750b20d9b2b15557eb3b19536dac2594b03d6b57
[Evergreen.git] / build / i18n / po / circ.properties / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2017-08-15 16:41-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2017-09-24 09:59+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <petrkubiska@seznam.cz>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2017-09-25 05:10+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 18463)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16 "X-Poedit-Language: Czech\n"
17 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
18
19 #: staff.circ.alert
20 msgid "Alert"
21 msgstr "Upozornění"
22
23 #: staff.circ.item_no_circs
24 msgid "Item %1$s has never circulated."
25 msgstr "Exemplář %1$s nebyl nikdy vypůjčen."
26
27 #: staff.circ.item_no_user
28 msgid "Item %1$s circulation is an aged circulation and has no linked user."
29 msgstr "Výpůjčka  %1$s je zastaralou výpůjčkou bez připojeného čtenáře."
30
31 #: staff.circ.aged_circ
32 msgid "<Aged Circulation>"
33 msgstr "<Zastaralá výpůjčka>"
34
35 #: staff.circ.invalid_date
36 msgid "Invalid Date"
37 msgstr "Neplatné datum"
38
39 #: staff.circ.future_date
40 msgid "Future Date"
41 msgstr "Budoucí datum"
42
43 #: staff.circ.process_item
44 msgid "Check In / Process Item"
45 msgstr "Vrátit / zpracovat exemplář"
46
47 #: staff.circ.backdated_checkin
48 msgid "Backdated %1$s Check In"
49 msgstr "Zpětné datum vrácení %1$s"
50
51 #: staff.circ.backdate.exception
52 msgid "Problem setting backdate: %1$s"
53 msgstr "Problém nastavení zpětného data: %1$s"
54
55 #: staff.circ.unimplemented
56 msgctxt "staff.circ.unimplemented"
57 msgid "Not Yet Implemented"
58 msgstr "Zatím neimplementováno"
59
60 #: staff.circ.check_digit.bad
61 msgctxt "staff.circ.check_digit.bad"
62 msgid ""
63 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
64 "anyway?"
65 msgstr ""
66 "Chybná kontrolní číslice, zřejmě kvůli špatnému načtení kódu. Chcete tento "
67 "čárový kód (\"%1$s\") přesto použít?"
68
69 #: staff.circ.barcode.bad
70 msgid "Bad Barcode"
71 msgstr "Špatný čárový kód"
72
73 #: staff.circ.cancel
74 msgctxt "staff.circ.cancel"
75 msgid "Cancel"
76 msgstr "Zrušit"
77
78 #: staff.circ.barcode.accept
79 msgid "Accept Barcode"
80 msgstr "Přijmout čárový kód"
81
82 #: staff.circ.confirm
83 msgid "Check here to confirm this action"
84 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto akci"
85
86 #: staff.circ.confirm.msg
87 msgid "Check here to confirm this message."
88 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto zprávu"
89
90 #. # If we know the name of the object, we could parameterize that as well
91 #: staff.circ.checkin.exception
92 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin: %1$s"
93 msgstr "V circ.util.checkin se něco pokazilo: %1$s"
94
95 #: staff.circ.checkin2.exception
96 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin2: %1$s"
97 msgstr "V circ.util.checkin2 se něco pokazilo: %1$s"
98
99 #: staff.circ.checkin.exception.external
100 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.external"
101 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
102 msgstr "circ.checkin: Volání externí funkce .on_checkin()"
103
104 #: staff.circ.checkin2.exception.external
105 msgid "circ.checkin2: Calling external .on_checkin()"
106 msgstr "circ.checkin2: Volání externí funkce .on_checkin()"
107
108 #: staff.circ.checkin.exception.no_external
109 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.no_external"
110 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
111 msgstr "circ.checkin: Volání externí funkce .on_checkin()"
112
113 #: staff.circ.checkin2.exception.no_external
114 msgid "circ.util.checkin2: No external .on_failure()"
115 msgstr "circ.util.checkin2: Bez externí funkce .on_failure()"
116
117 #: staff.circ.util.checkin.exception.external
118 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.external"
119 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
120 msgstr "circ.util.checkin: Volání externí funkce .on_checkin()"
121
122 #: staff.circ.util.checkin.exception.no_external
123 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.no_external"
124 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
125 msgstr "circ.util.checkin: Volání externí funkce .on_checkin()"
126
127 #: staff.circ.backdate.success
128 msgid "Circ ID %1$s backdated to %2$s"
129 msgstr "ID výpůjčky %1$s zpětně datováno k %2$s"
130
131 #: staff.circ.backdate.failure
132 msgid "Circ ID %1$s failed backdating due to %2$s"
133 msgstr "Kvůli %2$s selhalo zpětné datování výpůjčky s ID %1$s"
134
135 #: staff.circ.backdate.circ_ids.prompt
136 msgid "Number of circulations selected: %1$s "
137 msgstr "Počet vybraných výpůjček: %1$s "
138
139 #: staff.circ.backdate.circ_ids.failed
140 msgid "Number of circulations not backdated: %1$s "
141 msgstr "Počet výpůjček, které nejsou zpětně datovány: %1$s "
142
143 #: staff.circ.checkout.sorting.exception
144 msgid "error in sorting non-cataloged items: %1$s"
145 msgstr "chyba při řazení nekatalogizovaných exemplářů: %1$s"
146
147 #: staff.circ.checkout.date.exception
148 msgid "Use this format: YYYY-MM-DD"
149 msgstr "Použijte formát: RRRR-MM-DD"
150
151 #: staff.circ.checkout.unimplemented
152 msgctxt "staff.circ.checkout.unimplemented"
153 msgid "Not Yet Implemented"
154 msgstr "Zatím neimplementováno"
155
156 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.msg
157 msgid "Enter the number of %1$s circulating:"
158 msgstr "Zadejte počet vypůjčených %1$s:"
159
160 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.title
161 msgid "Non-cataloged Items"
162 msgstr "Nekatalogizované exempláře"
163
164 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.msg
165 msgid "You tried to circulate %1$d %2$s.  The maximum is 99 per action."
166 msgstr ""
167 "Pokoušeli jste se půjčit %1$d %2$s.  Maximálně jich lze najednou půjčit 99."
168
169 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title
170 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title"
171 msgid "Non-cataloged Circulation"
172 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
173
174 #: staff.circ.checkout.ok.btn
175 msgctxt "staff.circ.checkout.ok.btn"
176 msgid "OK"
177 msgstr "OK"
178
179 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.msg
180 msgid "Are you sure you want to circulate %1$d %2$s?"
181 msgstr "Jste si jisti, že chcete půjčovat %1$d %2$s?"
182
183 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title
184 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title"
185 msgid "Non-cataloged Circulation"
186 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
187
188 #: staff.circ.checkout.yes.btn
189 msgctxt "staff.circ.checkout.yes.btn"
190 msgid "Yes"
191 msgstr "Ano"
192
193 #: staff.circ.checkout.no.btn
194 msgctxt "staff.circ.checkout.no.btn"
195 msgid "No"
196 msgstr "Ne"
197
198 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.msg
199 msgid "Error with non-cataloged checkout.  %1$s is not a valid number."
200 msgstr "Chyba u nekatalogizované výpůjčky.  %1$s není platné číslo."
201
202 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title
203 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title"
204 msgid "Non-cataloged Circulation"
205 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
206
207 #: staff.circ.checkout.disable.error
208 msgid "Error determining whether to disable checkout."
209 msgstr "Chyba při zjišťování, zda zakázat výpůjčku."
210
211 #: staff.circ.checkout.date.too_early.error
212 msgid "Due date needs to be after today."
213 msgstr "Datum, do kdy má být exemplář vrácen, musí být po dnešním datu."
214
215 #: staff.circ.checkout.barcode.failed
216 msgid "%1$s failed."
217 msgstr "%1$s se nezdařilo."
218
219 #: staff.circ.checkout.non_cataloged.pending
220 msgid "Non-cataloged checkout pending..."
221 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka zatím nevyřízena..."
222
223 #: staff.circ.checkout.barcode.pending
224 msgid "%1$s checkout pending..."
225 msgstr "%1$s výpůjčka zatím nevyřízena..."
226
227 #: staff.circ.checkout.barcode.failed.alert
228 msgid "Check Out Failed %1$s"
229 msgstr "Výpůjčka %1$s se nezdařila"
230
231 #: staff.circ.checkout.override.confirm
232 msgid "Override Checkout Failure?"
233 msgstr "Obejít selhání výpůjčky?"
234
235 #: staff.circ.checkout.override.item_deposit_required.warning
236 msgid ""
237 "A billing for an Item Deposit will be added to the patron's account if this "
238 "action is overrided."
239 msgstr ""
240 "Pokud při nyní zvolíte možnost Obejít, bude čtenáři naúčtován poplatek za "
241 "Vklad za exemplář."
242
243 #: staff.circ.checkout.override.item_rental_fee_required.warning
244 msgid ""
245 "A billing for an Item Rental Fee will be added to the patron's account if "
246 "this action is overrided."
247 msgstr ""
248 "Pokud při nyní zvolíte možnost Obejít\", čtenáři bude naúčtován poplatek za "
249 "půjčení."
250
251 #: staff.circ.checkout.override.will_auto
252 msgid ""
253 "If overridden now, subsequent checkouts during this patron's session will "
254 "auto-override this event."
255 msgstr ""
256 "Pokud nyní dojde ke schválení, všechny následné výpůjčky během této relace  "
257 "čtenáři automaticky schválí danou událost."
258
259 #: staff.circ.checkout.error_retrieving_copy_status
260 msgid "Could not retrieve the name of the current status for the copy"
261 msgstr "Nebylo možné získat jméno aktuální statusu exempláře"
262
263 #: staff.circ.checkout.not_cataloged.confirm
264 msgid ""
265 "Barcode %1$s was either mis-scanned or is a non-cataloged item.  Checkout as "
266 "a pre-cataloged item?"
267 msgstr ""
268 "Čárový kód %1$s byl buď špatně načten nebo exemplář není v katalogu.  Chcete "
269 "tento exemplář půjčit jako předkatalogizovaný?"
