Updating PO files from LaunchPad
[Evergreen.git] / build / i18n / po / circ.properties / fi-FI.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/circ.properties
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2013-03-15 19:41+0000\n"
7 "PO-Revision-Date: 2013-03-19 19:56+0000\n"
8 "Last-Translator: Finnish <Unknown>\n"
9 "Language-Team: Finnish <evergreen@jns.fi>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-03-20 04:44+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 16532)\n"
15 "X-Project-Style: mozilla\n"
16 "X-Accelerator-Marker: &\n"
17 "Language: fi\n"
18
19 #: staff.circ.alert
20 msgid "Alert"
21 msgstr "Huomautus"
22
23 #: staff.circ.item_no_circs
24 msgid "Item %1$s has never circulated."
25 msgstr "Nidettä %1$s ei ole koskaan lainattu."
26
27 #: staff.circ.invalid_date
28 msgid "Invalid Date"
29 msgstr "Virheellinen päiväys"
30
31 #: staff.circ.future_date
32 msgid "Future Date"
33 msgstr "Tulevaisuuden päiväys"
34
35 #: staff.circ.process_item
36 msgid "Check In / Process Item"
37 msgstr "Palauta / käsittele nide"
38
39 #: staff.circ.backdated_checkin
40 msgid "Backdated %1$s Check In"
41 msgstr "Palautettu %1$s menneellä päiväyksellä"
42
43 #: staff.circ.backdate.exception
44 msgid "Problem setting backdate: %1$s"
45 msgstr "Ongelma menneen päiväyksen asetuksessa: %1$s"
46
47 #: staff.circ.unimplemented
48 msgctxt "staff.circ.unimplemented"
49 msgid "Not Yet Implemented"
50 msgstr "Ei vielä otettu käyttöön"
51
52 #: staff.circ.check_digit.bad
53 msgctxt "staff.circ.check_digit.bad"
54 msgid ""
55 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
56 "anyway?"
57 msgstr ""
58 "Virheellinen nidetunnus, mahdollisesti virheellinen luku. Käytetäänkö tätä "
59 "tunnusta (\"%1$s\") siitä huolimatta?"
60
61 #: staff.circ.barcode.bad
62 msgid "Bad Barcode"
63 msgstr "Virheellinen nidetunnus"
64
65 #: staff.circ.cancel
66 msgctxt "staff.circ.cancel"
67 msgid "Cancel"
68 msgstr "Peruuta"
69
70 #: staff.circ.barcode.accept
71 msgid "Accept Barcode"
72 msgstr "Hyväksy tunnus"
73
74 #: staff.circ.confirm
75 msgid "Check here to confirm this action"
76 msgstr "Vahvista toiminto valitsemalla tämä"
77
78 #: staff.circ.confirm.msg
79 msgid "Check here to confirm this message."
80 msgstr "Vahvista viesti valitsemalla tämä."
81
82 #. # If we know the name of the object, we could parameterize that as well
83 #: staff.circ.checkin.exception
84 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin: %1$s"
85 msgstr "Virhe suoritettaessa circ.util.checkin: %1$s"
86
87 #: staff.circ.checkin2.exception
88 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin2: %1$s"
89 msgstr "Virhe suoritettaessa circ.util.checkin2: %1$s"
90
91 #: staff.circ.checkin.exception.external
92 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.external"
93 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
94 msgstr "circ.checkin: Kutsutaan ulkoista .on_checkin()"
95
96 #: staff.circ.checkin2.exception.external
97 msgid "circ.checkin2: Calling external .on_checkin()"
98 msgstr "circ.checkin2: Kutsutaan ulkoista .on_checkin()"
99
100 #: staff.circ.checkin.exception.no_external
101 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.no_external"
102 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
103 msgstr "circ.checkin: Kutsutaan ulkoista .on_checkin()"
104
105 #: staff.circ.checkin2.exception.no_external
106 msgid "circ.util.checkin2: No external .on_failure()"
107 msgstr "circ.util.checkin2: Ei ulkoista .on_failure()"
108
109 #: staff.circ.util.checkin.exception.external
110 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.external"
111 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
112 msgstr "circ.util.checkin: Kutsutaan ulkoista .on_checkin()"
113
114 #: staff.circ.util.checkin.exception.no_external
115 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.no_external"
116 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
117 msgstr "circ.util.checkin: Kutsutaan ulkoista .on_checkin()"
118
119 #: staff.circ.backdate.success
120 msgid "Circ ID %1$s backdated to %2$s"
121 msgstr "LainaID %1$s merkitty menneelle päiväykselle %2$s"
122
123 #: staff.circ.backdate.failure
124 msgid "Circ ID %1$s failed backdating due to %2$s"
125 msgstr "LainaID:n %$s merkintä menneelle päiväykselle %2$s epäonnistui"
126
127 #: staff.circ.backdate.circ_ids.prompt
128 msgid "Number of circulations selected: %1$s "
129 msgstr "Valittujen lainojen lukumäärä: %1$s "
130
131 #: staff.circ.backdate.circ_ids.failed
132 msgid "Number of circulations not backdated: %1$s "
133 msgstr "Menneelle päiväykselle merkitsemättömien lainojen lukumäärä: %1$s "
134
135 #: staff.circ.checkout.sorting.exception
136 msgid "error in sorting non-cataloged items: %1$s"
137 msgstr "Ei-luetteloimattomien niteiden lajitteluvirhe: %1$s"
138
139 #: staff.circ.checkout.date.exception
140 msgid "Use this format: YYYY-MM-DD"
141 msgstr "Käytä muotoa: VVVV-KK-PP"
142
143 #: staff.circ.checkout.unimplemented
144 msgctxt "staff.circ.checkout.unimplemented"
145 msgid "Not Yet Implemented"
146 msgstr "Ei vielä otettu käyttöön"
147
148 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.msg
149 msgid "Enter the number of %1$s circulating:"
150 msgstr "Syötä lainassa olevan niteen %1$s numero:"
151
152 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.title
153 msgid "Non-cataloged Items"
154 msgstr "Ei-luetteloidut niteet"
155
156 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.msg
157 msgid "You tried to circulate %1$d %2$s.  The maximum is 99 per action."
158 msgstr "Yritit lainata %1$d %2$s.  Enimmäismäärä on 99 per toiminto."
159
160 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title
161 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title"
162 msgid "Non-cataloged Circulation"
163 msgstr "Ei-luetteloitu laina"
164
165 #: staff.circ.checkout.ok.btn
166 msgctxt "staff.circ.checkout.ok.btn"
167 msgid "OK"
168 msgstr "OK"
169
170 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.msg
171 msgid "Are you sure you want to circulate %1$d %2$s?"
172 msgstr "Haluatko varmasti lainata niteen %1$d %2$s?"
173
174 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title
175 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title"
176 msgid "Non-cataloged Circulation"
177 msgstr "Ei-luetteloitu laina"
178
179 #: staff.circ.checkout.yes.btn
180 msgctxt "staff.circ.checkout.yes.btn"
181 msgid "Yes"
182 msgstr "Kyllä"
183
184 #: staff.circ.checkout.no.btn
185 msgctxt "staff.circ.checkout.no.btn"
186 msgid "No"
187 msgstr "Ei"
188
189 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.msg
190 msgid "Error with non-cataloged checkout.  %1$s is not a valid number."
191 msgstr ""
192 "Virhe ei-luetteloidun niteen lainassa.  %1$s ei ole kelvollinen numero."
193
194 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title
195 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title"
196 msgid "Non-cataloged Circulation"
197 msgstr "Ei-luetteloitu laina"
198
199 #: staff.circ.checkout.disable.error
200 msgid "Error determining whether to disable checkout."
201 msgstr "Virhe määritettäessä, otetaanko lainaus pois käytöstä."
202
203 #: staff.circ.checkout.date.too_early.error
204 msgid "Due date needs to be after today."
205 msgstr "Eräpäivän on oltava tämän päivän jälkeen."
206
207 #: staff.circ.checkout.barcode.failed
208 msgid "%1$s failed."
209 msgstr "%1$s epäonnistui."
210
211 #: staff.circ.checkout.non_cataloged.pending
212 msgid "Non-cataloged checkout pending..."
213 msgstr "Ei-luetteloitu laina vireillä..."
214
215 #: staff.circ.checkout.barcode.pending
216 msgid "%1$s checkout pending..."
217 msgstr "%1$s laina vireillä..."
218
219 #: staff.circ.checkout.barcode.failed.alert
220 msgid "Check Out Failed %1$s"
221 msgstr "Lainaus epäonnistui %1$s"
222
223 #: staff.circ.checkout.override.confirm
224 msgid "Override Checkout Failure?"
225 msgstr "Ohitetaanko lainauksen epäonnistuminen?"
226
227 #: staff.circ.checkout.override.item_deposit_required.warning
228 msgid ""
229 "A billing for an Item Deposit will be added to the patron's account if this "
230 "action is overrided."
231 msgstr ""
232 "Jos toiminto ohitetaan, aineiston panttimaksu lisätään asiakkaan tietoihin."
233
234 #: staff.circ.checkout.override.item_rental_fee_required.warning
235 msgid ""
236 "A billing for an Item Rental Fee will be added to the patron's account if "
237 "this action is overrided."
238 msgstr ""
239 "Jos toiminto ohitetaan, aineiston vuokramaksu lisätään asiakkaan tietoihin."
240
241 #: staff.circ.checkout.override.will_auto
242 msgid ""
243 "If overriden now, subsequent checkouts during this patron's session will "
244 "auto-override this event."
245 msgstr ""
246 "Jos toiminto ohitetaan nyt, asiakkaan istunnon aikana tehdyt myöhemmät "
247 "lainat ohittavat tämän tapahtuman automaattisesti."
