i18n: Merge cs-CZ translation from Launchpad
[Evergreen.git] / build / i18n / po / admin.properties / cs-CZ.po
1 #. extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/admin.properties
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:45-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2011-08-13 17:15+0000\n"
8 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
9 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Generator: Translate Toolkit 1.8.1\n"
14 "X-Accelerator-Marker: &\n"
15 "X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-14 04:47+0000\n"
16 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
17 "X-Poedit-Language: Czech\n"
18 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
19
20 #: staff.admin.age_overdue_circulations_to_lost.chunks_processed
21 msgid "Chunks Processed: %1$s"
22 msgstr "Částí zpracováno: %1$s"
23
24 #: staff.admin.age_overdue_circulations_to_lost.events_created
25 msgid "Events Created: %1$s"
26 msgstr "Událostí vytvořeno: %1$s"
27
28 #: staff.admin.font_settings.sound
29 msgid "Sound preference saved to file system."
30 msgstr "Nastavení zvuku uloženo na lokální počítač."
31
32 #: staff.admin.font_settings.save
33 msgid "Global Font saved to file system."
34 msgstr "Nastavení písma uloženo na lokální počítač."
35
36 #: staff.admin.font_settings.sound.disabled
37 msgid "Sound is now disabled."
38 msgstr "Všechny zvuky jsou nyní vypnuty."
39
40 #: staff.admin.font_settings.sound.enabled
41 msgid "Sound is now enabled."
42 msgstr "Všechny zvuky jsou nyní zapnuty."
43
44 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_SMALLER
45 msgid "Global Font Adjust set to Smaller than Default"
46 msgstr "Písmo bylo změněno na menší než implicitní"
47
48 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_DEFAULT
49 msgid "Global Font Adjust set to Default"
50 msgstr "Písmo bylo změněno na implicitní"
51
52 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_LARGER
53 msgid "Global Font Adjust set to Larger than Default"
54 msgstr "Písmo bylo změněno na větší než implicitní"
55
56 # Překlad small, x-small a a xx- small není ideální, ale nic lepšího mě nenapadá
57 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_XX_SMALL
58 msgid "Global Font set to XX-Small"
59 msgstr "Písmo nastaveno na extra malé"
60
61 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_X_SMALL
62 msgid "Global Font set to X-Small"
63 msgstr "Písmo nastaveno na velmi malé"
64
65 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_SMALL
66 msgid "Global Font set to Small"
67 msgstr "Písmo nastaveno na malé"
68
69 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_MEDIUM
70 msgid "Global Font set to Medium"
71 msgstr "Písmo nastaveno na střední"
72
73 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_LARGE
74 msgid "Global Font set to Large"
75 msgstr "Písmo nastaveno na velké"
76
77 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_X_LARGE
78 msgid "Global Font set to X-Large"
79 msgstr "Písmo nastaveno na velmi velké"
80
81 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_XX_LARGE
82 msgid "Global Font set to XX-Large"
83 msgstr "Písmo nastaveno na extra velké"
84
85 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_5PT
86 msgid "Global Font set to 5pt"
87 msgstr "Písmo nastaveno na velikost 5 bodů"
88
89 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_6PT
90 msgid "Global Font set to 6pt"
91 msgstr "Písmo nastaveno na velikost 6 bodů"
92
93 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_7PT
94 msgid "Global Font set to 7pt"
95 msgstr "Písmo nastaveno na velikost 7 bodů"
96
97 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_8PT
98 msgid "Global Font set to 8pt"
99 msgstr "Písmo nastaveno na velikost 8 bodů"
100
101 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_9PT
102 msgid "Global Font set to 9pt"
103 msgstr "Písmo nastaveno na velikost 9 bodů"
104
105 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_10PT
106 msgid "Global Font set to 10pt"
107 msgstr "Písmo nastaveno na velikost 10 bodů"
108
109 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_11PT
110 msgid "Global Font set to 11pt"
111 msgstr "Písmo nastaveno na velikost 11 bodů"
112
113 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_12PT
114 msgid "Global Font set to 12pt"
115 msgstr "Písmo nastaveno na velikost 12 bodů"
116
117 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_13PT
118 msgid "Global Font set to 13pt"
119 msgstr "Písmo nastaveno na velikost 13 bodů"
120
121 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_14PT
122 msgid "Global Font set to 14pt"
123 msgstr "Písmo nastaveno na velikost 14 bodů"
124
125 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_15PT
126 msgid "Global Font set to 15pt"
127 msgstr "Písmo nastaveno na velikost 15 bodů"
128
129 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_16PT
130 msgid "Global Font set to 16pt"
131 msgstr "Písmo nastaveno na velikost 16 bodů"
132
133 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_17PT
134 msgid "Global Font set to 17pt"
135 msgstr "Písmo nastaveno na velikost 17 bodů"
136
137 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_18PT
138 msgid "Global Font set to 18pt"
139 msgstr "Písmo nastaveno na velikost 18 bodů"
140
141 #: staff.admin.transit_list.missing_list
142 msgid "Missing library list."
