Translation updates - po files
[Evergreen.git] / build / i18n / po / circ.properties / fi-FI.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/circ.properties
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2016-08-25 17:09-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2014-08-28 05:48+0000\n"
8 "Last-Translator: Finnish <Unknown>\n"
9 "Language-Team: Finnish <evergreen@jns.fi>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2016-08-26 05:18+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 18179)\n"
15 "X-Project-Style: mozilla\n"
16 "X-Accelerator-Marker: &\n"
17 "Language: fi\n"
18 "X-Merge-On: location\n"
19
20 #: staff.circ.alert
21 msgid "Alert"
22 msgstr "Huomautus"
23
24 #: staff.circ.item_no_circs
25 msgid "Item %1$s has never circulated."
26 msgstr "Nidettä %1$s ei ole koskaan lainattu."
27
28 #: staff.circ.item_no_user
29 msgid "Item %1$s circulation is an aged circulation and has no linked user."
30 msgstr ""
31
32 #: staff.circ.aged_circ
33 msgid "<Aged Circulation>"
34 msgstr ""
35
36 #: staff.circ.invalid_date
37 msgid "Invalid Date"
38 msgstr "Virheellinen päiväys"
39
40 #: staff.circ.future_date
41 msgid "Future Date"
42 msgstr "Tulevaisuuden päiväys"
43
44 #: staff.circ.process_item
45 msgid "Check In / Process Item"
46 msgstr "Palauta / käsittele nide"
47
48 #: staff.circ.backdated_checkin
49 msgid "Backdated %1$s Check In"
50 msgstr "Palautettu %1$s menneellä päiväyksellä"
51
52 #: staff.circ.backdate.exception
53 msgid "Problem setting backdate: %1$s"
54 msgstr "Ongelma menneen päiväyksen asetuksessa: %1$s"
55
56 #: staff.circ.unimplemented
57 msgctxt "staff.circ.unimplemented"
58 msgid "Not Yet Implemented"
59 msgstr "Ei vielä otettu käyttöön"
60
61 #: staff.circ.check_digit.bad
62 msgctxt "staff.circ.check_digit.bad"
63 msgid ""
64 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
65 "anyway?"
66 msgstr ""
67 "Virheellinen nidetunnus, mahdollisesti virheellinen luku. Käytetäänkö tätä "
68 "tunnusta (\"%1$s\") siitä huolimatta?"
69
70 #: staff.circ.barcode.bad
71 msgid "Bad Barcode"
72 msgstr "Virheellinen nidetunnus"
73
74 #: staff.circ.cancel
75 msgctxt "staff.circ.cancel"
76 msgid "Cancel"
77 msgstr "Peruuta"
78
79 #: staff.circ.barcode.accept
80 msgid "Accept Barcode"
81 msgstr "Hyväksy tunnus"
82
83 #: staff.circ.confirm
84 msgid "Check here to confirm this action"
85 msgstr "Vahvista toiminto valitsemalla tämä"
86
87 #: staff.circ.confirm.msg
88 msgid "Check here to confirm this message."
89 msgstr "Vahvista viesti valitsemalla tämä."
90
91 #. # If we know the name of the object, we could parameterize that as well
92 #: staff.circ.checkin.exception
93 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin: %1$s"
94 msgstr "Virhe suoritettaessa circ.util.checkin: %1$s"
95
96 #: staff.circ.checkin2.exception
97 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin2: %1$s"
98 msgstr "Virhe suoritettaessa circ.util.checkin2: %1$s"
99
100 #: staff.circ.checkin.exception.external
101 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.external"
102 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
103 msgstr "circ.checkin: Kutsutaan ulkoista .on_checkin()"
104
105 #: staff.circ.checkin2.exception.external
106 msgid "circ.checkin2: Calling external .on_checkin()"
107 msgstr "circ.checkin2: Kutsutaan ulkoista .on_checkin()"
108
109 #: staff.circ.checkin.exception.no_external
110 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.no_external"
111 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
112 msgstr "circ.checkin: Kutsutaan ulkoista .on_checkin()"
113
114 #: staff.circ.checkin2.exception.no_external
115 msgid "circ.util.checkin2: No external .on_failure()"
116 msgstr "circ.util.checkin2: Ei ulkoista .on_failure()"
117
118 #: staff.circ.util.checkin.exception.external
119 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.external"
120 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
121 msgstr "circ.util.checkin: Kutsutaan ulkoista .on_checkin()"
122
123 #: staff.circ.util.checkin.exception.no_external
124 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.no_external"
125 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
126 msgstr "circ.util.checkin: Kutsutaan ulkoista .on_checkin()"
127
128 #: staff.circ.backdate.success
129 msgid "Circ ID %1$s backdated to %2$s"
130 msgstr "LainaID %1$s merkitty menneelle päiväykselle %2$s"
131
132 #: staff.circ.backdate.failure
133 msgid "Circ ID %1$s failed backdating due to %2$s"
134 msgstr "LainaID:n %$s merkintä menneelle päiväykselle %2$s epäonnistui"
135
136 #: staff.circ.backdate.circ_ids.prompt
137 msgid "Number of circulations selected: %1$s "
138 msgstr "Valittujen lainojen lukumäärä: %1$s "
139
140 #: staff.circ.backdate.circ_ids.failed
141 msgid "Number of circulations not backdated: %1$s "
142 msgstr "Menneelle päiväykselle merkitsemättömien lainojen lukumäärä: %1$s "
143
144 #: staff.circ.checkout.sorting.exception
145 msgid "error in sorting non-cataloged items: %1$s"
146 msgstr "Ei-luetteloimattomien niteiden lajitteluvirhe: %1$s"
147
148 #: staff.circ.checkout.date.exception
149 msgid "Use this format: YYYY-MM-DD"
150 msgstr "Käytä muotoa: VVVV-KK-PP"
151
152 #: staff.circ.checkout.unimplemented
153 msgctxt "staff.circ.checkout.unimplemented"
154 msgid "Not Yet Implemented"
155 msgstr "Ei vielä otettu käyttöön"
156
157 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.msg
158 msgid "Enter the number of %1$s circulating:"
159 msgstr "Lainattavien niteiden määrä (%1$s):"
160
161 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.title
162 msgid "Non-cataloged Items"
163 msgstr "Ei-luetteloidut niteet"
164
165 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.msg
166 msgid "You tried to circulate %1$d %2$s.  The maximum is 99 per action."
167 msgstr "Yritit lainata %1$d %2$s.  Enimmäismäärä on 99 per toiminto."
168
169 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title
170 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title"
171 msgid "Non-cataloged Circulation"
172 msgstr "Ei-luetteloitu laina"
173
174 #: staff.circ.checkout.ok.btn
175 msgctxt "staff.circ.checkout.ok.btn"
176 msgid "OK"
177 msgstr "OK"
178
179 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.msg
180 msgid "Are you sure you want to circulate %1$d %2$s?"
181 msgstr "Haluatko varmasti lainata niteen %1$d %2$s?"
182
183 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title
184 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title"
185 msgid "Non-cataloged Circulation"
186 msgstr "Ei-luetteloitu laina"
187
188 #: staff.circ.checkout.yes.btn
189 msgctxt "staff.circ.checkout.yes.btn"
190 msgid "Yes"
191 msgstr "Kyllä"
192
193 #: staff.circ.checkout.no.btn
194 msgctxt "staff.circ.checkout.no.btn"
195 msgid "No"
196 msgstr "Ei"
197
198 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.msg
199 msgid "Error with non-cataloged checkout.  %1$s is not a valid number."
200 msgstr ""
201 "Virhe ei-luetteloidun niteen lainassa.  %1$s ei ole kelvollinen numero."
202
203 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title
204 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title"
205 msgid "Non-cataloged Circulation"
206 msgstr "Ei-luetteloitu laina"
207
208 #: staff.circ.checkout.disable.error
209 msgid "Error determining whether to disable checkout."
210 msgstr "Virhe määritettäessä, otetaanko lainaus pois käytöstä."
211
212 #: staff.circ.checkout.date.too_early.error
213 msgid "Due date needs to be after today."
214 msgstr "Eräpäivän on oltava tämän päivän jälkeen."
215
216 #: staff.circ.checkout.barcode.failed
217 msgid "%1$s failed."
218 msgstr "%1$s epäonnistui."
219
220 #: staff.circ.checkout.non_cataloged.pending
221 msgid "Non-cataloged checkout pending..."
222 msgstr "Ei-luetteloitu laina vireillä..."
223
224 #: staff.circ.checkout.barcode.pending
225 msgid "%1$s checkout pending..."
226 msgstr "%1$s laina vireillä..."
227
228 #: staff.circ.checkout.barcode.failed.alert
229 msgid "Check Out Failed %1$s"
230 msgstr "Lainaus epäonnistui %1$s"
231
232 #: staff.circ.checkout.override.confirm
233 msgid "Override Checkout Failure?"
234 msgstr "Ohitetaanko lainauksen epäonnistuminen?"
235
236 #: staff.circ.checkout.override.item_deposit_required.warning
237 msgid ""
238 "A billing for an Item Deposit will be added to the patron's account if this "
239 "action is overrided."
240 msgstr ""
241 "Jos toiminto ohitetaan, aineiston panttimaksu lisätään asiakkaan tietoihin."
242
243 #: staff.circ.checkout.override.item_rental_fee_required.warning
244 msgid ""
245 "A billing for an Item Rental Fee will be added to the patron's account if "
246 "this action is overrided."
247 msgstr ""
248 "Jos toiminto ohitetaan, aineiston vuokramaksu lisätään asiakkaan tietoihin."
249
250 #: staff.circ.checkout.override.will_auto
251 msgid ""
252 "If overridden now, subsequent checkouts during this patron's session will "
253 "auto-override this event."
254 msgstr ""
255 "Jos toiminto ohitetaan nyt, asiakkaan istunnon aikana tehdyt myöhemmät "
256 "lainat ohittavat tämän tapahtuman automaattisesti."
