Update Translations
[Evergreen.git] / build / i18n / po / acq.js / cs-CZ.po
1 # Czech translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2015-02-27 11:41-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2015-08-06 20:22+0000\n"
12 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2015-08-07 05:45+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 17656)\n"
19
20 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqlid
21 msgid "LID"
22 msgstr "PD"
23
24 #: acq.js:ADD_LI_TO_PO_BAD_LI_STATE
25 msgid ""
26 "The selected lineitem is not in a state that can be added to a purchase order"
27 msgstr ""
28 "Vybraná položka není v takovém stavu, aby mohla být přidána na objednávku"
29
30 #: acq.js:NO_LI_TO_CLAIM
31 msgid "You have not selected any line items to claim."
32 msgstr "Nebyly vybrány žádné položky k reklamaci."
33
34 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_WARNING
35 msgid ""
36 "One or more of the selected funds has a balance below its warning level.\n"
37 "Continue?"
38 msgstr ""
39 "Zůstatek jednoho nebo nebo více vybraných fondů se klesl pod limit pro "
40 "varování.\n"
41 "Pokračovat?"
42
43 #: acq.js:ONE_LI_ATTR_SEARCH_AT_A_TIME
44 msgid ""
45 "You cannot both type in an attribute value search and search for an uploaded "
46 "file of terms at the same time."
47 msgstr ""
48 "Nemůžete naráz zadávat hledání hodnoty atributu a zároveň hledat nahraný "
49 "soubor termínů."
50
51 #: acq.js:PREPAYMENT_REQUIRED_REMINDER
52 msgid ""
53 "This PO requires prepayment.  Are you certain you're ready to activate it?"
54 msgstr ""
55 "Tato objednávka vyžaduje platbu předem. Opravdu ji chcete  aktivovat?"
56
57 #: acq.js:DFA_NOT_ALL
58 msgid "Could not record all of your applications of distribution formulas."
59 msgstr "Nepodařilo se nahrát všechna použití distribučních formulí."
60
61 #: acq.js:INVOICE_EXTRA_COPIES
62 msgid ""
63 "You are attempting to invoice <b>${0}</b> more copies than originally "
64 "ordered.  <br/><br/>To add these items to the original order, select a fund "
65 "and choose 'Add New Items' below.  <br/>After saving the invoice, you may "
66 "finish editing and importing the new copies from the lineitem details page."
67 msgstr ""
68 "Pokoušíte se fakturovat <b>${0}</b> více exemplářů, než bylo původně "
69 "objednáno.  <br/><br/>Chcete-li přidat tyto exempláře na původní objednávku, "
70 "vyberte fond a následně 'Přidat nové exempláře' níže.  <br/>Po uložení "
71 "faktury můžete ukončit editaci a import nových exemplářů ze stránky s "
72 "detaily o položkách na faktuře."
73
74 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqlia
75 msgid "LIA"
76 msgstr "PAtr"
77
78 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_CHOOSE_FILE
79 msgid "Select file with search terms"
80 msgstr "Vyberte soubor s termíny k vyhledání"
81
82 #: acq.js:ALERT_UNSELECTED
83 msgid "You must choose an alert code."
84 msgstr "Musíte vybrat kód upozorněnía."
