ca58774fa73b0c2b9887d6489d096527d2e232bd
[Evergreen.git] / build / i18n / po / acq.js / cs-CZ.po
1 # Czech translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-09-11 02:13-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2014-09-24 12:33+0000\n"
12 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-25 05:47+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
19
20 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqlid
21 msgid "LID"
22 msgstr "PD"
23
24 #: acq.js:ADD_LI_TO_PO_BAD_LI_STATE
25 msgid ""
26 "The selected lineitem is not in a state that can be added to a purchase order"
27 msgstr ""
28 "Vybraná položka není v takovém stavu, aby mohla být přidána na objednávku"
29
30 #: acq.js:NO_LI_TO_CLAIM
31 msgid "You have not selected any line items to claim."
32 msgstr "Nebyly vybrány žádné položky k reklamaci."
33
34 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_WARNING
35 msgid ""
36 "One or more of the selected funds has a balance below its warning level.\n"
37 "Continue?"
38 msgstr ""
39 "Zůstatek jednoho nebo nebo více vybraných fondů se klesl pod limit pro "
40 "varování.\n"
41 "Pokračovat?"
42
43 #: acq.js:ONE_LI_ATTR_SEARCH_AT_A_TIME
44 msgid ""
45 "You cannot both type in an attribute value search and search for an uploaded "
46 "file of terms at the same time."
47 msgstr ""
48 "Nemůžete naráz zadávat hledání hodnoty atributu a zároveň hledat nahraný "
49 "soubor termínů."
50
51 #: acq.js:PREPAYMENT_REQUIRED_REMINDER
52 msgid ""
53 "This PO requires prepayment.  Are you certain you're ready to activate it?"
54 msgstr ""
55 "Tato objednávka vyžaduje platbu předem. Opravdu ji chcete  aktivovat?"
56
57 #: acq.js:DFA_NOT_ALL
58 msgid "Could not record all of your applications of distribution formulas."
59 msgstr "Nepodařilo se nahrát všechna použití distribučních formulí."
60
61 #: acq.js:INVOICE_EXTRA_COPIES
62 msgid ""
63 "You are attempting to invoice <b>${0}</b> more copies than originally "
64 "ordered.  <br/><br/>To add these items to the original order, select a fund "
65 "and choose 'Add New Items' below.  <br/>After saving the invoice, you may "
66 "finish editing and importing the new copies from the lineitem details page."
67 msgstr ""
68 "Pokoušíte se fakturovat <b>${0}</b> více exemplářů, než bylo původně "
69 "objednáno.  <br/><br/>Chcete-li přidat tyto exempláře na původní objednávku, "
70 "vyberte fond a následně 'Přidat nové exempláře' níže.  <br/>Po uložení "
71 "faktury můžete ukončit editaci a import nových exemplářů ze stránky s "
72 "detaily o položkách na faktuře."
73
74 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqlia
75 msgid "LIA"
76 msgstr "PAtr"
77
78 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_CHOOSE_FILE
79 msgid "Select file with search terms"
80 msgstr "Vyberte soubor s termíny k vyhledání"
81
82 #: acq.js:ALERT_UNSELECTED
83 msgid "You must choose an alert code."
84 msgstr "Musíte vybrat kód upozorněnía."
85
86 #: acq.js:LINEITEM_SUMMARY
87 msgid ""
88 "<div class='acq-lineitem-summary'><a "
89 "href='${19}?focus_li=${10}&source=${22}'>${0}</a>, by ${1} (${2})</div>\n"
90 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
91 "${3} Ordered, ${4} Received, ${7} Invoiced, ${8} Claimed, ${9} Cancelled, "
92 "${23} Delayed</div>\n"
93 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Estimated $${6}, Encumbered $${16}, "
94 "Paid $${17}</div>\n"
95 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
96 "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
97 "href='${11}/acq/po/view/${12}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2318; ${13} "
98 "${18}</a>\n"
99 "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
100 "href='${11}/acq/picklist/view/${14}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2756; "
101 "${15}</a></div>"
102 msgstr ""
103 "<div class='acq-lineitem-summary'><a "
104 "href='${19}?focus_li=${10}&source=${22}'>${0}</a>, po ${1} (${2})</div>\n"
105 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
106 "${3} Objednáno, ${4} Přijato, ${7} Fakturováno, ${8} Reklamováno, ${9} "
107 "Zrušeno, ${23} Zdrženo</div>\n"
108 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Odhadováno $${6}, Zatíženo $${16}, "
109 "Placeno $${17}</div>\n"
110 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
111 "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}' "
112 "href='${11}/acq/po/view/${12}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2318; ${13} "
113 "${18}</a>\n"
114 "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
115 "href='${11}/acq/picklist/view/${14}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2756; "
116 "${15}</a></div>"
117
118 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_PRORATE
119 msgid ""
120 "Prorate charges?\n"
121 "\n"
122 "Any subsequent changes to the invoice that would affect prorated amounts "
123 "should be resolved manually."