248
249 #: staff.circ.checkout.error_retrieving_copy_status
250 msgid "Could not retrieve the name of the current status for the copy"
251 msgstr "Nimekkeen tilan nimeä ei voitu hakea."
252
253 #: staff.circ.checkout.not_cataloged.confirm
254 msgid ""
255 "Barcode %1$s was either mis-scanned or is a non-cataloged item.  Checkout as "
256 "a pre-cataloged item?"
257 msgstr ""
258 "Viivakoodi %1$s on väärin, tai nidettä ei ole tietokannassa. Lainataanko "
259 "ennakkoon luetteloituna niteenä?"
260
261 #: staff.circ.pre_cataloged
262 msgid "Pre-cataloged"
263 msgstr "Ennakkoon luetteloitu"
264
265 #: staff.circ.non_cataloged
266 msgid "Non-cataloged"
267 msgstr "Ei-luetteloitu"
268
269 #: staff.circ.checkout.cancelled
270 msgid "Checkout cancelled"
271 msgstr "Lainaus peruttu"
272
273 #: staff.circ.checkout.card.inactive
274 msgid ""
275 "The card used to retrieve this account is inactive and may not be used to "
276 "circulate items."
277 msgstr ""
278 "Asiakastilin hakemiseen käytetty kortti ei ole käytössä, eikä sitä voi "
279 "käyttää lainaukseen."
280
281 #: staff.circ.checkout.barcode.check_out_failed
282 msgid "Check Out Failed"
283 msgstr "Lainaus epäonnistui"
284
285 #: staff.circ.checkout.account.inactive
286 msgid "This account is inactive and may not circulate items."
287 msgstr "Asiakastunnus ei ole aktiivinen eikä sillä voi lainata."
288
289 #: staff.circ.checkout.account.expired
290 msgid "This account has expired and may not circulate items."
291 msgstr "Asiakastunnus on vanhentunut, eikä sillä voi lainata."
292
293 #: staff.circ.checkout.item_due
294 msgid "This item was due on %1$s."
295 msgstr "Tämän niteen eräpäivä oli %1$s."
296
297 #: staff.circ.checkout.normal_checkin_then_checkout
298 msgid "Normal Checkin then Checkout"
299 msgstr "Normaali palautus ja sitten lainaus"
300
301 #: staff.circ.checkout.forgiving_checkin_then_checkout
302 msgid "Forgiving Checkin then Checkout"
303 msgstr "Anteeksiantava palautus ja sitten lainaus"
304
305 #: staff.circ.checkout.abort_transit_then_checkout
306 msgid "Abort Transit then Checkout"
307 msgstr "Keskeytä kuljetus ja lainaa"
308
309 #: staff.circ.checkout.offer_renewal
310 msgid "Renew Item"
311 msgstr "Lainan uusiminen"
312
313 #: staff.circ.checkout.network_failure
314 msgid "There was a network failure."
315 msgstr "Verkkovirhe."
316
317 #: staff.circ.checkout.copy_status
318 msgid "Copy status = %1$s"
319 msgstr "Niteen tila = %1$s"
320
321 #: staff.circ.checkout.alert_message
322 msgid "Alert Message = %1$s"
323 msgstr "Huomautusviesti = %1$s"
324
325 #: staff.circ.checkout.permission_denied
326 msgid "Permission Denied = %1$s"
327 msgstr "Ei oikeutta = %1$s"
328
329 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
330 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
331 #: staff.circ.checkout.suggest_offline
332 msgid ""
333 "Check Out Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
334 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
335 msgstr ""
336 "Lainaus epäonnistui. Jos haluat käyttää offline-käyttöliittymää, valitse "
337 "ylhäältä olevasta valikkopalkista Lainaus -> Offline-käyttöliittymä"
338
339 #: staff.circ.checkout.barcode
340 msgctxt "staff.circ.checkout.barcode"
341 msgid "Barcode:"
342 msgstr "Nidetunnus:"
343
344 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_other
345 msgid "This copy was checked out by another patron on %1$s."
346 msgstr "Tämän niteen on lainannut %1$s toinen asiakas."
347
348 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_renew
349 msgid "This copy is already checked out to this patron."
350 msgstr "Tämä nide on jo lainattu tälle asiakkaalle."
351
352 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_today
353 msgid "This copy was already checked out to this patron today."
354 msgstr "Tämä nide on jo lainattu tälle asiakkaalle tänään."
355
356 #: staff.circ.circ_brief.staff_out_id
357 msgid "Check Out Staff ID = %1$s"
358 msgstr "Lainaa henkilökuntatunnuksella = %1$s"
359
360 #: staff.circ.circ_brief.staff_in_id
361 msgid "Check In Staff ID = %1$s"
362 msgstr "Palauta henkilökuntatunnuksella = %1$s"
363
364 #: staff.circ.circ_brief.failure
365 msgid "Failure rendering circulation."
366 msgstr "Lainauksen valmistelu epäonnistui."
367
368 #: staff.circ.copy_details.hold
369 msgid "Hold ID = %1$s"
370 msgstr "Varaustunnus = %1$s"
371
372 #: staff.circ.copy_details.transit
373 msgid "Transit ID = %1$s"
374 msgstr "Kuljetustunnus = %1$s"
375
376 #: staff.circ.copy_details.circ
377 msgid "Circulation ID = %1$s"
378 msgstr "Lainaustunnus = %1$s"
379
380 #: staff.circ.copy_details.last_circ
381 msgid "Last Circulation"
382 msgstr "Edellinen lainaus"
383
384 #: staff.circ.copy_details.current_circ
385 msgid "Current Circulation"
386 msgstr "Nykyinen lainaus"
387
388 #: staff.circ.copy_details.no_circ
389 msgid "This item has yet to circulate."
390 msgstr "Tätä nidettä ei vielä ole lainattu."
391
392 #: staff.circ.copy_details.not_transit
393 msgid "This item is not in transit."
394 msgstr "Tämä nide ei ole kuljetettavana."
395
396 #: staff.circ.copy_details.desk_renewal
397 msgid "Desk"
398 msgstr "Tiski"
399
400 #: staff.circ.copy_details.opac_renewal
401 msgid "OPAC"
402 msgstr "Verkkokirjasto"
403
404 #: staff.circ.copy_details.phone_renewal
405 msgid "Phone"
406 msgstr "Puhelin"
407
408 #. # Displays user info: "Family name, First name : Barcode"
409 #: staff.circ.copy_details.user_details
410 msgid "%1$s, %2$s : %3$s"
411 msgstr "%1$s, %2$s : %3$s"
412
413 #: staff.circ.copy_details.bad_hold_status
414 msgid ""
415 "This item is not captured for a hold, however its status is incorrectly set "
416 "to \"On Holds Shelf\".  Please check this item in to correct the status."
417 msgstr ""
418 "Nidettä ei ole kiinnitetty varatuksi, vaikka sen tilaksi on virheellisesti "
419 "määritetty \"Varaushyllyssä\". Korjaa tila valitsemalla tämä."
420
421 #: staff.circ.copy_details.no_hold
422 msgid "This item is not captured for a hold."
423 msgstr "Tätä nidettä ei ole kiinnitetty varatuksi."
424
425 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year
426 msgid "%1$s : %2$s"
427 msgstr "%1$s : %2$s"
428
429 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year.legacy_label
430 msgid "Legacy/Not Dated"
431 msgstr "Vanha / ei päivätty"
432
433 #. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
434 #: staff.circ.copy_details.duration_rule_format
435 msgctxt "staff.circ.copy_details.duration_rule_format"
436 msgid "%1$s"
437 msgstr "%1$s"
438
439 #. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
440 #: staff.circ.copy_details.duration_rule_tooltip_format
441 msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s renewals"
442 msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s uusintaa"
443
444 #. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
445 #: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format
446 msgctxt "staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format"
447 msgid "%1$s"
448 msgstr "%1$s"
449
450 #. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
451 #: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_tooltip_format
452 msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
453 msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
454
455 #. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
456 #: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format
457 msgctxt "staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format"
458 msgid "%1$s"
459 msgstr "%1$s"
460
461 #. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
462 #: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_tooltip_format
463 msgid "%3$s Is Percent? %4$s"
464 msgstr "%3$s on prosentti? %4$s"
465
466 #. # From asset::copy_location: 1 - Can Circulate?  2 - Is Holdable?  3 - Hold Capture Requires Verification?  4 - Is OPAC Visible?
467 #: staff.circ.copy_details.location_tooltip
468 msgid ""
469 "Circulate? %1$s  Holdable? %2$s  Hold Verify? %3$s  OPAC Visible? %4$s"
470 msgstr ""
471 "Lainattavissa? %1$s  Varattavissa? %2$s  Varausvahvistus? %3$s  Näkyy "
472 "verkkokirjastossa? %4$s"
473
474 #. # From config::copy_status: 1 - OPAC Visible?  2 - Is Holdable?
475 #: staff.circ.copy_details.copy_status_tooltip
476 msgid "OPAC Visible? %1$s  Holdable? %2$s"
477 msgstr "Näkyy verkkokirjastossa? %1$s  Varattavissa? %2$s"
478
479 #: staff.circ.copy_status.tab_name
480 msgid "Item Status"
481 msgstr "Niteen tila"
482
483 #: staff.circ.copy_status.action.complete
484 msgid "Action complete."
485 msgstr "Toiminto suoritettu."
486
487 #: staff.circ.copy_status.sel_checkin.error
488 msgid "Checkin did not likely happen."
489 msgstr "Palautus ei luultavasti onnistunut."
490
491 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcode.error
492 msgid "Barcode %1$s was not likely replaced."
493 msgstr "Tunnusta %1$s ei luultavasti korvattu."
494
495 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcodes.error
496 msgid "Barcode replacements did not likely happen."
