06e23099c9c53e699a207dad00e4ae9da11d7686
[Evergreen.git] / build / i18n / po / cat.properties / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2014-09-11 02:13-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2014-01-26 14:26+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-12 06:05+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16 "X-Poedit-Language: Czech\n"
17 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
18
19 #: bib.no_marc
20 msgid "No MARC Record"
21 msgstr "Žádný záznam ve formátu MARC"
22
23 #: cat.barcode_for_item
24 msgid "The barcode for the item is %1$s"
25 msgstr "Čárový kód exempláře je %1$s"
26
27 #: cat.batch_operation_failed
28 msgid "The whole batch operation failed. %1$s"
29 msgstr "Celá dávková operace se nezdařila. %1$s"
30
31 #: cat.copy_buckets.tab
32 msgid "Copy Buckets"
33 msgstr "Skupiny exemplářů"
34
35 #: cat.total_bucket_items_in_bucket
36 msgid "Contains %1$s bucket items"
37 msgstr "Skupina obsahuje %1$s exempláře(ů)"
38
39 #: cat.results_returned
40 msgid "Returning %1$s hits"
41 msgstr "Odpovídá %1$s výsledků"
42
43 #: staff.cat.bib_brief.record_id
44 msgid "Database ID = %1$s"
45 msgstr "Databázové ID = %1$s"
46
47 #: staff.cat.bib_brief.deleted
48 msgid "(Deleted)"
49 msgstr "(Smazáno)"
50
51 #: staff.cat.bib_brief.inactive
52 msgid "(Inactive)"
53 msgstr "(Neaktivní)"
54
55 #: staff.cat.bib_brief.noncat
56 msgid "(Not Cataloged)"
57 msgstr "(Nekatalogizováno)"
58
59 #: staff.cat.bib_brief.noncat.alert
60 msgid "Item not cataloged."
61 msgstr "Exemplář není katalogizován"
62
63 #. # %1$s = Bib Record Database ID
64 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.tab_name
65 msgid "Manage Conjoined Items for Bib with DB ID %1$s"
66 msgstr "Spravovat spojené exempláře pro zázn. s databázovými ID  %1$s"
67
68 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.error
69 msgid "Error"
70 msgstr "Chyba"
71
72 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.success
73 msgid "Success"
74 msgstr "Akce se zdařila"
75
76 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.failed
77 msgid "Failed"
78 msgstr "Selhalo"
79
80 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.item_linked_to_bib
81 msgid "Item linked to bib"
82 msgstr "Exemplář připojen k bibliografickému záznamu"
83
84 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.item_native_to_bib
85 msgid "Item native to bib"
86 msgstr "Původní exemplář bibliografického záznamu"
87
88 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.peer_type_updated
89 msgid "Peer Type updated"
90 msgstr "Typ osoby aktualizován"
91
92 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.prompt.title
93 msgid "Change Peer Type"
94 msgstr "Změnit typ osoby"
95
96 #. # %1$s = Bib Record Database ID
97 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.prompt.confirm.unlink_item_from_bib.singular
98 msgid "Unlink selected item from Bib with DB ID %1$s"
99 msgstr "Odpojit vybraný exemplář ze zázn. DB ID %1$s"
100
101 #. # %1$s = Bib Record Database ID, %2$s = Number of selected items
102 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.prompt.confirm.unlink_item_from_bib.plural
103 msgid "Unlink %2$s selected items from Bib with DB ID %1$s"
104 msgstr "Odpojit %2$s vybraných exemplářů ze zázn. DB ID %1$s"
105
106 #: staff.cat.copy_browser.add_item.title
107 msgid "Add Item"
108 msgstr "Přidat exemplář"
109
110 #: staff.cat.copy_browser.add_item.error
111 msgid "copy browser -> add copies"
112 msgstr "prohlížeč exemplářů -> přidat exempláře"
113
114 #: staff.cat.copy_browser.add_items_bucket.error
115 msgid "copy browser -> add copies to bucket"
116 msgstr "prohlížeč exemplářů -> přidat exempláře do skupiny"
117
118 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.create_failed_silent
119 msgid "No response from server"
120 msgstr "Server neodpovídá"
121
122 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.create_failed
123 msgid ""
124 "Error from server: %1$d %2$s\n"
125 "%3$s\n"
126 "%4$s"
127 msgstr ""
128 "Chyba od serveru: %1$d %2$s\n"
129 "%3$s\n"
130 "%4$s"
131
132 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.newtab_failed
133 msgid "Could not open new tab"
134 msgstr "Nelze otevřít nový panel"
135
136 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.newtab_name
137 msgid "Resources"
138 msgstr "Zdroje"
139
140 #: staff.cat.copy_browser.replace_barcode.failed
141 msgid "Barcode %1$s not likely replaced."
142 msgstr "Čárový kód %1$s pravděpodobně nebyl změněn."
143
144 #: staff.cat.copy_browser.replace_barcode.error
145 msgid "copy browser -> replace barcode"
146 msgstr "prohlížeč exemplářů -> změnit čárový kód"
147
148 #: staff.cat.copy_browser.edit_items.error
149 msgid "Copy Browser -> Edit Items"
150 msgstr "prohlížeč exemplářů -> editovat exempláře"
151
152 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.confirm.plural
153 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s items?"
154 msgstr "Opravdu chcete smazat tyto %1$s exempláře?"
155
156 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.confirm
157 msgid "Are you sure you would like to delete this item?"
158 msgstr "Opravdu chcete smazat tento exemplář?"
159
160 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.title
161 msgid "Delete Items?"
162 msgstr "Smazat exempláře?"
163
164 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.delete
165 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.delete"
166 msgid "Delete"
167 msgstr "Smazat"
168
169 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel
170 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel"
171 msgid "Cancel"
172 msgstr "Storno"
173
174 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.override
175 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.override"
176 msgid "Override Delete Failure?"
177 msgstr "Obejít chybu při smazání?"
178
179 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.complete
180 msgid "Action complete."
181 msgstr "Akce dokončena."
182
183 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.error
184 msgid "copy browser -> delete items"
185 msgstr "prohlížeč exemplářů -> smazat exempláře"
186
187 #: staff.cat.copy_browser.print_spine.tab
188 msgctxt "staff.cat.copy_browser.print_spine.tab"
189 msgid "Spine Labels"
190 msgstr "Hřbetní štítky"
191
192 #: staff.cat.copy_browser.print_spine.error
193 msgid "copy browser -> Spine Labels"
194 msgstr "prohlížeč exemplářů -> hřbetní štítky"
195
196 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.permission_error
197 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
198 msgstr "Nemáte oprávnění k přidávání svazků do této knihovny."
199
200 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.title
201 msgid "Add Volume/Item"
202 msgstr "Přidat svazek/exemplář"
203
204 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.error
205 msgid "copy browser -> add volumes"
206 msgstr "prohlížeč exemplářů -> přidat svazky"
207
208 #: staff.cat.edit_volume.permission_error
209 msgid "You do not have permission to edit the volume or volumes selected."
210 msgstr "Nemáte oprávnění k editaci svazku nebo vybraných svazků."
211
212 #: staff.cat.edit_volume.title
213 msgid "Volume"
214 msgstr "Svazek"
215
216 #: staff.cat.edit_volume.title.plural
217 msgctxt "staff.cat.edit_volume.title.plural"
218 msgid "Volumes"
219 msgstr "Svazky"
220
221 #: staff.cat.edit_volumes.override.confirm
222 msgid "Override volume re-labeling collision and merge the volumes?"
223 msgstr "Obejít vzniklou kolizi při přeznačování  svazků a svazky sloučit?"
224
225 #: staff.cat.edit_volumes.label_exists.details
226 msgid "%1$s"
227 msgstr "%1$s"
228
229 #: staff.cat.edit_volume.exception
230 msgid "An error occurred while you were trying to edit these volumes."
231 msgstr "Zatímco jste se pokoušeli upravit svazky, došlo k chybě."
232
233 #: staff.cat.copy_browser.can_have_copies.false
234 msgid "Records from %1$s cannot have copies."
235 msgstr "Záznamy z %1$s nemohou mít exempláře"
236
237 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.prompt
238 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
239 msgstr "Opravdu chcete smazat tento svazek?"
240
241 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.prompt.plural
242 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s volumes?"
243 msgstr "Opravdu chcete smazat tyto %1$s svazky?"
244
245 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.title
246 msgid "Delete Volumes?"
247 msgstr "Smazat svazky?"
248
249 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete
250 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete"
251 msgid "Delete"
252 msgstr "Smazat"
253
254 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel
255 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel"
256 msgid "Cancel"
257 msgstr "Storno"
258
259 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.override
260 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.override"
261 msgid "Override Delete Failure?"
262 msgstr "Obejít chybu při mazání?"
263
264 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.copies_remain
265 msgid ""
266 "You must delete all the items on the volume before you may delete the volume "
267 "itself."
268 msgstr "Před vymazáním svazku musíte smazat všechny exempláře ve svazku"
269
270 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.copies_remain.confirm
271 msgid "Delete Volume and Items"
272 msgstr "Smazat svazky a exempláře"
273
274 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.copies_remain.cancel
275 msgid "Cancel Delete"
276 msgstr "Zrušit mazání"
277
278 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.exception
279 msgid "copy browser -> delete volumes"
280 msgstr "prohlížeč exemplářů -> smazat svazky"
281
282 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.alert
283 msgid "Library + Record marked as Volume Transfer Destination"
284 msgstr "Knihovna + záznam byly označeny jako cíl přesunu svazků"
285
286 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.prompt
287 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
288 msgstr "Označte pouze jednu knihovnu jako cíl přesunu svazků"
289
290 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.title
291 msgctxt "staff.cat.copy_browser.mark_library.title"
292 msgid "Limit Selection"
293 msgstr "Omezit výběr"
294
295 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.alert
296 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
297 msgstr "Svazek označen jako cíl přesunu exempláře"
298
299 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.prompt
300 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
301 msgstr "Označte pouze jeden svazek jako cíl přesunu exempláře"
302
303 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.title
304 msgctxt "staff.cat.copy_browser.mark_volume.title"
305 msgid "Limit Selection"
306 msgstr "Omezit výběr"
307
308 #: staff.cat.copy_browser.transfer_volume.alert
309 msgid ""
310 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
311 "and then try this again."
312 msgstr ""
313 "Označte ve správě exemplářů knihovnu, která má být cílová, a poté zkuste "
314 "proces zopakovat."
315
316 #: staff.cat.copy_browser.transfer.prompt
317 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
318 msgstr "Přesunout svazky %1$s do knihovny %2$s v následujícím záznamu?"
