i18n: Merge cs-CZ translation from Launchpad
[Evergreen.git] / build / i18n / po / circ.properties / cs-CZ.po
1 #. extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/circ.properties
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:45-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2011-07-08 09:10+0000\n"
8 "Last-Translator: Linda Jansova <Unknown>\n"
9 "Language-Team: UISK <petrkubiska@seznam.cz>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Generator: Translate Toolkit 1.8.1\n"
14 "X-Accelerator-Marker: &\n"
15 "X-Launchpad-Export-Date: 2011-07-09 04:55+0000\n"
16 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
17 "X-Poedit-Language: Czech\n"
18 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
19
20 #: staff.circ.alert
21 msgid "Alert"
22 msgstr "Varování"
23
24 #: staff.circ.item_no_circs
25 msgid "Item %1$s has never circulated."
26 msgstr "Exemplář %1$s nebyl nikdy vypůjčen."
27
28 #: staff.circ.invalid_date
29 msgid "Invalid Date"
30 msgstr "Neplatné datum"
31
32 #: staff.circ.future_date
33 msgid "Future Date"
34 msgstr "Budoucí datum"
35
36 #: staff.circ.process_item
37 msgid "Check In / Process Item"
38 msgstr "Vrátit / zpracovat exemplář"
39
40 #: staff.circ.backdated_checkin
41 msgid "Backdated %1$s Check In"
42 msgstr "Zpětné datum vrácení %1$s"
43
44 #: staff.circ.backdate.exception
45 msgid "Problem setting backdate: %1$s"
46 msgstr "Problém nastavení zpětného data: %1$s"
47
48 #: staff.circ.unimplemented
49 msgctxt "staff.circ.unimplemented"
50 msgid "Not Yet Implemented"
51 msgstr "Zatím neimplementováno"
52
53 #: staff.circ.check_digit.bad
54 msgctxt "staff.circ.check_digit.bad"
55 msgid ""
56 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
57 "anyway?"
58 msgstr ""
59 "Špatná kontrolní číslice, zřejmě kvůli špatnému skenu. Chcete přesto tento "
60 "čárový kód (\"%1$s\") použít?"
61
62 #: staff.circ.barcode.bad
63 msgid "Bad Barcode"
64 msgstr "Špatný čárový kód"
65
66 #: staff.circ.cancel
67 msgctxt "staff.circ.cancel"
68 msgid "Cancel"
69 msgstr "Storno"
70
71 #: staff.circ.barcode.accept
72 msgid "Accept Barcode"
73 msgstr "Přijmout čárový kód"
74
75 #: staff.circ.confirm
76 msgid "Check here to confirm this action"
77 msgstr "Zde zaškrtnutím potvrďte tuto akci"
78
79 #: staff.circ.confirm.msg
80 msgid "Check here to confirm this message."
81 msgstr "Zde zaškrtnutím potvrďte tuto zprávu."
82
83 #. # If we know the name of the object, we could parameterize that as well
84 #: staff.circ.checkin.exception
85 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin: %1$s"
86 msgstr "V circ.util.checkin se něco pokazilo: %1$s"
87
88 #: staff.circ.checkin2.exception
89 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin2: %1$s"
90 msgstr "V circ.util.checkin2 se něco pokazilo: %1$s"
91
92 #: staff.circ.checkin.exception.external
93 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.external"
94 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
95 msgstr "circ.checkin: Volání externí funkce .on_checkin()"
96
97 #: staff.circ.checkin2.exception.external
98 msgid "circ.checkin2: Calling external .on_checkin()"
99 msgstr "circ.checkin2: Volání externí funkce .on_checkin()"
100
101 #: staff.circ.checkin.exception.no_external
102 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.no_external"
103 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
104 msgstr "circ.checkin: Volání externí funkce .on_checkin()"
105
106 #: staff.circ.checkin2.exception.no_external
107 msgid "circ.util.checkin2: No external .on_failure()"
108 msgstr "circ.util.checkin2: Bez externí funkce .on_failure()"
109
110 #: staff.circ.util.checkin.exception.external
111 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.external"
112 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
113 msgstr "circ.util.checkin: Volání externí funkce .on_checkin()"
114
115 #: staff.circ.util.checkin.exception.no_external
116 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.no_external"
117 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
118 msgstr "circ.util.checkin: Volání externí funkce .on_checkin()"
119
120 #: staff.circ.backdate.success
121 msgid "Circ ID %1$s backdated to %2$s"
122 msgstr "ID výpůjčky %1$s zpětně datováno k %2$s"
123
124 #: staff.circ.backdate.failure
125 msgid "Circ ID %1$s failed backdating due to %2$s"
126 msgstr "Kvůli %2$s selhalo zpětné datování výpůjčky s ID %1$s"
127
128 #: staff.circ.backdate.circ_ids.prompt
129 msgid "Number of circulations selected: %1$s "
130 msgstr "Počet vybraných výpůjček: %1$s "
131
132 #: staff.circ.backdate.circ_ids.failed
133 msgid "Number of circulations not backdated: %1$s "
134 msgstr "Počet výpůjček, které nejsou zpětně datovány: %1$s "
135
136 #: staff.circ.checkout.sorting.exception
137 msgid "error in sorting non-cataloged items: %1$s"
138 msgstr "chyba při řazení nekatalogizovaných exemplářů: %1$s"
139
140 #: staff.circ.checkout.date.exception
141 msgid "Use this format: YYYY-MM-DD"
142 msgstr "Použijte tento formát: RRRR-MM-DD"
143
144 #: staff.circ.checkout.unimplemented
145 msgctxt "staff.circ.checkout.unimplemented"
146 msgid "Not Yet Implemented"
147 msgstr "Zatím neimplementováno"
148
149 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.msg
150 msgid "Enter the number of %1$s circulating:"
151 msgstr "Zadejte počet vypůjčených %1$s:"
152
153 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.title
154 msgid "Non-cataloged Items"
155 msgstr "Nekatalogizované exempláře"
156
157 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.msg
158 msgid "You tried to circulate %1$d %2$s.  The maximum is 99 per action."
159 msgstr ""
160 "Pokoušeli jste se půjčit %1$d %2$s.  Maximálně jich lze najednou půjčit 99."
161
162 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title
163 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title"
164 msgid "Non-cataloged Circulation"
165 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
166
167 #: staff.circ.checkout.ok.btn
168 msgctxt "staff.circ.checkout.ok.btn"
169 msgid "OK"
170 msgstr "OK"
171
172 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.msg
173 msgid "Are you sure you want to circulate %1$d %2$s?"
174 msgstr "Jste si jisti, že chcete půjčovat %1$d %2$s?"
175
176 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title
177 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title"
178 msgid "Non-cataloged Circulation"
179 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
180
181 #: staff.circ.checkout.yes.btn
182 msgctxt "staff.circ.checkout.yes.btn"
183 msgid "Yes"
184 msgstr "Ano"
185
186 #: staff.circ.checkout.no.btn
187 msgctxt "staff.circ.checkout.no.btn"
188 msgid "No"
189 msgstr "Ne"
190
191 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.msg
192 msgid "Error with non-cataloged checkout.  %1$s is not a valid number."
193 msgstr "Chyba u nekatalogizované výpůjčky.  %1$s není platné číslo."
194
195 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title
196 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title"
197 msgid "Non-cataloged Circulation"
198 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
199
200 #: staff.circ.checkout.disable.error
201 msgid "Error determining whether to disable checkout."
202 msgstr "Chyba při zjišťování, zda zakázat výpůjčku."
203
204 #: staff.circ.checkout.date.too_early.error
205 msgid "Due date needs to be after today."
206 msgstr "Datum, do kdy má být exemplář vrácen, musí být po dnešním datu."
207
208 #: staff.circ.checkout.barcode.failed
209 msgid "%1$s failed."
210 msgstr "%1$s se nezdařilo."
211
212 #: staff.circ.checkout.non_cataloged.pending
213 msgid "Non-cataloged checkout pending..."
214 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka zatím nevyřízena..."
215
216 #: staff.circ.checkout.barcode.pending
217 msgid "%1$s checkout pending..."
218 msgstr "%1$s výpůjčka zatím nevyřízena..."
219
220 #: staff.circ.checkout.barcode.failed.alert
221 msgid "Check Out Failed %1$s"
222 msgstr "Výpůjčka %1$s se nezdařila"
223
224 #: staff.circ.checkout.override.confirm
225 msgid "Override Checkout Failure?"
226 msgstr "Překonat selhání výpůjčky?"
227
228 #: staff.circ.checkout.override.item_deposit_required.warning
229 msgid ""
230 "A billing for an Item Deposit will be added to the patron's account if this "
231 "action is overrided."
232 msgstr ""
233 "Bude-li tato akce překonána, bude na konto čtenáře přidán poplatek za "
234 "uložení exempláře."
235
236 #: staff.circ.checkout.override.item_rental_fee_required.warning
237 msgid ""
238 "A billing for an Item Rental Fee will be added to the patron's account if "
239 "this action is overrided."
240 msgstr ""
241 "Pokud bude tato akce překonána, čtenáři bude účtován poplatek za pronájem."
242
243 #: staff.circ.checkout.not_cataloged.confirm
244 msgid "Mis-scan or non-cataloged item.  Checkout as a pre-cataloged item?"
245 msgstr ""
246 "Špatně naskenovaný nebo nezkatalogizovaný exemplář. Vypůjčit jako "
247 "předkatalogizovaný exemplář?"
