Translation updates - po files
[Evergreen.git] / build / i18n / po / circ.properties / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2016-08-25 17:09-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2016-09-02 13:02+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <petrkubiska@seznam.cz>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2016-09-03 05:55+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 18179)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16 "X-Poedit-Language: Czech\n"
17 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
18
19 #: staff.circ.alert
20 msgid "Alert"
21 msgstr "Upozornění"
22
23 #: staff.circ.item_no_circs
24 msgid "Item %1$s has never circulated."
25 msgstr "Exemplář %1$s nebyl nikdy vypůjčen."
26
27 #: staff.circ.item_no_user
28 msgid "Item %1$s circulation is an aged circulation and has no linked user."
29 msgstr "Výpůjčka  %1$s je zastaralou výpůjčkou bez připojeného čtenáře."
30
31 #: staff.circ.aged_circ
32 msgid "<Aged Circulation>"
33 msgstr "<Zastaralá výpůjčka>"
34
35 #: staff.circ.invalid_date
36 msgid "Invalid Date"
37 msgstr "Neplatné datum"
38
39 #: staff.circ.future_date
40 msgid "Future Date"
41 msgstr "Budoucí datum"
42
43 #: staff.circ.process_item
44 msgid "Check In / Process Item"
45 msgstr "Vrátit / zpracovat exemplář"
46
47 #: staff.circ.backdated_checkin
48 msgid "Backdated %1$s Check In"
49 msgstr "Zpětné datum vrácení %1$s"
50
51 #: staff.circ.backdate.exception
52 msgid "Problem setting backdate: %1$s"
53 msgstr "Problém nastavení zpětného data: %1$s"
54
55 #: staff.circ.unimplemented
56 msgctxt "staff.circ.unimplemented"
57 msgid "Not Yet Implemented"
58 msgstr "Zatím neimplementováno"
59
60 #: staff.circ.check_digit.bad
61 msgctxt "staff.circ.check_digit.bad"
62 msgid ""
63 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
64 "anyway?"
65 msgstr ""
66 "Chybná kontrolní číslice, zřejmě kvůli špatnému načtení kódu. Chcete tento "
67 "čárový kód (\"%1$s\") přesto použít?"
68
69 #: staff.circ.barcode.bad
70 msgid "Bad Barcode"
71 msgstr "Špatný čárový kód"
72
73 #: staff.circ.cancel
74 msgctxt "staff.circ.cancel"
75 msgid "Cancel"
76 msgstr "Storno"
77
78 #: staff.circ.barcode.accept
79 msgid "Accept Barcode"
80 msgstr "Přijmout čárový kód"
81
82 #: staff.circ.confirm
83 msgid "Check here to confirm this action"
84 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto akci"
85
86 #: staff.circ.confirm.msg
87 msgid "Check here to confirm this message."
88 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto zprávu"
89
90 #. # If we know the name of the object, we could parameterize that as well
91 #: staff.circ.checkin.exception
92 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin: %1$s"
93 msgstr "V circ.util.checkin se něco pokazilo: %1$s"
94
95 #: staff.circ.checkin2.exception
96 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin2: %1$s"
97 msgstr "V circ.util.checkin2 se něco pokazilo: %1$s"
98
99 #: staff.circ.checkin.exception.external
100 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.external"
101 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
102 msgstr "circ.checkin: Volání externí funkce .on_checkin()"
103
104 #: staff.circ.checkin2.exception.external
105 msgid "circ.checkin2: Calling external .on_checkin()"
106 msgstr "circ.checkin2: Volání externí funkce .on_checkin()"
107
108 #: staff.circ.checkin.exception.no_external
109 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.no_external"
110 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
111 msgstr "circ.checkin: Volání externí funkce .on_checkin()"
112
113 #: staff.circ.checkin2.exception.no_external
114 msgid "circ.util.checkin2: No external .on_failure()"
115 msgstr "circ.util.checkin2: Bez externí funkce .on_failure()"
116
117 #: staff.circ.util.checkin.exception.external
118 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.external"
119 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
120 msgstr "circ.util.checkin: Volání externí funkce .on_checkin()"
121
122 #: staff.circ.util.checkin.exception.no_external
123 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.no_external"
124 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
125 msgstr "circ.util.checkin: Volání externí funkce .on_checkin()"
126
127 #: staff.circ.backdate.success
128 msgid "Circ ID %1$s backdated to %2$s"
129 msgstr "ID výpůjčky %1$s zpětně datováno k %2$s"
130
131 #: staff.circ.backdate.failure
132 msgid "Circ ID %1$s failed backdating due to %2$s"
133 msgstr "Kvůli %2$s selhalo zpětné datování výpůjčky s ID %1$s"
134
135 #: staff.circ.backdate.circ_ids.prompt
136 msgid "Number of circulations selected: %1$s "
137 msgstr "Počet vybraných výpůjček: %1$s "
138
139 #: staff.circ.backdate.circ_ids.failed
140 msgid "Number of circulations not backdated: %1$s "
141 msgstr "Počet výpůjček, které nejsou zpětně datovány: %1$s "
142
143 #: staff.circ.checkout.sorting.exception
144 msgid "error in sorting non-cataloged items: %1$s"
145 msgstr "chyba při řazení nekatalogizovaných exemplářů: %1$s"
146
147 #: staff.circ.checkout.date.exception
148 msgid "Use this format: YYYY-MM-DD"
149 msgstr "Použijte formát: RRRR-MM-DD"
150
151 #: staff.circ.checkout.unimplemented
152 msgctxt "staff.circ.checkout.unimplemented"
153 msgid "Not Yet Implemented"
154 msgstr "Zatím neimplementováno"
155
156 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.msg
157 msgid "Enter the number of %1$s circulating:"
158 msgstr "Zadejte počet vypůjčených %1$s:"
159
160 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.title
161 msgid "Non-cataloged Items"
162 msgstr "Nekatalogizované exempláře"
163
164 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.msg
165 msgid "You tried to circulate %1$d %2$s.  The maximum is 99 per action."
166 msgstr ""
167 "Pokoušeli jste se půjčit %1$d %2$s.  Maximálně jich lze najednou půjčit 99."
168
169 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title
170 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title"
171 msgid "Non-cataloged Circulation"
172 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
173
174 #: staff.circ.checkout.ok.btn
175 msgctxt "staff.circ.checkout.ok.btn"
176 msgid "OK"
177 msgstr "OK"
178
179 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.msg
180 msgid "Are you sure you want to circulate %1$d %2$s?"
181 msgstr "Jste si jisti, že chcete půjčovat %1$d %2$s?"
182
183 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title
184 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title"
185 msgid "Non-cataloged Circulation"
186 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
187
188 #: staff.circ.checkout.yes.btn
189 msgctxt "staff.circ.checkout.yes.btn"
190 msgid "Yes"
191 msgstr "Ano"
192
193 #: staff.circ.checkout.no.btn
194 msgctxt "staff.circ.checkout.no.btn"
195 msgid "No"
196 msgstr "Ne"
197
198 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.msg
199 msgid "Error with non-cataloged checkout.  %1$s is not a valid number."
200 msgstr "Chyba u nekatalogizované výpůjčky.  %1$s není platné číslo."
201
202 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title
203 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title"
204 msgid "Non-cataloged Circulation"
205 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
206
207 #: staff.circ.checkout.disable.error
208 msgid "Error determining whether to disable checkout."
209 msgstr "Chyba při zjišťování, zda zakázat výpůjčku."
210
211 #: staff.circ.checkout.date.too_early.error
212 msgid "Due date needs to be after today."
213 msgstr "Datum, do kdy má být exemplář vrácen, musí být po dnešním datu."
214
215 #: staff.circ.checkout.barcode.failed
216 msgid "%1$s failed."
217 msgstr "%1$s se nezdařilo."
218
219 #: staff.circ.checkout.non_cataloged.pending
220 msgid "Non-cataloged checkout pending..."
221 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka zatím nevyřízena..."
222
223 #: staff.circ.checkout.barcode.pending
224 msgid "%1$s checkout pending..."
225 msgstr "%1$s výpůjčka zatím nevyřízena..."
226
227 #: staff.circ.checkout.barcode.failed.alert
228 msgid "Check Out Failed %1$s"
229 msgstr "Výpůjčka %1$s se nezdařila"
230
231 #: staff.circ.checkout.override.confirm
232 msgid "Override Checkout Failure?"
233 msgstr "Obejít selhání výpůjčky?"
234
235 #: staff.circ.checkout.override.item_deposit_required.warning
236 msgid ""
237 "A billing for an Item Deposit will be added to the patron's account if this "
238 "action is overrided."
239 msgstr ""
240 "Pokud při nyní zvolíte možnost\"obejít\", bude čtenáři naúčtován poplatek "
241 "\"vklad\" za exemplář."
242
243 #: staff.circ.checkout.override.item_rental_fee_required.warning
244 msgid ""
245 "A billing for an Item Rental Fee will be added to the patron's account if "
246 "this action is overrided."
247 msgstr ""
248 "Pokud při nyní zvolíte možnost \"obejít\", čtenáři bude naúčtován poplatek "
249 "za půjčení."
250
251 #: staff.circ.checkout.override.will_auto
252 msgid ""
253 "If overridden now, subsequent checkouts during this patron's session will "
254 "auto-override this event."
255 msgstr ""
256 "Pokud nyní dojde ke schválení, všechny následné výpůjčky během této relace  "
257 "čtenáři automaticky schválí danou událost."
258
259 #: staff.circ.checkout.error_retrieving_copy_status
260 msgid "Could not retrieve the name of the current status for the copy"
261 msgstr "Nebylo možné získat jméno aktuální statusu exempláře"
262
263 #: staff.circ.checkout.not_cataloged.confirm
264 msgid ""
265 "Barcode %1$s was either mis-scanned or is a non-cataloged item.  Checkout as "
266 "a pre-cataloged item?"