143 msgstr "Chybí seznam knihoven."
144
145 #: staff.admin.transit_list.no_match
146 msgid "No matching transits."
147 msgstr "Nejsou k dispozici odpovídající přepravy."
148
149 #: staff.admin.transit_list.invalid_date
150 msgid "Invalid Date (%1$s), setting to Today"
151 msgstr "Neplatné datum (%1$s), datum bylo nastaveno na dnešní"
152
153 #: staff.admin.transit_list.invalid_date_format
154 msgid "Invalid Date (%1$s,%2$s), setting to Today"
155 msgstr "Neplatná data (%1$s,%2$s), datum bylo nastaveno na dnešní"
156
157 #: staff.admin.transit_list.date_processing.error
158 msgid "error processing date"
159 msgstr "chyba při zpracování data"
160
161 #: staff.admin.transit_list.retrieving_transit.error
162 msgid "error retrieving transits"
163 msgstr "chyba při načítání přeprav"
164
165 #: staff.admin.transit_list.preretrieving_transit.error
166 msgid "error pre-retrieving transits"
167 msgstr "chyba před načítáním přeprav"
168
169 #: staff.admin.transit_list.retrieving_row.error
170 msgid "error retrieving row"
171 msgstr "chyba při načítání řádku"
172
173 #: staff.admin.transit_list.empty_array.error
174 msgid "Empty array returned by hold retrieve."
175 msgstr "Při načítání rezervace byl získán prázdný soubor."
176
177 #: staff.admin.transit_list.retrieve_hold.error
178 msgid "retrieving hold id = %1$s for transit id = %2$s"
179 msgstr "načítání rezervace id = %1$s pro přepravu id = %2$s"
180
181 #: staff.admin.transit_list.transit_id.error
182 msgid "retrieving transit id = %1$s"
183 msgstr "načítání přepravy id = %1$s"
184
185 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.organization
186 msgid "Organization"
187 msgstr "Organizace"
188
189 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.description
190 msgid "Description"
191 msgstr "Popis"
192
193 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.date_created
194 msgid "Date Created"
195 msgstr "Datum vytvoření"
196
197 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.created_by
198 msgid "Created By"
199 msgstr "Vytvořeno"
200
201 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.upload_count
202 msgid "Upload Count"
203 msgstr "Počet přenosů (uploadů)"
204
205 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.transactions_processed
206 msgid "Transactions Processed"
207 msgstr "Transakce zpracovány"
208
209 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.processing
210 msgid "Processing?"
211 msgstr "Zpracovává se?"
