Update Translations
[Evergreen.git] / build / i18n / po / acq.js / fi-FI.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2015-02-27 11:41-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2013-10-15 09:04+0000\n"
7 "Last-Translator: Finnish <Unknown>\n"
8 "Language-Team: Finnish <evergreen@jns.fi>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2015-08-07 05:45+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 17656)\n"
14 "Language: fi\n"
15
16 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqlid
17 msgid "LID"
18 msgstr ""
19
20 #: acq.js:ADD_LI_TO_PO_BAD_LI_STATE
21 msgid ""
22 "The selected lineitem is not in a state that can be added to a purchase order"
23 msgstr ""
24 "Valittu nimeke ei ole sellaisessa tilassa, että sen voisi lisätä tilaukseen"
25
26 #: acq.js:NO_LI_TO_CLAIM
27 msgid "You have not selected any line items to claim."
28 msgstr "Et ole valinnut yhtään nimikettä reklamointia varten."
29
30 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_WARNING
31 msgid ""
32 "One or more of the selected funds has a balance below its warning level.\n"
33 "Continue?"
34 msgstr ""
35 "Yhden tai useamman valitun tilin saldo on alle varoitusrajan.\n"
36 "Jatketaanko?"
37
38 #: acq.js:ONE_LI_ATTR_SEARCH_AT_A_TIME
39 msgid ""
40 "You cannot both type in an attribute value search and search for an uploaded "
41 "file of terms at the same time."
42 msgstr ""
43 "Et voi syöttää ominaisuushakua ja etsiä samanaikaisesti ladattua "
44 "termitiedostoa."
45
46 #: acq.js:PREPAYMENT_REQUIRED_REMINDER
47 msgid ""
48 "This PO requires prepayment.  Are you certain you're ready to activate it?"
49 msgstr ""
50 "Tämä tilaus edellyttää ennakkomaksua. Haluatko varmasti aktivoida sen?"
51
52 #: acq.js:DFA_NOT_ALL
53 msgid "Could not record all of your applications of distribution formulas."
54 msgstr "Kaikkia jakelukaavojen sovelluksia ei voitu tallentaa."
55
56 #: acq.js:INVOICE_EXTRA_COPIES
57 msgid ""
58 "You are attempting to invoice <b>${0}</b> more copies than originally "
59 "ordered.  <br/><br/>To add these items to the original order, select a fund "
60 "and choose 'Add New Items' below.  <br/>After saving the invoice, you may "
61 "finish editing and importing the new copies from the lineitem details page."
62 msgstr ""
63 "Yrität luoda laskua <b>${0}</b> useammasta kappaleesta kuin alkuperäisessä "
64 "tilauksessa. <br/><br/>Jos haluat lisätä nämä nimekkeet alkuperäiseen "
65 "tilaukseen, valitse tili ja sen jälkeen 'Lisää uusia nimekkeitä' alla. "
66 "<br/>Kun olet tallentanut laskun, voit muokata ja tuoda uudet kappaleet "
67 "nimikkeiden tietosivulta."
68
69 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqlia
70 msgid "LIA"
71 msgstr ""
72
73 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_CHOOSE_FILE
74 msgid "Select file with search terms"
75 msgstr "Valitse tiedosto hakuehdoilla"
76
77 #: acq.js:ALERT_UNSELECTED
78 msgid "You must choose an alert code."
79 msgstr "Sinun on valittava varoituskoodi."
80
81 #: acq.js:LINEITEM_SUMMARY
82 msgid ""
83 "<div class='acq-lineitem-summary'><a "
84 "href='${19}?focus_li=${10}&source=${22}'>${0}</a>, by ${1} (${2})</div>\n"
85 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
86 "${3} Ordered, ${4} Received, ${7} Invoiced, ${8} Claimed, ${9} Cancelled, "
87 "${23} Delayed</div>\n"
88 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Estimated $${6}, Encumbered $${16}, "
89 "Paid $${17}</div>\n"
90 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
91 "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
92 "href='${11}/acq/po/view/${12}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2318; ${13} "
93 "${18}</a>\n"
94 "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
95 "href='${11}/acq/picklist/view/${14}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2756; "
96 "${15}</a></div>"
97 msgstr ""
98
99 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_PRORATE
100 msgid ""
101 "Prorate charges?\n"
102 "\n"
103 "Any subsequent changes to the invoice that would affect prorated amounts "
104 "should be resolved manually."
