1ec63f037c7f17f823fb48f979d0cd224aee3258
[Evergreen.git] / build / i18n / po / acq.js / cs-CZ.po
1 # Czech translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-09-11 02:13-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2014-03-09 17:57+0000\n"
12 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-12 06:25+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
19
20 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqlid
21 msgid "LID"
22 msgstr "PD"
23
24 #: acq.js:ADD_LI_TO_PO_BAD_LI_STATE
25 msgid ""
26 "The selected lineitem is not in a state that can be added to a purchase order"
27 msgstr ""
28 "Vybraná položka není v takovém stavu, aby mohla být přidána na objednávku"
29
30 #: acq.js:NO_LI_TO_CLAIM
31 msgid "You have not selected any line items to claim."
32 msgstr "Nebyly vybrány žádné položky k reklamaci."
33
34 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_WARNING
35 msgid ""
36 "One or more of the selected funds has a balance below its warning level.\n"
37 "Continue?"
38 msgstr ""
39 "Zůstatek jednoho nebo nebo více vybraných fondů se klesl pod limit pro "
40 "varování.\n"
41 "Pokračovat?"
42
43 #: acq.js:ONE_LI_ATTR_SEARCH_AT_A_TIME
44 msgid ""
45 "You cannot both type in an attribute value search and search for an uploaded "
46 "file of terms at the same time."
47 msgstr ""
48 "Nemůžete naráz zadávat hledání hodnoty atributu a zároveň hledat nahraný "
49 "soubor termínů."
50
51 #: acq.js:PREPAYMENT_REQUIRED_REMINDER
52 msgid ""
53 "This PO requires prepayment.  Are you certain you're ready to activate it?"
54 msgstr ""
55 "Tato objednávka vyžaduje platbu předem. Opravdu ji chcete  aktivovat?"
56
57 #: acq.js:DFA_NOT_ALL
58 msgid "Could not record all of your applications of distribution formulas."
59 msgstr "Nepodařilo se nahrát všechna použití distribučních formulí."
60
61 #: acq.js:INVOICE_EXTRA_COPIES
62 msgid ""
63 "You are attempting to invoice <b>${0}</b> more copies than originally "
64 "ordered.  <br/><br/>To add these items to the original order, select a fund "
65 "and choose 'Add New Items' below.  <br/>After saving the invoice, you may "
66 "finish editing and importing the new copies from the lineitem details page."
67 msgstr ""
68 "Pokoušíte se fakturovat <b>${0}</b> více exemplářů, než bylo původně "
69 "objednáno.  <br/><br/>Chcete-li přidat tyto exempláře na původní objednávku, "
70 "vyberte fond a následně 'Přidat nové exempláře' níže.  <br/>Po uložení "
71 "faktury můžete ukončit editaci a import nových exemplářů ze stránky s "
72 "detaily o položkách na faktuře."
73
74 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqlia
75 msgid "LIA"
76 msgstr "PAtr"
77
78 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_CHOOSE_FILE
79 msgid "Select file with search terms"
80 msgstr "Vyberte soubor s termíny k vyhledání"
81
82 #: acq.js:ALERT_UNSELECTED
83 msgid "You must choose an alert code."
84 msgstr "Musíte vybrat kód upozorněnía."
85
86 #: acq.js:LINEITEM_SUMMARY
87 msgid ""
88 "<div class='acq-lineitem-summary'><a "
89 "href='${19}?focus_li=${10}&source=${22}'>${0}</a>, by ${1} (${2})</div>\n"
90 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
91 "${3} Ordered, ${4} Received, ${7} Invoiced, ${8} Claimed, ${9} Cancelled, "
92 "${23} Delayed</div>\n"
93 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Estimated $${6}, Encumbered $${16}, "
94 "Paid $${17}</div>\n"
95 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
96 "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
97 "href='${11}/acq/po/view/${12}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2318; ${13} "
98 "${18}</a>\n"
99 "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
100 "href='${11}/acq/picklist/view/${14}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2756; "
101 "${15}</a></div>"
102 msgstr ""
103
104 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_PRORATE
105 msgid ""
106 "Prorate charges?\n"
107 "\n"
108 "Any subsequent changes to the invoice that would affect prorated amounts "
109 "should be resolved manually."
