953a42d7f24d5f072452b5f92e0b26e0d3f2038d
[Evergreen.git] / build / i18n / po / db.seed / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2018-09-06 10:57-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2018-08-14 05:33+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2018-09-07 06:06+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 18767)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-Language: Czech\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #: 950.data.seed-values.sql:8354
19 msgid "Estonia "
20 msgstr "Estonsko "
21
22 #: 950.data.seed-values.sql:118
23 msgid "Series Title"
24 msgstr "Název edice"
25
26 #: 950.data.seed-values.sql:7343 950.data.seed-values.sql:8149
27 #: 950.data.seed-values.sql:8854 950.data.seed-values.sql:8875
28 msgid "Poetry"
29 msgstr "Poetry"
30
31 #: 950.data.seed-values.sql:7156
32 msgid "Palauan"
33 msgstr "Palauan"
34
35 #: 950.data.seed-values.sql:1788
36 msgid ""
37 "Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available "
38 "in certain staff interfaces"
39 msgstr ""
40 "Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available "
41 "in certain staff interfaces"
42
43 #: 950.data.seed-values.sql:7043
44 msgid "Kyrgyz"
45 msgstr "Kyrgyz"
46
47 #: 950.data.seed-values.sql:5579
48 msgid "Z39.50 Source"
49 msgstr "Zdroj Z39.50"
50
51 #: 950.data.seed-values.sql:7844
52 msgid "film reel"
53 msgstr "film reel"
54
55 #: 950.data.seed-values.sql:1847
56 msgid "Allow a user to modify a popularity badge parameter"
57 msgstr "Allow a user to modify a popularity badge parameter"
58
59 #: 950.data.seed-values.sql:7134
60 msgid "Norwegian"
61 msgstr "Norwegian"
62
63 # id::cza.label__3 id::cza.label__12 id::cza.label__21
64 #: 950.data.seed-values.sql:608 950.data.seed-values.sql:631
65 #: 950.data.seed-values.sql:15980
66 msgid "LCCN"
67 msgstr "LCCN"
68
69 #: 950.data.seed-values.sql:15958
70 msgid "Rollover Distribution Formulae Funds"
71 msgstr "Rollover Distribution Formulae Funds"
72
73 #: 950.data.seed-values.sql:35
74 msgid "Alerting block on Circ"
75 msgstr "Alerting block on Circ"
76
77 #: 950.data.seed-values.sql:6927
78 msgid "Duala"
79 msgstr "Duala"
80
81 #: 950.data.seed-values.sql:3490
82 msgid "Canceled holds/requests display count"
83 msgstr ""
84
85 #: 950.data.seed-values.sql:15712
86 msgid "Upload Merge on Single Match by Default"
87 msgstr "Upload Merge on Single Match by Default"
88
89 #: 950.data.seed-values.sql:8116
90 msgid "Full score"
91 msgstr "Full score"
92
93 #: 950.data.seed-values.sql:4912
94 msgid ""
95 "The ident_value2 field will be suggested on the patron registration screen. "
96 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
97 "field is shown or required this setting is ignored."
98 msgstr ""
99 "Pole číslo identifikačního dokladu 2 (ident_value2) na kartě registračních "
100 "údajů čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhované pole je viditelné, pokud "
101 " je na kartě registračních údajů čtenáře aktivována volba Zobrazit "
102 "navrhovaná pole. Pokud je aktivní volba Zobrazit povinná pole, toto "
103 "nastavení je ignorováno."
104
105 #: 950.data.seed-values.sql:5143
106 msgid "Require at least one address for Patron Registration"
107 msgstr "Pro registraci čtenáře požadovat alespoň jednu adresu"
108
109 #: 950.data.seed-values.sql:17376
110 msgid ""
111 "Base URI for OneClickdigital API (defaults to "
112 "https://api.oneclickdigital.com/v1). Using HTTPS here is strongly encouraged."
113 msgstr ""
114 "URI báze pro OneClickdigital API (výchozí  "
115 "https://api.oneclickdigital.com/v1). Je důrazně doporučováno použití  HTTPS."
116
117 #: 950.data.seed-values.sql:1760
118 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete address alerts"
119 msgstr "Allows a user to create/retrieve/update/delete address alerts"
120
121 #: 950.data.seed-values.sql:8473
122 msgid "Nunavut "
123 msgstr "Nunavut "
124
125 # id::crrf.name__2
126 # nutná úprava dle kontextu. 10 haléřů za den se mi nelíbí
127 #: 950.data.seed-values.sql:515
128 msgid "10_cent_per_day"
129 msgstr "10_centů_za_den"
130
131 #: 950.data.seed-values.sql:98
132 msgid "Keyword"
133 msgstr "Klíčové slovo"
134
135 #: 950.data.seed-values.sql:5649
136 msgid "Renew Circulations"
137 msgstr "Prodloužit výpůjčky"
138
139 #: 950.data.seed-values.sql:15627
140 msgid "Upload Default Match Set"
141 msgstr "Nahrát přednastavenou sadu shody"
142
143 #: 950.data.seed-values.sql:8023
144 msgid "Rock music"
145 msgstr "Rocková hudba"
146
147 #: 950.data.seed-values.sql:1198
148 msgid "DELETE_SURVEY"
149 msgstr "DELETE_SURVEY"
150
151 #: 950.data.seed-values.sql:8295
152 msgid "Aruba "
153 msgstr "Aruba "
154
155 #: 950.data.seed-values.sql:13402
156 msgid "Heading -- Meeting Name"
157 msgstr "Titulek --jméno shromaždiště"
158
159 #: 950.data.seed-values.sql:8172
160 msgid "Not Applicable"
161 msgstr "Nelze použít"
162
163 #: 950.data.seed-values.sql:8146 950.data.seed-values.sql:8851
164 #: 950.data.seed-values.sql:8872
165 msgid "Memoirs"
166 msgstr "Memoáry"
167
168 #: 950.data.seed-values.sql:16038
169 msgid "Long-Overdue Items Usable on Checkin"
170 msgstr "Dlouhodobě nevrácené exempláře použitelné pro půjčování."
171
172 #: 950.data.seed-values.sql:3439
173 msgid ""
174 "The purpose is to provide an interval of time after an item goes into the on-"
175 "holds-shelf status before it appears to patrons that it is actually on the "
176 "holds shelf.  This gives staff time to process the item before it shows as "
177 "ready-for-pickup. Examples: \"5 days\", \"1 hour\""
178 msgstr ""
179 "Účelem je poskytnout časový interval poté, co exempláře přejde do statusu Na "
180 "regále s rezervacemi, než se čtenářům zobrazí, že je opravdu na regále s "
181 "rezervacemi. To poskytne personálu dostatek času pro zpracování rezervace "
182 "než se exemplář  zobrazí jako připravený k vyzvednutí. Příklad: \"5 dnů\", "
183 "\"1 hodina\"."
184
185 #: 950.data.seed-values.sql:18708
186 msgid "Grid Config: cat.volcopy.copies.complete"
187 msgstr ""
188
189 #: 950.data.seed-values.sql:19308
190 msgid "Staff Catalog Preferred Library"
191 msgstr ""
192
193 # id::clm.value__hit
194 #: 950.data.seed-values.sql:6996
195 msgid "Hittite"
196 msgstr "Chetitština"
197
198 #: 950.data.seed-values.sql:8169
199 msgid "Instrumental and vocal parts"
200 msgstr "Instrumentální a vokální části"
201
202 #: 950.data.seed-values.sql:1552
203 msgid "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
204 msgstr "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
205
206 #: 950.data.seed-values.sql:12023
207 msgid "Cat: Use Internal ID for TCN Value"
208 msgstr "Katalogizace: Použít interní ID jako TCN"
209
210 #: 950.data.seed-values.sql:16904
211 msgid "Notification of a group of circs"
212 msgstr "Notifikace skupiny výpůjček"
213
214 #: 950.data.seed-values.sql:8576
215 msgid "Wake Island "
216 msgstr "Wake (ostrov) "
217
218 #: 950.data.seed-values.sql:72
219 msgid "Patron had an invalid evening phone number"
220 msgstr "Čtenář má neplatné číslo večerního telefonu"
221
222 # id::clm.value__nah
223 #: 950.data.seed-values.sql:7116
224 msgid "Nahuatl"
225 msgstr "Nahuatl"
226
227 #: 950.data.seed-values.sql:12247 950.data.seed-values.sql:12248
228 msgid "Historical Hold Retention Start Date"
229 msgstr "Počáteční datum uchování historie rezervací"
230
231 #: 950.data.seed-values.sql:5394
232 msgid ""
233 "Prevent negative balances (refunds) on bills for overdue materials. Set to "
234 "\"true\" to prohibit negative balances at all times or, when used in "
235 "conjunction with an interval setting, to prohibit negative balances after a "
236 "set period of time."
237 msgstr ""
238 "Zabraňuje naúčtování záporných poplatků (refundace) u poplatků za materiály "
239 "po výpůjční lhůtě. Nastavení \"pravda\" může buď zakázat  záporné poplatky "
240 "vždy nebo - když je použito v kombinaci s nastaveným intervalem -  zakáže "
241 "záporné poplatky po uplynutí určitého  časového období."
242
243 # id::aout.name__5
244 #: 950.data.seed-values.sql:665
245 msgid "Bookmobile"
246 msgstr "Pojízdná knihovna"
247
248 # id::clm.value__kaw
249 #: 950.data.seed-values.sql:7034
250 msgid "Kawi"
251 msgstr "Kawi"
252
253 #: 950.data.seed-values.sql:8215
254 msgid "Eckert"
255 msgstr "Eckertovo zobrazení"
256
257 #: 950.data.seed-values.sql:4675
258 msgid "Suggest claims_never_checked_out_count field on patron registration"
259 msgstr ""
260 "Navrhnout pole Počet údajně nikdy nevypůjčených - "
261 "claims_never_checked_out_count - na kartě registračních údajů čtenáře."
262
263 #: 950.data.seed-values.sql:3400
264 msgid "Hard boundary"
265 msgstr "Pevná hranice"
266
267 #: 950.data.seed-values.sql:8492
268 msgid "Poland "
269 msgstr "Polsko "
270
271 #: 950.data.seed-values.sql:8535
272 msgid "Switzerland "
273 msgstr "Švýcarsko "
274
275 #: 950.data.seed-values.sql:13931 950.data.seed-values.sql:14717
276 msgid "Virgin Mobile"
277 msgstr "Virgin Mobile"
278
279 #: 950.data.seed-values.sql:8406
280 msgid "Jamaica "
281 msgstr "Jamaica "
282
283 # id::clm.value__sas
284 #: 950.data.seed-values.sql:7186
285 msgid "Sasak"
286 msgstr "Sasakština"
287
288 #: 950.data.seed-values.sql:1144
289 msgid "CREATE_ORG_UNIT"
290 msgstr "CREATE_ORG_UNIT"
291
292 #: 950.data.seed-values.sql:526
293 msgid "Available"
294 msgstr "Dostupné"
295
296 #: 950.data.seed-values.sql:17113
297 msgid "Item Print Label - Width for Left Label"
298 msgstr "Tiskový štítek jednotky - Šířka pro levý štítek"
299
300 # id::crcd.name__6
301 #: 950.data.seed-values.sql:483
302 msgid "35_days_1_renew"
303 msgstr "35_dní_1_prodloužení"
304
305 #: 950.data.seed-values.sql:4397
306 msgid ""
307 "Regular expression defining the patron username format, used for patron "
308 "registration and self-service username changing only"
309 msgstr ""
310 "Regulární výraz, který určuje formát uživatelské jména používaného pouze pro "
311 "registrační údaje a samoobslužnou změnu uživatelského jména."
312
313 #: 950.data.seed-values.sql:1000
314 msgid "Allow a user to view a funding source"
315 msgstr "Povolit uživatům zobrazení fianančního zdroje"
316
317 #: 950.data.seed-values.sql:5213
318 msgid "Target copies for a hold even if copy's circ lib is closed"
319 msgstr ""
320 "Vybírat exempláře jako cíl rezervace i v případě že výpůjční knihovna "
321 "exempláře je zavřená."
322
323 #: 950.data.seed-values.sql:5155
324 msgid ""
325 "So for example, if you search for John Doe, normally you would get at most "
326 "50 results.  This setting allows you to raise or lower that limit."
327 msgstr ""
328 "Například pokud hledáte Jana Nováka, obvykle dostanetenejvýše 50 výsledků. "
329 "Toto nastavení Vám umožní zvýšit nebo snížt tento limit."
330
331 #: 950.data.seed-values.sql:8245 950.data.seed-values.sql:8939
332 #: 950.data.seed-values.sql:8949
333 msgid "Game"
334 msgstr "Hra"
335
336 #: 950.data.seed-values.sql:848
337 msgid "Allow a user to delete a copy location"
338 msgstr "Povolit uživateli smazat umístění exempláře"
339
340 #: 950.data.seed-values.sql:544
341 msgid "Long Overdue"
342 msgstr "Dlouhodobě nevrácené dokumenty"
343
344 #: 950.data.seed-values.sql:16016
345 msgid "Maximum Z39.50 Batch Search Results"
346 msgstr "Maximálníá počet výsledku v dávce při vyhledávní v Z39.50"
347
348 #: 950.data.seed-values.sql:8543
349 msgid "Tasmania "
350 msgstr "Tasmánie "
351
352 #: 950.data.seed-values.sql:33
353 msgid "Alerting Note, no blocks"
354 msgstr "Upozornění bez blokace výpůjček"
355
356 #: 950.data.seed-values.sql:3988
357 msgid ""
358 "If set to a non-empty value, Non-Hold Transits will be suppressed between "
359 "this OU and others with the same value. If set to an empty value, transits "
360 "will not be suppressed."
361 msgstr ""
362 "Pokud je v tomto nastavení ne-prázdná hodnota, nerezervační přepravy mezi "
363 "touto a dalšími organizačními jednotkami se stejnou hodnotou budou "
364 "potlačeny.  Pokud je nastavena prázdná hodnota, přeprava nebude potlačena."
365
366 #: 950.data.seed-values.sql:15385
367 msgid ""
368 "Leave transaction open when lost balance equals zero.  This leaves the lost "
369 "copy on the patron record when it is paid"
370 msgstr ""
371 "Ponechat transakci otevřenou pokud se  bilance za ztracený exemplář rovná "
372 "nule. Tak  zůstane ztracený exemplář ve čtenřáském kontě  i po  zaplacení."
373
374 #: 950.data.seed-values.sql:1358
375 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
376 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
377
378 #: 950.data.seed-values.sql:18876
379 msgid "Grid Config: circ.patron.search"
380 msgstr ""
381
382 #: 950.data.seed-values.sql:681 950.data.seed-values.sql:3670
383 #: 950.data.seed-values.sql:3673
384 msgid "Lost Materials Processing Fee"
385 msgstr "Poplatek za zpracování ztracených exemplářů"
386
387 #: 950.data.seed-values.sql:892
388 msgid "Allow a user to view uploaded offline script information"
389 msgstr "Povolit uživateli zobrazení informací o nahraném offline scriptu"
390
391 #: 950.data.seed-values.sql:1955
392 msgid "Data Review"
393 msgstr "Přehled dat"
394
395 #: 950.data.seed-values.sql:1829
396 msgid "Allow a user to mark an item status as 'damaged'"
397 msgstr "Povolit uživateli změnit status exempláře na  'Poškozené'"
398
399 #: 950.data.seed-values.sql:14445
400 msgid "Chariton Valley Wireless"
401 msgstr "Chariton Valley Wireless"
402
403 #: 950.data.seed-values.sql:802
404 msgid "Allow a user to edit copies in batch"
405 msgstr "Povolit uživateli dávkovou editaci exemplářů"
406
407 #: 950.data.seed-values.sql:2954
408 msgid "OPAC"
409 msgstr "OPAC"
410
411 #: 950.data.seed-values.sql:1839
412 msgid "Allow a user to delete a popularity badge"
413 msgstr "Povolit uživateli smazat známku popularity"
414
415 #: 950.data.seed-values.sql:1530
416 msgid "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
417 msgstr "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
418
419 #: 950.data.seed-values.sql:8424
420 msgid "Luxembourg "
421 msgstr "Lucembursko "
422
423 #: 950.data.seed-values.sql:1166
424 msgid "DELETE_COPY_STATUS"
425 msgstr "DELETE_COPY_STATUS"
426
427 #: 950.data.seed-values.sql:5239
428 msgid "Jump to details on 1 hit (public)"
429 msgstr "Při nalezení 1 výsledku skočit na detail"
430
431 #: 950.data.seed-values.sql:6960
432 msgid "Gã"
433 msgstr "Ga"
434
435 #: 950.data.seed-values.sql:8624
436 msgid "Continuing resource status unknown"
437 msgstr "Pokračující zdroj s neznámým statusem"
438
439 #: 950.data.seed-values.sql:7365
440 msgid "Serial"
441 msgstr "Seriál"
442
443 # id::clm.value__ven
444 #: 950.data.seed-values.sql:7279
445 msgid "Venda"
446 msgstr "Vendština"
447
448 #: 950.data.seed-values.sql:11977
449 msgid ""
450 "Holds: When testing hold matrix matchpoints, use the profile group of the "
451 "receiving user instead of that of the requestor (affects staff-placed holds)"
452 msgstr ""
453 "Rezervace: Při testování matice bodů shody rezervací, použít skupinu "
454 "uživatele přijímajícího rezervaci namísto skupiny toho, kdo rezervaci zadává "
455 "( toto nastavení ovlivňuje rezervace zadané personálem)."
456
457 #: 950.data.seed-values.sql:8579
458 msgid "West Virginia "
459 msgstr "Západní Virginie "
460
461 #: 950.data.seed-values.sql:3817
462 msgid ""
463 "Override the default circ lib of \"here\" with a pre-configured circ lib for "
464 "pre-cat items.  The value should be the \"shortname\" (aka policy name) of "
465 "the org unit"
466 msgstr ""
467 "Obejít přednastavenou výpůjční knihovnu \"zde\"přednanastavenou knihovnou "
468 "pro předkatalogizované exempláře. Hodnotou by měla být \"zkratka\" "
469 "organizační jednotky."
470
471 # id::clm.value__ori
472 #: 950.data.seed-values.sql:7144
473 msgid "Oriya"
474 msgstr "Urijština"
475
476 #: 950.data.seed-values.sql:942
477 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"User\" group"
478 msgstr ""
479 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Uživatelé\""
480
481 #: 950.data.seed-values.sql:121
482 msgid "Abbreviated Title"
483 msgstr "Zkrácený název"
484
485 #: 950.data.seed-values.sql:8198
486 msgid "Equirectangular"
487 msgstr "Obdélníkové zobrazení (equirectangular)"
488
489 #: 950.data.seed-values.sql:8508
490 msgid "Rwanda "
491 msgstr "Rwanda "
492
493 # id::i18n_l.name__en-CA
494 #: 950.data.seed-values.sql:569
495 msgid "English (Canada)"
496 msgstr "Angličtina (Kanada)"
497
498 #: 950.data.seed-values.sql:8283
499 msgid "Armenia (Republic) "
500 msgstr "Arménie "
501
502 #: 950.data.seed-values.sql:8231 950.data.seed-values.sql:8887
503 #: 950.data.seed-values.sql:8900 950.data.seed-values.sql:8913
504 #: 950.data.seed-values.sql:8926
505 msgid "Form lines"
506 msgstr "Tvarové čáry"
507
508 #: 950.data.seed-values.sql:13416
509 msgid "Heading -- Form Subdivision"
510 msgstr "Záhlaví -- podrozdělení podle formy"
511
512 #: 950.data.seed-values.sql:19009
513 msgid "Print Template Context: hold_transit_slip"
514 msgstr ""
515
516 #: 950.data.seed-values.sql:4867
517 msgid ""
518 "The evening_phone field will be shown on the patron registration screen. "
519 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
520 "If the field is required this setting is ignored."
521 msgstr ""
522 "Pole  Telefonní číslo večer  bude zobrazeno na kartě registračních údajů "
523 "čtenáře spolu s povinnými poli poli i pokud není povinné. Pokud jde o "
524 "povinné  pole, je toto nastavení ignorováno."
525
526 #: 950.data.seed-values.sql:4750
527 msgid ""
528 "The day_phone field will be suggested on the patron registration screen. "
529 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
530 "field is shown or required this setting is ignored."
531 msgstr ""
532 "Pole Telefonní číslo ve dne - day_phone -  bude na kartě registračních údajů "
533 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhované pole se zobrazí spolu s "
534 "povinnými poli i když není povinné. Pokud jde o povinné pole, je toto "
535 "nastavení ignorováno."
536
537 #: 950.data.seed-values.sql:17183
538 msgid ""
539 "This setting is used to set the default height (in number of lines) to use "
540 "for call number wrapping in the left print label."
541 msgstr ""
542 "Toto  nastavení je použito pro nastavení výchozí výšky (v počtu řádků) pro "
543 "zalomení  signatury v levém tiskovém štítku"
544
545 #: 950.data.seed-values.sql:968
546 msgid "Allow a user to renew an item past the maximum renewal count"
547 msgstr ""
548 "Povolit uživateli prodloužit výpůjčku poté, co vypršel maximální povolený "
549 "počet prodloužení"
550
551 #: 950.data.seed-values.sql:14956
552 msgid "A text message has been requested for a call number."
553 msgstr "Byla vyžádána SMS na telefonní číslo."
554
555 #: 950.data.seed-values.sql:11971
556 msgid "Canceled: By Vendor"
557 msgstr "Zrušeno dodavatelem"
558
559 #: 950.data.seed-values.sql:1342
560 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
561 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
562
563 #: 950.data.seed-values.sql:1845
564 msgid "Allow a user to delete a popularity badge parameter"
565 msgstr "Povolit uživateli smazat parametr známky popularity"
566
567 #: 950.data.seed-values.sql:15996
568 msgid "Maximum Parallel Z39.50 Batch Searches"
569 msgstr "Maximum paralelních dávkových vyhledávání Z39.50"
570
571 #: 950.data.seed-values.sql:14031
572 msgid "Alaska, USA"
573 msgstr "Aljaška, USA"
574
575 #: 950.data.seed-values.sql:8278
576 msgid "Alberta "
577 msgstr "Alberta "
578
579 #: 950.data.seed-values.sql:4246
580 msgid "Format Times with this pattern."
581 msgstr "Formátovat časy podle tohoto vzoru"
582
583 #: 950.data.seed-values.sql:7078
584 msgid "Luo (Kenya and Tanzania)"
585 msgstr "Luoština (Keňa a Tanzanie)"
586
587 #: 950.data.seed-values.sql:3300
588 msgid ""
589 "When a patron checks out an item and they have no holds that directly target "
590 "the item, the system will attempt to find a hold for the patron that could "
591 "be fulfilled by the checked out item and fulfills it"
592 msgstr ""
593 "Pokud se čtenář pokouší půjčit knihovní jednotku  a neexistují rezervace, "
594 "které jsou přímo cílené na tuto knihovní jednotku, systém se pokusí pro "
595 "čtenáře najít rezervací, která by mohla být splněna vypůjčenou knihovní "
596 "jednotkou a splní ji."
597
598 #: 950.data.seed-values.sql:4849
599 msgid ""
600 "The Regular Expression for validation on the evening_phone field in patron "
601 "registration."