267 msgstr ""
268 "Čárový kód %1$s byl buď špatně načten nebo exemplář není v katalogu.  Chcete "
269 "tento exemplář půjčit jako předkatalogizovaný?"
270
271 #: staff.circ.pre_cataloged
272 msgid "Pre-cataloged"
273 msgstr "Předkatalogizovaný"
274
275 #: staff.circ.non_cataloged
276 msgid "Non-cataloged"
277 msgstr "Nezkatalogizovaný"
278
279 #: staff.circ.checkout.cancelled
280 msgid "Checkout cancelled"
281 msgstr "Výpůjčka zrušena"
282
283 #: staff.circ.checkout.card.inactive
284 msgid ""
285 "The card used to retrieve this account is inactive and may not be used to "
286 "circulate items."
287 msgstr ""
288 "Průkaz použitý k načtení tohoto konta není aktivní a nemůže být použit k "
289 "půjčování exemplářů."
290
291 #: staff.circ.checkout.barcode.check_out_failed
292 msgid "Check Out Failed"
293 msgstr "Výpůjčka se nezdařila"
294
295 #: staff.circ.checkout.account.inactive
296 msgid "This account is inactive and may not circulate items."
297 msgstr ""
298 "Toto konto není aktivní a nemůže být použito pro půjčování exemplářů."
299
300 #: staff.circ.checkout.account.expired
301 msgid "This account has expired and may not circulate items."
302 msgstr ""
303 "Platnost tohoto konta vypršela. Konto nemůže být použito k půjčování "
304 "exemplářů."
305
306 #: staff.circ.checkout.item_due
307 msgid "This item was due on %1$s."
308 msgstr "Tento exemplář měl být vrácen %1$s."
309
310 #: staff.circ.checkout.normal_checkin_then_checkout
311 msgid "Normal Checkin then Checkout"
312 msgstr "Běžné vrácení, pak půjčení"
313
314 #: staff.circ.checkout.forgiving_checkin_then_checkout
315 msgid "Forgiving Checkin then Checkout"
316 msgstr "Vrácení s odpuštěním pokuty, pak půjčení"
317
318 #: staff.circ.checkout.abort_transit_then_checkout
319 msgid "Abort Transit then Checkout"
320 msgstr "Zrušit přepravu, pak půjčit"
321
322 #: staff.circ.checkout.offer_renewal
323 msgid "Renew Item"
324 msgstr "Prodloužit výpůjčku"
325
326 #: staff.circ.checkout.network_failure
327 msgid "There was a network failure."
328 msgstr "Došlo k selhání sítě."
329
330 #: staff.circ.checkout.copy_status
331 msgid "Copy status = %1$s"
332 msgstr "Status exempláře = %1$s"
333
334 #: staff.circ.checkout.alert_message
335 msgid "Alert Message = %1$s"
336 msgstr "Upozornění = %1$s"
337
338 #: staff.circ.checkout.permission_denied
339 msgid "Permission Denied = %1$s"
340 msgstr "Oprávnění odepřeno = %1$s"
341
342 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
343 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
344 #: staff.circ.checkout.suggest_offline
345 msgid ""
346 "Check Out Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
347 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
348 msgstr ""
349 "Výpůjčka se nezdařila.  Můžete použít offline rozhraní, v horním menu si "
350 "vyberte Výpůjčky -> Offline rozhraní"
351
352 #: staff.circ.checkout.barcode
353 msgctxt "staff.circ.checkout.barcode"
354 msgid "Barcode:"
355 msgstr "Čárový kód:"
356
357 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_other
358 msgid "This copy was checked out by another patron on %1$s."
359 msgstr "Tento exemplář již byl půjčen jinému čtenáři  %1$s."
360
361 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_renew
362 msgid "This copy is already checked out to this patron."
363 msgstr "Tento exemplář je již půjčen tomuto čtenáři."
364
365 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_today
366 msgid "This copy was already checked out to this patron today."
367 msgstr "Tento exemplář již byl dnes půjčen tomuto čtenáři."
368
369 #: staff.circ.circ_brief.staff_out_id
370 msgid "Check Out Staff ID = %1$s"
371 msgstr "ID zaměstnance provádějícího výpůjčku = %1$s"
372
373 #: staff.circ.circ_brief.staff_in_id
374 msgid "Check In Staff ID = %1$s"
375 msgstr "ID zaměstnance provádějícího vracení = %1$s"
376
377 #: staff.circ.circ_brief.failure
378 msgid "Failure rendering circulation."
379 msgstr "Chyba výpůjčky."
380
381 #: staff.circ.copy_details.hold
382 msgid "Hold ID = %1$s"
383 msgstr "ID rezervace = %1$s"
384
385 #: staff.circ.copy_details.transit
386 msgid "Transit ID = %1$s"
387 msgstr "ID přepravy = %1$s"
388
389 #: staff.circ.copy_details.circ
390 msgid "Circulation ID = %1$s"
391 msgstr "ID výpůjčky = %1$s"
392
393 #: staff.circ.copy_details.last_circ
394 msgid "Last Circulation"
395 msgstr "Poslední výpůjčka"
396
397 #: staff.circ.copy_details.current_circ
398 msgid "Current Circulation"
399 msgstr "Aktuální výpůjčka"
400
401 #: staff.circ.copy_details.no_circ
402 msgid "This item has yet to circulate."
403 msgstr "Tento exemplář má být ještě půjčen."
404
405 #: staff.circ.copy_details.not_transit
406 msgid "This item is not in transit."
407 msgstr "Tento exemplář není v přepravě."
408
409 #: staff.circ.copy_details.desk_renewal
410 msgid "Desk"
411 msgstr "Výpůjční pult"
412
413 #: staff.circ.copy_details.opac_renewal
414 msgid "OPAC"
415 msgstr "OPAC"
416
417 #: staff.circ.copy_details.phone_renewal
418 msgid "Phone"
419 msgstr "Telefon"
420
421 #. # Displays user info: "Family name, First name : Barcode"
422 #: staff.circ.copy_details.user_details
423 msgid "%1$s, %2$s : %3$s"
424 msgstr "%1$s, %2$s : %3$s"
425
426 #: staff.circ.copy_details.bad_hold_status
427 msgid ""
428 "This item is not captured for a hold, however its status is incorrectly set "
429 "to \"On Holds Shelf\".  Please check this item in to correct the status."
430 msgstr ""
431 "Tento exemplář nebyl zachycen pro rezervaci, ačkoliv je jeho status "
432 "nesprávně nastaven na \"Na regále s rezervacemi\". Prosím vraťte tento "
433 "exemplář a opravte jeho status."
434
435 #: staff.circ.copy_details.no_hold
436 msgid "This item is not captured for a hold."
437 msgstr "Tento exemplář není zachycen pro rezervaci."
438
439 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year
440 msgid "%1$s : %2$s"
441 msgstr "%1$s : %2$s"
442
443 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year.legacy_label
444 msgid "Legacy/Not Dated"
445 msgstr "Zastaralé/Bez data"
446
447 #. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
448 #: staff.circ.copy_details.duration_rule_format
449 msgctxt "staff.circ.copy_details.duration_rule_format"
450 msgid "%1$s"
451 msgstr "%1$s"
452
453 #. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
454 #: staff.circ.copy_details.duration_rule_tooltip_format
455 msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s renewals"
456 msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s prodloužení výpůjček"
457
458 #. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
459 #: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format
460 msgctxt "staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format"
461 msgid "%1$s"
462 msgstr "%1$s"
463
464 #. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
465 #: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_tooltip_format
466 msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
467 msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
468
469 #. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
470 #: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format
471 msgctxt "staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format"
472 msgid "%1$s"
473 msgstr "%1$s"
474
475 #. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
476 #: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_tooltip_format
477 msgid "%3$s Is Percent? %4$s"
478 msgstr "%3$s Je procent? %4$s"
479
480 #. # From asset::copy_location: 1 - Can Circulate?  2 - Is Holdable?  3 - Hold Capture Requires Verification?  4 - Is OPAC Visible?
481 #: staff.circ.copy_details.location_tooltip
482 msgid ""
483 "Circulate? %1$s  Holdable? %2$s  Hold Verify? %3$s  OPAC Visible? %4$s"
484 msgstr ""
485 "Vypůjčitelný? %1$s  Rezervovatelný? %2$s  Potvzovat rezervace? %3$s  "
486 "Viditelný v OPACu? %4$s"
487
488 #. # From config::copy_status: 1 - OPAC Visible?  2 - Is Holdable?
489 #: staff.circ.copy_details.copy_status_tooltip
490 msgid "OPAC Visible? %1$s  Holdable? %2$s"
491 msgstr "Viditelný v OPACu? %1$s  Rezervovatelný? %2$s"
492
493 #: staff.circ.copy_status.tab_name
494 msgid "Item Status"
495 msgstr "Status exempláře"
496
497 #: staff.circ.copy_status.action.complete
498 msgid "Action complete."
499 msgstr "Akce dokončena."
500
501 #: staff.circ.copy_status.sel_checkin.error
502 msgid "Checkin did not likely happen."
503 msgstr "Vrácení pravděpodobně neproběhlo."
504
505 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcode.error
506 msgid "Barcode %1$s was not likely replaced."
507 msgstr "Čárový kód %1$s pravděpodobně nebyl změněn."
508
509 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcodes.error
510 msgid "Barcode replacements did not likely happen."
511 msgstr "Změna čárových kódů pravděpodobně neproběhla."
512
513 #: staff.circ.copy_status.sel_edit.error
514 msgid "with copy editor"
515 msgstr "s využitím editoru exemplářů"
516
517 #: staff.circ.copy_status.sel_renew.not_circulating
518 msgid "Item with barcode %1$s is not circulating."
519 msgstr "Exemplář s čárovým kódem %1$s není vypůjčen."
520
521 #: staff.circ.copy_status.upload_file.title
522 msgid "Import Barcode File"
523 msgstr "Importovat soubor čárových kódů"
524
525 #: staff.circ.copy_status.upload_file.complete
526 msgid "File uploaded."
