e78c6a2acb945283314ac3f4828fc36968fd3cf6
[Evergreen.git] / build / i18n / po / PCrudFilterPane.js / cs-CZ.po
1 # Czech translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2015 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2015
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2015.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2015-02-27 11:41-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-09-24 18:06+0000\n"
12 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2017-09-25 05:10+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18463)\n"
19
20 #: PCrudFilterPane.js:OPERATOR_NE
21 msgid "is not"
22 msgstr "není (is not)"
23
24 #: PCrudFilterPane.js:OPERATOR_EQ
25 msgid "is"
26 msgstr "je"
27
28 #: PCrudFilterPane.js:NAME_SAVED_FILTER_SET
29 msgid "Enter a name for your saved filter set:"
30 msgstr "Zadejte jméno sady filtrů"
31
32 #: PCrudFilterPane.js:OPERATOR_IN
33 msgid "is in the set"
34 msgstr "je v sadě"
35
36 #: PCrudFilterPane.js:OPERATOR_IS_NULL
37 msgid "is null"
38 msgstr "is null"
39
40 #: PCrudFilterPane.js:OPERATOR_BETWEEN
41 msgid "is between"
42 msgstr "je mezi"
43
44 #: PCrudFilterPane.js:OPERATOR_NOT_LIKE
45 msgid "is not like"
46 msgstr "není podoben (is not like)"
47
48 #: PCrudFilterPane.js:OPERATOR_NOT_IN
49 msgid "is not in the set"
50 msgstr "není v sadě (is not in the set)"
51
52 #: PCrudFilterPane.js:CHOOSE_FILTER_TO_LOAD
53 msgid "Choose filter sets to load"
54 msgstr "Vyberte sadu filtru pro nahrání"
55
56 #: PCrudFilterPane.js:OPERATOR_LIKE
57 msgid "is like"
58 msgstr "je podoben (is like)"
59
60 #: PCrudFilterPane.js:OPERATOR_IS_NOT_NULL
61 msgid "is not null"
62 msgstr "is not null"
63
64 #: PCrudFilterPane.js:NEED_NAME
65 msgid "You must enter a name for the saved filters."
66 msgstr "Musíte zadat jméno uloženého filtru"
67
68 #: PCrudFilterPane.js:ADD_ROW
69 msgid "Add Row"
70 msgstr "Přidat řádek"
71
72 #: PCrudFilterPane.js:EMPTY_CASE_COMPACT
73 msgid "Add rows to filter results."
74 msgstr "Přidat řádky k výsledkům filtru"
75
76 #: PCrudFilterPane.js:OPERATOR_NOT_BETWEEN
77 msgid "is not between"
78 msgstr "není mezi"
79
80 #: PCrudFilterPane.js:EMPTY_CASE
81 msgid ""
82 "Add rows to filter results, or just click Apply to see unfiltered results."
83 msgstr ""
84 "Přidejte řádky k výsledkům filtru nebo prostě klikněte na Použít pro "
85 "zobrazení nefiltrovaných výsledků."
86
87 #: PCrudFilterPane.js:EMPTY_LIST
88 msgid "Cannot compile search filter.  Empty lists not allowed."
89 msgstr ""
90 "Není možné kompilovat vyhledávací filtry. Prázdné seznamy nejsou povoleny."
91
92 #: PCrudFilterPane.js:OPERATOR_LT
93 msgid "is less than"
94 msgstr "je menší než"
95
96 #: PCrudFilterPane.js:DEFAULT_DIALOG_TITLE
97 msgid "Filter Results"
98 msgstr "Výsledky filtru"
99
100 #: PCrudFilterPane.js:OPERATOR_GT
101 msgid "is greater than"
102 msgstr "je větší než"
103
104 #: PCrudFilterPane.js:OPERATOR_GTE
105 msgid "is greater than or equal to"
106 msgstr "je větší nebo rovno"
107
108 #: PCrudFilterPane.js:LOAD_FILTERS
109 msgid "Load Filters"
110 msgstr "Nahrát filtry"
111
112 #: PCrudFilterPane.js:OPERATOR_LTE
113 msgid "is less than or equal to"
114 msgstr "je menší nebo rovno"
115
116 #: PCrudFilterPane.js:CANCEL
117 msgid "Cancel"
118 msgstr "Zrušit"
119
120 #: PCrudFilterPane.js:APPLY
121 msgid "Apply"
122 msgstr "Použít"
123
124 #: PCrudFilterPane.js:SAVE_FILTERS
125 msgid "Save Filters"
126 msgstr "Uložit filtry"