497 msgstr "Tunnusten korvauksia ei luultavasti toteutettu."
498
499 #: staff.circ.copy_status.sel_edit.error
500 msgid "with copy editor"
501 msgstr "nidemuokkaustyökalulla"
502
503 #: staff.circ.copy_status.sel_renew.not_circulating
504 msgid "Item with barcode %1$s is not circulating."
505 msgstr "Nide tunnuksella %1$s ei ole lainattavissa."
506
507 #: staff.circ.copy_status.upload_file.title
508 msgid "Import Barcode File"
509 msgstr "Tuo tunnustiedosto"
510
511 #: staff.circ.copy_status.upload_file.complete
512 msgid "File uploaded."
513 msgstr "Tiedosto ladattu."
514
515 #: staff.circ.copy_status.upload_file.no_barcodes
516 msgid "No barcodes found in file."
517 msgstr "Tiedostosta ei löytynyt tunnuksia."
518
519 #: staff.circ.copy_status.add_items.title
520 msgid "Add Item for record # %1$s"
521 msgstr "Lisää nide tietueeseen # %1$s"
522
523 #: staff.circ.copy_status.del_items.confirm
524 msgid "Are you sure sure you want to delete these items? %1$s"
525 msgstr "Haluatko varmasti tuhota nämä niteet? %1$s"
526
527 #: staff.circ.copy_status.del_items.title
528 msgctxt "staff.circ.copy_status.del_items.title"
529 msgid "Override Delete Failure?"
530 msgstr "Ohitetaanko tuhoamisen epäonnistuminen?"
531
532 #: staff.circ.copy_status.del_items.success
533 msgid "Items Deleted"
534 msgstr "Niteet tuhottu"
535
536 #: staff.circ.copy_status.del_items.success.error
537 msgid "Batch Item Deletion"
538 msgstr "Niteiden poistaminen erissä"
539
540 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.mark_destination
541 msgid "Please mark a volume as the destination and then try this again."
542 msgstr "Merkitse signum kohteeksi ja yritä sitten uudelleen."
543
544 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.problem
545 msgid "All copies not likely transferred."
546 msgstr "Kaikkia niteitä ei luultavasti siirretty."
547
548 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.perm_failure
549 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
550 msgstr "Sinulla ei ole oikeutta lisätä signumeja valittuun kirjastoon."
551
552 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.title
553 msgid "Add Volume/Item for Record # %1$s"
554 msgstr "Lisää signum/nide tietueeseen # %1$s"
555
556 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.perm_failure
557 msgid "You do not have permission to edit this volume."
558 msgstr "Sinulla ei ole oikeutta muokata tätä signumia."
559
560 #: staff.circ.copy_status.edit_volume.title
561 msgid "Volume for record # %1$s"
562 msgstr "Signum tietueessa # %1$s"
563
564 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.title
565 msgid "Volumes for record # %1$s"
566 msgstr "Signumit tietueessa # %1$s"
567
568 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.duplicate
569 msgid ""
570 "Edit failed:  You tried to change a volume's callnumber to one that is "
571 "already in use for the given library.  You should transfer the items to the "
572 "desired callnumber instead."
573 msgstr ""
574 "Muokkaus epäonnistui: Yritit muuttaa signumin hyllypaikan sellaiseksi, joka "
575 "on jo käytössä valitussa kirjastossa. Siirrä sen sijaan niteet haluttuun "
576 "hyllypaikkaan."
577
578 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.success
579 msgid "Volumes modified."
580 msgstr "Signumeja muokattu."
581
582 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.singular
583 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
584 msgstr "Haluatko varmasti tuhota tämän signumin?"
585
586 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.plural
587 msgid "Are you sure you would like to delete these volumes?"
588 msgstr "Haluatko varmasti tuhota nämä signumit?"
589
590 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.title
591 msgid "Delete Volumes?"
592 msgstr "Tuhotaanko signumit?"
593
594 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete
595 msgid "Delete"
596 msgstr "Tuhoa"
597
598 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel
599 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel"
600 msgid "Cancel"
601 msgstr "Peruuta"
602
603 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.override
604 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.override"
605 msgid "Override Delete Failure?"
606 msgstr "Ohitetaanko tuhoamisen epäonnistuminen?"
607
608 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies
609 msgid ""
610 "You must delete all the items on the volume before you may delete the volume "
611 "itself."
612 msgstr ""
613 "Kaikki signumiin kuuluvat niteet on tuhottava, ennan kuin voit tuhota itse "
614 "signumin."
615
616 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies.confirm
617 msgid "Delete Volume and Items"
618 msgstr "Tuhoa signum ja niteet"
619
620 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies.cancel
621 msgid "Cancel Delete"
622 msgstr "Peru tuhoaminen"
623
624 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.status
625 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
626 msgstr "Signum merkitty niteiden siirtokohteeksi"
627
628 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.prompt
629 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
630 msgstr "Valitse vain yksi signum niteen siirtokohteeksi."
631
632 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.title
633 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_volume.title"
634 msgid "Limit Selection"
635 msgstr "Rajoita valintaa"
636
637 #: staff.circ.copy_status.ok
638 msgctxt "staff.circ.copy_status.ok"
639 msgid "OK"
640 msgstr "OK"
641
642 #: staff.circ.copy_status.mark_library
643 msgid "Library and Record marked as Volume Transfer Destination"
644 msgstr "Kirjasto ja tietue merkitty signumin siirtokohteeksi"
645
646 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one
647 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
648 msgstr "Valitse vain yksi kirjasto signumin siirtokohteeksi."
649
650 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title
651 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title"
652 msgid "Limit Selection"
653 msgstr "Rajoita valintaa"
654
655 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.none
656 msgid ""
657 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
658 "and then try this again."
659 msgstr ""
660 "Merkitse kirjasto kohteeksi kokoelmien hallinnasta ja yritä uudelleen."
661
662 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.confirm
663 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
664 msgstr "Siirretäänkö signumit %1$s kirjastoon %2$s seuraavalla tietueella?"
665
666 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.transfer.label
667 msgid "Transfer"
668 msgstr "Siirrä"
669
670 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label
671 msgctxt "staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label"
672 msgid "Cancel"
673 msgstr "Peruuta"
674
675 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.accesskey
676 msgid "C"
677 msgstr "P"
678
679 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.title
680 msgid "Volume Transfer"
681 msgstr "Signumin siirto"
682
683 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.aborted
684 msgid "Transfer Aborted"
685 msgstr "Siirto peruttu"
686
687 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.override_failure
688 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
689 msgstr "Ohitetaanko signumin siirron epäonnistuminen?"
690
691 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cannot_have_vols
692 msgid "That destination cannot have volumes."
693 msgstr "Valitsemallasi kohteella ei voi olla signumeja."
694
695 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.success
696 msgid "Volumes transferred."
697 msgstr "Signumit siirretty."
698
699 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.error
700 msgid "All volumes not likely transferred."
701 msgstr "Kaikkia signumeja ei luultavasti siirretty."
702
703 #: staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt
704 msgctxt "staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt"
705 msgid ""
706 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
707 "anyway?"
708 msgstr ""
709 "Virheellinen tunnus, nidetunnuksen luku saattoi epäonnistua. Käytetäänkö "
710 "tätä tunnusta (\"%1$s\") siitä huolimatta?"
711
712 #: staff.circ.copy_status.status.null_result
713 msgid "Something weird happened.  Result was null."
714 msgstr "Tapahtui jotakin outoa. Tulos oli nolla."
715
716 #: staff.circ.copy_status.status.copy_not_found
717 msgid "%1$s was either mis-scanned or is not cataloged."
718 msgstr "%1$s joko luettiin väärin tai ei ole luetteloitu."
719
720 #: staff.circ.copy_status.status.not_cataloged
721 msgctxt "staff.circ.copy_status.status.not_cataloged"
722 msgid "Not Cataloged"
723 msgstr "Ei luetteloitu"
724
725 #: staff.circ.copy_status.status.pre_cat
726 msgid "Item is a pre-cataloged item."
727 msgstr "Nide on ennalta luetteloitu."
728
729 #: staff.circ.copy_status.status.hold
730 msgid "Item is captured for a Hold."
731 msgstr "Nide on kiinnitetty varatuksi."
732
733 #: staff.circ.copy_status.status.transit
734 msgid "Item is in Transit."
735 msgstr "Nide on kuljetettavana."
736
737 #: staff.circ.copy_status.status.circ
738 msgid "Item is circulating."
739 msgstr "Nide on lainassa."
740
741 #: staff.circ.copy_status.alt_view.label
742 msgid "Alternate View"
743 msgstr "Vaihtoehtoinen näkymä"
744
745 #: staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey
746 msgctxt "staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey"
747 msgid "V"
748 msgstr "V"
749
750 #: staff.circ.copy_status.list_view.label
751 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.label"
752 msgid "List View"
753 msgstr "Luettelonäkymä"
754
755 #: staff.circ.copy_status.list_view.accesskey
756 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.accesskey"
757 msgid "V"
758 msgstr "V"
759
760 #: staff.circ.hold_capture.print.to_printer
761 msgid "To Printer"
762 msgstr "Tulostimeen"
763
764 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
765 #: staff.circ.hold_capture.print.barcode
766 msgctxt "staff.circ.hold_capture.print.barcode"
767 msgid "Barcode:"
768 msgstr "Tunnus:"
769
770 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
771 #: staff.circ.hold_capture.print.title
772 msgid "Title:"
773 msgstr "Nimeke:"
774
775 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
776 #: staff.circ.hold_capture.print.author
777 msgid "Author:"
778 msgstr "Tekijä:"
779
780 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
781 #: staff.circ.hold_capture.print.route_to
782 msgid "Route to:"
783 msgstr "Kuljetettava kohteeseen:"
784
785 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
786 #: staff.circ.hold_capture.print.patron
787 msgid "Patron:"
788 msgstr "Asiakas:"
789
790 #: staff.circ.hold_capture.calling_external
791 msgid "circ.hold_capture: Calling external .on_hold_capture()"
792 msgstr "circ.hold_capture: Kutsutaan ulkoista .on_hold_capture()"
793
794 #: staff.circ.hold_capture.no_external
795 msgid "circ.hold_capture: No external .on_hold_capture()"
796 msgstr "circ.hold_capture: Ei ulkoista .on_hold_capture()"
797
798 #: staff.circ.hold_capture.capture_failed
799 msgid "Could not capture hold."
