eeb97028f77f0fa67135123311b619953fedddea
[Evergreen.git] / build / i18n / po / acq.js / cs-CZ.po
1 # Czech translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2015-08-26 13:12-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-09-24 09:49+0000\n"
12 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2017-09-25 05:10+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18463)\n"
19
20 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqlid
21 msgid "LID"
22 msgstr "PD"
23
24 #: acq.js:ADD_LI_TO_PO_BAD_LI_STATE
25 msgid ""
26 "The selected lineitem is not in a state that can be added to a purchase order"
27 msgstr ""
28 "Vybraná položka není v takovém stavu, aby mohla být přidána na objednávku"
29
30 #: acq.js:NO_LI_TO_CLAIM
31 msgid "You have not selected any line items to claim."
32 msgstr "Nebyly vybrány žádné položky k reklamaci."
33
34 #: acq.js:INVOICE_ITEM_PO_LABEL
35 msgid ""
36 "<a href='${0}/acq/po/view/${1}'>PO #${2} ${3}</a><br/>Total Estimated Cost: "
37 "$${4}"
38 msgstr ""
39 "<a href='${0}/acq/po/view/${1}'>OBJ č. ${2} ${3}</a><br/>Odhadovaná cena "
40 "celkem: $${4}"
41
42 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_WARNING
43 msgid ""
44 "One or more of the selected funds has a balance below its warning level.\n"
45 "Continue?"
46 msgstr ""
47 "Zůstatek jednoho nebo nebo více vybraných fondů se klesl pod limit pro "
48 "varování.\n"
49 "Pokračovat?"
50
51 #: acq.js:ONE_LI_ATTR_SEARCH_AT_A_TIME
52 msgid ""
53 "You cannot both type in an attribute value search and search for an uploaded "
54 "file of terms at the same time."
55 msgstr ""
56 "Nemůžete naráz zadávat hledání hodnoty atributu a zároveň hledat nahraný "
57 "soubor termínů."
58
59 #: acq.js:PREPAYMENT_REQUIRED_REMINDER
60 msgid ""
61 "This PO requires prepayment.  Are you certain you're ready to activate it?"
62 msgstr ""
63 "Tato objednávka vyžaduje platbu předem. Opravdu ji chcete  aktivovat?"
64
65 #: acq.js:DFA_NOT_ALL
66 msgid "Could not record all of your applications of distribution formulas."
67 msgstr "Nepodařilo se nahrát všechna použití distribučních formulí."
68
69 #: acq.js:INVOICE_EXTRA_COPIES
70 msgid ""
71 "You are attempting to invoice <b>${0}</b> more copies than originally "
72 "ordered.  <br/><br/>To add these items to the original order, select a fund "
73 "and choose 'Add New Items' below.  <br/>After saving the invoice, you may "
74 "finish editing and importing the new copies from the lineitem details page."
75 msgstr ""
76 "Pokoušíte se fakturovat <b>${0}</b> více exemplářů, než bylo původně "
77 "objednáno.  <br/><br/>Chcete-li přidat tyto exempláře na původní objednávku, "
78 "vyberte fond a následně 'Přidat nové exempláře' níže.  <br/>Po uložení "
79 "faktury můžete ukončit editaci a import nových exemplářů ze stránky s "
80 "detaily o položkách na faktuře."
81
82 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqlia
83 msgid "LIA"
84 msgstr "PAtr"
85
86 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_CHOOSE_FILE
87 msgid "Select file with search terms"
88 msgstr "Vyberte soubor s termíny k vyhledání"
89
90 #: acq.js:ALERT_UNSELECTED
91 msgid "You must choose an alert code."
92 msgstr "Musíte vybrat kód upozorněnía."
