7590344eedab811e9ba2a70a93e624d661cd8949
[Evergreen.git] / build / i18n / po / cat.properties / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2017-08-15 16:41-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2017-09-24 09:54+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2017-09-25 05:10+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 18463)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16 "X-Poedit-Language: Czech\n"
17 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
18
19 #: bib.no_marc
20 msgid "No MARC Record"
21 msgstr "Žádný záznam ve formátu MARC"
22
23 #: cat.barcode_for_item
24 msgid "The barcode for the item is %1$s"
25 msgstr "Čárový kód exempláře je %1$s"
26
27 #: cat.batch_operation_failed
28 msgid "The whole batch operation failed. %1$s"
29 msgstr "Celá dávková operace se nezdařila. %1$s"
30
31 #: cat.copy_buckets.tab
32 msgid "Copy Buckets"
33 msgstr "Skupiny exemplářů"
34
35 #: cat.total_bucket_items_in_bucket
36 msgid "Contains %1$s bucket items"
37 msgstr "Skupina obsahuje %1$s exempláře(ů)"
38
39 #: cat.results_returned
40 msgid "Returning %1$s hits"
41 msgstr "Odpovídá %1$s výsledků"
42
43 #: staff.cat.bib_brief.record_id
44 msgid "Database ID = %1$s"
45 msgstr "Databázové ID = %1$s"
46
47 #: staff.cat.bib_brief.deleted
48 msgid "(Deleted)"
49 msgstr "(Smazáno)"
50
51 #: staff.cat.bib_brief.inactive
52 msgid "(Inactive)"
53 msgstr "(Neaktivní)"
54
55 #: staff.cat.bib_brief.noncat
56 msgid "(Not Cataloged)"
57 msgstr "(Nekatalogizováno)"
58
59 #: staff.cat.bib_brief.noncat.alert
60 msgid "Item not cataloged."
61 msgstr "Exemplář není katalogizován"
62
63 #. # %1$s = Bib Record Database ID
64 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.tab_name
65 msgid "Manage Conjoined Items for Bib with DB ID %1$s"
66 msgstr "Spravovat spojené exempláře pro zázn. s databázovými ID  %1$s"
67
68 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.error
69 msgid "Error"
70 msgstr "Chyba"
71
72 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.success
73 msgid "Success"
74 msgstr "Akce se zdařila"
75
76 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.failed
77 msgid "Failed"
78 msgstr "Selhalo"
79
80 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.item_linked_to_bib
81 msgid "Item linked to bib"
82 msgstr "Exemplář připojen k bibliografickému záznamu"
83
84 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.item_native_to_bib
85 msgid "Item native to bib"
86 msgstr "Původní exemplář bibliografického záznamu"
87
88 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.peer_type_updated
89 msgid "Peer Type updated"
90 msgstr "Typ spojené jednotky aktualizován"
91
92 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.prompt.title
93 msgid "Change Peer Type"
94 msgstr "Změnit typ spojené jednotky"
95
96 #. # %1$s = Bib Record Database ID
97 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.prompt.confirm.unlink_item_from_bib.singular
98 msgid "Unlink selected item from Bib with DB ID %1$s"
99 msgstr "Odpojit vybraný exemplář ze zázn. DB ID %1$s"
100
101 #. # %1$s = Bib Record Database ID, %2$s = Number of selected items
102 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.prompt.confirm.unlink_item_from_bib.plural
103 msgid "Unlink %2$s selected items from Bib with DB ID %1$s"
104 msgstr "Odpojit %2$s vybraných exemplářů ze zázn. DB ID %1$s"
105
106 #: staff.cat.copy_browser.add_item.title
107 msgid "Add Item"
108 msgstr "Přidat exemplář"
109
110 #: staff.cat.copy_browser.add_item.error
111 msgid "copy browser -> add copies"
112 msgstr "prohlížeč exemplářů -> přidat exempláře"
113
114 #: staff.cat.copy_browser.add_items_bucket.error
115 msgid "copy browser -> add copies to bucket"
116 msgstr "prohlížeč exemplářů -> přidat exempláře do skupiny"
117
118 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.create_failed_silent
119 msgid "No response from server"
120 msgstr "Server neodpovídá"
121
122 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.create_failed
123 msgid ""
124 "Error from server: %1$d %2$s\n"
125 "%3$s\n"
126 "%4$s"
127 msgstr ""
128 "Chyba od serveru: %1$d %2$s\n"
129 "%3$s\n"
130 "%4$s"
131
132 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.newtab_failed
133 msgid "Could not open new tab"
134 msgstr "Nelze otevřít nový panel"
135
136 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.newtab_name
137 msgid "Resources"
138 msgstr "Zdroje"
139
140 #: staff.cat.copy_browser.replace_barcode.failed
141 msgid "Barcode %1$s not likely replaced."
142 msgstr "Čárový kód %1$s pravděpodobně nebyl změněn."
143
144 #: staff.cat.copy_browser.replace_barcode.error
145 msgid "copy browser -> replace barcode"
146 msgstr "prohlížeč exemplářů -> změnit čárový kód"
147
148 #: staff.cat.copy_browser.edit_items.error
149 msgid "Copy Browser -> Edit Items"
150 msgstr "prohlížeč exemplářů -> editovat exempláře"
151
152 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.confirm.plural
153 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s items?"
154 msgstr "Opravdu chcete smazat tyto %1$s exempláře?"
155
156 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.confirm
157 msgid "Are you sure you would like to delete this item?"
158 msgstr "Opravdu chcete smazat tento exemplář?"
159
160 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.title
161 msgid "Delete Items?"
162 msgstr "Smazat exempláře?"
163
164 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.delete
165 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.delete"
166 msgid "Delete"
167 msgstr "Smazat"
168
169 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel
170 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel"
171 msgid "Cancel"
172 msgstr "Zrušit"
173
174 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.override
175 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.override"
176 msgid "Override Delete Failure?"
177 msgstr "Obejít chybu při smazání?"
178
179 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.complete
180 msgid "Action complete."
181 msgstr "Akce dokončena."
182
183 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.error
184 msgid "copy browser -> delete items"
185 msgstr "prohlížeč exemplářů -> smazat exempláře"
186
187 #: staff.cat.copy_browser.print_spine.tab
188 msgctxt "staff.cat.copy_browser.print_spine.tab"
189 msgid "Spine Labels"
190 msgstr "Hřbetní štítky"
191
192 #: staff.cat.copy_browser.print_spine.error
193 msgid "copy browser -> Spine Labels"
194 msgstr "prohlížeč exemplářů -> hřbetní štítky"
195
196 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.permission_error
197 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
198 msgstr "Nemáte oprávnění k přidávání signatur do této knihovny."
199
200 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.title
201 msgid "Add Volume/Item"
202 msgstr "Přidat signaturu/exemplář"
203
204 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.error
205 msgid "copy browser -> add volumes"
206 msgstr "prohlížeč exemplářů -> přidat signatury"
207
208 #: staff.cat.edit_volume.permission_error
209 msgid "You do not have permission to edit the volume or volumes selected."
210 msgstr "Nemáte oprávnění k editaci sigantury  nebo vybraných signatur"
211
212 #: staff.cat.edit_volume.title
213 msgid "Volume"
214 msgstr "Signatura"
215
216 #: staff.cat.edit_volume.title.plural
217 msgctxt "staff.cat.edit_volume.title.plural"
218 msgid "Volumes"
219 msgstr "Signatury"
220
221 #: staff.cat.edit_volumes.override.confirm
222 msgid "Override volume re-labeling collision and merge the volumes?"
223 msgstr ""
224 "Obejít vzniklou kolizi při přeznačování  signatur a sloučit signatury?"
225
226 #: staff.cat.edit_volumes.label_exists.details
227 msgid "%1$s"
228 msgstr "%1$s"
229
230 #: staff.cat.edit_volume.exception
231 msgid "An error occurred while you were trying to edit these volumes."
232 msgstr "Při pokusu o úpravu signatury, došlo k chybě."
233
234 #: staff.cat.copy_browser.can_have_copies.false
235 msgid "Records from %1$s cannot have copies."
236 msgstr "Záznamy z %1$s nemohou mít exempláře"
237
238 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.prompt
239 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
240 msgstr "Opravdu chcete smazat tuto signaturu?"
241
242 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.prompt.plural
243 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s volumes?"
244 msgstr "Opravdu chcete smazat tyto %1$s signatury?"
245
246 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.title
247 msgid "Delete Volumes?"
248 msgstr "Smazat signatury?"
249
250 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete
251 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete"
252 msgid "Delete"
253 msgstr "Smazat"
254
255 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel
256 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel"
257 msgid "Cancel"
258 msgstr "Zrušit"
259
260 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.override
261 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.override"
262 msgid "Override Delete Failure?"
263 msgstr "Obejít chybu při mazání?"
264
265 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.copies_remain
266 msgid ""
267 "You must delete all the items on the volume before you may delete the volume "
268 "itself."
269 msgstr ""
270 "Před vymazáním signatury  musíte smazat všechny exempláře, které jsou k dané "
271 "signatuře připojeny."
272
273 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.copies_remain.confirm
274 msgid "Delete Volume and Items"
275 msgstr "Smazat sigantury  a exempláře"
276
277 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.copies_remain.cancel
278 msgid "Cancel Delete"
279 msgstr "Zrušit mazání"
280
281 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.exception
282 msgid "copy browser -> delete volumes"
283 msgstr "prohlížeč exemplářů -> smazat sigantury"
284
285 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.alert
286 msgid "Library + Record marked as Volume Transfer Destination"
287 msgstr "Knihovna + záznam byly označeny jako cíl přesunu signatury"
288
289 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.prompt
290 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
291 msgstr "Označte pouze jednu knihovnu jako cíl přesunu signatury"
292
293 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.title
294 msgctxt "staff.cat.copy_browser.mark_library.title"
295 msgid "Limit Selection"
296 msgstr "Omezit výběr"
297
298 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.alert
299 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
300 msgstr "Signatura byla označena  jako cíl přesunu exempláře"
301
302 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.prompt
303 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
304 msgstr "Označte pouze jednu signaturu jako cíl přesunu exempláře"
305
306 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.title
307 msgctxt "staff.cat.copy_browser.mark_volume.title"
308 msgid "Limit Selection"
309 msgstr "Omezit výběr"
310
311 #: staff.cat.copy_browser.transfer_volume.alert
312 msgid ""
313 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
314 "and then try this again."
315 msgstr ""
316 "Označte ve správě exemplářů knihovnu, která má být cílová, a poté zkuste "
317 "proces zopakovat."
318
319 #: staff.cat.copy_browser.transfer.prompt
320 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
321 msgstr "Přesunout sigantury  %1$s do knihovny %2$s v následujícím záznamu?"