257
258 #: staff.circ.checkout.error_retrieving_copy_status
259 msgid "Could not retrieve the name of the current status for the copy"
260 msgstr "Nimekkeen tilan nimeä ei voitu hakea."
261
262 #: staff.circ.checkout.not_cataloged.confirm
263 msgid ""
264 "Barcode %1$s was either mis-scanned or is a non-cataloged item.  Checkout as "
265 "a pre-cataloged item?"
266 msgstr ""
267 "Viivakoodi %1$s on väärin, tai nidettä ei ole tietokannassa. Lainataanko "
268 "ennakkoon luetteloituna niteenä?"
269
270 #: staff.circ.pre_cataloged
271 msgid "Pre-cataloged"
272 msgstr "Ennakkoon luetteloitu"
273
274 #: staff.circ.non_cataloged
275 msgid "Non-cataloged"
276 msgstr "Ei-luetteloitu"
277
278 #: staff.circ.checkout.cancelled
279 msgid "Checkout cancelled"
280 msgstr "Lainaus peruttu"
281
282 #: staff.circ.checkout.card.inactive
283 msgid ""
284 "The card used to retrieve this account is inactive and may not be used to "
285 "circulate items."
286 msgstr ""
287 "Asiakastilin hakemiseen käytetty kortti ei ole käytössä, eikä sitä voi "
288 "käyttää lainaukseen."
289
290 #: staff.circ.checkout.barcode.check_out_failed
291 msgid "Check Out Failed"
292 msgstr "Lainaus epäonnistui"
293
294 #: staff.circ.checkout.account.inactive
295 msgid "This account is inactive and may not circulate items."
296 msgstr "Asiakastunnus ei ole aktiivinen eikä sillä voi lainata."
297
298 #: staff.circ.checkout.account.expired
299 msgid "This account has expired and may not circulate items."
300 msgstr "Asiakastunnus on vanhentunut, eikä sillä voi lainata."
301
302 #: staff.circ.checkout.item_due
303 msgid "This item was due on %1$s."
304 msgstr "Tämän niteen eräpäivä oli %1$s."
305
306 #: staff.circ.checkout.normal_checkin_then_checkout
307 msgid "Normal Checkin then Checkout"
308 msgstr "Normaali palautus ja sitten lainaus"
309
310 #: staff.circ.checkout.forgiving_checkin_then_checkout
311 msgid "Forgiving Checkin then Checkout"
312 msgstr "Anteeksiantava palautus ja sitten lainaus"
313
314 #: staff.circ.checkout.abort_transit_then_checkout
315 msgid "Abort Transit then Checkout"
316 msgstr "Keskeytä kuljetus ja lainaa"
317
318 #: staff.circ.checkout.offer_renewal
319 msgid "Renew Item"
320 msgstr "Lainan uusiminen"
321
322 #: staff.circ.checkout.network_failure
323 msgid "There was a network failure."
324 msgstr "Verkkovirhe."
325
326 #: staff.circ.checkout.copy_status
327 msgid "Copy status = %1$s"
328 msgstr "Niteen tila = %1$s"
329
330 #: staff.circ.checkout.alert_message
331 msgid "Alert Message = %1$s"
332 msgstr "Huomautusviesti = %1$s"
333
334 #: staff.circ.checkout.permission_denied
335 msgid "Permission Denied = %1$s"
336 msgstr "Ei oikeutta = %1$s"
337
338 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
339 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
340 #: staff.circ.checkout.suggest_offline
341 msgid ""
342 "Check Out Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
343 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
344 msgstr ""
345 "Lainaus epäonnistui. Jos haluat käyttää offline-käyttöliittymää, valitse "
346 "ylhäältä olevasta valikkopalkista Lainaus -> Offline-käyttöliittymä"
347
348 #: staff.circ.checkout.barcode
349 msgctxt "staff.circ.checkout.barcode"
350 msgid "Barcode:"
351 msgstr "Nidetunnus:"
352
353 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_other
354 msgid "This copy was checked out by another patron on %1$s."
355 msgstr "Tämän niteen on lainannut %1$s toinen asiakas."
356
357 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_renew
358 msgid "This copy is already checked out to this patron."
359 msgstr "Tämä nide on jo lainattu tälle asiakkaalle."
360
361 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_today
362 msgid "This copy was already checked out to this patron today."
363 msgstr "Tämä nide on jo lainattu tälle asiakkaalle tänään."
364
365 #: staff.circ.circ_brief.staff_out_id
366 msgid "Check Out Staff ID = %1$s"
367 msgstr "Lainaa henkilökuntatunnuksella = %1$s"
368
369 #: staff.circ.circ_brief.staff_in_id
370 msgid "Check In Staff ID = %1$s"
371 msgstr "Palauta henkilökuntatunnuksella = %1$s"
372
373 #: staff.circ.circ_brief.failure
374 msgid "Failure rendering circulation."
375 msgstr "Lainauksen valmistelu epäonnistui."
376
377 #: staff.circ.copy_details.hold
378 msgid "Hold ID = %1$s"
379 msgstr "Varaustunnus = %1$s"
380
381 #: staff.circ.copy_details.transit
382 msgid "Transit ID = %1$s"
383 msgstr "Kuljetustunnus = %1$s"
384
385 #: staff.circ.copy_details.circ
386 msgid "Circulation ID = %1$s"
387 msgstr "Lainaustunnus = %1$s"
388
389 #: staff.circ.copy_details.last_circ
390 msgid "Last Circulation"
391 msgstr "Edellinen lainaus"
392
393 #: staff.circ.copy_details.current_circ
394 msgid "Current Circulation"
395 msgstr "Nykyinen lainaus"
396
397 #: staff.circ.copy_details.no_circ
398 msgid "This item has yet to circulate."
399 msgstr "Tätä nidettä ei vielä ole lainattu."
400
401 #: staff.circ.copy_details.not_transit
402 msgid "This item is not in transit."
403 msgstr "Tämä nide ei ole kuljetettavana."
404
405 #: staff.circ.copy_details.desk_renewal
406 msgid "Desk"
407 msgstr "Tiski"
408
409 #: staff.circ.copy_details.opac_renewal
410 msgid "OPAC"
411 msgstr "Verkkokirjasto"
412
413 #: staff.circ.copy_details.phone_renewal
414 msgid "Phone"
415 msgstr "Puhelin"
416
417 #. # Displays user info: "Family name, First name : Barcode"
418 #: staff.circ.copy_details.user_details
419 msgid "%1$s, %2$s : %3$s"
420 msgstr "%1$s, %2$s : %3$s"
421
422 #: staff.circ.copy_details.bad_hold_status
423 msgid ""
424 "This item is not captured for a hold, however its status is incorrectly set "
425 "to \"On Holds Shelf\".  Please check this item in to correct the status."
426 msgstr ""
427 "Nidettä ei ole kiinnitetty varatuksi, vaikka sen tilaksi on virheellisesti "
428 "määritetty \"Varaushyllyssä\". Korjaa tila valitsemalla tämä."
429
430 #: staff.circ.copy_details.no_hold
431 msgid "This item is not captured for a hold."
432 msgstr "Tätä nidettä ei ole kiinnitetty varatuksi."
433
434 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year
435 msgid "%1$s : %2$s"
436 msgstr "%1$s : %2$s"
437
438 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year.legacy_label
439 msgid "Legacy/Not Dated"
440 msgstr "Vanha / ei päivätty"
441
442 #. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
443 #: staff.circ.copy_details.duration_rule_format
444 msgctxt "staff.circ.copy_details.duration_rule_format"
445 msgid "%1$s"
446 msgstr "%1$s"
447
448 #. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
449 #: staff.circ.copy_details.duration_rule_tooltip_format
450 msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s renewals"
451 msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s uusintaa"
452
453 #. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
454 #: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format
455 msgctxt "staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format"
456 msgid "%1$s"
457 msgstr "%1$s"
458
459 #. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
460 #: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_tooltip_format
461 msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
462 msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
463
464 #. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
465 #: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format
466 msgctxt "staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format"
467 msgid "%1$s"
468 msgstr "%1$s"
469
470 #. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
471 #: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_tooltip_format
472 msgid "%3$s Is Percent? %4$s"
473 msgstr "%3$s on prosentti? %4$s"
474
475 #. # From asset::copy_location: 1 - Can Circulate?  2 - Is Holdable?  3 - Hold Capture Requires Verification?  4 - Is OPAC Visible?
476 #: staff.circ.copy_details.location_tooltip
477 msgid ""
478 "Circulate? %1$s  Holdable? %2$s  Hold Verify? %3$s  OPAC Visible? %4$s"
479 msgstr ""
480 "Lainattavissa? %1$s  Varattavissa? %2$s  Varausvahvistus? %3$s  Näkyy "
481 "verkkokirjastossa? %4$s"
482
483 #. # From config::copy_status: 1 - OPAC Visible?  2 - Is Holdable?
484 #: staff.circ.copy_details.copy_status_tooltip
485 msgid "OPAC Visible? %1$s  Holdable? %2$s"
486 msgstr "Näkyy verkkokirjastossa? %1$s  Varattavissa? %2$s"
487
488 #: staff.circ.copy_status.tab_name
489 msgid "Item Status"
490 msgstr "Niteen tila"
491
492 #: staff.circ.copy_status.action.complete
493 msgid "Action complete."
494 msgstr "Toiminto suoritettu."
495
496 #: staff.circ.copy_status.sel_checkin.error
497 msgid "Checkin did not likely happen."
498 msgstr "Palautus ei luultavasti onnistunut."
499
500 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcode.error
501 msgid "Barcode %1$s was not likely replaced."
502 msgstr "Tunnusta %1$s ei luultavasti korvattu."
503
504 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcodes.error
505 msgid "Barcode replacements did not likely happen."
506 msgstr "Tunnusten korvauksia ei luultavasti toteutettu."
507
508 #: staff.circ.copy_status.sel_edit.error
509 msgid "with copy editor"
510 msgstr "nidemuokkaustyökalulla"
511
512 #: staff.circ.copy_status.sel_renew.not_circulating
513 msgid "Item with barcode %1$s is not circulating."