93
94 #: acq.js:LINEITEM_SUMMARY
95 msgid ""
96 "<div class='acq-lineitem-summary'><a "
97 "href='${19}?focus_li=${10}&source=${22}'>${0}</a>, by ${1} (${2})</div>\n"
98 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
99 "${3} Ordered, ${4} Received, ${7} Invoiced, ${8} Claimed, ${9} Cancelled, "
100 "${23} Delayed</div>\n"
101 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Estimated $${6}, Encumbered $${16}, "
102 "Paid $${17}</div>\n"
103 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
104 "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
105 "href='${11}/acq/po/view/${12}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2318; ${13} "
106 "${18}</a>\n"
107 "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
108 "href='${11}/acq/picklist/view/${14}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2756; "
109 "${15}</a></div>"
110 msgstr ""
111 "<div class='acq-lineitem-summary'><a "
112 "href='${19}?focus_li=${10}&source=${22}'>${0}</a>, po ${1} (${2})</div>\n"
113 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
114 "${3} Objednáno, ${4} Přijato, ${7} Fakturováno, ${8} Reklamováno, ${9} "
115 "Zrušeno, ${23} Zdrženo</div>\n"
116 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Odhadováno $${6}, Zatíženo $${16}, "
117 "Placeno $${17}</div>\n"
118 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
119 "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}' "
120 "href='${11}/acq/po/view/${12}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2318; ${13} "
121 "${18}</a>\n"
122 "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
123 "href='${11}/acq/picklist/view/${14}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2756; "
124 "${15}</a></div>"
125
126 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_PRORATE
127 msgid ""
128 "Prorate charges?\n"
129 "\n"
130 "Any subsequent changes to the invoice that would affect prorated amounts "
131 "should be resolved manually."
132 msgstr ""
133 "Rozpočítat poplatky?\n"
134 "\n"
135 "Jakékoliv další změny na faktuře, které by mohly ovlivnit  výši "
136 "rozpočítáných částek,  by měly být vyřešeny manuálně."
137
138 #: acq.js:LI_CREATING_ASSETS
139 msgid "Creating bib, call number, and copy records..."
140 msgstr "Vytváří se  bibliografické  záznamy, signatury a exempláře..."
141
142 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_STOP
143 msgid ""
144 "One or more of the selected funds has a balance below its stop level.\n"
145 "You may not be able to activate purchase orders incorporating these copies.\n"
146 "Continue?"
147 msgstr ""
148 "Zůstatek jednoho nebo více vybraných fondů klesl pod limit povoleného "
149 "čerpání.\n"
150 "Nemusí se vám podařit aktivovat objednávky zahrnující tyto exempláře.\n"
151 "Pokračovat?"
152
153 #: acq.js:INVOICE_ITEM_DETAILS
154 msgid ""
155 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Estimated Price: $${3}. <br/> Lineitem ID: "
156 "${4} <br/> PO: ${5} <br/> Order Date: ${6}"
157 msgstr ""
158 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Odhadovaná cena: ${3} Kč. <br/> ID položky "
159 "na faktuře: ${4} <br/> Objednávka: ${5} <br/> Datum objednání: ${6}"
160
161 #: acq.js:XUL_RECORD_DETAIL_PAGE
162 msgid "Record Details"
163 msgstr "Detaily záznamu"
164
165 #: acq.js:INVOICE_IDENT_COLLIDE
166 msgid ""
167 "There is already an invoice in the system with the given combination of "
168 "'Vendor Invoice ID' and 'Provider,' which is not allowed."
169 msgstr ""
170 "Faktura obsahující  použitou kombinaci  názvu 'dodavatele' a 'ID  faktury "
171 "dodavatele'  již v systému existuje. Není povoleno použít stejnou kombinaci "
172 "opakovaně."
173
174 #: acq.js:DUPE_PO_NAME_LINK
175 msgid "View PO"
176 msgstr "Zobrazit objednávku"
177
178 #: acq.js:ACTIVATE_LI_PROCESSED
179 msgid "Lineitems Processed: ${0}"
180 msgstr "Zpracované položky: ${0}"
181
182 #: acq.js:ACTIVATE_DEBITS_ACCRUED_PROCESSED
183 msgid "Debits Encumbered: ${0}"
184 msgstr "Zatížení: ${0}"
185
186 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NOT_NEEDED
187 msgid ""
188 "The selected vendor does not necessarily require prepayment, according\n"
189 "to records. Require prepayment on this PO anyway?"
190 msgstr ""
191 "Podle záznamů nepožaduje vybraný dodavatel platby předem. \n"
192 "Chcete přesto pro tuto objednávku požadovat platbu předem?"
193
194 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ITEM_DELETE
195 msgid "Remove this $${0} '${1}' charge from the invoice?"