322
323 #: staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label
324 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label"
325 msgid "Transfer"
326 msgstr "Přesunout"
327
328 #: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label
329 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label"
330 msgid "Cancel"
331 msgstr "Zrušit"
332
333 #: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey
334 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey"
335 msgid "C"
336 msgstr "C"
337
338 #: staff.cat.copy_browser.transfer.title
339 msgid "Volume Transfer"
340 msgstr "Přesun signatury"
341
342 #: staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete
343 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete"
344 msgid "Transfer Aborted"
345 msgstr "Přesun zrušen"
346
347 #: staff.cat.copy_browser.transfer.override.failure
348 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
349 msgstr "Obejít chybu v přesunu signatury?"
350
351 #: staff.cat.copy_browser.transfer.ineligible_destination
352 msgid "That destination cannot have volumes."
353 msgstr "Tento cíl nemůže mít signatury"
354
355 #: staff.cat.copy_browser.transfer.success
356 msgid "Volumes transferred."
357 msgstr "Signatury byly  přesunuty."
358
359 #: staff.cat.copy_browser.transfer.unexpected_error
360 msgid "All volumes not likely transferred."
361 msgstr "Pravděpodobně nebyly přesunuty všechny signatury"
362
363 #: staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume
364 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume"
365 msgid ""
366 "Please mark a volume as the destination from within holdings maintenance and "
367 "then try this again."
368 msgstr ""
369 "Prosím označte ve správě exemplářů signatur, která má být cílová, a poté "
370 "zkuste proces zopakovat."
371
372 #: staff.cat.copy_browser.transfer_items.unexpected_error
373 msgid "All copies not likely transferred."
374 msgstr "Pravděpodobně nebyly přesunuty všechny exempláře."
375
376 #: staff.cat.copy_browser.link_as_multi_bib.missing_bib
377 msgid ""
378 "Please Mark a bib record as a Target for Conjoined Items and try this again."
379 msgstr ""
380 "Označte prosím bibliografický záznam jako cíl spojených exemplářů a zkuste "
381 "to znovu."
382
383 #: staff.cat.copy_browser.missing_library
384 msgid "Missing library list."
385 msgstr "Chybí seznam knihoven."
386
387 #: staff.cat.copy_browser.consortial_copy_count.error
388 msgid "Error retrieving consortial copy count."
389 msgstr "Chyba při načítání počtu exemplářů v konsorciu."
390
391 #: staff.cat.copy_browser.list_init.tree_location
392 msgid "Location/Barcode"
393 msgstr "Umístění/čárový kód"
394
395 #: staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count
396 msgctxt "staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count"
397 msgid "Volumes"
398 msgstr "Signatury"
399
400 #: staff.cat.copy_browser.list_init.copy_count
401 msgid "Copies"
402 msgstr "Exempláře"
403
404 #: staff.cat.copy_browser.actions.error
405 msgid "Copy Browser Actions"
406 msgstr "Akce v prohlížeči exemplářů"
407
408 #: staff.cat.copy_browser.refresh_list.error
409 msgid "Problem refreshing the volume/copy tree."
410 msgstr "Problém při  aktualizací seznamu signatur/exemplářů."
411
412 #: staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete
413 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete"
414 msgid "Action completed."
415 msgstr "Akce dokončena."
416
417 #: staff.cat.copy_buckets.retrieve_row.error
418 msgid "Error retrieving details for item with copy id = %1$s"
419 msgstr "Chyba při načítání údajů o exempláři s ID = %1$s"
420
421 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket
422 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket"
423 msgid "Choose a bucket..."
424 msgstr "Vyberte skupinu"
425
426 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket
427 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket"
428 msgid "Retrieve shared bucket..."
429 msgstr "Načíst sdílenou skupinu ..."
430
431 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt
432 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt"
433 msgid "Enter bucket number:"
434 msgstr "Zadejte číslo skupiny:"
435
436 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.undefined
437 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.undefined"
438 msgid "Could not find a bucket with ID = %1$s"
439 msgstr "Skupina s ID = %1$s nebyla nalezena"
440
441 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.error
442 msgid "Error retrieving bucket.  Did you use a valid bucket id?"
443 msgstr "Při načítání skupiny došlo k chybě. Použili jste platné ID skupiny?"
444
445 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_batch_copy_delete.confirm
446 msgid "Are you sure you want to delete all items in bucket from catalog?"
447 msgstr "Opravdu chcete všechy položky ve skupině smazat z katalogu?"
448
449 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error
450 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error"
451 msgid "Addition likely failed."
452 msgstr "Přidávání pravděpodobně selhalo."
453
454 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error
455 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error"
456 msgid "Addition likely failed."
457 msgstr "Přidávání pravděpodobně selhalo."
458
459 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.error
460 msgid "Deletion likely failed."
461 msgstr "Smazání pravděpodobně selhalo."
462
463 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete
464 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete"
465 msgid "Action completed."
466 msgstr "Akce dokončena."
467
468 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm
469 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm"
470 msgid "Delete the bucket named %1$s?"
471 msgstr "Odstranit skupinu s názvem %1$s?"
472
473 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete
474 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete"
475 msgid "Action completed."
476 msgstr "Akce dokončena."
477
478 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.error
479 msgid "Bucket deletion likely failed."
480 msgstr "Smazaní skupiny se pravděpodobně nezdařilo."
481
482 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt
483 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt"
484 msgid "What would you like to name the bucket?"
485 msgstr "Zadejte jméno skupiny:"
486
487 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title
488 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title"
489 msgid "Bucket Creation"
490 msgstr "Vytvoření skupiny"
491
492 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists
493 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists"
494 msgid "You already have a bucket with that name."
495 msgstr "Skupinu s tímto názvem jste již vytvořili"
496
497 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.success
498 msgid "Bucket \"%1$s\" created."
499 msgstr "Skupina \"%1$s\" byla vytvořena."
500
501 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error
502 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error"
503 msgid "Bucket creation failed."
504 msgstr "Vytvoření skupiny se nezdařilo."
505
506 #: staff.cat.copy_buckets.batch.error
507 msgid "Batch Item Deletion"
508 msgstr "Dávkové smazání exemplářů"
509
510 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.no_volume
511 msgid ""
512 "Please mark a volume as the destination from within the copy browser and "
513 "then try this again."
514 msgstr ""
515 "Prosím označte v prohlížeči exemplářů signaturu, která má být cílový, a poté "
516 "zkuste proces zopakovat."
517
518 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.confirm
519 msgid ""
520 "Transfer the items in bucket \"%1$s\" from their original volumes to the "
521 "volume labelled \"%2$s\" for the library \"%3$s\" on the following record?"
522 msgstr ""
523 "Přesunout exempláře ve skupině  \"%1$s\"  z původních sigantur  do signatury "
524 " označené jako \"%2$s\" do knihovny \"%3$s\" v následujícím záznamu?"
525
526 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.error
527 msgid "Items not likely transferred."
528 msgstr "Exempláře pravděpodobně nebyly přesunuty."
529
530 #: staff.cat.copy_buckets.cmd_export_to_copy_status.error
531 msgid "Copy Status from Copy Buckets"
532 msgstr "Status exempláře ze skupiny exemplářů"
533
534 #: staff.cat.copy_buckets.prep_item_for_list.error
535 msgid "List building failed."
536 msgstr "Vytvoření seznamu selhalo."
537
538 #: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt
539 msgid "Copy this item into which bucket?"
540 msgstr "Do které skupiny se má exemplář zkopírovat?"
541
542 #: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural
543 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural"
544 msgid "Copy these %1$s items into which bucket?"
545 msgstr "Do které skupiny mají být exempláře %1$s zkopírovány?"
546
547 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt
548 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt"
549 msgid "What would you like to name the bucket?"
550 msgstr "Zadejte jméno skupiny:"
551
552 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title
553 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title"
554 msgid "Bucket Creation"
555 msgstr "Vytvoření skupiny"
556
557 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error
558 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error"
559 msgid "Bucket creation failed."
560 msgstr "Vytvoření skupiny se nezdařilo."
561
562 #: staff.cat.copy_buckets_quick.addition.error
563 msgid "Addition likely failed for bucket = %1$s and copy ID = %2$s."
564 msgstr ""
565 "Přidání exempláře s ID = %2$s do skupinys ID = %1$s pravděpodobně selhalo."
566
567 #: staff.cat.copy_editor.caption
568 msgid "Copy Editor"
569 msgstr "Editor exemplářů"
570
571 #: staff.cat.copy_editor.create_copies
572 msgid "Modify/Create Copies"
573 msgstr "Uložit/vytvořit exempláře"
574
575 #: staff.cat.copy_editor.create_copies.accesskey
576 msgid "M"
577 msgstr "M"
578
579 #: staff.cat.copy_editor.copy_notes
580 msgid "Copy Notes"
581 msgstr "Poznámky o exempláři"
582
583 #: staff.cat.copy_editor.status
584 msgid "Status"
585 msgstr "Status"
586
587 #: staff.cat.copy_editor.retrieve_templates.error
588 msgid "Error retrieving templates"
589 msgstr "Chyba při načítání šablon"
590
591 #: staff.cat.copy_editor.apply_templates.error
592 msgid "Error applying template"
593 msgstr "Chyba při užití šablony"
594
595 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.prompt
596 msgid "Enter template name:"
597 msgstr "Zadejte název šablony:"
598
599 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.title
600 msgid "Save As Template"
601 msgstr "Uložit jako šablonu"
602
603 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.success
604 msgid "Template \"%1$s\" saved."
605 msgstr "Šablona \"%1$s\" byla uložena."
606
607 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.error
608 msgid "Error saving template"
609 msgstr "Chyba při ukládání šablony"
610
611 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.confirm
612 msgid "Delete template \"%1$s\"?"
613 msgstr "Smazat šablonu \"%1$s\"?"
614
615 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.success
616 msgid "Template \"%1$s\" deleted."
617 msgstr "Šablona \"%1$s\" byla smazána."
618
619 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.error
620 msgid "Error deleting template"
621 msgstr "Chyba při smazání šablony"
622
623 #: staff.cat.copy_editor.export_templates.title
624 msgid "Save Templates File As"
625 msgstr "Uložit soubor se šablonami jako"
626
627 #: staff.cat.copy_editor.export_templates.error
628 msgid "Error exporting templates"
629 msgstr "Chyba při exportu šablon"
630
631 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.title
632 msgid "Import Templates File"
633 msgstr "Importovat soubor se šablonami"
634
635 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.prompt
636 msgid "Replace the existing template with the imported template?"
637 msgstr "Nahradit existující šablonu importovanou šablonou?"
638
639 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.title
640 msgid "Template %1$s already exists."
641 msgstr "Šablona %1$s již existuje"
642
643 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes
644 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes"
645 msgid "Yes"
646 msgstr "Ano"
647
648 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no
649 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no"
650 msgid "No"
651 msgstr "Ne"
652
653 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here
654 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here"
655 msgid "Click here"
656 msgstr "Klikněte sem"
657
658 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.prompt
659 msgid "Save all of these imported templates permanently to this account?"
