5b69e750d22d6b803ea42d580ce970f1c52cec61
[Evergreen.git] / build / i18n / po / acq.js / fi-FI.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2014-09-11 02:13-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2013-10-15 09:04+0000\n"
7 "Last-Translator: Finnish <Unknown>\n"
8 "Language-Team: Finnish <evergreen@jns.fi>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-12 06:25+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
14 "Language: fi\n"
15
16 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqlid
17 msgid "LID"
18 msgstr ""
19
20 #: acq.js:ADD_LI_TO_PO_BAD_LI_STATE
21 msgid ""
22 "The selected lineitem is not in a state that can be added to a purchase order"
23 msgstr ""
24 "Valittu nimeke ei ole sellaisessa tilassa, että sen voisi lisätä tilaukseen"
25
26 #: acq.js:NO_LI_TO_CLAIM
27 msgid "You have not selected any line items to claim."
28 msgstr "Et ole valinnut yhtään nimikettä reklamointia varten."
29
30 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_WARNING
31 msgid ""
32 "One or more of the selected funds has a balance below its warning level.\n"
33 "Continue?"
34 msgstr ""
35 "Yhden tai useamman valitun tilin saldo on alle varoitusrajan.\n"
36 "Jatketaanko?"
37
38 #: acq.js:ONE_LI_ATTR_SEARCH_AT_A_TIME
39 msgid ""
40 "You cannot both type in an attribute value search and search for an uploaded "
41 "file of terms at the same time."
42 msgstr ""
43 "Et voi syöttää ominaisuushakua ja etsiä samanaikaisesti ladattua "
44 "termitiedostoa."
45
46 #: acq.js:PREPAYMENT_REQUIRED_REMINDER
47 msgid ""
48 "This PO requires prepayment.  Are you certain you're ready to activate it?"
49 msgstr ""
50 "Tämä tilaus edellyttää ennakkomaksua. Haluatko varmasti aktivoida sen?"
51
52 #: acq.js:DFA_NOT_ALL
53 msgid "Could not record all of your applications of distribution formulas."
54 msgstr "Kaikkia jakelukaavojen sovelluksia ei voitu tallentaa."
55
56 #: acq.js:INVOICE_EXTRA_COPIES
57 msgid ""
58 "You are attempting to invoice <b>${0}</b> more copies than originally "
59 "ordered.  <br/><br/>To add these items to the original order, select a fund "
60 "and choose 'Add New Items' below.  <br/>After saving the invoice, you may "
61 "finish editing and importing the new copies from the lineitem details page."
62 msgstr ""
63 "Yrität luoda laskua <b>${0}</b> useammasta kappaleesta kuin alkuperäisessä "
64 "tilauksessa. <br/><br/>Jos haluat lisätä nämä nimekkeet alkuperäiseen "
65 "tilaukseen, valitse tili ja sen jälkeen 'Lisää uusia nimekkeitä' alla. "
66 "<br/>Kun olet tallentanut laskun, voit muokata ja tuoda uudet kappaleet "
67 "nimikkeiden tietosivulta."
68
69 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqlia
70 msgid "LIA"
71 msgstr ""
72
73 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_CHOOSE_FILE
74 msgid "Select file with search terms"
75 msgstr "Valitse tiedosto hakuehdoilla"
76
77 #: acq.js:ALERT_UNSELECTED
78 msgid "You must choose an alert code."
79 msgstr "Sinun on valittava varoituskoodi."
80
81 #: acq.js:LINEITEM_SUMMARY
82 msgid ""
83 "<div class='acq-lineitem-summary'><a "
84 "href='${19}?focus_li=${10}&source=${22}'>${0}</a>, by ${1} (${2})</div>\n"
85 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
86 "${3} Ordered, ${4} Received, ${7} Invoiced, ${8} Claimed, ${9} Cancelled, "
87 "${23} Delayed</div>\n"
88 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Estimated $${6}, Encumbered $${16}, "
89 "Paid $${17}</div>\n"
90 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
91 "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
92 "href='${11}/acq/po/view/${12}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2318; ${13} "
93 "${18}</a>\n"
94 "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
95 "href='${11}/acq/picklist/view/${14}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2756; "
96 "${15}</a></div>"
97 msgstr ""
98
99 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_PRORATE
100 msgid ""
101 "Prorate charges?\n"
102 "\n"
103 "Any subsequent changes to the invoice that would affect prorated amounts "
104 "should be resolved manually."
