyřízeného "
2172 "uživatelského účtu."
2173
2174 #: 950.data.seed-values.sql:12669
2175 msgid "Verification via translator-v1"
2176 msgstr "Ověření prostřednictvím tránslátoru-v1"
2177
2178 #: 950.data.seed-values.sql:9735 950.data.seed-values.sql:9906
2179 #: 950.data.seed-values.sql:9907
2180 msgid "Historical Hold Retention Age"
2181 msgstr "Doba uchovávání historických rezervací"
2182
2183 #: 950.data.seed-values.sql:6763 950.data.seed-values.sql:6764
2184 #: 950.data.seed-values.sql:6832 950.data.seed-values.sql:6833
2185 #: 950.data.seed-values.sql:6920 950.data.seed-values.sql:6921
2186 msgid "Music Score"
2187 msgstr "Music Score"
2188
2189 # id::clm.value__tig
2190 #: 950.data.seed-values.sql:6583
2191 msgid "Tigré"
2192 msgstr "Tigrejština"
2193
2194 #: 950.data.seed-values.sql:3499
2195 msgid "Pop-up alert for errors"
2196 msgstr "Varování o chybách ve vyskakovacím okně"
2197
2198 #: 950.data.seed-values.sql:12721
2199 msgid ""
2200 "Sets the maxinum number of recent user activity entries to retrieve for "
2201 "display in the staff client.  0 means show none, -1 means show all.  Default "
2202 "is 1."
2203 msgstr ""
2204 "Nastaví maximální číslo zázamů poslední uživatelské aktivity pro zobrazení "
2205 "ve služebním klientu. 0 znamená nezobrazit žádné, -1 znamená zobrazit "
2206 "všechny. Výchozí hodnota je 1."
2207
2208 #: 950.data.seed-values.sql:6506
2209 msgid "Rarotongan"
2210 msgstr "Rarotongština"
2211
2212 #: 950.data.seed-values.sql:3220
2213 msgid "Minimum Estimated Wait"
2214 msgstr "Minimální předpokládané čekání"
2215
2216 #: 950.data.seed-values.sql:4306
2217 msgid "Suggest alias field on patron registration"
2218 msgstr "Navrhnout na kartě registračních údajů čtenáře pole \"alias\""
2219
2220 #: 950.data.seed-values.sql:6351
2221 msgid "Inupiaq"
2222 msgstr "Inupiak"
2223
2224 #: 950.data.seed-values.sql:4001
2225 msgid ""
2226 "If enabled, patrons can create and edit existing addresses.  Addresses are "
2227 "kept in a pending state until staff approves the changes"
2228 msgstr ""
2229 "Je-li tato volba aktivována, čtenáři mohou vytvářet a editovat své adresy. "
2230 "Adresy jsou ponechány v nevyřízeném stavu, dokud personál nepotvrdí změny"
2231
2232 #: 950.data.seed-values.sql:131
2233 msgid "Corporate Author"
2234 msgstr "Korporace"
2235
2236 #: 950.data.seed-values.sql:950
2237 msgid "CREATE_VR_FORMAT"
2238 msgstr "CREATE_VR_FORMAT"
2239
2240 #: 950.data.seed-values.sql:4147
2241 msgid ""
2242 "The main entry point for this interface is in Holdings Maintenance, Actions "
2243 "for Selected Rows, Edit Item Attributes / Call Numbers / Replace Barcodes.  "
2244 "This setting changes the top and bottom panes for that interface into left "
2245 "and right panes."
2246 msgstr ""
2247 "Hlavním vstupním bodem v tomto rozhraní jsou \"Správa exemplářů\", \"Akce "
2248 "pro vybrané řádky\", \"Editovat vlastnosti / signatury /změnit čárové kódy "
2249 "exempláře\". Toto nastavení změní horní a spodní panel rozhraní na levý a "
2250 "pravý panel."
2251
2252 #: 950.data.seed-values.sql:1486
2253 msgid "Create/Retrieve/Update/Delete Serial Item"
2254 msgstr "Vytvořit / načíst / upravit / smazat seriálovou jednotku."
2255
2256 #: 950.data.seed-values.sql:538
2257 msgid "Allow a user to delete a volume"
2258 msgstr "Povolit uživateli smazat svazek (signaturu)"
2259
2260 #: 950.data.seed-values.sql:3175
2261 msgid "Default hold shelf expire interval"
2262 msgstr "Východí interval pro expiraci rezervací k vyzvednutí"
2263
2264 #: 950.data.seed-values.sql:6206
2265 msgid "Bislama"
2266 msgstr "Bislama"
2267
2268 #: 950.data.seed-values.sql:6156
2269 msgid "Acoli"
2270 msgstr "Ačoli"
2271
2272 #: 950.data.seed-values.sql:6736 950.data.seed-values.sql:6737
2273 #: 950.data.seed-values.sql:6811 950.data.seed-values.sql:6812
2274 msgid "Book"
2275 msgstr "Kniha"
2276
2277 #: 950.data.seed-values.sql:808
2278 msgid "Allow a user to create a new fund allocation"
2279 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nové přidělení fondu"
2280
2281 #: 950.data.seed-values.sql:281
2282 msgid "overdue_min"
2283 msgstr "zpoždění_minimální"
2284
2285 # id::crmf.name__3
2286 #: 950.data.seed-values.sql:283
2287 msgid "overdue_mid"
2288 msgstr "zpoždění_střední"
2289
2290 #: 950.data.seed-values.sql:6323
2291 msgid "Haitian French Creole"
2292 msgstr "Haitsko-francouzská kreolština"
2293
2294 #: 950.data.seed-values.sql:6204
2295 msgid "Bikol"
2296 msgstr "Bikolština"
2297
2298 # id::clm.value__swe
2299 #: 950.data.seed-values.sql:6565
2300 msgid "Swedish"
2301 msgstr "Švédština"
2302
2303 #: 950.data.seed-values.sql:1400
2304 msgid "DELETE_METABIB_CLASS"
2305 msgstr "DELETE_METABIB_CLASS"
2306
2307 #: 950.data.seed-values.sql:3385
2308 msgid ""
2309 "Skip offline checkin transaction (raise exception when processing) if item "
2310 "Status Changed Time is newer than the recorded transaction time.  WARNING: "
2311 "The Reshelving to Available status rollover will trigger this."
2312 msgstr ""
2313 "Přeskočit transkci offline vrácení (vyvolat výjimku při zpracování) jestliže "
2314 "čas změny statutu je novější než zaznamenaný čas transakce.  Pozor! Tuto "
2315 "výjimku  spustí také změna statusu z \"Dnes vráceno\" na \"Volné\""
2316
2317 #: 950.data.seed-values.sql:3646
2318 msgid ""
2319 "If set to a non-empty value, Hold Transits will be suppressed between this "
2320 "OU and others with the same value. If set to an empty value, transits will "
2321 "not be suppressed."
2322 msgstr ""
2323 "Pokud je nastaveno na ne-prázdnou hodonotu, budou potlačeny přepravy "
2324 "rezervací mezi touto organizační jednoutkou a jinými se stejnou hodnotou. "
2325 "Pokud je nastavenou na prázdnou hodnotu, přepravy potlačeny nebudou."
2326
2327 #: 950.data.seed-values.sql:6787 950.data.seed-values.sql:6788
2328 #: 950.data.seed-values.sql:6853 950.data.seed-values.sql:6854
2329 #: 950.data.seed-values.sql:6944 950.data.seed-values.sql:6945
2330 msgid "Cassette audiobook"
2331 msgstr "Audiokniha na kazetě"
2332
2333 # id::aout.name__2
2334 #: 950.data.seed-values.sql:450 950.data.seed-values.sql:2603
2335 msgid "System"
2336 msgstr "Systém"
2337
2338 # id::clm.value__ewe
2339 #: 950.data.seed-values.sql:6278
2340 msgid "Ewe"
2341 msgstr "Eweština"
2342
2343 #: 950.data.seed-values.sql:6599
2344 msgid "Tupi languages"
2345 msgstr "Tupi jazyky"
2346
2347 #: 950.data.seed-values.sql:12675
2348 msgid "OPAC Login (jspac)"
2349 msgstr "Přihlášení do OPACu (jspac)"
2350
2351 #: 950.data.seed-values.sql:6261
2352 msgid "Dravidian (Other)"
2353 msgstr "Drávidské jazyky (ostatní)"
2354
2355 #: 950.data.seed-values.sql:9747
2356 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Untarged expiration)"
2357 msgstr ""
2358 "Doba uchování historie rezervací - zrušené rezervace ( expirace kvůli "
2359 "nenalezenému cíli)"
2360
2361 #: 950.data.seed-values.sql:6243
2362 msgid "Creoles and Pidgins, English-based (Other)"
2363 msgstr "Kreolština a jiné pidginy na základě angličtiny"
2364
2365 #: 950.data.seed-values.sql:6635
2366 msgid "Zhuang"
2367 msgstr "Čuangština"
2368
2369 #: 950.data.seed-values.sql:1210
2370 msgid "Allow a user to update trigger cleanup entries"
2371 msgstr "Povolit uživateli upravit záznamy  o čištění spouštěčů událostí"
2372
2373 #: 950.data.seed-values.sql:7450
2374 msgid "Check Hold notification flag(s)"
2375 msgstr "Zkontrolovat indikátor(y) vyrozumění o rezervaci"
2376
2377 #: 950.data.seed-values.sql:10346
2378 msgid "Invalid value for \"status\""
2379 msgstr "Neplatná hodnota pro \"status\""
2380
2381 # id::clm.value__slo
2382 #: 950.data.seed-values.sql:6537
2383 msgid "Slovak"
2384 msgstr "Slovenština"
2385
2386 #: 950.data.seed-values.sql:772
2387 msgid "Allow staff to override circulation copy range failure"
2388 msgstr "Povolit uživateli obejít chybu   výpůjčního pásma exempláře"
2389
2390 #: 950.data.seed-values.sql:6305
2391 msgid "Gilbertese"
2392 msgstr "Kiribatština"
2393
2394 #: 950.data.seed-values.sql:11424
2395 msgid "Rogers Wireless (Alternate)"
2396 msgstr "Rogers Wireless (Alternate)"
2397
2398 #: 950.data.seed-values.sql:2994
2399 msgid ""
2400 "When an item is marked damaged, overdue fines on the most recent circulation "
2401 "are voided."