527 msgstr "Soubor nahrán (uploadován)."
528
529 #: staff.circ.copy_status.upload_file.no_barcodes
530 msgid "No barcodes found in file."
531 msgstr "V souboru nebyl nalezen žádný čárový kód."
532
533 #: staff.circ.copy_status.add_items.title
534 msgid "Add Item for record # %1$s"
535 msgstr "Přidat exemplář k záznamu # %1$s"
536
537 #: staff.circ.copy_status.del_items.confirm
538 msgid "Are you sure you want to delete these items? %1$s"
539 msgstr "Opravdu chcete smazat tyto exempláře? %1$s"
540
541 #: staff.circ.copy_status.del_items.title
542 msgctxt "staff.circ.copy_status.del_items.title"
543 msgid "Override Delete Failure?"
544 msgstr "Obejít chybu při smazání?"
545
546 #: staff.circ.copy_status.del_items.success
547 msgid "Items Deleted"
548 msgstr "Exempláře smazány"
549
550 #: staff.circ.copy_status.del_items.success.error
551 msgid "Batch Item Deletion"
552 msgstr "Dávkové smazání exemplářů"
553
554 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.mark_destination
555 msgid "Please mark a volume as the destination and then try this again."
556 msgstr "Označte prosím svazek jako cíl a poté to zkuste znovu."
557
558 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.problem
559 msgid "All copies not likely transferred."
560 msgstr "Pravděpodobně nebyly přesunuty všechny exempláře."
561
562 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.perm_failure
563 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
564 msgstr "Nemáte oprávnění přidávat svazky do této knihovny."
565
566 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.title
567 msgid "Add Volume/Item for Record # %1$s"
568 msgstr "Přidat svazek/exemplář k záznamu číslo %1$s"
569
570 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.perm_failure
571 msgid "You do not have permission to edit this volume."
572 msgstr "Nemáte oprávnění editovat tento svazek."
573
574 #: staff.circ.copy_status.edit_volume.title
575 msgid "Volume for record # %1$s"
576 msgstr "Svazek k záznamu číslo %1$s"
577
578 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.title
579 msgid "Volumes for record # %1$s"
580 msgstr "Svazky k záznamu číslo %1$s"
581
582 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.duplicate
583 msgid ""
584 "Edit failed:  You tried to change a volume's callnumber to one that is "
585 "already in use for the given library.  You should transfer the items to the "
586 "desired callnumber instead."
587 msgstr ""
588 "Editace selhala: Snažili jste se změnit sigranuu svazku na signaturu, která "
589 "je v dané knihovně již použita. Měli byste exempláře přesunout do požadované "
590 "signatury."
591
592 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.success
593 msgid "Volumes modified."
594 msgstr "Svazky upraveny."
595
596 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.singular
597 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
598 msgstr "Opravdu chcete smazat tento svazek?"
599
600 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.plural
601 msgid "Are you sure you would like to delete these volumes?"
602 msgstr "Opravdu chcete smazat tyto svazky?"
603
604 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.title
605 msgid "Delete Volumes?"
606 msgstr "Smazat svazky?"
607
608 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete
609 msgid "Delete"
610 msgstr "Smazat"
611
612 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel
613 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel"
614 msgid "Cancel"
615 msgstr "Storno"
616
617 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.override
618 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.override"
619 msgid "Override Delete Failure?"
620 msgstr "Obejít chybu přis mazání?"
621
622 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies
623 msgid ""
624 "You must delete all the items on the volume before you may delete the volume "
625 "itself."
626 msgstr "Před vymazáním svazku musíte smazat všechny exempláře ve svazku"
627
628 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies.confirm
629 msgid "Delete Volume and Items"
630 msgstr "Smazat svazky a exempláře"
631
632 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies.cancel
633 msgid "Cancel Delete"
634 msgstr "Zrušit mazání"
635
636 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.status
637 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
638 msgstr "Svazek označen jako cíl přesunu exempláře"
639
640 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.prompt
641 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
642 msgstr "Označte pouze jeden svazek jako cíl přesunu exempláře"
643
644 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.title
645 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_volume.title"
646 msgid "Limit Selection"
647 msgstr "Omezit výběr"
648
649 #: staff.circ.copy_status.ok
650 msgctxt "staff.circ.copy_status.ok"
651 msgid "OK"
652 msgstr "OK"
653
654 #: staff.circ.copy_status.mark_library
655 msgid "Library and Record marked as Volume Transfer Destination"
656 msgstr "Knihovna a záznam označeny jako cíl přesunu svazku"
657
658 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one
659 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
660 msgstr "Označte pouze jednu knihovnu jako cíl přesunu svazků"
661
662 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title
663 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title"
664 msgid "Limit Selection"
665 msgstr "Omezit výběr"
666
667 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.none
668 msgid ""
669 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
670 "and then try this again."
671 msgstr ""
672 "Označte ve správě exemplářů knihovnu, která má být cílová, a poté zkuste "
673 "proces zopakovat."
674
675 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.confirm
676 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
677 msgstr "Přesunout svazky %1$s do knihovny %2$s v následujícím záznamu?"
678
679 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.transfer.label
680 msgid "Transfer"
681 msgstr "Přesun"
682
683 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label
684 msgctxt "staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label"
685 msgid "Cancel"
686 msgstr "Storno"
687
688 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.accesskey
689 msgid "C"
690 msgstr "C"
691
692 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.title
693 msgid "Volume Transfer"
694 msgstr "Přesun svazků"
695
696 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.aborted
697 msgid "Transfer Aborted"
698 msgstr "Přesun zrušen"
699
700 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.override_failure
701 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
702 msgstr "Obejít chybu přesunu svazku?"
703
704 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cannot_have_vols
705 msgid "That destination cannot have volumes."
706 msgstr "Tato lokace nemůže mít svazky."
707
708 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.success
709 msgid "Volumes transferred."
710 msgstr "Svazky přesunuty."
711
712 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.error
713 msgid "All volumes not likely transferred."
714 msgstr "Pravděpodobně nebyly přesunuty všechny svazky."
715
716 #: staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt
717 msgctxt "staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt"
718 msgid ""
719 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
720 "anyway?"
721 msgstr ""
722 "Chybná kontrolní číslice, zřejmě kvůli špatnému načtení kódu. Chcete tento "
723 "čárový kód (\"%1$s\") přesto použít?"
724
725 #: staff.circ.copy_status.status.null_result
726 msgid "Something weird happened.  Result was null."
727 msgstr "Stalo se něco divného. Výsledek byl prázdný."
728
729 #: staff.circ.copy_status.status.copy_not_found
730 msgid "%1$s was either mis-scanned or is not cataloged."
731 msgstr "U %1$s byl buď špatně načten čárový kód,  nebo není zkatalogizován."
732
733 #: staff.circ.copy_status.status.not_cataloged
734 msgctxt "staff.circ.copy_status.status.not_cataloged"
735 msgid "Not Cataloged"
736 msgstr "Nezkatalogizovaný"
737
738 #: staff.circ.copy_status.status.pre_cat
739 msgid "Item is a pre-cataloged item."
740 msgstr "Exemplář je předkatalogizován."
741
742 #: staff.circ.copy_status.status.hold
743 msgid "Item is captured for a Hold."
744 msgstr "Exemplář je zachycen pro rezervaci."
745
746 #: staff.circ.copy_status.status.transit
747 msgid "Item is in Transit."
748 msgstr "Exemplář je v přepravě."
749
750 #: staff.circ.copy_status.status.circ
751 msgid "Item is circulating."
752 msgstr "Exemplář je vypůjčen."
753
754 #: staff.circ.copy_status.alt_view.label
755 msgid "Alternate View"
756 msgstr "Alternativní zobrazení"
757
758 #: staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey
759 msgctxt "staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey"
760 msgid "V"
761 msgstr "V"
762
763 #: staff.circ.copy_status.list_view.label
764 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.label"
765 msgid "List View"
766 msgstr "Zobrazení formou seznamu"
767
768 #: staff.circ.copy_status.list_view.accesskey
769 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.accesskey"
770 msgid "V"
771 msgstr "V"
772
773 #: staff.circ.hold_capture.print.to_printer
774 msgid "To Printer"
775 msgstr "K tisku"
776
777 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
778 #: staff.circ.hold_capture.print.barcode
779 msgctxt "staff.circ.hold_capture.print.barcode"
780 msgid "Barcode:"
781 msgstr "Čárový kód:"
782
783 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
784 #: staff.circ.hold_capture.print.title
785 msgid "Title:"
786 msgstr "Název:"
787
788 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
789 #: staff.circ.hold_capture.print.author
790 msgid "Author:"
791 msgstr "Autor:"
792
793 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
794 #: staff.circ.hold_capture.print.route_to
795 msgid "Route to:"
796 msgstr "Cesta k:"
797
798 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
799 #: staff.circ.hold_capture.print.patron
800 msgid "Patron:"
801 msgstr "Čtenář:"
802
803 #: staff.circ.hold_capture.calling_external
804 msgid "circ.hold_capture: Calling external .on_hold_capture()"
805 msgstr "circ.hold_capture: Volání externí funkce .on_hold_capture()"
806
807 #: staff.circ.hold_capture.no_external
808 msgid "circ.hold_capture: No external .on_hold_capture()"
809 msgstr "circ.hold_capture: Bez externí funkce .on_hold_capture()"
810
811 #: staff.circ.hold_capture.capture_failed
812 msgid "Could not capture hold."
813 msgstr "Nelze zachytit pro rezervaci."