110 msgstr ""
111 "Rozpočítat poplatky?\n"
112 "\n"
113 "Jakékoliv další změny na faktuře, které by mohly ovlivnit  výši "
114 "rozpočítáných částek,  by měly být vyřešeny manuálně."
115
116 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY
117 msgid "Fund Propagation &amp; Rollover Summary for Fiscal Year ${0}"
118 msgstr ""
119 "Rozdělení fondů &amp; Přehled převedených prostředků pro účetní rok ${0}"
120
121 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_STOP
122 msgid ""
123 "One or more of the selected funds has a balance below its stop level.\n"
124 "You may not be able to activate purchase orders incorporating these copies.\n"
125 "Continue?"
126 msgstr ""
127 "Zůstatek jednoho nebo více vybraných fondů klesl pod limit povoleného "
128 "čerpání.\n"
129 "Nemusí se vám podařit aktivovat objednávky zahrnující tyto exempláře.\n"
130 "Pokračovat?"
131
132 #: acq.js:INVOICE_ITEM_DETAILS
133 msgid ""
134 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Estimated Price: $${3}. <br/> Lineitem ID: "
135 "${4} <br/> PO: ${5} <br/> Order Date: ${6}"
136 msgstr ""
137 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Odhadovaná cena: ${3} Kč. <br/> ID položky "
138 "na faktuře: ${4} <br/> Objednávka: ${5} <br/> Datum objednání: ${6}"
139
140 #: acq.js:XUL_RECORD_DETAIL_PAGE
141 msgid "Record Details"
142 msgstr "Detaily záznamu"
143
144 #: acq.js:INVOICE_IDENT_COLLIDE
145 msgid ""
146 "There is already an invoice in the system with the given combination of "
147 "'Vendor Invoice ID' and 'Provider,' which is not allowed."
148 msgstr ""
149 "Faktura obsahující  použitou kombinaci  názvu \"dodavatele\" a \"ID  faktury "
150 "dodavatele\"  již v systému existuje. Není povoleno použít stejnou kombinaci "
151 "opakovaně."
152
153 #: acq.js:CONFIRM_DELETE_MAPPING
154 msgid "Are you sure you want to remove this tag from this fund?"
155 msgstr "Opravdu chcete z uvedeného  fondu odstranit toto označení?"
156
157 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NOT_NEEDED
158 msgid ""
159 "The selected vendor does not necessarily require prepayment, according\n"
160 "to records. Require prepayment on this PO anyway?"
161 msgstr ""
162 "Podle záznamů nepožaduje vybraný dodavatel platby předem. \n"
163 "Chcete přesto pro tuto objednávku požadovat platbu předem?"
164
165 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ITEM_DELETE
166 msgid "Remove this $${0} '${1}' charge from the invoice?"
167 msgstr "Odstranit tento $${0} '${1}' poplatek z faktury?"
168
169 #: acq.js:PO_WARNING_NO_BLOCK_ACTIVATION
170 msgid "Yes; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its warning level."
171 msgstr "Ano; fond ${0} (${1}) bude zatížen nad rámec limitu pro varování."
172
173 #: acq.js:FUND_XFER_SAME_SOURCE_AND_DEST
174 msgid "Cannot transfer. The source and destination funds are the same."
175 msgstr "Přesun nelze uskutečnit. Zdrojový fond je totožný s cílovým fondem."
176
177 #: acq.js:ROLLBACK_LI_RECEIVE_CONFIRM
178 msgid ""
179 "This will rollback receipt of selected line items from this purchase order.\n"
180 "\n"
181 "Continue?"
182 msgstr ""
183 "Tato akce sníží cenu na dokladu o vybrané položky z této objednávky.\n"
184 "\n"
185 "Pokračovat?"
186
187 #: acq.js:LOAD_TERMS_FIRST
188 msgid ""
189 "You can't retrieve records until you've loaded a CSV file\n"
190 "with bibliographic IDs in the first column."
191 msgstr ""
192 "Před načtením souboru CSV s ID záznamů v prvním sloupci\n"
193 "nelze zobrazit záznamy."
194
195 #: acq.js:LI_FORMAT_ERROR
196 msgid "Unexpected error retrieving formatted lineitem information."
197 msgstr ""
198 "Při načítání formátované informace o položce na faktuře se objevila nečekaná "
199 "chyba."
