po-files for Finnish translation
[Evergreen.git] / build / i18n / po / circ.properties / fi-FI.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/circ.properties
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2012-10-29 09:00+0300\n"
7 "PO-Revision-Date: 2012-10-04 14:03+0300\n"
8 "Last-Translator: Finnish <evergreen@jns.fi>\n"
9 "Language-Team: Finnish <evergreen@jns.fi>\n"
10 "Language: fi\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
15 "X-Generator: Translate Toolkit 1.9.0\n"
16 "X-Accelerator-Marker: &\n"
17 "X-Project-Style: mozilla\n"
18
19 #: staff.circ.alert
20 msgid "Alert"
21 msgstr "Varoitus"
22
23 #: staff.circ.item_no_circs
24 msgid "Item %1$s has never circulated."
25 msgstr "Nidettä %1$s ei ole koskaan lainattu."
26
27 #: staff.circ.invalid_date
28 msgid "Invalid Date"
29 msgstr "Virheellinen päiväys"
30
31 #: staff.circ.future_date
32 msgid "Future Date"
33 msgstr "Tulevaisuuden päiväys"
34
35 #: staff.circ.process_item
36 msgid "Check In / Process Item"
37 msgstr "Palauta / käsittele nide"
38
39 #: staff.circ.backdated_checkin
40 msgid "Backdated %1$s Check In"
41 msgstr "Palautettu %1$s menneellä päiväyksellä"
42
43 #: staff.circ.backdate.exception
44 msgid "Problem setting backdate: %1$s"
45 msgstr "Ongelma menneen päiväyksen asetuksessa: %1$s"
46
47 #: staff.circ.unimplemented
48 msgctxt "staff.circ.unimplemented"
49 msgid "Not Yet Implemented"
50 msgstr "Ei vielä otettu käyttöön"
51
52 #: staff.circ.check_digit.bad
53 msgctxt "staff.circ.check_digit.bad"
54 msgid ""
55 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
56 "anyway?"
57 msgstr ""
58 "Virheellinen nidetunnus, mahdollisesti virheellinen luku. Käytetäänkö tätä "
59 "tunnusta (\"%1$s\") siitä huolimatta?"
60
61 #: staff.circ.barcode.bad
62 msgid "Bad Barcode"
63 msgstr "Virheellinen nidetunnus"
64
65 #: staff.circ.cancel
66 msgctxt "staff.circ.cancel"
67 msgid "Cancel"
68 msgstr "Peruuta"
69
70 #: staff.circ.barcode.accept
71 msgid "Accept Barcode"
72 msgstr "Hyväksy tunnus"
73
74 #: staff.circ.confirm
75 msgid "Check here to confirm this action"
76 msgstr "Vahvista toiminto valitsemalla tämä"
77
78 #: staff.circ.confirm.msg
79 msgid "Check here to confirm this message."
80 msgstr "Vahvista viesti valitsemalla tämä."
81
82 #. # If we know the name of the object, we could parameterize that as well
83 #: staff.circ.checkin.exception
84 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin: %1$s"
85 msgstr "Virhe suoritettaessa circ.util.checkin: %1$s"
86
87 #: staff.circ.checkin2.exception
88 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin2: %1$s"
89 msgstr "Virhe suoritettaessa circ.util.checkin2: %1$s"
90
91 #: staff.circ.checkin.exception.external
92 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.external"
93 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
94 msgstr "circ.checkin: Kutsutaan ulkoista .on_checkin()"
95
96 #: staff.circ.checkin2.exception.external
97 msgid "circ.checkin2: Calling external .on_checkin()"
98 msgstr "circ.checkin2: Kutsutaan ulkoista .on_checkin()"
99
100 #: staff.circ.checkin.exception.no_external
101 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.no_external"
102 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
103 msgstr "circ.checkin: Kutsutaan ulkoista .on_checkin()"
104
105 #: staff.circ.checkin2.exception.no_external
106 msgid "circ.util.checkin2: No external .on_failure()"
107 msgstr "circ.util.checkin2: Ei ulkoista .on_failure()"
108
109 #: staff.circ.util.checkin.exception.external
110 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.external"
111 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
112 msgstr "circ.util.checkin: Kutsutaan ulkoista .on_checkin()"
113
114 #: staff.circ.util.checkin.exception.no_external
115 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.no_external"
116 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
117 msgstr "circ.util.checkin: Kutsutaan ulkoista .on_checkin()"
118
119 #: staff.circ.backdate.success
120 msgid "Circ ID %1$s backdated to %2$s"
121 msgstr "LainaID %1$s merkitty menneelle päiväykselle %2$s"
122
123 #: staff.circ.backdate.failure
124 msgid "Circ ID %1$s failed backdating due to %2$s"
125 msgstr "LainaID:n %$s merkintä menneelle päiväykselle %2$s epäonnistui"
126
127 #: staff.circ.backdate.circ_ids.prompt
128 msgid "Number of circulations selected: %1$s "
129 msgstr "Valittujen lainojen lukumäärä: %1$s"
130
131 #: staff.circ.backdate.circ_ids.failed
132 msgid "Number of circulations not backdated: %1$s "
133 msgstr "Menneelle päiväykselle merkitsemättömien lainojen lukumäärä: %1$s"
134
135 #: staff.circ.checkout.sorting.exception
136 msgid "error in sorting non-cataloged items: %1$s"
137 msgstr "Ei-luetteloimattomien niteiden lajitteluvirhe: %1$s"
138
139 #: staff.circ.checkout.date.exception
140 msgid "Use this format: YYYY-MM-DD"
141 msgstr "Käytä muotoa: VVVV-KK-PP"
142
143 #: staff.circ.checkout.unimplemented
144 msgctxt "staff.circ.checkout.unimplemented"
145 msgid "Not Yet Implemented"
146 msgstr "Ei vielä otettu käyttöön"
147
148 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.msg
149 msgid "Enter the number of %1$s circulating:"
150 msgstr "Syötä lainassa olevan niteen %1$s numero:"
151
152 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.title
153 msgid "Non-cataloged Items"
154 msgstr "Ei-luetteloidut niteet"
155
156 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.msg
157 msgid "You tried to circulate %1$d %2$s.  The maximum is 99 per action."
158 msgstr "Yritit lainata %1$d %2$s.  Enimmäismäärä on 99 per toiminto."
159
160 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title
161 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title"
162 msgid "Non-cataloged Circulation"
163 msgstr "Ei-luetteloitu laina"
164
165 #: staff.circ.checkout.ok.btn
166 msgctxt "staff.circ.checkout.ok.btn"
167 msgid "OK"
168 msgstr "OK"
169
170 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.msg
171 msgid "Are you sure you want to circulate %1$d %2$s?"
172 msgstr "Haluatko varmasti lainata niteen %1$d %2$s?"
173
174 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title
175 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title"
176 msgid "Non-cataloged Circulation"
177 msgstr "Ei-luetteloitu laina"
178
179 #: staff.circ.checkout.yes.btn
180 msgctxt "staff.circ.checkout.yes.btn"
181 msgid "Yes"
182 msgstr "Kyllä"
183
184 #: staff.circ.checkout.no.btn
185 msgctxt "staff.circ.checkout.no.btn"
186 msgid "No"
187 msgstr "Ei"
188
189 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.msg
190 msgid "Error with non-cataloged checkout.  %1$s is not a valid number."
191 msgstr "Virhe ei-luetteloidun niteen lainassa.  %1$s ei ole kelvollinen numero."
192
193 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title
194 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title"
195 msgid "Non-cataloged Circulation"
196 msgstr "Ei-luetteloitu laina"
197
198 #: staff.circ.checkout.disable.error
199 msgid "Error determining whether to disable checkout."
200 msgstr "Virhe määritettäessä, otetaanko lainaus pois käytöstä."
201
202 #: staff.circ.checkout.date.too_early.error
203 msgid "Due date needs to be after today."
204 msgstr "Eräpäivän on oltava tämän päivän jälkeen."
205
206 #: staff.circ.checkout.barcode.failed
207 msgid "%1$s failed."
208 msgstr "%1$s epäonnistui."
209
210 #: staff.circ.checkout.non_cataloged.pending
211 msgid "Non-cataloged checkout pending..."
212 msgstr "Ei-luetteloitu laina vireillä..."
213
214 #: staff.circ.checkout.barcode.pending
215 msgid "%1$s checkout pending..."
216 msgstr "%1$s laina vireillä..."
217
218 #: staff.circ.checkout.barcode.failed.alert
219 msgid "Check Out Failed %1$s"
220 msgstr "Lainaus epäonnistui %1$s"
221
222 #: staff.circ.checkout.override.confirm
223 msgid "Override Checkout Failure?"
224 msgstr "Ohitetaanko lainauksen epäonnistuminen?"
225
226 #: staff.circ.checkout.override.item_deposit_required.warning
227 msgid ""
228 "A billing for an Item Deposit will be added to the patron's account if this "
229 "action is overrided."
230 msgstr ""
231 "Jos toiminto ohitetaan, aineiston panttimaksu lisätään asiakkaan tietoihin."
232
233 #: staff.circ.checkout.override.item_rental_fee_required.warning
234 msgid ""
235 "A billing for an Item Rental Fee will be added to the patron's account if "
236 "this action is overrided."
237 msgstr ""
238 "Jos toiminto ohitetaan, aineiston vuokramaksu lisätään asiakkaan tilille."
239
240 #: staff.circ.checkout.override.will_auto
241 msgid ""
242 "If overriden now, subsequent checkouts during this patron's session will "
243 "auto-override this event."
