313bdcbea57e8804421e2f47ee1473e92ddfc5bc
[Evergreen.git] / build / i18n / po / cat.properties / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2009-11-23 23:36-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2010-07-10 13:49+0000\n"
7 "Last-Translator: Tomáš Marek <marek.tomass@gmail.com>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2010-07-11 03:42+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16 "X-Poedit-Language: Czech\n"
17 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
18
19 #: bib.no_marc
20 msgid "No MARC Record"
21 msgstr "Žádné MARC záznamy"
22
23 #: cat.barcode_for_item
24 msgid "The barcode for the item is %1$s"
25 msgstr "Čárový kód exempláře je %1$s"
26
27 #: cat.batch_operation_failed
28 msgid "The whole batch operation failed. %1$s"
29 msgstr "Celá dávková procedura selhala. %1$s"
30
31 #: cat.copy_buckets.tab
32 msgid "Copy Buckets"
33 msgstr "Kopírovat skupinu"
34
35 #: cat.total_bucket_items_in_bucket
36 msgid "Contains %1$s bucket items"
37 msgstr "Obsahuje %1$s exempláře ve skupině"
38
39 #: cat.results_returned
40 msgid "Returning %1$s hits"
41 msgstr "Odpovídá %1$s výsledků"
42
43 #: staff.cat.bib_brief.record_id
44 msgid "Record ID = %1$s"
45 msgstr "ID záznamu = %1$s"
46
47 #: staff.cat.bib_brief.deleted
48 msgid "(Deleted)"
49 msgstr "(Smazáno)"
50
51 #: staff.cat.bib_brief.inactive
52 msgid "(Inactive)"
53 msgstr "(Neaktivní)"
54
55 #: staff.cat.bib_brief.noncat
56 msgid "(Not Cataloged)"
57 msgstr "(Nezkatalogizováno)"
58
59 #: staff.cat.bib_brief.noncat.alert
60 msgid "Item not cataloged."
61 msgstr "Exemplář není zkatalogizován."
62
63 #: staff.cat.copy_browser.add_item.title
64 msgid "Add Item"
65 msgstr "Přidání exempláře"
66
67 # zobrazené mi připadá lepší než prohlížeč...budou se kopírovat nějaké výsledky vyhledávání
68 #: staff.cat.copy_browser.add_item.error
69 msgid "copy browser -> add copies"
70 msgstr "kopírovat zobrazené -> přidat exempláře"
71
72 #: staff.cat.copy_browser.add_items_bucket.error
73 msgid "copy browser -> add copies to bucket"
74 msgstr "kopírovat zobrazené -> přidat exempláře do skupiny"
75
76 #: staff.cat.copy_browser.replace_barcode.failed
77 msgid "Barcode %1$s not likely replaced."
78 msgstr "Čárový kód %1$s nebyl nahrazen."
79
80 #: staff.cat.copy_browser.replace_barcode.error
81 msgid "copy browser -> replace barcode"
82 msgstr "kopírovat zobrazené -> nahradit čárový kód"
83
84 #: staff.cat.copy_browser.edit_items.error
85 msgid "Copy Browser -> Edit Items"
86 msgstr "kopírovat zobrazené -> editovat exempláře"
87
88 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.confirm.plural
89 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s items?"
90 msgstr "Opravdu chcete smazat exempláře %1$s?"
91
92 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.confirm
93 msgid "Are you sure you would like to delete this item?"
94 msgstr "Opravdu chcete smazat tento exemplář?"
95
96 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.title
97 msgid "Delete Items?"
98 msgstr "Smazat exempláře?"
99
100 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.delete
101 msgid ""
102 "_: staff.cat.copy_browser.delete_items.delete\n"
103 "Delete"
104 msgstr "Smazat"
105
106 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel
107 msgid ""
108 "_: staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel\n"
109 "Cancel"
110 msgstr "Storno"
111
112 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.override
113 msgid ""
114 "_: staff.cat.copy_browser.delete_items.override\n"
115 "Override Delete Failure?"
116 msgstr "Překonat chybu smazání?"
117
118 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.complete
119 msgid "Action complete."
120 msgstr "Proces dokončen."
121
122 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.error
123 msgid "copy browser -> delete items"
124 msgstr "kopírovat zobrazené -> smazat exempláře"
125
126 #: staff.cat.copy_browser.print_spine.tab
127 msgid ""
128 "_: staff.cat.copy_browser.print_spine.tab\n"
129 "Spine Labels"
130 msgstr "Hřbetní štítky"
131
132 #: staff.cat.copy_browser.print_spine.error
133 msgid "copy browser -> Spine Labels"
134 msgstr "koírovat zobrazené -> hřbetní štítky"
135
136 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.permission_error
137 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
138 msgstr "Nemáte oprávnění k přidávání svazků do této knihovny."
139
140 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.title
141 msgid "Add Volume/Item"
142 msgstr "Přidat svazek/exemplář"
143
144 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.error
145 msgid "copy browser -> add volumes"
146 msgstr "kopírovat zobrazené -> přidat svazky"
147
148 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.permission_error
149 msgid "You do not have permission to edit this volume."
150 msgstr "Nemáte oprávnění k editaci tohoto svazku."
151
152 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.title
153 msgid "Volume"
154 msgstr "Svazek"
155
156 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.title.plural
157 msgid ""
158 "_: staff.cat.copy_browser.edit_volume.title.plural\n"
159 "Volumes"
160 msgstr "Svazky"
161
162 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.failed
163 msgid ""
164 "Edit failed:  You tried to change a volume's callnumber to one that is "
165 "already in use for the given library.  You should transfer the items to the "
166 "desired callnumber instead."
167 msgstr ""
168 "Chyba editace: Snažili jste se změnit signaturu svazku na takovou, která už "
169 "ve vaší knihovně existuje. Měli byste přesunout exempláře do požadované "
170 "sigantury."
171
172 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.success
173 msgid "Volumes modified."
174 msgstr "Svazky změněny."
175
176 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.error
177 msgid "volume update error:"
178 msgstr "chyba aktualizace svazku:"
179
180 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.exception
181 msgid "Copy Browser -> Volume Edit"
182 msgstr "kopírovat zobrazené -> editovat svazky"
183
184 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.prompt
185 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
186 msgstr "Opravdu chcete smazat tento svazek?"
187
188 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.prompt.plural
189 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s volumes?"
190 msgstr "Opravdu chcete smazat tyto %1$s svazky?"
191
192 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.title
193 msgid "Delete Volumes?"
194 msgstr "Smazat svazky?"
195
196 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete
197 msgid ""
198 "_: staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete\n"
199 "Delete"
200 msgstr "Smazat"
201
202 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel
203 msgid ""
204 "_: staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel\n"
205 "Cancel"
206 msgstr "Storno"
207
208 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.override
209 msgid ""
210 "_: staff.cat.copy_browser.delete_volume.override\n"
211 "Override Delete Failure?"
212 msgstr "Překonat chybu smazání?"
213
214 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.copies_remain
215 msgid ""
216 "You must delete all the copies on the volume before you may delete the "
217 "volume itself."
218 msgstr "Musíte smazat všechny exempláře svazku než smažete celý svazek."
219
220 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.success
221 msgid "Volumes deleted."
222 msgstr "Svazky smazány."
223
224 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.exception
225 msgid "copy browser -> delete volumes"
226 msgstr "kopírovat zobrazené -> smazat svazky"
227
228 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.alert
229 msgid "Library + Record marked as Volume Transfer Destination"
230 msgstr "Knihovna + záznam označeny jako cíl přesunu svazků"
231
232 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.prompt
233 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
234 msgstr "Označte pouze jednu knihovnu jako cíl přesunu svazků"
235
236 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.title
237 msgid ""
238 "_: staff.cat.copy_browser.mark_library.title\n"
239 "Limit Selection"
240 msgstr "Omezit výběr"
241
242 # nutný kontext
243 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.alert
244 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
245 msgstr "Svazek označen jako exemplář určený k přesunu"
246
247 # nutný kontext
248 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.prompt
249 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
250 msgstr "Označte pouze jeden svazek jako exemplář určený k přesunu"
251
252 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.title
253 msgid ""
254 "_: staff.cat.copy_browser.mark_volume.title\n"
255 "Limit Selection"
256 msgstr "Omezit výběr"
257
258 # nutný kontext
259 #: staff.cat.copy_browser.transfer_volume.alert
260 msgid ""
261 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
262 "and then try this again."
263 msgstr ""
264 "Vyberte v seznamu knihovnu, která má být cílová, a poté zkuste proces "
265 "zopakovat"
266
267 #: staff.cat.copy_browser.transfer.prompt
268 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
269 msgstr "Přesunout svazky %1$s do knihovny %2$s v následujícím záznamu?"
270
271 #: staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label
272 msgid ""
273 "_: staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label\n"
274 "Transfer"
275 msgstr "Přesunout"
276
277 #: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label
278 msgid ""
279 "_: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label\n"
280 "Cancel"
281 msgstr "Storno"
282
283 #: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey
284 msgid ""
285 "_: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey\n"
286 "C"
287 msgstr "C"
288
289 #: staff.cat.copy_browser.transfer.title
290 msgid "Volume Transfer"
291 msgstr "Přesun svazků"
292
293 #: staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete
294 msgid ""
295 "_: staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete\n"
296 "Transfer Aborted"
297 msgstr "Přesun přerušen"
298
299 #: staff.cat.copy_browser.transfer.override.failure
300 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
301 msgstr "Překonat chybu přesunu?"