196 msgstr "Odstranit tento $${0} '${1}' poplatek z faktury?"
197
198 #: acq.js:PO_WARNING_NO_BLOCK_ACTIVATION
199 msgid "Yes; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its warning level."
200 msgstr "Ano; fond ${0} (${1}) bude zatížen nad rámec limitu pro varování."
201
202 #: acq.js:ACTIVATE_BIBS_PROCESSED
203 msgid "Bib Records Merged/Imported: ${0}"
204 msgstr "Sloučené/importované bibliografické : ${0}"
205
206 #: acq.js:ROLLBACK_LI_RECEIVE_CONFIRM
207 msgid ""
208 "This will rollback receipt of selected line items from this purchase order.\n"
209 "\n"
210 "Continue?"
211 msgstr ""
212 "Tato akce sníží cenu na dokladu o vybrané položky z této objednávky.\n"
213 "\n"
214 "Pokračovat?"
215
216 #: acq.js:LOAD_TERMS_FIRST
217 msgid ""
218 "You can't retrieve records until you've loaded a CSV file\n"
219 "with bibliographic IDs in the first column."
220 msgstr ""
221 "Před načtením souboru CSV s ID záznamů v prvním sloupci\n"
222 "nelze zobrazit záznamy."
223
224 #: acq.js:LI_FORMAT_ERROR
225 msgid "Unexpected error retrieving formatted lineitem information."
226 msgstr ""
227 "Při načítání formátované informace o položce na faktuře se objevila nečekaná "
228 "chyba."
229
230 #: acq.js:PO_STOP_BLOCKS_ACTIVATION
231 msgid "No; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its stop level."
232 msgstr "Ne; fond ${0} (${1}) bude zatížen nad rámec zadané úrovně."
233
234 #: acq.js:NO_FIND_INVOICE
235 msgid ""
236 "Could not find that invoice.\n"
237 "Note that the Invoice # field is case-sensitive."
238 msgstr ""
239 "Tuto fakturu nebylo možné nalézt.\n"
240 "Poznámka: V poli s číslem faktury záleží na velikosti písmen."
241
242 #: acq.js:ROLLBACK_PO_RECEIVE_CONFIRM
243 msgid ""
244 "This will rollback receipt of all copies for this purchase order.\n"
245 "\n"
246 "Continue?"
247 msgstr ""
248 "Bude zrušen doklad pro všechny exempláře v této objednávce.\n"
249 "\n"
250 "Pokračovat?"
251
252 #: acq.js:PO_CANCEL_CONFIRM
253 msgid "Are you SURE you want to cancel this purchase order?"
254 msgstr "OPRAVDU chcete zrušit tuto objednávku?"
255
256 #: acq.js:PRINT
257 msgid "Print"
258 msgstr "Vytisknout"
259
260 #: acq.js:PO_ACTIVATING
261 msgid "Activating purchase order..."
262 msgstr "Aktivuje se objednávka ..."
263
264 #: acq.js:INVOICE_ITEM_PO_DETAILS
265 msgid ""
266 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>PO #${3} ${4}</a><br/>Total "
267 "Estimated Cost: $${5}"
268 msgstr ""
269 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>Objednávka #${3} "
270 "${4}</a><br/>Odhad celkových nákladů: ${5} Kč"
271
272 #: acq.js:LI_CANCEL_CONFIRM
273 msgid "Are you SURE you want to cancel this line item?"
274 msgstr "OPRAVDU chcete zrušit tuto položku?"
275
276 #: acq.js:SELECT_AN_LI_ATTRIBUTE
277 msgid "You must select an LI attribute."
278 msgstr "Musíte si vybrat vlastnost položky."
279
280 #: acq.js:EXPLAIN_DFA_MGMT
281 msgid "Remove record of this distribution formula usage?"
282 msgstr "Odstranit záznam o využití tohoto distribučního vzorce?"
283
284 #: acq.js:UNNAMED
285 msgid "Unnamed"
286 msgstr "Bez názvu"
287
288 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqpo
289 msgid "PO"
290 msgstr "Obj"
291
292 #: acq.js:DEL_LI_FROM_PO
293 msgid ""
294 "That item has already been ordered!  Deleting it now will not revoke or "
295 "modify any order that has been placed with a vendor.  Deleting the item may "
296 "put the system's idea of your purchase order in a state that is inconsistent "
297 "with reality.  Are you sure you mean to do this?"