270
271 #: staff.circ.pre_cataloged
272 msgid "Pre-cataloged"
273 msgstr "Předkatalogizovaný"
274
275 #: staff.circ.non_cataloged
276 msgid "Non-cataloged"
277 msgstr "Nezkatalogizovaný"
278
279 #: staff.circ.checkout.cancelled
280 msgid "Checkout cancelled"
281 msgstr "Výpůjčka zrušena"
282
283 #: staff.circ.checkout.card.inactive
284 msgid ""
285 "The card used to retrieve this account is inactive and may not be used to "
286 "circulate items."
287 msgstr ""
288 "Průkaz použitý k načtení tohoto konta není aktivní a nemůže být použit k "
289 "půjčování exemplářů."
290
291 #: staff.circ.checkout.barcode.check_out_failed
292 msgid "Check Out Failed"
293 msgstr "Výpůjčka se nezdařila"
294
295 #: staff.circ.checkout.account.inactive
296 msgid "This account is inactive and may not circulate items."
297 msgstr ""
298 "Toto konto není aktivní a nemůže být použito pro půjčování exemplářů."
299
300 #: staff.circ.checkout.account.expired
301 msgid "This account has expired and may not circulate items."
302 msgstr ""
303 "Platnost tohoto konta vypršela. Konto nemůže být použito k půjčování "
304 "exemplářů."
305
306 #: staff.circ.checkout.item_due
307 msgid "This item was due on %1$s."
308 msgstr "Tento exemplář měl být vrácen %1$s."
309
310 #: staff.circ.checkout.normal_checkin_then_checkout
311 msgid "Normal Checkin then Checkout"
312 msgstr "Běžné vrácení, pak půjčení"
313
314 #: staff.circ.checkout.forgiving_checkin_then_checkout
315 msgid "Forgiving Checkin then Checkout"
316 msgstr "Vrácení s odpuštěním pokuty, pak půjčení"
317
318 #: staff.circ.checkout.abort_transit_then_checkout
319 msgid "Cancel Transit then Checkout"
320 msgstr "Zrušit přepravu a pak půjčit"
321
322 #: staff.circ.checkout.offer_renewal
323 msgid "Renew Item"
324 msgstr "Prodloužit výpůjčku"
325
326 #: staff.circ.checkout.network_failure
327 msgid "There was a network failure."
328 msgstr "Došlo k selhání sítě."
329
330 #: staff.circ.checkout.copy_status
331 msgid "Copy status = %1$s"
332 msgstr "Status exempláře = %1$s"
333
334 #: staff.circ.checkout.alert_message
335 msgid "Alert Message = %1$s"
336 msgstr "Upozornění = %1$s"
337
338 #: staff.circ.checkout.permission_denied
339 msgid "Permission Denied = %1$s"
340 msgstr "Oprávnění odepřeno = %1$s"
341
342 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
343 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
344 #: staff.circ.checkout.suggest_offline
345 msgid ""
346 "Check Out Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
347 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
348 msgstr ""
349 "Výpůjčka se nezdařila.  Můžete použít offline rozhraní, v horním menu si "
350 "vyberte Výpůjčky -> Offline rozhraní"
351
352 #: staff.circ.checkout.barcode
353 msgctxt "staff.circ.checkout.barcode"
354 msgid "Barcode:"
355 msgstr "Čárový kód:"
356
357 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_other
358 msgid "This copy was checked out by another patron on %1$s."
359 msgstr "Tento exemplář již byl půjčen jinému čtenáři  %1$s."
360
361 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_renew
362 msgid "This copy is already checked out to this patron."
363 msgstr "Tento exemplář je již půjčen tomuto čtenáři."
364
365 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_today
366 msgid "This copy was already checked out to this patron today."
367 msgstr "Tento exemplář již byl dnes půjčen tomuto čtenáři."
368
369 #: staff.circ.circ_brief.staff_out_id
370 msgid "Check Out Staff ID = %1$s"
371 msgstr "ID zaměstnance provádějícího výpůjčku = %1$s"
372
373 #: staff.circ.circ_brief.staff_in_id
374 msgid "Check In Staff ID = %1$s"
375 msgstr "ID zaměstnance provádějícího vracení = %1$s"
376
377 #: staff.circ.circ_brief.failure
378 msgid "Failure rendering circulation."
379 msgstr "Chyba výpůjčky."
380
381 #: staff.circ.copy_details.hold
382 msgid "Hold ID = %1$s"
383 msgstr "ID rezervace = %1$s"
384
385 #: staff.circ.copy_details.transit
386 msgid "Transit ID = %1$s"
387 msgstr "ID přepravy = %1$s"
388
389 #: staff.circ.copy_details.circ
390 msgid "Circulation ID = %1$s"
391 msgstr "ID výpůjčky = %1$s"
392
393 #: staff.circ.copy_details.last_circ
394 msgid "Last Circulation"
395 msgstr "Poslední výpůjčka"
396
397 #: staff.circ.copy_details.current_circ
398 msgid "Current Circulation"
399 msgstr "Aktuální výpůjčka"
400
401 #: staff.circ.copy_details.no_circ
402 msgid "This item has yet to circulate."
403 msgstr "Tento exemplář má být ještě půjčen."
404
405 #: staff.circ.copy_details.not_transit
406 msgid "This item is not in transit."
407 msgstr "Tento exemplář není v přepravě."
408
409 #: staff.circ.copy_details.transit_caption
410 msgid "In Transit"
411 msgstr "V přepravě"
412
413 #: staff.circ.copy_details.desk_renewal
414 msgid "Desk"
415 msgstr "Výpůjční pult"
416
417 #: staff.circ.copy_details.opac_renewal
418 msgid "OPAC"
419 msgstr "OPAC"
420
421 #: staff.circ.copy_details.phone_renewal
422 msgid "Phone"
423 msgstr "Telefon"
424
425 #. # Displays user info: "Family name, First name : Barcode"
426 #: staff.circ.copy_details.user_details
427 msgid "%1$s, %2$s : %3$s"
428 msgstr "%1$s, %2$s : %3$s"
429
430 #: staff.circ.copy_details.hold_caption
431 msgid "Captured for Hold"
432 msgstr "Zachyceno pro rezervaci"
433
434 #: staff.circ.copy_details.bad_hold_status
435 msgid ""
436 "This item is not captured for a hold, however its status is incorrectly set "
437 "to \"On Holds Shelf\".  Please check this item in to correct the status."
438 msgstr ""
439 "Tento exemplář nebyl zachycen pro rezervaci, ačkoliv je jeho status "
440 "nesprávně nastaven na \"Na regále s rezervacemi\". Prosím vraťte tento "
441 "exemplář a opravte jeho status."
442
443 #: staff.circ.copy_details.no_hold
444 msgid "This item is not captured for a hold."
445 msgstr "Tento exemplář není zachycen pro rezervaci."
446
447 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year
448 msgid "%1$s : %2$s"
449 msgstr "%1$s : %2$s"
450
451 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year.legacy_label
452 msgid "Legacy/Not Dated"
453 msgstr "Zastaralé/Bez data"
454
455 #. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
456 #: staff.circ.copy_details.duration_rule_format
457 msgctxt "staff.circ.copy_details.duration_rule_format"
458 msgid "%1$s"
459 msgstr "%1$s"
460
461 #. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
462 #: staff.circ.copy_details.duration_rule_tooltip_format
463 msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s renewals"
464 msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s prodloužení výpůjček"
465
466 #. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
467 #: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format
468 msgctxt "staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format"
469 msgid "%1$s"
470 msgstr "%1$s"
471
472 #. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
473 #: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_tooltip_format
474 msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
475 msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
476
477 #. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
478 #: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format
479 msgctxt "staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format"
480 msgid "%1$s"
481 msgstr "%1$s"
482
483 #. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
484 #: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_tooltip_format
485 msgid "%3$s Is Percent? %4$s"
486 msgstr "%3$s Je procent? %4$s"
487
488 #. # From asset::copy_location: 1 - Can Circulate?  2 - Is Holdable?  3 - Hold Capture Requires Verification?  4 - Is OPAC Visible?
489 #: staff.circ.copy_details.location_tooltip
490 msgid ""
491 "Circulate? %1$s  Holdable? %2$s  Hold Verify? %3$s  OPAC Visible? %4$s"
492 msgstr ""
493 "Vypůjčitelný? %1$s  Rezervovatelný? %2$s  Potvzovat rezervace? %3$s  "
494 "Viditelný v OPACu? %4$s"
495
496 #. # From config::copy_status: 1 - OPAC Visible?  2 - Is Holdable?
497 #: staff.circ.copy_details.copy_status_tooltip
498 msgid "OPAC Visible? %1$s  Holdable? %2$s"
499 msgstr "Viditelný v OPACu? %1$s  Rezervovatelný? %2$s"
500
501 #: staff.circ.copy_status.tab_name
502 msgid "Item Status"
503 msgstr "Status exempláře"
504
505 #: staff.circ.copy_status.action.complete
506 msgid "Action complete."
507 msgstr "Akce dokončena."
508
509 #: staff.circ.copy_status.sel_checkin.error
510 msgid "Checkin did not likely happen."
511 msgstr "Vrácení pravděpodobně neproběhlo."
512
513 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcode.error
514 msgid "Barcode %1$s was not likely replaced."
515 msgstr "Čárový kód %1$s pravděpodobně nebyl změněn."
516
517 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcodes.error
518 msgid "Barcode replacements did not likely happen."
519 msgstr "Změna čárových kódů pravděpodobně neproběhla."
520
521 #: staff.circ.copy_status.sel_edit.error
522 msgid "with copy editor"
523 msgstr "s využitím editoru exemplářů"
524
525 #: staff.circ.copy_status.sel_renew.not_circulating
526 msgid "Item with barcode %1$s is not circulating."
527 msgstr "Exemplář s čárovým kódem %1$s není vypůjčen."
528
529 #: staff.circ.copy_status.upload_file.title
530 msgid "Import Barcode File"
531 msgstr "Importovat soubor čárových kódů"
532
533 #: staff.circ.copy_status.upload_file.complete
534 msgid "File uploaded."