212
213 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.date_started
214 msgid "Date Started"
215 msgstr "Datum zahájení"
216
217 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.date_completed
218 msgid "Date Completed"
219 msgstr "Datum ukončení"
220
221 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.session
222 msgid "Session"
223 msgstr "Relace"
224
225 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_script_list.date_uploaded
226 msgid "Date Uploaded"
227 msgstr "Datum přenosu (uploadu)"
228
229 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_script_list.uploaded_by
230 msgid "Uploaded By"
231 msgstr "Přeneseno (uploadováno)"
232
233 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_script_list.time_delta
234 msgid "Server/Local Time Delta"
235 msgstr "Rozdíl serverového a lokálního času"
236
237 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_script_list.workstation
238 msgctxt "staff.admin.offline_manage_xacts.init_script_list.workstation"
239 msgid "Workstation"
240 msgstr "Pracovní stanice"
241
242 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.workstation
243 msgctxt "staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.workstation"
244 msgid "Workstation"
245 msgstr "Pracovní stanice"
246
247 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.timestamp
248 msgid "Timestamp"
249 msgstr "Časová značka"
250
251 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.type
252 msgid "Type"
253 msgstr "Typ"
254
255 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.event_code
256 msgid "Event Code"
257 msgstr "Kód události"
258
259 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.event_name
260 msgid "Event Name"
261 msgstr "Název události"
262
263 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.event_description
264 msgid "Event Description"
265 msgstr "Popis události"
266
267 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.item_barcode
268 msgid "Item Barcode"
269 msgstr "Čárový kód exempláře"
270
271 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.patron_barcode
272 msgid "Patron Barcode"
273 msgstr "Čárový kód čtenáře"
274
275 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.due_date
276 msgid "Due Date"
277 msgstr "Datum vrácení"
278
279 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.count
280 msgid "In House Use Count"
281 msgstr "Počet prezenčních užití"
282
283 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.noncat
284 msgid "Non-Cataloged?"
285 msgstr "Nekatalogizováno?"
286
287 # nutný kontext
288 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.noncat_type
289 msgid "Non-Cataloged Type"
290 msgstr "Nekatalogizovaný typ"
291
292 # nutný kontext
293 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.noncat_count
294 msgid "Non-Cataloged Count"
295 msgstr "Počet nekatalogizovaných"
296
297 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.backdate
298 msgid "Check In Backdate"
299 msgstr "Zpětné vrácení k datu"
300
301 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.check_perm
302 msgid "Error checking permissions"
303 msgstr "Chyba při kontrole oprávnění"
304
305 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.bad_cgi_response
306 msgid "Bad response from CGI component"
307 msgstr "Chybná odpověď CGI skriptu"
308
309 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.execute_error
310 msgid "Execute error:"
311 msgstr "Chyba při spuštění:"
312
313 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.session_execute_error
314 msgid "Error executing session"
315 msgstr "Chyba při spuštění relace"
316
317 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.session_retrieval
318 msgid "Error retrieving session errors:"
319 msgstr "Chyba při načítání chyb relace:"
320
321 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.non_existent_file
322 msgid "Cannot rename a non-existent file"
323 msgstr "Nelze přejmenovat neexistující soubor"
324
325 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.renaming_file
326 msgid "Error renaming transaction file"
327 msgstr "Chyba při přejmenování transakčního souboru"
328
329 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.unique_file
330 msgid "Taking too long to find a unique filename."
331 msgstr "Vyhledávání jedinečného názvu souboru trvá příliš dlouho."
332
333 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.transaction_conflicts
334 msgid ""
335 "Something bad happened.  New offline transactions were accumulated during "
336 "our attempted upload.  Tell your system admin that the file involved is %1$s"
337 msgstr ""
338 "Vyskytl se problém. Nové offline transakce se nahromadily po dobu pokusů o "
339 "přenos (upload). Oznamte svému systémovému administrátorovi, že se jedná o "
340 "soubor %1$s"
341
342 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.transaction_conflicts.title
343 msgid "Transaction conflicts"
344 msgstr "Transakční rozpory"
345
346 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.transaction_conflicts.ok
347 msgid "Ok"
348 msgstr "OK"
349
350 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.transaction_conflicts.confirm
351 msgid "Check here to confirm this message"
352 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte zprávu"
353
354 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.reverting_file
355 msgid "Error reverting transaction file"
356 msgstr "Chyba při obnově transakčního souboru"
357
358 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.archiving_file
359 msgid "Error archiving transaction file"
360 msgstr "Chyba při archivaci transakčního souboru"
361
362 #: staff.admin.offline_manage_xacts.session_upload
363 msgid "Please select a session to upload to."