319
320 #: staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label
321 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label"
322 msgid "Transfer"
323 msgstr "Přesunout"
324
325 #: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label
326 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label"
327 msgid "Cancel"
328 msgstr "Storno"
329
330 #: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey
331 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey"
332 msgid "C"
333 msgstr "C"
334
335 #: staff.cat.copy_browser.transfer.title
336 msgid "Volume Transfer"
337 msgstr "Přesun svazků"
338
339 #: staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete
340 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete"
341 msgid "Transfer Aborted"
342 msgstr "Přesun zrušen"
343
344 #: staff.cat.copy_browser.transfer.override.failure
345 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
346 msgstr "Obejít chybu v přesunu svazku?"
347
348 #: staff.cat.copy_browser.transfer.ineligible_destination
349 msgid "That destination cannot have volumes."
350 msgstr "Tento cíl nemůže mít svazky."
351
352 #: staff.cat.copy_browser.transfer.success
353 msgid "Volumes transferred."
354 msgstr "Svazky přesunuty."
355
356 #: staff.cat.copy_browser.transfer.unexpected_error
357 msgid "All volumes not likely transferred."
358 msgstr "Pravděpodobně nebyly přesunuty všechny svazky."
359
360 #: staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume
361 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume"
362 msgid ""
363 "Please mark a volume as the destination from within holdings maintenance and "
364 "then try this again."
365 msgstr ""
366 "Prosím označte ve správě exemplářů svazek, který má být cílový, a poté "
367 "zkuste proces zopakovat."
368
369 #: staff.cat.copy_browser.transfer_items.unexpected_error
370 msgid "All copies not likely transferred."
371 msgstr "Pravděpodobně nebyly přesunuty všechny exempláře."
372
373 #: staff.cat.copy_browser.link_as_multi_bib.missing_bib
374 msgid ""
375 "Please Mark a bib record as a Target for Conjoined Items and try this again."
376 msgstr ""
377 "Označte prosím bibliografický záznam jako cíl spojených exemplářů a zkuste "
378 "to znovu."
379
380 #: staff.cat.copy_browser.missing_library
381 msgid "Missing library list."
382 msgstr "Chybí seznam knihoven."
383
384 #: staff.cat.copy_browser.consortial_copy_count.error
385 msgid "Error retrieving consortial copy count."
386 msgstr "Chyba při načítání počtu exemplářů v konsorciu."
387
388 #: staff.cat.copy_browser.list_init.tree_location
389 msgid "Location/Barcode"
390 msgstr "Umístění/čárový kód"
391
392 #: staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count
393 msgctxt "staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count"
394 msgid "Volumes"
395 msgstr "Svazky"
396
397 #: staff.cat.copy_browser.list_init.copy_count
398 msgid "Copies"
399 msgstr "Exempláře"
400
401 #: staff.cat.copy_browser.actions.error
402 msgid "Copy Browser Actions"
403 msgstr "Akce v prohlížeči exemplářů"
404
405 #: staff.cat.copy_browser.refresh_list.error
406 msgid "Problem refreshing the volume/copy tree."
407 msgstr "Problém s aktualizací seznamu svazků/exemplářů."
408
409 #: staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete
410 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete"
411 msgid "Action completed."
412 msgstr "Akce dokončena."
413
414 #: staff.cat.copy_buckets.retrieve_row.error
415 msgid "Error retrieving details for item with copy id = %1$s"
416 msgstr "Chyba při načítání údajů o exempláři s ID = %1$s"
417
418 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket
419 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket"
420 msgid "Choose a bucket..."
421 msgstr "Vyberte skupinu"
422
423 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket
424 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket"
425 msgid "Retrieve shared bucket..."
426 msgstr "Načítání sdílené skupiny..."
427
428 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt
429 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt"
430 msgid "Enter bucket number:"
431 msgstr "Vložte číslo skupiny:"
432
433 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.undefined
434 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.undefined"
435 msgid "Could not find a bucket with ID = %1$s"
436 msgstr "Skupina s ID = %1$s nebyla nalezena"
437
438 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.error
439 msgid "Error retrieving bucket.  Did you use a valid bucket id?"
440 msgstr "Při načítání skupiny došlo k chybě. Použili jste platné ID skupiny?"
441
442 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_batch_copy_delete.confirm
443 msgid "Are you sure you want to delete all items in bucket from catalog?"
444 msgstr "Opravdu chcete všechy položky ve skupině smazat z katalogu?"
445
446 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error
447 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error"
448 msgid "Addition likely failed."
449 msgstr "Přidávání pravděpodobně selhalo."
450
451 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error
452 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error"
453 msgid "Addition likely failed."
454 msgstr "Přidávání pravděpodobně selhalo."
455
456 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.error
457 msgid "Deletion likely failed."
458 msgstr "Smazání pravděpodobně selhalo."
459
460 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete
461 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete"
462 msgid "Action completed."
463 msgstr "Akce dokončena."
464
465 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm
466 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm"
467 msgid "Delete the bucket named %1$s?"
468 msgstr "Odstranit skupinu s názvem %1$s?"
469
470 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete
471 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete"
472 msgid "Action completed."
473 msgstr "Akce dokončena."
474
475 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.error
476 msgid "Bucket deletion likely failed."
477 msgstr "Smazaní skupiny se pravděpodobně nezdařilo."
478
479 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt
480 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt"
481 msgid "What would you like to name the bucket?"
482 msgstr "Zadejte jméno skupiny:"
483
484 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title
485 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title"
486 msgid "Bucket Creation"
487 msgstr "Vytvoření skupiny"
488
489 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists
490 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists"
491 msgid "You already have a bucket with that name."
492 msgstr "Skupinu s tímto názvem jste již vytvořili"
493
494 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.success
495 msgid "Bucket \"%1$s\" created."
496 msgstr "Skupina \"%1$s\" byla vytvořena."
497
498 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error
499 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error"
500 msgid "Bucket creation failed."
501 msgstr "Vytvoření skupiny se nezdařilo."
502
503 #: staff.cat.copy_buckets.batch.error
504 msgid "Batch Item Deletion"
505 msgstr "Dávkové smazání exemplářů"
506
507 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.no_volume
508 msgid ""
509 "Please mark a volume as the destination from within the copy browser and "
510 "then try this again."
511 msgstr ""
512 "Prosím označte v prohlížeči exemplářů svazek, který má být cílový, a poté "
513 "zkuste proces zopakovat."
514
515 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.confirm
516 msgid ""
517 "Transfer the items in bucket \"%1$s\" from their original volumes to the "
518 "volume labelled \"%2$s\" for the library \"%3$s\" on the following record?"
519 msgstr ""
520 "Přesunout exempláře ve skupině  \"%1$s\"  z původních svazků do svazku "
521 "označeného jako \"%2$s\" do knihovny \"%3$s\" v následujícím záznamu?"
522
523 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.error
524 msgid "Items not likely transferred."
525 msgstr "Exempláře pravděpodobně nebyly přesunuty."
526
527 #: staff.cat.copy_buckets.cmd_export_to_copy_status.error
528 msgid "Copy Status from Copy Buckets"
529 msgstr "Status exempláře ze skupiny exemplářů"
530
531 #: staff.cat.copy_buckets.prep_item_for_list.error
532 msgid "List building failed."
533 msgstr "Vytvoření seznamu selhalo."
534
535 #: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt
536 msgid "Copy this item into which bucket?"
537 msgstr "Do které skupiny se má exemplář zkopírovat?"
538
539 #: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural
540 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural"
541 msgid "Copy these %1$s items into which bucket?"
542 msgstr "Do které skupiny mají být exempláře %1$s zkopírovány?"
543
544 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt
545 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt"
546 msgid "What would you like to name the bucket?"
547 msgstr "Zadejte jméno skupiny:"
548
549 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title
550 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title"
551 msgid "Bucket Creation"
552 msgstr "Vytvoření skupiny"
553
554 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error
555 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error"
556 msgid "Bucket creation failed."
557 msgstr "Vytvoření skupiny se nezdařilo."
558
559 #: staff.cat.copy_buckets_quick.addition.error
560 msgid "Addition likely failed for bucket = %1$s and copy ID = %2$s."
561 msgstr ""
562 "Přidání exempláře s ID = %2$s do skupinys ID = %1$s pravděpodobně selhalo."
563
564 #: staff.cat.copy_editor.caption
565 msgid "Copy Editor"
566 msgstr "Editor exemplářů"
567
568 #: staff.cat.copy_editor.create_copies
569 msgid "Modify/Create Copies"
570 msgstr "Uložit/vytvořit exempláře"
571
572 #: staff.cat.copy_editor.create_copies.accesskey
573 msgid "M"
574 msgstr "M"
575
576 #: staff.cat.copy_editor.copy_notes
577 msgid "Copy Notes"
578 msgstr "Poznámky o exempláři"
579
580 #: staff.cat.copy_editor.status
581 msgid "Status"
582 msgstr "Status"
583
584 #: staff.cat.copy_editor.retrieve_templates.error
585 msgid "Error retrieving templates"
586 msgstr "Chyba při načítání šablon"
587
588 #: staff.cat.copy_editor.apply_templates.error
589 msgid "Error applying template"
590 msgstr "Chyba při užití šablony"
591
592 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.prompt
593 msgid "Enter template name:"
594 msgstr "Zadejte název šablony:"
595
596 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.title
597 msgid "Save As Template"
598 msgstr "Uložit jako šablonu"
599
600 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.success
601 msgid "Template \"%1$s\" saved."
602 msgstr "Šablona \"%1$s\" byla uložena."
603
604 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.error
605 msgid "Error saving template"
606 msgstr "Chyba při ukládání šablony"
607
608 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.confirm
609 msgid "Delete template \"%1$s\"?"
610 msgstr "Smazat šablonu \"%1$s\"?"
611
612 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.success
613 msgid "Template \"%1$s\" deleted."
614 msgstr "Šablona \"%1$s\" byla smazána."
615
616 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.error
617 msgid "Error deleting template"
618 msgstr "Chyba při smazání šablony"
619
620 #: staff.cat.copy_editor.export_templates.title
621 msgid "Save Templates File As"
622 msgstr "Uložit soubor se šablonami jako"
623
624 #: staff.cat.copy_editor.export_templates.error
625 msgid "Error exporting templates"
626 msgstr "Chyba při exportu šablon"
627
628 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.title
629 msgid "Import Templates File"
630 msgstr "Importovat soubor se šablonami"
631
632 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.prompt
633 msgid "Replace the existing template with the imported template?"
634 msgstr "Nahradit existující šablonu importovanou šablonou?"
635
636 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.title
637 msgid "Template %1$s already exists."
638 msgstr "Šablona %1$s již existuje"
639
640 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes
641 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes"
642 msgid "Yes"
643 msgstr "Ano"
644
645 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no
646 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no"
647 msgid "No"
648 msgstr "Ne"
649
650 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here
651 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here"
652 msgid "Click here"
653 msgstr "Klikněte sem"
654
655 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.prompt
656 msgid "Save all of these imported templates permanently to this account?"