302
303 #: staff.cat.copy_browser.transfer.ineligible_destination
304 msgid "That destination cannot have volumes."
305 msgstr "Tato lokace nemůže mít svazky."
306
307 #: staff.cat.copy_browser.transfer.success
308 msgid "Volumes transferred."
309 msgstr "Svazky přesunuty."
310
311 #: staff.cat.copy_browser.transfer.unexpected_error
312 msgid "All volumes not likely transferred."
313 msgstr "Svazky nemohly být přesunuty."
314
315 #: staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume
316 msgid ""
317 "_: staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume\n"
318 "Please mark a volume as the destination from within holdings maintenance and "
319 "then try this again."
320 msgstr ""
321 "Označte svazek a cílovou knihovnu v seznamu vlastníků a poté zkuste proces "
322 "zopakovat."
323
324 #: staff.cat.copy_browser.transfer_items.unexpected_error
325 msgid "All copies not likely transferred."
326 msgstr "Žádný exemplář nebyl pravděpodobně přesunut."
327
328 #: staff.cat.copy_browser.missing_library
329 msgid "Missing library list."
330 msgstr "Chybí seznam knihoven."
331
332 # nutný kontext
333 #: staff.cat.copy_browser.consortial_copy_count.error
334 msgid "Error retrieving consortial copy count."
335 msgstr "Chyba načítání společného účtu exempláře."
336
337 #: staff.cat.copy_browser.list_init.tree_location
338 msgid "Location/Barcode"
339 msgstr "Lokace/Čárový kód"
340
341 #: staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count
342 msgid ""
343 "_: staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count\n"
344 "Volumes"
345 msgstr "Svazky"
346
347 #: staff.cat.copy_browser.list_init.copy_count
348 msgid "Copies"
349 msgstr "Exempláře"
350
351 #: staff.cat.copy_browser.actions.error
352 msgid "Copy Browser Actions"
353 msgstr "Chyba kopírování zobrazeného"
354
355 #: staff.cat.copy_browser.refresh_list.error
356 msgid "Problem refreshing the volume/copy tree."
357 msgstr "Problém s aktualizací seznamu svazků/exemplářů."
358
359 #: staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete
360 msgid ""
361 "_: staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete\n"
362 "Action completed."
363 msgstr "Akce dokončena"
364
365 #: staff.cat.copy_buckets.retrieve_row.error
366 msgid "Error retrieving details for item with copy id = %1$s"
367 msgstr "Chyba při načítání údajů o exempláři s ID = %1$s"
368
369 # kontext nutný - vypadá to jako hláška běžícího procesu
370 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket
371 msgid ""
372 "_: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket\n"
373 "Choose a bucket..."
374 msgstr "Vybrat skupinu..."
375
376 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket
377 msgid ""
378 "_: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket\n"
379 "Retrieve shared bucket..."
380 msgstr "Načítání sdílené skupiny..."
381
382 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt
383 msgid ""
384 "_: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt\n"
385 "Enter bucket number:"
386 msgstr "Vložte číslo skupiny:"
387
388 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.undefined
389 msgid ""
390 "_: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.undefined\n"
391 "Could not find a bucket with ID = %1$s"
392 msgstr "Skupina s ID = %1$s nebyla nalezena"
393
394 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.error
395 msgid "Error retrieving bucket.  Did you use a valid bucket id?"
396 msgstr "Chyba při načítání skupiny. Použili jste platné ID skupiny?"
397
398 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error
399 msgid ""
400 "_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error\n"
401 "Addition likely failed."
402 msgstr "Přidávání pravděpodobně selhalo."
403
404 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error
405 msgid ""
406 "_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error\n"
407 "Addition likely failed."
408 msgstr "Přidávání pravděpodobně selhalo."
409
410 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.error
411 msgid "Deletion likely failed."
412 msgstr "Smazání pravděpodobně selhalo."
413
414 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete
415 msgid ""
416 "_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete\n"
417 "Action completed."
418 msgstr "Akce dokončena."
419
420 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm
421 msgid ""
422 "_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm\n"
423 "Delete the bucket named %1$s?"
424 msgstr "Odstranit skupinu %1$s?"
425
426 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete
427 msgid ""
428 "_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete\n"
429 "Action completed."
430 msgstr "Akce dokončena."
431
432 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.error
433 msgid "Bucket deletion likely failed."
434 msgstr "Odstranění skupiny se pravděpodobně nezdařilo."
435
436 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt
437 msgid ""
438 "_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt\n"
439 "What would you like to name the bucket?"
440 msgstr "Jaké jméno má být skupině přiřazeno?"
441
442 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title
443 msgid ""
444 "_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title\n"
445 "Bucket Creation"
446 msgstr "Vytvoření skupiny"
447
448 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists
449 msgid ""
450 "_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists\n"
451 "You already have a bucket with that name."
452 msgstr "Skupina s tímto jménem byla již dříve vytvořena"
453
454 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.success
455 msgid "Bucket \"%1$s\" created."
456 msgstr "Skupina \"%1$s\" byla vytvořena."
457
458 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error
459 msgid ""
460 "_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error\n"
461 "Bucket creation failed."
462 msgstr "Vytvoření skupiny selhalo."
463
464 #: staff.cat.copy_buckets.batch.error
465 msgid "Batch Item Deletion"
466 msgstr "Dávkové odstranění exemplářů"
467
468 # nutný kontext
469 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.no_volume
470 msgid ""
471 "Please mark a volume as the destination from within the copy browser and "
472 "then try this again."
473 msgstr ""
474 "Označte svazek a cílovou knihovnu v zobrazení a poté zkuste proces zopakovat."
475
476 # nutný kontext
477 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.confirm
478 msgid ""
479 "Transfer the items in bucket \"%1$s\" from their original volumes to the "
480 "volume labelled \"%2$s\" for the library \"%3$s\" on the following record?"
481 msgstr ""
482 "Přesunout exempláře ve skupině  \"%1$s\"  z původních svazků do označených "
483 "\"%2$s\" do knihovny \"%3$s\" v následujícím záznamu?"
484
485 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.error
486 msgid "Items not likely transferred."
487 msgstr "Exempláře nebyly pravděpodobně přesunuty."
488
489 #: staff.cat.copy_buckets.cmd_export_to_copy_status.error
490 msgid "Copy Status from Copy Buckets"
491 msgstr "Kopírovat status ze skupiny exemplářů."
492
493 #: staff.cat.copy_buckets.prep_item_for_list.error
494 msgid "List building failed."
495 msgstr "Vytvoření seznamu selhalo."
496
497 #: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt
498 msgid "Copy this item into which bucket?"
499 msgstr "Do které skupiny se má exemplář zkopírovat?"
500
501 #: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural
502 msgid ""
503 "_: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural\n"
504 "Copy these %1$s items into which bucket?"
505 msgstr "Do které skupiny se mají exempláře %1$s zkopírovat?"
506
507 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt
508 msgid ""
509 "_: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt\n"
510 "What would you like to name the bucket?"
511 msgstr "Jak chcete skupinu pojmenovat?"
512
513 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title
514 msgid ""
515 "_: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title\n"
516 "Bucket Creation"
517 msgstr "Vytvoření skupiny"
518
519 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error
520 msgid ""
521 "_: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error\n"
522 "Bucket creation failed."
523 msgstr "Vytvoření skupiny selhalo."
524
525 #: staff.cat.copy_buckets_quick.addition.error
526 msgid "Addition likely failed for bucket = %1$s and copy ID = %2$s."
527 msgstr "Přidání do skupiny = %1$s a exempláře = %2$s pravděpodobně selhalo."
528
529 # nutný kontext
530 #: staff.cat.copy_editor.caption
531 msgid "Copy Editor"
532 msgstr "Editor exemplář"
533
534 #: staff.cat.copy_editor.create_copies
535 msgid "Create Copies"
536 msgstr "Vytvořit exempláře"
537
538 #: staff.cat.copy_editor.copy_notes
539 msgid "Copy Notes"
540 msgstr "Poznámky k exempláři"
541
542 #: staff.cat.copy_editor.status
543 msgid "Status"
544 msgstr "Status"
545
546 #: staff.cat.copy_editor.retrieve_templates.error
547 msgid "Error retrieving templates"
548 msgstr "Chyba při načítání šablony"
549
550 #: staff.cat.copy_editor.apply_templates.error
551 msgid "Error applying template"
552 msgstr "Chyba při užití šablony"
553
554 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.prompt
555 msgid "Enter template name:"
556 msgstr "Pojmenujte šablonu:"
557
558 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.title
559 msgid "Save As Template"
560 msgstr "Uložit jako šablonu"
561
562 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.success
563 msgid "Template \"%1$s\" saved."
564 msgstr "Šablona \"%1$s\" uložena."
565
566 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.error
567 msgid "Error saving template"
568 msgstr "Chyba při ukládání šablony"
569
570 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.confirm
571 msgid "Delete template \"%1$s\"?"
572 msgstr "Smazat šablonu \"%1$s\"?"
573
574 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.success
575 msgid "Template \"%1$s\" deleted."
576 msgstr "Šablona \"%1$s\" byla smazána."
577
578 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.error
579 msgid "Error deleting template"
580 msgstr "Chyba při smazání šablony"
581
582 #: staff.cat.copy_editor.export_templates.title
583 msgid "Save Templates File As"
584 msgstr "Uložit soubor šablon jako"
585
586 #: staff.cat.copy_editor.export_templates.error
587 msgid "Error exporting templates"
588 msgstr "Chyba při exportování šablon"
589
590 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.title
591 msgid "Import Templates File"
592 msgstr "Importovat soubor šablon"
593
594 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.prompt
595 msgid "Replace the existing template with the imported template?"
