7ff77d72ff0cd99e2b9c6d6b650555d3eec924ad
[Evergreen.git] / build / i18n / po / db.seed / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2016-03-14 20:44-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2016-06-29 18:34+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2016-06-30 05:21+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 18115)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-Language: Czech\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #: 950.data.seed-values.sql:7939
19 msgid "Estonia "
20 msgstr "Estonsko "
21
22 #: 950.data.seed-values.sql:117
23 msgid "Series Title"
24 msgstr "Název edice"
25
26 # id::clfm.value__p
27 #: 950.data.seed-values.sql:6928 950.data.seed-values.sql:7734
28 #: 950.data.seed-values.sql:8439 950.data.seed-values.sql:8460
29 msgid "Poetry"
30 msgstr "Poezie"
31
32 # id::clm.value__pau
33 #: 950.data.seed-values.sql:6741
34 msgid "Palauan"
35 msgstr "Palauština"
36
37 #: 950.data.seed-values.sql:1566
38 msgid ""
39 "Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available "
40 "in certain staff interfaces"
41 msgstr ""
42 "Povolí uživatelům a ukádat a stahovat sady filtrů pro dialog filtrů, které "
43 "jsou k dispozici v některých rozhraních pro personál"
44
45 # id::clm.value__kir
46 #: 950.data.seed-values.sql:6628
47 msgid "Kyrgyz"
48 msgstr "Kyrgyzština"
49
50 #: 950.data.seed-values.sql:5165
51 msgid "Z39.50 Source"
52 msgstr "Z39.50 zdroj"
53
54 #: 950.data.seed-values.sql:7429
55 msgid "film reel"
56 msgstr "filmový pás"
57
58 #: 950.data.seed-values.sql:2605
59 msgid "OPAC"
60 msgstr "OPAC"
61
62 # id::clm.value__nor
63 #: 950.data.seed-values.sql:6719
64 msgid "Norwegian"
65 msgstr "Norština"
66
67 # id::cza.label__3 id::cza.label__12 id::cza.label__21
68 #: 950.data.seed-values.sql:386 950.data.seed-values.sql:407
69 #: 950.data.seed-values.sql:15401
70 msgid "LCCN"
71 msgstr "LCCN"
72
73 #: 950.data.seed-values.sql:15379
74 msgid "Rollover Distribution Formulae Funds"
75 msgstr ""
76
77 #: 950.data.seed-values.sql:35
78 msgid "Alerting block on Circ"
79 msgstr "Upozornění s blokací výpůjček"
80
81 # id::clm.value__dua
82 #: 950.data.seed-values.sql:6512
83 msgid "Duala"
84 msgstr "Dualština"
85
86 #: 950.data.seed-values.sql:15135
87 msgid "Upload Merge on Single Match by Default"
88 msgstr "Standardně sloučit při nahrávání při jedné shodě."
89
90 #: 950.data.seed-values.sql:7701
91 msgid "Full score"
92 msgstr "Velká partitura"
93
94 #: 950.data.seed-values.sql:4573
95 msgid ""
96 "The ident_value2 field will be suggested on the patron registration screen. "
97 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
98 "field is shown or required this setting is ignored."
99 msgstr ""
100 "Pole \"číslo identifikačního dokladu 2\" (ident_value2) na kartě "
101 "registračních údajů čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhované pole je "
102 "viditelné, pokud  je na kartě registračních údajů čtenáře aktivována volba "
103 "\" zobrazit navrhovaná pole\". Pokud je aktivní volba \"zobrazit povinná "
104 "pole\", toto nastavení je ignorováno."
105
106 #: 950.data.seed-values.sql:4804
107 msgid "Require at least one address for Patron Registration"
108 msgstr "Pro registraci čtenáře požadovat alespoň jednu adresu"
109
110 #: 950.data.seed-values.sql:1538
111 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete address alerts"
112 msgstr "Povolí uživatelo vytvořit / zobrazit / smazat adresu upozornění."
113
114 #: 950.data.seed-values.sql:8058
115 msgid "Nunavut "
116 msgstr "Nunavut "
117
118 # id::crrf.name__2
119 # nutná úprava dle kontextu. 10 haléřů za den se mi nelíbí
120 #: 950.data.seed-values.sql:300
121 msgid "10_cent_per_day"
122 msgstr "10_centů_za_den"
123
124 #: 950.data.seed-values.sql:98
125 msgid "Keyword"
126 msgstr "Klíčové slovo"
127
128 #: 950.data.seed-values.sql:5235
129 msgid "Renew Circulations"
130 msgstr "Prodloužit výpůjčky"
131
132 #: 950.data.seed-values.sql:15050
133 msgid "Upload Default Match Set"
134 msgstr "Nahrát přednastavenou sadu shody"
135
136 #: 950.data.seed-values.sql:7608
137 msgid "Rock music"
138 msgstr "Rocková hudba"
139
140 #: 950.data.seed-values.sql:974
141 msgid "DELETE_SURVEY"
142 msgstr "DELETE_SURVEY"
143
144 #: 950.data.seed-values.sql:7880
145 msgid "Aruba "
146 msgstr "Aruba "
147
148 #: 950.data.seed-values.sql:12892
149 msgid "Heading -- Meeting Name"
150 msgstr "Titulek --jméno shromaždiště"
151
152 #: 950.data.seed-values.sql:7757
153 msgid "Not Applicable"
154 msgstr "Nelze použít"
155
156 #: 950.data.seed-values.sql:7731 950.data.seed-values.sql:8436
157 #: 950.data.seed-values.sql:8457
158 msgid "Memoirs"
159 msgstr "Memoáry"
160
161 #: 950.data.seed-values.sql:15459
162 msgid "Long-Overdue Items Usable on Checkin"
163 msgstr "Dlouhodobě nevrácené exempláře použitelné pro půjčování."
164
165 #: 950.data.seed-values.sql:3091
166 msgid ""
167 "The purpose is to provide an interval of time after an item goes into the on-"
168 "holds-shelf status before it appears to patrons that it is actually on the "
169 "holds shelf.  This gives staff time to process the item before it shows as "
170 "ready-for-pickup. Examples: \"5 days\", \"1 hour\""
171 msgstr ""
172 "Účelem je poskytnout časový interval poté co exempláře přejde do statusu "
173 "\"na regále s rezervacemi\" než se čtenářům zobrazí, že je opravdu na regále "
174 "s rezervacemi. To poskytne personálu dostatek času pro zpracování rezervace "
175 "než se exemplář  zobrazí jako  \"připraveno pro vyzvednutí\". Příklad: \"5 "
176 "dnů\", \"1 hodina\"."
177
178 #: 950.data.seed-values.sql:7754
179 msgid "Instrumental and vocal parts"
180 msgstr "Instrumentální a vokální části"
181
182 #: 950.data.seed-values.sql:1330
183 msgid "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
184 msgstr "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
185
186 #: 950.data.seed-values.sql:11542
187 msgid "Cat: Use Internal ID for TCN Value"
188 msgstr "Katalogizace: Použít interní ID jako TCN"
189
190 #: 950.data.seed-values.sql:8161
191 msgid "Wake Island "
192 msgstr "Wake (ostrov) "
193
194 #: 950.data.seed-values.sql:72
195 msgid "Patron had an invalid evening phone number"
196 msgstr "Čtenář má neplatné číslo večerního telefonu"
197
198 # id::clm.value__nah
199 #: 950.data.seed-values.sql:6701
200 msgid "Nahuatl"
201 msgstr "Nahuatl"
202
203 #: 950.data.seed-values.sql:11742 950.data.seed-values.sql:11743
204 msgid "Historical Hold Retention Start Date"
205 msgstr "Počáteční datum ponechávání historických rezervací"
206
207 #: 950.data.seed-values.sql:5038
208 msgid ""
209 "Prevent negative balances (refunds) on bills for overdue materials. Set to "
210 "\"true\" to prohibit negative balances at all times or, when used in "
211 "conjunction with an interval setting, to prohibit negative balances after a "
212 "set period of time."
213 msgstr ""
214 "Zabraňuje naúčtování záporných poplatků (refundace) u poplatků za materiály "
215 "po výpůjční lhůtě. Nastavení \"pravda\" může buď zakázat  záporné poplatky "
216 "vždy nebo - když je použito v kombinaci s nastaveným intervalem -  zakáže "
217 "záporné poplatky po uplynutí určitého  časového období."
218
219 # id::aout.name__5
220 #: 950.data.seed-values.sql:439
221 msgid "Bookmobile"
222 msgstr "Pojízdná knihovna"
223
224 # id::clm.value__kaw
225 #: 950.data.seed-values.sql:6619
226 msgid "Kawi"
227 msgstr "Kawi"
228
229 #: 950.data.seed-values.sql:7800
230 msgid "Eckert"
231 msgstr "Eckertovo zobrazení"
232
233 #: 950.data.seed-values.sql:4336
234 msgid "Suggest claims_never_checked_out_count field on patron registration"
235 msgstr ""
236 "Navrhnout pole \"počet údajně nikdy nevypůjčených\" "
237 "(claims_never_checked_out_count) na kartě registračních údajů čtenáře."
238
239 #: 950.data.seed-values.sql:3052
240 msgid "Hard boundary"
241 msgstr "Pevná hranice"
242
243 #: 950.data.seed-values.sql:8077
244 msgid "Poland "
245 msgstr "Polsko "
246
247 #: 950.data.seed-values.sql:8120
248 msgid "Switzerland "
249 msgstr "Švýcarsko "
250
251 #: 950.data.seed-values.sql:13435 950.data.seed-values.sql:14221
252 msgid "Virgin Mobile"
253 msgstr "Virgin Mobile"
254
255 #: 950.data.seed-values.sql:13082
256 msgid "Repertoire de vedettes-matiere"
257 msgstr "Adresář předmětových hesel"
258
259 #: 950.data.seed-values.sql:7991
260 msgid "Jamaica "
261 msgstr "Jamaica "
262
263 # id::clm.value__sas
264 #: 950.data.seed-values.sql:6771
265 msgid "Sasak"
266 msgstr "Sasakština"
267
268 #: 950.data.seed-values.sql:920
269 msgid "CREATE_ORG_UNIT"
270 msgstr "CREATE_ORG_UNIT"
271
272 #: 950.data.seed-values.sql:311
273 msgid "Available"
274 msgstr "Dostupné"
275
276 # id::crcd.name__6
277 #: 950.data.seed-values.sql:268
278 msgid "35_days_1_renew"
279 msgstr "35_dní_1_prodloužení"
280
281 #: 950.data.seed-values.sql:4058
282 msgid ""
283 "Regular expression defining the patron username format, used for patron "
284 "registration and self-service username changing only"
285 msgstr ""
286 "Regulární výraz, který určuje formát uživatelské jména používaného pouze pro "
287 "registrační údaje a samoobslužnou změnu uživatelského jména."
288
289 #: 950.data.seed-values.sql:776
290 msgid "Allow a user to view a funding source"
291 msgstr "Povolit uživatům zobrazení fianančního zdroje"
292
293 #: 950.data.seed-values.sql:4874
294 msgid "Target copies for a hold even if copy's circ lib is closed"
295 msgstr ""
296 "Vybírat exempláře jako cíl rezervace i v případě že výpůjční knihovna "
297 "exempláře je zavřená."
298
299 #: 950.data.seed-values.sql:4816
300 msgid ""
301 "So for example, if you search for John Doe, normally you would get at most "
302 "50 results.  This setting allows you to raise or lower that limit."
303 msgstr ""
304 "Například pokud hledáte Jana Nováka, obvykle dostanetenejvýše 50 výsledků. "
305 "Toto nastavení Vám umožní zvýšit nebo snížt tento limit."
306
307 #: 950.data.seed-values.sql:7830 950.data.seed-values.sql:8524
308 #: 950.data.seed-values.sql:8534
309 msgid "Game"
310 msgstr "Hra"
311
312 #: 950.data.seed-values.sql:624
313 msgid "Allow a user to delete a copy location"
314 msgstr "Povolit uživateli smazat umístění exempláře"
315
316 #: 950.data.seed-values.sql:329
317 msgid "Long Overdue"
318 msgstr "Dlouhodobě nevrácené dokumenty"
319
320 #: 950.data.seed-values.sql:15437
321 msgid "Maximum Z39.50 Batch Search Results"
322 msgstr "Maximálníá počet výsledku v dávce při vyhledávní v Z39.50"
323
324 #: 950.data.seed-values.sql:8128
325 msgid "Tasmania "
326 msgstr "Tasmánie "
327
328 #: 950.data.seed-values.sql:33
329 msgid "Alerting Note, no blocks"
330 msgstr "Upozornění bez blokace výpůjček"
331
332 #: 950.data.seed-values.sql:3649
333 msgid ""
334 "If set to a non-empty value, Non-Hold Transits will be suppressed between "
335 "this OU and others with the same value. If set to an empty value, transits "
336 "will not be suppressed."
337 msgstr ""
338 "Pokud je v tomto nastavení ne-prázdná hodnota, \"nerezervační\" přepravy "
339 "mezi touto a dalšími organizačními jednotkami se stejnou hodnotou budou "
340 "potlačeny.  Pokud je nastaven prázdní hodnot, přeprava nebude potlačena."
341
342 #: 950.data.seed-values.sql:14808
343 msgid ""
344 "Leave transaction open when lost balance equals zero.  This leaves the lost "
345 "copy on the patron record when it is paid"
346 msgstr ""
347 "Ponechat transakci otevřenou pokud se  bilance za ztracený exemplář rovná "
348 "nule. Tak  zůstane ztracený exemplář ve čtenřáském kontě  i po  zaplacení."
349
350 #: 950.data.seed-values.sql:1134
351 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
352 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
353
354 #: 950.data.seed-values.sql:455 950.data.seed-values.sql:3322
355 #: 950.data.seed-values.sql:3325
356 msgid "Lost Materials Processing Fee"
357 msgstr "Poplatek za zpracování ztracených exemplářů"
358
359 #: 950.data.seed-values.sql:668
360 msgid "Allow a user to view uploaded offline script information"
361 msgstr "Povolit uživateli zobrazení informací o nahraném offline scriptu"
362
363 #: 950.data.seed-values.sql:1640
364 msgid "Data Review"
365 msgstr "Přehled dat"
366
367 #: 950.data.seed-values.sql:13949
368 msgid "Chariton Valley Wireless"
369 msgstr "Chariton Valley Wireless"
370
371 #: 950.data.seed-values.sql:578
372 msgid "Allow a user to edit copies in batch"
373 msgstr "Povolit uživateli dávkovou editaci exemplářů"
374
375 #: 950.data.seed-values.sql:8103
376 msgid "Singapore "
377 msgstr "Singapur "
378
379 #: 950.data.seed-values.sql:1308
380 msgid "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
381 msgstr "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
382
383 #: 950.data.seed-values.sql:8009
384 msgid "Luxembourg "
385 msgstr "Lucembursko "
386
387 #: 950.data.seed-values.sql:942
388 msgid "DELETE_COPY_STATUS"
389 msgstr "DELETE_COPY_STATUS"
390
391 #: 950.data.seed-values.sql:4900
392 msgid "Jump to details on 1 hit (public)"
393 msgstr "Při nalezení 1 výsledku skočit na detail"
394
395 #: 950.data.seed-values.sql:6545
396 msgid "Gã"
397 msgstr "Ga"
398
399 #: 950.data.seed-values.sql:8209
400 msgid "Continuing resource status unknown"
401 msgstr "Pokračující zdroj s neznámým statusem"
402
403 #: 950.data.seed-values.sql:6950
404 msgid "Serial"
405 msgstr "Seriál"
406
407 # id::clm.value__ven
408 #: 950.data.seed-values.sql:6864
409 msgid "Venda"
410 msgstr "Vendština"
411
412 #: 950.data.seed-values.sql:11496
413 msgid ""
414 "Holds: When testing hold matrix matchpoints, use the profile group of the "
415 "receiving user instead of that of the requestor (affects staff-placed holds)"
416 msgstr ""
417 "Rezervace: Při testování matice bodů shody rezervací, použít skupinu "
418 "uživatele přijímajícího rezervaci namísto skupiny toho, kdo rezervaci zadává "
419 "( toto nastavení ovlivňuje rezervace zadané personálem)."
420
421 #: 950.data.seed-values.sql:8164
422 msgid "West Virginia "
423 msgstr "Západní Virginie "
424
425 #: 950.data.seed-values.sql:3469
426 msgid ""
427 "Override the default circ lib of \"here\" with a pre-configured circ lib for "
428 "pre-cat items.  The value should be the \"shortname\" (aka policy name) of "
429 "the org unit"
430 msgstr ""
431 "Obejít přednastavenou výpůjční knihovnu \"zde\"přednanastavenou knihovnou "
432 "pro předkatalogizované exempláře. Hodnotou by měla být zkratka organizační "
433 "jednotky."
434
435 # id::clm.value__ori
436 #: 950.data.seed-values.sql:6729
437 msgid "Oriya"
438 msgstr "Urijština"
439
440 #: 950.data.seed-values.sql:718
441 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"User\" group"
442 msgstr "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny uživatelů"
443
444 #: 950.data.seed-values.sql:120
445 msgid "Abbreviated Title"
446 msgstr "Zkrácený název"
447
448 #: 950.data.seed-values.sql:7783
449 msgid "Equirectangular"
450 msgstr ""
451
452 #: 950.data.seed-values.sql:8093
453 msgid "Rwanda "
454 msgstr "Rwanda "
455
456 # id::i18n_l.name__en-CA
457 #: 950.data.seed-values.sql:353
458 msgid "English (Canada)"
459 msgstr "Angličtina (Kanada)"
460
461 #: 950.data.seed-values.sql:7868
462 msgid "Armenia (Republic) "
463 msgstr "Arménie "
464
465 #: 950.data.seed-values.sql:7816 950.data.seed-values.sql:8472
466 #: 950.data.seed-values.sql:8485 950.data.seed-values.sql:8498
467 #: 950.data.seed-values.sql:8511
468 msgid "Form lines"
469 msgstr ""
470
471 #: 950.data.seed-values.sql:12906
472 msgid "Heading -- Form Subdivision"
473 msgstr "Záhlaví -- podrozdělení podle formy"
474
475 #: 950.data.seed-values.sql:4528
476 msgid ""
477 "The evening_phone field will be shown on the patron registration screen. "
478 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
479 "If the field is required this setting is ignored."
480 msgstr ""
481 "Pole  \"večerní telefon\" (evening_phone)  bude zobrazeno na kartě "
482 "registračních údajů čtenáře spolu s povinnými poli poli i pokud není "
483 "povinné. Pokud jde o povinné  pole, je toto nastavení ignorováno."
484
485 #: 950.data.seed-values.sql:4411
486 msgid ""
487 "The day_phone field will be suggested on the patron registration screen. "
488 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
489 "field is shown or required this setting is ignored."
490 msgstr ""
491 "Pole pro telefon přes den (day_phone) bude na kartě registračních údajů "
492 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhované pole se zobrazí spolu s "
493 "povinnými poli i když není povinné. Pokud jde o povinné pole, je toto "
494 "nastavení ignorováno."
495
496 #: 950.data.seed-values.sql:744
497 msgid "Allow a user to renew an item past the maximum renewal count"
498 msgstr ""
499 "Povolit uživateli prodloužit výpůjčku poté, co vypršel maximální povolený "
500 "počet prodloužení"
501
502 #: 950.data.seed-values.sql:14423
503 msgid "A text message has been requested for a call number."
504 msgstr "Byla vyžádána SMS na telefonní číslo."
505
506 #: 950.data.seed-values.sql:11490
507 msgid "Canceled: By Vendor"
508 msgstr "Zrušeno dodavatelem"
509
510 #: 950.data.seed-values.sql:1118
511 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
512 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
513
514 #: 950.data.seed-values.sql:15417
515 msgid "Maximum Parallel Z39.50 Batch Searches"
516 msgstr "Maximum paralelních dávkových vyhledávání Z39.50"
517
518 #: 950.data.seed-values.sql:13535
519 msgid "Alaska, USA"
520 msgstr "Aljaška, USA"
521
522 #: 950.data.seed-values.sql:7863
523 msgid "Alberta "
524 msgstr "Alberta "
525
526 #: 950.data.seed-values.sql:3907
527 msgid "Format Times with this pattern."
528 msgstr "Formátovat časy podle tohoto vzoru"
529
530 #: 950.data.seed-values.sql:6663
531 msgid "Luo (Kenya and Tanzania)"
532 msgstr "Luoština (Keňa a Tanzanie)"
533
534 #: 950.data.seed-values.sql:2952
535 msgid ""
536 "When a patron checks out an item and they have no holds that directly target "
537 "the item, the system will attempt to find a hold for the patron that could "
538 "be fulfilled by the checked out item and fulfills it"
539 msgstr ""
540 "Pokud se čtenář pokouší půjčit knihovní jednotku  a neexistují rezervace, "
541 "které jsou přímo cílené na tuto knihovní jednotku, systém se pokusí pro "
542 "čtenáře najít rezervací, která by mohla být splněna vypůjčenou knihovní "
543 "jednotkou a splní ji."
544
545 #: 950.data.seed-values.sql:4510
546 msgid ""
547 "The Regular Expression for validation on the evening_phone field in patron "
548 "registration."
549 msgstr ""
550 "Regulární výraz pro validaci pole pro večerní telefon (evening_phone) v "
551 "registračních údajích čtenáře"
552
553 #: 950.data.seed-values.sql:3271
554 msgid "When true, don't target any copies at this org unit for holds"
555 msgstr ""
556 "Pokud je nastaveno na \"pravda\", nepoužívat žádné exempláře z této "
557 "organizační jednotky  jako cíl rezervace"
558
559 #: 950.data.seed-values.sql:4462
560 msgid "Regex for email field on patron registration"
561 msgstr "Regulární výraz pro pole \"e-mail\" v registračních údajích čtenáře"
562
563 #: 950.data.seed-values.sql:3952
564 msgid "Courier Code"
565 msgstr "Kód kurýra"
566
567 #: 950.data.seed-values.sql:6420
568 msgid "Apache languages"
569 msgstr "Apačské jazyky"
570
571 #: 950.data.seed-values.sql:1276
572 msgid "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
573 msgstr "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
574
575 #: 950.data.seed-values.sql:7129 950.data.seed-values.sql:7130
576 #: 950.data.seed-values.sql:7136 950.data.seed-values.sql:7137
577 #: 950.data.seed-values.sql:7212 950.data.seed-values.sql:7213
578 msgid "Blu-ray"
579 msgstr "Blu-ray"
580
581 #: 950.data.seed-values.sql:854
582 msgid "Allows a user to create a purchase order"
583 msgstr "Povolí uživateli vytvořit objednávku"
584
585 #: 950.data.seed-values.sql:7727 950.data.seed-values.sql:8432
586 #: 950.data.seed-values.sql:8453
587 msgid "Instruction"
588 msgstr "Instrukce"
589
590 #: 950.data.seed-values.sql:3610
591 msgid "Content of header_text include"
592 msgstr "Obsah includu header_text"
593
594 #: 950.data.seed-values.sql:12181
595 msgid "Invalid value for \"deposit_amount\""
596 msgstr "Neplatná hodnota \"výše vkladu\""
597
598 #: 950.data.seed-values.sql:8200
599 msgid "Inclusive dates of collection"
600 msgstr "Data zahrnutá v kolekci"
601
602 #: 950.data.seed-values.sql:3466
603 msgid "Pre-cat Item Circ Lib"
604 msgstr "Výpůjční knihovna předkatalogizovaných exemplářů"
605
606 # id::citm.value__m
607 #: 950.data.seed-values.sql:6915
608 msgid "Computer file"
609 msgstr "Počítačový soubor"
610
611 #: 950.data.seed-values.sql:14119
612 msgid "Nextel"
613 msgstr "Nextel"
614
615 #: 950.data.seed-values.sql:11454
616 msgid "EDI"
617 msgstr "EDI"
618
619 #: 950.data.seed-values.sql:1124
620 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
621 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
622
623 #: 950.data.seed-values.sql:8055
624 msgid "Nova Scotia "
625 msgstr "Nové Skotsko "
626
627 #: 950.data.seed-values.sql:11850
628 msgid "A missing pieces slip needs to be formatted for printing."