602 msgstr ""
603 "Regulární výraz pro validaci pole pro večerní telefon (evening_phone) v "
604 "registračních údajích čtenáře"
605
606 #: 950.data.seed-values.sql:3619
607 msgid "When true, don't target any copies at this org unit for holds"
608 msgstr ""
609 "Pokud je nastavena hodnota Pravda,  nepoužívat žádné exempláře z této "
610 "organizační jednotky  jako cíl rezervace"
611
612 #: 950.data.seed-values.sql:4801
613 msgid "Regex for email field on patron registration"
614 msgstr "Regulární výraz pro pole E-mail v registračních údajích čtenáře"
615
616 #: 950.data.seed-values.sql:18841
617 msgid "Grid Config: circ.patron.bills"
618 msgstr ""
619
620 #: 950.data.seed-values.sql:4291
621 msgid "Courier Code"
622 msgstr "Kód kurýra"
623
624 #: 950.data.seed-values.sql:6835
625 msgid "Apache languages"
626 msgstr "Apačské jazyky"
627
628 #: 950.data.seed-values.sql:17609
629 msgid "Orders Include PO Name"
630 msgstr "Objednávky zahrnují jméno objednávky"
631
632 #: 950.data.seed-values.sql:1498
633 msgid "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
634 msgstr "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
635
636 #: 950.data.seed-values.sql:7544 950.data.seed-values.sql:7545
637 #: 950.data.seed-values.sql:7551 950.data.seed-values.sql:7552
638 #: 950.data.seed-values.sql:7627 950.data.seed-values.sql:7628
639 msgid "Blu-ray"
640 msgstr "Blu-ray"
641
642 #: 950.data.seed-values.sql:1078
643 msgid "Allows a user to create a purchase order"
644 msgstr "Povolí uživateli vytvořit objednávku"
645
646 #: 950.data.seed-values.sql:8142 950.data.seed-values.sql:8847
647 #: 950.data.seed-values.sql:8868
648 msgid "Instruction"
649 msgstr "Instrukce"
650
651 #: 950.data.seed-values.sql:3949
652 msgid "Content of header_text include"
653 msgstr "Obsah includu header_text"
654
655 #: 950.data.seed-values.sql:12687
656 msgid "Invalid value for \"deposit_amount\""
657 msgstr "Neplatná hodnota \"výše_vkladu\""
658
659 #: 950.data.seed-values.sql:8615
660 msgid "Inclusive dates of collection"
661 msgstr "Data zahrnutá v kolekci"
662
663 #: 950.data.seed-values.sql:3814
664 msgid "Pre-cat Item Circ Lib"
665 msgstr "Výpůjční knihovna předkatalogizovaných exemplářů"
666
667 # id::citm.value__m
668 #: 950.data.seed-values.sql:7330
669 msgid "Computer file"
670 msgstr "Počítačový soubor"
671
672 #: 950.data.seed-values.sql:14615
673 msgid "Nextel"
674 msgstr "Nextel"
675
676 #: 950.data.seed-values.sql:11933
677 msgid "EDI"
678 msgstr "EDI"
679
680 #: 950.data.seed-values.sql:1348
681 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
682 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
683
684 #: 950.data.seed-values.sql:8470
685 msgid "Nova Scotia "
686 msgstr "Nové Skotsko "
687
688 #: 950.data.seed-values.sql:12355
689 msgid "A missing pieces slip needs to be formatted for printing."
690 msgstr "Průvodku pro chybějící kusy je nutné formátovat pro tisk"
691
692 #: 950.data.seed-values.sql:3823
693 msgid "Change reshelving status interval"
694 msgstr "Upravit  interval změny statutu exempláře z Dnes vráceno na Dostupné"
695
696 #: 950.data.seed-values.sql:3309
697 msgid ""
698 "When filling related holds on checkout only match on items that are valid "
699 "for opportunistic capture for the hold. Without this set a Title or Volume "
700 "hold could match when the item is not holdable. With this set only holdable "
701 "items will match."
702 msgstr ""
703 "Při plnění příslušné rezervace při výpůjčce odpovědět pouze exempláři, které "
704 "jsou v souladu s příhodným zachycením rezervace. Bez tohoto nastavení může "
705 "dojít k zachycení titulů nebo signatur, které nejsou rezervovatelné. S tímto "
706 "nastavení budou využity pouze rezervovaelné exempláře."
707
708 #: 950.data.seed-values.sql:752
709 msgid ""
710 "Allow a user to continue to renew an item even if it is required for a hold"
711 msgstr ""
712 "Povolit uživateli prodloužení výpůjčky,  i když je exemplář požadován pro "
713 "rezervaci"
714
715 #: 950.data.seed-values.sql:4678
716 msgid ""
717 "The claims_never_checked_out_count field will be suggested on the patron "
718 "registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested "
719 "fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
720 msgstr ""
721 "Pole počet_údajně_nikdy_ nevypůjčených  - claims_never_checked_out_count - "
722 "bude na kartě registračních údajů čtenáře zobrazeno jako navrhované,  tj. "
723 "objeví se, když je zvoleno zobrazení navrhovaných polí. Pokud je toto pole "
724 "zobrazeno nebo je povinné, toto nastavení je ignorováno."
725
726 #: 950.data.seed-values.sql:8300
727 msgid "British Columbia "
728 msgstr "Brtiská Kolumbie "
729
730 #: 950.data.seed-values.sql:19226
731 msgid "Print Template: offline_checkout"
732 msgstr ""
733
734 # id::clfm.description__p
735 #: 950.data.seed-values.sql:7343
736 msgid "The item is a poem or collection of poems."
737 msgstr "Jednotka je báseň nebo sbírka básní"
738
739 # id::clm.value__kau
740 #: 950.data.seed-values.sql:7033
741 msgid "Kanuri"
742 msgstr "Kanuri"
743
744 #: 950.data.seed-values.sql:6966
745 msgid "Germanic (Other)"
746 msgstr "Germánské jazyky (ostatní)"
747
748 #: 950.data.seed-values.sql:18449
749 msgid "Checkin: Manual Floating Active"
750 msgstr ""
751
752 #: 950.data.seed-values.sql:8586
753 msgid "Midway Islands "
754 msgstr "Midway "
755
756 # id::cbs.source__1
757 #: 950.data.seed-values.sql:3
758 msgid "oclc"
759 msgstr "oclc"
760
761 #: 950.data.seed-values.sql:3706
762 msgid "Item Status for Missing Pieces"
763 msgstr "Status exempláře pro chybějící kusy."
764
765 #: 950.data.seed-values.sql:8957 950.data.seed-values.sql:8974
766 #: 950.data.seed-values.sql:8990 950.data.seed-values.sql:9006
767 #: 950.data.seed-values.sql:9022
768 msgid "Illustrations"
769 msgstr "Ilustrace"
770
771 #: 950.data.seed-values.sql:8544
772 msgid "Tennessee "
773 msgstr "Tennessee "
774
775 #: 950.data.seed-values.sql:7696
776 msgid "notated movement"
777 msgstr "zápis pohybu"
778
779 #: 950.data.seed-values.sql:18820
780 msgid "Grid Config: user.bucket.pending"
781 msgstr ""
782
783 #: 950.data.seed-values.sql:6841
784 msgid "Arapaho"
785 msgstr "Arapaho"
786
787 #: 950.data.seed-values.sql:16817
788 msgid "Void longoverdue item processing fee when claims returned"
789 msgstr ""
790 "Zrušit poplatek za zpracování dlouhodobě nevrácené jednotky pokud je "
791 "označena jako údajně vrácená"
792
793 #: 950.data.seed-values.sql:8540
794 msgid "Tunisia "
795 msgstr "Tunisko "
796
797 # id::clm.value__bih
798 #: 950.data.seed-values.sql:6868
799 msgid "Bihari"
800 msgstr "Bihárština"
801
802 # id::clm.value__wel
803 #: 950.data.seed-values.sql:7287
804 msgid "Welsh"
805 msgstr "Velština"
806
807 #: 950.data.seed-values.sql:3445
808 msgid "Soft stalling interval"
809 msgstr "Měkký interval pro odklad"
810
811 #: 950.data.seed-values.sql:14309
812 msgid "Alltel (Allied Wireless)"
813 msgstr "Alltel (Allied Wireless)"
814
815 #: 950.data.seed-values.sql:8584
816 msgid "Saint Kitts"
817 msgstr "Svatý Kryštof"
818
819 # id::clm.value__goh
820 #: 950.data.seed-values.sql:6976
821 msgid "German, Old High (ca. 750-1050)"
822 msgstr "Němčina, horní, starší doba (cca 750-1050)"
823
824 # id::clm.value__tem
825 #: 950.data.seed-values.sql:7241
826 msgid "Temne"
827 msgstr "Temne"
828
829 #: 950.data.seed-values.sql:7958 950.data.seed-values.sql:8638
830 #: 950.data.seed-values.sql:8652 950.data.seed-values.sql:8666
831 #: 950.data.seed-values.sql:8680 950.data.seed-values.sql:8694
832 #: 950.data.seed-values.sql:8708
833 msgid "Biography or performer or history of ensemble"
834 msgstr "životopis, výkonný umělec nebo historie souboru"
835
836 #: 950.data.seed-values.sql:3225
837 msgid "Spine label line width"
838 msgstr "Sířka hřbetního štítku"
839
840 #: 950.data.seed-values.sql:8044
841 msgid "Map series"
842 msgstr "Série map"
843
844 #: 950.data.seed-values.sql:4669
845 msgid ""
846 "The claims_never_checked_out_count field will be shown on the patron "
847 "registration screen. Showing a field makes it appear with required fields "
848 "even when not required. If the field is required this setting is ignored."
849 msgstr ""
850 "Pole údajně_nikdy_nevypůjčeno - claims_never_checked_out_count - bude "
851 "zobrazeno v rozhraní registračních údajů čtenáře, což znamená, že pole bude "
852 "viditelné spolu s povinnými poli, i když není povinné. Pokud jde povinné  "
853 "pole, toto nastavení bude ignorováno."
854
855 #: 950.data.seed-values.sql:1656
856 msgid "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
857 msgstr "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
858
859 #: 950.data.seed-values.sql:12212
860 msgid ""
861 "Maximum popularity importance multiplier for popularity-adjusted relevance "
862 "searches (decimal value between 1.0 and 2.0)"
863 msgstr ""
864 "Násobitel důležitosti maximální popularity pro hledání s využitím relevance "
865 "upravené podle populary (desetinné číslo mezi 1,0 a 2,0)"
866
867 #: 950.data.seed-values.sql:18862
868 msgid "Grid Config: serials.view_item_grid"
869 msgstr ""
870
871 #: 950.data.seed-values.sql:16845
872 msgid "Clear hold when other patron checks out item"
873 msgstr "Vyčistit rezervace při vypůjčení jednotky jiným čtenářem"
874
875 #: 950.data.seed-values.sql:17496
876 msgid "Number of Retrievable Recent Patrons"
877 msgstr "Počet posledních čtenářů, které lze načíst"
878
879 #: 950.data.seed-values.sql:8207
880 msgid "Bonne"
881 msgstr "Bonneovo zobrazení"
882
883 #: 950.data.seed-values.sql:3382
884 msgid "Auto-Extending Grace Periods extend for all closed dates"
885 msgstr "Automatickérozšíření odložených lhůt  se rozšiřuje na  data uzavření"
886
887 #: 950.data.seed-values.sql:896
888 msgid "Allow a user to change the due date on an item to any date"
889 msgstr "Povolí čtenáři změnit datum vrácení  exempláře na jakékoliv datum"
890
891 #: 950.data.seed-values.sql:8190
892 msgid "Goode's homolographic"
893 msgstr "Goodovo homolografické zobrazení"
894
895 #: 950.data.seed-values.sql:8067 950.data.seed-values.sql:8097
896 #: 950.data.seed-values.sql:8731 950.data.seed-values.sql:8761
897 #: 950.data.seed-values.sql:8791 950.data.seed-values.sql:8821
898 msgid "Surveys of the literature in a subject area"
899 msgstr "Průzkum literatury v tematické oblasti"
900
901 # id::crcd.name__8
902 #: 950.data.seed-values.sql:487
903 msgid "1_hour_2_renew"
904 msgstr "1_hodina_2_prodloužení"
905
906 #: 950.data.seed-values.sql:4702
907 msgid "Regex for barcodes on patron registration"
908 msgstr "Regulární výraz pro čárový kód v registračních údajích čtenáře"
909
910 #: 950.data.seed-values.sql:3270 950.data.seed-values.sql:3273
911 msgid "Charge lost on zero"
912 msgstr "Za ztracené exempláře účtovat nulu"
913
914 #: 950.data.seed-values.sql:854
915 msgid ""
916 "Allow a user to see if another user has permission to place a hold on a "
917 "given copy"
918 msgstr ""
919 "Povolit uživateli zobrazit, jestli má jiný uživatel oprávnění zadat "
920 "rezervaci na daný exemplář"
921
922 # id::clm.value__jpn
923 #: 950.data.seed-values.sql:7022
924 msgid "Japanese"
925 msgstr "Japonština"
926
927 #: 950.data.seed-values.sql:15418
928 msgid "Truncate fines to max fine amount"
929 msgstr "Oříznout pokuty na maximální výši pokuty"
930
931 #: 950.data.seed-values.sql:2987
932 msgid ""
933 "When receiving a copy in acquisitions, set the copy \"creator\" to be the "
934 "staff that received the copy"
935 msgstr ""
936 "Při přijetí exempláře v akvizici nastavit člena personálu, který přijímal "
937 "exemplář jako \"tvůrce exempláře\"."
938
939 #: 950.data.seed-values.sql:5231
940 msgid "Jump to details on 1 hit (staff client)"
941 msgstr "Skočit na detail při jednom vyhledaném záznamu (služební klient)"
942
943 #: 950.data.seed-values.sql:1644
944 msgid "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
945 msgstr "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
946
947 #: 950.data.seed-values.sql:4540
948 msgid "Button bar"
949 msgstr "Lišta tlačítek"
950
951 #: 950.data.seed-values.sql:12685
952 msgid "Invalid value for \"price\""
953 msgstr "Neplatná hodnota pro \"cenu\""
954
955 #: 950.data.seed-values.sql:3198
956 msgid "Defines the control number identifier used in 003 and 035 fields."
957 msgstr "Definuje identifikátor kontrolního čísla použitý v polích 003 a 035."
958
959 # id::clm.value__ssw id::clm.value__-swz
960 #: 950.data.seed-values.sql:7224 950.data.seed-values.sql:7231
961 msgid "Swazi"
962 msgstr "Svatština"
963
964 #: 950.data.seed-values.sql:4963
965 msgid "Regex for other_phone field on patron registration"
966 msgstr ""
967 "Regulární výraz pro pole Další telefon  - other_phone -  v registračních "
968 "údajích čtenáře"
969
970 # id::clm.value__inc
971 #: 950.data.seed-values.sql:7011
972 msgid "Indic (Other)"
973 msgstr "Indo-árijské jazyky (ostatní)"
974
975 #: 950.data.seed-values.sql:8427
976 msgid "Massachusetts "
977 msgstr "Massachusetts "
978
979 # id::cbs.source__2
980 # nutný kontext
981 #: 950.data.seed-values.sql:5
982 msgid "System Local"
983 msgstr "Lokální systém"
984
985 #: 950.data.seed-values.sql:8521
986 msgid "San Marino "
987 msgstr "San Marino "
988
989 #: 950.data.seed-values.sql:13643 950.data.seed-values.sql:13649
990 msgid "Default Phone Number"
991 msgstr "Výchozí číslo telefonu"
992
993 #: 950.data.seed-values.sql:14479
994 msgid "Cleartalk Wireless"
995 msgstr "Cleartalk Wireless"
996
997 # id::clm.value__new
998 #: 950.data.seed-values.sql:7126
999 msgid "Newari"
1000 msgstr "Névárština"
1001
1002 #: 950.data.seed-values.sql:8371
1003 msgid "Ghana "
1004 msgstr "Ghana "
1005
1006 #: 950.data.seed-values.sql:1102
1007 msgid "Allows staff to edit the note for a bill on a transaction"
1008 msgstr "Povolí personálu během tansakce  vytvořit poznámku k platbě"
1009
1010 #: 950.data.seed-values.sql:1294
1011 msgid "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
1012 msgstr "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
1013
1014 #: 950.data.seed-values.sql:19254
1015 msgid "Print Template: offline_checkin"
1016 msgstr ""
1017
1018 #: 950.data.seed-values.sql:4579
1019 msgid "This is the default Ident Type for new users in the patron editor."
1020 msgstr ""
1021 "Toto je výchozí hodnota pro typ identifikačního dokladu při vytvoření nového "
1022 "uživatele čtenáře v editoru čtenářů."
1023
1024 #: 950.data.seed-values.sql:12746
1025 msgid "Print output has been requested for records in an Importer Bib Queue."
1026 msgstr ""
1027 "Ve frontě bibliografických záznamů pro import je vyžadován tiskový výstup."
1028
1029 #: 950.data.seed-values.sql:19030
1030 msgid "Print Template: hold_shelf_slip"
1031 msgstr ""
1032
1033 #: 950.data.seed-values.sql:4240
1034 msgid ""
1035 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
1036 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\")"
1037 msgstr ""
1038 "Formátovazt data podle tohoto vzoru (příklady: \"rrrr-MM-dd\" pro  \"2010-04-"
1039 "26\", \"MMM d, rrrr\" pro \"26. dub 2010\")"
1040
1041 #: 950.data.seed-values.sql:7136
1042 msgid "Nubian languages"
1043 msgstr "Nubijské jazyky"
1044
1045 # id::clm.value__arm id::i18n_l.name__hy-AM id::i18n_l.description__hy-AM
1046 #: 950.data.seed-values.sql:578 950.data.seed-values.sql:579
1047 #: 950.data.seed-values.sql:6839
1048 msgid "Armenian"
1049 msgstr "Arménština"
1050
1051 # id::clm.value__sad
1052 #: 950.data.seed-values.sql:7178
1053 msgid "Sandawe"
1054 msgstr "Sandawština"
1055
1056 #: 950.data.seed-values.sql:944
1057 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Patron\" group"
1058 msgstr ""
1059 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Čtenáři\"."
1060
1061 #: 950.data.seed-values.sql:984
1062 msgid "Allow a user to run reports"
1063 msgstr "Povolit uživateli vytvořit zprávu"
1064
1065 #: 950.data.seed-values.sql:11956
1066 msgid "This line item is not found in the referenced message."
1067 msgstr "V odkazované zprávě nebyla tato položka nalezena"
1068
1069 #: 950.data.seed-values.sql:14513
1070 msgid "Syringa Wireless"
1071 msgstr "Syringa Wireless"
1072
1073 #: 950.data.seed-values.sql:12693
1074 msgid "Invalid value for \"copy_number\""
1075 msgstr "Neplatná hodnota \"copy_number\" (číslo exempláře)"
1076
1077 #: 950.data.seed-values.sql:19212
1078 msgid "Print Template: transit_slip"
1079 msgstr ""
1080
1081 #: 950.data.seed-values.sql:5065
1082 msgid "The county field will be required on the patron registration screen."
1083 msgstr ""
1084 "Pole Okres bude vyžadováno na na kartě registračních údajů čtenáře "
1085 "vyžadováno jako povinné."
1086
1087 #: 950.data.seed-values.sql:531
1088 msgid "In process"
1089 msgstr "Zpracovává se"
1090
1091 #: 950.data.seed-values.sql:1204
1092 msgid "DELETE_XML_TRANSFORM"
1093 msgstr "DELETE_XML_TRANSFORM"
1094
1095 #: 950.data.seed-values.sql:3922
1096 msgid "Content of alert_text include"
1097 msgstr "Content obsahu includu  alert_text"
1098
1099 #: 950.data.seed-values.sql:3030
1100 msgid ""
1101 "When the amount remaining in the fund, including spent money and "
1102 "encumbrances, goes below this percentage, attempts to spend from the fund "
1103 "will result in a warning to the staff."
1104 msgstr ""
1105 "Pokud se částka zbývající ve fondu (včetně již utracených peněz a závazků)  "
1106 "dostane pod toto procento, při pokusu utratit peníze z tohoto fondu obdží "
1107 "personál varovnou zprávu."
1108
1109 #: 950.data.seed-values.sql:17065
1110 msgid "Item Print Label - Left Margin for Left Label"
1111 msgstr "Tiskový štítek jednotky - Levý okraj pro levý štítek"
1112
1113 #: 950.data.seed-values.sql:18603
1114 msgid "Grid Config: admin.server.asset.copy_tag"
1115 msgstr ""
1116
1117 #: 950.data.seed-values.sql:5635
1118 msgid "Circulation History"
1119 msgstr "Historie výpůjček"
1120
1121 #: 950.data.seed-values.sql:3454
1122 msgid "Hard stalling interval"
1123 msgstr "Tvrdý interval pro odklad"
1124
1125 #: 950.data.seed-values.sql:7312
1126 msgid "Specialized"
1127 msgstr "Specialista"
1128
1129 # id::i18n_l.description__en-US
1130 #: 950.data.seed-values.sql:564
1131 msgid "American English"
1132 msgstr "Americká angličtina"
1133
1134 #: 950.data.seed-values.sql:7130
1135 msgid "Norwegian (Nynorsk)"
1136 msgstr "Norština (nynorsk)"
1137
1138 #: 950.data.seed-values.sql:1494
1139 msgid "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1140 msgstr "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1141
1142 #: 950.data.seed-values.sql:8320
1143 msgid "California "
1144 msgstr "Kalifornie "
1145
1146 #: 950.data.seed-values.sql:2865 950.data.seed-values.sql:2866
1147 msgid "Hits per Page"
1148 msgstr "Počet výsledků na stránku"
1149
1150 #: 950.data.seed-values.sql:7908
1151 msgid "computer disc cartridge"
1152 msgstr "kazeta počítačového disku"
1153
1154 #: 950.data.seed-values.sql:8150 950.data.seed-values.sql:8855
1155 #: 950.data.seed-values.sql:8876
1156 msgid "Rehearsals"
1157 msgstr "Zkoušky"
1158
1159 #: 950.data.seed-values.sql:134
1160 msgid "Personal Author"
1161 msgstr "Personální autor"
1162
1163 #: 950.data.seed-values.sql:18939
1164 msgid "Print Template Context: bills_current"
1165 msgstr ""
1166
1167 #: 950.data.seed-values.sql:8577
1168 msgid "Wales "
1169 msgstr "Wales "
1170
1171 # id::clm.value__mad
1172 #: 950.data.seed-values.sql:7081
1173 msgid "Madurese"
1174 msgstr "Madurština"
1175
1176 #: 950.data.seed-values.sql:4696
1177 msgid ""
1178 "The claims_returned_count field will be suggested on the patron registration "
1179 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
1180 "If the field is shown or required this setting is ignored."
1181 msgstr ""
1182 "Pole Počet údajně vrácených  - claims_returned_count - se na kartě "
1183 "registračních údajů zobrazí jako navrhované.  Navrhovaná pole jsou zobrazena "
1184 "když je aktivována volba Zobrazit navrhovaná pole. Pokud je toto pole "
1185 "zobrazeno nebo je  povinné,  toto nastavení bude ignorováno."
1186
1187 #: 950.data.seed-values.sql:1596
1188 msgid "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
1189 msgstr "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
1190
1191 # id::clm.value__sag
1192 #: 950.data.seed-values.sql:7179
1193 msgid "Sango (Ubangi Creole)"
1194 msgstr "Sangština (Ubangi Creole)"
1195
1196 #: 950.data.seed-values.sql:7037
1197 msgid "Khasi"
1198 msgstr "Khásí"
1199
1200 #: 950.data.seed-values.sql:8234 950.data.seed-values.sql:8890
1201 #: 950.data.seed-values.sql:8903 950.data.seed-values.sql:8916
1202 #: 950.data.seed-values.sql:8929
1203 msgid "Land forms"
1204 msgstr "Reliéfy"
1205
1206 #: 950.data.seed-values.sql:14241
1207 msgid "Bluegrass Cellular"
1208 msgstr "Bluegrass Cellular"
1209
1210 #: 950.data.seed-values.sql:1780
1211 msgid ""
1212 "Allows a user to create, edit, and delete custom toolbars for workstations"
1213 msgstr ""
1214 "Povolit uživateli vytvořit, upravit nebo smazat nástrojovou lištu pro "
1215 "pracovní stanici"
1216
1217 # id::clm.value__mah
1218 #: 950.data.seed-values.sql:7083
1219 msgid "Marshallese"
1220 msgstr "Maršalština"
1221
1222 #: 950.data.seed-values.sql:16830
1223 msgid ""
1224 "Restrict patron opt-in to home library and related orgs at specified depth"
1225 msgstr ""
1226 "Omezit nastavení souhlasu čtenáře se sdílením údajů na domovskou knihovnu a "
1227 "související knihovny ve specifikované hloubce"
1228
1229 # id::clm.value__yao
1230 #: 950.data.seed-values.sql:7293
1231 msgid "Yao (Africa)"
1232 msgstr "Jaoština (Afrika)"
1233
1234 #: 950.data.seed-values.sql:11958
1235 msgid "This acquisition request has been fulfilled."
