1b85e2e7c1cf0e5f0aa819827dd16a529aae52b0
[Evergreen.git] / build / i18n / po / common.properties / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2009-11-23 23:36-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2009-11-24 06:10+0000\n"
7 "Last-Translator: Vaclav Jansa <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-25 04:50+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16 "X-Poedit-Language: Czech\n"
17 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
18
19 #: common.exception
20 msgid ""
21 "!! This software has encountered an error.  Please tell your friendly system "
22 "administrator or software developer the following:\n"
23 "%1$s\n"
24 "%2$s\n"
25 msgstr ""
26 "!! V systému došlo k závažné chybě. Nahlaste prosím Vašemu systémovému "
27 "administrátorovi následující : \n"
28 "%1$s\n"
29 "%2$s\n"
30
31 # nevím, jak uživatelsky přívětivě sdělit, že systému chybí knihovna Java Skriptu...
32 #: common.jsan.missing
33 msgid "The JSAN library object is missing."
34 msgstr "Chybí část kódu knihovny JSAN"
35
36 #: common.error
37 msgid "Please inform your help desk or developers of this error:"
38 msgstr "Informujte prosím svého administrátora o následující chybě:"
39
40 #: common.ok
41 msgid "Ok"
42 msgstr "OK"
43
44 #: common.clear
45 msgid "Clear"
46 msgstr "Vyčistit"
47
48 #: common.confirm
49 msgid "Check here to confirm this message."
50 msgstr "Zde potvrďte tuto zprávu."
51
52 #: common.error.default
53 msgid "Please report that this happened."
54 msgstr "Nahlašte prosím, že k tomuto došlo"
55
56 #: common.barcode.status.warning
57 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged %3$s."
58 msgstr "Varování: Z %1$s, tento čárový kód (%2$s) byl označen %3$s."
59
60 #: common.barcode.status.warning.lost
61 msgid "Lost"
62 msgstr "Ztraceno"
63
64 #: common.barcode.status.warning.expired
65 msgid "Expired"
66 msgstr "Prošlé"
67
68 #: common.barcode.status.warning.barred
69 msgid ""
70 "_: common.barcode.status.warning.barred\n"
71 "Barred"
72 msgstr "Omezeno"
73
74 #: common.barcode.status.warning.blocked
75 msgid "Blocked"
76 msgstr "Blokováno"
77
78 #: common.barcode.status.warning.unknown
79 msgid "with an unknown code: %1$s"
80 msgstr "s neznámým kódem: %1$s"
81
82 #: common.date.invalid
83 msgid "Invalid Date"
84 msgstr "Neplatné datum"
85
86 #: common.action_complete
87 msgid "Action completed."
88 msgstr "Proces dokončen"
89
90 #. # common.grouping_string = the string that should be inserted between elements of a grouped list
91 #: common.grouping_string
92 msgid ","
93 msgstr ","
94
95 #: common.unimplemented
96 msgid "Not yet implemented"
97 msgstr "Zatím neimplementováno"
98
99 #: common.yes
100 msgid ""
101 "_: common.yes\n"
102 "Yes"
103 msgstr "Ano"
104
105 #: common.no
106 msgid "No"
107 msgstr "Ne"
108
109 #: common.check_to_confirm
110 msgid "Check here to confirm this message"
111 msgstr "Zde potvrďte tuto zprávu."
112
113 #: lang.version
114 msgid "remote v1"
115 msgstr "vzdálený v1"
116
117 #: openils.global_util.clear_cache.error
118 msgid "Problem clearing the cache: %1$s"
119 msgstr "Problém s vyčištěním cache: %1$s"
120
121 # předpokladam, že clipboard ve významu kopírování textu
122 #: openils.global_util.clipboard.error
123 msgid "Clipboard action failed: %1$s"
124 msgstr "Proces kopírování selhal: %1$s"
125
126 #: openils.global_util.clipboard
127 msgid "Copied \"%1$s\" to clipboard."