814
815 #: staff.circ.hold_capture.error
816 msgid "FIXME: need special alert and error handling"
817 msgstr "FIXME: potřebuje speciální upozornění a vyřešení chyby"
818
819 #: staff.circ.route_to.hold_shelf
820 msgid "HOLD SHELF"
821 msgstr "REGÁL S REZERVACEMI"
822
823 #: staff.circ.route_to.public_hold_shelf
824 msgid "PUBLIC HOLD SHELF"
825 msgstr "VEŘEJNÝ REGÁL S REZERVACEMI"
826
827 #: staff.circ.route_to.private_hold_shelf
828 msgid "PRIVATE HOLD SHELF"
829 msgstr "PRIVÁTNÍ REGÁL S REZERVACEMI"
830
831 #: staff.circ.in_house_use.tab_name
832 msgid "In-House Use"
833 msgstr "Prezenční výpůjčka"
834
835 #: staff.circ.in_house_use.barcode
836 msgctxt "staff.circ.in_house_use.barcode"
837 msgid "Barcode:"
838 msgstr "Čárový kód:"
839
840 #: staff.circ.in_house_use.noncat_sort_error
841 msgid "error in noncat sorting:"
842 msgstr "chyba v řazení nekatalogizovaných exemplářů:"
843
844 #: staff.circ.in_house_use.noncataloged
845 msgid "Non-Cataloged"
846 msgstr "Nezkatalogizováno"
847
848 #: staff.circ.in_house_use.items_dump
849 msgid "items = "
850 msgstr "exempláře = "
851
852 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple
853 msgid "Are you sure you want to mark %1$s as having been used %2$s times?"
854 msgstr "Jste si jisti, že chcete označit %1$s jako využitý %2$s krát?"
855
856 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple.title
857 msgid "In-House Use Verification"
858 msgstr "Ověření prezenční výpůjčky"
859
860 #: staff.circ.in_house_use.yes
861 msgctxt "staff.circ.in_house_use.yes"
862 msgid "Yes"
863 msgstr "Ano"
864
865 #: staff.circ.in_house_use.no
866 msgctxt "staff.circ.in_house_use.no"
867 msgid "No"
868 msgstr "Ne"
869
870 #. # adjust Circulation -> Offline Interface to match your translation in lang.dtd
871 #: staff.circ.in_house_use.failed.verbose
872 msgid ""
873 "In House Use Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
874 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
875 msgstr ""
876 "Prezenční výpůjčka se nezdařila. Pokud chcete použít offline rozhraní, v "
877 "horním menu zvolte Výpůjčky -> Offline rozhraní"
878
879 #: staff.circ.in_house_use.failed
880 msgid "In House Use Failed"
881 msgstr "Prezenční výpůjčka se nezdařila"
882
883 #: staff.circ.in_house_use.ok
884 msgctxt "staff.circ.in_house_use.ok"
885 msgid "OK"
886 msgstr "OK"
887
888 #: staff.circ.in_house_use.external
889 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_in_house_use()"
890 msgstr "circ.in_house_use: Volání externí funkce .on_in_house_use()"
891
892 #: staff.circ.in_house_use.no_external
893 msgid "circ.in_house_use: No external .on_in_house_use()"
894 msgstr "circ.in_house_use: Bez externí funkce .on_in_house_use()"
895
896 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.external
897 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_failure()"
898 msgstr "circ.in_house_use: Volání externí funkce .on_failure()"
899
900 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.no_external
901 msgid "circ.in_house_use: No external .on_failure()"
902 msgstr "circ.in_house_use: Bez externí funkce .on_failure()"
903
904 #: staff.circ.print_list_template.window.title
905 msgid "Template Macros"
906 msgstr "Makra šablon"
907
908 #: staff.circ.print_list_template.window.heading
909 msgid "General:"
910 msgstr "Obecné:"
911
912 #: staff.circ.print_list_template.window.template_type
913 msgid "For type: %1$s"
914 msgstr "Pro typ: %1$s"
915
916 #: staff.circ.print_list_template.window.close
917 msgid "Close Window"
918 msgstr "Zavřít okno"
919
920 #: staff.circ.print_list_template.preview
921 msgid "preview: "
922 msgstr "náhled: "
923
924 #: staff.circ.print_list_template.save
925 msgid "Template Saved"
926 msgstr "Šablona uložena"
927
928 #: staff.circ.print_list_template.save_as
929 msgid "Save Templates File As"
930 msgstr "Uložit soubor se šablonami jako"
931
932 #: staff.circ.print_list_template.export.error
933 msgctxt "staff.circ.print_list_template.export.error"
934 msgid "Error exporting templates"
935 msgstr "Chyba při exportu šablon"
936
937 #: staff.circ.print_list_template.import
938 msgid "Import Templates File"
939 msgstr "Importovat soubor se šablonami"
940
941 #: staff.circ.print_list_template.import_results
942 msgid "Imported these templates: %1$s"
943 msgstr "Importovat tyto šablony: %1$s"
944
945 #: staff.circ.print_list_template.reload
946 msgid "Please reload this interface."
947 msgstr "Prosím znovu načtěte toto rozhraní."
948
949 #: staff.circ.print_list_template.import.error
950 msgctxt "staff.circ.print_list_template.import.error"
951 msgid "Error exporting templates"
952 msgstr "Chyba při exportu šablon"
953
954 #: staff.circ.print_list_template.tab_name
955 msgid "Receipt Template Editor"
956 msgstr "Editor šablon stvrzenek"
957
958 #: staff.circ.utils.abort_transits.confirm
959 msgid "Are you sure you would like to abort transits for copies: %1$s?"
960 msgstr "Jste si jisti, že chcete zrušit přepravy pro exempláře: %1$s?"
961
962 #: staff.circ.utils.abort_transits.title
963 msgid "Aborting Transits"
964 msgstr "Zrušení přeprav"
965
966 #: staff.circ.utils.yes
967 msgctxt "staff.circ.utils.yes"
968 msgid "Yes"
969 msgstr "Ano"
970
971 #: staff.circ.utils.no
972 msgctxt "staff.circ.utils.no"
973 msgid "No"
974 msgstr "Ne"
975
976 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_allowed
977 msgid "Copy ID = %1$s"
978 msgstr "ID exempláře = %1$s"
979
980 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_found
981 msgid ""
982 "This item was no longer in transit at the time of the abort.  Perhaps this "
983 "happened from a stale display?"
984 msgstr ""
985 "Tento exemplář již v době zrušení nebyl v přepravě. Možná se to stalo z "
986 "důvodu neaktualizovaného zobrazení?"
987
988 #: staff.circ.utils.abort_transits.unexpected_error
989 msgid "Transit not likely aborted."
990 msgstr "Přesun nebyl pravděpodobně zrušen."
991
992 #: staff.circ.utils.retrieve_patron.failure
993 msgid "Problem retrieving patron."
994 msgstr "Problém při načítání čtenáře."
995
996 #: staff.circ.utils.retrieve_copy.failure
997 msgid "Problem retrieving copy details."
998 msgstr "Problém při načítání detailů o exempláři."
999
1000 #: staff.circ.utils.retrieve_circs.failure
1001 msgid "Problem retrieving circulations."
1002 msgstr "Problém při načítání výpůjček."
1003
1004 #: staff.circ.utils.offline.timestamp
1005 msgid "Timestamp"
1006 msgstr "Časová značka"
1007
1008 #: staff.circ.utils.offline.checkout_time
1009 msgid "Check Out Time"
1010 msgstr "Čas výpůjčky"
1011
1012 #: staff.circ.utils.offline.type
1013 msgid "Transaction Type"
1014 msgstr "Typ transakce"
1015
1016 #: staff.circ.utils.offline.noncat
1017 msgid "Non-Cataloged?"
1018 msgstr "Nekatalogizováno?"
1019
1020 #: staff.circ.utils.offline.noncat_type
1021 msgid "Non-Cataloged Type ID"
1022 msgstr "ID nezkatalogizovaného typu"
1023
1024 #: staff.circ.utils.offline.count
1025 msgid "Count"
1026 msgstr "Počet"
1027
1028 #: staff.circ.utils.offline.patron_barcode
1029 msgid "Patron Barcode"
1030 msgstr "Čárový kód čtenáře"
1031
1032 #: staff.circ.utils.offline.item_barcode
1033 msgid "Item Barcode"
1034 msgstr "Čárový kód exempláře"
1035
1036 #: staff.circ.utils.offline.due_date
1037 msgid "Due Date"
1038 msgstr "K vrácení dne"
1039
1040 #: staff.circ.utils.offline.backdate
1041 msgid "Back Date"
1042 msgstr "Zpětné datum vrácení"
1043
1044 #: staff.circ.utils.offline.use_time
1045 msgid "Use Time"
1046 msgstr "Čas prezenční výpůjčky"
1047
1048 #: staff.circ.utils.not_cataloged
1049 msgctxt "staff.circ.utils.not_cataloged"
1050 msgid "Not Cataloged"
1051 msgstr "Nekatalogizováno"
1052
1053 #: staff.circ.utils.retrieving
1054 msgid "Retrieving..."
1055 msgstr "Načítání..."
1056
1057 #: staff.circ.utils.owning_lib
1058 msgid "Owning Library"
1059 msgstr "Vlastnická knihovna"
1060
1061 #: staff.circ.utils.prefix
1062 msgid "CN Prefix"
1063 msgstr "Prefix signatury"
1064
1065 #: staff.circ.utils.suffix
1066 msgid "CN Suffix"
1067 msgstr "Sufix signatury"
1068
1069 #: staff.circ.utils.label_class
1070 msgid "Classification"
1071 msgstr "Třídění"
1072
1073 #: staff.circ.utils.loan_duration.short
1074 msgid "Short"
1075 msgstr "Krátká"
1076
1077 #: staff.circ.utils.loan_duration.normal
1078 msgctxt "staff.circ.utils.loan_duration.normal"
1079 msgid "Normal"
1080 msgstr "Běžná"
1081
1082 #: staff.circ.utils.loan_duration.long
1083 msgid "Long"
1084 msgstr "Dlouhá"
1085
1086 #: staff.circ.utils.fine_level.low
1087 msgid "Low"
1088 msgstr "Nízká"
1089
1090 #: staff.circ.utils.fine_level.normal
1091 msgctxt "staff.circ.utils.fine_level.normal"
1092 msgid "Normal"
1093 msgstr "Běžná"
1094
1095 #: staff.circ.utils.fine_level.high
1096 msgid "High"
1097 msgstr "Vysoká"
1098
1099 #: staff.circ.utils.circulate
1100 msgid "Circulate?"