596 msgstr "Nahradit existující šablonu importovanou šablonou?"
597
598 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.title
599 msgid "Template %1$s already exists."
600 msgstr "Šablona %1$s již existuje"
601
602 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes
603 msgid ""
604 "_: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes\n"
605 "Yes"
606 msgstr "Ano"
607
608 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no
609 msgid ""
610 "_: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no\n"
611 "No"
612 msgstr "Ne"
613
614 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here
615 msgid ""
616 "_: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here\n"
617 "Click here"
618 msgstr "Klikněte sem"
619
620 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.prompt
621 msgid "Save all of these imported templates permanently to this account?"
622 msgstr "Trvale uložit všechny importované šablony na tomto účtu?"
623
624 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.title
625 msgid "Final warning"
626 msgstr "Poslední varování"
627
628 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes
629 msgid ""
630 "_: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes\n"
631 "Yes"
632 msgstr "Ano"
633
634 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no
635 msgid ""
636 "_: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no\n"
637 "No"
638 msgstr "Ne"
639
640 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here
641 msgid ""
642 "_: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here\n"
643 "Click here"
644 msgstr "Klikněte sem"
645
646 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.success
647 msgid "All templates saved."
648 msgstr "Všechny šablony uloženy."
649
650 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.error
651 msgid "Error saving templates"
652 msgstr "Chyba při ukládání šablon"
653
654 # nutný kontext
655 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.note
656 msgid ""
657 "Note: These imported templates will get saved along with any new template "
658 "you try to create, but if that does not happen, then these templates will "
659 "disappear with the next invocation of the item attribute editor."
660 msgstr ""
661 "Poznámka: Tyto importované šablony budou uloženy spolu s dalšími, které "
662 "vytvoříte. Pokud se tak nestane, šablony zmizí spolu s příštím spuštěním "
663 "editoru exemplářů."
664
665 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.error
666 msgid "Error importing templates"
667 msgstr "Chyba importu šablon"
668
669 #: staff.cat.copy_editor.apply_owning_lib.undefined_volume.error
670 msgid ""
671 "Error retrieving Volume information for copy %1$s.  The owning library for "
672 "this copy will not be changed."
673 msgstr ""
674 "Chyba načítání informací o svazku pro exemplář %1$s. Domovská knihovna u "
675 "tohoto exempláře nebude změněna."
676
677 #: staff.cat.copy_editor.apply_owning_lib.call_number.error
678 msgid ""
679 "Error changing owning library for copy %1$s.  The owning library for this "
680 "copy will not be changed."
681 msgstr ""
682 "Chyba změny domovské knihovny. Vlastnictví tohoto exempláře %1$s nebylo "
683 "změněno."
684
685 #: staff.cat.copy_editor.copy_count
686 msgid "1 copy"
687 msgstr "1 exemplář"
688
689 #: staff.cat.copy_editor.copy_count.plural
690 msgid "%1$s copies"
691 msgstr "%1$s exemplářů"
692
693 #: staff.cat.copy_editor.apply.label
694 msgid ""
695 "_: staff.cat.copy_editor.apply.label\n"
696 "Apply"
697 msgstr "Použít"
698
699 #: staff.cat.copy_editor.apply.accesskey
700 msgid ""
701 "_: staff.cat.copy_editor.apply.accesskey\n"
702 "A"
703 msgstr "A"
704
705 #: staff.cat.copy_editor.cancel.label
706 msgid ""
707 "_: staff.cat.copy_editor.cancel.label\n"
708 "Cancel"
709 msgstr "Storno"
710
711 #: staff.cat.copy_editor.handle_update.success
712 msgid "Items were added or modified."
713 msgstr "Exempláře byly přidány nebo upraveny."
714
715 #: staff.cat.copy_editor.handle_update.error
716 msgid "copy update error:"
717 msgstr "chyba aktualizace exemplářů:"
718
719 # nutný kontext
720 #: staff.cat.copy_editor.add_stat_cat.error
721 msgid "Error adding statistical category to display definition"
722 msgstr "Chyba přidání statistické kategorie k zobrazení definice"
723
724 #: staff.cat.copy_editor.populate_stat_cat.error
725 msgid "Error populating statistical categories for display"
726 msgstr "Chyba zveřejnění statistických kategorií pro zobrazení"
727
728 #: staff.cat.copy_editor.remove_stat_cat_entry
729 msgid "<Remove Stat Cat>"
730 msgstr "<Odstranit katalogizační status>"
731
732 #: staff.cat.copy_editor.remove_age_based_hold_protection
733 msgid "<Remove Protection>"
734 msgstr "<Odstranit ochranu>"
735
736 #: staff.cat.copy_editor.remove_circulate_as_type
737 msgid "<Remove Circulate as Type>"
738 msgstr "<Odstranit Vypůjčit jako typ>"
739
740 #: staff.cat.copy_editor.field.unset_or_null
741 msgid ""
742 "_: staff.cat.copy_editor.field.unset_or_null\n"
743 "<Unset>"
744 msgstr "<Zrušit>"
745
746 #: staff.cat.copy_editor.field.owning_library.label
747 msgid "Owning Lib : Call Number"
748 msgstr "Domovská knihovna : signatura"
749
750 #: staff.cat.copy_editor.field.creator.label
751 msgid "Creator"
752 msgstr "Vytvořeno"
753
754 #: staff.cat.copy_editor.field.last_editor.label
755 msgid "Last Editor"
756 msgstr "Poslední editace"
757
758 #: staff.cat.copy_editor.field.barcode.label
759 msgid "Barcode"
760 msgstr "Čárový kód"
761
762 #: staff.cat.copy_editor.field.creation_date.label
763 msgid "Creation Date"
764 msgstr "Datum vytvoření"
765
766 #: staff.cat.copy_editor.field.last_edit_date.label
767 msgid "Last Edit Date"
768 msgstr "Datum poslední změny"
769
770 #: staff.cat.copy_editor.field.location.label
771 msgid "Location/Collection"
772 msgstr "Lokace/Fond"
773
774 #: staff.cat.copy_editor.field.circulation_library.label
775 msgid "Circulation Library"
776 msgstr "Výpůjční knihovna"
777
778 #: staff.cat.copy_editor.field.copy_number.label
779 msgid "Copy Number"
780 msgstr "Číslo exempláře"
781
782 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.label
783 msgid "Circulate?"
784 msgstr "Půjčovat?"
785
786 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.yes_or_true
787 msgid ""
788 "_: staff.cat.copy_editor.field.circulate.yes_or_true\n"
789 "Yes"
790 msgstr "Ano"
791
792 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.no_or_false
793 msgid ""
794 "_: staff.cat.copy_editor.field.circulate.no_or_false\n"
795 "No"
796 msgstr "Ne"
797
798 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.label
799 msgid "Holdable?"
800 msgstr "Možno rezervovat?"
801
802 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.yes_or_true
803 msgid ""
804 "_: staff.cat.copy_editor.field.holdable.yes_or_true\n"
805 "Yes"
806 msgstr "Ano"
807
808 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.no_or_false
809 msgid ""
810 "_: staff.cat.copy_editor.field.holdable.no_or_false\n"
811 "No"
812 msgstr "Ne"
813
814 # rezervace je umožněna pouze zletilému čtenáři, ochrana dětí
815 #: staff.cat.copy_editor.field.age_based_hold_protection.label
816 msgid "Age-based Hold Protection"
817 msgstr "Rezervace omezena věkem"
818
819 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.label
820 msgid "Loan Duration"
821 msgstr "Délka výpůjčky"
822
823 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.short
824 msgid "Short"
825 msgstr "Krátká"
826
827 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.normal
828 msgid ""
829 "_: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.normal\n"
830 "Normal"
831 msgstr "Normální"
832
833 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.extended
834 msgid "Long"
835 msgstr "Dlouhá"
836
837 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.label
838 msgid "Fine Level"
839 msgstr "Typ pokuty"
840
841 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.low
842 msgid "Low"
843 msgstr "Nízký"
844
845 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.normal
846 msgid ""
847 "_: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.normal\n"
848 "Normal"
849 msgstr "Normální"
850
851 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.high
852 msgid "High"
853 msgstr "Vysoký"
854
855 # doslovný překlad
856 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate_as_type.label
857 msgid "Circulate as Type"
858 msgstr "Půjčit jako typ"
859
860 #: staff.cat.copy_editor.field.circulation_modifier.label
861 msgid "Circulation Modifier"
862 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
863
864 #: staff.cat.copy_editor.field.alert_message.label
865 msgid "Alert Message"
866 msgstr "Varovná zpráva"
867
868 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.label
869 msgid "Deposit?"
870 msgstr "Vklad?"
871
872 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.yes_or_true
873 msgid ""
874 "_: staff.cat.copy_editor.field.deposit.yes_or_true\n"
875 "Yes"
876 msgstr "Ano"
877
878 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.no_or_false
879 msgid ""
880 "_: staff.cat.copy_editor.field.deposit.no_or_false\n"
881 "No"
882 msgstr "Ne"
883
884 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit_amount.label
885 msgid "Deposit Amount"
886 msgstr "Výše vkladu"
887
888 #: staff.cat.copy_editor.field.price.label
889 msgid "Price"
890 msgstr "Cena"
891
892 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.label
893 msgid "OPAC Visible?"