514 msgstr "Nide tunnuksella %1$s ei ole lainattavissa."
515
516 #: staff.circ.copy_status.upload_file.title
517 msgid "Import Barcode File"
518 msgstr "Tuo tunnustiedosto"
519
520 #: staff.circ.copy_status.upload_file.complete
521 msgid "File uploaded."
522 msgstr "Tiedosto ladattu."
523
524 #: staff.circ.copy_status.upload_file.no_barcodes
525 msgid "No barcodes found in file."
526 msgstr "Tiedostosta ei löytynyt tunnuksia."
527
528 #: staff.circ.copy_status.add_items.title
529 msgid "Add Item for record # %1$s"
530 msgstr "Lisää nide tietueeseen # %1$s"
531
532 #: staff.circ.copy_status.del_items.confirm
533 msgid "Are you sure you want to delete these items? %1$s"
534 msgstr "Haluatko varmasti tuhota nämä niteet? %1$s"
535
536 #: staff.circ.copy_status.del_items.title
537 msgctxt "staff.circ.copy_status.del_items.title"
538 msgid "Override Delete Failure?"
539 msgstr "Ohitetaanko tuhoamisen epäonnistuminen?"
540
541 #: staff.circ.copy_status.del_items.success
542 msgid "Items Deleted"
543 msgstr "Niteet tuhottu"
544
545 #: staff.circ.copy_status.del_items.success.error
546 msgid "Batch Item Deletion"
547 msgstr "Niteiden poistaminen erissä"
548
549 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.mark_destination
550 msgid "Please mark a volume as the destination and then try this again."
551 msgstr "Merkitse signum kohteeksi ja yritä sitten uudelleen."
552
553 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.problem
554 msgid "All copies not likely transferred."
555 msgstr "Kaikkia niteitä ei luultavasti siirretty."
556
557 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.perm_failure
558 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
559 msgstr "Sinulla ei ole oikeutta lisätä signumeja valittuun kirjastoon."
560
561 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.title
562 msgid "Add Volume/Item for Record # %1$s"
563 msgstr "Lisää signum/nide tietueeseen # %1$s"
564
565 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.perm_failure
566 msgid "You do not have permission to edit this volume."
567 msgstr "Sinulla ei ole oikeutta muokata tätä signumia."
568
569 #: staff.circ.copy_status.edit_volume.title
570 msgid "Volume for record # %1$s"
571 msgstr "Signum tietueessa # %1$s"
572
573 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.title
574 msgid "Volumes for record # %1$s"
575 msgstr "Signumit tietueessa # %1$s"
576
577 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.duplicate
578 msgid ""
579 "Edit failed:  You tried to change a volume's callnumber to one that is "
580 "already in use for the given library.  You should transfer the items to the "
581 "desired callnumber instead."
582 msgstr ""
583 "Muokkaus epäonnistui: Yritit muuttaa signumin hyllypaikan sellaiseksi, joka "
584 "on jo käytössä valitussa kirjastossa. Siirrä sen sijaan niteet haluttuun "
585 "hyllypaikkaan."
586
587 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.success
588 msgid "Volumes modified."
589 msgstr "Signumeja muokattu."
590
591 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.singular
592 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
593 msgstr "Haluatko varmasti tuhota tämän signumin?"
594
595 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.plural
596 msgid "Are you sure you would like to delete these volumes?"
597 msgstr "Haluatko varmasti tuhota nämä signumit?"
598
599 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.title
600 msgid "Delete Volumes?"
601 msgstr "Tuhotaanko signumit?"
602
603 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete
604 msgid "Delete"
605 msgstr "Tuhoa"
606
607 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel
608 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel"
609 msgid "Cancel"
610 msgstr "Peruuta"
611
612 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.override
613 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.override"
614 msgid "Override Delete Failure?"
615 msgstr "Ohitetaanko tuhoamisen epäonnistuminen?"
616
617 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies
618 msgid ""
619 "You must delete all the items on the volume before you may delete the volume "
620 "itself."
621 msgstr ""
622 "Kaikki signumiin kuuluvat niteet on tuhottava, ennan kuin voit tuhota itse "
623 "signumin."
624
625 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies.confirm
626 msgid "Delete Volume and Items"
627 msgstr "Tuhoa signum ja niteet"
628
629 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies.cancel
630 msgid "Cancel Delete"
631 msgstr "Peru tuhoaminen"
632
633 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.status
634 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
635 msgstr "Signum merkitty niteiden siirtokohteeksi"
636
637 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.prompt
638 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
639 msgstr "Valitse vain yksi signum niteen siirtokohteeksi."
640
641 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.title
642 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_volume.title"
643 msgid "Limit Selection"
644 msgstr "Rajoita valintaa"
645
646 #: staff.circ.copy_status.ok
647 msgctxt "staff.circ.copy_status.ok"
648 msgid "OK"
649 msgstr "OK"
650
651 #: staff.circ.copy_status.mark_library
652 msgid "Library and Record marked as Volume Transfer Destination"
653 msgstr "Kirjasto ja tietue merkitty signumin siirtokohteeksi"
654
655 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one
656 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
657 msgstr "Valitse vain yksi kirjasto signumin siirtokohteeksi."
658
659 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title
660 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title"
661 msgid "Limit Selection"
662 msgstr "Rajoita valintaa"
663
664 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.none
665 msgid ""
666 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
667 "and then try this again."
668 msgstr ""
669 "Merkitse kirjasto kohteeksi kokoelmien hallinnasta ja yritä uudelleen."
670
671 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.confirm
672 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
673 msgstr "Siirretäänkö signumit %1$s kirjastoon %2$s seuraavalla tietueella?"
674
675 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.transfer.label
676 msgid "Transfer"
677 msgstr "Siirrä"
678
679 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label
680 msgctxt "staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label"
681 msgid "Cancel"
682 msgstr "Peruuta"
683
684 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.accesskey
685 msgid "C"
686 msgstr "P"
687
688 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.title
689 msgid "Volume Transfer"
690 msgstr "Signumin siirto"
691
692 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.aborted
693 msgid "Transfer Aborted"
694 msgstr "Siirto peruttu"
695
696 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.override_failure
697 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
698 msgstr "Ohitetaanko signumin siirron epäonnistuminen?"
699
700 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cannot_have_vols
701 msgid "That destination cannot have volumes."
702 msgstr "Valitsemallasi kohteella ei voi olla signumeja."
703
704 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.success
705 msgid "Volumes transferred."
706 msgstr "Signumit siirretty."
707
708 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.error
709 msgid "All volumes not likely transferred."
710 msgstr "Kaikkia signumeja ei luultavasti siirretty."
711
712 #: staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt
713 msgctxt "staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt"
714 msgid ""
715 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
716 "anyway?"
717 msgstr ""
718 "Virheellinen tunnus, nidetunnuksen luku saattoi epäonnistua. Käytetäänkö "
719 "tätä tunnusta (\"%1$s\") siitä huolimatta?"
720
721 #: staff.circ.copy_status.status.null_result
722 msgid "Something weird happened.  Result was null."
723 msgstr "Tapahtui jotakin outoa. Tulos oli nolla."
724
725 #: staff.circ.copy_status.status.copy_not_found
726 msgid "%1$s was either mis-scanned or is not cataloged."
727 msgstr "%1$s joko luettiin väärin tai ei ole luetteloitu."
728
729 #: staff.circ.copy_status.status.not_cataloged
730 msgctxt "staff.circ.copy_status.status.not_cataloged"
731 msgid "Not Cataloged"
732 msgstr "Ei luetteloitu"
733
734 #: staff.circ.copy_status.status.pre_cat
735 msgid "Item is a pre-cataloged item."
736 msgstr "Nide on ennalta luetteloitu."
737
738 #: staff.circ.copy_status.status.hold
739 msgid "Item is captured for a Hold."
740 msgstr "Nide on kiinnitetty varatuksi."
741
742 #: staff.circ.copy_status.status.transit
743 msgid "Item is in Transit."
744 msgstr "Nide on kuljetettavana."
745
746 #: staff.circ.copy_status.status.circ
747 msgid "Item is circulating."
748 msgstr "Nide on lainassa."
749
750 #: staff.circ.copy_status.alt_view.label
751 msgid "Alternate View"
752 msgstr "Vaihtoehtoinen näkymä"
753
754 #: staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey
755 msgctxt "staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey"
756 msgid "V"
757 msgstr "V"
758
759 #: staff.circ.copy_status.list_view.label
760 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.label"
761 msgid "List View"
762 msgstr "Luettelonäkymä"
763
764 #: staff.circ.copy_status.list_view.accesskey
765 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.accesskey"
766 msgid "V"
767 msgstr "V"
768
769 #: staff.circ.hold_capture.print.to_printer
770 msgid "To Printer"
771 msgstr "Tulostimeen"
772
773 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
774 #: staff.circ.hold_capture.print.barcode
775 msgctxt "staff.circ.hold_capture.print.barcode"
776 msgid "Barcode:"
777 msgstr "Tunnus:"
778
779 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
780 #: staff.circ.hold_capture.print.title
781 msgid "Title:"
782 msgstr "Nimeke:"
783
784 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
785 #: staff.circ.hold_capture.print.author
786 msgid "Author:"
787 msgstr "Tekijä:"
788
789 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
790 #: staff.circ.hold_capture.print.route_to
791 msgid "Route to:"
792 msgstr "Kuljetettava kohteeseen:"
793
794 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
795 #: staff.circ.hold_capture.print.patron
796 msgid "Patron:"
797 msgstr "Asiakas:"
798
799 #: staff.circ.hold_capture.calling_external
800 msgid "circ.hold_capture: Calling external .on_hold_capture()"
801 msgstr "circ.hold_capture: Kutsutaan ulkoista .on_hold_capture()"
802
803 #: staff.circ.hold_capture.no_external
804 msgid "circ.hold_capture: No external .on_hold_capture()"
805 msgstr "circ.hold_capture: Ei ulkoista .on_hold_capture()"
806
807 #: staff.circ.hold_capture.capture_failed
808 msgid "Could not capture hold."
