01be1772a36b81f7b6d388d0f9065657221e817f
[Evergreen.git] / build / i18n / po / acq.js / fi-FI.po
1
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
6 "POT-Creation-Date: 2013-10-01 20:32:48-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2012-10-17 10:51+0300\n"
8 "Last-Translator: Finnish <evergreen@jns.fi>\n"
9 "Language-Team: Finnish <evergreen@jns.fi>\n"
10 "Language: fi\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
15 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
16
17 #: acq.js:ADD_LI_TO_PO_BAD_LI_STATE
18 msgid ""
19 "The selected lineitem is not in a state that can be added to a purchase "
20 "order"
21 msgstr ""
22 "Valittu nimeke ei ole sellaisessa tilassa, että sen voisi lisätä tilaukseen"
23
24 #: acq.js:NO_LI_TO_CLAIM
25 msgid "You have not selected any line items to claim."
26 msgstr "Et ole valinnut yhtään nimikettä reklamointia varten."
27
28 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_WARNING
29 msgid ""
30 "One or more of the selected funds has a balance below its warning level.\n"
31 "Continue?"
32 msgstr ""
33 "Yhden tai useamman valitun tilin saldo on alle varoitusrajan.\n"
34 "Jatketaanko?"
35
36 #: acq.js:ONE_LI_ATTR_SEARCH_AT_A_TIME
37 msgid ""
38 "You cannot both type in an attribute value search and search for an uploaded"
39 " file of terms at the same time."
40 msgstr ""
41 "Et voi syöttää ominaisuushakua ja etsiä samanaikaisesti ladattua "
42 "termitiedostoa."
43
44 #: acq.js:PREPAYMENT_REQUIRED_REMINDER
45 msgid ""
46 "This PO requires prepayment.  Are you certain you're ready to activate it?"
47 msgstr "Tämä tilaus edellyttää ennakkomaksua. Haluatko varmasti aktivoida sen?"
48
49 #: acq.js:DFA_NOT_ALL
50 msgid "Could not record all of your applications of distribution formulas."
51 msgstr "Kaikkia jakelukaavojen sovelluksia ei voitu tallentaa."
52
53 #: acq.js:INVOICE_EXTRA_COPIES
54 msgid ""
55 "You are attempting to invoice <b>${0}</b> more copies than originally "
56 "ordered.  <br/><br/>To add these items to the original order, select a fund "
57 "and choose 'Add New Items' below.  <br/>After saving the invoice, you may "
58 "finish editing and importing the new copies from the lineitem details page."
59 msgstr ""
60 "Yrität luoda laskua <b>${0}</b> useammasta kappaleesta kuin alkuperäisessä "
61 "tilauksessa. <br/><br/>Jos haluat lisätä nämä nimekkeet alkuperäiseen "
62 "tilaukseen, valitse tili ja sen jälkeen 'Lisää uusia nimekkeitä' alla. "
63 "<br/>Kun olet tallentanut laskun, voit muokata ja tuoda uudet kappaleet "
64 "nimikkeiden tietosivulta."
65
66 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_CHOOSE_FILE
67 msgid "Select file with search terms"
68 msgstr "Valitse tiedosto hakuehdoilla"
69
70 #: acq.js:ALERT_UNSELECTED
71 msgid "You must choose an alert code."
72 msgstr "Sinun on valittava varoituskoodi."
73
74 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_PRORATE
75 msgid ""
76 "Prorate charges?\n"
77 "\n"
78 "Any subsequent changes to the invoice that would affect prorated amounts should be resolved manually."
79 msgstr ""
80 "Jaetaanko maksut suhteellisesti?\n"
81 "\n"
82 "Myöhemmät muutokset laskuun, jotka vaikuttaisivat suhteellisesti jaettuihin "
83 "osuuksiin, tulee ratkaista manuaalisesti."