105 msgstr ""
106 "Jaetaanko maksut suhteellisesti?\n"
107 "\n"
108 "Myöhemmät muutokset laskuun, jotka vaikuttaisivat suhteellisesti jaettuihin "
109 "osuuksiin, tulee ratkaista manuaalisesti."
110
111 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY
112 msgid "Fund Propagation &amp; Rollover Summary for Fiscal Year ${0}"
113 msgstr ""
114 "Varojen karttuminen ja aiemmin käyttämättömien varojen yhteenveto "
115 "tilivuodelle ${0}"
116
117 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_STOP
118 msgid ""
119 "One or more of the selected funds has a balance below its stop level.\n"
120 "You may not be able to activate purchase orders incorporating these copies.\n"
121 "Continue?"
122 msgstr ""
123 "Yhden tai useamman tilin saldo on alle pysäytysrajan.\n"
124 "Et ehkä pysty aktivoimaan näitä tilauksia.\n"
125 "Jatketaanko?"
126
127 #: acq.js:INVOICE_ITEM_DETAILS
128 msgid ""
129 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Estimated Price: $${3}. <br/> Lineitem ID: "
130 "${4} <br/> PO: ${5} <br/> Order Date: ${6}"
131 msgstr ""
132 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Arvioitu hinta: $${3}. <br/> Nimikkeen ID: "
133 "${4} <br/> Tilaus: ${5} <br/> Tilauspäivä: ${6}"
134
135 #: acq.js:XUL_RECORD_DETAIL_PAGE
136 msgid "Record Details"
137 msgstr "Tietueen tiedot"
138
139 #: acq.js:INVOICE_IDENT_COLLIDE
140 msgid ""
141 "There is already an invoice in the system with the given combination of "
142 "'Vendor Invoice ID' and 'Provider,' which is not allowed."
143 msgstr "Jollain toisella laskulla on sama toimittaja ja laskutunnus."
144
145 #: acq.js:DUPE_PO_NAME_LINK
146 msgid "View PO"
147 msgstr ""
148
149 #: acq.js:CONFIRM_DELETE_MAPPING
150 msgid "Are you sure you want to remove this tag from this fund?"
151 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avainsanan tästä tilistä?"
152
153 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NOT_NEEDED
154 msgid ""
155 "The selected vendor does not necessarily require prepayment, according\n"
156 "to records. Require prepayment on this PO anyway?"
157 msgstr ""
158 "Tietueiden mukaan valittu myyjä ei välttämättä vaadi ennakkomaksua.\n"
159 "Vaaditaanko ennakkomaksu siitä huolimatta?"
160
161 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ITEM_DELETE
162 msgid "Remove this $${0} '${1}' charge from the invoice?"
163 msgstr "Poistetaanko tämä $${0} '${1}' veloitus laskulta?"
164
165 #: acq.js:PO_WARNING_NO_BLOCK_ACTIVATION
166 msgid "Yes; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its warning level."
167 msgstr "Kyllä; sidottu summa ${0} (${1}) ylittäisi varoitusrajan."
168
169 #: acq.js:FUND_XFER_SAME_SOURCE_AND_DEST
170 msgid "Cannot transfer. The source and destination funds are the same."
171 msgstr "Siirto ei onnistu. Lähde- ja kohdetili on sama."
172
173 #: acq.js:ROLLBACK_LI_RECEIVE_CONFIRM
174 msgid ""
175 "This will rollback receipt of selected line items from this purchase order.\n"
176 "\n"
177 "Continue?"
178 msgstr ""
179 "Kaikkien tämän tilauksen nimekkeiden vastaanotto perutaan.\n"
180 "\n"
181 "Jatketaanko?"
182
183 #: acq.js:LOAD_TERMS_FIRST
184 msgid ""
185 "You can't retrieve records until you've loaded a CSV file\n"
186 "with bibliographic IDs in the first column."
187 msgstr ""
188 "Et voi hakea tietueita, ennen kuin olet ladannut CSV-tiedoston,\n"
189 "joka sisältää bibliografiset tunnukset ensimmäisessä sarakkeessa."