535 msgstr "Soubor byl načten"
536
537 #: staff.circ.copy_status.upload_file.no_barcodes
538 msgid "No barcodes found in file."
539 msgstr "V souboru nebyl nalezen žádný čárový kód."
540
541 #: staff.circ.copy_status.add_items.title
542 msgid "Add Item for record # %1$s"
543 msgstr "Přidat exemplář k záznamu # %1$s"
544
545 #: staff.circ.copy_status.del_items.confirm
546 msgid "Are you sure you want to delete these items? %1$s"
547 msgstr "Opravdu chcete smazat tyto exempláře? %1$s"
548
549 #: staff.circ.copy_status.del_items.title
550 msgctxt "staff.circ.copy_status.del_items.title"
551 msgid "Override Delete Failure?"
552 msgstr "Obejít chybu při smazání?"
553
554 #: staff.circ.copy_status.del_items.success
555 msgid "Items Deleted"
556 msgstr "Exempláře smazány"
557
558 #: staff.circ.copy_status.del_items.success.error
559 msgid "Batch Item Deletion"
560 msgstr "Dávkové smazání exemplářů"
561
562 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.mark_destination
563 msgid "Please mark a volume as the destination and then try this again."
564 msgstr "Označte prosím svazek jako cíl a poté to zkuste znovu."
565
566 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.problem
567 msgid "All copies not likely transferred."
568 msgstr "Pravděpodobně nebyly přesunuty všechny exempláře."
569
570 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.perm_failure
571 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
572 msgstr "Nemáte oprávnění přidávat svazky do této knihovny."
573
574 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.title
575 msgid "Add Volume/Item for Record # %1$s"
576 msgstr "Přidat svazek/exemplář k záznamu číslo %1$s"
577
578 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.perm_failure
579 msgid "You do not have permission to edit this volume."
580 msgstr "Nemáte oprávnění editovat tento svazek."
581
582 #: staff.circ.copy_status.edit_volume.title
583 msgid "Volume for record # %1$s"
584 msgstr "Svazek k záznamu číslo %1$s"
585
586 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.title
587 msgid "Volumes for record # %1$s"
588 msgstr "Svazky k záznamu číslo %1$s"
589
590 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.duplicate
591 msgid ""
592 "Edit failed:  You tried to change a volume's callnumber to one that is "
593 "already in use for the given library.  You should transfer the items to the "
594 "desired callnumber instead."
595 msgstr ""
596 "Editace selhala: Snažili jste se změnit sigranuu svazku na signaturu, která "
597 "je v dané knihovně již použita. Měli byste exempláře přesunout do požadované "
598 "signatury."
599
600 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.success
601 msgid "Volumes modified."
602 msgstr "Svazky upraveny."
603
604 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.singular
605 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
606 msgstr "Opravdu chcete smazat tento svazek?"
607
608 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.plural
609 msgid "Are you sure you would like to delete these volumes?"
610 msgstr "Opravdu chcete smazat tyto svazky?"
611
612 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.title
613 msgid "Delete Volumes?"
614 msgstr "Smazat svazky?"
615
616 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete
617 msgid "Delete"
618 msgstr "Smazat"
619
620 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel
621 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel"
622 msgid "Cancel"
623 msgstr "Zrušit"
624
625 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.override
626 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.override"
627 msgid "Override Delete Failure?"
628 msgstr "Obejít chybu přis mazání?"
629
630 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies
631 msgid ""
632 "You must delete all the items on the volume before you may delete the volume "
633 "itself."
634 msgstr "Před vymazáním svazku musíte smazat všechny exempláře ve svazku"
635
636 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies.confirm
637 msgid "Delete Volume and Items"
638 msgstr "Smazat svazky a exempláře"
639
640 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies.cancel
641 msgid "Cancel Delete"
642 msgstr "Zrušit mazání"
643
644 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.status
645 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
646 msgstr "Svazek označen jako cíl přesunu exempláře"
647
648 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.prompt
649 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
650 msgstr "Označte pouze jeden svazek jako cíl přesunu exempláře"
651
652 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.title
653 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_volume.title"
654 msgid "Limit Selection"
655 msgstr "Omezit výběr"
656
657 #: staff.circ.copy_status.ok
658 msgctxt "staff.circ.copy_status.ok"
659 msgid "OK"
660 msgstr "OK"
661
662 #: staff.circ.copy_status.mark_library
663 msgid "Library and Record marked as Volume Transfer Destination"
664 msgstr "Knihovna a záznam označeny jako cíl přesunu svazku"
665
666 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one
667 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
668 msgstr "Označte pouze jednu knihovnu jako cíl přesunu svazků"
669
670 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title
671 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title"
672 msgid "Limit Selection"
673 msgstr "Omezit výběr"
674
675 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.none
676 msgid ""
677 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
678 "and then try this again."
679 msgstr ""
680 "Označte ve správě exemplářů knihovnu, která má být cílová, a poté zkuste "
681 "proces zopakovat."
682
683 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.confirm
684 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
685 msgstr "Přesunout svazky %1$s do knihovny %2$s v následujícím záznamu?"
686
687 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.transfer.label
688 msgid "Transfer"
689 msgstr "Přesun"
690
691 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label
692 msgctxt "staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label"
693 msgid "Cancel"
694 msgstr "Zrušit"
695
696 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.accesskey
697 msgid "C"
698 msgstr "C"
699
700 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.title
701 msgid "Volume Transfer"
702 msgstr "Přesun svazků"
703
704 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.aborted
705 msgid "Transfer Aborted"
706 msgstr "Přesun zrušen"
707
708 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.override_failure
709 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
710 msgstr "Obejít chybu přesunu svazku?"
711
712 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cannot_have_vols
713 msgid "That destination cannot have volumes."
714 msgstr "Tato lokace nemůže mít svazky."
715
716 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.success
717 msgid "Volumes transferred."
718 msgstr "Svazky přesunuty."
719
720 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.error
721 msgid "All volumes not likely transferred."
722 msgstr "Pravděpodobně nebyly přesunuty všechny svazky."
723
724 #: staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt
725 msgctxt "staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt"
726 msgid ""
727 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
728 "anyway?"
729 msgstr ""
730 "Chybná kontrolní číslice, zřejmě kvůli špatnému načtení kódu. Chcete tento "
731 "čárový kód (\"%1$s\") přesto použít?"
732
733 #: staff.circ.copy_status.status.null_result
734 msgid "Something weird happened.  Result was null."
735 msgstr "Stalo se něco divného. Výsledek byl prázdný."
736
737 #: staff.circ.copy_status.status.copy_not_found
738 msgid "%1$s was either mis-scanned or is not cataloged."
739 msgstr "U %1$s byl buď špatně načten čárový kód,  nebo není zkatalogizován."
740
741 #: staff.circ.copy_status.status.not_cataloged
742 msgctxt "staff.circ.copy_status.status.not_cataloged"
743 msgid "Not Cataloged"
744 msgstr "Nezkatalogizovaný"
745
746 #: staff.circ.copy_status.status.pre_cat
747 msgid "Item is a pre-cataloged item."
748 msgstr "Exemplář je předkatalogizován."
749
750 #: staff.circ.copy_status.status.hold
751 msgid "Item is captured for a Hold."
752 msgstr "Exemplář je zachycen pro rezervaci."
753
754 #: staff.circ.copy_status.status.transit
755 msgid "Item is in Transit."
756 msgstr "Exemplář je v přepravě."
757
758 #: staff.circ.copy_status.status.circ
759 msgid "Item is circulating."
760 msgstr "Exemplář je vypůjčen."
761
762 #: staff.circ.copy_status.alt_view.label
763 msgid "Alternate View"
764 msgstr "Alternativní zobrazení"
765
766 #: staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey
767 msgctxt "staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey"
768 msgid "V"
769 msgstr "V"
770
771 #: staff.circ.copy_status.list_view.label
772 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.label"
773 msgid "List View"
774 msgstr "Zobrazení formou seznamu"
775
776 #: staff.circ.copy_status.list_view.accesskey
777 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.accesskey"
778 msgid "V"
779 msgstr "V"
780
781 #: staff.circ.hold_capture.print.to_printer
782 msgid "To Printer"
783 msgstr "K tisku"
784
785 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
786 #: staff.circ.hold_capture.print.barcode
787 msgctxt "staff.circ.hold_capture.print.barcode"
788 msgid "Barcode:"
789 msgstr "Čárový kód:"
790
791 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
792 #: staff.circ.hold_capture.print.title
793 msgid "Title:"
794 msgstr "Název:"
795
796 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
797 #: staff.circ.hold_capture.print.author
798 msgid "Author:"
799 msgstr "Autor:"
800
801 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
802 #: staff.circ.hold_capture.print.route_to
803 msgid "Route to:"
804 msgstr "Cesta k:"
805
806 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
807 #: staff.circ.hold_capture.print.patron
808 msgid "Patron:"
809 msgstr "Čtenář:"
810
811 #: staff.circ.hold_capture.calling_external
812 msgid "circ.hold_capture: Calling external .on_hold_capture()"
813 msgstr "circ.hold_capture: Volání externí funkce .on_hold_capture()"
814
815 #: staff.circ.hold_capture.no_external
816 msgid "circ.hold_capture: No external .on_hold_capture()"
817 msgstr "circ.hold_capture: Bez externí funkce .on_hold_capture()"
818
819 #: staff.circ.hold_capture.capture_failed
820 msgid "Could not capture hold."
821 msgstr "Nelze zachytit pro rezervaci."