248
249 #: staff.circ.pre_cataloged
250 msgid "Pre-cataloged"
251 msgstr "Předkatalogizovaný"
252
253 #: staff.circ.non_cataloged
254 msgid "Non-cataloged"
255 msgstr "Nezkatalogizovaný"
256
257 #: staff.circ.checkout.cancelled
258 msgid "Checkout cancelled"
259 msgstr "Výpůjčka zrušena"
260
261 #: staff.circ.checkout.card.inactive
262 msgid ""
263 "The card used to retrieve this account is inactive and may not be used to "
264 "circulate items."
265 msgstr ""
266 "Karta použitá k načtení tohoto konta je neaktivní a nemůže být použita k "
267 "půjčení exemplářů."
268
269 #: staff.circ.checkout.barcode.check_out_failed
270 msgid "Check Out Failed"
271 msgstr "Vypůjčka se nezdařila"
272
273 #: staff.circ.checkout.account.inactive
274 msgid "This account is inactive and may not circulate items."
275 msgstr "Toto konto není aktivní a nemůže být použito pro půjčování exemplářů."
276
277 #: staff.circ.checkout.account.expired
278 msgid "This account has expired and may not circulate items."
279 msgstr "Toto konto expirovalo a nemůže být použito k půjčování exemplářů."
280
281 #: staff.circ.checkout.item_due
282 msgid "This item was due on %1$s."
283 msgstr "Tento exemplář měl být vrácen %1$s."
284
285 #: staff.circ.checkout.normal_checkin_then_checkout
286 msgid "Normal Checkin then Checkout"
287 msgstr "Běžné vrácení, pak půjčení"
288
289 #: staff.circ.checkout.forgiving_checkin_then_checkout
290 msgid "Forgiving Checkin then Checkout"
291 msgstr "Vrácení s odpuštěním pokuty, pak půjčení"
292
293 #: staff.circ.checkout.abort_transit_then_checkout
294 msgid "Abort Transit then Checkout"
295 msgstr "Zrušit přepravu, pak půjčit"
296
297 #: staff.circ.checkout.offer_renewal
298 msgid "Renew Item"
299 msgstr "Prodloužit výpůjčku"
300
301 #: staff.circ.checkout.network_failure
302 msgid "There was a network failure."
303 msgstr "Došlo k selhání sítě."
304
305 #: staff.circ.checkout.copy_status
306 msgid "Copy status = %1$s"
307 msgstr "Status exempláře = %1$s"
308
309 #: staff.circ.checkout.alert_message
310 msgid "Alert Message = %1$s"
311 msgstr "Varovná zpráva = %1$s"
312
313 #: staff.circ.checkout.permission_denied
314 msgid "Permission Denied = %1$s"
315 msgstr "Oprávnění odepřeno = %1$s"
316
317 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
318 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
319 #: staff.circ.checkout.suggest_offline
320 msgid ""
321 "Check Out Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
322 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
323 msgstr ""
324 "Výpůjčka se nezdařila.  Můžete použít offline rozhraní, v horním menu si "
325 "vyberte Výpůjčky -> Offline rozhraní"
326
327 #: staff.circ.checkout.barcode
328 msgctxt "staff.circ.checkout.barcode"
329 msgid "Barcode:"
330 msgstr "Čárový kód:"
331
332 #: staff.circ.circ_brief.staff_out_id
333 msgid "Check Out Staff ID = %1$s"
334 msgstr "ID zaměstnance provádějícího výpůjčku = %1$s"
335
336 #: staff.circ.circ_brief.staff_in_id
337 msgid "Check In Staff ID = %1$s"
338 msgstr "ID zaměstnance provádějícího vracení = %1$s"
339
340 #: staff.circ.circ_brief.failure
341 msgid "Failure rendering circulation."
342 msgstr "Chyba výpůjčky."
343
344 #: staff.circ.copy_details.hold
345 msgid "Hold ID = %1$s"
346 msgstr "ID rezervace = %1$s"
347
348 #: staff.circ.copy_details.transit
349 msgid "Transit ID = %1$s"
350 msgstr "ID přepravy = %1$s"
351
352 #: staff.circ.copy_details.circ
353 msgid "Circulation ID = %1$s"
354 msgstr "ID výpůjčky = %1$s"
355
356 #: staff.circ.copy_details.last_circ
357 msgid "Last Circulation"
358 msgstr "Poslední výpůjčka"
359
360 #: staff.circ.copy_details.current_circ
361 msgid "Current Circulation"
362 msgstr "Aktuální výpůjčka"
363
364 #: staff.circ.copy_details.no_circ
365 msgid "This item has yet to circulate."
366 msgstr "Tento exemplář ještě nebyl vypůjčen."
367
368 #: staff.circ.copy_details.not_transit
369 msgid "This item is not in transit."
370 msgstr "Tento exemplář není v přepravě."
371
372 #: staff.circ.copy_details.desk_renewal
373 msgid "Desk"
374 msgstr "Přepážka"
375
376 #: staff.circ.copy_details.opac_renewal
377 msgid "OPAC"
378 msgstr "OPAC"
379
380 #: staff.circ.copy_details.phone_renewal
381 msgid "Phone"
382 msgstr "Telefon"
383
384 #. # Displays user info: "Family name, First name : Barcode"
385 #: staff.circ.copy_details.user_details
386 msgid "%1$s, %2$s : %3$s"
387 msgstr "%1$s, %2$s : %3$s"
388
389 #: staff.circ.copy_details.bad_hold_status
390 msgid ""
391 "This item is not captured for a hold, however its status is incorrectly set "
392 "to \"On Holds Shelf\".  Please check this item in to correct the status."
393 msgstr ""
394 "Tento exemplář nebyl zachycen pro rezervaci, ačkoliv je jeho status "
395 "nesprávně nastaven na \"Na regále s rezervacemi\". Prosím vraťte tento "
396 "exemplář a opravte jeho status."
397
398 #: staff.circ.copy_details.no_hold
399 msgid "This item is not captured for a hold."
400 msgstr "Tento exemplář není zachycen pro rezervaci."
401
402 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year
403 msgid "%1$s : %2$s"
404 msgstr "%1$s : %2$s"
405
406 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year.legacy_label
407 msgid "Legacy/Not Dated"
408 msgstr "Zastaralé/Bez data"
409
410 #. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
411 #: staff.circ.copy_details.duration_rule_format
412 msgctxt "staff.circ.copy_details.duration_rule_format"
413 msgid "%1$s"
414 msgstr "%1$s"
415
416 #. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
417 #: staff.circ.copy_details.duration_rule_tooltip_format
418 msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s renewals"
419 msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s prodloužení výpůjček"
420
421 #. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
422 #: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format
423 msgctxt "staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format"
424 msgid "%1$s"
425 msgstr "%1$s"
426
427 #. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
428 #: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_tooltip_format
429 msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
430 msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
431
432 #. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
433 #: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format
434 msgctxt "staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format"
435 msgid "%1$s"
436 msgstr "%1$s"
437
438 #. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
439 #: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_tooltip_format
440 msgid "%3$s Is Percent? %4$s"
441 msgstr "%3$s Je procent? %4$s"
442
443 #. # From asset::copy_location: 1 - Can Circulate?  2 - Is Holdable?  3 - Hold Capture Requires Verification?  4 - Is OPAC Visible?
444 #: staff.circ.copy_details.location_tooltip
445 msgid "Circulate? %1$s  Holdable? %2$s  Hold Verify? %3$s  OPAC Visible? %4$s"
446 msgstr ""
447 "Vypůjčitelný? %1$s  Rezervovatelný? %2$s  Rezervace ověřena? %3$s  Viditelný "
448 "v OPACu? %4$s"
449
450 #. # From config::copy_status: 1 - OPAC Visible?  2 - Is Holdable?
451 #: staff.circ.copy_details.copy_status_tooltip
452 msgid "OPAC Visible? %1$s  Holdable? %2$s"
453 msgstr "Viditelný v OPACu? %1$s  Rezervovatelný? %2$s"
454
455 #: staff.circ.copy_status.tab_name
456 msgid "Item Status"
457 msgstr "Status exempláře"
458
459 #: staff.circ.copy_status.action.complete
460 msgid "Action complete."
461 msgstr "Akce dokončena."
462
463 #: staff.circ.copy_status.sel_checkin.error
464 msgid "Checkin did not likely happen."
465 msgstr "Vrácení pravděpodobně neproběhlo."
466
467 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcode.error
468 msgid "Barcode %1$s was not likely replaced."
469 msgstr "Čárový kód %1$s pravděpodobně nebyl nahrazen."
470
471 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcodes.error
472 msgid "Barcode replacements did not likely happen."
473 msgstr "Nahrazení čárových kódů pravděpodobně neproběhlo."
474
475 #: staff.circ.copy_status.sel_edit.error
476 msgid "with copy editor"
477 msgstr "s využitím editoru exemplářů"
478
479 #: staff.circ.copy_status.sel_renew.not_circulating
480 msgid "Item with barcode %1$s is not circulating."
481 msgstr "Exemplář s čárovým kódem %1$s není vypůjčen."
482
483 #: staff.circ.copy_status.upload_file.title
484 msgid "Import Barcode File"
485 msgstr "Importovat soubor čárových kódů"
486
487 #: staff.circ.copy_status.upload_file.complete
488 msgid "File uploaded."
489 msgstr "Soubor nahrán (uploadován)."
490
491 #: staff.circ.copy_status.upload_file.no_barcodes
492 msgid "No barcodes found in file."