128 msgstr "\"%1$s\" zkopírováno do paměti"
129
130 #: openils.global_util.content_window_jsobject.error
131 msgid "Error with get_contentWindow(%1$s) and wrappedJSObject: %2$s"
132 msgstr "Chyba get_contentWindow(%1$s) a wrappedJSObject: %2$s"
133
134 #: openils.global_util.content_window.error
135 msgid "Error with get_contentWindow(%1$s): %2$s"
136 msgstr "Chyba get_contentWindow(%1$s): %2$s"
137
138 #: openils.global_util.font_size.error
139 msgid "Error adjusting the font size: %1$s"
140 msgstr "Chyba změny velikosti písma: %1$s"
141
142 #: staff.acp_label_barcode
143 msgid ""
144 "_: staff.acp_label_barcode\n"
145 "Barcode"
146 msgstr "Čárový kód"
147
148 #: staff.acp_label_call_number
149 msgid "Call Number"
150 msgstr "Signatura"
151
152 # problémové, nutný kontext
153 #: staff.acp_label_circ_as_type
154 msgid "Circulate As Type"
155 msgstr "Typ výpůjčky"
156
157 #: staff.acp_label_circ_lib
158 msgid "Circulation Library"
159 msgstr "Výpůjční knihovna"
160
161 #: staff.acp_label_circ_modifier
162 msgid "Circulation Modifier"
163 msgstr "Modifikace výpůjčky"
164
165 #: staff.acp_label_copy_number
166 msgid "Copy Number"
167 msgstr "Číslo exempláře"
168
169 #: staff.acp_label_deposit_amount
170 msgid "Deposit Amount"
171 msgstr "Výše vkladu"
172
173 #: staff.acp_label_fine_level
174 msgid "Fine Level"
175 msgstr "Úroveň pokut"
176
177 #: staff.acp_label_id
178 msgid "Copy ID"
179 msgstr "ID exempláře"
180
181 #: staff.acp_label_loan_duration
182 msgid "Loan Duration"
183 msgstr "Délka výpůjčky"
184
185 #: staff.acp_label_location
186 msgid "Location"
187 msgstr "Lokace"
188
189 #: staff.acp_label_price
190 msgid "Price"
191 msgstr "Cena"
192
193 #: staff.acp_label_status
194 msgid ""
195 "_: staff.acp_label_status\n"
196 "Status"
197 msgstr "Status"
198
199 #: staff.ahr_current_copy_label
200 msgid "Current Copy"
201 msgstr "Aktuální exemplář"
202
203 #: staff.ahr_current_copy_location_label
204 msgid "Current Copy Location"
205 msgstr "Lokace aktuálního exempláře"
206
207 #: staff.ahr_email_notify_label
208 msgid "Email Notify"
209 msgstr "E-mailové upozornění"
210
211 #: staff.ahr_expire_date_label
212 msgid "Expire Date"
213 msgstr "Datum expirace"
214
215 #: staff.ahr_fulfillment_time_label
216 msgid "Fulfillment Time"
217 msgstr "Čas splnění"
218
219 #: staff.ahr_hold_type_label
220 msgid ""
221 "_: staff.ahr_hold_type_label\n"
222 "Type"
223 msgstr "Typ"
224
225 # Rezervovatelné formáty - je nutné zdůrazňovat ten formát?
226 #: staff.ahr_holdable_formats_label
227 msgid "Holdable Formats"
228 msgstr "Možno rezervovat"
229
230 #: staff.ahr_id_label
231 msgid "Hold ID"
232 msgstr "ID rezervace"
233
234 #: staff.ahr_phone_notify_label
235 msgid "Phone Notify"
236 msgstr "Telefonické upozornění"
237
238 # Víc by se mi líbilo Vyzvednout v:
239 #: staff.ahr_pickup_lib_label
240 msgid "Pickup Library"
241 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí"
242
243 #: staff.ahr_prev_check_time_label
244 msgid "Previous Check Time"
245 msgstr "Čas předchozí kontroly"
246
247 #: staff.ahr_requestor_label
248 msgid "Requestor"
249 msgstr "Žadatel"
250
251 #: staff.ahr_selection_depth_label
252 msgid "Selection Depth"
253 msgstr "Hloubka výběru"
254
255 #: staff.ahr_top_of_queue_label
256 msgid "Top of Queue"
257 msgstr ""
258
259 #: staff.ahr_status_label
260 msgid ""
261 "_: staff.ahr_status_label\n"
262 "Status"
263 msgstr "Status"
264
265 #: staff.ahr_target_label
266 msgid "Target"
267 msgstr "Cíl"
268
269 #: staff.ahr_usr_label
270 msgid ""
271 "_: staff.ahr_usr_label\n"
272 "User"
273 msgstr "Uživatel"
274
275 #: staff.circ_label_due_date
276 msgid "Due Date"
277 msgstr "Vrátit do"
278
279 #: staff.circ_label_due_time
280 msgid "Due Time"
281 msgstr ""
282
283 #: staff.circ_label_id
284 msgid "Circulation ID"
285 msgstr "ID výpůjčky"
286
287 # problůémové, nutný kontext
288 #: staff.circ_label_renewal_remaining
289 msgid "Remaining Renewals"
290 msgstr "Zbývá k prodloužení"
291
292 #: staff.mvr_label_author
293 msgid ""
294 "_: staff.mvr_label_author\n"
295 "Author"
296 msgstr "Autor"
297
298 #: staff.mvr_label_doc_id
299 msgid "Document ID"
300 msgstr "ID dokumentu"
301
302 #: staff.mvr_label_title
303 msgid ""
304 "_: staff.mvr_label_title\n"
305 "Title"
306 msgstr "Název"
307
308 # Dates ve smyslu bib. údaje, údaje o jednotce nebo data výpůjčky?