105 msgstr ""
106 "Jaetaanko maksut suhteellisesti?\n"
107 "\n"
108 "Myöhemmät muutokset laskuun, jotka vaikuttaisivat suhteellisesti jaettuihin "
109 "osuuksiin, tulee ratkaista manuaalisesti."
110
111 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY
112 msgid "Fund Propagation &amp; Rollover Summary for Fiscal Year ${0}"
113 msgstr ""
114 "Varojen karttuminen ja aiemmin käyttämättömien varojen yhteenveto "
115 "tilivuodelle ${0}"
116
117 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_STOP
118 msgid ""
119 "One or more of the selected funds has a balance below its stop level.\n"
120 "You may not be able to activate purchase orders incorporating these copies.\n"
121 "Continue?"
122 msgstr ""
123 "Yhden tai useamman tilin saldo on alle pysäytysrajan.\n"
124 "Et ehkä pysty aktivoimaan näitä tilauksia.\n"
125 "Jatketaanko?"
126
127 #: acq.js:INVOICE_ITEM_DETAILS
128 msgid ""
129 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Estimated Price: $${3}. <br/> Lineitem ID: "
130 "${4} <br/> PO: ${5} <br/> Order Date: ${6}"
131 msgstr ""
132 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Arvioitu hinta: $${3}. <br/> Nimikkeen ID: "
133 "${4} <br/> Tilaus: ${5} <br/> Tilauspäivä: ${6}"
134
135 #: acq.js:XUL_RECORD_DETAIL_PAGE
136 msgid "Record Details"
137 msgstr "Tietueen tiedot"
138
139 #: acq.js:INVOICE_IDENT_COLLIDE
140 msgid ""
141 "There is already an invoice in the system with the given combination of "
142 "'Vendor Invoice ID' and 'Provider,' which is not allowed."
143 msgstr "Jollain toisella laskulla on sama toimittaja ja laskutunnus."
144
145 #: acq.js:CONFIRM_DELETE_MAPPING
146 msgid "Are you sure you want to remove this tag from this fund?"
147 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avainsanan tästä tilistä?"
148
149 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NOT_NEEDED
150 msgid ""
151 "The selected vendor does not necessarily require prepayment, according\n"
152 "to records. Require prepayment on this PO anyway?"
153 msgstr ""
154 "Tietueiden mukaan valittu myyjä ei välttämättä vaadi ennakkomaksua.\n"
155 "Vaaditaanko ennakkomaksu siitä huolimatta?"
156
157 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ITEM_DELETE
158 msgid "Remove this $${0} '${1}' charge from the invoice?"
159 msgstr "Poistetaanko tämä $${0} '${1}' veloitus laskulta?"
160
161 #: acq.js:PO_WARNING_NO_BLOCK_ACTIVATION
162 msgid "Yes; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its warning level."
163 msgstr "Kyllä; sidottu summa ${0} (${1}) ylittäisi varoitusrajan."
164
165 #: acq.js:FUND_XFER_SAME_SOURCE_AND_DEST
166 msgid "Cannot transfer. The source and destination funds are the same."
167 msgstr "Siirto ei onnistu. Lähde- ja kohdetili on sama."
168
169 #: acq.js:ROLLBACK_LI_RECEIVE_CONFIRM
170 msgid ""
171 "This will rollback receipt of selected line items from this purchase order.\n"
172 "\n"
173 "Continue?"
174 msgstr ""
175 "Kaikkien tämän tilauksen nimekkeiden vastaanotto perutaan.\n"
176 "\n"
177 "Jatketaanko?"
178
179 #: acq.js:LOAD_TERMS_FIRST
180 msgid ""
181 "You can't retrieve records until you've loaded a CSV file\n"
182 "with bibliographic IDs in the first column."