493 msgstr "V souboru nebyl nalezen žádný čárový kód."
494
495 #: staff.circ.copy_status.add_items.title
496 msgid "Add Item for record # %1$s"
497 msgstr "Přidat exemplář k záznamu # %1$s"
498
499 #: staff.circ.copy_status.del_items.confirm
500 msgid "Are you sure sure you want to delete these items? %1$s"
501 msgstr "Jste si jisti, že chcete smazat tyto exempláře? %1$s"
502
503 #: staff.circ.copy_status.del_items.title
504 msgctxt "staff.circ.copy_status.del_items.title"
505 msgid "Override Delete Failure?"
506 msgstr "Překonat chybu při smazání?"
507
508 #: staff.circ.copy_status.del_items.success
509 msgid "Items Deleted"
510 msgstr "Exempláře smazány"
511
512 #: staff.circ.copy_status.del_items.success.error
513 msgid "Batch Item Deletion"
514 msgstr "Dávkové smazání exemplářů"
515
516 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.mark_destination
517 msgid "Please mark a volume as the destination and then try this again."
518 msgstr "Označte prosím svazek jako cíl a poté to zkuste znovu."
519
520 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.problem
521 msgid "All copies not likely transferred."
522 msgstr "Všechny exempláře pravděpodobně nebyly přesunuty."
523
524 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.perm_failure
525 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
526 msgstr "Nemáte oprávnění přidávat svazky do této knihovny."
527
528 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.title
529 msgid "Add Volume/Item for Record # %1$s"
530 msgstr "Přidat svazek/exemplář k záznamu číslo %1$s"
531
532 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.perm_failure
533 msgid "You do not have permission to edit this volume."
534 msgstr "Nemáte oprávnění editovat tento svazek."
535
536 #: staff.circ.copy_status.edit_volume.title
537 msgid "Volume for record # %1$s"
538 msgstr "Svazek k záznamu číslo %1$s"
539
540 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.title
541 msgid "Volumes for record # %1$s"
542 msgstr "Svazky k záznamu číslo %1$s"
543
544 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.duplicate
545 msgid ""
546 "Edit failed:  You tried to change a volume's callnumber to one that is "
547 "already in use for the given library.  You should transfer the items to the "
548 "desired callnumber instead."
549 msgstr ""
550 "Editace selhala: Snažili jste se změnit sigranuu svazku na signaturu, která "
551 "je v dané knihovně již použita. Měli byste exempláře přesunout do žádoucí "
552 "signatury."
553
554 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.success
555 msgid "Volumes modified."
556 msgstr "Svazky upraveny."
557
558 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.singular
559 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
560 msgstr "Jste si jisti, že chcete smazat tento svazek?"
561
562 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.plural
563 msgid "Are you sure you would like to delete these volumes?"
564 msgstr "Jste si jisti, že chcete smazat tyto svazky?"
565
566 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.title
567 msgid "Delete Volumes?"
568 msgstr "Smazat svazky?"
569
570 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete
571 msgid "Delete"
572 msgstr "Smazat"
573
574 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel
575 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel"
576 msgid "Cancel"
577 msgstr "Storno"
578
579 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.override
580 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.override"
581 msgid "Override Delete Failure?"
582 msgstr "Překonat chybu při smazání?"
583
584 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies
585 msgid ""
586 "You must delete all the copies on the volume before you may delete the "
587 "volume itself."
588 msgstr "Před smazáním celého svazku musíte smazat všechny exempláře ve svazku."
589
590 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.success
591 msgid "Volumes deleted."
592 msgstr "Svazky smazány."
593
594 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.status
595 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
596 msgstr "Svazek označen jako cíl přesunu exempláře"
597
598 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.prompt
599 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
600 msgstr "Označte pouze jeden svazek jako cíl přesunu exempláře"
601
602 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.title
603 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_volume.title"
604 msgid "Limit Selection"
605 msgstr "Limit pro výběr"
606
607 #: staff.circ.copy_status.ok
608 msgctxt "staff.circ.copy_status.ok"
609 msgid "OK"
610 msgstr "OK"
611
612 #: staff.circ.copy_status.mark_library
613 msgid "Library and Record marked as Volume Transfer Destination"
614 msgstr "Knihovna a záznam označeny jako cíl přesunu svazku"
615
616 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one
617 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
618 msgstr "Označte pouze jednu knihovnu jako cíl přesunu svazků"
619
620 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title
621 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title"
622 msgid "Limit Selection"
623 msgstr "Limit pro výběr"
624
625 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.none
626 msgid ""
627 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
628 "and then try this again."
629 msgstr ""
630 "Označte ve správě exemplářů knihovnu, která má být cílová, a poté zkuste "
631 "proces zopakovat."
632
633 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.confirm
634 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
635 msgstr "Přesunout svazky %1$s do knihovny %2$s v následujícím záznamu?"
636
637 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.transfer.label
638 msgid "Transfer"
639 msgstr "Přesun"
640
641 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label
642 msgctxt "staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label"
643 msgid "Cancel"
644 msgstr "Storno"
645
646 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.accesskey
647 msgid "C"
648 msgstr "C"
649
650 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.title
651 msgid "Volume Transfer"
652 msgstr "Přesun svazků"
653
654 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.aborted
655 msgid "Transfer Aborted"
656 msgstr "Přesun zrušen"
657
658 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.override_failure
659 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
660 msgstr "Překonat chybu při přesunu svazku?"
661
662 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cannot_have_vols
663 msgid "That destination cannot have volumes."
664 msgstr "Tento cíl nemůže mít svazky."
665
666 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.success
667 msgid "Volumes transferred."
668 msgstr "Svazky přesunuty."
669
670 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.error
671 msgid "All volumes not likely transferred."
672 msgstr "Všechny svazky pravděpodobně nebyly přesunuty."
673
674 #: staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt
675 msgctxt "staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt"
676 msgid ""
677 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
678 "anyway?"
679 msgstr ""
680 "Špatná kontrolní číslice, zřejmě kvůli špatnému skenu. Chcete přesto tento "
681 "čárový kód (\"%1$s\") použít?"
682
683 #: staff.circ.copy_status.status.null_result
684 msgid "Something weird happened.  Result was null."
685 msgstr "Stalo se něco divného. Výsledek byl prázdný."
686
687 #: staff.circ.copy_status.status.copy_not_found
688 msgid "%1$s was either mis-scanned or is not cataloged."
689 msgstr "%1$s byl buď špatně naskenován, nebo není zkatalogizován."
690
691 #: staff.circ.copy_status.status.not_cataloged
692 msgctxt "staff.circ.copy_status.status.not_cataloged"
693 msgid "Not Cataloged"
694 msgstr "Nezkatalogizovaný"
695
696 #: staff.circ.copy_status.status.pre_cat
697 msgid "Item is a pre-cataloged item."
698 msgstr "Exemplář je předkatalogizován."
699
700 #: staff.circ.copy_status.status.hold
701 msgid "Item is captured for a Hold."
702 msgstr "Exemplář je zachycen pro rezervaci."
703
704 #: staff.circ.copy_status.status.transit
705 msgid "Item is in Transit."
706 msgstr "Exemplář je v přepravě."
707
708 #: staff.circ.copy_status.status.circ
709 msgid "Item is circulating."
710 msgstr "Exemplář je vypůjčen."
711
712 #: staff.circ.copy_status.alt_view.label
713 msgid "Alternate View"
714 msgstr "Alternativní zobrazení"
715
716 #: staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey
717 msgctxt "staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey"
718 msgid "V"
719 msgstr "V"
720
721 #: staff.circ.copy_status.list_view.label
722 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.label"
723 msgid "List View"
724 msgstr "Zobrazení v seznamu"
725
726 #: staff.circ.copy_status.list_view.accesskey
727 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.accesskey"
728 msgid "V"
729 msgstr "V"
730
731 #: staff.circ.hold_capture.print.to_printer
732 msgid "To Printer"
733 msgstr "K tisku"
734
735 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
736 #: staff.circ.hold_capture.print.barcode
737 msgctxt "staff.circ.hold_capture.print.barcode"
738 msgid "Barcode:"
739 msgstr "Čárový kód:"
740
741 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
742 #: staff.circ.hold_capture.print.title
743 msgid "Title:"
744 msgstr "Název:"
745
746 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
747 #: staff.circ.hold_capture.print.author
748 msgid "Author:"
749 msgstr "Autor:"
750
751 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
752 #: staff.circ.hold_capture.print.route_to
753 msgid "Route to:"
754 msgstr "Cesta k:"
755
756 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
757 #: staff.circ.hold_capture.print.patron
758 msgid "Patron:"
759 msgstr "Čtenář:"
760
761 #: staff.circ.hold_capture.calling_external
762 msgid "circ.hold_capture: Calling external .on_hold_capture()"
763 msgstr "circ.hold_capture: Volání externí funkce .on_hold_capture()"
764
765 #: staff.circ.hold_capture.no_external
766 msgid "circ.hold_capture: No external .on_hold_capture()"
767 msgstr "circ.hold_capture: Bez externí funkce .on_hold_capture()"
768
769 #: staff.circ.hold_capture.capture_failed
770 msgid "Could not capture hold."
771 msgstr "Nelze zachytit pro rezervaci."