800 msgstr "Varauksen kiinnitys epäonnistui."
801
802 #: staff.circ.hold_capture.error
803 msgid "FIXME: need special alert and error handling"
804 msgstr "FIXME: tarvitaan erityistä huomautus- ja virhekäsittelyä"
805
806 #: staff.circ.route_to.hold_shelf
807 msgid "HOLD SHELF"
808 msgstr "VARAUSHYLLY"
809
810 #: staff.circ.route_to.public_hold_shelf
811 msgid "PUBLIC HOLD SHELF"
812 msgstr "JULKINEN VARAUSHYLLY"
813
814 #: staff.circ.route_to.private_hold_shelf
815 msgid "PRIVATE HOLD SHELF"
816 msgstr "YKSITYINEN VARAUSHYLLY"
817
818 #: staff.circ.in_house_use.tab_name
819 msgid "In-House Use"
820 msgstr "Kirjaston sisäisessä käytössä"
821
822 #: staff.circ.in_house_use.barcode
823 msgctxt "staff.circ.in_house_use.barcode"
824 msgid "Barcode:"
825 msgstr "Tunnus:"
826
827 #: staff.circ.in_house_use.noncat_sort_error
828 msgid "error in noncat sorting:"
829 msgstr "virhe ei-luetteloitujen lajittelussa:"
830
831 #: staff.circ.in_house_use.noncataloged
832 msgid "Non-Cataloged"
833 msgstr "Ei-luetteloitu"
834
835 #: staff.circ.in_house_use.items_dump
836 msgid "items = "
837 msgstr "niteet = "
838
839 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple
840 msgid "Are you sure you want to mark %1$s as having been used %2$s times?"
841 msgstr "Haluatko varmasti merkitä kohteen %1$s käyttökerroiksi %2$s?"
842
843 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple.title
844 msgid "In-House Use Verification"
845 msgstr "Kirjaston sisäisen käytön varmistus"
846
847 #: staff.circ.in_house_use.yes
848 msgctxt "staff.circ.in_house_use.yes"
849 msgid "Yes"
850 msgstr "Kyllä"
851
852 #: staff.circ.in_house_use.no
853 msgctxt "staff.circ.in_house_use.no"
854 msgid "No"
855 msgstr "Ei"
856
857 #. # adjust Circulation -> Offline Interface to match your translation in lang.dtd
858 #: staff.circ.in_house_use.failed.verbose
859 msgid ""
860 "In House Use Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
861 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
862 msgstr ""
863 "Kirjaston sisäinen käyttö epäonnistui. Jos haluat käyttää offline-"
864 "käyttöliittymää, valitse yllä olevasta valikkopalkista Lainaus -> Offline-"
865 "käyttöliittymä"
866
867 #: staff.circ.in_house_use.failed
868 msgid "In House Use Failed"
869 msgstr "Kirjaston sisäinen käyttö epäonnistui"
870
871 #: staff.circ.in_house_use.ok
872 msgctxt "staff.circ.in_house_use.ok"
873 msgid "OK"
874 msgstr "OK"
875
876 #: staff.circ.in_house_use.external
877 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_in_house_use()"
878 msgstr "circ.in_house_use: Kutsutaan ulkoista .on_in_house_use()"
879
880 #: staff.circ.in_house_use.no_external
881 msgid "circ.in_house_use: No external .on_in_house_use()"
882 msgstr "circ.in_house_use: Ei ulkoista .on_in_house_use()"
883
884 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.external
885 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_failure()"
886 msgstr "circ.in_house_use: Kutsutaan ulkoista .on_failure()"
887
888 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.no_external
889 msgid "circ.in_house_use: No external .on_failure()"
890 msgstr "circ.in_house_use: Ei ulkoista .on_failure()"
891
892 #: staff.circ.print_list_template.window.title
893 msgid "Template Macros"
894 msgstr "Kuittipohjamakrot"
895
896 #: staff.circ.print_list_template.window.heading
897 msgid "General:"
898 msgstr "Yleinen:"
899
900 #: staff.circ.print_list_template.window.template_type
901 msgid "For type: %1$s"
902 msgstr "Tyypille: %1$s"
903
904 #: staff.circ.print_list_template.window.close
905 msgid "Close Window"
906 msgstr "Sulje ikkuna"
907
908 #: staff.circ.print_list_template.preview
909 msgid "preview: "
910 msgstr "esikatselu: "
911
912 #: staff.circ.print_list_template.save
913 msgid "Template Saved"
914 msgstr "Kuittipohja tallennettu"
915
916 #: staff.circ.print_list_template.save_as
917 msgid "Save Templates File As"
918 msgstr "Tallenna kuittipohjatiedosto nimellä"
919
920 #: staff.circ.print_list_template.export.error
921 msgctxt "staff.circ.print_list_template.export.error"
922 msgid "Error exporting templates"
923 msgstr "Virhe pohjien viennissä"
924
925 #: staff.circ.print_list_template.import
926 msgid "Import Templates File"
927 msgstr "Tuo kuittipohjatiedosto"
928
929 #: staff.circ.print_list_template.import_results
930 msgid "Imported these templates: %1$s"
931 msgstr "Seuraavat pohjat tuotu: %1$s"
932
933 #: staff.circ.print_list_template.reload
934 msgid "Please reload this interface."
935 msgstr "Lataa tämä käyttöliittymä uudelleen."
936
937 #: staff.circ.print_list_template.import.error
938 msgctxt "staff.circ.print_list_template.import.error"
939 msgid "Error exporting templates"
940 msgstr "Virhe pohjien viennissä"
941
942 #: staff.circ.print_list_template.tab_name
943 msgid "Receipt Template Editor"
944 msgstr "Kuittipohjan muokkaustyökalu"
945
946 #: staff.circ.utils.abort_transits.confirm
947 msgid "Are you sure you would like to abort transits for copies: %1$s?"
948 msgstr "Haluatko varmasti keskeyttää seuraavien niteiden kuljetuksen: %1$s?"
949
950 #: staff.circ.utils.abort_transits.title
951 msgid "Aborting Transits"
952 msgstr "Keskeytetään kuljetuksia"
953
954 #: staff.circ.utils.yes
955 msgctxt "staff.circ.utils.yes"
956 msgid "Yes"
957 msgstr "Kyllä"
958
959 #: staff.circ.utils.no
960 msgctxt "staff.circ.utils.no"
961 msgid "No"
962 msgstr "Ei"
963
964 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_allowed
965 msgid "Copy ID = %1$s"
966 msgstr "Niteen tunnus = %1$s"
967
968 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_found
969 msgid ""
970 "This item was no longer in transit at the time of the abort.  Perhaps this "
971 "happened from a stale display?"
972 msgstr ""
973 "Nide ei enää ollut kuljetettavana keskeytyksen hetkellä. Kenties tämä "
974 "tapahtui vanhentuneesta näkymästä?"
975
976 #: staff.circ.utils.abort_transits.unexpected_error
977 msgid "Transit not likely aborted."
978 msgstr "Kuljetusta ei luultavasti keskeytetty."
979
980 #: staff.circ.utils.retrieve_patron.failure
981 msgid "Problem retrieving patron."
982 msgstr "Ongelma asiakkaan haussa."
983
984 #: staff.circ.utils.retrieve_copy.failure
985 msgid "Problem retrieving copy details."
986 msgstr "Ongelma nidetietojen haussa."
987
988 #: staff.circ.utils.retrieve_circs.failure
989 msgid "Problem retrieving circulations."
990 msgstr "Ongelma lainojen haussa."
991
992 #: staff.circ.utils.offline.timestamp
993 msgid "Timestamp"
994 msgstr "Aikaleima"
995
996 #: staff.circ.utils.offline.checkout_time
997 msgid "Check Out Time"
998 msgstr "Lainausaika"
999
1000 #: staff.circ.utils.offline.type
1001 msgid "Transaction Type"
1002 msgstr "Tapahtuman tyyppi"
1003
1004 #: staff.circ.utils.offline.noncat
1005 msgid "Non-Cataloged?"
1006 msgstr "Ei-luetteloitu?"
1007
1008 #: staff.circ.utils.offline.noncat_type
1009 msgid "Non-Cataloged Type ID"
1010 msgstr "Ei-luetteloitun tyypin tunnus"
1011
1012 #: staff.circ.utils.offline.count
1013 msgid "Count"
1014 msgstr "Lukumäärä"
1015
1016 #: staff.circ.utils.offline.patron_barcode
1017 msgid "Patron Barcode"
1018 msgstr "Asiakastunnus"
1019
1020 #: staff.circ.utils.offline.item_barcode
1021 msgid "Item Barcode"
1022 msgstr "Nidetunnus"
1023
1024 #: staff.circ.utils.offline.due_date
1025 msgid "Due Date"
1026 msgstr "Eräpäivä"
1027
1028 #: staff.circ.utils.offline.backdate
1029 msgid "Back Date"
1030 msgstr "Mennyt päiväys"
1031
1032 #: staff.circ.utils.offline.use_time
1033 msgid "Use Time"
1034 msgstr "Käyttöaika"
1035
1036 #: staff.circ.utils.not_cataloged
1037 msgctxt "staff.circ.utils.not_cataloged"
1038 msgid "Not Cataloged"
1039 msgstr "Ei-luetteloitu"
1040
1041 #: staff.circ.utils.retrieving
1042 msgid "Retrieving..."