183 msgstr ""
184 "Et voi hakea tietueita, ennen kuin olet ladannut CSV-tiedoston,\n"
185 "joka sisältää bibliografiset tunnukset ensimmäisessä sarakkeessa."
186
187 #: acq.js:LI_FORMAT_ERROR
188 msgid "Unexpected error retrieving formatted lineitem information."
189 msgstr "Muotoiltujen nimiketietojen hakemisessa ilmeni odottamaton virhe."
190
191 #: acq.js:PO_STOP_BLOCKS_ACTIVATION
192 msgid "No; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its stop level."
193 msgstr "Ei; sidottu summa ${0} (${1}) ylittäisi pysäytysrajan."
194
195 #: acq.js:NO_FIND_INVOICE
196 msgid ""
197 "Could not find that invoice.\n"
198 "Note that the Invoice # field is case-sensitive."
199 msgstr ""
200 "Laskua ei löydy.\n"
201 "Huomaa, että Laskun #-kenttä erottelee isot ja pienet kirjaimet."
202
203 #: acq.js:ROLLBACK_PO_RECEIVE_CONFIRM
204 msgid ""
205 "This will rollback receipt of all copies for this purchase order.\n"
206 "\n"
207 "Continue?"
208 msgstr ""
209 "Kaikkien tämän tilauksen niteiden vastaanotto perutaan.\n"
210 "\n"
211 "Jatketaanko?"
212
213 #: acq.js:PO_CANCEL_CONFIRM
214 msgid "Are you SURE you want to cancel this purchase order?"
215 msgstr "Haluatko VARMASTI perua tämän tilauksen?"
216
217 #: acq.js:PRINT
218 msgid "Print"
219 msgstr "Tulosta"
220
221 #: acq.js:INVOICE_ITEM_PO_DETAILS
222 msgid ""
223 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>PO #${3} ${4}</a><br/>Total "
224 "Estimated Cost: $${5}"
225 msgstr ""
226 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>PO #${3} "
227 "${4}</a><br/>Yhteenlaskettu kustannusarvio: $${5}"
228
229 #: acq.js:LI_CANCEL_CONFIRM
230 msgid "Are you SURE you want to cancel this line item?"
231 msgstr "Haluatko VARMASTI perua tämän nimikkeen?"
232
233 #: acq.js:SELECT_AN_LI_ATTRIBUTE
234 msgid "You must select an LI attribute."
235 msgstr "Sinun on valittava LI-määrite."
236
237 #: acq.js:EXPLAIN_DFA_MGMT
238 msgid "Remove record of this distribution formula usage?"
239 msgstr "Poistetaanko tämän jakelukaavan käytön tietue?"
240
241 #: acq.js:UNNAMED
242 msgid "Unnamed"
243 msgstr "Nimeämätön"
244
245 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqpo
246 msgid "PO"
247 msgstr ""
248
249 #: acq.js:DEL_LI_FROM_PO
250 msgid ""
251 "That item has already been ordered!  Deleting it now will not revoke or "
252 "modify any order that has been placed with a vendor.  Deleting the item may "
253 "put the system's idea of your purchase order in a state that is inconsistent "
254 "with reality.  Are you sure you mean to do this?"
255 msgstr ""
256 "Nide on jo tilattu! Jos poistat sen nyt, sillä ei ole mitään vaikutusta "
257 "myyjälle lähteneeseen tilaukseen. Jos poistat niteen, järjestelmään "
258 "tallentuvat tilauksen tiedot eivät välttämättä vastaa todellisuutta. "
259 "Haluatko varmasti tehdä tämän?"
260
261 #: acq.js:CREATE_PO_ASSETS_CONFIRM
262 msgid ""
263 "This will create bibliographic, call number, and copy records for this "
264 "purchase order in the ILS.\n"
265 "\n"
266 "Continue?"
267 msgstr ""
268 "Tämä luo kirjastojärjestelmään bibliografisen tietueen sekä hyllypaikka- ja "
269 "nidetietueen tälle tilaukselle.\n"
270 "\n"
271 "Jatketaanko?"
272
273 #: acq.js:LID_CANCEL_CONFIRM
274 msgid "Are you SURE you want to cancel this copy?"
