93639f49a3b4025f0e01a3f9b5fd4c48a4b7d614
[Evergreen.git] / build / i18n / po / circ.properties / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2009-11-23 23:36-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2009-11-24 06:01+0000\n"
7 "Last-Translator: Linda Skolková <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <petrkubiska@seznam.cz>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-25 04:50+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16 "X-Poedit-Language: Czech\n"
17 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
18
19 #: staff.circ.alert
20 msgid "Alert"
21 msgstr "Výstraha"
22
23 #: staff.circ.item_no_circs
24 msgid "Item %1$s has never circulated."
25 msgstr "Exemplář %1$s nebyl nikdy v oběhu."
26
27 #: staff.circ.invalid_date
28 msgctxt "staff.circ.invalid_date"
29 msgid "Invalid Date"
30 msgstr "Neplatné datum"
31
32 #: staff.circ.future_date
33 msgid "Future Date"
34 msgstr "Budoucí datum"
35
36 #: staff.circ.process_item
37 msgid "Check In / Process Item"
38 msgstr "Vrátit / zpracovat exemplář"
39
40 #: staff.circ.backdated_checkin
41 msgid "Backdated %1$s Check In"
42 msgstr "Datum vrácení %1$s zapsat"
43
44 #: staff.circ.backdate.exception
45 msgid "Problem setting backdate: %1$s"
46 msgstr "Problem nastavení dřívějšího datumu: %1$s"
47
48 #: staff.circ.unimplemented
49 msgctxt "staff.circ.unimplemented"
50 msgid "Not Yet Implemented"
51 msgstr "Dosud nebyla zavedena"
52
53 #: staff.circ.check_digit.bad
54 msgctxt "staff.circ.check_digit.bad"
55 msgid ""
56 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
57 "anyway?"
58 msgstr ""
59 "Špatná kontrola čislic, pravděpodobně z důvodu špatného scanování. Použijete "
60 "nějak tento čárový kód (\"%1$s\") ?"
61
62 #: staff.circ.barcode.bad
63 msgid "Bad Barcode"
64 msgstr "Špatný čárový kód"
65
66 #: staff.circ.cancel
67 msgctxt "staff.circ.cancel"
68 msgid "Cancel"
69 msgstr "Zrušit"
70
71 #: staff.circ.barcode.accept
72 msgid "Accept Barcode"
73 msgstr "Přijmout čárový kód"
74
75 #: staff.circ.confirm
76 msgid "Check here to confirm this action"
77 msgstr "Ověřte zde potvrzení této akce"
78
79 #: staff.circ.confirm.msg
80 msgid "Check here to confirm this message."
81 msgstr "Ověřte zde potvrzení této zprávy."
82
83 #. # If we know the name of the object, we could parameterize that as well
84 #: staff.circ.checkin.exception
85 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin: %1$s"
86 msgstr "Něco se stalo v circ.util.checkin: %1$s"
87
88 #: staff.circ.checkin2.exception
89 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin2: %1$s"
90 msgstr "Něco se stalo v circ.util.checkin2: %1$s"
91
92 #: staff.circ.checkin.exception.external
93 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.external"
94 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
95 msgstr ""
96
97 #: staff.circ.checkin2.exception.external
98 msgid "circ.checkin2: Calling external .on_checkin()"
99 msgstr ""
100
101 #: staff.circ.checkin.exception.no_external
102 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.no_external"
103 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
104 msgstr ""
105
106 #: staff.circ.checkin2.exception.no_external
107 msgid "circ.util.checkin2: No external .on_failure()"
108 msgstr ""
109
110 #: staff.circ.util.checkin.exception.external
111 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.external"
112 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
113 msgstr ""
114
115 #: staff.circ.util.checkin.exception.no_external
116 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.no_external"
117 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
118 msgstr ""
119
120 #: staff.circ.backdate.success
121 msgid "Circ ID %1$s backdated to %2$s"
122 msgstr ""
123
124 #: staff.circ.backdate.failure
125 msgid "Circ ID %1$s failed backdating due to %2$s"
126 msgstr ""
127
128 #: staff.circ.backdate.circ_ids.prompt
129 msgid "Number of circulations selected: %1$s"
130 msgstr ""
131
132 #: staff.circ.backdate.circ_ids.failed
133 msgid "Number of circulations not backdated: %1$s"
134 msgstr ""
135
136 #: staff.circ.checkout.sorting.exception
137 msgid "error in sorting non-cataloged items: %1$s"
138 msgstr "chyba v třídění nekatalogizovaných exemplářů: %1$s"
139
140 #: staff.circ.checkout.date.exception
141 msgid "Use this format: YYYY-MM-DD"
142 msgstr "Použijte tento formát: RRRR-MM-DD"
143
144 #: staff.circ.checkout.unimplemented
145 msgctxt "staff.circ.checkout.unimplemented"
146 msgid "Not Yet Implemented"
147 msgstr "Dosud nebyla zavedena"
148
149 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.msg
150 msgid "Enter the number of %1$s circulating:"
151 msgstr "Zadejte číslo %1$s oběhu:"
152
153 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.title
154 msgid "Non-cataloged Items"
155 msgstr "nekatalogizované exempláře"
156
157 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.msg
158 msgid "You tried to circulate %1$d %2$s.  The maximum is 99 per action."
159 msgstr ""
160 "Pokoušeli jste se cirkulovat %1$d %2$s.  Maximum je 99 na jednu činnost."
161
162 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title
163 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title"
164 msgid "Non-cataloged Circulation"
165 msgstr "Nekatalogizační oběh"
166
167 #: staff.circ.checkout.ok.btn
168 msgctxt "staff.circ.checkout.ok.btn"
169 msgid "OK"
170 msgstr "OK"
171
172 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.msg
173 msgid "Are you sure you want to circulate %1$d %2$s?"
174 msgstr "Jste si jisti, že chtete půjčovat %1$d %2$s?"
175
176 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title
177 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title"
178 msgid "Non-cataloged Circulation"
179 msgstr "Nekatalogizovaná výpujčka"
180
181 #: staff.circ.checkout.yes.btn
182 msgctxt "staff.circ.checkout.yes.btn"
183 msgid "Yes"
184 msgstr "Ano"
185
186 #: staff.circ.checkout.no.btn
187 msgctxt "staff.circ.checkout.no.btn"
188 msgid "No"
189 msgstr "Ne"
190
191 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.msg
192 msgid "Error with non-cataloged checkout.  %1$s is not a valid number."
193 msgstr "Chyba s nezkatalogizované ověřování. %1$s je neplatné číslo."
194
195 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title
196 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title"
197 msgid "Non-cataloged Circulation"
198 msgstr ""
199
200 #: staff.circ.checkout.disable.error
201 msgid "Error determining whether to disable checkout."
202 msgstr ""
203
204 #: staff.circ.checkout.date.too_early.error
205 msgid "Due date needs to be after today."
206 msgstr "Datum splatnosti musí být po dnešku."
207
208 #: staff.circ.checkout.barcode.failed
209 msgid "%1$s failed."
210 msgstr "%1$s selhali."
211
212 #: staff.circ.checkout.non_cataloged.pending
213 msgid "Non-cataloged checkout pending..."