1101 msgstr "Půjčovat?"
1102
1103 #: staff.circ.utils.deleted
1104 msgid "Deleted?"
1105 msgstr "Smazán?"
1106
1107 #: staff.circ.utils.holdable
1108 msgid "Holdable?"
1109 msgstr "Možno rezervovat?"
1110
1111 #: staff.circ.utils.age_protect
1112 msgid "Age-based Hold Protection"
1113 msgstr "Dočasná ochrana před rezervacemi"
1114
1115 #: staff.circ.utils.floating
1116 msgid "Floating?"
1117 msgstr "Pohyblivý exemplář?"
1118
1119 #: staff.circ.utils.hold_note
1120 msgid "Hold Note(s) Count"
1121 msgstr "Počet poznámek k rezervacím"
1122
1123 #: staff.circ.utils.hold_note_text
1124 msgid "Hold Note(s) Text"
1125 msgstr "Text poznámek  k rezervacím"
1126
1127 #: staff.circ.utils.staff_hold
1128 msgid "Staff Hold?"
1129 msgstr "Rezervace zadaná personálem?"
1130
1131 #: staff.circ.utils.opac_visible
1132 msgid "OPAC Visible?"
1133 msgstr "Viditelné v OPACu?"
1134
1135 #: staff.circ.utils.status_changed_time
1136 msgid "Status Changed Time"
1137 msgstr "Čas změny statusu"
1138
1139 #: staff.circ.utils.reference
1140 msgid "Reference?"
1141 msgstr "Příruční knihovna?"
1142
1143 #: staff.circ.utils.deposit
1144 msgid "Deposit?"
1145 msgstr "Vklad?"
1146
1147 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition
1148 msgid "Quality"
1149 msgstr "Kvalita"
1150
1151 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.true
1152 msgctxt "staff.circ.utils.acp_mint_condition.true"
1153 msgid "Good"
1154 msgstr "Dobrá"
1155
1156 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.false
1157 msgid "Mediocre"
1158 msgstr "Průměrná"
1159
1160 #. # The < and > highlight that the value is not set; translate Unset and change the delimiters as needed
1161 #: staff.circ.utils.unset
1162 msgid "<Unset>"
1163 msgstr "<Nenastaveno>"
1164
1165 #: staff.circ.utils.checkout_lib
1166 msgid "Checkout or Renew Library"
1167 msgstr "Výpůjční knihovna"
1168
1169 #: staff.circ.utils.checkout_workstation
1170 msgid "Circ or Renewal Workstation"
1171 msgstr "Výpůjční pracovní stanice"
1172
1173 #: staff.circ.utils.checkout_workstation_top_of_chain
1174 msgid "Checkout Workstation"
1175 msgstr "Výpůjční pracovní stanice"
1176
1177 #: staff.circ.utils.xact_start
1178 msgid "Checkout Date"
1179 msgstr "Datum výpůjčky"
1180
1181 #: staff.circ.utils.checkin_time
1182 msgid "Checkin Date"
1183 msgstr "Datum vrácení"
1184
1185 #: staff.circ.utils.xact_finish
1186 msgid "Transaction Finished"
1187 msgstr "Transakce dokončena"
1188
1189 #: staff.circ.utils.checkin_scan_time
1190 msgid "Checkin Scan Date"
1191 msgstr "Datum skutečného vrácení"
1192
1193 #: staff.circ.utils.checkin_workstation
1194 msgid "Checkin Workstation"
1195 msgstr "Vráceno na pracovní stanici"
1196
1197 #: staff.circ.utils.create_date
1198 msgid "Date Created"
1199 msgstr "Datum vytvoření"
1200
1201 #: staff.circ.utils.edit_date
1202 msgid "Date Last Edited "
1203 msgstr "Datum poslední editace "
1204
1205 #: staff.circ.utils.bre.create_date
1206 msgid "Date Record Created"
1207 msgstr "Datum vytvoření záznamu"
1208
1209 #: staff.circ.utils.bre.edit_date
1210 msgid "Date Record Last Edited "
1211 msgstr "Datum poslední editace záznamu "
1212
1213 #: staff.circ.utils.edition
1214 msgid "Edition"
1215 msgstr "Vydání"
1216
1217 #: staff.circ.utils.isbn
1218 msgid "ISBN"
1219 msgstr "ISBN"
1220
1221 #: staff.circ.utils.pubdate
1222 msgid "Publication Date"
1223 msgstr "Datum vydání"
1224
1225 #: staff.circ.utils.publisher
1226 msgid "Publisher"
1227 msgstr "Nakladatel"
1228
1229 #: staff.circ.utils.creator
1230 msgid "Created By"
1231 msgstr "Vytvořil(a)"
1232
1233 #: staff.circ.utils.owner
1234 msgid "Owned By"
1235 msgstr "Vlastník"
1236
1237 #: staff.circ.utils.editor
1238 msgid "Edited By"
1239 msgstr "Editováno"
1240
1241 #. # TCN is an acronym for Title Control Number
1242 #: staff.circ.utils.tcn
1243 msgid "TCN"
1244 msgstr "Kontrolní číslo záznamu (TCN)"
1245
1246 #: staff.circ.utils.tcn_source
1247 msgid "TCN Source"
1248 msgstr "Zdroj kontrolního čísla záznamu (TCN)"
1249
1250 #: staff.circ.utils.stop_fines
1251 msgid "Fines Stopped"
1252 msgstr "Pokuty zastaveny"
1253
1254 #: staff.circ.utils.stop_fines_time
1255 msgid "Fines Stopped Time"
1256 msgstr "Čas zastavení pokut"
1257
1258 #: staff.circ.utils.route_to
1259 msgid "Route To"
1260 msgstr "Směrovat k"
1261
1262 #: staff.circ.utils.message
1263 msgctxt "staff.circ.utils.message"
1264 msgid "Message"
1265 msgstr "Zpráva"
1266
1267 #: staff.circ.utils.uses
1268 msgid "# of Uses"
1269 msgstr "Počet použití"
1270
1271 #: staff.circ.utils.alert_message
1272 msgid "Alert Message"
1273 msgstr "Upozornění"
1274
1275 #: staff.circ.utils.barcode
1276 msgid "Barcode"
1277 msgstr "Čárový kód"
1278
1279 #: staff.circ.utils.title
1280 msgid "Title"
1281 msgstr "Název"
1282
1283 #: staff.circ.utils.author
1284 msgid "Author"
1285 msgstr "Autor"
1286
1287 #: staff.circ.utils.callnumber
1288 msgid "Call Number"
1289 msgstr "Signatura"
1290
1291 #: staff.circ.utils.transit_id
1292 msgid "Transit ID"
1293 msgstr "ID přepravy"
1294
1295 #: staff.circ.utils.transit_source
1296 msgid "Transit Source"
1297 msgstr "Zdroj přepravy"
1298
1299 #: staff.circ.utils.transit_source_send_time
1300 msgid "Transit Send Time"
1301 msgstr "Čas odeslání přepravy"
1302
1303 #: staff.circ.utils.transit_dest
1304 msgid "Transit Destination"
1305 msgstr "Cíl přepravy"
1306
1307 #: staff.circ.utils.transit_dest_recv_time
1308 msgid "Transit Completion Time"
1309 msgstr "Čas dokončení přepravy"
1310
1311 #: staff.circ.utils.transit_target_copy
1312 msgid "Transit Copy ID"
1313 msgstr "ID exempláře v přepravě"
1314
1315 #: staff.circ.utils.transit_copy_status
1316 msgid "Transit Copy Status"
1317 msgstr "Status exempláře v přesunu"
1318
1319 #: staff.circ.utils.request_lib
1320 msgid "Request Library (Full Name)"
1321 msgstr "Žádající knihovna (úplný název)"
1322
1323 #: staff.circ.utils.request_lib_shortname
1324 msgid "Request Library"
1325 msgstr "Žádající knihovna"
1326
1327 #: staff.circ.utils.request_time
1328 msgctxt "staff.circ.utils.request_time"
1329 msgid "Request Date"
1330 msgstr "Datum požadavku"
1331
1332 #. # Date the hold became available
1333 #: staff.circ.utils.available_time
1334 msgid "Available On"
1335 msgstr "Dostupné"
1336
1337 #. # Date the hold was captured
1338 #: staff.circ.utils.capture_time
1339 msgid "Capture Date"
1340 msgstr "Datum zachycení"
1341
1342 #. # Date the hold was cancelled
1343 #: staff.circ.utils.hold_cancel_time
1344 msgid "Cancel Time"
1345 msgstr "Čas zrušení"
1346
1347 #: staff.circ.utils.hold.behind_desk
1348 msgid "Behind Desk"
1349 msgstr "U výpůjčního pultu"
1350
1351 #. # Controlled entry for why the hold was cancelled
1352 #: staff.circ.utils.hold_cancel_cause
1353 msgid "Cancel Cause"
1354 msgstr "Důvod zrušení"
1355
1356 #. # Freetext note pertaining to the cancelled hold
1357 #: staff.circ.utils.hold_cancel_note
1358 msgid "Cancel Note"
1359 msgstr "Poznámka týkající se zrušení"
1360
1361 #: staff.circ.utils.hold_status.1
1362 msgid "Waiting for copy"
1363 msgstr "Čekání na exemplář"
1364
1365 #: staff.circ.utils.hold_status.2
1366 msgid "Waiting for capture"
1367 msgstr "Čekání na zachycení"
1368
1369 #: staff.circ.utils.hold_status.3
1370 msgid "In-Transit"
1371 msgstr "V přepravě"
1372
1373 #: staff.circ.utils.hold_status.4
1374 msgid "Ready for pickup"
1375 msgstr "Připraveno pro vyzvednutí"
1376
1377 #: staff.circ.utils.hold_status.5
1378 msgid "Reserved/Pending"
1379 msgstr "Rezervováno/Zatím nevyřízeno"
1380
1381 #: staff.circ.utils.hold_status.6
1382 msgid "Canceled"
1383 msgstr "Zrušeno"
1384
1385 #: staff.circ.utils.hold_status.7
1386 msgid "Suspended"
1387 msgstr "Pozastaveno"
1388
1389 #: staff.circ.utils.hold_status.8
1390 msgctxt "staff.circ.utils.hold_status.8"
1391 msgid "Wrong Shelf"
1392 msgstr "Nesprávná police"
1393
1394 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.label
1395 msgid "Post-Clear"
1396 msgstr "Následné vyčištění"
1397
1398 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.hold
1399 msgid "Need for Hold"
1400 msgstr "Potřebné pro rezervaci"
1401
1402 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.transit
1403 msgid "Need for Transit"
1404 msgstr "Potřebné pro přepravu"
1405
1406 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.shelf
1407 msgid "Reshelve"
1408 msgstr "Znovu zařadit na regál"
1409
1410 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.pl_changed
1411 msgctxt "staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.pl_changed"
1412 msgid "Wrong Shelf"
1413 msgstr "Nesprávná police"
1414
1415 #: staff.circ.utils.frozen
1416 msgid "Frozen?"