822
823 #: staff.circ.hold_capture.error
824 msgid "FIXME: need special alert and error handling"
825 msgstr "FIXME: potřebuje speciální upozornění a vyřešení chyby"
826
827 #: staff.circ.route_to.hold_shelf
828 msgid "HOLD SHELF"
829 msgstr "REGÁL S REZERVACEMI"
830
831 #: staff.circ.route_to.public_hold_shelf
832 msgid "PUBLIC HOLD SHELF"
833 msgstr "VEŘEJNÝ REGÁL S REZERVACEMI"
834
835 #: staff.circ.route_to.private_hold_shelf
836 msgid "PRIVATE HOLD SHELF"
837 msgstr "PRIVÁTNÍ REGÁL S REZERVACEMI"
838
839 #: staff.circ.in_house_use.tab_name
840 msgid "In-House Use"
841 msgstr "Prezenční výpůjčka"
842
843 #: staff.circ.in_house_use.barcode
844 msgctxt "staff.circ.in_house_use.barcode"
845 msgid "Barcode:"
846 msgstr "Čárový kód:"
847
848 #: staff.circ.in_house_use.noncat_sort_error
849 msgid "error in noncat sorting:"
850 msgstr "chyba v řazení nekatalogizovaných exemplářů:"
851
852 #: staff.circ.in_house_use.noncataloged
853 msgid "Non-Cataloged"
854 msgstr "Nezkatalogizováno"
855
856 #: staff.circ.in_house_use.items_dump
857 msgid "items = "
858 msgstr "exempláře = "
859
860 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple
861 msgid "Are you sure you want to mark %1$s as having been used %2$s times?"
862 msgstr "Jste si jisti, že chcete označit %1$s jako využitý %2$s krát?"
863
864 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple.title
865 msgid "In-House Use Verification"
866 msgstr "Ověření prezenční výpůjčky"
867
868 #: staff.circ.in_house_use.yes
869 msgctxt "staff.circ.in_house_use.yes"
870 msgid "Yes"
871 msgstr "Ano"
872
873 #: staff.circ.in_house_use.no
874 msgctxt "staff.circ.in_house_use.no"
875 msgid "No"
876 msgstr "Ne"
877
878 #. # adjust Circulation -> Offline Interface to match your translation in lang.dtd
879 #: staff.circ.in_house_use.failed.verbose
880 msgid ""
881 "In House Use Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
882 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
883 msgstr ""
884 "Prezenční výpůjčka se nezdařila. Pokud chcete použít offline rozhraní, v "
885 "horním menu zvolte Výpůjčky -> Offline rozhraní"
886
887 #: staff.circ.in_house_use.failed
888 msgid "In House Use Failed"
889 msgstr "Prezenční výpůjčka se nezdařila"
890
891 #: staff.circ.in_house_use.ok
892 msgctxt "staff.circ.in_house_use.ok"
893 msgid "OK"
894 msgstr "OK"
895
896 #: staff.circ.in_house_use.external
897 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_in_house_use()"
898 msgstr "circ.in_house_use: Volání externí funkce .on_in_house_use()"
899
900 #: staff.circ.in_house_use.no_external
901 msgid "circ.in_house_use: No external .on_in_house_use()"
902 msgstr "circ.in_house_use: Bez externí funkce .on_in_house_use()"
903
904 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.external
905 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_failure()"
906 msgstr "circ.in_house_use: Volání externí funkce .on_failure()"
907
908 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.no_external
909 msgid "circ.in_house_use: No external .on_failure()"
910 msgstr "circ.in_house_use: Bez externí funkce .on_failure()"
911
912 #: staff.circ.print_list_template.window.title
913 msgid "Template Macros"
914 msgstr "Makra šablon"
915
916 #: staff.circ.print_list_template.window.heading
917 msgid "General:"
918 msgstr "Obecné:"
919
920 #: staff.circ.print_list_template.window.template_type
921 msgid "For type: %1$s"
922 msgstr "Pro typ: %1$s"
923
924 #: staff.circ.print_list_template.window.close
925 msgid "Close Window"
926 msgstr "Zavřít okno"
927
928 #: staff.circ.print_list_template.preview
929 msgid "preview: "
930 msgstr "náhled: "
931
932 #: staff.circ.print_list_template.save
933 msgid "Template Saved"
934 msgstr "Šablona uložena"
935
936 #: staff.circ.print_list_template.save_as
937 msgid "Save Templates File As"
938 msgstr "Uložit soubor se šablonami jako"
939
940 #: staff.circ.print_list_template.export.error
941 msgctxt "staff.circ.print_list_template.export.error"
942 msgid "Error exporting templates"
943 msgstr "Chyba při exportu šablon"
944
945 #: staff.circ.print_list_template.import
946 msgid "Import Templates File"
947 msgstr "Importovat soubor se šablonami"
948
949 #: staff.circ.print_list_template.import_results
950 msgid "Imported these templates: %1$s"
951 msgstr "Importovat tyto šablony: %1$s"
952
953 #: staff.circ.print_list_template.reload
954 msgid "Please reload this interface."
955 msgstr "Prosím znovu načtěte toto rozhraní."
956
957 #: staff.circ.print_list_template.import.error
958 msgctxt "staff.circ.print_list_template.import.error"
959 msgid "Error exporting templates"
960 msgstr "Chyba při exportu šablon"
961
962 #: staff.circ.print_list_template.tab_name
963 msgid "Receipt Template Editor"
964 msgstr "Editor šablon stvrzenek"
965
966 #: staff.circ.utils.abort_transits.confirm
967 msgid "Are you sure you would like to cancel transits for copies: %1$s?"
968 msgstr "Opravdu chcete zrušit přepravu pro exempláře:  %1$s?"
969
970 #: staff.circ.utils.abort_transits.title
971 msgid "Canceling Transits"
972 msgstr "Rušení  přepravy"
973
974 #: staff.circ.utils.yes
975 msgctxt "staff.circ.utils.yes"
976 msgid "Yes"
977 msgstr "Ano"
978
979 #: staff.circ.utils.no
980 msgctxt "staff.circ.utils.no"
981 msgid "No"
982 msgstr "Ne"
983
984 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_allowed
985 msgid "Copy ID = %1$s"
986 msgstr "ID exempláře = %1$s"
987
988 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_found
989 msgid ""
990 "This item was no longer in transit at the time of the cancellation.  Perhaps "
991 "this happened from a stale display?"
992 msgstr ""
993 "V čase zrušení již tato jednotka nebyla v přepravě.  Možná,  že zobrazení "
994 "přepravy na Vašem monitoru nebylo aktualizováno?"
995
996 #: staff.circ.utils.abort_transits.unexpected_error
997 msgid "Transit not likely canceled."
998 msgstr "Přeprava pravděpodobně nebyla zrušena."
999
1000 #: staff.circ.utils.retrieve_patron.failure
1001 msgid "Problem retrieving patron."
1002 msgstr "Problém při načítání čtenáře."
1003
1004 #: staff.circ.utils.retrieve_copy.failure
1005 msgid "Problem retrieving copy details."
1006 msgstr "Problém při načítání detailů o exempláři."
1007
1008 #: staff.circ.utils.retrieve_circs.failure
1009 msgid "Problem retrieving circulations."
1010 msgstr "Problém při načítání výpůjček."
1011
1012 #: staff.circ.utils.offline.timestamp
1013 msgid "Timestamp"
1014 msgstr "Časová značka"
1015
1016 #: staff.circ.utils.offline.checkout_time
1017 msgid "Check Out Time"
1018 msgstr "Čas výpůjčky"
1019
1020 #: staff.circ.utils.offline.type
1021 msgid "Transaction Type"
1022 msgstr "Typ transakce"
1023
1024 #: staff.circ.utils.offline.noncat
1025 msgid "Non-Cataloged?"
1026 msgstr "Nekatalogizováno?"
1027
1028 #: staff.circ.utils.offline.noncat_type
1029 msgid "Non-Cataloged Type ID"
1030 msgstr "ID nezkatalogizovaného typu"
1031
1032 #: staff.circ.utils.offline.count
1033 msgid "Count"
1034 msgstr "Počet"
1035
1036 #: staff.circ.utils.offline.patron_barcode
1037 msgid "Patron Barcode"
1038 msgstr "Čárový kód čtenáře"
1039
1040 #: staff.circ.utils.offline.item_barcode
1041 msgid "Item Barcode"
1042 msgstr "Čárový kód exempláře"
1043
1044 #: staff.circ.utils.offline.due_date
1045 msgid "Due Date"
1046 msgstr "K vrácení dne"
1047
1048 #: staff.circ.utils.offline.backdate
1049 msgid "Back Date"
1050 msgstr "Zpětné datum vrácení"
1051
1052 #: staff.circ.utils.offline.use_time
1053 msgid "Use Time"
1054 msgstr "Čas prezenční výpůjčky"
1055
1056 #: staff.circ.utils.not_cataloged
1057 msgctxt "staff.circ.utils.not_cataloged"
1058 msgid "Not Cataloged"
1059 msgstr "Nekatalogizováno"
1060
1061 #: staff.circ.utils.retrieving
1062 msgid "Retrieving..."
1063 msgstr "Načítání..."
1064
1065 #: staff.circ.utils.owning_lib
1066 msgid "Owning Library"
1067 msgstr "Vlastnická knihovna"
1068
1069 #: staff.circ.utils.prefix
1070 msgid "CN Prefix"
1071 msgstr "Prefix signatury"
1072
1073 #: staff.circ.utils.suffix
1074 msgid "CN Suffix"
1075 msgstr "Sufix signatury"
1076
1077 #: staff.circ.utils.label_class
1078 msgid "Classification"
1079 msgstr "Třídění"
1080
1081 #: staff.circ.utils.loan_duration.short
1082 msgid "Short"
1083 msgstr "Krátká"
1084
1085 #: staff.circ.utils.loan_duration.normal
1086 msgctxt "staff.circ.utils.loan_duration.normal"
1087 msgid "Normal"
1088 msgstr "Běžná"
1089
1090 #: staff.circ.utils.loan_duration.long
1091 msgid "Long"
1092 msgstr "Dlouhá"
1093
1094 #: staff.circ.utils.fine_level.low
1095 msgid "Low"
1096 msgstr "Nízká"
1097
1098 #: staff.circ.utils.fine_level.normal
1099 msgctxt "staff.circ.utils.fine_level.normal"
1100 msgid "Normal"
1101 msgstr "Běžná"
1102
1103 #: staff.circ.utils.fine_level.high
1104 msgid "High"
1105 msgstr "Vysoká"
1106
1107 #: staff.circ.utils.circulate
1108 msgid "Circulate?"
1109 msgstr "Půjčovat?"