364 msgstr "Vyberte prosím relaci pro přenos (upload)."
365
366 #: staff.admin.offline_manage_xacts.single_session_upload
367 msgid "Please select a single session to upload to."
368 msgstr "Prosím vyberte jednu relaci pro přenos (upload)"
369
370 #: staff.admin.offline_manage_xacts.no_transactions
371 msgid "No pending transactions to upload."
372 msgstr "Źádné nevyřízené transakce k přenosu (uploadu)."
373
374 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.uploading_file
375 msgid "There was an error:"
376 msgstr "Nastala chyba:"
377
378 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.uploading_transactions
379 msgid "Error uploading transactions"
380 msgstr "Chyba při nahrávání transakcí"
381
382 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.retrieving_session
383 msgid "Error retrieving session status"
384 msgstr "Chyba při načítání statusu relace"
385
386 #: staff.admin.offline_manage_xacts.create_session.prompt
387 msgid "Please enter a description:"
388 msgstr "Vložte prosím popis:"
389
390 #: staff.admin.offline_manage_xacts.create_session
391 msgid "Create an Offline Transaction Session"
392 msgstr "Vytvořit offline transakční relaci"
393
394 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.create_session
395 msgid "Error creating session"
396 msgstr "Chyba při vytváření relace"
397
398 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.create_session.alert
399 msgid "Error: %1$s"
400 msgstr "Chyba: %1$s"
401
402 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.retrieving_sessions
403 msgid "Error retrieving offline sessions."
404 msgstr "Chyba při načítání offline relací."
405
406 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.rendering_session
407 msgid "Error rendering session list"
408 msgstr "Chyba při zpracování seznamu relací"
409
410 #: staff.admin.offline_manage_xacts.upload_status
411 msgid "Uploaded Transactions for %1$s"
412 msgstr "Přenesené (uploadované) transakce pro %1$s"
413
414 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.rendering_script
415 msgid "Error rendering script list"
416 msgstr "Chyba při zpracování seznamu skriptů"
417
418 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.rendering_errors
419 msgid "Exceptions for %1$s"
420 msgstr "Výjimky pro %1$s"
421
422 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.rendering_error_list
423 msgid "Error rendering error list"
424 msgstr "Chyba při zpracování seznamu chyb"
425
426 #: staff.admin.offline_manage_xacts.completed
427 msgid "Completed"
428 msgstr "Dokončeno"
429
430 #: staff.admin.offline_manage_xacts.no
431 msgid "No"
432 msgstr "Ne"
433
434 #: staff.admin.offline_manage_xacts.yes
435 msgid "Yes"
436 msgstr "Ano"
437
438 #: staff.admin.staff.do_not_auto_attempt_print_setting.update_success
439 msgid "Setting updated"
440 msgstr "Nastavení aktualizováno"
441
442 #: staff.admin.staff.do_not_auto_attempt_print_setting.update_failure
443 msgid "Setting not updated due to error"
444 msgstr "Nastavení nebylo kvůli chybě aktualizováno"
445
446 #. # 1 - workstation library shortname   2 - setting library shortname
447 #: staff.admin.staff.do_not_auto_attempt_print_setting.current_setting_preamble
448 msgid ""
449 "Workstation library %1$s is currently suppressing auto-print for these "
450 "receipt/slip types based on a setting inherited from %2$s:"
451 msgstr ""
452 "Knihovna přiřazená pracovní stanici %1$s nyní potlačuje automatický tisk pro "
453 "typy stvrzenek/lístků na základě nastavení zděděného z %2$s:"
454
455 #. # 1 - workstation library shortname
456 #: staff.admin.staff.do_not_auto_attempt_print_setting.current_setting_nonexistent
457 msgid ""
458 "Workstation library %1$s is not currently suppressing auto-print for any "
459 "receipt/slip types."
460 msgstr ""
461 "Knihovna přiřazená pracovní stanici %1$s nyní nepotlačuje automatický tisk "
462 "jakýchkoliv typů stvrzenek/lístků."