629 msgstr "Průvodku pro chybějící kusy je nutné formátovat pro tisk"
630
631 #: 950.data.seed-values.sql:3475
632 msgid "Change reshelving status interval"
633 msgstr ""
634 "Upravit  interval změny statutu exempláře z \" vráceno, dosud nezařazeno\" "
635 "na \" dostupné\""
636
637 #: 950.data.seed-values.sql:2961
638 msgid ""
639 "When filling related holds on checkout only match on items that are valid "
640 "for opportunistic capture for the hold. Without this set a Title or Volume "
641 "hold could match when the item is not holdable. With this set only holdable "
642 "items will match."
643 msgstr ""
644 "Při plnění příslušné rezervace při výpůjčce odpovědět pouze exempláři, které "
645 "jsou v souladu s příhodným zachycením rezervace. Bez tohoto nastavení může "
646 "dojít k zachycení titulů nebo svazků, které nejsou rezervovatelné. S tímto "
647 "nastavení budou využity pouze rezervovaelné exempláře."
648
649 #: 950.data.seed-values.sql:526
650 msgid ""
651 "Allow a user to continue to renew an item even if it is required for a hold"
652 msgstr ""
653 "Povolit uživateli prodloužení výpůjčky,  i když je exemplář požadován pro "
654 "rezervaci"
655
656 #: 950.data.seed-values.sql:4339
657 msgid ""
658 "The claims_never_checked_out_count field will be suggested on the patron "
659 "registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested "
660 "fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
661 msgstr ""
662 "Pole \"počet údajně nikdy nevypůjčených\" (claims_never_checked_out_count) "
663 "bude na kartě registračních údajů čtenáře zobrazeno jako navrhované,  tj. "
664 "objeví se, když je zvoleno zobrazení navrhovaných polí. Pokud je toto pole "
665 "zobrazeno nebo je povinné, toto nastavení je ignorováno."
666
667 #: 950.data.seed-values.sql:7885
668 msgid "British Columbia "
669 msgstr "Brtiská Kolumbie "
670
671 # id::clfm.description__p
672 #: 950.data.seed-values.sql:6928
673 msgid "The item is a poem or collection of poems."
674 msgstr "Jednotka je báseň nebo sbírka básní"
675
676 # id::clm.value__kau
677 #: 950.data.seed-values.sql:6618
678 msgid "Kanuri"
679 msgstr "Kanuri"
680
681 #: 950.data.seed-values.sql:6551
682 msgid "Germanic (Other)"
683 msgstr "Germánské jazyky (ostatní)"
684
685 #: 950.data.seed-values.sql:8171
686 msgid "Midway Islands "
687 msgstr "Midway "
688
689 # id::cbs.source__1
690 #: 950.data.seed-values.sql:3
691 msgid "oclc"
692 msgstr "oclc"
693
694 #: 950.data.seed-values.sql:3358
695 msgid "Item Status for Missing Pieces"
696 msgstr "Status exempláře pro chybějící kusy."
697
698 #: 950.data.seed-values.sql:8542 950.data.seed-values.sql:8559
699 #: 950.data.seed-values.sql:8575 950.data.seed-values.sql:8591
700 #: 950.data.seed-values.sql:8607
701 msgid "Illustrations"
702 msgstr "Ilustrace"
703
704 #: 950.data.seed-values.sql:8129
705 msgid "Tennessee "
706 msgstr "Tennessee "
707
708 #: 950.data.seed-values.sql:7281
709 msgid "notated movement"
710 msgstr "zápis pohybu"
711
712 #: 950.data.seed-values.sql:6947
713 msgid "Subunit"
714 msgstr "Dílčí jednotka"
715
716 #: 950.data.seed-values.sql:16235
717 msgid "Void longoverdue item processing fee when claims returned"
718 msgstr ""
719 "Zrušit poplatek za zpracování dlouhodobě nevrácené jednotky pokud je "
720 "označena jako údajně vrácená"
721
722 #: 950.data.seed-values.sql:8125
723 msgid "Tunisia "
724 msgstr "Tunisko "
725
726 # id::clm.value__bih
727 #: 950.data.seed-values.sql:6453
728 msgid "Bihari"
729 msgstr "Bihárština"
730
731 # id::clm.value__wel
732 #: 950.data.seed-values.sql:6872
733 msgid "Welsh"
734 msgstr "Velština"
735
736 #: 950.data.seed-values.sql:3097
737 msgid "Soft stalling interval"
738 msgstr "Měkký interval pro odklad"
739
740 #: 950.data.seed-values.sql:13813
741 msgid "Alltel (Allied Wireless)"
742 msgstr "Alltel (Allied Wireless)"
743
744 #: 950.data.seed-values.sql:8169
745 msgid "Saint Kitts"
746 msgstr "Svatý Kryštof"
747
748 # id::clm.value__goh
749 #: 950.data.seed-values.sql:6561
750 msgid "German, Old High (ca. 750-1050)"
751 msgstr "Němčina, horní, starší doba (cca 750-1050)"
752
753 # id::clm.value__tem
754 #: 950.data.seed-values.sql:6826
755 msgid "Temne"
756 msgstr "Temne"
757
758 #: 950.data.seed-values.sql:7543 950.data.seed-values.sql:8223
759 #: 950.data.seed-values.sql:8237 950.data.seed-values.sql:8251
760 #: 950.data.seed-values.sql:8265 950.data.seed-values.sql:8279
761 #: 950.data.seed-values.sql:8293
762 msgid "Biography or performer or history of ensemble"
763 msgstr "životopis, výkonný umělec nebo historie souboru"
764
765 #: 950.data.seed-values.sql:2877
766 msgid "Spine label line width"
767 msgstr "Sířka hřbetního štítku"
768
769 #: 950.data.seed-values.sql:7629
770 msgid "Map series"
771 msgstr "Série map"
772
773 #: 950.data.seed-values.sql:4330
774 msgid ""
775 "The claims_never_checked_out_count field will be shown on the patron "
776 "registration screen. Showing a field makes it appear with required fields "
777 "even when not required. If the field is required this setting is ignored."
778 msgstr ""
779 "Pole \"údajně nikdy nevypůjčeno\" (claims_never_checked_out_count) bude "
780 "zobrazeno v rozhraní registračních údajů čtenáře, což znamená, že pole bude "
781 "viditelné spolu s povinnými poli, i když není povinné. Pokud jde povinné  "
782 "pole, toto nastavení bude ignorováno."
783
784 #: 950.data.seed-values.sql:1434
785 msgid "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
786 msgstr "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
787
788 #: 950.data.seed-values.sql:7792
789 msgid "Bonne"
790 msgstr "Bonneovo zobrazení"
791
792 #: 950.data.seed-values.sql:3034
793 msgid "Auto-Extending Grace Periods extend for all closed dates"
794 msgstr "Automatickérozšíření odložených lhůt  se rozšiřuje na  data uzavření"
795
796 #: 950.data.seed-values.sql:672
797 msgid "Allow a user to change the due date on an item to any date"
798 msgstr "Povolí čtenáři změnit datum vrácení  exempláře na jakékoliv datum"
799
800 #: 950.data.seed-values.sql:7775
801 msgid "Goode's homolographic"
802 msgstr ""
803
804 #: 950.data.seed-values.sql:7652 950.data.seed-values.sql:7682
805 #: 950.data.seed-values.sql:8316 950.data.seed-values.sql:8346
806 #: 950.data.seed-values.sql:8376 950.data.seed-values.sql:8406
807 msgid "Surveys of the literature in a subject area"
808 msgstr "Průzkum literatury v tematické oblasti"
809
810 # id::crcd.name__8
811 #: 950.data.seed-values.sql:272
812 msgid "1_hour_2_renew"
813 msgstr "1_hodina_2_prodloužení"
814
815 #: 950.data.seed-values.sql:4363
816 msgid "Regex for barcodes on patron registration"
817 msgstr "Regulární výraz pro čárový kód v registračních údajích čtenáře"
818
819 #: 950.data.seed-values.sql:2922 950.data.seed-values.sql:2925
820 msgid "Charge lost on zero"
821 msgstr "Za ztracené exempláře účtovat nulu"
822
823 #: 950.data.seed-values.sql:630
824 msgid ""
825 "Allow a user to see if another user has permission to place a hold on a "
826 "given copy"
827 msgstr ""
828 "Povolit uživateli zobrazit, jestli má jiný uživatel oprávnění zadat "
829 "rezervaci na daný exemplář"
830
831 # id::clm.value__jpn
832 #: 950.data.seed-values.sql:6607
833 msgid "Japanese"
834 msgstr "Japonština"
835
836 #: 950.data.seed-values.sql:14841
837 msgid "Truncate fines to max fine amount"
838 msgstr "Oříznout pokuty na maximální výši pokuty"
839
840 #: 950.data.seed-values.sql:2637
841 msgid ""
842 "When receiving a copy in acquisitions, set the copy \"creator\" to be the "
843 "staff that received the copy"
844 msgstr ""
845 "Při přijetí exempláře v akvizici nastavit člena personálu, který přijímal "
846 "exemplář jako \"tvůrce exempláře\"."
847
848 #: 950.data.seed-values.sql:4892
849 msgid "Jump to details on 1 hit (staff client)"
850 msgstr "Skočit na detail při jednom vyhledaném záznamu (služební klient)"
851
852 #: 950.data.seed-values.sql:1422
853 msgid "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
854 msgstr "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
855
856 #: 950.data.seed-values.sql:4201
857 msgid "Button bar"
858 msgstr "Lišta tlačítek"
859
860 #: 950.data.seed-values.sql:12179
861 msgid "Invalid value for \"price\""
862 msgstr "Neplatná hodnota pro \"cenu\""
863
864 #: 950.data.seed-values.sql:2850
865 msgid "Defines the control number identifier used in 003 and 035 fields."
866 msgstr "Definuje identifikátor kontrolního čísla použitý v polích 003 a 035."
867
868 # id::clm.value__ssw id::clm.value__-swz
869 #: 950.data.seed-values.sql:6809 950.data.seed-values.sql:6816
870 msgid "Swazi"
871 msgstr "Svatština"
872
873 #: 950.data.seed-values.sql:4624
874 msgid "Regex for other_phone field on patron registration"
875 msgstr ""
876 "Regulární výraz pro pole \"další telefon\" (other_phone) v registračních "
877 "údajích čtenáře"
878
879 # id::clm.value__inc
880 #: 950.data.seed-values.sql:6596
881 msgid "Indic (Other)"
882 msgstr "Indo-árijské jazyky (ostatní)"
883
884 #: 950.data.seed-values.sql:8012
885 msgid "Massachusetts "
886 msgstr "Massachusetts "
887
888 # id::cbs.source__2
889 # nutný kontext
890 #: 950.data.seed-values.sql:5
891 msgid "System Local"
892 msgstr "Lokální systém"
893
894 #: 950.data.seed-values.sql:8106
895 msgid "San Marino "
896 msgstr "San Marino "
897
898 #: 950.data.seed-values.sql:13147 950.data.seed-values.sql:13153
899 msgid "Default Phone Number"
900 msgstr "Přednastavené číslo telefonu"
901
902 #: 950.data.seed-values.sql:13983
903 msgid "Cleartalk Wireless"
904 msgstr "Cleartalk Wireless"
905
906 # id::clm.value__new
907 #: 950.data.seed-values.sql:6711
908 msgid "Newari"
909 msgstr "Névárština"
910
911 #: 950.data.seed-values.sql:878
912 msgid "Allows staff to edit the note for a bill on a transaction"
913 msgstr "Povolí personálu během tansakce  vytvořit poznámku k platbě"
914
915 #: 950.data.seed-values.sql:1070
916 msgid "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
917 msgstr "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
918
919 #: 950.data.seed-values.sql:4240
920 msgid "This is the default Ident Type for new users in the patron editor."
921 msgstr ""
922 "Toto je výchozí hodnota pro typ identifikačního dokladu při vytvoření nového "
923 "uživatele čtenáře v editoru čtenářů."
924
925 #: 950.data.seed-values.sql:12239
926 msgid "Print output has been requested for records in an Importer Bib Queue."
927 msgstr ""
928 "Ve frontě bibliografických záznamů pro import je vyžadován tiskový výstup."
929
930 #: 950.data.seed-values.sql:3901
931 msgid ""
932 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
933 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\")"
934 msgstr ""
935 "Formátovazt data podle tohoto vzoru (příklady: \"rrrr-MM-dd\" pro  \"2010-04-"
936 "26\", \"MMM d, rrrr\" pro \"26. dub 2010\")"
937
938 #: 950.data.seed-values.sql:6721
939 msgid "Nubian languages"
940 msgstr "Nubijské jazyky"
941
942 # id::clm.value__arm id::i18n_l.name__hy-AM id::i18n_l.description__hy-AM
943 #: 950.data.seed-values.sql:362 950.data.seed-values.sql:363
944 #: 950.data.seed-values.sql:6424
945 msgid "Armenian"
946 msgstr "Arménština"
947
948 # id::clm.value__sad
949 #: 950.data.seed-values.sql:6763
950 msgid "Sandawe"
951 msgstr "Sandawština"
952
953 #: 950.data.seed-values.sql:720
954 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Patron\" group"
955 msgstr ""
956 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele do / ze skupiny čtenářů."
957
958 #: 950.data.seed-values.sql:760
959 msgid "Allow a user to run reports"
960 msgstr "Povolit uživateli vytvořit zprávu"
961
962 #: 950.data.seed-values.sql:11477
963 msgid "This line item is not found in the referenced message."
964 msgstr "V odkazované zprávě nebyla tato položka nalezena"
965
966 #: 950.data.seed-values.sql:14017
967 msgid "Syringa Wireless"
968 msgstr "Syringa Wireless"
969
970 #: 950.data.seed-values.sql:12187
971 msgid "Invalid value for \"copy_number\""
972 msgstr "Neplatná hodnota \"copy_number\" (číslo exempláře)"
973
974 #: 950.data.seed-values.sql:4726
975 msgid "The county field will be required on the patron registration screen."
976 msgstr ""
977 "Pole \"okres\"bude vyžadováno na na kartě registračních údajů čtenáře "
978 "vyžadováno jako povinné."
979
980 #: 950.data.seed-values.sql:316
981 msgid "In process"
982 msgstr "Zpracovává se"
983
984 #: 950.data.seed-values.sql:980
985 msgid "DELETE_XML_TRANSFORM"
986 msgstr "DELETE_XML_TRANSFORM"
987
988 #: 950.data.seed-values.sql:3583
989 msgid "Content of alert_text include"
990 msgstr "Content obsahu includu  alert_text"
991
992 #: 950.data.seed-values.sql:2673
993 msgid ""
994 "When the amount remaining in the fund, including spent money and "
995 "encumbrances, goes below this percentage, attempts to spend from the fund "
996 "will result in a warning to the staff."
997 msgstr ""
998 "Pokud se částka zbývající ve fondu (včetně již utracených peněz a závazků)  "
999 "dostane pod toto procento, při pokusu utratit peníze z tohoto fondu obdží "
1000 "personál varovnou zprávu."
1001
1002 #: 950.data.seed-values.sql:3106
1003 msgid "Hard stalling interval"
1004 msgstr "Tvrdý interval pro odklad"
1005
1006 # id::cam.value__f
1007 #: 950.data.seed-values.sql:6897
1008 msgid "Specialized"
1009 msgstr "Specializovaný"
1010
1011 # id::i18n_l.description__en-US
1012 #: 950.data.seed-values.sql:348
1013 msgid "American English"
1014 msgstr "Americká angličtina"
1015
1016 #: 950.data.seed-values.sql:6715
1017 msgid "Norwegian (Nynorsk)"
1018 msgstr "Norština (nynorsk)"
1019
1020 #: 950.data.seed-values.sql:7905
1021 msgid "California "
1022 msgstr "Kalifornie "
1023
1024 #: 950.data.seed-values.sql:2522 950.data.seed-values.sql:2523
1025 msgid "Hits per Page"
1026 msgstr "Počet výsledků na stránku"
1027
1028 #: 950.data.seed-values.sql:7493
1029 msgid "computer disc cartridge"
1030 msgstr "kazeta počítačového disku"
1031
1032 #: 950.data.seed-values.sql:15536 950.data.seed-values.sql:15542
1033 msgid "Void Processing Fee on Long-Overdue Item Return"
1034 msgstr ""
1035 "Zrušit poplatek za zpracování u dlouhodobě nevrácených, pokud je exemplář "
1036 "vrácen"
1037
1038 #: 950.data.seed-values.sql:133
1039 msgid "Personal Author"
1040 msgstr "Personální autor"
1041
1042 #: 950.data.seed-values.sql:8162
1043 msgid "Wales "
1044 msgstr "Wales "
1045
1046 # id::clm.value__mad
1047 #: 950.data.seed-values.sql:6666
1048 msgid "Madurese"
1049 msgstr "Madurština"
1050
1051 #: 950.data.seed-values.sql:4357
1052 msgid ""
1053 "The claims_returned_count field will be suggested on the patron registration "
1054 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
1055 "If the field is shown or required this setting is ignored."
1056 msgstr ""
1057 "Pole \"Počet údajně vrácených\" (claims_returned_count) se na kartě "
1058 "registračních údajů zobrazí jako navrhované.  Navrhovaná pole jsou zobrazena "
1059 "když je aktivována volba \"zobrazit navrhovaná pole\". Pokud je toto pole "
1060 "zobrazeno nebo je  povinné,  toto nastavení bude ignorováno."
1061
1062 #: 950.data.seed-values.sql:1374
1063 msgid "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
1064 msgstr "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
1065
1066 # id::clm.value__sag
1067 #: 950.data.seed-values.sql:6764
1068 msgid "Sango (Ubangi Creole)"
1069 msgstr "Sangština (Ubangi Creole)"
1070
1071 #: 950.data.seed-values.sql:6622
1072 msgid "Khasi"
1073 msgstr "Khásí"
1074
1075 #: 950.data.seed-values.sql:7819 950.data.seed-values.sql:8475
1076 #: 950.data.seed-values.sql:8488 950.data.seed-values.sql:8501
1077 #: 950.data.seed-values.sql:8514
1078 msgid "Land forms"
1079 msgstr "Reliéfy"
1080
1081 #: 950.data.seed-values.sql:13745
1082 msgid "Bluegrass Cellular"
1083 msgstr "Bluegrass Cellular"
1084
1085 #: 950.data.seed-values.sql:1558
1086 msgid ""
1087 "Allows a user to create, edit, and delete custom toolbars for workstations"
1088 msgstr ""
1089 "Povolit uživateli vytvořit, upravit nebo smazat nástrojovou lištu pro "
1090 "pracovní stanici"
1091
1092 # id::clm.value__mah
1093 #: 950.data.seed-values.sql:6668
1094 msgid "Marshallese"
1095 msgstr "Maršalština"
1096
1097 #: 950.data.seed-values.sql:16248
1098 msgid ""
1099 "Restrict patron opt-in to home library and related orgs at specified depth"
1100 msgstr ""
1101 "Omezit nastavení souhlasu čtenáře na domovskou knihovnu a související "
1102 "knihovny ve specifikované hloubce"
1103
1104 # id::clm.value__yao
1105 #: 950.data.seed-values.sql:6878
1106 msgid "Yao (Africa)"
1107 msgstr "Jaoština (Afrika)"
1108
1109 #: 950.data.seed-values.sql:12316
1110 msgid ""
1111 "CSV output has been requested for Import Items from records in an Importer "
1112 "Bib Queue."
1113 msgstr ""
1114 "Ve frontě pro import bibliografických záznamů je vyžadován CSV výstup pro "
1115 "import."
1116
1117 #: 950.data.seed-values.sql:7923
1118 msgid "Cuba "
1119 msgstr "Kuba "
1120
1121 #: 950.data.seed-values.sql:4318
1122 msgid "Suggest barred field on patron registration"
1123 msgstr "Navrhnout pole \"blokovat čtenáře\" v registračních údajích čtenáře"
1124
1125 #: 950.data.seed-values.sql:7661 950.data.seed-values.sql:7691
1126 #: 950.data.seed-values.sql:8325 950.data.seed-values.sql:8355
1127 #: 950.data.seed-values.sql:8385 950.data.seed-values.sql:8415
1128 msgid "Law reports and digests"
1129 msgstr "Legislativní příspěvky a sbírky"
1130
1131 #: 950.data.seed-values.sql:6750
1132 msgid "Prakrit languages"
1133 msgstr "Prákrty"
1134
1135 #: 950.data.seed-values.sql:1376
1136 msgid "DELETE_INVOICE_METHOD"
1137 msgstr "DELETE_INVOICE_METHOD"
1138
1139 #: 950.data.seed-values.sql:320
1140 msgid "On order"
1141 msgstr "Objednáno"
1142
1143 #: 950.data.seed-values.sql:7976
1144 msgid "Iceland "
1145 msgstr "Island "
1146
1147 #: 950.data.seed-values.sql:3442
1148 msgid ""
1149 "Length of time (in seconds) a self-serve password reset request should "
1150 "remain active."
1151 msgstr ""
1152 "Délka času (v sekundách), po kterou má zůstat požadavek na nové nastavení "
1153 "hesla aktivním."
1154
1155 #: 950.data.seed-values.sql:3277
1156 msgid "Reset request time on un-cancel"
1157 msgstr "Přenastavit čas poždavku u zrušených a následně obnovených"
1158
1159 #: 950.data.seed-values.sql:7621
1160 msgid "Villancicos"
1161 msgstr "Vánoční koledy"
1162
1163 #: 950.data.seed-values.sql:13221
1164 msgid "Local"
1165 msgstr "Lokální"
1166
1167 #: 950.data.seed-values.sql:1082
1168 msgid "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
1169 msgstr "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
1170
1171 # id::clm.value__ady
1172 #: 950.data.seed-values.sql:6408
1173 msgid "Adygei"
1174 msgstr "Adygei"
1175
1176 #: 950.data.seed-values.sql:3064
1177 msgid "Holds: Soft boundary"
1178 msgstr "Rezervace: Tolerantní hranice"
1179
1180 #: 950.data.seed-values.sql:4561
1181 msgid "Show ident_value2 field on patron registration"
1182 msgstr ""
1183 "Zobrazit číslo druhého identifikačního dokladu na kartě registračních údajů "
1184 "čtenáře"
1185
1186 #: 950.data.seed-values.sql:1372
1187 msgid "DELETE_COPY_BTYPE"
1188 msgstr "DELETE_COPY_BTYPE"
1189
1190 #: 950.data.seed-values.sql:4780
1191 msgid ""
1192 "Instead of All fields, show just suggested fields in patron registration by "
1193 "default."
1194 msgstr ""
1195 "Místo všech polí standardně zobrazit na kartě registračních údajů čtenáře "
1196 "pouze navrhovaná pole."
1197
1198 #: 950.data.seed-values.sql:8005
1199 msgid "Liechtenstein "
1200 msgstr "Lichtenštejnsko "
1201
1202 #: 950.data.seed-values.sql:428
1203 msgid "Everywhere"
1204 msgstr "Všude"
1205
1206 #: 950.data.seed-values.sql:1390
1207 msgid "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
1208 msgstr "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
1209
1210 #: 950.data.seed-values.sql:12874
1211 msgid "Library of Congress standard authority record control semantics"
1212 msgstr "Sémantika kontrolního čísla autoritního záznamu Kongresové knihovny"
1213
1214 #: 950.data.seed-values.sql:7477
1215 msgid "online resource"
1216 msgstr "online zdroj"
1217
1218 #: 950.data.seed-values.sql:704
1219 msgid "Allow a user to create a new closed date for a location"
1220 msgstr ""
1221 "Povolit uživateli vytvořit nová data uzavření knihovny pro tuto lokaci"
1222
1223 # id::clm.value__tuk
1224 #: 950.data.seed-values.sql:6847
1225 msgid "Turkmen"
1226 msgstr "Turkmenština"
1227
1228 #: 950.data.seed-values.sql:6837
1229 msgid "Tlingit"
1230 msgstr "Tlingit"
1231
1232 #: 950.data.seed-values.sql:512
1233 msgid "Allow a user to import a MARC record via the Z39.50 interface"
1234 msgstr "Povolit uživateli importovat záznam MARC v rozhraní pro Z39.50."