85
86 #: acq.js:LINEITEM_SUMMARY
87 msgid ""
88 "<div class='acq-lineitem-summary'><a "
89 "href='${19}?focus_li=${10}&source=${22}'>${0}</a>, by ${1} (${2})</div>\n"
90 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
91 "${3} Ordered, ${4} Received, ${7} Invoiced, ${8} Claimed, ${9} Cancelled, "
92 "${23} Delayed</div>\n"
93 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Estimated $${6}, Encumbered $${16}, "
94 "Paid $${17}</div>\n"
95 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
96 "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
97 "href='${11}/acq/po/view/${12}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2318; ${13} "
98 "${18}</a>\n"
99 "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
100 "href='${11}/acq/picklist/view/${14}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2756; "
101 "${15}</a></div>"
102 msgstr ""
103 "<div class='acq-lineitem-summary'><a "
104 "href='${19}?focus_li=${10}&source=${22}'>${0}</a>, po ${1} (${2})</div>\n"
105 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
106 "${3} Objednáno, ${4} Přijato, ${7} Fakturováno, ${8} Reklamováno, ${9} "
107 "Zrušeno, ${23} Zdrženo</div>\n"
108 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Odhadováno $${6}, Zatíženo $${16}, "
109 "Placeno $${17}</div>\n"
110 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
111 "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}' "
112 "href='${11}/acq/po/view/${12}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2318; ${13} "
113 "${18}</a>\n"
114 "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
115 "href='${11}/acq/picklist/view/${14}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2756; "
116 "${15}</a></div>"
117
118 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_PRORATE
119 msgid ""
120 "Prorate charges?\n"
121 "\n"
122 "Any subsequent changes to the invoice that would affect prorated amounts "
123 "should be resolved manually."
124 msgstr ""
125 "Rozpočítat poplatky?\n"
126 "\n"
127 "Jakékoliv další změny na faktuře, které by mohly ovlivnit  výši "
128 "rozpočítáných částek,  by měly být vyřešeny manuálně."
129
130 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY
131 msgid "Fund Propagation &amp; Rollover Summary for Fiscal Year ${0}"
132 msgstr ""
133 "Rozdělení fondů &amp; Přehled převedených prostředků pro účetní rok ${0}"
134
135 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_STOP
136 msgid ""
137 "One or more of the selected funds has a balance below its stop level.\n"
138 "You may not be able to activate purchase orders incorporating these copies.\n"
139 "Continue?"
140 msgstr ""
141 "Zůstatek jednoho nebo více vybraných fondů klesl pod limit povoleného "
142 "čerpání.\n"
143 "Nemusí se vám podařit aktivovat objednávky zahrnující tyto exempláře.\n"
144 "Pokračovat?"
145
146 #: acq.js:INVOICE_ITEM_DETAILS
147 msgid ""
148 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Estimated Price: $${3}. <br/> Lineitem ID: "
149 "${4} <br/> PO: ${5} <br/> Order Date: ${6}"
150 msgstr ""
151 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Odhadovaná cena: ${3} Kč. <br/> ID položky "
152 "na faktuře: ${4} <br/> Objednávka: ${5} <br/> Datum objednání: ${6}"
153
154 #: acq.js:XUL_RECORD_DETAIL_PAGE
155 msgid "Record Details"
156 msgstr "Detaily záznamu"
157
158 #: acq.js:INVOICE_IDENT_COLLIDE
159 msgid ""
160 "There is already an invoice in the system with the given combination of "
161 "'Vendor Invoice ID' and 'Provider,' which is not allowed."
162 msgstr ""
163 "Faktura obsahující  použitou kombinaci  názvu \"dodavatele\" a \"ID  faktury "
164 "dodavatele\"  již v systému existuje. Není povoleno použít stejnou kombinaci "
165 "opakovaně."
166
167 #: acq.js:DUPE_PO_NAME_LINK
168 msgid "View PO"
169 msgstr "Zobrazit objednávku"
170
171 #: acq.js:CONFIRM_DELETE_MAPPING
172 msgid "Are you sure you want to remove this tag from this fund?"
173 msgstr "Opravdu chcete z uvedeného  fondu odstranit toto označení?"
174
175 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NOT_NEEDED
176 msgid ""
177 "The selected vendor does not necessarily require prepayment, according\n"
178 "to records. Require prepayment on this PO anyway?"
179 msgstr ""
180 "Podle záznamů nepožaduje vybraný dodavatel platby předem. \n"
181 "Chcete přesto pro tuto objednávku požadovat platbu předem?"