84
85 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY
86 msgid "Fund Propagation &amp; Rollover Summary for Fiscal Year ${0}"
87 msgstr ""
88 "Varojen karttuminen ja aiemmin käyttämättömien varojen yhteenveto "
89 "tilivuodelle ${0}"
90
91 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_STOP
92 msgid ""
93 "One or more of the selected funds has a balance below its stop level.\n"
94 "You may not be able to activate purchase orders incorporating these copies.\n"
95 "Continue?"
96 msgstr ""
97 "Yhden tai useamman tilin saldo on alle pysäytysrajan.\n"
98 "Et ehkä pysty aktivoimaan näitä tilauksia.\n"
99 "Jatketaanko?"
100
101 #: acq.js:INVOICE_ITEM_DETAILS
102 msgid ""
103 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Estimated Price: $${3}. <br/> Lineitem ID:"
104 " ${4} <br/> PO: ${5} <br/> Order Date: ${6}"
105 msgstr ""
106 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Arvioitu hinta: $${3}. <br/> Nimikkeen ID: "
107 "${4} <br/> Tilaus: ${5} <br/> Tilauspäivä: ${6}"
108
109 #: acq.js:XUL_RECORD_DETAIL_PAGE
110 msgid "Record Details"
111 msgstr "Tietueen tiedot"
112
113 #: acq.js:INVOICE_IDENT_COLLIDE
114 msgid ""
115 "There is already an invoice in the system with the given combination of "
116 "'Vendor Invoice ID' and 'Provider,' which is not allowed."
117 msgstr ""
118
119 #: acq.js:CONFIRM_DELETE_MAPPING
120 msgid "Are you sure you want to remove this tag from this fund?"
121 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avainsanan tästä tilistä?"
122
123 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NOT_NEEDED
124 msgid ""
125 "The selected vendor does not necessarily require prepayment, according\n"
126 "to records. Require prepayment on this PO anyway?"
127 msgstr ""
128 "Tietueiden mukaan valittu myyjä ei välttämättä vaadi ennakkomaksua.\n"
129 "Vaaditaanko ennakkomaksu siitä huolimatta?"
130
131 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ITEM_DELETE
132 msgid "Remove this $${0} '${1}' charge from the invoice?"
133 msgstr "Poistetaanko tämä $${0} '${1}' veloitus laskulta?"
134
135 #: acq.js:PO_WARNING_NO_BLOCK_ACTIVATION
136 msgid "Yes; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its warning level."
137 msgstr "Kyllä; sidottu summa ${0} (${1}) ylittäisi varoitusrajan."
138
139 #: acq.js:FUND_XFER_SAME_SOURCE_AND_DEST
140 msgid "Cannot transfer. The source and destination funds are the same."
141 msgstr "Siirto ei onnistu. Lähde- ja kohdetili on sama."
142
143 #: acq.js:ROLLBACK_LI_RECEIVE_CONFIRM
144 msgid ""
145 "This will rollback receipt of selected line items from this purchase order.\n"
146 "\n"
147 "Continue?"
148 msgstr ""
149 "Kaikkien tämän tilauksen nimekkeiden vastaanotto perutaan.\n"
150 "\n"
151 "Jatketaanko?"
152
153 #: acq.js:LOAD_TERMS_FIRST
154 msgid ""
155 "You can't retrieve records until you've loaded a CSV file\n"
156 "with bibliographic IDs in the first column."
157 msgstr ""
158 "Et voi hakea tietueita, ennen kuin olet ladannut CSV-tiedoston,\n"
159 "joka sisältää bibliografiset tunnukset ensimmäisessä sarakkeessa."
160
161 #: acq.js:LI_FORMAT_ERROR
162 msgid "Unexpected error retrieving formatted lineitem information."
163 msgstr "Muotoiltujen nimiketietojen hakemisessa ilmeni odottamaton virhe."
164
165 #: acq.js:PO_STOP_BLOCKS_ACTIVATION
166 msgid "No; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its stop level."
167 msgstr "Ei; sidottu summa ${0} (${1}) ylittäisi pysäytysrajan."
168
169 #: acq.js:NO_FIND_INVOICE
170 msgid ""
171 "Could not find that invoice.\n"
172 "Note that the Invoice # field is case-sensitive."