244 msgstr ""
245 "Jos toiminto ohitetaan nyt, asiakkaan istunnon aikana tehdyt myöhemmät "
246 "lainat ohittavat tämän tapahtuman automaattisesti."
247
248 #: staff.circ.checkout.not_cataloged.confirm
249 msgid "Mis-scan or non-cataloged item.  Checkout as a pre-cataloged item?"
250 msgstr ""
251 "Virheellinen luku tai ei-luetteloitu nide. Lainataanko ennakkoon "
252 "luetteloituna niteenä?"
253
254 #: staff.circ.pre_cataloged
255 msgid "Pre-cataloged"
256 msgstr "Ennakkoon luetteloitu"
257
258 #: staff.circ.non_cataloged
259 msgid "Non-cataloged"
260 msgstr "Ei-luetteloitu"
261
262 #: staff.circ.checkout.cancelled
263 msgid "Checkout cancelled"
264 msgstr "Lainaus peruttu"
265
266 #: staff.circ.checkout.card.inactive
267 msgid ""
268 "The card used to retrieve this account is inactive and may not be used to "
269 "circulate items."
270 msgstr ""
271 "Asiakastietojen hakemiseen käytetty kortti on ei-aktiivinen, eikä sitä voi "
272 "käyttää lainaukseen."
273
274 #: staff.circ.checkout.barcode.check_out_failed
275 msgid "Check Out Failed"
276 msgstr "Lainaus epäonnistui"
277
278 #: staff.circ.checkout.account.inactive
279 msgid "This account is inactive and may not circulate items."
280 msgstr "Asiakastunnuksella ei voi lainata."
281
282 #: staff.circ.checkout.account.expired
283 msgid "This account has expired and may not circulate items."
284 msgstr "Asiakstunnus on vanhentunut, eikä sillä voi lainata."
285
286 #: staff.circ.checkout.item_due
287 msgid "This item was due on %1$s."
288 msgstr "Tämän niteen eräpäivä oli %1$s."
289
290 #: staff.circ.checkout.normal_checkin_then_checkout
291 msgid "Normal Checkin then Checkout"
292 msgstr "Normaali palautus ja sitten lainaus"
293
294 #: staff.circ.checkout.forgiving_checkin_then_checkout
295 msgid "Forgiving Checkin then Checkout"
296 msgstr "Anteeksiantava palautus ja sitten lainaus"
297
298 #: staff.circ.checkout.abort_transit_then_checkout
299 msgid "Abort Transit then Checkout"
300 msgstr "Keskeytä kuljetus ja lainaa"
301
302 #: staff.circ.checkout.offer_renewal
303 msgid "Renew Item"
304 msgstr "Lainan uusiminen"
305
306 #: staff.circ.checkout.network_failure
307 msgid "There was a network failure."
308 msgstr "Verkkovirhe."
309
310 #: staff.circ.checkout.copy_status
311 msgid "Copy status = %1$s"
312 msgstr "Niteen tila = %1$s"
313
314 #: staff.circ.checkout.alert_message
315 msgid "Alert Message = %1$s"
316 msgstr "Varoitusviesti = %1$s"
317
318 #: staff.circ.checkout.permission_denied
319 msgid "Permission Denied = %1$s"
320 msgstr "Ei oikeutta = %1$s"
321
322 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
323 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
324 #: staff.circ.checkout.suggest_offline
325 msgid ""
326 "Check Out Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
327 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
328 msgstr ""
329 "Lainaus epäonnistui. Jos haluat käyttää offline-käyttöliittymää, valitse "
330 "ylhäältä olevasta valikkopalkista Lainaus -> Offline-käyttöliittymä"
331
332 #: staff.circ.checkout.barcode
333 msgctxt "staff.circ.checkout.barcode"
334 msgid "Barcode:"
335 msgstr "Nidetunnus:"
336
337 #: staff.circ.circ_brief.staff_out_id
338 msgid "Check Out Staff ID = %1$s"
339 msgstr "Lainaa henkilökuntatunnuksella = %1$s"
340
341 #: staff.circ.circ_brief.staff_in_id
342 msgid "Check In Staff ID = %1$s"
343 msgstr "Palauta henkilökuntatunnuksella = %1$s"
344
345 #: staff.circ.circ_brief.failure
346 msgid "Failure rendering circulation."
347 msgstr "Lainan valmistelu epäonnistui."
348
349 #: staff.circ.copy_details.hold
350 msgid "Hold ID = %1$s"
351 msgstr "Varaustunnus = %1$s"
352
353 #: staff.circ.copy_details.transit
354 msgid "Transit ID = %1$s"
355 msgstr "Kuljetustunnus = %1$s"
356
357 #: staff.circ.copy_details.circ
358 msgid "Circulation ID = %1$s"
359 msgstr "Lainaustunnus = %1$s"
360
361 #: staff.circ.copy_details.last_circ
362 msgid "Last Circulation"
363 msgstr "Edellinen lainaus"
364
365 #: staff.circ.copy_details.current_circ
366 msgid "Current Circulation"
367 msgstr "Nykyinen lainaus"
368
369 #: staff.circ.copy_details.no_circ
370 msgid "This item has yet to circulate."
371 msgstr "Tätä nidettä ei vielä ole lainattu."
372
373 #: staff.circ.copy_details.not_transit
374 msgid "This item is not in transit."
375 msgstr "Tämä nide ei ole kuljetettavana."
376
377 #: staff.circ.copy_details.desk_renewal
378 msgid "Desk"
379 msgstr "Tiski"
380
381 #: staff.circ.copy_details.opac_renewal
382 msgid "OPAC"
383 msgstr "Verkkokirjasto"
384
385 #: staff.circ.copy_details.phone_renewal
386 msgid "Phone"
387 msgstr "Puhelin"
388
389 #. # Displays user info: "Family name, First name : Barcode"
390 #: staff.circ.copy_details.user_details
391 msgid "%1$s, %2$s : %3$s"
392 msgstr "%1$s, %2$s : %3$s"
393
394 #: staff.circ.copy_details.bad_hold_status
395 msgid ""
396 "This item is not captured for a hold, however its status is incorrectly set "
397 "to \"On Holds Shelf\".  Please check this item in to correct the status."
398 msgstr ""
399 "Nidettä ei ole kiinnitetty varatuksi, vaikka sen tilaksi on virheellisesti "
400 "määritetty \"Varaushyllyssä\". Korjaa tila valitsemalla tämä."
401
402 #: staff.circ.copy_details.no_hold
403 msgid "This item is not captured for a hold."
404 msgstr "Tätä nidettä ei ole kiinnitetty varatuksi."
405
406 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year
407 msgid "%1$s : %2$s"
408 msgstr "%1$s : %2$s"
409
410 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year.legacy_label
411 msgid "Legacy/Not Dated"
412 msgstr "Vanha / ei päivätty"
413
414 #. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
415 #: staff.circ.copy_details.duration_rule_format
416 msgctxt "staff.circ.copy_details.duration_rule_format"
417 msgid "%1$s"
418 msgstr "%1$s"
419
420 #. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
421 #: staff.circ.copy_details.duration_rule_tooltip_format
422 msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s renewals"
423 msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s uusintaa"
424
425 #. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
426 #: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format
427 msgctxt "staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format"
428 msgid "%1$s"
429 msgstr "%1$s"
430
431 #. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
432 #: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_tooltip_format
433 msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
434 msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
435
436 #. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
437 #: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format
438 msgctxt "staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format"
439 msgid "%1$s"
440 msgstr "%1$s"
441
442 #. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
443 #: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_tooltip_format
444 msgid "%3$s Is Percent? %4$s"
445 msgstr "%3$s on prosentti? %4$s"
446
447 #. # From asset::copy_location: 1 - Can Circulate?  2 - Is Holdable?  3 - Hold Capture Requires Verification?  4 - Is OPAC Visible?
448 #: staff.circ.copy_details.location_tooltip
449 msgid "Circulate? %1$s  Holdable? %2$s  Hold Verify? %3$s  OPAC Visible? %4$s"
450 msgstr ""
451 "Lainattavissa? %1$s  Varattavissa? %2$s  Varausvahvistus? %3$s  Näkyy "
452 "verkkokirjastossa? %4$s"
453
454 #. # From config::copy_status: 1 - OPAC Visible?  2 - Is Holdable?
455 #: staff.circ.copy_details.copy_status_tooltip
456 msgid "OPAC Visible? %1$s  Holdable? %2$s"
457 msgstr "Näkyy verkkokirjastossa? %1$s  Varattavissa? %2$s"
458
459 #: staff.circ.copy_status.tab_name
460 msgid "Item Status"
461 msgstr "Niteen tila"
462
463 #: staff.circ.copy_status.action.complete
464 msgid "Action complete."
465 msgstr "Toiminto suoritettu."
466
467 #: staff.circ.copy_status.sel_checkin.error
468 msgid "Checkin did not likely happen."
469 msgstr "Palautus ei luultavasti onnistunut."
470
471 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcode.error
472 msgid "Barcode %1$s was not likely replaced."
473 msgstr "Tunnusta %1$s ei luultavasti korvattu."
474
475 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcodes.error
476 msgid "Barcode replacements did not likely happen."
477 msgstr "Tunnusten korvauksia ei luultavasti toteutettu."
478
479 #: staff.circ.copy_status.sel_edit.error
480 msgid "with copy editor"
481 msgstr "nidemuokkaustyökalulla"
482
483 #: staff.circ.copy_status.sel_renew.not_circulating
484 msgid "Item with barcode %1$s is not circulating."
485 msgstr "Nide tunnuksella %1$s ei ole lainattavissa."