894 msgstr "Zobrazit v OPACu?"
895
896 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.yes_or_true
897 msgid ""
898 "_: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.yes_or_true\n"
899 "Yes"
900 msgstr "Ano"
901
902 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.no_or_false
903 msgid ""
904 "_: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.no_or_false\n"
905 "No"
906 msgstr "Ne"
907
908 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.label
909 msgid "Reference?"
910 msgstr "Příruční knihovna?"
911
912 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.yes_or_true
913 msgid ""
914 "_: staff.cat.copy_editor.field.reference.yes_or_true\n"
915 "Yes"
916 msgstr "Ano"
917
918 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.no_or_false
919 msgid ""
920 "_: staff.cat.copy_editor.field.reference.no_or_false\n"
921 "No"
922 msgstr "Ne"
923
924 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.label
925 msgid "Quality"
926 msgstr "Kvalita"
927
928 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.yes_or_true
929 msgid "Good"
930 msgstr "Dobrá"
931
932 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.no_or_false
933 msgid "Mediocre"
934 msgstr "Průměrná"
935
936 #: staff.cat.copy_notes.render_notes.label
937 msgid "Add New Note"
938 msgstr "Přidat poznámku"
939
940 #: staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey
941 msgid ""
942 "_: staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey\n"
943 "A"
944 msgstr "A"
945
946 #: staff.cat.copy_notes.widgets_apply.note_id
947 msgid "Note ID:"
948 msgstr "ID poznámky:"
949
950 #: staff.cat.copy_notes.widgets_apply.creator_id
951 msgid "Creator ID:"
952 msgstr "ID katalogizátora:"
953
954 #: staff.cat.copy_notes.widgets.public
955 msgid "Public"
956 msgstr "Veřejné"
957
958 #: staff.cat.copy_notes.widgets.private
959 msgid "Private"
960 msgstr "Soukromé"
961
962 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.label
963 msgid "Delete This Note"
964 msgstr "Smazat poznámku"
965
966 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.msg
967 msgid "Delete the note titled \"%1$s\" created on %2$s?"
968 msgstr "Smazat poznámku \"%1$s\" vytvořenou \"%2$s\"?"
969
970 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.title
971 msgid "Delete Note"
972 msgstr "Smazat poznámku"
973
974 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes
975 msgid ""
976 "_: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes\n"
977 "Yes"
978 msgstr "Ano"
979
980 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no
981 msgid ""
982 "_: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no\n"
983 "No"
984 msgstr "Ne"
985
986 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.success
987 msgid "Note deleted."
988 msgstr "Poznámka smazána."
989
990 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.close_window
991 msgid "Close Window"
992 msgstr "Zavřít okno"
993
994 #: staff.cat.copy_notes.new_note.label
995 msgid "New Note"
996 msgstr "Nová poznámka"
997
998 #: staff.cat.copy_notes.new_note.public
999 msgid "Public?"
1000 msgstr "Veřejná?"
1001
1002 #: staff.cat.copy_notes.new_note.title
1003 msgid "Title"
1004 msgstr "Název"
1005
1006 #: staff.cat.copy_notes.new_note.note
1007 msgid "Note"
1008 msgstr "Poznámka"
1009
1010 #: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label
1011 msgid ""
1012 "_: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label\n"
1013 "Cancel"
1014 msgstr "Storno"
1015
1016 #: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey
1017 msgid ""
1018 "_: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey\n"
1019 "C"
1020 msgstr "C"
1021
1022 #: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.label
1023 msgid "Add Note"
1024 msgstr "Přidat poznámku"
1025
1026 #: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey
1027 msgid ""
1028 "_: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey\n"
1029 "A"
1030 msgstr "A"
1031
1032 #: staff.cat.copy_notes.new_note.success
1033 msgid "Note added."
1034 msgstr "Poznámka přidána."
1035
1036 #: staff.cat.copy_notes.new_note.error
1037 msgid "The note was not likely created."
1038 msgstr "Poznámka pravděpodobně nebyla vytvořena."
1039
1040 #: staff.cat.copy_summary.copy_id
1041 msgid "Copy ID = %1$s"
1042 msgstr "ID exempláře = %1$s"
1043
1044 #: staff.cat.copy_summary.total_circs.label
1045 msgid "Total Circs"
1046 msgstr "Celkový počet výpůjček"
1047
1048 #: staff.cat.copy_summary.yes
1049 msgid ""
1050 "_: staff.cat.copy_summary.yes\n"
1051 "Yes"
1052 msgstr "Ano"
1053
1054 #: staff.cat.copy_summary.no
1055 msgid ""
1056 "_: staff.cat.copy_summary.no\n"
1057 "No"
1058 msgstr "Ne"
1059
1060 #: staff.cat.copy_summary.unset
1061 msgid ""
1062 "_: staff.cat.copy_summary.unset\n"
1063 "<Unset>"
1064 msgstr "<Zrušit>"
1065
1066 #: staff.cat.copy_summary.not_cataloged
1067 msgid "Not Cataloged"
1068 msgstr "Nezkatalogizováno"
1069
1070 #: staff.cat.marcedit.help.add_row
1071 msgid "Add Row: CTRL+Enter"
1072 msgstr "Přidat řádek: CTRL+Enter"
1073
1074 #: staff.cat.marcedit.help.insert_row
1075 msgid "Insert Row: CTRL+Shift+Enter"
1076 msgstr "Vložit řádek: CTRL+Shift+Enter"
1077
1078 #: staff.cat.marcedit.help.copy_row_up
1079 msgid "Copy Current Row Above: CTRL+Up"
1080 msgstr "Kopírovat aktuální řádek výše: CTRL+↑"
1081
1082 #: staff.cat.marcedit.help.copy_row_down
1083 msgid "Copy Current Row Below: CTRL+Down"
1084 msgstr "Kopírovat aktuální řádek níže: CTRL+↓"
1085
1086 #: staff.cat.marcedit.help.add_subfield
1087 msgid "Add Subfield: CTRL+D (CTRL+I on Mac OS X)"
1088 msgstr "Přidat podpole: CTRL+D (CTRL+I na Mac OS X)"
1089
1090 #: staff.cat.marcedit.help.remove_row
1091 msgid "Remove Row: CTRL+Del"
1092 msgstr "Smazat řádek: CTRL+Del"
1093
1094 #: staff.cat.marcedit.help.remove_subfield
1095 msgid "Remove Subfield: SHIFT+Del"
1096 msgstr "Smazat podpole: SHIFT+Del"
1097
1098 #: staff.cat.marcedit.help.replace_006
1099 msgid "Create/Replace 006: CTRL+F6"
1100 msgstr "Vytvořit/nahradit 006: CTRL+F6"
1101
1102 #: staff.cat.marcedit.help.replace_007
1103 msgid "Create/Replace 007: CTRL+F7"
1104 msgstr "Vytvořit/nahradit 007: CTRL+F7"
1105
1106 #: staff.cat.marcedit.help.replace_008
1107 msgid "Create/Replace 008: CTRL+F8"
1108 msgstr "Vytvořit/nahradit 008: CTRL+F8"
1109
1110 #: staff.cat.marcedit.save.label
1111 msgid "Save Record"
1112 msgstr "Uložit záznam"
1113
1114 #: staff.cat.marcedit.marcTag.LDR.label
1115 msgid "MARC Leader"
1116 msgstr "MARC Leader"
1117
1118 #: staff.cat.marcedit.add_row.label
1119 msgid "Add Row"
1120 msgstr "Přidat řádek"
1121
1122 #: staff.cat.marcedit.insert_row.label
1123 msgid "Insert Row"
1124 msgstr "Vložit řádek"
1125
1126 #: staff.cat.marcedit.remove_row.label
1127 msgid "Remove Row"
1128 msgstr "Odstranit řádek"
1129
1130 #: staff.cat.marcedit.replace_006.label
1131 msgid "Add/Replace 006"
1132 msgstr "Přidat/nahradit 006"
1133
1134 #: staff.cat.marcedit.replace_007.label
1135 msgid "Add/Replace 007"
1136 msgstr "Přidat/nahradit 007"
1137
1138 #: staff.cat.marcedit.replace_008.label
1139 msgid "Add/Replace 008"
1140 msgstr "Přidat/nahradit 008"
1141
1142 # podpole nepatří mezi kontrolovaná na správnost vyplnění
1143 #: staff.cat.marcedit.not_authority_field.label
1144 msgid "Not a controlled subfield"
1145 msgstr "Podpole není kontrolováno"
1146
1147 #: staff.cat.marcedit.apply_selected.label
1148 msgid "Apply Selected"
1149 msgstr "Použít vybrané"
1150
1151 #: staff.cat.marcedit.no_authority_match.label
1152 msgid "No matching authority records found"
1153 msgstr "Nebyl nalezen odpovídající autoritní záznam"
1154
1155 #: staff.cat.marc_new.tab_name
1156 msgid "MARC Template"
1157 msgstr "Šablona MARC"
1158
1159 #: staff.cat.marc_new.create_record.label
1160 msgid "Create Record"
1161 msgstr "Vytvořit záznam"
1162
1163 #: staff.cat.marc_new.system_local.label
1164 msgid "System Local"
1165 msgstr "Lokální"
1166
1167 #: staff.cat.marc_new.record_created.label
1168 msgid "Record created."
1169 msgstr "Záznam vytvořen."