1110
1111 #: staff.circ.utils.deleted
1112 msgid "Deleted?"
1113 msgstr "Smazán?"
1114
1115 #: staff.circ.utils.holdable
1116 msgid "Holdable?"
1117 msgstr "Možno rezervovat?"
1118
1119 #: staff.circ.utils.age_protect
1120 msgid "Age-based Hold Protection"
1121 msgstr "Dočasná ochrana před rezervacemi"
1122
1123 #: staff.circ.utils.floating
1124 msgid "Floating?"
1125 msgstr "Pohyblivý exemplář?"
1126
1127 #: staff.circ.utils.hold_note
1128 msgid "Hold Note(s) Count"
1129 msgstr "Počet poznámek k rezervacím"
1130
1131 #: staff.circ.utils.hold_note_text
1132 msgid "Hold Note(s) Text"
1133 msgstr "Text poznámek  k rezervacím"
1134
1135 #: staff.circ.utils.staff_hold
1136 msgid "Staff Hold?"
1137 msgstr "Rezervace zadaná personálem?"
1138
1139 #: staff.circ.utils.opac_visible
1140 msgid "OPAC Visible?"
1141 msgstr "Viditelné v OPACu?"
1142
1143 #: staff.circ.utils.status_changed_time
1144 msgid "Status Changed Time"
1145 msgstr "Čas změny statusu"
1146
1147 #: staff.circ.utils.reference
1148 msgid "Reference?"
1149 msgstr "Příruční knihovna?"
1150
1151 #: staff.circ.utils.deposit
1152 msgid "Deposit?"
1153 msgstr "Vklad?"
1154
1155 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition
1156 msgid "Quality"
1157 msgstr "Kvalita"
1158
1159 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.true
1160 msgctxt "staff.circ.utils.acp_mint_condition.true"
1161 msgid "Good"
1162 msgstr "Dobrá"
1163
1164 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.false
1165 msgid "Mediocre"
1166 msgstr "Průměrná"
1167
1168 #. # The < and > highlight that the value is not set; translate Unset and change the delimiters as needed
1169 #: staff.circ.utils.unset
1170 msgid "<Unset>"
1171 msgstr "<Nenastaveno>"
1172
1173 #: staff.circ.utils.checkout_lib
1174 msgid "Checkout or Renew Library"
1175 msgstr "Výpůjční knihovna"
1176
1177 #: staff.circ.utils.checkout_workstation
1178 msgid "Circ or Renewal Workstation"
1179 msgstr "Vypůjčeno/prodlouženo na pracovní stanici"
1180
1181 #: staff.circ.utils.checkout_workstation_top_of_chain
1182 msgid "Checkout Workstation"
1183 msgstr "Výpůjční pracovní stanice"
1184
1185 #: staff.circ.utils.xact_start
1186 msgid "Checkout Date"
1187 msgstr "Datum výpůjčky"
1188
1189 #: staff.circ.utils.checkin_time
1190 msgid "Checkin Date"
1191 msgstr "Datum vrácení"
1192
1193 #: staff.circ.utils.xact_finish
1194 msgid "Transaction Finished"
1195 msgstr "Transakce dokončena"
1196
1197 #: staff.circ.utils.checkin_scan_time
1198 msgid "Checkin Scan Date"
1199 msgstr "Datum skutečného vrácení"
1200
1201 #: staff.circ.utils.checkin_workstation
1202 msgid "Checkin Workstation"
1203 msgstr "Vráceno na pracovní stanici"
1204
1205 #: staff.circ.utils.create_date
1206 msgid "Date Created"
1207 msgstr "Datum vytvoření"
1208
1209 #: staff.circ.utils.active_date
1210 msgid "Date Active"
1211 msgstr "Datum aktivace"
1212
1213 #: staff.circ.utils.edit_date
1214 msgid "Date Last Edited "
1215 msgstr "Datum poslední editace "
1216
1217 #: staff.circ.utils.bre.create_date
1218 msgid "Date Record Created"
1219 msgstr "Datum vytvoření záznamu"
1220
1221 #: staff.circ.utils.bre.edit_date
1222 msgid "Date Record Last Edited "
1223 msgstr "Datum poslední editace záznamu "
1224
1225 #: staff.circ.utils.edition
1226 msgid "Edition"
1227 msgstr "Vydání"
1228
1229 #: staff.circ.utils.isbn
1230 msgid "ISBN"
1231 msgstr "ISBN"
1232
1233 #: staff.circ.utils.pubdate
1234 msgid "Publication Date"
1235 msgstr "Datum vydání"
1236
1237 #: staff.circ.utils.publisher
1238 msgid "Publisher"
1239 msgstr "Nakladatel"
1240
1241 #: staff.circ.utils.creator
1242 msgid "Created By"
1243 msgstr "Vytvořil(a)"
1244
1245 #: staff.circ.utils.owner
1246 msgid "Owned By"
1247 msgstr "Vlastník"
1248
1249 #: staff.circ.utils.editor
1250 msgid "Edited By"
1251 msgstr "Editováno"
1252
1253 #. # TCN is an acronym for Title Control Number
1254 #: staff.circ.utils.tcn
1255 msgid "TCN"
1256 msgstr "Kontrolní číslo záznamu (TCN)"
1257
1258 #: staff.circ.utils.tcn_source
1259 msgid "TCN Source"
1260 msgstr "Zdroj kontrolního čísla záznamu (TCN)"
1261
1262 #: staff.circ.utils.stop_fines
1263 msgid "Fines Stopped"
1264 msgstr "Pokuty zastaveny"
1265
1266 #: staff.circ.utils.stop_fines_time
1267 msgid "Fines Stopped Time"
1268 msgstr "Čas zastavení pokut"
1269
1270 #: staff.circ.utils.route_to
1271 msgid "Route To"
1272 msgstr "Směrovat k"
1273
1274 #: staff.circ.utils.message
1275 msgctxt "staff.circ.utils.message"
1276 msgid "Message"
1277 msgstr "Zpráva"
1278
1279 #: staff.circ.utils.uses
1280 msgid "# of Uses"
1281 msgstr "Počet použití"
1282
1283 #: staff.circ.utils.alert_message
1284 msgid "Alert Message"
1285 msgstr "Upozornění"
1286
1287 #: staff.circ.utils.barcode
1288 msgid "Barcode"
1289 msgstr "Čárový kód"
1290
1291 #: staff.circ.utils.title
1292 msgid "Title"
1293 msgstr "Název"
1294
1295 #: staff.circ.utils.author
1296 msgid "Author"
1297 msgstr "Autor"
1298
1299 #: staff.circ.utils.callnumber
1300 msgid "Call Number"
1301 msgstr "Signatura"
1302
1303 #: staff.circ.utils.transit_id
1304 msgid "Transit ID"
1305 msgstr "ID přepravy"
1306
1307 #: staff.circ.utils.transit_source
1308 msgid "Transit Source"
1309 msgstr "Zdroj přepravy"
1310
1311 #: staff.circ.utils.transit_source_send_time
1312 msgid "Transit Send Time"
1313 msgstr "Čas odeslání přepravy"
1314
1315 #: staff.circ.utils.transit_dest
1316 msgid "Transit Destination"
1317 msgstr "Cíl přepravy"
1318
1319 #: staff.circ.utils.transit_dest_recv_time
1320 msgid "Transit Completion Time"
1321 msgstr "Čas dokončení přepravy"
1322
1323 #: staff.circ.utils.transit_target_copy
1324 msgid "Transit Copy ID"
1325 msgstr "ID exempláře v přepravě"
1326
1327 #: staff.circ.utils.transit_copy_status
1328 msgid "Transit Copy Status"
1329 msgstr "Status exempláře v přesunu"
1330
1331 #: staff.circ.utils.request_lib
1332 msgid "Request Library (Full Name)"
1333 msgstr "Žádající knihovna (úplný název)"
1334
1335 #: staff.circ.utils.request_lib_shortname
1336 msgid "Request Library"
1337 msgstr "Žádající knihovna"
1338
1339 #: staff.circ.utils.request_time
1340 msgctxt "staff.circ.utils.request_time"
1341 msgid "Request Date"
1342 msgstr "Datum požadavku"
1343
1344 #. # Date the hold became available
1345 #: staff.circ.utils.available_time
1346 msgid "Available On"
1347 msgstr "Dostupné"
1348
1349 #. # Date the hold was captured
1350 #: staff.circ.utils.capture_time
1351 msgid "Capture Date"
1352 msgstr "Datum zachycení"
1353
1354 #. # Date the hold was cancelled
1355 #: staff.circ.utils.hold_cancel_time
1356 msgid "Cancel Time"
1357 msgstr "Čas zrušení"
1358
1359 #: staff.circ.utils.hold.behind_desk
1360 msgid "Behind Desk"
1361 msgstr "U výpůjčního pultu"
1362
1363 #. # Controlled entry for why the hold was cancelled
1364 #: staff.circ.utils.hold_cancel_cause
1365 msgid "Cancel Cause"
1366 msgstr "Důvod zrušení"
1367
1368 #. # Freetext note pertaining to the cancelled hold
1369 #: staff.circ.utils.hold_cancel_note
1370 msgid "Cancel Note"
1371 msgstr "Poznámka týkající se zrušení"
1372
1373 #: staff.circ.utils.hold_status.1
1374 msgid "Waiting for copy"
1375 msgstr "Čekání na exemplář"
1376
1377 #: staff.circ.utils.hold_status.2
1378 msgid "Waiting for capture"
1379 msgstr "Čekání na zachycení"
1380
1381 #: staff.circ.utils.hold_status.3
1382 msgid "In-Transit"
1383 msgstr "V přepravě"
1384
1385 #: staff.circ.utils.hold_status.4
1386 msgid "Ready for pickup"
1387 msgstr "Připraveno pro vyzvednutí"
1388
1389 #: staff.circ.utils.hold_status.5
1390 msgid "Reserved/Pending"
1391 msgstr "Rezervováno/Zatím nevyřízeno"
1392
1393 #: staff.circ.utils.hold_status.6
1394 msgid "Canceled"
1395 msgstr "Zrušeno"
1396
1397 #: staff.circ.utils.hold_status.7
1398 msgid "Suspended"
1399 msgstr "Pozastaveno"
1400
1401 #: staff.circ.utils.hold_status.8
1402 msgctxt "staff.circ.utils.hold_status.8"
1403 msgid "Wrong Shelf"
1404 msgstr "Nesprávná police"
1405
1406 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.label
1407 msgid "Post-Clear"
1408 msgstr "Následné vyčištění"
1409
1410 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.hold
1411 msgid "Need for Hold"
1412 msgstr "Potřebné pro rezervaci"
1413
1414 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.transit
1415 msgid "Need for Transit"
1416 msgstr "Potřebné pro přepravu"
1417
1418 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.shelf
1419 msgid "Reshelve"
1420 msgstr "Znovu zařadit na regál"
1421
1422 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.pl_changed
1423 msgctxt "staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.pl_changed"
1424 msgid "Wrong Shelf"
1425 msgstr "Nesprávná police"
1426
1427 #: staff.circ.utils.frozen
1428 msgid "Frozen?"