1043 msgstr "Haetaan..."
1044
1045 #: staff.circ.utils.owning_lib
1046 msgid "Owning Library"
1047 msgstr "Omistajakirjasto"
1048
1049 #: staff.circ.utils.prefix
1050 msgid "CN Prefix"
1051 msgstr "CN-etuliite"
1052
1053 #: staff.circ.utils.suffix
1054 msgid "CN Suffix"
1055 msgstr "CN-takaliite"
1056
1057 #: staff.circ.utils.label_class
1058 msgid "Classification"
1059 msgstr "Luokitus"
1060
1061 #: staff.circ.utils.loan_duration.short
1062 msgid "Short"
1063 msgstr "Lyhyt"
1064
1065 #: staff.circ.utils.loan_duration.normal
1066 msgctxt "staff.circ.utils.loan_duration.normal"
1067 msgid "Normal"
1068 msgstr "Normaali"
1069
1070 #: staff.circ.utils.loan_duration.long
1071 msgid "Long"
1072 msgstr "Pitkä"
1073
1074 #: staff.circ.utils.fine_level.low
1075 msgid "Low"
1076 msgstr "Matala"
1077
1078 #: staff.circ.utils.fine_level.normal
1079 msgctxt "staff.circ.utils.fine_level.normal"
1080 msgid "Normal"
1081 msgstr "Normaali"
1082
1083 #: staff.circ.utils.fine_level.high
1084 msgid "High"
1085 msgstr "Korkea"
1086
1087 #: staff.circ.utils.circulate
1088 msgid "Circulate?"
1089 msgstr "Lainattavissa?"
1090
1091 #: staff.circ.utils.deleted
1092 msgid "Deleted?"
1093 msgstr "Tuhottu?"
1094
1095 #: staff.circ.utils.holdable
1096 msgid "Holdable?"
1097 msgstr "Varattavissa?"
1098
1099 #: staff.circ.utils.floating
1100 msgid "Floating?"
1101 msgstr "Kelluva?"
1102
1103 #: staff.circ.utils.hold_note
1104 msgid "Hold Note(s) Count"
1105 msgstr "Varausilmoitusten lukumäärä"
1106
1107 #: staff.circ.utils.hold_note_text
1108 msgid "Hold Note(s) Text"
1109 msgstr "Varausilmoitusten teksti"
1110
1111 #: staff.circ.utils.staff_hold
1112 msgid "Staff Hold?"
1113 msgstr "Henkilökunnan varaus?"
1114
1115 #: staff.circ.utils.opac_visible
1116 msgid "OPAC Visible?"
1117 msgstr "Näkyy verkkokirjastossa?"
1118
1119 #: staff.circ.utils.status_changed_time
1120 msgid "Status Changed Time"
1121 msgstr "Tilan muutosaika"
1122
1123 #: staff.circ.utils.reference
1124 msgid "Reference?"
1125 msgstr "Viite?"
1126
1127 #: staff.circ.utils.deposit
1128 msgid "Deposit?"
1129 msgstr "Talletus?"
1130
1131 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition
1132 msgid "Quality"
1133 msgstr "Laatu"
1134
1135 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.true
1136 msgctxt "staff.circ.utils.acp_mint_condition.true"
1137 msgid "Good"
1138 msgstr "Hyvä"
1139
1140 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.false
1141 msgid "Mediocre"
1142 msgstr "Kohtalainen"
1143
1144 #. # The < and > highlight that the value is not set; translate Unset and change the delimiters as needed
1145 #: staff.circ.utils.unset
1146 msgid "<Unset>"
1147 msgstr "<Määrittämätön>"
1148
1149 #: staff.circ.utils.checkout_lib
1150 msgid "Checkout or Renew Library"
1151 msgstr "Lainaus/uusintapiste"
1152
1153 #: staff.circ.utils.checkout_workstation
1154 msgid "Circ or Renewal Workstation"
1155 msgstr "Lainaus/uusintatyöasema"
1156
1157 #: staff.circ.utils.checkout_workstation_top_of_chain
1158 msgid "Checkout Workstation"
1159 msgstr "Lainaustyöasema"
1160
1161 #: staff.circ.utils.xact_start
1162 msgid "Checkout Date"
1163 msgstr "Lainauspäivä"
1164
1165 #: staff.circ.utils.checkin_time
1166 msgid "Checkin Date"
1167 msgstr "Palautuspäivä"
1168
1169 #: staff.circ.utils.xact_finish
1170 msgid "Transaction Finished"
1171 msgstr "Tapahtuma valmis"
1172
1173 #: staff.circ.utils.checkin_scan_time
1174 msgid "Checkin Scan Date"
1175 msgstr "Todellinen palautuspäivä"
1176
1177 #: staff.circ.utils.checkin_workstation
1178 msgid "Checkin Workstation"
1179 msgstr "Palautustyöasema"
1180
1181 #: staff.circ.utils.create_date
1182 msgid "Date Created"
1183 msgstr "Luomispäivä"
1184
1185 #: staff.circ.utils.edit_date
1186 msgid "Date Last Edited "
1187 msgstr "Muokattu viimeksi "
1188
1189 #: staff.circ.utils.bre.create_date
1190 msgid "Date Record Created"
1191 msgstr "Tietue luotu"
1192
1193 #: staff.circ.utils.bre.edit_date
1194 msgid "Date Record Last Edited "
1195 msgstr "Tietuetta muokattu viimeksi "
1196
1197 #: staff.circ.utils.edition
1198 msgid "Edition"
1199 msgstr "Painos"
1200
1201 #: staff.circ.utils.isbn
1202 msgid "ISBN"
1203 msgstr "ISBN"
1204
1205 #: staff.circ.utils.pubdate
1206 msgid "Publication Date"
1207 msgstr "Julkaisupäivä"
1208
1209 #: staff.circ.utils.publisher
1210 msgid "Publisher"
1211 msgstr "Julkaisija"
1212
1213 #: staff.circ.utils.creator
1214 msgid "Created By"
1215 msgstr "Luonut"
1216
1217 #: staff.circ.utils.owner
1218 msgid "Owned By"
1219 msgstr "Omistaja"
1220
1221 #: staff.circ.utils.editor
1222 msgid "Edited By"
1223 msgstr "Muokannut"
1224
1225 #. # TCN is an acronym for Title Control Number
1226 #: staff.circ.utils.tcn
1227 msgid "TCN"
1228 msgstr "Tietuenumero"
1229
1230 #: staff.circ.utils.tcn_source
1231 msgid "TCN Source"
1232 msgstr "Tietuenumeron lähde"
1233
1234 #: staff.circ.utils.stop_fines
1235 msgid "Fines Stopped"
1236 msgstr "Maksujen kertyminen loppunut"
1237
1238 #: staff.circ.utils.stop_fines_time
1239 msgid "Fines Stopped Time"
1240 msgstr "Maksujen kertymisen lopetusaika"
1241
1242 #: staff.circ.utils.route_to
1243 msgid "Route To"
1244 msgstr "Kuljetettava kohteeseen"
1245
1246 #: staff.circ.utils.message
1247 msgctxt "staff.circ.utils.message"
1248 msgid "Message"
1249 msgstr "Viesti"
1250
1251 #: staff.circ.utils.uses
1252 msgid "# of Uses"
1253 msgstr "Käyttöjen määrä"
1254
1255 #: staff.circ.utils.alert_message
1256 msgid "Alert Message"
1257 msgstr "Huomautusviesti"
1258
1259 #: staff.circ.utils.barcode
1260 msgid "Barcode"
1261 msgstr "Tunnus"
1262
1263 #: staff.circ.utils.title
1264 msgid "Title"
1265 msgstr "Nimeke"
1266
1267 #: staff.circ.utils.author
1268 msgid "Author"
1269 msgstr "Tekijä"
1270
1271 #: staff.circ.utils.callnumber
1272 msgid "Call Number"
1273 msgstr "Hyllypaikka"
1274
1275 #: staff.circ.utils.transit_id
1276 msgid "Transit ID"
1277 msgstr "Kuljetuksen tunnus"
1278
1279 #: staff.circ.utils.transit_source
1280 msgid "Transit Source"
1281 msgstr "Kuljetus mistä"
1282
1283 #: staff.circ.utils.transit_source_send_time
1284 msgid "Transit Send Time"
1285 msgstr "Kuljetus lähtenyt"
1286
1287 #: staff.circ.utils.transit_dest
1288 msgid "Transit Destination"
1289 msgstr "Kuljetus mihin"
1290
1291 #: staff.circ.utils.transit_dest_recv_time
1292 msgid "Transit Completion Time"
1293 msgstr "Kuljetus perillä"
1294
1295 #: staff.circ.utils.transit_target_copy
1296 msgid "Transit Copy ID"
1297 msgstr "Kuljetettavan niteen tunnus"
1298
1299 #: staff.circ.utils.request_lib
1300 msgid "Request Library (Full Name)"
1301 msgstr "Pyyntökirjasto (koko nimi)"
1302
1303 #: staff.circ.utils.request_lib_shortname
1304 msgid "Request Library"
1305 msgstr "Pyyntökirjasto"
1306
1307 #: staff.circ.utils.request_time
1308 msgctxt "staff.circ.utils.request_time"
1309 msgid "Request Date"
1310 msgstr "Pyyntöpäivä"
1311
1312 #. # Date the hold became available
1313 #: staff.circ.utils.available_time
1314 msgid "Available On"
1315 msgstr "Saatavilla"
1316
1317 #. # Date the hold was captured
1318 #: staff.circ.utils.capture_time
1319 msgid "Capture Date"
1320 msgstr "Kiinnityspäivä"
1321
1322 #. # Date the hold was cancelled
1323 #: staff.circ.utils.hold_cancel_time
1324 msgid "Cancel Time"
1325 msgstr "Peruutusaika"
1326
1327 #. # Controlled entry for why the hold was cancelled
1328 #: staff.circ.utils.hold_cancel_cause
1329 msgid "Cancel Cause"
1330 msgstr "Peruutuksen syy"
1331
1332 #. # Freetext note pertaining to the cancelled hold
1333 #: staff.circ.utils.hold_cancel_note
1334 msgid "Cancel Note"
1335 msgstr "Peruutusilmoitus"
1336
1337 #: staff.circ.utils.hold_status.1
1338 msgid "Waiting for copy"
1339 msgstr "Odotetaan nidettä"
1340
1341 #: staff.circ.utils.hold_status.2
1342 msgid "Waiting for capture"
1343 msgstr "Odotetaan kiinnitystä"
1344
1345 #: staff.circ.utils.hold_status.3
1346 msgid "In-Transit"
1347 msgstr "Kuljetettavana"
1348
1349 #: staff.circ.utils.hold_status.4
1350 msgid "Ready for pickup"
1351 msgstr "Noudettavissa"
1352
1353 #: staff.circ.utils.hold_status.5
1354 msgid "Reserved/Pending"
1355 msgstr "Varattu/vireillä"
1356
1357 #: staff.circ.utils.hold_status.6
1358 msgid "Canceled"
1359 msgstr "Peruttu"
1360
1361 #: staff.circ.utils.hold_status.7
1362 msgid "Suspended"
1363 msgstr "Ennakossa"
1364
1365 #: staff.circ.utils.hold_status.8
1366 msgid "Wrong Shelf"
1367 msgstr "Väärä hylly"
1368
1369 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.label
1370 msgid "Post-Clear"
1371 msgstr "Jälkityhjennys"
1372
1373 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.hold
1374 msgid "Need for Hold"
1375 msgstr "Varaustarve"
1376
1377 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.transit
1378 msgid "Need for Transit"
1379 msgstr "Kuljetustarve"
1380
1381 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.shelf
1382 msgid "Reshelve"
1383 msgstr "Hyllytä uudelleen"
1384
1385 #: staff.circ.utils.frozen
1386 msgid "Frozen?"