173 msgstr ""
174 "Laskua ei löydy.\n"
175 "Huomaa, että Laskun #-kenttä erottelee isot ja pienet kirjaimet."
176
177 #: acq.js:ROLLBACK_PO_RECEIVE_CONFIRM
178 msgid ""
179 "This will rollback receipt of all copies for this purchase order.\n"
180 "\n"
181 "Continue?"
182 msgstr ""
183 "Kaikkien tämän tilauksen niteiden vastaanotto perutaan.\n"
184 "\n"
185 "Jatketaanko?"
186
187 #: acq.js:PO_CANCEL_CONFIRM
188 msgid "Are you SURE you want to cancel this purchase order?"
189 msgstr "Haluatko VARMASTI perua tämän tilauksen?"
190
191 #: acq.js:PRINT
192 msgid "Print"
193 msgstr "Tulosta"
194
195 #: acq.js:INVOICE_ITEM_PO_DETAILS
196 msgid ""
197 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>PO #${3} ${4}</a><br/>Total "
198 "Estimated Cost: $${5}"
199 msgstr ""
200 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>PO #${3} "
201 "${4}</a><br/>Yhteenlaskettu kustannusarvio: $${5}"
202
203 #: acq.js:LI_CANCEL_CONFIRM
204 msgid "Are you SURE you want to cancel this line item?"
205 msgstr "Haluatko VARMASTI perua tämän nimikkeen?"
206
207 #: acq.js:SELECT_AN_LI_ATTRIBUTE
208 msgid "You must select an LI attribute."
209 msgstr "Sinun on valittava LI-määrite."
210
211 #: acq.js:EXPLAIN_DFA_MGMT
212 msgid "Remove record of this distribution formula usage?"
213 msgstr "Poistetaanko tämän jakelukaavan käytön tietue?"
214
215 #: acq.js:UNNAMED
216 msgid "Unnamed"
217 msgstr "Nimeämätön"
218
219 #: acq.js:DEL_LI_FROM_PO
220 msgid ""
221 "That item has already been ordered!  Deleting it now will not revoke or "
222 "modify any order that has been placed with a vendor.  Deleting the item may "
223 "put the system's idea of your purchase order in a state that is inconsistent"
224 " with reality.  Are you sure you mean to do this?"
225 msgstr ""
226 "Nide on jo tilattu! Jos poistat sen nyt, sillä ei ole mitään vaikutusta "
227 "myyjälle lähteneeseen tilaukseen. Jos poistat niteen, järjestelmään "
228 "tallentuvat tilauksen tiedot eivät välttämättä vastaa todellisuutta. "
229 "Haluatko varmasti tehdä tämän?"
230
231 #: acq.js:CREATE_PO_ASSETS_CONFIRM
232 msgid ""
233 "This will create bibliographic, call number, and copy records for this purchase order in the ILS.\n"
234 "\n"
235 "Continue?"
236 msgstr ""
237 "Tämä luo kirjastojärjestelmään bibliografisen tietueen sekä hyllypaikka- ja "
238 "nidetietueen tälle tilaukselle.\n"
239 "\n"
240 "Jatketaanko?"
241
242 #: acq.js:LID_CANCEL_CONFIRM
243 msgid "Are you SURE you want to cancel this copy?"
244 msgstr "Haluatko VARMASTI perua tämän niteen?"
245
246 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ENTRY_DETACH
247 msgid "Remove $${0} charge for item '${1}, ${2} [${3}] from the invoice?"
248 msgstr "Poistetaanko laskulta $${0} veloitus niteestä '${1}, ${2} [${3}]?"