214 msgstr ""
215
216 #: staff.circ.checkout.barcode.pending
217 msgid "%1$s checkout pending..."
218 msgstr ""
219
220 #: staff.circ.checkout.barcode.failed.alert
221 msgid "Check Out Failed %1$s"
222 msgstr ""
223
224 #: staff.circ.checkout.override.confirm
225 msgid "Override Checkout Failure?"
226 msgstr ""
227
228 #: staff.circ.checkout.override.item_deposit_required.warning
229 msgid ""
230 "A billing for an Item Deposit will be added to the patron's account if this "
231 "action is overrided."
232 msgstr ""
233 "Fakturace za jednu položku vkladu bude přidána na čtenářův účet, pokud je "
234 "tato akce potlačena."
235
236 #: staff.circ.checkout.override.item_rental_fee_required.warning
237 msgid ""
238 "A billing for an Item Rental Fee will be added to the patron's account if "
239 "this action is overrided."
240 msgstr ""
241 "Vyúčtování za půjčení položky bude přidáno ke čtenářovu účtu, pokud je tato "
242 "akce převýšena."
243
244 #: staff.circ.checkout.not_cataloged.confirm
245 msgid "Mis-scan or non-cataloged item.  Checkout as a pre-cataloged item?"
246 msgstr ""
247
248 #: staff.circ.pre_cataloged
249 msgid "Pre-cataloged"
250 msgstr ""
251
252 #: staff.circ.non_cataloged
253 msgid "Non-cataloged"
254 msgstr ""
255
256 #: staff.circ.checkout.cancelled
257 msgid "Checkout cancelled"
258 msgstr "Ověřování zrušeno"
259
260 #: staff.circ.checkout.card.inactive
261 msgid ""
262 "The card used to retrieve this account is inactive and may not be used to "
263 "circulate items."
264 msgstr ""
265 "Tato karta použita k načtení tohoto účtu je neaktivní a exemplář nemůže být "
266 "půjčen."
267
268 #: staff.circ.checkout.barcode.check_out_failed
269 msgid "Check Out Failed"
270 msgstr ""
271
272 #: staff.circ.checkout.account.inactive
273 msgid "This account is inactive and may not circulate items."
274 msgstr "Tento účet je neaktivní a nemohou být půjčovány exempláře."
275
276 #: staff.circ.checkout.account.expired
277 msgid "This account has expired and may not circulate items."
278 msgstr "Tento účet vypršel a nemůže půjčovat exempláře."
279
280 #: staff.circ.checkout.item_due
281 msgid "This item was due on %1$s."
282 msgstr "Tato položka byla splatná na %1$s."
283
284 #: staff.circ.checkout.normal_checkin_then_checkout
285 msgid "Normal Checkin then Checkout"
286 msgstr ""
287
288 #: staff.circ.checkout.forgiving_checkin_then_checkout
289 msgid "Forgiving Checkin then Checkout"
290 msgstr ""
291
292 #: staff.circ.checkout.abort_transit_then_checkout
293 msgid "Abort Transit then Checkout"
294 msgstr ""
295
296 #: staff.circ.checkout.offer_renewal
297 msgid "Renew Item"
298 msgstr ""
299
300 #: staff.circ.checkout.network_failure
301 msgid "There was a network failure."
302 msgstr "Došlo k selhání sítě."
303
304 #: staff.circ.checkout.copy_status
305 msgid "Copy status = %1$s"
306 msgstr "Status kopie = %1$s"
307
308 #: staff.circ.checkout.alert_message
309 msgid "Alert Message = %1$s"
310 msgstr "Varovná zpráva = %1$s"
311
312 #: staff.circ.checkout.permission_denied
313 msgid "Permission Denied = %1$s"
314 msgstr "Povolení odepřeno = %1$s"
315
316 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
317 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
318 #: staff.circ.checkout.suggest_offline
319 msgid ""
320 "Check Out Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
321 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
322 msgstr ""
323
324 #: staff.circ.checkout.barcode
325 msgctxt "staff.circ.checkout.barcode"
326 msgid "Barcode:"
327 msgstr "Čárový kód:"
328
329 #: staff.circ.circ_brief.staff_out_id
330 msgid "Check Out Staff ID = %1$s"
331 msgstr "Odhlašovací ID zaměstnance = %1$s"
332
333 #: staff.circ.circ_brief.staff_in_id
334 msgid "Check In Staff ID = %1$s"
335 msgstr "Přihlašovací ID zaměstnance = %1$s"
336
337 #: staff.circ.circ_brief.failure
338 msgid "Failure rendering circulation."
339 msgstr ""
340
341 #: staff.circ.copy_details.hold
342 msgid "Hold ID = %1$s"
343 msgstr "ID rezervace = %1$s"
344
345 #: staff.circ.copy_details.transit
346 msgid "Transit ID = %1$s"
347 msgstr "ID přesunu = %1$s"
348
349 #: staff.circ.copy_details.circ
350 msgid "Circulation ID = %1$s"
351 msgstr "ID výpůjčky = %1$s"
352
353 #: staff.circ.copy_details.last_circ
354 msgid "Last Circulation"
355 msgstr "Poslední výpůjčka"
356
357 #: staff.circ.copy_details.current_circ
358 msgid "Current Circulation"
359 msgstr "Aktuální výpůjčka"
360
361 #: staff.circ.copy_details.no_circ
362 msgid "This item has yet to circulate."
363 msgstr "Tento exemplář je dosud půjčen."
364
365 #: staff.circ.copy_details.not_transit
366 msgid "This item is not in transit."
367 msgstr "Tento exemplář je v přesunu."
368
369 #: staff.circ.copy_details.desk_renewal
370 msgid "Desk"
371 msgstr ""
372
373 #: staff.circ.copy_details.opac_renewal
374 msgid "OPAC"
375 msgstr ""
376
377 #: staff.circ.copy_details.phone_renewal
378 msgid "Phone"
379 msgstr ""
380
381 #. # Displays user info: "Family name, First name : Barcode"
382 #: staff.circ.copy_details.user_details
383 msgid "%1$s, %2$s : %3$s"
384 msgstr "%1$s, %2$s : %3$s"
385
386 #: staff.circ.copy_details.bad_hold_status
387 msgid ""
388 "This item is not captured for a hold, however its status is incorrectly set "
389 "to \"On Holds Shelf\".  Please check this item in to correct the status."
390 msgstr ""
391
392 #: staff.circ.copy_details.no_hold
393 msgid "This item is not captured for a hold."
394 msgstr "Tento exemplář není povolen pro rezervaci."
395
396 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year
397 msgid "%1$s : %2$s"
398 msgstr ""
399
400 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year.legacy_label
401 msgid "Legacy/Not Dated"
402 msgstr ""
403
404 #: staff.circ.copy_status.tab_name
405 msgid "Item Status"
406 msgstr "Status exempláře"
407
408 #: staff.circ.copy_status.action.complete
409 msgid "Action complete."
410 msgstr "Akce hotova."
411
412 #: staff.circ.copy_status.sel_checkin.error
413 msgid "Checkin did not likely happen."
414 msgstr "Registrace pravděpodobně neproběhla."
415
416 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcode.error
417 msgid "Barcode %1$s was not likely replaced."
418 msgstr "Čárový kód %1$s nebyl pravděpodobně nahrazen."