2402 msgstr ""
2403 "Pokud je exempl�ozna� jako po�kozen�zdn�a v�inu posledn� v�k je zru�eno."
2404
2405 #: 950.data.seed-values.sql:1432
2406 msgid "user_request.create"
2407 msgstr "user_request.create"
2408
2409 #: 950.data.seed-values.sql:11239
2410 msgid "Canadian Subject Headings"
2411 msgstr "Kanadské věcné třídění"
2412
2413 #: 950.data.seed-values.sql:124
2414 msgid "Alternate Title"
2415 msgstr "Další název"
2416
2417 #: 950.data.seed-values.sql:1302
2418 msgid "ADMIN_CIRC_MOD"
2419 msgstr "ADMIN_CIRC_MOD"
2420
2421 #: 950.data.seed-values.sql:4723
2422 msgid ""
2423 "The suffix field will be suggested on the patron registration screen. "
2424 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
2425 "field is shown or required this setting is ignored."
2426 msgstr ""
2427 "Pole sufix bude na kartě registračních údajů čtenáře zobrazí jako "
2428 "navrhované. Navrhovaná pole se zobrazí, pokud je aktivována volba \"zobrazit "
2429 "navrhovaná pole\".  Pokud je pole zobrazeno nebo je požadováno jako povinné, "
2430 "toto nastavení bude ignorováno."
2431
2432 #: 950.data.seed-values.sql:1134
2433 msgid "UPDATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
2434 msgstr "UPDATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
2435
2436 #: 950.data.seed-values.sql:460
2437 msgid "Your Bookmobile"
2438 msgstr "Vaše pojízdná knihovna"
2439
2440 #: 950.data.seed-values.sql:750
2441 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"LocalAdmin\" group"
2442 msgstr ""
2443 "Povolit u�ivateli p� / odebrat u�ivatele do / ze skupiny lok�� "
2444 "administr�r�ocalAdmin)"
2445
2446 #: 950.data.seed-values.sql:14066
2447 msgid "Default circulation modifier value for imported items"
2448 msgstr "V� hodnota modifik�ru v�y pro importovan�xempl�"
2449
2450 #: 950.data.seed-values.sql:6515
2451 msgid "Yakut"
2452 msgstr "Jakutština"
2453
2454 #: 950.data.seed-values.sql:3148
2455 msgid "Canceled holds display count"
2456 msgstr "Po� zobrazen�u�en�zervac�"
2457
2458 #: 950.data.seed-values.sql:592
2459 msgid "Allow a user to remove other users from permission groups"
2460 msgstr "Povolit u�ivateli odebrat jin��ivatele ze skupiny opr��"
2461
2462 #: 950.data.seed-values.sql:500
2463 msgid "Allow a user to log in to the OPAC"
2464 msgstr "Povolit u�ivateli p��en�o OPACu"
2465
2466 # id::clm.value__hup
2467 #: 950.data.seed-values.sql:6335
2468 msgid "Hupa"
2469 msgstr "Hupa"
2470
2471 #: 950.data.seed-values.sql:1012
2472 msgid "UPDATE_CIRC_MOD"
2473 msgstr "UPDATE_CIRC_MOD"
2474
2475 # id::clm.value__ice
2476 #: 950.data.seed-values.sql:6338
2477 msgid "Icelandic"
2478 msgstr "Islandština"
2479
2480 #: 950.data.seed-values.sql:2757 950.data.seed-values.sql:2760
2481 msgid ""
2482 "Delete bib if all copies are deleted via Acquisitions lineitem cancellation."
2483 msgstr ""
2484 "Smazat bibliografický záznam pokud prostředncitvím zrušení položek v "
2485 "akvizici smazány exempláře,"
2486
2487 #: 950.data.seed-values.sql:3628
2488 msgid ""
2489 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2490 "%INCLUDE(notice_text)%"
2491 msgstr ""
2492 "Text / html / makra pro vložení do šablony výpisů / potvrzení na místě  "
2493 "%INCLUDE(notice_text)%"
2494
2495 # id::clm.value__akk
2496 #: 950.data.seed-values.sql:6164
2497 msgid "Akkadian"
2498 msgstr "Akkadština"
2499
2500 #: 950.data.seed-values.sql:1220
2501 msgid "Allow a user to create, update, and delete trigger hooks"
2502 msgstr ""
2503 "Povolit uživateli vytvořit, změnit a smazat vazby spouštěče (triggeru)"
2504
2505 # id::clm.value__snd
2506 #: 950.data.seed-values.sql:6547
2507 msgid "Sindhi"
2508 msgstr "Sindhština"
2509
2510 #: 950.data.seed-values.sql:792
2511 msgid "Allow a user to create a new funding source"
2512 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nový finanční zdroj"
2513
2514 #: 950.data.seed-values.sql:1192
2515 msgid ""
2516 "Allow a user to override the circ.holds.hold_has_copy_at.block setting"
2517 msgstr "Povolit uživateli obejít nastavení circ.holds.hold_has_copy_at.block"
2518
2519 #: 950.data.seed-values.sql:2802 950.data.seed-values.sql:2805
2520 msgid "Default Item Price"
2521 msgstr "Přednastavená cena exemplářů"
2522
2523 #: 950.data.seed-values.sql:13198
2524 msgid "Default provider to use during ACQ file upload"
2525 msgstr "Výchozí dodavatel pro použití během nahrání souborů v akvizici"
2526
2527 #: 950.data.seed-values.sql:6373
2528 msgid "Khoisan (Other)"
2529 msgstr "Khoisanské jazyky (ostatní)"
2530
2531 #: 950.data.seed-values.sql:642
2532 msgid "Allow a user to update a copy location"
2533 msgstr "Povolit uživateli změnit umístění exempláře"
2534
2535 #: 950.data.seed-values.sql:1562
2536 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete copy location groups"
2537 msgstr ""
2538 "Povolit uživateli vytvořit / načíst / změnit / smazat skupiny umístění "
2539 "exempláře"
2540
2541 #: 950.data.seed-values.sql:12981
2542 msgid "Warn when patron account is about to expire"
2543 msgstr "Upozornit, pokud se blíží konec čtenářské registrace"
2544
2545 #: 950.data.seed-values.sql:10144
2546 msgid "Format holds pull list for printing"
2547 msgstr "Formátovat pro tisk seznam rezervací k zachycení"
2548
2549 #: 950.data.seed-values.sql:6552
2550 msgid "Songhai"
2551 msgstr "Songhajština"
2552
2553 #: 950.data.seed-values.sql:4801
2554 msgid "Regex for phone fields on patron registration"
2555 msgstr ""
2556 "Regulární výraz pro pole \"telefon\" na kartě registračních údajů čtenáře"
2557
2558 #: 950.data.seed-values.sql:4813
2559 msgid ""
2560 "Enforces a requirement for having at least one address for a patron during "
2561 "registration."
2562 msgstr ""
2563 "Při registraciy vynutí požadavek na vyplnění alespoň jedné adresy čtenáře."
