Translation updates - po files
[Evergreen.git] / build / i18n / po / URLVerify.js / cs-CZ.po
1 # Czech translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2013 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2013
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2013.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2015-02-27 11:41-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2018-02-13 13:01+0000\n"
12 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2018-02-14 05:27+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18553)\n"
19
20 #: URLVerify.js:XPATH
21 msgid "XPath"
22 msgstr "XPath"
23
24 #: URLVerify.js:NOTHING_SELECTED
25 msgid "No rows are selected, so no action will be taken."
26 msgstr "Nebyly vybrány žádné řádky, takže neproběhne žádná akce."
27
28 #: URLVerify.js:REVIEW_ATTEMPT
29 msgid "Review this verification attempt"
30 msgstr "Zkontrolujte pokus o ověření"
31
32 #: URLVerify.js:CREATING
33 msgid "Creating session ..."
34 msgstr "Probíhá vytvoření relace ..."
35
36 #: URLVerify.js:MARC_EDITOR_TITLE
37 msgid "Record ID #${0}"
38 msgstr "ID záznamu #${0}"
39
40 #: URLVerify.js:SESSION_NAME
41 msgid "Session '${0}'"
42 msgstr "Relace '${0}'"
43
44 #: URLVerify.js:CLONING
45 msgid "Cloning existing session ..."
46 msgstr "Probíhá kopírování existující relace ..."
47
48 #: URLVerify.js:INTERFACE_SETUP
49 msgid "Setting up interface ..."
50 msgstr "Probíhá nastavení rozhraní ..."
51
52 #: URLVerify.js:VERIFY_ALL
53 msgid ""
54 "Click 'OK' to verify ALL the URLs that belong to this session and match all "
55 "your search terms.  Click 'Cancel' if the selected, visible URLs are the "
56 "only ones you want verified."
57 msgstr ""
58 "Pro ověření VŠECH URL, které patří k této relaci a odpovídají vašim "
59 "vyhledávacím termínům, klikněte na tlačítko 'OK'. Pokud vybraná,  viditelná "
60 "URL  jsou jediná, která chcete ověřit, klikněte na  tlačítko  'Zrušit'-"
61
62 #: URLVerify.js:VERIFICATION_ATTEMPT_ID
63 msgid "Verification attempt ID: ${0}"
64 msgstr "Pokus o ověření  ID: ${0}"
65
66 #: URLVerify.js:VERIFICATION_DIALOG
67 msgid "Verifying URLs ..."
68 msgstr "Probíhá ověření URL ..."
69
70 #: URLVerify.js:NEED_UVUS
71 msgid "You must add some tag and subfield combinations."
72 msgstr "Musíte zadat kombinaci označení pole a podpole."
73
74 #: URLVerify.js:CLONE_SESSION
75 msgid "Clone"
76 msgstr "Klonovat"
77
78 #: URLVerify.js:MARC_EDITOR_LINK
79 msgid "Click to open MARC Editor for this record"
80 msgstr "Kliknutím otevřete Editor MARC pro tento záznam"
81
82 #: URLVerify.js:SELECT_MORE
83 msgid ""
84 "Click here to review all session URLs and/or select other URLs to verify"
85 msgstr ""
86 "Pro kontrolu všech relací klikněte zde (a) nebo vyberte pro ověření jiné URL"
87
88 #: URLVerify.js:PERFORMING_SEARCH
89 msgid "Performing search ..."
90 msgstr "Probíhá hledání ..."
91
92 #: URLVerify.js:MARC_EDITOR_SAVE_RECORD
93 msgid "Save Record"
94 msgstr "Uložit záznam"
95
96 #: URLVerify.js:EDIT
97 msgid "Edit"
98 msgstr "Upravit"
99
100 #: URLVerify.js:SAVING_TAGS
101 msgid "Saving tag/subfield selectors ..."
102 msgstr "Probíhá k ukládání selektorů polí a podpolí"
103
104 #: URLVerify.js:CLONE_SESSION_NAME
105 msgid "Copy of ${0}"
106 msgstr "Kopie ${0}"
107
108 #: URLVerify.js:EXTRACTING_URLS
109 msgid "Extracting URLs ..."
110 msgstr "Probíhá získávání URL ..."
111
112 #: URLVerify.js:REDIRECTING
113 msgid "Loading next interface ..."
114 msgstr "Nahrává se další rozhraní ..."
115
116 #: URLVerify.js:REREVIEW
117 msgid "Open"
118 msgstr "Otevřít"