660 msgstr "Trvale uložit všechny importované šablony na tento účet?"
661
662 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.title
663 msgid "Final warning"
664 msgstr "Poslední varování"
665
666 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes
667 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes"
668 msgid "Yes"
669 msgstr "Ano"
670
671 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no
672 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no"
673 msgid "No"
674 msgstr "Ne"
675
676 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here
677 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here"
678 msgid "Click here"
679 msgstr "Klikněte sem"
680
681 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.success
682 msgid "All templates saved."
683 msgstr "Všechny šablony uloženy."
684
685 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.error
686 msgid "Error saving templates"
687 msgstr "Chyba při ukládání šablon"
688
689 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.note
690 msgid ""
691 "Note: These imported templates will get saved along with any new template "
692 "you try to create, but if that does not happen, then these templates will "
693 "disappear with the next invocation of the item attribute editor."
694 msgstr ""
695 "Poznámka: Tyto importované šablony budou uloženy spolu s dalšími novými "
696 "šablonami, které vytvoříte. Pokud se tak nestane, šablony zmizí spolu s "
697 "příštím spuštěním editoru vlastností exemplářů."
698
699 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.error
700 msgid "Error importing templates"
701 msgstr "Chyba při importu šablon"
702
703 #: staff.cat.copy_editor.apply_unsafe_field
704 msgid ""
705 "Template tried to change field '%1$s', which is not allowed currently."
706 msgstr ""
707 "Prostřednictvím šablony došlo k pokusu změnit pole '%1$s', což  aktuálně "
708 "není povoleno."
709
710 #: staff.cat.copy_editor.apply_owning_lib.undefined_volume.error
711 msgid ""
712 "Error retrieving Volume information for copy %1$s.  The owning library for "
713 "this copy will not be changed."
714 msgstr ""
715 "Chyba při načítání informací o signatuře pro exemplář %1$s. Domovská "
716 "knihovna u tohoto exempláře nebude změněna."
717
718 #: staff.cat.copy_editor.apply_owning_lib.call_number.error
719 msgid ""
720 "Error changing owning library for copy %1$s.  The owning library for this "
721 "copy will not be changed."
722 msgstr ""
723 "Chyba při změně domovské knihovny exempláře %1$s. Domovská knihovna tohoto "
724 "exempláře nebude změněna."
725
726 #: staff.cat.copy_editor.copy_count
727 msgid "1 copy"
728 msgstr "1 exemplář"
729
730 #: staff.cat.copy_editor.copy_count.plural
731 msgid "%1$s copies"
732 msgstr "%1$s exemplářů"
733
734 #: staff.cat.copy_editor.apply.label
735 msgctxt "staff.cat.copy_editor.apply.label"
736 msgid "Apply"
737 msgstr "Použít"
738
739 #: staff.cat.copy_editor.apply.accesskey
740 msgctxt "staff.cat.copy_editor.apply.accesskey"
741 msgid "A"
742 msgstr "A"
743
744 #: staff.cat.copy_editor.cancel.label
745 msgctxt "staff.cat.copy_editor.cancel.label"
746 msgid "Cancel"
747 msgstr "Zrušit"
748
749 #: staff.cat.copy_editor.handle_update.error
750 msgid "copy update error:"
751 msgstr "chyba při aktualizaci exemplářů:"
752
753 #: staff.cat.copy_editor.add_stat_cat.error
754 msgid "Error adding statistical category to display definition"
755 msgstr "Chyba při přidávání statistické kategorie k definici zobrazení"
756
757 #: staff.cat.copy_editor.populate_stat_cat.error
758 msgid "Error populating statistical categories for display"
759 msgstr "Chyba při zveřejnění statistických kategorií pro zobrazení"
760
761 #: staff.cat.copy_editor.remove_stat_cat_entry
762 msgid "<Remove Stat Cat>"
763 msgstr "<Odstranit statistické kategorie>"
764
765 #: staff.cat.copy_editor.remove_age_based_hold_protection
766 msgid "<Remove Protection>"
767 msgstr "<Odstranit ochranu>"
768
769 #: staff.cat.copy_editor.remove_circulate_as_type
770 msgid "<Remove Circulate as Type>"
771 msgstr "<Odstranit Vypůjčit jako typ>"
772
773 #: staff.cat.copy_editor.remove_floating
774 msgid "<Remove Floating>"
775 msgstr "<Odebrat Pohyblivý>"
776
777 #: staff.cat.copy_editor.field.unset_or_null
778 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.unset_or_null"
779 msgid "<Unset>"
780 msgstr "<Nenastaveno>"
781
782 #: staff.cat.copy_editor.field.owning_library.label
783 msgid "Owning Lib : Call Number"
784 msgstr "Domovská knihovna : signatura"
785
786 #: staff.cat.copy_editor.field.creator.label
787 msgid "Creator"
788 msgstr "Vytvořil(a)"
789
790 #: staff.cat.copy_editor.field.last_editor.label
791 msgid "Last Editor"
792 msgstr "Naposledy editoval(a)"
793
794 #: staff.cat.copy_editor.field.barcode.label
795 msgid "Barcode"
796 msgstr "Čárový kód"
797
798 #: staff.cat.copy_editor.field.creation_date.label
799 msgid "Creation Date"
800 msgstr "Datum vytvoření"
801
802 #: staff.cat.copy_editor.field.active_date.label
803 msgid "Active Date"
804 msgstr "Datum aktivace"
805
806 #: staff.cat.copy_editor.field.last_edit_date.label
807 msgid "Last Edit Date"
808 msgstr "Datum poslední editace"
809
810 #: staff.cat.copy_editor.field.location.label
811 msgid "Location/Collection"
812 msgstr "Umístění/fond"
813
814 #: staff.cat.copy_editor.field.circulation_library.label
815 msgid "Circulation Library"
816 msgstr "Výpůjční knihovna"
817
818 #: staff.cat.copy_editor.field.copy_number.label
819 msgid "Copy Number"
820 msgstr "Číslo exempláře"
821
822 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.label
823 msgid "Circulate?"
824 msgstr "Půjčovat?"
825
826 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.yes_or_true
827 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.circulate.yes_or_true"
828 msgid "Yes"
829 msgstr "Ano"
830
831 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.no_or_false
832 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.circulate.no_or_false"
833 msgid "No"
834 msgstr "Ne"
835
836 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.label
837 msgid "Holdable?"
838 msgstr "Možno rezervovat?"
839
840 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.yes_or_true
841 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.holdable.yes_or_true"
842 msgid "Yes"
843 msgstr "Ano"
844
845 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.no_or_false
846 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.holdable.no_or_false"
847 msgid "No"
848 msgstr "Ne"
849
850 #: staff.cat.copy_editor.field.floating.label
851 msgid "Floating?"
852 msgstr "Pohyblivý exemplář?"
853
854 #: staff.cat.copy_editor.field.age_based_hold_protection.label
855 msgid "Age-based Hold Protection"
856 msgstr "Dočasná ochrana před rezervacemi"
857
858 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.label
859 msgid "Loan Duration"
860 msgstr "Délka výpůjčky"
861
862 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.short
863 msgid "Short"
864 msgstr "Krátká"
865
866 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.normal
867 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.normal"
868 msgid "Normal"
869 msgstr "Běžná"
870
871 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.extended
872 msgid "Long"
873 msgstr "Dlouhá"
874
875 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.label
876 msgid "Fine Level"
877 msgstr "Úroveň pokuty"
878
879 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.low
880 msgid "Low"
881 msgstr "Nízká"
882
883 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.normal
884 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.fine_level.normal"
885 msgid "Normal"
886 msgstr "Běžná"
887
888 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.high
889 msgid "High"
890 msgstr "Vysoká"
891
892 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate_as_type.label
893 msgid "Circulate as Type"
894 msgstr "Půjčovat jako typ"
895
896 #: staff.cat.copy_editor.field.circulation_modifier.label
897 msgid "Circulation Modifier"
898 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
899
900 #: staff.cat.copy_editor.field.alert_message.label
901 msgid "Alert Message"
902 msgstr "Upozornění"
903
904 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.label
905 msgid "Deposit?"
906 msgstr "Vklad?"
907
908 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.yes_or_true
909 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.deposit.yes_or_true"
910 msgid "Yes"
911 msgstr "Ano"
912
913 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.no_or_false
914 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.deposit.no_or_false"
915 msgid "No"
916 msgstr "Ne"
917
918 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit_amount.label
919 msgid "Deposit Amount"
920 msgstr "Výše vkladu"
921
922 #: staff.cat.copy_editor.field.price.label
923 msgid "Price"
924 msgstr "Cena"
925
926 #: staff.cat.copy_editor.field.cost.label
927 msgid "Acquisition Cost"
928 msgstr "Akviziční cena"
929
930 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.label
931 msgid "OPAC Visible?"
932 msgstr "Zobrazit v OPACu?"
933
934 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.yes_or_true
935 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.yes_or_true"
936 msgid "Yes"
937 msgstr "Ano"
938
939 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.no_or_false
940 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.no_or_false"
941 msgid "No"
942 msgstr "Ne"
943
944 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.label
945 msgid "Reference?"
946 msgstr "Příruční knihovna?"
947
948 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.yes_or_true
949 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.reference.yes_or_true"
950 msgid "Yes"
951 msgstr "Ano"
952
953 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.no_or_false
954 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.reference.no_or_false"
955 msgid "No"
956 msgstr "Ne"
957
958 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.label
959 msgid "Quality"
960 msgstr "Kvalita"
961
962 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.yes_or_true
963 msgid "Good"
964 msgstr "Dobrá"
965
966 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.no_or_false
967 msgid "Mediocre"
968 msgstr "Průměrná"
969
970 #: staff.cat.copy_notes.render_notes.label
971 msgid "Add New Note"
972 msgstr "Přidat novou poznámku"
973
974 #: staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey
975 msgctxt "staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey"
976 msgid "A"
977 msgstr "A"
978
979 #: staff.cat.copy_notes.widgets_apply.note_id
980 msgid "Note ID:"
981 msgstr "ID poznámky:"
982
983 #: staff.cat.copy_notes.widgets_apply.creator_id
984 msgid "Creator ID:"
985 msgstr "ID tvůrce:"
986
987 #: staff.cat.copy_notes.widgets.public
988 msgid "Public"
989 msgstr "Veřejné"
990
991 #: staff.cat.copy_notes.widgets.private
992 msgid "Private"
993 msgstr "Soukromé"
994
995 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.label
996 msgid "Delete This Note"
997 msgstr "Smazat tuto poznámku"
998
999 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.msg
1000 msgid "Delete the note titled \"%1$s\" created on %2$s?"
1001 msgstr "Vymazat poznámku \"%1$s\" vytvořenou %2$s?"