1429 msgstr "Zmrazené?"
1430
1431 #: staff.circ.utils.active
1432 msgid "Active?"
1433 msgstr "Aktivní?"
1434
1435 #: staff.circ.utils.thaw_date
1436 msgctxt "staff.circ.utils.thaw_date"
1437 msgid "Activation Date"
1438 msgstr "Datum aktivace"
1439
1440 #: staff.circ.utils.thaw_date.none
1441 msgid "No Date"
1442 msgstr "Bez data"
1443
1444 #: staff.circ.utils.pickup_lib
1445 msgid "Pickup Library (Full Name)"
1446 msgstr "Knihovna k vyzvednutí (úplné jméno)"
1447
1448 #: staff.circ.utils.current_shelf_lib
1449 msgid "Current Shelf Library (Full Name)"
1450 msgstr "Plné jméno knihovny, kde se nachází dané umístění (police)"
1451
1452 #: staff.circ.utils.current_copy.none
1453 msgid "No Copy"
1454 msgstr "Bez exempláře"
1455
1456 #: staff.circ.utils.title.none
1457 msgid "No Title?"
1458 msgstr "Bez názvu?"
1459
1460 #: staff.circ.utils.author.none
1461 msgid "No Author?"
1462 msgstr "Bez autora?"
1463
1464 #: staff.circ.utils.notify_time
1465 msgid "Last Notify Time"
1466 msgstr "Čas posledního upozornění"
1467
1468 #: staff.circ.utils.notify_count
1469 msgid "Notices"
1470 msgstr "Upozornění"
1471
1472 #: staff.circ.utils.patron_alias
1473 msgid "Patron Alias"
1474 msgstr "Přezdívka čtenáře"
1475
1476 #: staff.circ.utils.patron_family_name
1477 msgid "Patron Last Name"
1478 msgstr "Příjmení čtenáře"
1479
1480 #: staff.circ.utils.patron_first_given_name
1481 msgid "Patron First Name"
1482 msgstr "Křestní jméno čtenáře"
1483
1484 #: staff.circ.utils.checkin.override
1485 msgid "Override Checkin Failure?"
1486 msgstr "Obejít selhání výpůjčky?"
1487
1488 #: staff.circ.utils.checkin.override.item_deposit_paid.warning
1489 msgid ""
1490 "A paid deposit will be owed to this patron if this action is overrided."
1491 msgstr ""
1492 "Pokud nyní zvolíte možnost Obejít, bude knihovna čtenáři dlužit zaplacený "
1493 "vklad."
1494
1495 #: staff.circ.utils.billable.amount
1496 msgid "Transaction for %1$s billable $%2$s"
1497 msgstr "Za exemplář  %1$s bylo naúčtováno %2$s Kč"
1498
1499 #: staff.circ.utils.fine_tally_text
1500 msgid "Fine Tally: $%1$s"
1501 msgstr "Pokuty: %1$s Kč"
1502
1503 #: staff.circ.utils.transit_hold_cancelled
1504 msgid "Original hold for transit cancelled."
1505 msgstr "Původní rezervace určená k přepravě zrušena."
1506
1507 #: staff.circ.utils.item_checked_in
1508 msgid "%1$s was already checked in."
1509 msgstr "%1$s již byl vrácen."
1510
1511 #: staff.circ.utils.item_not_cataloged
1512 msgid "ITEM_NOT_CATALOGED event but copy status is %1$s"
1513 msgstr "Událost ITEM_NOT_CATALOGED, ale status exempláře je %1$s"
1514
1515 #: staff.circ.utils.route_to.msg
1516 msgid "This item needs to be routed to %1$s"
1517 msgstr "Tento exemplář má být směrován do %1$s"
1518
1519 #: staff.circ.utils.route_item_error
1520 msgid "We should have received a ROUTE_ITEM"
1521 msgstr "Měli jsme obdržet ROUTE_ITEM"
1522
1523 #: staff.circ.utils.route_item_status_error
1524 msgid "status of Holds Shelf, but no actual hold found."
1525 msgstr "Stav \"Na regále s rezervacemi\", ale vlastní rezervace nenalezena."
1526
1527 #: staff.circ.utils.reservation_status_error
1528 msgid "status of Reservation Shelf, but no actual hold found."
1529 msgstr "Stav \"Na regále s rezervacemi\", ale vlastní rezervace nenalezena."
1530
1531 #: staff.circ.utils.payload.hold.barcode
1532 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.barcode"
1533 msgid "Barcode: %1$s"
1534 msgstr "Čárový kód: %1$s"
1535
1536 #: staff.circ.utils.payload.hold.title
1537 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.title"
1538 msgid "Title: %1$s"
1539 msgstr "Název: %1$s"
1540
1541 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition
1542 msgid "Copy Quality"
1543 msgstr "Kvalita exempláře"
1544
1545 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true
1546 msgctxt "staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true"
1547 msgid "Good"
1548 msgstr "Dobrá"
1549
1550 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.false
1551 msgid "Any"
1552 msgstr "Jakákoliv"
1553
1554 #: staff.circ.utils.holds.shelf_time
1555 msgid "Shelf Time"
1556 msgstr "Doba zařazení na regál"
1557
1558 #: staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time
1559 msgctxt "staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time"
1560 msgid "Shelf Expire Time"
1561 msgstr "Expirace rezervací na regále s rezervacemi"
1562
1563 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1564 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron
1565 msgid "Hold for patron %1$s, %2$s %3$s"
1566 msgstr "Rezervace pro čtenáře %1$s, %2$s %3$s"
1567
1568 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron_alias
1569 msgid "Hold for patron %1$s"
1570 msgstr "Rezervace pro čtenáře %1$s"
1571
1572 #: staff.circ.utils.payload.hold.phone_notify
1573 msgid "Notify by phone: %1$s"
1574 msgstr "Telefonické upozornění: %1$s"
1575
1576 #: staff.circ.utils.payload.hold.sms_notify
1577 msgid "Notify by text: %1$s"
1578 msgstr "SMS oznámení: %1$s"
1579
1580 #: staff.circ.utils.payload.hold.email_notify
1581 msgid "Notify by email: %1$s"
1582 msgstr "Upozornění e-mailem: %1$s"
1583
1584 #: staff.circ.utils.payload.hold.request_date
1585 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.request_date"
1586 msgid "Request Date: %1$s"
1587 msgstr "Datum požadavku: %1$s"
1588
1589 #: staff.circ.utils.payload.hold.slip_date
1590 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.slip_date"
1591 msgid "Slip Date: %1$s"
1592 msgstr "Datum na stvrzence: %1$s"
1593
1594 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.staff_note
1595 msgid "Staff Note: %1$s : %2$s"
1596 msgstr "Poznámka personálu: %1$s : %2$s"
1597
1598 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.patron_note
1599 msgid "Patron Note: %1$s : %2$s"
1600 msgstr "Poznámka čtenáře: %1$s : %2$s"
1601
1602 #: staff.circ.utils.hold_slip
1603 msgid "Hold Slip"
1604 msgstr "Rezervační průvodka"
1605
1606 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.yes
1607 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.yes"
1608 msgid "Print"
1609 msgstr "Tisk"
1610
1611 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.no
1612 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.no"
1613 msgid "Do Not Print"
1614 msgstr "Netisknout"
1615
1616 #: staff.circ.utils.payload.reservation.barcode
1617 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.barcode"
1618 msgid "Barcode: %1$s"
1619 msgstr "Čárový kód: %1$s"
1620
1621 #: staff.circ.utils.payload.reservation.title
1622 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.title"
1623 msgid "Title: %1$s"
1624 msgstr "Název: %1$s"
1625
1626 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1627 #: staff.circ.utils.payload.reservation.patron
1628 msgid "Reservation for patron %1$s, %2$s %3$s"
1629 msgstr "Rezervace pro čtenáře %1$s, %2$s %3$s"
1630
1631 #: staff.circ.utils.payload.reservation.patron_alias
1632 msgid "Reservation for patron %1$s"
1633 msgstr "Rezervace pro čtenáře %1$s"
1634
1635 #: staff.circ.utils.payload.reservation.request_date
1636 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.request_date"
1637 msgid "Request Date: %1$s"
1638 msgstr "Datum požadavku: %1$s"
1639
1640 #: staff.circ.utils.payload.reservation.start_date
1641 msgid "Start Date: %1$s"
1642 msgstr "Počáteční datum: %1$s"
1643
1644 #: staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date
1645 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date"
1646 msgid "Slip Date: %1$s"
1647 msgstr "Datum na průvodce: %1$s"
1648
1649 #: staff.circ.utils.reservation_slip
1650 msgid "Reservation Slip"
1651 msgstr "Rezervační průvodka"
1652
1653 #: staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes
1654 msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes"
1655 msgid "Print"
1656 msgstr "Tisk"
1657
1658 #: staff.circ.utils.reservation_slip.print.no
1659 msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.no"
1660 msgid "Do Not Print"
1661 msgstr "Netisknout"
1662
1663 #: staff.circ.utils.transit_slip
1664 msgid "Transit Slip"
1665 msgstr "Přepravní průvodka"
1666
1667 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.yes
1668 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.yes"
1669 msgid "Print"
1670 msgstr "Tisk"
1671
1672 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.no
1673 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.no"
1674 msgid "Do Not Print"
1675 msgstr "Netisknout"
1676
1677 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.description
1678 msgid ""
1679 "This item could fulfill a hold request but capture has been delayed by "
1680 "policy."