657 msgstr "Trvale uložit všechny importované šablony na tento účet?"
658
659 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.title
660 msgid "Final warning"
661 msgstr "Poslední varování"
662
663 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes
664 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes"
665 msgid "Yes"
666 msgstr "Ano"
667
668 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no
669 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no"
670 msgid "No"
671 msgstr "Ne"
672
673 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here
674 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here"
675 msgid "Click here"
676 msgstr "Klikněte sem"
677
678 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.success
679 msgid "All templates saved."
680 msgstr "Všechny šablony uloženy."
681
682 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.error
683 msgid "Error saving templates"
684 msgstr "Chyba při ukládání šablon"
685
686 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.note
687 msgid ""
688 "Note: These imported templates will get saved along with any new template "
689 "you try to create, but if that does not happen, then these templates will "
690 "disappear with the next invocation of the item attribute editor."
691 msgstr ""
692 "Poznámka: Tyto importované šablony budou uloženy spolu s dalšími novými "
693 "šablonami, které vytvoříte. Pokud se tak nestane, šablony zmizí spolu s "
694 "příštím spuštěním editoru vlastností exemplářů."
695
696 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.error
697 msgid "Error importing templates"
698 msgstr "Chyba při importu šablon"
699
700 #: staff.cat.copy_editor.apply_unsafe_field
701 msgid ""
702 "Template tried to change field '%1$s', which is not allowed currently."
703 msgstr ""
704 "Prostřednictvím šablony došlo k pokusu změnit pole '%1$s', což  aktuálně "
705 "není povoleno."
706
707 #: staff.cat.copy_editor.apply_owning_lib.undefined_volume.error
708 msgid ""
709 "Error retrieving Volume information for copy %1$s.  The owning library for "
710 "this copy will not be changed."
711 msgstr ""
712 "Chyba při načítání informací o svazku pro exemplář %1$s. Domovská knihovna u "
713 "tohoto exempláře nebude změněna."
714
715 #: staff.cat.copy_editor.apply_owning_lib.call_number.error
716 msgid ""
717 "Error changing owning library for copy %1$s.  The owning library for this "
718 "copy will not be changed."
719 msgstr ""
720 "Chyba při změně domovské knihovny exempláře %1$s. Domovská knihovna tohoto "
721 "exempláře nebude změněna."
722
723 #: staff.cat.copy_editor.copy_count
724 msgid "1 copy"
725 msgstr "1 exemplář"
726
727 #: staff.cat.copy_editor.copy_count.plural
728 msgid "%1$s copies"
729 msgstr "%1$s exemplářů"
730
731 #: staff.cat.copy_editor.apply.label
732 msgctxt "staff.cat.copy_editor.apply.label"
733 msgid "Apply"
734 msgstr "Použít"
735
736 #: staff.cat.copy_editor.apply.accesskey
737 msgctxt "staff.cat.copy_editor.apply.accesskey"
738 msgid "A"
739 msgstr "A"
740
741 #: staff.cat.copy_editor.cancel.label
742 msgctxt "staff.cat.copy_editor.cancel.label"
743 msgid "Cancel"
744 msgstr "Storno"
745
746 #: staff.cat.copy_editor.handle_update.error
747 msgid "copy update error:"
748 msgstr "chyba při aktualizaci exemplářů:"
749
750 #: staff.cat.copy_editor.add_stat_cat.error
751 msgid "Error adding statistical category to display definition"
752 msgstr "Chyba při přidávání statistické kategorie k definici zobrazení"
753
754 #: staff.cat.copy_editor.populate_stat_cat.error
755 msgid "Error populating statistical categories for display"
756 msgstr "Chyba při zveřejnění statistických kategorií pro zobrazení"
757
758 #: staff.cat.copy_editor.remove_stat_cat_entry
759 msgid "<Remove Stat Cat>"
760 msgstr "<Odstranit statistické kategorie>"
761
762 #: staff.cat.copy_editor.remove_age_based_hold_protection
763 msgid "<Remove Protection>"
764 msgstr "<Odstranit ochranu>"
765
766 #: staff.cat.copy_editor.remove_circulate_as_type
767 msgid "<Remove Circulate as Type>"
768 msgstr "<Odstranit Vypůjčit jako typ>"
769
770 #: staff.cat.copy_editor.remove_floating
771 msgid "<Remove Floating>"
772 msgstr "<Odebrat Pohyblivý>"
773
774 #: staff.cat.copy_editor.field.unset_or_null
775 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.unset_or_null"
776 msgid "<Unset>"
777 msgstr "<Nenastaveno>"
778
779 #: staff.cat.copy_editor.field.owning_library.label
780 msgid "Owning Lib : Call Number"
781 msgstr "Domovská knihovna : signatura"
782
783 #: staff.cat.copy_editor.field.creator.label
784 msgid "Creator"
785 msgstr "Vytvořil(a)"
786
787 #: staff.cat.copy_editor.field.last_editor.label
788 msgid "Last Editor"
789 msgstr "Naposledy editoval(a)"
790
791 #: staff.cat.copy_editor.field.barcode.label
792 msgid "Barcode"
793 msgstr "Čárový kód"
794
795 #: staff.cat.copy_editor.field.creation_date.label
796 msgid "Creation Date"
797 msgstr "Datum vytvoření"
798
799 #: staff.cat.copy_editor.field.active_date.label
800 msgid "Active Date"
801 msgstr "Datum aktivace"
802
803 #: staff.cat.copy_editor.field.last_edit_date.label
804 msgid "Last Edit Date"
805 msgstr "Datum poslední editace"
806
807 #: staff.cat.copy_editor.field.location.label
808 msgid "Location/Collection"
809 msgstr "Umístění/fond"
810
811 #: staff.cat.copy_editor.field.circulation_library.label
812 msgid "Circulation Library"
813 msgstr "Výpůjční knihovna"
814
815 #: staff.cat.copy_editor.field.copy_number.label
816 msgid "Copy Number"
817 msgstr "Číslo exempláře"
818
819 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.label
820 msgid "Circulate?"
821 msgstr "Půjčovat?"
822
823 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.yes_or_true
824 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.circulate.yes_or_true"
825 msgid "Yes"
826 msgstr "Ano"
827
828 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.no_or_false
829 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.circulate.no_or_false"
830 msgid "No"
831 msgstr "Ne"
832
833 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.label
834 msgid "Holdable?"
835 msgstr "Možno rezervovat?"
836
837 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.yes_or_true
838 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.holdable.yes_or_true"
839 msgid "Yes"
840 msgstr "Ano"
841
842 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.no_or_false
843 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.holdable.no_or_false"
844 msgid "No"
845 msgstr "Ne"
846
847 #: staff.cat.copy_editor.field.floating.label
848 msgid "Floating?"
849 msgstr "Pohyblivý exemplář?"
850
851 #: staff.cat.copy_editor.field.age_based_hold_protection.label
852 msgid "Age-based Hold Protection"
853 msgstr "Dočasná ochrana před rezervacemi"
854
855 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.label
856 msgid "Loan Duration"
857 msgstr "Délka výpůjčky"
858
859 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.short
860 msgid "Short"
861 msgstr "Krátká"
862
863 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.normal
864 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.normal"
865 msgid "Normal"
866 msgstr "Běžná"
867
868 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.extended
869 msgid "Long"
870 msgstr "Dlouhá"
871
872 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.label
873 msgid "Fine Level"
874 msgstr "Úroveň pokuty"
875
876 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.low
877 msgid "Low"
878 msgstr "Nízká"
879
880 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.normal
881 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.fine_level.normal"
882 msgid "Normal"
883 msgstr "Běžná"
884
885 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.high
886 msgid "High"
887 msgstr "Vysoká"
888
889 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate_as_type.label
890 msgid "Circulate as Type"
891 msgstr "Půjčovat jako typ"
892
893 #: staff.cat.copy_editor.field.circulation_modifier.label
894 msgid "Circulation Modifier"
895 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
896
897 #: staff.cat.copy_editor.field.alert_message.label
898 msgid "Alert Message"
899 msgstr "Upozornění"
900
901 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.label
902 msgid "Deposit?"
903 msgstr "Vklad?"
904
905 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.yes_or_true
906 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.deposit.yes_or_true"
907 msgid "Yes"
908 msgstr "Ano"
909
910 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.no_or_false
911 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.deposit.no_or_false"
912 msgid "No"
913 msgstr "Ne"
914
915 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit_amount.label
916 msgid "Deposit Amount"
917 msgstr "Výše vkladu"
918
919 #: staff.cat.copy_editor.field.price.label
920 msgid "Price"
921 msgstr "Cena"
922
923 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.label
924 msgid "OPAC Visible?"
925 msgstr "Zobrazit v OPACu?"
926
927 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.yes_or_true
928 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.yes_or_true"
929 msgid "Yes"
930 msgstr "Ano"
931
932 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.no_or_false
933 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.no_or_false"
934 msgid "No"
935 msgstr "Ne"
936
937 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.label
938 msgid "Reference?"
939 msgstr "Příruční knihovna?"
940
941 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.yes_or_true
942 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.reference.yes_or_true"
943 msgid "Yes"
944 msgstr "Ano"
945
946 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.no_or_false
947 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.reference.no_or_false"
948 msgid "No"
949 msgstr "Ne"
950
951 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.label
952 msgid "Quality"
953 msgstr "Kvalita"
954
955 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.yes_or_true
956 msgid "Good"
957 msgstr "Dobrá"
958
959 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.no_or_false
960 msgid "Mediocre"
961 msgstr "Průměrná"
962
963 #: staff.cat.copy_notes.render_notes.label
964 msgid "Add New Note"
965 msgstr "Přidat novou poznámku"
966
967 #: staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey
968 msgctxt "staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey"
969 msgid "A"
970 msgstr "A"
971
972 #: staff.cat.copy_notes.widgets_apply.note_id
973 msgid "Note ID:"
974 msgstr "ID poznámky:"
975
976 #: staff.cat.copy_notes.widgets_apply.creator_id
977 msgid "Creator ID:"
978 msgstr "ID tvůrce:"
979
980 #: staff.cat.copy_notes.widgets.public
981 msgid "Public"
982 msgstr "Veřejné"
983
984 #: staff.cat.copy_notes.widgets.private
985 msgid "Private"
986 msgstr "Soukromé"
987
988 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.label
989 msgid "Delete This Note"
990 msgstr "Smazat tuto poznámku"
991
992 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.msg
993 msgid "Delete the note titled \"%1$s\" created on %2$s?"
994 msgstr "Smazat tuto poznámku \"%1$s\" vytvořenou \"%2$s\"?"