2564
2565 #: 950.data.seed-values.sql:11262
2566 msgid "Vandelay Queue"
2567 msgstr "Fronta nástroje Vandelay"
2568
2569 #: 950.data.seed-values.sql:948
2570 msgid "CREATE_SURVEY"
2571 msgstr "CREATE_SURVEY"
2572
2573 # id::crahp.name__1
2574 #: 950.data.seed-values.sql:303
2575 msgid "3month"
2576 msgstr "3měsíční"
2577
2578 #: 950.data.seed-values.sql:882
2579 msgid "Allows a user to view all org settings at the specified level"
2580 msgstr ""
2581 "Povolí uživateli zograzit všchna nastavení organizace na vymezené úrovni"
2582
2583 # id::clm.value__cze id::i18n_l.name__cs-CZ id::i18n_l.description__cs-CZ
2584 # id::clm.value__cze
2585 #: 950.data.seed-values.sql:347 950.data.seed-values.sql:348
2586 #: 950.data.seed-values.sql:6250
2587 msgid "Czech"
2588 msgstr "Čeština"
2589
2590 # id::clm.value__mni
2591 #: 950.data.seed-values.sql:6440
2592 msgid "Manipuri"
2593 msgstr "Manipurština"
2594
2595 #: 950.data.seed-values.sql:1276
2596 msgid "Update org unit settings related to credit card processing"
2597 msgstr ""
2598 "Změnit nastavení organizační jednotky souvisejícíc se zpracováním kreditních "
2599 "karet"
2600
2601 #: 950.data.seed-values.sql:744
2602 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Circulator\" group"
2603 msgstr ""
2604 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele do / ze skupiny personálu u "
2605 "výpůjčnínho pultu (\"ciruculator\")"
2606
2607 #: 950.data.seed-values.sql:12657
2608 msgid "Login via opensrf"
2609 msgstr "Přihlášení prostřednictvím opensrf"
2610
2611 #: 950.data.seed-values.sql:3151
2612 msgid "How many canceled holds to show in patron holds interfaces"
2613 msgstr ""
2614 "Kolik zrušených rezervací zobrazit ve čtenářském rozhraní pro rezervace"
2615
2616 #: 950.data.seed-values.sql:1322
2617 msgid "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
2618 msgstr "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
2619
2620 #: 950.data.seed-values.sql:3259
2621 msgid ""
2622 "Recalls: A hold placed on an item with a circulation duration longer than "
2623 "this will trigger a recall. For example, \"14 days\" or \"3 weeks\"."
2624 msgstr ""
2625 "Znovuvyvolání: Rezervace exempláře, u něhož je doba výpůjčky delší než tato "
2626 "spustí nové volání. Např. \"14 dní\" nebo \"3 týdny\"."
2627
2628 #: 950.data.seed-values.sql:1058
2629 msgid "MERGE_BIB_RECORDS"
2630 msgstr "MERGE_BIB_RECORDS"
2631
2632 #: 950.data.seed-values.sql:6610
2633 msgid "Undetermined"
2634 msgstr "Nezjištěno"
2635
2636 #: 950.data.seed-values.sql:6577
2637 msgid "Terena"
2638 msgstr "Tereno"
2639
2640 #: 950.data.seed-values.sql:128
2641 msgid "Title Proper"
2642 msgstr "Název"
2643
2644 #: 950.data.seed-values.sql:2820
2645 msgid "Maximum Item Price"
2646 msgstr "Maximální cena exempláře"
2647
2648 # id::clm.value__rum
2649 #: 950.data.seed-values.sql:6510
2650 msgid "Romanian"
2651 msgstr "Rumunština"
2652
2653 # id::clm.value__srd
2654 #: 950.data.seed-values.sql:6555
2655 msgid "Sardinian"
2656 msgstr "Sardština"
2657
2658 #: 950.data.seed-values.sql:506
2659 msgid "Allow a user to place a hold at the title level"
2660 msgstr "Povolit uživateli zadat rezervaci na úrovni titulu"
2661
2662 #: 950.data.seed-values.sql:9648
2663 msgid "Canceled: Not Found"
2664 msgstr "Zrušeno: Nenalezeno"
2665
2666 #: 950.data.seed-values.sql:1188
2667 msgid "Allow a user to create/update/delete reasons for order cancellations"
2668 msgstr ""
2669 "Povolit uživateli vytvořit / změnit / smazat důvody pro zrušení objednávky"
2670
2671 #: 950.data.seed-values.sql:2619
2672 msgid "Offline"
2673 msgstr "Offline"
2674
2675 #: 950.data.seed-values.sql:1458
2676 msgid "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
2677 msgstr "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
2678
2679 #: 950.data.seed-values.sql:1310
2680 msgid "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
2681 msgstr "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
2682
2683 #: 950.data.seed-values.sql:4180 950.data.seed-values.sql:4183
2684 msgid "Patron circulation summary is horizontal"
2685 msgstr "Přehled údajů o čtenáři je zobrazen horizontálně"
2686
2687 #: 950.data.seed-values.sql:1062
2688 msgid "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2689 msgstr "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2690
2691 #: 950.data.seed-values.sql:2796
2692 msgid ""
2693 "Default status when a copy is created using the normal volume/copy creator "
2694 "interface."
2695 msgstr ""
2696 "Výchozí status, pokud je exemplář vytvořen s polužitím běžného rozhraní pro "
2697 "vytvoření svazků / exemplářů."
2698
2699 #: 950.data.seed-values.sql:684
2700 msgid "Allow a user to update an organization unit setting"
2701 msgstr "Povolit uživateli změnit nastavení organizační jednotky"
2702
2703 #: 950.data.seed-values.sql:12399
2704 msgid "Verizon Wireless"
2705 msgstr "Verizon Wireless"
2706
2707 #: 950.data.seed-values.sql:6478
2708 msgid "Ojibwa"
2709 msgstr "Odžibwejština"
2710
2711 #: 950.data.seed-values.sql:13054
2712 msgid ""
2713 "For URLs returning 3XX redirects, this is the maximum number of redirects we "
2714 "will follow before giving up."
2715 msgstr ""
2716 "Pro URL která vracejí 3XX přesměrování, je toto maximální počet přesměrování "
2717 "ke kterým dojde, než budou pokusy o přesměrování přerušeny."
2718
2719 #: 950.data.seed-values.sql:6742 950.data.seed-values.sql:6743
2720 #: 950.data.seed-values.sql:6817 950.data.seed-values.sql:6818
2721 #: 950.data.seed-values.sql:6899 950.data.seed-values.sql:6900
2722 msgid "Software and video games"
2723 msgstr "Software a videohry"
2724
2725 #: 950.data.seed-values.sql:6619
2726 msgid "Walamo"
2727 msgstr "Walamština"
2728
2729 #: 950.data.seed-values.sql:3250
2730 msgid ""
2731 "Recalls: When a recall is triggered, this defines the adjusted loan period "
2732 "for the item. For example, \"4 days\" or \"1 week\"."
2733 msgstr ""
2734 "Znovuvyvolání: Když je spuštěno nové vyvolání, toto definuje přizpůsobenou "
2735 "dobu výpůjčky exempláře. Např. \"4 dny\" nebo \"1 týden\"."
2736
2737 #: 950.data.seed-values.sql:6457
2738 msgid "Ndebele (Zimbabwe)  "
2739 msgstr "Ndebelština (Zimbabwe)  "
2740
2741 #: 950.data.seed-values.sql:6409
2742 msgid "Luba-Katanga"
2743 msgstr "Lubu-katanžština"
2744
2745 #: 950.data.seed-values.sql:1082
2746 msgid "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
2747 msgstr "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
2748
2749 #: 950.data.seed-values.sql:6670
2750 msgid "Comic strips"
2751 msgstr "Kreslené seriály (komiksy)"
2752
2753 # id::clm.value__ido
2754 #: 950.data.seed-values.sql:6339
2755 msgid "Ido"
2756 msgstr "Ido"
2757
2758 # id::i18n_l.description__fr-CA
2759 #: 950.data.seed-values.sql:357
2760 msgid "Canadian French"
2761 msgstr "Kanadská francouzština"
2762
2763 #: 950.data.seed-values.sql:864
2764 msgid "Allow a user to mark an item status as 'reshelving'"
2765 msgstr "Povolit uživateli označit status exempláře jako \"dnes vrácený\""
2766
2767 #: 950.data.seed-values.sql:9774
2768 msgid "Cat: Maintain 001/003/035 according to the MARC21 specification"
2769 msgstr "Katalogizace: Spravovat pole  001 / 003 / 035 podle standardu MARC21"
2770
2771 #: 950.data.seed-values.sql:6286
2772 msgid "Finno-Ugrian (Other)"
2773 msgstr "Ugrofinské jazyky (ostatní)"
2774
2775 #: 950.data.seed-values.sql:1520
2776 msgid "Allows a user to reopen an Acquisitions invoice"
2777 msgstr "Povolit uživateli otevřít již uzavřenou fakturu v akvizici"
2778
2779 #: 950.data.seed-values.sql:12025
2780 msgid "Cingular (GoPhone prepaid)"
2781 msgstr "Cingular (GoPhone prepaid)"
2782
2783 #: 950.data.seed-values.sql:12161
2784 msgid "Edge Wireless"
2785 msgstr "Edge Wireless"
2786
2787 #: 950.data.seed-values.sql:5182
2788 msgid "Checkout Items"
2789 msgstr "Vypůjčené exempláře"
2790
2791 #: 950.data.seed-values.sql:6181
2792 msgid "Athapascan (Other)"
2793 msgstr "Athapaskánské jazyky (ostatní)"
2794
2795 #: 950.data.seed-values.sql:2886
2796 msgid ""
2797 "Set the default line width for spine labels in number of characters. This "
2798 "specifies the boundary at which lines must be wrapped."
2799 msgstr ""
2800 "Určit nastavení výchozí šířky řádku pro tisk hřbetních štítků počtem znaků. "
2801 "Toto určuje hranici, při které se řádky musí zalomit."