182
183 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ITEM_DELETE
184 msgid "Remove this $${0} '${1}' charge from the invoice?"
185 msgstr "Odstranit tento $${0} '${1}' poplatek z faktury?"
186
187 #: acq.js:PO_WARNING_NO_BLOCK_ACTIVATION
188 msgid "Yes; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its warning level."
189 msgstr "Ano; fond ${0} (${1}) bude zatížen nad rámec limitu pro varování."
190
191 #: acq.js:FUND_XFER_SAME_SOURCE_AND_DEST
192 msgid "Cannot transfer. The source and destination funds are the same."
193 msgstr "Přesun nelze uskutečnit. Zdrojový fond je totožný s cílovým fondem."
194
195 #: acq.js:ROLLBACK_LI_RECEIVE_CONFIRM
196 msgid ""
197 "This will rollback receipt of selected line items from this purchase order.\n"
198 "\n"
199 "Continue?"
200 msgstr ""
201 "Tato akce sníží cenu na dokladu o vybrané položky z této objednávky.\n"
202 "\n"
203 "Pokračovat?"
204
205 #: acq.js:LOAD_TERMS_FIRST
206 msgid ""
207 "You can't retrieve records until you've loaded a CSV file\n"
208 "with bibliographic IDs in the first column."
209 msgstr ""
210 "Před načtením souboru CSV s ID záznamů v prvním sloupci\n"
211 "nelze zobrazit záznamy."
212
213 #: acq.js:LI_FORMAT_ERROR
214 msgid "Unexpected error retrieving formatted lineitem information."
215 msgstr ""
216 "Při načítání formátované informace o položce na faktuře se objevila nečekaná "
217 "chyba."
218
219 #: acq.js:PO_STOP_BLOCKS_ACTIVATION
220 msgid "No; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its stop level."
221 msgstr "Ne; fond ${0} (${1}) bude zatížen nad rámec zadané úrovně."
222
223 #: acq.js:NO_FIND_INVOICE
224 msgid ""
225 "Could not find that invoice.\n"
226 "Note that the Invoice # field is case-sensitive."
227 msgstr ""
228 "Tuto fakturu nebylo možné nalézt.\n"
229 "Poznámka: V poli s číslem faktury záleží na velikosti písmen."
230
231 #: acq.js:ROLLBACK_PO_RECEIVE_CONFIRM
232 msgid ""
233 "This will rollback receipt of all copies for this purchase order.\n"
234 "\n"
235 "Continue?"
236 msgstr ""
237 "Bude zrušen doklad pro všechny exempláře v této objednávce.\n"
238 "\n"
239 "Pokračovat?"
240
241 #: acq.js:PO_CANCEL_CONFIRM
242 msgid "Are you SURE you want to cancel this purchase order?"
243 msgstr "OPRAVDU chcete zrušit tuto objednávku?"
244
245 #: acq.js:PRINT
246 msgid "Print"
247 msgstr "Vytisknout"
248
249 #: acq.js:INVOICE_ITEM_PO_DETAILS
250 msgid ""
251 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>PO #${3} ${4}</a><br/>Total "
252 "Estimated Cost: $${5}"
253 msgstr ""
254 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>Objednávka #${3} "
255 "${4}</a><br/>Odhad celkových nákladů: ${5} Kč"
256
257 #: acq.js:LI_CANCEL_CONFIRM
258 msgid "Are you SURE you want to cancel this line item?"
259 msgstr "OPRAVDU chcete zrušit tuto položku?"
260
261 #: acq.js:SELECT_AN_LI_ATTRIBUTE
262 msgid "You must select an LI attribute."
263 msgstr "Musíte si vybrat vlastnost položky."
264
265 #: acq.js:EXPLAIN_DFA_MGMT
266 msgid "Remove record of this distribution formula usage?"
267 msgstr "Odstranit záznam o využití tohoto distribučního vzorce?"