995
996 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.title
997 msgid "Delete Note"
998 msgstr "Smazat poznámku"
999
1000 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes
1001 msgctxt "staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes"
1002 msgid "Yes"
1003 msgstr "Ano"
1004
1005 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no
1006 msgctxt "staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no"
1007 msgid "No"
1008 msgstr "Ne"
1009
1010 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.success
1011 msgid "Note deleted."
1012 msgstr "Poznámka smazána."
1013
1014 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.close_window
1015 msgid "Close Window"
1016 msgstr "Zavřít okno"
1017
1018 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.close_window.accesskey
1019 msgid "W"
1020 msgstr "W"
1021
1022 #: staff.cat.copy_notes.new_note.label
1023 msgid "New Note"
1024 msgstr "Nová poznámka"
1025
1026 #: staff.cat.copy_notes.new_note.public
1027 msgid "Public?"
1028 msgstr "Veřejná?"
1029
1030 #: staff.cat.copy_notes.new_note.title
1031 msgid "Title"
1032 msgstr "Název"
1033
1034 #: staff.cat.copy_notes.new_note.note
1035 msgid "Note"
1036 msgstr "Poznámka"
1037
1038 #: staff.cat.copy_notes.new_note.initials
1039 msgid "Initials"
1040 msgstr "Iniciály"
1041
1042 #: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label
1043 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label"
1044 msgid "Cancel"
1045 msgstr "Storno"
1046
1047 #: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey
1048 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey"
1049 msgid "C"
1050 msgstr "C"
1051
1052 #: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.label
1053 msgid "Add Note"
1054 msgstr "Přidat poznámku"
1055
1056 #: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey
1057 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey"
1058 msgid "A"
1059 msgstr "A"
1060
1061 #: staff.cat.copy_notes.new_note.error
1062 msgid "The note was not likely created."
1063 msgstr "Poznámka pravděpodobně nebyla vytvořena."
1064
1065 #: staff.cat.copy_summary.copy_id
1066 msgid "Copy ID = %1$s"
1067 msgstr "ID exempláře = %1$s"
1068
1069 #: staff.cat.copy_summary.total_circs.label
1070 msgid "Total Circs"
1071 msgstr "Celkový počet výpůjček"
1072
1073 #: staff.cat.copy_summary.yes
1074 msgctxt "staff.cat.copy_summary.yes"
1075 msgid "Yes"
1076 msgstr "Ano"
1077
1078 #: staff.cat.copy_summary.no
1079 msgctxt "staff.cat.copy_summary.no"
1080 msgid "No"
1081 msgstr "Ne"
1082
1083 #: staff.cat.copy_summary.unset
1084 msgctxt "staff.cat.copy_summary.unset"
1085 msgid "<Unset>"
1086 msgstr "<Nenastaveno>"
1087
1088 #: staff.cat.copy_summary.not_cataloged
1089 msgid "Not Cataloged"
1090 msgstr "Nezkatalogizováno"
1091
1092 #: staff.cat.marcedit.authority_see_also
1093 msgid "See also: %1$s"
1094 msgstr "Viz též: %1$s"
1095
1096 #: staff.cat.marcedit.authority_see_from
1097 msgid "See from: %1$s"
1098 msgstr "Viz: %1$s"
1099
1100 #: staff.cat.marcedit.help.add_row
1101 msgid "Add Row: CTRL+Enter"
1102 msgstr "Přidat řádek níže: CTRL+Enter"
1103
1104 #: staff.cat.marcedit.help.insert_row
1105 msgid "Insert Row: CTRL+Shift+Enter"
1106 msgstr "Vložit řádek výše: CTRL+Shift+Enter"
1107
1108 #: staff.cat.marcedit.help.copy_row_up
1109 msgid "Copy Current Row Above: CTRL+Up"
1110 msgstr "Kopírovat aktuální řádek výše: CTRL+↑"
1111
1112 #: staff.cat.marcedit.help.copy_row_down
1113 msgid "Copy Current Row Below: CTRL+Down"
1114 msgstr "Kopírovat aktuální řádek níže: CTRL+↓"
1115
1116 #: staff.cat.marcedit.help.add_subfield
1117 msgid "Add Subfield: CTRL+D (CTRL+I on Mac OS X)"
1118 msgstr "Přidat podpole: CTRL+D (CTRL+I na Mac OS X)"
1119
1120 #: staff.cat.marcedit.help.remove_row
1121 msgid "Remove Row: CTRL+Del"
1122 msgstr "Odstranit řádek: CTRL+Del"
1123
1124 #: staff.cat.marcedit.help.remove_subfield
1125 msgid "Remove Subfield: SHIFT+Del"
1126 msgstr "Odstranit podpole: SHIFT+Del"
1127
1128 #: staff.cat.marcedit.help.replace_006
1129 msgid "Create/Replace 006: CTRL+F6"
1130 msgstr "Vytvořit/nahradit 006: CTRL+F6"
1131
1132 #: staff.cat.marcedit.help.replace_007
1133 msgid "Create/Replace 007: CTRL+F7"
1134 msgstr "Vytvořit/nahradit 007: CTRL+F7"
1135
1136 #: staff.cat.marcedit.help.replace_008
1137 msgid "Create/Replace 008: CTRL+F8"
1138 msgstr "Vytvořit/nahradit 008: CTRL+F8"
1139
1140 #: staff.cat.marcedit.save.label
1141 msgid "Save Record"
1142 msgstr "Uložit záznam"
1143
1144 #: staff.cat.marcedit.marcTag.LDR.label
1145 msgid "MARC Leader"
1146 msgstr "Návěští MARC"
1147
1148 #: staff.cat.marcedit.add_row.label
1149 msgid "Add Row"
1150 msgstr "Přidat řádek"
1151
1152 #: staff.cat.marcedit.insert_row.label
1153 msgid "Insert Row"
1154 msgstr "Vložit řádek"
1155
1156 #: staff.cat.marcedit.remove_row.label
1157 msgid "Remove Row"
1158 msgstr "Odstranit řádek"
1159
1160 #: staff.cat.marcedit.replace_006.label
1161 msgid "Add/Replace 006"
1162 msgstr "Přidat/nahradit 006"
1163
1164 #: staff.cat.marcedit.replace_007.label
1165 msgid "Add/Replace 007"
1166 msgstr "Přidat/nahradit 007"
1167
1168 #: staff.cat.marcedit.replace_008.label
1169 msgid "Add/Replace 008"
1170 msgstr "Přidat/nahradit 008"
1171
1172 #: staff.cat.marcedit.not_authority_field.label
1173 msgid "Not a controlled subfield"
1174 msgstr "Nejedná se o kontrolní podpole"
1175
1176 #: staff.cat.marcedit.apply_full.label
1177 msgid "Apply Full Authority (1XX)"
1178 msgstr "Použít úplnou autoritu (1XX)"
1179
1180 #: staff.cat.marcedit.apply_selected.label
1181 msgid "Apply Selected"
1182 msgstr "Použít vybrané"
1183
1184 #: staff.cat.marcedit.no_authority_match.label
1185 msgid "No matching authority records found"
1186 msgstr "Nebyl nalezen odpovídající autoritní záznam"
1187
1188 #: staff.cat.marcedit.next_page.label
1189 msgid "Next page"
1190 msgstr "Další stránka"
1191
1192 #: staff.cat.marcedit.previous_page.label
1193 msgid "Previous page"
1194 msgstr "Předchozí stránka"
1195
1196 #: staff.cat.marcedit.create_authority.label
1197 msgid "Create New Authority from this Field"
1198 msgstr "Vytvořit z tohoto pole novou autoritu"
1199
1200 #: staff.cat.marcedit.create_authority_now.label
1201 msgid "Create Immediately"
1202 msgstr "Vytvořit okamžitě"
1203
1204 #: staff.cat.marcedit.create_authority_success.label
1205 msgid "Created new authority record"
1206 msgstr "Vytvořit nový autoritní záznam"
1207
1208 #: staff.cat.marcedit.create_authority_edit.label
1209 msgid "Create and Edit..."
1210 msgstr "Vytvořit a editovat..."
1211
1212 #: staff.cat.marc_new.tab_name
1213 msgid "MARC Template"
1214 msgstr "Šablona MARC"
1215
1216 #: staff.cat.marc_new.create_record.label
1217 msgid "Create Record"
1218 msgstr "Vytvořit záznam"
1219
1220 #: staff.cat.marc_new.system_local.label
1221 msgid "System Local"
1222 msgstr "Lokální systém"
1223
1224 #: staff.cat.marc_new.retrieving.label
1225 msgctxt "staff.cat.marc_new.retrieving.label"
1226 msgid "Retrieving title..."
1227 msgstr "Načítání záznamu..."
1228
1229 #: staff.cat.marc_new.creating_record.error
1230 msgid "Error creating MARC record."
1231 msgstr "Chyba při vytváření záznamu MARC."
1232
1233 #: staff.cat.marc_new.loading_template.error
1234 msgid "Error loading MARC template: %1$s"
1235 msgstr "Chyba při nahrávání šablony MARC: %1$s"
1236
1237 #: staff.cat.marc_new.set_default.error
1238 msgid "Error setting default MARC template: %1$s"
1239 msgstr "při pokusu nastavit šablonu MARC %1$s došlo k chybě"
1240
1241 #: staff.cat.marc_new.set_default.success
1242 msgid "Default template set to %1$s"
1243 msgstr "Standardní šablona byla nastavena na  %1$s"
1244
1245 #: staff.cat.opac.set_marc_edit.alert
1246 msgid "Record successfully saved."
1247 msgstr "Záznam byl úspěšně uložen."
1248
1249 #: staff.cat.opac.set_marc_edit.std_unexpected_error
1250 msgid "Record not likely updated."
1251 msgstr "Záznam nebyl pravděpodobně aktualizován."
1252
1253 #: staff.cat.opac.refresh.function_not_implemented.alert
1254 msgid "Not yet implemented.  Work around: Choose Duplicate in New Tab option"
1255 msgstr ""
1256 "Zatím neimplementováno. Možnost: Zvolte Duplikovat v nabidce Nový panel"
1257
1258 #: staff.cat.opac.set_tab_name
1259 msgid "Record DB ID: %1$s"
1260 msgstr "Záznam s DB ID: %1$s"
1261
1262 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.destination_needed.label
1263 msgid "Need to mark a record as a Title Hold Transfer Destination first."
1264 msgstr "Nejprve je potřeba označit záznam jako cíl přesunu rezervace"
1265
1266 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.success.label
1267 msgid "Holds transferred."
1268 msgstr "Rezervace přesunuty."
1269
1270 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.failure.label
1271 msgid "Holds not transferred."
1272 msgstr "Rezervace nebyly přesunuty."