309 #: staff.bills_xact_dates_label
310 msgid "Record / Dates"
311 msgstr "Záznam / údaje"
312
313 #: staff.bills_information
314 msgid "Information"
315 msgstr "Informace"
316
317 #: staff.bills_current_payment_label
318 msgid "Current Payment"
319 msgstr "Aktuální platba"
320
321 #: staff.csp_id_label
322 msgid "Penalty Type ID"
323 msgstr ""
324
325 #: staff.csp_name_label
326 msgid "Name"
327 msgstr ""
328
329 #: staff.csp_label_label
330 msgid "Label"
331 msgstr ""
332
333 #: staff.csp_block_list_label
334 msgid "Block List"
335 msgstr ""
336
337 #: staff.csp_block_circ_label
338 msgid "Blocks Circulations?"
339 msgstr ""
340
341 #: staff.csp_block_renew_label
342 msgid "Blocks Renewals?"
343 msgstr ""
344
345 #: staff.csp_block_hold_label
346 msgid "Blocks Holds?"
347 msgstr ""
348
349 #: staff.csp_block_circ_yes
350 msgid ""
351 "_: staff.csp_block_circ_yes\n"
352 "Yes"
353 msgstr "Ano"
354
355 #: staff.csp_block_renew_yes
356 msgid ""
357 "_: staff.csp_block_renew_yes\n"
358 "Yes"
359 msgstr "Ano"
360
361 #: staff.csp_block_hold_yes
362 msgid ""
363 "_: staff.csp_block_hold_yes\n"
364 "Yes"
365 msgstr "Ano"
366
367 #: staff.ausp_id_label
368 msgid "Penalty ID"
369 msgstr ""
370
371 #: staff.ausp_staff_label
372 msgid "Applied By"
373 msgstr ""
374
375 #: staff.ausp_set_date_label
376 msgid "Applied On"
377 msgstr ""
378
379 #: staff.ausp_note_label
380 msgid ""
381 "_: staff.ausp_note_label\n"
382 "Note"
383 msgstr "Poznámka"
384
385 #: staff.ausp_org_unit_label
386 msgid "Library"
387 msgstr ""
388
389 #: staff.mbts_id_label
390 msgid "Bill #"
391 msgstr "Účet #"
392
393 #: staff.mbts_xact_start_label
394 msgid "Start"
395 msgstr "Start"
396
397 #: staff.mbts_xact_finish_label
398 msgid "Finish"
399 msgstr "Konec"
400
401 #: staff.mbts_xact_type_label
402 msgid ""
403 "_: staff.mbts_xact_type_label\n"
404 "Type"
405 msgstr "Typ"
406
407 #: staff.mbts_total_owed_label
408 msgid "Total Billed"
409 msgstr "Celkově naúčtováno"
410
411 #: staff.mbts_total_paid_label
412 msgid "Total Paid"
413 msgstr "Celkově zaplaceno"
414
415 #: staff.mbts_balance_owed_label
416 msgid "Balance Owed"
417 msgstr "Dlužná částka"
418
419 #: staff.mbts_usr_label
420 msgid ""
421 "_: staff.mbts_usr_label\n"
422 "User"
423 msgstr "Uživatel"
424
425 #: staff.mbts_last_billing_note_label
426 msgid "Last Billing Note"
427 msgstr "Poslední účtovaná zpráva"
428
429 #: staff.mbts_last_billing_type_label
430 msgid "Last Billing Type"
431 msgstr "Poslední účtovaný typ"