2802
2803 #: 950.data.seed-values.sql:6458
2804 msgid "Ndonga"
2805 msgstr "Ndondština"
2806
2807 #: 950.data.seed-values.sql:6138
2808 msgid "OPAC Format Icons"
2809 msgstr "Ikony formátu pro OPAC"
2810
2811 #: 950.data.seed-values.sql:3985
2812 msgid "Telephony: Arbitrary line(s) to include in each notice callfile"
2813 msgstr ""
2814 "Telefonie: Arbitrární řádek (řádky), které mají být zahrnuty do každého "
2815 "telefonátu s vyrozuměním"
2816
2817 #: 950.data.seed-values.sql:9635
2818 msgid "Delivered but not received; presumed lost"
2819 msgstr "Doručeno ale nepřevzato. Předpokládaná ztráta"
2820
2821 # id::cza.label__5 id::cza.label__14 id::cza.label__23
2822 #: 950.data.seed-values.sql:99 950.data.seed-values.sql:389
2823 #: 950.data.seed-values.sql:410 950.data.seed-values.sql:429
2824 #: 950.data.seed-values.sql:13556
2825 msgid "Title"
2826 msgstr "Název"
2827
2828 #: 950.data.seed-values.sql:3742 950.data.seed-values.sql:3745
2829 msgid "AuthorizeNet password"
2830 msgstr "Heslo pro AuthorizeNet"
2831
2832 #: 950.data.seed-values.sql:2559
2833 msgid "Default location for holds pickup"
2834 msgstr "Přednastavená lokace pro vyzvednutí rezervace"
2835
2836 #: 950.data.seed-values.sql:2784
2837 msgid "Default copy status (fast add)"
2838 msgstr "Výchozí status exempláře (rychlé přidání)"
2839
2840 #: 950.data.seed-values.sql:12841
2841 msgid "Warn patrons when adding to a temporary book list"
2842 msgstr "Upozornit čtenáře pokud přidává položky do dočasného seznamu knih"
2843
2844 #: 950.data.seed-values.sql:4765
2845 msgid "Example for post_code field on patron registration"
2846 msgstr ""
2847 "Příklad pro pole PSČ (post_code) na kartě registračních údajů čtenáře"
2848
2849 #: 950.data.seed-values.sql:718
2850 msgid ""
2851 "Allow a user to create duplicate holds (two or more holds on the same title)"
2852 msgstr ""
2853 "Povolit uživateli vytvářet duplikované rezervace (dvě a více rezervací na "
2854 "tentýž titul)"
2855
2856 #: 950.data.seed-values.sql:12212
2857 msgid "Straight Talk / PagePlus Cellular"
2858 msgstr "Straight Talk / PagePlus Cellular"
2859
2860 #: 950.data.seed-values.sql:3841 950.data.seed-values.sql:3844
2861 msgid "PayPal login"
2862 msgstr "Přihlášení do PayPal"
2863
2864 #: 950.data.seed-values.sql:600
2865 msgid "User may create a new patron statistical category"
2866 msgstr "Uživatel smí vytvořit novou čtenářskou statistickou kategorii"
2867
2868 # id::clm.value__fat
2869 #: 950.data.seed-values.sql:6283
2870 msgid "Fanti"
2871 msgstr "Fantiština"
2872
2873 #: 950.data.seed-values.sql:6578
2874 msgid "Tetum"
2875 msgstr "Tetumština"
2876
2877 #: 950.data.seed-values.sql:4025
2878 msgid "Lock Usernames"
2879 msgstr "Zamkonout uživatelská jména"
2880
2881 #: 950.data.seed-values.sql:2621
2882 msgid "SMS Text Messages"
2883 msgstr "SMS"
2884
2885 #: 950.data.seed-values.sql:12777
2886 msgid "circ"
2887 msgstr "Výpůjčky"
2888
2889 # id::clm.value__mas
2890 #: 950.data.seed-values.sql:6426
2891 msgid "Masai"
2892 msgstr "Masajština"
2893
2894 # id::clm.value__bam
2895 #: 950.data.seed-values.sql:6192
2896 msgid "Bambara"
2897 msgstr "Bambarština"
2898
2899 # id::cam.description__b
2900 #: 950.data.seed-values.sql:6643
2901 msgid "The item is intended for children, approximate ages 6-8 years."
2902 msgstr "Jednotka je určená dětem přibližně ve věku 6-8 let."
2903
2904 #: 950.data.seed-values.sql:6522
2905 msgid "Santali"
2906 msgstr "Santálí"
2907
2908 #: 950.data.seed-values.sql:1404
2909 msgid "DELETE_USER_BTYPE"
2910 msgstr "DELETE_USER_BTYPE"
2911
2912 # id::clm.value__vot
2913 #: 950.data.seed-values.sql:6617
2914 msgid "Votic"
2915 msgstr "Votiatština"
2916
2917 #: 950.data.seed-values.sql:972
2918 msgid "DELETE_LASSO"
2919 msgstr "DELETE_LASSO"
2920
2921 #: 950.data.seed-values.sql:11104
2922 msgid "See From Tracing -- General Subdivision"
2923 msgstr "Směrování odkazu viz -- všeobecné zpřesnění"
2924
2925 #: 950.data.seed-values.sql:1632 950.data.seed-values.sql:2602
2926 msgid "Acquisitions"
2927 msgstr "Akvizice"
2928
2929 #: 950.data.seed-values.sql:572
2930 msgid "Allow a user to create a new billable transaction"
2931 msgstr "Povolit uživateli vytvořit novou transakci pro účtování"
2932
2933 #: 950.data.seed-values.sql:10425
2934 msgid "An email has been requested for records in an Importer Bib Queue."
2935 msgstr "Pro bibliografický záznam ve frontě pro import je vyžadován e-mail"
2936
2937 #: 950.data.seed-values.sql:862
2938 msgid "Allow a user to mark an item status as 'in transit'"
2939 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"v přepravě\""
2940
2941 #: 950.data.seed-values.sql:3583
2942 msgid ""
2943 "Disable automatic print attempts from staff client interfaces for the "
2944 "receipt types in this list.  Possible values: \"Checkout\", \"Bill Pay\", "
2945 "\"Hold Slip\", \"Transit Slip\", and \"Hold/Transit Slip\".  This is "
2946 "different from the Auto-Print checkbox in the pertinent interfaces in that "
2947 "it disables automatic print attempts altogether, rather than encouraging "
2948 "silent printing by suppressing the print dialog.  The Auto-Print checkbox in "
2949 "these interfaces have no effect on the behavior for this setting.  In the "
2950 "case of the Hold, Transit, and Hold/Transit slips, this also suppresses the "
2951 "alert dialogs that precede the print dialog (the ones that offer Print and "
2952 "Do Not Print as options)."
2953 msgstr ""
2954 "Zakázat pokus o automatický tisk z rozhraní  služebního klienta pro typy  "
2955 "výpisů / potvrzení uvedené v tomto seznamu. Možné hodnoty jsou \"Checkout\" "
2956 "(výpůjčky), \"Bill Pay\" (platby) , \"Hold Slip\" (průvodky rezervaci), "
2957 "\"Transit Slip\" (průvodky pro přepravu), a \"Hold/Transit Slip\" (průvodky "
2958 "rezervací v přepravě). Jde o jiné nastavení než zaškrtávací pole "
2959 "\"Automatický tisk\" v příslušných rozhraních, které zcela  zakáže pokusy o "
2960 "automatický tisk spíše než podporu  tichého tisku potlačením tiskového "
2961 "dialogu. Zaškrtávají pole pro automatický tisk v těchto rozhraních nemá vliv "
2962 "na chování tohoto nastavení. V případě průvodek rezervací, přepravy a "
2963 "přepravy rezervací to také potlačí dialog, který předchází tiskovému dialogu "
2964 "(ten, který nabízí volbu Tisknout a Netisknout)."
2965
2966 #: 950.data.seed-values.sql:19
2967 msgid "Barred"
2968 msgstr "Omezení transakcí"
2969
2970 # id::clm.value__hil
2971 #: 950.data.seed-values.sql:6328
2972 msgid "Hiligaynon"
2973 msgstr "Hiligayonština"
2974
2975 #: 950.data.seed-values.sql:3018
2976 msgid "Include Lost circulations in lump sum tallies in Patron Display."
2977 msgstr ""
2978 "Zahrnout ztracené výpůjčky do paušálního  souhrnu v zobrazení čtenáře."
2979
2980 #: 950.data.seed-values.sql:12670
2981 msgid "Verification via xmlrpc"
2982 msgstr "Ověření protřednictvím xmlrpc"
2983
2984 #: 950.data.seed-values.sql:814
2985 msgid "Allow a user to update a fund allocation"
2986 msgstr "Povolit uživateli změnit rozdělení finančního fondu"
2987
2988 #: 950.data.seed-values.sql:1252
2989 msgid "Enables the user to create/update/delete booking resource attributes"
2990 msgstr ""
2991 "Umožní uživateli vytvořit / upraivt / smazat atributy pro rezervaci zdroje"
2992
2993 #: 950.data.seed-values.sql:4318
2994 msgid ""
2995 "The barred field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
2996 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
2997 "field is required this setting is ignored."
2998 msgstr ""
2999 "Pole \"blokování transakcí\" bude zobrazeno na kartě registračních údajů "
3000 "čtenáře spolu s povinnými poli i když není povinné. Pokud je pole povinné, "
3001 "je toto nastavení ignorováno."