200
201 #: acq.js:PO_STOP_BLOCKS_ACTIVATION
202 msgid "No; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its stop level."
203 msgstr "Ne; fond ${0} (${1}) bude zatížen nad rámec zadané úrovně."
204
205 #: acq.js:NO_FIND_INVOICE
206 msgid ""
207 "Could not find that invoice.\n"
208 "Note that the Invoice # field is case-sensitive."
209 msgstr ""
210 "Tuto fakturu nebylo možné nalézt.\n"
211 "Poznámka: V poli s číslem faktury záleží na velikosti písmen."
212
213 #: acq.js:ROLLBACK_PO_RECEIVE_CONFIRM
214 msgid ""
215 "This will rollback receipt of all copies for this purchase order.\n"
216 "\n"
217 "Continue?"
218 msgstr ""
219 "Bude zrušen doklad pro všechny exempláře v této objednávce.\n"
220 "\n"
221 "Pokračovat?"
222
223 #: acq.js:PO_CANCEL_CONFIRM
224 msgid "Are you SURE you want to cancel this purchase order?"
225 msgstr "OPRAVDU chcete zrušit tuto objednávku?"
226
227 #: acq.js:PRINT
228 msgid "Print"
229 msgstr "Vytisknout"
230
231 #: acq.js:INVOICE_ITEM_PO_DETAILS
232 msgid ""
233 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>PO #${3} ${4}</a><br/>Total "
234 "Estimated Cost: $${5}"
235 msgstr ""
236 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>Objednávka #${3} "
237 "${4}</a><br/>Odhad celkových nákladů: ${5} Kč"
238
239 #: acq.js:LI_CANCEL_CONFIRM
240 msgid "Are you SURE you want to cancel this line item?"
241 msgstr "OPRAVDU chcete zrušit tuto položku?"
242
243 #: acq.js:SELECT_AN_LI_ATTRIBUTE
244 msgid "You must select an LI attribute."
245 msgstr "Musíte si vybrat vlastnost položky."
246
247 #: acq.js:EXPLAIN_DFA_MGMT
248 msgid "Remove record of this distribution formula usage?"
249 msgstr "Odstranit záznam o využití tohoto distribučního vzorce?"
250
251 #: acq.js:UNNAMED
252 msgid "Unnamed"
253 msgstr "Bez názvu"
254
255 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqpo
256 msgid "PO"
257 msgstr "Obj"
258
259 #: acq.js:DEL_LI_FROM_PO
260 msgid ""
261 "That item has already been ordered!  Deleting it now will not revoke or "
262 "modify any order that has been placed with a vendor.  Deleting the item may "
263 "put the system's idea of your purchase order in a state that is inconsistent "
264 "with reality.  Are you sure you mean to do this?"
265 msgstr ""
266 "Tato položka již byla objednána. Pokud položku nyní smažete nebude zrušena "
267 "ani modifikována objednávka u dodavatele. Tím že smažete položku, objednávka "
268 "v systému nebude odpovídat realitě. Opravdu si přejete pokračovat v této "
269 "akci ?"
270
271 #: acq.js:CREATE_PO_ASSETS_CONFIRM
272 msgid ""
273 "This will create bibliographic, call number, and copy records for this "
274 "purchase order in the ILS.\n"
275 "\n"
276 "Continue?"
277 msgstr ""
278 "V systému bude vytvořen bibliografický záznam, signatury a záznamy exemplářů "
279 "pro tuto objednávku.\n"
280 "\n"
281 "Pokračovat?"
282
283 #: acq.js:LID_CANCEL_CONFIRM
284 msgid "Are you SURE you want to cancel this copy?"
285 msgstr "Opravdu chcete zrušit tento exemplář?"
286
287 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ENTRY_DETACH
288 msgid "Remove $${0} charge for item '${1}, ${2} [${3}] from the invoice?"
289 msgstr "Odstranit $${0} náklady na položku '${1}, ${2} [${3}] z faktury?"
290
291 #: acq.js:SELECT_SEARCH_FIELD
292 msgid "Select Search Field"
293 msgstr "Vyberte vyhledávací pole"
294
295 #: acq.js:VENDOR_PUBLIC
296 msgid "VENDOR PUBLIC"
297 msgstr "Veřejný dodavatel"
298
299 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NEEDED
300 msgid ""
301 "The selected vendor requires prepayment, according to records.\n"
302 "Proceed anyway without required prepayment on this PO?"