1387 msgstr "Jäädytetty?"
1388
1389 #: staff.circ.utils.active
1390 msgid "Active?"
1391 msgstr "Aktiivinen?"
1392
1393 #: staff.circ.utils.thaw_date
1394 msgctxt "staff.circ.utils.thaw_date"
1395 msgid "Activation Date"
1396 msgstr "Aktivointipäivä"
1397
1398 #: staff.circ.utils.thaw_date.none
1399 msgid "No Date"
1400 msgstr "Ei päiväystä"
1401
1402 #: staff.circ.utils.pickup_lib
1403 msgid "Pickup Library (Full Name)"
1404 msgstr "Noutokirjasto (koko nimi)"
1405
1406 #: staff.circ.utils.current_copy.none
1407 msgid "No Copy"
1408 msgstr "Ei nidettä"
1409
1410 #: staff.circ.utils.title.none
1411 msgid "No Title?"
1412 msgstr "Ei nimekettä?"
1413
1414 #: staff.circ.utils.author.none
1415 msgid "No Author?"
1416 msgstr "Ei tekijää?"
1417
1418 #: staff.circ.utils.notify_time
1419 msgid "Last Notify Time"
1420 msgstr "Viimeisin ilmoitusaika"
1421
1422 #: staff.circ.utils.notify_count
1423 msgid "Notices"
1424 msgstr "Ilmoitukset"
1425
1426 #: staff.circ.utils.patron_alias
1427 msgid "Patron Alias"
1428 msgstr "Asiakkaan alias"
1429
1430 #: staff.circ.utils.patron_family_name
1431 msgid "Patron Last Name"
1432 msgstr "Asiakkaan sukunimi"
1433
1434 #: staff.circ.utils.patron_first_given_name
1435 msgid "Patron First Name"
1436 msgstr "Asiakkaan etunimi"
1437
1438 #: staff.circ.utils.checkin.override
1439 msgid "Override Checkin Failure?"
1440 msgstr "Ohitetaanko palautuksen epäonnistuminen?"
1441
1442 #: staff.circ.utils.checkin.override.item_deposit_paid.warning
1443 msgid ""
1444 "A paid deposit will be owed to this patron if this action is overrided."
1445 msgstr "Maksu jäädään velkaa tälle asiakkaalle, jos toiminto ohitetaan."
1446
1447 #: staff.circ.utils.billable.amount
1448 msgid "Transaction for %1$s billable $%2$s"
1449 msgstr "Maksutapahtuma kohteelle %1$s, laskutettava %2$s"
1450
1451 #: staff.circ.utils.fine_tally_text
1452 msgid "Fine Tally: $%1$s"
1453 msgstr "Maksuja yhteensä: %1$s"
1454
1455 #: staff.circ.utils.transit_hold_cancelled
1456 msgid "Original hold for transit cancelled."
1457 msgstr "Alkuperäinen varaus kuljetukseen peruttu."
1458
1459 #: staff.circ.utils.item_checked_in
1460 msgid "%1$s was already checked in."
1461 msgstr "%1$s oli jo palautettu."
1462
1463 #: staff.circ.utils.item_not_cataloged
1464 msgid "ITEM_NOT_CATALOGED event but copy status is %1$s"
1465 msgstr "ITEM_NOT_CATALOGED-tapahtuma mutta niteen tila on %!$s"
1466
1467 #: staff.circ.utils.route_to.msg
1468 msgid "This item needs to be routed to %1$s"
1469 msgstr "Tämä nide on kuljetettava kohteeseen %1$s"
1470
1471 #: staff.circ.utils.route_item_error
1472 msgid "We should have received a ROUTE_ITEM"
1473 msgstr "ROUTE_ITEM olisi pitänyt vastaanottaa"
1474
1475 #: staff.circ.utils.route_item_status_error
1476 msgid "status of Holds Shelf, but no actual hold found."
1477 msgstr "varaushyllyn tila, mutta varsinaista varausta ei löytynyt."
1478
1479 #: staff.circ.utils.reservation_status_error
1480 msgid "status of Reservation Shelf, but no actual hold found."
1481 msgstr "erikoisvaraushyllyn tila, mutta varsinaista varausta ei löytynyt."
1482
1483 #: staff.circ.utils.payload.hold.barcode
1484 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.barcode"
1485 msgid "Barcode: %1$s"
1486 msgstr "Tunnus: %1$s"
1487
1488 #: staff.circ.utils.payload.hold.title
1489 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.title"
1490 msgid "Title: %1$s"
1491 msgstr "Nimeke: %1$s"
1492
1493 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition
1494 msgid "Copy Quality"
1495 msgstr "Niteen laatu"
1496
1497 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true
1498 msgctxt "staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true"
1499 msgid "Good"
1500 msgstr "Hyvä"
1501
1502 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.false
1503 msgid "Any"
1504 msgstr "Mikä tahansa"
1505
1506 #: staff.circ.utils.holds.shelf_time
1507 msgid "Shelf Time"
1508 msgstr "Hyllyaika"
1509
1510 #: staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time
1511 msgctxt "staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time"
1512 msgid "Shelf Expire Time"
1513 msgstr "Vanhentumisaika hyllyssä"
1514
1515 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1516 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron
1517 msgid "Hold for patron %1$s, %2$s %3$s"
1518 msgstr "Varaus asiakkaalle %1$s, %2$s %3$s"
1519
1520 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron_alias
1521 msgid "Hold for patron %1$s"
1522 msgstr "Varaus asiakkaalle %1$s"
1523
1524 #: staff.circ.utils.payload.hold.phone_notify
1525 msgid "Notify by phone: %1$s"
1526 msgstr "Ilmoita puhelimella: %1$s"
1527
1528 #: staff.circ.utils.payload.hold.sms_notify
1529 msgid "Notify by text: %1$s"
1530 msgstr "Ilmoita tekstiviestillä: %1$s"
1531
1532 #: staff.circ.utils.payload.hold.email_notify
1533 msgid "Notify by email: %1$s"
1534 msgstr "Ilmoita sähköpostilla: %1$s"
1535
1536 #: staff.circ.utils.payload.hold.request_date
1537 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.request_date"
1538 msgid "Request Date: %1$s"
1539 msgstr "Pyyntöpäivä: %1$s"
1540
1541 #: staff.circ.utils.payload.hold.slip_date
1542 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.slip_date"
1543 msgid "Slip Date: %1$s"
1544 msgstr "Liuska päiväys: %1$s"
1545
1546 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.staff_note
1547 msgid "Staff Note: %1$s : %2$s"
1548 msgstr "Henkilökunnan ilmoitus: %1$s : %2$s"
1549
1550 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.patron_note
1551 msgid "Patron Note: %1$s : %2$s"
1552 msgstr "Asiakasilmoitus: %1$s : %2$s"
1553
1554 #: staff.circ.utils.hold_slip
1555 msgid "Hold Slip"
1556 msgstr "Varausliuska"
1557
1558 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.yes
1559 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.yes"
1560 msgid "Print"
1561 msgstr "Tulosta"
1562
1563 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.no
1564 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.no"
1565 msgid "Do Not Print"
1566 msgstr "Älä tulosta"
1567
1568 #: staff.circ.utils.payload.reservation.barcode
1569 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.barcode"
1570 msgid "Barcode: %1$s"
1571 msgstr "Tunnus: %1$s"
1572
1573 #: staff.circ.utils.payload.reservation.title
1574 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.title"
1575 msgid "Title: %1$s"
1576 msgstr "Nimeke: %1$s"
1577
1578 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1579 #: staff.circ.utils.payload.reservation.patron
1580 msgid "Reservation for patron %1$s, %2$s %3$s"
1581 msgstr "Erikoisvaraus asiakkaalle %1$s, %2$s %3$s"
1582
1583 #: staff.circ.utils.payload.reservation.patron_alias
1584 msgid "Reservation for patron %1$s"
1585 msgstr "Erikoisvaraus asiakkaalle %1$s."