124 msgstr ""
125 "Rozpočítat poplatky?\n"
126 "\n"
127 "Jakékoliv další změny na faktuře, které by mohly ovlivnit  výši "
128 "rozpočítáných částek,  by měly být vyřešeny manuálně."
129
130 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY
131 msgid "Fund Propagation &amp; Rollover Summary for Fiscal Year ${0}"
132 msgstr ""
133 "Rozdělení fondů &amp; Přehled převedených prostředků pro účetní rok ${0}"
134
135 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_STOP
136 msgid ""
137 "One or more of the selected funds has a balance below its stop level.\n"
138 "You may not be able to activate purchase orders incorporating these copies.\n"
139 "Continue?"
140 msgstr ""
141 "Zůstatek jednoho nebo více vybraných fondů klesl pod limit povoleného "
142 "čerpání.\n"
143 "Nemusí se vám podařit aktivovat objednávky zahrnující tyto exempláře.\n"
144 "Pokračovat?"
145
146 #: acq.js:INVOICE_ITEM_DETAILS
147 msgid ""
148 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Estimated Price: $${3}. <br/> Lineitem ID: "
149 "${4} <br/> PO: ${5} <br/> Order Date: ${6}"
150 msgstr ""
151 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Odhadovaná cena: ${3} Kč. <br/> ID položky "
152 "na faktuře: ${4} <br/> Objednávka: ${5} <br/> Datum objednání: ${6}"
153
154 #: acq.js:XUL_RECORD_DETAIL_PAGE
155 msgid "Record Details"
156 msgstr "Detaily záznamu"
157
158 #: acq.js:INVOICE_IDENT_COLLIDE
159 msgid ""
160 "There is already an invoice in the system with the given combination of "
161 "'Vendor Invoice ID' and 'Provider,' which is not allowed."
162 msgstr ""
163 "Faktura obsahující  použitou kombinaci  názvu \"dodavatele\" a \"ID  faktury "
164 "dodavatele\"  již v systému existuje. Není povoleno použít stejnou kombinaci "
165 "opakovaně."
166
167 #: acq.js:CONFIRM_DELETE_MAPPING
168 msgid "Are you sure you want to remove this tag from this fund?"
169 msgstr "Opravdu chcete z uvedeného  fondu odstranit toto označení?"
170
171 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NOT_NEEDED
172 msgid ""
173 "The selected vendor does not necessarily require prepayment, according\n"
174 "to records. Require prepayment on this PO anyway?"
175 msgstr ""
176 "Podle záznamů nepožaduje vybraný dodavatel platby předem. \n"
177 "Chcete přesto pro tuto objednávku požadovat platbu předem?"
178
179 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ITEM_DELETE
180 msgid "Remove this $${0} '${1}' charge from the invoice?"
181 msgstr "Odstranit tento $${0} '${1}' poplatek z faktury?"
182
183 #: acq.js:PO_WARNING_NO_BLOCK_ACTIVATION
184 msgid "Yes; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its warning level."
185 msgstr "Ano; fond ${0} (${1}) bude zatížen nad rámec limitu pro varování."
186
187 #: acq.js:FUND_XFER_SAME_SOURCE_AND_DEST
188 msgid "Cannot transfer. The source and destination funds are the same."
189 msgstr "Přesun nelze uskutečnit. Zdrojový fond je totožný s cílovým fondem."
190
191 #: acq.js:ROLLBACK_LI_RECEIVE_CONFIRM
192 msgid ""
193 "This will rollback receipt of selected line items from this purchase order.\n"
194 "\n"
195 "Continue?"
196 msgstr ""
197 "Tato akce sníží cenu na dokladu o vybrané položky z této objednávky.\n"
198 "\n"
199 "Pokračovat?"