249
250 #: acq.js:SELECT_SEARCH_FIELD
251 msgid "Select Search Field"
252 msgstr "Valitse hakukenttä"
253
254 #: acq.js:VENDOR_PUBLIC
255 msgid "VENDOR PUBLIC"
256 msgstr "MYYJÄ JULKINEN"
257
258 #: acq.js:LINEITEM_SUMMARY
259 msgid ""
260 "<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}?focus_li=${10}&source=${22}'>${0}</a>, by ${1} (${2})</div>\n"
261 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
262 "${3} Ordered, ${4} Received, ${7} Invoiced, ${8} Claimed, ${9} Cancelled</div>\n"
263 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Estimated $${6}, Encumbered $${16}, Paid $${17}</div>\n"
264 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
265 "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  href='${11}/acq/po/view/${12}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2318; ${13} ${18}</a>\n"
266 "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' href='${11}/acq/picklist/view/${14}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2756; ${15}</a></div>"
267 msgstr ""
268 "<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}'>${0}</a>, tekijä ${1} "
269 "(${2})</div>\n"
270 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
271 "${3} Tilattu, ${4} Vastaanotettu, ${7} Laskutettu, ${8} Reklamoitu, ${9} "
272 "Peruttu</div>\n"
273 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Arvioitu $${6}, Sidottu $${16}, "
274 "Maksettu $${17}</div>\n"
275 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
276 "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
277 "href='${11}/acq/po/view/${12}'>&#x2318; ${13} ${18}</a>\n"
278 "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
279 "href='${11}/acq/picklist/view/${14}'>&#x2756; ${15}</a></div>"
280
281 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NEEDED
282 msgid ""
283 "The selected vendor requires prepayment, according to records.\n"
284 "Proceed anyway without required prepayment on this PO?"
285 msgstr ""
286 "Tietueiden mukaan valittu myyjä vaatii ennakkomaksun.\n"
287 "Jatketaanko tätä tilausta ilman vaadittua ennakkomaksua siitä huolimatta?"
288
289 #: acq.js:INVOICES
290 msgid "Invoices"
291 msgstr "Laskut"
292
293 #: acq.js:PO_ALREADY_ACTIVATED
294 msgid "Activated"
295 msgstr "Aktivoitu"
296
297 #: acq.js:INVOICE_NUMBER
298 msgid "Invoice #${0}"
299 msgstr "Lasku #${0}"
300
301 #: acq.js:CANCELED
302 msgid "Canceled"
303 msgstr "Peruttu"
304
305 #: acq.js:COULD_NOT_DELETE_MAPPING
306 msgid "Error removing tag from fund."
307 msgstr "Avainsanan poistaminen tilistä epäonnistui."
308
309 #: acq.js:NEW_INVOICE
310 msgid "New Invoice"
311 msgstr "Uusi lasku"
312
313 #: acq.js:YES
314 msgid "Yes"
315 msgstr "Kyllä"
316
317 #: acq.js:COPIES_TO_RECEIVE
318 msgid "Number of copies to receive: "
319 msgstr "Vastaanotettavien niteiden lukumäärä: "
320
321 #: acq.js:PO_CHECKING
322 msgid "[One moment...]"
323 msgstr "[Hetkinen...]"
324
325 #: acq.js:PO_COULD_ACTIVATE
326 msgid "Yes."
327 msgstr "Kyllä."
328
329 #: acq.js:CONFIRM_LI_ALERT
330 msgid ""
331 "An alert has been placed on the lineitem titled,\n"
332 "\"${0}\":\n"
333 "\n"
334 "${1}\n"
335 "${2}\n"
336 "${3}\n"
337 "Choose OK if you wish to acknowledge this alert."
338 msgstr ""
339 "Nimikkeelle \"${0}\" on asetettu huomautus:\n"
340 "\n"
341 "${1}\n"
342 "${2}\n"
343 "${3}\n"
344 "Valitse OK, jos haluat huomioida tämän varoituksen."
345
346 #: acq.js:NO
347 msgid "No"
348 msgstr "Ei"
349
350 #: acq.js:NO_RESULTS
351 msgid "No results."
352 msgstr "Ei tuloksia."
353
354 #: acq.js:NO_LID_TO_CLAIM
355 msgid "You have not selected any line item details to claim."
356 msgstr "Et ole valinnut yhdenkään tilausnimekkeen tietoja reklamointia varten."