1170
1171 # nutný kontext - není jasné, co se stahuje
1172 #: staff.cat.marc_new.retrieving.label
1173 msgid ""
1174 "_: staff.cat.marc_new.retrieving.label\n"
1175 "Retrieving title..."
1176 msgstr "Stahování záznamu..."
1177
1178 # předpokládám, že neni nutné zdůrazňovat, že se jedná o Marc...
1179 #: staff.cat.marc_new.creating_record.error
1180 msgid "Error creating MARC record."
1181 msgstr "Chyba při vytváření záznamu."
1182
1183 #: staff.cat.marc_new.loading_template.error
1184 msgid "Error loading MARC template: %1$s"
1185 msgstr "Chyba při nahrávání šablony: %1$s"
1186
1187 #: staff.cat.opac.set_marc_edit.alert
1188 msgid "Record successfully saved."
1189 msgstr "Záznam byl uložen."
1190
1191 #: staff.cat.opac.set_marc_edit.std_unexpected_error
1192 msgid "Record not likely updated."
1193 msgstr "Záznam nebyl pravděpodobně aktualizován."
1194
1195 # nutný kontext
1196 #: staff.cat.opac.refresh.function_not_implemented.alert
1197 msgid "Not yet implemented.  Work around: Choose Duplicate in New Tab option"
1198 msgstr "Zatím neimplementováno. Pomoc: Zvolte Duplikovat v nabidce Nový list"
1199
1200 #: staff.cat.opac.set_tab_name
1201 msgid "Record: %1$s"
1202 msgstr "Záznam: %1$s"
1203
1204 #: staff.cat.record_buckets.tab_name
1205 msgid "Record Buckets"
1206 msgstr "Skupina záznamů"
1207
1208 #: staff.cat.record_buckets.save_file_as
1209 msgid "Save File As"
1210 msgstr "Uložit soubor jako"
1211
1212 #: staff.cat.record_buckets.export_records.alert
1213 msgid "File not downloaded."
1214 msgstr "Soubor nebyl stažen."
1215
1216 #: staff.cat.record_buckets.export_records.std_unexpected_error
1217 msgid "Records could not be exported."
1218 msgstr "Záznamy nemohly být exportovány."
1219
1220 #: staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert
1221 msgid ""
1222 "_: staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert\n"
1223 "Action completed."
1224 msgstr "Proces dokončen."
1225
1226 # co je mvr?
1227 #: staff.cat.record_buckets.retrieve_row.std_unexpected_error
1228 msgid "Error retrieving mvr for record with ID = %1$s"
1229 msgstr "Chyba načítání mvr pro záznam ID =  %1$s"
1230
1231 #: staff.cat.record_buckets.buckets.std_unexpected_error
1232 msgid "Could not retrieve your buckets."
1233 msgstr "Vaše skupina nebyla načtena."
1234
1235 #: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1
1236 msgid ""
1237 "_: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1\n"
1238 "Choose a bucket..."
1239 msgstr "Výběr skupiny..."
1240
1241 #: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2
1242 msgid ""
1243 "_: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2\n"
1244 "Retrieve shared bucket..."
1245 msgstr "Načítání sdílené skupiny..."
1246
1247 #: staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id
1248 msgid ""
1249 "_: staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id\n"
1250 "Enter bucket number:"
1251 msgstr "Vložte číslo skupiny:"
1252
1253 #: staff.cat.record_buckets.change_bucket.error
1254 msgid "Error retrieving bucket.  Did you use a valid bucket ID?"
1255 msgstr "Chyba načítání skupiny. Zadali jste platné ID skupiny?"
1256
1257 #: staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named
1258 msgid ""
1259 "_: staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named\n"
1260 "Delete the bucket named %1$s?"
1261 msgstr "Smazat skupinu %1$s?"
1262
1263 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt
1264 msgid ""
1265 "_: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt\n"
1266 "What would you like to name the bucket?"
1267 msgstr "Jak má být skupina pojmenována?"
1268
1269 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title
1270 msgid ""
1271 "_: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title\n"
1272 "Bucket Creation"
1273 msgstr "Vytvoření skupiny"
1274
1275 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert
1276 msgid ""
1277 "_: staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert\n"
1278 "You already have a bucket with that name."
1279 msgstr "Skupina s tímto jménem již existuje."
1280
1281 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_created
1282 msgid "Bucket %1$s created."
1283 msgstr "Skupina %1$s byla vytvořena."
1284
1285 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.merge_lead
1286 msgid "Merge these records? (Select the \"lead\" record first)"
1287 msgstr "Sloučit tyto záznamy? (Vyberte nejprve \"hlavní\" záznam)"
1288
1289 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.button.label
1290 msgid "Merge"
1291 msgstr "Sloučit"
1292
1293 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.label
1294 msgid ""
1295 "_: staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.label\n"
1296 "Cancel"
1297 msgstr "Storno"
1298
1299 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey
1300 msgid ""
1301 "_: staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey\n"
1302 "C"
1303 msgstr "C"
1304
1305 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.lead_record_number
1306 msgid "Lead Record? # %1$s"
1307 msgstr "Hlavní záznam? # %1$s"
1308
1309 # nutný kontext
1310 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.lead
1311 msgid "Lead"
1312 msgstr "Vedoucí"
1313
1314 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.fancy_prompt_title
1315 msgid "Record Merging"
1316 msgstr "Sloučení záznamů"
1317
1318 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.fancy_prompt.alert
1319 msgid "Merge Aborted"
1320 msgstr "Sloučení selhalo"
1321
1322 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.success
1323 msgid "Records were successfully merged."
1324 msgstr "Záznamy byly úspěšně sloučeny."
1325
1326 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.catch.std_unex_error
1327 msgid "Records were not likely merged."
1328 msgstr "Záznamy pravděpodobně nebyly sloučeny."
1329
1330 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.xml1
1331 msgid "Delete these records?"
1332 msgstr "Smazat tyto záznamy?"
1333
1334 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label
1335 msgid ""
1336 "_: staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label\n"
1337 "Delete"
1338 msgstr "Smazat"
1339
1340 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label
1341 msgid ""
1342 "_: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label\n"
1343 "Cancel"
1344 msgstr "Storno"
1345
1346 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey
1347 msgid ""
1348 "_: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey\n"
1349 "C"
1350 msgstr "C"
1351
1352 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.xml2
1353 msgid "Record? # %1$s"
1354 msgstr "Záznam? # %1$s"
1355
1356 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.fancy_prompt_title
1357 msgid "Record Purging"
1358 msgstr "Čištění záznamů"
1359
1360 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.fancy_prompt.alert
1361 msgid "Delete Aborted"
1362 msgstr "Odstranění selhalo"
1363
1364 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.s1
1365 msgid "Error deleting these records:\n"
1366 msgstr "Chyba mazání těchto záznamů:\n"
1367
1368 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.s2
1369 msgid "Record #%1$s : %2$s  : %3$s\n"
1370 msgstr "Záznam #%1$s : %2$s  : %3$s\n"
1371
1372 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.delete_success.alert
1373 msgid "Records deleted."
1374 msgstr "Záznamy byly odstraněny."
1375
1376 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.catch.std_unex_err
1377 msgid "Records were not likely deleted."
1378 msgstr "Záznamy pravděpodobně nebyly odstraněny."
1379
1380 #: staff.cat.record_buckets.cmd_broken.alert
1381 msgid "Not Yet Implemented"
1382 msgstr "Zatím nebylo realizováno"
1383
1384 #: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name
1385 msgid ""
1386 "_: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name\n"
1387 "Retrieving title..."
1388 msgstr "Stahování záznamu..."
1389
1390 #: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.catch.std_unex_err
1391 msgid "Showing in OPAC"
1392 msgstr "Zobrazení v OPACu"
1393
1394 #: staff.cat.record_buckets.submit.query_status
1395 msgid ""
1396 "_: staff.cat.record_buckets.submit.query_status\n"
1397 "Searching..."
1398 msgstr "Vyhledávání..."
1399
1400 #: staff.cat.record_buckets.prep_record_for_list.std_unex_err
1401 msgid "Could not retrieve this record: %1$s"
1402 msgstr "Nebylo možné získat záznam: %1$s"
1403
1404 #: staff.cat.record_buckets_quick.copy_one_record
1405 msgid "Copy this record into which bucket?"
1406 msgstr "Do které skupiny má být záznam zkopírován?"
1407
1408 #: staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records
1409 msgid ""
1410 "_: staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records\n"
1411 "Copy these %1$s items into which bucket?"
1412 msgstr "Do které skupiny mají být exempláře %1$s zkopírovány?"
1413
1414 # nutný kontext
1415 #: staff.cat.record_buckets_quick.initing_record_buckets_quick_xul
1416 msgid "Trying to init record_buckets_quick.xul"
1417 msgstr "Zavádí se record_buckets_quick.xul"
1418
1419 #: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket
1420 msgid ""
1421 "_: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket\n"
1422 "What would you like to name the bucket?"
1423 msgstr "Jak má být skupina pojmenována?"
1424
1425 #: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title
1426 msgid ""
1427 "_: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title\n"
1428 "Bucket Creation"
1429 msgstr "Vytvoření skupiny"
1430
1431 #: staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure
1432 msgid ""
1433 "_: staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure\n"
1434 "Bucket creation failed."
1435 msgstr "Vytvoření skupiny selhalo."