303 msgstr ""
304 "Vybraný dodavatel podle záznamů vyžaduje platby předem.\n"
305 "Chcete s touto objednávkou přesto pokračovat bez vyžadované platby?"
306
307 #: acq.js:INVOICES
308 msgid "Invoices"
309 msgstr "Faktury"
310
311 #: acq.js:PO_ALREADY_ACTIVATED
312 msgid "Activated"
313 msgstr "Aktivováno"
314
315 #: acq.js:INVOICE_NUMBER
316 msgid "Invoice #${0}"
317 msgstr "Faktura #${0}"
318
319 #: acq.js:CANCELED
320 msgid "Canceled"
321 msgstr "Zrušeno"
322
323 #: acq.js:COULD_NOT_DELETE_MAPPING
324 msgid "Error removing tag from fund."
325 msgstr "Chyba při odstraňování označení z fondu."
326
327 #: acq.js:NEW_INVOICE
328 msgid "New Invoice"
329 msgstr "Nová faktura"
330
331 #: acq.js:YES
332 msgid "Yes"
333 msgstr "Ano"
334
335 #: acq.js:COPIES_TO_RECEIVE
336 msgid "Number of copies to receive: "
337 msgstr "Počet exemplářů k vyzvednutní: "
338
339 #: acq.js:PO_CHECKING
340 msgid "[One moment...]"
341 msgstr "[Počkejte chvilku...]"
342
343 #: acq.js:PO_COULD_ACTIVATE
344 msgid "Yes."
345 msgstr "Ano."
346
347 #: acq.js:CONFIRM_LI_ALERT
348 msgid ""
349 "An alert has been placed on the lineitem titled,\n"
350 "\"${0}\":\n"
351 "\n"
352 "${1}\n"
353 "${2}\n"
354 "${3}\n"
355 "Choose OK if you wish to acknowledge this alert."
356 msgstr ""
357 "Upozornění k položce na faktuře nazvané\n"
358 "\n"
359 "\"${0}\":\n"
360 "\n"
361 "${1}\n"
362 "${2}\n"
363 "${3}\n"
364 "Vyberte OK, pokud varování berete na vědomí."
365
366 #: acq.js:NO
367 msgid "No"
368 msgstr "Ne"
369
370 #: acq.js:NO_RESULTS
371 msgid "No results."
372 msgstr "Žádné výsledky."
373
374 #: acq.js:NO_LID_TO_CLAIM
375 msgid "You have not selected any line item details to claim."
376 msgstr "Nebyly vybrány žádné detaily položky k reklamaci"
377
378 #: acq.js:RECVD
379 msgid "Recv'd"
380 msgstr "Přijato"
381
382 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_FUNDS
383 msgid "${1} funds propagated for fiscal year ${0} for the selected locations"
384 msgstr ""
385 "${1} fondů bylo převedeno do fiskálního roku  ${0} pro zvolenou knihovnu"
386
387 #: acq.js:NUM_CLAIMS_EXISTING
388 msgid "Claims (${0} existing)"
389 msgstr "Reklamace (${0} existujících)"
390
391 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_ROLLOVER_AMOUNT
392 msgid ""
393 "<b>$${1}</b> unspent money rolled over to fiscal year ${0} for the selected "
394 "locations"
395 msgstr ""
396 "<b>$${1}</b> neutracených peněz přeneseno do účetního roku ${0} pro vybraná "
397 "umístění"
398
399 #: acq.js:DFA_TIP
400 msgid "<strong>Applied by</strong>: ${0}<br /><strong>When</strong>: ${1}"
401 msgstr "<strong>Aplikováno</strong>: ${0}<br /><strong>Kdy</strong>: ${1}"
402
403 #: acq.js:OUT_OF_COPIES
404 msgid "You have applied distribution formulas to every copy."
405 msgstr "Aplikovali jste distribuční vzorce na každý exemplář."
406
407 #: acq.js:NO_LI_TO_UPDATE
408 msgid "You have not selected any line items to update."
409 msgstr "Nebyly vybrány žádné položky k aktualizaci."