1681 msgstr ""
1682 "Tímto exemplářem mohla být splněna rezervace, ale zachycení exempláře bylo "
1683 "zdrženo z důvodu rezervačních pravidel."
1684
1685 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.titlebar
1686 msgid "Hold Capture Delayed"
1687 msgstr "Zachycení rezervace zdrženo"
1688
1689 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_nocapture
1690 msgid "Do Not Capture "
1691 msgstr "Nezachycovat "
1692
1693 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_capture
1694 msgid "Capture"
1695 msgstr "Zachytit"
1696
1697 #: staff.circ.utils.reservation_capture
1698 msgid "%1$s has been captured for a reservation."
1699 msgstr "%1$s byl zachycen pro rezervaci."
1700
1701 #: staff.circ.utils.capture
1702 msgid "%1$s has been captured for a hold."
1703 msgstr "%1$s byl zachycen pro rezervaci."
1704
1705 #: staff.circ.utils.needs_cataloging
1706 msgid "%1$s needs to be cataloged."
1707 msgstr "%1$s potřebuje být zkatalogizován."
1708
1709 #: staff.circ.utils.copy_status.error
1710 msgid "FIXME -- this case \"%1$s\" is unhandled."
1711 msgstr "FIXME -- tento případ \"%1$s\" nebyl vyřízen."
1712
1713 #: staff.circ.utils.msg.ok
1714 msgctxt "staff.circ.utils.msg.ok"
1715 msgid "OK"
1716 msgstr "OK"
1717
1718 #: staff.circ.utils.route_to.destination
1719 msgid "Destination: %1$s."
1720 msgstr "Cíl: %1$s."
1721
1722 #: staff.circ.utils.route_to.no_address
1723 msgid "We do not have a holds address for this library."
1724 msgstr "Nemáme adresu této knihovny pro zasílání rezervací."
1725
1726 #: staff.circ.utils.route_to.no_address.error
1727 msgid "Unable to retrieve mailing address."
1728 msgstr "Nepodařilo se najít poštovní adresu."
1729
1730 #: staff.circ.utils.payload.author
1731 msgid "Author: %1$s"
1732 msgstr "Autor: %1$s"
1733
1734 #: staff.circ.utils.payload.in_transit
1735 msgid "%1$s is in transit."
1736 msgstr "%1$s je v přepravě."
1737
1738 #: staff.circ.utils.estimated_wait
1739 msgid "Estimated Wait Time"
1740 msgstr "Odhadovaná doba čekání"
1741
1742 #: staff.circ.utils.potential_copies
1743 msgid "Potential Copies "
1744 msgstr "Potenciální exempláře "
1745
1746 #: staff.circ.utils.queue_position
1747 msgid "Queue Position"
1748 msgstr "Pozice ve frontě"
1749
1750 #: staff.circ.utils.total_holds
1751 msgid "Total Number of Holds"
1752 msgstr "Celkový počet rezervací"
1753
1754 #: staff.circ.utils.find_acq_po.no_po
1755 msgid "Lineitem found (%1$s), but without purchase order"
1756 msgstr "Nalezena položka v akvizičních seznamech (%1$s), ale bez objednávky"
1757
1758 #: staff.circ.work_log_column.message
1759 msgctxt "staff.circ.work_log_column.message"
1760 msgid "Message"
1761 msgstr "Zpráva"
1762
1763 #: staff.circ.work_log_column.when
1764 msgid "When"
1765 msgstr "Kdy"
1766
1767 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
1768 #: staff.circ.work_log_checkout.message
1769 msgid "%1$s circulated %4$s to %3$s (%2$s)"
1770 msgstr "%1$s půjčil %4$s čtenáři %3$s (%2$s)"
1771
1772 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
1773 #: staff.circ.work_log_renew.message
1774 msgid "%1$s renewed %4$s for %3$s (%2$s)"
1775 msgstr "%1$s prodloužil %4$s čtenáři %3$s (%2$s)"
1776
1777 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1778 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit.message
1779 msgid ""
1780 "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in transit.  Route To = %5$s"
1781 msgstr ""
1782 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s vedoucí k přepravě. Směrovat do = %5$s"
1783
1784 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1785 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit_for_hold.message
1786 msgid ""
1787 "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in a hold-transit.  Route To = %5$s"
1788 msgstr ""
1789 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s vedoucí k přepravě rezervace.  Směrovat do "
1790 "= %5$s"
1791
1792 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1793 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.no_change.message
1794 msgid ""
1795 "%1$s attempted checkin of %4$s, but nothing happened.  Route To = %5$s"
1796 msgstr ""
1797 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, ale nic se nestalo. Směrovat do = %5$s"
1798
1799 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1800 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.error.message
1801 msgid ""
1802 "%1$s attempted checkin of %4$s, and an error occurred.  Route To = %5$s"
1803 msgstr ""
1804 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s a nastala chyba.  Směrovat do = %5$s"
1805
1806 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1807 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.success.message
1808 msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, which succeeded.  Route To = %5$s"
1809 msgstr "%1$s úspěšně vrátil(a) %4$s. Směrovat do = %5$s"
1810
1811 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1812 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.hold_shelf.message
1813 msgid ""
1814 "%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Holds Shelf.  "
1815 "Route To = %5$s"
1816 msgstr ""
1817 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, což nasměrovalo exemplář na Regál s "
1818 "rezervacemi.  Směrovat do = %5$s"
1819
1820 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1821 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.reservation_shelf.message
1822 msgid ""
1823 "%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Reservations "
1824 "Shelf.  Route To = %5$s"
1825 msgstr ""
1826 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, což směrovalo exemplář na Regál s "
1827 "rezervacemi.  Směrovat do = %5$s"
1828
1829 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1830 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.cataloging.message
1831 msgid ""
1832 "%1$s attempted checkin of %4$s, which is a pre-cat and was routed to "
1833 "Cataloging.  Route To = %5$s"
1834 msgstr ""
1835 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, což je předkatalogizovaný exemplář; je "
1836 "určen ke katalogizaci. Směrovat do = %5$s"
1837
1838 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1839 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.not_found.message
1840 msgid ""
1841 "%1$s attempted checkin of %4$s, which was not found, and so was routed to "
1842 "Cataloging.  Route To = %5$s"
1843 msgstr ""
1844 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, který nebyl nalezen, a proto byl předán "
1845 "ke katalogizaci.  Směrovat do = %5$s"
1846
1847 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Original Balance  5 - Voided Balance  6 - Payment Received  7 - Payment Applied
1848 #. # 8 - Change Given  9 - Credit Given  10 - New Balance  11 - Payment Type  12 - Note  13 - API call result
1849 #: staff.circ.work_log_payment_attempt.success.message
1850 msgid "%1$s received %6$s (%11$s) for %3$s (%2$s)."
1851 msgstr "%1$s přijal(a) %6$s (%11$s) za %3$s (%2$s)."
1852
1853 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Original Balance  5 - Voided Balance  6 - Payment Received  7 - Payment Applied
1854 #. # 8 - Change Given  9 - Credit Given  10 - New Balance  11 - Payment Type  12 - Note  13 - API call result
1855 #: staff.circ.work_log_payment_attempt.failure.message
1856 msgid ""
1857 "%1$s attempted receipt of %6$s (%11$s) for %3$s (%2$s), which failed for "
1858 "this reason: %13$s"
1859 msgstr ""
1860 "%1$s se pokusil(a) vytisknout potvrzení na %6$s (%11$s) pro %3$s (%2$s), což "
1861 "se nezdařilo z tohoto důvodu: %13$s"
1862
1863 #: staff.circ.checkin.hold_capture
1864 msgid "Hold Capture"
1865 msgstr "Zachycení rezervace"
1866
1867 #: staff.circ.checkin.check_in.tab
1868 msgid "Item Check In"
1869 msgstr "Vrácení exempláře"
1870
1871 #: staff.circ.renew.tab.label
1872 msgid "Renew Items"
1873 msgstr "Prodloužit výpůjčky"
1874
1875 #: staff.circ.checkin.error
1876 msgid "Check In Failed (in circ.util.checkin) (%1$s): "
1877 msgstr "Vrácení se nezdařilo (v circ.util.checkin) (%1$s): "
1878
1879 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
1880 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
1881 #: staff.circ.checkin.suggest_offline
1882 msgid ""
1883 "Check In Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
1884 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
1885 msgstr ""
1886 "Vrácení se nezdařilo. Pokud byste chtěli využít offline rozhraní, v horním "
1887 "menu zvolte Výpůjčky -> Offline rozhraní"
1888
1889 #: staff.circ.checkin.possible_dupe_scan
1890 msgid ""
1891 "Check In May Have Failed.  Possible double-scan of the barcode.  Use Item "
1892 "Status to confirm Check In and possible Hold capture."
1893 msgstr ""
1894 "Vrácení se pravděpodobně nezdařilo. Je možné, že čárový kód byl načten "
1895 "dvakrát.  Pro kontrolu vrácení exempláře a případných rezervací  použijte "
1896 "rozhraní pro status exempláře."
1897
1898 #: staff.circ.checkin.renew_failed.error
1899 msgid "Renew Failed for %1$s"
1900 msgstr "Prodloužení %1$s se nezdařilo"
1901
1902 #: staff.circ.checkin.renew_failed.override
1903 msgid "Override Renew Failure?"
1904 msgstr "Obejít chybu při prodloužení?"