809 msgstr "Varauksen kiinnitys epäonnistui."
810
811 #: staff.circ.hold_capture.error
812 msgid "FIXME: need special alert and error handling"
813 msgstr "FIXME: tarvitaan erityistä huomautus- ja virhekäsittelyä"
814
815 #: staff.circ.route_to.hold_shelf
816 msgid "HOLD SHELF"
817 msgstr "VARAUSHYLLY"
818
819 #: staff.circ.route_to.public_hold_shelf
820 msgid "PUBLIC HOLD SHELF"
821 msgstr "JULKINEN VARAUSHYLLY"
822
823 #: staff.circ.route_to.private_hold_shelf
824 msgid "PRIVATE HOLD SHELF"
825 msgstr "YKSITYINEN VARAUSHYLLY"
826
827 #: staff.circ.in_house_use.tab_name
828 msgid "In-House Use"
829 msgstr "Kirjaston sisäisessä käytössä"
830
831 #: staff.circ.in_house_use.barcode
832 msgctxt "staff.circ.in_house_use.barcode"
833 msgid "Barcode:"
834 msgstr "Tunnus:"
835
836 #: staff.circ.in_house_use.noncat_sort_error
837 msgid "error in noncat sorting:"
838 msgstr "virhe ei-luetteloitujen lajittelussa:"
839
840 #: staff.circ.in_house_use.noncataloged
841 msgid "Non-Cataloged"
842 msgstr "Ei-luetteloitu"
843
844 #: staff.circ.in_house_use.items_dump
845 msgid "items = "
846 msgstr "niteet = "
847
848 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple
849 msgid "Are you sure you want to mark %1$s as having been used %2$s times?"
850 msgstr "Haluatko varmasti merkitä kohteen %1$s käyttökerroiksi %2$s?"
851
852 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple.title
853 msgid "In-House Use Verification"
854 msgstr "Kirjaston sisäisen käytön varmistus"
855
856 #: staff.circ.in_house_use.yes
857 msgctxt "staff.circ.in_house_use.yes"
858 msgid "Yes"
859 msgstr "Kyllä"
860
861 #: staff.circ.in_house_use.no
862 msgctxt "staff.circ.in_house_use.no"
863 msgid "No"
864 msgstr "Ei"
865
866 #. # adjust Circulation -> Offline Interface to match your translation in lang.dtd
867 #: staff.circ.in_house_use.failed.verbose
868 msgid ""
869 "In House Use Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
870 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
871 msgstr ""
872 "Kirjaston sisäinen käyttö epäonnistui. Jos haluat käyttää offline-"
873 "käyttöliittymää, valitse yllä olevasta valikkopalkista Lainaus -> Offline-"
874 "käyttöliittymä"
875
876 #: staff.circ.in_house_use.failed
877 msgid "In House Use Failed"
878 msgstr "Kirjaston sisäinen käyttö epäonnistui"
879
880 #: staff.circ.in_house_use.ok
881 msgctxt "staff.circ.in_house_use.ok"
882 msgid "OK"
883 msgstr "OK"
884
885 #: staff.circ.in_house_use.external
886 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_in_house_use()"
887 msgstr "circ.in_house_use: Kutsutaan ulkoista .on_in_house_use()"
888
889 #: staff.circ.in_house_use.no_external
890 msgid "circ.in_house_use: No external .on_in_house_use()"
891 msgstr "circ.in_house_use: Ei ulkoista .on_in_house_use()"
892
893 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.external
894 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_failure()"
895 msgstr "circ.in_house_use: Kutsutaan ulkoista .on_failure()"
896
897 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.no_external
898 msgid "circ.in_house_use: No external .on_failure()"
899 msgstr "circ.in_house_use: Ei ulkoista .on_failure()"
900
901 #: staff.circ.print_list_template.window.title
902 msgid "Template Macros"
903 msgstr "Kuittipohjamakrot"
904
905 #: staff.circ.print_list_template.window.heading
906 msgid "General:"
907 msgstr "Yleinen:"
908
909 #: staff.circ.print_list_template.window.template_type
910 msgid "For type: %1$s"
911 msgstr "Tyypille: %1$s"
912
913 #: staff.circ.print_list_template.window.close
914 msgid "Close Window"
915 msgstr "Sulje ikkuna"
916
917 #: staff.circ.print_list_template.preview
918 msgid "preview: "
919 msgstr "esikatselu: "
920
921 #: staff.circ.print_list_template.save
922 msgid "Template Saved"
923 msgstr "Kuittipohja tallennettu"
924
925 #: staff.circ.print_list_template.save_as
926 msgid "Save Templates File As"
927 msgstr "Tallenna kuittipohjatiedosto nimellä"
928
929 #: staff.circ.print_list_template.export.error
930 msgctxt "staff.circ.print_list_template.export.error"
931 msgid "Error exporting templates"
932 msgstr "Virhe pohjien viennissä"
933
934 #: staff.circ.print_list_template.import
935 msgid "Import Templates File"
936 msgstr "Tuo kuittipohjatiedosto"
937
938 #: staff.circ.print_list_template.import_results
939 msgid "Imported these templates: %1$s"
940 msgstr "Seuraavat pohjat tuotu: %1$s"
941
942 #: staff.circ.print_list_template.reload
943 msgid "Please reload this interface."
944 msgstr "Lataa tämä käyttöliittymä uudelleen."
945
946 #: staff.circ.print_list_template.import.error
947 msgctxt "staff.circ.print_list_template.import.error"
948 msgid "Error exporting templates"
949 msgstr "Virhe pohjien viennissä"
950
951 #: staff.circ.print_list_template.tab_name
952 msgid "Receipt Template Editor"
953 msgstr "Kuittipohjan muokkaustyökalu"
954
955 #: staff.circ.utils.abort_transits.confirm
956 msgid "Are you sure you would like to abort transits for copies: %1$s?"
957 msgstr "Haluatko varmasti keskeyttää seuraavien niteiden kuljetuksen: %1$s?"
958
959 #: staff.circ.utils.abort_transits.title
960 msgid "Aborting Transits"
961 msgstr "Keskeytetään kuljetuksia"
962
963 #: staff.circ.utils.yes
964 msgctxt "staff.circ.utils.yes"
965 msgid "Yes"
966 msgstr "Kyllä"
967
968 #: staff.circ.utils.no
969 msgctxt "staff.circ.utils.no"
970 msgid "No"
971 msgstr "Ei"
972
973 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_allowed
974 msgid "Copy ID = %1$s"
975 msgstr "Niteen tunnus = %1$s"
976
977 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_found
978 msgid ""
979 "This item was no longer in transit at the time of the abort.  Perhaps this "
980 "happened from a stale display?"
981 msgstr ""
982 "Nide ei enää ollut kuljetettavana keskeytyksen hetkellä. Kenties tämä "
983 "tapahtui vanhentuneesta näkymästä?"
984
985 #: staff.circ.utils.abort_transits.unexpected_error
986 msgid "Transit not likely aborted."
987 msgstr "Kuljetusta ei luultavasti keskeytetty."
988
989 #: staff.circ.utils.retrieve_patron.failure
990 msgid "Problem retrieving patron."
991 msgstr "Ongelma asiakkaan haussa."
992
993 #: staff.circ.utils.retrieve_copy.failure
994 msgid "Problem retrieving copy details."
995 msgstr "Ongelma nidetietojen haussa."
996
997 #: staff.circ.utils.retrieve_circs.failure
998 msgid "Problem retrieving circulations."
999 msgstr "Ongelma lainojen haussa."
1000
1001 #: staff.circ.utils.offline.timestamp
1002 msgid "Timestamp"
1003 msgstr "Aikaleima"
1004
1005 #: staff.circ.utils.offline.checkout_time
1006 msgid "Check Out Time"
1007 msgstr "Lainausaika"
1008
1009 #: staff.circ.utils.offline.type
1010 msgid "Transaction Type"
1011 msgstr "Tapahtuman tyyppi"
1012
1013 #: staff.circ.utils.offline.noncat
1014 msgid "Non-Cataloged?"
1015 msgstr "Ei-luetteloitu?"
1016
1017 #: staff.circ.utils.offline.noncat_type
1018 msgid "Non-Cataloged Type ID"
1019 msgstr "Ei-luetteloitun tyypin tunnus"
1020
1021 #: staff.circ.utils.offline.count
1022 msgid "Count"
1023 msgstr "Lukumäärä"
1024
1025 #: staff.circ.utils.offline.patron_barcode
1026 msgid "Patron Barcode"
1027 msgstr "Asiakastunnus"
1028
1029 #: staff.circ.utils.offline.item_barcode
1030 msgid "Item Barcode"
1031 msgstr "Nidetunnus"
1032
1033 #: staff.circ.utils.offline.due_date
1034 msgid "Due Date"
1035 msgstr "Eräpäivä"
1036
1037 #: staff.circ.utils.offline.backdate
1038 msgid "Back Date"
1039 msgstr "Mennyt päiväys"
1040
1041 #: staff.circ.utils.offline.use_time
1042 msgid "Use Time"
1043 msgstr "Käyttöaika"
1044
1045 #: staff.circ.utils.not_cataloged
1046 msgctxt "staff.circ.utils.not_cataloged"
1047 msgid "Not Cataloged"
1048 msgstr "Ei-luetteloitu"
1049
1050 #: staff.circ.utils.retrieving
1051 msgid "Retrieving..."
1052 msgstr "Haetaan..."