1436
1437 #: staff.cat.record_buckets_quick.add_to_bucket.addition_failed
1438 msgid "Addition likely failed for bucket = %1$s and record ID = %2$s"
1439 msgstr "Proces pro skupinu = %1$s a záznam ID = %2$s pravděpodobně selhal"
1440
1441 #: staff.cat.record_buckets.menulist.change_bucket.undefined
1442 msgid ""
1443 "_: staff.cat.record_buckets.menulist.change_bucket.undefined\n"
1444 "Could not find a bucket with ID = %1$s"
1445 msgstr "Skupina s ID = %1$s nebyla nalezena"
1446
1447 #: staff.cat.spine_labels.copy
1448 msgid "copy"
1449 msgstr "exemplář"
1450
1451 #: staff.cat.spine_labels.copies
1452 msgid "copies"
1453 msgstr "exempláře"
1454
1455 #: staff.cat.spine_labels.generate.std_unexpeceted_err
1456 msgid "Generate"
1457 msgstr "Vygenerovat"
1458
1459 #: staff.cat.spine_labels.preview.title
1460 msgid ""
1461 "_: staff.cat.spine_labels.preview.title\n"
1462 "Spine Labels"
1463 msgstr "Hřbetní štítky"
1464
1465 #: staff.cat.spine_labels.preview.std_unexpected_err
1466 msgid "Preview and Print"
1467 msgstr "Náhled a tisk"
1468
1469 # proč original? Není nějaká ochrana proti duplicitním čárovým kódům?
1470 #: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.prompt
1471 msgid "Enter original barcode for the copy:"
1472 msgstr "Vložit původní čárový kód k exempláři:"
1473
1474 #: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title
1475 msgid ""
1476 "_: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title\n"
1477 "Replace Barcode"
1478 msgstr "Nahradit čárový kód"
1479
1480 #: staff.cat.util.replace_barcode.error_alert
1481 msgid "We were unable to retrieve an item with barcode \"%1$s\"."
1482 msgstr "Nebylo možné nalézt exemplář s čárovým kódem \"%1$s\"."
1483
1484 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.prompt
1485 msgid "Enter the replacement barcode for the copy:"
1486 msgstr "Vložit náhradní čárový kód pro exemplář:"
1487
1488 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title
1489 msgid ""
1490 "_: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title\n"
1491 "Replace Barcode"
1492 msgstr "Nahradit čárový kód"
1493
1494 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc.failed
1495 msgid "Rename aborted.  Blank barcodes are not allowed."
1496 msgstr "Přejmenujte zamítnuté. Prázdné čárové kódy nejsou povoleny."
1497
1498 #: staff.cat.util.replace_barcode.testing_error
1499 msgid "Error testing replacement barcode \"%1$s\"."
1500 msgstr "Chyba testu změny čárového kódu \"%1$s\"."
1501
1502 #: staff.cat.util.replace_barcode.insufficient_permission_for_rename
1503 msgid "Rename aborted.  Insufficient permission."
1504 msgstr "Přejmenování zamítnuto. Nemáte oprávnění."
1505
1506 #: staff.cat.util.replace_barcode.item_rename_error
1507 msgid "Error renaming item."
1508 msgstr "Chyba přejmenování exempláře."
1509
1510 #: staff.cat.util.replace_barcode.rename_error
1511 msgid "Rename did not likely occur."
1512 msgstr "Přejmenování se nezdařilo."
1513
1514 # nutný kontext
1515 #: staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert
1516 msgid ""
1517 "_: staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert\n"
1518 "Please mark a volume as the destination from within holdings maintenance and "
1519 "then try this again."
1520 msgstr ""
1521 "Označte svazek a dílčí knihovnu v zobrazení a poté zkuste proces zopakovat."
1522
1523 #: staff.cat.util.transfer_copies.params_message
1524 msgid ""
1525 "Transfer items from their original volumes to %1$s's volume labelled %2$s on "
1526 "the following record (and change their circulation libs to match)?"
1527 msgstr ""
1528 "Přesunout exempláře z původních svazků do %1$s's do označených %2$s's v "
1529 "následujícím záznamu (a změnit jejich výpůjční knihovny)?"
1530
1531 #: staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label
1532 msgid ""
1533 "_: staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label\n"
1534 "Transfer"
1535 msgstr "Přesunout"
1536
1537 #: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label
1538 msgid ""
1539 "_: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label\n"
1540 "Cancel"
1541 msgstr "Storno"
1542
1543 #: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey
1544 msgid ""
1545 "_: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey\n"
1546 "C"
1547 msgstr "C"
1548
1549 #: staff.cat.util.transfer_copies.window_title
1550 msgid "Item Transfer"
1551 msgstr "Přesun exempláře"
1552
1553 #: staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer
1554 msgid ""
1555 "_: staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer\n"
1556 "Transfer Aborted"
1557 msgstr "Přesun zrušen"
1558
1559 #: staff.cat.util.transfer_copies.override_transfer_failure
1560 msgid "Override Transfer Failure?"
1561 msgstr "Překonat chybu přesunu?"
1562
1563 #: staff.cat.util.transfer_copies.successful_transfer
1564 msgid "Items transferred."
1565 msgstr "Exempláře přesunuty."
1566
1567 #: staff.cat.util.transfer_copies.transfer_error
1568 msgid "All items not likely transferred."
1569 msgstr "Pravděpodobně se nezdařilo přesunout všechny exempláře."
1570
1571 #: staff.cat.util.spine_editor.tab_name
1572 msgid ""
1573 "_: staff.cat.util.spine_editor.tab_name\n"
1574 "Spine Labels"
1575 msgstr "Hřbetní štítky"
1576
1577 #: staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error
1578 msgid ""
1579 "_: staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error\n"
1580 "Spine Labels"
1581 msgstr "Hřbetní štítky"
1582
1583 #: staff.cat.util.show_in_opac.unknown_barcode
1584 msgid "%1$s is not cataloged"
1585 msgstr "%1$s nebyl zkatalogizován"
1586
1587 #: staff.cat.util.show_in_opac.catalog_error_for_doc_id
1588 msgid "Error opening catalog for document ID = %1$s"
1589 msgstr "Chyba při otevírání katalogu pro dokument ID = %1$s"
1590
1591 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_in_title
1592 msgid "Batch"
1593 msgstr "Dávka"
1594
1595 #: staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title
1596 msgid ""
1597 "_: staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title\n"
1598 "Edit"
1599 msgstr "Editovat"
1600
1601 #: staff.cat.util.copy_editor.view_in_title
1602 msgid ""
1603 "_: staff.cat.util.copy_editor.view_in_title\n"
1604 "View"
1605 msgstr "Zobrazit"
1606
1607 #: staff.cat.util.copy_editor.copy_attributes_in_title
1608 msgid "Copy Attributes"
1609 msgstr "Vlastnosti exempláře"
1610
1611 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_edit
1612 msgid "Batch Edit"
1613 msgstr "Editovat dávku"
1614
1615 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_view
1616 msgid "Batch View"
1617 msgstr "Zobrazit dávku"
1618
1619 #: staff.cat.util.copy_editor.edit
1620 msgid ""
1621 "_: staff.cat.util.copy_editor.edit\n"
1622 "Edit"
1623 msgstr "Editovat"
1624
1625 #: staff.cat.util.copy_editor.view
1626 msgid ""
1627 "_: staff.cat.util.copy_editor.view\n"
1628 "View"
1629 msgstr "Zobrazit"
1630
1631 #: staff.cat.util.copy_editor.not_modified
1632 msgid "Copies not modified."
1633 msgstr "Exempláře nebyly modifikovány."
1634
1635 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_message
1636 msgid ""
1637 "Action failed.  One or more of these items is in a special status such as "
1638 "\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Damaged "
1639 "status."
1640 msgstr ""
1641 "Proces selhal. Jeden nebo více exemplářů mají speciální status jako "
1642 "\"Vypůjčeno\" nebo \"V přepravě\", a proto není jim možné změnit status na "
1643 "Poškozeno."
1644
1645 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title
1646 msgid ""
1647 "_: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title\n"
1648 "Action failed."
1649 msgstr "Proces selhal."
1650
1651 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label
1652 msgid ""
1653 "_: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label\n"
1654 "OK"
1655 msgstr "OK"
1656
1657 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action
1658 msgid ""
1659 "_: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action\n"
1660 "Check here to confirm this message"
1661 msgstr "Zde potvrďte zprávu"
1662
1663 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_message
1664 msgid "Change the status for these items to Damaged?  Barcodes: %1$s"
1665 msgstr "Označit tyto položky jako poškozené? Čárové kódy:%1$s"
1666
1667 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_title
1668 msgid "Mark Damaged"
1669 msgstr "Označit poškozené"
1670
1671 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label
1672 msgid ""
1673 "_: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label\n"
1674 "OK"
1675 msgstr "OK"
1676
1677 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label
1678 msgid ""
1679 "_: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label\n"
1680 "Cancel"
1681 msgstr "Storno"
1682
1683 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action
1684 msgid ""
1685 "_: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action\n"
1686 "Check here to confirm this action"
1687 msgstr "Zde potvrďte proces"
1688
1689 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.title
1690 msgid "Checkin Item Before Marking Damaged?"
1691 msgstr ""
1692
1693 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.normal_checkin
1694 msgid "Normal Checkin"
1695 msgstr ""
1696
1697 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.no_checkin
1698 msgid ""
1699 "_: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.no_checkin\n"
1700 "Cancel"
1701 msgstr "Storno"
1702
1703 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.forgiving_checkin
1704 msgid "Forgiving Checkin"
1705 msgstr ""
1706
1707 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.confirm_action
1708 msgid ""
1709 "_: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.confirm_action\n"
1710 "Check here to confirm this action"
1711 msgstr "Zde potvrďte proces"
1712
1713 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.item_circulating_to_patron
1714 msgid "Item %1$s is checked out to patron, %2$s, and is due on %3$s."