200
201 #: acq.js:LOAD_TERMS_FIRST
202 msgid ""
203 "You can't retrieve records until you've loaded a CSV file\n"
204 "with bibliographic IDs in the first column."
205 msgstr ""
206 "Před načtením souboru CSV s ID záznamů v prvním sloupci\n"
207 "nelze zobrazit záznamy."
208
209 #: acq.js:LI_FORMAT_ERROR
210 msgid "Unexpected error retrieving formatted lineitem information."
211 msgstr ""
212 "Při načítání formátované informace o položce na faktuře se objevila nečekaná "
213 "chyba."
214
215 #: acq.js:PO_STOP_BLOCKS_ACTIVATION
216 msgid "No; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its stop level."
217 msgstr "Ne; fond ${0} (${1}) bude zatížen nad rámec zadané úrovně."
218
219 #: acq.js:NO_FIND_INVOICE
220 msgid ""
221 "Could not find that invoice.\n"
222 "Note that the Invoice # field is case-sensitive."
223 msgstr ""
224 "Tuto fakturu nebylo možné nalézt.\n"
225 "Poznámka: V poli s číslem faktury záleží na velikosti písmen."
226
227 #: acq.js:ROLLBACK_PO_RECEIVE_CONFIRM
228 msgid ""
229 "This will rollback receipt of all copies for this purchase order.\n"
230 "\n"
231 "Continue?"
232 msgstr ""
233 "Bude zrušen doklad pro všechny exempláře v této objednávce.\n"
234 "\n"
235 "Pokračovat?"
236
237 #: acq.js:PO_CANCEL_CONFIRM
238 msgid "Are you SURE you want to cancel this purchase order?"
239 msgstr "OPRAVDU chcete zrušit tuto objednávku?"
240
241 #: acq.js:PRINT
242 msgid "Print"
243 msgstr "Vytisknout"
244
245 #: acq.js:INVOICE_ITEM_PO_DETAILS
246 msgid ""
247 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>PO #${3} ${4}</a><br/>Total "
248 "Estimated Cost: $${5}"
249 msgstr ""
250 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>Objednávka #${3} "
251 "${4}</a><br/>Odhad celkových nákladů: ${5} Kč"
252
253 #: acq.js:LI_CANCEL_CONFIRM
254 msgid "Are you SURE you want to cancel this line item?"
255 msgstr "OPRAVDU chcete zrušit tuto položku?"
256
257 #: acq.js:SELECT_AN_LI_ATTRIBUTE
258 msgid "You must select an LI attribute."
259 msgstr "Musíte si vybrat vlastnost položky."
260
261 #: acq.js:EXPLAIN_DFA_MGMT
262 msgid "Remove record of this distribution formula usage?"
263 msgstr "Odstranit záznam o využití tohoto distribučního vzorce?"
264
265 #: acq.js:UNNAMED
266 msgid "Unnamed"
267 msgstr "Bez názvu"
268
269 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqpo
270 msgid "PO"
271 msgstr "Obj"
272
273 #: acq.js:DEL_LI_FROM_PO
274 msgid ""
275 "That item has already been ordered!  Deleting it now will not revoke or "
276 "modify any order that has been placed with a vendor.  Deleting the item may "
277 "put the system's idea of your purchase order in a state that is inconsistent "
278 "with reality.  Are you sure you mean to do this?"
279 msgstr ""
280 "Tato položka již byla objednána. Pokud položku nyní smažete nebude zrušena "
281 "ani modifikována objednávka u dodavatele. Tím že smažete položku, objednávka "
282 "v systému nebude odpovídat realitě. Opravdu si přejete pokračovat v této "
283 "akci ?"
284
285 #: acq.js:CREATE_PO_ASSETS_CONFIRM
286 msgid ""
287 "This will create bibliographic, call number, and copy records for this "
288 "purchase order in the ILS.\n"
289 "\n"
290 "Continue?"
291 msgstr ""
292 "V systému bude vytvořen bibliografický záznam, signatury a záznamy exemplářů "
293 "pro tuto objednávku.\n"
294 "\n"
295 "Pokračovat?"
296
297 #: acq.js:LID_CANCEL_CONFIRM
298 msgid "Are you SURE you want to cancel this copy?"
299 msgstr "Opravdu chcete zrušit tento exemplář?"
300
301 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ENTRY_DETACH
302 msgid "Remove $${0} charge for item '${1}, ${2} [${3}] from the invoice?"