1053
1054 #: staff.circ.utils.owning_lib
1055 msgid "Owning Library"
1056 msgstr "Omistajakirjasto"
1057
1058 #: staff.circ.utils.prefix
1059 msgid "CN Prefix"
1060 msgstr "CN-etuliite"
1061
1062 #: staff.circ.utils.suffix
1063 msgid "CN Suffix"
1064 msgstr "CN-takaliite"
1065
1066 #: staff.circ.utils.label_class
1067 msgid "Classification"
1068 msgstr "Luokitus"
1069
1070 #: staff.circ.utils.loan_duration.short
1071 msgid "Short"
1072 msgstr "Lyhyt"
1073
1074 #: staff.circ.utils.loan_duration.normal
1075 msgctxt "staff.circ.utils.loan_duration.normal"
1076 msgid "Normal"
1077 msgstr "Normaali"
1078
1079 #: staff.circ.utils.loan_duration.long
1080 msgid "Long"
1081 msgstr "Pitkä"
1082
1083 #: staff.circ.utils.fine_level.low
1084 msgid "Low"
1085 msgstr "Matala"
1086
1087 #: staff.circ.utils.fine_level.normal
1088 msgctxt "staff.circ.utils.fine_level.normal"
1089 msgid "Normal"
1090 msgstr "Normaali"
1091
1092 #: staff.circ.utils.fine_level.high
1093 msgid "High"
1094 msgstr "Korkea"
1095
1096 #: staff.circ.utils.circulate
1097 msgid "Circulate?"
1098 msgstr "Lainattavissa?"
1099
1100 #: staff.circ.utils.deleted
1101 msgid "Deleted?"
1102 msgstr "Tuhottu?"
1103
1104 #: staff.circ.utils.holdable
1105 msgid "Holdable?"
1106 msgstr "Varattavissa?"
1107
1108 #: staff.circ.utils.age_protect
1109 msgid "Age-based Hold Protection"
1110 msgstr ""
1111
1112 #: staff.circ.utils.floating
1113 msgid "Floating?"
1114 msgstr "Kelluva?"
1115
1116 #: staff.circ.utils.hold_note
1117 msgid "Hold Note(s) Count"
1118 msgstr "Varausilmoitusten lukumäärä"
1119
1120 #: staff.circ.utils.hold_note_text
1121 msgid "Hold Note(s) Text"
1122 msgstr "Varausilmoitusten teksti"
1123
1124 #: staff.circ.utils.staff_hold
1125 msgid "Staff Hold?"
1126 msgstr "Henkilökunnan varaus?"
1127
1128 #: staff.circ.utils.opac_visible
1129 msgid "OPAC Visible?"
1130 msgstr "Näkyy verkkokirjastossa?"
1131
1132 #: staff.circ.utils.status_changed_time
1133 msgid "Status Changed Time"
1134 msgstr "Tilan muutosaika"
1135
1136 #: staff.circ.utils.reference
1137 msgid "Reference?"
1138 msgstr "Viite?"
1139
1140 #: staff.circ.utils.deposit
1141 msgid "Deposit?"
1142 msgstr "Talletus?"
1143
1144 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition
1145 msgid "Quality"
1146 msgstr "Laatu"
1147
1148 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.true
1149 msgctxt "staff.circ.utils.acp_mint_condition.true"
1150 msgid "Good"
1151 msgstr "Hyvä"
1152
1153 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.false
1154 msgid "Mediocre"
1155 msgstr "Kohtalainen"
1156
1157 #. # The < and > highlight that the value is not set; translate Unset and change the delimiters as needed
1158 #: staff.circ.utils.unset
1159 msgid "<Unset>"
1160 msgstr "<Määrittämätön>"
1161
1162 #: staff.circ.utils.checkout_lib
1163 msgid "Checkout or Renew Library"
1164 msgstr "Lainaus/uusintapiste"
1165
1166 #: staff.circ.utils.checkout_workstation
1167 msgid "Circ or Renewal Workstation"
1168 msgstr "Lainaus/uusintatyöasema"
1169
1170 #: staff.circ.utils.checkout_workstation_top_of_chain
1171 msgid "Checkout Workstation"
1172 msgstr "Lainaustyöasema"
1173
1174 #: staff.circ.utils.xact_start
1175 msgid "Checkout Date"
1176 msgstr "Lainauspäivä"
1177
1178 #: staff.circ.utils.checkin_time
1179 msgid "Checkin Date"
1180 msgstr "Palautuspäivä"
1181
1182 #: staff.circ.utils.xact_finish
1183 msgid "Transaction Finished"
1184 msgstr "Tapahtuma valmis"
1185
1186 #: staff.circ.utils.checkin_scan_time
1187 msgid "Checkin Scan Date"
1188 msgstr "Todellinen palautuspäivä"
1189
1190 #: staff.circ.utils.checkin_workstation
1191 msgid "Checkin Workstation"
1192 msgstr "Palautustyöasema"
1193
1194 #: staff.circ.utils.create_date
1195 msgid "Date Created"
1196 msgstr "Luomispäivä"
1197
1198 #: staff.circ.utils.edit_date
1199 msgid "Date Last Edited "
1200 msgstr "Muokattu viimeksi "
1201
1202 #: staff.circ.utils.bre.create_date
1203 msgid "Date Record Created"
1204 msgstr "Tietue luotu"
1205
1206 #: staff.circ.utils.bre.edit_date
1207 msgid "Date Record Last Edited "
1208 msgstr "Tietuetta muokattu viimeksi "
1209
1210 #: staff.circ.utils.edition
1211 msgid "Edition"
1212 msgstr "Painos"
1213
1214 #: staff.circ.utils.isbn
1215 msgid "ISBN"
1216 msgstr "ISBN"
1217
1218 #: staff.circ.utils.pubdate
1219 msgid "Publication Date"
1220 msgstr "Julkaisupäivä"
1221
1222 #: staff.circ.utils.publisher
1223 msgid "Publisher"
1224 msgstr "Julkaisija"
1225
1226 #: staff.circ.utils.creator
1227 msgid "Created By"
1228 msgstr "Luonut"
1229
1230 #: staff.circ.utils.owner
1231 msgid "Owned By"
1232 msgstr "Omistaja"
1233
1234 #: staff.circ.utils.editor
1235 msgid "Edited By"
1236 msgstr "Muokannut"
1237
1238 #. # TCN is an acronym for Title Control Number
1239 #: staff.circ.utils.tcn
1240 msgid "TCN"
1241 msgstr "Tietuenumero"
1242
1243 #: staff.circ.utils.tcn_source
1244 msgid "TCN Source"
1245 msgstr "Tietuenumeron lähde"
1246
1247 #: staff.circ.utils.stop_fines
1248 msgid "Fines Stopped"
1249 msgstr "Maksujen kertyminen loppunut"
1250
1251 #: staff.circ.utils.stop_fines_time
1252 msgid "Fines Stopped Time"
1253 msgstr "Maksujen kertymisen lopetusaika"
1254
1255 #: staff.circ.utils.route_to
1256 msgid "Route To"
1257 msgstr "Kuljetettava kohteeseen"
1258
1259 #: staff.circ.utils.message
1260 msgctxt "staff.circ.utils.message"
1261 msgid "Message"
1262 msgstr "Viesti"
1263
1264 #: staff.circ.utils.uses
1265 msgid "# of Uses"
1266 msgstr "Käyttöjen määrä"
1267
1268 #: staff.circ.utils.alert_message
1269 msgid "Alert Message"
1270 msgstr "Huomautusviesti"
1271
1272 #: staff.circ.utils.barcode
1273 msgid "Barcode"
1274 msgstr "Tunnus"
1275
1276 #: staff.circ.utils.title
1277 msgid "Title"
1278 msgstr "Nimeke"
1279
1280 #: staff.circ.utils.author
1281 msgid "Author"
1282 msgstr "Tekijä"
1283
1284 #: staff.circ.utils.callnumber
1285 msgid "Call Number"
1286 msgstr "Hyllypaikka"
1287
1288 #: staff.circ.utils.transit_id
1289 msgid "Transit ID"
1290 msgstr "Kuljetuksen tunnus"
1291
1292 #: staff.circ.utils.transit_source
1293 msgid "Transit Source"
1294 msgstr "Kuljetus mistä"
1295
1296 #: staff.circ.utils.transit_source_send_time
1297 msgid "Transit Send Time"
1298 msgstr "Kuljetus lähtenyt"
1299
1300 #: staff.circ.utils.transit_dest
1301 msgid "Transit Destination"
1302 msgstr "Kuljetus mihin"
1303
1304 #: staff.circ.utils.transit_dest_recv_time
1305 msgid "Transit Completion Time"
1306 msgstr "Kuljetus perillä"
1307
1308 #: staff.circ.utils.transit_target_copy
1309 msgid "Transit Copy ID"
1310 msgstr "Kuljetettavan niteen tunnus"
1311
1312 #: staff.circ.utils.transit_copy_status
1313 msgid "Transit Copy Status"
1314 msgstr "Kuljetettavan niteen tila"
1315
1316 #: staff.circ.utils.request_lib
1317 msgid "Request Library (Full Name)"
1318 msgstr "Pyyntökirjasto (koko nimi)"
1319
1320 #: staff.circ.utils.request_lib_shortname
1321 msgid "Request Library"
1322 msgstr "Pyyntökirjasto"
1323
1324 #: staff.circ.utils.request_time
1325 msgctxt "staff.circ.utils.request_time"
1326 msgid "Request Date"
1327 msgstr "Pyyntöpäivä"
1328
1329 #. # Date the hold became available
1330 #: staff.circ.utils.available_time
1331 msgid "Available On"
1332 msgstr "Saatavilla"
1333
1334 #. # Date the hold was captured
1335 #: staff.circ.utils.capture_time
1336 msgid "Capture Date"
1337 msgstr "Kiinnityspäivä"
1338
1339 #. # Date the hold was cancelled
1340 #: staff.circ.utils.hold_cancel_time
1341 msgid "Cancel Time"
1342 msgstr "Peruutusaika"
1343
1344 #: staff.circ.utils.hold.behind_desk
1345 msgid "Behind Desk"
1346 msgstr "Tiskin takana"
1347
1348 #. # Controlled entry for why the hold was cancelled
1349 #: staff.circ.utils.hold_cancel_cause
1350 msgid "Cancel Cause"
1351 msgstr "Peruutuksen syy"
1352
1353 #. # Freetext note pertaining to the cancelled hold
1354 #: staff.circ.utils.hold_cancel_note
1355 msgid "Cancel Note"
1356 msgstr "Peruutusilmoitus"
1357
1358 #: staff.circ.utils.hold_status.1
1359 msgid "Waiting for copy"
1360 msgstr "Odotetaan nidettä"
1361
1362 #: staff.circ.utils.hold_status.2
1363 msgid "Waiting for capture"
1364 msgstr "Odotetaan kiinnitystä"
1365
1366 #: staff.circ.utils.hold_status.3
1367 msgid "In-Transit"
1368 msgstr "Kuljetettavana"
1369
1370 #: staff.circ.utils.hold_status.4
1371 msgid "Ready for pickup"
1372 msgstr "Noudettavissa"
1373
1374 #: staff.circ.utils.hold_status.5
1375 msgid "Reserved/Pending"
1376 msgstr "Varattu/vireillä"
1377
1378 #: staff.circ.utils.hold_status.6
1379 msgid "Canceled"
1380 msgstr "Peruttu"
1381
1382 #: staff.circ.utils.hold_status.7
1383 msgid "Suspended"
1384 msgstr "Ennakossa"
1385
1386 #: staff.circ.utils.hold_status.8
1387 msgctxt "staff.circ.utils.hold_status.8"
1388 msgid "Wrong Shelf"
1389 msgstr ""
1390
1391 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.label
1392 msgid "Post-Clear"
1393 msgstr "Jälkityhjennys"
1394
1395 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.hold
1396 msgid "Need for Hold"
1397 msgstr "Varaustarve"
1398
1399 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.transit
1400 msgid "Need for Transit"
1401 msgstr "Kuljetustarve"
1402
1403 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.shelf
1404 msgid "Reshelve"
1405 msgstr "Hyllytä uudelleen"
1406
1407 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.pl_changed
1408 msgctxt "staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.pl_changed"
1409 msgid "Wrong Shelf"
1410 msgstr ""
1411
1412 #: staff.circ.utils.frozen
1413 msgid "Frozen?"