1905
1906 #: staff.circ.renew.barcode
1907 msgctxt "staff.circ.renew.barcode"
1908 msgid "Barcode: %1$s"
1909 msgstr "Čárový kód: %1$s"
1910
1911 #: staff.circ.renew.barcode.status
1912 msgid "Barcode: %1$s Status: %2$s"
1913 msgstr "Čárový kód: %1$s Status: %2$s"
1914
1915 #: staff.circ.renew.barcode.msg
1916 msgid "Barcode: %1$s Message: %2$s"
1917 msgstr "Čárový kód: %1$s  Zpráva: %2$s"
1918
1919 #: staff.circ.renew.override.item_deposit_required.warning.barcode
1920 msgid ""
1921 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Deposit will be added to "
1922 "the patron's account if this action is overrided."
1923 msgstr ""
1924 "Pokud nyní zvolíte možnost Obejít, pro exemplář s čárovým kódem %1$s bude "
1925 "čtenáři naúčtován poplatek za Vklad za exemplář.."
1926
1927 #: staff.circ.renew.override.item_rental_fee_required.warning.barcode
1928 msgid ""
1929 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Rental Fee will be added "
1930 "to the patron's account if this action is overrided."
1931 msgstr ""
1932 "Pokud nyní zvolíte možnost Obejít, za exemplář s čárovým kódem %1$s bude "
1933 "čtenáři naúčtován poplatek za půjčení."
1934
1935 #: staff.circ.holds.activate.prompt
1936 msgid "Are you sure you would like to activate hold %1$s?"
1937 msgstr "Opravdu chcete aktivovat rezervaci %1$s?"
1938
1939 #: staff.circ.holds.activate.prompt.plural
1940 msgid "Are you sure you would like to activate holds %1$s?"
1941 msgstr "Opravdu chcete aktivovat rezervace %1$s?"
1942
1943 #: staff.circ.holds.suspend.prompt
1944 msgid "Are you sure you would like to suspend hold %1$s?"
1945 msgstr "Opravdu chcete pozastavit rezervaci %1$s?"
1946
1947 #: staff.circ.holds.suspend.prompt.plural
1948 msgid "Are you sure you would like to suspend holds %1$s?"
1949 msgstr "Opravdu chcete pozastavit rezervace %1$s?"
1950
1951 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt
1952 msgid ""
1953 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s.  "
1954 "This will also Suspend the hold."
1955 msgstr ""
1956 "Prosím zadejte datum aktivace (nebo v Odstranit zvolte nenastaveno) pro "
1957 "rezervace %1$s.  To také rezervaci pozastaví."
1958
1959 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt.plural
1960 msgid ""
1961 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s.  "
1962 "This will also Suspend the holds."
1963 msgstr ""
1964 "Prosím zadejte datum aktivace (nebo v Odstranit zvolte nenastaveno) pro "
1965 "rezervace %1$s. To také rezervace pozastaví."
1966
1967 #: staff.circ.holds.activation_date.dialog.description
1968 msgctxt "staff.circ.holds.activation_date.dialog.description"
1969 msgid "Activation Date"
1970 msgstr "Datum aktivace"
1971
1972 #: staff.circ.holds.request_date.prompt
1973 msgid ""
1974 "Please enter a new Request Date for hold %1$s.  WARNING: This effectively "
1975 "reorders the holds queue."
1976 msgstr ""
1977 "Zadejte nové datum požadavku na rezervaci %1$s.  VAROVÁNÍ: Ovlivní to pořadí "
1978 "ve frontě rezervací."
1979
1980 #: staff.circ.holds.request_date.prompt.plural
1981 msgid ""
1982 "Please enter a new Request Date for holds %1$s.  WARNING: This effectively "
1983 "reorders the holds queue."
1984 msgstr ""
1985 "Zadejte prosím nové datum požadavků na rezervace %1$s.  VAROVÁNÍ: Ovlivní to "
1986 "pořadí ve frontě rezervací."
1987
1988 #: staff.circ.holds.request_date.dialog.description
1989 msgctxt "staff.circ.holds.request_date.dialog.description"
1990 msgid "Request Date"
1991 msgstr "Datum požadavku"
1992
1993 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt
1994 msgid ""
1995 "Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s."
1996 msgstr ""
1997 "Prosím zadejte datum expirace (nebo v Odstranit zvolte nenastaveno) pro "
1998 "rezervaci %1$s."
1999
2000 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt.plural
2001 msgid ""
2002 "Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s."
2003 msgstr ""
2004 "Prosím zadejte datum expirace (nebo v Odstranit zvolte nenastaveno) pro "
2005 "rezervace %1$s."
2006
2007 #: staff.circ.holds.expire_time.dialog.description
2008 msgid "Expiration Date"
2009 msgstr "Datum expirace"
2010
2011 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt
2012 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for hold %1$s."
2013 msgstr ""
2014 "Prosím zadejte datum expirace rezervace %1$s na regále s rezervacemi."
2015
2016 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt.plural
2017 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for holds %1$s."
2018 msgstr ""
2019 "Prosím zadejte datum expirace rezervací %1$s na regále s rezervacemi."
2020
2021 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description
2022 msgctxt "staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description"
2023 msgid "Shelf Expire Time"
2024 msgstr "Expirace rezervací na regále s rezervacemi"
2025
2026 #: staff.circ.holds.modifying_holds
2027 msgid "Modifying Holds"
2028 msgstr "Úprava rezervací"
2029
2030 #: staff.circ.holds.modifying_holds.yes
2031 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.yes"
2032 msgid "Yes"
2033 msgstr "Ano"
2034
2035 #: staff.circ.holds.modifying_holds.no
2036 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.no"
2037 msgid "No"
2038 msgstr "Ne"
2039
2040 #: staff.circ.hold_update.hold_ids.failed
2041 msgid "Number of holds not updated: %1$s "
2042 msgstr "Počet neaktualizovaných rezervací: %1$s "
2043
2044 #: staff.circ.holds.already_activated
2045 msgid "Hold %1$s was already activated."
2046 msgstr "Rezervace %1$s již byla aktivována."
2047
2048 #: staff.circ.holds.already_activated.plural
2049 msgid "Holds %1$s were already activated."
2050 msgstr "Rezervace %1$s již byly aktivovány."
2051
2052 #: staff.circ.holds.already_suspended
2053 msgid "Hold %1$s was already suspended."
2054 msgstr "Rezervace %1$s již byla pozastavena."
2055
2056 #: staff.circ.holds.already_suspended.plural
2057 msgid "Holds %1$s were already suspended."
2058 msgstr "Rezervace %1$s již byly pozastaveny."
2059
2060 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_modified
2061 msgid "Holds not likely modified."
2062 msgstr "Rezervace pravděpodobně nebyly upraveny."
2063
2064 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_activated
2065 msgid "Holds not likely activated."
2066 msgstr "Rezervace pravděpodobně nebyly aktivovány."
2067
2068 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_suspended
2069 msgid "Holds not likely suspended."
2070 msgstr "Rezervace pravděpodobně nebyly pozastaveny."
2071
2072 #: staff.circ.holds.alt_view.label
2073 msgid "Detail View"
2074 msgstr "Detailní zobrazení"
2075
2076 #: staff.circ.holds.alt_view.accesskey
2077 msgctxt "staff.circ.holds.alt_view.accesskey"
2078 msgid "V"
2079 msgstr "V"
2080
2081 #: staff.circ.holds.list_view.label
2082 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.label"
2083 msgid "List View"
2084 msgstr "Zobrazení formou seznamu"
2085
2086 #: staff.circ.holds.list_view.accesskey
2087 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.accesskey"
2088 msgid "V"
2089 msgstr "V"
2090
2091 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.prompt
2092 msgid "Enter barcode for item missing pieces:"
2093 msgstr "Zadejte čárový kód pro exemplář s chybějícími částmi:"
2094
2095 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.title
2096 msgid "Missing Pieces"
2097 msgstr "Chybějící části"
2098
2099 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.error_alert
2100 msgid "No item with barcode \"%1$s\""
2101 msgstr "Exemplář s čárovým kódem \"%1$s\" neexistuje"
2102
2103 #: staff.circ.utils.transit.copy_status_message.label
2104 msgid "Transit Copy Status Message"
2105 msgstr "Zpráva o statusu exempláře v přesunu"
2106
2107 #: staff.circ.utils.transit.copy_status_message
2108 msgid "This item is in status %1$s, additional staff action may be required."
2109 msgstr ""
2110 "Tento exemplář má status  %1$s (může být vyžadována  akce personálu)."
2111
2112 #~ msgid "Transit not likely aborted."
2113 #~ msgstr "Přesun nebyl pravděpodobně zrušen."
2114
2115 #~ msgid "Abort Transit then Checkout"
2116 #~ msgstr "Zrušit přepravu, pak půjčit"
2117
2118 #~ msgid ""
2119 #~ "You must delete all the copies on the volume before you may delete the "
2120 #~ "volume itself."
2121 #~ msgstr ""
2122 #~ "Před smazáním celého svazku musíte smazat všechny exempláře ve svazku."
2123
2124 #~ msgid "Volumes deleted."
2125 #~ msgstr "Svazky smazány."
2126
2127 #~ msgid "Are you sure you would like to abort transits for copies: %1$s?"
2128 #~ msgstr "Jste si jisti, že chcete zrušit přepravy pro exempláře: %1$s?"
2129
2130 #~ msgid "Aborting Transits"
2131 #~ msgstr "Zrušení přeprav"
2132
2133 #~ msgid ""
2134 #~ "This item was no longer in transit at the time of the abort.  Perhaps this "
2135 #~ "happened from a stale display?"
2136 #~ msgstr ""
2137 #~ "Tento exemplář již v době zrušení nebyl v přepravě. Možná se to stalo z "
2138 #~ "důvodu neaktualizovaného zobrazení?"
2139
2140 #~ msgid "Hold Note(s)"
2141 #~ msgstr "Poznámka(y) o rezervaci"
2142
2143 #~ msgid "Mis-scan or non-cataloged item.  Checkout as a pre-cataloged item?"
2144 #~ msgstr ""
2145 #~ "Špatně načtený čárový kód nebo nezkatalogizovaný exemplář. Vypůjčit jako "
2146 #~ "předkatalogizovaný exemplář?"
2147
2148 #~ msgid "Are you sure sure you want to delete these items? %1$s"
2149 #~ msgstr "Opravdu chcete smazat tyto exempláře? %1$s"