190
191 #: acq.js:LI_FORMAT_ERROR
192 msgid "Unexpected error retrieving formatted lineitem information."
193 msgstr "Muotoiltujen nimiketietojen hakemisessa ilmeni odottamaton virhe."
194
195 #: acq.js:PO_STOP_BLOCKS_ACTIVATION
196 msgid "No; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its stop level."
197 msgstr "Ei; sidottu summa ${0} (${1}) ylittäisi pysäytysrajan."
198
199 #: acq.js:NO_FIND_INVOICE
200 msgid ""
201 "Could not find that invoice.\n"
202 "Note that the Invoice # field is case-sensitive."
203 msgstr ""
204 "Laskua ei löydy.\n"
205 "Huomaa, että Laskun #-kenttä erottelee isot ja pienet kirjaimet."
206
207 #: acq.js:ROLLBACK_PO_RECEIVE_CONFIRM
208 msgid ""
209 "This will rollback receipt of all copies for this purchase order.\n"
210 "\n"
211 "Continue?"
212 msgstr ""
213 "Kaikkien tämän tilauksen niteiden vastaanotto perutaan.\n"
214 "\n"
215 "Jatketaanko?"
216
217 #: acq.js:PO_CANCEL_CONFIRM
218 msgid "Are you SURE you want to cancel this purchase order?"
219 msgstr "Haluatko VARMASTI perua tämän tilauksen?"
220
221 #: acq.js:PRINT
222 msgid "Print"
223 msgstr "Tulosta"
224
225 #: acq.js:INVOICE_ITEM_PO_DETAILS
226 msgid ""
227 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>PO #${3} ${4}</a><br/>Total "
228 "Estimated Cost: $${5}"
229 msgstr ""
230 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>PO #${3} "
231 "${4}</a><br/>Yhteenlaskettu kustannusarvio: $${5}"
232
233 #: acq.js:LI_CANCEL_CONFIRM
234 msgid "Are you SURE you want to cancel this line item?"
235 msgstr "Haluatko VARMASTI perua tämän nimikkeen?"
236
237 #: acq.js:SELECT_AN_LI_ATTRIBUTE
238 msgid "You must select an LI attribute."
239 msgstr "Sinun on valittava LI-määrite."
240
241 #: acq.js:EXPLAIN_DFA_MGMT
242 msgid "Remove record of this distribution formula usage?"
243 msgstr "Poistetaanko tämän jakelukaavan käytön tietue?"
244
245 #: acq.js:UNNAMED
246 msgid "Unnamed"
247 msgstr "Nimeämätön"
248
249 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqpo
250 msgid "PO"
251 msgstr ""
252
253 #: acq.js:DEL_LI_FROM_PO
254 msgid ""
255 "That item has already been ordered!  Deleting it now will not revoke or "
256 "modify any order that has been placed with a vendor.  Deleting the item may "
257 "put the system's idea of your purchase order in a state that is inconsistent "
258 "with reality.  Are you sure you mean to do this?"
259 msgstr ""
260 "Nide on jo tilattu! Jos poistat sen nyt, sillä ei ole mitään vaikutusta "
261 "myyjälle lähteneeseen tilaukseen. Jos poistat niteen, järjestelmään "
262 "tallentuvat tilauksen tiedot eivät välttämättä vastaa todellisuutta. "
263 "Haluatko varmasti tehdä tämän?"
264
265 #: acq.js:CREATE_PO_ASSETS_CONFIRM
266 msgid ""
267 "This will create bibliographic, call number, and copy records for this "
268 "purchase order in the ILS.\n"
269 "\n"
270 "Continue?"
271 msgstr ""
272 "Tämä luo kirjastojärjestelmään bibliografisen tietueen sekä hyllypaikka- ja "
273 "nidetietueen tälle tilaukselle.\n"
274 "\n"
275 "Jatketaanko?"
276
277 #: acq.js:LID_CANCEL_CONFIRM
278 msgid "Are you SURE you want to cancel this copy?"
279 msgstr "Haluatko VARMASTI perua tämän niteen?"
280
281 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ENTRY_DETACH
282 msgid "Remove $${0} charge for item '${1}, ${2} [${3}] from the invoice?"