486
487 #: staff.circ.copy_status.upload_file.title
488 msgid "Import Barcode File"
489 msgstr "Tuo tunnustiedosto"
490
491 #: staff.circ.copy_status.upload_file.complete
492 msgid "File uploaded."
493 msgstr "Tiedosto ladattu."
494
495 #: staff.circ.copy_status.upload_file.no_barcodes
496 msgid "No barcodes found in file."
497 msgstr "Tiedostosta ei löytynyt tunnuksia."
498
499 #: staff.circ.copy_status.add_items.title
500 msgid "Add Item for record # %1$s"
501 msgstr "Lisää nide tietueeseen # %1$s"
502
503 #: staff.circ.copy_status.del_items.confirm
504 msgid "Are you sure sure you want to delete these items? %1$s"
505 msgstr "Haluatko varmasti poistaa nämä niteet? %1$s"
506
507 #: staff.circ.copy_status.del_items.title
508 msgctxt "staff.circ.copy_status.del_items.title"
509 msgid "Override Delete Failure?"
510 msgstr "Ohitetaanko poistamisen epäonnistuminen?"
511
512 #: staff.circ.copy_status.del_items.success
513 msgid "Items Deleted"
514 msgstr "Niteet poistettu"
515
516 #: staff.circ.copy_status.del_items.success.error
517 msgid "Batch Item Deletion"
518 msgstr "Niteiden poistaminen erissä"
519
520 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.mark_destination
521 msgid "Please mark a volume as the destination and then try this again."
522 msgstr "Merkitse osa kohteeksi ja yritä sitten uudelleen."
523
524 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.problem
525 msgid "All copies not likely transferred."
526 msgstr "Kaikkia niteitä ei luultavasti siirretty."
527
528 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.perm_failure
529 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
530 msgstr "Sinulla ei ole oikeutta lisätä niteitä valittuun kirjastoon."
531
532 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.title
533 msgid "Add Volume/Item for Record # %1$s"
534 msgstr "Lisää nide tietueeseen # %1$s"
535
536 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.perm_failure
537 msgid "You do not have permission to edit this volume."
538 msgstr "Sinulla ei ole oikeutta muokata tätä nidettä."
539
540 #: staff.circ.copy_status.edit_volume.title
541 msgid "Volume for record # %1$s"
542 msgstr "Nide tietueessa # %1$s"
543
544 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.title
545 msgid "Volumes for record # %1$s"
546 msgstr "Niteet tietueessa # %1$s"
547
548 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.duplicate
549 msgid ""
550 "Edit failed:  You tried to change a volume's callnumber to one that is "
551 "already in use for the given library.  You should transfer the items to the "
552 "desired callnumber instead."
553 msgstr ""
554 "Muokkaus epäonnistui: Yritit muuttaa niteen hyllypaikan sellaiseksi, joka on "
555 "jo käytössä valitussa kirjastossa. Siirrä sen sijaan niteet haluttuun "
556 "hyllypaikkaan."
557
558 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.success
559 msgid "Volumes modified."
560 msgstr "Niteitä muokattu."
561
562 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.singular
563 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
564 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän niteen?"
565
566 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.plural
567 msgid "Are you sure you would like to delete these volumes?"
568 msgstr "Haluatko varmasti poistaa nämä niteet?"
569
570 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.title
571 msgid "Delete Volumes?"
572 msgstr "Poistetaanko niteet?"
573
574 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete
575 msgid "Delete"
576 msgstr "Poista"
577
578 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel
579 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel"
580 msgid "Cancel"
581 msgstr "Peruuta"
582
583 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.override
584 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.override"
585 msgid "Override Delete Failure?"
586 msgstr "Ohitetaanko poistamisen epäonnistuminen?"
587
588 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies
589 msgid ""
590 "You must delete all the items on the volume before you may delete the volume "
591 "itself."
592 msgstr ""
593 "Kaikki osaan kuuluvat niteet on poistettava, ennan kuin voit poistaa itse "
594 "osan."
595
596 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies.confirm
597 msgid "Delete Volume and Items"
598 msgstr "Poista niteet"
599
600 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies.cancel
601 msgid "Cancel Delete"
602 msgstr "Peru poisto"
603
604 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.status
605 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
606 msgstr "Nimeke merkitty niteiden siirtokohteeksi"
607
608 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.prompt
609 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
610 msgstr "Valitse vain yksi nimeke niteen siirtokohteeksi."
611
612 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.title
613 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_volume.title"
614 msgid "Limit Selection"
615 msgstr "Rajoita valintaa"
616
617 #: staff.circ.copy_status.ok
618 msgctxt "staff.circ.copy_status.ok"
619 msgid "OK"
620 msgstr "OK"
621
622 #: staff.circ.copy_status.mark_library
623 msgid "Library and Record marked as Volume Transfer Destination"
624 msgstr "Kirjasto ja tietue merkitty nimekkeen siirtokohteeksi"
625
626 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one
627 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
628 msgstr "Valitse vain yksi kirjasto nimekkeen siirtokohteeksi."
629
630 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title
631 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title"
632 msgid "Limit Selection"
633 msgstr "Rajoita valintaa"
634
635 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.none
636 msgid ""
637 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
638 "and then try this again."
639 msgstr "Merkitse kirjasto kohteeksi kokoelmien hallinnasta ja yritä uudelleen."
640
641 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.confirm
642 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
643 msgstr "Siirretäänkö niteet %1$s kirjastoon %2$s seuraavalla tietueella?"
644
645 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.transfer.label
646 msgid "Transfer"
647 msgstr "Siirrä"
648
649 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label
650 msgctxt "staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label"
651 msgid "Cancel"
652 msgstr "Peruuta"
653
654 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.accesskey
655 msgid "C"
656 msgstr "P"
657
658 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.title
659 msgid "Volume Transfer"
660 msgstr "Nimekkeiden siirto"
661
662 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.aborted
663 msgid "Transfer Aborted"
664 msgstr "Siirto peruttu"
665
666 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.override_failure
667 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
668 msgstr "Ohitetaanko nimekkeen siirron epäonnistuminen?"
669
670 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cannot_have_vols
671 msgid "That destination cannot have volumes."
672 msgstr "Valitsemallasi kohteella ei voi olla nimekkeitä."
673
674 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.success
675 msgid "Volumes transferred."
676 msgstr "Nimekkeet siirretty."
677
678 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.error
679 msgid "All volumes not likely transferred."
680 msgstr "Kaikkia nimekkeitä ei luultavasti siirretty."
681
682 #: staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt
683 msgctxt "staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt"
684 msgid ""
685 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
686 "anyway?"
687 msgstr ""
688 "Virheellinen tunnus, nidetunnuksen luku saattoi epäonnistua. Käytetäänkö "
689 "tätä tunnusta (\"%1$s\") siitä huolimatta?"
690
691 #: staff.circ.copy_status.status.null_result
692 msgid "Something weird happened.  Result was null."
693 msgstr "Tapahtui jotakin outoa. Tulos oli nolla."
694
695 #: staff.circ.copy_status.status.copy_not_found
696 msgid "%1$s was either mis-scanned or is not cataloged."
697 msgstr "%1$s joko luettiin väärin tai ei ole luetteloitu."
698
699 #: staff.circ.copy_status.status.not_cataloged
700 msgctxt "staff.circ.copy_status.status.not_cataloged"
701 msgid "Not Cataloged"
702 msgstr "Ei luetteloitu"
703
704 #: staff.circ.copy_status.status.pre_cat
705 msgid "Item is a pre-cataloged item."
706 msgstr "Nide on ennalta luetteloitu."
707
708 #: staff.circ.copy_status.status.hold
709 msgid "Item is captured for a Hold."
710 msgstr "Nide on kiinnitetty varatuksi."
711
712 #: staff.circ.copy_status.status.transit
713 msgid "Item is in Transit."
714 msgstr "Nide on kuljetettavana."
715
716 #: staff.circ.copy_status.status.circ
717 msgid "Item is circulating."
718 msgstr "Nide on lainassa."
719
720 #: staff.circ.copy_status.alt_view.label
721 msgid "Alternate View"
722 msgstr "Vaihtoehtoinen näkymä"
723
724 #: staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey
725 msgctxt "staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey"
726 msgid "V"
727 msgstr "V"
728
729 #: staff.circ.copy_status.list_view.label
730 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.label"
731 msgid "List View"
732 msgstr "Luettelonäkymä"
733
734 #: staff.circ.copy_status.list_view.accesskey
735 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.accesskey"
736 msgid "V"
737 msgstr "V"
738
739 #: staff.circ.hold_capture.print.to_printer
740 msgid "To Printer"
741 msgstr "Tulostimeen"
742
743 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
744 #: staff.circ.hold_capture.print.barcode
745 msgctxt "staff.circ.hold_capture.print.barcode"
746 msgid "Barcode:"
747 msgstr "Tunnus:"
748
749 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
750 #: staff.circ.hold_capture.print.title
751 msgid "Title:"
752 msgstr "Nimeke:"
753
754 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
755 #: staff.circ.hold_capture.print.author
756 msgid "Author:"
757 msgstr "Tekijä:"
758
759 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
760 #: staff.circ.hold_capture.print.route_to
761 msgid "Route to:"
762 msgstr "Kuljetettava kohteeseen:"
763
764 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
765 #: staff.circ.hold_capture.print.patron
766 msgid "Patron:"
767 msgstr "Asiakas:"
768
769 #: staff.circ.hold_capture.calling_external
770 msgid "circ.hold_capture: Calling external .on_hold_capture()"
771 msgstr "circ.hold_capture: Kutsutaan ulkoista .on_hold_capture()"
772
773 #: staff.circ.hold_capture.no_external
774 msgid "circ.hold_capture: No external .on_hold_capture()"
775 msgstr "circ.hold_capture: Ei ulkoista .on_hold_capture()"
776
777 #: staff.circ.hold_capture.capture_failed
778 msgid "Could not capture hold."