1236 msgstr ""
1237
1238 #: 950.data.seed-values.sql:12823
1239 msgid ""
1240 "CSV output has been requested for Import Items from records in an Importer "
1241 "Bib Queue."
1242 msgstr ""
1243 "Ve frontě pro import bibliografických záznamů je vyžadován CSV výstup pro "
1244 "import."
1245
1246 #: 950.data.seed-values.sql:8338
1247 msgid "Cuba "
1248 msgstr "Kuba "
1249
1250 #: 950.data.seed-values.sql:4657
1251 msgid "Suggest barred field on patron registration"
1252 msgstr "Navrhnout pole \"blokovat čtenáře\" v registračních údajích čtenáře"
1253
1254 #: 950.data.seed-values.sql:8076 950.data.seed-values.sql:8106
1255 #: 950.data.seed-values.sql:8740 950.data.seed-values.sql:8770
1256 #: 950.data.seed-values.sql:8800 950.data.seed-values.sql:8830
1257 msgid "Law reports and digests"
1258 msgstr "Legislativní příspěvky a sbírky"
1259
1260 #: 950.data.seed-values.sql:7165
1261 msgid "Prakrit languages"
1262 msgstr "Prákrty"
1263
1264 #: 950.data.seed-values.sql:1598
1265 msgid "DELETE_INVOICE_METHOD"
1266 msgstr "DELETE_INVOICE_METHOD"
1267
1268 #: 950.data.seed-values.sql:535
1269 msgid "On order"
1270 msgstr "Objednáno"
1271
1272 #: 950.data.seed-values.sql:17669
1273 msgid "Order Copies Always Include Call Number (Even if Empty)"
1274 msgstr "Exempláže objednávek vždy zahrnují signatury (i když jsou prázdné)"
1275
1276 #: 950.data.seed-values.sql:8391
1277 msgid "Iceland "
1278 msgstr "Island "
1279
1280 #: 950.data.seed-values.sql:3790
1281 msgid ""
1282 "Length of time (in seconds) a self-serve password reset request should "
1283 "remain active."
1284 msgstr ""
1285 "Délka času (v sekundách), po kterou má zůstat požadavek na nové nastavení "
1286 "hesla aktivním."
1287
1288 #: 950.data.seed-values.sql:3625
1289 msgid "Reset request time on un-cancel"
1290 msgstr "Přenastavit čas poždavku u zrušených a následně obnovených"
1291
1292 #: 950.data.seed-values.sql:8036
1293 msgid "Villancicos"
1294 msgstr "Vánoční koledy"
1295
1296 #: 950.data.seed-values.sql:13717
1297 msgid "Local"
1298 msgstr "Lokální"
1299
1300 #: 950.data.seed-values.sql:1306
1301 msgid "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
1302 msgstr "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
1303
1304 # id::clm.value__ady
1305 #: 950.data.seed-values.sql:6823
1306 msgid "Adygei"
1307 msgstr "Adygei"
1308
1309 #: 950.data.seed-values.sql:3412
1310 msgid "Holds: Soft boundary"
1311 msgstr "Rezervace: Tolerantní hranice"
1312
1313 #: 950.data.seed-values.sql:4900
1314 msgid "Show ident_value2 field on patron registration"
1315 msgstr ""
1316 "Zobrazit číslo druhého identifikačního dokladu na kartě registračních údajů "
1317 "čtenáře"
1318
1319 #: 950.data.seed-values.sql:1594
1320 msgid "DELETE_COPY_BTYPE"
1321 msgstr "DELETE_COPY_BTYPE"
1322
1323 #: 950.data.seed-values.sql:5119
1324 msgid ""
1325 "Instead of All fields, show just suggested fields in patron registration by "
1326 "default."
1327 msgstr ""
1328 "Místo všech polí standardně zobrazit na kartě registračních údajů čtenáře "
1329 "pouze navrhovaná pole."
1330
1331 #: 950.data.seed-values.sql:8420
1332 msgid "Liechtenstein "
1333 msgstr "Lichtenštejnsko "
1334
1335 #: 950.data.seed-values.sql:654
1336 msgid "Everywhere"
1337 msgstr "Všude"
1338
1339 #: 950.data.seed-values.sql:1612
1340 msgid "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
1341 msgstr "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
1342
1343 #: 950.data.seed-values.sql:13384
1344 msgid "Library of Congress standard authority record control semantics"
1345 msgstr "Sémantika kontrolního čísla autoritního záznamu Kongresové knihovny"
1346
1347 #: 950.data.seed-values.sql:7892
1348 msgid "online resource"
1349 msgstr "online zdroj"
1350
1351 #: 950.data.seed-values.sql:928
1352 msgid "Allow a user to create a new closed date for a location"
1353 msgstr ""
1354 "Povolit uživateli vytvořit nová data uzavření knihovny pro tuto lokaci"
1355
1356 # id::clm.value__tuk
1357 #: 950.data.seed-values.sql:7262
1358 msgid "Turkmen"
1359 msgstr "Turkmenština"
1360
1361 #: 950.data.seed-values.sql:7252
1362 msgid "Tlingit"
1363 msgstr "Tlingit"
1364
1365 #: 950.data.seed-values.sql:738
1366 msgid "Allow a user to import a MARC record via the Z39.50 interface"
1367 msgstr "Povolit uživateli importovat záznam MARC v rozhraní pro Z39.50."
1368
1369 #: 950.data.seed-values.sql:5414
1370 msgid ""
1371 "Amount of time after which no negative balances (refunds) are allowed on "
1372 "circulation bills. The \"Prohibit negative balance on bills\" setting must "
1373 "also be set to \"true\"."
1374 msgstr ""
1375 "Časové období, po jehož uplynutí není povoleno naúčtování negativního "
1376 "poplatku (refundace) na výpůjční poplatky.  Funguje pouze, pokud je "
1377 "nastavena hodnota \"Pravda\" pro volbu \"Zakázat účtování negativních "
1378 "poplatků\"."
1379
1380 #: 950.data.seed-values.sql:8536
1381 msgid "Tajikistan "
1382 msgstr "Tádžikistán "
1383
1384 #: 950.data.seed-values.sql:18729
1385 msgid "Grid Config: cat.holdings"
1386 msgstr ""
1387
1388 #: 950.data.seed-values.sql:8505
1389 msgid "Rhode Island "
1390 msgstr "Rhode Island "
1391
1392 #: 950.data.seed-values.sql:1100
1393 msgid "Allows staff to manually change a patron's claims returned count"
1394 msgstr "Povolit personálu manuálně změnit počet Údajně vrácených."
1395
1396 #: 950.data.seed-values.sql:2812
1397 msgid "Untargeted expiration"
1398 msgstr "Expirace bez cíle"
1399
1400 #: 950.data.seed-values.sql:3306
1401 msgid "Checkout Fills Related Hold On Valid Copy Only"
1402 msgstr "Výpůjčka splní související rezervaci pouze u validního exempláře"
1403
1404 #: 950.data.seed-values.sql:3430
1405 msgid ""
1406 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1407 "\"100 days\""
1408 msgstr ""
1409 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1410 "\"100 days\""
1411
1412 #: 950.data.seed-values.sql:7640
1413 msgid "two-dimensional moving image"
1414 msgstr "dvojrozměrný pohyblivý obraz"
1415
1416 #: 950.data.seed-values.sql:8401
1417 msgid "Italy "
1418 msgstr "Itálie "
1419
1420 #: 950.data.seed-values.sql:13447
1421 msgid "See From Tracing -- Personal Name"
1422 msgstr "Směrování odkazu viz -- osobní jméno"
1423
1424 #: 950.data.seed-values.sql:14394
1425 msgid "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1426 msgstr "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1427
1428 #: 950.data.seed-values.sql:3216
1429 msgid "Spine label left margin"
1430 msgstr "Levý okraj hřbetních štítků"
1431
1432 #: 950.data.seed-values.sql:7253
1433 msgid "Tamashek"
1434 msgstr "Tamašek"
1435
1436 #: 950.data.seed-values.sql:4468
1437 msgid "Work Log: Maximum Actions Logged"
1438 msgstr "Pracovní log: Maximum zaznamenaných akcí"
1439
1440 #: 950.data.seed-values.sql:4927
1441 msgid "Suggest juvenile field on patron registration"
1442 msgstr "Navrhnout pole Nezletilý na kartě registračních údajů čtenáře"
1443
1444 #: 950.data.seed-values.sql:7025
1445 msgid "Kara-Kalpak"
1446 msgstr "Karakalpačtina"
1447
1448 #: 950.data.seed-values.sql:1712
1449 msgid "Allows a user to cancel a transit on a copy with status of LOST"
1450 msgstr ""
1451 "Povolí uživateli zrušit přepravu exempláře se statusem ZTRACENO (čtenářem)"
1452
1453 #: 950.data.seed-values.sql:11927
1454 msgid "Non-library Item"
1455 msgstr "Neknihovní položka"
1456
1457 #: 950.data.seed-values.sql:926
1458 msgid "Allow a user to update a closed date interval for a given location"
1459 msgstr "Povolit uživateli upravit dobu  uzavření knihovny pro danou lokaci"
1460
1461 #: 950.data.seed-values.sql:5101
1462 msgid ""
1463 "The Example for validation on the post_code field in patron registration."
1464 msgstr ""
1465 "Příklad pro validaci pole Poštovní směrovací číslo  - post_code - na kartě "
1466 "registračních údajů čtenáře"
1467
1468 #: 950.data.seed-values.sql:1792
1469 msgid ""
1470 "When granted, newly added lineitem identifiers will propagate to linked bib "
1471 "records"
1472 msgstr ""
1473 "Pokud je povoleno, nově přidané identifikátory položek budou přeneseny i na "
1474 "propojené bibliografické záznamy."
1475
1476 #: 950.data.seed-values.sql:6900
1477 msgid "Cherokee"
1478 msgstr "Cherokee"
1479
1480 #: 950.data.seed-values.sql:10621
1481 msgid ""
1482 "Applies the configured penalty to a patron.  Required named environment "
1483 "variables are \"user\", which refers to the user object, and "
1484 "\"context_org\", which refers to the org_unit object that acts as the focus "
1485 "for the penalty."
1486 msgstr ""
1487 "Aplikuje nastavenou pokutu na čtenářské konto. Požadované jmenované proměnné "
1488 "pro systémové prostředí jsou \"uživatel\", které se vztahuje k objektu "
1489 "uživatele a \"context_org\" tj. kontextová organizace, která se vztahuje k "
1490 "objektu organizační jednotky org_unit, ke které pokuta směřuje."
1491
1492 #: 950.data.seed-values.sql:18799
1493 msgid "Grid Config: circ.patron.items_out"
1494 msgstr ""
1495
1496 #: 950.data.seed-values.sql:8504
1497 msgid "Zimbabwe "
1498 msgstr "Zimbabwe "
1499
1500 #: 950.data.seed-values.sql:16068
1501 msgid "Long-Overdue Max Return Interval"
1502 msgstr "Maximální interval pro vrácení dlouhodobě nevrácených"
1503
1504 #: 950.data.seed-values.sql:7985
1505 msgid "Concerti grossi"
1506 msgstr "Concerti grossi"
1507
1508 #: 950.data.seed-values.sql:7872
1509 msgid "microfilm cassette"
1510 msgstr "kazeta mikrofilmu"
1511
1512 #: 950.data.seed-values.sql:8022
1513 msgid "Ricercars"
1514 msgstr "Ricercar"
1515
1516 #: 950.data.seed-values.sql:693
1517 msgid "Long-Overdue Materials"
1518 msgstr "Dlouhodobě nevrácené materiály"
1519
1520 #: 950.data.seed-values.sql:16699
1521 msgid "Items Out Claims Returned display setting"
1522 msgstr "Nastavení pro zobrazení vypůjčených údajně vrácených exemplářů"
1523
1524 #: 950.data.seed-values.sql:8303
1525 msgid "Bahamas "
1526 msgstr "Bahamy "
1527
1528 #: 950.data.seed-values.sql:8964 950.data.seed-values.sql:8981
1529 #: 950.data.seed-values.sql:8997 950.data.seed-values.sql:9013
1530 #: 950.data.seed-values.sql:9029
1531 msgid "Facsimiles"
1532 msgstr "Faksimile"
1533
1534 #: 950.data.seed-values.sql:2889 950.data.seed-values.sql:2890
1535 msgid "Web Client Copy Editor Templates"
1536 msgstr "Šablony editoru exemplářů pro webového klienta"
1537
1538 # id::clm.value__cat
1539 #: 950.data.seed-values.sql:6886
1540 msgid "Catalan"
1541 msgstr "Katalánština"
1542
1543 #: 950.data.seed-values.sql:12589
1544 msgid "Check whether a hold request is cancelled."
1545 msgstr "Zkontrolovat, zda je požadavek na rezervaci zrušen"
1546
1547 #: 950.data.seed-values.sql:17324
1548 msgid ""
1549 "Basic token for client authentication with OverDrive API (supplied by "
1550 "OverDrive)"
1551 msgstr ""
1552 "Základní token pro autentizaci klienta pomocí OverDrive API (dodané  "
1553 "OverDrive)"
1554
1555 #: 950.data.seed-values.sql:7288
1556 msgid "Sorbian languages"
1557 msgstr "Lužická srbština"
1558
1559 #: 950.data.seed-values.sql:4666
1560 msgid "Show claims_never_checked_out_count field on patron registration"
1561 msgstr ""
1562 "Zobrazit pole počet  údajně nevypůjčených (claims_never_checked_out_count) "
1563 "na kartě registračních údajů čtenáře"
1564
1565 #: 950.data.seed-values.sql:3547
1566 msgid ""
1567 "If there is an available copy at the requesting library that could fulfill a "
1568 "hold during hold placement time, do not allow the hold to be placed"
1569 msgstr ""
1570 "Je-li během doby zadání rezervace v žádající knihovně dostupný exemplář, "
1571 "který by mohl splnit rezervaci, nepovolit zadání rezervace"
1572
1573 #: 950.data.seed-values.sql:16917
1574 msgid "Notification of a group of circs at the end of a checkout session"
1575 msgstr "Notifikace skupiny výpůjček na konci výpůjční relace"
1576
1577 #: 950.data.seed-values.sql:1462
1578 msgid ""
1579 "Enables the user to create/update/delete booking reservation attribute value "
1580 "maps"
1581 msgstr ""
1582 "Umožní uživateli vytvořit / upravit /smazat mapu hodnot atributů pro "
1583 "rezervaci zdrojů."
1584
1585 #: 950.data.seed-values.sql:7828
1586 msgid "overhead transparency"
1587 msgstr "zpětná projekce"
1588
1589 #: 950.data.seed-values.sql:15365
1590 msgid ""
1591 "Allow funds to be rolled over without bringing the money along.  This makes "
1592 "money left in the old fund disappear, modeling its return to some outside "
1593 "entity."
1594 msgstr ""
1595 "Povolit fondům přenesení aniž by byly přenseseny také peníze. To způsobí, že "
1596 "peníze ponechané ve starém fondu zmizí a bude namodelován jejich návrat k "
1597 "některým exeterním subjektům"
1598
1599 #: 950.data.seed-values.sql:8617
1600 msgid "Multiple dates"
1601 msgstr "Vícenásobná data"
1602
1603 #: 950.data.seed-values.sql:8379
1604 msgid "Guatemala "
1605 msgstr "Guatemala "
1606
1607 #: 950.data.seed-values.sql:1869
1608 msgid "Override the ITEM_DEPOSIT_PAID event"
1609 msgstr "Obejít  událost  ITEM_DEPOSIT_PAID"
1610
1611 #: 950.data.seed-values.sql:14
1612 msgid "Set"
1613 msgstr "Sada"
1614
1615 #: 950.data.seed-values.sql:3616
1616 msgid "Skip For Hold Targeting"
1617 msgstr "Nepoužívat jako cíl rezervace"
1618
1619 #: 950.data.seed-values.sql:8240 950.data.seed-values.sql:8934
1620 msgid "No specified special format characteristics"
1621 msgstr "Nespecifikovaná charakteristika nosiče"
1622
1623 #: 950.data.seed-values.sql:8555
1624 msgid "United Kingdom Misc. Islands "
1625 msgstr "ostrovy pod správou Velké Británie "
1626
1627 #: 950.data.seed-values.sql:5281
1628 msgid ""
1629 "Disable authentication requirement for sending call number information via "
1630 "SMS from the OPAC."
1631 msgstr ""
1632 "Zákázat požadavek autentifikace pro posílání informací o signaturách "
1633 "prostřednictvím SMS z OPACu"
1634
1635 #: 950.data.seed-values.sql:7370
1636 msgid "U-matic"
1637 msgstr "U-matic"
1638
1639 #: 950.data.seed-values.sql:3718
1640 msgid ""
1641 "When true, the Date of Birth column in patron lists will default to Not "
1642 "Visible, and in the Patron Summary sidebar the value will display as "
1643 "<Hidden> unless the field label is clicked."
1644 msgstr ""
1645 "Pokud je nastavena hodnota Pravda, sloupec Datum narození v seznamech "
1646 "čtenářů standardně nebude zobrazen a v přehledu informací o čtenáři se "
1647 "hodnota údaje zobrazí jako <Skrytá>, pokud se neklikne na označení pole."
1648
1649 #: 950.data.seed-values.sql:12188
1650 msgid "OPAC Format Icons Attribute"
1651 msgstr "Atribut formátu ikony v OPACu"
1652
1653 #: 950.data.seed-values.sql:7391
1654 msgid "33 1/3 rpm"
1655 msgstr "33 1/3 ot/min"
1656
1657 #: 950.data.seed-values.sql:1944
1658 msgid "Can do anything at the Branch level"
1659 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni pobočky"
1660
1661 #: 950.data.seed-values.sql:19023
1662 msgid "Print Template Context: hold_shelf_slip"
1663 msgstr ""
1664
1665 #: 950.data.seed-values.sql:7084
1666 msgid "Maithili"
1667 msgstr "Maithilština"
1668
1669 #: 950.data.seed-values.sql:1933
1670 msgid "Circulators"
1671 msgstr "Personál u výpůjčního pultu"
1672
1673 #: 950.data.seed-values.sql:8280
1674 msgid "Algeria "
1675 msgstr "Alžírsko "
1676
1677 #: 950.data.seed-values.sql:8345
1678 msgid "Denmark "
1679 msgstr "Dánsko "
1680
1681 #: 950.data.seed-values.sql:147
1682 msgid "Topic Subject"
1683 msgstr "Věcné téma"
1684
1685 #: 950.data.seed-values.sql:8425
1686 msgid "Latvia "
1687 msgstr "Lotyšsko "
1688
1689 #: 950.data.seed-values.sql:3264
1690 msgid ""
1691 "Elbow room specifies how far in the future you must make a reservation on an "
1692 "item if that item will have to transit to reach its pickup location.  It "
1693 "secondarily defines how soon a reservation on a given item must start before "
1694 "the check-in process will opportunistically capture it for the reservation "
1695 "shelf."
1696 msgstr ""
1697 "Prostor pro odsunutí určuje jak daleko do budoucnosti musíte udělat "
1698 "rezervaci zdroje,  jestliže tento zdrojbude muset být přepraven, aby dorazil "
1699 "do knihovny, kde má být vyzvednut. Sekundárně určuje, jak brzy  musí "
1700 "rezervace daného zdroje začít, než bude procesem vrácení  příležitostě "
1701 "zachycen pro polici s rezervovanými zdroji k vyzvednutí."
1702
1703 #: 950.data.seed-values.sql:7157
1704 msgid "Old Persian (ca. 600-400 B.C.)"
1705 msgstr "Perština, stará (cca 600-400 př. Kr.)"
1706
1707 #: 950.data.seed-values.sql:6864
1708 msgid "Bemba"
1709 msgstr "Bembština"
1710
1711 #: 950.data.seed-values.sql:8258
1712 msgid "Updating Web site"
1713 msgstr "Upravuje se webová stránka"
1714
1715 #: 950.data.seed-values.sql:1574
1716 msgid "CREATE_INVOICE_METHOD"
1717 msgstr "CREATE_INVOICE_METHOD"
1718
1719 #: 950.data.seed-values.sql:8199
1720 msgid "Krovak"
1721 msgstr "Křovákovo zobrazení"
1722
1723 #: 950.data.seed-values.sql:8402
1724 msgid "Côte d'Ivoire "
1725 msgstr "Pobřeží Slonoviny "
1726
1727 #: 950.data.seed-values.sql:8329
1728 msgid "Cayman Islands "
1729 msgstr "Kajmanské ostrovy "
1730
1731 #: 950.data.seed-values.sql:11966
1732 msgid "[6024] The quantity which has been ordered."
1733 msgstr "[6024] Množství, které bylo objednáno."
1734
1735 #: 950.data.seed-values.sql:12232 950.data.seed-values.sql:12233
1736 msgid "Historical Circulation Retention Start Date"
1737 msgstr "Počáteční datum uchovávání historických výpůjček"
1738
1739 #: 950.data.seed-values.sql:6925
1740 msgid "Dogri"
1741 msgstr "Dógrí"
1742
1743 #: 950.data.seed-values.sql:1084
1744 msgid ""
1745 "Allows a user to mark a purchase order, lineitem, or individual copy as "
1746 "received"
1747 msgstr ""
1748 "Povolit uživateli označit objednávku, položku akvizice nebo jednotlivý "
1749 "exemplář jako přijatý"
1750
1751 #: 950.data.seed-values.sql:7067
1752 msgid "Limburgish"
1753 msgstr "Limburština"
1754
1755 #: 950.data.seed-values.sql:808
1756 msgid "User may create an entry in a patron statistical category"
1757 msgstr "Uřivatel smí vytvořit položku ve čtenářské statistické kategorii"
1758
1759 #: 950.data.seed-values.sql:9531
1760 msgid "Creates a hold_notification record for each notified hold"
1761 msgstr ""
1762 "Vytvořit záznam vyrozumění o rezervaci pro každou rezervaci s upozorněním"
1763
1764 #: 950.data.seed-values.sql:1236
1765 msgid "UPDATE_LIT_FORM"
1766 msgstr "UPDATE_LIT_FORM"
1767
1768 #: 950.data.seed-values.sql:1156
1769 msgid "CREATE_XML_TRANSFORM"
1770 msgstr "CREATE_XML_TRANSFORM"
1771
1772 #: 950.data.seed-values.sql:17636
1773 msgid ""
1774 "Emit Owning Library ID Rather Than Short Name. Takes effect only if "
1775 "INCLUDE_OWNING_LIB is in use"
1776 msgstr ""
1777 "Emitovat ID vlastnické knihovny nikoliv  zkratku organizační jednotky. Platí "
1778 "pouze pokud se používá INCLUDE_OWNING_LIB"
1779
1780 #: 950.data.seed-values.sql:8203
1781 msgid "Space oblique Mercator"
1782 msgstr "Prostorové nepřímé Mercatorovo zobrazení"
1783
1784 #: 950.data.seed-values.sql:6844
1785 msgid "Assamese"
1786 msgstr "Asámština"
1787
1788 #: 950.data.seed-values.sql:2871 950.data.seed-values.sql:2872
1789 msgid "Hold Notification Format"
1790 msgstr "Formát vyrozumění o rezervaci"
1791
1792 #: 950.data.seed-values.sql:5173
1793 msgid "Appends staff initials and edit date into patron note content."