303 msgstr "Odstranit $${0} náklady na položku '${1}, ${2} [${3}] z faktury?"
304
305 #: acq.js:SELECT_SEARCH_FIELD
306 msgid "Select Search Field"
307 msgstr "Vyberte vyhledávací pole"
308
309 #: acq.js:VENDOR_PUBLIC
310 msgid "VENDOR PUBLIC"
311 msgstr "Veřejný dodavatel"
312
313 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NEEDED
314 msgid ""
315 "The selected vendor requires prepayment, according to records.\n"
316 "Proceed anyway without required prepayment on this PO?"
317 msgstr ""
318 "Vybraný dodavatel podle záznamů vyžaduje platby předem.\n"
319 "Chcete s touto objednávkou přesto pokračovat bez vyžadované platby?"
320
321 #: acq.js:INVOICES
322 msgid "Invoices"
323 msgstr "Faktury"
324
325 #: acq.js:PO_ALREADY_ACTIVATED
326 msgid "Activated"
327 msgstr "Aktivováno"
328
329 #: acq.js:INVOICE_NUMBER
330 msgid "Invoice #${0}"
331 msgstr "Faktura #${0}"
332
333 #: acq.js:CANCELED
334 msgid "Canceled"
335 msgstr "Zrušeno"
336
337 #: acq.js:COULD_NOT_DELETE_MAPPING
338 msgid "Error removing tag from fund."
339 msgstr "Chyba při odstraňování označení z fondu."
340
341 #: acq.js:NEW_INVOICE
342 msgid "New Invoice"
343 msgstr "Nová faktura"
344
345 #: acq.js:YES
346 msgid "Yes"
347 msgstr "Ano"
348
349 #: acq.js:COPIES_TO_RECEIVE
350 msgid "Number of copies to receive: "
351 msgstr "Počet exemplářů k vyzvednutní: "
352
353 #: acq.js:PO_CHECKING
354 msgid "[One moment...]"
355 msgstr "[Počkejte chvilku...]"
356
357 #: acq.js:PO_COULD_ACTIVATE
358 msgid "Yes."
359 msgstr "Ano."
360
361 #: acq.js:CONFIRM_LI_ALERT
362 msgid ""
363 "An alert has been placed on the lineitem titled,\n"
364 "\"${0}\":\n"
365 "\n"
366 "${1}\n"
367 "${2}\n"
368 "${3}\n"
369 "Choose OK if you wish to acknowledge this alert."
370 msgstr ""
371 "Upozornění k položce na faktuře nazvané\n"
372 "\n"
373 "\"${0}\":\n"
374 "\n"
375 "${1}\n"
376 "${2}\n"
377 "${3}\n"
378 "Vyberte OK, pokud varování berete na vědomí."
379
380 #: acq.js:NO
381 msgid "No"
382 msgstr "Ne"
383
384 #: acq.js:NO_RESULTS
385 msgid "No results."
386 msgstr "Žádné výsledky."
387
388 #: acq.js:NO_LID_TO_CLAIM
389 msgid "You have not selected any line item details to claim."
390 msgstr "Nebyly vybrány žádné detaily položky k reklamaci"
391
392 #: acq.js:RECVD
393 msgid "Recv'd"
394 msgstr "Přijato"
395
396 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_FUNDS
397 msgid "${1} funds propagated for fiscal year ${0} for the selected locations"
398 msgstr ""
399 "${1} fondů bylo převedeno do fiskálního roku  ${0} pro zvolenou knihovnu"
400
401 #: acq.js:NUM_CLAIMS_EXISTING
402 msgid "Claims (${0} existing)"
403 msgstr "Reklamace (${0} existujících)"
404
405 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_ROLLOVER_AMOUNT
406 msgid ""
407 "<b>$${1}</b> unspent money rolled over to fiscal year ${0} for the selected "
408 "locations"
409 msgstr ""
410 "<b>$${1}</b> neutracených peněz přeneseno do účetního roku ${0} pro vybraná "
411 "umístění"
412
413 #: acq.js:DFA_TIP
414 msgid "<strong>Applied by</strong>: ${0}<br /><strong>When</strong>: ${1}"
415 msgstr "<strong>Aplikováno</strong>: ${0}<br /><strong>Kdy</strong>: ${1}"
416
417 #: acq.js:OUT_OF_COPIES
418 msgid "You have applied distribution formulas to every copy."
419 msgstr "Aplikovali jste distribuční vzorce na každý exemplář."