779 msgstr "Varauksen kiinnitys epäonnistui."
780
781 #: staff.circ.hold_capture.error
782 msgid "FIXME: need special alert and error handling"
783 msgstr "FIXME: tarvitaan erityistä varoitusten ja virheiden käsittelyä"
784
785 #: staff.circ.route_to.hold_shelf
786 msgid "HOLD SHELF"
787 msgstr "VARAUSHYLLY"
788
789 #: staff.circ.route_to.public_hold_shelf
790 msgid "PUBLIC HOLD SHELF"
791 msgstr "JULKINEN VARAUSHYLLY"
792
793 #: staff.circ.route_to.private_hold_shelf
794 msgid "PRIVATE HOLD SHELF"
795 msgstr "YKSITYINEN VARAUSHYLLY"
796
797 #: staff.circ.in_house_use.tab_name
798 msgid "In-House Use"
799 msgstr "Kirjaston sisäisessä käytössä"
800
801 #: staff.circ.in_house_use.barcode
802 msgctxt "staff.circ.in_house_use.barcode"
803 msgid "Barcode:"
804 msgstr "Tunnus:"
805
806 #: staff.circ.in_house_use.noncat_sort_error
807 msgid "error in noncat sorting:"
808 msgstr "virhe ei-luetteloitujen lajittelussa:"
809
810 #: staff.circ.in_house_use.noncataloged
811 msgid "Non-Cataloged"
812 msgstr "Ei-luetteloitu"
813
814 #: staff.circ.in_house_use.items_dump
815 msgid "items = "
816 msgstr "niteet ="
817
818 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple
819 msgid "Are you sure you want to mark %1$s as having been used %2$s times?"
820 msgstr "Haluatko varmasti merkitä kohteen %1$s käyttökerroiksi %2$s?"
821
822 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple.title
823 msgid "In-House Use Verification"
824 msgstr "Kirjaston sisäisen käytön varmistus"
825
826 #: staff.circ.in_house_use.yes
827 msgctxt "staff.circ.in_house_use.yes"
828 msgid "Yes"
829 msgstr "Kyllä"
830
831 #: staff.circ.in_house_use.no
832 msgctxt "staff.circ.in_house_use.no"
833 msgid "No"
834 msgstr "Ei"
835
836 #. # adjust Circulation -> Offline Interface to match your translation in lang.dtd
837 #: staff.circ.in_house_use.failed.verbose
838 msgid ""
839 "In House Use Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
840 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
841 msgstr ""
842 "Kirjaston sisäinen käyttö epäonnistui. Jos haluat käyttää "
843 "offline-käyttöliittymää, valitse yllä olevasta valikkopalkista Lainaus -> "
844 "Offline-käyttöliittymä"
845
846 #: staff.circ.in_house_use.failed
847 msgid "In House Use Failed"
848 msgstr "Kirjaston sisäinen käyttö epäonnistui"
849
850 #: staff.circ.in_house_use.ok
851 msgctxt "staff.circ.in_house_use.ok"
852 msgid "OK"
853 msgstr "OK"
854
855 #: staff.circ.in_house_use.external
856 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_in_house_use()"
857 msgstr "circ.in_house_use: Kutsutaan ulkoista .on_in_house_use()"
858
859 #: staff.circ.in_house_use.no_external
860 msgid "circ.in_house_use: No external .on_in_house_use()"
861 msgstr "circ.in_house_use: Ei ulkoista .on_in_house_use()"
862
863 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.external
864 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_failure()"
865 msgstr "circ.in_house_use: Kutsutaan ulkoista .on_failure()"
866
867 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.no_external
868 msgid "circ.in_house_use: No external .on_failure()"
869 msgstr "circ.in_house_use: Ei ulkoista .on_failure()"
870
871 #: staff.circ.print_list_template.window.title
872 msgid "Template Macros"
873 msgstr "Kuittipohjamakrot"
874
875 #: staff.circ.print_list_template.window.heading
876 msgid "General:"
877 msgstr "Yleinen:"
878
879 #: staff.circ.print_list_template.window.template_type
880 msgid "For type: %1$s"
881 msgstr "Tyypille: %1$s"
882
883 #: staff.circ.print_list_template.window.close
884 msgid "Close Window"
885 msgstr "Sulje ikkuna"
886
887 #: staff.circ.print_list_template.preview
888 msgid "preview: "
889 msgstr "esikatselu: "
890
891 #: staff.circ.print_list_template.save
892 msgid "Template Saved"
893 msgstr "Kuittipohja tallennettu"
894
895 #: staff.circ.print_list_template.save_as
896 msgid "Save Templates File As"
897 msgstr "Tallenna kuittipohjatiedosto nimellä"
898
899 #: staff.circ.print_list_template.export.error
900 msgctxt "staff.circ.print_list_template.export.error"
901 msgid "Error exporting templates"
902 msgstr "Virhe pohjien viennissä"
903
904 #: staff.circ.print_list_template.import
905 msgid "Import Templates File"
906 msgstr "Tuo kuittipohjatiedosto"
907
908 #: staff.circ.print_list_template.import_results
909 msgid "Imported these templates: %1$s"
910 msgstr "Seuraavat pohjat tuotu: %1$s"
911
912 #: staff.circ.print_list_template.reload
913 msgid "Please reload this interface."
914 msgstr "Lataa tämä käyttöliittymä uudelleen."
915
916 #: staff.circ.print_list_template.import.error
917 msgctxt "staff.circ.print_list_template.import.error"
918 msgid "Error exporting templates"
919 msgstr "Virhe pohjien viennissä"
920
921 #: staff.circ.print_list_template.tab_name
922 msgid "Receipt Template Editor"
923 msgstr "Kuittipohjan muokkaustyökalu"
924
925 #: staff.circ.utils.abort_transits.confirm
926 msgid "Are you sure you would like to abort transits for copies: %1$s?"
927 msgstr "Haluatko varmasti keskeyttää seuraavien niteiden kuljetuksen: %1$s?"
928
929 #: staff.circ.utils.abort_transits.title
930 msgid "Aborting Transits"
931 msgstr "Keskeytetään kuljetuksia"
932
933 #: staff.circ.utils.yes
934 msgctxt "staff.circ.utils.yes"
935 msgid "Yes"
936 msgstr "Kyllä"
937
938 #: staff.circ.utils.no
939 msgctxt "staff.circ.utils.no"
940 msgid "No"
941 msgstr "Ei"
942
943 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_allowed
944 msgid "Copy ID = %1$s"
945 msgstr "Niteen tunnus = %1$s"
946
947 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_found
948 msgid ""
949 "This item was no longer in transit at the time of the abort.  Perhaps this "
950 "happened from a stale display?"
951 msgstr ""
952 "Nide ei enää ollut kuljetettavana keskeytyksen hetkellä. Kenties tämä "
953 "tapahtui vanhentuneesta näkymästä?"
954
955 #: staff.circ.utils.abort_transits.unexpected_error
956 msgid "Transit not likely aborted."
957 msgstr "Kuljetusta ei luultavasti keskeytetty."
958
959 #: staff.circ.utils.retrieve_patron.failure
960 msgid "Problem retrieving patron."
961 msgstr "Ongelma asiakkaan haussa."
962
963 #: staff.circ.utils.retrieve_copy.failure
964 msgid "Problem retrieving copy details."
965 msgstr "Ongelma nidetietojen haussa."
966
967 #: staff.circ.utils.retrieve_circs.failure
968 msgid "Problem retrieving circulations."
969 msgstr "Ongelma lainojen haussa."
970
971 #: staff.circ.utils.offline.timestamp
972 msgid "Timestamp"
973 msgstr "Aikaleima"
974
975 #: staff.circ.utils.offline.checkout_time
976 msgid "Check Out Time"
977 msgstr "Lainausaika"
978
979 #: staff.circ.utils.offline.type
980 msgid "Transaction Type"
981 msgstr "Tapahtuman tyyppi"
982
983 #: staff.circ.utils.offline.noncat
984 msgid "Non-Cataloged?"
985 msgstr "Ei-luetteloitu?"
986
987 #: staff.circ.utils.offline.noncat_type
988 msgid "Non-Cataloged Type ID"
989 msgstr "Ei-luetteloitun tyypin tunnus"
990
991 #: staff.circ.utils.offline.count
992 msgid "Count"
993 msgstr "Lukumäärä"
994
995 #: staff.circ.utils.offline.patron_barcode
996 msgid "Patron Barcode"
997 msgstr "Asiakastunnus"
998
999 #: staff.circ.utils.offline.item_barcode
1000 msgid "Item Barcode"
1001 msgstr "Nidetunnus"
1002
1003 #: staff.circ.utils.offline.due_date
1004 msgid "Due Date"
1005 msgstr "Eräpäivä"
1006
1007 #: staff.circ.utils.offline.backdate
1008 msgid "Back Date"
1009 msgstr "Mennyt päiväys"
1010
1011 #: staff.circ.utils.offline.use_time
1012 msgid "Use Time"
1013 msgstr "Käyttöaika"
1014
1015 #: staff.circ.utils.not_cataloged
1016 msgctxt "staff.circ.utils.not_cataloged"
1017 msgid "Not Cataloged"
1018 msgstr "Ei-luetteloitu"
1019
1020 #: staff.circ.utils.retrieving
1021 msgid "Retrieving..."