298 msgstr ""
299 "Tato položka již byla objednána. Pokud položku nyní smažete nebude zrušena "
300 "ani modifikována objednávka u dodavatele. Tím že smažete položku, objednávka "
301 "v systému nebude odpovídat realitě. Opravdu si přejete pokračovat v této "
302 "akci ?"
303
304 #: acq.js:CREATE_PO_ASSETS_CONFIRM
305 msgid ""
306 "This will create bibliographic, call number, and copy records for this "
307 "purchase order in the ILS.\n"
308 "\n"
309 "Continue?"
310 msgstr ""
311 "V systému bude vytvořen bibliografický záznam, signatury a záznamy exemplářů "
312 "pro tuto objednávku.\n"
313 "\n"
314 "Pokračovat?"
315
316 #: acq.js:LID_CANCEL_CONFIRM
317 msgid "Are you SURE you want to cancel this copy?"
318 msgstr "Opravdu chcete zrušit tento exemplář?"
319
320 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ENTRY_DETACH
321 msgid "Remove $${0} charge for item '${1}, ${2} [${3}] from the invoice?"
322 msgstr "Odstranit $${0} náklady na položku '${1}, ${2} [${3}] z faktury?"
323
324 #: acq.js:SELECT_SEARCH_FIELD
325 msgid "Select Search Field"
326 msgstr "Vyberte vyhledávací pole"
327
328 #: acq.js:VENDOR_PUBLIC
329 msgid "VENDOR PUBLIC"
330 msgstr "Veřejný dodavatel"
331
332 #: acq.js:CONFIRM_SPLIT_PO
333 msgid ""
334 "Are you sure you want to split this purchase order into\n"
335 "one purchase order for every constituent line item?"
336 msgstr ""
337 "Opravdu chcete tuto objednávku rozdělit a vystavit\n"
338 "samostatnou objednávku pro každou položku na faktuře?"
339
340 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_ROLLOVER_AMOUNT
341 msgid ""
342 "<b>$${1}</b> unspent money rolled over to fiscal year ${0} for the selected "
343 "locations"
344 msgstr ""
345 "<b>$${1}</b> neutracených peněz přeneseno do účetního roku ${0} pro vybraná "
346 "umístění"
347
348 #: acq.js:ACTIVATE_VQBR_PROCESSED
349 msgid "Vandelay Records Processed: ${0}"
350 msgstr "Vandelay -  zpracované záznamy: ${0}"
351
352 #: acq.js:INVOICES
353 msgid "Invoices"
354 msgstr "Faktury"
355
356 #: acq.js:PO_ALREADY_ACTIVATED
357 msgid "Activated"
358 msgstr "Aktivováno"
359
360 #: acq.js:INVOICE_NUMBER
361 msgid "Invoice #${0}"
362 msgstr "Faktura #${0}"
363
364 #: acq.js:CANCELED
365 msgid "Canceled"
366 msgstr "Zrušeno"
367
368 #: acq.js:FINALIZE_PO
369 msgid ""
370 "Finalize this blanket PO?\n"
371 "This will disencumber all blanket charges and mark the PO as received"
372 msgstr ""
373 "Ukončit  tuto paušální objednávku ?\n"
374 "Tím dojde k odstranění všech paušálních poplatků a objednávka bude označena "
375 "jako přijatá."
376
377 #: acq.js:NEW_INVOICE
378 msgid "New Invoice"
379 msgstr "Nová faktura"
380
381 #: acq.js:YES
382 msgid "Yes"
383 msgstr "Ano"
384
385 #: acq.js:FUND_XFER_SAME_SOURCE_AND_DEST
386 msgid "Cannot transfer. The source and destination funds are the same."
387 msgstr "Přesun nelze uskutečnit. Zdrojový fond je totožný s cílovým fondem."
388
389 #: acq.js:COPIES_TO_RECEIVE
390 msgid "Number of copies to receive: "
391 msgstr "Počet exemplářů k vyzvednutí: "
392
393 #: acq.js:PO_CHECKING
394 msgid "[One moment...]"