1002
1003 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.title
1004 msgid "Delete Note"
1005 msgstr "Smazat poznámku"
1006
1007 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes
1008 msgctxt "staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes"
1009 msgid "Yes"
1010 msgstr "Ano"
1011
1012 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no
1013 msgctxt "staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no"
1014 msgid "No"
1015 msgstr "Ne"
1016
1017 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.success
1018 msgid "Note deleted."
1019 msgstr "Poznámka smazána."
1020
1021 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.close_window
1022 msgid "Close Window"
1023 msgstr "Zavřít okno"
1024
1025 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.close_window.accesskey
1026 msgid "W"
1027 msgstr "W"
1028
1029 #: staff.cat.copy_notes.new_note.label
1030 msgid "New Note"
1031 msgstr "Nová poznámka"
1032
1033 #: staff.cat.copy_notes.new_note.public
1034 msgid "Public?"
1035 msgstr "Veřejná?"
1036
1037 #: staff.cat.copy_notes.new_note.title
1038 msgid "Title"
1039 msgstr "Název"
1040
1041 #: staff.cat.copy_notes.new_note.note
1042 msgid "Note"
1043 msgstr "Poznámka"
1044
1045 #: staff.cat.copy_notes.new_note.initials
1046 msgid "Initials"
1047 msgstr "Iniciály"
1048
1049 #: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label
1050 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label"
1051 msgid "Cancel"
1052 msgstr "Zrušit"
1053
1054 #: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey
1055 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey"
1056 msgid "C"
1057 msgstr "C"
1058
1059 #: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.label
1060 msgid "Add Note"
1061 msgstr "Přidat poznámku"
1062
1063 #: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey
1064 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey"
1065 msgid "A"
1066 msgstr "A"
1067
1068 #: staff.cat.copy_notes.new_note.error
1069 msgid "The note was not likely created."
1070 msgstr "Poznámka pravděpodobně nebyla vytvořena."
1071
1072 #: staff.cat.copy_summary.copy_id
1073 msgid "Copy ID = %1$s"
1074 msgstr "ID exempláře = %1$s"
1075
1076 #: staff.cat.copy_summary.total_circs.label
1077 msgid "Total Circs"
1078 msgstr "Celkový počet výpůjček"
1079
1080 #: staff.cat.copy_summary.yes
1081 msgctxt "staff.cat.copy_summary.yes"
1082 msgid "Yes"
1083 msgstr "Ano"
1084
1085 #: staff.cat.copy_summary.no
1086 msgctxt "staff.cat.copy_summary.no"
1087 msgid "No"
1088 msgstr "Ne"
1089
1090 #: staff.cat.copy_summary.unset
1091 msgctxt "staff.cat.copy_summary.unset"
1092 msgid "<Unset>"
1093 msgstr "<Nenastaveno>"
1094
1095 #: staff.cat.copy_summary.not_cataloged
1096 msgid "Not Cataloged"
1097 msgstr "Nezkatalogizováno"
1098
1099 #: staff.cat.marcedit.authority_see_also
1100 msgid "See also: %1$s"
1101 msgstr "Viz též: %1$s"
1102
1103 #: staff.cat.marcedit.authority_see_from
1104 msgid "See from: %1$s"
1105 msgstr "Viz: %1$s"
1106
1107 #: staff.cat.marcedit.help.add_row
1108 msgid "Add Row: CTRL+Enter"
1109 msgstr "Přidat řádek níže: CTRL+Enter"
1110
1111 #: staff.cat.marcedit.help.insert_row
1112 msgid "Insert Row: CTRL+Shift+Enter"
1113 msgstr "Vložit řádek výše: CTRL+Shift+Enter"
1114
1115 #: staff.cat.marcedit.help.copy_row_up
1116 msgid "Copy Current Row Above: CTRL+Up"
1117 msgstr "Kopírovat aktuální řádek výše: CTRL+↑"
1118
1119 #: staff.cat.marcedit.help.copy_row_down
1120 msgid "Copy Current Row Below: CTRL+Down"
1121 msgstr "Kopírovat aktuální řádek níže: CTRL+↓"
1122
1123 #: staff.cat.marcedit.help.add_subfield
1124 msgid "Add Subfield: CTRL+D (CTRL+I on Mac OS X)"
1125 msgstr "Přidat podpole: CTRL+D (CTRL+I na Mac OS X)"
1126
1127 #: staff.cat.marcedit.help.remove_row
1128 msgid "Remove Row: CTRL+Del"
1129 msgstr "Odstranit řádek: CTRL+Del"
1130
1131 #: staff.cat.marcedit.help.remove_subfield
1132 msgid "Remove Subfield: SHIFT+Del"
1133 msgstr "Odstranit podpole: SHIFT+Del"
1134
1135 #: staff.cat.marcedit.help.replace_006
1136 msgid "Create/Replace 006: CTRL+F6"
1137 msgstr "Vytvořit/nahradit 006: CTRL+F6"
1138
1139 #: staff.cat.marcedit.help.replace_007
1140 msgid "Create/Replace 007: CTRL+F7"
1141 msgstr "Vytvořit/nahradit 007: CTRL+F7"
1142
1143 #: staff.cat.marcedit.help.replace_008
1144 msgid "Create/Replace 008: CTRL+F8"
1145 msgstr "Vytvořit/nahradit 008: CTRL+F8"
1146
1147 #: staff.cat.marcedit.save.label
1148 msgid "Save Record"
1149 msgstr "Uložit záznam"
1150
1151 #: staff.cat.marcedit.marcTag.LDR.label
1152 msgid "MARC Leader"
1153 msgstr "Návěští MARC"
1154
1155 #: staff.cat.marcedit.add_row.label
1156 msgid "Add Row"
1157 msgstr "Přidat řádek"
1158
1159 #: staff.cat.marcedit.insert_row.label
1160 msgid "Insert Row"
1161 msgstr "Vložit řádek"
1162
1163 #: staff.cat.marcedit.remove_row.label
1164 msgid "Remove Row"
1165 msgstr "Odstranit řádek"
1166
1167 #: staff.cat.marcedit.replace_006.label
1168 msgid "Add/Replace 006"
1169 msgstr "Přidat/nahradit 006"
1170
1171 #: staff.cat.marcedit.replace_007.label
1172 msgid "Add/Replace 007"
1173 msgstr "Přidat/nahradit 007"
1174
1175 #: staff.cat.marcedit.replace_008.label
1176 msgid "Add/Replace 008"
1177 msgstr "Přidat/změnit 008"
1178
1179 #: staff.cat.marcedit.not_authority_field.label
1180 msgid "Not a controlled subfield"
1181 msgstr "Nejedná se o kontrolované  podpole"
1182
1183 #: staff.cat.marcedit.apply_full.label
1184 msgid "Apply Full Authority (1XX)"
1185 msgstr "Použít úplnou autoritu (1XX)"
1186
1187 #: staff.cat.marcedit.apply_selected.label
1188 msgid "Apply Selected"
1189 msgstr "Použít vybrané"
1190
1191 #: staff.cat.marcedit.no_authority_match.label
1192 msgid "No matching authority records found"
1193 msgstr "Nebyl nalezen odpovídající autoritní záznam"
1194
1195 #: staff.cat.marcedit.next_page.label
1196 msgid "Next page"
1197 msgstr "Další stránka"
1198
1199 #: staff.cat.marcedit.previous_page.label
1200 msgid "Previous page"
1201 msgstr "Předchozí stránka"
1202
1203 #: staff.cat.marcedit.create_authority.label
1204 msgid "Create New Authority from this Field"
1205 msgstr "Vytvořit z tohoto pole novou autoritu"
1206
1207 #: staff.cat.marcedit.create_authority_now.label
1208 msgid "Create Immediately"
1209 msgstr "Vytvořit okamžitě"
1210
1211 #: staff.cat.marcedit.create_authority_success.label
1212 msgid "Created new authority record"
1213 msgstr "Vytvořit nový autoritní záznam"
1214
1215 #: staff.cat.marcedit.create_authority_edit.label
1216 msgid "Create and Edit..."
1217 msgstr "Vytvořit a editovat..."
1218
1219 #: staff.cat.marc_new.tab_name
1220 msgid "MARC Template"
1221 msgstr "Šablona MARC"
1222
1223 #: staff.cat.marc_new.create_record.label
1224 msgid "Create Record"
1225 msgstr "Vytvořit záznam"
1226
1227 #: staff.cat.marc_new.system_local.label
1228 msgid "System Local"
1229 msgstr "Lokální systém"
1230
1231 #: staff.cat.marc_new.retrieving.label
1232 msgctxt "staff.cat.marc_new.retrieving.label"
1233 msgid "Retrieving title..."
1234 msgstr "Načítání záznamu..."
1235
1236 #: staff.cat.marc_new.creating_record.error
1237 msgid "Error creating MARC record."
1238 msgstr "Chyba při vytváření záznamu MARC."
1239
1240 #: staff.cat.marc_new.loading_template.error
1241 msgid "Error loading MARC template: %1$s"
1242 msgstr "Chyba při nahrávání šablony MARC: %1$s"
1243
1244 #: staff.cat.marc_new.set_default.error
1245 msgid "Error setting default MARC template: %1$s"
1246 msgstr "při pokusu nastavit šablonu MARC %1$s došlo k chybě"
1247
1248 #: staff.cat.marc_new.set_default.success
1249 msgid "Default template set to %1$s"
1250 msgstr "Standardní šablona byla nastavena na  %1$s"
1251
1252 #: staff.cat.opac.set_marc_edit.alert
1253 msgid "Record successfully saved."
1254 msgstr "Záznam byl úspěšně uložen."
1255
1256 #: staff.cat.opac.set_marc_edit.std_unexpected_error
1257 msgid "Record not likely updated."
1258 msgstr "Záznam nebyl pravděpodobně aktualizován."
1259
1260 #: staff.cat.opac.refresh.function_not_implemented.alert
1261 msgid "Not yet implemented.  Work around: Choose Duplicate in New Tab option"
1262 msgstr ""
1263 "Zatím neimplementováno. Možnost: Zvolte Duplikovat v nabidce Nový panel"
1264
1265 #: staff.cat.opac.set_tab_name
1266 msgid "Record DB ID: %1$s"
1267 msgstr "Záznam s DB ID: %1$s"
1268
1269 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.destination_needed.label
1270 msgid "Need to mark a record as a Title Hold Transfer Destination first."
1271 msgstr "Nejprve je potřeba označit záznam jako cíl přesunu rezervace"
1272
1273 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.success.label
1274 msgid "All holds not available for pickup have been transferred."
1275 msgstr "Všechny rezervace nedostupné pro vyzvednutí byly přesunuty"
1276
1277 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.failure.label
1278 msgid "Holds not transferred."
1279 msgstr "Rezervace nebyly přesunuty."