1022 msgstr "Haetaan..."
1023
1024 #: staff.circ.utils.owning_lib
1025 msgid "Owning Library"
1026 msgstr "Omistajakirjasto"
1027
1028 #: staff.circ.utils.prefix
1029 msgid "CN Prefix"
1030 msgstr "CN-etuliite"
1031
1032 #: staff.circ.utils.suffix
1033 msgid "CN Suffix"
1034 msgstr "CN-takaliite"
1035
1036 #: staff.circ.utils.label_class
1037 msgid "Classification"
1038 msgstr "Luokitus"
1039
1040 #: staff.circ.utils.loan_duration.short
1041 msgid "Short"
1042 msgstr "Lyhyt"
1043
1044 #: staff.circ.utils.loan_duration.normal
1045 msgctxt "staff.circ.utils.loan_duration.normal"
1046 msgid "Normal"
1047 msgstr "Normaali"
1048
1049 #: staff.circ.utils.loan_duration.long
1050 msgid "Long"
1051 msgstr "Pitkä"
1052
1053 #: staff.circ.utils.fine_level.low
1054 msgid "Low"
1055 msgstr "Matala"
1056
1057 #: staff.circ.utils.fine_level.normal
1058 msgctxt "staff.circ.utils.fine_level.normal"
1059 msgid "Normal"
1060 msgstr "Normaali"
1061
1062 #: staff.circ.utils.fine_level.high
1063 msgid "High"
1064 msgstr "Korkea"
1065
1066 #: staff.circ.utils.circulate
1067 msgid "Circulate?"
1068 msgstr "Lainattavissa?"
1069
1070 #: staff.circ.utils.deleted
1071 msgid "Deleted?"
1072 msgstr "Poistettu?"
1073
1074 #: staff.circ.utils.holdable
1075 msgid "Holdable?"
1076 msgstr "Varattavissa?"
1077
1078 #: staff.circ.utils.floating
1079 msgid "Floating?"
1080 msgstr "Kelluva?"
1081
1082 #: staff.circ.utils.hold_note
1083 msgid "Hold Note(s) Count"
1084 msgstr "Varaushuomautusten lukumäärä"
1085
1086 #: staff.circ.utils.hold_note_text
1087 msgid "Hold Note(s) Text"
1088 msgstr "Varaushuomautusten teksti"
1089
1090 #: staff.circ.utils.staff_hold
1091 msgid "Staff Hold?"
1092 msgstr "Henkilökunnan varaus?"
1093
1094 #: staff.circ.utils.opac_visible
1095 msgid "OPAC Visible?"
1096 msgstr "Näkyy verkkokirjastossa?"
1097
1098 #: staff.circ.utils.status_changed_time
1099 msgid "Status Changed Time"
1100 msgstr "Tilan muutosaika"
1101
1102 #: staff.circ.utils.reference
1103 msgid "Reference?"
1104 msgstr "Viite?"
1105
1106 #: staff.circ.utils.deposit
1107 msgid "Deposit?"
1108 msgstr "Talletus?"
1109
1110 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition
1111 msgid "Quality"
1112 msgstr "Laatu"
1113
1114 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.true
1115 msgctxt "staff.circ.utils.acp_mint_condition.true"
1116 msgid "Good"
1117 msgstr "Hyvä"
1118
1119 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.false
1120 msgid "Mediocre"
1121 msgstr "Kohtalainen"
1122
1123 #. # The < and > highlight that the value is not set; translate Unset and change the delimiters as needed
1124 #: staff.circ.utils.unset
1125 msgid "<Unset>"
1126 msgstr "<Määrittämätön>"
1127
1128 #: staff.circ.utils.checkout_lib
1129 msgid "Checkout or Renew Library"
1130 msgstr "Lainaus/uusintapiste"
1131
1132 #: staff.circ.utils.checkout_workstation
1133 msgid "Circ or Renewal Workstation"
1134 msgstr "Lainaus/uusintatyöasema"
1135
1136 #: staff.circ.utils.checkout_workstation_top_of_chain
1137 msgid "Checkout Workstation"
1138 msgstr "Lainaustyöasema"
1139
1140 #: staff.circ.utils.xact_start
1141 msgid "Checkout Date"
1142 msgstr "Lainauspäivä"
1143
1144 #: staff.circ.utils.checkin_time
1145 msgid "Checkin Date"
1146 msgstr "Palautuspäivä"
1147
1148 #: staff.circ.utils.xact_finish
1149 msgid "Transaction Finished"
1150 msgstr "Tapahtuma valmis"
1151
1152 #: staff.circ.utils.checkin_scan_time
1153 msgid "Checkin Scan Date"
1154 msgstr "Todellinen palautuspäivä"
1155
1156 #: staff.circ.utils.checkin_workstation
1157 msgid "Checkin Workstation"
1158 msgstr "Palautustyöasema"
1159
1160 #: staff.circ.utils.create_date
1161 msgid "Date Created"
1162 msgstr "Luomispäivä"
1163
1164 #: staff.circ.utils.edit_date
1165 msgid "Date Last Edited "
1166 msgstr "Muokattu viimeksi"
1167
1168 #: staff.circ.utils.bre.create_date
1169 msgid "Date Record Created"
1170 msgstr "Tietue luotu"
1171
1172 #: staff.circ.utils.bre.edit_date
1173 msgid "Date Record Last Edited "
1174 msgstr "Tietuetta muokattu viimeksi"
1175
1176 #: staff.circ.utils.edition
1177 msgid "Edition"
1178 msgstr "Painos"
1179
1180 #: staff.circ.utils.isbn
1181 msgid "ISBN"
1182 msgstr "ISBN"
1183
1184 #: staff.circ.utils.pubdate
1185 msgid "Publication Date"
1186 msgstr "Julkaisupäivä"
1187
1188 #: staff.circ.utils.publisher
1189 msgid "Publisher"
1190 msgstr "Julkaisija"
1191
1192 #: staff.circ.utils.creator
1193 msgid "Created By"
1194 msgstr "Luonut"
1195
1196 #: staff.circ.utils.owner
1197 msgid "Owned By"
1198 msgstr "Omistaja"
1199
1200 #: staff.circ.utils.editor
1201 msgid "Edited By"
1202 msgstr "Muokannut"
1203
1204 #. # TCN is an acronym for Title Control Number
1205 #: staff.circ.utils.tcn
1206 msgid "TCN"
1207 msgstr "Tietuenumero"
1208
1209 #: staff.circ.utils.tcn_source
1210 msgid "TCN Source"
1211 msgstr "Tietuenumeron lähde"
1212
1213 #: staff.circ.utils.stop_fines
1214 msgid "Fines Stopped"
1215 msgstr "Maksujen kertyminen loppunut"
1216
1217 #: staff.circ.utils.stop_fines_time
1218 msgid "Fines Stopped Time"
1219 msgstr "Maksujen kertymisen lopetusaika"
1220
1221 #: staff.circ.utils.route_to
1222 msgid "Route To"
1223 msgstr "Kuljetettava kohteeseen"
1224
1225 #: staff.circ.utils.message
1226 msgctxt "staff.circ.utils.message"
1227 msgid "Message"
1228 msgstr "Viesti"
1229
1230 #: staff.circ.utils.uses
1231 msgid "# of Uses"
1232 msgstr "Käyttöjen määrä"
1233
1234 #: staff.circ.utils.alert_message
1235 msgid "Alert Message"
1236 msgstr "Varoitusviesti"
1237
1238 #: staff.circ.utils.barcode
1239 msgid "Barcode"
1240 msgstr "Tunnus"
1241
1242 #: staff.circ.utils.title
1243 msgid "Title"
1244 msgstr "Nimeke"
1245
1246 #: staff.circ.utils.author
1247 msgid "Author"
1248 msgstr "Tekijä"
1249
1250 #: staff.circ.utils.callnumber
1251 msgid "Call Number"
1252 msgstr "Hyllypaikka"
1253
1254 #: staff.circ.utils.transit_id
1255 msgid "Transit ID"
1256 msgstr "Kuljetuksen tunnus"
1257
1258 #: staff.circ.utils.transit_source
1259 msgid "Transit Source"
1260 msgstr "Kuljetus mistä"
1261
1262 #: staff.circ.utils.transit_source_send_time
1263 msgid "Transit Send Time"
1264 msgstr "Kuljetus lähtenyt"
1265
1266 #: staff.circ.utils.transit_dest
1267 msgid "Transit Destination"
1268 msgstr "Kuljetus mihin"
1269
1270 #: staff.circ.utils.transit_dest_recv_time
1271 msgid "Transit Completion Time"
1272 msgstr "Kuljetus perillä"
1273
1274 #: staff.circ.utils.transit_target_copy
1275 msgid "Transit Copy ID"
1276 msgstr "Kuljetettavan niteen tunnus"
1277
1278 #: staff.circ.utils.request_lib
1279 msgid "Request Library (Full Name)"
1280 msgstr "Pyyntökirjasto (koko nimi)"
1281
1282 #: staff.circ.utils.request_lib_shortname
1283 msgid "Request Library"
1284 msgstr "Pyyntökirjasto"
1285
1286 #: staff.circ.utils.request_time
1287 msgctxt "staff.circ.utils.request_time"
1288 msgid "Request Date"
1289 msgstr "Pyyntöpäivä"
1290
1291 #. # Date the hold became available
1292 #: staff.circ.utils.available_time
1293 msgid "Available On"
1294 msgstr "Saatavilla"
1295
1296 #. # Date the hold was captured
1297 #: staff.circ.utils.capture_time
1298 msgid "Capture Date"
1299 msgstr "Kiinnityspäivä"
1300
1301 #. # Date the hold was cancelled
1302 #: staff.circ.utils.hold_cancel_time
1303 msgid "Cancel Time"
1304 msgstr "Peruutusaika"
1305
1306 #. # Controlled entry for why the hold was cancelled
1307 #: staff.circ.utils.hold_cancel_cause
1308 msgid "Cancel Cause"
1309 msgstr "Peruutuksen syy"
1310
1311 #. # Freetext note pertaining to the cancelled hold
1312 #: staff.circ.utils.hold_cancel_note
1313 msgid "Cancel Note"
1314 msgstr "Peruutushuomautus"
1315
1316 #: staff.circ.utils.hold_status.1
1317 msgid "Waiting for copy"
1318 msgstr "Odotetaan nidettä"
1319
1320 #: staff.circ.utils.hold_status.2
1321 msgid "Waiting for capture"
1322 msgstr "Odotetaan kiinnitystä"
1323
1324 #: staff.circ.utils.hold_status.3
1325 msgid "In-Transit"
1326 msgstr "Kuljetettavana"
1327
1328 #: staff.circ.utils.hold_status.4
1329 msgid "Ready for pickup"
1330 msgstr "Noudettavissa"
1331
1332 #: staff.circ.utils.hold_status.5
1333 msgid "Reserved/Pending"
1334 msgstr "Varattu/vireillä"
1335
1336 #: staff.circ.utils.hold_status.6
1337 msgid "Canceled"
1338 msgstr "Peruttu"
1339
1340 #: staff.circ.utils.hold_status.7
1341 msgid "Suspended"
1342 msgstr "Ennakossa"
1343
1344 #: staff.circ.utils.hold_status.8
1345 msgid "Wrong Shelf"
1346 msgstr "Väärä hylly"
1347
1348 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.label
1349 msgid "Post-Clear"
1350 msgstr "Jälkityhjennys"
1351
1352 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.hold
1353 msgid "Need for Hold"
1354 msgstr "Varaustarve"
1355
1356 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.transit
1357 msgid "Need for Transit"
1358 msgstr "Kuljetustarve"
1359
1360 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.shelf
1361 msgid "Reshelve"
1362 msgstr "Hyllytä uudelleen"
1363
1364 #: staff.circ.utils.frozen
1365 msgid "Frozen?"