3002
3003 #: 950.data.seed-values.sql:804
3004 msgid "Allow a user to view a fund"
3005 msgstr "Povolit uživateli zobrazit finanční fond"
3006
3007 #: 950.data.seed-values.sql:11562
3008 msgid "SaskTel"
3009 msgstr "SaskTel"
3010
3011 #: 950.data.seed-values.sql:2613
3012 msgid "Global"
3013 msgstr "Globální"
3014
3015 #: 950.data.seed-values.sql:9619
3016 msgid "Tax"
3017 msgstr "Daň"
3018
3019 #: 950.data.seed-values.sql:1332
3020 msgid "ADMIN_MARC_CODE"
3021 msgstr "ADMIN_MARC_CODE"
3022
3023 # id::clm.value__-eth id::clm.value__gez
3024 #: 950.data.seed-values.sql:6277 950.data.seed-values.sql:6304
3025 msgid "Ethiopic"
3026 msgstr "Etiopština"
3027
3028 # id::clm.value__ijo
3029 #: 950.data.seed-values.sql:6341
3030 msgid "Ijo"
3031 msgstr "Idžo"
3032
3033 #: 950.data.seed-values.sql:322
3034 msgid "Damaged"
3035 msgstr "Poškozeno"
3036
3037 #: 950.data.seed-values.sql:786
3038 msgid "Allow a user to checkout an item that is marked as non-circ"
3039 msgstr ""
3040 "Povolit uživateli vypůjčit i exemplář, který je oznančen jako nepůjčovatelný"
3041
3042 #: 950.data.seed-values.sql:6454
3043 msgid "Nauru"
3044 msgstr "Nauruština"
3045
3046 #: 950.data.seed-values.sql:830
3047 msgid "Allow a user to view/credit/debit a funding source"
3048 msgstr ""
3049 "Povolit uživateli zobrazit finanční zdroj nebo z /do něj vybrat / přidat"
3050
3051 #: 950.data.seed-values.sql:14198
3052 msgid "Disable Patron Credit"
3053 msgstr "Zakázat zálohu čtenáře"
3054
3055 #: 950.data.seed-values.sql:846
3056 msgid "Allow a user to mark a transaction as bad (unrecoverable) debt"
3057 msgstr ""
3058 "Povolit uživateli označit transakce jako špatný (neodstranitelný) dluh"
3059
3060 #: 950.data.seed-values.sql:3625
3061 msgid "Content of notice_text include"
3062 msgstr "Obsah inkludu notice_text"
3063
3064 # id::clm.value__geo
3065 #: 950.data.seed-values.sql:6302
3066 msgid "Georgian"
3067 msgstr "Gruzínština"
3068
3069 #: 950.data.seed-values.sql:2982
3070 msgid "Claim Return Copy Status"
3071 msgstr "Status \"údajně vráceného\" exempláře"
3072
3073 # id::clm.value__chk id::clm.value__-tru
3074 #: 950.data.seed-values.sql:6230 950.data.seed-values.sql:6592
3075 msgid "Truk"
3076 msgstr "Čukčtina"
3077
3078 #: 950.data.seed-values.sql:558
3079 msgid "Allow a user to place an item in transit"
3080 msgstr "Povolit uživateli umístit exemplář do přepravy"
3081
3082 #: 950.data.seed-values.sql:1436
3083 msgid "user_request.update"
3084 msgstr "user_request.update"
3085
3086 #: 950.data.seed-values.sql:14153
3087 msgid "Items Out Lost display setting"
3088 msgstr "Nastavení zobrazení vypůjčených ztracených exemplářů"
3089
3090 # id::clm.value__grn id::clm.value__-gua
3091 #: 950.data.seed-values.sql:6318 950.data.seed-values.sql:6319
3092 msgid "Guarani"
3093 msgstr "Guaraní"
3094
3095 #: 950.data.seed-values.sql:4858
3096 msgid ""
3097 "If true combines the Volume/Copy Creator and Item Attribute Editor in some "
3098 "instances."
3099 msgstr ""
3100 "Pokud je nastavena hodnota \"pravda\", na některých místech je zkombinováno "
3101 "rozhraní pro tvorbu svazků a exemplářů s editorem vlastnotsí exemplářů."
3102
3103 # id::clm.value__sga
3104 #: 950.data.seed-values.sql:6528
3105 msgid "Irish, Old (to 1100)"
3106 msgstr "Irština, stará (do 1100)"
3107
3108 #: 950.data.seed-values.sql:11089
3109 msgid "Established Heading Linking Entry -- Geographic Name"
3110 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- geografické jméno"
3111
3112 #: 950.data.seed-values.sql:6327
3113 msgid "Herero"
3114 msgstr "Herero"
3115
3116 #: 950.data.seed-values.sql:6507
3117 msgid "Romance (Other)"
3118 msgstr "Románské jazyky (ostatní)"
3119
3120 #: 950.data.seed-values.sql:770
3121 msgid "Allow staff to override fine amount checkout failure"
3122 msgstr "Povolit personálu obejít selhání výpůjčky na základě výše pokuty"
3123
3124 # id::clm.value__eng
3125 #: 950.data.seed-values.sql:6271
3126 msgid "English"
3127 msgstr "Angličtina"
3128
3129 #: 950.data.seed-values.sql:1490
3130 msgid "Create Bibliographic Record Peer Type"
3131 msgstr "Vytvořit rovnocenný typ biliografického záznamu"
3132
3133 #: 950.data.seed-values.sql:6649
3134 msgid "Juvenile"
3135 msgstr "Nezletilí"
3136
3137 #: 950.data.seed-values.sql:11241
3138 msgid "Art and Architecture Thesaurus"
3139 msgstr "Tezaurus Art and Architecture"
3140
3141 #: 950.data.seed-values.sql:12672
3142 msgid "SIP2 User Verification"
3143 msgstr "Uživatelské ověření SIP2"
3144
3145 #: 950.data.seed-values.sql:6716
3146 msgid "8 mm."
3147 msgstr "8 mm."
3148
3149 # id::clm.value__iro
3150 #: 950.data.seed-values.sql:6354
3151 msgid "Iroquoian (Other)"
3152 msgstr "Irokézské jazyky (ostatní)"
3153
3154 #: 950.data.seed-values.sql:6474
3155 msgid "Nyankole"
3156 msgstr "Nyankolština"
3157
3158 #: 950.data.seed-values.sql:11065
3159 msgid "Heading -- Chronological Subdivision"
3160 msgstr "Záhlaví - chronologické podrozdělení"
3161
3162 #: 950.data.seed-values.sql:2620
3163 msgid "Receipt Template"
3164 msgstr "Šablona stvrzenky"
3165
3166 #: 950.data.seed-values.sql:3421
3167 msgid ""
3168 "When a user has more than this number of concurrently active self-serve "
3169 "password reset requests for their account, prevent the user from creating "
3170 "any new self-serve password reset requests until the number of active "
3171 "requests for the user drops back below this number."
3172 msgstr ""
3173 "Pokud má uživatel více než tento počet současně aktivních požadavků na nové "
3174 "nastavení hesla, zabránit uživateli ve vytvoření jakéhokoliv dalšího "
3175 "požadavku na nastavení nového hesla, dokud počet aktivních požadavků znovu "
3176 "neklesne pod tento počet."
3177
3178 #: 950.data.seed-values.sql:4252 950.data.seed-values.sql:4255
3179 msgid "Default level of patrons' internet access"
3180 msgstr "Východí úroven přístupu k internetu"
3181
3182 #: 950.data.seed-values.sql:766
3183 msgid "Allow staff to override checkout count failure"
3184 msgstr "Povolit personálu  obejít selhání výpůjčky na základě počtu výpůjček"
3185
3186 # id::clm.value__hun
3187 #: 950.data.seed-values.sql:6334
3188 msgid "Hungarian"
3189 msgstr "Maďarština"
3190
3191 # id::clfm.description__0
3192 #: 950.data.seed-values.sql:6668
3193 msgid ""
3194 "The item is not a work of fiction and no further identification of the "
3195 "literary form is desired"
3196 msgstr ""
3197 "Exemplář není beletrie a žádná další identifikace literární formy není "
3198 "požadována"
3199
3200 #: 950.data.seed-values.sql:956
3201 msgid "DELETE_BIB_LEVEL"
3202 msgstr "DELETE_BIB_LEVEL"
3203
3204 # id::clm.value__mdr
3205 #: 950.data.seed-values.sql:6429
3206 msgid "Mandar"
3207 msgstr "Mandar"
3208
3209 #: 950.data.seed-values.sql:1034
3210 msgid "UPDATE_METABIB_FIELD"
3211 msgstr "UPDATE_METABIB_FIELD"
3212
3213 #: 950.data.seed-values.sql:34
3214 msgid "Note, no blocks"
3215 msgstr "Poznámka bez blokací"
3216
3217 #: 950.data.seed-values.sql:3178
3218 msgid ""
3219 "The amount of time an item will be held on the shelf before the hold "
3220 "expires. For example: \"2 weeks\" or \"5 days\""
3221 msgstr ""
3222 "Doba, po kterou bude exmplář uložen jako \"rezervace k vyzvednutí\", než "
3223 "rezervace vyprší. Například \"2 týdny\" nebo \"5 dnů\""
3224
3225 #: 950.data.seed-values.sql:14097
3226 msgid "Patron Exceeds Max Long-Overdue Threshold"
3227 msgstr "Čtenář překročil maximální povolený počet dlouhodobých výpůjček"
3228
3229 #: 950.data.seed-values.sql:3715
3230 msgid "Allow Credit Card Payments"
3231 msgstr "Povolit platby kreditní kartou"
3232
3233 #: 950.data.seed-values.sql:3574
3234 msgid ""
3235 "When scanning barcodes into Checkout auto-detect if a new patron barcode is "
3236 "scanned and auto-load the new patron."