268
269 #: acq.js:UNNAMED
270 msgid "Unnamed"
271 msgstr "Bez názvu"
272
273 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqpo
274 msgid "PO"
275 msgstr "Obj"
276
277 #: acq.js:DEL_LI_FROM_PO
278 msgid ""
279 "That item has already been ordered!  Deleting it now will not revoke or "
280 "modify any order that has been placed with a vendor.  Deleting the item may "
281 "put the system's idea of your purchase order in a state that is inconsistent "
282 "with reality.  Are you sure you mean to do this?"
283 msgstr ""
284 "Tato položka již byla objednána. Pokud položku nyní smažete nebude zrušena "
285 "ani modifikována objednávka u dodavatele. Tím že smažete položku, objednávka "
286 "v systému nebude odpovídat realitě. Opravdu si přejete pokračovat v této "
287 "akci ?"
288
289 #: acq.js:CREATE_PO_ASSETS_CONFIRM
290 msgid ""
291 "This will create bibliographic, call number, and copy records for this "
292 "purchase order in the ILS.\n"
293 "\n"
294 "Continue?"
295 msgstr ""
296 "V systému bude vytvořen bibliografický záznam, signatury a záznamy exemplářů "
297 "pro tuto objednávku.\n"
298 "\n"
299 "Pokračovat?"
300
301 #: acq.js:LID_CANCEL_CONFIRM
302 msgid "Are you SURE you want to cancel this copy?"
303 msgstr "Opravdu chcete zrušit tento exemplář?"
304
305 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ENTRY_DETACH
306 msgid "Remove $${0} charge for item '${1}, ${2} [${3}] from the invoice?"
307 msgstr "Odstranit $${0} náklady na položku '${1}, ${2} [${3}] z faktury?"
308
309 #: acq.js:SELECT_SEARCH_FIELD
310 msgid "Select Search Field"
311 msgstr "Vyberte vyhledávací pole"
312
313 #: acq.js:VENDOR_PUBLIC
314 msgid "VENDOR PUBLIC"
315 msgstr "Veřejný dodavatel"
316
317 #: acq.js:CONFIRM_SPLIT_PO
318 msgid ""
319 "Are you sure you want to split this purchase order into\n"
320 "one purchase order for every constituent line item?"
321 msgstr ""
322 "Opravdu chcete tuto objednávku rozdělit a vystavit\n"
323 "samostatnou objednávku pro každou položku na faktuře?"
324
325 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NEEDED
326 msgid ""
327 "The selected vendor requires prepayment, according to records.\n"
328 "Proceed anyway without required prepayment on this PO?"
329 msgstr ""
330 "Vybraný dodavatel podle záznamů vyžaduje platby předem.\n"
331 "Chcete s touto objednávkou přesto pokračovat bez vyžadované platby?"
332
333 #: acq.js:INVOICES
334 msgid "Invoices"
335 msgstr "Faktury"
336
337 #: acq.js:PO_ALREADY_ACTIVATED
338 msgid "Activated"
339 msgstr "Aktivováno"
340
341 #: acq.js:INVOICE_NUMBER
342 msgid "Invoice #${0}"
343 msgstr "Faktura #${0}"
344
345 #: acq.js:CANCELED
346 msgid "Canceled"
347 msgstr "Zrušeno"
348
349 #: acq.js:COULD_NOT_DELETE_MAPPING
350 msgid "Error removing tag from fund."
351 msgstr "Chyba při odstraňování označení z fondu."
352
353 #: acq.js:NEW_INVOICE
354 msgid "New Invoice"
355 msgstr "Nová faktura"
356
357 #: acq.js:YES
358 msgid "Yes"
359 msgstr "Ano"
360
361 #: acq.js:COPIES_TO_RECEIVE
362 msgid "Number of copies to receive: "
363 msgstr "Počet exemplářů k vyzvednutní: "
364
365 #: acq.js:PO_CHECKING
366 msgid "[One moment...]"