1794 msgstr "Připojí do obsahu poznámky iniciály personálu a datum editace."
1795
1796 #: 950.data.seed-values.sql:15019
1797 msgid "Match-Only Merge"
1798 msgstr "Sloučení pouze při shodě"
1799
1800 # id::vqbrad.description__8
1801 #: 950.data.seed-values.sql:156 950.data.seed-values.sql:5571
1802 msgid "Accession Number"
1803 msgstr "Přírůstkové číslo"
1804
1805 #: 950.data.seed-values.sql:19282
1806 msgid "Serials Print Routing Lists"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: 950.data.seed-values.sql:17023
1810 msgid ""
1811 "Set the preferred font family for item print labels. You can specify a list "
1812 "of CSS fonts, separated by commas, in order of preference; the system will "
1813 "use the first font it finds with a matching name. For example, \"Arial, "
1814 "Helvetica, serif\""
1815 msgstr ""
1816 "Nastavit výběr rodiny písem pro tisk štítků. Můžete specifikovat seznam CSS "
1817 "fontů oddělených čárkou v pořadí podle preference; systém použije první font "
1818 "ze seznamu, který najde. Příklad: \"Arial, Helvetica, serif\""
1819
1820 #: 950.data.seed-values.sql:3571
1821 msgid "Org Unit Target Weight"
1822 msgstr "Váha cíle s ohledem na organizační jednotku."
1823
1824 #: 950.data.seed-values.sql:16580
1825 msgid "Default copy location value for imported items"
1826 msgstr "Standardní hodnota umístění exempláře pro importované položky"
1827
1828 #: 950.data.seed-values.sql:3499
1829 msgid "Clear shelf copy status"
1830 msgstr "Status exempláře při čištění regálu s rezervacemi"
1831
1832 #: 950.data.seed-values.sql:8211
1833 msgid "Conic, specific type unknown"
1834 msgstr "Kuželové zobrazení, specifický typ není znám"
1835
1836 #: 950.data.seed-values.sql:7064
1837 msgid "Latin"
1838 msgstr "Latina"
1839
1840 #: 950.data.seed-values.sql:816
1841 msgid "User may update an entry in a patron statistical category"
1842 msgstr "Uživatel smí upravitpoložku čtenářské statistické kategorie"
1843
1844 #: 950.data.seed-values.sql:8192
1845 msgid "Mercator"
1846 msgstr "Merkatorovo zobrazení"
1847
1848 #: 950.data.seed-values.sql:1354
1849 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1850 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1851
1852 #: 950.data.seed-values.sql:8014
1853 msgid "Pavans"
1854 msgstr "Pavany"
1855
1856 #: 950.data.seed-values.sql:6954 950.data.seed-values.sql:6957
1857 msgid "Frisian"
1858 msgstr "Fríština"
1859
1860 #: 950.data.seed-values.sql:1118
1861 msgid "CREATE_CIRC_MOD"
1862 msgstr "CREATE_CIRC_MOD"
1863
1864 #: 950.data.seed-values.sql:12678
1865 msgid "Malformed record cause Import failure"
1866 msgstr "Poškozený záznam způsobil chybu importu"
1867
1868 #: 950.data.seed-values.sql:1060
1869 msgid "Allow a user to mark an item status as 'lost'"
1870 msgstr "Povolit uživateli označit status exempláře jako 'Ztracený čtenářem'"
1871
1872 #: 950.data.seed-values.sql:1604
1873 msgid "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1874 msgstr "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1875
1876 #: 950.data.seed-values.sql:4138 950.data.seed-values.sql:4141
1877 msgid "PayflowPro password"
1878 msgstr "Heslo pro PayflowPro"
1879
1880 #: 950.data.seed-values.sql:14802
1881 msgid "Centennial Wireless"
1882 msgstr "Centennial Wireless"
1883
1884 #: 950.data.seed-values.sql:7959 950.data.seed-values.sql:8639
1885 #: 950.data.seed-values.sql:8653 950.data.seed-values.sql:8667
1886 #: 950.data.seed-values.sql:8681 950.data.seed-values.sql:8695
1887 #: 950.data.seed-values.sql:8709
1888 msgid "Technical and/or historical information on instruments"
1889 msgstr "Technické a/nebo historické informace o nástrojích"
1890
1891 #: 950.data.seed-values.sql:8384
1892 msgid "Gaza Strip "
1893 msgstr "Pásmo Gazy "
1894
1895 #: 950.data.seed-values.sql:12680
1896 msgid "New record had insufficient quality"
1897 msgstr "Nový záznam není dostatečně kvalitní"
1898
1899 #: 950.data.seed-values.sql:8969 950.data.seed-values.sql:8986
1900 #: 950.data.seed-values.sql:9002 950.data.seed-values.sql:9018
1901 #: 950.data.seed-values.sql:9034
1902 msgid "Phonodisc, phonowire, etc."
1903 msgstr "Zvukový záznam"
1904
1905 #: 950.data.seed-values.sql:14581
1906 msgid "Simple Mobile"
1907 msgstr "Simple Mobile"
1908
1909 #: 950.data.seed-values.sql:1104
1910 msgid "Allows staff to edit the note for a payment on a transaction"
1911 msgstr "Povolit personálu během transakce editovat poznámku o platbě"
1912
1913 #: 950.data.seed-values.sql:14821
1914 msgid "Helio"
1915 msgstr "Helio"
1916
1917 #: 950.data.seed-values.sql:13422
1918 msgid "See Also From Tracing -- Corporate Name"
1919 msgstr "Směrování odkazu viz též -- jméno korporace"
1920
1921 #: 950.data.seed-values.sql:7971
1922 msgid "Ballets"
1923 msgstr "Balety"
1924
1925 #: 950.data.seed-values.sql:8339
1926 msgid "Cabo Verde "
1927 msgstr "Kapverdy "
1928
1929 #: 950.data.seed-values.sql:7372
1930 msgid "Type C"
1931 msgstr "Videopáska - typ C"
1932
1933 #: 950.data.seed-values.sql:8511
1934 msgid "South Carolina "
1935 msgstr "Jižní Karolína "
1936
1937 #: 950.data.seed-values.sql:1014
1938 msgid "Allow a user to delete a fund allocation"
1939 msgstr "Povolit uživateli smazat rozdělení fondu"
1940
1941 #: 950.data.seed-values.sql:1676
1942 msgid "Update prefix label definition."
1943 msgstr "Aktualizovat   definici prefixu označení"
1944
1945 #: 950.data.seed-values.sql:8277
1946 msgid "Albania "
1947 msgstr "Albánie "
1948
1949 #: 950.data.seed-values.sql:8385
1950 msgid "Hawaii "
1951 msgstr "Havaj "
1952
1953 #: 950.data.seed-values.sql:4576
1954 msgid "Default Ident Type for Patron Registration"
1955 msgstr ""
1956 "Standardní typ identifikačního dokladu na kartě registračních údajů čtenáře"
1957
1958 #: 950.data.seed-values.sql:6956
1959 msgid "French, Old (ca. 842-1400)"
1960 msgstr "Francouzština, stará (cca 842-1400)"
1961
1962 #: 950.data.seed-values.sql:8597
1963 msgid "Spratly Island "
1964 msgstr "Spratlyovy ostrovy "
1965
1966 #: 950.data.seed-values.sql:8316
1967 msgid "Bouvet Island "
1968 msgstr "Bouvetův ostrov "
1969
1970 #: 950.data.seed-values.sql:15089
1971 msgid "LibraryElf Login"
1972 msgstr "Elf přihlášení do knihovny"
1973
1974 #: 950.data.seed-values.sql:8209
1975 msgid "Equidistant conic"
1976 msgstr "Kuželové ekvidistantní zobrazení"
1977
1978 #: 950.data.seed-values.sql:1438 950.data.seed-values.sql:1440
1979 msgid "Allow a user to delete trigger template output"
1980 msgstr "Povolit uživateli smazat výstup šablony spouštěče události"
1981
1982 #: 950.data.seed-values.sql:8340
1983 msgid "Cook Islands "
1984 msgstr "Cookovy ostrovy "
1985
1986 #: 950.data.seed-values.sql:539
1987 msgid "Discard/Weed"
1988 msgstr "Stáhnout/vyřadit"
1989
1990 #: 950.data.seed-values.sql:8355
1991 msgid "El Salvador "
1992 msgstr "Salvador "
1993
1994 #: 950.data.seed-values.sql:2953
1995 msgid "Self Check"
1996 msgstr "Samoobslužná výpůjčka"
1997
1998 # id::clm.value__iii
1999 #: 950.data.seed-values.sql:7005
2000 msgid "Sichuan Yi"
2001 msgstr "S'čchuanština"
2002
2003 #: 950.data.seed-values.sql:17017
2004 msgid "Item Print Label Font Family"
2005 msgstr "Rodina fontů pro tisk štítků jednotek"
2006
2007 #: 950.data.seed-values.sql:5029
2008 msgid ""
2009 "The second_given_name field will be shown on the patron registration screen. "
2010 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
2011 "If the field is required this setting is ignored."
2012 msgstr ""
2013 "Pole Druhé jméno - second_given_name - se zobrazí na kartě registračních "
2014 "údajů čtenáře. Bude zobrazeno s povinnými poli dokonce i když není povinné. "
2015 "Pokud je  pole povinné, toto nastavení bude ignorováno."
2016
2017 #: 950.data.seed-values.sql:4201 950.data.seed-values.sql:4204
2018 msgid "PayPal test mode"
2019 msgstr "Mód testu PayPal"
2020
2021 #: 950.data.seed-values.sql:7296
2022 msgid "Yoruba"
2023 msgstr "Jorubština"
2024
2025 #: 950.data.seed-values.sql:1234
2026 msgid "UPDATE_LASSO_MAP"
2027 msgstr "UPDATE_LASSO_MAP"
2028
2029 #: 950.data.seed-values.sql:1897
2030 msgid "Update copy alert suppression"
2031 msgstr ""
2032
2033 #: 950.data.seed-values.sql:1837
2034 msgid "Allow a user to create a new popularity badge"
2035 msgstr "Povolit uživatel novou známku popularity"
2036
2037 #: 950.data.seed-values.sql:5083
2038 msgid ""
2039 "The State field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
2040 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
2041 "field is required this setting is ignored."
2042 msgstr ""
2043 "Pole Stát bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře s povinnými "
2044 "poli dokonce i když toto pole není povinné. Jestliže je pole povinné, toto "
2045 "nastavení je ignorováno."
2046
2047 #: 950.data.seed-values.sql:8352
2048 msgid "Timor"
2049 msgstr "Timor"
2050
2051 #: 950.data.seed-values.sql:4412
2052 msgid "Patron Opt-In Boundary"
2053 msgstr ""
2054 "Hranice nastavení souhlasu čtenáře se sdílením údajů v dalších knihovnách"
2055
2056 #: 950.data.seed-values.sql:5652
2057 msgid "Cancel Holds"
2058 msgstr "Zrušit rezervace"
2059
2060 #: 950.data.seed-values.sql:7344
2061 msgid "Speeches"
2062 msgstr "Projevy"
2063
2064 #: 950.data.seed-values.sql:13423
2065 msgid "See Also From Tracing -- Meeting Name"
2066 msgstr "Směrování odkazu viz též -- jméno akce"
2067
2068 #: 950.data.seed-values.sql:5152
2069 msgid "Cap results in Patron Search at this number."
2070 msgstr "Uzavřít výsledky čteářského hledání při tomto čísle."
2071
2072 # id::clm.value__alb
2073 #: 950.data.seed-values.sql:6830
2074 msgid "Albanian"
2075 msgstr "Albánština"
2076
2077 #: 950.data.seed-values.sql:17672
2078 msgid "Order Copies Always Include Item Type (Even if Empty)"
2079 msgstr ""
2080 "Exempláře objednávek vždy zahrnují typ exempláře (i když jsou prázdné)"
2081
2082 #: 950.data.seed-values.sql:12699
2083 msgid "Bad format for stat cat data, should be like: CAT 1|VALUE 1"
2084 msgstr ""
2085 "Špatný formát dat statistické kategorie, měl by být ve tvaru podobném KAT "
2086 "1|HODNOTA 1"
2087
2088 #: 950.data.seed-values.sql:16667 950.data.seed-values.sql:16686
2089 #: 950.data.seed-values.sql:16705
2090 msgid ""
2091 "Value is a numeric code, describing which list the circulation should appear "
2092 "while checked out and whether the circulation should continue to appear in "
2093 "the bottom list, when checked in with oustanding fines.  1 = top list, "
2094 "bottom list.  2 = bottom list, bottom list.  5 = top list, do not display.  "
2095 "6 = bottom list, do not display."
2096 msgstr ""
2097 "Hodnoutou se rozumí číselný kód popisující, který seznam výpůjček se má "
2098 "objevit při půjčování a jestli se má výpůjčka dále objevit  ve spodním "
2099 "seznamu při vracení v případě vzniklých pokut. 1 = horní seznam, spodní "
2100 "seznam. 2= spodní seznam, spodní seznam. 5 = horní seznam, nezobrazovat. 6 = "
2101 "spodní seznam, nezobrazovat."
2102
2103 #: 950.data.seed-values.sql:1772
2104 msgid "Allows staff to manage search filter groups and entries"
2105 msgstr "Povolit personálu spravovat skupiny vyhledávacích filtrů a záznamů"
2106
2107 #: 950.data.seed-values.sql:15186
2108 msgid "cat"
2109 msgstr "Katalogizace"
2110
2111 #: 950.data.seed-values.sql:12066
2112 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Patron via phone)"
2113 msgstr "Doba uchování  historie rezervací - zrušené (telefonicky čtenářem)"
2114
2115 #: 950.data.seed-values.sql:998
2116 msgid "Allow a user to delete a funding source"
2117 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční zdroj"
2118
2119 #: 950.data.seed-values.sql:7736
2120 msgid "unmediated"
2121 msgstr "bez média"
2122
2123 #: 950.data.seed-values.sql:3952
2124 msgid ""
2125 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2126 "%INCLUDE(header_text)%"
2127 msgstr ""
2128 "Text / html /makro pro vložení do šablony výpisu /potvrzení na místě  "
2129 "%INCLUDE(header_text)%"
2130
2131 #: 950.data.seed-values.sql:5404
2132 msgid ""
2133 "Prevent negative balances (refunds) on bills for lost/long overdue "
2134 "materials. Set to \"true\" to prohibit negative balances at all times or, "
2135 "when used in conjunction with an interval setting, to prohibit negative "
2136 "balances after an interval of time."
2137 msgstr ""
2138 "Zabránit naúčtování negativních poplatků (refundací) za ztracené/dlouhodobě  "
2139 "nevrácené materiály. Nastavení \"pravda\" zakáže naúčtování záporných "
2140 "poplatků vždy nebo - když je použito ve spojení s  nastaveným intervalem - "
2141 "zakáže naúčtování záporných poplatků po uplynutí určitého časového intervalu."
2142
2143 #: 950.data.seed-values.sql:17402
2144 msgid "OneClickdigital Basic Token"
2145 msgstr "Základní token pro OneClickdigital"
2146
2147 # id::clm.value__wln
2148 #: 950.data.seed-values.sql:7289
2149 msgid "Walloon"
2150 msgstr "Valonština"
2151
2152 #: 950.data.seed-values.sql:8466
2153 msgid "Norway "
2154 msgstr "Norsko "
2155
2156 # id::pgt.name__4
2157 #: 950.data.seed-values.sql:1931
2158 msgid "Catalogers"
2159 msgstr "Katalogizátoři"
2160
2161 #: 950.data.seed-values.sql:6833
2162 msgid "Amharic"
2163 msgstr "Amharština"
2164
2165 #: 950.data.seed-values.sql:675
2166 msgid "Overdue Materials"
2167 msgstr "Exempláře s překročenou výpůjční lhůtou"
2168
2169 #: 950.data.seed-values.sql:7170
2170 msgid "Rapanui"
2171 msgstr "Rapanuiština"
2172
2173 #: 950.data.seed-values.sql:8959 950.data.seed-values.sql:8976
2174 #: 950.data.seed-values.sql:8992 950.data.seed-values.sql:9008
2175 #: 950.data.seed-values.sql:9024
2176 msgid "Portraits"
2177 msgstr "Portréty"
2178
2179 #: 950.data.seed-values.sql:3036 950.data.seed-values.sql:3039
2180 msgid "Temporary barcode prefix"
2181 msgstr "Dočasný prefix čárového kódu"
2182
2183 #: 950.data.seed-values.sql:1724
2184 msgid "Allows a user to use debug functions in the staff client"
2185 msgstr "Povolit uživateli odladění chyb funkcí ve služebník klientu"
2186
2187 #: 950.data.seed-values.sql:18498
2188 msgid "Holdings View Show Copies"
2189 msgstr ""
2190
2191 #: 950.data.seed-values.sql:13436
2192 msgid "Established Heading Linking Entry -- Meeting Name"
2193 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- název akce"
2194
2195 #: 950.data.seed-values.sql:15576
2196 msgid "Upload Create PO"
2197 msgstr "Nahrát Vytvořit objednávku"
2198
2199 #: 950.data.seed-values.sql:8020
2200 msgid "Requiems"
2201 msgstr "Rekviem"
2202
2203 #: 950.data.seed-values.sql:5371
2204 msgid "Do not change fines/fees on zero-balance LOST transaction"
2205 msgstr "Neměnit pokuty/polatky  při nuových transakcích ZTRACENO"
2206
2207 #: 950.data.seed-values.sql:537 950.data.seed-values.sql:2950
2208 msgid "Cataloging"
2209 msgstr "Katalogizace"
2210
2211 #: 950.data.seed-values.sql:1885
2212 msgid "Administer copy alert types"
2213 msgstr ""
2214
2215 #: 950.data.seed-values.sql:8063 950.data.seed-values.sql:8092
2216 #: 950.data.seed-values.sql:8726 950.data.seed-values.sql:8756
2217 #: 950.data.seed-values.sql:8786 950.data.seed-values.sql:8816
2218 msgid "Indexes"
2219 msgstr "Rejstříky"
2220
2221 #: 950.data.seed-values.sql:6840
2222 msgid "Mapuche"
2223 msgstr "Mapuche (araukánština)"
2224
2225 #: 950.data.seed-values.sql:7272
2226 msgid "Uighur"
2227 msgstr "Ujgurština"
2228
2229 #: 950.data.seed-values.sql:1488
2230 msgid "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
2231 msgstr "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
2232
2233 #: 950.data.seed-values.sql:8018
2234 msgid "Program music"
2235 msgstr "programní hudba"
2236
2237 #: 950.data.seed-values.sql:8269
2238 msgid "Not arrangement or transposition or not specified"
2239 msgstr "Bez aranžmá nebo transpozice nebo není specifikováno"
2240
2241 #: 950.data.seed-values.sql:11960
2242 msgid "Accepted with changes which require no confirmation."
2243 msgstr "Akceptováno se změnami, které nepotřebují schválit"
2244
2245 #: 950.data.seed-values.sql:4331
2246 msgid "Allow pending addresses"
2247 msgstr "Povolit nevyřízené adresy"
2248
2249 #: 950.data.seed-values.sql:4948
2250 msgid ""
2251 "The master_account field will be suggested on the patron registration "
2252 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
2253 "If the field is shown or required this setting is ignored."
2254 msgstr ""
2255 "Pole Vedoucí účet - master_account - bude  na kartě registračních údajů "
2256 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Zobrazí se, když je aktivována volba "
2257 "Zobrazit navržená pole. Pokud je pole zobrazeno nebo povinné, toto nastavení "
2258 "je ignorováno."
2259
2260 # id::clm.value__ind
2261 #: 950.data.seed-values.sql:7012
2262 msgid "Indonesian"
2263 msgstr "Indonéština"
2264
2265 #: 950.data.seed-values.sql:726
2266 msgid "Allow a user to update another user's hold"
2267 msgstr "Povolit uživateli aktualizovat rezervace jiných uživatelů"
2268
2269 #: 950.data.seed-values.sql:8077 950.data.seed-values.sql:8108
2270 #: 950.data.seed-values.sql:8742 950.data.seed-values.sql:8772
2271 #: 950.data.seed-values.sql:8802 950.data.seed-values.sql:8832
2272 msgid "Yearbooks"
2273 msgstr "Ročenky"
2274
2275 #: 950.data.seed-values.sql:218 950.data.seed-values.sql:5577
2276 msgid "Edition"
2277 msgstr "Vydání"
2278
2279 #: 950.data.seed-values.sql:8534
2280 msgid "Syria "
2281 msgstr "Sýrie "
2282
2283 #: 950.data.seed-values.sql:7928
2284 msgid "audiocassette"
2285 msgstr "Zvuková kazeta"
2286
2287 #: 950.data.seed-values.sql:18785
2288 msgid "Grid Config: circ.pending_patrons.list"
2289 msgstr ""
2290
2291 #: 950.data.seed-values.sql:1006
2292 msgid "Allow a user to delete a fund"
2293 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční fond"
2294
2295 #: 950.data.seed-values.sql:4450
2296 msgid "Previous Issuance Copy Location"
2297 msgstr "Umístění exempláře předchozích čísel"
2298
2299 #: 950.data.seed-values.sql:13434
2300 msgid "Established Heading Linking Entry -- Personal Name"
2301 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- osobní jméno"
2302
2303 #: 950.data.seed-values.sql:17487
2304 msgid "Define the time zone in which a library physically resides"
2305 msgstr "Definice časového pásma, ve kterém se knihovna fyzicky nachází"
2306
2307 #: 950.data.seed-values.sql:1092
2308 msgid "Allows a user to delete an MFHD record"
2309 msgstr "Povolí uživateli smazat MFHD záznam"
2310
2311 #: 950.data.seed-values.sql:13829
2312 msgid "Bell Mobility & Solo Mobile"
2313 msgstr "Bell Mobility & Solo Mobile"
2314
2315 #: 950.data.seed-values.sql:8367
2316 msgid "Djibouti "
2317 msgstr "Džibutsko "
2318
2319 # id::clm.value__kru
2320 #: 950.data.seed-values.sql:7052
2321 msgid "Kurukh"
2322 msgstr "Kurukh"
2323
2324 #: 950.data.seed-values.sql:1825
2325 msgid "Allow a user to adjust a bill (generally to zero)"
2326 msgstr "Povolit uživateli srovnat účet (obvykle na nulu)"
2327
2328 # id::clm.value__-tar id::clm.value__tat
2329 #: 950.data.seed-values.sql:7238 950.data.seed-values.sql:7239
2330 msgid "Tatar"
2331 msgstr "Tatarština"
2332
2333 #: 950.data.seed-values.sql:992
2334 msgid "Allow a user to delete an item out of another user's container"
2335 msgstr ""
2336 "Povolí uživalteli smazat položku z kontejneru (seznamu) jiného uživatele"
2337
2338 #: 950.data.seed-values.sql:8378
2339 msgid "Georgia (Republic) "
2340 msgstr "Gruzie "
2341
2342 #: 950.data.seed-values.sql:186
2343 msgid "Series Title (Browse)"
2344 msgstr "Název edice (prohlížení)"
2345
2346 #: 950.data.seed-values.sql:14088
2347 msgid "Hawaiian Telcom Wireless"
2348 msgstr "Hawaiian Telcom Wireless"
2349
2350 #: 950.data.seed-values.sql:8612
2351 msgid "Continuing resource currently published"
2352 msgstr "Pokračující zdroj aktuálně vydaný"
2353
2354 #: 950.data.seed-values.sql:3180
2355 msgid "Spine and pocket label font size"
2356 msgstr "Velikost  hřbetních a vnitřních štítků"
2357
2358 #: 950.data.seed-values.sql:3153
2359 msgid "Minimum Item Price"
2360 msgstr "Minimální cena exempláře"
2361
2362 #: 950.data.seed-values.sql:13470
2363 msgid "Author axis"
2364 msgstr "Osa autorů"
2365
2366 #: 950.data.seed-values.sql:13410
2367 msgid "Heading -- General Subdivision"
2368 msgstr "Záhlaví -- všeobecné podrozdělení"
2369
2370 #: 950.data.seed-values.sql:7110
2371 msgid "Mooré"
2372 msgstr "Mosi (more)"
2373
2374 #: 950.data.seed-values.sql:1246
2375 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
2376 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
2377
2378 #: 950.data.seed-values.sql:8531
2379 msgid "Saudi Arabia "
2380 msgstr "Saudská Arábie "
2381
2382 #: 950.data.seed-values.sql:8397
2383 msgid "Indonesia "
2384 msgstr "Indonésie "
2385
2386 #: 950.data.seed-values.sql:7232
2387 msgid "Syriac"
2388 msgstr "Syrština"
2389
2390 #: 950.data.seed-values.sql:7031
2391 msgid "Karen"
2392 msgstr "Karenština"
2393
2394 #: 950.data.seed-values.sql:6959
2395 msgid "Friulian"
2396 msgstr "Friulština (furlanština)"
2397
2398 #: 950.data.seed-values.sql:8554
2399 msgid "Uganda "
2400 msgstr "Uganda "
2401
2402 #: 950.data.seed-values.sql:15493
2403 msgid ""
2404 "If we exceed the wait time, the URL is marked as a \"timeout\" and the "
2405 "system moves on to the next URL"
2406 msgstr ""
2407 "Pokud překročíme dobu čekání, URL je označeno jako \"timeout\" a systém se "
2408 "přesune na další URL."