1280
1281 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.many_bibs.warning
1282 msgid ""
1283 "WARNING: Move selected holds from multiple bibs to single targeted bib?"
1284 msgstr ""
1285 "VAROVÁNÍ: Přesunout vybrané rezervace z několika bibliografických záznamů do "
1286 "jednoho cílového záznamu?"
1287
1288 #: staff.cat.record_buckets.tab_name
1289 msgid "Record Buckets"
1290 msgstr "Skupiny záznamů"
1291
1292 #: staff.cat.record_buckets.save_file_as
1293 msgid "Save File As"
1294 msgstr "Uložit soubor jako"
1295
1296 #: staff.cat.record_buckets.export_records.alert
1297 msgid "File not downloaded."
1298 msgstr "Soubor nebyl stažen."
1299
1300 #: staff.cat.record_buckets.export_records.std_unexpected_error
1301 msgid "Records could not be exported."
1302 msgstr "Záznamy nemohly být exportovány."
1303
1304 #: staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert
1305 msgctxt "staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert"
1306 msgid "Action completed."
1307 msgstr "Akce dokončena."
1308
1309 #: staff.cat.record_buckets.retrieve_row.std_unexpected_error
1310 msgid "Error retrieving mvr for record with ID = %1$s"
1311 msgstr ""
1312 "Chyba načítání metabibliografického virtuálního záznamu pro záznam ID =  %1$s"
1313
1314 #: staff.cat.record_buckets.buckets.std_unexpected_error
1315 msgid "Could not retrieve your buckets."
1316 msgstr "Nebylo možné načíst vaše skupiny"
1317
1318 #: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1
1319 msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1"
1320 msgid "Choose a bucket..."
1321 msgstr "Vyberte skupinu"
1322
1323 #: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2
1324 msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2"
1325 msgid "Retrieve shared bucket..."
1326 msgstr "Načíst sdílenou skupinu ..."
1327
1328 #: staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id
1329 msgctxt "staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id"
1330 msgid "Enter bucket number:"
1331 msgstr "Zadejte číslo skupiny:"
1332
1333 #: staff.cat.record_buckets.change_bucket.error
1334 msgid "Error retrieving bucket.  Did you use a valid bucket ID?"
1335 msgstr "Chyba při načítání skupiny. Zadali jste platné ID skupiny?"
1336
1337 #: staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named
1338 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named"
1339 msgid "Delete the bucket named %1$s?"
1340 msgstr "Odstranit skupinu s názvem %1$s?"
1341
1342 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt
1343 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt"
1344 msgid "What would you like to name the bucket?"
1345 msgstr "Zadejte jméno skupiny:"
1346
1347 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title
1348 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title"
1349 msgid "Bucket Creation"
1350 msgstr "Vytvoření skupiny"
1351
1352 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert
1353 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert"
1354 msgid "You already have a bucket with that name."
1355 msgstr "Skupinu s tímto názvem jste již vytvořili"
1356
1357 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_created
1358 msgid "Bucket %1$s created."
1359 msgstr "Skupina %1$s byla vytvořena."
1360
1361 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.fancy_prompt_title
1362 msgid "Record Merging"
1363 msgstr "Sloučení záznamů"
1364
1365 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.catch.std_unex_err
1366 msgid "Records were not likely merged."
1367 msgstr "Záznamy pravděpodobně nebyly sloučeny."
1368
1369 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.xml1
1370 msgid "Delete these records?"
1371 msgstr "Smazat tyto záznamy?"
1372
1373 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label
1374 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label"
1375 msgid "Delete"
1376 msgstr "Smazat"
1377
1378 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label
1379 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label"
1380 msgid "Cancel"
1381 msgstr "Zrušit"
1382
1383 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey
1384 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey"
1385 msgid "C"
1386 msgstr "C"
1387
1388 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.xml2
1389 msgid "Record? # %1$s"
1390 msgstr "Záznam? # %1$s"
1391
1392 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.fancy_prompt_title
1393 msgid "Record Purging"
1394 msgstr "Čištění záznamů"
1395
1396 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.fancy_prompt.alert
1397 msgid "Delete Aborted"
1398 msgstr "Odstranění zrušeno"
1399
1400 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.s1
1401 msgid "Error deleting these records:\n"
1402 msgstr "Chyba mazání těchto záznamů:\n"
1403
1404 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.s2
1405 msgid "Record #%1$s : %2$s  : %3$s\n"
1406 msgstr "Záznam #%1$s : %2$s  : %3$s\n"
1407
1408 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.delete_success.alert
1409 msgid "Records deleted."
1410 msgstr "Záznamy smazány."
1411
1412 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.catch.std_unex_err
1413 msgid "Records were not likely deleted."
1414 msgstr "Záznamy pravděpodobně nebyly smazány."
1415
1416 #: staff.cat.record_buckets.cmd_broken.alert
1417 msgid "Not Yet Implemented"
1418 msgstr "Zatím neimplementováno"
1419
1420 #: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name
1421 msgctxt "staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name"
1422 msgid "Retrieving title..."
1423 msgstr "Načítání záznamu..."
1424
1425 #: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.catch.std_unex_err
1426 msgid "Showing in OPAC"
1427 msgstr "Zobrazení v OPACu"
1428
1429 #: staff.cat.record_buckets.submit.query_status
1430 msgctxt "staff.cat.record_buckets.submit.query_status"
1431 msgid "Searching..."
1432 msgstr "Vyhledávání..."
1433
1434 #: staff.cat.record_buckets.prep_record_for_list.std_unex_err
1435 msgid "Could not retrieve this record: %1$s"
1436 msgstr "Nebylo možné načíst záznam: %1$s"
1437
1438 #: staff.cat.record_buckets_quick.copy_one_record
1439 msgid "Copy this record into which bucket?"
1440 msgstr "Do které skupiny má být záznam zkopírován?"
1441
1442 #: staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records
1443 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records"
1444 msgid "Copy these %1$s items into which bucket?"
1445 msgstr "Do které skupiny mají být exempláře %1$s zkopírovány?"
1446
1447 # nutný kontext
1448 #: staff.cat.record_buckets_quick.initing_record_buckets_quick_xul
1449 msgid "Trying to init record_buckets_quick.xul"
1450 msgstr "Zavádí se record_buckets_quick.xul"
1451
1452 #: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket
1453 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket"
1454 msgid "What would you like to name the bucket?"
1455 msgstr "Zadejte jméno skupiny:"
1456
1457 #: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title
1458 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title"
1459 msgid "Bucket Creation"
1460 msgstr "Vytvoření skupiny"
1461
1462 #: staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure
1463 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure"
1464 msgid "Bucket creation failed."
1465 msgstr "Vytvoření skupiny se nezdařilo."
1466
1467 #: staff.cat.record_buckets_quick.add_to_bucket.addition_failed
1468 msgid "Addition likely failed for bucket = %1$s and record ID = %2$s"
1469 msgstr ""
1470 "Přidání záznamu ID = %2$s do skupiny  ID = %1$s se pravděpodobně nezdařilo"
1471
1472 #: staff.cat.record_buckets.menulist.change_bucket.undefined
1473 msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist.change_bucket.undefined"
1474 msgid "Could not find a bucket with ID = %1$s"
1475 msgstr "Skupina s ID = %1$s nebyla nalezena"
1476
1477 #: staff.cat.spine_labels.copy
1478 msgid "copy"
1479 msgstr "exemplář"
1480
1481 #: staff.cat.spine_labels.copies
1482 msgid "copies"
1483 msgstr "exempláře"
1484
1485 #: staff.cat.spine_labels.generate.std_unexpeceted_err
1486 msgid "Generate"
1487 msgstr "Vygenerovat"
1488
1489 #: staff.cat.spine_labels.preview.title
1490 msgctxt "staff.cat.spine_labels.preview.title"
1491 msgid "Spine Labels"
1492 msgstr "Hřbetní štítky"
1493
1494 #: staff.cat.spine_labels.preview.std_unexpected_err
1495 msgid "Preview and Print"
1496 msgstr "Náhled a tisk"
1497
1498 #: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.prompt
1499 msgid "Enter original barcode for the copy:"
1500 msgstr "Vložit původní čárový kód exempláře:"
1501
1502 #: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title
1503 msgctxt "staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title"
1504 msgid "Replace Barcode"
1505 msgstr "Změnit čárový kód"
1506
1507 #: staff.cat.util.replace_barcode.error_alert
1508 msgid "We were unable to retrieve an item with barcode \"%1$s\"."
1509 msgstr "Exemplář s čárovým kódem \"%1$s\" nebyl nalezen."
1510
1511 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.prompt
1512 msgid "Enter the replacement barcode for the copy:"
1513 msgstr "Zadejte nový čárový kód exempláře:"
1514
1515 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title
1516 msgctxt "staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title"
1517 msgid "Replace Barcode"
1518 msgstr "Změnit čárový kód"
1519
1520 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc.failed
1521 msgid "Rename aborted.  Blank barcodes are not allowed."
1522 msgstr "Nebylo možné změnit název. Prázdné čárové kódy nejsou povoleny."
1523
1524 #: staff.cat.util.replace_barcode.testing_error
1525 msgid "Error testing replacement barcode \"%1$s\"."
1526 msgstr "Chyba při  testu změny čárového kódu \"%1$s\"."
1527
1528 #: staff.cat.util.replace_barcode.insufficient_permission_for_rename
1529 msgid "Rename aborted.  Insufficient permission."
1530 msgstr "Nebylo možné změnit název. Nemáte dostatečné oprávnění."
1531
1532 #: staff.cat.util.replace_barcode.item_rename_error
1533 msgid "Error renaming item."
1534 msgstr "Chyba při změně položky."
1535
1536 #: staff.cat.util.replace_barcode.rename_error
1537 msgid "Rename did not likely occur."
1538 msgstr "Přejmenování se pravděpodobně nezdařilo."
1539
1540 #: staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert
1541 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert"
1542 msgid ""
1543 "Please mark a volume as the destination from within holdings maintenance and "
1544 "then try this again."
1545 msgstr ""
1546 "Označte ve správě exemplářů signaturu,  která má být cílová, a poté zkuste "
1547 "proces zopakovat."
1548
1549 #: staff.cat.util.transfer_copies.params_message
1550 msgid ""
1551 "Transfer items from their original volumes to %1$s's volume labelled %2$s on "
1552 "the following record (and change their circulation libs to match)?"
1553 msgstr ""
1554 "Chcete přesunout exempláře z jejich původních signatur  do signatur %1$s's "
1555 "označených %2$s v následujícím záznamu (a změnit adekvátně jejich výpůjční "
1556 "knihovny)?"