419
420 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcodes.error
421 msgid "Barcode replacements did not likely happen."
422 msgstr "Nahrazení čárového kódu pravděpodobně nenastalo."
423
424 #: staff.circ.copy_status.sel_edit.error
425 msgid "with copy editor"
426 msgstr ""
427
428 #: staff.circ.copy_status.sel_renew.not_circulating
429 msgid "Item with barcode %1$s is not circulating."
430 msgstr "Exemplář s čárovým kódem %1$s  není půjčen."
431
432 #: staff.circ.copy_status.upload_file.title
433 msgid "Import Barcode File"
434 msgstr "Import souboru čárových kódů"
435
436 #: staff.circ.copy_status.upload_file.complete
437 msgid "File uploaded."
438 msgstr "Soubor nahrán."
439
440 #: staff.circ.copy_status.upload_file.no_barcodes
441 msgid "No barcodes found in file."
442 msgstr "Žádný čárový kód nebyl nalezen ve složce."
443
444 #: staff.circ.copy_status.add_items.title
445 msgid "Add Item for record # %1$s"
446 msgstr "Přidat exemplář pro záznam # %1$s"
447
448 #: staff.circ.copy_status.del_items.confirm
449 msgid "Are you sure sure you want to delete these items? %1$s"
450 msgstr "Jste si jisti, že chcete smazat tyto exempláře? %1$s"
451
452 #: staff.circ.copy_status.del_items.title
453 msgctxt "staff.circ.copy_status.del_items.title"
454 msgid "Override Delete Failure?"
455 msgstr ""
456
457 #: staff.circ.copy_status.del_items.success
458 msgid "Items Deleted"
459 msgstr "Exempláře smazány"
460
461 #: staff.circ.copy_status.del_items.success.error
462 msgid "Batch Item Deletion"
463 msgstr "Dávkové vymazání exemplářů"
464
465 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.mark_destination
466 msgid "Please mark a volume as the destination and then try this again."
467 msgstr "Prosím, označte svazek jako cíl a poté to zkuste znovu."
468
469 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.problem
470 msgid "All copies not likely transferred."
471 msgstr "Všechny kopie nejsou pravděpodobně převedeny."
472
473 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.perm_failure
474 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
475 msgstr "Nemáte oprávnění přidávat svazky do této knihovny."
476
477 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.title
478 msgid "Add Volume/Item for Record # %1$s"
479 msgstr "Přidat svazek/exemplář pro záznam # %1$s"
480
481 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.perm_failure
482 msgid "You do not have permission to edit this volume."
483 msgstr "Nemáte oprávnění editovat tento svazek."
484
485 #: staff.circ.copy_status.edit_volume.title
486 msgid "Volume for record # %1$s"
487 msgstr "Svazek pro záznam # %1$s"
488
489 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.title
490 msgid "Volumes for record # %1$s"
491 msgstr "Svazky pro záznam # %1$s"
492
493 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.duplicate
494 msgid ""
495 "Edit failed:  You tried to change a volume's callnumber to one that is "
496 "already in use for the given library.  You should transfer the items to the "
497 "desired callnumber instead."
498 msgstr ""
499
500 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.success
501 msgid "Volumes modified."
502 msgstr "Svazky upraveny."
503
504 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.singular
505 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
506 msgstr "Jste si jisti, že chcete smazat tento svazek?"
507
508 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.plural
509 msgid "Are you sure you would like to delete these volumes?"
510 msgstr "Jste si jisti, že chcete smazat tyto svazky?"
511
512 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.title
513 msgid "Delete Volumes?"
514 msgstr "Vymazat svazky?"
515
516 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete
517 msgid "Delete"
518 msgstr "Vymazat"
519
520 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel
521 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel"
522 msgid "Cancel"
523 msgstr "Zrušit"
524
525 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.override
526 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.override"
527 msgid "Override Delete Failure?"
528 msgstr ""
529
530 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies
531 msgid ""
532 "You must delete all the copies on the volume before you may delete the "
533 "volume itself."
534 msgstr ""
535 "Musíte odstranit všechny kopie svazku, než se může smazat svazek sám."
536
537 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.success
538 msgid "Volumes deleted."
539 msgstr "Svazky vymazány."
540
541 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.status
542 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
543 msgstr ""
544
545 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.prompt
546 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
547 msgstr ""
548
549 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.title
550 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_volume.title"
551 msgid "Limit Selection"
552 msgstr "Limit pro výběr"
553
554 #: staff.circ.copy_status.ok
555 msgctxt "staff.circ.copy_status.ok"
556 msgid "OK"
557 msgstr "OK"
558
559 #: staff.circ.copy_status.mark_library
560 msgid "Library and Record marked as Volume Transfer Destination"
561 msgstr ""
562
563 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one
564 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
565 msgstr ""
566
567 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title
568 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title"
569 msgid "Limit Selection"
570 msgstr "Limit pro výběr"
571
572 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.none
573 msgid ""
574 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
575 "and then try this again."
576 msgstr ""
577
578 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.confirm
579 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
580 msgstr "Přenos svazků %1$s knihovnou na %2$s na následující záznam?"
581
582 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.transfer.label
583 msgid "Transfer"
584 msgstr "Přenos"
585
586 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label
587 msgctxt "staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label"
588 msgid "Cancel"
589 msgstr "Zrušit"
590
591 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.accesskey
592 msgid "C"
593 msgstr "C"
594
595 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.title
596 msgid "Volume Transfer"
597 msgstr "Přenos svazku"
598
599 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.aborted
600 msgid "Transfer Aborted"
601 msgstr "Nepodařený přesun"
602
603 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.override_failure
604 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
605 msgstr ""
606
607 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cannot_have_vols
608 msgid "That destination cannot have volumes."
609 msgstr ""
610
611 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.success
612 msgid "Volumes transferred."
613 msgstr "Svazky přeneseny."
614
615 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.error
616 msgid "All volumes not likely transferred."
617 msgstr "Všechny svazky nejsou pravděpodobně přemístěny."
618
619 #: staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt
620 msgctxt "staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt"
621 msgid ""
622 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
623 "anyway?"
624 msgstr ""
625 "Špatná kontrola číslic, zřejmě skrz špatné scanování. Použit tento čárový "
626 "kód (\"%1$s\") i tak?"
627
628 #: staff.circ.copy_status.status.null_result
629 msgid "Something weird happened.  Result was null."
630 msgstr ""
631
632 #: staff.circ.copy_status.status.copy_not_found
633 msgid "%1$s was either mis-scanned or is not cataloged."
634 msgstr ""
635
636 #: staff.circ.copy_status.status.not_cataloged
637 msgctxt "staff.circ.copy_status.status.not_cataloged"
638 msgid "Not Cataloged"
639 msgstr "Nezkatalogizovaný"
640
641 #: staff.circ.copy_status.status.pre_cat
642 msgid "Item is a pre-cataloged item."
643 msgstr ""
644
645 #: staff.circ.copy_status.status.hold
646 msgid "Item is captured for a Hold."
647 msgstr "Exemplář je zachycen pro rezervaci."
648
649 #: staff.circ.copy_status.status.transit
650 msgid "Item is in Transit."
651 msgstr "Exempláře jsou v přesunu."
