Forward port 2.9.0 translations.
[Evergreen.git] / build / i18n / po / admin.properties / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2015-02-27 11:41-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-04-30 14:15+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2015-08-07 05:35+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 17656)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16 "X-Poedit-Language: Czech\n"
17 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
18
19 #: staff.admin.age_overdue_circulations_to_lost.chunks_processed
20 msgid "Chunks Processed: %1$s"
21 msgstr "Částí zpracováno: %1$s"
22
23 #: staff.admin.age_overdue_circulations_to_lost.events_created
24 msgid "Events Created: %1$s"
25 msgstr "Událostí vytvořeno: %1$s"
26
27 #: staff.admin.font_settings.sound
28 msgid "Sound preference saved to file system."
29 msgstr "Nastavení zvuku uloženo na lokální počítač."
30
31 #: staff.admin.font_settings.save
32 msgid "Global Font saved to file system."
33 msgstr "Nastavení písma bylo uloženo na lokální počítač."
34
35 #: staff.admin.font_settings.sound.disabled
36 msgid "Sound is now disabled."
37 msgstr "Všechny zvuky jsou nyní vypnuty."
38
39 #: staff.admin.font_settings.sound.enabled
40 msgid "Sound is now enabled."
41 msgstr "Všechny zvuky jsou nyní zapnuty."
42
43 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_SMALLER
44 msgid "Global Font Adjust set to Smaller than Default"
45 msgstr "Písmo bylo nastaveno na menší než výchozí"
46
47 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_DEFAULT
48 msgid "Global Font Adjust set to Default"
49 msgstr "Písmo bylo nastaveno na výchozí hodnotu"
50
51 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_LARGER
52 msgid "Global Font Adjust set to Larger than Default"
53 msgstr "Písmo bylo nastaveno na větší než výchozí"
54
55 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_XX_SMALL
56 msgid "Global Font set to XX-Small"
57 msgstr "Písmo bylo nastaveno na extra malé"
58
59 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_X_SMALL
60 msgid "Global Font set to X-Small"
61 msgstr "Písmo bylo nastaveno na velmi malé"
62
63 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_SMALL
64 msgid "Global Font set to Small"
65 msgstr "Písmo bylo nastaveno na malé"
66
67 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_MEDIUM
68 msgid "Global Font set to Medium"
69 msgstr "Písmo bylo nastaveno na střední"
70
71 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_LARGE
72 msgid "Global Font set to Large"
73 msgstr "Písmo bylo nastaveno na velké"
74
75 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_X_LARGE
76 msgid "Global Font set to X-Large"
77 msgstr "Písmo bylo nastaveno na velmi velké"
78
79 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_XX_LARGE
80 msgid "Global Font set to XX-Large"
81 msgstr "Písmo bylo nastaveno na extra velké"
82
83 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_5PT
84 msgid "Global Font set to 5pt"
85 msgstr "Písmo bylo nastaveno na velikost 5 bodů"
86
87 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_6PT
88 msgid "Global Font set to 6pt"
89 msgstr "Písmo bylo nastaveno na velikost 6 bodů"
90
91 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_7PT
92 msgid "Global Font set to 7pt"
93 msgstr "Písmo bylo nastaveno na velikost 7 bodů"
94
95 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_8PT
96 msgid "Global Font set to 8pt"
97 msgstr "Písmo bylo nastaveno na velikost 8 bodů"
98
99 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_9PT
100 msgid "Global Font set to 9pt"
101 msgstr "Písmo bylo nastaveno na velikost 9 bodů"
102
103 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_10PT
104 msgid "Global Font set to 10pt"
105 msgstr "Písmo bylo nastaveno na velikost 10 bodů"
106
107 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_11PT
108 msgid "Global Font set to 11pt"
109 msgstr "Písmo bylo nastaveno na velikost 11 bodů"
110
111 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_12PT
112 msgid "Global Font set to 12pt"
113 msgstr "Písmo bylo nastaveno na velikost 12 bodů"
114
115 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_13PT
116 msgid "Global Font set to 13pt"
117 msgstr "Písmo bylo nastaveno na velikost 13 bodů"
118
119 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_14PT
120 msgid "Global Font set to 14pt"
121 msgstr "Písmo bylo nastaveno na velikost 14 bodů"
122
123 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_15PT
124 msgid "Global Font set to 15pt"
125 msgstr "Písmo bylo nastaveno na velikost 15 bodů"
126
127 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_16PT
128 msgid "Global Font set to 16pt"
129 msgstr "Písmo bylo nastaveno na velikost 16 bodů"
130
131 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_17PT
132 msgid "Global Font set to 17pt"
133 msgstr "Písmo bylo nastaveno na velikost 17 bodů"
134
135 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_18PT
136 msgid "Global Font set to 18pt"
137 msgstr "Písmo bylo nastaveno na velikost 18 bodů"
138
139 #: staff.admin.toolbar.unsaved_changes
140 msgid ""
141 "Unsaved changes. Choose either Save Toolbar or Cancel Changes if you wish to "
142 "select a different toolbar."