275 msgstr "Haluatko VARMASTI perua tämän niteen?"
276
277 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ENTRY_DETACH
278 msgid "Remove $${0} charge for item '${1}, ${2} [${3}] from the invoice?"
279 msgstr "Poistetaanko laskulta $${0} veloitus niteestä '${1}, ${2} [${3}]?"
280
281 #: acq.js:SELECT_SEARCH_FIELD
282 msgid "Select Search Field"
283 msgstr "Valitse hakukenttä"
284
285 #: acq.js:VENDOR_PUBLIC
286 msgid "VENDOR PUBLIC"
287 msgstr "MYYJÄ JULKINEN"
288
289 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NEEDED
290 msgid ""
291 "The selected vendor requires prepayment, according to records.\n"
292 "Proceed anyway without required prepayment on this PO?"
293 msgstr ""
294 "Tietueiden mukaan valittu myyjä vaatii ennakkomaksun.\n"
295 "Jatketaanko tätä tilausta ilman vaadittua ennakkomaksua siitä huolimatta?"
296
297 #: acq.js:INVOICES
298 msgid "Invoices"
299 msgstr "Laskut"
300
301 #: acq.js:PO_ALREADY_ACTIVATED
302 msgid "Activated"
303 msgstr "Aktivoitu"
304
305 #: acq.js:INVOICE_NUMBER
306 msgid "Invoice #${0}"
307 msgstr "Lasku #${0}"
308
309 #: acq.js:CANCELED
310 msgid "Canceled"
311 msgstr "Peruttu"
312
313 #: acq.js:COULD_NOT_DELETE_MAPPING
314 msgid "Error removing tag from fund."
315 msgstr "Avainsanan poistaminen tilistä epäonnistui."
316
317 #: acq.js:NEW_INVOICE
318 msgid "New Invoice"
319 msgstr "Uusi lasku"
320
321 #: acq.js:YES
322 msgid "Yes"
323 msgstr "Kyllä"
324
325 #: acq.js:COPIES_TO_RECEIVE
326 msgid "Number of copies to receive: "
327 msgstr "Vastaanotettavien niteiden lukumäärä: "
328
329 #: acq.js:PO_CHECKING
330 msgid "[One moment...]"
331 msgstr "[Hetkinen...]"
332
333 #: acq.js:PO_COULD_ACTIVATE
334 msgid "Yes."
335 msgstr "Kyllä."
336
337 #: acq.js:CONFIRM_LI_ALERT
338 msgid ""
339 "An alert has been placed on the lineitem titled,\n"
340 "\"${0}\":\n"
341 "\n"
342 "${1}\n"
343 "${2}\n"
344 "${3}\n"
345 "Choose OK if you wish to acknowledge this alert."
346 msgstr ""
347 "Nimikkeelle \"${0}\" on asetettu huomautus:\n"
348 "\n"
349 "${1}\n"
350 "${2}\n"
351 "${3}\n"
352 "Valitse OK, jos haluat huomioida tämän varoituksen."
353
354 #: acq.js:NO
355 msgid "No"
356 msgstr "Ei"
357
358 #: acq.js:NO_RESULTS
359 msgid "No results."
360 msgstr "Ei tuloksia."
361
362 #: acq.js:NO_LID_TO_CLAIM
363 msgid "You have not selected any line item details to claim."
364 msgstr ""
365 "Et ole valinnut yhdenkään tilausnimekkeen tietoja reklamointia varten."
366
367 #: acq.js:RECVD
368 msgid "Recv'd"
369 msgstr "Vastaanotettu"
370
371 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_FUNDS
372 msgid "${1} funds propagated for fiscal year ${0} for the selected locations"
373 msgstr "${1} varoja karttunut valituista toimipisteistä tilivuonna ${0}"
374
375 #: acq.js:NUM_CLAIMS_EXISTING
376 msgid "Claims (${0} existing)"
377 msgstr "Reklamoidut (yhteensä ${0})"
378
379 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_ROLLOVER_AMOUNT
380 msgid ""
381 "<b>$${1}</b> unspent money rolled over to fiscal year ${0} for the selected "
382 "locations"
383 msgstr ""
384 "<b>$${1}</b> käyttämätöntä rahaa siirretty tilivuodelle ${0} valittuihin "
385 "toimipisteisiin"
386
387 #: acq.js:DFA_TIP
388 msgid "<strong>Applied by</strong>: ${0}<br /><strong>When</strong>: ${1}"
389 msgstr ""
390 "<strong>Käyttöönottaja</strong>: ${0}<br /><strong>Aika</strong>: ${1}"
391
392 #: acq.js:OUT_OF_COPIES
393 msgid "You have applied distribution formulas to every copy."