1414 msgstr "Jäädytetty?"
1415
1416 #: staff.circ.utils.active
1417 msgid "Active?"
1418 msgstr "Aktiivinen?"
1419
1420 #: staff.circ.utils.thaw_date
1421 msgctxt "staff.circ.utils.thaw_date"
1422 msgid "Activation Date"
1423 msgstr "Aktivointipäivä"
1424
1425 #: staff.circ.utils.thaw_date.none
1426 msgid "No Date"
1427 msgstr "Ei päiväystä"
1428
1429 #: staff.circ.utils.pickup_lib
1430 msgid "Pickup Library (Full Name)"
1431 msgstr "Noutokirjasto (koko nimi)"
1432
1433 #: staff.circ.utils.current_shelf_lib
1434 msgid "Current Shelf Library (Full Name)"
1435 msgstr "Hyllytyskirjasto (koko nimi)"
1436
1437 #: staff.circ.utils.current_copy.none
1438 msgid "No Copy"
1439 msgstr "Ei nidettä"
1440
1441 #: staff.circ.utils.title.none
1442 msgid "No Title?"
1443 msgstr "Ei nimekettä?"
1444
1445 #: staff.circ.utils.author.none
1446 msgid "No Author?"
1447 msgstr "Ei tekijää?"
1448
1449 #: staff.circ.utils.notify_time
1450 msgid "Last Notify Time"
1451 msgstr "Viimeisin ilmoitusaika"
1452
1453 #: staff.circ.utils.notify_count
1454 msgid "Notices"
1455 msgstr "Ilmoitukset"
1456
1457 #: staff.circ.utils.patron_alias
1458 msgid "Patron Alias"
1459 msgstr "Asiakkaan alias"
1460
1461 #: staff.circ.utils.patron_family_name
1462 msgid "Patron Last Name"
1463 msgstr "Asiakkaan sukunimi"
1464
1465 #: staff.circ.utils.patron_first_given_name
1466 msgid "Patron First Name"
1467 msgstr "Asiakkaan etunimi"
1468
1469 #: staff.circ.utils.checkin.override
1470 msgid "Override Checkin Failure?"
1471 msgstr "Ohitetaanko palautuksen epäonnistuminen?"
1472
1473 #: staff.circ.utils.checkin.override.item_deposit_paid.warning
1474 msgid ""
1475 "A paid deposit will be owed to this patron if this action is overrided."
1476 msgstr "Maksu jäädään velkaa tälle asiakkaalle, jos toiminto ohitetaan."
1477
1478 #: staff.circ.utils.billable.amount
1479 msgid "Transaction for %1$s billable $%2$s"
1480 msgstr "Maksutapahtuma kohteelle %1$s, laskutettava %2$s"
1481
1482 #: staff.circ.utils.fine_tally_text
1483 msgid "Fine Tally: $%1$s"
1484 msgstr "Maksuja yhteensä: %1$s"
1485
1486 #: staff.circ.utils.transit_hold_cancelled
1487 msgid "Original hold for transit cancelled."
1488 msgstr "Alkuperäinen varaus kuljetukseen peruttu."
1489
1490 #: staff.circ.utils.item_checked_in
1491 msgid "%1$s was already checked in."
1492 msgstr "%1$s oli jo palautettu."
1493
1494 #: staff.circ.utils.item_not_cataloged
1495 msgid "ITEM_NOT_CATALOGED event but copy status is %1$s"
1496 msgstr "ITEM_NOT_CATALOGED-tapahtuma mutta niteen tila on %!$s"
1497
1498 #: staff.circ.utils.route_to.msg
1499 msgid "This item needs to be routed to %1$s"
1500 msgstr "Tämä nide on kuljetettava kohteeseen %1$s"
1501
1502 #: staff.circ.utils.route_item_error
1503 msgid "We should have received a ROUTE_ITEM"
1504 msgstr "ROUTE_ITEM olisi pitänyt vastaanottaa"
1505
1506 #: staff.circ.utils.route_item_status_error
1507 msgid "status of Holds Shelf, but no actual hold found."
1508 msgstr "varaushyllyn tila, mutta varsinaista varausta ei löytynyt."
1509
1510 #: staff.circ.utils.reservation_status_error
1511 msgid "status of Reservation Shelf, but no actual hold found."
1512 msgstr "erikoisvaraushyllyn tila, mutta varsinaista varausta ei löytynyt."
1513
1514 #: staff.circ.utils.payload.hold.barcode
1515 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.barcode"
1516 msgid "Barcode: %1$s"
1517 msgstr "Tunnus: %1$s"
1518
1519 #: staff.circ.utils.payload.hold.title
1520 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.title"
1521 msgid "Title: %1$s"
1522 msgstr "Nimeke: %1$s"
1523
1524 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition
1525 msgid "Copy Quality"
1526 msgstr "Niteen laatu"
1527
1528 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true
1529 msgctxt "staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true"
1530 msgid "Good"
1531 msgstr "Hyvä"
1532
1533 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.false
1534 msgid "Any"
1535 msgstr "Mikä tahansa"
1536
1537 #: staff.circ.utils.holds.shelf_time
1538 msgid "Shelf Time"
1539 msgstr "Hyllyaika"
1540
1541 #: staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time
1542 msgctxt "staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time"
1543 msgid "Shelf Expire Time"
1544 msgstr "Vanhentumisaika hyllyssä"
1545
1546 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1547 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron
1548 msgid "Hold for patron %1$s, %2$s %3$s"
1549 msgstr "Varaus asiakkaalle %1$s, %2$s %3$s"
1550
1551 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron_alias
1552 msgid "Hold for patron %1$s"
1553 msgstr "Varaus asiakkaalle %1$s"
1554
1555 #: staff.circ.utils.payload.hold.phone_notify
1556 msgid "Notify by phone: %1$s"
1557 msgstr "Ilmoita puhelimella: %1$s"
1558
1559 #: staff.circ.utils.payload.hold.sms_notify
1560 msgid "Notify by text: %1$s"
1561 msgstr "Ilmoita tekstiviestillä: %1$s"
1562
1563 #: staff.circ.utils.payload.hold.email_notify
1564 msgid "Notify by email: %1$s"
1565 msgstr "Ilmoita sähköpostilla: %1$s"
1566
1567 #: staff.circ.utils.payload.hold.request_date
1568 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.request_date"
1569 msgid "Request Date: %1$s"
1570 msgstr "Pyyntöpäivä: %1$s"
1571
1572 #: staff.circ.utils.payload.hold.slip_date
1573 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.slip_date"
1574 msgid "Slip Date: %1$s"
1575 msgstr "Liuska päiväys: %1$s"
1576
1577 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.staff_note
1578 msgid "Staff Note: %1$s : %2$s"
1579 msgstr "Henkilökunnan ilmoitus: %1$s : %2$s"
1580
1581 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.patron_note
1582 msgid "Patron Note: %1$s : %2$s"
1583 msgstr "Asiakasilmoitus: %1$s : %2$s"
1584
1585 #: staff.circ.utils.hold_slip
1586 msgid "Hold Slip"
1587 msgstr "Varausliuska"
1588
1589 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.yes
1590 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.yes"
1591 msgid "Print"
1592 msgstr "Tulosta"
1593
1594 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.no
1595 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.no"
1596 msgid "Do Not Print"
1597 msgstr "Älä tulosta"
1598
1599 #: staff.circ.utils.payload.reservation.barcode
1600 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.barcode"
1601 msgid "Barcode: %1$s"
1602 msgstr "Tunnus: %1$s"
1603
1604 #: staff.circ.utils.payload.reservation.title
1605 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.title"
1606 msgid "Title: %1$s"
1607 msgstr "Nimeke: %1$s"
1608
1609 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1610 #: staff.circ.utils.payload.reservation.patron
1611 msgid "Reservation for patron %1$s, %2$s %3$s"
1612 msgstr "Erikoisvaraus asiakkaalle %1$s, %2$s %3$s"
1613
1614 #: staff.circ.utils.payload.reservation.patron_alias
1615 msgid "Reservation for patron %1$s"
1616 msgstr "Erikoisvaraus asiakkaalle %1$s."