772
773 #: staff.circ.hold_capture.error
774 msgid "FIXME: need special alert and error handling"
775 msgstr "FIXME: potřebuje speciální varování a obsluhu chyby"
776
777 #: staff.circ.route_to.hold_shelf
778 msgid "HOLD SHELF"
779 msgstr "REGÁL S REZERVACEMI"
780
781 #: staff.circ.route_to.public_hold_shelf
782 msgid "PUBLIC HOLD SHELF"
783 msgstr "VEŘEJNÝ REGÁL S REZERVACEMI"
784
785 #: staff.circ.route_to.private_hold_shelf
786 msgid "PRIVATE HOLD SHELF"
787 msgstr "PRIVÁTNÍ REGÁL S REZERVACEMI"
788
789 #: staff.circ.in_house_use.tab_name
790 msgid "In-House Use"
791 msgstr "Prezenční použití"
792
793 #: staff.circ.in_house_use.barcode
794 msgctxt "staff.circ.in_house_use.barcode"
795 msgid "Barcode:"
796 msgstr "Čárový kód:"
797
798 #: staff.circ.in_house_use.noncat_sort_error
799 msgid "error in noncat sorting:"
800 msgstr "chyba v řazení nezkatalogizovaných exemplářů:"
801
802 #: staff.circ.in_house_use.noncataloged
803 msgid "Non-Cataloged"
804 msgstr "Nezkatalogizováno"
805
806 #: staff.circ.in_house_use.items_dump
807 msgid "items = "
808 msgstr "exempláře = "
809
810 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple
811 msgid "Are you sure you want to mark %1$s as having been used %2$s times?"
812 msgstr "Jste si jisti, že chcete označit %1$s jako využitý %2$s krát?"
813
814 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple.title
815 msgid "In-House Use Verification"
816 msgstr "Ověření prezenčního využití"
817
818 #: staff.circ.in_house_use.yes
819 msgctxt "staff.circ.in_house_use.yes"
820 msgid "Yes"
821 msgstr "Ano"
822
823 #: staff.circ.in_house_use.no
824 msgctxt "staff.circ.in_house_use.no"
825 msgid "No"
826 msgstr "Ne"
827
828 #. # adjust Circulation -> Offline Interface to match your translation in lang.dtd
829 #: staff.circ.in_house_use.failed.verbose
830 msgid ""
831 "In House Use Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
832 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
833 msgstr ""
834 "Prezenční využití selhalo. Pokud chcete použít offline rozhraní, v horním "
835 "menu zvolte Výpůjčky -> Offline rozhraní"
836
837 #: staff.circ.in_house_use.failed
838 msgid "In House Use Failed"
839 msgstr "Prezenční využití selhalo"
840
841 #: staff.circ.in_house_use.ok
842 msgctxt "staff.circ.in_house_use.ok"
843 msgid "OK"
844 msgstr "OK"
845
846 #: staff.circ.in_house_use.external
847 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_in_house_use()"
848 msgstr "circ.in_house_use: Volání externí funkce .on_in_house_use()"
849
850 #: staff.circ.in_house_use.no_external
851 msgid "circ.in_house_use: No external .on_in_house_use()"
852 msgstr "circ.in_house_use: Bez externí funkce .on_in_house_use()"
853
854 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.external
855 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_failure()"
856 msgstr "circ.in_house_use: Volání externí funkce .on_failure()"
857
858 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.no_external
859 msgid "circ.in_house_use: No external .on_failure()"
860 msgstr "circ.in_house_use: Bez externí funkce .on_failure()"
861
862 #: staff.circ.print_list_template.window.title
863 msgid "Template Macros"
864 msgstr "Makra šablon"
865
866 #: staff.circ.print_list_template.window.heading
867 msgid "General:"
868 msgstr "Obecné:"
869
870 #: staff.circ.print_list_template.window.template_type
871 msgid "For type: %1$s"
872 msgstr "Pro typ: %1$s"
873
874 #: staff.circ.print_list_template.window.close
875 msgid "Close Window"
876 msgstr "Zavřít okno"
877
878 #: staff.circ.print_list_template.preview
879 msgid "preview: "
880 msgstr "náhled: "
881
882 #: staff.circ.print_list_template.save
883 msgid "Template Saved"
884 msgstr "Šablona uložena"
885
886 #: staff.circ.print_list_template.save_as
887 msgid "Save Templates File As"
888 msgstr "Uložit soubor se šablonami jako"
889
890 #: staff.circ.print_list_template.export.error
891 msgctxt "staff.circ.print_list_template.export.error"
892 msgid "Error exporting templates"
893 msgstr "Chyba při exportu šablon"
894
895 #: staff.circ.print_list_template.import
896 msgid "Import Templates File"
897 msgstr "Importovat soubor se šablonami"
898
899 #: staff.circ.print_list_template.import_results
900 msgid "Imported these templates: %1$s"
901 msgstr "Import těchto šablon: %1$s"
902
903 #: staff.circ.print_list_template.reload
904 msgid "Please reload this interface."
905 msgstr "Prosím znovu načtěte toto rozhraní."
906
907 #: staff.circ.print_list_template.import.error
908 msgctxt "staff.circ.print_list_template.import.error"
909 msgid "Error exporting templates"
910 msgstr "Chyba při exportu šablon"
911
912 #: staff.circ.print_list_template.tab_name
913 msgid "Receipt Template Editor"
914 msgstr "Editor šablon stvrzenek"
915
916 #: staff.circ.utils.abort_transits.confirm
917 msgid "Are you sure you would like to abort transits for copies: %1$s?"
918 msgstr "Jste si jisti, že chcete zrušit přepravy pro exempláře: %1$s?"
919
920 #: staff.circ.utils.abort_transits.title
921 msgid "Aborting Transits"
922 msgstr "Zrušení přeprav"
923
924 #: staff.circ.utils.yes
925 msgctxt "staff.circ.utils.yes"
926 msgid "Yes"
927 msgstr "Ano"
928
929 #: staff.circ.utils.no
930 msgctxt "staff.circ.utils.no"
931 msgid "No"
932 msgstr "Ne"
933
934 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_allowed
935 msgid "Copy ID = %1$s"
936 msgstr "ID exempláře = %1$s"
937
938 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_found
939 msgid ""
940 "This item was no longer in transit at the time of the abort.  Perhaps this "
941 "happened from a stale display?"
942 msgstr ""
943 "Tento exemplář již v době zrušení nebyl v přepravě. Možná se to stalo z "
944 "důvodu neaktualizovaného zobrazení?"
945
946 #: staff.circ.utils.abort_transits.unexpected_error
947 msgid "Transit not likely aborted."
948 msgstr "Přesun nebyl pravděpodobně zrušen."
949
950 #: staff.circ.utils.retrieve_patron.failure
951 msgid "Problem retrieving patron."
952 msgstr "Problém při načítání čtenáře."
953
954 #: staff.circ.utils.retrieve_copy.failure
955 msgid "Problem retrieving copy details."
956 msgstr "Problém při načítání detailů o exempláři."
957
958 #: staff.circ.utils.retrieve_circs.failure
959 msgid "Problem retrieving circulations."
960 msgstr "Problém při načítání výpůjček."
961
962 #: staff.circ.utils.offline.timestamp
963 msgid "Timestamp"
964 msgstr "Časová značka"
965
966 #: staff.circ.utils.offline.checkout_time
967 msgid "Check Out Time"
968 msgstr "Čas výpůjčky"
969
970 #: staff.circ.utils.offline.type
971 msgid "Transaction Type"
972 msgstr "Typ transakce"
973
974 #: staff.circ.utils.offline.noncat
975 msgid "Non-Cataloged?"
976 msgstr "Nezkatalogizováno?"
977
978 #: staff.circ.utils.offline.noncat_type
979 msgid "Non-Cataloged Type ID"
980 msgstr "ID nezkatalogizovaného typu"
981
982 #: staff.circ.utils.offline.count
983 msgid "Count"
984 msgstr "Počet"
985
986 #: staff.circ.utils.offline.patron_barcode
987 msgid "Patron Barcode"
988 msgstr "Čárový kód čtenáře"
989
990 #: staff.circ.utils.offline.item_barcode
991 msgid "Item Barcode"
992 msgstr "Čárový kód exempláře"
993
994 #: staff.circ.utils.offline.due_date
995 msgid "Due Date"
996 msgstr "Vraťte do"
997
998 #: staff.circ.utils.offline.backdate
999 msgid "Back Date"
1000 msgstr "Zpětné datum vrácení"
1001
1002 #: staff.circ.utils.offline.use_time
1003 msgid "Use Time"
1004 msgstr "Doba využití"
1005
1006 #: staff.circ.utils.not_cataloged
1007 msgctxt "staff.circ.utils.not_cataloged"
1008 msgid "Not Cataloged"
1009 msgstr "Nezkatalogizováno"
1010
1011 #: staff.circ.utils.retrieving
1012 msgid "Retrieving..."
1013 msgstr "Načítání..."
1014
1015 #: staff.circ.utils.owning_lib
1016 msgid "Owning Library"
1017 msgstr "Vlastnická knihovna"
1018
1019 #: staff.circ.utils.prefix
1020 msgid "Prefix"
1021 msgstr "Předpona"
1022
1023 #: staff.circ.utils.suffix
1024 msgid "Suffix"
1025 msgstr "Přípona"
1026
1027 #: staff.circ.utils.label_class
1028 msgid "Classification"
1029 msgstr "Třídění"
1030
1031 #: staff.circ.utils.loan_duration.short
1032 msgid "Short"
1033 msgstr "Krátká"
1034
1035 #: staff.circ.utils.loan_duration.normal
1036 msgctxt "staff.circ.utils.loan_duration.normal"
1037 msgid "Normal"
1038 msgstr "Běžná"
1039
1040 #: staff.circ.utils.loan_duration.long
1041 msgid "Long"
1042 msgstr "Dlouhá"
1043
1044 #: staff.circ.utils.fine_level.low
1045 msgid "Low"
1046 msgstr "Nízká"
1047
1048 #: staff.circ.utils.fine_level.normal
1049 msgctxt "staff.circ.utils.fine_level.normal"
1050 msgid "Normal"
1051 msgstr "Běžná"
1052
1053 #: staff.circ.utils.fine_level.high
1054 msgid "High"
1055 msgstr "Vysoká"
1056
1057 #: staff.circ.utils.circulate
1058 msgid "Circulate?"