367 msgstr "[Počkejte chvilku...]"
368
369 #: acq.js:PO_COULD_ACTIVATE
370 msgid "Yes."
371 msgstr "Ano."
372
373 #: acq.js:CONFIRM_LI_ALERT
374 msgid ""
375 "An alert has been placed on the lineitem titled,\n"
376 "\"${0}\":\n"
377 "\n"
378 "${1}\n"
379 "${2}\n"
380 "${3}\n"
381 "Choose OK if you wish to acknowledge this alert."
382 msgstr ""
383 "Upozornění k položce na faktuře nazvané\n"
384 "\n"
385 "\"${0}\":\n"
386 "\n"
387 "${1}\n"
388 "${2}\n"
389 "${3}\n"
390 "Vyberte OK, pokud varování berete na vědomí."
391
392 #: acq.js:NO
393 msgid "No"
394 msgstr "Ne"
395
396 #: acq.js:NO_RESULTS
397 msgid "No results."
398 msgstr "Žádné výsledky."
399
400 #: acq.js:NO_LID_TO_CLAIM
401 msgid "You have not selected any line item details to claim."
402 msgstr "Nebyly vybrány žádné detaily položky k reklamaci"
403
404 #: acq.js:RECVD
405 msgid "Recv'd"
406 msgstr "Přijato"
407
408 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_FUNDS
409 msgid "${1} funds propagated for fiscal year ${0} for the selected locations"
410 msgstr ""
411 "${1} fondů bylo převedeno do fiskálního roku  ${0} pro zvolenou knihovnu"
412
413 #: acq.js:NUM_CLAIMS_EXISTING
414 msgid "Claims (${0} existing)"
415 msgstr "Reklamace (${0} existujících)"
416
417 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_ROLLOVER_AMOUNT
418 msgid ""
419 "<b>$${1}</b> unspent money rolled over to fiscal year ${0} for the selected "
420 "locations"
421 msgstr ""
422 "<b>$${1}</b> neutracených peněz přeneseno do účetního roku ${0} pro vybraná "
423 "umístění"
424
425 #: acq.js:DFA_TIP
426 msgid "<strong>Applied by</strong>: ${0}<br /><strong>When</strong>: ${1}"
427 msgstr "<strong>Aplikováno</strong>: ${0}<br /><strong>Kdy</strong>: ${1}"
428
429 #: acq.js:OUT_OF_COPIES
430 msgid "You have applied distribution formulas to every copy."
431 msgstr "Aplikovali jste distribuční vzorce na každý exemplář."
432
433 #: acq.js:NO_LI_TO_UPDATE
434 msgid "You have not selected any line items to update."
435 msgstr "Nebyly vybrány žádné položky k aktualizaci."
436
437 #: acq.js:CREATE_PO_INVALID
438 msgid "A purchase order must have an ordering agency and a provider."
439 msgstr "V objednávce musí být uvedena objednávající knihovna a dodavatel"
440
441 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_TOO_LARGE
442 msgid "That file is too large for this operation."
443 msgstr "Tento soubor je pro uvedenou operaci příliš velký."
444
445 #: acq.js:PO_HEADING_ERROR
446 msgid "Unexpected problem building virtual combined PO"
447 msgstr ""
448 "Při tvorbě virtuální kombinované objednávky se vyskytl nečekaný problém."
449
450 #: acq.js:PO_NAME_OPTIONAL
451 msgid "${0} (optional)"
452 msgstr "${0} (volitelné)"
453
454 #: acq.js:DELETE_LI_COPIES_CONFIRM
455 msgid "This will delete the last ${0} copies in the table.  Proceed?"
456 msgstr "Tímto smažete posledních ${0} kopií v tabulce. Chcete pokračovat?"