1366 msgstr "Jäädytetty?"
1367
1368 #: staff.circ.utils.active
1369 msgid "Active?"
1370 msgstr "Aktiivinen?"
1371
1372 #: staff.circ.utils.thaw_date
1373 msgctxt "staff.circ.utils.thaw_date"
1374 msgid "Activation Date"
1375 msgstr "Aktivointipäivä"
1376
1377 #: staff.circ.utils.thaw_date.none
1378 msgid "No Date"
1379 msgstr "Ei päiväystä"
1380
1381 #: staff.circ.utils.pickup_lib
1382 msgid "Pickup Library (Full Name)"
1383 msgstr "Noutokirjasto (koko nimi)"
1384
1385 #: staff.circ.utils.current_copy.none
1386 msgid "No Copy"
1387 msgstr "Ei nidettä"
1388
1389 #: staff.circ.utils.title.none
1390 msgid "No Title?"
1391 msgstr "Ei nimekettä?"
1392
1393 #: staff.circ.utils.author.none
1394 msgid "No Author?"
1395 msgstr "Ei tekijää?"
1396
1397 #: staff.circ.utils.notify_time
1398 msgid "Last Notify Time"
1399 msgstr "Viimeisin ilmoitusaika"
1400
1401 #: staff.circ.utils.notify_count
1402 msgid "Notices"
1403 msgstr "Ilmoitukset"
1404
1405 #: staff.circ.utils.patron_alias
1406 msgid "Patron Alias"
1407 msgstr "Asiakkaan alias"
1408
1409 #: staff.circ.utils.patron_family_name
1410 msgid "Patron Last Name"
1411 msgstr "Asiakkaan sukunimi"
1412
1413 #: staff.circ.utils.patron_first_given_name
1414 msgid "Patron First Name"
1415 msgstr "Asiakkaan etunimi"
1416
1417 #: staff.circ.utils.checkin.override
1418 msgid "Override Checkin Failure?"
1419 msgstr "Ohitetaanko palautuksen epäonnistuminen?"
1420
1421 #: staff.circ.utils.checkin.override.item_deposit_paid.warning
1422 msgid "A paid deposit will be owed to this patron if this action is overrided."
1423 msgstr "Maksu jäädään velkaa tälle asiakkaalle, jos toiminto ohitetaan."
1424
1425 #: staff.circ.utils.billable.amount
1426 msgid "Transaction for %1$s billable $%2$s"
1427 msgstr "Maksutapahtuma kohteelle %1$s, laskutettava %2$s"
1428
1429 #: staff.circ.utils.fine_tally_text
1430 msgid "Fine Tally: $%1$s"
1431 msgstr "Maksuja yhteensä: %1$s"
1432
1433 #: staff.circ.utils.transit_hold_cancelled
1434 msgid "Original hold for transit cancelled."
1435 msgstr "Alkuperäinen varaus kuljetukseen peruttu."
1436
1437 #: staff.circ.utils.item_checked_in
1438 msgid "%1$s was already checked in."
1439 msgstr "%1$s oli jo palautettu."
1440
1441 #: staff.circ.utils.item_not_cataloged
1442 msgid "ITEM_NOT_CATALOGED event but copy status is %1$s"
1443 msgstr "ITEM_NOT_CATALOGED-tapahtuma mutta niteen tila on %!$s"
1444
1445 #: staff.circ.utils.route_to.msg
1446 msgid "This item needs to be routed to %1$s"
1447 msgstr "Tämä nide on kuljetettava kohteeseen %1$s"
1448
1449 #: staff.circ.utils.route_item_error
1450 msgid "We should have received a ROUTE_ITEM"
1451 msgstr "ROUTE_ITEM olisi pitänyt vastaanottaa"
1452
1453 #: staff.circ.utils.route_item_status_error
1454 msgid "status of Holds Shelf, but no actual hold found."
1455 msgstr "varaushyllyn tila, mutta varsinaista varausta ei löytynyt."
1456
1457 #: staff.circ.utils.reservation_status_error
1458 msgid "status of Reservation Shelf, but no actual hold found."
1459 msgstr "erikoisvaraushyllyn tila, mutta varsinaista varausta ei löytynyt."
1460
1461 #: staff.circ.utils.payload.hold.barcode
1462 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.barcode"
1463 msgid "Barcode: %1$s"
1464 msgstr "Tunnus: %1$s"
1465
1466 #: staff.circ.utils.payload.hold.title
1467 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.title"
1468 msgid "Title: %1$s"
1469 msgstr "Nimeke: %1$s"
1470
1471 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition
1472 msgid "Copy Quality"
1473 msgstr "Niteen laatu"
1474
1475 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true
1476 msgctxt "staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true"
1477 msgid "Good"
1478 msgstr "Hyvä"
1479
1480 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.false
1481 msgid "Any"
1482 msgstr "Mikä tahansa"
1483
1484 #: staff.circ.utils.holds.shelf_time
1485 msgid "Shelf Time"
1486 msgstr "Hyllyaika"
1487
1488 #: staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time
1489 msgctxt "staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time"
1490 msgid "Shelf Expire Time"
1491 msgstr "Vanhentumisaika hyllyssä"
1492
1493 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1494 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron
1495 msgid "Hold for patron %1$s, %2$s %3$s"
1496 msgstr "Varaus asiakkaalle %1$s, %2$s %3$s"
1497
1498 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron_alias
1499 msgid "Hold for patron %1$s"
1500 msgstr "Varaus asiakkaalle %1$s"
1501
1502 #: staff.circ.utils.payload.hold.phone_notify
1503 msgid "Notify by phone: %1$s"
1504 msgstr "Ilmoita puhelimella: %1$s"
1505
1506 #: staff.circ.utils.payload.hold.sms_notify
1507 msgid "Notify by text: %1$s"
1508 msgstr "Ilmoita tekstiviestillä: %1$s"
1509
1510 #: staff.circ.utils.payload.hold.email_notify
1511 msgid "Notify by email: %1$s"
1512 msgstr "Ilmoita sähköpostilla: %1$s"
1513
1514 #: staff.circ.utils.payload.hold.request_date
1515 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.request_date"
1516 msgid "Request Date: %1$s"
1517 msgstr "Pyyntöpäivä: %1$s"
1518
1519 #: staff.circ.utils.payload.hold.slip_date
1520 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.slip_date"
1521 msgid "Slip Date: %1$s"
1522 msgstr "Liuska päiväys: %1$s"
1523
1524 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.staff_note
1525 msgid "Staff Note: %1$s : %2$s"
1526 msgstr "Henkilökunnan huomautus: %1$s : %2$s"
1527
1528 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.patron_note
1529 msgid "Patron Note: %1$s : %2$s"
1530 msgstr "Asiakkaan huomautus: %1$s : %2$s"
1531
1532 #: staff.circ.utils.hold_slip
1533 msgid "Hold Slip"
1534 msgstr "Varausliuska"
1535
1536 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.yes
1537 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.yes"
1538 msgid "Print"
1539 msgstr "Tulosta"
1540
1541 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.no
1542 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.no"
1543 msgid "Do Not Print"
1544 msgstr "Älä tulosta"
1545
1546 #: staff.circ.utils.payload.reservation.barcode
1547 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.barcode"
1548 msgid "Barcode: %1$s"
1549 msgstr "Tunnus: %1$s"
1550
1551 #: staff.circ.utils.payload.reservation.title
1552 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.title"
1553 msgid "Title: %1$s"
1554 msgstr "Nimeke: %1$s"
1555
1556 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1557 #: staff.circ.utils.payload.reservation.patron
1558 msgid "Reservation for patron %1$s, %2$s %3$s"
1559 msgstr "Erikoisvaraus asiakkaalle %1$s, %2$s %3$s"
1560
1561 #: staff.circ.utils.payload.reservation.patron_alias
1562 msgid "Reservation for patron %1$s"
1563 msgstr "Erikoisvaraus asiakkaalle %1$s."