1557
1558 #: staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label
1559 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label"
1560 msgid "Transfer"
1561 msgstr "Přesunout"
1562
1563 #: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label
1564 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label"
1565 msgid "Cancel"
1566 msgstr "Zrušit"
1567
1568 #: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey
1569 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey"
1570 msgid "C"
1571 msgstr "C"
1572
1573 #: staff.cat.util.transfer_copies.window_title
1574 msgid "Item Transfer"
1575 msgstr "Přesun exempláře"
1576
1577 #: staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer
1578 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer"
1579 msgid "Transfer Aborted"
1580 msgstr "Přesun zrušen"
1581
1582 #: staff.cat.util.transfer_copies.override_transfer_failure
1583 msgid "Override Transfer Failure?"
1584 msgstr "Obejít chybu  při přesunu?"
1585
1586 #: staff.cat.util.transfer_copies.successful_transfer
1587 msgid "Items transferred."
1588 msgstr "Exempláře přesunuty."
1589
1590 #: staff.cat.util.transfer_copies.transfer_error
1591 msgid "All items not likely transferred."
1592 msgstr "Pravděpodobně se nezdařilo přesunout všechny exempláře."
1593
1594 #: staff.cat.util.spine_editor.tab_name
1595 msgctxt "staff.cat.util.spine_editor.tab_name"
1596 msgid "Spine Labels"
1597 msgstr "Hřbetní štítky"
1598
1599 #: staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error
1600 msgctxt "staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error"
1601 msgid "Spine Labels"
1602 msgstr "Hřbetní štítky"
1603
1604 #: staff.cat.util.show_in_opac.unknown_barcode
1605 msgid "%1$s is not cataloged"
1606 msgstr "%1$s nebyl zkatalogizován"
1607
1608 #: staff.cat.util.show_in_opac.catalog_error_for_doc_id
1609 msgid "Error opening catalog for document ID = %1$s"
1610 msgstr "Chyba při otevírání katalogu pro dokument ID = %1$s"
1611
1612 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_in_title
1613 msgid "Batch "
1614 msgstr "Dávka "
1615
1616 #: staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title
1617 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title"
1618 msgid "Edit"
1619 msgstr "Upravit"
1620
1621 #: staff.cat.util.copy_editor.view_in_title
1622 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.view_in_title"
1623 msgid "View"
1624 msgstr "Zobrazit"
1625
1626 #: staff.cat.util.copy_editor.copy_attributes_in_title
1627 msgid "Copy Attributes"
1628 msgstr "Vlastnosti exempláře"
1629
1630 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_edit
1631 msgid "Batch Edit"
1632 msgstr "Dávková editace"
1633
1634 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_view
1635 msgid "Batch View"
1636 msgstr "Zobrazení dávky"
1637
1638 #: staff.cat.util.copy_editor.edit
1639 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.edit"
1640 msgid "Edit"
1641 msgstr "Upravit"
1642
1643 #: staff.cat.util.copy_editor.view
1644 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.view"
1645 msgid "View"
1646 msgstr "Zobrazit"
1647
1648 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_message
1649 msgid ""
1650 "Action failed.  One or more of these items is in a special status such as "
1651 "\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Damaged "
1652 "status."
1653 msgstr ""
1654 "Akce selhala. Jeden nebo více exemplářů má speciální status jako "
1655 "\"Vypůjčeno\" nebo \"V přepravě\", a proto není možné změnit status na "
1656 "Poškozeno."
1657
1658 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title
1659 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title"
1660 msgid "Action failed."
1661 msgstr "Akce selhala."
1662
1663 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label
1664 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label"
1665 msgid "OK"
1666 msgstr "OK"
1667
1668 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action
1669 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action"
1670 msgid "Check here to confirm this message"
1671 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto zprávu"
1672
1673 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_message
1674 msgid "Change the status for these items to Damaged?  Barcodes: %1$s"
1675 msgstr "Změnit status těchto exemplářů na Poškozeno? Čárové kódy: %1$s"
1676
1677 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_title
1678 msgid "Mark Damaged"
1679 msgstr "Označit jako poškozené"
1680
1681 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label
1682 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label"
1683 msgid "OK"
1684 msgstr "OK"
1685
1686 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label
1687 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label"
1688 msgid "Cancel"
1689 msgstr "Zrušit"
1690
1691 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action
1692 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action"
1693 msgid "Check here to confirm this action"
1694 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto akci"
1695
1696 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.title
1697 msgid "Checkin Item Before Marking Damaged?"
1698 msgstr "Vrátit exemplář před změnou statusu na Poškozeno?"
1699
1700 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.normal_checkin
1701 msgid "Normal Checkin"
1702 msgstr "Běžné vrácení"
1703
1704 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.no_checkin
1705 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.no_checkin"
1706 msgid "Cancel"
1707 msgstr "Zrušit"
1708
1709 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.forgiving_checkin
1710 msgid "Forgiving Checkin"
1711 msgstr "Vrácení s odpuštěním pokuty"
1712
1713 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.confirm_action
1714 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.confirm_action"
1715 msgid "Check here to confirm this action"
1716 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto akci"
1717
1718 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.item_circulating_to_patron
1719 msgid "Item %1$s is checked out to patron, %2$s, and is due on %3$s. "
1720 msgstr "Exemplář %1$s byl půjčen čtenáři, %2$s. K vrácení dne %3$s. "
1721
1722 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.item_no_linked_patron
1723 msgid ""
1724 "Item %1$s is no longer associated with an active circulation.  Please "
1725 "resolve charges manually."
1726 msgstr ""
1727 "Položka %1$s již není připojena k aktivní výpůjčce.  Je nutné manuálně "
1728 "dořešit poplatky."
1729
1730 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.message
1731 msgid ""
1732 "Item %1$s will be marked damaged.  Was returned on %3$s for %2$s.  Charge "
1733 "this patron $%4$s for the damage? "
1734 msgstr ""
1735 "Exemplář %1$s bude označen jako poškozený. Byl vrácen %3$s za %2$s. "
1736 "Požadovat po tomto čtenáři $%4$s finanční náhradu za poškození? "
1737
1738 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.title
1739 msgid "Charge Patron For Damaged Item? "
1740 msgstr "Požadovat po čtenáři finanční náhradu za poškození? "
1741
1742 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.ok_label
1743 msgid "OK "
1744 msgstr "OK "
1745
1746 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.change_amount_label
1747 msgid "Change Amount "
1748 msgstr "Změnit částku "
1749
1750 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.cancel_label
1751 msgid "No Charge"
1752 msgstr "Bez poplatku"
1753
1754 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.confirm_action
1755 msgid "Check here to confirm this action "
1756 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto akci "
1757
1758 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.marking_error
1759 msgid "Error marking item %1$s damaged."
1760 msgstr "Chyba při označení exempláře %1$s jako poškozeného."
1761
1762 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.one_item_damaged
1763 msgid "Item marked Damaged"
1764 msgstr "Exemplář označen statusem Poškozeno"
1765
1766 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.multiple_item_damaged
1767 msgid "%1$s items marked Damaged."
1768 msgstr "%1$s exemplářů označeno statusem Poškozeno."
1769
1770 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_message
1771 msgid ""
1772 "Action failed.  One or more of these items is in a special status such as "
1773 "\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Missing "
1774 "status."
1775 msgstr ""
1776 "Akce selhala. Jeden nebo více exemplářů má speciální status, například "
1777 "\"Vypůjčeno\" nebo \"V přepravě\", a proto není možné změnit status na "
1778 "Postrádané."
1779
1780 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_title
1781 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_title"
1782 msgid "Action failed."
1783 msgstr "Akce selhala."
1784
1785 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label
1786 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label"
1787 msgid "OK"
1788 msgstr "OK"
1789
1790 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action
1791 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action"
1792 msgid "Check here to confirm this message"
1793 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto zprávu"
1794
1795 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_message
1796 msgid "'Change the status for these items to Missing? Barcodes: %1$s"
1797 msgstr "'Změnit status těchto exemplářů na Nezvěstné? Čárové kódy: %1$s"
1798
1799 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_title
1800 msgid "Mark Missing"
1801 msgstr "Označit jako Nezvěstné"
1802
1803 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label
1804 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label"
1805 msgid "OK"
1806 msgstr "OK"
1807
1808 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label
1809 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label"
1810 msgid "Cancel"
1811 msgstr "Zrušit"
1812
1813 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action
1814 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action"
1815 msgid "Check here to confirm this action"
1816 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto akci"
1817
1818 #: staff.cat.util.mark_item_missing.marking_error
1819 msgid "Error marking item %1$s missing."
1820 msgstr "Chyba při označení exempláře %1$s jako Nezvěstného."
1821
1822 #: staff.cat.util.mark_item_missing.one_item_missing
1823 msgid "Item marked Missing"
1824 msgstr "Exemplář označen jako Nezvěstný."
1825
1826 #: staff.cat.util.mark_item_missing.multiple_item_missing
1827 msgid "%1$s items marked Missing."
1828 msgstr "%1$s exemplářů označeno jako nezvěstné."
1829
1830 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_message
1831 msgid "Mark these items as missing pieces?  Barcodes: %1$s"
1832 msgstr "Označit tyto exempláře jako chybějící součástmi? Čárové kódy: %1$s"
1833
1834 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_title
1835 msgid "Mark Missing Pieces"
1836 msgstr "Označit chybějící součásti"
1837
1838 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_ok_label
1839 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_ok_label"
1840 msgid "OK"
1841 msgstr "OK"
1842
1843 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_cancel_label
1844 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_cancel_label"
1845 msgid "Cancel"
1846 msgstr "Zrušit"
1847
1848 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_confirm_action
1849 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_confirm_action"
1850 msgid "Check here to confirm this action"
1851 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto akci"
1852
1853 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.marking_error
1854 msgid "Error marking item %1$s as missing pieces."
1855 msgstr "Chyba při označování exempláře %1$s jako chybějící součásti."
1856
1857 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.one_item_missing_pieces
1858 msgid "Item marked as missing pieces."
1859 msgstr "Exemplář označen jako chybějící součást."
1860
1861 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.multiple_item_missing_pieces
1862 msgid "%1$s items marked as missing pieces."
1863 msgstr "%1$s exemplářů označeno jako chybějící součásti."
1864
1865 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.circ_not_found
1866 msgid ""
1867 "No circulation found for item with barcode %1$s.  Item left unmodified."
1868 msgstr ""
1869 "U exempláře %1$s nebyla nalezena žádná výpůjčka. Exemplář byl ponechán v "
1870 "původní podobě."
1871
1872 #: staff.cat.util.show_in_opac.retrieving_title
1873 msgctxt "staff.cat.util.show_in_opac.retrieving_title"
1874 msgid "Retrieving title..."
1875 msgstr "Načítání záznamu..."
1876
1877 #: staff.cat.util.add_titles_to_bucket.number_of_precats_skipped
1878 msgid "Skipping %1$s pre-cat records..."
1879 msgstr "Přeskočení  %1$s předkatalogizovaných záznamů..."