1417 msgstr "Zmrazené?"
1418
1419 #: staff.circ.utils.active
1420 msgid "Active?"
1421 msgstr "Aktivní?"
1422
1423 #: staff.circ.utils.thaw_date
1424 msgctxt "staff.circ.utils.thaw_date"
1425 msgid "Activation Date"
1426 msgstr "Datum aktivace"
1427
1428 #: staff.circ.utils.thaw_date.none
1429 msgid "No Date"
1430 msgstr "Bez data"
1431
1432 #: staff.circ.utils.pickup_lib
1433 msgid "Pickup Library (Full Name)"
1434 msgstr "Knihovna k vyzvednutí (úplné jméno)"
1435
1436 #: staff.circ.utils.current_shelf_lib
1437 msgid "Current Shelf Library (Full Name)"
1438 msgstr "Plné jméno knihovny, kde se nachází dané umístění (police)"
1439
1440 #: staff.circ.utils.current_copy.none
1441 msgid "No Copy"
1442 msgstr "Bez exempláře"
1443
1444 #: staff.circ.utils.title.none
1445 msgid "No Title?"
1446 msgstr "Bez názvu?"
1447
1448 #: staff.circ.utils.author.none
1449 msgid "No Author?"
1450 msgstr "Bez autora?"
1451
1452 #: staff.circ.utils.notify_time
1453 msgid "Last Notify Time"
1454 msgstr "Čas posledního upozornění"
1455
1456 #: staff.circ.utils.notify_count
1457 msgid "Notices"
1458 msgstr "Upozornění"
1459
1460 #: staff.circ.utils.patron_alias
1461 msgid "Patron Alias"
1462 msgstr "Přezdívka čtenáře"
1463
1464 #: staff.circ.utils.patron_family_name
1465 msgid "Patron Last Name"
1466 msgstr "Příjmení čtenáře"
1467
1468 #: staff.circ.utils.patron_first_given_name
1469 msgid "Patron First Name"
1470 msgstr "Křestní jméno čtenáře"
1471
1472 #: staff.circ.utils.checkin.override
1473 msgid "Override Checkin Failure?"
1474 msgstr "Obejít selhání výpůjčky?"
1475
1476 #: staff.circ.utils.checkin.override.item_deposit_paid.warning
1477 msgid ""
1478 "A paid deposit will be owed to this patron if this action is overrided."
1479 msgstr ""
1480 "Pokud nyní zvolíte možnost \"obejít\", bude knihovna čtenáři dlužit "
1481 "zaplacený vklad."
1482
1483 #: staff.circ.utils.billable.amount
1484 msgid "Transaction for %1$s billable $%2$s"
1485 msgstr "Za exemplář  %1$s bylo naúčtováno %2$s Kč"
1486
1487 #: staff.circ.utils.fine_tally_text
1488 msgid "Fine Tally: $%1$s"
1489 msgstr "Pokuty: %1$s Kč"
1490
1491 #: staff.circ.utils.transit_hold_cancelled
1492 msgid "Original hold for transit cancelled."
1493 msgstr "Původní rezervace určená k přepravě zrušena."
1494
1495 #: staff.circ.utils.item_checked_in
1496 msgid "%1$s was already checked in."
1497 msgstr "%1$s již byl vrácen."
1498
1499 #: staff.circ.utils.item_not_cataloged
1500 msgid "ITEM_NOT_CATALOGED event but copy status is %1$s"
1501 msgstr "Událost ITEM_NOT_CATALOGED, ale status exempláře je %1$s"
1502
1503 #: staff.circ.utils.route_to.msg
1504 msgid "This item needs to be routed to %1$s"
1505 msgstr "Tento exemplář má být směrován do %1$s"
1506
1507 #: staff.circ.utils.route_item_error
1508 msgid "We should have received a ROUTE_ITEM"
1509 msgstr "Měli jsme obdržet ROUTE_ITEM"
1510
1511 #: staff.circ.utils.route_item_status_error
1512 msgid "status of Holds Shelf, but no actual hold found."
1513 msgstr "Stav \"Na regále s rezervacemi\", ale vlastní rezervace nenalezena."
1514
1515 #: staff.circ.utils.reservation_status_error
1516 msgid "status of Reservation Shelf, but no actual hold found."
1517 msgstr "Stav \"Na regále s rezervacemi\", ale vlastní rezervace nenalezena."
1518
1519 #: staff.circ.utils.payload.hold.barcode
1520 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.barcode"
1521 msgid "Barcode: %1$s"
1522 msgstr "Čárový kód: %1$s"
1523
1524 #: staff.circ.utils.payload.hold.title
1525 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.title"
1526 msgid "Title: %1$s"
1527 msgstr "Název: %1$s"
1528
1529 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition
1530 msgid "Copy Quality"
1531 msgstr "Kvalita exempláře"
1532
1533 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true
1534 msgctxt "staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true"
1535 msgid "Good"
1536 msgstr "Dobrá"
1537
1538 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.false
1539 msgid "Any"
1540 msgstr "Jakákoliv"
1541
1542 #: staff.circ.utils.holds.shelf_time
1543 msgid "Shelf Time"
1544 msgstr "Doba zařazení na regál"
1545
1546 #: staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time
1547 msgctxt "staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time"
1548 msgid "Shelf Expire Time"
1549 msgstr "Expirace rezervací na regále s rezervacemi"
1550
1551 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1552 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron
1553 msgid "Hold for patron %1$s, %2$s %3$s"
1554 msgstr "Rezervace pro čtenáře %1$s, %2$s %3$s"
1555
1556 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron_alias
1557 msgid "Hold for patron %1$s"
1558 msgstr "Rezervace pro čtenáře %1$s"
1559
1560 #: staff.circ.utils.payload.hold.phone_notify
1561 msgid "Notify by phone: %1$s"
1562 msgstr "Telefonické upozornění: %1$s"
1563
1564 #: staff.circ.utils.payload.hold.sms_notify
1565 msgid "Notify by text: %1$s"
1566 msgstr "SMS oznámení: %1$s"
1567
1568 #: staff.circ.utils.payload.hold.email_notify
1569 msgid "Notify by email: %1$s"
1570 msgstr "Upozornění e-mailem: %1$s"
1571
1572 #: staff.circ.utils.payload.hold.request_date
1573 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.request_date"
1574 msgid "Request Date: %1$s"
1575 msgstr "Datum požadavku: %1$s"
1576
1577 #: staff.circ.utils.payload.hold.slip_date
1578 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.slip_date"
1579 msgid "Slip Date: %1$s"
1580 msgstr "Datum na stvrzence: %1$s"
1581
1582 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.staff_note
1583 msgid "Staff Note: %1$s : %2$s"
1584 msgstr "Poznámka personálu: %1$s : %2$s"
1585
1586 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.patron_note
1587 msgid "Patron Note: %1$s : %2$s"
1588 msgstr "Poznámka čtenáře: %1$s : %2$s"
1589
1590 #: staff.circ.utils.hold_slip
1591 msgid "Hold Slip"
1592 msgstr "Rezervační průvodka"
1593
1594 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.yes
1595 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.yes"
1596 msgid "Print"
1597 msgstr "Tisk"
1598
1599 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.no
1600 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.no"
1601 msgid "Do Not Print"
1602 msgstr "Netisknout"
1603
1604 #: staff.circ.utils.payload.reservation.barcode
1605 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.barcode"
1606 msgid "Barcode: %1$s"
1607 msgstr "Čárový kód: %1$s"
1608
1609 #: staff.circ.utils.payload.reservation.title
1610 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.title"
1611 msgid "Title: %1$s"
1612 msgstr "Název: %1$s"
1613
1614 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1615 #: staff.circ.utils.payload.reservation.patron
1616 msgid "Reservation for patron %1$s, %2$s %3$s"
1617 msgstr "Rezervace pro čtenáře %1$s, %2$s %3$s"
1618
1619 #: staff.circ.utils.payload.reservation.patron_alias
1620 msgid "Reservation for patron %1$s"
1621 msgstr "Rezervace pro čtenáře %1$s"
1622
1623 #: staff.circ.utils.payload.reservation.request_date
1624 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.request_date"
1625 msgid "Request Date: %1$s"
1626 msgstr "Datum požadavku: %1$s"
1627
1628 #: staff.circ.utils.payload.reservation.start_date
1629 msgid "Start Date: %1$s"
1630 msgstr "Počáteční datum: %1$s"
1631
1632 #: staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date
1633 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date"
1634 msgid "Slip Date: %1$s"
1635 msgstr "Datum na průvodce: %1$s"
1636
1637 #: staff.circ.utils.reservation_slip
1638 msgid "Reservation Slip"
1639 msgstr "Rezervační průvodka"
1640
1641 #: staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes
1642 msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes"
1643 msgid "Print"
1644 msgstr "Tisk"
1645
1646 #: staff.circ.utils.reservation_slip.print.no
1647 msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.no"
1648 msgid "Do Not Print"
1649 msgstr "Netisknout"
1650
1651 #: staff.circ.utils.transit_slip
1652 msgid "Transit Slip"
1653 msgstr "Přepravní průvodka"
1654
1655 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.yes
1656 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.yes"
1657 msgid "Print"
1658 msgstr "Tisk"
1659
1660 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.no
1661 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.no"
1662 msgid "Do Not Print"
1663 msgstr "Netisknout"
1664
1665 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.description
1666 msgid ""
1667 "This item could fulfill a hold request but capture has been delayed by "
1668 "policy."