1059 msgstr "Půjčovat?"
1060
1061 #: staff.circ.utils.deleted
1062 msgid "Deleted?"
1063 msgstr "Smazán?"
1064
1065 #: staff.circ.utils.holdable
1066 msgid "Holdable?"
1067 msgstr "Možno rezervovat?"
1068
1069 #: staff.circ.utils.floating
1070 msgid "Floating?"
1071 msgstr "Vypůjčeno?"
1072
1073 #: staff.circ.utils.hold_note
1074 msgid "Hold Note(s)"
1075 msgstr "Poznámka(y) o rezervaci"
1076
1077 #: staff.circ.utils.staff_hold
1078 msgid "Staff Hold?"
1079 msgstr "Rezervace zadána zaměstnancem?"
1080
1081 #: staff.circ.utils.opac_visible
1082 msgid "OPAC Visible?"
1083 msgstr "Viditelné v OPACu?"
1084
1085 #: staff.circ.utils.status_changed_time
1086 msgid "Status Changed Time"
1087 msgstr "Čas změny statusu"
1088
1089 #: staff.circ.utils.reference
1090 msgid "Reference?"
1091 msgstr "Odkaz?"
1092
1093 #: staff.circ.utils.deposit
1094 msgid "Deposit?"
1095 msgstr "Vklad?"
1096
1097 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition
1098 msgid "Quality"
1099 msgstr "Kvalita"
1100
1101 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.true
1102 msgctxt "staff.circ.utils.acp_mint_condition.true"
1103 msgid "Good"
1104 msgstr "Dobrá"
1105
1106 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.false
1107 msgid "Mediocre"
1108 msgstr "Průměrná"
1109
1110 #. # The < and > highlight that the value is not set; translate Unset and change the delimiters as needed
1111 #: staff.circ.utils.unset
1112 msgid "<Unset>"
1113 msgstr "<Nenastaveno>"
1114
1115 #: staff.circ.utils.checkout_lib
1116 msgid "Checkout or Renew Library"
1117 msgstr "Výpůjční knihovna"
1118
1119 #: staff.circ.utils.checkout_workstation
1120 msgid "Circ or Renewal Workstation"
1121 msgstr "Výpůjční pracovní stanice"
1122
1123 #: staff.circ.utils.checkout_workstation_top_of_chain
1124 msgid "Checkout Workstation"
1125 msgstr "Výpůjční pracovní stanice"
1126
1127 #: staff.circ.utils.xact_start
1128 msgid "Checkout Date"
1129 msgstr "Datum výpůjčky"
1130
1131 #: staff.circ.utils.checkin_time
1132 msgid "Checkin Date"
1133 msgstr "Datum vrácení"
1134
1135 #: staff.circ.utils.xact_finish
1136 msgid "Transaction Finished"
1137 msgstr "Transakce dokončena"
1138
1139 #: staff.circ.utils.checkin_scan_time
1140 msgid "Checkin Scan Date"
1141 msgstr "Datum skutečného vrácení"
1142
1143 #: staff.circ.utils.checkin_workstation
1144 msgid "Checkin Workstation"
1145 msgstr "Pracovní stanice pro vracení"
1146
1147 #: staff.circ.utils.create_date
1148 msgid "Date Created"
1149 msgstr "Datum vytvoření"
1150
1151 #: staff.circ.utils.edit_date
1152 msgid "Date Last Edited "
1153 msgstr "Datum poslední editace "
1154
1155 #: staff.circ.utils.bre.create_date
1156 msgid "Date Record Created"
1157 msgstr "Datum vytvoření záznamu"
1158
1159 #: staff.circ.utils.bre.edit_date
1160 msgid "Date Record Last Edited "
1161 msgstr "Datum poslední editace záznamu "
1162
1163 #: staff.circ.utils.edition
1164 msgid "Edition"
1165 msgstr "Vydání"
1166
1167 #: staff.circ.utils.isbn
1168 msgid "ISBN"
1169 msgstr "ISBN"
1170
1171 #: staff.circ.utils.pubdate
1172 msgid "Publication Date"
1173 msgstr "Datum vydání"
1174
1175 #: staff.circ.utils.publisher
1176 msgid "Publisher"
1177 msgstr "Nakladatel"
1178
1179 #: staff.circ.utils.creator
1180 msgid "Created By"
1181 msgstr "Vytvořeno"
1182
1183 #: staff.circ.utils.owner
1184 msgid "Owned By"
1185 msgstr "Vlastník"
1186
1187 #: staff.circ.utils.editor
1188 msgid "Edited By"
1189 msgstr "Editováno"
1190
1191 #. # TCN is an acronym for Title Control Number
1192 #: staff.circ.utils.tcn
1193 msgid "TCN"
1194 msgstr "Kontrolní číslo záznamu (TCN)"
1195
1196 #: staff.circ.utils.tcn_source
1197 msgid "TCN Source"
1198 msgstr "Zdroj kontrolního čísla záznamu (TCN)"
1199
1200 #: staff.circ.utils.stop_fines
1201 msgid "Fines Stopped"
1202 msgstr "Pokuty zastaveny"
1203
1204 #: staff.circ.utils.stop_fines_time
1205 msgid "Fines Stopped Time"
1206 msgstr "Čas zastavení pokut"
1207
1208 #: staff.circ.utils.route_to
1209 msgid "Route To"
1210 msgstr "Směrovat k"
1211
1212 #: staff.circ.utils.message
1213 msgctxt "staff.circ.utils.message"
1214 msgid "Message"
1215 msgstr "Zpráva"
1216
1217 #: staff.circ.utils.uses
1218 msgid "# of Uses"
1219 msgstr "Počet použití"
1220
1221 #: staff.circ.utils.alert_message
1222 msgid "Alert Message"
1223 msgstr "Varovná zpráva"
1224
1225 #: staff.circ.utils.barcode
1226 msgid "Barcode"
1227 msgstr "Čárový kód"
1228
1229 #: staff.circ.utils.title
1230 msgid "Title"
1231 msgstr "Název"
1232
1233 #: staff.circ.utils.author
1234 msgid "Author"
1235 msgstr "Autor"
1236
1237 #: staff.circ.utils.callnumber
1238 msgid "Call Number"
1239 msgstr "Signatura"
1240
1241 #: staff.circ.utils.transit_id
1242 msgid "Transit ID"
1243 msgstr "ID přepravy"
1244
1245 #: staff.circ.utils.transit_source
1246 msgid "Transit Source"
1247 msgstr "Zdroj přepravy"
1248
1249 #: staff.circ.utils.transit_source_send_time
1250 msgid "Transit Send Time"
1251 msgstr "Čas odeslání přepravy"
1252
1253 #: staff.circ.utils.transit_dest
1254 msgid "Transit Destination"
1255 msgstr "Cíl přepravy"
1256
1257 #: staff.circ.utils.transit_dest_recv_time
1258 msgid "Transit Completion Time"
1259 msgstr "Čas dokončení přepravy"
1260
1261 #: staff.circ.utils.transit_target_copy
1262 msgid "Transit Copy ID"
1263 msgstr "ID exempláře v přepravě"
1264
1265 #: staff.circ.utils.request_lib
1266 msgid "Request Library (Full Name)"
1267 msgstr "Žádající knihovna (úplný název)"
1268
1269 #: staff.circ.utils.request_lib_shortname
1270 msgid "Request Library"
1271 msgstr "Žádající knihovna"
1272
1273 #: staff.circ.utils.request_time
1274 msgctxt "staff.circ.utils.request_time"
1275 msgid "Request Date"
1276 msgstr "Datum požadavku"
1277
1278 #. # Date the hold became available
1279 #: staff.circ.utils.available_time
1280 msgid "Available On"
1281 msgstr "Dostupné"
1282
1283 #. # Date the hold was captured
1284 #: staff.circ.utils.capture_time
1285 msgid "Capture Date"
1286 msgstr "Datum zachycení"
1287
1288 #. # Date the hold was cancelled
1289 #: staff.circ.utils.hold_cancel_time
1290 msgid "Cancel Time"
1291 msgstr "Čas zrušení"
1292
1293 #. # Controlled entry for why the hold was cancelled
1294 #: staff.circ.utils.hold_cancel_cause
1295 msgid "Cancel Cause"
1296 msgstr "Důvod zrušení"
1297
1298 #. # Freetext note pertaining to the cancelled hold
1299 #: staff.circ.utils.hold_cancel_note
1300 msgid "Cancel Note"
1301 msgstr "Poznámka týkající se zrušení"
1302
1303 #: staff.circ.utils.hold_status.1
1304 msgid "Waiting for copy"
1305 msgstr "Čekání na exemplář"
1306
1307 #: staff.circ.utils.hold_status.2
1308 msgid "Waiting for capture"
1309 msgstr "Čekání na zachycení"
1310
1311 #: staff.circ.utils.hold_status.3
1312 msgid "In-Transit"
1313 msgstr "V přepravě"
1314
1315 #: staff.circ.utils.hold_status.4
1316 msgid "Ready for pickup"
1317 msgstr "Připraveno pro vyzvednutí"
1318
1319 #: staff.circ.utils.hold_status.5
1320 msgid "Reserved/Pending"
1321 msgstr "Rezervováno/Zatím nevyřízeno"
1322
1323 #: staff.circ.utils.hold_status.6
1324 msgid "Canceled"
1325 msgstr "Zrušeno"
1326
1327 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.label
1328 msgid "Post-Clear"
1329 msgstr "Následné vyčištění"
1330
1331 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.hold
1332 msgid "Need for Hold"
1333 msgstr "Potřebné pro rezervaci"
1334
1335 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.transit
1336 msgid "Need for Transit"
1337 msgstr "Potřebné pro přepravu"
1338
1339 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.shelf
1340 msgid "Reshelve"
1341 msgstr "Znovu zařadit na regál"
1342
1343 #: staff.circ.utils.frozen
1344 msgid "Frozen?"