410
411 #: acq.js:CREATE_PO_INVALID
412 msgid "A purchase order must have an ordering agency and a provider."
413 msgstr "V objednávce musí být uvedena objednávající knihovna a dodavatel"
414
415 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_TOO_LARGE
416 msgid "That file is too large for this operation."
417 msgstr "Tento soubor je pro uvedenou operaci příliš velký."
418
419 #: acq.js:PO_HEADING_ERROR
420 msgid "Unexpected problem building virtual combined PO"
421 msgstr ""
422 "Při tvorbě virtuální kombinované objednávky se vyskytl nečekaný problém."
423
424 #: acq.js:DELETE_LI_COPIES_CONFIRM
425 msgid "This will delete the last ${0} copies in the table.  Proceed?"
426 msgstr "Tímto smažete posledních ${0} kopií v tabulce. Chcete pokračovat?"
427
428 #: acq.js:FUND_XFER_CONFIRM
429 msgid "Are you sure you're ready to commit this transfer?"
430 msgstr "Opravdu jste připraveni potvrdit tento přesun?"
431
432 #: acq.js:PO_FUND_WARNING_CONFIRM
433 msgid "Are you sure? Did you see the warning about over-encumbering a fund?"
434 msgstr ""
435 "Jste si jisti? Viděli jste varování týkající se přílišného zatížení fondu?"
436
437 #: acq.js:UR_FILTER_USER
438 msgid "Enter barcode for user (or leave blank to unset the filter):"
439 msgstr ""
440 "Zadejte čárový kód uživatele (nebo nechte prázdné pro zrušení filtru):"
441
442 #: acq.js:UR_FILTER_LINEITEM
443 msgid "Enter id for lineitem (or leave blank to unset the filter):"
444 msgstr "Zadejte ID položky (nebo nechte prázdné pro zrušení filtru):"
445
446 #: acq.js:JUST_NOW
447 msgid "Just now"
448 msgstr "Právě nyní"
449
450 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqpl
451 msgid "SL"
452 msgstr "ASez"
453
454 #: acq.js:CANCEL
455 msgid "Cancel"
456 msgstr "Storno"
457
458 #: acq.js:CONFIRM_SPLIT_PO
459 msgid ""
460 "Are you sure you want to split this purchase order into\n"
461 "one purchase order for every constituent line item?"
462 msgstr ""
463 "Opravdu chcete tuto objednávku rozdělit a vystavit\n"
464 "samostatnou objednávku pro každou položku na faktuře?"
465
466 #: acq.js:CHANGE_CLAIM_POLICY
467 msgid "Change claim policy"
468 msgstr "Změni reklamační postupy"
469
470 #: acq.js:PO_ACTIVATED_ON
471 msgid "Activated ${0}"
472 msgstr "Aktivováno ${0}"
473
474 #: acq.js:ADD_LI_TO_PO_BAD_PO_STATE
475 msgid "The selected PO has already been activated"
476 msgstr "Vybraná objednávka již byla aktivována"
477
478 #: acq.js:EXPORT_SAVE_DIALOG_TITLE
479 msgid "Save field values to a file"
480 msgstr "Uložit hodnoty polí do souboru"
481
482 #: acq.js:NOT_RECVD
483 msgid "Not recv'd"
484 msgstr "Nepřijato"
485
486 #: acq.js:ITS_YOU
487 msgid "You"
488 msgstr "Vy"
489
490 #: acq.js:UR_CANCEL_CONFIRM
491 msgid "Are you SURE you want to cancel this user request?"
492 msgstr "OPRAVDU chcete zrušit tento požadavek uživatele?"
493
494 #: acq.js:NO_LI_GENERAL
495 msgid "You have not selected any (suitable) line items."
496 msgstr "Nevybrali jste žádné (vhodné) položky"
497
498 #: acq.js:RESET_FORMULAE
499 msgid "Reset Formulas"
500 msgstr "Nastavit vzorce na výchozí hodnotu"
501
502 #: acq.js:UNRECEIVE_LI
503 msgid "Are you sure you want to mark this lineitem as UN-received?"
504 msgstr "Opravud chcete tuto položku označit jako NEdodanou?"
505
506 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_jub
507 msgid "LI"
508 msgstr "P"
509
510 #: acq.js:COULD_NOT_CREATE_MAPPING
511 msgid "Error tagging fund."