420
421 #: acq.js:NO_LI_TO_UPDATE
422 msgid "You have not selected any line items to update."
423 msgstr "Nebyly vybrány žádné položky k aktualizaci."
424
425 #: acq.js:CREATE_PO_INVALID
426 msgid "A purchase order must have an ordering agency and a provider."
427 msgstr "V objednávce musí být uvedena objednávající knihovna a dodavatel"
428
429 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_TOO_LARGE
430 msgid "That file is too large for this operation."
431 msgstr "Tento soubor je pro uvedenou operaci příliš velký."
432
433 #: acq.js:PO_HEADING_ERROR
434 msgid "Unexpected problem building virtual combined PO"
435 msgstr ""
436 "Při tvorbě virtuální kombinované objednávky se vyskytl nečekaný problém."
437
438 #: acq.js:DELETE_LI_COPIES_CONFIRM
439 msgid "This will delete the last ${0} copies in the table.  Proceed?"
440 msgstr "Tímto smažete posledních ${0} kopií v tabulce. Chcete pokračovat?"
441
442 #: acq.js:FUND_XFER_CONFIRM
443 msgid "Are you sure you're ready to commit this transfer?"
444 msgstr "Opravdu jste připraveni potvrdit tento přesun?"
445
446 #: acq.js:PO_FUND_WARNING_CONFIRM
447 msgid "Are you sure? Did you see the warning about over-encumbering a fund?"
448 msgstr ""
449 "Jste si jisti? Viděli jste varování týkající se přílišného zatížení fondu?"
450
451 #: acq.js:UR_FILTER_USER
452 msgid "Enter barcode for user (or leave blank to unset the filter):"
453 msgstr ""
454 "Zadejte čárový kód uživatele (nebo nechte prázdné pro zrušení filtru):"
455
456 #: acq.js:UR_FILTER_LINEITEM
457 msgid "Enter id for lineitem (or leave blank to unset the filter):"
458 msgstr "Zadejte ID položky (nebo nechte prázdné pro zrušení filtru):"
459
460 #: acq.js:JUST_NOW
461 msgid "Just now"
462 msgstr "Právě nyní"
463
464 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqpl
465 msgid "SL"
466 msgstr "ASez"
467
468 #: acq.js:CANCEL
469 msgid "Cancel"
470 msgstr "Storno"
471
472 #: acq.js:CONFIRM_SPLIT_PO
473 msgid ""
474 "Are you sure you want to split this purchase order into\n"
475 "one purchase order for every constituent line item?"
476 msgstr ""
477 "Opravdu chcete tuto objednávku rozdělit a vystavit\n"
478 "samostatnou objednávku pro každou položku na faktuře?"
479
480 #: acq.js:CHANGE_CLAIM_POLICY
481 msgid "Change claim policy"
482 msgstr "Změni reklamační postupy"
483
484 #: acq.js:PO_ACTIVATED_ON
485 msgid "Activated ${0}"
486 msgstr "Aktivováno ${0}"
487
488 #: acq.js:ADD_LI_TO_PO_BAD_PO_STATE
489 msgid "The selected PO has already been activated"
490 msgstr "Vybraná objednávka již byla aktivována"
491
492 #: acq.js:EXPORT_SAVE_DIALOG_TITLE
493 msgid "Save field values to a file"
494 msgstr "Uložit hodnoty polí do souboru"
495
496 #: acq.js:NOT_RECVD
497 msgid "Not recv'd"
498 msgstr "Nepřijato"
499
500 #: acq.js:ITS_YOU
501 msgid "You"
502 msgstr "Vy"
503
504 #: acq.js:UR_CANCEL_CONFIRM
505 msgid "Are you SURE you want to cancel this user request?"
506 msgstr "OPRAVDU chcete zrušit tento požadavek uživatele?"
507
508 #: acq.js:NO_LI_GENERAL
509 msgid "You have not selected any (suitable) line items."
510 msgstr "Nevybrali jste žádné (vhodné) položky"
511
512 #: acq.js:RESET_FORMULAE
513 msgid "Reset Formulas"
514 msgstr "Nastavit vzorce na výchozí hodnotu"
515
516 #: acq.js:UNRECEIVE_LI
517 msgid "Are you sure you want to mark this lineitem as UN-received?"
518 msgstr "Opravud chcete tuto položku označit jako NEdodanou?"