1273
1274 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.many_bibs.warning
1275 msgid ""
1276 "WARNING: Move selected holds from multiple bibs to single targeted bib?"
1277 msgstr ""
1278 "VAROVÁNÍ: Přesunout vybrané rezervace z několika bibliografických záznamů do "
1279 "jednoho cílového záznamu?"
1280
1281 #: staff.cat.record_buckets.tab_name
1282 msgid "Record Buckets"
1283 msgstr "Skupiny záznamů"
1284
1285 #: staff.cat.record_buckets.save_file_as
1286 msgid "Save File As"
1287 msgstr "Uložit soubor jako"
1288
1289 #: staff.cat.record_buckets.export_records.alert
1290 msgid "File not downloaded."
1291 msgstr "Soubor nebyl stažen."
1292
1293 #: staff.cat.record_buckets.export_records.std_unexpected_error
1294 msgid "Records could not be exported."
1295 msgstr "Záznamy nemohly být exportovány."
1296
1297 #: staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert
1298 msgctxt "staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert"
1299 msgid "Action completed."
1300 msgstr "Akce dokončena."
1301
1302 #: staff.cat.record_buckets.retrieve_row.std_unexpected_error
1303 msgid "Error retrieving mvr for record with ID = %1$s"
1304 msgstr ""
1305 "Chyba načítání metabibliografického virtuálního záznamu pro záznam ID =  %1$s"
1306
1307 #: staff.cat.record_buckets.buckets.std_unexpected_error
1308 msgid "Could not retrieve your buckets."
1309 msgstr "Nebylo možné načíst vaše skupiny"
1310
1311 #: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1
1312 msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1"
1313 msgid "Choose a bucket..."
1314 msgstr "Vyberte skupinu"
1315
1316 #: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2
1317 msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2"
1318 msgid "Retrieve shared bucket..."
1319 msgstr "Načítání sdílené skupiny..."
1320
1321 #: staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id
1322 msgctxt "staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id"
1323 msgid "Enter bucket number:"
1324 msgstr "Zadejte číslo skupiny:"
1325
1326 #: staff.cat.record_buckets.change_bucket.error
1327 msgid "Error retrieving bucket.  Did you use a valid bucket ID?"
1328 msgstr "Chyba při načítání skupiny. Zadali jste platné ID skupiny?"
1329
1330 #: staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named
1331 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named"
1332 msgid "Delete the bucket named %1$s?"
1333 msgstr "Odstranit skupinu s názvem %1$s?"
1334
1335 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt
1336 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt"
1337 msgid "What would you like to name the bucket?"
1338 msgstr "Zadejte jméno skupiny:"
1339
1340 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title
1341 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title"
1342 msgid "Bucket Creation"
1343 msgstr "Vytvoření skupiny"
1344
1345 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert
1346 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert"
1347 msgid "You already have a bucket with that name."
1348 msgstr "Skupinu s tímto názvem jste již vytvořili"
1349
1350 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_created
1351 msgid "Bucket %1$s created."
1352 msgstr "Skupina %1$s byla vytvořena."
1353
1354 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.fancy_prompt_title
1355 msgid "Record Merging"
1356 msgstr "Sloučení záznamů"
1357
1358 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.catch.std_unex_err
1359 msgid "Records were not likely merged."
1360 msgstr "Záznamy pravděpodobně nebyly sloučeny."
1361
1362 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.xml1
1363 msgid "Delete these records?"
1364 msgstr "Smazat tyto záznamy?"
1365
1366 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label
1367 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label"
1368 msgid "Delete"
1369 msgstr "Smazat"
1370
1371 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label
1372 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label"
1373 msgid "Cancel"
1374 msgstr "Storno"
1375
1376 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey
1377 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey"
1378 msgid "C"
1379 msgstr "C"
1380
1381 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.xml2
1382 msgid "Record? # %1$s"
1383 msgstr "Záznam? # %1$s"
1384
1385 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.fancy_prompt_title
1386 msgid "Record Purging"
1387 msgstr "Čištění záznamů"
1388
1389 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.fancy_prompt.alert
1390 msgid "Delete Aborted"
1391 msgstr "Odstranění zrušeno"
1392
1393 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.s1
1394 msgid "Error deleting these records:\n"
1395 msgstr "Chyba mazání těchto záznamů:\n"
1396
1397 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.s2
1398 msgid "Record #%1$s : %2$s  : %3$s\n"
1399 msgstr "Záznam #%1$s : %2$s  : %3$s\n"
1400
1401 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.delete_success.alert
1402 msgid "Records deleted."
1403 msgstr "Záznamy smazány."
1404
1405 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.catch.std_unex_err
1406 msgid "Records were not likely deleted."
1407 msgstr "Záznamy pravděpodobně nebyly smazány."
1408
1409 #: staff.cat.record_buckets.cmd_broken.alert
1410 msgid "Not Yet Implemented"
1411 msgstr "Zatím neimplementováno"
1412
1413 #: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name
1414 msgctxt "staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name"
1415 msgid "Retrieving title..."
1416 msgstr "Načítání záznamu..."
1417
1418 #: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.catch.std_unex_err
1419 msgid "Showing in OPAC"
1420 msgstr "Zobrazení v OPACu"
1421
1422 #: staff.cat.record_buckets.submit.query_status
1423 msgctxt "staff.cat.record_buckets.submit.query_status"
1424 msgid "Searching..."
1425 msgstr "Vyhledávání..."
1426
1427 #: staff.cat.record_buckets.prep_record_for_list.std_unex_err
1428 msgid "Could not retrieve this record: %1$s"
1429 msgstr "Nebylo možné načíst záznam: %1$s"
1430
1431 #: staff.cat.record_buckets_quick.copy_one_record
1432 msgid "Copy this record into which bucket?"
1433 msgstr "Do které skupiny má být záznam zkopírován?"
1434
1435 #: staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records
1436 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records"
1437 msgid "Copy these %1$s items into which bucket?"
1438 msgstr "Do které skupiny mají být exempláře %1$s zkopírovány?"
1439
1440 # nutný kontext
1441 #: staff.cat.record_buckets_quick.initing_record_buckets_quick_xul
1442 msgid "Trying to init record_buckets_quick.xul"
1443 msgstr "Zavádí se record_buckets_quick.xul"
1444
1445 #: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket
1446 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket"
1447 msgid "What would you like to name the bucket?"
1448 msgstr "Zadejte jméno skupiny:"
1449
1450 #: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title
1451 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title"
1452 msgid "Bucket Creation"
1453 msgstr "Vytvoření skupiny"
1454
1455 #: staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure
1456 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure"
1457 msgid "Bucket creation failed."
1458 msgstr "Vytvoření skupiny se nezdařilo."
1459
1460 #: staff.cat.record_buckets_quick.add_to_bucket.addition_failed
1461 msgid "Addition likely failed for bucket = %1$s and record ID = %2$s"
1462 msgstr ""
1463 "Přidání záznamu ID = %2$s do skupiny  ID = %1$s se pravděpodobně nezdařilo"
1464
1465 #: staff.cat.record_buckets.menulist.change_bucket.undefined
1466 msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist.change_bucket.undefined"
1467 msgid "Could not find a bucket with ID = %1$s"
1468 msgstr "Skupina s ID = %1$s nebyla nalezena"
1469
1470 #: staff.cat.spine_labels.copy
1471 msgid "copy"
1472 msgstr "exemplář"
1473
1474 #: staff.cat.spine_labels.copies
1475 msgid "copies"
1476 msgstr "exempláře"
1477
1478 #: staff.cat.spine_labels.generate.std_unexpeceted_err
1479 msgid "Generate"
1480 msgstr "Vygenerovat"
1481
1482 #: staff.cat.spine_labels.preview.title
1483 msgctxt "staff.cat.spine_labels.preview.title"
1484 msgid "Spine Labels"
1485 msgstr "Hřbetní štítky"
1486
1487 #: staff.cat.spine_labels.preview.std_unexpected_err
1488 msgid "Preview and Print"
1489 msgstr "Náhled a tisk"
1490
1491 #: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.prompt
1492 msgid "Enter original barcode for the copy:"
1493 msgstr "Vložit původní čárový kód exempláře:"
1494
1495 #: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title
1496 msgctxt "staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title"
1497 msgid "Replace Barcode"
1498 msgstr "Změnit čárový kód"
1499
1500 #: staff.cat.util.replace_barcode.error_alert
1501 msgid "We were unable to retrieve an item with barcode \"%1$s\"."
1502 msgstr "Exemplář s čárovým kódem \"%1$s\" nebyl nalezen."
1503
1504 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.prompt
1505 msgid "Enter the replacement barcode for the copy:"
1506 msgstr "Zadejte nový čárový kód exempláře:"
1507
1508 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title
1509 msgctxt "staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title"
1510 msgid "Replace Barcode"
1511 msgstr "Změnit čárový kód"
1512
1513 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc.failed
1514 msgid "Rename aborted.  Blank barcodes are not allowed."
1515 msgstr "Nebylo možné změnit název. Prázdné čárové kódy nejsou povoleny."
1516
1517 #: staff.cat.util.replace_barcode.testing_error
1518 msgid "Error testing replacement barcode \"%1$s\"."
1519 msgstr "Chyba při  testu změny čárového kódu \"%1$s\"."
1520
1521 #: staff.cat.util.replace_barcode.insufficient_permission_for_rename
1522 msgid "Rename aborted.  Insufficient permission."
1523 msgstr "Nebylo možné změnit název. Nemáte dostatečné oprávnění."
1524
1525 #: staff.cat.util.replace_barcode.item_rename_error
1526 msgid "Error renaming item."
1527 msgstr "Chyba při změně položky."
1528
1529 #: staff.cat.util.replace_barcode.rename_error
1530 msgid "Rename did not likely occur."
1531 msgstr "Přejmenování se pravděpodobně nezdařilo."
1532
1533 #: staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert
1534 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert"
1535 msgid ""
1536 "Please mark a volume as the destination from within holdings maintenance and "
1537 "then try this again."
1538 msgstr ""
1539 "Označte ve správě exemplářů svazek, který má být cílový, a poté zkuste "
1540 "proces zopakovat."
1541
1542 #: staff.cat.util.transfer_copies.params_message
1543 msgid ""
1544 "Transfer items from their original volumes to %1$s's volume labelled %2$s on "
1545 "the following record (and change their circulation libs to match)?"
1546 msgstr ""
1547 "Chcete přesunout exempláře z jejich původních svazků do svazků %1$s's "
1548 "označených %2$s v následujícím záznamu (a změnit adekvátně jejich výpůjční "
1549 "knihovny)?"