1880
1881 #: staff.cat.volume_buckets.window_tab_name
1882 msgid "Volume Buckets"
1883 msgstr "Skupiny  signatur"
1884
1885 #: staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label
1886 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label"
1887 msgid "Apply"
1888 msgstr "Použít"
1889
1890 #: staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.accesskey
1891 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.accesskey"
1892 msgid "A"
1893 msgstr "A"
1894
1895 #: staff.cat.volume_copy_creator.create_part.btn.label
1896 msgid "Create Part Designator"
1897 msgstr "Vytvořit označení části"
1898
1899 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_create.btn.label
1900 msgid "Edit then Create"
1901 msgstr "Editovat, pak vytvořit"
1902
1903 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_create.btn.accesskey
1904 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_create.btn.accesskey"
1905 msgid "C"
1906 msgstr "C"
1907
1908 #: staff.cat.volume_copy_creator.create_with_defaults.btn.label
1909 msgid "Create with Defaults"
1910 msgstr "Vytvořit se standardními hodnotami"
1911
1912 #: staff.cat.volume_copy_creator.create_with_defaults.btn.accesskey
1913 msgid "D"
1914 msgstr "D"
1915
1916 #: staff.cat.volume_copy_creator.create.btn.label
1917 msgid "Create Volumes/Items"
1918 msgstr "Vytvořit signatury/exempláře"
1919
1920 #: staff.cat.volume_copy_creator.create.btn.accesskey
1921 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.create.btn.accesskey"
1922 msgid "C"
1923 msgstr "C"
1924
1925 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_rebarcode.btn.label
1926 msgid "Edit then Re-barcode"
1927 msgstr "Editovat, pak změnit čárový kód"
1928
1929 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_rebarcode.btn.accesskey
1930 msgid "E"
1931 msgstr "E"
1932
1933 #: staff.cat.volume_copy_creator.rebarcode.btn.label
1934 msgid "Re-barcode / Update Items"
1935 msgstr "Změnit čárové kódy / Aktualizovat exempláře"
1936
1937 #: staff.cat.volume_copy_creator.rebarcode.btn.accesskey
1938 msgid "R"
1939 msgstr "R"
1940
1941 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.message
1942 msgid ""
1943 "You may not add more than %1$s items at a time for a given volume in this "
1944 "interface."
1945 msgstr ""
1946 "V tomto rozhraní nelze k vybrané signatuře přidat více než %1$s exemplářů "
1947 "najednou."
1948
1949 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.title
1950 msgid "Maximum items exceeded."
1951 msgstr "Překročen maximální počet exemplářů."
1952
1953 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.ok_label
1954 msgid "Ok"
1955 msgstr "OK"
1956
1957 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.classification
1958 msgid "Classification"
1959 msgstr "Třídění"
1960
1961 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.prefix
1962 msgid "Prefix"
1963 msgstr "Prefix"
1964
1965 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.call_nums
1966 msgid "Call Number"
1967 msgstr "Signatura"
1968
1969 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.suffix
1970 msgid "Suffix"
1971 msgstr "Sufix"
1972
1973 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.num_of_copies
1974 msgid "# of Copies"
1975 msgstr "# exemplářů"
1976
1977 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.barcodes_and_parts
1978 msgid "Barcode / Part Designation"
1979 msgstr "Čárový kód / označení části"
1980
1981 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_message
1982 msgid "\"%1$s\" is an invalid barcode."
1983 msgstr "\"%1$s\" není platný čárový kód."
1984
1985 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_title
1986 msgid "Invalid Barcode"
1987 msgstr "Neplatný čárový kód"
1988
1989 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button
1990 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button"
1991 msgid "OK"
1992 msgstr "OK"
1993
1994 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_confirm
1995 msgid "Check here to confirm this message."
1996 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto zprávu"
1997
1998 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.problem_with_volume
1999 msgid ""
2000 "Problem finding or creating %1$s.  We will skip item creation for this "
2001 "volume."
2002 msgstr ""
2003 "Problém s nalezením nebo vytvořením %1$s. Pro signaturu nebudou vytvořeny "
2004 "exempláře."
2005
2006 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.tree_err2
2007 msgid "volume tree update 2"
2008 msgstr "2. aktualizace seznamu signatur"
2009
2010 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.tree_err3
2011 msgid "volume tree update 3"
2012 msgstr "3. aktualizace seznamu signatur"
2013
2014 #: staff.cat.volume_copy_creator.load_prefs.err_retrieving_prefs
2015 msgid "Error retrieving stored preferences"
2016 msgstr "Chyba při načítání uložených nastavení"
2017
2018 #: staff.cat.volume_copy_creator.save_prefs.err_storing_prefs
2019 msgid "Error storing preferences"
2020 msgstr "Chyba při ukládání nastavení"
2021
2022 #. # %1$s = Call Number Prefix Label, %2$s = Call Number Prefix Owning Lib Shortname
2023 #: staff.cat.volume_copy_creator.call_number_prefix.menuitem_label
2024 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.call_number_prefix.menuitem_label"
2025 msgid "%2$s : %1$s"
2026 msgstr "%2$s : %1$s"
2027
2028 #. # %1$s = Call Number Suffix Label, %2$s = Call Number Suffix Owning Lib Shortname
2029 #: staff.cat.volume_copy_creator.call_number_suffix.menuitem_label
2030 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.call_number_suffix.menuitem_label"
2031 msgid "%2$s : %1$s"
2032 msgstr "%2$s : %1$s"
2033
2034 # nutný kontext
2035 #: staff.cat.z3950.native_catalog
2036 msgid "Native Catalog"
2037 msgstr "Původní katalog"
2038
2039 #: staff.cat.z3950.obj_list_init.list_construction_error
2040 msgid "Failure during list construction."
2041 msgstr "Chyba při vytváření seznamu."
2042
2043 #: staff.cat.z3950.results_view.label
2044 msgid "Results View"
2045 msgstr "Zobrazení výsledků"
2046
2047 #: staff.cat.z3950.results_view.accesskey
2048 msgctxt "staff.cat.z3950.results_view.accesskey"
2049 msgid "V"
2050 msgstr "V"
2051
2052 #: staff.cat.z3950.marc_view.label
2053 msgid "MARC View"
2054 msgstr "Zobrazení MARCu"
2055
2056 #: staff.cat.z3950.marc_view.accesskey
2057 msgctxt "staff.cat.z3950.marc_view.accesskey"
2058 msgid "V"
2059 msgstr "V"
2060
2061 #: staff.cat.z3950.hide_top_pane.label
2062 msgid "Hide Top Pane"
2063 msgstr "Skrýt horní panel"
2064
2065 #: staff.cat.z3950.hide_top_pane.accesskey
2066 msgctxt "staff.cat.z3950.hide_top_pane.accesskey"
2067 msgid "T"
2068 msgstr "T"
2069
2070 #: staff.cat.z3950.unhide_top_pane.label
2071 msgid "Show Top Pane"
2072 msgstr "Zobrazit horní panel"
2073
2074 #: staff.cat.z3950.unhide_top_pane.accesskey
2075 msgctxt "staff.cat.z3950.unhide_top_pane.accesskey"
2076 msgid "T"
2077 msgstr "T"
2078
2079 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.record_id.label
2080 msgid "Record with ID %1$s marked for overlay."
2081 msgstr "Záznam s ID %1$s byl označen k přepsání."
2082
2083 # nevím význam pro overlay
2084 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.tcn.label
2085 msgid "Record with TCN %1$s marked for overlay."
2086 msgstr "Záznam s TCN %1$s označen k přepsání."
2087
2088 # nevím význam pro overlay
2089 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.no_record.label
2090 msgid "No record marked for overlay."
2091 msgstr "Žádný záznam nebyl označen k přepsání."
2092
2093 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_view_error
2094 msgid "Failure during MARC view."
2095 msgstr "Chyba při zobrazení ve formátu MARC."
2096
2097 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_import_error
2098 msgid "Failure during MARC import."
2099 msgstr "Chyba při importu MARC."
2100
2101 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_import_overlay_error
2102 msgid "Failure during MARC import overlay."
2103 msgstr "Chyba přepsání při importu MARC."
2104
2105 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.search_fields_error
2106 msgid "Error setting up search fields."
2107 msgstr "Chyba při nastavení vyhledávacích polí."
2108
2109 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.z39_service_error
2110 msgid "Z39.50 services not likely retrieved."
2111 msgstr "Pravděpodobně se nezdařilo spojení se službami Z39.50"
2112
2113 #: staff.cat.z3950.initial_search.no_search_selection
2114 msgid "No services selected to search."
2115 msgstr "Nebyly vybrány služby pro vyhledávání."
2116
2117 #: staff.cat.z3950.initial_search.too_many_selections
2118 msgid "Only one service can be used with raw search at a time."
2119 msgstr ""
2120 "Pro hrubé vyhledávání může být v danou dobu použita pouze jedna služba."
2121
2122 #: staff.cat.z3950.initial_search.searching
2123 msgctxt "staff.cat.z3950.initial_search.searching"
2124 msgid "Searching..."
2125 msgstr "Vyhledávání..."
2126
2127 #: staff.cat.z3950.initial_search.failed_search
2128 msgid "Failure during initial search."
2129 msgstr "Chyba při počátečním vyhledávání."
2130
2131 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_prompt.title
2132 msgid "Raw Z39.50 PQN Search"
2133 msgstr "Hrubé vyhledávání Z39.50 PQN"
2134
2135 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_prompt.msg
2136 msgid ""
2137 "WARNING: This is not a simple keyword search.  Enter raw z39.50 PQN search "
2138 "string: "
2139 msgstr ""
2140 "Varování: Toto není jednoduché hledání pomocí klíčových slov. Zadejte hrubý "
2141 "vyhledávací řetězec Z39.50 PQN: "
2142
2143 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_search_unsupported_for_native_catalog
2144 msgid "Raw z39.50 PQN search not yet implemented for native catalog."
2145 msgstr ""
2146 "Hrubé vyhledávání Z39.50 PQN není pro původní katalog zatím implementováno."
2147
2148 #: staff.cat.z3950.page_next.more_results
2149 msgid "Retrieving more results..."
2150 msgstr "Načítání dalších výsledků..."
2151
2152 #: staff.cat.z3950.page_next.subsequent_search_error
2153 msgid "Failure during subsequent search."
2154 msgstr "Chyba během následného vyhledávání."
2155
2156 #: staff.cat.z3950.search.search_error
2157 msgid "Failure during actual search."
2158 msgstr "Chyba během aktuálního vyhledávání."