357
358 #: acq.js:RECVD
359 msgid "Recv'd"
360 msgstr "Vastaanotettu"
361
362 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_FUNDS
363 msgid "${1} funds propagated for fiscal year ${0} for the selected locations"
364 msgstr "${1} varoja karttunut valituista toimipisteistä tilivuonna ${0}"
365
366 #: acq.js:NUM_CLAIMS_EXISTING
367 msgid "Claims (${0} existing)"
368 msgstr "Reklamoidut (yhteensä ${0})"
369
370 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_ROLLOVER_AMOUNT
371 msgid ""
372 "<b>$${1}</b> unspent money rolled over to fiscal year ${0} for the selected "
373 "locations"
374 msgstr ""
375 "<b>$${1}</b> käyttämätöntä rahaa siirretty tilivuodelle ${0} valittuihin "
376 "toimipisteisiin"
377
378 #: acq.js:DFA_TIP
379 msgid "<strong>Applied by</strong>: ${0}<br /><strong>When</strong>: ${1}"
380 msgstr "<strong>Käyttöönottaja</strong>: ${0}<br /><strong>Aika</strong>: ${1}"
381
382 #: acq.js:OUT_OF_COPIES
383 msgid "You have applied distribution formulas to every copy."
384 msgstr "Olet ottanut jakelukaavat käyttöön kaikille niteille."
385
386 #: acq.js:NO_LI_TO_UPDATE
387 msgid "You have not selected any line items to update."
388 msgstr "Et ole valinnut yhtään tilausnimekettä päivitystä varten."
389
390 #: acq.js:CREATE_PO_INVALID
391 msgid "A purchase order must have an ordering agency and a provider."
392 msgstr "Tilauksessa on oltava tilaaja ja toimittaja."
393
394 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_TOO_LARGE
395 msgid "That file is too large for this operation."
396 msgstr "Tiedosto on liian suuri tälle toiminnolle."
397
398 #: acq.js:PO_HEADING_ERROR
399 msgid "Unexpected problem building virtual combined PO"
400 msgstr "Virtuaalisen yhdistetyn tilauksen luomisessa ilmeni odottamaton ongelma"
401
402 #: acq.js:DELETE_LI_COPIES_CONFIRM
403 msgid "This will delete the last ${0} copies in the table.  Proceed?"
404 msgstr "Taulukosta poistetaan viimeiset ${0} kappaletta. Jatketaanko?"
405
406 #: acq.js:FUND_XFER_CONFIRM
407 msgid "Are you sure you're ready to commit this transfer?"
408 msgstr "Haluatko varmasti suorittaa tämän siirron?"
409
410 #: acq.js:PO_FUND_WARNING_CONFIRM
411 msgid "Are you sure? Did you see the warning about over-encumbering a fund?"
412 msgstr "Oletko varma? Huomasitko varoituksen: Sidottu summa ylittää saldon?"
413
414 #: acq.js:UR_FILTER_USER
415 msgid "Enter barcode for user (or leave blank to unset the filter):"
416 msgstr ""
417 "Syötä asiakastunnus (tai jätä tyhjäksi, jos et halua käyttää suodatinta):"
418
419 #: acq.js:UR_FILTER_LINEITEM
420 msgid "Enter id for lineitem (or leave blank to unset the filter):"
421 msgstr ""
422 "Syötä nimikkeen tunnus (tai jätä tyhjäksi, jos et halua käyttää suodatinta):"
423
424 #: acq.js:JUST_NOW
425 msgid "Just now"
426 msgstr "Juuri nyt"
427
428 #: acq.js:CANCEL
429 msgid "Cancel"
430 msgstr "Peruuta"
431
432 #: acq.js:CONFIRM_SPLIT_PO
433 msgid ""
434 "Are you sure you want to split this purchase order into\n"
435 "one purchase order for every constituent line item?"
436 msgstr ""
437 "Haluatko varmasti jakaa kaikki tässä tilauksessa\n"
438 "olevat nimekkeet erillisiksi tilauksiksi?"