652
653 #: staff.circ.copy_status.status.circ
654 msgid "Item is circulating."
655 msgstr "Exemplář je půjčen."
656
657 #: staff.circ.copy_status.alt_view.label
658 msgid "Alternate View"
659 msgstr ""
660
661 #: staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey
662 msgctxt "staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey"
663 msgid "V"
664 msgstr ""
665
666 #: staff.circ.copy_status.list_view.label
667 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.label"
668 msgid "List View"
669 msgstr ""
670
671 #: staff.circ.copy_status.list_view.accesskey
672 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.accesskey"
673 msgid "V"
674 msgstr ""
675
676 #: staff.circ.hold_capture.print.to_printer
677 msgid "To Printer"
678 msgstr "K tisku"
679
680 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
681 #: staff.circ.hold_capture.print.barcode
682 msgctxt "staff.circ.hold_capture.print.barcode"
683 msgid "Barcode:"
684 msgstr "Čárový kód:"
685
686 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
687 #: staff.circ.hold_capture.print.title
688 msgid "Title:"
689 msgstr "Název:"
690
691 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
692 #: staff.circ.hold_capture.print.author
693 msgid "Author:"
694 msgstr "Autor:"
695
696 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
697 #: staff.circ.hold_capture.print.route_to
698 msgid "Route to:"
699 msgstr "Cesta k:"
700
701 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
702 #: staff.circ.hold_capture.print.patron
703 msgid "Patron:"
704 msgstr "Čtenář:"
705
706 #: staff.circ.hold_capture.calling_external
707 msgid "circ.hold_capture: Calling external .on_hold_capture()"
708 msgstr ""
709
710 #: staff.circ.hold_capture.no_external
711 msgid "circ.hold_capture: No external .on_hold_capture()"
712 msgstr ""
713
714 #: staff.circ.hold_capture.capture_failed
715 msgid "Could not capture hold."
716 msgstr "Nelze zachytit rezervaci."
717
718 #: staff.circ.hold_capture.error
719 msgid "FIXME: need special alert and error handling"
720 msgstr ""
721
722 #: staff.circ.route_to.hold_shelf
723 msgid "HOLD SHELF"
724 msgstr ""
725
726 #: staff.circ.route_to.public_hold_shelf
727 msgid "PUBLIC HOLD SHELF"
728 msgstr ""
729
730 #: staff.circ.route_to.private_hold_shelf
731 msgid "PRIVATE HOLD SHELF"
732 msgstr ""
733
734 #: staff.circ.in_house_use.tab_name
735 msgid "In-House Use"
736 msgstr "Prezenční použití"
737
738 #: staff.circ.in_house_use.barcode
739 msgctxt "staff.circ.in_house_use.barcode"
740 msgid "Barcode:"
741 msgstr "Čárový kód:"
742
743 #: staff.circ.in_house_use.noncat_sort_error
744 msgid "error in noncat sorting:"
745 msgstr ""
746
747 #: staff.circ.in_house_use.noncataloged
748 msgid "Non-Cataloged"
749 msgstr ""
750
751 #: staff.circ.in_house_use.items_dump
752 msgid "items ="
753 msgstr "exempláře ="
754
755 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple
756 msgid "Are you sure you want to mark %1$s as having been used %2$s times?"
757 msgstr ""
758
759 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple.title
760 msgid "In-House Use Verification"
761 msgstr ""
762
763 #: staff.circ.in_house_use.yes
764 msgctxt "staff.circ.in_house_use.yes"
765 msgid "Yes"
766 msgstr "Ano"
767
768 #: staff.circ.in_house_use.no
769 msgctxt "staff.circ.in_house_use.no"
770 msgid "No"
771 msgstr "Ne"
772
773 #. # adjust Circulation -> Offline Interface to match your translation in lang.dtd
774 #: staff.circ.in_house_use.failed.verbose
775 msgid ""
776 "In House Use Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
777 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
778 msgstr ""
779 "Prezenční použití selhalo. Pokud chcete použít offline rozhraní, v horním "
780 "menu zvolte půjčování -> Offline rozhraní"
781
782 #: staff.circ.in_house_use.failed
783 msgid "In House Use Failed"
784 msgstr "Prezenční použití selhalo"
785
786 #: staff.circ.in_house_use.ok
787 msgctxt "staff.circ.in_house_use.ok"
788 msgid "OK"
789 msgstr "OK"
790
791 #: staff.circ.in_house_use.external
792 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_in_house_use()"
793 msgstr ""
794
795 #: staff.circ.in_house_use.no_external
796 msgid "circ.in_house_use: No external .on_in_house_use()"
797 msgstr ""
798
799 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.external
800 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_failure()"
801 msgstr ""
802
803 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.no_external
804 msgid "circ.in_house_use: No external .on_failure()"
805 msgstr ""
806
807 #: staff.circ.print_list_template.window.title
808 msgid "Template Macros"
809 msgstr "Šablona makra"
810
811 #: staff.circ.print_list_template.window.heading
812 msgid "General:"
813 msgstr "Hlavní:"
814
815 #: staff.circ.print_list_template.window.template_type
816 msgid "For type: %1$s"
817 msgstr "Pro typ: %1$s"
818
819 #: staff.circ.print_list_template.window.close
820 msgid "Close Window"
821 msgstr "Zavřít okno"
822
823 #: staff.circ.print_list_template.preview
824 msgid "preview:"
825 msgstr "náhled:"
826
827 #: staff.circ.print_list_template.save
828 msgid "Template Saved"
829 msgstr "Šablona uložena"
830
831 #: staff.circ.print_list_template.save_as
832 msgid "Save Templates File As"
833 msgstr "Uložit šablonu jako"
834
835 #: staff.circ.print_list_template.export.error
836 msgctxt "staff.circ.print_list_template.export.error"
837 msgid "Error exporting templates"
838 msgstr "Chyba exportování šablony"
839
840 #: staff.circ.print_list_template.import
841 msgid "Import Templates File"
842 msgstr "Import šablon souboru"
843
844 #: staff.circ.print_list_template.import_results
845 msgid "Imported these templates: %1$s"
846 msgstr "Import těchto šablon: %1$s"
847
848 #: staff.circ.print_list_template.reload
849 msgid "Please reload this interface."
850 msgstr ""
851
852 #: staff.circ.print_list_template.import.error
853 msgctxt "staff.circ.print_list_template.import.error"
854 msgid "Error exporting templates"
855 msgstr "Chyby exportování šablon"
856
857 #: staff.circ.print_list_template.tab_name
858 msgid "Receipt Template Editor"
859 msgstr ""
860
861 #: staff.circ.utils.abort_transits.confirm
862 msgid "Are you sure you would like to abort transits for copies: %1$s?"
863 msgstr "Jste si jisti, že chcete ukončit přesun pro kopie: %1$s?"
864
865 #: staff.circ.utils.abort_transits.title
866 msgid "Aborting Transits"
867 msgstr "Přerušení přesunu"
868
869 #: staff.circ.utils.yes
870 msgctxt "staff.circ.utils.yes"
871 msgid "Yes"
872 msgstr "Ano"
873
874 #: staff.circ.utils.no
875 msgctxt "staff.circ.utils.no"
876 msgid "No"
877 msgstr "Ne"
878
879 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_allowed
880 msgid "Copy ID = %1$s"
881 msgstr "ID kopie = %1$s"
882
883 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_found
884 msgid ""
885 "This item was no longer in transit at the time of the abort.  Perhaps this "
886 "happened from a stale display?"