2409
2410 #: 950.data.seed-values.sql:5641
2411 msgid "Template Merge Container"
2412 msgstr "Kontejner pro sloučení šablon"
2413
2414 #: 950.data.seed-values.sql:11564
2415 msgid "A payment receipt needs to be formatted for printing."
2416 msgstr "Potvrzení o platbě musí být zformátováno pro tisk"
2417
2418 #: 950.data.seed-values.sql:4936
2419 msgid "Show master_account field on patron registration"
2420 msgstr ""
2421 "Zobrazit pole  Vedoucí účet -  master_account - na kartě registračních údajů "
2422 "čtenáře"
2423
2424 #: 950.data.seed-values.sql:11946
2425 msgid "The information is to be or has been deleted."
2426 msgstr "Informace  mají být nebo již jsou smazány"
2427
2428 #: 950.data.seed-values.sql:3715
2429 msgid "Obscure the Date of Birth field"
2430 msgstr "Zakrýt pole Datum narození"
2431
2432 #: 950.data.seed-values.sql:1895
2433 msgid "Create copy alert suppression"
2434 msgstr ""
2435
2436 #: 950.data.seed-values.sql:8292
2437 msgid "American Samoa "
2438 msgstr "Americká Samoa "
2439
2440 #: 950.data.seed-values.sql:8134 950.data.seed-values.sql:8839
2441 #: 950.data.seed-values.sql:8860
2442 msgid "Autobiography"
2443 msgstr "Autobiografie"
2444
2445 #: 950.data.seed-values.sql:13444
2446 msgid "Established Heading Linking Entry -- Chronological Term"
2447 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- chronologický termín"
2448
2449 #: 950.data.seed-values.sql:7214
2450 msgid "Soninke"
2451 msgstr "Sonikština"
2452
2453 #: 950.data.seed-values.sql:940
2454 msgid ""
2455 "Allow a user to remove an existing workstation so a new one can replace it"
2456 msgstr ""
2457 "Povolit uživateli odebrat existující pracovní stanici, aby ji mohla nahradit "
2458 "nová"
2459
2460 #: 950.data.seed-values.sql:13335
2461 msgid ""
2462 "Facilitates producing a CSV file representing a book list by introducing an "
2463 "\"items\" variable into the TT environment, sorted as dictated according to "
2464 "user params"
2465 msgstr ""
2466 "Usnadňuje vytvoření CSV souboru, který reprezentuje seznam knih tím, že "
2467 "zavede proměnnou \"jednotka\" do prostředí TT, setříděnou podle parametrů "
2468 "zadaných uživatelem."
2469
2470 #: 950.data.seed-values.sql:8375
2471 msgid "Gabon "
2472 msgstr "Gabon "
2473
2474 #: 950.data.seed-values.sql:8968 950.data.seed-values.sql:8985
2475 #: 950.data.seed-values.sql:9001 950.data.seed-values.sql:9017
2476 #: 950.data.seed-values.sql:9033
2477 msgid "Samples"
2478 msgstr "Ukázky"
2479
2480 #: 950.data.seed-values.sql:964
2481 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Vendor\" group"
2482 msgstr ""
2483 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Dodavatelé\""
2484
2485 #: 950.data.seed-values.sql:6997
2486 msgid "Hmong"
2487 msgstr "Hmongština"
2488
2489 #: 950.data.seed-values.sql:1048
2490 msgid "Allow a user to create/view/update/delete a currency_type"
2491 msgstr ""
2492 "Povolit uživateli vytvořit, zobrazit, upravit, smazat typ měny "
2493 "(currency_type)"
2494
2495 #: 950.data.seed-values.sql:1046
2496 msgid "Allow a staff member to directly remove a bibliographic record"
2497 msgstr "Povolit členu personálu přímo odebrat bibliografický záznam"
2498
2499 #: 950.data.seed-values.sql:13404
2500 msgid "Heading -- Topical Term"
2501 msgstr "Záhlaví - tematický termín"
2502
2503 #: 950.data.seed-values.sql:3940
2504 msgid "Content of footer_text include"
2505 msgstr "Obsah includu footer_text"
2506
2507 #: 950.data.seed-values.sql:17260
2508 msgid ""
2509 "Base URI for OverDrive Circulation API (defaults to "
2510 "https://patron.api.overdrive.com/v1). Using HTTPS here is strongly "
2511 "encouraged."
2512 msgstr ""
2513 "URI báze pro API výpůjček OverDrive (výchozí  "
2514 "https://patron.api.overdrive.com/v1). Je silně doporučováno použití  HTTPS ."
2515
2516 #: 950.data.seed-values.sql:9761
2517 msgid "A patron acquisition request has been rejected."
2518 msgstr "Akviziční požadavek čtenáře byl zamítnut"
2519
2520 #: 950.data.seed-values.sql:5110
2521 msgid ""
2522 "The Regular Expression for validation on the post_code field in patron "
2523 "registration."
2524 msgstr ""
2525 "Regulární výraz pro validaci pole PSČ   - post_code - na kartě registračních "
2526 "údajů čtenáře"
2527
2528 #: 950.data.seed-values.sql:7093
2529 msgid "Malay"
2530 msgstr "Malajština"
2531
2532 #: 950.data.seed-values.sql:13984
2533 msgid "Bulletin.net"
2534 msgstr "Bulletin.net"
2535
2536 #: 950.data.seed-values.sql:8204
2537 msgid "Cylindrical, specific type unknown"
2538 msgstr "Cylindrický, specifický typ není znám"
2539
2540 # id::citm.value__f
2541 #: 950.data.seed-values.sql:7325
2542 msgid "Manuscript cartographic material"
2543 msgstr "Rukopisný kartografický dokument"
2544
2545 #: 950.data.seed-values.sql:141
2546 msgid "Geographic Subject"
2547 msgstr "Geografické téma"
2548
2549 #: 950.data.seed-values.sql:1150
2550 msgid "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
2551 msgstr "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
2552
2553 #: 950.data.seed-values.sql:691
2554 msgid "Notification Fee"
2555 msgstr "Poplatek za upozornění"
2556
2557 #: 950.data.seed-values.sql:3664
2558 msgid "Lost items are usable on checkin instead of going 'home' first"
2559 msgstr ""
2560 "Ztracené exempláře je možné využít ihned  po vrácení namísto toho, aby se "
2561 "nejdříve vrátily do domovské knihovny."
2562
2563 #: 950.data.seed-values.sql:3691
2564 msgid ""
2565 "This prevents the system from charging more than the item price in overdue "
2566 "fines"
2567 msgstr ""
2568 "Toto zabraňuje systému účtovat v rámci pokut za pozdní vrácení vyšší částku, "
2569 "než jaká je hodnota exempláře."
2570
2571 #: 950.data.seed-values.sql:6888
2572 msgid "Cebuano"
2573 msgstr "Cebuánština"
2574
2575 #: 950.data.seed-values.sql:3252
2576 msgid "Block Renewal of Items Needed for Holds"
2577 msgstr "Blokovat prodloužení exemplářů,  na které je zadána rezervace"
2578
2579 # id::clm.value__moh
2580 #: 950.data.seed-values.sql:7107
2581 msgid "Mohawk"
2582 msgstr "Mohawk"
2583
2584 #: 950.data.seed-values.sql:924
2585 msgid "Allow a user to remove a closed date interval for a given location"
2586 msgstr "Povolit uživateli odebrad dobu uzavření knihovny pro danou lokaci."
2587
2588 #: 950.data.seed-values.sql:15678
2589 msgid "Upload Merge on Exact Match by Default"
2590 msgstr "Standardně při uploadu sloučit při přesné shodě"
2591
2592 #: 950.data.seed-values.sql:966
2593 msgid "Allow a user to place a hold on an age-protected item"
2594 msgstr ""
2595 "Povolit uživateli  rezervovat exempláře v době ochrany před rezervacemi"
2596
2597 #: 950.data.seed-values.sql:3066
2598 msgid "How long a persistent login lasts.  E.g. '2 weeks'"
2599 msgstr "Délka trvání trvalého přihlášení. Např. '2 týdny'"
2600
2601 #: 950.data.seed-values.sql:5002
2602 msgid "The prefix field will be required on the patron registration screen."
2603 msgstr "Pole Prefix bude požadovánona kartě registračních údajů čtenáře"
2604
2605 #: 950.data.seed-values.sql:12365
2606 msgid "A missing pieces patron letter needs to be formatted for printing."
2607 msgstr ""
2608 "Je zapotřebí formátovat pro tisk dopisy čtenářům o chybějících kusech"
2609
2610 #: 950.data.seed-values.sql:3796
2611 msgid "Patron Registration: Cloned patrons get address copy"
2612 msgstr "Registrace čtenáře: Klonování čtenáře připojí kopii adresy"
2613
2614 #: 950.data.seed-values.sql:4768
2615 msgid "The dob field will be required on the patron registration screen."
2616 msgstr ""
2617 "Pole Datum narození bude požadováno na kartě registračních údajů čtenáře"
2618
2619 #: 950.data.seed-values.sql:18813
2620 msgid "Grid Config: user.bucket.view"
2621 msgstr ""
2622
2623 #: 950.data.seed-values.sql:7932
2624 msgid "audio roll"
2625 msgstr "zvukový válec"
2626
2627 #: 950.data.seed-values.sql:1526
2628 msgid "ADMIN_INVOICE"
2629 msgstr "ADMIN_INVOICE"
2630
2631 #: 950.data.seed-values.sql:8604
2632 msgid "United Kingdom "
2633 msgstr "Spojené Království "
2634
2635 # id::clm.value__jav
2636 #: 950.data.seed-values.sql:7021
2637 msgid "Javanese"
2638 msgstr "Javánština"
2639
2640 #: 950.data.seed-values.sql:1620
2641 msgid "UPDATE_COPY_BTYPE"
2642 msgstr "UPDATE_COPY_BTYPE"
2643
2644 #: 950.data.seed-values.sql:18470
2645 msgid "Print Receipt On Payment"
2646 msgstr ""
2647
2648 #: 950.data.seed-values.sql:18659
2649 msgid "Grid Config: cat.bucket.record.search"
2650 msgstr ""
2651
2652 #: 950.data.seed-values.sql:1302
2653 msgid "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2654 msgstr "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2655
2656 #: 950.data.seed-values.sql:934
2657 msgid "Allow a user to remove someone from collections"
2658 msgstr "Povolit uživateli odebrat někoho z fondu"
2659
2660 #: 950.data.seed-values.sql:13696
2661 msgid "Circulation Policy Configuration"
2662 msgstr "Nastavení výpůjčních pravidel a politik"
2663
2664 #: 950.data.seed-values.sql:8564
2665 msgid "Vatican City "
2666 msgstr "Vatikán "
2667
2668 # id::clm.value__kan
2669 #: 950.data.seed-values.sql:7030
2670 msgid "Kannada"
2671 msgstr "Kannadština"
2672
2673 #: 950.data.seed-values.sql:6928
2674 msgid "Dutch, Middle (ca. 1050-1350)"
2675 msgstr "Nizozemština, střední doba (cca 1050-1350)"
2676
2677 #: 950.data.seed-values.sql:15684
2678 msgid "Merge records on exact match by default during ACQ file upload"
2679 msgstr "Při nahrávání záznamů v akvizici sloučit záznamy při přesné shodě"
2680
2681 # id::clm.value__per
2682 #: 950.data.seed-values.sql:7158
2683 msgid "Persian"
2684 msgstr "Perština"
2685
2686 #: 950.data.seed-values.sql:15088
2687 msgid "Apache Auth Proxy Login"
2688 msgstr "Autorizace Apache - Proxy přihlášení"
2689
2690 #: 950.data.seed-values.sql:18918
2691 msgid "Default MARC Template"
2692 msgstr ""
2693
2694 #: 950.data.seed-values.sql:1891
2695 msgid "Delete copy alert types"
2696 msgstr ""
2697
2698 #: 950.data.seed-values.sql:1022
2699 msgid "Allow a user to create a new provider"
2700 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nového dodavatele"
2701
2702 #: 950.data.seed-values.sql:1654
2703 msgid "VIEW_MERGE_PROFILE"
2704 msgstr "VIEW_MERGE_PROFILE"
2705
2706 #: 950.data.seed-values.sql:9725
2707 msgid "A patron acquisition request has been marked On-Order."
2708 msgstr "U akvizičního požadavku čtenáře došlo ke změně na Objednáno."
2709
2710 #: 950.data.seed-values.sql:936
2711 msgid "Allow a user to bar a patron"
2712 msgstr "Povolit uživateli zablokovat konto čtenáře"
2713
2714 #: 950.data.seed-values.sql:8468
2715 msgid "Nicaragua "
2716 msgstr "Nicaragua "
2717
2718 #: 950.data.seed-values.sql:7999
2719 msgid "Masses"
2720 msgstr "Mše"
2721
2722 #: 950.data.seed-values.sql:18967
2723 msgid "Print Template Context: bill_payment"
2724 msgstr ""
2725
2726 #: 950.data.seed-values.sql:8271
2727 msgid "Arrangement"
2728 msgstr "Kompozice"
2729
2730 #: 950.data.seed-values.sql:8474
2731 msgid "Nevada "
2732 msgstr "Nevada "
2733
2734 #: 950.data.seed-values.sql:8965 950.data.seed-values.sql:8982
2735 #: 950.data.seed-values.sql:8998 950.data.seed-values.sql:9014
2736 #: 950.data.seed-values.sql:9030
2737 msgid "Coats of arms"
2738 msgstr "Erby"
2739
2740 #: 950.data.seed-values.sql:7007
2741 msgid "Inuktitut"
2742 msgstr "Inuktitut"
2743
2744 #: 950.data.seed-values.sql:7351 950.data.seed-values.sql:8159
2745 msgid "Microopaque"
2746 msgstr "Mikrokarta"
2747
2748 #: 950.data.seed-values.sql:8414
2749 msgid "Kosovo "
2750 msgstr "Kosovo "
2751
2752 #: 950.data.seed-values.sql:8107 950.data.seed-values.sql:8741
2753 #: 950.data.seed-values.sql:8771 950.data.seed-values.sql:8801
2754 #: 950.data.seed-values.sql:8831
2755 msgid "Other reports"
2756 msgstr "Ostatní zprávy"
2757
2758 #: 950.data.seed-values.sql:1470
2759 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
2760 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
2761
2762 #: 950.data.seed-values.sql:9788
2763 msgid ""
2764 "Tests to see if the corresponding Line Item has a state of \"cancelled\"."
2765 msgstr ""
2766 "Testy ke zjištění, jestli odpovídající položky jsou ve stavu \"zrušeno\"."
2767
2768 #: 950.data.seed-values.sql:263
2769 msgid "Type of Resource"
2770 msgstr "Typ zdroje"
2771
2772 #: 950.data.seed-values.sql:952
2773 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"GlobalAdmin\" group"
2774 msgstr ""
2775 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Globální "
2776 "administrátor\" (GlobalAdmin)"
2777
2778 # id::clm.value__jpr
2779 #: 950.data.seed-values.sql:7023
2780 msgid "Judeo-Persian"
2781 msgstr "Judeo-perština"
2782
2783 #: 950.data.seed-values.sql:4249
2784 msgid ""
2785 "Format Times with this pattern (examples: \"h:m:s.SSS a z\" for "
2786 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time\", \"HH:mm\" for \"14:07\")"
2787 msgstr ""
2788 "Formátovat časy podle tohoto vzoru  (příklady: \"h:m:s.SSS a z\" pro "
2789 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time nebo \", \"HH:mm\" pro \"14:07\")"
2790
2791 #: 950.data.seed-values.sql:19163
2792 msgid "Print Template Context: patron_note"
2793 msgstr ""
2794
2795 #: 950.data.seed-values.sql:7079
2796 msgid "Lushai"
2797 msgstr "Lušáí"
2798
2799 #: 950.data.seed-values.sql:838
2800 msgid "Allow a user to update a non-cataloged item type"
2801 msgstr "Povolit uživateli upravit typy nekatalogizovaných exemplářů"
2802
2803 #: 950.data.seed-values.sql:8001
2804 msgid "Minuets"
2805 msgstr "Menuety"
2806
2807 # id::clm.value__tah
2808 #: 950.data.seed-values.sql:7234
2809 msgid "Tahitian"
2810 msgstr "Tahitština"
2811
2812 #: 950.data.seed-values.sql:8382
2813 msgid "Germany "
2814 msgstr "Německo "
2815
2816 #: 950.data.seed-values.sql:1038
2817 msgid "Allows a user to create a picklist"
2818 msgstr "Povoli uživateli vytvořit seznam pro vyzvednutí"
2819
2820 #: 950.data.seed-values.sql:1853
2821 msgid "Allow a user to modify an authority record"
2822 msgstr "Povolit uživatel upravit autoritní záznam"
2823
2824 #: 950.data.seed-values.sql:18526
2825 msgid "Copy Edit Default Values"
2826 msgstr ""
2827
2828 #: 950.data.seed-values.sql:17468
2829 msgid ""
2830 "If enabled, adds a \"Digital Bookplate\" option to the query type selectors "
2831 "in the public catalog for search on copy tags."
2832 msgstr ""
2833 "Pokud je tato volba aktivována, bude volba \"Digitální ex-libris přidána do "
2834 "selektoru typu dotazu  pro hledání podle příznaku exempláře ve veřejném "
2835 "katalogu."
2836
2837 #: 950.data.seed-values.sql:17597
2838 msgid ""
2839 "Forgive fines when checking out a long-overdue item and copy alert is "
2840 "suppressed?"
2841 msgstr ""
2842 "Prominout pokudty při půjčování dlouhodobě nevrácené jednotky, když je "
2843 "potlačeno varování k exempláři?"
2844
2845 # id::clfm.value__m
2846 #: 950.data.seed-values.sql:7342
2847 msgid "Mixed forms"
2848 msgstr "Smíšené formy"
2849
2850 #: 950.data.seed-values.sql:1098
2851 msgid "Allows staff to override the max claims returned value for a patron"
2852 msgstr ""
2853 "Povolit personálu obejít  hodnotu maximálního povoleného počtu údajně "
2854 "vrácených pro čtenáře"
2855
2856 #: 950.data.seed-values.sql:8519
2857 msgid "Sudan "
2858 msgstr "Súdán "
2859
2860 #: 950.data.seed-values.sql:1823
2861 msgid "Allow administration of MARC tag tables"
2862 msgstr "Povolit administraci tabulek MARC"
2863
2864 # id::clm.value__gay
2865 #: 950.data.seed-values.sql:6964
2866 msgid "Gayo"
2867 msgstr "Gayo"
2868
2869 #: 950.data.seed-values.sql:8074 950.data.seed-values.sql:8104
2870 #: 950.data.seed-values.sql:8738 950.data.seed-values.sql:8768
2871 #: 950.data.seed-values.sql:8798 950.data.seed-values.sql:8828
2872 msgid "Standards/specifications"
2873 msgstr "Standardy/specifikace"
2874
2875 #: 950.data.seed-values.sql:17484
2876 msgid "Library time zone"
2877 msgstr "Časové pásmo knihovny"
2878
2879 #: 950.data.seed-values.sql:8220
2880 msgid "Cordiform"
2881 msgstr "Srdcovité zobrazení"
2882
2883 #: 950.data.seed-values.sql:8360
2884 msgid "Fiji "
2885 msgstr "Fidži "
2886
2887 # id::clfm.value__0
2888 #: 950.data.seed-values.sql:7333
2889 msgid "Not fiction (not further specified)"
2890 msgstr "Literatura faktu (blíže nespecifikovaná)"
2891
2892 #: 950.data.seed-values.sql:4066 950.data.seed-values.sql:4069
2893 msgid "AuthorizeNet login"
2894 msgstr "Přihlášení do AuthorizeNet"
2895
2896 #: 950.data.seed-values.sql:4846
2897 msgid "Regex for evening_phone field on patron registration"
2898 msgstr ""
2899 "Regulární výraz pro pole Telefonní číslo večer  - evening_phone -  na kartě "
2900 "registračních údajů čtenáře"
2901
2902 #: 950.data.seed-values.sql:878
2903 msgid "Allow a user to delete another user's title note"
2904 msgstr ""
2905 "Povolit uživateli smazat poznámku k názvu vytvořenou jiným uživatelem"
2906
2907 #: 950.data.seed-values.sql:758
2908 msgid "Allow a user to mark a user as deleted"
2909 msgstr "Povolit uživateli označit jiné uživatele jako smazané"
2910
2911 # id::clm.value__-gal id::clm.value__orm
2912 #: 950.data.seed-values.sql:6963 950.data.seed-values.sql:7145
2913 msgid "Oromo"
2914 msgstr "Oromština"
2915
2916 #: 950.data.seed-values.sql:4729
2917 msgid "Require day_phone field on patron registration"
2918 msgstr ""
2919 "Požadovat pole Telefon ve dne - day_phone - na  na kartě registračních údajů "
2920 "čtenáře"
2921
2922 #: 950.data.seed-values.sql:4759
2923 msgid ""
2924 "If set the calendar widget will appear when editing the dob field on the "
2925 "patron registration form."
2926 msgstr ""
2927 "Pokud je  nastaveno,  při editaci pole \"datum narození\" se na kartě "
2928 "registračních údajů čtenáře se  objeví miniaplikace kalendáře."
2929
2930 #: 950.data.seed-values.sql:15109
2931 msgid ""
2932 "Normally, fines are not charged when a library is closed.  When set to True, "
2933 "fines will be charged during scheduled closings and normal weekly closed "
2934 "days."
2935 msgstr ""
2936 "Obvykle poplatky za zpozdné nejsou účtovány pokud je knihovna zavřená. Pokud "
2937 "nastavena hodnota Pravda, poplatky za zpozdné budou účtovány i během období "
2938 "plánovaných uzavření knihovny nebo ve dnech v týdnu, kdy je knihovna zavřená."