3237 msgstr ""
3238 "Při načítání čárových kódů při půjčování  kontrolovat, jestli není načten "
3239 "čárový kód čtenáře a pokud ano, automaticky načíst jeho konto"
3240
3241 #: 950.data.seed-values.sql:1370
3242 msgid "CREATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3243 msgstr "CREATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3244
3245 #: 950.data.seed-values.sql:3124
3246 msgid ""
3247 "When calculating age protection rules use the active date instead of the "
3248 "creation date."
3249 msgstr ""
3250 "Při kalkulaci pravidel pro dobu ochrany exempláře použít datum aktivace "
3251 "exempláře namísto data vytvoření."
3252
3253 #: 950.data.seed-values.sql:1156
3254 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.void_overdue_on_lost"
3255 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.void_overdue_on_lost"
3256
3257 # id::clm.value__bra
3258 #: 950.data.seed-values.sql:6210
3259 msgid "Braj"
3260 msgstr "Bradžština"
3261
3262 #: 950.data.seed-values.sql:13249
3263 msgid "Import non-matching records by default during ACQ file upload"
3264 msgstr ""
3265 "Při nahrání souboru v akvizici standardně importovat záznamy, které nemají "
3266 "shodu"
3267
3268 #: 950.data.seed-values.sql:6303
3269 msgid "German"
3270 msgstr "Němčina"
3271
3272 #: 950.data.seed-values.sql:10334
3273 msgid "Import failed due to barcode collision"
3274 msgstr "Import se nezdařil kvůli kolizi čárových kódů"
3275
3276 #: 950.data.seed-values.sql:12778
3277 msgid "cat"
3278 msgstr "Katalogizace"
3279
3280 #: 950.data.seed-values.sql:1226
3281 msgid "Allow a user to update trigger hooks"
3282 msgstr "Povolit uživateli změnit vazby spouštěče (triggeru)"
3283
3284 #: 950.data.seed-values.sql:1398
3285 msgid "DELETE_MERGE_PROFILE"
3286 msgstr "DELETE_MERGE_PROFILE"
3287
3288 #: 950.data.seed-values.sql:9071
3289 msgid "An email has been requested for a hold request history."
3290 msgstr "Pro historii požadavků na rezervace je požadován e-mail."
3291
3292 #: 950.data.seed-values.sql:1438
3293 msgid "user_request.view"
3294 msgstr "user_request.view"
3295
3296 #: 950.data.seed-values.sql:6748 950.data.seed-values.sql:6749
3297 #: 950.data.seed-values.sql:6905 950.data.seed-values.sql:6906
3298 msgid "E-book"
3299 msgstr "E-kniha"
3300
3301 #: 950.data.seed-values.sql:3601
3302 msgid ""
3303 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3304 "%INCLUDE(event_text)%"
3305 msgstr ""
3306 "Text / HTML / maker pro vložení do šablony výpisů / potvrzení na místě "
3307 "%INCLUDE(event_text)%"
3308
3309 # id::clm.value__vie
3310 #: 950.data.seed-values.sql:6615
3311 msgid "Vietnamese"
3312 msgstr "Vietnamština"
3313
3314 #: 950.data.seed-values.sql:1374
3315 msgid "CREATE_MERGE_PROFILE"
3316 msgstr "CREATE_MERGE_PROFILE"
3317
3318 #: 950.data.seed-values.sql:1016
3319 msgid "UPDATE_COPY_STATUS"
3320 msgstr "UPDATE_COPY_STATUS"
3321
3322 # id::clm.value__nzi
3323 #: 950.data.seed-values.sql:6476
3324 msgid "Nzima"
3325 msgstr "Nzima"
3326
3327 # id::clm.value__dut
3328 #: 950.data.seed-values.sql:6264
3329 msgid "Dutch"
3330 msgstr "Nizozemština"
3331
3332 #: 950.data.seed-values.sql:2510 950.data.seed-values.sql:2511
3333 msgid "OPAC Font Size"
3334 msgstr "Velikost písma v OPACu"
3335
3336 #: 950.data.seed-values.sql:2614
3337 msgid "Finances"
3338 msgstr "Finance"
3339
3340 #: 950.data.seed-values.sql:2618
3341 msgid "Booking"
3342 msgstr "Rezervace zdrojů"
3343
3344 # id::clm.value__nap
3345 #: 950.data.seed-values.sql:6453
3346 msgid "Neapolitan Italian"
3347 msgstr "Neapolská italština"
3348
3349 #: 950.data.seed-values.sql:12314
3350 msgid "Qwest Wireless"
3351 msgstr "Qwest Wireless"
3352
3353 #: 950.data.seed-values.sql:4867
3354 msgid ""
3355 "URL for remote directory containing list column settings.  The format and "
3356 "naming convention for the files found in this directory match those in the "
3357 "local settings directory for a given workstation.  An administrator could "
3358 "create the desired settings locally and then copy all the tree_columns_for_* "
3359 "files to the remote directory."
3360 msgstr ""
3361 "URL pro vzdálený adresář obsahující nastavení sloupců. Konvence pro formát a "
3362 "pojmenování souborů v tomto adresáři se shoduje s nastaveními v lokálním "
3363 "adresáři pro danou pracovní stanici. Administrátor může vytvořit požadovaná "
3364 "nastavení lokálně  a poté  všechny soubory tree_columns_for_* zkopírovat do "
3365 "vzdáleného adresáře."
3366
3367 #: 950.data.seed-values.sql:312
3368 msgid "Missing"
3369 msgstr "Nezvěstné"
3370
3371 # id::clm.value__ota
3372 #: 950.data.seed-values.sql:6483
3373 msgid "Turkish, Ottoman"
3374 msgstr "Turečtina, osmanská"
3375
3376 #: 950.data.seed-values.sql:9678
3377 msgid "Holds: Allow holds on empty issuances"
3378 msgstr "Rezervace: Povolit rezervace na prázdná číslování"
3379
3380 #: 950.data.seed-values.sql:1420
3381 msgid "UPDATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3382 msgstr "UPDATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3383
3384 #: 950.data.seed-values.sql:6561
3385 msgid "Sundanese"
3386 msgstr "Sundština"
3387
3388 #: 950.data.seed-values.sql:628
3389 msgid "User may delete a patron statistical category entry map"
3390 msgstr ""
3391 "Uživatel může smazat mapu položek čtenářských statistických kategorií"
3392
3393 #: 950.data.seed-values.sql:712
3394 msgid ""
3395 "Allow a user to abort a copy transit if the user is not at the transit "
3396 "source or dest"
3397 msgstr ""
3398 "Povolit uživateli zrušit přepravu exemplářů pokud uživatel není v cílové "
3399 "nebo zdrojové destinaci přepravy,"
3400
3401 #: 950.data.seed-values.sql:9082
3402 msgid "A hold request history needs to be formatted for printing."
3403 msgstr "Historii požadavků na rezervaci je nutné zformátovat pro tisk."
3404
3405 #: 950.data.seed-values.sql:5183
3406 msgid "View Holds"
3407 msgstr "Zobrazit rezervace"
3408
3409 #: 950.data.seed-values.sql:4198 950.data.seed-values.sql:4201
3410 msgid "Suppress popup-dialogs during check-in."
3411 msgstr "Při vracení potlačit vyskakovací dialogové okno."