1564
1565 #: staff.circ.utils.payload.reservation.request_date
1566 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.request_date"
1567 msgid "Request Date: %1$s"
1568 msgstr "Pyyntöpäivä: %1$s"
1569
1570 #: staff.circ.utils.payload.reservation.start_date
1571 msgid "Start Date: %1$s"
1572 msgstr "Aloituspäivä: %1$s"
1573
1574 #: staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date
1575 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date"
1576 msgid "Slip Date: %1$s"
1577 msgstr "Liuskan päiväys: %1$s"
1578
1579 #: staff.circ.utils.reservation_slip
1580 msgid "Reservation Slip"
1581 msgstr "Varausliuska"
1582
1583 #: staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes
1584 msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes"
1585 msgid "Print"
1586 msgstr "Tulosta"
1587
1588 #: staff.circ.utils.reservation_slip.print.no
1589 msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.no"
1590 msgid "Do Not Print"
1591 msgstr "Älä tulosta"
1592
1593 #: staff.circ.utils.transit_slip
1594 msgid "Transit Slip"
1595 msgstr "Kuljetuslappu"
1596
1597 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.yes
1598 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.yes"
1599 msgid "Print"
1600 msgstr "Tulosta"
1601
1602 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.no
1603 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.no"
1604 msgid "Do Not Print"
1605 msgstr "Älä tulosta"
1606
1607 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.description
1608 msgid ""
1609 "This item could fulfill a hold request but capture has been delayed by "
1610 "policy."
1611 msgstr ""
1612 "Tämä nide voisi täyttää varauspyynnön, mutta kiinnitystä on viivytetty "
1613 "sääntöjen mukaan."
1614
1615 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.titlebar
1616 msgid "Hold Capture Delayed"
1617 msgstr "Varauksen kiinnitystä lykätty"
1618
1619 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_nocapture
1620 msgid "Do Not Capture "
1621 msgstr "Älä kiinnitä"
1622
1623 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_capture
1624 msgid "Capture"
1625 msgstr "Kiinnitä"
1626
1627 #: staff.circ.utils.reservation_capture
1628 msgid "%1$s has been captured for a reservation."
1629 msgstr "%1$s on kiinnitetty varaukseen."
1630
1631 #: staff.circ.utils.capture
1632 msgid "%1$s has been captured for a hold."
1633 msgstr "%1$s on kiinnitetty varaukseen."
1634
1635 #: staff.circ.utils.needs_cataloging
1636 msgid "%1$s needs to be cataloged."
1637 msgstr "%1$s on luetteloitava."
1638
1639 #: staff.circ.utils.copy_status.error
1640 msgid "FIXME -- this case \"%1$s\" is unhandled."
1641 msgstr "FIXME -- tässä tapauksessa \"%1$s\" on käsittelemätön."
1642
1643 #: staff.circ.utils.msg.ok
1644 msgctxt "staff.circ.utils.msg.ok"
1645 msgid "OK"
1646 msgstr "OK"
1647
1648 #: staff.circ.utils.route_to.destination
1649 msgid "Destination: %1$s."
1650 msgstr "Kohde: %1$s."
1651
1652 #: staff.circ.utils.route_to.no_address
1653 msgid "We do not have a holds address for this library."
1654 msgstr "Tälle kirjastolle ei ole määritetty varausosoitetta."
1655
1656 #: staff.circ.utils.route_to.no_address.error
1657 msgid "Unable to retrieve mailing address."
1658 msgstr "Postiosoitteen haku epäonnistui."
1659
1660 #: staff.circ.utils.payload.author
1661 msgid "Author: %1$s"
1662 msgstr "Tekijä: %1$s"
1663
1664 #: staff.circ.utils.payload.in_transit
1665 msgid "%1$s is in transit."
1666 msgstr "%1$s on kuljetettavana."
1667
1668 #: staff.circ.utils.estimated_wait
1669 msgid "Estimated Wait Time"
1670 msgstr "Arvioitu odotusaika"
1671
1672 #: staff.circ.utils.potential_copies
1673 msgid "Potential Copies "
1674 msgstr "Mahdolliset niteet"
1675
1676 #: staff.circ.utils.queue_position
1677 msgid "Queue Position"
1678 msgstr "Sijainti jonossa"
1679
1680 #: staff.circ.utils.total_holds
1681 msgid "Total Number of Holds"
1682 msgstr "Varauksia yhteensä"
1683
1684 #: staff.circ.utils.find_acq_po.no_po
1685 msgid "Lineitem found (%1$s), but without purchase order"
1686 msgstr "Nimike löytyi (%1$s) mutta ilman ostotilausta"
1687
1688 #: staff.circ.work_log_column.message
1689 msgctxt "staff.circ.work_log_column.message"
1690 msgid "Message"
1691 msgstr "Viesti"
1692
1693 #: staff.circ.work_log_column.when
1694 msgid "When"
1695 msgstr "Milloin"
1696
1697 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
1698 #: staff.circ.work_log_checkout.message
1699 msgid "%1$s circulated %4$s to %3$s (%2$s)"
1700 msgstr "%1$s lainasi kohteen %4$s käyttäjälle %3$s (%2$s)"
1701
1702 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
1703 #: staff.circ.work_log_renew.message
1704 msgid "%1$s renewed %4$s for %3$s (%2$s)"
1705 msgstr "%1$s uusi kohteen %4$s käyttäjälle %3$s (%2$s)"
1706
1707 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1708 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit.message
1709 msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in transit.  Route To = %5$s"
1710 msgstr ""
1711 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, mikä johti kuljetukseen. Kuljetettava "
1712 "kohteeseen = %5$s"
1713
1714 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1715 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit_for_hold.message
1716 msgid ""
1717 "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in a hold-transit.  Route To = %"
1718 "5$s"
1719 msgstr ""
1720 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, mikä johti varauksen kuljetukseen. "
1721 "Kuljetettava kohteeseen = %5$s"
1722
1723 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1724 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.no_change.message
1725 msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, but nothing happened.  Route To = %5$s"
1726 msgstr ""
1727 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, mutta mitään ei tapahtunut. Kuljetettava "
1728 "kohteeseen = %5$s"
1729
1730 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1731 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.error.message
1732 msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, and an error occurred.  Route To = %5$s"
1733 msgstr ""
1734 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, ja tapahtui virhe. Kuljetettava "
1735 "kohteeseen = %5$s"
1736
1737 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1738 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.success.message
1739 msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, which succeeded.  Route To = %5$s"
1740 msgstr ""
1741 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s ja onnistui. Kuljetettava kohteeseen = %"
1742 "5$s"
1743
1744 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1745 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.hold_shelf.message
1746 msgid ""
1747 "%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Holds Shelf.  "
1748 "Route To = %5$s"
1749 msgstr ""
1750 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, mikä siirsi niteen varaushyllyyn. "
1751 "Kuljetettava kohteeseen = %5$s"
1752
1753 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1754 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.reservation_shelf.message
1755 msgid ""
1756 "%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Reservations "
1757 "Shelf.  Route To = %5$s"
1758 msgstr ""
1759 "%1$s yritti lainata kohteen %4$s, mikä siirsi niteen varaushyllyyn. "
1760 "Kuljetettava kohteeseen = %5$s"
1761
1762 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1763 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.cataloging.message
1764 msgid ""
1765 "%1$s attempted checkin of %4$s, which is a pre-cat and was routed to "
1766 "Cataloging.  Route To = %5$s"
1767 msgstr ""
1768 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, joka on ennakkoluettelo ja joka "
1769 "kuljetettiin luettelointiin. Kuljetettava kohteeseen = %5$s"
1770
1771 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1772 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.not_found.message
1773 msgid ""
1774 "%1$s attempted checkin of %4$s, which was not found, and so was routed to "
1775 "Cataloging.  Route To = %5$s"
1776 msgstr ""
1777 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, jota ei löytynyt, minkä vuoksi "
1778 "kuljetettiin luettelointiin. Kuljetettava kohteeseen = %5$s"
1779
1780 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Original Balance  5 - Voided Balance  6 - Payment Received  7 - Payment Applied
1781 #. # 8 - Change Given  9 - Credit Given  10 - New Balance  11 - Payment Type  12 - Note  13 - API call result
1782 #: staff.circ.work_log_payment_attempt.success.message
1783 msgid "%1$s received %6$s (%11$s) for %3$s (%2$s)."
1784 msgstr "%1$s vastaanotti %6$s (%11$s) asiakkaalta %3$s (%2$s)."