432
433 #: staff.mbts_last_billing_timestamp_label
434 msgid "Last Billed"
435 msgstr "Naposledy účtováno"
436
437 #: staff.mbts_last_payment_note_label
438 msgid "Last Payment Note"
439 msgstr "Poslední placená zpráva"
440
441 #: staff.mbts_last_payment_type_label
442 msgid "Last Payment Type"
443 msgstr "Poslední placený typ"
444
445 #: staff.mbts_last_payment_timestamp_label
446 msgid "Last Payment"
447 msgstr "Poslední platba"
448
449 #: staff.mb_billing_type_label
450 msgid "Billing Type"
451 msgstr "Typ fakturace"
452
453 #: staff.mb_xact_label
454 msgid ""
455 "_: staff.mb_xact_label\n"
456 "Transaction ID"
457 msgstr "ID transakce"
458
459 #: staff.mb_billing_ts_label
460 msgid ""
461 "_: staff.mb_billing_ts_label\n"
462 "When"
463 msgstr "Kdy"
464
465 #: staff.mb_void_time_label
466 msgid "Void Time"
467 msgstr "Neplatný čas"
468
469 #: staff.mb_note_label
470 msgid ""
471 "_: staff.mb_note_label\n"
472 "Note"
473 msgstr "Poznámka"
474
475 #: staff.mb_amount_label
476 msgid ""
477 "_: staff.mb_amount_label\n"
478 "Amount"
479 msgstr "Částka"
480
481 # nenašla jsem význam
482 #: staff.mb_voider_label
483 msgid "Voider"
484 msgstr "Ke zrušení"
485
486 #: staff.mb_voided_label
487 msgid ""
488 "_: staff.mb_voided_label\n"
489 "Voided"
490 msgstr "Zrušený"
491
492 #: staff.mb_id_label
493 msgid "Billing ID"
494 msgstr "ID účtu"
495
496 #: staff.mp_credit_card_payment_label
497 msgid "Credit Card Payment"
498 msgstr "Platba platební kartou"
499
500 #: staff.mp_forgive_payment_label
501 msgid "Forgive Payment"
502 msgstr "Prominutí platby"
503
504 #: staff.mp_payment_timestamp_label
505 msgid ""
506 "_: staff.mp_payment_timestamp_label\n"
507 "When"
508 msgstr "Kdy"
509
510 #: staff.mp_payment_type_label
511 msgid "Payment Type"
512 msgstr "Typ platby"
513
514 #: staff.mp_voided_label
515 msgid ""
516 "_: staff.mp_voided_label\n"
517 "Voided"
518 msgstr "Zrušený"
519
520 #: staff.mp_id_label
521 msgid "Payment ID"
522 msgstr "ID platby"
523
524 # něco jako částka k dobru čtenáře?? něco jako předplacený kredit k dobru?
525 #: staff.mp_goods_payment_label
526 msgid "Goods Payment"
527 msgstr "K dobru čtenáře"
528
529 #: staff.mp_xact_label
530 msgid ""
531 "_: staff.mp_xact_label\n"
532 "Transaction ID"
533 msgstr "ID transakce"
534
535 # v alephu je credit ve významu k dobru čtenáře. Tady se mi to ale překrývá s goods payment a work payment.... Knihovna obvykle neplatí přes knihovní systém za práci a zboží....