1669 msgstr ""
1670 "Tímto exemplářem mohla být splněna rezervace, ale zachycení exempláře bylo "
1671 "zdrženo z důvodu knihovních pravidel."
1672
1673 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.titlebar
1674 msgid "Hold Capture Delayed"
1675 msgstr "Zachycení rezervace zdrženo"
1676
1677 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_nocapture
1678 msgid "Do Not Capture "
1679 msgstr "Nezachycovat "
1680
1681 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_capture
1682 msgid "Capture"
1683 msgstr "Zachytit"
1684
1685 #: staff.circ.utils.reservation_capture
1686 msgid "%1$s has been captured for a reservation."
1687 msgstr "%1$s byl zachycen pro rezervaci."
1688
1689 #: staff.circ.utils.capture
1690 msgid "%1$s has been captured for a hold."
1691 msgstr "%1$s byl zachycen pro rezervaci."
1692
1693 #: staff.circ.utils.needs_cataloging
1694 msgid "%1$s needs to be cataloged."
1695 msgstr "%1$s potřebuje být zkatalogizován."
1696
1697 #: staff.circ.utils.copy_status.error
1698 msgid "FIXME -- this case \"%1$s\" is unhandled."
1699 msgstr "FIXME -- tento případ \"%1$s\" nebyl vyřízen."
1700
1701 #: staff.circ.utils.msg.ok
1702 msgctxt "staff.circ.utils.msg.ok"
1703 msgid "OK"
1704 msgstr "OK"
1705
1706 #: staff.circ.utils.route_to.destination
1707 msgid "Destination: %1$s."
1708 msgstr "Cíl: %1$s."
1709
1710 #: staff.circ.utils.route_to.no_address
1711 msgid "We do not have a holds address for this library."
1712 msgstr "Nemáme adresu této knihovny pro zasílání rezervací."
1713
1714 #: staff.circ.utils.route_to.no_address.error
1715 msgid "Unable to retrieve mailing address."
1716 msgstr "Nepodařilo se najít poštovní adresu."
1717
1718 #: staff.circ.utils.payload.author
1719 msgid "Author: %1$s"
1720 msgstr "Autor: %1$s"
1721
1722 #: staff.circ.utils.payload.in_transit
1723 msgid "%1$s is in transit."
1724 msgstr "%1$s je v přepravě."
1725
1726 #: staff.circ.utils.estimated_wait
1727 msgid "Estimated Wait Time"
1728 msgstr "Odhadovaná doba čekání"
1729
1730 #: staff.circ.utils.potential_copies
1731 msgid "Potential Copies "
1732 msgstr "Potenciální exempláře "
1733
1734 #: staff.circ.utils.queue_position
1735 msgid "Queue Position"
1736 msgstr "Pozice ve frontě"
1737
1738 #: staff.circ.utils.total_holds
1739 msgid "Total Number of Holds"
1740 msgstr "Celkový počet rezervací"
1741
1742 #: staff.circ.utils.find_acq_po.no_po
1743 msgid "Lineitem found (%1$s), but without purchase order"
1744 msgstr "Nalezena položka v akvizičních seznamech (%1$s), ale bez objednávky"
1745
1746 #: staff.circ.work_log_column.message
1747 msgctxt "staff.circ.work_log_column.message"
1748 msgid "Message"
1749 msgstr "Zpráva"
1750
1751 #: staff.circ.work_log_column.when
1752 msgid "When"
1753 msgstr "Kdy"
1754
1755 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
1756 #: staff.circ.work_log_checkout.message
1757 msgid "%1$s circulated %4$s to %3$s (%2$s)"
1758 msgstr "%1$s půjčil %4$s čtenáři %3$s (%2$s)"
1759
1760 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
1761 #: staff.circ.work_log_renew.message
1762 msgid "%1$s renewed %4$s for %3$s (%2$s)"
1763 msgstr "%1$s prodloužil %4$s čtenáři %3$s (%2$s)"
1764
1765 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1766 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit.message
1767 msgid ""
1768 "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in transit.  Route To = %5$s"
1769 msgstr ""
1770 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s vedoucí k přepravě. Směrovat do = %5$s"
1771
1772 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1773 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit_for_hold.message
1774 msgid ""
1775 "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in a hold-transit.  Route To = %5$s"
1776 msgstr ""
1777 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s vedoucí k přepravě rezervace.  Směrovat do "
1778 "= %5$s"
1779
1780 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1781 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.no_change.message
1782 msgid ""
1783 "%1$s attempted checkin of %4$s, but nothing happened.  Route To = %5$s"
1784 msgstr ""
1785 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, ale nic se nestalo. Směrovat do = %5$s"
1786
1787 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1788 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.error.message
1789 msgid ""
1790 "%1$s attempted checkin of %4$s, and an error occurred.  Route To = %5$s"
1791 msgstr ""
1792 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s a nastala chyba.  Směrovat do = %5$s"
1793
1794 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1795 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.success.message
1796 msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, which succeeded.  Route To = %5$s"
1797 msgstr "%1$s úspěšně vrátil(a) %4$s. Směrovat do = %5$s"
1798
1799 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1800 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.hold_shelf.message
1801 msgid ""
1802 "%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Holds Shelf.  "
1803 "Route To = %5$s"
1804 msgstr ""
1805 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, což nasměrovalo exemplář na Regál s "
1806 "rezervacemi.  Směrovat do = %5$s"
1807
1808 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1809 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.reservation_shelf.message
1810 msgid ""
1811 "%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Reservations "
1812 "Shelf.  Route To = %5$s"
1813 msgstr ""
1814 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, což směrovalo exemplář na Regál s "
1815 "rezervacemi.  Směrovat do = %5$s"
1816
1817 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1818 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.cataloging.message
1819 msgid ""
1820 "%1$s attempted checkin of %4$s, which is a pre-cat and was routed to "
1821 "Cataloging.  Route To = %5$s"
1822 msgstr ""
1823 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, což je předkatalogizovaný exemplář; je "
1824 "určen ke katalogizaci. Směrovat do = %5$s"
1825
1826 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1827 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.not_found.message
1828 msgid ""
1829 "%1$s attempted checkin of %4$s, which was not found, and so was routed to "
1830 "Cataloging.  Route To = %5$s"
1831 msgstr ""
1832 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, který nebyl nalezen, a proto byl předán "
1833 "ke katalogizaci.  Směrovat do = %5$s"
1834
1835 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Original Balance  5 - Voided Balance  6 - Payment Received  7 - Payment Applied
1836 #. # 8 - Change Given  9 - Credit Given  10 - New Balance  11 - Payment Type  12 - Note  13 - API call result
1837 #: staff.circ.work_log_payment_attempt.success.message
1838 msgid "%1$s received %6$s (%11$s) for %3$s (%2$s)."
1839 msgstr "%1$s přijal(a) %6$s (%11$s) za %3$s (%2$s)."
1840
1841 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Original Balance  5 - Voided Balance  6 - Payment Received  7 - Payment Applied
1842 #. # 8 - Change Given  9 - Credit Given  10 - New Balance  11 - Payment Type  12 - Note  13 - API call result
1843 #: staff.circ.work_log_payment_attempt.failure.message
1844 msgid ""
1845 "%1$s attempted receipt of %6$s (%11$s) for %3$s (%2$s), which failed for "
1846 "this reason: %13$s"
1847 msgstr ""
1848 "%1$s se pokusil(a) vytisknout potvrzení na %6$s (%11$s) pro %3$s (%2$s), což "
1849 "se nezdařilo z tohoto důvodu: %13$s"
1850
1851 #: staff.circ.checkin.hold_capture
1852 msgid "Hold Capture"
1853 msgstr "Zachycení rezervace"
1854
1855 #: staff.circ.checkin.check_in.tab
1856 msgid "Item Check In"
1857 msgstr "Vrácení exempláře"
1858
1859 #: staff.circ.renew.tab.label
1860 msgid "Renew Items"
1861 msgstr "Prodloužit výpůjčky"
1862
1863 #: staff.circ.checkin.error
1864 msgid "Check In Failed (in circ.util.checkin) (%1$s): "
1865 msgstr "Vrácení se nezdařilo (v circ.util.checkin) (%1$s): "
1866
1867 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
1868 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
1869 #: staff.circ.checkin.suggest_offline
1870 msgid ""
1871 "Check In Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
1872 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
1873 msgstr ""
1874 "Vrácení se nezdařilo. Pokud byste chtěli využít offline rozhraní, v horním "
1875 "menu zvolte Výpůjčky -> Offline rozhraní"
1876
1877 #: staff.circ.checkin.possible_dupe_scan
1878 msgid ""
1879 "Check In May Have Failed.  Possible double-scan of the barcode.  Use Item "
1880 "Status to confirm Check In and possible Hold capture."
1881 msgstr ""
1882 "Vrácení se pravděpodobně nezdařilo. Je možné, že čárový kód byl načten "
1883 "dvakrát.  Pro kontrolu vrácení exempláře a případných rezervací  použijte "
1884 "rozhraní pro status exempláře."