1586
1587 #: staff.circ.utils.payload.reservation.request_date
1588 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.request_date"
1589 msgid "Request Date: %1$s"
1590 msgstr "Pyyntöpäivä: %1$s"
1591
1592 #: staff.circ.utils.payload.reservation.start_date
1593 msgid "Start Date: %1$s"
1594 msgstr "Aloituspäivä: %1$s"
1595
1596 #: staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date
1597 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date"
1598 msgid "Slip Date: %1$s"
1599 msgstr "Liuskan päiväys: %1$s"
1600
1601 #: staff.circ.utils.reservation_slip
1602 msgid "Reservation Slip"
1603 msgstr "Varausliuska"
1604
1605 #: staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes
1606 msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes"
1607 msgid "Print"
1608 msgstr "Tulosta"
1609
1610 #: staff.circ.utils.reservation_slip.print.no
1611 msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.no"
1612 msgid "Do Not Print"
1613 msgstr "Älä tulosta"
1614
1615 #: staff.circ.utils.transit_slip
1616 msgid "Transit Slip"
1617 msgstr "Kuljetuslappu"
1618
1619 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.yes
1620 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.yes"
1621 msgid "Print"
1622 msgstr "Tulosta"
1623
1624 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.no
1625 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.no"
1626 msgid "Do Not Print"
1627 msgstr "Älä tulosta"
1628
1629 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.description
1630 msgid ""
1631 "This item could fulfill a hold request but capture has been delayed by "
1632 "policy."
1633 msgstr ""
1634 "Tämä nide voisi täyttää varauspyynnön, mutta kiinnitystä on viivytetty "
1635 "sääntöjen mukaan."
1636
1637 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.titlebar
1638 msgid "Hold Capture Delayed"
1639 msgstr "Varauksen kiinnitystä lykätty"
1640
1641 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_nocapture
1642 msgid "Do Not Capture "
1643 msgstr "Älä kiinnitä "
1644
1645 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_capture
1646 msgid "Capture"
1647 msgstr "Kiinnitä"
1648
1649 #: staff.circ.utils.reservation_capture
1650 msgid "%1$s has been captured for a reservation."
1651 msgstr "%1$s on kiinnitetty varaukseen."
1652
1653 #: staff.circ.utils.capture
1654 msgid "%1$s has been captured for a hold."
1655 msgstr "%1$s on kiinnitetty varaukseen."
1656
1657 #: staff.circ.utils.needs_cataloging
1658 msgid "%1$s needs to be cataloged."
1659 msgstr "%1$s on luetteloitava."
1660
1661 #: staff.circ.utils.copy_status.error
1662 msgid "FIXME -- this case \"%1$s\" is unhandled."
1663 msgstr "FIXME -- tässä tapauksessa \"%1$s\" on käsittelemätön."
1664
1665 #: staff.circ.utils.msg.ok
1666 msgctxt "staff.circ.utils.msg.ok"
1667 msgid "OK"
1668 msgstr "OK"
1669
1670 #: staff.circ.utils.route_to.destination
1671 msgid "Destination: %1$s."
1672 msgstr "Kohde: %1$s."
1673
1674 #: staff.circ.utils.route_to.no_address
1675 msgid "We do not have a holds address for this library."
1676 msgstr "Tälle kirjastolle ei ole määritetty varausosoitetta."
1677
1678 #: staff.circ.utils.route_to.no_address.error
1679 msgid "Unable to retrieve mailing address."
1680 msgstr "Postiosoitteen haku epäonnistui."
1681
1682 #: staff.circ.utils.payload.author
1683 msgid "Author: %1$s"
1684 msgstr "Tekijä: %1$s"
1685
1686 #: staff.circ.utils.payload.in_transit
1687 msgid "%1$s is in transit."
1688 msgstr "%1$s on kuljetettavana."
1689
1690 #: staff.circ.utils.estimated_wait
1691 msgid "Estimated Wait Time"
1692 msgstr "Arvioitu odotusaika"
1693
1694 #: staff.circ.utils.potential_copies
1695 msgid "Potential Copies "
1696 msgstr "Mahdolliset niteet "
1697
1698 #: staff.circ.utils.queue_position
1699 msgid "Queue Position"
1700 msgstr "Sijainti jonossa"
1701
1702 #: staff.circ.utils.total_holds
1703 msgid "Total Number of Holds"
1704 msgstr "Varauksia yhteensä"
1705
1706 #: staff.circ.utils.find_acq_po.no_po
1707 msgid "Lineitem found (%1$s), but without purchase order"
1708 msgstr "Nimike löytyi (%1$s) mutta ilman ostotilausta"
1709
1710 #: staff.circ.work_log_column.message
1711 msgctxt "staff.circ.work_log_column.message"
1712 msgid "Message"
1713 msgstr "Viesti"
1714
1715 #: staff.circ.work_log_column.when
1716 msgid "When"
1717 msgstr "Milloin"
1718
1719 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
1720 #: staff.circ.work_log_checkout.message
1721 msgid "%1$s circulated %4$s to %3$s (%2$s)"
1722 msgstr "%1$s lainasi kohteen %4$s käyttäjälle %3$s (%2$s)"
1723
1724 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
1725 #: staff.circ.work_log_renew.message
1726 msgid "%1$s renewed %4$s for %3$s (%2$s)"
1727 msgstr "%1$s uusi kohteen %4$s käyttäjälle %3$s (%2$s)"
1728
1729 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1730 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit.message
1731 msgid ""
1732 "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in transit.  Route To = %5$s"
1733 msgstr ""
1734 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, mikä johti kuljetukseen. Kuljetettava "
1735 "kohteeseen = %5$s"
1736
1737 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1738 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit_for_hold.message
1739 msgid ""
1740 "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in a hold-transit.  Route To = %5$s"
1741 msgstr ""
1742 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, mikä johti varauksen kuljetukseen. "
1743 "Kuljetettava kohteeseen = %5$s"
1744
1745 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1746 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.no_change.message
1747 msgid ""
1748 "%1$s attempted checkin of %4$s, but nothing happened.  Route To = %5$s"
1749 msgstr ""
1750 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, mutta mitään ei tapahtunut. Kuljetettava "
1751 "kohteeseen = %5$s"
1752
1753 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1754 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.error.message
1755 msgid ""
1756 "%1$s attempted checkin of %4$s, and an error occurred.  Route To = %5$s"
1757 msgstr ""
1758 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, ja tapahtui virhe. Kuljetettava "
1759 "kohteeseen = %5$s"
1760
1761 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1762 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.success.message
1763 msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, which succeeded.  Route To = %5$s"
1764 msgstr ""
1765 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s ja onnistui. Kuljetettava kohteeseen = "
1766 "%5$s"
1767
1768 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1769 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.hold_shelf.message
1770 msgid ""
1771 "%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Holds Shelf.  "
1772 "Route To = %5$s"
1773 msgstr ""
1774 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, mikä siirsi niteen varaushyllyyn. "
1775 "Kuljetettava kohteeseen = %5$s"
1776
1777 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1778 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.reservation_shelf.message
1779 msgid ""
1780 "%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Reservations "
1781 "Shelf.  Route To = %5$s"
1782 msgstr ""
1783 "%1$s yritti lainata kohteen %4$s, mikä siirsi niteen varaushyllyyn. "
1784 "Kuljetettava kohteeseen = %5$s"
1785
1786 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1787 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.cataloging.message
1788 msgid ""
1789 "%1$s attempted checkin of %4$s, which is a pre-cat and was routed to "
1790 "Cataloging.  Route To = %5$s"
1791 msgstr ""
1792 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, joka on ennakkoluettelo ja joka "
1793 "kuljetettiin luettelointiin. Kuljetettava kohteeseen = %5$s"
1794
1795 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1796 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.not_found.message
1797 msgid ""
1798 "%1$s attempted checkin of %4$s, which was not found, and so was routed to "
1799 "Cataloging.  Route To = %5$s"
1800 msgstr ""
1801 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, jota ei löytynyt, minkä vuoksi "
1802 "kuljetettiin luettelointiin. Kuljetettava kohteeseen = %5$s"
1803
1804 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Original Balance  5 - Voided Balance  6 - Payment Received  7 - Payment Applied
1805 #. # 8 - Change Given  9 - Credit Given  10 - New Balance  11 - Payment Type  12 - Note  13 - API call result
1806 #: staff.circ.work_log_payment_attempt.success.message
1807 msgid "%1$s received %6$s (%11$s) for %3$s (%2$s)."
1808 msgstr "%1$s vastaanotti %6$s (%11$s) asiakkaalta %3$s (%2$s)."