395 msgstr "[Počkejte chvilku...]"
396
397 #: acq.js:PO_COULD_ACTIVATE
398 msgid "Yes."
399 msgstr "Ano."
400
401 #: acq.js:CONFIRM_LI_ALERT
402 msgid ""
403 "An alert has been placed on the lineitem titled,\n"
404 "\"${0}\":\n"
405 "\n"
406 "${1}\n"
407 "${2}\n"
408 "${3}\n"
409 "Choose OK if you wish to acknowledge this alert."
410 msgstr ""
411 "Upozornění k položce na faktuře nazvané\n"
412 "\n"
413 "\"${0}\":\n"
414 "\n"
415 "${1}\n"
416 "${2}\n"
417 "${3}\n"
418 "Vyberte OK, pokud varování berete na vědomí."
419
420 #: acq.js:NO
421 msgid "No"
422 msgstr "Ne"
423
424 #: acq.js:NO_RESULTS
425 msgid "No results."
426 msgstr "Žádné výsledky."
427
428 #: acq.js:NO_LID_TO_CLAIM
429 msgid "You have not selected any line item details to claim."
430 msgstr "Nebyly vybrány žádné detaily položky k reklamaci"
431
432 #: acq.js:RECVD
433 msgid "Recv'd"
434 msgstr "Přijato"
435
436 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_FUNDS
437 msgid "${1} funds propagated for fiscal year ${0} for the selected locations"
438 msgstr ""
439 "${1} fondů bylo převedeno do fiskálního roku  ${0} pro zvolenou knihovnu"
440
441 #: acq.js:NUM_CLAIMS_EXISTING
442 msgid "Claims (${0} existing)"
443 msgstr "Reklamace (${0} existujících)"
444
445 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NEEDED
446 msgid ""
447 "The selected vendor requires prepayment, according to records.\n"
448 "Proceed anyway without required prepayment on this PO?"
449 msgstr ""
450 "Vybraný dodavatel podle záznamů vyžaduje platby předem.\n"
451 "Chcete s touto objednávkou přesto pokračovat bez vyžadované platby?"
452
453 #: acq.js:DFA_TIP
454 msgid "<strong>Applied by</strong>: ${0}<br /><strong>When</strong>: ${1}"
455 msgstr "<strong>Aplikováno</strong>: ${0}<br /><strong>Kdy</strong>: ${1}"
456
457 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY
458 msgid "Fund Propagation &amp; Rollover Summary for Fiscal Year ${0}"
459 msgstr ""
460 "Rozdělení fondů &amp; Přehled převedených prostředků pro účetní rok ${0}"
461
462 #: acq.js:OUT_OF_COPIES
463 msgid "You have applied distribution formulas to every copy."
464 msgstr "Aplikovali jste distribuční vzorce na každý exemplář."
465
466 #: acq.js:NO_LI_TO_UPDATE
467 msgid "You have not selected any line items to update."
468 msgstr "Nebyly vybrány žádné položky k aktualizaci."
469
470 #: acq.js:CREATE_PO_INVALID
471 msgid "A purchase order must have an ordering agency and a provider."
472 msgstr "V objednávce musí být uvedena objednávající knihovna a dodavatel"
473
474 #: acq.js:ACTIVATE_LID_PROCESSED
475 msgid "ACQ Copies Processed: ${0}"
476 msgstr "Zpracované akviziční exempláře: ${0}"
477
478 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_TOO_LARGE
479 msgid "That file is too large for this operation."
480 msgstr "Tento soubor je pro uvedenou operaci příliš velký."
481
482 #: acq.js:CONFIRM_DELETE_MAPPING
483 msgid "Are you sure you want to remove this tag from this fund?"
484 msgstr "Opravdu chcete z uvedeného  fondu odstranit toto označení?"
485
486 #: acq.js:PO_HEADING_ERROR
487 msgid "Unexpected problem building virtual combined PO"
488 msgstr ""
489 "Při tvorbě virtuální kombinované objednávky se vyskytl nečekaný problém."