1617
1618 #: staff.circ.utils.payload.reservation.request_date
1619 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.request_date"
1620 msgid "Request Date: %1$s"
1621 msgstr "Pyyntöpäivä: %1$s"
1622
1623 #: staff.circ.utils.payload.reservation.start_date
1624 msgid "Start Date: %1$s"
1625 msgstr "Aloituspäivä: %1$s"
1626
1627 #: staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date
1628 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date"
1629 msgid "Slip Date: %1$s"
1630 msgstr "Liuskan päiväys: %1$s"
1631
1632 #: staff.circ.utils.reservation_slip
1633 msgid "Reservation Slip"
1634 msgstr "Varausliuska"
1635
1636 #: staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes
1637 msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes"
1638 msgid "Print"
1639 msgstr "Tulosta"
1640
1641 #: staff.circ.utils.reservation_slip.print.no
1642 msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.no"
1643 msgid "Do Not Print"
1644 msgstr "Älä tulosta"
1645
1646 #: staff.circ.utils.transit_slip
1647 msgid "Transit Slip"
1648 msgstr "Kuljetuslappu"
1649
1650 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.yes
1651 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.yes"
1652 msgid "Print"
1653 msgstr "Tulosta"
1654
1655 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.no
1656 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.no"
1657 msgid "Do Not Print"
1658 msgstr "Älä tulosta"
1659
1660 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.description
1661 msgid ""
1662 "This item could fulfill a hold request but capture has been delayed by "
1663 "policy."
1664 msgstr ""
1665 "Tämä nide voisi täyttää varauspyynnön, mutta kiinnitystä on viivytetty "
1666 "sääntöjen mukaan."
1667
1668 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.titlebar
1669 msgid "Hold Capture Delayed"
1670 msgstr "Varauksen kiinnitystä lykätty"
1671
1672 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_nocapture
1673 msgid "Do Not Capture "
1674 msgstr "Älä kiinnitä "
1675
1676 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_capture
1677 msgid "Capture"
1678 msgstr "Kiinnitä"
1679
1680 #: staff.circ.utils.reservation_capture
1681 msgid "%1$s has been captured for a reservation."
1682 msgstr "%1$s on kiinnitetty varaukseen."
1683
1684 #: staff.circ.utils.capture
1685 msgid "%1$s has been captured for a hold."
1686 msgstr "%1$s on kiinnitetty varaukseen."
1687
1688 #: staff.circ.utils.needs_cataloging
1689 msgid "%1$s needs to be cataloged."
1690 msgstr "%1$s on luetteloitava."
1691
1692 #: staff.circ.utils.copy_status.error
1693 msgid "FIXME -- this case \"%1$s\" is unhandled."
1694 msgstr "FIXME -- tässä tapauksessa \"%1$s\" on käsittelemätön."
1695
1696 #: staff.circ.utils.msg.ok
1697 msgctxt "staff.circ.utils.msg.ok"
1698 msgid "OK"
1699 msgstr "OK"
1700
1701 #: staff.circ.utils.route_to.destination
1702 msgid "Destination: %1$s."
1703 msgstr "Kohde: %1$s."
1704
1705 #: staff.circ.utils.route_to.no_address
1706 msgid "We do not have a holds address for this library."
1707 msgstr "Tälle kirjastolle ei ole määritetty varausosoitetta."
1708
1709 #: staff.circ.utils.route_to.no_address.error
1710 msgid "Unable to retrieve mailing address."
1711 msgstr "Postiosoitteen haku epäonnistui."
1712
1713 #: staff.circ.utils.payload.author
1714 msgid "Author: %1$s"
1715 msgstr "Tekijä: %1$s"
1716
1717 #: staff.circ.utils.payload.in_transit
1718 msgid "%1$s is in transit."
1719 msgstr "%1$s on kuljetettavana."
1720
1721 #: staff.circ.utils.estimated_wait
1722 msgid "Estimated Wait Time"
1723 msgstr "Arvioitu odotusaika"
1724
1725 #: staff.circ.utils.potential_copies
1726 msgid "Potential Copies "
1727 msgstr "Mahdolliset niteet "
1728
1729 #: staff.circ.utils.queue_position
1730 msgid "Queue Position"
1731 msgstr "Sijainti jonossa"
1732
1733 #: staff.circ.utils.total_holds
1734 msgid "Total Number of Holds"
1735 msgstr "Varauksia yhteensä"
1736
1737 #: staff.circ.utils.find_acq_po.no_po
1738 msgid "Lineitem found (%1$s), but without purchase order"
1739 msgstr "Nimike löytyi (%1$s) mutta ilman ostotilausta"
1740
1741 #: staff.circ.work_log_column.message
1742 msgctxt "staff.circ.work_log_column.message"
1743 msgid "Message"
1744 msgstr "Viesti"
1745
1746 #: staff.circ.work_log_column.when
1747 msgid "When"
1748 msgstr "Milloin"
1749
1750 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
1751 #: staff.circ.work_log_checkout.message
1752 msgid "%1$s circulated %4$s to %3$s (%2$s)"
1753 msgstr "%1$s lainasi kohteen %4$s käyttäjälle %3$s (%2$s)"
1754
1755 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
1756 #: staff.circ.work_log_renew.message
1757 msgid "%1$s renewed %4$s for %3$s (%2$s)"
1758 msgstr "%1$s uusi kohteen %4$s käyttäjälle %3$s (%2$s)"
1759
1760 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1761 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit.message
1762 msgid ""
1763 "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in transit.  Route To = %5$s"
1764 msgstr ""
1765 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, mikä johti kuljetukseen. Kuljetettava "
1766 "kohteeseen = %5$s"
1767
1768 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1769 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit_for_hold.message
1770 msgid ""
1771 "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in a hold-transit.  Route To = %5$s"
1772 msgstr ""
1773 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, mikä johti varauksen kuljetukseen. "
1774 "Kuljetettava kohteeseen = %5$s"
1775
1776 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1777 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.no_change.message
1778 msgid ""
1779 "%1$s attempted checkin of %4$s, but nothing happened.  Route To = %5$s"
1780 msgstr ""
1781 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, mutta mitään ei tapahtunut. Kuljetettava "
1782 "kohteeseen = %5$s"
1783
1784 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1785 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.error.message
1786 msgid ""
1787 "%1$s attempted checkin of %4$s, and an error occurred.  Route To = %5$s"
1788 msgstr ""
1789 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, ja tapahtui virhe. Kuljetettava "
1790 "kohteeseen = %5$s"
1791
1792 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1793 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.success.message
1794 msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, which succeeded.  Route To = %5$s"
1795 msgstr ""
1796 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s ja onnistui. Kuljetettava kohteeseen = "
1797 "%5$s"
1798
1799 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1800 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.hold_shelf.message
1801 msgid ""
1802 "%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Holds Shelf.  "
1803 "Route To = %5$s"
1804 msgstr ""
1805 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, mikä siirsi niteen varaushyllyyn. "
1806 "Kuljetettava kohteeseen = %5$s"
1807
1808 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1809 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.reservation_shelf.message
1810 msgid ""
1811 "%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Reservations "
1812 "Shelf.  Route To = %5$s"
1813 msgstr ""
1814 "%1$s yritti lainata kohteen %4$s, mikä siirsi niteen varaushyllyyn. "
1815 "Kuljetettava kohteeseen = %5$s"
1816
1817 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1818 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.cataloging.message
1819 msgid ""
1820 "%1$s attempted checkin of %4$s, which is a pre-cat and was routed to "
1821 "Cataloging.  Route To = %5$s"
1822 msgstr ""
1823 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, joka on ennakkoluettelo ja joka "
1824 "kuljetettiin luettelointiin. Kuljetettava kohteeseen = %5$s"
1825
1826 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1827 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.not_found.message
1828 msgid ""
1829 "%1$s attempted checkin of %4$s, which was not found, and so was routed to "
1830 "Cataloging.  Route To = %5$s"
1831 msgstr ""
1832 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, jota ei löytynyt, minkä vuoksi "
1833 "kuljetettiin luettelointiin. Kuljetettava kohteeseen = %5$s"
1834
1835 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Original Balance  5 - Voided Balance  6 - Payment Received  7 - Payment Applied
1836 #. # 8 - Change Given  9 - Credit Given  10 - New Balance  11 - Payment Type  12 - Note  13 - API call result
1837 #: staff.circ.work_log_payment_attempt.success.message
1838 msgid "%1$s received %6$s (%11$s) for %3$s (%2$s)."
1839 msgstr "%1$s vastaanotti %6$s (%11$s) asiakkaalta %3$s (%2$s)."
1840
1841 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Original Balance  5 - Voided Balance  6 - Payment Received  7 - Payment Applied
1842 #. # 8 - Change Given  9 - Credit Given  10 - New Balance  11 - Payment Type  12 - Note  13 - API call result
1843 #: staff.circ.work_log_payment_attempt.failure.message
1844 msgid ""
1845 "%1$s attempted receipt of %6$s (%11$s) for %3$s (%2$s), which failed for "
1846 "this reason: %13$s"
1847 msgstr ""
1848 "%1$s yritti vastaanottaa %6$s (%11$s) asiakkaalta %3$s (%2$s), mikä "
1849 "epäonnistui tästä syystä: %13$s"
1850
1851 #: staff.circ.checkin.hold_capture
1852 msgid "Hold Capture"
1853 msgstr "Varauksen kiinnitys"
1854
1855 #: staff.circ.checkin.check_in.tab
1856 msgid "Item Check In"
1857 msgstr "Niteen palautus"
1858
1859 #: staff.circ.renew.tab.label
1860 msgid "Renew Items"
1861 msgstr "Uusi lainat"
1862
1863 #: staff.circ.checkin.error
1864 msgid "Check In Failed (in circ.util.checkin) (%1$s): "
1865 msgstr "Palautus epäonnistui (circ.util.checkin) (%1$s): "
1866
1867 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
1868 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
1869 #: staff.circ.checkin.suggest_offline
1870 msgid ""
1871 "Check In Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
1872 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
1873 msgstr ""
1874 "Palautus epäonnistui. Jos haluat käyttää offline-käyttöliittymää, valitse "
1875 "Lainaus -> Offline-käyttöliittymä yllä olevasta valikkopalkista."