1715 msgstr ""
1716
1717 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.message
1718 msgid ""
1719 "Item %1$s will be marked damaged.  Was returned on %3$s for %2$s.  Charge "
1720 "this patron $%4$s for the damage?"
1721 msgstr ""
1722
1723 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.title
1724 msgid "Charge Patron For Damaged Item?"
1725 msgstr ""
1726
1727 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.ok_label
1728 msgid ""
1729 "_: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.ok_label\n"
1730 "OK"
1731 msgstr "OK"
1732
1733 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.change_amount_label
1734 msgid "Change Amount"
1735 msgstr ""
1736
1737 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.cancel_label
1738 msgid ""
1739 "_: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.cancel_label\n"
1740 "Cancel"
1741 msgstr "Storno"
1742
1743 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.confirm_action
1744 msgid ""
1745 "_: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.confirm_action\n"
1746 "Check here to confirm this action"
1747 msgstr "Zde potvrďte proces"
1748
1749 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.marking_error
1750 msgid "Error marking item %1$s damaged."
1751 msgstr "Chyba při označení exempláře %1$s jako poškozené."
1752
1753 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.one_item_damaged
1754 msgid "Item marked Damaged"
1755 msgstr "Exemplář označen jako poškozený."
1756
1757 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.multiple_item_damaged
1758 msgid "%1$s items marked Damaged."
1759 msgstr "%1$s exemplářů označeno jako poškozené."
1760
1761 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_message
1762 msgid ""
1763 "Action failed.  One or more of these items is in a special status such as "
1764 "\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Missing "
1765 "status."
1766 msgstr ""
1767 "Proces selhal. Jeden nebo více exemplářů mají speciální status jako "
1768 "\"Vypůjčeno\" nebo \"V přepravě\", a proto není jim možné změnit status na "
1769 "ztrátu."
1770
1771 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_title
1772 msgid ""
1773 "_: staff.cat.util.mark_item_missing.af_title\n"
1774 "Action failed."
1775 msgstr "Proces selhal."
1776
1777 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label
1778 msgid ""
1779 "_: staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label\n"
1780 "OK"
1781 msgstr "OK"
1782
1783 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action
1784 msgid ""
1785 "_: staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action\n"
1786 "Check here to confirm this message"
1787 msgstr "Zde potvrďte zprávu"
1788
1789 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_message
1790 msgid "'Change the status for these items to Missing? Barcodes: %1$s"
1791 msgstr "Změnit status pro tyto exempláře na ztracené? Čárové kódy: %1$s"
1792
1793 # nutný kontext
1794 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_title
1795 msgid "Mark Missing"
1796 msgstr "Chybí označení"
1797
1798 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label
1799 msgid ""
1800 "_: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label\n"
1801 "OK"
1802 msgstr "OK"
1803
1804 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label
1805 msgid ""
1806 "_: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label\n"
1807 "Cancel"
1808 msgstr "Storno"
1809
1810 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action
1811 msgid ""
1812 "_: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action\n"
1813 "Check here to confirm this action"
1814 msgstr "Zde potvrďte proces"
1815
1816 #: staff.cat.util.mark_item_missing.marking_error
1817 msgid "Error marking item %1$s missing."
1818 msgstr "Chyba při označení exempláře %1$s  jako ztráta."
1819
1820 #: staff.cat.util.mark_item_missing.one_item_missing
1821 msgid "Item marked Missing"
1822 msgstr "Exemplář označen jako ztráta."
1823
1824 #: staff.cat.util.mark_item_missing.multiple_item_missing
1825 msgid "%1$s items marked Missing."
1826 msgstr "%1$s exemplářů označeno jako ztráta."
1827
1828 #: staff.cat.volume_buckets.window_tab_name
1829 msgid "Volume Buckets"
1830 msgstr "Skupina svazků"
1831
1832 #: staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label
1833 msgid ""
1834 "_: staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label\n"
1835 "Apply"
1836 msgstr "Použít"
1837
1838 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.message
1839 msgid ""
1840 "You may not add more than %1$s items at a time for a given volume in this "
1841 "interface."
1842 msgstr ""
1843 "Nelze přidat víc než %1$s exemplářů najednou k vybranému svazku v tomto "
1844 "rozhraní."
1845
1846 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.title
1847 msgid "Maximum items exceeded."
1848 msgstr "Překročen maximální počet exemplářů"
1849
1850 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.ok_label
1851 msgid "Ok"
1852 msgstr "OK"
1853
1854 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.call_nums
1855 msgid "Call Numbers"
1856 msgstr "Signatury"
1857
1858 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.num_of_copies
1859 msgid "# of Copies"
1860 msgstr "# exemplářů"
1861
1862 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_message
1863 msgid "\"%1$s\" is an invalid barcode."
1864 msgstr "\"%1$s\" je neplatný čárový kód."
1865
1866 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_title
1867 msgid "Invalid Barcode"
1868 msgstr "Neplatný čárový kód"
1869
1870 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button
1871 msgid ""
1872 "_: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button\n"
1873 "OK"
1874 msgstr "OK"
1875
1876 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_confirm
1877 msgid "Check here to confirm this message."
1878 msgstr "Zde potvrďte zprávu"
1879
1880 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.problem_with_volume
1881 msgid ""
1882 "Problem finding or creating %1$s.  We will skip item creation for this "
1883 "volume."
1884 msgstr ""
1885 "Problém s nalezením nebo vytvořením %1$s. Pro svazek nebudou vytvořeny "
1886 "exempláře."
1887
1888 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.tree_err2
1889 msgid "volume tree update 2"
1890 msgstr "Aktualizace seznamu svazků 2"
1891
1892 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.tree_err3
1893 msgid "volume tree update 3"
1894 msgstr "Aktualizace seznamu svazků 3"
1895
1896 #: staff.cat.volume_copy_creator.load_prefs.err_retrieving_prefs
1897 msgid "Error retrieving stored preferences"
1898 msgstr "Chyba načítání uložených nastavení"
1899
1900 #: staff.cat.volume_copy_creator.save_prefs.err_storing_prefs
1901 msgid "Error storing preferences"
1902 msgstr "Chyba ukládání nastavení"
1903
1904 # nutný kontext
1905 #: staff.cat.z3950.native_catalog
1906 msgid "Native Catalog"
1907 msgstr "Původní katalog"
1908
1909 #: staff.cat.z3950.obj_list_init.list_construction_error
1910 msgid "Failure during list construction."
1911 msgstr "Selhání při vytváření seznamu."
1912
1913 #: staff.cat.z3950.results_view.label
1914 msgid "Results View"
1915 msgstr "Zobrazení výsledků"
1916
1917 #: staff.cat.z3950.results_view.accesskey
1918 msgid ""
1919 "_: staff.cat.z3950.results_view.accesskey\n"
1920 "V"
1921 msgstr "V"
1922
1923 #: staff.cat.z3950.marc_view.label
1924 msgid "MARC View"
1925 msgstr "Zobrazení MARCu"
1926
1927 #: staff.cat.z3950.marc_view.accesskey
1928 msgid ""
1929 "_: staff.cat.z3950.marc_view.accesskey\n"
1930 "V"
1931 msgstr "V"
1932
1933 #: staff.cat.z3950.hide_top_pane.label
1934 msgid "Hide Top Pane"
1935 msgstr "Skrýt horní pole"
1936
1937 #: staff.cat.z3950.hide_top_pane.accesskey
1938 msgid ""
1939 "_: staff.cat.z3950.hide_top_pane.accesskey\n"
1940 "T"
1941 msgstr "T"
1942
1943 #: staff.cat.z3950.unhide_top_pane.label
1944 msgid "Show Top Pane"
1945 msgstr "Zobrazit horní pole"
1946
1947 #: staff.cat.z3950.unhide_top_pane.accesskey
1948 msgid ""
1949 "_: staff.cat.z3950.unhide_top_pane.accesskey\n"
1950 "T"
1951 msgstr "T"
1952
1953 # nevím význam pro overlay
1954 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.record_id.label
1955 msgid "Record with ID %1$s marked for overlay."
1956 msgstr "Záznam ID %1$s označen k přepsání."
1957
1958 # nevím význam pro overlay
1959 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.tcn.label
1960 msgid "Record with TCN %1$s marked for overlay."
1961 msgstr "Záznam s TCN %1$s označen k přepsání."
1962
1963 # nevím význam pro overlay
1964 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.no_record.label
1965 msgid "No record marked for overlay."
1966 msgstr "Žádný záznam nebyl označen k přepsání."
1967
1968 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_view_error
1969 msgid "Failure during MARC view."
1970 msgstr "Chyba při zobrazení MARCu."
1971
1972 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_import_error
1973 msgid "Failure during MARC import."
1974 msgstr "Chyba při importu MARCu."
1975
1976 # nevím význam pro overlay
1977 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_import_overlay_error
1978 msgid "Failure during MARC import overlay."
1979 msgstr "Chyba importu MARCu k přepsání."
1980
1981 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.search_fields_error
1982 msgid "Error setting up search fields."
1983 msgstr "Chyba nastavení vyhledávacích polí."
1984
1985 # pokud se nenačetla, zřejmě není v provozu?
1986 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.z39_service_error
1987 msgid "Z39.50 services not likely retrieved."