1235
1236 #: 950.data.seed-values.sql:5058
1237 msgid ""
1238 "Amount of time after which no negative balances (refunds) are allowed on "
1239 "circulation bills. The \"Prohibit negative balance on bills\" setting must "
1240 "also be set to \"true\"."
1241 msgstr ""
1242 "Časové období, po jehož uplynutí není povoleno naúčtování negativního "
1243 "poplatku (refundace) na výpůjční poplatky.  Funguje pouze, pokud je "
1244 "nastavena hodnota \"pravda\" pro volbu \" Zakázat účtování negativních "
1245 "poplatků\"."
1246
1247 #: 950.data.seed-values.sql:8121
1248 msgid "Tajikistan "
1249 msgstr "Tádžikistán "
1250
1251 #: 950.data.seed-values.sql:8090
1252 msgid "Rhode Island "
1253 msgstr "Rhode Island "
1254
1255 #: 950.data.seed-values.sql:876
1256 msgid "Allows staff to manually change a patron's claims returned count"
1257 msgstr "Povolit personálu manuálně změnit počet \"údajně vrácených\"."
1258
1259 #: 950.data.seed-values.sql:2469
1260 msgid "Untargeted expiration"
1261 msgstr "Expirace bez cíle"
1262
1263 #: 950.data.seed-values.sql:2958
1264 msgid "Checkout Fills Related Hold On Valid Copy Only"
1265 msgstr "Výpůjčka splní související rezervaci pouze u validního exempláře"
1266
1267 #: 950.data.seed-values.sql:3082
1268 msgid ""
1269 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1270 "\"100 days\""
1271 msgstr ""
1272 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1273 "\"100 days\""
1274
1275 #: 950.data.seed-values.sql:7225
1276 msgid "two-dimensional moving image"
1277 msgstr "dvojrozměrný pohyblivý obraz"
1278
1279 #: 950.data.seed-values.sql:7986
1280 msgid "Italy "
1281 msgstr "Itálie "
1282
1283 #: 950.data.seed-values.sql:12937
1284 msgid "See From Tracing -- Personal Name"
1285 msgstr "Směrování odkazu viz -- osobní jméno"
1286
1287 #: 950.data.seed-values.sql:13898
1288 msgid "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1289 msgstr "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1290
1291 #: 950.data.seed-values.sql:252
1292 msgid "SSN"
1293 msgstr "Číslo pasu"
1294
1295 #: 950.data.seed-values.sql:6838
1296 msgid "Tamashek"
1297 msgstr "Tamašek"
1298
1299 #: 950.data.seed-values.sql:4129
1300 msgid "Work Log: Maximum Actions Logged"
1301 msgstr "Pracovní log: Maximum zaznamenaných akcí"
1302
1303 #: 950.data.seed-values.sql:4588
1304 msgid "Suggest juvenile field on patron registration"
1305 msgstr "Navrhnout pole \"nezletilý\" na kartě registračních údajů čtenáře"
1306
1307 #: 950.data.seed-values.sql:6610
1308 msgid "Kara-Kalpak"
1309 msgstr "Karakalpačtina"
1310
1311 # id::clm.value__swa
1312 #: 950.data.seed-values.sql:6814
1313 msgid "Swahili"
1314 msgstr "Svahilština"
1315
1316 #: 950.data.seed-values.sql:11448
1317 msgid "Non-library Item"
1318 msgstr "Neknihovní položka"
1319
1320 #: 950.data.seed-values.sql:702
1321 msgid "Allow a user to update a closed date interval for a given location"
1322 msgstr "Povolit uživateli upravit dobu  uzavření knihovny pro danou lokaci"
1323
1324 #: 950.data.seed-values.sql:4762
1325 msgid ""
1326 "The Example for validation on the post_code field in patron registration."
1327 msgstr ""
1328 "Příklad pro validaci pole \"poštovní směrovací číslo\" (post_code) na kartě "
1329 "registračních údajů čtenáře"
1330
1331 #: 950.data.seed-values.sql:1570
1332 msgid ""
1333 "When granted, newly added lineitem identifiers will propagate to linked bib "
1334 "records"
1335 msgstr ""
1336 "Pokud je povoleno, nově přidané identifikátory položek budou přeneseny i na "
1337 "propojené bibliografické záznamy."
1338
1339 #: 950.data.seed-values.sql:6485
1340 msgid "Cherokee"
1341 msgstr "Cherokee"
1342
1343 #: 950.data.seed-values.sql:10135
1344 msgid ""
1345 "Applies the configured penalty to a patron.  Required named environment "
1346 "variables are \"user\", which refers to the user object, and "
1347 "\"context_org\", which refers to the org_unit object that acts as the focus "
1348 "for the penalty."
1349 msgstr ""
1350 "Aplikuje nastavenou pokutu na čtenářské konto. Požadované jmenované proměnné "
1351 "pro systémové prostředí jsou \"uživatel\", které se vztahuje k objektu "
1352 "uživatele a  \"kontextová organizace\" (context_org), která se vztahuje k "
1353 "objektu organizační jednotky (org_unit), ke které pokuta směřuje."
1354
1355 #: 950.data.seed-values.sql:8089
1356 msgid "Zimbabwe "
1357 msgstr "Zimbabwe "
1358
1359 #: 950.data.seed-values.sql:15489
1360 msgid "Long-Overdue Max Return Interval"
1361 msgstr "Maximální interval pro vrácení dlouhodobě nevrácených"
1362
1363 #: 950.data.seed-values.sql:7570
1364 msgid "Concerti grossi"
1365 msgstr "Concerti grossi"
1366
1367 #: 950.data.seed-values.sql:7457
1368 msgid "microfilm cassette"
1369 msgstr "kazeta mikrofilmu"
1370
1371 #: 950.data.seed-values.sql:7607
1372 msgid "Ricercars"
1373 msgstr "Ricercar"
1374
1375 #: 950.data.seed-values.sql:467
1376 msgid "Long-Overdue Materials"
1377 msgstr "Dlouhodobě nevrácené materiály"
1378
1379 #: 950.data.seed-values.sql:16117
1380 msgid "Items Out Claims Returned display setting"
1381 msgstr "Nastavení pro zobrazení vypůjčených údajně vrácených exemplářů"
1382
1383 #: 950.data.seed-values.sql:7888
1384 msgid "Bahamas "
1385 msgstr "Bahamy "
1386
1387 #: 950.data.seed-values.sql:8549 950.data.seed-values.sql:8566
1388 #: 950.data.seed-values.sql:8582 950.data.seed-values.sql:8598
1389 #: 950.data.seed-values.sql:8614
1390 msgid "Facsimiles"
1391 msgstr "Faksimile"
1392
1393 # id::clm.value__cat
1394 #: 950.data.seed-values.sql:6471
1395 msgid "Catalan"
1396 msgstr "Katalánština"
1397
1398 #: 950.data.seed-values.sql:12084
1399 msgid "Check whether a hold request is cancelled."
1400 msgstr "Zkontrolovat, zda je požadavek na rezervaci zrušen"
1401
1402 #: 950.data.seed-values.sql:6873
1403 msgid "Sorbian languages"
1404 msgstr "Lužická srbština"
1405
1406 #: 950.data.seed-values.sql:4327
1407 msgid "Show claims_never_checked_out_count field on patron registration"
1408 msgstr ""
1409 "Zobrazit pole počet  údajně nevypůjčených (claims_never_checked_out_count) "
1410 "na kartě registračních údajů čtenáře"
1411
1412 #: 950.data.seed-values.sql:3199
1413 msgid ""
1414 "If there is an available copy at the requesting library that could fulfill a "
1415 "hold during hold placement time, do not allow the hold to be placed"
1416 msgstr ""
1417 "Je-li během doby zadání rezervace v žádající knihovně dostupný exemplář, "
1418 "který by mohl splnit rezervaci, nepovolit zadání rezervace"
1419
1420 #: 950.data.seed-values.sql:1240
1421 msgid ""
1422 "Enables the user to create/update/delete booking reservation attribute value "
1423 "maps"
1424 msgstr ""
1425 "Umožní uživateli vytvořit / upravit /smazat mapu hodnot atributů pro "
1426 "rezervaci zdrojů."
1427
1428 #: 950.data.seed-values.sql:7413
1429 msgid "overhead transparency"
1430 msgstr "zpětná projekce"
1431
1432 #: 950.data.seed-values.sql:14788
1433 msgid ""
1434 "Allow funds to be rolled over without bringing the money along.  This makes "
1435 "money left in the old fund disappear, modeling its return to some outside "
1436 "entity."
1437 msgstr ""
1438 "Povolit fondům přenesení aniž by byly přenseseny také peníze. To způsobí, že "
1439 "peníze ponechané ve starém fondu zmizí a bude namodelován jejich návrat k "
1440 "některým exeterním subjektům"
1441
1442 #: 950.data.seed-values.sql:8202
1443 msgid "Multiple dates"
1444 msgstr "Vícenásobná data"
1445
1446 #: 950.data.seed-values.sql:7964
1447 msgid "Guatemala "
1448 msgstr "Guatemala "
1449
1450 #: 950.data.seed-values.sql:14
1451 msgid "Set"
1452 msgstr "Sada"
1453
1454 #: 950.data.seed-values.sql:3268
1455 msgid "Skip For Hold Targeting"
1456 msgstr "Nepoužívat jako cíl rezervace"
1457
1458 #: 950.data.seed-values.sql:7825 950.data.seed-values.sql:8519
1459 msgid "No specified special format characteristics"
1460 msgstr "Nespecifikovaná charakteristika nosiče"
1461
1462 #: 950.data.seed-values.sql:8140
1463 msgid "United Kingdom Misc. Islands "
1464 msgstr "ostrovy pod správou Velké Británie "
1465
1466 #: 950.data.seed-values.sql:4942
1467 msgid ""
1468 "Disable authentication requirement for sending call number information via "
1469 "SMS from the OPAC."
1470 msgstr ""
1471 "Zákázat požadavek autentifikace pro posílání informací o signaturách "
1472 "prostřednictvím SMS z OPACu"
1473
1474 #: 950.data.seed-values.sql:6955
1475 msgid "U-matic"
1476 msgstr "U-matic"
1477
1478 #: 950.data.seed-values.sql:3370
1479 msgid ""
1480 "When true, the Date of Birth column in patron lists will default to Not "
1481 "Visible, and in the Patron Summary sidebar the value will display as "
1482 "<Hidden> unless the field label is clicked."
1483 msgstr ""
1484 "Pokud je nastavena hodnota \"pravda\", sloupec Datum narození v seznamech "
1485 "čtenářů standardně nebude zobrazen a v přehledu informací o čtenáři se "
1486 "hodnota údaje zobrazí jako <Skrytá>, pokud se neklikne na označení pole."
1487
1488 #: 950.data.seed-values.sql:11707
1489 msgid "OPAC Format Icons Attribute"
1490 msgstr "Atribut formátu ikony v OPACu"
1491
1492 #: 950.data.seed-values.sql:6976
1493 msgid "33 1/3 rpm"
1494 msgstr "33 1/3 ot/min"
1495
1496 #: 950.data.seed-values.sql:1629
1497 msgid "Can do anything at the Branch level"
1498 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni pobočky"
1499
1500 #: 950.data.seed-values.sql:6669
1501 msgid "Maithili"
1502 msgstr "Maithilština"
1503
1504 #: 950.data.seed-values.sql:1618
1505 msgid "Circulators"
1506 msgstr "Personál u výpůjčního pultu (\"circulators\")"
1507
1508 #: 950.data.seed-values.sql:7865
1509 msgid "Algeria "
1510 msgstr "Alžírsko "
1511
1512 #: 950.data.seed-values.sql:7930
1513 msgid "Denmark "
1514 msgstr "Dánsko "
1515
1516 #: 950.data.seed-values.sql:146
1517 msgid "Topic Subject"
1518 msgstr "Věcné téma"
1519
1520 #: 950.data.seed-values.sql:8010
1521 msgid "Latvia "
1522 msgstr "Lotyšsko "
1523
1524 #: 950.data.seed-values.sql:2916
1525 msgid ""
1526 "Elbow room specifies how far in the future you must make a reservation on an "
1527 "item if that item will have to transit to reach its pickup location.  It "
1528 "secondarily defines how soon a reservation on a given item must start before "
1529 "the check-in process will opportunistically capture it for the reservation "
1530 "shelf."
1531 msgstr ""
1532 "Prostor pro odsunutí určuje jak daleko do budoucnosti musíte udělat "
1533 "rezervaci zdroje,  jestliže tento zdrojbude muset být přepraven, aby dorazil "
1534 "do knihovny, kde má být vyzvednut. Sekundárně určuje, jak brzy  musí "
1535 "rezervace daného zdroje začít, než bude procesem vrácení  příležitostě "
1536 "zachycen pro polici s rezervovanými zdroji k vyzvednutí."
1537
1538 #: 950.data.seed-values.sql:6742
1539 msgid "Old Persian (ca. 600-400 B.C.)"
1540 msgstr "Perština, stará (cca 600-400 př. Kr.)"
1541
1542 #: 950.data.seed-values.sql:2475
1543 msgid "Patron via SIP"
1544 msgstr "čtenář via SIP"
1545
1546 #: 950.data.seed-values.sql:7843
1547 msgid "Updating Web site"
1548 msgstr "Upravuje se webová stránka"
1549
1550 #: 950.data.seed-values.sql:1352
1551 msgid "CREATE_INVOICE_METHOD"
1552 msgstr "CREATE_INVOICE_METHOD"
1553
1554 #: 950.data.seed-values.sql:7784
1555 msgid "Krovak"
1556 msgstr "Křovákovo zobrazení"
1557
1558 #: 950.data.seed-values.sql:7987
1559 msgid "Côte d'Ivoire "
1560 msgstr "Pobřeží Slonoviny "
1561
1562 #: 950.data.seed-values.sql:7914
1563 msgid "Cayman Islands "
1564 msgstr "Kajmanské ostrovy "
1565
1566 #: 950.data.seed-values.sql:11485
1567 msgid "[6024] The quantity which has been ordered."
1568 msgstr "[6024] Množství, které bylo objednáno."
1569
1570 #: 950.data.seed-values.sql:11727 950.data.seed-values.sql:11728
1571 msgid "Historical Circulation Retention Start Date"
1572 msgstr "Počáteční datum uchovávání historických výpůjček"
1573
1574 #: 950.data.seed-values.sql:6510
1575 msgid "Dogri"
1576 msgstr "Dógrí"
1577
1578 #: 950.data.seed-values.sql:2603
1579 msgid "Circulation"
1580 msgstr "Výpůjčky"
1581
1582 #: 950.data.seed-values.sql:6652
1583 msgid "Limburgish"
1584 msgstr "Limburština"
1585
1586 #: 950.data.seed-values.sql:584
1587 msgid "User may create an entry in a patron statistical category"
1588 msgstr "Uřivatel smí vytvořit položku ve čtenářské statistické kategorii"
1589
1590 #: 950.data.seed-values.sql:9114
1591 msgid "Creates a hold_notification record for each notified hold"
1592 msgstr ""
1593 "Vytvořit záznam vyrozumění o rezervaci pro každou rezervaci s upozorněním"
1594
1595 #: 950.data.seed-values.sql:1012
1596 msgid "UPDATE_LIT_FORM"
1597 msgstr "UPDATE_LIT_FORM"
1598
1599 #: 950.data.seed-values.sql:932
1600 msgid "CREATE_XML_TRANSFORM"
1601 msgstr "CREATE_XML_TRANSFORM"
1602
1603 #: 950.data.seed-values.sql:7788
1604 msgid "Space oblique Mercator"
1605 msgstr ""
1606
1607 #: 950.data.seed-values.sql:6429
1608 msgid "Assamese"
1609 msgstr "Asámština"
1610
1611 #: 950.data.seed-values.sql:2528 950.data.seed-values.sql:2529
1612 msgid "Hold Notification Format"
1613 msgstr "Formát vyrozumění o rezervaci"
1614
1615 #: 950.data.seed-values.sql:4834
1616 msgid "Appends staff initials and edit date into patron note content."
1617 msgstr "Připojí do obsahu poznámky iniciály personálu a datum editace."
1618
1619 #: 950.data.seed-values.sql:14485
1620 msgid "Match-Only Merge"
1621 msgstr "Sloučení pouze při shodě"
1622
1623 # id::vqbrad.description__8
1624 #: 950.data.seed-values.sql:155 950.data.seed-values.sql:5157
1625 msgid "Accession Number"
1626 msgstr "Přírůstkové číslo"
1627
1628 #: 950.data.seed-values.sql:3223
1629 msgid "Org Unit Target Weight"
1630 msgstr "Váha cíle s ohledem na organizační jednotku."
1631
1632 #: 950.data.seed-values.sql:15998
1633 msgid "Default copy location value for imported items"
1634 msgstr "Standardní hodnota umístění exempláře pro importované položky"
1635
1636 #: 950.data.seed-values.sql:3151
1637 msgid "Clear shelf copy status"
1638 msgstr "Status exempláře při čištění regálu s rezervacemi"
1639
1640 #: 950.data.seed-values.sql:7796
1641 msgid "Conic, specific type unknown"
1642 msgstr "Kuželové zobrazení, specifický typ není znám"
1643
1644 #: 950.data.seed-values.sql:6649
1645 msgid "Latin"
1646 msgstr "Latina"
1647
1648 #: 950.data.seed-values.sql:592
1649 msgid "User may update an entry in a patron statistical category"
1650 msgstr "Uživatel smí upravitpoložku čtenářské statistické kategorie"
1651
1652 #: 950.data.seed-values.sql:7777
1653 msgid "Mercator"
1654 msgstr "Merkatorovo zobrazení"
1655
1656 #: 950.data.seed-values.sql:1130
1657 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1658 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1659
1660 #: 950.data.seed-values.sql:7599
1661 msgid "Pavans"
1662 msgstr "Pavana"
1663
1664 #: 950.data.seed-values.sql:6539 950.data.seed-values.sql:6542
1665 msgid "Frisian"
1666 msgstr "Fríština"
1667
1668 #: 950.data.seed-values.sql:894
1669 msgid "CREATE_CIRC_MOD"
1670 msgstr "CREATE_CIRC_MOD"
1671
1672 #: 950.data.seed-values.sql:12172
1673 msgid "Malformed record cause Import failure"
1674 msgstr "Poškozený záznam způsobil chybu importu"
1675
1676 #: 950.data.seed-values.sql:836
1677 msgid "Allow a user to mark an item status as 'lost'"
1678 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"ztracený\""
1679
1680 #: 950.data.seed-values.sql:1382
1681 msgid "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1682 msgstr "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1683
1684 #: 950.data.seed-values.sql:548
1685 msgid "Allow a user to mark an item as 'missing'"
1686 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"postrádaný\""
1687
1688 #: 950.data.seed-values.sql:3799 950.data.seed-values.sql:3802
1689 msgid "PayflowPro password"
1690 msgstr "Heslo pro PayflowPro"
1691
1692 #: 950.data.seed-values.sql:14306
1693 msgid "Centennial Wireless"
1694 msgstr "Centennial Wireless"
1695
1696 #: 950.data.seed-values.sql:7544 950.data.seed-values.sql:8224
1697 #: 950.data.seed-values.sql:8238 950.data.seed-values.sql:8252
1698 #: 950.data.seed-values.sql:8266 950.data.seed-values.sql:8280
1699 #: 950.data.seed-values.sql:8294
1700 msgid "Technical and/or historical information on instruments"
1701 msgstr "Technické a/nebo historické informace o nástrojích"
1702
1703 #: 950.data.seed-values.sql:7969
1704 msgid "Gaza Strip "
1705 msgstr "Pásmo Gazy "
1706
1707 #: 950.data.seed-values.sql:12174
1708 msgid "New record had insufficient quality"
1709 msgstr "Nový záznam není dostatečně kvalitní"
1710
1711 #: 950.data.seed-values.sql:8554 950.data.seed-values.sql:8571
1712 #: 950.data.seed-values.sql:8587 950.data.seed-values.sql:8603
1713 #: 950.data.seed-values.sql:8619
1714 msgid "Phonodisc, phonowire, etc."
1715 msgstr ""
1716
1717 #: 950.data.seed-values.sql:14085
1718 msgid "Simple Mobile"
1719 msgstr "Simple Mobile"
1720
1721 #: 950.data.seed-values.sql:880
1722 msgid "Allows staff to edit the note for a payment on a transaction"
1723 msgstr "Povolit personálu během transakce editovat poznámku o platbě"
1724
1725 #: 950.data.seed-values.sql:14325
1726 msgid "Helio"
1727 msgstr "Helio"
1728
1729 #: 950.data.seed-values.sql:12912
1730 msgid "See Also From Tracing -- Corporate Name"
1731 msgstr "Směrování odkazu viz též -- jméno korporace"
1732
1733 #: 950.data.seed-values.sql:7556
1734 msgid "Ballets"
1735 msgstr "Balety"
1736
1737 #: 950.data.seed-values.sql:7924
1738 msgid "Cabo Verde "
1739 msgstr "Kapverdy "
1740
1741 #: 950.data.seed-values.sql:6957
1742 msgid "Type C"
1743 msgstr "Videopáska - typ C"
1744
1745 #: 950.data.seed-values.sql:8096
1746 msgid "South Carolina "
1747 msgstr "Jižní Karolína "
1748
1749 #: 950.data.seed-values.sql:790
1750 msgid "Allow a user to delete a fund allocation"
1751 msgstr "Povolit uživateli smazat rozdělení fondu"
1752
1753 #: 950.data.seed-values.sql:1454
1754 msgid "Update prefix label definition."
1755 msgstr "Aktualizovat   definici prefixu označení"
1756
1757 #: 950.data.seed-values.sql:7862
1758 msgid "Albania "
1759 msgstr "Albánie "
1760
1761 #: 950.data.seed-values.sql:7970
1762 msgid "Hawaii "
1763 msgstr "Havaj "
1764
1765 #: 950.data.seed-values.sql:4237
1766 msgid "Default Ident Type for Patron Registration"
1767 msgstr ""
1768 "Standardní typ identifikačního dokladu na kartě registračních údajů čtenáře"
1769
1770 #: 950.data.seed-values.sql:6541
1771 msgid "French, Old (ca. 842-1400)"
1772 msgstr "Francouzština, stará (cca 842-1400)"
1773
1774 #: 950.data.seed-values.sql:8182
1775 msgid "Spratly Island "
1776 msgstr "Spratlyovy ostrovy "
1777
1778 #: 950.data.seed-values.sql:7901
1779 msgid "Bouvet Island "
1780 msgstr "Bouvetův ostrov "
1781
1782 #: 950.data.seed-values.sql:14522
1783 msgid "LibraryElf Login"
1784 msgstr "Elf přihlášení do knihovny"
1785
1786 #: 950.data.seed-values.sql:7794
1787 msgid "Equidistant conic"
1788 msgstr "Kuželové ekvidistantní zobrazení"
1789
1790 #: 950.data.seed-values.sql:1216 950.data.seed-values.sql:1218
1791 msgid "Allow a user to delete trigger template output"
1792 msgstr "Povolit uživateli smazat výstup šablony spouštěče události"
1793
1794 #: 950.data.seed-values.sql:7925
1795 msgid "Cook Islands "
1796 msgstr "Cookovy ostrovy "
1797
1798 #: 950.data.seed-values.sql:324
1799 msgid "Discard/Weed"
1800 msgstr "Stáhnout/vyřadit"
1801
1802 #: 950.data.seed-values.sql:7940
1803 msgid "El Salvador "
1804 msgstr "Salvador "
1805
1806 #: 950.data.seed-values.sql:2604
1807 msgid "Self Check"
1808 msgstr "Samoobslužná výpůjčka"
1809
1810 # id::clm.value__iii
1811 #: 950.data.seed-values.sql:6590
1812 msgid "Sichuan Yi"
1813 msgstr "S'čchuanština"
1814
1815 #: 950.data.seed-values.sql:4690
1816 msgid ""
1817 "The second_given_name field will be shown on the patron registration screen. "
1818 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
1819 "If the field is required this setting is ignored."