2939
2940 #: 950.data.seed-values.sql:4361
2941 msgid "If enabled username changing via the OPAC will be disabled"
2942 msgstr ""
2943 "Pokud je tato volba aktivována, bude zakázáno měnit uživatelská jména v OPACu"
2944
2945 #: 950.data.seed-values.sql:151
2946 msgid "General Keywords"
2947 msgstr "Obecná klíčová slova"
2948
2949 #: 950.data.seed-values.sql:7040
2950 msgid "Khotanese"
2951 msgstr "Chotánština"
2952
2953 #: 950.data.seed-values.sql:2818
2954 msgid "Patron via SIP"
2955 msgstr "čtenář via SIP"
2956
2957 #: 950.data.seed-values.sql:1164
2958 msgid "DELETE_CIRC_MOD"
2959 msgstr "DELETE_CIRC_MOD"
2960
2961 #: 950.data.seed-values.sql:1915
2962 msgid "Allows a user to manage custom permission group lists."
2963 msgstr ""
2964
2965 #: 950.data.seed-values.sql:8546
2966 msgid "Trinidad and Tobago "
2967 msgstr "Trinidad a Tobago "
2968
2969 #: 950.data.seed-values.sql:8539
2970 msgid "Thailand "
2971 msgstr "Thajsko "
2972
2973 #: 950.data.seed-values.sql:8395
2974 msgid "Illinois "
2975 msgstr "Illinois "
2976
2977 #: 950.data.seed-values.sql:3448
2978 msgid ""
2979 "How long to wait before allowing remote items to be opportunistically "
2980 "captured for a hold.  Example \"5 days\""
2981 msgstr ""
2982 "Jak dlouho čekat než bude povoleno vzdáleným exemplářům být příležitostně "
2983 "zachycen pro rezervaci. Příklad: \"5 dnů\""
2984
2985 #: 950.data.seed-values.sql:6913
2986 msgid "Creoles and Pidgins (Other)"
2987 msgstr "Kreolština a jiné pidginy (ostatní)"
2988
2989 # id::clm.value__est
2990 #: 950.data.seed-values.sql:6941
2991 msgid "Estonian"
2992 msgstr "Estonština"
2993
2994 #: 950.data.seed-values.sql:8191
2995 msgid "Lambert's cylindrical equal area"
2996 msgstr "Lambertovo kuželové zobrazení"
2997
2998 #: 950.data.seed-values.sql:3925
2999 msgid ""
3000 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3001 "%INCLUDE(alert_text)%"
3002 msgstr ""
3003 "Text / html / makro , které má být vloženo do šablony výpisu / potvrzení na "
3004 "místě  %INCLUDE(alert_text)%"
3005
3006 #: 950.data.seed-values.sql:16504
3007 msgid "Show county field on patron registration"
3008 msgstr "Zobrazit pole Okres  na kartě registračních údajů čtenáře"
3009
3010 #: 950.data.seed-values.sql:5642
3011 msgid "URL Verification Queue"
3012 msgstr "Fronta pro verifikaci URL"
3013
3014 #: 950.data.seed-values.sql:8967 950.data.seed-values.sql:8984
3015 #: 950.data.seed-values.sql:9000 950.data.seed-values.sql:9016
3016 #: 950.data.seed-values.sql:9032
3017 msgid "Forms"
3018 msgstr ""
3019
3020 #: 950.data.seed-values.sql:6982
3021 msgid "Greek, Modern (1453- )"
3022 msgstr "Řečtina, moderní (po 1453)"
3023
3024 #: 950.data.seed-values.sql:659
3025 msgid "Branch"
3026 msgstr "Pobočka"
3027
3028 #: 950.data.seed-values.sql:4777
3029 msgid ""
3030 "The dob field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
3031 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
3032 "field is required this setting is ignored."
3033 msgstr ""
3034 "Pole Datum narození bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře s "
3035 "požadovanými poli i když pole není povinné. Pokud je pole povinné, toto "
3036 "nastavení je ignorováno."
3037
3038 #: 950.data.seed-values.sql:17433
3039 msgid ""
3040 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
3041 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\").  This will be used in areas where a "
3042 "date without a timestamp is sufficient, like Date of Birth."
3043 msgstr ""
3044 "Formátovat data podle tohoto vzoru(příklady: \"yyyy-MM-dd\" pror \"2010-04-"
3045 "26\", \"d. MMM  yyyy\" for \"26. duben 2010\"). Tento formát bude použit "
3046 "všude, kde není potřeba datum s časovým razítkem, např. pro  datum narození."
3047
3048 #: 950.data.seed-values.sql:16145
3049 msgid "Leave transaction open when long overdue balance equals zero"
3050 msgstr ""
3051 "Ponechat transakce otevřené pokud bilance za dlouhodobě nevrácené je nula"
3052
3053 #: 950.data.seed-values.sql:16074
3054 msgid ""
3055 "Long-overdue check-in processing (voiding fees, re-instating overdues, etc.) "
3056 "will not take place for items that have been overdue for (or have last "
3057 "activity older than) this amount of time"
3058 msgstr ""
3059 "Zpracování při vrácení dlohodobě nevrácených (odpuštění poplatků, znovu "
3060 "nastavení nevrácených atd.)  se nebude týkat exemplářů, které byly nevrácené "
3061 "po dobu (nebo u nich byla zaznamenána aktivita před intervalem / dobou), "
3062 "která zde uvedenena."
3063
3064 #: 950.data.seed-values.sql:11937
3065 msgid "Canceled: Invalid ISBN"
3066 msgstr "Zrušeno: Neplatné ISBN"
3067
3068 #: 950.data.seed-values.sql:8608
3069 msgid "Zambia "
3070 msgstr "Zambie "
3071
3072 # id::cbs.source__3
3073 #: 950.data.seed-values.sql:7
3074 msgid "Project Gutenberg"
3075 msgstr "Projekt Gutenberg"
3076
3077 #: 950.data.seed-values.sql:1518
3078 msgid "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
3079 msgstr "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
3080
3081 #: 950.data.seed-values.sql:14173
3082 msgid "Element Mobile"
3083 msgstr "Element Mobile"
3084
3085 #: 950.data.seed-values.sql:4210 950.data.seed-values.sql:4213
3086 msgid "Enable Stripe payments"
3087 msgstr "Umožnit platbu Stripe"
3088
3089 #: 950.data.seed-values.sql:8489
3090 msgid "Philippines "
3091 msgstr "Filipíny "
3092
3093 #: 950.data.seed-values.sql:932
3094 msgid "Allow a user to put someone into collections"
3095 msgstr "Povolí uživateli přidat někoho do fondu"
3096
3097 #: 950.data.seed-values.sql:4522
3098 msgid "Show billing tab first when bills are present"
3099 msgstr ""
3100 "Pokud má čtenář nevyřízené platby, zobrazit nejdříve kartu s poplatky"
3101
3102 #: 950.data.seed-values.sql:1950
3103 msgid "Can do anything at the System level"
3104 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni systému"
3105
3106 #: 950.data.seed-values.sql:16476
3107 msgid "Allow patrons to self-register, creating pending user accounts"
3108 msgstr ""
3109 "Povolit uživatele samoobslužnou registraci vytvořením nevyřízeného "
3110 "uživatelského účtu."
3111
3112 #: 950.data.seed-values.sql:15077
3113 msgid "Verification via translator-v1"
3114 msgstr "Ověření prostřednictvím tránslátoru-v1"
3115
3116 #: 950.data.seed-values.sql:11925
3117 msgid "Shipping Charge"
3118 msgstr "Poštovné"
3119
3120 #: 950.data.seed-values.sql:12046 950.data.seed-values.sql:12241
3121 #: 950.data.seed-values.sql:12242
3122 msgid "Historical Hold Retention Age"
3123 msgstr "Doba uchování historie rezervací"
3124
3125 #: 950.data.seed-values.sql:18974
3126 msgid "Print Template: bill_payment"
3127 msgstr ""
3128
3129 #: 950.data.seed-values.sql:7428 950.data.seed-values.sql:7429
3130 #: 950.data.seed-values.sql:7497 950.data.seed-values.sql:7498
3131 #: 950.data.seed-values.sql:7585 950.data.seed-values.sql:7586
3132 msgid "Music Score"
3133 msgstr "Music Score"
3134
3135 # id::clm.value__tig
3136 #: 950.data.seed-values.sql:7248
3137 msgid "Tigré"
3138 msgstr "Tigrejština"
3139
3140 #: 950.data.seed-values.sql:3841
3141 msgid "Pop-up alert for errors"
3142 msgstr "Varování o chybách ve vyskakovacím okně"
3143
3144 #: 950.data.seed-values.sql:15129
3145 msgid ""
3146 "Sets the maxinum number of recent user activity entries to retrieve for "
3147 "display in the staff client.  0 means show none, -1 means show all.  Default "
3148 "is 1."
3149 msgstr ""
3150 "Nastaví maximální číslo zázamů poslední uživatelské aktivity pro zobrazení "
3151 "ve služebním klientu. 0 znamená nezobrazit žádné, -1 znamená zobrazit "
3152 "všechny. Výchozí hodnota je 1."
3153
3154 #: 950.data.seed-values.sql:8065 950.data.seed-values.sql:8095
3155 #: 950.data.seed-values.sql:8729 950.data.seed-values.sql:8759
3156 #: 950.data.seed-values.sql:8789 950.data.seed-values.sql:8819
3157 msgid "Legislation"
3158 msgstr "Legislativa"
3159
3160 #: 950.data.seed-values.sql:7111
3161 msgid "Multiple languages"
3162 msgstr "Více jazyků"
3163
3164 #: 950.data.seed-values.sql:3562
3165 msgid "Minimum Estimated Wait"
3166 msgstr "Minimální předpokládané čekání"
3167
3168 #: 950.data.seed-values.sql:4639
3169 msgid "Suggest alias field on patron registration"
3170 msgstr "Navrhnout na kartě registračních údajů čtenáře pole Alias"
3171
3172 #: 950.data.seed-values.sql:7103
3173 msgid "Maltese"
3174 msgstr "Maltština"
3175
3176 #: 950.data.seed-values.sql:7016
3177 msgid "Inupiaq"
3178 msgstr "Inupiak"
3179
3180 #: 950.data.seed-values.sql:17119
3181 msgid ""
3182 "Set the default width for the leftmost item print label. Please include a "
3183 "unit of measurement that is valid CSS. For example, \"1in\" or \"2.5cm\""
3184 msgstr ""
3185 "Nastavení výchozí šířky pro tiskový štítek jednotky nejvíce vlevo. Prosím, "
3186 "použit měrné jednotky, které jsou platné pro CSS. Např. \"1in\"nebor "
3187 "\"2.5cm\""
3188
3189 #: 950.data.seed-values.sql:4334
3190 msgid ""
3191 "If enabled, patrons can create and edit existing addresses.  Addresses are "
3192 "kept in a pending state until staff approves the changes"
3193 msgstr ""
3194 "Je-li tato volba aktivována, čtenáři mohou vytvářet a editovat své adresy. "
3195 "Adresy jsou ponechány v nevyřízeném stavu, dokud personál nepotvrdí změny"
3196
3197 #: 950.data.seed-values.sql:132
3198 msgid "Corporate Author"
3199 msgstr "Korporace"
3200
3201 #: 950.data.seed-values.sql:1154
3202 msgid "CREATE_VR_FORMAT"
3203 msgstr "CREATE_VR_FORMAT"
3204
3205 #: 950.data.seed-values.sql:4480
3206 msgid ""
3207 "The main entry point for this interface is in Holdings Maintenance, Actions "
3208 "for Selected Rows, Edit Item Attributes / Call Numbers / Replace Barcodes.  "
3209 "This setting changes the top and bottom panes for that interface into left "
3210 "and right panes."
3211 msgstr ""
3212 "Hlavním vstupním bodem v tomto rozhraní jsou Správa exemplářů, Akce pro "
3213 "vybrané řádky, Editovat vlastnosti / signatury /změnit čárové kódy "
3214 "exempláře. Toto nastavení změní horní a spodní panel rozhraní na levý a "
3215 "pravý panel."
3216
3217 #: 950.data.seed-values.sql:1688
3218 msgid "Create/Retrieve/Update/Delete Serial Item"
3219 msgstr "Vytvořit / načíst / upravit / smazat seriálovou jednotku."
3220
3221 #: 950.data.seed-values.sql:744
3222 msgid "Allow a user to delete a volume"
3223 msgstr "Povolit uživateli smazat svazek (signaturu)"
3224
3225 #: 950.data.seed-values.sql:7924
3226 msgid "audiotape reel"
3227 msgstr "cívka zvukové pásky"
3228
3229 #: 950.data.seed-values.sql:1776
3230 msgid "Allows staff to edit displayed copy editor fields"
3231 msgstr "Povolit uživatele upravit zobrazení polí v editoru exemplářů"
3232
3233 #: 950.data.seed-values.sql:6871
3234 msgid "Bislama"
3235 msgstr "Bislama"
3236
3237 #: 950.data.seed-values.sql:19268
3238 msgid "Print Template: offline_in_house_use"
3239 msgstr ""
3240
3241 #: 950.data.seed-values.sql:6821
3242 msgid "Acoli"
3243 msgstr "Ačoli"
3244
3245 #: 950.data.seed-values.sql:13472
3246 msgid "Topic"
3247 msgstr "Téma"
3248
3249 #: 950.data.seed-values.sql:7401 950.data.seed-values.sql:7402
3250 #: 950.data.seed-values.sql:7476 950.data.seed-values.sql:7477
3251 msgid "Book"
3252 msgstr "Kniha"
3253
3254 #: 950.data.seed-values.sql:1012
3255 msgid "Allow a user to create a new fund allocation"
3256 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nové přidělení fondu"
3257
3258 #: 950.data.seed-values.sql:499
3259 msgid "overdue_min"
3260 msgstr "zpoždění_minimální"
3261
3262 # id::crmf.name__3
3263 #: 950.data.seed-values.sql:501
3264 msgid "overdue_mid"
3265 msgstr "zpoždění_střední"
3266
3267 #: 950.data.seed-values.sql:6988
3268 msgid "Haitian French Creole"
3269 msgstr "Haitsko-francouzská kreolština"
3270
3271 #: 950.data.seed-values.sql:6869
3272 msgid "Bikol"
3273 msgstr "Bikolština"
3274
3275 # id::clm.value__swe
3276 #: 950.data.seed-values.sql:7230
3277 msgid "Swedish"
3278 msgstr "Švédština"
3279
3280 #: 950.data.seed-values.sql:1602
3281 msgid "DELETE_METABIB_CLASS"
3282 msgstr "DELETE_METABIB_CLASS"
3283
3284 #: 950.data.seed-values.sql:3727
3285 msgid ""
3286 "Skip offline checkin transaction (raise exception when processing) if item "
3287 "Status Changed Time is newer than the recorded transaction time.  WARNING: "
3288 "The Reshelving to Available status rollover will trigger this."
3289 msgstr ""
3290 "Přeskočit transkci offline vrácení (vyvolat výjimku při zpracování) jestliže "
3291 "čas změny statutu je novější než zaznamenaný čas transakce.  Pozor! Tuto "
3292 "výjimku  spustí také změna statusu z Dnes vráceno na Volné"
3293
3294 #: 950.data.seed-values.sql:3979
3295 msgid ""
3296 "If set to a non-empty value, Hold Transits will be suppressed between this "
3297 "OU and others with the same value. If set to an empty value, transits will "
3298 "not be suppressed."
3299 msgstr ""
3300 "Pokud je nastaveno na ne-prázdnou hodonotu, budou potlačeny přepravy "
3301 "rezervací mezi touto organizační jednoutkou a jinými se stejnou hodnotou. "
3302 "Pokud je nastavenou na prázdnou hodnotu, přepravy potlačeny nebudou."
3303
3304 #: 950.data.seed-values.sql:7452 950.data.seed-values.sql:7453
3305 #: 950.data.seed-values.sql:7518 950.data.seed-values.sql:7519
3306 #: 950.data.seed-values.sql:7609 950.data.seed-values.sql:7610
3307 msgid "Cassette audiobook"
3308 msgstr "Audiokniha na kazetě"
3309
3310 # id::aout.name__2
3311 #: 950.data.seed-values.sql:656 950.data.seed-values.sql:2946
3312 msgid "System"
3313 msgstr "Systém"
3314
3315 # id::clm.value__ewe
3316 #: 950.data.seed-values.sql:6943
3317 msgid "Ewe"
3318 msgstr "Eweština"
3319
3320 #: 950.data.seed-values.sql:7264
3321 msgid "Tupi languages"
3322 msgstr "Tupi jazyky"
3323
3324 #: 950.data.seed-values.sql:18715
3325 msgid "Grid Config: cat.peer_bibs"
3326 msgstr ""
3327
3328 #: 950.data.seed-values.sql:8458
3329 msgid "Niger "
3330 msgstr "Niger "
3331
3332 #: 950.data.seed-values.sql:11930
3333 msgid "Blanket Order"
3334 msgstr "Paušální objednávka"
3335
3336 #: 950.data.seed-values.sql:15083
3337 msgid "OPAC Login (jspac)"
3338 msgstr "Přihlášení do OPACu (jspac)"
3339
3340 #: 950.data.seed-values.sql:6926
3341 msgid "Dravidian (Other)"
3342 msgstr "Drávidské jazyky (ostatní)"
3343
3344 #: 950.data.seed-values.sql:12058
3345 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Untarged expiration)"
3346 msgstr ""
3347 "Doba uchování historie rezervací - zrušené  (expirace rezervace s "
3348 "nenalezeným cílem)"
3349
3350 #: 950.data.seed-values.sql:6908
3351 msgid "Creoles and Pidgins, English-based (Other)"
3352 msgstr "Kreolština a jiné pidginy na základě angličtiny"
3353
3354 #: 950.data.seed-values.sql:7300
3355 msgid "Zhuang"
3356 msgstr "Čuangština"
3357
3358 #: 950.data.seed-values.sql:1412
3359 msgid "Allow a user to update trigger cleanup entries"
3360 msgstr "Povolit uživateli upravit záznamy  o čištění spouštěčů událostí"
3361
3362 #: 950.data.seed-values.sql:1819
3363 msgid "Override the TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED event"
3364 msgstr "Obejít událost TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED"
3365
3366 #: 950.data.seed-values.sql:7904
3367 msgid "computer tape cartridge"
3368 msgstr "kazeta počítačové pásky"
3369
3370 #: 950.data.seed-values.sql:12683
3371 msgid "Invalid value for \"status\""
3372 msgstr "Neplatná hodnota pro \"status\""
3373
3374 #: 950.data.seed-values.sql:8517
3375 msgid "Spanish North Africa "
3376 msgstr "Španělské severoafrické državy "
3377
3378 #: 950.data.seed-values.sql:7301
3379 msgid "Zande"
3380 msgstr "Zandština"
3381
3382 # id::clm.value__slo
3383 #: 950.data.seed-values.sql:7202
3384 msgid "Slovak"
3385 msgstr "Slovenština"
3386
3387 #: 950.data.seed-values.sql:976
3388 msgid "Allow staff to override circulation copy range failure"
3389 msgstr "Povolit uživateli obejít chybu   výpůjčního pásma exempláře"
3390
3391 #: 950.data.seed-values.sql:6970
3392 msgid "Gilbertese"
3393 msgstr "Kiribatština"
3394
3395 #: 950.data.seed-values.sql:13759
3396 msgid "Rogers Wireless (Alternate)"
3397 msgstr "Rogers Wireless (Alternate)"
3398
3399 #: 950.data.seed-values.sql:3336
3400 msgid ""
3401 "When an item is marked damaged, overdue fines on the most recent circulation "
3402 "are voided."
3403 msgstr ""
3404 "Pokud je exempl�ozna� jako po�kozen�zdn�a v�inu posledn� v�k je zru�eno."
3405
3406 #: 950.data.seed-values.sql:1634
3407 msgid "user_request.create"
3408 msgstr "user_request.create"
3409
3410 #: 950.data.seed-values.sql:125
3411 msgid "Alternate Title"
3412 msgstr "Další název"
3413
3414 #: 950.data.seed-values.sql:1504
3415 msgid "ADMIN_CIRC_MOD"
3416 msgstr "ADMIN_CIRC_MOD"
3417
3418 #: 950.data.seed-values.sql:5056
3419 msgid ""
3420 "The suffix field will be suggested on the patron registration screen. "
3421 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
3422 "field is shown or required this setting is ignored."
3423 msgstr ""
3424 "Pole Sufix bude na kartě registračních údajů čtenáře zobrazí jako "
3425 "navrhované. Navrhovaná pole se zobrazí, pokud je aktivována volba Zobrazit "
3426 "navrhovaná pole.  Pokud je pole zobrazeno nebo je požadováno jako povinné, "
3427 "toto nastavení bude ignorováno."
3428
3429 #: 950.data.seed-values.sql:1338
3430 msgid "UPDATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
3431 msgstr "UPDATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
3432
3433 #: 950.data.seed-values.sql:16115 950.data.seed-values.sql:16121
3434 msgid "Void Processing Fee on Long-Overdue Item Return"
3435 msgstr ""
3436 "Zrušit poplatek za zpracování u dlouhodobě nevrácených, pokud je exemplář "
3437 "vrácen"
3438
3439 #: 950.data.seed-values.sql:8479
3440 msgid "Ohio "
3441 msgstr "Ohio "
3442
3443 #: 950.data.seed-values.sql:666
3444 msgid "Your Bookmobile"
3445 msgstr "Vaše pojízdná knihovna"
3446
3447 #: 950.data.seed-values.sql:954
3448 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"LocalAdmin\" group"
3449 msgstr ""
3450 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Lokální "
3451 "administrátor\""
3452
3453 #: 950.data.seed-values.sql:16593
3454 msgid "Default circulation modifier value for imported items"
3455 msgstr "Výchozí hodnota modifikátoru výpůjčky pro importovaný exemplář"
3456
3457 #: 950.data.seed-values.sql:245
3458 msgid "Abstract"
3459 msgstr "Abstrakt"
3460
3461 #: 950.data.seed-values.sql:15329
3462 msgid "Kid's OPAC Search Filter"
3463 msgstr "Vyhledávací filtr pro dětský katalog"
3464
3465 #: 950.data.seed-values.sql:7180
3466 msgid "Yakut"
3467 msgstr "Jakutština"
3468
3469 #: 950.data.seed-values.sql:796
3470 msgid "Allow a user to remove other users from permission groups"
3471 msgstr "Povolit uživateli odebrat jiné uživatele ze skupiny oprávnění"
3472
3473 #: 950.data.seed-values.sql:706
3474 msgid "Allow a user to log in to the OPAC"
3475 msgstr "Povolit uživateli přihlášení do OPACu"
3476
3477 #: 950.data.seed-values.sql:8013
3478 msgid "Passion music"
3479 msgstr "Pašijová hudba"
3480
3481 # id::clm.value__hup
3482 #: 950.data.seed-values.sql:7000
3483 msgid "Hupa"
3484 msgstr "Hupa"
3485
3486 #: 950.data.seed-values.sql:1216
3487 msgid "UPDATE_CIRC_MOD"
3488 msgstr "UPDATE_CIRC_MOD"
3489
3490 # id::clm.value__ice
3491 #: 950.data.seed-values.sql:7003
3492 msgid "Icelandic"
3493 msgstr "Islandština"
3494
3495 #: 950.data.seed-values.sql:13426
3496 msgid "See Also From Tracing -- Genre/Form Term"
3497 msgstr "Směrování odkazu viz též -- žánr/forma"
3498
3499 #: 950.data.seed-values.sql:8213
3500 msgid "Armadillo"
3501 msgstr "Pásovec"
3502
3503 #: 950.data.seed-values.sql:8362
3504 msgid "Florida "
3505 msgstr "Florida "
3506
3507 #: 950.data.seed-values.sql:8230 950.data.seed-values.sql:8886
3508 #: 950.data.seed-values.sql:8899 950.data.seed-values.sql:8912
3509 #: 950.data.seed-values.sql:8925
3510 msgid "Bathymetry, soundings"
3511 msgstr "Batymetrie, měření"
3512
3513 #: 950.data.seed-values.sql:3099 950.data.seed-values.sql:3102
3514 msgid ""
3515 "Delete bib if all copies are deleted via Acquisitions lineitem cancellation."