283 msgstr "Poistetaanko laskulta $${0} veloitus niteestä '${1}, ${2} [${3}]?"
284
285 #: acq.js:SELECT_SEARCH_FIELD
286 msgid "Select Search Field"
287 msgstr "Valitse hakukenttä"
288
289 #: acq.js:VENDOR_PUBLIC
290 msgid "VENDOR PUBLIC"
291 msgstr "MYYJÄ JULKINEN"
292
293 #: acq.js:CONFIRM_SPLIT_PO
294 msgid ""
295 "Are you sure you want to split this purchase order into\n"
296 "one purchase order for every constituent line item?"
297 msgstr ""
298 "Haluatko varmasti jakaa kaikki tässä tilauksessa\n"
299 "olevat nimekkeet erillisiksi tilauksiksi?"
300
301 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NEEDED
302 msgid ""
303 "The selected vendor requires prepayment, according to records.\n"
304 "Proceed anyway without required prepayment on this PO?"
305 msgstr ""
306 "Tietueiden mukaan valittu myyjä vaatii ennakkomaksun.\n"
307 "Jatketaanko tätä tilausta ilman vaadittua ennakkomaksua siitä huolimatta?"
308
309 #: acq.js:INVOICES
310 msgid "Invoices"
311 msgstr "Laskut"
312
313 #: acq.js:PO_ALREADY_ACTIVATED
314 msgid "Activated"
315 msgstr "Aktivoitu"
316
317 #: acq.js:INVOICE_NUMBER
318 msgid "Invoice #${0}"
319 msgstr "Lasku #${0}"
320
321 #: acq.js:CANCELED
322 msgid "Canceled"
323 msgstr "Peruttu"
324
325 #: acq.js:COULD_NOT_DELETE_MAPPING
326 msgid "Error removing tag from fund."
327 msgstr "Avainsanan poistaminen tilistä epäonnistui."
328
329 #: acq.js:NEW_INVOICE
330 msgid "New Invoice"
331 msgstr "Uusi lasku"
332
333 #: acq.js:YES
334 msgid "Yes"
335 msgstr "Kyllä"
336
337 #: acq.js:COPIES_TO_RECEIVE
338 msgid "Number of copies to receive: "
339 msgstr "Vastaanotettavien niteiden lukumäärä: "
340
341 #: acq.js:PO_CHECKING
342 msgid "[One moment...]"
343 msgstr "[Hetkinen...]"
344
345 #: acq.js:PO_COULD_ACTIVATE
346 msgid "Yes."
347 msgstr "Kyllä."
348
349 #: acq.js:CONFIRM_LI_ALERT
350 msgid ""
351 "An alert has been placed on the lineitem titled,\n"
352 "\"${0}\":\n"
353 "\n"
354 "${1}\n"
355 "${2}\n"
356 "${3}\n"
357 "Choose OK if you wish to acknowledge this alert."
358 msgstr ""
359 "Nimikkeelle \"${0}\" on asetettu huomautus:\n"
360 "\n"
361 "${1}\n"
362 "${2}\n"
363 "${3}\n"
364 "Valitse OK, jos haluat huomioida tämän varoituksen."
365
366 #: acq.js:NO
367 msgid "No"
368 msgstr "Ei"
369
370 #: acq.js:NO_RESULTS
371 msgid "No results."
372 msgstr "Ei tuloksia."
373
374 #: acq.js:NO_LID_TO_CLAIM
375 msgid "You have not selected any line item details to claim."
376 msgstr ""
377 "Et ole valinnut yhdenkään tilausnimekkeen tietoja reklamointia varten."