3412
3413 #: 950.data.seed-values.sql:12348
3414 msgid "Unicel"
3415 msgstr "Unicel"
3416
3417 # id::i18n_l.name__es-MX
3418 #: 950.data.seed-values.sql:365
3419 msgid "Spanish (Mexico)"
3420 msgstr "Španělština (Mexiko)"
3421
3422 # id::citm.value__i
3423 #: 950.data.seed-values.sql:6663
3424 msgid "Nonmusical sound recording"
3425 msgstr "Nehudební zvukový záznam"
3426
3427 # id::pgt.name__2
3428 #: 950.data.seed-values.sql:1624
3429 msgid "Patrons"
3430 msgstr "Čtenáři"
3431
3432 #: 950.data.seed-values.sql:1052
3433 msgid "UPDATE_VOLUME_NOTE"
3434 msgstr "UPDATE_VOLUME_NOTE"
3435
3436 #: 950.data.seed-values.sql:9621
3437 msgid "Shipping Charge"
3438 msgstr "Poštovné"
3439
3440 # id::clm.value__nbl
3441 #: 950.data.seed-values.sql:6456
3442 msgid "Ndebele (South Africa)"
3443 msgstr "Ndebelština (Jižní Afrika)"
3444
3445 #: 950.data.seed-values.sql:928
3446 msgid "CREATE_LASSO_MAP"
3447 msgstr "CREATE_LASSO_MAP"
3448
3449 #: 950.data.seed-values.sql:6501
3450 msgid "Provençal (to 1500)"
3451 msgstr "Provensálština, stará (do 1500)"
3452
3453 #: 950.data.seed-values.sql:102
3454 msgid "Series"
3455 msgstr "Edice"
3456
3457 #: 950.data.seed-values.sql:9690
3458 msgid "Authority Automation: Disable bib-authority link tracking"
3459 msgstr ""
3460 "Automatizace autorit: Vypnout  sledování odkazů bibliografických autorit"
3461
3462 #: 950.data.seed-values.sql:6205
3463 msgid "Edo"
3464 msgstr "Bini"
3465
3466 #: 950.data.seed-values.sql:6343
3467 msgid "Interlingue"
3468 msgstr "Interlingua (Mezinárodní pomocná jazyková asociace)"
3469
3470 #: 950.data.seed-values.sql:9613
3471 msgid "Canadian Dollars"
3472 msgstr "Kanadské dolary"
3473
3474 #: 950.data.seed-values.sql:1434
3475 msgid "user_request.delete"
3476 msgstr "user_request.delete"
3477
3478 # id::clm.value__epo id::clm.value__-esp
3479 #: 950.data.seed-values.sql:6273 950.data.seed-values.sql:6275
3480 msgid "Esperanto"
3481 msgstr "Esperanto"
3482
3483 #: 950.data.seed-values.sql:14114
3484 msgid "Patron Self-Reg. Display Timeout"
3485 msgstr "Timeout pro zobrazení samoobslužné registrace čtenáře"
3486
3487 #: 950.data.seed-values.sql:556
3488 msgid "Allow a user to check in a copy"
3489 msgstr "Povolit uživateli vrátit exemplář"
3490
3491 # id::cza.label__4 id::cza.label__13 id::cza.label__22
3492 #: 950.data.seed-values.sql:100 950.data.seed-values.sql:387
3493 #: 950.data.seed-values.sql:408 950.data.seed-values.sql:427
3494 #: 950.data.seed-values.sql:13557
3495 msgid "Author"
3496 msgstr "Autor"
3497
3498 #: 950.data.seed-values.sql:13118 950.data.seed-values.sql:13124
3499 msgid "Link Checker's Review Attempt interface's saved columns"
3500 msgstr ""
3501
3502 # id::crcd.name__5
3503 #: 950.data.seed-values.sql:263
3504 msgid "2_months_2_renew"
3505 msgstr "2_měsíce_2_prodloužení"
3506
3507 #: 950.data.seed-values.sql:6781 950.data.seed-values.sql:6782
3508 #: 950.data.seed-values.sql:6847 950.data.seed-values.sql:6848
3509 #: 950.data.seed-values.sql:6938 950.data.seed-values.sql:6939
3510 msgid "CD Audiobook"
3511 msgstr "Audiokniha na CD"
3512
3513 #: 950.data.seed-values.sql:43
3514 msgid "Patron has been referred to a collections agency"
3515 msgstr "čtenář byl nahlášen dluhové agentuře"
3516
3517 #: 950.data.seed-values.sql:4714
3518 msgid ""
3519 "The suffix field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
3520 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
3521 "field is required this setting is ignored."
3522 msgstr ""
3523 "Pole \"sufix\" bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře spolu s "
3524 "povinnými  poli, i když není povinné. Pokud je pole povinné, toto nastavení "
3525 "je ignorováno."
3526
3527 #: 950.data.seed-values.sql:610
3528 msgid "User may update a copy statistical category"
3529 msgstr "Uživatel smí změnit statistickou kategorii pro exempláře"
3530
3531 # id::cifm.value__a
3532 #: 950.data.seed-values.sql:6684
3533 msgid "Microfilm"
3534 msgstr "Mikrofilm"
3535
3536 #: 950.data.seed-values.sql:1472
3537 msgid "Create prefix label definition."
3538 msgstr "Vytvořit definici označení prefixu."
3539
3540 #: 950.data.seed-values.sql:2546 950.data.seed-values.sql:2547
3541 msgid "Copy Editor Template"
3542 msgstr "Šablona editoru exemplářů"
3543
3544 #: 950.data.seed-values.sql:3754
3545 msgid "Required if using a developer/test account with AuthorizeNet"
3546 msgstr "Povinné, pokud je používán vývojářský / testovací účet AuthorizeNet"
3547
3548 #: 950.data.seed-values.sql:13300
3549 msgid "Merge records on single match by default during ACQ file upload"
3550 msgstr ""
3551 "Při nahrávání souboru v akvizici standardně sloučit záznamy při jedné shodě."
3552
3553 #: 950.data.seed-values.sql:9480
3554 msgid "One or more biblio record entries need to be formatted for printing."
3555 msgstr ""
3556 "Jeden nebo více údajů bibliografického  záznamu musí být formátovány pro "
3557 "tisk."
3558
3559 # id::clm.value__ita
3560 #: 950.data.seed-values.sql:6355
3561 msgid "Italian"
3562 msgstr "Italština"
3563
3564 # id::clm.value__aus
3565 #: 950.data.seed-values.sql:6182
3566 msgid "Australian languages"
3567 msgstr "Australské jazky"
3568
3569 # id::clm.value__roh
3570 #: 950.data.seed-values.sql:6508
3571 msgid "Raeto-Romance"
3572 msgstr "Rétorománština"
3573
3574 #: 950.data.seed-values.sql:1524
3575 msgid "Allows a user to manually adjust a patron's active cards"
3576 msgstr "Povolit uživatel manuálně nastavit aktivní čtenářský průkaz"
3577
3578 #: 950.data.seed-values.sql:10436
3579 msgid ""
3580 "Print output has been requested for records in an Importer Authority Queue."
3581 msgstr ""
3582 "Pro záznamy ve frontě pro import autorit je vyžadován tiskový výstup."
3583
3584 #: 950.data.seed-values.sql:3463
3585 msgid "Invalid patron address penalty"
3586 msgstr "Pokuta za neplatnou adresu čtenáře"
3587
3588 #: 950.data.seed-values.sql:934
3589 msgid "CREATE_NET_ACCESS_LEVEL"
3590 msgstr "CREATE_NET_ACCESS_LEVEL"
3591
3592 #: 950.data.seed-values.sql:4225
3593 msgid "Idle timeout"
3594 msgstr "Lhůta nečinnosti"
3595
3596 #: 950.data.seed-values.sql:1564
3597 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete user activity types"
3598 msgstr "Povolit uživateli vytvořit / načíst / změnit / smazat typy aktivit"
3599
3600 #: 950.data.seed-values.sql:1014
3601 msgid "UPDATE_COPY_NOTE"
3602 msgstr "UPDATE_COPY_NOTE"
3603
3604 # id::clm.value__chu
3605 #: 950.data.seed-values.sql:6236
3606 msgid "Church Slavic"
3607 msgstr "Církevní slověnština"
3608
3609 #: 950.data.seed-values.sql:378
3610 msgid "‡biblios.net"
3611 msgstr "‡biblios.net"
3612
3613 #: 950.data.seed-values.sql:1460
3614 msgid "ADMIN_SERIAL_DISTRIBUTION"
3615 msgstr "ADMIN_SERIAL_DISTRIBUTION"
3616
3617 #: 950.data.seed-values.sql:3535
3618 msgid "Patron Login Timeout (in seconds)"
3619 msgstr "Timeout pro přihlášení čtenáře (v sekundách)"
3620
3621 #: 950.data.seed-values.sql:2658 950.data.seed-values.sql:2661
3622 msgid "Default copy location"
3623 msgstr "Výchozí umístění exempláře"
3624
3625 #: 950.data.seed-values.sql:23
3626 msgid "Patron exceeds fine threshold"
3627 msgstr "Čtenář překročil nastavený limit pokut"
3628
3629 #: 950.data.seed-values.sql:11099
3630 msgid "See From Tracing -- Corporate Name"
3631 msgstr "Směrování odkazu viz -- jméno korporace"
3632
3633 #: 950.data.seed-values.sql:13192
3634 msgid "Upload Default Provider"
3635 msgstr "Poskytovatel pro standardní nahrání"
3636
3637 #: 950.data.seed-values.sql:9786
3638 msgid ""
3639 "Circ: Use original circulation library on opac renewal instead of user home "
3640 "library"
3641 msgstr ""
3642 "Výpůjčky: Při prodlužování v OPACu použít knihovnu, kde byla výpůjčka "
3643 "původně uskutečněna,  namísto domovské knihovny uživatele."
3644
3645 #: 950.data.seed-values.sql:1380
3646 msgid "CREATE_USER_BTYPE"
3647 msgstr "CREATE_USER_BTYPE"
3648
3649 # id::clm.value__mar
3650 #: 950.data.seed-values.sql:6425
3651 msgid "Marathi"
3652 msgstr "Maráthština"
3653
3654 #: 950.data.seed-values.sql:1386
3655 msgid "DELETE_BIB_SOURCE"
3656 msgstr "DELETE_BIB_SOURCE"
3657
3658 #: 950.data.seed-values.sql:3313
3659 msgid ""
3660 "Enabling this setting causes retroactive creation of not-yet-existing "
3661 "overdue fines on lost item checkin, up to the point of checkin time (or max "
3662 "fines is reached).  This is different than \"restore overdue on lost\", "
3663 "because it only creates new overdue fines.  Use both settings together to "
3664 "get the full complement of overdue fines for a lost item"
3665 msgstr ""
3666 "Použití tohoto nastavení způsobí retroaktivní vytvoření ještě neexistujího "
3667 "zpozdného na ztracené výpůjčky, až do bodu času výpůjčky (nebo dosažení "
3668 "maximální pokuty). Liší se od \"znovunastavit pokuty na ztracené "
3669 "exempláře\", protože to pouze vytvoří nové pokuty za zpozdné. Použitím obou "
3670 "nastavení společně docílíte úplných pokut za zpozdné ztacených exemplářů."