3516 msgstr ""
3517 "Smazat bibliografický záznam pokud prostředncitvím zrušení položek v "
3518 "akvizici smazány exempláře,"
3519
3520 #: 950.data.seed-values.sql:3961
3521 msgid ""
3522 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3523 "%INCLUDE(notice_text)%"
3524 msgstr ""
3525 "Text / html / makra pro vložení do šablony výpisů / potvrzení na místě  "
3526 "%INCLUDE(notice_text)%"
3527
3528 # id::clm.value__akk
3529 #: 950.data.seed-values.sql:6829
3530 msgid "Akkadian"
3531 msgstr "Akkadština"
3532
3533 #: 950.data.seed-values.sql:1422
3534 msgid "Allow a user to create, update, and delete trigger hooks"
3535 msgstr ""
3536 "Povolit uživateli vytvořit, změnit a smazat vazby spouštěče (triggeru)"
3537
3538 # id::clm.value__snd
3539 #: 950.data.seed-values.sql:7212
3540 msgid "Sindhi"
3541 msgstr "Sindhština"
3542
3543 #: 950.data.seed-values.sql:996
3544 msgid "Allow a user to create a new funding source"
3545 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nový finanční zdroj"
3546
3547 #: 950.data.seed-values.sql:8117
3548 msgid "Full score, miniature or study size"
3549 msgstr "Pertitura v rozsahu miniatury nebo studie"
3550
3551 #: 950.data.seed-values.sql:5488
3552 msgid ""
3553 "For staff-placed holds, in the absence of a patron preferred pickup "
3554 "location, fall back to using the staff workstation OU (rather than patron "
3555 "home OU)"
3556 msgstr ""
3557 "U rezervací zadaných personálem, pokud chybí preferovaná knihovna pro "
3558 "vyzvednutí rezervací, nouzově použít  organizační jednotku pracovní stanice "
3559 "personálu (a ne domovskou knihovnu čtenáře)"
3560
3561 #: 950.data.seed-values.sql:7978
3562 msgid "Chaconnes"
3563 msgstr "Ciacona"
3564
3565 #: 950.data.seed-values.sql:14666
3566 msgid "US Cellular"
3567 msgstr "US Cellular"
3568
3569 #: 950.data.seed-values.sql:1394
3570 msgid ""
3571 "Allow a user to override the circ.holds.hold_has_copy_at.block setting"
3572 msgstr "Povolit uživateli obejít nastavení circ.holds.hold_has_copy_at.block"
3573
3574 #: 950.data.seed-values.sql:3144 950.data.seed-values.sql:3147
3575 msgid "Default Item Price"
3576 msgstr "Přednastavená cena exemplářů"
3577
3578 #: 950.data.seed-values.sql:5420
3579 msgid "Negative Balance Interval for Overdues"
3580 msgstr "Časový interval pro záporné poplatky (refundace) za vrácené po lhůtě"
3581
3582 #: 950.data.seed-values.sql:1881
3583 msgid "Allow batch update via buckets"
3584 msgstr "Povolit dávkovou aktualizaci prostřednictvím skupin"
3585
3586 #: 950.data.seed-values.sql:7038
3587 msgid "Khoisan (Other)"
3588 msgstr "Khoisanské jazyky (ostatní)"
3589
3590 #: 950.data.seed-values.sql:846
3591 msgid "Allow a user to update a copy location"
3592 msgstr "Povolit uživateli změnit umístění exempláře"
3593
3594 #: 950.data.seed-values.sql:15317
3595 msgid ""
3596 "If this is unset, staff can view User Trigger Events regardless of age. When "
3597 "this is set to an interval, it represents the age of the oldest possible "
3598 "User Trigger Event that can be viewed."
3599 msgstr ""
3600 "Nastavený interval definuje  stáří nejstarší možné spuštěné události "
3601 "uživatele, kterou lze zobrazit. Pokud zde  není nic nastaveno, zobrazí se  "
3602 "personálu spuštěné události uživatele bez ohledu na jejich stáří."
3603
3604 #: 950.data.seed-values.sql:1764
3605 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete copy location groups"
3606 msgstr ""
3607 "Povolit uživateli vytvořit / načíst / změnit / smazat skupiny umístění "
3608 "exempláře"
3609
3610 #: 950.data.seed-values.sql:15399
3611 msgid "Warn when patron account is about to expire"
3612 msgstr "Upozornit, pokud se blíží konec čtenářské registrace"
3613
3614 #: 950.data.seed-values.sql:7692
3615 msgid "notated music"
3616 msgstr "hudební zápis"
3617
3618 #: 950.data.seed-values.sql:227
3619 msgid "Physical Descrption"
3620 msgstr ""
3621
3622 #: 950.data.seed-values.sql:7217
3623 msgid "Songhai"
3624 msgstr "Songhajština"
3625
3626 #: 950.data.seed-values.sql:5134
3627 msgid "Regex for phone fields on patron registration"
3628 msgstr ""
3629 "Regulární výraz pro pole Telefon na kartě registračních údajů čtenáře"
3630
3631 #: 950.data.seed-values.sql:5146
3632 msgid ""
3633 "Enforces a requirement for having at least one address for a patron during "
3634 "registration."
3635 msgstr ""
3636 "Při registraciy vynutí požadavek na vyplnění alespoň jedné adresy čtenáře."
3637
3638 #: 950.data.seed-values.sql:8351
3639 msgid "Equatorial Guinea "
3640 msgstr "Rovníková Guinea "
3641
3642 #: 950.data.seed-values.sql:13597
3643 msgid "Vandelay Queue"
3644 msgstr "Fronta nástroje Vandelay"
3645
3646 #: 950.data.seed-values.sql:1152
3647 msgid "CREATE_SURVEY"
3648 msgstr "CREATE_SURVEY"
3649
3650 #: 950.data.seed-values.sql:8302
3651 msgid "Belgium "
3652 msgstr "Belgie "
3653
3654 #: 950.data.seed-values.sql:8121
3655 msgid "Close score"
3656 msgstr "Vybrat skóre"
3657
3658 #: 950.data.seed-values.sql:8454
3659 msgid "North Carolina "
3660 msgstr "Severní Karolína "
3661
3662 # id::crahp.name__1
3663 #: 950.data.seed-values.sql:521
3664 msgid "3month"
3665 msgstr "3měsíční"
3666
3667 #: 950.data.seed-values.sql:18477
3668 msgid "Renew: Strict Barcode"
3669 msgstr ""
3670
3671 #: 950.data.seed-values.sql:8200
3672 msgid "Cassini-Soldner"
3673 msgstr "Cassini – Soldnerovo zobrazení"
3674
3675 #: 950.data.seed-values.sql:7969
3676 msgid "Anthems"
3677 msgstr "Anthemy"
3678
3679 #: 950.data.seed-values.sql:8311
3680 msgid "Solomon Islands "
3681 msgstr "Šalomounovy ostrovy "
3682
3683 #: 950.data.seed-values.sql:1086
3684 msgid "Allows a user to view all org settings at the specified level"
3685 msgstr ""
3686 "Povolí uživateli zograzit všchna nastavení organizace na vymezené úrovni"
3687
3688 # id::clm.value__cze id::i18n_l.name__cs-CZ id::i18n_l.description__cs-CZ
3689 # id::clm.value__cze
3690 #: 950.data.seed-values.sql:566 950.data.seed-values.sql:567
3691 #: 950.data.seed-values.sql:6915
3692 msgid "Czech"
3693 msgstr "Čeština"
3694
3695 #: 950.data.seed-values.sql:17167
3696 msgid ""
3697 "This setting allows you to inject arbitrary CSS into the item print label "
3698 "template.  For example, \".printlabel { text-transform: uppercase; }\""
3699 msgstr ""
3700 "Toto nastavení umožňuje vkládat libovolné CSS do tiskové šablony štítků "
3701 "jednotek. Například \".printlabel {text-transform: uppercase;}\""
3702
3703 # id::clm.value__mni
3704 #: 950.data.seed-values.sql:7105
3705 msgid "Manipuri"
3706 msgstr "Manipurština"
3707
3708 #: 950.data.seed-values.sql:1478
3709 msgid "Update org unit settings related to credit card processing"
3710 msgstr ""
3711 "Změnit nastavení organizační jednotky souvisejícíc se zpracováním kreditních "
3712 "karet"
3713
3714 #: 950.data.seed-values.sql:948
3715 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Circulator\" group"
3716 msgstr ""
3717 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Personál u "
3718 "výpůjčního pultu\""
3719
3720 #: 950.data.seed-values.sql:15065
3721 msgid "Login via opensrf"
3722 msgstr "Přihlášení prostřednictvím opensrf"
3723
3724 #: 950.data.seed-values.sql:6770
3725 msgid "Carrier Type"
3726 msgstr "Typ nosiče"
3727
3728 #: 950.data.seed-values.sql:7995
3729 msgid "Hymns"
3730 msgstr "Hymny, chvalozpěvy"
3731
3732 #: 950.data.seed-values.sql:1524
3733 msgid "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
3734 msgstr "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
3735
3736 #: 950.data.seed-values.sql:3601
3737 msgid ""
3738 "Recalls: A hold placed on an item with a circulation duration longer than "
3739 "this will trigger a recall. For example, \"14 days\" or \"3 weeks\"."
3740 msgstr ""
3741 "Znovuvyvolání: Rezervace exempláře, u něhož je doba výpůjčky delší než tato "
3742 "spustí nové volání. Např. \"14 dní\" nebo \"3 týdny\"."
3743
3744 #: 950.data.seed-values.sql:1262
3745 msgid "MERGE_BIB_RECORDS"
3746 msgstr "MERGE_BIB_RECORDS"
3747
3748 #: 950.data.seed-values.sql:7275
3749 msgid "Undetermined"
3750 msgstr "Neurčeno"
3751
3752 #: 950.data.seed-values.sql:5234
3753 msgid ""
3754 "When a search yields only 1 result, jump directly to the record details "
3755 "page.  This setting only affects the OPAC within the staff client"
3756 msgstr ""
3757 "Pokud je výsledkem vyhledávání  pouze jeden záznam, skočit přímo na stránku "
3758 "s detaily záznamu. Tímto nastavením je ovlivněn pouze OPAC ve služebním "
3759 "klientu."
3760
3761 #: 950.data.seed-values.sql:129
3762 msgid "Title Proper"
3763 msgstr "Název"
3764
3765 #: 950.data.seed-values.sql:7984
3766 msgid "Chorales"
3767 msgstr "Chorály"
3768
3769 #: 950.data.seed-values.sql:3162
3770 msgid "Maximum Item Price"
3771 msgstr "Maximální cena exempláře"
3772
3773 # id::clm.value__rum
3774 #: 950.data.seed-values.sql:7175
3775 msgid "Romanian"
3776 msgstr "Rumunština"
3777
3778 #: 950.data.seed-values.sql:8445
3779 msgid "Mississippi "
3780 msgstr "Mississippi "
3781
3782 # id::clm.value__srd
3783 #: 950.data.seed-values.sql:7220
3784 msgid "Sardinian"
3785 msgstr "Sardština"
3786
3787 #: 950.data.seed-values.sql:8119
3788 msgid "Voice score with accompaniment omitted"
3789 msgstr "Hlasová partitura s doprovodem vynechány"
3790
3791 #: 950.data.seed-values.sql:712
3792 msgid "Allow a user to place a hold at the title level"
3793 msgstr "Povolit uživateli zadat rezervaci na úrovni titulu"
3794
3795 #: 950.data.seed-values.sql:8262
3796 msgid "Animation and live action"
3797 msgstr "Animace nebo přímá akce"
3798
3799 #: 950.data.seed-values.sql:11955
3800 msgid "Canceled: Not Found"
3801 msgstr "Zrušeno: Nenalezeno"
3802
3803 #: 950.data.seed-values.sql:7955 950.data.seed-values.sql:8635
3804 #: 950.data.seed-values.sql:8649 950.data.seed-values.sql:8663
3805 #: 950.data.seed-values.sql:8677 950.data.seed-values.sql:8691
3806 #: 950.data.seed-values.sql:8705
3807 msgid "Thematic index"
3808 msgstr "Tematický rejstřík"
3809
3810 #: 950.data.seed-values.sql:1390
3811 msgid "Allow a user to create/update/delete reasons for order cancellations"
3812 msgstr ""
3813 "Povolit uživateli vytvořit / změnit / smazat důvody pro zrušení objednávky"
3814
3815 #: 950.data.seed-values.sql:2962
3816 msgid "Offline"
3817 msgstr "Offline"
3818
3819 #: 950.data.seed-values.sql:8400
3820 msgid "Israel "
3821 msgstr "Izrael "
3822
3823 #: 950.data.seed-values.sql:5430
3824 msgid "Negative Balance Interval for Lost"
3825 msgstr "Časový interval pro záporné poplatky (refundace) za ztracené"
3826
3827 #: 950.data.seed-values.sql:8233 950.data.seed-values.sql:8889
3828 #: 950.data.seed-values.sql:8902 950.data.seed-values.sql:8915
3829 #: 950.data.seed-values.sql:8928
3830 msgid "Pictorially"
3831 msgstr "Obrázek bez projekce"
3832
3833 #: 950.data.seed-values.sql:1660
3834 msgid "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
3835 msgstr "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
3836
3837 #: 950.data.seed-values.sql:1512
3838 msgid "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
3839 msgstr "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
3840
3841 #: 950.data.seed-values.sql:4513 950.data.seed-values.sql:4516
3842 msgid "Patron circulation summary is horizontal"
3843 msgstr "Přehled údajů o čtenáři je zobrazen horizontálně"
3844
3845 #: 950.data.seed-values.sql:8396
3846 msgid "Indiana "
3847 msgstr "Indiana "
3848
3849 #: 950.data.seed-values.sql:1266
3850 msgid "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
3851 msgstr "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
3852
3853 #: 950.data.seed-values.sql:3138
3854 msgid ""
3855 "Default status when a copy is created using the normal volume/copy creator "
3856 "interface."
3857 msgstr ""
3858 "Výchozí status, pokud je exemplář vytvořen s polužitím běžného rozhraní pro "
3859 "vytvoření signatur/exemplářů."
3860
3861 #: 950.data.seed-values.sql:888
3862 msgid "Allow a user to update an organization unit setting"
3863 msgstr "Povolit uživateli změnit nastavení organizační jednotky"
3864
3865 #: 950.data.seed-values.sql:14734
3866 msgid "Verizon Wireless"
3867 msgstr "Verizon Wireless"
3868
3869 #: 950.data.seed-values.sql:7143
3870 msgid "Ojibwa"
3871 msgstr "Odžibwejština"
3872
3873 #: 950.data.seed-values.sql:17049
3874 msgid "Item Print Label Font Weight"
3875 msgstr "Šířka fontu pro tiskové šablony štítků jednotek"
3876
3877 #: 950.data.seed-values.sql:7804
3878 msgid "roll"
3879 msgstr "kotouč"
3880
3881 #: 950.data.seed-values.sql:15472
3882 msgid ""
3883 "For URLs returning 3XX redirects, this is the maximum number of redirects we "
3884 "will follow before giving up."
3885 msgstr ""
3886 "Pro URL která vracejí 3XX přesměrování, je toto maximální počet přesměrování "
3887 "ke kterým dojde, než budou pokusy o přesměrování přerušeny."
3888
3889 #: 950.data.seed-values.sql:7407 950.data.seed-values.sql:7408
3890 #: 950.data.seed-values.sql:7482 950.data.seed-values.sql:7483
3891 #: 950.data.seed-values.sql:7564 950.data.seed-values.sql:7565
3892 msgid "Software and video games"
3893 msgstr "Software a videohry"
3894
3895 #: 950.data.seed-values.sql:7284
3896 msgid "Walamo"
3897 msgstr "Walamština"
3898
3899 #: 950.data.seed-values.sql:3592
3900 msgid ""
3901 "Recalls: When a recall is triggered, this defines the adjusted loan period "
3902 "for the item. For example, \"4 days\" or \"1 week\"."
3903 msgstr ""
3904 "Znovuvyvolání: Když je spuštěno nové vyvolání, toto definuje přizpůsobenou "
3905 "dobu výpůjčky exempláře. Např. \"4 dny\" nebo \"1 týden\"."
3906
3907 #: 950.data.seed-values.sql:7122
3908 msgid "Ndebele (Zimbabwe)  "
3909 msgstr "Ndebelština (Zimbabwe)  "
3910
3911 #: 950.data.seed-values.sql:7074
3912 msgid "Luba-Katanga"
3913 msgstr "Lubu-katanžština"
3914
3915 #: 950.data.seed-values.sql:1286
3916 msgid "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
3917 msgstr "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
3918
3919 #: 950.data.seed-values.sql:7335
3920 msgid "Comic strips"
3921 msgstr "Kreslené seriály (komiksy)"
3922
3923 # id::clm.value__ido
3924 #: 950.data.seed-values.sql:7004
3925 msgid "Ido"
3926 msgstr "Ido"
3927
3928 # id::i18n_l.description__fr-CA
3929 #: 950.data.seed-values.sql:576
3930 msgid "Canadian French"
3931 msgstr "Kanadská francouzština"
3932
3933 #: 950.data.seed-values.sql:1068
3934 msgid "Allow a user to mark an item status as 'reshelving'"
3935 msgstr "Povolit uživateli označit status exempláře jako 'Dnes vrácený'"
3936
3937 #: 950.data.seed-values.sql:12085
3938 msgid "Cat: Maintain 001/003/035 according to the MARC21 specification"
3939 msgstr "Katalogizace: Spravovat pole  001 / 003 / 035 podle standardu MARC21"
3940
3941 #: 950.data.seed-values.sql:6951
3942 msgid "Finno-Ugrian (Other)"
3943 msgstr "Ugrofinské jazyky (ostatní)"
3944
3945 #: 950.data.seed-values.sql:16858
3946 msgid "Patron search diacritic insensitive"
3947 msgstr "Hledání čtenáře bez ohledu na diakritiku"
3948
3949 #: 950.data.seed-values.sql:1722
3950 msgid "Allows a user to reopen an Acquisitions invoice"
3951 msgstr "Povolit uživateli otevřít již uzavřenou fakturu v akvizici"
3952
3953 #: 950.data.seed-values.sql:14360
3954 msgid "Cingular (GoPhone prepaid)"
3955 msgstr "Cingular (GoPhone prepaid)"
3956
3957 #: 950.data.seed-values.sql:14496
3958 msgid "Edge Wireless"
3959 msgstr "Edge Wireless"
3960
3961 #: 950.data.seed-values.sql:5650
3962 msgid "Checkout Items"
3963 msgstr "Vypůjčené exempláře"
3964
3965 #: 950.data.seed-values.sql:6846
3966 msgid "Athapascan (Other)"
3967 msgstr "Athapaskánské jazyky (ostatní)"
3968
3969 #: 950.data.seed-values.sql:3228
3970 msgid ""
3971 "Set the default line width for spine labels in number of characters. This "
3972 "specifies the boundary at which lines must be wrapped."
3973 msgstr ""
3974 "Určit nastavení výchozí šířky řádku pro tisk hřbetních štítků počtem znaků. "
3975 "Toto určuje hranici, při které se řádky musí zalomit."
3976
3977 #: 950.data.seed-values.sql:7123
3978 msgid "Ndonga"
3979 msgstr "Ndondština"
3980
3981 #: 950.data.seed-values.sql:6746
3982 msgid "OPAC Format Icons"
3983 msgstr "Ikony formátu pro OPAC"
3984
3985 #: 950.data.seed-values.sql:7884
3986 msgid "microfiche"
3987 msgstr "mikrofiš"
3988
3989 #: 950.data.seed-values.sql:8428
3990 msgid "Manitoba "
3991 msgstr "Manitoba "
3992
3993 #: 950.data.seed-values.sql:4318
3994 msgid "Telephony: Arbitrary line(s) to include in each notice callfile"
3995 msgstr ""
3996 "Telefonie: Arbitrární řádek (řádky), které mají být zahrnuty do každého "
3997 "telefonátu s vyrozuměním"
3998
3999 #: 950.data.seed-values.sql:7756
4000 msgid "microform"
4001 msgstr "mikroforma"
4002
4003 #: 950.data.seed-values.sql:11942
4004 msgid "Delivered but not received; presumed lost"
4005 msgstr "Doručeno ale nepřevzato. Předpokládaná ztráta"
4006
4007 #: 950.data.seed-values.sql:18645
4008 msgid "Grid Config: serials.copy_templates"
4009 msgstr ""
4010
4011 #: 950.data.seed-values.sql:7720
4012 msgid "cartographic moving image"
4013 msgstr "katrografický pohyblivý obraz"
4014
4015 #: 950.data.seed-values.sql:8966 950.data.seed-values.sql:8983
4016 #: 950.data.seed-values.sql:8999 950.data.seed-values.sql:9015
4017 #: 950.data.seed-values.sql:9031
4018 msgid "Genealogical tables"
4019 msgstr "Genealogické tabulky"
4020
4021 #: 950.data.seed-values.sql:17621
4022 msgid "Orders Include Copy Item Types"
4023 msgstr "Objednávky zahrnují typ položky exempláře"
4024
4025 #: 950.data.seed-values.sql:8140 950.data.seed-values.sql:8845
4026 #: 950.data.seed-values.sql:8866
4027 msgid "Reporting"
4028 msgstr "Výkazy"
4029
4030 # id::cza.label__5 id::cza.label__14 id::cza.label__23
4031 #: 950.data.seed-values.sql:99 950.data.seed-values.sql:612
4032 #: 950.data.seed-values.sql:635 950.data.seed-values.sql:13469
4033 #: 950.data.seed-values.sql:15976
4034 msgid "Title"
4035 msgstr "Název"
4036
4037 #: 950.data.seed-values.sql:4075 950.data.seed-values.sql:4078
4038 msgid "AuthorizeNet password"
4039 msgstr "Heslo pro AuthorizeNet"
4040
4041 #: 950.data.seed-values.sql:8582
4042 msgid "Cocos (Keeling) Islands "
4043 msgstr "Kokosové ostrovy "
4044
4045 #: 950.data.seed-values.sql:2902
4046 msgid "Default location for holds pickup"
4047 msgstr "Přednastavená lokace pro vyzvednutí rezervace"
4048
4049 #: 950.data.seed-values.sql:3126
4050 msgid "Default copy status (fast add)"
4051 msgstr "Výchozí status exempláře (rychlé přidání)"
4052
4053 #: 950.data.seed-values.sql:8486
4054 msgid "Peru "
4055 msgstr "Peru "
4056
4057 #: 950.data.seed-values.sql:5098
4058 msgid "Example for post_code field on patron registration"
4059 msgstr ""
4060 "Příklad pro pole PSČ (post_code) na kartě registračních údajů čtenáře"
4061
4062 #: 950.data.seed-values.sql:922
4063 msgid ""
4064 "Allow a user to create duplicate holds (two or more holds on the same title)"
4065 msgstr ""
4066 "Povolit uživateli vytvářet duplikované rezervace (dvě a více rezervací na "
4067 "tentýž titul)"
4068
4069 #: 950.data.seed-values.sql:14547
4070 msgid "Straight Talk / PagePlus Cellular"
4071 msgstr "Straight Talk / PagePlus Cellular"
4072
4073 #: 950.data.seed-values.sql:4174 950.data.seed-values.sql:4177
4074 msgid "PayPal login"
4075 msgstr "Přihlášení do PayPal"
4076
4077 #: 950.data.seed-values.sql:804
4078 msgid "User may create a new patron statistical category"
4079 msgstr "Uživatel smí vytvořit novou čtenářskou statistickou kategorii"
4080
4081 # id::clm.value__fat
4082 #: 950.data.seed-values.sql:6948
4083 msgid "Fanti"
4084 msgstr "Fantiština"
4085
4086 #: 950.data.seed-values.sql:7243
4087 msgid "Tetum"
4088 msgstr "Tetumština"
4089
4090 #: 950.data.seed-values.sql:8532
4091 msgid "Sweden "
4092 msgstr "Švédsko "
4093
4094 #: 950.data.seed-values.sql:4358
4095 msgid "Lock Usernames"
4096 msgstr "Zamkonout uživatelská jména"
4097
4098 #: 950.data.seed-values.sql:2964
4099 msgid "SMS Text Messages"
4100 msgstr "SMS zprávy"
4101
4102 #: 950.data.seed-values.sql:8581
4103 msgid "Christmas Island (Indian Ocean) "
4104 msgstr "Vánoční ostrov "
4105
4106 #: 950.data.seed-values.sql:8185
4107 msgid "Chamberlin trimetric"
4108 msgstr "Chamberlinovo trimetrické zobrazení"
4109
4110 #: 950.data.seed-values.sql:5484
4111 msgid "Workstation OU fallback for staff-placed holds"
4112 msgstr ""
4113 "Organizační jednotka pracovní stanice personálu nouzově použitá pro rezervace"
4114
4115 # id::clm.value__bam
4116 #: 950.data.seed-values.sql:6857
4117 msgid "Bambara"
4118 msgstr "Bambarština"
4119
4120 # id::cam.description__b
4121 #: 950.data.seed-values.sql:7308
4122 msgid "The item is intended for children, approximate ages 6-8 years."