1820 msgstr ""
1821 "Pole \"druhé jméno\" (second_given_name) se zobrazí na kartě registračních "
1822 "údajů čtenáře. Bude zobrazeno s povinnými poli dokonce i když není povinné. "
1823 "Pokud je  pole povinné, toto nastavení bude ignorováno."
1824
1825 #: 950.data.seed-values.sql:3862 950.data.seed-values.sql:3865
1826 msgid "PayPal test mode"
1827 msgstr "Mód testu PayPal"
1828
1829 #: 950.data.seed-values.sql:6881
1830 msgid "Yoruba"
1831 msgstr "Jorubština"
1832
1833 #: 950.data.seed-values.sql:1010
1834 msgid "UPDATE_LASSO_MAP"
1835 msgstr "UPDATE_LASSO_MAP"
1836
1837 #: 950.data.seed-values.sql:13299
1838 msgid "Koodo Mobile"
1839 msgstr "Koodo Mobile"
1840
1841 #: 950.data.seed-values.sql:4744
1842 msgid ""
1843 "The State field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
1844 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
1845 "field is required this setting is ignored."
1846 msgstr ""
1847 "Pole \"stát\" bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře s "
1848 "povinnými poli dokonce i když toto pole není povinné. Jestliže je pole "
1849 "povinné, toto nastavení je ignorováno."
1850
1851 #: 950.data.seed-values.sql:7937
1852 msgid "Timor"
1853 msgstr "Timor"
1854
1855 #: 950.data.seed-values.sql:4073
1856 msgid "Patron Opt-In Boundary"
1857 msgstr "Hranice čtenářské volby"
1858
1859 #: 950.data.seed-values.sql:5238
1860 msgid "Cancel Holds"
1861 msgstr "Zrušit rezervace"
1862
1863 #: 950.data.seed-values.sql:6929
1864 msgid "Speeches"
1865 msgstr "Projevy"
1866
1867 #: 950.data.seed-values.sql:12913
1868 msgid "See Also From Tracing -- Meeting Name"
1869 msgstr "Směrování odkazu viz též -- jméno akce"
1870
1871 #: 950.data.seed-values.sql:4813
1872 msgid "Cap results in Patron Search at this number."
1873 msgstr "Uzavřít výsledky čteářského hledání při tomto čísle."
1874
1875 # id::clm.value__alb
1876 #: 950.data.seed-values.sql:6415
1877 msgid "Albanian"
1878 msgstr "Albánština"
1879
1880 #: 950.data.seed-values.sql:12193
1881 msgid "Bad format for stat cat data, should be like: CAT 1|VALUE 1"
1882 msgstr ""
1883 "Špatný formát dat statistické kategorie, měl by být ve tvaru podobném KAT "
1884 "1|HODNOTA 1"
1885
1886 #: 950.data.seed-values.sql:16085 950.data.seed-values.sql:16104
1887 #: 950.data.seed-values.sql:16123
1888 msgid ""
1889 "Value is a numeric code, describing which list the circulation should appear "
1890 "while checked out and whether the circulation should continue to appear in "
1891 "the bottom list, when checked in with oustanding fines.  1 = top list, "
1892 "bottom list.  2 = bottom list, bottom list.  5 = top list, do not display.  "
1893 "6 = bottom list, do not display."
1894 msgstr ""
1895 "Hodnoutou se rozumí číselný kód popisující, který seznam výpůjček se má "
1896 "objevit při půjčování a jestli se má výpůjčka dále objevit  ve spodním "
1897 "seznamu při vracení v případě vzniklých pokut. 1 = horní seznam, spodní "
1898 "seznam. 2= spodní seznam, spodní seznam. 5 = horní seznam, nezobrazovat. 6 = "
1899 "spodní seznam, nezobrazovat."
1900
1901 #: 950.data.seed-values.sql:1550
1902 msgid "Allows staff to manage search filter groups and entries"
1903 msgstr "Povolit personálu spravovat skupiny vyhledávacích filtrů a záznamů"
1904
1905 #: 950.data.seed-values.sql:14619
1906 msgid "cat"
1907 msgstr "Katalogizace"
1908
1909 #: 950.data.seed-values.sql:11585
1910 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Patron via phone)"
1911 msgstr "Doba uchování  historie rezervací - Zrušené (telefonicky čtenářem)"
1912
1913 #: 950.data.seed-values.sql:774
1914 msgid "Allow a user to delete a funding source"
1915 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční zdroj"
1916
1917 #: 950.data.seed-values.sql:7321
1918 msgid "unmediated"
1919 msgstr ""
1920
1921 #: 950.data.seed-values.sql:3613
1922 msgid ""
1923 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
1924 "%INCLUDE(header_text)%"
1925 msgstr ""
1926 "Text / html /makro pro vložení do šablony výpisu /potvrzení na místě  "
1927 "%INCLUDE(header_text)%"
1928
1929 #: 950.data.seed-values.sql:5048
1930 msgid ""
1931 "Prevent negative balances (refunds) on bills for lost/long overdue "
1932 "materials. Set to \"true\" to prohibit negative balances at all times or, "
1933 "when used in conjunction with an interval setting, to prohibit negative "
1934 "balances after an interval of time."
1935 msgstr ""
1936 "Zabránit naúčtování negativních poplatků (refundací) za ztracené/dlouhodobě  "
1937 "nevrácené materiály. Nastavení \"pravda\" zakáže naúčtování záporných "
1938 "poplatků vždy nebo - když je použito ve spojení s  nastaveným intervalem - "
1939 "zakáže naúčtování záporných poplatků po uplynutí určitého časového intervalu."
1940
1941 # id::clm.value__wln
1942 #: 950.data.seed-values.sql:6874
1943 msgid "Walloon"
1944 msgstr "Valonština"
1945
1946 #: 950.data.seed-values.sql:8051
1947 msgid "Norway "
1948 msgstr "Norsko "
1949
1950 # id::pgt.name__4
1951 #: 950.data.seed-values.sql:1616
1952 msgid "Catalogers"
1953 msgstr "Katalogizátoři"
1954
1955 #: 950.data.seed-values.sql:6418
1956 msgid "Amharic"
1957 msgstr "Amharština"
1958
1959 #: 950.data.seed-values.sql:449
1960 msgid "Overdue Materials"
1961 msgstr "Exempláře s překročenou výpůjční lhůtou"
1962
1963 #: 950.data.seed-values.sql:6755
1964 msgid "Rapanui"
1965 msgstr "Rapanuiština"
1966
1967 #: 950.data.seed-values.sql:8544 950.data.seed-values.sql:8561
1968 #: 950.data.seed-values.sql:8577 950.data.seed-values.sql:8593
1969 #: 950.data.seed-values.sql:8609
1970 msgid "Portraits"
1971 msgstr "Portréty"
1972
1973 #: 950.data.seed-values.sql:2688 950.data.seed-values.sql:2691
1974 msgid "Temporary barcode prefix"
1975 msgstr "Dočasný prefix čárového kódu"
1976
1977 #: 950.data.seed-values.sql:1502
1978 msgid "Allows a user to use debug functions in the staff client"
1979 msgstr "Povolit uživateli odladění chyb funkcí ve služebník klientu"
1980
1981 #: 950.data.seed-values.sql:12926
1982 msgid "Established Heading Linking Entry -- Meeting Name"
1983 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- název akce"
1984
1985 #: 950.data.seed-values.sql:14999
1986 msgid "Upload Create PO"
1987 msgstr "Nahrát Vytvořit objednávku"
1988
1989 #: 950.data.seed-values.sql:7605
1990 msgid "Requiems"
1991 msgstr "Rekviem"
1992
1993 #: 950.data.seed-values.sql:5015
1994 msgid "Do not change fines/fees on zero-balance LOST transaction"
1995 msgstr "Neměnit pokuty/polatky  při nuových transakcích ZTRACENO"
1996
1997 #: 950.data.seed-values.sql:322 950.data.seed-values.sql:2601
1998 msgid "Cataloging"
1999 msgstr "Katalogizace"
2000
2001 #: 950.data.seed-values.sql:264
2002 msgid "3_days_1_renew"
2003 msgstr "3_dní_1_prodloužení"
2004
2005 #: 950.data.seed-values.sql:7648 950.data.seed-values.sql:7677
2006 #: 950.data.seed-values.sql:8311 950.data.seed-values.sql:8341
2007 #: 950.data.seed-values.sql:8371 950.data.seed-values.sql:8401
2008 msgid "Indexes"
2009 msgstr "Rejstříky"
2010
2011 #: 950.data.seed-values.sql:6425
2012 msgid "Mapuche"
2013 msgstr "Mapuche (araukánština)"
2014
2015 #: 950.data.seed-values.sql:6857
2016 msgid "Uighur"
2017 msgstr "Ujgurština"
2018
2019 #: 950.data.seed-values.sql:1266
2020 msgid "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
2021 msgstr "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
2022
2023 #: 950.data.seed-values.sql:7603
2024 msgid "Program music"
2025 msgstr ""
2026
2027 #: 950.data.seed-values.sql:7854
2028 msgid "Not arrangement or transposition or not specified"
2029 msgstr "Bez aranžmá nebo transpozice nebo není specifikováno"
2030
2031 #: 950.data.seed-values.sql:11479
2032 msgid "Accepted with changes which require no confirmation."
2033 msgstr "Akceptováno se změnami, které nepotřebují schválit"
2034
2035 #: 950.data.seed-values.sql:3992
2036 msgid "Allow pending addresses"
2037 msgstr "Povolit nevyřízené adresy"
2038
2039 #: 950.data.seed-values.sql:4609
2040 msgid ""
2041 "The master_account field will be suggested on the patron registration "
2042 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
2043 "If the field is shown or required this setting is ignored."
2044 msgstr ""
2045 "Pole \"vedoucí účet\" (master_account) bude  na kartě registračních údajů "
2046 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Zobrazí se, když je aktivována volba "
2047 "\"zobrazit navržená pole\". Pokud je pole zobrazeno nebo povinné, toto "
2048 "nastavení je ignorováno."
2049
2050 # id::clm.value__ind
2051 #: 950.data.seed-values.sql:6597
2052 msgid "Indonesian"
2053 msgstr "Indonéština"
2054
2055 #: 950.data.seed-values.sql:500
2056 msgid "Allow a user to update another user's hold"
2057 msgstr "Povolit uživateli aktualizovat rezervace jiných uživatelů"
2058
2059 #: 950.data.seed-values.sql:7662 950.data.seed-values.sql:7693
2060 #: 950.data.seed-values.sql:8327 950.data.seed-values.sql:8357
2061 #: 950.data.seed-values.sql:8387 950.data.seed-values.sql:8417
2062 msgid "Yearbooks"
2063 msgstr "Ročenky"
2064
2065 #: 950.data.seed-values.sql:3631
2066 msgid ""
2067 "In-Transit items checked in this close to the transit start time will be "
2068 "prevented from checking in"
2069 msgstr ""
2070 "Exemplářům \"v přepravě\" vráceným v takto blízkém čase od začátky přepravy "
2071 "bude zamezeno vrácení"
2072
2073 #: 950.data.seed-values.sql:8119
2074 msgid "Syria "
2075 msgstr "Sýrie "
2076
2077 #: 950.data.seed-values.sql:7513
2078 msgid "audiocassette"
2079 msgstr "Zvuková kazeta"
2080
2081 #: 950.data.seed-values.sql:782
2082 msgid "Allow a user to delete a fund"
2083 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční fond"
2084
2085 #: 950.data.seed-values.sql:4111
2086 msgid "Previous Issuance Copy Location"
2087 msgstr "Umístění exempláře předchozích čísel"
2088
2089 #: 950.data.seed-values.sql:12924
2090 msgid "Established Heading Linking Entry -- Personal Name"
2091 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- osobní jméno"
2092
2093 #: 950.data.seed-values.sql:868
2094 msgid "Allows a user to delete an MFHD record"
2095 msgstr "Povolí uživateli smazat MFHD záznam"
2096
2097 #: 950.data.seed-values.sql:13333
2098 msgid "Bell Mobility & Solo Mobile"
2099 msgstr "Bell Mobility & Solo Mobile"
2100
2101 #: 950.data.seed-values.sql:7952
2102 msgid "Djibouti "
2103 msgstr "Džibutsko "
2104
2105 # id::clm.value__kru
2106 #: 950.data.seed-values.sql:6637
2107 msgid "Kurukh"
2108 msgstr "Kurukh"
2109
2110 #: 950.data.seed-values.sql:1603
2111 msgid "Allow a user to adjust a bill (generally to zero)"
2112 msgstr "Povolit uživateli srovnat účet (obvykle na nulu)"
2113
2114 # id::clm.value__-tar id::clm.value__tat
2115 #: 950.data.seed-values.sql:6823 950.data.seed-values.sql:6824
2116 msgid "Tatar"
2117 msgstr "Tatarština"
2118
2119 #: 950.data.seed-values.sql:768
2120 msgid "Allow a user to delete an item out of another user's container"
2121 msgstr ""
2122 "Povolí uživalteli smazat položku z kontejneru (seznamu) jiného uživatele"
2123
2124 #: 950.data.seed-values.sql:7963
2125 msgid "Georgia (Republic) "
2126 msgstr "Gruzie "
2127
2128 #: 950.data.seed-values.sql:185
2129 msgid "Series Title (Browse)"
2130 msgstr "Název edice (prohlížení)"
2131
2132 #: 950.data.seed-values.sql:13592
2133 msgid "Hawaiian Telcom Wireless"
2134 msgstr "Hawaiian Telcom Wireless"
2135
2136 #: 950.data.seed-values.sql:8197
2137 msgid "Continuing resource currently published"
2138 msgstr "Pokračující zdroj aktuálně vydaný"
2139
2140 #: 950.data.seed-values.sql:2832
2141 msgid "Spine and pocket label font size"
2142 msgstr "Velikost  hřbetních a vnitřních štítků"
2143
2144 #: 950.data.seed-values.sql:2805
2145 msgid "Minimum Item Price"
2146 msgstr "Minimální cena exempláře"
2147
2148 #: 950.data.seed-values.sql:15942
2149 msgid "Vandelay Generate Default Barcodes"
2150 msgstr "Vandelay Generování standardních kódů"
2151
2152 #: 950.data.seed-values.sql:12900
2153 msgid "Heading -- General Subdivision"
2154 msgstr "Záhlaví -- všeobecné podrozdělení"
2155
2156 #: 950.data.seed-values.sql:6695
2157 msgid "Mooré"
2158 msgstr "Mosi (more)"
2159
2160 #: 950.data.seed-values.sql:1022
2161 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
2162 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
2163
2164 #: 950.data.seed-values.sql:8116
2165 msgid "Saudi Arabia "
2166 msgstr "Saudská Arábie "
2167
2168 #: 950.data.seed-values.sql:7982
2169 msgid "Indonesia "
2170 msgstr "Indonésie "
2171
2172 #: 950.data.seed-values.sql:6817
2173 msgid "Syriac"
2174 msgstr "Syrština"
2175
2176 #: 950.data.seed-values.sql:6616
2177 msgid "Karen"
2178 msgstr "Karenština"
2179
2180 #: 950.data.seed-values.sql:6544
2181 msgid "Friulian"
2182 msgstr "Friulština (furlanština)"
2183
2184 #: 950.data.seed-values.sql:8139
2185 msgid "Uganda "
2186 msgstr "Uganda "
2187
2188 #: 950.data.seed-values.sql:14916
2189 msgid ""
2190 "If we exceed the wait time, the URL is marked as a \"timeout\" and the "
2191 "system moves on to the next URL"
2192 msgstr ""
2193 "Pokud překročíme dobu čekání, URL je označeno jako \"timeout\" a systém se "
2194 "přesune na další URL."
2195
2196 #: 950.data.seed-values.sql:5227
2197 msgid "Template Merge Container"
2198 msgstr "Kontejner pro sloučení šablon"
2199
2200 #: 950.data.seed-values.sql:11081
2201 msgid "A payment receipt needs to be formatted for printing."
2202 msgstr "Potvrzení o platbě musí být zformátováno pro tisk"
2203
2204 #: 950.data.seed-values.sql:4597
2205 msgid "Show master_account field on patron registration"
2206 msgstr ""
2207 "Zobrazit pole  \"vedoucí účet\" ( master_account) na kartě registračních "
2208 "údajů čtenáře"
2209
2210 #: 950.data.seed-values.sql:11467
2211 msgid "The information is to be or has been deleted."
2212 msgstr "Informace  mají být nebo již jsou smazány"
2213
2214 #: 950.data.seed-values.sql:3367
2215 msgid "Obscure the Date of Birth field"
2216 msgstr "Zakrýt pole \"datum narození\""
2217
2218 #: 950.data.seed-values.sql:7877
2219 msgid "American Samoa "
2220 msgstr "Americká Samoa "
2221
2222 #: 950.data.seed-values.sql:7719 950.data.seed-values.sql:8424
2223 #: 950.data.seed-values.sql:8445
2224 msgid "Autobiography"
2225 msgstr "Autobiografie"
2226
2227 #: 950.data.seed-values.sql:12934
2228 msgid "Established Heading Linking Entry -- Chronological Term"
2229 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- chronologický termín"
2230
2231 #: 950.data.seed-values.sql:6799
2232 msgid "Soninke"
2233 msgstr "Sonikština"
2234
2235 #: 950.data.seed-values.sql:716
2236 msgid ""
2237 "Allow a user to remove an existing workstation so a new one can replace it"
2238 msgstr ""
2239 "Povolit uživateli odebrat existující pracovní stanici, aby ji mohla nahradit "
2240 "nová"
2241
2242 #: 950.data.seed-values.sql:12825
2243 msgid ""
2244 "Facilitates producing a CSV file representing a book list by introducing an "
2245 "\"items\" variable into the TT environment, sorted as dictated according to "
2246 "user params"
2247 msgstr ""
2248 "Usnadňuje vytvoření CSV souboru, který reprezentuje seznam knih tím, že "
2249 "zavede proměnnou \"jednotka\" do prostředí TT, setříděnou podle parametrů "
2250 "zadaných uživatelem."
2251
2252 #: 950.data.seed-values.sql:7960
2253 msgid "Gabon "
2254 msgstr "Gabon "
2255
2256 #: 950.data.seed-values.sql:8553 950.data.seed-values.sql:8570
2257 #: 950.data.seed-values.sql:8586 950.data.seed-values.sql:8602
2258 #: 950.data.seed-values.sql:8618
2259 msgid "Samples"
2260 msgstr "Ukázky"
2261
2262 #: 950.data.seed-values.sql:740
2263 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Vendor\" group"
2264 msgstr ""
2265 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele ze skupiny \"dodavatelů\""
2266
2267 #: 950.data.seed-values.sql:6582
2268 msgid "Hmong"
2269 msgstr "Hmongština"
2270
2271 # id::cza.label__2 id::cza.label__11 id::cza.label__20
2272 # id::vqbrad.description__5
2273 #: 950.data.seed-values.sql:157 950.data.seed-values.sql:384
2274 #: 950.data.seed-values.sql:405 950.data.seed-values.sql:5154
2275 #: 950.data.seed-values.sql:15399
2276 msgid "ISBN"
2277 msgstr "ISBN"
2278
2279 #: 950.data.seed-values.sql:822
2280 msgid "Allow a staff member to directly remove a bibliographic record"
2281 msgstr "Povolit členu personálu přímo odebrat bibliografický záznam"
2282
2283 #: 950.data.seed-values.sql:12894
2284 msgid "Heading -- Topical Term"
2285 msgstr "Záhlaví - tematický termín"
2286
2287 #: 950.data.seed-values.sql:3601
2288 msgid "Content of footer_text include"
2289 msgstr "Obsah includu footer_text"
2290
2291 #: 950.data.seed-values.sql:9345
2292 msgid "A patron acquisition request has been rejected."
2293 msgstr "Akviziční požadavek čtenáře byl zamítnut"
2294
2295 #: 950.data.seed-values.sql:4771
2296 msgid ""
2297 "The Regular Expression for validation on the post_code field in patron "
2298 "registration."
2299 msgstr ""
2300 "Regulární výraz pro validaci pole PSČ  (post_code) na kartě registračních "
2301 "údajů čtenáře"
2302
2303 #: 950.data.seed-values.sql:6678
2304 msgid "Malay"
2305 msgstr "Malajština"
2306
2307 #: 950.data.seed-values.sql:13488
2308 msgid "Bulletin.net"
2309 msgstr "Bulletin.net"
2310
2311 #: 950.data.seed-values.sql:7789
2312 msgid "Cylindrical, specific type unknown"
2313 msgstr "Cylindrický, specifický typ není znám"
2314
2315 # id::citm.value__f
2316 #: 950.data.seed-values.sql:6910
2317 msgid "Manuscript cartographic material"
2318 msgstr "Rukopisný kartografický dokument"
2319
2320 #: 950.data.seed-values.sql:140
2321 msgid "Geographic Subject"
2322 msgstr "Geografické téma"
2323
2324 #: 950.data.seed-values.sql:926
2325 msgid "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
2326 msgstr "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
2327
2328 #: 950.data.seed-values.sql:465
2329 msgid "Notification Fee"
2330 msgstr "Poplatek za upozornění"
2331
2332 #: 950.data.seed-values.sql:3316
2333 msgid "Lost items are usable on checkin instead of going 'home' first"
2334 msgstr ""
2335 "Ztracené exempláře je možné využít ihned  po vrácení namísto toho, aby se "
2336 "nejdříve vrátily \"domů\"."
2337
2338 #: 950.data.seed-values.sql:3343
2339 msgid ""
2340 "This prevents the system from charging more than the item price in overdue "
2341 "fines"
2342 msgstr ""
2343 "Toto zabraňuje systému účtovat v rámci pokut za pozdní vrácení vyšší částku, "
2344 "než jaká je hodnota exempláře."
2345
2346 #: 950.data.seed-values.sql:6473
2347 msgid "Cebuano"
2348 msgstr "Cebuánština"
2349
2350 # id::clm.value__moh
2351 #: 950.data.seed-values.sql:6692
2352 msgid "Mohawk"
2353 msgstr "Mohawk"
2354
2355 #: 950.data.seed-values.sql:700
2356 msgid "Allow a user to remove a closed date interval for a given location"
2357 msgstr "Povolit uživateli odebrad dobu uzavření knihovny pro danou lokaci."
2358
2359 #: 950.data.seed-values.sql:15101
2360 msgid "Upload Merge on Exact Match by Default"
2361 msgstr "Standardně při uploadu sloučit při přesné shodě"
2362
2363 #: 950.data.seed-values.sql:742
2364 msgid "Allow a user to place a hold on an age-protected item"
2365 msgstr ""
2366 "Povolit uživateli  rezervovat exempláře v době ochrany před rezervacemi"
2367
2368 #: 950.data.seed-values.sql:2718
2369 msgid "How long a persistent login lasts.  E.g. '2 weeks'"
2370 msgstr "Délka trvání trvalého přihlášení. Např. \"2 týdny\""
2371
2372 #: 950.data.seed-values.sql:4663
2373 msgid "The prefix field will be required on the patron registration screen."