143 msgstr ""
144 "Neuložené změny. Zvolte buď Uložit nástrojovou lištu nebo, pokud chcete "
145 "vybrat jinou nástrojovou lištu, zvolte Storno."
146
147 #: staff.admin.toolbar.tab_name
148 msgid "Toolbars"
149 msgstr "Nástrojové lišty"
150
151 #: staff.admin.toolbar.button_id.header
152 msgid "Button ID"
153 msgstr "ID tlačítka"
154
155 #: staff.admin.toolbar.label.header
156 msgid "Label"
157 msgstr "Označení"
158
159 #: staff.admin.toolbar.toolbar_separator.list_entry
160 msgid "Toolbar Separator"
161 msgstr "Oddělovač lišty"
162
163 #: staff.admin.toolbar.toolbar_spacer.list_entry
164 msgid "Toolbar Spacer"
165 msgstr "Mezera lišty"
166
167 #: staff.admin.transit_list.missing_list
168 msgid "Missing library list."
169 msgstr "Chybí seznam knihoven."
170
171 #: staff.admin.transit_list.no_match
172 msgid "No matching transits."
173 msgstr "Nejsou k dispozici odpovídající přepravy."
174
175 #: staff.admin.transit_list.invalid_date
176 msgid "Invalid Date (%1$s), setting to Today"
177 msgstr "Neplatné datum (%1$s), datum bylo nastaveno na dnešní"
178
179 #: staff.admin.transit_list.invalid_date_format
180 msgid "Invalid Date (%1$s,%2$s), setting to Today"
181 msgstr "Neplatná data (%1$s,%2$s), datum bylo nastaveno na dnešní"
182
183 #: staff.admin.transit_list.date_processing.error
184 msgid "error processing date"
185 msgstr "chyba při zpracování data"
186
187 #: staff.admin.transit_list.retrieving_transit.error
188 msgid "error retrieving transits"
189 msgstr "chyba při načítání přeprav"
190
191 #: staff.admin.transit_list.preretrieving_transit.error
192 msgid "error pre-retrieving transits"
193 msgstr "chyba před načítáním přeprav"
194
195 #: staff.admin.transit_list.retrieving_row.error
196 msgid "error retrieving row"
197 msgstr "chyba při načítání řádku"
198
199 #: staff.admin.transit_list.empty_array.error
200 msgid "Empty array returned by hold retrieve."
201 msgstr "Při načítání rezervace byl získán prázdný soubor."
202
203 #: staff.admin.transit_list.retrieve_hold.error
204 msgid "retrieving hold id = %1$s for transit id = %2$s"
205 msgstr "načítání rezervace id = %1$s pro přepravu id = %2$s"
206
207 #: staff.admin.transit_list.transit_id.error
208 msgid "retrieving transit id = %1$s"
209 msgstr "načítání přepravy id = %1$s"
210
211 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.organization
212 msgid "Organization"
213 msgstr "Organizace"
214
215 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.description
216 msgid "Description"
217 msgstr "Popis"
218
219 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.date_created
220 msgid "Date Created"
221 msgstr "Datum vytvoření"
222
223 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.created_by
224 msgid "Created By"
225 msgstr "Vytvořil(a)"
226
227 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.upload_count
228 msgid "Upload Count"
229 msgstr "Počet přenosů (uploadů)"
230
231 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.transactions_processed
232 msgid "Transactions Processed"
233 msgstr "Transakce zpracovány"
234
235 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.processing
236 msgid "Processing?"
237 msgstr "Zpracovává se?"