394 msgstr "Olet ottanut jakelukaavat käyttöön kaikille niteille."
395
396 #: acq.js:NO_LI_TO_UPDATE
397 msgid "You have not selected any line items to update."
398 msgstr "Et ole valinnut yhtään tilausnimekettä päivitystä varten."
399
400 #: acq.js:CREATE_PO_INVALID
401 msgid "A purchase order must have an ordering agency and a provider."
402 msgstr "Tilauksessa on oltava tilaaja ja toimittaja."
403
404 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_TOO_LARGE
405 msgid "That file is too large for this operation."
406 msgstr "Tiedosto on liian suuri tälle toiminnolle."
407
408 #: acq.js:PO_HEADING_ERROR
409 msgid "Unexpected problem building virtual combined PO"
410 msgstr ""
411 "Virtuaalisen yhdistetyn tilauksen luomisessa ilmeni odottamaton ongelma"
412
413 #: acq.js:DELETE_LI_COPIES_CONFIRM
414 msgid "This will delete the last ${0} copies in the table.  Proceed?"
415 msgstr "Taulukosta poistetaan viimeiset ${0} kappaletta. Jatketaanko?"
416
417 #: acq.js:FUND_XFER_CONFIRM
418 msgid "Are you sure you're ready to commit this transfer?"
419 msgstr "Haluatko varmasti suorittaa tämän siirron?"
420
421 #: acq.js:PO_FUND_WARNING_CONFIRM
422 msgid "Are you sure? Did you see the warning about over-encumbering a fund?"
423 msgstr "Oletko varma? Huomasitko varoituksen: Sidottu summa ylittää saldon?"
424
425 #: acq.js:UR_FILTER_USER
426 msgid "Enter barcode for user (or leave blank to unset the filter):"
427 msgstr ""
428 "Syötä asiakastunnus (tai jätä tyhjäksi, jos et halua käyttää suodatinta):"
429
430 #: acq.js:UR_FILTER_LINEITEM
431 msgid "Enter id for lineitem (or leave blank to unset the filter):"
432 msgstr ""
433 "Syötä nimikkeen tunnus (tai jätä tyhjäksi, jos et halua käyttää suodatinta):"
434
435 #: acq.js:JUST_NOW
436 msgid "Just now"
437 msgstr "Juuri nyt"
438
439 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqpl
440 msgid "SL"
441 msgstr ""
442
443 #: acq.js:CANCEL
444 msgid "Cancel"
445 msgstr "Peruuta"
446
447 #: acq.js:CONFIRM_SPLIT_PO
448 msgid ""
449 "Are you sure you want to split this purchase order into\n"
450 "one purchase order for every constituent line item?"
451 msgstr ""
452 "Haluatko varmasti jakaa kaikki tässä tilauksessa\n"
453 "olevat nimekkeet erillisiksi tilauksiksi?"
454
455 #: acq.js:CHANGE_CLAIM_POLICY
456 msgid "Change claim policy"
457 msgstr "Muuta reklamaatiokäytäntöjä"
458
459 #: acq.js:PO_ACTIVATED_ON
460 msgid "Activated ${0}"
461 msgstr "Aktivoitu ${0}"
462
463 #: acq.js:ADD_LI_TO_PO_BAD_PO_STATE
464 msgid "The selected PO has already been activated"
465 msgstr "Valittu tilaus on jo aktivoitu"
466
467 #: acq.js:EXPORT_SAVE_DIALOG_TITLE
468 msgid "Save field values to a file"
469 msgstr "Tallenna kenttien arvot tiedostoon"
470
471 #: acq.js:NOT_RECVD
472 msgid "Not recv'd"
473 msgstr "Ei vastaanotettu"
474
475 #: acq.js:ITS_YOU
476 msgid "You"
477 msgstr "Sinä"
478
479 #: acq.js:UR_CANCEL_CONFIRM
480 msgid "Are you SURE you want to cancel this user request?"