2374 msgstr "Pole \"prefix\" bude požadovánona kartě registračních údajů čtenáře"
2375
2376 #: 950.data.seed-values.sql:11860
2377 msgid "A missing pieces patron letter needs to be formatted for printing."
2378 msgstr ""
2379 "Je zapotřebí formátovat pro tisk dopisy čtenářům o chybějících kusech"
2380
2381 #: 950.data.seed-values.sql:3448
2382 msgid "Patron Registration: Cloned patrons get address copy"
2383 msgstr "Registrace čtenáře: Klonování čtenáře připojí kopii adresy"
2384
2385 #: 950.data.seed-values.sql:4429
2386 msgid "The dob field will be required on the patron registration screen."
2387 msgstr ""
2388 "Pole \"datum narození\" bude požadováno na kartě registračních údajů čtenáře"
2389
2390 #: 950.data.seed-values.sql:690
2391 msgid ""
2392 "Allow a user to abort a copy transit if the user is at the transit "
2393 "destination or source"
2394 msgstr ""
2395 "Povolit uživateli zrušit přepravu exempláře pokud je uživatel v cílové nebo "
2396 "zdrojové destinaci přepravy."
2397
2398 #: 950.data.seed-values.sql:7517
2399 msgid "audio roll"
2400 msgstr "zvukový válec"
2401
2402 #: 950.data.seed-values.sql:1304
2403 msgid "ADMIN_INVOICE"
2404 msgstr "ADMIN_INVOICE"
2405
2406 #: 950.data.seed-values.sql:8189
2407 msgid "United Kingdom "
2408 msgstr "Spojené Království "
2409
2410 # id::clm.value__jav
2411 #: 950.data.seed-values.sql:6606
2412 msgid "Javanese"
2413 msgstr "Javánština"
2414
2415 #: 950.data.seed-values.sql:1398
2416 msgid "UPDATE_COPY_BTYPE"
2417 msgstr "UPDATE_COPY_BTYPE"
2418
2419 #: 950.data.seed-values.sql:1078
2420 msgid "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2421 msgstr "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2422
2423 #: 950.data.seed-values.sql:710
2424 msgid "Allow a user to remove someone from collections"
2425 msgstr "Povolit uživateli odebrat někoho z fondu"
2426
2427 #: 950.data.seed-values.sql:13200
2428 msgid "Circulation Policy Configuration"
2429 msgstr "Nastavení výpůjčních pravidel a politik"
2430
2431 #: 950.data.seed-values.sql:8149
2432 msgid "Vatican City "
2433 msgstr "Vatikán "
2434
2435 # id::clm.value__kan
2436 #: 950.data.seed-values.sql:6615
2437 msgid "Kannada"
2438 msgstr "Kannadština"
2439
2440 #: 950.data.seed-values.sql:6513
2441 msgid "Dutch, Middle (ca. 1050-1350)"
2442 msgstr "Nizozemština, střední doba (cca 1050-1350)"
2443
2444 #: 950.data.seed-values.sql:15107
2445 msgid "Merge records on exact match by default during ACQ file upload"
2446 msgstr "Při nahrávání záznamů v akvizici sloučit záznamy při přesné shodě"
2447
2448 # id::clm.value__per
2449 #: 950.data.seed-values.sql:6743
2450 msgid "Persian"
2451 msgstr "Perština"
2452
2453 #: 950.data.seed-values.sql:14521
2454 msgid "Apache Auth Proxy Login"
2455 msgstr "Autorizace Apache - Proxy přihlášení"
2456
2457 #: 950.data.seed-values.sql:798
2458 msgid "Allow a user to create a new provider"
2459 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nového dodavatele"
2460
2461 #: 950.data.seed-values.sql:1432
2462 msgid "VIEW_MERGE_PROFILE"
2463 msgstr "VIEW_MERGE_PROFILE"
2464
2465 #: 950.data.seed-values.sql:9305
2466 msgid "A patron acquisition request has been marked On-Order."
2467 msgstr "Akviziční požadavek čtenáře byl označen jako \"objednáno\""
2468
2469 #: 950.data.seed-values.sql:712
2470 msgid "Allow a user to bar a patron"
2471 msgstr "Povolit uživateli zablokovat konto čtenáře"
2472
2473 #: 950.data.seed-values.sql:7584
2474 msgid "Masses"
2475 msgstr "Mše"
2476
2477 #: 950.data.seed-values.sql:7856
2478 msgid "Arrangement"
2479 msgstr "Kompozice"
2480
2481 #: 950.data.seed-values.sql:8059
2482 msgid "Nevada "
2483 msgstr "Nevada "
2484
2485 #: 950.data.seed-values.sql:8550 950.data.seed-values.sql:8567
2486 #: 950.data.seed-values.sql:8583 950.data.seed-values.sql:8599
2487 #: 950.data.seed-values.sql:8615
2488 msgid "Coats of arms"
2489 msgstr "Erby"
2490
2491 #: 950.data.seed-values.sql:6592
2492 msgid "Inuktitut"
2493 msgstr "Inuktitut"
2494
2495 #: 950.data.seed-values.sql:6936 950.data.seed-values.sql:7744
2496 msgid "Microopaque"
2497 msgstr "Mikrokarta"
2498
2499 #: 950.data.seed-values.sql:7999
2500 msgid "Kosovo "
2501 msgstr "Kosovo "
2502
2503 #: 950.data.seed-values.sql:7692 950.data.seed-values.sql:8326
2504 #: 950.data.seed-values.sql:8356 950.data.seed-values.sql:8386
2505 #: 950.data.seed-values.sql:8416
2506 msgid "Other reports"
2507 msgstr "Ostatní zprávy"
2508
2509 #: 950.data.seed-values.sql:1248
2510 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
2511 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
2512
2513 #: 950.data.seed-values.sql:9373
2514 msgid ""
2515 "Tests to see if the corresponding Line Item has a state of \"cancelled\"."
2516 msgstr ""
2517 "Testy ke zjištění, jestli odpovídající položky jsou ve stavu \"zrušeno\"."
2518
2519 #: 950.data.seed-values.sql:728
2520 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"GlobalAdmin\" group"
2521 msgstr ""
2522 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele ze skupiny \"globální "
2523 "administrátor\" (GlobalAdmin)"
2524
2525 # id::clm.value__jpr
2526 #: 950.data.seed-values.sql:6608
2527 msgid "Judeo-Persian"
2528 msgstr "Judeo-perština"
2529
2530 #: 950.data.seed-values.sql:3910
2531 msgid ""
2532 "Format Times with this pattern (examples: \"h:m:s.SSS a z\" for "
2533 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time\", \"HH:mm\" for \"14:07\")"
2534 msgstr ""
2535 "Formátovat časy podle tohoto vzoru  (příklady: \"h:m:s.SSS a z\" pro "
2536 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time nebo \", \"HH:mm\" pro \"14:07\")"
2537
2538 #: 950.data.seed-values.sql:6664
2539 msgid "Lushai"
2540 msgstr "Lušáí"
2541
2542 #: 950.data.seed-values.sql:614
2543 msgid "Allow a user to update a non-cataloged item type"
2544 msgstr "Povolit uživateli upravit typy nekatalogizovaných exemplářů"
2545
2546 #: 950.data.seed-values.sql:7586
2547 msgid "Minuets"
2548 msgstr "Menuety"
2549
2550 # id::clm.value__tah
2551 #: 950.data.seed-values.sql:6819
2552 msgid "Tahitian"
2553 msgstr "Tahitština"
2554
2555 #: 950.data.seed-values.sql:7967
2556 msgid "Germany "
2557 msgstr "Německo "
2558
2559 #: 950.data.seed-values.sql:814
2560 msgid "Allows a user to create a picklist"
2561 msgstr "Povoli uživateli vytvořit seznam pro vyzvednutí"
2562
2563 #: 950.data.seed-values.sql:1272
2564 msgid "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
2565 msgstr "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
2566
2567 # id::clfm.value__m
2568 #: 950.data.seed-values.sql:6927
2569 msgid "Mixed forms"
2570 msgstr "Smíšené formy"
2571
2572 #: 950.data.seed-values.sql:874
2573 msgid "Allows staff to override the max claims returned value for a patron"
2574 msgstr ""
2575 "Povolit personálu obejít  hodnotu maximálního povoleného počtu údajně "
2576 "vrácených pro čtenáře"
2577
2578 #: 950.data.seed-values.sql:8104
2579 msgid "Sudan "
2580 msgstr "Súdán "
2581
2582 #: 950.data.seed-values.sql:1601
2583 msgid "Allow administration of MARC tag tables"
2584 msgstr "Povolit administraci tabulek MARC"
2585
2586 # id::clm.value__gay
2587 #: 950.data.seed-values.sql:6549
2588 msgid "Gayo"
2589 msgstr "Gayo"
2590
2591 #: 950.data.seed-values.sql:3547
2592 msgid "Require patron password"
2593 msgstr "Požadovat heslo čtenáře"
2594
2595 #: 950.data.seed-values.sql:7659 950.data.seed-values.sql:7689
2596 #: 950.data.seed-values.sql:8323 950.data.seed-values.sql:8353
2597 #: 950.data.seed-values.sql:8383 950.data.seed-values.sql:8413
2598 msgid "Standards/specifications"
2599 msgstr "Standardy/specifikace"
2600
2601 #: 950.data.seed-values.sql:7805
2602 msgid "Cordiform"
2603 msgstr ""
2604
2605 #: 950.data.seed-values.sql:7945
2606 msgid "Fiji "
2607 msgstr "Fidži "
2608
2609 # id::clfm.value__0
2610 #: 950.data.seed-values.sql:6918
2611 msgid "Not fiction (not further specified)"
2612 msgstr "Literatura faktu (blíže nespecifikovaná)"
2613
2614 #: 950.data.seed-values.sql:3727 950.data.seed-values.sql:3730
2615 msgid "AuthorizeNet login"
2616 msgstr "Přihlášení do AuthorizeNet"
2617
2618 #: 950.data.seed-values.sql:4507
2619 msgid "Regex for evening_phone field on patron registration"
2620 msgstr ""
2621 "Regulární výraz pro pole \"telefon večer\" (evening_phone) na kartě "
2622 "registračních údajů čtenáře"
2623
2624 #: 950.data.seed-values.sql:654
2625 msgid "Allow a user to delete another user's title note"
2626 msgstr ""
2627 "Povolit uživateli smazat poznámku k názvu vytvořenou jiným uživatelem"
2628
2629 #: 950.data.seed-values.sql:532
2630 msgid "Allow a user to mark a user as deleted"
2631 msgstr "Povolit uživateli označit jiné uživatele jako smazané"
2632
2633 # id::clm.value__-gal id::clm.value__orm
2634 #: 950.data.seed-values.sql:6548 950.data.seed-values.sql:6730
2635 msgid "Oromo"
2636 msgstr "Oromština"
2637
2638 #: 950.data.seed-values.sql:4390
2639 msgid "Require day_phone field on patron registration"
2640 msgstr ""
2641 "Požadovat na kartě registračních údajů čtenáře pole \"telefon přes den\" "
2642 "(day_phone)"
2643
2644 #: 950.data.seed-values.sql:4420
2645 msgid ""
2646 "If set the calendar widget will appear when editing the dob field on the "
2647 "patron registration form."
2648 msgstr ""
2649 "Pokud je  nastaveno,  při editaci pole \"datum narození\" se na kartě "
2650 "registračních údajů čtenáře se  objeví miniaplikace kalendáře."
2651
2652 #: 950.data.seed-values.sql:14542
2653 msgid ""
2654 "Normally, fines are not charged when a library is closed.  When set to True, "
2655 "fines will be charged during scheduled closings and normal weekly closed "
2656 "days."
2657 msgstr ""
2658 "Obvykle poplatky za zpozdné nejsou účtovány pokud je knihovna zavřená. Pokud "
2659 "nastavena hodnota \"pravda\", poplatky za zpozdné budou účtovány i během "
2660 "období plánovaných uzavření knihovny nebo ve dnech v týdnu, kdy je knihovna "
2661 "zavřená."
2662
2663 #: 950.data.seed-values.sql:4022
2664 msgid "If enabled username changing via the OPAC will be disabled"
2665 msgstr ""
2666 "Pokud je tato volba aktivována, bude zakázáno měnit uživatelská jména v OPACu"
2667
2668 #: 950.data.seed-values.sql:150
2669 msgid "General Keywords"
2670 msgstr "Obecná klíčová slova"
2671
2672 #: 950.data.seed-values.sql:6625
2673 msgid "Khotanese"
2674 msgstr "Chotánština"
2675
2676 #: 950.data.seed-values.sql:6449
2677 msgid "Bemba"
2678 msgstr "Bembština"
2679
2680 #: 950.data.seed-values.sql:940
2681 msgid "DELETE_CIRC_MOD"
2682 msgstr "DELETE_CIRC_MOD"
2683
2684 #: 950.data.seed-values.sql:8131
2685 msgid "Trinidad and Tobago "
2686 msgstr "Trinidad a Tobago "
2687
2688 #: 950.data.seed-values.sql:8124
2689 msgid "Thailand "
2690 msgstr "Thajsko "
2691
2692 #: 950.data.seed-values.sql:7980
2693 msgid "Illinois "
2694 msgstr "Illinois "
2695
2696 #: 950.data.seed-values.sql:3100
2697 msgid ""
2698 "How long to wait before allowing remote items to be opportunistically "
2699 "captured for a hold.  Example \"5 days\""
2700 msgstr ""
2701 "Jak dlouho čekat než bude povoleno vzdáleným exemplářům být příležitostně "
2702 "zachycen pro rezervaci. Příklad: \"5 dnů\""
2703
2704 #: 950.data.seed-values.sql:6498
2705 msgid "Creoles and Pidgins (Other)"
2706 msgstr "Kreolština a jiné pidginy (ostatní)"
2707
2708 # id::clm.value__est
2709 #: 950.data.seed-values.sql:6526
2710 msgid "Estonian"
2711 msgstr "Estonština"
2712
2713 #: 950.data.seed-values.sql:7776
2714 msgid "Lambert's cylindrical equal area"
2715 msgstr "Lambertovo kuželové zobrazení"
2716
2717 #: 950.data.seed-values.sql:3586
2718 msgid ""
2719 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2720 "%INCLUDE(alert_text)%"
2721 msgstr ""
2722 "Text / html / makro , které má být vloženo do šablony výpisu / potvrzení na "
2723 "místě  %INCLUDE(alert_text)%"
2724
2725 #: 950.data.seed-values.sql:15922
2726 msgid "Show county field on patron registration"
2727 msgstr "Zobrazit na kartě registračních údajů čtenáře pole \"okres\""
2728
2729 #: 950.data.seed-values.sql:5228
2730 msgid "URL Verification Queue"
2731 msgstr "Fronta pro verifikaci URL"
2732
2733 #: 950.data.seed-values.sql:8552 950.data.seed-values.sql:8569
2734 #: 950.data.seed-values.sql:8585 950.data.seed-values.sql:8601
2735 #: 950.data.seed-values.sql:8617
2736 msgid "Forms"
2737 msgstr ""
2738
2739 #: 950.data.seed-values.sql:6567
2740 msgid "Greek, Modern (1453- )"
2741 msgstr "Řečtina, moderní (po 1453)"
2742
2743 #: 950.data.seed-values.sql:433
2744 msgid "Branch"
2745 msgstr "Pobočka"
2746
2747 #: 950.data.seed-values.sql:4438
2748 msgid ""
2749 "The dob field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
2750 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
2751 "field is required this setting is ignored."
2752 msgstr ""
2753 "Pole \"datum narození\" bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře "
2754 "s požadovanými poli i když pole není povinné. Pokud je pole povinné, toto "
2755 "nastavení je ignorováno."
2756
2757 #: 950.data.seed-values.sql:15566
2758 msgid "Leave transaction open when long overdue balance equals zero"
2759 msgstr ""
2760 "Ponechat transakce otevřené pokud bilance za dlouhodobě nevrácené je nula"
2761
2762 #: 950.data.seed-values.sql:15495
2763 msgid ""
2764 "Long-overdue check-in processing (voiding fees, re-instating overdues, etc.) "
2765 "will not take place for items that have been overdue for (or have last "
2766 "activity older than) this amount of time"
2767 msgstr ""
2768 "Zpracování při vrácení dlohodobě nevrácených (odpuštění poplatků, znovu "
2769 "nastavení nevrácených atd.)  se nebude týkat exemplářů, které byly nevrácené "
2770 "po dobu (nebo u nich byla zaznamenána aktivita před intervalem / dobou), "
2771 "která zde uvedenena."
2772
2773 #: 950.data.seed-values.sql:11458
2774 msgid "Canceled: Invalid ISBN"
2775 msgstr "Zrušeno: Neplatné ISBN"
2776
2777 #: 950.data.seed-values.sql:8193
2778 msgid "Zambia "
2779 msgstr "Zambie "
2780
2781 # id::cbs.source__3
2782 #: 950.data.seed-values.sql:7
2783 msgid "Project Gutenberg"
2784 msgstr "Projekt Gutenberg"
2785
2786 #: 950.data.seed-values.sql:1296
2787 msgid "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
2788 msgstr "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
2789
2790 #: 950.data.seed-values.sql:13677
2791 msgid "Element Mobile"
2792 msgstr "Element Mobile"
2793
2794 #: 950.data.seed-values.sql:3871 950.data.seed-values.sql:3874
2795 msgid "Enable Stripe payments"
2796 msgstr "Umožnit platbu Stripe"
2797
2798 #: 950.data.seed-values.sql:8074
2799 msgid "Philippines "
2800 msgstr "Filipíny "
2801
2802 #: 950.data.seed-values.sql:708
2803 msgid "Allow a user to put someone into collections"
2804 msgstr "Povolí uživateli přidat někoho do fondu"
2805
2806 #: 950.data.seed-values.sql:4183
2807 msgid "Show billing tab first when bills are present"
2808 msgstr ""
2809 "Pokud má čtenář nevyřízené platby, zobrazit nejdříve kartu s poplatky"
2810
2811 #: 950.data.seed-values.sql:1635
2812 msgid "Can do anything at the System level"
2813 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni systému"
2814
2815 #: 950.data.seed-values.sql:15894
2816 msgid "Allow patrons to self-register, creating pending user accounts"
2817 msgstr ""
2818 "Povolit uživatele samoobslužnou registraci vytvořením nevyřízeného "
2819 "uživatelského účtu."
2820
2821 #: 950.data.seed-values.sql:14510
2822 msgid "Verification via translator-v1"
2823 msgstr "Ověření prostřednictvím tránslátoru-v1"
2824
2825 #: 950.data.seed-values.sql:11446
2826 msgid "Shipping Charge"
2827 msgstr "Poštovné"
2828
2829 #: 950.data.seed-values.sql:11565 950.data.seed-values.sql:11736
2830 #: 950.data.seed-values.sql:11737
2831 msgid "Historical Hold Retention Age"
2832 msgstr "Doba uchovávání historických rezervací"
2833
2834 #: 950.data.seed-values.sql:7013 950.data.seed-values.sql:7014
2835 #: 950.data.seed-values.sql:7082 950.data.seed-values.sql:7083
2836 #: 950.data.seed-values.sql:7170 950.data.seed-values.sql:7171
2837 msgid "Music Score"
2838 msgstr "Music Score"
2839
2840 # id::clm.value__tig
2841 #: 950.data.seed-values.sql:6833
2842 msgid "Tigré"
2843 msgstr "Tigrejština"
2844
2845 #: 950.data.seed-values.sql:3493
2846 msgid "Pop-up alert for errors"
2847 msgstr "Varování o chybách ve vyskakovacím okně"
2848
2849 #: 950.data.seed-values.sql:14562
2850 msgid ""
2851 "Sets the maxinum number of recent user activity entries to retrieve for "
2852 "display in the staff client.  0 means show none, -1 means show all.  Default "
2853 "is 1."
2854 msgstr ""
2855 "Nastaví maximální číslo zázamů poslední uživatelské aktivity pro zobrazení "
2856 "ve služebním klientu. 0 znamená nezobrazit žádné, -1 znamená zobrazit "
2857 "všechny. Výchozí hodnota je 1."
2858
2859 #: 950.data.seed-values.sql:7650 950.data.seed-values.sql:7680
2860 #: 950.data.seed-values.sql:8314 950.data.seed-values.sql:8344
2861 #: 950.data.seed-values.sql:8374 950.data.seed-values.sql:8404
2862 msgid "Legislation"
2863 msgstr "Legislativa"
2864
2865 #: 950.data.seed-values.sql:6756
2866 msgid "Rarotongan"
2867 msgstr "Rarotongština"
2868
2869 #: 950.data.seed-values.sql:3214
2870 msgid "Minimum Estimated Wait"
2871 msgstr "Minimální předpokládané čekání"
2872
2873 #: 950.data.seed-values.sql:4300
2874 msgid "Suggest alias field on patron registration"
2875 msgstr "Navrhnout na kartě registračních údajů čtenáře pole \"alias\""
2876
2877 #: 950.data.seed-values.sql:6688
2878 msgid "Maltese"
2879 msgstr "Maltština"
2880
2881 #: 950.data.seed-values.sql:6601
2882 msgid "Inupiaq"
2883 msgstr "Inupiak"
2884
2885 #: 950.data.seed-values.sql:3995
2886 msgid ""
2887 "If enabled, patrons can create and edit existing addresses.  Addresses are "
2888 "kept in a pending state until staff approves the changes"
2889 msgstr ""
2890 "Je-li tato volba aktivována, čtenáři mohou vytvářet a editovat své adresy. "
2891 "Adresy jsou ponechány v nevyřízeném stavu, dokud personál nepotvrdí změny"
2892
2893 #: 950.data.seed-values.sql:131
2894 msgid "Corporate Author"
2895 msgstr "Korporace"
2896
2897 #: 950.data.seed-values.sql:930
2898 msgid "CREATE_VR_FORMAT"
2899 msgstr "CREATE_VR_FORMAT"
2900
2901 #: 950.data.seed-values.sql:4141
2902 msgid ""
2903 "The main entry point for this interface is in Holdings Maintenance, Actions "
2904 "for Selected Rows, Edit Item Attributes / Call Numbers / Replace Barcodes.  "
2905 "This setting changes the top and bottom panes for that interface into left "
2906 "and right panes."
2907 msgstr ""
2908 "Hlavním vstupním bodem v tomto rozhraní jsou \"Správa exemplářů\", \"Akce "
2909 "pro vybrané řádky\", \"Editovat vlastnosti / signatury /změnit čárové kódy "
2910 "exempláře\". Toto nastavení změní horní a spodní panel rozhraní na levý a "
2911 "pravý panel."
2912
2913 #: 950.data.seed-values.sql:1466
2914 msgid "Create/Retrieve/Update/Delete Serial Item"
2915 msgstr "Vytvořit / načíst / upravit / smazat seriálovou jednotku."