1345 msgstr "Zmrazené?"
1346
1347 #: staff.circ.utils.active
1348 msgid "Active?"
1349 msgstr "Aktivní?"
1350
1351 #: staff.circ.utils.thaw_date
1352 msgctxt "staff.circ.utils.thaw_date"
1353 msgid "Activation Date"
1354 msgstr "Datum aktivace"
1355
1356 #: staff.circ.utils.thaw_date.none
1357 msgid "No Date"
1358 msgstr "Bez data"
1359
1360 #: staff.circ.utils.pickup_lib
1361 msgid "Pickup Library (Full Name)"
1362 msgstr "Knihovna k vyzvednutí (úplné jméno)"
1363
1364 #: staff.circ.utils.current_copy.none
1365 msgid "No Copy"
1366 msgstr "Bez exempláře"
1367
1368 #: staff.circ.utils.title.none
1369 msgid "No Title?"
1370 msgstr "Bez názvu?"
1371
1372 #: staff.circ.utils.author.none
1373 msgid "No Author?"
1374 msgstr "Bez autora?"
1375
1376 #: staff.circ.utils.notify_time
1377 msgid "Last Notify Time"
1378 msgstr "Čas posledního upozornění"
1379
1380 #: staff.circ.utils.notify_count
1381 msgid "Notices"
1382 msgstr "Upozornění"
1383
1384 #: staff.circ.utils.patron_alias
1385 msgid "Patron Alias"
1386 msgstr "Přezdívka čtenáře"
1387
1388 #: staff.circ.utils.patron_family_name
1389 msgid "Patron Last Name"
1390 msgstr "Příjmení čtenáře"
1391
1392 #: staff.circ.utils.patron_first_given_name
1393 msgid "Patron First Name"
1394 msgstr "Křestní jméno čtenáře"
1395
1396 #: staff.circ.utils.checkin.override
1397 msgid "Override Checkin Failure?"
1398 msgstr "Překonat chybu při výpůjčce?"
1399
1400 #: staff.circ.utils.checkin.override.item_deposit_paid.warning
1401 msgid "A paid deposit will be owed to this patron if this action is overrided."
1402 msgstr ""
1403 "Pokud bude tato akce překonána, bude knihovna čtenáři dlužit zaplacený "
1404 "vklad."
1405
1406 #: staff.circ.utils.billable.amount
1407 msgid "Transaction for %1$s billable $%2$s"
1408 msgstr "Transakce pro %1$s účtovatelná $%2$s"
1409
1410 #: staff.circ.utils.fine_tally_text
1411 msgid "Fine Tally: $%1$s"
1412 msgstr "Přehled pokut: $%1$s"
1413
1414 #: staff.circ.utils.transit_hold_cancelled
1415 msgid "Original hold for transit cancelled."
1416 msgstr "Původní rezervace určená k přepravě zrušena."
1417
1418 #: staff.circ.utils.item_checked_in
1419 msgid "%1$s was already checked in."
1420 msgstr "%1$s již byl vrácen."
1421
1422 #: staff.circ.utils.item_not_cataloged
1423 msgid "ITEM_NOT_CATALOGED event but copy status is %1$s"
1424 msgstr "Událost ITEM_NOT_CATALOGED, ale status exempláře je %1$s"
1425
1426 #: staff.circ.utils.route_to.msg
1427 msgid "This item needs to be routed to %1$s"
1428 msgstr "Tento exemplář má být směrován do %1$s"
1429
1430 #: staff.circ.utils.route_item_error
1431 msgid "We should have received a ROUTE_ITEM"
1432 msgstr "Měli jsme obdržet ROUTE_ITEM"
1433
1434 #: staff.circ.utils.route_item_status_error
1435 msgid "status of Holds Shelf, but no actual hold found."
1436 msgstr "Stav Na regále s rezervacemi, ale vlastní rezervace nenalezena."
1437
1438 #: staff.circ.utils.reservation_status_error
1439 msgid "status of Reservation Shelf, but no actual hold found."
1440 msgstr "Stav Na regále s rezervacemi, ale vlastní rezervace nenalezena."
1441
1442 #: staff.circ.utils.payload.hold.barcode
1443 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.barcode"
1444 msgid "Barcode: %1$s"
1445 msgstr "Čárový kód: %1$s"
1446
1447 #: staff.circ.utils.payload.hold.title
1448 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.title"
1449 msgid "Title: %1$s"
1450 msgstr "Název: %1$s"
1451
1452 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition
1453 msgid "Copy Quality"
1454 msgstr "Kvalita exempláře"
1455
1456 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true
1457 msgctxt "staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true"
1458 msgid "Good"
1459 msgstr "Dobrá"
1460
1461 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.false
1462 msgid "Any"
1463 msgstr "Jakákoliv"
1464
1465 #: staff.circ.utils.holds.shelf_time
1466 msgid "Shelf Time"
1467 msgstr "Doba zařazení na regál"
1468
1469 #: staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time
1470 msgctxt "staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time"
1471 msgid "Shelf Expire Time"
1472 msgstr "Doba expirace zařazení na regál"
1473
1474 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1475 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron
1476 msgid "Hold for patron %1$s, %2$s %3$s"
1477 msgstr "Rezervace pro čtenáře %1$s, %2$s %3$s"
1478
1479 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron_alias
1480 msgid "Hold for patron %1$s"
1481 msgstr "Rezervace pro čtenáře %1$s"
1482
1483 #: staff.circ.utils.payload.hold.phone_notify
1484 msgid "Notify by phone: %1$s"
1485 msgstr "Telefonické upozornění: %1$s"
1486
1487 #: staff.circ.utils.payload.hold.email_notify
1488 msgid "Notify by email: %1$s"
1489 msgstr "Upozornění e-mailem: %1$s"
1490
1491 #: staff.circ.utils.payload.hold.request_date
1492 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.request_date"
1493 msgid "Request Date: %1$s"
1494 msgstr "Datum požadavku: %1$s"
1495
1496 #: staff.circ.utils.payload.hold.slip_date
1497 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.slip_date"
1498 msgid "Slip Date: %1$s"
1499 msgstr "Datum na stvrzence: %1$s"
1500
1501 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.staff_note
1502 msgid "Staff Note: %1$s : %2$s"
1503 msgstr "Poznámka zaměstnance: %1$s : %2$s"
1504
1505 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.patron_note
1506 msgid "Patron Note: %1$s : %2$s"
1507 msgstr "Poznámka čtenáře: %1$s : %2$s"
1508
1509 #: staff.circ.utils.hold_slip
1510 msgid "Hold Slip"
1511 msgstr "Stvrzenka o rezervaci"
1512
1513 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.yes
1514 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.yes"
1515 msgid "Print"
1516 msgstr "Tisk"
1517
1518 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.no
1519 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.no"
1520 msgid "Do Not Print"
1521 msgstr "Netisknout"
1522
1523 #: staff.circ.utils.payload.reservation.barcode
1524 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.barcode"
1525 msgid "Barcode: %1$s"
1526 msgstr "Čárový kód: %1$s"
1527
1528 #: staff.circ.utils.payload.reservation.title
1529 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.title"
1530 msgid "Title: %1$s"
1531 msgstr "Název: %1$s"
1532
1533 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1534 #: staff.circ.utils.payload.reservation.patron
1535 msgid "Reservation for patron %1$s, %2$s %3$s"
1536 msgstr "Rezervace pro čtenáře %1$s, %2$s %3$s"
1537
1538 #: staff.circ.utils.payload.reservation.patron_alias
1539 msgid "Reservation for patron %1$s"
1540 msgstr "Rezervace pro čtenáře %1$s"
1541
1542 #: staff.circ.utils.payload.reservation.request_date
1543 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.request_date"
1544 msgid "Request Date: %1$s"
1545 msgstr "Datum požadavku: %1$s"
1546
1547 #: staff.circ.utils.payload.reservation.start_date
1548 msgid "Start Date: %1$s"
1549 msgstr "Počáteční datum: %1$s"
1550
1551 #: staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date
1552 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date"
1553 msgid "Slip Date: %1$s"
1554 msgstr "Datum na stvrzence: %1$s"
1555
1556 #: staff.circ.utils.reservation_slip
1557 msgid "Reservation Slip"
1558 msgstr "Stvrzenka o rezervaci"
1559
1560 #: staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes
1561 msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes"
1562 msgid "Print"
1563 msgstr "Tisk"
1564
1565 #: staff.circ.utils.reservation_slip.print.no
1566 msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.no"
1567 msgid "Do Not Print"
1568 msgstr "Netisknout"
1569
1570 #: staff.circ.utils.transit_slip
1571 msgid "Transit Slip"
1572 msgstr "Stvrzenka o přepravě"
1573
1574 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.yes
1575 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.yes"
1576 msgid "Print"
1577 msgstr "Tisk"
1578
1579 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.no
1580 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.no"
1581 msgid "Do Not Print"
1582 msgstr "Netisknout"
1583
1584 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.description
1585 msgid ""
1586 "This item could fulfill a hold request but capture has been delayed by "
1587 "policy."