536 #: staff.mp_credit_payment_label
537 msgid "Credit Payment"
538 msgstr "Platba k dobru"
539
540 # viz předchozí poznámka
541 #: staff.mp_work_payment_label
542 msgid "Work Payment"
543 msgstr "Platba za práci"
544
545 #: staff.mp_note_label
546 msgid ""
547 "_: staff.mp_note_label\n"
548 "Note"
549 msgstr "Poznámka"
550
551 #: staff.mp_cash_payment_label
552 msgid "Cash Payment"
553 msgstr "Platba v hotovosti"
554
555 #: staff.mp_amount_label
556 msgid ""
557 "_: staff.mp_amount_label\n"
558 "Amount"
559 msgstr "Částka"
560
561 #: staff.mp_check_payment_label
562 msgid "Check Payment"
563 msgstr "Kontrola platby"
564
565 #: staff.mp_cash_drawer_label
566 msgid "Workstation"
567 msgstr "Pracovní stanice"
568
569 #: staff.mp_accepting_usr_label
570 msgid "Staff"
571 msgstr "Zaměstnanec"
572
573 #: staff.card_barcode_label
574 msgid ""
575 "_: staff.card_barcode_label\n"
576 "Barcode"
577 msgstr "Čárový kód"
578
579 #: staff.au_active_label
580 msgid "Active"
581 msgstr "Aktivní"
582
583 #: staff.au_usrname_label
584 msgid "Login Name"
585 msgstr "Login"
586
587 #: staff.au_profile_label
588 msgid "Profile"
589 msgstr "Profil"
590
591 #: staff.au_barred_label
592 msgid ""
593 "_: staff.au_barred_label\n"
594 "Barred"
595 msgstr "Omezeno"
596
597 #: staff.au_alert_message_label
598 msgid "Alert"
599 msgstr "Výstraha"
600
601 #: staff.au_claims_returned_count_label
602 msgid "Returns Claimed"
603 msgstr "Vyžádané vrácení"
604
605 #: staff.au_create_date_label
606 msgid "Created On"
607 msgstr "Vytvořeno"
608
609 #: staff.au_expire_date_label
610 msgid "Expires On"
611 msgstr "Expirace"
612
613 #: staff.au_home_library_label
614 msgid "Home Library"
615 msgstr "Domovská knihovna"
616
617 #: staff.au_home_library_fullname_label
618 msgid "Home Library (Full Name)"
619 msgstr "Domovská knihovna (celý název)"
620
621 #: staff.au_credit_forward_balance_label
622 msgid "Credit"
623 msgstr "Kredit"
624
625 # většinu dne tráví člověk v zaměstnání, takže by to mohl být day phone:-)
626 #: staff.au_day_phone_label
627 msgid "Day Phone"
628 msgstr "Telefon do práce"
629
630 # večery dost liddí tráví doma, takže evening phone může být domů
631 #: staff.au_evening_phone_label
632 msgid "Evening Phone"
633 msgstr "Telefon domů"
634
635 # po vyčerpání tel. domů a do zaměstnání zbývá jen mobil:-)
636 #: staff.au_other_phone_label
637 msgid "Other Phone"
638 msgstr "Mobilní telefon"
639
640 #: staff.au_alias_label
641 msgid "Alias"
642 msgstr "Alias"
643
644 #: staff.au_email_label
645 msgid "Email"
646 msgstr "E-mail"
647
648 #: staff.au_birth_date_label
649 msgid "Birth Date"
650 msgstr "Datum narození"
651
652 #: staff.au_ident_type_label
653 msgid "Identification Type"
654 msgstr "Typ identifikace"
655
656 #: staff.au_ident_value_label
657 msgid "Identification Value"
658 msgstr "Hodnota identifikace"
659
660 #: staff.au_ident_type2_label
661 msgid "Identification Type 2"
662 msgstr "Typ identifikace 2"
663
664 #: staff.au_ident_value2_label
665 msgid "Identification Value 2"
666 msgstr "Hodnota identifikace 2"
667
668 #: staff.au_net_access_level_label
669 msgid "Internet Access"
670 msgstr "Přístup k internetu"
671
672 # nutné vidět kontext
673 #: staff.au_master_account_label
674 msgid "Group Lead"
675 msgstr "Vedoucí skupina"
676
677 #: staff.au_group_id_label
678 msgid "Group ID"
679 msgstr "ID skupiny"
680
681 #: staff.au_id_label
682 msgid "User ID"
683 msgstr "ID uživatele"
684
685 #: staff.au_name_prefix_label
686 msgid "Prefix"
687 msgstr "Titul před jménem"
688
689 #: staff.au_family_name_label
690 msgid "Family Name"
691 msgstr "Příjmení"
692
693 #: staff.au_first_given_name_label
694 msgid "First Name"
695 msgstr "Křestní jméno"
696
697 #: staff.au_second_given_name_label
698 msgid "Middle Name"
699 msgstr "Druhé jméno"
700
701 # předpokládám, že se jedná o tituly čtenáře
702 #: staff.au_name_suffix_label
703 msgid "Suffix"