2916
2917 #: 950.data.seed-values.sql:518
2918 msgid "Allow a user to delete a volume"
2919 msgstr "Povolit uživateli smazat svazek (signaturu)"
2920
2921 #: 950.data.seed-values.sql:7509
2922 msgid "audiotape reel"
2923 msgstr "cívka zvukové pásky"
2924
2925 #: 950.data.seed-values.sql:3169
2926 msgid "Default hold shelf expire interval"
2927 msgstr "Východí interval pro expiraci rezervací k vyzvednutí"
2928
2929 #: 950.data.seed-values.sql:6456
2930 msgid "Bislama"
2931 msgstr "Bislama"
2932
2933 #: 950.data.seed-values.sql:6406
2934 msgid "Acoli"
2935 msgstr "Ačoli"
2936
2937 #: 950.data.seed-values.sql:6986 950.data.seed-values.sql:6987
2938 #: 950.data.seed-values.sql:7061 950.data.seed-values.sql:7062
2939 msgid "Book"
2940 msgstr "Kniha"
2941
2942 #: 950.data.seed-values.sql:788
2943 msgid "Allow a user to create a new fund allocation"
2944 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nové přidělení fondu"
2945
2946 #: 950.data.seed-values.sql:284
2947 msgid "overdue_min"
2948 msgstr "zpoždění_minimální"
2949
2950 # id::crmf.name__3
2951 #: 950.data.seed-values.sql:286
2952 msgid "overdue_mid"
2953 msgstr "zpoždění_střední"
2954
2955 #: 950.data.seed-values.sql:6573
2956 msgid "Haitian French Creole"
2957 msgstr "Haitsko-francouzská kreolština"
2958
2959 #: 950.data.seed-values.sql:6454
2960 msgid "Bikol"
2961 msgstr "Bikolština"
2962
2963 # id::clm.value__swe
2964 #: 950.data.seed-values.sql:6815
2965 msgid "Swedish"
2966 msgstr "Švédština"
2967
2968 #: 950.data.seed-values.sql:1380
2969 msgid "DELETE_METABIB_CLASS"
2970 msgstr "DELETE_METABIB_CLASS"
2971
2972 #: 950.data.seed-values.sql:3379
2973 msgid ""
2974 "Skip offline checkin transaction (raise exception when processing) if item "
2975 "Status Changed Time is newer than the recorded transaction time.  WARNING: "
2976 "The Reshelving to Available status rollover will trigger this."
2977 msgstr ""
2978 "Přeskočit transkci offline vrácení (vyvolat výjimku při zpracování) jestliže "
2979 "čas změny statutu je novější než zaznamenaný čas transakce.  Pozor! Tuto "
2980 "výjimku  spustí také změna statusu z \"Dnes vráceno\" na \"Volné\""
2981
2982 #: 950.data.seed-values.sql:3640
2983 msgid ""
2984 "If set to a non-empty value, Hold Transits will be suppressed between this "
2985 "OU and others with the same value. If set to an empty value, transits will "
2986 "not be suppressed."
2987 msgstr ""
2988 "Pokud je nastaveno na ne-prázdnou hodonotu, budou potlačeny přepravy "
2989 "rezervací mezi touto organizační jednoutkou a jinými se stejnou hodnotou. "
2990 "Pokud je nastavenou na prázdnou hodnotu, přepravy potlačeny nebudou."
2991
2992 #: 950.data.seed-values.sql:7037 950.data.seed-values.sql:7038
2993 #: 950.data.seed-values.sql:7103 950.data.seed-values.sql:7104
2994 #: 950.data.seed-values.sql:7194 950.data.seed-values.sql:7195
2995 msgid "Cassette audiobook"
2996 msgstr "Audiokniha na kazetě"
2997
2998 # id::aout.name__2
2999 #: 950.data.seed-values.sql:430 950.data.seed-values.sql:2597
3000 msgid "System"
3001 msgstr "Systém"
3002
3003 # id::clm.value__ewe
3004 #: 950.data.seed-values.sql:6528
3005 msgid "Ewe"
3006 msgstr "Eweština"
3007
3008 #: 950.data.seed-values.sql:6849
3009 msgid "Tupi languages"
3010 msgstr "Tupi jazyky"
3011
3012 #: 950.data.seed-values.sql:8043
3013 msgid "Niger "
3014 msgstr "Niger "
3015
3016 #: 950.data.seed-values.sql:11451
3017 msgid "Blanket Order"
3018 msgstr "Paušální objednávka"
3019
3020 #: 950.data.seed-values.sql:14516
3021 msgid "OPAC Login (jspac)"
3022 msgstr "Přihlášení do OPACu (jspac)"
3023
3024 #: 950.data.seed-values.sql:6511
3025 msgid "Dravidian (Other)"
3026 msgstr "Drávidské jazyky (ostatní)"
3027
3028 #: 950.data.seed-values.sql:11577
3029 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Untarged expiration)"
3030 msgstr ""
3031 "Doba uchování historie rezervací - zrušené rezervace ( expirace kvůli "
3032 "nenalezenému cíli)"
3033
3034 #: 950.data.seed-values.sql:6493
3035 msgid "Creoles and Pidgins, English-based (Other)"
3036 msgstr "Kreolština a jiné pidginy na základě angličtiny"
3037
3038 #: 950.data.seed-values.sql:6885
3039 msgid "Zhuang"
3040 msgstr "Čuangština"
3041
3042 #: 950.data.seed-values.sql:1190
3043 msgid "Allow a user to update trigger cleanup entries"
3044 msgstr "Povolit uživateli upravit záznamy  o čištění spouštěčů událostí"
3045
3046 #: 950.data.seed-values.sql:1597
3047 msgid "Override the TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED event"
3048 msgstr "Obejít událost TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED"
3049
3050 #: 950.data.seed-values.sql:7489
3051 msgid "computer tape cartridge"
3052 msgstr "kazeta počítačové pásky"
3053
3054 #: 950.data.seed-values.sql:12177
3055 msgid "Invalid value for \"status\""
3056 msgstr "Neplatná hodnota pro \"status\""
3057
3058 #: 950.data.seed-values.sql:8102
3059 msgid "Spanish North Africa "
3060 msgstr "Španělské severoafrické državy "
3061
3062 #: 950.data.seed-values.sql:6886
3063 msgid "Zande"
3064 msgstr "Zandština"
3065
3066 # id::clm.value__slo
3067 #: 950.data.seed-values.sql:6787
3068 msgid "Slovak"
3069 msgstr "Slovenština"
3070
3071 #: 950.data.seed-values.sql:752
3072 msgid "Allow staff to override circulation copy range failure"
3073 msgstr "Povolit uživateli obejít chybu   výpůjčního pásma exempláře"
3074
3075 #: 950.data.seed-values.sql:6555
3076 msgid "Gilbertese"
3077 msgstr "Kiribatština"
3078
3079 #: 950.data.seed-values.sql:13263
3080 msgid "Rogers Wireless (Alternate)"
3081 msgstr "Rogers Wireless (Alternate)"
3082
3083 #: 950.data.seed-values.sql:2988
3084 msgid ""
3085 "When an item is marked damaged, overdue fines on the most recent circulation "
3086 "are voided."
3087 msgstr ""
3088 "Pokud je exempl�ozna� jako po�kozen�zdn�a v�inu posledn� v�k je zru�eno."
3089
3090 #: 950.data.seed-values.sql:1412
3091 msgid "user_request.create"
3092 msgstr "user_request.create"
3093
3094 #: 950.data.seed-values.sql:13078
3095 msgid "Canadian Subject Headings"
3096 msgstr "Kanadské věcné třídění"
3097
3098 #: 950.data.seed-values.sql:124
3099 msgid "Alternate Title"
3100 msgstr "Další název"
3101
3102 #: 950.data.seed-values.sql:1282
3103 msgid "ADMIN_CIRC_MOD"
3104 msgstr "ADMIN_CIRC_MOD"
3105
3106 #: 950.data.seed-values.sql:4717
3107 msgid ""
3108 "The suffix field will be suggested on the patron registration screen. "
3109 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
3110 "field is shown or required this setting is ignored."
3111 msgstr ""
3112 "Pole sufix bude na kartě registračních údajů čtenáře zobrazí jako "
3113 "navrhované. Navrhovaná pole se zobrazí, pokud je aktivována volba \"zobrazit "
3114 "navrhovaná pole\".  Pokud je pole zobrazeno nebo je požadováno jako povinné, "
3115 "toto nastavení bude ignorováno."
3116
3117 #: 950.data.seed-values.sql:1114
3118 msgid "UPDATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
3119 msgstr "UPDATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
3120
3121 #: 950.data.seed-values.sql:440
3122 msgid "Your Bookmobile"
3123 msgstr "Vaše pojízdná knihovna"
3124
3125 #: 950.data.seed-values.sql:730
3126 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"LocalAdmin\" group"
3127 msgstr ""
3128 "Povolit u�ivateli p� / odebrat u�ivatele do / ze skupiny lok�� "
3129 "administr�r�ocalAdmin)"
3130
3131 #: 950.data.seed-values.sql:16011
3132 msgid "Default circulation modifier value for imported items"
3133 msgstr "V� hodnota modifik�ru v�y pro importovan�xempl�"
3134
3135 #: 950.data.seed-values.sql:6765
3136 msgid "Yakut"
3137 msgstr "Jakutština"
3138
3139 #: 950.data.seed-values.sql:3142
3140 msgid "Canceled holds display count"
3141 msgstr "Po� zobrazen�u�en�zervac�"
3142
3143 #: 950.data.seed-values.sql:572
3144 msgid "Allow a user to remove other users from permission groups"
3145 msgstr "Povolit u�ivateli odebrat jin��ivatele ze skupiny opr��"
3146
3147 #: 950.data.seed-values.sql:480
3148 msgid "Allow a user to log in to the OPAC"
3149 msgstr "Povolit u�ivateli p��en�o OPACu"
3150
3151 #: 950.data.seed-values.sql:7598
3152 msgid "Passion music"
3153 msgstr "Pašijová hudba"
3154
3155 # id::clm.value__hup
3156 #: 950.data.seed-values.sql:6585
3157 msgid "Hupa"
3158 msgstr "Hupa"
3159
3160 #: 950.data.seed-values.sql:992
3161 msgid "UPDATE_CIRC_MOD"
3162 msgstr "UPDATE_CIRC_MOD"
3163
3164 # id::clm.value__ice
3165 #: 950.data.seed-values.sql:6588
3166 msgid "Icelandic"
3167 msgstr "Islandština"
3168
3169 #: 950.data.seed-values.sql:12916
3170 msgid "See Also From Tracing -- Genre/Form Term"
3171 msgstr "Směrování odkazu viz též -- žánr/forma"
3172
3173 #: 950.data.seed-values.sql:7798
3174 msgid "Armadillo"
3175 msgstr "Pásovec"
3176
3177 #: 950.data.seed-values.sql:7947
3178 msgid "Florida "
3179 msgstr "Florida "
3180
3181 #: 950.data.seed-values.sql:7815 950.data.seed-values.sql:8471
3182 #: 950.data.seed-values.sql:8484 950.data.seed-values.sql:8497
3183 #: 950.data.seed-values.sql:8510
3184 msgid "Bathymetry, soundings"
3185 msgstr "Batymetrie, měření"
3186
3187 #: 950.data.seed-values.sql:2751 950.data.seed-values.sql:2754
3188 msgid ""
3189 "Delete bib if all copies are deleted via Acquisitions lineitem cancellation."
3190 msgstr ""
3191 "Smazat bibliografický záznam pokud prostředncitvím zrušení položek v "
3192 "akvizici smazány exempláře,"
3193
3194 #: 950.data.seed-values.sql:3622
3195 msgid ""
3196 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3197 "%INCLUDE(notice_text)%"
3198 msgstr ""
3199 "Text / html / makra pro vložení do šablony výpisů / potvrzení na místě  "
3200 "%INCLUDE(notice_text)%"
3201
3202 # id::clm.value__akk
3203 #: 950.data.seed-values.sql:6414
3204 msgid "Akkadian"
3205 msgstr "Akkadština"
3206
3207 #: 950.data.seed-values.sql:1200
3208 msgid "Allow a user to create, update, and delete trigger hooks"
3209 msgstr ""
3210 "Povolit uživateli vytvořit, změnit a smazat vazby spouštěče (triggeru)"
3211
3212 # id::clm.value__snd
3213 #: 950.data.seed-values.sql:6797
3214 msgid "Sindhi"
3215 msgstr "Sindhština"
3216
3217 #: 950.data.seed-values.sql:772
3218 msgid "Allow a user to create a new funding source"
3219 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nový finanční zdroj"
3220
3221 #: 950.data.seed-values.sql:7702
3222 msgid "Full score, miniature or study size"
3223 msgstr "Pertitura v rozsahu miniatury nebo studie"
3224
3225 #: 950.data.seed-values.sql:7563
3226 msgid "Chaconnes"
3227 msgstr ""
3228
3229 #: 950.data.seed-values.sql:14170
3230 msgid "US Cellular"
3231 msgstr "US Cellular"
3232
3233 #: 950.data.seed-values.sql:1172
3234 msgid ""
3235 "Allow a user to override the circ.holds.hold_has_copy_at.block setting"
3236 msgstr "Povolit uživateli obejít nastavení circ.holds.hold_has_copy_at.block"
3237
3238 #: 950.data.seed-values.sql:2796 950.data.seed-values.sql:2799
3239 msgid "Default Item Price"
3240 msgstr "Přednastavená cena exemplářů"
3241
3242 #: 950.data.seed-values.sql:5064
3243 msgid "Negative Balance Interval for Overdues"
3244 msgstr "Časový interval pro záporné poplatky (refundace) za vrácené po lhůtě"
3245
3246 #: 950.data.seed-values.sql:15039
3247 msgid "Default provider to use during ACQ file upload"
3248 msgstr "Výchozí dodavatel pro použití během nahrání souborů v akvizici"
3249
3250 #: 950.data.seed-values.sql:6623
3251 msgid "Khoisan (Other)"
3252 msgstr "Khoisanské jazyky (ostatní)"
3253
3254 #: 950.data.seed-values.sql:622
3255 msgid "Allow a user to update a copy location"
3256 msgstr "Povolit uživateli změnit umístění exempláře"
3257
3258 #: 950.data.seed-values.sql:1542
3259 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete copy location groups"
3260 msgstr ""
3261 "Povolit uživateli vytvořit / načíst / změnit / smazat skupiny umístění "
3262 "exempláře"
3263
3264 #: 950.data.seed-values.sql:14822
3265 msgid "Warn when patron account is about to expire"
3266 msgstr "Upozornit, pokud se blíží konec čtenářské registrace"
3267
3268 #: 950.data.seed-values.sql:7277
3269 msgid "notated music"
3270 msgstr "zápis hudby"
3271
3272 #: 950.data.seed-values.sql:6802
3273 msgid "Songhai"
3274 msgstr "Songhajština"
3275
3276 #: 950.data.seed-values.sql:4795
3277 msgid "Regex for phone fields on patron registration"
3278 msgstr ""
3279 "Regulární výraz pro pole \"telefon\" na kartě registračních údajů čtenáře"
3280
3281 #: 950.data.seed-values.sql:4807
3282 msgid ""
3283 "Enforces a requirement for having at least one address for a patron during "
3284 "registration."
3285 msgstr ""
3286 "Při registraciy vynutí požadavek na vyplnění alespoň jedné adresy čtenáře."
3287
3288 #: 950.data.seed-values.sql:7936
3289 msgid "Equatorial Guinea "
3290 msgstr "Rovníková Guinea "
3291
3292 #: 950.data.seed-values.sql:13101
3293 msgid "Vandelay Queue"
3294 msgstr "Fronta nástroje Vandelay"
3295
3296 #: 950.data.seed-values.sql:928
3297 msgid "CREATE_SURVEY"
3298 msgstr "CREATE_SURVEY"
3299
3300 #: 950.data.seed-values.sql:7887
3301 msgid "Belgium "
3302 msgstr "Belgie "
3303
3304 #: 950.data.seed-values.sql:7706
3305 msgid "Close score"
3306 msgstr ""
3307
3308 #: 950.data.seed-values.sql:8039
3309 msgid "North Carolina "
3310 msgstr "Severní Karolína "
3311
3312 # id::crahp.name__1
3313 #: 950.data.seed-values.sql:306
3314 msgid "3month"
3315 msgstr "3měsíční"
3316
3317 #: 950.data.seed-values.sql:7785
3318 msgid "Cassini-Soldner"
3319 msgstr "Cassini – Soldnerovo zobrazení"
3320
3321 #: 950.data.seed-values.sql:7554
3322 msgid "Anthems"
3323 msgstr "Hymny"
3324
3325 #: 950.data.seed-values.sql:7896
3326 msgid "Solomon Islands "
3327 msgstr "Šalomounovy ostrovy "
3328
3329 #: 950.data.seed-values.sql:862
3330 msgid "Allows a user to view all org settings at the specified level"
3331 msgstr ""
3332 "Povolí uživateli zograzit všchna nastavení organizace na vymezené úrovni"
3333
3334 # id::clm.value__cze id::i18n_l.name__cs-CZ id::i18n_l.description__cs-CZ
3335 # id::clm.value__cze
3336 #: 950.data.seed-values.sql:350 950.data.seed-values.sql:351
3337 #: 950.data.seed-values.sql:6500
3338 msgid "Czech"
3339 msgstr "Čeština"
3340
3341 # id::clm.value__mni
3342 #: 950.data.seed-values.sql:6690
3343 msgid "Manipuri"
3344 msgstr "Manipurština"
3345
3346 #: 950.data.seed-values.sql:1256
3347 msgid "Update org unit settings related to credit card processing"
3348 msgstr ""
3349 "Změnit nastavení organizační jednotky souvisejícíc se zpracováním kreditních "
3350 "karet"
3351
3352 #: 950.data.seed-values.sql:724
3353 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Circulator\" group"
3354 msgstr ""
3355 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele do / ze skupiny personálu u "
3356 "výpůjčnínho pultu (\"ciruculator\")"
3357
3358 #: 950.data.seed-values.sql:14498
3359 msgid "Login via opensrf"
3360 msgstr "Přihlášení prostřednictvím opensrf"
3361
3362 #: 950.data.seed-values.sql:6355
3363 msgid "Carrier Type"
3364 msgstr "Typ nosiče"
3365
3366 #: 950.data.seed-values.sql:3145
3367 msgid "How many canceled holds to show in patron holds interfaces"
3368 msgstr ""
3369 "Kolik zrušených rezervací zobrazit ve čtenářském rozhraní pro rezervace"
3370
3371 #: 950.data.seed-values.sql:7580
3372 msgid "Hymns"
3373 msgstr "Chvalozpěvy"
3374
3375 #: 950.data.seed-values.sql:1302
3376 msgid "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
3377 msgstr "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
3378
3379 #: 950.data.seed-values.sql:3253
3380 msgid ""
3381 "Recalls: A hold placed on an item with a circulation duration longer than "
3382 "this will trigger a recall. For example, \"14 days\" or \"3 weeks\"."
3383 msgstr ""
3384 "Znovuvyvolání: Rezervace exempláře, u něhož je doba výpůjčky delší než tato "
3385 "spustí nové volání. Např. \"14 dní\" nebo \"3 týdny\"."
3386
3387 #: 950.data.seed-values.sql:1038
3388 msgid "MERGE_BIB_RECORDS"
3389 msgstr "MERGE_BIB_RECORDS"
3390
3391 #: 950.data.seed-values.sql:6860
3392 msgid "Undetermined"
3393 msgstr "Nezjištěno"
3394
3395 #: 950.data.seed-values.sql:6827
3396 msgid "Terena"
3397 msgstr "Tereno"
3398
3399 #: 950.data.seed-values.sql:128
3400 msgid "Title Proper"
3401 msgstr "Název"
3402
3403 #: 950.data.seed-values.sql:7569
3404 msgid "Chorales"
3405 msgstr "Chorály"
3406
3407 #: 950.data.seed-values.sql:2814
3408 msgid "Maximum Item Price"
3409 msgstr "Maximální cena exempláře"
3410
3411 # id::clm.value__rum
3412 #: 950.data.seed-values.sql:6760
3413 msgid "Romanian"
3414 msgstr "Rumunština"
3415
3416 #: 950.data.seed-values.sql:8030
3417 msgid "Mississippi "
3418 msgstr "Mississippi "
3419
3420 # id::clm.value__srd
3421 #: 950.data.seed-values.sql:6805
3422 msgid "Sardinian"
3423 msgstr "Sardština"
3424
3425 #: 950.data.seed-values.sql:7704
3426 msgid "Voice score with accompaniment omitted"
3427 msgstr "Hlasová partitura s doprovodem vynechány"
3428
3429 #: 950.data.seed-values.sql:486
3430 msgid "Allow a user to place a hold at the title level"
3431 msgstr "Povolit uživateli zadat rezervaci na úrovni titulu"
3432
3433 #: 950.data.seed-values.sql:7847
3434 msgid "Animation and live action"
3435 msgstr "Animace nebo přímá akce"
3436
3437 #: 950.data.seed-values.sql:11476
3438 msgid "Canceled: Not Found"
3439 msgstr "Zrušeno: Nenalezeno"
3440
3441 #: 950.data.seed-values.sql:7540 950.data.seed-values.sql:8220
3442 #: 950.data.seed-values.sql:8234 950.data.seed-values.sql:8248
3443 #: 950.data.seed-values.sql:8262 950.data.seed-values.sql:8276
3444 #: 950.data.seed-values.sql:8290
3445 msgid "Thematic index"
3446 msgstr "Tematický rejstřík"
3447
3448 #: 950.data.seed-values.sql:1168
3449 msgid "Allow a user to create/update/delete reasons for order cancellations"
3450 msgstr ""
3451 "Povolit uživateli vytvořit / změnit / smazat důvody pro zrušení objednávky"
3452
3453 #: 950.data.seed-values.sql:2613
3454 msgid "Offline"
3455 msgstr "Offline"
3456
3457 #: 950.data.seed-values.sql:7985
3458 msgid "Israel "
3459 msgstr "Izrael "
3460
3461 #: 950.data.seed-values.sql:5074
3462 msgid "Negative Balance Interval for Lost"
3463 msgstr "Časový interval pro záporné poplatky (refundace) za ztracené"
3464
3465 #: 950.data.seed-values.sql:7818 950.data.seed-values.sql:8474
3466 #: 950.data.seed-values.sql:8487 950.data.seed-values.sql:8500
3467 #: 950.data.seed-values.sql:8513
3468 msgid "Pictorially"
3469 msgstr "Obrázek bez projekce"
3470
3471 #: 950.data.seed-values.sql:1438
3472 msgid "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
3473 msgstr "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
3474
3475 #: 950.data.seed-values.sql:1290
3476 msgid "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
3477 msgstr "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
3478
3479 #: 950.data.seed-values.sql:4174 950.data.seed-values.sql:4177
3480 msgid "Patron circulation summary is horizontal"
3481 msgstr "Přehled údajů o čtenáři je zobrazen horizontálně"
3482
3483 #: 950.data.seed-values.sql:1042
3484 msgid "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
3485 msgstr "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
3486
3487 #: 950.data.seed-values.sql:2790
3488 msgid ""
3489 "Default status when a copy is created using the normal volume/copy creator "
3490 "interface."
3491 msgstr ""
3492 "Výchozí status, pokud je exemplář vytvořen s polužitím běžného rozhraní pro "
3493 "vytvoření svazků / exemplářů."
3494
3495 #: 950.data.seed-values.sql:664
3496 msgid "Allow a user to update an organization unit setting"
3497 msgstr "Povolit uživateli změnit nastavení organizační jednotky"
3498
3499 #: 950.data.seed-values.sql:14238
3500 msgid "Verizon Wireless"
3501 msgstr "Verizon Wireless"
3502
3503 #: 950.data.seed-values.sql:6728
3504 msgid "Ojibwa"
3505 msgstr "Odžibwejština"
3506
3507 #: 950.data.seed-values.sql:7389
3508 msgid "roll"
3509 msgstr "kotouč"
3510
3511 #: 950.data.seed-values.sql:14895
3512 msgid ""
3513 "For URLs returning 3XX redirects, this is the maximum number of redirects we "
3514 "will follow before giving up."
3515 msgstr ""
3516 "Pro URL která vracejí 3XX přesměrování, je toto maximální počet přesměrování "
3517 "ke kterým dojde, než budou pokusy o přesměrování přerušeny."
3518
3519 #: 950.data.seed-values.sql:6992 950.data.seed-values.sql:6993
3520 #: 950.data.seed-values.sql:7067 950.data.seed-values.sql:7068
3521 #: 950.data.seed-values.sql:7149 950.data.seed-values.sql:7150
3522 msgid "Software and video games"
3523 msgstr "Software a videohry"
3524
3525 #: 950.data.seed-values.sql:6869
3526 msgid "Walamo"
3527 msgstr "Walamština"
3528
3529 #: 950.data.seed-values.sql:3244
3530 msgid ""
3531 "Recalls: When a recall is triggered, this defines the adjusted loan period "
3532 "for the item. For example, \"4 days\" or \"1 week\"."