1588 msgstr ""
1589 "Tímto exemplářem mohla být splněna rezervace, ale zachycení exempláře bylo "
1590 "zdrženo z důvodu knihovních pravidel."
1591
1592 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.titlebar
1593 msgid "Hold Capture Delayed"
1594 msgstr "Zachycení rezervace zdrženo"
1595
1596 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_nocapture
1597 msgid "Do Not Capture "
1598 msgstr "Nezachycovat "
1599
1600 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_capture
1601 msgid "Capture"
1602 msgstr "Zachytit"
1603
1604 #: staff.circ.utils.reservation_capture
1605 msgid "%1$s has been captured for a reservation."
1606 msgstr "%1$s byl zachycen pro rezervaci."
1607
1608 #: staff.circ.utils.capture
1609 msgid "%1$s has been captured for a hold."
1610 msgstr "%1$s byl zachycen pro rezervaci."
1611
1612 #: staff.circ.utils.needs_cataloging
1613 msgid "%1$s needs to be cataloged."
1614 msgstr "%1$s potřebuje být zkatalogizován."
1615
1616 #: staff.circ.utils.copy_status.error
1617 msgid "FIXME -- this case \"%1$s\" is unhandled."
1618 msgstr "FIXME -- tento případ \"%1$s\" nebyl vyřízen."
1619
1620 #: staff.circ.utils.msg.ok
1621 msgctxt "staff.circ.utils.msg.ok"
1622 msgid "OK"
1623 msgstr "OK"
1624
1625 #: staff.circ.utils.route_to.destination
1626 msgid "Destination: %1$s."
1627 msgstr "Cíl: %1$s."
1628
1629 #: staff.circ.utils.route_to.no_address
1630 msgid "We do not have a holds address for this library."
1631 msgstr "Nemáme adresu této knihovny pro zasílání rezervací."
1632
1633 #: staff.circ.utils.route_to.no_address.error
1634 msgid "Unable to retrieve mailing address."
1635 msgstr "Nepodařilo se najít poštovní adresu."
1636
1637 #: staff.circ.utils.payload.author
1638 msgid "Author: %1$s"
1639 msgstr "Autor: %1$s"
1640
1641 #: staff.circ.utils.payload.in_transit
1642 msgid "%1$s is in transit."
1643 msgstr "%1$s je v přepravě."
1644
1645 #: staff.circ.utils.estimated_wait
1646 msgid "Estimated Wait Time"
1647 msgstr "Odhadovaná doba čekání"
1648
1649 #: staff.circ.utils.potential_copies
1650 msgid "Potential Copies "
1651 msgstr "Potenciální exempláře "
1652
1653 #: staff.circ.utils.queue_position
1654 msgid "Queue Position"
1655 msgstr "Pozice ve frontě"
1656
1657 #: staff.circ.utils.total_holds
1658 msgid "Total Number of Holds"
1659 msgstr "Celkový počet rezervací"
1660
1661 #: staff.circ.utils.find_acq_po.no_po
1662 msgid "Lineitem found (%1$s), but without purchase order"
1663 msgstr "Nalezena položka na faktuře (%1$s), ale bez objednávky"
1664
1665 #: staff.circ.work_log_column.message
1666 msgctxt "staff.circ.work_log_column.message"
1667 msgid "Message"
1668 msgstr "Zpráva"
1669
1670 #: staff.circ.work_log_column.when
1671 msgid "When"
1672 msgstr "Kdy"
1673
1674 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
1675 #: staff.circ.work_log_checkout.message
1676 msgid "%1$s circulated %4$s to %3$s (%2$s)"
1677 msgstr "%1$s půjčil %4$s čtenáři %3$s (%2$s)"
1678
1679 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
1680 #: staff.circ.work_log_renew.message
1681 msgid "%1$s renewed %4$s for %3$s (%2$s)"
1682 msgstr "%1$s prodloužil %4$s čtenáři %3$s (%2$s)"
1683
1684 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1685 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit.message
1686 msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in transit.  Route To = %5$s"
1687 msgstr ""
1688 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s vedoucí k přepravě. Směrovat do = %5$s"
1689
1690 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1691 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit_for_hold.message
1692 msgid ""
1693 "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in a hold-transit.  Route To = %"
1694 "5$s"
1695 msgstr ""
1696 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s vedoucí k přepravě rezervace.  Směrovat do "
1697 "= %5$s"
1698
1699 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1700 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.no_change.message
1701 msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, but nothing happened.  Route To = %5$s"
1702 msgstr ""
1703 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, ale nic se nestalo. Směrovat do = %5$s"
1704
1705 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1706 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.error.message
1707 msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, and an error occurred.  Route To = %5$s"
1708 msgstr "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s a nastala chyba.  Směrovat do = %5$s"
1709
1710 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1711 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.success.message
1712 msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, which succeeded.  Route To = %5$s"
1713 msgstr "%1$s úspěšně vrátil(a) %4$s. Směrovat do = %5$s"
1714
1715 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1716 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.hold_shelf.message
1717 msgid ""
1718 "%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Holds Shelf.  "
1719 "Route To = %5$s"
1720 msgstr ""
1721 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, což nasměrovalo exemplář na Regál s "
1722 "rezervacemi.  Směrovat do = %5$s"
1723
1724 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1725 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.reservation_shelf.message
1726 msgid ""
1727 "%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Reservations "
1728 "Shelf.  Route To = %5$s"
1729 msgstr ""
1730 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, což směrovalo exemplář na Regál s "
1731 "rezervacemi.  Směrovat do = %5$s"
1732
1733 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1734 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.cataloging.message
1735 msgid ""
1736 "%1$s attempted checkin of %4$s, which is a pre-cat and was routed to "
1737 "Cataloging.  Route To = %5$s"
1738 msgstr ""
1739 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, což je předkatalogizovaný exemplář; je "
1740 "určen ke katalogizaci. Směrovat do = %5$s"
1741
1742 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1743 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.cataloging.message
1744 msgid ""
1745 "%1$s attempted checkin of %4$s, which was not found, and so was routed to "
1746 "Cataloging.  Route To = %5$s"
1747 msgstr ""
1748 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, který nebyl nalezen, a proto byl předán "
1749 "ke katalogizaci.  Směrovat do = %5$s"
1750
1751 #: staff.circ.checkin.hold_capture
1752 msgid "Hold Capture"
1753 msgstr "Zachycení rezervace"
1754
1755 #: staff.circ.checkin.check_in.tab
1756 msgid "Item Check In"
1757 msgstr "Vrácení exempláře"
1758
1759 #: staff.circ.renew.tab.label
1760 msgid "Renew Items"
1761 msgstr "Prodloužit výpůjčky"
1762
1763 #: staff.circ.checkin.error
1764 msgid "Check In Failed (in circ.util.checkin) (%1$s): "
1765 msgstr "Vrácení se nezdařilo (v circ.util.checkin) (%1$s): "
1766
1767 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
1768 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
1769 #: staff.circ.checkin.suggest_offline
1770 msgid ""
1771 "Check In Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
1772 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
1773 msgstr ""
1774 "Vrácení se nezdařilo. Pokud byste chtěli využít offline rozhraní, v horním "
1775 "menu zvolte Výpůjčky -> Offline rozhraní"
1776
1777 #: staff.circ.checkin.renew_failed.error
1778 msgid "Renew Failed for %1$s"
1779 msgstr "Prodloužení %1$s se nezdařilo"
1780
1781 #: staff.circ.checkin.renew_failed.override
1782 msgid "Override Renew Failure?"
1783 msgstr "Překonat chybu při prodlužování?"
1784
1785 #: staff.circ.renew.barcode
1786 msgctxt "staff.circ.renew.barcode"
1787 msgid "Barcode: %1$s"
1788 msgstr "Čárový kód: %1$s"
1789
1790 #: staff.circ.renew.barcode.status
1791 msgid "Barcode: %1$s Status: %2$s"
1792 msgstr "Čárový kód: %1$s Status: %2$s"
1793
1794 #: staff.circ.renew.barcode.msg
1795 msgid "Barcode: %1$s Message: %2$s"
1796 msgstr "Čárový kód: %1$s  Zpráva: %2$s"
1797
1798 #: staff.circ.renew.override.item_deposit_required.warning.barcode
1799 msgid ""
1800 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Deposit will be added to "
1801 "the patron's account if this action is overrided."
1802 msgstr ""
1803 "Pokud bude tato akce překonána, pro exemplář s čárovým kódem %1$s přibude na "
1804 "kontě čtenáře poplatek za úschovu exempláře."
1805
1806 #: staff.circ.renew.override.item_rental_fee_required.warning.barcode
1807 msgid ""
1808 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Rental Fee will be added "
1809 "to the patron's account if this action is overrided."