439
440 #: acq.js:CHANGE_CLAIM_POLICY
441 msgid "Change claim policy"
442 msgstr "Muuta reklamaatiokäytäntöjä"
443
444 #: acq.js:PO_ACTIVATED_ON
445 msgid "Activated ${0}"
446 msgstr "Aktivoitu ${0}"
447
448 #: acq.js:ADD_LI_TO_PO_BAD_PO_STATE
449 msgid "The selected PO has already been activated"
450 msgstr "Valittu tilaus on jo aktivoitu"
451
452 #: acq.js:EXPORT_SAVE_DIALOG_TITLE
453 msgid "Save field values to a file"
454 msgstr "Tallenna kenttien arvot tiedostoon"
455
456 #: acq.js:NOT_RECVD
457 msgid "Not recv'd"
458 msgstr "Ei vastaanotettu"
459
460 #: acq.js:ITS_YOU
461 msgid "You"
462 msgstr "Sinä"
463
464 #: acq.js:UR_CANCEL_CONFIRM
465 msgid "Are you SURE you want to cancel this user request?"
466 msgstr "Haluatko VARMASTI perua tämän hankintatoiveen?"
467
468 #: acq.js:NO_LI_GENERAL
469 msgid "You have not selected any (suitable) line items."
470 msgstr "Et ole valinnut yhtään (sopivaa) tilausnimekettä."
471
472 #: acq.js:RESET_FORMULAE
473 msgid "Reset Formulas"
474 msgstr "Nollaa kaavat"
475
476 #: acq.js:UNRECEIVE_LI
477 msgid "Are you sure you want to mark this lineitem as UN-received?"
478 msgstr "Haluatko varmasti merkitä tämän nimikkeen EI-vastaanotetuksi?"
479
480 #: acq.js:COULD_NOT_CREATE_MAPPING
481 msgid "Error tagging fund."
482 msgstr "Tilin merkitseminen avainsanalla epäonnistui."
483
484 #: acq.js:UNRECEIVE_LID
485 msgid "Are you sure you want to mark this copy as UN-received?"
486 msgstr "Haluatko varmasti merkitä tämän kopion EI-vastaanotetuksi?"
487
488 #: acq.js:CANCEL_REASON
489 msgid "Cancel reason"
490 msgstr "Perumissyy"
491
492 #: acq.js:NO_PO_RESULTS
493 msgid "No results"
494 msgstr "Ei tuloksia"
495
496 #: acq.js:FUND_NOT_YET_LOADED
497 msgid "Fund not yet loaded. Try coming back to this display later."
498 msgstr ""
499 "Tiliä ei vielä ole ladattu. Yritä tulla myöhemmin takaisin tähän näyttöön."
500
501 #: acq.js:LI_BATCH_UPDATE
502 msgid "Line item batch update"
503 msgstr "Tilausnimekkeiden eräpäivitys"
504
505 #: acq.js:LIBRARY_INITIATED
506 msgid "Library Initiated"
507 msgstr "Kirjaston aloitteesta"
508
509 #: acq.js:EXPORT_SHORT_LIST
510 msgid ""
511 "Not all of the selected items had the attribute '${0}'.\n"
512 "Choose OK to save those values that could be found."
513 msgstr ""
514 "Kaikilla valituilla niteillä ei ollut määritettä '${0}'.\n"
515 "Valitse OK, jos haluat tallentaa arvot, jotka löydettiin."
516
517 #: acq.js:INVOICE_COPY_COUNT_INFO
518 msgid "Copies received on this invoice: ${0} out of ${1}."
519 msgstr "Tällä laskulla olevista niteistä vastaanotettu: ${0} / ${1}."
520
521 #: acq.js:EXPORT_EMPTY_LIST
522 msgid "No values for attribute '${0}' found."
523 msgstr "Määritteen '${0}' arvoja ei löytynyt."
524
525 #: acq.js:APPLY
526 msgid "Apply"
527 msgstr "Hyväksy"