1885
1886 #: staff.circ.checkin.renew_failed.error
1887 msgid "Renew Failed for %1$s"
1888 msgstr "Prodloužení %1$s se nezdařilo"
1889
1890 #: staff.circ.checkin.renew_failed.override
1891 msgid "Override Renew Failure?"
1892 msgstr "Obejít chybu při prodloužení?"
1893
1894 #: staff.circ.renew.barcode
1895 msgctxt "staff.circ.renew.barcode"
1896 msgid "Barcode: %1$s"
1897 msgstr "Čárový kód: %1$s"
1898
1899 #: staff.circ.renew.barcode.status
1900 msgid "Barcode: %1$s Status: %2$s"
1901 msgstr "Čárový kód: %1$s Status: %2$s"
1902
1903 #: staff.circ.renew.barcode.msg
1904 msgid "Barcode: %1$s Message: %2$s"
1905 msgstr "Čárový kód: %1$s  Zpráva: %2$s"
1906
1907 #: staff.circ.renew.override.item_deposit_required.warning.barcode
1908 msgid ""
1909 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Deposit will be added to "
1910 "the patron's account if this action is overrided."
1911 msgstr ""
1912 "Pokud nyní zvolíte možnost \"obejít\", pro exemplář s čárovým kódem %1$s "
1913 "bude čtenáři naúčtován poplatek \"vklad\"."
1914
1915 #: staff.circ.renew.override.item_rental_fee_required.warning.barcode
1916 msgid ""
1917 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Rental Fee will be added "
1918 "to the patron's account if this action is overrided."
1919 msgstr ""
1920 "Pokud nyní zvolíte možnost \"obejít\", za exemplář s čárovým kódem %1$s bude "
1921 "čtenáři naúčtován poplatek za půjčení."
1922
1923 #: staff.circ.holds.activate.prompt
1924 msgid "Are you sure you would like to activate hold %1$s?"
1925 msgstr "Opravdu chcete aktivovat rezervaci %1$s?"
1926
1927 #: staff.circ.holds.activate.prompt.plural
1928 msgid "Are you sure you would like to activate holds %1$s?"
1929 msgstr "Opravdu chcete aktivovat rezervace %1$s?"
1930
1931 #: staff.circ.holds.suspend.prompt
1932 msgid "Are you sure you would like to suspend hold %1$s?"
1933 msgstr "Opravdu chcete pozastavit rezervaci %1$s?"
1934
1935 #: staff.circ.holds.suspend.prompt.plural
1936 msgid "Are you sure you would like to suspend holds %1$s?"
1937 msgstr "Opravdu chcete pozastavit rezervace %1$s?"
1938
1939 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt
1940 msgid ""
1941 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s.  "
1942 "This will also Suspend the hold."
1943 msgstr ""
1944 "Prosím zadejte datum aktivace (nebo v Odstranit zvolte nenastaveno) pro "
1945 "rezervace %1$s.  To také rezervaci pozastaví."
1946
1947 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt.plural
1948 msgid ""
1949 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s.  "
1950 "This will also Suspend the holds."
1951 msgstr ""
1952 "Prosím zadejte datum aktivace (nebo v Odstranit zvolte nenastaveno) pro "
1953 "rezervace %1$s. To také rezervace pozastaví."
1954
1955 #: staff.circ.holds.activation_date.dialog.description
1956 msgctxt "staff.circ.holds.activation_date.dialog.description"
1957 msgid "Activation Date"
1958 msgstr "Datum aktivace"
1959
1960 #: staff.circ.holds.request_date.prompt
1961 msgid ""
1962 "Please enter a new Request Date for hold %1$s.  WARNING: This effectively "
1963 "reorders the holds queue."
1964 msgstr ""
1965 "Zadejte nové datum požadavku na rezervaci %1$s.  VAROVÁNÍ: Ovlivní to pořadí "
1966 "ve frontě rezervací."
1967
1968 #: staff.circ.holds.request_date.prompt.plural
1969 msgid ""
1970 "Please enter a new Request Date for holds %1$s.  WARNING: This effectively "
1971 "reorders the holds queue."
1972 msgstr ""
1973 "Zadejte prosím nové datum požadavků na rezervace %1$s.  VAROVÁNÍ: Ovlivní to "
1974 "pořadí ve frontě rezervací."
1975
1976 #: staff.circ.holds.request_date.dialog.description
1977 msgctxt "staff.circ.holds.request_date.dialog.description"
1978 msgid "Request Date"
1979 msgstr "Datum požadavku"
1980
1981 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt
1982 msgid ""
1983 "Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s."
1984 msgstr ""
1985 "Prosím zadejte datum expirace (nebo v Odstranit zvolte nenastaveno) pro "
1986 "rezervaci %1$s."
1987
1988 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt.plural
1989 msgid ""
1990 "Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s."
1991 msgstr ""
1992 "Prosím zadejte datum expirace (nebo v Odstranit zvolte nenastaveno) pro "
1993 "rezervace %1$s."
1994
1995 #: staff.circ.holds.expire_time.dialog.description
1996 msgid "Expiration Date"
1997 msgstr "Datum expirace"
1998
1999 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt
2000 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for hold %1$s."
2001 msgstr ""
2002 "Prosím zadejte datum expirace rezervace %1$s na regále s rezervacemi."
2003
2004 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt.plural
2005 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for holds %1$s."
2006 msgstr ""
2007 "Prosím zadejte datum expirace rezervací %1$s na regále s rezervacemi."
2008
2009 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description
2010 msgctxt "staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description"
2011 msgid "Shelf Expire Time"
2012 msgstr "Expirace rezervací na regále s rezervacemi"
2013
2014 #: staff.circ.holds.modifying_holds
2015 msgid "Modifying Holds"
2016 msgstr "Úprava rezervací"
2017
2018 #: staff.circ.holds.modifying_holds.yes
2019 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.yes"
2020 msgid "Yes"
2021 msgstr "Ano"
2022
2023 #: staff.circ.holds.modifying_holds.no
2024 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.no"
2025 msgid "No"
2026 msgstr "Ne"
2027
2028 #: staff.circ.hold_update.hold_ids.failed
2029 msgid "Number of holds not updated: %1$s "
2030 msgstr "Počet neaktualizovaných rezervací: %1$s "
2031
2032 #: staff.circ.holds.already_activated
2033 msgid "Hold %1$s was already activated."
2034 msgstr "Rezervace %1$s již byla aktivována."
2035
2036 #: staff.circ.holds.already_activated.plural
2037 msgid "Holds %1$s were already activated."
2038 msgstr "Rezervace %1$s již byly aktivovány."
2039
2040 #: staff.circ.holds.already_suspended
2041 msgid "Hold %1$s was already suspended."
2042 msgstr "Rezervace %1$s již byla pozastavena."
2043
2044 #: staff.circ.holds.already_suspended.plural
2045 msgid "Holds %1$s were already suspended."
2046 msgstr "Rezervace %1$s již byly pozastaveny."
2047
2048 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_modified
2049 msgid "Holds not likely modified."
2050 msgstr "Rezervace pravděpodobně nebyly upraveny."
2051
2052 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_activated
2053 msgid "Holds not likely activated."
2054 msgstr "Rezervace pravděpodobně nebyly aktivovány."
2055
2056 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_suspended
2057 msgid "Holds not likely suspended."
2058 msgstr "Rezervace pravděpodobně nebyly pozastaveny."
2059
2060 #: staff.circ.holds.alt_view.label
2061 msgid "Detail View"
2062 msgstr "Detailní zobrazení"
2063
2064 #: staff.circ.holds.alt_view.accesskey
2065 msgctxt "staff.circ.holds.alt_view.accesskey"
2066 msgid "V"
2067 msgstr "V"
2068
2069 #: staff.circ.holds.list_view.label
2070 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.label"
2071 msgid "List View"
2072 msgstr "Zobrazení formou seznamu"
2073
2074 #: staff.circ.holds.list_view.accesskey
2075 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.accesskey"
2076 msgid "V"
2077 msgstr "V"
2078
2079 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.prompt
2080 msgid "Enter barcode for item missing pieces:"
2081 msgstr "Zadejte čárový kód pro exemplář s chybějícími částmi:"
2082
2083 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.title
2084 msgid "Missing Pieces"
2085 msgstr "Chybějící části"
2086
2087 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.error_alert
2088 msgid "No item with barcode \"%1$s\""
2089 msgstr "Exemplář s čárovým kódem \"%1$s\" neexistuje"
2090
2091 #: staff.circ.utils.transit.copy_status_message.label
2092 msgid "Transit Copy Status Message"
2093 msgstr "Zpráva o statusu exempláře v přesunu"
2094
2095 #: staff.circ.utils.transit.copy_status_message
2096 msgid "This item is in status %1$s, additional staff action may be required."
2097 msgstr ""
2098 "Tento exemplář má status  %1$s (může být vyžadována  akce personálu)."
2099
2100 #~ msgid ""
2101 #~ "You must delete all the copies on the volume before you may delete the "
2102 #~ "volume itself."
2103 #~ msgstr ""
2104 #~ "Před smazáním celého svazku musíte smazat všechny exempláře ve svazku."
2105
2106 #~ msgid "Volumes deleted."
2107 #~ msgstr "Svazky smazány."
2108
2109 #~ msgid "Hold Note(s)"
2110 #~ msgstr "Poznámka(y) o rezervaci"
2111
2112 #~ msgid "Mis-scan or non-cataloged item.  Checkout as a pre-cataloged item?"
2113 #~ msgstr ""
2114 #~ "Špatně načtený čárový kód nebo nezkatalogizovaný exemplář. Vypůjčit jako "
2115 #~ "předkatalogizovaný exemplář?"
2116
2117 #~ msgid "Are you sure sure you want to delete these items? %1$s"
2118 #~ msgstr "Opravdu chcete smazat tyto exempláře? %1$s"