3533 msgstr ""
3534 "Znovuvyvolání: Když je spuštěno nové vyvolání, toto definuje přizpůsobenou "
3535 "dobu výpůjčky exempláře. Např. \"4 dny\" nebo \"1 týden\"."
3536
3537 #: 950.data.seed-values.sql:6707
3538 msgid "Ndebele (Zimbabwe)  "
3539 msgstr "Ndebelština (Zimbabwe)  "
3540
3541 #: 950.data.seed-values.sql:6659
3542 msgid "Luba-Katanga"
3543 msgstr "Lubu-katanžština"
3544
3545 #: 950.data.seed-values.sql:1062
3546 msgid "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
3547 msgstr "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
3548
3549 #: 950.data.seed-values.sql:6920
3550 msgid "Comic strips"
3551 msgstr "Kreslené seriály (komiksy)"
3552
3553 # id::clm.value__ido
3554 #: 950.data.seed-values.sql:6589
3555 msgid "Ido"
3556 msgstr "Ido"
3557
3558 # id::i18n_l.description__fr-CA
3559 #: 950.data.seed-values.sql:360
3560 msgid "Canadian French"
3561 msgstr "Kanadská francouzština"
3562
3563 #: 950.data.seed-values.sql:844
3564 msgid "Allow a user to mark an item status as 'reshelving'"
3565 msgstr "Povolit uživateli označit status exempláře jako \"dnes vrácený\""
3566
3567 #: 950.data.seed-values.sql:11604
3568 msgid "Cat: Maintain 001/003/035 according to the MARC21 specification"
3569 msgstr "Katalogizace: Spravovat pole  001 / 003 / 035 podle standardu MARC21"
3570
3571 #: 950.data.seed-values.sql:6536
3572 msgid "Finno-Ugrian (Other)"
3573 msgstr "Ugrofinské jazyky (ostatní)"
3574
3575 #: 950.data.seed-values.sql:1500
3576 msgid "Allows a user to reopen an Acquisitions invoice"
3577 msgstr "Povolit uživateli otevřít již uzavřenou fakturu v akvizici"
3578
3579 #: 950.data.seed-values.sql:13864
3580 msgid "Cingular (GoPhone prepaid)"
3581 msgstr "Cingular (GoPhone prepaid)"
3582
3583 #: 950.data.seed-values.sql:14000
3584 msgid "Edge Wireless"
3585 msgstr "Edge Wireless"
3586
3587 #: 950.data.seed-values.sql:5236
3588 msgid "Checkout Items"
3589 msgstr "Vypůjčené exempláře"
3590
3591 #: 950.data.seed-values.sql:6431
3592 msgid "Athapascan (Other)"
3593 msgstr "Athapaskánské jazyky (ostatní)"
3594
3595 #: 950.data.seed-values.sql:2880
3596 msgid ""
3597 "Set the default line width for spine labels in number of characters. This "
3598 "specifies the boundary at which lines must be wrapped."
3599 msgstr ""
3600 "Určit nastavení výchozí šířky řádku pro tisk hřbetních štítků počtem znaků. "
3601 "Toto určuje hranici, při které se řádky musí zalomit."
3602
3603 #: 950.data.seed-values.sql:6708
3604 msgid "Ndonga"
3605 msgstr "Ndondština"
3606
3607 #: 950.data.seed-values.sql:6331
3608 msgid "OPAC Format Icons"
3609 msgstr "Ikony formátu pro OPAC"
3610
3611 #: 950.data.seed-values.sql:7469
3612 msgid "microfiche"
3613 msgstr "mikrofiš"
3614
3615 #: 950.data.seed-values.sql:8013
3616 msgid "Manitoba "
3617 msgstr "Manitoba "
3618
3619 #: 950.data.seed-values.sql:3979
3620 msgid "Telephony: Arbitrary line(s) to include in each notice callfile"
3621 msgstr ""
3622 "Telefonie: Arbitrární řádek (řádky), které mají být zahrnuty do každého "
3623 "telefonátu s vyrozuměním"
3624
3625 #: 950.data.seed-values.sql:7341
3626 msgid "microform"
3627 msgstr "mikroforma"
3628
3629 #: 950.data.seed-values.sql:11463
3630 msgid "Delivered but not received; presumed lost"
3631 msgstr "Doručeno ale nepřevzato. Předpokládaná ztráta"
3632
3633 #: 950.data.seed-values.sql:7305
3634 msgid "cartographic moving image"
3635 msgstr "katrografický pohyblivý obraz"
3636
3637 #: 950.data.seed-values.sql:8551 950.data.seed-values.sql:8568
3638 #: 950.data.seed-values.sql:8584 950.data.seed-values.sql:8600
3639 #: 950.data.seed-values.sql:8616
3640 msgid "Genealogical tables"
3641 msgstr "Genealogické tabulky"
3642
3643 #: 950.data.seed-values.sql:7725 950.data.seed-values.sql:8430
3644 #: 950.data.seed-values.sql:8451
3645 msgid "Reporting"
3646 msgstr "Výkazy"
3647
3648 # id::cza.label__5 id::cza.label__14 id::cza.label__23
3649 #: 950.data.seed-values.sql:99 950.data.seed-values.sql:390
3650 #: 950.data.seed-values.sql:411 950.data.seed-values.sql:15397
3651 msgid "Title"
3652 msgstr "Název"
3653
3654 #: 950.data.seed-values.sql:3736 950.data.seed-values.sql:3739
3655 msgid "AuthorizeNet password"
3656 msgstr "Heslo pro AuthorizeNet"
3657
3658 #: 950.data.seed-values.sql:8167
3659 msgid "Cocos (Keeling) Islands "
3660 msgstr "Kokosové ostrovy "
3661
3662 #: 950.data.seed-values.sql:2553
3663 msgid "Default location for holds pickup"
3664 msgstr "Přednastavená lokace pro vyzvednutí rezervace"
3665
3666 #: 950.data.seed-values.sql:2778
3667 msgid "Default copy status (fast add)"
3668 msgstr "Výchozí status exempláře (rychlé přidání)"
3669
3670 #: 950.data.seed-values.sql:8071
3671 msgid "Peru "
3672 msgstr "Peru "
3673
3674 #: 950.data.seed-values.sql:4759
3675 msgid "Example for post_code field on patron registration"
3676 msgstr ""
3677 "Příklad pro pole PSČ (post_code) na kartě registračních údajů čtenáře"
3678
3679 #: 950.data.seed-values.sql:698
3680 msgid ""
3681 "Allow a user to create duplicate holds (two or more holds on the same title)"
3682 msgstr ""
3683 "Povolit uživateli vytvářet duplikované rezervace (dvě a více rezervací na "
3684 "tentýž titul)"
3685
3686 #: 950.data.seed-values.sql:14051
3687 msgid "Straight Talk / PagePlus Cellular"
3688 msgstr "Straight Talk / PagePlus Cellular"
3689
3690 #: 950.data.seed-values.sql:3835 950.data.seed-values.sql:3838
3691 msgid "PayPal login"
3692 msgstr "Přihlášení do PayPal"
3693
3694 #: 950.data.seed-values.sql:580
3695 msgid "User may create a new patron statistical category"
3696 msgstr "Uživatel smí vytvořit novou čtenářskou statistickou kategorii"
3697
3698 # id::clm.value__fat
3699 #: 950.data.seed-values.sql:6533
3700 msgid "Fanti"
3701 msgstr "Fantiština"
3702
3703 #: 950.data.seed-values.sql:6828
3704 msgid "Tetum"
3705 msgstr "Tetumština"
3706
3707 #: 950.data.seed-values.sql:4019
3708 msgid "Lock Usernames"
3709 msgstr "Zamkonout uživatelská jména"
3710
3711 #: 950.data.seed-values.sql:2615
3712 msgid "SMS Text Messages"
3713 msgstr "SMS"
3714
3715 #: 950.data.seed-values.sql:8166
3716 msgid "Christmas Island (Indian Ocean) "
3717 msgstr "Vánoční ostrov "
3718
3719 #: 950.data.seed-values.sql:7770
3720 msgid "Chamberlin trimetric"
3721 msgstr ""
3722
3723 # id::clm.value__mas
3724 #: 950.data.seed-values.sql:6676
3725 msgid "Masai"
3726 msgstr "Masajština"
3727
3728 # id::clm.value__bam
3729 #: 950.data.seed-values.sql:6442
3730 msgid "Bambara"
3731 msgstr "Bambarština"
3732
3733 # id::cam.description__b
3734 #: 950.data.seed-values.sql:6893
3735 msgid "The item is intended for children, approximate ages 6-8 years."
3736 msgstr "Jednotka je určená dětem přibližně ve věku 6-8 let."
3737
3738 #: 950.data.seed-values.sql:6772
3739 msgid "Santali"
3740 msgstr "Santálí"
3741
3742 #: 950.data.seed-values.sql:1384
3743 msgid "DELETE_USER_BTYPE"
3744 msgstr "DELETE_USER_BTYPE"
3745
3746 # id::clm.value__vot
3747 #: 950.data.seed-values.sql:6867
3748 msgid "Votic"
3749 msgstr "Votiatština"
3750
3751 #: 950.data.seed-values.sql:8101
3752 msgid "Senegal "
3753 msgstr "Senegal "
3754
3755 #: 950.data.seed-values.sql:952
3756 msgid "DELETE_LASSO"
3757 msgstr "DELETE_LASSO"
3758
3759 #: 950.data.seed-values.sql:12943
3760 msgid "See From Tracing -- General Subdivision"
3761 msgstr "Směrování odkazu viz -- všeobecné zpřesnění"
3762
3763 #: 950.data.seed-values.sql:8176
3764 msgid "Saint Pierre and Miquelon "
3765 msgstr "Saint-Pierre a Miquelon "
3766
3767 #: 950.data.seed-values.sql:1620 950.data.seed-values.sql:2596
3768 msgid "Acquisitions"
3769 msgstr "Akvizice"
3770
3771 #: 950.data.seed-values.sql:552
3772 msgid "Allow a user to create a new billable transaction"
3773 msgstr "Povolit uživateli vytvořit novou transakci pro účtování"
3774
3775 #: 950.data.seed-values.sql:12261
3776 msgid "An email has been requested for records in an Importer Bib Queue."
3777 msgstr "Pro bibliografický záznam ve frontě pro import je vyžadován e-mail"
3778
3779 #: 950.data.seed-values.sql:842
3780 msgid "Allow a user to mark an item status as 'in transit'"
3781 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"v přepravě\""
3782
3783 #: 950.data.seed-values.sql:3577
3784 msgid ""
3785 "Disable automatic print attempts from staff client interfaces for the "
3786 "receipt types in this list.  Possible values: \"Checkout\", \"Bill Pay\", "
3787 "\"Hold Slip\", \"Transit Slip\", and \"Hold/Transit Slip\".  This is "
3788 "different from the Auto-Print checkbox in the pertinent interfaces in that "
3789 "it disables automatic print attempts altogether, rather than encouraging "
3790 "silent printing by suppressing the print dialog.  The Auto-Print checkbox in "
3791 "these interfaces have no effect on the behavior for this setting.  In the "
3792 "case of the Hold, Transit, and Hold/Transit slips, this also suppresses the "
3793 "alert dialogs that precede the print dialog (the ones that offer Print and "
3794 "Do Not Print as options)."
3795 msgstr ""
3796 "Zakázat pokus o automatický tisk z rozhraní  služebního klienta pro typy  "
3797 "výpisů / potvrzení uvedené v tomto seznamu. Možné hodnoty jsou \"Checkout\" "
3798 "(výpůjčky), \"Bill Pay\" (platby) , \"Hold Slip\" (průvodky rezervaci), "
3799 "\"Transit Slip\" (průvodky pro přepravu), a \"Hold/Transit Slip\" (průvodky "
3800 "rezervací v přepravě). Jde o jiné nastavení než zaškrtávací pole "
3801 "\"Automatický tisk\" v příslušných rozhraních, které zcela  zakáže pokusy o "
3802 "automatický tisk spíše než podporu  tichého tisku potlačením tiskového "
3803 "dialogu. Zaškrtávají pole pro automatický tisk v těchto rozhraních nemá vliv "
3804 "na chování tohoto nastavení. V případě průvodek rezervací, přepravy a "
3805 "přepravy rezervací to také potlačí dialog, který předchází tiskovému dialogu "
3806 "(ten, který nabízí volbu Tisknout a Netisknout)."
3807
3808 #: 950.data.seed-values.sql:8037
3809 msgid "Mozambique "
3810 msgstr "Mosambik "
3811
3812 #: 950.data.seed-values.sql:19
3813 msgid "Barred"
3814 msgstr "Omezení transakcí"
3815
3816 # id::clm.value__hil
3817 #: 950.data.seed-values.sql:6578
3818 msgid "Hiligaynon"
3819 msgstr "Hiligayonština"
3820
3821 #: 950.data.seed-values.sql:3012
3822 msgid "Include Lost circulations in lump sum tallies in Patron Display."
3823 msgstr ""
3824 "Zahrnout ztracené výpůjčky do paušálního  souhrnu v zobrazení čtenáře."
3825
3826 #: 950.data.seed-values.sql:14511
3827 msgid "Verification via xmlrpc"
3828 msgstr "Ověření protřednictvím xmlrpc"
3829
3830 #: 950.data.seed-values.sql:794
3831 msgid "Allow a user to update a fund allocation"
3832 msgstr "Povolit uživateli změnit rozdělení finančního fondu"
3833
3834 #: 950.data.seed-values.sql:1232
3835 msgid "Enables the user to create/update/delete booking resource attributes"
3836 msgstr ""
3837 "Umožní uživateli vytvořit / upraivt / smazat atributy pro rezervaci zdroje"
3838
3839 #: 950.data.seed-values.sql:4312
3840 msgid ""
3841 "The barred field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
3842 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
3843 "field is required this setting is ignored."
3844 msgstr ""
3845 "Pole \"blokování transakcí\" bude zobrazeno na kartě registračních údajů "
3846 "čtenáře spolu s povinnými poli i když není povinné. Pokud je pole povinné, "
3847 "je toto nastavení ignorováno."
3848
3849 #: 950.data.seed-values.sql:784
3850 msgid "Allow a user to view a fund"
3851 msgstr "Povolit uživateli zobrazit finanční fond"
3852
3853 #: 950.data.seed-values.sql:7618
3854 msgid "Toccatas"
3855 msgstr "Tokáty"
3856
3857 #: 950.data.seed-values.sql:8191
3858 msgid "Yemen "
3859 msgstr "Jemen "
3860
3861 #: 950.data.seed-values.sql:13401
3862 msgid "SaskTel"
3863 msgstr "SaskTel"
3864
3865 #: 950.data.seed-values.sql:2607
3866 msgid "Global"
3867 msgstr "Globální"
3868
3869 #: 950.data.seed-values.sql:11444
3870 msgid "Tax"
3871 msgstr "Daň"
3872
3873 #: 950.data.seed-values.sql:1312
3874 msgid "ADMIN_MARC_CODE"
3875 msgstr "ADMIN_MARC_CODE"
3876
3877 # id::clm.value__-eth id::clm.value__gez
3878 #: 950.data.seed-values.sql:6527 950.data.seed-values.sql:6554
3879 msgid "Ethiopic"
3880 msgstr "Etiopština"
3881
3882 #: 950.data.seed-values.sql:7616
3883 msgid "Symphonies"
3884 msgstr "Symfonie"
3885
3886 #: 950.data.seed-values.sql:8126
3887 msgid "Turkmenistan "
3888 msgstr "Turkmenistán "
3889
3890 # id::clm.value__ijo
3891 #: 950.data.seed-values.sql:6591
3892 msgid "Ijo"
3893 msgstr "Idžo"
3894
3895 #: 950.data.seed-values.sql:1599
3896 msgid "Override the AVAIL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED event"
3897 msgstr "Obejít událost AVAIL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED"
3898
3899 #: 950.data.seed-values.sql:325
3900 msgid "Damaged"
3901 msgstr "Poškozeno"
3902
3903 #: 950.data.seed-values.sql:766
3904 msgid "Allow a user to checkout an item that is marked as non-circ"
3905 msgstr ""
3906 "Povolit uživateli vypůjčit i exemplář, který je oznančen jako nepůjčovatelný"
3907
3908 #: 950.data.seed-values.sql:8118
3909 msgid "Namibia "
3910 msgstr "Namíbie "
3911
3912 #: 950.data.seed-values.sql:6704
3913 msgid "Nauru"
3914 msgstr "Nauruština"
3915
3916 #: 950.data.seed-values.sql:810
3917 msgid "Allow a user to view/credit/debit a funding source"
3918 msgstr ""
3919 "Povolit uživateli zobrazit finanční zdroj nebo z /do něj vybrat / přidat"
3920
3921 #: 950.data.seed-values.sql:16143
3922 msgid "Disable Patron Credit"
3923 msgstr "Zakázat zálohu čtenáře"
3924
3925 #: 950.data.seed-values.sql:826
3926 msgid "Allow a user to mark a transaction as bad (unrecoverable) debt"
3927 msgstr ""
3928 "Povolit uživateli označit transakce jako špatný (neodstranitelný) dluh"
3929
3930 #: 950.data.seed-values.sql:3619
3931 msgid "Content of notice_text include"
3932 msgstr "Obsah inkludu notice_text"
3933
3934 #: 950.data.seed-values.sql:12294
3935 msgid ""
3936 "An email has been requested for records in an Importer Authority Queue."
3937 msgstr "Pro záznam ve frontě pro import autorit byl požadován e-mail."
3938
3939 # id::clm.value__geo
3940 #: 950.data.seed-values.sql:6552
3941 msgid "Georgian"
3942 msgstr "Gruzínština"
3943
3944 #: 950.data.seed-values.sql:7633
3945 msgid "Separate supplement to another work"
3946 msgstr "Samostatný doplněk jiného díla"
3947
3948 #: 950.data.seed-values.sql:7437
3949 msgid "film cartridge"
3950 msgstr "kazeta s filmem"
3951
3952 #: 950.data.seed-values.sql:2976
3953 msgid "Claim Return Copy Status"
3954 msgstr "Status \"údajně vráceného\" exempláře"
3955
3956 # id::clm.value__chk id::clm.value__-tru
3957 #: 950.data.seed-values.sql:6480 950.data.seed-values.sql:6842
3958 msgid "Truk"
3959 msgstr "Čukčtina"
3960
3961 #: 950.data.seed-values.sql:538
3962 msgid "Allow a user to place an item in transit"
3963 msgstr "Povolit uživateli umístit exemplář do přepravy"
3964
3965 #: 950.data.seed-values.sql:8181
3966 msgid "Northern Territory "
3967 msgstr "Severní teritorium (Austrálie) "
3968
3969 #: 950.data.seed-values.sql:1416
3970 msgid "user_request.update"
3971 msgstr "user_request.update"
3972
3973 #: 950.data.seed-values.sql:7441
3974 msgid "microscope slide"
3975 msgstr "sklíčko"
3976
3977 #: 950.data.seed-values.sql:16098
3978 msgid "Items Out Lost display setting"
3979 msgstr "Nastavení zobrazení vypůjčených ztracených exemplářů"
3980
3981 # id::clm.value__grn id::clm.value__-gua
3982 #: 950.data.seed-values.sql:6568 950.data.seed-values.sql:6569
3983 msgid "Guarani"
3984 msgstr "Guaraní"
3985
3986 #: 950.data.seed-values.sql:4852
3987 msgid ""
3988 "If true combines the Volume/Copy Creator and Item Attribute Editor in some "
3989 "instances."
3990 msgstr ""
3991 "Pokud je nastavena hodnota \"pravda\", na některých místech je zkombinováno "
3992 "rozhraní pro tvorbu svazků a exemplářů s editorem vlastnotsí exemplářů."
3993
3994 # id::clm.value__sga
3995 #: 950.data.seed-values.sql:6778
3996 msgid "Irish, Old (to 1100)"
3997 msgstr "Irština, stará (do 1100)"
3998
3999 #: 950.data.seed-values.sql:7622
4000 msgid "Variations"
4001 msgstr "Variace"
4002
4003 #: 950.data.seed-values.sql:6577
4004 msgid "Herero"
4005 msgstr "Herero"
4006
4007 #: 950.data.seed-values.sql:8016
4008 msgid "Maine "
4009 msgstr "Maine "
4010
4011 #: 950.data.seed-values.sql:7728 950.data.seed-values.sql:8433
4012 #: 950.data.seed-values.sql:8454
4013 msgid "Language instruction"
4014 msgstr "Jazyková lekce"
4015
4016 #: 950.data.seed-values.sql:6757
4017 msgid "Romance (Other)"
4018 msgstr "Románské jazyky (ostatní)"
4019
4020 #: 950.data.seed-values.sql:750
4021 msgid "Allow staff to override fine amount checkout failure"
4022 msgstr "Povolit personálu obejít selhání výpůjčky na základě výše pokuty"
4023
4024 # id::clm.value__eng
4025 #: 950.data.seed-values.sql:6521
4026 msgid "English"
4027 msgstr "Angličtina"
4028
4029 #: 950.data.seed-values.sql:1470
4030 msgid "Create Bibliographic Record Peer Type"
4031 msgstr "Vytvořit rovnocenný typ biliografického záznamu"
4032
4033 #: 950.data.seed-values.sql:8017
4034 msgid "Mauritius "
4035 msgstr "Mauricius "
4036
4037 #: 950.data.seed-values.sql:6899
4038 msgid "Juvenile"
4039 msgstr "Nezletilí"
4040
4041 #: 950.data.seed-values.sql:7953
4042 msgid "Georgia "
4043 msgstr "Georgia "
4044
4045 #: 950.data.seed-values.sql:13080
4046 msgid "Art and Architecture Thesaurus"
4047 msgstr "Tezaurus Art and Architecture"
4048
4049 #: 950.data.seed-values.sql:7833 950.data.seed-values.sql:8527
4050 #: 950.data.seed-values.sql:8537
4051 msgid "Loose-leaf"
4052 msgstr "Volné listy"
4053
4054 #: 950.data.seed-values.sql:14513
4055 msgid "SIP2 User Verification"
4056 msgstr "Uživatelské ověření SIP2"
4057
4058 #: 950.data.seed-values.sql:8148
4059 msgid "British Virgin Islands "
4060 msgstr "Britské Panenské ostrovy "
4061
4062 #: 950.data.seed-values.sql:8026
4063 msgid "Missouri "
4064 msgstr "Missouri "
4065
4066 #: 950.data.seed-values.sql:6966
4067 msgid "8 mm."
4068 msgstr "8 mm."
4069
4070 #: 950.data.seed-values.sql:8068
4071 msgid "Mayotte "
4072 msgstr "Mayotte "
4073
4074 #: 950.data.seed-values.sql:7838
4075 msgid "Updating database"
4076 msgstr "Aktualizuji databázi"
4077
4078 # id::clm.value__iro
4079 #: 950.data.seed-values.sql:6604
4080 msgid "Iroquoian (Other)"
4081 msgstr "Irokézské jazyky (ostatní)"
4082
4083 #: 950.data.seed-values.sql:6724
4084 msgid "Nyankole"
4085 msgstr "Nyankolština"
4086
4087 #: 950.data.seed-values.sql:12904
4088 msgid "Heading -- Chronological Subdivision"
4089 msgstr "Záhlaví - chronologické podrozdělení"
4090
4091 #: 950.data.seed-values.sql:2614
4092 msgid "Receipt Template"
4093 msgstr "Šablona stvrzenky"
4094
4095 #: 950.data.seed-values.sql:3415
4096 msgid ""
4097 "When a user has more than this number of concurrently active self-serve "
4098 "password reset requests for their account, prevent the user from creating "
4099 "any new self-serve password reset requests until the number of active "
4100 "requests for the user drops back below this number."