238
239 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.date_started
240 msgid "Date Started"
241 msgstr "Datum zahájení"
242
243 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.date_completed
244 msgid "Date Completed"
245 msgstr "Datum ukončení"
246
247 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.session
248 msgid "Session"
249 msgstr "Relace"
250
251 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_script_list.date_uploaded
252 msgid "Date Uploaded"
253 msgstr "Datum přenosu (uploadu)"
254
255 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_script_list.uploaded_by
256 msgid "Uploaded By"
257 msgstr "Přeneseno (uploadováno)"
258
259 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_script_list.time_delta
260 msgid "Server/Local Time Delta"
261 msgstr "Rozdíl serverového a lokálního času"
262
263 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_script_list.workstation
264 msgctxt "staff.admin.offline_manage_xacts.init_script_list.workstation"
265 msgid "Workstation"
266 msgstr "Pracovní stanice"
267
268 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.workstation
269 msgctxt "staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.workstation"
270 msgid "Workstation"
271 msgstr "Pracovní stanice"
272
273 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.timestamp
274 msgid "Timestamp"
275 msgstr "Časová značka"
276
277 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.type
278 msgid "Type"
279 msgstr "Typ"
280
281 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.event_code
282 msgid "Event Code"
283 msgstr "Kód události"
284
285 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.event_name
286 msgid "Event Name"
287 msgstr "Název události"
288
289 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.event_description
290 msgid "Event Description"
291 msgstr "Popis události"
292
293 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.item_barcode
294 msgid "Item Barcode"
295 msgstr "Čárový kód exempláře"
296
297 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.patron_barcode
298 msgid "Patron Barcode"
299 msgstr "Čárový kód čtenáře"
300
301 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.due_date
302 msgid "Due Date"
303 msgstr "K vrácení dne"
304
305 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.count
306 msgid "In House Use Count"
307 msgstr "Počet prezenčních užití"
308
309 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.noncat
310 msgid "Non-Cataloged?"
311 msgstr "Nekatalogizováno?"
312
313 # nutný kontext
314 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.noncat_type
315 msgid "Non-Cataloged Type"
316 msgstr "Nekatalogizovaný typ"
317
318 # nutný kontext
319 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.noncat_count
320 msgid "Non-Cataloged Count"
321 msgstr "Počet nekatalogizovaných"
322
323 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.backdate
324 msgid "Check In Backdate"
325 msgstr "Zpětné vrácení k datu"
326
327 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.check_perm
328 msgid "Error checking permissions"
329 msgstr "Chyba při kontrole oprávnění"
330
331 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.bad_cgi_response
332 msgid "Bad response from CGI component"
333 msgstr "Chybná odpověď CGI skriptu"
334
335 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.execute_error
336 msgid "Execute error:"
337 msgstr "Chyba při spuštění:"
338
339 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.session_execute_error
340 msgid "Error executing session"
341 msgstr "Chyba při spuštění relace"
342
343 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.session_retrieval
344 msgid "Error retrieving session errors:"
345 msgstr "Chyba při načítání chyb relace:"
346
347 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.non_existent_file
348 msgid "Cannot rename a non-existent file"
349 msgstr "Nelze přejmenovat neexistující soubor"
350
351 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.renaming_file
352 msgid "Error renaming transaction file"
353 msgstr "Chyba při přejmenování transakčního souboru"
354
355 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.unique_file
356 msgid "Taking too long to find a unique filename."
357 msgstr "Vyhledávání jedinečného názvu souboru trvá příliš dlouho."
358
359 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.transaction_conflicts
360 msgid ""
361 "Something bad happened.  New offline transactions were accumulated during "
362 "our attempted upload.  Tell your system admin that the file involved is %1$s"
363 msgstr ""
364 "Vyskytl se problém. Po dobu pokusů o přenos (upload) se nahromadily nové "
365 "offline transakce. Oznamte svému systémovému administrátorovi, že se jedná o "
366 "soubor %1$s"
367
368 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.transaction_conflicts.title
369 msgid "Transaction conflicts"
370 msgstr "Transakční rozpory"
371
372 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.transaction_conflicts.ok
373 msgid "Ok"
374 msgstr "OK"
375
376 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.transaction_conflicts.confirm
377 msgid "Check here to confirm this message"
378 msgstr "Zaškrtněte pro potvrzení zprávy"
379
380 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.reverting_file
381 msgid "Error reverting transaction file"
382 msgstr "Chyba při obnově transakčního souboru"
383
384 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.archiving_file
385 msgid "Error archiving transaction file"
386 msgstr "Chyba při archivaci transakčního souboru"
387
388 #: staff.admin.offline_manage_xacts.session_upload
389 msgid "Please select a session to upload to."