887 msgstr ""
888
889 #: staff.circ.utils.abort_transits.unexpected_error
890 msgid "Transit not likely aborted."
891 msgstr "Přesun nebyl pravděpodobně zrušen."
892
893 #: staff.circ.utils.retrieve_patron.failure
894 msgid "Problem retrieving patron."
895 msgstr "Problém načítání čtenáře."
896
897 #: staff.circ.utils.retrieve_copy.failure
898 msgid "Problem retrieving copy details."
899 msgstr "Problém načítání detailů kopie."
900
901 #: staff.circ.utils.retrieve_circs.failure
902 msgid "Problem retrieving circulations."
903 msgstr "Problém načítání půjčování."
904
905 #: staff.circ.utils.offline.timestamp
906 msgid "Timestamp"
907 msgstr ""
908
909 #: staff.circ.utils.offline.checkout_time
910 msgid "Check Out Time"
911 msgstr ""
912
913 #: staff.circ.utils.offline.type
914 msgid "Transaction Type"
915 msgstr "Typ transakce"
916
917 #: staff.circ.utils.offline.noncat
918 msgid "Non-Cataloged?"
919 msgstr ""
920
921 #: staff.circ.utils.offline.noncat_type
922 msgid "Non-Cataloged Type ID"
923 msgstr ""
924
925 #: staff.circ.utils.offline.count
926 msgid "Count"
927 msgstr "Účet"
928
929 #: staff.circ.utils.offline.patron_barcode
930 msgid "Patron Barcode"
931 msgstr "Čárový kód čtenáře"
932
933 #: staff.circ.utils.offline.item_barcode
934 msgid "Item Barcode"
935 msgstr "Čárový kód exempláře"
936
937 #: staff.circ.utils.offline.due_date
938 msgid "Due Date"
939 msgstr "Datum splatnosti"
940
941 #: staff.circ.utils.offline.backdate
942 msgid "Back Date"
943 msgstr "Datum vrácení"
944
945 #: staff.circ.utils.offline.use_time
946 msgid "Use Time"
947 msgstr ""
948
949 #: staff.circ.utils.not_cataloged
950 msgctxt "staff.circ.utils.not_cataloged"
951 msgid "Not Cataloged"
952 msgstr "Nezkatalogizovaný"
953
954 #: staff.circ.utils.retrieving
955 msgid "Retrieving..."
956 msgstr "Získávání..."
957
958 #: staff.circ.utils.owning_lib
959 msgid "Owning Library"
960 msgstr ""
961
962 #: staff.circ.utils.loan_duration.short
963 msgid "Short"
964 msgstr "Krátký"
965
966 #: staff.circ.utils.loan_duration.normal
967 msgctxt "staff.circ.utils.loan_duration.normal"
968 msgid "Normal"
969 msgstr "Normální"
970
971 #: staff.circ.utils.loan_duration.long
972 msgid "Long"
973 msgstr "Dlouhý"
974
975 #: staff.circ.utils.fine_level.low
976 msgid "Low"
977 msgstr "Nízký"
978
979 #: staff.circ.utils.fine_level.normal
980 msgctxt "staff.circ.utils.fine_level.normal"
981 msgid "Normal"
982 msgstr "Normální"
983
984 #: staff.circ.utils.fine_level.high
985 msgid "High"
986 msgstr "Vysoký"
987
988 #: staff.circ.utils.circulate
989 msgid "Circulate?"
990 msgstr "Pujčit?"
991
992 #: staff.circ.utils.deleted
993 msgid "Deleted?"
994 msgstr "Vymazaný?"
995
996 #: staff.circ.utils.holdable
997 msgid "Holdable?"
998 msgstr ""
999
1000 #: staff.circ.utils.hold_note
1001 msgid "Hold Note(s)"
1002 msgstr ""
1003
1004 #: staff.circ.utils.staff_hold
1005 msgid "Staff Hold?"
1006 msgstr ""
1007
1008 #: staff.circ.utils.opac_visible
1009 msgid "OPAC Visible?"
1010 msgstr "Viditelný OPAC?"
1011
1012 #: staff.circ.utils.status_changed_time
1013 msgid "Status Changed Time"
1014 msgstr ""
1015
1016 #: staff.circ.utils.reference
1017 msgid "Reference?"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: staff.circ.utils.deposit
1021 msgid "Deposit?"
1022 msgstr "Uschovat?"
1023
1024 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition
1025 msgid "Quality"
1026 msgstr ""
1027
1028 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.true
1029 msgctxt "staff.circ.utils.acp_mint_condition.true"
1030 msgid "Good"
1031 msgstr ""
1032
1033 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.false
1034 msgid "Mediocre"
1035 msgstr ""
1036
1037 #. # The < and > highlight that the value is not set; translate Unset and change the delimiters as needed
1038 #: staff.circ.utils.unset
1039 msgid "<Unset>"
1040 msgstr "<Neurovnaný>"
1041
1042 #: staff.circ.utils.checkout_lib
1043 msgid "Checkout or Renew Library"
1044 msgstr ""
1045
1046 #: staff.circ.utils.checkout_workstation
1047 msgid "Circ or Renewal Workstation"
1048 msgstr ""
1049
1050 #: staff.circ.utils.checkout_workstation_top_of_chain
1051 msgid "Checkout Workstation"
1052 msgstr ""
1053
1054 #: staff.circ.utils.xact_start
1055 msgid "Checkout Date"
1056 msgstr "Výpůjční datum"
1057
1058 #: staff.circ.utils.checkin_time
1059 msgid "Checkin Date"
1060 msgstr "Datum vrácení"
1061
1062 #: staff.circ.utils.xact_finish
1063 msgid "Transaction Finished"
1064 msgstr "Transakce dokončena"
1065
1066 #: staff.circ.utils.checkin_scan_time
1067 msgid "Checkin Scan Date"
1068 msgstr ""
1069
1070 #: staff.circ.utils.checkin_workstation
1071 msgid "Checkin Workstation"
1072 msgstr ""
1073
1074 #: staff.circ.utils.create_date
1075 msgid "Date Created"
1076 msgstr "Datum vytvořeno"
1077
1078 #: staff.circ.utils.edit_date
1079 msgid "Date Last Edited"
1080 msgstr "Datum poslední editace"
1081
1082 #: staff.circ.utils.bre.create_date
1083 msgid "Date Record Created"
1084 msgstr ""
1085
1086 #: staff.circ.utils.bre.edit_date
1087 msgid "Date Record Last Edited"
1088 msgstr ""
1089
1090 #: staff.circ.utils.edition
1091 msgid "Edition"
1092 msgstr "Edice"
1093
1094 #: staff.circ.utils.isbn
1095 msgid "ISBN"
1096 msgstr "ISBN"
1097
1098 #: staff.circ.utils.pubdate
1099 msgid "Publication Date"
1100 msgstr "Den uveřejnění"
1101
1102 #: staff.circ.utils.publisher
1103 msgid "Publisher"