4123 msgstr "Jednotka je určená dětem přibližně ve věku 6-8 let."
4124
4125 #: 950.data.seed-values.sql:7187
4126 msgid "Santali"
4127 msgstr "Santálí"
4128
4129 #: 950.data.seed-values.sql:1606
4130 msgid "DELETE_USER_BTYPE"
4131 msgstr "DELETE_USER_BTYPE"
4132
4133 # id::clm.value__vot
4134 #: 950.data.seed-values.sql:7282
4135 msgid "Votic"
4136 msgstr "Votiatština"
4137
4138 #: 950.data.seed-values.sql:8516
4139 msgid "Senegal "
4140 msgstr "Senegal "
4141
4142 #: 950.data.seed-values.sql:1176
4143 msgid "DELETE_LASSO"
4144 msgstr "DELETE_LASSO"
4145
4146 #: 950.data.seed-values.sql:13453
4147 msgid "See From Tracing -- General Subdivision"
4148 msgstr "Směrování odkazu viz -- všeobecné zpřesnění"
4149
4150 #: 950.data.seed-values.sql:8591
4151 msgid "Saint Pierre and Miquelon "
4152 msgstr "Saint-Pierre a Miquelon "
4153
4154 #: 950.data.seed-values.sql:1935 950.data.seed-values.sql:2945
4155 msgid "Acquisitions"
4156 msgstr "Akvizice"
4157
4158 #: 950.data.seed-values.sql:776
4159 msgid "Allow a user to create a new billable transaction"
4160 msgstr "Povolit uživateli vytvořit novou transakci pro účtování"
4161
4162 #: 950.data.seed-values.sql:12768
4163 msgid "An email has been requested for records in an Importer Bib Queue."
4164 msgstr "Pro bibliografický záznam ve frontě pro import je vyžadován e-mail"
4165
4166 #: 950.data.seed-values.sql:1066
4167 msgid "Allow a user to mark an item status as 'in transit'"
4168 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako 'V přepravě'"
4169
4170 #: 950.data.seed-values.sql:3916
4171 msgid ""
4172 "Disable automatic print attempts from staff client interfaces for the "
4173 "receipt types in this list.  Possible values: \"Checkout\", \"Bill Pay\", "
4174 "\"Hold Slip\", \"Transit Slip\", and \"Hold/Transit Slip\".  This is "
4175 "different from the Auto-Print checkbox in the pertinent interfaces in that "
4176 "it disables automatic print attempts altogether, rather than encouraging "
4177 "silent printing by suppressing the print dialog.  The Auto-Print checkbox in "
4178 "these interfaces have no effect on the behavior for this setting.  In the "
4179 "case of the Hold, Transit, and Hold/Transit slips, this also suppresses the "
4180 "alert dialogs that precede the print dialog (the ones that offer Print and "
4181 "Do Not Print as options)."
4182 msgstr ""
4183 "Zakázat pokus o automatický tisk z rozhraní  služebního klienta pro typy  "
4184 "výpisů / potvrzení uvedené v tomto seznamu. Možné hodnoty jsou \"Výpůjčky\", "
4185 "\"Platby\" , \"Průvodky rezervací, \"Průvodky přepravy\" a \"Průvodky "
4186 "rezervací pro přepravu\". Jde o jiné nastavení než zaškrtávací pole "
4187 "Automatický tisk v příslušných rozhraních, které zcela  zakáže pokusy o "
4188 "automatický tisk, nikoliv podporu  tichého tisku potlačením tiskového "
4189 "dialogu. Zaškrtávají pole pro automatický tisk v těchto rozhraních nemá vliv "
4190 "na chování tohoto nastavení. V případě průvodek rezervací, přepravy a "
4191 "přepravy rezervací to také potlačí dialog, který předchází tiskovému dialogu "
4192 "(ten, který nabízí volbu Tisknout a Netisknout)."
4193
4194 #: 950.data.seed-values.sql:8452
4195 msgid "Mozambique "
4196 msgstr "Mosambik "
4197
4198 #: 950.data.seed-values.sql:19
4199 msgid "Barred"
4200 msgstr "Omezení transakcí"
4201
4202 # id::clm.value__hil
4203 #: 950.data.seed-values.sql:6993
4204 msgid "Hiligaynon"
4205 msgstr "Hiligayonština"
4206
4207 #: 950.data.seed-values.sql:3360
4208 msgid "Include Lost circulations in lump sum tallies in Patron Display."
4209 msgstr ""
4210 "Zahrnout ztracené výpůjčky do paušálního  souhrnu v zobrazení čtenáře."
4211
4212 #: 950.data.seed-values.sql:15078
4213 msgid "Verification via xmlrpc"
4214 msgstr "Ověření protřednictvím xmlrpc"
4215
4216 #: 950.data.seed-values.sql:1018
4217 msgid "Allow a user to update a fund allocation"
4218 msgstr "Povolit uživateli změnit rozdělení finančního fondu"
4219
4220 #: 950.data.seed-values.sql:1454
4221 msgid "Enables the user to create/update/delete booking resource attributes"
4222 msgstr ""
4223 "Umožní uživateli vytvořit / upraivt / smazat atributy pro rezervaci zdroje"
4224
4225 #: 950.data.seed-values.sql:4651
4226 msgid ""
4227 "The barred field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
4228 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
4229 "field is required this setting is ignored."
4230 msgstr ""
4231 "Pole Blokování transakcí bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře "
4232 "spolu s povinnými poli i když není povinné. Pokud je pole povinné, je toto "
4233 "nastavení ignorováno."
4234
4235 #: 950.data.seed-values.sql:1008
4236 msgid "Allow a user to view a fund"
4237 msgstr "Povolit uživateli zobrazit finanční fond"
4238
4239 #: 950.data.seed-values.sql:8033
4240 msgid "Toccatas"
4241 msgstr "Tokáty"
4242
4243 #: 950.data.seed-values.sql:19177
4244 msgid "Print Template Context: renew"
4245 msgstr ""
4246
4247 #: 950.data.seed-values.sql:8606
4248 msgid "Yemen "
4249 msgstr "Jemen "
4250
4251 #: 950.data.seed-values.sql:13897
4252 msgid "SaskTel"
4253 msgstr "SaskTel"
4254
4255 #: 950.data.seed-values.sql:2956
4256 msgid "Global"
4257 msgstr "Globální"
4258
4259 #: 950.data.seed-values.sql:11923
4260 msgid "Tax"
4261 msgstr "Daň"
4262
4263 #: 950.data.seed-values.sql:1534
4264 msgid "ADMIN_MARC_CODE"
4265 msgstr "ADMIN_MARC_CODE"
4266
4267 # id::clm.value__-eth id::clm.value__gez
4268 #: 950.data.seed-values.sql:6942 950.data.seed-values.sql:6969
4269 msgid "Ethiopic"
4270 msgstr "Etiopština"
4271
4272 #: 950.data.seed-values.sql:8031
4273 msgid "Symphonies"
4274 msgstr "Symfonie"
4275
4276 #: 950.data.seed-values.sql:8541
4277 msgid "Turkmenistan "
4278 msgstr "Turkmenistán "
4279
4280 # id::clm.value__ijo
4281 #: 950.data.seed-values.sql:7006
4282 msgid "Ijo"
4283 msgstr "Idžo"
4284
4285 #: 950.data.seed-values.sql:1821
4286 msgid "Override the AVAIL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED event"
4287 msgstr "Obejít událost AVAIL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED"
4288
4289 #: 950.data.seed-values.sql:540
4290 msgid "Damaged"
4291 msgstr "Poškozeno"
4292
4293 #: 950.data.seed-values.sql:18652
4294 msgid "Grid Config: cat.record_overlay.holdings"
4295 msgstr ""
4296
4297 #: 950.data.seed-values.sql:990
4298 msgid "Allow a user to checkout an item that is marked as non-circ"
4299 msgstr ""
4300 "Povolit uživateli vypůjčit i exemplář, který je oznančen jako nepůjčovatelný"
4301
4302 #: 950.data.seed-values.sql:8533
4303 msgid "Namibia "
4304 msgstr "Namíbie "
4305
4306 #: 950.data.seed-values.sql:18582
4307 msgid "Grid Config: admin.server.config.metabib_field_virtual_map.grid"
4308 msgstr ""
4309
4310 #: 950.data.seed-values.sql:7119
4311 msgid "Nauru"
4312 msgstr "Nauruština"
4313
4314 #: 950.data.seed-values.sql:1034
4315 msgid "Allow a user to view/credit/debit a funding source"
4316 msgstr ""
4317 "Povolit uživateli zobrazit finanční zdroj nebo z /do něj vybrat / přidat"
4318
4319 #: 950.data.seed-values.sql:16725
4320 msgid "Disable Patron Credit"
4321 msgstr "Zakázat zálohu čtenáře"
4322
4323 #: 950.data.seed-values.sql:1050
4324 msgid "Allow a user to mark a transaction as bad (unrecoverable) debt"
4325 msgstr ""
4326 "Povolit uživateli označit transakce jako špatný (neodstranitelný) dluh"
4327
4328 #: 950.data.seed-values.sql:3958
4329 msgid "Content of notice_text include"
4330 msgstr "Obsah inkludu notice_text"
4331
4332 #: 950.data.seed-values.sql:12801
4333 msgid ""
4334 "An email has been requested for records in an Importer Authority Queue."
4335 msgstr "Pro záznam ve frontě pro import autorit byl požadován e-mail."
4336
4337 # id::clm.value__geo
4338 #: 950.data.seed-values.sql:6967
4339 msgid "Georgian"
4340 msgstr "Gruzínština"
4341
4342 #: 950.data.seed-values.sql:8048
4343 msgid "Separate supplement to another work"
4344 msgstr "Samostatný doplněk jiného díla"
4345
4346 #: 950.data.seed-values.sql:7852
4347 msgid "film cartridge"
4348 msgstr "kazeta s filmem"
4349
4350 #: 950.data.seed-values.sql:3324
4351 msgid "Claim Return Copy Status"
4352 msgstr "Status Údajně vráceného exempláře"
4353
4354 # id::clm.value__chk id::clm.value__-tru
4355 #: 950.data.seed-values.sql:6895 950.data.seed-values.sql:7257
4356 msgid "Truk"
4357 msgstr "Čukčtina"
4358
4359 #: 950.data.seed-values.sql:764
4360 msgid "Allow a user to place an item in transit"
4361 msgstr "Povolit uživateli umístit exemplář do přepravy"
4362
4363 #: 950.data.seed-values.sql:8596
4364 msgid "Northern Territory "
4365 msgstr "Severní teritorium (Austrálie) "
4366
4367 #: 950.data.seed-values.sql:1638
4368 msgid "user_request.update"
4369 msgstr "user_request.update"
4370
4371 #: 950.data.seed-values.sql:7856
4372 msgid "microscope slide"
4373 msgstr "sklíčko"
4374
4375 #: 950.data.seed-values.sql:16680
4376 msgid "Items Out Lost display setting"
4377 msgstr "Nastavení zobrazení vypůjčených ztracených exemplářů"
4378
4379 # id::clm.value__grn id::clm.value__-gua
4380 #: 950.data.seed-values.sql:6983 950.data.seed-values.sql:6984
4381 msgid "Guarani"
4382 msgstr "Guaraní"
4383
4384 #: 950.data.seed-values.sql:5191
4385 msgid ""
4386 "If true combines the Volume/Copy Creator and Item Attribute Editor in some "
4387 "instances."
4388 msgstr ""
4389 "Pokud je nastavena hodnota Pravda, na některých místech je zkombinováno "
4390 "rozhraní pro tvorbu signatur exemplářů s editorem vlastnotsí exemplářů."
4391
4392 # id::clm.value__sga
4393 #: 950.data.seed-values.sql:7193
4394 msgid "Irish, Old (to 1100)"
4395 msgstr "Irština, stará (do 1100)"
4396
4397 #: 950.data.seed-values.sql:8037
4398 msgid "Variations"
4399 msgstr "Variace"
4400
4401 #: 950.data.seed-values.sql:6992
4402 msgid "Herero"
4403 msgstr "Herero"
4404
4405 #: 950.data.seed-values.sql:8431
4406 msgid "Maine "
4407 msgstr "Maine "
4408
4409 #: 950.data.seed-values.sql:8143 950.data.seed-values.sql:8848
4410 #: 950.data.seed-values.sql:8869
4411 msgid "Language instruction"
4412 msgstr "Jazyková lekce"
4413
4414 #: 950.data.seed-values.sql:7172
4415 msgid "Romance (Other)"
4416 msgstr "Románské jazyky (ostatní)"
4417
4418 #: 950.data.seed-values.sql:974
4419 msgid "Allow staff to override fine amount checkout failure"
4420 msgstr "Povolit personálu obejít selhání výpůjčky na základě výše pokuty"
4421
4422 # id::clm.value__eng
4423 #: 950.data.seed-values.sql:6936
4424 msgid "English"
4425 msgstr "Angličtina"
4426
4427 #: 950.data.seed-values.sql:1692
4428 msgid "Create Bibliographic Record Peer Type"
4429 msgstr "Vytvořit rovnocenný typ biliografického záznamu"
4430
4431 #: 950.data.seed-values.sql:8432
4432 msgid "Mauritius "
4433 msgstr "Mauricius "
4434
4435 #: 950.data.seed-values.sql:7314
4436 msgid "Juvenile"
4437 msgstr "Nezletilí"
4438
4439 #: 950.data.seed-values.sql:8368
4440 msgid "Georgia "
4441 msgstr "Georgia "
4442
4443 #: 950.data.seed-values.sql:13454
4444 msgid "See From Tracing -- Geographic Subdivision"
4445 msgstr "Směrování odkazu viz -- geografické zpřesnění"
4446
4447 #: 950.data.seed-values.sql:8248 950.data.seed-values.sql:8942
4448 #: 950.data.seed-values.sql:8952
4449 msgid "Loose-leaf"
4450 msgstr "Volné listy"
4451
4452 #: 950.data.seed-values.sql:15080
4453 msgid "SIP2 User Verification"
4454 msgstr "Uživatelské ověření SIP2"
4455
4456 #: 950.data.seed-values.sql:8563
4457 msgid "British Virgin Islands "
4458 msgstr "Britské Panenské ostrovy "
4459
4460 #: 950.data.seed-values.sql:8441
4461 msgid "Missouri "
4462 msgstr "Missouri "
4463
4464 #: 950.data.seed-values.sql:7381
4465 msgid "8 mm."
4466 msgstr "8 mm."
4467
4468 #: 950.data.seed-values.sql:8483
4469 msgid "Mayotte "
4470 msgstr "Mayotte "
4471
4472 #: 950.data.seed-values.sql:8253
4473 msgid "Updating database"
4474 msgstr "Aktualizuji databázi"
4475
4476 # id::clm.value__iro
4477 #: 950.data.seed-values.sql:7019
4478 msgid "Iroquoian (Other)"
4479 msgstr "Irokézské jazyky (ostatní)"
4480
4481 #: 950.data.seed-values.sql:7139
4482 msgid "Nyankole"
4483 msgstr "Nyankolština"
4484
4485 #: 950.data.seed-values.sql:13414
4486 msgid "Heading -- Chronological Subdivision"
4487 msgstr "Záhlaví - chronologické podrozdělení"
4488
4489 #: 950.data.seed-values.sql:2963
4490 msgid "Receipt Template"
4491 msgstr "Šablona stvrzenky"
4492
4493 #: 950.data.seed-values.sql:3763
4494 msgid ""
4495 "When a user has more than this number of concurrently active self-serve "
4496 "password reset requests for their account, prevent the user from creating "
4497 "any new self-serve password reset requests until the number of active "
4498 "requests for the user drops back below this number."
4499 msgstr ""
4500 "Pokud má uživatel více než tento počet současně aktivních požadavků na nové "
4501 "nastavení hesla, zabránit uživateli ve vytvoření jakéhokoliv dalšího "
4502 "požadavku na nastavení nového hesla, dokud počet aktivních požadavků znovu "
4503 "neklesne pod tento počet."
4504
4505 #: 950.data.seed-values.sql:7700
4506 msgid "computer program"
4507 msgstr "počítačový program"
4508
4509 #: 950.data.seed-values.sql:18547
4510 msgid "Patron Search Include Inactive"
4511 msgstr ""
4512
4513 #: 950.data.seed-values.sql:8478
4514 msgid "New Zealand "
4515 msgstr "Nový Zéland "
4516
4517 #: 950.data.seed-values.sql:4585 950.data.seed-values.sql:4588
4518 msgid "Default level of patrons' internet access"
4519 msgstr "Východí úroven přístupu k internetu"
4520
4521 #: 950.data.seed-values.sql:970
4522 msgid "Allow staff to override checkout count failure"
4523 msgstr "Povolit personálu  obejít selhání výpůjčky na základě počtu výpůjček"
4524
4525 # id::clm.value__hun
4526 #: 950.data.seed-values.sql:6999
4527 msgid "Hungarian"
4528 msgstr "Maďarština"
4529
4530 # id::clfm.description__0
4531 #: 950.data.seed-values.sql:7333
4532 msgid ""
4533 "The item is not a work of fiction and no further identification of the "
4534 "literary form is desired"
4535 msgstr ""
4536 "Exemplář není beletrie a žádná další identifikace literární formy není "
4537 "požadována"
4538
4539 #: 950.data.seed-values.sql:1160
4540 msgid "DELETE_BIB_LEVEL"
4541 msgstr "DELETE_BIB_LEVEL"
4542
4543 #: 950.data.seed-values.sql:8620
4544 msgid "Questionable date"
4545 msgstr "Sporné datum"
4546
4547 # id::clm.value__mdr
4548 #: 950.data.seed-values.sql:7094
4549 msgid "Mandar"
4550 msgstr "Mandar"
4551
4552 #: 950.data.seed-values.sql:1238
4553 msgid "UPDATE_METABIB_FIELD"
4554 msgstr "UPDATE_METABIB_FIELD"
4555
4556 #: 950.data.seed-values.sql:34
4557 msgid "Note, no blocks"
4558 msgstr "Poznámka bez blokací"
4559
4560 #: 950.data.seed-values.sql:3520
4561 msgid ""
4562 "The amount of time an item will be held on the shelf before the hold "
4563 "expires. For example: \"2 weeks\" or \"5 days\""
4564 msgstr ""
4565 "Doba, po kterou bude exmplář uložen jako Rezervace k vyzvednutí, než "
4566 "rezervace vyprší. Například \"2 týdny\" nebo \"5 dnů\""
4567
4568 #: 950.data.seed-values.sql:16624
4569 msgid "Patron Exceeds Max Long-Overdue Threshold"
4570 msgstr "Čtenář překročil maximální povolený počet dlouhodobých výpůjček"
4571
4572 #: 950.data.seed-values.sql:4048
4573 msgid "Allow Credit Card Payments"
4574 msgstr "Povolit platby kreditní kartou"
4575
4576 #: 950.data.seed-values.sql:8326
4577 msgid "Congo (Democratic Republic) "
4578 msgstr "Demokratická republika Kongo "
4579
4580 #: 950.data.seed-values.sql:6748
4581 msgid "Metarecord Hold Formats"
4582 msgstr "Formát rezervací metazáznamu"
4583
4584 #: 950.data.seed-values.sql:1572
4585 msgid "CREATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
4586 msgstr "CREATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
4587
4588 #: 950.data.seed-values.sql:3466
4589 msgid ""
4590 "When calculating age protection rules use the active date instead of the "
4591 "creation date."
4592 msgstr ""
4593 "Při kalkulaci pravidel pro dobu ochrany exempláře použít datum aktivace "
4594 "exempláře namísto data vytvoření."
4595
4596 #: 950.data.seed-values.sql:1360
4597 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.void_overdue_on_lost"
4598 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.void_overdue_on_lost"
4599
4600 #: 950.data.seed-values.sql:8008
4601 msgid "Operas"
4602 msgstr "Opery"
4603
4604 #: 950.data.seed-values.sql:8567
4605 msgid "Vietnam "
4606 msgstr "Vietnam "
4607
4608 #: 950.data.seed-values.sql:8004
4609 msgid "Multiple forms"
4610 msgstr "Více různých forem"
4611
4612 # id::clm.value__bra
4613 #: 950.data.seed-values.sql:6875
4614 msgid "Braj"
4615 msgstr "Bradžština"
4616
4617 #: 950.data.seed-values.sql:7988
4618 msgid "Dance forms"
4619 msgstr "Taneční formy"
4620
4621 #: 950.data.seed-values.sql:8308
4622 msgid "Bermuda Islands "
4623 msgstr "Bermudy "
4624
4625 #: 950.data.seed-values.sql:5400
4626 msgid "Prohibit negative balance on bills for lost materials"
4627 msgstr "Zakáže naúčtování záporných poplatků pro ztracené materiály"
4628
4629 #: 950.data.seed-values.sql:8176
4630 msgid "Project not specified"
4631 msgstr "Projekt nespecifikován"
4632
4633 #: 950.data.seed-values.sql:15667
4634 msgid "Import non-matching records by default during ACQ file upload"
4635 msgstr ""
4636 "Při nahrání souboru v akvizici standardně importovat záznamy, které nemají "
4637 "shodu"
4638
4639 #: 950.data.seed-values.sql:6968
4640 msgid "German"
4641 msgstr "Němčina"
4642
4643 #: 950.data.seed-values.sql:17210
4644 msgid "Holds Retarget Interval"
4645 msgstr "Interval pro přesměrování rezervací na nové cíle"
4646
4647 #: 950.data.seed-values.sql:17199
4648 msgid ""
4649 "This setting is used to set the default width (in number of characters) to "
4650 "use for call number wrapping in the left print label."
4651 msgstr ""
4652 "Toto nastavení použito pro definici výchozí šířky (v počtu znaků), které "
4653 "bude použito pro zalomení signatur v tiskových štítcích"
4654
4655 #: 950.data.seed-values.sql:12671
4656 msgid "Import failed due to barcode collision"
4657 msgstr "Import se nezdařil kvůli kolizi čárových kódů"
4658
4659 #: 950.data.seed-values.sql:8551
4660 msgid "Tanzania "
4661 msgstr "Tanzánie "
4662
4663 #: 950.data.seed-values.sql:1428
4664 msgid "Allow a user to update trigger hooks"
4665 msgstr "Povolit uživateli změnit vazby spouštěče (triggeru)"
4666
4667 #: 950.data.seed-values.sql:1600
4668 msgid "DELETE_MERGE_PROFILE"
4669 msgstr "DELETE_MERGE_PROFILE"
4670
4671 #: 950.data.seed-values.sql:11373
4672 msgid "An email has been requested for a hold request history."
4673 msgstr "Pro historii požadavků na rezervace je požadován e-mail."