1876
1877 #: staff.circ.checkin.possible_dupe_scan
1878 msgid ""
1879 "Check In May Have Failed.  Possible double-scan of the barcode.  Use Item "
1880 "Status to confirm Check In and possible Hold capture."
1881 msgstr ""
1882
1883 #: staff.circ.checkin.renew_failed.error
1884 msgid "Renew Failed for %1$s"
1885 msgstr "Kohteen %1$s uusinta epäonnistui"
1886
1887 #: staff.circ.checkin.renew_failed.override
1888 msgid "Override Renew Failure?"
1889 msgstr "Ohitetaanko uusinnan epäonnistuminen?"
1890
1891 #: staff.circ.renew.barcode
1892 msgctxt "staff.circ.renew.barcode"
1893 msgid "Barcode: %1$s"
1894 msgstr "Tunnus: %1$s"
1895
1896 #: staff.circ.renew.barcode.status
1897 msgid "Barcode: %1$s Status: %2$s"
1898 msgstr "Tunnus: %1$s Tila: %2$s"
1899
1900 #: staff.circ.renew.barcode.msg
1901 msgid "Barcode: %1$s Message: %2$s"
1902 msgstr "Tunnus: %1$s Viesti: %2$s"
1903
1904 #: staff.circ.renew.override.item_deposit_required.warning.barcode
1905 msgid ""
1906 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Deposit will be added to "
1907 "the patron's account if this action is overrided."
1908 msgstr ""
1909 "Aineiston panttimaksu (nidetunnus %1$s) lisätään asiakkaan tietoihin, jos "
1910 "toiminto ohitetaan."
1911
1912 #: staff.circ.renew.override.item_rental_fee_required.warning.barcode
1913 msgid ""
1914 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Rental Fee will be added "
1915 "to the patron's account if this action is overrided."
1916 msgstr ""
1917 "Niteen vuokramaksu (nidetunnus %1$s) lisätään asiakkaan tietoihin, jos "
1918 "toiminto ohitetaan."
1919
1920 #: staff.circ.holds.activate.prompt
1921 msgid "Are you sure you would like to activate hold %1$s?"
1922 msgstr "Haluatko varmasti aktivoida varauksen %1$s?"
1923
1924 #: staff.circ.holds.activate.prompt.plural
1925 msgid "Are you sure you would like to activate holds %1$s?"
1926 msgstr "Haluatko varmasti aktivoida varaukset %1$s?"
1927
1928 #: staff.circ.holds.suspend.prompt
1929 msgid "Are you sure you would like to suspend hold %1$s?"
1930 msgstr "Haluatko varmasti muuttaa varauksen %1$s ennakkovaraukseksi?"
1931
1932 #: staff.circ.holds.suspend.prompt.plural
1933 msgid "Are you sure you would like to suspend holds %1$s?"
1934 msgstr "Haluatko varmasti muuttaa varaukset %1$s ennakkovarauksiksi?"
1935
1936 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt
1937 msgid ""
1938 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s.  "
1939 "This will also Suspend the hold."
1940 msgstr ""
1941 "Syötä aktivointipäivä (tai valitse Poista, jos haluat nollata) varaukselle "
1942 "%1$s. Tämä myös tekee varauksesta ennakkovarauksen."
1943
1944 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt.plural
1945 msgid ""
1946 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s.  "
1947 "This will also Suspend the holds."
1948 msgstr ""
1949 "Syötä aktivointipäivä (tai valitse Poista, jos haluat nollata) varauksille "
1950 "%1$s. Tämä myös tekee varauksista ennakkovarauksia."
1951
1952 #: staff.circ.holds.activation_date.dialog.description
1953 msgctxt "staff.circ.holds.activation_date.dialog.description"
1954 msgid "Activation Date"
1955 msgstr "Aktivointipäivä"
1956
1957 #: staff.circ.holds.request_date.prompt
1958 msgid ""
1959 "Please enter a new Request Date for hold %1$s.  WARNING: This effectively "
1960 "reorders the holds queue."
1961 msgstr ""
1962 "Syötä uusi pyyntöpäivä varaukselle %1$s. VAROITUS: Tämä järjestää uudelleen "
1963 "varausjonon."
1964
1965 #: staff.circ.holds.request_date.prompt.plural
1966 msgid ""
1967 "Please enter a new Request Date for holds %1$s.  WARNING: This effectively "
1968 "reorders the holds queue."
1969 msgstr ""
1970 "Syötä uusi pyyntöpäivä varauksille %1$s. VAROITUS: Tämä järjestää uudelleen "
1971 "varausjonon."
1972
1973 #: staff.circ.holds.request_date.dialog.description
1974 msgctxt "staff.circ.holds.request_date.dialog.description"
1975 msgid "Request Date"
1976 msgstr "Pyyntöpäivä"
1977
1978 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt
1979 msgid ""
1980 "Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s."
1981 msgstr ""
1982 "Syötä vanhentumispäivä (tai valitse Poista, jos haluat nollata) varaukselle "
1983 "%1$s."
1984
1985 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt.plural
1986 msgid ""
1987 "Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s."
1988 msgstr ""
1989 "Syötä vanhentumispäivä (tai valitse Poista, jos haluat nollata) varauksille "
1990 "%1$s."
1991
1992 #: staff.circ.holds.expire_time.dialog.description
1993 msgid "Expiration Date"
1994 msgstr "Vanhentumispäivä"
1995
1996 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt
1997 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for hold %1$s."
1998 msgstr "Syötä vanhentumispäivä hyllyssä varaukselle %1$s."
1999
2000 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt.plural
2001 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for holds %1$s."
2002 msgstr "Syötä vanhentumispäivä hyllyssä varauksille %1$s."
2003
2004 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description
2005 msgctxt "staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description"
2006 msgid "Shelf Expire Time"
2007 msgstr "Vanhentumisaika hyllyssä"
2008
2009 #: staff.circ.holds.modifying_holds
2010 msgid "Modifying Holds"
2011 msgstr "Muutetaan varauksia"
2012
2013 #: staff.circ.holds.modifying_holds.yes
2014 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.yes"
2015 msgid "Yes"
2016 msgstr "Kyllä"
2017
2018 #: staff.circ.holds.modifying_holds.no
2019 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.no"
2020 msgid "No"
2021 msgstr "Ei"
2022
2023 #: staff.circ.hold_update.hold_ids.failed
2024 msgid "Number of holds not updated: %1$s "
2025 msgstr "Ei-päivitettyjen varausten lukumäärä: %1$s "
2026
2027 #: staff.circ.holds.already_activated
2028 msgid "Hold %1$s was already activated."
2029 msgstr "Varaus %1$s on jo aktivoitu."
2030
2031 #: staff.circ.holds.already_activated.plural
2032 msgid "Holds %1$s were already activated."
2033 msgstr "Varaukset %1$s on jo aktivoitu."
2034
2035 #: staff.circ.holds.already_suspended
2036 msgid "Hold %1$s was already suspended."
2037 msgstr "Varaus %1$s on jo muutettu ennakkovaraukseksi."
2038
2039 #: staff.circ.holds.already_suspended.plural
2040 msgid "Holds %1$s were already suspended."
2041 msgstr "Varaukset %1$s on jo muutettu ennakkovarauksiksi."
2042
2043 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_modified
2044 msgid "Holds not likely modified."
2045 msgstr "Varauksia ei luultavasti muutettu."
2046
2047 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_activated
2048 msgid "Holds not likely activated."
2049 msgstr "Varauksia ei luultavasti aktivoitu."
2050
2051 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_suspended
2052 msgid "Holds not likely suspended."
2053 msgstr "Varauksia ei luultavasti muutettu ennakkovarauksiksi."
2054
2055 #: staff.circ.holds.alt_view.label
2056 msgid "Detail View"
2057 msgstr "Yksityiskohtainen näkymä"
2058
2059 #: staff.circ.holds.alt_view.accesskey
2060 msgctxt "staff.circ.holds.alt_view.accesskey"
2061 msgid "V"
2062 msgstr "V"
2063
2064 #: staff.circ.holds.list_view.label
2065 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.label"
2066 msgid "List View"
2067 msgstr "Luettelonäkymä"
2068
2069 #: staff.circ.holds.list_view.accesskey
2070 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.accesskey"
2071 msgid "V"
2072 msgstr "V"
2073
2074 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.prompt
2075 msgid "Enter barcode for item missing pieces:"
2076 msgstr "Syötä tunnus niteelle, jonka osia puuttuu:"
2077
2078 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.title
2079 msgid "Missing Pieces"
2080 msgstr "Osia puuttuu"
2081
2082 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.error_alert
2083 msgid "No item with barcode \"%1$s\""
2084 msgstr "Ei nidettä tunnuksella \"%1$s\""
2085
2086 #: staff.circ.utils.transit.copy_status_message.label
2087 msgid "Transit Copy Status Message"
2088 msgstr ""
2089
2090 #: staff.circ.utils.transit.copy_status_message
2091 msgid "This item is in status %1$s, additional staff action may be required."
2092 msgstr ""
2093
2094 #~ msgid "Mis-scan or non-cataloged item.  Checkout as a pre-cataloged item?"
2095 #~ msgstr ""
2096 #~ "Virheellinen luku tai ei-luetteloitu nide. Lainataanko ennakkoon "
2097 #~ "luetteloituna niteenä?"
2098
2099 #~ msgid "Are you sure sure you want to delete these items? %1$s"
2100 #~ msgstr "Haluatko varmasti tuhota nämä niteet? %1$s"