Translation updates - po files
[Evergreen.git] / build / i18n / po / URLVerify.js / cs-CZ.po
1 # Czech translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2013 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2013
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2013.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2015-02-27 11:41-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-06-25 13:52+0000\n"
12 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2015-08-07 05:46+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 17656)\n"
19
20 #: URLVerify.js:XPATH
21 msgid "XPath"
22 msgstr "XPath"
23
24 #: URLVerify.js:NOTHING_SELECTED
25 msgid "No rows are selected, so no action will be taken."
26 msgstr "Nebyly vybrány žádné řádky, takže neproběhne žádná akce."
27
28 #: URLVerify.js:REVIEW_ATTEMPT
29 msgid "Review this verification attempt"
30 msgstr "Zkontrolujte pokus o ověření"
31
32 #: URLVerify.js:CREATING
33 msgid "Creating session ..."
34 msgstr "Probíhá vytvoření relace ..."
35
36 #: URLVerify.js:MARC_EDITOR_TITLE
37 msgid "Record ID #${0}"
38 msgstr "ID záznamu #${0}"
39
40 #: URLVerify.js:SESSION_NAME
41 msgid "Session '${0}'"
42 msgstr "Relace '${0}'"
43
44 #: URLVerify.js:CLONING
45 msgid "Cloning existing session ..."
46 msgstr "Probíhá kopírování existující relace ..."
47
48 #: URLVerify.js:INTERFACE_SETUP
49 msgid "Setting up interface ..."
50 msgstr "Probíhá nastavení rozhraní ..."
51
52 #: URLVerify.js:VERIFY_ALL
53 msgid ""
54 "Click 'OK' to verify ALL the URLs that belong to this session and match all "
55 "your search terms.  Click 'Cancel' if the selected, visible URLs are the "
56 "only ones you want verified."
57 msgstr ""
58 "Pro ověření VŠECH URL, které patří k této relaci a odpovídají vašim "
59 "vyhledávacím termínům, klikněte na tlačítko \"OK\". Pokud vybraná,  "
60 "viditelná URL  jsou jediná, která chcete ověřit, klikněte na  tlačítko "
61 "\"Storno\""
62
63 #: URLVerify.js:VERIFICATION_ATTEMPT_ID
64 msgid "Verification attempt ID: ${0}"
65 msgstr "Pokus o ověření  ID: ${0}"
66
67 #: URLVerify.js:VERIFICATION_DIALOG
68 msgid "Verifying URLs ..."
69 msgstr "Probíhá ověření URL ..."
70
71 #: URLVerify.js:NEED_UVUS
72 msgid "You must add some tag and subfield combinations."
73 msgstr "Musíte zadat kombinaci označení pole a podpole."
74
75 #: URLVerify.js:CLONE_SESSION
76 msgid "Clone"
77 msgstr "Kopírovat"
78
79 #: URLVerify.js:MARC_EDITOR_LINK
80 msgid "Click to open MARC Editor for this record"
81 msgstr "Kliknutím otevřete Editor MARC pro tento záznam"
82
83 #: URLVerify.js:SELECT_MORE
84 msgid ""
85 "Click here to review all session URLs and/or select other URLs to verify"
86 msgstr ""
87 "Pro kontrolu všech relací klikněte zde (a) nebo vyberte pro ověření jiné URL"
88
89 #: URLVerify.js:PERFORMING_SEARCH
90 msgid "Performing search ..."
91 msgstr "Probíhá hledání ..."
92
93 #: URLVerify.js:MARC_EDITOR_SAVE_RECORD
94 msgid "Save Record"
95 msgstr "Uložit záznam"
96
97 #: URLVerify.js:EDIT
98 msgid "Edit"
99 msgstr "Upravit"
100
101 #: URLVerify.js:SAVING_TAGS
102 msgid "Saving tag/subfield selectors ..."
103 msgstr "Probíhá k ukládání selektorů polí a podpolí"
104
105 #: URLVerify.js:CLONE_SESSION_NAME
106 msgid "Copy of ${0}"
107 msgstr "Kopie ${0}"
108
109 #: URLVerify.js:EXTRACTING_URLS
110 msgid "Extracting URLs ..."
111 msgstr "Probíhá získávání URL ..."
112
113 #: URLVerify.js:REDIRECTING
114 msgid "Loading next interface ..."
115 msgstr "Nahrává se další rozhraní ..."
116
117 #: URLVerify.js:REREVIEW
118 msgid "Open"
119 msgstr "Otevřít"