457
458 #: acq.js:FUND_XFER_CONFIRM
459 msgid "Are you sure you're ready to commit this transfer?"
460 msgstr "Opravdu jste připraveni potvrdit tento přesun?"
461
462 #: acq.js:PO_FUND_WARNING_CONFIRM
463 msgid "Are you sure? Did you see the warning about over-encumbering a fund?"
464 msgstr ""
465 "Jste si jisti? Viděli jste varování týkající se přílišného zatížení fondu?"
466
467 #: acq.js:UR_FILTER_LINEITEM
468 msgid "Enter id for lineitem (or leave blank to unset the filter):"
469 msgstr "Zadejte ID položky (nebo nechte prázdné pro zrušení filtru):"
470
471 #: acq.js:JUST_NOW
472 msgid "Just now"
473 msgstr "Právě nyní"
474
475 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqpl
476 msgid "SL"
477 msgstr "ASez"
478
479 #: acq.js:CANCEL
480 msgid "Cancel"
481 msgstr "Storno"
482
483 #: acq.js:UR_FILTER_USER
484 msgid "Enter barcode for user (or leave blank to unset the filter):"
485 msgstr ""
486 "Zadejte čárový kód uživatele (nebo nechte prázdné pro zrušení filtru):"
487
488 #: acq.js:CHANGE_CLAIM_POLICY
489 msgid "Change claim policy"
490 msgstr "Změni reklamační postupy"
491
492 #: acq.js:PO_ACTIVATED_ON
493 msgid "Activated ${0}"
494 msgstr "Aktivováno ${0}"
495
496 #: acq.js:ADD_LI_TO_PO_BAD_PO_STATE
497 msgid "The selected PO has already been activated"
498 msgstr "Vybraná objednávka již byla aktivována"
499
500 #: acq.js:LI_EXISTING_COPIES
501 msgid ""
502 "There are ${0} existing copies for this bibliographic record at this location"
503 msgstr "V tomto umístění je ${0} exepmlářů pro tento bibliografický záznam."
504
505 #: acq.js:EXPORT_SAVE_DIALOG_TITLE
506 msgid "Save field values to a file"
507 msgstr "Uložit hodnoty polí do souboru"
508
509 #: acq.js:NOT_RECVD
510 msgid "Not recv'd"
511 msgstr "Nepřijato"
512
513 #: acq.js:ITS_YOU
514 msgid "You"
515 msgstr "Vy"
516
517 #: acq.js:UR_CANCEL_CONFIRM
518 msgid "Are you SURE you want to cancel this user request?"
519 msgstr "OPRAVDU chcete zrušit tento požadavek uživatele?"
520
521 #: acq.js:NO_LI_GENERAL
522 msgid "You have not selected any (suitable) line items."
523 msgstr "Nevybrali jste žádné (vhodné) položky"
524
525 #: acq.js:RESET_FORMULAE
526 msgid "Reset Formulas"
527 msgstr "Nastavit vzorce na výchozí hodnotu"
528
529 #: acq.js:UNRECEIVE_LI
530 msgid "Are you sure you want to mark this lineitem as UN-received?"
531 msgstr "Opravud chcete tuto položku označit jako NEdodanou?"
532
533 #: acq.js:DUPE_PO_NAME_MSG
534 msgid "This name is already in use by another PO"
535 msgstr "Toto jméno je již použito pro jinou objednávku"
536
537 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_jub
538 msgid "LI"
539 msgstr "P"
540
541 #: acq.js:COULD_NOT_CREATE_MAPPING
542 msgid "Error tagging fund."
543 msgstr "Chyba při označování fondu."
544
545 #: acq.js:UNRECEIVE_LID
546 msgid "Are you sure you want to mark this copy as UN-received?"
547 msgstr "Opravdu chcete tento exemplář označit jako NEdodaný?"