519
520 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_jub
521 msgid "LI"
522 msgstr "P"
523
524 #: acq.js:COULD_NOT_CREATE_MAPPING
525 msgid "Error tagging fund."
526 msgstr "Chyba při označování fondu."
527
528 #: acq.js:UNRECEIVE_LID
529 msgid "Are you sure you want to mark this copy as UN-received?"
530 msgstr "Opravdu chcete tento exemplář označit jako NEdodaný?"
531
532 #: acq.js:CANCEL_REASON
533 msgid "Cancel reason"
534 msgstr "Důvod zrušení"
535
536 #: acq.js:NO_PO_RESULTS
537 msgid "No results"
538 msgstr "Žádné výsledky"
539
540 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqinv
541 msgid "I"
542 msgstr "Fa"
543
544 #: acq.js:FUND_NOT_YET_LOADED
545 msgid "Fund not yet loaded. Try coming back to this display later."
546 msgstr "Fond nebyl ještě načten. Zkuste se na tuto obrazovku vrátit později."
547
548 #: acq.js:LI_BATCH_UPDATE
549 msgid "Line item batch update"
550 msgstr "Dávková aktualizace položek"
551
552 #: acq.js:LIBRARY_INITIATED
553 msgid "Library Initiated"
554 msgstr "Iniciováno knihovnou"
555
556 #: acq.js:EXPORT_SHORT_LIST
557 msgid ""
558 "Not all of the selected items had the attribute '${0}'.\n"
559 "Choose OK to save those values that could be found."
560 msgstr ""
561 "Všechny vybrané položky nemají vlastnost '${0}'.\n"
562 "Pro uložení hodnot, které byly nalazeny, zvolte OK."
563
564 #: acq.js:INVOICE_COPY_COUNT_INFO
565 msgid "Copies received on this invoice: ${0} out of ${1}."
566 msgstr "Exempláře přijaté z této faktury: ${0} z ${1}."
567
568 #: acq.js:EXPORT_EMPTY_LIST
569 msgid "No values for attribute '${0}' found."
570 msgstr "Nebyly nalezeny žádné hodnoty pro vlastnost '${0}'."
571
572 #: acq.js:APPLY
573 msgid "Apply"
574 msgstr "Použít"
575
576 #~ msgid "You have not selected any lineitem details to claim."
577 #~ msgstr "Pro reklamaci jste nevybrali jste žádnou položku na faktuře."
578
579 #~ msgid ""
580 #~ "<b>${1}</b> funds propagated for fiscal year ${0} for the selected locations"
581 #~ msgstr "<b>${1}</b> fondů rozděleno pro účetní rok ${0} pro vybraná umístění"
582
583 #~ msgid ""
584 #~ "<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}'>${0}</a>, by ${1} "
585 #~ "(${2})</div>\n"
586 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
587 #~ "${3} Ordered, ${4} Received, ${7} Invoiced, ${8} Claimed, ${9} "
588 #~ "Cancelled</div>\n"
589 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Estimated $${6}, Encumbered $${16}, "
590 #~ "Paid $${17}</div>\n"
591 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
592 #~ "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
593 #~ "href='${11}/acq/po/view/${12}'>&#x2318; ${13} ${18}</a>\n"
594 #~ "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
595 #~ "href='${11}/acq/picklist/view/${14}'>&#x2756; ${15}</a></div>"
596 #~ msgstr ""
597 #~ "<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}'>${0}</a>, by ${1} "
598 #~ "(${2})</div>\n"
599 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
600 #~ "${3} Objednáno, ${4} Obdrženo, ${7} Fakturováno, ${8} Reklamováno, ${9} "
601 #~ "Zrušeno</div>\n"
602 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Odhadováno ${6} Kč, Dluh ${16} Kč, "
603 #~ "Zaplaceno ${17} Kč</div>\n"
604 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
605 #~ "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
606 #~ "href='${11}/acq/po/view/${12}'>&#x2318; ${13} ${18}</a>\n"
607 #~ "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
608 #~ "href='${11}/acq/picklist/view/${14}'>&#x2756; ${15}</a></div>"
609
610 #~ msgid "You have not selected any lineitems to claim."
611 #~ msgstr "Nevybrali jste žádné položky pro reklamaci."
612
613 #~ msgid "Could not record all of your applications of distribution forumulas."
614 #~ msgstr "Nebylo možné zaznamenat všechny vaše aplikace distribučních vzorců."