4101 msgstr ""
4102 "Pokud má uživatel více než tento počet současně aktivních požadavků na nové "
4103 "nastavení hesla, zabránit uživateli ve vytvoření jakéhokoliv dalšího "
4104 "požadavku na nastavení nového hesla, dokud počet aktivních požadavků znovu "
4105 "neklesne pod tento počet."
4106
4107 #: 950.data.seed-values.sql:7285
4108 msgid "computer program"
4109 msgstr "počítačový program"
4110
4111 #: 950.data.seed-values.sql:8063
4112 msgid "New Zealand "
4113 msgstr "Nový Zéland "
4114
4115 #: 950.data.seed-values.sql:4246 950.data.seed-values.sql:4249
4116 msgid "Default level of patrons' internet access"
4117 msgstr "Východí úroven přístupu k internetu"
4118
4119 #: 950.data.seed-values.sql:746
4120 msgid "Allow staff to override checkout count failure"
4121 msgstr "Povolit personálu  obejít selhání výpůjčky na základě počtu výpůjček"
4122
4123 # id::clm.value__hun
4124 #: 950.data.seed-values.sql:6584
4125 msgid "Hungarian"
4126 msgstr "Maďarština"
4127
4128 # id::clfm.description__0
4129 #: 950.data.seed-values.sql:6918
4130 msgid ""
4131 "The item is not a work of fiction and no further identification of the "
4132 "literary form is desired"
4133 msgstr ""
4134 "Exemplář není beletrie a žádná další identifikace literární formy není "
4135 "požadována"
4136
4137 #: 950.data.seed-values.sql:936
4138 msgid "DELETE_BIB_LEVEL"
4139 msgstr "DELETE_BIB_LEVEL"
4140
4141 #: 950.data.seed-values.sql:8205
4142 msgid "Questionable date"
4143 msgstr "Sporné datum"
4144
4145 # id::clm.value__mdr
4146 #: 950.data.seed-values.sql:6679
4147 msgid "Mandar"
4148 msgstr "Mandar"
4149
4150 #: 950.data.seed-values.sql:1014
4151 msgid "UPDATE_METABIB_FIELD"
4152 msgstr "UPDATE_METABIB_FIELD"
4153
4154 #: 950.data.seed-values.sql:34
4155 msgid "Note, no blocks"
4156 msgstr "Poznámka bez blokací"
4157
4158 #: 950.data.seed-values.sql:3172
4159 msgid ""
4160 "The amount of time an item will be held on the shelf before the hold "
4161 "expires. For example: \"2 weeks\" or \"5 days\""
4162 msgstr ""
4163 "Doba, po kterou bude exmplář uložen jako \"rezervace k vyzvednutí\", než "
4164 "rezervace vyprší. Například \"2 týdny\" nebo \"5 dnů\""
4165
4166 #: 950.data.seed-values.sql:16042
4167 msgid "Patron Exceeds Max Long-Overdue Threshold"
4168 msgstr "Čtenář překročil maximální povolený počet dlouhodobých výpůjček"
4169
4170 #: 950.data.seed-values.sql:3709
4171 msgid "Allow Credit Card Payments"
4172 msgstr "Povolit platby kreditní kartou"
4173
4174 #: 950.data.seed-values.sql:7911
4175 msgid "Congo (Democratic Republic) "
4176 msgstr "Demokratická republika Kongo "
4177
4178 #: 950.data.seed-values.sql:3568
4179 msgid ""
4180 "When scanning barcodes into Checkout auto-detect if a new patron barcode is "
4181 "scanned and auto-load the new patron."
4182 msgstr ""
4183 "Při načítání čárových kódů při půjčování  kontrolovat, jestli není načten "
4184 "čárový kód čtenáře a pokud ano, automaticky načíst jeho konto"
4185
4186 #: 950.data.seed-values.sql:1350
4187 msgid "CREATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
4188 msgstr "CREATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
4189
4190 #: 950.data.seed-values.sql:3118
4191 msgid ""
4192 "When calculating age protection rules use the active date instead of the "
4193 "creation date."
4194 msgstr ""
4195 "Při kalkulaci pravidel pro dobu ochrany exempláře použít datum aktivace "
4196 "exempláře namísto data vytvoření."
4197
4198 #: 950.data.seed-values.sql:1136
4199 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.void_overdue_on_lost"
4200 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.void_overdue_on_lost"
4201
4202 #: 950.data.seed-values.sql:7593
4203 msgid "Operas"
4204 msgstr "Opery"
4205
4206 #: 950.data.seed-values.sql:8152
4207 msgid "Vietnam "
4208 msgstr "Vietnam "
4209
4210 #: 950.data.seed-values.sql:7589
4211 msgid "Multiple forms"
4212 msgstr "Více různých forem"
4213
4214 # id::clm.value__bra
4215 #: 950.data.seed-values.sql:6460
4216 msgid "Braj"
4217 msgstr "Bradžština"
4218
4219 #: 950.data.seed-values.sql:7573
4220 msgid "Dance forms"
4221 msgstr "Taneční formy"
4222
4223 #: 950.data.seed-values.sql:7893
4224 msgid "Bermuda Islands "
4225 msgstr "Bermudy "
4226
4227 #: 950.data.seed-values.sql:5044
4228 msgid "Prohibit negative balance on bills for lost materials"
4229 msgstr "Zakáže naúčtování záporných poplatků pro ztracené materiály"
4230
4231 #: 950.data.seed-values.sql:7761
4232 msgid "Project not specified"
4233 msgstr "Projekt nespecifikován"
4234
4235 #: 950.data.seed-values.sql:15090
4236 msgid "Import non-matching records by default during ACQ file upload"
4237 msgstr ""
4238 "Při nahrání souboru v akvizici standardně importovat záznamy, které nemají "
4239 "shodu"
4240
4241 #: 950.data.seed-values.sql:6553
4242 msgid "German"
4243 msgstr "Němčina"
4244
4245 #: 950.data.seed-values.sql:12165
4246 msgid "Import failed due to barcode collision"
4247 msgstr "Import se nezdařil kvůli kolizi čárových kódů"
4248
4249 #: 950.data.seed-values.sql:8136
4250 msgid "Tanzania "
4251 msgstr "Tanzánie "
4252
4253 #: 950.data.seed-values.sql:1206
4254 msgid "Allow a user to update trigger hooks"
4255 msgstr "Povolit uživateli změnit vazby spouštěče (triggeru)"
4256
4257 #: 950.data.seed-values.sql:1378
4258 msgid "DELETE_MERGE_PROFILE"
4259 msgstr "DELETE_MERGE_PROFILE"
4260
4261 #: 950.data.seed-values.sql:10892
4262 msgid "An email has been requested for a hold request history."
4263 msgstr "Pro historii požadavků na rezervace je požadován e-mail."
4264
4265 #: 950.data.seed-values.sql:1418
4266 msgid "user_request.view"
4267 msgstr "user_request.view"
4268
4269 #: 950.data.seed-values.sql:6998 950.data.seed-values.sql:6999
4270 #: 950.data.seed-values.sql:7155 950.data.seed-values.sql:7156
4271 msgid "E-book"
4272 msgstr "E-kniha"
4273
4274 #: 950.data.seed-values.sql:3595
4275 msgid ""
4276 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
4277 "%INCLUDE(event_text)%"
4278 msgstr ""
4279 "Text / HTML / maker pro vložení do šablony výpisů / potvrzení na místě "
4280 "%INCLUDE(event_text)%"
4281
4282 # id::clm.value__vie
4283 #: 950.data.seed-values.sql:6865
4284 msgid "Vietnamese"
4285 msgstr "Vietnamština"
4286
4287 #: 950.data.seed-values.sql:1354
4288 msgid "CREATE_MERGE_PROFILE"
4289 msgstr "CREATE_MERGE_PROFILE"
4290
4291 #: 950.data.seed-values.sql:996
4292 msgid "UPDATE_COPY_STATUS"
4293 msgstr "UPDATE_COPY_STATUS"
4294
4295 #: 950.data.seed-values.sql:7711
4296 msgid "Score"
4297 msgstr "Notový zápis"
4298
4299 #: 950.data.seed-values.sql:7325
4300 msgid "stereographic"
4301 msgstr "stereografický"
4302
4303 # id::clm.value__nzi
4304 #: 950.data.seed-values.sql:6726
4305 msgid "Nzima"
4306 msgstr "Nzima"
4307
4308 # id::clm.value__dut
4309 #: 950.data.seed-values.sql:6514
4310 msgid "Dutch"
4311 msgstr "Nizozemština"
4312
4313 #: 950.data.seed-values.sql:2504 950.data.seed-values.sql:2505
4314 msgid "OPAC Font Size"
4315 msgstr "Velikost písma v OPACu"
4316
4317 #: 950.data.seed-values.sql:2608
4318 msgid "Finances"
4319 msgstr "Finance"
4320
4321 #: 950.data.seed-values.sql:2612
4322 msgid "Booking"
4323 msgstr "Rezervace zdrojů"
4324
4325 # id::clm.value__nap
4326 #: 950.data.seed-values.sql:6703
4327 msgid "Neapolitan Italian"
4328 msgstr "Neapolská italština"
4329
4330 #: 950.data.seed-values.sql:14153
4331 msgid "Qwest Wireless"
4332 msgstr "Qwest Wireless"
4333
4334 #: 950.data.seed-values.sql:4861
4335 msgid ""
4336 "URL for remote directory containing list column settings.  The format and "
4337 "naming convention for the files found in this directory match those in the "
4338 "local settings directory for a given workstation.  An administrator could "
4339 "create the desired settings locally and then copy all the tree_columns_for_* "
4340 "files to the remote directory."
4341 msgstr ""
4342 "URL pro vzdálený adresář obsahující nastavení sloupců. Konvence pro formát a "
4343 "pojmenování souborů v tomto adresáři se shoduje s nastaveními v lokálním "
4344 "adresáři pro danou pracovní stanici. Administrátor může vytvořit požadovaná "
4345 "nastavení lokálně  a poté  všechny soubory tree_columns_for_* zkopírovat do "
4346 "vzdáleného adresáře."
4347
4348 #: 950.data.seed-values.sql:315
4349 msgid "Missing"
4350 msgstr "Nezvěstné"
4351
4352 # id::clm.value__ota
4353 #: 950.data.seed-values.sql:6733
4354 msgid "Turkish, Ottoman"
4355 msgstr "Turečtina, osmanská"
4356
4357 #: 950.data.seed-values.sql:8151
4358 msgid "Virgin Islands of the United States "
4359 msgstr "Americké Panenské ostrovy "
4360
4361 #: 950.data.seed-values.sql:11508
4362 msgid "Holds: Allow holds on empty issuances"
4363 msgstr "Rezervace: Povolit rezervace na prázdná číslování"
4364
4365 #: 950.data.seed-values.sql:1400
4366 msgid "UPDATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
4367 msgstr "UPDATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
4368
4369 #: 950.data.seed-values.sql:6811
4370 msgid "Sundanese"
4371 msgstr "Sundština"
4372
4373 #: 950.data.seed-values.sql:608
4374 msgid "User may delete a patron statistical category entry map"
4375 msgstr ""
4376 "Uživatel může smazat mapu položek čtenářských statistických kategorií"
4377
4378 #: 950.data.seed-values.sql:692
4379 msgid ""
4380 "Allow a user to abort a copy transit if the user is not at the transit "
4381 "source or dest"
4382 msgstr ""
4383 "Povolit uživateli zrušit přepravu exemplářů pokud uživatel není v cílové "
4384 "nebo zdrojové destinaci přepravy,"
4385
4386 #: 950.data.seed-values.sql:10903
4387 msgid "A hold request history needs to be formatted for printing."
4388 msgstr "Historii požadavků na rezervaci je nutné zformátovat pro tisk."
4389
4390 #: 950.data.seed-values.sql:5237
4391 msgid "View Holds"
4392 msgstr "Zobrazit rezervace"
4393
4394 #: 950.data.seed-values.sql:4192 950.data.seed-values.sql:4195
4395 msgid "Suppress popup-dialogs during check-in."
4396 msgstr "Při vracení potlačit vyskakovací dialogové okno."
4397
4398 #: 950.data.seed-values.sql:14187
4399 msgid "Unicel"
4400 msgstr "Unicel"
4401
4402 # id::i18n_l.name__es-MX
4403 #: 950.data.seed-values.sql:368
4404 msgid "Spanish (Mexico)"
4405 msgstr "Španělština (Mexiko)"
4406
4407 # id::citm.value__i
4408 #: 950.data.seed-values.sql:6913
4409 msgid "Nonmusical sound recording"
4410 msgstr "Nehudební zvukový záznam"
4411
4412 # id::pgt.name__2
4413 #: 950.data.seed-values.sql:1612
4414 msgid "Patrons"
4415 msgstr "Čtenáři"
4416
4417 #: 950.data.seed-values.sql:1032
4418 msgid "UPDATE_VOLUME_NOTE"
4419 msgstr "UPDATE_VOLUME_NOTE"
4420
4421 #: 950.data.seed-values.sql:7828 950.data.seed-values.sql:8522
4422 #: 950.data.seed-values.sql:8532
4423 msgid "Calendar"
4424 msgstr "Kalendář"
4425
4426 # id::clm.value__nbl
4427 #: 950.data.seed-values.sql:6706
4428 msgid "Ndebele (South Africa)"
4429 msgstr "Ndebelština (Jižní Afrika)"
4430
4431 #: 950.data.seed-values.sql:7997
4432 msgid "Kansas "
4433 msgstr "Kansas "
4434
4435 #: 950.data.seed-values.sql:908
4436 msgid "CREATE_LASSO_MAP"
4437 msgstr "CREATE_LASSO_MAP"
4438
4439 #: 950.data.seed-values.sql:6751
4440 msgid "Provençal (to 1500)"
4441 msgstr "Provensálština, stará (do 1500)"
4442
4443 #: 950.data.seed-values.sql:102
4444 msgid "Series"
4445 msgstr "Edice"
4446
4447 #: 950.data.seed-values.sql:11520
4448 msgid "Authority Automation: Disable bib-authority link tracking"
4449 msgstr ""
4450 "Automatizace autorit: Vypnout  sledování odkazů bibliografických autorit"
4451
4452 #: 950.data.seed-values.sql:8153
4453 msgid "Various places "
4454 msgstr "Různá místa "
4455
4456 #: 950.data.seed-values.sql:6455
4457 msgid "Edo"
4458 msgstr "Bini"
4459
4460 #: 950.data.seed-values.sql:6593
4461 msgid "Interlingue"
4462 msgstr "Interlingua (Mezinárodní pomocná jazyková asociace)"
4463
4464 #: 950.data.seed-values.sql:11438
4465 msgid "Canadian Dollars"
4466 msgstr "Kanadské dolary"
4467
4468 #: 950.data.seed-values.sql:15175
4469 msgid "Default low-quality fall through profile used during ACQ file upload"
4470 msgstr ""
4471 "Výchozí profil pro propad při nízké kvalitě při použití nahrání souboru v "
4472 "akvizici"
4473
4474 #: 950.data.seed-values.sql:1414
4475 msgid "user_request.delete"
4476 msgstr "user_request.delete"
4477
4478 #: 950.data.seed-values.sql:8190
4479 msgid "United States "
4480 msgstr "Spojené státy "
4481
4482 # id::clm.value__epo id::clm.value__-esp
4483 #: 950.data.seed-values.sql:6523 950.data.seed-values.sql:6525
4484 msgid "Esperanto"
4485 msgstr "Esperanto"
4486
4487 #: 950.data.seed-values.sql:16059
4488 msgid "Patron Self-Reg. Display Timeout"
4489 msgstr "Timeout pro zobrazení samoobslužné registrace čtenáře"
4490
4491 #: 950.data.seed-values.sql:14618
4492 msgid "circ"
4493 msgstr "Výpůjčky"
4494
4495 #: 950.data.seed-values.sql:536
4496 msgid "Allow a user to check in a copy"
4497 msgstr "Povolit uživateli vrátit exemplář"
4498
4499 # id::cza.label__4 id::cza.label__13 id::cza.label__22
4500 #: 950.data.seed-values.sql:100 950.data.seed-values.sql:388
4501 #: 950.data.seed-values.sql:409 950.data.seed-values.sql:15398
4502 msgid "Author"
4503 msgstr "Autor"
4504
4505 #: 950.data.seed-values.sql:8094
4506 msgid "South Africa "
4507 msgstr "Jižní Afrika "
4508
4509 #: 950.data.seed-values.sql:8032
4510 msgid "Mauritania "
4511 msgstr "Mauritánie "
4512
4513 #: 950.data.seed-values.sql:14959 950.data.seed-values.sql:14965
4514 msgid "Link Checker's Review Attempt interface's saved columns"
4515 msgstr ""
4516
4517 # id::crcd.name__5
4518 #: 950.data.seed-values.sql:266
4519 msgid "2_months_2_renew"
4520 msgstr "2_měsíce_2_prodloužení"
4521
4522 #: 950.data.seed-values.sql:7561
4523 msgid "Canzonas"
4524 msgstr "kancóna"
4525
4526 #: 950.data.seed-values.sql:7031 950.data.seed-values.sql:7032
4527 #: 950.data.seed-values.sql:7097 950.data.seed-values.sql:7098
4528 #: 950.data.seed-values.sql:7188 950.data.seed-values.sql:7189
4529 msgid "CD Audiobook"
4530 msgstr "Audiokniha na CD"
4531
4532 #: 950.data.seed-values.sql:7377
4533 msgid "video cartridge"
4534 msgstr "videokazeta"
4535
4536 #: 950.data.seed-values.sql:43
4537 msgid "Patron has been referred to a collections agency"
4538 msgstr "čtenář byl nahlášen dluhové agentuře"
4539
4540 #: 950.data.seed-values.sql:8066
4541 msgid "Ontario "
4542 msgstr "Ontario "
4543
4544 #: 950.data.seed-values.sql:4708
4545 msgid ""
4546 "The suffix field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
4547 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
4548 "field is required this setting is ignored."
4549 msgstr ""
4550 "Pole \"sufix\" bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře spolu s "
4551 "povinnými  poli, i když není povinné. Pokud je pole povinné, toto nastavení "
4552 "je ignorováno."
4553
4554 #: 950.data.seed-values.sql:590
4555 msgid "User may update a copy statistical category"
4556 msgstr "Uživatel smí změnit statistickou kategorii pro exempláře"
4557
4558 # id::cifm.value__a
4559 #: 950.data.seed-values.sql:6934 950.data.seed-values.sql:7742
4560 msgid "Microfilm"
4561 msgstr "Mikrofilm"
4562
4563 #: 950.data.seed-values.sql:7233
4564 msgid "three-dimensional form"
4565 msgstr "trojrozměrná forma"
4566
4567 #: 950.data.seed-values.sql:1452
4568 msgid "Create prefix label definition."
4569 msgstr "Vytvořit definici označení prefixu."
4570
4571 #: 950.data.seed-values.sql:2540 950.data.seed-values.sql:2541
4572 msgid "Copy Editor Template"
4573 msgstr "Šablona editoru exemplářů"
4574
4575 #: 950.data.seed-values.sql:3748
4576 msgid "Required if using a developer/test account with AuthorizeNet"
4577 msgstr "Povinné, pokud je používán vývojářský / testovací účet AuthorizeNet"
4578
4579 #: 950.data.seed-values.sql:15141
4580 msgid "Merge records on single match by default during ACQ file upload"
4581 msgstr ""
4582 "Při nahrávání souboru v akvizici standardně sloučit záznamy při jedné shodě."
4583
4584 #: 950.data.seed-values.sql:11304
4585 msgid "One or more biblio record entries need to be formatted for printing."
4586 msgstr ""
4587 "Jeden nebo více údajů bibliografického  záznamu musí být formátovány pro "
4588 "tisk."
4589
4590 # id::clm.value__ita
4591 #: 950.data.seed-values.sql:6605
4592 msgid "Italian"
4593 msgstr "Italština"
4594
4595 # id::clm.value__aus
4596 #: 950.data.seed-values.sql:6432
4597 msgid "Australian languages"
4598 msgstr "Australské jazky"
4599
4600 # id::clm.value__roh
4601 #: 950.data.seed-values.sql:6758
4602 msgid "Raeto-Romance"
4603 msgstr "Rétorománština"
4604
4605 #: 950.data.seed-values.sql:7594
4606 msgid "Oratorios"
4607 msgstr "Oratoria"
4608
4609 #: 950.data.seed-values.sql:1504
4610 msgid "Allows a user to manually adjust a patron's active cards"
4611 msgstr "Povolit uživatel manuálně nastavit aktivní čtenářský průkaz"
4612
4613 #: 950.data.seed-values.sql:12272
4614 msgid ""
4615 "Print output has been requested for records in an Importer Authority Queue."
4616 msgstr ""
4617 "Pro záznamy ve frontě pro import autorit je vyžadován tiskový výstup."
4618
4619 #: 950.data.seed-values.sql:3457
4620 msgid "Invalid patron address penalty"
4621 msgstr "Pokuta za neplatnou adresu čtenáře"
4622
4623 #: 950.data.seed-values.sql:8099
4624 msgid "Seychelles "
4625 msgstr "Seychely "
4626
4627 #: 950.data.seed-values.sql:914
4628 msgid "CREATE_NET_ACCESS_LEVEL"
4629 msgstr "CREATE_NET_ACCESS_LEVEL"
4630
4631 #: 950.data.seed-values.sql:4219
4632 msgid "Idle timeout"
4633 msgstr "Lhůta nečinnosti"
4634
4635 #: 950.data.seed-values.sql:1544
4636 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete user activity types"
4637 msgstr "Povolit uživateli vytvořit / načíst / změnit / smazat typy aktivit"
4638
4639 #: 950.data.seed-values.sql:994
4640 msgid "UPDATE_COPY_NOTE"
4641 msgstr "UPDATE_COPY_NOTE"
4642
4643 # id::clm.value__chu
4644 #: 950.data.seed-values.sql:6486
4645 msgid "Church Slavic"
4646 msgstr "Církevní slověnština"
4647
4648 #: 950.data.seed-values.sql:8113
4649 msgid "Western Sahara "
4650 msgstr "Západní Sahara "
4651
4652 #: 950.data.seed-values.sql:14136
4653 msgid "Pioneer Cellular"
4654 msgstr "Pioneer Cellular"
4655
4656 #: 950.data.seed-values.sql:1440
4657 msgid "ADMIN_SERIAL_DISTRIBUTION"
4658 msgstr "ADMIN_SERIAL_DISTRIBUTION"
4659
4660 #: 950.data.seed-values.sql:3529
4661 msgid "Patron Login Timeout (in seconds)"
4662 msgstr "Timeout pro přihlášení čtenáře (v sekundách)"
4663
4664 #: 950.data.seed-values.sql:7857
4665 msgid "Both transposed and arranged"
4666 msgstr "Transponováno a uspořádáno"
4667
4668 #: 950.data.seed-values.sql:2652 950.data.seed-values.sql:2655
4669 msgid "Default copy location"
4670 msgstr "Výchozí umístění exempláře"
4671
4672 #: 950.data.seed-values.sql:23
4673 msgid "Patron exceeds fine threshold"
4674 msgstr "Čtenář překročil nastavený limit pokut"
4675
4676 #: 950.data.seed-values.sql:7663 950.data.seed-values.sql:7694
4677 #: 950.data.seed-values.sql:8328 950.data.seed-values.sql:8358
4678 #: 950.data.seed-values.sql:8388 950.data.seed-values.sql:8418
4679 msgid "Treaties"
4680 msgstr "Smlouvy"
4681
4682 #: 950.data.seed-values.sql:12938
4683 msgid "See From Tracing -- Corporate Name"
4684 msgstr "Směrování odkazu viz -- jméno korporace"
4685
4686 #: 950.data.seed-values.sql:15033
4687 msgid "Upload Default Provider"
4688 msgstr "Poskytovatel pro standardní nahrání"
4689