548
549 #: acq.js:CANCEL_REASON
550 msgid "Cancel reason"
551 msgstr "Důvod zrušení"
552
553 #: acq.js:NO_PO_RESULTS
554 msgid "No results"
555 msgstr "Žádné výsledky"
556
557 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqinv
558 msgid "I"
559 msgstr "Fa"
560
561 #: acq.js:FUND_NOT_YET_LOADED
562 msgid "Fund not yet loaded. Try coming back to this display later."
563 msgstr "Fond nebyl ještě načten. Zkuste se na tuto obrazovku vrátit později."
564
565 #: acq.js:LI_BATCH_UPDATE
566 msgid "Line item batch update"
567 msgstr "Dávková aktualizace položek"
568
569 #: acq.js:LIBRARY_INITIATED
570 msgid "Library Initiated"
571 msgstr "Iniciováno knihovnou"
572
573 #: acq.js:EXPORT_SHORT_LIST
574 msgid ""
575 "Not all of the selected items had the attribute '${0}'.\n"
576 "Choose OK to save those values that could be found."
577 msgstr ""
578 "Všechny vybrané položky nemají vlastnost '${0}'.\n"
579 "Pro uložení hodnot, které byly nalazeny, zvolte OK."
580
581 #: acq.js:INVOICE_COPY_COUNT_INFO
582 msgid "Copies received on this invoice: ${0} out of ${1}."
583 msgstr "Exempláře přijaté z této faktury: ${0} z ${1}."
584
585 #: acq.js:EXPORT_EMPTY_LIST
586 msgid "No values for attribute '${0}' found."
587 msgstr "Nebyly nalezeny žádné hodnoty pro vlastnost '${0}'."
588
589 #: acq.js:APPLY
590 msgid "Apply"
591 msgstr "Použít"
592
593 #~ msgid "You have not selected any lineitem details to claim."
594 #~ msgstr "Pro reklamaci jste nevybrali jste žádnou položku na faktuře."
595
596 #~ msgid ""
597 #~ "<b>${1}</b> funds propagated for fiscal year ${0} for the selected locations"
598 #~ msgstr "<b>${1}</b> fondů rozděleno pro účetní rok ${0} pro vybraná umístění"
599
600 #~ msgid ""
601 #~ "<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}'>${0}</a>, by ${1} "
602 #~ "(${2})</div>\n"
603 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
604 #~ "${3} Ordered, ${4} Received, ${7} Invoiced, ${8} Claimed, ${9} "
605 #~ "Cancelled</div>\n"
606 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Estimated $${6}, Encumbered $${16}, "
607 #~ "Paid $${17}</div>\n"
608 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
609 #~ "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
610 #~ "href='${11}/acq/po/view/${12}'>&#x2318; ${13} ${18}</a>\n"
611 #~ "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
612 #~ "href='${11}/acq/picklist/view/${14}'>&#x2756; ${15}</a></div>"
613 #~ msgstr ""
614 #~ "<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}'>${0}</a>, by ${1} "
615 #~ "(${2})</div>\n"
616 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
617 #~ "${3} Objednáno, ${4} Obdrženo, ${7} Fakturováno, ${8} Reklamováno, ${9} "
618 #~ "Zrušeno</div>\n"
619 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Odhadováno ${6} Kč, Dluh ${16} Kč, "
620 #~ "Zaplaceno ${17} Kč</div>\n"
621 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
622 #~ "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
623 #~ "href='${11}/acq/po/view/${12}'>&#x2318; ${13} ${18}</a>\n"
624 #~ "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
625 #~ "href='${11}/acq/picklist/view/${14}'>&#x2756; ${15}</a></div>"
626
627 #~ msgid "You have not selected any lineitems to claim."
628 #~ msgstr "Nevybrali jste žádné položky pro reklamaci."
629
630 #~ msgid "Could not record all of your applications of distribution forumulas."
631 #~ msgstr "Nebylo možné zaznamenat všechny vaše aplikace distribučních vzorců."