1550
1551 #: staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label
1552 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label"
1553 msgid "Transfer"
1554 msgstr "Přesunout"
1555
1556 #: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label
1557 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label"
1558 msgid "Cancel"
1559 msgstr "Storno"
1560
1561 #: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey
1562 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey"
1563 msgid "C"
1564 msgstr "C"
1565
1566 #: staff.cat.util.transfer_copies.window_title
1567 msgid "Item Transfer"
1568 msgstr "Přesun exempláře"
1569
1570 #: staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer
1571 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer"
1572 msgid "Transfer Aborted"
1573 msgstr "Přesun zrušen"
1574
1575 #: staff.cat.util.transfer_copies.override_transfer_failure
1576 msgid "Override Transfer Failure?"
1577 msgstr "Obejít chybu  při přesunu?"
1578
1579 #: staff.cat.util.transfer_copies.successful_transfer
1580 msgid "Items transferred."
1581 msgstr "Exempláře přesunuty."
1582
1583 #: staff.cat.util.transfer_copies.transfer_error
1584 msgid "All items not likely transferred."
1585 msgstr "Pravděpodobně se nezdařilo přesunout všechny exempláře."
1586
1587 #: staff.cat.util.spine_editor.tab_name
1588 msgctxt "staff.cat.util.spine_editor.tab_name"
1589 msgid "Spine Labels"
1590 msgstr "Hřbetní štítky"
1591
1592 #: staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error
1593 msgctxt "staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error"
1594 msgid "Spine Labels"
1595 msgstr "Hřbetní štítky"
1596
1597 #: staff.cat.util.show_in_opac.unknown_barcode
1598 msgid "%1$s is not cataloged"
1599 msgstr "%1$s nebyl zkatalogizován"
1600
1601 #: staff.cat.util.show_in_opac.catalog_error_for_doc_id
1602 msgid "Error opening catalog for document ID = %1$s"
1603 msgstr "Chyba při otevírání katalogu pro dokument ID = %1$s"
1604
1605 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_in_title
1606 msgid "Batch "
1607 msgstr "Dávka "
1608
1609 #: staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title
1610 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title"
1611 msgid "Edit"
1612 msgstr "Editovat"
1613
1614 #: staff.cat.util.copy_editor.view_in_title
1615 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.view_in_title"
1616 msgid "View"
1617 msgstr "Zobrazit"
1618
1619 #: staff.cat.util.copy_editor.copy_attributes_in_title
1620 msgid "Copy Attributes"
1621 msgstr "Vlastnosti exempláře"
1622
1623 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_edit
1624 msgid "Batch Edit"
1625 msgstr "Dávková editace"
1626
1627 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_view
1628 msgid "Batch View"
1629 msgstr "Zobrazení dávky"
1630
1631 #: staff.cat.util.copy_editor.edit
1632 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.edit"
1633 msgid "Edit"
1634 msgstr "Editovat"
1635
1636 #: staff.cat.util.copy_editor.view
1637 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.view"
1638 msgid "View"
1639 msgstr "Zobrazit"
1640
1641 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_message
1642 msgid ""
1643 "Action failed.  One or more of these items is in a special status such as "
1644 "\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Damaged "
1645 "status."
1646 msgstr ""
1647 "Akce selhala. Jeden nebo více exemplářů má speciální status jako "
1648 "\"Vypůjčeno\" nebo \"V přepravě\", a proto není možné změnit status na "
1649 "Poškozeno."
1650
1651 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title
1652 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title"
1653 msgid "Action failed."
1654 msgstr "Akce selhala."
1655
1656 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label
1657 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label"
1658 msgid "OK"
1659 msgstr "OK"
1660
1661 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action
1662 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action"
1663 msgid "Check here to confirm this message"
1664 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto zprávu"
1665
1666 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_message
1667 msgid "Change the status for these items to Damaged?  Barcodes: %1$s"
1668 msgstr "Změnit status těchto exemplářů na Poškozeno? Čárové kódy: %1$s"
1669
1670 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_title
1671 msgid "Mark Damaged"
1672 msgstr "Označit jako poškozené"
1673
1674 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label
1675 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label"
1676 msgid "OK"
1677 msgstr "OK"
1678
1679 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label
1680 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label"
1681 msgid "Cancel"
1682 msgstr "Storno"
1683
1684 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action
1685 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action"
1686 msgid "Check here to confirm this action"
1687 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto akci"
1688
1689 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.title
1690 msgid "Checkin Item Before Marking Damaged?"
1691 msgstr "Vrátit exemplář před změnou statusu na Poškozeno?"
1692
1693 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.normal_checkin
1694 msgid "Normal Checkin"
1695 msgstr "Běžné vrácení"
1696
1697 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.no_checkin
1698 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.no_checkin"
1699 msgid "Cancel"
1700 msgstr "Storno"
1701
1702 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.forgiving_checkin
1703 msgid "Forgiving Checkin"
1704 msgstr "Vrácení s odpuštěním pokuty"
1705
1706 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.confirm_action
1707 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.confirm_action"
1708 msgid "Check here to confirm this action"
1709 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto akci"
1710
1711 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.item_circulating_to_patron
1712 msgid "Item %1$s is checked out to patron, %2$s, and is due on %3$s. "
1713 msgstr "Exemplář %1$s byl půjčen čtenáři, %2$s. K vrácení dne %3$s. "
1714
1715 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.message
1716 msgid ""
1717 "Item %1$s will be marked damaged.  Was returned on %3$s for %2$s.  Charge "
1718 "this patron $%4$s for the damage? "
1719 msgstr ""
1720 "Exemplář %1$s bude označen jako poškozený. Byl vrácen %3$s za %2$s. "
1721 "Požadovat po tomto čtenáři $%4$s finanční náhradu za poškození? "
1722
1723 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.title
1724 msgid "Charge Patron For Damaged Item? "
1725 msgstr "Požadovat po čtenáři finanční náhradu za poškození? "
1726
1727 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.ok_label
1728 msgid "OK "
1729 msgstr "OK "
1730
1731 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.change_amount_label
1732 msgid "Change Amount "
1733 msgstr "Změnit částku "
1734
1735 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.cancel_label
1736 msgid "No Charge"
1737 msgstr "Bez poplatku"
1738
1739 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.confirm_action
1740 msgid "Check here to confirm this action "
1741 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto akci "
1742
1743 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.marking_error
1744 msgid "Error marking item %1$s damaged."
1745 msgstr "Chyba při označení exempláře %1$s jako poškozeného."
1746
1747 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.one_item_damaged
1748 msgid "Item marked Damaged"
1749 msgstr "Exemplář označen statusem Poškozeno"
1750
1751 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.multiple_item_damaged
1752 msgid "%1$s items marked Damaged."
1753 msgstr "%1$s exemplářů označeno statusem Poškozeno."
1754
1755 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_message
1756 msgid ""
1757 "Action failed.  One or more of these items is in a special status such as "
1758 "\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Missing "
1759 "status."
1760 msgstr ""
1761 "Akce selhala. Jeden nebo více exemplářů má speciální status, například "
1762 "\"Vypůjčeno\" nebo \"V přepravě\", a proto není možné změnit status na "
1763 "\"Nezvěstné\"."
1764
1765 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_title
1766 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_title"
1767 msgid "Action failed."
1768 msgstr "Akce selhala."
1769
1770 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label
1771 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label"
1772 msgid "OK"
1773 msgstr "OK"
1774
1775 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action
1776 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action"
1777 msgid "Check here to confirm this message"
1778 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto zprávu"
1779
1780 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_message
1781 msgid "'Change the status for these items to Missing? Barcodes: %1$s"
1782 msgstr "'Změnit status těchto exemplářů na Nezvěstné? Čárové kódy: %1$s"
1783
1784 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_title
1785 msgid "Mark Missing"
1786 msgstr "Označit jako Nezvěstné"
1787
1788 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label
1789 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label"
1790 msgid "OK"
1791 msgstr "OK"
1792
1793 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label
1794 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label"
1795 msgid "Cancel"
1796 msgstr "Storno"
1797
1798 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action
1799 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action"
1800 msgid "Check here to confirm this action"
1801 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto akci"
1802
1803 #: staff.cat.util.mark_item_missing.marking_error
1804 msgid "Error marking item %1$s missing."
1805 msgstr "Chyba při označení exempláře %1$s jako Nezvěstného."
1806
1807 #: staff.cat.util.mark_item_missing.one_item_missing
1808 msgid "Item marked Missing"
1809 msgstr "Exemplář označen jako Nezvěstný."
1810
1811 #: staff.cat.util.mark_item_missing.multiple_item_missing
1812 msgid "%1$s items marked Missing."
1813 msgstr "%1$s exemplářů označeno jako nezvěstné."
1814
1815 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_message
1816 msgid "Mark these items as missing pieces?  Barcodes: %1$s"
1817 msgstr "Označit tyto exempláře jako chybějící součástmi? Čárové kódy: %1$s"
1818
1819 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_title
1820 msgid "Mark Missing Pieces"
1821 msgstr "Označit chybějící součásti"
1822
1823 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_ok_label
1824 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_ok_label"
1825 msgid "OK"
1826 msgstr "OK"
1827
1828 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_cancel_label
1829 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_cancel_label"
1830 msgid "Cancel"
1831 msgstr "Storno"
1832
1833 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_confirm_action
1834 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_confirm_action"
1835 msgid "Check here to confirm this action"
1836 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto akci"
1837
1838 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.marking_error
1839 msgid "Error marking item %1$s as missing pieces."
1840 msgstr "Chyba při označování exempláře %1$s jako chybějící součásti."
1841
1842 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.one_item_missing_pieces
1843 msgid "Item marked as missing pieces."
1844 msgstr "Exemplář označen jako chybějící součást."
1845
1846 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.multiple_item_missing_pieces
1847 msgid "%1$s items marked as missing pieces."
1848 msgstr "%1$s exemplářů označeno jako chybějící součásti."
1849
1850 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.circ_not_found
1851 msgid ""
1852 "No circulation found for item with barcode %1$s.  Item left unmodified."
1853 msgstr ""
1854 "U exempláře %1$s nebyla nalezena žádná výpůjčka. Exemplář byl ponechán v "
1855 "původní podobě."
1856
1857 #: staff.cat.util.show_in_opac.retrieving_title
1858 msgctxt "staff.cat.util.show_in_opac.retrieving_title"
1859 msgid "Retrieving title..."
1860 msgstr "Načítání záznamu..."
1861
1862 #: staff.cat.util.add_titles_to_bucket.number_of_precats_skipped
1863 msgid "Skipping %1$s pre-cat records..."
1864 msgstr "Přeskočení  %1$s předkatalogizovaných záznamů..."