1988 msgstr "Nezdařilo se spojení se službou Z39.50"
1989
1990 #: staff.cat.z3950.initial_search.no_search_selection
1991 msgid "No services selected to search."
1992 msgstr "Nebyly vybrány služby pro vyhledávání."
1993
1994 #: staff.cat.z3950.initial_search.too_many_selections
1995 msgid "Only one service can be used with raw search at a time."
1996 msgstr ""
1997
1998 #: staff.cat.z3950.initial_search.searching
1999 msgid ""
2000 "_: staff.cat.z3950.initial_search.searching\n"
2001 "Searching..."
2002 msgstr "Vyhledávání ..."
2003
2004 #: staff.cat.z3950.initial_search.failed_search
2005 msgid "Failure during initial search."
2006 msgstr "Chyba při počátečním vyhledávání."
2007
2008 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_prompt.title
2009 msgid "Raw Z39.50 PQN Search"
2010 msgstr ""
2011
2012 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_prompt.msg
2013 msgid ""
2014 "WARNING: This is not a simple keyword search.  Enter raw z39.50 PQN search "
2015 "string:"
2016 msgstr ""
2017
2018 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_search_unsupported_for_native_catalog
2019 msgid "Raw z39.50 PQN search not yet implemented for native catalog."
2020 msgstr ""
2021
2022 # nutný kontext
2023 #: staff.cat.z3950.page_next.more_results
2024 msgid "Retrieving more results..."
2025 msgstr "Načítání dalších výsledků"
2026
2027 #: staff.cat.z3950.page_next.subsequent_search_error
2028 msgid "Failure during subsequent search."
2029 msgstr "Selhání během opakovaného vyhledávání."
2030
2031 #: staff.cat.z3950.search.search_error
2032 msgid "Failure during actual search."
2033 msgstr "Selhání během současného vyhledávání."
2034
2035 #: staff.cat.z3950.handle_results.null_server_error
2036 msgid "Server Error: request returned null"
2037 msgstr "Chyba serveru: nulová odpověď"
2038
2039 #: staff.cat.z3950.handle_results.server_error
2040 msgid "Server Error: %1$s : %2$s"
2041 msgstr "Chyba serveru: %1$s : %2$s"
2042
2043 # nutný kontext
2044 #: staff.cat.z3950.handle_results.raw_query
2045 msgid "Raw query: %1$s"
2046 msgstr "Obecný dotaz: %1$s"
2047
2048 # nutný kontext
2049 #: staff.cat.z3950.handle_results.showing_results
2050 msgid "Showing %1$s of %2$s for %3$s"
2051 msgstr "Zobrazení %1$s z %2$s pro %3$s"
2052
2053 #: staff.cat.z3950.handle_results.showing_total_results
2054 msgid "Showing %1$s of %2$s"
2055 msgstr ""
2056
2057 #: staff.cat.z3950.handle_results.num_of_results
2058 msgid "%1$s records found"
2059 msgstr "%1$s záznamů nenalezeno"
2060
2061 #: staff.cat.z3950.handle_results.result_error
2062 msgid "Error retrieving results."
2063 msgstr "Chyba načítání záznamů."
2064
2065 #: staff.cat.z3950.handle_results.search_result_error
2066 msgid "Failure during search result handling."
2067 msgstr "Chyba při zpracování výsledku vyhledávání."
2068
2069 #: staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name
2070 msgid ""
2071 "_: staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name\n"
2072 "Retrieving title..."
2073 msgstr "Načítání záznamů"
2074
2075 # Co je FIXME?
2076 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn
2077 msgid ""
2078 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn\n"
2079 "A record with TCN %1$s already exists.\n"
2080 "FIXME: add record summary here"
2081 msgstr ""
2082 "Záznam s TCN %1$s již existuje.\n"
2083 "FIXME: Zde vložte shrnutí záznamu"
2084
2085 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title
2086 msgid ""
2087 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title\n"
2088 "Import Collision"
2089 msgstr "Kolize importu"
2090
2091 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay
2092 msgid ""
2093 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay\n"
2094 "Overlay"
2095 msgstr "Přepsat"
2096
2097 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn2_import
2098 msgid "Import with alternate TCN %1$s"
2099 msgstr "Importovat s alternativním TCN %1$s"
2100
2101 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error
2102 msgid ""
2103 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error\n"
2104 "check permission"
2105 msgstr "kontrola oprávnění"
2106
2107 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import
2108 msgid ""
2109 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import\n"
2110 "Cancel Import"
2111 msgstr "Zrušit import"
2112
2113 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action
2114 msgid ""
2115 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action\n"
2116 "Check here to confirm this action"
2117 msgstr "Zde potvrďte proces"
2118
2119 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay
2120 msgid ""
2121 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay\n"
2122 "Record successfully overlaid."
2123 msgstr "Záznam úspěšně přepsán."
2124
2125 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_import_with_new_tcn
2126 msgid "Record successfully imported with alternate TCN."
2127 msgstr "Import záznamu s alternativním TCN se zdařil."
2128
2129 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.import_cancelled
2130 msgid "Record import cancelled"
2131 msgstr "Import záznamů byl stornován"
2132
2133 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_import
2134 msgid "Record successfully imported."
2135 msgstr "Import záznamu se zdařil."
2136
2137 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.import_error
2138 msgid "Record not likely imported."
2139 msgstr "Záznam pravděpodobně nebyl importován."
2140
2141 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.description
2142 msgid "Overlay this record?"
2143 msgstr "Přepsat tento záznam?"
2144
2145 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label
2146 msgid ""
2147 "_: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label\n"
2148 "Overlay"
2149 msgstr "Přepsat"
2150
2151 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.accesskey
2152 msgid "O"
2153 msgstr "O"
2154
2155 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label
2156 msgid ""
2157 "_: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label\n"
2158 "Cancel"
2159 msgstr "Storno"
2160
2161 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey
2162 msgid ""
2163 "_: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey\n"
2164 "C"
2165 msgstr "C"
2166
2167 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.title
2168 msgid "Record Overlay"
2169 msgstr "Přepsání záznamu"
2170
2171 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.aborted
2172 msgid "Overlay Aborted"
2173 msgstr "Přepsání zrušeno"
2174
2175 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.try_again
2176 msgid ""
2177 "Please mark a record for overlay from within the catalog and try this again."
2178 msgstr ""
2179 "Označte prosím v katalogu záznam určený k přepsání a zopakujte proces."
2180
2181 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.tab_name
2182 msgid "MARC Editor"
2183 msgstr "MARC editor"
2184
2185 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.overlay_record_label
2186 msgid "Overlay Record"
2187 msgstr "Přepsání záznamu"
2188
2189 # co je FIXME?
2190 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn
2191 msgid ""
2192 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn\n"
2193 "A record with TCN %1$s already exists.\n"
2194 "FIXME: add record summary here"
2195 msgstr ""
2196 "Záznam s TCN %1$s již existuje.\n"
2197 "FIXME: Zde vložte shrnutí záznamu"
2198
2199 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision
2200 msgid ""
2201 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision\n"
2202 "Import Collision"
2203 msgstr "Kolize importu"
2204
2205 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn1_overlay
2206 msgid "Overlay with alternate TCN %1$s"
2207 msgstr "Přepis s alternativním TCN %1$s"
2208
2209 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error
2210 msgid ""
2211 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error\n"
2212 "check permission"
2213 msgstr "kontrola oprávnění"
2214
2215 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel
2216 msgid ""
2217 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel\n"
2218 "Cancel Import"
2219 msgstr "Zrušit import"
2220
2221 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action
2222 msgid ""
2223 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action\n"
2224 "Check here to confirm this action"
2225 msgstr "Zde potvrďte proces"
2226
2227 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.successful_overlay_with_new_TCN
2228 msgid "Record successfully overlaid with alternate TCN."
2229 msgstr "Záznam úspěsně přepsán s alternativním TCN."
2230
2231 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.cancelled_overlay
2232 msgid "Record overlay cancelled"
2233 msgstr "Přepsání záznamu stornováno"
2234
2235 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay
2236 msgid ""
2237 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay\n"
2238 "Record successfully overlaid."
2239 msgstr "Záznam úspěšně přepsán."
2240
2241 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.overlay_error
2242 msgid "Record not likely overlaid."
2243 msgstr "Záznam pravděpodobně nebyl přepsán."
2244
2245 # netuším co je credential
2246 #: staff.cat.z3950.load_creds.z3950_cred_error
2247 msgid "Error retrieving stored z39.50 credentials"
2248 msgstr "Chyba načítání dat pomocí Z39.50 z důvodu nesprávné identity"
2249
2250 # credential
2251 #: staff.cat.z3950.save_creds.z3950_cred_error
2252 msgid "Problem storing z39.50 credentials."
2253 msgstr ""
2254 "Problém s uložením dat získaných přes Z39.50 z důvodu nesprávné identity."
2255
2256 #~ msgid "Add Subfield: CTRL+D"
2257 #~ msgstr "Přidat podpole: CTRL+D"
2258
2259 #~ msgid ""
2260 #~ "Change the status for these items to Damaged?  You will have to manually "
2261 #~ "retrieve the last circulation if you need to bill a patron.  Barcodes: %1$s"
2262 #~ msgstr ""
2263 #~ "Změnit status u těchto exemplářů na Poškozeno? Bude nutné manuálně vyhledat "
2264 #~ "poslední výpůjční transakci, pokud si přejete čtenáři dát pokutu. Čárový "
2265 #~ "kód: %1$s"