378
379 #: acq.js:RECVD
380 msgid "Recv'd"
381 msgstr "Vastaanotettu"
382
383 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_FUNDS
384 msgid "${1} funds propagated for fiscal year ${0} for the selected locations"
385 msgstr "${1} varoja karttunut valituista toimipisteistä tilivuonna ${0}"
386
387 #: acq.js:NUM_CLAIMS_EXISTING
388 msgid "Claims (${0} existing)"
389 msgstr "Reklamoidut (yhteensä ${0})"
390
391 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_ROLLOVER_AMOUNT
392 msgid ""
393 "<b>$${1}</b> unspent money rolled over to fiscal year ${0} for the selected "
394 "locations"
395 msgstr ""
396 "<b>$${1}</b> käyttämätöntä rahaa siirretty tilivuodelle ${0} valittuihin "
397 "toimipisteisiin"
398
399 #: acq.js:DFA_TIP
400 msgid "<strong>Applied by</strong>: ${0}<br /><strong>When</strong>: ${1}"
401 msgstr ""
402 "<strong>Käyttöönottaja</strong>: ${0}<br /><strong>Aika</strong>: ${1}"
403
404 #: acq.js:OUT_OF_COPIES
405 msgid "You have applied distribution formulas to every copy."
406 msgstr "Olet ottanut jakelukaavat käyttöön kaikille niteille."
407
408 #: acq.js:NO_LI_TO_UPDATE
409 msgid "You have not selected any line items to update."
410 msgstr "Et ole valinnut yhtään tilausnimekettä päivitystä varten."
411
412 #: acq.js:CREATE_PO_INVALID
413 msgid "A purchase order must have an ordering agency and a provider."
414 msgstr "Tilauksessa on oltava tilaaja ja toimittaja."
415
416 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_TOO_LARGE
417 msgid "That file is too large for this operation."
418 msgstr "Tiedosto on liian suuri tälle toiminnolle."
419
420 #: acq.js:PO_HEADING_ERROR
421 msgid "Unexpected problem building virtual combined PO"
422 msgstr ""
423 "Virtuaalisen yhdistetyn tilauksen luomisessa ilmeni odottamaton ongelma"
424
425 #: acq.js:PO_NAME_OPTIONAL
426 msgid "${0} (optional)"
427 msgstr ""
428
429 #: acq.js:DELETE_LI_COPIES_CONFIRM
430 msgid "This will delete the last ${0} copies in the table.  Proceed?"
431 msgstr "Taulukosta poistetaan viimeiset ${0} kappaletta. Jatketaanko?"
432
433 #: acq.js:FUND_XFER_CONFIRM
434 msgid "Are you sure you're ready to commit this transfer?"
435 msgstr "Haluatko varmasti suorittaa tämän siirron?"
436
437 #: acq.js:PO_FUND_WARNING_CONFIRM
438 msgid "Are you sure? Did you see the warning about over-encumbering a fund?"
439 msgstr "Oletko varma? Huomasitko varoituksen: Sidottu summa ylittää saldon?"
440
441 #: acq.js:UR_FILTER_LINEITEM
442 msgid "Enter id for lineitem (or leave blank to unset the filter):"
443 msgstr ""
444 "Syötä nimikkeen tunnus (tai jätä tyhjäksi, jos et halua käyttää suodatinta):"
445
446 #: acq.js:JUST_NOW
447 msgid "Just now"
448 msgstr "Juuri nyt"
449
450 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqpl
451 msgid "SL"
452 msgstr ""
453
454 #: acq.js:CANCEL
455 msgid "Cancel"
456 msgstr "Peruuta"
457
458 #: acq.js:UR_FILTER_USER
459 msgid "Enter barcode for user (or leave blank to unset the filter):"
460 msgstr ""
461 "Syötä asiakastunnus (tai jätä tyhjäksi, jos et halua käyttää suodatinta):"
462
463 #: acq.js:CHANGE_CLAIM_POLICY
464 msgid "Change claim policy"
465 msgstr "Muuta reklamaatiokäytäntöjä"
466
467 #: acq.js:PO_ACTIVATED_ON
468 msgid "Activated ${0}"
469 msgstr "Aktivoitu ${0}"
470
471 #: acq.js:ADD_LI_TO_PO_BAD_PO_STATE
472 msgid "The selected PO has already been activated"
473 msgstr "Valittu tilaus on jo aktivoitu"
474
475 #: acq.js:LI_EXISTING_COPIES
476 msgid ""
477 "There are ${0} existing copies for this bibliographic record at this location"
478 msgstr ""
479
480 #: acq.js:EXPORT_SAVE_DIALOG_TITLE
481 msgid "Save field values to a file"
482 msgstr "Tallenna kenttien arvot tiedostoon"
483
484 #: acq.js:NOT_RECVD
485 msgid "Not recv'd"
486 msgstr "Ei vastaanotettu"
487
488 #: acq.js:ITS_YOU
489 msgid "You"
490 msgstr "Sinä"
491
492 #: acq.js:UR_CANCEL_CONFIRM
493 msgid "Are you SURE you want to cancel this user request?"