1865
1866 #: staff.cat.volume_buckets.window_tab_name
1867 msgid "Volume Buckets"
1868 msgstr "Skupiny svazků"
1869
1870 #: staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label
1871 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label"
1872 msgid "Apply"
1873 msgstr "Použít"
1874
1875 #: staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.accesskey
1876 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.accesskey"
1877 msgid "A"
1878 msgstr "A"
1879
1880 #: staff.cat.volume_copy_creator.create_part.btn.label
1881 msgid "Create Part Designator"
1882 msgstr "Vytvořit označení části"
1883
1884 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_create.btn.label
1885 msgid "Edit then Create"
1886 msgstr "Editovat, pak vytvořit"
1887
1888 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_create.btn.accesskey
1889 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_create.btn.accesskey"
1890 msgid "C"
1891 msgstr "C"
1892
1893 #: staff.cat.volume_copy_creator.create_with_defaults.btn.label
1894 msgid "Create with Defaults"
1895 msgstr "Vytvořit se standardními hodnotami"
1896
1897 #: staff.cat.volume_copy_creator.create_with_defaults.btn.accesskey
1898 msgid "D"
1899 msgstr "D"
1900
1901 #: staff.cat.volume_copy_creator.create.btn.label
1902 msgid "Create Volumes/Items"
1903 msgstr "Vytvořit svazky/exempláře"
1904
1905 #: staff.cat.volume_copy_creator.create.btn.accesskey
1906 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.create.btn.accesskey"
1907 msgid "C"
1908 msgstr "C"
1909
1910 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_rebarcode.btn.label
1911 msgid "Edit then Re-barcode"
1912 msgstr "Editovat, pak změnit čárový kód"
1913
1914 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_rebarcode.btn.accesskey
1915 msgid "E"
1916 msgstr "E"
1917
1918 #: staff.cat.volume_copy_creator.rebarcode.btn.label
1919 msgid "Re-barcode / Update Items"
1920 msgstr "Změnit čárové kódy / Aktualizovat exempláře"
1921
1922 #: staff.cat.volume_copy_creator.rebarcode.btn.accesskey
1923 msgid "R"
1924 msgstr "R"
1925
1926 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.message
1927 msgid ""
1928 "You may not add more than %1$s items at a time for a given volume in this "
1929 "interface."
1930 msgstr ""
1931 "V tomto rozhraní nelze k vybranému svazku přidat více než %1$s exemplářů "
1932 "najednou."
1933
1934 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.title
1935 msgid "Maximum items exceeded."
1936 msgstr "Překročen maximální počet exemplářů."
1937
1938 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.ok_label
1939 msgid "Ok"
1940 msgstr "OK"
1941
1942 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.classification
1943 msgid "Classification"
1944 msgstr "Třídění"
1945
1946 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.prefix
1947 msgid "Prefix"
1948 msgstr "Prefix"
1949
1950 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.call_nums
1951 msgid "Call Number"
1952 msgstr "Signatura"
1953
1954 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.suffix
1955 msgid "Suffix"
1956 msgstr "Sufix"
1957
1958 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.num_of_copies
1959 msgid "# of Copies"
1960 msgstr "# exemplářů"
1961
1962 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.barcodes_and_parts
1963 msgid "Barcode / Part Designation"
1964 msgstr "Čárový kód / označení části"
1965
1966 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_message
1967 msgid "\"%1$s\" is an invalid barcode."
1968 msgstr "\"%1$s\" není platný čárový kód."
1969
1970 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_title
1971 msgid "Invalid Barcode"
1972 msgstr "Neplatný čárový kód"
1973
1974 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button
1975 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button"
1976 msgid "OK"
1977 msgstr "OK"
1978
1979 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_confirm
1980 msgid "Check here to confirm this message."
1981 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto zprávu"
1982
1983 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.problem_with_volume
1984 msgid ""
1985 "Problem finding or creating %1$s.  We will skip item creation for this "
1986 "volume."
1987 msgstr ""
1988 "Problém s nalezením nebo vytvořením %1$s. Pro svazek nebudou vytvořeny "
1989 "exempláře."
1990
1991 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.tree_err2
1992 msgid "volume tree update 2"
1993 msgstr "2. aktualizace seznamu svazků"
1994
1995 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.tree_err3
1996 msgid "volume tree update 3"
1997 msgstr "3. aktualizace seznamu svazků"
1998
1999 #: staff.cat.volume_copy_creator.load_prefs.err_retrieving_prefs
2000 msgid "Error retrieving stored preferences"
2001 msgstr "Chyba při načítání uložených nastavení"
2002
2003 #: staff.cat.volume_copy_creator.save_prefs.err_storing_prefs
2004 msgid "Error storing preferences"
2005 msgstr "Chyba při ukládání nastavení"
2006
2007 #. # %1$s = Call Number Prefix Label, %2$s = Call Number Prefix Owning Lib Shortname
2008 #: staff.cat.volume_copy_creator.call_number_prefix.menuitem_label
2009 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.call_number_prefix.menuitem_label"
2010 msgid "%2$s : %1$s"
2011 msgstr "%2$s : %1$s"
2012
2013 #. # %1$s = Call Number Suffix Label, %2$s = Call Number Suffix Owning Lib Shortname
2014 #: staff.cat.volume_copy_creator.call_number_suffix.menuitem_label
2015 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.call_number_suffix.menuitem_label"
2016 msgid "%2$s : %1$s"
2017 msgstr "%2$s : %1$s"
2018
2019 # nutný kontext
2020 #: staff.cat.z3950.native_catalog
2021 msgid "Native Catalog"
2022 msgstr "Původní katalog"
2023
2024 #: staff.cat.z3950.obj_list_init.list_construction_error
2025 msgid "Failure during list construction."
2026 msgstr "Chyba při vytváření seznamu."
2027
2028 #: staff.cat.z3950.results_view.label
2029 msgid "Results View"
2030 msgstr "Zobrazení výsledků"
2031
2032 #: staff.cat.z3950.results_view.accesskey
2033 msgctxt "staff.cat.z3950.results_view.accesskey"
2034 msgid "V"
2035 msgstr "V"
2036
2037 #: staff.cat.z3950.marc_view.label
2038 msgid "MARC View"
2039 msgstr "Zobrazení MARCu"
2040
2041 #: staff.cat.z3950.marc_view.accesskey
2042 msgctxt "staff.cat.z3950.marc_view.accesskey"
2043 msgid "V"
2044 msgstr "V"
2045
2046 #: staff.cat.z3950.hide_top_pane.label
2047 msgid "Hide Top Pane"
2048 msgstr "Skrýt horní panel"
2049
2050 #: staff.cat.z3950.hide_top_pane.accesskey
2051 msgctxt "staff.cat.z3950.hide_top_pane.accesskey"
2052 msgid "T"
2053 msgstr "T"
2054
2055 #: staff.cat.z3950.unhide_top_pane.label
2056 msgid "Show Top Pane"
2057 msgstr "Zobrazit horní panel"
2058
2059 #: staff.cat.z3950.unhide_top_pane.accesskey
2060 msgctxt "staff.cat.z3950.unhide_top_pane.accesskey"
2061 msgid "T"
2062 msgstr "T"
2063
2064 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.record_id.label
2065 msgid "Record with ID %1$s marked for overlay."
2066 msgstr "Záznam s ID %1$s byl označen k přepsání."
2067
2068 # nevím význam pro overlay
2069 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.tcn.label
2070 msgid "Record with TCN %1$s marked for overlay."
2071 msgstr "Záznam s TCN %1$s označen k přepsání."
2072
2073 # nevím význam pro overlay
2074 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.no_record.label
2075 msgid "No record marked for overlay."
2076 msgstr "Žádný záznam nebyl označen k přepsání."
2077
2078 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_view_error
2079 msgid "Failure during MARC view."
2080 msgstr "Chyba při zobrazení ve formátu MARC."
2081
2082 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_import_error
2083 msgid "Failure during MARC import."
2084 msgstr "Chyba při importu MARC."
2085
2086 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_import_overlay_error
2087 msgid "Failure during MARC import overlay."
2088 msgstr "Chyba přepsání při importu MARC."
2089
2090 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.search_fields_error
2091 msgid "Error setting up search fields."
2092 msgstr "Chyba při nastavení vyhledávacích polí."
2093
2094 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.z39_service_error
2095 msgid "Z39.50 services not likely retrieved."
2096 msgstr "Pravděpodobně se nezdařilo spojení se službami Z39.50"
2097
2098 #: staff.cat.z3950.initial_search.no_search_selection
2099 msgid "No services selected to search."
2100 msgstr "Nebyly vybrány služby pro vyhledávání."
2101
2102 #: staff.cat.z3950.initial_search.too_many_selections
2103 msgid "Only one service can be used with raw search at a time."
2104 msgstr ""
2105 "Pro hrubé vyhledávání může být v danou dobu použita pouze jedna služba."
2106
2107 #: staff.cat.z3950.initial_search.searching
2108 msgctxt "staff.cat.z3950.initial_search.searching"
2109 msgid "Searching..."
2110 msgstr "Vyhledávání..."
2111
2112 #: staff.cat.z3950.initial_search.failed_search
2113 msgid "Failure during initial search."
2114 msgstr "Chyba při počátečním vyhledávání."
2115
2116 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_prompt.title
2117 msgid "Raw Z39.50 PQN Search"
2118 msgstr "Hrubé vyhledávání Z39.50 PQN"
2119
2120 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_prompt.msg
2121 msgid ""
2122 "WARNING: This is not a simple keyword search.  Enter raw z39.50 PQN search "
2123 "string: "
2124 msgstr ""
2125 "Varování: Toto není jednoduché hledání pomocí klíčových slov. Zadejte hrubý "
2126 "vyhledávací řetězec Z39.50 PQN: "
2127
2128 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_search_unsupported_for_native_catalog
2129 msgid "Raw z39.50 PQN search not yet implemented for native catalog."
2130 msgstr ""
2131 "Hrubé vyhledávání Z39.50 PQN není pro původní katalog zatím implementováno."
2132
2133 #: staff.cat.z3950.page_next.more_results
2134 msgid "Retrieving more results..."
2135 msgstr "Načítání dalších výsledků..."
2136
2137 #: staff.cat.z3950.page_next.subsequent_search_error
2138 msgid "Failure during subsequent search."
2139 msgstr "Chyba během následného vyhledávání."
2140
2141 #: staff.cat.z3950.search.search_error
2142 msgid "Failure during actual search."
2143 msgstr "Chyba během aktuálního vyhledávání."