2159
2160 #: staff.cat.z3950.handle_results.null_server_error
2161 msgid "Server Error: request returned null"
2162 msgstr "Chyba serveru: na požadavek nebyla vrácena žádná hodnota"
2163
2164 #: staff.cat.z3950.handle_results.server_error
2165 msgid "Server Error: %1$s : %2$s"
2166 msgstr "Chyba serveru: %1$s : %2$s"
2167
2168 #: staff.cat.z3950.handle_results.raw_query
2169 msgid "Raw query: %1$s"
2170 msgstr "Hrubý dotaz: %1$s"
2171
2172 # nutný kontext
2173 #: staff.cat.z3950.handle_results.showing_results
2174 msgid "Showing %1$s of %2$s for %3$s"
2175 msgstr "Zobrazení %1$s z %2$s pro %3$s"
2176
2177 #: staff.cat.z3950.handle_results.showing_total_results
2178 msgid "Showing %1$s of %2$s "
2179 msgstr "Zobrazení %1$s z %2$s "
2180
2181 #: staff.cat.z3950.handle_results.num_of_results
2182 msgid "%1$s records found"
2183 msgstr "nalezeno %1$s záznamů"
2184
2185 #: staff.cat.z3950.handle_results.result_error
2186 msgid "Error retrieving results."
2187 msgstr "Chyba při načítání záznamů."
2188
2189 #: staff.cat.z3950.handle_results.search_result_error
2190 msgid "Failure during search result handling."
2191 msgstr "Chyba při zpracování výsledku vyhledávání."
2192
2193 #: staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name
2194 msgctxt "staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name"
2195 msgid "Retrieving title..."
2196 msgstr "Načítání záznamu..."
2197
2198 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.save_button_label
2199 msgid "Import Record"
2200 msgstr "Importovat záznam"
2201
2202 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn
2203 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn"
2204 msgid ""
2205 "A record with TCN %1$s already exists.\n"
2206 "FIXME: add record summary here"
2207 msgstr ""
2208 "Záznam s TCN %1$s již existuje.\n"
2209 "FIXME: zde vložte shrnutí záznamu"
2210
2211 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title
2212 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title"
2213 msgid "Import Collision"
2214 msgstr "Kolize při importu"
2215
2216 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay
2217 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay"
2218 msgid "Overlay"
2219 msgstr "Přepsat"
2220
2221 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn2_import
2222 msgid "Import with alternate TCN %1$s"
2223 msgstr "Importovat s alternativním TCN %1$s"
2224
2225 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error
2226 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error"
2227 msgid "check permission"
2228 msgstr "kontrola oprávnění"
2229
2230 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import
2231 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import"
2232 msgid "Cancel Import"
2233 msgstr "Zrušit import"
2234
2235 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action
2236 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action"
2237 msgid "Check here to confirm this action"
2238 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto akci"
2239
2240 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay
2241 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay"
2242 msgid "Record successfully overlaid."
2243 msgstr "Záznam byl úspěšně přepsán."
2244
2245 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_import_with_new_tcn
2246 msgid "Record successfully imported with alternate TCN."
2247 msgstr "Import záznamu s alternativním TCN se zdařil."
2248
2249 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.import_cancelled
2250 msgid "Record import cancelled"
2251 msgstr "Import záznamů byl zrušen"
2252
2253 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_import
2254 msgid "Record successfully imported."
2255 msgstr "Import záznamu se zdařil."
2256
2257 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.import_error
2258 msgid "Record not likely imported."
2259 msgstr "Záznam pravděpodobně nebyl importován."
2260
2261 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.description
2262 msgid "Overlay this record?"
2263 msgstr "Přepsat tento záznam?"
2264
2265 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label
2266 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label"
2267 msgid "Overlay"
2268 msgstr "Přepsat"
2269
2270 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.accesskey
2271 msgid "O"
2272 msgstr "O"
2273
2274 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label
2275 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label"
2276 msgid "Cancel"
2277 msgstr "Zrušit"
2278
2279 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey
2280 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey"
2281 msgid "C"
2282 msgstr "C"
2283
2284 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.title
2285 msgid "Record Overlay"
2286 msgstr "Přepsání záznamu"
2287
2288 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.aborted
2289 msgid "Overlay Aborted"
2290 msgstr "Přepsání zrušeno"
2291
2292 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.try_again
2293 msgid ""
2294 "Please mark a record for overlay from within the catalog and try this again."
2295 msgstr "Označte prosím v katalogu záznam určený k přepsání a zopakujte akci."
2296
2297 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.tab_name
2298 msgid "MARC Editor"
2299 msgstr "Editor MARC"
2300
2301 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.overlay_record_label
2302 msgid "Overlay Record"
2303 msgstr "Přepsat záznam"
2304
2305 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn
2306 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn"
2307 msgid ""
2308 "A record with TCN %1$s already exists.\n"
2309 "FIXME: add record summary here"
2310 msgstr ""
2311 "Záznam s TCN %1$s již existuje.\n"
2312 "FIXME: zde vložte shrnutí záznamu"
2313
2314 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision
2315 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision"
2316 msgid "Import Collision"
2317 msgstr "Kolize při importu"
2318
2319 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn1_overlay
2320 msgid "Overlay with alternate TCN %1$s"
2321 msgstr "Přepsat alternativním TCN %1$s"
2322
2323 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error
2324 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error"
2325 msgid "check permission"
2326 msgstr "kontrola oprávnění"
2327
2328 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel
2329 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel"
2330 msgid "Cancel Import"
2331 msgstr "Zrušit import"
2332
2333 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action
2334 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action"
2335 msgid "Check here to confirm this action"
2336 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto akci"
2337
2338 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.successful_overlay_with_new_TCN
2339 msgid "Record successfully overlaid with alternate TCN."
2340 msgstr "Záznam úspěsně přepsán alternativním TCN."
2341
2342 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.cancelled_overlay
2343 msgid "Record overlay cancelled"
2344 msgstr "Přepsání záznamu bylo zrušeno"
2345
2346 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay
2347 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay"
2348 msgid "Record successfully overlaid."
2349 msgstr "Záznam byl úspěšně přepsán."
2350
2351 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.overlay_error
2352 msgid "Record not likely overlaid."
2353 msgstr "Záznam pravděpodobně nebyl přepsán."
2354
2355 #: staff.cat.z3950.load_creds.z3950_cred_error
2356 msgid "Error retrieving stored z39.50 credentials"
2357 msgstr "Chyba při načítání dat pomocí Z39.50 z důvodu nesprávné identity"
2358
2359 # credential
2360 #: staff.cat.z3950.save_creds.z3950_cred_error
2361 msgid "Problem storing z39.50 credentials."
2362 msgstr ""
2363 "Problém s uložením dat získaných přes Z39.50 z důvodu nesprávné identity."
2364
2365 #: staff.cat.bib_brief.title.label
2366 msgid "Title:"
2367 msgstr "Název:"
2368
2369 #: staff.cat.bib_brief.author.label
2370 msgid "Author:"
2371 msgstr "Autor:"
2372
2373 #: staff.cat.bib_brief.edition.label
2374 msgid "Edition:"
2375 msgstr "Vydání:"
2376
2377 #: staff.cat.bib_brief.pubdate.label
2378 msgid "Pub Date:"
2379 msgstr "Datum vydání"
2380
2381 #: staff.cat.bib_brief.bib_call_number.label
2382 msgid "Bib Call #:"
2383 msgstr "Signatura z bib. záznamu:"
2384
2385 #: staff.cat.bib_brief.call_number.label
2386 msgid "Item Call #:"
2387 msgstr "Signatura exempláře č."
2388
2389 #: staff.cat.bib_brief.tcn.label
2390 msgid "TCN:"
2391 msgstr "TCN (kontrol. č. záznamu):"
2392
2393 #: staff.cat.bib_brief.mvr_doc_id.label
2394 msgid "Bib DB ID:"
2395 msgstr "DB ID záznamu:"
2396
2397 #: staff.cat.bib_brief.owner.label
2398 msgid "Record Owner:"
2399 msgstr "Vlastník záznamu"
2400
2401 #: staff.cat.bib_brief.creator.label
2402 msgid "Created By:"
2403 msgstr "Vytvořil(a):"
2404
2405 #: staff.cat.bib_brief.create_date.label
2406 msgid "Created On:"
2407 msgstr "Vytvořeno:"
2408
2409 #: staff.cat.bib_brief.editor.label
2410 msgid "Last Edited By:"
2411 msgstr "Naposledy editoval(a):"
2412
2413 #: staff.cat.bib_brief.edit_date.label
2414 msgid "Last Edited On:"
2415 msgstr "Čas poslední editace:"
2416
2417 #: staff.cat.bib_brief.holds.label
2418 msgid "Holds:"
2419 msgstr "Rezervace:"
2420
2421 #: staff.cat.bib_brief.items.label
2422 msgid "Items:"
2423 msgstr "Exempláře:"
2424
2425 #: staff.cat.bib_brief.items.available.tooltip
2426 msgid "%1$s available"
2427 msgstr "%1$s volných"
2428
2429 #~ msgid "Record ID = %1$s"
2430 #~ msgstr "ID záznamu = %1$s"
2431
2432 #~ msgid "Volumes deleted."
2433 #~ msgstr "Svazky smazány."
2434
2435 #~ msgid "Record: %1$s"
2436 #~ msgstr "Záznam: %1$s"
2437
2438 #~ msgid "Merge these records? (Select the \"lead\" record first)"
2439 #~ msgstr "Sloučit tyto záznamy? (Vyberte nejprve \"hlavní\" záznam)"
2440
2441 #~ msgid "Merge"
2442 #~ msgstr "Sloučit"
2443
2444 #~ msgctxt "staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.label"
2445 #~ msgid "Cancel"
2446 #~ msgstr "Storno"
2447
2448 #~ msgctxt "staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey"
2449 #~ msgid "C"
2450 #~ msgstr "C"
2451
2452 #~ msgid "Lead Record? # %1$s"
2453 #~ msgstr "Hlavní záznam? # %1$s"
2454
2455 # nutný kontext
2456 #~ msgid "Lead"
2457 #~ msgstr "Vedoucí"
2458
2459 #~ msgid "Merge Aborted"
2460 #~ msgstr "Sloučení selhalo"
2461
2462 #~ msgid "Records were successfully merged."
2463 #~ msgstr "Záznamy byly úspěšně sloučeny."
2464
2465 #~ msgid "Call Numbers"
2466 #~ msgstr "Signatury"
2467
2468 #~ msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.floating.yes_or_true"
2469 #~ msgid "Yes"
2470 #~ msgstr "Ano"
2471
2472 #~ msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.floating.no_or_false"
2473 #~ msgid "No"
2474 #~ msgstr "Ne"
2475
2476 #~ msgid ""
2477 #~ "You must delete all the copies on the volume before you may delete the "
2478 #~ "volume itself."
2479 #~ msgstr ""
2480 #~ "Před smazáním celého svazku musíte smazat všechny exempláře ve svazku."
2481
2482 #~ msgid "Holds transferred."
2483 #~ msgstr "Rezervace přesunuty."
2484
2485 #~ msgid "Cancel "
2486 #~ msgstr "Storno "