1104 msgstr "Vydavatel"
1105
1106 #: staff.circ.utils.creator
1107 msgid "Created By"
1108 msgstr ""
1109
1110 #: staff.circ.utils.editor
1111 msgid "Edited By"
1112 msgstr ""
1113
1114 #. # TCN is an acronym for Title Control Number
1115 #: staff.circ.utils.tcn
1116 msgid "TCN"
1117 msgstr "TCN"
1118
1119 #: staff.circ.utils.tcn_source
1120 msgid "TCN Source"
1121 msgstr ""
1122
1123 #: staff.circ.utils.stop_fines
1124 msgid "Fines Stopped"
1125 msgstr "Pokuty zastaveny"
1126
1127 #: staff.circ.utils.stop_fines_time
1128 msgid "Fines Stopped Time"
1129 msgstr ""
1130
1131 #: staff.circ.utils.route_to
1132 msgid "Route To"
1133 msgstr "Cesta k"
1134
1135 #: staff.circ.utils.message
1136 msgctxt "staff.circ.utils.message"
1137 msgid "Message"
1138 msgstr "Zpráva"
1139
1140 #: staff.circ.utils.uses
1141 msgid "# of Uses"
1142 msgstr "# použití"
1143
1144 #: staff.circ.utils.alert_message
1145 msgid "Alert Message"
1146 msgstr "Varovná zpráva"
1147
1148 #: staff.circ.utils.barcode
1149 msgid "Barcode"
1150 msgstr "Čárový kód"
1151
1152 #: staff.circ.utils.title
1153 msgid "Title"
1154 msgstr "Název"
1155
1156 #: staff.circ.utils.author
1157 msgid "Author"
1158 msgstr "Autor"
1159
1160 #: staff.circ.utils.callnumber
1161 msgid "Call Number"
1162 msgstr "Telefonní číslo"
1163
1164 #: staff.circ.utils.transit_id
1165 msgid "Transit ID"
1166 msgstr "ID přesunu"
1167
1168 #: staff.circ.utils.transit_source
1169 msgid "Transit Source"
1170 msgstr "Zdroj přesunu"
1171
1172 #: staff.circ.utils.transit_source_send_time
1173 msgid "Transit Send Time"
1174 msgstr "Čas odeslání přesunu"
1175
1176 #: staff.circ.utils.transit_dest
1177 msgid "Transit Destination"
1178 msgstr "Cíl přesunu"
1179
1180 #: staff.circ.utils.transit_dest_recv_time
1181 msgid "Transit Completion Time"
1182 msgstr "Cekový čas přesunu"
1183
1184 #: staff.circ.utils.transit_target_copy
1185 msgid "Transit Copy ID"
1186 msgstr "Přesun ID kopie"
1187
1188 #: staff.circ.utils.request_lib
1189 msgid "Request Library (Full Name)"
1190 msgstr "Žádost knihovny (celé jméno)"
1191
1192 #: staff.circ.utils.request_lib_shortname
1193 msgid "Request Library"
1194 msgstr "Žádost knihovny"
1195
1196 #: staff.circ.utils.request_time
1197 msgid "Request Date"
1198 msgstr "Žádat datum"
1199
1200 #. # Date the hold became available
1201 #: staff.circ.utils.available_time
1202 msgid "Available On"
1203 msgstr "Dostupné na"
1204
1205 #. # Date the hold was captured
1206 #: staff.circ.utils.capture_time
1207 msgid "Capture Date"
1208 msgstr "Získat datum"
1209
1210 #. # Date the hold was cancelled
1211 #: staff.circ.utils.hold_cancel_time
1212 msgid "Cancel Time"
1213 msgstr ""
1214
1215 #. # Controlled entry for why the hold was cancelled
1216 #: staff.circ.utils.hold_cancel_cause
1217 msgid "Cancel Cause"
1218 msgstr ""
1219
1220 #. # Freetext note pertaining to the cancelled hold
1221 #: staff.circ.utils.hold_cancel_note
1222 msgid "Cancel Note"
1223 msgstr ""
1224
1225 #: staff.circ.utils.hold_status.1
1226 msgid "Waiting for copy"
1227 msgstr "Čekání na kopii"
1228
1229 #: staff.circ.utils.hold_status.2
1230 msgid "Waiting for capture"
1231 msgstr "Čekání na zachycení"
1232
1233 #: staff.circ.utils.hold_status.3
1234 msgid "In-Transit"
1235 msgstr "V přesunu"
1236
1237 #: staff.circ.utils.hold_status.4
1238 msgid "Ready for pickup"
1239 msgstr "Připraveno pro vyzvednutí"
1240
1241 #: staff.circ.utils.hold_status.5
1242 msgid "Reserved/Pending"
1243 msgstr ""
1244
1245 #: staff.circ.utils.frozen
1246 msgid "Frozen?"
1247 msgstr "Zmrazit?"
1248
1249 #: staff.circ.utils.active
1250 msgid "Active?"
1251 msgstr "Aktivovat?"
1252
1253 #: staff.circ.utils.thaw_date
1254 msgid "Activation Date"
1255 msgstr "Aktivační datum"
1256
1257 #: staff.circ.utils.thaw_date.none
1258 msgid "No Date"
1259 msgstr "Žádný datum"
1260
1261 #: staff.circ.utils.pickup_lib
1262 msgid "Pickup Library (Full Name)"
1263 msgstr ""
1264
1265 #: staff.circ.utils.current_copy.none
1266 msgid "No Copy"
1267 msgstr "Žádná kopie"
1268
1269 #: staff.circ.utils.title.none
1270 msgid "No Title?"
1271 msgstr "Žádný název?"
1272
1273 #: staff.circ.utils.author.none
1274 msgid "No Author?"
1275 msgstr "Žádný datum?"
1276
1277 #: staff.circ.utils.notify_time
1278 msgid "Last Notify Time"
1279 msgstr "Poslední oznamování času"
1280
1281 #: staff.circ.utils.notify_count
1282 msgid "Notices"
1283 msgstr "Oznámení"
1284
1285 #: staff.circ.utils.patron_family_name
1286 msgid "Patron Last Name"
1287 msgstr "Přijmení čtenáře"
1288
1289 #: staff.circ.utils.patron_first_given_name
1290 msgid "Patron First Name"
1291 msgstr "Křestní jméno čtenáře"
1292
1293 #: staff.circ.utils.checkin.override
1294 msgid "Override Checkin Failure?"
1295 msgstr ""
1296
1297 #: staff.circ.utils.checkin.override.item_deposit_paid.warning
1298 msgid ""
1299 "A paid deposit will be owed to this patron if this action is overrided."
1300 msgstr ""
1301
1302 #: staff.circ.utils.billable.amount
1303 msgid "Transaction for %1$s billable $%2$s"
1304 msgstr ""
1305
1306 #: staff.circ.utils.fine_tally_text
1307 msgid "Fine Tally: $%1$s"
1308 msgstr ""
1309
1310 #: staff.circ.utils.transit_hold_cancelled
1311 msgid "Original hold for transit cancelled."
1312 msgstr "Původní rezevace pro přesun zrušen."
1313
1314 #: staff.circ.utils.item_checked_in
1315 msgid "%1$s was already checked in."
1316 msgstr "%1$s byla již vrácena."