2144
2145 #: staff.cat.z3950.handle_results.null_server_error
2146 msgid "Server Error: request returned null"
2147 msgstr "Chyba serveru: na požadavek nebyla vrácena žádná hodnota"
2148
2149 #: staff.cat.z3950.handle_results.server_error
2150 msgid "Server Error: %1$s : %2$s"
2151 msgstr "Chyba serveru: %1$s : %2$s"
2152
2153 #: staff.cat.z3950.handle_results.raw_query
2154 msgid "Raw query: %1$s"
2155 msgstr "Hrubý dotaz: %1$s"
2156
2157 # nutný kontext
2158 #: staff.cat.z3950.handle_results.showing_results
2159 msgid "Showing %1$s of %2$s for %3$s"
2160 msgstr "Zobrazení %1$s z %2$s pro %3$s"
2161
2162 #: staff.cat.z3950.handle_results.showing_total_results
2163 msgid "Showing %1$s of %2$s "
2164 msgstr "Zobrazení %1$s z %2$s "
2165
2166 #: staff.cat.z3950.handle_results.num_of_results
2167 msgid "%1$s records found"
2168 msgstr "nalezeno %1$s záznamů"
2169
2170 #: staff.cat.z3950.handle_results.result_error
2171 msgid "Error retrieving results."
2172 msgstr "Chyba při načítání záznamů."
2173
2174 #: staff.cat.z3950.handle_results.search_result_error
2175 msgid "Failure during search result handling."
2176 msgstr "Chyba při zpracování výsledku vyhledávání."
2177
2178 #: staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name
2179 msgctxt "staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name"
2180 msgid "Retrieving title..."
2181 msgstr "Načítání záznamu..."
2182
2183 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.save_button_label
2184 msgid "Import Record"
2185 msgstr "Importovat záznam"
2186
2187 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn
2188 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn"
2189 msgid ""
2190 "A record with TCN %1$s already exists.\n"
2191 "FIXME: add record summary here"
2192 msgstr ""
2193 "Záznam s TCN %1$s již existuje.\n"
2194 "FIXME: zde vložte shrnutí záznamu"
2195
2196 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title
2197 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title"
2198 msgid "Import Collision"
2199 msgstr "Kolize při importu"
2200
2201 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay
2202 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay"
2203 msgid "Overlay"
2204 msgstr "Přepsat"
2205
2206 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn2_import
2207 msgid "Import with alternate TCN %1$s"
2208 msgstr "Importovat s alternativním TCN %1$s"
2209
2210 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error
2211 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error"
2212 msgid "check permission"
2213 msgstr "kontrola oprávnění"
2214
2215 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import
2216 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import"
2217 msgid "Cancel Import"
2218 msgstr "Zrušit import"
2219
2220 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action
2221 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action"
2222 msgid "Check here to confirm this action"
2223 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto akci"
2224
2225 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay
2226 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay"
2227 msgid "Record successfully overlaid."
2228 msgstr "Záznam byl úspěšně přepsán."
2229
2230 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_import_with_new_tcn
2231 msgid "Record successfully imported with alternate TCN."
2232 msgstr "Import záznamu s alternativním TCN se zdařil."
2233
2234 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.import_cancelled
2235 msgid "Record import cancelled"
2236 msgstr "Import záznamů byl zrušen"
2237
2238 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_import
2239 msgid "Record successfully imported."
2240 msgstr "Import záznamu se zdařil."
2241
2242 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.import_error
2243 msgid "Record not likely imported."
2244 msgstr "Záznam pravděpodobně nebyl importován."
2245
2246 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.description
2247 msgid "Overlay this record?"
2248 msgstr "Přepsat tento záznam?"
2249
2250 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label
2251 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label"
2252 msgid "Overlay"
2253 msgstr "Přepsat"
2254
2255 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.accesskey
2256 msgid "O"
2257 msgstr "O"
2258
2259 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label
2260 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label"
2261 msgid "Cancel"
2262 msgstr "Storno"
2263
2264 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey
2265 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey"
2266 msgid "C"
2267 msgstr "C"
2268
2269 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.title
2270 msgid "Record Overlay"
2271 msgstr "Přepsání záznamu"
2272
2273 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.aborted
2274 msgid "Overlay Aborted"
2275 msgstr "Přepsání zrušeno"
2276
2277 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.try_again
2278 msgid ""
2279 "Please mark a record for overlay from within the catalog and try this again."
2280 msgstr "Označte prosím v katalogu záznam určený k přepsání a zopakujte akci."
2281
2282 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.tab_name
2283 msgid "MARC Editor"
2284 msgstr "Editor MARC"
2285
2286 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.overlay_record_label
2287 msgid "Overlay Record"
2288 msgstr "Přepsat záznam"
2289
2290 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn
2291 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn"
2292 msgid ""
2293 "A record with TCN %1$s already exists.\n"
2294 "FIXME: add record summary here"
2295 msgstr ""
2296 "Záznam s TCN %1$s již existuje.\n"
2297 "FIXME: zde vložte shrnutí záznamu"
2298
2299 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision
2300 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision"
2301 msgid "Import Collision"
2302 msgstr "Kolize při importu"
2303
2304 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn1_overlay
2305 msgid "Overlay with alternate TCN %1$s"
2306 msgstr "Přepsat alternativním TCN %1$s"
2307
2308 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error
2309 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error"
2310 msgid "check permission"
2311 msgstr "kontrola oprávnění"
2312
2313 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel
2314 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel"
2315 msgid "Cancel Import"
2316 msgstr "Zrušit import"
2317
2318 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action
2319 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action"
2320 msgid "Check here to confirm this action"
2321 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto akci"
2322
2323 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.successful_overlay_with_new_TCN
2324 msgid "Record successfully overlaid with alternate TCN."
2325 msgstr "Záznam úspěsně přepsán alternativním TCN."
2326
2327 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.cancelled_overlay
2328 msgid "Record overlay cancelled"
2329 msgstr "Přepsání záznamu bylo zrušeno"
2330
2331 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay
2332 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay"
2333 msgid "Record successfully overlaid."
2334 msgstr "Záznam byl úspěšně přepsán."
2335
2336 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.overlay_error
2337 msgid "Record not likely overlaid."
2338 msgstr "Záznam pravděpodobně nebyl přepsán."
2339
2340 #: staff.cat.z3950.load_creds.z3950_cred_error
2341 msgid "Error retrieving stored z39.50 credentials"
2342 msgstr "Chyba při načítání dat pomocí Z39.50 z důvodu nesprávné identity"
2343
2344 # credential
2345 #: staff.cat.z3950.save_creds.z3950_cred_error
2346 msgid "Problem storing z39.50 credentials."
2347 msgstr ""
2348 "Problém s uložením dat získaných přes Z39.50 z důvodu nesprávné identity."
2349
2350 #: staff.cat.bib_brief.title.label
2351 msgid "Title:"
2352 msgstr "Název:"
2353
2354 #: staff.cat.bib_brief.author.label
2355 msgid "Author:"
2356 msgstr "Autor:"
2357
2358 #: staff.cat.bib_brief.edition.label
2359 msgid "Edition:"
2360 msgstr "Vydání:"
2361
2362 #: staff.cat.bib_brief.pubdate.label
2363 msgid "Pub Date:"
2364 msgstr "Datum vydání"
2365
2366 #: staff.cat.bib_brief.bib_call_number.label
2367 msgid "Bib Call #:"
2368 msgstr "Signatura z bib. záznamu #:"
2369
2370 #: staff.cat.bib_brief.call_number.label
2371 msgid "Item Call #:"
2372 msgstr "Signatura exempláře #:"
2373
2374 #: staff.cat.bib_brief.tcn.label
2375 msgid "TCN:"
2376 msgstr "TCN (kontrol. č. záznamu):"
2377
2378 #: staff.cat.bib_brief.mvr_doc_id.label
2379 msgid "Bib DB ID:"
2380 msgstr "DB ID záznamu:"
2381
2382 #: staff.cat.bib_brief.owner.label
2383 msgid "Record Owner:"
2384 msgstr "Vlastník záznamu"
2385
2386 #: staff.cat.bib_brief.creator.label
2387 msgid "Created By:"
2388 msgstr "Vytvořil(a):"
2389
2390 #: staff.cat.bib_brief.create_date.label
2391 msgid "Created On:"
2392 msgstr "Vytvořeno:"
2393
2394 #: staff.cat.bib_brief.editor.label
2395 msgid "Last Edited By:"
2396 msgstr "Naposledy editoval(a):"
2397
2398 #: staff.cat.bib_brief.edit_date.label
2399 msgid "Last Edited On:"
2400 msgstr "Čas poslední editace:"
2401
2402 #: staff.cat.bib_brief.holds.label
2403 msgid "Holds:"
2404 msgstr "Rezervace:"
2405
2406 #: staff.cat.bib_brief.items.label
2407 msgid "Items:"
2408 msgstr "Exempláře:"
2409
2410 #: staff.cat.bib_brief.items.available.tooltip
2411 msgid "%1$s available"
2412 msgstr "%1$s volných"
2413
2414 #~ msgid "Record ID = %1$s"
2415 #~ msgstr "ID záznamu = %1$s"
2416
2417 #~ msgid "Volumes deleted."
2418 #~ msgstr "Svazky smazány."
2419
2420 #~ msgid "Record: %1$s"
2421 #~ msgstr "Záznam: %1$s"
2422
2423 #~ msgid "Merge these records? (Select the \"lead\" record first)"
2424 #~ msgstr "Sloučit tyto záznamy? (Vyberte nejprve \"hlavní\" záznam)"
2425
2426 #~ msgid "Merge"
2427 #~ msgstr "Sloučit"
2428
2429 #~ msgctxt "staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.label"
2430 #~ msgid "Cancel"
2431 #~ msgstr "Storno"
2432
2433 #~ msgctxt "staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey"
2434 #~ msgid "C"
2435 #~ msgstr "C"
2436
2437 #~ msgid "Lead Record? # %1$s"
2438 #~ msgstr "Hlavní záznam? # %1$s"
2439
2440 # nutný kontext
2441 #~ msgid "Lead"
2442 #~ msgstr "Vedoucí"
2443
2444 #~ msgid "Merge Aborted"
2445 #~ msgstr "Sloučení selhalo"
2446
2447 #~ msgid "Records were successfully merged."
2448 #~ msgstr "Záznamy byly úspěšně sloučeny."
2449
2450 #~ msgid "Call Numbers"
2451 #~ msgstr "Signatury"
2452
2453 #~ msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.floating.yes_or_true"
2454 #~ msgid "Yes"
2455 #~ msgstr "Ano"
2456
2457 #~ msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.floating.no_or_false"
2458 #~ msgid "No"
2459 #~ msgstr "Ne"
2460
2461 #~ msgid ""
2462 #~ "You must delete all the copies on the volume before you may delete the "
2463 #~ "volume itself."
2464 #~ msgstr ""
2465 #~ "Před smazáním celého svazku musíte smazat všechny exempláře ve svazku."
2466
2467 #~ msgid "Cancel "
2468 #~ msgstr "Storno "