490
491 #: acq.js:PO_NAME_OPTIONAL
492 msgid "${0} (optional)"
493 msgstr "${0} (volitelné)"
494
495 #: acq.js:DELETE_LI_COPIES_CONFIRM
496 msgid "This will delete the last ${0} copies in the table.  Proceed?"
497 msgstr "Tímto smažete posledních ${0} kopií v tabulce. Chcete pokračovat?"
498
499 #: acq.js:FUND_XFER_CONFIRM
500 msgid "Are you sure you're ready to commit this transfer?"
501 msgstr "Opravdu jste připraveni potvrdit tento přesun?"
502
503 #: acq.js:PO_FUND_WARNING_CONFIRM
504 msgid "Are you sure? Did you see the warning about over-encumbering a fund?"
505 msgstr ""
506 "Jste si jisti? Viděli jste varování týkající se přílišného zatížení fondu?"
507
508 #: acq.js:ACTIVATE_COPIES_PROCESSED
509 msgid "Real Copies Processed: ${0}"
510 msgstr "Zpracované reálné exempláře: ${0}"
511
512 #: acq.js:UR_FILTER_LINEITEM
513 msgid "Enter id for lineitem (or leave blank to unset the filter):"
514 msgstr "Zadejte ID položky (nebo nechte prázdné pro zrušení filtru):"
515
516 #: acq.js:JUST_NOW
517 msgid "Just now"
518 msgstr "Právě nyní"
519
520 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqpl
521 msgid "SL"
522 msgstr "ASez"
523
524 #: acq.js:CANCEL
525 msgid "Cancel"
526 msgstr "Storno"
527
528 #: acq.js:UR_FILTER_USER
529 msgid "Enter barcode for user (or leave blank to unset the filter):"
530 msgstr ""
531 "Zadejte čárový kód uživatele (nebo nechte prázdné pro zrušení filtru):"
532
533 #: acq.js:CHANGE_CLAIM_POLICY
534 msgid "Change claim policy"
535 msgstr "Změni reklamační postupy"
536
537 #: acq.js:PO_ACTIVATED_ON
538 msgid "Activated ${0}"
539 msgstr "Aktivováno ${0}"
540
541 #: acq.js:ADD_LI_TO_PO_BAD_PO_STATE
542 msgid "The selected PO has already been activated"
543 msgstr "Vybraná objednávka již byla aktivována"
544
545 #: acq.js:LI_EXISTING_COPIES
546 msgid ""
547 "There are ${0} existing copies for this bibliographic record at this location"
548 msgstr "V tomto umístění je ${0} exepmlářů pro tento bibliografický záznam."
549
550 #: acq.js:EXPORT_SAVE_DIALOG_TITLE
551 msgid "Save field values to a file"
552 msgstr "Uložit hodnoty polí do souboru"
553
554 #: acq.js:NOT_RECVD
555 msgid "Not recv'd"
556 msgstr "Nepřijato"
557
558 #: acq.js:ITS_YOU
559 msgid "You"
560 msgstr "Vy"
561
562 #: acq.js:UR_CANCEL_CONFIRM
563 msgid "Are you SURE you want to cancel this user request?"
564 msgstr "OPRAVDU chcete zrušit tento požadavek uživatele?"
565
566 #: acq.js:NO_LI_GENERAL
567 msgid "You have not selected any (suitable) line items."
568 msgstr "Nevybrali jste žádné (vhodné) položky"
569
570 #: acq.js:RESET_FORMULAE
571 msgid "Reset Formulas"
572 msgstr "Nastavit vzorce na výchozí hodnotu"
573
574 #: acq.js:UNRECEIVE_LI
575 msgid "Are you sure you want to mark this lineitem as UN-received?"
576 msgstr "Opravud chcete tuto položku označit jako NEdodanou?"
577
578 #: acq.js:DUPE_PO_NAME_MSG
579 msgid "This name is already in use by another PO"
580 msgstr "Toto jméno je již použito pro jinou objednávku"
581
582 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_jub
583 msgid "LI"
584 msgstr "P"
585
586 #: acq.js:COULD_NOT_CREATE_MAPPING
587 msgid "Error tagging fund."
588 msgstr "Chyba při označování fondu."
589
590 #: acq.js:UNRECEIVE_LID
591 msgid "Are you sure you want to mark this copy as UN-received?"