1317
1318 #: staff.circ.utils.item_not_cataloged
1319 msgid "ITEM_NOT_CATALOGED event but copy status is %1$s"
1320 msgstr ""
1321
1322 #: staff.circ.utils.route_to.msg
1323 msgid "This item needs to be routed to %1$s"
1324 msgstr "Tento exemplář musí být směrován na %1$s"
1325
1326 #: staff.circ.utils.route_item_error
1327 msgid "We should have received a ROUTE_ITEM"
1328 msgstr "Měli jsme obdržet ROUTE_ITEM"
1329
1330 #: staff.circ.utils.route_item_status_error
1331 msgid "status of Holds Shelf, but no actual hold found."
1332 msgstr ""
1333
1334 #: staff.circ.utils.payload.hold.barcode
1335 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.barcode"
1336 msgid "Barcode: %1$s"
1337 msgstr "Čárový kód: %1$s"
1338
1339 #: staff.circ.utils.payload.hold.title
1340 msgid "Title: %1$s"
1341 msgstr "Název: %1$s"
1342
1343 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition
1344 msgid "Copy Quality"
1345 msgstr ""
1346
1347 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true
1348 msgctxt "staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true"
1349 msgid "Good"
1350 msgstr ""
1351
1352 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.false
1353 msgid "Any"
1354 msgstr ""
1355
1356 #: staff.circ.utils.holds.shelf_time
1357 msgid "Shelf Time"
1358 msgstr ""
1359
1360 #: staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time
1361 msgctxt "staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time"
1362 msgid "Shelf Expire Time"
1363 msgstr ""
1364
1365 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1366 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron
1367 msgid "Hold for patron %1$s, %2$s %3$s"
1368 msgstr "Rezervace pro čtenáře %1$s, %2$s %3$s"
1369
1370 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron_alias
1371 msgid "Hold for patron %1$s"
1372 msgstr ""
1373
1374 #: staff.circ.utils.payload.hold.phone_notify
1375 msgid "Notify by phone: %1$s"
1376 msgstr "Oznámit telefonem: %1$s"
1377
1378 #: staff.circ.utils.payload.hold.email_notify
1379 msgid "Notify by email: %1$s"
1380 msgstr "Oznámit e-mailem: %1$s"
1381
1382 #: staff.circ.utils.payload.hold.request_date
1383 msgid "Request Date: %1$s"
1384 msgstr "Žádat datum: %1$s"
1385
1386 #: staff.circ.utils.payload.hold.slip_date
1387 msgid "Slip Date: %1$s"
1388 msgstr "Lístek data: %1$s"
1389
1390 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.staff_note
1391 msgid "Staff Note: %1$s : %2$s"
1392 msgstr ""
1393
1394 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.patron_note
1395 msgid "Patron Note: %1$s : %2$s"
1396 msgstr ""
1397
1398 #: staff.circ.utils.hold_slip
1399 msgid "Hold Slip"
1400 msgstr "Rezervační lístek"
1401
1402 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.yes
1403 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.yes"
1404 msgid "Print"
1405 msgstr "Tisk"
1406
1407 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.no
1408 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.no"
1409 msgid "Do Not Print"
1410 msgstr "Netisknout"
1411
1412 #: staff.circ.utils.transit_slip
1413 msgid "Transit Slip"
1414 msgstr ""
1415
1416 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.yes
1417 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.yes"
1418 msgid "Print"
1419 msgstr "Tisk"
1420
1421 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.no
1422 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.no"
1423 msgid "Do Not Print"
1424 msgstr "Netisknout"
1425
1426 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.description
1427 msgid ""
1428 "This item could fulfill a hold request but capture has been delayed by "
1429 "policy."
1430 msgstr ""
1431
1432 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.titlebar
1433 msgid "Hold Capture Delayed"
1434 msgstr "Zachycení rezervace opožděno"
1435
1436 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_nocapture
1437 msgid "Do Not Capture"
1438 msgstr "Nezachytit"
1439
1440 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_capture
1441 msgid "Capture"
1442 msgstr "Zachytit"
1443
1444 #: staff.circ.utils.capture
1445 msgid "%1$s has been captured for a hold."
1446 msgstr "%1$s byl zachycen pro rezervaci."
1447
1448 #: staff.circ.utils.needs_cataloging
1449 msgid "%1$s needs to be cataloged."
1450 msgstr "%1$s potřeba katalogizovat."
1451
1452 #: staff.circ.utils.copy_status.error
1453 msgid "FIXME -- this case \"%1$s\" is unhandled."
1454 msgstr ""
1455
1456 #: staff.circ.utils.msg.ok
1457 msgctxt "staff.circ.utils.msg.ok"
1458 msgid "OK"
1459 msgstr "OK"
1460
1461 #: staff.circ.utils.route_to.destination
1462 msgid "Destination: %1$s."
1463 msgstr "Cíl: %1$s."
1464
1465 #: staff.circ.utils.route_to.no_address
1466 msgid "We do not have a holds address for this library."
1467 msgstr "Nemáme rezervaci adresy pro tuto knihovnu."
1468
1469 #: staff.circ.utils.route_to.no_address.error
1470 msgid "Unable to retrieve mailing address."
1471 msgstr "Nepodařilo se najít e-mailovou adresu."
1472
1473 #: staff.circ.utils.payload.author
1474 msgid "Author: %1$s"
1475 msgstr "Autor: %1$s"
1476
1477 #: staff.circ.utils.payload.in_transit
1478 msgid "%1$s is in transit."
1479 msgstr "%1$s je v přesunu"
1480
1481 #: staff.circ.utils.estimated_wait
1482 msgid "Estimated Wait Time"
1483 msgstr ""
1484
1485 #: staff.circ.utils.potential_copies
1486 msgid "Potential Copies"
1487 msgstr ""
1488
1489 #: staff.circ.utils.queue_position
1490 msgid "Queue Position"
1491 msgstr ""
1492
1493 #: staff.circ.utils.total_holds
1494 msgid "Total Number of Holds"
1495 msgstr ""
1496
1497 #: staff.circ.work_log_column.message
1498 msgctxt "staff.circ.work_log_column.message"
1499 msgid "Message"
1500 msgstr "Zpráva"
1501
1502 #: staff.circ.work_log_column.when
1503 msgid "When"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: staff.circ.work_log_checkout.message
1507 msgid "%1$s circulated %4$s to %3$s (%2$s)"
1508 msgstr ""
1509
1510 #: staff.circ.work_log_renew.message
1511 msgid "%1$s renewed %4$s for %3$s (%2$s)"
1512 msgstr ""
1513
1514 #: staff.circ.checkin.hold_capture
1515 msgid "Hold Capture"
1516 msgstr "Získat rezervaci"
1517
1518 #: staff.circ.checkin.check_in.tab
1519 msgid "Item Check In"
1520 msgstr "Vrácení exempláře"
1521
1522 #: staff.circ.renew.tab.label
1523 msgid "Renew Items"
1524 msgstr ""
1525
1526 #: staff.circ.checkin.error
1527 msgid "Check In Failed (in circ.util.checkin) (%1$s):"
1528 msgstr "Vrácení selhalo (in circ.util.checkin) (%1$s):"
1529
1530 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
1531 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
1532 #: staff.circ.checkin.suggest_offline
1533 msgid ""
1534 "Check In Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
1535 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
1536 msgstr ""
1537 "Registrace se nezdařila. Pokud byste chtěli využít offline rozhraní, v "
1538 "horním menu zvolte půjčování -> Offline rozhraní"
1539
1540 #: staff.circ.checkin.renew_failed.error
1541 msgid "Renew Failed for %1$s"
1542 msgstr "Prodloužení pro %1$s selhalo"
1543
1544 #: staff.circ.checkin.renew_failed.override
1545 msgid "Override Renew Failure?"