3671
3672 #: 950.data.seed-values.sql:3484
3673 msgid ""
3674 "Amount of time to wait before changing an item from \"reshelving\" status to "
3675 "\"available\".  Examples: \"1 day\", \"6 hours\""
3676 msgstr ""
3677 "Doba, po kterou se čeká než se status exempláře změní z \"dnes vráceno\" na "
3678 "\"volné\". Příklady: \"1 den\", \"6 hodin\"."
3679
3680 #: 950.data.seed-values.sql:12676
3681 msgid "OPAC Login (tpac)"
3682 msgstr "Přihlášení do OPACu (tpac)"
3683
3684 #: 950.data.seed-values.sql:1026
3685 msgid "UPDATE_LANGUAGE"
3686 msgstr "UPDATE_LANGUAGE"
3687
3688 #: 950.data.seed-values.sql:12416
3689 msgid "USA Mobility"
3690 msgstr "USA Mobility"
3691
3692 # id::aout.opac_label__2
3693 # nutný kontext
3694 #: 950.data.seed-values.sql:451
3695 msgid "Local Library System"
3696 msgstr "Lokální knihovní systém"
3697
3698 # id::clm.value__kor
3699 #: 950.data.seed-values.sql:6383
3700 msgid "Korean"
3701 msgstr "Korejština"
3702
3703 #: 950.data.seed-values.sql:11269 950.data.seed-values.sql:11275
3704 msgid "Default SMS/Text Carrier"
3705 msgstr "Výchozí operátor pro SMS"
3706
3707 #: 950.data.seed-values.sql:3511
3708 msgid "Use audio alerts for selfcheck events"
3709 msgstr ""
3710 "Použít zvuková upozornění pro události vztahující se k samoobslužnému "
3711 "půjčování"
3712
3713 # id::clm.value__elx
3714 #: 950.data.seed-values.sql:6270
3715 msgid "Elamite"
3716 msgstr "Elamština"
3717
3718 #: 950.data.seed-values.sql:3400
3719 msgid "Skip offline renewal if newer item Status Changed Time."
3720 msgstr ""
3721 "Přeskočit prodloužení v offline módu, pokud je čas změny statutu exempláře "
3722 "novější."
3723
3724 #: 950.data.seed-values.sql:4037
3725 msgid ""
3726 "This will hide certain org units in the public OPAC if the Physical Location "
3727 "(url param \"physical_loc\") for the OPAC inherits this setting.  This "
3728 "setting specifies an org unit depth, that together with the OPAC Physical "
3729 "Location determines which section of the Org Hierarchy should be visible in "
3730 "the OPAC.  For example, a stock Evergreen installation will have a 3-tier "
3731 "hierarchy (Consortium/System/Branch), where System has a depth of 1 and "
3732 "Branch has a depth of 2.  If this setting contains a depth of 1 in such an "
3733 "installation, then every library in the System in which the Physical "
3734 "Location belongs will be visible, and everything else will be hidden.  A "
3735 "depth of 0 will effectively make every org visible.  The embedded OPAC in "
3736 "the staff client ignores this setting."
3737 msgstr ""
3738 "Tím to budou skryty některé organizační jednotky v OPACu pokud fyzická "
3739 "lokace (parametr url \"physical_loc) pro OPAC zdědí toto nastavení. Toto "
3740 "nastavení specifikuje hloubku, která spolu s fyzickou lokací OPACu určuje, "
3741 "které části organizační hierarchie mají být viditelné v OPACu. Například "
3742 "instalace Evergreenu bude mít  třístupňovou hierarchii "
3743 "'(Konsocium/Systém/Knihovna), kde systém má hloubku \"1\" a knihovna má "
3744 "hloubku \"2\". Pokud  zde  v takovéto instalaci bude nastavení  obsahovat "
3745 "hloubku \"1\", pak každá knihovna v systému, ke které daná fyzická lokace "
3746 "patří, bude viditelná, a všechno ostatní bude skryto. Hloubka \"0\" způsobí, "
3747 "že každá organizační jednotka bude viditelná. OPAC ve služebním klientovi "
3748 "toto nastavení ignoruje."
3749
3750 #: 950.data.seed-values.sql:1040
3751 msgid "UPDATE_ORG_TYPE"
3752 msgstr "UPDATE_ORG_TYPE"
3753
3754 # id::clm.value__mak
3755 #: 950.data.seed-values.sql:6420
3756 msgid "Makasar"
3757 msgstr "Makasarština"
3758
3759 #: 950.data.seed-values.sql:2829
3760 msgid "Spine and pocket label font family"
3761 msgstr "Rodina písma pro tisk vnějších a vnitřních štítků."
3762
3763 #: 950.data.seed-values.sql:2919
3764 msgid "Booking elbow room"
3765 msgstr ""
3766
3767 #: 950.data.seed-values.sql:734
3768 msgid "Allow a user to un-bar a patron"
3769 msgstr "Povolit uživateli odblokovat čtenářské konto"
3770
3771 # id::clm.value__lug
3772 #: 950.data.seed-values.sql:6410
3773 msgid "Ganda"
3774 msgstr "Ganda"
3775
3776 #: 950.data.seed-values.sql:13226
3777 msgid "Upload Default Merge Profile"
3778 msgstr "Výchozí profil slučení pri nahrávání"
3779
3780 # id::clm.value__hit
3781 #: 950.data.seed-values.sql:6331
3782 msgid "Hittite"
3783 msgstr "Chetitština"
3784
3785 #: 950.data.seed-values.sql:1050
3786 msgid "UPDATE_TRANSIT"
3787 msgstr "UPDATE_TRANSIT"
3788
3789 #: 950.data.seed-values.sql:9661
3790 msgid "The quantity of goods that is on back-order."
3791 msgstr "Množství zboží ve skladu"
3792
3793 #: 950.data.seed-values.sql:3319
3794 msgid "Lost items usable on checkin"
3795 msgstr "Ztracené exempláře jsou využitelné hned při vrácení"
3796
3797 # id::cifm.value__f
3798 #: 950.data.seed-values.sql:6688 950.data.seed-values.sql:6739
3799 #: 950.data.seed-values.sql:6740 950.data.seed-values.sql:6814
3800 #: 950.data.seed-values.sql:6815 950.data.seed-values.sql:6896
3801 #: 950.data.seed-values.sql:6897
3802 msgid "Braille"
3803 msgstr "Braillovo písmo"
3804
3805 #: 950.data.seed-values.sql:892
3806 msgid ""
3807 "Allows a user to add/remove/edit users in the \"Acquisitions "
3808 "Administrators\" group"
3809 msgstr ""
3810 "Povolit uživateli přidat / odebrat / změnit uživatele ve skupině "
3811 "administrátorů akvizice (Acquisitions Administrators)"
3812
3813 #: 950.data.seed-values.sql:6658
3814 msgid "Mixed materials"
3815 msgstr "Smíšené dokumenty"
3816
3817 #: 950.data.seed-values.sql:3142
3818 msgid "Show all canceled holds that were canceled within this amount of time"
3819 msgstr "Zobrazit rezervace zrušené během uvedené doby"
3820
3821 #: 950.data.seed-values.sql:1148
3822 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.org.bounced_emails"
3823 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.org.bounced_emails"
3824
3825 #: 950.data.seed-values.sql:2606
3826 msgid "Security"
3827 msgstr "Zabezpečení"
3828
3829 #: 950.data.seed-values.sql:316
3830 msgid "On holds shelf"
3831 msgstr "Na regále s rezervacemi"
3832
3833 #: 950.data.seed-values.sql:3436
3834 msgid "Maximum concurrently active self-serve password reset requests"
3835 msgstr ""
3836 "Maximální počet souběžných aktivních  žádostí o změnu hesla při "
3837 "samoobslužném provozu"
3838
3839 #: 950.data.seed-values.sql:10354
3840 msgid "Invalid value for \"circ_lib\""
3841 msgstr "Neplatná hodnota pro \"circ_lib\" (výpůjční knihovna)"
3842
3843 #: 950.data.seed-values.sql:6632
3844 msgid "Yupik languages"
3845 msgstr "Yupik"
3846
3847 #: 950.data.seed-values.sql:6602
3848 msgid "Tuvaluan"
3849 msgstr "Tuvalština"
3850
3851 #: 950.data.seed-values.sql:12663
3852 msgid "SIP2 Proxy Login"
3853 msgstr "SIP2 proxy přihlášení"
3854
3855 # id::clm.value__nso
3856 #: 950.data.seed-values.sql:6470
3857 msgid "Northern Sotho"
3858 msgstr "Severní sothoština"
3859
3860 #: 950.data.seed-values.sql:3799
3861 msgid "Often \"PayPal\" or \"VeriSign\", sometimes others"
3862 msgstr "Často  \"PayPal\" nebo \"VeriSign\", někdy další"
3863
3864 #: 950.data.seed-values.sql:6361
3865 msgid "Kabyle"
3866 msgs