1785
1786 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Original Balance  5 - Voided Balance  6 - Payment Received  7 - Payment Applied
1787 #. # 8 - Change Given  9 - Credit Given  10 - New Balance  11 - Payment Type  12 - Note  13 - API call result
1788 #: staff.circ.work_log_payment_attempt.failure.message
1789 msgid ""
1790 "%1$s attempted receipt of %6$s (%11$s) for %3$s (%2$s), which failed for "
1791 "this reason: %13$s"
1792 msgstr ""
1793 "%1$s yritti vastaanottaa %6$s (%11$s) asiakkaalta %3$s (%2$s), mikä "
1794 "epäonnistui tästä syystä: %13$s"
1795
1796 #: staff.circ.checkin.hold_capture
1797 msgid "Hold Capture"
1798 msgstr "Varauksen kiinnitys"
1799
1800 #: staff.circ.checkin.check_in.tab
1801 msgid "Item Check In"
1802 msgstr "Niteen palautus"
1803
1804 #: staff.circ.renew.tab.label
1805 msgid "Renew Items"
1806 msgstr "Uusi lainat"
1807
1808 #: staff.circ.checkin.error
1809 msgid "Check In Failed (in circ.util.checkin) (%1$s): "
1810 msgstr "Palautus epäonnistui (circ.util.checkin) (%1$s): "
1811
1812 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
1813 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
1814 #: staff.circ.checkin.suggest_offline
1815 msgid ""
1816 "Check In Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
1817 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
1818 msgstr ""
1819 "Palautus epäonnistui. Jos haluat käyttää offline-käyttöliittymää, valitse "
1820 "Lainaus -> Offline-käyttöliittymä yllä olevasta valikkopalkista."
1821
1822 #: staff.circ.checkin.renew_failed.error
1823 msgid "Renew Failed for %1$s"
1824 msgstr "Kohteen %1$s uusinta epäonnistui"
1825
1826 #: staff.circ.checkin.renew_failed.override
1827 msgid "Override Renew Failure?"
1828 msgstr "Ohitetaanko uusinnan epäonnistuminen?"
1829
1830 #: staff.circ.renew.barcode
1831 msgctxt "staff.circ.renew.barcode"
1832 msgid "Barcode: %1$s"
1833 msgstr "Tunnus: %1$s"
1834
1835 #: staff.circ.renew.barcode.status
1836 msgid "Barcode: %1$s Status: %2$s"
1837 msgstr "Tunnus: %1$s Tila: %2$s"
1838
1839 #: staff.circ.renew.barcode.msg
1840 msgid "Barcode: %1$s Message: %2$s"
1841 msgstr "Tunnus: %1$s Viesti: %2$s"
1842
1843 #: staff.circ.renew.override.item_deposit_required.warning.barcode
1844 msgid ""
1845 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Deposit will be added to "
1846 "the patron's account if this action is overrided."
1847 msgstr ""
1848 "Aineiston panttimaksu (nidetunnus %1$s) lisätään asiakkaan tietoihin, jos "
1849 "toiminto ohitetaan."
1850
1851 #: staff.circ.renew.override.item_rental_fee_required.warning.barcode
1852 msgid ""
1853 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Rental Fee will be added "
1854 "to the patron's account if this action is overrided."
1855 msgstr ""
1856 "Niteen vuokramaksu (nidetunnus %1$s) lisätään asiakkaan tilille, jos "
1857 "toiminto ohitetaan."
1858
1859 #: staff.circ.holds.activate.prompt
1860 msgid "Are you sure you would like to activate hold %1$s?"
1861 msgstr "Haluatko varmasti aktivoida varauksen %1$s?"
1862
1863 #: staff.circ.holds.activate.prompt.plural
1864 msgid "Are you sure you would like to activate holds %1$s?"
1865 msgstr "Haluatko varmasti aktivoida varaukset %1$s?"
1866
1867 #: staff.circ.holds.suspend.prompt
1868 msgid "Are you sure you would like to suspend hold %1$s?"
1869 msgstr "Haluatko varmasti muuttaa varauksen %1$s ennakkovaraukseksi?"
1870
1871 #: staff.circ.holds.suspend.prompt.plural
1872 msgid "Are you sure you would like to suspend holds %1$s?"
1873 msgstr "Haluatko varmasti muuttaa varaukset %1$s ennakkovarauksiksi?"
1874
1875 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt
1876 msgid ""
1877 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s.  "
1878 "This will also Suspend the hold."
1879 msgstr ""
1880 "Syötä aktivointipäivä (tai valitse Poista, jos haluat nollata) varaukselle %"
1881 "1$s. Tämä myös tekee varauksesta ennakkovarauksen."
1882
1883 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt.plural
1884 msgid ""
1885 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s. "
1886 " This will also Suspend the holds."
1887 msgstr ""
1888 "Syötä aktivointipäivä (tai valitse Poista, jos haluat nollata) varauksille %"
1889 "1$s. Tämä myös tekee varauksista ennakkovarauksia."
1890
1891 #: staff.circ.holds.activation_date.dialog.description
1892 msgctxt "staff.circ.holds.activation_date.dialog.description"
1893 msgid "Activation Date"
1894 msgstr "Aktivointipäivä"
1895
1896 #: staff.circ.holds.request_date.prompt
1897 msgid ""
1898 "Please enter a new Request Date for hold %1$s.  WARNING: This effectively "
1899 "reorders the holds queue."
1900 msgstr ""
1901 "Syötä uusi pyyntöpäivä varaukselle %1$s. VAROITUS: Tämä järjestää uudelleen "
1902 "varausjonon."
1903
1904 #: staff.circ.holds.request_date.prompt.plural
1905 msgid ""
1906 "Please enter a new Request Date for holds %1$s.  WARNING: This effectively "
1907 "reorders the holds queue."
1908 msgstr ""
1909 "Syötä uusi pyyntöpäivä varauksille %1$s. VAROITUS: Tämä järjestää uudelleen "
1910 "varausjonon."
1911
1912 #: staff.circ.holds.request_date.dialog.description
1913 msgctxt "staff.circ.holds.request_date.dialog.description"
1914 msgid "Request Date"
1915 msgstr "Pyyntöpäivä"
1916
1917 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt
1918 msgid ""
1919 "Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s."
1920 msgstr ""
1921 "Syötä vanhentumispäivä (tai valitse Poista, jos haluat nollata) varaukselle "
1922 "%1$s."
1923
1924 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt.plural
1925 msgid ""
1926 "Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s."
1927 msgstr ""
1928 "Syötä vanhentumispäivä (tai valitse Poista, jos haluat nollata) varauksille "
1929 "%1$s."
1930
1931 #: staff.circ.holds.expire_time.dialog.description
1932 msgid "Expiration Date"
1933 msgstr "Vanhentumispäivä"
1934
1935 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt
1936 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for hold %1$s."
1937 msgstr "Syötä vanhentumispäivä hyllyssä varaukselle %1$s."
1938
1939 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt.plural
1940 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for holds %1$s."
1941 msgstr "Syötä vanhentumispäivä hyllyssä varauksille %1$s."
1942
1943 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description
1944 msgctxt "staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description"
1945 msgid "Shelf Expire Time"
1946 msgstr "Vanhentumisaika hyllyssä"
1947
1948 #: staff.circ.holds.modifying_holds
1949 msgid "Modifying Holds"
1950 msgstr "Muutetaan varauksia"
1951
1952 #: staff.circ.holds.modifying_holds.yes
1953 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.yes"
1954 msgid "Yes"
1955 msgstr "Kyllä"
1956
1957 #: staff.circ.holds.modifying_holds.no
1958 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.no"
1959 msgid "No"
1960 msgstr "Ei"
1961
1962 #: staff.circ.hold_update.hold_ids.failed
1963 msgid "Number of holds not updated: %1$s "
1964 msgstr "Ei-päivitettyjen varausten lukumäärä: %1$s"
1965
1966 #: staff.circ.holds.already_activated
1967 msgid "Hold %1$s was already activated."
1968 msgstr "Varaus %1$s on jo aktivoitu."
1969
1970 #: staff.circ.holds.already_activated.plural
1971 msgid "Holds %1$s were already activated."
1972 msgstr "Varaukset %1$s on jo aktivoitu."
1973
1974 #: staff.circ.holds.already_suspended
1975 msgid "Hold %1$s was already suspended."
1976 msgstr "Varaus %1$s on jo muutettu ennakkovaraukseksi."
1977
1978 #: staff.circ.holds.already_suspended.plural
1979 msgid "Holds %1$s were already suspended."
1980 msgstr "Varaukset %1$s on jo muutettu ennakkovarauksiksi."
1981
1982 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_modified
1983 msgid "Holds not likely modified."
1984 msgstr "Varauksia ei luultavasti muutettu."
1985
1986 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_activated
1987 msgid "Holds not likely activated."
1988 msgstr "Varauksia ei luultavasti aktivoitu."
1989
1990 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_suspended
1991 msgid "Holds not likely suspended."
1992 msgstr "Varauksia ei luultavasti muutettu ennakkovarauksiksi."
1993
1994 #: staff.circ.holds.alt_view.label
1995 msgid "Detail View"
1996 msgstr "Yksityiskohtainen näkymä"
1997
1998 #: staff.circ.holds.alt_view.accesskey
1999 msgctxt "staff.circ.holds.alt_view.accesskey"
2000 msgid "V"
2001 msgstr "V"
2002
2003 #: staff.circ.holds.list_view.label
2004 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.label"
2005 msgid "List View"
2006 msgstr "Luettelonäkymä"
2007
2008 #: staff.circ.holds.list_view.accesskey
2009 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.accesskey"
2010 msgid "V"
2011 msgstr "V"
2012
2013 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.prompt
2014 msgid "Enter barcode for item missing pieces:"
2015 msgstr "Syötä tunnus niteelle, jonka osia puuttuu:"
2016
2017 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.title
2018 msgid "Missing Pieces"
2019 msgstr "Osia puuttuu"
2020
2021 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.error_alert
2022 msgid "No item with barcode \"%1$s\""
2023 msgstr "Ei nidettä tunnuksella \"%1$s\""