704 msgstr "Titul za jménem"
705
706 #: staff.z39_50.search_class.author
707 msgid ""
708 "_: staff.z39_50.search_class.author\n"
709 "Author"
710 msgstr "Autor"
711
712 #: staff.z39_50.search_class.isbn
713 msgid "ISBN"
714 msgstr "ISBN"
715
716 #: staff.z39_50.search_class.issn
717 msgid "ISSN"
718 msgstr "ISSN"
719
720 #: staff.z39_50.search_class.item_type
721 msgid "Item Type"
722 msgstr "Typ dokumentu"
723
724 #: staff.z39_50.search_class.item_type.all
725 msgid "All Formats"
726 msgstr "Všechny formáty"
727
728 #: staff.z39_50.search_class.item_type.art
729 msgid "Papers/Articles"
730 msgstr "Referáty/články"
731
732 #: staff.z39_50.search_class.item_type.bks
733 msgid "Books"
734 msgstr "Knihy"
735
736 #: staff.z39_50.search_class.item_type.com
737 msgid "Computer files"
738 msgstr "Počítačové soubory"
739
740 #: staff.z39_50.search_class.item_type.map
741 msgid "Maps"
742 msgstr "Mapy"
743
744 #: staff.z39_50.search_class.item_type.mix
745 msgid "Mixed material"
746 msgstr "Smíšené materiály"
747
748 #: staff.z39_50.search_class.item_type.rec
749 msgid "Sound recordings"
750 msgstr "Zvukové záznamy"
751
752 #: staff.z39_50.search_class.item_type.sco
753 msgid "Musical scores"
754 msgstr "Hudební partituty"
755
756 #: staff.z39_50.search_class.item_type.ser
757 msgid "Serials"
758 msgstr "Seriály"
759
760 #: staff.z39_50.search_class.item_type.url
761 msgid "Internet Resources"
762 msgstr "Internetové zdroje"
763
764 #: staff.z39_50.search_class.item_type.vis
765 msgid "Visual materials"
766 msgstr "Vizuální materiály"
767
768 #: staff.z39_50.search_class.lccn
769 msgid "LCCN"
770 msgstr "LCCN"
771
772 #: staff.z39_50.search_class.pubdate
773 msgid "Publication Date"
774 msgstr "Datum vydání"
775
776 #: staff.z39_50.search_class.publisher
777 msgid "Publisher"
778 msgstr "Nakladatel"
779
780 #: staff.z39_50.search_class.tcn
781 msgid "Accession #"
782 msgstr "Přírůstek #"
783
784 #: staff.z39_50.search_class.title
785 msgid ""
786 "_: staff.z39_50.search_class.title\n"
787 "Title"
788 msgstr "Název"
789
790 #: staff.z39_50_import_interface_label
791 msgid "Z39.50 Import"
792 msgstr "Import ze Z39.50"
793
794 #: staff.main.data.loaded
795 msgid "Data loaded."
796 msgstr "Data načtena."
797
798 # offline synchronizace se serverem se mi v češtině nelíbí
799 #: staff.main.gen_offline_widgets.synced
800 msgid "Offline interface synchronized with server."
801 msgstr "Online připojení na server obnoveno."
802
803 # noncat ve smyslu nezkatalogizováno? Nezkatalogizované třídění ??
804 #: staff.main.gen_offline_widgets.noncat_sort.error
805 msgid "error in noncat sorting:"
806 msgstr "chyba třídění:"
807
808 #: staff.main.gen_offline_widgets.please_wait
809 msgid "Please wait"
810 msgstr "Čekejte prosím"
811
812 #: staff.main.gen_offline_widgets.workstation_registration_denied
813 msgid "You do not have permission to register a workstation."
814 msgstr "Nemáte oprávnění k práci s touto racovní stanicí"
815
816 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.override
817 msgid "Override Registration Failure?"
818 msgstr "Překonat chybu registrace?"
819
820 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.error
821 msgid "Workstation Registration error (%1$s)"
822 msgstr "Chyba registrace pracovní stanice (%1$s)"
823
824 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.success
825 msgid "Registration successful"
826 msgstr "Registrace byla úspěšná"
827
828 #: staff.util.timestamp_dialog.future_date_disallowed
829 msgid "Future dates disallowed."
830 msgstr ""
831
832 #: staff.util.timestamp_dialog.past_date_disallowed
833 msgid "Past dates disallowed."
834 msgstr ""
835
836 #: staff.util.timestamp_dialog.today_disallowed
837 msgid "Today disallowed."
838 msgstr ""
839
840 #: tab.label.triggered_events_for_copy
841 msgid "Triggered Events: %1$s"
842 msgstr ""
843
844 #~ msgid "Expire Time"
845 #~ msgstr "Čas expirace"