592 msgstr "Opravdu chcete tento exemplář označit jako NEdodaný?"
593
594 #: acq.js:COULD_NOT_DELETE_MAPPING
595 msgid "Error removing tag from fund."
596 msgstr "Chyba při odstraňování označení z fondu."
597
598 #: acq.js:CANCEL_REASON
599 msgid "Cancel reason"
600 msgstr "Důvod zrušení"
601
602 #: acq.js:NO_PO_RESULTS
603 msgid "No results"
604 msgstr "Žádné výsledky"
605
606 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqinv
607 msgid "I"
608 msgstr "Fa"
609
610 #: acq.js:FUND_NOT_YET_LOADED
611 msgid "Fund not yet loaded. Try coming back to this display later."
612 msgstr "Fond nebyl ještě načten. Zkuste se na tuto obrazovku vrátit později."
613
614 #: acq.js:LI_BATCH_UPDATE
615 msgid "Line item batch update"
616 msgstr "Dávková aktualizace položek"
617
618 #: acq.js:LIBRARY_INITIATED
619 msgid "Library Initiated"
620 msgstr "Iniciováno knihovnou"
621
622 #: acq.js:EXPORT_SHORT_LIST
623 msgid ""
624 "Not all of the selected items had the attribute '${0}'.\n"
625 "Choose OK to save those values that could be found."
626 msgstr ""
627 "Všechny vybrané položky nemají vlastnost '${0}'.\n"
628 "Pro uložení hodnot, které byly nalazeny, zvolte OK."
629
630 #: acq.js:INVOICE_COPY_COUNT_INFO
631 msgid "Copies received on this invoice: ${0} out of ${1}."
632 msgstr "Exempláře přijaté z této faktury: ${0} z ${1}."
633
634 #: acq.js:EXPORT_EMPTY_LIST
635 msgid "No values for attribute '${0}' found."
636 msgstr "Nebyly nalezeny žádné hodnoty pro vlastnost '${0}'."
637
638 #: acq.js:APPLY
639 msgid "Apply"
640 msgstr "Použít"
641
642 #~ msgid "You have not selected any lineitem details to claim."
643 #~ msgstr "Pro reklamaci jste nevybrali jste žádnou položku na faktuře."
644
645 #~ msgid ""
646 #~ "<b>${1}</b> funds propagated for fiscal year ${0} for the selected locations"
647 #~ msgstr "<b>${1}</b> fondů rozděleno pro účetní rok ${0} pro vybraná umístění"
648
649 #~ msgid ""
650 #~ "<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}'>${0}</a>, by ${1} "
651 #~ "(${2})</div>\n"
652 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
653 #~ "${3} Ordered, ${4} Received, ${7} Invoiced, ${8} Claimed, ${9} "
654 #~ "Cancelled</div>\n"
655 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Estimated $${6}, Encumbered $${16}, "
656 #~ "Paid $${17}</div>\n"
657 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
658 #~ "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
659 #~ "href='${11}/acq/po/view/${12}'>&#x2318; ${13} ${18}</a>\n"
660 #~ "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
661 #~ "href='${11}/acq/picklist/view/${14}'>&#x2756; ${15}</a></div>"
662 #~ msgstr ""
663 #~ "<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}'>${0}</a>, by ${1} "
664 #~ "(${2})</div>\n"
665 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
666 #~ "${3} Objednáno, ${4} Obdrženo, ${7} Fakturováno, ${8} Reklamováno, ${9} "
667 #~ "Zrušeno</div>\n"
668 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Odhadováno ${6} Kč, Dluh ${16} Kč, "
669 #~ "Zaplaceno ${17} Kč</div>\n"
670 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
671 #~ "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
672 #~ "href='${11}/acq/po/view/${12}'>&#x2318; ${13} ${18}</a>\n"
673 #~ "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
674 #~ "href='${11}/acq/picklist/view/${14}'>&#x2756; ${15}</a></div>"
675
676 #~ msgid "You have not selected any lineitems to claim."
677 #~ msgstr "Nevybrali jste žádné položky pro reklamaci."
678
679 #~ msgid "Could not record all of your applications of distribution forumulas."
680 #~ msgstr "Nebylo možné zaznamenat všechny vaše aplikace distribučních vzorců."