390 msgstr "Vyberte prosím relaci pro přenos (upload)."
391
392 #: staff.admin.offline_manage_xacts.single_session_upload
393 msgid "Please select a single session to upload to."
394 msgstr "Prosím vyberte jednu relaci pro přenos (upload)"
395
396 #: staff.admin.offline_manage_xacts.no_transactions
397 msgid "No pending transactions to upload."
398 msgstr "Źádné nevyřízené transakce k přenosu (uploadu)."
399
400 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.uploading_file
401 msgid "There was an error:"
402 msgstr "Nastala chyba:"
403
404 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.uploading_transactions
405 msgid "Error uploading transactions"
406 msgstr "Chyba při nahrávání transakcí"
407
408 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.retrieving_session
409 msgid "Error retrieving session status"
410 msgstr "Chyba při načítání statusu relace"
411
412 #: staff.admin.offline_manage_xacts.create_session.prompt
413 msgid "Please enter a description:"
414 msgstr "Vložte prosím popis:"
415
416 #: staff.admin.offline_manage_xacts.create_session
417 msgid "Create an Offline Transaction Session"
418 msgstr "Vytvořit offline transakční relaci"
419
420 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.create_session
421 msgid "Error creating session"
422 msgstr "Chyba při vytváření relace"
423
424 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.create_session.alert
425 msgid "Error: %1$s"
426 msgstr "Chyba: %1$s"
427
428 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.retrieving_sessions
429 msgid "Error retrieving offline sessions."
430 msgstr "Chyba při načítání offline relací."
431
432 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.rendering_session
433 msgid "Error rendering session list"
434 msgstr "Chyba při zpracování seznamu relací"
435
436 #: staff.admin.offline_manage_xacts.upload_status
437 msgid "Uploaded Transactions for %1$s"
438 msgstr "Přenesené (uploadované) transakce pro %1$s"
439
440 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.rendering_script
441 msgid "Error rendering script list"
442 msgstr "Chyba při zpracování seznamu skriptů"
443
444 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.rendering_errors
445 msgid "Exceptions for %1$s"
446 msgstr "Výjimky pro %1$s"
447
448 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.rendering_error_list
449 msgid "Error rendering error list"
450 msgstr "Chyba při zpracování seznamu chyb"
451
452 #: staff.admin.offline_manage_xacts.completed
453 msgid "Completed"
454 msgstr "Dokončeno"
455
456 #: staff.admin.offline_manage_xacts.no
457 msgid "No"
458 msgstr "Ne"
459
460 #: staff.admin.offline_manage_xacts.yes
461 msgid "Yes"
462 msgstr "Ano"
463
464 #: staff.admin.staff.do_not_auto_attempt_print_setting.update_success
465 msgid "Setting updated"
466 msgstr "Nastavení bylo aktualizováno"
467
468 #: staff.admin.staff.do_not_auto_attempt_print_setting.update_failure
469 msgid "Setting not updated due to error"
470 msgstr "Nastavení nebylo kvůli chybě aktualizováno"
471
472 #. # 1 - workstation library shortname   2 - setting library shortname
473 #: staff.admin.staff.do_not_auto_attempt_print_setting.current_setting_preamble
474 msgid ""
475 "Workstation library %1$s is currently suppressing auto-print for these "
476 "receipt/slip types based on a setting inherited from %2$s:"
477 msgstr ""
478 "Knihovna přiřazená pracovní stanici %1$s nyní potlačuje automatický tisk pro "
479 "typy stvrzenek/lístků na základě nastavení zděděného z %2$s:"
480
481 #. # 1 - workstation library shortname
482 #: staff.admin.staff.do_not_auto_attempt_print_setting.current_setting_nonexistent
483 msgid ""
484 "Workstation library %1$s is not currently suppressing auto-print for any "
485 "receipt/slip types."
486 msgstr ""
487 "Knihovna přiřazená pracovní stanici %1$s nyní nepotlačuje automatický tisk "
488 "jakýchkoliv typů stvrzenek/lístků."