1809
1810 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Original Balance  5 - Voided Balance  6 - Payment Received  7 - Payment Applied
1811 #. # 8 - Change Given  9 - Credit Given  10 - New Balance  11 - Payment Type  12 - Note  13 - API call result
1812 #: staff.circ.work_log_payment_attempt.failure.message
1813 msgid ""
1814 "%1$s attempted receipt of %6$s (%11$s) for %3$s (%2$s), which failed for "
1815 "this reason: %13$s"
1816 msgstr ""
1817 "%1$s yritti vastaanottaa %6$s (%11$s) asiakkaalta %3$s (%2$s), mikä "
1818 "epäonnistui tästä syystä: %13$s"
1819
1820 #: staff.circ.checkin.hold_capture
1821 msgid "Hold Capture"
1822 msgstr "Varauksen kiinnitys"
1823
1824 #: staff.circ.checkin.check_in.tab
1825 msgid "Item Check In"
1826 msgstr "Niteen palautus"
1827
1828 #: staff.circ.renew.tab.label
1829 msgid "Renew Items"
1830 msgstr "Uusi lainat"
1831
1832 #: staff.circ.checkin.error
1833 msgid "Check In Failed (in circ.util.checkin) (%1$s): "
1834 msgstr "Palautus epäonnistui (circ.util.checkin) (%1$s): "
1835
1836 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
1837 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
1838 #: staff.circ.checkin.suggest_offline
1839 msgid ""
1840 "Check In Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
1841 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
1842 msgstr ""
1843 "Palautus epäonnistui. Jos haluat käyttää offline-käyttöliittymää, valitse "
1844 "Lainaus -> Offline-käyttöliittymä yllä olevasta valikkopalkista."
1845
1846 #: staff.circ.checkin.renew_failed.error
1847 msgid "Renew Failed for %1$s"
1848 msgstr "Kohteen %1$s uusinta epäonnistui"
1849
1850 #: staff.circ.checkin.renew_failed.override
1851 msgid "Override Renew Failure?"
1852 msgstr "Ohitetaanko uusinnan epäonnistuminen?"
1853
1854 #: staff.circ.renew.barcode
1855 msgctxt "staff.circ.renew.barcode"
1856 msgid "Barcode: %1$s"
1857 msgstr "Tunnus: %1$s"
1858
1859 #: staff.circ.renew.barcode.status
1860 msgid "Barcode: %1$s Status: %2$s"
1861 msgstr "Tunnus: %1$s Tila: %2$s"
1862
1863 #: staff.circ.renew.barcode.msg
1864 msgid "Barcode: %1$s Message: %2$s"
1865 msgstr "Tunnus: %1$s Viesti: %2$s"
1866
1867 #: staff.circ.renew.override.item_deposit_required.warning.barcode
1868 msgid ""
1869 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Deposit will be added to "
1870 "the patron's account if this action is overrided."
1871 msgstr ""
1872 "Aineiston panttimaksu (nidetunnus %1$s) lisätään asiakkaan tietoihin, jos "
1873 "toiminto ohitetaan."
1874
1875 #: staff.circ.renew.override.item_rental_fee_required.warning.barcode
1876 msgid ""
1877 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Rental Fee will be added "
1878 "to the patron's account if this action is overrided."
1879 msgstr ""
1880 "Niteen vuokramaksu (nidetunnus %1$s) lisätään asiakkaan tietoihin, jos "
1881 "toiminto ohitetaan."
1882
1883 #: staff.circ.holds.activate.prompt
1884 msgid "Are you sure you would like to activate hold %1$s?"
1885 msgstr "Haluatko varmasti aktivoida varauksen %1$s?"
1886
1887 #: staff.circ.holds.activate.prompt.plural
1888 msgid "Are you sure you would like to activate holds %1$s?"
1889 msgstr "Haluatko varmasti aktivoida varaukset %1$s?"
1890
1891 #: staff.circ.holds.suspend.prompt
1892 msgid "Are you sure you would like to suspend hold %1$s?"
1893 msgstr "Haluatko varmasti muuttaa varauksen %1$s ennakkovaraukseksi?"
1894
1895 #: staff.circ.holds.suspend.prompt.plural
1896 msgid "Are you sure you would like to suspend holds %1$s?"
1897 msgstr "Haluatko varmasti muuttaa varaukset %1$s ennakkovarauksiksi?"
1898
1899 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt
1900 msgid ""
1901 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s.  "
1902 "This will also Suspend the hold."
1903 msgstr ""
1904 "Syötä aktivointipäivä (tai valitse Poista, jos haluat nollata) varaukselle "
1905 "%1$s. Tämä myös tekee varauksesta ennakkovarauksen."
1906
1907 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt.plural
1908 msgid ""
1909 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s.  "
1910 "This will also Suspend the holds."
1911 msgstr ""
1912 "Syötä aktivointipäivä (tai valitse Poista, jos haluat nollata) varauksille "
1913 "%1$s. Tämä myös tekee varauksista ennakkovarauksia."
1914
1915 #: staff.circ.holds.activation_date.dialog.description
1916 msgctxt "staff.circ.holds.activation_date.dialog.description"
1917 msgid "Activation Date"
1918 msgstr "Aktivointipäivä"
1919
1920 #: staff.circ.holds.request_date.prompt
1921 msgid ""
1922 "Please enter a new Request Date for hold %1$s.  WARNING: This effectively "
1923 "reorders the holds queue."
1924 msgstr ""
1925 "Syötä uusi pyyntöpäivä varaukselle %1$s. VAROITUS: Tämä järjestää uudelleen "
1926 "varausjonon."
1927
1928 #: staff.circ.holds.request_date.prompt.plural
1929 msgid ""
1930 "Please enter a new Request Date for holds %1$s.  WARNING: This effectively "
1931 "reorders the holds queue."
1932 msgstr ""
1933 "Syötä uusi pyyntöpäivä varauksille %1$s. VAROITUS: Tämä järjestää uudelleen "
1934 "varausjonon."
1935
1936 #: staff.circ.holds.request_date.dialog.description
1937 msgctxt "staff.circ.holds.request_date.dialog.description"
1938 msgid "Request Date"
1939 msgstr "Pyyntöpäivä"
1940
1941 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt
1942 msgid ""
1943 "Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s."
1944 msgstr ""
1945 "Syötä vanhentumispäivä (tai valitse Poista, jos haluat nollata) varaukselle "
1946 "%1$s."
1947
1948 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt.plural
1949 msgid ""
1950 "Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s."
1951 msgstr ""
1952 "Syötä vanhentumispäivä (tai valitse Poista, jos haluat nollata) varauksille "
1953 "%1$s."
1954
1955 #: staff.circ.holds.expire_time.dialog.description
1956 msgid "Expiration Date"
1957 msgstr "Vanhentumispäivä"
1958
1959 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt
1960 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for hold %1$s."
1961 msgstr "Syötä vanhentumispäivä hyllyssä varaukselle %1$s."
1962
1963 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt.plural
1964 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for holds %1$s."
1965 msgstr "Syötä vanhentumispäivä hyllyssä varauksille %1$s."
1966
1967 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description
1968 msgctxt "staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description"
1969 msgid "Shelf Expire Time"
1970 msgstr "Vanhentumisaika hyllyssä"
1971
1972 #: staff.circ.holds.modifying_holds
1973 msgid "Modifying Holds"
1974 msgstr "Muutetaan varauksia"
1975
1976 #: staff.circ.holds.modifying_holds.yes
1977 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.yes"
1978 msgid "Yes"
1979 msgstr "Kyllä"
1980
1981 #: staff.circ.holds.modifying_holds.no
1982 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.no"
1983 msgid "No"
1984 msgstr "Ei"
1985
1986 #: staff.circ.hold_update.hold_ids.failed
1987 msgid "Number of holds not updated: %1$s "
1988 msgstr "Ei-päivitettyjen varausten lukumäärä: %1$s "
1989
1990 #: staff.circ.holds.already_activated
1991 msgid "Hold %1$s was already activated."
1992 msgstr "Varaus %1$s on jo aktivoitu."
1993
1994 #: staff.circ.holds.already_activated.plural
1995 msgid "Holds %1$s were already activated."
1996 msgstr "Varaukset %1$s on jo aktivoitu."
1997
1998 #: staff.circ.holds.already_suspended
1999 msgid "Hold %1$s was already suspended."
2000 msgstr "Varaus %1$s on jo muutettu ennakkovaraukseksi."
2001
2002 #: staff.circ.holds.already_suspended.plural
2003 msgid "Holds %1$s were already suspended."
2004 msgstr "Varaukset %1$s on jo muutettu ennakkovarauksiksi."
2005
2006 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_modified
2007 msgid "Holds not likely modified."
2008 msgstr "Varauksia ei luultavasti muutettu."
2009
2010 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_activated
2011 msgid "Holds not likely activated."
2012 msgstr "Varauksia ei luultavasti aktivoitu."
2013
2014 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_suspended
2015 msgid "Holds not likely suspended."
2016 msgstr "Varauksia ei luultavasti muutettu ennakkovarauksiksi."
2017
2018 #: staff.circ.holds.alt_view.label
2019 msgid "Detail View"
2020 msgstr "Yksityiskohtainen näkymä"
2021
2022 #: staff.circ.holds.alt_view.accesskey
2023 msgctxt "staff.circ.holds.alt_view.accesskey"
2024 msgid "V"
2025 msgstr "V"
2026
2027 #: staff.circ.holds.list_view.label
2028 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.label"
2029 msgid "List View"
2030 msgstr "Luettelonäkymä"
2031
2032 #: staff.circ.holds.list_view.accesskey
2033 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.accesskey"
2034 msgid "V"
2035 msgstr "V"
2036
2037 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.prompt
2038 msgid "Enter barcode for item missing pieces:"
2039 msgstr "Syötä tunnus niteelle, jonka osia puuttuu:"
2040
2041 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.title
2042 msgid "Missing Pieces"
2043 msgstr "Osia puuttuu"
2044
2045 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.error_alert
2046 msgid "No item with barcode \"%1$s\""
2047 msgstr "Ei nidettä tunnuksella \"%1$s\""
2048
2049 #~ msgid "Mis-scan or non-cataloged item.  Checkout as a pre-cataloged item?"
2050 #~ msgstr ""
2051 #~ "Virheellinen luku tai ei-luetteloitu nide. Lainataanko ennakkoon "
2052 #~ "luetteloituna niteenä?"