1810 msgstr ""
1811 "Pokud bude tato akce překonána, za exemplář s čárovým kódem %1$s bude "
1812 "účtován poplatek za pronájem."
1813
1814 #: staff.circ.holds.activate.prompt
1815 msgid "Are you sure you would like to activate hold %1$s?"
1816 msgstr "Jste si jisti, že chcete aktivovat rezervaci %1$s?"
1817
1818 #: staff.circ.holds.activate.prompt.plural
1819 msgid "Are you sure you would like to activate holds %1$s?"
1820 msgstr "Jste si jisti, že chcete aktivovat rezervace %1$s?"
1821
1822 #: staff.circ.holds.suspend.prompt
1823 msgid "Are you sure you would like to suspend hold %1$s?"
1824 msgstr "Jste si jisti, že chcete pozastavit rezervaci %1$s?"
1825
1826 #: staff.circ.holds.suspend.prompt.plural
1827 msgid "Are you sure you would like to suspend holds %1$s?"
1828 msgstr "Jste si jisti, že chcete pozastavit rezervace %1$s?"
1829
1830 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt
1831 msgid ""
1832 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s.  "
1833 "This will also Suspend the hold."
1834 msgstr ""
1835 "Prosím zadejte datum aktivace (nebo v Odstranit zvolte nenastaveno) pro "
1836 "rezervace %1$s.  To také rezervaci pozastaví."
1837
1838 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt.plural
1839 msgid ""
1840 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s. "
1841 " This will also Suspend the holds."
1842 msgstr ""
1843 "Prosím zadejte datum aktivace (nebo v Odstranit zvolte nenastaveno) pro "
1844 "rezervace %1$s. To také rezervace pozastaví."
1845
1846 #: staff.circ.holds.activation_date.dialog.description
1847 msgctxt "staff.circ.holds.activation_date.dialog.description"
1848 msgid "Activation Date"
1849 msgstr "Datum aktivace"
1850
1851 #: staff.circ.holds.request_date.prompt
1852 msgid ""
1853 "Please enter a new Request Date for hold %1$s.  WARNING: This effectively "
1854 "reorders the holds queue."
1855 msgstr ""
1856 "Prosím zadejte nové datum požadavku pro rezervaci %1$s.  VAROVÁNÍ: Ovlivní "
1857 "to pořadí ve frontě rezervací."
1858
1859 #: staff.circ.holds.request_date.prompt.plural
1860 msgid ""
1861 "Please enter a new Request Date for holds %1$s.  WARNING: This effectively "
1862 "reorders the holds queue."
1863 msgstr ""
1864 "Prosím zadejte nové datum požadavku pro rezervace %1$s.  VAROVÁNÍ: Ovlivní "
1865 "to pořadí ve frontě rezervací."
1866
1867 #: staff.circ.holds.request_date.dialog.description
1868 msgctxt "staff.circ.holds.request_date.dialog.description"
1869 msgid "Request Date"
1870 msgstr "Datum požadavku"
1871
1872 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt
1873 msgid ""
1874 "Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s."
1875 msgstr ""
1876 "Prosím zadejte datum expirace (nebo v Odstranit zvolte nenastaveno) pro "
1877 "rezervaci %1$s."
1878
1879 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt.plural
1880 msgid ""
1881 "Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s."
1882 msgstr ""
1883 "Prosím zadejte datum expirace (nebo v Odstranit zvolte nenastaveno) pro "
1884 "rezervace %1$s."
1885
1886 #: staff.circ.holds.expire_time.dialog.description
1887 msgid "Expiration Date"
1888 msgstr "Datum expirace"
1889
1890 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt
1891 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for hold %1$s."
1892 msgstr "Prosím zadejte datum expirace rezervace %1$s na regále s rezervacemi."
1893
1894 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt.plural
1895 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for holds %1$s."
1896 msgstr "Prosím zadejte datum expirace rezervací %1$s na regále s rezervacemi."
1897
1898 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description
1899 msgctxt "staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description"
1900 msgid "Shelf Expire Time"
1901 msgstr "Expirace rezervací na regále s rezervacemi"
1902
1903 #: staff.circ.holds.modifying_holds
1904 msgid "Modifying Holds"
1905 msgstr "Úprava rezervací"
1906
1907 #: staff.circ.holds.modifying_holds.yes
1908 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.yes"
1909 msgid "Yes"
1910 msgstr "Ano"
1911
1912 #: staff.circ.holds.modifying_holds.no
1913 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.no"
1914 msgid "No"
1915 msgstr "Ne"
1916
1917 #: staff.circ.hold_update.hold_ids.failed
1918 msgid "Number of holds not updated: %1$s "
1919 msgstr "Počet neaktualizovaných rezervací: %1$s "
1920
1921 #: staff.circ.holds.already_activated
1922 msgid "Hold %1$s was already activated."
1923 msgstr "Rezervace %1$s již byla aktivována."
1924
1925 #: staff.circ.holds.already_activated.plural
1926 msgid "Holds %1$s were already activated."
1927 msgstr "Rezervace %1$s již byly aktivovány."
1928
1929 #: staff.circ.holds.already_suspended
1930 msgid "Hold %1$s was already suspended."
1931 msgstr "Rezervace %1$s již byla pozastavena."
1932
1933 #: staff.circ.holds.already_suspended.plural
1934 msgid "Holds %1$s were already suspended."
1935 msgstr "Rezervace %1$s již byly pozastaveny."
1936
1937 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_modified
1938 msgid "Holds not likely modified."
1939 msgstr "Rezervace pravděpodobně nebyly upraveny."
1940
1941 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_activated
1942 msgid "Holds not likely activated."
1943 msgstr "Rezervace pravděpodobně nebyly aktivovány."
1944
1945 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_suspended
1946 msgid "Holds not likely suspended."
1947 msgstr "Rezervace pravděpodobně nebyly pozastaveny."
1948
1949 #: staff.circ.holds.alt_view.label
1950 msgid "Detail View"
1951 msgstr "Detailní zobrazení"
1952
1953 #: staff.circ.holds.alt_view.accesskey
1954 msgctxt "staff.circ.holds.alt_view.accesskey"
1955 msgid "V"
1956 msgstr "V"
1957
1958 #: staff.circ.holds.list_view.label
1959 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.label"
1960 msgid "List View"
1961 msgstr "Zobrazení formou seznamu"
1962
1963 #: staff.circ.holds.list_view.accesskey
1964 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.accesskey"
1965 msgid "V"
1966 msgstr "V"
1967
1968 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.prompt
1969 msgid "Enter barcode for item missing pieces:"
1970 msgstr "Zadejte čárový kód pro exemplář s chybějícími částmi:"
1971
1972 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.title
1973 msgid "Missing Pieces"
1974 msgstr "Chybějící části"
1975
1976 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.error_alert
1977 msgid "No item with barcode \"%1$s\""
1978 msgstr "Exemplář s čárovým kódem \"%1$s\" neexistuje"
1979
1980 #~ msgctxt "staff.circ.invalid_date"
1981 #~ msgid "Invalid Date"
1982 #~ msgstr "Neplatné datum"
1983
1984 #~ msgid "items ="
1985 #~ msgstr "exempláře ="
1986
1987 #~ msgid "preview:"
1988 #~ msgstr "náhled:"
1989
1990 #~ msgid "Date Last Edited"
1991 #~ msgstr "Datum poslední editace"
1992
1993 #~ msgid "Request Date"
1994 #~ msgstr "Žádat datum"
1995
1996 #~ msgid "Activation Date"
1997 #~ msgstr "Aktivační datum"
1998
1999 #~ msgid "Title: %1$s"
2000 #~ msgstr "Název: %1$s"
2001
2002 #~ msgid "Request Date: %1$s"
2003 #~ msgstr "Žádat datum: %1$s"
2004
2005 #~ msgid "Slip Date: %1$s"
2006 #~ msgstr "Lístek data: %1$s"
2007
2008 #~ msgid "Do Not Capture"
2009 #~ msgstr "Nezachytit"
2010
2011 #~ msgid "Check In Failed (in circ.util.checkin) (%1$s):"
2012 #~ msgstr "Vrácení selhalo (in circ.util.checkin) (%1$s):"
2013
2014 #~ msgid ""
2015 #~ "Please enter an Activation Date (or leave blank to unset) for hold %1$s.  "
2016 #~ "This will also Suspend the hold."
2017 #~ msgstr ""
2018 #~ "Prosím, zadejte aktivační datum (nebo nevyplňujte formulář) pro rezervaci "
2019 #~ "%1$s. Tím se také pozastaví rezervace."
2020
2021 #~ msgid ""
2022 #~ "Please enter an Activation Date (or leave blank to unset) for holds %1$s.  "
2023 #~ "This will also Suspend the holds."
2024 #~ msgstr ""
2025 #~ "Prosím, zadejte aktivační datum (nebo nevyplňujte formulář) pro rezervace "
2026 #~ "%1$s. Tím se také pozastaví rezervace."
2027
2028 #~ msgctxt "staff.circ.holds.activation_date.invalid_date"
2029 #~ msgid "Invalid Date"
2030 #~ msgstr "Neplatné datum"
2031
2032 #~ msgctxt "staff.circ.holds.expire_time.invalid_date"
2033 #~ msgid "Invalid Date"
2034 #~ msgstr "Neplatné datum"
2035
2036 #~ msgctxt "staff.circ.holds.shelf_expire_time.invalid_date"
2037 #~ msgid "Invalid Date"
2038 #~ msgstr "Neplatné datum"