494 msgstr "Haluatko VARMASTI perua tämän hankintatoiveen?"
495
496 #: acq.js:NO_LI_GENERAL
497 msgid "You have not selected any (suitable) line items."
498 msgstr "Et ole valinnut yhtään (sopivaa) tilausnimekettä."
499
500 #: acq.js:RESET_FORMULAE
501 msgid "Reset Formulas"
502 msgstr "Nollaa kaavat"
503
504 #: acq.js:UNRECEIVE_LI
505 msgid "Are you sure you want to mark this lineitem as UN-received?"
506 msgstr "Haluatko varmasti merkitä tämän nimikkeen EI-vastaanotetuksi?"
507
508 #: acq.js:DUPE_PO_NAME_MSG
509 msgid "This name is already in use by another PO"
510 msgstr ""
511
512 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_jub
513 msgid "LI"
514 msgstr ""
515
516 #: acq.js:COULD_NOT_CREATE_MAPPING
517 msgid "Error tagging fund."
518 msgstr "Tilin merkitseminen avainsanalla epäonnistui."
519
520 #: acq.js:UNRECEIVE_LID
521 msgid "Are you sure you want to mark this copy as UN-received?"
522 msgstr "Haluatko varmasti merkitä tämän kopion EI-vastaanotetuksi?"
523
524 #: acq.js:CANCEL_REASON
525 msgid "Cancel reason"
526 msgstr "Perumissyy"
527
528 #: acq.js:NO_PO_RESULTS
529 msgid "No results"
530 msgstr "Ei tuloksia"
531
532 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqinv
533 msgid "I"
534 msgstr ""
535
536 #: acq.js:FUND_NOT_YET_LOADED
537 msgid "Fund not yet loaded. Try coming back to this display later."
538 msgstr ""
539 "Tiliä ei vielä ole ladattu. Yritä tulla myöhemmin takaisin tähän näyttöön."
540
541 #: acq.js:LI_BATCH_UPDATE
542 msgid "Line item batch update"
543 msgstr "Tilausnimekkeiden eräpäivitys"
544
545 #: acq.js:LIBRARY_INITIATED
546 msgid "Library Initiated"
547 msgstr "Kirjaston aloitteesta"
548
549 #: acq.js:EXPORT_SHORT_LIST
550 msgid ""
551 "Not all of the selected items had the attribute '${0}'.\n"
552 "Choose OK to save those values that could be found."
553 msgstr ""
554 "Kaikilla valituilla niteillä ei ollut määritettä '${0}'.\n"
555 "Valitse OK, jos haluat tallentaa arvot, jotka löydettiin."
556
557 #: acq.js:INVOICE_COPY_COUNT_INFO
558 msgid "Copies received on this invoice: ${0} out of ${1}."
559 msgstr "Tällä laskulla olevista niteistä vastaanotettu: ${0} / ${1}."
560
561 #: acq.js:EXPORT_EMPTY_LIST
562 msgid "No values for attribute '${0}' found."
563 msgstr "Määritteen '${0}' arvoja ei löytynyt."
564
565 #: acq.js:APPLY
566 msgid "Apply"
567 msgstr "Hyväksy"
568
569 #~ msgid "You have not selected any lineitem details to claim."
570 #~ msgstr "Et ole valinnut yhdenkään nimikkeen tietoja reklamointia varten."
571
572 #~ msgid ""
573 #~ "<b>${1}</b> funds propagated for fiscal year ${0} for the selected locations"
574 #~ msgstr ""
575 #~ "<b>${1}</b> varoja karttunut valituista toimipisteistä tilivuonna ${0}"
576
577 #~ msgid "Could not record all of your applications of distribution forumulas."
578 #~ msgstr "Kaikkia jakelukaavojen sovelluksia ei voitu tallentaa tietueeseen."
579
580 #~ msgid "You have not selected any lineitems to claim."
581 #~ msgstr "Et ole valinnut yhtään nimikettä reklamointia varten."