1546 msgstr ""
1547
1548 #: staff.circ.renew.barcode
1549 msgctxt "staff.circ.renew.barcode"
1550 msgid "Barcode: %1$s"
1551 msgstr "Čárový kód: %1$s"
1552
1553 #: staff.circ.renew.barcode.status
1554 msgid "Barcode: %1$s Status: %2$s"
1555 msgstr "Čárový kód: %1$s Stav: %2$s"
1556
1557 #: staff.circ.renew.barcode.msg
1558 msgid "Barcode: %1$s Message: %2$s"
1559 msgstr "Čárový kód: %1$s  Zpráva: %2$s"
1560
1561 #: staff.circ.renew.override.item_deposit_required.warning.barcode
1562 msgid ""
1563 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Deposit will be added to "
1564 "the patron's account if this action is overrided."
1565 msgstr ""
1566
1567 #: staff.circ.renew.override.item_rental_fee_required.warning.barcode
1568 msgid ""
1569 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Rental Fee will be added "
1570 "to the patron's account if this action is overrided."
1571 msgstr ""
1572
1573 #: staff.circ.holds.activate.prompt
1574 msgid "Are you sure you would like to activate hold %1$s?"
1575 msgstr "Jste si jisti, že chcete aktivovat rezervaci %1$s?"
1576
1577 #: staff.circ.holds.activate.prompt.plural
1578 msgid "Are you sure you would like to activate holds %1$s?"
1579 msgstr "Jste si jisti, že chcete aktivovat rezervace %1$s?"
1580
1581 #: staff.circ.holds.suspend.prompt
1582 msgid "Are you sure you would like to suspend hold %1$s?"
1583 msgstr "Jste si jisti, že chcete pozastavit rezervaci %1$s?"
1584
1585 #: staff.circ.holds.suspend.prompt.plural
1586 msgid "Are you sure you would like to suspend holds %1$s?"
1587 msgstr "Jste si jisti, že chcete pozastavit rezervace %1$s?"
1588
1589 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt
1590 msgid ""
1591 "Please enter an Activation Date (or leave blank to unset) for hold %1$s.  "
1592 "This will also Suspend the hold."
1593 msgstr ""
1594 "Prosím, zadejte aktivační datum (nebo nevyplňujte formulář) pro rezervaci "
1595 "%1$s. Tím se také pozastaví rezervace."
1596
1597 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt.plural
1598 msgid ""
1599 "Please enter an Activation Date (or leave blank to unset) for holds %1$s.  "
1600 "This will also Suspend the holds."
1601 msgstr ""
1602 "Prosím, zadejte aktivační datum (nebo nevyplňujte formulář) pro rezervace "
1603 "%1$s. Tím se také pozastaví rezervace."
1604
1605 #: staff.circ.holds.activation_date.too_early.error
1606 msgid ""
1607 "Activation Date needs to be either unset or set to fall on a future date."
1608 msgstr ""
1609
1610 #: staff.circ.holds.activation_date.invalid_date
1611 msgctxt "staff.circ.holds.activation_date.invalid_date"
1612 msgid "Invalid Date"
1613 msgstr "Neplatné datum"
1614
1615 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt
1616 msgid ""
1617 "Please enter an Expiration Date (or leave blank to unset) for hold %1$s."
1618 msgstr ""
1619
1620 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt.plural
1621 msgid ""
1622 "Please enter an Expiration Date (or leave blank to unset) for holds %1$s."
1623 msgstr ""
1624
1625 #: staff.circ.holds.expire_time.too_early.error
1626 msgid ""
1627 "Expiration Date needs to be either unset or set to fall on a future date."
1628 msgstr ""
1629
1630 #: staff.circ.holds.expire_time.invalid_date
1631 msgctxt "staff.circ.holds.expire_time.invalid_date"
1632 msgid "Invalid Date"
1633 msgstr "Neplatné datum"
1634
1635 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt
1636 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for hold %1$s."
1637 msgstr ""
1638
1639 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt.plural
1640 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for holds %1$s."
1641 msgstr ""
1642
1643 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description
1644 msgctxt "staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description"
1645 msgid "Shelf Expire Time"
1646 msgstr ""
1647
1648 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.invalid_date
1649 msgctxt "staff.circ.holds.shelf_expire_time.invalid_date"
1650 msgid "Invalid Date"
1651 msgstr "Neplatné datum"
1652
1653 #: staff.circ.holds.modifying_holds
1654 msgid "Modifying Holds"
1655 msgstr "Úprava rezervace"
1656
1657 #: staff.circ.holds.modifying_holds.yes
1658 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.yes"
1659 msgid "Yes"
1660 msgstr "Ano"
1661
1662 #: staff.circ.holds.modifying_holds.no
1663 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.no"
1664 msgid "No"
1665 msgstr "Ne"
1666
1667 #: staff.circ.hold_update.hold_ids.failed
1668 msgid "Number of holds not updated: %1$s"
1669 msgstr ""
1670
1671 #: staff.circ.holds.already_activated
1672 msgid "Hold %1$s was already activated."
1673 msgstr "Rezervace %1$s byla již aktivována."
1674
1675 #: staff.circ.holds.already_activated.plural
1676 msgid "Holds %1$s were already activated."
1677 msgstr "Rezervace %1$s byly již aktivovány."
1678
1679 #: staff.circ.holds.already_suspended
1680 msgid "Hold %1$s was already suspended."
1681 msgstr "Rezervace %1$s byla již odložena."
1682
1683 #: staff.circ.holds.already_suspended.plural
1684 msgid "Holds %1$s were already suspended."
1685 msgstr "Rezervace %1$s byly již odloženy."
1686
1687 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_modified
1688 msgid "Holds not likely modified."
1689 msgstr "Rezervace nejsou pravděpodobně upraveny."
1690
1691 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_activated
1692 msgid "Holds not likely activated."
1693 msgstr "Rezervace nejsou pravděpodobně aktivovovány."
1694
1695 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_suspended
1696 msgid "Holds not likely suspended."
1697 msgstr "Rezervace nejsou pravděpodobně odloženy."
1698
1699 #: staff.circ.holds.alt_view.label
1700 msgid "Detail View"
1701 msgstr ""
1702
1703 #: staff.circ.holds.alt_view.accesskey
1704 msgctxt "staff.circ.holds.alt_view.accesskey"
1705 msgid "V"
1706 msgstr ""
1707
1708 #: staff.circ.holds.list_view.label
1709 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.label"
1710 msgid "List View"
1711 msgstr ""
1712
1713 #: staff.circ.holds.list_view.accesskey
1714 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.accesskey"
1715 msgid "V"
1716 msgstr ""