512 msgstr "Chyba při označování fondu."
513
514 #: acq.js:UNRECEIVE_LID
515 msgid "Are you sure you want to mark this copy as UN-received?"
516 msgstr "Opravdu chcete tento exemplář označit jako NEdodaný?"
517
518 #: acq.js:CANCEL_REASON
519 msgid "Cancel reason"
520 msgstr "Důvod zrušení"
521
522 #: acq.js:NO_PO_RESULTS
523 msgid "No results"
524 msgstr "Žádné výsledky"
525
526 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqinv
527 msgid "I"
528 msgstr "Fa"
529
530 #: acq.js:FUND_NOT_YET_LOADED
531 msgid "Fund not yet loaded. Try coming back to this display later."
532 msgstr "Fond nebyl ještě načten. Zkuste se na tuto obrazovku vrátit později."
533
534 #: acq.js:LI_BATCH_UPDATE
535 msgid "Line item batch update"
536 msgstr "Dávková aktualizace položek"
537
538 #: acq.js:LIBRARY_INITIATED
539 msgid "Library Initiated"
540 msgstr "Iniciováno knihovnou"
541
542 #: acq.js:EXPORT_SHORT_LIST
543 msgid ""
544 "Not all of the selected items had the attribute '${0}'.\n"
545 "Choose OK to save those values that could be found."
546 msgstr ""
547 "Všechny vybrané položky nemají vlastnost '${0}'.\n"
548 "Pro uložení hodnot, které byly nalazeny, zvolte OK."
549
550 #: acq.js:INVOICE_COPY_COUNT_INFO
551 msgid "Copies received on this invoice: ${0} out of ${1}."
552 msgstr "Exempláře přijaté z této faktury: ${0} z ${1}."
553
554 #: acq.js:EXPORT_EMPTY_LIST
555 msgid "No values for attribute '${0}' found."
556 msgstr "Nebyly nalezeny žádné hodnoty pro vlastnost '${0}'."
557
558 #: acq.js:APPLY
559 msgid "Apply"
560 msgstr "Použít"
561
562 #~ msgid "You have not selected any lineitem details to claim."
563 #~ msgstr "Pro reklamaci jste nevybrali jste žádnou položku na faktuře."
564
565 #~ msgid ""
566 #~ "<b>${1}</b> funds propagated for fiscal year ${0} for the selected locations"
567 #~ msgstr "<b>${1}</b> fondů rozděleno pro účetní rok ${0} pro vybraná umístění"
568
569 #~ msgid ""
570 #~ "<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}'>${0}</a>, by ${1} "
571 #~ "(${2})</div>\n"
572 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
573 #~ "${3} Ordered, ${4} Received, ${7} Invoiced, ${8} Claimed, ${9} "
574 #~ "Cancelled</div>\n"
575 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Estimated $${6}, Encumbered $${16}, "
576 #~ "Paid $${17}</div>\n"
577 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
578 #~ "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
579 #~ "href='${11}/acq/po/view/${12}'>&#x2318; ${13} ${18}</a>\n"
580 #~ "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
581 #~ "href='${11}/acq/picklist/view/${14}'>&#x2756; ${15}</a></div>"
582 #~ msgstr ""
583 #~ "<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}'>${0}</a>, by ${1} "
584 #~ "(${2})</div>\n"
585 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
586 #~ "${3} Objednáno, ${4} Obdrženo, ${7} Fakturováno, ${8} Reklamováno, ${9} "
587 #~ "Zrušeno</div>\n"
588 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Odhadováno ${6} Kč, Dluh ${16} Kč, "
589 #~ "Zaplaceno ${17} Kč</div>\n"
590 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
591 #~ "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
592 #~ "href='${11}/acq/po/view/${12}'>&#x2318; ${13} ${18}</a>\n"
593 #~ "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
594 #~ "href='${11}/acq/picklist/view/${14}'>&#x2756; ${15}</a></div>"
595
596 #~ msgid "You have not selected any lineitems to claim."
597 #~ msgstr "Nevybrali jste žádné položky pro reklamaci."
598
599 #~ msgid "Could not record all of your applications of distribution forumulas."
600 #~ msgstr "Nebylo možné zaznamenat všechny vaše aplikace distribučních vzorců."