481 msgstr "Haluatko VARMASTI perua tämän hankintatoiveen?"
482
483 #: acq.js:NO_LI_GENERAL
484 msgid "You have not selected any (suitable) line items."
485 msgstr "Et ole valinnut yhtään (sopivaa) tilausnimekettä."
486
487 #: acq.js:RESET_FORMULAE
488 msgid "Reset Formulas"
489 msgstr "Nollaa kaavat"
490
491 #: acq.js:UNRECEIVE_LI
492 msgid "Are you sure you want to mark this lineitem as UN-received?"
493 msgstr "Haluatko varmasti merkitä tämän nimikkeen EI-vastaanotetuksi?"
494
495 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_jub
496 msgid "LI"
497 msgstr ""
498
499 #: acq.js:COULD_NOT_CREATE_MAPPING
500 msgid "Error tagging fund."
501 msgstr "Tilin merkitseminen avainsanalla epäonnistui."
502
503 #: acq.js:UNRECEIVE_LID
504 msgid "Are you sure you want to mark this copy as UN-received?"
505 msgstr "Haluatko varmasti merkitä tämän kopion EI-vastaanotetuksi?"
506
507 #: acq.js:CANCEL_REASON
508 msgid "Cancel reason"
509 msgstr "Perumissyy"
510
511 #: acq.js:NO_PO_RESULTS
512 msgid "No results"
513 msgstr "Ei tuloksia"
514
515 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqinv
516 msgid "I"
517 msgstr ""
518
519 #: acq.js:FUND_NOT_YET_LOADED
520 msgid "Fund not yet loaded. Try coming back to this display later."
521 msgstr ""
522 "Tiliä ei vielä ole ladattu. Yritä tulla myöhemmin takaisin tähän näyttöön."
523
524 #: acq.js:LI_BATCH_UPDATE
525 msgid "Line item batch update"
526 msgstr "Tilausnimekkeiden eräpäivitys"
527
528 #: acq.js:LIBRARY_INITIATED
529 msgid "Library Initiated"
530 msgstr "Kirjaston aloitteesta"
531
532 #: acq.js:EXPORT_SHORT_LIST
533 msgid ""
534 "Not all of the selected items had the attribute '${0}'.\n"
535 "Choose OK to save those values that could be found."
536 msgstr ""
537 "Kaikilla valituilla niteillä ei ollut määritettä '${0}'.\n"
538 "Valitse OK, jos haluat tallentaa arvot, jotka löydettiin."
539
540 #: acq.js:INVOICE_COPY_COUNT_INFO
541 msgid "Copies received on this invoice: ${0} out of ${1}."
542 msgstr "Tällä laskulla olevista niteistä vastaanotettu: ${0} / ${1}."
543
544 #: acq.js:EXPORT_EMPTY_LIST
545 msgid "No values for attribute '${0}' found."
546 msgstr "Määritteen '${0}' arvoja ei löytynyt."
547
548 #: acq.js:APPLY
549 msgid "Apply"
550 msgstr "Hyväksy"
551
552 #~ msgid "You have not selected any lineitem details to claim."
553 #~ msgstr "Et ole valinnut yhdenkään nimikkeen tietoja reklamointia varten."
554
555 #~ msgid ""
556 #~ "<b>${1}</b> funds propagated for fiscal year ${0} for the selected locations"
557 #~ msgstr ""
558 #~ "<b>${1}</b> varoja karttunut valituista toimipisteistä tilivuonna ${0}"
559
560 #~ msgid "Could not record all of your applications of distribution forumulas."
561 #~ msgstr "Kaikkia jakelukaavojen sovelluksia ei voitu tallentaa tietueeseen."
562
563 #~ msgid "You have not selected any lineitems to claim."
564 #~ msgstr "Et ole valinnut yhtään nimikettä reklamointia varten."